Samsung AR18FSSYAWTN Instrukcja obsługi

Samsung AR18FSSYAWTN Instrukcja obsługi
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 1
2012-11-21 12:06:31
Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART
Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie!
Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i wygodne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca.
Spis treści
Instalacja sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Przed rozpoczęciem korzystania z routera bezprzewodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Łączenie z siecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sprawdzanie instalacji modułu Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Demontaż modułu Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Montaż modułu Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sprawdzanie stanu połączenia na module Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sprawdzanie stanu połączenia na wyświetlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sprawdzanie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem za pośrednictwem sieci (Wybierz jedną z
dwóch metod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Łączenie z siecią przy użyciu aplikacji Smart APP dla smartfona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Konfiguracja aplikacji na smarfonie firmy Samsung (pod kontrolą systemu Android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Konfiguracja aplikacji na iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Łączenie z siecią z konfiguracją WPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rejestracja w serwisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rejestracja klimatyzatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Obsługa aplikacji Smart A/C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ekran główny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Otwieranie menu In-home (W domu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sterowanie klimatyzatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Konfiguracja dodatkowych funkcji klimatyzatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Funkcja ustawień zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Konfiguracja danych klimatyzatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Otwieranie menu Out-of-home (Poza domem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 2
2012-11-21 12:06:31
Instalacja sieci
[Connecting Network] ([Łączenie z siecią)
Połącz router bezprzewodowy z klimatyzatorem .

POLSKI
[Registering service] ([Rejestracja w serwisie])
Otwórz stronę
http://global.samsungsmartappliance.com i
zarejestruj się w serwisie.
Przed rozpoczęciem korzystania z routera bezprzewodowego
Klimatyzator Wi-Fi nie obsługuje następujące tryby szyfrowania:
- Open(Otwarty ) (bez szyfrowania), WPA/TKIP, WPA2/AES
f Aby zainstalować klimatyzator Wi-Fi, wybierz odpowiednie miejsce w pobliżu routera sieci bezprzewodowej. W
przypadku obniżenia poziomu sygnału Wi-Fi Smart App może się rozłączyć. zależy to od siły i zasięgu sieci.
f Działanie Smart App wymaga, aby smartfon znajdował się w zasięgu sieci Wi-Fi.
f Dla mobilnego internetu szerokopasmowego, Smart App może korzystać z wtyczki usb, jeśli działa ona w trybie Wi-Fi.
f Ten produkt obsługuje wyłącznie protokół DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji hostów). Jeżeli użytkownik chce
skorzystać z posiadanego routera bezprzewodowego, należy włączyć funkcję serwera DHCP.
f Wybierz nieużywany kanał routera bezprzewodowego.
f Podłączenie routera bezprzewodowego za pomocą trybu innego, niż powyższe może się nie udać lub spowodować, że
klimatyzator nie będzie działać. Używając trybu WPA2/AES, zalecane jest korzystanie ze standardu 802.11n.
f Jakość bezprzewodowego połączenia z siecią zależy od otoczenia.
f Jeżeli dostawca usług internetowych na stałe zarejestrował adres komputera lub adres MAC (niepowtarzalny numer
identyfikacyjny), klimatyzator może nie nawiązać połączenia z Internetem. W razie potrzeby podłączenia do Internetu
innych urządzeń niż komputer należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
f Jeżeli dostawca usług internetowych do nawiązania połączenia z Internetem wymaga identyfikatora lub hasła,
klimatyzator może nie móc połączyć się z Internetem. W takiej sytuacji podczas nawiązywania połączenia z Internetem
należy wprowadzić identyfikator lub hasło.
f Problemy z zaporą mogą uniemożliwić nawiązanie połączenia z Internetem. W takiej sytuacji należy skontaktować się z
dostawcą usług internetowych.
f Jeżeli nawiązanie połączenia z Internetem jest niemożliwe pomimo wykonania procedur wskazanych przez dostawcę
usług internetowych, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Łączenie z siecią
Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem
f Informacje dotyczące instalacji routera bezprzewodowego
znajdują się w jego instrukcji obsługi.
f Inteligentny klimatyzator firmy Samsung obsługuje protokoły
komunikacji IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz).
f Informacje dotyczące instalacji routera bezprzewodowego
znajdują się w jego instrukcji obsługi.
Firma Samsung nie oferuje instrukcji do routerów
bezprzewodowych.
f W przypadku routerów nieposiadających odpowiedniego
certyfikatu połączenie z klimatyzatorem może być niemożliwe.
f Certyfikowane routery są oznaczone poniższym logiem na
opakowaniu lub w instrukcji obsługi.
Router bezprzewodowy
(Router z obsługą funkcji serwera DHCP).
Gniazdo sieci LAN w
ścianie
Przewód sieci LAN
3
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 3
2012-11-21 12:06:31
Łączenie z siecią
Sprawdzanie instalacji modułu Wi-Fi
1
2
f Podnieś przednią pokrywę i sprawdź położenie modułu Wi-Fi (①) Powinien być przymocowany do pokrywy.
f Stan połączenia między modułem Wi-Fi a routerem można sprawdzić na module Wi-Fi oraz na wyświetlaczu (②).
f Aby wymienić moduł Wi-Fi (montaż i demontaż), należy postępować według poniższych instrukcji.
UWAGA
• W przypadku wymiany modułu Wi-Fi należy sprawdzić adres MAC znajdujący się na module lub w dolnej części
jednostki wewnętrznej i zmienić informacje o urządzeniu na stronie „Registering service” (Rejestracja).
Demontaż modułu Wi-Fi
f Podnieś prawy bok modułu i przesuń moduł w lewo.
4
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 4
2012-11-21 12:06:32
Montaż modułu Wi-Fi
POLSKI
1. Na pokrywie górnej znajdują się prowadnice i elementy mocujące.
2. Przesuń moduł w kierunku wskazanym na rysunku, aby zamontować go. Prowadnica zapobiega przesuwaniu się
modułu.
3. Podłącz przewód za pomocą haka.
Sprawdzanie stanu połączenia na module Wi-Fi
<Widok z przodu>
f
f
f
f
<Widok z tyłu>
Kontrolka LED świeci się: Nawiązane połączenie z punktem dostępu i Internetem
Kontrolka LED miga (co 0,5 s): Nawiązane połączenie z punktem dostępu, brak połączenia z Internetem
Kontrolka LED miga (co 3 s): Brak połączenia z punktem dostępu
Kontrolka LED nie świeci się: Brak połączenia z klimatyzatorem
Sprawdzanie stanu połączenia na wyświetlaczu
f Opis wyświetlacza Wi-Fi
1. Kontrolka LED Wi-Fi nie świeci:
Brak połączenia z klimatyzatorem
Brak połączenia z punktem dostępu
Nawiązane połączenie z punktem dostępu, ale brak połączenia z Internetem
2. Kontrolka LED Wi-Fi świeci:
Nawiązane połączenie z punktem dostępu i Internetem
5
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 5
2012-11-21 12:06:34
Łączenie z siecią
Sprawdzanie sieci
Sprawdź, czy router bezprzewodowy łączy się ze smartfonem.
Jeżeli smartfon nie ma dostępu do Internetu, korzystanie z funkcji obsługi klimatyzatora przez sieć jest niemożliwe.
1. Znajdź na smartfonie router bezprzewodowy.
2. Z listy znalezionych routerów bezprzewodowych wybierz używany router.
3. Sprawdź, czy smartfon ma dostęp do strony internetowej http://global.samsungsmartappliance.com.
UWAGA
• Jeżeli do połączenia z Internetem należy podać identyfikator i hasło, przekaż do administratora sieci adres MAC
klimatyzatora i uzyskaj zezwolenie na dostęp do Internetu z klimatyzatora.
PRZESTROGA
• Jeżeli do połączenia z Internetem wymagana jest instalacja programu dostarczonego przez dostawcę Internetu,
połączenie klimatyzatora z Internetem jest niemożliwe.
6
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_PL.indd 6
2012-11-22 9:08:09
Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem za pośrednictwem sieci (Wybierz jedną z dwóch metod)
Łączenie z siecią przy użyciu aplikacji Smart APP dla smartfona
UWAGA
• Aby pobrać aplikację Smart A/C dla telefonów z systemem Android, wyszukaj wyrażenie Samsung, Smart, A/C, AC,
Air lub Conditioner w serwisie Android Market lub Samsung Apps.
1-2
POLSKI
Konfiguracja aplikacji na smarfonie firmy Samsung (pod kontrolą systemu Android)
2
1-1
3
1. Naciśnij na pilocie przycisk [2ndF] i przycisk [Wi-Fi].
- Na przednim wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się komunikat
.
2. Po włączeniu aplikacji Smart A/C wybierz kartę [Network Setting] ([Konfiguracja]).
3. Naciśnij kartę [Setting Start] ([Rozpoczęcie konfiguracji]).
7
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 7
2012-11-21 12:06:35
Łączenie z siecią
4
5
6
4. Wybierz używany router bezprzewodowy.
- Jeżeli używasz wolnego routera bezprzewodowego, znajdź hasło w jego instrukcji obsługi.
5. Po prowadzeniu hasła wybranego routera bezprzewodowego wybierz kartę [OK].
- Jeżeli hasło nie zostało ustawione, wybierz kartę [OK] bez wprowadzania hasła.
6. Po wyświetleniu okna „Transfer complete (Transfer zakończony)” wybierz kartę [OK].
- Gdy klimatyzator jest prawidłowo połączony z routerem bezprzewodowym, kontrolka Wi-Fi ( ) będzie mrugać.
- Po połączeniu routera bezprzewodowego i klimatyzatora kontrolka Wi-Fi ( ) miga. Sprawdź stan połączenia z
Internetem.
7. Jeśli po upływie 2 minut kontrolka LED Wi-Fi klimatyzatora nadal świeci, oznacza to, że konfiguracja powiodła się. Od
tego momentu można używać smartfona do sterowania systemem.
UWAGA
PRZESTROGA
• Podczas wyszukiwania sieci przez naciśniecie przycisku [Wi-Fi] na przednim wyświetlaczu na maksymalnie 5 minut
pojawi się komunikat (
).
• Aplikacja Smart A/C została stworzona z myślą o smartfonach firmy Samsung . Wspierane modele to: Galaxy S,
Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0 oraz Galaxy tab 10.1. W przyszłości zostaną dodane
kolejne. Na innych smartfonach niektóre funkcje aplikacji Smart A/C mogą być niedostępne.
8
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 8
2012-11-21 12:06:36
Konfiguracja aplikacji na iPhone
UWAGA
• Użytkownicy iPhone mogą pobrać aplikację Smart A/C szukając w Apple Store 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air,
Conditioner'.
POLSKI
3
4
1-2
1-1
1. Naciśnij na pilocie przycisk [2ndF] i przycisk [Wi-Fi].
- Na przednim wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się komunikat
.
2. Wybierz [Settings] ([Konfiguracja])  [Wi-Fi] w menu iPhone.
3. Z listy sieci Wi-Fi wybierz SMARTAIRCON i wprowadź JUNGFRAU2011 jako hasło. (JUNGFRAU2011 zapisane wielkimi
literami.)
4. Po włączeniu aplikacji Samsung Smart A/C wybierz kartę [Network Setting] ([Konfiguracja]).
9
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 9
2012-11-21 12:06:37
Łączenie z siecią
6
7
5
5. Naciśnij kartę [Setting Start] ([Rozpoczęcie konfiguracji]).
6. Wprowadź dane routera i naciśnij [OK].
- Wymagane informacje to: SSID, typ zabezpieczeń, typ szyfrowania, hasło.
UWAGA
• Jeśli nie znasz danych routera sieci bezprzewodowej, sprawdź je w instrukcji lub skontaktuj się ze swoim ISP
(dostawcą internetu).
7. Po wyświetleniu okna „Transfer complete (Transfer zakończony)” wybierz kartę [OK].
8. Wybierz [Settings] ([Konfiguracja])  [Wi-Fi] w menu iPhone.
9. Wybierz router bezprzewodowy, którego używasz i wprowadź hasło.
- Gdy klimatyzator jest prawidłowo połączony z routerem bezprzewodowym, kontrolka Wi-Fi ( ) będzie mrugać.
- Po połączeniu routera bezprzewodowego i klimatyzatora kontrolka Wi-Fi ( ) miga. Sprawdź stan połączenia z
Internetem.
10. Jeśli po upływie 2 minut kontrolka LED Wi-Fi klimatyzatora nadal świeci, oznacza to, że konfiguracja powiodła się. Od
tego momentu można używać smartfona do sterowania systemem.
UWAGA
• Podczas wyszukiwania sieci przez naciśniecie przycisku [Wi-Fi] na przednim wyświetlaczu na maksymalnie 5 minut
pojawi się komunikat (
).
• Modelami wspomagającymi są: Iphone4, Iphone4s a w przyszłości mogą być dodawane inne modele.
PRZESTROGA
10
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 10
2012-11-21 12:06:37
Łączenie z siecią z konfiguracją WPS
POLSKI
2
1-2
1-1
1. Naciśnij na pilocie przycisk [2ndF] i przycisk [WPS].
- Na przednim wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się komunikat
.
2. Naciśnij przycisk [WPS] routera bezprzewodowego, który ma zostać podłączony do klimatyzatora, i uruchom w nim
funkcję WPS. (Położenie przycisku WPS zależy od określonego urządzenia).
3. Po prawidłowym połączeniu klimatyzatora z routerem bezprzewodowym kontrolka Wi-Fi ( ) modułu Wi-Fi będzie się
świecić.
UWAGA
PRZESTROGA
• Sprawdź, czy router bezprzewodowy obsługuje konfigurację Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
• Sprawdź, czy router bezprzewodowy ma przycisk WPS.
• Inteligentny klimatyzator firmy Samsung korzysta z konfiguracji WPS według metody PBC.
• Podczas wyszukiwania sieci wskutek naciśnięcia przycisku [WPS] pilot nie będzie działał przez maksymalnie 2
minut.
• Naciskając przycisk WPS należy zachować ostrożność, ponieważ w niektórych typach routerów przytrzymanie go
przez dłuższy czas powoduje wyzerowanie ustawionych wartości.
• Obsługa routera bezprzewodowego w trybie WPS zależy od urządzenia. Dlatego zalecamy zapoznanie się z
instrukcją obsługi posiadanego routera bezprzewodowego.
• Jeżeli router bezprzewodowy nie obsługuje uwierzytelniania przez WPS nawiązanie połączenia może się nie
powieść.
• Jeżeli router bezprzewodowy, który nie został uwierzytelniony przez WPS, zostanie połączony z klimatyzatorem,
wcześniej podłączone urządzenia Wi-Fi mogą zostać rozłączone.
11
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 11
2012-11-21 12:06:39
Rejestracja w serwisie
Rejestracja klimatyzatora
1. Otwórz stronę Samsung Smart Appliance (http://global.samsungsmartappliance.com).
2. Zaloguj się, wprowadzając identyfikator użytkownika i hasło.
-- Jeżeli nie masz konta w tym serwisie, wybierz opcję [Create a Samsung account] ([Utwórz konto w serwisie Samsung]) i
wypełnij formularz rejestracyjny.
3

3. Wybierz opcję [My page] ([Moja strona]) [My page] ([Moja strona]).
4

4. Wybierz opcję [Add device] ([Dodaj urządzenie]).
12
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 12
2012-11-21 12:06:40
POLSKI
5
7

5. Wpisz adres MAC zapisany na naklejce znajdującej się na spodzie klimatyzatora i kliknij polecenie [Certify device] ([Certyfikuj
urządzenie]).
6. Wyłącz i włącz klimatyzator.
7. Po wyświetleniu komunikatu dotyczącego certyfikatu urządzenia kliknij [OK].
-- Jeżeli rejestrowany klimatyzator został wcześniej zarejestrowany przez innych użytkowników, pojawi się okno z
pytaniem o usunięcie uprawnień dotychczasowych użytkowników do sterowania urządzeniem.

8. Po zarejestrowaniu klimatyzatora zostanie on umieszczony na liście urządzeń.
UWAGA
• Przed wymianą modułu Wi-Fi należy zapoznać się z instrukcjami znajdującymi się powyżej, zaczynając od
pierwszego kroku.
13
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 13
2012-11-21 12:06:40
Obsługa aplikacji Smart A/C
ffUżytkownicy smartfonu typu Android mogą pobrać aplikację Smart A/C przez wyszukanie „Smart Air Conditioner”
(Inteligentny Klimatyzator) na rynku androidowym (Google Play Store) lub w aplikacjach Samsung Apps.
ffUżytkownicy iphonów mogą pobrać aplikację Smart A/C przez wyszukanie w pamięci aplikacji Apple App „Smart Air
Conditioner” (Inteligentny Klimatyzator).
Ekran główny
In-home (W domu)
Sterowanie klimatyzatorem w domu.
Out-of-home (Poza
domem)
Sterowanie klimatyzatorem poza domem.
Demo Play (Prezentacja)
Network Setting
(Konfiguracja)
Umożliwia wypróbowanie funkcji aplikacji Smart A/C.
Konfiguracja sieci klimatyzatora.
Otwieranie menu In-home (W domu)
ffUżywanie w domu aplikacji Smart APP zamiast pilota.

3
1
1. Naciśnij na ekranie głównym kartę [In-home] ([W domu]).
2. Znajdź klimatyzator.
-- Jeżeli klimatyzator nie został odnaleziony, naciśnij przycisk [Refresh] ([Odśwież]), aby wyszukać go ponownie.
3. Wybierz żądany klimatyzator.
14
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 14
2012-11-21 12:06:41

POLSKI
4. Przed uzyskaniem dostępu do klimatyzatora podczas pierwszy należy dokonać uwierzytelnienia.
Po wyświetleniu okna uwierzytelnienia w ciągu 20 sekund włącz klimatyzator.
Po uwierzytelnieniu możesz zalogować się do klimatyzatora.
Sterowanie klimatyzatorem
ffZapoznaj się z funkcjami kontrolnymi klimatyzatora na ekranie sterowania klimatyzatorem.

Mode (Tryb)
Konfiguracja podstawowego działania klimatyzatora.
Option (Opcja)
Konfiguracja dodatkowych funkcji klimatyzatora.
Timer (Zegar)
Włączanie i wyłączanie funkcji zegara w klimatyzatorze.
Settings (Ustawienia)
Konfiguracja nazwy sieci klimatyzatora.
ffSkonfiguruj tryb pracy klimatyzatora, naciskając kartę [Mode] ([Tryb]).

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE
Włączenie lub wyłączenie klimatyzatora.
1
zasilania
1
3
2
4
Wybór trybu Auto (Automatyczny), Cool (Chłodzenie),
Dry (Suszenie), Fan (Wentylacja) lub Heat
(Ogrzewanie).
2
Tryb
3
Temperatura docelowa
Wybór docelowej temperatury.
4
Aktualna temperatura
Wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu.
15
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 15
2012-11-21 12:06:42
Obsługa aplikacji Smart A/C
Konfiguracja dodatkowych funkcji klimatyzatora
ffMożesz sterować dodatkowymi funkcjami klimatyzatora.
ffDostępność funkcji dodatkowych zależy od funkcji klimatyzatora.

1. Wybierz kartę [Option] ([Opcja]) dostępną w dolnej części ekranu.
2. Wybierz tryb pracy lub potrzebne funkcje dodatkowe.
UWAGA
• Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych funkcji znajdują się w
instrukcji obsługi każdego klimatyzatora.
Funkcja ustawień zegara

1
2
3
1. Po wybraniu karty [Timer] ([Zegar]) dostępnej w dolnej części ekranu naciśnij zakładkę [On Timer] ([Czas włączenia]) lub
[Off Timer] ([Czas wyłączenia]).
-- Gdy chcesz ustawić czas włączenia urządzenia, wybierz kartę [On Timer] ([Czas włączenia]).Gdy chcesz ustawić czas
wyłączenia urządzenia, wybierz kartę [Off Timer] ([Czas wyłączenia]).
2. Naciskając przyciski [+], [-] lub [AM], [PM], można ustawić czas włączenia lub wyłączenia urządzenia.
3. Po skonfigurowaniu programu cyklicznego wybierz kartę [OK].
• Czas włączenia urządzenia nie może być taki sam, co czas wyłączenia.
UWAGA
16
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 16
2013-3-6 17:06:32
Konfiguracja danych klimatyzatora
ffZmień informację dotyczącą klimatyzatora lub zobacz informację o wersji zastosowania. Otwórz Licencję Źródłową
(Source License), naciskając zakładkę [Settings] (Ustawienia).
POLSKI

ffAby ustawić nazwę klimatyzatora, wybierz kartę [AC Info Setting] ([Konfiguracja danych klimatyzatora]).

17
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 17
2012-11-21 12:06:44
Obsługa aplikacji Smart A/C
ffAby sprawdzić wersję aplikacji, wybierz kartę [Version] ([Wersja]).

Otwieranie menu Out-of-home (Poza domem)
1. Wybierz kartę [Out-of-home] ([Poza domem]).
2. Wprowadź identyfikator i hasło serwisu do Samsung Smart Appliance, a następnie dotknij przycisk [OK].
3. Sterowanie klimatyzatorem poza domem.
-- Menu Out-of-home (Poza domem) jest obsługiwane tak samo, jak In-home (W domu; patrz str. 12).

1
2
UWAGA
• Aby korzystać z menu Out-of-home (Poza domem), trzeba się zalogować.
Podaj identyfikator i hasło użyte podczas rejestracji w serwisie internetowym. Jeżeli nie należysz do serwisu, dołącz
do niego i zarejestruj klimatyzator pod adresem http://global.samsungsmartappliance.com .
• Podczas obsługi klimatyzatora z menu Out-of-home (Poza domem), nie można korzystać z jego dodatkowych
funkcji.
18
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 18
2012-11-21 12:06:45
Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym zapoznaj się z poniższą tabelą.
Punkt kontroli
Rozwiązanie
Aplikacja Smart A/C
nie może odnaleźć
klimatyzatora.
Sprawdź, czy smartfon i klimatyzator
nie są połączone z różnymi routerami
bezprzewodowymi.
Smartfon i klimatyzator muszą być połączone z tym samym
routerem bezprzewodowym.
Sprawdź, czy kontrolka Wi-Fi (
Wi-Fi świeci się.
Sprawdź, czy klimatyzator jest prawidłowo połączony z
routerem bezprzewodowym.
) modułu
Smartfon jest prawidłowo połączony z klimatyzatorem, ale nie
działa.
Uruchom ponownie aplikację Smart A/C lub ponów
nawiązywanie połączenia między smartfonem a routerem
bezprzewodowym.
Po wybraniu w aplikacji Smart A/C funkcji In-home (W domu) w
wynikach wyszukiwania pojawia się wiele urządzeń.
Wybierz pozycję o tym samym numerze urządzenia, co
numer używanego klimatyzatora.
Nie mam identyfikatora i hasła logowania do funkcji Out-of-home
(Poza domem) aplikacji Smart A/C.
Dołącz do serwisu Samsung Smart Appliance (http://global.
samsungsmartappliance.com) i zarejestruj klimatyzator.
Sprawdź, czy kontrolka Wi-Fi (
Funkcja Out-of-home Wi-Fi świeci się.
(Poza domem)
aplikacji Smart A/C
Sprawdź, czy kontrolka Wi-Fi (
nie działa.
Wi-Fi mruga co 3 sekundy.
) modułu
Sprawdź, czy klimatyzator jest prawidłowo połączony z
routerem bezprzewodowym.
) modułu
Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest prawidłowo
połączony z Internetem.
POLSKI
Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi w smartfonie jest
Aktywuj łączność Wi-Fi w smartfonie.
włączona.
19
Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 19
2012-11-21 12:06:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement