Samsung ML-2850D Manual de utilizare

Samsung ML-2850D Manual de utilizare
Acest manual este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document se supun modificărilor fără notificare. Compania
Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu utilizarea acestui manual.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
• ML-2850D şi ML-2851ND sunt nume de modele ale companiei Samsung Electronics Co., Ltd.
• Samsung şi sigla Samsung sunt mărci comerciale ale companiei Samsung Electronics Co., Ltd.
• IBM şi IBM PC sunt mărci comerciale ale International Business Machines Corporation.
• PCL şi PCL6 sunt mărci comerciale ale companiei Hewlett-Packard.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 şi Windows 2008 Server R2 sunt fie mărci înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation.
• PostScript 3 este o marcă comercială a Adobe System, Inc.
• UFST® şi MicroType™ sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Monotype Imaging Inc.
• TrueType, LaserWriter şi Macintosh sunt mărci comerciale ale companiei Apple Computer, Inc.
• Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizaţiilor respective.
• Consultaţi fişierul LICENSE.txt de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informaţiile cu privire la licenţa de tip sursă deschisă.
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
COUNTRY/
REGION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
COUNTRY/
REGION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
INDIA
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.com/lu
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
www.samsung.com/at
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM
02 201 2418
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/br
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mx
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
MOLDOVA
00-800-500-55-500
CHINA
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com/cn
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS
01-8000112112
www.samsung.com.co
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com/nl
COLOMBIA
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
NEW ZEALAND
www.samsung.com/nz
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com/cz
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
NORWAY
3-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/no
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1-800-3-SAMSUNG (7267864)
1-800-8-SAMSUNG (7267864)
02-5805777
www.samsung.com/ph
POLAND
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/pt
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
8-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/dk
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864 € 0,14/min)
www.samsung.de
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com/latin
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
HONG KONG
3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/hu
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
COUNTRY/
REGION
CUSTOMER CARE
CENTER
WEB SITE
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/za
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/latin
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com/ae
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/us
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
CUPRINS
1. Introducere
Caracteristici speciale .............................................................................................................................................
Prezentare generală a imprimantei .........................................................................................................................
Vedere din faţă ...................................................................................................................................................
Vedere din spate ................................................................................................................................................
Prezentare generală a panoului de control .............................................................................................................
Interpretarea LED-urilor ..........................................................................................................................................
Unde se găsesc mai multe informaţii ......................................................................................................................
Configurarea echipamentului ..................................................................................................................................
Reglarea de altitudine .............................................................................................................................................
Modificarea setării privind fonturile ..........................................................................................................................
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
2. Noţiuni de bază pentru configurare
Imprimarea unei pagini demonstrative .................................................................................................................... 2.1
Utilizarea modului de economisire a tonerului ........................................................................................................ 2.1
3. Prezentare generală a software-ului
Software livrat ......................................................................................................................................................... 3.1
Caracteristicile driverelor de imprimantă ................................................................................................................. 3.1
Cerinţe de sistem .................................................................................................................................................... 3.2
4. Configurarea pentru reţea (numai la ML-2851ND)
Introducere .............................................................................................................................................................. 4.1
Sisteme de operare acceptate ................................................................................................................................ 4.1
Utilizarea programului SetIP ................................................................................................................................... 4.1
5. Încărcarea suportului de imprimare
Selectarea suportului de imprimare ........................................................................................................................
Dimensiuni de hârtie acceptate ..........................................................................................................................
Recomandări pentru selectarea şi stocarea suporturilor de imprimare ..............................................................
Încărcarea hârtiei ....................................................................................................................................................
Utilizarea tăvii 1 sau a tăvii 2 opţionale ..............................................................................................................
Modificarea dimensiunii hârtiei pentru tava 1 .....................................................................................................
Utilizarea alimentatorului manual .......................................................................................................................
Imprimarea pe hârtie cu dimensiuni recomandate ..................................................................................................
Cunoaşterea unui loc de ieşire ................................................................................................................................
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5
5.6
5.7
5.7
6. Noţiuni de bază pentru imprimare
Imprimarea unui document ..................................................................................................................................... 6.1
Revocarea unei lucrări de imprimare ...................................................................................................................... 6.1
7. Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
Cartuşul de toner ..................................................................................................................................................... 7.1
Accesorii .................................................................................................................................................................. 7.1
Cum se achiziţionează ............................................................................................................................................ 7.1
8. Întreţinerea
Curăţarea imprimantei .............................................................................................................................................
Curăţarea exterioară a imprimantei ....................................................................................................................
Curăţarea imprimantei la interior ........................................................................................................................
Întreţinerea cartuşului de toner ...............................................................................................................................
Redistribuirea cartuşului de toner ......................................................................................................................
Înlocuirea cartuşului de toner .............................................................................................................................
Imprimarea unei pagini de configuraţie ...................................................................................................................
Întreţinerea componentelor .....................................................................................................................................
8.1
8.1
8.1
8.2
8.2
8.3
8.4
8.4
9. Depanarea
Îndepărtarea blocajelor de hârtie ............................................................................................................................ 9.1
În zona de alimentare cu hârtie .......................................................................................................................... 9.1
În jurul cartuşului de toner .................................................................................................................................. 9.2
În zona de ieşire a hârtiei ................................................................................................................................... 9.3
În zona unităţii duplex ........................................................................................................................................ 9.3
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie ........................................................................................................ 9.4
Lista de verificare pentru depanare ......................................................................................................................... 9.5
Rezolvarea problemelor de imprimare generale ..................................................................................................... 9.5
Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării ..................................................................................................... 9.7
Probleme obişnuite pentru Windows ..................................................................................................................... 9.10
Probleme obişnuite pentru PostScript ................................................................................................................... 9.10
Probleme obişnuite pentru Linux ........................................................................................................................... 9.11
Probleme obişnuite pentru Macintosh ................................................................................................................... 9.11
10. Instalarea accesoriilor
Măsuri de prevedere la instalarea accesoriilor ...................................................................................................... 10.1
Instalarea unui modul de memorie ........................................................................................................................ 10.1
Activarea memoriei adăugate din proprietăţile imprimantei PS ....................................................................... 10.2
11. Specificaţii
Specificaţii pentru imprimantă ............................................................................................................................... 11.1
13 Deconectaţi dispozitivul de la PC şi de la priza de CA şi recurgeţi la
personal calificat de service în următoarele condiţii:
• Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de
conectare este deteriorată sau uzată.
• Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.
• Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.
• Dacă dispozitivul nu funcţionează adecvat, instrucţiunile fiind
respectate.
• Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.
• Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită şi distinctă a
performanţelor.
Informaţii pentru siguranţă şi reglementări
Prevederi importante şi Informaţii pentru
siguranţă
La utilizarea dispozitivului trebuie respectate aceste prevederi de minimă
siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a
persoanelor:
1
Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni.
2
Utilizaţi bunul simţ la fiecare utilizare a aparatelor electrice.
3
Respectaţi toate avertismentele şi instrucţiunile marcate pe
dispozitiv şi în materialele ce însoţesc dispozitivul.
4
Daca o instrucţiune de utilizare pare să contrazică informaţiile de
siguranţă, urmaţi informaţiile de siguranţă. Este posibil să fi înţeles
greşit instrucţiunea de utilizare. Dacă nu puteţi rezolva contradicţia,
pentru asistenţă contactaţi reprezentantul de vânzări sau de
service.
5
Deconectaţi dispozitivul de la priza de CA de perete înainte de
curăţare. Nu utilizaţi agenţi de curăţare lichizi sau aerosol. Pentru
curăţare utilizaţi numai o lavetă umedă.
6
Nu aşezaţi dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă.
Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.
7
Dispozitivul nu trebuie aşezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui
radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiţionat sau conductă
de ventilaţie.
8
Nu permiteţi prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasaţi
dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către
persoane.
9
Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele. Aceasta
poate diminua performanţele şi poate provoca pericol de foc sau
şoc electric.
14 Reglaţi numai acele comenzi precizate în instrucţiunile de utilizare.
Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune şi poate
necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician
calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcţionare.
15 Evitaţi utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate
exista un pericol minor de şoc electric cauzat de fulgere. Dacă este
posibil, deconectaţi alimentarea cu CA pe parcursul furtunii.
16 Dacă imprimaţi în mod continuu multiple pagini, suprafaţa tăvii de
ieşire se poate încălzi. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa şi ţineţi
copiii la distanţă.
17 Pentru funcţionarea în siguranţă trebuie utilizat cablul de alimentare
furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizaţi un cablu mai lung de 2 m la
dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG* sau mai
mare.
18 PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.
Argumente Ecologice şi de Siguranţă
Declaraţie de Siguranţă Laser
Imprimanta este certificată în S.U. pentru a se conforma cerinţelor
DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1)
şi în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform
cerinţelor IEC 825.
10 Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de CA sau de
interfaţă ale PC-ului.
Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul
laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la
radiaţii laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreţinerii
utilizatorului sau în condiţii de service prescrise.
11 Nu împingeţi niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin
carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte
periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau şoc electric.
Nu vărsaţi lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.
Avertisment
12 Pentru a reduce pericolul de şoc electric nu dezasamblaţi
dispozitivul. Când este necesară repararea, duceţi dispozitivul la un
tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea
capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri.
Reasamblarea incorectă poate provoca şoc electric la următoarea
utilizare a dispozitivului.
Nu utilizaţi şi nu efectuaţi service la imprimantă având capacul de
protecţie înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar şi
invizibilă, vă poate afecta ochii.
* AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)
i
La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă
siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a
persoanelor:
Reciclare
Vă rugăm reciclaţi sau înlăturaţi materialele de
împachetare pentru acest produs într-un mod
responsabil şi ecologic.
Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri
provenind din aparatură electrică şi electronică)
Marcajele de pe acest produs sau menţionate în
instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul
nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din
gospodărie atunci când nu mai este în stare de
funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte
dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a
sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a
reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte
tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil
pentru a promova refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care
au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi
informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în
vederea reciclării sale ecologice.
Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice
condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie
amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.
Siguranţa Ozonului
În timpul funcţionării normale acest dispozitiv produce
ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului.
Totuşi, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat
într-o zonă bine ventilată.
Emisii în Frecvenţă Radio
Daca aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu
privire la ozon vă rugăm contactaţi cel mai apropiat
comerciant Samsung.
Reglementări FCC
Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC.
Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii:
• Acest dispozitiv nu va cauza interferenţe periculoase şi
• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă captată, inclusiv
interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Economie de Energie
Această imprimantă conţine tehnologie avansată de
conservare a energiei ce reduce consumul de energie
când nu este utilizată.
Acest dispozitiv a fost testat şi este în conformitate cu limitele Clasei B de
dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste
limite sunt stabilite pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva
interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament
generează, utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă
nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate provoca
interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează
absenţa interferenţelor într-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament
provoacă interferenţe recepţiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat
prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să
corecteze interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
• Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
• Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
• Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la
care este conectat receptorul.
• Pentru ajutor consultaţi comerciantul sau un tehnician Radio/TV
experimentat.
Când imprimanta nu primeşte date o perioadă
îndelungată de timp, consumul de energie este
scăzut.
ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în
Statele Unite.
Pentru mai multe informaţii despre programul ENERGY STAR vizitaţi
http://www.energystar.gov.
ii
Atenţie
Avertisment
Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către
producătorul responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea
utilizatorului de a opera echipamentul.
Nu puteţi refolosi mufa şi există pericolul de şoc electric dacă o
introduceţi într-o priză.
Dacă tăiaţi mufa turnată, aruncaţi-o cât mai curând.
Reglementări asupra Interferenţelor Radio Canadiene
Avertisment important: Acest aparat trebuie să fie împământat.
Acest aparat digital nu depăşeşte limitele de emisii în frecvenţă radio ale
Clasei B pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul
pentru echipamente ce provoacă interferenţe numit „Aparate Digitale”,
ICES-003 al Industriei şi Ştiinţei Canadiene.
Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
• verde şi galben:
împământare
• albastru:
nul
• maro:
fază
Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa,
procedaţi astfel:
Declaraţie de Conformitate (Ţări Europene)
Trebuie să conectaţi firul cu verde şi galben la pinul marcat cu litera „E”
sau pentru siguranţă „simbolul de împământare” sau la culoarea verde şi
galben sau verde.
Aprobări şi Certificări
Trebuie să conectaţi firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau
culoarea neagră.
Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează
declaraţia de conformitate a Samsung Electronics Co.,
Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/EEC de la
datele indicate.
Trebuie să conectaţi firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea
roşie.
Trebuie să aveţi o siguranţă de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul
de distribuţie.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la pagina
www.samsung.com/printer, navigaţi la Support > Download center şi
introduceţi numele imprimantei dvs. pentru a naviga la EuDoC.
Ianuarie 1, 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor
membre cu privire la echipamentul de tensiune joasa.
Ianuarie 1, 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC),
alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea
electromagnetică.
Martie 9, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului
radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţie şi recunoaşterea
comună a conformităţii.
O declaraţie completă, ce defineşte Directivele relevante şi standardele
la care se face referinţă pot fi obţinute de la reprezentantul
dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.
Înlocuirea prizei montate
(numai pentru Marea Britanie)
Important
Cablul de alimentare pentru aceast aparat este prevăzut cu o mufă
(BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranţă de 13 amperi. Când schimbaţi
sau examinaţi siguranţa, trebuie să re-montaţi siguranţa corectă de
13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiţi capacul siguranţei. Dacă aţi pierdut
capacul siguranţei nu utilizaţi mufa până când nu montaţi alt capac.
Vă rugăm contactaţi persoana de la care aţi cumpărat aparatul.
Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie şi poate fi
potrivită. Totuşi, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize normale
de 13 amperi. Trebuie să cumpăraţi un adaptor adecvat pentru mufă. Nu
îndepărtaţi mufa turnată.
iii
1 Introducere
Economie de timp şi de bani
Vă felicităm pentru că aţi cumpărat această imprimantă!
1
2
3
4
Acest capitol include:
•
Caracteristici speciale
•
Prezentare generală a imprimantei
•
Prezentare generală a panoului de control
•
Interpretarea LED-urilor
•
Unde se găsesc mai multe informaţii
•
Configurarea echipamentului
•
Reglarea de altitudine
•
Modificarea setării privind fonturile
• Imprimanta vă permite să utilizaţi modul de
economisire a tonerului. Consultaţi Secţiune
de software.
• Pentru a economisi hârtie, puteţi să imprimaţi
pe ambele feţe ale hârtiei. Consultaţi Secţiune
de software.
• Pentru a economisi hârtie, puteţi imprima mai multe
pagini pe o singură coală de hârtie. Consultaţi
Secţiune de software.
• În cazul hârtiei simple puteţi utiliza formulare
preimprimate şi hârtie cu antet. Consultaţi Secţiune
de software.
• Imprimanta economiseşte energia electrică
în mod automat, prin reducerea substanţială
a consumului atunci când nu este utilizată.
Extinderea capacităţii imprimantei
Caracteristici speciale
• Imprimanta are memorie de 32 MO care poate
fi extinsă la 160 MO. Consultaţi pagina 10.1.
Imprimanta dvs. este echipată cu câteva caracteristici speciale care
îmbunătăţesc calitatea imprimării. Printre acestea se numără:
• Puteţi să adăugaţi la imprimantă un indicator de
nivel pentru 250 de coli de hârtie. Această tavă
vă permite să puneţi mai rar hârtie în imprimantă.
Imprimare de calitate excelentă şi de mare viteză
• Puteţi imprima până la 1.200 x 1.200 dpi efectiv la
ieşire. Consultaţi Secţiune de software.
* Zoran IPS Emulation compatibil cu PostScript 3
© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation.
Toate drepturile rezervate. Zoran, sigla Zoran,
IPS/PS3 şi OneImage sunt mărci comerciale ale
Zoran Corporation.
• Imprimanta dvs. imprimă pe hârtie de format A4 cu
viteză de până la 28 ppma şi pe hârtie de format
Letter cu viteză de până la 30 ppm. În cazul imprimării
duplex, imprimă pe hârtie de format A4 cu viteză de
până la 14 ipmb şi pe hârtie de format Letter cu viteză
de până la 14.5 ipm.
* 136 fonturi PS3
Conţine UFST şi MicroType de la Monotype Imaging Inc.
Manipulare flexibilă a hârtiei
• Tava manuală acceptă o coală de plicuri, etichete,
folii transparente, materiale cu dimensiuni
particularizate, cărţi poştale şi hârtie grea.
Imprimare în diferite medii
• Puteţi imprima de pe diverse sisteme de operare,
cum ar fi Windows, Linux şi Macintosh.
• Tava standard de 250 de coli acceptă hârtie simplă.
• Imprimanta este dotată cu o interfaţă USB.
• Tava de ieşire de 150 de coli oferă acces
convenabil.
Crearea documentelor profesionale
• Imprimaţi filigrane. Puteţi particulariza documentele
dvs. cu cuvinte, precum „Confidenţial”. Consultaţi
Secţiune de software.
a. pagini pe minut
b. imagini pe minut
• Imprimaţi broşuri. Această caracteristică vă permite
să imprimaţi simplu un document pentru a crea o
carte. Odată imprimate, tot ce trebuie să faceţi este
să îndoiţi şi să capsaţi paginile. Consultaţi Secţiune
de software.
• Imprimaţi postere. Textul şi imaginile fiecărei
pagini din document sunt mărite şi imprimate
în cadrul foii de hârtie, după care pot fi aranjate
împreună pentru a forma un poster. Consultaţi
Secţiune de software.
1.1
<Introducere>
Caracteristicile maşinii
Prezentare generală a imprimantei
Tabelul de mai jos cuprinde o prezentare generală a caracteristicilor
acceptate de imprimantă.
Vedere din faţă
(I: Instalat, O: Opţiune, ND: Nu este disponibil)
Caracteristici
ML-2850D
ML-2851ND
I
I
ND
I
Emulaţie PCL
I
I
Emulaţie PostScript
I
I
Imprimare duplexa
I
I
USB 2.0
(USB 2.0 Hi-Speed 2.0)
Interfaţă de reţea
(Ethernet 10/100 Base TX)
a. Imprimare pe ambele feţe ale hârtiei.
* În figura de mai sus se prezintă un echipament ML-2851ND.
1.2
1
tavă de ieşire
6
tava 1
2
panou de control
7
tava 2 opţională
3
capac placă de control
8
indicator nivel hârtie
4
capac frontal
9
suport ieşire
5
tavă manuală
10
ghidaje pentru lăţimea
hârtiei din tava manuală
<Introducere>
Vedere din spate
Interpretarea LED-urilor
LED
Eroare
Stare
Roşu
Aprins
• Capacul este deschis. Închideţi
capacul.
• Nu există hârtie în tavă. Încărcaţi
hârtie în tavă.
• Imprimanta a oprit imprimarea
datorită unei erori majore.
• Cartuşul de toner nu este instalat.
Instalaţi cartuşul de toner.
• Există probleme în sistem. Dacă
survine această problemă,
contactaţi reprezentantul de
service.
• Tonerul este total epuizat.
Scoateţi vechiul cartuş de toner şi
instalaţi unul nou. Consultaţi
pagina 8.3.
Clipitor
• A survenit o eroare minoră şi
imprimanta aşteaptă ca eroarea
să fie eliminată. Când problema
este eliminată, imprimanta reia
imprimarea.
• Tonerul din cartuş are nivel scăzut.
Comandaţi un nou cartuş de toner.
Puteţi îmbunătăţi temporar
calitatea imprimării prin
redistribuirea tonerului. Consultaţi
pagina 8.2.
Portocaliu
Aprins
• A survenit un blocaj de hârtie.
Pentru a rezolva problema,
consultaţi pagina 9.1.
Verde
Aprins
• Imprimanta este în modul de
economisire a energiei.
* În figura de mai sus se prezintă un echipament ML-2851ND.
1
port reţeaa
4
unitate duplex
2
port USB
5
priză de alimentare
3
conector de cablu tavă 2
opţională
6
comutator alimentare
a. Numai la ML-2851ND.
Prezentare generală a panoului de control
Online
Descriere
• Imprimanta este online şi poate
să primească date de la
computer.
Clipitor
1
Eroare: Indică starea imprimantei. Consultaţi pagina 9.5.
2
Online: Indică starea imprimantei. Consultaţi pagina 9.5.
3
Revocare: Imprimă o pagină demonstrativă sau o pagină
de configuraţie.
Revocă lucrarea de imprimare.
Determină imprimanta să preia suportul de imprimare.
1.3
<Introducere>
• Clipirea rară indică faptul că
imprimanta primeşte date de
la computer.
• Clipirea rapidă indică faptul că
imprimanta imprimă date.
Unde se găsesc mai multe informaţii
Configurarea echipamentului
Puteţi găsi informaţii pentru configurarea şi utilizarea imprimantei în
următoarele resurse, fie imprimate, fie pe ecran.
Ghid de instalare
rapidă
quick install guide
1
2
Samsung Laser Printer ML-2850 Series
Item(s) with * mark may not be supplied depending on your model and country
3
1
2
3
4
5
6
Această secţiuni indică etapele pentru configurarea echipamentului
explicate în Ghidul de instalare rapidă. Nu omiteţi să citiţi Ghidul de
instalare rapidă şi să parcurgeţi etapele următoare.
Furnizează informaţii despre configurarea
imprimantei şi, de aceea, asiguraţi-vă că
respectaţi instrucţiunile din ghid pentru
a pregăti imprimanta în vederea funcţionării
corecte.
1
Selectaţi un loc stabil.
Stabiliţi un loc drept şi stabil, cu spaţiu adecvat pentru circulaţia
aerului. Asiguraţi un spaţiu suplimentar necesar deschiderii
capacelor şi tăvilor.
4
1
2
3
4
5
6
Zona trebuie să fie bine ventilată şi departe de lumina directă a
soarelui sau de sursele de căldură, frig şi umiditate. Nu aşezaţi
maşina aproape de marginile biroului sau ale mesei.
5
6
Ghid online
pentru utilizator
Vă furnizează instrucţiuni pas cu pas pentru
utilizarea integrală a caracteristicilor imprimantei şi
conţine informaţii pentru întreţinerea imprimantei,
depanare şi instalarea accesoriilor.
De asemenea, acest ghid conţine o Secţiune de
software, care vă oferă informaţii despre modul
de imprimare a documentelor cu imprimanta
dvs. utilizând diverse sisteme de operare şi
modul de utilizare a programelor utilitare
software furnizate.
Notă
Puteţi să accesaţi ghidurile utilizatorului
în alte limbi din folderul Manual de pe
CD-ul cu driverul imprimantei.
Ajutor pentru
driverul
imprimantei
Vă pune la dispoziţie informaţii de ajutor cu
privire la proprietăţile driverului imprimantei şi
instrucţiuni în vederea configurării proprietăţilor
pentru imprimare. Pentru a accesa un ecran de
ajutor pentru driverul imprimantei, faceţi clic pe
Help din caseta de dialog pentru proprietăţile
imprimantei.
Samsung
Site Web
Dacă aveţi acces la Internet, puteţi obţine ajutor,
asistenţă, drivere de imprimantă, manuale şi
informaţii despre modul de comandare, la site-ul
Web Samsung, www.samsungprinter.com.
Imprimarea este adecvată la altitudini sub 1.000 m. A se vedea
setarea pentru altitudine pentru optimizarea imprimării. Consultaţi
pagina 1.5 pentru informaţii suplimentare.
1.4
<Introducere>
Amplasaţi echipamentu pe o suprafaţa oriontală şi stabilă ce nu
permite o înclinare mai mare de 2 mm. În caz contar, poate fi
afectată calitatea imprimării.
Reglarea de altitudine
Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, dependentă
de distanţa maşinii faţă de nivelul mării. Următoarele informaţii vă vor
ghida în legătură cu modul de setare a maşinii pentru o calitate optimă
a imprimării.
Înainte de a seta valoarea altitudinii, aflaţi altitudinea la care utilizaţi
maşina.
Valoare
2
Dezambalaţi echipamentul şi verificaţi toate elementele incluse.
3
Îndepărtaţi banda ce fixează echipamentul.
4
Instalaţi cartuşul de toner.
5
Încărcaţi hârtie. (A se vedea "Încărcarea hârtiei" la pagina 5.4.)
6
Asiguraţi-vă de conectarea tuturor cablurilor la imprimantă.
7
Porniţi echipamentul.
Înălţime 3
2
Înălţime 2
3
Înălţime 1
4
Normal
1
Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de imprimantă cu CD-ul cu
software-ul de imprimantă furnizat.
2
Faceţi dublu clic pe pictograma SmartPanel din bara de activităţi din
Windows (sau Notification Area în Linux).
De asemenea, puteţi să faceţi clic pe SmartPanel din bara de stare
din Mac OS X.
3
Faceţi clic pe Printer Setting.
4
Faceţi clic pe Setting > Altitude Adjustment. Selectaţi valoarea
corespunzătoare din lista verticală, apoi faceţi clic pe Apply.
Atenţie
• Când mutaţi echipamentul, nu îl înclinaţi şi nu îl răsturnaţi.
În caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de
toner, care poate cauza defectarea imprimantei sau o
calitate de imprimare necorespunzătoare.
• În timpul procesului de instalare a driverului imprimantei,
driverul detectează informaţiile referitoare la localizare din
sistemul de operare şi setează formatul hârtiei pentru
imprimantă. Dacă utilizaţi informaţii de localizare Windows
diferite, este necesară modificarea formatului de hârtie
pentru imprimantă pentru a coincide cu formatul de hârtie
utilizat frecvent. Accesaţi proprietăţile imprimantei pentru
modificarea formatului de hârtie.
1
Notă
Dacă maşina este conectată la o reţea, ecranul SyncThru Web
Service apare automat. Faceţi clic pe Machine Settings >
Setup (sau pe Machine Setup) > Altitude Adj. Selectaţi
valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceţi clic
pe Apply.
1.5
<Introducere>
Modificarea setării privind fonturile
Imprimanta a stabilit în prealabil fontul corespunzător regiunii sau ţării
dumneavoastră.
Dacă doriţi modificarea fontului sau setarea acestuia în condiţii speciale,
precum mediul DOS, puteţi modifica setarea privind fontul după cum
urmează:
1
Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de imprimantă de pe CD-ul cu
software furnizat.
2
Efectuaţi dublu clic pe pictograma SmartPanel din bara de sarcini
Windows (sau zona de notificare în Linux). Puteţi de asemenea
efectua clic pe SmartPanel pe bara de stare în Mac OS X.
3
Efectuaţi clic pe Printer Setting.
4
Efectuaţi clic pe Emulation.
5
Confirmaţi dacă este selectat PCL în Emulation Setting.
6
Efectuaţi clic pe Setting.
7
Selectaţi fontul preferat în lista Symbol set.
8
Efectuaţi clic pe Apply.
Notă
Informaţiile de mai jos indică lista de fonturi adecvată pentru
limbile corespunzătoare.
• Rusă: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
• Ebraică: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (numai pentru
Israel)
• Greacă: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
• Arabă & persană: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page
864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
• OCR: OCR-A, OCR-B
1.6
<Introducere>
2 Noţiuni de bază pentru
configurare
Acest capitol include:
•
Imprimarea unei pagini demonstrative
•
Utilizarea modului de economisire a tonerului
Imprimarea unei pagini demonstrative
După configurarea imprimantei, imprimaţi o pagină demonstrativă
pentru a vă asigura că imprimanta funcţionează corect.
Ţineţi apăsat butonul Revocare timp de aproximativ 2 secunde.
Se imprimă o pagină demonstrativă.
Utilizarea modului de economisire a tonerului
Modul de economisire a tonerului permite imprimantei să utilizeze mai
puţin toner pentru fiecare pagină. Prin activarea acestui mod se măreşte
durata de viaţă a cartuşului de toner şi se reduce costul pe pagină
comparativ cu cel avut în modul normal, dar scade calitatea imprimării.
Din driverul imprimantei puteţi să setaţi modul de economisire a tonerului
din fereastra proprietăţilor imprimantei. Consultaţi Secţiune de software.
2.1
<Noţiuni de bază pentru configurare>
3 Prezentare generală
Caracteristicile driverelor de imprimantă
a software-ului
Driverele imprimantei acceptă următoarele caracteristici standard:
• Sursa de hârtie selectată
Acest capitol vă oferă o prezentare generală a software-ului livrat
împreună cu imprimanta. În Secţiune de software sunt explicate
detalii suplimentare despre instalarea şi utilizarea software-ului.
• Dimensiunea, orientarea şi tipul hârtiei
• Numărul de copii
În plus, puteţi utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. Tabelul
de mai jos afişează o prezentare generală a caracteristicilor acceptate
de driverele imprimantei:
Acest capitol include:
•
Software livrat
•
Caracteristicile driverelor de imprimantă
•
Cerinţe de sistem
PCL6
Software livrat
După ce aţi configurat maşina şi aţi conectat-o la calculatorul dvs.,
trebuie să instalaţi software-ul imprimantei şi scanerului. Dacă sunteţi
utilizator Windows sau Macintosh, instalaţi software-ul de pe CD-ul
furnizat, iar dacă sunteţi utilizator Linux, descărcaţi şi instalaţi softwareul de pe site-ul Samsung (www.samsung.com/printer).:
Sistem de
operare
Windows
PostScript
Caracteristică
Cuprins
• Driver de imprimantă: Utilizaţi acest driver pentru a
beneficia integral de avantajele caracteristicilor
imprimantei.
• Smart Panel: Acest program vă permite să
monitorizaţi starea imprimantei şi vă alertează când
survine o eroare în timpul imprimării.
• Printer Settings Utility: Acest program se
instalează automat când instalaţi Smart Panel.
• Driver PCL6: Utilizaţi acest driver pentru a imprima
documente în limbajul PCL6, PCL5e.
• Fişierul PostScript Printer Description (PPD):
Utilizaţi driverul PostScript pentru a imprima
documente cu fonturi şi imagini complexe în limbajul
PostScript.
• SetIP: Utilizaţi acest program pentru a seta adresa
TCP/IP a imprimantei.
• Ghidul utilizatorului, în format PDF.
Linux
• Driver de imprimantă: Utilizaţi acest driver pentru a
controla imprimanta de la un computer Linux şi pentru
a imprima documente.
• Smart Panel: Acest program vă permite să
monitorizaţi starea imprimantei şi vă alertează când
survine o eroare în timpul imprimării.
Macintosh
• Driver de imprimantă: Utilizaţi acest driver pentru a
controla imprimanta de la un computer Macintosh şi
pentru a imprima documente.
• Smart Panel: Acest program vă permite să
monitorizaţi starea imprimantei şi vă alertează când
survine o eroare în timpul imprimării.
3.1
Windows
Windows
Macintosh
Linux
Economisire
toner
O
O
O
O
Opţiune
de calitate
a imprimării
O
O
O
O
Imprimare
postere
O
X
X
X
Mai multe
pagini pe
coală (câte N)
O
O
O
O (2, 4)
Imprimare
cu încadrare
în pagină
O
O
O
O
Imprimare
la scară
O
O
O
O
Filigran
O
X
X
X
Suprapunere
O
X
X
X
<Prezentare generală a software-ului>
Linux
Cerinţe de sistem
Element
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că sistemul dvs. îndeplineşte
următoarele cerinţe:
Cerinţe
Sistem de operare
Diverse SO Linux inclusiv
• Red Hat 8 ~ 9
• Fedora Core 1 ~ 4
• Mandrake 9.2 ~ 10.1
• SuSE 8.2 ~ 9.2
Procesor
Pentium IV 1 GHz sau superior
RAM
256 MO sau mai mult
Pagină liberă pe disc
1 GO sau mai mult
Software
• Linux Kernel 2.4 sau o variantă ulterioară
• Glibc 2.2 sau o variantă ulterioară
• CUPS
Windows
CERINŢĂ (RECOMANDAT)
SISTEM
DE
OPERAR
E
PROCESOR
RAM
SPAŢIU
LIBER PE
HARD DISK
Windows
2000
Pentium II 400
MHz (Pentium III
933 MHz)
64 MB
(128 MB)
600 MB
Windows
XP
Pentium III 933
MHz (Pentium IV
1 GHz)
(128 MB)
(256 MB)
1,5 GB
Windows
Server
2003
Pentium III 933
MHz (Pentium IV
1 GHz)
128 MB
(512 MB)
1,25 GB la
2 GB
Windows
Server
2008
Pentium IV 1
GHz (Pentium IV
2 GHz)
512 MB
(2.048 MB)
10 GB
SISTEM
DE
OPERAR
E
Windows
Vista
Pentium IV 3
GHz
512 MB
(1.024 MB)
15 GB
Mac OS X
10.3 – 10.4
Windows
7
Procesor
Pentium IV 1
GHz pe 32 biţi
sau 64 biţi sau
unul mai
performant
1 GB
(2 GB)
16 GB
•
•
Windows
Server
2008
Macintosh
512 MB
(2.048 MB)
PROCESOR
•
•
Procesor Intel •
PowerPC G4/
G5
•
1 GB
•
•
Procesor Intel
PowerPC G4/
G5 de
867 MHz sau
mai rapid
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X
10.6
•
Procesor Intel
1 GB (2 GB)
10 GB
10 GB
Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară este cerinţa
minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala
software-ul.
3.2
128 MB
pentru un Mac
bazat pe
PowerPC
(512 MB)
512 MB
pentru un Mac
bazat pe Intel
(1 GB)
SPAŢIU
LIBER PE
HARD DISK
Mac OS X
10.5
Notă
•
RAM
•
Suport pentru grafică DirectX 9 cu memorie de 128
MB (pentru activarea temei Aero)
Unitate DVD-R/W
Procesoare
Pentium IV 1
GHz (x86) sau
1,4 GHz (x64) (2
GHz sau mai
rapide)
CERINŢĂ (RECOMANDAT)
<Prezentare generală a software-ului>
4 Configurarea pentru reţea
Element
(numai la ML-2851ND)
Protocoale de reţea
•
•
•
•
Server cu adresare
dinamică
• DHCP, BOOTP
Acest capitol vă oferă informaţii de bază pentru setarea imprimantei
pentru conexiuni de reţea.
Acest capitol include:
•
Introducere
•
Sisteme de operare acceptate
•
Utilizarea programului SetIP
Cerinţe
TCP/IP
EtherTalk
HTTP 1.1
SNMP
• TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
• BOOTP: Bootstrap Protocol
Introducere
Utilizarea programului SetIP
Din momentul conectării imprimantei la o reţea cu un cablu Ethernet RJ-45,
puteţi partaja imprimanta cu alţi utilizatori de reţea.
Acest program este destinat setării adresei IP utilizând adresa MAC ce
reprezintă numărul de serie hardware al plăcii sau interfeţei de reţea a
imprimantei. Este destinat în special administratorului de reţea pentru
setarea simultană a mai multor adrese IP.
Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea la imprimantă, pentru a o utiliza
ca imprimantă de reţea. Protocoalele pot fi configurate prin următoarele
programe livrate împreună cu imprimanta:
Notă
Dacă doriţi să configuraţi protocolul de reţea DHCP, accesaţi
http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/,
selectaţi programul Bonjour for Windows din sistemul de
operare al computerului dumneavoastră şi instalaţi programul.
Acest program vă va permite să fixaţi automat parametrul de
reţea. Respectaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Acest program nu acceptă Linux.
• SyncThru™ Web Admin Service: O soluţie de gestionare a imprimantei,
bazată pe Web, pentru administratori de reţea. SyncThru™ Web Admin
Service vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de
reţea şi vă permite să monitorizaţi şi să depanaţi de la distanţă imprimante
de reţea din orice loc cu acces la intranetul întreprinderii. Puteţi descărca
acest program de la adresa http://solution.samsungprinter.com.
• SyncThru™ Web Service: Un server Web încorporat în serverul de
imprimare de reţea, care vă permite să configuraţi parametrii de reţea
necesari pentru ca imprimanta să se conecteze la diferite medii de reţea.
• SetIP: Un program utilitar care vă permite să selectaţi o interfaţă de
reţea şi să configuraţi manual adresele de utilizat cu protocolul TCP/IP.
Acest program figurează pe CD-ul cu software livrat împreună cu
imprimanta.
Sisteme de operare acceptate
1
Introduceţi CD-ul cu drivere furnizat împreună cu echipamentul.
2
Porniţi aplicaţia Windows Explorer şi deschideţi unitatea X. (X
reprezintă unitatea de CD-ROM.)
3
Executaţi dublu-clic pe Application > SetIP.
4
Deschideţi folderul de limbă pe care doriţi să-l utilizaţi.
5
Executaţi dublu-clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.
6
Din meniul Start al sistemului de operare Windows, selectaţi
Programs > Samsung Network Printer Utilities > SetIP.
7
Selectaţi numele imprimantei şi efectuaţi clic pe "
Următorul tabel prezintă mediile de reţea acceptate de imprimantă:
Element
Cerinţe
Interfaţă de reţea
• 10/100 Base-TX
Sistem de operare
de reţea
• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/
Server 2008 R2
• Diverse SO Linux inclusiv Red Hat 8 ~ 9,
Fedora Core 1 ~ 4, Mandrake 9.2 ~ 10.1,
SuSE 8.2 ~ 9.2
• Mac OS 8.6 ~ 9.2, 10.1 ~ 10.6
".
Notă
Dacă nu găsiţi numele imprimantei, efectuaţi clic pe "
pentru actualizarea listei.
8
"
Introduceţi adresa MAC a plăcii de reţea, adresa IP, masca de
subreţea, portalul implicit şi efectuaţi clic pe Apply.
Notă
Dacă nu cunoaşteţi adresa MAC a plăcii de reţea, imprimaţi
raportul cu informaţii de reţea al imprimantei.
9
Efectuaţi clic pe OK pentru confirmarea setărilor.
10 Efectuaţi clic pe Exit pentru închiderea programului SetIP.
4.1
<Configurarea pentru reţea (numai la ML-2851ND)>
5 Încărcarea suportului de
Selectarea suportului de imprimare
imprimare
Puteţi imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie
simplă, plicuri, etichete şi folii transparente. Utilizaţi întotdeauna
suporturi de imprimare care corespund recomandărilor specifice
imprimantei dvs. Suporturile de imprimare care nu corespund
recomandărilor precizate în acest ghid al utilizatorului pot cauza
următoarele probleme:
Acest capitol vă va ajuta să înţelegeţi ce tipuri de hârtie puteţi să utilizaţi
cu imprimanta dvs. şi cum să încărcaţi corespunzător hârtie în diferitele
tăvi de hârtie pentru a obţine cea mai bună calitate a imprimării.
Acest capitol include:
• Calitate slabă a imprimării
•
Selectarea suportului de imprimare
• Creşterea numărului de blocaje de hârtie
•
Încărcarea hârtiei
• Uzura prematură a tăvii de ieşire a maşinii
•
Imprimarea pe hârtie cu dimensiuni recomandate
•
Cunoaşterea unui loc de ieşire
Proprietăţile precum greutatea, compoziţia, fibra şi conţinutul de
umiditate sunt factori importanţi care afectează performanţa maşinii şi
calitatea la ieşire. Când alegeţi materialele de imprimare, aveţi în vedere
următoarele considerente:
• Tipul, dimensiunea şi greutatea suportului de imprimare pentru
maşina dvs. sunt descrise ulterior în această secţiune.
• Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeţi trebuie să
corespundă proiectului dvs.
• Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât
altele şi produc imagini mai clare şi mai vibrante.
• Netezimea suprafeţei: Netezimea suportului de imprimare afectează
precizia aspectului imprimării pe hârtie.
Note
• Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează
tuturor recomandărilor din această secţiune, nu produc
rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum
manevrarea necorespunzătoare, nivelele inacceptabile de
temperatură şi umiditate sau alte variabile asupra cărora
Samsung nu are control.
• Înainte de a achiziţiona cantităţi mari de suport de imprimare,
asiguraţi-vă că acesta îndeplineşte cerinţele specificate în
acest ghid al utilizatorului.
Atenţie
Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste
specificaţii poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare
reparaţii. Astfel de reparaţii nu sunt acoperite de garanţia
acordată de Samsung sau de contractele de service.
5.1
<Încărcarea suportului de imprimare>
Dimensiuni de hârtie acceptate
Tip
Dimensiune
Greutatea
Capacitateb
• de la 60 la 105 g/m2
pentru tavă
• de la 60 la 163 g/m2
pentru alimentare manuală
• 250 coli de 75 g/m2
pentru tavă
• 1 coală pentru alimentare
manuală în tava 1
de la 75 la 90 g/m2
1 coală pentru alimentare
manuală în tava 1
Dimensiuni
Letter
216 x 279 mm (8,50 x 11 inchi)
Legal
216 x 356 mm (8,50 x 14 inchi)
Folio
216 x 330,2 mm (8,50 x 13 inchi)
Oficio
216 x 343 mm (8,50 x 13,5 inchi)
A4
210 x 297 mm (8,26 x 11,69 inchi)
JIS B5
182 x 257 mm (7,18 x 10,12 inchi)
ISO B5
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inchi)
Executiv
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inchi)
A5
148 x 210 mm (5,82 x 8,26 inchi)
A6
105 x 148 mm (4,13 x 5,82 inchi)
Plic B5
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inchi)
Plic Monarch
98,4 x 190,5 mm (3,88 x 7,5 inchi)
Plic COM-10
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inchi)
Plic DL
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inchi)
Plic C5
162 x 229 mm (6,38 x 9,02 inchi)
Plic C6
114 x 162 mm (4,49 x 6,38 inchi)
Folie transparentă
Letter, A4
Consultaţi secţiunea Hârtie simplă
de la 138 la 146 g/m2
1 coală pentru alimentare
manuală în tava 1
Etichete
Letter, Legal, Folio,
Oficio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executiv,
A5, A6
Consultaţi secţiunea Hârtie simplă
de la 120 la 150 g/m2
1 coală pentru alimentare
manuală în tava 1
Carton
Letter, Legal, Folio,
Oficio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executiv,
A5, A6
Consultaţi secţiunea Hârtie simplă
de la 60 la 163 g/m2
1 coală pentru alimentare
manuală în tava 1
de la 60 la 163 g/m2
1 coală pentru alimentare
manuală în tava 1
Hârtie simplă
Plic
Dimensiune minimă (particularizată)
76 x 127 mm (3,86 x 5,83 inchi)
Dimensiune maximă (particularizată)
215,9 x 356 mm (8,50 x 14 inchi)
a. Dacă greutatea suportului este peste 90 g/m2, utilizaţi tava multifuncţională.
b. Capacitatea maximă poate diferi în funcţie de greutatea, grosimea şi condiţiile de mediu aferente suportului.
Notă
Pentru imprimare duplex sunt acceptate dimensiuni A4, Letter, Oficio, Legal şi Folio.
5.2
<Încărcarea suportului de imprimare>
Recomandări pentru selectarea şi stocarea
suporturilor de imprimare
Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale
Tip
Când selectaţi sau încărcaţi hârtie, plicuri sau alte suporturi de
imprimare, respectaţi aceste recomandări:
Plicuri
• Utilizaţi întotdeauna suporturi de imprimare care se conformează
cu specificaţiile listate în coloana alăturată.
• Încercarea de a imprima pe hârtie umedă, îndoită, încreţită sau ruptă
poate cauza blocaje de hârtie şi o calitate slabă a imprimării.
• Pentru o calitate de imprimare optimă, utilizaţi numai hârtie de copiator
de foarte bună calitate, special recomandată pentru utilizarea cu
imprimante laser.
• Evitaţi să utilizaţi următoarele tipuri de suporturi de imprimare:
- Hârtie cu scris în relief, cu perforaţii sau cu o textură care este prea
netedă sau prea aspră
- Hârtie velină care se poate şterge
- Hârtie multi-paginată
- Hârtie sintetică şi hârtie reactivă termic
- Hârtie fără carbon şi hârtie de calc
• Utilizarea acestor tipuri de hârtie poate avea ca rezultat blocaje de
hârtie, mirosuri chimice şi deteriorarea imprimantei.
• Depozitaţi suportul de imprimare în ambalajul topului până când
sunteţi gata de a-l utiliza. Puneţi cutiile pe paleţi sau pe rafturi, nu pe
podea. Nu plasaţi obiecte grele deasupra hârtiei, indiferent dacă este
ambalată sau neambalată. Păstraţi suporturile de imprimare departe
de umezeală sau de alte condiţii care pot cauza încreţirea sau
îndoirea acestora.
Recomandări
• Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de
calitatea plicurilor. Când selectaţi plicuri, luaţi în
considerare următorii factori:
- Greutatea: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie
să depăşească 90 g/m2, deoarece pot surveni
blocaje.
- Construcţia: Înainte de a imprima, plicurile
trebuie să fie netede, cu o încreţire de mai
puţin de 6 mm (0,25 inchi) şi nu trebuie să
conţină aer.
- Starea: Plicurile nu trebuie să fie încreţite,
crestate sau deteriorate în alt mod.
- Temperatură: Trebuie să utilizaţi plicuri care
sunt compatibile cu căldura şi presiunea
imprimantei din timpul funcţionării.
• Utilizaţi numai plicuri bine construite, cu contururi
clare şi clape bine îndoite.
• Nu utilizaţi plicuri timbrate.
• Nu utilizaţi plicuri cu agrafe, închizători, ferestre,
căptuşeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte
materiale sintetice.
• Nu utilizaţi plicuri deteriorate sau de calitate
inferioară.
• Asiguraţi-vă că lipitura de la ambele capete ale
plicului se prelungeşte până la colţul plicului.
• Depozitaţi suporturile de imprimare neutilizate la temperaturi între
15 °C şi 30 °C (de la 59 °F la 86 °F). Umiditatea relativă trebuie să fie
cuprinsă între 10% şi 70%.
Acceptabil
• Depozitaţi suporturile de imprimare neutilizate într-un înveliş care le
izolează de umezeală, precum o cutie sau o pungă de plastic, pentru
a preveni umezirea sau murdărirea acestora.
• Încărcaţi tipurile de suporturi speciale coală cu coală în tava manuală,
pentru a evita blocajele de hârtie.
Inacceptabil
• Pentru a împiedica lipirea între ele a suporturilor de imprimare,
precum foliile transparente sau colile de etichete, scoateţi-le pe
măsură ce sunt imprimate.
• Plicurile cu o adeziv protejat cu bandă sau cu
mai multe clape care se pliază peste sigiliu
trebuie să utilizeze adezive compatibile cu
temperatura din cuptorul imprimantei pentru
0,1 secunde. Verificaţi specificaţiile maşinii dvs.
pentru a vizualiza temperatura din cuptor,
consultaţi pagina 11.1. Clapele şi benzile
suplimentare pot cauza încreţire, îndoire
sau blocaje şi chiar pot deteriora cuptorul.
• Pentru o calitate optimă a imprimării, poziţionaţi
marginile nu mai aproape de 15 mm (0,6 inchi)
faţă de muchiile plicului.
• Evitaţi imprimarea pe zona unde se întâlnesc
lipiturile plicului.
Atenţie
Dacă imprimaţi succesiv 20 de plicuri, suprafaţa capacului superior
poate deveni fierbinte. Acţionaţi cu atenţie.
5.3
<Încărcarea suportului de imprimare>
Tip
Folii
transparente
Etichete
Recomandări
Tip
• Pentru a evita defectarea imprimantei, utilizaţi
numai folii transparente proiectate spre a fi
utilizate la imprimante cu laser.
• Foliile transparente utilizate la imprimantă
trebuie să aibă capacitatea de a rezista la
temperatura cuptorului maşinii. Verificaţi
specificaţiile maşinii dvs. pentru a vizualiza
temperatura din cuptor, consultaţi pagina 11.1.
• Plasaţi-le pe o suprafaţă plană după scoaterea
acestora din imprimantă.
• Nu le lăsaţi perioade lungi de timp în tava pentru
hârtie. Se poate acumula pe ele praf şi
murdărie, rezultând imprimări cu pete.
• Pentru a preveni murdărirea prin amprente,
manevraţi-le cu grijă.
• Pentru a preveni ştergerea, nu expuneţi mult
timp la lumina soarelui foliile transparente
imprimate.
• Asiguraţi-vă că foliile transparente nu sunt
încreţite, îndoite şi nu au nicio margine ruptă.
• Pentru a evita defectarea imprimantei, utilizaţi
numai etichete proiectate spre a fi utilizate la
imprimante cu laser.
• Când selectaţi etichete, luaţi în considerare
următorii factori:
- Adezivii: Materialele adezive trebuie să fie
stabile la 180 °C (356 °F), temperatura
cuptorului imprimantei.
- Aranjarea: Utilizaţi numai etichete care nu au
spatele expus între ele. Etichetele se pot
dezlipi de pe colile care prezintă spaţii între
etichete, cauzând blocaje periculoase.
- Ondulaţiile: Înainte de a imprima, etichetele
trebuie să fie poziţionate drept, cu o încreţire
nu mai mult de 13 mm (0,5 inchi) pe fiecare
direcţie.
- Starea: Nu utilizaţi etichete cu încreţituri, bule
sau cu tendinţă de dezlipire.
• Asiguraţi-vă că între etichete nu există material
adeziv expus. Zonele expuse pot cauza
dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având
ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea
adezivul expus poate cauza defectarea
componentelor imprimantei.
• Nu treceţi de mai multe ori prin imprimantă
aceeaşi coală de etichete. Suportul de adeziv
este proiectat pentru o singură trecere prin
imprimantă.
• Nu utilizaţi etichete care sunt parţial dezlipite de
coala suport sau prezintă încreţituri, bule sau
sunt deteriorate în alt mod.
Recomandări
Carton sau
materiale cu
dimensiuni
particularizate
• Nu imprimaţi pe suporturi de imprimare mai mici
de 76 mm (3 inchi) lăţime sau 127 mm (5 inchi)
lungime
• În aplicaţia software, setaţi marginile la cel puţin
6,4 mm (0,25 inchi) distanţă faţă de muchiile
materialului.
Hârtie
preimprimată
• Hârtia cu antet trebuie imprimată cu cerneală
rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va
vaporiza sau nu va realiza emisii periculoase
când va fi supusă la temperatura cuptorului
imprimantei pentru 0,1 secunde. Verificaţi
specificaţiile maşinii dvs. pentru a vizualiza
temperatura din cuptor, consultaţi pagina 11.1.
• Cerneala pentru hârtie cu antet trebuie să fie
neinflamabilă şi nu trebuie să afecteze în mod
dăunător rolele imprimantei.
• Formularele şi hârtiile cu antet trebuie să fie sigilate
într-un înveliş care le izolează de umezeală, pentru
a împiedica modificările de structură în timpul
depozitării.
• Înainte de a încărca hârtie preimprimată,
precum formularele şi hârtia cu antet, verificaţi
dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În
timpul procesului de topire, cerneala umedă
este posibil să nu mai rămână fixată în hârtia
preimprimată, reducând calitatea imprimării.
Încărcarea hârtiei
Încărcaţi în tava 1 suportul de imprimare pe care îl utilizaţi pentru
majoritatea lucrărilor de imprimare. Tava 1 poate ţine maxim 250 coli de
hârtie simplă.
Puteţi să cumpăraţi o tavă opţională (tava 2) şi să o ataşaţi sub tava
standard pentru a încărca încă 250 coli de hârtie. Pentru mai multe
informaţii despre tava opţională, consultaţi pagina 7.1.
Indicatorul de nivel de hârtie din partea frontală a tăvii 1 şi a tăvii 2
opţionale, arată câtă hârtie a mai rămas în tavă. Când tava este goală,
indicatorul barei este complet micşorat.
Plin ▲
5.4
<Încărcarea suportului de imprimare>
▲ Gol
Utilizarea tăvii 1 sau a tăvii 2 opţionale
1
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe dispozitivul de blocare a ghidajului şi
glisaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei pentru a-l poziţiona în slotul
corect de dimensiune a hârtiei.
2
După ce aţi introdus hârtie în tavă, reglaţi ghidajul până când
acesta atinge uşor teancul de hârtie.
3
Apăsaţi ghidajele pentru lăţimea hârtiei (ca în ilustraţie) şi glisaţi-le
spre teancul de hârtie până când ating uşor teancul.
Încărcaţi în tava 1 suportul de imprimare pe care îl utilizaţi pentru
majoritatea lucrărilor de imprimare. Tava 1 poate ţine maxim 250 coli de
hârtie de 75 g/m2.
Puteţi să cumpăraţi o tavă opţională (tava 2) şi să o ataşaţi sub tava
standard pentru a încărca încă 250 coli de hârtie.
Pentru a încărca hârtie, trageţi tava pentru a o deschide şi încărcaţi
hârtie cu faţa de imprimat în jos.
Puteţi încărca hârtie cu antet cu faţa desenată în jos. Marginea de sus
a hârtiei, unde este sigla, trebuie aşezată în partea din faţă a tăvii.
Note
• Dacă întâmpinaţi probleme la alimentarea cu hârtie, plasaţi
câte o coală la un moment dat în alimentatorul manual.
• Puteţi încărca hârtie imprimată anterior. Partea imprimată
trebuie poziţionată cu faţa în sus, cu o margine neîndoită
în faţă. Dacă întâmpinaţi probleme la alimentarea cu hârtie,
rotiţi hârtia în poziţie inversă. Reţineţi că nu este garantată
calitatea imprimării.
Modificarea dimensiunii hârtiei pentru tava 1
Pentru a încărca dimensiuni mai lungi de hârtie, precum hârtie cu
dimensiune Legal, trebuie să reglaţi ghidajele pentru hârtie în vederea
extinderii tăvii pentru hârtie.
3
1
2
4
1
2
3
4
ghidaj pentru lungimea hârtiei
ghidaj de sprijin
dispozitiv de blocare a ghidajului
ghidaje pentru lăţimea hârtiei
5.5
<Încărcarea suportului de imprimare>
Note
3
Reglaţi ghidajele pentru lăţimea hârtiei din tava manuală la lăţimea
hârtiei. Nu forţaţi prea mult, caz în care hârtia s-ar îndoi, ceea ce ar
putea avea ca rezultat un blocaj de hârtie sau oblicitate.
4
Când imprimaţi un document, setaţi sursa hârtiei pe Manual Feeder
şi selectaţi dimensiunea şi tipul de hârtie corespunzătoare în
aplicaţia software. Consultaţi Secţiune de software.
5
Imprimaţi un document.
6
Apăsaţi butonul Revocare.
• Nu împingeţi prea mult ghidajele pentru lăţimea hârtiei pentru
a nu deforma materialul.
• Dacă nu reglaţi corect ghidajele pentru lăţimea hârtiei, este
posibil să apară blocaje de hârtie.
Utilizarea alimentatorului manual
Puteţi să încărcaţi manual o coală de suport de imprimare în tava
manuală dacă selectaţi Manual Feeder în opţiunea Source din fila Paper
când modificaţi setările de imprimare pentru a imprima un document.
Consultaţi Secţiune de software. Încărcarea manuală a hârtiei poate fi
folositoare atunci când doriţi să verificaţi calitatea imprimării după ce
este imprimată fiecare pagină.
Încărcaţi hârtia coală cu coală în tava manuală, trimiteţi date de imprimat
pentru a imprima prima pagină şi apăsaţi butonul Revocare de la panoul
de control pentru a imprima fiecare pagină ce urmează.
1
Deschideţi alimentatorul manual.
Imprimanta preia suportul de imprimare şi imprimă.
Notă
Dacă nu apăsaţi butonul Revocare, după o pauză, imprimanta
preia automat suportul de imprimare.
7
Introduceţi următoarea coală în tava manuală şi apăsaţi butonul
Revocare.
Repetaţi acest pas pentru fiecare pagină cere urmează să fie
imprimată.
Atenţie
2
Dacă imprimarea plicurilor sau a hîrtiei groase (163 g/m2) are loc
cu cute, pliuri sau linii negre îngroşate, deschideţi capacul
posterior şi trageţi în jos ghidajul ambelor feţe. Păstraţi capacul
posterior deschis în timpul imprimării.
Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în sus.
5.6
<Încărcarea suportului de imprimare>
Imprimarea pe hârtie cu dimensiuni
recomandate
Regiunea
Ţara
mm
America de Nord
SUA
101 x 152
Marea Britanie
Italia
Austria
Olanda
Elveţia
Ungaria
Slovac ia
178 x 210
152 x 197
99 x 210
148 x 105
100 x 203
Min. 90 x 110
Max. 200 x
215
104 x 148
Cehia
107 x 147
UE
Polonia
Slovenia
CSI
Rusia
Cunoaşterea unui loc de ieşire
1
1
Tava de ieşire colectează hârtia cu faţa în jos, în ordinea în care colile
sunt imprimate.
Note
Reţetă
98 x 220
• Dacă imprimaţi multe pagini în mod continuu, suprafaţa tăvii
de ieşire poate deveni fierbinte. Aveţi grijă să nu atingeţi
suprafaţa şi mai ales ţineţi copiii departe de aceasta.
• Tava de ieşire poate să ţină până la 150 de coli de 75 g/m2
de hârtie simplă. Scoateţi paginile astfel încât tava să nu fie
supraîncărcată.
Notă medicală
154 x 210
105 x 148,5
125 x 176
Asia de S-E
Singapore
141 x 218
Filipine
182 x 257
tavă de ieşire
Atenţie
Nu utilizaţi suporturi de imprimare care nu îndeplinesc
specificaţiile din ghidul utilizatorului referitoare la suporturi,
deoarece maşina se poate deteriora. Când utilizaţi suporturi care
îndeplinesc specificaţiile, setaţi hârtia pentru tava adecvată în
proprietăţile imprimantei.
5.7
<Încărcarea suportului de imprimare>
6 Noţiuni de bază pentru
imprimare
În acest capitol se explică activităţile obişnuite de imprimare.
Acest capitol include:
•
Imprimarea unui document
•
Revocarea unei lucrări de imprimare
Imprimarea unui document
Această imprimantă vă permite să imprimaţi din diverse aplicaţii din
Windows, Macintosh sau Linux. Paşii exacţi pentru imprimarea unui
document pot fi diferiţi în funcţie de aplicaţia pe care o utilizaţi.
Pentru detalii despre imprimare, consultaţi Secţiune de software.
Revocarea unei lucrări de imprimare
Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă într-o coadă de imprimare sau în
spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows,
ştergeţi lucrarea după cum urmează:
1
Faceţi clic pe butonul Start din Windows.
2
Pentru Windows 2000, selectaţi Settings, apoi Printers.
Pentru Windows XP/2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
Pentru Windows Vista/2008, selectaţi Panou de control →
Hardware şi sunete → Imprimante.
Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control → Hardware şi
sunet → Dispozitive şi imprimante.
Pentru Windows 2008 R2, selectaţi Panou de control →
Hardware → Dispozitive şi imprimante.
3
Pentru Windows 2000, XP, 2003, 2008 şi Vista, faceţi dublu clic pe
maşina dvs.
Pentru Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic dreapta
pe pictograma imprimantei → meniurile de context → Se vede ce
se imprimă.
4
Din meniul Document, selectaţi Revocare.
Notă
Puteţi accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma
de imprimantă din colţul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.
De asemenea, puteţi să revocaţi lucrarea curentă apăsând butonul
Revocare de pe panoul de control al imprimantei.
6.1
<Noţiuni de bază pentru imprimare>
7 Comandarea consumabilelor
Accesorii
şi accesoriilor
Puteţi să cumpăraţi şi să instalaţi următoarele accesorii pentru
imprimantele ML-2850D şi ML-2851ND:
Acest capitol furnizează informaţii despre cartuşul de toner şi accesoriile
disponibile pentru imprimantă.
Acest capitol include:
•
Cartuşul de toner
•
Accesorii
•
Cum se achiziţionează
Accesorii
Descriere
Tavă opţională
Dacă întâmpinaţi frecvent
probleme la alimentarea
cu hârtie, aveţi
posibilitatea să ataşaţi o
tavă suplimentară de 250
de coli. Puteţi să
imprimaţi documente pe
diferite dimensiuni şi
diferite tipuri de materiale
de imprimare.
ML-S2850A
Memorie
DIMM
Extinde capacitatea
memoriei imprimantei.
CLP-MEM301: 128 MO
Cartuşul de toner
Când tonerul se termină, puteţi să comandaţi următoarele tipuri de
cartuşe de imprimare pentru imprimantă
Tip
Productivitatea
Productivitate standard
Aprox. 2.000 de pagini
ML-D2850A
Productivitate mare
Aprox. 5.000 de pagini
ML-D2850B
Cod componentă
Cod componentă
Cum se achiziţionează
Pentru a comanda consumabile sau accesorii autorizate de Samsung,
contactaţi dealerul local Samsung sau magazinul de unde aţi cumpărat
imprimanta, sau vizitaţi www.samsungprinter.com şi selectaţi ţara/regiunea
pentru informaţii despre apelarea serviciului de asistenţă tehnică.
a. Valoare de productivitate declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752.
Atenţie
Când cumpăraţi un nou cartuş de imprimare sau consumabile,
trebuie să le cumpăraţi din aceeaşi ţară în care aţi cumpărat
maşina. În caz contrar, cartuşul de imprimare sau consumabilele
vor fi incompatibile cu maşina, deoarece configuraţia cartuşelor
de imprimare sau a consumabilelor variază de la o ţară la alta.
Garanţia nu acoperă înlocuirea componentelor supuse întreţinerii după
durata de viaţă a acestora.
7.1
<Comandarea consumabilelor şi accesoriilor>
8 Întreţinerea
Curăţarea imprimantei la interior
Acest capitol furnizează informaţii despre întreţinerea imprimantei şi
a cartuşului de toner.
1
Opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de alimentare. Aşteptaţi
până când imprimanta se răceşte.
2
Deschideţi capacul frontal şi trageţi afară cartuşul de toner. Puneţi-l
pe o suprafaţă netedă şi curată.
Acest capitol include:
•
Curăţarea imprimantei
•
Întreţinerea cartuşului de toner
•
Imprimarea unei pagini de configuraţie
•
Întreţinerea componentelor
Curăţarea imprimantei
În timpul procesului de imprimare, în imprimantă se pot acumula
particule de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze
probleme de calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner.
Atenţie
• Curăţarea carcasei imprimantei cu materiale de curăţat cu un
conţinut mare de alcool, solvent sau alte substanţe puternice
poate să conducă la decolorarea sau fisurarea carcasei.
• Dacă există urme de toner pe maşină sau împrejurul acesteia,
vă recomandăm să curăţaţi tonerul cu o cârpă sau o lavetă
umezită în apă. Dacă utilizaţi un aspirator, tonerul se ridică
în aer şi poate fi dăunător.
Atenţie
• Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi
la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-l cu o coală de
hârtie, dacă este necesar.
• Nu atingeţi suprafaţa verde de sub cartuşul de toner. Utilizaţi
mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
3
Curăţarea exterioară a imprimantei
Curăţaţi carcasa imprimantei cu o cârpă moale, fără scame. Puteţi să
umeziţi puţin cârpa cu apă, dar aveţi grijă să nu picure apă nici pe şi nici
în imprimantă.
Cu o cârpă uscată, fără scame, îndepărtaţi praful şi tonerul
împrăştiat din zona cartuşului de toner şi din cavitatea aferentă
cartuşului de toner.
Atenţie
Când curăţaţi interiorul imprimantei, aveţi grijă să nu ajungeţi prea
departe în imprimantă. Zona cuptorului poate să fie fierbinte.
8.1
<Întreţinerea>
4
Ştergeţi uşor banda lungă din sticlă (LSU) din interiorul părţii
superioare a cartuşului şi verificaţi dacă există murdărie sau praf.
Întreţinerea cartuşului de toner
Depozitarea cartuşului de toner
Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la cartuşul de toner, ţineţi cont
de următoarele recomandări:
• Nu scoateţi cartuşul de toner din pachet până nu sunteţi gata să-l
utilizaţi.
• Nu reîncărcaţi cartuşul de toner. Garanţia imprimantei nu acoperă
deteriorarea cauzată de utilizarea unui cartuş reîncărcat.
• Depozitaţi cartuşul de toner în acelaşi mediu ca şi imprimanta.
• Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi
la lumină mai mult de câteva minute.
Durata estimată de viaţă a cartuşului
Durata de viaţă a cartuşului de toner depinde de cantitatea de toner
necesară pentru lucrările de imprimare. De asemenea, numărul real
poate să difere în funcţie de densitatea de imprimare a paginilor pe
care imprimaţi, iar numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de
exploatare, de intervalul de imprimare, de tipul şi dimensiunea suporturilor
de imprimare. Dacă imprimaţi multe imagini, poate fi necesar să înlocuiţi
cartuşul mai des.
Notă
Banda lungă din sticlă este dificil de localizat.
5
Ţineţi cartuşul de toner de mâner şi introduceţi-l încet în deschizătura
din imprimantă.
Proeminenţele de la capetele cartuşului şi canalele din imprimantă
vor ghida cartuşul în poziţia corectă până când acesta se fixează
complet.
Redistribuirea cartuşului de toner
Când durata de viaţă a cartuşului de toner se apropie de sfârşit:
• Apar dungi albe sau imprimări deschise la culoare.
• Fereastra programului Smart Panel apare pe ecranul computerului.
• LED-ul Eroare clipeşte în roşu.
Dacă se întâmplă acest lucru, aveţi posibilitatea să restabiliţi temporar
calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas în cartuş. În unele
cazuri, dungile albe sau imprimarea slabă pot apărea în continuare,
chiar dacă aţi redistribuit tonerul.
6
Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că este bine închis.
7
Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi imprimanta.
8.2
1
Deschideţi capacul frontal.
2
Trageţi afară cartuşul de toner.
<Întreţinerea>
3
Atenţie
Înlocuirea cartuşului de toner
• Evitaţi partea din interiorul imprimantei. Zona cuptorului poate
să fie fierbinte.
• Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi
la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-l cu o coală de
hârtie, dacă este necesar.
• Nu atingeţi suprafaţa verde de sub cartuşul de toner. Utilizaţi
mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
Când cartuşul de toner s-a golit complet sau a ajuns la sfârşitul duratei
de viaţă:
• Imprimanta opreşte imprimarea.
• Fereastra programului Smart Panel apare pe ecranul computerului.
• LED-ul Eroare clipeşte în roşu.
În această situaţie, cartuşul de toner trebuie înlocuit. Pentru informaţii
referitoare la comandarea cartuşelor de toner, consultaţi pagina 7.1.
Scuturaţi bine cartuşul de 5 sau 6 ori, pentru a distribui tonerul în
mod uniform în interiorul cartuşului.
1
Deschideţi capacul frontal.
2
Trageţi afară vechiul cartuş de toner.
3
Scoateţi noul cartuş de toner din pungă.
Atenţie
În cazul în care v-aţi murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ştergeţi-o
cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa fierbinte
fixează tonerul în ţesătură.
4
Ţineţi cartuşul de toner de mâner şi introduceţi-l încet în deschizătura
din imprimantă.
Proeminenţele de la capetele cartuşului şi canalele din imprimantă
vor ghida cartuşul în poziţia corectă până când acesta se fixează
complet.
Atenţie
Nu utilizaţi obiecte ascuţite precum cuţite sau foarfece pentru
a deschide pachetul cartuşului de toner. Acestea pot zgâria
tamburul cartuşului.
4
5
Scuturaţi bine cartuşul de 5 sau 6 ori, pentru a distribui tonerul în
mod uniform în interiorul cartuşului.
Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că este bine închis.
Notă
În această situaţie, dacă trebuie să înlocuiţi cartuşul de toner,
consultaţi pagina 8.4.
Scuturaţi bine cartuşul pentru a asigura numărul maxim de pagini
imprimate cu cartuşul.
8.3
<Întreţinerea>
5
Scoateţi hârtia care protejează cartuşul de toner trăgând banda de
împachetare.
Imprimarea unei pagini de configuraţie
Puteţi să imprimaţi o pagină de configuraţie pentru a vizualiza setările
curente ale imprimantei sau pentru a ajuta la depanarea problemelor
imprimantei.
Ţineţi apăsat butonul Revocare timp de aproximativ 5 secunde.
Se imprimă o pagină de configuraţie.
Întreţinerea componentelor
Notă
Consultaţi imaginile ajutătoare de pe hârtia de ambalaj a cartuşului.
Pentru a evita problemele de calitate a imprimării şi de alimentare cu
hârtie rezultate în urma uzării componentelor şi pentru a întreţine maşina
în condiţii optime de funcţionare, următoarele componente vor trebui
înlocuite când se ajunge la numărul de pagini specificat sau când durata
lor de viaţă a expirat.
Atenţie
• În cazul în care v-aţi murdărit pe îmbrăcăminte cu toner,
ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece.
Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
• Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi
la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-l cu o coală de
hârtie, dacă este necesar.
• Nu atingeţi suprafaţa verde de sub cartuşul de toner. Utilizaţi
mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
6
Componente
Ţineţi cartuşul de toner de mâner şi introduceţi-l încet în deschizătura
din imprimantă.
Rolă de transfer
Aprox. 50.000 de pagini
Unitatea cuptorului
Aprox. 50.000 de pagini
Rolă de preluare
Aprox. 50.000 de pagini
Samsung recomandă insistent ca această activitate de întreţinere să fie
efectuată de un furnizor de servicii autorizat, de un dealer sau de un
reprezentant al magazinului de unde aţi cumpărat imprimanta.
Proeminenţele de la capetele cartuşului şi canalele din imprimantă
vor ghida cartuşul în poziţia corectă până când acesta se fixează
complet.
7
Productivitate (medie)
Garanţia nu acoperă înlocuirea pieselor după încheierea duratei de viaţă
a acestora.
Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că este bine închis.
8.4
<Întreţinerea>
9 Depanarea
2
Scoateţi hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară. Asiguraţi-vă că
toată hârtia este aliniată corect în tava 1.
Acest capitol oferă informaţii utile referitoare la activităţile de efectuat
în cazul apariţiei unor erori la utilizarea imprimantei.
Acest capitol include:
•
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
•
Lista de verificare pentru depanare
•
Rezolvarea problemelor de imprimare generale
•
Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării
•
Probleme obişnuite pentru Windows
•
Probleme obişnuite pentru PostScript
•
Probleme obişnuite pentru Linux
•
Probleme obişnuite pentru Macintosh
Dacă hârtia nu se mişcă atunci când o trageţi sau dacă nu vedeţi
hârtia în această zonă, verificaţi zona cuptorului din jurul
cartuşului de toner. Consultaţi pagina 9.2.
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Notă
La eliminarea hârtiei blocate în imprimantă, dacă este posibil
trageţi întotdeauna hârtia în direcţia sa normală de deplasare
pentru a nu deteriora componentele interne. Trageţi întotdeauna
ferm şi uniform; nu smuciţi hârtia. Dacă hârtia se rupe, asiguraţivă de eliminarea tuturor fragmentelor de hârtie; în caz contrar,
va surveni din nou un blocaj.
3
Introduceţi tava 1 în imprimantă până când se fixează pe poziţie,
printr-un ţăcănit. Imprimarea se reia automat.
În tava opţională 2
Când survine un blocaj de hârtie, ledul Eroare luminează portocaliu.
Deschideţi şi închideţi capacul frontal. Hârtia blocată iese automat din
imprimantă.
1
Trageţi tava opţională 2 în poziţia deschis.
2
Eliminaţi din imprimantă hârtia blocată.
În zona de alimentare cu hârtie
În tava 1
1
Trageţi tava 1 în poziţia deschis.
Dacă hârtia nu se mişcă atunci când o trageţi sau dacă nu vedeţi
hârtia în această zonă, opriţi-vă şi mergeţi la pasul 3.
3
9.1
Trageţi pe jumătate tava 1.
<Depanarea>
4
Trageţi hârtia drept în sus şi scoateţi-o.
În jurul cartuşului de toner
Notă
Zona cuptorului este fierbinte. Aveţi grijă când scoateţi hârtia din
imprimantă.
5
1
Deschideţi capacul frontal şi trageţi afară cartuşul de toner.
2
Scoateţi hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară.
3
Înlocuiţi cartuşul de toner şi închideţi capacul frontal. Imprimarea se
reia automat.
Introduceţi tăvile înapoi în imprimantă. Imprimarea se reia automat.
În tava manuală
1
Eliminaţi din imprimantă hârtia blocată.
2
Deschideţi şi închideţi capacul frontal.
3
Încărcaţi hârtie în alimentatorul manual, apoi se reia imprimarea.
9.2
<Depanarea>
În zona de ieşire a hârtiei
În zona unităţii duplex
1
Deschideţi şi închideţi capacul frontal. Hârtia blocată este evacuată
automat din imprimantă.
Dacă unitatea duplex nu este introdusă corect, poate surveni un blocaj
de hârtie. Asiguraţi-vă că unitatea duplex este introdusă corect.
2
Trageţi cu grijă hârtia din tava de ieşire.
Blocaj duplex 0
1
Trageţi unitatea duplex afară din imprimantă.
1
Dacă nu vedeţi hârtia blocată sau dacă opune rezistenţă când
trageţi, opriţi-vă şi treceţi la pasul următor.
3
Deschideţi capacul posterior.
4
Trageţi în jos partea din spate a ghidajului de pe fiecare laterală
şi scoateţi hârtia. Readuceţi partea din spate a ghidajului la poziţia
originală.
1
2
unitate duplex
Scoateţi din unitatea duplex hârtia blocată.
1
Dacă hârtia nu iese cu unitatea duplex, scoateţi hârtia din partea
inferioară a imprimantei.
1
5
partea din spate a ghidajului
Închideţi capacul posterior. Imprimarea se reia automat.
9.3
<Depanarea>
Încărcaţi hârtia în tavă cu marginea lungă orientată spre partea
frontală a tăvii.
Blocaj duplex 1
1
Deschideţi capacul posterior.
2
Trageţi în jos partea din spate a ghidajului de pe fiecare laterală
şi scoateţi hârtia. Readuceţi partea din spate a ghidajului la poziţia
originală.
1
În fereastra proprietăţilor imprimantei, setaţi ca pagina să fie rotită
cu 90 de grade. Consultaţi Secţiune de software.
1
3
partea din spate a ghidajului
Închideţi capacul posterior. Imprimarea se reia automat.
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita
majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie,
urmaţi paşii specificaţi la pagina 9.1.
• Respectaţi procedurile de la pagina 5.5. Asiguraţi-vă că ghidajele
reglabile sunt poziţionate corect.
• Nu supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că nivelul de hârtie este sub
marcajul de capacitate pentru hârtie de pe peretele interior al tăvii.
• Nu scoateţi hârtie din tavă cât timp imprimanta este în curs de imprimare.
• Îndoiţi, vânturaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.
• Nu utilizaţi hârtie încreţită, umedă sau foarte ondulată.
• Nu puneţi mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.
• Utilizaţi numai suporturi de imprimare recomandate. Consultaţi 5.1.
• Asiguraţi-vă că faţa recomandată pentru imprimare a suportului de
imprimare este orientată în jos în tavă sau este orientată în sus în
tava manuală.
• Dacă survin frecvent blocaje de hârtie când imprimaţi pe hârtie de
dimensiune A5:
9.4
<Depanarea>
Lista de verificare pentru depanare
Rezolvarea problemelor de imprimare generale
Dacă imprimanta nu lucrează corect, consultaţi următoarea listă de
verificare. Dacă imprimanta nu trece un pas, urmaţi sugestiile sugerate
corespunzătoare.
Condiţie
Soluţii sugerate
Asiguraţi-vă că LEDul Online de pe
panoul de control
luminează în verde.
• Dacă LED-ul Online este stins, verificaţi
conexiunea cablului de alimentare.
Verificaţi comutatorul de alimentare.
Verificaţi sursa de alimentare introducând
cablul de alimentare în altă priză.
Imprimaţi o pagină
demonstrativă pentru
a verifica dacă
alimentarea cu hârtie
a imprimantei se face
corect. Consultaţi
pagina 2.1.
• Dacă nu se imprimă o pagină demonstrativă,
verificaţi rezerva de hârtie din tavă.
• Dacă hârtia se blochează în imprimantă,
consultaţi pagina 9.1.
Verificaţi pagina
demonstrativă pentru
a vedea dacă este
imprimată corect.
Dacă există o problemă de calitate a
imprimării, consultaţi pagina 9.7.
Imprimaţi un
document scurt dintro aplicaţie software
pentru a verifica
dacă computerul şi
imprimanta comunică
corect.
• Dacă pagina nu se imprimă, verificaţi
conexiunea de cablu dintre imprimantă
şi computer.
• Verificaţi coada de imprimare sau
spoolerul de imprimare pentru a vedea
dacă imprimanta a făcut pauză.
• Verificaţi aplicaţia software pentru a vă
asigura că utilizaţi driverul de imprimantă
corect şi portul de comunicaţii corect.
Dacă pagina este întreruptă în timpul
imprimării, consultaţi pagina 9.5.
Dacă la finalizarea
listei de verificare
problema nu este
rezolvată, consultaţi
următoarele secţiuni
de depanare.
Pentru probleme privind funcţionarea imprimantei, consultaţi tabelul
pentru soluţii sugerate.
Condiţie
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Imprimanta
nu imprimă.
Imprimanta nu
primeşte energie
electrică.
Verificaţi conexiunile cablului de
alimentare. Verificaţi comutatorul
de alimentare şi sursa de
alimentare.
Imprimanta nu
este selectată
ca imprimantă
implicită.
Selectaţi Samsung ML-2850
Series sau Samsung ML-2850
Series PS ca imprimantă implicită.
Capacul
imprimantei
nu este închis.
Închideţi capacul imprimantei.
Hârtia este blocată. Îndepărtaţi blocajul de hârtie.
Consultaţi pagina 9.1.
• „Interpretarea LED-urilor” de la
pagina 1.3.
• „Rezolvarea problemelor de imprimare
generale” de la pagina 9.5.
• „Probleme obişnuite pentru Windows”
de la pagina 9.10.
• „Probleme obişnuite pentru PostScript”
de la pagina 9.10.
• „Probleme obişnuite pentru Linux” de
la pagina 9.11.
• „Probleme obişnuite pentru Macintosh”
de la pagina 9.11.
9.5
<Depanarea>
Nu este încărcată
hârtie.
Încărcaţi hârtie. Consultaţi
pagina 5.4.
Cartuşul de toner
nu este instalat.
Instalaţi cartuşul de toner.
Imprimanta poate
să fie în modul
de alimentare
manuală şi să se
fi epuizat hârtia.
Adăugaţi hârtie în tava manuală,
apoi apăsaţi butonul Revocare
de la panoul de control.
Cablul de
conexiune dintre
computer şi
imprimantă nu
este conectat
corespunzător.
Deconectaţi cablul imprimantei
şi reconectaţi-l.
Cablul de
conexiune
dintre computer
şi imprimantă
este defect.
Dacă este posibil, ataşaţi cablul la
alt computer care funcţionează
corespunzător şi încercaţi să
imprimaţi un document. De
asemenea, puteţi încerca să
utilizaţi un alt cablu de imprimantă.
Setarea de port
este incorectă.
Verificaţi setarea de imprimantă
din Windows pentru a vă asigura
că lucrarea de imprimare este
trimisă la portul corect. În cazul în
care computerul are mai multe
porturi, asiguraţi-vă că imprimanta
este ataşată la portul corect.
Condiţie
Imprimanta
nu imprimă.
(Continuare)
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Este posibil ca
imprimanta să
fie configurată
incorect.
Verificaţi proprietăţile imprimantei
pentru a vă asigura că toate
setările de imprimare sunt
corecte.
Este posibil
ca driverul de
imprimantă să fie
instalat incorect.
Reinstalaţi driverul de imprimantă;
consultaţi Secţiune de software.
Încercaţi imprimarea unei pagini
de test.
Imprimanta
funcţionează
defectuos.
Verificaţi LED-urile de pe panoul
de control pentru a determina
dacă imprimanta indică o eroare
de sistem.
Imprimanta
selectează
suporturile
de imprimare
dintr-o sursă
de hârtie
necorespunzătoare.
Este posibil ca
sursa de hârtie
selectată în
proprietăţile
imprimantei să
fie incorectă.
La multe aplicaţii software,
selecţia sursei de hârtie se
găseşte în fila Paper din cadrul
proprietăţilor imprimantei.
Selectaţi sursa de hârtie
corectă. Consultaţi Secţiune
de software.
Hârtia nu
avansează în
imprimantă.
Hârtia nu a fost
încărcată corect.
Scoateţi hârtia din tavă şi
reîncărcaţi-o corect.
Verificaţi dacă s-au setat corect
ghidajele reglabile.
Lucrarea de
imprimare
este extrem
de lentă.
În tavă este prea
multă hârtie.
Scoateţi din tavă hârtia în exces.
Hârtia este prea
groasă.
Utilizaţi numai hârtie care
corespunde specificaţiilor
imprimantei.
Este posibil ca
lucrarea să fie
foarte complexă.
Reduceţi complexitatea paginilor
sau încercaţi să ajustaţi setările
de calitate ale imprimării.
Pentru a ajusta setările de
calitate ale imprimării, reduceţi
rezoluţia. Dacă aţi setat rezoluţia
pe 1.200 dpi (Best), schimbaţi-o
la 600 dpi (Normal). Consultaţi
Secţiune de software.
Schimbaţi setarea portului pe
portul USB sau de reţea pentru
a îmbunătăţi viteza de imprimare.
Condiţie
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Lucrarea de
imprimare
este extrem
de lentă.
(Continuare)
Computerul poate
să aibă memorie
cu acces aleator
insuficientă (RAM).
Simplificaţi aspectul paginii şi
eliminaţi din document toate
imaginile care nu sunt necesare.
Jumătate din
pagină este
goală.
Aspectul paginii
este prea
complex.
Simplificaţi aspectul paginii şi
eliminaţi din document toate
imaginile care nu sunt necesare.
Este posibil ca
setarea pentru
orientarea
paginilor să
fie incorectă.
Modificaţi orientarea paginilor
în aplicaţia dvs. Consultaţi
Secţiune de software.
Dimensiunile
hârtiei şi
setările pentru
dimensiunile
hârtiei nu
corespund.
Asiguraţi-vă că dimensiunile
pentru hârtie din setările
driverului de imprimantă
corespund hârtiei din tavă.
Sau asiguraţi-vă că dimensiunile
pentru hârtie din setările
driverului de imprimantă
corespund cu selecţia pentru
hârtie din setările aplicaţiei
software pe care o utilizaţi.
În tavă este prea
multă hârtie.
Scoateţi din tavă hârtia în exces.
Dacă imprimaţi pe suporturi de
imprimare speciale, utilizaţi tava
manuală.
Se utilizează un tip
de hârtie incorect.
Utilizaţi numai hârtie care
corespunde specificaţiilor
imprimantei.
Dacă imprimaţi pe suporturi
de imprimare speciale, utilizaţi
tava manuală.
Este posibil să
existe reziduuri
în imprimantă.
Deschideţi capacul frontal
şi îndepărtaţi reziduurile.
Hârtia
continuă să
se blocheze.
Imprimanta dvs. imprimă pe
hârtie de format A4 cu viteză de
28 ppm şi pe hârtie de format
Letter cu viteză de 30 ppm.
9.6
<Depanarea>
Condiţie
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării
Imprimanta
imprimă,
dar textul
este greşit,
deformat sau
incomplet.
Cablul imprimantei
este slăbit sau
defect.
Deconectaţi şi reconectaţi cablul
imprimantei. Încercaţi o lucrare de
imprimare pe care aţi efectuat-o
deja cu succes. Dacă este posibil,
ataşaţi cablul şi imprimanta la alt
computer şi încercaţi o lucrare
de imprimare care ştiţi că
funcţionează. În sfârşit, încercaţi
un nou cablu de imprimantă.
Murdăria din interiorul imprimantei sau încărcarea incorectă a hârtiei pot
reduce calitatea imprimării. Pentru probleme de depanare, consultaţi
tabelul de mai jos.
A fost selectat
un driver de
imprimantă
necorespunzător.
Verificaţi meniul de selectare
a imprimantelor din aplicaţie,
pentru a vă asigura că este
selectată imprimanta dvs.
Aplicaţia software
funcţionează
defectuos.
Încercaţi să imprimaţi o lucrare
de la altă aplicaţie.
Dacă lucraţi întrun mediu DOS,
setarea privind
fonturile a
imprimantei poate
fi incorectă.
Modificarea setării privind
fonturile. Consultaţi pagina 1.6.
Cartuşul de toner
este defect sau nu
mai are toner.
Redistribuiţi cartuşul de toner.
Consultaţi pagina 8.2.
Dacă este necesar, înlocuiţi
cartuşul de toner. Consultaţi
pagina 8.3.
Este posibil ca
fişierul să conţină
pagini goale.
Verificaţi fişierul pentru a vă
asigura că nu conţine pagini
goale.
Unele componente,
precum controlerul
sau placa, pot fi
defecte.
Contactaţi un reprezentant
de service.
Ilustraţiile
se imprimă
incorect
în Adobe
Illustrator.
Setarea din
aplicaţia software
este greşită.
Selectaţi Download as Bitmap
din fereastra Advanced Options
pentru proprietăţi grafice.
Imprimaţi din nou documentul.
Imprimanta
nu imprimă
corect un
fişier PDF.
Lipsesc unele
părţi din
grafice, text
sau ilustraţii.
Incompatibilitate
Imprimarea fişierului PDF ca
între fişierul PDF şi imagine poate rezolva problema.
produsele Acrobat. Activaţi Print as Image în opţiunile
de imprimare din Acrobat.
Notă: În cazul când imprimaţi un
fişier PDF ca imagine, imprimarea
va dura mai mult timp.
Paginile se
imprimă, dar
sunt goale.
9.7
Condiţie
Soluţii sugerate
Imprimare slabă
sau estompată
Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală
sau o zonă estompată:
• Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil
să măriţi temporar durata de viaţă a cartuşului
de toner. Consultaţi pagina 8.2. Dacă în acest
fel nu se îmbunătăţeşte calitatea imprimării,
instalaţi un nou cartuş de toner.
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile pentru hârtie (de exemplu, hârtia
este prea umedă sau prea aspră). Consultaţi
pagina 5.3.
• Dacă întreaga pagină este slab imprimată,
setarea rezoluţiei de imprimare este prea
scăzută sau este activat modul de economisire
a tonerului. Ajustaţi rezoluţia de imprimare şi
modul de economisire a tonerului din proprietăţile
imprimantei. Consultaţi Secţiune de software.
• O combinaţie de defecte de estompare sau
murdărire a colilor imprimate poate indica faptul
că imprimanta trebuie curăţată. Consultaţi
pagina 8.1.
• Este posibil ca unitatea de scanare laser
(LSU) să fie murdară. Curăţaţi unitatea de
scanare laser (LSU). Consultaţi pagina 8.2.
Pete de toner
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile (de exemplu, hârtia este prea
umedă sau prea aspră). Consultaţi pagina 5.3.
• Este posibil ca rola de transfer sau hârtia să
fie murdară. Consultaţi pagina 8.1.
<Depanarea>
Condiţie
Zone cu toner
neimprimat
Soluţii sugerate
Dacă pe pagină apar la întâmplare zone
estompate, în general rotunde:
• O singură coală de hârtie poate fi defectă.
Încercaţi reimprimarea lucrării.
• Conţinutul de umiditate a hârtiei este neuniform
sau hârtia are puncte umede pe suprafaţă.
Încercaţi o altă marcă de hârtie. Consultaţi
pagina 5.3.
• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza
proceselor de fabricaţie, este posibil ca unele
zone să respingă tonerul. Încercaţi un alt fel
sau o altă marcă de hârtie.
• Cartuşul de toner poate fi defect. Consultaţi
„Defecte verticale repetate” din coloana
următoare.
• Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se
corectează, contactaţi un reprezentant de
service.
Linii verticale
Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:
• Este posibil ca tamburul din interiorul
cartuşului de toner să se fi zgâriat. Instalaţi un
cartuş de toner nou. Consultaţi pagina 8.3.
Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:
• Este posibil să fie murdară suprafaţa părţii
unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul
imprimantei. Curăţaţi unitatea de scanare
laser (LSU). Consultaţi pagina 8.2.
Fundal gri
Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată,
este posibil ca procedurile de mai jos să rezolve
problema.
• Schimbaţi în pagini mai uşoare. Consultaţi
pagina 5.3.
• Verificaţi mediul imprimantei; condiţiile de
umiditate redusă (sub 20% RH) sau de
umiditate ridicată (peste 80% RH) pot
accentua umbrirea fundalului.
• Scoateţi vechiul cartuş de toner şi instalaţi
unul nou. Consultaţi pagina 8.3.
Mâzgălire
cu toner
Condiţie
• Curăţaţi interiorul imprimantei. Consultaţi
pagina 8.1.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi
pagina 5.2.
• Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou.
Consultaţi pagina 8.3.
9.8
Soluţii sugerate
Defecte
verticale
repetate
Dacă în mod repetat apar semne pe partea
imprimată a paginii, la intervale regulate:
• Este posibil să se fi deteriorat cartuşul de
toner. Dacă apare un semn repetat pe pagină,
instalaţi un cartuş de toner nou. Consultaţi
pagina 8.3.
• Este posibil ca unele componente ale
imprimantei să aibă toner pe ele. Dacă defectele
apar pe partea din spate a paginii, problema
se va corecta de la sine după câteva pagini.
• Este posibil să se fi deteriorat ansamblul
cuptorului. Contactaţi un reprezentant de
service.
Împrăştierea
tonerului pe
fundal
Împrăştierea tonerului pe fundal este rezultatul
distribuirii particulelor de toner pe pagina
imprimată.
• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă.
Încercaţi imprimarea pe un alt lot de hârtie.
Nu deschideţi pachetele de hârtie decât atunci
când este necesar, pentru ca hârtia să nu
absoarbă prea multă umiditate.
• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal apare
pe un plic, schimbaţi formatul de imprimare
pentru a evita imprimarea peste zonele
care au lipituri suprapuse pe partea opusă.
Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme.
• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal acoperă
întreaga suprafaţă a unei pagini imprimate,
ajustaţi rezoluţia de imprimare prin aplicaţia
software sau prin fereastra proprietăţilor
imprimantei.
Caractere
deformate
• Dacă forma caracterelor este improprie şi
produce imagini cu goluri, este posibil ca
stocul de hârtie să fie prea lucios. Încercaţi
o altă hârtie. Consultaţi pagina 5.3.
Pagină înclinată
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi
pagina 5.2.
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător şi că ghidajele nu presează nici
prea mult, dar nici prea puţin teancul de hârtie.
<Depanarea>
Condiţie
Soluţii sugerate
Ondulaţii sau
valuri
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Atât temperatura
ridicată cât şi umiditatea pot cauza ondularea
hârtiei. Consultaţi pagina 5.2.
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă.
De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din
tavă cu 180°.
Cute sau pliuri
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi
pagina 5.2.
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă.
De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din
tavă cu 180°.
Paginile
imprimate
sunt murdare
pe spate
Condiţie
• Este posibil ca rola de transfer să fie murdară.
Consultaţi pagina 8.1.
• Verificaţi dacă sunt scurgeri de toner. Curăţaţi
interiorul imprimantei.
Pagini complet
negre
• Este posibil să nu fie instalat corespunzător
cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi
reintroduceţi-l.
• Cartuşul de toner poate fi defect şi trebuie
înlocuit. Instalaţi un cartuş de toner nou.
• Imprimanta poate necesita reparaţii.
Contactaţi un reprezentant de service.
Toner cu
aderenţă slabă
• Curăţaţi interiorul imprimantei.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi
pagina 5.2.
• Instalaţi un cartuş de toner nou. Consultaţi
pagina 8.3.
• Dacă problema persistă, poate fi necesară
repararea imprimantei. Contactaţi un
reprezentant de service.
9.9
Soluţii sugerate
Goluri în litere
Golurile din litere sunt zone albe în interiorul
caracterelor care ar trebui să fie complet negre:
• Dacă utilizaţi folii transparente, încercaţi alt tip
de astfel de folii. Din cauza compoziţiei foliilor
transparente, unele goluri din litere pot fi
normale.
• Este posibil să imprimaţi pe suprafaţa
necorespunzătoare a hârtiei. Întoarceţi invers
hârtia din tavă.
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile pentru hârtie. Consultaţi
pagina 5.3.
Dungi orizontale
Dacă apar dungi orizontale aliniate sau mâzgălituri:
• Este posibil să nu fie instalat corespunzător
cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi
reintroduceţi-l.
• Cartuşul de toner poate fi defect. Instalaţi un
cartuş de toner nou. Consultaţi pagina 8.3.
• Dacă problema persistă, poate fi necesară
repararea imprimantei. Contactaţi un
reprezentant de service.
Încreţire
Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă
hârtia nu avansează în imprimantă:
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă.
De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din
tavă cu 180°.
O imagine
necunoscută
apare în mod
repetat pe
următoarele
câteva pagini sau
apare toner cu
aderenţă slabă,
imprimare în
culori deschise
sau murdărire.
Probabil imprimanta este utilizată la o altitudine
de 1.000 m (3.281 picioare) sau mai mult.
Altitudinea mare poate afecta calitatea
imprimării, cauzând aderenţa slabă a tonerului
sau imprimarea în culori deschise. Puteţi să
setaţi această opţiune prin Printer Settings
Utility sau fila Printer din proprietăţile driverului
de imprimantă. Consultaţi pagina 1.5.
<Depanarea>
Probleme obişnuite pentru Windows
Condiţie
Probleme obişnuite pentru PostScript
Situaţiile următoare sunt specifice limbajului PostScript şi pot să survină
când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.
Soluţii sugerate
Apare mesajul „File
in Use” în timpul
instalării.
Ieşiţi din toate aplicaţiile software. Eliminaţi
toate aplicaţiile din grupul Lansare, apoi
reporniţi Windows. Reinstalaţi driverul de
imprimantă.
Apare mesajul
„Error Writing to
LPTx”.
• Asiguraţi-vă că s-au conectat corect
cablurile şi că imprimanta este pornită.
• În cazul în care comunicaţia bidirecţională
nu este activată din driver, va apărea,
de asemenea, acest mesaj.
Apar mesajele
„General Protection
Fault”, „Exception
OE”, „Spool32” sau
„Illegal Operation”.
Închideţi toate celelalte aplicaţii, reiniţializaţi
Windows şi încercaţi din nou să imprimaţi.
Apar mesajele „Fail
To Print”, „A printer
timeout error
occurred”.
Aceste mesaje pot să apară în timpul
imprimării. Aşteptaţi până când imprimanta
termină imprimarea. Dacă mesajul apare în
mod standby sau după ce imprimarea s-a
finalizat, verificaţi conexiunea şi/sau dacă
a survenit o eroare.
Notă
Pentru a primi un mesaj imprimat sau afişat pe ecran când survin
erori PostScript, deschideţi fereastra Print Options şi faceţi clic
pe selecţia dorită de lângă secţiunea de erori PostScript.
Condiţie
Notă
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din
Windows, consultaţi ghidul utilizatorului pentru Microsoft
Windows, care a fost livrat împreună cu computerul.
9.10
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Fişierul
PostScript
nu poate fi
imprimat.
Este posibil
ca driverul
PostScript să
nu fie instalat
corect.
• Imprimaţi o pagină de
configurare şi verificaţi dacă
versiunea PostScript este
disponibilă pentru imprimare.
• Instalaţi driverul PostScript;
pentru a instala driverul de
imprimantă PS, consultaţi
Secţiune de software.
• Dacă problema persistă,
contactaţi un reprezentant
de service.
Apare mesajul
„Limit Check
Error”.
Lucrarea
de imprimare
a fost prea
complexă.
Trebuie să reduceţi
complexitatea paginii.
Se imprimă
o pagină
de erori
PostScript.
Lucrarea de
imprimare
poate să nu
fie PostScript.
Asiguraţi-vă că lucrarea de
imprimare este o lucrare
PostScript. Verificaţi să vedeţi
dacă aplicaţia software aştepta
trimiterea la imprimantă a unei
configurări sau a unui fişier de
antet PostScript.
La imprimarea
unui document
în Macintosh
cu Acrobat
Reader 6.0 sau
ulterior, culorile
se imprimă
incorect.
Este posibil
ca setarea
rezoluţiei din
driverul de
imprimantă
să nu se
potrivească
cu cea din
Acrobat
Reader.
Asiguraţi-vă că setarea
rezoluţiei din driverul de
imprimantă se potriveşte cu
cea din Acrobat Reader.
<Depanarea>
Probleme obişnuite pentru Linux
Condiţie
Imprimanta nu
imprimă.
Probleme obişnuite pentru Macintosh
Soluţii sugerate
Condiţie
Soluţii sugerate
• Verificaţi dacă driverul de imprimantă este
instalat în sistem. Deschideţi Unified Driver
configurator şi treceţi la fila Printers din
fereastra Printers configuration pentru
a vizualiza lista cu imprimantele disponibile.
Asiguraţi-vă că maşina dvs. este afişată în
listă. În caz contrar, invocaţi expertul Add
new printer pentru a configura dispozitivul.
• Verificaţi dacă imprimanta este pornită.
Deschideţi Printers configuration şi selectaţi
maşina din lista de imprimante. Examinaţi
descrierea din panoul Selected printer. Dacă
informaţia de stare conţine şirul „(stopped)”,
apăsaţi butonul Start. După aceasta,
funcţionarea normală a imprimantei trebuie
să se fi restabilit. Dacă au apărut unele
probleme la imprimare, este posibil să fie
activată starea „stopped”.
• Verificaţi dacă aplicaţia are opţiuni speciale de
imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opţiunea
„-oraw” este specificată în parametrul liniei
de comandă, eliminaţi-o pentru a imprima
corespunzător. Pentru Gimp front-end,
selectaţi „print” -> „Setup printer” şi editaţi
parametrul liniei de comandă din elementul
de comandă.
Imprimanta nu imprimă
corect un fişier PDF.
Lipsesc unele părţi din
grafice, text sau ilustraţii.
Incompatibilitate între fişierul PDF şi
produsele Acrobat:
Imprimarea fişierului PDF ca imagine
poate rezolva problema. Activaţi Print as
Image în opţiunile de imprimare din
Acrobat.
Notă: În cazul când imprimaţi un fişier
PDF ca imagine, imprimarea va dura mai
mult timp.
Documentul s-a imprimat,
dar lucrarea de imprimare
nu a dispărut din spooler
în Mac OS 10.3.2.
Actualizaţi sistemul de operare Mac la
OS 10.3.3 sau la o versiune ulterioară.
Unele litere nu apar
normal în timpul
imprimării colii de
copertă.
Această problemă apare deoarece
Mac OS nu găseşte fontul în timpul
imprimării paginii de copertă.
A apărut eroarea
„Unable to open
MFP port device
file!” în timpul
imprimării unui
document.
Evitaţi schimbarea parametrilor pentru
lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de
exemplu) în timpul executării unei lucrări de
imprimare. Versiuni cunoscute de server
CUPS întrerup lucrarea de imprimare atunci
când opţiunile de imprimare sunt modificate,
apoi încercaţi să reluaţi lucrarea de la început.
Deoarece Unified Linux Driver blochează
portul mfp în timpul imprimării, întreruperea
bruscă a executării driverului menţine portul
blocat şi, prin urmare, inaccesibil lucrărilor de
imprimare ulterioare. În cazul apariţiei acestei
situaţii, încercaţi să eliberaţi portul mfp.
Când imprimaţi un
document prin
reţea în SuSE 9.2,
imprimanta nu
imprimă.
Versiunea CUPS (Common Unix Printing
System) distribuită cu SuSE Linux 9.2
(cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea
cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizaţi
imprimarea prin soclu în loc de IPP sau
instalaţi cea mai recentă versiune de CUPS
(cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).
9.11
<Depanarea>
Caracterele alfanumerice, din câmpul
Billing Info, sunt acceptate numai pentru
imprimare pe pagina de copertă. Alte
caractere vor fi incorecte pe paginile
imprimate.
10 Instalarea accesoriilor
2
Deschideţi capacul plăcii de control.
3
Scoateţi un modul nou de memorie din punga de plastic.
4
Ţinând modulul de memorie de margini, aliniaţi modulul de memorie
faţă de slot cu o înclinare de aproximativ 30 grade. Asiguraţi-vă
că crestăturile modulului şi canalele de la slot se potrivesc unele
cu altele.
Maşina dvs. este un model caracteristici complete, care a fost optimizată
pentru a îndeplini majoritatea cerinţelor privind imprimarea. Recunoscând
faptul că fiecare utilizator poate avea preferinţe diferite, Samsung pune
la dispoziţie câteva accesorii pentru a îmbunătăţi posibilităţile de lucru
ale maşinii.
Acest capitol include:
•
Măsuri de prevedere la instalarea accesoriilor
•
Instalarea unui modul de memorie
Măsuri de prevedere la instalarea accesoriilor
Deconectarea cablului de alimentare
Nu îndepărtaţi niciodată capacul plăcii de control în timpul alimentării
cu energie.
Pentru a evita posibilitatea unui şoc electric, deconectaţi întotdeauna
cablul de alimentare când instalaţi sau îndepărtaţi ORICE accesorii din
interior sau exterior.
Descărcarea electricităţii statice
Placa de control şi accesoriile interne (placa de interfaţă cu reţeaua şi
modulul de memorie) sunt sensibile la electricitatea statică. Înainte de
instalarea sau scoaterea oricăror accesorii interne, descărcaţi electricitatea
din corpul dvs. atingând un obiect metalic, cum ar fi placa metalică din
spatele oricărui dispozitiv conectat la o sursă de alimentare împământată.
Dacă plecaţi înainte de terminarea instalării, repetaţi această procedură
pentru a descărca din nou toată electricitatea statică.
Notă
Instalarea unui modul de memorie
Crestăturile şi canalele ilustrate mai sus pot să nu
corespundă cu cele de la un modul de memorie real şi
de la slotul acestuia.
Maşina dvs. are un modul de memorie duală în linie (DIMM). Utilizaţi acest
slot pentru modul de memorie pentru a instala memorie suplimentară.
5
Când extindeţi capacitatea de memorie, puteţi să adăugaţi un modul de
memorie la slotul de memorie liber. Maşina are memorie de 32 MO şi
puteţi să adăugaţi un modul de memorie de 128 MO.
Apăsaţi cu grijă modulul de memorie în slot până când auziţi un „clic”.
Sunt furnizate informaţii pentru modulul de memorie opţional.
(Consultaþi „Accesorii” la pagina 7.1.)
1
Opriţi maşina şi deconectaţi de la maşină toate cablurile.
Atenţie
Nu apăsaţi cu putere modulul de memorie sau modulul
poate fi deteriorat. Dacă modulul pare că nu se potriveşte
corect în slot, reîncercaţi cu atenţie procedura anterioară.
10.1
<Instalarea accesoriilor>
6
Puneţi la loc capacul plăcii de control.
7
Reconectaţi cablul de alimentare şi cablul imprimantei, apoi porniţi
maşina.
Notă
Pentru a elibera modulul de memorie, trageţi în afară cele
două proeminenţe de pe lateralele slotului, apoi modulul
sare afară.
Activarea memoriei adăugate din proprietăţile
imprimantei PS
După instalarea modulului de memorie, trebuie să îl selectaţi în
proprietăţile driverului de imprimantă PostScript pentru a-l utiliza.
1
Asiguraţi-vă că driverul de imprimantă PostScript este instalat pe
computerul dvs. Pentru detalii despre instalarea driverului de
imprimantă PS, consultaţi Secţiune de software.
2
Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
3
Pentru Windows 2000, selectaţi Settings, apoi Printers.
Pentru Windows XP/2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
Pentru Windows Vista/2008, selectaţi Panou de control →
Hardware şi sunete → Imprimante.
Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control → Hardware şi
sunet → Dispozitive şi imprimante.
Pentru Windows 2008 R2, selectaţi Panou de control → Hardware
→ Dispozitive şi imprimante.
4
Selectaţi imprimanta Samsung ML-2850 Series PS.
5
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma de
imprimantă şi selectaţi Proprietãþi.
6
Selectaţi Setãri dispozitiv.
7
Selectaţi cantitatea de memorie instalată la Printer Memory
în secţiunea Installable Options.
8
Faceţi clic pe OK.
10.2
<Instalarea accesoriilor>
11 Specificaţii
Element
Specificaţii pentru imprimantă
Element
Specificaţii şi descrieri
Viteză de
imprimarea
Până la 28 ppm pentru A4 (30 ppm pentru Letter)
Duplex: 14 ipm pentru A4 (14.5 ipm pentru
Letter)
Rezoluţie
Până la 1.200 x 1.200 dpi ieşire efectivă
Timp de încălzire
Mai puţin de 8 secunde
Timp de imprimare
a primei pagini
8,5 secunde (din starea Gata)
Mod Repaus: 15,5 secunde
Sursă de
alimentare,
valori nominale
110 - 127 V c.a. sau AC 220 - 240 V c.a.
Examinaţi eticheta maşinii, cu valorile nominale
pentru tensiune, frecvenţă (Hz) şi tipul de curent
electric pentru maşina dvs.
Consum de putere
În medie: 400 W
Mod economisire energie: Mai puţin de 8 W
Nivel de zgomotb
Mod Standby: Sub 26 dBA
Mod imprimare: Sub 50 dBA
Durată de viaţă
a cartuşului de
tonerc
Randamentul standard: Randament cartuş
standard 2.000d pagini standard.
Randament ridicat: Randament cartuş standard
5.000d pagini standard.
(Livrat cu un cartuş de toner Starter/Standard
pentru 2.000 pagini)
Regim de
exploatare
Lunar: Până la 50.000 de pagini
Greutate
8,99 Kg (inclusiv consumabilele)
Greutate ambalaj
Hârtie: 2,4 kg, plastic: 0,3 kg
Memorie
32 MO (Max. 160 MO)
Limbaj de
imprimare
PCL6e, IBM ProPrinter, EPSON, PostScript 3,
SPL
Fonturi
1 bitmap, 45 scalabile, 136 PostScript 3
Interfaţă
• Standard interfaţă USB
- USB 2.0: Hi-Speed USB 2.0
• Interfaţă de reţea
- Ethernet 10/100 Base TX, prin cablu
(numai ML-2851ND)
Compatibilitate
cu sistemele de
operare
• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server
2008 R2
• Diverse sisteme de operare Linux
• Mac 10.3 sau 8.6 ~ 9.2/10.1 ~ 10.6
Drivere
imprimantăf
• Driver PCL6: Windows 2000/XP/2003/2008/
Vista/7/Server 2008 R2
• Driver PostScript: Windows 2000/XP/2003/
2008/Vista/7/Server 2008 R2
Componente
opţionale
Tavă pentru 250 coli
Temperatura
cuptorului
180 °C (356 °F)
a. Viteza de imprimare va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea
de calcul, software-ul de aplicaţie, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea
suportului de imprimare şi complexitatea lucrării.
b. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779.
c. Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de exploatare, intervalul
de imprimare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare.
d. Randamentul este declarat în conformitate cu standardul ISO/IEC 19752.
e. Compatibil cu PCL6 versiunea 2.1.
f. Vizitaţi www.samsungprinter.com pentru descărcarea celei mai recente versiuni de software.
Memorie opţională disponibilă de 128 MO
Utilizaţi numai memorii DIMM aprobate
de Samsung.
Dimensiuni
exterioare
(l X L X H)
364 X 369 X 210 mm (14,3 X 14,5 X 8,3 inchi)
Mediu de
exploatare
Temperatură: de la 10 °C la 32 °C
(de la 50 °F la 90 °F)
Umiditate: de la 20% la 80% umiditate relativă
Specificaţii şi descrieri
11.1
<Specificaţii>
INDEX
A
I
accesorii
informaţii comandare 7.1
amplasare componente 1.2
amplasare ieşire 5.7
imprimare
pagină configuraţie 8.4
pagină demonstrativă 2.1
probleme 9.5
indicator nivel hârtie 5.4
B
blocaj hârtie, eliminare
în jurul cartuşului de toner 9.2
tava 2 opţională 9.1
tava 1 9.1
tavă multifuncţională 9.2
zonă duplex 9.3
zonă ieşire hârtie 9.3
blocaj, eliminare 9.1
probleme calitate imprimare, soluţionare 9.7
probleme de calitate 9.7
probleme Linux 9.11
probleme Macintosh 9.11
probleme PostScript 9.10
probleme Windows 9.10
R
Î
încărcare hârtie
tava 1/tavă opţională 2 5.5
înlocuire, cartuş toner 8.3
întreţinere componente 8.4
L
LED, semnificaţie 1.3
recomandări hârtie 5.3
redistribuire, cartuş toner 8.2
S
sisteme de operare reţea 4.1
specificaţii, imprimantă 11.1
suporturi de imprimare speciale,
recomandări 5.3
C
cartuş toner
înlocuire 8.3
întreţinere 8.2
redistribuire 8.2
cerinţe de sistem
Linux 3.2
Macintosh 3.2
Windows 3.2
consumabile
informaţii comandare 7.1
curăţare
exterior 8.1
interior 8.1
D
depanare 9.1
dimensiune hârtie
specificaţii 5.2
M
mod alimentare manuală, utilizare 5.6
mod economisire toner, utilizare 2.1
modul de memorie
instalare 10.1
P
pagină configuraţie, imprimare 8.4
pagină demonstrativă, imprimare 2.1
panou de control
LED 9.5
prezentare generală 1.3
problemă, soluţionare
blocaje hârtie 9.1
calitate imprimare 9.7
erori PS 9.10
imprimare 9.5
Linux 9.11
listă verificare 9.5
Macintosh 9.11
Windows 9.10
1
T
tip hârtie
specificaţii 5.2
Imprimantă Samsung
Secţiune de software
SECŢIUNE DE SOFTWARE
CUPRINS
CAPITOLUL 1:INSTALAREA SOFTWARE-ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE
WINDOWS
Instalarea software-ului imprimantei ....................................................................................................................... 4
Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală ..................................................................... 4
Instalarea software-ului pentru imprimare în reţea ...................................................................................... 7
Reinstalarea software-ului imprimantei ................................................................................................................ 10
Dezinstalarea software-ului imprimantei .............................................................................................................. 11
CAPITOLUL 2:OPERAŢIUNI ELEMENTARE DE IMPRIMARE
Imprimarea unui document ................................................................................................................................... 12
Imprimarea într-un fişier (PRN) ............................................................................................................................ 13
Setările imprimantei .............................................................................................................................................. 13
Fila Layout ................................................................................................................................................. 14
Fila Paper .................................................................................................................................................. 14
Fila Graphics ............................................................................................................................................. 15
Fila Extras ................................................................................................................................................. 16
Fila About .................................................................................................................................................. 17
Fila Printer ................................................................................................................................................. 17
Utilizarea unei setări favorite ..................................................................................................................... 17
Utilizarea fişierului Ajutor ........................................................................................................................... 17
CAPITOLUL 3:IMPRIMAREA AVANSATĂ
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N) ............................................ 18
Imprimarea de afişe .............................................................................................................................................. 19
Imprimarea broşurilor .......................................................................................................................................... 19
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei .................................................................................................................. 20
Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită ................................................................................... 20
Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată .............................................................................. 20
1
Utilizarea filigranurilor ........................................................................................................................................... 21
Utilizarea unui filigran existent .................................................................................................................. 21
Crearea unui filigran .................................................................................................................................. 21
Editarea unui filigran ................................................................................................................................. 21
Ştergerea unui filigran ............................................................................................................................... 21
Utilizarea suprapunerilor ...................................................................................................................................... 22
Ce este o suprapunere? ............................................................................................................................ 22
Crearea unei noi suprapuneri de pagină ................................................................................................... 22
Utilizarea unei suprapuneri de pagină ....................................................................................................... 22
Ştergerea unei suprapuneri de pagină ...................................................................................................... 22
CAPITOLUL 4:UTILIZAREA DRIVERULUI POSTSCRIPT PENTRU WINDOWS
Setările imprimantei .............................................................................................................................................. 23
Advanced ................................................................................................................................................. 23
Utilizarea fişierului Ajutor ........................................................................................................................... 23
CAPITOLUL 5:PARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI
Configurarea unui calculator gazdă ...................................................................................................................... 24
Configurarea unui calculator client ....................................................................................................................... 24
CAPITOLUL 6:UTILIZAREA PROGRAMULUI SMART PANEL
Înţelegerea programului Smart Panel ................................................................................................................... 25
Deschiderea Ghidului de depanare ...................................................................................................................... 26
Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă ................................................................................................... 26
Utilizarea fişierului Ajutor pe ecran ............................................................................................................ 26
Modificarea setărilor programului Smart Panel .................................................................................................... 26
CAPITOLUL 7:UTILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN LINUX
Primii paşi ............................................................................................................................................................. 27
Instalarea Unified Linux Driver ............................................................................................................................. 27
Instalarea Unified Linux Driver .................................................................................................................. 27
Dezinstalarea Unified Linux Driver ............................................................................................................ 28
Utilizarea Unified Driver Configurator ................................................................................................................... 29
Deschiderea Unified Linux Driver Configurator ......................................................................................... 29
2
Configurare imprimante ............................................................................................................................. 29
Configurare porturi .................................................................................................................................... 30
Configurarea proprietăţilor imprimantei ................................................................................................................ 30
Imprimarea unui document ................................................................................................................................... 31
Imprimarea din aplicaţii ............................................................................................................................. 31
Imprimarea fişierelor ................................................................................................................................. 31
CAPITOLUL 8:UTILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR MACINTOSH
Instalarea software-ului ........................................................................................................................................ 32
Driverul imprimantei .................................................................................................................................. 32
Configurarea imprimantei ..................................................................................................................................... 33
Pentru conectarea cu cablu de reţea ........................................................................................................ 33
Pentru conectarea cu cablu USB .............................................................................................................. 33
Imprimarea ........................................................................................................................................................... 34
Imprimarea unui document ....................................................................................................................... 34
Modificarea setărilor imprimantei .............................................................................................................. 34
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie ...................................................................... 36
Imprimarea duplex .................................................................................................................................... 36
3
1
Instalarea tipică
Instalarea software-ului
imprimantei în sistemul de
operare Windows
Acest capitol include:
•
Instalarea software-ului imprimantei
•
Reinstalarea software-ului imprimantei
•
Dezinstalarea software-ului imprimantei
Aceasta este opţiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor.
Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operaţiunile
imprimantei.
1
Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este
pornită.
2
Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de
instalare va fi afişată.
Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi
apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera
care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi
faceţi clic pe OK.
NOTĂ: Procedura următoare se referă la Windows XP; pentru alte
sisteme de operare, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul
online aferente respectivului sistem Windows.
Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server
2008 R2, faceţi clic pe Start → Toate programele → Accesorii
→ Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.
Dacă fereastra Redare automată este afişată în
Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi
clic pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau
executare program şi apoi faceţi clic pe Continuare în
fereastra Control cont utilizator.
Instalarea software-ului imprimantei
Puteţi instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau
pentru imprimare în reţea. Pentru a instala pe calculator software-ul
imprimantei, executaţi procedura de instalare corespunzătoare, în
funcţie de imprimanta utilizată.
Un driver de imprimantă este un produs software care permite
calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a
driverelor poate diferi în funcţie de sistemul de operare utilizat.
Toate aplicaţiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie
închise înainte de a începe instalarea.
Instalarea software-ului imprimantei pentru
imprimare locală
O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la
calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat
împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu
paralel. Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o reţea,
săriţi peste acest pas şi treceţi la „Instalarea software-ului pentru
imprimare în reţea” la pagina 7.
3
Faceţi clic pe Next.
• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.
Puteţi instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau
metoda personalizată.
NOTĂ: În cazul în care, în timpul instalării, este afişată fereastra
„Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceţi clic pe
din colţul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau
faceţi clic pe Revocare.
4
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
4
Selectaţi Typical installation for a local printer. Faceţi clic pe
Next.
caseta de validare şi faceţi clic pe Finish. Sunteţi direcţionat
spre site-ul web al firmei Samsung.
În caz contrar, faceţi clic pe Finish.
NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator,
va fi afişată următoarea fereastră.
NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu
funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea
„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.
Instalarea personalizată
Puteţi selecta separat componentele pe care doriţi să le instalaţi.
1
Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este
pornită.
2
Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de
instalare va fi afişată.
• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.
• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi
clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va
începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de
test.
• Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare
poate diferi în funcţie de imprimanta şi interfaţa utilizate.
5
După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă
întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test. Dacă doriţi să
imprimaţi o pagină de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi
clic pe Next.
Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi
apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera
care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi
faceţi clic pe OK.
Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server
2008 R2, faceţi clic pe Start → Toate programele → Accesorii
→ Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.
Dacă fereastra Redare automată este afişată în
Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi
clic pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau
În caz contrar, faceţi clic pe Next şi săriţi peste la pasul 7.
6
În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi clic
pe Yes.
În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
7
Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung
în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung, selectaţi
5
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
executare program şi apoi faceţi clic pe Continuare în
fereastra Control cont utilizator.
3
Faceţi clic pe Next.
• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.
• View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de
utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are
Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar
Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.
4
NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator,
va fi afişată următoarea fereastră.
Selectaţi Custom installation. Faceţi clic pe Next.
• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.
• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi
clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va
începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de
test.
• Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare
poate diferi în funcţie de imprimanta şi interfaţa utilizate.
6
5
Selectaţi componentele pe care doriţi să le instalaţi şi faceţi clic
pe Next.
Selectaţi imprimanta dumneavoastră şi faceţi clic pe Next.
NOTĂ: Puteţi selecta un alt director de instalare făcând clic pe
[Browse].
7
După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă
întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test. Dacă doriţi să
imprimaţi o pagină de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi
clic pe Next.
În caz contrar, faceţi clic pe Next şi săriţi peste la pasul 9.
8
În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi clic
pe Yes.
În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
6
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
9
Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung
în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung, selectaţi
caseta de validare şi faceţi clic pe Finish. Sunteţi direcţionat
spre site-ul web al firmei Samsung.
executare program şi apoi faceţi clic pe Continuare în
fereastra Control cont utilizator.
În caz contrar, faceţi clic pe Finish.
3
Faceţi clic pe Next.
• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.
• View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de
utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are
Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar
Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.
Instalarea software-ului pentru imprimare în
reţea
Atunci când conectaţi imprimanta la o reţea, este necesar ca mai
întâi să configuraţi setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce aţi
atribuit şi verificat setările TCP/IP, puteţi instala software-ul pe
fiecare calculator din reţea.
4
Selectaţi Typical installation for a network printer. Faceţi clic
pe Next.
Puteţi instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau
metoda personalizată.
Instalarea tipică
Aceasta este opţiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor.
Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operaţiunile
imprimantei.
1
2
Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea şi este
pornită. Pentru informaţii detaliate privind conectarea la reţea,
a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat
împreună cu aceasta.
Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de
instalare va fi afişată.
Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi
apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera
care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi
faceţi clic pe OK.
Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server
2008 R2, faceţi clic pe Start → Toate programele → Accesorii
→ Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.
Dacă fereastra Redare automată este afişată în
Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi
clic pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau
7
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
5
Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din
listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.
NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu
funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea
„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.
Instalarea personalizată
Puteţi selecta separat componentele pe care doriţi să le instalaţi şi
puteţi seta adresa IP dorită.
1
Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea şi este
pornită. Pentru informaţii detaliate privind conectarea la reţea, a
se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat
împreună cu aceasta.
2
Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de
instalare va fi afişată.
• Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic
pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP
Port pentru a adăuga imprimanta dorită în reţea. Pentru a
adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi
adresa IP pentru imprimantă.
Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi
apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera
care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi
faceţi clic pe OK.
Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server
2008 R2, faceţi clic pe Start → Toate programele → Accesorii
→ Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.
Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau
adresa MAC, imprimaţi o pagină Configuraţie reţea.
• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC),
selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele
partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe
butonul Browse.
Dacă fereastra Redare automată este afişată în Windows Vista,
Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic pe
Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau executare
program şi apoi faceţi clic pe Continuare în fereastra Control
cont utilizator.
NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în reţea,
dezactivaţi firewall-ul şi faceţi clic pe Update.
6
După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă
întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi
să vă înregistraţi ca utilizator al unei imprimante Samsung, în
scopul de a primi informaţii de la firma Samsung. În caz afirmativ,
selectaţi caseta (casetele) de validare corespunzătoare şi faceţi
clic pe Finish.
În caz contrar, faceţi clic pe Finish.
3
Faceţi clic pe Next.
• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.
• View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de
utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are
Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar
Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.
8
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
4
Selectaţi Custom installation. Faceţi clic pe Next.
Este afişată fereastra Setare adresă IP. Procedaţi după cum
urmează:
5
Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din
listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.
a. Selectaţi o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită
adresă IP din listă.
b. Configuraţi manual o adresă IP, o mască de subreţea şi un
gateway pentru imprimantă şi faceţi clic pe Configure pentru a
seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din reţea.
c. Faceţi clic pe Next.
6
Selectaţi componentele pe care doriţi să le instalaţi. După
selectarea componentelor, este afişată următoarea fereastră.
De asemenea, puteţi modifica numele imprimantei, puteţi seta
imprimanta pentru a fi partajată în reţea, puteţi seta imprimanta
ca imprimantă implicită şi puteţi modifica numele de port pentru
fiecare imprimantă. Faceţi clic pe Next.
• Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic
pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP
Port pentru a adăuga imprimanta dorită în reţea. Pentru a
adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi
adresa IP pentru imprimantă.
Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau
adresa MAC, imprimaţi o pagină Configuraţie reţea.
• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC),
selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele
partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe
butonul Browse.
Pentru a instala acest software pe un server, selectaţi caseta de
validare Setting up this printer on a server.
NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în reţea,
dezactivaţi firewall-ul şi faceţi clic pe Update.
SUGESTIE: Dacă doriţi să setaţi o anumită adresă IP pentru o
anumită imprimantă din reţea, faceţi clic pe butonul Set IP Address.
7
După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă
întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi
să vă înregistraţi ca utilizator al unei imprimante Samsung, în
scopul de a primi informaţii de la firma Samsung. În caz
afirmativ, selectaţi caseta (casetele) de validare
corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.
9
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
În caz contrar, faceţi clic pe Finish.
adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi
adresa IP pentru imprimantă.
• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC),
selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele
partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe
butonul Browse.
Va fi afişată o listă de componente; puteţi reinstala separat
oricare dintre elementele acestei liste.
NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator,
va fi afişată următoarea fereastră.
NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu
funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea
„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.
Reinstalarea software-ului
imprimantei
În cazul în care instalarea eşuează, puteţi reinstala software-ul.
1 Porniţi sistemul de operare Windows.
2
3
4
Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele →
numele driverului imprimantei dumneavoastră →
Maintenance.
Selectaţi Repair şi faceţi clic pe Next.
Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din
listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.
• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.
• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi
clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va
începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de
test.
• Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de
utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta şi interfaţa
utilizate.
5
Selectaţi componentele pe care doriţi să le reinstalaţi şi faceţi
clic pe Next.
Dacă aţi instalat software-ul imprimantei pentru imprimare
locală şi selectaţi numele driverului imprimantei
dumneavoastră, este afişată fereastra care vă întreabă dacă
doriţi să imprimaţi o pagină de test. Procedaţi după cum
urmează:
a. Pentru a imprima o pagină de test, selectaţi caseta de
validare şi faceţi clic pe Next.
b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi
clic pe Yes.
6
În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
După finalizarea reinstalării, faceţi clic pe Finish.
• Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic
pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP
Port pentru a adăuga imprimanta dorită în reţea. Pentru a
10
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
Dezinstalarea software-ului
imprimantei
1
2
3
4
5
Porniţi sistemul de operare Windows.
Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele →
numele driverului imprimantei dumneavoastră →
Maintenance.
Selectaţi Remove şi faceţi clic pe Next.
Va fi afişată o listă de componente; puteţi dezinstala separat
oricare dintre elementele acestei liste.
Selectaţi componentele pe care doriţi să le dezinstalaţi şi faceţi
clic pe Next.
Atunci când calculatorul vă solicită să confirmaţi selecţia, faceţi
clic pe Yes.
Driverul selectat şi toate componentele acestuia sunt eliminate
din calculator.
6
După dezinstalarea software-ului, faceţi clic pe Finish.
11
Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows
2
Operaţiuni elementare de
imprimare
1
2
Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.
Selectaţi Print din meniul File. Este afişată fereastra Imprimare.
Această fereastră poate arăta uşor diferit în funcţie de aplicaţie.
Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra
Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii şi
intervalul de imprimare.
Acest capitol explică opţiunile şi sarcinile uzuale de imprimare în
Windows.
Acest capitol include:
•
Imprimarea unui document
•
Imprimarea într-un fişier (PRN)
•
Setările imprimantei
Asiguraţi-vă că imprimanta
dumneavoastră este
selectată.
- Fila Layout
- Fila Paper
- Fila Graphics
- Fila Extras
- Fila About
- Fila Printer
- Utilizarea unei setări favorite
3
- Utilizarea fişierului Ajutor
Selectaţi driverul imprimantei dumneavoastră din lista
derulantă Name.
Imprimarea unui document
Pentru a beneficia de funcţiile de imprimare oferite de driverul
imprimantei dumneavoastră, faceţi clic pe Properties sau pe
Preferences în fereastra Imprimare a aplicaţiei. Pentru
informaţii detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la
pagina 13.
NOTE:
Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă Setup,
Printer sau Options, faceţi clic pe elementul respectiv. Apoi,
faceţi clic pe Properties în ecranul următor.
• Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră
care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de
imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor
de proprietăţi ale imprimantei este similară.
Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra de proprietăţi ale
imprimantei.
Pentru a începe operaţiunea de imprimare, faceţi clic pe OK
sau pe Print în fereastra Imprimare.
4
• Stabiliţi care sunt sistemele de operare compatibile cu
imprimanta dumneavoastră. Consultaţi secţiunea
Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul
Specificaţiile imprimantei din Manualul de utilizare al
imprimantei dumneavoastră.
• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră,
puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.
Procedura următoare descrie paşii necesari în general pentru
imprimarea din diverse aplicaţii Windows. Paşii exacţi pentru
imprimarea unui document pot diferi în funcţie de aplicaţia utilizată.
Consultaţi Manualul de utilizare al aplicaţiei software pentru a afla
procedura exactă de imprimare.
12
Operaţiuni elementare de imprimare
Imprimarea într-un fişier (PRN)
Setările imprimantei
În anumite cazuri, veţi dori să salvaţi datele de imprimare într-un
fişier, în vederea utilizării ulterioare.
Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră care
vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi
nevoie atunci când utilizaţi imprimanta. Atunci când sunt afişate
proprietăţile imprimantei, puteţi vizualiza şi modifica setările
necesare pentru operaţiunea de imprimare dorită.
Pentru a crea un fişier:
1 Bifaţi caseta Print to file din fereastra Print.
Fereastra de proprietăţi ale imprimantei poate diferi în funcţie de
sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software
prezintă fereastra Proprietăţi pentru Windows XP.
Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră care
apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de
imprimanta utilizată.
Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei prin intermediul directorului
Imprimante, puteţi vizualiza file suplimentare de tip Windows
(consultaţi Manualul de utilizare pentru Windows) şi fila Printer (a se
vedea „Fila Printer” la pagina 17).
NOTE:
2
Selectaţi un director şi atribuiţi fişierului un nume, apoi faceţi clic
pe OK.
• Majoritatea aplicaţiilor Windows vor anula şi înlocui setările
specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificaţi
mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicaţia
software şi apoi modificaţi celelalte setări prin intermediul
driverului imprimantei.
• Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul
utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de
dumneavoastră să devină permanente, efectuaţi-le în directorul
Imprimante.
• Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru
alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare
sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
1. Faceţi clic pe butonul Start din Windows.
2. Selectaţi Imprimante şi faxuri.
3. Selectaţi pictograma driverului imprimantei
dumneavoastră.
4. Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi
selectaţi Preferinţe imprimare.
5. Modificaţi setările în fiecare filă, apoi faceţi clic pe OK.
13
Operaţiuni elementare de imprimare
Fila Layout
Fila Paper
Fila Layout furnizează opţiuni pentru reglarea modului în care
documentul apare pe pagina imprimată. Layout Options include
Multiple Pages per Side, Poster Printing şi Booklet Printing. A se
vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12 pentru mai multe
informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.
Utilizaţi următoarele opţiuni pentru a seta specificaţiile principale de
manipulare a hârtiei atunci când accesaţi proprietăţile imprimantei. A
se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12 pentru mai multe
informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.
Paper Orientation
Paper Orientation vă permite să selectaţi direcţia de imprimare a
informaţilor pe o pagină.
• Portrait imprimă de-a lungul lăţimii paginii, în format de scrisoare.
• Landscape imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de
calcul.
• Rotate vă permite să rotiţi pagina cu numărul selectat de grade.
Faceţi clic pe fila Paper pentru a accesa diversele proprietăţi ale
hârtiei.
Copies
Copies vă permite să selectaţi numărul de copii care trebuie
imprimate. Puteţi selecta un număr de copii cuprins între 1 şi 999.
Paper Options
Portrait
Size
Size vă permite să setaţi dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.
Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta Size, faceţi clic
pe Custom. La afişarea ferestrei Custom Paper Setting, setaţi
dimensiunea hârtiei şi faceţi clic pe OK. Setarea apare în listă, astfel
încât poate fi selectată.
Landscape
Layout Options
Layout Options vă permite să selectaţi opţiuni avansate de
imprimare. Puteţi selecta Multiple Pages per Side şi Poster
Printing.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor
pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la
pagina 18.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea de afişe” la
pagina 19.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea broşurilor” la
pagina 19.
Double-sided Printing
Double-sided Printing vă permite să imprimaţi pe ambele feţe ale
hârtiei. În cazul în care această opţiune nu este afişată,
imprimanta dumneavoastră nu include această funcţie.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea pe ambele
feţe ale hârtiei” la pagina 20.
14
Operaţiuni elementare de imprimare
Source
Asiguraţi-vă că Source este setată la tava de hârtie
corespunzătoare.
Utilizaţi Manual Feeder atunci când imprimaţi pe materiale
speciale, cum ar fi plicurile şi colile transparente. Trebuie să
încărcaţi colile una câte una în Tava cu încărcare manuală sau în
Tava multifuncţională.
Dacă sursa de hârtie este setată la Auto Selection, imprimanta
preia automat materialul pentru imprimare în următoarea ordine a
tăvilor: Tava cu încărcare manuală sau Tava multifuncţională,
Tava n.
Fila Graphics
Utilizarea următoarelor opţiuni de Grafică vă permite să reglaţi
calitatea de imprimare conform cerinţele dumneavoastră de
imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12
pentru mai multe informaţii privind accesarea proprietăţilor
imprimantei.
Faceţi clic pe fila Graphic pentru a afişa proprietăţile prezentate mai
jos.
Type
Setaţi Type pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care
doriţi să imprimaţi. Astfel, veţi obţine imprimări de cea mai bună
calitate. În caz contrar, este posibil să nu obţineţi calitatea dorită a
imprimării.
Cotton: hârtie din bumbac de 75 ~ 90 g/m2, precum Gilbert 25% şi
Gilbert 100%.
Plain Paper: Hârtie mată normală. Selectaţi acest tip dacă
imprimanta dumneavoastră este monocromă şi imprimaţi pe hârtie
din bumbac de 60 g/m2.
Recycled Paper: hârtie reciclată de 75 ~ 90 g/m2.
Color Paper: hârtie colorată de 75 ~ 90 g/m2.
Archive Paper: Dacă trebuie să tipăriţi continuu o perioadă lungă
de timp, de exemplu, arhive, selectaţi această opţiune.
First Page
Această funcţie vă permite să imprimaţi prima pagină utilizând un tip
de hârtie diferit faţă de cel utilizat pentru restul documentului. Puteţi
selecta sursa de hârtie pentru prima pagină.
De exemplu, încărcaţi hârtia groasă pentru prima pagină pe Tava
multifuncţională şi hârtia obişnuită pe Tava n. Apoi, selectaţi Tray n
în opţiunea Source şi Multi-Purpose Tray în opţiunea First Page.
În cazul în care această opţiune nu este afişată, imprimanta
dumneavoastră nu include această funcţie.
Scaling Printing
Scaling Printing vă permite să scalaţi automat sau manual
proiectul de imprimat pe o pagină. Puteţi selecta dintre None,
Reduce/Enlarge şi Fit to Page.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea unui
document la scară micşorată sau mărită” la pagina 20.
• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului
la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 20.
Resolution
Opţiunile de rezoluţie pe care le puteţi selecta pot diferi în
funcţie de modelul de imprimantă. Cu cât setarea are o valoare
mai mare, cu atât caracterele şi imaginile grafice imprimate vor fi
mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări
timpul necesar imprimării unui document.
Image Mode
Opţiunile disponibile sunt Normal şi Text Enhance. Unele
imprimante nu suportă această funcţie.
• Printer Setting: Dacă selectaţi această opţiune, această funcţie
este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului
de control al imprimantei.
• Normal: Această setare este recomandată pentru documente
normale.
• Text Enhance: Image Mode permite utilizatorului să
îmbunătăţească exemplarele imprimate.
Toner Save Mode
Selectarea acestei opţiuni prelungeşte durata de viaţă a cartuşului
de toner şi reduce costurile pe pagină fără a duce la o scădere
semnificativă a calităţii imprimării. Unele imprimante nu suportă
această funcţie.
• Printer Setting: Dacă selectaţi această opţiune, această funcţie
este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului
de control al imprimantei.
• On: Selectaţi această opţiune pentru a permite imprimantei să
utilizeze mai puţin toner pe fiecare pagină.
• Off: Dacă nu este necesar să economisiţi tonerul atunci când
imprimaţi un document, selectaţi această opţiune.
15
Operaţiuni elementare de imprimare
Fila Extras
Advanced Options
Puteţi accesa setările avansate făcând clic pe butonul Advanced
Options.
• TrueType Options: Această opţiune determină informaţiile
privind modul în care textul trebuie convertit în imagine în
documentul dumneavoastră, informaţii transmise imprimantei de
către driver. Selectaţi setarea corespunzătoare în conformitate cu
statutul documentului.
- Download as Outline: Atunci când această opţiune este
selectată, driverul va descărca toate fonturile TrueType utilizate
în document şi care nu sunt deja memorate (rezidente) în
imprimantă. În cazul în care observaţi, după imprimarea unui
document, că fonturile nu au fost imprimate corect, selectaţi
Download as bit image şi solicitaţi din nou imprimarea
documentului. Setarea Download as bit image este deseori utilă
atunci când imprimaţi fişiere Adobe. Această funcţie este
disponibilă numai atunci când utilizaţi driverul de
imprimantă PCL.
- Download as Bitmap: Atunci când această opţiune este
selectată, driverul va descărca datele privind fonturile ca
imagini bitmap. Cu ajutorul acestei setări, puteţi imprima mai
rapid documente cu fonturi complicate, cum ar fi caracterele
limbilor chineză sau coreeană, sau alte tipuri de fonturi.
- Print as Graphics: Atunci când această opţiune este selectată,
driverul va descărca toate fonturile ca imagini grafice. La
imprimarea documentelor cu proporţie ridicată de conţinut
grafic şi cu relativ puţine fonturi TrueType, performanţele de
imprimare (viteza) pot fi îmbunătăţite cu ajutorul acestei setări.
• Print All Text To Black: Atunci când este bifată opţiunea Print
All Text To Black, întregul text din document va fi imprimat cu
culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afişată pe ecran.
• Print All Text To Darken: Atunci când este bifată opţiunea Print
All Text To Darken, întregul text din document poate fi imprimat
cu o culoare mai întunecată decât cea a unui document normal.
Unele imprimante nu suportă această funcţie.
Puteţi selecta opţiunile de ieşire pentru documentul dumneavoastră.
A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12 pentru mai
multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.
Faceţi clic pe fila Extras pentru a accesa următoarea funcţie:
Watermark
Puteţi crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare
pagină a documentului. Pentru informaţii detaliate, a se vedea
„Utilizarea filigranurilor” la pagina 21.
Overlay
Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor preimprimate şi al hârtiei cu antet. Pentru informaţii detaliate, a se
vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 22.
Output Options
• Print Subset: Puteţi seta succesiunea de imprimare a paginilor.
Selectaţi ordinea de imprimare din lista derulantă.
- Normal (1,2,3): Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima
pagină până la ultima pagină.
- Reverse All Pages (3,2,1): Imprimanta imprimă toate paginile,
de la ultima pagină până la prima pagină.
- Print Odd Pages: Imprimanta imprimă numai paginile cu
numere impare ale documentului.
- Print Even Pages: Imprimanta imprimă numai paginile cu
numere pare ale documentului.
• Use Printer Fonts: Atunci când aţi bifat Use Printer Fonts,
imprimanta utilizează fonturile stocate în memoria sa (fonturi
rezidente) şi nu descarcă fonturile utilizate în document.
Deoarece descărcarea fonturilor necesită timp, selectarea acestei
opţiuni poate micşora timpul de imprimare. Atunci când utilizaţi
fonturile rezidente, imprimanta va încerca să utilizeze fonturi
rezidente asemănătoare celor din documentul original. În cazul în
care fonturile din documentul original sunt foarte diferite de cele
rezidente, rezultatul imprimării va fi foarte diferit de documentul
afişat pe ecran. Această funcţie este disponibilă numai atunci
când utilizaţi driverul de imprimantă PCL.
16
Operaţiuni elementare de imprimare
Fila About
Utilizarea unei setări favorite
Utilizaţi fila About pentru a afişa notificarea referitoare la copyright şi
numărul versiunii driverului. Dacă aveţi un browser Internet, vă puteţi
conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se
vedea „Imprimarea unui document” la pagina 12 pentru mai multe
informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.
Opţiunea Favorites, vizibilă pe fiecare filă de proprietăţi, vă permite
să salvaţi setările curente ale proprietăţilor în vederea utilizării
viitoare.
Fila Printer
Pentru a salva un element Favorites:
1
2
Modificaţi setările în fiecare filă, conform necesităţilor.
3
Faceţi clic pe Save.
Introduceţi un nume pentru element în caseta de introducere
text Favorites.
Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei prin intermediul directorului
Imprimante, puteţi vizualiza fila Printer. Puteţi seta configuraţia
imprimantei.
Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte
sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau
ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
1 Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
2
3
4
5
Selectaţi Imprimante şi faxuri.
Selectaţi pictograma driverului imprimantei dumneavoastră.
Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi
selectaţi Properties.
Faceţi clic pe fila Printer şi setaţi opţiunile.
Atunci când salvaţi Favorites, sunt salvate toate setările
curente ale driverului.
Pentru a utiliza o setare salvată, selectaţi elementul din lista
derulantă Favorites. În acest moment, imprimanta este setată în
conformitate cu setarea Favorite selectată.
Pentru a şterge un element Favorite, selectaţi-l din listă şi faceţi clic
pe Delete.
De asemenea, puteţi restaura setările implicite ale driverului
imprimantei selectând Printer Default din listă.
Utilizarea fişierului Ajutor
Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi
activat făcând clic pe butonul Ajutor din fereastra de proprietăţi ale
imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informaţii detaliate privind
funcţiile imprimantei oferite de driverul acesteia.
De asemenea, puteţi face clic pe
din colţul din dreapta sus al
ferestrei şi apoi puteţi face clic pe orice setare.
17
Operaţiuni elementare de imprimare
3
Imprimarea avansată
Imprimarea mai multor pagini pe o
singură coală de hârtie (imprimarea
până la N)
Acest capitol explică opţiunile de imprimare şi activităţile de
imprimare avansată.
NOTĂ:
• Fereastra Proprietăţi a driverului imprimantei dumneavoastră
care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de
imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor
de proprietăţi ale imprimantei este similară.
1
2
3
4
Puteţi selecta numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o
singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o
singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar
paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră.
Puteţi imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.
• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră,
puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.
1
Acest capitol include:
2
•
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie
(imprimarea până la N)
3
•
Imprimarea de afişe
4
•
Imprimarea broşurilor
•
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
•
Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită
•
Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată
•
Utilizarea filigranurilor
•
Utilizarea suprapunerilor
5
6
18
Imprimarea avansată
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
În fila Layout, selectaţi Multiple Pages per Side din lista
derulantă Layout Type.
Selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o
coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă Pages per Side.
Selectaţi ordinea paginilor prin intermediul listei derulante Page
Order, dacă este necesar.
Bifaţi Print Page Border pentru a imprima un chenar în jurul
fiecărei pagini de pe coală.
Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul
hârtiei.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
Imprimarea de afişe
Imprimarea broşurilor
Această funcţie permite să imprimaţi un singur document pe 4, 9 sau
16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un
sigur document de mărimea unui afiş.
NOTĂ: Opţiunea de imprimare postere este disponibilă când se
selectează 600 dpi în opţiunea de rezoluţie din butonul tab
Graphic.
1
2
3
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
Faceţi clic pe fila Layout, selectaţi Poster Printing în lista
derulantă Layout Type.
Configuraţi opţiunea de afiş:
Puteţi selecta modul de machetare a paginii din Poster<2x2>,
Poster<3x3> sau Poster<4x4>. Dacă selectaţi Poster<2x2>,
rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi
4 pagini fizice.
8
3,8 mm
4
5
Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul
hârtiei.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul. Puteţi finaliza afişul
lipind foile împreună.
19
Imprimarea avansată
9
NOTĂ: Opţiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru
orice dimensiune a hârtiei. Pentru a afla dimensiunea de hârtie
disponibilă pentru această funcţie, selectaţi dimensiunea hârtiei în
opţiunea Size din fila Paper, apoi verificaţi dacă opţiunea Booklet
Printing din lista derulantă Layout Type din fila Layout este
activată.
4
5
3,8 mm
8
Această funcţie a imprimantei vă permite să imprimaţi documente pe
ambele feţe ale hârtiei şi să aranjaţi paginile astfel încât hârtia să
poată fi pliată în două după imprimare, pentru a se obţine o broşură.
1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
2 În fila Layout, selectaţi Booklet Printing din lista derulantă
Layout Type.
3
Specificaţi, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de
suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a
acestora.
9
Faceţi clic pe fila Paper şi selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul
hârtiei.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
După imprimare, pliaţi şi capsaţi paginile.
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
Imprimarea unui document la scară
micşorată sau mărită
Puteţi imprima pe ambele feţe ale unei coli de hârtie. Înainte de
imprimare, stabiliţi orientarea documentului.
Puteţi modifica dimensiunea conţinutului unei pagini pentru ca
aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.
Opţiunile sunt:
• Printer Setting – dacă selectaţi această opţiune, această funcţie
este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului
de control al imprimantei. În cazul în care această opţiune nu
este afişată, imprimanta dumneavoastră nu include această
funcţie.
• None
• Long Edge – formatul convenţional utilizat la legarea cărţilor.
• Short Edge – tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.
1
2
3
2
4
5
2
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
În fila Paper, selectaţi Reduce/Enlarge din lista derulantă
Printing Type.
Introduceţi procentul de scalare în caseta Percentage de
introducere valori.
De asemenea, puteţi face clic pe butonul
sau pe butonul .
Selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în Paper Options.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
3
3
2
5
5
2
3
5
3
5
Pe marginea lungă
Pe marginea scurtă
Adaptarea documentului la o
dimensiune de hârtie selectată
• Reverse Duplex Printing – vă permite să selectaţi ordinea
generală de imprimare, comparată cu ordinea de imprimare
duplex. În cazul în care această opţiune nu este afişată,
imprimanta dumneavoastră nu include această funcţie.
A
NOTĂ:
• Nu imprimaţi pe ambele feţe ale etichetelor, ale colilor
transparente, ale plicurilor sau ale hârtiei groase. Acest lucru
poate avea ca rezultat blocarea hârtiei şi deteriorarea
imprimantei.
1
2
3
4
5
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
În fila Layout, selectaţi orientarea hârtiei.
În secţiunea Double-sided Printing, selectaţi opţiunea de
legare dorită.
Faceţi clic pe fila Paper şi selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul
hârtiei.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu este echipată cu o
unitate duplex, este necesar să finalizaţi manual operaţiunea de
imprimare. Într-o primă etapă, paginile vor fi imprimate din două în
două. După imprimarea primei feţe a proiectului dumneavoastră,
este afişată fereastra Printing Tip. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza operaţiunea de imprimare.
20
Imprimarea avansată
Această funcţie a imprimantei vă permite să scalaţi proiectul
de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de
dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi
util atunci când doriţi să verificaţi detaliile de fineţe ale unui
document de dimensiuni reduse.
1
2
3
4
5
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
În fila Paper, selectaţi Fit to Page din lista derulantă Printing
Type.
Selectaţi dimensiunea corectă din lista derulantă Output size.
Selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în Paper Options.
Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.
Editarea unui filigran
Utilizarea filigranurilor
1
Opţiunea Filigran vă permite să imprimaţi text peste un document
existent. De exemplu, puteţi imprima, pe prima pagină a unui
document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare
gri, în diagonală, cuvintele „VERSIUNE PRELIMINARĂ” sau
„CONFIDENŢIAL”.
2
3
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din
secţiunea Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.
Selectaţi filigranul pe care doriţi să îl editaţi din lista Current
Watermarks şi modificaţi mesajul şi opţiunile acestuia.
Faceţi clic pe Update pentru a salva modificările.
Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu
imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteţi
adăuga noi filigranuri în listă.
4
5
Utilizarea unui filigran existent
Ştergerea unui filigran
1
1
2
3
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
Faceţi clic pe fila Extras şi selectaţi filigranul dorit din lista
derulantă Watermark. Filigranul selectat va fi afişat în câmpul
de previzualizare.
Faceţi clic pe OK şi începeţi imprimarea.
2
3
4
NOTĂ: În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va
arăta pagina imprimată.
Crearea unui filigran
1
2
3
4
5
6
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din
secţiunea Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.
Introduceţi un mesaj text în caseta Watermark Message. Puteţi
introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afişat în
fereastra de previzualizare.
În cazul în care caseta First Page Only este bifată, filigranul
este imprimat numai pe prima pagină.
Selectaţi opţiunile de imprimare a filigranului.
În secţiunea Font Attributes, puteţi selecta numele, stilul şi
dimensiunea fontului şi nuanţa de gri a acestuia; unghiul
filigranului poate fi setat în secţiunea Message Angle.
Faceţi clic pe Add pentru a adăuga un nou filigran în listă.
La finalizarea editării, faceţi clic pe OK şi începeţi imprimarea.
Pentru a opri imprimarea filigranului, selectaţi (No Watermark) din
lista derulantă Watermark.
21
Imprimarea avansată
Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
În fila Extras, faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea
Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.
Selectaţi filigranul pe care doriţi să îl ştergeţi din lista Current
Watermarks şi faceţi clic pe Delete.
Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.
Utilizarea unei suprapuneri de pagină
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Utilizarea suprapunerilor
După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi
imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o
suprapunere pe un document:
Ce este o suprapunere?
1
2
O suprapunere este compusă din text şi/sau imagini memorate pe
hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fişier care
poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori
utilizate în locul formularelor pre-imprimate şi al hârtiei cu antet. Ca
alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteţi crea o
suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii incluse de
obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei
dumneavoastră, nu este necesar să încărcaţi în imprimantă hârtie
pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandaţi imprimarea
suprapunerii de tip antet.
3
4
5
1
WORLD BEST
2
3
4
5
6
7
Creaţi sau deschideţi un document care conţine un text sau o
imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de de pagină.
Amplasaţi elementele respective exact aşa cum doriţi ca ele să
apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.
Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi
proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din
secţiunea Overlay.
În fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create Overlay.
În fereastra Create Overlay, introduceţi un nume de cel mult
opt caractere în caseta File name. Selectaţi calea de
destinaţie, dacă este necesar. (Directorul implicit este
C:\Formover).
Faceţi clic pe Save. Numele este afişat în caseta Overlay List.
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,
accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui
document” la pagina 12.
Faceţi clic pe fila Extras.
Selectaţi suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă
Overlay.
Dacă fişierul conţinând suprapunerea nu este afişat în lista
Overlay, faceţi clic pe butoanele Edit şi Load Overlay şi
selectaţi fişierul respectiv.
Dacă fişierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteţi, de
asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra Load
Overlay.
Crearea unei noi suprapuneri de pagină
Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creaţi o nouă
suprapunere de pagină care să conţină sigla sau imaginea
dumneavoastră.
Creaţi sau deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.
6
7
După selectarea fişierului, faceţi clic pe Open. Fişierul este
afişat în caseta Overlay List şi este disponibil pentru
imprimare. Selectaţi suprapunerea din caseta Overlay List.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Confirm Page Overlay When
Printing. În cazul în care caseta este bifată, este afişată o
fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitaţi imprimarea
unui document; această fereastră vă solicită să confirmaţi dacă
doriţi să imprimaţi o suprapunere împreună cu documentul.
În cazul în care caseta nu este bifată şi a fost selectată o
suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună
cu documentul.
Faceţi clic pe OK sau pe Yes până la începerea imprimării.
Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul
de imprimat, şi este imprimată împreună cu documentul
respectiv.
NOTĂ: Rezoluţia unui document de suprapunere trebuie să fie
identică cu rezoluţia documentului ce urmează a fi imprimat
împreună cu suprapunerea.
Faceţi clic pe OK sau pe Yes pentru a finaliza procedura de
creare.
Fişierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de
hard disk a calculatorului.
Ştergerea unei suprapuneri de pagină
Puteţi şterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizaţi.
NOTĂ: Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie
identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată
suprapunerea. Nu creaţi suprapuneri cu filigran.
1
2
3
4
5
6
22
Imprimarea avansată
În fereastra de proprietăţi ale imprimantei, faceţi clic pe Extras.
Faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Overlay.
Selectaţi suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi din caseta
Overlay List.
Faceţi clic pe Delete Overlay.
La afişarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceţi clic
pe Yes.
Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.
4
Utilizarea driverului
PostScript pentru Windows
Advanced
Puteţi utiliza setările avansate făcând clic pe butonul Advanced.
Dacă doriţi să utilizaţi driverul PostScript furnizat pe CD-ROM-ul de
sistem pentru a imprima un document.
Fişierele PPD, în combinaţie cu driverul PostScript, accesează
funcţiile imprimantei şi permit calculatorului să comunice cu aceasta.
Pe CD-ROM-ul cu software furnizat se află un program de instalare
pentru PPD.
Setările imprimantei
Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră care
vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi
nevoie atunci când utilizaţi imprimanta. Atunci când sunt afişate
proprietăţile imprimantei, puteţi vizualiza şi modifica setările
necesare pentru operaţiunea de imprimare dorită.
Fereastra de proprietăţi ale imprimantei poate diferi în funcţie de
sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software
prezintă fereastra Proprietăţi pentru Windows XP.
Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră care
apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de
imprimanta utilizată.
• Hârtie/Ieşire această opţiune vă permite să selectaţi
dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.
• Grafic această opţiune vă permite să reglaţi calitatea imprimării
conform cerinţelor dumneavoastră de imprimare.
• Opţiuni document această opţiune vă permite să setaţi opţiunile
PostScript sau funcţiile imprimantei.
NOTE:
• Majoritatea aplicaţiilor Windows vor anula şi înlocui setările
specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificaţi
mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicaţia
software şi apoi modificaţi celelalte setări prin intermediul
driverului imprimantei.
Utilizarea fişierului Ajutor
Puteţi face clic pe
din colţul din dreapta sus al ferestrei şi apoi
puteţi face clic pe orice setare.
• Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul
utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de
dumneavoastră să devină permanente, efectuaţi-le în directorul
Imprimante.
• Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru
alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare
sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
1. Faceţi clic pe butonul Start din Windows.
2. Selectaţi Imprimante şi faxuri.
3. Selectaţi pictograma driverului imprimantei
dumneavoastră.
4. Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi
selectaţi Preferinţe imprimare.
5. Modificaţi setările în fiecare filă, apoi faceţi clic pe OK.
23
Utilizarea driverului PostScript pentru Windows
5
Partajarea locală a
imprimantei
Configurarea unui calculator gazdă
Puteţi conecta imprimanta direct la un calculator selectat din reţea,
calculator denumit „calculator gazdă”.
Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte
sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau
ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
1
2
3
4
5
6
Porniţi sistemul de operare Windows.
În meniul Start, selectaţi Imprimante şi faxuri.
Faceţi dublu clic pe pictograma driverului imprimantei
dumneavoastră.
În meniul Printer, selectaţi Partajare.
Bifaţi caseta Partajare imprimantă.
Completaţi câmpul Nume partajare şi apoi faceţi clic pe OK.
NOTE:
• Stabiliţi care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta
dumneavoastră. Consultaţi secţiunea Compatibilitatea cu
sistemele de operare din capitolul Specificaţiile imprimantei din
Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
Configurarea unui calculator client
• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră,
puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.
1
2
3
4
5
6
24
Partajarea locală a imprimantei
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe butonul Start
din Windows şi selectaţi Explorare.
Selectaţi Locurile mele din reţea, apoi faceţi clic cu butonul din
dreapta al mouse-ului pe Căutare computere.
Completaţi adresa IP a computerului gazdă în câmpul Nume
computer şi faceţi clic pe Căutare. (În cazul în care computerul
gazdă necesită detalii pentru Nume utilizator şi Parolă,
completaţi ID-ul de utilizator şi parola de cont pentru computerul
gazdă.)
Faceţi dublu clic pe Imprimante şi faxuri.
Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma
driverului de imprimantă şi selectaţi Conectare.
Faceţi clic pe Da, dacă apare mesajul de confirmare a instalării.
6
Utilizarea programului
Smart Panel
Smart Panel este un program care monitorizează şi vă informează
despre statutul imprimantei şi vă permite să personalizaţi setările
acesteia. Dacă sunteţi utilizator Windows sau Macintosh, Smart
Panel se instalează automat la instalarea software-ului imprimantei.
Dacă sunteţi utilizator Linux, descărcaţi Smart Panel de pe site-ul
Samsung (www.samsung.com/printer).
Dacă sunteţi utilizator Windows, din meniul Start selectaţi Programe
sau Toate programele → numele driverului pentru imprimanta
dumneavoastră → Smart Panel.
NOTE:
• Dacă aţi instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectaţi
mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul
Smart Panel corespunzător. Faceţi clic dreapta (în Windows sau
Linux) sau faceţi clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi
selectaţi numele imprimantei dumneavoastră.
• Fereastra Smart Panel şi conţinutul acesteia prezentate în acest
Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcţie de
imprimanta utilizată sau de sistemul de operare instalat.
NOTE:
• Pentru a utiliza acest program, aveţi nevoie de:
- Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu
imprimanta dumneavoastră, consultaţi capitolul Specificaţiile
imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei
dumneavoastră.
Programul Smart Panel afişează statutul curent al imprimantei,
nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de toner şi diverse alte
informaţii. De asemenea, prin intermediul acestui program puteţi
modifica setările imprimantei.
- Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară
- Linux. Pentru a stabili care sunt sistemele Linux compatibile cu
imprimanta dumneavoastră, consultaţi capitolul Specificaţiile
imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei
dumneavoastră.
- Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru
animaţie flash în Ajutor HTML.
1
• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră,
puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.
Înţelegerea programului Smart Panel
În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este
afişat automat, prezentând eroarea.
De asemenea, Smart Panel poate fi lansat manual. Faceţi dublu clic
pe pictograma Smart Panel de pe bara de activităţi Windows (în
Windows) sau din zona de notificare (în Linux). De asemenea, puteţi
face clic pe această pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).
Faceţi dublu clic pe această
pictogramă în Windows.
1 Nivelul tonerului
Puteţi vizualiza nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de
toner. Imprimanta şi numărul de cartuşe de toner prezentate mai
sus pot diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu
au această funcţie.
Buy Now
Puteţi comanda online un nou cartuş de toner.
Troubleshooting Guide
Puteţi vizualiza fişierul Ajutor pentru a rezolva eventualele
probleme.
Printer Setting
Puteţi configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer
Settings Utility. Unele imprimante nu au această funcţie.
Faceţi clic pe această
pictogramă în Mac OS X.
Faceţi clic pe această
pictogramă în Linux.
NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o reţea şi
sunteţi utilizator Windows sau Mac OS X, fereastra SyncThru Web
Service este afişată în locul ferestrei Printer Setting Utility.
Sistemele de operare Linux nu suportă mediile de reţea.
25
Utilizarea programului Smart Panel
Driver Setting (Numai pentru Windows)
Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră ce vă
permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi
nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informaţii detaliate, a se
vedea „Setările imprimantei” la pagina 13.
Modificarea setărilor programului
Smart Panel
Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic (în Mac OS X)
pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Options.
Selecaţi opţiunile dorite din fereastra Options.
Deschiderea Ghidului de depanare
Utilizând Ghidul de depanare, puteţi vizualiza soluţiile pentru
problemele legate de statutul erorilor.
Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic (în Mac OS
X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Troubleshooting Guide.
Utilizarea programului Utilitar setări
imprimantă
Utilizând programul Utilitar setări imprimantă, puteţi configura şi
verifica setările imprimantei.
1
2
3
Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic
(în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Printer
Setting.
Modificaţi setările.
Pentru a trimite modificările către imprimantă, faceţi clic pe
butonul Apply.
NOTE: În cazul în care imprimanta este conectată la o reţea,
fereastra SyncThru Web Service este afişată în locul ferestrei
Utilitar setări imprimantă.
Utilizarea fişierului Ajutor pe ecran
Pentru mai multe informaţii despre Printer Settings Utility, faceţi
clic pe
.
26
Utilizarea programului Smart Panel
7
Utilizarea imprimantei în
Linux
Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.
Acest capitol include:
•
Primii paşi
•
Instalarea Unified Linux Driver
•
Utilizarea Unified Driver Configurator
•
Configurarea proprietăţilor imprimantei
•
Imprimarea unui document
Instalarea Unified Linux Driver
Instalarea Unified Linux Driver
1
2
Asiguraţi-vă că aţi conectat aparatul la calculator. Porniţi atât
calculatorul cât şi aparatul.
Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi
root în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.
NOTĂ: Este necesar să deschideţi sesiunea de lucru ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu
sunteţi super-utilizator, consultaţi administratorul de sistem.
3
De pe site-ul Samsung, descărcaţi şi dezarhivaţi pachetul
Unified Linux Driver pe computerul dvs.
4
Faceţi clic pe pictograma „
” din partea de jos a desktopului.
Când apare ecranul Terminal, tastaţi:
Primii paşi
Trebuie să descărcaţi pachetul software Linux de pe site-ul Samsung
(www.samsung.com/printer) pentru instalarea software-ului
imprimantei şi scanerului.
După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux,
pachetul de drivere vă permite să monitorizaţi simultan mai multe
aparate prin intermediul porturilor USB şi al porturilor paralele rapide
ECP.
Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program
de instalare inteligent şi flexibil. Nu sunteţi nevoit să căutaţi
componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul
Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate şi
instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operaţiune
este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.
[[email protected] root]#tar zxf [Cale fişier]/
UnifiedLinuxDriver.tar.gz[[email protected] root]#cd [Cale fişier]/
cdroot/Linux[[email protected] Linux]#./install.sh
NOTĂ: Dacă nu utilizaţi interfaţa grafică sau nu aţi reuşit instalarea
software-ului, trebuie să utilizaţi driverul în mod text. Urmaţi paşii 3
şi 4 şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecranul Terminal.
5
27
Utilizarea imprimantei în Linux
Atunci când este afişat ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe
Next.
6
Dezinstalarea Unified Linux Driver
După finalizarea instalării, faceţi clic pe Finish.
1
Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi
root în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.
NOTĂ: Este necesar să deschideţi sesiunea de lucru ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu
sunteţi super-utilizator, consultaţi administratorul de sistem.
2
3
4
Faceţi clic pe pictograma „
” din partea de jos a desktopului.
Când apare ecranul Terminal, tastaţi:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
Faceţi clic pe Uninstall.
Faceţi clic pe Next.
Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a
adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul
unificat şi, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung.
Dacă aveţi dificultăţi, consultaţi ajutorul pe ecran disponibil prin
intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin
intermediul aplicaţiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar
fi Unified Driver Configurator.
5
28
Utilizarea imprimantei în Linux
Faceţi clic pe Finish.
Configurare imprimante
Utilizarea Unified Driver Configurator
Fereastra Configurare imprimante are două file: Printers şi Classes.
Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui
destinaţie principală este configurarea dispozitivelor de tip
imprimantă.
Fila Printers
După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver
Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.
Puteţi vizualiza configuraţia curentă pentru imprimantă a sistemului
făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea
stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.
Comută la Printers
Configuration.
Deschiderea Unified Linux Driver
Configurator
1
2
Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator, aflat pe
desktop.
Afişează toate
imprimantele
instalate.
De asemenea, puteţi face clic pe pictograma meniului Start şi
selecta Samsung Unified Driver şi apoi Unified Driver
Configurator.
Apăsaţi fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la
fereastra de configurare corespunzătoare.
Afişează statutul,
numele de model şi
adresa URL a
imprimantei
dumneavoastră.
Pentru controlul imprimantei, puteţi utiliza următoarele butoane:
Butonul Printers Configuration
• Refresh: actualizează lista imprimantelor disponibile.
Butonul Ports Configuration
• Add Printer: vă permite să adăugaţi o imprimantă nouă.
• Remove Printer: elimină imprimanta selectată.
• Set as Default: selectează imprimanta curentă ca imprimantă
implicită.
• Stop/Start: opreşte/porneşte imprimanta.
• Test: vă permite să imprimaţi o pagină de test pentru a verifica
dacă aparatul funcţionează corect.
• Properties: vă permite să vizualizaţi şi să modificaţi proprietăţile
imprimantei. Pentru informaţii detaliate, a se vedea pagina 30.
3
Puteţi utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe Help.
După modificarea configuraţiilor, faceţi clic pe Exit pentru a
închide Unified Driver Configurator.
29
Utilizarea imprimantei în Linux
Fila Classes
În fila Classes este afişată lista claselor de imprimante disponibile.
Configurarea proprietăţilor
imprimantei
Utilizând fereastra de proprietăţi ale imprimantei din Printers
Configuration, puteţi modifica diverse proprietăţi ale aparatului
utilizat ca imprimantă.
1 Deschideţi Unified Driver Configurator.
Afişează toate
clasele de
imprimante.
2
3
Dacă este necesar, comutaţi la Printers Configuration.
Selectaţi aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor
disponibile şi faceţi clic pe Properties.
Se deschide fereastra Printer Properties.
Afişează statutul clasei şi
numărul de imprimante
din cadrul acesteia.
• Refresh: Actualizează lista de clase.
• Add Class...: Vă permite să adăugaţi o nouă clasă de
imprimante.
• Remove Class: Elimină clasa de imprimante selectată.
Configurare porturi
În această fereastră, puteţi vizualiza lista porturilor disponibile, puteţi
verifica statutul fiecărui port şi puteţi debloca un port ocupat atunci
când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice
motiv.
Comută la
Ports
Configuration.
Afişează toate
porturile disponibile.
Afişează tipul şi
statutul portului şi
dispozitivul conectat
la port.
4
• Refresh: Actualizează lista porturilor disponibile.
• Release port: Deblochează portul selectat.
30
Utilizarea imprimantei în Linux
În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele cinci file:
• General: vă permite să modificaţi locaţia şi numele
imprimantei. Numele introdus în această filă este afişat în
lista de imprimante din Printers Configuration.
• Connection: vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt
port. Dacă schimbaţi portul pentru imprimantă de la USB la
paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să
reconfiguraţi portul pentru imprimantă în această filă.
• Driver: vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt driver
de imprimantă. Făcând clic pe Options, puteţi seta opţiunile
implicite pentru dispozitiv.
• Jobs: afişează lista proiectelor de imprimare. Faceţi clic pe
Cancel job pentru a anula proiectul selectat şi selectaţi
caseta de validare Show completed jobs pentru a vizualiza
proiectele anterioare din lista de proiecte.
• Classes: afişează clasa din care face parte imprimanta
dumneavoastră. Faceţi clic pe Add to Class pentru a adăuga
imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceţi clic
pe Remove from Class pentru a elimina imprimanta din
clasa selectată.
Faceţi clic pe OK pentru a aplica modificările şi a închide
fereastra Printer Properties.
Imprimarea unui document
Imprimarea din aplicaţii
Există numeroase aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând
Common UNIX Printing System (CUPS). Puteţi utiliza aparatul
pentru imprimare din orice astfel de aplicaţie.
1 Din aplicaţia pe care o utilizaţi, selectaţi Print din meniul File.
2
3
Selectaţi Print în mod direct utilizând lpr.
În fereastra LPR GUI, selectaţi numele de model al aparatului
dumneavoastră din lista Imprimante şi faceţi clic pe Properties.
Faceţi clic.
5
6
7
În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele patru file:
• General – vă permite să modificaţi dimensiunile şi tipul
hârtiei, precum şi orientarea documentelor, activează funcţia
duplex, adaugă banere de început şi de sfârşit şi modifică
numărul de pagini imprimate pe o singură coală.
• Text – vă permite să specificaţi dimensiunile marginilor
paginilor şi să setaţi opţiunile de text, precum spaţierea sau
coloanele.
• Graphics – vă permite să setaţi opţiunile de imagine utilizate
atunci când imprimaţi imagini/fişiere, precum opţiunile de
culoare, dimensiunile sau poziţia imaginii.
• Device – vă permite să setaţi rezoluţia de imprimare, sursa
de hârtie şi destinaţia.
Faceţi clic pe Apply pentru a aplica modificările şi a închide
fereastra Proprietăţi.
Faceţi clic pe OK în fereastra LPR GUI pentru a începe
imprimarea.
Este afişată fereastra Imprimare, care vă permite să
monitorizaţi statutul proiectului dumneavoastră de imprimare.
Pentru a abandona proiectul curent, faceţi clic pe Cancel.
Imprimarea fişierelor
Pe aparatul Samsung, puteţi imprima numeroase tipuri de fişiere
utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfaţa
de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS lpr permite acest lucru.
Pachetul de drivere înlocuieşte, însă, instrumentul standard lpr cu un
program LPR GUI cu o interfaţă mult mai intuitivă.
Pentru a imprima orice fişier document:
1 Tastaţi lpr <nume_fişier> din interpretorul de comenzi Linux
shell şi apăsaţi Enter. Este afişată fereastra LPR GUI.
4
Modificaţi proprietăţile imprimantei şi ale proiectului de
imprimare.
2
Atunci când tastaţi numai lpr şi apăsaţi Enter, mai întâi este
afişată fereastra Select file(s) to print. Selectaţi toate fişierele pe
care doriţi să le imprimaţi şi faceţi clic pe Open.
În fereastra LPR GUI, selectaţi imprimanta dumneavoastră din
listă şi modificaţi proprietăţile imprimantei şi ale proiectului de
imprimare.
Pentru informaţii detaliate privind fereastra de proprietăţi, a se
vedea pagina 31.
3
31
Utilizarea imprimantei în Linux
Faceţi clic pe OK pentru a începe imprimarea.
8
Utilizarea imprimantei cu un
calculator Macintosh
Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme
Macintosh cu interfaţă USB încorporată sau cu placă de interfaţă de
reţea 10/100 Base TX. Când imprimaţi un fişier de pe un calculator
Macintosh, puteţi utiliza driverul PostScript prin instalarea fişierului
PPD.
Instalarea software-ului
CD-ROM-ul ce conţine driverul PostScript, livrat împreună cu
aparatul dumneavoastră, vă pune la dispoziţie fişierul PPD ce vă
permite să utilizaţi driverul PS sau driverul Apple LaserWriter pentru
imprimarea de pe un calculator Macintosh.
Driverul imprimantei
NOTĂ: Unele imprimante nu suportă o interfaţă de reţea.
Instalarea driverului imprimantei
Asiguraţi-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfaţă
de reţea consultând capitolul Specificaţiile imprimantei din
Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
1
Acest capitol include:
2
3
•
Instalarea software-ului
•
Configurarea imprimantei
•
Imprimarea
4
5
6
7
8
9
10
Conectaţi aparatul dumneavoastră la calculator utilizând cablul
USB sau cablul Ethernet.
Porniţi calculatorul şi aparatul.
Introduceţi CD-ROM-ul cu driverul PostScript, livrat cu aparatul,
în unitatea CD-ROM.
Faceţi dublu clic pe Samsung_LBP de pe desktop-ul
Macintosh.
Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Printer.
Pentru Mac OS 8.6 ~ 9.2, faceţi dublu clic pe pictograma
Samsung_LBP Installer Classic.
Pentru Mac OS 10.1 sau ulterior, faceţi dublu clic pe pictograma
Samsung_LBP Installer OSX.
Faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Install.
După finalizarea instalării, faceţi clic pe Quit.
Dezinstalarea driverului imprimantei
1
2
3
4
5
6
Introduceţi CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în
unitatea CD-ROM.
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM afişată pe desktop-ul
Macintosh.
Faceţi dublu clic pe Samsung_LBP de pe desktop-ul
Macintosh.
Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Printer.
Pentru Mac OS 8.6 ~ 9.2, faceţi dublu clic pe pictograma
Samsung_LBP Installer Classic.
Pentru Mac OS 10.1 sau ulterior, faceţi dublu clic pe pictograma
Samsung_LBP Installer OSX.
7
8
9
Selectaţi Uninstall şi apoi faceţi clic pe Uninstall.
Faceţi clic pe Continue.
După finalizarea dezinstalării, faceţi clic pe Quit.
32
Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh
4
Configurarea imprimantei
•Pentru MAC OS 10.3, selectaţi fila Rendezvous.
Configurarea imprimantei dumneavoastră va fi diferită în funcţie de
cablul utilizat pentru conectarea imprimantei la calculator – cablul de
reţea sau cablul USB.
•Pentru MAC OS 10.4, faceţi clic pe Default Browser şi găsiţi
Bonjour.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, faceţi clic pe Default şi găsiţi
Bonjour.
Pentru conectarea cu cablu de reţea
NOTĂ: Unele imprimante nu suportă o interfaţă de reţea. Înainte
de conectarea imprimantei, asiguraţi-vă că imprimanta
dumneavoastră suportă o interfaţă de reţea consultând
capitolul Specificaţiile imprimantei din Manualul de utilizare al
imprimantei dumneavoastră.
5
Mac OS 8.6 ~ 9.2
6
1
2
3
4
5
6
7
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Instalarea software-ului”,
la pagina 32, pentru a instala fişierul PPD pe calculatorul
dumneavoastră.
În meniul Apple, selectaţi Chooser.
Faceţi clic pe LaserWriter 8 (driverul PostScript furnizat
împreună cu sistemul dumneavoastră Macintosh).
Numele aparatului dumneavoastră apare în listă.
Selectaţi SEC000xxxxxxxxx din caseta cu imprimante
(unde xxxxxxxxx variază în funcţie de fiecare aparat) şi faceţi
clic pe Select.
Dacă Auto Setup nu funcţionează corespunzător, faceţi clic pe
Select PPD, selectaţi numele imprimantei dumneavoastră,
şi faceţi clic pe OK.
După finalizarea configurării, pictograma aparatului va fi creată
sub formă de imprimantă desktop.
Închideţi Chooser.
Atunci când este afişată o fereastră de mesaje care vă
informează că aţi schimbat aparatul curent, faceţi clic pe OK.
2
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Instalarea software-ului”,
la pagina32, pentru a instala fişierul PPD pe calculatorul
dumneavoastră.
Deschideţi directorul Applications → Utilities, şi Print Setup
Utility.
1
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Instalarea software-ului”,
la pagina32, pentru a instala fişierul PPD pe calculatorul
dumneavoastră.
2
Deschideţi directorul Applications → Utilities, şi Print Setup
Utility.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, deschideţi System
Preferences din directorul Applications, şi faceţi clic
pe Printer & Fax.
3
Faceţi clic Add pe Printer List.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, apăsaţi pictograma „+” şi va
apărea o fereastră de afişare.
4
Selectaţi fila USB.
• Pentru MAC OS 10.4, faceţi clic Default Browser şi găsiţi
conexiunea USB.
5
6
Faceţi clic Add pe Printer List.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, apăsaţi pictograma „+” şi va apărea o
fereastră de afişare.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, dacă Auto Select nu funcţionează
corespunzător, selectaţi Select a driver to use... şi numele
imprimantei dumneavoastră din Print Using.
Faceţi clic pe Add.
Mac OS X 10.1 sau o versiune ulterioară
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, deschideţi System
Preferences din directorul Applications, şi faceţi clic
pe Printer & Fax.
3
Numele aparatului dumneavoastră apare în listă. Selectaţi
SEC000xxxxxxxxx din caseta cu imprimante, unde xxxxxxxxx
variază în funcţie de aparatul dumneavoastră.
Dacă Auto Setup nu funcţionează corespunzător, selectaţi
Samsung din Printer Model şi numele imprimantei
dumneavoastră din Model Name. Imprimanta dumneavoastră
este afişată în Printer List şi este setată ca imprimantă implicită.
Pentru conectarea cu cablu USB
Mac OS X 10.1 sau o versiune ulterioară
1
Selectaţi fila AppleTalk. Pentru MAC OS 10.3, selectaţi fila
Rendezvous.
7
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, faceţi clic Default şi găsiţi
conexiunea USB.
Selectaţi numele imprimantei dumneavoastră şi faceţi clic
pe Add.
Dacă Auto Setup nu funcţionează corespunzător, selectaţi
Samsung din Printer Model şi numele imprimantei
dumneavoastră din Model Name. Imprimanta dumneavoastră
este afişată în Printer List şi este setată ca imprimantă implicită.
• Pentru MAC OS 10.5~10.6, dacă Auto Select nu funcţionează
corespunzător, selectaţi Select a driver to use... şi numele
imprimantei dumneavoastră din Print Using.
Faceţi clic pe Add.
33
Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh
Modificarea setărilor imprimantei
Imprimarea
Atunci când utilizaţi imprimanta, puteţi utiliza funcţiile avansate de
imprimare.
NOTE:
• Fereastra Macintosh de proprietăţi ale imprimantei care apare în
acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta
utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de
proprietăţi ale imprimantei este similară.
• Puteţi verifica numele imprimantei dumneavoastră pe
CD-ROM-ul furnizat.
Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File. Numele
imprimantei, afişat în fereastra de proprietăţi ale imprimantei, poate
diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu excepţia numelui,
structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este
similară.
NOTE:
• Opţiunile de setare pot diferi în funcţie de imprimantă şi de
versiunea sistemului de operare Macintosh.
Imprimarea unui document
Layout
Atunci când imprimaţi de la un sistem Macintosh, este necesar să
verificaţi setările software-ului imprimantei în fiecare aplicaţie pe care
o utilizaţi. Urmaţi aceşti paşi pentru a imprima de la un sistem
Macintosh.
Fila Layout furnizează opţiuni pentru reglarea modului în care
documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie
puteţi imprima mai multe pagini. Selectaţi Layout din lista derulantă
Presets pentru a accesa următoarele funcţii.
1
2
3
Deschideţi o aplicaţie Macintosh şi selectaţi fişierul pe care
doriţi să îl imprimaţi.
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document
Setup în unele aplicaţii).
Selectaţi dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de
imprimare şi alte opţiuni şi faceţi clic pe OK.
Asiguraţi-vă că imprimanta
dumneavoastră este
selectată.
• Pages per Sheet: Această funcţie determină numărul de
pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informaţii
detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o
singură coală de hârtie”, în coloana următoare.
• Layout Direction: Puteţi selecta direcţia de imprimare a unei
pagini conform exemplelor din interfaţa utilizator.
4
5
6
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
Selectaţi numărul dorit de copii şi indicaţi paginile pe care doriţi
să le imprimaţi.
Faceţi clic pe Print după finalizarea setării opţiunilor.
34
Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh
Graphics
Printer Features
Fila Graphics furnizează opţiuni pentru a selecta
Resolution(Quality). Selectaţi Graphics din lista derulantă Presets
pentru a accesa funcţiile grafice.
Această filă furnizează opţiuni pentru selectarea tipului de hârtie şi
pentru reglarea calităţii imprimării. Selectaţi Printer Features din
lista derulantă Presets pentru a accesa următoarele funcţii:
• Resolution(Quality): Puteţi selecta rezoluţia de imprimare.
Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele şi
imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea,
setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar
imprimării unui document.
• Reverse Duplex Printing: Vă permite să selectaţi ordinea
generală de imprimare, comparată cu ordinea de imprimare
duplex.
Paper
Setaţi Paper Type pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de
pe care doriţi să imprimaţi. Astfel, veţi obţine imprimări de cea mai
bună calitate. Dacă încărcaţi un tip diferit de material de imprimare,
selectaţi tipul corespunzător de hârtie.
• Fit to Page: Această setare vă permite să scalaţi proiectul de
imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de
dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate
fi util atunci când doriţi să verificaţi detaliile de fineţe ale unui
document de dimensiuni reduse.
• Image Mode: Modul Imagine permite utilizatorului să
îmbunătăţească exemplarele imprimate. Opţiunile disponibile
sunt Normal şi Text Enhance.
35
Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh
Imprimarea mai multor pagini pe o singură
coală de hârtie
Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
Această funcţie oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.
1
2
3
4
5
Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout.
Imprimarea duplex
Puteţi imprima pe ambele feţe ale hârtiei. Înainte de a imprima în
modul duplex, decideţi pe care margine veţi lega documentul
finalizat. Opţiunile de legare sunt:
Long-Edge Binding: Formatul convenţional utilizat la legarea
cărţilor.
Short-Edge Binding: Tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.
1
2
Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File.
3
Selectaţi o orientare de legare din opţiunea Two Sided
Printing.
Faceţi clic pe Print, iar imprimanta va imprima pe ambele feţe
ale hârtiei.
Selectaţi Layout.
În lista derulantă Pages per Sheet, selectaţi numărul de pagini
pe care doriţi să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie.
Selectaţi ordinea paginilor din opţiunea Layout Direction.
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală,
selectaţi opţiunea dorită din lista derulantă Border.
Faceţi clic pe Print, iar imprimanta va imprima numărul selectat
de pagini pe o singură faţă a fiecărei pagini.
4
ATENŢIE: Dacă aţi selectat imprimarea duplex înainte de a încerca
să imprimaţi mai multe copii ale unui document, este posibil ca
imprimanta să nu imprime documentul în modul dorit de
dumneavoastră. În cazul opţiunii „Collated Copy”, dacă documentul
dumneavoastră are un număr impar de pagini, ultima pagină a
primei copii şi prima pagină a următoarei copii vor fi imprimate pe
partea din faţă, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli. În
cazul opţiunii „Uncollated Copy”, aceeaşi pagină va fi imprimată pe
partea din faţă, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli.
Prin urmare, în cazul în care sunt necesare mai multe copii ale unui
singur document şi doriţi imprimarea acestor copii pe ambele feţe
ale hârtiei, este necesar să imprimaţi copiile una câte una, ca
proiecte separate.
36
Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh
SECŢIUNE DE SOFTWARE
INDEX
A
afiş, imprimare 19
ajutor, utilizare 17, 23
D
dezinstalare
driver MFP
Linux 28
dezinstalare, software
Windows 11
dimensiuni hârtie, setare 14
imprimare 31
document, imprimare
Macintosh 34
Windows 12
driver imprimantă, instalare
Linux 27
driver MFP, instalare
Linux 27
driver PostScript
instalare 23
E
până la N
Macintosh 36
Windows 18
pe ambele feţe 20
PRN 13
scalare 20
suprapunere 22
imprimare avansată, utilizare 18
imprimare până la n
Macintosh 36
Windows 18
imprimare pe ambele feţe 20
imprimarea broşurilor 19
instalare
driver imprimantă
Macintosh 32
Windows 4
software Linux 27
L
Linux
driver, instalare 27
imprimare 31
proprietăţi imprimantă 30
economisire toner, setare 15
M
F
filigran
creare 21
editare 21
imprimare 21
ştergere 21
I
imprimare
adaptare la pagină 20
afiş 21
broşuri 19
de pe sisteme Macintosh 34
din Linux 31
document 12
filigran 21
în Windows 12
Macintosh
configurarea imprimantei 33
driver
instalare 32
imprimare 34
monitor statut, utilizare 25
O
orientare, imprimare 31
Windows 14
P
proprietăţi grafică, setare 15
proprietăţi hârtie, setare 14
proprietăţi imprimantă
Linux 31
37
proprietăţi imprimantă, setare
Macintosh 34
Windows 13, 23
proprietăţi machetare, setare
Windows 14
proprietăţi suplimentare, setare 16
R
rezoluţie
imprimare 31
rezoluţie imprimantă, setare
Windows 15
rezoluţie imprimare 31
S
setare
economisire toner 15
favorite 17
întuneric 15
mod imagine 15
opţiune true-type 15
rezoluţie
Windows 15
setări favorite, utilizare 17
software
cerinţe de sistem
Macintosh 32
dezinstalare
Windows 11
instalare
Macintosh 32
Windows 4
reinstalare
Windows 10
software imprimantă
dezinstalare
Windows 11
instalare
Macintosh 32
Windows 4
suprapunere
creare 22
imprimare 22
ştergere 22
sursă de hârtie, setare 31
Windows 15
T
tip hârtie, setare
imprimare 31
Macintosh 35
38
Rev.10.00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement