Samsung BF62CCSTP Owner's manual

Samsung BF62CCSTP Owner's manual
Instrukcja instalacji i obsługi
PIEKARNIK do zabudowy
BF62CCST
Instrukcja użytkownika
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 1
2011-04-13
7:28:38
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 2
2011-04-13
7:28:38
Contents
Używanie niniejszej instrukcji obsługi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ważne instrukcje bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpieczeństwo elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpieczeństwo użytkowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instrukcje utylizacji zużytego sprzętu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instalacja piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja w niskiej zabudowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie do źródła zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja w wysokiej zabudowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
6
Części i funkcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Piekarnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Elementy sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Akcesoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Używanie akcesoriów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Automatyczne wyłączenie działania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wiatraczek chłodzący. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przed rozpoczęciem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ustawienia zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pierwsze umycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Funkcje piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Testowanie naczyń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Używanie piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ustawienia trybu gotowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia temperatury piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyłączanie piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czas zakończenia gotowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czas gotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opóźnienie rozpoczęcia gotowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer kuchenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczne gotowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie/ wyłączanie oświetlenia piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blokada dostępu do piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyłączanie sygnału dźwiękowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
24
24
25
26
28
29
30
31
31
Czyszczenie i utrzymywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Katalityczna emalia komory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie drzwi piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdejmowanie drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż szyb drzwi piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prowadnice boczne komory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż prowadnic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
34
34
35
35
36
Gwarancja i serwis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pytania i rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 1
2011-04-13
7:28:38
Używanie niniejszej instrukcji obsługi
PL
Dziękujemy Państwu za zakup piekarnika do zabudowy SAMSUNG.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat bezpieczeństwa jako
wsparcie podczas używania i utrzymywania urządzenia.
Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed
rozpoczęciem używania piekarnika i zachowanie ich na przyszłość.
Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji obsługi.
*
)
Ważne
Zapamiętaj
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Instalacjia niniejszego piekarnika musi być wykonana przez tylko przez licencjonowanego
elektryka. Instalator jest odpowiedzialny za podłączenie urządzenia do źródła zasilania
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami.
Bezpieczeństwo elektryczne
Jeżeli piekarnik ulegnie uszkodzeniu podczas transportu nie podłączaj go do źródła zasilania.
● Piekarnik musi być podłączony do źródła zasilania przez specjalnie do tego
wykwalifikowanego specjalistę elektryka.
● W wypadku nieprawidłowości działania lub uszkodzenia urządzenia nie podejmuj prób jego
używania.
●Naprawy powinny być wykonywane przez licencjonowanego technika. Nieprawidłowe
naprawy mogą powodować możliwe niebezpieczeństwo dla Ciebie i innych osób. Jeżeli
piekarnik wymaga naprawy, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym SAMSUNG.
●W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi być on wymieniony na specjalny
kabel lub cały zestaw dostępny u producenta lub autoryzowany punkt sprzedaży.
● Przewody elektryczne i kable nie powinny stykać się z piekarnikiem.
●Piekarnik powinien być podłączony do źródła zasilania z użyciem dopuszczonych układów
odcięcia zasilania lub bezpieczników. Nigdy nie używaj rozdzielaczy lub przedłużaczy.
● Płytka znamionowa znajduje się po prawej stronie drzwi piekarnika.
● Zasilanie piekarnika powinno być wyłączane na czas naprawy lub czyszczenia.
● Zachowaj ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu
piekarnika.
● Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o nie-
dostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.
OSTRZEŻENIE
W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą żarówki, należy
wyłączyć zasilanie urządzenia. Podczas pracy piekarnika wewnętrzne powierzchnie silnie się
nagrzewają.
2
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 2
2011-04-13
7:28:38
Ważne instrukcje bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
Bezpieczeństwo użytkowania
● Niniejszy piekarnik jest przeznaczony do gotowania w gospodarstwach domowym.
● Podczas używania powierzchnie komory piekarnika stają się na tyle gorące by poparzyć
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PL
przy dotykaniu. Nie dotykaj elementów grzejnych lub powierzchni wewnętrznych aż upłynie
czas konieczny do ostygnięcia.
Nigdy nie przechowuj materiałów palnych w piekarniku.
Powierzchnie piekarnika mogą się rozgrzewać podczas używania go z wysoką temperaturą
gotowania.
W czasie gotowania uważaj przy otwieraniu drzwi piekarnika, uciekające gorące powietrze
i para mogą się gwałtownie wydostawać na zewnątrz.
Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego wyparowania
z powodu wysokiej temperatury i opary mogą się zapalić w kontakcie z gorącymi
powierzchniami komory piekarnika.
Dla celów bezpieczeństwa nie czyść piekarnika za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych
lub wytwarzających parę.
W czasie działania piekarnika trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości.
Zamrożone potrawy, jak pizza mogą powinny być gotowane na grillu drucianym. Jeżeli
używasz do tego tacki do pieczenia, może się zdeformować z powodu dużych zmian
temperatury.
Nie wlewaj wody na dno komory piekarnika, kiedy jest rozgrzany. Może dojść do uszkodzenia powierzchni emalii ceramicznej.
Podczas gotowania drzwi piekarnika muszą być zamknięte.
Nie wykładaj na dnie komory piekarnika folii aluminiowej i nie umieszczaj na niej żadnych
tacek do pieczenia i puszek. Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może skutkować
uszkodzeniem powierzchni emalii ceramicznej i w rezultacie słabymi efektami gotowania
w piekarniku.
Soki owocowe pozostawią plamy, które mogą stać się niemożliwe do usunięcia z emalii
powierzchni wewnętrznych komory piekarnika. Do pieczenia bardzo wilgotnych ciast
używaj głębokiego naczynia.
Nie odstawiaj naczyń na otwarte drzwi piekarnika.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby
niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru odpowiedzialnej za nie osoby dorosłej.
Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie będą się bawiły urządzeniem.
Instrukcje utylizacji zużytego sprzętu
Pozbywanie się materiałów opakowania
● Wszystkie materiały użyte w opakowaniu urządzenia mogą być w całości przetworzone.
● Zalecamy pozbywanie się materiałów opakowania do przeznaczonego do tego celu
pojemnika w lokalnym centrum utylizacji odpadów.
Właściwe pozbywanie się starych urządzeń
OSTRZEŻENIE
Przed pozbyciem się starych urządzeń unieruchom je w takim stopniu, by nie stwarzały
niebezpieczeństwa.
Aby to zrobić, odłącz urządzenie od źródła zasilania i usuń kabel zasilający.
Dla ochrony środowiska naturalnego ważne jest pozbywanie się starych urządzeń we właściwy sposób.
● Urządzenie nie może być wyrzucane, jak zwykłe odpadki gospodarcze.
● Informacje na temat terminów i miejsc zbiórki zużytych urządzeń AGD są dostępne
w najbliższym wysypisku śmieci lub lokalnym samorządzie.
3
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 3
2011-04-13
7:28:38
Instalacja piekarnika
*Instalacja elektryczna niniejszego piekarnika musi być wykonana tylko przez
PL
licencjonowanego elektryka.
Piekarnik musi być zainstalowany zgodnie z niniejsza instrukcją.
Po zainstalowaniu piekarnika usuń winylową osłonę drzwi.
Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora
● Instalacja musi gwarantować ochronę przed kontaktem z częściami pod napięciem
elektrycznym.
●Zabudowa kuchenna, w której jest zainstalowane urządzenie musi spełniać wymagania
stabilności DIN 68930.
Instalacja w niskiej zabudowie
● Zachowaj minimalne wymagania przestrzenne.
● Zabezpiecz piekarnik na miejscu za pomocą śrub po obu stronach piekarnika.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
min.550
min.50
min.20
min.560
50
460
min.600
4
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 4
2011-04-13
7:28:39
Instalacja piekarnika (Ciąg dalszy)
5
PL
Podłączanie piekarnika do źródła zasilania
(kabel H05 VV-F, H05 RR-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm2)
Faza
Uziemienie
Zerowy
Podłączanie do źródła zasilania
Podłączenia elektryczne muszą być wykonane poprzez płytkę podłączeniową umocowaną
z tyłu urządzenia za pomocą złącza elektrycznego, zapewniającego urządzeniu połączenie
zgodne z instrukcjami i lokalnymi przepisami.
W sytuacji, gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania wtyczką, aby spełniać
wymogi bezpieczeństwa połączeń elektrycznych, w miejscu połączenia przewodu z siecią
elektryczną musi być zainstalowana kostka połączeniowa ze stykami odległymi
o co najmniej 3 mm.
) Po podłączeniu zasilania następuje inicjalizacja elektronicznej części układu
piekarnika; na kilka sekund spowoduje to przygaśnięcie oświetlenia piekarnika.
Kabel elektry-czny (H05 RR-F lub H05 W-F, min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm2) musi być
wystarczająco długi, by podłączony nim piekarnik mógł być wyjęty z zabudowy
i postawiony przed nią.
O
twórz tylną pokrywę piekarnika na spodzie (płaskim śrubokrętem) i całkowicie
odkręć śruby i zaciski kabla przed podłączeniem końcówek przewodu zasilania
do właściwych terminali.
Kabel uziemienia musi być podłączony do terminalu oznaczonego symbolem (
).
Jeżeli piekarnik jest podłączony do źródła zasilania wtyczką do gniazda, musi być pozostawiony dostęp do tego połączenia.
Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za zdarzenia lub wypadki spowodowane
brakiem lub nieprawidłowym wykonaniem podłączenia uziemiającego.
6
7
min.5
5
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 5
2011-04-13
7:28:39
Instalacja piekarnika (Ciąg dalszy)
PL
Instalacja w wysokiej zabudowie
● Zachowaj wymagane minimum przestrzeni wokół.
● Piekarnik powinien być wsunięty do zabudowy z zachowaniem prawidłowego kąta wyrównania.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
min.550
50
min.590~maks.600
min.560
5
Podłączanie piekarnika do źródła zasilania
(kabel H05 VV-F, H05 RR-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm2)
Faza
Uziemienie
Zerowy
6
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 6
2011-04-13
7:28:40
Części i funkcje
Piekarnik
PL
Panel sterowania
Grzałki górne
Poziom 5
Prowadnice boczne
Poziom 4
Pokrywa pokryta emalią
katalityczną
Poziom 3
Poziom 2
Poziom 1
Oświetlenie komory
piekarnika
Szyba drzwi
Uchwyt drzwi
)
Poziomy półki piekarnika są ponumerowane kolejno od dołu do góry.
Poziomy 4 i 5 są używane głównie do grillowania żywności.
Bardziej szczegółowe informacje na temat wyboru odpowiedniego poziomu półki
znajdują się w instrukcjach gotowania potraw niniejszej instrukcji obsługi.
7
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 7
2011-04-13
7:28:40
Części i funkcje (ciąg dalszy)
PL
Elementy sterowania
2
1
4
5
6
7
8
9
3
1. Pokrętło wyboru funkcji
7. Przycisk funkcji Timera kuchennego
2. Okno wyświetlacza
8. Przycisk czasu gotowania
3. Pokrętło ustawień Czasu/ Temperatury
9. Przycisk czasu zakończenia gotowania
4. Przycisk oświetlenia komory
5. Przycisk blokady dostępu
6. Przycisk funkcji Zegara
)
okrętło wyboru funkcji i Pokrętło ustawień Czasu/ Temperatury są pokrętłami
P
funkcyjnymi. Po prostu wciśnij je i obróć w pozycję żądanego ustawienia.
8
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 8
2011-04-13
7:28:40
Części i funkcje (ciąg dalszy)
Akcesoria
PL
Wraz z piekarnikiem są dostarczone następujące akcesoria.
Przód
druciany, do potraw, ciast
1 Gwrillpuszkach,
tacek do pieczenia
do pieczenia do ciast
2 Tacka
i herbatników.
i grillowania.
Przód
łęboka taca, do pieczenia lub
3 Godciekania
płynów i tłuszczu
z pieczonego mięsa.
9
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 9
2011-04-13
7:28:41
Części i funkcje (ciąg dalszy)
PL
5
Tacka do
pieczenia
4
3
Tacka do pieczenia, głęboka taca i grill
druciany powinny być prawidłowo instalowane
w prowadnicach bocznych komory. Podczas
wyjmowania ugotowanych potraw z piekarnika
uważaj na gorące elementy i powierzchnie
wewnętrzne komory.
Przykład: Poziom 1 Taca głęboka
Poziom 4 Tacka do pieczenia
Taca głęboka
2
1
Odstęp 2 cm
) Podczas używania głębokiej tacy lub tacki do pieczenia do zbierania odciekających
substancji z gotowanych potraw upewnij się, że taca lub tacka zostały prawidłowo
zainstalowane w prowadnicach bocznych. Umieszczenie tych akcesoriów w sposób
umożliwiający kontakt z powierzchnią dna komory może spowodować uszkodzenie
powierzchni emalii. Tacki i taca na poziomie 1 prowadnic powinny znajdować się na
wysokości, co najmniej 2 cm nad dnem komory.
Używanie akcesoriów
Grill druciany, tacka do pieczenia i taca głęboka
Lokalizacja grilla drucianego
Wsuń grill druciany na każdym, żądanym poziomie.
Lokalizacja tacki do pieczenia i tacy głębokiej
Wsuń tackę do pieczenia i/ lub tacę głęboką na każdym,
żądanym poziomie.
Automatyczne wyłączenie działania
● Jeżeli nie zostanie wprowadzony czas trwania
gotowania, piekarnik wyłączy się samodzielnie
po upływie czasu podanego poniżej.
Czasy automatycznego wyłączenia w zależności od ustawienia temperatury
Poniżej 105 °C
Zakres 105 °C do 240 °C
Zakres 245 °C do 300 °C
16 godzin
8 godzin
4 godziny
● Obwód elektryczny niniejszego piekarnika posiada wbudowany system termicznego
awaryjnego odcięcia zasilania. Jeżeli piekarnik rozgrzeje się do nadmiernie wysokiej
temperatury, system odetnie obwód zasilania elementów grzejnych na określony czas.
Wiatraczek chłodzący
W czasie gotowania normalnym zjawiskiem jest wentylacja uwalniająca gorące powietrze
przez drzwi piekarnika.
● Wiatraczek chłodzący pracuje również po zakończeniu działania piekarnika. Wyłączy się
po obniżeniu temperatury komory piekarnika poniżej poziomu 60oC lub 25 minutach.
10
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 10
2011-04-13
7:28:41
Przed rozpoczęciem
Ustawienia zegara
PL
Po podłączeniu zasilania piekarnika po raz pierwszy, wyświetlacz na panelu sterowania
piekarnika włączy się na krótko. Po 3 sekundach ikona zegara i wskazanie 12:00 zaczną
migać na wyświetlaczu. Piekarnik nie będzie działał bez ustawienia aktualnego czasu.
iekarnik nie zacznie działać przed
1 Pustawieniem
czasu zegara.
bracaj Pokrętło Ustawień Czasu/
2 OTemperatury,
aby ustawić wskazanie
„
i „12:00” zaczną migać na
wyświetlaczu po pierwszym
podłączeniu zasilania piekarnika.
Wciśnij przycisk Zegar.
” i “12: ”.
Zaczną migać “
godziny.
Przykład: Ustawienie godziny 1:30.
przycisk Zegar.
3 Wciśnij
Zaczną migać“
” i “ :00”.
bracaj Pokrętło Ustawień Czasu/
4 OTemperatury,
aby ustawić wskazanie
godziny. Zacznie migać “
”.
ciśnij przycisk Zegar , aby zakończyć ustawienia zegara lub odczekaj około 10
5 Wsekund.
Na wyświetlaczu zniknie wskazanie “
” i „30” przestanie migać.
Na wyświetlaczu zobaczysz aktualną godzinę. Urządzenie jest gotowe do użytku.
11
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 11
2011-04-13
7:28:42
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
PL
Pierwsze umycie
Starannie umyj wnętrze komory piekarnika przed pierwszym użyciem.
*
N
ie używaj do tego celu żadnych ostrych i ściernych materiałów. Mogą one
zniszczyć powierzchnię komory piekarnika. Do czyszczenia piekarników
z emaliowanym wnętrzem używaj dostępnych w sprzedaży środków czyszczących.
Czyszczenie piekarnika
1. Otwórz drzwi. Włączy się oświetlenie komory.
2.Umyj wszystkie tacki, akcesoria i prowadnice boczne ciepłą wodą lub płynem do mycia
i wytrzyj do sucha delikatną, sucha ściereczką.
3. W ten sam sposób umyj wnętrze komory piekarnika.
4. Przednią powierzchnię piekarnika wytrzyj wilgotną ściereczką.
Sprawdź dokładność ustawienia czasu zegara. Wyjmij akcesoria i uruchom piekarnik w trybie
termoobiegu powietrza z temperaturą 200oC przez 1 godzinę przed pierwszym gotowaniem.
Pojawi się specyficzny zapach; jest to normalne zjawisko, ale upewnij się, że kuchnia jest
dobrze wentylowana podczas tego działania piekarnika.
12
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 12
2011-04-13
7:28:43
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
Funkcje piekarnika
PL
Niniejszy piekarnik posiada następujące funkcje
1.
Gotowanie konwencjonalne
ugerowana temperatura: 200 °C
S
Funkcja gotowania konwencjonalnego jest idealna do pieczenia ciast i pieczenia potraw
rozłożonych na podstawce z drutu. Temperatura piekarnika jest podtrzymywana przez obie
grzałki, górną i dolną.
Zalecamy wstępne ogrzanie komory piekarnika w trybie konwencjonalnym.
Rodzaj potrawy
Poziom
półki
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min.)
Lasagne mrożona (500-1000 g)
3
Grill druciany
180-200
40-50
Ryba w całości
(np. dorada (300-1000 g)
3-4 nacięcia na każdej stronie
OLEJ
3/2
Grill druciany/
Głęboka taca
240
15-20
Filety rybne (500-1000 g)
3-4 nacięcia na każdej stronie
OLIWA
3
Tacka do
pieczenia
200
13-20
Mrożone kotlety (350-1000 g)
Mięso mielone z szynką, serem
lub nadzieniem grzybowym
OLEJ
3
Tacka do
pieczenia
200
25-35
Mrożone kotlety z mięsa mielonego, marchwi, buraków lub
ziemniaków (350-1000g)
OLEJ
3
Tacka do
pieczenia
200
20-30
Kotlety schabowe z kością
(500-1000 g)
OLEJ, DODAJ SÓL I PIEPRZ
3/2
Grill druciany/
Głęboka taca
200
40-50
Ziemniaki pieczone (pocięte
na połówki) (500-1000 g)
3
Tacka do
pieczenia
180-200
30-45
Mrożone zrazy z grzybami
(500-1000 g)
OLEJ
3
Tacka do
pieczenia
180-200
40-50
Biszkopt (250-500 g)
2
Grill druciany
160-180
20-30
Ciasto marmurkowe (500-1000 g)
2
Grill druciany
170-190
40-50
Ciasto drożdżowe z owocami
i kruszonką (1000-1500 g)
2
Tacka do
pieczenia
160-180
25-35
Muffiny
(500-800g)
2
Grill druciany
190-200
25-30
13
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 13
2011-04-13
7:28:43
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
PL
2.
Podgrzewanie z góry + Termoobieg
Sugerowana temperatura: 190 °C
Niniejsze ustawienie powinno używane podczas gotowania ciast umieszczonych na jednej
półce i herbatników, które musza być dobrze przyrumienione lub chrupiące na spodzie.
Nadaje się też do pizzy, quiche lorraine i sernika. Działa górna grzałka i nawiew termoobiegu dla stałego wymuszenia ruchu gorącego powietrza.
Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Podgrzewanie z góry + Termoobieg.
Rodzaj potrawy
Schab z kością (1000 g)
POSMARUJ OLEJEM
I PRZYPRAWAMI
Poziom
półki
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min.)
3/2
Grill druciany/
Głęboka taca
180-200
50-65
2
Tacka do
pieczenia
180-230
80-120
Kurczak w całości (800-1300 g)
POSMARUJ OLEJEM
I PRZYPRAWAMI
2/1
Grill druciany/
Głęboka taca
190-200
40-65
Steki mięsne lub rybne (400-800 g)
OLEJ, DODAJ SÓL I PIEPRZ
3
Grill druciany+
Głęboka taca
180-200
15-35
Kawałki kurczaka (500-1000 g)
OLEJ, DODAJ SÓL I PIEPRZ
4/3
Grill druciany/
Głęboka taca
200-220
25-35
Ryba pieczona
(500-1000 g)
użyj naczynia żaroodpornego
POSMARUJ OLEJEM
2
Grill druciany
180-200
30-40
Rostbef wołowy (800-1200 g)
POSMARUJ OLEJEM
I PRZYPRAWAMI
2/1
Grill druciany/
Głęboka taca
Dodaj filiżankę
wody
200-220
45-60
Pierś kaczki
(300-500 g)
4/3
Grill druciany/
Głęboka taca
Dodaj filiżankę
wody
180-200
25-35
Łopatka wieprzowa w folii
(1000-1500 g)
MARYNATA
14
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 14
2011-04-13
7:28:43
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
3.
Termoobieg
Sugerowana temperatura: 170 °C
Funkcja niniejsza piecze potrawy na trzech poziomach półek i nadaje się również
do pieczenia. Gotowanie jest realizowane za pomocą grzałki na tylnej ścianie komory
i wentylatorowi wymuszającemu obieg gorącego powietrza.
Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Termoobiegu.
Rodzaj potrawy
Jagnięcina (350-700 g)
POSMARUJ OLEJEM
I PRZYPRAWAMI
Poziom
półki
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min.)
3/2
Grill druciany/
Głęboka taca
190-200
40-50
Banany pieczone (3-5 szt.),
natnij od góry, dodaj 10-15 g
czekolady, 5-10 g orzechów
do nacięcia, pokrop słodką
wodą, zawiń w folię aluminiową
3
Grill druciany
220-240
15-25
Jabłka pieczone 5-8 szt.,
150-200 g każde. Wytnij gniazda,
dodaj rodzynki i dżem.
Użyj naczynia żaroodpornego
3
Grill druciany
200-220
15-25
Kotlety z mięsa mielonego
(300-600 g)
OLEJ
3
Tacka do
pieczenia
190-200
18-25
Zrazy z nadzieniem
„po rosyjsku” (500-1000 g)
POSMARUJ OLEJEM
3
Tacka do
pieczenia
180-200
50-65
Krokiety mrożone (500-1000 g)
2
Tacka do
pieczenia
180-200
25-35
Frytki mrożone (300-700 g)
2
Tacka do
pieczenia
180-200
20-30
Pizza mrożona (300-1000 g)
2
Grill druciany
200-220
15-25
Ciasto jabłkowe z migdałami
(500-1000 g)
2
Grill druciany
170-190
35-45
Croissant świeży (200-400 g)
(ciasto drożdżowe)
2
Tacka do
pieczenia
180-200
15-25
PL
15
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 15
2011-04-13
7:28:43
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
PL
4.
Duży grill
Sugerowana temperatura: 240 °C
Funkcja dużego grilla służy do grillowania dużych ilości płaskich potraw, jak steki, sznycle
i ryby. Nadaje się również do pieczenia tostów. W trybie działają obie grzałki grilla, górna
i dolna.
Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Grilla.
Rodzaj potrawy
Poziom
półki
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas (min.)
Kiełbaski (grube) 5-10 szt.
4/3
Grill druciany/
Głęboka taca
220
5-8
obróć na
drugą stronę
5-8
Kiełbaski (cienkie) 8-12 szt.
4/3
Grill druciany/
Głęboka taca
220
4-6
obróć na
drugą stronę
4-6
5
Grill druciany
240
1-2
obróć na
drugą stronę
1-2
4/3
Grill druciany/
Tacka do
pieczenia
200
4-8
Mrożone naleśniki
z nadzieniem (200-500 g)
3
Tacka do
pieczenia
200
20-30
Steki wołowe (400-800 g)
4/3
Grill druciany/
Głęboka taca
240
8-10
obróć na
drugą stronę
5-7
Tosty 5-10 szt.
Tosty z serem 4-6 szt.
16
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 16
2011-04-13
7:28:43
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
5.
Mały grill
Sugerowana temperatura: 240 °C
Funkcja małego grilla służy do grillowania mniejszych, płaskich potraw, jak steki, sznycle,
ryby i tosty, umieszczonych pośrodku tacki. Nadaje się również do pieczenia tostów.
W trybie działa tylko górna grzałka grilla.
Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Mały Grill.
Połóż żywność na środku akcesoriów.
Poziom
półki
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min.)
3
Grill druciany
200
10-12
Bagietki mrożone z dodatkami (Pomidor - mozzarella lub
szynka z serem)
3/2
Grill druciany/
Tacka do
pieczenia
200
15-20
Mrożone paluszki rybne
(300-700 g)
WYŁÓŻ DO ZIMNEGO
PIEKARNIKA (przed ogrzaniem
wstępnym) OLEJ
3/2
Grill druciany/
Tacka do
pieczenia
200
15-25
3
Tacka do
pieczenia
180-200
20-35
3/2
Grill druciany/
Tacka do
pieczenia
180-200
23-30
Rodzaj potrawy
Camembert mrożony
do pieczenia
(2 – 4 szt. 75 g każdy)
WYŁÓŻ DO ZIMNEGO
PIEKARNIKA (przed ogrzaniem
wstępnym)
Mrożone burgery rybne
(fishburger) (300-600 g)
WYŁÓŻ DO ZIMNEGO
PIEKARNIKA, OLEJ
Pizza mrożona (300-500 g)
WYŁÓŻ DO ZIMNEGO
PIEKARNIKA (przed ogrzaniem
wstępnym)
PL
17
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 17
2011-04-13
7:28:43
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
PL
6.
Podgrzewanie od dołu + Termoobieg
Sugerowana temperatura: 190 °C
Tryb gotowania podgrzewanie od dołu + Termoobieg jest przeznaczony do gotowania
potraw wilgotnych na górze z chrupiącym spodem, jak pizza, quiche lorraine, otwarte
z góry ciasta owocowe w stylu niemieckim i serniki.
Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Podgrzewanie od dołu + Termoobieg.
Poziom
półki
Akcesoria
Temperatura
(°C)
Czas
(min.)
Drożdżowe ciastko z jabłkiem
mrożone (350-700 g)
3
Grill druciany
180-200
15-20
Małe ciasteczka z ciasta francuskiego z nadzieniem mrożone
(300-600 g)
POSMARUJ ŻÓŁTKIEM JAJA,
WYŁÓŻ DO ZIMNEGO
PIEKARNIKA (przed ogrzaniem
wstępnym)
3
Tacka do
pieczenia
180-200
20-25
Pulpety w sosie (250-500 g)
użyj naczynia żaroodpornego
3
Grill druciany
180-200
25-35
Ciastka z ciasta francuskiego
(500-1000 g)
POSMARUJ ŻÓŁTKIEM JAJA
3
Tacka do
pieczenia
180
15-23
Canelloni w sosie (250-500 g)
użyj naczynia żaroodpornego
3
Grill druciany
180
22-30
Ciastka drożdżowe z nadzieniem
(600-1000 g)
POSMARUJ ŻÓŁTKIEM JAJA
3
Tacka do
pieczenia
180-200
20-30
Pizza domowa
(500-1000 g)
2
Tacka do
pieczenia
200-220
15-25
Chleb domowy
(700-900 g)
2
Grill druciany
170-180
45-55
Rodzaj potrawy
18
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 18
2011-04-13
7:28:43
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
7. Programy menu automatycznego
Poniższa tabela przedstawia 15 automatycznych programów gotowania, pieczenia i pieczenia
ciast. Zawiera ilości, wagi i odpowiednie zalecenia.
Dla wygody używania zaprogramowane są wcześniej tryby i czasy gotowania.
Można skorzystać z poniższych informacji jako przewodnika gotowania.
Zawsze wkładaj żywność do zimnego piekarnika.
Nr
Rodzaj
potrawy
Waga/kg
Akcesoria
Poziom
półki
PL
Zalecenia
1
Pizza
mrożona
1- 0,3 - 0,6
2- 0,7 - 1,0
Grill druciany
2
Połóż zamrożoną pizzę pośrodku grilla
drucianego. Zalecamy ustawienie wagi
0,3-0,6 kg dla cienkiej pizzy, 0,7-1,0 kg
dla pizzy z dużą ilością dodatków.
2
Frytki
mrożone
1- 0,3 - 0,5
2- 0,5 - 0,7
Tacka do
pieczenia
2
Rozłóż zamrożone frytki na tacce do pieczenie.
Pierwsze ustawienie jest zalecane do cienkich
frytek francuskich, drugie do grubszych frytek
kuchenkowych. Użyj papieru do pieczenia.
Zalecamy obrócenie na druga stronę po
upływie 2/3 czasu pieczenia.
3
Krokiety
mrożone
1- 0,3 - 0,6
2- 0,7 - 1,0
Tacka do
pieczenia
2
Mrożone krokiety ziemniaczane wyłóż równomiernie na tacce do pieczenia.
Zalecamy obrócenie na druga stronę po
upływie 2/3 czasu pieczenia.
4
Lasagne
świeże
1- 0,3 - 0,5
2- 0,8 - 1,0
Grill druciany
3
Użyj naczynia ze szkła żaroodpornego.
Schłodzoną lub własnoręcznie wykonaną
lasagne pośrodku drucianego grilla.
5
Ryba na
parze
1- 0,2 - 0,4
2- 0,5 - 0,7
3- 0,8 - 1,0
Grill druciany
2
Spreparowaną świeżą rybę (np. pstrąg,
plamiak, dorsz) włóż do odpowiedniej wielkości
naczynia ze szkła żaroodpornego z pokrywką.
Dodaj płynu do pokrycia dna naczynia np. 3-4
łyżek stołowych soku z cytryny, białego wina
lub wody i przykryj pokrywką. Naczynie postaw
na grillu drucianym.
Jeżeli wolisz pieczenie ryby, posmaruj rybę
olejem i nie przykrywaj.
6
Kurczak
pieczony
1- 0,8 - 1,0
2- 1,1 - 1,3
Grill druciany
Głęboka taca
2
1
Posmaruj schłodzonego kurczaka olejem
z przyprawami i połóż piersią do góry na grillu
drucianym.
7
Steki wołowe
1- 0,3 - 0,6
2- 0,6 - 0,8
Grill druciany
Głęboka taca
4
3
Rozłóż 2-6 steków wołowych równomiernie
na grillu drucianym. Pierwsze ustawienie jest
przeznaczone dla steków cienkich, drugie
dla grubszych. Obróć na drugą stronę po
usłyszeniu sygnału. Wciśnij przycisk CZAS
GOTOWANIA, aby przedłużyć czas gotowania
automatycznego.
8
Rostbef
1- 0,6 - 0,8
2- 0,9 - 1,1
3- 1,2 - 1,4
Grill druciany
Głęboka taca
2
1
Zamarynuj rostbef i połóż na grillu drucianym.
Dodaj 1 filiżankę wody do głębokiej tacy.
Obróć na drugą stronę po usłyszeniu sygnału.
Po ugotowaniu zawiń w folię aluminiową
i pozostaw na 5-10 minut.
19
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 19
2011-04-13
7:28:43
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
PL
7. Programy menu automatycznego
Nr
Rodzaj
potrawy
Waga/kg
Akcesoria
Poziom
półki
Zalecenia
9
Ciasto
1- 0,5 - 0,6
2- 0,7 - 0,8
3- 0,9 - 1,0
Grill druciany
2
Wyłóż ciasto do odpowiedniej wielkości
okrągłej formy z pustym środkiem.
Program niniejszy jest odpowiedni dla
płynnego ciasta, jak marmurkowe, cytrynowe
i ciasto orzechowe.
10
Muffiny
1- 0,5 - 0,6
2- 0,7 - 0,8
Grill druciany
2
Ciasto na muffiny wyłóż do metalowego
naczynia do pieczenia 12 muffinów. Naczynie
postaw na podstawce drucianej. Do zrobienia
muffinów o wadze 45 g każdy potrzeba 0,50,6 kg ciasta, do zrobienia muffinów o wadze
65 g każdy potrzeba 0,7-08 kg ciasta.
11
Ciasto
drożdżowe
1- ciasto na
pizzę
2- ciasto
drożdżowe
3- zaczyn
Grill druciany
2
Pierwsze ustawienie jest przeznaczone dla
ciasta na pizzę, ciast i wyrośnięcia ciasta na
chleb. Włóż do okrągłego naczynia i przykryj
folią do żywności. Ustawienie 2 jest przeznaczone dla ciasta na pieczywo lub zakwaszonego. Ustawienie 3 jest przeznaczone dla
zaczynu. Wyrób wyrośnięte ciasto ręcznie,
włóż do naczynia i przykryj folią do żywności.
12
Chleb z białej
mąki
1- 0,75-0,85
Grill druciany
2
Niniejszy program nadaje się do ciasta
chlebowego z 500 g białej mąki pszennej.
Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Ciasto drożdżowe wyłóż do prostokątnej
formy do pieczenia. Zwilż z wierzchu wodą.
Natnij wzdłuż nożem.
13
Chleb pełnoziarnisty
1- 0,75-0,85
Grill druciany
2
Niniejszy program nadaje się do ciasta
chlebowego z 500 g mieszanki mąki pszennej
i żytniej. Postępuj zgodnie z instrukcją na
opakowaniu. Wyłóż zaczyn do odpowiedniej
prostokątnej formy do pieczenia. Zwilż
z wierzchu wodą. Natnij wzdłuż nożem.
14
Bułki/
Ciabatta
1- 0,2 - 0,4
2- 0,6 - 0,8
Tacka do
pieczenia
3
Pierwsze ustawienie nadaje się do ciasta na
małe wyroby piekarskie jak bułki lub świeże
ciasto drożdżowe na croissanty (4-8 szt.).
Ustawienie 2 jest odpowiednie do pieczenia
domowych chlebów ciabatta lub bagietek
(2-6 szt.) Użyj papieru do pieczenia.
15
Pizza
domowa
1- 0,2 - 0,6
2- 0,8 - 1,2
Tacka do
pieczenia
2
Pierwsze ustawienie jest przeznaczone do
pieczenie przekąsek typu Pizza (7-9 szt.).
Ustawienie 2 nadaje się do pieczenie jednej
okrągłej lub mieszczącej się na tacce pizzy.
Zakresy wagi włączają dodatki jak sos,
warzywa, szynka i ser. Jeżeli wolisz mocno
przypieczone ciasto, zalecamy wstępne
ogrzanie piekarnika w trybie podgrzewanie
od dołu + termoobieg prze 5 minut.
20
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 20
2011-04-13
7:28:43
Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)
Testowanie naczyń
PL
Zgodnie ze standardem EN 60350
1. Pieczenie
Zalecenia pieczenia dotyczą ogrzanego wstępnie piekarnika.
Temp. °C
Czas
gotowania
w min.
Konwencjonalny
170-190
15-25
1+4
Termoobieg
150-170
20-30
Forma do pieczenia
(powleczona na
czarno ø 26 cm)
1
Konwencjonalny
160-180
25-35
Grill druciany +
Tacka do pieczenie
+ 2 formy zaciskane
(powleczone na
czarno ø 20 cm)
1+3
Termoobieg
170-190
80-100
1 umieszczona
ukośnie
Konwencjonalny
180-200
75-90
Poziom
półki
Tryb
gotowania
Tacka do pieczenia
2
Taca głęboka i tacka
do pieczenia
Biszkopt bez
tłuszczu
Ciastko
z jabłkami
Typ żywności
Małe ciastka
Naczynia i Notatki
Grill druciany + 2
formy zaciskane
(powleczone na
czarno ø 20 cm)
2. Grillowanie
Ogrzej wstępnie piekarnik przez 5 minut używając funkcji Duży Grill.
Użyj tej funkcji z maksymalną ustawianą temperaturą 300oC.
Typ żywności
Naczynia i Notatki
Tosty z białego
chleba
Grill druciany
Burgery wołowe
Taca głęboka do
odciekania potrawy
Czas
gotowania w
min.
Poziom
półki
Tryb
gotowania
Temp.
°C
5
Duży Grill
300
1 strona 1-2
2 strona 1-1 1/2
4/ 3
Duży Grill
300
1 strona 7-10
2 strona 5-8
21
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 21
2011-04-13
7:28:44
Używanie piekarnika
PL
Ustawienia trybu gotowania
1
Obróć Pokrętło Wyboru Funkcji Gotowania, aby wybrać żądaną funkcję piekarnika.
Termoobieg
Konwencjonalny
Mały Grill
Automatyczne gotowanie
Grzanie od góry + Termoobieg
Duży Grill
Grzanie od dołu + Termoobieg
22
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 22
2011-04-13
7:28:45
Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)
Ustawienia temperatury piekarnika
PL
Pokrętło Czas/ Temperatura,
1 Oabybróćwyregulować
temperaturę
w krokach co 5°C.
40 °C – 250 °C
40 °C – 300 °C (Duży i Mały Grill)
)
Temperatura może być regulowana podczas gotowania.
23
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 23
2011-04-13
7:28:45
Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)
PL
Wyłączanie piekarnika
Aby wyłączyć piekarnik obróć Pokrętło
Wyboru Funkcji Gotowania w pozycję
“Off”.
Czas zakończenia gotowania
Można ustawić czas zakończenia gotowania.
przycisk Czas zakończenia
1 Wciśnij
gotowania.
Pokrętło Czas/ Temperatura,
2 Oabybróćustawić
żądany czas zakończenia
gotowania..
Przykład:Aktualny czas to 12:00
ciśnij przycisk Czas zakończenia gotowania.
3 WPiekarnik
działa przez ustawiony czas gotowania
chyba, że wciśniesz w ciągu 5 sekund przycisk
Czas zakończenia gotowania.
)
czasie trwania gotowania można zmienić ustawiony czas zakończenia gotowania
W
Pokrętłem Czas/ Temperatura dla uzyskania lepszych rezultatów.
24
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 24
2011-04-13
7:28:46
Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)
Czas gotowania
PL
Można ustawić czas gotowania w czasie trwania gotowania.
1 Wciśnij przycisk Czas Gotowania.
Pokrętło Czas/ Temperatura,
2 Obróć
aby ustawić żądany czas gotowania.
ciśnij przycisk Czas gotowania.
3 WPiekarnik
działa przez wybrany czas
gotowania, chyba, że wciśniesz
w ciągu 5 sekund przycisk Czas
Gotowania.
)
W czasie trwania gotowania można zmienić ustawiony czas gotowania Pokrętłem
Czas/ Temperatura dla uzyskania lepszych rezultatów.
25
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 25
2011-04-13
7:28:47
Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)
PL
Opóźnienie rozpoczęcia gotowania
Przypadek 1 – Czas gotowania wprowadzony jako pierwszy
Jeżeli czas zakończenia gotowania został wprowadzony po wyborze czasu gotowania, czas
gotowania i czas zakończenia gotowania są obliczone i w razie konieczności, opóźniony
moment startu gotowania.
przycisk Czas zakończenia
1 Wciśnij
gotowania.
Pokrętło Czas/ Temperatura,
2 Oabybróćustawić
żądany czas zakończenia
gotowania.
Przykład:Aktualny czas to 15:00
i żądany czas gotowania
wynosi 5 godzin.
Przykład:Chcesz gotować przez
5 godzin i zakończyć
gotowanie o godzinie
20:30.
ciśnij przycisk Czas zakończenia
3 Wgotowania.
Symbol „A” pojawi się na
wyświetlaczu aż do chwili nadejścia
czasu rozpoczęcia gotowania.
26
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 26
2011-04-13
7:28:48
Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)
Przypadek 2 – Czas zakończenia gotowania wprowadzony jako pierwszy
Jeżeli czas gotowania został wprowadzony po wyborze czasu zakończenia gotowania, czas
gotowania i czas zakończenia gotowania są obliczone i w razie konieczności, opóźniony
moment startu gotowania.
przycisk Czas zakończenia
1 Wciśnij
gotowania.
PL
Pokrętło Czas/ Temperatura,
2 Obróć
aby ustawić żądany czas gotowania.
Przykład:Aktualny czas to 15:00
i żądany czas zakończenia to godzina 17:00.
Przykład:Chcesz gotować przez
1 godzinę i 30 minut
i zakończyć gotowanie
o godzinie 17:00.
ciśnij przycisk Czas zakończenia
3 Wgotowania.
Symbol „A” pojawi się na
wyświetlaczu aż do chwili nadejścia
czasu rozpoczęcia gotowania.
27
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 27
2011-04-13
7:28:49
Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)
PL
Timer kuchenny
eden raz wciśnij przycisk Timer
1 Jkuchenny.
Zamiga wskazanie „
Pokrętło Czas/ Temperatura,
2 Obróć
aby ustawić żądany czas.
”.
Przykład:
5 minut.
by rozpocząć odliczanie timera,
3 Awciśnij
przycisk Timer kuchenny.
Kiedy ustawiony czas minie, rozlegnie
się sygnał dźwiękowy.
) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Timer kuchenny przez 2 sekundy, aby skasować
ustawienie timera.
28
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 28
2011-04-13
7:28:49
Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)
Automatyczne gotowanie
PL
bróć Pokrętło Wyboru Funkcji
1 OGotowania
w pozycję Automaty-
ybierz żądany przepis kucharski
2 Wz listy
obracając Pokrętło Czas/
Temperatura w prawo i w lewo.
Przed wyborem wagi potrawy odczekaj
5 sekund po wyborze przepisu.
W przypadku z jedną wagą potrawy,
gotowanie rozpocznie się automatycznie.
cznego gotowania (Auto).
Wybierz żądaną wagę obracając Pokrętło Czas/ Temperatura w prawo i w lewo.
3 Wyświetli
się czas ogrzania wstępnego (min:s) i odliczanie rozpocznie się po upływie
5 sekund. Dla przepisów bez ogrzewania wstępnego piekarnika wyświetli się pod
razu wskazanie odliczania czasu gotowania.
Odliczanie czas ogrzewania wstępnego zakończone
Po zakończeniu ogrzewania wstępnego, piekarnik wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli
się wskazanie pozostałego czasu gotowania (godz:min). Stan „Ogrzewania wstępnego”
utrzymuj do chwili włożenia żywności do piekarnika i wciśnięcia przycisku Czas Gotowania.
29
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 29
2011-04-13
7:28:50
Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)
PL
przycisk Czas Gotowania.
4 Wciśnij
Wyświetli się wskazanie odliczania
czasu gotowania rozpocznie się
Etap -1 gotowania.
Kiedy osiągnie czas „Obrócenia na druga stronę”.
Sygnał dźwiękowy informuje nas o czasie „Obrócenia na druga stronę”. Po obróceniu na
druga stronę, zatrzymaj gotowanie i zaczekaj do zwolnienia przycisku Czas Gotowania.
przycisk Czas Gotowania.
5 Wciśnij
Zakończy się emisja sygnału
dźwiękowego i gotowanie rozpocznie
się ponownie.
Włączanie/ wyłączanie oświetlenia piekarnika
1 Wciśnij przycisk Oświetlenia komory.
1
2
Wył.
Wł.
30
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 30
2011-04-13
7:28:51
Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)
Blokada dostępu do piekarnika
PL
Można użyć funkcji blokady w statusie czuwania.
bróć Pokrętło Wyboru Funkcji
1 OGotowania
w pozycję „Off”. Wciśnij
bróć Pokrętło Wyboru Funkcji
2 OGotowania
w pozycję „Off”. Ponownie
przycisk Blokada Dostępu i przytrzymaj wciśnięty przez 3 sekundy.
W polu wyświetlacza wyświetli się
wskazanie ( ).
wciśnij przycisk Blokada Dostępu
i przytrzymaj wciśnięty przez 3
sekundy, aby wyłączyć blokadę.
) Jeżeli blokada jest aktywna, nie działa żadna funkcja z wyjątkiem funkcji
odblokowania dostępu do sterowania piekarnikiem.
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
by wyłączyć sygnał dźwiękowy,
1 Awciśnij
jednocześnie przyciski Zegar
by przywrócić sygnał dźwiękowy,
2 Aponownie
wciśnij jednocześnie
i Czas zakończenia gotowania
i przytrzymaj wciśnięte przez 3
sekundy.
przyciski Zegar i Czas zakończenia
gotowania i przytrzymaj wciśnięte
przez 3 sekundy.
31
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 31
2011-04-13
7:28:51
Czyszczenie i utrzymywanie
PL
Powierzchnie zewnętrzne
● Do mycia zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni piekarnika używaj delikatnej
ściereczki i delikatnego środka czyszczącego lub wody z detergentem.
● Osusz papierowym ręcznikiem lub suchą ściereczką.
● Nie używaj skrobaczek, środków żrących lub produktów ze składnikiem ściernym.
Powierzchnie przednie ze stali nierdzewnej
● Nie używaj wełny z opiłkami, skrobaczek lub środków ścierających. Mogą uszkodzić
wykończenie powierzchni.
Powierzchnie przednie z aluminium
● Delikatnie wytrzyj płytę delikatną ściereczką z mikrowłókien i delikatnego detergentu do
szyb.
OSTRZEŻENIE
Upewnij się, że piekarnik ostygł przed rozpoczęciem czyszczenia.
Wnętrze komory piekarnika
● Nie czyść ręcznie uszczelek drzwiowych.
● Nie używaj skrobaczek lub gąbek ścierających.
●Aby uniknąć uszkodzenia emaliowanej powierzchni komory piekarnika, używaj dostępnych
w sprzedaży środków do czyszczenia piekarników.
● Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, użyj specjalnego środka do czyszczenia piekarników.
Akcesoria
Umyj naczynia do pieczenia i akcesoria po każdym użyciu i osusz ręcznikiem papierowym.
Aby łatwiej umyć, namocz w wodzie z detergentem przez około 30 minut.
32
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 32
2011-04-13
7:28:51
Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)
Katalityczna emalia komory
PL
Zdejmowana pokrywa wnętrza komory jest pokryta ciemną katalityczną emalią, która
pokrywając się olejem i tłuszczem podczas obiegu gorącego powietrza. Te pozostałości
gotowania potraw spalą się w temperaturze 200oC i wyższej, na przykład podczas pieczenie
ciasta lub mięsa. Wyższe temperatury powodują szybsze spalanie.
Piekarnik i akcesoria powinny być myte po każdym użyciu. Z przeciwnym razie kolejne
pieczenia spowodują pojawienie się coraz gorszych zapieczonych pozostałości i zwiększenie
trudności czyszczenia, a w szczególnych wypadkach niemożliwych do usunięcia.
Czyszczenie ręczne
Upewnij się, że piekarnik ostygł przed rozpoczęciem czyszczenia.
●Pokrywa wnętrza komory pokryta emalią katalityczną powinna być myta w roztworze
gorącej wody i płynu do mycia nakładanego delikatną, nylonową szczoteczką.
Nie używaj ścierających środków czyszczących, twardych szczotek, skrobaczek i ostrych
ściereczek, wełny z opiłkami, noży lub innych materiałów ściernych. Nie używaj sprayu do
piekarników na powierzchnię z emalii katalitycznej, ponieważ chemikalia w nich zawarte mogą
uszkodzić powierzchnię i spowodować jej nieskuteczność. Jeżeli używasz sprayów do czyszczenia piekarników musisz najpierw wyjąć z komory pokrywę pokrytą emalią katalityczną.
Czyszczenie z pomocą wysokiej temperatury
Przed umyciem pokrywy pokrytej emalią katalityczną z użyciem wysokich temperatur
upewnij się, że wszystkie powierzchnie wnętrza komory piekarnika zostały umyte w sposób
opisany powyżej. W przeciwnym razie wysokie temperatury mogą zapiec osadzone na
powierzchniach komory podczas gotowania cząstki oleju i tłuszczu powodując, że nie
będzie ich można usunąć.
Jeżeli po ręcznym umyciu piekarnik ciągle jest poważnie zabrudzony, rozgrzanie go do
wysokiej temperatury może pomóc w usunięciu tłustych resztek.
Zapamiętaj, że pozostałości przypraw, syropu i temu podobnych substancji nie zostaną
usunięte w tym procesie. Powinny być usunięte w normalnym, ręcznym czyszczeniu wodnym
i nakładanym delikatną szczoteczką z łagodnym detergentem.
● Wyjmij wszystkie akcesoria z komory piekarnika.
● Ustaw tryb konwencjonalny pracy piekarnika.
● Ustaw temperaturę na 250 °C.
●Włącz piekarnik na około 1 godzinę. Czas konieczny zależy od stopnia zabrudzenia.
Dobrym pomysłem jest ustawienie czasu zakończenia procesu za pomocą funkcji zakończenia
gotowania na wypadek zapomnienia o włączonym piekarniku.
Jakiekolwiek pozostałe zabrudzenie będzie stopniowo znikało podczas kolejnego użycia
piekarnika z wysoką temperaturą.
33
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 33
2011-04-13
7:28:51
Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)
PL
Czyszczenie drzwi piekarnika
Dla normalnego użytkowania drzwi piekarnika powinny być zdejmowane, ale jeżeli zajdzie
taka konieczność na przykład do umycia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Drzwi piekarnika są ciężkie.
Zdejmowanie drzwi
Dla normalnego użytkowania drzwi piekarnika powinny być zdejmowane, ale jeżeli zajdzie
taka konieczność na przykład do umycia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
UWAGA: Drzwi piekarnika są ciężkie.
XU
1
Całkowicie otwórz
zaciski na obu zawiasach drzwi.
2
YU
. Obróć drzwi o około 70°, następnie obiema rękami
chwyć drzwi po bokach w połowie długości aż do
uzyskania możliwości całkowitego wyjęcia zawiasów
z ich otworów.
Demontaż szyb drzwi piekarnika
Drzwi piekarnika są wyposażone w trzy szyby ustawione jedna za drugą. Szyby niniejsze
mogą być demontowane do umycia.
1
Nacisnąć oba przyciski z lewej i prawej
strony drzwiczek.
2
Zdjąć osłonę, a następnie wyjąć szybę
1 z drzwiczek.
3
Podnieś szybę 2, następnie oczyść szyby
za pomocą ciepłej
wody lub płynu do
czyszczenia i wytrzyj
do sucha za pomocą
miękkiej, czystej
szmatki.
) Liczba szyb w drzwiach piekarnika może wynosić 2 lub 4 w zależności od modelu.
Jednocześnie metoda demontażu i montażu pozostaje taka sama.
) Podczas montażu szyby wewnętrznej #1, nadruk na niej skieruj w dół.
34
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 34
2011-04-13
7:28:52
Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)
Prowadnice boczne komory
PL
Aby umyć wnętrze piekarnika musisz wyjąć z komory obie prowadnice boczne.
Demontaż prowadnic
1. Naciśnij centralną część górnej prowadnicy.
2. Odchyl prowadnice o około 45ş.
3. Pociągnij i wyjmij prowadnice z dwóch dolnych
otworów.
)
Ponowny montaż: Powtórz kolejno kroki 1,2 i 3 w odwrotnej kolejności.
35
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 35
2011-04-13
7:28:53
Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)
PL
Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika
*
N
iebezpieczeństwo porażenia elektrycznego!
Przed wymianą żarówki oświetlenia komory piekarnika wykonaj kilka następujących
kroków:
● Wyłącz piekarnik;
● Odłącz piekarnik od źródła zasilania; i
● Zabezpiecz żarówkę oświetlenia i szklaną osłonę kładąc kawałek delikatnej
tkaniny na dnie komory piekarnika.
) Odpowiednią żarówkę można kupić w centrum serwisowym SAMSUNG.
Wymiana żarówki tylnej lampy komory i czyszczenie szklanej osłony
1. Zdejmij osłonę obracając ja w kierunku przeciwnym
do wskazówek zegara.
2. Zdejmij pierścień metalowy i pierścień gumowy i oczyść osłonę
szklaną.
3. Jeżeli to konieczne, wymień żarówkę na 25-Watową, 230 V,
300oC, odporną na wysoką temperaturę.
4. Dopasuj pierścienie metalowe i gumowe do osłony szklanej.
5. Zamontuj szklaną osłonę.
36
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 36
2011-04-13
7:28:53
Gwarancja i serwis
Pytania i rozwiązywanie problemów
PL
Co zrobić w sytuacji, gdy piekarnik nie rozgrzewa się?
Sprawdź, czy któreś z podanych poniżej działań rozwiązuje problem:
● Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.
● Nie ustawiony zegar piekarnika. Ustaw zegar (patrz rozdział „Ustawienia zegara”).
● Sprawdź, czy zostały wykonane konieczne ustawienia.
●Bezpiecznik skrzynki zasilania w domu jest spalony. Wymień bezpiecznik lub włącz obwód
po zadziałaniu przerywacza. Jeżeli się to powtórzy, wezwij autoryzowanego elektryka.
Co zrobić, jeżeli nawet po ustawieniu temperatury piekarnik nie zaczyna się rozgrzewać?
Może to oznaczać problem z wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi. Wezwij lokalne
centrum serwisowe.
Co zrobić, jeżeli kod błędu wyświetli się na ekranie wyświetlacza i piekarnik nie grzeje?
Błąd w wewnętrznym obwodzie połączenia elektrycznego. Wezwij lokalne centrum serwisowe.
Co zrobić, jeżeli na wyświetlaczu miga wskazanie czasu wyświetlacza?
Wystąpiła przerwa w dostawie prądu. Ustaw aktualny czas zegara (patrz rozdział „Ustawienia
zegara”).
Co zrobić, jeżeli oświetlenie komory piekarnika nie włącza się?
Uszkodzenie oświetlenia. Wymień żarówkę oświetlenia komory piekarnika (patrz rozdział
„Wymiana żarówki oświetlenia”).
Co zrobić, jeżeli wiatraczek chłodzący bez wcześniejszego ustawienia?
Po zakończeniu działania piekarnika wiatraczek chłodzący pracuje do chwili ochłodzenia
piekarnika. Wezwij serwis lokalny, jeżeli wiatraczek pracuje nadal pomimo ochłodzenia się
piekarnika.
37
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 37
2011-04-13
7:28:53
Gwarancja i serwis (ciąg dalszy)
PL
Kody wskazań błędów
Kod błędu
i bezpieczeństwa
Funkcje główne
Rozwiązania
BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY
Wezwij lokalne centrum
serwisowe SAMSUNG.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA
Piekarnik kontynuował pracę z ustawiona
temperaturą przez dłuższy czas.
Wyłącz piekarnik i wyjmij
żywność, pozostaw do
ostygnięcia przed ponownym
użyciem
Błąd pracy piekarnika może powodować
niską jakość pracy i problemy
z bezpieczeństwem.
Natychmiast wyłącz piekarnik.
Wezwij lokalne centrum
serwisowe SAMSUNG.
38
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 38
2011-04-13
7:28:54
Dane techniczne
BF62CCST
PL
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz
Pojemność (użyteczna)
65 l
Moc wyjściowa
Maks. 3400 W
Waga
Netto
Z opakowaniem
Około 40 kg
Około 44 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Zewnętrzne
Komory piekarnika
596 x 595 x 545 mm
361 x 446 x 405 mm
39
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 39
2011-04-13
7:28:55
Notatki
PL
40
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 40
2011-04-13
7:28:55
Notatki
PL
41
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 41
2011-04-13
7:28:55
Code Nr. DG68-00066A-04
BF62CCST_XEO-00066A-03_PL.indd 42
2011-04-13
7:28:55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement