Samsung M1713 Instrukcja obsługi

Samsung M1713 Instrukcja obsługi
KUCHENKA
MIKROFALOWA
M1733/M1713
Instrukcja obs³ugi
Ksi¹¿ka kucharska
Code No. : DE68-00059M
M1733 pl.pm6
1
2000-02-14, 12:35
Skrócona instrukcja obsługi (M1733)
Chcesz coś ugotować
1 Włóż żywność do kuchenki.
Wybierz poziom mocy naciskając przycisk
raz lub więcej razy.
2 Wybierz czas gotowania naciskając przyciski 10 min., 1 min., 10 s.
3
Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Rozpocznie się gotowanie.
Zakończenie gotowania sygnalizowane jest
czterokrotnym sygnałem dźwiękowym
Chcesz coś rozmrozić
1 Włóż zamrożoną żywność do kuchenki.
Naciśnij przycisk Auto ( ).
2 Ustaw wagę żywności naciskając przycisk 100 g potrzebną ilość
razy.
3 Naciśnij przycisk
.
Chcesz przedłużyć gotowanie
1
Pozostaw żywność w kuchence. Naciśnij przycisk +30s tyle razy,
o ile chcesz wydłużyć czas gotowania.
2
M1733 pl.pm6
2
2000-02-14, 12:35
Skrócona instrukcja obsługi (M1713)
Chcesz coś ugotować
1 Włóż żywność do kuchenki.
Wybierz poziom mocy obracając pokrętłem COOKING POWER
LEVEL.
2 Wybierz czas gotowania obracając pokrętłem TIMER.
Chcesz coś rozmrozić
1 Obracając pokrętłem COOKING POWER LEVEL wybierz symbol
rozmrażania ( ).
2 Obracaj pokrętłem TIMER aby wybrać żądany czas rozmrażania.
Chcesz zmienić czas gotowania
1 Pozostaw żywność w kuchence.
Obracając pokrętłem TIMER zmień czas gotowania.
3
M1733 pl.pm6
3
2000-02-14, 12:35
Spis treści
Skrócona instrukcja obsługi ................................................................................................ 2
Kuchenka ............................................................................................................................ 5
Panel sterowania ................................................................................................................. 6
Akcesoria ............................................................................................................................ 8
O instrukcji obsługi .............................................................................................................. 9
Warunki bezpiecznej eksploatacji ..................................................................................... 10
Instalacja kuchenki mikrofalowej ....................................................................................... 12
Ustawianie czasu (M1733) ................................................................................................ 12
Zasady działania kuchenki mikrofalowej ........................................................................... 13
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni ......................................................................... 14
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów .................................... 15
Gotowanie/odgrzewanie .................................................................................................... 16
Poziomy mocy ................................................................................................................... 17
Zatrzymanie gotowania ..................................................................................................... 18
Ustawianie czasu gotowania ............................................................................................. 18
Ustawianie czasu odstania (M1733) ................................................................................. 19
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania ......................................................................... 20
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania ....................................................................... 20
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania (M1733)................................................. 22
Rozmrażanie żywności (M1713) ....................................................................................... 22
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania (M1733) ............................................... 23
Gotowanie wieloetapowe (M1733) .................................................................................... 24
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej ...................................... 25
Książka kucharska ............................................................................................................ 26
Czyszczenie kuchenki ....................................................................................................... 33
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej ................................................................. 34
Dane techniczne ............................................................................................................... 35
4
M1733 pl.pm6
4
2000-02-14, 12:35
Kuchenka
Model : M1733
PANEL
STEROWANIA
OŚWIETLENIE
OTWORY
WENTYLACYJNE
WYŚWIETLACZ
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY
DRZWICZKI
PRZYCISK
OTWIERANIA DRZWI
ŁĄCZNIK
ZATRZASKI
DRZWICZEK
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
TALERZ SZKLANY
Model : M1713
POKRĘTŁO TIMER
POKRĘTŁO
COOKING POWER
CONTROL –
REGULACJI MOCY
OŚWIETLENIE
OTWORY
WENTYLACYJNE
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY
DRZWICZKI
ŁĄCZNIK
ZATRZASKI
DRZWICZEK
PRZYCISK OTWIERANIA
DRZWI
OTWORY ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
TALERZ SZKLANY
5
M1733 pl.pm6
5
2000-02-14, 12:35
Panel sterowania (M1733)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. WYŚWIETLACZ
2. PRZYCISKI FUNKCJI SZYBKIEGO PODGRZEWANIA
3. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA
4. PRZYCISK WYBORU WAGI ŻYWNOŚCI
5. USTAWIENIE CZASU
6. PRZYCISK WYBORU POZIOMU MOCY MIKROFAL
7. USTAWIENIE CZASU ODSTANIA
8. USTAWIENIE ZEGARA
9. PRZYCISK START
10. PRZYCISK STOP/CANCEL
11. PRZYCISK OTWIERANIA DRZWICZEK
6
M1733 pl.pm6
6
2000-02-14, 12:35
Panel sterowania (M1713)
1
2
3
1. ROZMRAŻANIE
2. FUNKCJA SZYBKIEGO PODGRZEWANIA
3. PRZYCISK OTWIERANIA DRZWICZEK
7
M1733 pl.pm6
7
2000-02-14, 12:35
Akcesoria
1
Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się w podstawie
kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.
2
Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części podstawy
kuchni.
Przeznaczenie:
Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
3 Talerz szklany, umieszczany na pierścieniu obrotowym,
w środkowej części pasujący do łącznika
Przeznaczenie:
☛
Talerz szklany służy jako główna
powierzchnia do umieszczania artykułów
żywnościowych. Może być łatwo wyjęty
w celu oczyszczenia.
NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza
szklanego.
8
M1733 pl.pm6
8
2000-02-14, 12:35
O instrukcji obsługi
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG.
Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania
Waszej kuchenki, a w szczególności:
Zasady bezpiecznej eksploatacji
Odpowiednie akcesoria i naczynia
Pożyteczne rady na temat gotowania
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis trzech podstawowych
rodzajów pracy kuchenki:
Gotowania
Rozmrażania
Przedłużania gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz panel
sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej Ci będzie
odnaleźć odpowiednie przyciski.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące
symbole:
➢
☛
Ważne
Uwaga
Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne
działanie energii mikrofalowej.
Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla
zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie
manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów
zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią, nie
dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach
uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni
uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a następnie suchą
miękką szmatką.
(c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni
mikrofalowych.
Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były
uszkodzone:
1. Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
2. Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane).
3. Przewód zasilający.
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta
kuchni mikrofalowych.
9
M1733 pl.pm6
9
2000-02-14, 12:35
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni
mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki
bezpieczeństwa.
1 NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
Metalowych pojemników
Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
Szpikulców, widelców itp.
Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić
kuchenkę.
2 NIE PODGRZEWAJ:
Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojemników, np.
słoików z odżywkami dla dzieci.
Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch
Rada: Zdejmij skorupę, przebij skórkę, otwórz opakowanie itp.
3 NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.
Rada: Umieść w kuchence na stałe szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała
mikrofale jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
4 NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub
metalem.
Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydostającego
się z kuchenki.
5 ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale, a ciepło z żywności zawsze jest
przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są zawsze gorące.
6 NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po zakończeniu
gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi
elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.
7 Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych.
Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe
opakowania.
Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód
zasilający od gniazdka.
10
M1733 pl.pm6
10
2000-02-14, 12:35
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)
8 Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki,
aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.
Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się
mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze
u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.
ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je dziecku.
NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponieważ
w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
9 Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód
sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są
uszkodzone.
10 W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.
Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.
11 Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Powód: Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki
mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają
sprawność kuchenki mikrofalowej.
12 W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia”, szczególnie podczas
rozmrażania.
Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej.
Jest to zjawisko normalne.
13 Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa
moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu co najmniej 30 minut
można kuchenkę uruchomić ponownie.
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw
sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do czasu zaglądać
do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej lub
bawić się nią.
Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej.
Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny być przechowywane lub ukrywane
bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.
11
M1733 pl.pm6
11
2000-02-14, 12:35
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wytrzymałej
do utrzymania masy kuchenki
20 cm
ponad
10 cm
poza
10 cm
z boku
1 W trakcie instalacji sprawdź, czy w miejscu ustawienia kuchenka
ma zapewnioną odpowiednią wentylację (co najmniej 10 cm
wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm powyżej).
2
Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz kuchenki.
Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy talerz
obraca się swobodnie.
☛ Nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może to spowodować jej przegrzanie
i automatyczne wyłączenie się. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie
ochłodzi.
☛ Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa to urządzenie musi być podłączone do
standardowego zasilania o napięciu 230 V, 50 Hz za pośrednictwem gniazdka ze stykiem
uziemiającym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony na przewód
ściśle odpowiadający wymaganiom producenta. Gdy zajdzie konieczność wymiany przewodu
zasilającego, zleć tę czynność wykwalifikowanemu specjaliście w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
☛ NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym otoczeniu jak np.
sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Należy ściśle przestrzegać wymagań
kuchenki mikrofalowej dotyczących napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla
przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak przy kablu zasilającym,
w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową
wytrzyj wilgotną szmatką jej wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.
Ustawianie czasu (M1733)
Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w systemie
24−ro lub 12−to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:
Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.
Po zaniku napięcia sieciowego.
➢
Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni
i odwrotnie.
1 Aby wyświetlić czas w systemie...
24−godzinnym
12−godzinnym
Naciśnij przycisk
...
jeden raz
dwa razy
2 Ustaw godzinę za pomocą przycisku h, a minuty za pomocą przycisku min.
3 Kiedy wyświetli się właściwy czas, naciśnij przycisk
aby
zegar rozpoczął pracę.
Rezultat: Czas wyświetli się za każdym razem, gdy kuchenka nie
pracuje.
12
M1733 pl.pm6
12
2000-02-14, 12:35
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana
energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej
kształtu jak i barwy.
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
Rozmrażania
Odgrzewania
Gotowania
Zasady gotowania
1 Mikrofale generowane przez magnetron są jednolicie rozdzielane,
ponieważ żywność na talerzu szklanym jest obracana i dzięki temu
równomiernie ugotowana.
2 Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości około 2,5 cm.
Dalsze gotowanie odbywa się na zasadzie rozpraszania
dostarczanego ciepła wewnątrz produktu.
3 Czas gotowania zmienia się w zależności od wykorzystywanego
przepisu oraz od cech gotowanej żywności:
Ilości i gęstości.
Zawartości wody.
Temperatury początkowej (zamrożona lub nie).
☛
Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło
rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po nawet po
wyjęciu produktu z kuchni. W związku z tym czas odstania podany
w przepisie lub w tej instrukcji musi być przestrzegany aby zapewnić:
Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy aż do środka.
Jednakową temperaturę w całej potrawie.
13
M1733 pl.pm6
13
2000-02-14, 12:35
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie
sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.
Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą.
Model : M1733
1 Naciśnij przycisk
i ustaw czas gotowania na 4 do 5 minut
wciskając przycisk 1min odpowiednią ilość razy.
2 Naciśnij przycisk
Rezultat:
.
Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę przez
4 do 5 minut. W tym czasie woda powinna się
zagotować.
Model : M1713
➢
1
Ustaw poziom mocy pokrętłem COOKING POWER CONTROL.
2
Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrętłem TIMER.
Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka zasilającego.
Talerz szklany musi znajdować się w przeznaczonym dla niego miejscu.
Jeżeli jest używany mniejszy poziom mocy niż maksymalny, woda będzie
potrzebowała więcej czasu do zagotowania się.
14
M1733 pl.pm6
14
2000-02-14, 12:35
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go
usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
● To
•
•
•
•
są zjawiska normalne
Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki.
Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.
● Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
. (M1733)
● Kuchenka nie działa po obróceniu pokrętła timera. (M1713)
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
● Żywność nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk
?. (M1733)
• Czy ustawiłeś dokładnie czas?( M1713)
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
• Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał
odłącznik elektryczny?
● Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
żywności ?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
● Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie.
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek
kuchni?
● Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych
i telewizyjnych.
• Nieznaczne zakłócenia mogą być obserwowane na ekranie telewizora lub
w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko
normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę z dala od odbiorników
i przewodów antenowych.
• Jeżeli zakłócenia obejmą mikroprocesor kuchenki, może dojść do skasowania
jej ustawień. Aby rozwiązać ten problem odłącz kuchenkę od źródła zasilania
i ponownie włącz. Skasuj ustawienia czasu. (M1733).
➢ Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów, skontaktuj
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy
SAMSUNG.
15
M1733 pl.pm6
15
2000-02-14, 12:35
Gotowanie/Odgrzewanie
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność
ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę bez nadzoru
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki.
Model : M1733
1 Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Wyświetli się ustawienie 800W (maksymalna moc
gotowania).
Wybierz żądany poziom mocy przez ponowne
naciśnięcie przycisku
aż do ustawienia
odpowiedniej mocy. Więcej informacji znajduje się
w tabeli na następnej stronie.
2 Ustaw czas gotowania przyciskami 10min., 1min., 10s.
3 Naciśnij przycisk .
Rezultat:
Światło w kuchence zaświeci się i talerz zacznie się
obracać.
Gotowanie rozpocznie się, a gdy zakończy słyszany
będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
☛
➢
NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną mocą
mikrofal (800W), możesz po prostu nacisnąć przycisk +30s tyle razy, ile
ma trwać gotowanie. Kuchenka rozpoczyna pracę natychmiast.
Model : M1713
1 Ustaw poziom mocy na maksymalny za pomocą pokrętła
COOKING POWER CONTROL.
(Maksymalna moc: 800W)
2 Ustaw czas gotowania pokrętłem TIMER.
Rezultat:
☛
➢
Światło w kuchence zaświeci się i talerz zacznie się
obracać.
NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Możesz zmienić poziom mocy w trakcie gotowania obracając pokrętłem
COOKING POWER CONTROL.
16
M1733 pl.pm6
16
2000-02-14, 12:35
Poziomy mocy
Można wybrać jeden z pośród poziomów mocy
zamieszczonych poniżej.
Poziom mocy
Mopc wyjściowa
M1733
M1713
800 W
-
800 W
700 W
ŚREDNIO WYSOKI
600 W
600 W
ŚREDNI
450 W
450 W
WYSOKI
PODGRZEWANIE
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE (
)
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA
➢
300 W
300 W
180 W
180 W
100 W
100 W
◆
Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie skróceniu.
◆
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie
wydłużeniu.
17
M1733 pl.pm6
17
2000-02-14, 12:35
Zatrzymanie gotowania
Można zatrzymać gotowanie dla sprawdzenia potrawy.
Model : M1733
1 Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki.
Rezultat:
Gotowanie przerwane. Aby powrócić do gotowania,
zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk
.
2 Aby zatrzymać całkowicie;
Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Gotowanie zatrzymane.
Jeżeli chcesz usunąć ustawienia gotowania,
ponownie naciśnij przycisk Cancel
.
☛
Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania
poprzez naciśnięcie przycisku Cancel
.
Model : M1713
1
Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki.
Rezultat:
Gotowanie zatrzymane. Aby powrócić do gotowania,
zamknij drzwiczki.
2
Aby zatrzymać całkowicie;
Obróć pokrętło TIMER do pozycji „0".
Ustawianie czasu gotowania
Model : M1733
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku „+30s" po razie
na każde dodane 30 sekund.
Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.
Model : M1713
Ustaw czas gotowania obracając pokrętłem TIMER.
18
M1733 pl.pm6
18
2000-02-14, 12:35
Ustawianie czasu odstania (M1733)
Funkcja ta może być używana na dwa sposoby:
• Jako prosty minutnik
• Do ustawiania czasu odstania po rozmrażaniu
☛
Jako prosty minutnik.
1
Naciśnij przycisk
.
2
Wybierz żądany czas przyciskając przyciski 10 min., 1min., 10s.
3 Naciśnij przycisk
.
Rezultat:
Rozlegnie się czterokrotny sygnał gdy zakończy się
proces odstania.
☛
Aby ustawić czas odstania podczas rozmrażania, patrz str. 24.
19
M1733 pl.pm6
19
2000-02-14, 12:35
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania
Model : M1733
Przy korzystaniu z funkcji automatycznego odgrzewania nie potrzeba ustawiać
czasu ani poziomu mocy kuchenki.
Można ustawić wielkość porcji produktu wciskając odpowiednie przyciski funkcji
szybkiego odgrzewania odpowiednią ilość razy.
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki.
1
Wybierz typ żywności, który chcesz przygotować w kuchence
przyciskając przycisk funkcji scybkiego odgrzewania raz lub więcej razy.
Rezultat:
Gotowanie rozpoczęte. Kiedy się zakończy:
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie
jednokrotny sygnał przypominający o zakończonym
gotowaniu.
3) Wyświetli się aktualny czas.
Przykład: Naciśnij przycisk
trzy razy aby podgrzać trzy filiżanki kawy. Patrz tabela
zamieszczona poniżej.
Stosuj tylko przepisy, które są przeznaczone dla kuchenki mikrofalowej.
➢
Model : M1713
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki.
1 Obróć pokrętło COOKING POWER CONTROL na maksymalną
moc.
2 Obróć pokrętło TIMER do pozycji Instant Reheat (Szybkie
Podgrzewanie).
(napoje lub zupy/sosy, świeże warzywa).
➢
Stosuj tylko przepisy, które są przeznaczone dla kuchenki mikrofalowej.
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (M1713)
Poniżej znajdują się wskazówki i zalecenia jak korzystać z funkcji szybkiego
podgrzewania.
Przycisk
Rodzaj potrawy
Wielkość porcji
Czas gotowania
Czas odstania
Napoje
150 ml
1 min. 30 s
1−2 min.
Zupa/Sos
200−250 ml
3 min. 30 s
2−3 min.
Świeże warzywa
300-350 g
6 min. 30 s
3 min
20
M1733 pl.pm6
20
2000-02-14, 12:35
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (M1733)
Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji automatycznego
odgrzewania/automatycznego gotowania, czasów odstania i odpowiednich
zaleceń.
Przycisk Rodzaj potrawy
Wielkość
porcji
Potrawy na talerzu
300−350 g
400−450 g
2 min.
Wyjmij z lodówki ceramiczny talerz,
przykryj go przezroczystą folią i umieść
na szklanym talerzu. Taki gotowy posiłek
składa się z trzech składników, np. mięsa
z sosem, warzyw i dania dodatkowego
jak ziemniaki, ryż czy makaron.
150 ml (1 filiżanka)
300 ml (2 filiżanki)
450 ml (3 filiżanki)
1−2 min.
Wlej płyn do ceramicznych filiżanek lub
kubków i umieść: jeden kubek na środku
szklanego talerza, dwa kubki naprzeciw
siebie, trzy lub cztery kubki symetrycznie
w pobliżu krawędzi talerza szklanego.
Pozostaw je w kuchence na czas
odstania. Dokładnie wymieszaj przed
i po odstaniu i ostrożnie wyjmuj
z kuchenki.(Patrz instrukcje
bezpieczeństwa dotyczące płynów).
200−250 ml
400−450 ml
2 min.
Wlej zupę/sos do głębokiego
ceramicznego talerza lub miski i przykryj
na czas gotowania i odstania. Wymieszaj
przed i po odstaniu.
(schłodzone)
Napoje
(Kawa, mleko,
Herbata, woda)
Zupa/Sos
(schłodzone)
Czas
odstania
Zalecenia
21
M1733 pl.pm6
21
2000-02-14, 12:35
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania (M1733)
Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa, drobiu i ryb.
Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia się automatycznie. Należy tylko
wybrać odpowiedni program i ustawić wagę produktu.
➢
Stosuj tylko naczynia, które są odpowiednie dla kuchenki mikrofalowej.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza obrotowego
i zamknij drzwiczki.
1
Naciśnij przycisk Auto( ).
Rezultat:
Wyświetli się następująca informacja:
2 Ustal wagę żywności przyciskając przycisk 100g odpowiednią
ilość razy.
Maksymalna waga wynosi 1500 g.
3 Naciśnij przycisk .
Rezultat:
Rozmrażanie rozpoczęte.
Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym połowę czasu
rozmrażania dla przypomnienia o konieczności obrócenia
żywności.
Ponownie naciśnij przycisk
aby zakończyć rozmrażanie.
➢
Można też rozmrażać żywność manualnie. W tym celu wybierz funkcję
gotowanie/rozmrażanie w trybie mikrofale z poziomem mocy 180W. Więcej
informacji znajduje się w rozdziale „Gotowanie/Odgrzewanie” na stronie 16
niniejszej instrukcji.
Rozmrażanie żywności (M1713)
Funkcja pozwala na rozmrożenie mięsa, drobiu i ryb.
Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza obrotowego
i zamknij drzwiczki.
1 Ustaw pokrętło COOKING POWER CONTROL w pozycji 180W( ).
2
Pokrętłem TIMER ustaw czas rozmrażania.
Rezultat:
Rozmrażanie rozpoczęte.
22
M1733 pl.pm6
22
2000-02-14, 12:35
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania (M1733)
Poniższa tabela prezentuje kilka różnych programów, wartości, czasów odstania
i odpowiednich zaleceń funkcji automatycznego rozmrażania.
Usuń opakowanie z zamrożonej żywności. Umieść mięso, drób lub ryby na
talerzu obrotowym.
Rodzaj żywności
Wielkość porcji
Czas odstania Zalecenia
Mięso
0,2−1,5 kg
20−60 min
Osłoń krawędzie aluminiową folią. Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć
mięso. Ten program bardzo dobrze
nadaje się do rozmrażania wołowiny,
wieprzowiny, steków, bitek wieprzowych
lub mięsa mielonego.
Drób
0,2−1,5 kg
20−60 min
Skrzydełka i udka osłoń folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego
odwróć mięso. Korzystając z tego
programu możesz rozmrażać kurczaki
całe i porcjowane.
Ryby
0,2−1,5 kg
20−50 min
Ryby osłoń folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć
ryby. Przy pomocy tego programu
możesz z bardzo dobrym skutkiem
rozmrażać ryby w całości jak i filety.
23
M1733 pl.pm6
23
2000-02-14, 12:35
Gotowanie wieloetapowe (M1733)
Państwa kuchenka mikrofalowa może zostać zaprogramowana do gotowania
w czterech etapach.
Przykład:
Chcesz rozmrozić i ugotować żywność bez potrzeby
kasowania ustawień kuchenki po każdym z etapów. Można
rozmrozić i ugotować 500g ryby w czterech etapach:
• Rozmrażanie
• Odstanie do 20 minut
• Gotowanie I
• Gotowanie II
Można wybierać między dwu− i czteropoziomowym trybem w funkcji
Gotowania Wieloetapowego.
Jeżeli wybierzesz cztery poziomy, pierwszym musi być rozmrażanie, a drugim
− odstanie.
Nie naciskaj przycisku (
) zanim nie ustawisz ostatniego etapu.
➢
1
Naciśnij przycisk Auto (
).
2 Ustal wagę przyciskając przycisk 100g odpowiednią ilość razy.
(Na przykład 500g).
3 Naciśnij przycisk ( ).
4 Wybierz czasy odstania naciskając przyciski 10min, 1min i 10s
odpowiednią ilość razy (np. 20 minut).
5 Naciśnij przycisk (
Tryb Mikrofale ( );
).
jeżeli to konieczne ustaw poziom mocy
kuchenki naciskając przycisk (
)
odpowiednią ilość razy. (Na przykład 600 W).
6 Ustaw czas gotowania przyciskami 10min., 1min., 10s.
(Na przykład 4 minuty).
7 Naciśnij przycisk (
Tryb Mikrofale (
);
).
jeżeli to konieczne ustaw poziom mocy
kuchenki naciskając przycisk (
)
odpowiednią ilość razy. (Na przykład 450 W).
8 Ustaw czas gotowania przyciskami 10min., 1min., 10s.
(Na przykład 5 minut).
9 Naciśnij przycisk (
Rezultat:
).
Cztery poziomy [rozmrażanie, odstanie i gotowanie (
)] są wybrane
jeden po drugim. Odpowiednio dla trybu rozmrażania rozlegnie się sygnał
dźwiękowy w połowie rozmrażania aby przypomnieć o odwróceniu
rozmrażanej żywności.
Gdy gotowanie zakończy się rozlegnie się czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
24
M1733 pl.pm6
24
2000-02-14, 12:35
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie
docierać do żywności. Nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez stosowane
naczynia.
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeśli naczynie jest
oznaczone jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz
się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki
na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie
✓✗
Folia aluminiowa
Zalecenia
Może być stosowana w małych ilościach w celu
zabezpieczenia niektórych fragmentów przed
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek
kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach mogą
wystąpić iskrzenia.
Naczynia porcelanowe i gliniane
✓
✓
Tekturowe półmiski jednorazowego użytku
✓
Mrożonki są czasem pakowane do takich półmisków.
✓
✗
✗
Mogą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie
może doprowadzić do stopienia poliestyrenu.
Mogą się zapalić.
Mogą spowodować iskrzenie.
Talerz do smażenia
Opakowania produktów gotowych do spożycia
(fast−food)
Kubki i pojemniki poliestyrenowe
Torebki papierowe
Papier z makulatury lub opaski metalowe
Naczynia szklane
Naczynia, w których potrawy są
przygotowywane w kuchni mikrofalowej a
następnie podawane na stół
Naczynia z cienkiego szkła
Papierowe
Talerze, kubki, serwetki i ręczniki
Papier z makulatury
Plastikowe
Pojemniki
Cienka, przezroczysta folia
Torebki do mrożonek
Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają
metalowych ozdób.
✓
Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów.
Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie
rozgrzane.
Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do
podgrzewania.
✗
✗
Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia
się ognia.
✓
✗
Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub
pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci.
Może spowodować iskrzenie.
✓
✓✗
✓
Papier woskowy lub tłuszczo odporny
Nadają się
✓
✓
✓
Porcelana, wyroby garncarskie emaliowane naczynia
gliniane itp. Są odpowiednie pod warunkiem, że nie są
zdobione metalem.
✓
Słoiki szklane
Metalowe
Półmiski
Opaski zaciskowe do torebek
Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż 8 min.
✗
Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą
ulec odkształceniu lub odbarwieniu w wysokiej
temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w
żywności. Nie powinna dotykać żywności. Zachowaj
ostrożność podczas zdejmowania folii, ponieważ
wydobywać się będzie spod niej gorąca para.
Można stosować tylko gdy są to torebki, w których można
żywność gotować gdy są one przeznaczone do gotowania
w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być
hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę
widelcem.
Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności
w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu
potrawy.
Nie nadają się
25
M1733 pl.pm6
25
2000-02-14, 12:35
Książka kucharska
MIKROFALE
Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymana i pochłonięta przez zawartą w niej
wodę, tłuszcz i składniki cukrowe.
Mikrofale wprowadzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne ruch molekuł
powodują tarcie i objawiają się w postaci gorąca gotującego żywność.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową dla maksymalnie efektywnego oddziaływania na
żywność.
Mikrofale są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź ale przechodzą przez
ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do
gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń czy pojemników z metalu.
Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest dużo rodzajów takiej żywności; świeże lub zamrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, ziarna,
fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, puddingi, półprodukty, musy owocowe mogą być
gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówiąc w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko
to co na konwencjonalnej kuchni. Na przykład rozpuszczone masło czy czekolada (patrz rozdział
„specjalne przepisy” na str. 34).
Przykrywanie naczyń podczas gotowania
Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca woda w postaci pary
wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może być przykryta na kilka sposobów:
ceramicznym talerzem, plastikową przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania
w kuchenkach mikrofalowych.
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura wydostanie się
z gotowanej w kuchence żywności.
Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw
Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki
czas − patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu.
Dwukrotnie zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw
do odstania pod przykryciem.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Szpinak
150 g
600 W
5 − 51/2
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody.
Brokuły
300 g
600 W
10 − 11
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody.
Groszek zielony
300 g
600 W
9 − 9 1/2
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody.
Zielona fasola
300 g
600 W
10 − 11
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody.
Mieszanka warzywna
(marchew/groszek/
kukurydza)
300 g
600 W
8 1/2 − 9 1/2
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody.
Mieszanka warzywna
(chińska)
300 g
600 W
8−9
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody.
26
M1733 pl.pm6
26
2000-02-14, 12:35
Książka kucharska
Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw
Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30−45 ml zimnej wody (2−3 łyżki stołowe)
na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane ilości (patrz tabela poniżej). Gotuj pod
przykryciem przez minimalnie krótki czas − patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia
pożądanego efektu.
Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do
odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe części. Im mniejsze, tym szybciej się ugotują.
Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy kuchenki (800W).
Rodzaj
żywności
Porcja
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Brokuły
250 g
500 g
5−5 1/2
8 1/2−9
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Ułóż je łodyżkami do środka.
Brukselka
250 g
6−7
3
Dodaj 60−75 ml (5−6 łyż. st.) wody.
Marchew
250 g
5−5 1/2
3
Potnij na równe kawałki.
Kalafior
250 g
500 g
51/2−6
9−9 1/2
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Duże potnij na połowy. Ułóż je
łodyżkami do środka.
Cukinie
250 g
4−4 1/2
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml
(2 łyż.) wody lub masła. Gotuj aż
zmięknie.
Bakłażany
250 g
4−4 1/2
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 łyż.)
Pory
250 g
5−5 1/2
3
Potnij w krążki.
Grzyby
125 g
250 g
2
3 1/2−4
3
Przygotuj małe lub pokrojone.
Nie dodawaj wody. Skrop sokiem
z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz
przed podaniem.
Cebula
250 g
6−6 1/2
3
Potnij na plasterki lub na połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyż.) wody.
Papryka
250 g
5−5 1/2
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250 g
500 g
5−6
8−9
3
Zważ obrane i pokrój na równe
połówki lub ćwiartki.
Rzepa
250 g
5 1/2−6
3
Potnij w drobna kostkę.
27
M1733 pl.pm6
27
2000-02-14, 12:35
Książka kucharska
Przewodnik gotowania ryżu i makaronu
Ryż:
Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką – ryż dwukrotnie zwiększa objętość
podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zioła lub masło.
Pamiętaj: ryż może nie wchłonąć całej wody użytej do gotowania.
Makaron: Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli
i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania
i dokładnie odsącz przed podaniem.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Ryż biały (paraboliczny)
250 g
800W
17−18
5
Dodaj 500 ml zimnej wody
Ryż brązowy(paraboliczny)
250 g
800W
22−23
5
Dodaj 500 ml zimnej wody
Ryż brązowy
250 g
600W
22−23
10
Dodaj 600 ml zimnej wody
Ryż mieszany
(biały + dziki)
250 g
800W
18−19
5
Dodaj 500 ml zimnej wody
Mieszanka
(ryż + ziarno)
250 g
800W
19−20
5
Dodaj 400 ml zimnej wody
Makaron
250 g
800W
11 − 12
5
Dodaj 1000 ml goracej wody
28
M1733 pl.pm6
28
2000-02-14, 12:35
Książka kucharska
ODGRZEWANIE
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak konwencjonalna
kuchnia gazowa czy elektryczna.
Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku
zaleceń. Czasy uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18˚C do +20˚C lub
schłodzonej w lodówce żywności +5˚C do +7˚C.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa − może dojść do przypalenia, wysuszenia
zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednia do podania temperaturę.
Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre pokarmy należy odgrzewać z poziomem mocy 800 W, a inne z 600 W, 450 W
czy300 W.
Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Lepiej jest
w większości używać mniejszych poziomów mocy kuchenki jeżeli potrawa jest delikatna, w
dużych ilościach czy lepiej jest ją podgrzać szybko.
Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć najlepsze
rezultaty. Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Aby uniknąć
wykipienia lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw
płyny w kuchence na czas odstania. Zalecane jest włożenie do szklanki z płynem
plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecane jest
ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne − dodanie jeszcze.
Ogrzewanie i czas odstania
Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy zanotuj ustawienie, może być pomocne przy
następnych próbach.
Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca.
Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby oddało temperaturę do otoczenia.
Zalecany czas odstania wynosi 2 − 4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli poniżej.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też rozdział
“Instrukcje bezpieczeństwa”.
ODGRZEWANIE PŁYNÓW
Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się kuchenki
dla oddania temperatury. Jeżeli to konieczne, mieszaj podczas podgrzewania, ZAWSZE
mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć zagotowania czy wykipienia płynów, zalecane
jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka oraz
zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Pokarmy stałe: Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywką.
Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2−3 minuty przed podaniem.
Ponownie zamieszaj i sprawdź temperaturę: między 30 − 40˚C.
Mleko: Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie
podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, gdyż może ona wybuchnąć z
przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem ! Zawsze
starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku. Zalecana
temperatura podania wynosi ok.37 oC.
ZAPAMIĘTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt.
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów
mocy kuchenki.
29
M1733 pl.pm6
29
2000-02-14, 12:35
Książka kucharska
Podgrzewanie płynów i potraw
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Napoje
(kawa, herbata, woda)
150 ml
300 ml
450 ml
800 W
1 1/2
2 1/2
3 1/2
1−2
Wlej do filiżanek i ustaw na talerzu
bez przykrycia: 1 na środku. 2
naprzeciw siebie, 3 na obwodzie
talerza. Pozostaw do odstania w
kuchence i dokładnie zamieszaj.
Zupa
(schłodzona)
250 g
450 g
800 W
3−3 1/2
4 1/2−5
2−3
Wlej do ceramicznego talerza.
Przykryj plastikową pokrywką.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Zamieszaj przed podaniem.
Gulasz
(schłodzony)
350 g
600 W
6−7
2−3
Nałóż gulasz do ceramicznego
talerza. Przykryj plastikową
pokrywką. Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
Spaghetti
(schłodzone)
350 g
600 W
4 1/2 − 5 1/2
3
Nałóż spaghetti (lub inny makaron
jajeczny) na płaski, ceramiczny
talerz. Przykryj folią do kuchenek.
Zamieszaj przed podaniem.
Makaron z sosem
(schłodzony)
350 g
600 W
5 1/2−6 1/2
3
Nałóż do głębokiego,
ceramicznego talerza makaron
(ravioli, tortellini). Przykryj
pokrywką plastikową. Mieszaj od
czasu do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i po
odstaniu.
Danie na talerzu
(schłodzone)
350 g
450 g
600 W
6−7
7−8
3
Danie umieść na ceramicznym
naczyniu. Przykryj folią do
kuchenek.
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
Zalecenia
Pokarm stały
(warzywa + mięso)
190 g
600 W
30 s
2−3
Nałóż do ceramicznego talerza.
Pogrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw
na 2−3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź dokładnie
temperaturę.
Owsianka
(ziarno + mleko + owoce)
190 g
600 W
20 s
2−3
Nałóż do ceramicznego talerza.
Pogrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw
na 2−3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdź dokładnie
temperaturę.
Mleko niemowlęce
100 ml
200 ml
300 W
40 s
1 min 10 s.
2−3
Wlej mleko do sterylnej butelki
szklanej. Dobrze zamieszaj
i wstrząśnij przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte. Dobrze
wstrząśnij przed odstaniem jak
i przed podaniem. Zawsze
starannie sprawdź temperaturę
przed podaniem mleka dziecku.
30
M1733 pl.pm6
30
2000-02-14, 12:36
Książka kucharska
ROZMRAŻANIE
Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają delikatnie
i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w przypadku
niespodziewanych gości.
Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń wszystkie
metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odparowanie powstałego po
rozmrożeniu płynu.
Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w połowie
czasu, odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie stało się
ciepłe.
Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinąć je
małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.
Jeżeli jednak mięso podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym
rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu.
Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny
do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej
poniżej.
Wskazówka: Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż cienkie, a małe kawałki szybciej
niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak i rozmrażania
żywności.
Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około −18˚ do −20˚C skorzystaj
z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.
Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na poziomie
rozmrażania (180 W, ).
Rodzaj
żywności
Porcja
Czas
(w min.)
Czas odstania
(w min.)
200 g
400 g
250 g
7−8
13−15
7 1/2 − 8
5−15
500 g (2 kawałki)
900 g
15−16
32−34
15 − 40
200 g (2 filety)
400 g (4 filety)
7−8
13−14
5−15
Owoce
Jagody
250 g
7−8
5 − 10
Rozłóż owoce na płaskim, szklanym
naczyniu (o dużej średnicy).
Chleb
Bułki (po 50 g szt.)
Tostowy/Sandwich
Pełnoziarnisty
2 szt.
4 szt.
250 g
500 g
1−1 1/2
2 1/2−3
5 − 5 1/2
9−11
5 − 10
Rozłóż bułki naokoło talerza lub chleb
na papierze kuchennym i połóż na
talerzu obrotowym. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu!
Mięso
Kotlety wołowe
Steki wieprzowe
Drób
Porcjowany kurczak
Cały kurczak
Ryby
Filety rybne
Zalecenia
Umieść mięso na płaskim,
ceramicznym talerzu.Cieńsze końce
owiń folią aluminiową.Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu!
Po pierwsze, włóż kawałki kurczaka
skórą do dołu, a całego kurczaka
piersią do dołu na płaskim,
ceramicznym talerzu. Cieńsze końce
jak skrzydełka owiń folią
aluminiową.Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
Połóż ryby na płaskim, ceramicznym
talerzu. Ułóż cieńsze końce pod
grubsze. Cieńsze końce owiń folią
aluminiową. Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
31
M1733 pl.pm6
31
2000-02-14, 12:36
Książka kucharska
WSKAZÓWKI SPECJALNE
MASŁO ROZPUSZCZANE
Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką. Podgrzewaj
przez 30−40 sekund z mocą 800 W, aż masło się rozpuści.
ROZPUSZCZANA CZEKOLADA
Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 4-6 minut, aż do
rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania!
ROZPUSZCZANY MIÓD KRYSTALICZNY
Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20 30 sekund z mocą 300 W,
aż miód się rozpuści.
ROZPUSZCZONA ŻELATYNA
Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Osuszoną włóż do małej,
żaroodpornej miski.
Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W.
Zamieszaj po rozpuszczeniu.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez
przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 800 W przez 3 1/2 do 4 1/2 minuty aż lukier/
polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
GOTOWANY DŻEM
Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z przykryciem dodaj
300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10− 12 minut
z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej
bezpośrednio do małych słoików twist−off, połóż je na zakrętkach i odczekaj przez
5 minut.
PUDDING (budyń)
Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). Użyj
odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 1/2 do
7 1/2 minuty z mocą 800 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.
PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE
Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3 1/2 −
4 1/2 minutowego podgrzewania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez 2 − 3 minuty.
Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
32
M1733 pl.pm6
32
2000-02-14, 12:36
Czyszczenie kuchenki
W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu
należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
Drzwi i ich uszczelki
Talerz szklany i pierścień obrotowy
☛
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki
zamykają się prawidłowo.
1.
Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie
z mydłem, opłucz i osusz.
2.
Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy
namydlonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
3.
Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów,
umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym
i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
4.
Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz po każdorazowym użyciu.
➢
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie używaj
materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki
drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich
cząstek:
• Osadów
• Przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.
33
M1733 pl.pm6
33
2000-02-14, 12:36
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować
kilka prostych środków ostrożności.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:
Są złamane zawiasy drzwiowe.
Są uszkodzone uszczelki drzwiowe.
Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa.
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego
autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
➢
➢
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli
kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz
wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące
czynności:
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej,
postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód:
Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze
części kuchenki mikrofalowej.
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach komercyjnych.
34
M1733 pl.pm6
34
2000-02-14, 12:36
Dane techniczne
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zarówno dane
techniczne jak i instrukcja obsługi mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego
powiadomienia.
Model
M1733 / M1713
Źródło zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1200W
Moc wyjściowa mikrofal
100 W / 800W (IEC−705)
Częstotliwość pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
System chłodzenia
wentylator
Wymiary (szer × wys × głęb)
Zewnętrzne
Komory
489 × 275 × 351 mm
306 × 201 × 322 mm
Objętość komory
20 l
Waga netto
ok. 13,5 kg
35
M1733 pl.pm6
35
2000-02-14, 12:36
URZ¥DZENIE ZOSTA£O WYPRODUKOWANE PRZEZ:
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Ochota Office Park
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
M1733 pl.pm6
36
2000-02-14, 12:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement