Samsung ML-1640 Manual de utilizare

advertisement

Samsung ML-1640 Manual de utilizare
ML-1640 Series
ML-2240 Series
Imprimantă laser mono
Ghidul utilizatorului
imaginează-ţi posibilităţile
Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs Samsung.
Caracteristicile noului dvs. produs laser
Noua dvs. maşină este echipată cu un număr de caracteristici speciale care îmbunătăţesc calitatea documentelor pe care
le imprimaţi.
Cu această maşină, aveţi posibilitatea să:
Caracteristici speciale
Imprimaţi la calitate şi viteză excelente
• Puteţi imprima cu o rezoluţie de până la 1.200 x 600 dpi.
• Maşina imprimă hârtie de dimensiune A4 cu până la 16 ppm
(ML-1640 Series), 22 ppm (ML-2240 Series) şi hârtie
de dimensiune Letter cu până la 17 ppm (ML-1640 Series),
23 ppm (ML-2240 Series).
Economisiţi timp şi bani
• Pentru a economisi hârtie, puteţi să imprimaţi mai multe
pagini pe o singură coală de hârtie.
• Această maşină economiseşte energia electrică în mod
automat, prin reducerea substanţială a consumului atunci
când nu este utilizată.
Manevraţi numeroase tipuri diferite de material imprimabil
• Tava de 150 de coli acceptă hârtie de diferite dimensiuni,
hârtie cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni
particularizate, cărţi poştale şi hârtie grea.
Imprimare în diferite medii
• Puteţi imprima de pe diverse sisteme de operare, cum ar fi
Windows, Linux şi Macintosh.
• Maşina este echipată cu o interfaţă USB.
Creaţi documente profesionale
• Imprimaţi filigrane. Puteţi particulariza documentele dvs.
cu cuvinte, precum „Confidenţial”.
Consultaţi Secţiune de software.
• Imprimaţi postere. Textul şi imaginile fiecărei pagini din
document sunt mărite şi imprimate în cadrul colii de hârtie,
după care pot fi aranjate împreună pentru a forma
un poster. Consultaţi Secţiune de software.
• Puteţi utiliza hârtie simplă pentru formulare preimprimate
şi hârtie cu antet. Consultaţi Secţiune de software.
2_Caracteristicile noului dvs. produs laser
.
Caracteristici în funcţie de modele
Maşina este proiectată să accepte toate cerinţele dvs. de documente.
Caracteristicile de bază ale acestei maşini includ:
Caracteristici
ML-1640
ML-2240
USB 2.0 de mare viteză
Imprimare duplex (pe două feţe) (manual)
( : Inclus)
Despre acest ghid al utilizatorului
Acest ghid al utilizatorului furnizează informaţii pentru înţelegerea esenţială a maşinii precum şi explicaţii detaliate pentru fiecare pas din timpul utilizării reale. Atât
utilizatorii începători cât şi cei profesionişti pot să consulte acest manual pentru instalarea şi utilizarea maşinii.
Unii termeni din acest manual sunt interschimbabili, ca mai jos:
• Document este sinonim cu original.
• Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.
• Această explicaţie din ghidul utilizatorului este bazată în principal pe ML-2240 Series. Este posibil ca unele ilustraţii să fie diferite pentru ML-1640 Series.
Tabelul următor prezintă convenţiile din acest ghid.
Convenţie
Descriere
Exemplu
Aldin
Se utilizează pentru texte de pe afişaj sau pentru imprimări efective la maşină.
Start
Notă
Se utilizează pentru a furniza informaţii suplimentare sau specificaţii detaliate
ale funcţiilor şi caracteristicilor maşinii.
Formatul de dată poate fi diferit
de la o ţară la alta.
Atenţie
Se utilizează pentru a transmite informaţii utilizatorului pentru a proteja maşina
de deteriorări mecanice sau de funcţionare defectuoasă.
Nu atingeţi suprafaţa verde de sub
cartuşul de toner.
Notă de subsol
Se utilizează pentru a furniza informaţii mai detaliate cu privire la anumite
cuvinte sau la o frază.
a. pagini pe minut
(Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi
pagina 1.)
Se utilizează pentru a ghida utilizatorii la pagina de referinţă pentru informaţiile
suplimentare detaliate.
(Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
pagina 1.)
Caracteristicile noului dvs. produs laser_3
Găsirea mai multor informaţii
Puteţi găsi informaţii pentru configurarea şi utilizarea maşinii în următoarele resurse, fie imprimate, fie pe ecran.
Ghidul de instalare
rapidă
Furnizează informaţii despre configurarea maşinii, fiind necesar să urmaţi instrucţiunile din ghid pentru a pregăti maşina.
Ghidul utilizatorului,
în versiune online
Vă furnizează instrucţiuni pas cu pas pentru utilizarea integrală a caracteristicilor maşinii şi conţine informaţii pentru întreţinerea
maşinii, depanare şi instalarea accesoriilor.
De asemenea, acest ghid al utilizatorului conţine o Secţiune de software care vă oferă informaţii despre modul de imprimare
a documentelor cu maşina dvs. pe diverse sisteme de operare şi despre modul de utilizare a programelor utilitare software incluse.
Nu aveţi posibilitatea să accesaţi manualul de utilizare din folderul Manual de pe CD-ul cu software-ul imprimantei.
Ajutor pentru
driverul imprimantei
Vă pune la dispoziţie informaţii de ajutor cu privire la proprietăţile driverului imprimantei şi instrucţiuni în vederea configurării
proprietăţilor pentru imprimare. Pentru a accesa un ecran de ajutor pentru driverul imprimantei, faceţi clic pe Help din caseta de dialog
cu proprietăţi ale imprimantei.
Site Web Samsung
Dacă aveţi acces la Internet, puteţi obţine ajutor, asistenţă, drivere de imprimantă, manuale şi informaţii despre modul de comandare,
pe site-ul Web Samsung, www.samsungprinter.com.
Informaţii din sursă deschisă sunt disponibile pe site-ul web al Samsung, www.samsung.com.
4_Caracteristicile noului dvs. produs laser
Informaţii despre siguranţă
Simboluri importante pentru siguranţă şi măsuri de prevedere
Care este semnificaţia pictogramelor şi semnelor din acest manual al utilizatorului:
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.
AVERTISMENT
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.
ATENŢIE
ATENŢIE
Pentru a reduce pericolul de incendiu, explozie, şoc electric sau vătămare corporală în timpul utilizării maşinii, respectaţi
aceste măsuri elementare de prevedere
NU încercaţi.
NU dezasamblaţi.
NU atingeţi.
Urmaţi instrucţiunile cu stricteţe.
Scoateţi conectorul de alimentare din priza de perete.
Pentru a preveni şocurile electrice, asiguraţi-vă că maşina este împământată.
Apelaţi centrul de service pentru ajutor.
Aceste semne de avertizare sunt aici pentru a preveni vătămarea dvs. şi a celorlalţi. Respectaţi-le cu stricteţe. După ce aţi citit
această secţiune, păstraţi-o la loc sigur pentru referinţe viitoare.
1. Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni.
2. Utilizaţi bunul simţ la fiecare utilizare a aparatelor electrice.
3. Respectaţi toate avertismentele şi instrucţiunile marcate pe dispozitiv şi în materialele ce însoţesc dispozitivul.
4. Daca o instrucţiune de utilizare pare să contrazică informaţiile de siguranţă, urmaţi informaţiile de siguranţă. Este posibil să fi înţeles
greşit instrucţiunea de utilizare. Dacă nu puteţi rezolva contradicţia, pentru asistenţă contactaţi reprezentantul de vânzări sau de
service.
5. Deconectaţi dispozitivul de la priza de CA de perete înainte de curăţare. Nu utilizaţi agenţi de curăţare lichizi sau aerosol. Pentru
curăţare utilizaţi numai o lavetă umedă.
6. Nu aşezaţi dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.
7. Dispozitivul nu trebuie aşezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiţionat sau
conductă de ventilaţie.
8. Nu permiteţi prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasaţi dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către
persoane.
9. Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanţele şi poate provoca pericol de foc sau şoc
electric.
10. Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de CA sau de interfaţă ale PC-ului.
11. Nu împingeţi niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte
periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau şoc electric. Nu vărsaţi lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.
Informaţii despre siguranţă_5
12. Pentru a reduce pericolul de şoc electric nu dezasamblaţi dispozitivul. Când este necesară repararea, duceţi dispozitivul la un
tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri.
Reasamblarea incorectă poate provoca şoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.
13. Deconectaţi dispozitivul de la PC şi de la priza de CA şi recurgeţi la personal calificat de service în următoarele condiţii:
• Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.
• Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.
• Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.
• Dacă dispozitivul nu funcţionează adecvat, instrucţiunile fiind respectate.
• Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.
• Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită şi distinctă a performanţelor.
14. Reglaţi numai acele comenzi precizate în instrucţiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune şi
poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de
funcţionare.
15. Evitaţi utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de şoc electric cauzat de fulgere. Dacă
este posibil, deconectaţi alimentarea cu CA pe parcursul furtunii.
16. Dacă imprimaţi în mod continuu multiple pagini, suprafaţa tăvii de ieşire se poate încălzi. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa şi ţineţi
copiii la distanţă.
17. Pentru funcţionarea în siguranţă trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizaţi un cablu mai lung de 2 m
la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWGa sau mai mare.
18. PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.
a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)
6_Informaţii despre siguranţă
Declaraţie de Siguranţă Laser
Imprimanta este certificată în S.U. pentru a se conforma cerinţelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) şi
în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerinţelor IEC 825.
Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la
radiaţii laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreţinerii utilizatorului sau în condiţii de service prescrise.
Avertisment
Nu utilizaţi şi nu efectuaţi service la imprimantă având capacul de protecţie înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar şi
invizibilă, vă poate afecta ochii.
La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a
persoanelor:
Siguranţa Ozonului
În timpul funcţionării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuşi, este recomandat ca
dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.
Daca aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la ozon vă rugăm contactaţi cel mai apropiat comerciant Samsung.
Reciclare
Vă rugăm reciclaţi sau înlăturaţi materialele de împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil şi ecologic.
Informaţii despre siguranţă_7
Evacuarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)
Acest marcaj inscripţionat pe produs, pe accesorii sau în materialele care le însoţesc indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(de exemplu, încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor de utilizare. Pentru a
preveni posibila afectare a mediului sau a sănătăţii umane prin eliminarea necontrolată a deşeurilor, vă rugăm să separaţi aceste produse de
alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susţinută a resurselor materiale. Utilizatorii casnici
trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administraţiei locale, pentru detalii cu privire la locul şi modul
de reciclare ecologică. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie. Acest
produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deşeuri comerciale pentru eliminare.
Emisii în Frecvenţă Radio
Reglementări FCC
Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC. Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii:
• Acest dispozitiv nu va cauza interferenţe periculoase şi
• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă captată, inclusiv interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Acest dispozitiv a fost testat şi este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC.
Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest
echipament generează, utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate
provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează absenţa interferenţelor într-o anumită instalaţie. Dacă acest
echipament provoacă interferenţe recepţiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este
încurajat să corecteze interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
• Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
• Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
• Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
• Pentru ajutor consultaţi comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.
Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producătorul responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
Reglementări asupra Interferenţelor Radio Canadiene
Acest aparat digital nu depăşeşte limitele de emisii în frecvenţă radio ale Clasei B pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul
pentru echipamente ce provoacă interferenţe numit „Aparate Digitale”, ICES-003 al Industriei şi Ştiinţei Canadiene.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
8_Informaţii despre siguranţă
Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)
Important
Cablul de alimentare pentru aceast aparat este prevăzut cu o mufă (BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranţă de 13 amperi. Când schimbaţi
sau examinaţi siguranţa, trebuie să re-montaţi siguranţa corectă de 13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiţi capacul siguranţei. Dacă aţi pierdut
capacul siguranţei nu utilizaţi mufa până când nu montaţi alt capac.
Vă rugăm contactaţi persoana de la care aţi cumpărat aparatul.
Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie şi poate fi potrivită. Totuşi, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize
normale de 13 amperi. Trebuie să cumpăraţi un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtaţi mufa turnată.
Dacă tăiaţi mufa turnată, aruncaţi-o cât mai curând.
Nu puteţi refolosi mufa şi există pericolul de şoc electric dacă o introduceţi într-o priză.
Avertisment important:
Acest aparat trebuie să fie împământat.
Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:
• verde şi galben: împământare
• albastru: nul
• maro: fază
Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedaţi astfel:
Trebuie să conectaţi firul cu verde şi galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranţă „simbolul de împământare” sau la culoarea verde
şi galben sau verde.
Trebuie să conectaţi firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.
Trebuie să conectaţi firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roşie.
Trebuie să aveţi o siguranţă de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul de distribuţie.
Declaraţie de Conformitate (Ţări Europene)
Aprobări şi Certificări
Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declaraţia de conformitate a Samsung Electronics Co., Ltd. cu următoarele directive
aplicabile 93/68/EEC de la datele indicate.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la pagina www.samsung.com/printer, navigaţi la Support > Download center şi introduceţi
numele imprimantei dvs. pentru a naviga la EuDoC.
Ianuarie 1, 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasa.
Ianuarie 1, 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea
electromagnetică.
Martie 9, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţie şi recunoaşterea
comună a conformităţii.
O declaraţie completă, ce defineşte Directivele relevante şi standardele la care se face referinţă pot fi obţinute de la reprezentantul
dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.
Informaţii despre siguranţă_9
Cuprins
2
5
Introducere
12
12
12
13
14
14
14
14
15
15
Prezentare generală a imprimantei
Vedere din faţă
Vedere din spate
Prezentare generală a panoului de control
Înţelegerea panoului de control
LED-uri online
Butonul Revocare
Software-ul furnizat
Caracteristicile driverului de imprimantă
Driverul imprimantei
Noţiuni de bază
16
16
16
16
17
17
17
Instalarea echipamentului
Imprimarea unei pagini demonstrative
Cerinţe de sistem
Windows
Linux
Macintosh
Instalarea software-ului
Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare
19
20
21
22
22
23
Selectarea suportului de imprimare
Specificaţii privind suportul de imprimare
Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale
Încărcarea hârtiei
Încărcarea hârtiei în tavă
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
Noţiuni de bază pentru imprimare
24
24
Imprimarea unui document
Revocarea unei lucrări de imprimare
Întreţinere
25
25
25
26
26
26
27
28
Curăţarea maşinii dvs.
Curăţarea exteriorului
Curăţarea interiorului
Întreţinerea cartuşului
Depozitarea cartuşului de toner
Durata estimată de viaţă a cartuşului
Redistribuirea tonerului
Înlocuirea cartuşului de toner
Depanarea
30
30
30
31
32
32
32
33
35
37
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
În zona de ieşire a hârtiei
În zona de alimentare cu hârtie
În jurul cartuşului de toner
Rezolvarea altor probleme
Alimentarea cu hârtie
Probleme de imprimare
Probleme de calitate a imprimării
Probleme obişnuite pentru Windows
12
16
19
24
25
30
10_Cuprins
Caracteristicile noului dvs. produs laser
Informaţii despre siguranţă
Cuprins
37
38
Probleme obişnuite pentru Linux
Probleme obişnuite cu Macintosh
Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
39
39
39
Consumabil
Piese de schimb
Cum se achiziţionează
Specificaţii
40
41
Specificaţii pentru ML-1640 Series
Specificaţii pentru ML-2240 Series
39
40
Glosar
42
Index
46
Contact SAMSUNG worldwide
47
Cuprins_11
Introducere
Acestea sunt principalele componente ale maşinii dvs.:
Acest capitol cuprinde:
•
•
•
Prezentare generală a imprimantei
Prezentare generală a panoului de control
Înţelegerea panoului de control
•
•
Software-ul furnizat
Caracteristicile driverului de imprimantă
Ilustraţiile maşinii sunt cele caracteristice produselor ML-2240 Series. Produsele din gama ML-1640 Series nu au tavă manuală.
Prezentare generală a imprimantei
Vedere din faţă
9
‘
Tavă manualăa
10
Ghidaje posterioare
11
Capac pentru hârtiea
12
Ghidaje laterale
a. Numai la ML-2240.
Vedere din spate
1
Capac superior
2
Tavă de ieşire (faţa în jos)
3
Suport de ieşire
4
Panou de control
5
Mâner al capacului frontal
6
Capac frontal
7
Tavă de alimentare cu hârtie
8
Cartuş de toner
12 _Introducere
1
Port USB
2
Comutator de alimentare
3
Priză de alimentare
Prezentare generală a panoului de control
1
On-Line/Led
indicator eroare
(Status LED)
Prezintă starea maşinii. (Consultaţi „Înţelegerea panoului de control” la pag. 14 pentru mai multe informaţii.)
2
Led toner
Indică starea cartuşului de toner. (Consultaţi „Înţelegerea panoului de control” la pag. 14 pentru mai multe informaţii.)
Revocare
Opreşte o operaţie în orice moment şi are şi alte funcţii. (Consultaţi „Înţelegerea panoului de control” la pag. 14 pentru mai multe
informaţii.)
3
Introducere_ 13
Înţelegerea panoului de control
Culoarea LED-ului de stare şi de toner indică starea curentă a maşinii.
On-Line/Led indicator eroare
(Status LED)
STARE
Verde
Roşu
DESCRIERE
Aprins
Aparatul se încălzeşte sau este disponibil pentru
primirea datelor.
Lumină
intermitentă
Aparatul imprimă date.
Aprins
•
•
Portocaliu
Aprins
Există un defect la aparat, cum ar fi capac
deschis, nu există hârtie, eroare de instalare
sau eroare date invalide.
Aparatul are un defect care necesită service,
cum ar fi LSU defectă sau cuptor defect.
Contactaţi reprezentantul de vânzări sau de
service.
Aparatul are un defect, cum ar fi hârtie blocată.
Led toner
STARE
Roşu
DESCRIERE
Aprins
Tonerul s-a terminat, aparatul nu va mai
imprima. Înlocuiţi cartuşul de toner.
Lumină
intermitentă
Tonerul este insuficient, înlocuiţi curând cartuşul
de toner.
Luminează
intermitent
rapid
Nu mai există toner, înlocuiţi cartuşul de toner.
Toate erorile de imprimare vor apărea în Smart Panel fereastra
programului.
14 _Introducere
Butonul Revocare
STARE
Descriere
Imprimarea
unei pagini
demonstrative
În modul Pregătit, ţineţi apăsat acest buton până când
LED-ul Status clipeşte, apoi eliberaţi-l.
Revocarea
unei lucrări
de imprimare
Apăsaţi acest buton în timpul imprimării. LED-ul roşu
clipeşte în timp ce lucrarea de imprimare este ştearsă
atât din maşină cât şi din computer, apoi maşina revine
în modul Pregătit. Această operaţie poate dura un timp,
în funcţie de dimensiunea lucrării de imprimare.
Imprimare
manuală
Apăsaţi acest buton în timpul imprimării. LED-ul Online/
Eroare clipeşte în timp ce lucrarea de imprimare este
ştearsă atât din maşină cât şi din computer, apoi revine
în modul Pregătit. Această operaţie poate dura un timp,
în funcţie de dimensiunea lucrării de imprimare.
În modul Alimentare manuală nu puteţi revoca lucrarea
de imprimare prin apăsarea acestui buton.
Software-ul furnizat
Caracteristicile driverului de imprimantă
După ce aţi configurat maşina şi aţi conectat-o la calculatorul dvs., trebuie
să instalaţi software-ul imprimantei şi scanerului. Dacă sunteţi utilizator
Windows sau Macintosh, instalaţi software-ul de pe CD-ul furnizat, iar dacă
sunteţi utilizator Linux, descărcaţi şi instalaţi software-ul de pe site-ul
Samsung (www.samsung.com/printer).
Driverele imprimantei acceptă următoarele caracteristici standard:
• Selectarea orientării, dimensiunii, sursei şi tipului de suport
de imprimare
• Numărul de copii
În plus, puteţi utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. În tabelul
următor sunt prezentate caracteristicile acceptate de driverele imprimantei:
OS
Windows
Cuprins
•
•
Linux
•
•
Macintosh
•
•
Driver de imprimantă: Utilizaţi acest driver pentru
a beneficia integral de avantajele caracteristicilor
imprimantei.
Smart Panel: Acest program vă permite
să monitorizaţi starea maşinii şi vă avertizează
când survine o eroare în timpul imprimării.
Driverul imprimantei
Caracteristică
Windows
Linux
Macintosh
Opţiune calitate maşină
O
O
O
Imprimare postere
O
X
X
Driver de imprimantă: Utilizaţi acest driver
pentru a comanda maşina
de la un computer Linux şi pentru a imprima
documente.
Smart Panel: Acest program vă permite să
monitorizaţi starea maşinii şi vă avertizează când
survine o eroare în timpul imprimării.
Mai multe pagini
pe coală (câte N)
O
O (2,4)
O
Imprimare cu încadrare
în pagină
O
X
Oa
Imprimare la scară
O
X
O
Driver de imprimantă: Utilizaţi acest driver
pentru a comanda maşina
de la un computer Macintosh şi pentru a imprima
documente.
Smart Panel: Acest program vă permite să
monitorizaţi starea maşinii şi vă avertizează când
survine o eroare în timpul imprimării.
Filigran
O
X
X
Suprapunere
O
X
X
Economisire toner
O
X
O
Duplex (Manual)
O
X
X
a. Această caracteristică este acceptată numai de MAC OS X 10.4~10.6.
Introducere_ 15
Noţiuni de bază
Acest capitol vă prezintă instrucţiuni pas cu pas pentru instalarea maşinii.
Acest capitol cuprinde:
•
•
Instalarea echipamentului
Imprimarea unei pagini demonstrative
Instalarea echipamentului
Această secţiune prezintă paşii necesari pentru instalarea echipamentului
prezentat în Ghidul de instalare rapidă. Citiţi Ghidul de instalare rapidă
şi parcurgeţi paşii următori.
1. Alegeţi un loc stabil.
Alegeţi un loc drept şi stabil, cu spaţiu adecvat pentru circulaţia aerului.
Asiguraţi un spaţiu suplimentar necesar deschiderii capacelor şi tăvilor.
Zona trebuie să fie bine ventilată şi ferită de lumina directă a soarelui
sau de sursele de căldură, frig şi umiditate. Nu aşezaţi maşina aproape
de marginile biroului sau ale mesei.
Imprimarea este adecvată la altitudini sub 1.000 m. A se vedea setarea
pentru altitudine pentru optimizarea imprimării. Aşezaţi maşina
pe o suprafaţă plană şi stabilă care să nu-i permită o înclinare mai mare
de 2 mm. În caz contrar, poate fi afectată calitatea imprimării.
2.
3.
4.
5.
6.
Despachetaţi maşina şi verificaţi toate articolele incluse.
Îndepărtaţi banda care ţine strâns maşina.
Instalaţi toate cele patru cartuşe de toner.
Încărcaţi hârtie. (Consultaþi „Încărcarea hârtiei” de la pagina 22.)
Asiguraţi-vă că sunt conectate toate cablurile la maşină.
16 _Noţiuni de bază
•
•
Cerinţe de sistem
Instalarea software-ului
7. Porniţi maşina.
Când mutaţi maşina nu o înclinaţi şi nu o răsturnaţi. În caz contrar,
interiorul maşinii poate fi murdărit de toner, ceea ce poate cauza
deteriorarea imprimantei sau o calitate de imprimare
necorespunzătoare.
Acest echipament va fi nefuncţional la întreruperea alimentării de la
reţea.
Imprimarea unei pagini demonstrative
Imprimaţi o pagină demonstrativă pentru a vă asigura că maşina
funcţionează corect.
Pentru a imprima o pagină demonstrativă:
În modul Pregătit, ţineţi apăsat butonul
Revocare timp de 2 secunde.
Cerinţe de sistem
Macintosh
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că sistemul dvs. îndeplineşte următoarele
cerinţe:
Cerinţă (recomandat)
Sistem
de operare
Windows
Procesor
Maşina dvs. acceptă următoarele sisteme de operare Windows.
Cerinţă (recomandat)
Sistem
de operare
Procesor
RAM
Spaţiu liber
pe discul fix
Windows 2000
Pentium II 400 MHz
(Pentium III 933 MHz)
64 MO
(256 MO)
300 MB
Windows XP
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MO
(256 MO)
1 GO
Windows 2003
Server
Pentium III 933 MHz
(Pentium IV 1 GHz)
128 MO
(512 MO)
de la 1,25 GB
până la 2 GB
Windows 2008
Server
Pentium IV 1 GHz
(Pentium IV 2 GHz)
512 MO
(2.048 MO)
10 GO
Windows Vista
Pentium IV 3 GHz
512 MO
(1.024 MO)
15 GO
Windows 7
Procesor Pentium IV
1 GHz pe 32 biţi sau
64 biţi sau unul mai
performant
1 GO
(2 GO)
16 GO
•
•
Windows 2008
Server R2
•
•
Procesoare Pentium
IV 1 GHz (x86) sau
1,4 GHz (x64) (2 GHz
sau mai rapide)
512 MO
(2.048 MO)
• PowerPC G4/G5
• Procesor Intel
• 128 MO
pentru un Mac
bazat pe
PowerPC
(512 MO)
• 512 MO
pentru un Mac
bazat pe Intel
(1 GO)
1 GO
Mac OS X 10.5
• PowerPC G4/G5
de 867 MHz sau
mai rapid
• Procesor Intel
512 MO (1 GO)
1 GO
Mac OS X 10.6
• Procesor Intel
1 GO (2 GO)
1 GO
Linux
Sistem de operare
10 GO
Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară este cerinţa minimă
pentru toate sistemele de operare Windows.
Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul
direct.
Spaţiu liber
pe discul
fix
Mac OS X 10.4
sau o
versiune
anterioară
Caracteristică
Suport pentru grafică DirectX 9 cu memorie de 128
MB (pentru activarea temei Aero)
Unitate DVD-R/W
RAM
Cerinţe (recomandat)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RedHat 8.0, 9.0 (32 bit)
RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)
Fedora Core 1~7 (32/64 bit)
Mandrake 9.2 (32 bit), 10.0, 10.1 (32/64 bit)
Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bit)
SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bit)
SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/
64 bit)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bit)
Debian 3.1, 4.0 (32/64 bit)
Procesor
Pentium IV 2.4 GHz sau mai puternic
RAM
512 MO sau mai mult
Spaţiu liber pe hard
disk
1 GO sau mai mult
Noţiuni de bază_ 17
Instalarea software-ului
4. Selectaţi Typical, apoi faceţi clic pe Next.
Pentru imprimare, trebuie să instalaţi software-ul maşinii. Software-ul
include drivere, aplicaţii şi alte programe utile.
Următoarea procedură este bazată pe sistemul de operare Windows XP.
Procedura şi fereastra popup care apar în timpul instalării pot diferi în
funcţie de sistemul de operare, de caracteristicile imprimantei sau de
interfaţa utilizată.
1. Asiguraţi-vă că maşina dvs. este conectată la computer.
2. Introduceţi CD-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ul va rula automat şi va apărea fereastra de
instalare.
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Start > Executare.
Introduceţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dumneavoastră de hard disk şi apoi faceţi clic pe OK.
Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows 2008 Server R2
faceţi clic pe Start > Toate programele > Accesorii > Executare, şi
introduceţi X:\Setup.exe.
Dacă Redare automată fereastra apare în Windows Vista, Windows 7
şi Windows 2008 Server R2 faceţi clic
pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau executare program
şi faceţi clic pe Continuare în fereastra Control cont utilizator.
3. Faceţi clic pe Next.
5. După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă întreabă dacă
doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi
ca utilizator de maşini Samsung, în scopul de a primi informaţii
de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectaţi casetele de validare
corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.
•
•
•
•
Fereastra de mai sus poate suferi mici modificări, dacă reinstalaţi
driverul.
View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Ghidul utilizatorului.
În cazul în care computerul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat
instalat, făcând clic pe acest buton Adobe Acrobat Reader
va fi instalat automat, apoi deschideţi Ghidul utilizatorului.
18 _Noţiuni de bază
Dacă maşina nu funcţionează adecvat după instalare, încercaţi
să reinstalaţi driver-ul imprimantei.
Consultaţi Secţiune de software.
În timpul procesului de instalare a driverului de imprimantă,
programul de instalare a driverului detectează informaţiile
despre locaţie pentru sistemul de operare şi setează
dimensiunea implicită de hârtie pentru maşina dvs. Dacă
utilizaţi alte variabile locale pentru Windows, trebuie
să schimbaţi dimensiunea hârtiei pentru a se potrivi cu hârtia
utilizată de obicei. După ce instalarea este completă, mergeţi
la proprietăţile imprimantei pentru a schimba dimensiunea
hârtiei.
Selectarea şi încărcarea suportului
de imprimare
Acest capitol vă prezintă modul de încărcare a originalelor şi a suporturilor de imprimare în maşină.
Acest capitol cuprinde:
•
•
Selectarea suportului de imprimare
Încărcarea hârtiei
•
•
Imprimarea pe materiale de imprimare speciale
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
Ilustraţiile maşinii sunt cele caracteristice produselor ML-2240 Series. Produsele din gama ML-1640 Series nu au tavă manuală.
Selectarea suportului de imprimare
Puteţi imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie
simplă, plicuri, etichete şi folii transparente. Utilizaţi întotdeauna suporturi
de imprimare care corespund recomandărilor specifice maşinii dvs.
Suporturile de imprimare care nu corespund recomandărilor precizate
în acest ghid al utilizatorului pot cauza următoarele probleme:
• Calitate slabă a imprimării
• Creşterea numărului de blocaje de hârtie
• Uzura prematură a maşinii
Proprietăţile precum greutatea, compoziţia, fibra şi conţinutul de umiditate
sunt factori importanţi care afectează performanţa maşinii şi calitatea
imprimării. Când alegeţi materialele de imprimare, aveţi în vedere
următoarele considerente:
• Tipul, dimensiunea şi greutatea suportului de imprimare pentru maşina
dvs. sunt descrise ulterior în această secţiune.
• Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeţi trebuie
să corespundă proiectului dvs.
• Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele
şi produc imagini mai clare şi mai vibrante.
• Netezimea suprafeţei: Netezimea suportului de imprimare afectează
precizia aspectului imprimării pe hârtie.
•
•
Unele suporturi de imprimare, cu toate că respectă toate
recomandările din această secţiune, nu produc rezultate
satisfăcătoare. Cauzele acestui fenomen pot fi manevrarea
necorespunzătoare, nivelele inacceptabile de temperatură
şi umiditate sau alte variabile asupra cărora Samsung nu are
control.
Înainte de a achiziţiona cantităţi mari de suport de imprimare,
asiguraţi-vă că acesta îndeplineşte cerinţele specificate în acest
ghid al utilizatorului.
Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste
specificaţii poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare
reparaţii. Astfel de reparaţii nu sunt acoperite de garanţia acordată
de Samsung sau de contractele de service.
Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare_ 19
Specificaţii privind suportul de imprimare
Tip
Hârtie simplă
Dimensiune
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Monarch
98 x 191 mm
Nr. 10
105 x 241 mm
DL
110 x 220 mm
C5
162 x 229 mm
C6
114 x 162 mm
Hârtie groasă
Consultaţi secţiunea
Hârtie simplă
Consultaţi secţiunea Hârtie simplă
de la 90 până la 105 g/m2
Etichetec
Letter, A4
Consultaţi secţiunea Hârtie simplă
de la 120 până la 150 g/m2
Folie transparentă
Letter, A4
Consultaţi secţiunea Hârtie simplă
de la 138 până la 146 g/m2
Carton
Carte poştală
101,6 x 152,4 mm
de la 90 până la 163 g/m2
Dimensiune minimă (particularizată)
76 x 127 mm
de la 60 până la 165 g/m2
Dimensiune maximă (particularizată)
216 x 356 mm
Plic
•
•
de la 60 până la 90 g/m2 pentru tavă •
60 ~ 165 g/m2 pentru alimentare
•
manuală în tavă
150 coli de hârtie de 75 g/m2
pentru tavă
1 coală pentru alimentare
manuală în tavă
de la 75 până la 90 g/m2
a. Dacă greutatea suportului este de peste 90 g/m2, încărcaţi colile în tavă una câte una.
b. Capacitatea maximă poate diferi în funcţie de greutatea şi grosimea suportului, precum şi de condiţiile de mediu.
c. Netezime: de la 100 până la 250 (sheffield).
20 _Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare
Capacitateb
Greutatea
Dimensiuni
1 coală pentru alimentare
manuală în tavă
Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale
Tip suport
Plicuri
Recomandări
•
•
•
•
•
•
Tip suport
Etichete
Imprimarea cu succes a plicurilor depinde
de calitatea plicurilor. Când selectaţi plicuri, luaţi
în considerare următorii factori:
- Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie
să depăşească 90 g/m2 sau pot apărea blocaje.
- Construcţie: Înainte de a imprima, plicurile trebuie
să fie poziţionate drept, cu o ondulare mai mică
de 6 mm şi nu trebuie să conţină aer.
- Condiţie: Plicurile nu trebuie să fie încreţite,
crestate sau deteriorate în alt mod.
- Temperatură: Trebuie să utilizaţi plicuri care sunt
compatibile cu căldura şi presiunea maşinii din
timpul funcţionării.
Utilizaţi numai plicuri bine construite, cu plieri
rectilinii şi bine presate.
Nu utilizaţi plicuri timbrate.
Nu utilizaţi plicuri cu agrafe, închizători, ferestre,
căptuşeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte
materiale sintetice.
Nu utilizaţi plicuri deteriorate sau de calitate
inferioară.
Asiguraţi-vă că lipitura de la ambele capete ale
plicului se prelungeşte până la colţul plicului.
Recomandări
•
•
•
•
1 Acceptabil
2 Inacceptabil
•
•
•
Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cele cu mai
multe clape care se pliază pentru a se lipi, trebuie
să utilizeze adezivi care să reziste la căldura din
cuptorul maşinii timp de 0,1 secunde. Verificaţi
specificaţiile maşinii dvs. pentru a vizualiza
temperatura din cuptor, consultaţi pagina 41.
Clapele şi benzile suplimentare pot cauza încreţire,
îndoire sau blocaje şi chiar pot deteriora cuptorul.
Pentru o calitate optimă a imprimării, poziţionaţi
marginile la cel puţin 15 mm faţă de muchiile
plicului.
Evitaţi imprimarea pe zona unde se întâlnesc
lipiturile plicului.
Carton sau
materiale
cu dimensiuni
particularizate
•
Folii
transparente
•
•
•
•
•
•
•
•
Pentru a evita defectarea maşinii, utilizaţi numai
etichete proiectate pentru a fi utilizate la maşinile
cu laser.
Când selectaţi etichete, luaţi în considerare
următorii factori:
- Adezivii: Materialul adeziv trebuie să fie stabil
la temperatura cuptorului maşinii. Verificaţi
specificaţiile maşinii dvs. pentru a vizualiza
temperatura din cuptor, consultaţi pagina 41.
- Aranjare: Utilizaţi numai etichete care
nu au spatele expus între ele. Etichetele se pot
dezlipi de pe colile care au spaţii între etichete,
cauzând blocaje serioase.
- Ondulaţii: Înainte de a imprima, etichetele trebuie
să fie poziţionate drept, cu o ondulare de cel mult
13 mm pe fiecare direcţie.
- Condiţie: Nu utilizaţi etichete cu încreţituri, bule
sau alte semne de dezlipire.
Asiguraţi-vă că între etichete nu există material
adeziv expus. Zonele expuse pot cauza dezlipirea
etichetelor în timpul imprimării, provocând blocaje
de hârtie. De asemenea, adezivul expus poate
cauza defectarea componentelor maşinii.
Nu treceţi de mai multe ori prin maşină aceeaşi
coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat
numai pentru o singură trecere prin maşină.
Nu utilizaţi etichete care sunt parţial dezlipite
de coala suport sau prezintă încreţituri, bule sau
sunt deteriorate în alt mod.
Nu imprimaţi pe suporturi mai mici de 76 mm lăţime
sau 127 mm lungime.
În aplicaţia software, setaţi marginile la cel puţin
6,4 mm distanţă faţă de muchiile materialului.
Pentru a evita defectarea maşinii, utilizaţi numai
folii transparente proiectate spre a fi utilizate
la imprimante cu laser.
Foliile transparente utilizate la maşină trebuie
să aibă capacitatea de a rezista la temperatura
cuptorului maşinii, de 180 °C.
Aşezaţi-le pe o suprafaţă plană după scoaterea lor
din maşină.
Nu le lăsaţi perioade lungi de timp în tava pentru
hârtie. Pe ele se poate acumula praf şi murdărie,
rezultând imprimări cu pete.
Pentru a preveni murdărirea prin amprente,
manevraţi-le cu grijă.
Pentru a preveni ştergerea, nu expuneţi mult timp
la lumina soarelui foliile transparente imprimate.
Asiguraţi-vă că foliile transparente nu sunt încreţite,
îndoite şi nu au nicio margine ruptă.
Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare_ 21
Tip suport
Hârtie
preimprimată
Recomandări
•
•
•
•
Hârtiile cu antet trebuie să fie imprimate cu cerneală
rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va
vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când
va fi supusă la temperatura cuptorului maşinii timp
de 0,1 secunde. Verificaţi specificaţiile maşinii dvs.
pentru a vizualiza temperatura din cuptor, consultaţi
pagina 41.
Cerneala pentru hârtie cu antet trebuie să fie
neinflamabilă şi nu trebuie să afecteze rolele
imprimantei.
Formularele şi hârtia cu antet trebuie să fie etanşate
într-un înveliş care le izolează de umezeală, pentru
a împiedica modificările de structură în timpul
depozitării.
Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum
formularele şi hârtia cu antet, verificaţi dacă
cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul
procesului de topire, cerneala umedă este posibil
să se desprindă de pe hârtia preimprimată,
reducând calitatea imprimării.
Încărcarea hârtiei
Încărcarea hârtiei în tavă
Încărcaţi în tavă suporturile de imprimare pe care le utilizaţi pentru
majoritatea lucrărilor dvs. de imprimare. Tava poate cuprinde maxim
150 de coli de hârtie simplă de 75 g/m2.
1. Apucaţi tava de încărcare a hârtiei şi trageţi-o spre dvs. pentru
a o deschide. Prindeţi ghidajul din spate şi trageţi-l în afară pentru
a extinde tava.
z
Utilizarea hârtiei foto sau cretate poate cauza probleme în urma
cărora sunt necesare reparaţii. Astfel de reparaţii nu sunt acoperite
de garanţia acordată de firma Samsung sau de contractele
de service.
Deoarece maşina este foarte uşoară, se poate mişca în timpul
utilizării; de exemplu, când deschideţi/închideţi tava sau instalaţi/
scoateţi cartuşul de toner. Aveţi grijă să nu mişcaţi maşina.
2. Pregătiţi un teanc de hârtie pentru încărcare, îndoind şi vânturând colile
înainte şi înapoi. Aduceţi marginile la acelaşi nivel, bătând teancul
de o suprafaţă plană.
3. Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în sus. Asiguraţi-vă că toate cele
patru colţuri sunt netede în tavă.
Aveţi grijă să nu supraîncărcaţi hârtie. Supraîncărcarea cu hârtie
poate cauza blocaje de hârtie.
22 _Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare
4. Prindeţi cu degetele ghidajul din spate pentru a-l ajusta după lungimea
hârtiei, apoi prindeţi ghidajul lateral şi glisaţi-l spre stânga până atinge
teancul de hârtie.
Imprimarea pe materiale de imprimare speciale
Aparatul poate utiliza materiale de imprimare de dimensiuni şi tipuri
speciale, precum cărţi poştale, cartele de note şi plicuri. Aceasta este utilă,
în special, pentru imprimarea unei singure pagini pe hârtie cu antet sau pe
hârtie colorată.
Alimentarea manuală a materialelor de imprimare
•
•
•
Nu împingeţi prea departe ghidajul pentru lăţime, pentru
a nu deforma materialul.
Dacă nu reglaţi corect ghidajul pentru lăţime, este posibil să apară
blocaje de hârtie.
Încărcaţi în tavă numai câte o singură dimensiune de suport de
imprimare odată.
• Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugaţi hârtie cât timp mai
există încă hârtie în tavă. Această recomandare se aplică şi la alte
tipuri de suporturi de imprimare.
• Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu faţa pe care doriţi să
imprimaţi în sus, cu marginea superioară intrând prima în tavă.
Puneţi materialele de imprimare în centrul tăvii.
• Întotdeauna încărcaţi numai suport de imprimare specificat pentru a
evita blocajele de hârtie şi problemele de calitate a imprimării.
(Consultaţi „Selectarea suportului de imprimare” la pag. 19 pentru
mai multe informaţii.)
• Neteziţi orice ondulaţie de pe cărţile poştale, plicuri şi etichete,
înainte de a le încărca în tavă.
1. Apucaţi tava de încărcare a hârtiei şi trageţi-o spre dvs. pentru
a o deschide. Prindeţi ghidajul din spate şi trageţi-l în afară pentru
a extinde tava.
5. Dacă este necesar, închideţi capacul pentru hârtie, cu scopul de a evita
pătrunderea prafului la hârtia încărcată în tavă.
Deoarece maşina este foarte uşoară, se poate mişca în timpul
utilizării; de exemplu, când deschideţi/închideţi tava sau instalaţi/
scoateţi cartuşul de toner. Aveţi grijă să nu mişcaţi maşina.
2. Puneţi capacul contra prafului pe tava de alimentare cu hârtie.
(La seria ML-1640, omiteţi acest pas şi treceţi la pasul următor.)
Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare_ 23
3. Încărcaţi hârtia în tava manuală.
(La seria ML-1640, încărcaţi hârtia în tava de alimentare cu hârtie.)
Plicuri
Hârtie
preimprimată
Folii transparente
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
După ce încărcaţi hârtia în tava pentru hârtie, trebuie să setaţi dimensiunea
şi tipul de hârtie utilizând driverul de imprimantă. Urmaţi paşii aceştia pentru
a face modificările permanente.
Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte
sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul utilizatorului sau
ajutorul online aferente sistemului respectiv.
Etichete
Carton
Hârtie cu antet
1. Faceţi clic pe butonul Start de pe ecranul computerului.
2. Selectaţi Imprimante şi faxuri.
3. Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma driverului
de imprimantă şi selectaţi Preferinţe imprimare.
4. Faceţi clic pe fila Paper şi modificaţi setările din Paper Options.
5. Faceţi clic pe OK.
Dacă doriiţi să utilizaţi hârtie de dimensiuni speciale, cum ar fi hârtia
pentru facturi, selectaţi Custom din fila Paper din proprietăţile
imprimantei. Consultaţi Secţiune de software.
Pentru imprimarea pe etichete sau cartoane cu ajutorul tăvii
manuale, alimentaţi câte o coală de hârtie odată.
Vă recomandăm să umpleţi mai întâi tava de alimentare cu hârtie cu
coli de hârtie pentru o imprimare netedă.
4. Când imprimaţi dintr-o aplicaţie, porniţi meniul de imprimare.
5. Înainte de a imprima, deschideţi proprietăţile imprimantei.
6. Apăsaţi fila Paper din proprietăţile imprimantei şi selectaţi tipul adecvat
de hârtie.
Dacă doriţi să utilizaţi o etichetă, setaţi tipul de hârtie la label.
7. Selectaţi Manual Feeder în sursa de hârtie, apoi apăsaţi OK.
8. Începeţi să imprimaţi din aplicaţie.
9. Apăsaţi butonul
Revocare de pe aparat pentru a începe
alimentarea, după care aparatul începe să imprime.
•
•
Dacă imprimaţi mai multe pagini, încărcaţi coala următoare după
ce prima pagină a fost imprimată, apoi apăsaţi butonul
Revocare. Repetaţi acest pas pentru fiecare pagină care
trebuie imprimată.
Setările pe care le modificaţi rămân active numai cât timp utilizaţi
aplicaţia curentă.
24 _Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare
Noţiuni de bază pentru imprimare
În acest capitol se explică activităţile obişnuite
de imprimare.
Acest capitol cuprinde:
•
Imprimarea unui document
•
Revocarea unei lucrări de imprimare
Imprimarea unui document
Maşina vă permite să imprimaţi din aplicaţii variate din Windows, Macintosh
sau Linux. Paşii exacţi pentru imprimarea unui document pot fi diferiţi
în funcţie de aplicaţia pe care o utilizaţi.
Pentru detalii despre imprimare, consultaţi Secţiune de software.
Revocarea unei lucrări de imprimare
Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă într-o coadă de imprimare sau
în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows,
ştergeţi lucrarea după cum urmează:
1. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectaţi Settings, apoi Printers.
Pentru Windows XP/2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
Pentru Windows Vista/2008, selectaţi Panou de control >
Hardware şi sunete > Imprimante.
Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Hardware şi sunet >
Dispozitive şi imprimante.
Pentru Windows 2008 R2, selectaţi Panou de control > Hardware >
Dispozitive şi imprimante.
3. Pentru Windows 2000, XP, 2003, 2008 şi Vista, faceţi dublu clic pe
maşina dvs.
Pentru Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic dreapta pe
pictograma imprimantei > meniurile de context > Se vede ce se
imprimă.
4. Din meniul Document, selectaţi Revocare.
De asemenea, puteţi accesa această fereastră făcând dublu
clic pe pictograma de imprimantă din colţul din dreapta-jos
de pe desktopul Windows.
De asemenea, puteţi să revocaţi lucrarea curentă apăsând
de pe panoul de control.
Revocare
Noţiuni de bază pentru imprimare_ 25
Întreţinere
Acest capitol furnizează informaţii despre întreţinerea maşinii şi a cartuşului de toner.
Acest capitol cuprinde:
•
•
Curăţarea maşinii dvs.
Întreţinerea cartuşului
•
Înlocuirea cartuşului de toner
Ilustraţiile maşinii sunt cele caracteristice produselor ML-2240 Series. Produsele din gama ML-1640 Series nu au tavă manuală.
Curăţarea maşinii dvs.
3. Trageţi afară cartuşul de toner şi scoateţi-l din maşină.
Pentru a menţine calitatea imprimării, respectaţi procedurile de curăţare
de mai jos, de fiecare dată când cartuşul de toner este înlocuit sau dacă
apar probleme de calitate a imprimării.
•
•
Curăţarea carcasei maşinii cu materiale de curăţat cu un conţinut
mare de alcool, solvent sau alte substanţe puternice poate
să conducă la decolorarea sau deformarea carcasei.
Dacă există urme de toner pe maşină sau în zona învecinată,
vă recomandăm să curăţaţi tonerul cu o cârpă sau un şerveţel
umezit în apă. Dacă folosiţi un aspirator, tonerul suflat în aer
poate fi nociv.
Curăţarea exteriorului
Curăţaţi carcasa maşinii cu o cârpă moale, fără scame. Puteţi să umeziţi
puţin cârpa cu apă, dar aveţi grijă să nu picure apă nici pe maşină, nici
înăuntrul acesteia.
Curăţarea interiorului
În timpul procesului de imprimare, în maşină se pot acumula particule
de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme
de calitate a imprimării, precum mâzgălituri sau pete de toner. Prin
curăţarea interiorului maşinii se elimină sau se reduc aceste probleme.
1. Opriţi maşina şi scoateţi din priză cablul de alimentare, apoi aşteptaţi
pentru ca maşina să se răcească.
2. Deschideţi capacul frontal.
La seria ML-2240, dacă aţi instalat capacul pentru praf, îndepărtaţi-l
înainte de a deschide capacul frontal.
26 _Întreţinere
Deoarece maşina este foarte uşoară, se poate mişca în timpul
utilizării; de exemplu, când deschideţi/închideţi tava sau instalaţi/
scoateţi cartuşul de toner. Aveţi grijă să nu mişcaţi maşina.
4. Scoateţi tava manuală trăgând-o în afară.
Produsele din gama ML-1640 Series nu au tavă manuală,
mergeţi la pasul 5.
5. Cu o cârpă uscată, fără scame, îndepărtaţi praful şi tonerul împrăştiat
din zona cartuşului de toner şi din cavitatea aferentă cartuşului de toner.
7. După introducerea tăvii manuale şi a cartuşului de toner, închideţi
capacul. Asiguraţi-vă că este bine închis. Dacă nu este închis bine, pot
apărea erori la imprimare.
Dacă nu este închis bine, pot apărea erori la imprimare.
Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi
la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-l cu o coală de hârtie,
dacă este necesar. De asemenea, nu atingeţi rola neagră de transfer
din interiorul maşinii.
6. Găsiţi banda lungă din sticlă (LSU) din interiorul părţii superioare
a compartimentului cartuşului şi ştergeţi uşor sticla pentru a vedea dacă
tamponul de vată se înnegreşte.
8. Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi maşina.
Întreţinerea cartuşului
Depozitarea cartuşului de toner
Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la cartuşul de toner, ţineţi cont
de următoarele recomandări:
• Nu scoateţi cartuşul de toner din pachet până nu sunteţi gata
de a-l utiliza.
• Nu reîncărcaţi cartuşul de toner. Garanţia maşinii nu acoperă
deteriorarea cauzată de utilizarea unui cartuş reîncărcat.
• Depozitaţi cartuşele de toner în acelaşi mediu ca şi maşina.
• Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi
la lumină mai mult de câteva minute.
Durata estimată de viaţă a cartuşului
Durata de viaţă a cartuşului de toner depinde de cantitatea de toner
necesară pentru lucrările de imprimare. Numărul real poate să difere
şi în funcţie de densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimaţi, iar
numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de exploatare, de intervalul
de imprimare, de tipul şi dimensiunea suporturilor de imprimare. Dacă
imprimaţi multe imagini, poate fi necesar să înlocuiţi cartuşul mai des.
Întreţinere_ 27
Redistribuirea tonerului
Când nivelul de toner este scăzut, pot apărea zone decolorate sau deschise.
Puteţi îmbunătăţi temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului.
1. Deschideţi capacul frontal.
3. Agitaţi cu grijă cartuşul de toner de pe o parte pe alta, de cinci sau şase
ori, pentru a redistribui tonerul.
Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., ştergeţi-l cu o cârpă
uscată şi spălaţi-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul
în ţesătură.
4. Reintroduceţi cartuşul de toner în maşină. Asiguraţi-vă că se aude
un clic la fixarea pe poziţie a cartuşului de imprimare.
La seria ML-2240, dacă aţi instalat capacul pentru praf, îndepărtaţi-l
înainte de a deschide capacul frontal.
2. Trageţi afară cartuşul de toner şi scoateţi-l din maşină.
5. Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că este bine închis. În cazul
în care nu este complet închis, pot apărea erori la imprimare.
•
•
•
•
•
Nu umblaţi prea adânc în interiorul maşinii. Zona cuptorului poate
fi fierbinte.
Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi
la lumină mai mult de câteva minute.
Nu atingeţi suprafaţa verde (sau pe cea albastru deschis)
şi tamburul OPC, cu mâinile sau cu alt material. Utilizaţi mânerul
cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
Aveţi grijă să nu expuneţi la lumină suprafaţa verde (sau pe cea
albastru deschis) şi tamburul OPC. Aceasta va cauza
deteriorarea tamburului OPC. Acoperiţi cu hârtie tamburul OPC
al cartuşului de toner pentru a evita deteriorarea acestuia din
cauza luminii.
Nu răsturnaţi cartuşul de toner.
Deoarece maşina este foarte uşoară, se poate mişca în timpul
utilizării; de exemplu, când deschideţi/închideţi tava sau instalaţi/
scoateţi cartuşul de toner. Aveţi grijă să nu mişcaţi maşina.
28 _Întreţinere
Înlocuirea cartuşului de toner
Când LED-ul Toner luminează roşu, cartuşul maşinii s-a golit complet.
Maşina se opreşte din imprimat.
De asemenea, fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer,
atenţionându-vă să înlocuiţi cartuşul.
În această situaţie, cartuşul de toner trebuie înlocuit. Verificaţi tipul
cartuşului de toner pentru maşina dvs. (Consultaþi „Consumabil” de la
pagina 40.)
1. Opriţi maşina, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca maşina
să se răcească.
2. Apucaţi capacul frontal şi trageţi-l spre dvs. pentru a-l deschide.
4. Ţinând ambele mânere ale cartuşului de toner, agitaţi-l în lateral pentru
a redistribui uniform tonerul.
În cazul în care îmbrăcămintea dvs. s-a murdărit de toner,
ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa
fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
•
•
Nu utilizaţi obiecte ascuţite precum cuţite sau foarfece pentru
a deschide pachetul cartuşului de toner. Este posibil
să deterioraţi suprafaţa cartuşului de toner.
Pentru a împiedica deteriorarea, nu expuneţi la lumină
cartuşul de toner mai mult de câteva minute. Acoperiţi-l
cu o coală de hârtie pentru a-l proteja, dacă este necesar.
5. Găsiţi fantele pentru cartuş din interiorul maşinii, câte una de fiecare
parte.
La seria ML-2240, dacă aţi instalat capacul pentru praf, îndepărtaţi-l
înainte de a deschide capacul frontal.
Deoarece maşina este foarte uşoară, se poate mişca în timpul
utilizării; de exemplu, când deschideţi/închideţi tava sau instalaţi/
scoateţi cartuşul de toner. Aveţi grijă să nu mişcaţi maşina.
3. Scoateţi noul cartuş de toner din pungă. Îndepărtaţi hârtia care
protejează cartuşul de toner.
•
•
•
Nu atingeţi suprafaţa verde (sau pe cea albastru deschis)
şi tamburul OPC, cu mâinile sau cu alt material. Utilizaţi
mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
Aveţi grijă să nu expuneţi la lumină suprafaţa verde (sau
pe cea albastru deschis) şi tamburul OPC. Aceasta va cauza
deteriorarea tamburului OPC. Acoperiţi cu hârtie tamburul
OPC al cartuşului de toner pentru a evita deteriorarea
acestuia din cauza luminii.
Nu răsturnaţi cartuşul de toner.
Întreţinere_ 29
6. Desfaceţi mânerul cartuşului de toner şi apucaţi-l. Introduceţi cartuşul
în maşină până când se fixează pe poziţie cu un clic.
Introduceţi şi scoateţi cu grijă cartuşul de toner, pentru a evita
zgârierea lui la contactul cu maşina.
•
•
•
Nu atingeţi suprafaţa verde (sau pe cea albastru deschis)
şi tamburul OPC, cu mâinile sau cu alt material. Utilizaţi
mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
Aveţi grijă să nu expuneţi la lumină suprafaţa verde (sau
pe cea albastru deschis) şi tamburul OPC. Aceasta va cauza
deteriorarea tamburului OPC. Acoperiţi cu hârtie tamburul
OPC al cartuşului de toner pentru a evita deteriorarea
acestuia din cauza luminii.
Nu răsturnaţi cartuşul de toner.
7. Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că este bine închis. În cazul
în care nu este complet închis, pot apărea erori la imprimare.
Productivitatea medie pentru un cartuş de imprimare nou este
de 1.500 de pagini standard în conformitate cu standardul
ISO/IEC 19752. (Productivitatea medie pentru cartuşul de toner
original furnizat cu maşina este de 700 pagini standard.)
30 _Întreţinere
Depanarea
Acest capitol oferă informaţii utile referitoare la ce trebuie făcut în cazul apariţiei unor erori.
Acest capitol cuprinde:
•
•
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
•
Rezolvarea altor probleme
Ilustraţiile maşinii sunt cele caracteristice produselor ML-2240 Series. Produsele din gama ML-1640 Series nu au tavă manuală.
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita
majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie, urmaţi
paşii specificaţi la pagina 31.
• Respectaţi procedurile de la pagina 22. Asiguraţi-vă că ghidajele
reglabile sunt poziţionate corect.
• Nu supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că nivelul de hârtie este sub
marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.
• Nu scoateţi hârtie din tavă cât timp maşina imprimă.
• Îndoiţi, vânturaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.
• Nu utilizaţi hârtie încreţită, umedă sau foarte ondulată.
• Nu puneţi mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.
• Utilizaţi numai suporturi de imprimare recomandate. (Consultaþi
„Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie” de la pagina 24.)
• Asiguraţi-vă că partea suportului de imprimare pe care este
recomandată imprimarea este orientată în tavă cu faţa în sus.
În zona de ieşire a hârtiei
Blocajele de hârtie în această zonă pot avea ca efect aderenţa slabă
a tonerului pe pagină. În cazul în care v-aţi murdărit pe îmbrăcăminte
cu toner, spălaţi-o cu apă rece deoarece apa fierbinte fixează tonerul
în ţesătură.
1. Dacă există un blocaj de hârtie la ieşire şi se vede o parte mare din
coală, trageţi-o direct afară.
Dacă se produce un blocaj de hârtie, LED-ul de eroare de pe panoul
de control luminează portocaliu. Găsiţi şi îndepărtaţi hârtia blocată.
Pentru a relua imprimarea după îndepărtarea blocajelor de hârtie, trebuie
să deschideţi şi să închideţi capacul frontal.
Când trageţi hârtia blocată, dacă întâmpinaţi rezistenţă şi hârtia
nu se mişcă imediat, nu o mai trageţi. Continuaţi cu pasul următor.
Depanarea_ 31
2. Deschideţi capacul superior şi capacul interior.
•
•
Când scoateţi hârtia blocată, aveţi grijă să nu atingeţi rola
de căldură (aflată sub capacul interior). Este fierbinte şi poate
provoca arsuri!
Este posibil ca şi capacul superior şi cel interior să fie fierbinţi
datorită rolei de căldură. Lăsaţi maşina să se răcească înainte
să deschideţi capacele.
4. Închideţi capacul interior şi capacul superior. Imprimarea se reia
automat.
Paginile a căror imprimare nu a reuşit nu vor mai fi imprimate.
Încercaţi imprimarea paginilor.
În zona de alimentare cu hârtie
1. Scoateţi hârtia alimentată greşit, trăgând-o afară din tavă de marginea
vizibilă. Asiguraţi-vă că toată hârtia este aliniată corect în tavă.
3. Slăbiţi hârtia dacă este prinsă în rolele de încălzire. Apoi trageţi hârtia
afară, cu grijă.
2. Deschideţi şi închideţi capacul frontal sau pe cel superior pentru a relua
imprimarea documentului de la paginile a căror imprimare nu a reuşit.
32 _Depanarea
În jurul cartuşului de toner
3. Trageţi uşor hârtia către dvs.
1. Deschideţi capacul frontal.
La seria ML-2240, dacă aţi instalat capacul pentru praf, îndepărtaţi-l
înainte de a deschide capacul frontal.
4. Verificaţi să nu mai fie altă hârtie în maşină.
5. Reinstalaţi cartuşul de toner şi închideţi capacul frontal. Maşina reia
imprimarea documentului de la paginile a căror imprimare nu a reuşit.
2. Trageţi afară cartuşul de toner şi scoateţi-l din maşină.
Rezolvarea altor probleme
Următoarea diagramă conţine unele condiţii care pot surveni şi soluţiile
recomandate. Urmaţi soluţiile sugerate până când problema respectivă este
soluţionată. Dacă problema persistă, apelaţi la service.
Alimentarea cu hârtie
Condiţie
•
•
•
Nu atingeţi suprafaţa verde (sau pe cea albastru deschis)
şi tamburul OPC, cu mâinile sau cu alt material. Utilizaţi
mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
Aveţi grijă să nu expuneţi la lumină suprafaţa verde (sau
pe cea albastru deschis) şi tamburul OPC. Aceasta va cauza
deteriorarea tamburului OPC. Acoperiţi cu hârtie tamburul
OPC al cartuşului de toner pentru a evita deteriorarea
acestuia din cauza luminii.
Nu răsturnaţi cartuşul de toner.
Soluţii sugerate
Hârtia se blochează
în timpul imprimării.
Îndepărtaţi blocajul de hârtie.
Consultaţi pagina 31.
Colile de hârtie
se lipesc una
de alta.
•
•
•
•
Mai multe coli
de hârtie
nu se alimentează.
Hârtia nu avansează
în maşină.
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că nu este prea multă hârtie
în tavă. Tava poate să ţină până la 150 de coli
de hârtie, în funcţie de grosimea hârtiei.
Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de hârtie.
Consultaţi pagina 24.
Scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi-o sau
vânturaţi-o.
Condiţiile de umiditate pot conduce la lipirea
colilor între ele pentru unele tipuri de hârtie.
Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite
tipuri de hârtie. Încărcaţi numai hârtie
de acelaşi tip, dimensiune şi greutate.
Dacă mai multe coli au provocat un blocaj,
îndepărtaţi blocajul. Consultaţi pagina 31.
Îndepărtaţi toate obstacolele care împiedică
avansul hârtiei în interiorul maşinii.
Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateţi
hârtia din tavă şi reîncărcaţi-o corect.
În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă
hârtia în exces.
Hârtia este prea groasă. Utilizaţi numai hârtie
care corespunde specificaţiilor cerute
de maşină. Consultaţi pagina 19.
Depanarea_ 33
Condiţie
Hârtia continuă
să se blocheze.
Soluţii sugerate
•
•
•
Plicurile
se alimentează
nesimetric sau
nu se alimentează
corect.
34 _Depanarea
În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă
hârtia în exces. Dacă imprimaţi pe materiale
speciale, încărcaţi în tavă numai câte o singură
dimensiune de suport de imprimare odată.
Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizaţi
numai hârtie care corespunde specificaţiilor
cerute de maşină. Consultaţi pagina 20.
Este posibil să existe reziduuri în maşină.
Deschideţi capacul frontal şi îndepărtaţi
reziduurile.
Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie ating
ambele margini ale plicurilor.
Probleme de imprimare
Condiţie
Maşina
nu imprimă.
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Maşina nu primeşte
energie electrică.
Verificaţi conexiunile cablului
de alimentare. Verificaţi
comutatorul de alimentare
şi sursa de alimentare.
Maşina nu este
selectat
ca imprimantă
implicită.
Selectaţi Samsung ML-2240
Series ca imprimantă
implicită în Windows.
Verificaţi următoarele aspecte la maşină:
• Capacul frontal nu este închis. Închideţi capacul.
• Hârtia este blocată. Îndepărtaţi blocajul de
hârtie. Consultaţi pagina 31.
• Nu este încărcată hârtie. Încărcaţi hârtie.
Consultaţi pagina 22.
• Cartuşul de toner nu este instalat. Instalaţi
cartuşul de toner.
• Dacă survine o eroare de sistem, contactaţi
reprezentantul de service.
Cablul
de conexiune
dintre computer
şi maşină nu este
conectat
corespunzător.
Deconectaţi cablul
imprimantei şi reconectaţi-l.
Cablul
de conexiune
dintre computer
şi maşină este
defect.
Dacă este posibil, ataşaţi
cablul la alt computer care
funcţionează corespunzător
şi imprimaţi o lucrare.
De asemenea, puteţi încerca
să utilizaţi un alt cablu
de imprimantă.
Setarea de port
este incorectă.
Verificaţi setarea
de imprimantă din Windows
pentru a vă asigura
că lucrarea de imprimare
este trimisă la portul corect.
În cazul în care computerul
are mai multe porturi,
asiguraţi-vă că maşina este
conectată la portul corect.
Este posibil
ca maşina să fie
configurată
incorect.
Verificaţi proprietăţile
imprimantei pentru
a vă asigura că toate setările
de imprimare sunt corecte.
Este posibil
ca driverul
de imprimantă
să fie instalat
incorect.
Reparaţi software-ul
de imprimantă. Consultaţi
Secţiune de software.
Maşina
funcţionează
defectuos.
Verificaţi LED-ul Status
de pe panoul de control
pentru a vedea dacă maşina
indică o eroare de sistem.
Condiţie
Cauză posibilă
Aparatul nu
imprimă hârtie de
dimensiuni
speciale, cum ar fi
hârtia pentru
facturi.
Dimensiunile
hârtiei şi setările
pentru dimensiunile
hârtiei
nu corespund.
Setaţi dimensiunea corect a
hârtiei în the correct paper
size in the Custom din
proprietăţile imprimantei.
Consultaţi Secţiiune de
software.
Maşina selectează
materiale
de imprimare
dintr-o sursă
de hârtie
necorespunzătoare.
Este posibil
ca sursa de hârtie
selectată
în proprietăţile
imprimantei să fie
incorectă.
La multe aplicaţii software,
opţiunea de selectare
a sursei de hârtie se găseşte
în fila Paper din cadrul
proprietăţilor imprimantei.
Selectaţi sursa de hârtie
corectă. Consultaţi ecranul
de ajutor al driverului
de imprimantă.
O lucrare
de imprimare este
extrem de lentă.
Este posibil
ca lucrarea să fie
foarte complexă.
Reduceţi complexitatea
paginii sau încercaţi
să ajustaţi setările de calitate
a imprimării.
Jumătate din
pagină este goală.
Este posibil
ca setarea pentru
orientarea
paginilor să fie
incorectă.
Modificaţi orientarea paginilor
în aplicaţia dvs. Consultaţi
ecranul de ajutor al driverului
de imprimantă.
Dimensiunile
hârtiei şi setările
pentru dimensiunile
hârtiei
nu corespund.
Asiguraţi-vă că dimensiunile
pentru hârtie din setările
driverului de imprimantă
corespund hârtiei din tavă.
Sau asiguraţi-vă
că dimensiunile pentru hârtie
din setările driverului
de imprimantă corespund
cu selecţia pentru hârtie din
setările aplicaţiei software
pe care o utilizaţi.
Cablul imprimantei
este slăbit sau
defect.
Deconectaţi cablul
imprimantei şi reconectaţi-l.
Încercaţi o lucrare
de imprimare pe care aţi
efectuat-o deja cu succes.
Dacă este posibil, ataşaţi
cablul şi maşina la alt
computer şi încercaţi
o lucrare de imprimare care
ştiţi că funcţionează.
În sfârşit, încercaţi un nou
cablu de imprimantă.
A fost selectat
un driver
de imprimantă
necorespunzător.
Verificaţi meniul de selectare
a imprimantelor din aplicaţie,
pentru a vă asigura că este
selectată maşina dvs.
Aplicaţia software
funcţionează
defectuos.
Încercaţi să imprimaţi
o lucrare de la altă aplicaţie.
Sistemul
de operare
funcţionează
defectuos.
Ieşiţi din Windows şi reporniţi
computerul. Opriţi maşina
şi reporniţi-o.
Maşina imprimă,
dar textul este
greşit, deformat
sau incomplet.
Soluţii sugerate
Condiţie
Paginile
se imprimă,
dar sunt goale.
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Cartuşul de toner
este defect sau
nu mai are toner.
Redistribuiţi tonerul, dacă
este necesar. Consultaţi
pagina 28.
Dacă este necesar, înlocuiţi
cartuşul de toner.
Este posibil
ca fişierul
să conţină pagini
goale.
Verificaţi fişierul pentru
a vă asigura că nu conţine
pagini goale.
Unele componente,
precum controlerul
sau placa, pot
fi defecte.
Contactaţi un reprezentant
de service.
Maşina
nu imprimă corect
un fişier PDF.
Lipsesc unele
părţi din grafică,
text sau ilustraţii.
Incompatibilitate
între fişierul PDF
şi produsele
Acrobat.
Imprimarea fişierului PDF
ca imagine poate rezolva
această problemă. Activaţi
Print As Image în opţiunile
de imprimare din Acrobat.
Maşina are
un miros ciudat
în timpul utilizării
iniţiale.
Uleiul utilizat
pentru protejarea
cuptorului
se evaporă.
Este o problemă temporară.
Calitatea
de imprimare
a fotografiilor
nu este bună.
Imaginile nu sunt
clare.
Rezoluţia
fotografiei este
foarte scăzută.
Reduceţi dimensiunea
fotografiei. În cazul în care
măriţi dimensiunea fotografiei
din aplicaţia software,
rezoluţia se va reduce.
Înainte de
imprimare, maşina
emite abur
pe lângă tava
de ieşire.
Utilizarea hârtiei
umede poate
provoca abur
în timpul
imprimării.
Aceasta nu constituie
o problemă. Continuaţi
să imprimaţi.
În cazul în care
imprimaţi un fişier
PDF ca imagine,
imprimarea va dura
mai mult timp.
Depanarea_ 35
Probleme de calitate a imprimării
Dacă interiorul maşinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect,
este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultaţi tabelul de mai jos
pentru a rezolva problema.
Condiţie
Imprimare slabă
sau estompată
Pete de toner
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Zone cu toner
neimprimat
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
36 _Depanarea
Condiţie
Pete albe
Soluţii sugerate
Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau
o zonă estompată:
• Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil
să măriţi temporar durata de viaţă a cartuşului
de toner. Consultaţi pagina 29. Dacă în acest
fel nu se îmbunătăţeşte calitatea imprimării,
instalaţi un nou cartuş de toner.
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia
este prea umedă sau prea aspră. Consultaţi
pagina 19.
• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea
rezoluţiei de imprimare este prea scăzută. Ajustaţi
rezoluţia de imprimare. Consultaţi ecranul de ajutor
al driverului de imprimantă.
• O combinaţie de defecte de estompare sau
murdărire a colilor imprimate poate indica faptul
că trebuie curăţat cartuşul de toner.
• Suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU)
din interiorul maşinii este posibil să fie murdară.
Curăţaţi unitatea de scanare laser prin
deschiderea şi închiderea de câteva ori
a capacului frontal, iar dacă problema persistă
contactaţi un reprezentant de service.
•
•
Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile; de exemplu, hârtia este prea
umedă sau prea aspră. Consultaţi pagina 19.
Este posibil să fie necesară curăţarea căii
de rulare a hârtiei. Consultaþi „Curăţarea
interiorului” de la pagina 26.
Dacă pe pagină apar la întâmplare zone
estompate, în general rotunde:
• O singură coală de hârtie poate fi defectă.
Încercaţi reimprimarea lucrării.
• Conţinutul de umiditate a hârtiei este neuniform
sau hârtia are puncte umede pe suprafaţă.
Încercaţi o altă marcă de hârtie. Consultaţi
pagina 19.
• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza
proceselor de fabricaţie, este posibil ca unele
zone să respingă tonerul. Încercaţi un alt tip
sau o altă marcă de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi
din nou. Mergeţi la proprietăţile imprimantei,
faceţi clic pe fila Paper, apoi setaţi tipul
la Thick Paper. Pentru detalii, faceţi referire
la Secţiune de software.
Dacă efectuând aceşti paşi problema
nu se corectează, contactaţi un reprezentant
de service.
Soluţii sugerate
Apar pete albe pe pagină:
• Hârtia este prea aspră şi multă murdărie
de pe hârtie a căzut pe dispozitivele din
interiorul maşinii, ceea ce înseamnă că este
posibil ca rola de transfer să fie murdară.
Curăţaţi interiorul maşinii. Contactaţi un
reprezentant de service.
• Este posibil să fie necesară curăţarea căii
de rulare a hârtiei. Contactaţi un reprezentant
de service.
Linii verticale
Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:
• Suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU)
din interiorul maşinii este posibil să fie murdară.
Curăţaţi unitatea de scanare laser prin
deschiderea şi închiderea de câteva ori
a capacului frontal, iar, dacă problema persistă,
contactaţi un reprezentant de service.
Fundal negru
Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:
• Schimbaţi hârtia cu una mai uşoară. Consultaţi
pagina 19.
• Verificaţi mediul maşinii: un mediu foarte uscat
(umiditate scăzută) sau foarte umed (mai mare
de 80% umiditate relativă) poate cauza
accentuarea umbririi din fundal.
• Scoateţi vechiul cartuş de toner şi instalaţi unul
nou. Consultaţi pagina 29.
Mâzgălire cu toner
•
•
•
Defecte verticale
repetate
Curăţaţi interiorul maşinii. Consultaţi pagina 26.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi
pagina 19.
Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou.
Consultaţi pagina 29.
Dacă apar în mod repetat semne pe partea
imprimată a paginii, la intervale regulate:
• Este posibil să se fi deteriorat cartuşul de toner.
Dacă apare un semn repetat pe pagină,
imprimaţi o coală de curăţare de câteva ori,
pentru a curăţa cartuşul de toner. Dacă aveţi
în continuare aceleaşi probleme după
imprimare, scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi
unul nou. Consultaţi pagina 29.
• Este posibil ca unele componente ale maşinii
să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar
pe partea din spate a paginii, problema
se va corecta de la sine după câteva pagini.
• Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie
defect. Contactaţi un reprezentant de service.
Condiţie
Împrăştierea
pe fundal
A
Caractere
deformate
Pagină înclinată
AaBbCc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
AaBbCc
Soluţii sugerate
Împrăştierea pe fundal este rezultatul distribuirii
la întâmplare a particulelor de toner pe pagina
imprimată.
• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă.
Încercaţi imprimarea pe un alt lot de hârtie.
Nu deschideţi pachetele de hârtie decât atunci
când este necesar, pentru ca hârtia
să nu absoarbă prea multă umiditate.
• Dacă împrăştierea pe fundal apare pe un plic,
schimbaţi formatul de imprimare pentru a evita
imprimarea peste zonele cu lipituri suprapuse
de pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri
poate cauza probleme.
• Dacă împrăştierea pe fundal acoperă întreaga
suprafaţă a unei pagini imprimate, ajustaţi
rezoluţia de imprimare din aplicaţia software
sau din proprietăţile imprimantei.
•
•
•
•
Condiţie
Cute sau pliuri
Soluţii sugerate
•
•
•
Colile imprimate
sunt murdare
pe spate
•
Verificaţi dacă sunt scurgeri de toner. Curăţaţi
interiorul maşinii. Consultaţi pagina 26.
Pagini negre
•
Este posibil să nu fie instalat corespunzător
cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul
şi reintroduceţi-l.
Cartuşul de toner poate fi defect şi trebuie
înlocuit. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi
unul nou. Consultaţi pagina 29.
Este posibil să fie necesară repararea maşinii.
Contactaţi un reprezentant de service.
Dacă forma caracterelor este improprie
şi produce imagini cu goluri, stocul de hârtie
poate fi prea lucios. Încercaţi o altă hârtie.
Consultaţi pagina 19.
Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi
pagina 19.
Asiguraţi-vă că hârtia sau alte materiale sunt
încărcate corespunzător şi că ghidajele
nu presează nici prea mult, dar nici prea puţin
teancul de hârtie.
A
Toner cu aderenţă
slabă
•
•
•
•
•
•
Ondulaţii sau valuri
•
•
•
Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi
pagina 19.
Întoarceţi cu faţa în jos teancul de hârtie din
tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din
tavă cu 180°.
Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Atât
temperatura ridicată cât şi umiditatea pot cauza
ondularea hârtiei. Consultaţi pagina 19.
Întoarceţi cu faţa în jos teancul de hârtie din
tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din
tavă cu 180°.
Goluri în litere
A
Curăţaţi interiorul maşinii. Consultaţi pagina 26.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi
pagina 19.
Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou.
Consultaţi pagina 29.
Dacă problema persistă, este posibil să fie
necesară repararea maşinii. Contactaţi
un reprezentant de service.
Golurile din litere sunt zone albe în interiorul
caracterelor care ar trebui să fie complet negre:
• Dacă utilizaţi folii transparente, încercaţi alt tip
de astfel de folii. Din cauza compoziţiei foliilor
transparente, unele goluri din litere sunt
normale.
• Este posibil să imprimaţi pe suprafaţa
necorespunzătoare a hârtiei. Scoateţi hârtia
şi întoarceţi-o.
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile pentru hârtie. Consultaţi pagina 19.
Depanarea_ 37
Condiţie
Dungi orizontale
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Ondulare
O imagine
necunoscută apare
în mod repetat pe
următoarele câteva
pagini sau apare
toner cu aderenţă
slabă, imprimare
în culori deschise
sau murdărire.
Soluţii sugerate
Dacă apar dungi orizontale aliniate sau
mâzgălituri:
• Este posibil să nu fie instalat corespunzător
cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul
şi reintroduceţi-l.
• Cartuşul de toner poate fi defect. Scoateţi
cartuşul de toner şi instalaţi unul nou.
Consultaţi pagina 29.
• Dacă problema persistă, este posibil să fie
necesară repararea maşinii. Contactaţi un
reprezentant de service.
Probabil maşina este utilizată la o altitudine
de 1.000 m sau mai mare.
Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării,
cauzând aderenţa slabă a tonerului sau
imprimarea în culori deschise. Puteţi să setaţi
această opţiune din fila Paper sau Printer din
proprietăţile driverului de imprimantă.
Soluţii sugerate
Apare mesajul
„Fişier în uz”
în timpul instalării.
Ieşiţi din toate aplicaţiile software. Eliminaţi
toate aplicaţiile din grupul StartUp, apoi
reporniţi Windows. Reinstalaţi driverul
de imprimantă.
Apar mesajele
„Eroare generală
de protecţie”,
„Excepţie OE”,
„Spool32” sau
„Operaţie
nepermisă”.
Închideţi toate celelalte aplicaţii, reiniţializaţi
Windows şi încercaţi din nou să imprimaţi.
Apar mesajele
„Eroare la imprimare”,
„A survenit o eroare
de expirare
la imprimantă”.
Aceste mesaje pot să apară în timpul
imprimării. Aşteptaţi până când maşina termină
imprimarea. Dacă mesajul apare în modul
Pregătit sau după ce imprimarea s-a finalizat,
verificaţi conexiunea şi/sau dacă a survenit
o eroare.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la mesajele de eroare din
Windows, consultaţi documentaţia Microsoft Windows care se livrează
împreună cu computerul.
38 _Depanarea
Condiţie
Maşina nu imprimă.
Soluţii sugerate
•
•
Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă
hârtia nu avansează în maşină:
• Întoarceţi cu faţa în jos teancul de hârtie din
tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din
tavă cu 180°.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi
din nou. Mergeţi la proprietăţile imprimantei,
faceţi clic pe fila Paper, apoi setaţi tipul la Thin
Paper. Pentru detalii, faceţi referire la Secţiune
de software.
Probleme obişnuite pentru Windows
Condiţie
Probleme obişnuite pentru Linux
•
Verificaţi dacă driverul de imprimantă este
instalat în sistem. Deschideţi Unified Driver
Configurator şi comutaţi la fila Printers
în fereastra Printers configuration pentru
a vedea lista de imprimante disponibile.
Asiguraţi-vă că maşina dvs. este afişată
în listă. În caz contrar, invocaţi expertul Add
new printer pentru a configura dispozitivul.
Verificaţi dacă imprimanta este pornită.
Deschideţi Printers configuration şi selectaţi
maşina din lista de imprimante. Examinaţi
descrierea din panoul Selected printer. Dacă
informaţia de stare conţine şirul „(stopped)”,
apăsaţi butonul Start. După aceasta,
funcţionarea normală a imprimantei trebuie
să se fi restabilit. Dacă au apărut unele
probleme la imprimare, este posibil să fie
activată starea „stopped”.
Verificaţi dacă aplicaţia are opţiuni speciale
de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opţiunea
„-oraw” este specificată în parametrul liniei
de comandă, eliminaţi-o pentru a imprima
corespunzător. Pentru Gimp front-end,
selectaţi „print” -> „Setup printer” şi editaţi
parametrul liniei de comandă din elementul
de comandă.
Maşina nu imprimă
pagini întregi şi
pagina ieşită este
imprimată pe
jumătate.
Problema este rezolvată în AFPL
Ghostscript v. 8.52 şi în versiunile ulterioare.
Descărcaţi cea mai recentă versiune a AFPL
Ghostscript de la
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/
şi instalaţi-o pentru a rezolva problema.
A apărut eroarea
„Unable to open mfp
port device file!” în
timpul imprimării
unui document.
Evitaţi schimbarea parametrilor pentru lucrarea
de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu)
în timpul executării unei lucrări de imprimare.
Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup
lucrarea de imprimare atunci când opţiunile
de imprimare sunt modificate, apoi încercaţi
să reluaţi lucrarea de la început. Deoarece
Unified Linux Driver blochează portul mfp
în timpul imprimării, întreruperea bruscă
a executării driverului menţine portul blocat şi,
prin urmare, inaccesibil lucrărilor de imprimare
ulterioare. În cazul apariţiei acestei situaţii,
încercaţi să eliberaţi portul mfp.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Linux,
consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Linux, livrat împreună
cu computerul.
Probleme obişnuite cu Macintosh
Condiţie
Maşina nu imprimă
corect un fişier PDF.
Lipsesc unele părţi din
grafică, text sau
ilustraţii.
Soluţii sugerate
Incompatibilitate între fişierul PDF
şi produsele Acrobat.
Imprimarea fişierului PDF ca imagine
poate rezolva problema. Activaţi Print
As Image în opţiunile de imprimare din
Acrobat.
În cazul în care imprimaţi un fişier
PDF ca imagine, imprimarea
va dura mai mult timp.
Documentul s-a imprimat,
dar lucrarea de imprimare
nu a dispărut din spooler
în Mac OS 10.3.2.
Actualizaţi sistemul de operare Mac OS
până la OS 10.3.3 sau la o versiune
ulterioară.
Unele litere nu apar
normal la imprimarea
paginii de copertă.
Această problemă apare deoarece
Mac OS nu poate crea fontul în timpul
imprimării paginii de copertă. Alfabetul
englez şi numerele se afişează normal
pe pagina de copertă.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din sistemul
de operare Mac, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Mac OS, care
a fost livrat împreună cu computerul.
Depanarea_ 39
Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
Acest capitol cuprinde informaţii despre achiziţionarea de cartuşe şi accesorii disponibile pentru imprimantă.
Acest capitol cuprinde:
•
Consumabil
•
Piese de schimb
Componentele sau caracteristicile opţionale pot diferi în funcţie de ţară. Contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări pentru a verifica dacă componenta pe care
o doriţi este disponibilă în ţara dvs.
Consumabil
Cum se achiziţionează
Când tonerul se termină, puteţi să comandaţi următoarele tipuri de cartuşe
de toner pentru maşină:
Pentru a comanda consumabile sau accesorii autorizate de Samsung,
contactaţi dealerul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde
aţi achiziţionat maşina sau vizitaţ iwww.samsung.com/supplies şi selectaţi
ţara/regiunea pentru informaţii despre apelarea serviciului de asistenţă
tehnică.
Productivitate
medie
Tip
Unitate de toner
cu productivitate
standarda
Cod componentă
Productivitatea medie
MLT-D108S (Negru)
a cartuşului:
Regiunea Ab
1.500 de pagini
MLT-D1082S (Negru)
standard
a. Valoare de productivitate declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752.
b. Regiunea A: Albania, Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Cipru,
Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia,
Ungaria, Italia, Macedonia, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia,
Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia,
Elveţia, Regatul Unit
Când cumpăraţi un cartuş nou de toner sau consumabile, trebuie
să le cumpăraţi din aceeaşi ţară în care aţi cumpărat maşina.
În caz contrar, cartuşul de toner sau consumabilele vor
fi incompatibile cu maşina dumneavoastră, deoarece configuraţia
cartuşului de toner sau a consumabilelor variază în funcţie de ţară.
Piese de schimb
Pentru a evita problemele de calitate a imprimării şi de alimentare cu hârtie
rezultate în urma uzării componentelor şi pentru a întreţine maşina
în condiţii optime de funcţionare, următoarele componente vor trebui
înlocuite când se ajunge la numărul de pagini specificat sau când durata
de viaţă a componentelor a expirat.
Componente
Productivitate (Medie)
Rolă de ridicare a hârtiei
Aprox. 50.000 de pagini
Unitatea cuptorului
Aprox. 50.000 de pagini
Rolă de transfer
Aprox. 50.000 de pagini
Recomandăm insistent ca această operaţie de întreţinere să fie efectuată
de un furnizor de servicii autorizat, de un dealer sau de un reprezentant
al magazinului de unde aţi cumpărat maşina. Garanţia nu acoperă
înlocuirea pieselor după încheierea duratei de viaţă a acestora.
40 _Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
Specificaţii
Acest capitol vă prezintă specificaţiile acestei maşini şi diversele sale caracteristici.
Acest capitol cuprinde:
•
Specificaţii pentru ML-1640 Series
•
Specificaţii pentru ML-1640 Series
Caracteristică
Descriere
Metodă
de imprimare
Imprimare cu rază laser
Viteză
Până la 16 ppm (A4), 17 ppm (Letter)
Specificaţii pentru ML-2240 Series
Caracteristică
Mediu
de funcţionare
Temperatură: 10 la 32,5 °C (50 la 90 °F)
Umiditate: 20% – 80% umiditate relativă
Durată de viaţă
a cartuşului
de tonerd
Productivitatea medie a cartuşului: 1.500 de pagini
standard
(Livrat cu un cartuş de toner pentru 700 de pagini./
În China se livrează cu un cartuş de toner pentru
1.500 de pagini.)e
Dimensiuni
exterioare
(lăţime x
adâncime x
înălţime)
350.5 x 298.5 x 212 mm
Greutate
(Inclusiv
consumabilele)
5,66 Kg
Greutate
ambalaj
Hârtie: 1 kg
Plastic: 0.19 kg
Temperatura
cuptorului
180 °C (356 °F)
de imprimarea
Timp
de imprimare
a primei pagini
•
•
Rezoluţie
de imprimare
Max. 1.200 x 600 dpi ieşire efectivă
Limbaj
de imprimare
SPL
Compatibilitate •
cu sistemele
•
de operareb
•
Din modul Pregătit: mai puţin de 10 secunde
Din momentul iniţializării la rece: mai puţin
de 30 secunde
Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008/7/Server 2008
R2
Linux: RedHat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1,
SuSE 8.2 ~ 9.2, Fedora Core 1 ~ 4, Ubuntu 6.0
Macintosh: Mac OS 10.3 ~ 10.6
Interfaţă
USB 2.0 de mare viteză
Capacitate
de alimentare
cu hârtie
Tavă: 150 coli de hârtie simplă, 75 g/m2
Pentru detalii privind capacitatea de alimentare
cu hârtie, consultaţi pagina 20.
Capacitate
la evacuarea
hârtiei
Cu faţa în jos: 50 de coli 75 g/m2.
Alimentare
cu energie
110 – 127 V c.a. sau 220 – 240 V c.a.
Examinaţi eticheta maşinii, cu valorile nominale pentru
tensiune, frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric
pentru maşina dvs.
Consum
de energie
•
•
•
•
În modul de funcţionare medie: mai puţin de 300 W
Mod Pregătit: mai puţin de 70 W
Mod Repaus: mai puţin de 6 W
Mod nealimentat: 0W
Nivel
de zgomotc
•
•
Mod Pregătit: mai puţin de 26 dBA
Mod imprimare: mai puţin de 50 dBA
Timp
de încălzire
Mai puţin de 35 secunde
Descriere
a. Va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul,
aplicaţia software, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea
suportului de imprimare şi complexitatea lucrării.
b. Vizitaţi www.samsungprinter.com pentru a descărca cea mai recentă
versiune de software.
c. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779.
d. Valoarea productivităţii a fost declarată în conformitate
cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul
de exploatare, intervalul de imprimare, tipul şi dimensiunea suportului
de imprimare.
e. Variază în funcţie de configuraţia produsului.
Specificaţii_ 41
Specificaţii pentru ML-2240 Series
Caracteristică
Descriere
Metodă
de imprimare
Imprimare cu rază laser
Viteză
Până la 22 ppm (A4), 23 ppm (Letter)
de imprimarea
Timp
de imprimare
a primei pagini
•
•
Rezoluţie
de imprimare
Max. 1.200 x 600 dpi ieşire efectivă
Limbaj
de imprimare
SPL
Compatibilitate •
cu sistemele
•
de operareb
•
Din modul Pregătit: mai puţin de 8.5 secunde
Din momentul iniţializării la rece: mai puţin
de 18 secunde
Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008/7/Server 2008
R2
Linux: RedHat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1,
SuSE 8.2 ~ 9.2, Fedora Core 1 ~ 4, Ubuntu 6.0
Macintosh: Mac OS 10.3 ~ 10.6
Interfaţă
USB 2.0 de mare viteză
Capacitate
de alimentare
cu hârtie
Tavă: 150 coli de hârtie simplă, 75 g/m2
Pentru detalii privind capacitatea de alimentare
cu hârtie, consultaţi pagina 20.
Capacitate
la evacuarea
hârtiei
Cu faţa în jos: 100 de coli 75 g/m2.
Alimentare
cu energie
110 – 127 V c.a. sau 220 – 240 V c.a.
Examinaţi eticheta maşinii, cu valorile nominale pentru
tensiune, frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric
pentru maşina dvs.
Consum
de energie
•
•
•
•
În modul de funcţionare medie: mai puţin de 350 W
Mod Pregătit: mai puţin de 70 W
Mod Repaus: mai puţin de 6 W
Mod nealimentat: 0 W
Nivel de
zgomotc
•
•
Mod Pregătit: mai puţin de 33 dBA
Mod imprimare: mai puţin de 51 dBA
Timp
de încălzire
Mai puţin de 25 secunde
Mediu
de funcţionare
Temperatură: 10 la 32,5 °C (50 la 90 °F)
Umiditate: 20% – 80% umiditate relativă
Durată de viaţă
a cartuşului
de tonerd
Productivitatea medie a cartuşului: 1.500 de pagini
standard
(Livrat cu un cartuş de toner pentru 700 de pagini./
În China se livrează cu un cartuş de toner pentru 1.500
de pagini.)e
42 _Specificaţii
Caracteristică
Descriere
Dimensiuni
exterioare
(lăţime x
adâncime x
înălţime)
350.5 x 298.5 x 212 mm
Greutate
(Inclusiv
consumabilele)
5,91 kg
Greutate
ambalaj
Hârtie: 1 kg
Plastic: 0.19 kg
Temperatura
cuptorului
180 °C (356 °F)
a. Va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul,
aplicaţia software, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea
suportului de imprimare şi complexitatea lucrării.
b. Vizitaţi www.samsungprinter.com pentru a descărca cea mai recentă
versiune de software.
c. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779.
d. Valoarea productivităţii a fost declarată în conformitate
cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul
de exploatare, intervalul de imprimare, tipul şi dimensiunea suportului
de imprimare.
e. Variază în funcţie de configuraţia produsului.
Glosar
Următorul glosar vă ajută să vă familiarizaţi cu produsul prin
înţelegerea terminologiilor utilizate în mod obişnuit cu imprimarea
precum şi a celor menţionate în ghidul utilizatorului.
AppleTalk
AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc
pentru reţele de calculatoare. Aceasta a fost inclusă în Macintosh (1984)
original şi în prezent este defavorizată de Apple în favoarea reţelelor
TCP/IP.
BIT Depth (Calitate)
DPI
Dots Per Inch (DPI) este o măsurare a rezoluţiei care este utilizată
pentru scanare şi imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat
o rezoluţie mai mare, detaliu mai vizibil în imagine şi o dimensiune mai
mare a fişierului.
DRPD
DRPD (Detectarea modelului caracteristic de apelare). Distinctive Ring este
un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să
folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere
de telefon diferite.
Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biţi utilizat
pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap.
O calitate a culorilor mai ridicată oferă un domeniu mai larg de culori
distincte. Pe măsură ce creşte numărul de biţi, numărul de culori posibile
devine impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit
este denumită în mod obişnuit ca monocromă sau alb-negru.
Duplex
BMP
Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic
Microsoft Windows (GDI) şi utilizat în mod obişnuit ca format de fişier
de grafică simplu pe această platformă.
Error Correction Mode (ECM) este un mod de transmisie opţional
construit în cadrul maşinilor fax sau modemurilor fax Clasa 1. Acesta
detectează şi corectează automat erorile din procesul de transmitere
a faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.
BOOTP
Ethernet
Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca maşina să
poată imprima (sau scana) ambele feţe ale colii de hârtie. O imprimantă
echipată cu mecanism duplex poate imprima pe ambele feţe ale hârtie.
ECM
Protocol Bootstrap. Un protocol de reţea utilizat de un client de reţea
pentru a obţine automat adresa sa de IP. Ceea ce este realizat, de
obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de
operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un
fond comun de adrese. BOOTP activează computere „staţie de lucru
fără disc” pentru a obţine o adresă IP înainte de a încărca orice sistem
de operare avansat.
Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la reţea, bazată
pe transmisia de cadre, pentru reţele locale (LAN). Se caracterizează
prin cabluri şi semnale pentru stratul fizic şi formatele cadrelor, precum
şi protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături
de date al modelului OSI. Ethernet este standardizat mai ales ca
IEEE 802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN
utilizată din 1990 până în prezent.
CCD
EtherTalk
Charge Coupled Device (CCD) este un hardware care activează lucrarea
de scanare. Mecanismul de blocare CCD este utilizat şi pentru a susţine
modulul CCD pentru a împiedica defectarea în timpul mutării maşinii.
O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru reţele de
calculatoare. Aceasta a fost inclusă în Macintosh (1984) original şi în
prezent este defavorizată de Apple în favoarea reţelelor TCP/IP.
CSV
FDI
Comma Separated Value (CSV), un tip de format de fişier, CSV este
utilizat pentru a schimba date între aplicaţii disparate. Formatul de fişier,
aşa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un pseudo standard
pentru industrie, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.
Foreign Device Interface (FDI) este o placă instalată în interiorul maşinii
pentru a permite un dispozitiv terţ precum un dispozitiv acţionat prin
monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit servicii de
plată pentru imprimare pe maşină.
DHCP
FTP
Un protocol Dynamic Host Configuration (DHCP) este un protocol de
reţea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare
specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informaţii ce îi
permit participarea într-o reţea IP. De asemenea, DHCP furnizează un
mecanism pentru alocarea adresei IP la gazde de clienţi.
Gateway
DIMM
Dual Inline Memory Module (DIMM), o mică placă de circuite care
cuprinde memoria. DIMM stochează toate datele în maşină, cum ar
fi date de imprimare, date primite prin fax.
DNS
Domain Name Server (DNS) este un sistem care stochează informaţii
asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe reţele,
precum Internetul.
File Transfer Protocol (FTP) este un protocol care în mod obişnuit
se utilizează pentru schimbul de fişiere în cadrul oricărei reţele care
acceptă protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).
O conexiune între reţele de calculatoare, sau între o reţea de calculatoare
şi o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un calculator sau
o reţea ce permite accesul la un alt calculator sau reţea.
Hard disk
Hard Disk Drive (HDD), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau hard
disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date
codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafeţe magnetice.
IEEE
Institutul de inginerie electrică şi electronică (Institute of Electrical and
Electronics Engineers - IEEE) este o organizaţie internaţională nonprofit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din domeniul
electricităţii.
Glosar_ 43
IEEE 1284
LED
Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institutul de inginerie
electrică şi electronică (IEEE). Termenul „1284-B” se referă la un tip de
conector specific de la capătul cablului paralel care se ataşează la
echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).
Light-Emitting Diode (LED) este un dispozitiv cu material semiconductor
care indică starea maşinii.
Intranet
Multi Function Peripheral (MFP) este o maşină de birou care include
următoarea funcţionalitate într-un corp fizic, ca şi cum aţi avea o imprimantă,
un copiator, un fax, un scaner etc.
O reţea privată care utilizează protocoale de internet, conectivitate în
reţea şi, posibil, sistemul de telecomunicaţii publice pentru a partaja
în siguranţă între angajaţii săi o parte din informaţiile sau operaţiunile
organizaţiei. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai
vizibile, site-ul web intern.
MFP
MH
Images Per Minute (IPM) este o cale de a măsura viteza unei imprimante
(imagini pe minut). O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate
imprima o imprimantă într-un minut, pe o singură faţă.
Modified Huffman (MH) este o metodă de comprimare pentru micşorarea
cantităţii de date care trebuie să fie transmise între maşinile fax pentru
a transfera imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă
optimizată de codificare a lungimii de execuţie bazată pe documente
de implementare a codurilor pentru a comprima eficient spaţiul liber.
Deoarece numeroase faxuri au spaţii libere, această metodă
minimizează timpul de transmisie a majorităţii faxurilor.
IPP
MMR
Internet Printing Protocol (IPP) defineşte un protocol standard pentru
imprimare precum şi gestionarea lucrărilor de imprimare, dimensiunii
suportului de imprimare, rezoluţiei etc. IPP poate fi utilizat local sau pe
Internet pentru sute de imprimante şi, de asemenea, acceptă controlul
accesului, autentificarea şi criptarea, fiind o soluţie mult mai capabilă şi
sigură de imprimare decât cele mai vechi.
Modified Modified READ (MMR) este o metodă de comprimare
recomandată de ITU-T T.6.
IPM
IPX/SPX
IPX/SPX pentru Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.
Este un protocol de reţea utilizat de sistemele de operare Novell NetWare.
Atât IPX, cât şi SPX furnizează servicii de conectare similare cu cele de
TCP/IP, cu protocolul IPX care are similitudini cu IP şi SPX care are
similitudini cu TCP. IPX/SPX a fost iniţial destinat pentru reţele locale
(LAN-uri), şi este un protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă
performanţa sa depăşeşte pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).
ISO
Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (International Organization
for Standardization - ISO) este un corp internaţional de standardizare care
este constituit din reprezentanţi ai corpurilor naţionale de standardizare.
Produce standarde industriale şi comerciale la nivel mondial.
Modem
Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica
informaţii digitale şi totodată demodulează un astfel de semnal purtător
pentru a decodifica informaţiile transmise.
MR
Modified Read (MR) este o metodă de comprimare recomandată de
ITU-T T.4. MR codifică prima linie scanată utilizând MH. Următoarea
linie este comparată cu prima, sunt determinate diferenţele, apoi
diferenţele sunt codificate şi transmise.
NetWare
Un sistem de operare de reţea dezvoltat de Novell, Inc. Acesta este
iniţial utilizat cooperativ multifuncţional pentru a executa diverse servicii
pe un PC, iar protocoalele de reţea au fost bazate pe seria prototip
Xerox XNS. Astăzi NetWare acceptă TCP/IP precum şi IPX/SPX.
OPC
Uniunea de telecomunicaţii internaţionale (International Telecommunication
Union) este o organizaţie internaţională desemnată să standardizeze şi
să reglementeze transmisiile radio şi telecomunicaţiile internaţionale.
Atribuţiile sale principale includ standardizarea, alocarea spectrului radio
şi organizarea acordurilor internaţionale dintre diferite ţări, pentru a permite
apelurile telefonice internaţionale. -T din ITU-T indică telecomunicaţia.
Organic Photo Conductor (OPC) este un mecanism care realizează
o imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la
o imprimantă cu laser şi este de obicei de culoare verde sau gri şi are
formă cilindrică.
O unitate de expunere a unui tambur se uzează încet prin utilizarea sa
de către imprimantă şi trebuie înlocuit în mod corespunzător deoarece
este zgâriat de materialele abrazive din hârtie.
JBIG
OSI
ITU-T
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) este un standard de
comprimare a imaginii fără pierderea exactităţii şi calităţii, care a fost
proiectat pentru comprimarea imaginilor binare, în particular pentru
faxuri, dar se poate utiliza şi pentru alte imagini.
JPEG
Joint Photographic Experts Group (JPEG) este cea mai obişnuită
metodă standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini
fotografice. Acesta este formatul utilizat pentru stocarea şi transmiterea
fotografiilor pe Web în întreaga lume.
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) este un protocol de reţea
pentru interogarea şi modificarea serviciilor de director care se execută
în cadrul TCP/IP.
44 _Glosar
Open Systems Interconnection (OSI) este un model dezvoltat de
Organizaţia internaţională pentru standardizare (International
Organization for Standardization - ISO) pentru comunicaţii. OSI oferă un
standard, o apropiere modulară faţă de designul de reţea care împarte
setul necesar de funcţii complexe în zone gestionabile, independente şi
funcţionale. Zonele sunt de sus în jos Aplicaţie, Prezentare, Sesiune,
Transport, Reţea, Legătură de date şi Fizic.
PABX
Un schimb de filială automat privat (PABX) este un telefon automat care
comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.
PCL
Printer Command Language (PCL) este un Page Description Language
(PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă şi a devenit un
standard industrial. Dezvoltat iniţial pentru imprimante cu jet de cerneală
mai vechi, PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante
termice, matriciale şi de pagină.
PDF
TWAIN
Portable Document Format (PDF - format portabil de document)
este un format patentat de fişier, dezvoltat de Adobe Systems pentru
reprezentarea documentelor bidimensionale într-un format independent
de dispozitiv şi de rezoluţie.
Un standard industrial pentru scanere şi software. Utilizând un scaner
compatibil TWAIN cu un program compatibil TWAIN, o scanare poate fi
iniţiată din cadrul programului; o interfaţă de programe de aplicaţii (API)
de captare a imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows
şi Apple Macintosh.
PostScript
PostScript (PS) este un limbaj de programare şi descriere a paginii
utilizat, în primul rând, în domenii electronice şi de publicare - este
utilizat într-un program de interpretare pentru generarea imaginilor.
PPM
Pages Per Minute (PPM) este o metodă de măsurare pentru a determina
cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe
care imprimanta îl poate produce într-un minut.
Protocol
O convenţie sau un standard care controlează sau activează conexiunea,
comunicaţia şi transferul de date între două puncte terminale de calcul.
PS
Consultaţi PostScript.
PSTN
Public-Switched Telephone Network (PSTN) este reţeaua reţelelor
telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiţii
industriale, este uzual trecută prin tabloul de bord.
SMB
Server Message Block (SMB) este un protocol de reţea aplicat în principal
pentru a partaja fişiere, imprimante, porturi seriale şi comunicaţii diverse
între nodurile dintr-o reţea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de
comunicaţie inter-proces autentificat.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) este standardul pentru transmisiile
prin e-mail în cadrul Internetului. SMTP este un protocol relativ simplu,
bazat pe text, unde sunt specificaţi unul sau mai mulţi destinatari ai unui
mesaj, apoi textul de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de
server de client, unde clientul transmite un mesaj de e-mail la server.
TCP/IP
Transmission Control Protocol (TCP) şi Internet Protocol (IP); setul de
protocoale de comunicaţii care implementează stiva de protocoale pe
care funcţionează majoritatea reţelelor comerciale şi de Internet.
TCR
Transmission Confirmation Report (TCR) furnizează detalii despre
fiecare transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei şi
numărul de pagini trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după
fiecare lucrare sau numai după transmisii nereuşite.
TIFF
Tagged Image File Format (TIFF) este un format de imagine bitmap cu
rezoluţie variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la
scanere. Imaginile TIFF utilizează marcaje, cuvinte cheie care definesc
caracteristicile imaginii care este inclusă în fişier. Acest format flexibil şi
independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost
realizate de diverse aplicaţii de procesare a imaginilor.
URL
Uniform Resource Locator (URL - adresă uniformă pentru localizarea
resurselor) este adresa globală a documentelor şi resurselor de pe
Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se utilizează, a doua
parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde este localizată
resursa.
USB
Universal Serial Bus (USB - magistrală serială universală) este un
standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru
a conecta computere şi dispozitive periferice. Spre deosebire de portul
paralel, USB este destinat conectării concurente a unui singur port USB
de la computer la mai multe dispozitive periferice.
WIA
Windows Imaging Architecture (WIA) este o arhitectură de imagine care
a fost iniţial introdusă în Windows Me şi Windows XP. O scanare poate fi
iniţiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scaner
compatibil WIA.
Acoperire
Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului
de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că
o hârtie A4 are pe ea aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia
sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va
fi mai mare şi în acelaşi timp, utilizarea tonerului va fi proporţională cu
acoperirea.
Adresa IP
O adresă de protocol internet (IP) este un număr unic pe care dispozitivele
îl utilizează pentru a se identifica şi a comunica între ele într-o reţea,
utilizând standardul de protocol internet.
Adresa MAC
Adresa Media Access Control (MAC) este un identificator unic asociat
cu un adaptor de reţea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 biţi
scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi
(de exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată
hard într-o placă de interfaţă de reţea (Network Interface Card - NIC)
de către producător şi utilizată ca ajutor la încercarea routerelor de
a detecta maşinile din reţele mari.
Alimentator automat de documente
Un alimentator automat de documente (Automatic Document Feeder ADF) este un mecanism care va alimenta automat o coală de hârtie
originală astfel încât maşina poate să scaneze o cantitate oarecare
de hârtie deodată.
Alimentatorul automat de documente duplex (DADF)
Un alimentator automat de documente duplex (Duplex Automatic
Document Feeder - DADF) este un mecanism care va alimenta şi va
întoarce automat o coală de hârtie originală astfel încât maşina să poată
scana pe ambele feţe ale hârtiei.
Cale UNC
Uniform Naming Convention (UNC) este un mod standard de a accesa
partajări de reţea din Window NT şi alte produse Microsoft. Formatul unei
căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director supliemntar>
Glosar_ 45
Cartuşul de toner
Regim de exploatare
Este un gen de flacon cu toner, în interiorul unei maşini ca imprimanta.
Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser şi la fotocopiatoare,
care formează textul şi imaginile de pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi
topit prin căldura cuptorului, cauzând aderarea sa la fibrele hârtiei.
Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează
performanţa imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare
pentru durata de viaţă, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de
viaţă înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul
perioadei de garanţie. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de
48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea
pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.
Driver de imprimantă
Un program utilizat pentru a trimite comenzi şi pentru a transfera date de
la computer la imprimantă.
Emulaţie
Emulaţia este o tehnică prin care o maşină obţine aceleaşi rezultate
ca alta.
Un emulator dublează funcţiile unui sistem cu un alt sistem, astfel încât al
doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulaţie se concentrează
pe reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast
cu simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea
luând în considerare starea sa internă.
Rezoluţie
Exactitatea unei imagini, măsurată în puncte pe inch (DPI). Cu cât este
mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluţia mai mare.
Semiton
Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului
de puncte. Suprafeţele colorate intens sunt constituite dintr-un număr
mare de puncte, în timp ce suprafeţele mai deschise sunt constituite dintrun număr mai mic de puncte.
Filigran
Suport de imprimare
Un filigran este o imagine sau un model recognoscibil pe hârtie care
apare mai iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost
introdus pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost
utilizat de producătorii de hârtie pentru a-şi identifica produsul, precum
şi la timbrele poştale, bancnote şi alte documente guvernamentale
pentru a descuraja contrafacerea.
Tonuri de gri
Fişier PRN
O interfaţă pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să
interacţioneze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem
pentru intrare/ieşire, ceea ce simplifică multe activităţi.
Implicit
Valoarea sau setarea care este în efect când scoateţi o imprimantă din
cutia sa este de tip stare, resetare sau iniţializare.
Imprimantă cu ace
O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă de computer cu
un cap de imprimare care rulează înapoi şi înainte pe pagină şi imprimă
prin impact, izbind o bandă textilă îmbibată cu cerneală plasată în
dreptul hârtiei, asemănător dactilografiei.
Mască subreţea
Masca de subreţea este utilizată împreună cu adresa de reţea pentru
a determina ce parte a adresei este adresa de reţea şi ce parte este
adresa de gazdă.
Nr. ITU-T 1 diagramă
Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de
documente prin fax.
Ordonare
Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii
în seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set
întreg înainte de a imprima copii suplimentare.
Originale
Primul exemplar al unei entităţi, precum un document, o fotografie sau
un text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce
altele, dar care nu este el însuşi copiat sau derivat din altă entitate.
Panou de control
Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt
afişate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc
de regulă în partea frontală a maşinii.
46 _Glosar
Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete şi folii transparente, care pot fi
utilizate la o imprimantă, un scaner, un fax sau un copiator.
Nuanţe de gri care reprezintă porţiuni deschise şi închise la culoare ale
unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri;
culorile sunt reprezentate prin diverse nuanţe de gri.
Unitatea cuptorului
Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea
tonerului pe suportul de imprimare. Aceasta are în componenţă o rolă
fierbinte şi o rolă de copiere. După ce tonerul este transferat pe hârtie,
unitatea cuptorului aplică presiune şi căldură pentru a asigura faptul
că tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este
fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.
Índex
B
problemã, rezolvare
alimentare cu hârtie 33
calitatea imprimãrii 36
Linux 38
Windows 38
blocaj
sfaturi pentru evitarea blocajelor de
hârtie 31
butonul revocare 13
probleme calitatea imprimãrii, rezolvare 36
probleme Linux 38
C
consumabile
durata de viaþã estimatã a cartuºului de
toner 27
curãþare
exterior 26
interior 26
probleme Windows 38
S
service contact numbers 49
T
tip hârtie
D
setare 24
driver
instalare 18
H
hârtie
eliminare blocaj 31
încãrcare în tava 22
I
imprimare
paginã demonstrativã 16
înlocuirea componentelor
cartuº de toner 29
Întreþinere
cartuº de toner 27
întreþinerea componentelor 40
L
LED
Status 13, 14
Led
Stare 14
P
paginã demonstrativã, imprimare 16
panoul de control 13
Índex_47
48_Índex
contact samsung worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
www.samsung.com/at
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM
02 201 2418
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/br
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/ca
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
CHINA
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com/cn
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
8-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/dk
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.de
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com/latin
HONG KONG
3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/hu
INDIA
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.com/lu
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/mx
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€
0,10/min)
www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/nz
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
NORWAY
3-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/no
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com/ph
POLAND
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/pt
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
Contact SAMSUNG worldwide_ 49
COUNTRY/REG
ION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sg
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/za
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/latin
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com/ae
U.K
0845 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com/uk
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/us
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
Contact SAMSUNG worldwide_ 50
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Acest Ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document pot fi modificate fără notificare.
Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite în urma sau în legătură cu folosirea acestui
Ghid al utilizatorului.
•
•
•
•
•
•
Samsung şi sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 şi Windows 2008 Server R2 sunt fie mărci înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation.
UFST® şi MicroType™ sunt mărci comerciale înregistrate ale Monotype Imaging Inc.
TrueType, LaserWriter şi Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Computer, Inc.
Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizaţiilor respective.
Consultaţi fişierul LICENSE.txt de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informaţiile cu privire la licenţa de tip sursă deschisă.
REV 5.00
Imprimantă Samsung
Secţiune de software
SECŢIUNE DE SOFTWARE
CUPRINS
CAPITOLUL 1: INSTALAREA SOFTWARE-ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS
Instalarea software-ului imprimantei ....................................................................................................................... 4
Reinstalarea software-ului imprimantei .................................................................................................................. 6
Dezinstalarea software-ului imprimantei ................................................................................................................ 6
CAPITOLUL 2: OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE IMPRIMARE
Imprimarea unui document ..................................................................................................................................... 7
Imprimarea într-un fişier (PRN) .............................................................................................................................. 8
Setările imprimantei ................................................................................................................................................ 8
Fila Layout ................................................................................................................................................... 9
Fila Paper .................................................................................................................................................... 9
Fila Graphics ............................................................................................................................................. 10
Fila Extras ................................................................................................................................................. 11
Fila About .................................................................................................................................................. 12
Fila Printer ................................................................................................................................................. 12
Utilizarea unei setări favorite ..................................................................................................................... 12
Utilizarea fişierului Ajutor ........................................................................................................................... 12
CAPITOLUL 3: IMPRIMAREA AVANSATĂ
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N) ............................................ 13
Imprimarea de afişe .............................................................................................................................................. 14
Imprimarea broşurilor .......................................................................................................................................... 14
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei .................................................................................................................. 15
Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită ................................................................................... 15
Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată .............................................................................. 15
Utilizarea filigranurilor ........................................................................................................................................... 16
Utilizarea unui filigran existent .................................................................................................................. 16
Crearea unui filigran .................................................................................................................................. 16
1
Editarea unui filigran ................................................................................................................................. 16
Ştergerea unui filigran ............................................................................................................................... 16
Utilizarea suprapunerilor ...................................................................................................................................... 17
Ce este o suprapunere? ............................................................................................................................ 17
Crearea unei noi suprapuneri de pagină ................................................................................................... 17
Utilizarea unei suprapuneri de pagină ....................................................................................................... 17
Ştergerea unei suprapuneri de pagină ...................................................................................................... 17
CAPITOLUL 4: PARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI
Configurarea unui calculator gazdă ...................................................................................................................... 18
Configurarea unui calculator client ....................................................................................................................... 18
CAPITOLUL 5: UTILIZAREA PROGRAMULUI SMART PANEL
Înţelegerea programului Smart Panel ................................................................................................................... 19
Deschiderea Ghidului de depanare ...................................................................................................................... 20
Modificarea setărilor programului Smart Panel .................................................................................................... 20
CAPITOLUL 6: UTILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN LINUX
Primii paşi ............................................................................................................................................................. 21
Instalarea Unified Linux Driver ............................................................................................................................. 21
Instalarea Unified Linux Driver .................................................................................................................. 21
Dezinstalarea Unified Linux Driver ............................................................................................................ 22
Utilizarea Unified Driver Configurator ................................................................................................................... 23
Deschiderea Unified Linux Driver Configurator ......................................................................................... 23
Configurare imprimante ............................................................................................................................. 23
Configurare porturi .................................................................................................................................... 24
Configurarea proprietăţilor imprimantei ................................................................................................................ 24
Imprimarea unui document ................................................................................................................................... 25
Imprimarea din aplicaţii ............................................................................................................................. 25
Imprimarea fişierelor ................................................................................................................................. 25
2
CAPITOLUL 7: UTILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR MACINTOSH
Instalarea software-ului ........................................................................................................................................ 26
Driverul imprimantei .................................................................................................................................. 26
Configurarea imprimantei ..................................................................................................................................... 27
Imprimarea ........................................................................................................................................................... 28
Imprimarea unui document ....................................................................................................................... 28
Modificarea setărilor imprimantei .............................................................................................................. 28
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie ...................................................................... 29
3
1
Instalarea software-ului
imprimantei în sistemul de
operare Windows
Aceasta este opţiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor.
Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operaţiunile
imprimantei.
1
Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este
pornită.
2
Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de
instalare va fi afişată.
Acest capitol include:
•
Instalarea software-ului imprimantei
•
Reinstalarea software-ului imprimantei
•
Dezinstalarea software-ului imprimantei
Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi
apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera
care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi
faceţi clic pe OK.
Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows 2008
Server R2faceţi clic pe Start → Toate programele →
Accesorii → Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.
Instalarea software-ului imprimantei
Puteţi instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală.
Pentru a instala pe calculator software-ul imprimantei, executaţi
procedura de instalare corespunzătoare, în funcţie de imprimanta
utilizată.
Dacă fereastra Redare automată este afişată în
Windows Vista, Windows 7 şi Windows 2008 Server R2 faceţi
clic pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau
executare program şi apoi faceţi clic pe Continuare în
fereastra Control cont utilizator.
3
Faceţi clic pe Next.
Un driver de imprimantă este un produs software care permite
calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a
driverelor poate diferi în funcţie de sistemul de operare utilizat.
Toate aplicaţiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie
închise înainte de a începe instalarea.
O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la
calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat
împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu
paralel.
Puteţi instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau
metoda personalizată.
NOTĂ: În cazul în care, în timpul instalării, este afişată fereastra
„Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceţi clic pe
din colţul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau
faceţi clic pe Revocare.
• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.
• View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de
utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are
Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar
Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.
4
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
4
Selectaţi tipul de instalare. Faceţi clic pe Next.
7
Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung
în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung, selectaţi
caseta de validare şi faceţi clic pe Finish. Sunteţi direcţionat
spre site-ul web al firmei Samsung.
În caz contrar, faceţi clic pe Finish.
• Typical: Instalează cele mai uzuale componente software
pentru imprimanta dumneavoastră. Aceasta este opţiunea
recomandată pentru majoritatea utilizatorilor.
• Custom: Vă permite să selectaţi componentele pe care doriţi
să le instalaţi.
NOTE: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator,
va fi afişată următoarea fereastră.
NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu
funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea
„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 6.
• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.
• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi
clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va
începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de
test.
• Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare
poate diferi în funcţie de imprimanta şi interfaţa utilizate.
5
După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă
întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test. Dacă doriţi să
imprimaţi o pagină de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi
clic pe Next.
În caz contrar, faceţi clic pe Next şi săriţi peste la pasul 7.
6
În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi clic
pe Yes.
În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
5
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
Reinstalarea software-ului
imprimantei
Dezinstalarea software-ului
imprimantei
În cazul în care instalarea eşuează, puteţi reinstala software-ul.
1 Porniţi sistemul de operare Windows.
1
2
2
3
Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele →
numele driverului imprimantei dumneavoastră →
Maintenance.
Selectaţi Repair şi faceţi clic pe Next.
Va fi afişată o listă de componente; puteţi reinstala separat
oricare dintre elementele acestei liste.
NOTE: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator,
va fi afişată următoarea fereastră.
3
4
5
6
Porniţi sistemul de operare Windows.
Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele →
numele driverului imprimantei dumneavoastră →
Maintenance.
Selectaţi Remove şi faceţi clic pe Next.
Va fi afişată o listă de componente; puteţi dezinstala separat
oricare dintre elementele acestei liste.
Selectaţi componentele pe care doriţi să le dezinstalaţi şi faceţi
clic pe Next.
Atunci când calculatorul vă solicită să confirmaţi selecţia, faceţi
clic pe Yes.
Driverul selectat şi toate componentele acestuia sunt eliminate
din calculator.
După dezinstalarea software-ului, faceţi clic pe Finish.
• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.
• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi
clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va
începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de
test.
• Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de
utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta şi interfaţa
utilizate.
4
Selectaţi componentele pe care doriţi să le reinstalaţi şi faceţi
clic pe Next.
Dacă selectaţi numele driverului imprimantei
dumneavoastră şi reinstalaţi software-ul imprimantei pentru
imprimare locală, este afişată fereastra care vă întreabă dacă
doriţi să imprimaţi o pagină de test. Procedaţi după cum
urmează:
a. Pentru a imprima o pagină de test, selectaţi caseta de
validare şi faceţi clic pe Next.
b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi
clic pe Yes.
5
În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
După finalizarea reinstalării, faceţi clic pe Finish.
6
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
2
Operaţiuni elementare de
imprimare
Procedura următoare descrie paşii necesari în general pentru
imprimarea din diverse aplicaţii Windows. Paşii exacţi pentru
imprimarea unui document pot diferi în funcţie de aplicaţia utilizată.
Consultaţi Manualul de utilizare al aplicaţiei software pentru a afla
procedura exactă de imprimare.
Acest capitol explică opţiunile şi sarcinile uzuale de imprimare în
Windows.
1
2
Acest capitol include:
•
Imprimarea unui document
•
Imprimarea într-un fişier (PRN)
•
Setările imprimantei
Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.
Selectaţi Print din meniul File. Este afişată fereastra Imprimare.
Această fereastră poate arăta uşor diferit în funcţie de aplicaţie.
Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra
Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii şi
intervalul de imprimare.
- Fila Layout
- Fila Paper
- Fila Graphics
- Fila Extras
Asiguraţi-vă că imprimanta
dumneavoastră este
selectată.
- Fila About
- Fila Printer
- Utilizarea unei setări favorite
- Utilizarea fişierului Ajutor
3
Imprimarea unui document
Pentru a beneficia de funcţiile de imprimare oferite de driverul
imprimantei dumneavoastră, faceţi clic pe Properties sau pe
Preferences în fereastra Imprimare a aplicaţiei. Pentru
informaţii detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la
pagina 8.
NOTE:
• Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră
care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de
imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor
de proprietăţi ale imprimantei este similară.
• Stabiliţi care sunt sistemele de operare compatibile cu
imprimanta dumneavoastră. Consultaţi secţiunea
Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul
Specificaţiile imprimantei din Manualul de utilizare al
imprimantei dumneavoastră.
Selectaţi driverul imprimantei dumneavoastră din lista
derulantă Name.
Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă Setup,
Printer sau Options, faceţi clic pe elementul respectiv. Apoi,
faceţi clic pe Properties în ecranul următor.
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra de proprietăţi ale
imprimantei.
4
• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră,
puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.
• Când selectaţi o opţiune în proprietăţile imprimantei, este posibil
să vedeţi un semn de exclamare
sau semnul
. Un semn
de exclamare indică faptul că puteţi să selectaţi opţiunea
respectivă, dar aceasta nu este recomandată, iar semnul
indică faptul că nu puteţi să selectaţi acea opţiune din cauza
setărilor sau mediului de lucru al maşinii.
7
Operaţiuni elementare de imprimare
Pentru a începe operaţiunea de imprimare, faceţi clic pe OK
sau pe Print în fereastra Imprimare.
Imprimarea într-un fişier (PRN)
Setările imprimantei
În anumite cazuri, veţi dori să salvaţi datele de imprimare într-un
fişier, în vederea utilizării ulterioare.
Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră care
vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi
nevoie atunci când utilizaţi imprimanta. Atunci când sunt afişate
proprietăţile imprimantei, puteţi vizualiza şi modifica setările
necesare pentru operaţiunea de imprimare dorită.
Pentru a crea un fişier:
1
Bifaţi caseta Print to file din fereastra Print.
Fereastra de proprietăţi ale imprimantei poate diferi în funcţie de
sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software
prezintă fereastra Proprietăţi pentru Windows XP.
Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră care
apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de
imprimanta utilizată.
Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei prin intermediul directorului
Imprimante, puteţi vizualiza file suplimentare de tip Windows
(consultaţi Manualul de utilizare pentru Windows) şi fila Printer (a se
vedea „Fila Printer” la pagina 12).
NOTE:
2
Selectaţi un director şi atribuiţi fişierului un nume, apoi faceţi clic
pe OK.
• Majoritatea aplicaţiilor Windows vor anula şi înlocui setările
specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificaţi
mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicaţia
software şi apoi modificaţi celelalte setări prin intermediul
driverului imprimantei.
• Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul
utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de
dumneavoastră să devină permanente, efectuaţi-le în directorul
Imprimante.
• Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru
alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare
sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
1. Faceţi clic pe butonul Start din Windows.
2. Selectaţi Imprimante şi faxuri.
3. Selectaţi pictograma driverului imprimantei
dumneavoastră.
4. Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi
selectaţi Preferinţe imprimare.
5. Modificaţi setările în fiecare filă, apoi faceţi clic pe OK.
8
Operaţiuni elementare de imprimare
Fila Layout
Fila Paper
Fila Layout furnizează opţiuni pentru reglarea modului în care
documentul apare pe pagina imprimată. Layout Options include
Multiple Pages per Side, Poster Printing şi Booklet Printing. A se
vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7 pentru mai multe
informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.
Utilizaţi următoarele opţiuni pentru a seta specificaţiile principale de
manipulare a hârtiei atunci când accesaţi proprietăţile imprimantei. A
se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7 pentru mai multe
informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.
Paper Orientation
Paper Orientation vă permite să selectaţi direcţia de imprimare a
informaţilor pe o pagină.
• Portrait imprimă de-a lungul lăţimii paginii, în format de scrisoare.
• Landscape imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de
calcul.
• Rotate vă permite să rotiţi pagina cu numărul selectat de grade.
Portrait
Faceţi clic pe fila Paper pentru a accesa diversele proprietăţi ale
hârtiei.
Copies
Copies vă permite să selectaţi numărul de copii care trebuie
imprimate. Puteţi selecta un număr de copii cuprins între 1 şi 999.
Paper Options
Size
Size vă permite să setaţi dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.
Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta Size, faceţi clic
pe Custom. La afişarea ferestrei Custom Paper Setting, setaţi
dimensiunea hârtiei şi faceţi clic pe OK. Setarea apare în listă, astfel
încât poate fi selectată.
Landscape
Layout Options
Layout Options vă permite să selectaţi opţiuni avansate de
imprimare. Puteţi selecta Multiple Pages per Side şi Poster
Printing.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor
pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la
pagina 13.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea de afişe” la
pagina 14.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea broşurilor” la
pagina 14.
Double-sided Printing
Double-sided Printing vă permite să imprimaţi pe ambele feţe ale
hârtiei. În cazul în care această opţiune nu este afişată,
imprimanta dumneavoastră nu include această funcţie.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea pe ambele
feţe ale hârtiei” la pagina 15.
9
Operaţiuni elementare de imprimare
Source
Asiguraţi-vă că Source este setată la tava de hârtie
corespunzătoare.
Utilizaţi Manual Feeder atunci când imprimaţi pe materiale
speciale, cum ar fi plicurile şi colile transparente. Trebuie să
încărcaţi colile una câte una în Tava cu încărcare manuală sau în
Tava multifuncţională.
Dacă sursa de hârtie este setată la Auto Selection, imprimanta
preia automat materialul pentru imprimare în următoarea ordine a
tăvilor: Tava cu încărcare manuală sau Tava multifuncţională,
Tava n.
Fila Graphics
Utilizarea următoarelor opţiuni de Grafică vă permite să reglaţi
calitatea de imprimare conform cerinţele dumneavoastră de
imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7
pentru mai multe informaţii privind accesarea proprietăţilor
imprimantei.
Faceţi clic pe fila Graphic pentru a afişa proprietăţile prezentate mai
jos.
Type
Setaţi Type pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care
doriţi să imprimaţi. Astfel, veţi obţine imprimări de cea mai bună
calitate. În caz contrar, este posibil să nu obţineţi calitatea dorită a
imprimării.
Thick: Hârtie groasă de 90 - 105 g/m2.
Thin: Hârtie subţire de 60 - 70 g/m2.
Cotton: hârtie din bumbac de 75 ~ 90 g/m2, precum Gilbert 25% şi
Gilbert 100%.
Plain Paper: Hârtie mată normală. Selectaţi acest tip dacă
imprimanta dumneavoastră este monocromă şi imprimaţi pe hârtie
din bumbac de 60 g/m2.
Recycled Paper: hârtie reciclată de 75 ~ 90 g/m2.
Color Paper: hârtie colorată de 75 ~ 90 g/m2.
Archive: Când doriţi să păstraţi imprimatele o perioadă mai mare de
timp, de exemplu, într-o arhivă, selectaţi această opţiune.
Scaling Printing
Scaling Printing vă permite să scalaţi automat sau manual
proiectul de imprimat pe o pagină. Puteţi selecta dintre None,
Reduce/Enlarge şi Fit to Page.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea unui
document la scară micşorată sau mărită” la pagina 15.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului
la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 15.
Resolution
Opţiunile de rezoluţie pe care le puteţi selecta pot diferi în
funcţie de modelul de imprimantă. Cu cât setarea are o valoare
mai mare, cu atât caracterele şi imaginile grafice imprimate vor fi
mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări
timpul necesar imprimării unui document.
Toner Save Mode
Selectarea acestei opţiuni prelungeşte durata de viaţă a cartuşului
de toner şi reduce costurile pe pagină fără a duce la o scădere
semnificativă a calităţii imprimării. Unele imprimante nu suportă
această funcţie.
• Printer Setting: Dacă selectaţi această opţiune, această funcţie
este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului
de control al imprimantei.
• On: Selectaţi această opţiune pentru a permite imprimantei să
utilizeze mai puţin toner pe fiecare pagină.
• Off: Dacă nu este necesar să economisiţi tonerul atunci când
imprimaţi un document, selectaţi această opţiune.
Darkness
Utilizaţi această opţiune pentru a lumina sau întuneca lucrarea
de imprimare.
• Normal: Această setare este recomandată pentru documente
normale.
• Light: Această setare se alege pentru a înnegri lăţimile liniilor sau
pentru a întuneca imaginile în tonuri de gri.
• Dark: Această setare se alege pentru rafinarea lăţimii liniei,
mărirea definiţiei în grafică şi luminarea imaginilor în tonuri de gri.
10
Operaţiuni elementare de imprimare
Fila Extras
Advanced Options
Puteţi accesa setările avansate făcând clic pe butonul Advanced
Options.
• Print All Text To Black: Atunci când este bifată opţiunea Print
All Text To Black, întregul text din document va fi imprimat cu
culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afişată pe ecran.
• Print All Text To Darken: Atunci când este bifată opţiunea Print
All Text To Darken, întregul text din document poate fi imprimat
cu o culoare mai întunecată decât cea a unui document normal.
Unele imprimante nu suportă această funcţie.
Puteţi selecta opţiunile de ieşire pentru documentul dumneavoastră.
A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7 pentru mai
multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.
Faceţi clic pe fila Extras pentru a accesa următoarea funcţie:
Watermark
Puteţi crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare
pagină a documentului. Pentru informaţii detaliate, a se vedea
„Utilizarea filigranurilor” la pagina 16.
Overlay
Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor preimprimate şi al hârtiei cu antet. Pentru informaţii detaliate, a se
vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 17.
Output Options
• Print Subset: Puteţi seta succesiunea de imprimare a paginilor.
Selectaţi ordinea de imprimare din lista derulantă.
- Normal (1,2,3): Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima
pagină până la ultima pagină.
- Reverse All Pages (3,2,1): Imprimanta imprimă toate paginile,
de la ultima pagină până la prima pagină.
- Print Odd Pages: Imprimanta imprimă numai paginile cu
numere impare ale documentului.
- Print Even Pages: Imprimanta imprimă numai paginile cu
numere pare ale documentului.
• Reprint When Jammed: Când este bifată această opţiune, imprimanta
reţine imaginea paginii imprimate până când imprimanta semnalizează
că pagina a ieşit în întregime din imprimantă. Dacă se produce un blocaj
de hârtie, imprimanta va reimprima, după eliminarea blocajului, ultima
pagină trimisă de computer. Unele imprimante nu acceptă această
caracteristică.
11
Operaţiuni elementare de imprimare
Fila About
Utilizarea unei setări favorite
Utilizaţi fila About pentru a afişa notificarea referitoare la copyright şi
numărul versiunii driverului. Dacă aveţi un browser Internet, vă puteţi
conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se
vedea „Imprimarea unui document” la pagina 7 pentru mai multe
informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.
Opţiunea Favorites, vizibilă pe fiecare filă de proprietăţi, vă permite
să salvaţi setările curente ale proprietăţilor în vederea utilizării
viitoare.
Fila Printer
Pentru a salva un element Favorites:
1
2
Modificaţi setările în fiecare filă, conform necesităţilor.
3
Faceţi clic pe Save.
Introduceţi un nume pentru element în caseta de introducere
text Favorites.
Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei prin intermediul directorului
Imprimante, puteţi vizualiza fila Printer. Puteţi seta configuraţia
imprimantei.
Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte
sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau
ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
1
2
3
4
Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
5
Faceţi clic pe fila Printer şi setaţi opţiunile.
Selectaţi Imprimante şi faxuri.
Atunci când salvaţi Favorites, sunt salvate toate setările
curente ale driverului.
Selectaţi pictograma driverului imprimantei dumneavoastră.
Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi
selectaţi Properties.
Pentru a utiliza o setare salvată, selectaţi elementul din lista
derulantă Favorites. În acest moment, imprimanta este setată în
conformitate cu setarea Favorite selectată.
Pentru a şterge un element Favorite, selectaţi-l din listă şi faceţi clic
pe Delete.
De asemenea, puteţi restaura setările implicite ale driverului
imprimantei selectând Printer Default din listă.
Utilizarea fişierului Ajutor
Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi
activat făcând clic pe butonul Ajutor din fereastra de proprietăţi ale
imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informaţii detaliate privind
funcţiile imprimantei oferite de driverul acesteia.
De asemenea, puteţi face clic pe
din colţul din dreapta sus al
ferestrei şi apoi puteţi face clic pe orice setare.
12
Operaţiuni elementare de imprimare
3
Imprimarea avansată
Imprimarea mai multor pagini pe o
singură coală de hârtie (imprimarea
până la N)
Acest capitol explică opţiunile de imprimare şi activităţile de
imprimare avansată.
NOTE:
• Fereastra Proprietăţi a driverului imprimantei dumneavoastră
care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de
imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor
de proprietăţi ale imprimantei este similară.
1
2
3
4
• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră,
puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.
Puteţi selecta numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o
singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o
singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar
paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră.
Puteţi imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.
1
2
Acest capitol include:
•
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie
(imprimarea până la N)
3
•
Imprimarea de afişe
4
•
Imprimarea broşurilor
•
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
•
Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită
•
Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată
•
Utilizarea filigranurilor
•
Utilizarea suprapunerilor
5
6
13
Imprimarea avansată
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
În fila Layout, selectaţi Multiple Pages per Side din lista
derulantă Layout Type.
Selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o
coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă Pages per Side.
Selectaţi ordinea paginilor prin intermediul listei derulante Page
Order, dacă este necesar.
Bifaţi Print Page Border pentru a imprima un chenar în jurul
fiecărei pagini de pe coală.
Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul
hârtiei.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
Imprimarea de afişe
Imprimarea broşurilor
Această funcţie permite să imprimaţi un singur document pe 4, 9 sau
16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un
sigur document de mărimea unui afiş.
1
2
3
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
Faceţi clic pe fila Layout, selectaţi Poster Printing în lista
derulantă Layout Type.
Configuraţi opţiunea de afiş:
Puteţi selecta modul de machetare a paginii din Poster<2x2>,
Poster<3x3> sau Poster<4x4>. Dacă selectaţi Poster<2x2>,
rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi
4 pagini fizice.
8
9
8
9
Această funcţie a imprimantei vă permite să imprimaţi documente pe
ambele feţe ale hârtiei şi să aranjaţi paginile astfel încât hârtia să
poată fi pliată în două după imprimare, pentru a se obţine o broşură.
1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
2 În fila Layout, selectaţi Booklet Printing din lista derulantă
Layout Type.
NOTĂ: Opţiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru
orice dimensiune a hârtiei. Pentru a afla dimensiunea de hârtie
disponibilă pentru această funcţie, selectaţi dimensiunea hârtiei în
opţiunea Size din fila Paper, apoi verificaţi dacă opţiunea Booklet
Printing din lista derulantă Layout Type din fila Layout este
activată.
Specificaţi, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de
suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a
acestora.
3,8 mm
3,8 mm
4
5
Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul
hârtiei.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul. Puteţi finaliza afişul
lipind foile împreună.
14
Imprimarea avansată
3
4
5
Faceţi clic pe fila Paper şi selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul
hârtiei.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
După imprimare, pliaţi şi capsaţi paginile.
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
Imprimarea unui document la scară
micşorată sau mărită
Puteţi imprima pe ambele feţe ale unei coli de hârtie. Înainte de
imprimare, stabiliţi orientarea documentului.
Puteţi modifica dimensiunea conţinutului unei pagini pentru ca
aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.
Opţiunile sunt:
• None
• Long Edge – formatul convenţional utilizat la legarea cărţilor.
• Short Edge – tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.
1
2
2
2
3
3
3
2
5
5
2
3
5
3
5
Pe marginea lungă
4
5
Pe marginea scurtă
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
În fila Paper, selectaţi Reduce/Enlarge din lista derulantă
Printing Type.
Introduceţi procentul de scalare în caseta Percentage de
introducere valori.
De asemenea, puteţi face clic pe butonul
sau pe butonul .
Selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în Paper Options.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
NOTĂ: Nu imprimaţi pe ambele feţe ale etichetelor, ale colilor
transparente, ale plicurilor sau ale hârtiei groase. Acest lucru poate
avea ca rezultat blocarea hârtiei şi deteriorarea imprimantei.
1
2
3
4
5
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
În fila Layout, selectaţi orientarea hârtiei.
Adaptarea documentului la o
dimensiune de hârtie selectată
A
În secţiunea Double-sided Printing, selectaţi opţiunea de
legare dorită.
Faceţi clic pe fila Paper şi selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul
hârtiei.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu este echipată cu o
unitate duplex, este necesar să finalizaţi manual operaţiunea de
imprimare. Într-o primă etapă, paginile vor fi imprimate din două în
două. După imprimarea primei feţe a proiectului dumneavoastră,
este afişată fereastra Printing Tip. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza operaţiunea de imprimare.
15
Imprimarea avansată
Această funcţie a imprimantei vă permite să scalaţi proiectul
de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de
dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi
util atunci când doriţi să verificaţi detaliile de fineţe ale unui
document de dimensiuni reduse.
1
2
3
4
5
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
În fila Paper, selectaţi Fit to Page din lista derulantă Printing
Type.
Selectaţi dimensiunea corectă din lista derulantă Output size.
Selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în Paper Options.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
Editarea unui filigran
Utilizarea filigranurilor
1
Opţiunea Filigran vă permite să imprimaţi text peste un document
existent. De exemplu, puteţi imprima, pe prima pagină a unui
document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare
gri, în diagonală, cuvintele „VERSIUNE PRELIMINARĂ” sau
„CONFIDENŢIAL”.
2
3
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din
secţiunea Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.
Selectaţi filigranul pe care doriţi să îl editaţi din lista Current
Watermarks şi modificaţi mesajul şi opţiunile acestuia.
Faceţi clic pe Update pentru a salva modificările.
Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu
imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteţi
adăuga noi filigranuri în listă.
4
5
Utilizarea unui filigran existent
Ştergerea unui filigran
1
1
2
3
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
Faceţi clic pe fila Extras şi selectaţi filigranul dorit din lista
derulantă Watermark. Filigranul selectat va fi afişat în câmpul
de previzualizare.
Faceţi clic pe OK şi începeţi imprimarea.
2
3
4
NOTĂ: În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va
arăta pagina imprimată.
Crearea unui filigran
1
2
3
4
5
6
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din
secţiunea Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.
Introduceţi un mesaj text în caseta Watermark Message. Puteţi
introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afişat în
fereastra de previzualizare.
În cazul în care caseta First Page Only este bifată, filigranul
este imprimat numai pe prima pagină.
Selectaţi opţiunile de imprimare a filigranului.
În secţiunea Font Attributes, puteţi selecta numele, stilul şi
dimensiunea fontului şi nuanţa de gri a acestuia; unghiul
filigranului poate fi setat în secţiunea Message Angle.
Faceţi clic pe Add pentru a adăuga un nou filigran în listă.
La finalizarea editării, faceţi clic pe OK şi începeţi imprimarea.
Pentru a opri imprimarea filigranului, selectaţi (No Watermark) din
lista derulantă Watermark.
16
Imprimarea avansată
Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
În fila Extras, faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea
Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.
Selectaţi filigranul pe care doriţi să îl ştergeţi din lista Current
Watermarks şi faceţi clic pe Delete.
Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.
Utilizarea unei suprapuneri de pagină
Utilizarea suprapunerilor
După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi
imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o
suprapunere pe un document:
Ce este o suprapunere?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
O suprapunere este compusă din text şi/sau imagini memorate pe
hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fişier care
poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori
utilizate în locul formularelor pre-imprimate şi al hârtiei cu antet. Ca
alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteţi crea o
suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii incluse de
obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei
dumneavoastră, nu este necesar să încărcaţi în imprimantă hârtie
pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandaţi imprimarea
suprapunerii de tip antet.
1
2
3
4
5
1
WORLD BEST
2
3
4
5
6
7
Creaţi sau deschideţi un document care conţine un text sau o
imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de de pagină.
Amplasaţi elementele respective exact aşa cum doriţi ca ele să
apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.
Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi
proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din
secţiunea Overlay.
În fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create Overlay.
În fereastra Create Overlay, introduceţi un nume de cel mult
opt caractere în caseta File name. Selectaţi calea de
destinaţie, dacă este necesar. (Directorul implicit este
C:\Formover).
Faceţi clic pe Save. Numele este afişat în caseta Overlay List.
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 7.
Faceţi clic pe fila Extras.
Selectaţi suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă
Overlay.
Dacă fişierul conţinând suprapunerea nu este afişat în lista
Overlay, faceţi clic pe butoanele Edit şi Load Overlay şi
selectaţi fişierul respectiv.
Dacă fişierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteţi, de
asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra Load
Overlay.
Crearea unei noi suprapuneri de pagină
Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creaţi o nouă
suprapunere de pagină care să conţină sigla sau imaginea
dumneavoastră.
Creaţi sau deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.
6
7
După selectarea fişierului, faceţi clic pe Open. Fişierul este
afişat în caseta Overlay List şi este disponibil pentru
imprimare. Selectaţi suprapunerea din caseta Overlay List.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Confirm Page Overlay When
Printing. În cazul în care caseta este bifată, este afişată o
fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitaţi imprimarea
unui document; această fereastră vă solicită să confirmaţi dacă
doriţi să imprimaţi o suprapunere împreună cu documentul.
În cazul în care caseta nu este bifată şi a fost selectată o
suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună
cu documentul.
Faceţi clic pe OK sau pe Yes până la începerea imprimării.
Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul
de imprimat, şi este imprimată împreună cu documentul
respectiv.
NOTĂ: Rezoluţia unui document de suprapunere trebuie să fie
identică cu rezoluţia documentului ce urmează a fi imprimat
împreună cu suprapunerea.
Faceţi clic pe OK sau pe Yes pentru a finaliza procedura de
creare.
Fişierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de
hard disk a calculatorului.
Ştergerea unei suprapuneri de pagină
Puteţi şterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizaţi.
NOTĂ: Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie
identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată
suprapunerea. Nu creaţi suprapuneri cu filigran.
1
2
3
4
5
6
17
Imprimarea avansată
În fereastra de proprietăţi ale imprimantei, faceţi clic pe Extras.
Faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Overlay.
Selectaţi suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi din caseta
Overlay List.
Faceţi clic pe Delete Overlay.
La afişarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceţi clic
pe Yes.
Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.
4
Partajarea locală a
imprimantei
Configurarea unui calculator gazdă
Puteţi conecta imprimanta direct la un calculator selectat din reţea,
calculator denumit „calculator gazdă”.
Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte
sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau
ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
1
2
3
4
5
6
Porniţi sistemul de operare Windows.
În meniul Start, selectaţi Imprimante şi faxuri.
Faceţi dublu clic pe pictograma driverului imprimantei
dumneavoastră.
În meniul Printer, selectaţi Partajare.
Bifaţi caseta Partajare imprimantă.
Completaţi câmpul Nume partajare şi apoi faceţi clic pe OK.
NOTE:
• Stabiliţi care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta
dumneavoastră. Consultaţi secţiunea Compatibilitatea cu
sistemele de operare din capitolul Specificaţiile imprimantei din
Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
Configurarea unui calculator client
• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră,
puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
Partajarea locală a imprimantei
Faceţi clic dreapta pe butonul Start din Windows şi selectaţi
Explorer.
Deschideţi directorul de reţea în coloana din stânga.
Faceţi clic pe numele partajat.
În meniul Start, selectaţi Imprimante şi faxuri.
Faceţi dublu clic pe pictograma driverului imprimantei
dumneavoastră.
În meniul Printer, selectaţi Proprietăţi.
În fila Porturi, faceţi clic pe Adăugare port.
Selectaţi Port local şi faceţi clic pe Port nou.
Completaţi câmpul Enter a port name cu numele partajat.
Faceţi clic pe OK şi apoi faceţi clic pe Închidere.
Faceţi clic pe Se aplică şi apoi faceţi clic pe OK.
5
Utilizarea programului
Smart Panel
Smart Panel este un program care monitorizează şi vă informează
despre statutul imprimantei şi vă permite să personalizaţi setările
acesteia. Dacă sunteţi utilizator Windows sau Macintosh, Smart
Panel se instalează automat la instalarea software-ului imprimantei.
Dacă sunteţi utilizator Linux, descărcaţi Smart Panel de pe site-ul
Samsung (www.samsung.com/printer).
NOTE:
• Pentru a utiliza acest program, aveţi nevoie de:
- Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu
imprimanta dumneavoastră, consultaţi capitolul Specificaţiile
imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei
dumneavoastră.
Dacă sunteţi utilizator Windows, din meniul Start selectaţi Programe
sau Toate programele → numele driverului pentru imprimanta
dumneavoastră → Smart Panel.
NOTE:
• Dacă aţi instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectaţi
mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul
Smart Panel corespunzător. Faceţi clic dreapta (în Windows sau
Linux) sau faceţi clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi
selectaţi numele imprimantei dumneavoastră.
• Fereastra Smart Panel şi conţinutul acesteia prezentate în acest
Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcţie de
imprimanta utilizată sau de sistemul de operare instalat.
Programul Smart Panel afişează statutul curent al imprimantei,
nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de toner şi diverse alte
informaţii. De asemenea, prin intermediul acestui program puteţi
modifica setările imprimantei.
- Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară
- Linux. Pentru a stabili care sunt sistemele Linux compatibile cu
imprimanta dumneavoastră, consultaţi capitolul Specificaţiile
imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei
dumneavoastră.
- Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru
animaţie flash în Ajutor HTML.
1
• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră,
puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.
Înţelegerea programului Smart Panel
În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este
afişat automat, prezentând eroarea.
De asemenea, Smart Panel poate fi lansat manual. Faceţi dublu clic
pe pictograma Smart Panel de pe bara de activităţi Windows (în
Windows) sau din zona de notificare (în Linux). De asemenea, puteţi
face clic pe această pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).
Faceţi dublu clic pe această
pictogramă în Windows.
1 Nivelul tonerului
Puteţi vizualiza nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de
toner. Imprimanta şi numărul de cartuşe de toner prezentate mai
sus pot diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu
au această funcţie.
Buy Now
Puteţi comanda online un nou cartuş de toner.
Troubleshooting Guide
Puteţi vizualiza fişierul Ajutor pentru a rezolva eventualele
probleme.
Driver Setting (Numai pentru Windows)
Faceţi clic pe această
pictogramă în Mac OS X.
Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră ce vă
permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi
nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informaţii detaliate, a se
vedea „Setările imprimantei” la pagina 8.
Faceţi clic pe această
pictogramă în Linux.
19
Utilizarea programului Smart Panel
Deschiderea Ghidului de depanare
Utilizând Ghidul de depanare, puteţi vizualiza soluţiile pentru
problemele legate de statutul erorilor.
Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic (în Mac OS
X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Troubleshooting Guide.
Modificarea setărilor programului
Smart Panel
Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic (în Mac OS X)
pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Options.
Selecaţi opţiunile dorite din fereastra Options.
20
Utilizarea programului Smart Panel
6
Utilizarea imprimantei în
Linux
Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.
Acest capitol include:
•
Primii paşi
•
Instalarea Unified Linux Driver
•
Utilizarea Unified Driver Configurator
•
Configurarea proprietăţilor imprimantei
•
Imprimarea unui document
Instalarea Unified Linux Driver
Instalarea Unified Linux Driver
1
Asiguraţi-vă că aţi conectat aparatul la calculator. Porniţi atât
calculatorul cât şi aparatul.
2
Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi
root în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.
NOTĂ: Este necesar să deschideţi sesiunea de lucru ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu
sunteţi super-utilizator, consultaţi administratorul de sistem.
Primii paşi
3
De pe site-ul Samsung, descărcaţi şi dezarhivaţi pachetul
Unified Linux Driver pe computerul dvs.
4
Faceţi clic pe pictograma „
” din partea de jos a desktopului.
Când apare ecranul Terminal, tastaţi:
[root@localhost root]#tar zxf [Cale fişier]/
UnifiedLinuxDriver.tar.gz[root@localhost root]#cd [Cale fişier]/
cdroot/Linux[root@localhost Linux]#./install.sh
Trebuie să descărcaţi pachetul software Linux de pe site-ul Samsung
(www.samsung.com/printer) pentru instalarea software-ului
imprimantei şi scanerului.
După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux,
pachetul de drivere vă permite să monitorizaţi simultan mai multe
aparate prin intermediul porturilor USB şi al porturilor paralele rapide
ECP.
Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program
de instalare inteligent şi flexibil. Nu sunteţi nevoit să căutaţi
componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul
Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate şi
instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operaţiune
este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.
NOTĂ: Dacă nu utilizaţi interfaţa grafică sau nu aţi reuşit instalarea
software-ului, trebuie să utilizaţi driverul în mod text. Urmaţi paşii 3
şi 4 şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecranul Terminal.
5
21
Utilizarea imprimantei în Linux
Atunci când este afişat ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe
Next.
6
Dezinstalarea Unified Linux Driver
După finalizarea instalării, faceţi clic pe Finish.
1
Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi
root în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.
NOTĂ: Trebuie să vă conectaţi ca superutilizator (root) pentru a
dezinstala software-ul de imprimantă. Dacă nu sunteţi
superutilizator, cereţi ajutorul administratorului de sistem.
2
Faceţi clic pe pictograma „
” din partea de jos a desktopului.
Când apare ecranul Terminal, tastaţi:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a
adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul
unificat şi, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung.
Dacă aveţi dificultăţi, consultaţi ajutorul pe ecran disponibil prin
intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin
intermediul aplicaţiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar
fi Unified Driver Configurator.
NOTE: Instalarea driverului în modul text:
• Dacă nu utilizaţi interfaţa grafică sau nu aţi reuşit instalarea driverului,
trebuie să utilizaţi driverul în mod text.
• Urmaţi paşii de la 1 la 3, introduceţi [root@localhost Linux]# ./
install.sh, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecranul terminalului. Apoi
se finalizează instalarea.
• Când doriţi să dezinstalaţi driverul, urmaţi instrucţiunile de mai sus,
dar introduceţi [root@localhost Linux]# ./uninstall.sh pe ecranul
terminalului.
3
4
Faceţi clic pe Uninstall.
5
Faceţi clic pe Finish.
22
Utilizarea imprimantei în Linux
Faceţi clic pe Next.
Configurare imprimante
Utilizarea Unified Driver Configurator
Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui
destinaţie principală este configurarea dispozitivelor de tip
imprimantă.
După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver
Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.
Fereastra Configurare imprimante are două file: Printers şi Classes.
Fila Printers
Puteţi vizualiza configuraţia curentă pentru imprimantă a sistemului
făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea
stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.
Comută la Printers
Configuration.
Deschiderea Unified Linux Driver
Configurator
1
Afişează toate
imprimantele
instalate.
Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator, aflat pe
desktop.
De asemenea, puteţi face clic pe pictograma meniului Start şi
selecta Samsung Unified Driver şi apoi Unified Driver
Configurator.
2
Afişează statutul,
numele de model şi
adresa URL a
imprimantei
dumneavoastră.
Apăsaţi fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la
fereastra de configurare corespunzătoare.
Pentru controlul imprimantei, puteţi utiliza următoarele butoane:
Butonul Printers Configuration
• Refresh: actualizează lista imprimantelor disponibile.
Butonul Ports Configuration
• Add Printer: vă permite să adăugaţi o imprimantă nouă.
• Remove Printer: elimină imprimanta selectată.
• Set as Default: selectează imprimanta curentă ca imprimantă
implicită.
• Stop/Start: opreşte/porneşte imprimanta.
• Test: vă permite să imprimaţi o pagină de test pentru a verifica
dacă aparatul funcţionează corect.
• Properties: vă permite să vizualizaţi şi să modificaţi proprietăţile
imprimantei. Pentru informaţii detaliate, a se vedea pagina 24.
Puteţi utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe Help.
3
După modificarea configuraţiilor, faceţi clic pe Exit pentru a
închide Unified Driver Configurator.
23
Utilizarea imprimantei în Linux
Fila Classes
În fila Classes este afişată lista claselor de imprimante disponibile.
Configurarea proprietăţilor
imprimantei
Utilizând fereastra de proprietăţi ale imprimantei din Printers
Configuration, puteţi modifica diverse proprietăţi ale aparatului
utilizat ca imprimantă.
Afişează toate
clasele de
imprimante.
1
Deschideţi Unified Driver Configurator.
Dacă este necesar, comutaţi la Printers Configuration.
Afişează statutul clasei şi
numărul de imprimante
din cadrul acesteia.
2
Selectaţi aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor
disponibile şi faceţi clic pe Properties.
3
Se deschide fereastra Printer Properties.
• Refresh: Actualizează lista de clase.
• Add Class...: Vă permite să adăugaţi o nouă clasă de
imprimante.
• Remove Class: Elimină clasa de imprimante selectată.
Configurare porturi
În această fereastră, puteţi vizualiza lista porturilor disponibile, puteţi
verifica statutul fiecărui port şi puteţi debloca un port ocupat atunci
când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice
motiv.
Comută la
Ports
Configuration.
În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele cinci file:
• General: vă permite să modificaţi locaţia şi numele
imprimantei. Numele introdus în această filă este afişat în
lista de imprimante din Printers Configuration.
• Connection: vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt
port. Dacă schimbaţi portul pentru imprimantă de la USB la
paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să
reconfiguraţi portul pentru imprimantă în această filă.
• Driver: vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt driver
de imprimantă. Făcând clic pe Options, puteţi seta opţiunile
implicite pentru dispozitiv.
• Jobs: afişează lista proiectelor de imprimare. Faceţi clic pe
Cancel job pentru a anula proiectul selectat şi selectaţi
caseta de validare Show completed jobs pentru a vizualiza
proiectele anterioare din lista de proiecte.
• Classes: afişează clasa din care face parte imprimanta
dumneavoastră. Faceţi clic pe Add to Class pentru a adăuga
imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceţi clic
pe Remove from Class pentru a elimina imprimanta din
clasa selectată.
Afişează toate
porturile disponibile.
Afişează tipul şi
statutul portului şi
dispozitivul conectat
la port.
• Refresh: Actualizează lista porturilor disponibile.
4
• Release port: Deblochează portul selectat.
24
Utilizarea imprimantei în Linux
Faceţi clic pe OK pentru a aplica modificările şi a închide
fereastra Printer Properties.
În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele patru file:
• General – vă permite să modificaţi dimensiunile şi tipul
hârtiei, precum şi orientarea documentelor, activează funcţia
duplex, adaugă banere de început şi de sfârşit şi modifică
numărul de pagini imprimate pe o singură coală.
• Text – vă permite să specificaţi dimensiunile marginilor
paginilor şi să setaţi opţiunile de text, precum spaţierea sau
coloanele.
• Graphics – vă permite să setaţi opţiunile de imagine utilizate
atunci când imprimaţi imagini/fişiere, precum opţiunile de
culoare, dimensiunile sau poziţia imaginii.
• Device – vă permite să setaţi rezoluţia de imprimare, sursa
de hârtie şi destinaţia.
Imprimarea unui document
Imprimarea din aplicaţii
Există numeroase aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând
Common UNIX Printing System (CUPS). Puteţi utiliza aparatul
pentru imprimare din orice astfel de aplicaţie.
1
2
3
Din aplicaţia pe care o utilizaţi, selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Print în mod direct utilizând lpr.
În fereastra LPR GUI, selectaţi numele de model al aparatului
dumneavoastră din lista Imprimante şi faceţi clic pe Properties.
5
Faceţi clic pe Apply pentru a aplica modificările şi a închide
fereastra Proprietăţi.
6
Faceţi clic pe OK în fereastra LPR GUI pentru a începe
imprimarea.
7
Este afişată fereastra Imprimare, care vă permite să
monitorizaţi statutul proiectului dumneavoastră de imprimare.
Faceţi clic.
Pentru a abandona proiectul curent, faceţi clic pe Cancel.
Imprimarea fişierelor
Pe aparatul Samsung, puteţi imprima numeroase tipuri de fişiere
utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfaţa
de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS lpr permite acest lucru.
Pachetul de drivere înlocuieşte, însă, instrumentul standard lpr cu un
program LPR GUI cu o interfaţă mult mai intuitivă.
Pentru a imprima orice fişier document:
1
4
Modificaţi proprietăţile imprimantei şi ale proiectului de
imprimare.
Tastaţi lpr <nume_fişier> din interpretorul de comenzi Linux
shell şi apăsaţi Enter. Este afişată fereastra LPR GUI.
Atunci când tastaţi numai lpr şi apăsaţi Enter, mai întâi este
afişată fereastra Select file(s) to print. Selectaţi toate fişierele pe
care doriţi să le imprimaţi şi faceţi clic pe Open.
2
În fereastra LPR GUI, selectaţi imprimanta dumneavoastră din
listă şi modificaţi proprietăţile imprimantei şi ale proiectului de
imprimare.
Pentru informaţii detaliate privind fereastra de proprietăţi, a se
vedea pagina 25.
3
25
Utilizarea imprimantei în Linux
Faceţi clic pe OK pentru a începe imprimarea.
7
8
Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opţiunea Easy
Install. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru
operaţiunile imprimantei. Dacă selectaţi Custom Install, puteţi
alege care componente se vor instala.
9
Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme
Macintosh cu interfaţă USB încorporată sau cu placă de interfaţă de
reţea 10/100 Base TX. Când imprimaţi un fişier de pe un calculator
Macintosh, puteţi utiliza driverul CUPS prin instalarea fişierului PPD.
Apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe
computer se vor închide. Daţi clic pe Continue.
10
După finalizarea instalării, faceţi clic pe Quit.
NOTĂ: Unele imprimante nu suportă o interfaţă de reţea.
imprimantă şi computer. Consultaţi „Configurarea imprimantei” la
pagina 27.
Utilizarea imprimantei cu un
calculator Macintosh
Asiguraţi-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfaţă
de reţea consultând capitolul Specificaţiile imprimantei din
Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
Instalarea software-ului
•
Configurarea imprimantei
•
Imprimarea
Dezinstalarea driverului imprimantei
Dezinstalarea este necesară dacă realizaţi un upgrade al softwareului sau dacă instalarea a eşuat.
Acest capitol include:
•
NOTĂ: După instalare, este necesar să configuraţi conexiunea între
Instalarea software-ului
CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta dumneavoastră conţine
fişierul PPD ce vă permite să utilizaţi driverul CUPS sau driverul
Apple LaserWriter (disponibil numai atunci când utilizaţi o
imprimantă care suportă driverul PostScript), pentru imprimarea
de pe un calculator Macintosh.
Driverul imprimantei
Instalarea driverului imprimantei
1
Asiguraţi-vă că aţi conectat imprimanta la calculator. Porniţi
calculatorul şi imprimanta.
2
Introduceţi CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în
unitatea CD-ROM.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM afişată pe desktop-ul
Macintosh.
4
5
6
7
Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
1
Asiguraţi-vă că aţi conectat imprimanta la calculator. Porniţi
calculatorul şi imprimanta.
2
Introduceţi CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în
unitatea CD-ROM.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM afişată pe desktop-ul
Macintosh.
4
5
6
7
Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
8
9
Selectaţi Uninstall şi apoi faceţi clic pe Uninstall.
10
După finalizarea dezinstalării, faceţi clic pe Quit.
Faceţi dublu clic pe pictograma Installer.
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
Se deschide fereastra Program de instalare Samsung SPL.
Faceţi clic pe Continue.
Apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe
computer se vor închide. Daţi clic pe Continue.
Faceţi dublu clic pe pictograma Installer.
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
Se deschide fereastra Program de instalare Samsung SPL.
Faceţi clic pe Continue.
26
Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh
Configurarea imprimantei
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Instalarea software-ului”, la
pagina 26, pentru a instala fişierele PPD şi Filter (filtru) pe
calculatorul dumneavoastră.
1
Deschideţi directorul Applications → Utilities, şi Print Setup
Utility.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, deschideţi System Preferences
din directorul Applications, şi faceţi clic pe Printer & Fax.
2
Faceţi clic Add pe Printer List.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, apăsaţi pictograma „+” şi va
apărea o fereastră de afişare.
3
Pentru MAC OS 10.3, selectaţi fila USB.
• Pentru MAC OS 10.4, faceţi clic Default Browser şi găsiţi
conexiunea USB.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, faceţi clic Default şi găsiţi
conexiunea USB.
4
Pentru MAC OS 10.3, dacă Auto Select nu funcţionează
corespunzător, selectaţi Samsung din Printer Model şi numele
imprimantei dumneavoastră din Model Name.
• Pentru MAC OS 10.4, dacă Auto Select nu funcţionează
corespunzător, selectaţi Samsung din Print Using şi numele
imprimantei dumneavoastră din Model.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, dacă Auto Select nu funcţionează
corespunzător, selectaţi Select a driver to use... şi numele
imprimantei dumneavoastră din Print Using.
Imprimanta dumneavoastră este afişată în Printer List şi este
setată ca imprimantă implicită.
5
Faceţi clic pe Add.
27
Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh
Modificarea setărilor imprimantei
Imprimarea
Atunci când utilizaţi imprimanta, puteţi utiliza funcţiile avansate de
imprimare.
NOTE:
• Fereastra Macintosh de proprietăţi ale imprimantei care apare în
acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta
utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de
proprietăţi ale imprimantei este similară.
• Puteţi verifica numele imprimantei dumneavoastră pe
CD-ROM-ul furnizat.
Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File. Numele
imprimantei, afişat în fereastra de proprietăţi ale imprimantei, poate
diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu excepţia numelui,
structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este
similară.
NOTĂ: Opţiunile de setare pot diferi în funcţie de imprimantă şi de
versiunea sistemului de operare Macintosh.
Layout
Imprimarea unui document
Atunci când imprimaţi de la un sistem Macintosh, este necesar să
verificaţi setările software-ului imprimantei în fiecare aplicaţie pe care
o utilizaţi. Urmaţi aceşti paşi pentru a imprima de la un sistem
Macintosh.
1
Deschideţi o aplicaţie Macintosh şi selectaţi fişierul pe care
doriţi să îl imprimaţi.
2
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document
Setup în unele aplicaţii).
3
Selectaţi dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de
imprimare şi alte opţiuni şi faceţi clic pe OK.
Asiguraţi-vă că imprimanta
dumneavoastră este
selectată.
Fila Layout furnizează opţiuni pentru reglarea modului în care
documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie
puteţi imprima mai multe pagini. Selectaţi Layout din lista derulantă
Presets pentru a accesa următoarele funcţii.
▲ Mac OS 10.4
• Pages per Sheet: Această funcţie determină numărul de
pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informaţii
detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o
singură coală de hârtie”, în coloana următoare.
• Layout Direction: Puteţi selecta direcţia de imprimare a unei
pagini conform exemplelor din interfaţa utilizator.
▲ Mac OS 10.3
4
5
6
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
Selectaţi numărul dorit de copii şi indicaţi paginile pe care doriţi
să le imprimaţi.
Faceţi clic pe Print după finalizarea setării opţiunilor.
28
Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh
Graphics
Fila Graphics furnizează opţiuni pentru a selecta Resolution(Quality)
şi Color Mode. Selectaţi Graphics din lista derulantă Presets
pentru a accesa funcţiile grafice.
Imprimarea mai multor pagini pe o singură
coală de hârtie
Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
Această funcţie oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.
1
2
Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout.
▲ Mac OS 10.4
• Resolution(Quality): Puteţi selecta rezoluţia de imprimare.
Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele şi
imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea,
setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar
imprimării unui document.
Paper
Setaţi Paper Type pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de
pe care doriţi să imprimaţi. Astfel, veţi obţine imprimări de cea mai
bună calitate. Dacă încărcaţi un tip diferit de material de imprimare,
selectaţi tipul corespunzător de hârtie.
▲ Mac OS 10.4
3
În lista derulantă Pages per Sheet, selectaţi numărul de pagini
pe care doriţi să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie.
4
Selectaţi ordinea paginilor din opţiunea Layout Direction.
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală,
selectaţi opţiunea dorită din lista derulantă Border.
5
Faceţi clic pe Print, iar imprimanta va imprima numărul selectat
de pagini pe o singură faţă a fiecărei pagini.
▲ Mac OS 10.4
29
Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh
SECŢIUNE DE SOFTWARE
INDEX
A
afiş, imprimare 14
ajutor, utilizare 12
D
dezinstalare, software
Macintosh 26
Windows 6
dimensiuni hârtie, setare 9
imprimare 25
document, imprimare
Macintosh 28
Windows 7
imprimare până la n
Macintosh 29
Windows 13
imprimare pe ambele feţe 15
imprimarea broşurilor 14
instalare
driver imprimantă
Macintosh 26
Windows 4
software Linux 21
L
Linux
imprimare 25
proprietăţi imprimantă 24
E
economisire toner, setare 10
F
filigran
creare 16
editare 16
imprimare 16
ştergere 16
I
imprimare
adaptare la pagină 15
afiş 16
broşuri 14
de pe sisteme Macintosh 28
din Linux 25
document 7
filigran 16
în Windows 7
până la N
Macintosh 29
Windows 13
pe ambele feţe 15
PRN 8
scalare 15
suprapunere 17
imprimare avansată, utilizare 13
M
Macintosh
configurarea imprimantei 27
driver
dezinstalare 26
instalare 26
imprimare 28
monitor statut, utilizare 19
O
orientare, imprimare 25
Windows 9
P
proprietăţi grafică, setare 10
proprietăţi hârtie, setare 9
proprietăţi imprimantă
Linux 25
proprietăţi imprimantă, setare
Macintosh 28
Windows 8
proprietăţi machetare, setare
Windows 9
proprietăţi suplimentare, setare 11
R
rezoluţie
imprimare 25
rezoluţie imprimantă, setare
Windows 10
rezoluţie imprimare 25
S
setare
economisire toner 10
favorite 12
întuneric 10
mod imagine 10
opţiune true-type 10
rezoluţie
Windows 10
setări favorite, utilizare 12
software
cerinţe de sistem
Macintosh 26
dezinstalare
Macintosh 26
Windows 6
instalare
Macintosh 26
Windows 4
reinstalare
Windows 6
software imprimantă
dezinstalare
Macintosh 26
Windows 6
instalare
Macintosh 26
Windows 4
suprapunere
creare 17
imprimare 17
ştergere 17
sursă de hârtie, setare 25
Windows 10
T
tip hârtie, setare
imprimare 25
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement