Samsung FG87KST Instrukcja obsługi
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi
FG87KST/FG87K
Code No.: DE68-03132E
Skrócona instrukcja obsługi .................................................................. 2
Kuchenka ..............................................................................................2
Panel sterowania ...................................................................................3
Akcesoria ..............................................................................................3
Używanie instrukcji obsługi ...................................................................4
Warunki bezpiecznej eksploatacji .......................................................... 4
Ustawianie czasu .................................................................................. 6
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów .......6
Gotowanie/Podgrzewanie ..................................................................... 7
Poziomy mocy ....................................................................................... 7
Zatrzymanie gotowania.......................................................................... 8
Zmiana czasu gotowania ....................................................................... 8
Używanie funkcji czyszczenia parą Steam Cleaning.............................8
Używanie funkcji automatycznego podgrzewania ................................ 9
Ustawienia funkcji automatycznego podgrzewania .............................. 9
Funkcja automatycznego rozmrażania w trybie Power Defrost..........10
Ustawienia automatycznego rozmrażania w trybie Power Defrost.....10
Używanie funkcji automatycznego gotowania w trybie Crusty ...........11
Używanie funkcji ręcznego gotowania w trybie Crusty .......................12
Wybór pozycji grzałki grilla................................................................... 13
Wybór akcesoriów ...............................................................................13
Grilowanie ...........................................................................................13
Kombinacja mikrofal i grilla .................................................................14
Wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej ................................................... 14
Blokada dostępu kuchenki (safety lock) .............................................14
Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej ................. 15
Książka kucharska ..............................................................................16
Czyszczenie kuchenki .........................................................................22
Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej ............................ 23
Dane techniczne .................................................................................23
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Skrócona instrukcja obsługi
PL
Kuchenka
Chcesz coś ugotować
1. Umieść żywność w kuchence.
Wybierz poziom mocy wciskając przycisk
więcej razy.
OTWORY WENTYLACYJNE
raz lub
UCHWYT DRZWICZEK
2. Wybierz żądany czas gotowania wciskając przycisk (
i ( ).
OŚWIETLENIE KOMORY KUCHENKI
GRILL
UCHWYT NA NACZYNIE
Z WODĄ
WYŚWIETLACZ
)
3. Wciśnij przycisk
Rezultat: Gotowanie rozpocznie się. Po zakończeniu
gotowania rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
Chcesz coś rozmrozić
1. Umieść zamrożoną żywność w kuchence. .
Wybierz typ rozmrażanej żywności wciskając przycisk
Power( ) raz lub więcej razy.
2. Wybierz masę żywności wciskając przycisk(
według potrzeby.
)i(
DRZWICZKI
SZKLANY TALERZ
)
OTWORY ZATRZASKÓW OBROTOWY
DRZWIOWYCH
ŁĄCZNIK
3. Wciśnij przycisk
Chcesz wydłużyć czas gotowania o 30s
Pozostaw żywność w kuchence.
Wciśnij przycisk +30s odpowiednią ilość razy, jeden raz
dla każdych dodawanych 30 sekund.
Chcesz coś przygotować na grillu
1. Wciśnij przycisk
2. Wybierz żądany czas gotowania wciskając przycisk (
i ( ).
3. Wciśnij przycisk
)
.
2
PIERŚCIEN
OBROTOWY
PANEL
STEROWANIA
ZATRZASKI DRZWICZEK
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Panel sterowania
Akcesoria
W zależności od kupionego modelu z kuchenką mikrofalową zostaną
dostarczone następujące akcesoria, które można używać w różny
sposób.
1. Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca szklany talerz obrotowy .
2. Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części
podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje szklany
talerz obrotowy.
1
7
2
8
3
9
4
10
3. Talerz obrotowy, umieszczany na pierścieniu obrotowym,
w środkowej części, pasujący do łącznika.
Przeznaczenie: Szklany talerz obrotowy służy jako główna
powierzchnia do umieszczania artykułów
żywnościowych; może być łatwo wyjęty do
oczyszczenia.
4. Podstawka metalowa do postawienia na talerzu
obrotowym.
Przeznaczenie: Podstawka metalowa może być używana
podczas grillowania i gotowania
w kombinacji.
5. Talerz do przypiekania Crusty, patrz strony od 11 do 12.
Przeznaczenie: Talerz do przypiekania Crusty może być
używany podczas używania funkcji
automatycznego lub manualnego
gotowania z przypiekaniem Crusty Cook.
6. Naczynie na czystą wodę, patrz strona 8.
Przeznaczenie: Naczynie na wodę jest używane do
czyszczenia gorącą parą.
5
6
1. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO
ROZMRAŻANIA POWER
DEFROST
2. PRZYCISK FUNKCJI
GOTOWANIA Z PRZYPIEKANIEM
CRUSTY COOK
3. PRZYCISK WYBORU TRYBU
GRILLOWANIA
4. USTAWIENIA ZEGARA
5. PRZYCISKI ( ) Góra / ( ) Dół
(Czas gotowania, Waga i Rozmiar
porcji)
11
☛
6. PRZYCISK STOP/KASOWANIE
USTAWIEŃ
7. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
8. PRZYCISK POZIOMU MOCY
TRYBU MIKROFAL
9. PRZYCISK WYBORU TRYBU
KOMBINACJI
10. PRZYCISK FUNKCJI
CZYSZCZENIA PARĄ
11. PRZYCISK START
3
NIGDY NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez zainstalowanego
pierścienia obrotowego i szklanego talerza obrotowego.
PL
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
PL
Używanie instrukcji obsługi
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji
na temat używania Waszej kuchenki, a w szczególności:
• Zasad bezpiecznej eksploatacji
• Pasujących akcesoriów i naczyń
• Pożytecznych rad na temat gotowania
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ
DOKŁADNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej
kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane
niżej warunki bezpieczeństwa.
1. NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód:
Mogą wystąpić wyładowania elektryczne i iskrzenia,
które mogą uszkodzić kuchenkę.
Na wewnętrznej stronie okładki znajduje się skrócona instrukcja
używania kuchenki wyjaśniająca cztery, podstawowe funkcje
gotowania w kuchence mikrofalowej:
• Gotowanie żywności
• Automatyczne rozmrażanie żywności Power Defrost
• Grillowanie żywności
• Wydłużanie czasu gotowania
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek,
słoików i pojemników.
• Żywności w szczelnych skorupach.
Np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować
ich wybuch.
Wskazówka: Zdejmij skorupkę, ponakłuwaj skórkę, otwórz opakowanie itp.
Na pierwszych stronach instrukcji znajdują się ilustracje wyglądu
kuchenki i, co szczególnie ważne, panelu sterowania; dzięki czemu
łatwiej będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.
3. NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.
Powód: Może to spowodować uszkodzenie ścianek komory kuchenki.
Wskazówka: Pozostaw w kuchence na stałe szklankę z wodą. Woda będzie
pochłaniała mikrofale, jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:
☛
✉
❉
Ważne
Zapamiętaj
Uwaga
4. NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych
ubraniami lub papierem.
Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza
wydostającego się z kuchenki.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ NARAŻENIA NA
NADMIAR DZIAŁANIA ENERGII MIKROFALOWEJ
5. ZAWSZE używaj rękawic, gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale, a ciepło z żywności zawsze
jest przenoszone na naczynie. Z tego powodu naczynia są zawsze
gorące.
Nie przestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do
szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii
mikrofalowej:
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące, aby poparzyć nawet po
zakończeniu gotowania, nawet, jeżeli na to nie wyglądają.
Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi elementami
wewnątrz kuchni. Pozostaw kuchenkę na czas ochłodzenia.
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy
zatrzaskach zabezpieczających (zatrzaskach drzwiczek) i nie wkładaj żadnych przedmiotów do
otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią,
nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach uszczelniających. Aby
zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni uszczelek wycieraj je po użyciu kuchenki
najpierw wilgotną, a następnie suchą miękką szmatką.
(c) Nie włączaj kuchni, gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.
Szczególnie ważne jest, by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były uszkodzone:
(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(2) Zawiasy drzwiowe (złamane lub luźne)
(3) Przewód zasilający
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez odpowiednio
wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.
7. Aby nie dopuścić do ryzyka pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych.
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastikowe
opakowania.
• Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
• Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód
zasilający od gniazdka.
4
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci¹g dalszy)
wymieniony przez producenta lub agenta jego serwisu, albo inną
wykwalifikowaną osobę dla uniknięcia ryzyka.
8. Zwróć szczególną uwagę, gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się
kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
• Jeżeli to konieczne, mieszaj żywność w trakcie podgrzewania i ZAWSZE
po podgrzaniu.
• Zachowaj ostrożność trzymając pojemnik po podgrzaniu. Jeżeli pojemnik
jest zbyt gorący można się oparzyć.
• Istnieje ryzyko opóźnionego wykipienia podgrzewanego płynu.
• Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się
mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód: W czasie podgrzewania płynów punkt wrzenia może się opóźnić;
oznacza to, że moment zagotowania płynu może mieć miejsce tuż
po wyjęciu pojemnika z kuchenki. Można się wtedy oparzyć.
• W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej
ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie, na co najmniej 10 minut.
* Załóż czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je
niemowlęciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem,
ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
9. Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
• Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są
uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego
ramienia.
Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą
poparzyć.
11. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Powód:
Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek
kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych
oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne “kliknięcia” (szczególnie
podczas rozmrażania).
Powód: Takie dźwięki są zjawiskiem normalnym, wywołanym elektrycznymi
zmianami mocy wyjściowej.
13. Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia, dla bezpieczeństwa
moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu, przez co
najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.
14. Dla własnego bezpieczeństwa kuchenka musi być podłączona do
standardowego zasilania o napięciu 230V, 50 Hz za pośrednictwem gniazdka
z bolcem uziemiającym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być
15. Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym otoczeniu,
jak np. sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. W przypadku
użycia kabla przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania
jak przy kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po
raz pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej
wnętrze i uszczelki drzwiczek.
WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych
z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu
do czasu zaglądać do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej
lub bawić się nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu
pracującej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny
być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.
OSTRZEŻENIE:
Jeśli drzwiczki bądź uszczelki czy zatrzaski drzwiczek są uszkodzone, nie wolno
używać kuchenki aż do momentu naprawienia jej przez autoryzowany serwis.
OSTRZEŻENIE:
Nikt poza wykwalifikowanymi pracownikami autoryzowanego serwisu nie może
podejmować działań serwisowo−naprawczych kuchenki, szczególnie takich, które
wymagają demontażu pokrywy kuchenki i tym samym zdjęcia zabezpieczenia
przed ekspozycją na promieniowanie mikrofalowe.
OSTRZEŻENIE:
Nie wolno podgrzewać płynów i innych produktów w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, ponieważ mogą wybuchnąć.
OSTRZEŻENIE:
Dzieci mogą używać kuchenkę samodzielnie bez nadzoru dorosłych TYLKO
wtedy, jeśli otrzymały właściwe instrukcje na temat sposobu używania kuchenki
w bezpieczny sposób oraz jeśli są świadome zagrożeń wynikających
z niewłaściwego użycia kuchenki oraz ekspozycji na promieniowanie
mikrofalowe.
5
PL
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Ustawianie czasu
PL
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości
lub problemów
Państwa kuchenka ma wbudowany zegar. Godzina na zegarze może być
wyświetlana w trybie 24- lub 12- godzinnym. Należy ustawić zegar:
• Przy instalacji kuchenki
• Po przerwie w dostawie prądu
✉
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów,
spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
◆ To są zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki
• Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej
• Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej
• Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych
Nie zapomnij zmienić ustawień zegara przy zmianie czasu z letniego
na zimowy i odwrotnie.
1. Aby wyświetlić czas
w trybie...
24−godzinnym
12−godzinnym
)i(
◆ Kuchenka nie działa po wciśnięciu przycisku
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
)i(
.
◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i/lub wcisnąłeś przycisk
?
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
• Czy nie doszło do przeciążenia sieci i bezpiecznik w układzie zasilania
nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
) , aby ustawić wskazanie
.
4. Wciśnij przyciski (
minut.
5. Wciśnij przycisk
...
Raz
Dwa razy
2. Wciśnij przyciski (
godzin.
3. Wciśnij przycisk
Wciśnij przycisk
◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
żywności ?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
), aby ustawić wskazanie
◆ Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie (zwarcie)
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego metalowego
przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych
ścianek kuchni?
.
◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych
i telewizyjnych
• Nieznaczne zakłócenia mogą być obserwowane na ekranie telewizora lub
w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko
normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę w oddaleniu od
odbiorników telewizyjnych, radiowych i przewodów antenowych.
• Jeżeli interferencja zostanie wykryta przez mikroprocesor kuchenki,
ustawienia wyświetlacza mogą ulec skasowaniu. Odłącz zasilanie
kuchenki i ponownie podłącz aby rozwiązać problem. Ustaw wskazanie
czasu w kuchence.
✉
6
Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem
serwisowym firmy SAMSUNG.
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Gotowanie/Podgrzewanie
Poziomy mocy
Poniżej przedstawiono, w jaki sposób gotować lub podgrzewać żywność.
Można wybrać jeden spośród poziomów mocy zamieszczonych poniżej. PL
ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę bez
nadzoru.
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza obrotowego
i zamknij drzwiczki kuchenki.
WYSOKI
ŚREDNIO WYSOKI
ŚREDNI
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE( )
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA
GRILL
COMBI I(
)
COMBI II(
)
COMBI III(
)
1. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie: 850W (maksymalna
moc gotowania)
Wybierz odpowiedni poziom mocy ponownie
wciskając przycisk
aż do wyświetlenia
odpowiedniego wskazania poziomu mocy.
Więcej informacji znajduje się w tabeli
poziomów mocy.
2. Ustaw czas gotowania wciskając przyciski ( ) i ( ).
✉
✉
3. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Włączy się światło wewnątrz kuchenki i talerz
szklany zacznie się obracać.
1) Gotowanie rozpocznie się, a po
zakończeniu gotowania rozlegnie się
czterokrotny sygnał dźwiękowy.
2) Następnie trzykrotnie rozlegnie się sygnał
przypominający o zakończeniu pracy (jeden
sygnał co minutę).
3) Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnej
godziny.
☛
✉
Moc wyjściowa
Poziom mocy
Nigdy nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Jeśli chcesz krótko podgrzać potrawę z maksymalnym poziomem
mocy kuchenki (850W), po prostu wciśnij przycisk +30s dla każdych
dodawanych 30s czasu podgrzewania. Kuchenka rozpocznie pracę
natychmiast.
7
MIKROFALE
GRILL
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
−
600 W
450 W
300 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania powinien być
skrócony.
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien być
wydłużony
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
PL
Zatrzymanie gotowania
Używanie funkcji czyszczenia parą
Można w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie aby sprawdzić potrawę.
Para wytwarzana przez system czyszczenia parą nawilży powierzchnię
komory kuchenki. Po użyciu funkcji czyszczenia parą można
z łatwością oczyścić komorę kuchenki.
☛
1. Aby zatrzymać gotowanie na chwilę;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma się. Aby powrócić do
gotowania, zamknij drzwiczki i ponownie
wciśnij przycisk
.
2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie;
Wciśnij przycisk
Rezultat: Gotowanie zatrzyma się. Jeżeli chcesz
skasować ustawienia gotowania, ponownie
wciśnij przycisk Cancel ( ).
☛
☛
Użyj tej funkcji, tylko po całkowitym ostygnięciu kuchenki.
(Temperatura pokojowa)
Użyj zwykłej wody, nie wody destylowanej.
1. Otwórz drzwiczki.
Można również skasować każde ustawienie przed rozpoczęciem
gotowania przez wciśnięcie przycisku Cancel ( ).
2. Napełnij naczynie wodą do linii (poziom wody)
zaznaczonej na zewnątrz naczynia.
(Linia na poziomie około 50 ml.)
Zmiana czasu gotowania
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku “+30s”
po razie na każde dodane 30 sekund.
3. Wsuń naczynie z wodą do górnego uchwytu na prawej
ścianie komory kuchenki.
Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30
sekund
4. Zamknij drzwiczki.
5. Wciśnij przycisk Steam Clean (
).
Podczas czyszczenia parą może być widoczne
ZAMGLENIE, ale nie jest to uszkodzenie, ale para zmienia
widoczność oświetlenia komory kuchenki.
6. Otwórz drzwiczki.
7. Prosimy o wyczyszczenie komory kuchenki suchą
ściereczką do naczyń. Wyjmij talerz obrotowy i wytrzyj
wnętrze kuchenki ręcznikiem papierowym.
Ostrzeżenie!
• Naczynie na wodę może być użyta wyłącznie w trybie „Steam Clean”.
• Podczas gotowania żywności o stałej konsystencji, wyjmij naczynie na
wodę, ponieważ może ulec zniszczeniu i spowodować zapalenie się
kuchenki.
8
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Używanie funkcji automatycznego podgrzewania
Ustawienia funkcji automatycznego
podgrzewania
Funkcja automatycznego podgrzewania posiada cztery zaprogramowane
czasy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania ani czasów gotowania, ani
poziomów mocy kuchenki. Można tylko zmieniać liczbę porcji wciskając
przyciski ( ) i ( ) . Najpierw umieść żywność na środku talerza
szklanego i zamknij drzwiczki kuchenki.
PL
Poniższa tabela przedstawia różne programy automatycznego
podgrzewania, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
1. Wybierz rodzaj żywności, którą gotujesz wciskając
przycisk Auto Reheat ( ) raz lub więcej razy.
2. Wybierz wielkość wciskając przyciski (
(Patrz tabela obok)
)i(
Wielkość
porcji
Czas
Zalecenia
odstania
1.
Potrawy gotow
(Schłodzone)
300−350 g
400−450 g
3 min.
Wyłóż potrawę na ceramiczny talerz,
przykryj go folią do kuchni
mikrofalowych. Program jest
przeznaczony do gotowych dań
składających się z 3 składników, (np.
mięsa z sosem, warzyw i dodatku jak
ziemniaki, ryż lub makaron).
2.
Zupa/Sos
(Schłodzone)
200−250 g
300−350 g
400−450 g
3 min.
Wylej zupę/sos do głębokiego talerza
ceramicznego lub miski. Przykryj na czas
gotowania i odstania. Zamieszaj przed
i po czasie odstania.
3.
Makaron
zapiekany
(zamrożony)
200 g
400 g
3 min.
Wyłóż zamrożony makaron zapiekany
do odpowiedniej wielkości naczynia ze
szkła żaroodpornego. Naczynie postaw
na podstawce metalowej. Program
odpowiedni do odgrzewania
zamrożonych zapiekanek
makaronowych jak lasagne, cannelloni
lub macaroni.
).
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Podgrzewanie rozpocznie się. Po zakończeniu.
1) Rozlegnie się czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Trzykrotnie rozlegnie się jednorazowy
sygnał przypominający (jeden raz co
minutę)
3) Ponownie wyświetli się wskazanie
aktualnego czasu.
✉
Kod / Rodzaj
potrawy
Używaj tylko przepisów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.
4.
Napoje
Kawa, mleko,
herbata
(temperatura
pokojowa)
9
150 ml
1−2 min. Wlej do ceramicznej filiżanki (150 ml) lub
(1 filiżanka)
kubka (250 ml) i umieść
250 ml
Reheat uncovered.
(1 kubek)
Stir carefully before and after standing
time.
Be careful while taking the cups out (see
safety instructions for liquids).
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
Auto Power Defrost
Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania
Power Defrost
Funkcja automatycznego rozmrażania Auto Power Defrost pozwala
na rozmrażanie mięsa, drobiu czy ryb. Czas rozmrażania i poziom
mocy zostaną ustawione automatycznie.
Poniższa tabela przedstawia programy automatycznego rozmrażania
Auto Power Defrost, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia. .
PL
Przed rozmrażaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania.
Umieść żywność na płaskim talerzu ceramicznym i następnie na
talerzu obrotowym.
Po prostu wybierz program i ustaw wagę żywności.
✉
Używaj tylko naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.
Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki.
1. Wciśnij przycisk automatycznego rozmrażania
Power Defrost ( ) raz lu więcej razy.
(Szczegóły w tabeli na następnej stronie.)
2. Ustaw wagę żywności wciskając przyciski ( ) i ( ).
Maksymalna możliwa waga żywności do rozmrażania
wynosi 1500g. (Maksymalna możliwa waga dla Pieczywa
/ Ciasta wynosi 625g.)
Porcja
1.
Mięso
200 − 1500 g 20−60 min. Okryj krawędzie folią aluminiową. Obróć
mięso na drugą stronę po sygnale
dźwiękowym z kuchenki. Program jest
przeznaczony do rozmrażania wołowiny,
jagnięciny, wieprzowiny, steków,
kotletów i mięsa mielonego.
2.
200 − 1500 g 20−60 min. Okryj nogi i skrzydełka folią aluminiową.
Obróć drób na drugą stronę po
usłyszeniu sygnału. Program jest
przeznaczony do rozmrażania całego
kurczaka i kurczaka w porcjach.
Drób
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat:
◆ Rozpocznie się rozmrażanie.
◆ W połowie czasu rozmrażania kuchenka
wyemituje sygnał dźwiękowy dla
przypomnienia o obróceniu żywności.
◆ Ponownie wciśnij przycisk
,
aby zakończyć rozmrażanie. .
✉
Żywność
3.
Fish
✉
10
Zalecenia
200 − 1500 g 20−50 min. Okryj ogon ryby folią aluminiową. Obróć
rybę na drugą stronę po usłyszeniu
sygnału. Program jest przeznaczony do
rozmrażania całych ryb i filetów rybnych.
125 − 625 g
4.
Bread/Ca
ke
Można również rozmrażać żywność manualnie. Aby to zrobić, wybierz
funkcję gotowania/podgrzewania z poziomem mocy mikrofal 180 W.
Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale zatytułowanym
“Gotowanie/podgrzewanie” na stronie 7.
Czas
odstania
5−20 min.
Połóż chleb na kawałku papieru do
pieczenia i obróć po usłyszeniu sygnału
kuchenki. Ciasto umieść na talerzu
ceramicznym, i, jeżeli to możliwe obróć
po usłyszeniu sygnału kuchenki.
(Kuchenka nadal pracuje i zatrzyma się
w chwili otwarcia drzwiczek. Program ten
jest przeznaczony do rozmrażania
wszystkich gatunków chleba, krojonego
i w całości, jak również bułek i bagietek.
Program jest przeznaczony do
rozmrażania wszystkich ciast
drożdżowych, herbatników i biszkoptów.
Nie nadaje się do rozmrażania ciasta
francuskiego, owocowego i z kremem,
jak również do ciasta z polewą
czekoladową.
Wybierz funkcję rozmrażania manualnego z poziomem mocy 180W,
jeżeli chcesz ręcznie rozmrozić żywność. Więcej szczegółów na
temat manualnego rozmrażania i czasów rozmrażania żywności
znajduje się na stronie 19.
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
U¿ywanie funkcji Auto Crusty Cook
W funkcji Auto Crusty Cook czas gotowania jest ustawiany
automatycznie.
Można tylko wybrać liczbę porcji za pomocą przycisków (
)i(
Poniższa tabela przedstawia zestaw rozmaitych automatycznych
PL
programów funkcji przypiekania Crisp, ilości, czasy odstania
i odpowiednie zalecenia. Programy te pracują z kombinacją mikrofal
i grilla. Przed użyciem funkcji Crisp zalecamy wstępne ogrzanie
talerza do przypiekania Crusty na talerzu szklanym przez 3 do 5 minut,
z użyciem kombinacji mikrofal 600W i grilla. Do wyjmowania talerza
używaj rękawic ochronnych.
).
Najpierw umieść talerz do przypiekania Crusty pośrodku obrotowego
talerza szklanego i zamknij drzwiczki.
1. Umieść talerz crusty bezpośrednio na talerzu szklanym
i ogrzej go wstępnie używając najwyższej kombinacji
mikrofal i grilla.
Wciśnij w tym celu przycisk Combi(
) i ustaw czas
ogrzewania (od 3 do 5 minut) wciskając ( ) i ( ).
2. Wciœnij przycisk
.
☛ Zawsze używaj rękawic ochronnych przy
wyjmowaniu przy wyjmowaniu talerza Crusty,
ponieważ bardzo silnie się on rozgrzewa.
Kod /
Żywność
(−18˚C)
3. Otwórz drzwiczki kuchenki.
Umieść żywność na talerzu crusty. Zamknij drzwiczki.
✉
Talerz do przypiekania postaw na podstawce
z drutu (lub na talerzu szklanym) w kuchence.
1.
Pizza
zamrożona
200 g
300 g
400 g
5 min.
−
Ogrzej wstępnie talerz Crusty
używając mikrofal 600W + grill.
Zamrożoną pizzę połóż na
talerzu Crusty. Talerz Crusty
postaw na podstawce z drutu.
2.
Bagietki
zamrożone
150 g
(1szt.)
250 g
(2szt.)
4 min.
2−3
Ogrzej wstępnie talerz Crusty
używając mikrofal 450W + grill.
Połóż bagietkę poza środkiem
talerza Crusty, dwie bagietki
połóż obok siebie. Program ten
jest przeznaczony do bagietek
z dodatkami (np. warzywami,
szynką i serem) jak również
zakąsek pizza snack.
3.
Quiche /
Ciastka
zamrożone
150 g
(1szt.)
300 g
(1−2szt.)
3 min.
1−2
Ogrzej wstępnie talerz Crusty
używając mikrofal 600W + grill.
Zamrożone quiche / ciastka na
talerzu Crusty. Talerz Crusty
postaw na podstawce z drutu.
4.
Kawałki
kurczaka
(Nuggets)
zamrożone
125 g
250 g
4 min.
−
Ogrzej wstępnie talerz Crusty
używając mikrofal 600W + grill.
Posmaruj talerz Crusty 1 łyżką
stołową oleju. Równomiernie
rozłóż kawałki kurczaka na
talerzu Crusty. Obróć na drugą
stronę po usłyszeniu sygnału.
Wciśnij przycisk Start, aby
kontynuować gotowanie.
4. Wybierz rodzaj przyrządzanej żywności wciskając przycisk
Crusty Cook (
) raz lub więcej razy.
5. Wybierz rozmiar porcji wciskając przyciski (
(Patrz tabela na następnej stronie)
)i(
).
6. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie się. Po zakończeniu:
1)
2)
3)
✉
✉
❉
Wielkość Czas
Czas
Zalecenia
porcji
ogrzewania odstania
wstępnego
Rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
Trzykrotnie rozlegnie się jednorazowy sygnał
przypominający (jeden raz co minutę)
Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego
czasu.
Jak czyścić talerz Crusty
Czyść talerz ciepłą wodą z detergentem i opłucz wodą.
Nie używaj szczotek ścierających i twardych gąbek do czyszczenia
talerza Crusty aby nie uszkodzić warstwy wierzchniej teflonu.
Prosimy o zapamiętanie
Talerz Crusty nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
11
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
U¿ywanie funkcji Manual Crusty Cook
PL
Niniejszy talerz do przypiekania Crusty pozwala na przyrumienienie
potrawy nie tylko od góry za pomocą grilla, ale również przypieczenie
od dołu na chrupko dzięki wysokiej temperaturze talerza Crusty. Kilka
potraw, które można przygotować na talerzu crusty , przedstawiono w
schemacie (patrz następna strona). Talerz Crusty może być także
używany do smażenia bekonu, jajek, kiełbasek itp.
Zalecamy ogrzewanie wstępne talerza do przypiekania Crusty
bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Ogrzej wstępnie talerz
Crusty za pomocą funkcji 600W + Grilll (
) i według czasów
i instrukcji zamieszczonych w tabeli poniżej.
1. Umieść talerz Crusty na talerzu szklanym i podgrzej z
największą mocą kombinacji Grill − Mikrofale [600W + Grill
)] z czasem i instrukcjami podanymi w spisie.
(
☛ Zawsze używaj rękawic ochronnych do
wyjmowania talerza Crusty ponieważ bardzo silnie
się on rozgrzewa.
2. Posmaruj talerz olejem jeżeli przygotowujesz bekon i jajka
do smażenia czy przypieczenia, aby ładnie się
przyrumieniły.
❉
Należy pamiętać, że talerz Crusty jest pokryty
teflonem, który nie jest odporny na zadrapania.
Nie wolno więc używać na nim ostrych narzędzi do
krojenia, jak nóż.
❉
Aby uniknąć zadrapań teflonowej powierzchni
zaleca się stosowanie plastikowych narzędzi do
krojenia lub zdjęcie potrawy z talerza przed
pokrojeniem.
3. Umieść żywność na talerzu Crusty
☛ Nie ustawiaj na talerzu crusty żadnych
przedmiotów, które nie są żaroodporne jak np.
plastikowe naczynia.
☛ Nigdy nie umieszczaj talerza w kuchence bez
talerza obrotowego.
4. Umieść talerz Crusty na podstawce metalowej (lub talerzu
szklanym) wewnątrz kuchenki.
✉
❉
Porcja
Bekon
4 plasterki
(80g)
3 min.
200 g
(2szt.)
3 min.
2 szt.
(125g)
3 min.
250 g
3 min.
Pieczone
pomidory
Burgery
(mrożone)
Pieczone
ziemniaki
Czas
Moc
ogrzewania
wstępnego
Paluszki rybne
(mrożone)
Jak czyścić talerz Crusty
150 g
(5 szt.)
300 g
(10 szt.)
Czas
gotowania
jeden obok drugiego.
Talerz Crusty postaw
na podstawce z drutu.
450W+ 4½−5 min. Ogrzej wstępnie talerz
Crusty. Pomidory
Grill
pokrój na połówki.
Na wierzch połóż
trochę sera. Ułóż
pomidory w koło na
talerzu Crusty. Talerz
Crusty postaw na
podstawce metalowej.
600W+ 7− 7½ min. Podgrzej wstępnie
talerz Crusty. Połóż
Grill
zamrożone burgery na
talerzu Crusty. Talerz
umieść na podstawce
metalowej. Obróć
burgery na drugą
stronę po 4−5
minutach.
600W+
Grill
5−6 min.
8−9 min.
4 min.
600W+
Grill
7−8 min.
9−10 min.
Czyść talerz ciepłą wodą z detergentem i opłucz wodą.
Nie używaj szczotek ścierających i twardych gąbek do czyszczenia
talerza Crusty aby nie uszkodzić warstwy wierzchniej teflonu.
Prosimy o zapamiętanie
Pizza
300−350 g
(schłodzona)
Talerz Crusty nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.
12
Zalecenia
600W+ 3½−4 min. Ogrzej wstępnie talerz
Crusty. Ułóż plasterki
Grill
500 g
5. Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy.
Skorzystaj z tabeli na następnej stronie.
✉
Rodzaj
żywności
4 min.
450W+
Grill
6½−7½
min.
Ogrzej wstępnie talerz
Crusty. Potnij
ziemniaki na połówki.
Ułóż je przeciętym
bokiem na talerzu
Crusty. Talerz umieść
na podstawce
metalowej.
Ogrzej wstępnie talerz
Crusty. Posmaruj
talerz 1 łyżeczką oleju.
Paluszki rozłóż na
talerzu. Obróć po 3½
min.(5 szt.) lub
5 min.(10 szt.) .
Ogrzej wstępnie talerz
Crusty. Schłodzoną
pizzę
połóż na talerzu
Crusty. Talerz Crusty
połóż na podstawce
metalowej. Obróć na
drugą stronę po 4−5
minutach.
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGXZGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Wybór pozycji grzałki grilla
Grillowanie
Grzałka grilla jest używana podczas grillowania. Może być ustawiona
tylko w jednej pozycji. Jesteśmy zobowiązani poinformować klientów
o sytuacjach, w których występuje konieczność ustawienia grzałki
grilla w pozycji pionowej.
• Pozycja pozioma służy do grillowania lub gotowania
kombinowanego mikrofale + grill.
Grill pozwala na szybkie pieczenie i przyrumienianie żywności bez
używania mikrofal. W tym celu wraz z kuchenką mikrofalową
dostarczamy podstawkę do grillowania.
☛
PL
1. Ogrzej wstępnie grill, aby uzyskać żądaną temperaturę,
wciskając przycisk Grill (
) i ustaw czas ogrzewania
wciskając przyciski ( ) i ( ).
Zmieniaj pozycje grzałki wyłącznie wtedy, gdy jest zimna i nie używaj
nadmiernej siły w trakcie obracania jej w pozycję pionową.
2. Wciśnij przycisk
.
Aby ustawić grzałkę grilla... Należy...
W pozycji poziomej (grill
lub kombinacja mikrofale
+ grill)
◆ Pociągnąć element grzejny
do siebie
◆ Docisnąć go do pozycji
równoległej do górnej
ścianki kuchenki
3. Otwórz drzwiczki i umieść żywność na podstawce
metalowej.
Zamknij drzwiczki.
4. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Wyświetlą się wskazania:
Na czas czyszczenia górnej ścianki komory kuchenki
wygodne będzie ustawienie grzałki grilla pod kątem
45 stopni i oczyszczenie jej.
5. Ustaw czas grillowania wciskając przyciski ( ) i (
Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.
).
Wybór akcesoriów
Używaj przepisów bezpiecznych dla kuchenki mikrofalowej;
nie używaj plastikowych pojemników, naczyń, papierowych kubków,
ręczników, etc.
6. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Rozpoczyna się opiekanie grillem.
Po zakończeniu:
1) Rozlegnie się czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Trzykrotnie, co minutę kuchenka wyda
sygnał przypominający (jeden po każdej
minucie).
3) Ponownie wyświetli się wskazanie
aktualnego czasu.
Jeżeli chcesz wybrać tryb gotowania kombinowanego (grill
i mikrofale), używaj wyłącznie naczyń, które są bezpieczne
dla mikrofal i kuchenek. Metalowe naczynia lub narzędzia
mogą uszkodzić kuchenkę.
✉
✉
Więcej informacji o odpowiednich naczyniach i narzędziach znajduje
się w rozdziale “Naczynia do stosowania w kuchenkach
mikrofalowych” na stronie 15.
☛
Nie martw się, jeżeli w czasie grillowania wyłączy się grzałka grilla.
System ten zapobiega przegrzewaniu się kuchenki.
Zawsze używaj rękawic ochronnych przy dotykaniu naczyń wewnątrz
kuchenki, ponieważ mogą być bardzo gorące.
Sprawdź czy grzałka grilla znajduje się w pozycji poziomej.
13
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGX[GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
PL
Kombinacja Mikrofal i Grilla
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Można również połączyć gotowanie za pomocą grilla i mikrofal, aby
szybko ugotować i równocześnie przyrumienić potrawę.
Można wyłączyć sygnał towarzyszący wciśnięciu przycisków obsługi
panelu kuchenki. .
☛
☛
ZAWSZE używaj naczyń przeznaczonych do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia szklane lub ceramiczne są
idealne, ponieważ przepuszczają mikrofale, równomiernie
przechodzące do żywności.
ZAWSZE używaj rękawic kuchennych przy dotykaniu naczyń
wewnątrz kuchenki, ponieważ mogą być bardzo gorące.
1. Wciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat:
◆ Wyświetlą się następujące wskazania.
◆ Kuchenka nie będzie sygnalizowała
dźwiękiem każdorazowego wciśnięcia
przycisków sterowania.
2. Aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe, ponownie
i
.
równocześnie wciśnij przyciski
Rezultat:
◆ Wyświetlą się następujące wskazania.
1. Upewnij się, że element grzejny znajduje się w poziomym
położeniu; więcej informacji znajduje się na stronie 13.
2. Otwórz drzwiczki kuchenki.
Umieść żywność wewnątrz kuchenki na podstawce
metalowej a podstawkę na talerzu szklanym.
Zamknij drzwiczki.
◆ Kuchenka ponownie będzie działała
z sygnalizacją dźwiękową przycisków.
3. Wciśnij przycisk Combi (
).
Rezultat: Wyświetlą się następujące wskazania:
(tryb mikrofale i grill)
600W (moc wyjściowa)
✉
Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskając
przycisk Combi (
) do chwili, kiedy wyświetli
się wskazanie odpowiedniego poziomu mocy.
☛ Nie można regulować temperatury grilla.
4. Ustaw czas gotowania wciskając przyciski ( ) i (
wg potrzeby.
Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.
Blokada zabezpieczaj¹ca kuchenkê mikrofalow¹
Państwa kuchenka jest wyposażona w funkcję blokady dostępu
zabezpieczającą przed niepożądanym użyciem jej przez dzieci czy inne
osoby niepowołane w sposób przypadkowy.
Kuchenka może być zablokowana w dowolnym momencie.
)
1. Wciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat:
◆ Kuchenka jest zablokowana (nie mogą być
wybrane żadne funkcje kuchenki).
◆ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie “L”.
5. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Rozpoczyna się gotowanie kombinowane.
Po zakończeniu:
1) Rozlegnie się czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Trzykrotnie, co minutę kuchenka wyda
sygnał przypominający (jeden po każdej
minucie).
3) Ponownie wyświetli się wskazanie
aktualnego czasu.
✉
2. Aby odblokować przyciski sterowania ponownie,
i
.
równocześnie wciśnij przyciski
Rezultat: Kuchenka może być normalnie obsługiwana.
Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombinowanego
mikrofalami i grillem wynosi 600W.
14
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGX\GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, aby móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny
swobodnie docierać do żywności bez odbijania lub pochłaniania przez
używane naczynie.
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie
jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej,
nie musisz się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz
wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Bezpieczne Uwagi
w kuchni
mikrofalowej
Folia aluminiowa
✓✗
Talerz do przypiekania
✓
Porcelana i ceramika
✓
Poliestrowe naczynia
jednorazowego użytku
Opakowania produktów
gotowych do spożycia
(fast−food)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
• Torebki papierowe
lub gazeta
• Recycled paper or
metal trims
Naczynia szklane
• Naczynia, w których
potrawy są
przygotowane
w kuchni
mikrofalowej
i podawane na stół
• Naczynia
z cienkiego szkła
•
Słoiki szklane
✓
✓
✗
Metalowe
• Półmiski
• Opaski zaciskowe
do torebek
✗
✗
Mogą powodować iskrzenia
i doprowadzić do pojawienia się ognia.
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i ręczniki
✓
Mogą być używane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Także do
pochłaniania nadmiaru wilgoci.
✗
Może spowodować iskrzenie.
✓
Szczególnie gdy są wykonane
z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne
rodzaje tworzyw mogą ulec odkształceniu lub
odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania
wilgotności w żywności. Nie powinna dotykać
żywności. Zachowaj ostrożność podczas
zdejmowania folii, ponieważ wydobywać się
będzie spod niej gorąca para.
Można stosować tylko gdy są to torebki,
w których można żywność gotować
i gdy są one przeznaczone do gotowania
w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny
być hermetyczne. W razie konieczności
przebij torebkę widelcem.
•
Recycled paper
Plastikowe
• Pojemniki
Może być stosowana w małych ilościach
w celu zabezpieczenia niektórych
fragmentów przed nadmiernym
ugotowaniem. Jeśli folia znajduje się zbyt
blisko ścianek kuchni lub została użyta
w zbyt dużych ilościach, może wystąpić
iskrzenie.
•
Cienka,
przezroczysta folia
•
Torebki do
zamrażania
✓
✓✗
Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż osiem
minut.
Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia
gliniane, chińska porcelana itp. są
odpowiednie pod warunkiem,
że nie są zdobione metalem.
Papier woskowy lub tłuszczo
odporny
Mrożonki są czasem pakowane
do takich naczyń.
✓ :Zalecane
✓✗ :Ostrzeżenie przed używaniem
✗ :Niebezpieczne
Mogą być użyte do podgrzania żywności.
Przegrzanie może doprowadzić do stopienia
polistyrenu.
Mogą się zapalić.
✗
Mogą spowodować iskrzenie.
✓
Mogą być używane pod warunkiem, że nie
posiadają metalowych wykończeń.
✓
Mogą być używane do podgrzania żywności
lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć
jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane.
✓
Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się
wyłącznie do podgrzewania.
✓
15
Można go stosować do utrzymania poziomu
wilgotności w żywności oraz w celu
zapobieżenia rozpryskiwaniu potrawy.
PL
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGX]GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Ksi¹¿ka kucharska
PL
MIKROFALE
Rodzaj żywności Porcja Moc
Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymywana i pochłaniana
przez zawartą w niej wodę, tłuszcz i składniki cukrowe. Mikrofale wprowadzają
cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne ruchy molekuł
powodują tarcie i objawia się w postaci gorąca gotującego żywność.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową aby maksymalnie efektywnie
oddziaływać na żywność. Mikrofale są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna,
aluminium, miedź ale przechodzą przez ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak
dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do gotowania
w kuchenkach mikrofalowych naczyń czy pojemników z metalu.
Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest wiele rodzajów takiej żywności: świeże lub zamrożone warzywa, owoce,
makaron, ryż, ziarna, fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, puddingi,
półprodukty, musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówiąc
w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko to co na konwencjonalnej
kuchni – np. rozpuszczone masło czy czekolada (patrz rozdział ze sposobami,
technikami i wskazówkami).
Przykrywanie naczyń podczas gotowania
Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca
woda w jako para wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może
być przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikową przykrywką
lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.
Czasy odstania
Po zakończeniu gotowania ważne jest, aby odczekać aż temperatura wyrówna się
w gotowanej w kuchence żywności.
Zielona fasola
300g
600W
Mieszanka
warzywna
(marchew/grosz
ek/ kukurydza)
300g
Mieszanka
warzywna
(chińska)
300g
Czas
(min.)
Czas
odstania
(min.)
8−9
Zalecenia
2−3
Dodaj 30 ml (2 łyżki
stołowe) zimnej wody.
600W 7½−8½
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
600W
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody .
8−9
Przewodnik gotowania ryżu i makaronu
Ryż:
Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką − ryż
dwukrotnie zwiększa objętość podczas gotowania. Gotuj pod
przykryciem. Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem,
dodaj sól lub zioła i masło.
Pamiętaj : ryż może nie wchłonąć całej wody użytej do gotowania.
Makaron: Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą
wodę, szczyptę soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na
czas odstania i następnie dokładnie odsącz.
Rodzaj żywności Porcja
Moc
Czas
(min.)
Czas
odstania
(min.)
Zalecenia
Ryż biały
(parboiled)
250g
850W
16−17
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody.
Ryż brązowy
(parboiled)
250g
850W
21−22
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody.
Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas − patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia
żądanego efektu. Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli,
ziół lub masła po gotowaniu. Zostaw do odstania pod przykryciem.
Ryż mieszany
(biały + dziki)
250g
850W
17−18
5
Dodaj 500 ml
zimnej wody.
Mieszanka
(ryż + ziarno)
250g
850W
18−19
5
Dodaj 400 ml
zimnej wody.
Rodzaj żywności Porcja Moc
Makaron
250g
850W
11−12
5
Dodaj 1000 ml
gorącej wody.
Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw
Czas
(min.)
Czas
odstania
(min.)
Zalecenia
Szpinak
150g
600W 4½−5½
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
Brokuły
300g
600W
2−3
Dodaj 30 ml (2 łyżki
stołowe) zimnej wody
Groszek zielony
300g
600W 7½−8½
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka
stołowa) zimnej wody
9−10
16
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGX^GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw
ODGRZEWANIE
Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30−45 ml zimnej wody
(2−3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane
ilości − patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas − patrz
tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu. Raz zamieszaj
podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do
odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna. Używaj poziomów mocy
i czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku zaleceń. Czasy
uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18 − +20oC lub schłodzonej
w lodówce żywności +5 − +7oC.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa − może dojść do przypalenia,
wysuszenia zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednią do podania
temperaturę. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Poziomy mocy i mieszanie potraw
Niektóre potrawy wymagają do odgrzewania mocy 850 W, kiedy inne potrzebują
600 W, 450 W czy nawet 300 W. Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy
mocy dla różnych produktów. Generalnie, lepiej jest w większości przypadków
używać mniejszych poziomów mocy kuchenki, szczególnie jeżeli potrawa jest
delikatna lub w dużych ilościach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest ją
podgrzać szybko (na przykład paszteciki). Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność
w trakcie odgrzewania aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Jeżeli to możliwe,
zamieszaj ją również przed samym podaniem. Szczególną uwagę zwracaj na
gorące płyny i pokarmy dla niemowląt. Aby uniknąć wykipienia lub wrzenia
mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchence
na czas odstania. Zalecamy włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub
szklanego mieszadełka. Unikaj przegrzania (i w efekcie wykipienia) jedzenia.
Zalecamy ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne wydłużenie
czasu o dodatkowe minuty.
Podgrzewanie i czas odstania
Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy, przy następnych próbach może być
pomocne zanotowanie czasu gotowania. Zawsze upewnij się, że odgrzewana
żywność jest w całości gorąca. Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu
− aby wyrównała się temperatura. Zalecany czas odstania wynosi 2 − 4 minuty,
chyba że inny jest podany w tabeli poniżej. Szczególną uwagę zwracaj na gorące
płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też rozdział z instrukcjami bezpieczeństwa.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe kawałki. Im mniejsze
kawałki, tym szybciej się ugotują.
Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy
kuchenki (850W). .
Rodzaj
żywności
Porcja
Czas
(min.)
Czas
odstania
(min.)
Zalecenia
Brokuły
250g
500g
4−4½
8−8½
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Ułóż je łodyżkami do środka.
Brukselka
250g
5½−6½
3
Dodaj 60−75 ml (5−6 łyżek
stołowych) wody.
Marchew
250g
4½−5
3
Potnij na równe plasterki.
Kalafior
250g
500g
5−5½
8;5−9
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Duże potnij na połowy. Ułóż je
łodyżkami do środka.
Cukinie
250g
3½−4
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml
(2 łyżki stołowe) wody lub masła.
Gotuj aż zmięknie.
Bakłażany
250g
3½−4
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
1 łyżką stołową soku z cytryny.
Pory
250g
4½−5
3
Potnij w grube krążki.
Grzyby
125g
250g
1½−2
3−3½
3
Przygotuj małe w całości lub
pokrojone. Nie dodawaj wody.
Skrop sokiem z cytryny. Dodaj
pieprz i sól. Odsącz przed
podaniem.
Cebule
250g
5½−6
3
Potnij na plasterki lub na połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) wody.
Papryka
250g
4½−5
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250g
500g
4−5
7½−8½
3
Zważ obrane i pokrój na równej
wielkości połówki lub ćwiartki.
Rzepa
250g
5−5½
3
Potnij rzepę w drobną kostkę.
PODGRZEWANIE PŁYNÓW
Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się
kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Jeżeli to konieczne, zamieszaj
podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć
wykipienia płynów i możliwego poparzenia, zalecamy włożenie do szklanki
z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka oraz zamieszanie przed,
w trakcie i po podgrzaniu.
17
PL
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGX_GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PL
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Podgrzewanie płynów i potraw
POKARMY DLA NIEMOWLĄT:
Włóż pokarm do głębokiego, ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa
pokrywką. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2−3 minuty przed
podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź temperaturę: między 30 – 40˚C.
MLEKO DLA NIEMOWLĄT:
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie
podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo może ona wybuchnąć z
przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem!
Zawsze starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku.
Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37˚C.
ZAPAMIĘTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów
dla niemowląt. Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika
w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu
czasów
i poziomów mocy kuchenki..
Przewodnik podgrzewania jedzenia dla niemowląt i mleka
Użyj poziomów mocy i czasów podanych w poniższej tabeli jak przewodnika
odgrzewania żywności..
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
600W
Czas
Pokarm dla
niemowląt
(warzywa +
mięso)
190g
Owsianka
(ziarno
+ mleko
+ owoce)
190g
Mleko
niemowlęce
100ml
300W 30−40sek.
200ml
50 sek. do
1min.
600W
30sek.
20sek.
Czas
Zalecenia
odstania
(min.)
2−3
2−3
2−3
Nałóż do ceramicznego
talerza. Podgrzej pod
przykryciem. Zamieszaj po
podgrzaniu. Odstaw na 2−3
min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź dokładnie
temperaturę.
Nałóż do ceramicznego
talerza. Podgrzej pod
przykryciem. Zamieszaj po
podgrzaniu. Odstaw na 2−3
min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź dokładnie
temperaturę.
Dobrze zamieszaj lub
wstrząśnij i wlej mleko do
sterylnej butelki szklanej.
Postaw pośrodku talerza
szklanego. Podgrzewaj
odkryte. Dobrze wstrząśnij
i pozostaw do odstania na
co najmniej 3 minuty. Przed
podaniem dokładnie wstrząśnij
i starannie sprawdź
temperaturę przed podaniem
mleka dziecku.
18
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Napoje
(kawa,
mleko,
herbata,
woda o
temperaturz
e pokojowej)
150 ml
(filiżanka)
250 ml
(1 kubek)
850W
Zupa
(schłodzona)
250g
850W
Gulasz
(schłodzony)
350g
Makaron
z sosem
(schłodzony)
Czas
(min.)
1−1½
Czas
odstania
(min.)
Zalecenia
1−2
Wlej napój do ceramicznej
filiżanki lub kubka i postaw na
środku talerza obrotowego.
Podgrzewaj bez przykrycia.
Dokładnie zamieszaj przed
i po podgrzaniu. Zachowaj
ostrożność podczas
wyjmowania naczyń
z kuchenki (przeczytaj
instrukcje bezpieczeństwa
dotyczące płynów).
3−3½
2−3
Wlej do ceramicznego
talerza. Przykryj plastikową
pokrywką. Zamieszaj po
podgrzaniu. Zamieszaj przed
podaniem.
600W
5½ −6½
2−3
Nałóż gulasz do głębokiego,
ceramicznego talerza.
Przykryj plastikową pokrywką.
Mieszaj od czasu do czasu
w trakcie podgrzewania oraz
przed odstaniem i przed
podaniem.
350g
600W
4½ −5½
3
Nałóż spaghetti (lub inny
makaron jajeczny) na płaski,
ceramiczny talerz. Przykryj
folią do kuchenek
mikrofalowych. Wymieszaj
przed podaniem.
Nadziewany
makaron
z sosem
(schłodzony)
350g
600W
5−6
3
Nałóż do głębokiego,
ceramicznego talerza
makaron (ravioli, tortellini).
Przykryj pokrywką plastikową.
Mieszaj od czasu do czasu
w trakcie podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
Danie
na talerzu
(schłodzone)
350g
600W
5½ −6½
3
Gotowe do odgrzania
danie składające się
z 2−3 składników umieść
na ceramicznym talerzu.
Przykryj przeźroczystą
folią.
1½ −2
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGX`GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
ROZMRAŻANIE MANUALNE
Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na poziomie
rozmrażania (180 W).
Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają
delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne
w przypadku pojawienia się niespodziewanych gości.
Rodzaj żywności Porcja
Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń
wszystkie metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odparowanie
powstałego po rozmrożeniu płynu.
Mięso
Kotlety wołowe
Włóż zamrożoną żywność do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w
połowie czasu, odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie
stało się ciepłe. Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego
uniknąć można owinąć je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.
Jeżeli jednak drób podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed
ponownym rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu. Pozostaw rozmrażaną rybę,
mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny do rozmrożenia
mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej.
Wskazówka:
Zalecenia
5−25
Steki wieprzowe
6½ −7½
13−14
7½ −8½
Umieść mięso na płaskim,
ceramicznym talerzu. Cieńsze
końce owiń folią aluminiową.
Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
Drób
Porcjowany
kurczak
500g
(2 szt.)
14½−15½
15−40
900g
28−30
Ułóż kawałki kurczaka skórą do
dołu, całego kurczaka piersią
do dołu na płaskim,
ceramicznym talerzu. Cieńsze
końce, jak skrzydełka, owiń
folią aluminiową.
Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
200g
(2 szt.)
400g
(4 szt.)
6−7
5−15
Połóż zamrożone ryby na
płaskim, ceramicznym talerzu.
Ułóż cieńsze końce pod
grubsze. Cieńsze końce owiń
folią aluminiową. Obróć na
drugą stronę po upływie połowy
czasu!
Ryby
Filety rybne
Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około −18 do −20 ˚C
skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.
Owoce
Jagody
Chleb
Bułki (krążki)
(po 50 g szt.)
Tostowy/Sand
wich
Pieczywo
ciemne
(mąka
pszenno−żytn
ia)
19
Czas
odstania
(min.)
250g
500g
250g
Cały
kurczak
Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż grube, a małe kawałki
szybciej niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie
zamrażania jak i rozmrażania żywności.
Czas
(min.)
12−13
250g
6−7
5 − 10
Rozłóż owoce na płaskim,
szklanym naczyniu (o dużej
średnicy).
2 szt.
4 szt.
½−1
2−2½
5 − 20
250g
4½−5
500g
8−10
Rozłóż bułki w koło na talerzu
lub chleb na papierze
kuchennym
i połóż na talerzu obrotowym.
Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
PL
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGYWGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PL
GRILL
Element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką wewnątrz komory
kuchenki. Działa, gdy drzwiczki są zamknięte i obraca się talerz szklany.
Obracanie się talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstępne
ogrzanie grilla przez 4 minuty przyśpiesza pieczenie.
WAŻNA WSKAZÓWKA:
Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie kombinowanym ( mikrofale + grill), upewnij
się, że grzałka grilla jest umieszczony pod górną ścianką w pozycji poziomej a nie
na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej. Prosimy pamiętać, że żywność musi
być ułożona na podstawce metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej
znajdują się inne zalecenia. W takim wypadku należy umieścić żywność na talerzu
szklanym. Prosimy skorzystać z odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji.
Żywność musi być obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z obu
stron.
Naczynia do grillowania:
Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowania
naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić.
Żywność zalecana do przygotowania na grillu:
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wędzonki, schab, szynka,
cienkie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
Grillowanie zamrożonej żywności
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
WAŻNA WSKAZÓWKA:
Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie grillowania, upewnij się, że element
grzejny grilla jest umieszczony po górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej
ścianie komory w pozycji pionowej. Prosimy pamiętać, że żywność musi być
ułożona na podstawce metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej
znajdują się inne zalecenia.
Rodzaj żywności Porcja
mrożonej
Poziom
mocy
Czas
pieczenia
1 strony
(min)
Bułki (krążki)
(50g/szt.)
Mikrofale
+ Grill
300W+
Grill
1−1½
2−2½
Grill
8−9
−−
Włóż zamrożoną
zapiekankę do małego,
okrągłego naczynia ze
szkła żaroodpornego.
Naczynie postaw na
podstawce metalowej.
Po ugotowaniu zostaw do
odstania na 2 − 3 minuty.
−−
Włóż zamrożony makaron
do prostokątnego
naczynia ze szkła
żaroodpornego.
Całość umieść na talerzu
obrotowym.
Pozostaw do odstania
na 2 − 3 minuty.
2 szt.
4 szt.
Czas
Zalecenia
pieczenia
2 strony
(min.)
1−2
1−2
MIKROFALE + GRILL
Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania cieplnego z elementu grilla
z szybkością gotowania mikrofalami. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach
i obracającym się talerzu szklanym. Obracanie się talerza powoduje lepsze
i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem są dostępne
w Państwa kuchence: 600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill.
Bagietki
zapiekane
(pomidory,
ser, szynka,
pieczarki)
Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:
Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofale. Powinny być odporne na
ogień. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania
naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić.
Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale:
Do gotowania w tym trybie nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają
jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy
które potrzebują przypieczenia z wierzchu. Można też w ten sposób przygotować
grube porcje, które przypieka się od góry (np. kawałki kurczaka, obracając je
w połowie czasu gotowania). Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli
grillowania.
20
250−300 g 450 W
+ Grill
(2szt.)
Makaron
(Canelloni,
Macaroni,
Lasagne)
400 g
450 W
+ Grill
13−14
Kawałki
kurczaka
(nuggets)
250 g
450 W
+ Grill
5−5½
Frytki
250 g
450 W
+ Grill
9−11
Ułóż bułki w koło na
podstawce metalowej.
Drugą stronę bułek
przypiecz wg uznania.
Pozostaw do odstania
na 2 − 5 minut.
3−3½ Kawałki kurczaka rozłóż
na podstawce.
4−5
Rozłóż frytki równomiernie
na papierze do pieczenia
i na podstawce metalowej.
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGYXGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Grillowanie świeżej żywności
Rodzaj
żywności
świeżej
Ogrzej przez 4 minuty grzałkę grilla z użyciem funkcji grill.
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika
grillowania.
Rodzaj
żywności
świeżej
Tosty
Bułki
(upieczone)
Pieczone
pomidory
Porcja
Poziom
mocy
Czas
pieczenia
1 strony
(min)
4 szt.
(każda25g)
tylko
Grill
4−5
2−4 szt.
tylko
Grill
2−3
Czas
Zalecenia
pieczenia
2 strony
(min.)
4½−5½ Połóż tosty na metalowej
podstawce jeden obok
drugiego.
2−3
Połóż bułki spodem do
dołu bezpośrednio na
talerzu obrotowym.
Potnij pomidory na
połówki. Na wierzch połóż
trochę sera. Ułóż je na
płaskim naczyniu
żaroodpornym. Całość
ustaw na podstawce
metalowej.
200 g
(2szt.)
400 g
(4szt.)
300 W 3½−4½
+ Grill
6−7
−−
Tost
hawajski
(ananas,
szynka,
plasterki
sera)
2 szt.
(300 g)
450 W
+ Grill
−−
Najpierw przypiecz same
tosty. Potem połóż je
razem z dodatkami na
podstawce metalowej.
Dwa − naprzeciw siebie.
Pieczone
ziemniaki
250 g
500 g
−−
Potnij ziemniaki na
połówki. Ułóż je
przeciętym bokiem
w stronę grilla na
podstawce metalowej.
Kurczak
w
kawałkach
450 − 500 g
(2 szt.)
3½−4
600 W 4½−5½
+ Grill
8−9
300 W
+ Grill
8−9
Kotlety
jagnięce
(średnie)
9−10
Porcja
400 g
(4szt.)
Steki
wieprzowe
Poziom
mocy
Przypraw mięso
i posmaruj olejem.
Ułóż kawałki dookoła
podstawki kośćmi do
środka. Pojedynczego
kawałka nie umieszczaj
na środku podstawki.
Pozostaw do odstania
na 2 − 3 minuty.
21
Czas
Zalecenia
pieczenia
2 strony
(min.)
tylko
Grill
11−13
8−9
Posmaruj mięso olejem
z przyprawami.
Ułóż wokół podstawki.
Po upieczeniu pozostaw
do odstania na
2 − 3 minuty.
MW
+Grill
300W+
Grill
7−8
Grill
only
6−7
Posmaruj mięso olejem
z przyprawami.
Ułóż wokół podstawki.
Po upieczeniu pozostaw
do odstania na
2 − 3 minuty.
4−4½
−−
Obierz jabłka i napełnij je
rodzynkami i dżemem.
Na wierzchu posyp
migdałami.
Ułóż jabłka na płaskim
naczyniu żaroodpornym.
Całość postaw na talerzu
obrotowym.
250 g
(2szt.)
Pieczone
jabłka
Czas
pieczenia
1 strony
(min)
1 jabłko
300 W
(ok. 200 g szt.) + Grill
2 jabłka
(ok. 400 g )
6−7
PL
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGYYGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
PL
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Czyszczenie kuchenki
WSKAZÓWKI SPECJALNE
Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu, należy
regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:
• Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
• Drzwi i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierścień obrotowy
MASŁO ROZPUSZCZANE
Włóż 50 g masła do małej , szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką.
Podgrzewaj przez 30−40 sekund z mocą 850 W, aż masło się rozpuści.
☛
☛
ROZPUSZCZONA CZEKOLADA
Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3−5 minut,
z mocą 450 W aż do rozpuszczenia. Zamieszaj raz lub dwa w trakcie
podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania!
ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY
Włóż 20 g miodu do małej , szklanej miski. Podgrzewaj przez 20−30 sekund
z mocą 300 W, aż miód się rozpuści.
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki
zamykają się prawidłowo.
Nieprawidłowe utrzymywanie kuchenki, a w szczególności nie
utrzymywanie jej w czystości może spowodować uszkodzenie
powierzchni powłoki komory kuchenki, co z kolei może powodować
nieprawidłowe działanie urządzenia oraz ryzyko narażenia się na
niebezpieczeństwo.
1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej
wodzie z mydłem. Opłucz i osusz.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni lub
z pierścienia obrotowego przy pomocy namydlonej szmatki. Opłucz i osusz.
ROZPUSZCZONA ŻELATYNA
Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Odsączoną włóż do
małej, żaroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj
po rozpuszczeniu.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych
zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min. z maksymalnym poziomem mocy.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj
bez przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 850 W przez 3½ do 4½ minuty
aż lukier/polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
4. Jeżeli to konieczne, myj talerz szklany przeznaczony do mycia w zmywarkach
po każdorazowym użyciu.
✉
GOTOWANY DŻEM
Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne
z przykryciem, dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10− 12 minut z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpośrednio do małych słoików twist−off,
połóż je na zakrętkach i odczekaj przez 5 minut.
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie używaj
materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc
uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie
ma w nich cząstek:
•
•
PUDDING (budyń)
Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).
Użyj odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez
6½ do 7½ minuty z mocą 850 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.
✉
PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE
Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
3½ − 4½ minutowego podpiekania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez
2 − 3 minuty. Używaj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
Zanieczyszczeń
Osadów przeszkadzających w szczelnym zamknięciu
drzwiczek.
Czyść wnętrze komory kuchenki po każdym użyciu delikatnym
roztworem detergentu, ale zawsze odczekaj na ostygnięcie kuchenki
przed rozpoczęciem mycia aby uniknąć zranienia.
Podczas czyszczenia górnej części komory kuchenki
wygodnie jest opuścić grzałkę grilla do kąta 45˚ i oczyścić
ją także.
22
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGYZGGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Przechowywanie i naprawa kuchenki
mikrofalowej
Dane techniczne
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega
się możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych,
jak i w niniejszej instrukcji obsługi.
Przechowując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz
zachować kilka prostych środków ostrożności.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących
przypadkach:
• Złamane zawiasy drzwiowe
• Uszkodzone uszczelki drzwiowe
• Pokrzywiona lub wgięta obudowa
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu
posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
✉
✉
Model
FG87KST/FG87K
Zasilanie
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Tryb kombinowany
1300 W
1100 W
2400 W
Moc wyjściowa mikrofal
100 W/850 W (IEC−705)
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli
kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz
wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące
czynności:
Częstotliwość pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
•
•
Metoda chłodzenia
Silnik chłodzący − wentylator
Wymiary (szer x wys x głęb)
Zewnętrzne
Komory
489 x 312 x 360 mm
330 x 211 x 329 mm
Objętość komory
23 litrów
Waga netto
ok. 15.5 kg
Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej,
postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze części
kuchenki mikrofalowej.
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach
zarobkowych.
23
PL
mn_^rz{†lvTWZXZYl†wsU”GGwˆŽŒGY[GGt–•‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GY]SGYWW\GGXWaWYGht
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement