Samsung AF24FSSDAWKN Owner's manual

Samsung AF24FSSDAWKN Owner's manual

MASZ PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ

AUSTRIA

BELGIUM

SLOVENIA

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

CYPRUS

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

UK

EIRE

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

NR TELEFONU

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

080 697 267

090 726 786

051 331 999

800 111 31, Безплатна телефонна линия

072 726 786

800 - SAMSUNG (800-726786)

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem

Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)

800-SAMSUNG (800.7267864)

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20 7267

08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )

Apel GRATUIT

011 321 6899

0800 - SAMSUNG(0800-726 786)

0034902172678

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

8-800-77777

8000-7267

800-7267

STRONA INTERNETOWA

www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/si/support www.samsung.com/support www.samsung.com/bg/support www.samsung.com/hr/support www.samsung.com/cz/support www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/gr/support http://www.samsung.com/hu/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pl/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/ro/support www.samsung.com/rs/support www.samsung.com/sk/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support www.samsung.com/lt/support www.samsung.com/lv/support www.samsung.com/ee/support

Europe_MEMORY_IB_04035A-02_cover_PL.indd 2 2014-08-18 오전 11:14:50

Klimatyzator instrukcja obsługi

Seria AF✴✴FSSDA✴✴

Seria AF✴✴FSZDA✴✴

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

PL DB68-04035A-02

Europe_MEMORY_IB_04035A-02_cover_PL.indd 3 2014-08-18 오전 11:14:50

Funkcje klimatyzatora

Urządzenia klimatyzacyjne firmy Samsung – chłód, czystość i świeżość

Chłodzenie powietrza: W klimatyzatorze zastosowano przełącznik kierunku przepływu powietrza, który zapewnia bezpośredni przepływ powietrza podczas wysokich temperatur oraz pośredni przepływ powietrza po jego schłodzeniu.

Odświeżanie powietrza: Tryb automatyczny zapewnia przepływ odświeżającego powietrza z automatycznym wyborem funkcji chłodzenia, osuszania i oczyszczania w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu.

Cztery pory wydajnego oczyszczania

Tryb oczyszczania zapewniając najczystsze powietrze.

Inteligentny czujnik

Kamera w górnej części jednostki wewnętrznej wykrywa ruch w pomieszczeniu. Jeśli nie wykryje ruchu przez określony czas, klimatyzator wyreguluje temperaturę w pomieszczeniu lub automatycznie wyłączy zasilanie w celu zaoszczędzenia energii.

❋ ❋ Dotyczy wyłącznie modeli AF✴✴FSSD✴✴✴

Produkt ten został uznany za zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE) oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) Unii Europejskiej.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

POLSKI-2

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 2 2014-08-18 오전 11:16:18

Spis treści

Przygotowanie

Zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Sprawdzenie przed użyciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Podstawowe funkcje

Sprawdzenie nazw elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Sprawdzenie pilota zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Podstawowe funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Funkcje zaawansowane

Funkcja Turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kierunek przepływu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tryb dobrego snu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Działanie inteligentnego czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Funkcja oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Tryb cichej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Funkcja automatycznego czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Inne

Czyszczenie klimatyzatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 3

POLSKI-3

2014-08-18 오전 11:16:18

Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem klimatyzatora przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby upewnić się, że wiesz jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać poszczególne funkcje nowo nabytego urządzenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z najbliższym centrum serwisowym lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.samsung.com, na której znaleźć można pomoc i informacje w trybie on-line.

Ważne oznaczenia i ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem:

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne zachowania, które grożą poważnymi

obrażeniami ciała lub śmiercią.

Zagrożenia lub niebezpieczne zachowania, które grożą mniej poważnymi

obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.

Postępuj zgodnie z zaleceniami.

NIE próbuj.

Sprawdź, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.

Odłącz zasilanie za pomocą wyłącznika automatycznego.

NIE demontuj.

INSTALACJA OSTRZEŻENIE

Zasilanie musi spełniać lub przekraczać normy określone dla urządzenia. Do linii zasilającej, do której jest podłączone urządzenie, nie wolno podłączać innych urządzeń. Nie wolno także używać przedłużaczy.

elektrycznym lub pożar.

Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub firmę serwisową.

wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń.

POLSKI-4

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 4 2014-08-18 오전 11:16:18

Należy zainstalować przełącznik i wyłącznik automatyczny, które będą obsługiwać wyłącznie klimatyzator.

Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować tak, aby jej elementy elektryczne były schowane.

Nie należy instalować urządzenia w pobliżu grzejnika ani substancji łatwopalnych.

Nie należy instalować urządzenia w wilgotnym, zaolejonym lub zakurzonym miejscu ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody

(kropli deszczu). Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie może wystąpić wyciek gazu.

Nie należy instalować jednostki zewnętrznej w miejscach, z których może spaść, np. na wysokiej ścianie zewnętrznej.

mienia.

Urządzenie musi być prawidłowo uziemione. Uziemienia nie można podłączać do rury gazowej, rury wodnej ani linii telefonicznej.

pożarem, wybuchem lub problemami z działaniem urządzenia.

uziemieniem.

INSTALACJA PRZESTROGA

Urządzenie należy zainstalować na równym i twardym podłożu, które może unieść jego ciężar.

albo problemów z urządzeniem.

Należy upewnić się, że zostało zainstalowane mocowanie jednostki wewnętrznej, konsultując się w tym celu z instalatorem.

upadkiem jednostki wewnętrznej i zranieniem osób znajdujących się w pobliżu.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 5

POLSKI-5

2014-08-18 오전 11:16:18

Zasady bezpieczeństwa

INSTALACJA PRZESTROGA

Przewód odpływowy musi być prawidłowo zainstalowany, aby poprawnie odprowadzał wodę.

Podczas instalowania jednostki zewnętrznej przewód odpływowy należy zainstalować w taki sposób, aby prawidłowo odprowadzał wodę.

i spowodować uszkodzenie mienia. W szczególności upadek sopla lodu w okresie zimowym, gdy zamarza woda, może spowodować obrażenia, śmierć lub uszkodzenie mienia.

ZASILANIE OSTRZEŻENIE

W przypadku uszkodzenia wyłącznika automatycznego należy skontaktować się z najbliższym serwisem.

Przewodu zasilającego nie należy naciągać ani nadmiernie zginać. Przewodu zasilającego nie wolno skręcać ani wiązać. Przewodu zasilającego nie wolno wieszać na obiektach metalowych, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, umieszczać między obiektami ani wpychać w przestrzeń za urządzeniem.

ZASILANIE PRZESTROGA

Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas lub zbliża się burza, należy odłączyć klimatyzator od zasilania.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 6

POLSKI-6

2014-08-18 오전 11:16:19

EKSPLOATACJA OSTRZEŻENIE

W przypadku zalania urządzenia wodą należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Jeśli urządzenie generuje nietypowy hałas, zapach lub dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Jeśli dojdzie do wycieku gazu (propanu, gazu ziemnego itp.), należy natychmiast rozpocząć wietrzenie pomieszczenia i nie dotykać przewodu zasilającego. Nie wolno dotykać urządzenia ani przewodów zasilających.

W razie potrzeby zmiany miejsca instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

wody, porażenia prądem lub pożaru.

urządzenia w innym miejscu należy opłacić dodatkowe opłaty konstrukcyjne i instalacyjne.

przemysłowej lub blisko morza, gdzie będzie na nie oddziaływać sól znajdująca się w powietrzu, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.

Urządzenia nie należy uderzać ani ciągnąć go, używając zbyt dużej siły.

Nie należy umieszczać w pobliżu jednostki zewnętrznej przedmiotów, po których dzieci mogłyby wspiąć się do urządzenia.

Nie wolno wyłączać klimatyzatora, gdy włączony jest wyłącznik automatyczny.

może wywołać iskrę i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Po rozpakowaniu klimatyzatora opakowanie należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ może ono stanowić zagrożenie.

POLSKI-7

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 7 2014-08-18 오전 11:16:19

Zasady bezpieczeństwa

EKSPLOATACJA OSTRZEŻENIE

Gdy klimatyzator pracuje lub zamykany jest jego przedni panel, nie wolno wkładać do otworu palców ani obcych przedmiotów.

palce do urządzenia.

Nie wolno wkładać palców ani obcych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza klimatyzatora.

palce do urządzenia.

Podczas pracy klimatyzatora w trybie ogrzewania nie wolno dotykać łopatki kierującej przepływem powietrza. W szczególności nie należy wkładać palców do otworów klimatyzatora.

Nie wolno używać klimatyzatora przez dłuższy czas w miejscach o słabej wentylacji lub w pobliżu chorych osób.

najmniej raz na godzinę otwierać okno.

Jeżeli do urządzenia dostała się substancja obca, np. woda, należy odłączyć je od zasilania i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozkładać ani modyfikować urządzenia.

stalowego drutu).

problemów z urządzeniem lub obrażeń.

EKSPLOATACJA PRZESTROGA

Pod jednostką wewnętrzną nie wolno umieszczać innych obiektów ani urządzeń.

Przynajmniej raz do roku należy sprawdzić, czy rama montażowa jednostki zewnętrznej nie jest pęknięta.

POLSKI-8

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 8 2014-08-18 오전 11:16:19

Nie wolno stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów

(takich jak pranie, zapalone świece, zapalone papierosy, naczynia, środki chemiczne, metalowe przedmioty itp.).

urządzeniem lub obrażenia.

Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.

Nie należy na siłę otwierać przedniego panelu podczas pracy klimatyzatora.

Na powierzchnię urządzenia nie wolno rozpylać lotnych substancji, takich jak środki owadobójcze.

prądem elektrycznym, pożar lub problemy z działaniem urządzenia.

Nie wolno pić wody z klimatyzatora.

Nie wolno uderzać ani rozmontowywać pilota zdalnego sterowania.

Nie wolno dotykać rur podłączonych do produktu.

Nie wolno używać klimatyzatora do konserwacji urządzeń precyzyjnych, jedzenia, zwierząt, roślin, kosmetyków lub innych nietypowych zastosowań.

Należy unikać dłuższej, bezpośredniej ekspozycji osób, zwierząt lub roślin na powietrze wydmuchiwane przez klimatyzator.

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz o niedostatecznym doświadczeniu lub niedostatecznej wiedzy, chyba że są nadzorowane lub zostały przeszkolone z obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

Należy odpowiednio nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić i naprawiać urządzenia.

Maksymalne natężenie prądu jest mierzone zgodnie ze standardami bezpieczeństwa

IEC, a robocze natężenie prądu – zgodnie ze standardami ISO dotyczącymi wydajności energetycznej.

POLSKI-9

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 9 2014-08-18 오전 11:16:19

Zasady bezpieczeństwa

CZYSZCZENIE OSTRZEŻENIE

Nie wolno czyścić urządzenia, spryskując je wodą. Do czyszczenia urządzenia nie wolno także używać benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu ani acetonu.

uszkodzeniami, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć zasilanie i poczekać na zatrzymanie się wentylatora.

CZYSZCZENIE PRZESTROGA

Podczas czyszczenia powierzchni wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej należy uważać na jej ostre brzegi.

grube rękawice.

Nie wolno samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.

serwisowym.

zawartych w części „Czyszczenie klimatyzatora”. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 10

POLSKI-10

2014-08-18 오전 11:16:19

Sprawdzenie przed użyciem

Korzystanie z jednostki wewnętrznej

Upewnij się, że zasłona nie blokuje wlotu powietrza.

W trybie chłodzenia ustaw żądaną temperaturę.

zwiększenie zużycia energii. Ustaw żądaną temperaturę o około 5°C niższą niż temperatura na zewnątrz.

Korzystanie z dodatkowych urządzeń grzewczych w trybie ogrzewania.

klimatyzatora. Dlatego należy korzystać z dodatkowych urządzeń grzewczych.

Podczas chłodzenia pomieszczenia należy korzystać jednocześnie z klimatyzatora i wentylatora w celu zaoszczędzenia energii.

zaoszczędzić energię.

Podczas pracy klimatyzatora należy zamknąć drzwi i okna.

chłodzenia.

przewietrzyć pomieszczenie.

Urządzenie powinno być zainstalowane z dala od miejsca padania światła słonecznego i urządzeń grzewczych.

nastąpi zmniejszenie wydajności chłodzenia.

Przechowywanie jednostki wewnętrznej

PRZESTROGA

• Nie należy samodzielnie przenosić urządzenia. Może to spowodować poluzowanie lub uszkodzenie rurek.

Korzystanie z jednostki zewnętrznej

Zdjąć osłony i listwy.

powietrza.

Instalacja jednostki zewnętrznej

słonecznego. Jeśli nie można uniknąć światła słonecznego, należy zainstalować osłonę przeciwsłoneczną.

POLSKI-11

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 11 2014-08-18 오전 11:16:19

Sprawdzenie przed użyciem

Dodatkowy wyłącznik zasilania

Włączyć zainstalowany oddzielnie dodatkowy wyłącznik zasilania. (Dotyczy wyłącznie jednostek zewnętrznych z oddzielnym zasilaniem).

UWAGA

Dodatkowy wyłącznik zasilania (NFB, ELB itp.)

• Dodatkowy wyłącznik zasilania nie jest dołączony do zestawu. Należy go zakupić i zainstalować oddzielnie.

• Dodatkowy wyłącznik zasilania jest urządzeniem, które chroni przed przetężeniem lub zwarciem. Należy zainstalować go oddzielnie w pobliżu jednostki wewnętrznej i wyłączać podczas czyszczenia lub dłuższej przerwy w użytkowaniu klimatyzatora.

• Jeśli w szafie rozdzielczej budynku został już zainstalowany wyłącznik NFB lub ELB, nie ma potrzeby instalowania dodatkowego wyłącznika zasilania.

Zakresy działania

Użytkowanie klimatyzatora poza podanymi poniższej zakresami temperatur i wilgotności może spowodować uruchomienie urządzenia zabezpieczającego i zatrzymanie pracy.

Tryb

Chłodzenie

Temperatura w pomieszczeniu

21°C ~ 32°C

21°C ~ 30°C

0°C ~ 30°C

Temperatura na zewnątrz

21°C ~ 52°C

21°C ~ 52°C

-10°C ~ 24°C

Wilgotność w pomieszczeniu

Wilgotność względna 80% lub niższa

Osuszanie

Ogrzewanie

❋ ❋

Jeśli klimatyzator przez dłuższy czas pracuje w trybie chłodzenia w miejscu o wysokiej wilgotności, może występować zjawisko skraplania się wilgoci.

❋ ❋

Gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -10°C, wydajność grzewcza może zmniejszyć się do 60%~70% w zależności od warunków użytkowania.

Funkcje dostępne w poszczególnych modelach

Nazwa modelu

AF✴✴FSSDA✴✴N

AF✴✴FSZDA✴✴N

Inteligentny czujnik

-

Filtr ZERO

Funkcja

Usuwanie wirusów

Filtr Full HD

Oświetlenie

❋ ❋ Działanie niektórych przycisków na pilocie zdalnego sterowania może różnić się w zależności od modelu. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk funkcji na pilocie zdalnego sterowania przeznaczonego dla innego modelu niż zakupione urządzenie, na wyświetlaczu pojawi się ikona wybranej funkcji, jednak funkcja ta nie zostanie uruchomiona w zakupionym klimatyzatorze.

POLSKI-12

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 12 2014-08-18 오전 11:16:19

Wydajność grzewcza klimatyzatora z pompą ciepła w zależności od temperatury na zewnątrz

Jeśli temperatura w pomieszczeniu lub na zewnątrz jest niższa niż temperatura znamionowa (20°C w pomieszczeniu, 7°C na zewnątrz) lub jeśli warunki instalacji (długość rurek ponad standardowe 5 m, miejsce instalacji, izolacja itp.) są inne, wydajność chłodnicza może być niższa mimo prawidłowej pracy klimatyzatora. W takim przypadku należy korzystać z dodatkowych urządzeń grzewczych.

Wydajność grzewcza

100% wydajności znamionowej

80% wydajności znamionowej

-10°C 7°C 24°C

Temperatura na zewnątrz

Specyfikacja modelu (masa i wymiary)

Typ

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Model

AF24FSSDAWKN

AF24FSSDAWKX

Ciężar netto

31,0 kg

62,5 kg

Wymiary netto

(szer. x gł. x wys.)

360 x 269 x 1948 mm

880 x 320 x 950 mm

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 13

POLSKI-13

2014-08-18 오전 11:16:19

Sprawdzenie nazw elementów

Zależnie od modelu wygląd klimatyzatora może się nieco różnić od przedstawionego na ilustracjach.

Jednostka wewnętrzna

Inteligentny czujnik (kamera)

Odbiornik pilota zdalnego sterowania

Wyświetlacz

Podnosi się automatycznie po włączeniu klimatyzatora

Wlot powietrza

Wlot powietrza zewnętrznego

Panel sterowania przepływem powietrza

Porusza się zależnie od wybranego kierunku przepływu powietrza

Filtr Full HD

Panel sterowania

Oświetlenie

Oświetlenie z możliwością włączenia i wyłączenia

Filtr Zero

Filtr Full HD

Wylot powietrza

Dostarcza chłodne powietrze

Usuwanie wirusów

Przedni uchwyt pilota zdalnego sterowania

Uchwyt pilota zdalnego sterowania należy zamontować z przodu jednostki wewnętrznej za pomocą śrub.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 14

Podstawa

PRZESTROGA

• Zbyt duży nacisk na podstawę może spowodować jej uszkodzenie.

POLSKI-14

2014-08-18 오전 11:16:20

Wyświetlacz

Wyciszenie

Obroty wentylatora

Usuwanie wirusów

Wskaźnik odszraniania

Czyszczenie Włącznik/ wyłącznik czasowy

Działanie jednostki zewnętrznej

Temperatura

Przyciski na panelu sterowania

Tryb dobrego snu

Tryb pracy klimatyzatora

Wskazanie aktualnego trybu pracy.

Działanie inteligentnego czujnika

Przycisk Wł./Wył.

Przycisk regulacji temperatury

Umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie temperatury co 1˚C

Przycisk indywidualnego sterowania

❋ ❋

Liczba wylotów powietrza zależy od modelu urządzenia.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 15

POLSKI-15

2014-08-18 오전 11:16:21

Sprawdzenie nazw elementów

Obsługa przy użyciu panelu sterowania

1. Włącz klimatyzator, naciskając przycisk Zasilanie .

rozpocznie pracę w trybie automatycznym.

Zatrzymanie Ponownie naciśnij przycisk Zasilanie .

2. Ustaw żądaną temperaturę, naciskając przyciski [ ], [ ].

30 ˚C, naciskając przyciski [ ], [ ].

3. Ustaw wysokość wentylatora za pomocą trzech przycisków indywidualnego sterowania wylotami powietrza.

powietrza.

zostaną anulowane.

❋ ❋

Prędkość wentylatora w poszczególnych wylotach powietrza jest różna.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 16

POLSKI-16

2014-08-18 오전 11:16:21

Sprawdzenie pilota zdalnego sterowania

Zależnie od modelu dostępne funkcje mogą być różne.

wskaźnik transmisji ( ).

Przyciski pilota zdalnego sterowania

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Zasilanie

Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

Oczyszczanie

Włączanie filtra Zero i funkcji Usuwanie wirusów

Smart Sensor (Inteligentny czujnik)

Wybór trybu inteligentnego czujnika

Temp + -

Zwiększanie/zmniejszanie temperatury co 1˚C

good’sleep (Dobry sen)

Włączanie trybu dobrego snu

Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)

Włączanie funkcji automatycznego czyszczenia, która osusza wnętrze jednostki wewnętrznej (w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów)

Lighting (Oświetlenie)

Ustawienie oświetlenia jednostki wewnętrznej

On Timer (Włącznik czasowy)

Włączenie włącznika czasowego

Przycisk [2 nd

F] (Druga funkcja)

Wybór funkcji opisanej pod przyciskiem

Lighting

WPS Wi-Fi

Mode (Tryb)

Wybór jednego z 5 trybów pracy

Turbo

Włączenie maksymalnej prędkości wentylatora w celu szybkiego schłodzenia/ ogrzania powietrza

Solo/Family (Jedna osoba/rodzina)

Wybór trybu dla jednej osoby/rodzinnego

Air Flow (Przepływ powietrza)

Ustawienie przepływu powietrza zapewniającego wydajne chłodzenie w zależności od warunków otoczenia

Fan (Wentylator)

Ustawienie jednej z 4 różnych prędkości wentylatora, mającej wpływ na ilość powietrza przepływającego przez klimatyzator

Quiet (Cicha praca)

Ograniczenie hałasu wytwarzanego podczas pracy

Beep Off (Wyłączenie sygnału dźwiękowego)

Wyciszenie sygnału dźwiękowego emitowanego podczas naciskania przycisków

Set/Cancel (Ustaw/Anuluj)

Ustawienie/anulowane ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego/trybu dobrego snu

Off Timer (Wyłącznik czasowy)

Włączenie wyłącznika czasowego

UWAGA

Przycisk 2

nd

F (Druga funkcja): Naciśnięcie przycisku 2

nd

F powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, co umożliwia wybór funkcji opisanej pod przyciskiem (np. poprzez naciśnięcie  można wybrać funkcję Lighting (Oświetlenie)). Jeśli zostanie naciśnięty przycisk 2

nd

Lighting

F (Druga funkcja), Zasilanie,

Oczyszczanie oraz przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj) lub w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz zgaśnie i będzie można wybrać funkcję przycisku.

POLSKI-17

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 17 2014-08-18 오전 11:16:22

Sprawdzenie pilota zdalnego sterowania

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Wskaźnik trybu pracy

Wskaźnik transmisji

Wskaźnik ustawionej temperatury/czasu

Wskaźnik czasu włączenia/ wyłączenia

Wskaźnik kierunku przepływu powietrza

Wskaźnik słabej baterii

Wskaźnik prędkości wentylatora

Auto Średnia

Niska Wysoka

❋ ❋

Lewy i prawy wentylator będą wyświetlane jako nieobsługiwane funkcje i będzie emitowany dźwięk odbioru. Lewy i prawy wentylator nie będą działać.

Wymiana baterii

W przypadku rozładowania baterii na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się . Gdy pojawi się ten symbol, należy wymienić baterie. Pilot wymaga dwóch baterii

1,5 V typu AAA.

Przechowywanie pilota zdalnego sterowania

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

WPS Wi-Fi

Lighting

Wkładanie baterii

1. Otwórz pokrywę baterii. f w kierunku wskazanym strzałką i unieś pokrywę.

2. Włóż baterie.

baterie w odpowiednim położeniu.

3. Zamknij pokrywę baterii.

zatrzaśnie.

PRZESTROGA

• Upewnij się, że do wnętrza pilota zdalnego sterowania nie przedostanie się woda.

UWAGA

• Istnieje możliwość, że klimatyzator nie będzie współpracował z pilotem w pobliżu silnego źródła światła, takiego jak lampa fluorescencyjna czy oświetlenie neonowe. W takim przypadku należy używać pilota zdalnego sterowania, stojąc naprzeciw odbiornika pilota w jednostce wewnętrznej.

• Jeśli pilot zdalnego sterowania powoduje uruchomienie innych urządzeń elektrycznych, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Prawidłowe usuwanie baterii z produktu.

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że baterie z tego produktu nie mogą być wyrzucane razem z innymi domowymi śmieciami po zakończeniu użytkowania. Oznaczenie symbolami chemicznymi Hg, Cd lub Pb oznacza, że zawartość rtęci, kadmu lub ołowiu w baterii przekracza poziomy referencyjne zawarte w Dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną prawidłowo zutylizowane, substancje te mogą być groźne dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Aby chronić zasoby naturalne i promować wtórne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych typów śmieci i przekazywać je do recyklingu w ramach lokalnego systemu bezpłatnych zwrotów baterii.

POLSKI-18

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 18 2014-08-18 오전 11:16:22

Podstawowe funkcje

Podstawowa funkcja to tryb pracy, który można wybrać, naciskając przycisk Mode (Tryb).

Auto

W trybie Auto klimatyzator automatycznie ustawia tryb pracy chłodzenia/osuszania/wentylatora, aby zapewnić odświeżenie powietrza w całym pomieszczeniu.

- Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej są wyświetlane wskazania Auto (Cool) (Chłodzenie), Auto (Dry) (Osuszanie) oraz Auto

(Oczyszczanie) przepływu powietrza oraz prędkość wentylatora mogą różnić się w zależności od warunków otoczenia.

Chłodzenie

Tryb chłodzenia jest często używany i umożliwia swobodną regulację temperatury, prędkości wentylatora i kierunku przepływu powietrza.

Osuszanie

Klimatyzator w trybie osuszania pełni funkcję osuszacza i usuwa wilgoć z powietrza w pomieszczeniu. Jednostka zewnętrzna co pewien czas automatycznie włącza się i wyłącza, aby zapewnić maksymalny efekt osuszania w zależności od różnicy aktualnej i żądanej temperatury. Gdy działa jednostka zewnętrzna, z wylotu jednostki wewnętrznej może wydobywać się chłodne powietrze.

pomieszczeniu.

Oczyszczanie ( )

Ta funkcja eliminuje szkodliwe zanieczyszczenia w powietrzu, zapewniając zdrowe i czyste środowisko.

przy włączonym lub wyłączonym klimatyzatorze.

w trybie chłodzenia/osuszania pozwala ustawić żądaną temperaturę.

niewielkie.

urządzenia.

, aby wyłączyć tryb oczyszczania.

Ogrzewanie

W trybie ogrzewania można ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu, prędkość wentylatora oraz kierunek przepływu powietrza, aby odpowiednio ogrzać pomieszczenie.

jednostki wewnętrznej pojawia się symbol , który znika po usunięciu oszronienia. (Podczas usuwania oszronienia z wykorzystaniem funkcji odszraniania w trybie ogrzewania może być wytwarzana para i z jednostki wewnętrznej może nie wydobywać się ciepłe powietrze).

POLSKI-19

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 19 2014-08-18 오전 11:16:23

Podstawowe funkcje

Naciśnij przycisk , aby uruchomić klimatyzator.

Naciśnij przycisk , aby ustawić tryb dla jednej osoby/rodzinny.

• Solo (Jedna osoba): wybierz tę funkcję, jeśli w pomieszczeniu przebywa tylko jedna osoba lub w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej.

• Family (Rodzina): wybierz tę funkcję, jeśli w pomieszczeniu przebywa wiele osób lub niezbędne jest wydajne chłodzenie.

Tryb rodzinny

Tryb dla jednej osoby

 : Otwarty  : Zamknięty

Uwagi

W trybie dla jednej osoby środkowy wylot powietrza zostanie zamknięty, gdy klimatyzator osiągnie żądaną temperaturę. Jeśli zostanie wybrany tryb dla jednej osoby w trybie oczyszczania, górny i środkowy wylot powietrza pozostaną zamknięte.

• Tryb rodzinny jest ustawieniem domyślnym we wszystkich trybach pracy z wyjątkiem trybu Auto.

• W trybie Auto nie można zmienić trybu dla jednej osoby/rodzinnego za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Naciśnij przycisk , aby ustawić tryb pracy.

Naciśnij przycisk , aby ustawić żądaną prędkość wentylatora.

Auto

Chłodzenie

Osuszanie

Oczyszczanie ( )

Ogrzewanie

(Auto) [W przypadku zmiany prędkości wentylatora tryb pracy zostanie automatycznie przełączony na tryb chłodzenia].

(Auto),

(Auto)

(Niska), (Średnia), (Wysoka)

(Niska),

(Auto),

(Średnia),

(Niska),

(Wysoka)

(Średnia), (Wysoka)

Naciśnij przycisk , aby ustawić żądaną temperaturę.

Auto

Chłodzenie

Osuszanie

Oczyszczanie ( )

Ogrzewanie

W przypadku zmiany żądanej temperatury tryb pracy zostanie automatycznie przełączony na tryb chłodzenia.

Żądaną temperaturę można regulować z dokładnością do 1°C w zakresie od 18°C do 30°C.

Żądaną temperaturę można regulować z dokładnością do 1°C w zakresie od 18°C do 30°C.

Regulacja temperatury nie jest możliwa.

Żądaną temperaturę można regulować z dokładnością do 1°C w zakresie od 16°C do 30°C.

UWAGA

• Jeśli funkcja oczyszczania zostanie wybrana podczas pracy klimatyzatora w innym trybie, będzie możliwa regulacja temperatury (z wyjątkiem trybu Auto).

• Naciśnięcie przycisku Temp + lub - na panelu sterowania jednostki wewnętrznej podczas pracy klimatyzatora w trybie oczyszczania spowoduje przełączenie trybu pracy na tryb chłodzenia.

POLSKI-20

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 20 2014-08-18 오전 11:16:24

Funkcja Turbo

Funkcja Turbo umożliwia szybkie i wydajne schłodzenie/ogrzanie powietrza w pomieszczeniu.

Naciśnij przycisk na pilocie podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia/ogrzewania.

WPS Wi-Fi będzie pracował w trybie Turbo przez 30 minut.

Anulowanie

Naciśnij przycisk Turbo, Mode (Tryb), Quiet (Cicha praca), Smart Sensor

(Inteligentny czujnik) lub good`sleep (Dobry sen).

UWAGA

• Funkcja Turbo jest dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia/ogrzewania.

• Wybór funkcji Turbo podczas działania funkcji cichej pracy/inteligentnego czujnika/ dobrego snu spowoduje anulowanie działającej funkcji.

• Istnieje możliwość regulacji kierunku przepływu powietrza.

• Niemożliwa jest regulacja żądanej temperatury ani prędkości wentylatora.

• Wybór indywidualnego sterowania w trybie Turbo spowoduje anulowanie trybu

Turbo.

Kierunek przepływu powietrza

Kierunek przepływu powietrza można ustawić w zależności od warunków otoczenia.

Naciśnij przycisk , aby wybrać żądany kierunek przepływu powietrza.

Pośredni

Powietrze nie będzie kierowane bezpośrednio na osobę, ale zapewni pośrednie chłodzenie.

Bezpośredni

Chłodne (ciepłe) powietrze będzie kierowane bezpośrednio na osobę.

WPS Wi-Fi

Środkowy

Szeroki

Długi

Chłodne (ciepłe) powietrze będzie wydmuchiwane intensywnie ze środka.

Łopatki kierujące przepływem powietrza będą poruszały się w lewo/w prawo, aby kierować chłodne (ciepłe) powietrze na dużą powierzchnię pomieszczenia.

To ustawienie umożliwia skuteczne schłodzenie (ogrzanie) oddalonego obszaru pomieszczenia.

Tryb pracy

Auto

Chłodzenie/osuszanie/oczyszczanie/ogrzewanie

Obsługiwany przepływ powietrza

Pośredni, bezpośredni

Środkowy, szeroki, długi

UWAGA

• W trybie dobrego snu nie można regulować przepływu powietrza.

• Jeśli został wybrany długi kierunek przepływu powietrza, próba zmiany prędkości wentylatora za pomocą pilota zdalnego sterowania może powodować wyemitowanie sygnału dźwiękowego, jednak klimatyzator nie będzie pracował z wybranym ustawieniem.

TRYB

AUTO

Nazwa modelu

AF✴✴FSSDA✴✴N

AF✴✴FSZDA✴✴N

POLSKI-21

Kierunek przepływu powietrza

Pośredni, bezpośredni

Nie można regulować kierunku przepływu powietrza.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 21 2014-08-18 오전 11:16:24

Tryb dobrego snu

W celu zapewnienia komfortowego snu klimatyzator będzie pracował w następujących trybach: zasypiania  głębokiego snu  wybudzania z trybu dobrego snu

Gdy klimatyzator jest włączony i pracuje w trybie chłodzenia.

1. Aby wybrać tryb dobrego snu, naciśnij przycisk good’sleep (Dobry sen) na pilocie zdalnego sterowania.

WPS

Wi-Fi zacznie migać wskaźnik wyłącznika czasowego.

2. Naciśnij przycisk good’sleep (Dobry sen), aby ustawić czas.

oraz z dokładnością do jednej godziny w zakresie od 3 godzin do 12 godzin.

Lighting

3. Naciśnij przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj), aby włączyć funkcję.

f / i klimatyzator przejdzie w tryb dobrego snu.

celu uruchomienia trybu dobrego snu, operacja zostanie anulowana. Dlatego też należy sprawdzić obecność wskaźnika wyłączenia na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania oraz symbolu / na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.

Anulowanie Ponownie naciśnij przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj).

Żądaną temperaturę można ustawić z dokładnością do 1˚C w zakresie od 18˚C do 30˚C.

Prędkość wentylatora będzie regulowana automatycznie zgodnie z trybem dobrego snu.

Kierunek przepływu powietrza będzie regulowany automatycznie zgodnie z trybem dobrego snu.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 22

POLSKI-22

2014-08-18 오전 11:16:25

W trybie dobrego snu temperatura i prędkość wentylatora zmieniają się.

1. Tryb zasypiania: zapewnia komfortowe warunki do dobrego snu poprzez szybkie schłodzenie pomieszczenia i uspokajający powiew powietrza.

2. Tryb głębokiego snu: w tym trybie klimatyzator falowo reguluje temperaturę i przepływ powietrza, aby utrzymywać zdrową temperaturę skóry i wspomagać głęboki sen. Zależnie od wybranego czasu działania trybu dobrego snu faza głębokiego snu może być dłuższa lub krótsza.

3. Wybudzanie z trybu dobrego snu: zapewnia przepływ powietrza, który reguluje temperaturę ciała i gwarantuje uczucie świeżości po przebudzeniu.

UWAGA

• W ciągu pierwszych 30 minut trybu dobrego snu klimatyzator będzie pracował w trybie oczyszczania (chłodzenia).

• Zalecane jest ustawienie temperatury w zakresie 25°C ~ 27°C (optymalną temperaturą jest 26°C). Ustawienie zbyt niskiej temperatury może powodować uczucie zimna lub zbyt suchego powietrza podczas snu albo przeziębienie.

• Ustawienie zbyt krótkiego lub zbyt długiego czasu działania trybu dobrego snu może spowodować, że sen nie będzie relaksujący, ponieważ domyślny czas wynosi 8 godzin.

• Jeśli ustawiony czas działania trybu dobrego snu jest krótszy niż 4 godziny, działanie trybu zakończy się po ustawionym czasie. Jeśli ustawiony czas działania trybu dobrego snu jest dłuższy niż 5 godzin, przez ostatnią godzinę tryb będzie działał w fazie wybudzania, a następnie zostanie automatycznie wyłączony.

• Jeśli w trakcie działania trybu dobrego snu zostanie naciśnięty przycisk Solo/Family (Jedna osoba/rodzina), Smart

Sensor (Inteligentny czujnik), Turbo, Mode (Tryb) lub Quiet (Cicha praca), nastąpi anulowanie działania funkcji i uruchomienie wybranej funkcji.

• Dla funkcji włącznika/wyłącznika czasowego i dobrego snu można tylko wprowadzić nowe ustawienie czasu.

• Podczas działania trybu dobrego snu można włączyć funkcję oczyszczania.

• Podczas działania trybu dobrego snu wylot powietrza będzie automatycznie wyłączany i włączany zależnie od różnicy między aktualną i żądaną temperaturą.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 23

POLSKI-23

2014-08-18 오전 11:16:25

Ustawianie włącznika/wyłącznika czasowego

Klimatyzator można zaprogramować, aby automatycznie włączał/wyłączał się w określonym czasie.

Ustawianie włącznika czasowego, gdy klimatyzator jest wyłączony / Ustawianie wyłącznika czasowego, gdy klimatyzator jest włączony

1. Naciśnij przycisk On timer (Włącznik czasowy) lub Off timer (Wyłącznik czasowy).

Lighting wyłącznika czasowego.

2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk On timer (Włącznik czasowy) lub Off timer (Wyłącznik

czasowy), aby ustawić czas.

oraz z dokładnością do jednej godziny w zakresie od 3 godzin do 24 godzin.

<Ustawianie włącznika czasowego>

3. Naciśnij przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj), aby włączyć funkcję.

ustawiony czas.

f i ustawianie włącznika/ wyłącznika czasowego zostanie zakończone.

naciśnięty przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj), klimatyzator powróci do poprzedniego stanu. Dlatego należy sprawdzić obecność wskaźnika włącznika/wyłącznika czasowego na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania lub symbolu na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.

Anulowanie Ponownie naciśnij przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj).

Lighting

<Ustawianie wyłącznika czasowego>

Dodatkowe opcje dostępne w trybie włącznika czasowego

Do wyboru dostępne są opcje  Cool (Chłodzenie)  Dry (Osuszanie)  Purity

(Oczyszczanie)  Heat (Ogrzewanie).

Regulacja temperatury jest możliwa w trybie automatycznym, osuszania i ogrzewania. Naciśnięcie przycisku Temp + lub - w trybie automatycznym spowoduje przejście w tryb chłodzenia i regulacja temperatury w trybie oczyszczania nie będzie możliwa.

Niemożliwa jest regulacja prędkości wentylatora.

UWAGA

• Dla funkcji włącznika/wyłącznika czasowego i dobrego snu można tylko wprowadzić nowe ustawienie czasu.

• Po około 10 sekundach od ustawienia funkcji włącznika czasowego pojawi się jedynie wskaźnik włącznika czasowego na pilocie zdalnego sterowania.

• Jeśli po ustawieniu funkcji włącznika czasowego za pomocą pilota zdalnego sterowania zostanie naciśnięty przycisk Zasilanie na jednostce wewnętrznej, wskaźnik włącznika/wyłącznika czasowego na jednostce wewnętrznej zgaśnie i funkcja zostanie anulowana. Wskaźnik włącznika/wyłącznika czasowego na pilocie zdalnego sterowania będzie nadal wyświetlany, jednak funkcja nie będzie działać.

POLSKI-24

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 24 2014-08-18 오전 11:16:25

Jednoczesne użycie funkcji włącznika i wyłącznika czasowego

Jeśli klimatyzator jest wyłączony

Czas ustawiony dla włącznika czasowego jest krótszy niż czas ustawiony dla wyłącznika czasowego

Np. włącznik czasowy: 3 godziny, wyłącznik czasowy: 5 godzin

- Klimatyzator włączy się po 3 godzinach od chwili ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego.

Klimatyzator pozostanie włączony przez 2 godziny, a następnie automatycznie się wyłączy.

Jeśli klimatyzator jest włączony

Czas ustawiony dla włącznika czasowego jest dłuższy niż czas ustawiony dla wyłącznika czasowego

Np. włącznik czasowy: 3 godziny, wyłącznik czasowy:

1 godzina

- Klimatyzator wyłączy się po upływie 1 godziny od chwili ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego. Po

2 godzinach klimatyzator włączy się.

UWAGA

• Czas ustawiony dla włącznika i wyłącznika czasowego powinien być różny.

• Naciśnięcie przycisku Set/Cancel (Ustaw/Anuluj) lub Zasilanie , gdy ustawiony jest jednocześnie włącznik i wyłącznik czasowy, spowoduje anulowanie obu tych funkcji.

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 25

POLSKI-25

2014-08-18 오전 11:16:25

Działanie inteligentnego czujnika

❋ ❋ Dotyczy wyłącznie modeli AF✴✴FSSD✴✴✴

W trybie chłodzenia kamera w górnej części jednostki wewnętrznej wykrywa ruch w pomieszczeniu. Jeśli nie wykryje ruchu przez określony czas, klimatyzator wyreguluje temperaturę w pomieszczeniu lub automatycznie wyłączy zasilanie.

Naciśnij przycisk podczas działania trybu chłodzenia.

WPS

Wi-Fi wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się symbol .

automatycznie.

Anulowanie Ponownie naciśnij przycisk Smart Sensor (Inteligentny czujnik).

UWAGA

• Obszar wykrywania inteligentnego czujnika to około 25° po lewej i prawej stronie urządzenia.

• W ciemnych miejscach kamera nie wykrywa ruchu, przez co inteligentny czujnik może nie działać prawidłowo.

• Tryb inteligentnego czujnika może być zakłócany przez zmiany oświetlenia lub ruch spowodowany przez takie urządzenia, jak telewizor, wentylator itp.

<Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania>

<Wyświetlacz jednostki wewnętrznej>

Funkcja oświetlenia

Włączenie oświetlenia emitującego łagodne światło pozwala stworzyć miły nastrój w pomieszczeniu.

Po naciśnięciu przycisku

i sprawdzeniu obecności wskaźnika na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania naciśnij przycisk

Lighting

, aby ustawić jasność oświetlenia jednostki wewnętrznej.

Lighting

<Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania> powoduje zmianę jasności oświetlenia. (Funkcja oświetlenia działa wyłącznie przy otwartym wylocie powietrza).

f

nd

F (Druga funkcja), a następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk Lighting (Oświetlenie).

Liczba naciśnięć

1

2

3

4

Jasność

Poziom 1 (niski)

Wył.

Poziom 3 (wysoki)

Poziom 2 (średni)

UWAGA

• Kształt wiązki światła może zmieniać się w zależności od stanu pracy klimatyzatora.

• Kształt wiązki światła różni się w zależności od modelu klimatyzatora.

• Funkcja oświetlenia różni się w zależności od modelu klimatyzatora.

• Gdy klimatyzator jest wyłączony, zostanie wyemitowany dźwięk odbioru, ale funkcja oświetlenia nie będzie działać.

POLSKI-26

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 26 2014-08-18 오전 11:16:26

Tryb cichej pracy

Funkcja ta pozwala ograniczyć hałas wytwarzany podczas pracy klimatyzatora.

Naciśnij przycisk , aby wybrać funkcję cichej pracy.

Lighting

Anulowanie

Ponownie naciśnij przycisk Quiet (Cicha praca), Mode (Tryb) lub Fan (Wentylator)

, .

Żądaną temperaturę można ustawić z dokładnością do 1°C w zakresie od 18°C do 30°C.

Ponieważ w tym trybie dla prędkości wentylatora wybrane jest na stałe ustawienie (Auto), naciśnięcie przycisku Fan (Wentylator) , spowoduje anulowanie trybu cichej pracy.

Pozwala ustawić kierunek przepływu powietrza.

UWAGA

• Tryb cichej pracy można wybrać, gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia.

Wybór trybu cichej pracy podczas działania funkcji inteligentnego czujnika/turbo/ dobrego snu spowoduje anulowanie bieżącej funkcji.

• Wybór indywidualnego sterowania w trybie cichej pracy spowoduje anulowanie trybu cichej pracy.

Funkcja automatycznego czyszczenia

Funkcja automatycznego czyszczenia zapobiega rozwojowi pleśni poprzez usuwanie wilgoci z jednostki wewnętrznej.

Naciśnij przycisk .

Jeśli klimatyzator jest włączony,

Lighting automatycznego czyszczenia będzie działać przez 3 minuty po zakończeniu pracy klimatyzatora.

Jeśli klimatyzator jest wyłączony,

automatycznego czyszczenia będzie działać przez 3 minuty.

Anulowanie Ponownie naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie).

UWAGA

• Wskaźnik automatycznego czyszczenia pojawi się tylko na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.

• Jeśli podczas działania funkcji automatycznego czyszczenia zostanie wybrany inny tryb, zacznie działać wybrany nowy tryb. Gdy wybrany tryb zakończy pracę, zostanie uruchomiona funkcja automatycznego czyszczenia i będzie działać ponownie przez 3 minuty.

POLSKI-27

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 27 2014-08-18 오전 11:16:27

Czyszczenie klimatyzatora

PRZESTROGA

• Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora należy upewnić się, że został wyłączony wyłącznik automatyczny.

Czyszczenie jednostki wewnętrznej

UWAGA

• Ponieważ panel urządzenia można łatwo zarysować, do czyszczenia używaj specjalnej ściereczki (z mikrowłókna). Zwilż specjalną ściereczkę do czyszczenia (z mikrowłókna) niewielką ilością wody i upewnij się, że na ściereczce nie ma żadnych obcych materiałów, ponieważ urządzenie jest podatne na zarysowania.

• Do czyszczenia jednostki wewnętrznej używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki (z mikrowłókna), ponieważ panel jednostki wewnętrznej jest podatny na zarysowania.

Przed przystąpieniem do czyszczenia usuń kurz ze ściereczki, aby zapobiec zarysowaniu jednostki wewnętrznej przez obce materiały na ściereczce.

• Jeśli samodzielne wyczyszczenie wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej jest zbyt trudne, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

PRZESTROGA

• Do czyszczenia wyświetlacza nie wolno używać detergentów alkalicznych.

• Do czyszczenia powierzchni nie wolno używać kwasu siarkowego, kwasu solnego ani rozpuszczalników organicznych

(rozcieńczalniki, nafta, aceton). Nie należy także umieszczać na niej żadnych naklejek. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia.

Czyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej

chłodzenia (ogrzewania). Dlatego należy go regularnie czyścić.

UWAGA

• Jeśli samodzielne wyczyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej jest zbyt trudne, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

PRZESTROGA

• Należy uważać na ostre krawędzie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej.

Wymiennik ciepła

POLSKI-28

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 28 2014-08-18 오전 11:16:27

Czyszczenie filtra Full HD

Filtr Full HD wychwytuje większe cząstki kurzu z pobieranego powietrza.

Wyciągnij filtr Full HD w kierunku wskazanym strzałką.

Usuń kurz za pomocą odkurzacza lub bieżącej wody.

filtr Zero.

ciepłą wodą z dodatkiem obojętnego detergentu.

Czyszczenie filtra Full HD za pomocą szczotki może spowodować jego uszkodzenie.

Dociśnij filtr Full HD w kierunku wskazanym strzałką, aż do jego całkowitego zamocowania.

filtra Full HD wciśnij filtr

Zero.

Dokładnie wysusz filtr w zacienionym miejscu.

wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

UWAGA

• Filtr Full HD należy czyścić co 2 tygodnie. Częstotliwość czyszczenia może się różnić w zależności od intensywności użytkowania i warunków środowiskowych.

POLSKI-29

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 29 2014-08-18 오전 11:16:28

Czyszczenie klimatyzatora

Czyszczenie filtra Zero

Filtr Zero usuwa małe cząstki pyłu z powietrza. Filtr jest zmywalny, co umożliwia jego praktycznie stałe użytkowanie.

Wyjmij dolny filtr Full HD.

Chwyć za uchwyt filtra Zero i wyjmij go, pociągając w kierunku wskazanym strzałką, jak pokazano na rysunku.

Namocz filtr w wodzie i kilkakrotnie potrząśnij nim w górę i w dół.

namocz filtr w wodzie z detergentem i potrząsaj nim w wodzie przez 30 minut, aż będzie czysty.

Wciśnij filtr Zero w kierunku wskazanym strzałką i upewnij się, że został zamocowany w prawidłowym położeniu.

Umieść na swoim miejscu dolny filtr Full HD.

Wysusz filtr w przewiewnym miejscu.

wyschnięcia (zależnie od warunków czas schnięcia może być krótszy).

słonecznym, ponieważ może to spowodować odkształcenie filtra.

PRZESTROGA

• Należy uważać na ostrą tylną powierzchnię filtra Zero, ponieważ może ona skaleczyć ręce.

UWAGA

• Filtr Zero należy czyścić co 3 miesiące. (Przy założeniu 8 godzin użytkowania dziennie). Częstotliwość czyszczenia może się różnić w zależności od intensywności użytkowania i warunków środowiskowych.

POLSKI-30

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 30 2014-08-18 오전 11:16:28

Rozwiązywanie problemów

W przypadku nieprawidłowej pracy klimatyzatora należy zapoznać się z poniższą tabelą. Często pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć zbędnych wydatków.

PROBLEM

Klimatyzator nie działa.

ROZWIĄZANIE

• Sprawdź stan zasilania, a następnie ponownie uruchom klimatyzator.

• Włącz wyłącznik automatyczny, a następnie ponownie uruchom klimatyzator.

• Sprawdź, czy klimatyzator nie został wyłączony na skutek działania wyłącznika czasowego lub inteligentnego czujnika. Ponownie włącz klimatyzator, naciskając przycisk Zasilanie .

Przedni panel przedni pozostaje otwarty.

Nie działa regulacja temperatury.

• Sprawdź, czy problem nie dotyczy zasilania.

• Sprawdź, czy jakiś obiekt nie blokuje zamykania panelu przedniego.

Usuń obiekt i spróbuj ponownie.

• Sprawdź, czy nie został wybrany tryb Turbo/Oczyszczanie. W tych trybach regulacja temperatury nie jest możliwa.

Z klimatyzatora nie wydobywa się chłodne powietrze.

• Sprawdź, czy ustawiona temperatura jest wyższa (w trybie chłodzenia) lub niższa (w trybie ogrzewania) od bieżącej temperatury. Naciśnij przycisk Temp + lub -, aby ustawić niższą (w trybie chłodzenia) lub wyższą (w trybie ogrzewania) temperaturę niż bieżąca temperatura.

• Sprawdź, czy filtr Full HD nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia.

Silne zabrudzenie filtra Full HD może obniżyć wydajność chłodzenia

(ogrzewania). Dlatego należy go często czyścić.

• Sprawdź, czy jednostka zewnętrzna nie jest zasłonięta lub zainstalowana w pobliżu przeszkody. Zdejmij osłonę i usuń przeszkodę.

• Jeśli klimatyzator ma pracować w świetle słonecznym, należy osłonić jednostkę zewnętrzną przy użyciu zasłon itp.

• Jeśli w trybie ogrzewania na jednostce zewnętrznej nagromadzi się lód, nie będzie podawane ciepłe powietrze. Automatycznie uruchomi się funkcja odszraniania.

-Czas działania funkcji odszraniania może różnić się w zależności od stanu nagromadzenia lodu.

• Otwarcie drzwi lub okien może obniżyć wydajność chłodzenia. Należy zamknąć drzwi i okna.

POLSKI-31

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 31 2014-08-18 오전 11:16:28

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM

Z klimatyzatora nie wydobywa się chłodne powietrze.

Nie działa regulacja przepływu powietrza.

Nie działa regulacja prędkości wentylatora.

Nie działa pilot zdalnego sterowania.

ROZWIĄZANIE

• Jeśli został wybrany tryb oczyszczania bez wybrania innego trybu, z klimatyzatora nie będzie wydobywać się chłodne powietrze.

Naciśnij przycisk Mode (Tryb), aby wybrać inny tryb.

• Sprawdź, czy rurka nie jest zbyt długa. Jeśli długość rurki przekracza maksymalną dozwoloną długość, wydajność chłodzenia (ogrzewania) może być niższa.

• Sprawdź, czy nie został wybrany tryb dobrego snu. W tym trybie nie można regulować kierunku przepływu powietrza, ponieważ jest on ustawiany automatycznie.

• Sprawdź, czy nie został wybrany tryb osuszania/turbo/dobrego snu. W tych trybach prędkość wentylatora jest ustawiana automatycznie i nie można jej regulować.

• Sprawdź, czy baterie się nie wyczerpały.

• Upewnij się, że nic nie blokuje czujnika pilota.

• Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie znajduje się źródło silnego światła. Silne światło pochodzące ze świetlówek lub neonów może zakłócać fale elektryczne.

• Stań naprzeciw środka urządzenia, skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika pilota i naciśnij przycisk.

Nie działa funkcja włącznika/ wyłącznika czasowego.

• Upewnij się, że po ustawieniu czasu został naciśnięty przycisk Set/

Cancel (Ustaw/Anuluj) na pilocie zdalnego sterowania.

Klimatyzator nie wyłącza się.

Podczas pracy urządzenia do pomieszczenia przedostają się zapachy.

• Sprawdź, czy klimatyzator nie działa w trybie automatycznego czyszczenia. Jeśli została włączona funkcja automatycznego czyszczenia, klimatyzator wyłączy się po upływie 3 minut.

• Zapachy mogą przedostawać się w zależności od środowiska otoczenia lub warunków użytkowania. Przewietrz pomieszczenie.

• Sprawdź, czy urządzenie nie pracuje w zadymionym miejscu.

Przewietrz pomieszczenie lub uruchom klimatyzator w trybie oczyszczania na 1-2 godziny. (W klimatyzatorze nie ma żadnych elementów wydzielających zapach).

• Wyczyść filtr Zero i filtr Full HD, jeśli są zabrudzone.

POLSKI-32

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 32 2014-08-18 오전 11:16:28

PROBLEM

Urządzenie wskazuje błąd.

ROZWIĄZANIE

• Jeśli na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się wskazanie błędu, naciśnij przyciski Set/Cancel (Ustaw/Anuluj) i Fan

(Wentylator) i przytrzymaj przez 4 sekundy. Jeśli wskazanie błędu pojawi się ponownie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

• Jeśli na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się wskazanie

i , sprawdź, czy jest podłączony przewód zasilający jednostki zewnętrznej. Jeśli połączenie jest prawidłowe, wyłącz i ponownie włącz jednostkę wewnętrzną.

• Jeśli miga wskazanie

Słyszalny jest szum.

Z jednostki zewnętrznej wydobywa się para.

Z połączenia przewodów rurkowych jednostki zewnętrznej kapie woda.

, oznacza to problem związany z klimatyzatorem. W takim przypadku skontaktuj się z centrum serwisowym.

• Zależnie od stanu działania klimatyzatora podczas przepływu czynnika chłodniczego może być słyszany szum. Jest to normalne zjawisko.

• Podczas pracy klimatyzatora mogą być słyszalne trzaski. W takim przypadku należy docisnąć do oporu filtr Zero.

• Gdy zimą klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania, przy włączonej funkcji odszraniania może wydobywać się para. Nie wiąże się to z zagrożeniem pożarowym.

• Gromadzenie się skroplin wynika z różnicy temperatur. Jest to normalne zjawisko.

POLSKI-33

Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 33 2014-08-18 오전 11:16:28

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement