Samsung | AF24FSSDAWKN | Instrukcja obsługi | Samsung AF24FSSDAWKN Instrukcja obsługi

MASZ PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
NR TELEFONU
STRONA INTERNETOWA
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
080 697 267
090 726 786
051 331 999
800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from
land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
SLOVENIA
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Europe_MEMORY_IB_04035A-02_cover_PL.indd 2
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2014-08-18 오전 11:14:50
Seria AF✴✴FSSDA✴✴
Seria AF✴✴FSZDA✴✴
Klimatyzator
instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
PL DB68-04035A-02
Europe_MEMORY_IB_04035A-02_cover_PL.indd 3
2014-08-18 오전 11:14:50
Funkcje klimatyzatora
Urządzenia klimatyzacyjne firmy Samsung – chłód, czystość i świeżość
Chłodzenie powietrza: W klimatyzatorze zastosowano przełącznik kierunku przepływu powietrza, który zapewnia bezpośredni
przepływ powietrza podczas wysokich temperatur oraz pośredni przepływ powietrza po jego schłodzeniu.
Odświeżanie powietrza: Tryb automatyczny zapewnia przepływ odświeżającego powietrza z automatycznym wyborem funkcji
chłodzenia, osuszania i oczyszczania w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu.
Cztery pory wydajnego oczyszczania
Tryb oczyszczania
ffTryb oczyszczania można wybrać wyłącznie w celu zaoszczędzenia energii.
ffPodczas pracy klimatyzatora działa filtr Zero oraz funkcja Usuwanie wirusów, eliminując szkodliwe zanieczyszczenia i
zapewniając najczystsze powietrze.
Inteligentny czujnik
Kamera w górnej części jednostki wewnętrznej wykrywa ruch w pomieszczeniu. Jeśli nie wykryje ruchu przez określony czas,
klimatyzator wyreguluje temperaturę w pomieszczeniu lub automatycznie wyłączy zasilanie w celu zaoszczędzenia energii.
❋❋ Dotyczy wyłącznie modeli AF✴✴FSSD✴✴✴
Produkt ten został uznany za zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE) oraz dyrektywą kompatybilności
elektromagnetycznej (2004/108/WE) Unii Europejskiej.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji
nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać
wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od
odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu
ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
POLSKI-2
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 2
2014-08-18 오전 11:16:18
Spis treści
Przygotowanie
Zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sprawdzenie przed użyciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podstawowe funkcje
Sprawdzenie nazw elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sprawdzenie pilota zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podstawowe funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Funkcje zaawansowane
Funkcja Turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kierunek przepływu powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tryb dobrego snu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ustawienie włącznika/wyłącznika czasowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Działanie inteligentnego czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Funkcja oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tryb cichej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Funkcja automatycznego czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Inne
Czyszczenie klimatyzatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
POLSKI-3
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 3
2014-08-18 오전 11:16:18
Zasady bezpieczeństwa
Przed użyciem klimatyzatora przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby upewnić się, że wiesz
jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać poszczególne funkcje nowo nabytego urządzenia.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z najbliższym centrum serwisowym lub
odwiedzenie naszej strony internetowej www.samsung.com, na której znaleźć można pomoc i
informacje w trybie on-line.
Ważne oznaczenia i ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem:
Zagrożenia lub niebezpieczne zachowania, które grożą poważnymi
OSTRZEŻENIE obrażeniami ciała lub śmiercią.
Zagrożenia lub niebezpieczne zachowania, które grożą mniej poważnymi
PRZESTROGA obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.
Postępuj zgodnie z zaleceniami.
NIE próbuj.
Sprawdź, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem
elektrycznym.
Odłącz zasilanie za pomocą wyłącznika automatycznego.
NIE demontuj.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Zasilanie musi spełniać lub przekraczać normy określone dla urządzenia. Do linii
zasilającej, do której jest podłączone urządzenie, nie wolno podłączać innych
urządzeń. Nie wolno także używać przedłużaczy.
ff
Użycie przedłużacza grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
ff
Nie wolno używać transformatora. Może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
ff
Różnica napięcia, częstotliwości lub prądu znamionowego może spowodować pożar.
Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub
firmę serwisową.
ff
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń.
POLSKI-4
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 4
2014-08-18 오전 11:16:18
Nie należy instalować urządzenia w pobliżu grzejnika ani substancji łatwopalnych.
Nie należy instalować urządzenia w wilgotnym, zaolejonym lub zakurzonym miejscu
ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody
(kropli deszczu). Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie może wystąpić
wyciek gazu.
ff
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Nie należy instalować jednostki zewnętrznej w miejscach, z których może spaść, np.
na wysokiej ścianie zewnętrznej.
ff
Jeżeli jednostka spadnie, może to spowodować obrażenia, śmierć lub uszkodzenie
mienia.
01PRZYGOTOWANIE
Należy zainstalować przełącznik i wyłącznik automatyczny, które będą obsługiwać
wyłącznie klimatyzator.
ff
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować tak, aby jej elementy elektryczne były
schowane.
ff
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione. Uziemienia nie można podłączać do
rury gazowej, rury wodnej ani linii telefonicznej.
ff
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym,
pożarem, wybuchem lub problemami z działaniem urządzenia.
ff
Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do gniazda sieciowego z
uziemieniem.
INSTALACJA
PRZESTROGA
Urządzenie należy zainstalować na równym i twardym podłożu, które może unieść
jego ciężar.
ff
W przeciwnym razie może dojść do powstawania nienaturalnych drgań lub hałasów
albo problemów z urządzeniem.
Należy upewnić się, że zostało zainstalowane mocowanie jednostki wewnętrznej,
konsultując się w tym celu z instalatorem.
ff
Niezainstalowanie mocowania jednostki wewnętrznej może skutkować drganiami,
upadkiem jednostki wewnętrznej i zranieniem osób znajdujących się w pobliżu.
POLSKI-5
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 5
2014-08-18 오전 11:16:18
Zasady bezpieczeństwa
INSTALACJA
PRZESTROGA
Przewód odpływowy musi być prawidłowo zainstalowany, aby poprawnie
odprowadzał wodę.
ff
W przeciwnym razie może wystąpić przelanie się wody i uszkodzenie mienia.
Podczas instalowania jednostki zewnętrznej przewód odpływowy należy
zainstalować w taki sposób, aby prawidłowo odprowadzał wodę.
ff
Woda wytwarzana przez jednostkę zewnętrzną podczas ogrzewania może się przelać
i spowodować uszkodzenie mienia. W szczególności upadek sopla lodu w okresie
zimowym, gdy zamarza woda, może spowodować obrażenia, śmierć lub uszkodzenie
mienia.
ZASILANIE
OSTRZEŻENIE
W przypadku uszkodzenia wyłącznika automatycznego należy skontaktować się z
najbliższym serwisem.
Przewodu zasilającego nie należy naciągać ani nadmiernie zginać. Przewodu
zasilającego nie wolno skręcać ani wiązać. Przewodu zasilającego nie wolno wieszać
na obiektach metalowych, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, umieszczać między
obiektami ani wpychać w przestrzeń za urządzeniem.
ff
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
ZASILANIE
PRZESTROGA
Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas lub zbliża się burza, należy
odłączyć klimatyzator od zasilania.
ff
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
POLSKI-6
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 6
2014-08-18 오전 11:16:19
EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE
01PRZYGOTOWANIE
W przypadku zalania urządzenia wodą należy skontaktować się z najbliższym
centrum serwisowym.
ff
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Jeśli urządzenie generuje nietypowy hałas, zapach lub dym, należy natychmiast
odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
ff
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Jeśli dojdzie do wycieku gazu (propanu, gazu ziemnego itp.), należy natychmiast
rozpocząć wietrzenie pomieszczenia i nie dotykać przewodu zasilającego. Nie wolno
dotykać urządzenia ani przewodów zasilających.
ff
Nie należy używać wentylatora.
ff
Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
W razie potrzeby zmiany miejsca instalacji urządzenia należy skontaktować się z
najbliższym centrum serwisowym.
ff
W przeciwnym przypadku może dojść do problemów z obsługą produktu, wyciekania
wody, porażenia prądem lub pożaru.
ff
Usługa dostawy urządzenia nie jest oferowana. W przypadku ponownej instalacji
urządzenia w innym miejscu należy opłacić dodatkowe opłaty konstrukcyjne i
instalacyjne.
ff
Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w niestandardowym miejscu, np. w strefie
przemysłowej lub blisko morza, gdzie będzie na nie oddziaływać sól znajdująca się w
powietrzu, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
ff
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Urządzenia nie należy uderzać ani ciągnąć go, używając zbyt dużej siły.
ff
Grozi to pożarem, obrażeniami ciała lub problemami z działaniem urządzenia.
ff
Ważne: zbyt duży nacisk na podstawę może spowodować jej uszkodzenie.
Nie należy umieszczać w pobliżu jednostki zewnętrznej przedmiotów, po których
dzieci mogłyby wspiąć się do urządzenia.
ff
Grozi to poważnymi obrażeniami dziecka.
Nie wolno wyłączać klimatyzatora, gdy włączony jest wyłącznik automatyczny.
ff
Wyłączenie i włączenie klimatyzatora przy włączonym wyłączniku automatycznym
może wywołać iskrę i spowodować porażenie prądem lub pożar.
Po rozpakowaniu klimatyzatora opakowanie należy trzymać z dala od dzieci,
ponieważ może ono stanowić zagrożenie.
ff
Dziecko może się udusić, jeżeli założy worek na głowę.
POLSKI-7
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 7
2014-08-18 오전 11:16:19
Zasady bezpieczeństwa
EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE
Gdy klimatyzator pracuje lub zamykany jest jego przedni panel, nie wolno wkładać
do otworu palców ani obcych przedmiotów.
ff
Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, ponieważ mogą się zranić, wkładając
palce do urządzenia.
Nie wolno wkładać palców ani obcych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza
klimatyzatora.
ff
Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, ponieważ mogą się zranić, wkładając
palce do urządzenia.
Podczas pracy klimatyzatora w trybie ogrzewania nie wolno dotykać łopatki
kierującej przepływem powietrza. W szczególności nie należy wkładać palców do
otworów klimatyzatora.
ff
Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub poparzeniem.
Nie wolno używać klimatyzatora przez dłuższy czas w miejscach o słabej wentylacji
lub w pobliżu chorych osób.
ff
Ponieważ może być to niebezpieczne ze względu na niedobór tlenu, należy co
najmniej raz na godzinę otwierać okno.
Jeżeli do urządzenia dostała się substancja obca, np. woda, należy odłączyć je od
zasilania i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
ff
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozkładać ani modyfikować
urządzenia.
ff
Nie wolno używać innego bezpiecznika niż standardowy (np. miedzianego lub
stalowego drutu).
ff
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
problemów z urządzeniem lub obrażeń.
EKSPLOATACJA
PRZESTROGA
Pod jednostką wewnętrzną nie wolno umieszczać innych obiektów ani urządzeń.
ff
Woda kapiąca z jednostki wewnętrznej może spowodować pożar lub uszkodzenie mienia.
Przynajmniej raz do roku należy sprawdzić, czy rama montażowa jednostki
zewnętrznej nie jest pęknięta.
ff
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń, śmierci lub uszkodzenia mienia.
POLSKI-8
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 8
2014-08-18 오전 11:16:19
01PRZYGOTOWANIE
Nie wolno stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów
(takich jak pranie, zapalone świece, zapalone papierosy, naczynia, środki chemiczne,
metalowe przedmioty itp.).
ff
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, problemy z
urządzeniem lub obrażenia.
Urządzenia nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
ff
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Nie należy na siłę otwierać przedniego panelu podczas pracy klimatyzatora.
ff
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Na powierzchnię urządzenia nie wolno rozpylać lotnych substancji, takich jak środki
owadobójcze.
ff
Oprócz tego, że są one szkodliwe dla ludzi, mogą również spowodować porażenie
prądem elektrycznym, pożar lub problemy z działaniem urządzenia.
Nie wolno pić wody z klimatyzatora.
ff
Może być ona szkodliwa dla ludzi.
Nie wolno uderzać ani rozmontowywać pilota zdalnego sterowania.
Nie wolno dotykać rur podłączonych do produktu.
ff
Grozi to poparzeniami lub zranieniem.
Nie wolno używać klimatyzatora do konserwacji urządzeń precyzyjnych, jedzenia,
zwierząt, roślin, kosmetyków lub innych nietypowych zastosowań.
ff
Grozi to uszkodzeniem mienia.
Należy unikać dłuższej, bezpośredniej ekspozycji osób, zwierząt lub roślin na
powietrze wydmuchiwane przez klimatyzator.
ff
Może być to szkodliwe dla ludzi, zwierząt lub roślin.
Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz o niedostatecznym
doświadczeniu lub niedostatecznej wiedzy, chyba że są nadzorowane lub zostały
przeszkolone z obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
Należy odpowiednio nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8 i
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po ich
uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po wyjaśnieniu
ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom
bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić i naprawiać urządzenia.
Maksymalne natężenie prądu jest mierzone zgodnie ze standardami bezpieczeństwa
IEC, a robocze natężenie prądu – zgodnie ze standardami ISO dotyczącymi wydajności
energetycznej.
POLSKI-9
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 9
2014-08-18 오전 11:16:19
Zasady bezpieczeństwa
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno czyścić urządzenia, spryskując je wodą. Do czyszczenia urządzenia nie
wolno także używać benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu ani acetonu.
ff
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi odbarwieniami, odkształceniami,
uszkodzeniami, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć
zasilanie i poczekać na zatrzymanie się wentylatora.
ff
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
CZYSZCZENIE
PRZESTROGA
Podczas czyszczenia powierzchni wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej należy
uważać na jej ostre brzegi.
ff
Aby uniknąć skaleczenia palców, podczas czyszczenia urządzenia należy mieć założone
grube rękawice.
Nie wolno samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.
ff
Aby wyczyścić wnętrze urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym centrum
serwisowym.
ff
Podczas czyszczenia filtra wewnętrznego należy stosować się do wskazówek
zawartych w części „Czyszczenie klimatyzatora”. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
POLSKI-10
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 10
2014-08-18 오전 11:16:19
Sprawdzenie przed użyciem
Korzystanie z jednostki wewnętrznej
01PRZYGOTOWANIE
Upewnij się, że zasłona nie blokuje wlotu powietrza.
ff
Może to spowodować zablokowanie obiegu powietrza i zmniejszenie wydajności chłodzenia.
W trybie chłodzenia ustaw żądaną temperaturę.
ff
Jeśli żądana temperatura będzie zbyt niska, może to być szkodliwe dla zdrowia i powodować
zwiększenie zużycia energii. Ustaw żądaną temperaturę o około 5°C niższą niż temperatura na zewnątrz.
Korzystanie z dodatkowych urządzeń grzewczych w trybie ogrzewania.
ff
Spadek temperatury wewnętrznej/zewnętrznej może spowodować obniżenie wydajności grzewczej
klimatyzatora. Dlatego należy korzystać z dodatkowych urządzeń grzewczych.
Podczas chłodzenia pomieszczenia należy korzystać jednocześnie z klimatyzatora i wentylatora
w celu zaoszczędzenia energii.
ff
Gdy klimatyzator jest używany wraz z wentylatorem, chłodzenie jest wydajniejsze, co pozwala
zaoszczędzić energię.
Podczas pracy klimatyzatora należy zamknąć drzwi i okna.
ff
Korzystanie z klimatyzatora przy otwartych drzwiach i oknach powoduje zmniejszenie wydajności
chłodzenia.
ff
Jeśli klimatyzator jest używany dłużej niż godzinę, należy raz na godzinę otworzyć okno, aby
przewietrzyć pomieszczenie.
Urządzenie powinno być zainstalowane z dala od miejsca padania światła słonecznego i
urządzeń grzewczych.
ff
Gdy świeci słońce, należy zasłaniać zasłony.
ff
Podczas pracy w trybie chłodzenia nie należy korzystać z urządzeń grzewczych. W przeciwnym razie
nastąpi zmniejszenie wydajności chłodzenia.
Przechowywanie jednostki wewnętrznej
ff
Dokładnie osuszyć klimatyzator, uruchamiając na 3-4 godziny tryb oczyszczania.
ff
Wyłączyć klimatyzator i odłączyć zasilanie lub wyłączyć dodatkowy wyłącznik zasilania.
PRZESTROGA
•Nie należy samodzielnie przenosić urządzenia. Może to spowodować poluzowanie
lub uszkodzenie rurek.
Korzystanie z jednostki zewnętrznej
Zdjąć osłony i listwy.
ffMogą one spowodować usterkę urządzenia i obniżyć wydajność chłodzenia (ogrzewania) na skutek zablokowania przepływu
powietrza.
Instalacja jednostki zewnętrznej
ffJednostkę zewnętrzną należy zainstalować w odpowiednio wentylowanym miejscu, które nie jest narażone na działanie światła
słonecznego. Jeśli nie można uniknąć światła słonecznego, należy zainstalować osłonę przeciwsłoneczną.
POLSKI-11
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 11
2014-08-18 오전 11:16:19
Sprawdzenie przed użyciem
Dodatkowy wyłącznik zasilania
Włączyć zainstalowany oddzielnie dodatkowy wyłącznik zasilania. (Dotyczy wyłącznie jednostek zewnętrznych z oddzielnym
zasilaniem).
UWAGA
Dodatkowy wyłącznik zasilania (NFB, ELB itp.)
• Dodatkowy wyłącznik zasilania nie jest dołączony do zestawu. Należy go zakupić i zainstalować oddzielnie.
• Dodatkowy wyłącznik zasilania jest urządzeniem, które chroni przed przetężeniem lub zwarciem. Należy zainstalować
go oddzielnie w pobliżu jednostki wewnętrznej i wyłączać podczas czyszczenia lub dłuższej przerwy w użytkowaniu
klimatyzatora.
• Jeśli w szafie rozdzielczej budynku został już zainstalowany wyłącznik NFB lub ELB, nie ma potrzeby instalowania
dodatkowego wyłącznika zasilania.
Zakresy działania
Użytkowanie klimatyzatora poza podanymi poniższej zakresami temperatur i wilgotności może
spowodować uruchomienie urządzenia zabezpieczającego i zatrzymanie pracy.
Tryb
Temperatura w pomieszczeniu
Temperatura na zewnątrz
Wilgotność w pomieszczeniu
21°C ~ 52°C
Wilgotność względna 80% lub
niższa
-
Chłodzenie
21°C ~ 32°C
Osuszanie
21°C ~ 30°C
21°C ~ 52°C
Ogrzewanie
0°C ~ 30°C
-10°C ~ 24°C
❋❋ Jeśli klimatyzator przez dłuższy czas pracuje w trybie chłodzenia w miejscu o wysokiej wilgotności, może występować zjawisko
skraplania się wilgoci.
❋❋ Gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -10°C, wydajność grzewcza może zmniejszyć się do 60%~70% w zależności od
warunków użytkowania.
Funkcje dostępne w poszczególnych modelach
Nazwa modelu
Inteligentny
czujnik
Filtr ZERO
Funkcja
Usuwanie
wirusów
Filtr Full HD
Oświetlenie
AF✴✴FSSDA✴✴N
●
●
●
●
●
AF✴✴FSZDA✴✴N
-
●
●
●
●
❋❋ Działanie niektórych przycisków na pilocie zdalnego sterowania może różnić się w zależności od modelu. Jeśli zostanie
naciśnięty przycisk funkcji na pilocie zdalnego sterowania przeznaczonego dla innego modelu niż zakupione urządzenie, na
wyświetlaczu pojawi się ikona wybranej funkcji, jednak funkcja ta nie zostanie uruchomiona w zakupionym klimatyzatorze.
POLSKI-12
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 12
2014-08-18 오전 11:16:19
Wydajność grzewcza klimatyzatora z pompą ciepła w zależności od temperatury na zewnątrz
Jeśli temperatura w pomieszczeniu lub na zewnątrz jest niższa niż temperatura znamionowa (20°C w pomieszczeniu, 7°C na
zewnątrz) lub jeśli warunki instalacji (długość rurek ponad standardowe 5 m, miejsce instalacji, izolacja itp.) są inne, wydajność
chłodnicza może być niższa mimo prawidłowej pracy klimatyzatora. W takim przypadku należy korzystać z dodatkowych urządzeń
grzewczych.
Wydajność grzewcza
01PRZYGOTOWANIE
100% wydajności znamionowej
80% wydajności znamionowej
-10°C
7°C
24°C
Temperatura na zewnątrz
Specyfikacja modelu (masa i wymiary)
Typ
Model
Ciężar netto
Wymiary netto
(szer. x gł. x wys.)
Jednostka wewnętrzna
AF24FSSDAWKN
31,0 kg
360 x 269 x 1948 mm
Jednostka zewnętrzna
AF24FSSDAWKX
62,5 kg
880 x 320 x 950 mm
POLSKI-13
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 13
2014-08-18 오전 11:16:19
Sprawdzenie nazw elementów
Zależnie od modelu wygląd klimatyzatora może się nieco różnić od przedstawionego na ilustracjach.
Jednostka wewnętrzna
Wyświetlacz
Podnosi się automatycznie po włączeniu
klimatyzatora
Inteligentny czujnik (kamera)
Odbiornik pilota zdalnego sterowania
Wlot powietrza
Wlot powietrza zewnętrznego
Panel sterowania
przepływem powietrza
Porusza się zależnie od
wybranego kierunku
przepływu powietrza
Filtr Full HD
Panel
sterowania
Filtr Zero
Oświetlenie
Oświetlenie z
możliwością
włączenia i
wyłączenia
Filtr Full HD
Wylot powietrza
Dostarcza chłodne
powietrze
Usuwanie wirusów
Przedni uchwyt pilota zdalnego
sterowania
Uchwyt pilota zdalnego sterowania
należy zamontować z przodu jednostki
wewnętrznej za pomocą śrub.
Podstawa
PRZESTROGA
•Zbyt duży nacisk na podstawę może
spowodować jej uszkodzenie.
POLSKI-14
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 14
2014-08-18 오전 11:16:20
Wyświetlacz
Obroty
wentylatora
Wyciszenie
Wskaźnik odszraniania
Usuwanie wirusów
02
Włącznik/
wyłącznik
czasowy
Temperatura
Tryb dobrego snu
Tryb pracy klimatyzatora
Wskazanie aktualnego trybu pracy.
PODSTAWOWE FUNKCJE
Czyszczenie
Działanie inteligentnego
czujnika
Działanie jednostki
zewnętrznej
Przyciski na panelu sterowania
Przycisk Wł./Wył.
Przycisk regulacji temperatury
Umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie temperatury
co 1˚C
Przycisk indywidualnego sterowania
❋❋ Liczba wylotów powietrza zależy od modelu urządzenia.
POLSKI-15
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 15
2014-08-18 오전 11:16:21
Sprawdzenie nazw elementów
Obsługa przy użyciu panelu sterowania
1. Włącz klimatyzator, naciskając przycisk Zasilanie .
ffKlimatyzator wyemituje sygnał dźwiękowy, otworzy wyloty powietrza, a następnie
rozpocznie pracę w trybie automatycznym.
Zatrzymanie Ponownie naciśnij przycisk Zasilanie
.
2. Ustaw żądaną temperaturę, naciskając przyciski [ ], [ ].
ffPo pierwszym naciśnięciu przycisku klimatyzator przejdzie w tryb chłodzenia.
ffŻądaną temperaturę można regulować z dokładnością do 1˚C, w zakresie 18˚C ~
30 ˚C, naciskając przyciski [ ], [ ].
3. Ustaw wysokość wentylatora za pomocą trzech przycisków indywidualnego
sterowania wylotami powietrza.
ffWysokość wentylatora można ustawić przez indywidualne sterowanie wylotami
powietrza.
ffPo wyłączeniu i włączeniu klimatyzatora ustawienia indywidualnego sterowania
zostaną anulowane.
❋❋ Prędkość wentylatora w poszczególnych wylotach powietrza jest różna.
POLSKI-16
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 16
2014-08-18 오전 11:16:21
Sprawdzenie pilota zdalnego sterowania
Zależnie od modelu dostępne funkcje mogą być różne.
ffSkieruj pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika jednostki.
ffPo naciśnięciu przycisku zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się
wskaźnik transmisji ( ).
02
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania
Mode (Tryb)
Wybór jednego z 5 trybów pracy
Turbo
Włączenie maksymalnej prędkości
wentylatora w celu szybkiego schłodzenia/
ogrzania powietrza
Zasilanie
Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
Solo/Family (Jedna osoba/rodzina)
Wybór trybu dla jednej osoby/rodzinnego
Oczyszczanie
Włączanie filtra Zero i funkcji Usuwanie
wirusów
Smart Sensor (Inteligentny czujnik)
Wybór trybu inteligentnego czujnika
WPS
Wi-Fi
Air Flow (Przepływ powietrza)
Ustawienie przepływu powietrza
zapewniającego wydajne chłodzenie w
zależności od warunków otoczenia
Fan (Wentylator)
Ustawienie jednej z 4 różnych prędkości
wentylatora, mającej wpływ na ilość
powietrza przepływającego przez
klimatyzator
Temp + Zwiększanie/zmniejszanie temperatury
co 1˚C
good’sleep (Dobry sen)
Włączanie trybu dobrego snu
Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)
Włączanie funkcji automatycznego
czyszczenia, która osusza wnętrze
jednostki wewnętrznej (w celu usunięcia
nieprzyjemnych zapachów)
Lighting (Oświetlenie)
Ustawienie oświetlenia jednostki
wewnętrznej
On Timer (Włącznik czasowy)
Włączenie włącznika czasowego
PODSTAWOWE FUNKCJE
Przyciski pilota zdalnego sterowania
Lighting
Quiet (Cicha praca)
Ograniczenie hałasu wytwarzanego podczas
pracy
Beep Off (Wyłączenie sygnału dźwiękowego)
Wyciszenie sygnału dźwiękowego
emitowanego podczas naciskania przycisków
Set/Cancel (Ustaw/Anuluj)
Ustawienie/anulowane ustawienia
włącznika/wyłącznika czasowego/trybu
dobrego snu
Off Timer (Wyłącznik czasowy)
Włączenie wyłącznika czasowego
Przycisk [2ndF] (Druga funkcja)
Wybór funkcji opisanej pod przyciskiem
UWAGA
• Przycisk 2ndF (Druga funkcja): Naciśnięcie przycisku 2ndF powoduje wyświetlenie
na wyświetlaczu pilota
zdalnego sterowania, co umożliwia wybór funkcji opisanej pod przyciskiem (np. poprzez naciśnięcie

można wybrać funkcję Lighting (Oświetlenie)). Jeśli zostanie naciśnięty przycisk 2ndF (Druga funkcja), Zasilanie,
Oczyszczanie oraz przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj) lub w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
wyświetlacz zgaśnie i będzie można wybrać funkcję przycisku.
Lighting
POLSKI-17
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 17
2014-08-18 오전 11:16:22
Sprawdzenie pilota zdalnego sterowania
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania
Wskaźnik trybu pracy
Wskaźnik transmisji
Wskaźnik ustawionej
temperatury/czasu
Wskaźnik słabej baterii
Wskaźnik prędkości wentylatora
Wskaźnik czasu włączenia/
wyłączenia
Wskaźnik kierunku przepływu
powietrza
Auto
Niska
Średnia
Wysoka
❋❋ Lewy i prawy wentylator będą wyświetlane jako nieobsługiwane funkcje i będzie emitowany dźwięk
odbioru. Lewy i prawy wentylator nie będą działać.
Wymiana baterii
Wkładanie baterii
W przypadku rozładowania baterii na wyświetlaczu pilota
zdalnego sterowania pojawi się . Gdy pojawi się ten
symbol, należy wymienić baterie. Pilot wymaga dwóch baterii
1,5 V typu AAA.
1. Otwórz pokrywę baterii.
ffNaciśnij część
w kierunku
wskazanym strzałką i unieś pokrywę.
Przechowywanie pilota zdalnego sterowania
2. Włóż baterie.
ffSprawdź i dopasuj bieguny (+) i (-), a następnie włóż
baterie w odpowiednim położeniu.
3. Zamknij pokrywę baterii.
ffDopasuj pokrywę do dolnej części pilota i dociśnij, aż się
zatrzaśnie.
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie
używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego
baterie.
WPS
Lighting
PRZESTROGA
UWAGA
Wi-Fi
•Upewnij się, że do wnętrza pilota zdalnego sterowania nie przedostanie się woda.
• Istnieje możliwość, że klimatyzator nie będzie współpracował z pilotem w pobliżu silnego źródła światła, takiego jak
lampa fluorescencyjna czy oświetlenie neonowe. W takim przypadku należy używać pilota zdalnego sterowania,
stojąc naprzeciw odbiornika pilota w jednostce wewnętrznej.
• Jeśli pilot zdalnego sterowania powoduje uruchomienie innych urządzeń elektrycznych, należy skontaktować się z
najbliższym centrum serwisowym.
Prawidłowe usuwanie baterii z produktu.
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że baterie z tego produktu nie mogą być wyrzucane razem
z innymi domowymi śmieciami po zakończeniu użytkowania. Oznaczenie symbolami chemicznymi Hg, Cd lub Pb oznacza, że
zawartość rtęci, kadmu lub ołowiu w baterii przekracza poziomy referencyjne zawarte w Dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie
nie zostaną prawidłowo zutylizowane, substancje te mogą być groźne dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
Aby chronić zasoby naturalne i promować wtórne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych
typów śmieci i przekazywać je do recyklingu w ramach lokalnego systemu bezpłatnych zwrotów baterii.
POLSKI-18
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 18
2014-08-18 오전 11:16:22
Podstawowe funkcje
Podstawowa funkcja to tryb pracy, który można wybrać, naciskając przycisk Mode (Tryb).
Auto
PODSTAWOWE FUNKCJE
Chłodzenie
02
W trybie Auto klimatyzator automatycznie ustawia tryb pracy chłodzenia/osuszania/wentylatora, aby zapewnić odświeżenie
powietrza w całym pomieszczeniu.
ffW trybie Auto klimatyzator automatycznie ustawia tryb pracy w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu.
-- Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej są wyświetlane wskazania Auto (Cool) (Chłodzenie), Auto (Dry) (Osuszanie) oraz Auto
(Oczyszczanie)
ffW trybie Auto inteligentny czujnik kontroluje otoczenie, wykorzystując kamerę na jednostce wewnętrznej. Dlatego kierunek
przepływu powietrza oraz prędkość wentylatora mogą różnić się w zależności od warunków otoczenia.
ffWybór indywidualnego sterowania w trybie automatycznym powoduje anulowanie trybu automatycznego.
Tryb chłodzenia jest często używany i umożliwia swobodną regulację temperatury, prędkości wentylatora i kierunku przepływu
powietrza.
Osuszanie
Klimatyzator w trybie osuszania pełni funkcję osuszacza i usuwa wilgoć z powietrza w pomieszczeniu. Jednostka zewnętrzna co
pewien czas automatycznie włącza się i wyłącza, aby zapewnić maksymalny efekt osuszania w zależności od różnicy aktualnej i
żądanej temperatury. Gdy działa jednostka zewnętrzna, z wylotu jednostki wewnętrznej może wydobywać się chłodne powietrze.
ffObniżenie ustawienia temperatury za pomocą pilota zdalnego sterowania powoduje zwiększenie efektu osuszania.
ffObniżenie ustawienia temperatury za pomocą pilota zdalnego sterowania może spowodować obniżenie temperatury w
pomieszczeniu.
Oczyszczanie (
)
Ta funkcja eliminuje szkodliwe zanieczyszczenia w powietrzu, zapewniając zdrowe i czyste środowisko.
ffTryb oczyszczania wybiera się poprzez naciśnięcie przycisku
przy włączonym lub wyłączonym klimatyzatorze.
ffW trybie oczyszczania na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się symbol oraz na 1 minutę pojawi się symbol
.
ffNaciśnięcie przycisku
w trybie chłodzenia/osuszania pozwala ustawić żądaną temperaturę.
ffWybranie funkcji oczyszczania w trybie Auto powoduje włączenie trybu chłodzenia (oczyszczania).
ffWybór trybu oczyszczania podczas pracy klimatyzatora spowoduje lekkie przymknięcie przedniego panelu.
ffJeśli tryb oczyszczania zostanie włączony podczas pracy klimatyzatora, zmiany zużycia energii i głośności będą bardzo
niewielkie.
ffGdy jednocześnie włączony jest klimatyzator i tryb oczyszczania, można nacisnąć przycisk Zasilanie , aby zatrzymać działanie
urządzenia.
ffJeśli włączony jest tryb oczyszczania, można nacisnąć przycisk
, aby wyłączyć tryb oczyszczania.
Ogrzewanie
W trybie ogrzewania można ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu, prędkość wentylatora oraz kierunek przepływu
powietrza, aby odpowiednio ogrzać pomieszczenie.
ffBezpośrednio po uruchomieniu trybu ogrzewania wentylator może nie działać. Zapobiega to nawiewowi zimnego powietrza.
ffWskazanie trybu odszraniania: Podczas usuwania oszronienia z jednostki zewnętrznej w trybie ogrzewania na wyświetlaczu
jednostki wewnętrznej pojawia się symbol , który znika po usunięciu oszronienia. (Podczas usuwania oszronienia z
wykorzystaniem funkcji odszraniania w trybie ogrzewania może być wytwarzana para i z jednostki wewnętrznej może nie
wydobywać się ciepłe powietrze).
POLSKI-19
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 19
2014-08-18 오전 11:16:23
Podstawowe funkcje
Naciśnij przycisk
, aby uruchomić klimatyzator.
Naciśnij przycisk
, aby ustawić tryb dla jednej osoby/rodzinny.
• Solo (Jedna osoba): wybierz tę funkcję, jeśli w pomieszczeniu przebywa tylko jedna osoba lub w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej.
• Family (Rodzina): wybierz tę funkcję, jeśli w pomieszczeniu przebywa wiele osób lub niezbędne jest wydajne chłodzenie.
Tryb rodzinny
Tryb dla jednej osoby






Uwagi
W trybie dla jednej osoby środkowy wylot powietrza zostanie zamknięty, gdy
klimatyzator osiągnie żądaną temperaturę. Jeśli zostanie wybrany tryb dla jednej
osoby w trybie oczyszczania, górny i środkowy wylot powietrza pozostaną
zamknięte.
: Otwarty  : Zamknięty
• Tryb rodzinny jest ustawieniem domyślnym we wszystkich trybach pracy z wyjątkiem trybu Auto.
• W trybie Auto nie można zmienić trybu dla jednej osoby/rodzinnego za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Naciśnij przycisk
, aby ustawić tryb pracy.
Naciśnij przycisk
, aby ustawić żądaną prędkość wentylatora.
(Auto) [W przypadku zmiany prędkości wentylatora tryb pracy zostanie automatycznie przełączony na
tryb chłodzenia].
Auto
Chłodzenie
(Auto),
Osuszanie
Oczyszczanie (
(Wysoka)
(Średnia),
(Wysoka)
(Niska),
(Średnia),
(Wysoka)
, aby ustawić żądaną temperaturę.
Auto
W przypadku zmiany żądanej temperatury tryb pracy zostanie automatycznie przełączony na tryb chłodzenia.
Chłodzenie
Żądaną temperaturę można regulować z dokładnością do 1°C w zakresie od 18°C do 30°C.
Osuszanie
UWAGA
(Niska),
(Auto),
Naciśnij przycisk
Ogrzewanie
(Średnia),
(Auto)
)
Ogrzewanie
Oczyszczanie (
(Niska),
Żądaną temperaturę można regulować z dokładnością do 1°C w zakresie od 18°C do 30°C.
)
Regulacja temperatury nie jest możliwa.
Żądaną temperaturę można regulować z dokładnością do 1°C w zakresie od 16°C do 30°C.
• Jeśli funkcja oczyszczania zostanie wybrana podczas pracy klimatyzatora w innym trybie, będzie możliwa regulacja
temperatury (z wyjątkiem trybu Auto).
• Naciśnięcie przycisku Temp + lub - na panelu sterowania jednostki wewnętrznej podczas pracy klimatyzatora w
trybie oczyszczania spowoduje przełączenie trybu pracy na tryb chłodzenia.
POLSKI-20
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 20
2014-08-18 오전 11:16:24
Funkcja Turbo
Funkcja Turbo umożliwia szybkie i wydajne schłodzenie/ogrzanie powietrza w pomieszczeniu.
Naciśnij przycisk
na pilocie podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia/ogrzewania.
WPS
Wi-Fi
UWAGA
Naciśnij przycisk Turbo, Mode (Tryb), Quiet (Cicha praca), Smart Sensor
(Inteligentny czujnik) lub good`sleep (Dobry sen).
• Funkcja Turbo jest dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia/ogrzewania.
• Wybór funkcji Turbo podczas działania funkcji cichej pracy/inteligentnego czujnika/
dobrego snu spowoduje anulowanie działającej funkcji.
• Istnieje możliwość regulacji kierunku przepływu powietrza.
• Niemożliwa jest regulacja żądanej temperatury ani prędkości wentylatora.
• Wybór indywidualnego sterowania w trybie Turbo spowoduje anulowanie trybu
Turbo.
FUNKCJE ZAAWANSOWANE
Anulowanie
; klimatyzator
03
ffNa wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wskaźnik Turbo
będzie pracował w trybie Turbo przez 30 minut.
Kierunek przepływu powietrza
Kierunek przepływu powietrza można ustawić w zależności od warunków otoczenia.
Naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany kierunek przepływu powietrza.
WPS
Wi-Fi
Pośredni
Powietrze nie będzie kierowane bezpośrednio na osobę, ale zapewni
pośrednie chłodzenie.
Bezpośredni
Chłodne (ciepłe) powietrze będzie kierowane bezpośrednio na osobę.
Środkowy
Chłodne (ciepłe) powietrze będzie wydmuchiwane intensywnie ze środka.
Szeroki
Długi
Łopatki kierujące przepływem powietrza będą poruszały się w lewo/w prawo,
aby kierować chłodne (ciepłe) powietrze na dużą powierzchnię pomieszczenia.
To ustawienie umożliwia skuteczne schłodzenie (ogrzanie) oddalonego
obszaru pomieszczenia.
Tryb pracy
Obsługiwany przepływ powietrza
Auto
Pośredni, bezpośredni
Chłodzenie/osuszanie/oczyszczanie/ogrzewanie
Środkowy, szeroki, długi
UWAGA
• W trybie dobrego snu nie można regulować przepływu powietrza.
• Jeśli został wybrany długi kierunek przepływu powietrza, próba zmiany
prędkości wentylatora za pomocą pilota zdalnego sterowania może powodować
wyemitowanie sygnału dźwiękowego, jednak klimatyzator nie będzie pracował z
wybranym ustawieniem.
TRYB
AUTO
Nazwa modelu
Kierunek przepływu powietrza
AF✴✴FSSDA✴✴N
Pośredni, bezpośredni
AF✴✴FSZDA✴✴N
Nie można regulować kierunku przepływu
powietrza.
POLSKI-21
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 21
2014-08-18 오전 11:16:24
Tryb dobrego snu
W celu zapewnienia komfortowego snu klimatyzator będzie pracował w następujących trybach: zasypiania  głębokiego snu 
wybudzania z trybu dobrego snu
Gdy klimatyzator jest włączony i pracuje w trybie chłodzenia.
WPS
Lighting
Wi-Fi
1. Aby wybrać tryb dobrego snu, naciśnij przycisk good’sleep (Dobry sen) na pilocie
zdalnego sterowania.
ffNa wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się wskaźnik trybu dobrego snu i
zacznie migać wskaźnik wyłącznika czasowego.
2. Naciśnij przycisk good’sleep (Dobry sen), aby ustawić czas.
ffCzas można ustawić z dokładnością do pół godziny w zakresie od 30 minut do 3 godzin
oraz z dokładnością do jednej godziny w zakresie od 3 godzin do 12 godzin.
ffCzas pracy można ustawić w zakresie od 30 minut do 12 godzin.
ffDomyślny czas pracy to 8 godzin.
3. Naciśnij przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj), aby włączyć funkcję.
ffWskaźnik wyłącznika czasowego przestanie migać i zostanie wyświetlony ustawiony czas.
ffNa wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się symbol
/
i klimatyzator
przejdzie w tryb dobrego snu.
ffJeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj) w
celu uruchomienia trybu dobrego snu, operacja zostanie anulowana. Dlatego też należy
sprawdzić obecność wskaźnika wyłączenia na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania
oraz symbolu
/
na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.
Anulowanie Ponownie naciśnij przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj).
Żądaną temperaturę można ustawić z dokładnością do 1˚C w zakresie od 18˚C
do 30˚C.
Prędkość wentylatora będzie regulowana automatycznie zgodnie z trybem
dobrego snu.
Kierunek przepływu powietrza będzie regulowany automatycznie zgodnie z
trybem dobrego snu.
POLSKI-22
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 22
2014-08-18 오전 11:16:25
• W ciągu pierwszych 30 minut trybu dobrego snu klimatyzator będzie pracował w trybie oczyszczania (chłodzenia).
• Zalecane jest ustawienie temperatury w zakresie 25°C ~ 27°C (optymalną temperaturą jest 26°C). Ustawienie zbyt
niskiej temperatury może powodować uczucie zimna lub zbyt suchego powietrza podczas snu albo przeziębienie.
• Ustawienie zbyt krótkiego lub zbyt długiego czasu działania trybu dobrego snu może spowodować, że sen nie będzie
relaksujący, ponieważ domyślny czas wynosi 8 godzin.
• Jeśli ustawiony czas działania trybu dobrego snu jest krótszy niż 4 godziny, działanie trybu zakończy się po
ustawionym czasie. Jeśli ustawiony czas działania trybu dobrego snu jest dłuższy niż 5 godzin, przez ostatnią godzinę
tryb będzie działał w fazie wybudzania, a następnie zostanie automatycznie wyłączony.
• Jeśli w trakcie działania trybu dobrego snu zostanie naciśnięty przycisk Solo/Family (Jedna osoba/rodzina), Smart
Sensor (Inteligentny czujnik), Turbo, Mode (Tryb) lub Quiet (Cicha praca), nastąpi anulowanie działania funkcji i
uruchomienie wybranej funkcji.
• Dla funkcji włącznika/wyłącznika czasowego i dobrego snu można tylko wprowadzić nowe ustawienie czasu.
• Podczas działania trybu dobrego snu można włączyć funkcję oczyszczania.
• Podczas działania trybu dobrego snu wylot powietrza będzie automatycznie wyłączany i włączany zależnie od różnicy
między aktualną i żądaną temperaturą.
FUNKCJE ZAAWANSOWANE
UWAGA
03
W trybie dobrego snu temperatura i prędkość wentylatora zmieniają się.
1. Tryb zasypiania: zapewnia komfortowe warunki do dobrego snu poprzez szybkie schłodzenie pomieszczenia i uspokajający
powiew powietrza.
2. Tryb głębokiego snu: w tym trybie klimatyzator falowo reguluje temperaturę i przepływ powietrza, aby utrzymywać zdrową
temperaturę skóry i wspomagać głęboki sen. Zależnie od wybranego czasu działania trybu dobrego snu faza głębokiego snu
może być dłuższa lub krótsza.
3. Wybudzanie z trybu dobrego snu: zapewnia przepływ powietrza, który reguluje temperaturę ciała i gwarantuje uczucie
świeżości po przebudzeniu.
POLSKI-23
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 23
2014-08-18 오전 11:16:25
Ustawianie włącznika/wyłącznika czasowego
Klimatyzator można zaprogramować, aby automatycznie włączał/wyłączał się w określonym czasie.
Ustawianie włącznika czasowego, gdy klimatyzator jest wyłączony / Ustawianie wyłącznika czasowego, gdy klimatyzator jest
włączony
Lighting
<Ustawianie włącznika
czasowego>
1. Naciśnij przycisk On timer (Włącznik czasowy) lub Off timer (Wyłącznik czasowy).
ffNa wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania zacznie migać wskaźnik włącznika/
wyłącznika czasowego.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk On timer (Włącznik czasowy) lub Off timer (Wyłącznik
czasowy), aby ustawić czas.
ffCzas można ustawić z dokładnością do pół godziny w zakresie od 30 minut do 3 godzin
oraz z dokładnością do jednej godziny w zakresie od 3 godzin do 24 godzin.
ffCzas można ustawić w zakresie od 30 minut do 24 godzin.
3. Naciśnij przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj), aby włączyć funkcję.
ffWskaźnik włącznika/wyłącznika czasowego przestanie migać i zostanie wyświetlony
ustawiony czas.
ffNa wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się symbol
i ustawianie włącznika/
wyłącznika czasowego zostanie zakończone.
ffJeśli w ciągu 10 sekund po wybraniu funkcji włącznika/wyłącznika czasowego nie zostanie
naciśnięty przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj), klimatyzator powróci do poprzedniego
stanu. Dlatego należy sprawdzić obecność wskaźnika włącznika/wyłącznika czasowego
na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania lub symbolu
na wyświetlaczu jednostki
wewnętrznej.
Anulowanie Ponownie naciśnij przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj).
Dodatkowe opcje dostępne w trybie włącznika czasowego
Do wyboru dostępne są opcje  Cool (Chłodzenie)  Dry (Osuszanie)  Purity
(Oczyszczanie)  Heat (Ogrzewanie).
Lighting
Regulacja temperatury jest możliwa w trybie automatycznym, osuszania i
ogrzewania. Naciśnięcie przycisku Temp + lub - w trybie automatycznym
spowoduje przejście w tryb chłodzenia i regulacja temperatury w trybie
oczyszczania nie będzie możliwa.
Niemożliwa jest regulacja prędkości wentylatora.
<Ustawianie wyłącznika
czasowego>
UWAGA
• Dla funkcji włącznika/wyłącznika czasowego i dobrego snu można tylko
wprowadzić nowe ustawienie czasu.
• Po około 10 sekundach od ustawienia funkcji włącznika czasowego pojawi się
jedynie wskaźnik włącznika czasowego na pilocie zdalnego sterowania.
• Jeśli po ustawieniu funkcji włącznika czasowego za pomocą pilota zdalnego
sterowania zostanie naciśnięty przycisk Zasilanie na jednostce wewnętrznej,
wskaźnik włącznika/wyłącznika czasowego na jednostce wewnętrznej zgaśnie i
funkcja zostanie anulowana. Wskaźnik włącznika/wyłącznika czasowego na pilocie
zdalnego sterowania będzie nadal wyświetlany, jednak funkcja nie będzie działać.
POLSKI-24
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 24
2014-08-18 오전 11:16:25
Jednoczesne użycie funkcji włącznika i wyłącznika czasowego
UWAGA
• Czas ustawiony dla włącznika i wyłącznika czasowego powinien być różny.
• Naciśnięcie przycisku Set/Cancel (Ustaw/Anuluj) lub Zasilanie , gdy ustawiony jest jednocześnie włącznik i
wyłącznik czasowy, spowoduje anulowanie obu tych funkcji.
FUNKCJE ZAAWANSOWANE
Jeśli klimatyzator jest włączony
Czas ustawiony dla włącznika czasowego jest dłuższy niż
czas ustawiony dla wyłącznika czasowego
Np. włącznik czasowy: 3 godziny, wyłącznik czasowy:
1 godzina
-- Klimatyzator wyłączy się po upływie 1 godziny od
chwili ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego. Po
2 godzinach klimatyzator włączy się.
03
Jeśli klimatyzator jest wyłączony
Czas ustawiony dla włącznika czasowego jest krótszy niż
czas ustawiony dla wyłącznika czasowego
Np. włącznik czasowy: 3 godziny, wyłącznik czasowy: 5 godzin
-- Klimatyzator włączy się po 3 godzinach od chwili
ustawienia włącznika/wyłącznika czasowego.
Klimatyzator pozostanie włączony przez 2 godziny, a
następnie automatycznie się wyłączy.
POLSKI-25
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 25
2014-08-18 오전 11:16:25
Działanie inteligentnego czujnika
❋❋ Dotyczy wyłącznie modeli AF✴✴FSSD✴✴✴
W trybie chłodzenia kamera w górnej części jednostki wewnętrznej wykrywa ruch w pomieszczeniu. Jeśli nie wykryje ruchu przez
określony czas, klimatyzator wyreguluje temperaturę w pomieszczeniu lub automatycznie wyłączy zasilanie.
Naciśnij przycisk
podczas działania trybu chłodzenia.
WPS
Wi-Fi
ffNa wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się symbol , natomiast na
wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się symbol .
ffJeśli w ciągu 1 godziny nie zostanie wykryty ruch, temperatura będzie regulowana
automatycznie.
ffJeśli w ciągu 2 godzin nie zostanie wykryty ruch, klimatyzator wyłączy się automatycznie.
Anulowanie Ponownie naciśnij przycisk Smart Sensor (Inteligentny czujnik).
UWAGA
• Obszar wykrywania inteligentnego czujnika to około 25° po lewej i prawej stronie
urządzenia.
• W ciemnych miejscach kamera nie wykrywa ruchu, przez co inteligentny czujnik
może nie działać prawidłowo.
• Tryb inteligentnego czujnika może być zakłócany przez zmiany oświetlenia lub
ruch spowodowany przez takie urządzenia, jak telewizor, wentylator itp.
<Wyświetlacz pilota zdalnego
sterowania>
<Wyświetlacz jednostki
wewnętrznej>
Funkcja oświetlenia
Włączenie oświetlenia emitującego łagodne światło pozwala stworzyć miły nastrój w pomieszczeniu.
Po naciśnięciu przycisku
i sprawdzeniu obecności wskaźnika
na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania naciśnij
przycisk
Lighting
, aby ustawić jasność oświetlenia jednostki wewnętrznej.
Lighting
ffKażde naciśnięcie przycisku Lighting (Oświetlenie) podczas pracy klimatyzatora
powoduje zmianę jasności oświetlenia. (Funkcja oświetlenia działa wyłącznie przy
otwartym wylocie powietrza).
ffAby ustawić żądaną jasność oświetlenia, najpierw naciśnij przycisk 2ndF (Druga funkcja), a
następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk Lighting (Oświetlenie).
Liczba naciśnięć
1
2
3
4
<Wyświetlacz pilota zdalnego
sterowania>
UWAGA
Jasność
Poziom 1 (niski)
Wył.
Poziom 3 (wysoki)
Poziom 2 (średni)
• Kształt wiązki światła może zmieniać się w zależności od stanu pracy klimatyzatora.
• Kształt wiązki światła różni się w zależności od modelu klimatyzatora.
• Funkcja oświetlenia różni się w zależności od modelu klimatyzatora.
• Gdy klimatyzator jest wyłączony, zostanie wyemitowany dźwięk odbioru, ale
funkcja oświetlenia nie będzie działać.
POLSKI-26
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 26
2014-08-18 오전 11:16:26
Tryb cichej pracy
Funkcja ta pozwala ograniczyć hałas wytwarzany podczas pracy klimatyzatora.
Naciśnij przycisk
, aby wybrać funkcję cichej pracy.
ffNa wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się symbol
Żądaną temperaturę można ustawić z dokładnością do 1°C w zakresie od 18°C
do 30°C.
Ponieważ w tym trybie dla prędkości wentylatora wybrane jest na stałe
ustawienie
(Auto), naciśnięcie przycisku Fan (Wentylator) ,
spowoduje anulowanie trybu cichej pracy.
FUNKCJE ZAAWANSOWANE
Lighting
Ponownie naciśnij przycisk Quiet (Cicha praca), Mode (Tryb) lub Fan (Wentylator)
, .
03
Anulowanie
.
Pozwala ustawić kierunek przepływu powietrza.
UWAGA
• Tryb cichej pracy można wybrać, gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia.
Wybór trybu cichej pracy podczas działania funkcji inteligentnego czujnika/turbo/
dobrego snu spowoduje anulowanie bieżącej funkcji.
• Wybór indywidualnego sterowania w trybie cichej pracy spowoduje anulowanie
trybu cichej pracy.
Funkcja automatycznego czyszczenia
Funkcja automatycznego czyszczenia zapobiega rozwojowi pleśni poprzez usuwanie wilgoci z jednostki wewnętrznej.
Naciśnij przycisk
.
Jeśli klimatyzator jest włączony,
Lighting
ffna wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się symbol , a funkcja
automatycznego czyszczenia będzie działać przez 3 minuty po zakończeniu pracy
klimatyzatora.
Jeśli klimatyzator jest wyłączony,
ffna wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się symbol , a funkcja
automatycznego czyszczenia będzie działać przez 3 minuty.
Anulowanie Ponownie naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie).
UWAGA
• Wskaźnik automatycznego czyszczenia pojawi się tylko na wyświetlaczu jednostki
wewnętrznej.
• Jeśli podczas działania funkcji automatycznego czyszczenia zostanie wybrany
inny tryb, zacznie działać wybrany nowy tryb. Gdy wybrany tryb zakończy pracę,
zostanie uruchomiona funkcja automatycznego czyszczenia i będzie działać
ponownie przez 3 minuty.
POLSKI-27
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 27
2014-08-18 오전 11:16:27
Czyszczenie klimatyzatora
PRZESTROGA
•Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora należy upewnić się, że został
wyłączony wyłącznik automatyczny.
Czyszczenie jednostki wewnętrznej
ffZależnie od potrzeb przetrzyj powierzchnię urządzenia lekko zwilżoną lub suchą ściereczką.
ffUsuń kurz z wąskiej szczeliny klimatyzatora.
UWAGA
PRZESTROGA
• Ponieważ panel urządzenia można łatwo zarysować, do czyszczenia używaj specjalnej
ściereczki (z mikrowłókna). Zwilż specjalną ściereczkę do czyszczenia (z mikrowłókna)
niewielką ilością wody i upewnij się, że na ściereczce nie ma żadnych obcych materiałów,
ponieważ urządzenie jest podatne na zarysowania.
• Do czyszczenia jednostki wewnętrznej używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki (z
mikrowłókna), ponieważ panel jednostki wewnętrznej jest podatny na zarysowania.
Przed przystąpieniem do czyszczenia usuń kurz ze ściereczki, aby zapobiec zarysowaniu
jednostki wewnętrznej przez obce materiały na ściereczce.
• Jeśli samodzielne wyczyszczenie wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej jest zbyt
trudne, należy skontaktować się z centrum serwisowym.
•Do czyszczenia wyświetlacza nie wolno używać detergentów
alkalicznych.
•Do czyszczenia powierzchni nie wolno używać kwasu
siarkowego, kwasu solnego ani rozpuszczalników organicznych
(rozcieńczalniki, nafta, aceton). Nie należy także umieszczać na
niej żadnych naklejek. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Czyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej
ffNagromadzenie się kurzu na wymienniku ciepła może obniżyć wydajność
chłodzenia (ogrzewania). Dlatego należy go regularnie czyścić.
ffAby usunąć kurz, należy spryskać go wodą.
UWAGA
• Jeśli samodzielne wyczyszczenie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej
jest zbyt trudne, należy skontaktować się z centrum serwisowym.
PRZESTROGA
•Należy uważać na ostre krawędzie wymiennika ciepła
jednostki zewnętrznej.
Wymiennik ciepła
POLSKI-28
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 28
2014-08-18 오전 11:16:27
Czyszczenie filtra Full HD
Filtr Full HD wychwytuje większe cząstki kurzu z pobieranego powietrza.
Usuń kurz za pomocą odkurzacza lub bieżącej wody.
ffJeśli filtr jest silnie zabrudzony, należy umyć go
ciepłą wodą z dodatkiem obojętnego detergentu.
Czyszczenie filtra Full HD za pomocą szczotki może
spowodować jego uszkodzenie.
Dociśnij filtr Full HD w kierunku wskazanym strzałką, aż
do jego całkowitego zamocowania.
ffPo wciśnięciu dolnego
filtra Full HD wciśnij filtr
Zero.
Dokładnie wysusz filtr w zacienionym miejscu.
ffPodczas suszenia filtr Full HD nie powinien być
wystawiony na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
UWAGA
04INNE
Wyciągnij filtr Full HD w kierunku wskazanym strzałką.
ffPrzed wyciągnięciem dolnego filtra Full HD wyjmij
filtr Zero.
• Filtr Full HD należy czyścić co 2 tygodnie. Częstotliwość czyszczenia może się różnić w zależności od intensywności
użytkowania i warunków środowiskowych.
POLSKI-29
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 29
2014-08-18 오전 11:16:28
Czyszczenie klimatyzatora
Czyszczenie filtra Zero
Filtr Zero usuwa małe cząstki pyłu z powietrza. Filtr jest zmywalny, co umożliwia jego praktycznie stałe użytkowanie.
Wyjmij dolny filtr Full HD.
Chwyć za uchwyt filtra Zero
i wyjmij go, pociągając
w kierunku wskazanym
strzałką, jak pokazano na
rysunku.
Wciśnij filtr Zero w
kierunku wskazanym
strzałką i upewnij się, że
został zamocowany w
prawidłowym położeniu.
Umieść na swoim miejscu
dolny filtr Full HD.
PRZESTROGA
UWAGA
Namocz filtr w wodzie i kilkakrotnie potrząśnij nim w górę
i w dół.
ffNie rozbieraj filtra Zero podczas czyszczenia.
ffW przypadku nagromadzenia znacznej ilości kurzu
namocz filtr w wodzie z detergentem i potrząsaj nim w
wodzie przez 30 minut, aż będzie czysty.
Wysusz filtr w przewiewnym miejscu.
ffPozostaw filtry w pozycji pionowej na 12-24 godz. w celu
wyschnięcia (zależnie od warunków czas schnięcia może
być krótszy).
ffNie należy suszyć filtra Zero w bezpośrednim świetle
słonecznym, ponieważ może to spowodować
odkształcenie filtra.
•Należy uważać na ostrą tylną powierzchnię filtra Zero, ponieważ może ona skaleczyć
ręce.
• Filtr Zero należy czyścić co 3 miesiące. (Przy założeniu 8 godzin użytkowania dziennie). Częstotliwość czyszczenia może
się różnić w zależności od intensywności użytkowania i warunków środowiskowych.
POLSKI-30
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 30
2014-08-18 오전 11:16:28
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowej pracy klimatyzatora należy zapoznać się z poniższą tabelą. Często
pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć zbędnych wydatków.
ROZWIĄZANIE
•Sprawdź stan zasilania, a następnie ponownie uruchom klimatyzator.
•Włącz wyłącznik automatyczny, a następnie ponownie uruchom
Klimatyzator nie klimatyzator.
działa.
•Sprawdź, czy klimatyzator nie został wyłączony na skutek działania
wyłącznika czasowego lub inteligentnego czujnika. Ponownie włącz
klimatyzator, naciskając przycisk Zasilanie .
Przedni panel
•Sprawdź, czy problem nie dotyczy zasilania.
przedni
•Sprawdź, czy jakiś obiekt nie blokuje zamykania panelu przedniego.
pozostaje
Usuń obiekt i spróbuj ponownie.
otwarty.
Nie działa
•Sprawdź, czy nie został wybrany tryb Turbo/Oczyszczanie. W tych
regulacja
trybach regulacja temperatury nie jest możliwa.
temperatury.
•Sprawdź, czy ustawiona temperatura jest wyższa (w trybie chłodzenia)
lub niższa (w trybie ogrzewania) od bieżącej temperatury. Naciśnij
przycisk Temp + lub -, aby ustawić niższą (w trybie chłodzenia) lub
wyższą (w trybie ogrzewania) temperaturę niż bieżąca temperatura.
•Sprawdź, czy filtr Full HD nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia.
Silne zabrudzenie filtra Full HD może obniżyć wydajność chłodzenia
(ogrzewania). Dlatego należy go często czyścić.
•Sprawdź,
czy jednostka zewnętrzna nie jest zasłonięta lub zainstalowana
Z klimatyzatora
w pobliżu przeszkody. Zdejmij osłonę i usuń przeszkodę.
nie wydobywa
się chłodne
•Jeśli klimatyzator ma pracować w świetle słonecznym, należy osłonić
powietrze.
jednostkę zewnętrzną przy użyciu zasłon itp.
•Jeśli w trybie ogrzewania na jednostce zewnętrznej nagromadzi się lód,
nie będzie podawane ciepłe powietrze. Automatycznie uruchomi się
funkcja odszraniania.
-- Czas działania funkcji odszraniania może różnić się w zależności od
stanu nagromadzenia lodu.
•Otwarcie drzwi lub okien może obniżyć wydajność chłodzenia. Należy
zamknąć drzwi i okna.
04INNE
PROBLEM
POLSKI-31
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 31
2014-08-18 오전 11:16:28
Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Z klimatyzatora
nie wydobywa się
chłodne powietrze.
•Jeśli został wybrany tryb oczyszczania bez wybrania innego trybu,
z klimatyzatora nie będzie wydobywać się chłodne powietrze.
Naciśnij przycisk Mode (Tryb), aby wybrać inny tryb.
•Sprawdź, czy rurka nie jest zbyt długa. Jeśli długość rurki
przekracza maksymalną dozwoloną długość, wydajność
chłodzenia (ogrzewania) może być niższa.
Nie działa regulacja
przepływu
powietrza.
•Sprawdź, czy nie został wybrany tryb dobrego snu. W tym trybie
nie można regulować kierunku przepływu powietrza, ponieważ
jest on ustawiany automatycznie.
Nie działa
regulacja prędkości
wentylatora.
•Sprawdź, czy nie został wybrany tryb osuszania/turbo/dobrego
snu. W tych trybach prędkość wentylatora jest ustawiana
automatycznie i nie można jej regulować.
Nie działa
pilot zdalnego
sterowania.
•Sprawdź, czy baterie się nie wyczerpały.
•Upewnij się, że nic nie blokuje czujnika pilota.
•Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie znajduje się źródło
silnego światła. Silne światło pochodzące ze świetlówek lub
neonów może zakłócać fale elektryczne.
•Stań naprzeciw środka urządzenia, skieruj pilot zdalnego
sterowania w stronę odbiornika pilota i naciśnij przycisk.
Nie działa funkcja
włącznika/
wyłącznika
czasowego.
•Upewnij się, że po ustawieniu czasu został naciśnięty przycisk Set/
Cancel (Ustaw/Anuluj) na pilocie zdalnego sterowania.
Klimatyzator nie
wyłącza się.
•Sprawdź, czy klimatyzator nie działa w trybie automatycznego
czyszczenia. Jeśli została włączona funkcja automatycznego
czyszczenia, klimatyzator wyłączy się po upływie 3 minut.
Podczas pracy
urządzenia do
pomieszczenia
przedostają się
zapachy.
•Zapachy mogą przedostawać się w zależności od środowiska
otoczenia lub warunków użytkowania. Przewietrz pomieszczenie.
•Sprawdź, czy urządzenie nie pracuje w zadymionym miejscu.
Przewietrz pomieszczenie lub uruchom klimatyzator w trybie
oczyszczania na 1-2 godziny. (W klimatyzatorze nie ma żadnych
elementów wydzielających zapach).
•Wyczyść filtr Zero i filtr Full HD, jeśli są zabrudzone.
POLSKI-32
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 32
2014-08-18 오전 11:16:28
PROBLEM
•Jeśli na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się wskazanie
błędu, naciśnij przyciski Set/Cancel (Ustaw/Anuluj) i Fan
(Wentylator) i przytrzymaj przez 4 sekundy. Jeśli wskazanie
błędu pojawi się ponownie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
•Jeśli na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się wskazanie
i
, sprawdź, czy jest podłączony
przewód zasilający jednostki zewnętrznej. Jeśli połączenie jest
prawidłowe, wyłącz i ponownie włącz jednostkę wewnętrzną.
•Jeśli miga wskazanie
04INNE
Urządzenie
wskazuje błąd.
ROZWIĄZANIE
, oznacza to problem związany z klimatyzatorem. W takim
przypadku skontaktuj się z centrum serwisowym.
Słyszalny jest szum.
•Zależnie od stanu działania klimatyzatora podczas przepływu
czynnika chłodniczego może być słyszany szum. Jest to normalne
zjawisko.
•Podczas pracy klimatyzatora mogą być słyszalne trzaski. W takim
przypadku należy docisnąć do oporu filtr Zero.
Z jednostki
zewnętrznej
wydobywa się para.
•Gdy zimą klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania, przy
włączonej funkcji odszraniania może wydobywać się para. Nie
wiąże się to z zagrożeniem pożarowym.
Z połączenia
przewodów
rurkowych jednostki
zewnętrznej kapie
woda.
•Gromadzenie się skroplin wynika z różnicy temperatur. Jest to
normalne zjawisko.
POLSKI-33
Europe_MEMORY_IB_13ge_04035A-02_PL.indd 33
2014-08-18 오전 11:16:28
Download PDF