Samsung SL-M2026 Manual de utilizare

advertisement

Samsung SL-M2026 Manual de utilizare
Ghidul utilizatorului
DE
DE BAZĂ
BAZĂ
Acest ghid pune la dispoziţie informaţii referitoare la instalare, utilizarea
de bază şi depanarea în Windows.
AVANSAT
Acest ghid oferă informaţii despre instalare, configurare avansată, operare şi depanare
pentru diferite sisteme de operare.
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară.
DE BAZĂ
1. Introducere
Consumabile disponibile
40
Stocarea cartuşului de toner
41
Avantaje cheie
Redistribuirea tonerului
4
43
Caracteristici în funcţie de model
Înlocuirea cartuşului de toner
7
44
Important de ştiut
Curăţarea maşinii
9
46
Despre acest ghid al utilizatorului
Recomandări privind mutarea şi
10
Informaţii despre siguranţă
depozitarea maşinii
11
Prezentarea generală a maşinii
17
Prezentare generală a panoului de control 20
50
4. Depanarea
Pornirea maşinii
22
Instalarea locală a driverului
Recomandări pentru evitarea blocării
23
Reinstalarea driverului
hârtiei
25
52
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
53
Interpretarea LED-urilor de stare
56
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de
bază
5. Anexă
Suportul şi tava
27
Noţiuni de bază despre imprimare
Specificaţii
35
60
Informaţii de reglementare
69
Drepturi de autor
80
3. Întreţinerea
Comandarea consumabilelor şi accesoriilor 39
2
1. Introducere
Acest capitol oferă informaţii pe care trebuie să le cunoaşteţi înainte de a utiliza maşina.
• Avantaje cheie
4
• Caracteristici în funcţie de model
7
• Important de ştiut
9
• Despre acest ghid al utilizatorului
10
• Informaţii despre siguranţă
11
• Prezentarea generală a maşinii
17
• Prezentare generală a panoului de control
20
• Pornirea maşinii
22
• Instalarea locală a driverului
23
• Reinstalarea driverului
25
Avantaje cheie
Protejează mediul înconjurător
Imprimaţi la calitate şi viteză excelente
• Pentru a economisi toner şi hârtie, această maşină suportă funcţia Eco
(consultaţi "Easy Eco Driver" la pagina 150).
• Aveţi posibilitatea să imprimaţi cu o rezoluţie efectivă de ieşire de până
la 1.200 × 1.200 dpi.
• Pentru a economisi hârtie, puteţi să imprimaţi mai multe pagini pe o
singură coală de hârtie (consultaţi "Utilizarea caracteristicilor avansate
de imprimare" la pagina 135).
• Imprimare rapidă, la cerere.
• Pentru a economisi hârtie, puteţi imprima pe ambele feţe ale foii
(imprimare manuală pe două feţe) (consultaţi "Utilizarea
caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 135).
• Pentru a economisi energie, această maşină economiseşte energia
electrică în mod automat, prin reducerea substanţială a consumului
atunci când nu este utilizată.
• Recomandăm utilizarea hârtiei reciclate în vederea economisirii
energiei.
- M202x series/M202xW series
▪ La imprimarea pe o singură faţă, 20 ppm (A4) sau 21 ppm
(Letter).
- SL-M2024 series/SL-M2024W series
▪ La imprimarea pe o singură faţă, 18 ppm (A4) sau 19 ppm
(Letter).
Avantaje cheie
Confort
Gamă largă de funcţii şi suport pentru aplicaţii
• Este de ajuns să atingeţi cu telefonul mobil marcajul NFC de pe
imprimantă pentru a efectua lucrarea de imprimare (consultaţi
"Utilizarea funcţiei NFC" la pagina 124).
• Suportă dimensiuni variate pentru hârtie (consultaţi "Specificaţii privind
suporturile de imprimare" la pagina 62).
• Samsung Easy Printer Manager este un program care monitorizează şi
vă informează referitor la starea echipamentului şi vă permite să
personalizaţi setările acestuia (consultaţi "Utilizarea Samsung Easy
Printer Manager" la pagina 154).
• Smart Update vă permite să verificaţi şi să instalaţi cea mai recentă
versiune de software pe parcursul procesului de instalare a driverului
de imprimantă. Aceasta este disponibilă numai pentru utilizatorii de
Windows OS.
• Dacă aveţi acces la Internet, puteţi obţine ajutor, asistenţă, driver-e,
manuale şi puteţi comanda informaţii de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
• Imprimaţi filigran: Puteţi particulariza documentele dvs. cu cuvinte,
precum „Confidenţial” (consultaţi "Utilizarea caracteristicilor avansate
de imprimare" la pagina 135).
• Imprimaţi postere: Textul şi imaginile fiecărei pagini din document sunt
mărite şi imprimate pe mai multe foi de hârtie, după care pot fi aranjate
împreună pentru a forma un poster (consultaţi "Utilizarea
caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 135).
• Puteţi imprima cu mai multe sisteme de operare (consultaţi "Cerinţe de
sistem" la pagina 65).
• Maşina este echipată cu o interfaţă USB.
Avantaje cheie
Compatibilă cu metode variate de setare a
reţelelor wireless
Utilizarea reţelei fără fir poate să nu fie disponibilă, în funcţie de
model (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 7).
• Utilizarea butonului WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Puteţi conecta cu uşurinţă la o reţea wireless, utilizând butonul WPS
al echipamentului şi punctul de acces (un router wireless).
• Utilizarea cablului USB
- Puteţi conecta şi configura diferite setări ale reţelei wireless, utilizând
un cablu USB.
• Utilizarea Wi-Fi Direct
- Puteţi să imprimaţi simplu de la dispozitivul dvs. mobil, utilizând
funcţia Wi-Fi sau Wi-Fi Direct.
Consultaţi "Prezentarea metodelor de configurare a reţelei fără fir"
la pagina 95.
Caracteristici în funcţie de model
Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile în funcţie de model sau ţară.
Sistem de operare
Sistem de operare
M202x series
M202xW series
Windows
●
●
Mac
●
●
Linux
●
●
M202x series
M202xW series
●
●
●
●
Unix
Software
Software
Driver de imprimantă PCL
Driver de imprimantă SPL
Driver de imprimantă PS
Driver de imprimantă XPSa
Samsung Easy Printer Manager
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru™ Web Admin Service
●
Caracteristici în funcţie de model
Software
M202x series
M202xW series
Samsung Printer Status
●
●
Easy Eco Driver Anyweb Print
●
●
Easy Capture Manager
●
●
M202x series
M202xW series
●
●
a. Pentru driverul XPS, este acceptat doar în Windows prin website-ul Samsung (www.samsung.com)
Caracteristică varietate
Caracteristici
USB 2.0 de mare viteză
Interfaţă de reţea cu fir LAN Ethernet 10/100 Base TX
Interfaţă de reţea fără fir LAN 802.11b/g/n
●
Imprimare NFC
●
IPv6
●
Imprimare Eco(Easy Eco Driver)a
●
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Imprimare duplex manuală (pe două feţe)
●
●
●
●
AirPrint
●
Google Cloud Print™
●
a. Configurarea setărilor ECO este disponibilă din driverul Windows.
(●: inclus, necompletat: nu este disponibil)
Important de ştiut
De unde pot descărca driverul maşinii?
A survenit un blocaj de hârtie.
• Vizitaţi www.samsung.com pentru a descărca cel mai
recent driver al maşinii, apoi instalaţi-l pe sistemul dvs.
• Deschideţi şi închideţi capacul superior (consultaţi "Vedere
din faţă" la pagina 18).
De unde pot achiziţiona accesorii sau
consumabile?
• Verificaţi instrucţiunile referitoare la îndepărtarea hârtiei
blocate, în acest manual şi rezolvaţi problemele în
consecinţă (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la
pagina 53).
• Mergeţi la un distribuitor Samsung sau la magazinul dvs.
• Vizitaţi www.samsung.com/supplies. Selectaţi ţara/
regiunea dvs. pentru a vizualiza informaţii despre produse.
LED-ul de stare luminează intermitent sau
rămâne permanent pornit.
Documentele imprimate sunt neclare.
• Nivelul tonerului poate fi scăzut sau neuniform. Scuturaţi
cartuşul tonerului.
• Încercaţi o setare diferită pentru rezoluţia de imprimare.
• Înlocuiţi cartuşul de toner.
• Opriţi produsul şi porniţi-l din nou.
• Verificaţi sensurile indicaţiilor LED în acest manual şi
rezolvaţi problemele în consecinţă (consultaţi
"Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 56).
Maşina nu imprimă.
• Deschideţi lista cozii de imprimare şi eliminaţi documentul
din listă (consultaţi "Revocarea unei comenzi de imprimare"
la pagina 36).
• Ştergeţi driverul şi instalaţi-l din nou (consultaţi "Instalarea
locală a driverului" la pagina 23).
• Selectaţi imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în
Windows.
Despre acest ghid al utilizatorului
Acest ghid al utilizatorului furnizează informaţii pentru înţelegerea de bază
a maşinii precum şi explicaţii detaliate privind utilizarea maşinii.
•
Citiţi informaţiile referitoare la siguranţă înainte de utilizarea maşinii.
•
Dacă aveţi probleme la utilizarea maşinii, consultaţi capitolul privind
depanarea.
•
Termenii utilizaţi în acest ghid al utilizatorului sunt explicaţi în capitolul
glosar.
•
Toate ilustraţiile din acest ghid al utilizatorului pot diferi de maşina dvs.
în funcţie de opţiunile sale sau de modelul achiziţionat.
•
Capturile de ecran din acest ghid al utilizatorului pot să difere de
echipamentul dvs. în funcţie de versiunea firmware/driver a
echipamentului.
•
Procedurile din acest ghidul utilizatorului sunt bazate, în principal, pe
Windows 7.
2
Pictograme generale
Pictogramă
Textul
Descriere
Atenţie
Transmite utilizatorilor informaţii pentru a proteja
maşina împotriva posibilelor deteriorări
mecanice sau funcţionări defectuoase.
Notă
Furnizează informaţii suplimentare sau
specificaţii detaliate ale funcţiilor şi
caracteristicilor maşinii.
1
Convenţii
Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos:
•
Document este sinonim cu original.
•
Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.
•
Maşină se referă la imprimantă sau MFP (periferice multifuncţionale).
1. Introducere
10
Informaţii despre siguranţă
Aceste avertismente şi precauţii sunt incluse pentru a preveni vătămarea
corporală personală sau a altor persoane, precum şi pentru prevenirea
deteriorării echipamentului dvs. Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni
înainte de utilizarea echipamentului. După ce aţi citit această secţiune,
păstraţi-o la loc sigur pentru referinţe viitoare.
4
Mediu de exploatare
Avertisment
3
Simboluri importante privind siguranţa
Explicarea tuturor pictogramelor şi semnelor
utilizate în acest capitol
Nu utilizaţi în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat
sau dacă priza electrică nu este împământată.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu plasaţi nimic deasupra maşinii (apă, obiecte din metal mici
sau grele, lumânări, ţigări aprinse etc.).
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Avertisment
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce
la vătămări corporale grave sau la deces.
• Dacă maşina se supraîncălzeşte, aceasta emite fum, scoate
zgomote ciudate sau generează un miros ciudat, opriţi
imediat comutatorul de alimentare şi deconectaţi maşina.
Atenţie
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce
la vătămări corporale minore sau la daune
materiale.
• Utilizatorul trebuie să aibă acces la priză în cazul acelor
urgenţe care necesită scoaterea ştecărului din priză.
Nu încercaţi.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
Mersul pe sau strivirea cu un obiect greu a cablului de
alimentare poate avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu scoateţi ştecărul trăgând de cablu; nu manipulaţi ştecărul cu
mâinile ude.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
1. Introducere
11
Informaţii despre siguranţă
Atenţie
Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de CA,
telefon sau de interfaţă ale PC-ului.
Acest lucru ar putea conduce la electrocutări, incendiu şi/sau
rănirea animalelor dvs. de casă.
În timpul unei furtuni electrice sau pentru o perioadă de
nefuncţionare, scoateţi fişa de alimentare din priza electrică.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Aveţi grijă, zona de evacuare a hârtiei este caldă.
5
Metodă de operare
Există pericol de arsuri.
Dacă maşina a fost scăpată, sau dacă carcasa pare
deteriorară, deconectaţi maşina de la toate conexiunile de
interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de service
calificat.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Atenţie
Nu trageţi cu forţă hârtia afară în timpul imprimării.
Acest lucru poate deteriora aparatul.
Dacă echipamentul nu pare să funcţioneze corect după ce aţi
urmat aceste instrucţiuni, deconectaţi-l de la toate conexiunile
de interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de service
calificat.
Aveţi grijă să nu puneţi mâna între echipamentul şi tava pentru
hârtie.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Dispozitivul de primire al energiei al acestei maşini este cablul
de alimentare.
Dacă ştecărul nu intră cu uşurinţă în priza electrică, nu
încercaţi să-l forţaţi înăuntru.
Pentru a opri alimentarea electrică, scoateţi cablul de
alimentare din priza electrică.
Apelaţi la un electrician pentru a schimba priza electrică, altfel
aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric.
Aveţi grijă la înlocuirea sau îndepărtarea hârtiei blocate.
Vă puteţi răni.
Hârtia nouă are marginile tăioase şi poate provoca răni
dureroase.
1. Introducere
12
Informaţii despre siguranţă
6
Atunci când imprimaţi cantităţi mari, partea inferioară a zonei
de ieşire hârtie se poate încălzi. Nu lăsaţi copii să atingă.
Instalare/Mutare
Există pericol de arsuri.
Atunci când scoateţi hârtie blocată, nu utilizaţi pensete sau
obiecte metalice ascuţite.
Avertisment
Poate deteriora echipamentul.
Nu permiteţi să se adune prea multe hârtii în tava de ieşire
pentru hârtie.
Nu plasaţi maşina într-o zonă cu praf, umiditate sau scurgeri de
apă.
Poate deteriora echipamentul.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu blocaţi şi nu împingeţi obiecte în deschiderea de ventilaţie.
Instalaţi echipamentul într-un spaţiu care să respecte
specificaţiile privind umiditatea şi temperatura de funcţionare.
Acest lucru poate avea ca rezultat temperaturi ridicate ale
componentei, ceea ce poate cauza deteriorarea sau incendiul.
Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea unor alte
proceduri decât cele specificate în prezenta publicaţie poate
conduce la o expunere periculoasă la radiaţii.
În caz contrar, pot apărea probleme de calitate şi se poate
ajunge la deteriorarea echipamentului.
Consultaţi "Specificaţii generale" la pagina 60.
1. Introducere
13
Informaţii despre siguranţă
Atenţie
Înainte de a muta echipamentul, opriţi alimentarea electrică şi
deconectaţi toate cablurile. Informaţiile de mai jos reprezintă
doar sugestii care se bazează pe greutatea unităţilor. Dacă
aveţi o problemă medicală care vă împiedică să ridicaţi
obiecte, nu ridicaţi maşina. Solicitaţi ajutor şi folosiţi
întotdeauna numărul corespunzător de persoane pentru a
ridica maşina în siguranţă.
Apoi ridicaţi echipamentul:
• Dacă acesta cântăreşte mai puţin de 20 de kg, se ridică de
1 persoană.
• Dacă acesta cântăreşte între 20 şi 40 de kg, se ridică de 2
persoane.
Atunci când utilizaţi echipamentul o perioadă lungă de timp
sau imprimaţi un număr mare de pagini într-un spaţiu neaerisit,
acesta poate polua aerul şi poate dăuna sănătăţii dvs.
Amplasaţi echipamentul într-un spaţiu bine aerisit sau
deschideţi o fereastră astfel încât aerul să circule în mod
regulat.
Nu plasaţi echipamentul pe o suprafaţă instabilă.
Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare
corporală sau deteriorându-se.
Utilizaţi doar AWGa nr.26 sau cablu telefonic mai lung, dacă
este necesar.
În caz contrar, acest lucru poate deteriora aparatul.
• Dacă acesta cântăreşte mai mult de 40 de kg, se ridică de
4 sau mai multe persoane.
Utilizaţi cablul de alimentare furnizat cu maşina dvs. pentru
operare în siguranţă. Dacă utilizaţi un cablu mai lung de 2
metri la o maşină de 110 V, atunci măsura ar trebui să fie de
16 AWG sau mai mult.
Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare
corporală sau deteriorându-se.
În caz contrar, poate cauza deteriorări echipamentului şi ar
putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Alegeţi o suprafaţă plană cu suficient spaţiu de ventilare
pentru a amplasa echipamentul. Luaţi în considerare şi spaţiul
necesar pentru deschiderea capacului şi a tăvilor.
Aveţi grijă să conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică
cu împământare.
Locul trebuie să fie bine aerisit şi să se afle departe de lumină
directă, căldură şi umiditate.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele.
Aceasta ar putea diminua performanţele şi ar putea avea ca
rezultat şocul electric sau incendiul.
1. Introducere
14
Informaţii despre siguranţă
Nu acoperiţi maşina sau nu o plasaţi într-o locaţie ermetică,
precum un dulap.
Atunci când lucraţi în interiorul echipamentului înlocuind
consumabilele sau curăţând interiorul, nu-l lăsaţi în funcţiune.
Dacă echipamentul nu este bine ventilat, acest lucru ar putea
avea ca rezultat incendiul.
Vă puteţi răni.
Maşina trebuie conectată la nivelul de putere care este
specificat pe etichetă.
Copiii se pot răni.
Dacă nu sunteţi sigur şi doriţi să verificaţi nivelul de putere pe
care îl folosiţi, contactaţi compania de furnizare a energiei
electrice.
Nu dezasamblaţi, nu reparaţi şi nu reasamblaţi echipamentul
singur.
a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)
7
Întreţinere/Verificare
Atenţie
Păstraţi produsele de curăţare departe de copii.
Poate deteriora maşina. Apelaţi la un tehnician calificat
atunci când echipamentul necesită reparaţii.
• Nu demontaţi niciun capac sau dispozitiv de siguranţă
care este montat cu şuruburi.
• Cuptoarele trebuie reparate doar de către un tehnician de
service autorizat. Repararea de către tehnicieni
neautorizaţi poate duce la creşterea riscului de incendiu
sau electrocutare.
• Echipamentul trebuie reparat doar de către tehnicianul de
service de la Samsung.
Scoateţi acest produs din priza de perete înainte de a curăţa
interiorul echipamentului. Nu curăţaţi maşina cu benzen,
diluant de vopsele sau alcool; nu pulverizaţi apă direct în
maşină.
Pentru a curăţa şi pune în funcţiune maşina, urmaţi cu
stricteţe ghidul de utilizare furnizat împreună cu aceasta.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau
incendiul.
Păstraţi cablul de alimentare şi suprafaţa de contact a
ştecărului curată de praf şi apă.
În caz contrar, puteţi deteriora echipamentul.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
1. Introducere
15
Informaţii despre siguranţă
8
Utilizarea consumabilelor
Atenţie
Nu dezasamblaţi cartuşul de toner.
Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
Nu daţi foc niciunui consumabil precum cartuşul de toner sau
unitatea cuptorului.
Există riscul de explozii sau de incendii necontrolabile.
Atunci când depozitaţi consumabile precum cartuşul de
toner, nu le lăsaţi la îndemâna copiilor.
Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
Utilizarea consumabilelor reciclate, precum tonerul, poate
cauza deteriorarea maşinii.
În cazul daunelor datorate utilizării consumabilelor reciclate,
se va percepe o taxă de service.
Pentru consumabilele care conţin praf de toner (cartuş toner,
recipient toner uzat, unitate de procesare a imaginii etc.)
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
• Când aruncaţi consumabilele, respectaţi instrucţiunile
pentru eliminarea acestora. Consultaţi distribuitorul pentru
instrucţiunile de eliminare.
• Nu spălaţi consumabilele.
• Nu reutilizaţi tonerul uzat după golirea recipientului
acestuia.
Dacă nu respectaţi instrucţiunile de mai sus, efectele pot fi
defectarea echipamentului sau poluarea mediului. Garanţia
nu acoperă defecţiunile apărute din cauza neglijenţei
utilizatorului.
Atunci când schimbaţi cartuşul de toner sau scoateţi hârtia
blocată, aveţi grijă să nu lăsaţi particulele de toner să vă
atingă corpul sau hainele.
Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., nu utilizaţi apă
caldă pentru a-l spăla.
Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură. Utilizaţi apă rece.
1. Introducere
16
Prezentarea generală a maşinii
9
Componente
Componenta poate arăta diferit faţă de ilustraţia de mai jos. Anumite componente se pot schimba în funcţie de circumstanţe.
Cablu de alimentare
Ghidul de instalare rapidă
CD cu softwarea
Accesorii diverseb
a. CD-ul cu software conţine driverele imprimantei şi aplicaţii software.
b. Diversele accesorii incluse împreună cu maşina dvs. pot varia în funcţie de ţara de achiziţie şi de model.
1. Introducere
17
Prezentarea generală a maşinii
10
Vedere din faţă
• Această ilustraţie poate diferi de cea corespunzătoare maşinii dvs., în funcţie de modelul acesteia.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la
pagina 7).
1
5
6
4
2
7
8
3
1
Tavă de ieşire
5
Marcaj NFC (Near Field Communication)
2
Panoul de control
6
Capac superior
3
Tava
7
Cartuş de toner
4
Suportul de ieşire
8
Ghidaj pentru lăţimea hârtiei
1. Introducere
18
Prezentarea generală a maşinii
11
Vedere din spate
• Această ilustraţie poate diferi de cea corespunzătoare maşinii dvs., în funcţie de modelul acesteia.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la
pagina 7).
1
2
1
Port USB
2
Priză de alimentare
1. Introducere
19
Prezentare generală a panoului de control
2
Configurează cu uşurinţă conexiunea reţelei wireless,
fără un computer (consultaţi "Configurare reţea fără
fir" la pagina 94).
Acest panou de control poate diferi de cel corespunzător
echipamentului dvs., în funcţie de modelul acestuia. Există mai multe
tipuri de panouri de control.
• Fişă configurare
WPSa
1
- Apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 10
secunde, până când ledul verde se aprinde
intermitent încet, apoi eliberaţi-l.
• Se imprimă raportul de informaţii/raportul
referitor la cantitatea utilizată
- Apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 15
secunde, până când ledul verde se aprinde,
apoi eliberaţi-l.
2
• Imprimarea manuală
- Apăsaţi acest buton de fiecare dată când
încărcaţi o coală de hârtie în tavă, în cazul în
care aţi selectat Manual Feeder pentru Source
în driverul imrpimantei.
3
4
1
LED de
toner
Indică starea tonerului (consultaţi "LED de stare" la
pagina 57).
1. Introducere
20
Prezentare generală a panoului de control
2
• Imprimă afişajul
- Apăsaţi acest buton, apoi ledul verde va începe
să lumineze intermitent. Dacă doriţi să imprimaţi
doar ecranul activ, eliberaţi butonul când LED-ul
verde numai luminează intermitent. Dacă doriţi
să imprimaţi tot ecranul, eliberaţi butonul în timp
de acesta luminează intermitent.
de
imprimare a
ecranuluib
3
Alimentare
Apăsând pe acest buton opri alimentarea sau puteţi
reactiva maşina din modul repaus.
4
LED de
Stare
Prezintă starea maşinii (consultaţi "LED de stare" la
pagina 57).
a. Doar M202xW.
b. Doar M202x.
• Funcţia de imprimare a ecranului poate fi
utilizată numai cu sistemele de operare
Windows şi Mac.
• Puteţi utiliza această funcţie numai cu
maşina conectată prin USB.
• La imprimarea ferestrei active sau a
întregului ecran al monitorului folosind
butonul de imprimare a ecranului, e posibil
ca maşina să utilizeze mai mult toner în
funcţie de ceea ce se imprimă.
• Puteţi utiliza această funcţie dacă
programul Easy Printer Manager al maşinii
este instalat, dacă sunteţi utilizator Mac
OS, trebuie să activaţi Screen Print
Settings din Easy Printer Manager pentru
a utiliza funcţia Print Screen.
• Fişă configurare
- Apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 10
secunde, până când ledul verde se aprinde
intermitent încet, apoi eliberaţi-l.
• Se imprimă raportul de informaţii/raportul de
erori.
- Apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 15
secunde, până când ledul verde se aprinde,
apoi eliberaţi-l.
• Imprimarea manuală
- Apăsaţi acest buton de fiecare dată când
încărcaţi o coală de hârtie în tavă, în cazul în
care aţi selectat Manual Feeder pentru Source
în driverul imrpimantei.
1. Introducere
21
Pornirea maşinii
1
Mai întâi conectaţi maşina la sursa de alimentare cu electricitate.
1
2
2
Apăsaţi
(alimentare) pe panoul de control.
Dacă doriţi să opriţi alimentarea, apăsaţi pe
(alimentare) de pe panoul de control.
1. Introducere
22
Instalarea locală a driverului
O maşină conectată local este o maşină conectată direct la computerul dvs.
utilizând cablul.
• Dacă sunteţi un utilizator al sistemelor de operare Mac sau Linux
OS, consultaţi "Instalare software" la pagina 84.
• Fereastra de instalare care apare în acest Ghidul utilizatorului poate
să difere în funcţie de maşină şi de interfaţa utilizată.
2
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
3
Selectaţi USB connection din ecranul Printer Connection Type.
Apoi, faceţi clic pe Next.
4
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
• Utilizaţi numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.
12
Windows
1
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
•
Pentru Windows 8,
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care corespunde
drive-ului CD-ROM şi faceţi clic pe OK. Dacă apare fereastra
pop-up “Tap to choose what happens with this disc.”, faceţi
clic pe fereastră şi selectaţi Run Setup.exe.
1. Introducere
23
Instalarea locală a driverului
Din ecranul Start al Windows 8
• Driverul V4 este descărcat automat din Actualizare Windows în
cazul în care computerul este conectat la Internet. Dacă nu, puteţi
descărca manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
• Puteţi descărca aplicaţia Samsung Printer Experience din Magazin
Windows. Aveţi nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin
Store(Magazin).
1 Din Charms(Butoane), selectaţi Căutare.
2 Faceţi clic pe Store(Magazin).
3 Căutaţi şi faceţi clic pe Samsung Printer Experience.
4 Faceţi clic pe Instalarea.
• Dacă instalaţi driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul
V4 nu este instalat. Dacă doriţi să utilizaţi driverul V4 în ecranul
Spaţiu de lucru, puteţi descărca de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
• Dacă doriţi să instalaţi instrumentele de gestionare a imprimantei
Samsung, va trebui să le instalaţi folosind CD-ul cu software furnizat.
1
Asiguraţi-vă că computerul este conectat la Internet şi este alimentat
cu curent electric.
2
3
Asiguraţi-vă că maşina este pornită.
Conectaţi computerul şi maşina cu un cablu USB.
Driverul este instalat automat din Windows Update.
1. Introducere
24
Reinstalarea driverului
Dacă driverul imprimantei nu funcţionează corespunzător, urmaţi paşii de
mai jos pentru reinstalarea driverului.
13
Windows
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
2
Din meniul Pornire, selectaţi Programe sau Toate programele >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
•
Pentru Windows 8,
1 Din Butoane, selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie).
2 Căutaţi şi faceţi clic pe Panou de control.
3 Faceţi clic Programe şi caracteristici.
Din ecranul Pornire al Windows 8
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
2
Faceţi clic pe butonul Dezinstalare software imprimantă
Samsung din ecranul Pornire.
3
Urmaţi instrucţiunile din fereastră.
• Dacă nu puteţi găsi un cadru Samsung Printer Software, dezinstalaţi
din modul ecran desktop.
• Dacă doriţi să dezinstalaţi instrumentele de gestionare a imprimantei
Samsung, din ecranul Pornire, faceţi clic dreapta pe aplicaţie >
Dezinstalare > faceţi clic dreapta pe programul pe care doriţi să îl
ştergeţi > Dezinstalare şi urmaţi instrucţiunile din fereastră.
4 Faceţi clic dreapta pe driverul pe care doriţi să îl dezinstalaţi
şi selectaţi Dezinstalare.
5 Urmaţi instrucţiunile din fereastră.
3
4
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Introduceţi CD-ul cu software în unitatea CD-ROM şi reinstalaţi
driverul (consultaţi "Instalarea locală a driverului" la pagina 23).
1. Introducere
25
2. Însuşirea noţiunilor de
utilizare de bază
După încheierea instalării, este posibil să doriţi realizarea setărilor implicite ale maşinii. Dacă doriţi să setaţi sau
să schimbaţi valorile, consultaţi următoarea secţiune.
• Suportul şi tava
27
• Noţiuni de bază despre imprimare
35
Suportul şi tava
Acest capitol furnizează informaţii despre modul în care se încarcă suportul
de imprimare pe maşina dvs.
• Utilizarea de suport de imprimare care nu întruneşte aceste
specificaţii poate cauza probleme sau necesita reparaţii. Astfel de
reparaţii nu sunt acoperite de garanţia Samsung sau de acordurile
de service.
1
Prezentare generală a tăvii
Pentru a modifica dimensiunea, trebuie să ajustaţi ghidajul pentru hârtie.
• Asiguraţi-vă că nu utilizaţi cu această maşină hârtie foto pentru
imprimante cu jet de cerneală. Acest lucru ar putea deteriora
aparatul.
• Utilizarea de suport de imprimare inflamabil poate provoca un
incendiu.
• Utilizaţi suporturi de imprimare recomandate (consultaţi "Specificaţii
privind suporturile de imprimare" la pagina 62).
Utilizarea de suport de imprimare inflamabil sau lăsarea de materiale
străine în imprimantă, poate duce la supraîncălzirea unităţii şi, în rare
ocazii, poate provoca un incendiu.
2
1
1 Ghidaj pentru lăţimea
hârtiei
2 Tava
Dacă nu reglaţi ghidajul, acest lucru poate avea ca efect înregistrarea
hârtiei, distorsionarea imaginii sau blocarea hârtiei.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
27
Suportul şi tava
2
Încărcarea hârtiei în tavă
1
3
Deschideţi tava.
Reglaţi dimensiunea tăvii la dimensiunea suportului de imprimare pe
care-l încărcaţi (consultaţi "Prezentare generală a tăvii" la pagina
27). Apoi puneţi hârtia cu faţa de imprimat orientată în sus şi
deschideţi tava de ieşire.
3
1
4
2
4
2
Apăsaţi pe ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi glisaţi-l spre marginea
teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.
Înainte de a încărca hârtiile, îndoiţi sau vânturaţi marginile teancului
de hârtie pentru a separa paginile.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
28
Suportul şi tava
• Nu împingeţi prea mult ghidajele pentru lăţimea hârtiei pentru a nu
deforma suportul de imprimare.
• Dacă nu reglaţi corect ghidajul pentru lăţimea hârtiei, este posibil să
apară blocaje de hârtie.
• Nu utilizaţi o hârtie cu o margine conducătoare ondulată, există riscul
de blocare sau hârtia poate fi încreţită.
5
Când imprimaţi un document, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei
pentru tavă (consultaţi "Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie" la
pagina 34).
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
29
Suportul şi tava
• Atunci când imprimaţi pe suporturi de imprimare speciale, trebuie să
urmaţi indicaţiile de încărcare (consultaţi "Imprimare pe suporturi de
imprimare speciale" la pagina 31).
3
Alimentare manuală în tavă
Alimentatorul manual poate cuprinde dimensiuni şi tipuri speciale de
materiale de imprimare, precum cărţi poştale, bilete de notiţe şi plicuri
(consultaţi "Specificaţii privind suporturile de imprimare" la pagina 62).
• Atunci când maşina se află în modul economisire energie, aceasta
nu alimentează hârtie din alimentatorul manual. Reactivaţi maşina
apăsând butonul de alimentare înainte de a utiliza alimentatorul
manual.
Sfaturi despre utilizarea alimentatorului manual
• În alimentatorul manual încărcaţi la un moment dat numai suporturi
de imprimare de un singur tip, un singur format şi o singură greutate.
• Dacă selectaţi Paper > Source > Manual Feeder pentru sursa
hârtiei din aplicaţia software, trebuie să apăsaţi butonul
imprimare a ecranului) sau
(de
(WPS) de fiecare dată când
imprimaţi o pagină şi încărcaţi pe rând doar un tip, o dimensiune şi o
greutate de suport de imprimare pe tava manuală.
• Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugaţi hârtie în timpul
imprimării câtă vreme mai există încă hârtie în alimentatorul manual.
• Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu faţa în sus, cu
marginea superioară intrând prima în alimentatorul manual şi fiind
plasat în centrul tăvii.
• Pentru a asigura calitatea imprimării şi pentru a preveni blocajele
hârtiei, încărcaţi doar hârtia disponibilă (consultaţi "Specificaţii
privind suporturile de imprimare" la pagina 62).
• Neteziţi orice ondulaţie de pe cărţile poştale, plicuri şi etichete,
înainte de a le încărca în alimentatorul manual.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
30
Suportul şi tava
4
Imprimare pe suporturi de imprimare speciale
Pentru a afla greutatea hârtiei pentru fiecare coală, consultaţi "Specificaţii
privind suporturile de imprimare" la pagina 62.
Tabelul de mai jos indică suportul special care poate fi utilizat în tavă.
Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din fereastra Preferinţe
imprimare > fila Paper > Paper Type (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
La utilizarea de suporturi speciale, vă recomandăm să faceţi
alimentarea cu câte o coală (consultaţi "Specificaţii privind suporturile
de imprimare" la pagina 62).
Tavaa
Tipuri
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
CardStock
●
Labels
●
Envelope
●
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
●
Archive
●
a. Tipurile de hârtie disponibilă cu alimentare manuală în tavă:
(●: acceptat)
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
31
Suportul şi tava
Plic
-
Temperatura: trebuie să fie rezistente la căldura şi presiunea
maşinii în timpul operaţiei.
Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor.
•
Pentru a imprima un plic aşezaţi-l aşa cum este prezentat în figura
următoare.
Utilizaţi numai plicuri bine construite, cu contururi clare şi clape bine
îndoite.
•
Nu utilizaţi plicuri timbrate.
•
Nu utilizaţi plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptuşeli cretate, sigilii
auto-adezive sau alte materiale sintetice.
•
Nu utilizaţi plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.
•
Asiguraţi-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungeşte
până la colţul plicului.
2
1
Dacă selectaţi Envelope din fereastra Preferinţe imprimare, însă
imaginile imprimate se şterg uşor, selectaţi Thick Envelope şi încercaţi din
nou. În orice caz, acest lucru poate cauza zgomot în timpul imprimării.
•
1 Acceptabil
2 Inacceptabil
•
Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cu mai multe clape care se
pliază pentru sigilare trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu
temperatura din cuptorul maşinii pentru 0,1 secunde (aproximativ
170°C). Clapele şi benzile suplimentare pot cauza încreţire, îndoire sau
blocaje şi pot chiar deteriora cuptorul.
•
Pentru o calitate optimă a imprimării, poziţionaţi marginile nu mai
aproape de 15 mm faţă de muchiile plicului.
•
Evitaţi imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.
Când selectaţi plicurile, luaţi în considerare următorii factori:
-
Greutatea: nu trebuie să depăşească 90 g/m2 în caz contrar pot să
apară blocaje.
-
Construcţia: trebuie să fie netede, cu o încreţire mai mică de 6 mm
şi nu trebuie să conţină aer.
-
Problemă: nu trebuie să fie încreţite, crestate sau deteriorate.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
32
Suportul şi tava
Etichete
•
Asiguraţi-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele
expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca
urmare blocaje cu hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza
defectarea componentelor maşinii.
•
Nu treceţi de mai multe ori prin maşină aceeaşi coală de etichete.
Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin
maşină.
•
Nu utilizaţi etichete care sunt parţial dezlipite de coala suport sau
prezintă încreţituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.
Pentru a evita defectarea maşinii, utilizaţi numai etichete proiectate spre a
fi utilizate la imprimante cu laser.
Carton/Hârtie cu dimensiuni personalizate
•
Când selectaţi etichete, luaţi în considerare următorii factori:
-
Adezivi: Trebuie să fie stabili la temperatura cuptorului maşinii.
Verificaţi specificaţiile maşinii dvs. pentru a vedea care este
temperatura din cuptor (aproximativ 170 °C).
-
Aranjare: utilizaţi numai etichete care nu au suportul expus între
ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spaţii între
etichete, cauzând blocaje periculoase.
-
Răsucire.: Trebuie să fie netede fără să depăşească 13 mm în ce
priveşte ondularea, în oricare direcţie.
-
Problemă: nu utilizaţi etichete cu încreţituri, bule sau cu tendinţă de
dezlipire.
•
În aplicaţia software, setaţi marginile la cel puţin 6,4 mm distanţă faţă
de muchiile materialului.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
33
Suportul şi tava
Hârtie preimprimată
Atunci când încărcaţi hârtie preimprimată, partea imprimată trebuie
poziţionată cu faţa în sus, cu o margine neîndoită în faţă. Dacă întâmpinaţi
probleme la alimentarea cu hârtie, rotiţi hârtia în poziţie inversă. Reţineţi că
nu este garantată calitatea imprimării.
5
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
După încărcarea hârtiei în tava de hârtie, setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei.
Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din fereastra Preferinţe
imprimare > fila Paper > Paper Type (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
Dacă doriţi să utilizaţi hârtie de dimensiuni speciale, cum ar fi hârtia
pentru facturi, selectaţi Custom din fila Paper Printing Preferences
(consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
•
Trebuie să fie imprimate cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va
topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi
supusă la temperatura cuptorului maşinii timp de 0,1 secunde
(aproximativ 170 °C).
•
Cerneala pentru hârtia preimprimată trebuie să fie neinflamabilă şi nu
trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.
•
Înainte de a încărca hârtie preimprimată, verificaţi dacă cerneala de pe
hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este
posibil să nu mai rămână fixată pe hârtia preimprimată, reducând
calitatea imprimării.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
34
Noţiuni de bază despre imprimare
Pentru funcţii speciale de imprimare, consultaţi Ghidul avansat
(consultaţi "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina
135).
3
Selectaţi maşina dvs. din lista Selectare imprimantă.
4
Setările de bază ale imprimării, inclusiv numărul de copii şi intervalul
de imprimare, sunt selectate din fereastra Imprimare.
6
Imprimarea
Dacă sunteţi un utilizator al sistemelor de operare Mac sau Linux,
consultaţi "Imprimare pe Mac" la pagina 142 sau "Imprimare pe Linux"
la pagina 144.
Următoarea fereastră Preferinţe imprimare este pentru Notepad în
Windows 7.
1
2
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Selectaţi Imprimare din meniul Fişier.
Pentru a beneficia de funcţiile avansate ale imprimării, faceţi clic pe
Proprietăţi sau Preferinţe din fereastra Imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
5
Pentru a începe lucrarea de imprimare, faceţi clic pe OK sau pe
Imprimare în fereastra Imprimare.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
35
Noţiuni de bază despre imprimare
7
Revocarea unei comenzi de imprimare
4
Faceţi clic pe Proprietăţi sau pe Preferinţe.
Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă în coada de imprimare sau într-un
derulator de imprimare, anulaţi lucrarea după cum urmează:
•
Puteţi să accesaţi această fereastră făcând dublu clic pe pictograma
maşinii (
) din bara de activităţi Windows.
8
Deschiderea preferinţelor de imprimare
• Fereastra Preferinţe imprimare care apare în acest ghid al
utilizatorului poate să difere, în funcţie de maşina folosită. Totuşi,
compoziţia ferestrei Preferinţe imprimare este similară.
• Atunci când selectaţi o opţiune în Preferinţe imprimare, puteţi
vedea un semn de avertizare
sau . Semnul
indică faptul că
puteţi să selectaţi opţiunea respectivă, dar nu este recomandat, iar
semnul
indică faptul că nu puteţi să selectaţi acea opţiune, din
cauza setărilor sau al mediului de lucru al maşinii.
1
2
3
Puteţi verifica starea curentă a maşinii folosind butonul Printer Status
(consultaţi "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 157).
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Selectaţi Imprimare din meniul fişierului.
Selectaţi maşina dvs. din Selectare imprimantă.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
36
Noţiuni de bază despre imprimare
Utilizarea unei setări favorite
Pentru a utiliza o setare salvată, selectaţi-o din fila Favorites.
Echipamentul este acum setat să imprime conform setărilor alese de
dvs.
Opţiunea Favorites, care este vizibilă în filele tuturor preferinţelor,
exceptând fila Samsung, vă permite să salvaţi setările curente preferate
pentru utilizare ulterioară.
Pentru a şterge setările salvate, selectaţi-le din lista derulantă
Favorites şi faceţi clic pe Delete.
Pentru a salva un element Favorites, urmaţi aceşti paşi:
1
2
Modificaţi setările în fiecare filă, după cum este necesar.
9
Utilizarea ajutorului
Introduceţi un nume pentru elementul respectiv în caseta Favorites.
Faceţi clic pe opţiunea despre care doriţi să aflaţi detalii, în fereastra
Preferinţe imprimare şi apăsaţi F1 pe tastatură.
10
imprimarea Eco
3
4
Faceţi clic pe Save.
Funcţia Eco reduce consumul de toner şi paginile utilizate. Funcţia Eco vă
permite să economisiţi resursele de imprimare şi să protejaţi mediul
înconjurător.
Introduceţi denumirea şi descrierea, apoi selectaţi pictograma
dorită.
Pentru a folosi imprimarea Eco, faceţi clic pe elementul de mai jos:
5
Faceţi clic pe OK. Când salvaţi Favorites, sunt salvate toate setările
curente ale driverului.
Consultaţi "Easy Eco Driver" la pagina 150.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
37
3. Întreţinerea
Acest capitol cuprinde informaţii despre achiziţionarea consumabilelor, a accesoriilor şi a componentelor de
schimb disponibile pentru maşina dvs.
• Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
39
• Consumabile disponibile
40
• Stocarea cartuşului de toner
41
• Redistribuirea tonerului
43
• Înlocuirea cartuşului de toner
44
• Curăţarea maşinii
46
• Recomandări privind mutarea şi depozitarea
maşinii
50
Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
Accesoriile disponibile pot diferi de la o ţară la alta. Contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări pentru a obţine lista cu accesorii şi piese de schimb
disponibile.
Pentru a comanda consumabile, accesorii şi piesele de schimb autorizate de Samsung, contactaţi distribuitorul local Samsung sau reprezentantul
magazinului de unde aţi cumpărat echipamentul. Puteţi, de asemenea, să vizitaţi www.samsung.com/supplies, şi să selectaţi ţara/regiunea pentru a
obţine informaţiile de contact pentru service.
3. Întreţinerea
39
Consumabile disponibile
Când consumabilele ajung la sfârşitul perioadei de exploatare, puteţi să comandaţi următoarele tipuri de consumabile pentru maşină:
Randament normala
Tip
Cartuş de toner
Aprox. 1.000 pagini
Nume piesă
MLT-D111S
a. Valoare de randament declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752.
Durata de viaţă a cartuşului de toner poate diferi în funcţie de opţiuni, de procentul suprafeţei cu imagini şi de modul de lucru utilizat.
Când cumpăraţi cartuşe de toner noi sau alte consumabile, acestea trebuie să fie cumpărate din aceeaşi ţară din care a fost cumpărată maşina. În caz
contrar, noile cartuşe de toner sau alte consumabile nu vor fi compatibile cu maşina dvs. datorită diferitelor configuraţii ale cartuşelor de toner şi ale altor
consumabile conform condiţiilor specifice la nivel naţional.
Samsung nu recomandă utilizarea cartuşelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate garanta calitatea
cartuşelor de toner Samsung care nu sunt originale. Lucrările de service sau de reparaţie necesare ca urmare a utilizării cartuşelor de toner Samsung care
nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanţia maşinii.
3. Întreţinerea
40
Stocarea cartuşului de toner
Cartuşele de toner conţin componente care sunt sensibile la lumină, temperatură şi umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să respecte aceste
recomandări pentru a obţine performanţa optimă, cea mai bună calitate şi cea mai lungă durată de viaţă de la noul cartuş de toner Samsung.
Depozitaţi acest cartuş în acelaşi mediu în care veţi utiliza imprimanta. Depozitarea trebuie să se facă în condiţii de temperatură şi umiditate controlate.
Cartuşul de toner trebuie să rămână în ambalajul său original, nedeschis, până la instalare – dacă ambalajul original nu este disponibil, acoperiţi orificiul
superior al cartuşului cu hârtie şi depozitaţi-l într-un dulap întunecos.
Deschiderea ambalajului cartuşului înaintea utilizării scurtează dramatic durata de depozitare şi de serviciu a acestuia. Nu stocaţi pe podea. În cazul în
care cartuşul de toner este scos din imprimantă, depozitaţi-l întotdeauna respectând instrucţiunile de mai jos:
•
Depozitaţi cartuşul în interiorul pungii de protecţie din ambalajul original.
•
Depozitaţi pe orizontală (nu pe verticală, pe capătul acestuia) cu aceeaşi faţă orientată în sus, ca şi cum ar fi instalat în echipament.
•
Nu stocaţi consumabile în niciuna dintre situaţiile de mai jos:
-
Temperaturi mai mari de 40°C (104°F).
-
Interval de umiditate mai mică de 20 % sau mai mare de 80 %.
-
într-un mediu cu schimbări extreme de temperatură şi umiditate.
-
în lumina directă a soarelui sau lumina camerei.
-
în locuri cu praf.
-
într-un autovehicul pentru o perioadă lungă de timp.
-
în medii unde există gaze corozive.
-
în mediu cu aer sărat.
3. Întreţinerea
41
Stocarea cartuşului de toner
1
3
Instrucţiuni de manipulare
•
Nu atingeţi suprafaţa fotoconductivă a tamburului din cartuş.
•
Nu expuneţi cartuşul la vibraţii sau şocuri inutile.
•
Nu rotiţi niciodată manual tamburul, în special în sens opus; aceasta
poate cauza deteriorări interne şi scurgeri de toner.
2
Utilizarea cartuşului de toner
Durata estimată de viaţă a cartuşului
Durata estimată de viaţă a cartuşului de toner (sau randamentul unităţii de
procesare a imaginii) depinde de cantitatea de toner necesară pentru
lucrările de imprimare. Eficienţa efectivă de imprimări poate varia în funcţie
de densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimaţi, mediul de
funcţionare, procentul suprafeţei cu imagini, intervalul de imprimare, tipul
de suport şi/sau formatul suportului. De exemplu, dacă imprimaţi multe
imagini, consumul de toner este mai mare şi este posibil să trebuiască să
înlocuiţi cartuşul mai des.
Samsung Electronics nu recomandă şi nici nu aprobă utilizarea în
imprimanta dumneavoastră a cartuşelor care nu sunt marca Samsung,
inclusiv cartuşele de toner universale, marca magazinului, reumplute sau
recondiţionate.
Garanţia imprimantei Samsung nu acoperă deteriorarea aparatului
produsă de utilizarea cartuşelor de toner reumplute, recondiţionate sau
care nu sunt marca Samsung.
3. Întreţinerea
42
Redistribuirea tonerului
Când cartuşul de toner este aproape gol:
•
Apar dungi albe sau contrast scăzut la imprimare şi/sau variaţii de densitate de la o margine la alta.
•
LED-ul Toner luminează intermitent portocaliu.
Dacă are loc acest lucru, puteţi să îmbunătăţiţi temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas din cartuş. În unele cazuri, dungile albe sau
imprimarea slabă pot apărea în continuare, chiar dacă aţi redistribuit tonerul.
• Înainte de a închide capacul superior, închideţi mai întâi suportul de ieşire.
• În cazul în care v-aţi murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ştergeţi cu o cârpă uscată, apoi spălaţi cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
2
1
3
3. Întreţinerea
43
Înlocuirea cartuşului de toner
4
Cartuş de toner
• Înainte de a închide capacul superior, închideţi mai întâi suportul de ieşire.
• Nu utilizaţi obiecte ascuţite, precum cuţite sau foarfece, pentru a desface ambalajul cartuşului de toner. Există riscul să zgâriaţi tamburul cartuşului.
• În cazul în care v-aţi murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ştergeţi cu o cârpă uscată, apoi spălaţi cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
• Agitaţi bine cartuşul de toner, prin aceasta se va spori calitatea iniţială de imprimare.
• Nu atingeţi suprafaţa verde de sub cartuşul de toner. Utilizaţi mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
3. Întreţinerea
44
Înlocuirea cartuşului de toner
Când cartuşul tonerului este gol, imprimarea nu mai este posibilă.
2
1
3. Întreţinerea
45
Curăţarea maşinii
Dacă apar probleme legate de calitatea imprimării sau dacă utilizaţi maşina într-un mediu cu praf, trebuie s-o curăţaţi cu regularitate pentru a o păstra în
cele mai bune condiţii de imprimare şi pentru a o utiliza mai mult timp.
• Curăţarea carcasei echipamentului cu materiale de curăţat cu un conţinut mare de alcool, solvenţi sau alte substanţe puternice poate să conducă la
decolorarea sau deformarea carcasei.
• Dacă există urme de toner pe maşină sau în zona învecinată, vă recomandăm să curăţaţi tonerul cu o cârpă sau o lavetă umezită în apă. Dacă utilizaţi
un aspirator, tonerul se răspândeşte în aer şi poate fi dăunător.
• În timpul procesului de imprimare, în maşină se pot acumula particule de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a
imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curăţarea interiorului maşinii se elimină şi se reduc aceste probleme.
5
Curăţarea exteriorului
Curăţaţi carcasa maşinii cu o cârpă moale, fără scame. Umeziţi puţin cârpa cu apă, dar aveţi grijă să nu picure apă nici pe maşină, nici în interiorul acesteia.
3. Întreţinerea
46
Curăţarea maşinii
6
Curăţarea interiorului
În timpul procesului de imprimare, în maşină se pot acumula particule de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a
imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curăţarea interiorului maşinii se elimină şi se reduc aceste probleme.
• Curăţaţi maşina cu o cârpă uscată, fără scame.
• În cazul în care maşina este prevăzută cu un comutator de alimentare, deconectaţi comutatorul de alimentare înainte de a curăţa maşina.
• Înainte de a închide capacul superior, închideţi mai întâi suportul de ieşire.
3. Întreţinerea
47
Curăţarea maşinii
2
1
2
3
1
1
2
2
3. Întreţinerea
48
Curăţarea maşinii
7
Curăţarea rolei de preluare
• Curăţaţi maşina cu o cârpă uscată, fără scame.
• În cazul în care maşina este prevăzută cu un comutator de alimentare, deconectaţi comutatorul de alimentare înainte de a curăţa maşina.
2
12
1
2
3. Întreţinerea
49
Recomandări privind mutarea şi depozitarea maşinii
•
Când mutaţi maşina, nu o înclinaţi sau nu o întoarceţi cu faţa în jos. În
caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate
cauza deteriorarea imprimantei sau o calitate redusă de imprimare.
•
Când mutaţi maşina, asiguraţi-vă că aceasta este susţinută de cel puţin
două persoane.
3. Întreţinerea
50
4. Depanarea
Acest capitol oferă informaţii utile privind activităţile de efectuat în cazul apariţiei unor erori.
• Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei
52
• Îndepărtarea blocajelor de hârtie
53
• Interpretarea LED-urilor de stare
56
Acest capitol oferă informaţii utile despre ce puteţi face dacă întâmpinaţi o eroare. Dacă
maşina dvs. are un ecran cu afişaj, citiţi mai întâi mesajul de pe afişaj pentru a rezolva
eroarea. Dacă nu puteţi găsi o soluţie la problema dvs. în acest capitol, consultaţi capitolul
Depanare în Avansat Ghidul utilizatorului (consultaţi "Depanarea" la pagina 165). Dacă
nu găsiţi o soluţie în Ghidul utilizatorului sau problema persistă, sunaţi la serviciul de
asistenţă.
Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei
Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare, se pot evita majoritatea blocajelor cu hârtie. Pentru a evita blocarea hârtiei, consultaţi
următoarele recomandări:
•
Asiguraţi-vă că ghidajele reglabile sunt poziţionate corect (consultaţi "Prezentare generală a tăvii" la pagina 27).
•
Nu supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.
•
Nu scoateţi hârtie din tavă atunci când maşina este în curs de imprimare.
•
Îndoiţi, vânturaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.
•
Nu utilizaţi hârtie încreţită, umedă sau foarte ondulată.
•
Nu puneţi mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.
•
Utilizaţi numai suporturi de imprimare recomandate (consultaţi "Specificaţii privind suporturile de imprimare" la pagina 62).
4. Depanarea
52
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Pentru a evita ruperea hârtiei, trageţi hârtia blocată încet, cu grijă.
1
În tavă
1
2
2
1
3
4. Depanarea
53
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
2
În interiorul maşinii
• Zona cuptorului este fierbinte. Aveţi grijă când scoateţi hârtia din maşină.
• Înainte de a închide capacul superior, închideţi mai întâi suportul de ieşire.
1
2
4. Depanarea
54
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Dacă nu vedeţi hârtia în această zonă, opriţi-vă şi treceţi la pasul următor:
2
1
2
1
4. Depanarea
55
Interpretarea LED-urilor de stare
Culoarea ledului indică starea curentă a echipamentului.
• Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile în funcţie de model sau ţară.
• Pentru a rezolva eroarea, priviţi mesajul de eroare şi instrucţiunile sale din partea de depanare.
• De asemenea, puteţi rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra Samsung Printer Status sau Smart Panel.
• Dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service.
4. Depanarea
56
Interpretarea LED-urilor de stare
3
LED de stare
Stare
Descriere
Oprit
Verde
(LED
de stare)
Maşina este deconectată sau în modul de economisire.
Lumină
intermitentă
• Când echipamentul primeşte date şi date de imprimare.
Pornit
Maşina este conectată şi se poate utiliza.
Lumină
intermitentă
Se aşteaptă apăsarea unui buton
• Când lumina de fundal luminează intermitent rapid, maşina imprimă date.
(de imprimare a ecranului) sau
(WPS) pentru imprimarea manuală.
• Capacul este deschis. Închideţi capacul.
Roşu
Pornit
• Nu este hârtie în tavă când se primesc sau se imprimă date. Încărcaţi hârtie în tavă ("Încărcarea hârtiei în
tavă" la pagina 28).
• Maşina s-a oprit din cauza unei defecţiuni majore.
• Când maşina imprimă manual şi duplex manual.
Portocaliu
Lumină
intermitentă
Actualizarea firmware.
Pornit
A intervenit un blocaj de hârtie (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 53).
4. Depanarea
57
Interpretarea LED-urilor de stare
4
LED de toner / LED de WPS / LED de Alimentare
Stare
Descriere
În cartuş a rămas o cantitate mică de toner. Durata estimată de viaţă a cartuşului de toner se apropie
Lumină
de sfârşit. Pregătiţi un nou cartuş pentru înlocuire. Puteţi creşte temporar calitatea imprimării prin
intermitentă
redistribuirea tonerului (consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 43).
(LED de toner)
Portocaliu
Pornit
Un cartuş de cerneală a ajuns aproape de sfârşitul duratei sale estimate de viaţăa. Este recomandat
să înlocuiţi cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44).
Oprit
Toate cartuşele de toner sunt la capacitate normală.
Lumină
Echipamentul se conectează la o reţea fără fir.
intermitentă
(LED de WPS)b
Albastru
(LED de Alimentare) Albastru
Pornit
Echipamentul este conectat la o reţea wireless (consultaţi "Utilizarea butonului WPS" la pagina 97).
Oprit
Echipamentul se deconectează de la o reţea fără fir.
Pornit
Maşina este în mod economisire energie.
Oprit
Maşina este în modul pregătit sau alimentarea maşinii este deconectată.
a. Durata de viaţă estimată a cartuşului înseamnă durata de viaţă prevăzută sau estimată a cartuşului de toner, care arată capacitatea medie de coli imprimate şi este proiectată în
conformitate cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de funcţionare, intervalul de imprimare, grafica, tipul şi formatul suportului. Chiar dacă ledul roşu se
aprinde şi imprimanta opreşte imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuş.
b. Doar modelele wireless (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 7).
4. Depanarea
58
5. Anexă
Acest capitol oferă specificaţii şi informaţii despre produs, care au legătură cu reglementările în vigoare.
• Specificaţii
60
• Informaţii de reglementare
69
• Drepturi de autor
80
Specificaţii
1
Specificaţii generale
Valorile specificaţiilor trecute mai jos pot face obiectul modificării fără înştiinţare. Consultaţi www.samsung.com pentru eventuale modificări ale
informaţiilor.
Componente
Descriere
Dimensiuni
Lăţime x Lungime x Înălţime
332 x 215 x 178 mm
Greutatea
Maşină cu consumabile
3,97 kg
Modul disponibil
Mai puţin de 26 dB (A)
Mod imprimare
Mai puţin de 50 dB (A)
Funcţionare
de la 10 la 30 °C
Depozitare (în ambalaj)
de la -20 la 40 °C
Funcţionare
de la 20 la 80% umiditate relativă
Depozitare (în ambalaj)
de la 10 la 90% umiditate relativă
Modele de 110 volţi
c.a. 110 - 127 V
Nivel de zgomota
Temperatura
Umiditate
Sursă de alimentare, valori
nominaleb
Modele de 220 volţi
c.a. 220 - 240 V
5. Anexă
60
Specificaţii
Componente
Consum de putere
Modul mediu de funcţionare
Mai puţin de 310 W
Modul disponibil
Mai puţin de 30 W
Modul de economisire a
energieic
Fără firf
Descriere
• M202x series: Mai puţin de 1,1 W
• M202xW series: Sub 1,9 W (Wi-Fi Direct oprit: sub 1,5 W)
• M2020W/M2021W/M2024W: Mai puţin de 1,5 W
În modul nealimentatd
Mai puţin de 0,45 W (0,1 We)
Modul
SPW-B4319S
a. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configuraţie testat: instalarea de bază a maşinii, hârtie A4, imprimare simplă. Doar pentru China Dacă zgomotul produs de echipament depăşeşte
63 db (A), echipamentul va trebui amplasat într-o regiune conform unor recomandări relativ independente.
b. Examinaţi eticheta echipamentului, cu valorile nominale specifice pentru tensiune (V), frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric (A).
c. Consumul de energie al modului de economisire a energiei poate fi afectat de starea maşinii, condiţiile de stare, mediul de operare.
d. Consumul de energie poate fi evitat complet doar când cablul de alimentare nu este conectat.
e. Pentru maşina care este prevăzută cu un comutator de alimentare
f. Doar modelele wireless (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 7).
5. Anexă
61
Specificaţii
2
Specificaţii privind suporturile de imprimare
Tip
Dimensiune
Greutate/Capacitate suport imprimarea
Dimensiuni
Tava
Simplă
Plic
Alimentare manuală în tavăb
Scrisoare
216 x 279 mm (8,5 x 11 ţoli)
de la 71 la 85 g/m2
de la 71 la 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm (8,5 x 14 ţoli)
• 150 de coli de 80 g/m2
• 1 coală
Folio
216 x 330 mm (8,5 x 13 ţoli)
A4
210 x 297 mm (8,27 x 11.69 ţoli)
Oficio
216 x 343 mm (8.5 x 13.5 ţoli)
B5(JIS)
182 x 257 mm (7.17 x 10.12 ţoli)
B5(ISO)
176 x 250 mm (6.93 x 9.84 ţoli)
Executive
184 x 267 mm (7.25 x 10.5 ţoli)
A5
148 x 210 mm (5.83 x 8.27 ţoli)
Plic Monarch
98 x 191 mm (3,87 x 7,5 ţoli)
de la 75 la 90 g/m2
de la 75 la 90 g/m2
Plic nr. 10
105 x 241 mm (4,12 x 9,5 ţoli)
• 10 coli
• 1 coală
Plic DL
110 x 220 mm (4,33 x 8,66 ţoli)
Plic C5
162 x 229 mm (6,38 x 9,02 ţoli)
5. Anexă
62
Specificaţii
Tip
Dimensiune
Greutate/Capacitate suport imprimarea
Dimensiuni
Tava
Groasă
Consultaţi
secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
Subţire
Consultaţi
secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
Bumbac
Consultaţi
secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
Color
Consultaţi
secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
Preimprimată
Consultaţi
secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
Reciclarea
Consultaţi
secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
Etichete c
Scrisoare, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
Alimentare manuală în tavăb
de la 86 la 120 g/m2
de la 86 la 120 g/m2
• 50 de coli de 120 g/m2
• 1 coală
de la 60 la 70 g/m2
de la 60 la 70 g/m2
• 160 de coli de 60 g/m2
• 1 coală
de la 75 la 90 g/m2
de la 75 la 90 g/m2
• 150 de coli de 80 g/m2
• 1 coală
de la 75 la 90 g/m2
de la 75 la 90 g/m2
• 150 de coli de 80 g/m2
• 1 coală
de la 75 la 90 g/m2
de la 75 la 90 g/m2
• 150 de coli de 80 g/m2
• 1 coală
de la 60 la 90 g/m2
de la 60 la 90 g/m2
• 150 de coli de 80 g/m2
• 1 coală
de la 120 la 150 g/m2
de la 120 la 150 g/m2
• 10 coli
• 1 coală
5. Anexă
63
Specificaţii
Tip
Dimensiune
Greutate/Capacitate suport imprimarea
Dimensiuni
Tava
Cartonată
Scrisoare, Legal,
Oficio, Folio, A4,
B5(JIS), B5(ISO),
Executive, A5,
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
Alimentare manuală în tavăb
de la 121 la 163 g/m2
de la 121 la 163 g/m2
• 10 coli
• 1 coală
Carte poştală 4x6
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
• 10 coli
• 1 coală
Bond
Consultaţi
secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi
secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie
normală
• 100 coli
• 1 coală
Arhivă
Dimensiune minimă (personalizată)
76 x 127 mm (3 x 5 ţoli)
de la 60 la 163 g/m2
Dimensiune maximă (personalizată)
216 x 356 mm (8,5 x 14 ţoli)
a. Capacitatea maximă poate diferi în funcţie de greutatea, grosimea şi condiţiile de mediu aferente suportului.
b. Alimentarea pe rând a colilor.
c. Gradul de netezime al etichetelor utilizate în această maşină este cuprins în intervalul 100 - 250 (sheffield). Acesta indică nivelul numeric de netezime.
5. Anexă
64
Specificaţii
3
Cerinţe de sistem
Microsoft® Windows®
Cerinţă (recomandată)
Sistem de operare
CPU
RAM
Spaţiu liber pe
hard disk
Windows® XP
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (512 MB)
De la 1,25 GB la 2
GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biţi sau de 64 de biţi sau superior
1 GB (2 GB)
16 GB
• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).
• Unitate DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
Procesoare Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) (cel puţin 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biţi sau de 64 de biţi sau superior
2 GB
20 GB
Windows® 8.1
• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).
• Unitate DVD-R/W
5. Anexă
65
Specificaţii
Cerinţă (recomandată)
Sistem de operare
Windows Server® 2012
CPU
Spaţiu liber pe
hard disk
RAM
512 MB (2 GB)
Procesoare Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) (cel puţin 2 GHz)
32 GB
Windows Server® 2012 R2
• Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară reprezintă cerinţa minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
• Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.
• Windows Terminal Services este compatibil cu maşina dvs.
Mac
Sistem de operare
Cerinţe (recomandat)
CPU
• Procesoare Intel®
RAM
Spaţiu liber pe hard disk
512 MB (1 GB)
1 GB
Mac OS X 10.5
• PowerPC G4/G5 de 867 MHz sau
mai rapid
Mac OS X 10.6
• Procesoare Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 ~10.9
• Procesoare Intel®
2 GB
4 GB
5. Anexă
66
Specificaţii
Linux
Componente
Cerinţe
Red Hat Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Sistem de operare
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0
Mint 13, 14
CPU
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Spaţiu liber pe hard disk
1 GB (2 GB)
5. Anexă
67
Specificaţii
4
Mediu de reţea
Doar modelele wireless (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 7).
Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea pe echipament pentru a-l utiliza ca echipament de reţea. Următorul tabel prezintă mediile de reţea compatibile
cu maşina.
Componente
Interfaţă de reţea
Caracteristici tehnice
• 802.11b/g/n Wireless LAN (doar M202xW)
• Windows Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/8/Server 2008 R2
Sistem de operare de reţea
• Diverse sisteme de operare Linux
• Mac OS X 10.5 ~10.9
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Protocoale de reţea
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Imprimare TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Securitatea reţelei fără fir
• Autentificare: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Criptare: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Anexă
68
Informaţii de reglementare
Echipamentul este proiectat pentru un mediu sonor normal şi certificat cu
mai multe informaţii de reglementare.
La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă
siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a
persoanelor:
5
Declaraţie de siguranţă laser
Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a se conforma cerinţelor DHHS
21 CFR, capitolul 1 subcapitolul J pentru produse laser clasa I (1) iar în alte
zone, aceasta este certificată ca produs laser clasa I conform cerinţelor IEC
60825-1: 2007.
Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase.
Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman
la radiaţii laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreţinerii
de către utilizator sau în condiţii de service prescrise.
Avertisment
Nu utilizaţi şi nu efectuaţi service la imprimantă având capacul de protecţie
înlăturat de pe montajul laser/scanner. Raza reflectată, chiar şi invizibilă, vă
poate afecta ochii.
6
Protejarea ozonului
Rata emisiei de ozon pentru acest produs este sub 0,1 ppm.
Deoarece ozonul este mai greu decât aerul, păstraţi
produsul într-un loc cu o bună ventilaţie.
5. Anexă
69
Informaţii de reglementare
7
9
Economie de energie
Doar pentru China
Această imprimantă conţine tehnologie avansată de
economisire a energiei, reducând consumul de energie
atunci când nu este utilizată.
Când imprimanta nu primeşte date o perioadă îndelungată de
timp, consumul de energie este scăzut automat.
ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci
înregistrate în Statele Unite ale Americii.
Website: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
Pentru mai multe informaţii despre programul ENERGY
STAR consultaţi http://www.energystar.gov
襦 愤縑趀爮闭
襦愤縑趀爮闭
Pentru modelele certificate ENERGY STAR, eticheta
ENERGY STAR va fi amplasată pe maşină. Verificaţi dacă
maşina este certificată ENERGY STAR.
;SUHVV0
;SUHVV0:
賉帞
賉帞
縑趀绌裎
術賉縑聱ポM9śJマ
蜷筨愤竖爮襔*%
8
Reciclarea
Reciclaţi sau eliminaţi materialul de împachetare a acestui produs
într-un mod responsabil şi ecologic.
5. Anexă
70
Informaţii de reglementare
Doar pentru Statele Unite ale Americii
10
Dezafectarea corectă a acestui produs (deşeuri
de echipamente electrice şi electronice)
(Se aplică pentru ţările în care există sisteme de
colectare selectivă a deşeurilor)
Eliminaţi electronicele nedorite prin intermediul unui agent reciclator
omologat. Pentru a găsi cea mai apropiată locaţie de reciclare vizitaţi siteul nostru web:www.samsung.com/recyclingdirect Sau sunaţi la numărul
(877) 278 - 0799
11
Acest marcaj inscripţionat pe produs, pe accesorii sau în
documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie
eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor
de utilizare. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a
sănătăţii umane prin eliminarea necontrolată a deşeurilor, vă rugăm
să separaţi aceste produse de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi
în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susţinută a
resurselor materiale.
Statul California, Propunerea 65, Avertisment
(doar pentru SUA)
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care
au cumpărat produsul, fie biroul administraţiei locale, pentru detalii
cu privire la locul şi modul de reciclare ecologică a acestor produse.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să
consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest
produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte
deşeuri comerciale la eliminare.
5. Anexă
71
Informaţii de reglementare
12
•
Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care
este conectat receptorul.
•
Pentru ajutor, consultaţi distribuitorul sau un tehnician Radio/TV
experimentat.
Emisii în frecvenţă radio
Informaţii FCC pentru utilizator
Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC.
Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii:
•
Acest dispozitiv nu va cauza interferenţe periculoase.
•
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă captată, inclusiv
interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Acest echipament a fost testat şi este în conformitate cu limitele Clasei B
de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste
limite sunt stabilite pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva
interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament
generează, utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă nu
este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate provoca interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează absenţa
interferenţelor dintr-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament provoacă
interferenţe recepţiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin
pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze
interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
•
Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
•
Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către
producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea
utilizatorului de a opera echipamentul.
Reglementări privind interferenţele radio pentru
Canada
Acest aparat digital nu depăşeşte limitele Clasei B pentru emisia de bruiaj
radio din aparatul digital aşa cum sunt stabilite în standardul privind
echipamentele producătoare de interferenţe intitulat „Digital Apparatus”
(Aparatură digitală), ICES-003 emis de Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: «Appareils Numériques», ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Anexă
72
Informaţii de reglementare
13
Statele Unite ale Americii
Comisia Comunicaţiilor Federale (FCC)
Funcţionarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiţii: (1)
Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv
interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în niciun
mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia de a-l
utiliza. Contactaţi producătorul pentru service.
Emiţător proiectat pentru Partea 15 FCC
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de
comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secţiune
este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultaţi
eticheta sistemului pentru a verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.
Declaraţie FCC pentru utilizarea LAN fără fir:
Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dvs. sunt calificate pentru
utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe etichetă apare un
număr de identificare FCC.
FCC a stabilit o valoare generală a distanţei dintre dispozitiv şi corp de 20
cm pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului
(extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanţă mai
mare de 20 cm de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir pornite. Puterea de
ieşire a dispozitivului fără fir (sau a dispozitivelor), ce pot fi incluse în
imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de
FCC.
La instalarea şi utilizarea acestei combinaţii de transmiţător şi antenă,
limita de expunere la frecvenţe radio de 1mW/cm2 poate fi depăşită la
distanţe mici faţă de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să
menţină tot timpul o distanţă minimă de 20 de cm faţă de antenă.
Dispozitivul nu poate fi poziţionat în acelaşi loc cu alt transmiţător şi altă
antenă de transmisie.
14
Doar pentru Rusia/Kazahstan/Belarus
Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în
legătură cu altă antenă sau transmiţător.
5. Anexă
73
Informaţii de reglementare
15
18
Doar pentru Germania
Înlocuirea ştecărului montat (numai pentru Marea
Britanie)
Important
16
Doar pentru Turcia
Cablul reţelei de alimentare pentru această maşină este dotat cu o fişă
standard (BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranţă fuzibilă de 13 amperi.
Când schimbaţi sau examinaţi siguranţa fuzibilă, trebuie să reinstalaţi
siguranţa fuzibilă de 13 amperi corectă. Apoi trebuie să înlocuiţi capacul
siguranţei. Dacă aţi pierdut capacul siguranţei nu utilizaţi mufa până când
nu montaţi un alt capac.
Contactaţi persoana de la care aţi cumpărat maşina.
17
Doar pentru Thailandeză
Fişa de 13 amperi este tipul cel mai frecvent utilizat în Regatul Unit şi
trebuie să fie adecvată. Totuşi, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au
prize pentru fişe normale de 13 amperi. Trebuie să cumpăraţi un adaptor
adecvat pentru mufă. Nu îndepărtaţi mufa turnată.
Dacă tăiaţi mufa turnată, aruncaţi-o imediat. Nu puteţi recabla mufa şi
există risc de electrocutare dacă o conectaţi la o priză electrică.
5. Anexă
74
Informaţii de reglementare
Avertisment important
19
Declaraţie de conformitate (pentru ţările
europene)
Această maşină trebuie să fie împământată.
Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:
• Verde şi Galben: Împământare
Aprobări şi Certificări
• Albastru: Nul
• Maro: Fază
Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa,
procedaţi astfel:
Trebuie să conectaţi firul verde şi galben la pinul marcat cu litera „E” sau cu
„simbolul de împământare” de siguranţă sau colorat cu verde şi galben sau
verde.
Trebuie să conectaţi firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau colorat în
negru.
Trebuie să conectaţi firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau colorat în
roşu.
În fişă, în adaptor sau la placa de distribuţie, trebuie să aveţi o siguranţă
fuzibilă de 13 amperi.
• Prin prezenta, Samsung Electronics declară că [M202x
series] respectă cerinţele de bază şi alte dispoziţii relevante
ale Directivei tensiunii joase (2006/95/CE), Directivei CEM
(2004/108/CE).
• Prin prezenta, Samsung Electronics declară că [M202xW
series] este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte
prevederi ale Directivei 1999/5/CE.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la pagina
www.samsung.com, navigaţi la Support > Download center şi
introduceţi numele imprimantei dvs. (MFP), pentru a naviga la
EuDoC.
1 ianuarie, 1995: Directiva Consiliului 2006/95/EC alinierea legilor statelor
membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.
1 ianuarie, 1996: Directiva Consiliului 2004/108/EC, alinierea legilor
statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.
9 martie, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/EC privind echipamentele
radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea
comună a conformităţii. O declaraţie completă, ce defineşte Directivele
relevante şi standardele la care se face referire, poate fi obţinută de la
reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.
5. Anexă
75
Informaţii de reglementare
Certificare EC
Certificare conform Directivei 1999/5/EC privind echipamentele radio şi
echipamentele terminale de telecomunicaţii (FAX)
Acest produs Samsung a fost autocertificat de Samsung pentru conectarea
terminalului individual paneuropean la reţeaua la reţeaua telefonică
publică, analogică, pe linie comutată (PSTN) conform Directivei 1999/5/EC.
Produsul este conceput pentru a funcţiona cu reţelele PSTN naţionale şi
cele PBX compatibile din ţările europene:
În cazul unor probleme, ar trebui să contactaţi mai întâi Euro QA Lab din
cadrul Samsung Electronics Co., Ltd.
Produsul a fost testat conform TBR21. Pentru a asista la utilizarea şi
aplicarea echipamentului de terminale ce respectă acest standard, Institutul
European de Standardizare pentru Telecomunicaţii (ETSI) a publicat un
document cu caracter informativ (EG 201 121) ce cuprinde note şi solicitări
suplimentare pentru a asigura compatibilitatea terminalelor TBR21.
Produsul a fost conecput în conformitate şi este integral compatibil cu toate
notele consultative cuprinse în acest docuemnt.
Informaţii despre aprobarea europeană radio
(pentru produse prevăzute cu dispozitive radio
aprobate UE)
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de
comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat
utilizării casnice sau la birou. Această secţiune este aplicabilă numai dacă
sunt prezente aceste dispozitive. Consultaţi eticheta sistemului pentru a
verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.
Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dvs. sunt autorizate
pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone
asociate dacă pe eticheta sistemului se găseşte un marcaj CE.
Puterea de ieşire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse
în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de
Comisia Europeană prin directiva R&TTE.
State europene calificate conform aprobărilor pentru
dispozitive fără fir:
Ţări UE
State europene cu restricţii de utilizare:
UE
Ţări SEE/EFTA
Nicio limitare în acest moment
5. Anexă
76
Informaţii de reglementare
20
Declaraţii de conformitate pentru reglementare
Acţionarea fără fir
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de
comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea
secţiune este o prezentare generală a consideraţiilor la utilizarea unui
dispozitiv fără fir.
Limitările suplimentare, atenţionările şi problematica pentru anumite ţări
sunt listate în secţiunile speciale ale ţărilor (sau secţiunile grupului de ţări).
Dispozitivele fără fir din sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai
în ţările identificate de marcajele de aprobare radio de pe eticheta de
evaluare a sistemului. Dacă ţara în care veţi utiliza dispozitivul fără fir nu
este enumerată, vă rugăm să contactaţi, pentru cerinţe, agenţia locală de
aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate, iar utilizarea
poate fi interzisă.
Puterea de ieşire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse
în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute
până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în
imprimantă) emit mai puţină energie în frecvenţa radio decât este permisă
în standarde şi recomandări, producătorul este de părere că aceste
dispozitive pot fi utilizate în siguranţă. Indiferent de nivelurile de putere,
trebuie să acordaţi atenţie pentru a micşora contactul uman, în timpul
utilizării.
Ca valoare generală, este tipică valoarea de 20 cm de separare între
dispozitiv şi corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea
corpului (extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o
distanţă mai mare de 20 cm faţă de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir
pornite şi în curs de transmitere.
Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în
legătură cu altă antenă sau transmiţător.
Unele circumstanţe impun restricţii asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos
sunt listate exemple de restricţii comune:
Comunicaţiile fără fir cu frecvenţă radio pot interfera cu
echipamentele de pe aparatele de zbor comerciale.
Reglementările actuale în aviaţie cer ca dispozitivele fără fir să fie
oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut şi ca
reţea Ethernet fără fir) şi dispozitivele de comunicaţii Bluetooth
sunt exemple de dispozitive care oferă comunicaţii fără fir.
În medii în care pericolul de interferenţă asupra altor dispozitive
sau servicii este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea
de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi restricţionată sau
eliminată. Aeroporturile, spitalele şi mediile încărcate de oxigen
sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un
dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflaţi în
medii unde nu sunteţi siguri de sancţiunea pentru utilizarea
dispozitivelor fără fir, cereţi autorităţii locale autorizaţia înainte de
a utiliza sau a activa dispozitivul fără fir.
5. Anexă
77
Informaţii de reglementare
Fiecare ţară are diferite restricţii cu privire la utilizarea
dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dvs. este echipat cu un
dispozitiv fără fir, când transportaţi acest echipament în alte ţări,
întrebaţi autorităţile locale, înainte de a muta sau transporta
sistemul, dacă există restricţii în ţara de destinaţie privind
utilizarea dispozitivelor fără fir.
În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu
utilizaţi dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat
sau dacă protecţiile sau capacele sunt înlăturate.
Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în
niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia
de a-l utiliza. Contactaţi producătorul pentru service.
Utilizaţi numai driver-e aprobate pentru ţara în care va fi utilizat
dispozitivul. Pentru mai multe informaţii, consultaţi kitul de
restabilire a sistemului oferit de producător sau contactaţi serviciul
de suport tehnic al acestuia.
21
Doar pentru Israel
5. Anexă
78
Informaţii de reglementare
22
Doar pentru China
5. Anexă
79
Drepturi de autor
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Acest ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document se supun modificărilor care pot fi operate
fără notificare.
Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite din sau în legătură cu folosirea acestui
ghid de utilizare.
•
Samsung şi sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 şi Windows Server 2008 R2 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale
ale Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android şi Gmail sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.
•
Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi alte ţări.
AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
•
Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizaţiilor respective.
Consultaţi fişierul „LICENSE.txt” de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informaţiile cu privire la licenţa de tip sursă deschisă.
REV. 4.00
5. Anexă
80
Ghidul utilizatorului
AVANSAT
AVANSAT
Acest ghid oferă informaţii despre instalare, configurare avansată,
operare şi depanare pentru diferite sisteme de operare.
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model
sau ţară.
DE BAZĂ
Acest ghid pune la dispoziţie informaţii referitoare la instalare, utilizarea de bază şi
depanarea în Windows.
AVANSAT
1. Instalare software
3. Caracteristici speciale
Instalarea pentru Mac
85
Reglarea altitudinii
Reinstalarea pentru Mac
86
Modificarea setărilor implicite de imprimare 133
Instalare pentru Linux
87
Setarea maşinii dvs. ca echipament implicit 134
Reinstalare pentru Linux
88
Utilizarea caracteristicilor avansate de
132
imprimare
135
2. Utilizarea unei maşini conectate la
reţea
Imprimare pe Mac
142
Imprimare pe Linux
144
Programe de reţea utile
90
4. Instrumente de gestionare utile
Configurarea reţelei cablate
91
Configurarea IPv6
92
Accesare instrumente de gestionare
147
Configurare reţea fără fir
94
Easy Capture Manager
148
Samsung Mobile Print
123
Samsung AnyWeb Print
149
Utilizarea funcţiei NFC
124
Easy Eco Driver
150
Google Cloud Print™
126
Utilizarea SyncThru™ Web Service
151
AirPrint
129
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager 154
Utilizarea Samsung Printer Status
157
Utilizarea Samsung Printer Experience
159
82
AVANSAT
5. Depanarea
Probleme de alimentare cu hârtie
166
Probleme cu conectarea cablului şi
alimentarea cu energie electrică
167
Probleme de imprimare
168
Probleme de calitate a imprimării
172
Probleme la sistemul de operare
180
83
1. Instalare software
Acest capitol oferă instrucţiuni pentru instalarea de software esenţial şi util, pentru utilizare într-un mediu în care
maşina este conectată printr-un cablu. O maşină conectată local este o maşină conectată direct la computerul
dvs. utilizând cablul.
• Instalarea pentru Mac
85
• Reinstalarea pentru Mac
86
• Instalare pentru Linux
87
• Reinstalare pentru Linux
88
• Dacă sunteţi utilizator al sistemului de operare Windows, consultaţi "Instalarea locală
a driverului" la pagina 23 pentru instalarea driverului maşinii.
• Utilizaţi numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.
Instalarea pentru Mac
1
2
3
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
9
10
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
11
Faceţi clic pe butonul Add Printer pentru a vă selecta imprimanta şi
a o adăuga în lista imprimantelor.
12
După terminarea instalării, faceţi clic pe Close.
Selectaţi USB Connected Printer în Printer Connection Type şi
faceţi clic pe Continue.
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
•
Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
8
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile echipamentului.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
1. Instalare software
85
Reinstalarea pentru Mac
Dacă driver-ul imprimantei nu funcţionează corect, dezinstalaţi driver-ul şi
reinstalaţi-l.
1
Deschideţi folderul Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Pentru a dezinstala software-ul imprimantei, faceţi clic pe Continue.
Bifaţi programul pe care doriţi să-l ştergeţi şi faceţi clic pe Uninstall.
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
După terminarea dezinstalării, faceţi clic pe Close.
Dacă o maşină a fost deja adăugată, ştergeţi-o din Print Setup Utility
sau Print & Fax.
1. Instalare software
86
Instalare pentru Linux
Trebuie să descărcaţi pachetul de software Linux de pe website-ul
Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (http://
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări).
1
Instalarea driver-ului Linux unificat
8
9
10
11
După finalizarea instalării, lansaţi utilitarul de imprimare (Mergeţi la
System > Administration > Printing sau executaţi comanda
"system-config-printer" în programul Terminal).
Faceţi clic pe butonul Add.
Selectaţi imprimanta dvs.
Faceţi clic pe butonul Forward şi adăugaţi-o în sistem.
Trebuie să vă autentificaţi ca superutilizator (root) pentru a instala
software-ul echipamentului. Dacă nu sunteţi superutilizator, cereţi
ajutorul administratorului de sistem.
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
2
3
Copiaţi pachetul Unified Linux Driver pe sistemul dvs.
4
5
6
Extrageţi pachetul.
7
Continuaţi instalarea.
Deschideţi programul Terminal şi accesaţi directorul în care aţi
copiat pachetul.
Mutaţi-l în directorul uld.
Executaţi comanda "./install.sh" (Dacă nu sunteţi logat ca root,
executaţi comanda cu "sudo" ca "sudo ./install.sh")
1. Instalare software
87
Reinstalare pentru Linux
Dacă driver-ul imprimantei nu funcţionează corect, dezinstalaţi driver-ul şi
reinstalaţi-l.
1
2
3
4
Deschideţi programul Terminal.
Accesaţi directorul uld extras din pachetul Unified Linux Driver.
Executaţi comanda "./uninstall.sh" (Dacă nu sunteţi logat ca root,
executaţi comanda cu "sudo" ca "sudo ./uninstall.sh")
Continuaţi dezinstalarea.
1. Instalare software
88
2. Utilizarea unei maşini
conectate la reţea
Acest capitol vă prezintă instrucţiuni pas cu pas pentru configurarea unei maşini conectate la reţea şi a softwareului.
• Programe de reţea utile
90
• Configurarea reţelei cablate
91
• Configurarea IPv6
92
• Configurare reţea fără fir
94
• Samsung Mobile Print
123
• Utilizarea funcţiei NFC
124
• Google Cloud Print™
126
• AirPrint
129
Dispozitivele şi funcţiile opţionale compatibile pot diferi în funcţie de modelul dvs.
(consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 7).
Programe de reţea utile
Există mai multe programe disponibile pentru a configura setările de reţea
cu uşurinţă, într-un mediu de reţea. În special pentru administratorul de
reţea, este posibilă administrarea mai multor echipamente în reţea.
• Înainte să utilizaţi programele de mai jos, setaţi mai întâi adresa IP.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 7).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Soluţie web de gestionare a maşinilor pentru administratorii de reţea.
SyncThru™ Web Admin Service vă furnizează o modalitate eficientă de a
gestiona dispozitive de reţea şi vă permite să monitorizaţi şi să depanaţi de
la distanţă maşini de reţea din orice loc cu acces la intranetul companiei.
•
Descărcaţi acest program de la http://solution.samsungprinter.com.
1
SyncThru™ Web Service
Serverul web încorporat în echipamentul dvs. de reţea, vă permite să
efectuaţi următoarele activităţi (consultaţi "Configurarea adresei IPv6" la
pagina 93):
•
Verificaţi informaţiile şi starea consumabilelor.
•
Particularizaţi setările maşinii.
•
Configuraţi parametrii de reţea necesari pentru ca maşina să se
conecteze la diverse medii de reţea.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
90
Configurarea reţelei cablate
3
Imprimarea unui raport de configurare a reţelei
De la panoul de control al maşinii puteţi să imprimaţi un Raportul de
configurare a reţelei, care va arăta setările curente de reţea ale maşinii.
Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei reţele.
•
Apăsaţi butonul
10 secunde.
(WPS) de pe panoul de control pentru mai mult de
Utilizând acest Raportul de configurare a reţelei, puteţi să aflaţi adresa
MAC şi adresa IP ale maşinii.
De exemplu:
•
Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adresă IP: 165.254.192.192
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
91
Configurarea IPv6
IPv6 este acceptat corect numai pentru Windows Vista sau versiuni mai
recente.
În cadrul reţelei IPv6, urmaţi această procedură pentru a utiliza adresa
IPv6.
4
5
6
7
Faceţi clic pe TCP/IPv6 din partea stânga a site-ului web.
Bifaţi caseta de validare IPv6 Protocol pentru a activa IPv6.
Faceţi clic pe butonul Apply.
Opriţi maşina şi porniţi-o din nou.
• De asemenea, puteţi seta DHCPv6.
4
Din SyncThru™ Web Service
Activarea IPv6
1
Accesaţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de
adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID-ul şi
parola implicite de mai jos. Vă recomandăm ca din motive de
securitate să schimbaţi parola implicită.
3
•
ID: admin
•
Password: sec00000
• Pentru a seta manual adresa IPv6:
Bifaţi caseta de validare Manual Address. Apoi este activată căsuţa
de text Address/Prefix. Introduceţi restul adresei (ex.:
3FFE:10:88:194::AAAA. „A” este hexazecimalul de la 0 până la 9,
de la A până la F).
Atunci când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service,
deplasaţi cursorul mouse-ului peste Settings din bara de meniu
superioară şi faceţi clic pe Network Settings.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
92
Configurarea IPv6
Configurarea adresei IPv6
1
Porniţi un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă
adresarea IPv6 ca pe un URL.
2
Selectaţi una din adresele IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) din Raportul de
configurare a reţelei (consultaţi "Imprimarea unui raport de
configurare a reţelei" la pagina 91).
3
•
Link-local Address: Adresă locală IPv6 autoconfigurată
(adresa începe cu FE80).
•
Stateless Address: Adresă IPv6 configurată automat de un
router de reţea.
•
Stateful Address: Adresă IPv6 configurată de un server
DHCPv6.
•
Manual Address: Adresă IPv6 configurată manual de utilizator.
Introduceţi adresele IPv6 (ex.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa trebuie închisă între paranteze „[ ]”.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
93
Configurare reţea fără fir
Asiguraţi-vă că maşina dvs. acceptă utilizarea unei reţele fără fir.
Utilizarea reţelei fără fir poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model
(consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 7).
5
Punerea în funcţiune
Denumirea reţelei fără fir şi parola de reţea
Reţelele fără fir necesită un nivel de securitate mai ridicat, astfel încât atunci
când este configurat pentru prima dată un punct de acces, sunt create
pentru reţea o denumire de reţea (SSID), tipul de securitate utilizat şi o
parolă de reţea. Cereţi aceste informaţii administratorului dvs. de reţea
înainte de a demara instalarea maşinii.
Înţelegerea tipului dvs. de reţea
În mod normal, puteţi avea o singură conexiune între computerul dvs. şi
echipament în acelaşi timp.
Modul infrastructură
Acesta este un mediu utilizat în general acasă sau în
birouri mici (Birou mic/acasă). Acest mod foloseşte un
punct de acces pentru comunicarea cu echipamentul fără
fir.
Modul Ad hoc
Acest mod nu utilizează un punct de acces. Computerul şi
maşina cu caracteristică fără fir comunică direct.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
94
Configurare reţea fără fir
6
Prezentarea metodelor de configurare a reţelei fără fir
Puteţi configura setările wireless fie de la echipament fie de la computer. Selectaţi metoda de configurare din tabelul de mai jos.
Unele tipuri de instalare pentru reţeaua wireless s-ar putea să nu fie disponibile în funcţie de model sau ţară.
Metodă de configurare
Metoda de conectare
De la computer
Descriere şi referinţă
Utilizator de Windows, consultaţi "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 100.
Utilizator de Windows, consultaţi "Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)" la pagina
103.
• Utilizator de Mac, consultaţi "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 108.
Cu punct de acces
• Dacă sunteţi utilizator de Mac, consultaţi "Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)"
la pagina 111
De la panoul de control al
echipamentului
• Consultaţi "Conectarea în modul PBC" la pagina 98.
• Consultaţi "Conectarea în modul PIN" la pagina 98.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
95
Configurare reţea fără fir
Metodă de configurare
Fără punct de acces
Metoda de conectare
De la computer
Descriere şi referinţă
Utilizator de Windows, consultaţi "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 106.
Utilizator de Mac, consultaţi "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 114.
Configurarea Wi-Fi Direct
Consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 118.
• Dacă apar probleme în timpul configurării wireless sau al instalării driverelor, consultaţi capitolul de depanare (consultaţi "Depanare" la pagina 119).
• Vă recomandăm să configuraţi o parolă pentru punctele de acces. Dacă nu configuraţi nicio parolă pentru punctele de acces, acestea vor putea fi
accesate de orice dispozitiv compatibil, precum PC-uri, telefoane inteligente şi imprimante. Consultaţi ghidul de utilizare privind punctele de acces,
pentru informaţii despre configurarea parolei.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
96
Configurare reţea fără fir
7
Utilizarea butonului WPS
Alegerea tipului dvs
Există două modalităţi disponibile de conectare a maşinii dvs. la o reţea
Dacă maşina dvs. şi un punct de acces (sau router wireless) acceptă Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS), puteţi configura cu uşurinţă setările reţelei
wireless apăsând pe butonul
fi nevoie de un computer.
(WPS), de pe panoul de control, fără a mai
• Dacă doriţi să utilizaţi reţeaua fără fir cu modul Infrastructură,
asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de la echipament. Utilizarea
butonului WPS (PBC) sau introducerea codului PIN de la computer,
pentru a vă conecta la punctul de acces (sau routerul fără fir),
variază în funcţie de punctul de acces (sau routerul fără fir) utilizat.
Consultaţi ghidul utilizatorului pentru punctul de acces (routerul fără
fir) utilizat.
• Când utilizaţi butonul WPS pentru a configura reţeaua wirelss, este
posibil ca setările de securitate să se modifice. Pentru a împiedica
acest lucru, blocaţi opţiunea WPS pentru setările actuale de
securitate ale reţelei wireless. Denumirea opţiunii poate să difere în
funcţie de punctul de acces (sau routerul wireless) pe care îl utilizaţi.
wireless utilizând butonul
(WPS), de pe panoul de control.
Metoda Push Button Configuration (PBC) vă permite să conectaţi
maşina la o reţea wireless apăsând atât pe butonul
(WPS), de pe panoul
de control al maşinii dvs., cât şi pe butonul WPS (PBC) al punctului de
acces (sau router wireless) care este compatibil cu Wi-Fi Protected
Setup™(WPS).
Metoda PIN (Personal Identification Number) vă ajută să conectaţi
echipamentul la o reţea wireless introducând informaţiile de PIN furnizate
pentru un punct de acces (router wireless) care acceptă WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Setarea implicită din fabrică pentru maşina dvs. este modul PBC ,
recomandat pentru un mediu obişnuit de reţea wireless.
Elemente care trebuie pregătite
•
Verificaţi dacă punctul de acces (sau routerul fără fir) acceptă Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
•
Verificaţi dacă maşina dvs. acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Computer în reţea (doar modul PIN)
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
97
Configurare reţea fără fir
Conectarea în modul PBC
1
Ţineţi apăsat pe butonul
(WPS), de pe panoul de control, pentru
aproximativ 2 - 4 secunde, până când LED-ul de stare luminează
intermitent rapid.
Conectarea în modul PIN
1
În modul disponibil, ţineţi apăsat butonul
control pentru mai mult de zece secunde.
Echipamentul începe conectarea la reţeaua fără fir. Ledul luminează
intermitent lent pentru maxim două minute până când apăsaţi
butonul PBC al punctului de acces (sau routerului fără fir).
2
Apăsaţi pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără
fir).
3
(WPS) de pe panoul de
Puteţi afla codul PIN al maşinii dvs.
2
a Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se
conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
b Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul
WPS rămâne aprins continuu.
Raportul de configurare a reţelei, inclusiv codul PIN, trebuie să fie
imprimat (consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei"
la pagina 91).
Ţineţi apăsat pe butonul
(WPS) de pe panoul de control pentru
mai mult de 4 secunde până când LED-ul de stare rămâne aprins.
Echipamentul începe conectarea la punctul de acces (sau routerul
wireless).
3
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
Trebuie să introduceţi numărul PIN format din opt cifre, într-un
interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces
(sau routerul fără fir).
Ledul luminează intermitent lent timp de două minute, până când
introduceţi numărul PIN format din opt cifre.
Ledul WPS luminează în ordinea indicată mai jos:
a Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se
conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
b Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul
WPS rămâne aprins continuu.
4
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
98
Configurare reţea fără fir
Reconectarea la o reţea
Deconectarea de la o reţea
Când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă
automat reconectarea la punctul de acces (router fără fir) utilizând adresa
şi setările conexiunii fără fir anterior utilizate.
Pentru a întrerupe conectarea reţelei fără fir, apăsaţi pe butonul
de pe panoul de control pentru mai mult de două secunde.
Echipamentul se reconectează automat la reţeaua fără fir în
următoarele cazuri:
• Echipamentul este oprit şi pornit din nou.
• Punctul de acces (routerul fără fir) este dezactivat şi activat din nou.
(WPS)
•
Când reţeaua Wi-Fi este în modul în aşteptare: Maşina este
deconectată imediat de la reţeaua wireless, iar ledul WPS se stinge.
•
Când reţeaua Wi-Fi este utilizată: Cât timp echipamentul aşteaptă
terminarea lucrării de imprimare curente, ledul WPS luminează
intermitent rapid. Apoi, conexiunea la reţeaua wireless se
deconectează automat iar ledul WPS se stinge.
Revocarea procesului de conectare
Pentru a revoca conexiunea reţelei fără fir atunci când echipamentul se
conectează la reţeaua fără fir, apăsaţi şi eliberaţi butonul
(Alimentare)
de pe panoul de control. Trebuie să aşteptaţi 2 minute pentru a vă
reconecta la reţeaua wireless.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
99
Configurare reţea fără fir
8
Configurarea utilizând Windows
3
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Comandă rapidă pentru programul Samsung Easy Wireless Setup
fără CD: Dacă aţi instalat driverul imprimantei o dată, puteţi accesa
programul Samsung Easy Wireless Setup fără CD (consultaţi
"Accesare instrumente de gestionare" la pagina 147).
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
Punct de acces prin cablu USB
•
Elemente care trebuie pregătite
•
Punct de acces
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu USB
Crearea infrastructurii reţelei
1
2
Pentru Windows 8,
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care reprezintă
unitatea CD-ROM şi faceţi clic OK.
Dacă apare fereastra pop-up “Atingeţi pentru a vedea ce se
întâmplă cu acest disc.”, faceţi clic pe fereastră şi selectaţi Run
Setup.exe.
4
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
Verificaţi dacă este conectat cablul USB la echipament.
Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
100
Configurare reţea fără fir
5
Selectaţi Wireless network connection din ecranul Printer
Connection Type. Apoi, faceţi clic pe Next.
6
Din ecranul Are you setting up your printer for the first time?,
selectaţi Yes, I will set up my printer's wireless network. Apoi,
faceţi clic pe Next.
7
Selectaţi Using a USB cable din ecranul Select the Wireless
Setup Method. Apoi, faceţi clic pe Next.
Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la reţea, selectaţi No, My
printer is already connected to my network.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
101
Configurare reţea fără fir
8
După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.
Selectaţi numele (SSID) punctului de acces pe care doriţi să îl
utilizaţi şi faceţi clic pe Next.
Fereastra de securitate a reţelei fără fir apare atunci când punctul de
acces are setări de securitate.
Introduceţi parola de reţea pentru punctul de acces (sau router).
Dacă nu găsiţi numele reţelei pe care doriţi să o utilizaţi sau dacă doriţi
să setaţi manual configuraţia reţelei fără fir, faceţi clic pe Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: Introduceţi SSID-ul punctului
de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
9
Dacă imprimanta dvs. este compatibilă cu funcţia Wi-Fi Direct, va fi
afişat următorul ecran.
Faceţi clic pe Next.
• Operation Mode: selectaţi Infrastructure.
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
fie sau să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a
datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectaţi această opţiune
pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA predistribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de
obicei parolă cheie pre-distribuită), care este configurată manual la
punctul de acces şi la fiecare din clienţii acestuia.
• Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
102
Configurare reţea fără fir
• Opţiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs.
acceptă această funcţie.
• Puteţi începe să instalaţi Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy
Printer Manager (consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina
118).
• Wi-Fi Direct Name: Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea
modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere.
• Password setting este şirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi
cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.
10
Când configurarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul
USB dintre computer şi echipament. Faceţi clic pe Next.
11
12
Selectaţi componentele de instalat.
Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)
Elemente care trebuie pregătite
•
Computer compatibil WiFi ce rulează Windows 7 sau o versiune mai
recentă şi un punct de acces (router)
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
În timp ce setaţi reţeaua wireless, echipamentul foloseşte LAN-ul
wireless de pe PC. Este posibil să nu vă puteţi conecta la internet.
Crearea infrastructurii reţelei
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
1
2
Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
103
Configurare reţea fără fir
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
4
Selectaţi Wireless network connection din ecranul Printer
Connection Type. Apoi, faceţi clic pe Next.
5
Din ecranul Are you setting up your printer for the first time?,
selectaţi Yes, I will set up my printer's wireless network. Apoi,
faceţi clic pe Next.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
•
Pentru Windows 8,
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care reprezintă
unitatea CD-ROM şi faceţi clic OK.
Dacă apare fereastra pop-up “Atingeţi pentru a vedea ce se
întâmplă cu acest disc.”, faceţi clic pe fereastră şi selectaţi Run
Setup.exe.
3
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la reţea, selectaţi No, my
printer is already connected to my network.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
104
Configurare reţea fără fir
6
Selectaţi Using a direct wireless connectiondin ecranul Select
the Wireless Setup Method. Apoi, faceţi clic pe Next.
Chiar dacă pe computerulul dvs. rulează Windows 7 sau o versiune mai
recentă, nu veţi putea folosi această funcţionalitate dacă PC-ul dvs. nu
acceptă reţeaua wireless. Configuraţi reţeaua wireless folosind un
cablu USB (consultaţi "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 100).
Dacă apare ecranul de mai jos, apăsaţi butonul
panoul de control în maxim două minute.
7
8
(WPS) de pe
După finalizarea configurării reţelei wireless, faceţi clic pe Next.
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
105
Configurare reţea fără fir
Ad hoc prin cablu USB
•
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care reprezintă
unitatea CD-ROM şi faceţi clic OK.
Dacă nu aveţi un punct de acces (AP), puteţi să conectaţi fără fir
echipamentul la computer prin configurarea unei reţele ad-hoc fără fir
urmând paşii simpli de mai jos.
Dacă apare fereastra pop-up “Atingeţi pentru a vedea ce se
întâmplă cu acest disc.”, faceţi clic pe fereastră şi selectaţi Run
Setup.exe.
Elemente care trebuie pregătite
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu USB
Crearea reţelei ad-hoc în Windows
1
2
Pentru Windows 8,
3
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
4
Selectaţi Wireless network connection din ecranul Printer
Connection Type. Apoi, faceţi clic pe Next.
Porniţi computerul şi echipamentul pentru reţeaua fără fir.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
106
Configurare reţea fără fir
5
Din ecranul Are you setting up your printer for the first time?,
selectaţi Yes, I will set up my printer's wireless network. Apoi,
faceţi clic pe Next.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
Atunci când reţeaua ad hoc are setările de securitate activate, apare
fereastra de securitate a reţelei wireless.
Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la reţea, selectaţi No, my
printer is already connected to my network.
6
Selectaţi Using a USB cable din ecranul Select the Wireless
Setup Method. Apoi, faceţi clic pe Next.
7
După căutarea reţelelor fără fir, apare o listă de reţele fără fir pe care
echipamentul dvs. le-a căutat. Faceţi clic pe Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: introduceţi numele SSID-ului
dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
Selectaţi Open System sau Shared Key pentru autentificare şi faceţi
clic pe Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care
împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează
porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir,
utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biţi.
8
Apare fereastra care afişează setarea reţelei fără fir. Verificaţi
setările şi faceţi clic pe Next.
• Operation Mode: Selectaţi ad hoc.
• Channel: selectaţi canalul (Auto Setting sau 2.412 – 2.467 MHz).
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
fie sau să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a
datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
• Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să
cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În
cazul în care configurarea reţelei computerului este setată pe DHCP,
setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe DHCP. La fel, în cazul în
care configurarea reţelei computerului este setată pe Static, setarea
reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe Static.
În cazul în care computerul este setat pe DHCP şi doriţi să utilizaţi
setarea de reţea fără fir Static, trebuie să contactaţi administratorul dvs.
de reţea pentru a obţine adresa IP statică.
• Pentru metoda DHCP
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
107
Configurare reţea fără fir
Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă
DHCP este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm.
Dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a
modifica metoda de alocare în Receive IP address automatically
(DHCP).
• Pentru metoda statică
Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă
Static este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm.
Dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a
introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru
echipament.
De exemplu,
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subreţea: 255.255.0.0
Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să fie ca mai
jos:
- Adresă IP: 169.254.133.43
- Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de
subreţea a computerului).
- Poartă: 169.254.133.1
9
Apare fereastra Wireless Network Setting Complete. Faceţi clic
pe Next.
10
Când setările reţelei wireless au fost finalizate, deconectaţi cablul
USB dintre computer şi maşină. Faceţi clic pe Next.
11
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
9
Configurarea utilizând Mac
Punct de acces prin cablu USB
Elemente care trebuie pregătite
•
Punct de Acces
•
Imprimantă conectată la reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu USB
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
2
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
108
Configurare reţea fără fir
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
•
10
Selectaţi Configuration of Wireless network în Printer
Connection Type şi faceţi clic pe Continue.
Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
8
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile maşinii.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
9
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
109
Configurare reţea fără fir
11
Dacă apare ecranul Wireless Settings, selectaţi Using a USB
cable şi faceţi clic pe Next.
Dacă nu apare ecranul, mergeţi la pasul 15.
Când setaţi manual configuraţia reţelei fără fir, faceţi clic pe Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: Introduceţi SSID-ul punctului
de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Operation Mode: selectaţi Infrastructure.
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
fie sau să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a
datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectaţi această opţiune
pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA predistribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de
obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la
punctul de acces şi la fiecare din clienţii acestuia.
• Encryption: Selectaţi criptarea. (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP, AES).
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
12
După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.
Selectaţi numele (SSID) punctului de acces pe care doriţi să îl
utilizaţi şi faceţi clic pe Next.
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
Fereastra de securitate a reţelei wireless apare atunci când punctul de
acces are setările de securitate activate.
Introduceţi parola de reţea pentru punctul de acces (sau router).
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
110
Configurare reţea fără fir
13
Apare fereastra care afişează setarea reţelei fără fir. Verificaţi
setările şi faceţi clic pe Next.
• Opţiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs.
acceptă această funcţie.
• Puteţi începe să instalaţi Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy
Printer Manager (consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina
118).
• Wi-Fi Direct Name: Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea
modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere.
• Password setting este şirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi
cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.
14
Apare fereastra Wireless Network Setting Complete. Faceţi clic
pe Next.
15
Când setările reţelei wireless au fost finalizate, deconectaţi cablul
USB dintre computer şi maşină. Faceţi clic pe Next.
Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)
Elemente care trebuie pregătite
•
Mac care dispune de WiFi ce rulează sistemul de operare Mac 10.7 sau
o versiune mai recentă şi un punct de acces (router)
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
2
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
•
4
Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
111
Configurare reţea fără fir
5
6
7
8
Faceţi clic pe Continue.
10
Selectaţi Configuration of Wireless network în Printer
Connection Type şi faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile maşinii.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
9
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
112
Configurare reţea fără fir
11
Dacă apare ecranul Wireless Settings, selectaţi Using a direct
wireless connection şi faceţi clic pe Next.
Dacă apare ecranul de mai jos, apăsaţi butonul
Dacă nu apare ecranul, mergeţi la pasul 13.
de control în maxim două minute.
12
13
(WPS) de pe panoul
După finalizarea configurării reţelei wireless, faceţi clic pe Next.
După terminarea instalării, faceţi clic pe Close.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
113
Configurare reţea fără fir
Ad hoc prin cablu USB
3
Dacă nu aveţi un punct de acces (AP), puteţi totuşi să conectaţi fără fir
echipamentul la computer prin configurarea unei reţele ad hoc fără fir
urmând instrucţiunile simple de mai jos.
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu USB
Crearea reţelei ad-hoc în Mac
1
2
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
8
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile maşinii.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
4
Elemente care trebuie pregătite
•
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
9
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
114
Configurare reţea fără fir
10
Selectaţi Configuration of Wireless network în Printer
Connection Type şi faceţi clic pe Continue.
• Enter the wireless Network Name: Introduceţi numele SSID-ului
dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Operation Mode: Selectaţi ad hoc.
• Channel: Selectaţi canalul (Auto Setting sau 2.412 – 2.467 MHz).
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
fie sau să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a
datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
• Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
11
După căutarea reţelelor fără fir, apare o listă de reţele fără fir pe care
echipamentul dvs. le-a căutat. Faceţi clic pe Advanced Setting.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
Atunci când reţeaua ad hoc are o setare de securitate, fereastra de
securitate a reţelei fără fir apare.
Selectaţi Open System sau Shared Key pentru autentificare şi faceţi
clic pe Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care
împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează
porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir,
utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biţi.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
115
Configurare reţea fără fir
12
Apare fereastra care afişează setările reţelei fără fir. Verificaţi
setările şi faceţi clic pe Next.
Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să
cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În
cazul în care configurarea reţelei computerului este setată pe DHCP,
setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe DHCP. La fel, în cazul în
care configurarea reţelei computerului este setată pe Static, setarea
reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe Static.
Atunci, informaţiile de reţea ale maşinii trebuie să fie ca mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133.43
- Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de
subreţea a computerului).
- Poartă: 169.254.133.1
13
În cazul în care cablul de reţea este conectat, e posibil să întâmpinaţi
dificultăţi în detectarea maşinii atunci când configuraţi reţeaua
wireless.
În cazul în care computerul este setat pe DHCP şi doriţi să utilizaţi
setarea de reţea fără fir statică, trebuie să contactaţi administratorul
dvs. de reţea pentru a obţine adresa IP statică.
• Pentru metoda DHCP
Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă
DHCP este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm.
Dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a
modifica metoda de alocare în Receive IP address automatically
(DHCP).
• Pentru metoda statică
Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă
Static este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm.
Dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a
introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru
echipament.
De exemplu,
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:
Atunci când apare fereastra de confirmare a conexiunii reţelei prin
cablu, deconectaţi reţeaua prin cablu şi faceţi clic pe Next.
14
Reţeaua fără fir se conectează în conformitate cu configuraţia
reţelei.
15
Configurarea reţelei wireless este finalizată. După terminarea
instalării, faceţi clic pe Quit.
După realizarea conexiunii reţelei wireless, trebuie să instalaţi un driver
al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicaţie (consultaţi
"Instalarea pentru Mac" la pagina 85).
- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subreţea: 255.255.0.0
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
116
Configurare reţea fără fir
10
11
Activarea/dezactivarea reţelei Wi-Fi
1
Verificaţi dacă este conectat cablul de reţea la echipament. În caz
contrar, conectaţi echipamentul cu un cablu standard de reţea.
2
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox
şi introduceţi noua adresă IP a maşinii dvs. în fereastra browserului.
De exemplu,
3
Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
4
Introduceţi ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Network Settings.
6
Faceţi clic pe Wireless > Custom.
Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare
mobilă
Wi-Fi Direct este o metodă de conectare de tip "peer-to-peer" uşor de
configurat pentru imprimanta dvs. şi un dispozitiv mobil care acceptă Wi-Fi
Direct, care oferă o conexiune securizată şi o rată de transfer mai bună
decât modul ad hoc.
Cu Wi-Fi Direct vă puteţi conecta imprimanta la o reţea Wi-Fi Direct
conectându-vă simultan la un punct de acces. Puteţi, de asemenea, să
utilizaţi simultan o reţea cu fir şi o reţea Wi-Fi Direct astfel încât mai mulţi
utilizatori să poată accesa şi imprima documente atât din Wi-Fi Direct cât şi
dintr-o reţea cu fir.
• Nu vă puteţi conecta la Internet prin intermediul dispozitivului mobil
care foloseşte funcţia Wi-Fi Direct.
• Lista cu protocoalele compatibile poate să difere în funcţie de
modelul dvs., reţelele Wi-Fi Direct NU suportă IPv6, filtrarea de
reţea, IPSec, WINS şi serviciile SLP.
• Se pot conecta până la patru dispozitive mobile deodată la Wi-Fi
Direct.
Puteţi, de asemenea, să activaţi/dezactivaţi reţeaua Wi-Fi.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
117
Configurare reţea fără fir
Configurarea Wi-Fi Direct
▪
Group Owner: Activaţi această opţiune pentru a aloca
imprimanta deţinătorului de grup Wi-Fi Direct. Group Owner se
comportă similar unui punct de acces wireless. Recomandăm
activarea acestei opţiuni.
▪
Network Password: Dacă imprimanta dvs. este Group Owner,
este necesar un Network Password pentru ca alte dispozitive
mobile să se conecteze la imprimanta dvs. Puteţi configura dvs.
un Network paszword, sau puteţi reţine acel Network password
care este generat aleatoriu în mod implicit.
Puteţi activa funcţia Wi-Fi Direct prin una din următoarele metode.
De la computerul conectat prin cablul USB
(recomandat)
•
După finalizarea instalării driverelor, poate fi setat Samsung Easy
Printer Manager şi pot fi efectuate modificările pentru Wi-Fi Direct.
Samsung Easy Printer Manager este disponibil doar pentru utilizatorii
sistemelor de operare Windows şi Mac OS.
-
Din meniul Pornire selectaţi Programe sau Toate programele >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device
Settings > Network.
▪
Wi-Fi Direct ON/OFF: Selectaţi On pentru activare.
▪
Device Name: Introduceţi numele imprimantei pentru a căuta
imprimanta dvs. într-o reţea wireless. Implicit, numele
dispozitivului este denumirea modelului.
▪
IP Address: Introduceţi adresa IP a imprimantei. Această
adresă IP este utilizată doar pentru reţeaua locală nu şi pentru
infrastructura cablată sau reţeaua wireless. Recomandăm să
utilizaţi adresa IP locală implicită (adresa IP locală implicită a
imprimantei pentru Wi-Fi Direct este 192.168.3.1 )
Configurarea dispozitivului mobil
•
După setarea Wi-Fi Direct la imprimantă, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului mobil pe care îl utilizaţi pentru a-i seta funcţia
Wi-Fi Direct.
•
După configurarea Wi-Fi Direct, trebuie să descărcaţi aplicaţia pentru
imprimare din dispozitivul mobil (De exemplu: Samsung Mobile printer)
pentru a imprima de pe smarphone-ul dvs.
• Atunci când aţi găsit imprimanta la care doriţi să vă conectaţi de pe
dispozitivul dvs. mobil, selectaţi imprimanta iar LED-ul acesteia va
lumina intermitent. Apăsaţi butonul WPS de pe imprimantă iar
aceasta se va conecta la dispozitivul dvs. mobil.
• Dacă dispozitivul dvs. mobil nu este compatibil WPS, trebuie să
introduceţi parola de reţea a unei imprimante, în loc să apăsaţi
butonul WPS.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
118
Configurare reţea fără fir
12
Depanare
Probleme în timpul configurării sau instalării
driverului
Connecting Failure – General Connection Error
•
Connecting Failure – Connected Wired Network
•
Printers Not Found
•
Este posibil ca echipamentul dvs. să nu fie pornit. Porniţi computerul şi
echipamentul.
•
Cablul USB nu este conectat între computer şi echipament. Conectaţi
maşina la computer utilizând cablul USB.
•
Maşina nu acceptă reţeaua fără fir. Verificaţi ghidul utilizatorului
echipamentului inclus pe CD-ul cu software furnizat împreună cu
echipamentul dvs. şi pregătiţi un echipament de reţea fără fir.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Maşina nu poate găsi numele reţelei (SSID) pe care l-aţi selectat sau
tastat. Verificaţi numele reţelei (SSID) de la punctul de acces şi
reîncercaţi să vă conectaţi.
•
Punctul de acces nu este pornit. Porniţi punctul de acces.
Connecting Failure - Invalid Security
•
Computerul nu primeşte semnal de la maşină. Verificaţi cablul USB şi
alimentarea echipamentului.
Echipamentul dvs. este conectat cu un cablu de reţea cablată.
Deconectaţi de la echipament cablul reţelei prin fir.
Connecting Failure - Assigning the IP address
•
Opriţi şi porniţi alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără
fir) şi echipament.
PC Connection Error
•
Nu se poate realiza conexiunea dintre computer şi echipament cu
adresa configurată pentru reţea.
-
Pentru mediul de reţea DHCP
Imprimanta primeşte automat adresa IP (DHCP) atunci când la
computer s-a configurat DHCP.
Dacă imprimarea nu funcţionează în modul DHCP, este posibil ca
problema să fie cauzată de schimbarea automată a adresei IP.
Comparaţi adresa IP a produsului cu adresa IP a portului imprimantei.
Cum să comparaţi:
Securitatea nu este configurată corespunzător. Verificaţi securitatea
configurată la punctul de acces şi la echipament.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
119
Configurare reţea fără fir
1 Imprimaţi raportul imprimantei dvs. cu informaţiile de reţea şi apoi
verificaţi adresa IP (consultaţi "Imprimarea unui raport de
configurare a reţelei" la pagina 91).
2 Verificaţi adresa IP a portului imprimantei de la computerul dvs.
a Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
• Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Setări.
b Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
• Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de
control > Hardware şi sunete > Imprimante.
• Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control
> Hardware > Dispozitive şi imprimante.
• Pentru Windows 7/ Windows 8, selectaţi Panou de control >
Dispozitive şi imprimante.
c Faceţi clic dreapta pe maşină.
d Pentru Windows XP/2003/2008/Vista, apăsaţi pe Proprietăţi.
Pentru Windows 7/ Windows 8 sau Windows Server 2008 R2, din
meniurile contextuale, selectaţi Printer properties.
Dacă elementul Proprietăţi imprimantă are semnul ►, puteţi
selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta
selectată.
e Faceţi clic pe fila Port.
f Faceţi clic pe butonul Configurare port..
g Verificaţi dacă Nume imprimantă sau Adresă IP: este adresa IP
de pe fişa de configurare a reţelei.
3 Modificaţi adresa IP a portului imprimantei dacă este diferită de cea
din raportul cu informaţiile reţelei.
Dacă doriţi să folosiţi CD-ul de instalre software pentru a schimba IPul portului, conectaţi-vă la o imprimantă din reţea. Apoi reconectaţi
adresa IP.
-
Pentru mediul de reţea Static
Echipamentul utilizează adresa statică atunci când la computer s-a
configurat adresa statică.
De exemplu,
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai
jos:
▪
Adresă IP: 169.254.133.42
▪
Mască de subreţea: 255.255.0.0
Atunci, informaţiile de reţea ale maşinii trebuie să fie ca mai jos:
▪
Adresă IP: 169.254.133.43
▪
Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de
subreţea a computerului).
▪
Poartă: 169.254.133.1
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
120
Configurare reţea fără fir
Alte probleme
•
Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o reţea, verificaţi
următoarele:
Verificaţi dacă punctul de acces (routerul fără fir) are o securitate
configurată (parolă). Dacă are o parolă, consultaţi administratorul
punctului de acces (al routerului fără fir).
•
Verificaţi adresa IP a maşinii. Reinstalaţi driverul echipamentului şi
modificaţi setările pentru conectarea echipamentului în reţea. Datorită
caracteristicilor DHCP, adresa IP alocată se poate modifica dacă
echipamentul nu este utilizat un timp îndelungat sau dacă punctul de
acces este resetat.
Pentru informaţii privind punctul de acces (sau routerul fără fir),
consultaţi ghidul utilizatorului aferent dispozitivului respectiv.
Înregistraţi adresa MAC a produsului atunci când configuraţi serverul
DHCP la punctul de acces (sau la ruterul fără fir). Apoi puteţi folosi
întotdeauna adresa IP care este setată cu adresa MAC. Puteţi identifica
adresa MAC a maşinii dvs. prin imprimarea unui raport al configurării a
reţelei (consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la
pagina 91).
•
Nu puteţi activa concomitent o reţea cablată şi una fără fir.
•
Computerul, punctul de acces (routerul fără fir) sau echipamentul nu
sunt conectate.
•
Verificaţi recepţia fără fir din vecinătatea echipamentului. Dacă routerul
se află la distanţă de echipament sau dacă există un obstacol, este
posibil să întâmpinaţi dificultăţi la recepţionarea semnalului.
•
Opriţi şi porniţi alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără
fir), echipament şi computer. Uneori, operaţiunea de oprire şi pornire a
alimentării poate reface comunicarea în reţea.
Verificaţi mediul fără fir. Este posibil să nu vă puteţi conecta la reţea în
mediul de infrastructură când trebuie să tastaţi informaţiile unui utilizator
înainte de conectarea la punctul de acces (sau ruterul fără fir).
•
Verificaţi dacă software-ul paravanului de protecţie (V3 sau Norton)
blochează comunicarea.
Acest echipament este compatibil numai cu IEEE 802.11 b/g/n şi Wi-Fi.
Alte tipuri de comunicaţii fără fir (ex., Bluetooth) nu sunt acceptate.
•
La utilizarea modului ad hoc, pentru sisteme de operare precum
Windows Vista, e posibil să trebuiască să configuraţi setarea conexiunii
fără fir de fiecare dată când utilizaţi maşina fără fir.
•
Nu puteţi utiliza modul infrastructură şi modul ad hoc în acelaşi timp
pentru maşinile cu reţea fără fir Samsung.
•
Echipamentul se află în raza de acoperire a reţelei fără fir.
•
•
În cazul în care computerul şi echipamentul sunt conectate la o reţea
care nu poate fi găsită, e posibil ca software-ul firewall să blocheze
comunicarea. Consultaţi ghidul utilizatorului software-ului pentru a-l opri
şi reîncercaţi să căutaţi echipamentul.
•
Verificaţi dacă adresa IP a echipamentului este corect alocată. Puteţi
verifica adresa IP prin imprimarea raportului de configurare a reţelei.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
121
Configurare reţea fără fir
•
Echipamentul este poziţionat departe de obstacole care pot bloca
semnalul reţelei fără fir.
Îndepărtaţi obiectele mari de metal dintre punctul de acces (sau routerul
fără fir) şi echipament.
Asiguraţi-vă că echipamentul şi punctul de acces fără fir (sau routerul
fără fir) nu sunt separate de stâlpi, ziduri sau coloane de susţinere care
conţin metal sau beton.
•
Echipamentul este poziţionat la distanţă de dispozitive electronice care
pot interfera cu semnalul reţelei fără fir.
Multe dispozitive pot intra în interferenţă cu semnalul fără fir, inclusiv
cuptoarele cu microunde şi unele dispozitive Bluetooth.
•
Ori de câte ori configurarea punctului dvs. de acces (sau a ruterului fără
fir) se modifică, trebuie să efectuaţi din nou configurarea reţelei fără fir
a produsului.
•
Numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate prin intermediul WiFi Direct este 3.
•
Dacă Wi-Fi Direct este ON, această maşină acceptă doar IEEE 802.11
b/g.
•
Dacă punctul de acces este setat să funcţioneze doar cu standardul
802.11n, acesta s-ar putea să nu se conecteze la maşina dvs.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
122
Samsung Mobile Print
13
14
Ce este Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print este o aplicaţie gratuită care permite utilizatorilor
să imprime fotografii, documente şi pagini web direct de pe smartphone sau
tabletă. Samsung Mobile Print nu este compatibil doar cu smartphone-ul
dvs. Android sau iOS, ci şi cu iPod Touch şi tableta PC. Aceasta
conectează dispozitivul dvs. mobil la o imprimantă Samsung conectată la
reţea sau la o imprimantă wireless prin intermediul unui punct de acces WiFi. Nu este necesară instalarea unui driver nou sau configurarea setărilor
reţelei – trebuie doar să instalaţi aplicaţia Samsung Mobile Print iar
aceasta va detecta automat imprimantele Samsung compatibile. Pe lângă
imprimarea de fotografii, pagini web şi documente PDF mai este suportată
şi funcţia de scanare. Dacă aveţi o multifuncţională Samsung, puteţi scana
orice document în format JPG, PDF sau PNG pentru o vizualizare rapidă şi
facilă pe dispozitivul dvs. mobil.
Descărcarea Samsung Mobile Print
Pentru a descărca Samsung Mobile Print, accesaţi magazinul de aplicaţii
(Samsung Apps, Play Store, App Store) pe dispozitivul dvs. mobil şi căutaţi
“Samsung Mobile Print.” De asemenea, puteţi vizita iTunes pentru
dispozitive Apple pe computerul dvs.
15
SO mobil compatibil
•
SO Android 2.1 sau o versiune mai recentă
•
iOS 4.0 sau o versiune mai recentă
16
Dispozitive compatibile
•
iOS 4.0 sau o versiune mai recentă: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.3 sau o versiune mai recentă: Dispozitive mobile Galaxy
series şi Android
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
123
Utilizarea funcţiei NFC
Imprimanta NFC(Near Field Communication) vă permite să imprimaţi/
scanaţi direct de pe telefonul mobil, doar prin ţinerea mobilului deasupra
marcajuluiNFC de pe imprimantă. Nu necesită instalarea unui driver de
imprimare sau conectarea la un punct de acces. Aveţi nevoie doar de un
telefon mobil compatibil cu NFC. Pentru a folosi această funcţie, aplicaţia
Samsung Mobile Print va trebui instalată pe telefonul dvs. mobil.
• În funcţie de materialul din care este fabricată carcasa telefonului
mobil, este posibil ca recunoaşterea NFC să nu funcţioneze
corespunzător.
• În funcţie de telefonul mobil pe care îl folosiţi, este posibil ca viteza
de transmisie să difere.
18
Imprimarea
1
Asiguraţi-vă că funcţiile NFC şi Wi-Fi Direct sunt activate pe telefonul
dvs. mobil şi funcţia Wi-Fi Direct este activată pe imprimantă
(consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 118).
2
Apropiaţi antena NFC a telefonului mobil (localizată, de obicei, în
partea din spate a telefonului) deasupra marcajului NFC (
) de pe
imprimantă.
Aşteptaţi câteva secunde pentru pornirea aplicaţiei Samsung Mobile
Print.
17
Cerinţe
•
NFC şi Wi-Fi Direct activate şi aplicaţia Mobile Print instalată pe un
telefon mobil cu sistem de operare Android 4.0 sau o versiune mai
recentă.
Doar sistemul de operare Android 4.1 sau o versiune mai recentă vor
activa automat funcţia Wi-Fi Direct pe telefonul dvs. mobil atunci când
activaţi funcţia NFC. Vă recomandăm să vă actualizaţi sistemul de
operare de pe telefonul mobil cu Android 4.1 sau o versiune mai
recentă pentru a putea utiliza funcţia NFC.
•
Imprimantă cu funcţia Wi-Fi Direct activată. Funcţia Wi-Fi Direct este
activată în mod implicit.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
124
Utilizarea funcţiei NFC
• La unele telefoane mobile, este posibil ca antena NFC să nu se afle
în partea din spate a telefonului. Verificaţi locaţia antenei NFC de pe
telefonul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului NFC de pe
imprimantă.
4
Apropiaţi antena NFC a telefonului mobil (localizată, de obicei, în
partea din spate a telefonului) deasupra marcajului NFC (
) de pe
imprimantă.
Aşteptaţi câteva secunde până când telefonul mobil se conectează
la imprimantă.
• Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat,
introduceţi codul PIN schimbat, apoi apăsaţi OK. Urmaţi
instrucţiunile din ecranul aplicaţiei pentru a actualiza codul PIN.
• Dacă nu aveţi aplicaţia Samsung Mobile Print instalată pe telefonul
mobil, acesta se va conecta automat la pagina de descărcare a
aplicaţiei Samsung Mobile Print. Descărcaţi aplicaţia şi reîncercaţi.
3
Selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Dacă este nevoie, modificaţi opţiunea de imprimare apăsând
.
• La unele telefoane mobile, este posibil ca antena NFC să nu se afle
în partea din spate a telefonului. Verificaţi locaţia antenei NFC de pe
telefonul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului NFC de pe
imprimantă.
• Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat,
introduceţi codul PIN schimbat, apoi apăsaţi OK. Urmaţi
instrucţiunile din ecranul aplicaţiei pentru a actualiza codul PIN.
5
Imprimanta începe să imprime.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
125
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ este un serviciu care vă permite să imprimaţi pe o
imprimantă folosindu-vă smart-phone-ul, tableta sau orice alt dispozitiv
conectat la web. Este suficient să vă înregistraţi contul Google cu
imprimanta şi deja puteţi folosi serviciul Google Cloud Print™. Vă puteţi
imprima documentul sau e-mailul cu Chrome OS, browser Chrome sau o
aplicaţie Gmail™/ Google Docs™ nefiind nevoie să instalaţi driverul
imprimantei pe dispozitivul mobil. Consultaţi site-ul web Google (http://
www.google.com/cloudprint/learn/ sau http://support.google.com/
cloudprint) pentru informaţii suplimentare despre Google Cloud Print™.
5
Faceţi clic pe Login în colţul dreapta-sus a site-ului web SyncThru™
Web Service.
6
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID şi
Password implicită de mai jos. Vă recomandăm ca din motive de
securitate să schimbaţi parola implicită.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
19
Dacă mediul de reţea utilizează un server proxy, trebuie să configuraţi
IP-ul şi numărul portului acestui proxy din Settings > Network
Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting. Contactaţi furnizorul
serviciilor de reţea sau administratorul reţelei pentru mai multe
informaţii.
Înregistrarea contului dvs. Google în imprimantă
• Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi conectată la o reţea
cablată sau fără fir, care are acces la Internet.
• În prealabil, trebuie să vă creaţi contul dvs. Google.
1
2
3
4
Deschideţi browser-ul Chrome.
Vizitaţi www.google.com.
Autentificaţi-vă pe website-ul Google cu adresa dvs. de Gmail™.
7
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Introduceţi denumirea şi descrierea imprimantei dvs.
Faceţi clic pe Register.
Va fi afişată fereastra pop-up de confirmare.
Introduceţi adresa IP a imprimantei dvs. în câmpul de adresă şi
apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
126
Google Cloud Print™
20
Dacă aţi setat ca browser-ul să blocheze mesajele de tip pop-up,
fereastra de confirmare nu va fi afişată. Permiteţi site-ului să afişeze
mesajele de tip pop-up.
10
11
Faceţi clic pe Finish printer registration.
Imprimarea cu Google Cloud Print™
Procedura de imprimare variază, în funcţie de aplicaţia sau de dispozitivul
pe care îl utilizaţi. Puteţi consulta lista de aplicaţii care acceptă serviciul
Google Cloud Print™.
Faceţi clic pe Manage your printers.
Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi conectată la o reţea cablată
sau fără fir care are acces la Internet.
Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud
Print™.
Dispozitivele care pot fi utilizate cu Google Cloud Print™ vor apărea
în listă.
Imprimarea de la o aplicaţie de pe un dispozitiv
mobil
Paşii următori sunt un exemplu de folosire a aplicaţiei Google Docs™ de pe
telefonul mobil Android.
1
Instalaţi aplicaţia Cloud Print pe dispozitivul dvs. mobil.
Dacă nu aveţi aplicaţia, descărcaţi-o dintr-un magazin de aplicaţii,
precum Android Market sau App Store.
2
3
Accesaţi aplicaţia Google Docs™ de pe dispozitivul dvs. mobil.
Apăsaţi pe butonul
în documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
127
Google Cloud Print™
4
5
6
7
Apăsaţi pe butonul pentru expediere
Apăsaţi pe butonul Cloud Print
.
.
Dacă doriţi puteţi seta opţiunile imprimării.
Apăsaţi Click here to Print.
Imprimarea din browser-ul Chrome
Paşii următori sunt un exemplu de utilizare a browser-ului Chrome.
1
2
3
Porniţi aplicaţia Chrome.
4
5
6
Faceţi clic pe Imprimare. Va fi afişată o filă nouă, pentru imprimare.
Deschideţi documentul sau email-ul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Faceţi clic pe pictograma cheie
browser-ului.
din colţul dreapta-sus al
Selectaţi Imprimaţi cu Google Cloud Print.
Faceţi clic pe butonul Imprimare.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
128
AirPrint
Doar imprimantele care au certificare pentru AirPrint pot utiliza
funcţionalitatea AirPrint. Verificaţi dacă ambalajul imprimantei dvs. este
marcat cu certificarea pentru opţiunea AirPrint.
Prin ultima versiune de iOS, AirPrint vă permite să printaţi direct
de pe iPhone, iPad şi iPod touch prin wireless.
21
Configurarea AirPrint
4
Introduceţi ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login. Tastaţi ID-ul şi
parola implicite de mai jos. Vă recomandăm ca din motive de
securitate să schimbaţi parola implicită.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service faceţi clic pe
Settings > Network Settings.
6
Faceţi clic pe Raw TCP/IP, LPR, IPP sau mDNS .
Puteţi activa protocolul IPP sau mDNS.
Protocoalele Bonjour(mDNS) şi IPP sunt necesare pe echipamentul dvs.
pentru a putea utiliza funcţia AirPrint. Puteţi activa funcţia AirPrint prin una
din următoarele metode.
1
2
Verificaţi dacă echipamentul este conectat la reţea.
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox
şi introduceţi noua adresă IP a maşinii dvs. în fereastra browserului.
De exemplu,
3
Faceţi clic pe Login în partea dreapta-sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
129
AirPrint
22
Imprimarea cu ajutorul AirPrint
De exemplu, manualul iPad-ului oferă aceste instrucţiuni:
1
Deschideţi email-ul, fotografia, pagina web sau documentul pe care
doriţi să-l imprimaţi.
2
3
Atingeţi pictograma activă (
4
Atingeţi butonul Imprimare. Imprimaţi.
).
Selectaţi numele driverului imprimantei dvs. şi meniul opţiune
pentru configurare.
Revocarea lucrării de imprimare: Pentru a revoca lucrarea de
imprimare sau a vizualiza rezumatul imprimării, faceţi clic pe
pictograma centrului de imprimare (
) din zona de activităţi multiple.
Puteţi face clic pe Cancel în centrul de imprimare.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
130
3. Caracteristici speciale
În acest capitol sunt explicate caracteristicile speciale de imprimare.
• Reglarea altitudinii
132
• Modificarea setărilor implicite de imprimare
133
• Setarea maşinii dvs. ca echipament implicit
134
• Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare 135
• Imprimare pe Mac
142
• Imprimare pe Linux
144
Procedurile din acest capitol sunt bazate, în principal, pe Windows 7.
Reglarea altitudinii
Calitatea imprimării este influenţată de presiunea atmosferică, determinată
de înălţimea faţă de nivelul mării la care se află echipamentul. Următoarele
informaţii vă vor ghida în legătură cu modul de setare a maşinii pentru o
calitate optimă a imprimării.
Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificaţi altitudinea la care vă aflaţi.
5,000 m
(16,404 ft)
1
4,000 m
(13,123 ft)
2
3,000 m
(9,842 ft)
3
2,000 m
(6,561 ft)
4
1,000 m
(3,280 ft)
5
0
•
1
2
3
4
5
High 4
High 3
High 2
High 1
Normal
Pentru utilizatorii de Windows şi Mac, consultaţi "Device Settings" la
pagina 156.
Dacă imprimanta dvs. este conectată la reţea, puteţi seta altitudinea cu
ajutorul SyncThru™ Web Service (consultaţi "Utilizarea SyncThru™
Web Service" la pagina 151).
3. Caracteristici speciale
132
Modificarea setărilor implicite de imprimare
1
Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
•
2
3
4
Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Setări.
Dacă doriţi să modificaţi setările pentru fiecare lucrare de imprimare,
modificaţi-le în Preferinţe imprimare.
Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
•
Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control
> Hardware şi sunete > Imprimante.
•
Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi imprimante.
•
Pentru Windows 7/ Windows 8, selectaţi Panou de control >
Dispozitive şi imprimante.
Faceţi clic dreapta pe echipamentul dvs.
Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, selectaţi
Preferinţe imprimare.
Pentru Windows 7/ Windows 8 sau Windows Server 2008 R2, din
meniurile contextuale, selectaţi Preferinţe imprimare.
Dacă Preferinţe imprimare prezintă marcajul ►, puteţi selecta alte
drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.
5
6
Modificaţi setările în fiecare filă.
Faceţi clic pe OK.
3. Caracteristici speciale
133
Setarea maşinii dvs. ca echipament implicit
1
Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
•
2
3
4
Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Setări.
Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
•
Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control
> Hardware şi sunete > Imprimante.
•
Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi imprimante.
•
Pentru Windows 7/ Windows 8, selectaţi Panou de control >
Dispozitive şi imprimante.
Selectaţi maşina dvs.
Faceţi clic dreapta pe maşina dvs. şi selectaţi Setare ca imprimantă
implicită.
Pentru Windows 7/ Windows 8 sau Windows Server 2008 R2, dacă
opţiunea Setare ca imprimantă implicită prezintă semnul ►, atunci
puteţi selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta
seelctată.
3. Caracteristici speciale
134
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
• Driver imprimantă XPS: utilizat pentru a tipări în formatul de fişiere
XPS.
1
Bifaţi caseta Imprimare în fişier din fereastra Imprimare.
2
3
Faceţi clic pe Imprimare.
- Dreiverul de imprimant XPS poate fi instalat numai pe Windows
Vista OS sau o versiune ulterioară.
- Instalaţi memorie opţională când lucrarea XPS nu se tipăreşte
deoarece imprimanta nu dispune de memorie liberă.
- Pentru modelele care asigură driverul XPS de pe site-ul web
Samsung, http://www.samsung.com > găsiţi produsul> Asistenţă
sau descărcări.
1
Imprimarea într-un fişier (PRN)
În anumite cazuri, veţi dori să salvaţi datele de imprimare într-un fişier.
Tastaţi calea de destinaţie şi numele fişierului şi apoi faceţi clic pe
OK.
De exemplu, c:\Temp\nume fişier.
Dacă tastaţi doar numele fişierului, acesta este salvat automat în
Documentele mele, Documente şi setări, sau Utilizatori. Folderul în
care se salvează poate fi diferit, în funcţie de sistemul de operare folosit
sau de aplicaţie.
3. Caracteristici speciale
135
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
2
Înţelegerea caracteristicilor speciale ale imprimantei
Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.
Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei, oferite de driverul imprimantei, faceţi clic pe Proprietăţi sau Preferinţe în ferestra Imprimare a aplicaţiei,
pentru a modifica setările de imprimare. Numele maşinii, care apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în funcţie de maşina utilizată.
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs.
• Selectaţi Help sau faceţi clic pe butonul
din fereastră sau apăsaţi F1 pe tastatură şi faceţi clic pe orice opţiune despre care doriţi să aflaţi mai multe
informaţii (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la pagina 37).
Element
Multiple Pages per Side
Descriere
Este selectat numărul de pagini pe care să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o
singură coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea specificată de dvs. Puteţi imprima până la
16 pagini pe o singură coală.
3. Caracteristici speciale
136
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Descriere
Este imprimată o singură pagină de document pe 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3), sau 16 (poster 4x4) coli de hârtie, pentru
îmbinarea ulterioară a colilor într-un singur document de dimensiunea unui poster.
Poster Printing
Selectaţi valoarea pentru Poster Overlap. Specificaţi Poster Overlap în milimetri sau ţoli selectând butonul radio din colţul din
dreapta sus al filei Basic pentru a uşura lipirea colilor împreună.
Este imprimat documentul pe ambele feţe ale colii de hârtie şi sunt aranjate paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două
după imprimare pentru a realiza o broşură.
a
Booklet Printing
8
9
Dacă doriţi să imprimaţi o broşură, trebuie să imprimaţi pe suport de imprimare de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio sau
Oficio.
Opţiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru toate dimensiunile de hârtie. Selectaţi opţiunea Size disponibilă, din
fila Paper pentru a vedea ce dimensiuni pentru hârtie sunt disponibile.
Dacă selectaţi o dimensiune de hârtie indisponibilă, această opţiune poate fi anulată automat. Selectaţi doar hârtie
disponibilă (hârtie fără semnul
sau .
3. Caracteristici speciale
137
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Descriere
Imprimarea se realizează pe ambele feţe ale unei coli de hârtie (duplex).
• Puteţi utiliza această caracteristică cu hârtie de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio, sau Oficio.
• Dacă maşina dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminaţi comanda de imprimare în mod manual. Maşina imprimă
întâi fiecare a doua pagină a documentului. După aceasta, pe calculatorul dvs. apare un mesaj.
• Vă recomandăm să nu imprimaţi pe ambele părţi ale suporturilor speciale, cum ar fi etichete, plicuri sau hârtie groasă.
Acest lucru ar putea cauza blocarea hârtiei sau defectarea echipamentului.
Double-sided Printing
(Manual)a
• Long Edge: Acest mod este formatul convenţional utilizat la legarea cărţilor.
• Short Edge: Acest mod este formatul convenţional utilizat pentru calendare.
Paper Options
Este modificată dimensiunea documentului pentru a apărea mai mare sau mai mic pe pagina imprimată, prin introducerea unui
procentaj cu care să se realizeze mărirea sau micşorarea documentului.
3. Caracteristici speciale
138
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Descriere
Watermark
Opţiunea filigran vă permite să imprimaţi text peste un document existent. De exemplu, o utilizaţi când doriţi să imprimaţi cu litere
gri, mari, textul „CIORNĂ” sau „CONFIDENŢIAL”, în diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.
Watermark
a Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.
b Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
c Introduceţi mesajul text în caseta Watermark Message.
Puteţi introduce până la 256 de caractere. Mesajul se afişează în fereastra de examinare.
(Crearea unui filigran)
Watermark
(Editarea unui filigran)
Watermark
(Ştergerea unui filigran)
a
b
c
d
e
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.
Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
Selectaţi filigranul pe care doriţi să-l editaţi din lista Current Watermarks şi modificaţi mesajul filigranului şi opţiunile.
Faceţi clic pe Update pentru a salva modificările.
Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.
a
b
c
d
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.
Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
Selectaţi din lista Current Watermarks filigranul pe care doriţi să îl ştergeţi şi faceţi clic pe Delete.
Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.
3. Caracteristici speciale
139
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Descriere
Această opţiune este disponibilă numai atunci când utilizaţi driverul de imprimantă PCL/SPL (consultaţi "Software" la pagina 7).
Overlaya
O suprapunere este un text şi/sau o imagine stocate pe hard disk-ul computerului (HDD) ca fişier cu format special care poate fi
imprimat pe orice document. Suprapunerile se utilizează deseori în locul hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului preimprimat,
puteţi crea o suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul
societăţii dvs., nu aveţi nevoie să încărcaţi în maşină o hârtie cu antet preimprimat. imprimaţi suprapunerea antetului pe
documentul dvs.
Pentru a utiliza un fişier de suprapunere, trebuie să creaţi un nou fişier de suprapunere care să conţină sigla sau imaginea dvs.
• Dimensiunea documentului de suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentului pe care îl imprimaţi cu
suprapunere. Nu creaţi o suprapunere cu filigran.
• Rezoluţia fişierului de suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentului pe care îl imprimaţi cu suprapunere.
Overlay
(Crearea unei pagini noi
de suprapunere)
a
b
c
d
Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi Preferinţe imprimare.
Faceţi clic pe fila Advanced şi selectaţi Edit din lista derulantă Text. Apare fereastra Edit Overlay.
În fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create.
În fereastra Salvare ca, tastaţi un nume de cel mult opt caractere în caseta File name. Selectaţi calea de destinaţie, dacă este
necesar (implicit, aceasta este C:\Formover).
e Faceţi clic pe Save. Numele apare în Overlay List.
f Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.
Fişierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard disk-ul computerului dvs.
3. Caracteristici speciale
140
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Overlay
(Utilizarea unei pagini de
suprapunere)
Overlay
(Ştergerea unei pagini de
suprapunere)
Descriere
a Faceţi clic pe fila Advanced.
b Selectaţi suprapunerea dorită din lista derulantă Text.
c Dacă fişierul suprapus dorit nu apare în lista derulantă Text, selectaţi Edit... din listă şi faceţi clic pe Load. Selectaţi fişierul
suprapus pe care doriţi să îl utilizaţi.
Dacă fişierul dorit a fost stocat pe un suport extern, puteţi, de asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra
Deschidere.
După selectarea fişierului, faceţi clic pe Deschidere. Fişierul apare în caseta Overlay List şi poate fi utilizat pentru imprimare.
Selectaţi suprapunerea din caseta Overlay List.
d Dacă este necesar, bifaţi caseta Confirm Page Overlay When Printing. Dacă este bifată această casetă, va apărea o
fereastră de mesaj de fiecare dată când trimiteţi un document pentru imprimare, în care vi se va cere să confirmaţi imprimarea
unei suprapuneri pe documentul dvs.
Dacă această casetă nu este bifată şi a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe
document.
e Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Imprimare.
a
b
c
d
e
f
În fereastra Printing Preferences, faceţi clic pe fila Advanced.
Selectaţi Edit din lista derulantă Text.
Selectaţi din caseta Overlay List suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi.
Faceţi clic pe Delete.
Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceţi clic pe Yes.
Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print. Puteţi şterge fişierele de suprapunere pe care nu le mai
utilizaţi.
a. Această opţiune nu este disponibilă atunci când folosiţi driverul XPS.
3. Caracteristici speciale
141
Imprimare pe Mac
4
Modificarea setărilor imprimantei
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.
3
Imprimarea unui document
Când imprimaţi din Mac, este necesar să verificaţi setările driver-ului de
imprimantă din fiecare aplicaţie pe care o utilizaţi. Urmaţi paşii de mai jos
pentru a imprima din Mac:
1
2
Deschideţi documentul pentru imprimat.
3
Alegeţi dimensiunea hârtiei, orientarea, modificarea, alte opţiuni şi
asiguraţi-vă că maşina dvs. este selectată. Faceţi clic pe OK.
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document
Setup din unele aplicaţii).
4
5
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
6
Faceţi clic pe Print.
Alegeţi numărul copiilor şi indicaţi paginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File. Numele maşinii,
care apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în
funcţie de maşina utilizată. Cu excepţia numelui, componenţa ferestrei de
proprietăţi ale imprimantei este similară cu următoarele.
5
Imprimarea mai multe pagini pe o singură coală
Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această
caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.
1
2
3
4
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation. Selectaţi
numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală, din lista
derulantă Pages per Sheet.
Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.
Faceţi clic pe Print.
Maşina imprimă numărul selectat de pagini pe o singură coală de
hârtie.
3. Caracteristici speciale
142
Imprimare pe Mac
6
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
Dacă imprimaţi mai mult de 2 copii, prima şi a doua copie s-ar putea
copia pe aceeaşi coală de hârtie. Evitaţi imprimarea pe ambele feţe ale
hârtiei atunci când imprimaţi mai mult de 1 copie.
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
7
Înainte de a imprima în modul duplex, decideţi pe care margine veţi lega
documentul finalizat. Opţiunile de legare sunt după cum urmează:
•
Long-Edge Binding: Această opţiune este formatul convenţional
utilizat la legarea cărţilor.
•
Short-Edge Binding: Această opţiune este tipul utilizat deseori pentru
calendare.
1
2
3
4
5
Utilizarea ajutorului
Faceţi clic pe semnul de întrebare din colţul stânga jos al ferestrei şi faceţi
clic pe opţiunea despre care doriţi să aflaţi informaţii. Apare o fereastră
mesaj cu informaţii despre caracteristicile acelei opţiuni care sunt furnizate
de driver.
Din aplicaţia Mac, selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation.
Selectaţi o orientare de legare din opţiunea Two-Sided.
Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.
Faceţi clic pe Print, iar maşina va imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
3. Caracteristici speciale
143
Imprimare pe Linux
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
În funcţie de modele, este posibil ca imprimarea duplex automată/
manuală să nu fie disponibilă. Sau puteţi utiliza sistemul de imprimare
lp sau lpr sau alte aplicaţii pentru imprimarea de pagini pare-impare.
8
Imprimarea din aplicaţii
Există numeroase aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând
Common UNIX Printing System (CUPS). Puteţi utiliza maşina pentru
imprimare din orice astfel de aplicaţie.
1
2
Deschideţi documentul pentru imprimat.
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Print Setup în
anumite aplicaţii).
3
Alegeţi dimensiunea hârtiei, orientarea şi asiguraţi-vă că maşina
dvs. este selectată. Faceţi clic pe Apply.
4
5
6
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
7
8
Dacă este cazul, modificaţi alte opţiuni ale imprimării din fiecare filă.
9
Imprimarea fişierelor
Puteţi imprima text, imagini, fişiere pdf cu imprimanta dvs., utilizând metoda
standard CUPS, direct de pe interfaţa liniei de comenzi. Utilitarul CUPS lp
sau lpr vă permite să faceţi acest lucru. Puteţi imprima aceste fişiere
utilizând formatul de comandă de mai jos.
"lp -d <denumirea imprimantei> -o <opţiunea> <denumirea fişierului>"
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi pagina lp sau lpr din
sistemul dvs.
Selectaţi imprimanta dvs.
Alegeţi numărul copiilor şi indicaţi paginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Faceţi clic pe Print.
3. Caracteristici speciale
144
Imprimare pe Linux
10
Configurarea proprietăţilor imprimantei
Puteţi schimba opţiunile de imprimare implicite sau tipul de conexiune
implicit cu ajutorul utilitarului de imprimare furnizat de o/s.
1
Lansaţi utilitarul de imprimare (Accesaţi meniul System >
Administration > Printing sau executaţi comanda "systemconfig-printer" în programul Terminal).
2
3
Selectaţi imprimanta dorită şi faceţi dublu clic pe ea.
4
Faceţi clic pe butonul Apply.
Schimbaţi opţiunile de imprimare implicite sau tipul de conexiune
implicit.
3. Caracteristici speciale
145
4. Instrumente de
gestionare utile
Acest capitol prezintă instrumentele de gestionare oferite pentru a vă ajuta să beneficiaţi din plin de maşina dvs.
• Accesare instrumente de gestionare
147
• Samsung AnyWeb Print
149
• Easy Eco Driver
150
• Utilizarea SyncThru™ Web Service
151
• Utilizarea Samsung Easy Printer Manager
154
• Utilizarea Samsung Printer Status
157
• Utilizarea Samsung Printer Experience
159
Accesare instrumente de gestionare
Samsung oferă o varietate de instrumente de gestionare pentru imprimante
Samsung.
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
2
Din meniul Pornire, selectaţi Programe sau Toate programele.
•
Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Apps(Aplicaţie).
3
4
Găsiţi Samsung Printers.
5
Faceţi clic pe instrumentul de gestionare pe care doriţi să îl utilizaţi.
În Samsung Printers, puteţi vedea instrumentele de gestionare
instalate.
• După instalarea driverului, pentru unele instrumente de gestionare,
le puteţi accesa direct din ecranul Pornire făcând clic pe butonul
corespunzător.
• Pentru Windows 8, după instalarea driverului, pentru unele
instrumente de gestionare, le puteţi accesa direct din ecranul
Pornire făcând clic pe cadrul corespunzător.
4. Instrumente de gestionare utile
147
Easy Capture Manager
Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows OS.
Faceţi o captură de ecran şi lansaţi Easy Capture Manager prin apăsarea tastei Print Screen de pe tastatură. Acum puteţi să imprimaţi uşor ecranul capturat
original sau editat.
4. Instrumente de gestionare utile
148
Samsung AnyWeb Print
Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows OS.
Acest instrument vă permite să efectuaţi captură de ecran, examinaţi, decupaţi şi imprimaţi pagini din Windows Internet Explorer mai uşor decât atunci
când utilizaţi un program obişnuit.
Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivaţi şi instalaţi: (http://www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau
Descărcări).
4. Instrumente de gestionare utile
149
Easy Eco Driver
Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows (consultaţi "Software" la pagina 7).
Cu Easy Eco Driver, puteţi aplica funcţii Eco pentru a economisi hârtia sau tonerul înainte de imprimare.
Easy Eco Driver vă permite, de asemenea, editarea simplă precum eliminarea imaginilor şi textelor şi nu numai. Puteţi salva setările utilizate frecvent ca
presetate.
Cum se utilizează:
1 Deschideţi un document pentru imprimat.
2 Deschideţi fereastra preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
3 Din fila Favorites,selectaţi Eco Printing Preview.
4 Faceţi clic pe OK > Print în fereastră. Apare o fereastră de previzualizare.
5 Selectaţi opţiunile pe care doriţi să le aplicaţi documentului.
Puteţi vedea previzualizarea caracteristicilor aplicate.
6 Faceţi clic pe Imprimare.
Dacă doriţi să rulaţi Easy Eco Driver la fiecare imprimare, bifaţi caseta Start Easy Eco Driver before printing job din fila Basic a ferestrei pentru preferinţe
de imprimare.
4. Instrumente de gestionare utile
150
Utilizarea SyncThru™ Web Service
• Cerinţa minimă pentru SyncThru™ Web Service este versiunea
Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.
• SyncThru™ Web Service explicat în acest ghid al utilizatorului poate
să difere de cel care este instalat pe maşina dvs. în funcţie de opţiuni
sau model.
• Doar modelul pentru reţea.
1
Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
2
Introduceţi ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
1
Accesarea SyncThru™ Web Service
1
Accesaţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii, a imprimantei dvs. (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă şi apăsaţi tasta Enter sau
faceţi clic pe Salt.
2
Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
Conectarea la SyncThru™ Web Service
Înainte de a configura opţiunile din SyncThru™ Web Service, trebuie să vă
conectaţi ca administrator. Puteţi utiliza SyncThru™ Web Service şi fără a
vă conecta, însă nu veţi avea acces la fila Settings şi la fila Security.
4. Instrumente de gestionare utile
151
Utilizarea SyncThru™ Web Service
2
Prezentare generală a SyncThru™ Web Service
Fila Settings
Această filă vă permite să setaţi configurări furnizate de echipament şi de
reţea. Trebuie să vă conectaţi ca administrator pentru a vizualiza această
filă.
În funcţie de model, este posibil ca unele file să nu apară.
•
Fila Machine Settings: Sunt setate opţiuni oferite de maşina dvs.
•
Fila Network Settings: Sunt afişate opţiuni ale reţelei. Sunt setate
opţiuni ca protocoalele TCP/IP şi cele de reţea.
Fila Information
Fila Security
Această filă vă oferă informaţii generale despre echipamentul dvs. Puteţi
verifica diferite lucruri, de exemplu, cantitatea de toner rămasă. Puteţi, de
asemenea, să imprimaţi rapoarte, precum un raport de eroare.
Această filă vă permite să setaţi informaţii de securitate pentru sistem şi
reţea. Trebuie să vă conectaţi ca administrator pentru a vizualiza această
filă.
•
Active Alerts: Sunt afişate alertele care au avut loc în interiorul maşinii
şi gravitatea lor.
•
•
Supplies: Sunt afişate numărul de pagini imprimate şi cantitatea de
toner rămasă în cartuş.
System Security: Sunt setate informaţiile administratorului de sistem
şi, de asemenea, sunt activate sau dezactivate caracteristicile
echipamentului.
•
Network Security: Configurează setările pentru filtrarea IPSec şi IPv4/
IPv6.
•
Usage Counters: Este afişată cantitatea utilizată în funcţie de tipul de
imprimare
•
Current Settings: Sunt afişate informaţii despre maşină şi reţea.
•
Print information: Sunt imprimate rapoarte, precum rapoarte
referitoare la sistem şi rapoarte referitoare la fonturi.
4. Instrumente de gestionare utile
152
Utilizarea SyncThru™ Web Service
Fila Maintenance
Această filă vă permite să întreţineţi echipamentul prin actualizarea
firmware-ului şi setarea informaţiilor de contact pentru trimiterea de emailuri. Vă puteţi, de asemenea, conecta la site-ul web Samsung sau puteţi
descărca drivere prin selectarea meniului Link.
•
Firmware Upgrade: Faceţi un upgrade de firmware maşinii dvs.
•
Contact Information: Sunt afişate informaţiile de contact.
•
Link: Sunt afişate legături către site-uri utile de unde puteţi descărca
sau verifica informaţii.
3
Setarea informaţiilor administratorului de sistem
Această setare este necesară pentru utilizarea opţiunii de notificare prin email.
1
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de
adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2
3
Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
Din fila Security, selectaţi System Security > System
Administrator.
4
Introduceţi numele administratorului, numărul de telefon, locaţia şi
adresa de email.
5
Faceţi clic pe Apply.
4. Instrumente de gestionare utile
153
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager
4
• Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de
model sau de elementele opţionale (consultaţi "Software" la pagina
7).
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows şi
Mac (consultaţi "Software" la pagina 7).
• Pentru Windows, cerinţa minimă pentru Samsung Easy Printer
Manager este versiunea Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.
Samsung Easy Printer Manager este o aplicaţie care combină setările
maşinii Samsung într-o singură locaţie. Samsung Easy Printer Manager
combină setările dispozitivului, precum şi mediile de imprimare, setările/
acţiunile şi lansarea. Toate aceste caracteristici oferă un portal pentru o
utilizare la îndemână a maşinii dvs. Samsung. Samsung Easy Printer
Manager pune la dispoziţie două interfeţe diferite, dintre care utilizatorul
poate alege: interfaţa de bază şi interfaţa avansată de utilizator. Comutarea
între cele două interfeţe este uşor de realizat: printr-o simplă apăsare a unui
buton.
Înţelegerea Samsung Easy Printer Manager
Pentru a deschide programul:
Pentru Windows,
Selectaţi Pornire > Programe sau Toate programele > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager .
•
Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Apps(Aplicaţie)> Samsung Printers > Samsung Easy Printer
Manager.
Pentru Mac,
Deschideţi folderul Applications > folderul Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Interfaţa Samsung Easy Printer Manager este alcătuită din diverse secţiuni
de bază, aşa cum sunt descrise în tabelul de mai jos:
4. Instrumente de gestionare utile
154
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager
Informaţii
imprimantă
Captura de ecran poate diferi în funcţie de sistemul de operare pe care
îl utilizaţi.
2
Această zonă vă oferă informaţii generale despre
maşina dvs. Puteţi verifica informaţii, precum
denumirea modelului maşinii, adresa IP (sau
denumirea portului) şi starea maşinii.
Puteţi consulta online User’s Guide.
Butonul Depanarea: Acest buton deschide
Troubleshooting Guide atunci când apare o
eroare. Puteţi deschide direct secţiunea
necesară din ghidul utilizatorului.
Informaţii
aplicaţie
3
1
Lista
imprimantă
Include legături pentru trecerea la setările avansate
(comutare IU), reîmprospătare, setare preferinţe,
rezumat, ajutor şi despre.
Butonul
este utilizat pentru a comuta la
setările avansate ale interfeţei cu utilizatorul
(consultaţi "Prezentare generală a setărilor
avansate ale interfeţei cu utilizatorul" la pagina
156).
Printer List afişează imprimantele instalate pe
computerul dvs. şi imprimantele de reţea adăugate de
opţiunea Descoperire reţea (doar în Windows).
4. Instrumente de gestionare utile
155
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager
5
Legături rapide Sunt afişate Quick links către funcţiile specifice ale
maşinii. Această secţiune mai include şi legături către
aplicaţiile din setările avansate.
4
În cazul în care conectaţi echipamentul dvs. la o
reţea va fi activată pictograma SyncThru™ Web
Service.
5
6
Zona
conţinutului
Prezentare generală a setărilor avansate ale
interfeţei cu utilizatorul
Interfaţa avansată cu utilizatorul este menită a fi utilizată de către persoana
responsabilă de gestionarea reţelei şi a maşinilor.
În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu
apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina
dvs.
Sunt afişate informaţii despre maşina selectată, nivelul
de toner rămas şi hârtie. Informaţiile pot varia în funcţie
de maşina selectată. Unele maşini nu au această
caracteristică.
Order Supplies Faceţi clic pe butonul Order din fereastra de
comandare a consumabilelor. Puteţi comanda online
cartuşe de rezervă.
Selectaţi meniul Help sau faceţi clic pe butonul
din fereastră şi faceţi
clic pe orice opţiune despre care doriţi să aflaţi mai multe informaţii.
Device Settings
Puteţi realiza variate setări pentru maşină, precum configurarea maşinii,
informaţii despre hârtie, aspect, emulare, reţea şi imprimare.
Alert Settings (doar Windows)
Acest meniu include setări legate de alertele pentru erori.
•
Printer Alert: Sunt oferite setări referitor la momentele când se vor
primi alerte.
•
Email Alert: Oferă opţiuni referitor la primirea alertelor prin email.
•
Alert History: Sunt oferite alerte referitor la istoricul dispozitivului şi
toner.
4. Instrumente de gestionare utile
156
Utilizarea Samsung Printer Status
Samsung Printer Status este un program care monitorizează şi vă
informează despre starea maşinii.
Pictogramă
Sens
Normal
• Disponibil pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows.
Descriere
Maşina este în modul disponibil şi nu au
intervenit erori sau avertismente.
Avertisment Maşina este într-o stare în care ar putea
interveni o eroare în viitor. De exemplu, nivelul
tonerului ar putea fi scăzut, fapt care ar putea
duce la starea de toner gol.
• Fereastra Samsung Printer Status şi conţinutul acesteia, prezentate
în acest manual de utilizare, pot diferi în funcţie de maşina sau de
sistemul de operare care se utilizează.
• Verificaţi sistemele de operare care sunt compatibile cu imprimanta
(consultaţi "Cerinţe de sistem" la pagina 65).
Eroare
Maşina se confruntă cu cel puţin o eroare.
6
Privire generală asupra Samsung Printer Status
Dacă apare o eroare în timpul imprimării, puteţi verifica eroarea din
Samsung Printer Status. Samsung Printer Status este instalat automat
atunci când instalaţi software-ul maşinii.
De asemenea, puteţi lansa manual Samsung Printer Status. Mergeţi la
Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Basic butonul > Printer Status.
Aceste pictograme vor apărea în bara de activităţi a Windows:
Nivelul de toner
Puteţi vedea nivelul de toner rămas în fiecare
cartuş de toner. Maşina şi numărul de cartuş(e)
de toner prezentat(e) în fereastra de mai sus pot
să difere în funcţie de maşina utilizată. Unele
maşini nu au această caracteristică.
Option
Puteţi configura setările pentru alerta lucrării de
imprimare.
1
2
4. Instrumente de gestionare utile
157
Utilizarea Samsung Printer Status
3
Order Supplies
Puteţi comanda online cartuşe de rezervă.
User’s Guide
Puteţi consulta online Ghidul utilizatorului.
Acest buton deschide Troubleshooting
Guide atunci când apare o eroare. Puteţi
deschide direct secţiunea de depanare
din ghidul utilizatorului.
4
5
Close
Închideţi fereastra.
4. Instrumente de gestionare utile
158
Utilizarea Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience este o aplicaţie Samsung care combină
setările maşinii Samsung şi gestionarea maşinii într-o singură locaţie. Aveţi
posibilitatea să setaţi dispozitivul, să comandaţi consumabile, deschideţi
ghidurile de depanare, vizitaţi site-ul web Samsung şi să verificaţi
informaţiile maşinii conectate. Această aplicaţie va fi descărcată automat
din Magazin Store(Magazin) dacă maşina este conectată la un computer
cu o conexiune la Internet.
Captura de ecran poate diferi în funcţie de modelul pe care îl utilizaţi.
7
Înţelegerea Samsung Printer Experience
Pentru a deschide aplicaţia,
Din ecranul Pornire, selectaţi butonul Samsung Printer Experience
(
).
Interfaţa Samsung Printer Experience cuprinde diferite funcţionalităţi
utile, după cum este descris în următorul tabel:
1
Informaţii
imprimantă
Această zonă vă oferă informaţii generale despre
maşina dvs. Puteţi verifica informaţii, cum ar fi starea
maşinii, locaţia, adresa IP, precum şi nivelul de toner
rămas.
4. Instrumente de gestionare utile
159
Utilizarea Samsung Printer Experience
2
User Guide
Puteţi consulta online Ghidul utilizatorului. Trebuie să
fie conectat la Internet pentru a utiliza această
caracteristică.
Acest buton deschide Troubleshooting
Guide atunci când apare o eroare. Puteţi
deschide direct secţiunea de troubleshooting
din ghidul utilizatorului.
Order Supplies
Faceţi clic pe acest buton pentru a comanda cartuşe
de toner de schimb online. Trebuie să fie conectat la
Internet pentru a utiliza această caracteristică.
Visit Samsung
Legături către site-ul web al imprimantei Samsung.
Trebuie să fie conectat la Internet pentru a utiliza
această caracteristică.
3
4
5
6
Device List şi
Latest Scanned
Image
Lista de scanuri afişează dispozitivele care acceptă
Samsung Printer Experience. Sub dispozitiv, puteţi
vedea cele mai recente imagini scanate. Maşina dvs.
trebuie să fie conectată la o reţea pentru a scana de
aici. Această secţiune este pentru utilizatorii cu
imprimante multifuncţionale.
Printer Settings Puteţi configura diferite setări ale maşinii, cum ar fi
configurarea maşinii, hârtia, aspectul, emularea,
reţeaua şi informaţiile de imprimare prin intermediul
SyncThru™ Web Service. Maşina dvs. trebuie să
fie conectată la o reţea. Acest buton va fi dezactivat
în cazul în care maşina dvs. este conectată printr-un
cablu USB.
4. Instrumente de gestionare utile
160
Utilizarea Samsung Printer Experience
Ştergerea unei imprimante
8
Adăugarea/Ştergerea imprimantelor
1
Dacă nu aveţi nicio imprimantă adăugată în aplicaţia Samsung Printer
Experience, sau dacă doriţi să adăugaţi/ştergeţi o imprimantă, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Sau faceţi clic dreapta în pagina Samsung Printer Experience şi
selectaţi Setări.
2
3
4
Puteţi adăuga/şterge doar imprimante conectate la reţea.
Adăugarea unei imprimante
1
Selectaţi Eliminare imprimantă
Selectaţi imprimanta pe care doriţi s-o ştergeţi.
Faceţi clic pe Da.
Puteţi vedea că imprimanta ştearsă este eliminată de pe ecran.
Din Charms (Butoane), selectaţi Setări.
9
Sau faceţi clic dreapta în pagina Samsung Printer Experience şi
selectaţi Setări.
2
3
Din Charms (Butoane), selectaţi Setări.
Imprimarea din Windows 8
Această secţiune explică sarcinile de imprimare obişnuite din ecranul
Pornire.
Selectaţi Adăugare imprimantă
Selectaţi imprimanta pe care doriţi s-o adăugaţi.
Noţiuni de bază despre imprimare
Puteţi vedea imprimanta adăugată.
Dacă vedeţi semnul
adăuga imprimante.
, puteţi face clic şi pe semnul
pentru a
1
2
3
Deschideţi documentul pentru imprimat.
Din Charms(Butoane), selectaţi Dispozitive.
Selectaţi imprimanta din listă
4. Instrumente de gestionare utile
161
Utilizarea Samsung Printer Experience
4
5
Selectaţi setările imprimante, precum numărul de copii şi orientarea.
Revocarea unei comenzi de imprimare
Faceţi clic pe butonul imprimare pentru a porni lucrarea de
imprimare.
Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă în coada de imprimare sau într-un
derulator de imprimare, anulaţi lucrarea după cum urmează:
•
Puteţi să accesaţi această fereastră făcând dublu clic pe pictograma
maşinii (
) din bara de activităţi Windows.
Deschiderea mai multor setări
Ecranul poate apărea diferit în funcţie de model sau opţiuni.
Puteţi configura mai mulţi parametri de imprimare.
1
2
3
4
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Din Charms(Butoane), selectaţi Dispozitive.
Selectaţi imprimanta din listă
Faceţi clic pe Mai multe setări.
4. Instrumente de gestionare utile
162
Utilizarea Samsung Printer Experience
Fila Basic
Fila Advanced
Basic
Paper settings
Această opţiune vă permite să alegeţi setările de imprimare de bază, cum
ar fi copii, orientare şi tipul de document.
Această opţiune vă permite să setaţi specificaţiile de bază pentru
manipularea hârtiei.
Eco Settings
Layout settings
Această opţiune vă permite să alegeţi mai multe pagini pe fiecare parte
pentru a economisi hârtia.
Această opţiune vă permite să setaţi diferite moduri de a dispune
documentele.
4. Instrumente de gestionare utile
163
Utilizarea Samsung Printer Experience
Fila Security
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Dacă această filă nu este afişată sau dezactivată,
înseamnă că aceste caracteristici nu sunt acceptate.
Această opţiune se foloseşte pentru imprimarea documentelor
confidenţiale. Pentru a imprima utilizând această opţiune, trebuie să
introduceţi o parolă.
Utilizarea funcţiei de partajare
Samsung Printer Experience vă permite să imprimaţi din alte aplicaţii
instalate pe computer utilizând funcţia de partajare.
Această funcţie este disponibilă doar pentru imprimarea fişierelor în
format jpeg, bmp, tiff, gif şi png.
1
2
Selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l imprimaţi dintr-o altă aplicaţie.
3
4
Selectaţi setările imprimante, precum numărul de copii şi orientarea.
Din Charms (Butoane), selectaţi Partajare > Samsung Printer
Experience.
Faceţi clic pe butonul imprimare pentru a porni lucrarea de
imprimare.
Job Accounting
Această opţiune vă permite să imprimaţi cu permisiunea acordată.
Confidential Printing
4. Instrumente de gestionare utile
164
5. Depanarea
Acest capitol oferă informaţii utile privind activităţile de efectuat în cazul apariţiei unor erori.
• Probleme de alimentare cu hârtie
166
• Probleme cu conectarea cablului şi alimentarea cu
energie electrică
167
• Probleme de imprimare
168
• Probleme de calitate a imprimării
172
• Probleme la sistemul de operare
180
Probleme de alimentare cu hârtie
Problemă
Soluţii sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării. Îndepărtaţi blocajul de hârtie.
Colile de hârtie se lipesc una de alta.
• Verificaţi capacitatea maximă de hârtie a tăvii.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de hârtie.
• Scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi-o sau vânturaţi-o.
• Condiţiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.
Maşina nu poate fi alimentată cu mai
multe coli de hârtie.
Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcaţi numai hârtie de acelaşi tip, dimensiune şi
greutate.
Hârtia nu avansează în maşină.
• Îndepărtaţi orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul maşinii.
• Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateţi hârtia din tavă şi reîncărcaţi-o corect.
• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces.
• Hârtia este prea groasă. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de maşină.
Hârtia continuă să se blocheze.
• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces. Dacă imprimaţi pe materiale speciale, alimentaţi
manual suportul de tipărire în tavă.
• Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de maşină.
• Este posibil să existe reziduuri în maşină. Deschideţi capacul superior şi îndepărtaţi reziduurile.
Plicurile se înclină sau nu pătrund
corect în maşină.
Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.
5. Depanarea
166
Probleme cu conectarea cablului şi alimentarea cu energie electrică
1
alimentare
Problemă
Maşina nu primeşte energie electrică
sau cablul de conexiune dintre
computer şi maşină nu este conectat
corespunzător.
Soluţii sugerate
• Conectaţi mai întâi maşina la sursa de electricitate şi apoi apăsaţi butonul
control.
(Alimentare) de pe panoul de
• Deconectaţi cablul maşinii şi reconectaţi-l.
5. Depanarea
167
Probleme de imprimare
Problemă
Maşina nu imprimă.
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Maşina nu primeşte energie electrică.
Verificaţi conexiunile cablului de alimentare. Verificaţi comutatorul de alimentare şi
sursa de alimentare.
Maşina nu este selectată ca imprimantă
implicită.
Selectaţi imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în Windows.
Verificaţi următoarele la maşină:
• Capacul superior nu este închis. Închideţi capacul superior.
• Hârtia este blocată. Înlăturaţi hârtia blocată (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 53).
• Nu a fost introdusă hârtie. Introduceţi hârtie (consultaţi "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 28).
• Cartuşul de toner nu este instalat. Instalaţi cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44).
• Asiguraţi-vă că peliculele şi capacul de protecţie sunt îndepărtate de pe cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de
toner" la pagina 44).
Dacă survine o eroare de sistem, contactaţi reprezentantul de service.
Cablul de conexiune dintre computer şi
maşină nu este conectat corespunzător.
Deconectaţi cablul maşinii şi reconectaţi-l (consultaţi "Vedere din spate" la pagina
19).
Cablul de conexiune dintre computer şi
maşină este defect.
Dacă este posibil, ataşaţi cablul la alt computer care funcţionează corespunzător şi
imprimaţi o lucrare. De asemenea, puteţi încerca să utilizaţi un alt cablu de maşină.
Setarea portului este incorectă.
Verificaţi setările de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de
imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe
port-uri, asiguraţi-vă că maşina este ataşată la port-ul corect.
Este posibil ca maşina să fie configurată
incorect.
Verificaţi Preferinţe imprimare pentru a vă asigura că toate setările de imprimare
sunt corecte.
5. Depanarea
168
Probleme de imprimare
Problemă
Maşina nu imprimă.
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Este posibil ca driver-ul de imprimantă să fie
instalat incorect.
Dezinstalaţi şi reinstalaţi driverul maşinii.
Maşina funcţionează defectuos.
Verificaţi mesajul afişat pe panoul de control pentru a vedea dacă maşina indică o
eroare de sistem. Contactaţi un reprezentant de service.
Dimensiunea documentului este atât de mare
încât spaţiul de pe discul computerului nu este
suficient pentru a accesa lucrarea de
imprimare.
Eliberaţi spaţiu pe disk şi reluaţi imprimarea documentului.
Tava de ieşire este plină.
După ridicarea hârtiei din tava de ieşire, procesul de imprimare se reia.
Maşina selectează
materiale de imprimare
dintr-o sursă de hârtie
necorespunzătoare.
Opţiunea hârtiei, selectată din Preferinţe
imprimare, poate fi incorectă.
La multe aplicaţii software, selecţia sursei de hârtie se găseşte în fila Paper din
cadrul Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare"
la pagina 36). Selectaţi sursa de hârtie corectă. Consultaţi ecranul de ajutor al
driverului de imprimantă (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la pagina 37).
O comandă de
imprimare este extrem
de lentă.
Este posibil ca respectiva comandă să fie
foarte complexă.
Reduceţi complexitatea paginii sau încercaţi să ajustaţi setările de calitate a
imprimării.
Jumătate din pagină
este goală.
Este posibil ca setarea pentru orientarea
paginilor să fie incorectă.
Modificaţi orientarea paginii în aplicaţia dvs (consultaţi "Deschiderea preferinţelor
de imprimare" la pagina 36). Consultaţi ecranul de ajutor al driverului de
imprimantă (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la pagina 37).
Dimensiunile hârtiei şi setările pentru
dimensiunile hârtiei nu corespund.
Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de imprimantă corespund
cu hârtia din tavă. Sau, asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de
imprimantă corespund cu selecţia pentru hârtie din setările aplicaţiei software pe
care o utilizaţi (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
5. Depanarea
169
Probleme de imprimare
Problemă
Cauză posibilă
Echipamentul imprimă, Cablul imprimantei este slăbit sau defect.
dar textul este greşit,
deformat sau incomplet.
Paginile se imprimă, dar
sunt goale.
Soluţii sugerate
Deconectaţi cablul imprimantei şi reconectaţi-l. Încercaţi o comandă de imprimare
pe care aţi efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, ataşaţi cablul şi maşina la
alt computer şi încercaţi o lucrare de imprimare care ştiţi că funcţionează. În sfârşit,
încercaţi un nou cablu de maşină.
A fost selectat un driver de imprimantă
necorespunzător.
Verificaţi meniul de selectare a imprimantelor din aplicaţie, pentru a vă asigura că
este selectată maşina dvs.
Aplicaţia software funcţionează defectuos.
Încercaţi să imprimaţi o lucrare printr-o altă aplicaţie.
Sistemul de operare funcţionează defectuos.
Părăsiţi Windows şi reiniţializaţi computerul. Opriţi maşina şi porniţi-o din nou.
Cartuşul de toner este defect sau nu mai are
toner.
Redistribuiţi tonerul, dacă este necesar. Dacă este necesar, înlocuiţi cartuşul de
toner.
• Consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 43.
• Consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44.
Este posibil ca fişierul să conţină pagini goale. Verificaţi fişierul pentru a vă asigura că nu conţine pagini goale.
Echipamentul nu
imprimă corect fişierele
PDF. Lipsesc unele părţi
din grafice, text sau
ilustraţii.
Unele componente, precum controlerul sau
placa, pot fi defecte.
Contactaţi un reprezentant de service.
Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele
Acrobat.
Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fişierului. Activaţi
Imprimare ca imagine în opţiunile de imprimare din Acrobat.
Când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
5. Depanarea
170
Probleme de imprimare
Problemă
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Calitatea de imprimare a
fotografiilor nu este
bună. Imaginile nu sunt
clare.
Rezoluţia fotografiei este foarte scăzută.
Reduceţi dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriţi dimensiunea fotografiei
din aplicaţia software, rezoluţia se va reduce.
Înainte de a imprima,
maşina emite vapori pe
lângă tava de ieşire.
Utilizarea de hârtie umedă/udă poate conduce
la apariţia vaporilor (fum alb) în timpul
imprimării.
Acest lucru nu constituie o problemă, continuaţi imprimarea. Dacă sunteţi deranjat
de fum (vapori), înlocuiţi hârtia cu hârtie nouă dintr-un top sigilat.
Aparatul nu imprimă
hârtie de dimensiuni
speciale, cum ar fi hârtia
pentru facturi.
Dimensiunea hârtiei şi setarea pentru
dimensiunea hârtiei nu corespund.
Setaţi dimensiunea corectă a hârtiei din Custom fila Paper din Preferinţe
imprimare (consultaţi"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
Hârtia printată pentru
facturi este ondulată.
Setarea pentru formatul hârtiei nu corespunde. Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe
imprimare, faceţi clic pe fila Paper, apoi setaţi tipul pe Thick (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
5. Depanarea
171
Probleme de calitate a imprimării
Dacă interiorul maşinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultaţi tabelul de mai jos pentru
a rezolva problema.
Problemă
Imprimare slabă sau
estompată
Soluţii sugerate
• Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată, alimentarea tonerului este scăzută. Instalaţi un cartuş
nou de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44).
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau aspră.
• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, înseamnă că setarea rezoluţiei de imprimare este prea scăzută sau este activat
modul de economisire a tonerului. Ajustaţi rezoluţia de imprimare şi dezactivaţi modul de economisire a tonerului. Consultaţi
ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.
• O combinaţie de defecte de estompare sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curăţat cartuşul de
toner. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 46).
• Este posibil ca suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul maşinii să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii
(consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 46). Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un
reprezentant de service.
Partea superioară a hârtiei
este imprimată în tonuri mai
deschise decât conţinutul
restului colii de hârtie
Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper, şi setaţi
tipul hârtiei pe Recycled (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
5. Depanarea
172
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Pete de toner
Soluţii sugerate
• Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificaţiilor; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră.
• Este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 46).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Poate fi necesară curăţarea căii de rulare a hârtiei. Contactaţi un reprezentant de service (consultaţi "Curăţarea maşinii" la
pagina 46).
Zone cu toner neimprimat
Dacă pe pagină apar aleatoriu zone estompate, în general rotunde:
• O singură coală de hârtie poate prezenta imperfecţiuni. Încercaţi reimprimarea lucrării.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Conţinutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafaţă. Încercaţi o altă marcă de hârtie.
• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricaţie, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercaţi un
alt tip sau o altă marcă de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper, apoi setaţi
tipul pe Thick sau Thicker (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un reprezentant de service.
Pete albe
Dacă apar puncte albe pe pagină:
• Hârtia este prea aspră şi multă murdărie de pe hârtie a căzut pe componentele din interiorul maşinii, fiind posibil ca rola de
transfer să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 46).
• Poate fi necesară curăţarea căii de rulare a hârtiei. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 46).
Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un reprezentant de service.
5. Depanarea
173
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Linii verticale
Soluţii sugerate
Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:
• Suprafaţa (piesa tambur) a cartuşului de toner din interiorul maşinii a fost probabil zgâriată. Scoateţi cartuşul de toner şi
instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44).
Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:
• Este posibil ca suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul maşinii să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii
(consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 46). Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un
reprezentant de service.
Fundal negru
Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:
• Schimbaţi hârtia cu una mai uşoară.
• Verificaţi condiţiile de mediu: un mediu foarte uscat sau un nivel înalt de umiditate (mai mare de 80% umiditate relativă)
poate cauza accentuarea umbririi fundalului.
• Scoateţi vechiul cartuş de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44).
• Redistribuiţi temeinic tonerul (consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 43).
Pete de toner
• Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44).
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44).
5. Depanarea
174
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Defecte verticale repetate
Soluţii sugerate
Dacă în mod repetat apar semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:
• Este posibil să se fi deteriorat cartuşul de toner. Dacă aveţi în continuare aceeaşi problemă, scoateţi cartuşul de toner şi
instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44).
• Este posibil ca unele componente ale maşinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii,
problema se va corecta de la sine după câteva pagini.
• Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactaţi un reprezentant de service.
Împrăştierea tonerului pe
fundal
A
Împrăştierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.
• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercaţi imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideţi pachetele de hârtie decât
atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate.
• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbaţi formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste
zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme.
Sau selectaţi Thick Envelope din fereastra Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 36).
• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafaţă a unei pagini imprimate, ajustaţi rezoluţia de imprimare
în aplicaţia software sau în Preferinţe imprimare (consultaţi"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
Asiguraţi-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată Thicker Paper (hârtie mai groasă),
dar de fapt este utilizatăPlain (hârtie normală) poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de
calitate la copiere.
• Dacă utilizaţi un cartuş de toner nou, mai întâi redistribuiţi tonerul (consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 43).
5. Depanarea
175
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Particulele de toner se află în
jurul caracterelor aldine sau
al imaginilor
Soluţii sugerate
Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper, şi setaţi
tipul hârtiei pe Recycled (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
• Asiguraţi-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată Thicker Paper (hârtie mai groasă),
dar de fapt este utilizatăPlain (hârtie normală) poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de
calitate la copiere.
Caractere deformate
• Dacă forma caracterelor este improprie şi produce imagini cu goluri, hârtia poate fi prea lucioasă. Încercaţi altă hârtie.
Pagină înclinată
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Asiguraţi-vă că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi faţă de teancul de hârtie.
5. Depanarea
176
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Ondulaţii sau valuri
Soluţii sugerate
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât şi umiditatea pot cauza ondularea hârtiei.
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.
Cute sau pliuri
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.
Paginile imprimate sunt
murdare pe spate
• Verificaţi dacă există scurgeri de toner. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 46).
5. Depanarea
177
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Pagini complet color sau
complet negre
A
Toner cu aderenţă slabă
Soluţii sugerate
• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi reintroduceţi-l.
• Cartuşul de toner poate fi defect. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner"
la pagina 44).
• Este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactaţi un reprezentant de service.
• Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 46).
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 44).
Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactaţi un reprezentant de service.
Goluri în litere
Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:
• Este posibil să imprimaţi pe suprafaţa necorespunzătoare a hârtiei. Scoateţi hârtia şi întoarceţi-o.
A
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie.
5. Depanarea
178
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Dungi orizontale
Soluţii sugerate
Dacă apar dungi orizontale aliniate sau pete:
• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi reintroduceţi-l.
• Cartuşul de toner poate fi defect. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner"
la pagina 44).
Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactaţi un reprezentant de service.
Răsucire
Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în maşină:
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.
• Modificaţi opţiunea de hârtie a imprimantei şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper,
apoi setaţi tipul pe Thin (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 36).
• O imagine necunoscută
apare în mod repetat pe
câteva coli
Probabil că maşina dvs. este utilizată la o altitudine egală sau mai mare de 1.000 m. Altitudinea mare poate afecta calitatea
imprimării, precum toner cu aderenţă slabă sau imagini estompate. Modificaţi setarea pentru altitudine la maşina dvs.
(Consultaţi "Reglarea altitudinii" la pagina 132).
• Toner cu aderenţă slabă
• Are loc o imprimare fără
contrast sau murdărire
5. Depanarea
179
Probleme la sistemul de operare
2
Probleme obişnuite ale Windows
Problemă
Soluţii sugerate
În timpul instalării apare
mesajul "Fişier în uz".
Părăsiţi toate aplicaţiile software. Eliminaţi toate aplicaţiile din grupul startup, apoi reporniţi Windows. Reinstalaţi driver-ul de
imprimantă.
Apar mesajele „Eroare de
protecţie generală”,
„Excepţie OE”, „Derulare 32”
sau „Operaţie ilegală”.
Închideţi toate celelalte aplicaţii, reiniţializaţi Windows şi încercaţi din nou să imprimaţi.
Apar mesajele „Imprimare
eşuată”, „A avut loc o eroare
de depăşire a timpului la
imprimantă”.
Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Aşteptaţi până când maşina termină imprimarea. Dacă mesajul apare în
modul disponibil sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificaţi conexiunea şi/sau dacă a survenit o eroare.
Samsung Printer Experience
nu este afişat când faceţi clic pe
mai multe setări.
Samsung Printer Experience nu este instalat. Descărcaţi aplicaţia din Store(Magazin) şi instalaţi-o.
Informaţiile maşinii nu sunt
afişate atunci când faceţi clic pe
dispozitiv în Dispozitive şi
imprimante.
Verificaţi Proprietăţi imprimantă. Faceţi clic pe fila Porturi.
(Panou de control > Dispozitive şi imprimante > Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei şi selectaţi Printer
properties)
Dacă portul este setat la Fişier sau LPT, debifaţi-le şi selectaţi TCP/IP, USB sau WSD.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows, care a fost livrat
împreună cu computerul.
5. Depanarea
180
Probleme la sistemul de operare
3
Probleme des întâlnite la Mac
Problemă
Soluţii sugerate
Echipamentul nu imprimă corect
fişierele PDF. Lipsesc unele părţi din
grafice, text sau ilustraţii.
Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fişierului. Activaţi Imprimare ca imagine în opţiunile
de imprimare din Acrobat.
Când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Unele litere nu apar normal în timpul
imprimării paginii de copertă.
Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez şi numerele sunt afişate normal
pe pagina de copertă.
Când este imprimat un document din
Mac cu Acrobat Reader 6.0 sau o
versiune ulterioară, culorile sunt
imprimate incorect.
Asiguraţi-vă că setarea rezoluţiei în driver-ul maşinii se potriveşte cu cea din Acrobat Reader.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Mac, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Mac, care a fost livrat împreună cu computerul.
5. Depanarea
181
Probleme la sistemul de operare
4
Probleme obişnuite ale Linux
Problemă
Soluţii sugerate
Nu funcţionează imprimarea
cu mai mult de 2 copii.
Problema apare pe Ubuntu 12.04 din cauza unei probleme cu filtrul CUPS standard 'pdftops' (rezultatul efectiv indică aceasta
întocmai) şi a fost deja soluţionată. Actualizarea pachetului 'cups-filters' de la versiunea 1.0.17 la versiunea 1.0.18
soluţionează problema ('pdftops' face parte din pachetul 'cups-filters').
Nu se imprimă fişierele PDF.
Problema apare în openSUSE 12.3 şi întâmpină ceva dificultăţi în filtrul CUPS standard 'pdftops' care poate afecta anumite
documente PDF (se pare că această problemă are o oarecare legătură cu fonturile utilizate în PDF). Din cauza acestei
probleme, este generat un Postscript incorect iar dispozitivul nu poate efectua imprimarea. Aşteptăm patch-ul.
Nu funcţionează debifarea
opţiunii Collate în caseta de
dialog Print.
La anumite distribuţii, caseta de dialog GNOME Print are o problemă la nivelul opţiunii de colaţionare. Ca soluţie temporară,
setaţi valoarea implicită a opţiunii de colaţionare pe 'False' folosind utilitarul de imprimare al sistemului (executaţi "systemconfig-printer" în programul Terminal).
Imprimarea se face
întotdeauna duplex.
Această problemă legată de imprimarea duplex era prezentă în pachetul Ubuntu 9.10 cups şi a fost deja soluţionată în
actualizările de securitate pentru acest pachet, începând de la versiunea cups 1.4.1-5ubuntu2.2
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultaţi ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.
5. Depanarea
182
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BRAZIL
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Customer Care Center
0800-124-421
WebSite
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
CHILE
8000-4726
www.samsung.com/ae
(English)
CHINA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
COLOMBIA
BAHRAIN
BELARUS
CANADA
810-800-500-55-500
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
BELGIUM
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca
(English)
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
0-800-507-7267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726
786)
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
183
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
1-800-751-2676
DOMINICA
Country/Region
ECUADOR
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180
5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GHANA
0800-10077
www.samsung.com
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
WebSite
FRANCE
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
Customer Care Center
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691 from
mobile and land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
latin_en (English)
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/hk
(Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
184
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
Customer Care Center
WebSite
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
LUXEMBURG
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
065777444
Customer Care Center
WebSite
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
MALAYSIA
021-5699-7777
IRAN
JORDAN
Country/Region
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
KUWAIT
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en (English)
815-56 480
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
185
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-SAMSUNG (726-7864)
OMAN
800-7267
PANAMA
PARAGUAY
PERU
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com/ae
(English)
0 801-1SAMSUNG(172-678)
* lub +48 22 607-93-33 **
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
02-5805777
Country/Region
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
PHILIPPINES
WebSite
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/ae
(English)
QATAR
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ph
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008
726 7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
RUSSIA
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/sa
(Arabic)
SENEGAL
8-800-555-55-55
www.samsung.com
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899 (old
number still active 0700
7267864)
SAUDI ARABIA
Contact SAMSUNG worldwide
186
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
SYRIA
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
www.samsung.com/
Levant (English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-329-999
www.samsung.com
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
www.samsung.com/th
02-689-3232
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
187
Glosar
Următorul glosar vă va ajuta să vă familiarizaţi cu produsul, prin
înţelegerea terminologiilor utilizate în mod obişnuit cu imprimarea
precum şi a celor menţionate în ghidul utilizatorului.
802.11
802.11 este un set de standarde de comunicaţie pentru reţele locale fără fir
(WLAN), dezvoltat de Comisia pentru Standarde a IEEE LAN/MAN (IEEE
802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n poate partaja acelaşi echipament hardware şi poate utiliza
banda de 2,4 GHz. 802.11b acceptă o lăţime de bandă de până la 11 Mbps,
802.11n acceptă o lăţime de bandă de până la 150 Mbps. Dispozitivele
802.11b/g/n sunt supuse ocazional interferenţei cu cuptoare cu microunde,
telefoane fără fir şi dispozitive Bluetooth.
Punct de Acces
Access Point or Wireless Access Point (AP or WAP) este un dispozitiv care
conectează dispozitivele de comunicaţie fără fir, împreună, într-o reţea
locală fără fir şi acţionează ca un emiţător sau receptor central al
semnalelor radio ale WLAN.
ADF
Un Automatic Document Feeder (ADF) constituie o unitate de scanare care
va alimenta automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul
poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.
AppleTalk
AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc.
pentru conectarea computerelor la reţea. Aceasta a fost inclusă în prima
versiune de Mac (1984) şi în prezent este mai puţin utilizată de Apple, în
favoarea reţelelor TCP/IP.
Adâncime de Culoare
Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biţi utilizat
pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O
adâncime mai mare a culorilor oferă o gamă mai mare de culori distincte.
Pe măsură ce creşte numărul de biţi, numărul de culori posibile devine
impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este
denumită în mod obişnuit ca monocromă sau alb-negru.
BMP
Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic Microsoft
Windows (GDI) şi utilizat în mod obişnuit ca format de fişier de grafică
simplu pe această platformă.
Glosar
188
Glosar
BOOTP
Acoperire
Bootstrap Protocol. Un protocol de reţea utilizat de un client de reţea pentru
a obţine automat propria adresă IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în
procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele
BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un acumulator de adrese.
BOOTP activează computere „staţie de lucru fără disc” pentru a obţine o
adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.
Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului
de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie
de format A4 conţine aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia
sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi
mai mare şi, în acelaşi timp, utilizarea tonerului va fi proporţională cu
acoperirea.
CCD
CSV
CCD (Charge Coupled Device) este un hardware care activează lucrarea
de scanare. Mecanismul de Blocare CCD este utilizat şi pentru a susţine
modulul CCD pentru a împiedica deteriorarea în timpul mutării
echipamentului.
CSV (Comma Separated Values). Un tip de format de fişier, CSV este
utilizat pentru a schimba date între aplicaţii disparate. Formatul de fişier,
aşa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un standard de facto
pentru domeniu, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.
Ordonare
DADF
Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii în
seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set întreg
înainte de a imprima copii suplimentare.
Un Duplex Automatic Document Feeder (DADF) constituie o unitate de
scanare care va alimenta şi va întoarce automat o coală de hârtie originală,
astfel încât echipamentul să poată scana pe ambele feţe ale hârtiei.
Panou de Control
Implicită
Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt
afişate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de
regulă pe partea frontală a echipamentului.
Valoarea sau setarea activă pentru o imprimantă nouă, resetare sau
iniţializare.
Glosar
189
Glosar
DHCP
Imprimantă Cu Ace
Un Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de reţea
client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare
specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informaţii ce îi permit
participarea într-o reţea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism
pentru alocarea adreselor IP clienţilor gazdă.
O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă cu un cap de
imprimare care rulează înapoi şi înainte pe pagină şi imprimă prin impact,
lovind o bandă textilă îmbibată cu cerneală pentru a atinge hârtia,
asemănător dactilografiei.
DIMM
DIMM (Dual Inline Memory Module), o mică placă de circuite care cuprinde
memoria. DIMM stochează toate datele în echipament, cum ar fi date de
imprimare, date primite prin fax.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) reprezintă un standard care permite
dispozitivelor dintr-o reţea de domiciliu să partajeze informaţii reciproc în
reţea.
DNS
DNS (Domain Name Server) este un sistem care stochează informaţii
asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe reţele,
precum Internetul.
DPI
DPI (Dots Per Inch) este o măsurare a rezoluţiei, utilizată pentru scanare şi
imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluţie mai mare,
detaliu mai clar în imagine şi o dimensiune mai mare a fişierului.
DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring este un serviciu oferit de
o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură
linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.
Duplex
Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca
echipamentul să poată imprima (sau scana) ambele feţe ale colii de hârtie.
O imprimantă echipată cu o Unitate Duplex poate imprima pe ambele feţe
ale hârtiei în timpul unui singur ciclu de imprimare.
Glosar
190
Glosar
Regim de Exploatare
Ethernet
Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează
performanţa imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare
pentru durata de viaţă, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viaţă
înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei
de garanţie. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de
pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru
imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.
Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la reţea, bazată pe
transmisia de cadre, pentru reţele locale (LAN). Se caracterizează prin
cabluri şi semnale pentru stratul fizic şi formatele cadrelor, precum şi
protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date
al modelului OSI. Ethernet este standardizat de cele mai multe ori ca IEEE
802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din
anul 1990 până în prezent.
ECM
EtherTalk
ECM (Error Correction Mode) este un mod de transmisie opţional construit
în cadrul echipamentelor fax sau a modemurilor fax Clasa 1. Acesta
detectează şi corectează automat erorile din procesul de transmitere a
faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.
O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru conectarea
computerelor la reţea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Mac
(1984) şi în prezent este mai puţin utilizată de Apple, în favoarea reţelelor
TCP/IP.
Emulare
FDI
Emularea este o tehnică prin care un echipament obţine rezultate
asemănătoare altui echipament.
FDI (Foreign Device Interface) este o placă instalată în interiorul
echipamentului pentru a permite unui dispozitiv terţ, precum un dispozitiv
acţionat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit
servicii de plată pentru imprimare pe echipament.
Un emulator reproduce funcţiile unui sistem pe un alt sistem, astfel încât al
doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulare se concentrează pe
reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu
simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând
în considerare starea sa internă.
Glosar
191
Glosar
FTP
Semiton
FTP (File Transfer Protocol) este un protocol care în mod obişnuit se
utilizează pentru schimbul de fişiere în cadrul oricărei reţele care acceptă
protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).
Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului
de puncte. Suprafeţele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare
de puncte, în timp ce suprafeţele mai deschise sunt constituite dintr-un
număr mai mic de puncte.
Unitatea Cuptorului
Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului
pe suportul de imprimare. Aceasta are în componenţă o rolă fierbinte şi o
rolă de presiune. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea
cuptorului aplică presiune şi căldură pentru a asigura faptul că tonerul
rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când
iese dintr-o imprimantă cu laser.
Gateway
O conexiune între reţele de computere sau între o reţea de computere şi o
linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un computer sau o
reţea ce permite accesul la un alt computer sau reţea.
Tonuri de gri
Nuanţe de gri care reprezintă porţiuni deschise şi închise la culoare ale unei
imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile
sunt reprezentate prin diverse nuanţe de gri.
HDD
HDD (Hard Disk Drive), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau de hard
disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date
codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafeţe magnetice.
IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o organizaţie
internaţională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din
domeniul electricităţii.
IEEE 1284
Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institute of IEEE
(Electrical and Electronics Engineers). Termenul „1284-B” se referă la un
tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se ataşează la
echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).
Glosar
192
Glosar
Intranet
IPX/SPX
O reţea privată care utilizează Protocoale de Internet, conectivitate în reţea
şi, posibil, sistemul de telecomunicaţii publice pentru a partaja în siguranţă
între angajaţii săi o parte din informaţiile sau operaţiunile organizaţiei.
Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web
intern.
IPX/SPX înseamnă Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Este un protocol de reţea utilizat de sistemele de operare Novell
NetWare. Atât IPX, cât şi SPX furnizează servicii de conectare similare cu
cele de TCP/IP, cu protocolul IPX similar cu IP şi SPX similar cu TCP. IPX/
SPX a fost iniţial destinat pentru reţele locale (reţele LAN), şi este un
protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanţa sa o
depăşeşte pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).
Adresă IP
O adresă de IP (Internet Protocol) este un număr unic pe care dispozitivele
îl utilizează pentru a se identifica şi a comunica între ele într-o reţea,
utilizând standardul de Internet Protocol.
IPM
Imagini Per Minut (IPM) este o modalitate de a măsura viteza unei
imprimante. O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o
imprimantă într-un minut, pe o singură faţă.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) defineşte un protocol standard pentru
imprimare precum şi gestionarea lucrărilor de imprimare, a dimensiunii
suportului de imprimare, a rezoluţiei etc. IPP poate fi utilizat local sau pe
Internet pentru sute de imprimante şi, de asemenea, acceptă controlul
accesului, autentificarea şi criptarea, fiind o soluţie mult mai capabilă şi
sigură de imprimare decât cele mai vechi.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) este un corp
internaţional de standardizare constituit din reprezentanţi ai corpurilor
naţionale de standardizare. Produce standarde industriale şi comerciale la
nivel mondial.
ITU-T
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este o organizaţie
internaţională desemnată să standardizeze şi să reglementeze transmisiile
radio şi telecomunicaţiile internaţionale. Atribuţiile sale principale includ
standardizarea, alocarea spectrului radio şi organizarea acordurilor
internaţionale dintre diferite ţări, pentru a permite apelurile telefonice
internaţionale. -T din ITU-T indică telecomunicaţia.
Glosar
193
Glosar
Diagramă Nr. 1 ITU-T
LED
Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de
documente prin fax.
LED (Light-Emitting Diode) este un dispozitiv cu material semiconductor
care indică starea echipamentului.
JBIG
Adresă MAC
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) este un standard de comprimare
a imaginii fără pierderea exactităţii şi calităţii, care a fost proiectat pentru
comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate
utiliza şi pentru alte imagini.
Adresa MAC (Media Access Control) este un identificator unic asociat cu
un adaptor de reţea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 de biţi
scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi (de
exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard
într-o placă de interfaţă de reţea (NIC) de către producător şi utilizată ca
ajutor la încercarea routerelor de a detecta echipamentele din reţele mari.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) este cea mai obişnuită metodă
standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice.
Acesta este formatul utilizat pentru stocarea şi transmiterea fotografiilor pe
World Wide Web.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) este un protocol de reţea
pentru interogarea şi modificarea serviciilor de director care se execută în
cadrul TCP/IP.
MFP
MFP (Multi Function Peripheral) este un echipament de birou care include
într-un ansamblu fizic, funcţionalitatea unei imprimante, a unui copiator, a
unui fax, a unui scaner etc.
MH
MH (Modified Huffman) este o metodă de comprimare pentru reducerea
cantităţii de date care trebuie transmisă între faxuri pentru a transfera
imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă de codificare de
plajă pe bază de carte de coduri optimizată pentru a comprima eficient
spaţiul gol. Deoarece numeroase faxuri au spaţii libere, această metodă
minimizează timpul de transmisie a majorităţii faxurilor.
Glosar
194
Glosar
MMR
OPC
MMR (Modified Modified READ) este o metodă de comprimare
recomandată de ITU-T T.6.
OPC (Organic Photo Conductor) este un mecanism care realizează o
imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o
imprimantă cu laser şi este de obicei de culoare verde sau gri cu formă
cilindrică.
Modem
Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica
informaţii digitale şi totodată demodulează un astfel de semnal purtător
pentru a decodifica informaţiile transmise.
O unitate de procesare a imaginii cu tambur uzează treptat suprafaţa
tamburului în timpul utilizării imprimantei şi trebuie schimbată
corespunzător, deoarece se încălzeşte din contactul cu peria ansamblului
cartuşului, cu mecanismul de curăţare şi cu hârtia.
MR
Originale
MR (Modified Read) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T
T.4. MR codează prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este
comparată cu prima, sunt determinate diferenţele, apoi diferenţele sunt
codificate şi transmise.
Primul exemplar al unei entităţi, precum un document, o fotografie sau un
text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar
care nu este el însuşi copiat sau derivat din altă entitate.
NetWare
Un sistem de operare de reţea dezvoltat de Novell, Inc. A utilizat iniţial
multitasking cooperativ pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar
protocoalele de reţea au fost bazate pe seria prototip Xerox XNS. Astăzi,
NetWare acceptă TCP/IP precum şi IPX/SPX.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) este un model dezvoltat de ISO
(International Organization for Standardization) pentru comunicaţii. OSI
oferă un standard, o apropiere modulară faţă de designul de reţea care
împarte setul necesar de funcţii complexe în zone gestionabile,
independente şi funcţionale. Zonele sunt de sus în jos Application,
Presentation, Session, Transport, Network, Data Link and Physical.
Glosar
195
Glosar
PABX
Driver Imprimantă
PABX (Private Automatic Branch Exchange) este un telefon automat care
comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.
Un program utilizat pentru a trimite comenzi şi pentru a transfera date de la
computer la imprimantă.
PCL
Suport de Imprimare
PCL (Printer Command Language) este un Page Description Language
(PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă şi a devenit un standard
industrial. Dezvoltat iniţial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi,
PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale
şi laser.
Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete şi folii transparente, care pot fi
utilizate la o imprimantă, un scaner, un fax sau un copiator.
PPM
PDF
PPM (Pages Per Minute) este o metodă de măsurare pentru a determina
cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care
imprimanta îl poate produce într-un minut.
PDF (Portable Document Format) este un format patentat de fişier,
dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor
bidimensionale într-un format independent de dispozitiv şi de rezoluţie.
Fişier PRN
PostScript
O interfaţă pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să
interacţioneze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru
intrare/ieşire, ceea ce simplifică multe activităţi.
PostScript (PS) este un limbaj de descriere pagină şi limbaj de programare
utilizat în principal în domeniile de publicare electronică şi asistată de
computer. - acesta este rulat într-un interpretor pentru a genera o imagine.
Protocol
O convenţie sau un standard care controlează sau activează conexiunea,
comunicaţia şi transferul de date între două puncte terminale de calcul.
Glosar
196
Glosar
PS
SMB
Consultaţi PostScript.
SMB (Server Message Block) este un protocol de reţea aplicat în principal
pentru a partaja fişiere, imprimante, porturi seriale şi comunicaţii diverse
între nodurile dintr-o reţea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de
comunicaţie inter-proces autentificat.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) este reţeaua reţelelor
telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiţii industriale,
este uzual trecută prin tabloul de bord.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) este un protocol
pentru autentificare şi gestionare. RADIUS activează gestiunea
centralizată a datelor de autentificare, cum ar fi numele utilizatorilor şi
parolele, utilizând conceptul AAA (autentificare, autorizare şi gestionare)
pentru a gestiona accesul în reţea.
Rezoluţie
Exactitatea unei imagini, măsurată în DPI (Dots Per Inch). Cu cât este mai
mare valoarea dpi, cu atât este rezoluţia mai mare.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este standardul pentru transmisiile
de e-mail prin Internet. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text,
unde sunt specificaţi unul sau mai mulţi destinatari ai unui mesaj, apoi textul
de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de client server, unde
clientul transmite un mesaj de e-mail la server.
SSID
SSID (Service Set Identifier) este un nume WLAN (wireless local area
network). Toate dispozitivele fără fir dintr-o reţea WLAN utilizează acelaşi
SSID pentru a comunica unul cu celălalt. SSID-urile ţin cont de majuscule
şi minuscule şi au o lungime maximă de 32 de caractere.
Mască de Subreţea
Masca de subreţea este utilizată împreună cu adresa de reţea pentru a
determina ce parte a adresei este adresa de reţea şi ce parte este adresa
de gazdă.
Glosar
197
Glosar
TCP/IP
Cartuş de Toner
TCP (Transmission Control Protocol) şi IP (Internet Protocol); setul de
protocoale de comunicaţii care implementează stiva de protocoale pe care
funcţionează majoritatea reţelelor comerciale şi de Internet.
Este un gen de container cu toner, utilizat de un echipament, de exemplu,
de imprimantă. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser şi
la fotocopiatoare, care formează textul şi imaginile de pe hârtia imprimată.
Tonerul poate fi topit printr-o combinaţie de căldura/presiune a cuptorului,
care duce la aderarea sa la fibrele hârtiei.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) furnizează detalii despre fiecare
transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei şi numărul de pagini
trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau
numai după transmisii nereuşite.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) este un format de imagine bitmap cu
rezoluţie variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la
scanere. Imaginile TIFF utilizează marcaje, cuvinte cheie care definesc
caracteristicile imaginii care este inclusă în fişier. Acest format flexibil şi
independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost
realizate de diverse aplicaţii de procesare a imaginilor.
TWAIN
Un standard industrial pentru scanere şi software. Utilizând un scaner
compatibil TWAIN cu un program care acceptă TWAIN, o scanare poate fi
iniţiată dintr-un program. Reprezintă o interfaţă API de capturare a
imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows şi Apple Mac.
Cale UNC
UNC (Uniform Naming Convention) este un mod standard de a accesa
partajări de reţea din Windows NT şi alte produse Microsoft. Formatul unei
căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director supliementar>
URL
URL (Uniform Resource Locator) este adresa globală a documentelor şi
resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se
utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde
este localizată resursa.
Glosar
198
Glosar
USB
WIA
USB (Universal Serial Bus) este un standard care a fost dezvoltat de USB
Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere şi dispozitive
periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării
concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive
periferice.
WIA (Windows Imaging Architecture) este o arhitectură de imagine care a
fost iniţial introdusă în Windows Me şi Windows XP. O scanare poate fi
iniţiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scaner compatibil
WIA.
Filigran
Un filigran este o imagine sau un model lizibil pe hârtie care apare mai
iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus
pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de
producătorii de hârtie pentru a-şi identifica produsul, precum şi la timbrele
poştale, bancnote şi alte documente guvernamentale pentru a descuraja
contrafacerea.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate specificat în
IEEE 802.11 pentru a oferi acelaşi nivel de securitate ca şi o reţea locală cu
fir. WEP oferă securitate prin criptarea datelor peste conexiunea radio
astfel că acestea sunt protejate atunci când sunt transmise de la un punct
terminal la altul.
WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) este o clasă de sisteme utilizate pentru a
securiza reţelele de computere fără fir (Wi-Fi), care a fost creată pentru a
îmbunătăţi caracteristicile de securitate până la caracteristicile de
securitate ale WEP.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) este un mod special al WPA pentru
micile afaceri şi utilizatorii casnici. O cheie sau parolă predistribuită, este
configurată în punctul de acces fără fir (WAP) şi în computerele portabile
sau de birou fără fir. Pentru o securitate mai avansată, WPA-PSK
generează o cheie unică pentru fiecare sesiune dintre client şi Punctul de
Acces Fără fir asociat.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard pentru stabilirea unei reţele
fără fir de domiciliu. Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS, puteţi
configura uşor conexiunea la reţeaua fără fir, fără computer.
Glosar
199
Glosar
XPS
XPS (XML Paper Specification) sunt specificaţiile pentru un PDL (Page
Description Language) şi pentru un nou format de document, ce prezintă
avantaje în cazul documentelor portabile şi a documentelor electronice,
dezvoltate de Microsoft. Sunt specificaţii bazate pe XML, cu o nouă cale de
imprimare şi cu un nou format de document independent - dispozitiv bazat
pe vectori.
Glosar
200
Index
A
AirPrint
129
AnyWeb Print
149
accesare
instrumente de gestionare
147
alimentatorul manualtava
multifuncţională
30
utilizarea suportului special
31
amplasarea echipamentului
132
B
53
recomandări pentru evitarea blocării
hârtiei
52
buton stop
durata de viaţă estimată
42
instrucţiuni de manipulare
42
stocare
41
caracteristici
4
62
caracteristici speciale de imprimare 131
cartuş toner
44
înlocuirea cartuşului
44
redistribuire toner
43
21
comandare
40
durata de viaţă estimată a cartuşului de
toner
42
înlocuirea cartuşului de toner
convenţie
Cablu USB
instalare driver
85, 87
reinstalare driver
86, 88
Cartuş de toner
creare
139
editare
139
ştergere
139
G
glosar
188
Imprimare Nup
Mac
Imprimarea
142
35
imprimare
SO mobil
123
imprimare suprapunere
creare
140
10
imprimare
141
ştergere
141
exterior
46
interior
47
rolă de preluare
49
curăţarea unei maşini
filigran
44
curăţare
C
F
I
care nu este produs de Samsung şi
reumplut
consumabile
blocare
îndepărtarea hârtiei
42
caracteristici suport imprimare
sfaturi pentru utilizare
reglarea altitudinii
care nu este produs de Samsung şi
reumplut
46
imprimarea
imprimarea întrun fişier
Mac
Windows
135
143
35
Linux
144
Index 201
Index
Mac
142
local
mai multor pagini pe o singură coală de
hârtie
Mac
142
133
imprimarea eco
37
23
mediu de instalare
68
reinstalarea driverului
25
prezentarea programelor de reţea
90
reţea fără fir
Cablu USB
Mac
imprimarea
142, 85
Linux
144
probleme obişnuite ale Mac
Mac
142
reinstalare driver pentru cablu USB
conectat
imprimarea utilizând Google Cloud 126
informaţii de reglementare
69
interpretarea LEDului de stare
56
181
86
Macintosh
cerinţe de sistem
66
Î
încărcare
panou de control
20
pictograme generale
10
28, 30
suport special
31
preferinţe imprimantă
145
probleme
Linux
imprimarea
probleme obişnuite ale Linux
182, 145
reinstalare driver pentru cablu USB
conectat
88
94
modul ad hoc
94
WPS maşina nu are un ecran de afişare
PBC
98
S
Stare imprimantă
157
informaţii generale
samsung printer experience
159
service contact numbers
183
setările favoritelor pentru imprimare
37
informaţii
11
simboluri
11
specificaţii
R
suport de imprimare
reţea
Configurarea IPv6
151
siguranţă
probleme de alimentare cu energie
electrică
167, 166, 172, 168
144, 87
Modul infrastructură
SyncThru Web Service
Linux
L
100, 103
informaţii generale
P
hârtia în tava 1
94
instalare driver
M
imprimarea unui document
configurare reţea fără fir
92
60
62
suport de imprimare
Index 202
Index
etichete
33
hârtie cartonată
33, 34
plic
USB
probleme obişnuite ale Windows
23, 25
180
32
suport ieşire
62, 31
T
tavă
încărcarea hârtiei în alimentatorul
manualtava multifuncţională
30
modificarea dimensiunii tăvii
27
reglarea lăţimii şi lungimii
27
U
Unix
cerinţe de sistem
67
utilizarea ajutorului
37, 143
V
vedere din spate
19
vedere frontală
18
W
Windows
cerinţe de sistem
65
instalare driver pentru cablu conectat prin
Index 203
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement