Samsung BT62FQBFST Owner's manual

Samsung BT62FQBFST Owner's manual

Instrukcja montażu i obsługi

Piekarnik do zabudowy

BT62FQBPST

BT62FQBFST

Instrukcja obsługi

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 1 2007-09-27 ソタタ・11:14:33

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 2 2007-09-27 ソタタ・11:14:33

Spis treści

Korzystanie z instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bezpieczeństwo elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bezpieczeństwo podczas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Instrukcja utylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Montaż piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Instrukcja bezpieczeństwa dla instalatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Montaż w niskiej szafce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Podłączanie zasilania sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Montaż w wysokiej szafce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Części i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Piekarnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Przyciski sterowania piekarnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Funkcje specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Korzystanie z akcesoriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Wyłączenie awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Wentylator chłodzący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Zanim rozpoczniesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Ustawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Czyszczenie początkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Korzystanie z piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Ustawianie trybu separatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Ustawianie temperatury piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Wyłączanie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Czas zakończenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Czas gotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Opóźniony start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Kuchenny wyłącznik czasowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Lampa piekarnika włączona/wyłączona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Wyłączanie sygnału dźwiękowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Funkcje piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Potrawy testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

samoczyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Czyszczenie parą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Czyszczenie drzwiczek piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Wymiana żarówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Gwarancja i serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

1

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 1 2007-09-27 ソタタ・11:14:33

PL

Korzystanie z instrukcji

Dziękujemy za wybór piekarnika do zabudowy firmy SAMSUNG.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia mające na celu pomoc w obsłudze i konserwacji urządzenia.

Prosimy o znalezienie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z piekarnika oraz zachowanie jej na przyszłość.

W tekście instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole.

Ważne

Uwaga

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Montaż piekarnika może być wykonywany tylko przez uprawnionego elektryka. Instalator odpowiedzialny jest za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo elektryczne

Jeżeli piekarnik został uszkodzony w czasie transportu, nie wolno go podłączać.

Urządzenie może zostać podłączone do sieci zasilającej jedynie przez elektryka

posiadającego odpowiednie uprawnienia.

W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia nie wolno go uruchamiać.

● Naprawy powinny być wykonywane jedynie przez uprawnionego technika.

Nieprawidłowo wykonana naprawa może stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie oraz innych. Jeżeli piekarnik wymaga naprawy należy skontaktować się z centrum serwisowym

SAMSUNG lub sprzedawcą.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie.

Przewody i kable elektryczne nie mogą dotykać piekarnika.

Piekarnik powinien być podłączony do sieci zasilającej za pomocą atestowanego rozłącznika lub bezpiecznika. Nigdy nie wolno korzystać z rozgałęźników ani przedłużaczy.

Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony drzwiczki.

Na czas czyszczenia lub naprawy urządzenia należy je odłączyć od zasilania elektrycznego.

Zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.

OSTRZEŻENIE

W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą żarówki, należy wyłączyć zasilanie urządzenia. Podczas pracy piekarnika wewnętrzne powierzchnie silnie się nagrzewają.

2

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 2 2007-09-27 ソタタ・11:14:34

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa (ciąg dalszy)

Bezpieczeństwo podczas pracy

Piekarnik zaprojektowany jest jedynie do gotowania żywności stosowanej w gospodarstwie domowym.

Podczas pracy wewnętrzne powierzchnie piekarnika rozgrzewają się na tyle, aby spowodować oparzenia. Nie wolno dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych powierzchni piekarnika do czasu ich ostygnięcia.

Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych w piekarniku.

Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas dłuższej pracy urządzenia przy wysokiej temperaturze.

Podczas gotowania, w czasie otwierania drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ może dojść do gwałtownego wydostania się gorącego powietrza i pary.

Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego odparowania z powodu wysokiej temperatury i zapalenia się oparów alkoholu w przypadku zetknięcia się oparów z gorącymi częściami piekarnika.

Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować do myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.

Podczas korzystania z piekarnika należy dopilnować, aby dzieci trzymały się od niego w bezpiecznej odległości.

Żywność mrożona taka jak pizza, powinna być pieczona na grillu drucianym. W przypadku korzystania z blach do pieczenia może dojść do ich odkształcenia z powodu różnic temperatury.

Nie wolno nalewać wody na dno piekarnika, gdy jest ono gorące. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni emaliowanej.

W czasie gotowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.

Zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwiczek przed końcem procedury czyszczenia parowego; woda na dnie jest gorąca.

Nie wolno wykładać dna piekarnika folią aluminiową i nie wolno na nim umieszczać żadnych blach do pieczenia ani puszek. Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może prowadzić do uszkodzenia emaliowanych powierzchni i spowodować pogorszenie wyników gotowania.

Soki owocowe mogą pozostawiać zacieki, które mogą stać się nieusuwalne z emaliowanych powierzchni piekarnika. W przypadku pieczenia bardzo wilgotnych ciast należy użyć głębokiej blachy.

Nie wolno stawiać naczyń do pieczenia na otwartych drzwiczkach piekarnika.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru osoby odpowiedzialnej, zapewniającej bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Nie wolno pozwalać małym dzieciom bawić się urządzeniem.

W przypadku rozlania się większych ilości płynów należy usunąć go przed samoczyszczeniem, a w czasie samoczyszczenia pirolitycznego w piekarniku nie mogą znajdować się żadne przybory kuchenne.

Podczas samoczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Małe ilości jedzenia wymagają krótszego czasu gotowania lub podgrzewania. Gdy ustawione są normalne czasy, jedzenie może się przegrzać i spalić.

Instrukcja utylizacji

Utylizacja materiału opakowania

Materiał wykorzystany do zapakowania urządzenia podlega recyklingowi.

Materiał opakowania wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w lokalnym zakładzie utylizacji odpadów.

Utylizacja starych urządzeń

OSTRZEŻENIE

Przed utylizacją starych urządzeń należy uniemożliwić ich pracę tak, aby nie mogły stać się źródłem zagrożenia.

Aby to zrobić, należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego i usunąć przewód zasilający.

W celu ochrony środowiska konieczne jest, aby stare urządzenia były utylizowane we właściwy sposób.

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Informacje o datach zbiórek oraz o publicznych miejscach utylizacji odpadów można uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacji lub od władz lokalnych.

3

PL

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 3 2007-09-27 ソタタ・11:14:34

PL

Montaż piekarnika

Montaż elektryczny urządzenia musi być wykonywany tylko przez uprawnionego elektryka.

Piekarnik musi zostać zainstalowany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

Po zamontowaniu należy usunąć z drzwiczek ochronną powłokę winylową.

Po zamontowaniu należy usunąć z powierzchni wewnętrznych piekarnika taśmę ochronną.

Instrukcja bezpieczeństwa dla instalatora

Instalacja musi gwarantować ochronę przez częściami elektrycznymi znajdującymi się od napięciem.

Jednostka w której zamontowane jest urządzenie musi spełniać wymagania normy DIN

68930 w zakresie stabilności.

Montaż w niskiej szafce.

Zachować wymagania minimalnych odstępów.

Zamocować piekarnik na miejscu za pomocą wkrętów umieszczonych po przeciwnych stronach piekarnika.

1 2

560

595

595

572

21

545

3 4

min. 550 min. 560 min. 600 min. 20 min. 50

50

460

4

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 4 2007-09-27 ソタタ・11:15:10

Montaż piekarnika (ciąg dalszy)

5

Podłączenie piekarnika do zasilania

(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm²)

Pod napięciem

Neutralny

Uziemienie

Podłączanie zasilania sieciowego

Połączenie elektryczne musi zostać wykonane przez elektryka na płytce połączeniowej umieszczonej z tyłu urządzenia, który musi zapewnić zgodność podłączenia urządzenia z instrukcją montażu oraz lokalnymi przepisami.

Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej za pomocą wtyczki, w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa należy przy źródle zasilania zamontować wyłącznik odcinający wszystkie bieguny (ze stykami w odległości co najmniej 3 mm).

Po włączeniu zasilania inicjowana jest elektronika piekarnika, co powoduje wyłączenie na kilka sekund jego oświetlenia. Przewód elektryczny (H05 RR-F lub

H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm²) musi być wystarczająco długi, aby można go było podłączyć do piekarnika do zabudowy stojącego na podłodze przed jednostką w której zostanie zamontowany.

Otworzyć tylną pokrywę piekarnika na dole (za pomocą płaskiego śrubokrętu) i przed zamontowaniem przewodów na odpowiednie zaciski całkowicie wykręcić wkręt łączący i zacisk przewodu.

Przewód uziemiający musi zostać podłączony do zacisku ( ) piekarnika.

Jeżeli piekarnik jest podłączony do zasilana za pomocą wtyczki, musi być ona dostępna po zamontowaniu piekarnika.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadku spowodowanego brakującym lub wadliwym uziemieniem.

6 7

PL min. 5

5

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 5 2007-09-27 ソタタ・11:15:11

PL

Montaż piekarnika (ciąg dalszy)

Montaż w wysokiej szafce

Zachować wymagania minimalnych odstępów.

Piekarnik powinien zostać wsunięty na miejsce pod odpowiednim kątem.

1 2

560

595

595

572

21

545

3 4

50 min. 550 min. 590 ~ maks. 600 min. 560

5

Podłączenie piekarnika do zasilania

(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm²)

Pod napięciem

Neutralny

Uziemienie

6

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 6 2007-09-27 ソタタ・11:15:30

Części i funkcje

Piekarnik

Panel sterowania

Górne elementy grzejne

Półka

5

Półka

Półka

4

3

Półka

2

Półka 1

Filtr powietrza wylotowego

Oświetlenie piekarnika

Czujnik separatora

Szklane drzwiczki

Uchwyt drzwiczek

Półki są numerowane od dołu do góry.

Półka 4 i 5 są wykorzystywane głównie do grillowania.

W celu określenia odpowiedniej półki do gotowania określonych potraw prosimy zapoznać się z zasadami przygotowywania potraw znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

PL

7

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 7 2007-09-27 ソタタ・11:15:31

PL

Części i funkcje (ciąg dalszy)

Przyciski sterowania piekarnikiem

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1. Pokrętło wyboru separatora

2. Wyświetlacz

3. Pokrętło regulacji czasu/ temperatury

4. Przycisk piekarnika

5. Przycisk lampki

6. Przycisk blokady rodzicielskiej

7. Przycisk zegara

8. Przycisk kuchennego wyłącznika czasowego

9. Przycisk czasu gotowania

10. Przycisk czasu zakończenia

11. Przycisk temperatury

Pokrętło wyboru separatora i pokrętło regulacji czasu/temperatury są wciskanymi pokrętłami. Aby ich użyć, należy je wcisnąć i obrócić.

Funkcje specjalne

Piekarnik wyposażony jest w następujące funkcje specjalne.

Tryby separatora: Po włożeniu separatora, funkcja separatora urządzenia umożliwia niezależne gotowanie w dwóch oddzielonych częściach komory piekarnika, poprawiając sprawność energetyczną i wygodę użytkowania.

Czyszczenie parą: Funkcja samoczyszczenia piekarnika wykorzystuje moc pary do przenikania przez tłuszcz i brud w celu bezpiecznego czyszczenia wnętrza piekarnika.

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 8

8

2007-09-27 ソタタ・11:15:49

Części i funkcje (ciąg dalszy)

Akcesoria

Piekarnik wyposażony jest w następujące akcesoria.

1

Grill druciany: do talerzy, blach na ciasto, blach do pieczenia i grillowania.

2

Ruszt druciany: do pieczenia.

Przód

3

Blacha do pieczenia: do ciast i kruchych ciastek.

Przód

4

Blacha głęboka: do pieczenia lub zbierania soków z mięsa lub skapującego tłuszczu.

5

Separator: do dzielenia komory piekarnika na używane części

— górną, dolną lub obie. Wstawić na półkę 3. Znajduje się tam na tylnej ściance czujnik separatora.

Separator należy wsunąć do samego końca.

6

Ruszt składa się ze szpikulca, 2 par widełek, zdejmowanego uchwytu i podpórki; całość zakładana na

3. półkę od dołu. Aby korzystać z rusztu, należy włożyć ruszt do otworu w tylnej ściance komory piekarnika.

Podczas korzystania z rusztu głęboką blachę należy umieścić na półce 1.

PL

9

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 9 2007-09-27 ソタタ・11:15:50

PL

Części i funkcje (ciąg dalszy)

7

Ruszt i przyrząd do szaszłyków

(BT62FQBFST)

KORZYSTANIE:

Umieścić głęboką blachę (bez stojaka) na półce 1 w celu zebrania soków lub na dole piekarnika, jeżeli kawałek mięsa do upieczenia jest zbyt duży.

Nałożyć jedną z par widełek na ruszt i umieścić na ruszczcie kawałek mięsa do upieczenia.

Obgotowane ziemniaki lub warzywa można umieścić wokół krawędzi głębokiej blachy, aby upiec je w tym samym czasie.

Umieścić podpórkę na środku półki i ustawić tak, aby element w kształcie “v” znajdował się z przodu.

Aby ułatwić wkładanie rożna, uchwyt powinien być przykręcony do tępego końca.

Ustawić rożno na podpórce zaostrzonym końcem skierowanym do środka i delikatnie pchać aż końcówka rożna wejdzie do mechanizmu obracania z tylu piekarnika. Tępy koniec różna musi spoczywać na elemencie w kształcie “v”. (Rożen ma dwa ucha, które powinny znajdować się jak najbliżej drzwiczek piekarnika, tak aby zatrzymać ruch do przodu rożna; ucha służą również jako rączka dla uchwytu).

Przed gotowaniem odkręcić uchwyt. Po zakończeniu gotowania z powrotem przykręcić uchwyt w celu ułatwienia zdjęcia rożna z podpórki.

OSTRZEŻENIE

Wszystkie elementy wyposażenia oraz niestabilne akcesoria powinny zostać wyjęte na czas czyszczenia katalitycznego.

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 10

10

2007-09-27 ソタタ・11:15:50

5

4

3

2

1

Części i funkcje (ciąg dalszy)

Blacha do pieczenia

Głęboka blacha odstęp 2 cm

Blacha do pieczenia, głęboka blacha i druciany grill należy odpowiednio wsunąć w prowadnice boczne.

Podczas wyjmowania przygotowanych produktów z piekarnika należy uważać na gorące przybory kuchenne i powierzchnie.

Przykład Półka 1: Głęboka blacha

Półka 4: Blacha do pieczenia

PL

Podczas korzystania z głębokiej blachy lub blachy do pieczenia zbierającej soki skapujące z pieczonej żywności należy upewnić się, że blacha jest prawidłowo umieszczona w prowadnicach bocznych. Dopuszczenie do kontaktu tych akcesoriów z dolną powierzchnią piekarnika może spowodować uszkodzenie powierzchni emaliowanej. Blachy i misy umieszczane na półce 1 powinny znajdować się co najmniej 2 cm nad dolną powierzchnią piekarnika.

Korzystanie z akcesoriów

Separator, druciany grill, blacha do pieczenia i głęboka blacha

Ustawianie separatora

Włożyć separator na półkę 3 piekarnika.

Ustawianie grilla drucianego

Włożyć grill na dowolną półkę.

Ustawianie blachy do pieczenia lub głębokiej blachy

Włożyć blachę do pieczenia i/lub głęboką blachę na dowolną półkę.

OSTRZEŻENIE

Aby gotować w części górnej komory, dolnej lub obu, należy włożyć separator.

Wyłączenie awaryjne

Jeżeli nie zostanie wprowadzony czas gotowania, piekarnik wyłączy się automatycznie po podanych poniżej czasach.

Czasy wyłączenia dla różnych ustawień temperatury

Poniżej 105°C

Od 105°C do 240°C

16 godzin

8 godzin

Od 245°C do 300°C 4 godziny

Obwód elektryczny tego piekarnika wyposażony jest w system termicznego odcinania zasilania. Jeżeli piekarnik nagrzeje się do nienormalnie wysokiej temperatury, system powinien na pewien okres czasu odciąć zasilanie elementów grzejnych.

Wentylator chłodzący

W czasie gotowania wentylator powoduje usuwanie gorącego powietrza przez przód piekarnika.

Wentylator chłodzenia będzie pracował również po użyciu piekarnika. Wyłączy się on, kiedy temperatura wewnątrz szafki spadnie do 60°C lub po 22 minutach.

11

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 11 2007-09-27 ソタタ・11:16:08

PL

Zanim rozpoczniesz

Ustawianie zegara

Kiedy piekarnik zostanie po raz pierwszy podłączony do zasilania wyświetlacz na panelu sterowania zapili się na krótko. Po 3 sekundach ikona zegara i cyfry 12:00 zaczną migać na wyświetlaczu. Piekarnika nie można obsługiwać dopóki nie zostanie ustawiony zegar.

1

Piekarnika nie działa dopóki nie zostanie ustawiony zegar. “ ” i

“12:00” będą migać na wyświetlaczy, kiedy po raz pierwszy włączone zostanie zasilanie urządzenia.

Naciśnij przycisk zegara. “ ” i “12:

” będą migać.

2

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby ustawić godzinę.

Przykład Aby ustawić 1:30

Odczekaj około 10 sekund. Zegar przestanie migać i pokaże ustawioną godzinę.

3

Naciśnij przycisk zegara. “ ” i “:00

” będą migać.

4

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby ustawić minuty.

“ ” będzie migać.

5

Naciśnij przycisk zegara, aby zakończyć ustawianie zegara i poczekaj około 10 sekund. “ ” zniknie, a “30” przestanie migać. Na wyświetlaczu widoczna jest ustawiona godzina. Urządzenie jest gotowe do użycia.

12

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 12 2007-09-27 ソタタ・11:16:10

Zanim rozpoczniesz (ciąg dalszy)

Czyszczenie początkowe

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie oczyścić piekarnik.

Nie używać ostrych lub szorstkich środków do czyszczenia. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni piekarnika. W przypadku piekarników z frontami emaliowanymi, należy stosować dostępne w handlu środki do czyszczenia.

Czyszczenie wnętrza piekarnika

1. Otwórz drzwiczki. Zapali się lampka piekarnika.

2. Oczyść wszystkie blachy piekarnika, akcesoria i prowadnicze boczne za pomocą ciepłej wody lub płynu do czyszczenia i wytrzyj do sucha za pomocą miękkiej, czystej szmatki.

3. Wyczyść wnętrze piekarnika w ten sam sposób.

4. Wytrzyj przód urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki.

Sprawdź, czy został ustawiony prawidłowy czas na zegarze. Wyjmij akcesoria przed użyciem i uruchom piekarnik na ustawieniu konwekcyjnym przy 200°C przez 1 godzinę. Wystąpi wyraźny zapach; jest to zjawisko normalne, ale należy sprawdzić, czy kuchnia jest dobrze wentylowana w tym okresie przygotowawczym.

PL

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 13

13

2007-09-27 ソタタ・11:16:11

PL

Korzystanie z piekarnika

Ustawianie trybu separatora

Do pracy w trybie komory górnej, dwu komór i komory dolnej włożyć separator w położeniu

“OFF” (Wyłączone) Pokrętła wyboru separatora. Dla trybu pracy z jedna komorą wyjmij separator przy pokrętle w położeniu “OFF” (Wyłączone). Następnie należy obrócić

pokrętło

wyboru separatora, aby wybrać ;pożądany tryb pracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tabeli poniżej.

1

Obrócić

pokrętło wyboru

separatora, aby wybrać ;pożądaną cześć.

2

Naciśnij przycisk piekarnika.

3

Obróć pokrętło regulacji czasu/temperatury, aby wybrać pożądaną funkcję piekarnika. Jeżeli upłynęły 3 sekundy i nie zostały dokonane żadne dalsze regulacje, piekarnik zacznie automatycznie pracować w wybranym trybie i funkcji.

Tryb separatora

Wyłączony

Tryb górnej komory

Oznaczenie

Tryb obu komór

Funkcja piekarnika

Włożyć separator

1. Tryb konwekcyjny

2. Podgrzewanie od góry +

Tryb konwekcyjny

3. Duży grill

Tak

Działanie zarówno górnej jak i dolnej części

Tak

Tryb dolnej komory

1. Tryb konwekcyjny

2. Podgrzewanie od dołu +

Tryb konwekcyjny

Tak

Informacja o użytkowaniu

Tryb ten zaoszczędza energie i czas podczas gotowania małych ilości jedzenia.

Możesz jednocześnie gotować dwie potrawy w różnych temperaturach.

Tryb ten zaoszczędza energie i czas podczas gotowania małych ilości jedzenia.

14

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 14 2007-09-27 ソタタ・11:16:12

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Tryb separatora

Tryb jednej komory

Tryb czyszczenia parą

Oznaczenie

Funkcja piekarnika

Włożyć separator

1. Tryb konwekcyjny

2. Podgrzewanie od góry +

Tryb konwekcyjny

3. Tryb konwencjonalny

4. Duży grill

5. Mały grill

6. Podgrzewanie od dołu +

Tryb konwekcyjny

Nie

Nie

Tryb samoczyszczenia

1. P1

2. P2

3. P3

Nie

Informacja o użytkowaniu

Tryb górnej komory

Działa tylko górny element grzejny. Separator powinien być włożony.

PL

Konwekcja Podgrzewanie od góry + Tryb konwekcyjny

Duży grill

Tryb dolnej komory

Działa tylko dolny element grzejny. Separator powinien być włożony.

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 15

Konwekcja

15

Podgrzewanie od dołu + Tryb konwekcyjny

2007-09-27 ソタタ・11:16:13

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Tryb obu komór

Tryb górnej i dolnej komory działają jednocześnie. Można ustawić, który tryb uruchamia się pierwszy. Kiedy gotowanie jednej z potraw w trybie obu komór zostanie zakończone i chcesz zmienić czas gotowania lub temperaturę w drugiej komorze, obróć

pokrętło wyboru

separatora, aby wybrać tryb (komory górnej lub dolnej) która ma być kontynuowany.

Separator powinien być włożony.

Tryb obu komór 1: Jako pierwszy uruchamiany jest tryb komory górnej. Kiedy naciśnięty zostanie przycisk piekarnika lub kiedy przez 15 sekund po ustawieniu trybu górnej komory nie było żadnej regulacji, piekarnik przejdzie do trybu komory dolnej.

Konwekcja Podgrzewanie od góry + Tryb konwekcyjny

Duży grill

Tryb obu komór 2: Kiedy uruchamiany jest tryb komory górnej, jeżeli naciśnięty zostanie

przycisk piekarnika lub kiedy przez 15 sekund nie było żadnej regulacji, piekarnik przejdzie do trybu komory dolnej. Tryb górnej i dolnej komory działają jednocześnie.

Konwekcja Podgrzewanie od dołu + Tryb konwekcyjny

16

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 16 2007-09-27 ソタタ・11:16:14

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Tryb jednej komory

Konwekcja Podgrzewanie od góry + Tryb konwekcyjny

PL

Tryb konwencjonalny Duży grill

Mały grill Podgrzewanie od dołu + Tryb konwekcyjny

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 17

17

2007-09-27 ソタタ・11:16:15

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Ustawianie temperatury piekarnika

W trybach komory pojedynczej, górnej i dolnej

1

Naciśnij przycisk temperatury.

2

Obróć

pokrętło regulacji

czasu/temperatury, aby ustawić temperaturę z odstępem co 5°C.

Tryb jednej komory

(duży i mały grill)

40°C – 250°C

(40°C – 300°C)

Tryb górnej komory 40°C – 250°C

Tryb dolnej komory 40°C – 250°C

Temperatura może być regulowana w czasie gotowania.

W trybie ustawień piekarnika górny i dolny element grzejny są włączane i wyłączane na pewien czas cyklicznie za pomocą procesora gotowania, w celu wyregulowania i utrzymania temperatury.

W trybie obu komór

1

Naciśnij przycisk temperatury (tryb komory górnej).

Naciśnij przycisk temperatury dwukrotnie (tryb komory dolnej).

2

Obróć

pokrętło regulacji

czasu/temperatury, aby ustawić temperaturę z odstępem co 5°C.

Tryb jednej komory (duży grill)

Tryb dolnej komory

160°C – 250°C

(200°C – 250°C)

160°C – 250°C

Temperatura może być regulowana w czasie gotowania.

18

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 18 2007-09-27 ソタタ・11:16:16

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Wyłączanie piekarnika

Aby wyłączyć piekarnik, należy obrócić

pokrętło

wyboru separatora do położenia “OFF

(Wyłączone).

PL

Czas zakończenia

Można ustawić czas zakończenia w czasie gotowania.

W trybach komory pojedynczej, górnej i dolnej

1

Naciśnij przycisk

czasu

zakończenia.

Przykład Aktualny czas to 12:00

2

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać wymagany czas zakończenia.

3

Naciśnij przycisk

czasu

zakończenia.

Piekarnik automatycznie pracuje z wybranym czasem zakończenia o ile przycisk czasu zakończenia nie zostanie wciśnięty w ciągu 5 sekund.

W czasie gotowania, w celu uzyskania lepszych rezultatów, możesz regulować uprzednio ustawiony czas zakończenia za pomocą

pokrętła regulacji czasu/

temperatury.

19

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 19 2007-09-27 ソタタ・11:16:17

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

W trybie obu komór

Czasy zakończenia dla trybu komory górnej i dolnej mogą zostać wybrane za pomocą

przycisku czasu zakończenia i pokrętła regulacji czasu/temperatury.

1

Naciśnij

przycisk czasu

zakończenia dwukrotnie (tryb komory dolnej).

Przykład Aktualny czas to 12:00

2

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać wymagany czas zakończenia.

3

Naciśnij przycisk

czasu

zakończenia.

Piekarnik pracuje z wybranym czasem zakończenia o ile

przycisk

czasu zakończenia nie zostanie wciśnięty w ciągu 5 sekund.

W czasie gotowania, w celu uzyskania lepszych rezultatów, możesz regulować uprzednio ustawiony czas zakończenia za pomocą

pokrętła regulacji czasu/

temperatury.

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 20

20

2007-09-27 ソタタ・11:16:19

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Czas gotowania

Możesz ustawić czas gotowania w czasie gotowania.

W trybach komory pojedynczej, górnej i dolnej

1

Naciśnij przycisk czasu gotowania.

2

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać wymagany czas gotowania.

PL

3

Naciśnij przycisk czasu gotowania.

Piekarnik pracuje z wybranym czasem gotowania o ile

przycisk

czasu gotowania nie zostanie wciśnięty w ciągu 5 sekund.

W czasie gotowania, w celu uzyskania lepszych rezultatów, możesz regulować uprzednio ustawiony czas gotowania za pomocą

pokrętła regulacji czasu/

temperatury.

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 21

21

2007-09-27 ソタタ・11:16:20

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

W trybie obu komór

Czasy gotowania dla trybu komory górnej i dolnej mogą zostać wybrane za pomocą

przycisku

czasu gotowania i pokrętła regulacji czasu/temperatury.

1

Naciśnij przycisk czasu gotowania dwukrotnie (tryb komory dolnej).

2

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać wymagany czas gotowania.

3

Naciśnij przycisk czasu gotowania.

Piekarnik pracuje z wybranym czasem gotowania o ile

przycisk

czasu gotowania nie zostanie wciśnięty w ciągu 5 sekund.

W czasie gotowania, w celu uzyskania lepszych rezultatów, możesz regulować uprzednio ustawiony czas gotowania za pomocą

pokrętła regulacji czasu/

temperatury.

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 22

22

2007-09-27 ソタタ・11:16:22

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Opóźniony start

Przypadek 1 - czas gotowania został wprowadzony najpierw

Jeżeli czas zakończenia zostanie wprowadzony po ustawianiu czasu gotowania, obliczane są czas gotowania i czas zakończenia i jeżeli konieczne piekarnik ustawia opóźniony punkt startu.

PL

1

Naciśnij przycisk

czasu

zakończenia.

Przykład Aktualny czas to 3:00 a wymagany czas gotowania to 5 godzin.

2

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać czas zakończenia.

Przykład Chcesz gotować przez

5 godzin i zakończyć o

8:30.

3

Naciśnij przycisk

czasu

zakończenia. Do chwili punktu opóźnionego startu wyświetlany jest symbol “

” (Gotowość).

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 23

23

2007-09-27 ソタタ・11:16:23

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Przypadek 2 - czas zakończenia został wprowadzony najpierw

Jeżeli czas gotowania zostanie wprowadzony po ustawianiu czasu zakończenia, obliczane są czas gotowania i czas zakończenia i jeżeli konieczne piekarnik ustawia opóźniony punkt startu.

1

Naciśnij przycisk czasu gotowania.

Przykład Aktualny czas to 3:00 a wymagany czas zakończenia to 5:00.

2

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać czas gotowania.

Przykład Chcesz gotować przez

1 godzinę i 30 minut i zakończyć o 5:00.

3

Naciśnij przycisk czasu gotowania.

Do chwili punktu opóźnionego startu wyświetlany jest symbol “

(Gotowość).

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 24

24

2007-09-27 ソタタ・11:16:24

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Kuchenny wyłącznik czasowy.

1

Naciśnij jeden raz przycisk

kuchennego wyłącznika

czasowego. “ ” miga.

2

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać wymagany czas.

Przykład 5 minut

PL

3

Naciśnij przycisk

kuchennego

wyłącznika czasowego, aby uruchomić kuchenny wyłącznik czasowy. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk

kuchennego wyłącznika

czasowego, aby wyzerować wyłącznik czasowy.

Lampa piekarnika włączona/wyłączona

1

Naciśnij przycisk Lampa.

1-szy Górna i dolna

2-gi

3-ci

4-ty

Górna

Dolna

Wyłączona

Lampa włącza się i wyłącza we wskazanej kolejności niezależnie od pracy.

Lampa wyłącza się automatycznie po 2 minutach.

25

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 25 2007-09-27 ソタタ・11:16:26

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi

1

Naciśnij i przytrzymaj

przycisk

blokady rodzicielskiej przez

2

Ponownie naciśnij i przytrzymaj

przycisk blokady rodzicielskiej przez 3 sekundy w celu odblokowania.

Po zablokowaniu wszystkie przyciski i pokrętła, za wyjątkiem

pokrętła wyboru

separatora oraz przycisk odblokowania nie będą działać. Blokada dostępna jest zarówno, gdy piekarnik pracuje oraz gdy nie jest używany.

Wyłączanie sygnału dźwiękowego

1

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zegara i czasu zakończenia przez 3 sekundy.

2

Aby ponownie wyłączyć sygnał dźwiękowy, ponownie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski

zegara i czasu zakończenia przez 3 sekundy.

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 26

26

2007-09-27 ソタタ・11:16:27

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Funkcje piekarnika

Piekarnik posiada następujące funkcje

Tryby piekarnika

W poniższej tabeli przedstawiono różne tryby pracy i ustawienia piekarnika

Skorzystaj z tabeli zasad przygotowywania potraw dla tych trybów na kolejnych stronach jako wskazówek do gotowania.

Tryb konwencjonalny

Żywność jest podgrzewana przez górny i dolny element grzejny.

Ustawienie to jest przydatne do pieczenia ciast i opiekania.

Podgrzewanie od góry + tryb konwekcyjny

Zalecamy ten tryb do pieczenia mięsa. Działa górny element grzejny i wentylatory wymuszające cyrkulację gorącego powietrza ogrzewanego przez górny element grzejny i element grzejny w tylnej ściance.

Konwekcja

Żywność jest ogrzewana gorącym powietrzem z tylnego elementu grzejnego i rozprowadzanym przez dwa wentylatory. Ustawienie to zapewnia równomierne ogrzewanie i jest idealne do żywności mrożonej, jak również ciast i rogalików.

Tryb ten może zostać wykorzystany do pieczenia w dwóch obszarach.

Duży grill

Żywność jest podgrzewana przez górne elementy grzejne. Zalecamy ten tryb do grillowania steków, kiełbasek i tostów z serem.

Mały grill

Tryb ten jest idealny do grillowania niewielkich ilości żywności takich jak bagietki, ser lub filety rybne.

Umieścić żywność na środku grilla ponieważ działa jedynie niewielki element grzejny na środku.

Podgrzewanie od dołu + Tryb konwekcyjny

Dolny element grzejny i element grzejny tylnej ścianki zapewniają gorące powietrze, którego cyrkulację wymuszają wentylatory. Tryb ten jest idealny do pieczenia żywności takiej jak quiche, pizza, chleb i sernik.

PL

27

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 27 2007-09-27 ソタタ・11:16:29

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

1. Tryb konwencjonalny

Sugerowana temperatura: 200°C

Funkcja konwekcji jest idealna od pieczenia i opiekania żywności ułożonej na stojaku.

Działają równocześnie dolne i górne elementy grzejne utrzymujące temperaturę piekarnika.

W trybie konwencjonalnym zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Produkt żywnościowy

Mrożona lasagne (500 - 1000 g)

Cała ryba (np. dorada)

(300 - 1000 g)

3-4 nacięcia z każdej strony

ODROBINA OLEJU

Filety rybne (500 - 1000 g)

3-4 nacięcia z każdej strony

ODROBINA OLEJU

Mrożone kotlety (350 - 1000 g) siekane mięso z wypełnieniem z szynki, sera lub pieczarek

ODROBINA OLEJU

Mrożone kotlety z mięsa mielonego, marchew, buraki lub ziemniaki (350 - 1000 g)

ODROBINA OLEJU

Kotlety wieprzowe z kością

(500 - 1000 g)

ODROBINA OLEJU, DODAĆ

SOLI I PIEPRZU

Pieczone ziemniaki (cięte na pół)

(500 - 1000 g)

Zawijanie mięso mrożone z nadzieniem z pieczarek

(500 - 1000 g)

ODROBINA OLEJU

Biszkopt (250 - 500 g)

Półka

3

3

3

3

3

3/2

3

3

2

Akcesoria

Grill

Ruszt druciany + głęboka blacha

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Ruszt druciany/ głęboka blacha

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Grill

Temperatura

(°C)

180-200

240

200

200

200

200

180-200

180-200

160-180

Czas

(min)

40-50

15-20

13-20

25-35

20-30

40-50

30-45

40-50

20-30

Babki (500 - 1000 g)

Ciasto drożdżowe w formie z owocami i kruszonką

(1000 - 1500 g)

Babeczki

(500 - 800 g)

2

2

2

Grill

Blacha do pieczenia

Grill

170-190

160-180

190-200

40-50

25-35

25-30

28

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 28 2007-09-27 ソタタ・11:16:29

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

2. Podgrzewanie od góry + Tryb konwekcyjny

Sugerowana temperatura: 190°C

Działa górny element grzejny oraz wentylator powodujący stały obieg gorącego powietrza.

W trybie podgrzewania od góry + konwekcyjny zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Produkt żywnościowy Półka

3

Akcesoria

Ruszt druciany + głęboka blacha

Temperatura

(°C)

180-200

Czas

(min)

50-65

Mięso wieprzowe z kością

(1000 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

Łopatka wieprzowa w folii

(1000 - 1500 g)

MARYNOWAĆ

Cały kurczak (800 - 1300 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

Kotlety z mięsa lub ryby

(400 - 800 g)

ODROBINA OLEJU, DODAĆ

SOLI I PIEPRZU

Kawałki kurczaka (500 - 1000 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

Ryba pieczona (500 - 1000 g) stosować talerz do pieczenia w piekarnikach

NASMAROWAĆ OLEJEM

Wołowina pieczona

(800 - 1200 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

Pierś kaczki (300 - 500 g)

2

2

3

4

2

2

4

Blacha do pieczenia

Ruszt druciany + głęboka blacha

Ruszt druciany + głęboka blacha

Ruszt druciany + głęboka blacha

Grill

Ruszt druciany + głęboka blacha

Dodać filiżankę wody

Ruszt druciany + głęboka blacha

Dodać filiżankę wody

180-230

190-200

180-200

200-220

180-200

200-220

180-200

80-120

45-65

15-35

25-35

30-40

45-60

25-35

PL

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 29

29

2007-09-27 ソタタ・11:16:29

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

3.

Konwekcja

Sugerowana temperatura: 170°C

Funkcja ta umożliwia gotowanie żywności umieszczonej na do trzech półek i jest także odpowiednia do pieczenia. Gotowanie jest uzyskiwane przez element grzejny na tylnej ściance oraz wentylator rozprowadzający ciepło.

W trybie konwekcyjnym zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Produkt żywnościowy Półka

3

Akcesoria

Ruszt druciany + głęboka blacha

Temperatura

(°C)

190-200

Czas

(min)

40-50

Baranina (350 - 700 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

Pieczone banany (3 - 5 szt.), nacięte u góry nożem, w nacięcie dodać 10 - 15 g czekolady, 5 - 10 g orzechów, polać wodą z cukrem, zawinąć w folię aluminiową.

Pieczone jabłka 5 - 8 szt., każde

150 - 200 g

Wyciąć środki, dodać rodzynek i dżemu. Stosować talerz do pieczenia w piekarnikach.

Kotlety z mięsa mielonego

(300 - 600 g)

ODROBINA OLEJU

Nadziewane mięso mielone, w stylu rosyjskim (500 - 1000 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM

Mrożone krokiety (500 - 1000 g)

3

3

3

3

2

Grill

Grill

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

220-240

200-220

190-200

180-200

180-200

15-25

15-25

18-25

50-65

25-35

Mrożone frytki (300 - 700 g)

Mrożona pizza (300 - 1000 g)

Ciasto jabłkowe i migdałowe

(500 - 1000 g)

Świeże rogaliki (200 - 400 g)

(z ciasta gotowego)

2

2

2

3

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Grill

Grill

Blacha do pieczenia

180-200

200-220

170-190

180-200

20-30

15-25

35-45

15-25

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 30

30

2007-09-27 ソタタ・11:16:30

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

4. Duży grill

Sugerowana temperatura: 240°C

Funkcja dużego grilla służy do grillowania dużej ilości płaskiej żywności takiej jak steki, sznycle i ryby. Nadaje się również do pieczenia. W tym trybie włączony jest górny element grzejny oraz grill.

W trybie dużego grilla zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Produkt żywnościowy

Kiełbaski (cienkie) 5 - 10 szt.

Kiełbaski (cienkie) 8 - 12 szt.

Tosty 5 - 10 szt.

Tosty z serem 4 – 6 szt.

Półka

4

4

5

4

Akcesoria

Ruszt druciany + głęboka blacha

Ruszt druciany + głęboka blacha

Grill

Temperatura

(°C)

220

220

240

200

Czas

(min)

5 - 8 odwrócić

5 - 8

4 - 6 odwrócić

4 - 6

1 - 2 odwrócić

1 - 2

4-8

Nadziewane naleśniki mrożone, w stylu rosyjskim (200 - 5000 g)

Steki wołowe (400 - 800 g)

3

4

Ruszt druciany

+ blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Ruszt druciany + głęboka blacha

200

240

20-30

8 - 10 odwrócić

5 - 7

PL

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 31

31

2007-09-27 ソタタ・11:16:30

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

5. Mały grill

Sugerowana temperatura: 240°C

Ustawianie to nadaje się do gotowania mniejszych ilości płaskiej żywności takiej jak steki, sznycle, ryby i tosty umieszczonej na środku blachy. Działa tylko górny element grzejny.

W trybie małego grilla zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Umieścić żywność na środku wyposażenia.

Produkt żywnościowy Półka

3

Akcesoria

Grill

Temperatura

(°C)

200

Czas

(min)

10-12

Mrożone pieczony Camembert

(2 - 4, każdy 75 g)

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO PIEK-

ARNIKA (przed podgrzaniem)

Mrożone bagietki z przybraniem (pomidory - mozarella lub szynka i ser)

Mrożone paluszki rybne

(300 - 700 g)

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO PIEK-

ARNIKA (przed podgrzaniem)

ODROBINA OLEJU

Mrożone burger rybny

(300 - 600 g)

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO PIEK-

ARNIKA, KILKA KROPLI OLEJU

Mrożona pizza (300 - 500 g)

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO PIEK-

ARNIKA (przed podgrzaniem)

3

3

3

3

Ruszt druciany

+ blacha do pieczenia

Ruszt druciany

+ blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Ruszt druciany

+ blacha do pieczenia

200

200

180-200

180-200

15-20

15-25

20-35

23-30

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 32

32

2007-09-27 ソタタ・11:16:30

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

6. Podgrzewanie od dołu + Tryb konwekcyjny

Sugerowana temperatura: 190°C

Tryb podgrzewania od dołu + konwekcyjny nadaje się do receptur wymagających wilgotnego przybrania i kruchej podstawy co ma miejsce w przypadku produktów takich jak pizza, quiche lorraine, babeczki owocowe w stylu niemieckim i serniki.

W trybie podgrzewania od dołu + konwekcyjny zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Produkt żywnościowy Półka

3

Akcesoria

Grill

Temperatura

(°C)

180-200

Czas

(min)

15-20

Mrożone ciasto drożdżowe z jabłkami (350 - 700 g)

Paszteciki z ciasta francuskiego z nadzieniem mrożone (300 - 600 g)

POSMAROWAĆ ŻÓŁTKIEM,

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO PIEK-

ARNIKA (przed podgrzaniem)

Kulki mięsne w sosie

(250 - 500 g) stosować talerz do pieczenia w piekarnikach

Ciasto francuskie (500 - 1000 g)

POSMAROWAĆ ŻÓŁTKIEM

Cannelloni w sosie (250 - 500 g) stosować talerz do pieczenia w piekarnikach

Placek drożdżowy z nadzieniem

(600 - 1000 g)

POSMAROWAĆ ŻÓŁTKIEM

Pizza domowa (500 - 1000 g)

Chleb domowy (700 - 900 g)

3

3

3

3

3

2

2

Blacha do pieczenia

Grill

Blacha do pieczenia

Grill

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Grill

180-200

180-200

180

180

180-200

200-220

170-180

20-25

25-35

15-23

22-30

20-30

15-25

45-55

PL

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 33

33

2007-09-27 ソタタ・11:16:30

PL

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

7. Tryb obu komór

Korzystając z trybu obu komór można gotować jednocześnie w piekarniku dwie rożne potrawy. Podczas gotowania w górnej i dolnej komorze można stosować różne temperatury, tryby gotowania i czasy gotowania. Przykładowo możesz jednocześnie grillować steki i piec zapiekankę. Korzystając z separatora możesz piec zapiekankę w dolnej komorze, a steki w górnej komorze piekarnika.

Zawsze, przed rozpoczęciem gotowania, należy włożyć separator na półkę 3.

Sugestia 1: Gotowanie w różnych temperaturach

Komora

Produkt żywnościowy

Półka

Tryb gotowania

GÓRNA

DOLNA

Mrożona pizza

(300 - 400 g)

Babki

(500 - 700 g)

4

1

Konwekcja

Konwekcja

Uwaga: Włożyć żywność do zimnego piekarnika

Sugestia 2: Gotowanie w różnych trybach gotowania

Temperatura

(°C)

200 - 220

160 - 180

Akcesoria

Grill

Blacha do pieczenia

Czas

(min)

15 - 25

50 - 60

Komora

Produkt żywnościowy

Półka

Tryb gotowania

Temperatura

(°C)

Akcesoria

Czas

(min)

GÓRNA

Kawałki kurczaka

(400 - 600 g)

4

Podgrzewanie od góry + Tryb konwekcyjny

DOLNA

Gratin z ziemniaków

(500 - 1000 g)

1 Konwekcja

Uwaga: Włożyć żywność do zimnego piekarnika

200 - 220

160 - 180

Ruszt druciany

+ głęboka blacha

Grill

25 - 35

30 - 40

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 34

34

2007-09-27 ソタタ・11:16:31

Korzystanie z piekarnika (ciąg dalszy)

Potrawy testowe

Zgodnie z normą EN 60350

1. Wypiekanie

Zalecenia do wypiekania dotyczą wstępnie podgrzanego piekarnika.

Rodzaj żywności Potrawy i uwagi Półka

Tryb gotowania

Temperatura °C

Małe ciasta

Biszkopt beztłuszczowy

Szarlotka

Blacha do pieczenia

Głęboka blacha + blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia na grillu (powlekana na ciemno, ø 26 cm)

Grill + blacha do pieczenia + 2 sprężynowe formy do ciasta (powlekane na czarno,

ø 20 cm)

Grill + 2 sprężynowe formy do ciasta (powlekane na czarno, ø 20 cm)

3

1+4

2

1+3

1 Ustawić po przekątnej

Tryb konwencjonalny

Konwekcja

Tryb konwencjonalny

Konwekcja

Tryb konwencjonalny

2. Grillowanie

Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 5 minut funkcję dużego grilla.

Wykorzystaj tą funkcję z ustawieniem temperatury maksymalnej 300°C.

160-180

150-170

160-180

170-190

170-190

Rodzaj żywności Potrawy i uwagi Półka

5

Tryb gotowania

Duży grill

Temperatura °C

300

Czas gotowania, min

15-25

20-30

20-30

80-100

70-80

Tosty z białego pieczywa

Grill

Burgery wołowe Ruszt druciany + głęboka blacha

(do zbierania skapujących soków)

4 Duży grill 300

Czas gotowania, min

1-szy 1-2

2-gi 1-1 1/2

1-szy 7-10

2-gi 6-9

PL

35

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 35 2007-09-27 ソタタ・11:16:31

PL

Czyszczenie i konserwacja

samoczyszczenie

Tryb ten umożliwia automatyczne czyszczenie piekarnika.

Powoduje on wypalenie tłuszczu pozostałego w piekarniku tak, że można go wytrzeć po ochłodzeniu piekarnika.

W czasie samoczyszczenia (samoczyszczenie pirolityczne) drzwiczki piekarnika blokowane są automatycznie.

Blokowanie drzwiczek ( )

Odblokowanie

Kiedy temperatura w piekarniku wzrośnie do 300°C , drzwiczki, ze względów bezpieczeństwa, zostaną automatycznie zablokowane.

Kiedy temperatura w piekarniku spadnie poniżej 260°C , drzwiczki zostaną automatycznie odblokowane.

OSTRZEŻENIE

W czasie tego procesu piekarnik bardzo silnie się nagrzewa.

Dzieci powinny przebywać w bezpiecznej odległości.

Uwaga

Przed uruchomieniem funkcji samoczyszczenia z piekarnika należy wyjąć wszystkie akcesoria.

Należy również ręcznie usunąć większe zanieczyszczenia.

Ponieważ grube pozostałości żywności, tłuszcz oraz soki z mięsa są palne, może dojść do zapalenia się piekarnika w czasie samoczyszczenia.

1

Obrócić

pokrętło wyboru

separatora, aby wybrać tryb samoczyszczenia.

3

Po ochłodzeniu piekarnika wytrzeć drzwiczki piekarnika oraz wzdłuż krawędzi za pomocą wilgotnej szmatki.

2

Obróć

pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać półkę

1, 2 lub zależnie od zabrudzenia piekarnika. Jeżeli upłynęło 5 sekund i nie zostały dokonane żadne dalsze regulacje, piekarnik zacznie automatycznie pracować w wybranym obszarze.

Półka

P1 (niski)

P2 (średni)

P3 (wysoki)

Czas trwan.

około 120 minut około 150 minut około 180 minut

36

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 36 2007-09-27 ソタタ・11:16:32

Czyszczenie i konserwacja (ciąg dalszy)

Czyszczenie parą

1

Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.

2

3

Wlej około 400 ml wody na dno pustego piekarnika. Należy używać wyłącznie zwykłej wody, a nie wody destylowanej.

Zamknij drzwiczki piekarnika.

Ostrzeżenie System czyszczenia parą można włączyć jedynie, kiedy piekarnik całkowicie ochłodził się do temperatury pokojowej. Umożliwić całkowite ochłodzenie piekarnika, jeżeli system nie działa.

PL

4

Obrócić

pokrętło wyboru

separatora, aby wybrać tryb czyszczenia parą.

5

Po upływie określonego czasu grzałka kończy pracę, a jej kontrolka pozostaje zapalona.

6

Po zakończeniu czynności wyświetlacz zgaśnie, a zakończenie zostanie zasygnalizowane brzęczykiem.

7

Obrócić pokrętło wyboru separatora do położenia “Off” (Wyłączony), aby zakończyć pracę i oczyścić wnętrze.

37

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 37 2007-09-27 ソタタ・11:16:33

PL

Czyszczenie i konserwacja (ciąg dalszy)

Po wyłączeniu czyszczenia parą

Wskazówki

Zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwiczek przed końcem procedury czyszczenia parowego; woda na dnie jest gorąca.

Nigdy nie pozostawiać resztek wody w piekarniku przez dłuższy czas, na przykład na noc.

Otworzyć drzwiczki piekarnika i usunąć pozostała wodę gąbką.

Korzystając z gąbki nasączonej detergentem, miękkiej szczoteczki lub skrobaka nylonowego oczyścić wnętrze. Mocne zabrudzenia można usunąć za pomocą nylonowego czyścika.

Osady kamienia można usunąć za pomocą ściereczki nasączonej octem.

Przetrzeć czystą wodą i osuszyć miękką ściereczką (nie zapomnieć o wytarciu miejsca pod uszczelką drzwiczek piekarnika).

Jeżeli piekarnik jest mocno zabrudzony, procedurę można powtórzyć po ochłodzeniu piekarnika.

Jeżeli piekarnik jest silnie zabrudzony tłuszczem, przykładowo po pieczeniu lub grillowaniu, zalecane jest natarcie detergentem silnych zanieczyszczeń przed uruchomieniem funkcji czyszczenia piekarnika.

Po czyszczeniu pozostawić drzwiczki piekarnika odchylone o 15 ° w celu umożliwienia całkowitego wyschnięcia wewnętrznych powierzchni emaliowanych.

38

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 38 2007-09-27 ソタタ・11:16:34

Czyszczenie i konserwacja (ciąg dalszy)

Szybkie suszenie

1. Pozostawić drzwiczki piekarnika odchylone o około 30°.

2. Obrócić pokrętło wyboru separatora, aby wybrać tryb pojedynczej komory

3. Nacisnąć przycisk piekarnika.

4. Obrócić pokrętło regulacji czasu/temperatury, aby wybrać konwekcję.

5. Ustawić czas gotowania na około 5 minut i temperaturę na 50°C.

6. Po upływie tego czasu wyłączyć piekarnik.

OSTRZEŻENIE

Nie wolno stosować do czyszczenia piekarnika myjek wysokociśnieniowych lub urządzeń do czyszczenia ze strumieniem pary.

Powierzchnia zewnętrzna piekarnika

Aby oczyścić zarówno wnętrze jak i cześć zewnętrzną piekarnika, należy skorzystać ze szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub ciepłej wody z mydłem.

Osuszyć za pomocą ręczników kuchennych lub suchej ścierki.

Nie używać skrobaków, żrących środków do czyszczenia lub szorstkich produktów.

Wierzchy piekarników wykonane ze stali nierdzewnej

Nie wolno używać wełny stalowej, szorstkich gąbek lub środków ściernych. Mogą one uszkodzić powierzchnię blachy.

Wierzchy piekarników wykonane z aluminium

Wytrzeć delikatnie płytę za pomocą miękkiej ściereczki lub ściereczki z mikrowłókna oraz łagodnego środka do czyszczenia okien.

OSTRZEŻENIE

Sprawdź przed czyszczeniem, czy piekarnik wystygł.

Wnętrze piekarnika

Nie wycieraj ręką uszczelki drzwiczek.

Nie wolno używać szorstkich gąbek lub gąbek do czyszczenia.

W celu uniknięcia uszkodzenia emaliowanych powierzchni piekarnika należy stosować dostępne w handlu środki do czyszczenia piekarników.

W celu usunięcia silnych zanieczyszczeń zastosować specjalny środek do czyszczenia piekarników.

Akcesoria

Po każdym użyciu należy wymyć wszystkie naczynia do pieczenia oraz akcesoria i wysuszyć za pomocą ręczników kuchennych.

W celu ułatwienia czyszczenia zanurzyć w ciepłej wodzie z mydłem na około 30 minut.

PL

39

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 39 2007-09-27 ソタタ・11:16:34

PL

Czyszczenie i konserwacja (ciąg dalszy)

Czyszczenie drzwiczek piekarnika

W przypadku normalnego użytkowania drzwiczek piekarnika nie powinny być usuwane, ale jeżeli konieczny jest ich demontaż, przykładowo do czyszczenia, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Drzwiczki piekarnika są ciężkie.

Demontaż drzwiczek

1. Wychyl zaciski na obu zawiasach w celu otwarcia.

2. Za pomocą obu rąk chwyć boki drzwiczek na ich środku.

3. Obróć drzwiczki o około 70 ° dopóki zawiasy całkowicie nie wyjdą z otworów.

2

70

1

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 40

40

2007-09-27 ソタタ・11:16:52

Czyszczenie i konserwacja (ciąg dalszy)

Mocowanie drzwiczek

1. Przy otwartych zaciskach wyrównaj zawiasy drzwiczek w otworach zawiasów.

70

2. Obróć drzwiczki w kierunku poziomym i zamknij zaciski.

Zawias jest normalnie włożony.

Zawias

Otwór zawiasu

PL

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 41

41

2007-09-27 ソタタ・11:17:10

PL

Czyszczenie i konserwacja (ciąg dalszy)

Szyba drzwiczek piekarnika

Drzwiczki piekarnika wyposażone są w trzy szyby umieszczone obok siebie. Szyba wewnętrzna i środkowa mogą być wyjmowane do czyszczenia.

OSTRZEŻENIE

Zawsze, kiedy drzwiczki są oddzielane od piekarnika zaciski powinny zostać otworzone.

Nie wolno do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika używać środków zawierających składniki ścierne lub skrobaków metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szyby.

Kiedy drzwiczki zostaną zamontowane wyjmowanie niektórych ich części (szyby drzwiczek lub niektórych innych części) może prowadzić do obrażeń.

Uwaga

Może dojść do popękania szyby w przypadku stosowania nadmiernej siły szczególnie na krawędzie szyby przedniej.

Rozbieranie drzwiczek

1. Wykręcić dwa wkręty z lewej i prawej strony drzwiczek.

2. Zdjąć wspornik drzwiczek.

Wspornik drzwiczek

3. Zdjąć wewnętrzną szybę nr 1 z drzwiczek.

Szyba nr 1

4. Zdjąć wewnętrzną szybę nr 2 i wsporniki sprężynowe z drzwiczek.

Szyba nr 2

42

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 42 2007-09-27 ソタタ・11:17:12

Czyszczenie i konserwacja (ciąg dalszy)

5. Zdjąć wewnętrzną szybę nr 3 z drzwiczek.

Szyba nr 3

Wspornik drzwiczek

Wspornik sprężynowy

(prawy i lewy)

Szyba nr 1

Szyba nr 2

Szyba nr 3

Szyba nr 4

Oczyść szyby za pomocą ciepłej wody lub płynu do czyszczenia i wytrzyj do sucha za pomocą miękkiej, czystej szmatki.

Montaż drzwiczek

1. Oczyścić szybę i części wewnętrzne za pomocą ciepłej wody z mydłem.

Nie używać ściernych środków do czyszczenia lub skrobaków do naczyń. Użyć gąbkę z płynnym środkiem do czyszczenia lub ciepłą wodą z mydłem.

2. Założyć szybę nr 3 na miejscu.

3. Przymocować dwa wsporniki sprężynowe na górze szyby nr 2 i ustawić szybę nr 2 na miejscu.

4. Założyć szybę nr 1 i wspornik drzwiczek na drzwiczki.

Przy montowaniu szyby wewnętrznej nr 1 należy umieścić nadruk w kierunku wskazanym poniżej.

Szyba nr 1

Szyba nr 1

Nadruk

5. Wkręcić dwa wkręty z obu stron drzwiczek.

PL

43

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 43 2007-09-27 ソタタ・11:17:13

PL

Czyszczenie i konserwacja (ciąg dalszy)

Wymiana żarówki

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!

Przed wymiana żarówki w piekarniku należy wykonać następujące czynności:

wyłączyć piekarnik;

odłączyć piekarnik od sieci zasilania i

zabezpieczyć żarówkę piekarnika oraz klosz szklany kładąc szmatkę na dole piekarnika.

Żarówkę można zakupić w centrum serwisowym SAMSUNG.

Wymiana tylnej żarówki piekarnika i czyszczenie klosza

1. Zdjąć klosz obracając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

2. Zdając metalowe pierścienie i oczyścić klosz.

3. Jeżeli jest to konieczne, wymienić żarówkę na żarówkę piekarnika odporną na ciepło, 25 W, 230 V, 300°C.

Wskazówka

Do wkręcenia lub wykręcenia żarówki halogenowej należy użyć szmatki, aby uniknąć pozostawienia tłustych śladów palców na jej powierzchni.

4. Założyć metalowe pierścienie na klosz.

5. Założyć z powrotem klosz.

Wymiana bocznej żarówki piekarnika i czyszczenie klosza

1. Aby zdjąć klosz przytrzymać dolny koniec klosza jedną ręką, włożyć płaski, zaostrzony element taki jak nóż kuchenny między klosz i ramkę i podważyć pokrywę.

2. Jeżeli jest to konieczne wymienić żarówkę na żarówkę piekarnika odporną na ciepło, 25 ~ 40 W, 230 V, 300°C.

Wskazówka

Do wkręcenia lub wykręcenia żarówki halogenowej należy użyć szmatki, aby uniknąć pozostawienia tłustych śladów palców na jej powierzchni.

3. Zamontować z powrotem klosz.

44

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 44 2007-09-27 ソタタ・11:17:13

Gwarancja i serwis

Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Co powinienem zrobić, jeżeli piekarnik się nie nagrzewa?

Sprawdź, czy jedno z poniższych działań nie spowoduje rozwiązania problemu:

Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.

Zegar może być nieustawiony. Ustaw zegar (patrz rozdział “Ustawianie zegara”).

Sprawdź, czy zastosowane zostały wymagane ustawienia.

Mogło dojść do zadziałania bezpiecznika w instalacji domowej lub zadziałania rozłącznika.

Wymień bezpieczniki lub zresetuj obwód. Jeżeli zjawisko powtarza się, wezwij uprawnionego elektryka.

Co powinienem zrobić, jeżeli mimo ustawienia funkcji i temperatury piekarnika piekarnik nie nagrzewa się?

Może występować problem z wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Co powinienem zrobić, jeżeli wyświetlony zostanie kod błędu, a piekarnik się nie nagrzewa?

Może występować usterka wewnętrznych połączeń elektrycznych. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Co powinienem zrobić, jeżeli wyświetlacz czasu miga?

Wystąpiła awaria zasilania. Ustaw zegar (patrz rozdział “Ustawianie zegara”).

Co powinienem zrobić, jeżeli lampka piekarnika nie zapala się?

Lampka piekarnika jest uszkodzona. Wymień żarówkę lampki (patrz rozdział “Wymiana żarówki”).

Co powinienem zrobić, jeżeli wentylator piekarnika pracuje bez uprzedniego ustawienia?

Po użyciu piekarnika wentylator pracuje dopóki piekarnik nie zostanie ochłodzony. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym, jeżeli wentylator pracuje nadal po ochłodzeniu piekarnika.

PL

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 45

45

2007-09-27 ソタタ・11:17:14

PL

Gwarancja i serwis (ciąg dalszy)

Kody błędów i bezpieczeństwa

Kody błędów i bezpieczeństwa

E-2*

1)

Funkcje ogólne

BŁĄD CZUJNIKA

TEMPERATURY

S-01

WYŁĄCZENIE AWARYJNE

Piekarnik pracował przy ustawionej temperaturze przez długi okres czasu.

E0*

1)

Usterka piekarnika może spowodować pogorszenie wydajności i problemy z bezpieczeństwem. Natychmiast przerwać użytkowanie piekarnika.

-dE-

BRAK SEPARATORA

Korzystanie z separatora nie jest właściwe.

Patrz rozdział “

Ustawianie trybu

separatora” (strona 14).

Rozwiązanie

Skontaktuj się z centrum serwisowym

SAMSUNG.

Wyłącz piekarnik i wyjmij żywność. Pozwól na ochłodzenie piekarnika przed kontynuowaniem użytkowania.

Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym

Samsung.

Do pracy w trybie komory górnej, dwu komór i komory dolnej separator powinien być włożony, a do pracy w trybie jednej komory należy wyjąć separator.

1) * Odnosi się do wszystkich cyfr i liter.

46

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 46 2007-09-27 ソタタ・11:17:14

Dane techniczne

Źródło zasilania

Objętość (pojemność użyteczna)

Moc wyjściowa

Waga

Netto

W opakowaniu transportowym

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)

Obudowa

Wnęka piekarnika

230 V ~ 50Hz

65 l

MAKS. 3650 W ok. 43 kg ok. 55,5 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

PL

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 47

47

2007-09-27 ソタタ・11:17:14

PL

Uwaga

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 48

48

2007-09-27 ソタタ・11:17:15

Uwaga

PL

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 49

49

2007-09-27 ソタタ・11:17:15

BT62FQBPST_XEO-00126M_PL.indd 50

Kod produktu : DG68-00126M-01

2007-09-27 ソタタ・11:17:15

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project