Samsung HT-TXQ120 Owner's manual

Samsung HT-TXQ120 Owner's manual
Instrukcja obsługi
CYFROWY SYSTEM
KINA DOMOWEGO
HT-TXQ120
COMPACT
AH68-01959F
DIGITAL AUDIO
PL
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.
NIE OTWIERAĆ
Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występuje
wysokie napięcie elektryczne, które może spowodować
porażenie elektryczne lub obrażenia osobiste.
Ten symbol oznacza obecność ważnych instrukcji
towarzyszących produktowi.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
Niniejszy odtwarzacz płyt kompaktowych został zakwalifikowany jako
produkt LASEROWY KLASY 1.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1
PL
Stosowanie elementów sterowania, regulacji czy wykonywanie procedur innych
niż wymienione poniżej, może spowodować narażenie na niebezpieczne
promieniowanie.
Sprawdź, czy parametry zasilania prądem zmiennym w instalacji domowej zgadzają się z parametrami podanymi na naklejce identyfikacyjnej z tyłu odtwarzacza
lub subwoofera. Zainstaluj odtwarzacz lub subwoofer poziomo, na odpowiedniej podstawie (meble), przy zachowaniu wystarczającej ilości miejsca na wentylację
(7,5~10cm). Sprawdź, czy nie są zasłonięte szczeliny wentylacyjne. Na odtwarzaczu lub na subwooferze nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Nie należy
ustawiać odtwarzacza lub subwoofera na wzmacniaczach lub innym sprzęcie ponieważ mogą one być gorące. Przed przeniesieniem odtwarzacza należy sprawdzić,
czy jest pusty otwór wkładania dysku. Ten odtwarzacz jest przeznaczony do ciągłego używania. Przełączanie odtwarzacza DVD do trybu oczekiwania nie powoduje
odłączenia zasilania prądem elektrycznym. Aby całkowicie odłączyć odtwarzacz od zasilania szczególnie wtedy, gdy długo nie będzie używany, należy wyjąć główną
wtykę z gniazdka ściennego.
PRZYGOTOWANIE
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.
WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI
PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ
UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE : NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE. PO
OTWARCIU I USUNIĘCIU ZABEZPIECZEŃ NALEZY
UNIKAĆ EKSPOZYCJI NA PROMIEŃ LASERA.
PRZESTROGA : Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia na
działanie deszczu i wilgoci.
UWAGA : ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, DOPASUJE SZEROKIE OSTRZE WTYCZKI DO SZEROKIEGO OTWORU
I WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO
• Podczas odłączania urządzenia od źródła zasilania należy chwytać za wtyczkę.
• To urządzenie powinno być zawsze podłączane do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
Obecność tego symbolu na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że po zużyciu, nie powinien być
wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na zdrowie z powodu niekontrolowanego
pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i poddanie recyklingowi w celu
promocji ponownego wykorzystywania materiałów.
Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi władzami,
aby zapoznać się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w sposób bezpieczny
dla środowiska.
Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić terminy i
warunki umowy jego zakupu.
Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami firmy.
W czasie burz z wyładowaniami należy wyjąć wtyczkę zasilania
z gniazda. Skoki napięcia wywołane błyskawicami mogą
uszkodzić urządzenie.
Wtyka zasilająca służy do odłączania i powinna przez cały czas
być sprawna.
Phones
Chroń urządzenie przed wilgocią (np. wazony z wodą) i
nadmierną temperaturą (np. w kominku) lub sprzętem wytwarzającym
silne pola magnetyczne lub elektryczne (np. głośniki...).
Kabel zasilający należy odłączyć, jeżeli tylko wystąpi nieprawidłowe
działanie odtwarzacza. Państwa odtwarzacz nie jest
przeznaczony do zastosowań przemysłowych.
Produkt ten należy używać wyłącznie do prywatnego użytku.
Jeżeli odtwarzacz lub płyty będą przechowywane w miejscu o
niskiej temperaturze może wystąpić kondensacja wilgoci. Podczas
przewożenia odtwarzacza zimą odczekaj około 2 godzin aż ogrzeje się
do temperatury pokojowej zanim rozpoczniesz jego używanie.
2
Nie wystawiaj urządzenia na działanie bezpośredniego
światła słonecznego lub innych źródeł ciepła.
Może to spowodować przegrzanie i nieprawidłowe
działanie urządzenia.
Baterie używane w niniejszym produkcie zawierają
chemikalia szkodliwe dla środowiska.
Nie wyrzucaj ich do ogólnego pojemnika na śmieci.
3
Funkcje
Odtwarzanie wielu rodzajów płyt & Tuner radiowy FM
Kompatybilność DVD-Audio
Doświadczaj najwyższej jakości odtwarzanego dźwięku DVD-Audio. Wbudowany układ DAC 24-bit/192kHz pozwala niniejszemu odtwarzaczowi na
emisję wyjątkowej jakości dźwięku w odniesieniu do zakresu dynamiki, rozdzielczości niskich tonów i szczegółowości tonów wysokiej częstotliwości.
Obsługa funkcji USB HOST
Za pomocą funkcji USB HOST kina domowego, można podłączyć i odtwarzać pliki z zewnętrznych urządzeń USB, takich jak odtwarzacze MP3,
pamięci flash USB itp.
Odtwarzanie SACD
Umożliwia słuchanie wysokiej jakości, wielokanałowego dźwięku o jakości przekraczającej jakość zwykłego odtwarzania CD.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic to forma dekodowania wielokanałowego sygnału audio, unowocześniająca dotychczasową
technologię Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS jest formatem kompresji dźwięku stworzonym przez Digital Theater Systems Inc.
Daje 5.1-kanałowy dźwięk w pełnym zakresie częstotliwości.
Funkcja wygaszacza ekranu TV
HT-TXQ120 automatycznie rozjaśnia i ściemnia ekran telewizora po 3 minutach w trybie zatrzymania.
HT-TXQ120 automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii po 20 minutach pracy w trybie wygaszacza ekranu.
Funkcja oszczędzania energii
HT-TXQ120 automatycznie wyłączy się po 20 minutach trybu zatrzymania.
Dostosowywanie ekranu telewizora
The HT-TXQ120 pozwala na wybór ulubionego obrazu podczas odtwarzania JPEG, DVD i ustawienia go jako tapety tła.
HDMI
HDMI transmituje jednocześnie video DVD i sygnały audio i zapewnia bardziej czysty obraz.
1080p zapewnia nawet bardziej czyste obrazy.
4
PRZYGOTOWANIE
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa .................................................2
Środki ostrożności ...................................................................................3
Funkcje....................................................................................................4
Uwagi dotyczące płyt ..............................................................................6
Opis .........................................................................................................8
PODŁĄCZENIA
Instalacja głośnika .................................................................................12
Instalacja odtwarzacza DVD .................................................................13
Podłączanie głośników ..........................................................................14
Podłączenie wzmacniacza odbiornika bezprzewodowego ...................17
Podłączanie urządzenia do telewizora ..................................................19
Połączenie WEJŚCIA/WYJŚCIA HDMI.................................................20
Funkcja HDMI .......................................................................................21
Podłączenie audio z komponentów zewnętrznych................................22
Podłączanie anteny FM.........................................................................23
STEROWANIE
Przed przeczytaniem podręcznika użytkownika....................................24
Przed rozpoczęciem używania kina domowego ...................................25
Odtwarzanie płyt ...................................................................................26
Odtwarzanie SACD (Super Audio CD) ..................................................27
Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD ...........................................................28
Odtwarzanie plików JPEG.....................................................................29
Odtwarzanie płyt DivX ...........................................................................30
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie) ............................................32
Wyświetlanie informacji o płytach ......................................................32
Sprawdzenie pozostałego czasu .......................................................33
Szybkie odtwarzanie ..........................................................................33
Wolne odtwarzanie ............................................................................33
Pomijanie Scen/Utworów ...................................................................34
Powtarzanie odtwarzania...................................................................35
Wybór trybu powtarzania odtwarzania na ekranie informacji o płycie .......35
Odtwarzanie zaznaczonego fragmentu A-B ......................................36
Odtwarzanie klatka po klatce .............................................................36
Funkcja zmiany kąta widzenia kamery ..............................................37
Funkcja powiększania obrazu Zoom .................................................37
Funkcja EZ VIEW ..............................................................................38
Grupa Dodatki....................................................................................38
Nawigacja na stronach ......................................................................38
Funkcja wyboru języka audio.............................................................39
Funkcja wyboru języka napisów ........................................................39
Bezpośrednie przechodzenie do Sceny/ Utworu ...............................40
Używanie menu płyty .........................................................................41
Używanie menu tytułu........................................................................41
Odtwarzanie plików za pomocą funkcji USB Host ................................42
PL
USTAWIENIA
Ustawienia.............................................................................................44
Ustawienie języka ..............................................................................44
Ustawienia typu ekranu TV ................................................................45
Ustawienia kontroli rodzicielskiej (Poziomy dostępu) ........................46
Ustawianie hasła................................................................................46
Ustawianie tapety ..............................................................................47
Wybór jednej z 3 ustawionych tapet ..................................................47
Tryb odtwarzania DVD ......................................................................48
Rejestracja DivX (R) ..........................................................................48
Tryb odtwarzania SACD ....................................................................49
Ustawienia trybu działania głośników ................................................49
Ustawienia czasu opóźnienia ............................................................50
Ustawienia sygnału testowego ..........................................................51
Ustawienia dźwięku ...........................................................................52
Ustawienia Kompresji Zakresu Dynamiki (DRC) ...............................53
Ustawienia synchronizacji AV SYNC .................................................53
Tryb Dolby Pro Logic II..........................................................................54
Efekt Dolby Pro Logic II.........................................................................55
PRZYGOTOWANIE
HT-TXQ120 łączy wygodę odczytywania wielu typów płyt włączając DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, SACD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX,
CD-R/RW i DVD±R/RW, z nowoczesnym tunerem radiowym FM, wszystko to w jednym urządzeniu.
Spis treści
RÓŻNE
Ustawienia automatycznej kalibracji dźwięku .......................................56
Tryb Live Surround................................................................................58
Słuchanie audycji radiowych .................................................................60
O nadawaniu RDS ................................................................................61
Wygodne funkcje...................................................................................63
Sterowanie telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania ..........64
Rozwiązywanie problemów ...................................................................66
Ostrzeżenia dotyczące używania i przechowywania płyt ......................68
Lista kodów językowych ........................................................................69
Produkty obsługujące funkcję USB Host...............................................70
Dane techniczne ...................................................................................71
5
Uwagi dotyczące płyt
PL
DVD (Digital Versatile Disc) oferuje fantastyczny dźwięk i obraz dzięki brzmieniu dźwięku Dolby Digital i
technologii kompresji MPEG-2. Można teraz korzystać w domu z realistycznych efektów dostępnych w salach
kinowych i koncertowych.
~ 6
Odtwarzacze DVD i płyty są zakodowane według podziału na regiony. Te regionalne kody
odtwarzacza i płyty muszą do siebie pasować by można było odtwarzać płytę. Jeżeli nie będą pasować, płyta nie
będzie odtwarzana. Numer regionu dla niniejszego odtwarzacza znajduje się z tyłu obudowy odtwarzacza.
(Ten odtwarzacz DVD może odtwarzać wyłącznie płyty z takimi samymi numerami regionu)
Odtwarzane płyty
Typ dysku
Znak (logo)
Divx
Super Audio CD
Rozmiar płyty
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Nagrywane sygnały
Audio + Video
8cm
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Audio
Audio + Video
Audio
Maks. czas odtwarzania
Około 240 min. (jednostronna)
Około 480 min. (dwustronna)
Około 80 min. (jednostronna)
Około 160 min. (dwustronna)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
Niniejszy produkt nie obsługuje plików Secure (DRM) Media.
Płyty CD-R
• W zależności od urządzenia nagrywającego płytę (nagrywarka CD lub komputer PC) i stanu płyty, niektóre płyty nie mogą być odtwarzane.
• Używaj płyt CD-R 650MB/74 minutowych.
Nie używaj płyt CD-R o pojemności powyżej 700MB/80 minut, ponieważ mogą nie być odtwarzane.
• Niektóre płyty CD-RW (do ponownego zapisywania), mogą nie być odtwarzane.
• W całości, można odtwarzać tylko prawidłowo <zamknięte> płyty CD-R.
Jeżeli sesja została zamknięta, ale płyta pozostała otwarta możliwe, że nie da się jej odtworzyć w całości.
PRZYGOTOWANIE
1
Formaty nagrywania płyt
Płyty MP3 CD-R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mogą być odtwarzane wyłącznie płyty CD-R z plikami MP3 nagrane w formacie ISO 9660 lub Joliet.
Nazwy plików MP3 powinny się składać z 8 lub mniej znaków i nie powinny zawierać pustych miejsc i znaków specjalnych (./=+).
Należy używać płyt nagranych z szykością kompresji/dekompresji danych większą od 128 Kb/s.
Odtwarzane mogą być tylko pliki z rozszerzeniem <mp3>.
Mogą być odtwarzane tylko płyty wielosesyjne nagrane w sposób ciągły.
Jeżeli na płycie znajdują się puste miejsca, odtwarzanie zakończy się na takim miejscu.
Jeżeli płyta nie została zamknięta, na rozpoczęcie odtwarzania trzeba będzie zaczekać dłużej i nie wszystkie nagrane pliki będą odtwarzane.
Podczas odtwarzania plików nagranych w formacie VBR (Zmienna szybkość odczytu), np. plików zakodowanych jednocześnie z małą i dużą
szybkością odczytu (np. 32Kb/s ~320 Kb/s), podczas odtwarzania dźwięk może być pomijany.
Z płyty CD można odtworzyć maksymalnie 500 ścieżek.
Z płyty CD można odtworzyć maksymalnie 300 folderów.
Płyty JPEG CD-R
Nie należy używać następujących typów płyt!
• W tym odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt LD, CDG, CD-I, CD-ROM i DVD-ROM.
Próba odtworzenia takich płyt, spowoduje wyświetlenie na ekranie telewizora informacji <WRONG DISC FORMAT>
<błędny format płyty>.
• Płyty zakupione poza granicami kraju mogą nie być odtwarzane w niniejszym odtwarzaczu.
Próba odtworzenia takich płyt, spowoduje wyświetlenie na ekranie telewizora informacji <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
• Wiele płyt DVD jest zakodowanych dla zabezpieczenia przed skopiowaniem. Z tego właśnie powodu powinno
się podłączać odtwarzacz tylko do telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu powoduje
zakłócenia obrazu w czasie odtwarzania zabezpieczanych płyt.
• Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą pewne rozwiązania opatentowane w USA
oraz podlegające innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision Corporation i
innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez
firmę Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych
zastosowań chyba, że autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i
deasemblacja są zabronione.
6
•
•
•
•
•
Mogą być odtwarzane tylko pliki z rozszerzeniem <jpg>.
Jeżeli płyta nie została zamknięta, na rozpoczęcie odtwarzania trzeba będzie zaczekać dłużej i nie wszystkie nagrane pliki będą odtwarzane.
Mogą być odtwarzane wyłącznie płyty CD-R zawierające pliki JPEG nagrane w formacie ISO 9660 lub Joliet.
Nazwy plików JPEG powinny się składać z 8 lub mniej znaków i nie powinna zawierać pustych miejsc i znaków specjalnych (./=+).
Mogą być odtwarzane tylko wielosesyjne nagrane w sposób ciągły.
Jeżeli na płycie znajdują się puste miejsca, odtwarzanie zakończy się na takim miejscu.
• Na pojedynczej płycie CD może być zapisanych do 9999 zdjęć.
• Podczas odtwarzania płyt Kodak/Fuji Picture CD można oglądać tylko pliki JPEG z folderu ze zdjęciami.
• Rozpoczęcie odtwarzania płyt ze zdjęciami innych niż Kodak/Fuji CD może trwać nieco dłużej lub odtwarzanie może nie nastąpić w ogóle.
Płyty DVD±R/RW, CD-R/RW w formacie DivX
• Ponieważ niniejszy produkt oferuje wyłącznie formaty kodowania autoryzowane przez DivX Networks, Inc., pliki DivX tworzone przez użytkownika
mogą nie być odtwarzane.
• Nie są obsługiwane aktualizacje oprogramowania dla niekompatybilnych formatów.
(Przykład : QPEL, GMC, rozdzielczość wyższa niż 720 x 480 pikseli, itp.)
• Fragmenty o wysokiej szybkości odtwarzania (frame rate) mogą nie być odtwarzane podczas odtwarzania plików DivX.
• Bardziej szczegółowe informacje na temat formatów autoryzowanych przez DivX Networks, Inc. znajdują się na stronie <www.divxnetworks.net>.
7
Opis
PL
Moduł główny
Subwoofer
<PRZÓD>
<TYŁ>
PRZYGOTOWANIE
<PRZÓD>
<TYŁ>
1
2
3
4
3
11
4
5
8
9
10
11
8
15
9
16
1. Wskaźnik oczekiwania
6. Gniazdo KONCENTRYCZNE 6 FM 75Ω
17
2. Wskaźnik włączenia zasilania
7. Złącza wyjścia Component Video
3. Złącze wejścia ASC
4. Złącza wyjścia na głośniki systemu
5.1 kanałowego
5. Wentylator chłodzący
3. Przycisk wyjmowania płyty (Eject)
4. Panel wyświetlacza
5. Przycisk Function (Funkcja)
6. Przycisk Tuning Up & Skip ( )
[Dostrajanie w górę i Pomiń) ( )]
7. Przycisk Stop ( ) [Zatrzymaj ( )]
8
6
7
14
10
2. Otwór wkładania dysku
2
13
7
)
5
12
6
1. Przycisk Power (
1
8. Przycisk Play/Pause ( )
[Odtwarzaj/Pauza ( )]
9. Przycisk Tuning Down & Skip ( )
[Dostrajanie w dół i Pomiń) ( )]
10. Kontrola głośności
11. Kabel do podłączania systemu
12. Zewnętrzne, cyfrowe złącza wejścia
optycznego 2 Użyj tego złącza do
podłączenia sprzętu wyposażonego w
wyjście cyfrowe.
13. Zewnętrzne, cyfrowe złącza wejścia
optycznego 1 Użyj tego złącza do
podłączenia sprzętu wyposażonego w
wyjście cyfrowe.
Do tych gniazd można podłączyć telewizor
wyposażony w wejścia component video.
8. Gniazdo wejścia Video
9. Złącza wejścia zewnętrznego audio
10. Podłączenie karty TX
(BEZPRZEWODOWA)
11. Złącze systemowe
Podłącz wtyczki wejścia video telewizora
(VIDEO IN) do gniazda VIDEO OUT.
Akcesoria
14. Port HDMI OUT
15. Port HDMI IN
16. Port USB
17. Gniazdo słuchawek
Pilot zdalnego
sterowania
Kabel Video
Mikrofon automatycznej
kalibracji dźwięku
Rdzeń (4EA) (Toroidalny
rdzeń ferrytowy)
Uchwyt kabla (3EA)
Antena FM
Kabel HDMI
Instrukcja obsługi
Śruba (6EA)
Baza podstawy
PODSTAWA
9
Opis (Ciąg dalszy)
PL
Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania
2
19
20
3
21
22
4
5
6
23
24
7
25
26
8
27
9
28
29
30
10
11
12
31
32
33
13
34
14
35
15
16
17
36
37
18
10
38
39
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Przycisk TV
Przycisk Przycisk ODBIORNIK DVD
Przycisk ZASILANIE
Przyciski numeryczne (0~9)
Przycisk REMAIN
Przycisk STEP
Przyciski wyszukiwania
Przyciski regulacji głośności VOLUME
Przycisk MENU
Przycisk INFO
Przycisk MOVIE
Przycisk MUSIC
Przycisk TUNER MEMORY
Przycisk funkcji ZOOM
Przycisk PL II MODE
Przycisk SLOW, MO/ST
Przycisk PL II EFFECT
Przycisk EZ VIEW, NT/PAL
Przycisk DVD
Przycisk AUX
Przycisk TUNER
Przycisk USB
Przycisk EJECT
Przycisk TV/VIDEO
Przyciski wyboru RDS
Przycisk anulowania (CANCEL)
Przycisk REPEAT
Przycisk Odtwarzanie / Pauza
Przycisk Stop
Przycisk Tuning Preset/CD Skip
Przycisk MUTE
Przycisk strojenia TUNING/CH
Przycisk RETURN
Przyciski kursora/ zatwierdzania(Cursor/ENTER)
Przycisk AUDIO
Przycisk SUB TITLE
Przycisk ASC (Auto Sound Calibration [Automatyczna kalibracja
dźwięku])
Przycisk SUPER 5.1, V-H/P (Virtual Headphone [Wirtualne słuchawki])
Przycisk SOUND EDIT
Przycisk DIMMER (przyciemniania wyświetlacza)
Przycisk SD (Standard Definition)/HD(High Definition)
Przycisk LOGO
Przycisk HDMI AUDIO SELECT
Przycisk SLEEP
1
2
3
Zdejmij pokrywę baterii w kierunku strzałki.
Włóż dwie baterie 1.5V typu AAA zwracając uwagę na właściwą biegunowość (+ i – ).
Zamknij pokrywę przedziału baterii.
Postępuj zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami, aby uniknąć wycieku lub popękania baterii:
• BATERIE NALEŻY WKŁADAĆ DO PILOTA DOPASOWUJĄC ICH BIEGUNOWOŚĆ (+) DO (+) I (–) DO (–).
• UŻYWAJ WŁAŚCIWEGO TYPU BATERII. BATERIE WYGLĄDAJĄCE PODOBNIE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ
NAPIĘCIEM.
• NALEŻY ZAWSZE WYMIENIAĆ OBYDWI BATERIE.
• NIE WYSTAWIAJ BATERII NA DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY LUB PŁOMIENI.
PRZYGOTOWANIE
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Zasięg działania pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania może być używany z odległości do około 7 metrów w linii prostej.
Może być również używany do sterowania pod poziomym kątem do 300 stopni względem czujnika podczerwieni.
11
Instalacja odtwarzacza DVD
Instalacja głośnika
Jak zainstalować głośnik i podstawę (typ Tallboy)
PODSTAWA
1
BAZA PODSTAWY
2
1
1
Przekręć podstawę dołem do góry i zamontuj ją na bazie
podstawy.
2
3
Dokręć 4 śruby w dolnej części bazy podstawy.
BAZA PODSTAWY
PODSTAWA
GŁOŚNIK
PODSTAWA
4
5
6
2
3
POKRYWA
TYLNA
Zamontuj głośnik na podstawie.
Dokręć 2 śruby z tyłu głośnika.
Montaż głośnika został pomyślnie zakończony .
4
5
• Upewnij się, że głośnik został zainstalowany na płaskiej, stabilnej
powierzchni. W przeciwnym razie może zostać łatwo przewrócony.
PODSTAWA
6
5
1
Zamontuj podstawę na bazie podstawy i dokręć 4 śruby na
spodzie bazy podstawy.
2
3
4
Poluzuj 2 śruby w dolnej części pokrywy tylnej.
5
6
Odłącz pokrywę tylną podnosząc ją do góry.
Zamocuj główny moduł, wyrównując 4 występy głównego
modułu z otworami mocującymi na podstawie.
Dokręć 2 śruby na środku podstawy.
Otwórz toroidalny rdzeń ferrytowy, odciągając go do góry.
Owiń dookoła niego początek kabla podłączenia systemu tak,
aby znajdował się jak najbliżej odtwarzacza DVD. Zamknij go
naciskając do dołu, aż do usłyszenia kliknięcia.
7
8
Wepchnij kabel do otworu mocowania kabla w podstawie.
9
Przepuść kabel przez otwór w dolnej części pokrywy tylnej i
zamknij pokrywę tylną.
Aby zamocować kabel, wstaw uchwyt kabla do otworu na
podstawie.
PODŁĄCZENIA
4
3
Ustaw podstawę na podłodze i dokręć 2 śruby z tyłu
podstawy.
PL
10 Dokręć 2 śruby w dolnej części pokrywy tylnej.
11 Otwórz następny toroidalny rdzeń ferrytowy, odciągając go
6
7
8
do góry. Owiń dookoła niego drugi koniec kabla podłączenia
systemu tak, aby znajdował się jak najbliżej subwoofera.
Zamknij go naciskając do dołu, aż do usłyszenia kliknięcia.
• Toroidalny rdzeń ferrytowy jest przeznaczony do redukcji
fal elektromagnetycznych, które mogą powodować
zakłócenia.
Opakowania z głośnikami
Toroidalny rdzeń
ferrytowy
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Kabel podłączenia systemu
- moduł główny
9
10
Opakowania z podstawą
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Akcesoria głośników
GŁOŚNIK CENTRALNY
GŁOŚNIK
BAZA PODSTAWY
POKRYWA TYLNA
GŁOŚNIK
PODSTAWA
Śruba
POKRYWA TYLNA
Śruba
Śruba (6EA)
11
Głośnik przedni/tylny (4EA)
*Front speakers and rear speakers are packaged separately
as shown in the diagram.
Subwoofer
Kabel głośnika (5EA)
PODSTAWA
Uchwyt kabla (3EA)
Kabel podłączenia systemu
- moduł główny do
subwoofera
12
13
Podłączanie głośników
PL
Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy upewnić się, że wyłączone zostało zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
Tył subwoofera
C
L
SW
Tył głównego modułu
R
Głośnik centralny
SL
Głośnik przedni (L)
SR
Głośnik tylny (P)
Ustawienie odtwarzacza DVD
Wybieranie pozycji do słuchania
• Odtwarzacz należy umieścić na podstawie lub na półce albo pod
podstawą telewizora.
Pozycja słuchania w stosunku do telewizora powinna znajdować
się w odległości około 2,5 do 3 razy przewyższającej rozmiar
ekranu telewizora.
Przykład : Dla telewizorów 32" 2~2,4m (6~8 stóp)
Dla telewizorów 55" 3,5~4m (11~13 stóp)
Głośniki przednie ei
• Głośniki te należy ustawić przed słuchającym, skierowane do siebie
(około 45°) w kierunku słuchającego.
• Głośniki należy ustawić w taki sposób, aby ich część wysokotonowa
znajdowała się na wysokości uszu.
• Przednią część głośników frontowych należy wyrównać z przednią
częścią głośnika centralnego lub trochę ją wysunąć przed głośnik
centralny.
Głośnik centralny f
• Najlepiej zainstalować go na tej samej wysokości co głośniki przednie.
• Można także zainstalować je bezpośrednio nad lub pod telewizorem.
Głośnik tylny (L)
Podłączanie głośników
1
2
Czarny
Czerwony
1
2
3
Głośniki tylne hj
• Głośniki te należy ustawić z tyłu słuchającego.
• Przy braku miejsca, głośniki te należy skierować do siebie.
• Głośniki należy ustawić na wysokości około 60 do 90cm (2 do 3 stóp)
nad poziomem uszu słuchającego, lekko skierowane w dół.
przeciwieństwie do głośników przednich i do głośnika
* Wcentralnego,
głośniki tylne są wykorzystywane głównie do
obsługi efektów dźwiękowych i dźwięk nie jest przez nie
emitowany cały czas.
PODŁĄCZENIA
Głośnik przedni (P)
Przesuń w dół pokrywę złączy.
Wsuń czarny kabel do czarnego (–) terminala i czerwony kabel do
czerwonego terminala (+), następnie zwolnij nacisk na klapkę.
Podłącz wtyki podłączenia z tyłu subwoofera.
„
Sprawdź, czy kolory złączy głośnika pasują do kolorów wtyk łączących.
• Nie pozwalaj dzieciom na zabawy głośnikami i w ich pobliżu. Mogą się zranić w przypadku upadnięcia głośnika.
• Podczas podłączania kabli głośnikowych zwracaj uwagę na biegunowość (+/-).
• Wyjście subwoofera należy utrzymać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wkładaniu przez dzieci rąk lub obcych obiektów do kanału (tunela) subwoofera.
• Nie należy zawieszać subwoofera na ścianie za kanał (tunel)
• Po umieszczeniu głośnika w pobliżu telewizora, kolory ekranu mogą być zniekształcone z powodu pola magnetycznego wytwarzanego przez głośnik.
W takim przypadku, głośnik należy ustawić z dala od telewizora.
Subwoofer g
• Pozycja subwoofera nie jest tak ważna.
Można go umieścić w dowolnym miejscu.
14
15
Podłączanie głośników (Ciąg dalszy)
Podłączanie opcjonalnego wzmacniacza bezprzewodowego
PL
Aby podłączyć głośniki tylne bezprzewodowo należy dodatkowo zakupić bezprzewodowy moduł wzmacniacza i kartę
TX u dystrybutora firmy Samsung.
Podłączanie głównego modułu i subwoofera
Podłączanie opcjonalnego wzmacniacza bezprzewodowego (SWA-3000)
Głośnik przedni (P)
Głośnik przedni (L)
Głośnik centralny
Tył subwoofera
PODŁĄCZENIA
Rear of Subwoofer
Tył głównego modułu
MODUŁ ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO
Połącz system połączeń głównego modułu ze złączem systemowym subwoofera
Głośnik tylny (L)
Głośnik tylny (P)
Funkcje subwoofera
Subwoofer : Dzięki wbudowanemu, dedykowanemu wzmacniaczowi 165W, subwoofer generuje bogate dźwięki basowe.
Jak wstawić rdzeń do przewodu zasilającego subwoofera
1
Podłącz głośniki przednie i głośnik centralny do subwoofera, zgodnie z
informacją na stronach 15~16.
2
Przy wyłączonym module głównym, wstaw kartę TX do gniazda połączenia
karty TX (BEZPRZEWODOWE) z tyłu subwoofera.
Wstawienie rdzenia do przewodu zasilającego subwoofera, zapobiega awariom spowodowanym niestabilnością zasilania prądem elektrycznym.
1
2
3
16
„ Przytrzymaj kartę TX tak, aby skośna strona była skierowana w dół i wstaw kartę do portu.
Pociągnij zaczep mocujący ferrytowego rdzenia toroidalnego w celu jego
otworzenia.
Zwiń przewody głośnika.
Wstaw toroidalny przewód ferrytowy jak na ilustracji i naciśnij, aż do
kliknięcia.
„ Karta TX umożliwia komunikację pomiędzy subwooferem, a odbiornikiem bezprzewodowym.
Skośna strona skierowana
na lewo
Karta TX
3
4
Podłącz lewy i prawy głośnik tylny do bezprzewodowego modułu wzmacniacza.
Podłącz przewód zasilania bezprzewodowego modułu wzmacniacza do gniazda
ściennego i włącz go przełącznikiem zasilania <ON>.
• Nie należy wsuwać do portu karty TX innej karty niż przeznaczona dla produktu. Może
dojść do uszkodzenia produktu lub pojawią się trudności z wyjęciem tej karty z portu.
• Nie wkładaj karty TX dołem do góry lub odwrotną stroną.
• Po wstawieniu karty TX do subwoofera, dźwięk nie będzie wychodził z podłączonych
kablem głośnikowym głośników tylnych.
• Po włożeniu karty TX, dźwięk nie wychodzi ze złączy głośnika tylnego subwoofera.
17
Podłączanie opcjonalnego wzmacniacza bezprzewodowego (Ciąg dalszy)
Zerowanie połączenia bezprzewodowego
Podłączanie urządzenia do telewizora
PL
Wybierz jedną z trzech metod podłączania do telewizora TV.
Wyzeruj ustawienia połączenia w przypadku wadliwego działania, lub gdy wskaźnik Link (niebieska dioda LED) na bezprzewodowym module
wzmacniacza nie jest włączona i na wyświetlaczu jednostki głównej pojawi się wskazanie <REAR CHECK>.
Wyzeruj system, gdy jednostka główna i moduł bezprzewodowy wzmacniacza (SWA-3000) znajdują się w trybie czuwania.
1
Przy wyłączonym zasilaniu jednostki głównej wciśnij i przytrzymaj przez 5
sekund przycisk REMAIN na pilocie zdalnego sterowania.
„ Miga dioda LED STANDBY (OCZEKIWANIE) na panelu przednim modułu odbiornika bezprze-
wodowego.
TV
Przy włączonym module bezprzewodowym, użyj pióra kulkowego lub
wykałaczki do naciśnięcia przycisku RESET z tyłu urządzenia.
PODŁĄCZENIA
2
„ 2 razy miga dioda LED STANDBY (OCZEKIWANIE) na panelu przednim modułu odbiornika bez-
przewodowego.
3
Włącz jednostkę główną
METODA2
„ Dioda LED Link bezprzewodowego modułu wzmacniacza jest włączona i ustawienia połączenia
METODA 3
(dostarczony)
METODA 1
(dostarczony)
są zakończone.
„ Jeżeli tryb czuwania nadal trwa, powtórz kroki od 1 do 3 opisane powyżej.
Tył subwoofera
• Po zakończeniu ustawień modułu odbiornika bezprzewodowego, ze złącza wyjścia głośnika tylnego z tyłu subwoofera nie wychodzi sygnał audio.
• Antena odbiorcza jest wbudowana w bezprzewodowym module wzmacniacza. Moduł utrzymuj z dala od wilgoci.
• Dla najlepszej jakości odsłuchu upewnij się, że w miejscu lokalizacji bezprzewodowego modułu wzmacniacza nie ma jakichkolwiek przeszkód
zakłócających połączenie.
• Dźwięk z bezprzewodowo podłączonych głośników tylnych wydobywa się wyłącznie podczas słuchania w trybach DVD 5.1-kanałowym i Dolby Pro
Logic II.
• W trybie 2-kanałowym nie słychać dźwięku z bezprzewodowo podłączonych głośników tylnych.
• Umieść bezprzewodowy moduł wzmacniacza poza pozycją słuchania. Jeżeli bezprzewodowy moduł wzmacniacza będzie znajdował się zbyt blisko
modułu głównego mogą pojawić się zniekształcenia dźwięku spowodowane zakłóceniami transmisji sygnału.
• Jeżeli używasz urządzeń w rodzaju kuchni mikrofalowych, bezprzewodowej karty sieciowej LAN, sprzętu Bluetooth lub jakichkolwiek innych urządzeń,
korzystających z tej samej częstotliwości (2,4GHz) w pobliżu systemu kina domowego, z powodu zakłóceń transmisji sygnału mogą wystąpić przerwy
emisji dźwięku.
• Zasięg transmisji sygnału z jednostki głównej do bezprzewodowego modułu wzmacniacza wynosi około 10 metrów, ale może się różnić w zależności
od otoczenia pracy. Jeżeli pomiędzy jednostką zewnętrzną, a bezprzewodowym modułem wzmacniacza znajduje się ściana z żelbetonu lub
metalu, system może zupełnie nie działać z powodu nie przechodzenia fal radiowych przez metal.
Tył głównego
modułu
METODA 1 : HDMI ....... (Najlepsza jakość)
Podłącz dostarczony kabel HDMI do gniazda HDMI OUT (WYJŚCIE HDMI) z tyłu modułu głównego i do gniazda HDMI IN (WEJŚCIE HDMI)
telewizora.
METODA 2 : Component Video....... (Lepsza jakość)
Jeśli telewizor jest wyposażony w wejścia Component Video, podłącz kabel component video (niedostarczony) do gniazd Pr, Pb oraz Y z tyłu
subwoofera, i do odpowiednich gniazd telewizora.
METODA 3 : Composite Video ....... (Dobra jakość)
Podłącz dostarczony kabel video do gniazda VIDEO OUT z tyłu subwoofera i do gniazda VIDEO IN telewizora.
• Produkt ten pracuje w trybie skanowania przeplatanego (tylko 576i,480i) dla wyjścia kompletnego sygnału Video.
18
19
Połączenie WEJŚCIA/WYJŚCIA HDMI
Funkcja HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface [Wysokiej jakości interfejs multimedialny]) to następna generacja specyfikacji interfejsu cyfrowego TV, która umożliwia
transmisję video cyfrowego i audio pojedynczym kablem. Dodatkowo, umożliwia ona korzystanie z wielokanałowego cyfrowego audio.
PL
Funkcja ON/OFF audio HDMI
Sygnały audio transmitowane kablem HDMI można przełączać do pozycji ON/OFF.
Naciśnij przycisk HDMI AUDIO SELECT na pilocie zdalnego sterowania.
„ Spowoduje to przełączenie pomiędzy <ON> i <OFF> na wyświetlaczu.
• ON : Obydwa sygnały video i audio są transmitowane przez połączenie kablem HDMI, a audio jest kierowane wyłącznie przez głośniki telewizora.
• OFF : Video jest transmitowane wyłącznie przez połączenie kablem HDMI, a audio jest kierowane wyłącznie
do głośników kina domowego.
• Domyślna wartość ustawienia tego produktu to HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO jest automatycznie konwertowane do audio 2-kanałowych głośników telewizora.
• HDMI AUDIO nie jest dostępne podczas używania funkcji HDMI IN.
(dostarczony)
TV
Co to jest HDMI (High Definition Multimedia Interface)?
To urządzenie transmituje cyfrowy sygnał video DVD bez przetwarzania do sygnału analogowego.
Korzystanie z połączenia HDMI zapewnia uzyskanie większej ostrości obrazów cyfrowych.
PODŁĄCZENIA
Kabel HDMI
Przystawka telewizyjna
Wybór rozdzielczości
1
Połącz port HDMI IN tego urządzenia z portem HDMI OUT przystawki telewizyjnej lub odtwarzacza DVD.
2
3
Połącz port HDMI OUT tego urządzenia z portem HDMI IN telewizora.
Funkcja niniejsza pozwala użytkownikowi na wybór rozdzielczości ekranu dla wyjścia HDMI.
W trybie zatrzymania wciśnij i przytrzymaj przycisk SD/HD (Standardowa/ Wysoka jakość)
na pilocie zdalnego sterowania.
Naciśnij przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać <HDMI>.
„ Rozdzielczości dostępne z wyjścia HDMI to 576p(480p), 720p i 1080i i 1080p.
„ Można także użyć przycisku FUNCTION na module głównym.
„ Rozdzielczość SD (Standardowa jakość) wynosi 576p(480p), a rozdzielczość HD (Wysoka jakość)
Tryb jest przełączany następująco : <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
wynosi 720p/1080i/1080p.
• Poprzez połączenie HDMI nie słychać audio z dysków SACD. Aby odtworzyć dysk DVD z zabezpieczeniem prawa autorskiego przez CPPM należy
użyć odtwarzacz z obsługą CPPM.
• Jakość wyjścia audio poprzez gniazdo HDMI (częstotliwość próbkowania i szybkość bitów), może być ograniczona przez wydajność podłączonego
urządzenia.
• Ponieważ połączenie HDMI obsługuje video i audio, nie jest konieczne dodatkowe podłączenie kabla audio.
• Po wyłączeniu urządzenia, nie jest przez nie kierowany żaden sygnał audio HDMI video lub audio z przystawki telewizyjnej.
• Gdy przystawka telewizji kablowej /odbiornik satelitarny jest podłączony do wejścia HDMI IN, nie działa przycisk SD/HD (Standard Definition/High
Definition) na pilocie zdalnego sterowania
• Audio nie będzie kierowane na wyjście, gdy wyjście z urządzenia zewnętrznego jest podłączone do tego urządzenia poprzez DVI/HDMI. W tym
przypadku, można słuchać cyfrowego audio poprzez podłączenie WYJŚCIA optycznego urządzenia źródłowego (przystawka telewizyjna) do
WEJŚCIA optycznego 1 lub 2 tego urządzenia.
Obsługa HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection System [Wysokiej przepustowości
system zabezpieczania treści cyfrowych])
W celu odtwarzania treści cyfrowych poprzez połączenie
HDMI, zarówno podłączone urządzenie zewnętrzne jak i
telewizor muszą obsługiwać HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection System [Wysokiej przepustowości
system zabezpieczania treści cyfrowych]). Ten produkt
obsługuje HDCP.
20
• Jeżeli telewizor nie obsługuje skonfigurowanej rozdzielczości, nie będzie możliwe prawidłowe
oglądanie obrazu.
• Więcej informacji na temat wybierania źródła wejścia video w telewizorze należy szukać w instrukcji
obsługi telewizora.
ZGODNOŚĆ Z TELEWIZORAMI OBSŁUGUJĄCYMI HDMI
Telewizory z gniazdem HDMI.
Video/Audio
Telewizory z gniazdem DVI-D (telewizory z obsługą HDCP)
Video
Telewizory z gniazdem DVI-D (telewizory bez obsługi HDCP)
-
21
Podłączenie audio z komponentów zewnętrznych
Podłączanie anteny FM
PL
Antena FM (dostarczona)
PODŁĄCZENIA
Kabel optyczny
(niedostarczony)
Kabel Audio
(nie dostarczony)
Jeżeli zewnętrzne analogowe źródło sygnału
posiada tylko jedno wyjście Audio Out, podłącz
: lewy lub prawy.
1
2
Podłączenie zewnętrznego komponentu cyfrowego
Komponenty sygnału cyfrowego takie jak przystawka telewizyjna.
1
2
Wciśnij przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać wejście <D.IN1> <D.IN2>.
Tryb zmienia się w następujący sposób : <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
Podłączenie zewnętrznego komponentu analogowego
Analogowe komponenty sygnału, takie jak magnetowid (VCR).
Podłącz wejście AUX IN (Audio) kina domowego do wyjścia audio zewnętrzego komponentu analogowego.
„ Upewnij się, że dopasowane są do siebie kolory złączy.
2
Powoli przenoś przewód antenowy aż do znalezienia miejsca o dobrej jakości odbioru sygnału i umocuj go do ściany lub innej
stabilnej powierzchni.
• Urządzenie nie odbiera fal radiowych zakresu AM.
Połącz wejście Digital Input (OPTICAL) z wyjściem Digital Output cyfrowego zewnętrznego komponentu cyfrowego.
„ Można również do tego celu użyć przycisku FUNCTION na jednostce głównej.
1
Podłącz dostarczoną antenę FM do gniazda FM 75Ω COAXIAL (KONCENTRYCZNE).
Wentylator chłodzący
Wentylator chłodzący dostarcza zimne powietrze do subwoofera, aby zapobiec przegrzaniu
Dla bezpieczeństwa dokładnie przestrzegaj poniższych uwag.
„ Upewnij się, że urządzenie znajduje się w dobrze przewietrzanym miejscu. Słaba wentylacja może spowodować przegrzanie
i uszkodzenie urządzenia.
„ Nie blokuj wentylatora chłodzącego i przestrzeni wentylacyjnych lub otworów. (Jeżeli będą zablokowane przez gazetę lub
ubranie, etc. gorące powietrze nie będzie miało drogi ujścia, co grozi pożarem.
Wciśnij przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać wejście <AUX>.
„ Można również do tego celu użyć przycisku FUNCTION na jednostce głównej.
Tryb zmienia się w następujący sposób : <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
• Aby słuchać audio z telewizora poprzez system 5.1 kanałowy głównego modułu, naciśnij przycisk Dolby Pro Logic II lub SUPER 5.1.
• Można podłączyć wtyczkę wyjścia Video Out magnetowidu z telewizorem i podłączyć gniazda wyjściowe Audio Out magnetowidu do tego urządzenia.
22
23
Przed przeczytaniem podręcznika użytkownika
Przed przeczytaniem podręcznika użytkownika należy sprawdzić następujące elementy.
Przed rozpoczęciem używania kina domowego
Do operowania telewizorem Samsung i kinem domowym przez pilota zdalnego sterowania HT-TXQ120
Pilotem zdalnego sterowania kina domowego DVD, można sterować telewizory Samsung.
Ikony wykorzystywane w podręczniku
1
Ikona
Termin
DVD
Super Audio CD
Definicja
Włączenie funkcji dostępnej na dyskach Super Audio CD (Single Layer, Dual Layer, Hybrid Layer).
MP3
Dotyczy to funkcji dostępnych na dyskach CD-R/-RW.
JPEG
Dotyczy to funkcji dostępnych na dyskach CD-R/-RW.
DivX
Dotyczy to funkcji dostępnych na dyskach MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R lub CD-RW)
UWAGA
Dotyczy przypadku, gdy funkcja nie działa lub usunięte zostały ustawienia.
Obejmuje wskazówki lub instrukcje na stronie, pomocne w działaniu każdej z funkcji.
• W tym podręczniku, instrukcje oznaczone symbolem <DVD (
)> dotyczą dysków DVD-VIDEO, DVD-AUDIO oraz DVD-R/-RW, nagranych
w trybie Video, a następnie zakończonych. Miejsca, w których wspomniano o określonym typie DVD, są oznaczone osobno.
• Jeśli dyski DVD-R/-RW nie zostały nagrane prawidłowo w formacie DVD Video, nie można ich odtworzyć.
2
3
4
Przed podłączeniem systemu do gniazda zasilania należy sprawdzić ustawienie napięcia
(OPCJONALNE). Jeśli napięcie w gnieździe nie odpowiada ustawieniu napięcia z tyłu
urządzenia, może to spowodować poważne uszkodzenie systemu.
Wciśnij przycisk TV, abywybrać tryb TV w pilociezdalnego sterowania.
Wciśnij przycisk ZASILANIE aby włączyć swój telewizor Samsung tym pilotem.
Wciśnij przycisk TV/VIDEO, by wybrać tryb VIDEO telewizora.
VIDEO
5
Naciśnij przycisk DVD RECEIVER (ODBIORNIK DVD), aby przełączyć na tryb DVD
RECEIVER (ODBIORNIK DVD) w celu operowania napędem DVD kina domowego.
6
Wciśnij FUNCTION na jednostce głównej lub przycisk DVD na pilocie zdalnego
sterowania, aby włączyć odtwarzanie płyt DVD/CD.
STEROWANIE
Dotyczy funkcji dysków CD z danymi (CD-R lub CD-RW).
Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania prądem zmiennym.
„
Dotyczy funkcji dysków DVD lub DVD-R/DVD-RW, które można nagrywać i finalizować w trybie Video.
CD
OSTRZEŻENIE
PL
Wybór formatu Sygnału Video
Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk NT/PAL na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5
sekund przy wyłączonym zasilaniu urządzenia.
„ Domyślnie ustawionym formatem sygnału video jest <PAL>.
„ Na wyświetlaczu pojawią się wskazania <NTSC> lub <PAL> W tym momencie krótko wciśnij przycisk NT/PAL by
wybrać spośród <NTSC> i <PAL>.
„ W każdym kraju jest inny system formatu video.
„ Do normalnego odtwarzania format video płyty musi być taki sam jak format video twojego telewizora.
24
25
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie SACD (Super Audio CD)
PL
Umożliwia słuchanie wysokiej jakości, wielokanałowego dźwięku o jakości przekraczającej jakość zwykłego odtwarzania CD.
1
Załaduj dysk pionowo do otworu wkładania dysku.
„ Wstaw dysk stroną z etykietą skierowaną do przodu.
„ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
2
1
Załaduj dysk SACD.
„ Zostanie wyświetlone menu SACD i rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wysunąć dysk, naciśnij przycisk EJECT.
2
Po zatrzymaniu odtwarzania, wybierz ścieżkę przyciskiem ▲,▼ i naciśnij przycisk
ENTER.
„ Podczas odtwarzania, nie można wybrać ścieżki przyciskiem ▲,▼.
3
Naciśnij przycisk STOP () aby zatrzymać odtwarzanie.
ALL
STEROWANIE
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP podczas odtwarzania.
„ Po pojedynczym naciśnięciu, wyświetlony zostanie komunikat <PRESS PLAY (NACIŚNIJ ODTWARZAJ)>, a w pamięci zapisana zostanie pozycja zatrzyma-
nia. Po naciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE (
(Ta funkcja działa wyłącznie z dyskami DVD.)
) lub przycisku ENTER, odtwarzanie zostanie wznowione od pozycji zatrzymania.
„ Po dwukrotnym naciśnięciu, wyświetlany jest komunikat <STOP (ZATRZYMAJ)>, a po naciśnięciu przycisku
PLAY/PAUSE (
) [ODTWARZAJ/PAUZA (
)], odtwarzanie rozpoczyna się od początku.
Aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (
„ Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (
) podczas odtwarzania.
).
• Unikaj pozostawiania odcisków palców na powierzchni płyty przeznaczonej do zapisu.
• Nie należy uruchamiać w odtwarzaczu nagrań pirackich. W przeciwnym razie, naruszy to zalecenia CSS (Content Scrambling System
[System szyfrowania treści]: system zabezpieczania kopii).
Specyfikacje dysku
CD
SACD
Audio DVD
Liczba kanałów i czas
odtwarzania
Element
2 kanałowy : 70 minut
2 kanałowy : 110 minut
5.1 kanałowy : 81 minut
2 kanałowy : 120 minut
5.1 kanałowy : 89 minut
Częstotliwość próbkowania
44.1 KHz
2822,4 KHz (64 razy CD)
44,1~192 KHz (4,4 CD)
Zakres dynamiczny
96 dB
120 dB
144 dB
Częstotliwość odtwarzania
~20 KHz
~100 KHz
~96 KHz
• Dostępne są trzy rodzaje formatów SACD: Single Layer Disc (Dysk jednowarstwowy) z 1 warstwą HD, Dual Layer Disc (Dysk dwuwarstwowy) z 2
warstwami HD i Hybrid Disc (Dysk hybrydowy) z warstwami CD i HD. Dyski hybrydowe można odtwarzać w zwykłych odtwarzaczach CD.
26
27
Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD
Odtwarzanie plików JPEG
Odtwarzać można płyty z danymi (CD-R, CD-RW) nagrane w formacie MP3/WMA.
1
Zdjęcia wykonane za pomocą aparatu cyfrowego lub kamery, lub pliki JPEG z komputera PC mogą być zapisywane na płytach CD i następnie
odtwarzane w tym odtwarzaczu DVD.
Załaduj dysk MP3/WMA.
Załaduj dysk JPEG.
„ Pojawi się ekran menu MP3/WMA i rozpocznie się odtwarzanie płyty.
„ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Każdy obraz jest wyświetlany przez 5 sekund, a następnie
„ W zależności od płyty MP3/WMA, wygląd menu może się różnić.
wyświetlany jest następny obraz.
„ Pliki MP3-DRM nie są odtwarzane.
2
PL
W trybie zatrzymania użyj przycisków ◄,►,▲,▼ aby wybrać album i wciśnij ENTER.
Wciśnij przycisk #,$ aby przejść do następnego zdjęcia.
„ Za każdym wciśnięciem przycisku pokaz slajdów przechodzi do tyłu lub do przodu.
„ Użyj przycisków ▲,▼ aby wybrać utwór.
3
Aby zmienić album w trybie zatrzymania wciśnij przycisk ◄,►,▲,▼ i następnie wciśnij
przycisk ENTER.
„ Aby wybrać inny album i utwór powtórz kroki 2 lub 3 powyżej.
4
Wciśnij przycisk STOP(), aby zakończyć odtwarzanie.
Funkcja obracania/odbijania zdjęć
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk
kursora ▲,▼,◄,►.
przycisk ▲ : Obracanie w pionie
STEROWANIE
• W zależności od trybu nagrywania, niektóre płyt MP3/WMA-CD nie mogą być odtwarzane.
• Zawartość płyty MP3/WMA-CD różni się w zależności od formatu utworów MP3/WMA-CD nagranych
na płycie.
Wyświetlanie ikony pliku na ekranie
„
ciśnij przycisk ▲,▼,◄,► w trybie zatrzymania i wybierz żądaną ikonę z górnej części menu.
Ikona pliku muzycznego : Aby odtwarzać wyłącznie pliki muzyczne, wybierz ikonę
.
Ikona pliku zdjęciowego : Aby odtwarzać wyłącznie pliki zdjęciowe, wybierz ikonę
.
Ikona pliku filmowego : Aby odtwarzać wyłącznie pliki filmowe, wybierz ikonę
Ikona wszystkich plików : Aby odtwarzać wszystkie pliki, wybierz ikonę
.
Zdjęcie oryginalne
przycisk◄ : Obracanie
przeciwne do
wskazówek zegara
przycisk ► :
Obracanie w stronę
wskazówek zegara
przycisk ▼ : Obracanie w poziomie
.
• Maksymalna rozdzielczość obsługiwana przez niniejsze urządzenie wynosi 5120 x 3480 (lub 19,0
Mpikseli) dla standardowych plików JPEG i 2048 x 1536 (lub 3,0 Mpikseli) dla obrazów
progresywnych.
28
29
Odtwarzanie płyt DivX
PL
Funkcje na niniejszej stronie dotyczą odtwarzania płyt DIVX.
Wyświetlanie napisów
Przenoszenie odtwarzania do przodu / do tyłu
Wciśnij przycisk SUBTITLE.
„ Za każdym wciśnięciem wybór przełącza się pomiędzy <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> i <SUBTITLE OFF>.
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk #,$.
„
„
„ Jeżeli na płycie znajduje się tylko jeden plik, zostanie odtworzony automatycznie.
Wciśnięcie przycisku $ podczas odtwarzania spowoduje przejście do następnego utworu, jeżeli na
płycie znajdują się więcej niż 2 pliki.
Wciśnięcie przycisku # podczas odtwarzania spowoduje przejście do poprzedniego utworu, jeżeli na
płycie znajdują się więcej niż 2 pliki.
„ Bardziej szczegółowe informacje dotyczące używania napisów na płytach DivX zawiera punkt drugi poniżej
(Funkcja Napisy).
Jeśli dysk zawiera więcej niż jeden plik z napisami
Odtwarzanie ze zwiększoną szybkością
Jeśli dysk zawiera więcej niż jeden plik z napisami, domyślne napisy mogą nie pasować do filmu i trzeba
będzie wybrać język napisów, w następujący sposób :
Aby odtwarzać płytę ze zwiększoną szybkością wciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .
„ Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania szybkość odtwarzania zmienia się w następującej
1
kolejności :
2x 4x 8x 32x Normal.
napisy (
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk ◄ ,►.
„
DivX jest formatem video opracowanym przez Microsoft i opartym na technologii kompresji MPEG-4, który oferuje możliwość odtwarzania danych
dźwięku i obrazu przez Internet, w czasie rzeczywistym.
MPEG-4 jest używany do nagrywania obrazu, a MP3 do nagrywania dźwięku, więc użytkownicy mogą oglądać filmy o jakości obrazu i dźwięku
zbliżonej do DVD.
Wciśnij przycisk ZOOM.
„ Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy <ZOOM X2> i <ZOOM OFF>.
2
Po wybraniu z ekranu TV wymaganego pliku DivX, film będzie odtworzony normalnie.
DivX (Digital internet video eXpress)
Po każdym wciśnięciu ► odtwarzanie przechodzi o 5 minut do przodu.
Po każdym wciśnięciu ◄ odtwarzanie przechodzi 5 minut do tyłu.
Funkcja Zoom
1
), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
1
STEROWANIE
2
Funkcja przesuwania odtwarzania o 5 minut
„
W trybie Stop (Zatrzymaj), naciśnij przycisk ▲,▼, wybierz na ekranie TV wymagane
Obsługiwane formaty Video
Ten produkt obsługuje wyłącznie poniżej wymienione formaty plików multimedialnych.
Jeżeli ani obraz ani dźwięk nie są obsługiwane, mogą pojawić się problemy związane z uszkodzonym obrazem i brakiem dźwięku.
Wciśnij ▲,▼,◄,► aby przejść do wybranego fragmentu obrazu, który chcesz
powiększyć.
Obsługiwane formaty Video
• Pliki DivX mogą być odtwarzane tylko w trybie Zoom X2.
• Pliki DivX mają rozszerzenie .avi, niemniej nie wszystkie pliki z rozszerzeniem .avi będą
odtwarzane w niniejszym systemie kina domowego.
Format
AVI
WMV
Obsługiwane wersje
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Obsługiwane formaty Audio
Wybór ścieżki dźwiękowej Audio
Wciśnij przycisk AUDIO.
MP3
WMA
AC3
DTS
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Częstotliwość próbkowania
„ Jeżeli na płycie znajduje się wiele wersji językowych ścieżki dźwiękowej, można przełączać wybór jednej z nich.
„ Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy <AUDIO(1/N, 2/N ...)> i
Format
Szybkość przesyłania bitów
44.1khz
„ Pliki DivX utworzone w formacie DTS, włącznie z plikami audio i video, mogą być odtwarzane z szybkością do 6Mbps.
„ Format ekranu : Pomimo tego, że domyślna rozdzielczość DivX to 600 x 480 pikseli (4:3), niniejszy produkt współpracuje z rozdzielczością do 720 x 480
.
pikseli (16:9). Ekran telewizora o rozdzielczości powyżej 800 pikseli nie będzie obsługiwany.
„ Podczas odtwarzania płyty, której częstotliwość próbkowania wynosi więcej niż 48 KHz lub przy szybkości odczytu powyżej 320 Kb/s, podczas odtwarzania
• Wskazanie <
audio.
> wyświetla się jeżeli na płycie nie znajdują się wersje ścieżki dźwiękowej
może pojawić się drżenie obrazu na ekranie.
2
Funkcja Napisy
„ Do prawidłowego używania tej funkcji konieczne jest doświadczenie w ekstrakcji i edycji materiału video.
„ W celu użycia funkcji napisów, zapisz plik napisów (*.smi) z tą samą nazwą pliku i w tym samym folderze co plik DivX (*.avi).
Przykład : Główny
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
„ Do nadawania nazw plikom można użyć do 60 znaków alfanumerycznych lub do 30 wschodnioazjatyckich (2 bajty na znak w języku koreańskim i chińskim).
30
31
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie)
PL
Wyświetlanie informacji o płytach
Sprawdzenie pozostałego czasu
Na ekranie telewizora, można wyświetlać informacje dotyczące odtwarzanej płyty.
Wciśnij przycisk REMAIN.
„ Do sprawdzania całkowitego i pozostałego czasu odtwarzanego tytułu lub rozdziału.
Wciśnij przycisk INFO.
„ Za każdym wciśnięciem przycisku, wyświetlany obraz zmienia się w następujący sposób:
Każde naciśnięcie przycisku Remain
TITLE ELAPSED TITLE REMAIN CHAPTER ELAPSED CHAPTER REMAIN
Informacja znika z ekranu
GROUP ELAPSED GROUP REMAIN TRACK ELAPSED TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED TRACK REMAIN TOTAL ELAPSED TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN TRACK ELAPSED
Informacja znika z ekranu
Szybkie odtwarzanie
Wciśnij przycisk.
„ Po każdym naciśnięciu przycisku podczas odtwarzania, szybkość odtwarzania zmienia się w
następujący sposób:
Na ekranie telewizora pojawia
Informacja znika z ekranu
się
!
Jeżeli na ekranie telewizora
pojawia się ten symbol po
wciśnięciu przycisku,
oznacza to, że wybrana funkcja
nie jest dostępna podczas odtwarzania tej płyty.
 2X  4X  8X  32X ► PLAY
STEROWANIE
• W zależności od płyty,
wskazanie informacji
o płycie może mieć
różny wygląd.
• W zależności od płyty
można również wybrać
DTS, DOLBY DIGITAL
lub PRO LOGIC.
 2X  4X  8X  32X ► PLAY
• Podczas odtwarzania ze zwiększoną prędkością płyty SACD, CD lub MP3-CD, dźwięk słychać tylko
przy prędkości 2x i nie słychać przy prędkościach 4x, 8x, i 32x.
Wolne odtwarzanie
Informacja znika z ekranu
Wciśnij przycisk SLOW.
„ Po każdym naciśnięciu przycisku podczas odtwarzania, szybkość odtwarzania zmienia się w następujący sposób:
1/2 1/4 1/8 1/2 1/4 1/8 ►PLAY
Wyświetlacz ekranowy
Wyświetlanie CD
Wyświetlanie
ROZDZIAŁ
DVD
AUDIO
Wyświetlanie
DVD-AUDIO
Wyświetlanie UTWÓR
(PLIK)
Wyświetlanie CZASU
ODTWARZANIA
WWyświetlanie
POWTARZANIA
ODTWARZANIA
Wyświetlanie JĘZYKA
ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ
SACD
Wyświetlanie SACD
Wyświetlanie
GRUPA
Wyświetlanie JĘZYKA
NAPISÓW
DVD
CD
32
1/2 1/4 1/8 ► PLAY
Wyświetlanie DVD
Wyświetlanie TYTUŁ
Wyświetlanie sygnału
STEREO L/R
Wyświetlanie MCH 2CH/
Multi CH
• Podczas odtwarzania ze zmniejszoną prędkością nie słychać dźwięku.
• Funkcja wolnego odtwarzania wstecz nie działa dla płyt DivX.
Wyświetlanie DOLBY
DIGITAL
Wyświetlanie możliwości
wyboru KĄTA WIDZENIA
KAMERY
33
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie) (Ciąg dalszy)
Pomijanie Scen/ Utworów
PL
Powtarzanie odtwarzania
Powtarzanie odtwarzania pozwala na powtarzalne odtwarzanie rozdziału, tytułu, ścieżki (piosenki) lub folderu (pliki MP3).
Wciśnij przycisk # $.
„ Po każdym wciśnięciu przycisku podczas odtwarzania, odtwarzany będzie poprzedni lub następny rozdział, utwór
Wciśnij przycisk REPEAT.
lub folder (plik).
„ Nie można pomijać rozdziałów w sposób ciągły.
„ Po każdym naciśnięciu przycisku podczas odtwarzania, tryb powtarzania
odtwarzania zmienia się w następujący sposób:
REPEAT : CHAPTER REPEAT : TITLE REPEAT : OFF
REPEAT : TRACK REPEAT : GROUP REPEAT : OFF
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
#
REPEAT : DISC REPEAT : TRACK REPEAT : OFF
REPEAT : TRACK REPEAT : DISC REPEAT : OFF
$
REPEAT : RANDOM REPEAT : TRACK REPEAT : DIR REPEAT : DISC REPEAT : OFF
#
$
ROZDZIAŁ : Powtarzalne odtwarzanie wybranego rozdziału.
TYTUŁ : Powtarzalne odtwarzanie wybranego tytułu.
GRUPA : Powtarzanie odtwarzania wybranej grupy.
LOSOWE : Odtwarzanie utworów w kolejności wybieranej losowo. Ścieżka już
odtworzona, może zostać odtworzona ponownie
UTWÓR : Powtarzalne odtwarzanie wybranego utworu.
FOLDER : Powtarzalne odtwarzanie wszystkich utworów w wybranym folderze.
PŁYTA : Powtarzalne odtwarzanie całej zawartości płyty.
WYŁ. : Wyłączenie funkcji powtarzania odtwarzania.
STEROWANIE
Opcje powtarzania odtwarzania
Wybór trybu powtarzania odtwarzania na ekranie informacji o płycie
1
2
3
Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
Wciśnij przycisk ► aby przejść do ekranu (
PWciśnij przycisk ▼ aby wybrać żądany tryb powtarzania odtwarzania.
„
4
) POWTARZANIE ODTWARZANIA.
Aby wybrać inny album i ścieżkę, powtórz opisane powyżej czynności 2 i 3.
Wciśnij przycisk ENTER.
• Dla dysków DivX, MP3 oraz JPEG, na ekranie wyświetlania informacji nie można wybrać Repeat Play
(Powtarzaj odtwarzanie).
34
35
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie) (Ciąg dalszy)
Odtwarzanie zaznaczonego fragmentu A-B
PL
Funkcja zmiany kąta widzenia kamery
Można powtarzalnie odtwarzać oznaczony fragment płyty DVD.
Funkcja ta pozwala na oglądanie tej samej sceny pod różnymi kątami widzenia kamery.
1
Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
2
3
Wciśnij przycisk ► aby przejść do wskazania POWTARZANIE ODTWARZANIA (
1
2
3
).
Wciśnij przycisk ▲,▼ baby wybrać <A->, a następnie wciśnij przycisk ENTER na
początku zaznaczanego fragmentu.
Wciśnij przycisk INFO.
Wciśnij przycisk ► aby przejść do ekranu KĄT WIDZENIA (
Wciśnij przycisk ▲,▼ lub przyciski numeryczne aby wybrać żądany kąt widzenia kamery.
„ Za każdym wciśnięciem przycisku kąt widzenia zmienia się w następujący sposób:
„ Po wciśnięciu przycisku ENTER wybrane miejsce będzie zapisane w pamięci urządzenia.
4
).
1/3
Wciśnij przycisk ENTER na końcu zaznaczanego fragmentu.
2/3
„ Zaznaczony fragment będzie odtwarzany powtarzająco.
3/3
A-B
• Funkcja zmiany kąta widzenia kamery działa tylko podczas odtwarzania płyt z nagraniami różnych
kątów widzenia.
• Funkcja A-B Repeat (Powtarzaj A-B) nie działa z dyskami DivX, SACD, MP3 lub JPEG.
Funkcja powiększania obrazu Zoom
Funkcja ta pozwala powiększyć określoną część wyświetlanego obrazu.
Odtwarzanie klatka po klatce
1
2
3
Wciśnij przycisk STEP.
„ Obraz jest odtwarzany klatka po klatce po każdym wciśnięciu przycisku Step podczas odtwarzania.
STEROWANIE
Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij przyciski kursora ▲,▼ aby wybrać
WYŁ.
Wciśnij przycisk ZOOM.
Wciśnij ▲,▼,◄,► aby przejść do wybranego do powiększenia obszaru ekranu.
Wciśnij przycisk ENTER.
„ Za każdym wciśnięciem przycisku, poziom zoom zmienia się w
następującej kolejności.
• Podczas odtwarzania klatka po klatce, dźwięk nie jest odtwarzany.
ZOOM X 1.5 ZOOM X 2 ZOOM X 3 ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
36
• W czasie odtwarzania dysku DivX, ekran jest powiększany dwukrotnie w stosunku do normalnego
rozmiaru.
37
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie) (Ciąg dalszy)
Funkcja EZ VIEW
PL
Funkcja wyboru języka audio
Wciśnij przycisk EZ VIEW.
„ Każde wciśnięcie przycisku, powoduje włączenie i wyłączenie funkcji zoom.
„
Podczas odtwarzania filmu w formacie panoramicznym, wciskając przycisk EZ VIEW, można
zlikwidować czarne pasy u góry i u dołu obrazu na ekranie telewizora.
1
2
Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
Wciśnij przyciski ▲,▼ lub przyciski numeryczne,aby wybrać żądany język audio.
„ W zależności od liczby dostępnych na płycie DVD wersji językowych, każde naciśnięcie przycisku powoduje
wybranie różnych języków audio (ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI itp.).
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
Grupa Dodatki
Niektóre płyty DVD-Audio mają dodatkowe nagrania, które wymagają 4-cyfrowego klucza numerycznego zabezpieczającego dostęp. Sprawdź
opakowanie płyty i cyfry klucza.
Podczas odtwarzania płyty DVD-Audio, która ma nagraną dodatkową grupę z dodatkami,
na ekranie automatycznie pojawia się ekran wprowadzania klucza numerycznego.
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
• JPo wyjęciu płyty, wyłączeniu zasilania odtwarzacza lub odłączeniu przewodu zasilającego, należy
ponownie wprowadzić klucz numeryczny.
STEROWANIE
• Funkcja ta nie działa podczas odtwarzania płyt z nagranymi różnymi kątami widzenia kamery.
• Czarne pasy mogą nie znikać, ponieważ niektóre płyty DVD mają ustalony stosunek rozmiaru poziomego do pionowego.
• Funkcja nie jest dostępna dla płyt DivX.
• Podczas działania programu EZ View, lewa i prawa strona mogą być lekko obcięte.
Funkcja wyboru języka napisów
1
2
3
Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
Wciśnij przycisk ► aby przejść do wskazania NAPISY (
).
Wciśnij przycisk ◄ lub przyciski numeryczne,aby wybrać żądany język napisów.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
Nawigacja na stronach
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk ,,. na pilocie zdalnego sterowania.
• Do wyboru języka wyświetlanych napisów można używać przycisku SUBTITLE napilocie zdalnego
sterowania.
• W zależności od płyty funkcja wyboru języka ścieżki dźwiękoweji funkcja wyboru języka napisów może
nie być dostępna.
„ Można wybrać żądany obraz z płyty DVD-Audio z zapisanymi zdjęciami.
„ Podczas odtwarzania niektórych płyt może nie być możliwe wybieranie zdjęć.
38
39
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie) (Ciąg dalszy)
Bezpośrednie przechodzenie do Sceny/ Utworu
PL
Używanie menu płyty
Można używać menu płyty do wyboru języka audio, języka wyświetlanych napisów, profilu, itp.
Zawartość Menu DVD może się różnić w zależności od płyty.
1
2
3
4
5
6
1
2
Wciśnij przycisk INFO.
Wciśnij przyciski ▲,▼ lub przyciski numeryczne, aby wybrać żądany tytuł/utwór(
następnie wciśnij ENTER.
Wciśnij przyciski ◄,► aby przejść do ekranu Rozdział (
)i
<This menu is not supported (To menu nie jest obsługiwane)>.
3
4
Wciśnij przyciski ▲,▼ lub przyciski numeryczne, aby wybrać żądany rozdział i następnie
wciśnij przycisk ENTER.
0:00:37
Wciśnij przycisk ENTER.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran menu ustawień.
• Wyświetlone menu płyty może różnić się w zależności od płyty.
MOVE
ENTER
EXIT
STEROWANIE
001/040
Wciśnij przycisk ▲,▼,◄,► aby wybrać żądaną pozycjęmenu.
).
Wciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać żądany czas i następnie wciśnij przycisk
ENTER.
01/05
Wciśnij przyciski ▲,▼ aby przejść do <Disc Menu> i następnie wciśnij przycisk ENTER.
„ Jeżeli po wybraniu menu płyty menu nie pojawia się i/lub nie działa, na ekranie pojawi się komunikat
).
Wciśnij przyciski ◄,► aby przejść do żądanego wskazania czasu (
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
1/1
Używanie menu tytułu
Wciśnij przycisku numeryczne.
„ Zostanie odtworzony wybrany plik.
„ Podczas odtwarzania płyty MP3 lub JPEG, nie można używać przycisków ▲,▼
Podczas odtwarzania płyt DVD z wieloma tytułami można oglądać każdy tytuł na płycie. W zależności od płyty, dostępność tej funkcji może być
zróżnicowana.
do zmiany foldera.
Aby zmienić folder, wciśnij przycisk Stop () i następnie wciśnij przycisk ▲,▼.
1
2
3
Wciśnij przycisk MENU w trybiezatrzymania.
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby przejść do menu tytułu <Title Menu>.
Wciśnij przycisk ENTER.
„ Pojawi się menu tytułu.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran menu ustawień.
• Aby bezpośrednio przejść do odtwarzania żądanego tytułu, rozdziału lub utworu można
wcisnąć #,$ na pilocie zdalnego sterowania.
• W zależności od płyty, może nie być możliwe przejście do wybranego tytułu lub czasu
•
odtwarzania.
MOVE
40
ENTER
Wyświetlone menu płyty może różnić się w zależności od płyty.
EXIT
41
Odtwarzanie plików za pomocą funkcji USB Host
Poprzez podłączenie urządzenia USB do portu USB kina domowego, można odtwarzać pliki multimedialne takie, jak zdjęcia, filmy i muzyka zapisane
w pamięci odtwarzacza MP3, pamięci USB lub kamery cyfrowej, przy wysokiej jakości obrazu i 5.1-kanałowym dźwięku kina domowego.
1
Podłącz urządzenie USB do portu USB z przodu modułu.
PL
Kompatybilne urządzenia
1
Urządzenia USB współpracujące z USB Mass Storage v1.0. Urządzenia USB, które działają jako przenośny dysk z danymi w
Windows (2000 lub nowszym) bez instalowania dodatkowych sterowników.
2
Odtwarzacze MP3: twarde dyski HDD i odtwarzacze MP3 typu Flash.
3
Digital camera (Aparat cyfrowy): Aparaty z obsługą USB Mass Storage v1.0 (Pamięć masowa USB w wersji 1.0).
„ Aparaty, które działają jako przenośny dysk z danymi w Windows (2000 lub nowszym) bez instalowania dodatkowych sterowników.
4
2
Wciśnij przycisk FUNCTION na jednostce głównej lub przycisk USB na pilocie zdanego
sterowania, aby wybrać tryb USB.
5
„ Na ekranie wyświetlacza pojawi się <USB>.
„ Na ekranie telewizora pojawi się ekran USB MENU i nastąpi odtworzenie zapisanego pliku.
3
Napędy USB HDD i pamięci Flash USB: Urządzenia współpracujące z USB2.0 lub USB1.1.
„ Po podłączeniu urządzenia USB 1.1, mogą wystąpić różnice w jakości odtwarzania.
„ Aby zapewnić prawidłowe działanie HDD urządzeń USB HDD należy sprawdzić, czy do zewnętrznego HDD podłączony został odpowiedni przewód zasilania.
Czytnik kart USB: czytniki z jednym gniazdem kart USB lub wieloma gniazdami kart USB.
„ W zależności od producenta czytniki kart USB mogą nie być obsługiwane.
„ Instalacja wielu urządzeń pamięci w wielo-kartowym czytniku USB, może spowodować problemy.
Aby zatrzymać odtwarzanie wciśnij przycisk STOP ().
6
Bezpieczne odłączenie urządzenia USB
Obsługiwane formaty
Urządzenie USB może nie zostać rozpoznane przez system, jeżeli używany jest przedłużacz USB.
wykonać bezpieczne odłączenie urządzenia.
(1) Dwukrotnie wciśnij przycisk STOP ().
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie REMOVE USB.
(2) Odłącz kabel USB.
• W celu słuchania plików z muzyką z dźwiękiem kina domowego 5.1
kanałowym należy przestawić tryb Dolby Pro Logic II na Matrix.
(Patrz, strona 54)
Przechodzenie do przodu/do tyłu
Zdjęcia
Muzyka
Film
Nazwa pliku
Rozszerzenie pliku
JPG
JPG .JPEG
MP3
.MP3
Szybk. odczytu
Wersja
Piksele
Częstotliwość próbkowania
–
–
640x480
–
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
STEROWANIE
„ Aby ochronić przed utratą dane zapisywane w urządzeniach USB, przed odłączeniem kabla USB należy
• Format CBI (Control/Bulk/Interrupt) nie jest obsługiwany.
• Aparaty cyfrowe używające protokółu PTP lub wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania po podłączeniu do komputera PC,
nie są obsługiwane.
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk # $.
„
„
Wciśnięcie przycisku $ podczas odtwarzania spowoduje przejście do następnego utworu,
jeżeli w pamięci znajduje się więcej niż 1 plik.
Wciśnięcie przycisku # podczas odtwarzania spowoduje przejście do poprzedniego utworu,
jeżeli w pamięci znajduje się więcej niż 1 plik.
• Urządzenie korzystające z systemu zarządzania danymi NTFS nie jest obsługiwane. (Obsługiwany jest tylko system FAT16/32
(File Allocation Table 16/32).)
• SNiektóre odtwarzacze MP3 po podłączeniu do niniejszego urządzenia mogą nie działać w zależności od rozmiaru
oprogramowania zainstalowanego w pamięci.
• Funkcja USB HOST nie jest obsługiwana, jeżeli urządzenie używa do przesyłania plików specjalnego oprogramowania producenta.
• Nie współpracuje z urządzeniami obsługującymi protokół Janus MTP (Media Transfer Protocol).
Szybkie odtwarzanie
• Funkcja USB HOST niniejszego urządzenia nie współpracuje ze wszystkimi sprzętami USB. Więcej informacji na temat
obsługiwanych urządzeń znajduje się na stronie 70.
Aby odtwarzać płytę ze zwiększoną szybkością wciśnij i przytrzymaj przycisk  .
„ Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania szybkość odtwarzania zmienia się w następującej
kolejności:
2x 4x 8x 32x Normal.
42
43
Ustawienia
PL
Ustawienie języka
Ustawienia typu ekranu TV
Domyślnym językiem menu ekranowego (OSD) ustawionym fabrycznie jest angielski.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
3
Wybierz <LANGUAGE> i następnie wciśnij przycisk ENTER.
4
5
W zależności od typu posiadanego telewizora (szerokoekranowy lub konwencjonalny 4:3), można wybrać format obrazu telewizora.
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i wciśnij ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać <OSDLANGUAGE> i następnie wciśnij ENTER.
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać żądany język, a następnie wciśnij ENTER.
RETURN
MOVE
EXIT
3
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do <TV DISPLAY> i następnie wciśnij ENTER.
4
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i następnie wciśnij ENTER.
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać żądaną pozycję i następnie wciśnij ENTER.
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
ENTER
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
„ Po zakończeniu ustawień ekran przełączy się na poprzedni.
„ Po zakończeniu ustawień, jeśli język ustawiono na angielski, OSD będzie wyświetlane po angielsku.
MOVE
1
2
ENTER
RETURN
EXIT
Regulacja współczynnika proporcji ekranu telewizora (Rozmiar ekranu)
MOVE
ENTER
RETURN
OSD LANGUAGE : Wybór języka menu ekranowego OSD
AUDIO : Wybór języka ścieżkidźwiękowej (nagranej na płycie)
SUBTITLE : Wybór języka napisów (nagranych na płycie)
DISC MENU : Wybór języka menu płyty (nagranego na płycie)
Jeżeli wybrany język nie jestnagrany na płycie, język menu ekranowego nie zmieni się pomimo
wykonania ustawień.
EXIT
Stosunek szerokości do wysokości ekranu konwencjonalnego telewizora wynosi 4:3; w telewizorach szerokoekranowych i tzw. <high definition>
? 16:9 i jest nazywany współczynnikiem proporcji. Podczas odtwarzania płyt DVD nagranych dla innych rozmiarów ekranu, powinno się ustawić
rozmiar ekranu tak, aby dopasować go do swojego telewizora lub monitora.
Dla standardowych telewizorów wybierz opcję <4:3LB> lub <4:3PS> odpowiednio do osobistych upodobań. Jeżeli posiadasz telewizor szerokoekranowy, wybierz <16:9>.
WIDE
USTAWIENIA
•
•
•
•
Wybierz ten format, aby oglądać pełny obraz 16:9w swoim szerokoekranowym telewizorze.
„ Możeszoglądać obrazu w formacie panoramicznym.
• OTHER : Aby wybrać inny język wybierz INNY i wprowadź kod języka swojego kraju.
(Więcej szczegółów na temat kodów językowych znajduje się na stronie 69) Mogą być wybierane języki
ścieżki dźwiękowej AUDIO, NAPISÓW i MENU PŁYTY.
4:3LB (4:3 Letterbox)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Wybierz ten format, aby oglądać obraz 16:9 w trybie z czarnymi pasami na ekranie
konwencjonalnego telewizora.
„ Czarne pasy wyświetlane są na górze i na dole ekranu.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Wybierz ten format, aby oglądać obraz 16:9 w trybie pan & scan na ekranie
konwencjonalnego telewizora.
„ Można oglądać środkową część obrazu ( z obciętymi bokami obrazu 16:9)
• Obrazu nagranego na płycie DVD w formacie 4:3, nie można oglądać w formacie szerokoekranowym.
• Ponieważ płyty DVD są nagrywane w różnych formatach obrazu, nagrania będą różnie wyglądały w zależności od oprogramowania, typu
telewizora i ustawień formatu ekranu.
44
45
Ustawienia (Ciąg dalszy)
Ustawienia kontroli rodzicielskiej (Poziomy dostępu)
Funkcja ta służy do ograniczania możliwości odtwarzania przez dzieci filmów dla dorosłych lub ze scenami przemocy.
MOVE
ENTER
RETURN
1
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
2
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i wciśnij ENTER.
3
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień kontroli dostępu <PARENTAL> i następnie wciśnij
ENTER.
EXIT
4
PL
Ustawianie tapety
Podczas oglądania nagrań z płyt DVD lub JPEG CD można ustawić wybrane zdjęcie jako tapetę.
1
2
Podczas odtwarzania wciśnij ODTWARZANIE/PAUZA w chwili pojawienia się wybranego
zdjęcia.
Wciśnij przycisk LOGO.
„ Na ekranie wyświetli się informacja <COPY LOGO DATA>.
COPY LOGO DATA
3
Odtwarzacz wyłączy się i ponownie włączy.
„ Na ekranie wyświetli się ustawiona tapeta.
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać żądany poziom dostępu i następnie wciśnij przycisk
ENTER.
„ Można ustawić do 3 różnych tapet.
„ Jeżeli wybierzesz poziom 6 (Level 6), nie będzie można odtwarzać płyt DVD oznaczonych jako poziom 7 i
wyższych.
„ Im wyższy poziom, tym więcej przemocylub materiałów dla dorosłych znajduje się na płycie.
MOVE
ENTER
RETURN
5 Wprowadź hasło i następnie wciśnij ENTER.
EXIT
Wybór jednej z 3 ustawionych tapet
„ Fabrycznie jako domyślne ustawione jest hasło <7890>.
„ Po zakończeniu ustawień ekran przełączy się do poprzedniego.
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
• Funkcja ta działa tylko wtedy, jeżeli na płycie DVD znajdują się informacje na temat poziomu dostępu.
ENTER
RETURN
EXIT
Ustawianie hasła
ENTER
RETURN
3
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do<LOGO> i następnie wciśnij ENTER.
4
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do<Setup> i następnie wciśnij ENTER.
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby przejść do <USER> i następnie wciśnij ENTER.
„ Wybór ten powoduje ustawienie jednej z 3 zapisanych w pamięci tapet ekranu.
5 Wciśnij przycisk MENU, anastępnie wciśnij menu.
Można ustawić hasło kontroli rodzicielskiej (poziom dostępu).
MOVE
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
EXIT
1
2
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
3
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do <PASSWORD> i następnie wciśnij przycisk ENTER.
4
Wciśnij przycisk ENTER.
5
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i wciśnij ENTER.
USTAWIENIA
MOVE
1
2
• ORIGINAL : Wybierz to aby ustawić symbol firmowy Samsung jako tapetę.
• USER : Wybierz to aby ustawić wybrane zdjęcie jako swoją tapetę.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Wprowadź hasło i następnie wciśnij ENTER.
„ Wprowadź stare hasło, nowe hasło i zatwierdź nowe hasło.
„ Ustawienia są zakończone.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• Domyślne hasło to <7890>.
zapomniane zostanie hasło poziomu dostępu należy wykonać następujące czynności:
• Kiedy odtwarzacz znajduje się w trybie zatrzymania, przytrzymaj wciśnięty przycisk STOP () na jednostce głównej przez ponad 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat <INITIALIZE> i wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych.
• Wciśnij przycisk ZASILANIE.
Użycie funkcji RESET powoduje usunięcie wszystkich zapisanych ustawień. należy jej używać, jeżeli to nie jest konieczne.
46
47
Ustawienia (Ciąg dalszy)
Tryb odtwarzania DVD
Tryb odtwarzania SACD
Niektóre płyty DVD-Audio zawierają dane DVD-Video i DVD-Audio. Aby odtwarzać część DVD-Video płyty DVD-Audio, ustaw tryb odtwarzania na
DVD-Video.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
PL
1
Naciśnij przycisk EJECT, a następnie naciśnij przycisk MENU.
2
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i wciśnij ENTER.
3
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do <DVD TYPE> i następnie wciśnij ENTER.
4
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby przejść do <DVD VIDEO> i następnie wciśnij ENTER.
Jeśli dysk SACD został utworzony w formacie HYBRID, można go odtworzyć także w trybie CDDA MODE.
MOVE
ENTER
RETURN
1
Naciśnij przycisk EJECT, a następnie naciśnij przycisk MENU.
2
3
Wciśnij przycisk kursora ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i wciśnij ENTER.
EXIT
4
„ Ponownie wykonaj kroki od 1 ~ 4, jeżeli chcesz wybrać tryb odtwarzania DVD AUDIO.
• DVD VIDEO : ustaw ten tryb, aby odtwarzać dane DVD video nagrane napłycie DVD Audio.
• DVD AUDIO : ustaw do domyślnego odtwarzania DVD Audio.
MOVE
ENTER
RETURN
Naciśnij przycisk kursora ▼ aby przejść do <SACD TYPE>, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Naciśnij przycisk kursora ▲,▼ aby przejść do <SACD MODE>, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
„ Aby przełączyć się do trybu odtwarzania CDDA, wykonaj ponownie czynności ustawień 1 ~ 4.
• SACD MODE : Ustaw ten tryb na odtwarzanie SACD.
• CDDA MODE : Ustaw ten tryb na odtwarzanie treści CDDA znajdujących się na dysku.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• Wyłączenie głównego modułu spowoduje automatyczne przełączenie do trybu SACD.
EXIT
• Tryb odtwarzania DVD jest ustawiony fabrycznie w opcji DVD Audio.
• Wyłączenie zasilania jednostki głównej spowoduje automatyczne przełączenie w tryb DVD Audio.
Ustawienia trybu działania głośników
Sygnały wyjściowe i emitowane z głośników częstotliwości będą ustawione automatycznie odpowiednio do konfiguracji poszczególnych głośników i
tego czy mają być włączone, czy nie.
Do zarejestrowania tego odtwarzacza z żądanym formatem video on demand DivX (R) należy użyć kodu rejestracyjnego. Więcej informacji na ten
temat na stronie www.divx.com/vod.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
Wciśnij przycisk MENU w trybiezatrzymania.
3
W trybie ustawień głośników <Speaker setup> wciśnij ponownie ENTER.
4
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień dźwiękowych <Audio> i następnie wciśnij
ENTER.
USTAWIENIA
Rejestracja DivX (R)
Wciśnij przycisk ▲,▼,◄,► przejść do ustawień żądanego głośnika i wciśnij ENTER.
„ Dla głośnika centralnego i tylnych kolumn głośnikowych tryb zmienia się naprzemian MAŁY ; BRAK za
każdym wciśnięciem przycisku.
„ Dla przednich kolumn glośnikowych ustawiony jest tryb MAŁY.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• SMALL : Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz używać głośnika.
• NONE : Wybierz ten tryb, jeżeli nie chcesz używać głośnika.
• W zależności od ustawień PRO LOGIC i STEREO mogą się różnić ustawienia
poszczególnych głośników (patrz strona 54).
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
48
49
Ustawienia (Ciąg dalszy)
PL
Ustawienia czasu opóźnienia
Ustawienia sygnału testowego
Jeżeli głośniki nie mogą być umieszczone w tej samej odległości od pozycji słuchania, można wyregulować czas opóźnienia sygnałów dźwiękowych
emitowanych z głośnika centralnegoi głośników tylnych.
MOVE
ENTER
RETURN
1
Naciśnij przycisk MENU, przy otwartej tacy dysku.
2
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Audio> i wciśnij przycisk ENTER.
3
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień czasu opóźnienia <DELAY TIME> i wciśnij przycisk
ENTER.
EXIT
4
5
Użyj funkcji sygnału testowego do sprawdzenia podłączenia głośników.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Wciśnij przycisk ▲,▼,◄,► aby przejść do żądanego głośnika i następnie wciśnij przycisk
ENTER.
RETURN
ENTER
EXIT
2
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień dźwiękowych <Audio> i następnie wciśnij
ENTER.
3
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień sygnału testowego <TEST TONE> i następnie
„
Wciśnij przycisk ◄,► aby ustawić czas opóźnienia.
(LS i RS) między 00 a 15 ms.
ENTER
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
wciśnij ENTER.
„ Można ustawić czas opóźnienia dla głośnika centralnego (C) między 00a 05 ms, zaś dla głośników tylnych
MOVE
1
EXIT
Sygnał testowy będzie wysyłany do poszczególnych głośników w następującej kolejności Lewy
(L) Centralny (C) Prawy (R) Prawy Tylny (RS) Lewy Tylny (LS) Subwoofer
(SW).
Jeżeli w tym czasie ponownie wciśniesz przycisk ENTER, emisja sygnału testowego zakończy
się.
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Ustawienia czasu opóźnienia głośnika
Idealna pozycja
GŁOŚNIKA CENTRALNEGO
USTAWIENIA
Kiedy jest odtwarzany dźwięk 5.1-kanałowy, można cieszyć się najlepszym brzmieniem, jeżeli odległości pomiędzy wszystkimi głośnikami są takie
same. Ponieważ dźwięk dochodzi do miejsca słuchania o różnym czasie z powodu różnego umiejscowienia głośników, można regulować tę różnicę
dodając efekt opóźnienia emisji dźwięku głośnika centralnego i głośników surround.
Ustawienia GŁOŚNIKA CENTRALNEGO
Jeżeli odległość Dc jest równa lub większa ododległości Df na rysunku, ustaw tryb
opóźnienia na 0ms. W innym wypadku zmień ustawienie stosując wskazówki w tabeli.
Odległość pomiędzy Df i Dc 0.00 m 0.34 m 0.68 m 1.02 m 1.36 m 1.70 m
Czas opóźnienia
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Ustawianie Głośników TYLNYCH (SURROUND)
Jeżeli odległość Df jest równa odległości Ds narysunku, ustaw czas opóźnienia na 0ms.
W innym wypadku zmień ustawienia według wskazań tabeli.
Idealna pozycja
GŁOŚNIKA
SURROUND
Pożądane jest rozstawienie głośników wewnątrz tego okręgu
Df: Odległość od GŁOŚNIKÓW PRZEDNICH
Dc: Odległość od GŁOŚNIKA CENTRALNEGO
Ds: Odległość od GŁOŚNIKÓW TYLNYCH
50
Odległość pomiędzy Df i Ds
Czas opóźnienia
0.00 m 1.02 m 2.04 m 3.06 m 4.08 m 5.10 m
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• Przy włączonym trybie
(Dolby Pro Logic II), czas
opóźnienia może być inny dla każdego trybu.
• Przy włączony trybie AC3 i DTS czas opóźnienia wynosi
pomiędzy 00 a 15 milisekund.
• Kanał głośnika centralnego może być ustawiany wyłącznie
podczas odtwarzania płyt 5.1-kanałowych.
51
Ustawienia (Ciąg dalszy)
Ustawienia dźwięku
Ustawienia Kompresji Zakresu Dynamiki (DRC)
Można regulować balans i poziom każdego z głośników.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
PL
1
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
2
Wciśnij ▼ aby przejść do ustawień dźwiękowych <Audio> i wciśnij ENTER.
3
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do edycji dźwięku <SOUND EDIT> i wciśnij ENTER.
4
Wciśnij przyciski ▲,▼ aby wybrać żądaną pozycję menu.
Wciśnij przyciski ◄,► aby wyregulować ustawienia.
Funkcja służy do zrównoważenia zakresu pomiędzy najgłośniejszymi i najcichszymi dźwiękami. Funkcji tej można używać do odtwarzania
dźwiękuDolby Digital podczas oglądania filmów w nocy, przy niskim poziomie głośności.
MOVE
ENTER
EXIT
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
1
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
2
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień dźwiękowych <Audio> i następnie wciśnij
ENTER.
3
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do edycji dźwięku <DRC> i następnie wciśnij przycisk
ENTER.
4
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
Ręczna regulacja głośności głośnika i balansu poprzez przycisk SOUND EDIT (EDYCJA DŹWIĘKU).
RETURN
Po naciśnięciu przycisku kursora ▲ efekt jest silniejszy, a po naciśnięciu przycisku ▼
efekt jest słabszy.
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
EXIT
Ustawienia synchronizacji AV SYNC
Jeżeli urządzenie to jest podłączone do cyfrowego telewizora, obraz może być opóźniony w stosunku do dźwięku. W takim wypadku wyreguluj czas
opóźnienia dźwięku by dopasować go do obrazu.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.
2
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień dźwiękowych <Audio> i następnie wciśnij
ENTER.
3
Wciśnij przycisk ▼ abyprzejść do synchronizacji <AV-SYNC> i następnie przycisk przycisk
ENTER.
4
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać żądany czas opóźnienia funkcji AV-SYNC i następnie wciśnij
ENTER.
USTAWIENIA
Wciśnij przycisk SOUND EDIT i następnie wciśnij przycisk ◄,►.
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wyregulować DRC.
„
„ Można ustawić czas opóźnienia dźwięku względem obrazu pomiędzy 0 i 300 milisekund.
Ustaw ten czas by uzyskać najlepszą synchronizację obrazu i dźwięku.
Regulacja balansu głośników Przednich/ Tylnych
• Można wybrać wartości pomiędzy 0 a –6 i wyłączyć kontrolę balansu (OFF).
• Głośność zmniejsza się im bliżej wartości –6.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Regulacja poziomu mocy głośnika Centralnego/ Tylnych/ Subwoofera
• Poziom głośności może być regulowany w krokach od +6dB do –6dB.
• Dźwięk jest silniejszy im bliżej wartości +6dB i słabszy im bliżej wartości -6dB.
52
53
Ustawienia (Ciąg dalszy)
PL
Tryb Dolby Pro Logic II
Efekt Dolby Pro Logic II
Można wybrać żądany tryb dźwięku Dolby Pro Logic II.
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie Dolby Pro Logic MUSIC.
Wciśnij przycisk
PL II MODE.
„ Za każdym wciśnięciem przycisku tryb zmienia się w następujący sposób.
1
Wciśnij przycisk
2
Wciśnij przycisk
PL II EFFECT aby wybrać tryb <P> (PANORAMA) i wciśnij ◄,►
abywybrać ustawienie efektu.
PL IIMODE, aby wybrać tryb <MUSIC>.
„ Można wybrać jedną z możliwości 0 lub 1.
„ Ten tryb rozszerza przednią przestrzeń dźwięku stereo, obejmując głośniki surround i wytwarzając efekt
<owijania> dźwięku.
3
Wciśnij przycisk
PL II EFFECT aby wybrać tryb <C> (C-WIDTH) i wciśnij przyciski
◄,► aby wybrać ustawienie efektu.
„ Można wybrać wartość pomiędzy 0 a 7.
„ Ustawia szerokość obrazu środkowego dźwięku. Im wyższe ustawienie, tym mniej dźwięku emituje głośnik
centralny.
4
PRO LOGIC II
Wciśnij przycisk
PL II EFFECT aby wybrać tryb <D> (DIMENS) i wciśnij ◄,►
abywybrać ustawienie efektu.
„ Można wybrać pomiędzy 0 a 6.
• CINEMA : Dodaje realizmu ścieżce dźwiękowej filmu.
„ Rosnąco reguluje pole dźwięku (DSP) od przodu lub od tyłu.
• PRO LOGIC : DZapewnia realistyczny efekt wielokanałowy, podczas używania pięciu, jak i tylko dwóch przednich: prawego i lewego.
• MATRIX : Słuchanie 5.1-kanałowego dźwięku surround.
STEREO : Tryb ten należy wybrać do słuchania dźwięku tylko z lewego i prawego głośnika przedniego oraz
subwoofera.
USTAWIENIA
• MUSIC : Podczas słuchania muzyki można słuchać efektów dźwiękowych jak podczas odbioru na żywo.
• Podczas odtwarzania płyty DVD z dźwiękiem zakodowanym w dwóch lub więcej kanałach,
automatycznie wybierany jest tryb wielokanałowy i przycisk
(Dolby Pro Logic) nie będzie
działał.
• Podczas używania trybu Pro Logic II podłącz zewnętrzne źródło sygnału do gniazd wejściowych jack
AUDIO INPUT (lewego i prawego) odtwarzacza. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenie tylko do
jednego z wejść, nie będzie możliwe słuchanie 5.1-kanałowego dźwięku surround.
54
55
Ustawienia automatycznej kalibracji dźwięku
PL
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie do odtwarzania DVD/CD.
Automatyczna kalibracja dźwięku
Poprzez ustawienie funkcji automatycznej kalibracji dźwięku, zaraz po przeniesieniu lub instalacji urządzenia, następuje automatyczne rozpoznanie
urządzenia i odległości pomiędzy głośnikami, poziomów pomiędzy kanałami i charakterystyk częstotliwości w celu utworzenia pola dźwięku
5.1-kanałowego, zoptymalizowanego dla miejsca słuchania.
1
Podłącz mikrofon automatycznej kalibracji dźwięku do złącza wejścia automatycznej
kalibracji dźwięku subwoofera.
2
3
Ustaw mikrofon automatycznej kalibracji dźwięku w pozycji słuchającego.
* Następujące obrazy służą wyłącznie jako ilustracje, a wygląd przedstawionego
na nich produktu, może w rzeczywistości się różnić o produktu rzeczywistego.
Naciśnij przyciski głośności na module głównym w celu wykonania regulacji, zgodnie z
zamieszczonymi poniżej uwagami.
„ Jeśli odległość pomiędzy słuchającym, a głośnikiem przekracza 5 m : Ustaw głośność modułu głównego na
ponad 25.
„ Jeśli odległość pomiędzy słuchającym, a głośnikiem wynosi 3 do 5 m : Ustaw głośność modułu głównego na
wartość do 25.
„ Jeśli odległość pomiędzy słuchającym, a głośnikiem wynosi mniej niż 3 m : Ustaw głośność modułu
głównego na wartość na wartość do 15.
4
Naciśnij przycisk ASC.
„ Aby utworzyć optymalne 5.1 kanałowe pole dźwięku, należy dokonać wyborów w następującej kolejności :
L C R SR SL SW
Na wyjście podawany jest sygnał.
„ Ustawienia automatycznej kalibracji dźwięku trwają około 2 minut.
5
˜
`
¿ł·º–
Po wyświetleniu na wyświetlaczu komunikatu <REMOVE MIC (ODŁĄCZ MIKROFON)>,
odłącz mikrofon automatycznej kalibracji dźwięku.
Aby anulować ustawienia automatycznej kalibracji dźwięku, naciśnij przycisk ASC.
„ Nastąpi zatrzymanie generowania sygnału, na wyświetlaczu pojawi się komunikat <CANCEL ASC (ANULUJ
ASC)>, a po nim <REMOVE MIC (ODŁĄCZ MIKROFON)> i ustawienia zostaną anulowane.
Aby słuchać w trybie automatycznej kalibracji dźwięku, naciśnij przycisk ASC.
L: Głośnik przedni (L) R: Głośnik przedni (R)
C: Głośnik centralny SW: Subwoofer
SL: Głośnik tylny (L) SR: Głośnik tylny (R)
„ Na wyświetlaczu można wybrać pomiędzy ASC ON i ASC OFF.
„ Po wybraniu <ASC ON>, zostanie wyemitowany dźwięk w trybie automatycznej kalibracji dźwięku.
Wyświetlany jest wynik dla każdego
głośnika.
Po wybraniu <ASC OFF>, zostanie wyemitowany dźwięk w trybie ustawień, na ekranie ustawień audio.
Włączenie/wyłączenie dźwięku logo
Po włączeniu zasilania, po odczytaniu dysku, urządzenie generuje dźwięk logo w celu powiadomienia o optymalizowaniu urządzenia do odtwarzania.
• Po zakupieniu urządzenia lub przy pierwszym zainicjowaniu jego działania, naciśnięcie przycisku Auto Sound Calibration, bez podłączania mikrofonu
automatycznej kalibracji dźwięku, spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu komunikatu <PLEASE SET ASC FUNCTION> (USTAW FUNKCJĘ ASC).
• Ponieważ podczas wykonywania ustawień automatycznej kalibracji dźwięku, poziom głośności sygnału jest stały, nie można regulować głośności
przyciskami sterowania głośnością.
• Po odłączeniu mikrofonu podczas automatycznej kalibracji dźwięku, ustawienia zostaną anulowane.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ASC.
„ Na wyświetlaczu pokaże się <S.LOGO ON> lub <S.LOGO OFF>.
2
Naciśnij krótko przycisk ASC.
„ Po każdym naciśnięciu przycisku, wybór przełącza się pomiędzy <S.LOGO ON> i <S.LOGO OFF>.
„ Po wybraniu <S.LOGO ON>, po włączeniu zasilania i zakończeniu odczytywania dysku będzie generowany
dźwięk logo. Po wybraniu <S.LOGO OFF>, dźwięk logo nie będzie generowany.
RÓŻNE
56
57
Tryb Live Surround
PL
Super 5.1
Funkcja Virtual Headphone
2-kanałowe źródło dźwięku, takie jak CD i programy radiowe, można odtworzyć w 5.1-kanałowym dźwięku surround.
Użyj słuchawek (3.5 ) (niedostarczone) dla zwiększenia przyjemności słuchania. Słuchawki umożliwiają słuchanie dynamicznych efektów
dźwiękowych, podobnych do 5.1 kanałowego dźwięku surround, podczas korzystania z konwencjonalnych słuchawek stereo.
Naciśnij przycisk SUPER5.1
„ Po każdym naciśnięciu przycisku, wybór przełącza się pomiędzy <SUPER 5.1> i <BYPASS>.
„ Wybierz <SUPER 5.1>, aby odtworzyć dźwięk 2-kanałowy w 5.1 kanałach.
1
Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek.
„ Słuchawki można kupić w większości sklepów z elektroniką.
Muzyka
Po naciśnięciu przycisku MUSIC podczas słuchania 2-kanałowego źródła dźwięku, zostanie od odtworzony w postaci 4.1-kanałowego dźwięku surround, umożliwiając odbiór dynamicznego dźwięku z odczuwaniem jego obecności.
Naciśnij przycisk MUSIC.
2
„ Za każdym naciśnięciem przycisku, wybór zmienia się na :
CONCERT1
CONCERT2
JAZZ
CATHEDRAL
BYPASS
Naciśnij przycisk V-H/P.
„ Po każdym naciśnięciu przycisku, wybór przełącza się pomiędzy <V-H/P ON> i <V-H/P OFF>.
• V-H/P ON : Wybierz, aby korzystać z 5.1-kanałowego dźwięku surround, który zapewnia odczucie obecności na
boisku do baseballa lub na sali koncertowej.
• V-H/P OFF : Wybierz, aby słuchać standardowego, 2-kanałowego dźwięku stereo.
• Podczas korzystania ze słuchawek, nie należy słuchać muzyki przy ekstremalnie wysokim poziomie
głośności. Wydłużone słuchanie przy wysokim poziomie głośności, może doprowadzić do trwałego
uszkodzenia słuchu.
Film
Do filmów można wybierać spośród 4 różnych pól dźwięku.
Naciśnij przycisk MOVIE.
„ Za każdym naciśnięciem przycisku, wybór zmienia się na :
VIRTUAL 9.1
EX-MOVIE
CINEMA
SPORTS
BYPASS
VIRTUAL 9.1 (WIRTUALNE 9.1): Zapewnia słuchaczom efekt dźwięku surround, symulujący dźwięk 9.1 kanałowy
kina domowego.
58
RÓŻNE
• Po włożeniu dysku DVD nagranego w formacie 2-kanałowym lub wielokanałowym i naciśnięciu przycisku SUPER 5.1, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat <THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE (TA FUNKCJA STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO ŹRÓDŁA 2 KANAŁOWEGO)> i funkcja
nie zadziała.
• Ta funkcja nie działa z dyskami SACD lub DVD-AUDIO.
• Wyjścia 5.1 kanałowe, są dostępne wyłącznie w trybie VIRTUAL 9.1 (WIRTUALNE 9.1) lub EX-MOVIE (EKS-FILM).
59
Słuchanie audycji radiowych
Pilot zdalnego sterowania
1
2
Wciśnij przycisk TUNER i wybierz zakres FM.
Dostrój żądanąstację radiową.
„
„
„
Strojenie automatyczne 1 : Po wciśnięciu przycisku #,$ wybrana jest zaprogramowana stacja.
Strojenie automatyczne 2 : Wciśnij i przytrzymaj .,, aby automatycznie wyszukać
nadające stacje radiowe.
Strojenie ręczne : Krótko wciśnij .,, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać
częstotliwość.
Jednostka główna
1
2
Wciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać żądany zakres częstotliwości radiowych FM.
Wybierz stację radiową.
„
„
„
Strojenie automatyczne 1 : Wciśnij STOP () aby wybrać <PRESET> i
następniewciśnij #,$ aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.
Strojenie automatyczne 2 : Wciśnij STOP () aby wybrać <MANUAL> i wciśnij i
przytrzymaj #,$ aby automatycznie przeszukać zakres częstotliwości radiowych.
Strojenie ręczne : Wciśnij STOP () aby wybrać <MANUAL> i krótko wciśnij #,$
aby dostroić wyższą lub niższą częstotliwość radiową.
O nadawaniu RDS
Używanie RDS (Radio Data System [System danych radiowych]) do odbioru stacji FM
RDS umożliwia wysyłanie przez stacje radiowe, razem z normalnymi sygnałami programu dodatkowego sygnału. Na przykład, stacje wysyłają nazwy
stacji, a także informacje o typie nadawanych programów, jak na przykład sport lub muzyka, itd.
Po dostrojeniu do stacji FM z usługą RDS, na wyświetlaczu świeci się wskaźnik RDS.
Opis funkcji RDS
• PTY (Program Type [Typ programu]) : Wyświetla typ aktualnie nadawanego programu
• PS NAME (Program Service Name [Nazwa usługi programu]) : Wskazuje nazwę stacji nadawczej i składa
się z 8 znaków.
• RT (Radio Text [Tekst radiowy]) : Dekoduje tekst nadawany przez stację (jeśli jest nadawany) i składa się
z maksymalnie 64 znaków.
• CT (Clock Time [Czas zegarowy]) : Dekoduje zegar czasu rzeczywistego z częstotliwości FM. Niektóre
stacje mogą nie nadawać informacji PTY, RT lub CT, dlatego czasami mogą się one nie wyświetlać.
• TA (Traffic Announcement [Informacje drogowe]) : Miganie tego symbolu oznacza nadawanie informacji o
ruchu drogowym.
• RDS może nie działać prawidłowo, jeśli dostrojona stacja nie nadaje prawidłowo sygnału RDS lub gdy
sygnał jest zbyt słaby.
Wciśnij przycisk MO/ST, aby wybrać tryb dźwięku Mono/Stereo.
„ Za każdym wciśnięciem przycisku dźwięk przełącza się pomiędzy <STEREO> i <MONO>.
„ W regionach słabej jakości sygnału wybierz MONO, aby uzyskać czysty, niezakłócony sygnał.
Programowanie stacji radiowych
1
2
Wciśnij .,, aby wybrać <89.10>.
3
Wciśnij przycisk TUNER MEMORY.
4
Aby wyświetlać sygnały RDS
Wysyłane przez stację sygnały RDS są wyświetlane na wyświetlaczu.
Przykład : Programowanie w pamięci stacji FM 89.10.
Wciśnij przycisk TUNER i wybierz zakres FM.
„ Miga wskazanie <01> na
wyświetlaczu.
Wciśnij #,$ aby wybrać numer zaprogramowanej stacji radiowej.
Naciśnij RDS DISPLAY (WYŚWIETLAJ RDS) podczas słuchania stacji FM.
„ Po każdym naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu pokazywane są kolejno następujące informacje :
• PS (Program Service [Usługa programu]) : Podczas wyszukiwania, pokazuje się <PS>, po czym następuje
wyświetlenie nazw stacji. Gdy sygnał nie jest wysyłany, wyświetla się <NO PS (BRAK PS)>.
• RT (Radio Text [Tekst radiowy]) : Podczas wyszukiwania, pokazuje się <RT>, po czym następuje wyświetlenie
wysyłanych przez stację komunikatów tekstowych. Gdy sygnał nie jest wysyłany, wyświetla się <NO RT (BRAK
RT)>.
• Frequency (Częstotliwość) : Częstotliwość stacji (usługa bez RDS)
Ponownie wciśnijprzycisk TUNER MEMORY.
„ Naciśnij przycisk TUNER MEMORY (PAMIĘĆ TUNERA) zanim z wyświetlacza zniknie komunikat <number>.
6
„ Po zniknięciu z wyświetlacza komunikatu <number>, stacja zostanie zapisana w pamięci.
Aby zaprogramować inne stacje powtórz operacje czynności 2 do 5.
Aby dostroić zaprogramowaną stację radiową, wciśnij przycisk #,$ na pilocie zdalnego
sterowania, aby wybrać kanał.
Informacje o znakach wyświetlanych na wyświetlaczu
Gdy wyświetlacz pokazuje sygnały PS lub RT, wykorzystywane są następujace znaki.
RÓŻNE
„ Możesz wybrać między 1 a 15.
5
PL
„ Okno wyświetlacza nie rozróżnia dużych i małych liter i zawsze wykorzystuje duże litery.
„ W oknie wyświetlacza nie są pokazywane litery z akcentem, “A,” na przykład, może oznaczać literę “A” z akcen-
tem, takie jak “A, Â, Ä, Á, A oraz A.”
• Po natychmiastowym zakończeniu wyszukiwania, “PS” oraz “RT” nie pokazują się na wyświetlaczu.
• Ten system kina domowego nie odbiera zakresu AM częstotliwości radiowych.
60
61
O nadawaniu RDS (Ciąg dalszy)
Wygodne funkcje
Wskazanie PTY (Program Type [Typ programu]) i funkcja PTY-SEARCH (PTY-SZUKAJ)
Funkcja timera uśpienia
Jedną z korzyści usługi RDS jest to, że można zlokalizować określony rodzaj programu z wstępnie ustawionych kanałów, poprzez określenie kodów PTY.
Aby wyszukać program z użyciem kodów PTY
3
Naciśnij ponownie PTY SEARCH (PTY SZUKAJ), gdy na ekranie nadal wyświetlany jest
kod PTY wybrany w poprzedniej czynności.
Wyświetlacz
Typ programu
Wiadomości obejmują ogłoszone opinie i relacje
FINANCE
(FINANSE)
Finanse
AFFAIRS
(AKTUALNOŚCI)
Kilka tematów, takich jak sprawy bieżące, dokumenty,
dyskusje i analizy.
CHILDREN
(DZIECI)
Programy dla dzieci
INFO
(INFORMACJE)
Informacje obejmujące miary i wagi, doniesienia i prognozy, sprawy interesujące klienta, informacje medyczne, itd.
SOCIAL A
(SPRAWY
SPOŁECZNE)
Sprawy społczene
Sporty
Edukacja
DRAMA (DRAMAT)
Seriale radiowe, itd.
Kultura narodowa lub lokalna włącznie z probematyką
religijną, socjologią, językami, teatrem, itd.
Natural science and technology
(Nauki przyrodnicze i techniczne)
VARIED
(RÓŻNE)
Inne-przemówienia, programy rozrywkowe (quizy, gry),
wywiady, przedstawienia komediowe i satyryczne, itd.
Muzyka pop
ROCK M
Muzyka rockowa
M.O.R.M
Muzyka współczesna określana jako „łatwa”.
LIGHT M
(LEKKA M)
Lekka muzyka klasyczna – Muzyka klasyczna i instrumentalna oraz chóralna
CLASSICS
(KLASYKA)
Ciężka muzyka klasyczna-muzyka orkiestrowa,
symfoniczna, muzyka kameralna i operowa
OTHER M (INNA M)
WEATHER
(POGODA)
Inna muzyka - Jazz, muzyka country R&B
Pogoda
Aby zatwierdzić ustawienie timera wyłączania urządzenia, wciśnij przycisk SLEEP.
„ Na ekranie wyświetlony zostanie czas pozostający do wyłączenia systemu kina domowego.
Aby wyłączyć timer wyłączenia urządzenia, wciskaj przycisk SLEEP do pojawienia się
wskazania OFF na wyświetlaczu.
RELIGION
(RELIGIA)
PHONE IN
(PROGRAMY Z
TELEFONOWANIEM)
TRAVEL
(PODRÓŻE)
LEISURE
(CZAS WOLNY)
Programy z telefonowaniem
„ Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę jasności wyświetlacza frontowego.
Funkcja wyciszenia dźwięku (Mute)
Jest to użyteczna funkcja podczas odpwiadania na dzwonek do drzwi lub odbierania telefonu.
Podróże
Wciśnij przycisk MUTE.
Czas wolny
Muzyka jazzowa
COUNTRY
Muzyka Country
Muzyka narodowa
OLDIES
(STARE UTWORY)
Stare utwory
FOLK M
(MUZYKA
FOLKOWA)
Muzyka folkowa
DOCUMENT
(DOKUMENT)
Wciśnij przycisk DIMMER.
Religia
JAZZ
NATION M
(MUZYKA
NARODOWA)
Regulacja jasności wyświetlacza
„ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie <MUTE>.
„ Aby przywrócić dźwięk, naciśnij ponownie przycisk.
RÓŻNE
SCIENCE
(NAUKA)
POP M
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
Jasność wyświetlacza modułu głównego, można regulować, aby nie przeszkadzał w oglądaniu filmu.
NEWS
(WIADOMOŚCI)
CULTURE
(KULTURA)
62
Typ programu
EDUCATE
(EDUKACJA)
Za każdym naciśnięciem przycisku, ustawiony wstępnie czas zmienia się następująco :
„ Na wyświetlaczu podane są kody PTY opisane po prawej.
wybranej stacji i wykonuje dostrojenie do stacji.
SPORT
„
„ Ponowne wciśnięcie przycisku zmienia ustawionyuprzednio czas wyłączenia urządzenia.
Naciśnij PTY SEARCH (PTY SZUKAJ) podczas słuchania stacji FM.
Naciśnij PTY- lub PTY+ , aż do wyświetlenia na wyświetlaczu wymaganego kodu PTY.
„ Moduł centralny wyszukuje 15 wstępnie ustawionych stacji FM, zatrzymuje wyszukiwanie po znalezieniu
Wyświetlacz
Można ustawić godzinę, o której odtwarzacz DVD wyłączy się automatycznie.
Wciśnij przycisk SLEEP.
Przed rozpoczęciem, zapamiętaj...
• Funkcja PTY Search (Szukaj PTY) stosuje się wyłącznie do wstępnie ustawionych stacji.
• Aby w dowolnym czasie procesu zatrzymać szukanie, naciśnij w czasie szukania PTY SEARCH (PTY SZUKAJ).
• Następujące czynności objęte są limitem czasu. Po anulowaniu ustawienia przed zakończeniem,
rozpocznij ponownie od czynności 1.
• Po naciśnięciu przycisków podstawowego pilota zdalnego sterowania należy sprawdzić, czy została wybrana stacja FM.
1
2
PL
Film dokumentalny
63
Sterowanie telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania
PL
Podczas sterowania telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania
1
Wciśnij przycisk TV, aby wybrać tryb telewizora.
2
ciśnij przycisk POWER aby włączyćtelewizor.
3
Przy wciśniętym przycisku POWER, wprowadź kod odpowiadający marce posiadanego
telewizora.
„
4
Jeżeli do marki posiadanego telewizora pasuje więcej niż jeden kod, wprowadzaj
jednorazowo tylko jeden z nich, aby ustalić, który z nich pasuje.
Nr
Marka
Kod
Nr
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
Kod
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
46
Nikei
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
47
Onking
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
48
Onwa
03
6
Brocsonic
59, 60
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7
Candle
18
50
Penney
18
8
Cetronic
03
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9
Citizen
03, 18, 25
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Przykład : Kod dla telewizora marki Samsung.
10
Cinema
97
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
Przy wciśniętym przycisku POWER, za pomocą przycisków numerycznych wprowadź kod
00, 15, 16, 17 i 40.
11
Classic
03
54
Portland
15, 18, 59
12
Concerto
18
55
Proton
40
13
Contec
46
56
Quasar
06, 66, 67
Wyłączenie telewizora oznacza zakończenie ustawienia.
14
Coronado
15
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
„ Można użyć do tego przycisków ZASILANIE TV, VOLUME, CHANNEL, i przycisków
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16
Croslex
62
59
Realistic
03, 19
17
Crown
03
60
Sampo
40
18
Curtis Mates
59, 61, 63
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
63
Scott
03, 40, 60, 61
numerycznych (0~9).
• Pilot zdalnego sterowania może nie działać przy sterowaniu telewizorami niektórych marek.Niektóre
operacje również mogą być niedostępne w zależności od marki posiadanego telewizora.
• Jeżeli nie zmienisz kodu sterowania pilotem zdalnego sterowania na kod posiadanego telewizora, pilot
będzie domyślnie aktywny dla telewizora Samsung.
21
Daytron
40
64
Sears
15, 18, 19
22
Dynasty
03
65
Sharp
15, 57, 64
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
24
Fisher
19, 65
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
25
Funai
03
68
Soundesign
03, 40
26
Futuretech
03
69
Spectricon
01
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
70
SSS
18
28
Hall Mark
40
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
72
Symphonic
61, 95, 96
30
Inkel
45
73
Tatung
06
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
74
Techwood
18
32
JVC
70
75
Teknika
03, 15, 18, 25
33
KTV
59, 61, 87, 88
76
TMK
18, 40
34
KEC
03, 15, 40
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
35
KMC
15
78
Vidtech
18
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
79
Videch
59, 60, 69
37
Luxman
18
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
81
Yamaha
18
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
82
York
40
40
Marantz
40, 54
83
Yupiteru
03
41
Matsui
54
84
Zenith
58, 79
42
MGA
18, 40
85
Zonda
01
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
86
Dongyang
03, 54
RÓŻNE
64
Lista kodów różnych marek telewizorów
65
Rozwiązywanie problemów
PL
Sprawdź zawartość poniższej tabeli, jeżeli napotkasz problemy z obsługą niniejszego urządzenia. Jeżeli napotkany problem jest opisany w niniejszej
tabeli lub jeżeli instrukcje go nie rozwiązują, wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilania i skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem
serwisowym Samsung.
Problem
Nie można wysunąć dysku.
Sprawdzenie/ Rozwiązanie
Problem
•
•
Płyta obraca się, ale nie
wyświetla się obraz.
Niska jakość i drgania obrazu.
Sprawdzenie/ Rozwiązanie
•
•
•
•
Czy telewizor jest włączony?
Czy kable video są właściwie podłączone?
Czy na płycie znajdują się zabrudzenia lub czy płyta nie jest uszkodzona?
Płyta DVD może nie być odtwarzana z powodu słabej jakości jej produkcji.
• Czy przewód zasilania jest właściwie podłączony do gniazda zasilania
• Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.
Nie działają funkcje języka audio i
wyświetlanych napisów.
• Audio language and subtitles will not work for DVDs not containing them. And depending on
the disc, they may work differently.
• Sprawdź numer kodu regionalnego płyty DVD. Płyty DVD zakupione za granicą mogą nie być
Płyta nie jest odtwarzana.
Odtwarzanie nie rozpoczyna
się natychmiast po wciśnięciu
przycisku Odtwarzanie/ Pauza.
odtwarzane.
• Odtwarzacz nie odtwarza płyt CD-ROM, DVD-ROM.
• Sprawdź czy ustawiony poziom dostępu jest prawidłowy.
• Sprawdź czy na płycie nie znajdują się zadrapania lub deformacje
• Wytrzyj płytę do czysta.
• Nie słychać dźwięku podczas odtwarzania w trybie ze zwiększoną szybkością, zmniejszoną
Nie słychać dźwięku.
szybkością i odtwarzania poklatkowego.
• Czy głośniki są właściwie podłączone?
Czy ustawienia głośników zostały prawidłowo dostosowane?
• Czy płyta nie jest poważnie uszkodzona?
Po wyborze funkcji Menu nie
wyświetla się ekran menu.
• Czy odtwarzana płyta zawiera Menu?
• Płyty DVD w formacie 16:9 można odtwarzać w trybie 16:9 lub 4:3 LETTER BOX lub try-
Aspect ratio cannot be changed.
• Nie działa moduł główny
(Przykład : Zasilanie zanika lub
słychać dziwny hałas.)
• Odtwarzacz DVD nie działa
normalnie.
bie 4:3 PAN SCAN ; ale DVD zakodowane jako 4:3 można odtwarzać wyłącznie jako 4:3.
Przeczytaj opis płyt na opakowaniu i wybierz odpowiednią funkcję.
• Wyłącz zasilanie i przytrzymaj przycisk STOP (ZATRZYMAJ) () modułu głównego na dłużej
niż 5 sekund.
Używanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych ustawień.
Nie należy używać tej funkcji, dopóki nie jest to konieczne.
• Podczas odtwarzania CD i słuchania radia, dźwięk wydobywa siętylko z głośników przednich
Dźwięk wydobywa się z tylko kilku
głośników, a nie z wszystkich
sześciu.
(L/R). Wybierz <PRO LOGIC II> wciskając przycisk 2 PL II (Dolby Pro Logic II) na pilocie
zdalnego sterowania aby uruchomić wszystkie sześć głośników.
• Upewnij się, że nagrany dźwięk na płycie DVD jest 5.1-kanałowy.
• Jeżeli wybierzesz tryb pracy NONE (wyłączone) głośników C, SLi SR w ustawieniach dźwięku
w ekranie ustawień, dźwięk niebędzie emitowany z głośników centralnego, tylnego lewego i
prawego. Ustaw opcję SMALL dla tych głośników (C, SL i SR).
Zapomniane zostało hasło do
blokady poziomu dostępu.
• Gdy na ekranie modułu głównego pokaże się komunikat “NO DISC (BRAK DYSKU)”,
przytrzymaj przycisk STOP (ZATRZYMAJ) () modułu głównego na dłużej niż 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie <INITIALIZE> i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.
• Wciśnij przycisk ZASILANIE.
Funkcja kasowania RESET usuwa wszystkie ustawienia. Nie należy jej używać, dopóki to nie jest
konieczne.
• Czy na odtwarzanej płycie znajduje się oznaczenie <Dolby Digital5.1CH>?
Nie działa pilot zdalnego
sterowania.
66
Dźwięk jest odtwarzany w trybie Digital 5.1CH wyłącznie wtedy, gdy w taki sposób jest
nagrany na płycie.
• Czy ustawienia języka ścieżki dźwiękowej są prawidłowo ustawione na DOLBY DIGITAL 5.1CH w menu ekranowym ustawień?
• Czy pilot zdalnego sterowania jest używany pod odpowiednim kątem i z właściwej odległości
od urządzenia?
• Czy baterie pilota są zużyte?
• Czy został prawidłowo wybrany tryb pracy pilota zdalnego sterowania (TV/DVD)?
Brak odbioru stacji radiowych.
Nie słychać dźwięku podczas
słuchania audio z telewizora
poprzez moduł główny.
• Czy antena została prawidłowo podłączona?
• Jeżeli sygnał wejściowy jest za słaby, zainstaluj zewnętrzną antenę FM w rejonie o dobrej
jakości sygnału.
RÓŻNE
Nie jest wytwarzany 5.1-kanałowy
dźwięk surround Dolby Digital.
• Po naciśnięciu przycisku wysuwania, w czasie słuchania audio telewizora poprzez funkcje
D.IN1, D.IN2, AUX, włączane są funkcje DVD i zatrzymywane jest odtwarzanie audio
telewizora.
67
Ostrzeżenia dotyczące używania i przechowywania płyt
Małe zadrapania na płycie mogą powodować spadek jakości dźwięku i obrazu i powodować przerwy w odtwarzaniu. Należy więc szczególnie chronić
płyty przed zadrapaniem.
Chwytanie płyt
Nie dotykaj odtwarzanej strony płyty.
Płytę trzymaj za krawędzie tak, że na powierzchni nie pozostaną odciski palców.
Nie naklejaj na płytę papieru lub taśmy klejącej.
Przechowywanie płyt
Nie wystawiaj płyt nadziałanie
promieni słonecznych
Przechowuj w chłodnym, przewiewnym Trzymaj płyty w czystych pudełkach
miejscu
ochronnych.Ustawiaj je pionowo.
• Nie pozwalaj na zabrudzenie płyt.
• Nie wkładaj do odtwarzacza popękanych płyt lub płyt z zadrapaniami.
Trzymanie i przechowywanie płyt
Po zabrudzeniu płyty odciskami palców lub w inny sposób, umyj ją delikatnym detergentem
rozpuszczonym w wodzie i wytrzyj delikatną ściereczką.
„ W czasie czyszczenia wykonuj ściereczką ruchy od środka na zewnątrz powierzchni płyty.
68
PL
Wprowadź właściwy kod dla wykonania ustawień początkowych <Disc Audio>, <Disc Subtitle> i/lub <Disc Menu> (Patrz strona 44).
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedis
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswan
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Lingala
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
RÓŻNE
• Kondensacja wilgoci może pojawić się w sytuacji, gdy ciepłe powietrze zetknie się z zimnymi
częściami wewnątrz odtwarzacza. Jeśli wewnątrz urządzenia wytworzy się wilgoć, odtwarzacz może
nie działać prawidłowo. W takim przypadku, wyjmij płytę i pozostaw odtwarzacz włączony na 1 lub 2
godziny.
Lista kodów językowych
69
Produkty obsługujące funkcję USB Host
Pamięci USB Flash
Aparaty cyfrowe
Produkt
Producent
Typ
Produkt
Producent
Typ
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Produkt
Producent
Typ
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Pentax
Digital Camera
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
Przenośne dyski twarde USB
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Produkt
Producent
Typ
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
110W
Waga
5 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
521 x 320 x 178 mm
Zakres temperatur pracy
+5°C~+35 °C
Zakres wilgotności pracy
10% ~ 75%
Czułość użytkowa
10dB
Stosunek sygnał/szum
60dB
Zniekształcenia
0,5%
Composite Video
1,0Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
Y : 1,0Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
Component Video
WZMACNIACZ
Impedancja : 85~115Ω
Wyjście głośników przednich
167W x 2(3Ω)
Wyjście głośnika centralnego
167W (3Ω)
Wyjście głośników tylnych
167W x 2(3Ω)
Wyjście subwoofera
165W(3Ω)
Zakres częstotliwości
20Hz~20KHz
Stosunek sygnał/szum
70dB
Separacja kanałów
60dB
Czułość wejścia
(AUX)500mV
Speaker system
GŁOŚNIKI
Pr : 0,70Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
Pb : 0,70Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
System 5,1-głośnikowy
Głośnik Przedni/ Centralny/ Tylny
Subwoofer
Impedance
3Ω (DCR 3,4Ω)
3Ω (DCR 3,4Ω)
Frequency range
100Hz~20kHz
45Hz~150Hz
Output sound pressure level
84dB/W/M
86dB/W/M
Rated input
167W
165W
Maximum input
334W
330W
Dimensions (W x H x D)
Weights
Sora PDR-T30
Dimage Xt
WYJŚCIE
VIDEO
Odtwarzacze MP3
Coolpix4300
Optio-S50
TUNER FM
Pobór mocy
HDMI
Coolpix 2200
Optio 33LF
OGÓLNE
PL
Przedni/tylny
340 x 1320 x 340 mm
Centralny
550 x 137 x 85 mm
Przedni/tylny
6,28 kg
Centralny
2,22 kg
270 x 420 x 489 mm
15,8 kg
RÓŻNE
70
Dane techniczne
71
Kontakt z SAMSUNG WORLD WIDE (OGÓLNOŚWIATOWA SIEĆ SAMSUNG)
Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące produktów Samsung należy skontaktować się z punktem
obsługi klienta SAMSUNG.
Region
Kraj
Punkt obsługi klienta
Strona sieci web
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement