Samsung NX30 Manual de utilizare | Manualzz
Manualul
utilizatorului
ROM Acest manual al utilizatorului conţine instrucţiuni
detaliate referitoare la utilizarea camerei foto.
Citiţi cu atenţie acest manual.
Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi logo-ul Windows sunt mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation.
• Mac şi Apple App Store sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple
Corporation.
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se pot modifica
fără notificare prealabilă, datorită actualizării funcţiilor camerei foto.
• Nu aveţi voie să reutilizaţi sau să distribuiţi niciuna dintre părţile acestui
manual fără permisiune prealabilă.
• Google Play Store este o marcă comercială înregistrată a Google, Inc.
• Recomandăm utilizarea camerei foto în ţara unde o achiziţionaţi.
• Adobe, logo-ul Adobe, Photoshop şi Lightroom sunt fie mărci
• Utilizaţi această cameră foto cu responsabilitate şi respectaţi toate legile
comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• microSD™, microSDHC™ şi microSDXC™ sunt mărci comerciale
înregistrate ale SD Association.
• HDMI, logo-ul HDMI şi termenul „High
Definition Multimedia Interface” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing LLC.
şi reglementările în privinţa utilizării acesteia.
PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung
Electronics în direcţia dezvoltării durabile şi a responsabilităţii
sociale prin activităţi de business şi de management
ecologice.
• Wi-Fi®, logo-ul Wi-Fi CERTIFIED şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Mărcile comerciale şi denumirile comerciale utilizate în acest manual
sunt deţinute de proprietarii respectivi.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi
de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura
performanţe maxime ale camerei foto.
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a
altor persoane
Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.
Puteţi să deterioraţi camera foto şi să vă expuneţi la riscul unui şoc electric.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor
inflamabile sau explozive.
Acest lucru poate provoca un incendiu sau o explozie.
Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu
depozitaţi acest tip de materiale lângă camera foto.
Preveniţi afectarea vederii persoanelor.
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau
de animale. Dacă folosiţi bliţul prea aproape de ochii subiectului, acesta
poate provoca afecţiuni temporare sau permanente ale vederii.
Ţineţi camera foto departe de copiii mici şi animalele de
companie.
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a
animalelor. Piesele mici pot cauza sufocare sau rănirea gravă, dacă sunt
înghiţite. Piesele mobile şi accesoriile pot prezenta, de asemenea, pericole
de natură fizică.
Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la
temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.
Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza
deteriorarea permanentă a componentelor interne ale camerei foto.
Acest lucru poate provoca un incendiu sau şoc electric.
Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături
sau haine.
Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.
Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea
camerei foto sau poate provoca un incendiu.
Acest lucru poate conduce la şoc electric.
Nu manevraţi cablul de alimentare electrică sau încărcătorul în
timpul unei furtuni.
Acest lucru poate conduce la şoc electric.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine,
deconectaţi imediat toate sursele de alimentare electrică,
cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactaţi un centru de
service Samsung.
Respectaţi toate reglementărilor care restricţionează utilizarea
unei camere foto într-o anumită zonă.
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei
foto sau a altor echipamente
Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi
pentru o perioadă îndelungată de timp.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot
cauza deteriorarea gravă a camerei foto.
• Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
• Opriţi camera foto când vă aflaţi într-un avion. Camera foto poate cauza
interferenţă cu echipamentul avionului. Urmaţi toate reglementările
liniilor aeriene şi opriţi camera foto când vi se solicită de către personalul
liniilor aeriene.
• Opriţi camera foto în apropierea echipamentului medical. Camera foto
poate interfera cu echipamentul medical din spitale sau din unităţile de
ocrotire a sănătăţii. Urmaţi toate reglementările, avertismentele afişate şi
indicaţiile din partea personalului medical.
Evitaţi interferenţa cu stimulatoarele cardiace.
Menţineţi o distanţa de siguranţă între această cameră foto şi
stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, după cum
este recomandat de producător şi de grupurile de cercetare. Dacă
aveţi vreun motiv să bănuiţi că această cameră foto interferează cu un
stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriţi imediat camera foto
şi, pentru îndrumări, contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al
dispozitivului medical.
Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice,
recomandate de producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi
bateria.
Bateriile neoriginale, deteriorate sau încălzite pot provoca un incendiu sau
rănirea personală.
Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii
aprobate de Samsung.
• Utilizarea bateriilor, încărcătoarelor, cablurilor sau a accesoriilor
neautorizate pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs.
foto sau pot provoca rănirea.
• Samsung nu este responsabilă pentru daunele sau rănirile provocate de
baterii, încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.
Utilizaţi bateria numai în scopul destinat.
Utilizarea incorectă a bateriei poate provoca un incendiu sau şoc electric.
3
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.
Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.
Când utilizaţi încărcătorul de c.a., opriţi camera foto înainte să
deconectaţi alimentarea electrică a încărcătorului de c.a.
Nerespectare acestei instrucţiuni poate conduce la incendiu sau şoc
electric.
Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile şi când instalaţi
bateriile şi cartelele de memorie.
Dacă forţaţi mufele, conectaţi incorect cablurile sau instalaţi incorect
bateriile şi cartelele de memorie, puteţi deteriora porturile, mufele şi
accesoriile.
Ţineţi cardurile cu benzi magnetice la distanţă de husa pentru
camera foto.
Deconectaţi încărcătorul de la priza electrică atunci când nu
este utilizat.
Informaţiile stocate pe card pot fi deteriorate sau şterse.
Nerespectare acestei instrucţiuni poate conduce la incendiu sau şoc
electric.
Nu utilizaţi niciodată o baterie sau o cartelă de memorie
deteriorată.
Nu utilizaţi un cablu de alimentare sau ştecăr deteriorat, sau
prize slăbite atunci când încărcaţi bateriile.
Acest lucru poate provoca un incendiu sau şoc electric.
Nu permiteţi încărcătorului de c.a. să intre în contact cu
bornele +/- de la baterie.
Acest lucru poate provoca un incendiu sau şoc electric.
Nu scăpaţi sau supuneţi camera foto la impacturi puternice.
Aceasta poate conduce la şoc electric sau funcţionarea necorespunzătoare
a camerei foto sau poate provoca un incendiu.
Nu aşezaţi camera foto în sau lângă câmpurile magnetice.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza funcţionarea
necorespunzătoare a camerei foto.
Nu utilizaţi camera foto dacă ecranul este deteriorat.
În cazul în care părţile de sticlă sau părţile acrilice sunt sparte, vizitaţi un
centru de service Samsung pentru a vi se repara camera foto.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora ecranul sau
componentele externe sau interne.
4
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte
de utilizare.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de fişiere
sau daunele care pot rezulta din funcţionarea necorespunzătoare sau
utilizarea inadecvată a camerei foto.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto.
În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui.
Această acţiune poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.
În cazul în care camera foto se supraîncălzeşte, scoateţi bateria
şi lăsaţi-o să se răcească.
• Utilizarea prelungită a camerei foto poate supraîncălzi bateria şi poate
ridica temperatura internă a camerei foto. În cazul în care camera foto nu
mai funcţionează, scoateţi bateria şi lăsaţi-o să se răcească.
Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
Camera foto emite semnale de radiofrecvenţă (RF) care pot interfera
cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum
stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte
dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultaţi producătorii
dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de
interferenţă pe care le întâmpinaţi. Pentru a preveni interferenţa nedorită,
utilizaţi numai dispozitive sau accesorii aprobate de Samsung.
Utilizaţi camera foto în poziţie normală.
Evitaţi contactul cu antena internă a camerei foto.
Transmiterea datelor şi responsabilităţile dvs.
• La transferul datelor printr-o reţea WLAN pot exista scurgeri de date, de
aceea evitaţi transferarea datelor confidenţiale în zone publice sau în
reţele deschise.
• Producătorul camerei foto nu este răspunzător pentru transferurile de
date care încalcă drepturi de autor, mărci înregistrate, legi de proprietate
intelectuală sau hotărâri privind decenţa publică.
• Temperaturile interne ridicate pot conduce la zgomot în fotografii. Acest
lucru este normal şi nu afectează performanţa generală a camerei foto.
5
Indicaţii utilizate în acest manual
Pictograme utilizate în acest manual
Pictogramă Funcţie
Indicaţie
Recunoaştere inteligentă automată
t
Avertismente de siguranţă şi precauţii
Program
P
Prioritate apertură
A
Prioritate obturator
S
Manual
M
Personalizare1
T
Personalizare2
U
Prioritate obiectiv
i
Inteligent
s
Reţea fără fir
B
]
Butoanele camerei foto. De exemplu, [Declanşator]
reprezintă butonul declanşator.
(
)
Numărul paginii cu informaţii conexe
*
Mod
Informaţii suplimentare
[
ĺ
Indicaţiile modurilor
Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să o
selectaţi pentru a efectua un pas; de exemplu: Selectaţi
b ĺ Quality (Calitate) (înseamnă selectaţi b, apoi
Quality (Calitate)).
Adnotare
6
Cuprins
Sfaturi
Capitolul 1
Concepte utilizate în fotografie
Camera mea foto
Poziţii de fotografiere ................................................................................. 13
Introducere ................................................................................................... 29
Despachetarea ........................................................................................................... 29
Aspectul camerei foto ................................................................................ 30
Ţinerea camerei foto .................................................................................................... 13
Fotografierea în picioare ............................................................................................ 13
Fotografierea în poziţie aplecat ............................................................................... 14
Utilizarea ecranului ...................................................................................................... 14
Fotografia cu unghi mic ............................................................................................. 15
Fotografia cu unghi larg ............................................................................................. 15
Apertură ........................................................................................................ 16
Valoarea aperturii şi adâncimea câmpului .......................................................... 17
Timp expunere............................................................................................. 18
Sensibilitate ISO .......................................................................................... 19
Modul de control al expunerii prin setarea aperturii,
a timpului de expunere şi a sensibilităţii ISO ........................................ 20
Corelaţia dintre distanţa focală, unghi şi perspectivă ......................... 21
Adâncimea câmpului ................................................................................. 22
Ce controlează efectele de nefocalizare? ............................................................. 22
Previzualizare DOF ....................................................................................................... 24
Compoziţie ................................................................................................... 24
Regula treimilor ............................................................................................................. 24
Fotografii cu doi subiecţi ........................................................................................... 25
Bliţ .................................................................................................................. 26
Numărul de referinţă al bliţului ............................................................................... 26
Fotografierea cu bounce ............................................................................................ 27
Reglarea unghiului vizorului şi a dioptrului ....................................................... 33
Utilizarea butonului DIRECT LINK .......................................................................... 33
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie ..................................... 34
Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie ....................................................... 34
Utilizarea adaptorului pentru cartela de memorie........................................... 34
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto.......................................... 35
Încărcarea bateriei .................................................................................................... 35
Pornirea camerei foto .............................................................................................. 35
Efectuarea configurării iniţiale ................................................................. 36
Selectarea funcţiilor (opţiuni) .................................................................. 38
Selectarea cu ajutorul butoanelor ...................................................................... 38
Selectarea prin atingere.......................................................................................... 38
Utilizarea m ...................................................................................................... 39
De ex. Selectarea dimensiunii fotografiei în modul P ................................... 39
Utilizarea Panoului inteligent ............................................................................... 40
De ex. Reglaţi valoarea expunerii în modul P ................................................... 40
Utilizare iFn .................................................................................................................. 41
Utilizarea funcţiei iFn standard ............................................................................... 42
Utilizarea funcţiei iFn plus ........................................................................................ 44
7
Cuprins
Pictogramele afişajului .............................................................................. 45
În modul Fotografiere .............................................................................................. 45
Captarea fotografiilor ................................................................................................. 45
Înregistrarea videoclipurilor .................................................................................... 46
Despre indicatorul de nivel ...................................................................................... 46
În modul Redare ........................................................................................................ 47
Vizualizarea fotografiilor ........................................................................................... 47
Redarea videoclipurilor ............................................................................................. 47
Modificarea informaţiilor afişate.......................................................................... 48
Vizualizarea panoului de notificări...................................................................... 48
Obiective ....................................................................................................... 49
Aspectul obiectivului ............................................................................................... 49
Blocarea sau deblocarea obiectivului .................................................................. 50
Marcaje obiectiv ........................................................................................................ 52
Accesorii ........................................................................................................ 53
Aspectul bliţului extern........................................................................................... 53
Conectarea bliţului extern ........................................................................................ 54
Moduri de fotografiere............................................................................... 55
t Modul Recunoaştere inteligentă automată .................................... 55
P Modul Program ..................................................................................................... 57
Schimbare program .................................................................................................... 58
Timpul de expunere minim...................................................................................... 58
A Modul Prioritate apertură ................................................................................. 59
S Modul Prioritate obturator ................................................................................ 60
M Modul Manual ...................................................................................................... 61
Utilizarea modului Încadrare ................................................................................... 61
Utilizarea funcţiei Bulb............................................................................................... 62
T U Modul Particularizat................................................................................... 63
Salvarea modurilor particularizate ........................................................................ 63
Selectarea modurilor particularizate .................................................................... 63
Ştergerea modurilor particularizate ..................................................................... 64
i Modul Prioritate obiectiv................................................................................. 64
s Modul Inteligent ................................................................................................ 66
Utilizarea modului Cea mai bună față .................................................................. 68
Captarea fotografiilor panoramice ........................................................................ 69
Utilizarea modului Fotografie inteligentă săritură........................................... 71
Înregistrarea unui videoclip .................................................................................. 72
Modul 3D...................................................................................................................... 73
Funcţii disponibile după modul de fotografiere ............................................ 75
Capitolul 2
Funcţii fotografiere
Dimensiune şi rezoluţie ............................................................................. 77
Dimensiune fotografie ............................................................................................ 77
Calitate .......................................................................................................................... 78
Sensibilitate ISO .......................................................................................... 79
Culoare OLED ............................................................................................... 80
Balans de alb ................................................................................................ 81
Personalizarea opţiunilor prestabilite pentru Balansul de alb .................... 82
Expert imagine (stiluri fotografice) ......................................................... 83
Mod AF .......................................................................................................... 84
AF singular ................................................................................................................... 85
AF continuu ................................................................................................................. 85
Focalizare manuală ................................................................................................... 86
8
Cuprins
Zonă AF ......................................................................................................... 87
Selecţie AF ................................................................................................................... 87
AF multiplă .................................................................................................................. 88
Identificare faţă AF .................................................................................................... 88
Autoportret AF ........................................................................................................... 89
AF atingere ................................................................................................... 90
AF atingere .................................................................................................................. 90
Punct AF ....................................................................................................................... 90
AF de urmărire............................................................................................................ 90
Poză cu o apăsare ...................................................................................................... 91
Asistenţă focalizare ..................................................................................... 92
Asistenţă MF ................................................................................................................ 92
Vârf focalizare ............................................................................................................. 93
DMF (Focalizare manuală directă) ...................................................................... 93
Bliţ ................................................................................................................ 101
Reducerea efectului de ochi roşii ..................................................................... 102
Utilizarea bliţului incorporat .............................................................................. 102
Reglarea intensităţii bliţului ............................................................................... 103
Setările bliţului ........................................................................................................ 104
Setarea bliţului extern.............................................................................................. 104
Setarea sincronizării fără fir pentru bliţul intern sau bliţul extern ........... 105
Mod de măsurare ...................................................................................... 106
Multiplu ..................................................................................................................... 106
Centrat........................................................................................................................ 107
Măsurare cu punct ................................................................................................. 107
Măsurarea valorii de expunere a zonei de focalizare ................................. 108
Interval dinamic ........................................................................................ 109
Filtru inteligent .......................................................................................... 110
Setarea sensibilităţii DMF ......................................................................................... 93
Compensare expunere ............................................................................. 111
Stabilizare optică a imaginii (OIS) ............................................................ 94
Vizualizarea ghidului de supraexpunere ........................................................... 111
Operare (metodă de fotografiere) ........................................................... 95
Cadru unic .................................................................................................................... 96
Continuu....................................................................................................................... 96
Rafală ............................................................................................................................. 97
Temporizator............................................................................................................... 97
Serie de fotografii expunere automată (Rafală AE) ....................................... 98
Serie de fotografii Balans de alb (Rafală BA) .................................................... 98
Serie de fotografii Expert imagine (Expert imagine rafală) ........................ 99
Serie de fotografii adâncime ................................................................................ 99
Setare rafală................................................................................................................. 99
Interval captare ......................................................................................... 100
Blocare expunere/focalizare ................................................................... 112
Separare expunere/focalizare ................................................................ 113
Funcţii video............................................................................................... 114
Dimensiune clip video.......................................................................................... 114
Calitate clip video................................................................................................... 114
Mişcare multiplă ..................................................................................................... 115
DIS (Stabilizare imagine)...................................................................................... 115
Estompare gradată ................................................................................................ 116
Voce............................................................................................................................. 116
Eliminare vânt .......................................................................................................... 116
Nivel microfon ......................................................................................................... 117
9
Cuprins
Capitolul 3
Redarea/Editarea
Căutarea şi gestionarea fişierelor .......................................................... 119
Vizualizarea fotografiilor ...................................................................................... 119
Vizualizarea miniaturilor imaginilor................................................................. 119
Vizualizarea fişierelor după categorie ............................................................. 120
Vizualizarea fişierelor ca folder .......................................................................... 121
Protejarea fişierelor................................................................................................ 122
Blocarea/Deblocarea tuturor fişierelor .............................................................. 122
Ştergerea fişierelor ................................................................................................. 123
Ştergerea unui singur fişier .................................................................................... 123
Ştergerea mai multor fişiere .................................................................................. 123
Ştergerea tuturor fişierelor ..................................................................................... 123
Vizualizarea fotografiilor ......................................................................... 124
Mărirea unei fotografii .......................................................................................... 124
Vizualizarea unei prezentări ............................................................................... 124
Vizualizarea ghidului de supraexpunere ....................................................... 125
Vizualizarea fotografiilor interval...................................................................... 125
Rotire automată ...................................................................................................... 125
Redarea videoclipurilor ........................................................................... 126
Scanarea înainte sau înapoi................................................................................ 126
Reglaţi luminozitatea unui videoclip .............................................................. 127
Reglarea volumului unui videoclip .................................................................. 127
Ajustarea unui videoclip în timpul redării ..................................................... 128
Capturarea unei imagini în timpul redării ..................................................... 128
Editarea fotografiilor ................................................................................ 129
Tăierea unei fotografii ........................................................................................... 129
Rotirea unei fotografii ........................................................................................... 130
Redimensionarea fotografiilor........................................................................... 130
Reglarea fotografiilor ............................................................................................ 131
Retuşarea feţelor .................................................................................................... 132
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ................................................................. 133
Capitolul 4
Reţea fără fir
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei .......... 135
Conectare la o reţea WLAN ................................................................................. 135
Setarea opţiunilor de reţea .................................................................................... 136
Setarea manuală a adresei IP ................................................................................. 136
Utilizarea navigatorului de conectare............................................................. 137
Sfaturi privind conexiunea la reţea .................................................................. 138
Introducerea textului ............................................................................................ 139
Utilizarea caracteristicii NFC (Tag & Go) ............................................... 140
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Fotografiere .............................. 140
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Redare
(Trimitere fotografie)............................................................................................. 140
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Wi-Fi............................................. 140
10
Cuprins
Salvarea automată a fişierelor pe un telefon inteligent.................... 141
Capitolul 5
Trimiterea fotografiilor şi videoclipurilor pe un
telefon inteligent....................................................................................... 143
Meniul setărilor camerei foto
Trimiterea fotografiilor sau a videoclipurilor pe mai multe
telefoane inteligente ................................................................................ 145
Setările utilizatorului ................................................................................ 163
Gestionare Mod Particularizat ........................................................................... 163
Personalizare ISO .................................................................................................... 163
Utilizarea unui telefon inteligent ca telecomandă pentru
eliberarea declanşator ............................................................................. 147
Pas ISO ........................................................................................................................... 163
Interval ISO automat................................................................................................. 163
Utilizarea Baby Monitor ........................................................................... 149
Reglarea nivelului zgomotului pentru activarea alarmei ........................ 150
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau
videoclipurilor ........................................................................................... 151
Instalarea programului Backup Auto pe PC.................................................. 151
Trimiterea fotografiilor şi videoclipurilor către un PC ............................... 151
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin email ...................... 153
Modificarea setărilor emailului.......................................................................... 153
Stocarea informaţiilor............................................................................................... 153
Setarea parolei de email.......................................................................................... 154
Schimbarea parolei de e-mail ............................................................................... 155
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin email .............................. 155
Utilizarea serviciilor pentru partajarea fotografiilor sau a
videoclipurilor ........................................................................................... 157
Accesarea unui serviciu de partajare .............................................................. 157
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor ............................................... 158
Utilizarea Samsung Link pentru a trimite fişiere ................................ 159
Încărcarea fotografiilor pe o stocare online sau pe dispozitive
înregistrate ............................................................................................................... 159
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive
care acceptă Samsung Link ................................................................................ 160
Reducere zgomot ...................................................................................................
Setare rafală..............................................................................................................
DMF (Focalizare manuală directă) ....................................................................
Sensibilitate DMF ...................................................................................................
Spaţiu de culoare....................................................................................................
Corectarea distorsiunii .........................................................................................
Operarea tactilă ......................................................................................................
Setare iFn...................................................................................................................
Ecran utilizator ........................................................................................................
Asociere taste ..........................................................................................................
Vizualizare NFC în timp real ................................................................................
Mobile Link/Dimensiune imagine....................................................................
Selectare ecran ........................................................................................................
Linii de grilă ..............................................................................................................
Indicator luminos pentru AF ..............................................................................
Obturator electronic .............................................................................................
Setări viteză butoane obiectiv ...........................................................................
163
164
164
164
165
166
166
166
167
168
169
169
169
169
170
170
170
Setare ........................................................................................................... 171
11
Cuprins
Capitolul 6
Conectarea la dispozitive externe
Vizualizarea fişierelor la un HDTV sau un TV 3D ................................. 176
Vizualizarea fişierelor la un HDTV ..................................................................... 176
Vizualizarea fişierelor la un TV 3D..................................................................... 177
Transferul fişierelor pe computer .......................................................... 178
Transferul fişierelor pe computerul cu sistem de operare Windows ... 178
Conectarea camerei foto ca disc amovibil ........................................................ 178
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) ........................................ 179
Transferul fişierelor pe computerul cu sistem de operare Mac ............. 179
Utilizarea programelor pe un PC............................................................ 181
Instalarea programelor de pe CD-ul furnizat ............................................... 181
Programe disponibile când utilizaţi i-Launcher.............................................. 181
Utilizare i-Launcher ............................................................................................... 182
Cerinţe pentru sistemul de operare Windows................................................. 182
Cerinţe pentru sistemul de operare Mac........................................................... 182
Deschiderea programului i-Launcher ................................................................ 182
Descărcarea firmware-ului ..................................................................................... 183
Descărcarea programului Backup Auto PC ...................................................... 183
Instalare Adobe Photoshop Lightroom ......................................................... 183
Utilizare Adobe Photoshop Lightroom .......................................................... 183
Curăţarea camerei foto......................................................................................... 186
Obiectivul şi ecranul camerei foto ....................................................................... 186
Senzor imagine ........................................................................................................... 186
Corpul camerei foto .................................................................................................. 186
Folosirea sau depozitarea camerei foto ......................................................... 187
Locuri neadecvate pentru depozitarea camera foto .................................... 187
Folosirea pe plajă sau pe malul apei ................................................................... 187
Depozitarea pentru perioade lungi de timp .................................................... 187
Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede ............................................. 188
Alte precauţii ............................................................................................................... 188
Despre cartela de memorie ................................................................................ 189
Cartele de memorie acceptate ............................................................................. 189
Capacitatea cartelei de memorie ......................................................................... 190
Precauţii la folosirea cartelelor de memorie .................................................... 192
Despre baterie ......................................................................................................... 193
Specificaţii baterie ..................................................................................................... 193
Durată de viaţă a bateriei........................................................................................ 194
Mesaj pentru baterie descărcată .......................................................................... 194
Observaţii referitoare la folosirea bateriei ........................................................ 194
Precauţii la folosirea bateriei ................................................................................. 195
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei ..................................................... 195
Observaţii referitoare la încărcarea cu un computer conectat.................. 196
Procedaţi cu grijă la manipularea şi eliminarea la deşeuri a
bateriilor şi a încărcătoarelor ..................................................................................196
Actualizarea firmware-ului...................................................................... 197
Înainte de a contacta un centru de service .......................................... 198
Capitolul 7
Specificaţiile camerei foto ....................................................................... 201
Anexă
Glosar........................................................................................................... 206
Mesaje de eroare ....................................................................................... 185
Accesorii opţionale ................................................................................... 212
Întreţinerea camerei foto......................................................................... 186
Index ............................................................................................................ 213
12
Concepte utilizate în fotografie
Poziţii de fotografiere
Pentru realizarea unei fotografii bune este necesară o poziţie corectă
pentru stabilizarea camerei foto. Chiar dacă ţineţi camera foto corect,
poziţia greşită poate face camera foto să se mişte. Staţi drept şi rămâneţi
nemişcat pentru a menţine o bază stabilă pentru camera foto. Când
fotografiaţi cu un timp de expunere încet, ţineţi-vă respiraţia pentru a
minimiza mişcarea corpului.
Fotografierea în picioare
Compuneţi cadrul, staţi drept cu picioarele depărtate la lungimea dintre
umeri şi ţineţi coatele îndreptate în jos.
Ţinerea camerei foto
Ţineţi camera foto cu mâna dreaptă şi aşezaţi arătătorul mâinii drepte
pe butonul declanşatorului. Aşezaţi mâna stângă sub obiectiv, pentru
susţinere.
13
Concepte utilizate în fotografie
Fotografierea în poziţie aplecat
Compuneţi cadrul, aplecaţi-vă cu un genunchi pe pământ şi păstraţi o
poziţie verticală.
Utilizarea ecranului
Răsuciţi ecranul spre exterior la 180° şi rotiţi-l sus sau jos pentru fotografii
sau autoportrete la unghi mare şi mic ( ). Puteţi roti ecranul la maximum
90° în jos sau 180° în sus ( ). De asemenea, puteţi roti ecranul la 180° şi
să îl pliaţi ( ).
• Ţineţi ecranul închis atunci când camera foto nu este utilizată.
• Înclinaţi ecranul numai în limitele unghiului permis. Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate deteriora camera foto.
• Utilizaţi funcţiile Wi-Fi când ecranul este setat după cum este prezentat în
ilustraţiile
şi în
.
14
Concepte utilizate în fotografie
Fotografia cu unghi mic
O fotografie cu unghi mic este o fotografie de la o cameră foto poziţionată
sub linia privirii, privind în sus subiectul.
Fotografia cu unghi larg
O fotografie cu unghi larg este o fotografie de la o cameră foto poziţionată
deasupra linia privirii, privind în jos subiectul.
15
Concepte utilizate în fotografie
Apertură
Apertura este unul dintre cei factori care determină expunerea. Carcasa
aperturii conţine lamele metalice subţiri care se deschid şi se închid pentru
a lăsa lumina să treacă prin apertură în camera foto. Dimensiunea aperturii
se raportează la cantitatea de lumină: o apertură mai mare permite mai
multă lumină iar o apertură mai mică permite mai puţină lumină.
Dimensiunea aperturii este reprezentată de o valoare cunoscută sub
numele de „Număr F”. Numărul f reprezintă distanţa focală împărţită de
diametrul obiectivului. De exemplu, dacă un obiectiv cu distanţa focală de
50 mm are numărul f de F2, diametrul aperturii este de 25 mm.
(50mm/25 mm=F2) Cu cât numărul f este mai mic, cu atât dimensiunea
aperturii este mai mare.
Deschiderea aperturii este descrisă ca Valoare de expunere (EV). Mărirea
valorii expunerii (+1 EV) înseamnă că se dublează cantitatea de lumină.
Micşorarea valorii expunerii (-1 EV) înseamnă că se înjumătăţeşte
cantitatea de lumină. De asemenea, puteţi utiliza caracteristica de
compensare a expunerii pentru a regla fin cantitatea de lumină, prin
subdivizarea valorilor de expunere în 1/2, 1/3 EV, şi aşa mai departe.
Dimensiuni apertură
+1 EV
Apertură minimă
Apertură medie
-1 EV
Apertură maximă
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Paşi valoare expunere
Apertură puţin deschisă
Apertură larg deschisă
16
Concepte utilizate în fotografie
Valoarea aperturii şi adâncimea câmpului
Puteţi să faceţi neclar sau clar fundalul unei fotografii controlând apertura.
Aceasta este strâns legată de adâncimea câmpului (DOF), care poate fi
exprimată ca mică sau mare.
Carcasa aperturii conţine mai multe lamele. Aceste lamele se mişcă împreună şi
controlează cantitatea de lumină care trece prin centrul aperturii. De asemenea,
numărul de lamele afectează forma luminii atunci când fotografiaţi scene
nocturne. Dacă o apertură are un număr par de lamele, lumina se divizează
într-un număr egal de secţiuni. Dacă numărul de lamele este impar, numărul
secţiunilor este dublu faţă de numărul de lamele.
De exemplu, o apertură cu 8 lamele divizează lumina în 8 secţiuni iar o apertură
cu 7 lamele în 14 secţiuni.
O fotografie cu DOF mare
O fotografie cu DOF mic
7 lamele
8 lamele
17
Concepte utilizate în fotografie
Timp expunere
Timpul de expunere se referă la timpul necesar deschiderii şi închiderii
obturatorului. Acesta controlează cantitatea de lumină care trece prin
apertură înainte să ajungă la senzorul de imagine.
De obicei, timpul de expunere se poate regla manual. Măsurarea timpului
de expunere este cunoscut ca „Valoare expunere” (EV), care este marcată în
intervale de 1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/8 sec., 1/15 sec., 1/1000 sec.,
1/2000 sec. şi aşa mai departe.
De aceea, cu cât este mai mare timpul de expunere, cu atât mai puţină
lumină va pătrunde. În mod asemănător, cu cât este mai mic timpul de
expunere, cu atât mai multă lumină va pătrunde.
Fotografiile de mai jos ilustrează că un timp de expunere mic permite mai
mult timp ca lumina să intre în camera foto. Acesta adaugă un efect de
neclaritate a mişcării obiectelor care se mişcă. Pe de altă parte, un timp
mare de expunere permite mai puţin timp pentru pătrunderea luminii şi
fotografia îngheaţă cu uşurinţă subiecţii care se mişcă.
+1 EV
Expunere
-1 EV
0,8 sec.
1 sec.
1/2 sec.
1/4 sec.
1/8 sec.
1/15 sec.
0,004 sec.
1/30 sec.
Timp expunere
18
Concepte utilizate în fotografie
Sensibilitate ISO
Expunerea unei imagini este determinată de sensibilitatea camerei foto.
Această sensibilitate este bazată pe standarde de film internaţionale,
cunoscute ca standarde ISO. Pe camerele digitale, clasificarea acestei
sensibilităţi este utilizată pentru a reprezenta sensibilitatea mecanismului
digital care captează imaginea.
Sensibilitatea ISO se dublează pe măsură ce numărul se dublează. De
exemplu, setarea ISO 200 este capabilă să capteze imagini la dublul vitezei
setării ISO 100. Totuşi, setările ISO mai mari pot duce la „zgomot” - urme
mici, puncte şi alte fenomene într-o fotografie care conferă fotografiei
o înfăţişare zgomotoasă sau murdară. Ca regulă generală, este bine să
utilizaţi o setare ISO mică pentru a preveni zgomotul în fotografii, în afară
de cazul când fotografiaţi în medii întunecate sau noaptea.
Deoarece o sensibilitate ISO mică înseamnă o sensibilitate mai mică a
camerei foto la lumină, vă trebuie mai multă lumină pentru a avea o
expunere optimă. Atunci când utilizaţi o sensibilitate ISO mică, deschideţi
apertura mai mult sau micşoraţi timpul de expunere pentru a permite
luminii să pătrundă în camera foto. De exemplu, într-o zi însorită când
lumina este abundentă, o sensibilitate ISO mică nu necesită un timp de
expunere mic. Cu toate acestea, într-un loc întunecat sau noaptea, o
sensibilitate ISO mică va avea ca rezultat o fotografie neclară. De aceea,
este recomandat să măriţi sensibilitatea ISO la o valoare moderată.
O fotografie captată cu trepied şi
sensibilitate ISO mare
O fotografie neclară cu o sensibilitate ISO
mică
Modificări la calitate şi luminozitate în conformitate cu sensibilitatea ISO
19
Concepte utilizate în fotografie
Modul de control al expunerii prin setarea
aperturii, a timpului de expunere şi a
sensibilităţii ISO
Setarea aperturii, timpul de expunere şi sensibilitatea ISO sunt strâns
interconectate în fotografie. Setarea aperturii controlează deschiderea
care reglează lumina care pătrunde în camera foto, în timp ce timpul de
expunere determină durata de timp în care se permite pătrunderea luminii.
Sensibilitatea ISO determină viteza cu care reacţionează filmul la lumină.
Împreună, aceste trei aspecte sunt descrise ca un triunghi al expunerii.
Modificarea timpului de expunere, a valorii aperturii sau a sensibilităţii poate
fi anulată de ajustările celorlalte, pentru a menţine cantitatea de lumină.
Totuşi, rezultatele se modifică în funcţie de setări. De exemplu, timpul de
expunere este util la exprimarea mişcării, apertura poate controla adâncimea
câmpului şi sensibilitatea ISO poate controla granulaţia fotografiei.
Setări
Rezultate
Setări
Timp expunere
Rezultate
Viteză mare
= mai puţină lumină
Viteză mică
= mai multă lumină
Mare = nemişcat
Mică = neclar
Sensibilitate ISO
Sensibilitate mare
= mai sensibil la
lumină
Sensibilitate mică
= mai puţin sensibil la
lumină
Mare = mai granulat
Mică = mai puţin granulat
Valoare apertură
Apertură largă
= mai multă lumină
Apertură îngustă
= mai puţină lumină
Largă = adâncime mică a
câmpului
Îngustă = adâncime mare a
câmpului
20
Concepte utilizate în fotografie
Corelaţia dintre distanţa focală, unghi şi
perspectivă
Distanţă focală mare
Distanţa focală, care este măsurată în milimetri, este distanţa dintre
mijlocul obiectivului la punctul focal al acestuia. Aceasta afectează unghiul
şi perspectiva imaginilor captate. O distanţă focală scurtă se transpune
într-un unghi larg, care vă permite să realizaţi fotografii în plan larg.
O distanţă focală lungă se transpune într-un unghi îngust, care vă permite
să realizaţi fotografii telefoto.
obiectiv telefoto
fotografie telefoto
unghi îngust
Distanţă focală scurtă
Priviţi la aceste fotografii de mai jos şi comparaţi schimbările.
obiectiv cu unghi larg
cadru larg
unghi larg
unghi de 18 mm
unghi de 55 mm
unghi de 200 mm
În mod normal, un obiectiv superangular este potrivit pentru fotografierea
peisajelor iar un obiectiv cu unghi îngust este recomandat pentru fotografierea
evenimentelor sportive sau a portretelor.
21
Concepte utilizate în fotografie
Ce controlează efectele de nefocalizare?
Adâncimea câmpului
Portretele sau fotografiile de natură statică cele mai lăudate de obicei de
oameni sunt cele la care fundalul este nefocalizat, astfel încât subiectul
arată pronunţat. În funcţie de zonele focalizate, o fotografie poate fi
înceţoşată sau clară. Acest lucru este numit „DOF mic” sau „DOF mare”.
Adâncimea câmpului este zona focalizată din jurul subiectului. De aceea,
un DOF mic înseamnă că zona focalizată este îngustă şi un DOF mare
înseamnă că zona focalizată este largă.
DOF depinde de valoarea aperturii
Cu cât este mai largă apertura (mai precis valoarea mai mică a aperturii),
cu atât mai mic devine DOF. În situaţia în care distanţa focală este egală, o
valoare mică a aperturii conduce la o fotografie cu DOF mic.
O fotografie cu DOF mic, care accentuează subiectul şi face restul acesteia
neclar, poate fi obţinută utilizând un teleobiectiv sau selectând o valoare
mică a aperturii. Invers, o fotografie cu DOF mare, care arată toate
elementele din fotografie focalizate clar, poate fi obţinută utilizând un
obiectiv superangular sau selectând o valoare mare a aperturii.
55 mm F5.7
Adâncime mică a câmpului
55 mm F22
Adâncime mare a câmpului
22
Concepte utilizate în fotografie
DOF depinde de distanţa focală
DOF depinde de distanţa dintre subiect şi camera foto
Cu cât e mai mare distanţa focală, cu atât mai mic devine DOF. Un
teleobiectiv cu o distanţă focală mai lungă decât un obiectiv cu unghi larg
cu o distanţă focală scurtă este mai potrivit pentru captarea unei fotografii
cu DOF mic.
Cu cât este mai scurtă distanţa dintre subiect şi camera foto, cu atât mai
mic devine DOF. De aceea, realizarea unei fotografii aproape de subiect
poate conduce la o fotografie cu DOF mic.
O fotografie captată cu un teleobiectiv de 100 mm
O fotografie captată cu un obiectiv cu unghi larg de
18 mm
O fotografie captată aproape de subiect
O fotografie captată cu un teleobiectiv de 100 mm
23
Concepte utilizate în fotografie
Previzualizare DOF
Puteţi apăsa [Depth preview] pentru a obţine o idee despre cum va
arăta fotografia înainte de fotografiere. Camera foto reglează apertura la
setarea predefinită şi arată rezultatul pe ecran. Setaţi funcţia Butonului
previzualizare în profunzime la Optical Preview (Previzualizare optică).
(pag. 168)
Compoziţie
Este plăcut să fotografiezi frumuseţea lumii cu o cameră foto. Totuşi, oricât
de frumoasă este lumea, o compoziţie slabă nu poate capta frumuseţea
acesteia.
Atunci când se ajunge la compoziţie, este foarte importat să se dea
întâietate subiecţilor.
Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie.
De obicei, respectarea regulii treimilor conduce la o compoziţie bună.
Regula treimilor
Pentru a utiliza regula treimilor, împărţiţi imaginea într-un model 3x3 de
dreptunghiuri egale.
Pentru a compune fotografii care accentuează cel mai bine subiectul,
asiguraţi-vă că subiectul este localizat la unul dintre colţurile
dreptunghiului din centru.
24
Concepte utilizate în fotografie
Utilizarea regulilor treimilor va crea fotografii cu compoziţii stabile şi
fascinante. Mai jos sunt câteva exemple.
Fotografii cu doi subiecţi
Dacă subiectul este într-un colţ al fotografiei, aceasta creează o compoziţie
asimetrică. Puteţi stabiliza fotografia captând un al doilea subiect în colţul
opus pentru a echilibra greutatea vizuală a fotografiei.
Subiect 2
Subiect 1
Instabil
Subiect 2
Subiect 1
Stabil
Atunci când realizaţi fotografii cu peisaje, centrarea orizontului va crea un
efect asimetric. Daţi mai multă greutate fotografiei mutând orizontul sus
sau jos.
Subiect 1
Subiect 1
Subiect 2
Subiect 2
Instabil
Stabil
25
Concepte utilizate în fotografie
Numărul de referinţă al bliţului
Bliţ
Lumina este una din cele mai importante componente în fotografie. Totuşi,
nu este uşor să dispuneţi de o cantitate de lumină suficientă oriucând şi
oriunde. Utilizarea unui bliţ vă permite să optimizaţi setările pentru lumină
şi să creaţi o varietate de efecte.
Bliţul, cunoscut şi ca lumină stroboscopică sau rapidă, ajută la crearea unei
expuneri corespunzătoare în condiţii de lumină scăzută. De asemenea,
acesta este util în situaţii cu lumină excedentară. De exemplu, bliţul poate
fi utilizat la compensarea expunerii umbrei unui subiect sau la captarea
clară atât a subiectului, cât şi a fundalului, în condiţii de iluminare din
spate.
Numărul de model al unui bliţ se referă la puterea bliţului, iar cantitatea
maximă de lumină creată este reprezentată de o valoare cunoscută ca
„număr de referinţă”. Cu cât este mai mare numărul de referinţă, cu atât
mai multă lumină este emisă de la bliţ. Numărul de referinţă este obţinut
înmulţind distanţa de la bliţ la subiect şi valoarea aperturii atunci când
sensibilitatea ISO este setată la 100.
Număr de referinţă = Distanţă bliţ-subiect X Valoare apertură
Valoare apertură = Număr de referinţă/Distanţă bliţ-subiect
Distanţă bliţ-subiect = Număr de referinţă/Valoare apertură
Aşadar, în cazul în care cunoaşteţi numărul de referinţă al unui bliţ, puteţi
estima o distanţă bliţ-subiect optimă atunci când setaţi bliţul manual. De
exemplu, dacă un bliţ are numărul de referinţă GN 20 şi se află la
4 m distanţă faţă de subiect, valoarea optimă a aperturii este F5.0.
Înainte de corecţie
După corecţie
26
Concepte utilizate în fotografie
Fotografierea cu bounce
Fotografierea cu bounce se referă la metoda de ricoşare a luminii de pe
tavan sau pereţi astfel încât lumina se dispersează uniform pe subiect. În
mod normal, fotografiile captate cu bliţul pot părea nefireşti şi cu umbre.
Subiecţii din fotografiile captate prin fotografierea cu bounce nu au umbre
şi au un aspect mai fin datorită luminii răspândite uniform.
27
Capitolul 1
Camera mea foto
Aflaţi despre aspectul camerei foto, pictogramele de pe ecran, obiectiv, accesoriile opţionale şi
funcţiile de bază.
Camera mea foto
Introducere
Despachetarea
Verificaţi dacă în cutia produsului se găsesc următoarele articole.
Cameră foto
(inclusiv capacul obiectivului şi capacul
plăcuţei adaptoare hot-shoe)
Adaptor de c.a./Cablu USB
Baterie reîncărcabilă
Curea
CD-ROM cu software
(Manualul utilizatorului inclus)
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
Ghid de pornire rapidă
Ghid de referinţă rapidă
• Ilustraţiile pot fi diferite faţă de articolele dvs. propriu-zise.
• Puteţi achiziţiona accesorii opţionale de la un dealer sau centru de service Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru
problemele cauzate de utilizarea accesoriilor neautorizate. Pentru informaţii despre accesorii, consultaţi pagina 212.
29
Camera mea foto
Aspectul camerei foto
3 4
1
Nr.
2
Selector de comenzi
• În ecranul Menu: Mergeţi la
5
6
7
17
16
15
14
1
13 12 11
10
9
Nume
8
elementul dorit din meniu.
• În Panoul inteligent: Reglaţi o
opţiune selectată.
• În modul Fotografiere: Reglaţi
timpul de expunere sau valoarea
aperturii în anumite moduri
de fotografiere sau modificaţi
dimensiunea zonei de focalizare.
• În modul Redare: Vizualizaţi
miniaturile sau măriţi sau micşoraţi
o fotografie. Deschideţi sau închideţi
un folder de fotografii continue sau
rafală în modul Redare. Vă deplasaţi
înapoi sau înainte într-un videoclip.
Selector de moduri
• t: Mod Recunoaştere
2
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
inteligentă automată (pag. 55)
P: Mod Program (pag. 57)
A: Mod Prioritate apertură (pag. 59)
S: Mod Prioritate obturator (pag. 60)
M: Mod Manual (pag. 61)
T: Mod particularizat 1 (pag. 63)
U: Mod particularizat 2 (pag. 63)
i: Mod Prioritate obiectiv (pag. 64)
s: Mod Smart (Inteligent) (pag. 66)
B: Wireless Network (Reţea fără
fir) (pag. 134)
Nr.
Nume
4
Plăcuţă adaptoare hot-shoe
5
Bliţ incorporat (pag. 102)
6
Buton bliţ pop-up (pag. 102)
7
Microfon
8
Buton deblocare obiectiv
9
Senzor imagine
10
Suport montare obiectiv
11
Buton previzualizare în profunzime
(pag. 24)
12
Index suport montare obiectiv
13
Lumină de asistenţă pentru
AF/Indicator luminos pentru
temporizator
14
Buton Pornire
15
Buton declanşator
16
Buton Măsurare (pag. 106)
17
Buton DIRECT LINK: Porniţi o funcţie
Wi-Fi prestabilită. (pag. 33)
Capacul plăcuţei adaptoare hot-shoe
30
Camera mea foto >
Aspectul camerei foto
Nr.
1
14 13
12
2
3
4
5
6
7
1
Nume
Selector de operare
• H: Single (Cadru unic) (pag. 96)
• J: Continuous (Continuu) (pag. 96)
• K: Timer (Temporizator) (pag. 97)
• L: Bracketing (Serie de fotografii)
(pag. 98)
2
Nr.
Buton de navigare (Selector inteligent)
• În modul Fotografiere
- D: Modificaţi informaţiile pe ecran.
- I: Selectaţi o valoare ISO.
- C: Selectaţi o opţiune pentru
8
Buton de înregistrare videoclipuri
11 10 9
8
Ţineţi apăsat butonul, apoi rotiţi
selectorul de comenzi pentru a regla
valoarea expunerii.
Vă deplasaţi sus, jos, stânga sau,
respectiv, dreapta. (De asemenea,
puteţi roti butonul de navigare.)
Buton Redare
9
Butonul AEL (pag. 112)
• În modul Fotografiere: Blocaţi
4
10
Accesaţi Panoul inteligent şi reglaţi fin
anumite setări.
o buton
• În ecranul Menu: Salvaţi opţiunile
6
selectate.
• În modul Fotografiere: Vă permite să
selectaţi manual o zonă de focalizare
în anumite moduri de fotografiere.
7
Buton Ştergere/Particularizare
• În modul Fotografiere: Efectuaţi
funcţia atribuită. (pag. 168)
• În modul Redare: Ştergeţi fişiere.
Accesaţi modul Redare pentru a vizualiza
imagini sau videoclipuri.
Indicator luminos pentru stare
valoarea expunerii reglate sau
focalizarea.
• În modul Redare: Protejaţi fişierul
selectat.
Butonul Fn
5
Balansul de alb.
- F: Selectaţi un mod AF.
• În alte situaţii
Începeţi să înregistraţi un videoclip.
Buton reglare EV (pag. 111)
3
Nume
11
Vă indică starea camerei foto.
• Intermitent: La salvarea unei
fotografii, înregistrarea unui videoclip,
trimiterea de date către un computer,
la conectarea la o reţea WLAN sau
trimiterea unei fotografii.
• Continuu: Când nu există un transfer
de date, când transferul de date către
un computer este finalizat, sau când se
încarcă bateria.
Butonul MENU
Accesaţi opţiuni sau meniuri.
12
Senzor de proximitate (pag. 169)
13
Vizor (pag. 33)
14
Scutul obiectivului
31
Camera mea foto >
Aspectul camerei foto
Nr.
Nume
1
Selector de reglare a dioptrului (pag. 33)
1
2
Suport pentru cureaua camerei foto
2
3
3
4
5
Port microfon extern
Introduceţi un microfon stereo de 3,5 mm.
4
Difuzor
5
Etichetă NFC
6
Port HDMI
USB şi port eliberare declanşator
7
8
6
7
11 10
9
9
Conectaţi camera foto la un computer sau un port eliberare declanşator. Utilizaţi un cablu
pentru eliberarea declanşatorului cu un tripod pentru a minimiza mişcarea camerei foto.
Capac compartiment baterie/Cartelă de memorie
Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie.
Ecran (ecran tactil)
• Pentru a realiza fotografii la unghiuri mari sau mici, înclinaţi ecranul în sus sau în jos.
(pag. 14)
• Atingeţi ecranul pentru a selecta un meniu sau opţiune. (pag. 38)
10
Antena internă
11
Punct de montare a trepiedului
* Evitaţi contactul cu antena internă în timpul utilizării reţelei fără fir.
8
32
Camera mea foto >
Aspectul camerei foto
Reglarea unghiului vizorului şi a dioptrului
Reglaţi unghiul vizorului pentru a realiza fotografii cu uşurinţă. Scoateţi vizorul uşor ( ) şi
înclinaţi-l pentru a regla unghiul ( ).
Selectorul de reglare a dioptrului este accesibil când scoateţi vizorul. Dacă imaginea nu este clară
prin vizor, rotiţi selectorul de reglare a dioptrului pentru a îmbunătăţi imaginea.
Nu reglaţi unghiul vizorului sau rotiţi selectorul de reglare a dioptrului peste limitele permise. Nerespectarea
acestei instrucţiuni poate deteriora vizorul sau selectorul de reglare a dioptrului.
Utilizarea butonului DIRECT LINK
Puteţi porni caracteristica Wi-Fi cu uşurinţă apăsând [DIRECT LINK].
Apăsaţi [DIRECT LINK] din nou pentru a reveni la modul anterior.
Setarea butonului DIRECT LINK
Puteţi selecta o funcţie Wi-Fi care va fi lansată atunci când apăsaţi butonul [DIRECT LINK].
(pag. 168)
Pentru a seta o
opţiune DIRECT
LINK,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ d ĺ Key Mapping (Asociere taste) ĺ
DIRECT LINKĺ o opţiune.
33
Camera mea foto
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie
Aflaţi cum se introduc bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera
foto.
Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie
Dispozitiv de blocare
a bateriei
Glisaţi dispozitivul de blocare în jos
pentru a elibera bateria.
Baterie reîncărcabilă
Apăsaţi cartela uşor până când aceasta
se deblochează din camera foto, apoi
scoateţi-o din slot.
Introduceţi o cartelă de memorie cu
contactele aurii orientate în jos.
Cartelă de memorie
Cartelă de memorie
Introduceţi bateria cu logo-ul Samsung
orientat în sus.
Utilizarea adaptorului pentru cartela de memorie
Pentru a utiliza micro cartele de memorie cu acest produs, un PC sau
un cititor de cartele de memorie, introduceţi cartela într-un adaptor.
Baterie reîncărcabilă
Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei foto clipeşte nu scoateţi cartela
de memorie sau bateria. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora
datele stocate în cartela de memorie sau camera foto.
34
Camera mea foto
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto
Încărcarea bateriei
Pornirea camerei foto
Înainte de prima utilizare a camerei foto, trebuie să încărcaţi bateria.
Conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi conectaţi celălalt
capăt al cablului USB la adaptorul de c.a.
Setaţi butonul Pornire la ON.
• Pentru a opri camera foto, setaţi butonul Pornire la OFF.
• Va apărea ecranul de configurare iniţială la prima pornire a camerei foto.
(pag. 36)
Indicator luminos pentru stare
• Lumina roşie aprinsă: Se încarcă
• Lumina verde aprinsă: Încărcată complet
• Lumina roşie clipeşte: Eroare de încărcare
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. şi cablul USB furnizate cu camera dvs. foto. În
cazul în care utilizaţi un alt adaptor de c.a., este posibil ca bateria camerei foto să
nu se încarce sau să funcţioneze necorespunzător.
35
Camera mea foto
Efectuarea configurării iniţiale
La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială.
Limba este prestabilită pentru ţara sau regiunea în care a fost vândută
camera foto. Puteţi schimba limba după preferinţe. De asemenea, puteţi
selecta un element atingându-l pe ecran.
1
Apăsaţi [I] pentru a selecta Time Zone (Fus orar), apoi
apăsaţi [o].
2
Apăsaţi [D/I] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsaţi
[o].
5
Apăsaţi [D/I] pentru a seta opţiunea, apoi apăsaţi [o].
Back
Date Settings
Month
Day
Year
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.
Back
Time Zone
[GMT +00:00] London
6
Apăsaţi [I] pentru a selecta Time Settings (Setări oră), apoi
apăsaţi [o].
7
Apăsaţi [C/F] pentru a selecta un element (Hr (Oră)/
Min (Minut)/DST (Ora de vară)).
8
Apăsaţi [D/I] pentru a seta opţiunea, apoi apăsaţi [o].
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
3
Apăsaţi [I] pentru a selecta Date Settings (Setări dată),
apoi apăsaţi [o].
Back
Time Settings
Hr
4
Min
DST
Apăsaţi [C/F] pentru a selecta un element (Year (An)/
Month (Lună)/Day (Zi)).
36
Camera mea foto >
9
Efectuarea configurării iniţiale
Apăsaţi [I] pentru a selecta Date Type (Tip dată), apoi
apăsaţi [o].
10 Apăsaţi [D/I] pentru a selecta un tip de dată, apoi
apăsaţi [o].
Back
Language
English
Time Zone
London
Date Type
Date Settingss
YYYY/MM/DD
Time Settingss
MM/DD/YYYY
Date Type DD/MM/YYYY
11
Apăsaţi [I] pentru a selecta Time Type (Tip oră), apoi
apăsaţi [o].
12 Apăsaţi [D/I] pentru a selecta un tip de oră, apoi
apăsaţi [o].
Back
Time Zone
Date Settings
Time Settings
Time Type
Date Type
12H
London
2014/01/01
10:00 AM
Time Type 24H
13 Apăsaţi [m] pentru a finaliza configurarea iniţială.
37
Camera mea foto
Selectarea funcţiilor (opţiuni)
Selectarea cu ajutorul butoanelor
Derulaţi selectorul de comenzi sau rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[D/I/C/F] pentru a muta, apoi apăsaţi [o] pentru a selecta o
opţiune.
Selectarea prin atingere
Nu folosiţi obiecte ascuţite, cum ar fi creioanele şi pixurile, pentru a atinge
ecranul. Puteţi deteriora ecranul.
Glisare: Ţineţi apăsat pe o zonă a
ecranului, apoi glisaţi degetul.
Atingere: Atingeţi o pictogramă
pentru a selecta un meniu sau o
opţiune.
Deplasare: Deplasaţi uşor degetul
peste ecran.
38
Camera mea foto >
Selectarea funcţiilor (opţiuni)
• Atunci când atingeţi sau glisaţi pe ecran, poate apărea un efect de decolorare.
Acesta nu este o funcţionare necorespunzătoare, ci o caracteristică a
ecranului tactil. Atingeţi sau glisaţi uşor pentru a minimiza efectul de
decolorare.
• Ecranul tactil poate să nu funcţioneze corespunzător dacă folosiţi camera foto
în medii cu umiditate extremă.
• Ecranul tactil poate să nu funcţioneze corespunzător dacă aplicaţi pe ecran o
peliculă de protecţie sau alte accesorii.
• În funcţie de unghiul de vizualizare, ecranul poate apărea difuz. Reglaţi
luminozitatea sau unghiul de vizualizare pentru îmbunătăţirea rezoluţiei.
Utilizarea m
Apăsaţi [m] sau atingeţi
fotografiere sau setările.
pe ecran, apoi modificaţi opţiunile de
De ex. Selectarea dimensiunii fotografiei în modul P
1
Rotiţi selectorul de moduri la P.
2
Apăsaţi [m] sau atingeţi
3
Derulaţi selectorul de comenzi sau apăsaţi [D/I] pentru
a vă deplasa la b, apoi apăsaţi [o].
.
• De asemenea, puteţi atinge b pe ecran.
4
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [D/I] pentru a
merge la Photo Size (Dimensiune fotografie), apoi apăsaţi [o].
• De asemenea, puteţi glisa lista de opţiuni, apoi atingeţi o opţiune.
Back
Select
AutoShare
Photo Size
Quality
ISO
OLED Color
Off
39
Camera mea foto >
5
Selectarea funcţiilor (opţiuni)
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [D/I] pentru a
merge la o opţiune, apoi apăsaţi [o].
Utilizarea Panoului inteligent
• De asemenea, puteţi glisa lista de opţiuni, apoi atingeţi o opţiune.
Apăsaţi [f] sau atingeţi
pe ecran pentru a accesa anumite funcţii,
cum ar fi Expunere, ISO şi Balans de alb.
• Apăsaţi [m] sau atingeţi Back (Înapoi) pentru a merge înapoi
la meniul anterior.
Back
AutoSharePhoto Size
(3:2) (5472x3648)
Photo Size
(3:2) (3888x2592)
Quality
(3:2) (2976x1984)
ISO
(3:2) (1728x1152)
OLED Color
6
De ex. Reglaţi valoarea expunerii în modul P
Select
1
Rotiţi selectorul de moduri la P.
2
Apăsaţi [f] sau atingeţi
.
(16:9) (5472x3080)
Apăsaţi [m] sau atingeţi Back (Înapoi) pentru a comuta la
modul Fotografiere.
40
Camera mea foto >
3
Selectarea funcţiilor (opţiuni)
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [D/I/C/F]
pentru a merge la EV, apoi apăsaţi [o].
• Puteţi selecta direct o opţiune derulând selectorul de comenzi, fără
a trebui să apăsaţi [o].
• De asemenea, puteţi selecta o opţiune atingând-o.
Back
Utilizare iFn
Apăsaţi [i-Function] pe un obiectiv cu i-Function pentru a selecta şi regla
manual pe obiectiv timpul de expunere, valoarea aperturii, valoarea
expunerii, sensibilitatea ISO şi Balansul de alb.
Adjust
EV: 0.0
Puteţi regla anumite opţiuni
glisându-le.
Selectaţi o opţiune.
Reglaţi valoarea unei opţiuni.
4
Derulaţi selectorul de comenzi sau rotiţi butonul de navigare
sau apăsaţi [C/F] pentru a regla valoarea aperturii, apoi
apăsaţi [o].
• De asemenea, puteţi glisa selectorul pe ecran, apoi atingeţi Set
(Setare) pentru a regla opţiunea.
Back
Set
EV : 0.0
41
Camera mea foto >
Selectarea funcţiilor (opţiuni)
Utilizarea funcţiei iFn standard
Când utilizaţi [i-Function] pe un obiectiv cu i-Function, puteţi selecta şi
regla manual pe obiectiv timpul de expunere, valoarea aperturii, valoarea
expunerii, sensibilitatea ISO şi Balansul de alb. De asemenea, puteţi utiliza
funcţia Z.
1
Rotiţi selectorul de moduri la P, A, S sau la M.
2
Apăsaţi [m] ĺ d ĺ iFn Setting (Setare iFn) ĺ Mode
(Mod) ĺ iFn Standard.
3
Apăsaţi [m] pentru a reveni la modul Fotografiere.
4
Apăsaţi pe [i-Function] pe obiectiv pentru a selecta o setare.
• Pentru a selecta elementele să apară, apăsaţi [m] ĺ d ĺ
iFn Setting (Setare iFn) ĺ iFn Standard ĺ un element.
• De asemenea, puteţi apăsa [i-Function], apoi apăsaţi [D/I]
sau glisaţi pe ecran pentru a selecta o setare.
Opţiune
Descriere
Valoare apertură
Reglaţi valoarea aperturii.
Timp expunere
Reglaţi timpul de expunere.
EV
Reglaţi valoarea expunerii.
ISO
Reglaţi sensibilitatea ISO.
Balans de alb
Selectaţi o opţiune pentru Balansul de alb.
Z
Măriţi un subiect cu o degradare mai mică
a calităţii fotografiei decât zoom-ul Digital.
Totuşi, este posibil ca rezoluţia sau dimensiunea
fotografiei să se modifice în comparaţie cu atunci
când măriţi rotind inelul de zoom.
42
Camera mea foto >
5
Selectarea funcţiilor (opţiuni)
Reglaţi inelul de focalizare pentru a selecta o opţiune.
• De asemenea, puteţi derula selectorul de comenzi sau roti butonul
de navigare, sau glisa pe ecran pentru a selecta o opţiune.
Opţiuni disponibile
P
A
S
M
3D
Apertură
-
O
-
O
-
Timp expunere
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Balans de alb
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
Mod Fotografiere
• Această funcţie nu este disponibilă când ataşaţi un obiectiv 3D şi setaţi
3D Auto Mode (Mod 3D Auto) în modul 3D.
6
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza,
apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
• Z nu este disponibil când setaţi metoda de fotografiere la Burst
(Rafală).
• Z nu este disponibil când captaţi fotografii în formatul de fişier RAW.
• Z este dezactivat când înregistraţi videoclipuri apăsând butonul de
înregistrare videoclipuri.
43
Camera mea foto >
Selectarea funcţiilor (opţiuni)
Utilizarea funcţiei iFn plus
Pe un obiectiv i-Function, apăsaţi [i-Function], apoi apăsaţi [N], [W] sau
[a] pe camera foto. De asemenea, puteţi porni funcţiile atribuite sau
deschide meniul de setări cu i-Function.
De ex. Atribuirea funcţiei calitate fotografie butonului
Măsurare
1
Rotiţi selectorul de moduri la P, A, S sau la M.
2
Apăsaţi [m] ĺ d ĺ iFn Setting (Setare iFn) ĺ iFn Plus
ĺ Metering (Mod de măsurare) ĺ Quality (Calitate).
3
Apăsaţi [m].
4
Selectaţi iFn Setting (Setare iFn) ĺ Mode (Mod) ĺ iFn Plus.
5
Apăsaţi [m] pentru a reveni la modul Fotografiere.
6
Apăsaţi [i-Function] pe un obiectiv cu i-Function, apoi apăsaţi
[N] pe camera foto.
7
Selectaţi o opţiune pentru calitatea fotografiei.
8
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza,
apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
44
Camera mea foto
Pictogramele afişajului
În modul Fotografiere
Pictogramă
Captarea fotografiilor
1
2
Descriere
•
•
•
: Încărcată complet
: Încărcată parţial
(Roşu): Descărcată
(reîncărcaţi bateria)
•
: Se încarcă
Zonă de focalizare
Mişcare cameră foto
Stabilizare optică a imaginii (OIS) (pag. 94)
Scală focalizare manuală
Z pornit
Indicator de nivel (pag. 46)
Z raport
Histogramă (pag. 167)
3
1. Informaţii privind înregistrarea
Pictogramă
Timp expunere
Valoare apertură
Mod Fotografiere
Valoare reglare expunere
Ora curentă
Distanţă focală*
Bară panou de notificări
Cartelă de memorie neintrodusă**
Blocare expunere automată
(pag. 112)
Blocare focalizare automată
(pag. 112)
Număr disponibil de fotografii
100%
Focalizare
Descriere
Data curentă
Procentaj baterie
Cadru de focalizare automată
Zonă a punctului de măsurare
Pictogramă Descriere
Sensibilitate ISO (pag. 79)
* Această pictogramă apare când ataşaţi obiectivul Power
Zoom.
** Fotografiile care au fost captate, fără a introduce o cartelă
de memorie, nu pot fi transferate pe o cartelă de memorie
sau pe un computer.
2. Opţiuni de fotografiere
Pictogramă Descriere
Dimensiune fotografie
Mod de operare
Bliţ (pag. 101)
Reglare intensitate bliţ
Mod de măsurare (pag. 106)
Mod AF (pag. 84)
Identificare faţă
Balans de alb (pag. 81)
Microreglare Balans de alb
Fişier RAW
Interval dinamic (pag. 109)
Culoare OLED (pag. 80)
3. Opţiuni de fotografiere (Atingeţi)
Pictogramă Descriere
Modificare mod Inteligent**
Salvarea unui mod particularizat***
Conexiune mobil****
Opţiuni AF atingere
Opţiuni de fotografiere
Panou inteligent
** Această pictogramă apare numai atunci când selectaţi
modul Inteligent.
*** Această pictogramă apare atunci când selectaţi modul
Custom1 (Particularizare1) sau Custom2 (Particularizare2).
**** Puteţi selecta direct o funcţie Wi-Fi care să se conecteze la
un telefon inteligent.
Pictogramele afişate se vor modifica în funcţie
de modul selectat sau de opţiunile setate.
45
Camera mea foto >
Pictogramele afişajului
Înregistrarea videoclipurilor
Pictogramă
Descriere
1
Nivel sunet videoclip
2
2. Opţiuni de fotografiere
Despre indicatorul de nivel
Indicatorul de nivel vă ajută să aliniaţi camera
foto cu liniile orizontale sau verticale de pe
ecran. În cazul în care indicatorul de nivel nu este
la nivel, calibraţi indicatorul de nivel utilizând
funcţia de Calibrare orizontală. (pag. 171)
Pictogramă Descriere
Verticală
Dimensiune videoclip
Mod AF (pag. 84)
1. Informaţii privind înregistrarea
Pictogramă
Descriere
Balans de alb (pag. 81)
Mod Fotografiere
Microreglare Balans de alb
Anulaţi AF atingere.
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
(pag. 94)
Timp înregistrare curent/
Timp înregistrare disponibil
100%
Mod de măsurare (pag. 106)
Procentaj baterie
•
•
•
: Încărcată complet
: Încărcată parţial
(Roşu): Descărcată
(reîncărcaţi bateria)
•
: Se încarcă
▲ Nivel
▲ Subnivel
Stabilizare digitală a imaginii (DIS)
(pag. 115)
Estompare gradată (pag. 116)
Nu puteţi utiliza indicatorul de nivel când
fotografiaţi în orientarea portret.
Mişcare multiplă (pag. 115)
Înregistrare voce oprită (pag. 116)
Microfon intern în uz
Indicator zoom*
Buton Zoom*
Valoare expunere
Culoare OLED (pag. 80)
Sensibilitate ISO (pag. 79)
Orizontală
* Această pictogramă apare când ataşaţi obiectivul Power
Zoom.
Pictogramele afişate se vor modifica în funcţie
de modul selectat sau de opţiunile setate.
46
Camera mea foto >
Pictogramele afişajului
În modul Redare
Vizualizarea fotografiilor
1
Redarea videoclipurilor
Stop
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Folder No.-File No.
Date & Time
2
Informații
Pictogramă Descriere
Vizualizaţi miniaturile imaginilor. (Atingeţi)
Fişier curent/Număr total de fişiere
3
Nr.
1
2
Bară panou de notificări
Partajaţi un fişier. (Atingeţi)
m
Meniu Redare/Editare (Atingeţi)
Fişier RAW
Fişier 3D
Capture
3
Descriere
Pictogramă Descriere
Fotografie captată
Viteză de redare
Histogramă RGB (pag. 167)
Mişcare multiplă
Mod Fotografiere, Mod de măsurare,
Bliţ, Balans de alb, Valoare apertură,
Timp expunere, ISO, Distanţă focală,
Valoare expunere, Dimensiune
fotografie, Număr folder-Număr fişier,
Dată
Durată de redare curentă
Durată videoclip
/
Vizualizaţi fişierul anterior/Scanaţi
înapoi. (De fiecare dată când
atingeţi pictograma de scanare
înapoi, schimbaţi viteza de scanare
în această ordine: 2X, 4X, 8X.)
/
Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
/
Vizualizaţi fişierul următor/Scanaţi
înainte. (De fiecare dată când
atingeţi pictograma de scanare
înainte, schimbaţi viteza de scanare
în această ordine: 2X, 4X, 8X.)
Fişier protejat
Reglaţi volumul sau opriţi sunetul.
47
Camera mea foto >
Pictogramele afişajului
Modificarea informaţiilor afişate
Vizualizarea panoului de notificări
Atingeţi
în partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul de
notificări. Puteţi regla luminozitatea ecranului sau vizualiza durata de viaţă
a bateriei şi informaţiile despre stocarea datelor. Dacă aţi modificat setările
implicite ale camerei foto pentru dimensiunea imaginii şi pentru calitate,
valoarea expunerii şi sensibilitatea ISO, puteţi vizualiza setările modificate.
Atingeţi partea de jos a panoului de notificări sau apăsaţi [m] sau
[f] pentru a-l închide.
Display Brightness
Auto
Apăsaţi [D] în mod repetat pentru a modifica tipul de afişaj.
Mod
Tip de afişaj
Storage & Battery Level
Storage
10 shot(s)
Battery Level
Changed Camera Settings
• Informaţii de bază despre fotografiere (Mod Fotografiere,
•
•
Fotografiere
•
•
Redare
Timp expunere, Valoare apertură, Valoare expunere,
Sensibilitate ISO etc.)
Informaţii de bază despre fotografiere + Butoane pentru
opţiuni de fotografiere (MENU, Fn, Conexiune mobil, AF
atingere) + Indicator de nivel
Informaţii de bază despre fotografiere + Butoane pentru
opţiuni de fotografiere + Informaţii despre opţiunile de
fotografiere curente (Dimensiune fotografie, Mod de
operare, Bliţ, Mod de măsurare, Mod AF etc.)
Informaţii de bază despre fotografiere + Butoane pentru
opţiuni de fotografiere + Informaţii despre opţiunile de
fotografiere curente + Histogramă + Dată şi oră
Nicio informaţie (la conectarea la un HDTV sau un monitor
compatibil HDMI)
• Informaţii de bază
• Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent.
• Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent, inclusiv
histograma RGB.
48
Camera mea foto
Obiective
Puteţi achiziţiona obiective opţionale făcute exclusiv pentru camera dvs.
foto din seria NX.
Aflaţi despre funcţiile fiecărui obiectiv şi selectaţi-l pe cel care se potriveşte
nevoilor şi preferinţelor dvs.
Aspectul obiectivului
Obiectiv SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (exemplu)
8
1
2
Nr.
Descriere
1
2
Index suport montare obiectiv
3
Inel de focalizare (pag. 92)
4
Index montare capac obiectiv
5
Obiectiv
6
Butonul i-Function (pag. 64)
7
Comutator AF/MF (pag. 84)
8
Contacte obiectiv
Inel de zoom
Când nu utilizaţi obiectivul, montaţi capacul obiectivului şi capacul de protecţie
a monturii obiectivului pentru a proteja obiectivul de praf şi de zgârieturi.
3
4
5
6
7
49
Camera mea foto >
Obiective
Obiectiv SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (exemplu)
7
1
Blocarea sau deblocarea obiectivului
Pentru a bloca obiectivul, depărtaţi comutatorul de blocare a zoom-ului
de corpul camerei foto şi rotiţi inelul de zoom, după cum este înfăţişat în
ilustraţie.
2
6
3
5
4
Nr.
Descriere
1
2
Index suport montare obiectiv
3
Obiectiv
4
Inel de focalizare (pag. 92)
5
Butonul i-Function (pag. 64)
6
Inel de zoom
7
Contacte obiectiv
Comutator blocare zoom
50
Camera mea foto >
Obiective
Pentru a debloca obiectivul, rotiţi inelul de zoom, după cum este înfăţişat
în ilustraţie, până când auziţi un clic.
Obiectiv SAMSUNG 16 mm F2.4 (exemplu)
5
1
2
3
4
Nu puteţi capta o fotografie atunci când obiectivul este blocat.
Nr.
Descriere
1
2
3
Butonul i-Function (pag. 64)
4
Obiectiv
5
Contacte obiectiv
Index suport montare obiectiv
Inel de focalizare (pag. 92)
51
Camera mea foto >
Obiective
Marcaje obiectiv
Nr.
Aflaţi ce înseamnă numerele de pe obiectiv.
Descriere
Valoare apertură
1
Obiectiv SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (exemplu)
Un interval de valori acceptate pentru apertură. De exemplu,
1:3.5–6.3 reprezintă un interval maxim al valorii aperturii de la 3,5 la
6,3.
Distanţă focală
2
Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în
milimetri). Această cifră este exprimată într-un interval: de la distanţa
focală minimă la distanţa focală maximă a obiectivului.
Distanţele focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor
de vedere, iar subiectul este mărit. Distanţele focale mai scurte
determină lărgirea unghiurilor de vedere.
ED
3
1
2
3 4 5
ED provine de la Extra-low Dispersion (Dispersie extra-scăzută).
Lentila de dispersie extra-scăzută este eficientă în minimizarea
aberaţiei cromatice (o distorsiune care apare când un obiectiv nu
poate focaliza toate culorile în acelaşi punct de convergenţă).
OIS (pag. 94)
4
Stabilizare optică a imaginii. Obiectivele cu aceasta caracteristică
pot detecta mişcarea camerei foto şi pot anula efectiv mişcarea în
interiorul camerei foto.
Ø
5
Diametrul obiectivului. Când ataşaţi un filtru la obiectiv, asiguraţi-vă
că diametrul obiectivului şi cel al filtrului sunt la fel.
52
Camera mea foto
Accesorii
Puteţi utiliza accesorii, cum ar fi un bliţ extern, care vă poate ajuta să
captaţi fotografii mai bune şi mai facile.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile opţionale, consultaţi
manualul fiecărui accesoriu.
Aspectul bliţului extern
SEF220A (exemplu) (opţional)
7
• Ilustraţiile pot fi diferite faţă de articolele propriu-zise.
• Puteţi achiziţiona accesorii aprobate de Samsung de la un dealer sau centru
de service Samsung. Samsung nu este responsabilă de daunele cauzate de
utilizarea accesoriilor produse de alt fabricant.
8
1
2
3
6
5
4
Nr.
9
Descriere
1
Pictogramele afişajului
2
Indicator luminos READY/Buton test
3
Buton MODE
4
Buton declanşare bliţ
5
Buton Pornire
6
Capac baterie
7
Bec
8
Comutator mod TELE/WIDE
9
Conexiunea plăcuţei adaptoare
53
Camera mea foto >
Accesorii
Conectarea bliţului extern
1
Scoateţi capacul plăcuţei adaptoare hot-shoe de la camera
foto.
3
Apăsaţi pe butonul pornire de pe bliţ.
• Puteţi capta o fotografie cu un bliţ care nu este încărcat complet, însă este
recomandat să utilizaţi un bliţ care este încărcat complet.
• Opţiunile disponibile pot fi diferite, în funcţie de modul de fotografiere.
• Există un interval între două declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi până când
bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.
• Pentru detalii suplimentare despre bliţurile opţionale, consultaţi manualul de
utilizare al bliţului.
Utilizaţi numai bliţuri aprobate de Samsung. Utilizarea bliţurilor incompatibile
poate deteriora camera foto.
2
Montaţi bliţul glisându-l în plăcuţa adaptoare hot-shoe.
• Pentru a declanşa bliţul, trageţi uşor bliţul în timp ce apăsaţi
butonul PUSH.
54
Camera mea foto
Moduri de fotografiere
Două moduri simple de fotografiere - modul Recunoaştere inteligentă
automată şi modul Inteligent - vă ajută să captaţi fotografii cu numeroase
setări automate. Modurile suplimentare vă permit o particularizare mai
mare a setărilor.
Pictogramă
t
În modul Recunoaştere inteligentă automată, camera foto recunoaşte
condiţiile înconjurătoare şi reglează automat factorii care contribuie
la expunere, inclusiv timpul de expunere, valoarea aperturii, modul de
măsurare, Balans de alb şi compensarea expunerii. Deoarece camera
foto controlează majoritatea funcţiilor, unele funcţii de fotografiere sunt
limitate. Modul este util pentru captarea instantaneelor rapide cu număr
minim de ajustări.
Descriere
Mod Recunoaştere inteligentă automată (pag. 55)
P
Mod Program (pag. 57)
A
Mod Prioritate apertură (pag. 59)
S
Mod Prioritate obturator (pag. 60)
M
Mod Manual (pag. 61)
T
Mod particularizat 1 (pag. 63)
U
Mod particularizat 2 (pag. 63)
i
Mod Prioritate obiectiv (pag. 64)
s
Mod Inteligent (pag. 66)
B
t Modul Recunoaştere inteligentă
automată
Caracteristici Wi-Fi (pag. 134)
55
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
1
Rotiţi selectorul de moduri la t.
2
Aliniaţi subiectul în cadru.
3
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.
Pictogramă Descriere
Peisaje cu lumină de fundal
Portrete cu lumină de fundal
Portrete
Fotografii în prim plan ale obiectelor
• Camera foto selectează o scenă. Pe ecran apare o pictogramă
Fotografii în prim plan ale textului
adecvată pentru scenă.
Apusuri
În interior, întuneric
Parţial luminat
A
Prim-plan cu lumină de reflector
Portrete cu lumină de reflector
Cer albastru
Zonele împădurite sunt compuse de obicei din subiecţi de
culoarea verde
Fotografii în prim plan cu subiecţi coloraţi
Scene identificabile
Camera foto este stabilizată pe un trepied şi subiectul nu se
mişcă pentru o anumită perioadă de timp. (la fotografierea în
întuneric)
Pictogramă Descriere
Peisaje
Subiecţi în mişcare activă
Scene cu fundaluri albe strălucitoare
Artificii (când se foloseşte un trepied)
Peisaje nocturne
Portrete nocturne
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
56
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
• Din cauza unor factori externi, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea sau
•
•
•
•
distanţa faţă de subiect, camera foto poate detecta alte scene, chiar cu aceiaşi
subiecţi.
În cazul în care camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă,
aceasta foloseşte setările implicite pentru modul Recunoaştere inteligentă
automată.
Chiar dacă este detectată o faţă, camera foto poate să nu selecteze un mod
de portret, în funcţie de poziţia sau de iluminarea subiectului.
Chiar dacă utilizaţi un trepied, camera foto poate să nu detecteze modul
trepied ( ) dacă subiectul se mişcă.
Camera foto consumă mai multă energie de la baterie deoarece modifică
frecvent setările pentru a selecta scenele corespunzătoare.
P Modul Program
Camera foto reglează automat timpul de expunere şi valoarea aperturii,
astfel încât să se poată realiza o valoare optimă a expunerii.
Acest mod este util atunci când doriţi să captaţi fotografii cu expunere
constantă, având posibilitatea de a ajusta alte setări.
1
Rotiţi selectorul de moduri la P.
2
Setaţi opţiunile dorite.
3
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza,
apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
57
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Schimbare program
Funcţia Schimbare program vă permite să reglaţi timpul de expunere şi
valoarea aperturii, în timp ce camera foto păstrează aceeaşi expunere.
Când derulaţi selectorul de comenzi la stânga sau rotiţi butonul de
navigare în sensul invers acelor de ceasornic, timpul de expunere scade şi
valoarea aperturii creşte. Când derulaţi selectorul de comenzi la dreapta
sau rotiţi butonul de navigare în sensul acelor de ceasornic, timpul de
expunere creşte şi valoarea aperturii scade.
Timpul de expunere minim
Setaţi timpul de expunere să nu fie mai mic decât timpul selectat. Totuşi,
dacă nu poată fi obţinută o valoare de expunere optimă, deoarece
sensibilitatea ISO a atins valoarea ISO maximă care este setată de Interval
ISO Auto, timpul de expunere poate fi mai mic decât timpul de expunere
minim selectat.
Pentru a seta timpul
de expunere minim,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Minimum Shutter Speed (Timp expunere minim) ĺ
o opţiune.
• Această caracteristică este disponibilă numai atunci când Sensibilitate ISO
este setată la Auto (Automat).
• Această caracteristică este disponibilă numai în modul Program sau Aperture
Priority (Prioritate apertură).
58
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
A Modul Prioritate apertură
1
Rotiţi selectorul de moduri la A.
În modul Prioritate apertură, camera foto calculează automat timpul de
expunere în funcţie de valoarea aperturii pe care o alegeţi.
2
Derulaţi selectorul de comenzi sau rotiţi butonul de navigare
pentru a regla valoarea aperturii.
• De asemenea, puteţi regla valoarea aperturii apăsând [f],
Puteţi regla adâncimea câmpului (DOF) modificând valoarea aperturii.
Acest mod este util pentru realizarea de portrete, de fotografii ale florilor
sau ale peisajului.
deplasându-vă la valoarea aperturii, apoi derulând selectorul de
comenzi sau glisând pe ecran.
3
Setaţi opţiunile dorite.
4
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza,
apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
• În setările de lumină slabă, este posibil să trebuiţi să măriţi sensibilitatea ISO
pentru a preveni fotografiile neclare.
• Pentru a seta timpul de expunere minimum, în modul Fotografiere, apăsaţi
[m] ĺ b ĺ Minimum Shutter Speed (Timp expunere minim) ĺ
o opţiune.
Adâncime mare a câmpului
Adâncime mică a câmpului
59
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
S Modul Prioritate obturator
1
Rotiţi selectorul de moduri la S.
În modul Prioritate obturator, camera foto reglează automat valoarea
aperturii în funcţie de timpul de expunere pe care îl alegeţi. Acest mod
este util pentru captarea fotografiilor subiecţilor care se mişcă foarte rapid
sau pentru crearea efectelor trasor într-o fotografie.
2
Derulaţi selectorul de comenzi sau rotiţi butonul de navigare
pentru a regla timpul de expunere.
De exemplu, setaţi timpul de expunere sub 1/500 sec. pentru a îngheţa
subiectul. Pentru a face ca subiectul să apară neclar, setaţi timpul de
expunere sub 1/30 sec.
• De asemenea, puteţi regla timpul de expunere apăsând [f],
deplasându-vă la timpul de expunere, apoi derulând selectorul de
comenzi sau glisând pe ecran.
3
Setaţi opţiunile dorite.
4
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza,
apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
Pentru a compensa cantitatea redusă de lumină permisă de timpii de expunere
rapizi, deschideţi apertura şi permiteţi să intre mai multă lumină. Dacă
fotografiile sunt încă prea întunecate, măriţi valoarea ISO.
Timp de expunere încet
Timp de expunere rapid
60
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
M Modul Manual
Modul Manual vă permite să reglaţi manual timpul de expunere şi valoarea
aperturii. În acest mod, puteţi controla complet expunerea fotografiilor
dvs.
Acest mod este util în medii de fotografiere controlate, cum ar fi un studio
sau atunci când sunt necesare reglări fine ale setărilor camerei foto. De
asemenea, modul Manual este recomandat pentru fotografierea scenele
nocturne sau a artificiilor.
1
Rotiţi selectorul de moduri la M.
2
Derulaţi selectorul de comenzi pentru a regla timpul de
expunere.
3
Rotiţi butonul de navigare pentru a regla valoarea aperturii.
Utilizarea modului Încadrare
Când schimbaţi valoarea aperturii sau timpul de expunere, expunerea
se modifică în funcţie de setări, astfel încât ecranul se poate întuneca.
Când această funcţie este pornită, luminozitatea afişajului este constantă,
indiferent de setări, astfel încât puteţi încadra mai bine fotografia.
Pentru a utiliza
Mod încadrare,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Framing
Mode (Mod Încadrare) ĺ o opţiune.
• De asemenea, puteţi regla timpul de expunere sau valoarea
aperturii apăsând [f], deplasându-vă la timpul de expunere sau la
valoarea expunerii, apoi derulând selectorul de comenzi sau glisând
pe ecran.
4
Setaţi opţiunile dorite.
5
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza,
apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
61
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Utilizarea funcţiei Bulb
Utilizaţi funcţia Bulb pentru a fotografia scene nocturne sau cerul pe
timpul nopţii. În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], obturatorul este lăsat
deschis, astfel încât să puteţi crea efecte de lumini mişcătoare.
Pentru a folosi un
bec,
Derulaţi complet selectorul de comenzi la stânga la Bulb ĺ
Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru timpul dorit.
• Dacă setaţi o valoare ISO ridicată sau deschideţi obturatorul pentru mult timp,
este posibil ca zgomotul de imagine să crească.
• Opţiunile operare, bliţ şi One touch shot (Poză cu o apăsare) nu pot fi utilizate
cu funcţia Bulb.
• Funcţia Bulb este disponibilă numai în modul Manual.
• Utilizaţi un trepied şi un sistem de eliberare a declanşatorului pentru a preveni
mişcarea camerei foto.
• Cu cât deschideţi mai mult obturatorul, cu atât mai mult durează salvarea
unei fotografii. Nu opriţi camera foto în timp ce camera foto salvează o
fotografie.
• Dacă utilizaţi această funcţie pentru mult timp, utilizaţi o baterie încărcată
complet.
62
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
T U Modul Particularizat
Modul Particularizat vă permite să creaţi propriile moduri de fotografiere
particularizând opţiunile şi salvându-le. Salvaţi setările pentru opţiunea
utilizată frecvent şi apoi deschideţi-o ca mod propriu de fotografiere
particularizat pentru mediul de fotografiere. Utilizaţi modul Particularizat
când captaţi fotografii în diverse medii, când aţi preferat setările de
fotografiere sau când utilizaţi frecvent opţiunile prestabilite în anumite
condiţii.
4
Verificaţi opţiunile de fotografiere, apoi selectaţi Save
(Salvare).
5
Utilizaţi tastatura de pe ecran pentru a introduce un nume
pentru mod. (pag. 139)
6
Apăsaţi [o] pentru a salva un mod.
Puteţi salva până la 10 moduri particularizate.
Salvarea modurilor particularizate
1
Rotiţi selectorul de moduri la P, A, S, M, T sau la U.
2
Setaţi opţiunile de fotografiere.
3
Apăsaţi [m], apoi selectaţi d ĺ Manage Custom Mode
(Gestionare Mod Particularizat) ĺ Save (Salvare).
• De asemenea, puteţi salva un mod particularizat atingând
Selectarea modurilor particularizate
1
Rotiţi selectorul de moduri la T sau la U.
2
Derulaţi la un mod particularizat salvat pe o fereastră pop-up,
apoi selectaţi Yes (Da).
pe
• De asemenea, puteţi selecta [m], apoi selecta d ĺ
Manage Custom Mode (Gestionare Mod Particularizat) ĺ
Open (Deschidere) ĺ un mod.
ecran.
• De asemenea, puteţi salva un mod particularizat apăsând [f], apoi
atingând
.
• Dacă nu există niciun mod particularizat salvat, puteţi selecta un
mod de fotografiere dintr-o fereastră pop-up de pe camera foto,
seta opţiunile de fotografiere şi salva modurile particularizate noi.
3
Verificaţi opţiunile de fotografiere, apoi selectaţi OK.
63
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Ştergerea modurilor particularizate
i Modul Prioritate obiectiv
1
Rotiţi selectorul de moduri la P, A, S, M, T sau la U.
2
Apăsaţi [m], apoi selectaţi d ĺ Manage Custom Mode
(Gestionare Mod Particularizat) ĺ Delete (Ştergere).
1
Rotiţi selectorul de moduri la i.
3
Selectaţi un mod pentru ştergere, apoi apăsaţi [n].
2
Apăsaţi pe [i-Function] pe obiectiv pentru a selecta o setare.
Modul Prioritate obiectiv vă permite să reglaţi adâncimea câmpului sau
contrastul fotografiei, sau să utilizaţi funcţia Z.
• De asemenea, puteţi apăsa [i-Function], apoi apăsaţi [D/I]
sau glisaţi pe ecran pentru a selecta o setare.
64
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Opţiune
Descriere
E
Reglaţi adâncimea câmpului pentru a face neclar sau
clar fundalul.
G
Reglaţi contrastul pentru a mări sau micşora
diferenţele de umbrire din fotografie.
Z
Măriţi un subiect cu o degradare mai mică a calităţii
fotografiei decât zoom-ul Digital. Totuşi, este posibil
ca rezoluţia fotografiei să se modifice în comparaţie cu
atunci când măriţi rotind inelul de zoom.
4
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza,
apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
• Această funcţie nu este disponibilă când ataşaţi un obiectiv 3D şi setaţi 3D
Auto Mode (Mod 3D Auto) în modul 3D.
• Pe măsură ce reglaţi opţiunea E mai aproape de
•
•
3
Reglaţi inelul de focalizare pentru a selecta o opţiune.
• De asemenea, puteţi derula selectorul de comenzi sau roti butonul
de navigare, sau glisa pe ecran pentru a selecta o opţiune.
•
•
, valoarea aperturii
se măreşte şi timpul de expunere scade. În condiţii de întuneric, fotografiile
pot fi neclare.
Pe măsură ce reglaţi opţiunea G mai aproape de +4, diferenţele de
umbrire din fotografie cresc.
Z nu este disponibil când setaţi metoda de fotografiere la Burst
(Rafală).
Z nu este disponibil când captaţi fotografii în formatul de fişier RAW.
Z este dezactivat când înregistraţi videoclipuri apăsând butonul de
înregistrare videoclipuri.
65
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
s Modul Inteligent
Opţiune
În modul Inteligent, puteţi fotografia cu opţiuni prestabilite pentru o
anumită scenă.
1
Rotiţi selectorul de moduri la s.
2
Selectaţi o scenă.
Portrait
Glisaţi pentru a naviga la opţiuni.
Comutaţi la vizualizarea grilă.
Descriere
Beauty Face
(Înfrumuseţare faţă)
Fotografiaţi un portret cu opţiuni de ascundere a
imperfecţiunilor feţei.
Best Face
(Cea mai bună față)
Captaţi mai multe fotografii şi înlocuiţi feţele pentru
a crea cea mai bună imagine posibilă.
Landscape (Peisaj)
Captaţi scene de natură statică şi peisaje.
Macro
Captaţi subiecţi mici sau în prim-plan.
Action Freeze
(Îngheţare acţiune)
Captaţi subiecţi care se mişcă la viteză mare.
Rich Tones
(Tonuri bogate)
Captaţi o fotografie cu culori vii.
Panorama
(Vedere panoramică)
Captaţi o scenă panoramică amplă într-o singură
fotografie.
Waterfall (Cascadă)
Captaţi scene cu cascade.
Multi Exposure
(Expunere multiplă)
Captaţi mai multe fotografii şi le suprapuneţi pentru
a crea o singură fotografie.
Creative Shot
(Fotografiere creativă)
Captaţi fotografii cu efecte aplicate automat.
Smart Jump Shot
(Fotografie
inteligentă săritură)
Setaţi o zonă pentru captarea automată a unui
subiect care sare, când este detectată mişcarea.
Silhouette (Siluetă)
Captaţi subiecţi cu forme întunecate pe un fundal
deschis.
Comutaţi la vizualizarea listă.
66
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Opţiune
Descriere
Sunset (Apus)
Captaţi scene la apus, cu nuanţe naturale de roşu şi
galben.
Night (Noapte)
Captaţi mai multe fotografii în condiţii de iluminare
slabă fără bliţ. Camera foto le combină pentru a crea
o singură imagine care este mai luminoasă şi are
mai puţină neclaritate.
Fireworks (Artificii)
Captaţi scene cu artificii.
Light Trace
(Urme lumină)
Captaţi scene cu lumina care dispare treptat în
condiţii de iluminare slabă.
Unele opţiuni nu sunt disponibile când utilizaţi vizorul.
3
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza,
apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta.
67
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Utilizarea modului Cea mai bună față
5
În modul Cea mai bună față, puteţi capta mai multe fotografii şi înlocui
feţele pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Utilizaţi acest mod
pentru a selecta cea mai bună imagine pentru fiecare individ atunci când
captaţi fotografii de grup.
1
Rotiţi selectorul de moduri la s, apoi selectaţi Best Face
(Cea mai bună față).
2
Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
3
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
Atingeţi cea mai bună imagine din cele 5 feţe care au fost
captate.
• Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a înlocui restul feţelor în fotografie.
• Pictograma
va apărea pe imaginea pe care o recomandă camera
foto.
• Atingeţi
pentru a ascunde feţele captate.
• Camera foto captează 5 fotografii consecutiv.
• Prima fotografie este setată ca imagine de fundal.
• Camera foto detectează automat feţele după fotografiere.
4
Atingeţi o faţă care va fi înlocuită.
Back
Save
6
Apăsaţi [o] pentru a salva fotografia.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
• Rezoluţia fotografiei este setată la 5.9M sau mai jos.
68
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Captarea fotografiilor panoramice
5
Captaţi o fotografie panoramică 2D sau 3D. Fotografiile panoramice 3D pot
fi vizualizate numai la un TV 3D sau la un monitor 3D.
Cu butonul [Declanşator] apăsat, mişcaţi încet camera foto în
direcţia pe care aţi selectat-o.
• În modul Panoramă 3D, puteţi capta o scenă numai în direcţii
orizontale.
1
Rotiţi selectorul de moduri la s, apoi selectaţi Panorama
(Vedere panoramică).
2
Apăsaţi [m] ĺ b ĺ Panorama (Vederea panoramică)
ĺ Live Panorama (Panoramă vie) sau 3D.
3
Apăsaţi [m] pentru a reveni la modul Fotografiere.
4
Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe fotografierea.
• Este afişată o săgeată spre direcţia de mişcare, şi întreaga imagine a
fotografiei este afişată în caseta de previzualizare.
• Când scenele sunt aliniate, camera foto captează automat
următoarea fotografie.
6
Când aţi terminat, eliberaţi butonul [Declanşator].
• Camera foto salvează automat fotografiile într-o singură fotografie.
• Dacă eliberaţi butonul [Declanşator] în timpul fotografierii,
fotografierea panoramică se opreşte şi fotografiile care au fost
captate sunt salvate.
69
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
• Rezoluţia variază în funcţie de fotografia panoramică pe care aţi captat-o.
• În modul Vedere panoramică, unele opţiuni de fotografiere nu sunt
•
•
•
•
•
•
disponibile.
Camera foto se poate opri din fotografiere din cauza compoziţiei de
fotografiere sau a mişcării subiectului.
În modul Vedere panoramică, camera foto poate să nu capteze ultima
scenă în întregime dacă încetaţi să mişcaţi camera foto pentru a îmbunătăţi
calitatea fotografiei. Pentru a capta scena întreagă, mişcaţi puţin camera foto
dincolo de punctul în care doriţi să se termine scena.
În modul Panoramă 3D, camera foto poate să nu capteze începutul sau
sfărşitul unei scene datorită naturii efectului 3D. Pentru a capta scena
întreagă, mişcaţi puţin camera foto dincolo de punctele de început şi sfârşit
pe care doriţi să le captaţi.
Fotografiile captate cu funcţia 3D sunt salvate în formate JPEG (2D) şi
MPO (3D). Pe ecranul camerei dvs. foto, puteţi vizualiza numai fişiere JPEG.
Pentru a vizualiza fişiere 3D, conectaţi camera foto la un TV 3D sau la un
monitor 3D cu un cablu opţional HDMI. În timpul vizualizării, purtaţi ochelari
3D adecvaţi.
Captarea fotografiilor în modul Panoramă 3D poate duce la un efect 3D mai
puţin pronunţat decât la fotografiile captate cu un obiectiv 3D. Pentru a mări
efectul 3D, ataşaţi obiectivul 3D opţional şi utilizaţi modul 3D. (pag. 73)
• Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii panoramice,
evitaţi următoarele:
mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea imagine
mişcarea camerei foto la viteze neregulate
agitarea camerei foto
fotografierea în locuri întunecate
captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere
condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii se
modifică
• Fotografiile efectuate sunt salvate automat, şi fotografierea este oprită în
următoarele condiţii:
- dacă schimbaţi direcţia de fotografiere în timp ce fotografiaţi
- dacă mişcaţi camera foto prea rapid
- dacă nu mişcaţi camera foto
-
70
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Utilizarea modului Fotografie inteligentă săritură
4
• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru
În modul Fotografie inteligentă săritură, puteţi seta o zonă pentru a capta
un subiect care sare. Camera foto va capta automat o fotografie atunci
când este detectată mişcarea.
1
Rotiţi selectorul de moduri la s, apoi selectaţi Smart Jump
Shot (Fotografie inteligentă săritură).
2
Glisaţi caseta de pe ecran la locaţia dorită.
Apăsaţi pe [Declanşator] sau [o] pentru a capta fotografia.
temporizator va clipi timp de 5 secunde. Informează subiectul să fie
pregătit pentru săritură în timp ce indicatorul luminos clipeşte.
• Când este detectat un subiect în interiorul casetei de pe ecran
după ce lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru
temporizator se opreşte din clipit, camera foto va capta 5 fotografii
consecutiv.
5
Atingeţi cea mai bună imagine din cele 5 feţe pentru a o
selecta.
6
Apăsaţi [o] pentru a salva fotografia.
• Apăsaţi [m] pentru a reveni la modul Fotografiere fără a salva
fotografia.
3
Glisaţi colţurile casetei pentru a regla dimensiunea acesteia
pentru a încadra subiectul care sare (o persoană).
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
• În medii întunecate camera foto nu poate capta fotografii.
71
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Înregistrarea unui videoclip
În modul Fotografiere, puteţi înregistra videoclipuri Full HD (1920X1080)
apăsând
(Înregistrare videoclip). Camera foto vă permite să înregistraţi
un videoclip de până la 29 de minute şi 59 de secunde până când
dimensiunea unui fişier film devine 4 GB în lungime la 60, 30, 24 sau
15 cadre pe secundă şi salvează fişierele în format MP4 (H.264). (Pentru
1920X1080 (60 cadre pe secundă), puteţi înregistra până la 21 de minute
şi 15 secunde.) Opţiunea 60 cadre pe secundă este disponibilă numai
cu 1920X1080 şi 1280X720, opţiunea 24 fps (24 cadre pe secundă) este
disponibilă numai cu 1920X810. Opţiunea 15 fps (15 cadre pe secundă)
este disponibilă numai cu anumite opţiuni Filtru inteligent. Sunetul este
înregistrat prin microfonul camerei foto. (Dacă ataşaţi un microfon extern,
sunetul va fi înregistrat prin microfonul extern.)
1
Rotiţi selectorul de moduri la t, P, A, S, M, T, U, i
sau la s.
• Această caracteristică poate să nu funcţioneze în anumite moduri.
2
Setaţi opţiunile dorite.
3
Apăsaţi
(Înregistrare videoclip) pentru a porni înregistrarea.
4
Apăsaţi
(Înregistrare videoclip) din nou pentru a opri.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este ultimul format de codificare video stabilit
Puteţi seta expunerea reglând valoarea aperturii şi timpul de expunere
pentru modul pe care l-aţi selectat. Când utilizaţi un obiectiv care nu are
un comutator AF/MF în timpul înregistrării unui videoclip, apăsaţi [F]
pentru a dezactiva sau activa funcţia AF. Când utilizaţi obiectivul care
are un comutator AF/MF, funcţia AF funcţionează conform cu setarea
comutatorului.
•
Selectaţi Fader (Estompare gradată) pentru a estompa gradat sau a
clarifica gradat o scenă. De asemenea, puteţi selecta Voice (Voce),
Wind Cut (Eliminare vânt), sau alte opţiuni pentru a seta opţiunile de
înregistrare. (pag. 116)
•
•
•
•
în 2003 în urma colaborării dintre ISO-IEC şi ITU-T. Datorită faptului că acest
format foloseşte un grad mare de compresie, pot fi salvate mai multe date
într-un spaţiu mai mic de memorie.
Dacă aveţi opţiunea stabilizator de imagine pornită când înregistraţi un film,
camera foto poate înregistra sunetul stabilizatorului de imagine.
Zgomotul zoom-ului sau alte sunete ale obiectivului pot fi înregistrate dacă
reglaţi obiectivul în timpul înregistrării unui videoclip.
Atunci când utilizaţi un obiectiv video opţional, zgomotul focalizării automate
nu este înregistrat.
Dacă scoateţi obiectivul camerei foto în timp ce înregistraţi un film,
înregistrarea va fi întreruptă. Nu schimbaţi obiectivul în timp ce înregistraţi.
Dacă montaţi sau demontaţi un microfon extern în timpul înregistrării unui
film, sunetul nu va fi înregistrat prin microfonul extern al camerei foto.
72
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
• Dacă schimbaţi brusc unghiul de filmare al camerei foto, în timp ce
•
•
•
•
•
•
•
înregistraţi un film, camera foto nu poate înregistra imaginile cu acurateţe.
Utilizaţi un trepied pentru a minimiza mişcarea camerei foto.
Camera foto acceptă numai funcţia Multi AF (AF multiplă) atunci când
înregistraţi un videoclip. Nu puteţi utiliza alte funcţii de setare a zonei de
focalizare, cum ar fi Face Detection AF (Identificare faţă AF).
Când dimensiunea unui fişier video depăşeşte 4 GB, camera foto opreşte
automat înregistrarea chiar dacă timpul maxim de înregistrare (29 minute şi
59 secunde) nu a fost atins.
Dacă utilizaţi o cartelă de memorie cu viteză de scriere mică, înregistrarea
filmului dvs. poate fi întreruptă, deoarece cartela de memorie nu poate
procesa date la viteza la care este înregistrat videoclipul. Dacă acest lucru se
întâmplă, înlocuiţi cartela cu o cartelă de memorie mai rapidă sau reduceţi
dimensiunea videoclipului (de exemplu, de la 1280X720 la 640X480).
Când formataţi o cartelă de memorie, formataţi întotdeauna utilizând camera
foto. Dacă o formataţi în altă cameră foto sau pe un PC, puteţi pierde fişiere
de pe cartelă sau se poate schimba capacitatea cartelei.
Când apăsaţi butonul de înregistrare videoclipuri, Z se opreşte.
În timpul înregistrării unui videoclip la aceeaşi sensibilitate ISO, ecranul poate
fi mai întunecat decât în timpul realizării unei fotografii. Reglaţi sensibilitatea
ISO.
Când înregistraţi un videoclip în modul P, A, sau în modul S, ISO este setat
automat la Auto (Automat).
Modul 3D
Puteţi capta fotografii sau videoclipuri 3D cu un obiectiv 3D opţional.
Obiectiv SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (exemplu)
Setaţi comutatorul 2D/3D de pe obiectiv la 3D, apoi captaţi o fotografie
sau un videoclip la o distanţă de 1,5–5 m de subiect.
73
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
• Modul 3D este întotdeauna pornit, indiferent de selectorul de moduri al
camerei foto, cu excepţia B.
• Opţiunile disponibile de fotografiere diferă în comparaţie cu alte moduri de
fotografiere.
• Pentru a utiliza opţiunile automate 3D care permit camerei foto să seteze
automat opţiunile de fotografiere în funcţie de condiţiile de fotografiere
în modul 3D, apăsaţi [m] ĺ b ĺ 3D Auto Mode (Mod 3D Auto)
ĺ On (Pornit).
• Pentru a modifica opţiunile de înregistrare 3D, apăsaţi [m] ĺ g
ĺ 3D REC Mode (Mod 3D ÎNREG.) ĺ o opţiune dorită.
• Puteţi selecta dimensiunea fotografiei fie la 4.1M (2688X1512) sau la
2.1M (1920X1080).
• Rezoluţia videoclipului este setată la 1920X1080.
• Videoclipurile înregistrate în 3D poate fi întunecate sau redarea poate fi
instabilă.
• Fotografierea la temperaturi scăzute poate duce la distorsionarea culorilor din
imagini şi poate consuma mai multă energie de la baterie.
• Este posibil să nu puteţi fotografia corespunzător în condiţii sub 8,5 LV/
* Implicit
Pictogramă Descriere
•
Side by Side (Una lânga alta)*: Afişează două imagini una lângă
alta.
Frame Packing (Pachet Rame): Afişează imaginile alternativ
pentru vedere stânga şi dreapta în rame.
•
•
•
•
•
•
•
•
900 lux. Pentru cele mai bune rezultate, captaţi fotografii în locuri cu lumină
suficientă.
Când fotografiaţi obiecte care conţin materiale polarizatoare, cum ar fi un
ecran, ochelarii de soare, sau un filtru polarizator, sau utilizaţi materialul
polarizator cu obiectivul, imaginile pot apărea întunecate sau efectul 3D
poate să nu fie aplicat corespunzător.
Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
Dacă rotiţi sau înclinaţi camera foto vertical în timpul fotografierii, efectul 3D
poate să nu fie aplicat corespunzător. Captaţi imagini cu ajutorul camerei foto
în poziţia normală.
Dacă fotografiaţi în lumină fluorescentă sau captaţi imagini afişate de
proiectoare sau TV-uri, imaginile pot apărea negre datorită efectului de
scânteiere.
În modul 3D, opţiunea Enlarge x8 (Măreşte x8) din MF Assist (Asistenţă MF)
poate să nu fie disponibilă.
Ecranul camerei foto afişează videoclipurile 3D numai în 2D.
Fotografiile captate cu funcţia 3D sunt salvate în formate JPEG (2D) şi MPO
(3D). Pe ecranul camerei dvs. foto, puteţi vizualiza numai fişiere JPEG.
Pentru a vizualiza fişiere 3D, conectaţi camera foto la un TV 3D sau la un
monitor 3D cu un cablu opţional HDMI. În timpul vizualizării, purtaţi ochelari
3D adecvaţi.
Nu puteţi utiliza bliţul în modul 3D.
74
Camera mea foto >
Moduri de fotografiere
Funcţii disponibile după modul de fotografiere
Disponibilă în
Comandă
rapidă
ISO (pag. 79)
P/A/S/M
f/I
Link AE to AF Point (Conectare
AE la punctul AF) (pag. 108)
P/A/S/M
-
Metering (Mod de măsurare)
(pag. 106)
P/A/S/M
N
MF Assist (Asistenţă MF)
(pag. 92)
P/A/S/M/i/s/t/3D* -
Drive (Operare) (Single
(Cadru unic)/Continuous
(Continuu)/Burst (Rafală)/Timer P/A/S/M/i*/s*/t*/3D* f
(Temporizator)/Bracketing
(Serie de fotografii)) (pag. 95)
OIS (Anti-Shake) (OIS
(Stabilizare imagine) (pag. 94)
P/A/S/M/i/s*/t
-
OLED Color (Culoare OLED)
(pag. 80)
P/A/S/M/i/s/t
-
Dynamic Range (Interval
dinamic) (pag. 109)
-
Photo Size (Dimensiune
fotografie) (pag. 77)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
f/W
Picture Wizard (Expert imagine)
P/A/S/M/3D
(pag. 83)
Pentru detalii despre funcţiile de fotografiere, consultaţi Capitolul 2.
Apăsaţi o comandă rapidă pentru fiecare funcţie.
Disponibilă în
Comandă
rapidă
AF Area (Zonă AF) (pag. 87)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
AF Mode (Mod AF) (pag. 84)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
Funcţie
Exposure compensation
(Compensare expunere)
(pag. 111)
P/A/S/M
P/A/S/3D
Exposure/Focus lock (Blocare
P/A/S/M
expunere/focalizare) (pag. 112)
a
Flash (Bliţ) (pag. 101)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t* f
Focus Peaking (Vârf focalizare)
(pag. 93)
P/A/S/M/i/s/t
-
Framing Mode (Mod Încadrare)
P/A/S/M
(pag. 61)
-
Interval Capture (Interval
captare) (pag. 100)
-
P/A/S/M
Funcţie
f
Quality (Calitate) (pag. 78)
P/A/S/M/i/s*
-
Smart Filter (Filtru inteligent)
(pag. 110)
P/A/S/M
f
Touch AF (AF atingere)
(pag. 90)
P/A/S/M/i/s*/t/3D* -
White Balance (Balans de alb)
(pag. 81)
P/A/S/M/3D*
f/C
* În aceste moduri unele funcţii sunt limitate.
75
Capitolul 2
Funcţii fotografiere
Aflaţi despre funcţiile pe care le puteţi seta în modul Fotografiere.
Vă puteţi bucura de mai multe fotografii şi videoclipuri personalizate, utilizând funcţiile de fotografiere.
Funcţii fotografiere
Dimensiune şi rezoluţie
Dimensiune fotografie
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul vor cuprinde
mai mulţi pixeli, deci pot se pot imprima pe o hârtie mai mare sau se pot
afişa pe un ecran mai mare. Când utilizaţi o rezoluţie mare, dimensiunea
fişierului va creşte şi ea. Selectaţi o rezoluţie mică pentru fotografiile care
vor fi afişate într-o ramă foto digitală sau vor fi încărcate pe Web.
Pentru a seta
dimensiunea,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Photo Size
(Dimensiune fotografie) ĺ o opţiune.
* Implicit
Pictogramă Dimensiune
Recomandat pentru
(3:2) 5472x3648*
Imprimare pe hârtie A0.
(3:2) 3888x2592
Imprimare pe hârtie A2.
(3:2) 2976x1984
Imprimare pe hârtie A4.
(3:2) 1728x1152
Imprimare pe hârtie A5.
(16:9) 5472x3080
Imprimare pe hârtie A1 sau vizualizare pe
un HDTV.
(16:9) 3712x2088
Imprimare pe hârtie A3 sau vizualizare pe
un HDTV.
(16:9) 2944x1656
Imprimare pe hârtie A4 sau vizualizare pe
un HDTV.
(16:9) 1920x1080
Imprimare pe hârtie A5 sau vizualizare pe
un HDTV.
(1:1) 3648x3648
Imprimarea unei fotografii pătrate pe hârtie
A1.
(1:1) 2640x2640
Imprimarea unei fotografii pătrate pe hârtie
A3.
(1:1) 2000x2000
Imprimarea unei fotografii pătrate pe hârtie
A4.
(1:1) 1024x1024
Ataşarea la un email.
Opţiunile disponibile pot diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere.
77
Funcţii fotografiere >
Dimensiune şi rezoluţie
Calitate
* Implicit
Pictogramă Format
Camera foto salvează fotografiile fie în format JPEG, fie în format RAW.
Fotografiile captate de o cameră foto sunt adesea transformate în formatul
JPEG şi stocate în memorie conform setărilor camerei foto din momentul
fotografierii. Fişierele RAW nu sunt transformate în formatul JPEG şi sunt
stocate în memorie fără nicio modificare.
Fişierele RAW au extensia de fişier „SRW”. Pentru reglarea şi calibrarea
expunerilor, a Balansurilor de alb, a tonurilor, a contrastelor şi a culorilor
fişierelor RAW, sau pentru convertirea acestora în format JPEG sau TIFF,
utilizaţi programul Adobe Photoshop Lightroom care se găseşte pe
DVD-ROM-ul furnizat.
Asiguraţi-vă că aveţi suficient spaţiu pe cartela de memorie pentru a salva
fotografiile în formatul RAW.
Descriere
JPEG
Normal (Normală):
• Comprimată pentru calitate normală.
• Recomandat pentru imprimare în dimensiune
mică sau pentru încărcare pe Web.
RAW
RAW:
• Salvaţi o fotografie fără pierdere de date.
• Recomandat pentru editare după fotografiere.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + Excelentă): Salvaţi o
fotografie atât în format JPEG (calitate Excelentă),
cât şi în format RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + Bună): Salvaţi o fotografie
atât în format JPEG (calitate Bună), cât şi în format
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + Normală): Salvaţi o
fotografie atât în format JPEG (calitate Normală),
cât şi în format RAW.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Quality
(Calitate) ĺ o opţiune.
Pentru a seta
calitatea,
Opţiunile disponibile pot diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere.
* Implicit
Pictogramă Format
Descriere
JPEG
Super Fine (Excelentă)*:
• Comprimată pentru cea mai bună calitate.
• Recomandat pentru imprimare în dimensiune
mare.
JPEG
Fine (Bună):
• Comprimată pentru o calitate mai bună.
• Recomandat pentru imprimare în format
normal.
78
Funcţii fotografiere
Sensibilitate ISO
Valoarea sensibilităţii ISO reprezintă sensibilitatea camerei foto la lumină.
Exemple
Cu cât valoarea ISO este mai mare, cu atât este mai sensibilă camera foto
la lumină. În consecinţă, prin selectarea unei valori de sensibilitate ISO
mai mare, puteţi capta fotografii în locuri cu luminozitate redusă sau
întunecate, la timpi mai rapizi de expunere. Cu toate acestea, acest lucru
poate mări zgomotul electronic şi poate duce la o fotografie granulată.
Pentru a seta
sensibilitatea ISO,
În modul Fotografiere, apăsaţi [I] ĺ o opţiune.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• De asemenea, puteţi seta opţiunea apăsând [m] ĺ b ĺ ISO ĺ
o opţiune în modul Fotografiere.
• Măriţi valoarea ISO în locurile unde utilizarea bliţului este interzisă. Puteţi
realiza o fotografie clară setând o valoare ISO mare fără să trebuiască să
asiguraţi mai multă lumină.
• Utilizaţi funcţia Reducere zgomot pentru a reduce zgomotul vizual care apare
în fotografiile cu o valoare ISO mare. (pag. 163)
• Opţiunile disponibile pot diferi în funcţie de situaţiile de fotografiere.
79
Funcţii fotografiere
Culoare OLED
Setaţi camera foto să optimizeze culorile pentru un ecran OLED atunci
când captaţi sau redaţi fotografii. Un ecran OLED are o gamă mai mare de
reproducere a culorilor decât un ecran cu cristale lichide şi produce culori
mai luminoase şi naturale.
Pentru a seta Culoarea
OLED,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ OLED
Color (Culoare OLED) ĺ o opţiune.
80
Funcţii fotografiere
Balans de alb
Balansul de alb reprezintă sursa de lumină care influenţează culoarea unei
fotografii.
Culoarea unei fotografii depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină.
Dacă doriţi culori realiste ale fotografiei, selectaţi o condiţie de iluminare
adecvată pentru a calibra Balansul de alb, precum Auto WB (BA automat),
Daylight (Lumină naturală), Cloudy (Înnorat), Tungsten sau reglaţi
manual temperatura culorii.
De asemenea, puteţi regla culoarea pentru sursele de lumină presetate,
astfel încât culorile fotografiei să se potrivească scenei adecvate în condiţii
de iluminare combinate.
* Implicit
Pictogramă Descriere
N
Fluorescent NW (NW fluorescentă): Selectaţi când fotografiaţi
la lumina naturală a unei lămpi fluorescente, în special pentru
lumina fluorescentă albă cu nuanţe foarte albe.
D
Fluorescent Daylight (Lumină naturală fluorescentă): Selectaţi
când fotografiaţi la lumina naturală a unei lămpi fluorescente, în
special pentru lumina fluorescentă albă cu nuanţe albăstrui vagi.
Tungsten: Selectaţi când fotografiaţi în interior la lumina
becurilor incandescente sau a lămpilor cu halogen. Becurile
incandescente cu tungsten tind să aibă o nuanţă roşiatică.
Această opţiune anulează acest efect.
Flash WB (BA bliţ): Selectaţi când folosiţi un bliţ.
Pentru a seta
Balansul de alb,
În modul Fotografiere, apăsaţi [C] ĺ o opţiune.
* Implicit
Pictogramă Descriere
Auto WB (BA automat)*: Utilizaţi setările automate în funcţie de
condiţiile de iluminare.
Daylight (Lumină naturală): Selectaţi când realizaţi fotografii în
aer liber într-o zi însorită. Această opţiune realizează fotografiile
cele mai apropiate de culorile naturale ale scenei.
Cloudy (Înnorat): Selectaţi când realizaţi fotografii în aer liber
într-o zi înnorată sau la umbră. Fotografiile realizate în zile
înnorate tind să aibă o nuanţă mai albastră decât cele din zilele
însorite. Această opţiune anulează acest efect.
Custom Set (Parametri personalizare): Utilizaţi setările
predefinite. Puteţi seta manual Balansul de alb apăsând [D],
apoi fotografiind o foaie albă de hârtie. Umpleţi cercul punctului
de măsurare cu hârtia şi setaţi Balansul de alb.
Color Temperature (Temperatură culoare): Reglaţi manual
temperatura de culoare a sursei de lumină. Temperatura de
culoare este un sistem de măsură în grade Kelvin care indică o
anumită sursă de lumină. Puteţi obţine o fotografie mai caldă cu
o valoare mai ridicată şi o fotografie mai rece cu o valoare mai
scăzută. Apăsaţi [D], apoi reglaţi temperatura de culoare.
• De asemenea, puteţi seta opţiunea apăsând [m] ĺ b ĺ White
Balance (Balans de alb) ĺ o opţiune în modul Fotografiere.
• Opţiunile disponibile pot diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Fluorescent White (Alb fluorescent): Selectaţi când fotografiaţi
la lumina naturală a unei lămpi fluorescente, în special pentru
lumina fluorescentă albă.
81
Funcţii fotografiere >
Balans de alb
Personalizarea opţiunilor prestabilite pentru Balansul de alb
Exemple
De asemenea, puteţi personaliza opţiunile prestabilite ale Balansului de
alb.
Pentru a particulariza
opţiunile prestabilite,
În modul Fotografiere, apăsaţi [C] ĺ o opţiune ĺ [D]
ĺ derulaţi selectorul de comenzi sau rotiţi butonul de
navigare, sau apăsaţi [D/I/C/F].
Back
Set
White Balance : Daylight
Reset
Auto WB (BA automat)
Daylight (Lumină naturală)
Fluorescent Daylight
(Lumină naturală fluorescentă)
Tungsten
De asemenea, puteţi atinge o zonă pe ecran.
82
Funcţii fotografiere
Expert imagine (stiluri fotografice)
Expertul imagine vă permite să aplicaţi diferite stiluri fotografice fotografiei
pentru a crea diferite aspecte şi stări emoţionale. De asemenea, puteţi crea
şi salva propriile stiluri fotografice prin ajustarea culorii, saturaţiei, clarităţii
şi a contrastului pentru fiecare stil.
Nu există nicio regulă care să spună ce stil este potrivit în fiecare condiţie.
Experimentaţi cu stiluri diferite şi descoperiţi propriile setări.
Pentru a seta un stil
fotografic,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Picture Wizard (Expert imagine) ĺ o opţiune.
Exemple
Standard
Vivid (Culori vii)
Portrait (Portret)
Landscape (Peisaj)
Forest (Pădure)
Retro
Cool (Rece)
Calm
Classic (Clasic)
• De asemenea, puteţi regla valoarea setărilor stilurilor predefinite. Selectaţi o
opţiune Picture Wizard (Expert imagine), apăsaţi [D], apoi reglaţi culoarea,
saturaţia, claritatea sau contrastul.
• Pentru a particulariza propriul expert imagine, selectaţi ,
sau
, apoi
reglaţi culoarea, saturaţia, claritatea şi contrastul.
• Opţiunile pentru Expert imagine nu pot fi setate simultan cu opţiunile pentru
Smart Filter (Filtru inteligent).
83
Funcţii fotografiere
Mod AF
Aflaţi cum puteţi modifica focalizarea camerei foto în funcţie de subiecţi.
Puteţi selecta un mod de focalizare corespunzător subiectului, dintre
Focalizare automată singulară, Focalizare automată continuă şi Focalizare
manuală. Funcţia AF este activată atunci când apăsaţi până la jumătate
pe [Declanşator]. În modul MF, trebuie să rotiţi inelul de focalizare de pe
obiectiv pentru a focaliza manual.
Pentru a seta
modul de focalizare
automată,
În modul Fotografiere, apăsaţi [F] ĺ o opţiune.
• De asemenea, puteţi seta opţiunea apăsând [m] ĺ b ĺ AF Mode
(Mod AF) ĺ o opţiune în modul Fotografiere.
• Opţiunile disponibile pot fi diferite, în funcţie de obiectivul utilizat.
În majoritatea cazurilor, puteţi obţine o focalizare selectând Single AF
(AF singular). Subiecţii care se mişcă repede sau subiecţii cu diferenţe
mici de umbrire faţă de fundal sunt dificil de focalizat. Selectaţi modul
corespunzător de focalizare pentru astfel de situaţii.
Dacă obiectivul are un comutator AF/MF, trebuie să setaţi comutatorul în
funcţie de modul selectat . Setaţi comutatorul la AF când selectaţi
Single AF (AF singular) sau Continuous AF (AF continuu). Setaţi
comutatorul la MF când selectaţi Manual Focus (Focalizare manuală).
Când obiectivul nu este dotat cu un comutator AF/MF, apăsaţi [F]
pentru a selecta un mod AF dorit.
84
Funcţii fotografiere >
Mod AF
AF singular
AF continuu
Modul AF singular este adecvat pentru fotografierea unui subiect
nemişcat. Când apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] , focalizarea se
fixează în zona de focalizare. Zona devine verde când se obţine focalizarea.
În timp ce apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator], camera foto
continuă să focalizeze automat. Odată ce zona de focalizare este fixată
pe subiect, subiectul va fi întotdeauna focalizat, chiar şi atunci când se
mişcă. Acest mod este recomandat pentru fotografierea unei persoane pe
bicicletă, a unui câine care aleargă sau a unei scene de curse de maşini.
85
Funcţii fotografiere >
Mod AF
Focalizare manuală
Puteţi focaliza manual pe un subiect, rotind inelul de focalizare de
pe obiectiv. Funcţia Asistenţă MF vă permite să obţineţi cu uşurinţă
focalizarea. În timp ce rotiţi inelul de focalizare, zona de focalizare
este mărită. Când utilizaţi funcţia Vârf focalizare, culoarea pe care aţi
selectat-o apare pe subiectul focalizat. Acest mod este recomandat pentru
fotografierea unui obiect similar ca şi culoare cu fundalul, unei scene
nocturnă sau a artificiilor.
Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile Touch AF (AF atingere),
AF Area (Zonă AF) şi Link AE to AF Point (Conectare AE la punctul AF).
86
Funcţii fotografiere
Zonă AF
Funcţia Zonă AF modifică poziţiile zonei de focalizare.
Selecţie AF
În general, camera foto focalizează pe cel mai apropiat subiect. Totuşi,
atunci când există foarte mulţi subiecţi, se poate întâmpla să fie focalizaţi
subiecţi nedoriţi. Pentru a preveni ca subiecţi nedoriţi să fie focalizaţi,
schimbaţi zona de focalizare în aşa fel încât subiectul dorit să fie in
focalizat. Puteţi obţine o fotografie mai clară şi mai precisă prin selectarea
zonei corespunzătoare de focalizare.
Puteţi seta focalizarea pe zona pe care doriţi. Aplicaţi un efect de
nefocalizare pentru a evidenţia şi mai mult subiectul.
Pentru a seta
zona de focalizare
automată,
Focalizarea în fotografia de mai jos a fost repoziţionată şi redimensionată
astfel încât să se potrivească feţei subiectului.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺb ĺ AF Area
(Zonă AF) ĺ o opţiune.
• Opţiunile disponibile pot diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere.
• Când comutatorul AF/MF este setat la MF, nu puteţi modifica Zona AF din
meniul de fotografiere.
• Când utilizaţi opţiunea Face Detection AF (Identificare faţă AF), camera foto
focalizează automat pe zona cu cadrul alb.
• În funcţie de opţiunile Picture Wizard (Expert imagine) opţiunea,
Face Detection (Identificare faţă) poate fi ineficientă.
• Când setaţi focalizarea manuală, opţiunea Identificare faţă poate fi
Pentru a redimensiona sau muta zona de focalizare, în modul Fotografiere,
apăsaţi [o]. Utilizaţi butonul de navigare pentru mutarea zonei de focalizare.
Derulaţi selectorul de comenzi pentru a redimensiona zona de focalizare. Când
utilizaţi un vizor, apăsaţi [f] pentru a selecta cu uşurinţă o zonă de focalizare.
indisponibilă.
• Este posibil ca opţiunea Identificare faţă să nu fie eficientă atunci când:
- subiectul este departe de camera foto
- este prea lumină sau prea întuneric
- subiectul nu se află cu faţa către camera foto
- subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
- expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
- subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt instabile
87
Funcţii fotografiere >
Zonă AF
AF multiplă
Identificare faţă AF
Camera foto afişează un dreptunghi verde în locurile unde focalizarea
este setată corect. Fotografia este împărţită în două sau mai multe zone şi
camera foto obţine puncte de focalizare ale fiecărei zone. Este recomandat
pentru fotografii peisagiste.
Camera foto focalizează de preferinţă feţele umane. Pot fi detectate feţele
a până la 10 oameni. Această setare este recomandată pentru fotografierea
unui grup de oameni.
Când apăsaţi la jumătate pe [Declanşator], camera foto afişează zonele de
focalizare, după cum este ilustrat în fotografia de mai jos.
Atunci când apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator], camera foto
focalizează pe feţe, după cum este ilustrat în fotografia de mai jos. În cazul
fotografierii unui grup de oameni, camera foto afişează focalizarea feţei
persoanei celei mai apropiate în alb şi feţele celorlalţi oameni în gri.
88
Funcţii fotografiere >
Zonă AF
Autoportret AF
Poate fi dificil să verificaţi dacă faţa dvs. este focalizată atunci când
realizaţi un autoportret. Când această funcţie este pornită, semnalul sonor
de la camera foto se intensifică când faţa dvs. este localizată în centrul
compoziţiei.
89
Funcţii fotografiere
AF atingere
Selectaţi sau focalizaţi pe o zonă pe care o atingeţi pe ecran. În plus,
focalizaţi subiectul sau captaţi o fotografie atingând pe ecran.
Pentru a seta AF
atingere,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺb ĺTouch AF
(AF atingere) ĺ o opţiune.
AF de urmărire
AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat pe subiect,
chiar şi când subiectul se mişcă sau când modificaţi compoziţia fotografică.
Cadru alb: Camera foto
urmăreşte subiectul.
Opţiunile disponibile pot diferi în funcţie de situaţiile de fotografiere.
AF atingere
AF atingere vă permite să selectaţi şi să focalizaţi pe zona de focalizare pe
care o atingeţi pe ecran.
Cadru verde: Subiectul este
focalizat când apăsaţi pe jumătate
pe [Declanşator].
Cadru roşu: Camera foto nu a
reuşit focalizare.
Punct AF
Zona de focalizare va corespunde zonei pe care o atingeţi pe ecran şi
focalizarea nu se va realiza.
90
Funcţii fotografiere >
AF atingere
• Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, funcţia Focalizare automată nu
•
•
•
•
funcţionează.
Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească când:
- subiectul este prea mic
- subiectul se mişcă neregulat
- subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc întunecat
- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
- camera foto se mişcă în exces
- captaţi fotografii încontinuu
Atunci când urmărirea nu reuşeşte, caracteristica va fi resetată.
În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul, zona de
focalizare va fi resetată.
În cazul în care camera foto nu reuşeşte să focalizeze, cadrul de focalizare se
va modifica în roşu şi focalizarea va fi resetată.
Poză cu o apăsare
Puteţi capta o fotografie atingând cu degetul. Când atingeţi un subiect,
camera foto focalizează automat pe subiect şi captează o fotografie.
91
Funcţii fotografiere
Asistenţă focalizare
În modul de focalizare manuală, trebuie să rotiţi inelul de focalizare de
pe obiectiv pentru a focaliza. Când setaţi funcţia Asistenţă MF sau funcţia
Vârf focalizare, puteţi obţine o focalizare mai clară. Această funcţie este
disponibilă numai la obiectivele care acceptă focalizarea manuală.
De asemenea, puteţi utiliza funcţia Focalizare manuală directă (DMF)
pentru a regla manual focalizarea. După ce aţi focalizat cu funcţia
Focalizare automată, reglaţi focalizarea rotind inelul de focalizare.
* Implicit
Opţiune
Off (Oprit)
Descriere
Nu utilizaţi funcţia Asistenţă MF.
Zona focalizată se măreşte de 5 ori atunci când rotiţi inelul
de focalizare.
Enlarge x5
(Măreşte x5)*
Asistenţă MF
În modul focalizare manuală, puteţi mări scena şi regla cu uşurinţă
focalizarea în timp ce rotiţi inelul de focalizare.
Pentru a seta
asistenţa focalizării
manuale,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ MF Assist
(Asistenţă MF) ĺ o opţiune.
Zona focalizată se măreşte de 8 ori atunci când rotiţi inelul
de focalizare.
Enlarge x8
(Măreşte x8)
92
Funcţii fotografiere >
Asistenţă focalizare
Vârf focalizare
DMF (Focalizare manuală directă)
În modul focalizare manuală, culoarea pe care aţi selectat-o apare pe
subiectul focalizat pentru a vă ajuta să focalizaţi în timp de rotiţi inelul de
focalizare.
Reglaţi manual focalizarea rotind inelul de focalizare după realizarea
focalizării apăsând până la jumătate pe [Declanşator]. Această
caracteristică poate să nu fie disponibilă la anumite obiective.
Pentru a seta
opţiunile Vârf
focalizare,
Pentru a seta
funcţia DMF,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Focus
Peaking (Vârf focalizare) ĺ o opţiune.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ d ĺ DMF ĺ
o opţiune.
* Implicit
Opţiune
Descriere
Level (Nivel)
Setaţi o sensibilitate pentru detectarea subiectului focalizat.
(Off (Oprit), High (Mare), Normal (Normală)*, Low (Mic))
Color
(Culoare)
Setaţi o culoare care să apară pe subiectul focalizat.
(White (Alb)*, Red (Roşu), Green (Verde))
Setarea sensibilităţii DMF
Setaţi sensibilitate inelului de focalizare când utilizaţi funcţia DMF. Dacă
selectaţi High (Mare), sunt efectuate rotaţii mici ale inelului de focalizare
pentru a regla focalizarea. Dacă selectaţi Low (Mic), sunt efectuate rotaţii
mai lungi ale inelului de focalizare pentru a regla focalizarea. Această
caracteristică este acceptată numai atunci când ataşaţi un obiectiv care are
această caracteristică.
Pentru a seta
opţiunile
sensibilităţii DMF,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ d ĺ DMF
Responsiveness (Sensibilitate DMF) ĺ o opţiune.
93
Funcţii fotografiere
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
Utilizaţi funcţia de Stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a minimiza
mişcarea camerei foto. Este posibil ca funcţia OIS să nu fie disponibilă
pentru anumite obiective.
În locuri întunecate sau atunci când se fotografiază în interior, camera
foto tinde să trepideze. În aceste cazuri, camera foto utilizează timpi de
expunere mai mici pentru a mări cantitatea de lumină primită, ceea ce
poate conduce la o fotografie neclară. Puteţi preveni această situaţie
folosind funcţia OIS.
Fără corecţie OIS
Dacă obiectivul are un comutator OIS, trebuie să setaţi comutatorul la ON
pentru a utiliza funcţia OIS.
Pentru a seta
opţiunile OIS,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺb ĺ
OIS (Anti-Shake) (OIS (Stabilizare imagine)) ĺ o opţiune.
• Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:
- mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare
- camera foto se mişcă prea tare
- timpul de expunere este mic (de exemplu, când selectaţi Night (Noapte) în
modul s)
* Implicit
Pictogramă
Cu corecţie OIS
- bateria este descărcată
- captaţi o fotografie în prim plan
Descriere
Off (Oprit): Funcţia OIS este oprită. (Este posibil ca această
caracteristică să nu fie disponibilă în cazul anumitor obiective.)
• Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să
Mode 1 (Mod 1)*: Funcţia OIS este aplicată numai când apăsaţi
pe [Declanşator] complet sau pe jumătate.
•
Mode 2 (Mod 2): Funcţia OIS este pornită.
•
•
•
•
fie neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi funcţia OIS atunci
când utilizaţi un trepied.
În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va fi
neclar. În acest caz, opriţi camera foto, apoi porniţi-o din nou.
Folosiţi funcţia OIS numai când este nevoie deoarece funcţia consumă mai
multă energie de la baterie.
Pentru a seta o opţiune OIS în meniu, setaţi comutatorul OIS de pe obiectiv
la ON.
Această opţiune poate să nu fie disponibilă la anumite obiective.
Opţiunea Off (Oprit) poate să nu fie disponibilă la anumite obiective.
94
Funcţii fotografiere
Operare (metodă de fotografiere)
Puteţi seta metoda de fotografiere, cum ar fi Continuous (Continuu),
Burst (Rafală), Timer (Temporizator), sau Bracketing (Serie de fotografii).
Selectaţi Single (Cadru unic) pentru a capta o singură poză odată. Selectaţi
Continuous (Continuu) sau Burst (Rafală) pentru a fotografia subiecţi
care se mişcă repede. Selectaţi AE Bracket (Rafală AE), WB Bracket (Rafală
BA), P Wiz Bracket (Expert imagine rafală) sau Depth Bracket (Rafală
adâncime) pentru a regla expunerea, Balansul de alb, pentru a aplica
efectele Expert imagine, sau pentru a capta fotografii cu adâncimi diferite
ale câmpului. De asemenea, puteţi selecta Timer (Temporizator) pentru a
capta automat o fotografie după un timp specificat.
Pictogramă Descriere
H
Single (Cadru unic) (pag. 96)
J
Continuous (Continuu) (pag. 96)
K
Timer (Temporizator) (pag. 97)
L
Bracketing (Serie de fotografii) (pag. 98)
Opţiunile disponibile pot diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Nu rotiţi selectorul de operare peste limitele permise. Această acţiune poate
deteriora camera foto.
95
Funcţii fotografiere >
Operare (metodă de fotografiere)
Cadru unic
Continuu
Captaţi o singură fotografie ori de câte ori apăsaţi pe [Declanşator].
Recomandat pentru condiţii generale.
Captaţi continuu fotografii în timp ce apăsaţi pe [Declanşator]. Puteţi
capta până la 4 fotografii (Continuous Normal (Continuu normal)) sau
9 fotografii (Continuous High (Continuu rapid)) pe secundă.
Pentru a seta
metoda de
fotografiere,
Rotiţi selectorul de operare la H.
Pentru a seta
metoda de
fotografiere,
Rotiţi selectorul de operare la J, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Drive Settings (Setări operare) ĺ Continuous (Continuu) ĺ
Continuous High (Continuu rapid) sau Continuous Normal
(Continuu normal).
• Dacă selectaţi Continuous High (Continuu rapid), funcţia reducere zgomot
nu este disponibilă.
• Viteza maximă de fotografiere este de 9 cadre pe secundă. După cca. 27 de
fotografii JPEG, 11 fotografii RAW aceasta se va reduce. (Poate varia în funcţie
de specificaţiile cardului de memorie.)
96
Funcţii fotografiere >
Operare (metodă de fotografiere)
Rafală
Temporizator
Puteţi capta consecutiv până la 10 fotografii pe secundă (3 secunde),
15 fotografii pe secundă (2 secunde) sau 30 de fotografii pe secundă
(1 secundă) atunci când apăsaţi o singură dată pe [Declanşator]. Este
recomandat pentru fotografierea mişcării rapide a subiecţilor care se
deplasează rapid, cum ar fi maşinile de curse.
Captaţi o fotografie după un timp specificat. De asemenea, puteţi seta
intervalul de fotografiere, numărul de fotografii şi timpul de fotografiere.
Pentru a seta
metoda de
fotografiere,
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a seta
metoda de
fotografiere,
Rotiţi selectorul de operare la K.
Rotiţi selectorul de operare la J, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Drive Settings (Setări operare) ĺ Continuous (Continuu) ĺ
Burst (Rafală) ĺ apăsaţi [F] şi setaţi numărul de fotografii.
Dimensiunea fotografiei este setată la 5M.
Salvarea unei fotografii poate dura mai mult.
Nu puteţi utiliza bliţul cu această opţiune.
Timpul de expunere trebuie să fie mai rapid de 1/30 secunde.
La salvare, fotografiile realizate cu această opţiune pot fi uşor mărite.
Nu puteţi seta o opţiune ISO mai mare de ISO 3200.
Această opţiune nu poate fi utilizată cu formatul de fişier RAW şi nu este
disponibilă atunci când calitatea fotografiei este setată la RAW.
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a opri captarea.
• Pentru a seta detaliile temporizatorului, setaţi selectorul de operare la K,
apăsaţi [m] ĺ b ĺ Drive Settings (Setări operare) ĺ Timer
(Temporizator) ĺ setaţi intervalul de fotografiere, numărul de fotografii şi
timpul de fotografiere.
97
Funcţii fotografiere >
Operare (metodă de fotografiere)
Serie de fotografii expunere automată
(Rafală AE)
Când apăsaţi pe [Declanşator], camera foto captează 3 fotografii
consecutive: fotografia originală, una cu un ton mai întunecată şi una cu
un ton mai luminoasă. Utilizaţi un trepied, pentru a preveni fotografiile
neclare, în timp ce camera foto captează trei poze continuu. Puteţi regla
setările în meniul Bracket Settings (Setare rafală).
Pentru a seta
metoda de
fotografiere,
Rotiţi selectorul de operare la L, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Drive Settings (Setări operare) ĺ Bracket (Rafală) ĺ
AE Bracket (Rafală AE).
Expunere +2
Expunere -2
Original
Serie de fotografii Balans de alb (Rafală BA)
Când apăsaţi pe [Declanşator], camera foto captează 3 fotografii
consecutive: fotografia originală şi încă două cu setări diferite ale
Balansului de alb. Fotografia originală este captată când apăsaţi pe
[Declanşator]. Celelalte două sunt reglate automat în funcţie de Balansul
de alb pe care l-aţi setat. Puteţi regla setările în meniul Bracket Settings
(Setare rafală).
Pentru a seta
metoda de
fotografiere,
Rotiţi selectorul de operare la L, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Drive Settings (Setări operare) ĺ Bracket (Rafală) ĺ
WB Bracket (Rafală BA).
WB+2
WB-2
Original
Această opţiune nu poate fi utilizată cu formatul de fişier RAW. Selectarea
acestei opţiuni va schimba calitatea fotografiei de la RAW la JPEG.
98
Funcţii fotografiere >
Operare (metodă de fotografiere)
Serie de fotografii Expert imagine (Expert
imagine rafală)
Când apăsaţi pe [Declanşator], camera foto captează trei fotografii
consecutive, fiecare cu o setare diferită pentru Expert imagine. Camera
foto captează o fotografie şi aplică cele trei opţiuni Expert imagine pe
care le-aţi setat imaginii captate. Puteţi selecta trei setări diferite în meniul
Bracket Settings (Setare rafală).
Pentru a seta
metoda de
fotografiere,
Rotiţi selectorul de operare la L, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Drive Settings (Setări operare) ĺ Bracket (Rafală) ĺ
P Wiz Bracket (Expert imagine rafală).
Serie de fotografii adâncime
Când apăsaţi pe [Declanşator], camera foto captează trei fotografii
consecutive, fiecare cu o adâncime a câmpului diferită reglând valoarea
aperturii Utilizaţi un trepied, pentru a preveni fotografiile neclare, în timp
ce camera foto captează trei poze continuu. Puteţi regla setările în meniul
Bracket Settings (Setare rafală).
Pentru a seta
metoda de
fotografiere,
Rotiţi selectorul de operare la L, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Drive Settings (Setări operare) ĺ Bracket (Rafală) ĺ Depth
Bracket (Rafală adâncime).
Această caracteristică este disponibilă numai în modul Program sau Prioritate
apertură.
Setare rafală
Retro
Vivid (Culori vii)
Puteţi configura opţiunile pentru fiecare serie de fotografii. (pag. 164)
Standard
Această opţiune nu poate fi utilizată cu formatul de fişier RAW. Selectarea
acestei opţiuni va schimba calitatea fotografiei de la RAW la JPEG.
Pentru a seta o
opţiune pentru
seria de fotografii,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ d ĺ Bracket
Settings (Setare rafală) ĺ o opţiune.
99
Funcţii fotografiere
Interval captare
Setaţi intervalul de fotografiere şi numărul de fotografii care vor fi captate
automat. Utilizaţi această funcţie pentru a capta fotografii la intervale
regulate în timpul unui eveniment, cum ar fi o eclipsă de lună sau un
răsărit.
Pentru a capta o
fotografie interval,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Interval
Capture (Interval captare) ĺ un interval de fotografiere şi
numărul de fotografii ĺ apăsaţi [o] sau [Declanşator] pentru
a salva setările ĺ apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta
fotografia.
•
•
•
•
Atingeţi
pentru a întrerupe în timp ce captaţi fotografii.
Atingeţi
pentru a relua.
Atingeţi
sau apăsaţi pe [Declanşator] pentru a opri captarea.
Intervalele de fotografiere pot fi setate la secunde dacă intervalul de
fotografiere este mai mic de un minut. Pentru intervale mai mari de un minut,
intervalele pot fi setate numai la minute şi ore.
• Utilizaţi un cablu pentru eliberarea declanşatorului cu un tripod pentru a
minimiza mişcarea camerei foto când captaţi fotografii interval.
• Conectaţi cablul de alimentare dacă intervalul de fotografiere este lung sau
numărul de fotografii de realizat este mare.
• Dacă intervalul de fotografiere este setat între un minut şi 10 minute, camera
foto va intra în modul Economisire ecran după ce aceasta începe să capteze o
fotografie. Dacă intervalul depăşeşte 10 minute, camera foto va intra în modul
Economisire energie şi va porni şi capta automat o fotografie în intervalul
următor. Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a anula modul Economisire
energie.
100
Funcţii fotografiere
Bliţ
Pentru a realiza fotografii realiste ale unui subiect, cantitatea de lumină
trebuie să fie constantă. Atunci când sursa de lumină variază, puteţi
utiliza un bliţ şi furniza o cantitate constantă de lumină. Selectaţi setările
corespunzătoare în funcţie de sursa de lumină şi de subiect.
Pentru a seta
opţiunile bliţului,
Pictogramă Descriere
2nd Curtain (A doua cortină):
Bliţul se declanşează chiar înainte
de a se închide obturatorul.
Camera foto captează o fotografie
a unui subiect aflat ulterior într-o
secvenţă de acţiune.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Flash (Bliţ)
ĺo opţiune.
Pictogramă Descriere
Off (Oprit): Nu se utilizează bliţul.
A
Smart Flash (Bliţ inteligent): Camera foto reglează automat
luminozitatea bliţului în funcţie de cantitatea de lumină din
mediul înconjurător.
A
Auto (Automat): Bliţul se declanşează automat în locaţiile
întunecate.
H
Direcţie mişcare minge
Hi-speed (Sincronizare viteză înaltă): Dacă timpul de expunere
este mai rapid decât viteza de sincronizare a camerei foto (cel
mai rapid timp pentru deschiderea şi închiderea obturatorului),
bliţul se va declanşa de mai multe ori la viteză mare. Bliţul începe
să se declanşeze în timp ce se închide obturatorul. Această
opţiune poate fi setată numai atunci când dumneavoastră
ataşaţi un bliţ extern opţional compatibil. (SEF-580A)
Auto Red-eye (Corecţie automată ochi roşii): Bliţul se
declanşează automat şi reduce efectul de ochi roşii.
• Opţiunile disponibile pot diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere.
• Există un interval între două declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi până când
Fill in (Auxiliar): Bliţul se declanşează ori de câte ori captaţi o
fotografie. (Luminozitatea este reglată automat.)
• Dacă selectaţi Off (Oprit), bliţul nu se declanşează chiar dacă bliţul extern este
Fill-in Red (Auxiliar roşu): Bliţul se declanşează ori de câte ori
captaţi o fotografie şi reduce efectul de ochi roşii.
1st Curtain (Prima cortină): Bliţul
se declanşează imediat după ce
se deschide obturatorul. Camera
foto captează o fotografie a
unui subiect aflat anterior într-o
secvenţă de acţiune.
bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.
ataşat. Dacă reglaţi manual intensitatea bliţului, bliţul se va declanşa o dată
fără un pre-bliţ.
Utilizaţi numai bliţuri aprobate de Samsung. Utilizarea bliţurilor incompatibile
poate deteriora camera foto.
Direcţie mişcare minge
101
Funcţii fotografiere >
Bliţ
Reducerea efectului de ochi roşii
Utilizarea bliţului incorporat
Dacă bliţul se declanşează atunci când fotografiaţi o persoană în întuneric,
o strălucire roşie poate apărea în ochi. Pentru a reduce efectul de ochi
roşii, selectaţi Auto Red-eye (Corecţie automată ochi roşii) sau Fill-in Red
(Auxiliar roşu).
Pentru a deschide bliţul incorporat, apăsaţi butonul bliţului pop-up. Bliţul
nu se declanşează când bliţul incorporat este închis.
Fără reducere ochi roşii
Cu reducere ochi roşii
Dacă subiectul este prea departe de camera foto sau se mişcă la activarea
primului bliţ, este posibil ca reducerea efectului de ochi roşii să nu se realizeze.
102
Funcţii fotografiere >
Bliţ
Reglarea intensităţii bliţului
Când bliţul este pornit, reglaţi intensitate bliţului +/-2 nivele.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Flash (Bliţ)
ĺ o opţiune ĺ [D] ĺ derulaţi selectorul de comenzi sau
rotiţi butonul de navigare, sau apăsaţi [C/F] pentru a regla
intensitatea bliţului.
Pentru a seta
intensitatea
bliţului,
• De asemenea, puteţi glisa cursorul sau atinge +/- pentru a regla intensitatea.
• Reglarea intensităţii bliţului poate fi ineficientă dacă:
- subiectul este prea aproape de camera foto
- aţi setat o sensibilitate ISO ridicată
- valoarea expunerii este prea mare sau prea mică
• În unele moduri de fotografiere, această funcţie nu poate fi utilizată.
• Dacă ataşaţi la camera foto un bliţ extern cu intensitate reglabilă, setările de
intensitate ale bliţului vor fi aplicate.
• Dacă subiectul este prea aproape când folosiţi bliţul, o parte a luminii poate fi
Back
Set
Cancel
blocată conducând la o fotografie întunecată. Asiguraţi-vă că subiectul se află
la distanţa recomandată, care variază în funcţie de obiectiv.
• Când este ataşat un capac pentru obiectiv, lumina de la bliţ poate fi blocată
de capac. Scoateţi capacul pentru a folosi bliţul.
Flash : Fill in
103
Funcţii fotografiere >
Bliţ
Setările bliţului
Setaţi modul bliţ, valoarea expunerii, luminozitatea bliţului sau bliţul
multiplu când ataşaţi un bliţ extern la camera foto. De asemenea, puteţi
seta sincronizarea fără fir pentru a controla bliţul intern sau bliţul extern.
Setările pentru bliţ sunt acceptate numai atunci când ataşaţi un bliţ extern
opţional compatibil (SEF-580A).
Opţiune
Descriere
• A-TTL: În modul A-TTL (Avansat prin obiectiv), camera
Flash Mode
(Mod bliţ)
Setarea bliţului extern
Pentru a seta bliţul
extern,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ External
Flash Settings (Setări bliţ extern) ĺ o opţiune.
foto măsoară lumina reflectată de subiect prin
obiectiv. Apoi, acesta calculează expunerea optimă pe
baza valorii expunerii şi a timpului de expunere.
• Manual Flash (Bliţ manual): Bliţul emite cantitatea
întreagă de lumină sau intensitatea bliţului poate fi
reglată manual.
• Multi Flash (Bliţ multiplu): Când apăsaţi pe
[Declanşator], bliţul se declanşează de mai multe ori
pe baza numărului pe care l-aţi setat.
Flash EV (Bliţ EV)
Setaţi expunerea bliţului când modul bliţului este
A-TTL.
Flash Output
(Luminozitate bliţ)
Setaţi luminozitatea bliţului când modul bliţului este
Manual Flash (Bliţ manual).
Multi Flash Settings
(Setări bliţ multiplu)
Setaţi contorul, luminozitatea sau frecvenţa bliţului
când modul bliţului este Multi Flash (Bliţ multiplu).
În cazul în care pot fi schimbate date între camera foto şi bliţ, setările pentru
bliţul extern pot fi reglate fie pe camera foto, fie pe bliţ. Vor fi aplicate opţiunile
dvs. anterioare.
104
Funcţii fotografiere >
Bliţ
Setarea sincronizării fără fir pentru bliţul intern sau bliţul extern
Setaţi sincronizarea fără fir pentru a controla de la distanţă unităţile bliţului
intern şi extern prin semnale fără fir. Sistemul telecomandat constă dintrun bliţ principal care este montat pe camera foto şi unul sau mai multe
unităţi bliţ secundare. Un bliţ secundar este atribuit unuia din trei grupuri:
A, B sau C.
Pentru a seta
sincronizarea fără
fir,
* Implicit
Opţiune
Descriere
Use Wireless Flash
(Utilizare bliţ fără fir)
Setaţi să utilizaţi sincronizarea fără fir.
(Off (Oprit)*, On (Pornit))
Channel (Canal)
Selectaţi canalele pentru sincronizarea fără fir. Există
patru canale telecomandate disponibile pentru
a permite mai multor sisteme telecomandate să
funcţioneze în acelaşi timp. Unităţile bliţ principale şi
secundare, din acelaşi sistem telecomandat, trebuie să
fie setate la acelaşi canal. (Ch. 1 (Canal 1), Ch. 2 (Canal 2),
Ch. 3 (Canal 3), Ch. 4 (Canal 4))
Group Flash Mode
(Mod grup bliţ)
Setaţi modul bliţului pentru grupul A, B sau C.
Modificările modului bliţ trebuie să fie făcute la bliţul
principal. Modificările sunt aplicate ulterior grupului
secundar A, B sau C. iar grupurile secundare funcţionează
ca un sistem telecomandat al modului bliţ (TTL sau
manual) conform setărilor pentru bliţul principal.
• A-TTL: Setaţi expunerea bliţului când modul
bliţului este A-TTL.
• Manual Flash (Bliţ manual): Setaţi luminozitatea
bliţului când modul bliţului este Manual Flash (Bliţ
manual).
• Off (Oprit): Nu se utilizează bliţul.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Internal
Wireless Flash (Bliţ intern fără fir) sau External Wireless Flash
(Bliţ extern fără fir) ĺ o opţiune.
• Nu puteţi selecta External Flash Settings (Setări bliţ extern) când utilizaţi
funcţia Bliţ fără fir extern.
• Pentru informaţii despre utilizarea caracteristicii sincronizare fără fir cu un bliţ
extern, consultaţi manualul utilizatorului al bliţului extern opţional (SEF-580A).
105
Funcţii fotografiere
Mod de măsurare
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto
măsoară cantitatea de lumină.
Camera foto măsoară cantitatea de lumină dintr-o scenă, şi în multe din
modurile acesteia, utilizează măsurarea pentru a regla diverse setări. De
exemplu, dacă un subiect arată mai întunecat decât culoarea lui reală,
camera foto captează o fotografie supraexpusă a acestuia. Dacă un
subiect arată mai luminos decât culoarea lui reală, camera foto captează o
fotografie subexpusă a acestuia.
Multiplu
Modul Multiplu calculează cantitatea de lumină din mai multe zone. Când
lumina este suficientă sau insuficientă, camera foto reglează expunerea
făcând o medie a luminozităţii per ansamblu a scenei. Acest mod este
potrivit pentru fotografii generale.
Luminozitatea şi starea emoţională generală a unei fotografii poate fi
afectată de modul în care camera foto măsoară cantitatea de lumină.
Selectaţi o setare corespunzătoare pentru condiţiile de fotografiere.
Pentru a seta
opţiunea de
măsurare,
În modul Fotografiere, apăsaţi [N] ĺ o opţiune.
106
Funcţii fotografiere >
Mod de măsurare
Centrat
Măsurare cu punct
Modul Centrat calculează o zonă mai largă decât o face modul Punct.
Acesta însumează cantitatea de lumină din porţiunea centrală a fotografiei
(60–80%) şi cea din restul fotografiei (20–40%). Este recomandat pentru
situaţiile unde este o uşoară diferenţă în luminozitatea dintre un subiect
şi fundal sau când o zonă a subiectului este mare în comparaţie cu
compoziţia generală a fotografiei.
Modul Punct calculează cantitatea de lumină din centru. Când faceţi o
fotografie în condiţii unde există o lumină puternică de fundal în spatele
subiectului, camera foto reglează expunerea aşa încât să fotografieze
subiectul corect. De exemplu, când selectaţi modul Multiplu în condiţii
de lumină de fundal puternică, camera foto calculează că este o cantitate
generală de lumină abundentă, ceea ce duce la o fotografie mai închisă.
Modul Punct poate preveni această situaţie prin calcularea cantităţii de
lumină din zona desemnată.
Subiectul este în culori strălucitoare în timp ce fundalul este întunecat.
Modul Punct este recomandat pentru o situaţie ca cea în care există o
diferenţă uriaşă de expunere între subiect şi fundal.
107
Funcţii fotografiere >
Mod de măsurare
Măsurarea valorii de expunere a zonei de focalizare
Când această funcţie este pornită, camera foto setează automat o
expunere optimă, calculând luminozitatea zonei de focalizare. Această
funcţie este disponibilă numai când selectaţi măsurare cu Spot (Punct) sau
măsurare Multi (Multiplă) şi Selection AF (Selecţie AF).
Pentru a seta
această funcţie,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Link AE to
AF Point (Conectare AE la punctul AF) ĺ o opţiune.
108
Funcţii fotografiere
Interval dinamic
Această funcţie corectează automat pierderea detaliilor luminoase care
poate apărea din cauza diferenţelor de umbrire din fotografie.
* Implicit
Pictogramă Descriere
Off (Oprit)*: Nu se utilizează Dynamic Range (Interval dinamic).
Pentru a seta opţiunile
Dynamic Range
(Interval dinamic),
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Dynamic Range (Interval dinamic) ĺ o opţiune.
Smart Range+ (Interval inteligent+): Corectaţi pierderea
detaliilor luminoase.
Nu puteţi seta ISO 100.
HDR (Interval dinamic înalt): Captaţi 2 fotografii cu expuneri
diferite, apoi le combinaţi pentru a crea automat o singură
imagine.
• Nu puteţi seta o opţiune ISO mai mare de ISO 3200.
• Opţiunile Interval dinamic nu pot fi setate simultan cu
opţiunile Expert imagine.
Fără efectul Interval dinamic
Cu efectul Interval dinamic
109
Funcţii fotografiere
Filtru inteligent
Filtrul inteligent vă permite să aplicaţi efecte speciale fotografiilor. Puteţi
selecta diverse opţiuni pentru filtru pentru a crea efecte speciale care sunt
dificil de realizat cu obiective normale.
Pentru a seta
opţiunile pentru
Filtru inteligent,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ Smart Filter
(Filtru inteligent) ĺ o opţiune.
* Implicit
Opţiune
Descriere
Off (Oprit)*
Niciun efect
Vignetting
(Întunecare colţuri)
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat
şi un efect puternic de întunecare a colţurilor ca la
camerele foto Lomo.
Miniature
(Miniatură)
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca
subiectul să apară în miniatură.
Colored Pencil
(Creion colorat)
Aplicaţi un efect de pictură de creion colorat.
Watercolor
(Culoare de apă)
Aplicaţi un efect de pictură de culoare de apă.
Wash drawing
(Desen în laviu)
Aplicaţi un efect de decolorare.
Oil Sketch
(Schiţă în ulei)
Aplicaţi un efect de schiţă în ulei.
Ink Sketch
(Schiţă în cerneală)
Aplicaţi un efect de schiţă în cerneală.
Acryl (Acril)
Aplicaţi un efect de pictură în acril.
* Implicit
Opţiune
Descriere
Negative (Negativ)
Aplicaţi un efect de film negativ.
Red (Roşu)
Desaturaţi toate culorile cu excepţia culorii roşu.
Green (Verde)
Desaturaţi toate culorile cu excepţia culorii verde.
Blue (Albastru)
Desaturaţi toate culorile cu excepţia culorii albastru.
Yellow (Galben)
Desaturaţi toate culorile cu excepţia culorii galben.
Opţiunile Smart Filter (Filtru inteligent) nu pot fi setate simultan cu opţiunile
Picture Wizard (Expert imagine).
110
Funcţii fotografiere
Compensare expunere
Camera foto setează automat expunerea măsurând nivelurile de lumină
din compoziţia fotografiei şi poziţia subiectului. Dacă expunerea setată de
către camera foto este mai mare sau mai mică decât vă aşteptaţi, puteţi
ajusta manual valoarea expunerii. Valoarea expunerii este reglabilă în
incremente de ±3. Camera foto afişează avertizarea privind expunerea în
roşu pentru fiecare pas dincolo de intervalul ±3.
Pentru a regla valoarea expunerii, în timp ce ţineţi apăsat [W], derulaţi
selectorul de comenzi. De asemenea, puteţi regla valoarea expunerii
apăsând [f], apoi selectând EV (Valoare expunere).
Puteţi verifica valoarea expunerii după poziţia indicatorului nivelului de
expunere.
Avertisment expunere
Index expunere standard
Indicator nivel
expunere
Expunere scăzută
(mai întunecat)
+2
-2
Original
Vizualizarea ghidului de supraexpunere
Vizualizaţi zonele supraexpuse pe o fotografie în modul Fotografiere,
înainte de captarea unei fotografii. Setarea acestei caracteristici le va
permite zonelor supraexpuse ale unei fotografii să clipească.
Pentru a vizualiza
ghidul de
supraexpunere,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ b ĺ
Overexposure Guide (Ghid supraexpunere) ĺ o opţiune.
Expunere crescută
(mai luminos)
111
Funcţii fotografiere
Blocare expunere/focalizare
Când nu puteţi atinge o expunere adecvată din cauza contrastului puternic
al luminozităţii sau doriţi să captaţi o fotografie în care subiectul este în
afara zonei de focalizare automată, blocaţi focalizarea sau expunerea şi
apoi captaţi o fotografie.
După blocarea expunerii sau focalizării, îndreptaţi obiectivul unde doriţi,
apoi apăsaţi pe [Declanşator].
Pentru a bloca expunerea sau focalizarea, ajustaţi compoziţia fotografiei în
care doriţi să focalizaţi sau să calculaţi expunerea, apoi apăsaţi [a].
Puteţi modifica funcţia atribuită butonului pentru blocare focalizare, blocare
expunere, sau pe amândouă. O funcţie executată prin apăsarea până la jumătate
pe [Declanşator] variază conform cu funcţia atribuită pentru [a]. (pag. 168)
112
Funcţii fotografiere
Separare expunere/focalizare
Separaţi zona facalizării şi zona de focalizare sau le combinaţi din nou.
Această caracteristică este disponibilă numai atunci când AF atingere este
setată la Touch AF (AF atingere).
1
2
la zona expunerii.
• Zona de focalizare şi zona expunerii vor fi separate.
• Ţineţi apăsată fiecare zonă pentru a bloca setarea pentru focalizare
sau expunere.
Pe ecran, atingeţi o zonă de focalizare pentru a focaliza pe
aceasta.
• Pictograma de separare a expunerii
Glisaţi
• Glisaţi zonele împreună pentru a combina zona de focalizare cu
zona expunerii.
va apărea în partea din
dreapta sus a cadrului de focalizare.
Exposure
Focus
3
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.
• Zona de focalizare şi zona expunerii vor reveni la poziţia acestora de
pre-fotografiere.
Dacă apăsaţi [a] în timp ce funcţia acesteia este setată la AEL Hold
(Menţinere AEL), expunerea va rămâne blocată şi zona de focalizare se va
modifica după fotografiere.
113
Funcţii fotografiere
Funcţii video
Funcţiile disponibile pentru video sunt explicate mai jos.
* Implicit
Pictogramă Dimensiune
Dimensiune clip video
Setaţi dimensiunea clipului video.
Pentru a seta opţiunile
pentru dimensiunea
clipului video,
640X480 (30 fps (30 cadre
pe secundă)) (4:3)
Vizualizarea pe un TV.
320X240 (30 fps (30 cadre
pe secundă)) (4:3)
Postaţi pe un site web utilizând
o reţea fără fir (maximum
30 secunde).
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ g ĺ
Movie Size (Dimensiune clip video) ĺ o opţiune.
* Implicit
Pictogramă Dimensiune
*
Recomandat pentru
Recomandat pentru
1920X1080 (60 fps (60 cadre
pe secundă)) (16:9)
Vizualizarea pe un HDTV Full.
(Videoclipurile înregistrate cu
această opţiune pot să nu fie
redate pe unele HDTV-uri sau
telefoane inteligente care nu
acceptă 60 cadre pe secundă.)
1920X1080 (30 fps (30 cadre
pe secundă)) (16:9)
Vizualizarea pe un HDTV Full.
1920X1080 (15 fps (15 cadre
pe secundă)) (16:9)
Vizualizarea pe un HDTV Full.
(Disponibil numai cu anumite
opţiuni Filtru inteligent.)
1920X810 (24 fps (24 cadre
pe secundă)) (Aprox. 2,35:1)
Vizualizarea pe un HDTV Full.
1280X720 (60 fps (60 cadre
pe secundă)) (16:9)
Vizualizarea pe un HDTV.
1280X720 (30 fps (30 cadre
pe secundă)) (16:9)
Vizualizarea pe un HDTV.
Calitate clip video
Setaţi calitatea clipului video.
Pentru a seta calitatea
clipului video,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ g ĺ Movie
Quality (Calitate clip video) ĺ o opţiune.
* Implicit
Pictogramă Extensie
Descriere
MP4 (H.264)
Normal (Normală): Înregistraţi videoclipuri la
calitate normală.
MP4 (H.264)
HQ (Calitate înaltă)*: Înregistraţi videoclipuri la
calitate înaltă.
114
Funcţii fotografiere >
Funcţii video
Mişcare multiplă
DIS (Stabilizare imagine)
Setaţi viteza de redare a unui videoclip.
Setaţi funcţia Stabilizare digitală a imaginii.
Pentru a seta
opţiunile pentru
viteza de redare,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺg ĺMulti
Motion (Mişcare multiplă) ĺ o opţiune.
* Implicit
Pictogramă Descriere
x0.25: Înregistraţi un videoclip pentru a-l vizualiza la 1/4 din
viteza normală în timpul redării. (Disponibil numai cu 640x480
sau 320x240)
x0.5: Înregistraţi un videoclip pentru a-l vizualiza la 1/2 din
viteza normală în timpul redării.(Disponibil numai cu 1920x1080
(30 fps (30 cadre pe secundă)), 1280x720 (30 fps (30 cadre pe
secundă)), 640x480 sau 320x240)
Pentru a seta
funcţia DIS,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺg ĺDIS (AntiShake) (DIS (Stabilizare imagine)) ĺo opţiune.
* Implicit
Opţiune
Descriere
Off (Oprit)*
Nu utilizaţi funcţia DIS.
On (Pornit)
Utilizaţi funcţia DIS.
• Dacă înregistraţi un videoclip cu funcţia DIS, videoclipul va fi înregistrat la un
unghi mai îngust decât unghiul obiectivului.
• Funcţia DIS nu este acceptată când montaţi un obiectiv ochi de peşte.
x1*: Înregistraţi un videoclip pentru a-l vizualiza la viteză
normală în timpul redării.
x5: Înregistraţi un videoclip pentru a-l vizualiza la 5X din viteza
normală în timpul redării.
x10: Înregistraţi un videoclip pentru a-l vizualiza la 10X din
viteza normală în timpul redării.
x20: Înregistraţi un videoclip pentru a-l vizualiza la 20X din
viteza normală în timpul redării.
• Dacă selectaţi o altă opţiune decât x1, funcţia înregistrare sunet şi funcţia
Corectare distorsiune nu vor fi acceptate.
• Opţiunile disponibile pot diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere.
115
Funcţii fotografiere >
Funcţii video
Estompare gradată
Voce
Puteţi estompa gradat sau clarifica gradat o scenă utilizând funcţia
estompare gradată fără să trebuiască să o faceţi la un PC. Setaţi opţiunea
estompare gradată să estompeze treptat la începutul scenei. Setaţi
opţiunea clarificare gradată să clarifice treptat scena. Utilizaţi funcţia
corespunzător şi adăugaţi efecte dramatice la videoclipurile dvs.
Uneori, un videoclip fără sunet este mai atrăgător decât unul cu sunet.
Dezactivaţi vocea pentru a înregistra un videoclip fără sunet.
Pentru a seta
opţiunile
estompării
gradate,
Pentru a seta
opţiunile pentru
voce,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ g ĺ Voice (Voce)
ĺ o opţiune.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ g ĺFader
(Estompare gradată) ĺ o opţiune.
Eliminare vânt
* Implicit
Pictogramă Descriere
Off (Oprit)*: Funcţia estompare gradată nu este utilizată.
In (Estompare): Scena se estompează gradat.
Out (Clarificare): Scena se clarifică treptat.
In-Out (Estompare-Clarificare): Funcţia estompare gradată este
aplicată la începutul şi la sfârşitul scenei.
Când înregistraţi videoclipuri în medii zgomotoase, sunete nedorite
pot fi înregistrate în videoclipuri. În special, zgomotul vântului puternic
înregistrat în videoclipuri vă poate împiedica să vă bucuraţi de
videoclipurile dvs. Utilizaţi funcţia Wind Cut (Eliminare vânt) pentru a
elimina anumite zgomote de fond, precum şi zgomotul vântului.
Pentru a reduce
zgomotul vântului,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ g ĺ Wind Cut
(Eliminare vânt) ĺ o opţiune.
Când utilizaţi funcţia estompare gradată, este posibil ca salvarea unui fişier să
dureze.
116
Funcţii fotografiere >
Funcţii video
Nivel microfon
Setaţi nivelul microfonului pentru situaţiile de fotografiere.
Pentru a
seta nivelul
microfonului,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ g ĺ Mic Level
(Nivel microfon) ĺ o opţiune.
* Implicit
Pictogramă Descriere
A
Auto (Automat)*: Setaţi automat nivelul microfonului.
M
Manual: Setaţi manual nivelul microfonului.
117
Capitolul 3
Redarea/Editarea
Aflaţi cum să redaţi şi să editaţi fotografiile şi videoclipurile.
Consultaţi Capitolul 6 referitor la editarea fişierelor pe un PC.
Redarea/Editarea
Căutarea şi gestionarea fişierelor
Aflaţi cum să vizualizaţi miniaturile fotografiilor şi ale videoclipurilor şi cum
să protejaţi sau să ştergeţi fişiere.
Dacă nu efectuaţi nicio operaţie pentru un timp, informaţiile şi pictogramele de
pe ecran dispar. Când utilizaţi camera foto din nou, acestea vor reapărea.
Vizualizarea fotografiilor
1
Vizualizarea miniaturilor imaginilor
Pentru a căuta fotografiile şi videoclipurile dorite, treceţi la vizualizarea tip
miniatură. Vizualizarea tip miniatură afişează mai multe imagini simultan,
aşa încât puteţi să vă uitaţi cu uşurinţă prin elementele pe care doriţi să le
găsiţi. De asemenea, puteţi clasifica şi afişa fişierele după categorie, cum ar
fi data sau tipul fişierului.
All
Apăsaţi [y].
• Se va afişa cel mai recent fişier captat.
Derulaţi selectorul de comenzi la stânga pentru a selecta
modul vizualizare miniatură.
(Derulaţi selectorul de comenzi la dreapta pentru a reveni la
modul anterior.)
2
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [C/F] pentru a
derula fişierele.
• De asemenea, puteţi glisa imaginea la stânga sau la dreapta pentru
a merge la alt fişier.
Este posibil să nu puteţi edita sau reda fişiere care au fost captate cu alte camere
foto, din cauza dimensiunilor şi codecurilor neacceptate. Utilizaţi un computer
sau un alt dispozitiv pentru a edita sau reda aceste fişiere.
119
Redarea/Editarea >
Căutarea şi gestionarea fişierelor
Vizualizarea fişierelor după categorie
1
În vizualizarea miniatură, apăsaţi [m] ĺ z ĺ
Filter (Filtru) ĺo categorie.
• De asemenea, puteţi atinge numele categoriei curente pentru a
deschide lista de opţiuni.
* Implicit
Opţiune
Descriere
All (Toate)*
Vizualizaţi fişierele normal.
Date (Dată)
Vizualizaţi fişierele după data în care au fost salvate.
Type (Tip)
Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.
2
Selectaţi o listă pentru a o deschide.
3
Selectaţi un fişier pentru a-l vizualiza.
4
Atingeţi
pentru a reveni la vizualizarea anterioară.
120
Redarea/Editarea >
Căutarea şi gestionarea fişierelor
Vizualizarea fişierelor ca folder
3
Fotografiile continue şi în rafală apar ca folder. Selectarea unui folder va
duce la redarea automată a tuturor fotografiilor. Ştergerea unui folder va
duce la ştergerea tuturor fotografiilor din folderul respectiv.
1
În modul Redare, rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[C/F] pentru a merge la fişierul dorit.
• De asemenea, puteţi glisa imaginea la stânga sau la dreapta pentru
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [C/F] pentru a
merge la un alt fişier.
• De asemenea, puteţi glisa imaginea la stânga sau la dreapta pentru
a merge la alt fişier.
4
Derulaţi selectorul de comenzi la stânga sau apăsaţi [o]
pentru a reveni la modul Redare.
• De asemenea, puteţi atinge
pentru a reveni la modul Redare.
a merge la fişierul dorit.
• Camera foto va reda automat fotografiile din folder.
2
Derulaţi selectorul de comenzi la dreapta pentru a deschide
folderul.
• De asemenea, puteţi atinge folderul pe ecran sau apăsaţi [o]
pentru a deschide folderul.
121
Redarea/Editarea >
Căutarea şi gestionarea fişierelor
Blocarea/Deblocarea tuturor fişierelor
Protejarea fişierelor
Blocaţi sau deblocaţi toate fişierele.
Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.
1
În modul Redare, apăsaţi [m] ĺ z ĺ Protect (Protejare)
ĺ Multiple Protect (Protejare multiplă).
1
În modul Redare, apăsaţi [m] ĺ z ĺ Protect (Protejare)
ĺ Protect All (Protejare toate).
2
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [C/F] pentru a
selecta un fişier, apoi apăsaţi [o].
2
Selectaţi o opţiune.
3
Apăsaţi [f].
• Nu puteţi şterge sau roti un fişier protejat.
• Puteţi proteja un fişier direct în modul Redare selectând un fişier, apoi
apăsând [
]. Pentru a scoate de sub protecţie un fişier, apăsaţi [
Opţiune
Descriere
Lock (Blocare)
Blocaţi toate fişierele.
Unlock (Deblocare)
Deblocaţi toate fişierele.
Cancel (Anulare)
Reveniţi la meniul anterior.
] din nou.
• Pentru fotografiile care sunt salvate ca folder, apăsaţi [ ], în timp ce folderul
este selectat pentru protejarea tuturor fişierelor.
122
Redarea/Editarea >
Căutarea şi gestionarea fişierelor
Ştergerea fişierelor
3
Apăsaţi [n].
Ştergeţi fişiere în modul Redare şi asiguraţi mai mult spaţiu pe cartela de
memorie. Fişierele protejate nu sunt şterse.
4
Când apare mesajul pop-up, selectaţi Yes (Da).
Ştergerea tuturor fişierelor
Ştergerea unui singur fişier
Puteţi să selectaţi un singur fişier şi să îl ştergeţi.
1
În modul Redare, selectaţi un fişier, apoi apăsaţi [n].
2
Când apare mesajul pop-up, selectaţi Yes (Da).
Ştergerea mai multor fişiere
Puteţi şterge simultan toate fişierele de pe cartela de memorie.
1
În modul Redare, apăsaţi [m].
2
Selectaţi z ĺ Delete (Ştergere) ĺ Delete All (Ştergere
totală).
3
Când apare mesajul pop-up, selectaţi Yes (Da).
Puteţi să selectaţi mai multe fişiere şi să le ştergeţi.
1
În modul Redare, apăsaţi [m] ĺ z ĺ Delete (Ştergere
mai multe) ĺ Multiple Delete (Ştergere ).
• Sau, în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [n], apoi selectaţi fişierele
pentru ştergere.
2
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi rotind butonul de
navigare sau apăsând [C/F], apoi apăsaţi [o].
• Apăsaţi [o] din nou pentru a anula selecţia.
123
Redarea/Editarea
Vizualizarea fotografiilor
Mărirea unei fotografii
Vizualizarea unei prezentări
Puteţi mări fotografiile atunci când le vizualizaţi în modul Redare. De
asemenea, puteţi utiliza funcţia Ajustare pentru a extrage porţiunea de
imagine afişată pe ecran şi pentru a o salva ca fişier nou.
Puteţi să vizualizaţi fotografiile într-o prezentare, să aplicaţi diferite efecte
prezentării şi să redaţi muzică de fundal.
Full Image
Crop
Mărire (Mărirea maximă poate diferi
în funcţie de rezoluţie.)
Zonă mărită
1
În modul Redare, apăsaţi [m].
2
Selectaţi z ĺ Slide Show Options (Opţiuni prezentare).
3
Selectaţi o opţiune de efect pentru prezentare.
• Treceţi la pasul 4 pentru a începe prezentarea fără niciun efect.
* Implicit
Opţiune
Derulaţi selectorul de comenzi la dreapta pentru a mări o
fotografie.
(Derulaţi selectorul de comenzi la stânga pentru a micşora o
fotografie.)
Pentru
Efectuaţi următoarele
Mutarea zonei mărite
Apăsaţi [D/I/C/F].
Tăierea imaginii mărite
Apăsaţi [f]. (salvat ca fişier nou)
Revenirea la imaginea originală
Apăsaţi [o].
Descriere
Play Mode
(Mod redare)
Setaţi dacă doriţi repetarea prezentării.
(One Play (Redare unică)*, Repeat (Repetare))
Interval
Setaţi intervalul dintre fotografii.
(1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)
Music (Muzică)
Setaţi fundalul audio.
• Setaţi un efect de schimbare a scenei între
Effect (Efect)
fotografii.
• Selectaţi Off (Oprit) pentru a anula efectele.
• De asemenea, puteţi să apropiaţi degetele sau să le depărtaţi pe ecran pentru
a micşora sau mări o fotografie. De asemenea, puteţi atinge de două ori o
zonă pentru a o mări rapid.
• Puteţi derula fişierele rotind butonul de navigare, chiar şi atunci când o
fotografie este mărită.
124
Redarea/Editarea >
Vizualizarea fotografiilor
4
Apăsaţi [m].
Vizualizarea fotografiilor interval
5
Selectaţi Start Slide Show (Pornire prezentare).
Vizualizaţi fotografiile care sunt captate cu funcţia Captare interval.
6
Vizualizaţi prezentarea.
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe.
Pentru a vizualiza
fotografiile
interval,
În modul Redare, apăsaţi [m] ĺ z ĺ Play Interval
Shots (Redare fotografii interval).
• Apăsaţi [o] din nou pentru a relua.
• Apăsaţi [m] pentru a opri prezentarea şi pentru a reveni la
modul Redare.
• Apăsaţi [D/I] pentru a regla nivelul volumului.
Vizualizarea ghidului de supraexpunere
Setaţi zonele supraexpuse ale unei fotografii să clipească.
Pentru a vizualiza
ghidul de
supraexpunere,
Rotire automată
Cu funcţia Auto Rotate (Rotire automată) pornită, camera foto roteşte
automat fotografiile pe care le-aţi captat pe verticală astfel încât să încapă
în ecran pe orizontală.
Pentru a seta
opţiunile de rotire
automată,
În modul Redare, apăsaţi [m] ĺ z ĺ Auto Rotate
(Rotire automată) ĺ o opţiune.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ z ĺ
Overexposure Guide (Ghid supraexpunere) ĺ o opţiune.
125
Redarea/Editarea
Redarea videoclipurilor
În modul Redare, puteţi să redaţi un videoclip, să faceţi o captură a unei
imagini dintr-un videoclip sau puteţi să tăiaţi un videoclip pentru a-l salva
ca fişier diferit.
Stop
Capture
Scanarea înainte sau înapoi
Pentru a scana înainte sau înapoi într-un fişier video în timp ce este redat,
utilizaţi una din următoarele metode.
• Atingeţi
/ . De fiecare dată când atingeţi pictograma, schimbaţi
viteza de scanare în această ordine: 2X, 4X, 8X.
• Apăsaţi [C/F]. De fiecare dată când apăsaţi butonul, schimbaţi
viteza de scanare în această ordine: 2X, 4X, 8X.
• Derulaţi selectorul de comenzi la stânga sau la dreapta. De fiecare dată
Pictogramă Descriere
/
Vizualizaţi fişierul anterior/Scanaţi înapoi. (De fiecare dată când
atingeţi pictograma în timpul redării videoclipului, schimbaţi
viteza de scanare în această ordine: 2X, 4X, 8X.)
/
Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
/
Vizualizaţi fişierul următor/Scanaţi înainte. (De fiecare dată când
atingeţi pictograma în timpul redării videoclipului, schimbaţi
viteza de scanare în această ordine: 2X, 4X, 8X.)
când derulaţi selectorul de comenzi, schimbaţi viteza de scanare în
această ordine: 2X, 4X, 8X.
• Glisaţi cursorii care apar pe baza de progres la stânga sau la dreapta.
Puteţi schimba poziţia de redare în videoclip.
Reglaţi volumul sau opriţi sunetul.
126
Redarea/Editarea >
Redarea videoclipurilor
Reglaţi luminozitatea unui videoclip
Reglarea volumului unui videoclip
Reglaţi luminozitatea unui videoclip în timp ce este redat.
Reglaţi volumul unui videoclip în timp ce este redat.
Pentru a regla
luminozitatea unui
videoclip,
Atingeţi jumătatea stângă a ecranului ĺ glisaţi în sus sau în jos.
Stop
Capture
Pentru a regla
volumul unui
videoclip,
Atingeţi jumătatea dreaptă a ecranului ĺ glisaţi în sus sau în
jos.
Stop
De asemenea, puteţi atinge
volumului în sus sau în jos.
Capture
şi glisaţi cursorul de pe bara de control al
127
Redarea/Editarea >
Redarea videoclipurilor
Ajustarea unui videoclip în timpul redării
1
În modul Redare, derulaţi la un videoclip, apoi apăsaţi [m].
2
Selectaţi Trim Movie (Trunchiere film).
3
Apăsaţi [o] sau atingeţi
pentru a porni redarea videoclipului.
4
Apăsaţi [o] sau atingeţi
ajustarea fişierului.
în punctul în care doriţi să începeţi
5
Apăsaţi [f] sau atingeţi Start Point (Punct de începere).
6
Apăsaţi [o] sau atingeţi
videoclipului.
7
Apăsaţi [o] sau atingeţi în punctul în care doriţi să
terminaţi ajustarea fişierului.
8
Apăsaţi [f] sau atingeţi End Point (Punct de terminare).
9
Apăsaţi [f] sau atingeţi Trim (Ajustare) pentru a ajusta un
videoclip.
pentru a relua redarea
• Nu puteţi ajusta un videoclip înregistrat în modul 3D.
• Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.
• Camera foto va salva videoclipul editat ca fişier nou şi va lăsa videoclipul
original intact.
Capturarea unei imagini în timpul redării
1
În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [o] sau atingeţi
în punctul în care doriţi să capturaţi o imagine.
2
Apăsaţi [f] sau atingeţi Capture (Captură).
• Nu puteţi captura o imagine dintr-un videoclip înregistrat în modul 3D.
• Rezoluţia imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului original.
• Imaginea capturată este salvată ca fişier nou.
• Puteţi regla scena care urmează să fie decupată prin glisarea
cursorilor ce apar pe bara de progres.
10 Când apare mesajul pop-up, selectaţi Yes (Da).
128
Redarea/Editarea
Editarea fotografiilor
Fotografiile editate sunt salvate ca fişiere noi sub diverse nume de fişiere.
Fotografiile captate în anumite moduri nu pot fi editate cu funcţia Editare
imagine.
Pentru a edita
imagini,
În modul Redare, derulaţi la o fotografie, apoi apăsaţi [f] ĺ
o opţiune.
• De asemenea, puteţi edita imagini în modul Redare selectând o fotografie,
apoi apăsând [m] ĺ z ĺ Edit Image (Editare imagine).
• Anumite imagini nu pot fi editate cu funcţia Editare imagine. În acest caz,
Tăierea unei fotografii
1
Atingeţi
2
Glisaţi marginile casetei pentru a regla dimensiunea zonei.
3
Glisaţi caseta pentru a muta locaţia zonei.
4
Apăsaţi [f] sau atingeţi Done (Efectuat).
5
Atingeţi
ĺ
.
utilizaţi software-ul de editare imagine furnizat.
• Camera foto va salva fotografiile editate ca fişiere noi.
• Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat la o rezoluţie mai
pentru a salva.
redusă. Fotografiile pe care le rotiţi sau le redimensionaţi manual nu sunt
convertite automat la o rezoluţie mai redusă.
• Nu puteţi edita fotografii în timpul vizualizării fişierelor ca folder. Deschideţi
folderul şi selectaţi o fotografie pentru editarea fiecărei fotografii.
129
Redarea/Editarea >
Editarea fotografiilor
Rotirea unei fotografii
Redimensionarea fotografiilor
1
Atingeţi
Modificaţi dimensiunea unei fotografii şi o salvaţi ca fişier nou.
2
Atingeţi o opţiune.
ĺ
.
Cancel
Done
1
Atingeţi
2
Atingeţi o opţiune.
ĺ
.
Cancel
Done
Rotate : Right 90˚
Resize : 10.1M 3:2
3
Apăsaţi [f] sau atingeţi Done (Efectuat).
4
Atingeţi
pentru a salva.
• De asemenea, puteţi roti o fotografie în modul Redare apăsând [m], apoi
selectând z ĺ Rotate (Rotire) ĺ o opţiune dorită.
• Camera foto va scrie peste fişierul original.
3
Apăsaţi [f] sau atingeţi Done (Efectuat).
4
Atingeţi
pentru a salva.
Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de dimensiunea
originală a fotografiei.
130
Redarea/Editarea >
Editarea fotografiilor
Reglarea fotografiilor
Puteţi corecta fotografiile captate reglând luminozitatea, contrastul sau
culoarea.
1
Atingeţi
.
sau apăsaţi [C/F] pentru a regla opţiunea.
• De asemenea, puteţi glisa cursorul sau atinge +/- pentru a regla
opţiunea.
4 Apăsaţi [f] sau atingeţi Done (Efectuat).
2 Atingeţi o opţiune de reglare.
• Dacă aţi selectat
3 Derulaţi selectorul de comenzi sau rotiţi butonul de navigare,
(Reglare automată), săriţi la pasul 4.
5 Atingeţi
pentru a salva.
Pictogramă Descriere
Original (Resetaţi la imaginea originală)
Reglare automată
Luminozitate
Contrast
Saturaţie
Reglare RGB
Temperatură de culoare
Expunere
Nuanţă
131
Redarea/Editarea >
Editarea fotografiilor
Retuşarea feţelor
1
Atingeţi
2
Derulaţi selectorul de comenzi sau rotiţi butonul de navigare,
sau apăsaţi [C/F] pentru a regla opţiunea.
ĺ
.
• De asemenea, puteţi glisa cursorul sau atinge +/- pentru a regla
opţiunea.
• Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă şi mai
plăcută.
3
Apăsaţi [f] sau atingeţi Done (Efectuat).
• Pentru a anula corectarea, atingeţi
4
Atingeţi
.
pentru a salva.
132
Redarea/Editarea >
Editarea fotografiilor
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
Opţiune
Descriere
Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.
Oil Painting
(Pictură în ulei)
Aplicaţi un efect de pictură în ulei.
1
Ink Painting
(Pictură de cerneală)
Aplicaţi un efect de pictură de cerneală.
Acryl (Acril)
Aplicaţi un efect de pictură în acril.
Negative (Negativ)
Aplicaţi un efect de film negativ.
Red (Roşu)
Desaturaţi toate culorile cu excepţia culorii
roşu.
Green (Verde)
Desaturaţi toate culorile cu excepţia culorii
verde.
Blue (Albastru)
Desaturaţi toate culorile cu excepţia culorii
albastru.
Yellow (Galben)
Desaturaţi toate culorile cu excepţia culorii
galben.
Atingeţi
, apoi atingeţi o opţiune.
Cancel
Done
Smart Filter : Vignetting
Opţiune
Descriere
Original
Niciun efect
Vignetting
(Întunecare colţuri)
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast
ridicat şi un efect puternic de întunecare a
colţurilor ca la camerele foto Lomo.
Miniature (Miniatură)
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Colored Pencil
(Creion colorat)
Aplicaţi un efect de pictură de creion colorat.
Watercolor
(Culoare de apă)
Aplicaţi un efect de pictură de culoare de apă.
Wash drawing
(Desen în laviu)
Aplicaţi un efect de decolorare.
2
Apăsaţi [f] sau atingeţi Done (Efectuat).
3
Atingeţi
pentru a salva.
133
Capitolul 4
Reţea fără fir
Învăţaţi cum să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi funcţii.
Reţea fără fir
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Aflaţi cum vă puteţi conecta printr-un punct de acces (PA) atunci când vă
aflaţi în raza de acoperire a unei reţele WLAN. De asemena puteţi configura
setările reţelei.
Conectare la o reţea WLAN
1
Rotiţi selectorul de moduri la B.
2
Selectaţi
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la apariţia ecranului
Wi-Fi Setting (Setare Wi-Fi).
,
,
,
, sau
.
• În anumite moduri, apăsaţi [f], apoi selectaţi Wi-Fi Setting
(Setare Wi-Fi).
• Camera foto caută automat dispozitive PA disponibile.
4
Selectaţi un PA.
Wi-Fi Setting
Pictogramă
Descriere
PA ad-hoc
PA securizat
PA WPS
Intensitate semnal
Apăsaţi [F] sau atingeţi
de setări pentru reţea.
pentru a deschide opţiunile
• Când selectaţi un PA securizat, apare o fereastră pop-up. Introduceţi
parolele solicitate pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru
informaţii despre introducerea textului, consultaţi „Introducerea
textului”. (pag. 139)
• Când apare o pagină de conectare, consultaţi „Utilizarea
navigatorului de conectare”. (pag. 137)
• Când alegeţi un PA nesecurizat, camera foto se va conecta la
reţeaua WLAN.
• Dacă selectaţi profilul WPS acceptat de PA, selectaţi
ĺ
Samsung3
WPS PIN connection (Conexiune PIN WPS), apoi introduceţi un
cod PIN pe dispozitivul PA. De asemenea, vă puteţi conecta la un
profil WPS acceptat de PA selectând ĺ WPS button connection
(Conexiune buton WPS) pe camera foto, apoi selectând butonul
WPS pe dispozitivul PA.
Samsung4
• Acelaşi PA poate fi afişat de două ori, cu frecvenţe diferite, deoarece
Refresh
Samsung1
Samsung2
• Selectaţi Refresh (Reîmprospătare) pentru a reîmprospăta PA-urile
conectabile.
• Selectaţi Add wireless network (Adăugare reţea fără fir) pentru a
adăuga manual un PA. Numele PA trebuie să fie în limba engleză
pentru a adăuga manual PA.
camera foto acceptă funcţia bandă duală.
• Dacă apare un mesaj pop-up despre reglementările privind
colectarea datelor, citiţi-l şi fiţi de acord.
135
Reţea fără fir >
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Setarea opţiunilor de reţea
Setarea manuală a adresei IP
1
În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi
[F] sau atingeţi .
1
În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi
[F] sau atingeţi .
2
Selectaţi fiecare opţiune, apoi introduceţi informaţiile
necesare.
2
Selectaţi IP Setting (Setare IP) ĺ Manual.
3
Selectaţi fiecare opţiune, apoi introduceţi informaţiile
necesare.
Opţiune
Descriere
Network Password
(Parolă reţea)
Introduceţi parola pentru reţea.
IP Setting (Setare IP)
Setaţi automat sau manual adresa IP.
Opţiune
Descriere
IP
Introduceţi adresa de IP static.
Subnet Mask
(Mască subreţea)
Introduceţi masca subreţea.
Gateway
Introduceţi gateway-ul.
DNS Server
(Server DNS)
Introduceţi adresa DNS.
136
Reţea fără fir >
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Utilizarea navigatorului de conectare
• Este posibil să nu puteţi selecta anumite elemente în funcţie de pagina la care
Puteţi introduce informaţiile de conectare prin intermediul navigatorului
de conectare când vă conectaţi la aceleaşi PA-uri, servicii de partajare sau
servere cloud.
• Este posibil ca navigatorul de conectare să nu se închidă automat după ce vă
Pictogramă Descriere
v-aţi conectat. Acest lucru nu indică o funcţionare anormală.
conectaţi la anumite pagini. În acest caz, închideţi navigatorul de conectare
atingând
, apoi continuaţi cu operaţia dorită.
• Încărcarea paginii de conectare poate dura mai mult datorită dimensiunii
paginii sau vitezei reţelei. În acest caz, aşteptaţi până când apare fereastra de
introducere pentru informaţiile de conectare.
Închideţi navigatorul de conectare.
Vă deplasaţi la pagina anterioară.
Vă deplasaţi la pagina următoare.
Opriţi încărcarea paginii.
Reîncărcaţi pagina.
137
Reţea fără fir >
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Sfaturi privind conexiunea la reţea
• Trebuie să introduceţi o cartelă de memorie pentru a utiliza
caracteristicile Wi-Fi.
• Calitatea conexiunii la reţea va fi determinată de PA.
• Cu cât este mai mare distanţa dintre camera foto şi PA, cu atât mai mult
timp va dura conectarea la reţea.
• Dacă un dispozitiv din apropiere foloseşte acelaşi semnal de frecvenţă
radio precum camera foto, acesta vă poate întrerupe conexiunea.
• Dacă numele PA nu este în engleză, camera foto poate să nu localizeze
dispozitivul sau numele poate să apară incorect.
• Pentru setările reţelei sau o parolă, contactaţi administratorul de reţea
sau furnizorul de servicii de reţea.
• Dacă o reţea WLAN solicită autentificare de la furnizorul de servicii, este
posibil să nu vă puteţi conecta la aceasta. Pentru a vă conecta la reţeaua
WLAN, contactaţi furnizorul dvs. de servicii de reţea.
• În funcţie de tipul de criptare, numărul de cifre din parolă poate varia.
• O conexiune WLAN nu este posibilă în orice condiţii.
• Camera foto poate afişa o imprimantă compatibilă WLAN pe lista de PA-
uri. Nu vă puteţi conecta la o reţea prin intermediul unei imprimante.
• Nu puteţi conecta camera foto simultan la o reţea şi la un TV.
• Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru conectarea la
o reţea. Costurile vor varia în funcţie de condiţiile contractului dvs.
• Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea WLAN, încercaţi un alt PA din lista de
PA -uri disponibile.
• Este posibil să apară o fereastră de conectare când selectaţi reţele WLAN
gratuite oferite de unii furnizori de servicii de reţea. Introduceţi ID-ul şi
parola dvs. pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii despre
înregistrare sau serviciu, contactaţi furnizorii de servicii de reţea.
• Fiţi prudent când introduceţi informaţii personale pentru conexiunea
PA. Nu introduceţi nicio informaţie despre plăţi sau cardul de credit
pe camera dvs. foto. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio
problemă cauzată de introducerea unor asemenea informaţii.
• Conexiunile disponibile la reţea pot varia în funcţie de ţară.
• Caracteristica WLAN a camerei foto trebuie să respecte legile privind
transmisia radio din regiunea dvs. Pentru conformitate, utilizaţi
caracteristica WLAN numai în ţara din care aţi achiziţionat camera foto.
• Procesul de reglare a setărilor reţelei poate varia, în funcţie de condiţiile
reţelei.
• Nu accesaţi o reţea pe care nu aveţi permisiunea de a o utiliza.
• Înainte de a vă conecta la o reţea, asiguraţi-vă că bateria este încărcată
complet.
• Nu puteţi încărca sau trimite fişierele captate în anumite moduri.
• Fişierele pe care le transferaţi către un alt dispozitiv pot să nu fie
acceptate de acesta. În acest caz, utilizaţi un computer pentru a reda
fişierele.
138
Reţea fără fir >
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Introducerea textului
Aflaţi cum să introduceţi textul. Pictogramele din tabel vă permit să
deplasaţi cursorul, să schimbaţi litere mari sau litere mici, etc. Atingeţi o
tastă pentru a o utiliza.
Pictogramă Descriere
Deplasaţi cursorul.
Opriţi introducerea textului şi reveniţi la pagina anterioară.
Schimbaţi litere mari sau litere mici.
Comutaţi între modul Simbol/Număr şi modul normal.
Modificaţi limba de introducere.
Introduceţi un spaţiu.
Salvaţi textul afişat.
Ştergeţi ultima literă.
• Puteţi utiliza numai alfabetul în limba engleză în anumite moduri, indiferent
de limba de afişare.
• Numărul de caractere pe care le puteţi introduce variază în funcţie de situaţie.
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de modul de introducere.
• Ţineţi apăsată o tastă pentru a introduce caracterul în colţul dreapta sus a
tastei.
139
Reţea fără fir
Utilizarea caracteristicii NFC (Tag & Go)
Aşezaţi antena NFC a telefonului inteligent lângă eticheta NFC a camerei
foto pentru a lansa caracteristica de salvare automată a fotografiilor pe un
telefon inteligent sau caracteristica pentru utilizarea unui telefon inteligent
ca declanşator telecomandat. De asemenea, puteţi transfera fişiere către
un dispozitiv compatibil NFC în modul Redare.
• Această caracteristică este acceptată de telefoanele inteligente compatibile
•
•
•
•
NFC pe care rulează sistemul de operare Android. Este recomandat să utilizaţi
cea mai recentă versiune. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
dispozitivele iOS.
Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau
dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia
din Samsung Apps sau din Google Play Store. Aplicaţia Samsung SMART
CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung
fabricate în 2013 sau ulterior.
Pentru a citi o etichetă NFC, aşezaţi dispozitivul compatibil NFC lângă eticheta
NFC a camerei foto mai mult de 2 secunde.
Puteţi seta dimensiunea pentru fotografiile transferate apăsând [m],
apoi selectând d ĺ MobileLink/NFC Image Size (Dimensiune imagine) ĺ
o opţiune.
Nu modificaţi eticheta NFC în niciun fel.
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul
Redare (Trimitere fotografie)
În modul Redare, camera foto transferă automat fişierul curent către
telefonul inteligent când citiţi o etichetă de la un dispozitiv compatibil NFC.
• Pentru a transfera mai multe fişiere, selectaţi fişierele din vizualizarea tip
miniaturi, apoi citiţi o etichetă de la un dispozitiv compatibil NFC.
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul
Wi-Fi
Selectaţi MobileLink sau Remote Viewfinder din fereastra pop-up care
apare prin citirea unei etichete de la un dispozitiv compatibil NFC.
(pag. 143, 147)
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul
Fotografiere
Lansaţi AutoShare sau Remote Viewfinder prin citirea unei etichete de la
un dispozitiv compatibil NFC. (pag. 141, 147) Prestabiliţi lansarea funcţiei
Wi-Fi prin citirea unei etichete de pe un dispozitiv compatibil NFC.
(pag. 169)
140
Reţea fără fir
Salvarea automată a fişierelor pe un telefon inteligent
Camera foto se conectează la un telefon inteligent care acceptă
caracteristica AutoShare printr-o reţea WLAN. Atunci când captaţi o
fotografie cu ajutorul camerei foto, fotografia este salvată automat pe
telefonul inteligent.
1
În modul Fotografiere, atingeţi
ĺ
.
• De asemenea, puteţi apăsa [m] ĺ b ĺ AutoShare ĺ On
(Pornit).
• Dacă apare mesajul pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
selectaţi Next (Următor).
• Caracteristica AutoShare este acceptată de telefoanele inteligente sau
tabletele care utilizează sistemul de operare Android sau iOS. (Este posibil
ca anumite opţiuni să nu fie acceptate de unele modele.) Înainte de a utiliza
această caracteristică, actualizaţi firmware-ul dispozitivului la cea mai recentă
versiune. Dacă versiunea de firmware nu este cea mai recentă, această funcţie
poate să nu fie executată corespunzător.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau
dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia
din Samsung Apps, Google Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia
Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto
Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
• Dacă setaţi această funcţie, setarea este menţinută chiar dacă modificaţi
modul Fotografiere.
• Această funcţie poate să nu fie acceptată în anumite moduri sau poate să nu
fie disponibilă cu anumite opţiuni de fotografiere.
2
Pe telefonul inteligent, porniţi Samsung SMART CAMERA App.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a
porni aplicaţia.
• Pentru a porni automat aplicaţia pe un telefon inteligent compatibil
NFC, porniţi funcţia şi aşezaţi telefonul inteligent lângă eticheta
NFC (pag. 32) de pe camera foto. Verificaţi dacă telefonul inteligent
este conectat la camera foto, apoi săriţi la pasul 5.
3
Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent
la camera foto.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră
foto deodată.
141
Reţea fără fir >
4
Salvarea automată a fişierelor pe un telefon inteligent
Pe camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se
conecteze la camera foto.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto,
acesta este conectat automat.
• O pictogramă care arată starea conexiunii (
) va apărea pe ecranul
camerei foto.
5
Captaţi o fotografie.
• Fotografia captată este salvată pe camera foto, apoi este transferată
pe telefonul inteligent. Dacă nu se află introdusă o cartelă de
memorie sau memoria este plină, fotografia captată este transferată
pe telefonul inteligent fără să fie salvată în camera foto.
• Dacă aţi înregistrat un videoclip, acesta este salvat numai pe camera
foto.
• Fişierul imagine captat în timpul înregistrării unui videoclip nu este
salvat pe telefonul inteligent.
• În cazul în care caracteristica GPS este activată pe telefonul
inteligent, informaţiile GPS vor fi salvate cu fotografia captată.
142
Reţea fără fir
Trimiterea fotografiilor şi videoclipurilor pe un telefon inteligent
Camera foto se conectează la un telefon inteligent care acceptă
caracteristica MobileLink printr-o reţea WLAN. Puteţi trimite cu uşurinţă
fotografii sau videoclipuri pe telefonul inteligent.
1
De la camera foto, rotiţi selectorul de moduri la B.
2
De la camera foto, selectaţi
• Dacă apare mesajul pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
• Caracteristica MobileLink este acceptată de telefoanele inteligente sau tabletele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
care utilizează sistemul de operare Android sau iOS. (Este posibil ca anumite
opţiuni să nu fie acceptate de unele modele.) Înainte de a utiliza această
caracteristică, actualizaţi firmware-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune.
Dacă versiunea de firmware nu este cea mai recentă, această funcţie poate să nu
fie executată corespunzător.
Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau
dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din
Samsung Apps, Google Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung
SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung
fabricate în 2013 sau ulterior.
Pentru dispozitivele care rulează Android OS 2.3.3–2.3.7, descărcaţi aplicaţia
Samsung SMART CAMERA App de la www.samsung.com.
Dacă nu există fişiere în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
Puteţi vizualiza până la 1000 de fişiere recente şi trimite până la 1000 de fişiere
odată.
Atunci când trimiteţi videoclipuri Full HD utilizând caracteristica MobileLink, este
posibil să nu puteţi reda fişierele pe anumite dispozitive.
Când utilizaţi această caracteristică pe un dispozitiv iOS, dispozitivul îşi poate
pierde conexiunea Wi-Fi.
Nu puteţi trimite fişiere RAW.
Puteţi seta dimensiunea pentru fotografiile transferate apăsând [m], apoi
selectând d ĺ MobileLink/NFC Image Size (Dimensiune imagine) ĺ o
opţiune.
De asemenea, puteţi atinge
ĺ MobileLink pe ecran în modul Fotografiere.
De asemenea, puteţi trimite fişiere în modul Redare apăsând [m], apoi
selectând Share(Wi-Fi) (Partajare(Wi-Fi)) ĺ MobileLink sau selectând ĺ
MobileLink.
Ecranul se opreşte dacă nu efectuaţi nicio operaţie pe camera foto timp de
30 de secunde.
.
selectaţi Next (Următor).
3
De la camera foto, selectaţi o opţiune de trimitere.
• Dacă selectaţi Select Files from Smartphone (Selectare Fişiere din
Smartphone), puteţi utiliza telefonul inteligent pentru vizualizarea
şi partajarea fişierelor stocate pe camera foto. Ecranul se opreşte
dacă nu efectuaţi nicio operaţie pe telefonul inteligent timp de
30 de secunde.
• Dacă selectaţi Select Files from Camera (Selectare Fişiere din
Cameră foto), puteţi selecta fişiere pentru a le trimite de la camera
foto.
143
Reţea fără fir >
4
Trimiterea fotografiilor şi videoclipurilor pe un telefon inteligent
Pe telefonul inteligent, porniţi Samsung SMART CAMERA App.
7
Pe telefonul inteligent sau pe camera foto, selectaţi fişierele
care vor fi transferate de la camera foto.
8
Pe telefonul inteligent, atingeţi butonul copiere sau de la
camera foto, selectaţi Send (Expediere).
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a
porni aplicaţia.
• Pentru a porni automat aplicaţia pe un telefon inteligent compatibil
NFC, porniţi funcţia şi aşezaţi telefonul inteligent lângă eticheta
NFC (pag. 32) de pe camera foto. Verificaţi dacă telefonul inteligent
este conectat la camera foto, apoi săriţi la pasul 7.
5
• Camera foto va trimite fişierele pe telefonul inteligent.
Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent
la camera foto.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră
foto deodată.
6
Pe camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se
conecteze la camera foto.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto,
acesta este conectat automat.
144
Reţea fără fir
Trimiterea fotografiilor sau a videoclipurilor pe mai multe telefoane inteligente
Camera foto se conectează la un telefon inteligent care acceptă
caracteristica Group Share printr-o reţea WLAN. Puteţi trimite cu uşurinţă
fotografii sau videoclipuri pe mai multe telefoane inteligente.
1
De la camera foto, rotiţi selectorul de moduri la B.
2
Pe camera foto, selectaţi
• Dacă apare mesajul pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
• Caracteristica Group Share este acceptată de telefoanele inteligente sau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tabletele care utilizează sistemul de operare Android sau iOS. (Este posibil
ca anumite opţiuni să nu fie acceptate de unele modele.) Înainte de a utiliza
această caracteristică, actualizaţi firmware-ul dispozitivului la cea mai recentă
versiune. Dacă versiunea de firmware nu este cea mai recentă, această funcţie
poate să nu fie executată corespunzător.
Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau
dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia
din Samsung Apps, Google Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia
Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto
Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
Pentru dispozitivele care rulează Android OS 2.3.3–2.3.7, descărcaţi aplicaţia
Samsung SMART CAMERA App de la www.samsung.com.
Dacă nu există fişiere în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
Transferul fişierelor către mai multe telefoane inteligente poate dura mai mult
decât transferul fişierelor către un dispozitiv.
Atunci când trimiteţi videoclipuri Full HD utilizând caracteristica Group Share,
este posibil să nu puteţi reda fişierele pe anumite dispozitive.
Când utilizaţi această caracteristică pe un dispozitiv iOS, dispozitivul îşi poate
pierde conexiunea Wi-Fi.
Nu puteţi trimite fişiere RAW.
Puteţi seta dimensiunea pentru fotografiile transferate apăsând [m],
apoi selectând d ĺ MobileLink/NFC Image Size (Dimensiune imagine)
ĺ o opţiune.
De asemenea, puteţi trimite fişiere în modul Redare apăsând [m],
apoi selectând Share(Wi-Fi) (Partajare(Wi-Fi)) ĺ Group Share sau selectând
ĺ Group Share.
.
selectaţi Next (Următor).
3
Pe telefonul inteligent, porniţi Samsung SMART CAMERA App.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a
porni aplicaţia.
• Pentru a porni automat aplicaţia pe un telefon inteligent compatibil
NFC, porniţi funcţia şi aşezaţi telefonul inteligent lângă eticheta
NFC (pag. 32) de pe camera foto. Verificaţi dacă telefonul inteligent
este conectat la camera foto, apoi săriţi la pasul 6.
145
Reţea fără fir >
4
Trimiterea fotografiilor sau a videoclipurilor pe mai multe telefoane inteligente
Atingeţi Connect (Conectare) lângă telefonul inteligent afişat
pe camera foto.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto,
acesta este conectat automat.
• Puteţi conecta până la 4 telefoane inteligente.
5
Selectaţi Next (Următor).
6
Pe camera foto, selectaţi fişierele care vor fi transferate de la
camera foto.
7
Pe camera foto, selectaţi Send (Expediere).
• Camera foto va trimite fişierele pe telefonul inteligent.
• Când conectaţi mai multe telefoane inteligente, camera foto va
trimite fişierele simultan către toate dispozitivele.
146
Reţea fără fir
Utilizarea unui telefon inteligent ca telecomandă pentru eliberarea declanşator
Camera foto se conectează la un telefon inteligent care acceptă
caracteristica Remote Viewfinder printr-o reţea WLAN. Utilizaţi telefonul
inteligent ca telecomandă pentru eliberarea declanşatorului cu ajutorul
caracteristicii Remote Viewfinder. Fotografia captată va fi afişată pe
telefonul inteligent.
• Caracteristica Remote Viewfinder este acceptată de telefoanele inteligente
•
•
•
•
sau tabletele care utilizează sistemul de operare Android sau iOS. (Este posibil
ca anumite opţiuni să nu fie acceptate de unele modele.) Înainte de a utiliza
această caracteristică, actualizaţi firmware-ul dispozitivului la cea mai recentă
versiune. Dacă versiunea de firmware nu este cea mai recentă, această funcţie
poate să nu fie executată corespunzător.
Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau
dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia
din Samsung Apps, Google Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia
Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto
Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
Pentru dispozitivele care rulează Android OS 2.3.3–2.3.7, descărcaţi aplicaţia
Samsung SMART CAMERA App de la www.samsung.com.
De asemenea, puteţi atinge
ĺ Remote Viewfinder pe ecran în modul
Fotografiere.
Această funcţie nu este disponibilă când ataşaţi un obiectiv 3D în modul 3D.
1
De la camera foto, rotiţi selectorul de moduri la B.
2
De la camera foto, selectaţi
.
• Dacă apare mesajul pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
selectaţi Next (Următor).
3
Pe telefonul inteligent, porniţi Samsung SMART CAMERA App.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a
porni aplicaţia.
• Pentru a porni automat aplicaţia pe un telefon inteligent compatibil
NFC, porniţi funcţia şi aşezaţi telefonul inteligent lângă eticheta
NFC (pag. 32) de pe camera foto. Verificaţi dacă telefonul inteligent
este conectat la camera foto, apoi săriţi la pasul 6.
4
Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent
la camera foto.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră
foto deodată.
147
Reţea fără fir >
5
Utilizarea unui telefon inteligent ca telecomandă pentru eliberarea declanşator
Pe camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se
conecteze la camera foto.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto,
acesta este conectat automat.
6
7
Pe telefonul inteligent, selectaţi q pentru a deschide panoul
inteligent.
Pe telefonul inteligent, setaţi opţiunile de fotografiere.
• Când utilizaţi această caracteristică, unele butoane nu sunt
disponibile pe camera foto.
• Pe telefonul inteligent, butonul de zoom şi butonul declanşatorului
nu vor funcţiona când utilizaţi această caracteristică.
• Anumite opţiuni de fotografiere nu sunt acceptate.
• Opţiunile de fotografiere pe care le-aţi setat vor rămâne pe camera
foto după ce conexiunea cu telefonul inteligent s-a terminat.
8
Atingeţi
pentru a reveni la ecranul de fotografiere.
9
Pe telefonul inteligent, ţineţi apăsat
pentru a focaliza,
apoi eliberaţi pentru a capta fotografia.
• Atingeţi
pentru a înregistra un videoclip şi atingeţi
opri un videoclip.
pentru a
• În cazul în care caracteristica GPS este activată pe telefonul
inteligent, informaţiile GPS vor fi salvate cu fotografia captată.
• Focalizarea este setată automat la Multi AF (AF multiplă).
• Atunci când folosiţi această funcţie, distanţa ideală dintre camera foto şi
telefonul inteligent poate varia în funcţie de mediu.
• Telefonul inteligent trebuie să fie la o distanţă de 7 m de camera foto pentru a
utiliza această caracteristică.
• Durează un timp pentru a capta fotografia după ce eliberaţi
pe telefonul
inteligent.
• Dacă opţiunea pentru salvarea fişierelor este setată la Smartphone + Camera
(Telefon inteligent + Cameră foto), numai fotografiile vor fi transferate pe
telefonul inteligent. (Videoclipurile şi fişierele RAW nu vor fi salvate.)
• Funcţia Remote Viewfinder se va dezactiva atunci când:
- există un apel de intrare pe telefonul inteligent
- camera foto sau telefonul inteligent se opreşte
- dispozitivul pierde conexiunea la WLAN
- conexiunea Wi-Fi este slabă sau instabilă
- nu efectuaţi nicio operaţie timp de aproximativ 3 minute în timp ce sunteţi
conectat
- numărul folderelor şi al fişierelor sunt la valorile maxime
148
Reţea fără fir
Utilizarea Baby Monitor
Utilizaţi caracteristica Baby Monitor pentru a conecta camera foto la un
telefon inteligent pe care este instalată aplicaţia Samsung Home Monitor şi
monitorizaţi o locaţie.
3
• Aşezaţi camera foto într-o locaţie sigură unde nu au acces copiii sau
animalele de companie la aceasta.
• Caracteristica Baby Monitor este acceptată de telefoanele inteligente
care acceptă rezoluţia WVGA (800 X 480) sau rezoluţie mai mare şi care
funcţionează cu sistemul de operare Android sau iOS. (Este posibil ca
anumite opţiuni să nu fie acceptate de unele modele.) Înainte de a utiliza
această caracteristică, actualizaţi firmware-ul dispozitivului la cea mai recentă
versiune. Dacă versiunea de firmware nu este cea mai recentă, această funcţie
poate să nu fie executată corespunzător.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung Home Monitor pe telefonul inteligent,
înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din
Samsung Apps, Google Play Store sau din Apple App Store.
• Utilizaţi această caracteristică numai în interior.
1
De la camera foto, rotiţi selectorul de moduri la B.
2
De la camera foto, selectaţi
Pe camera foto, selectaţi un PA din listă, apoi poziţionaţi
camera foto.
• Îndreptaţi obiectivul camerei foto către subiect.
• Vă recomandăm să conectaţi camera foto la priza de alimentare cu
adaptorul de c.a.
4
Pe telefonul inteligent, selectaţi PA la care este conectată
camera foto.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a
porni aplicaţia.
5
Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung Home
Monitor.
.
• Dacă apare mesajul pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
selectaţi Next (Următor).
149
Reţea fără fir >
6
Utilizarea Baby Monitor
Porniţi videoclipul în timp real sau monitorizarea sunetului.
• Urmăriţi videoclipul în timp real de la camera foto pe telefonul
pe
inteligent. În timpul monitorizării video, atingeţi butonul
telefonul inteligent pentru a opri transferul video. În cazul în care
camera foto detectează sunet, o alarmă vă va notifica pe telefonul
inteligent.
• În timpul monitorizării video în timp real prin intermediul telefonului
inteligent, videoclipul nu este salvat pe camera foto.
• Dacă locaţie monitorizată este întunecată, atingeţi pentru a porni
lumina de asistenţă pentru AF.
• În timpul monitorizării sunetului, alarmele vor suna pe telefonul
inteligent în cazul în care camera foto detectează zgomot o perioadă
scurtă la un volum care este mai înalt decât nivelul desemnat.
• În timpul monitorizării video în timp real, alarmele vor suna pe telefonul
inteligent chiar şi în cazul în care camera foto detectează sunet.
7
Reglarea nivelului zgomotului pentru
activarea alarmei
Puteţi seta nivelul zgomotului care va activa o alarmă în timpul utilizării
monitorizării sunetului. Apăsaţi [D/I] pentru a regla nivelul
zgomotului.
Nivelului zgomotului
pentru activarea alarmei:
Când camera foto
detectează zgomot
care depăşeşte nivelul
desemnat o perioadă
scurtă, va suna o alarmă.
Exit
Wi-Fi Setting
Nu utilizaţi această caracteristică în scopuri ilegale.
Atingeţi
pentru a ieşi din aplicaţia Samsung Home Monitor.
150
Reţea fără fir
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor
Puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile pe care le-aţi captat cu ajutorul
camerei foto către un PC printr-o reţea fără fir.
Instalarea programului Backup Auto pe PC
1
Instalaţi i-Launcher pe PC. (pag. 181)
2
Conectaţi camera foto la PC cu ajutorul cablului USB.
3
Când apare pictograma programului Auto Backup (Backup
Auto), faceţi clic pe aceasta.
Trimiterea fotografiilor şi videoclipurilor
către un PC
1
Rotiţi selectorul de moduri la B.
2
Selectaţi
• Dacă apare mesajul pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
selectaţi Yes (Da).
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la o reţea WLAN
prin intermediul celui mai recent dispozitiv PA conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea
WLAN, aceasta va căuta dispozitive PA disponibile. (pag. 135)
• Programul Auto Backup (Backup Auto) este instalat pe PC. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
4
.
3
Selectaţi un PC pentru copierea de rezervă.
Scoateţi cablul USB.
Înainte de a instala programul, asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la o reţea.
151
Reţea fără fir >
4
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor
Selectaţi OK.
• Pentru a anula trimiterea, selectaţi Cancel (Anulare).
• Nu puteţi selecta fişiere individuale pentru a face copie de rezervă.
Această funcţie face copie de rezervă numai pentru fişierele noi de
pe camera foto.
• Progresul copierii de rezervă va fi arătat pe monitorul PC.
• Când transferul este finalizat, camera foto se va opri automat în
aproximativ 30 de secunde. Selectaţi Cancel (Anulare) pentru a
reveni la ecranul anterior şi pentru a nu permite camerei foto să se
oprească automat.
• Pentru a opri automat PC-ul după finalizarea transferului, selectaţi
Shut down PC after backup (Închidere PC după backup).
• Pentru a schimba PC-ul pentru copierea de rezervă, selectaţi
Change PC (Schimbare PC).
• Când conectaţi camera foto la reţeaua WLAN, selectaţi PA-ul care este
conectat la PC.
• Camera foto va căuta puncte de acces disponibile chiar dacă vă conectaţi din
nou la acelaşi punct de acces.
• Dacă opriţi camera foto sau dacă scoateţi bateria în timpul trimiterii fişierelor,
transferul fişierelor va fi întrerupt.
• Când utilizaţi această caracteristică, controlul declanşatorului este dezactivat
pe camera foto.
• Puteţi conecta doar o cameră foto la PC odată pentru trimiterea fişierelor.
• Copierea de rezervă poate fi anulată din cauza condiţiilor de reţea.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• Trebuie să dezactivaţi Firewall-ul Windows şi orice alte firewall-uri înainte de a
utiliza această caracteristică.
• Puteţi transfera până la 1000 de fişiere recente.
• Pe software-ul PC-ului, numele serverului trebuie introdus în alfabet latin şi nu
poate conţine mai mult de 48 de caractere.
• Când sunt create mai multe tipuri de fişiere în acelaşi timp, numai fişierele
imagine (JPG) vor fi trimise către PC cu această caracteristică.
152
Reţea fără fir
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin email
Puteţi modifica setările din meniul emailului şi puteţi trimite fotografiile
sau videoclipurile stocate pe camera foto prin email.
5
Selectaţi caseta Name (Nume), introduceţi numele dvs., apoi
atingeţi .
Sender Setting
Name
Modificarea setărilor emailului
În meniul emailului, puteţi modifica setările pentru a stoca informaţiile dvs.
De asemenea, puteţi seta sau modifica parola emailului. Pentru informaţii
despre introducerea textului, consultaţi „Introducerea textului”. (pag. 139)
Stocarea informaţiilor
1
Rotiţi selectorul de moduri la B.
2
Selectaţi
.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la o reţea WLAN
Email
Save
Reset
6
Selectaţi caseta Email (E-mail), introduceţi adresa de email,
apoi atingeţi .
7
Selectaţi Save (Salvare) pentru a salva modificările.
• Pentru ştergerea informaţiilor, selectaţi Reset (Resetare).
prin intermediul celui mai recent dispozitiv PA conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea
WLAN, aceasta va căuta dispozitive PA disponibile. (pag. 135)
3
Apăsaţi [f].
4
Selectaţi Sender Setting (Setare expeditor).
153
Reţea fără fir >
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin email
Setarea parolei de email
6
Introduceţi o parolă din 4 cifre.
1
Rotiţi selectorul de moduri la B.
7
Introduceţi din nou parola.
2
Selectaţi
8
Când apare mesajul pop-up, selectaţi OK.
.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la o reţea WLAN
prin intermediul celui mai recent dispozitiv PA conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea
WLAN, aceasta va căuta dispozitive PA disponibile. (pag. 135)
3
Apăsaţi [f].
4
Selectaţi Setting Password (Setare parolă) ĺ On (Pornit).
Dacă aţi pierdut parola, puteţi să o resetaţi selectând Reset (Resetare) în ecranul
de setare a parolei. Atunci când resetaţi informaţiile, vor fi şterse informaţiile de
setare ale utilizatorului salvate anterior şi adresa de email.
• Pentru a dezactiva parola, selectaţi Off (Oprit).
5
Când apare mesajul pop-up, selectaţi OK.
154
Reţea fără fir >
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin email
Schimbarea parolei de e-mail
1
Rotiţi selectorul de moduri la B.
2
Selectaţi
.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la o reţea WLAN
prin intermediul celui mai recent dispozitiv PA conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea
WLAN, aceasta va căuta dispozitive PA disponibile. (pag. 135)
3
Apăsaţi [f].
4
Selectaţi Change Password (Modificare parolă).
5
Introduceţi parola curentă din 4 cifre.
6
Introduceţi o parolă nouă din 4 cifre.
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor
prin email
Puteţi trimite fotografii sau videoclipuri stocate pe camera foto prin email.
Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi „Introducerea
textului”. (pag. 139)
1
Rotiţi selectorul de moduri la B.
2
Selectaţi
3
Conectaţi-vă la o reţea WLAN. (pag. 135)
4
Selectaţi caseta Sender (Expeditor), introduceţi adresa de
email, apoi atingeţi .
.
• Dacă aţi salvat informaţia, aceasta va fi introdusă în mod automat.
7
Introduceţi din nou parola nouă.
8
Când apare mesajul pop-up, selectaţi OK.
(pag. 153)
• Pentru a utiliza o adresă din lista expeditorilor anteriori,
selectaţi ĺ o adresă.
155
Reţea fără fir >
5
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin email
Selectaţi caseta Receiver (Destinatar), introduceţi adresa de
email, apoi atingeţi .
• Chiar dacă o fotografie apare ca transferată cu succes, erorile în ceea
• Pentru a utiliza o adresă din lista destinatarilor anteriori, selectaţi
ĺ o adresă.
•
• Selectaţi
•
pentru a adăuga destinatari suplimentari. Puteţi
introduce până la 30 destinatari.
• Selectaţi
pentru a şterge o adresă din listă.
6
Selectaţi Next (Următor).
7
Selectaţi fişierele pentru trimitere.
• Puteţi selecta până la 20 de fişiere. Dimensiunea totală trebuie să fie
de 7 MB sau mai puţin.
8
Selectaţi Next (Următor).
9
Selectaţi caseta de comentarii, introduceţi comentariile, apoi
atingeţi .
•
•
•
ce priveşte contul de email al destinatarului pot cauza respingerea sau
identificarea ca spam a fotografiei.
Este posibil să nu puteţi trimite un email dacă nu sunteţi conectat la reţea sau
dacă setările contului dvs. de email sunt incorecte.
Nu puteţi trimite un e-mail dacă dimensiunile fişierelor combinate depăşeşte
7MB. Rezoluţia maximă a fotografiilor pe care o puteţi trimite este 2M.
Rezoluţia maximă a videoclipurilor pe care o puteţi trimite este . Dacă
fotografia selectată are o rezoluţie mai mare de 2M, aceasta va fi automat
redimensionată la o rezoluţie mai mică.
Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu
puteţi trimite un email, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de
servicii de reţea.
Dacă nu există fişiere în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
De asemenea, puteţi trimite un email în modul Redare apăsând [m],
apoi selectând Share(Wi-Fi) (Partajare(Wi-Fi)) ĺ Email sau selectând
ĺ
Email.
10 Selectaţi Send (Expediere).
• Camera foto va trimite emailul.
• Dacă un e-mail nu reuşeşte să fie trimis, apare un mesaj care vă
solicită să îl trimiteţi din nou.
156
Reţea fără fir
Utilizarea serviciilor pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor
Încărcaţi fotografiile sau videoclipurile pe serviciile de partajare a fişierelor.
Serviciile de partajare disponibile vor fi afişate pe camera foto. Pentru a
încărca fişiere pe anumite servicii de partajare, trebuie să vizitaţi site-ul
web şi să vă înregistraţi înainte de a conecta camera foto.
5
Introduceţi ID-ul şi parola dvs. pentru a vă conecta.
• Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi
„Introducerea textului”. (pag. 139)
• Dacă v-aţi conectat la anumite servicii de partajare, consultaţi
„Utilizarea navigatorului de conectare”. (pag. 137)
Accesarea unui serviciu de partajare
1
Rotiţi selectorul de moduri la B.
2
Selectaţi
3
Conectaţi-vă la o reţea WLAN. (pag. 135)
4
Selectaţi un serviciu de partajare.
.
• Pentru a selecta un ID din listă, selectaţi
ĺ un ID.
• Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la
serviciul de partajare.
Trebuie să aveţi deja cont pe serviciul de partajare a fişierelor pentru a putea
folosi această caracteristică.
• Dacă apare mesajul pop-up care vă solicită să creaţi un cont,
selectaţi OK.
157
Reţea fără fir >
Utilizarea serviciilor pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor
• Puteţi seta un folder de încărcare pentru Facebook apăsând [f], apoi
1
Accesaţi serviciul de partajare cu ajutorul camerei foto.
•
2
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le încărcaţi.
• Puteţi selecta până la 20 de fişiere. Dimensiunea totală trebuie
să fie de 10 MB sau mai puţin. (Pe anumite servicii de partajare,
dimensiunea totală sau numărul de fişiere pot varia.)
3
Selectaţi Upload (Încărcare).
• Camera foto va încărca fotografiile sau videoclipurile.
• Când o încărcare nu reuşeşte, apare un mesaj care vă solicită să o
încărcaţi din nou.
• Pe anumite servicii de partajare, puteţi introduce comentariile
dvs. selectând caseta de comentarii. Pentru informaţii despre
introducerea textului, consultaţi „Introducerea textului”. (pag. 139)
•
•
•
•
•
•
•
•
selectând Upload Folder (Facebook) (Folder de încărcare (Facebook)) pe
ecranul cu lista serviciului de partajare.
Nu puteţi încărca fişiere dacă dimensiunea acestora depăşeşte limita.
Rezoluţia maximă a fotografiilor pe care o puteţi încărca este 2M.
Rezoluţia maximă a videoclipurilor pe care o puteţi încărca este . Dacă
fotografia selectată are o rezoluţie mai mare de 2M, aceasta va fi automat
redimensionată la o rezoluţie mai mică. (Pe anumite servicii de partajare,
rezoluţia maximă a fotografiei poate varia.)
Metoda de încărcare a fotografiilor sau a videoclipurilor poate diferi, în funcţie
de serviciul de partajare selectat.
Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu
puteţi accesa un serviciu de partajare, contactaţi administratorul de reţea sau
furnizorul de servicii de reţea.
Fotografiile sau videoclipurile încărcate pot fi automat denumite cu data când
au fost captate.
Viteza conexiunii la internet poate să influenţeze cât de repede se încarcă
fotografiile sau se deschid paginile web.
Dacă nu există fişiere în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
De asemenea, puteţi încărca fotografii sau videoclipuri pe servicii de partajare
a fişierelor în modul Redare apăsând [m], apoi selectând Share(Wi-Fi)
(Partajare (Wi-Fi)) ĺ un serviciu de partajare sau selectând
ĺ un serviciu
de partajare.
Nu puteţi încărca videoclipuri pe anumite servicii de partajare.
Când încărcaţi fotografii pe un serviciu de partajare a fişierelor, fotografia
poate fi redimensionată la 2M sau 1M, în funcţie de politica acestora.
158
Reţea fără fir
Utilizarea Samsung Link pentru a trimite fişiere
Puteţi încărca fişiere de pe camera foto pe stocarea online Samsung Link
sau să înregistraţi dispozitive, sau puteţi vizualiza fişierele pe un dispozitiv
cu Samsung Link conectat la acelaşi PA.
3
• Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi
„Introducerea textului”. (pag. 139)
• Pentru a selecta un ID din listă, selectaţi
ĺ un ID.
• Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la site-ul
web.
Încărcarea fotografiilor pe o stocare online
sau pe dispozitive înregistrate
1
Rotiţi selectorul de moduri la B.
2
Selectaţi
ĺWeb Storage / Devices (Stocare Web/
Dispozitive stocare).
Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să creaţi un cont Samsung
Link şi un cont la un serviciu de stocare online afiliat utilizând PC-ul. După
ce aţi terminat crearea conturilor, adăugaţi contul dvs. pentru stocarea
online la Samsung Link.
4
înregistrate, atingeţi
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la o reţea WLAN
.
• Dispozitivele care nu sunt conectate pe moment la reţea vor apărea
prin intermediul celui mai recent dispozitiv PA conectat.
în listă.
• Înainte de a utiliza această caracteristică, trebuie să vizitaţi site-ul web
Samsung Link la PC şi să înregistraţi o stocare online sau un dispozitiv.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea
WLAN, aceasta va căuta dispozitive PA disponibile. (pag. 135)
[f], apoi selectaţi Upload Image Size (Încărcare dimensiune
imagine).
Selectaţi o stocare online sau un dispozitiv înregistrat.
• Pentru a reîmprospăta lista de stocări online sau de dispozitive
• Dacă apare mesajul de ghidare, selectaţi OK.
• Pentru a modifica dimensiunea pentru fotografiile încărcate, apăsaţi
Introduceţi ID-ul şi parola dvs., apoi selectaţi Login
(Conectare) ĺ OK.
5
Selectaţi fişierele pentru încărcare, apoi selectaţi Upload
(Încărcare).
• Nu puteţi încărca fişiere video pe stocarea online Samsung Link.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• Puteţi încărca până la 20 de fişiere.
• De asemenea, puteţi încărca fotografii în modul Redare apăsând [m],
apoi selectând Share(Wi-Fi) (Partajare(Wi-Fi)) ĺ Samsung Link sau
ĺ Samsung Link.
selectând
159
Reţea fără fir >
Utilizarea Samsung Link pentru a trimite fişiere
Vizualizarea fotografiilor sau a
videoclipurilor pe dispozitive care acceptă
Samsung Link
1
Rotiţi selectorul de moduri la B.
2
Selectaţi
ĺNearby devices (Dispozitive din apropiere).
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la o reţea WLAN
prin intermediul celui mai recent dispozitiv PA conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea
WLAN, aceasta va căuta dispozitive PA disponibile. (pag. 135)
5
Pe dispozitivul Samsung Link, selectaţi o cameră foto pentru
conectare.
6
Pe dispozitivul Samsung Link, răsfoiţi fotografiile sau
videoclipurile partajate.
• Pentru informaţii despre căutarea camerei foto şi răsfoirea
fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitivul Samsung Link,
consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului.
• Este posibil ca videoclipurile să nu fie redate cum trebuie, în funcţie
de tipul de dispozitiv Samsung Link sau de starea reţelei. Pentru
redarea fără probleme, utilizaţi un dispozitiv PA cu bandă duală de
5 GHz.
• Puteţi seta să permiteţi conectarea numai a dispozitivelor selectate
sau a tuturor dispozitivelor apăsând [f], apoi selectând DLNA
Access Control (Control acces DLNA) pe ecran.
• Este creată o listă de fişiere pentru partajare. Aşteptaţi până când
celelalte dispozitive identifică camera foto.
3
Conectaţi dispozitivul Samsung Link la o reţea, apoi porniţi
caracteristica Samsung Link.
• Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru mai multe
informaţii.
4
PA
De la camera foto, permiteţi dispozitivului Samsung Link să se
conecteze la camera foto.
S O cameră foto este conectată la un TV care acceptă Samsung Link prin reţeaua
WLAN.
160
Reţea fără fir >
Utilizarea Samsung Link pentru a trimite fişiere
• Puteţi partaja până la 1000 de fişiere recente.
• Pe un dispozitiv Samsung Link, puteţi vizualiza numai fotografiile sau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
videoclipurile captate cu ajutorul camerei foto.
Distanţa conexiunii fără fir între camera foto şi un dispozitiv Samsung Link
poate varia în funcţie de specificaţiile PA.
În cazul în care camera foto este conectată la 2 dispozitive Samsung Link,
redarea poate încetini.
Fotografiile sau videoclipurile vor fi partajate la dimensiunea originală.
Puteţi utiliza această caracteristică numai cu dispozitive care acceptă
Samsung Link.
Fotografiile sau videoclipurile partajate nu vor fi stocate pe dispozitivul
Samsung Link, însă pot fi stocate în camera foto pentru a îndeplini
specificaţiile dispozitivului.
Transferul fotografiilor sau videoclipurilor pe dispozitivul Samsung Link poate
dura ceva timp în funcţie de conexiunea la reţea, de numărul de fişiere care
vor fi partajate sau în funcţie de dimensiunea fişierelor.
Dacă opriţi anormal camera foto în timp ce vizualizaţi fotografii sau
videoclipuri pe un dispozitiv Samsung Link (de exemplu, prin scoaterea
bateriei), dispozitivul consideră camera foto ca fiind conectată în continuare.
Ordinea fotografiilor sau a videoclipurilor de pe camera foto poate fi alta
decât pe dispozitivul Samsung Link.
În funcţie de numărul de fotografii sau de videoclipuri pe care doriţi să le
partajaţi, încărcarea acestora şi finalizarea procesului iniţial de configurare
poate dura un timp.
Când vizualizaţi fotografii sau videoclipuri pe dispozitivul Samsung Link,
utilizarea continuă a telecomenzii dispozitivului sau efectuarea unor operaţii
suplimentare pe dispozitiv poate împiedica funcţionarea corectă a acestei
caracteristici.
• Dacă reordonaţi sau dacă sortaţi fişierele pe camera foto în timp ce le
•
•
•
•
•
vizionaţi pe un dispozitiv Samsung Link, trebuie să repetaţi procesul de
configurare iniţială pentru a actualiza lista de fişiere de pe dispozitiv.
Dacă nu există fişiere în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu de reţea pentru a conecta dispozitivul
Samsung Link la PA. Aceasta va minimiza orice „Bâlbâială” a videoclipului pe
care o puteţi experimenta în timpul redării conţinutului.
Pentru vizualizarea fişierelor pe un dispozitiv Samsung Link utilizând
caracteristica Nearby devices (Dispozitive din apropiere), activaţi modul
lansare multiplă la PA.
Videoclipurile 1920X1080 (60 fps (60 cadre pe secundă)) pot fi redate numai
pe HDTV-uri Full capabile de redare la 60 cadre pe secundă.
Puteţi vizualiza fişiere 3D numai la TV-uri sau monitoare compatibile 3D.
161
Capitolul 5
Meniul setărilor camerei foto
Aflaţi despre setările utilizatorului şi despre meniul setărilor generale.
Puteţi regla setările pentru a se potrivi mai bine nevoilor şi preferinţelor dvs.
Meniul setărilor camerei foto
Setările utilizatorului
Puteţi seta mediul utilizatorului cu aceste setări.
Pentru a seta
opţiunile
utilizatorului,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ĺ d ĺ o opţiune.
Interval ISO automat
Puteţi seta valoarea ISO maximă sub care fiecare pas EV este ales atunci
când setaţi ISO la Auto (Automat).
* Implicit
Opţiune
Elementele disponibile şi ordinea acestora pot diferi în funcţie de condiţiile de
fotografiere.
Valoare
1/3 Step
(Interval de 1/3 EV)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 Step
(Interval de 1 EV)
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Gestionare Mod Particularizat
Creaţi propriile moduri de fotografiere reglând opţiunile şi salvându-le.
Deschideţi modurile particularizate salvate sau le ştergeţi.
Reducere zgomot
Utilizaţi opţiunea Reducere zgomot pentru a reduce zgomotul vizual din
fotografii.
Personalizare ISO
* Implicit
Opţiune
Pas ISO
Puteţi seta dimensiunea pentru sensibilitatea ISO cu 1/3 sau 1 interval.
Descriere
High ISO NR
(NR ISO mare)
Această funcţie reduce zgomotul care poate apărea
atunci când setaţi o sensibilitate ISO mare.
(Off (Oprit), High (Mare), Normal (Normal)*, Low (Mic))
Long Term NR
(NR durată mare)
Această funcţie reduce zgomotul atunci când setaţi
camera foto pentru o expunere lungă.
(Off (Oprit), On (Pornit)*)
163
Meniul setărilor camerei foto >
Setările utilizatorului
Setare rafală
DMF (Focalizare manuală directă)
Puteţi configura opţiunile pentru fiecare serie de fotografii.
Reglaţi manual focalizarea rotind inelul de focalizare după realizarea
focalizării apăsând până la jumătate pe [Declanşator]. Această
caracteristică poate să nu fie disponibilă la anumite obiective.
* Implicit
Opţiune
Descriere
AE Bracketing
Settings (Setare
rafală AE)
Setaţi intervalul expunerii. Utilizaţi selectorul de
comenzi sau butonul de navigare pentru a selecta o
opţiune. De asemenea, puteţi glisa cursorul sau atinge
săgeţile. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV, -/+1.0 EV, -/+1.3 EV,
-/+1.7 EV, -/+2.0 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3.0 EV)
WB Bracketing
Settings (Setare
rafală BA)
Reglaţi intervalul Balansului de alb al celor 3 fotografii
rafală. Utilizaţi selectorul de comenzi sau nutonul de
navigare pentru a selecta o opţiune. De asemenea,
puteţi atinge săgeţile stânga/dreapta pentru a regla
valorile Chihlimbar/Albastru sau atingeţi săgeţile sus/
jos pentru a regla valorile Magenta/Verde. (AB-/+3*,
AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
De exemplu, AB-/+3 ajustează valoarea culorii
Chihlimbar, plus sau minus trei paşi. MG-/+3 ajustează
valoarea culorii Magenta la acelaşi nivel.
P Wiz Bracket Set
(Setare Expert
imagine rafală)
Selectaţi 3 setări ale Expertului imagine utilizate de
camera foto pentru a capta 3 fotografii în rafală.
Depth Bracket
Set (Setare rafală
adâncime)
Setaţi intervalul adâncimii. Utilizaţi selectorul de
comenzi sau nutonul de navigare pentru a selecta o
opţiune. De asemenea, puteţi glisa cursorul sau atingeţi
săgeţile pentru a selecta o opţiune. (-/+0.3, -/+0.7,
-/+1.0*, -/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7, -/+3.0)
Sensibilitate DMF
Setaţi sensibilitate inelului de focalizare când utilizaţi funcţia DMF. Dacă
selectaţi High (Mare), sunt efectuate rotaţii mici ale inelului de focalizare
pentru a regla focalizarea. Dacă selectaţi Low (Mic), sunt efectuate rotaţii
mai lungi ale inelului de focalizare pentru a regla focalizarea. Această
caracteristică este acceptată numai atunci când ataşaţi un obiectiv care are
această caracteristică. (High (Mare), Medium (Mediu)*, Low (Mică))
164
Meniul setărilor camerei foto >
Setările utilizatorului
Spaţiu de culoare
Opţiunea spaţiu de culoare vă permite să selectaţi metode pentru
reprezentarea culorilor. Dispozitivele de imagine digitale cum sunt
camerele foto digitale, monitoarele şi imprimantele au propriile metode
pentru reprezentarea culorilor, care sunt numite spaţii de culoare.
Adobe RGB
* Implicit
Opţiune
Descriere
sRGB*
sRGB (Standard RGB) este o specificaţie internaţională
care defineşte spaţiul de culoare creat de IEC (Comisia
Electrotehnică Internaţională). Acesta este larg folosit
pentru crearea de culori pe monitoarele PC-urilor şi
este, de asemenea, spaţiul de culoare standard pentru
Exif. sRGB este recomandat pentru imagini normale şi
pentru imagini pe care intenţionaţi să le publicaţi pe
Internet.
Adobe RGB
Adobe RGB este utilizat pentru imprimări comerciale
şi are un interval de culoare mai mare decât sRGB.
Intervalul mai larg de culori al acestuia vă ajută să
editaţi fotografii cu uşurinţă pe un computer. Reţineţi
că programele individuale sunt compatibile în general
cu un număr limitat de spaţii de culoare.
sRGB
Când spaţiul de culoare este setat la Adobe RGB, fotografiile vor fi salvate ca
„_SAMXXXX.JPG”.
165
Meniul setărilor camerei foto >
Setările utilizatorului
Corectarea distorsiunii
Setare iFn
Puteţi corecta distorsiunea obiectivului care poate apărea din cauza
lentilelor. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă la anumite
obiective.
Puteţi selecta opţiunile care pot fi reglate atunci când apăsaţi [i-Function]
pe un obiectiv cu i-Function.
Opţiune
Descriere
• iFn Standard: Reglaţi timpul de expunere, valoarea
Operarea tactilă
Mode (Mod)
Setaţi activarea operării tactile în modul Fotografiere.
* Implicit
Opţiune
Off (Oprit)
On (Pornit)*
Descriere
iFn Standard
Nu utilizaţi operaţiile tactile în modul Fotografiere. (Puteţi
utiliza operaţiile tactile în alte situaţii.)
aperturii şi alte opţiuni pe obiectiv apăsând
[i-Function].
• iFn Plus: Pe un obiectiv cu i-Function, apăsaţi
simultan [i-Function] şi un buton pe camera foto
pentru a atribui o funcţie butonului respectiv.
Selectaţi opţiunile care pot fi reglate când apăsaţi
[i-Function].
• Metering (Mod de măsurare): Selectaţi o opţiune
Utilizaţi operaţiile tactile în modul Fotografiere.
iFn Plus
care poate fi reglată când apăsaţi simultan
[i-Function] şi [N].
• EV (Valoare expunere): Selectaţi o opţiune care
poate fi reglată când apăsaţi simultan [i-Function]
şi [W].
• AEL (Blocare expunere automată): Selectaţi o
opţiune care poate fi reglată când apăsaţi simultan
[i-Function] şi [a].
166
Meniul setărilor camerei foto >
Setările utilizatorului
Ecran utilizator
Puteţi adăuga sau elimina informaţiile de fotografiere de pe ecran.
1
2
Nr.
1
2
Descriere
Pictograme
Setaţi afişarea pictogramele la dreapta în modul Fotografiere.
Dată şi oră
Setaţi afişarea datei şi orei.
Histogramă
Activaţi sau dezactivaţi histograma de pe ecran.
3
3
Despre histograme
O histogramă este un grafic care arată distribuţia luminozităţii
într-o fotografie. O histogramă înclinată către stânga indică o poză
întunecată. O histogramă înclinată către dreapta indică o poză
luminoasă. Înălţimea graficului este raportată la informaţiile privind
culorile. Graficul creşte dacă o anumită culoare este mai frecventă.
Expunere insuficientă
Expunere echilibrată
Expunere excesivă
167
Meniul setărilor camerei foto >
Setările utilizatorului
Asociere taste
* Implicit
Buton
Puteţi modifica funcţia atribuită butonului Previzualizare, butonului
Particularizare, butonului AEL sau butonului DIRECT LINK.
AEL (Blocare
expunere
automată)
Setaţi funcţia butonului AEL. Puteţi modifica funcţia
atribuită butonului la blocare focalizare sau blocare
expunere. Funcţiile AEL şi AFL salvează valoarea
expunerii sau zona de focalizare pentru fiecare în parte
când este captată o fotografie. O funcţie executată prin
apăsarea până la jumătate pe [Declanşator] variază
conform cu funcţia atribuită pentru [a].
• AEL (Blocare expunere automată)*: Executaţi funcţia
blocare expunere automată. (Apăsarea pe jumătate
pe [Declanşator] execută funcţia blocare focalizare
automată.)
• AEL Hold (Menţinere AEL): Continuaţi să executaţi
blocarea automată a expunerii după ce fotografiaţi.
(Expunerea rămâne blocată chiar şi după ce aţi
captat o fotografie.)
• AFL (Blocare focalizare automată): Execută funcţia
blocare focalizare automată. (Apăsarea pe jumătate
pe [Declanşator] execută funcţia blocare expunere
automată.)
• AEL + AFL (Blocare expunere automată + Blocare
focalizare automată): Execută simultan funcţiile
blocare expunere automată şi blocare focalizare
automată. (Apăsarea pe jumătate pe [Declanşator]
nu execută nicio funcţie.)
DIRECT LINK
Setaţi funcţia butonului DIRECT LINK. (AutoShare,
MobileLink, Remote Viewfinder, Group Share,
Baby Monitor (Monitor bebeluş), Auto Backup
(Backup Auto), Email, SNS & Cloud (SNS şi Cloud),
Samsung Link)
* Implicit
Buton
Funcţie
Preview
(Previzualizare)
Setaţi funcţia butonului de previzualizare în
profunzime.
• Optical Preview (Previzualizare optică)*: Executaţi
funcţia Previzualizare adâncime câmp pentru
valoarea curentă a aperturii. (pag. 24)
• One Touch WB (BA cu o atingere): Executaţi funcţia
Balans de alb particularizat.
• One Touch RAW + (RAW+ cu o atingere): Salvaţi un
fişier în formatul RAW+JPEG. Pentru a salva un fişier
în formatul JPEG, apăsaţi butonul din nou.
Custom
(Personalizare)
Setaţi funcţia butonului Particularizare.
• Drive Settings (Setări operare)*: Selectaţi o metodă
de fotografiere.
• AF Area (Zonă AF): Selectaţi direct o zonă de
focalizare automată.
• Reset (Resetare): Resetaţi anumite setări.
Funcţie
168
Meniul setărilor camerei foto >
Setările utilizatorului
Vizualizare NFC în timp real
Selectare ecran
În modul Fotografiere, porniţi caracteristica pe telefonul inteleigent
compatibil NFC şi aşezaţi antena NFC a telefonului inteligent lângă eticheta
NFC a camerei foto pentru a lansa AutoShare sau Remote Viewfinder.
Această caracteristică este acceptată de telefoanele inteligente compatibile
NFC pe care rulează sistemul de operare Android. Este recomandat să
utilizaţi cea mai recentă versiune. Această caracteristică nu este disponibilă
pentru dispozitivele iOS.
Setaţi ecranul camerei foto şi funcţia vizor.
Mobile Link/Dimensiune imagine
Setaţi dimensiunea pentru fotografiile care vor fi transferate pe un telefon
inteligent utilizând funcţia MobileLink sau NFC.
* Implicit
Opţiune
Descriere
Resize to
2M or lower
(Redimensionare la
2M sau mai puţin)
Dacă dimensiunea unei fotografii este mai mare de
3M, aceasta va fi transferată după redimensionarea
acesteia la 2M sau mai puţin.
Original*
Fotografia va fi transferată în dimensiunea originală a
acesteia.
* Implicit
Opţiune
Descriere
Auto (Automat)*
Setaţi senzorul de proximitate să selecteze
automat ecranul sau vizorul.
EVF Only
(Numai vizor electronic)
Setaţi utilizarea vizorului.
Main Display
(Ecran principal)
Setaţi utilizarea ecranului.
• Funcţiile Wi-Fi, funcţiile prezentare şi funcţiile Manage Custom Mode
(Gestionare Mod Particularizat), Edit Image (Editare imagine) nu sunt
disponibile când utilizaţi vizorul.
• Camera foto nu selectează automat ecranul sau vizorul când înregistraţi sau
redaţi videoclipuri. De exemplu, dacă porniţi înregistrarea sau redarea unui
videoclip în timp ce priviţi prin vizor, ecranul principal nu va fi disponibil în
timpul înregistrării sau redării.
Linii de grilă
Selectaţi un ghid pentru a vă ajuta să compuneţi o scenă. (Off (Oprit)*,
4 X 4, 3 X 3, Cross (Încrucişat), Diagonal)
169
Meniul setărilor camerei foto >
Setările utilizatorului
Indicator luminos pentru AF
Setări viteză butoane obiectiv
Când fotografiaţi în locuri întunecate, porniţi indicatorul luminos pentru
AF pentru a avea o focalizare automată mai bună. Focalizarea automată
funcţionează cu mai multă precizie în locuri întunecate atunci când
indicatorul luminos pentru AF este pornit.
Setaţi viteza zoom-ului pentru butoanele obiectivului Power Zoom la
viteză rapidă, medie sau lentă. La viteză rapidă, zgomotul zoom-ului creşte
şi poate fi înregistrat în videoclipuri. Această funcţie este disponibilă numai
când ataşaţi un obiectiv Pornire Zoom.
Obturator electronic
* Implicit
Opţiune
Descriere
Off (Oprit)
Setaţi utilizarea obturatorului mecanic. Timpul de expunere
cel mai rapid este limitat la 1/6000 sec.
On (Pornit)*
Setaţi utilizarea cortinei obturatorului electronic prima şi a
cortinei mecanice a doua. Acesta vă permite să utilizaţi timpi
de expunere mai rapizi de la 1/6000 la 1/8000 sec.
• Această caracteristică este disponibilă numai când ataşaţi un obiectiv
Samsung cu suport Samsung NX.
• Atunci când utilizaţi un obiectiv cu diametru mare şi un timp rapid de
expunere, efectul „bokeh” (o neclaritate estetică în zonele nefocalizate) poate
fi afectat de subiect şi de condiţiile de fotografiere. Pentru a face ca efectul
bokeh să apară corect, setaţi E-Shutter (Obturator electronic) la Off (Oprit).
• Când modificaţi setările pentru E-Shutter, este reglată prima cortină a
obturatorului şi veţi auzi un zgomot deoarece obturatorul se reglează.
Aceasta este o situaţie normală când pregătiţi camera foto să utilizeze
E-Shutter.
• Această caracteristică nu este disponibilă atunci când montaţi bliţul extern
(SEF-580A).
170
Meniul setărilor camerei foto
Setare
Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.
* Implicit
Element
Pentru a seta
opţiunile Setare,
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m] ĺ q ĺ
o opţiune.
* Implicit
Element
Descriere
• System Volume (Volum sistem): Setaţi volumul
sunetului sau opriţi complet toate sunetele. (Off (Oprit),
Low (Încet), Medium (Mediu)*, High (Tare))
Chiar dacă volumului sistemului este oprit, camera foto
emite sunete în timpul redării unui videoclip sau a unei
prezentări.
Display Adjust
(Reglare afişaj)
Sound (Sunete)
Reglaţi luminozitatea afişajului, setarea luminozitate
automată, culoarea afişajului sau indicatorul de nivel.
• Brightness (Luminozitate): Puteţi regla manual
luminozitatea afişajului.
• Auto Brightness (Luminozitate automată): Porniţi sau
opriţi luminozitatea automată. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
• Display Color (Culoare afişaj): Puteţi regla manual
culoarea afişajului.
• Horizontal Calibration (Calibrare orizontală): Calibraţi
indicatorul de nivel. În cazul în care indicatorul de nivel
nu este la nivel, poziţionaţi camera foto pe suprafaţa de
nivel, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Nu puteţi accesa opţiunea Horizontal Calibration
• AF Sound (Sunet AF): Activaţi sau dezactivaţi sunetul
emis de camera foto atunci când apăsaţi pe jumătate
butonul declanşator. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
• Button Sound (Sunet buton): Activaţi sau dezactivaţi
sunetul emis de camera foto atunci când apăsaţi
butoanele sau atingeţi ecranul. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
• E-Shutter Sound (Sunet E-Shutter): Setaţi emiterea
unui sunet când utilizaţi obturatorul electronic.
(Off (Oprit)*, On (Pornit))
Descriere
(Calibrare orizontală) în modul Redare.
• Nu puteţi calibra indicatorul de nivel în orientarea de
tip portret.
Auto Display
Off (Închidere
automată
ecran)
Setaţi timpul de stingere a afişajului. Afişajul se stinge
dacă nu utilizaţi camera foto în perioada de timp setată.
(Off (Oprit), 30 sec*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
• Camera foto emite un sunet numai atunci când timpul
de expunere este mai mare de 0,5 secunde.
• Această opţiune poate să nu fie disponibilă în
modului Inteligent.
Quick View
(Vizualizare
rapidă)
Setaţi durata caracteristicii Vizualizare rapidă - durata de
timp în care camera foto afişează o fotografie imediat
după ce aţi captat-o. (Off (Oprit), 1 sec*, 3 sec, 5 sec, Hold
(Menţinere))
171
Meniul setărilor camerei foto >
Setare
* Implicit
Element
Descriere
* Implicit
Element
Setaţi timpul de oprire a alimentării. Camera foto se
opreşte dacă nu o utilizaţi în perioada de timp setată.
(30 sec, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
Power Save
(Economisire
energie)
• Camera foto reţine setarea timpului de oprire chiar
dacă înlocuiţi bateria.
Date and Time
(Dată şi oră)
• Economisirea energiei poate să nu funcţioneze
în cazul în care camera foto este conectată la un
calculator sau la un TV, sau redă o expunere sau un
clip video.
Help Guide
Display (Ecran
ghid de ajutor)
Setaţi să vizualizaţi panoul de notificări când porneşte
camera foto. (Off (Oprit)*, On (Pornit))
Language
Selectaţi o limbă pe care o afişează camera foto pe afişaj.
• Data apare în partea din dreapta jos a fotografiei.
• Când imprimaţi o fotografie, este posibil ca unele
Video Out
(Ieşire video)
Setaţi semnalul video de ieşire corespunzător pentru ţara
dvs. atunci când conectaţi camera foto la un dispozitiv
video extern, cum ar fi un monitor sau un HDTV.
• NTSC: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic etc.
• PAL (Acceptă numai PAL B, D, G, H sau I): Australia,
Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Anglia, Italia, Kuweit, Malaezia, Noua
Zeelandă, Singapore, Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda,
Norvegia etc.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Când conectaţi camera foto la un HDTV care acceptă
tehnologia Anynet+ (HDMI-CEC), puteţi controla funcţia
de redare a camerei foto cu telecomanda TV.
• Off (Oprit): Nu puteţi controla funcţia de redare a
camerei foto cu telecomanda TV.
• On (Pornit)*: Puteţi controla funcţia de redare a camerei
foto cu telecomanda TV.
Apăsaţi [n] pentru a ascunde textul de ajutor.
Quick Panel
Display (Power
On) (Ecran
Panou rapid
(Pornire))
Setaţi data, ora, formatul datei, fusul orar şi dacă se imprimă
data pe fotografii. (Time Zone (Fus orar), Date Settings
(Setări dată), Time Settings (Setări oră), Date Type
(Tip dată), Time Type (Tip oră), Imprint (Imprimare))
imprimante să nu imprime corect data.
• Mode Help Guide (Mod Ghid de ajutor): Setaţi afişarea
textului de ajutor despre modul selectat atunci când
modificaţi modurile de fotografiere. (Off (Oprit), On
(Pornit)*)
• Function Help Guide (Funcţie Ghid de ajutor): Setaţi
afişarea textului de ajutor despre meniuri şi funcţii.
(Off (Oprit), On (Pornit)*)
Descriere
172
Meniul setărilor camerei foto >
Setare
* Implicit
Element
HDMI Output
(Ieşire HDMI)
Descriere
* Implicit
Element
Când conectaţi camera foto la un HDTV cu un cablu HDMI,
puteţi modifica rezoluţia imaginii.
• NTSC: Auto*, 1080p, 720p, 480p,
576p (se activează numai când PAL este selectat)
Setaţi metoda de numerotare a fişierelor şi a folderelor.
• Reset (Resetare): După utilizarea funcţiei de resetare,
următorul nume de fişier porneşte de la 0001.
• Series (Serie)*: Noile numere de fişiere continuă
secvenţa existentă de numere, chiar dacă aţi instalat o
nouă cartelă de memorie, aţi formatat cartela sau aţi
şters toate fotografiile.
Dacă HDTV-ul conectat nu acceptă rezoluţia selectată,
camera foto setează rezoluţia cu un nivel mai jos.
3D HDMI
Output
(Ieşire 3D
HDMI)
Selectaţi o opţiune pentru redarea fişierelor pe un TV 3D.
• Side by Side (Una lânga alta)*: Afişează două imagini
una lângă alta.
• Frame Packing (Pachet Rame): Afişează imaginile
alternativ pentru vedere stânga şi dreapta în rame.
Descriere
• Primul nume de folder este 100PHOTO, dacă aţi
File Number
(Număr fişier)
•
•
Setaţi metoda de creare a numelor fişierelor.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Date (Dată):
•
•
- Fişiere sRGB - MMDDXXXX.JPG. De exemplu, pentru o
File Name
(Nume fişier)
fotografie realizată pe 01 ianuarie, numele fişierului va fi
0101XXXX.jpg.
- Fişiere Adobe RGB - MDDXXXX.JPG pentru lunile ianuarie
până în septembrie. Pentru lunile octombrie până în
decembrie, numărul lunii este înlocuit de litere A (oct.),
B (noi.) şi C (dec.).
De exemplu, pentru o fotografie realizată pe 03 februarie,
numele fişierului va fi _203XXXX.jpg. Pentru o fotografie
realizată pe 05 octombrie, numele fişierului va fi
_A05XXXX.jpg.
•
Folder Type
(Tip folder)
selectat spaţiul de culoare sRGB şi denumirea Standard
a fişierelor, numele primului fişier este SAM_0001.
Numerele numelor fişierelor cresc cu 1 de la SAM_0001
până la SAM_9999.
Numerele folderelor cresc cu 1, de la 100PHOTO până
la 999PHOTO.
Numărul maxim de fişiere care poate fi salvat într-un
folder este 9999.
Numerele fişierelor sunt atribuite în conformitate cu
specificaţiile DCF (Regulile de design pentru sistemul
de fişiere de cameră foto).
Dacă modificaţi un nume de fişier (de exemplu, pe un
computer), camera foto nu va mai putea reda fişierul.
Setaţi tipul de folder.
• Standard*: XXXPHOTO
• Date (Dată): XXX_MMDD
173
Meniul setărilor camerei foto >
Setare
* Implicit
Element
Descriere
Formataţi cartela de memorie. Formatarea şterge toate
fişierele existente, inclusiv fişierele protejate.
(No (Nu)*, Yes (Da))
Format
(Formatare)
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie
formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor de
cartele de memorie sau de un computer. Formataţi cartelele
de memorie în camera foto înainte de a le utiliza pentru
captarea fotografiilor.
Vizualizaţi versiunea de firmware a corpului şi obiectivului,
adresa Mac, numărul de certificat al reţelei sau actualizaţi
firmware-ul.
• Software Update (Actualizare software): Actualizaţi
firmware-ul corpului camerei foto sau al obiectivului.
(Body Firmware (Firmware corp), Lens Firmware
(Firmware obiectiv))
Device
Information
(Informaţii
dispozitiv)
* Implicit
Element
• Puteţi actualiza firmware-ul conectând camera foto
la computer şi pornind i-Launcher. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi pagina 197.
• Nu puteţi efectua un upgrade de firmware fără o baterie
complet încărcată. Reîncărcaţi bateria complet înainte de
a rula upgrade-ul de firmware.
• Dacă actualizaţi firmware-ul, setărilor utilizatorului şi
valorile vor fi resetate. (Data, ora, limba şi ieşirea video nu
se vor modifica.)
• Nu opriţi camera foto în timp ce actualizarea este în
derulare.
Dual-band
Mobile AP
(PA mobil
bandă duală)
Descriere
Setaţi o frecvenţă pentru utilizarea camerei foto ca un
PA pentru caracteristica AutoShare, MobileLink, Remote
Viewfinder sau Baby Monitor. (2.4 GHz*, 5 GHz)
În cazul în care utilizaţi camera foto într-o ţară alta decât
cea de unde aceasta a fost achiziţionată, caracteristica
Wi-Fi 5 GHz poate să nu funcţioneze corespunzător, din
cauza diferenţelor de frecvenţe radio. În acest caz, utilizaţi
caracteristica Wi-Fi 2.4 GHz.
• Sensor Cleaning (Curăţare senzor): Îndepărtaţi praful
de pe senzor.
• Start-Up Action (Acţionare la pornire): Când
Sensor
Cleaning
(Curăţare
senzor)
caracteristica este activată, camera foto efectuează
curăţarea senzorului de fiecare dată când o porniţi.
(Off (Oprit)*, On (Pornit))
• Shut down Action (Acţionare la oprire): Când
caracteristica este activată, camera foto efectuează
curăţarea senzorului de fiecare dată când o opriţi.
(Off (Oprit)*, On (Pornit))
Întrucât acest produs utilizează obiective interschimbabile,
senzorul se poate umple de praf când schimbaţi obiectivele.
Acest lucru poate duce la apariţia particulelor de praf
în fotografiile pe care le captaţi. Este recomandat să nu
schimbaţi obiectivele atunci când vă aflaţi într-o zonă plină
de praf. De asemenea, asiguraţi-vă că aţi ataşat capacul
pentru obiectiv pe obiectiv atunci când nu îl utilizaţi.
Reset
(Resetare)
Resetaţi meniul de setări şi opţiunile de fotografiere la
valorile implicite din fabrică. (Setările de dată şi oră, limbă
şi ieşire video nu sunt modificate.) (No (Nu)*, Yes (Da))
Open Source
License (Licenţe
open source)
Vizualizaţi licenţe open source.
174
Capitolul 6
Conectarea la dispozitive externe
Optimizaţi utilizarea camerei foto prin conectarea ei la dispozitive externe, cum ar fi un computer, un HDTV sau un TV 3D.
Conectarea la dispozitive externe
Vizualizarea fişierelor la un HDTV sau un TV 3D
Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un HDTV (TV
3D) utilizând un cablu opţional HDMI.
Vizualizarea fişierelor la un HDTV
1
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m] ĺ q ĺ
HDMI Output (Ieşire HDMI) ĺ o opţiune. (pag. 173)
5
Porniţi camera foto.
6
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând butoanele
camerei foto.
• Când utilizaţi cablul HDMI, puteţi conecta camera foto la un HDTV utilizând
metoda Anynet+(CEC).
• Funcţiile Anynet+(CEC) vă permit să controlaţi dispozitivele conectate
utilizând telecomanda TV.
• Dacă HDTV-ul acceptă Anynet+(CEC), TV-ul porneşte automat atunci când
2
Opriţi camera foto şi HDTV-ul.
3
Conectaţi camera foto la HDTV utilizând cablul HDMI opţional.
•
•
•
4
Porniţi HDTV-ul, apoi selectaţi sursa video HDMI.
•
•
•
este utilizat împreună cu camera foto. Este posibil ca această caracteristică să
nu fie disponibilă pe unele HDTV-uri.
Puteţi capta o fotografie sau un videoclip când camera foto este conectată
la un HDTV, dar unele funcţii sunt limitate. Funcţiile de fotografiere sunt
acceptate numai când HDMI Output (Ieşire HDMI) este setată la 1080p sau
la Auto (Automat) pe camera foto şi când ieşirea HDMI a TV-ului este setată la
1080p.
Când este conectată la un HDTV, este posibil ca unele funcţii de redare ale
camerei foto să nu fie disponibile.
Intervalul de timp după care camera foto şi un HDTV sunt conectate
poate varia în funcţie de cartela de memorie pe care o utilizaţi. Deoarece
caracteristica principală a unei cartele de memorie este mărirea vitezei de
transfer, nu este neapărat adevărat să se susţină că o cartelă de memorie cu
o viteză de transfer mai mare este, de asemenea, rapidă în utilizarea funcţiei
HDMI.
Videoclipurile 1920X1080 (60 fps (60 cadre pe secundă)) pot fi redate numai
pe HDTV-uri Full capabile de redare la 60 cadre pe secundă.
Pentru a vizualiza fotografii 3D pe un TV care nu acceptă funcţia 3D, apăsaţi
butonul ź şi comutaţi la modul imagine în relief.
De asemenea, puteţi reda sau capta fotografii sau videoclipuri la conectarea
la un monitor compatibil HDMI. Conexiunile pot varia în funcţie de monitor.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul monitorului.
176
Conectarea la dispozitive externe >
Vizualizarea fişierelor la un HDTV sau un TV 3D
Vizualizarea fişierelor la un TV 3D
7
Puteţi vizualiza fotografiile sau videoclipurile captate în modul 3D sau cu
opţiunea Panoramă 3D în modul Inteligent la un TV 3D.
• Apăsaţi [I] din nou pentru a comuta la Modul 2D.
1
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m] ĺ q ĺ
HDMI Output (Ieşire HDMI) ĺ o opţiune. (pag. 173)
8
2
Selectaţi 3D HDMI Output (Ieşire 3D HDMI) ĺ o opţiune.
(pag. 173)
9
3
Opriţi camera foto şi TV-ul 3D.
4
Conectaţi camera foto la TV-ul 3D utilizând cablul HDMI
opţional.
Mergeţi la un fişier 3D, apoi apăsaţi [I] pentru a comuta la
modul 3D.
Activaţi funcţia 3D a TV-ului.
• Consultaţi manualul de utilizare a TV-ului pentru mai multe detalii.
Vizualizaţi fotografii 3D sau redaţi videoclipuri 3D utilizând
butoanele camerei foto.
• Nu puteţi vizualiza un fişier MPO cu efect 3D la TV-urile care nu acceptă acest
format de fişier.
• Utilizaţi ochelari 3D adecvaţi atunci când vizualizaţi un fişier MPO sau un fişier
video 3D la un TV 3D.
• Captarea fotografiilor în modul Panoramă 3D poate duce la un efect 3D mai
puţin pronunţat decât la fotografiile captate în modul 3D cu un obiectiv 3D.
Nu vizualizaţi fotografiile sau videoclipurile 3D captate de camera foto la un TV
3D sau un monitor 3D pe o perioadă extinsă de timp. Acest lucru vă poate cauza
manifestări neplăcute, cum ar fi ochi obosiţi, oboseală, greaţă etc.
5
Porniţi TV-ul 3D, apoi selectaţi sursa video HDMI.
6
Porniţi camera dvs. foto.
177
Conectarea la dispozitive externe
Transferul fişierelor pe computer
Transferaţi fişiere din cartela de memorie pe computer, conectând camera
foto la PC.
Transferul fişierelor pe computerul cu sistem
de operare Windows
Conectarea camerei foto ca disc amovibil
Puteţi conecta camera foto la computer ca disc amovibil. Deschideţi discul
amovibil şi transferaţi fişiere pe computer.
1
Opriţi camera foto.
2
Conectaţi camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.
3
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte automat camera foto.
4
Pe computer, selectaţi Computerul meu ĺ Disc amovibil ĺ
DCIM ĺ 100PHOTO sau 101_0101.
5
Selectaţi fişierele dorite şi glisaţi-le sau salvaţi-le pe computer.
Dacă Folder Type (Tip folder) este setat la Date (Dată), numele folderului apare
în forma „XXX_MMDD”. De exemplu, dacă realizaţi o fotografie la data de
1 ianuarie, numele folderului va fi „101_0101”.
• Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul
în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul
nu este responsabil pentru pierderile de date.
• Dacă încercaţi să introduceţi cablul USB în portul HDMI, camera foto
poate să nu funcţioneze corespunzător.
178
Conectarea la dispozitive externe >
Transferul fişierelor pe computer
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)
La Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8, modurile de deconectare ale
camerei foto sunt similare.
1
Transferul fişierelor pe computerul cu sistem
de operare Mac
Este acceptat Mac OS 10.5 sau o versiune ulterioară.
Asiguraţi-vă că nu se transferă date între camera foto şi
computer.
• Dacă indicatorul luminos pentru stare de la camera foto clipeşte,
înseamnă că transferul de date este în desfăşurare. Aşteptaţi până
când indicatorul luminos pentru stare nu mai clipeşte.
2
Faceţi clic pe
de pe bara de instrumente din partea dreaptă
de jos a ecranului computerului.
3
Faceţi clic pe mesajul pop-up.
4
Faceţi clic pe caseta de mesaje care indică scos în siguranţă.
5
Scoateţi cablul USB.
1
Opriţi camera foto.
2
Conectaţi camera foto la un computer Macintosh cu ajutorul
cablului USB.
• Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul
în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul
nu este responsabil pentru pierderile de date.
• Dacă încercaţi să introduceţi cablul USB în portul HDMI, camera foto
poate să nu funcţioneze corespunzător.
179
Conectarea la dispozitive externe >
3
Transferul fişierelor pe computer
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o
pictogramă pentru discul amovibil.
4
Deschideţi discul amovibil.
5
Transferaţi fotografiile sau videoclipurile pe computerul Mac
OS.
180
Conectarea la dispozitive externe
Utilizarea programelor pe un PC
Puteţi vizualiza şi edita fişierele utilizând programele furnizate. De
asemenea, puteţi trimite fişierele către un PC printr-o reţea fără fir.
Programe disponibile când utilizaţi i-Launcher
Element
Firmware Upgrade
Puteţi descărca firmware-ul camerei foto.
PC Auto Backup
i-Launcher furnizează o conexiune pentru
descărcarea programului PC Auto Backup atunci
când conectaţi camera foto la un computer.
Puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile pe
care le-aţi captat cu ajutorul camerei foto către
un PC printr-o reţea fără fir.
Instalarea programelor de pe CD-ul furnizat
1
Introduceţi CD-ul de instalare în PC.
2
Selectaţi o limbă.
3
Selectați un program pentru instalare.
4
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5
Faceţi clic pe Exit (Ieşire) pentru a finaliza instalarea.
Descriere
181
Conectarea la dispozitive externe >
Utilizarea programelor pe un PC
Utilizare i-Launcher
• Cerinţele de pe pagina următoare sunt doar recomandări. i-Launcher poate
să nu funcţioneze corespunzător chiar şi atunci când computerul îndeplineşte
toate cerinţele, în funcţie de starea computerului.
• În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele, este posibil ca
videoclipurile să nu fie redate corect.
i-Launcher vă permite actualizarea firmware-ul camerei foto sau al
obiectivului, sau furnizează un link pentru descărcarea programului PC
Auto Backup.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din folosirea
computerelor necorespunzătoare, cum ar fi un computer pe care l-aţi asamblat
dvs.
Cerinţe pentru sistemul de operare Windows
Element
Cerinţe
Procesor
Intel® i5 3,3 GHz sau mai mare/
AMD Phenom™ IIx4 3,2 GHz sau mai mare
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult recomandat)
Sistem de
operare*
Windows 7, Windows 8
Capacitate
hard disk
Altele
Cerinţe pentru sistemul de operare Mac
Element
Cerinţe
Sistem de operare
Mac OS 10.5 sau o versiune superioară
250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat)
RAM
Minimum 256 MB RAM
(512 MB sau mai mult recomandat)
• Unitate CD-ROM
• Monitor compatibil cu afişare color pe 16 biţi cu
Capacitate hard disk
Minimum 110 MB
Altele
Port USB 2.0, unitate CD-ROM
rezoluţie de 1024X768 pixeli (se recomandă afişare color
pe 32 biţi cu rezoluţie de 1280X1024 pixeli)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/
seriaATI X1600 sau mai mare
• Microsoft DirectX 9.0c sau versiune ulterioară
* O versiune de 32-biţi a i-Launcher va fi instalată - chiar şi pe ediţiile de 64-biţi ale Windows 7
şi Windows 8.
Deschiderea programului i-Launcher
Pe computer, selectaţi Start ĺ Toate programele ĺ Samsung ĺ
i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher. Sau, faceţi clic pe Aplicații ĺ
Samsung ĺ i-Launcher pe computerul cu sistem de operare Mac.
182
Conectarea la dispozitive externe >
Utilizarea programelor pe un PC
Descărcarea firmware-ului
Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe Firmware Upgrade. Pentru
informaţii despre actualizarea firmware-ului, consultaţi pagina 197.
Descărcarea programului Backup Auto PC
Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe PC Auto Backup.
Pentru informaţii despre instalarea programului PC Auto Backup, consultaţi
pagina 151.
Instalare Adobe Photoshop Lightroom
1
Introduceţi DVD-ROM-ul cu Adobe Photoshop Lightroom în
PC.
2
Selectaţi o limbă.
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizare Adobe Photoshop Lightroom
Fotografiile captate de o cameră foto sunt adesea transformate în format
JPEG şi stocate în memorie conform setărilor camerei foto din momentul
fotografierii. Fişierele RAW nu sunt transformate în formatul JPEG şi sunt
stocate în memorie fără nicio modificare. Cu Adobe Photoshop Lightroom,
puteţi calibra expunerile, Balansurile de alb, tonurile, contrastele şi culorile
fotografiilor. De asemenea, puteţi edita fişierele JPEG şi TIFF, precum şi
fişierele RAW. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul programului.
• În funcţie de versiunea dvs. de Adobe Photoshop Lightroom, este posibil să nu
puteţi deschide fişierele RAW. În acest caz, actualizaţi programul de pe site-ul
web Adobe.
• În Adobe Photoshop Lightroom, luminozitatea, culoarea şi alte efecte ale
imaginii pot fi afişate în mod diferit. Aceasta survine deoarece setările originale
ale camerei foto şi opţiunile aplicate în timpul captării imaginii sunt eliminate,
pregătite pentru procesarea imaginii în Adobe Photoshop Lightroom.
183
Capitolul 7
Anexă
Obţineţi informaţii despre mesajele de eroare, întreţinerea camerei foto,
sfaturi privind depanarea, specificaţii şi accesorii opţionale.
Anexă
Mesaje de eroare
Când apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaje de eroare
Lens is locked
(Obiectivul este
blocat)
Card Error (Eroare
cartelă)
Soluţii propuse
The lens is locked (Obiectivul este blocat). Rotiţi
obiectivul în sensul invers acelor de ceasornic până
când auziţi un clic. (pag. 50)
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi introduceţi-o din
nou.
Mesaje de eroare
Folder and file
number are max
values. Replace
the card (Numele
folderului şi
fişierului sunt valori
maxime. Înlocuiţi
cardul.)
Numele fişierelor nu corespund standardului DCF.
Transferaţi fişierele de pe cartela de memorie pe
computer şi formataţi cartela. (pag. 174)
Error 00 (Eroare 00)
Opriţi camera foto şi remontaţi obiectivul. Dacă
mesajul încă mai apare, contactaţi un centru de
service.
Error 01/02
(Eroare 01/02)
Opriţi camera foto, scoateţi bateria şi reintroduceţi-o.
Dacă mesajul încă mai apare, contactaţi un centru de
service.
• Formataţi cartela de memorie.
Low Battery
(Baterie descărcată)
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi bateria.
No Image File
(Niciun fişier
imagine)
Captaţi fotografii sau introduceţi o cartelă de
memorie care conţine fotografii.
File Error (Eroare
fişier)
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un centru de
service.
Memory Full
(Memorie plină)
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi
o nouă cartelă de memorie.
Card Locked
(Cartelă blocată)
Puteţi bloca cartela SD, SDHC sau cartela SDXC pentru
a preveni ştergerea fişierele. Deblocaţi cartela când
fotografiaţi. (pag. 189)
Soluţii propuse
185
Anexă
Întreţinerea camerei foto
Curăţarea camerei foto
Obiectivul şi ecranul camerei foto
Utilizaţi o pensulă pentru a îndepărta praful şi ştergeţi uşor obiectivul cu o
cârpă moale. Dacă rămâne praf, aplicaţi lichid pentru curăţarea obiectivului
pe o hârtie pentru curăţarea obiectivului şi ştergeţi uşor.
Senzor imagine
În funcţie de diferitele condiţii de fotografiere, poate apărea praf în
fotografii din cauză că senzorul de imagine este expus la mediul exterior.
Această problemă este normală, iar expunerea la praf se produce când
utilizaţi în mod obişnuit camera foto. Puteţi îndepărta praful de la senzor
utilizând funcţia de curăţare a senzorului. (pag. 174) Dacă rămâne praf
după curăţarea senzorului, contactaţi un centru de service. Nu introduceţi
pompiţa pentru suflat praful în deschizătura monturii obiectivului.
Corpul camerei foto
Ştergeţi uşor cu o cârpă moale şi uscată.
Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea dispozitivului.
Aceste soluţii pot deteriora camera foto sau pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare a acesteia.
186
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Folosirea sau depozitarea camerei foto
Folosirea pe plajă sau pe malul apei
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi pe plajă
Locuri neadecvate pentru depozitarea camera foto
• Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea
înalte.
sau în alte zone similare.
• Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi bateria,
adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto
cu mâinile ude poate cauza deteriorarea acesteia.
• Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de crescută,
sau cu variaţii mari de umiditate.
• Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi depozitarea
acesteia în locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu în
maşină în timpul verii.
• Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrele brutale şi de
vibraţii excesive pentru a evita deteriorările grave.
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare,
umede sau slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile
şi a componentelor interne.
Depozitarea pentru perioade lungi de timp
• Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp, puneţi-o
într-un container etanş, împreună cu un material absorbant, cum ar fi
silicagel.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie reîncărcate înainte
de utilizare.
• Data şi ora curentă pot fi iniţializate când camera foto este pornită după
ce camera foto şi bateria au fost separate pentru o perioadă îndelungată.
• Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a combustibililor
sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu depozitaţi şi nu transportaţi
lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment
cu camera foto sau cu accesoriile acesteia.
• Nu depozitaţi camera foto în locuri cu naftalină.
187
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede
Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate
forma condens pe obiectiv sau componentele interne ale camerei
foto. În acest caz, opriţi camera foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră. Dacă se
formează condens pe cartela de memorie, scoateţi cartela de memorie
din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se evaporă, înainte de a o
reintroduce.
Alte precauţii
• Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate cauza
vătămări dvs. sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.
• Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele mobile
şi poate împiedica funcţionarea corectă.
• Opriţi camera foto când nu o utilizaţi.
• Camera dvs. foto conţine piese fine. Evitaţi expunerea camerei foto la
şocuri.
• Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci când nu este
folosită. Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o departe de nisip,
obiecte ascuţite sau monede.
• Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este fisurat sau spart.
Sticla spartă sau vopseaua acrilică pot cauza leziuni la mâini şi faţă.
Duceţi camera foto la un centru service Samsung pentru a fi reparată.
• Nu plasaţi niciodată camerele foto, bateriile, încărcătoarele sau
accesoriile lângă, pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu
microunde, plite sau radiatoare. Căldura poate deforma sau supraîncălzi
aceste dispozitive, ceea ce poate provoca un incendiu sau o explozie.
• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest
lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcţionarea
necorespunzătoare a acestuia.
• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul cu o
cârpă moale, curată, fără impurităţi pentru obiectiv.
• În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate opri. În acest mod
cartela de memorie este protejată. Porniţi camera foto pentru a o folosi
din nou.
• În timpul utilizării, camera foto se poate încălzi. Acest lucru este normal şi
nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.
• Când folosiţi camera foto la temperaturi scăzute, poate dura un timp
până la pornire, culoarea afişajului se poate modifica temporar, sau
pot apărea imagini fantomă. Aceste condiţii nu derivă din funcţionarea
necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine atunci când camera foto
ajunge la temperaturi mai moderate.
• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca
persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau
umflături. Dacă aveţi oricare dintre aceste simptome, încetaţi imediat să
utilizaţi camera foto şi consultaţi un medic.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele
de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de
utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanţie.
• Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service
pentru camera foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea lucrări.
Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personal
necalificat nu este acoperită de garanţie.
188
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Despre cartela de memorie
Adaptor cartelă de memorie
Cartele de memorie acceptate
Acest produs acceptă cartele de memorie SD (Secure Digital), SDHC
(Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity),
microSD, microSDHC sau microSDXC.
Bornă
Cartelă de memorie
Pentru a utiliza micro cartele de memorie cu acest produs, un PC sau un
cititor de cartele de memorie, introduceţi cartela într-un adaptor.
Comutator de protecţie la scriere
Etichetă (în partea din faţă)
Puteţi împiedica ştergerea fişierelor prin utilizarea comutatorului de
protecţie la scriere pe o cartelă SD, SDHC sau SDXC. Glisaţi comutatorul în
jos pentru blocare sau glisaţi-l în sus pentru deblocare. Deblocaţi cartela
când captaţi fotografii sau videoclipuri.
189
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Capacitatea cartelei de memorie
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele de fotografiere sau de condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o cartelă de
memorie SD de 2 GB.
Dimensiune
Fotografie
Calitate(Calitate)
Excelentă
Bună
Normală
RAW
RAW + Excelentă
RAW + Bună
RAW + Normală
20.0M (5472X3648)
150
180
224
57
41
43
45
10.1M (3888X2592)
271
325
405
-
52
53
55
5.9M (2976X1984)
411
492
613
-
58
60
61
2.0M (1728X1152)
797
952
1180
-
66
67
68
Burst (Rafală)
464
555
690
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
174
209
261
-
44
46
48
7.8M (3712X2088)
335
401
499
-
55
57
58
4.9M (2944X1656)
471
564
701
-
60
61
63
2.1M (1920X1080)
781
933
1158
-
66
66
67
13.3M (3648X3648)
214
257
321
-
48
50
52
7.0M (2640X2640)
363
435
542
-
56
58
59
4.0M (2000X2000)
538
643
800
-
62
63
64
1.1M (1024X1024)
1030
1227
1519
-
68
69
69
190
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Calitate
Dimensiune
1920X1080 (60 fps (60 cadre pe secundă))
1920X1080 (30 fps (30 cadre pe secundă))
*
1920X1080 (15 fps (15 cadre pe secundă))
1920X810 (24 fps (24 cadre pe secundă))
HQ
Normală
Aprox. 10' 10"
Aprox. 12' 43"
Aprox. 17' 41"
Aprox. 22' 09"
Aprox. 23' 38"
Aprox. 29' 24"
Aprox. 21' 35"
Aprox. 27' 02"
Aprox. 16' 51"
Aprox. 21' 06"
Aprox. 29' 11"
Aprox. 36' 35"
Aprox. 120' 47"
Aprox. 153' 30"
Aprox. 218' 48"
Aprox. 278' 24"
Videoclip
1280X720 (60 fps (60 cadre pe secundă))
1280X720 (30 fps (30 cadre pe secundă))
640X480 (30 fps (30 cadre pe secundă))
For Sharing (Pentru partajare)
(30 fps (30 cadre pe secundă))
*
•
•
•
•
•
este disponibil numai cu anumite opţiuni Filtru inteligent.
Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcţiei zoom.
Timpul de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiţi zoom-ul.
Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de înregistrare.
Timpul maxim de înregistrare este 29 minute şi 59 secunde pe fişier.
Timpul maxim de redare al videoclipurilor For Sharing (Pentru partajare) este de 30 secunde pe fişier.
191
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Precauţii la folosirea cartelelor de memorie
• Evitaţi expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute
sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau mai mari de 40 °C/104 °F).
Temperaturile extreme pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a
cartelelor de memorie.
• Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Introducerea unei
cartele de memorie în direcţia greşită poate deteriora camera foto şi
cartela de memorie.
• Nu utilizaţi cartele de memorie care au fost formatate de alte camere
foto sau de un computer. Reformataţi cartela de memorie cu ajutorul
camerei dvs. foto.
• Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de
memorie.
• Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp ce
indicatorul clipeşte, deoarece în acest fel se pot pierde date.
• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau
substanţe străine. În cazul în care cartela de memorie este murdară,
ştergeţi-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în camera foto.
• Nu permiteţi cartelelor de memorie sau slotului cartelei de memorie să
intre în contact cu lichide, murdărie sau substanţe străine. Nerespectarea
acestei instrucţiuni poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a
cartelor de memorie sau a camerei foto.
• Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a proteja
cartela de descărcările electrostatice.
• Transferaţi datele importante pe alte suporturi media, cum ar fi un hard
disk, un CD sau un DVD.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie
se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu indică o funcţionare
necorespunzătoare.
• Utilizaţi o cartelă de memorie care întruneşte cerinţele standard.
• După expirarea duratei de viaţă a unei cartele de memorie, nu mai puteţi
stoca fotografii pe cartelă. Utilizaţi o cartelă de memorie nouă.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
• Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le scăpaţi şi nu le supuneţi la şoc
puternic sau presiune extremă.
• Evitaţi depozitarea cartelei de memorie în apropierea câmpurilor
magnetice puternice.
• Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu
temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanţe corozive.
192
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Despre baterie
• Nu lăsaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum lenjerie de pat,
Utilizaţi numai baterii aprobate de Samsung.
• Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în spaţii închise.
• Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice,
covoare sau pături electrice, pentru o perioadă îndelungată.
precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.
• Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de
Specificaţii baterie
producător.
Element
Descriere
Model
BP1410
Tip
Baterie litiu-ion
Capacitate celulă
1410 mAh
Tensiune
7,6 V
Timp de încărcare* (Atunci când
bateria este complet descărcată.)
Aprox. 200 min
Manipularea neglijentă sau necorespunzătoare a bateriei se poate solda
cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranţa dvs., urmaţi aceste
instrucţiuni de manipulare corectă a bateriei:
• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect manipulată.
•
•
•
locuri înalte.
• Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau mai mari.
• Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.
• Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau
surse similare.
* Valorile de mai sus se bazează pe momentul când utilizaţi cablul USB şi adaptorul de c.a.
furnizate. Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la un computer poate dura mai mult.
•
• Nu demontaţi bateria şi nu o perforaţi cu obiecte ascuţite.
• Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe de zdrobire.
• Evitaţi expunerea bateriei la impacturi mari, cum ar fi căderea acesteia din
Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie, întrerupeţi imediat
utilizarea bateriei şi contactaţi producătorul.
Utilizaţi numai încărcătoare pentru baterie autentice, recomandate de
producător şi încărcaţi bateria numai prin metoda descrisă în acest manual al
utilizatorului.
Nu puneţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o expuneţi la medii
excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de vară.
Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.
Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu temperatură şi umiditate
ridicată, precum saune sau cabine de duş.
Instrucţiuni de evacuare la deşeuri
• Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Este posibil ca reglementările de evacuare la deşeuri să varieze în funcţie
de ţară şi de regiune. Evacuaţi bateria la deşeuri în conformitate cu toate
reglementările locale şi federale.
Instrucţiuni de încărcare a bateriei
Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al
utilizatorului. Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect
încărcată.
193
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Durată de viaţă a bateriei
Mod Fotografiere
Durată medie / Număr de fotografii
Fotografii
Aprox. 180 min./Aprox. 360 fotografii
Videoclipuri
Aprox. 145 min. (Înregistraţi videoclipuri la rezoluţia
1920X1080 şi la 60 fps (60 cadre pe secundă).)
• Valorile de mai sus se bazează pe standardele de testare CIPA. Rezultatele
pot diferi în funcţie de utilizarea propriu-zisă.
• Durata de fotografiere disponibilă diferă în funcţie de fundal, intervalul
de fotografiere şi de condiţiile de utilizare.
• Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata
totală de înregistrare.
Observaţii referitoare la folosirea bateriei
• Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte
ridicate (sub 0 °C/32 °F sau mai mari de 40 °C/104 °F). Temperaturile
extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor.
• Când folosiţi camera foto pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul
camerei bateriei se poate încălzi. Aceasta nu afectează folosirea normală
a camerei foto.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a deconecta ştecărul din priza
de curent, deoarece această acţiune poate provoca un incendiu sau un
şoc electric.
• La temperaturi sub 0 °C/32 °F, capacitatea şi durata de viaţă a bateriei pot
scădea.
• Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase, dar va reveni la
Mesaj pentru baterie descărcată
Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei va de veni roşie şi
va apărea mesajul „Low Battery (Baterie descărcată)”.
normal la temperaturi mai blânde.
• Scoateţi bateriile din camera foto când o depozitaţi pe o perioadă
îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda
în timp şi pot cauza deteriorarea gravă a camerei foto. Depozitarea
camerei foto pentru perioade îndelungate cu bateria instalată cauzează
descărcarea bateriei. Este posibil să nu puteţi reîncărca o baterie
descărcată complet.
• Atunci când nu utilizaţi camera foto pentru o perioadă îndelungată
(3 luni sau mai mult), verificaţi bateria şi reîncărcaţi-o regulat. Dacă
lăsaţi bateria să se descarce continuu, capacitatea şi viaţa acesteia se
pot micşora, ceea ce poate duce la o funcţionare necorespunzătoare, la
incendiu sau explozie.
194
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Precauţii la folosirea bateriei
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie împotriva
deteriorărilor.
Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru
poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi poate duce la
deteriorări temporare sau permanente ale acesteia şi poate provoca un
incendiu sau un şoc electric.
• În cazul în care conectaţi camera foto la o sursă externă de alimentare
atunci când bateria este descărcată complet, utilizarea funcţiilor mari
consumatoare de energie va cauza oprirea camerei foto. Pentru utilizarea
normală a camerei foto, reîncărcaţi bateria.
• Dacă reconectaţi cablul de alimentare când bateria este complet
încărcată, indicatorul luminos pentru stare porneşte pentru aproximativ
30 de minute.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria.
Încărcaţi bateria până când indicatorul luminos pentru stare se stinge.
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei
• Dacă indicatorul luminos pentru stare este stins, asiguraţi-vă că bateria
este introdusă corect.
• În cazul în care camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria
poate să nu se încărce complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea
bateriei.
• Nu utilizaţi camera foto când încărcaţi bateria. Acest lucru poate provoca
un incendiu sau şoc electric.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a deconecta ştecărul din priza
• Dacă indicatorul luminos pentru stare clipeşte în roşu, reconectaţi cablul
sau scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
• Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau când
temperatura este prea ridicată, indicatorul luminos pentru stare poate
clipi în roşu. Încărcarea va începe când bateria se răceşte.
• Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a acestora. După
finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la camera foto.
• Nu răsuciţi şi nu puneţi obiecte grele pe cablul de c.a. Nerespectarea
acestei instrucţiuni poate deteriora cablul.
de curent, deoarece această acţiune poate provoca un incendiu sau un
şoc electric.
• Lăsaţi bateria să se încarce cel puţin 10 minute înainte de pornirea
camerei foto.
195
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Observaţii referitoare la încărcarea cu un computer conectat
• Utilizaţi numai cablul USB furnizat.
• Bateria poate să nu se încarce când:
- utilizaţi un hub USB
- alte dispozitive USB sunt conectate la computer
- conectaţi cablul la portul din partea din faţă a computerului
- portul USB al computerului nu acceptă standardul de tensiune de ieşire
(5 V, 500 mA)
Procedaţi cu grijă la manipularea şi eliminarea la deşeuri a
bateriilor şi a încărcătoarelor
• Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările locale când
eliminaţi la deşeuri bateriile uzate.
• Nu puneţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de
încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile
pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
196
Anexă
Actualizarea firmware-ului
Conectaţi camera foto la computer şi actualizaţi firmware-ul camerei foto a
obiectivului.
• Nu puteţi efectua un upgrade de firmware fără o baterie complet încărcată.
Reîncărcaţi bateria complet înainte de a rula upgrade-ul de firmware.
• Dacă actualizaţi firmware-ul, setărilor utilizatorului şi valorile vor fi resetate.
3
Porniţi camera foto.
4
Pe computer, selectaţi i-Launcher ĺ Firmware Upgrade.
5
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca firmwareul pe camera foto.
(Data, ora, limba şi ieşirea video nu se vor modifica.)
• Nu opriţi camera foto în timp ce actualizarea este în derulare.
• Puteţi descărca firmware-ul camerei foto sau al obiectivului.
1
Opriţi camera foto.
6
Opriţi camera foto când s-a finalizat descărcarea.
2
Conectaţi camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.
7
Scoateţi cablul USB.
8
Porniţi camera foto.
9
Apăsaţi [m] ĺ q ĺDevice Information (Informaţii
dispozitiv) ĺSoftware Update (Actualizare software) ĺ
Body Firmware (Actualizare corp) sau Lens Firmware
(Actualizare obiectiv).
• Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu
este responsabil pentru pierderile de date.
• Dacă încercaţi să introduceţi cablul USB în portul HDMI, camera foto
poate să nu funcţioneze corespunzător.
10 Selectaţi Yes (Da) dintr-o fereastră pop-up de pe camera foto
pentru a actualiza firmware-ul.
197
Anexă
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu dispozitivul, încercaţi aceste soluţii de depanare
înainte de a contacta personalul de service.
Situaţie
• Nu există spaţiu pe cartela de memorie. Ştergeţi
Când predaţi camera foto la un centru de service, predaţi şi celelalte
componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cartela de memorie
şi bateria.
Situaţie
Camera foto nu
porneşte
Soluţii propuse
Camera foto se
opreşte brusc
energie sau ecranul se opreşte automat.
(pag. 172)
• Din cauza temperaturii foarte ridicate, camera
foto se poate opri automat pentru a împiedica
deteriorarea cartelei de memorie. Reporniţi
camera foto.
• Este posibil ca bateria să se descarce rapid la
Bateria camerei foto
se descarcă rapid
•
•
Nu puteţi capta
fotografii
temperaturi scăzute (sub 0 °C/32 °F). Păstraţi
bateria caldă punând-o în buzunar.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea
videoclipurilor descarcă rapid bateria.
Reîncărcaţi, dacă este nevoie.
• Bateriile sunt elemente consumabile, care
trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi o baterie
nouă dacă durata de viaţă a bateriei se reduce
rapid.
•
•
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.
• Încărcaţi bateria.
• Încărcaţi bateria.
• Camera foto poate fi în modul Economisire
Soluţii propuse
•
•
fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o
nouă cartelă.
Formataţi cartela de memorie.
Cartela de memorie este defectă. Cumpăraţi o
cartelă de memorie nouă.
Cartela de memorie este blocată. Deblocaţi
cartela. (pag. 189)
Asiguraţi-vă că această cameră foto este
pornită.
Încărcaţi bateria.
Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.
Camera foto se
blochează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Camera foto se
încălzeşte
În timpul utilizării camerei foto, este posibil ca
aceasta să se încălzească. Acest lucru este normal
şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau
performanţele camerei foto.
Bliţul se declanşează
pe neaşteptate
Este posibil ca bliţul să se declanşeze din cauza
electricităţii statice. Camera foto nu funcţionează
necorespunzător.
• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie setată
Bliţul nu funcţionează
la Off (Oprit). (pag. 101)
• Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.
Data şi ora sunt
incorecte
Setaţi data şi ora în meniul q. (pag. 172)
Ecranul sau butoanele
nu funcţionează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
198
Anexă >
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi apoi
Cartela de memorie
conţine o eroare
introduceţi-o din nou.
• Formataţi cartela de memorie.
Consultaţi „Precauţii la folosirea cartelelor de
memorie” pentru mai multe detalii. (pag. 192)
Computerul nu
recunoaşte o cartelă
de memorie SDXC sau
UHS-1
Cartelele de memorie SDXC utilizează sistemul de
fişiere exFAT. Pentru a utiliza cartele de memorie
SDXC sau cartele de memorie UHS-1 care sunt
formatate cu sistemul de fişiere exFAT, pe un
computer cu Windows XP, descărcaţi şi actualizaţi
driver-ul sistemului de fişiere exFAT de pe site-ul
web Microsoft.
TV-ul sau computerul
dvs. nu pot afişa
fotografiile şi
videoclipurile stocate
pe o cartelă de
memorie SDXC sau
UHS-1
Cartelele de memorie SDXC utilizează sistemul de
fişiere exFAT. Pentru a utiliza cartele de memorie
SDXC sau cartele de memorie UHS-1 care sunt
formatate cu sistemul de fişiere exFAT, asiguraţi-vă
că dispozitivul extern este compatibil cu sistemul
de fişiere exFAT, înainte de a conecta camera foto
la dispozitiv.
Nu se pot afişa
fişierele
Dacă modificaţi numele unui fişier, este posibil ca
acest fişier sa nu fie redat de camera foto (numele
fişierului trebuie să respecte standardul DCF).
Dacă întâlniţi această situaţie, afişaţi fişierele pe
computer.
• Asiguraţi-vă că opţiunea de focalizare setată
Fotografia este neclară
este adecvată pentru tipul de fotografie pe care
o captaţi.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea
camerei foto.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz
contrar, curăţaţi obiectivul. (pag. 186)
Situaţie
Soluţii propuse
Culorile din fotografie
nu corespund celor
din scena reală
Un Balans de alb incorect poate crea o culoare
nerealistă. Selectaţi opţiunea corespunzătoare
pentru Balansul de alb, care să se potrivească
sursei de lumină. (pag. 81)
Fotografia este prea
luminoasă sau prea
întunecată.
Fotografia este supraexpusă sau subexpusă.
• Reglaţi valoarea aperturii sau timpul de
expunere.
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 79)
• Opriţi sau porniţi bliţul. (pag. 101)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 111)
Fotografiile sunt
distorsionate
Camera foto poate prezenta mici deformări
la utilizarea unui obiectiv superangular, care
permite fotografierea cu o perspectivă largă.
Acest lucru este normal şi nu cauzează o
funcţionare defectuoasă.
Ecranul de redare nu
apare pe dispozitivul
extern conectat
• Asiguraţi-vă de corectitudinea conectării
cablului HDMI la monitorul extern.
• Asiguraţi-vă că înregistrarea cartelei de
memorie este corectă.
• Asiguraţi-vă că acest cablu USB este conectat
Computerul nu
recunoaşte camera
foto
corect.
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este
pornită.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de operare
acceptat.
Computerul
deconectează
camera foto în timpul
transferului fişierelor
Transferul fişierelor poate fi întrerupt de
electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB şi
conectaţi-l din nou.
199
Anexă >
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
• Opriţi programul i-Launcher şi reporniţi-l.
• În funcţie de specificaţiile computerului şi
i-Launcher nu
funcţionează
corespunzător
mediu, programul poate să nu fie lansat
automat. În acest caz, faceţi clic pe Start ĺ
Toate programele ĺ Samsung ĺ i-Launcher
ĺ Samsung i-Launcher pe computerul dvs. cu
sistem de operare Windows. (Pentru Windows 8,
deschideţi ecranul Start, apoi selectaţi
Toate aplicațiile ĺ Samsung i-Launcher.)
Sau, faceţi clic pe Aplicații ĺ Samsung
ĺ i-Launcher pe computerul cu sistem de
operare Mac.
• Subiectul nu este focalizat. Când subiectul se
Focalizarea automată
nu funcţionează
află în exteriorul zonei AF, fotografiaţi mutând
subiectul în interiorul zonei AF şi apăsând până
la jumătate pe [Declanşator].
• Subiectul este prea apropiat. Îndepărtaţi-vă de
subiect şi fotografiaţi.
• Modul de focalizare este setat la MF. Schimbaţi
la modul AF.
Situaţie
Caracteristica AEL
(Blocare expunere
automată) nu
funcţionează
Obiectivul nu
funcţionează
Bliţul extern nu
funcţionează
Când porniţi camera
foto, apare ecranul
de setări pentru dată
şi oră
Soluţii propuse
Caracteristica AEL (Blocare expunere automată)
nu funcţionează în modurile t, M, i şi
s. Selectaţi un alt mod pentru a utiliza această
caracteristică.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este corect montat.
• Demontaţi obiectivul de la camera foto şi
remontaţi-l.
Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este corect
montat şi că este pornit.
• Setaţi din nou data şi ora.
• Acest ecran apare dacă sursa de alimentare
internă a camerei foto este complet descărcată.
Introduceţi o baterie complet încărcată şi
aşteptaţi cel puţin 72 de ore în poziţia oprit
pentru ca sursa de alimentare internă să se
reîncarce.
200
Anexă
Specificaţiile camerei foto
Senzor de imagine
Ecran
Tip
CMOS
Dimensiune senzor
23,5X15,7 mm
Număr efectiv de pixeli
Aprox. 20,3 megapixeli
Număr total de pixeli
Aprox. 21,6 megapixeli
Filtru de culoare
Filtru de culori primare RGB
Montura obiectivului
Tip
Suport Samsung NX
Obiectiv disponibil
Obiective Samsung
Stabilizarea imaginii
Tip
Super AMOLED cu Ecran tactil (Activat prin
comandă tactilă tip C)
Dimensiune
3,0" (Aprox. 76,7 mm)
Rezoluţie
FVGA (720X480) 1037 k puncte (S-Stripe)
Câmp vizual
Aprox. 100%
Unghi
Axă (Orizontală 180°, Verticală 270°)
Ecran utilizator
Grid Line (Grilă), Icons (Pictograme), Histogram
(Histogramă), Distance Scale (Scală de distanţă),
Indicator de nivel, Ghid de supraexpunere
Vizor
Tip
Comutare obiectiv (depinde de obiectiv)
Elemente în grupă
3 obiective asferice
Mod
Off (Oprit)/Mode 1 (Mod 1)/Mode 2 (Mod 2)
Rezoluţie
XGA (1024X768) 2359 k puncte
Eye relief
Aprox. 18,5 mm
Reglare dioptru
Aprox. -4,0~+1,0 m-1
Câmp vizual
Aprox. 100%
Mărire
Aprox. 0,96 X (APS-C, 50 mm)
Corectarea distorsiunii
Oprit/Pornit (depinde de obiectiv)
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0), G
Reducerea prafului
Tip
Dispozitiv cu ultrasunete
201
Anexă >
Specificaţiile camerei foto
Focalizare
Tip
Expunere
TTL 221 (17X13) Segment bloc
Hibrid AF (Detecţie fază şi Contrast)
• Total punct AF: 105 puncte (Detecţie fază AF),
Punct de focalizare
Mod
Indicator luminos
pentru asistenţă AF
Sistem de măsurare
Compensare
±3 EV (1/3 EV Step (1/3 Interval EV))
Single AF (AF singular), Continuous AF (AF
continuu), Manual Focus (Focalizare manuală),
Touch AF & Shutter (AF atingere şi Obturator)
Blocare AE
Butonul AEL
• 1 Step (Interval de 1 EV): Auto, ISO 100,
Echivalent ISO
Obturator cu plan focal cu deplasare pe verticală,
controlat electronic
• Auto: 1/8000–1/4 sec. (EFS disponibil)
• Manual: 1/8000–30 sec. (1/3 Interval EV)
Viteză
Interval de măsurare:
EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Yes (Da)
Obturator
Tip
Mod de măsurare: Multi (Multiplu),
Center-weighted (Centrat), Spot (Punct)
247 puncte (Contrast AF)
• Selecţie: 1 punct (Selecţie liberă)
• Multi: Normal 21 (3X7) puncte (Punct încrucişat
1), Prim-plan 35 puncte
• Identificare faţă: Max. 10 feţe
(EFS disponibil)
• Bulb (limită timp: 4 min.)
Timpul de expunere cel mai rapid este limitat la
1/6000 sec. când utilizaţi obturatorul mecanic.
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200,
ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 Step (Interval de 1/3): Auto, ISO 100,
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500,
ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400,
ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000,
ISO 20000, ISO 25600
* Setările ISO Auto sunt selectabile până la ISO 3200.
202
Anexă >
Specificaţiile camerei foto
Mod de operare
Mod
Single (Cadru unic), Continuous (Continuu), Burst
(Rafală) (numai 5M), Timer (Temporizator), Bracket
(Serie de fotografii) (Auto Exposure (Expunere
automată), White Balance (Balans de alb), Picture
Wizard (Expert imagine), Adâncime)
9 fps (9 cadre pe secundă)
Fotografiere continuă
Fotografiere în serie
Viteză sincronizare
Mai puţin de 1/200 sec.
Bliţ EV
-2–+2 EV (0,5 EV Step (0,5 interval EV))
Bliţ extern
Bliţuri externe opţionale Samsung
Terminal sincronizare
Plăcuţă adaptoare hot-shoe
Balans de alb
* Viteza maximă de fotografiere este de 9 cadre pe
secundă. După cca. 27 de fotografii JPEG, 11 fotografii
RAW aceasta se va reduce. (Poate varia în funcţie de
specificaţiile cardului de memorie.)
Mod
Auto exposure bracketing (Serie de fotografii
expunere automată) (±3 EV), White Balance
bracketing (Serie de fotografii Balans de alb),
Picture Wizard bracketing (Serie de fotografii
Expert imagine), Serie de fotografii adâncime
Auto WB (BA automat), Daylight (Lumină
naturală), Cloudy (Înnorat), Fluorescent White
(Alb fluorescent), Fluorescent NW (Fluorescent
NW), Fluorescent Daylight (Lumină de zi
fluorescentă), Tungsten, Flash WB (BA bliţ),
Custom Set (Parametri personalizare), Color
Temperature (Temperatură de culoare) (Manual)
Microreglare
Chihlimbar/Albastru/Verde/Magenta câte 7 paşi
respectiv
Temporizator automat
2–30 sec. (interval de 1 secundă)
Eliberare declanşator
prin port Micro USB
Dynamic Range
Off (Oprit)/Smart Range+ (Interval inteligent+)/HDR
Expert imagine
Bliţ
Tip
Bliţ pop-up A-TTL
Mod
Smart Flash (Bliţ inteligent), Auto (Automat),
Auto Red-eye (Corector efect ochi roşii), Fill in
(Auxiliar), Fill-in Red (Auxiliar roşu), 1st Curtain
(Prima cortină), 2nd Curtain (A doua cortină),
Off (Oprit), Sincronizare FP automată (disponibilă
numai cu bliţurile externe acceptate)
Număr de referinţă
11 (bazat pe ISO 100)
Unghi de vizualizare
28 mm (echivalent film 35 mm)
Mod
Standard, Vivid (Culori vii), Portrait (Portret),
Landscape (Peisaj), Forest (Pădure), Retro,
Cool (Rece), Calm, Classic (Clasic), Custom1
(Particularizare1), Custom2 (Particularizare2),
Custom3 (Particularizare3)
Parametru
Color (Culoare), Saturation (Saturaţie),
Sharpness (Claritate), Contrast
203
Anexă >
Specificaţiile camerei foto
Fotografiere
Mod
Modul Inteligent
Filtru inteligent
Smart Auto (Recunoaştere inteligentă automată),
Program, Aperture Priority (Prioritate apertură),
Shutter Priority (Prioritate obturator), Manual,
Custom1 (Particularizare1), Custom2 (Particularizare2),
Lens Priority (Prioritate obiectiv), Smart (Inteligent)
Beauty Face (Înfrumuseţare faţă), Best Face (Cea mai bună
față), Landscape (Peisaj), Macro, Action Freeze (Îngheţare
acţiune), Rich Tones (Tonuri bogate), Panorama
(Panoramă), Waterfall (Cascadă), Silhouette (Siluetă),
Sunset (Apus), Night (Noapte), Fireworks (Artificii), Light
Trace (Urme lumină), Creative Shot (Fotografiere creativă),
Multi Exposure (Expunere multiplă), Smart Jump Shot
(Fotografie inteligentă săritură)
Vignetting (Întunecare colţuri), Miniature (Miniatură),
Colored Pencil (Creion colorat), Watercolor (Culoare
de apă), Wash drawing (Desen în laviu), Oil Sketch
(Schiţă în ulei), Ink Sketch (Schiţă în cerneală), Acryl
(Acril), Negative (Negativ), Red (Roşu), Green (Verde),
Blue (Albastru), Yellow (Galben)
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Dimensiune
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (Numai modul Rafală),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648), 7.0M (2640X2640),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
* Modul 3D cu obiectiv 3D este disponibil numai cu
JPEG (16:9) 4.1M (2688X1512) sau cu 2.1M (1920X1080).
Calitate
Super Fine (Excelentă), Fine (Bună), Normal (Normală)
Standard RAW
SRW (ver.2.0.0)
Spaţiu de culoare
sRGB, Adobe RGB
Video
Tip
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Sunet: AAC
Mod Film AE
Program, Aperture Priority (Prioritate apertură),
Shutter Priority (Prioritate obturator), Manual
Clip video
Sunet pornit/oprit
(Durată filmare: Maximum 29' 59'')
Filtru inteligent
Vignetting (Întunecare colţuri), Miniature
(Miniatură), Colored Pencil (Creion colorat),
Watercolor (Culoare de apă), Wash drawing
(Desen în laviu), Oil Sketch (Schiţă în ulei),
Ink Sketch (Schiţă în cerneală), Acryl (Acril),
Negative (Negativ), Red (Roşu), Green (Verde),
Blue (Albastru), Yellow (Galben)
Dimensiune
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (For Sharing (Pentru partajare))
Frecvenţă cadre
60 fps (60 cadre pe secundă), 30 fps (30 cadre pe
secundă), 24 fps (24 cadre pe secundă) (disponibile
numai cu 1920X810) (3D: este disponibil numai cu
30 fps (30 de cadre pe secundă))
Mişcare multiplă
x0.25 (numai 640X480, 320X240), x0.5 (numai
1280X720, 640X480, 320X240), x5, x10, x20
Calitate
HQ, Normal (Normală)
Sunet
Stereo (cu Reglare nivel de intrare, Ecran nivel audio)
Editare
Capturare imagine statică, Trunchiere
204
Anexă >
Specificaţiile camerei foto
Redare
Tip
Interfaţă
Single image (Imagine unică), Thumbnails
(Miniaturi) (15/24), Slide show (Prezentare),
Movie (Clip video)
Editare
Smart Filter (Filtru inteligent),
Resize (Redimensionare), Rotate (Rotire),
Face Retouch (Retuşare faţă), Display Brightness
(Luminozitate ecran), Contrast
Filtru inteligent
Vignetting (Întunecare colţuri), Miniature
(Miniatură), Colored Pencil (Creion colorat),
Watercolor (Culoare de apă), Wash drawing (Desen
în laviu), Oil Painting (Pictură în ulei),
Ink Painting (Pictură în cerneală), Acryl (Acril),
Negative (Negativ), Red (Roşu), Green (Verde),
Blue (Albastru), Yellow (Galben)
Stocare
Suport
Memorie externă (opţional):
Cartelă SD (2 GB garantaţi),
cartelă SDHC (până la 32 GB garantaţi),
cartelă SDXC (până la 64 GB garantaţi, UHS-1
suportată)
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.3), MPO (3D),
DCF
Reţea fără fir
Tip
IEEE 802.11b/g/n acceptă Bandă duală
Funcţie
MobileLink, Remote Viewfinder, Baby Monitor,
Auto Backup (Backup Auto), Email, SNS & Cloud
(SNS şi Cloud), Samsung Link, AutoShare, Group
Share (Partajare grup), Photo Beam, HomeSync
NFC
Yes (Da)
USB 2.0 (Mufă micro USB)
Ieşire video
• NTSC, PAL (selectabil)
• HDMI
Interfaţă audio
intrare mufă microfon 3,5 mm
Descărcare externă
Yes (Da)
Microfon extern
Yes (Da)
Tensiune de intrare c.c.
C.C. 5,0 V, 1 A prin micro USB
Sursă de alimentare
Tip
Baterie reîncărcabilă: BP1410 (1410 mAh, 7,6 V )
* Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în
care vă aflaţi.
Dimensiuni (l x Î x A)
- Clasa 6 şi superioară recomandate
Format fişier
Ieşire digitală
127 X 95,5 X 57,1 mm
Greutate
375 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
Temperatură de funcţionare
0–40 °C
Umiditate de funcţionare
5–85%
Software
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5
* Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii performanţei.
* Alte nume de mărci şi produse reprezintă mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.
205
Anexă
Glosar
PA (Punct acces)
Un punct de acces este un dispozitiv care permite dispozitivelor fără fir să
se conecteze la o reţea cu fir.
AEL/AFL (Blocare expunere automată/Blocare focalizare
automată)
Aceste caracteristici vă ajută să blocaţi expunerea sau focalizarea pe ceea
ce doriţi să focalizaţi sau să calculaţi expunerea.
Reţea ad-hoc
O reţea ad-hoc este o conexiune temporară pentru partajarea fişierelor sau
o conexiune de internet între computere şi dispozitive.
AF (Focalizare automată)
Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect.
Camera foto foloseşte contrastul pentru a focaliza automat.
AdobeRGB
Adobe RGB este utilizat pentru imprimări comerciale şi are un interval de
culoare mai mare decât sRGB. Intervalul mai larg de culori al acestuia vă
ajută să editaţi fotografii cu uşurinţă pe un computer.
AEB (Serie de fotografii expunere automată)
Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite
pentru a facilita captarea unei imagini expuse corespunzător.
AMOLED (Diodă organică cu emisie de lumină cu matrice
activă)/LCD (Ecran cu cristale lichide)
AMOLED este un ecran foarte subţire şi uşor, întrucât nu necesită iluminare
de fundal. LCD este un ecran vizual utilizat frecvent la aparatele electronice
de consum. Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar
fi CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.
Apertură
Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei
foto.
206
Anexă >
Glosar
Mişcarea camerei foto (Neclaritate)
Compoziţie
În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul este
deschis, întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă
mai des atunci când timpul de expunere este mic. Preveniţi mişcarea
camerei foto mărind sensibilitatea, utilizând bliţul sau un timp de expunere
mai rapid. Sau, folosiţi un trepied sau funcţia OIS pentru a stabiliza camera
foto.
Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie.
De obicei, respectarea regulii treimilor conduce la o compoziţie bună.
Calculare în nor
DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei
foto)
O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de fişiere
pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
Cloud computing este o tehnologie care vă permite să stocaţi date pe
servere la distanţă şi să le utilizaţi de la un dispozitiv cu acces la internet.
Adâncimea câmpului
Spaţiu de culoare
Gama de culori pe care le poate vedea camera foto.
Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce poate fi
focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază
în funcţie de apertura obiectivului, distanţa focală şi distanţa de la camera
foto la subiect. De exemplu, selectarea unei aperturi mai mici va mări
adâncimea câmpului şi va face neclar fundalul unei compoziţii.
Temperatură de culoare
Temperatura de culoare este un sistem de măsură în grade Kelvin (K)
care indică nuanţa unei anumite surse de lumină. Pe măsură ce creşte
temperatura culorii, culoarea sursei de lumină este mai albăstruie. Pe
măsură ce scade temperatura de culoare, culoarea sursei de lumină este
mai roşiatică. La 5500 grade Kelvin, culoarea sursei de lumină este la fel cu
lumina soarelui la amiază.
207
Anexă >
Glosar
EV (Valoare de expunere)
Bliţ
Toate combinaţiile ale timpului de expunere şi ale aperturii obiectuvului
ale camerei foto ce au ca rezultat aceeaşi expunere.
O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în
condiţii de iluminare slabă.
Compensare EV
Distanţă focală
Această opţiune vă permite reglarea rapidă a valorii expunerii măsurată
de camera foto, în incrementuri limitate, pentru a îmbunătăţi expunerea
fotografiilor.
Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în milimetri).
Distanţele focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere,
iar subiectul este mărit. Distanţele focale mai scurte determină lărgirea
unghiurilor de vedere.
Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagine)
O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru
camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries Development
Association (JEIDA).
Expunere
Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto.
Expunerea este controlată de combinaţia dintre timpul de expunere,
valoarea aperturii şi sensibilitatea ISO.
Histogramă
O reprezentare grafică a luminozităţii unei imagini. Axa orizontală
reprezintă luminozitatea, iar axa verticală reprezintă numărul de pixeli.
Punctele mari din partea stângă (prea întunecat) şi din partea dreaptă
(prea luminos) de pe histogramă indică o fotografie care a fost expusă în
mod necorespunzător.
H.264/MPEG-4
Un format video de înaltă compresie stabilit de organizaţiile de standarde
internaţionale ISO-IEC şi ITU-T. Acest codec este capabil să ofere calitate
video bună la rate scăzute de biţi, creat de Joint Video Team (JVT).
208
Anexă >
Glosar
Senzor imagine
Mod de măsurare
Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit pentru fiecare
pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge
la acesta în timpul expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD
(Dispozitiv cuplat la încărcare) şi CMOS (Semiconductor complementar
metal-oxid).
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară
cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.
MF (Focalizare Manuală)
Adresă IP (Protocol Internet)
Un sistem ce focalizează manual obiectivul camerei foto pe subiect. Puteţi
folosi inelul de focalizare pentru a focaliza un subiect.
O adresă IP este un număr unic care este atribuit fiecărui dispozitiv care
este conectat la internet.
MJPEG (JPEG de mişcare)
Un format video care este comprimat ca imagine JPEG.
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea camerei foto la lumină în baza vitezei de film echivalent
utilizat într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilităţii ISO,
camera foto utilizează un timp de expunere mai mare, ce poate reduce
neclaritatea cauzată de mişcarea camerei foto şi de lumina scăzută. Cu
toate acestea, imaginile cu sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la
zgomot.
MPO (Obiect Imagini Multiple)
Un format de fişier imagine care conţine mai multe imagini într-un fişier.
Un fişier MPO oferă un efect 3D pe ecranele compatibile MPO, cum ar fi TVurile 3D sau monitoarele 3D.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile
JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fişierului, cu
deteriorarea minimă a rezoluţiei imaginii.
209
Anexă >
Glosar
Zgomot
PAL (Fază alternantă pe linie)
Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca
pixeli luminoşi deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei
atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată sau când
sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.
Un standard de codificare a culorii videoclipurilor folosit în numeroase alte
ţări din Africa, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu.
Calitate
NFC (Comunicare între terminale aflate la distanţe mici)
NFC este un set de standarde pentru comunicare radio la proximitate
foarte apropiată. Puteţi utiliza dispozitive compatibile NFC pentru a activa
caracteristici sau pentru a face schimb de date cu alte dispozitive.
Exprimare a gradului de comprimare utilizat într-o imagine digitală.
Imaginile de calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce
de obicei duce la o dimensiune mai mare a fişierului.
RAW (Date de ieşire CCD)
Un standard de codificare a culorii video folosit mai ales în Japonia,
America de Nord, Filipine, America de Sud, Coreea de Sud şi Taiwan.
Datele originale, neprocesate, colectate direct de la senzorul de imagine
al camerei foto. Balansul de alb, contrastul, saturaţia, claritatea şi alte date
pot fi manipulate cu software-ul de editare înainte ca imaginea să fie
comprimată într-un format de fişiere standard.
Zoom optic
Rezoluţie
Acesta este un zoom general care măreşte imaginile cu un obiectiv şi nu
deteriorează calitatea imaginilor.
Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluţie
ridicată conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai multe detalii decât
imaginile cu rezoluţie scăzută.
NTSC (Comitetul pentru un Sistem Național de Televiziune)
210
Anexă >
Glosar
Timp expunere
Balans de alb (Balans de culoare)
Timpul de expunere se referă la timpul necesar deschiderii şi închiderii
obturatorului, şi este un factor important în luminozitatea unei fotografii,
deoarece acesta controlează cantitatea de lumină care trece prin apertură
înainte să ajungă la senzorul de imagine. Un timp de expunere rapid
permite mai puţin timp pentru pătrunderea luminii şi fotografiile devin
mai întunecate şi îngheaţă cu uşurinţă subiecţii aflaţi în mişcare.
O reglare a intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu, verde şi
albastru) într-o imagine. Scopul reglării Balansului de alb sau a balansului
de culoare este de a reda corect culorile într-o imagine.
sRGB (Standard RGB)
Standard internaţional al spaţiului de culoare stabilit de IEC (International
Electrotechnical Commission). Acesta este definit de la spaţiul de culoare
pentru monitoarele PC şi este de asemenea folosit ca spaţiu de culoare
standard pentru Exif.
Wi-Fi
Wi-Fi este o tehnologie care permite dispozitivelor electronice să schimbe
date fără fir, printr-o reţea.
WPS (Configurare protejată Wi-Fi)
WPS este o tehnologie care securizează reţelele fără fir de domiciliu.
Întunecare colţuri
Reducerea luminozităţii sau a saturaţiei unei imagini la periferie (margini
exterioare) în comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea colţurilor poate
atrage atenţia asupra subiecţilor poziţionaţi în centrul unei imagini.
211
Anexă
Accesorii opţionale
Puteţi achiziţiona următoarele articole opţionale:
Obiectiv, Bliţ extern, Eliberare declanşator (tip micro USB), Microfon extern,
Baterie reîncărcabilă, Încărcător pentru baterie, Geantă cameră foto, Husă
pentru camera foto, Cartelă de memorie, Filtru, Cablu USB, Cablu HDMI,
Curea
• Pentru a localiza tipul, imaginea şi disponibilitatea accesoriilor, vizitaţi site-ul
web Samsung.
• Înainte de a achiziţiona accesorii, asiguraţi-vă ca acestea sunt compatibile cu
camera dvs. foto. GPS10 şi EM10 nu sunt compatibile cu această cameră foto.
• Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Samsung nu este responsabilă
de daunele cauzate de utilizarea accesoriilor produse de alt fabricant.
212
Anexă
Index
A
Bliţ
Fotografiere cu bounce 27
Intensitate 103
Număr de referinţă 26
Opţiunile pentru bliţ 101
Accesorii opţionale
Aspect bliţ 53
Conectarea bliţului 54
Adâncime câmp (DOF) 17, 22
Adobe Photoshop Lightroom 183
AF atingere 90
AF de urmărire 90
Ajustare imagine
Reglare fotografiil 131
Retuşarea feţelor 132
Apertură 16, 20
Asistenţă focalizare 92
Auto Backup 151
Baby Monitor 149
Ecran tactil 38
Ieşire video 172
Estompare gradată 116
i-Launcher 182
Expert imagine 83
F
Cameră foto
Aspect 30
Conectarea ca disc amovibil 178
Conectarea la PC 178
Deconectare (Windows) 179
Cartelă de memorie
Atenţie 189
Introducere 34
D
Balans de alb 81
Dată şi oră 172
Baterie
Despachetarea 29
Atenţie 193
Introducere 34
Încărcare 35
I
Î
C
Centru de service 198
B
E
DIRECT LINK 33
Distanţă focală 21
Încărcare 35
Filtru inteligent
Întreţinere 186
Mod Fotografiere 110
Mod Redare 133
Fişiere
Protejare 122
Ştergere 123
Tip fotografie 78
Tip videoclip 114
Focalizare automată 84
L
Luminozitate afişaj 171
M
Fotografie inteligentă săritură 71
Mărire 124
Fotografii
Miniaturi 119
Editare 129
Mărire 124
Opţiuni de fotografiere 77
Vizualizarea la un HDTV 176
Vizualizarea la un TV 3D 177
Vizualizare pe camera foto 119
MobileLink 143
Mod Cea mai bună față 68
Mod de măsurare 106
Mod Economisire energie 172
Modul 3D 73
213
Anexă >
Index
Moduri de fotografiere
Inteligent 66
Înregistrare 72
Manual 61
Personalizare 63
Prioritate apertură 59
Prioritate obturator 60
Program 57
Smart Auto 55
P
S
V
Panou inteligent 40
Samsung Link 159
Valoare expunere (EV) 16, 111
Pictograme
Sensibilitate ISO 79
Vârf focalizare 93
Serie de fotografii 98
Videoclipuri
Mod Fotografiere 45
Mod Redare 47
Poză cu o apăsare 91
Poziţie 13
Setări 171
Spaţiu de culoare 165
Specificaţiile camerei foto 201
Mod Vedere panoramică 69
Prezentare 124
N
R
NFC (Tag & Go) 140
Reducere efect ochi roşii 102
T
Numărul F 16
Regula treimilor 24
Temporizator 97
Remote Viewfinder 147
Timp expunere 18, 20
Retuşarea feţelor 132
Tip de afişaj 48
Reţea fără fir 135
Transfer de fişiere
O
Obiective
Aspect 49
Blocare 50
Deblocare 51
Marcaje 52
Operare 95
Rezoluţie
Mod Fotografiere (Clip video) 114
Mod Fotografiere (Fotografie) 77
Mod Redare 130
Capturare 128
Înregistrare 72
Opţiuni 114
Vizualizare 126
Stabilizare optică a imaginii
(OIS) 94
Mac 179
Windows 178
TV 176
Rotirea 130
214
Anexă
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că
produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei
lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate
dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi
aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil,
promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj
indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu
alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate,
simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur,
cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE
2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste
substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut
produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă
aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii
materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi
să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la
nivel local.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte
termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile
sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
215
ATENŢIE
RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN
TIP INCORECT.
ELIMINAŢI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUCŢIUNILOR.
Acest echipament poate fi folosit în toate statele UE.
În Franţa, acest echipament poate fi folosit doar în interior.
216
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau
vizitaţi site-ul nostru Web www.samsung.com pentru servicii şi solicitări post
vânzare.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement