Samsung BF62CCST Owner's manual

Samsung BF62CCST Owner's manual

Instrukcja instalacji i obsługi

PIEKARNIK do zabudowy

BF62CCST

Instrukcja użytkownika

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 1 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:52:57

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 2 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:52:57

Spis treści

Używanie niniejszej instrukcji obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ważne instrukcje bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bezpieczeństwo elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bezpieczeństwo użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Instrukcje utylizacji zużytego sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Instalacja piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Instalacja w niskiej zabudowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Podłączanie do źródła zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Instalacja w wysokiej zabudowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Części i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Piekarnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Elementy sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Używanie akcesoriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Automatyczne wyłączenie działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Wiatraczek chłodzący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Przed rozpoczęciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ustawienia zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Pierwsze umycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Funkcje piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Testowanie naczyń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Używanie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ustawienia trybu gotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ustawienia temperatury piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Wyłączanie piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Czas zakończenia gotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Czas gotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Opóźnienie rozpoczęcia gotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Timer kuchenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Automatyczne gotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Włączanie/ wyłączanie oświetlenia piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Blokada dostępu do piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Wyłączanie sygnału dźwiękowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Czyszczenie i utrzymywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Katalityczna emalia komory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Czyszczenie drzwi piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Prowadnice boczne komory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Gwarancja i serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Pytania i rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 1 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:52:57

PL

Używanie niniejszej instrukcji obsługi

Dziękujemy Państwu za zakup piekarnika do zabudowy SAMSUNG.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat bezpieczeństwa jako wsparcie podczas używania i utrzymywania urządzenia.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem używania piekarnika i zachowanie ich na przyszłość.

Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji obsługi.

Ważne

Zapamiętaj

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Instalacjia niniejszego piekarnika musi być wykonana przez tylko przez licencjonowanego elektryka. Instalator jest odpowiedzialny za podłączenie urządzenia do źródła zasilania w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami.

Bezpieczeństwo elektryczne

Jeżeli piekarnik ulegnie uszkodzeniu podczas transportu nie podłączaj go do źródła zasilania.

Piekarnik musi być podłączony do źródła zasilania przez specjalnie do tego

wykwalifikowanego specjalistę elektryka.

W wypadku nieprawidłowości działania lub uszkodzenia urządzenia nie podejmuj prób jego używania.

Naprawy powinny być wykonywane przez licencjonowanego technika. Nieprawidłowe naprawy mogą powodować możliwe niebezpieczeństwo dla Ciebie i innych osób. Jeżeli piekarnik wymaga naprawy, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym SAMSUNG.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi być on wymieniony na specjalny kabel lub cały zestaw dostępny u producenta lub autoryzowany punkt sprzedaży.

Przewody elektryczne i kable nie powinny stykać się z piekarnikiem.

Piekarnik powinien być podłączony do źródła zasilania z użyciem dopuszczonych układów odcięcia zasilania lub bezpieczników. Nigdy nie używaj rozdzielaczy lub przedłużaczy.

Płytka znamionowa znajduje się po prawej stronie drzwi piekarnika.

Zasilanie piekarnika powinno być wyłączane na czas naprawy lub czyszczenia.

Zachowaj ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy wyłączyć przed wymianą żarówki dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego. W czasie działania piekarnika powierzchnie wewnętrzne stają się bardzo gorące.

2

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 2 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:52:57

Ważne instrukcje bezpieczeństwa (ciąg dalszy)

Bezpieczeństwo użytkowania

Niniejszy piekarnik jest przeznaczony do gotowania w gospodarstwach domowym.

Podczas używania powierzchnie komory piekarnika stają się na tyle gorące by poparzyć

● przy dotykaniu. Nie dotykaj elementów grzejnych lub powierzchni wewnętrznych aż upłynie czas konieczny do ostygnięcia.

Nigdy nie przechowuj materiałów palnych w piekarniku.

Powierzchnie piekarnika mogą się rozgrzewać podczas używania go z wysoką temperaturą

● gotowania.

W czasie gotowania uważaj przy otwieraniu drzwi piekarnika, uciekające gorące powietrze

● i para mogą się gwałtownie wydostawać na zewnątrz.

Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego wyparowania z powodu wysokiej temperatury i opary mogą się zapalić w kontakcie z gorącymi powierzchniami komory piekarnika.

Dla celów bezpieczeństwa nie czyść piekarnika za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych

● lub wytwarzających parę.

W czasie działania piekarnika trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości.

Zamrożone potrawy, jak pizza mogą powinny być gotowane na grillu drucianym. Jeżeli używasz do tego tacki do pieczenia, może się zdeformować z powodu dużych zmian

● temperatury.

Nie wlewaj wody na dno komory piekarnika, kiedy jest rozgrzany. Może dojść do uszkodze-

● nia powierzchni emalii ceramicznej.

Podczas gotowania drzwi piekarnika muszą być zamknięte.

Nie wykładaj na dnie komory piekarnika folii aluminiowej i nie umieszczaj na niej żadnych tacek do pieczenia i puszek. Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może skutkować uszkodzeniem powierzchni emalii ceramicznej i w rezultacie słabymi efektami gotowania w piekarniku.

Soki owocowe pozostawią plamy, które mogą stać się niemożliwe do usunięcia z emalii powierzchni wewnętrznych komory piekarnika. Do pieczenia bardzo wilgotnych ciast używaj głębokiego naczynia.

Nie odstawiaj naczyń na otwarte drzwi piekarnika.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby

● niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru odpowiedzialnej za nie osoby dorosłej.

Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie będą się bawiły urządzeniem.

Instrukcje utylizacji zużytego sprzętu

Pozbywanie się materiałów opakowania

Wszystkie materiały użyte w opakowaniu urządzenia mogą być w całości przetworzone.

Zalecamy pozbywanie się materiałów opakowania do przeznaczonego do tego celu pojemnika w lokalnym centrum utylizacji odpadów.

Właściwe pozbywanie się starych urządzeń

OSTRZEŻENIE

Przed pozbyciem się starych urządzeń unieruchom je w takim stopniu, by nie stwarzały niebezpieczeństwa.

Aby to zrobić, odłącz urządzenie od źródła zasilania i usuń kabel zasilający.

Dla ochrony środowiska naturalnego ważne jest pozbywanie się starych urządzeń we właściwy sposób.

Urządzenie nie może być wyrzucane, jak zwykłe odpadki gospodarcze.

Informacje na temat terminów i miejsc zbiórki zużytych urządzeń AGD są dostępne w najbliższym wysypisku śmieci lub lokalnym samorządzie.

3

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 3 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:52:57

PL

Instalacja piekarnika

Instalacja elektryczna niniejszego piekarnika musi być wykonana tylko przez licencjonowanego elektryka.

Piekarnik musi być zainstalowany zgodnie z niniejsza instrukcją.

Po zainstalowaniu piekarnika usuń winylową osłonę drzwi.

Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora

● Instalacja musi gwarantować ochronę przed kontaktem z częściami pod napięciem elektrycznym.

● Zabudowa kuchenna, w której jest zainstalowane urządzenie musi spełniać wymagania stabilności DIN 68930.

Instalacja w niskiej zabudowie

● Zachowaj minimalne wymagania przestrzenne.

● Zabezpiecz piekarnik na miejscu za pomocą śrub po obu stronach piekarnika.

1 2

560

595

595

572

3

min.550

min.560

min.600

21

4

min.20

min.50

50

460

545

4

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 4 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:53:49

Instalacja piekarnika (Ciąg dalszy)

5

Podłączanie piekarnika do źródła zasilania

(kabel H05 VV-F, H05 RR-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm

2

)

Faza

Zerowy

Uziemienie

Podłączanie do źródła zasilania

Podłączenia elektryczne muszą być wykonane poprzez płytkę podłączeniową umocowaną z tyłu urządzenia za pomocą złącza elektrycznego, zapewniającego urządzeniu połączenie zgodne z instrukcjami i lokalnymi przepisami.

W sytuacji, gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania wtyczką, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa połączeń elektrycznych, w miejscu połączenia przewodu z siecią elektryczną musi być zainstalowana kostka połączeniowa ze stykami odległymi o co najmniej 3 mm.

Po podłączeniu zasilania następuje inicjalizacja elektronicznej części układu piekarnika; na kilka sekund spowoduje to przygaśnięcie oświetlenia piekarnika.

Kabel elektry-czny (H05 RR-F lub H05 W-F, min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm

2

) musi być wystarczająco długi, by podłączony nim piekarnik mógł być wyjęty z zabudowy i postawiony przed nią.

Otwórz tylną pokrywę piekarnika na spodzie (płaskim śrubokrętem) i całkowicie odkręć śruby i zaciski kabla przed podłączeniem końcówek przewodu zasilania do właściwych terminali.

Kabel uziemienia musi być podłączony do terminalu oznaczonego symbolem ( ).

Jeżeli piekarnik jest podłączony do źródła zasilania wtyczką do gniazda, musi być pozostawiony dostęp do tego połączenia.

Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za zdarzenia lub wypadki spowodowane brakiem lub nieprawidłowym wykonaniem podłączenia uziemiającego.

6 7

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 5

5

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:54:07

PL

Instalacja piekarnika (Ciąg dalszy)

Instalacja w wysokiej zabudowie

● Zachowaj wymagane minimum przestrzeni wokół.

● Piekarnik powinien być wsunięty do zabudowy z zachowaniem prawidłowego kąta wyrównania.

1 2

560

595

595

572

21

545

3 4

50 min.550

min.590~max.600

min.560

5

Podłączanie piekarnika do źródła zasilania

(kabel H05 VV-F, H05 RR-F, Min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm

2

) Faza

Zerowy

Uziemienie

6

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 6 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:54:25

Części i funkcje

Piekarnik

Panel sterowania

Grzałki górne

Poziom 5

Poziom 4

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 1

Prowadnice boczne

Pokrywa pokryta emalią katalityczną

Oświetlenie komory piekarnika

Szyba drzwi

Uchwyt drzwi

Poziomy półki piekarnika są ponumerowane kolejno od dołu do góry.

Poziomy 4 i 5 są używane głównie do grillowania żywności.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wyboru odpowiedniego poziomu półki znajdują się w instrukcjach gotowania potraw niniejszej instrukcji obsługi.

PL

7

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 7 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:54:26

PL

Części i funkcje (ciąg dalszy)

Elementy sterowania

2

1

4

5

6

7

8

9

3

1. Pokrętło wyboru funkcji

2. Okno wyświetlacza

3. Pokrętło ustawień Czasu/ Temperatury

4. Przycisk oświetlenia komory

5. Przycisk blokady dostępu

6. Przycisk funkcji Zegara

7. Przycisk funkcji Timera kuchennego

8. Przycisk czasu gotowania

9. Przycisk czasu zakończenia gotowania

Pokrętło wyboru funkcji i Pokrętło ustawień Czasu/ Temperatury są pokrętłami funkcyjnymi. Po prostu wciśnij je i obróć w pozycję żądanego ustawienia.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 8

8

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:54:44

Części i funkcje (ciąg dalszy)

Akcesoria

Wraz z piekarnikiem są dostarczone następujące akcesoria.

Back

1

Grill druciany, do potraw, ciast w puszkach, tacek do pieczenia i grillowania.

2

Tacka do pieczenia do ciast i herbatników.

PL

3

Głęboka taca, do pieczenia lub odciekania płynów i tłuszczu z pieczonego mięsa.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 9

9

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:02

PL

3

2

1

5

4

Części i funkcje (ciąg dalszy)

Tacka do pieczenia

Taca głęboka

Odstęp 2 cm

Tacka do pieczenia, głęboka taca i grill druciany powinny być prawidłowo instalowane w prowadnicach bocznych komory. Podczas wyjmowania ugotowanych potraw z piekarnika uważaj na gorące elementy i powierzchnie wewnętrzne komory.

Przykład: Poziom 1 Taca głęboka

Poziom 4 Tacka do pieczenia

Podczas używania głębokiej tacy lub tacki do pieczenia do zbierania odciekających substancji z gotowanych potraw upewnij się, że taca lub tacka zostały prawidłowo zainstalowane w prowadnicach bocznych. Umieszczenie tych akcesoriów w sposób umożliwiający kontakt z powierzchnią dna komory może spowodować uszkodzenie powierzchni emalii. Tacki i taca na poziomie 1 prowadnic powinny znajdować się na wysokości, co najmniej 2 cm nad dnem komory.

Używanie akcesoriów

Grill druciany, tacka do pieczenia i taca głęboka

Lokalizacja grilla drucianego

Wsuń grill druciany na każdym, żądanym poziomie.

Lokalizacja tacki do pieczenia i tacy głębokiej

Wsuń tackę do pieczenia i/ lub tacę głęboką na każdym, żądanym poziomie.

Automatyczne wyłączenie działania

● Jeżeli nie zostanie wprowadzony czas trwania gotowania, piekarnik wyłączy się samodzielnie po upływie czasu podanego poniżej.

Czasy automatycznego wyłączenia w zależności od ustawienia temperatury

Poniżej 105 °C

Zakres 105 °C do 240 °C

Zakres 245 °C do 300 °C

16 godzin

8 godzin

4 godziny

● Obwód elektryczny niniejszego piekarnika posiada wbudowany system termicznego awaryjnego odcięcia zasilania. Jeżeli piekarnik rozgrzeje się do nadmiernie wysokiej temperatury, system odetnie obwód zasilania elementów grzejnych na określony czas.

Wiatraczek chłodzący

W czasie gotowania normalnym zjawiskiem jest wentylacja uwalniająca gorące powietrze przez drzwi piekarnika.

● Wiatraczek chłodzący pracuje również po zakończeniu działania piekarnika. Wyłączy się po obniżeniu temperatury komory piekarnika poniżej poziomu 60 o

C lub 25 minutach.

10

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 10 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:03

Przed rozpoczęciem

Ustawienia zegara

Po podłączeniu zasilania piekarnika po raz pierwszy, wyświetlacz na panelu sterowania piekarnika włączy się na krótko. Po 3 sekundach ikona zegara i wskazanie 12:00 zaczną migać na wyświetlaczu. Piekarnik nie będzie działał bez ustawienia aktualnego czasu.

PL

1

Piekarnik nie zacznie działać przed ustawieniem czasu zegara.

„ i „12:00” zaczną migać na wyświetlaczu po pierwszym podłączeniu zasilania piekarnika.

Wciśnij przycisk Zegar.

Zaczną migać “ ” i “12: ”.

2

Obracaj

Pokrętło Ustawień Czasu/

Temperatury, aby ustawić wskazanie godziny.

Przykład: Ustawienie godziny 1:30.

3

Wciśnij przycisk Zegar.

Zaczną migać“ ” i “ :00”.

4

Obracaj

Pokrętło Ustawień Czasu/

Temperatury, aby ustawić wskazanie godziny. Zacznie migać “ ”.

5

Wciśnij przycisk Zegar , aby zakończyć ustawienia zegara lub odczekaj około 10 sekund. Na wyświetlaczu zniknie wskazanie “ ” i „30” przestanie migać.

Na wyświetlaczu zobaczysz aktualną godzinę. Urządzenie jest gotowe do użytku.

11

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 11 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:05

PL

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

Pierwsze umycie

Starannie umyj wnętrze komory piekarnika przed pierwszym użyciem.

Nie używaj do tego celu żadnych ostrych i ściernych materiałów. Mogą one zniszczyć powierzchnię komory piekarnika. Do czyszczenia piekarników z emaliowanym wnętrzem używaj dostępnych w sprzedaży środków czyszczących.

Czyszczenie piekarnika

1. Otwórz drzwi. Włączy się oświetlenie komory.

2. Umyj wszystkie tacki, akcesoria i prowadnice boczne ciepłą wodą lub płynem do mycia i wytrzyj do sucha delikatną, sucha ściereczką.

3. W ten sam sposób umyj wnętrze komory piekarnika.

4. Przednią powierzchnię piekarnika wytrzyj wilgotną ściereczką.

Sprawdź dokładność ustawienia czasu zegara. Wyjmij akcesoria i uruchom piekarnik w trybie termoobiegu powietrza z temperaturą 200 o

C przez 1 godzinę przed pierwszym gotowaniem.

Pojawi się specyficzny zapach; jest to normalne zjawisko, ale upewnij się, że kuchnia jest dobrze wentylowana podczas tego działania piekarnika.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 12

12

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:08

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

Funkcje piekarnika

Niniejszy piekarnik posiada następujące funkcje

1. Gotowanie konwencjonalne

Sugerowana temperatura: 200 °C

Funkcja gotowania konwencjonalnego jest idealna do pieczenia ciast i pieczenia potraw rozłożonych na podstawce z drutu. Temperatura piekarnika jest podtrzymywana przez obie grzałki, górną i dolną.

Zalecamy wstępne ogrzanie komory piekarnika w trybie konwencjonalnym.

Rodzaj potrawy

Lasagne mrożona (500-1000 g)

Ryba w całości

(np. dorada (300-1000 g)

3-4 nacięcia na każdej stronie

OLEJ

Filety rybne (500-1000 g)

3-4 nacięcia na każdej stronie

OLIWA

Mrożone kotlety (350-1000 g)

Mięso mielone z szynką, serem lub nadzieniem grzybowym

OLEJ

Mrożone kotlety z mięsa mielonego, marchwi, buraków lub ziemniaków (350-1000g)

OLEJ

Kotlety schabowe z kością

(500-1000 g)

OLEJ, DODAJ SÓL I PIEPRZ

Ziemniaki pieczone (pocięte na połówki) (500-1000 g)

Mrożone zrazy z grzybami

(500-1000 g)

OLEJ

Biszkopt (250-500 g)

Ciasto marmurkowe (500-1000 g)

Ciasto drożdżowe z owocami i kruszonką (1000-1500 g)

Muffiny

(500-800g)

Poziom półki

3

3/2

3

3

3

3/2

3

3

2

2

2

2

Akcesoria

Grill druciany

Grill druciany/

Głęboka taca

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Grill druciany/

Głęboka taca

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Grill druciany

Grill druciany

Tacka do pieczenia

Grill druciany

Temperatura

(°C)

180-200

240

200

200

200

200

180-200

180-200

160-180

170-190

160-180

190-200

Czas

(min.)

40-50

15-20

13-20

25-35

20-30

40-50

30-45

40-50

20-30

40-50

25-35

25-30

PL

13

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 13 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:08

PL

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

2. Podgrzewanie z góry + Termoobieg

Sugerowana temperatura: 190 °C

Niniejsze ustawienie powinno używane podczas gotowania ciast umieszczonych na jednej półce i herbatników, które musza być dobrze przyrumienione lub chrupiące na spodzie.

Nadaje się też do pizzy, quiche lorraine i sernika. Działa górna grzałka i nawiew termoobiegu dla stałego wymuszenia ruchu gorącego powietrza.

Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Podgrzewanie z góry + Termoobieg.

Rodzaj potrawy

Poziom półki

3/2

Akcesoria

Grill druciany/

Głęboka taca

Temperatura

(°C)

180-200

Czas

(min.)

50-65

Schab z kością (1000 g)

POSMARUJ OLEJEM

I PRZYPRAWAMI

Łopatka wieprzowa w folii

(1000-1500 g)

MARYNATA

Kurczak w całości (800-1300 g)

POSMARUJ OLEJEM

I PRZYPRAWAMI

Steki mięsne lub rybne (400-800 g)

OLEJ, DODAJ SÓL I PIEPRZ

Kawałki kurczaka (500-1000 g)

OLEJ, DODAJ SÓL I PIEPRZ

Ryba pieczona

(500-1000 g) użyj naczynia żaroodpornego

POSMARUJ OLEJEM

Rostbef wołowy (800-1200 g)

POSMARUJ OLEJEM

I PRZYPRAWAMI

Pierś kaczki

(300-500 g)

2

2/1

3

4/3

2

2/1

4/3

Tacka do pieczenia

Grill druciany/

Głęboka taca

Grill druciany+

Głęboka taca

Grill druciany/

Głęboka taca

Grill druciany

Grill druciany/

Głęboka taca

Dodaj filiżankę wody

Grill druciany/

Głęboka taca

Dodaj filiżankę wody

180-230

190-200

180-200

200-220

180-200

200-220

180-200

80-120

40-65

15-35

25-35

30-40

45-60

25-35

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 14

14

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:08

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

3. Termoobieg

Sugerowana temperatura: 170 °C

Funkcja niniejsza piecze potrawy na trzech poziomach półek i nadaje się również do pieczenia. Gotowanie jest realizowane za pomocą grzałki na tylnej ścianie komory i wentylatorowi wymuszającemu obieg gorącego powietrza.

Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Termoobiegu.

Rodzaj potrawy

Jagnięcina (350-700 g)

POSMARUJ OLEJEM

I PRZYPRAWAMI

Banany pieczone (3-5 szt.), natnij od góry, dodaj 10-15 g czekolady, 5-10 g orzechów do nacięcia, pokrop słodką wodą, zawiń w folię aluminiową

Jabłka pieczone 5-8 szt.,

150-200 g każde. Wytnij gniazda, dodaj rodzynki i dżem.

Użyj naczynia żaroodpornego

Kotlety z mięsa mielonego

(300-600 g)

OLEJ

Zrazy z nadzieniem

„po rosyjsku” (500-1000 g)

POSMARUJ OLEJEM

Krokiety mrożone (500-1000 g)

Poziom półki

3/2

3

3

3

3

2

Akcesoria

Grill druciany/

Głęboka taca

Grill druciany

Grill druciany

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Temperatura

(°C)

190-200

220-240

200-220

190-200

180-200

180-200

Czas

(min.)

40-50

15-25

15-25

18-25

50-65

25-35

Frytki mrożone (300-700 g)

Pizza mrożona (300-1000 g)

Ciasto jabłkowe z migdałami

(500-1000 g)

Croissant świeży (200-400 g)

(ciasto drożdżowe)

2

2

2

2

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Grill druciany

Grill druciany

Tacka do pieczenia

180-200

200-220

170-190

180-200

20-30

15-25

35-45

15-25

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 15

15

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:09

PL

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

4. Duży grill

Sugerowana temperatura: 240 °C

Funkcja dużego grilla służy do grillowania dużych ilości płaskich potraw, jak steki, sznycle i ryby. Nadaje się również do pieczenia tostów. W trybie działają obie grzałki grilla, górna i dolna.

Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Grilla.

Rodzaj potrawy

Kiełbaski (grube) 5-10 szt.

Kiełbaski (cienkie) 8-12 szt.

Tosty 5-10 szt.

Tosty z serem 4-6 szt.

Poziom półki

4/3

4/3

5

4/3

Akcesoria

Grill druciany/

Głęboka taca

Grill druciany/

Głęboka taca

Grill druciany

Temperatura

(°C)

220

220

240

200

Czas (min.)

5-8 obróć na drugą stronę

5-8

4-6 obróć na drugą stronę

4-6

1-2 obróć na drugą stronę

1-2

4-8

Mrożone naleśniki z nadzieniem (200-500 g)

Steki wołowe (400-800 g)

3

4/3

Grill druciany/

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Grill druciany/

Głęboka taca

200

240

20-30

8-10

obróć na drugą stronę

5-7

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 16

16

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:09

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

5. Mały grill

Sugerowana temperatura: 240 °C

Funkcja małego grilla służy do grillowania mniejszych, płaskich potraw, jak steki, sznycle, ryby i tosty, umieszczonych pośrodku tacki. Nadaje się również do pieczenia tostów.

W trybie działa tylko górna grzałka grilla.

Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Mały Grill.

Połóż żywność na środku akcesoriów.

Poziom półki

3

Akcesoria

Grill druciany

Temperatura

(°C)

200

Czas

(min.)

10-12

Rodzaj potrawy

Camembert mrożony do pieczenia

(2 – 4 szt. 75 g każdy)

WYŁÓŻ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA (przed ogrzaniem wstępnym)

Bagietki mrożone z dodatkami (Pomidor - mozzarella lub szynka z serem)

Mrożone paluszki rybne

(300-700 g)

WYŁÓŻ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA (przed ogrzaniem wstępnym) OLEJ

Mrożone burgery rybne

(fishburger) (300-600 g)

WYŁÓŻ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA, OLEJ

Pizza mrożona (300-500 g)

WYŁÓŻ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA (przed ogrzaniem wstępnym)

3/2

3/2

3

3/2

Grill druciany/

Tacka do pieczenia

Grill druciany/

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Grill druciany/

Tacka do pieczenia

200

200

180-200

180-200

15-20

15-25

20-35

23-30

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 17

17

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:09

PL

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

6. Podgrzewanie od dołu + Termoobieg

Sugerowana temperatura: 190 °C

Tryb gotowania podgrzewanie od dołu + Termoobieg jest przeznaczony do gotowania potraw wilgotnych na górze z chrupiącym spodem, jak pizza, quiche lorraine, otwarte z góry ciasta owocowe w stylu niemieckim i serniki.

Zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie Podgrzewanie od dołu + Termoobieg.

Poziom półki

3

Akcesoria

Grill druciany

Temperatura

(°C)

180-200

Czas

(min.)

15-20

Rodzaj potrawy

Drożdżowe ciastko z jabłkiem mrożone (350-700 g)

Małe ciasteczka z ciasta francuskiego z nadzieniem mrożone

(300-600 g)

POSMARUJ ŻÓŁTKIEM JAJA,

WYŁÓŻ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA (przed ogrzaniem wstępnym)

Pulpety w sosie (250-500 g) użyj naczynia żaroodpornego

Ciastka z ciasta francuskiego

(500-1000 g)

POSMARUJ ŻÓŁTKIEM JAJA

Canelloni w sosie (250-500 g) użyj naczynia żaroodpornego

Ciastka drożdżowe z nadzieniem

(600-1000 g)

POSMARUJ ŻÓŁTKIEM JAJA

Pizza domowa

(500-1000 g)

Chleb domowy

(700-900 g)

3

3

3

3

3

2

2

Tacka do pieczenia

Grill druciany

Tacka do pieczenia

Grill druciany

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Grill druciany

180-200

180-200

180

180

180-200

200-220

170-180

20-25

25-35

15-23

22-30

20-30

15-25

45-55

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 18

18

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:09

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

7. Programy menu automatycznego

Poniższa tabela przedstawia 15 automatycznych programów gotowania, pieczenia i pieczenia ciast. Zawiera ilości, wagi i odpowiednie zalecenia.

Dla wygody używania zaprogramowane są wcześniej tryby i czasy gotowania.

Można skorzystać z poniższych informacji jako przewodnika gotowania.

Zawsze wkładaj żywność do zimnego piekarnika.

Nr

Rodzaj potrawy

1

Pizza mrożona

Waga/kg

1- 0,3 - 0,6

2- 0,7 - 1,0

Akcesoria

Grill druciany

Poziom półki

2

Zalecenia

2

Frytki mrożone

3

Krokiety mrożone

4

Lasagne świeże

1- 0,3 - 0,5

2- 0,5 - 0,7

1- 0,3 - 0,6

2- 0,7 - 1,0

1- 0,3 - 0,5

2- 0,8 - 1,0

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Grill druciany

2

2

3

Połóż zamrożoną pizzę pośrodku grilla drucianego. Zalecamy ustawienie wagi

0,3-0,6 kg dla cienkiej pizzy, 0,7-1,0 kg dla pizzy z dużą ilością dodatków.

Rozłóż zamrożone frytki na tacce do pieczenie.

Pierwsze ustawienie jest zalecane do cienkich frytek francuskich, drugie do grubszych frytek kuchenkowych. Użyj papieru do pieczenia.

Zalecamy obrócenie na druga stronę po upływie 2/3 czasu pieczenia.

Mrożone krokiety ziemniaczane wyłóż równomiernie na tacce do pieczenia.

Zalecamy obrócenie na druga stronę po upływie 2/3 czasu pieczenia.

Użyj naczynia ze szkła żaroodpornego.

Schłodzoną lub własnoręcznie wykonaną lasagne pośrodku drucianego grilla.

5

Ryba na parze

6

Kurczak pieczony

7

Steki wołowe

8

Rostbef

1- 0,2 - 0,4

2- 0,5 - 0,7

3- 0,8 - 1,0

1- 0,8 - 1,0

2- 1,1 - 1,3

1- 0,3 - 0,6

2- 0,6 - 0,8

1- 0,6 - 0,8

2- 0,9 - 1,1

3- 1,2 - 1,4

Grill druciany

Grill druciany

Głęboka taca

Grill druciany

Głęboka taca

Grill druciany

Głęboka taca

2

2

1

4

3

2

1

Spreparowaną świeżą rybę (np. pstrąg, plamiak, dorsz) włóż do odpowiedniej wielkości naczynia ze szkła żaroodpornego z pokrywką.

Dodaj płynu do pokrycia dna naczynia np. 3-4 łyżek stołowych soku z cytryny, białego wina lub wody i przykryj pokrywką. Naczynie postaw na grillu drucianym.

Jeżeli wolisz pieczenie ryby, posmaruj rybę olejem i nie przykrywaj.

Posmaruj schłodzonego kurczaka olejem z przyprawami i połóż piersią do góry na grillu drucianym.

Rozłóż 2-6 steków wołowych równomiernie na grillu drucianym. Pierwsze ustawienie jest przeznaczone dla steków cienkich, drugie dla grubszych. Obróć na drugą stronę po usłyszeniu sygnału. Wciśnij przycisk CZAS

GOTOWANIA, aby przedłużyć czas gotowania automatycznego.

Zamarynuj rostbef i połóż na grillu drucianym.

Dodaj 1 filiżankę wody do głębokiej tacy.

Obróć na drugą stronę po usłyszeniu sygnału.

Po ugotowaniu zawiń w folię aluminiową i pozostaw na 5-10 minut.

PL

19

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 19 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:09

PL

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

7. Programy menu automatycznego

Nr

Rodzaj potrawy

9

Ciasto

10

Muffiny

11

Ciasto drożdżowe

12

Chleb z białej mąki

1- 0,75-0,85

13

Chleb pełno- ziarnisty

14

Bułki/

Ciabatta

15

Pizza domowa

Waga/kg

1- 0,5 - 0,6

2- 0,7 - 0,8

3- 0,9 - 1,0

1- 0,5 - 0,6

2- 0,7 - 0,8

1- ciasto na pizzę

2- ciasto drożdżowe

3- zaczyn

1- 0,75-0,85

1- 0,2 - 0,4

2- 0,6 - 0,8

1- 0,2 - 0,6

2- 0,8 - 1,2

Akcesoria

Grill druciany

Grill druciany

Grill druciany

Grill druciany

Grill druciany

Tacka do pieczenia

Tacka do pieczenia

Poziom półki

2

2

2

2

2

3

2

Zalecenia

Wyłóż ciasto do odpowiedniej wielkości okrągłej formy z pustym środkiem.

Program niniejszy jest odpowiedni dla płynnego ciasta, jak marmurkowe, cytrynowe i ciasto orzechowe.

Ciasto na muffiny wyłóż do metalowego naczynia do pieczenia 12 muffinów. Naczynie postaw na podstawce drucianej. Do zrobienia muffinów o wadze 45 g każdy potrzeba 0,5-

0,6 kg ciasta, do zrobienia muffinów o wadze

65 g każdy potrzeba 0,7-08 kg ciasta.

Pierwsze ustawienie jest przeznaczone dla ciasta na pizzę, ciast i wyrośnięcia ciasta na chleb. Włóż do okrągłego naczynia i przykryj folią do żywności. Ustawienie 2 jest przeznaczone dla ciasta na pieczywo lub zakwaszonego. Ustawienie 3 jest przeznaczone dla zaczynu. Wyrób wyrośnięte ciasto ręcznie, włóż do naczynia i przykryj folią do żywności.

Niniejszy program nadaje się do ciasta chlebowego z 500 g białej mąki pszennej.

Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Ciasto drożdżowe wyłóż do prostokątnej formy do pieczenia. Zwilż z wierzchu wodą.

Natnij wzdłuż nożem.

Niniejszy program nadaje się do ciasta chlebowego z 500 g mieszanki mąki pszennej i żytniej. Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Wyłóż zaczyn do odpowiedniej prostokątnej formy do pieczenia. Zwilż z wierzchu wodą. Natnij wzdłuż nożem.

Pierwsze ustawienie nadaje się do ciasta na małe wyroby piekarskie jak bułki lub świeże ciasto drożdżowe na croissanty (4-8 szt.).

Ustawienie 2 jest odpowiednie do pieczenia domowych chlebów ciabatta lub bagietek

(2-6 szt.) Użyj papieru do pieczenia.

Pierwsze ustawienie jest przeznaczone do pieczenie przekąsek typu Pizza (7-9 szt.).

Ustawienie 2 nadaje się do pieczenie jednej okrągłej lub mieszczącej się na tacce pizzy.

Zakresy wagi włączają dodatki jak sos, warzywa, szynka i ser. Jeżeli wolisz mocno przypieczone ciasto, zalecamy wstępne ogrzanie piekarnika w trybie podgrzewanie od dołu + termoobieg prze 5 minut.

20

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 20 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:09

Przed rozpoczęciem (Ciąg dalszy)

Testowanie naczyń

Zgodnie ze standardem EN 60350

1. Pieczenie

Zalecenia pieczenia dotyczą ogrzanego wstępnie piekarnika.

Typ żywności

Małe ciastka

Naczynia i Notatki

Tacka do pieczenia

Poziom półki

2

Tryb gotowania

Konwencjonalny

Termoobieg

Biszkopt bez tłuszczu

Ciastko z jabłkami

Taca głęboka i tacka do pieczenia

Forma do pieczenia

(powleczona na czarno ø 26 cm)

Grill druciany +

Tacka do pieczenie

+ 2 formy zaciskane

(powleczone na czarno ø 20 cm)

Grill druciany + 2 formy zaciskane

(powleczone na czarno ø 20 cm)

1+4

1

1+3

1 umieszczona ukośnie

Konwencjonalny

Termoobieg

Konwencjonalny

2. Grillowanie

Ogrzej wstępnie piekarnik przez 5 minut używając funkcji Duży Grill.

Użyj tej funkcji z maksymalną ustawianą temperaturą 300 o

C.

Temp. °C

170-190

150-170

160-180

170-190

180-200

Typ żywności Naczynia i Notatki

Tosty z białego chleba

Grill druciany

Burgery wołowe Taca głęboka do odciekania potrawy

Poziom półki

5

4/ 3

Tryb gotowania

Duży Grill

Duży Grill

Temp.

°C

300

300

Czas gotowania w min.

15-25

20-30

25-35

80-100

75-90

Czas gotowania w min.

1 strona 1-2

2 strona 1-1 1/2

1 strona 7-10

2 strona 5-8

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 21

21

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:09

PL

Używanie piekarnika

Ustawienia trybu gotowania

1

Obróć Pokrętło Wyboru Funkcji Gotowania, aby wybrać żądaną funkcję piekarnika.

Termoobieg Grzanie od góry + Termoobieg

Konwencjonalny

Mały Grill

Duży Grill

Grzanie od dołu + Termoobieg

Automatyczne gotowanie

22

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 22 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:11

Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)

Ustawienia temperatury piekarnika

1

Obróć Pokrętło Czas/ Temperatura, aby wyregulować temperaturę w krokach co 5°C.

40 °C – 250 °C

40 °C – 300 °C

(Duży i Mały Grill)

Temperatura może być regulowana podczas gotowania.

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 23

23

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:13

PL

Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)

Wyłączanie piekarnika

Aby wyłączyć piekarnik obróć

Pokrętło

Wyboru Funkcji Gotowania w pozycję

Off”.

Czas zakończenia gotowania

Można ustawić czas zakończenia gotowania.

1

Wciśnij przycisk

gotowania.

Czas zakończenia

Przykład: Aktualny czas to 12:00

2

Obróć Pokrętło Czas/ Temperatura, aby ustawić żądany czas zakończenia gotowania..

3

Wciśnij przycisk Czas zakończenia gotowania.

Piekarnik działa przez ustawiony czas gotowania chyba, że wciśniesz w ciągu 5 sekund przycisk

Czas zakończenia gotowania.

W czasie trwania gotowania można zmienić ustawiony czas zakończenia gotowania

Pokrętłem Czas/ Temperatura dla uzyskania lepszych rezultatów.

24

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 24 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:15

Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)

Czas gotowania

Można ustawić czas gotowania w czasie trwania gotowania.

1

Wciśnij przycisk Czas Gotowania.

2

Obróć Pokrętło Czas/ Temperatura, aby ustawić żądany czas gotowania.

3

Wciśnij przycisk Czas gotowania.

Piekarnik działa przez wybrany czas gotowania, chyba, że wciśniesz w ciągu 5 sekund przycisk

Czas

Gotowania.

W czasie trwania gotowania można zmienić ustawiony czas gotowania

Pokrętłem

Czas/ Temperatura dla uzyskania lepszych rezultatów.

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 25

25

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:18

PL

Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)

Opóźnienie rozpoczęcia gotowania

Przypadek 1 – Czas gotowania wprowadzony jako pierwszy

Jeżeli czas zakończenia gotowania został wprowadzony po wyborze czasu gotowania, czas gotowania i czas zakończenia gotowania są obliczone i w razie konieczności, opóźniony moment startu gotowania.

1

Wciśnij przycisk

gotowania.

Czas zakończenia

Przykład: Aktualny czas to 15:00 i żądany czas gotowania wynosi 5 godzin.

2

Obróć Pokrętło Czas/ Temperatura, aby ustawić żądany czas zakończenia gotowania.

Przykład: Chcesz gotować przez

5 godzin i zakończyć gotowanie o godzinie

20:30.

3

Wciśnij przycisk

Czas zakończenia

gotowania. Symbol „A” pojawi się na wyświetlaczu aż do chwili nadejścia czasu rozpoczęcia gotowania.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 26

26

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:21

Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)

Przypadek 1 – Czas zakończenia gotowania wprowadzony jako pierwszy

Jeżeli czas gotowania został wprowadzony po wyborze czasu zakończenia gotowania, czas gotowania i czas zakończenia gotowania są obliczone i w razie konieczności, opóźniony moment startu gotowania.

PL

1

Wciśnij przycisk

gotowania.

Czas zakończenia

Przykład: Aktualny czas to 15:00 i żądany czas zakończenia to godzina 17:00.

2

Obróć Pokrętło Czas/ Temperatura, aby ustawić żądany czas gotowania.

Przykład: Chcesz gotować przez

1 godzinę i 30 minut i zakończyć gotowanie o godzinie 17:00.

3

Wciśnij przycisk

Czas zakończenia

gotowania. Symbol „A” pojawi się na wyświetlaczu aż do chwili nadejścia czasu rozpoczęcia gotowania.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 27

27

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:23

PL

Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)

Timer kuchenny

1

Jeden raz wciśnij przycisk

kuchenny.

Zamiga wskazanie „ ”.

Timer

2

Obróć Pokrętło Czas/ Temperatura, aby ustawić żądany czas.

Przykład: 5 minut.

3

Aby rozpocząć odliczanie timera, wciśnij przycisk Timer kuchenny.

Kiedy ustawiony czas minie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Timer kuchenny przez 2 sekundy, aby skasować ustawienie timera.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 28

28

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:26

Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)

Automatyczne gotowanie

1

Obróć

Pokrętło Wyboru Funkcji

Gotowania w pozycję Automaty- cznego gotowania (Auto).

2

Wybierz żądany przepis kucharski z listy obracając

Pokrętło Czas/

Temperatura w prawo i w lewo.

Przed wyborem wagi potrawy odczekaj

5 sekund po wyborze przepisu.

W przypadku z jedną wagą potrawy, gotowanie rozpocznie się automatycznie.

PL

3

Wybierz żądaną wagę obracając Pokrętło Czas/ Temperatura w prawo i w lewo.

Wyświetli się czas ogrzania wstępnego (min:s) i odliczanie rozpocznie się po upływie

5 sekund. Dla przepisów bez ogrzewania wstępnego piekarnika wyświetli się pod razu wskazanie odliczania czasu gotowania.

Odliczanie czas ogrzewania wstępnego zakończone

Po zakończeniu ogrzewania wstępnego, piekarnik wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli się wskazanie pozostałego czasu gotowania (godz:min). Stan „Ogrzewania wstępnego” utrzymuj do chwili włożenia żywności do piekarnika i wciśnięcia przycisku Czas Gotowania.

29

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 29 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:28

PL

Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)

4

Wciśnij przycisk Czas Gotowania.

Wyświetli się wskazanie odliczania czasu gotowania rozpocznie się

Etap -1 gotowania.

Kiedy osiągnie czas „Obrócenia na druga stronę”.

Sygnał dźwiękowy informuje nas o czasie „Obrócenia na druga stronę”. Po obróceniu na druga stronę, zatrzymaj gotowanie i zaczekaj do zwolnienia przycisku Czas Gotowania.

5

Wciśnij przycisk Czas Gotowania.

Zakończy się emisja sygnału dźwiękowego i gotowanie rozpocznie się ponownie.

Włączanie/ wyłączanie oświetlenia piekarnika

1

Wciśnij przycisk Oświetlenia komory.

1 Wył.

2 Wł.

30

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 30 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:30

Używanie piekarnika (Ciąg dalszy)

Blokada dostępu do piekarnika

Można użyć funkcji blokady w statusie czuwania.

1

Obróć

Pokrętło Wyboru Funkcji

Gotowania w pozycję „Off”. Wciśnij przycisk Blokada Dostępu i przytrzymaj wciśnięty przez 3 sekundy.

W polu wyświetlacza wyświetli się wskazanie ( ).

2

Obróć

Pokrętło Wyboru Funkcji

Gotowania w pozycję „Off”. Ponownie wciśnij przycisk Blokada Dostępu i przytrzymaj wciśnięty przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę.

Jeżeli blokada jest aktywna, nie działa żadna funkcja z wyjątkiem funkcji odblokowania dostępu do sterowania piekarnikiem.

Wyłączanie sygnału dźwiękowego

PL

1

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, wciśnij jednocześnie przyciski

Zegar

i Czas zakończenia gotowania i przytrzymaj wciśnięte przez 3 sekundy.

2

Aby przywrócić sygnał dźwiękowy, ponownie wciśnij jednocześnie przyciski

Zegar i Czas zakończenia

gotowania i przytrzymaj wciśnięte przez 3 sekundy.

31

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 31 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:32

PL

Czyszczenie i utrzymywanie

Powierzchnie zewnętrzne

● Do mycia zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni piekarnika używaj delikatnej ściereczki i delikatnego środka czyszczącego lub wody z detergentem.

● Osusz papierowym ręcznikiem lub suchą ściereczką.

● Nie używaj skrobaczek, środków żrących lub produktów ze składnikiem ściernym.

Powierzchnie przednie ze stali nierdzewnej

● Nie używaj wełny z opiłkami, skrobaczek lub środków ścierających. Mogą uszkodzić wykończenie powierzchni.

Powierzchnie przednie z aluminium

● Delikatnie wytrzyj płytę delikatną ściereczką z mikrowłókien i delikatnego detergentu do szyb.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że piekarnik ostygł przed rozpoczęciem czyszczenia.

Wnętrze komory piekarnika

● Nie czyść ręcznie uszczelek drzwiowych.

● Nie używaj skrobaczek lub gąbek ścierających.

● Aby uniknąć uszkodzenia emaliowanej powierzchni komory piekarnika, używaj dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia piekarników.

● Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, użyj specjalnego środka do czyszczenia piekarników.

Akcesoria

Umyj naczynia do pieczenia i akcesoria po każdym użyciu i osusz ręcznikiem papierowym.

Aby łatwiej umyć, namocz w wodzie z detergentem przez około 30 minut.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 32

32

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:34

Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)

Katalityczna emalia komory

Zdejmowana pokrywa wnętrza komory jest pokryta ciemną katalityczną emalią, która pokrywając się olejem i tłuszczem podczas obiegu gorącego powietrza. Te pozostałości gotowania potraw spalą się w temperaturze 200 o

C i wyższej, na przykład podczas pieczenie ciasta lub mięsa. Wyższe temperatury powodują szybsze spalanie.

Piekarnik i akcesoria powinny być myte po każdym użyciu. Z przeciwnym razie kolejne pieczenia spowodują pojawienie się coraz gorszych zapieczonych pozostałości i zwiększenie trudności czyszczenia, a w szczególnych wypadkach niemożliwych do usunięcia.

Czyszczenie ręczne

Upewnij się, że piekarnik ostygł przed rozpoczęciem czyszczenia.

● Pokrywa wnętrza komory pokryta emalią katalityczną powinna być myta w roztworze gorącej wody i płynu do mycia nakładanego delikatną, nylonową szczoteczką.

Nie używaj ścierających środków czyszczących, twardych szczotek, skrobaczek i ostrych ściereczek, wełny z opiłkami, noży lub innych materiałów ściernych. Nie używaj sprayu do piekarników na powierzchnię z emalii katalitycznej, ponieważ chemikalia w nich zawarte mogą uszkodzić powierzchnię i spowodować jej nieskuteczność. Jeżeli używasz sprayów do czyszczenia piekarników musisz najpierw wyjąć z komory pokrywę pokrytą emalią katalityczną.

Czyszczenie z pomocą wysokiej temperatury

Przed umyciem pokrywy pokrytej emalią katalityczną z użyciem wysokich temperatur upewnij się, że wszystkie powierzchnie wnętrza komory piekarnika zostały umyte w sposób opisany powyżej. W przeciwnym razie wysokie temperatury mogą zapiec osadzone na powierzchniach komory podczas gotowania cząstki oleju i tłuszczu powodując, że nie będzie ich można usunąć.

Jeżeli po ręcznym umyciu piekarnik ciągle jest poważnie zabrudzony, rozgrzanie go do wysokiej temperatury może pomóc w usunięciu tłustych resztek.

Zapamiętaj, że pozostałości przypraw, syropu i temu podobnych substancji nie zostaną usunięte w tym procesie. Powinny być usunięte w normalnym, ręcznym czyszczeniu wodnym i nakładanym delikatną szczoteczką z łagodnym detergentem.

● Wyjmij wszystkie akcesoria z komory piekarnika.

● Ustaw tryb konwencjonalny pracy piekarnika.

● Ustaw temperaturę na 250 °C.

● Włącz piekarnik na około 1 godzinę. Czas konieczny zależy od stopnia zabrudzenia.

Dobrym pomysłem jest ustawienie czasu zakończenia procesu za pomocą funkcji zakończenia gotowania na wypadek zapomnienia o włączonym piekarniku.

Jakiekolwiek pozostałe zabrudzenie będzie stopniowo znikało podczas kolejnego użycia piekarnika z wysoką temperaturą.

PL

33

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 33 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:34

PL

Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)

Czyszczenie drzwi piekarnika

Dla normalnego użytkowania drzwi piekarnika powinny być zdejmowane, ale jeżeli zajdzie taka konieczność na przykład do umycia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Drzwi piekarnika są ciężkie.

Zdejmowanie drzwi

1. Otwórz zaciski na obu zawiasach drzwi.

2. Obiema rękami chwyć drzwi po bokach w połowie długości.

3. Obróć drzwi o około 70 z ich otworów.

o

, aż do uzyskania możliwości całkowitego wyjęcia zawiasów

2

70

1

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 34

34

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:55:51

Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)

Montaż drzwi

1. Przy otwartych zaciskach zawiasów włóż zawiasy drzwi do ich otworów.

70

2. Obróć drzwi w stronę linii poziomej i zamknij zaciski zawiasów.

Zawias wsunięty normalnie w otworze.

Zawias

Otwór zawiasu

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 35

35

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:09

PL

Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)

Szyba drzwi piekarnika

Drzwi piekarnika są wyposażone w trzy szyby ustawione jedna za drugą. Szyby wewnętrzna i środkowa mogą być demontowane do umycia.

OSTRZEŻENIE

● Przy każdym demontażu drzwi z piekarnika należy pozostawić otwarte zaciski zawiasów.

● Nie używaj ścierających środków czyszczących do mycia drzwi piekarnika; mogą zadrapać powierzchnię, co może doprowadzić do rozbicia szkła.

● Po zamontowaniu drzwi, odłączanie niektórych części składowych (szyb lub innych części) z drzwi może spowodować zranienie.

Uwaga

Szkło może pękać przy nadmiernym nacisku, szczególnie na brzegach przedniej szyby.

Demontaż drzwi piekarnika

1. Odkręć dwie śruby po lewej i prawej stronie drzwi piekarnika.

2. Odkręć dwa wsporniki i klamrę drzwi i odkręć dwie śruby mocujące uchwyt.

Szyba #1

Uchwyt drzwi

Szyba #3

3. Odłącz szybę wewnętrzną #1 od drzwi.

4. Unieś szybę #2 i dwie klamry rozporowe z górnej krawędzi szyby.

Klamra drzwi

Uchwyt szyby wewnętrznej

Klamra rozporowa

(prawa i lewa)

Szyba #1

Szyba #2

Szyba #3

Szyba #2

Szyby umyj w ciepłej wodzie lub płynem do okien i wytrzyj do sucha delikatną ściereczką do szyb.

36

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 36 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:10

Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)

Montaż drzwi

1. Umyj szkło i części wewnętrzne piekarnika ciepła wodą z detergentem.

Nie używaj ścierających środków czyszczących lub skrobaczek.

Używaj gąbki z ciekłym detergentem lub ciepłej wody z mydłem.

2. Zamontuj dwie klamry rozporowe na górnej krawędzi szyby #2 i umieść szybę#2 na miejscu.

3. Zamontuj szybę #1, klamrę i podstawę drzwi.

4. Dokręć obie śruby po bokach drzwi.

Prowadnice boczne komory

Aby umyć wnętrze piekarnika musisz wyjąć z komory obie prowadnice boczne.

Demontaż prowadnic bocznych

1. Odkręć śruby mocujące obracając 2-3 razy w stronę przeciwną do wskazówek zegara.

Jeżeli się nie odkręcają, użyj monety.

PL

37

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 37 2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:11

PL

Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)

2. Wyjmij śrubę z przodu obracając ją w stronę przeciwną do wskazówek zegara po wysunięciu prowadnicy bocznej.

3. Pociągnij i wyjmij prowadnicę boczną.

4. Wyjmij śrubę z tyłu odkręcając ją w stronę przeciwną do wskazówek zegara.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 38

38

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:12

Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)

Montaż prowadnic bocznych

1. Wsuń tylną śrubę mocującą w otwór i dokręć tylko 2-3 razy w stronę wskazówek zegara.

PL

2. Wsuń i dociśnij koniec w kształcie U prowadnicy bocznej pod śrubę.

3. Wsuń w otwór śrubę przednią i dokręć obie śruby mocujące prowadnicę

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 39

39

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:14

PL

Czyszczenie i utrzymywanie (Ciąg dalszy)

Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego!

Przed wymianą żarówki oświetlenia komory piekarnika wykonaj kilka następujących kroków:

● Wyłącz piekarnik;

● Odłącz piekarnik od źródła zasilania; i

● Zabezpiecz żarówkę oświetlenia i szklaną osłonę kładąc kawałek delikatnej tkaniny na dnie komory piekarnika.

Odpowiednią żarówkę można kupić w centrum serwisowym SAMSUNG.

Wymiana żarówki tylnej lampy komory i czyszczenie szklanej osłony

1. Zdejmij osłonę obracając ja w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

2. Zdejmij pierścień metalowy i pierścień gumowy i oczyść osłonę szklaną.

3. Jeżeli to konieczne, wymień żarówkę na 25-Watową, 230 V,

300 o

C, odporną na wysoką temperaturę.

4. Dopasuj pierścienie metalowe i gumowe do osłony szklanej.

5. Zamontuj szklaną osłonę.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 40

40

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:15

Gwarancja i serwis

Pytania i rozwiązywanie problemów

Co zrobić w sytuacji, gdy piekarnik nie rozgrzewa się?

Sprawdź, czy któreś z podanych poniżej działań rozwiązuje problem:

● Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.

● Nie ustawiony zegar piekarnika. Ustaw zegar (patrz rozdział „Ustawienia zegara”).

● Sprawdź, czy zostały wykonane konieczne ustawienia.

● Bezpiecznik skrzynki zasilania w domu jest spalony. Wymień bezpiecznik lub włącz obwód po zadziałaniu przerywacza. Jeżeli się to powtórzy, wezwij autoryzowanego elektryka.

Co zrobić, jeżeli nawet po ustawieniu temperatury piekarnik nie zaczyna się rozgrzewać?

Może to oznaczać problem z wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi. Wezwij lokalne centrum serwisowe.

Co zrobić, jeżeli kod błędu wyświetli się na ekranie wyświetlacza i piekarnik nie grzeje?

Błąd w wewnętrznym obwodzie połączenia elektrycznego. Wezwij lokalne centrum serwisowe.

Co zrobić, jeżeli na wyświetlaczu miga wskazanie czasu wyświetlacza?

Wystąpiła przerwa w dostawie prądu. Ustaw aktualny czas zegara (patrz rozdział „Ustawienia zegara”).

Co zrobić, jeżeli oświetlenie komory piekarnika nie włącza się?

Uszkodzenie oświetlenia. Wymień żarówkę oświetlenia komory piekarnika (patrz rozdział

„Wymiana żarówki oświetlenia”).

Co zrobić, jeżeli wiatraczek chłodzący bez wcześniejszego ustawienia?

Po zakończeniu działania piekarnika wiatraczek chłodzący pracuje do chwili ochłodzenia piekarnika. Wezwij serwis lokalny, jeżeli wiatraczek pracuje nadal pomimo ochłodzenia się piekarnika.

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 41

41

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:15

Gwarancja i serwis (ciąg dalszy)

PL

Kody wskazań błędów

Kod błędu i bezpieczeństwa

Funkcje główne

BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY

Rozwiązania

Wezwij lokalne centrum serwisowe SAMSUNG.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA

Piekarnik kontynuował pracę z ustawiona temperaturą przez dłuższy czas.

Błąd pracy piekarnika może powodować niską jakość pracy i problemy z bezpieczeństwem.

Natychmiast wyłącz piekarnik.

Wyłącz piekarnik i wyjmij żywność, pozostaw do ostygnięcia przed ponownym użyciem

Wezwij lokalne centrum serwisowe SAMSUNG.

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 42

42

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:17

Dane techniczne

BF62CCST

Źródło zasilania

Pojemność (użyteczna)

Moc wyjściowa

Waga

Netto

Z opakowaniem

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Zewnętrzne

Komory piekarnika

230 V ~ 50 Hz

65 l

Maks. 3400 W

Około 40 kg

Około 44 kg

596 x 595 x 545 mm

361 x 446 x 405 mm

PL

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 43

43

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:17

BF62CCST_XEO-00066A_PL.indd 44

Code Nr. DG68-00066A

2006-08-25 ¿ÀÀü 8:56:18

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project