Samsung HT-X710 Instrukcja obsługi

Samsung HT-X710 Instrukcja obsługi
HT-X710
Cyfrowy System
Kina Domowego
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy
zarejestrować produkt pod adresem
www.samsung.com/global/register
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 1
2008-04-18 �� 3:49:39
funkcje
Odtwarzanie wielu typów płyt
To urządzenie umożliwia odtwarzanie różnych typów płyt, m.in. DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD,
DivX, CD-R/RW i DVD±R/RW.
Zgodność z formatem DVD-Audio
Przekonaj się o wyjątkowo wysokiej jakości dźwięku w formacie DVD-Audio. Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy 24
bitowy/192 kHz pozwala na uzyskanie dźwięku o wyjątkowej jakości w zakresie dynamiki, rozdzielczości niskopoziomowej i
szczegółów o wysokiej częstotliwości.
Obsługa gniazd USB Host
Można podłączyć i odtwarzać pliki z zewnętrznych urządzeń magazynujących USB, np. odtwarzaczy MP3, pamięci
flash itp. przy użyciu funkcji USB HOST kina domowego.
Funkcja wygaszacza ekranu TV
Jeśli moduł główny pozostanie w trybie zatrzymania przez 3 minuty, na ekranie telewizora wyświetli się logo
Samsung.
Model HT-X710 automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii po 20 minutach w trybie wygaszacza ekranu.
Funkcja oszczędzania energii
Model HT-X710 automatycznie wyłącza się po 20 minutach w trybie zatrzymania.
Dostosowywanie ekranu telewizora
Urządzenie HT-X710 umożliwia wybór ulubionego obrazu podczas odtwarzania JPEG lub DVD i ustawienie
wybranego obrazu jako tapety.
HDMI
HDMI umożliwia równoczesne przesyłanie sygnału obrazu i dźwięku DVD i oferuje bardziej wyraźny obraz.
Funkcja AV SYNC
Gdy odtwarzacz jest podłączony do cyfrowego telewizora, obraz wideo może wydawać się opóźniony w stosunku do
dźwięku. Aby skompensować tę różnicę, użytkownik może w celu synchronizacji z obrazem wideo dostosować czas
opóźnienia sygnału audio.
Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ to funkcja, które może zostać wykorzystana do sterowania modułem głównym za pośrednictwem pilota zdalnego
sterowania telewizora Samsung poprzez podłączenie kina domowego do telewizora SAMSUNG kablem HDMI. (Funkcja ta
jest dostępna wyłącznie w telewizorach SAMSUNG z obsługą Anynet+.)
Funkcja Bluetooth
Korzystanie z urządzenia Bluetooth zapewnia czerpanie przyjemności z muzyki o wysokiej jakości dźwięku stereo i to bez przewodów!
CO ZOSTAŁO DOSTARCZONE
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej:
Kabel wideo
Antena FM
Kabel HDMI
Instrukcja
użytkownika
Pilot
/ Baterie (rozmiar
AAA)
Wspornik ścienny/śruby
mocujące (2EA)
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 2
2008-04-18 �� 3:49:40
POL
informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY. WEWNĄTRZ
NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE
POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.
NIE OTWIERAĆ
Ten symbol oznacza, że wewnątrz
urządzenia występuje wysokie napięcie
elektryczne, które może spowodować
porażenie elektryczne lub obrażenia ciała.
Ten symbol oznacza obecność ważnych
instrukcji towarzyszących produktowi.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Niniejszy odtwarzacz płyt kompaktowych został zakwalifikowany jako produkt LASEROWY KLASY 1.
Stosowanie elementów sterowania, regulacji czy wykonywanie
procedur innych niż wymienione poniżej może spowodować porażenie
elektryczne.
OSTRZEŻENIE: NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE.
PO OTWARCIU I USUNIĘCIU
ZABEZPIECZEŃ NALEŻY UNIKAĆ
EKSPOZYCJI NA PROMIEŃ LASERA.
PRZESTROGA: Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia
na działanie deszczu i wilgoci.
UWAGA: A
BY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
•N
iniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwytać za wtyczkę.
UWAGA
•U
rządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie płynu, nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych cieczą np.
wazonów.
•W
tyczka sieci zasilającej stosowana jest jako urządzenie rozłączające, dlatego powinna być łatwo dostępna przez cały czas.
Obecność tego symbolu na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że po zużyciu, nie powinien
być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na zdrowie z powodu
niekontrolowanego pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i
poddanie recyklingowi w celu promocji ponownego wykorzystywania materiałów.
Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi
władzami, aby zapoznać się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w
sposób bezpieczny dla środowiska.
Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić
warunki umowy zakupu.
Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami firmy.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 3
2008-04-18 �� 3:49:40
informacje dotyczące bezpieczeństwa
śRODKI OSTROżNOśCI
Sprawdź, czy parametry zasilania prądem zmiennym w instalacji domowej zgadzają się z parametrami podanymi na naklejce identyfikacyjnej z tyłu odtwarzacza. Zainstaluj odtwarzacz poziomo, na odpowiedniej podstawie (meble), przy zachowaniu wystarczającej
ilości miejsca na wentylację (7,5~10 cm). Sprawdź, czy nie są zasłonięte szczeliny wentylacyjne. Na odtwarzaczu nie należy kłaść
żadnych przedmiotów. Nie należy ustawiać odtwarzacza na wzmacniaczach lub innym sprzęcie ponieważ mogą one być gorące.
Przed przeniesieniem odtwarzacza należy sprawdzić, czy jest pusty otwór wkładania dysku. Ten odtwarzacz jest przeznaczony do
ciągłego używania. Przełączanie odtwarzacza DVD do trybu oczekiwania nie powoduje odłączenia zasilania prądem elektrycznym.
Aby całkowicie odłączyć odtwarzacz od zasilania szczególnie wtedy, gdy długo nie będzie używany, należy wyjąć główną wtyczkę
z gniazdka ściennego.
W czasie burz z wyładowaniami należy wyjąć wtyczkę
zasilania z gniazda. Skoki napięcia wywołane
błyskawicami mogą uszkodzić urządzenie.
Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to powodować jego przegrzanie i niewłaściwe działanie.
Chroń urządzenie przed wilgocią (np. wazony z wodą) i
nadmierną temperaturą (np. w kominku) lub sprzętem
wytwarzającym silne pola magnetyczne lub elektryczne
(np. głośniki...). Kabel zasilający należy odłączyć, jeżeli
tylko wystąpi nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
Odtwarzacz nie jest przeznaczony do zastosowań
przemysłowych. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie
do prywatnego użytku. Jeżeli odtwarzacz lub płyty będą
przechowywane w miejscu o niskiej temperaturze może
wystąpić kondensacja wilgoci. Podczas przewożenia
odtwarzacza zimą odczekaj około 2 godzin, aż ogrzeje
się do temperatury pokojowej zanim rozpoczniesz jego
używanie.
Baterie używane w niniejszym produkcie zawierają
związki chemiczne szkodliwe dla środowiska.
Nie wyrzucaj ich do ogólnego pojemnika na śmieci.
4
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 4
2008-04-18 �� 3:49:42
POL
spis treści
funkcje
2
Co zostało dostarczone
informacje dotyczące
bezpieczeństwa
3
4
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
pierwsze kroki
7
8
8
8
9
Przed przeczytaniem Instrukcji obsługi
Odtwarzane płyty
Nie nalezy używać następujących typów płyt!
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Typy i charakterystyka płyt
2
3
7
opis
10
12
pilot
złącza
16
przed rozpoczęciem używania
kina domowego
24
odtwarzanie
25
10 Panel przedni
11 Panel tylny
12 Opis pilota
14 Konfiguracja pilota
16
18
20
21
Podłączanie głośników
Podłączanie urządzenia do telewizora
Funkcja HDMI
Podłączenie audio z komponentów
zewnętrznych
23 Podłączanie anteny FM
24 Przed rozpoczęciem używania kina
domowego
25
26
27
28
30
38
40
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD
Odtwarzanie plików JPEG
Odtwarzanie płyt DivX
Używanie funkcji Playback
Korzystanie z urządzenia BLUETOOTH
Odtwarzanie plików za pomocą funkcji USB
Host
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 5
2008-04-18 �� 3:49:42
spis treści
konfiguracja systemu
42
radio
48
wygodne funkcje
49
rozwiązywanie problemów
52
lista kodów językowych
54
produkty obsługujące
funkcję USB Host
55
56
dodatek
42 Ustawienie języka
43 Ustawienia typu ekranu TV
44 Ustawienia kontroli rodzicielskiej (Poziomy
dostępu)
44 Ustawianie hasła
45 Ustawianie tapety
45 Wybór jednego z 3 ustawień tapety
46 Tryb odtwarzania DVD
46 Ustawienia kompresji zakresu dynamiki (DRC)
47 Ustawienia synchronizacji AV SYNC
47 Ustawienie HDMI Audio
47 Ustawienia dźwięku
48 Słuchanie audycji radiowych
48 Programowanie stacji radiowych
49
49
49
49
50
51
51
Funkcja wyciszenia dźwięku (Mute)
Funkcja timera uśpienia
Regulacja jasności wyświetlacza
V-SOUND (Wirtualny dźwięk)
Przycisk V-H/P (Wirtualne słuchawki)
S.VOL (Inteligentna regulacja głośności)
P.BASS/Zmiana jakości dźwięku
52 Rozwiązywanie problemów
54 Lista kodów językowych
55 Aparaty cyfrowe
55 Pamięci USB Flash
55 Odtwarzacze MP3
56 Ostrzeżenia dotyczące używania i
przechowywania płyt
57 Dane techniczne
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 6
2008-04-18 �� 3:49:42
POL
pierwsze kroki
Przed przeczytaniem Instrukcji obsługi
Przed przeczytaniem instrukcji obsługi należy zapoznać się z następującą terminologią.
Ikony używane w instrukcji
Termin
Definicja
d
DVD
Dotyczy funkcji dysków DVD lub DVD-R/DVD-RW, które można nagrywać i
finalizować w trybie Video.
CD
Dotyczy funkcji dysków CD z danymi (CD-R lub CD-RW).
MP3
Dotyczy to funkcji dostępnych na dyskach CD-R/-RW.
JPEG
Dotyczy to funkcji dostępnych na dyskach CD-R/-RW.
DivX
Dotyczy to funkcji dostępnych na dyskach MPEG4.
(DVD±R/RW, CD-R lub CD-RW)
OSTRZEŻENIE
Dotyczy przypadku, gdy funkcja nie działa lub usunięte zostały ustawienia.
Uwaga
Oznacza wskazówki lub instrukcje pomagające korzystać z danej funkcji.
B
A
G
D
M
M
` W tym podręczniku instrukcje oznaczone symbolem „DVD (
DVD
● pierwsze kroki
Ikona
)” dotyczą dysków
DVD-VIDEO, DVD-AUDIO oraz DVD-R/-RW nagranych w trybie Video, a następnie
zakończonych.
Miejsca, w których wspomniano o określonym typie DVD, są oznaczone osobno.
` Jeśli dyski DVD-R/-RW nie zostały nagrane prawidłowo w formacie DVD Video, nie można
ich odtworzyć.
Korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi
1) Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z Zasadami bezpieczeństwa.
(Patrz strony 3~4)
2) W razie problemów należy posłużyć się instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów.
(Patrz strony 52~53)
Prawa autorskie
©2008 Samsung Electronics Co., Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Zabronione jest powielanie lub kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi lub
jej części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 7
2008-04-18 �� 3:49:42
pierwsze kroki
DVD (Digital Versatile Disc) oferuje fantastyczny dźwięk i obraz dzięki brzmieniu dźwięku Dolby Digital
i technologii kompresji MPEG-2. Można teraz korzystać w domu z realistycznych efektów dostępnych w
salach kinowych i koncertowych.
1
~ 6
Odtwarzacze DVD i płyty są oznaczane według podziału na regiony. Te regionalne kody
odtwarzacza i płyty muszą do siebie pasować by można było odtwarzać płytę. Jeżeli nie będą pasować,
płyta nie będzie odtwarzana. Numer regionu dla niniejszego odtwarzacza znajduje się z tyłu obudowy
odtwarzacza. (Ten odtwarzacz DVD może odtwarzać wyłącznie płyty z takimi samymi numerami regionu).
Odtwarzane płyty
Typ dysku
Znak (logo)
Nagrywane sygnały
Rozmiar płyty
12 cm
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Maks. czas odtwarzania
Około 240 min (jednostronna)
Około 480 min (dwustronna)
Około 80 min (jednostronna)
Około 160 min (dwustronna)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
12 cm
—
8 cm
—
Nie nalezy używać następujących typów płyt!
~ W tym odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM i DVD-RAM.
Próba odtworzenia takich płyt, spowoduje wyświetlenie na ekranie telewizora informacji „WRONG DISC FORMAT”
(błędny format płyty).
~ Płyty zakupione poza granicami kraju mogą nie być odtwarzane w niniejszym odtwarzaczu.
Próba odtworzenia takich płyt, spowoduje wyświetlenie na ekranie telewizora informacji „CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE”.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
~W
iele płyt DVD jest zakodowanych dla zabezpieczenia przed skopiowaniem. Z tego właśnie powodu powinno się
podłączać odtwarzacz tylko do telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu powoduje
zakłócenia obrazu w czasie odtwarzania zabezpieczanych płyt.
~ Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą pewne rozwiązania opatentowane w
USA oraz podlegające innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision
Corporation i innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi być
autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego
i innych ograniczonych zastosowań, o ile autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Odtwarzanie
wsteczne i deasemblacja są zabronione.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 8
2008-04-18 �� 3:49:43
POL
Typy i charakterystyka płyt
Niniejszy produkt nie obsługuje plików Secure (DRM) Media.
❖ Płyty CD-R
❖ Płyty MP3 CD-R
~ Mogą być odtwarzane wyłącznie płyty CD-R z plikami MP3 nagrane w formacie ISO 9660 lub Joliet.
~ Nazwy plików MP3 powinny się składać z 8 lub mniej znaków i nie powinny zawierać pustych miejsc lub
znaków specjalnych (./=+).
~ Należy używać płyt nagranych z szykością kompresji/dekompresji danych większą od 128 kb/s.
~ Odtwarzane mogą być jedynie pliki z rozszerzeniem „mp3” i „MP3”.
~ Mogą być odtwarzane tylko płyty wielosesyjne nagrane w sposób ciągły.
Jeżeli na płycie znajdują się puste miejsca, odtwarzanie zakończy się na takim miejscu.
~ Jeżeli płyta nie została zamknięta, na rozpoczęcie odtwarzania trzeba będzie zaczekać dłużej i nie wszystkie
nagrane pliki będą odtwarzane.
~ Podczas odtwarzania plików nagranych w formacie VBR (Zmienna szybkość odczytu), np. plików
zakodowanych jednocześnie z małą i dużą szybkością odczytu (np. 32kb/s ~320 kb/s), podczas odtwarzania
dźwięk może być pomijany.
~ Z płyty CD można odtworzyć maksymalnie 500 ścieżek.
~ Z płyty CD można odtworzyć maksymalnie 300 folderów.
● pierwsze kroki
~ W zależności od urządzenia nagrywającego płytę (nagrywarka CD lub komputer PC) i stanu płyty niektóre płyty
nie mogą być odtwarzane.
~ Używaj płyt CD-R 650MB/74 minutowych.
Nie należy używać płyt CD-R 700MB/80 min, ponieważ mogą one nie zostać odtworzone.
~ Niektóre płyty CD-RW (do ponownego zapisywania), mogą nie być odtwarzane.
~ W całości można odtwarzać tylko prawidłowo „zamknięte” płyty CD-R.
Jeżeli sesja została zamknięta, ale płyta pozostała otwarta możliwe, że nie da się jej odtworzyć w całości.
❖ Płyty JPEG CD-R
~ Mogą być odtwarzane tylko pliki z rozszerzeniem „jpg”.
~ Jeżeli płyta nie została zamknięta, na rozpoczęcie odtwarzania trzeba będzie zaczekać dłużej i nie wszystkie
nagrane pliki będą odtwarzane.
~ Mogą być odtwarzane wyłącznie płyty CD-R zawierające pliki JPEG nagrane w formacie ISO 9660 lub Joliet.
~ Nazwy plików JPEG powinny się składać z 8 lub mniej znaków i nie powinna zawierać pustych miejsc i znaków
specjalnych (./=+).
~ Mogą być odtwarzane tylko płyty wielosesyjne nagrane w sposób ciągły.
Jeżeli na płycie znajdują się puste miejsca, odtwarzanie zakończy się na takim miejscu.
~ Na pojedynczej płycie CD może być można zapisać do 9999 zdjęć.
~ Podczas odtwarzania płyt Kodak/Fuji Picture CD można oglądać tylko pliki JPEG z folderu ze zdjęciami.
~ Rozpoczęcie odtwarzania płyt ze zdjęciami innych niż Kodak/Fuji CD może trwać nieco dłużej lub odtwarzanie
może nie nastąpić w ogóle.
❖ Płyty DVD±R/RW, CD-R/RW w formacie DivX
~ Ponieważ niniejszy produkt oferuje oferuje wyłącznie formaty kodowania autoryzowane przez DivX Networks,
Inc., pliki DivX tworzone przez użytkownika mogą nie być odtwarzane.
~ Nie są obsługiwane aktualizacje oprogramowania dla niekompatybilnych formatów.
(Przykład : QPEL, GMC, rozdzielczość wyższa niż 800 x 600 pikseli.)
~ Fragmenty o wysokiej szybkości odtwarzania (frame rate) mogą nie być odtwarzane podczas odtwarzania
plików DivX.
~ Bardziej szczegółowe informacje na temat formatów autoryzowanych przez DivX Networks, Inc. znajdują się na
stronie „www.divxnetworks.net”.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 9
2008-04-18 �� 3:49:43
opis
PANEL PRZEDNI
8
9
10
11
7
PRZYCISK POWER ( )
PRZYCISK ODTWARZANIE/
PAUZA ( )
PRZYCISK FUNCTION
PRZYCISK STROJENIE W
GÓRĘ I PRZESKAKIWANIE ( )
10
GNIAZDO SŁUCHAWEK
PRZYCISK STROJENIE W DÓŁ
I PRZESKAKIWANIE ( )]
Regulacja głośności
11
PORT USB
PRZYCISK STOP (T)
TACA NA PŁYTY
GNIAZDO AUX IN1
10
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 10
2008-04-18 �� 3:49:45
POL
PANEL TYLNY
1
4 ● OPIS
ZŁĄCZA WYJŚCIOWE GŁOŚNIKÓW
Podłącz głośniki prawy i lewy oraz subwoofer.
GNIAZDA WYJŚCIA WIDEO COMPONENT
Podłącz telewizor z wyjściami wideo component do tych gniazd.
ZŁĄCZA AUX IN 2
Podłącz do 2-kanałowego wyjścia analogowego w urządzeniu
zewnętrznym (takim jak magnetowid)
GNIAZDO WYJŚCIA VIDEO
Podłącz wtyczki wejścia video telewizora (VIDEO IN) do gniazda VIDEO OUT.
CYFROWE WEJŚCIE OPTYCZNE DLA URZĄDZENIA
ZEWNĘTRZNEGO
Użyj tego złącza do podłączenia sprzętu wyposażonego w wyjście
cyfrowe.
ZŁĄCZE KONCENTRYCZNE FM 75 Ω
Podłącz antenę FM.
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
Wentylator zawsze obraca się, gdy zasilanie jest włączone. Podczas
instalacji produktu należy zapewnić przynajmniej 10 cm wolnej
przestrzeni ze wszystkich stron wentylatora.
GNIAZDO WYJŚCIA HDMI
Za pomocą kabla HDMI podłącz złącze wyjścia HDMI do złącza wejścia
HDMI w telewizorze, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
11
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 11
2008-04-18 �� 3:49:48
pilot
OPIS PILOTA
1
2
3
17
18
19
4
5
6
7
20
21
22
8
23
9
24
25
26
27
10
28
11
29
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
12
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 12
2008-04-18 �� 3:49:49
18
Przycisk TV/VIDEO
2
Przycisk TV
19
Przycisk EJECT
3
Przycisk POWER
20
Przycisk CANCEL
4
Przyciski numeryczne (0~9)
21
Przycisk PAUSE
5
Przycisk REMAIN
6
Przycisk STEP
7
22
Przycisk PLAY
Przycisk STOP
Przyciski SEARCH
Przełączanie zaprogramowanych stacji
radiowych/ pomijania dla CD
23
Przycisk strojenia TUNING/CH
8
Przyciski regulacji głośności VOLUME
24
Przycisk MUTE
9
Przycisk MENU
25
Przycisk RETURN
10
Przycisk AUDIO
26
Przyciski Cursor/ENTER
11
Przycisk TUNER MEMORY, SD
(Standard Definition)/HD(High
Definition)
27
Przycisk SUBTITLE
28
Przycisk EXIT
12
Przycisk LOGO
29
Przycisk INFO
13
V-SOUND (Wirtualny dźwięk),
Przycisk V-H/P (Wirtualne słuchawki)
30
Przycisk REPEAT
14
31
Przycisk SOUND EDIT
Przycisk AUDIO UPSCALE/P.BASS
15
32
Przycisk ZOOM
Przycisk SLEEP
16
33
Przycisk DIMMER
Przycisk SLOW, MO/ST
34
Przycisk S.VOL
DVD
DVD
DVD
17
Przycisk DVD
Przycisk TUNER
Przycisk AUX
● pilot
Przycisk ODBIORNIK DVD
POL
1
Przycisk PORt
Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
1. Zdejmij pokrywę baterii w
kierunku strzałki.
M
2. W
łóż dwie baterie 1.5V typu AAA zwracając
uwagę na właściwą biegunowość (+ i – ).
3. Zamknij pokrywę
przedziału baterii.
Postępuj zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami, aby uniknąć wycieku lub popękania
baterii:
`
`
`
`
Baterie należy wkładać do pilota dopasowując ich biegunowość (+) do (+) i (–) do (–).
Używaj właściwego typu baterii. Baterie wyglądające podobnie mogą się różnić napięciem.
Należy zawsze wymieniać obydwie baterie.
Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury lub płomieni.
13
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 13
2008-04-18 �� 3:49:51
pilot
KONFIGURACJA PILOTA
Ten pilot umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami w telewizorze.
Podczas sterowania telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania
1. Wciśnij przycisk TV, aby wybrać tryb telewizora.
2. Wciśnij przycisk POwER, aby włączyć telewizor.
3. Przy wciśniętym przycisku POwER, wprowadź kod
odpowiadający marce posiadanego telewizora.
~ Jeżeli do marki telewizora pasuje więcej niż jeden kod,
wprowadzaj je po kolei, aby ustalić, który z nich pasuje.
Przykład: Kod dla telewizora marki Samsung.
Przytrzymując naciśnięty przycisk POwER użyj przycisków
numerycznych, aby wprowadzić 00, 15, 16, 17 lub 40.
4. Wyłączenie telewizora oznacza zakończenie ustawiania.
~ Można użyć do tego przycisków POWER TV, VOLUME, CHANNEL i przycisków numerycznych
(0~9).
M
` Pilot zdalnego sterowania może nie działać przy sterowaniu telewizorami niektórych marek.
Niektóre operacje również mogą być niedostępne w zależności od marki posiadanego telewizora.
` Jeżeli nie zmienisz kodu sterowania pilotem zdalnego sterowania na kod posiadanego telewizora, pilot będzie
domyślnie aktywny dla telewizora Samsung.
Zasięg działania pilota zdalnego sterowania
Pilota można używać maksymalnie z odległości około 7 metrów
(23 stóp) w linii prostej. Można go również używać w odchyleniu poziomym
do 30° w stosunku do czujnika pilota.
14
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 14
2008-04-18 �� 3:49:51
Nr
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kod
Nr
Marka
POL
Lista kodów różnych marek telewizorów
Kod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Theater
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● pilot
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 15
2008-04-18 �� 3:49:52
złącza
W tej części opisano różne metody podłączania systemu cyfrowego kina domowego do komponentów
zewnętrznych. Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy upewnić się, że wyłączone zostało
zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
Podłączanie głośników
L
SW
R
2,5 do 3 razy wielkosc ekranu telewizora
Ustawienie systemu cyfrowego kina domowego
Odtwarzacz należy umieścić na podstawie lub na półce albo pod podstawą telewizora.
Wybieranie pozycji do słuchania
Pozycja słuchania w stosunku do telewizora powinna znajdować się w odległości około 2,5 do 3 razy
przewyższającej rozmiar ekranu telewizora.
Przykład: Dla telewizorów 32" 2~2,4m (6~8 stóp)
Dla telewizorów 55" 3,5~4m (11~13 stóp)
Głośniki przednie ei
Głośniki te należy ustawić przed słuchającym, skierowane do siebie (około 45°) w kierunku
słuchającego.
Głośniki należy ustawić w taki sposób, aby ich część wysokotonowa znajdowała się na wysokości uszu.
Przednią część głośników frontowych należy wyrównać z przednią częścią głośnika centralnego lub
trochę ją wysunąć przed głośnik centralny.
Subwoofer g
P ozycja subwoofera nie jest tak ważna. Można go umieścić w dowolnym miejscu.
16
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 16
2008-04-18 �� 3:49:52
POL
Podłączanie głośników
1. Przesuń w dół pokrywę złączy z tyłu głośnika.
2. Wsuń czarny kabel do czarnego (–) terminala i czerwony kabel do
czerwonego terminala (+), następnie zwolnij nacisk na klapkę.
3. Podłącz wtyki podłączenia z tyłu kina domowego.
~ Upewnij się, że kolory złączy połączenia pasują do kolorów
wtyczek.
Czarny
Czerwony
● ZŁąCZA
Głośnik przedni (P)
Głośnik przedni (L)
Subwoofer
` Nie pozwalaj dzieciom na zabawy głośnikami i w ich pobliżu. Mogą się zranić w przypadku upadnięcia głośnika.
` Podczas podłączania kabli głośnikowych zwracaj uwagę na biegunowość (+/-).
` Wyjście subwoofera należy utrzymać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wkładaniu przez dzieci rąk lub
obcych obiektów do kanału (tunela) subwoofera.
` Nie należy zawieszać na ścianie za kanał (tunel).
M
` Po umieszczeniu głośnika w pobliżu telewizora, kolory ekranu mogą być zniekształcone z powodu pola
magnetycznego wytwarzanego przez głośnik. W takim przypadku, głośnik należy ustawić z dala od telewizora.
1
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 17
2008-04-18 �� 3:49:53
złącza
PODŁąCZANIE URZąDZENIA DO TELEwIZORA
Wybierz jedną z trzech metod podłączania do telewizora.
METODA 1
(dostarczona)
METODA 2
METODA 3
(dostarczona)
METODA 1: HDMI
Podłącz dostarczony kabel HDMI do gniazda HDMI OUT (WYJŚCIE HDMI) z tyłu modułu głównego i do
gniazda HDMI IN (WEJŚCIE HDMI) telewizora.
METODA 2: Component Video
Jeśli telewizor jest wyposażony w wejścia Component Video, podłącz kabel component video
(niedostarczony) od gniazd Pr, Pb oraz Y na panelu tylnym modułu głównego do odpowiednich gniazd
telewizora.
METODA 3: Composite Video
Podłącz dostarczony kabel video do gniazda VIDEO OUT (WYJŚCIE VIDEO) z tyłu subwoofera i do
gniazda VIDEO IN (WEJŚCIE VIDEO) telewizora.
M
` Dla wyjścia component, ten produkt działa w trybie skanowania z przeplotem 576i (480i).
` Jeśli do połączenia z telewizora Samsung z modułem głównym wykorzystywany jest kabel HDMI, kinem domowym można
sterować przez pilota zdalnego sterowania telewizora. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w telewizorach SAMSUNG z
obsługą Anynet+ (HDMI-CEC).
` Należy sprawdzić logo '. Jesli na telewizorze znajduje się logo ', to obsługuje on funkcję Anynet+.
1
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 18
2008-04-18 �� 3:49:55
POL
Funkcja automatycznego wykrywania HDMI
Wyjście wideo odtwarzacza zostanie automatycznie zmienione na tryb HDMI po podłączeniu kabla
HDMI przy włączonym zasilaniu.
● złącza
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający cyfrową transmisję danych wideo i audio poprzez jedno złącze.
Za pomocą interfejsu HDMI cyfrowy system kina domowego przesyła cyfrowy sygnał wideo i audio i wyświetla
przejrzysty obraz na telewizorze posiadającym gniazdo wejściowe HDMI.
~ Opis połączenia HDMI
Złącze HDMI — obsługuje cyfrowe dane wideo i audio.
- Przez interfejs HDMI przesyłany jest do telewizora czysty sygnał cyfrowy.
- Jeśli telewizor nie obsługuje protokołu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na ekranie
wyświetlany jest cyfrowy szum.
~ Dlaczego firma Samsung używa interfejsu HDMI?
Analogowe telewizory wymagają analogowego sygnału wideo/audio. Jednak podczas odtwarzania
płyt DVD do telewizora przesyłane są dane cyfrowe. Powoduje to konieczność używania przetwornika
cyfrowo-analogowego (w systemie kina domowego DVD) albo analogowo-cyfrowego (w telewizorze).
Podczas konwersji jakość obrazu ulega pogorszeniu z powodu szumu i utraty sygnału. Technologia
HDMI jest lepsza, ponieważ nie wymaga konwersji cyfrowo-analogowej, a z odtwarzacza do
telewizora wysyłany jest czysty, cyfrowy sygnał.
~ Czym jest HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) to system ochrony przed kopiowaniem zawartości
DVD wysyłanej poprzez interfejs HDMI. Oferuje bezpieczne cyfrowe połączenie pomiędzy źródłem
sygnału wideo (PC, DVD itp.) a urządzeniem wyświetlającym (telewizorem, projektorem itp.).
Zawartość jest szyfrowana w urządzeniu źródłowym w celu uniemożliwienia wykonywania
nieautoryzowanych kopii.
~ Czym jest Anynet+?
Anynet+ to wygodna funkcja umożliwiająca powiązane sterowanie urządzeniem poprzez telewizor
firmy Samsung obsługujący funkcję Anynet+.
- Jeśli telewizor firmy Samsung ma logo n ', to obsługuje funkcję Anynet+.
- Po włączeniu odtwarzacza i włożeniu płyty odtwarzacz rozpocznie jej odtwarzanie, a telewizor
automatycznie przełączy się w tryb HDMI.
- Po włączeniu odtwarzacza z włożoną płytą i naciśnięciu przycisku Play, telewizor natychmiast włączy
się i przełączy w tryb HDMI.
19
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 19
2008-04-18 �� 3:49:56
złącza
FUNKCJA HDMI
wybór rozdzielczości
~ Funkcja niniejsza pozwala użytkownikowi na wybór
rozdzielczości ekranu dla wyjścia HDMI.
~ W trybie zatrzymania wciśnij i przytrzymaj przycisk SD/HD
(Standardowa/ Wysoka jakość) na pilocie zdalnego sterowania.
~ Rozdzielczości dostępne z wyjścia HDMI to 576p(480p), 720p,
1080i/1080p.
~ Rozdzielczość SD (Standardowa jakość) wynosi 576p(480p),a
rozdzielczość HD (Wysoka jakość) wynosi 720p/1080i/1080p.
~ Domyślna wartość dla obrazu wyjściowego HDMI to 576P (480P).
M
` Jeżeli telewizor nie obsługuje skonfigurowanej rozdzielczości, nie
będzie możliwe prawidłowe oglądanie obrazu.
` Gdy podłączony jest telewizor HDMI, nie jest nadawany sygnał
video composite i component.
` Więcej informacji na temat wybierania źródła wejścia video w
telewizorze należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
Co to jest HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Urządzenie to przesyła cyfrowy
sygnał video DVD, bez konwersji
sygnału na analogowy. Można
uzyskać ostrzejsze obrazy cyfrowe
podłączając video do telewizora za
pomocą kabla podłączeniowego
HDMI.
Używanie Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ to funkcja, które może zostać wykorzystana do sterowania
modułem głównym za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania
telewizora Samsung poprzez podłączenie kina domowego do telewizora
SAMSUNG kablem HDMI. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w
telewizorach SAMSUNG z obsługą Anynet+.
1. Podłącz główny moduł kina domowego do telewizora
Samsung kablem HDMI. (Patrz strona 18)
. Ustaw funkcję Anynet+ w telewizorze.
(Dalsze informacje znajdują się w podręczniku telewizora.)
~ Kinem domowym można sterować za pomocą pilota
zdalnego sterowania telewizora. (Dostępne przyciski TV:
,
,
,
, , oraz , , ~ )
Co to jest Anynet+?
Po naciśnięciu przycisku Play
(Odtwarzaj) na pilocie zdalnego
sterowania Samsung można
operować tym modułem, włączać
telewizor lub oglądać film.
THEATER
View
THE
Po wybraniu TV
Ustaw Anynet+ (HDMI-CEC) na On naciskając przycisk Anynet+
na pilocie telewizora.
• Receiver: On: Słuchanie audio poprzez kino domowe.
• Receiver: Off: Słuchanie audio poprzez telewizor.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Enter
Move
Exit
THEATER
Po wybraniu THEATER (KINO DOMOwE)
View
Wybierz ustawienie THEATER to connect i ustaw opcje każdej
poniższej pozycji.
• View TV: Jeśli funkcja Anynet+ (HDMI CEC) jest włączona i
MOVE ENTER
EXIT
wybrano tryb Widok TV, system kina domowego
automatycznie przełączy się w tryb cyfrowy.
• Theater Menu: Można mieć dostęp do menu kina
domowego oraz korzystać z niego.
• Theater Operation: Wyświetlona zostanie informacja o odtwarzaniu dysku poprzez kino domowe.
Można sterować pracą płyty kina domowego i wprowadzać zmiany takie, jak:
tytułu, rozdziału i napisów.
• Receiver: On: Słuchanie audio poprzez kino domowe.
• Receiver: Off: Słuchanie audio poprzez telewizor.
Move
M
0
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 20
THE
Enter
Exit
` Funkcja Theater jest dostępna tylko gdy słuchasz sygnału audio przez zestaw kina domowego z podłączonym
kablem optycznym.
2008-04-18 �� 3:49:58
AUX1: Podłączanie zewnętrznego komponentu/odtwarzacza MP3
POL
Podłączenie audio z komponentów zewnętrznych
Takie komponenty jak odtwarzacz MP3
● złącza
Kabel audio
(niedostarczony)
WYJŚCIE Audio
1. Podłącz wejście AUX IN 1 (Audio) kina domowego do wyjścia audio zewnętrznego komponentu /
odtwarzacza MP3.
. Wciśnij przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać wejście AUX1.
~ Można również do tego celu użyć przycisku FUNCTION na jednostce głównej.
Tryb zmienia się w następujący sposób:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
21
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 21
2008-04-18 �� 3:49:59
złącza
AUX2: Panel tylny
OPTICAL (OPTYCZNY): Panel tylny
Kabel optyczny
(nie dostarczony)
Kabel audio (nie dostarczony)
Jeżeli zewnętrzne analogowe źródło sygnału
posiada tylko jedno wyjście Audio Out,
podłącz jeden: lewy lub prawy.
Zewnętrzne urządzenie analogowe
Zewnętrzne urządzenie cyfrowe
AUX2: Podłączenie zewnętrznego komponentu analogowego
Urządzenia sygnału analogowego, takie jak magnetowidy.
1. Podłącz wejście AUX IN 2 (Audio) kina domowego do wyjścia audio zewnętrzego komponentu
analogowego.
~ Upewnij się, że dopasowane zostały kolory.
. Wciśnij przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać wejście AUX2.
~ Można również użyć przycisku FUNCTION w jednostce głównej.
Tryb przełączany jest w następujący sposób:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Można podłączyć gniazdo wyjścia wideo w magnetowidzie do telewizora i podłączyć gniazda wyjścia audio w
magnetowidzie do tego produktu.
OPTYCZNE: Podłączanie zewnętrznego urządzenia cyfrowego
Urządzenia sygnału cyfrowego, takie jak odbiorniki telewizji kablowej/satelitarnej (Set-Top Box).
1. Połącz wejście Digital Input (OPTICAL) z wyjściem Digital Output cyfrowego zewnętrznego źródła
sygnału.
. Wciśnij przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać wejście DIGITAL IN.
~ Można również użyć przycisku FUNCTION w jednostce głównej.
Tryb przełączany jest w następujący sposób:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 22
2008-04-18 �� 3:50:01
POL
PODŁąCZANIE ANTENY FM
1. Podłącz dostarczoną antenę FM do gniazda FM 75Ω COAXIAL (KONCENTRYCZNE).
. Powoli przesuwaj przewód antenowy aż do znalezienia miejsca o dobrej jakości odbioru sygnału i
umocuj go do ściany lub innej stabilnej powierzchni.
M
● ZŁąCZA
Antena FM
(dostarczona)
` Urządzenie nie odbiera fal radiowych zakresu AM.
wentylator chłodzący
Wentylator chłodzący dostarcza chłodne powietrze do wnętrza urządzenia, aby chronić je przed
przegrzaniem.
Dla bezpieczeństwa dokładnie przestrzegaj poniższych uwag.
~ Upewnij się, że urządzenie znajduje się w dobrze przewietrzanym miejscu. Słaba wentylacja może spowodować
przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
~ Nie blokuj wentylatora chłodzącego i przestrzeni wentylacyjnych lub otworów. (Jeżeli będą zablokowane przez
gazetę lub ubranie itd. gorące powietrze nie będzie miało drogi ujścia, co grozi pożarem.)
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 23
2008-04-18 �� 3:50:02
przed rozpoczęciem używania kina domowego
Pilotem zdalnego sterowania kina domowego DVD można sterować telewizory Samsung.
1. Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania prądem zmiennym.
. Naciśnij przycisk DVD RECEIVER, aby obsługiwać kino
domowe DVD.
. Wciśnij FUNCTION na jednostce głównej lub przycisk DVD na
pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć odtwarzanie płyt
DVD/CD.
4. Wciśnij przycisk TV, aby wybrać tryb TV w pilocie zdalnego
sterowania.
. Wciśnij przycisk POwER, aby włączyć swój telewizor Samsung
tym pilotem.
VIDEO
. Wciśnij przycisk TV/VIDEO, aby wybrać tryb VIDEO telewizora.
wybór formatu video
wciśnij i przytrzymaj wciśnięty Przycisk numeru
7 na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5
sekund przy wyłączonym zasilaniu urządzenia.
~ Domyślnie ustawionym formatem sygnału video jest „PAL”.
~ Na wyświetlaczu pojawią się wskazania „NTSC” lub „PAL”
W tym momencie krótko wciśnij Przycisk numeru 7 by
wybrać spośród „NTSC” i „PAL”.
~ W każdym kraju jest inny system formatu video.
~ Do normalnego odtwarzania format video płyty musi być
taki sam jak format video posiadanego telewizora.
4
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 24
2008-04-18 �� 3:50:03
POL
odtwarzanie
ODTwARZANIE PŁYT
B
● ODTwARZANIE
1. Włóż płytę pionowo do szczeliny wsuwania płyt.
~ Połóż płytę delikatnie na tacy, nadrukiem do góry.
. Zamknij tacę naciskając przycisk PLAY (
).
~ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij STOP (@) podczas odtwarzania.
~ Po pojedynczym naciśnięciu, wyświetlony zostanie komunikat PRESS PLAY, a w pamięci zapisana
zostanie pozycja zatrzymania.
Po naciśnięciu przycisku PLAY ( ) lub przycisku ENTER, odtwarzanie zostanie wznowione od
pozycji zatrzymania. (Ta funkcja działa wyłącznie z dyskami DVD.)
~ Po dwukrotnym naciśnięciu, wyświetlany jest komunikat STOP, a po naciśnięciu przycisku PLAY ( ),
odtwarzanie rozpoczyna się od początku.
Aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk PAUSE ( ) w czasie
odtwarzania.
~ Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk PLAY (
M
).
` Produkt może być używany zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. W przypadku wyboru używania urządzenia w pozycji
pionowej, czy też poziomej, działanie (Poprzedni / Kolejny) przycisku [ lub ] zostanie automatycznie dostosowane do
odpowiedniej pozycji.
` Unikaj pozostawiania odcisków palców na powierzchni płyty przeznaczonej do zapisu.
Może to spowodować nieprawidłowy odczyt danych na płycie.
` Nie należy uruchamiać w odtwarzaczu nagrań pirackich. W przeciwnym razie, naruszy to zalecenia CSS (Content Scrambling
System [System szyfrowania treści]).
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 25
2008-04-18 �� 3:50:03
odtwarzanie
ODTwARZANIE PŁYT MP3/wMA-CD
Odtwarzać można płyty z danymi (CD-R, CD-RW) nagrane w formacie MP3/WMA.
A
1. Włóż płytę MP3/WMA.
~ Pojawi się ekran menu MP3/WMA i rozpocznie się
odtwarzanie płyty.
~ W zależności od płyty MP3/WMA wygląd menu
może się różnić.
~ Pliki MP3-DRM nie są odtwarzane.
. W trybie zatrzymania użyj przycisków ,,, , aby
wybrać album i wciśnij ENTER.
~ Użyj przycisków ,, aby wybrać utwór.
. Aby zmienić album w trybie zatrzymania wciśnij przycisk
,,, i następnie wciśnij przycisk ENTER.
4. Wciśnij przycisk STOP (T), aby zakończyć odtwarzanie.
M
` W zależności od trybu nagrywania, niektóre płyt MP3/WMA-CD nie mogą być odtwarzane.
` Zawartość płyty MP3/WMA-CD różni się w zależności od formatu utworów MP3/WMA-CD
nagranych na płycie.
wyświetlanie ikony pliku na ekranie
~ wciśnij przycisk ,,, w trybie zatrzymania i wybierz żądaną ikonę z górnej części menu.
Ikona pliku muzycznego: Aby odtwarzać wyłącznie pliki muzyczne,
wybierz ikonę
.
Ikona pliku zdjęciowego: Aby odtwarzać wyłącznie pliki zdjęciowe,
wybierz ikonę
.
Ikona pliku filmowego: Aby odtwarzać wyłącznie pliki filmowe,
wybierz ikonę
.
Ikona wszystkich plików: Aby przeglądać wszystkie pliki, wybierz ikonę
.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 26
2008-04-18 �� 3:50:04
POL
ODTwARZANIE PLIKów JPEG
Zdjęcia wykonane za pomocą aparatu cyfrowego lub kamery, lub pliki JPEG z komputera PC mogą być
zapisywane na płytach CD i następnie odtwarzane w tym odtwarzaczu DVD.
G
Funkcja obracania/odbijania zdjęć
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk kursora ,,,.
● ODTwARZANIE
Przycisk
Zdjęcie oryginalne
Przycisk : Obracanie
przeciwne do
wskazówek zegara
Przycisk
: Obracanie w pionie
Przycisk
: Obracanie
w stronę wskazówek zegara
: Obracanie w poziomie
ENTER SELECT
M
` Maksymalna rozdzielczość obsługiwana przez niniejsze urządzenie wynosi 5120 x 3480 (lub 19,0 Mpikseli) dla
standardowych plików JPEG i 2048 x 1536 (lub 3,0 Mpikseli) dla obrazów progresywnych.
` Jeśli plik JPEG jest odtwarzany, gdy rozdzielczość wyjściowa HDMI to 720p/1080i/1080p, następuje
automatyczne przełączenie na tryb 576p/480p.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 27
2008-04-18 �� 3:50:06
odtwarzanie
ODTwARZANIE PŁYT DIVX
Funkcje opisane na tej stronie stosuje się tylko do odtwarzania płyt DivX.
Przenoszenie odtwarzania do przodu/do tyłu
D
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk [,].
~ Wciśnięcie przycisku ] podczas odtwarzania
spowoduje przejście do następnego utworu, jeżeli na
płycie znajdują się więcej niż 2 pliki.
~ Wciśnięcie przycisku [ podczas odtwarzania
spowoduje przejście do poprzedniego utworu, jeżeli na
płycie znajdują się więcej niż 2 pliki.
Odtwarzanie ze zwiększoną szybkością
D
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk (,).
Aby odtwarzać płytę ze zwiększoną szybkością wciśnij i
przytrzymaj przycisk ( lub ).
Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania szybkość odtwarzania zmienia się w
następującej kolejności:
2x  4x  8x  32x  Normal.
Funkcja przesuwania odtwarzania o 5 minut
D
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk ,.
~ Po każdym wciśnięciu  odtwarzanie przechodzi o 5 minut do przodu.
~ Po każdym wciśnięciu  odtwarzanie przechodzi 5 minut do tyłu.
wybór ścieżki dźwiękowej Audio
D
Wciśnij przycisk AUDIO.
~ Jeśli na płycie jest wiele języków audio, można je
przełączać.
~ Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się
pomiędzy AUDIO (1/N, 2/N ...) i .
M`
Wskazanie
wyświetla się, jeżeli na płycie nie znajdują się inne wersje ścieżki dźwiękowej audio.
wyświetlanie napisów
D
Wciśnij przycisk SUBTITLE.
~ Za każdym wciśnięciem wybór przełącza się pomiędzy
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE OFF.
~ Jeżeli na płycie znajduje się tylko jeden plik, zostanie
automatycznie odtworzony.
~ Patrz numer 2 (Funkcja napisów) na następnej stronie,
aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania
z napisów w przypadku płyt DivX.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 28
2008-04-18 �� 3:50:07
D
Jeśli dysk zawiera więcej niż jeden plik z napisami,
domyślne napisy mogą nie pasować do filmu i trzeba
będzie wybrać język napisów, w następujący sposób:
POL
Jeśli dysk zawiera więcej niż jeden plik z napisami
1. W trybie Stop (Zatrzymaj) naciśnij przycisk ,
wybierz na ekranie TV wymagane napisy ( ), a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX jest formatem wdeo opracowanym przez Microsoft i opartym na technologii kompresji MPEG-4,
który oferuje możliwość odtwarzania danych dźwięku i obrazu przez Internet, w czasie rzeczywistym.
MPEG-4 jest używany do nagrywania obrazu, a MP3 do nagrywania dźwięku, więc użytkownicy mogą
oglądać filmy o jakości obrazu i dźwięku zbliżonej do DVD.
● ODTwARZANIE
. Po wybraniu z ekranu TV wymaganego pliku DivX film
będzie odtworzony normalnie.
1. Obsługiwane formaty
Ten produkt obsługuje wyłącznie poniżej wymienione formaty plików multimedialnych.
Jeżeli ani obraz ani dźwięk nie są obsługiwane, mogą pojawić się problemy związane z
uszkodzonym obrazem i brakiem dźwięku.
Obsługiwane formaty wideo
Format
AVI
wMV
Obsługiwane wersje
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Obsługiwane formaty audio
Format
MP3
wMA
AC3
Szybkość przesyłania
bitów
80~384 kbps
56~128 kb/s
128~384 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
44.1 kHz
44.1/48 kHz
~ Format ekranu: Pomimo tego, że domyślna rozdzielczość DivX to 600x480 pikseli (4:3), niniejszy produkt
współpracuje z rozdzielczością do 800x600 pikseli (16:9). Ekran telewizora o rozdzielczości powyżej 800
pikseli nie będzie obsługiwany.
~ Podczas odtwarzania płyty, której częstotliwość próbkowania wynosi więcej niż 48 kHz lub przy szybkości
odczytu powyżej 320 kb/s, może pojawić się drżenie obrazu na ekranie.
. Funkcja Napisy
~ Do prawidłowego używania tej funkcji konieczne jest doświadczenie w ekstrakcji i edycji materiału
wideo.
~ W celu użycia funkcji napisów zapisz plik napisów (*.smi) z tą samą nazwą pliku i w tym samym
folderze co plik DivX (*.avi).
Przykład: Główny
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Do nadawania nazw plikom można użyć do 60 znaków alfanumerycznych lub do 30
wschodnioazjatyckich (2 bajty na znak w języku koreańskim i chińskim).
~ Produkt z oficjalnym certyfikatem DivX®.
~ Odtwarza wszystkie wersje plików wideo DivX® (włącznie z DivX® 6) przy standardowym
odtwarzaniu plików DivX®.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 29
2008-04-18 �� 3:50:07
odtwarzanie
UżYwANIE FUNKCJI PLAYBACK
wyświetlanie informacji o płytach
dBAGD
Na ekranie telewizora można wyświetlać informacje dotyczące
odtwarzanej płyty.
Wciśnij przycisk INFO.
M
` W zależności od płyty wyświetlane mogą być różne informacje
o dysku.
` W zależności od płyty można również wybrać DOLBY DIGITAL
lub PRO LOGIC.
Na ekranie telewizora pojawia się
Jeżeli na ekranie telewizora pojawia się ten symbol po
wciśnięciu przycisku, oznacza to, że wybrana funkcja nie jest
dostępna podczas odtwarzania tej płyty.
Sprawdzenie pozostałego czasu
dBA
Wciśnij przycisk REMAIN.
~ Do sprawdzania całkowitego i pozostałego czasu
odtwarzanego tytułu, tytułu lub rozdziału.
Każde naciśnięcie przycisku Remain
DVD-VIDEO
DVD-AUDIO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
0
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 30
2008-04-18 �� 3:50:08
dBAD
Wciśnij przycisk (,).
~ Po każdym naciśnięciu przycisku podczas odtwarzania
szybkość odtwarzania zmienia się w następujący sposób:
POL
Szybkie odtwarzanie
( 2X  ( 4X  ( 8X  ( 32X   PLAY
M
` Podczas odtwarzania ze zwiększoną prędkością płyty CD lub MP3-CD dźwięk słychać tylko przy prędkości 2x i
nie słychać przy prędkościach 4x, 8x, i 32x.
wolne odtwarzanie
● ODTwARZANIE
) 2X  ) 4X  ) 8X  ) 32X   PLAY
dD
Wciśnij przycisk SLOw
~ Po każdym naciśnięciu przycisku podczas odtwarzania
szybkość odtwarzania zmienia się w następujący sposób:
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8
 PLAY
D
M
*1/2 *1/4 *1/8   PLAY
` Podczas odtwarzania ze zmniejszoną prędkością nie słychać dźwięku.
` Odtwarzanie zwolnione wstecz nie jest dostępne dla w przypadku płyt DivX.
Pomijanie scen/utworów
dA
Wciśnij przycisk [,].
~ Po każdym wciśnięciu przycisku podczas odtwarzania
odtwarzany będzie poprzedni lub następny rozdział, utwór lub
folder (plik).
~ Nie można pomijać rozdziałów w sposób ciągły.
1
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 31
2008-04-18 �� 3:50:09
odtwarzanie
Powtarzanie odtwarzania
dBAGD
Powtarzanie odtwarzania pozwala na powtarzalne odtwarzanie
rozdziału, tytułu, ścieżki (piosenki) lub folderu (pliki MP3).
Wciśnij przycisk REPEAT.
~ Po każdym naciśnięciu przycisku podczas odtwarzania tryb
powtarzania odtwarzania zmienia się w następujący sposób:
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER  REPEAT : TITLE  REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK  REPEAT : GROUP  REPEAT : OFF
B
AGD
REPEAT : TRACK  REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
REPEAT : OFFREPEAT : RANDOM  REPEAT : TRACK  REPEAT : DIR
 REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
CHAPTER: Powtarzalne odtwarzanie wybranego rozdziału.
TITLE: Powtarzalne odtwarzanie wybranego tytułu.
GROUP: Powtarzanie odtwarzania wybranej grupy.
RANDOM: Odtwarzanie utworów w kolejności wybieranej losowo. Ścieżka już odtworzona, może
zostać odtworzona ponownie.
TRACK: Powtarzalne odtwarzanie wybranego utworu.
DIR: Powtarzalne odtwarzanie wszystkich utworów w wybranym folderze.
DISC: Powtarzalne odtwarzanie całej zawartości płyty.
OFF: Wyłączenie funkcji powtarzania odtwarzania.
wybór trybu powtarzania odtwarzania na ekranie informacji o płycie
dB
1. Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
. Wciśnij przycisk , aby przejść do ekranu ( )
POWTARZANIE ODTWARZANIA.
. Wciśnij przycisk , aby wybrać żądany tryb powtarzania
odtwarzania.
~ Aby wybrać inny album i ścieżkę, powtórz opisane
powyżej czynności 2 i 3.
4. Wciśnij przycisk ENTER.
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TRACK  DISC  OFF
M
` Dla dysków DivX, MP3 oraz JPEG na ekranie wyświetlania informacji nie można wybrać Repeat Play (Powtarzaj
odtwarzanie).
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 32
2008-04-18 �� 3:50:10
d
Można powtarzalnie odtwarzać oznaczony fragment płyty DVD.
POL
Odtwarzanie zaznaczonego fragmentu A-B
1. Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
A. Wciśnij przycisk , aby przejść do wskazania
POwTARZANIE ODTwARZANIA ( ).
● ODTwARZANIE
. Wciśnij przycisk, , , aby wybrać A-, a następnie wciśnij
przycisk ENTER na początku zaznaczanego fragmentu.
A -?
~ Po wciśnięciu przycisku ENTER wybrane
miejsce będzie
REPEAT
:
AÐ
zapisane w pamięci urządzenia.
4. Wciśnij przycisk ENTER na końcu zaznaczanego fragmentu.
~ Zaznaczony fragment będzie odtwarzany powtarzająco.
A-B
d Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij przyciski kursora, ,, aby wybrać
M
WYŁ.
TO B REPEAT ON
` Funkcja A-B Repeat (Powtarzaj A-B) nie działa z Adyskami
DivX, MP3 lub JPEG.
Odtwarzanie klatka po klatce
dD
Wciśnij przycisk STEP.
~ Obraz jest odtwarzany klatka po klatce po każdym wciśnięciu
przycisku Step podczas odtwarzania.
M
` Podczas odtwarzania klatka po klatce dźwięk nie jest odtwarzany.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 33
2008-04-18 �� 3:50:12
odtwarzanie
d
Funkcja zmiany kąta widzenia kamery
Funkcja ta pozwala na oglądanie tej samej sceny pod różnymi
kątami widzenia kamery.
1. Wciśnij przycisk INFO.
. Wciśnij przycisk , aby przejść do ekranu ANGLE (
).
. Wciśnij przycisk ,  lub przyciski numeryczne, aby
wybrać żądany kąt widzenia kamery.
~ Za każdym wciśnięciem przycisku kąt widzenia zmienia
się w następujący sposób:
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Funkcja zmiany kąta widzenia kamery działa tylko podczas odtwarzania płyt z nagraniami różnych kątów
widzenia.
d
Funkcja powiększania obrazu Zoom
Funkcja ta pozwala powiększyć określoną część
wyświetlanego obrazu.
1. Wciśnij przycisk ZOOM.
. Wciśnij , , , , aby przejść do wybranego do
powiększenia obszaru ekranu.
. Wciśnij przycisk ENTER.
~ Za każdym wciśnięciem przycisku poziom zoom zmienia
się w następującej kolejności.
ZOOM X 1.5 ZOOM X 2 ZOOM X 3
SELECT ZOOM POSITION
ZOOM OFF
ENTER SELECT
4
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 34
2008-04-18 �� 3:50:14
DVD-AUDIO
Niektóre płyty DVD-Audio mają dodatkowe nagrania, które
wymagają 4-cyfrowego klucza numerycznego zabezpieczającego
dostęp. Sprawdź opakowanie płyty i cyfry klucza.
M
● ODTwARZANIE
Podczas odtwarzania płyty DVD-Audio, która ma nagraną
dodatkową grupę z dodatkami, na ekranie automatycznie pojawia
się ekran wprowadzania klucza numerycznego.
` Po wyjęciu płyty, wyłączeniu zasilania odtwarzacza lub odłączeniu przewodu zasilającego należy ponownie
wprowadzić klucz numeryczny.
Nawigacja na stronach
POL
Grupa Dodatki
DVD-AUDIO
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk .,, na pilocie zdalnego
sterowania.
~ Można wybrać żądany obraz z płyty DVD-Audio z zapisanymi
zdjęciami.
~ Podczas odtwarzania niektórych płyt może nie być możliwe
wybieranie zdjęć.
Funkcja wyboru języka audio
d
1. Naciśnij dwukrotnie przycisk INFO.
. Wciśnij przyciski ,  lub przyciski numeryczne, aby
wybrać żądany język audio.
~ W zależności od liczby dostępnych na płycie DVD wersji
językowych każde naciśnięcie przycisku powoduje
wybranie różnych języków audio (ANGIELSKI,
HISZPAŃSKI, FRANCUSKI itp.).
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Aby włączyć tę funkcję, można także nacisnąć przyciski AUDIO na pilocie.
` W zależności od rodzaju płyty funkcje języka audio mogą być niedostępne.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 35
2008-04-18 �� 3:50:15
odtwarzanie
d
Funkcja wyboru języka napisów
1. Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
. Wciśnij przycisk , aby przejść do ekranu SUBTITLE (
).
. Wciśnij przycisk  lub przyciski numeryczne, aby wybrać
wymagany język napisów.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03 
EN 01/03
M
` Aby włączyć tę funkcję, można także nacisnąć przyciski SUBTITLE na pilocie.
` W zależności od rodzaju płyty funkcje języka napisów mogą być niedostępne.
Bezpośrednie przechodzenie do Sceny/Utworu
dBAG
dB
1. Wciśnij przycisk INFO.
. Wciśnij przyciski ,  lub przyciski numeryczne, aby
wybrać żądany
tytuł/utwór ( ) i następnie wciśnij ENTER.
. Wciśnij przyciski , , aby przejść do ekranu Rozdział (
).
4. Wciśnij przyciski ,  lub przyciski numeryczne, aby wybrać
żądany rozdział i następnie wciśnij przycisk ENTER.
. Wciśnij przyciski , , aby przejść do żądanego wskazania
czasu ( ) .
. Wciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać żądany czas i
następnie wciśnij przycisk ENTER.
AG
Wciśnij przycisku numeryczne.
~ Zostanie odtworzony wybrany plik.
~ Podczas odtwarzania płyty MP3 lub JPEG nie można używać
przycisków ,  do zmiany foldera. Aby zmienić folder, wciśnij
przycisk STOP (T) i następnie wciśnij przycisk , .
M
` Aby bezpośrednio przejść do odtwarzania żądanego tytułu, rozdziału lub utworu, można wcisnąć [, ] na
pilocie zdalnego sterowania.
` W zależności od płyty może nie być możliwe przejście do wybranego tytułu lub czasu odtwarzania.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 36
2008-04-18 �� 3:50:16
Można używać menu płyty do wyboru języka audio, języka
napisów, profilu itp.
POL
d
Używanie menu płyty
Zawartość Menu DVD może się różnić w zależności od płyty.
1. Wciśnij przycisk MENU.
● ODTwARZANIE
. Wciśnij przyciski , , aby przejść do Disc Menu i
następnie wciśnij przycisk ENTER.
~ Jeżeli po wybraniu menu płyty menu nie pojawia się i/lub
nie działa, na ekranie pojawi się
komunikat „This menu is not supported”.
. Wciśnij przycisk , , , , aby wybrać żądaną pozycję
menu.
4. Wciśnij przycisk ENTER.
d Wciśnij przycisk EXIT, aby opuścić ekran menu ustawień.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Wyświetlone menu płyty może różnić się w zależności od płyty.
d
Używanie menu tytułu
Podczas odtwarzania płyt DVD z wieloma tytułami można
oglądać każdy tytuł na płycie.
W zależności od płyty, dostępność tej funkcji może być
zróżnicowana.
1. Wciśnij przycisk MENU.
. Wciśnij przycisk ,, aby przejść do menu tytułu Title
Menu.
. Wciśnij przycisk ENTER.
~ Wyświetlone zostanie menu tytułowe.
d Wciśnij przycisk EXIT, aby opuścić ekran menu ustawień.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Wyświetlone menu płyty może różnić się w zależności od płyty.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 37
2008-04-18 �� 3:50:17
odtwarzanie
Korzystanie z urządzenia BLUETOOTH
Korzystanie z urządzenia Bluetooth zapewnia czerpanie przyjemności z muzyki o wysokiej jakości dźwięku stereo i to bez przewodów!
Czym jest Bluetooth?
Bluetooth jest specyfikacją przemysłową, która opisuje jak urządzenia obsługujące Bluetooth
mogą się łatwo między sobą łączyć korzystając z krótkiego bezprzewodowego połączenia.
• Urządzenie Bluetooth może spowodować zakłócenia lub uszkodzenie, w zależności od warunków używania.
• Jeśli część urządzenia jest w kontakcie z systemem odbioru/transmisji urządzenia Bluetooth lub
Systemem kina domowego.
• Wahania elektryczne spowodowane przez przygniecenie przewodów elektrycznych przez ścianę,
kąt lub partycjonowanie biura.
• Zakłócenia elektryczne z urządzeń o tej samej częstotliwości, włącznie ze sprzętem medycznym,
kuchenką mikrofalową i lokalną siecią bezprzewodową (LAN).
• W przypadku połączenia Systemu kina domowego z urządzeniem Bluetooth odległość pomiędzy urządzeniami
powinna być jak najmniejsza.
• Im większa odległość pomiędzy Systemem kina domowego a urządzeniem Bluetooth, tym gorsza
jakość. Jeśli odległość przekracza limit, komunikacja zostanie przerwana.
• W obszarach o słabym odbiorze połączenie Bluetooth może być nieprawidłowe.
• System kina domowego ma efektywny zasięg odbioru do 10 m we wszystkich kierunkach, jeśli nie występują
przeszkody. Jeśli odległość wykracza poza zasięg, połączenie zostanie automatycznie przerwane. Nawet w
obrębie zasięgu jakość dźwięku może być pogorszona przez przeszkody, takie jak ściany lub drzwi.
Aby podłączyć system kina domowego do urządzenia Bluetooth
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję zestawu słuchawkowego stereo kompatybilnego z Bluetooth.
1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION na przednim panelu
systemu kina domowego, dopóki nie pojawi się komunikat
„BT AUDIO”.
• Tryb przełącza się następująco:
DVD/CD ➞ D. IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB
➞ BT AUDIO ➞ TUNER
• Na przednim wyświetlaczu systemu Kina Domowego przez 2 sekundy
widoczny będzie komunikat „WAIT”, a następnie „READY”.
2. Wybierz menu Bluetooth na urządzeniu Bluetooth, które ma być
podłączone. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth)
3. Wybierz menu Stereo headset (Słuchawki stereo)
w urządzeniu Bluetooth.
Podłącz
• Zobaczysz listę przeszukanych urządzeń.
4. Wybierz „Samsung Theatre” z przeszukiwanej listy.
• Przy podłączaniu Systemu kina domowego do urządzenia
Bluetooth na przednim wyświetlaczu Systemu kina domowego
Urządzenie
zostanie wyświetlony komunikat „CONNECT”, a następnie
Bluetooth
nazwa podłączonego urządzenia Bluetooth.
• Podłączanie Systemu kina domowego zostało zakończone.
5. Odtwarzaj muzykę w podłączonym urządzeniu.
• Można słuchać muzyki odtwarzanej w podłączonym urządzeniu Bluetooth bezpośrednio z Systemu kina domowego.
M
 Podczas podłączania urządzenia Bluetooth do systemu kina domowego może być konieczne wprowadzanie kodu PIN (hasła).
Jeśli zostanie wyświetlone okno wprowadzania kodu PIN, wpisz 0000.
 System kina domowego może kontrolować funkcję odtwarzania tylko wtedy, gdy podłączone urządzenie obsługuje tę funkcję.
 Jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje niektórych funkcji odtwarzania, system kina domowego może nie kontrolować
urządzenia.
38
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 38
 System kina domowego obsługuje tylko dane Middle Quality SBC (do 237 kb/s przy próbkowaniu z częstotliwością 48 kHz).
Nie obsługuje danych High Quality SBC (328 kb/s przy próbkowaniu z częstotliwością 44,1kHz).
2008-04-18 �� 6:36:20
POL
Aby odłączyć urządzenie Bluetooth od Systemu kina domowego
System kina domowego można odłączyć od urządzenia
Bluetooth. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth).
~ System kina domowego zostanie odłączony.
~ W przypadku odłączania Systemu kina domowego od
urządzenia Bluetooth na przednim wyświetlaczu Systemu kina
domowego zostanie wyświetlony komunikat „DISCONNECT”.
Naciśnij przycisk FUNCTION na przednim panelu Systemu kina domowego, aby przełączyć tryb „BT
AUDIO” na inny.
~ Przed zakończeniem podłączenia podłączone urządzenie Bluetooth będzie przez pewien czas czekało
na odpowiedź z systemu kina domowego. (Czas odłączenia może się różnić w zależności od
urządzenia Bluetooth).
~ Urządzenie aktualnie podłączone zostanie odłączone.
M
● odtwarzanie
Aby odłączyć System kina domowego od urządzenia Bluetooth
` W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać utracone, jeśli odstęp pomiędzy Systemem kina
domowego a urządzeniem Bluetooth przekracza odległość 10 m.
Jeśli odległość zostanie przywrócona do zasięgu efektywnego odbioru lub urządzenie Bluetooth zostanie
zrestartowane, połączenie Bluetooth może zostać przywrócone.
` W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth niektóre funkcje mogą nieprawidłowo działać.
39
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 39
2008-04-18 �� 3:50:18
odtwarzanie
ODTwARZANIE PLIKów ZA POMOCą FUNKCJI USB HOST
Można odtwarzać pliki multimedialne, takie jak obrazy, filmy lub muzykę zapisaną w odtwarzaczu MP3, pamięci USB lub
w aparacie cyfrowym z wysokiej jakości obrazem wideo, podłączając urządzenie z zapisanym plikiem do portu USB Kina
domowego.
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z przodu
modułu.
. Naciśnij przycisk FUNCTION na Odtwarzaczu DVD lub
przycisk PORT na pilocie, aby wybrać tryb USB.
~ Na ekranie wyświetlacza pojawi się USB.
~ Na ekranie telewizora pojawi się ekran USB MENU
i nastąpi odtworzenie zapisanego pliku.
. Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij przycisk STOP (T).
Bezpieczne usuwanie USB
Aby ochronić przed utratą dane zapisywane w urządzeniach USB,
przed odłączeniem kabla USB należy wykonać bezpieczne odłączenie
urządzenia.
~ Dwukrotnie wciśnij przycisk STOP (T).
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie REMOVE USB.
~ Odłącz kabel USB.
Przechodzenie do przodu/do tyłu
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk [,].
~ Wciśnięcie przycisku ] podczas odtwarzania spowoduje
przejście do następnego utworu, jeżeli w pamięci znajduje się
więcej niż 1 plik.
~ Wciśnięcie przycisku [ podczas odtwarzania spowoduje
przejście do poprzedniego utworu, jeżeli w pamięci znajduje
się więcej niż 1 plik.
40
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 40
2008-04-18 �� 3:50:18
POL
Szybkie odtwarzanie
Aby odtwarzać płytę ze zwiększoną szybkością wciśnij i
przytrzymaj przycisk (,).
~ Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania
szybkość odtwarzania zmienia się w następującej kolejności:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
1. Urządzenia USB współpracujące z USB Mass Storage v1.0. Urządzenia USB, które działają jako przenośny dysk
z danymi w Windows (2000 lub nowszym) bez instalowania dodatkowych sterowników.
. Odtwarzacze MP3: twarde dyski HDD i odtwarzacze MP3 typu Flash.
. Aparaty cyfrowe: Aparaty z obsługą USB Mass Storage v1.0 (Pamięć masowa USB w wersji 1.0).
~ Aparaty, które działają jako przenośny dysk z danymi w Windows (2000 lub nowszym) bez instalowania
dodatkowych sterowników.
4. Napędy USB HDD i pamięci Flash USB: Urządzenia współpracujące z USB2.0 lub USB1.1.
~ Po podłączeniu urządzenia USB 1.1 mogą wystąpić różnice w jakości odtwarzania.
~ Aby zapewnić prawidłowe działanie HDD urządzeń USB HDD należy sprawdzić, czy do zewnętrznego HDD
podłączony został odpowiedni przewód zasilania.
. Czytnik kart USB: czytniki z jednym gniazdem kart USB lub wieloma gniazdami kart USB.
~ W zależności od producenta czytniki kart USB mogą nie być obsługiwane.
~ Instalacja wielu urządzeń pamięci w wielo-kartowym czytniku USB może spowodować problemy.
. Urządzenie USB może nie zostać rozpoznane przez system, jeżeli używany jest przedłużacz USB.
● ODTwARZANIE
Kompatybilne urządzenia
Obsługiwane formaty
Format
Nazwa
pliku
Rozszerzenie
pliku
Szybk.
odczytu
wersja
Piksele
Częstotliwość
próbkowania
Zdjęcia
JPG
.JPG, .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384 kbps
–
–
44,1 kHz
WMA
.WMA
56~128 kbps
V8
–
44,1 kHz
WMV
.WMV
4 Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44,1 kHz~48 kHz
DivX
.AVI, .ASF
4 Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44,1 kHz~48 kHz
Muzyka
Filmy
~ Format CBI (Control/Bulk/Interrupt) nie jest obsługiwany.
~ Aparaty cyfrowe używające protokółu PTP lub wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania
po podłączeniu do komputera PC, nie są obsługiwane.
~ Nie jest obsługiwane urządzenie korzystające z systemu zarządzania danymi NTFS. (Obsługiwany jest
wyłącznie system FAT 16/32).
~ Niektóre odtwarzacze MP3 po podłączeniu do niniejszego urządzenia mogą nie działać w zależności
od rozmiaru oprogramowania zainstalowanego w pamięci.
~ Funkcja USB HOST nie jest obsługiwana, jeżeli urządzenie używa do przesyłania plików specjalnego
oprogramowania producenta.
~ Nie współpracuje z urządzeniami obsługującymi protokół Janus MTP (Media Transfer Protocol).
~ Funkcja USB HOST niniejszego urządzenia nie współpracuje ze wszystkimi sprzętami USB.
więcej informacji na temat obsługiwanych urządzeń znajduje się na stronie 55.
41
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 41
2008-04-18 �� 3:50:19
konfiguracja systemu
Dla wygody można ustawić funkcje tego zestwu Kina Domowego DVD na najlepsze dla środowiska
domowego.
Ustawienie języka
Domyślnym językiem menu ekranowego (OSD) ustawionym fabrycznie jest angielski.
1. Wciśnij przycisk MENU.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji Setup, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub +.
. Wybierz Language i naciśnij przycisk ENTER lub +.
4. Naciśnij przycisk kursora $,%, aby wybrać opcję OSD Language,
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Wciśnij przycisk $, %, aby wybrać żądany język, a następnie
wciśnij ENTER.
~ Po zakończeniu ustawień, jeśli język ustawiono na angielski,
OSD będzie wyświetlane po angielsku.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu
menu.
d Wciśnij przycisk EXIT, aby opuścić ekran ustawień.
~ OSD LANGUAGE: Wybór języka menu ekranowego OSD
~ AUDIO: Wybór języka ścieżki dźwiękowej (nagranej na płycie)
~ SUBTITLE: Wybór języka wyświetlanych napisów (nagranych na
płycie)
~ DISC MENU: Wybór języka menu płyty (nagranego na płycie)
a Jeżeli wybrany język nie jest nagrany na płycie, język menu ekranowego
nie zmieni się, pomimo wykonania ustawień.
~ OTHERS: Aby wybrać inny język wybierz OTHERS i wprowadź kod
języka swojego kraju (Patrz strona 54).
Można wybrać języki AUDIO, NAPISÓW i MENU PŁYT.
42
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 42
2008-04-18 �� 3:50:19
POL
Ustawienia typu ekranu TV
W zależności od typu telewizora (szerokoekranowy lub standardowy 4:3) można wybrać współczynnik kształtu obrazu telewizora.
1. Wciśnij przycisk MENU.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji Setup,
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji TV DISPLAY,
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk EXIT, aby opuścić ekran ustawień.
Regulacja współczynnika proporcji ekranu telewizora (Rozmiar ekranu)
● konfiguracja systemu
4. Wciśnij przycisk $,%, aby wybrać żądaną pozycję i następnie
wciśnij ENTER.
~ Po zakończeniu ustawień ekran przełączy się na poprzedni.
Stosunek szerokości do wysokości ekranu konwencjonalnego telewizora wynosi 4:3; w telewizorach
szerokoekranowych i tzw. „high definition” 16:9 i jest nazywany współczynnikiem proporcji. Podczas
odtwarzania płyt DVD nagranych dla innych rozmiarów ekranu powinno się ustawić rozmiar ekranu tak,
aby dopasować go do swojego telewizora lub monitora.
Dla standardowych telewizorów wybierz opcję 4:3PS lub 4:3LB odpowiednio do osobistych
upodobań. Jeżeli posiadasz telewizor szerokoekranowy, wybierz WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Wybierz ten format, aby oglądać obraz 16:9 w trybie pan & scan na
ekranie konwencjonalnego telewizora.
~ Można oglądać środkową część obrazu ( z obciętymi bokami obrazu
16:9)
4:3LB (4:3 Letterbox)
Wybierz ten format, aby oglądać obraz 16:9 w trybie letterbox z
czarnymi pasami na ekranie konwencjonalnego telewizora.
~ Czarne pasy wyświetlane są na górze i na dole ekranu.
WIDE/HDTV
Wybierz ten format, aby oglądać pełny obraz 16:9 w
szerokoekranowym telewizorze.
~ Można korzystać z obrazu w formacie panoramicznym.
M
` Obrazu nagranego na płycie DVD w formacie 4:3 nie można oglądać w formacie szerokoekranowym.
` Ponieważ płyty DVD są nagrywane w różnych formatach obrazu, nagrania będą różnie wyglądały w zależności
od oprogramowania, typu telewizora i ustawień formatu ekranu.
` W trybie HDMI ekran jest automatycznie przełączany na tryb szerokoekranowy.
43
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 43
2008-04-18 �� 3:50:20
konfiguracja systemu
Ustawienia kontroli rodzicielskiej (Poziomy dostępu)
Funkcja ta służy do ograniczania możliwości odtwarzania przez dzieci
filmów dla dorosłych lub ze scenami przemocy.
1. Wciśnij przycisk MENU.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji PARENTAL, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
4. Wciśnij przycisk $, %, aby wybrać żądany poziom dostępu i
następnie wciśnij przycisk ENTER.
~ Jeżeli wybierzesz poziom 6 (Level 6), nie będzie można odtwarzać
płyt DVD oznaczonych jako poziom 7 i wyższych.
~ Im wyższy poziom, tym więcej przemocy lub materiałów dla
dorosłych znajduje się na płycie.
5. Wprowadź hasło i następnie wciśnij ENTER.
~ Fabrycznie jako domyślne ustawione jest hasło „7890”.
~ Po zakończeniu ustawień nastąpi powrót do poprzedniego ekranu.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk EXIT, aby opuścić ekran ustawień.
M
` Funkcja ta działa tylko wtedy, jeżeli na płycie DVD znajdują się informacje na temat poziomu dostępu.
Ustawianie hasła
Można ustawić hasło kontroli rodzicielskiej (poziom dostępu)
1. Wciśnij przycisk MENU
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji Setup,
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji PASSWORD,
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
4. Wciśnij przycisk ENTER.
. Wprowadź hasło i następnie wciśnij ENTER.
~ Wprowadź stare hasło, nowe hasło i zatwierdź nowe hasło.
~ Ustawienia są zakończone.
M
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
` Domyślne hasło to „7890”.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Jeżeli zapomniane zostanie hasło poziomu dostępu należy wykonać następujące czynności:
~ Kiedy odtwarzacz znajduje się w trybie zatrzymania, przytrzymaj wciśnięty przycisk STOP (T) na
jednostce głównej przez ponad 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat INITIAL i wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do
wartości domyślnych.
~ Wciśnij przycisk POWER.
44
Użycie funkcji RESET powoduje usunięcie wszystkich zapisanych ustawień. Nie należy jej
używać, jeżeli to nie jest konieczne.
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 44
2008-04-18 �� 3:50:20
dG
POL
USTAwIANIE TAPETY
Podczas oglądania nagrań z płyt DVD lub JPEG CD można ustawić wybrane zdjęcie jako tapetę.
1. Podczas odtwarzania wciśnij PAUSE (
pojawienia się wybranego zdjęcia.
) w chwili
● KONFIGURACJA SYSTEMU
. Wciśnij przycisk LOGO.
~ Na ekranie wyświetli się informacja COPY LOGO DATA.
. Odtwarzacz wyłączy się i ponownie włączy.
~ Na ekranie wyświetli się ustawiona tapeta.
~ Można ustawić do 3 różnych tapet.
COPY LOGO DATA
II PAUSE
M
LOGO IS COPIED
II PAUSE
` Funkcja ta nie będzie działać, jeśli wysyłany jest sygnał HDMI o rozdzielczości 720p, 1080i lub 1080p.
wYBóR JEDNEGO Z 3 USTAwIEń TAPETY
1. Wciśnij przycisk MENU.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji Setup, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji LOGO, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
4. Wciśnij przycisk $,%, aby przejść do USER i następnie wciśnij
ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Wybór ten powoduje ustawienie jednej z 3 zapisanych w pamięci tapet
ekranu.
. Wciśnij przycisk EXIT, następnie wciśnij menu.
~ ORIGINAL: Wybierz, aby ustawić symbol firmowy
Samsung jako swoją tapetę.
~ USER: Wybierz, aby ustawić wybrane zdjęcie jako swoją
tapetę.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk EXIT, aby opuścić ekran ustawień.
4
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 45
2008-04-18 �� 3:50:21
konfiguracja systemu
Tryb odtwarzania DVD
Niektóre płyty DVD-Audio zawierają dane DVD-Video i DVD-Audio.
Aby odtwarzać część DVD-Video płyty DVD-Audio, ustaw tryb
odtwarzania na DVD-Video.
1. Naciśnij przycisk MENU przy otwartej tacy dysku.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji Setup, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji DVD TYPE, a
następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
4. Wciśnij przycisk $,%, aby przejść do DVD VIDEO i następnie wciśnij
ENTER.
~ Aby wybrać tryb odtwarzania DVD AUDIO, ponownie wykonaj czynności od 1 ~ 4.
~ DVD VIDEO: ustaw ten tryb, aby odtwarzać dane DVD video nagrane
napłycie DVD Audio.
~ DVD AUDIO: ustaw do domyślnego odtwarzania DVD Audio.
M
` Tryb odtwarzania DVD jest ustawiony fabrycznie w opcji DVD Audio.
` Wyłączenie zasilania jednostki głównej spowoduje automatyczne przełączenie w tryb DVD Audio.
Rejestracja DivX (R)
Do zarejestrowania tego odtwarzacza z żądanym formatem video on demand DivX (R) należy użyć kodu
rejestracyjnego. Więcej informacji na ten temat na stronie www.divx.com/vod.
Ustawienia Kompresji Zakresu Dynamiki (DRC)
Funkcja służy do zrównoważenia zakresu pomiędzy najgłośniejszymi i najcichszymi dźwiękami. Funkcji tej można
używać do odtwarzania dźwięku Dolby Digital podczas oglądania filmów w nocy, przy niskim poziomie głośności.
1. Wciśnij przycisk MENU.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji Audio, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub +.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji DRC, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub +.
4. Wciśnij przycisk , , aby wyregulować DRC.
~ Po naciśnięciu przycisku kursora  efekt jest silniejszy, a po
naciśnięciu przycisku  efekt jest słabszy.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk EXIT, aby opuścić ekran ustawień.
CHANGE
46
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 46
2008-04-18 �� 3:50:22
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● KONFIGURACJA SYSTEMU
Jeżeli urządzenie to jest podłączone do cyfrowego telewizora, obraz może być
opóźniony w stosunku do dźwięku.
W takim wypadku wyreguluj czas opóźnienia dźwięku by dopasować go do obrazu.
1. Wciśnij przycisk MENU.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji Audio, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub +.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji AV-SYNC,
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
4. Wciśnij przycisk ,, aby wybrać żądany czas opóźnienia funkcji
AV-SYNC i następnie wciśnij ENTER.
~ Czas opóźnienia dźwięku względem obrazu można ustawić
na wartości 0 i 300 milisekund. Czas ten należy ustawić, aby
uzyskać najlepszą synchronizację obrazu i dźwięku.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk EXIT, aby opuścić ekran ustawień.
POL
USTAwIENIA SYNCHRONIZACJI AV SYNC
EXIT
RETURN
USTAwIENIE HDMI AUDIO
Sygnał audio przesyłany kablem HDMI może być włączany/wyłączany jednym
przyciskiem.
1. Wciśnij przycisk MENU.
. Naciśnij przycisk kursora %, aby przejść do opcji Audio, a następnie
naciśnij przycisk ENTER lub +.
. Naciśnij przycisk kursora , aby przejść do opcji HDMI AUDIO,
a następnie naciśnij przycisk ENTER lub +.
4. Naciśnij przyciski kursora , w celu wybrania ON lub
OFF, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
• ON: Oba sygnały video i audio są przesyłane kablem
podłączeniowym HDMI, a dźwięk jest emitowany
wyłącznie przez system głośnikowy telewizora.
• OFF: Sygnał video jest przesyłany kablem podłączeniowym HDMI,
a dźwięk jest emitowany wyłącznie przez głośniki
systemu kina domowego.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk EXIT, aby opuścić ekran ustawień.
M
RETURN
EXIT
EXIT
RETURN
` Domyślnie jest ustawiony tryb HDMI AUDIO OFF.
` Dźwięk przesyłany kablem HDMI jest automatycznie konwertowany na dźwięk 2-kanałowy dla głośników telewizora.
USTAwIENIA DŹwIĘKU
Ręczna regulacja głośności głośnika i balansu poprzez przycisk SOUND EDIT (EDYCJA DŹwIĘKU).
Wciśnij przycisk SOUND EDIT i następnie wciśnij przycisk, .
Regulacja balansu głośników przednich/tylnych
` Można wybrać wartości pomiędzy 00 a –06 i wyłączyć kontrolę
balansu (OFF).
` Głośność zmniejsza się im bliżej wartości –6.
Regulacja poziomu mocy głośnika centralnego/tylnych/subwoofera
` Poziom głośności może być regulowany w krokach od +6dB do –6dB.
` Dźwięk jest silniejszy im bliżej wartości +6dB i słabszy im bliżej wartości -6dB.
4
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 47
2008-04-18 �� 3:50:24
radio
SŁUCHANIE AUDYCJI RADIOwYCH
Pilot zdalnego sterowania
1. Wciśnij przycisk TUNER i wybierz zakres FM.
. Dostrój żądaną stację radiową.
~ Strojenie automatyczne 1: Po wciśnięciu przycisku
[,] wybrana jest zaprogramowana stacja.
~ Strojenie automatyczne 2: Wciśnij i przytrzymaj
,,., aby automatycznie wyszukać nadające
stacje radiowe.
~ Strojenie ręczne: Krótko wciśnij ,,., aby
stopniowo zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość.
Moduł główny
1. Wciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać żądany zakres
częstotliwości radiowych FM.
. Wybierz stację radiową.
~ Strojenie automatyczne 1: Wciśnij STOP (T), aby
wybrać PRESET i następnie wciśnij [,], aby
wybrać zaprogramowaną stację radiową.
~ Strojenie automatyczne 2: Wciśnij STOP (T), aby
wybrać MANUAL i wciśnij i
przytrzymaj [, ], aby automatycznie przeszukać
zakres częstotliwości radiowych.
~ Strojenie ręczne: Wciśnij STOP (T), aby wybrać
MANUAL i krótko wciśnij,
, aby dostroić wyższą lub niższą częstotliwość radiową.
Wciśnij przycisk MO/ST, aby wybrać tryb dźwięku Mono/Stereo.
• Za każdym wciśnięciem przycisku dźwięk przełącza się pomiędzy STEREO i MONO.
• W regionach słabej jakości sygnału wybierz MONO, aby uzyskać czysty, niezakłócony sygnał.
PROGRAMOwANIE STACJI RADIOwYCH
Przykład: Programowanie w pamięci stacji FM 89.10.
1. Wciśnij przycisk TUNER i wybierz zakres FM.
. Wciśnij ,, ., aby wybrać 89.10.
. Wciśnij przycisk TUNER MEMORY.
~ Na wyświetlaczy migać będą cyfry 01
4. Wciśnij [, ], aby wybrać numer zaprogramowanej
stacji radiowej.
~ Można wybrać wartość z zakresu 1 do 15.
. Ponownie wciśnij przycisk TUNER MEMORY.
~ Naciśnij przycisk TUNER MEMORY, zanim liczba zniknie
z ekranu.
~ Numer znika z ekranu i stacja zostaje zapisana w pamięci.
. Aby zaprogramować inne stacje powtórz operacje z czynności 2 do 5.
~ Aby dostroić zaprogramowaną stację radiową, wciśnij przycisk [,] na pilocie zdalnego
sterowania w celu wyboru kanału.
4
M
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 48
` This unit does not receive AM broadcasts.
2008-04-18 �� 3:50:25
POL
wygodne funkcje
FUNKCJA wYCISZENIA DŹwIĘKU (MUTE)
Jest to użyteczna funkcja podczas odpwiadania na dzwonek do drzwi lub
odbierania telefonu.
● wYGODNE FUNKCJE
Wciśnij przycisk MUTE.
~ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie MUTE.
~ Aby przywrócić dźwięk, wciśnij ponownie przycisk MUTE.
FUNKCJA TIMERA UśPIENIA
Można ustawić godzinę, o której odtwarzacz DVD wyłączy się
automatycznie.
Wciśnij przycisk SLEEP.
~ Zostanie wyświetlony komunikat SLEEP. Za każdym naciśnięciem
przycisku, ustawiony wstępnie czas zmienia się następująco:
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Aby zatwierdzić ustawienie timera wyłączania urządzenia,
wciśnij przycisk SLEEP.
~ Na ekranie wyświetlony zostanie czas do wyłączenia systemu kina
domowego.
~ Ponowne wciśnięcie przycisku zmienia ustawiony uprzednio czas wyłączenia urządzenia.
Aby wyłączyć timer wyłączenia urządzenia, naciskaj przycisk SLEEP do pojawienia się OFF na
wyświetlaczu.
REGULACJA JASNOśCI wYśwIETLACZA
Jasność wyświetlacza modułu głównego, można regulować, aby nie
przeszkadzał w oglądaniu filmu.
Wciśnij przycisk DIMMER.
~ Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę jasności
wyświetlacza frontowego.
V-SOUND (wIRTUALNY DŹwIĘK)
Funkcja ta zapewnia wirtualny dźwięk przestrzenny przy głośnikach 2.1.
Naciśnij przycisk V-SOUND.
~ Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę
wyboru:
V.SO ON  V.SO OFF
4
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 49
2008-04-18 �� 3:50:27
wygodne funkcje
PRZYCISK V-H/P (wIRTUALNE SŁUCHAwKI)
Aby skorzystać z przyjemności prywatnego słuchania, używaj słuchawek (gniazdo 3,5) (niedostarczane). Możesz
cieszyć się dynamicznymi efektami dźwiękowymi podobnymi do tych jakie zapewnia 5.1-kanałowy dźwięk
przestrzenny, korzystając z tradycyjnych słuchawek.
1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego.
~ Słuchawki można kupić w większości sklepów ze
sprzętem elektronicznym.
. Naciśnij przycisk V-H/P.
~ Przy każdorazowym naciśnięciu przycisku
następuje przełączanie pomiędzy opcjami
V.HP:ON i V.HP:OFF.
• V.HP:ON: Wybierz, aby cieszyć się 5.1-kanałowym
dźwiękiem przestrzennym, dającym
poczucie przebywania na stadionie lub
w sali koncertowej.
• V.HP:OFF: Wybierz, aby słuchać standardowego,
dwukanałowego dźwięku stereo.
M
AUX
IN1
` Korzystając ze słuchawek nie należy zbytnio zwiększać głośności.
Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
0
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 50
2008-04-18 �� 3:50:28
POL
S.VOL (INTELIGENTNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI)
Funkcja ta reguluje i stabilizuje poziom głośności, zapobiegając
nagłym zmianom głośności w przypadku zmiany kanału lub
przejścia do innej sceny.
Naciśnij przycisk S.VOL.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą
zmianę wyboru:
S.VOL ON S.VOL OFF
● WYGODNE FUNKCJE
P.BASS/ZMIANA JAKOŚCI DŹWIĘKU
P.BASS
Funkcja P.BASS nadaje basom mocniejsze brzmienie.
Naciśnij przycisk P.BASS/AUDIO UPSCALE, aby wybrać
tryb P.BASS.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje
następującą zmianę wyboru:
P BAS ON UPSC ON OFF
ZMIANA JAKOŚCI DŹWIĘKU
Funkcja ta również poprawia doznania muzyczne
(np. w przypadku muzyki w formacie mp3).
Można także podnieść poziom dźwięku MP3 (24 kHz, 8
bitowego) do poziomu dźwięku CD (44,1 kHz, 16
bitowego).
Aby wybrać tryb AUDIO UPSCALE należy nacisnąć przycisk P.BASS/AUDIO UPSCALE.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą
zmianę wyboru:
P BAS ON UPSC ON OFF
M
 Funkcja P.BASS dostępna jest tylko przy 2-kanałowych źródłach LPCM, takich jak mp3, Divx, płytach CD oraz
wma. Naciśnij przycisk P.BASS. Na ekranie zostanie wyświetlony napis „POWER BASS ON” (Wł. wzmocnione
brzmienie basów).
51
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 51
2008-04-18 �� 4:14:05
rozwiązywanie problemów
Sprawdź zawartość poniższej tabeli, jeżeli napotkasz problemy z obsługą niniejszego urządzenia. Jeżeli napotkany
problem nie jest opisany w niniejszej tabeli lub jeżeli instrukcje go nie rozwiązują, wyłącz urządzenie, odłącz przewód
zasilania i skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym Samsung.
Problem
Sprawdzenie/ Rozwiązanie
Nie mogę wyjąć płyty.
~ Czy przewód zasilania jest właściwie podłączony do gniazda
zasilania?
~ Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
• Sprawdź numer regionu DVD.
Płyty DVD kupione za granicą mogą nie być odtwarzane.
• Ten odtwarzacz DVD nie odtwarza płyt CD-ROM i DVDROM.
• Sprawdź, czy poziom klasyfikacji jest prawidłowy.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
natychmiast po
wciśnięciu przycisku Play/Pause.
~ Sprawdź czy na płycie nie znajdują się zadrapania lub
deformacje?
~ Wytrzyj płytę do czysta.
Nie słychać dźwięku.
~ Nie słychać dźwięku podczas odtwarzania w trybie ze
zwiększoną szybkością, zmniejszoną szybkością i
odtwarzania poklatkowego.
~ Czy głośniki są właściwie podłączone?
Czy ustawienia głośników zostały prawidłowo dostosowane?
~ Czy płyta nie jest poważnie uszkodzona?
Nie działa pilot zdalnego
sterowania.
~ Czy pilot zdalnego sterowania jest używany pod odpowiednim kątem i z
właściwej odległości od urządzenia?
~ Czy baterie pilota są zużyte?
~ Czy został prawidłowo wybrany tryb pracy pilota zdalnego sterowania
(TV/DVD)?
~ Płyta obraca się, ale nie
wyświetla się obraz.
~ Niska jakość i drgania obrazu.
~ Czy telewizor jest włączony?
~ Czy kable video są właściwie podłączone?
~ Czy na płycie znajdują się zabrudzenia lub czy płyta nie jest
uszkodzona?
~ Płyta DVD może nie być odtwarzana z powodu słabej jakości
jej produkcji.
Nie działają funkcje języka audio
i wyświetlanych napisów.
~ Funkcje wyboru języka audio i wyświetlanych napisów nie
działają z płytami DVD nie posiadającymi takich możliwości.
W zależności od płyty również mogą różnić się w działaniu.
Po wyborze funkcji Menu nie
wyświetla się ekran menu.
~ Czy odtwarzana płyta zawiera Menu?
Nie można zmienić
współczynnika proporcji ekranu.
~ Płyty DVD w formacie 16:9 można odtwarzać w trybie 16:9 lub 4:3
LETTER BOX lub trybie 4:3 PAN SCAN. ale DVD zakodowane jako 4:3
można odtwarzać wyłącznie jako 4:3. Przeczytaj opis płyty na
opakowaniu i wybierz odpowiednią funkcję.
52
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 52
2008-04-18 �� 3:50:29
~ Nie działa moduł główny
(Przykład: Zasilanie zanika lub
słychać dziwny hałas.)
~ Odtwarzacz DVD nie działa
normalnie.
• Odłącz zasilanie i przytrzymaj przycisk STOP (T) na głównej
jednostce przez ponad 5 sekund (funkcja resetowania).
Zapomniane zostało hasło do
blokady poziomu dostępu.
• Gdy na ekranie modułu głównego pokaże się komunikat „NO
DISC”, przytrzymaj przycisk STOP (T) modułu głównego na
dłużej niż 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „INITIAL” i zostaną
przywrócone ustawienia fabryczne.
• Wciśnij przycisk POWER.
Używanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich
zapisanych ustawień.
Nie należy używać tej funkcji, dopóki nie jest to konieczne.
Używanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich
zapisanych ustawień.
Nie należy używać tej funkcji, dopóki nie jest to konieczne.
Brak odbioru stacji radiowych.
~ Czy antena została prawidłowo podłączona?
~ Jeżeli sygnał wejściowy jest za słaby, zainstaluj zewnętrzną
antenę FM w rejonie o dobrej jakości sygnału.
● rozwiązywanie problemów
Sprawdzenie/ Rozwiązanie
POL
Problem
53
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 53
2008-04-18 �� 3:50:29
lista kodów językowych
Enter the appropriate code number for the initial settings “Disc Audio”, “Disc Subtitle” and/or “Disc Menu”
(See page 42).
Code
Language
Code
1027
Afar
1181
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Language
Code
Language
Code
Language
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
54
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 54
2008-04-18 �� 3:50:29
POL
produkty obsługujące funkcję USB Host
Aparaty cyfrowe
Producent
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Typ
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Produkt
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Producent
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Typ
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● Produkty obsługujące funkcję USB Host
Produkt
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
Pamięci USB Flash
Produkt
Producent
Cruzer Micro
Cruzer Mini Cruzer Mini SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Typ
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Produkt
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Producent
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Typ
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
Odtwarzacze MP3
Produkt
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-T9
YP-ST5
YP-T5
YP-K5
Producent
Typ
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Produkt
YP-K3
YP-U3
YP-Z5F
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T10
YP-P2
Producent
Typ
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
55
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 55
2008-04-18 �� 3:50:29
dodatek
Ostrzeżenia dotyczące używania i przechowywania płyt
Małe zadrapania na płycie mogą powodować spadek jakości dźwięku i obrazu i powodować przerwy w
odtwarzaniu. Należy więc szczególnie chronić płyty przed zadrapaniem.
Chwytanie płyt
Nie dotykaj odtwarzanej strony płyty.
Płytę trzymaj za krawędzie tak, aby na powierzchni nie pozostawały odciski palców.
Nie naklejaj na płytę papieru lub taśmy klejącej.
Przechowywanie płyt
Nie wystawiaj płyt na działanie promieni
słonecznych
M
Przechowuj w chłodnym,
przewiewnym miejscu
Trzymaj płyty w czystych
pudełkach ochronnych. Ustawiaj
je pionowo.
` Nie pozwalaj na zabrudzenie płyt.
` Nie wkładaj do odtwarzacza popękanych płyt lub płyt z zadrapaniami.
Trzymanie i przechowywanie płyt
Po zabrudzeniu płyty odciskami palców lub w inny sposób, umyj ją delikatnym detergentem
rozpuszczonym w wodzie i wytrzyj delikatną ściereczką.
~ W czasie czyszczenia wykonuj ściereczką ruchy od środka na zewnątrz powierzchni płyty.
M
` Kondensacja wilgoci może pojawić się w sytuacji, gdy ciepłe powietrze zetknie się z zimnymi częściami
wewnątrz odtwarzacza. Jeśli wewnątrz urządzenia wytworzy się wilgoć, odtwarzacz może nie działać
prawidłowo. W takim przypadku wyjmij płytę i pozostaw odtwarzacz włączony na 1 lub 2 godziny.
56
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 56
2008-04-18 �� 3:50:30
Ogólne
Pobór mocy
Ciężar
Wymiary
Zakres temperatur eksploatacji
Zakres wilgotności eksploatacji
DVD (Digital Versatile Disc)
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Wyjście wideo
Component Video
HDMI
Wzmacniacz
Moc głośnika przedniego
Moc subwoofera
Zakres częstotliwości
Stosunek sygnał/szum
Separacja kanałów
Czułość wejścia
System głośników
Głośnik
● dodatek
Płyty
90 W
4,2 kg
449,6 (sz.) x 251,5 (gł.) x 99,1 (wys.) mm
od +5°C do +35°C
od 10 % do 75 %
Szybkość odczytu: 3,49 ~ 4,06 m/s
Przybliżony czas odtwarzania (płyta jednostronna, jednowarstwowa): 135 min
Szybkość odczytu: 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. czas odtwarzania: 74 min
Szybkość odczytu: 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. czas odtwarzania: 20 min
1 kanał: 1,0 Vp-p (rezystancja 75 omów)
Y: 1,0 Vp-p (rezystancja 75 omów)
Pr: 0,70 Vp-p (rezystancja 75 omów)
Pb: 0,70 Vp-p (rezystancja 75 omów)
Impedancja: 85~115 Ω
133W x 2(3Ω)
135W(3Ω)
POL
Dane techniczne
20Hz~20KHz
70dB
60dB
(AUX)400mV
System głośników 2.1
Subwoofer
3Ω
35Hz~160Hz
86dB
135W
270W
Impedancja
Zakres częstotliwości
Poziom ciśnienia dźwięku
Moc znamionowa
Moc maksymalna
Przód
3Ω
140 Hz~20 KHz
86dB
133W
266W
Wymiary (sz. x wys. x gł.)
Przód: 96x537x102 mm (podstawa stojaka: Ø 190)
Subwoofer: 217x363.2x413.7 mm
Ciężar
Przód: 2,2 kg
Subwoofer: 6,7 kg
*: Parametry znamionowe
- Samsung Electronics Co., Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia.
- Podany ciężar i wymiary są wartościami przybliżonymi.
57
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 57
2008-04-18 �� 3:50:30
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
Region
North America
Latin America
Kraj
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 58
Punkt obsługi klienta 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Strona sieci web
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-04-18 �� 3:50:30
AH68-02061G
HT-X710_XEO_POL_0418.indd 59
2008-04-18 �� 3:50:30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement