Samsung SF-370 User manual

Samsung SF-370 User manual
Prevederi importante şi informaţii cu privire la siguranţă
La utilizarea acestui aparat de fax trebuie respectate aceste minime prevederi de siguranţă pentru a
reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a persoanelor:
1
Citiţi şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate aceste instrucţiuni.
2
La fiecare utilizare a aparatelor electrice apelaţi la simţul practic pe care-l aveţi.
3
Urmaţi toate avertismentele şi instrucţiunile marcate pe produs şi în instrucţiunile care îl însoţesc.
4
Dacă o instrucţiune de utilizare pare să contrazică informaţiile de siguranţă, urmaţi informaţiile de
siguranţă. Este posibil să fi înţeles greşit instrucţiunea de utilizare. Dacă nu puteţi rezolva
contradicţia, contactaţi reprezentantul de vânzări sau de service, pentru asistenţă.
5
Înainte de curăţare deconectaţi dispozitivul de la priza de CA din perete şi mufa telefonului. Nu
utilizaţi agenţi de curăţare lichizi sau cu aerosoli. Pentru curăţare utilizaţi numai o lavetă umedă.
6
Nu aşezaţi dispozitivul pe cărucioare, stative sau mese instabile. Acesta poate să cadă cauzând
pagube importante.
7
Aparatul nu trebuie aşezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire,
aparat de aer condiţionat sau conductă de ventilaţie.
8
Nu permiteţi prinderea cablului telefonic sub nici un obiect. Nu amplasaţi aparatul în locuri unde
cablurile ar putea fi deteriorate de persoane care calcă pe ele. Nu puneţi aparatul în locuri unde
cablul de telefon ar putea fi îndoit. Oricare dintre situaţiile de mai sus poate fi periculoasă sau
poate produce defecţiuni.
9
Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanţele şi
poate provoca un incendiu sau şoc electric.
10 Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de alimentare, telefon sau de interfaţă cu
PC-ul.
11 Nu introduceţi niciun fel de obiecte în carcasă prin deschiderile acesteia. Obiectele pot atinge
puncte cu tensiune periculoasă, provocând un incendiu sau şoc electric. Nu vărsaţi lichid de
niciun fel pe sau în aparat.
12 Pentru a reduce pericolul de şoc electric nu dezasamblaţi aparatul. Când este necesară
repararea, încredinţaţi aparatul unui tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea
capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Reasamblarea incorectă
poate provoca şoc electric la următoarea utilizare a aparatului.
i
13 Deconectaţi aparatul de la mufa de telefon, PC şi scoateţi din priză cablul de alimentare.
Încredinţaţi operaţiunile de service personalului calificat, în următoarele condiţii:
•
•
•
•
•
•
când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată;
dacă a pătruns lichid în interiorul aparatului;
dacă aparatul a fost expus la ploaie sau apă;
dacă aparatul nu funcţionează adecvat, deşi instrucţiunile sunt respectate;
dacă aparatul a fost scăpat din mână, sau carcasa pare a fi deteriorată;
dacă aparatul prezintă o schimbare subită şi distinctă a performanţelor.
14 Reglaţi numai acele comenzi precizate în instrucţiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor
comenzi poate provoca daune şi poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui
tehnician calificat, pentru readucerea aparatului la starea de funcţionare.
15 Evitaţi utilizarea aparatului în timpul unei furtuni cu fulgere. Există un risc redus de şoc electric
cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectaţi cablul de alimentare şi cablul de telefon pe
durata furtunii.
16 Nu instalaţi aparatul pe un loc umed. Acest lucru prezintă risc de incendiu sau şoc electric.
17 ATENŢIE: din motive de siguranţă electrică, deconectaţi aparatul de la reţeaua de
telecomunicaţii anterior contactului cu piesele metalice/conductoare.
18 ATENŢIE: pentru reducerea riscului de incendiu, utilizaţi exclusiv cabluri de telecomunicaţii
No.26 AWG sau de dimensiuni mai mari.
19 ATENŢIE: Utilizaţi numai cablurile şi celelalte accesorii livrate împreună cu produsul. Utilizarea
altor cabluri şi accesorii poate avea consecinţe periculoase sau poate provoca funcţionarea
defectuoasă a aparatului.
20 PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.
ii
Cuprins
Lista de caracteristici .............................................................................................................................. 1.2
Cunoaşterea noului aparat ..................................................................................................................... 1.3
Vedere frontală ................................................................................................................................. 1.3
Vedere posterioară ........................................................................................................................... 1.3
Panoul de comandă .......................................................................................................................... 1.4
Alimentarea cu hârtie .............................................................................................................................. 1.5
Tipodimensiunea hârtiei .................................................................................................................... 1.5
Efectuarea unei copii .............................................................................................................................. 1.6
Setarea datei şi orei ................................................................................................................................ 1.6
Setarea numărului/denumirii unui fax ..................................................................................................... 1.7
Modul de introducere a literelor ........................................................................................................ 1.7
Copierea/recepţia în modul de economisire a cernelii ............................................................................ 1.8
Reglarea volumului soneriei ................................................................................................................... 1.8
Reglarea volumului difuzorului ................................................................................................................ 1.9
Capitolul 2: Programarea şi formarea numerelor
Efectuarea unui apel telefonic ................................................................................................................ 2.2
Apelarea cu receptorul în furcă ............................................................................................................... 2.2
Apelare din agenda telefonică ................................................................................................................ 2.2
Stocarea unui număr în agenda telefonică ....................................................................................... 2.2
Editarea unui număr din agenda telefonică ...................................................................................... 2.3
Apelarea cu tastă unică .................................................................................................................... 2.3
Apelarea rapidă ................................................................................................................................ 2.3
Ştergerea unui număr din agenda telefonică .................................................................................... 2.4
Reapelarea ............................................................................................................................................. 2.4
Reapelarea ultimului număr format ................................................................................................... 2.4
Reapelarea unui număr din memorie ............................................................................................... 2.4
Găsirea unui număr primit prin serviciul de identificare a apelantului ............................................... 2.4
Capitolul 3: Aparatul fax
Trimiterea unui fax .................................................................................................................................. 3.2
Încărcarea documentelor .................................................................................................................. 3.2
Documente acceptate ....................................................................................................................... 3.2
Setarea rezoluţiei şi contrastului documentului ................................................................................ 3.3
Trimiterea manuală a unui fax .......................................................................................................... 3.3
Trimiterea automată a unui fax ......................................................................................................... 3.3
Reapelarea automată ....................................................................................................................... 3.4
Primirea unui fax ..................................................................................................................................... 3.4
Moduri de recepţie ............................................................................................................................ 3.4
Recepţia în modul FAX ..................................................................................................................... 3.5
Recepţia în modul TEL ..................................................................................................................... 3.5
Recepţia în modul AUTOMAT .......................................................................................................... 3.5
Recepţia în modul TAM (SF-375TP exclusiv) ................................................................................... 3.5
Recepţia în modul DRPD .................................................................................................................. 3.6
Capitolul 4: Robotul telefonic
Înregistrarea unui mesaj TAM ................................................................................................................. 4.2
Verificarea unui mesaj TAM .................................................................................................................... 4.2
Monitorizarea unui apel primit ................................................................................................................. 4.2
Redarea mesajelor ................................................................................................................................. 4.3
Redarea mesajelor noi ...................................................................................................................... 4.3
Redarea tuturor mesajelor ................................................................................................................ 4.3
Salt înapoi sau înainte ...................................................................................................................... 4.3
iii
Cuprins
Capitolul 1: Instalarea şi copierea
Ştergerea mesajelor vechi deja ascultate ............................................................................................... 4.4
Pentru a şterge un mesaj selectat .................................................................................................... 4.4
Pentru a şterge toate mesajele înregistrate ...................................................................................... 4.4
Utilizarea robotului telefonic de la un alt telefon ..................................................................................... 4.5
Accesarea aparatului ........................................................................................................................ 4.5
Modul de utilizare a comenzilor de la distanţă .................................................................................. 4.6
Capitolul 5: Funcţiile fax avansate
Difuzarea ................................................................................................................................................ 5.2
Fax temporizat ........................................................................................................................................ 5.2
Utilizarea documentelor favorite ............................................................................................................. 5.3
Salvarea documentelor ..................................................................................................................... 5.3
Ştergerea documentelor stocate ....................................................................................................... 5.3
Trimiterea documentelor stocate ...................................................................................................... 5.3
Imprimarea documentelor stocate .................................................................................................... 5.3
Interogarea ............................................................................................................................................. 5.4
Setarea interogării de trimitere ........................................................................................................ 5.4
Setarea primirii la interogare ............................................................................................................. 5.4
Anularea sarcinii programate .................................................................................................................. 5.4
Redirecţionarea unui fax sau mesaj ....................................................................................................... 5.5
Redirecţionarea faxurilor ................................................................................................................... 5.5
Redirecţionarea mesajelor (exclusiv pentru SF-375TP) ................................................................... 5.5
Notificare de primire a unui fax
(exclusiv pentru SF-375TP) .................................................................................................................... 5.6
Capitolul 6: Funcţii speciale
Inserarea unei pauze .............................................................................................................................. 6.2
Utilizarea identificării apelantului ............................................................................................................ 6.2
Utilizarea funcţiei de întrerupere a sonorului .......................................................................................... 6.2
Pentru a întrerupe sonorul unui apel ................................................................................................ 6.2
Pentru a dezactiva întreruperea sonorului ........................................................................................ 6.2
Înregistrarea unei convorbiri (exclusiv SF-375TP) .................................................................................. 6.3
Setarea sunetelor aparatului ................................................................................................................... 6.3
Rapoartele utilizatorului .......................................................................................................................... 6.4
Pentru a imprima un raport ............................................................................................................... 6.4
Reimprimarea faxurilor ........................................................................................................................... 6.5
Înregistrarea/ştergerea numerelor de fax nesolicitat .............................................................................. 6.6
Intrarea în modul de setare fax nesolicitat ........................................................................................ 6.6
Ştergerea memoriei ................................................................................................................................ 6.7
Opţiunile utilizatorului .............................................................................................................................. 6.7
Setarea opţiunilor de sistem/TAM ..................................................................................................... 6.7
Capitolul 7: Imprimarea
Conectarea ............................................................................................................................................. 7.2
Instalarea software-ului imprimantei ....................................................................................................... 7.2
Cerinţe de sistem .............................................................................................................................. 7.2
Instalarea software-ului imprimantei ................................................................................................. 7.2
Selectarea imprimantei implicite ............................................................................................................. 7.4
Reinstalarea programului ........................................................................................................................ 7.4
Dezinstalarea programului imprimantei .................................................................................................. 7.5
Imprimarea unui document ..................................................................................................................... 7.5
Anularea unei operaţiuni de imprimare ............................................................................................. 7.7
Utilizarea meniului Help .................................................................................................................... 7.7
Capitolul 8: Îngrijirea şi întreţinerea
Curăţarea scanerului de documente ....................................................................................................... 8.2
Înlocuirea cartuşului de imprimare .......................................................................................................... 8.3
Curăţarea capului de imprimare ............................................................................................................. 8.4
iv
Capitolul 9: Anexă
Caracteristici tehnice .............................................................................................................................. 9.2
Caracteristici tehnice generale ......................................................................................................... 9.2
Specificaţiile imprimantei (exclusiv SF-371P şi SF-375TP) .............................................................. 9.2
Caracteristici tehnice pentru scaner şi copiator ................................................................................ 9.3
Caracteristici tehnice ale faxului ....................................................................................................... 9.3
Mostră ITU #1 (redus la 60,5%) .............................................................................................................. 9.4
Listă de caractere pentru imprimare ....................................................................................................... 9.5
Listă de caractere pentru afişaj ............................................................................................................... 9.6
Declaraţie de conformitate
(pentru ţările europene) .......................................................................................................................... 9.7
Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică) .......... 9.8
Index
v
Cuprins
Alinierea capului de imprimare ............................................................................................................... 8.4
Vizualizarea nivelului de cerneală .......................................................................................................... 8.4
Ajustarea umbririi .................................................................................................................................... 8.4
Autotestarea ........................................................................................................................................... 8.5
Întreţinerea cartuşului de imprimare ....................................................................................................... 8.5
Curăţarea cartuşului ............................................................................................................................... 8.5
Ştergerea duzelor de imprimare şi a contactelor .............................................................................. 8.5
Curăţarea contactelor suportului cartuşului ...................................................................................... 8.6
Mesajele de eroare indicate pe afişajul LCD .......................................................................................... 8.7
Remedierea problemelor ...................................................................................................................... 8.10
Probleme privind faxul .................................................................................................................... 8.10
Probleme de calitate a imprimării ................................................................................................... 8.11
Probleme de alimentare cu hârtie ................................................................................................... 8.11
Rezolvarea blocajelor ........................................................................................................................... 8.12
Documentul se blochează în timpul transmisiei .............................................................................. 8.12
Hârtia se blochează în timpul imprimării ......................................................................................... 8.12
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.
Country
Customer Care Center
Web Site
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
AUSTRALIA
AUSTRIA
1300 362 603
0800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/au
www.samsung.com/at
BELGIUM
BRAZIL
0032 (0)2 201 24 18
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com/be
www.samsung.com/br
CANADA
1-800-SAMSUNG
www.samsung.com/ca
(7267864)
800-726-7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/cl
800-810-5858
www.samsung.com.cn
010- 6475 1880
01-8000-112-112
www.samsung.com/co
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
844 000 844
www.samsung.com/cz
Distributor pro Èeskou republiku : Samsung Zrt., èeska organizaèní složka Vyskoèilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
800-6225
www.samsung.com/latin
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CZECH
REPUBLIC
DENMARK
ECUADOR
EL SALVADOR
ESTONIA
KAZAHSTAN
KYRGYZSTAN
FINLAND
FRANCE
JAMAICA
JAPAN
LATVIA
800-7267
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
030-6227 515
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
01805 - 121213
(€ 0,14/min)
1-800-299-0013
3698 4698
06-80-SAMSUNG
(7267864)
3030 8282
1800 110011
0800-112-8888
800-SAMSUNG(7267864)
800-048989
1-800-234-7267
0120-327-527
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
GERMANY
GUATEMALA
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
ITALIA
vi
www.samsung.ee
www.samsung.kz
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/in/
www.samsung.com/id
www.samsung.com/it
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/lv/
index.htm
www.samsung.com/lt
Country
Customer Care Center
LUXEMBURG
MALAYSIA
MEXICO
0035 (0)2 261 03 710
1800-88-9999
01-800-SAMSUNG
(7267864)
0900 20 200 88 (€ 0,10/min)
NETHERLANDS
NEW
ZEALAND
NORWAY
Web Site
www.samsung.com/be
www.samsung.com/my
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/nl
0800SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/nz
815-56 480
www.samsung.com/no
PANAMA
PHILIPPINES
800-7267
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/ph
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
80 8 200 128
1-800-682-3180
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/latin
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
0818 717 100
www.samsung.com/uk
8-800-555-55-55
1800-SAMSUNG (7267864)
0800-SAMSUNG (726786)
0860 726 7864 (SAMSUNG)
902 10 11 30
0771-400 200
0800-7267864
www.samsung.ru
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/za
0800-329-999
1800-29-3232
02-689-3232
1-800-7267-864
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/th
PORTUGAL
PUERTO
RICO
REP. DOMINICA
REPUBLIC OF
IRELAND
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVAKIA
SOUTH
AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN
THAILAND
TRINIDAD &
TOBAGO
TURKEY
U.A.E
U.K
U.S.A.
UKRAINE
UZBEKISTAN
VENEZUELA
VIETNAM
444 77 11
800-SAMSUNG (7267864)
0870 SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG
(7267864)
8-800-502-0000
8-800-120-0400
0-800-100-5303
1 800 588 889
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/ch/
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.tr
www.samsung.com/mea
www.samsung.com/uk
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com.uz
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/vn
Capitol 1
Instalarea şi copierea
Acest capitol descrie procedura de instalare preliminară. În Ghidul de instalare rapidă oferit
separat, este prezentată procedura de instalare completă. Dacă instalaţi sau reinstalaţi aparatul
de la început, consultaţi Ghidul de instalare rapidă ce însoţeşte aparatul.
Lista de caracteristici
Acest aparat a fost proiectat folosind tehnologie de ultimă oră. Este un aparat de înaltă performanţă,
care nu doar atinge, ci şi depăşeşte standardele din domeniu. În continuare sunt enumerate multiplele
sale caracteristici interesante:
Funcţii comune pentru Seria SF-370 (SF-370/SF-371P/SF-375TP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Economie de cerneală (Vezi „Copierea/recepţia în modul de economisire a cernelii”, la pagina 1.8)
Imprimare cu jet de cerneală pe hârtie simplă
Transmisie fax cu viteză ridicată 14.4 kbps
Memorarea a 150 de pagini (SF-370/SF-371P), memorare 200 de pagini (SF-375TP)
Afişaj şi rapoarte în mai multe limbi (Vezi „Language”, la pagina 6.8)
Aparat fax independent, cu funcţii complete
Fotocopiator desktop convenabil, pentru 50 de pagini
alimentator cu 15 pagini de document fără distorsiuni
100 de poziţii de apel rapid (sunt incluse 10 funcţii de apelare cu tastă unică)
Cinci moduri de recepţie; TEL, FAX, AUTO, TAM1(robot telefonic) şi DRPD
Mod difuzare pentru a trimite acelaşi document către mai multe destinaţii
Fax cu temporizare pentru a trimite documentul la un moment ulterior
Efectuează/Recepţionează intergogare
Verificare automată a liniei telefonice
Reapelare ultimele 10 numere formate
Gestionare rapoarte; transmitere confirmare, raport jurnal şi agendă telefonică, etc.
Transmitere şi primire mesaje scurte
Memorare FAX pentru transmitere fără documentul original
Numere favorite
Sunet de pornire
Funcţii aferente SF-371P/SF-375TP
• Imprimare de la PC
• Lucru în reţea
Funcţii aferente exclusiv SF-375TP
•
•
•
•
•
Răspuns digital încorporat (Robot telefonic)
Acces de la un alt telefon
Retransmitere mesaje (aparatul poate transfera un apel, dacă apelantul lasă un mesaj)
Monitorizare apeluri
Înştiinţare la recepţia unei transmisii FAX (puteţi fi înştiinţat prin mesaj vocal când aparatul primeşte un
mesaj nou)
• Telefon cu difuzor
SF-370: Aparat fax cu jet de cerneală
SF-371P/SF-375TP: Aparat multifncţional cu jet de cerneală
1. Exclusiv la SF-375TP.
1.2
Instalarea şi
copierea
Cunoaşterea noului aparat
Vedere frontală2
Suport hârtie
COPIEREA
INSTALAREA ŞI
Familiarizaţi-vă cu noul aparat urmărind ilustraţiile de pe paginile următoare.
INSTALAREA ŞI
Document
Ghid
INSTALAREA ŞI
Vedere posterioară
COPIEREA
COPIEREA
1.3
INSTALAREA ŞI
2. Toate ilustraţiile din acest Manual de utilizare sunt pentru SF-375TP, prin urmare, unele detalii pot fi diferite de cele ale
aparatului dumneavoastră.
COPIEREA
Priză alimentare CA
INSTALAREA ŞI
INSTALAREA ŞI
Conector USB
(SF-371P/SF-375TP)
COPIEREA
Capac praf
Receptor
COPIEREA
Ghidaj hârtie
COPIEREA
INSTALAREA ŞI
Suport documente
Panoul de comandă
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Denumire buton
Acest buton are două funcţii:
când nu este încărcat niciun document, apăsarea acestui buton modifică
modul de recepţie. Dacă un document este încărcat, prin apăsarea acestui
buton se modifică nivelul de luminozitate.
Resolution
Îmbunătăţeşte claritatea documentului transmis sau copiat.
Cartridge Change
Folosit pentru instalarea unui nou cartuş sau pentru înlocuirea unuia vechi.
My Favorites
Folosit pentru memorarea unui document folosit frecvent pentru a putea fi
transmis atunci când este necesar.
Answer (exclusiv SF-375TP) Porneşte/opreşte modul TAM. Este aprins în modul TAM şi luminează
intermitent la primirea unui mesaj.
Greeting (exclusiv SF-375TP) Folosit pentru a înregistra sau a reda mesajul folosit în modul TAM.
Play/Record
Redă mesajele primite. Folosit pentru a înregistra o convorbire telefonică.
(exclusiv SF-375TP)
Erase (exclusiv SF-375TP)
Folosit pentru a şterge unul sau toate mesajele.
cu săgeţi stânga/dreapta
Folosit pentru a afişa comanda precedentă sau următoare din meniu,
pentru a ajusta volumul, sau pentru a muta cursorul la cifra pe care doriţi să
o editaţi.
OK
Folosit pentru a activa selecţia indicată pe afişaj.
Menu
Folosit pentru a selecta funcţii speciale cum ar fi configurarea şi întreţinerea
sistemului, etc.
Back
Folosit pentru revenirea la nivelul precedent al meniului.
Folosit pentru a repeta mesajul curent, sau pentru salt la mesajul
precedent.
Folosit pentru salt la mesajul următor.
Rcv.mode/Darkness
15 Tastatura numerică
16 Symbols
17 Phone Book
18 Redial/Pause
19 Mute
20 Speaker Phone
(sau On Hook Dial)a
21 Stop/Clear
22 Start Copy
23 Start Fax
1.4
Funcţie
Pentru introducerea manuală a numerelor ca la un telefon obişnuit sau
pentru introducerea literelor în timpul setării aparatului.
Folosit pentru a introduce caractere speciale în nume în modul editare.
Pentru căutarea unui număr în memorie.
Folosit pentru reapelarea ultimului număr. De asemenea, poate fi folosit
pentru a introduce o pauză atunci când stocaţi un număr în memorie.
Pentru a închide sonorul telefonului atunci când vorbiţi prin microfon.
Folosit pentru a forma numere sau a vorbi fără să ridicaţi receptorul.
Întrerupe o operaţiune în orice moment. Mai este folosit pentru a şterge
cifre în modul editare.
Folosit pentru a copia un document.
Folosit pentru lansarea unei operaţiuni.
5
Când aţi terminat, readuceţi capacul de
praf în poziţia iniţială.
Se poate obţine o calitate satisfăcătoare a imprimării cu multe tipuri de hârtie simplă. Deoarece
calitatea hârtiei simple variază foarte mult, testaţi calitatea imprimării înainte de a cumpăra cantităţi
mari de hârtie. Aparatul poate folosi o mare varietate de tipuri de hârtie, printre care:
• hârtie de copiator
• hârtie de scris Bond
• hârtie dublu funcţională
Deoarece caracteristicile fizice ale tuturor tipurilor de hârtie sunt variabile, este posibil să obţineţi
rezultate diferite cu hârtie din pachete diferite, chiar dacă hârtia este de acelaşi tip. Dacă rezultatele
sunt nesatisfăcătoare, încercaţi să imprimaţi pe cealaltă parte a hârtiei, sau un alt tip de hârtie, sau un
alt pachet din acelaşi tip de hârtie.
NU UTILIZAŢI următoarele tipuri de hârtie pentru aparatul de fax:
•
•
•
•
•
•
hârtie sub formă de role
hârtie sintetică
hârtie termică
formulare şi documente cu coli multiple
hârtie tratată chimic
hârtie cu inscripţii în relief
3. Alimentator automat coli.
1.5
COPIEREA
INSTALAREA ŞI
Instalarea şi
copierea
Tipodimensiunea hârtiei
COPIEREA
INSTALAREA ŞI
Strângeţi între degete ghidajul hârtiei şi
deplasaţi-l către dreapta pentru a-l
potrivi la lăţimea hârtiei.
Ghidaj hârtie
INSTALAREA ŞI
4
Capac praf
INSTALAREA ŞI
Răsfiraţi colile şi introduceţi-le în AAC
cu faţa de imprimare în sus.
INSTALAREA ŞI
3
Suport hârtie
COPIEREA
Trageţi capacul de praf către dvs.
INSTALAREA ŞI
2
COPIEREA
Introduceţi suportul de hârtie.
INSTALAREA ŞI
1
COPIEREA
Pentru a primi faxuri sau a face duplicate, încărcaţi hârtia în AAC3. Puteţi încărca aproximativ 50 coli
de hârtie. Anterior alimentării cu hârtie, verificaţi dacă dimensiunea hârtiei a fost setată corect în
System Setup.
Pentru informaţii suplimentare, vezi „Paper Size”, la pagina 6.8.
COPIEREA
Alimentarea cu hârtie
COPIEREA
a. Telefon cu difuzor: SF-375TP
Apel fără a ridica receptorul: SF-370, SF-371P
Aparatul poate utiliza următoarele medii de tipărire:
Format hârtie
Dimensiuni
A4
210 mm x 297 mm
Letter
216 mm x 279 mm
Legal
216 mm x 356 mm
Greutate
60 ~ 90 g/m2
Efectuarea unei copii
Dacă doriţi să economisiţi cerneală la copierea unui document sau la primirea unui fax, vezi „Copierea/recepţia în
modul de economisire a cernelii” la pagina 1.8.
1
Întoarceţi pagina cu faţa în jos şi introduceţi-o în
alimentatorul de documente.
2
Ajustaţi ghidajul documentului la lăţimea documentului.
3
Introduceţi documentul în aparat.
4
Ajustaţi rezoluţia apăsând pe Resolution.
5
Apăsaţi Start Copy.
Ghidaj
documente
• Afişajul indică Number of Copies.
6
Introduceţi numărul de copii dorit şi apăsaţi OK.
• Afişajul indică Zoom Rate.
• Dacă doriţi o copie fără opţiuni de copiere specifice, puteţi apăsa din nou Start Copy, iar copierea va
debuta imediat.
7
Selectaţi coeficientul de mărire dorit prin apăsarea butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta şi apoi
apăsaţi OK.
• Puteţi modifica dimensiunea documentului între 50% şi 150% prin selectarea unei dimensiuni predefinite.
Dimensiunea implicită este 97%.
8
Activaţi colaţionarea dacă doriţi acest lucru.
• Când este selectată colaţionarea, trebuie să alegeţi ordinea de sortare; Normal, Reverse.
9
După selectarea tuturor opţiunilor apăsaţi OK.
• Când aparatul nu mai are hârtie, pe ecran este afişat Load paper and press OK. Alimentaţi cu hârtie şi
apăsaţi OK.
Setarea datei şi orei
Pe afişaj sunt indicate data şi ora curente atunci când aparatul este pornit şi gata de a fi folosit (modul
de aşteptare). Data şi ora vor fi imprimate pe toate faxurile pe care le trimiteţi.
1
Apăsaţi Menu.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a alege SET DATE & TIME, apoi apăsaţi OK.
3
Apăsaţi OK când afişajul indică Date Format.
1.6
Instalarea şi
copierea
Aceste informaţii sunt foarte valoroase pentru destinatar. Îi permite să afle cine a trimis faxul şi la ce
număr trebuie să trimită răspunsul.
1
Apăsaţi Menu.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a selecta SET SYSTEM ID şi apăsaţi OK.
3
Apăsaţi OK când afişajul indică Fax Number.
4
Introduceţi numărul de fax al aparatului.
Puteţi introduce maxim 20 cifre, inclusiv caractere speciale (spaţii, semnul plus, etc.)
Pentru a introduce un separator, apăsaţi #.
Pentru a introduce simbolul (+), apăsaţi *.
Dacă introduceţi o cifră greşită, utilizaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a selecta cifra şi a o
corecta.
5
Apăsaţi OK când aţi terminat.
6
Apăsaţi OK când afişajul indică Fax Name.
7
Introduceţi numele de fax (până la 40 caractere) folosind tastatura numerică.
INSTALAREA ŞI
•
•
•
•
• Puteţi introduce caractere speciale (spaţii, semnul plus, etc.).
8
Apăsaţi OK când numele afişat este cel corect.
• Aparatul revine în modul standby când aţi terminat sau când apăsaţi Stop/Clear.
Modul de introducere a literelor
Aceste instrucţiuni implică faptul că afişajul vă solicită introducerea unui nume.
1
Apăsaţi butonul corespunzător literei dorite.
• Pentru a introduce litera O, de exemplu, apăsaţi butonul 6 timp de 3 minute. La fiecare apăsare de
buton, afişajul prezintă altă literă: mai întâi M, apoi N, apoi O şi în final 6.
• Pentru lista literelor şi butoanelor corespunzătoare, vezi „Alocarea literelor de pe tastatură”, la
pagina 1.8.
1.7
COPIEREA
INSTALAREA ŞI
Dacă această opţiune nu este selectabilă chiar dacă aţi urmat etapele descrise, va trebui să consultaţi tehnicianul
de service sau distribuitorul.
COPIEREA
Setarea numărului/denumirii unui fax
INSTALAREA ŞI
• Afişajul indică data şi ora pe care le-aţi selectat, apoi revine la modul standby.
COPIEREA
Apăsaţi OK când data şi ora sunt afişate corect.
INSTALAREA ŞI
7
COPIEREA
• Dacă introduceţi un număr invalid, aparatul emite un bip şi nu trece la etapa următoare. În acest caz,
introduceţi numărul corect.
• Ora trebuie introdusă în formatul cu 24 de ore.
INSTALAREA ŞI
Setaţi data şi ora. Puteţi deplasa cursorul apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta.
COPIEREA
6
COPIEREA
Apăsaţi OK când afişajul indică Date & Time.
INSTALAREA ŞI
5
COPIEREA
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a selecta Europe (D-M-Y) sau USA (M-D-Y) şi
apăsaţi OK.
INSTALAREA ŞI
4
2
Selectaţi următoarea literă în acelaşi mod.
• Cursorul intermitent se deplasează spre dreapta iar pe afişaj apare litera următoare.
• Dacă litera este alocată aceluiaşi buton pe care l-aţi apăsat în etapa 1, mai întâi deplasaţi cursorul prin
apăsarea butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta, apoi apăsaţi butonul.
3
Apăsaţi OK când aţi terminat introducerea literelor.
Alocarea literelor de pe tastatură
Tasta
Cifre, litere sau caractere
corespunzătoare
Cifre, litere sau caractere
corespunzătoare
Tasta
1
(Spaţiu) 1
6
M N O 6
2
A B C 2
7
P Q R S 7
3
D E F 3
8
T U V 8
4
G H I 4
9
W X Y Z 9
5
J K L 5
0 (Simboluri)
+ - , . ’ / * # & 0
Copierea/recepţia în modul de economisire a
cernelii
Aparatul dispune de un mod de economisire a cernelei, ce permite optimizarea consumului de
cerneală la copiere şi recepţia de faxuri.
1
Apăsaţi Menu.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a alege SETUP SYSTEM şi apăsaţi OK.
3
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a alege Ink Save şi apăsaţi OK.
4
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a alege On şi apăsaţi OK.
• În cazul în care consideraţi că tipăriturile nu au calitatea necesară, schimbaţi modul de economisire a
cernelii Off şi reîncercaţi să tipăriţi.
Reglarea volumului soneriei
Aparatul are mai multe niveluri ale volumului soneriei. Îl puteţi ajusta după preferinţă.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta când aparatul se află în modul de aşteptare.
• La fiecare apăsare a butonului, se va auzi un sunet diferit.
• Volumul 0 indică faptul că aparatul nu va suna la primirea unui apel.
1.8
Instalarea şi
copierea
Reglarea volumului difuzorului
COPIEREA
INSTALAREA ŞI
COPIEREA
1.9
INSTALAREA ŞI
INSTALAREA ŞI
INSTALAREA ŞI
INSTALAREA ŞI
INSTALAREA ŞI
• Fiecare apăsare de buton va mări sau reduce volumul.
COPIEREA
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta de câte ori doriţi.
COPIEREA
2
COPIEREA
• Puteţi de asemenea să îl ajustaţi în timp ce vorbiţi.
COPIEREA
Apăsaţi Speaker Phone (sau On Hook Dial).
INSTALAREA ŞI
1
COPIEREA
Când vorbiţi folosind difuzorul aparatului, puteţi ajusta volumul astfel:
Capitol 2
Programarea şi formarea numerelor
Efectuarea unui apel telefonic
Noul aparat permite efectuarea unui apel în mai multe moduri. Puteţi folosi oricare din variantele
următoare:
•
•
•
•
apel fără ridicarea receptorului
apel din agendă (apelarea cu tastă unică şi apel rapid)
reapelare
apelare manuală, exact cum aţi proceda cu un telefon obişnuit
Apelarea cu receptorul în furcă
Nu este necesar să ridicaţi receptorul pentru efectuarea unui apel telefonic. Pentru a forma numărul,
apăsaţi butonul Speaker Phone (sau On Hook Dial) şi tastaţi cifrele. În funcţie de modelul aparatului,
trebuie să ridicaţi receptorul sau să continuaţi să vorbiţi în microfon.
Dacă aveţi modelul SF-370 sau SF-371P
• Trebuie să ridicaţi receptorul ca să vorbiţi după ce vi se răspunde la apel.
• Dacă doriţi ca cineva de lângă dvs. să participe la convorbire, ridicaţi receptorul şi apăsaţi On Hook Dial.
Legătura este în continuare menţinută şi toţi cei de faţă pot asculta convorbirea.
Aceasta poartă numele de convorbire-unidirecţională.
• Dacă folosiţi convorbirea unidirecţională,- nu aşezaţi receptorul lângă difuzor, deoarece acest lucru poate
genera microfonie.
Dacă aparatul dvs. este SF-375TP
• Nu este necesar să ridicaţi receptorul. Vorbiţi în microfonul amplasat pe panoul de comandă atunci când vi
se răspunde la apel.
Apelare din agenda telefonică
Există două tipuri de apelare din agenda telefonică; cu tastă unică şi apelare rapidă. Modul de
programare a numerelor în memorie este acelaşi pentru ambele, însă diferă modul de apelare. Pentru
apelarea cu tastă unică, apăsaţi lung o tastă (0 ~ 9) de pe tastatura numerică şi se va forma numărul
respectiv.
Apelarea din agendă vă oferă acces rapid la numerele pe care le folosiţi cel mai frecvent.
Înainte de a folosi apelarea din agendă trebuie să programaţi numerele în memorie.
Stocarea unui număr în agenda telefonică
1
Apăsaţi butonul Phone Book.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a alege New & Edit şi apăsaţi OK
• Afişajul indică Speed [00-99]>##.
3
Introduceţi un număr din două cifre (00 ~ 99) şi apăsaţi OK.
• Numerele de la 00 la 09 vor fi folosite pentru apelarea cu tastă unică, iar cele de la 00 la 99 pentru apelare
rapidă.
2.2
1
Apăsaţi butonul Phone Book.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a alege New & Edit şi apăsaţi OK
3
Introduceţi un număr din două cifre (00 ~ 99) şi apăsaţi OK.
4
Modificaţi numărul de telefon/fax şi apăsaţi OK.
5
Modificaţi numele şi apăsaţi OK.
6
Pentru a ieşi apăsaţi Stop/Clear.
PROGRAMAREA
• Afişajul indică Speed [00-99]>##.
Apelarea cu tastă unică
1
Dacă doriţi să trimiteţi un fax, introduceţi documentele.
2
Ţineţi apăsată una din tastele numerice (de la 0 la 9).
• Afişajul va indica numele sau numărul pentru scurt timp, apoi numărul se formează automat. Formarea
numărului se poate auzi prin difuzor.
• Când apelul este recepţionat de un aparat fax, aparatul dvs. scanează documentul în memorie şi începe
să îl transmită dacă în alimentator se află un document.
• Pentru a trimite un fax direct, fără introducere în memorie, anulaţi opţiunea Send From Memory. (Vezi „Send
From Memory”, la pagina 6.8.)
• Puteţi consulta numerele alocate diverselor destinaţii imprimând agenda telefonică. Vezi „Pentru a
imprima un raport”, la pagina 6.4.
• Indiferent de setările opţiunii Send From Memory, aparatul va forma mai întâi numărul iar apoi va trimite faxul
dacă aţi setat rezoluţia la Super Fine.
Apelarea rapidă
1
Apăsaţi Phone Book.
2
Selectaţi Search & Dial şi apăsaţi OK.
• Afişajul indică Press <, >, A-Z.
• Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta până ce apare numele (sau numărul) dorit, sau introduceţi
primele litere ale numelui dorit.
3
PROGRAMAREA Programarea şi PROGRAMAREA
ŞI FORMAREA
ŞI FORMAREA
formarea
NUMERELOR
NUMERELOR
numerelor
Editarea unui număr din agenda telefonică
Pentru a forma numărul apăsaţi OK.
• Afişajul va indica numele sau numărul pentru scurt timp, apoi numărul se formează automat. Formarea
numărului se poate auzi prin difuzor.
• Când apelul este recepţionat de un aparat fax, aparatul dvs. scanează documentul în memorie şi începe
să îl transmită dacă în alimentator se află un document.
• Pentru a trimite un fax direct, fără introducere în memorie, anulaţi opţiunea Send From Memory. (Vezi „Send
From Memory”, la pagina 6.8.)
2.3
ŞI FORMAREA
NUMERELOR
Pentru a ieşi apăsaţi Stop/Clear.
PROGRAMAREA
6
ŞI FORMAREA
NUMERELOR
• Dacă nu doriţi să introduceţi un nume, săriţi această etapă apăsând OK. Dacă sunteţi abonat la un serviciu
de identificare a apelantului, este recomandabil să introduceţi un nume.
• Puteţi aloca până la 20 caractere pentru un nume. Vezi „Modul de introducere a literelor”, la pagina 1.7.
ŞI FORMAREA
NUMERELOR
Introduceţi numele şi apăsaţi OK.
PROGRAMAREA
5
ŞI FORMAREA
NUMERELOR
• Dacă doriţi o pauză între numere, apăsaţi Redial/Pause; pe afişaj va apărea un „P”.
• Dacă aţi greşit la introducerea numărului, folosiţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a deplasa
cursorul sub cifra greşită, iar apoi introduceţi cifra corectă.
ŞI FORMAREA
NUMERELOR
Introduceţi numărul de telefon/fax pe care doriţi să îl stocaţi (până la 40 cifre) şi apăsaţi OK.
PROGRAMAREA PROGRAMAREA
4
• Puteţi consulta numerele alocate diverselor destinaţii imprimând agenda telefonică. Vezi „Pentru a
imprima un raport”, la pagina 6.4.
• Indiferent de setările opţiunii Send From Memory, aparatul va forma mai întâi numărul iar apoi va trimite faxul
dacă aţi setat rezoluţia la Super Fine.
Ştergerea unui număr din agenda telefonică
1
Apăsaţi Phone Book.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a alege Delete şi apăsaţi OK.
• Afişajul indică Speed [00-99]>##.
3
Introduceţi numărul din două cifre (00 ~ 99) pe care doriţi să-l ştergeţi şi apăsaţi OK.
• Selectaţi „Y” şi apăsaţi OK când sunteţi întrebat Delete? Y/N
4
Pentru a ieşi apăsaţi Stop/Clear.
Reapelarea
Puteţi reapela ultimul număr format sau unul din ultimele zece numere unice recent stocate în
memorie.
Reapelarea ultimului număr format
1
Apăsaţi Redial/Pause.
• Numărul se formează automat.
• Dacă este încărcat un document, aparatul va începe automat transmiterea. Dacă nu este stocat nici un
număr, aparatul va emite bipuri.
2
Vorbiţi în microfon când vi se răspunde la apel.
• Ridicaţi receptorul dacă utilizaţi un SF-370 sau SF-371P.
Reapelarea unui număr din memorie
1
Ţineţi apăsat Redial/Pause timp de aproximativ două secunde.
2
Selectaţi Recent Numbers şi apăsaţi OK.
• Afişajul va indica cele mai recente numere.
3
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a căuta numărul dorit.
4
Apăsaţi Start Fax când apare numărul dorit.
• Dacă este încărcat un document, aparatul va începe automat transmiterea.
Găsirea unui număr primit prin serviciul de identificare a apelantului
Uneori este necesar să aflaţi cine v-a apelat. Pentru a vedea numărul sau numele, urmaţi
instrucţiunile de mai jos:
1
Ţineţi apăsat Redial/Pause timp de aproximativ două secunde.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a alege Caller ID şi apăsaţi OK.
3
Derulaţi numerele folosind butoanele cu săgeţi stânga/dreapta.
• Identitatea apelantului se afişează în două variante. O variantă este prin nume iar cealaltă este prin
număr. Dacă numărul este identic cu unul deja stocat în memoria pentru apelare cu tastă unică sau pelare
rapidă şi dacă aţi alocat un nume respectivei destinaţii, aparatul va afişa numele în locul numărului.
2.4
Capitol 3
Aparatul fax
Trimiterea unui fax
Trimiterea unui fax se poate realiza foarte uşor urmărind instrucţiunile de mai jos. Acestea descriu
cum se încarcă documentul, cum se setează rezoluţia/contrastul şi cum se formează numărul.
Încărcarea documentelor
1
Încărcaţi documentele în tava de documente cu partea superioară în jos şi cu partea tipărită
în jos.
• Asiguraţi-vă că documentele sunt uscate şi nu au capse, agrafe de birou sau alte obiecte străine.
• Pentru mai multe informaţii cu privire la tipul de hârtie pe care îl puteţi folosi pentru documente, vezi
„Documente acceptate” la pagina 3.2.
2
Ajustaţi ghidajele de document la lăţimea acestuia şi
încărcaţi documentul alcătuit din maximum 15 coli până
când alimentatorul automat de documente îl prinde şi îl
trage înăuntru. Afişajul va indica Document Ready atunci
când aparatul detectează că a fost încărcat un
document.
Ghidaj
documente
• Dacă trimiteţi mai mult de o coală, asiguraţi-vă că documentul
intră începând cu ultima pagină. Introduceţi colile împingând
uşor, pentru a asigura o alimentare uniformă.
• Dacă încărcaţi coli deosebit de groase sau subţiri, introduceţi colile una câte una. Dacă documentul nu
este alimentat corect, deschideţi panoul de comandă, îndepărtaţi documentul şi apoi repetaţi încărcarea.
3
Alegeţi rezoluţia şi contrastul adecvate apăsând Rcv.Mode/Darkness şi, respectiv, Resolution.
Documente acceptate
Coli unice
Dimensiuni document Max.
216 mm (lăţime) x 390 mm (lungime)a 216 mm (lăţime) x 297 mm (lungime)
Min.
148 mm (lăţime) x 128 mm (lungime)
Lăţime efectivă de scanare
Număr de coli ce pot fi încărcate
simultan
Grosime document
Calitate hârtie
2 sau mai multe coli
210 mm
-
Până la 15
0,07 mm ~ 0,15 mm
0,075 mm ~ 0,12 mm
Necretată pe nici una din părţi
a. La trimiterea unui document care este mai lung de A4 ca dimensiune, trebuie să îndepărtaţi imediat fiecare coală de
îndată ce a fost scanată. În caz contrar, documentul se poate bloca.
Pentru documente cu mai multe coli, toate colile documentului trebuie să fie de aceeaşi dimensiune şi
acelaşi tip de hârtie.
NU încercaţi să trimiteţi documente care sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
umede
cu urme de cerneală sau pastă umedă
încreţite, rulate sau împăturite
prea subţiri (sub 0,07 mm foiţă de ceapă, hârtie pentru poşta aeriană etc.)
prea groase (peste 0,15 mm)
prelucrate chimic (hârtie autocopiantă, hârtie indigo etc.)
hârtie cretată (lucioasă etc.)
prea mici sau prea scurte (spre exemplu etichete, bonuri etc.)
confecţionate din metal sau material textil
Pentru a trimite astfel de documente, folosiţi un copiator de birou pentru a face mai întâi o copie, iar
apoi trimiteţi copia respectivă.
3.2
2
Apăsaţi Resolution de câte ori doriţi pentru a ajusta precizia şi claritatea imaginii.
• STANDARD este varianta adecvată pentru documente originale tipărite sau scrise la maşina de scris, cu
caractere de dimensiuni normale.
• FINE este pentru documente ce conţin numeroase detalii.
• SUPER FINE este pentru documente cu detalii extrem de fine. SUPER FINE funcţionează numai dacă
aparatul receptor dispune de funcţia SUPER FINE.
• Modul SUPER FINE SUPER FINE nu este folosit la trimiterea de documente scanate în memorie (adică la
transmitere inteligentă, difuzare şi fax temporizat).
• Dacă trimiteţi un document folosind memoria (difuzare, fax temporizat, de exemplu), SUPER FINE se va
modifica automat în FINE chiar dacă selectaţi SUPER FINE.
3
Apăsaţi Rcv.Mode/Darkness de câte ori doriţi pentru a ajusta obscuritatea.
•
•
•
•
NORMAL este varianta adecvată pentru documente scrise de mână, dactilografiate sau imprimate.
LIGHTEN este pentru text tipărit foarte întunecat.
DARKEN este varianta adecvată pentru imprimare slabă sau linii estompate de creion.
PHOTO se foloseşte la transmiterea fotografiilor sau a altor documente ce conţin nuanţe de culoare sau
de gri.
Când este selectat Photo, rezoluţia este automat setată la FINE.
• La efectuarea unei trimiteri/copii, rezoluţia/contrastul revin automat la valoarea implicită.
1
Întoarceţi pagina cu faţa în jos şi introduceţi-o în alimentatorul de documente.
Pentru informaţii suplimentare, vezi „Încărcarea documentelor” la pagina 3.2.
2
Ridicaţi receptorul sau apăsaţi Speaker Phone (sau On Hook Dial).
3
Introduceţi numărul de fax destinatar utilizând tastatura numerică.
4
Apăsaţi Start Fax când auziţi tonul de fax.
5
Reaşezaţi receptorul în furcă.
Trimiterea automată a unui fax
Pentru a trimite automat un fax, trebuie să aveţi deja stocate numere de telefon ca destinaţii în
memoria de apelare rapidă. Pentru a afla cum puteţi înregistra un număr pentru apelare cu tastă unică
sau apelare rapidă, vezi „Stocarea unui număr în agenda telefonică”, la pagina 2.2.
1
APARATUL FAX
APARATUL FAX
APARATUL FAX
Trimiterea manuală a unui fax
Întoarceţi pagina cu faţa în jos şi introduceţi-o în alimentatorul de documente.
Pentru informaţii suplimentare, vezi „Încărcarea documentelor” la pagina 3.2.
3.3
APARATUL FAX
Întoarceţi pagina cu faţa în jos şi introduceţi-o în alimentatorul de documente.
Pentru informaţii suplimentare, vezi „Încărcarea documentelor” la pagina 3.2.
APARATUL FAX
1
Aparatul fax
Pentru a ajusta rezoluţia şi contrastul
APARATUL FAX
Recomandăm trimiterea documentelor scrise la maşina de scris, cu carioca, cu cerneală neagră, sau
cu LaserWriter. Hârtia trebuie să fie albă sau foarte deschisă la culoare, de greutate normală
(nu carton).
Liniile albastre de pe hârtia cu caroiaje nu se transmit bine prin fax. Pentru mai multe informaţii cu
privire la tipul de hârtie pe care îl puteţi folosi pentru documente, vezi „Tipodimensiunea hârtiei” la
pagina 1.5. Când transmiteţi/copiaţi documente normale, nu este necesar să reglaţi rezoluţia şi
contrastul.
Dacă trimiteţi sau copiaţi documente cu caracteristici de contrast neobişnuite, inclusiv fotografii, puteţi
ajusta rezoluţia şi contrastul pentru o calitate optimă a transmisiei acestora.
APARATUL FAX
Setarea rezoluţiei şi contrastului documentului
2
Introduceţi poziţia apelului cu tastă unică sau apelului rapid.
Dacă utilizaţi apelul rapid, trebuie să apăsaţi OK.
• Aparatul scanează documentul în memorie şi începe să îl transmită. Dacă aţi dezactivat opţiunea Send
From Memory aparatul va forma întâi numărul iar apoi va transmite.
• Puteţi seta aparatul să imprime automat o confirmare de trimitere. Pentru informaţii suplimentare, vezi
„Sending Confirm” la pagina 6.4.
Reapelarea automată
În cazul în care, la trimiterea unui fax, numărul apelat este ocupat sau nu răspunde, aparatul va
încerca de două ori să reapeleze numărul, la interval de trei minute.
Anterior reapelării pe afişaj apare To redial now, press Start Fax.
Dacă doriţi să formaţi din nou numărul imediat, apăsaţi Start Fax.
Puteţi de asemenea să apăsaţi Stop/Clear pentru a anula repetarea apelului, iar în acest caz aparatul
revine în modul de aşteptare.
Primirea unui fax
Pentru a primi faxuri, asiguraţi-vă ca aţi alimentat cu hârtie de dimensiuni acceptate pentru
recepţionarea documentelor. Pentru informaţii cu privire la tipurile de hârtie pe care le puteţi utiliza,
vezi „Tipodimensiunea hârtiei”, la pagina 1.5.
Moduri de recepţie
Aparatul are mai multe moduri de recepţie: FAX, TEL, AUTO, TAM4 şi DRPD. Pentru modul DRPD,
vezi mai întâi „DRPD Mode”, la pagina 6.9. Dacă aparatul este SF-375TP, trebuie să apăsaţi butonul
Answer pentru a selecta modul TAM. Nu apăsaţi butonul Rcv.Mode/Darkness. Puteţi modifica modul de
recepţie apăsând butonul Rcv.Mode/Darkness când nu este încărcat nici un document. Tabelul de mai
jos descrie funcţionarea fiecărui mod de recepţie:
Mod de
recepţie
Modelul
dvs.
Cum funcţionează
Explicaţii detaliate
Aparatul răspunde unui apel sosit şi intră imediat în modul
de recepţie, aşteptând transmisia unui fax.
Recepţia în modul FAX
la pagina 3.5.
TEL
Recepţia automată fax este dezactivată. Puteţi primi un fax
numai apăsând manual Start Fax.
Recepţia în modul TEL
la pagina 3.5.
AUTO
Aparatul dvs. va recepţiona automat faxuri după ce sună de Recepţia în modul
un număr de ori prestabilit de dvs. Dacă aparatul nu
AUTOMAT la pagina 3.5.
detectează un semnal de fax, va suna din nou pentru a vă
informa că este vorba de un apel telefonic. Ridicaţi receptorul
pentru a răspunde la apel. Dacă nu ridicaţi receptorul,
aparatul va trece pe modul de recepţie automată.
FAX
TAM
Toate
SF-375TP Aparatul redă un mesaj de întâmpinare apelanţilor, care pot
apoi să lase un mesaj sau să transmită un fax.
Recepţia în modul TAM
(SF-375TP exclusiv) la
pagina 3.5.
Dacă folosiţi rar linia de fax pentru convorbiri vocale, setaţi aparatul pentru recepţia automată de faxuri
prin selectarea modului FAX sau a modului AUTO.
4. exclusiv pentru SF-375TP.
3.4
APARATUL FAX
Pentru a seta aparatul în modul FAX, apăsaţi repetat Rcv.Mode/Darkness, până când apare afişat
Fax Mode.
• În modul Standby, apare FAX în colţul din dreapta al afişajului.
• Când primiţi un apel, aparatul sună de două ori şi răspunde, primind automat faxul. La încheierea
recepţiei, aparatul revine în modul Standby.
• Dacă doriţi să modificaţi opţiunea „Rings to Answer”, vezi „Rings To Answer”, la pagina 6.8.
Recepţia în modul TEL
Pentru a seta aparatul în modul TEL, apăsaţi repetat Rcv.Mode/Darkness până când apare afişat Tel Mode.
APARATUL FAX
Recepţia în modul FAX
Puneţi receptorul în furcă.
Recepţia în modul AUTOMAT
Pentru a seta aparatul în modul AUTOMAT, apăsaţi repetat Rcv.Mode/Darkness, până când apare afişat
Auto Mode.
• În modul Standby, apare AUTO în colţul din dreapta al afişajului.
• Aparatul răspunde automat la apeluri. La primirea unui fax, aparatul intră în modul de recepţie. Dacă
aparatul nu detectează un semnal de fax, va continua să sune pentru a vă anunţa că este vorba de un
apel telefonic. Ridicaţi receptorul pentru a răspunde la apel, sau aparatul va trece în modul de recepţie
automată după aproximativ 25 de secunde.
Recepţia în modul TAM (SF-375TP exclusiv)
Dacă aparatul dvs este SF-375TP, trebuie să activaţi/dezactivaţi modul TAM apăsând butonul Answer,
şi nu Rcv.Mode/Darkness. Odată ce aţi apăsat Answer pentru a activa modul TAM, aparatul revine la
modul de aşteptare după ce redă mesajul. TAM apare în colţul din dreapta al afişajului iar butonul
Answer se aprinde.
• La primirea unui apel, aparatul răspunde cu mesajul de întâmpinare automat.
• Aparatul înregistrează mesajul apelantului. Dacă detectează un ton de fax, aparatul intră în modul de
recepţie.
• Puteţi vorbi cu apelantul ridicând receptorul în orice moment pe parcursul redării mesajului de întâmpinare
automat sau al înregistrării mesajului de la apelant. Dacă memoria se umple în timpul înregistrării,
aparatul va emite un bip de avertizare şi va întrerupe legătura. Aparatul nu va mai funcţiona ca robot
telefonic până ce nu eliberaţi memoria prin ştergerea mesajelor înregistrate şi nedorite.
• Dacă alimentarea cu energie electrică se întrerupe în timpul înregistrării unui mesaj, acesta nu va fi
înregistrat.
• Dacă doriţi să vorbiţi cu un apelant la un alt telefon conectat la aceeaşi linie în timp ce înregistraţi un mesaj
sosit (ICM), ridicaţi receptorul acestuia şi apăsaţi „#” (diez) şi „*” (asterisc).
5. Marea Britanie: 20, alte ţări: 13
3.5
APARATUL FAX
3
APARATUL FAX
Apăsaţi Start Fax dacă auziţi un ton de fax sau dacă interlocutorul vă solicită să primiţi un fax.
Asiguraţi-vă că nu este încărcat nici un document, în caz contrar acesta fiind trimis către aparatul
interlocutorului, în timp ce afişajul indică „Send”.
APARATUL FAX
2
APARATUL FAX
Când sună telefonul, ridicaţi receptorul pentru a răspunde la apel.
Dacă aparatul dvs. este SF-375TP şi nu răspundeţi la apel în timp ce aparatul sună de numărul
de ori prestabilit5, va fi redat mesajul de întâmpinare.
APARATUL FAX
1
Aparatul fax
În modul Standby, apare TEL în colţul din dreapta al afişajului.
Recepţia în modul DRPD
DRPD este prescurtarea pentru Distinctive Ring Pattern Detection (detectarea tiparului de apelare) şi
este un serviciu oferit de companiile telefonice. Acesta permite unui utilizator ca folosind o singură
linie telefonică să răspundă mai multor numere de telefon. Pentru a primi un fax în modul DRPD,
trebuie în prealabil să setaţi şi să activaţi modul DRPD. Odată ce aţi activat modul DRPD acesta
devine unul din modurile de recepţie ce pot fi selectate prin apăsarea butonului Rcv.Mode/Darkness ca
FAX, TEL şi AUTO. Pentru setarea DRPD, vezi „DRPD Mode”, la pagina 6.9.
Apăsaţi repetat butonul Rcv.Mode/Darkness până când pe afişaj apare DRPD Mode.
• Acum aparatul va gestiona faxuri şi convorbiri telefonice după cum a fost programat.
• În modul Standby, apare DRPD în colţul din dreapta al afişajului.
DRPD trebuie setat din nou dacă schimbaţi numărul de fax sau conectaţi aparatul la altă linie telefonică. După ce
DRPD a fost configurat, apelaţi numărul dvs. de fax pentru a verifica dacă aparatul răspunde cu un ton de fax,
apoi apelaţi un alt număr alocat aceleiaşi linii telefonice pentru a vă asigura că aparatul răspunde adecvat la
apelul telefonic obişnuit.
3.6
Capitol 4
Robotul telefonic
Acest capitol se referă exclusiv la modelul SF-375TP.
În acest capitol veţi afla cum poate fi verificat mesajul TAM, cum pot fi monitorizate apelurile
sosite, cum pot fi redate/şterse mesajele şi cum puteţi accesa aparatul de la un alt telefon. Toate
instrucţiunile din acest capitol presupun că faxul dvs. este setat pe modul TAM. SF-375TP
foloseşte o memorie electronică drept mediu de înregistrare. Timpul de înregistrare depinde de
conţinutul mesajului. Timpul total de înregistrare (mesaj TAM + ICM) este de aproximativ
30 de minute.
Înregistrarea unui mesaj TAM
Mesajul TAM este un mesaj de întâmpinare redat la recepţia fiecărui apel atunci când aparatul se află
în modul TAM. Pentru mai multe informaţii asupra modurilor de recepţie, vezi „Recepţia în modul TAM
(SF-375TP exclusiv)”, la pagina 3.5.
1
Ţineţi apăsat butonul Greeting până când auziţi un bip.
2
Vorbiţi la o distanţă de maximum 30 cm de microfonul de pe panoul de comandă atunci
când afişajul indică Record.
• Puteţi înregistra un mesaj de maximum 20 secunde.
• Este recomandabil să înregistraţi mesaje de cel mult 15 secunde, pentru a preveni erorile faxurilor sosite
provocate de un mesaj prea lung.
• Dacă doriţi să opriţi înregistrarea înainte de terminarea timpului, apăsaţi butonul Stop/Clear sau Greeting.
• După înregistrarea mesajului, aparatul va afişa pentru scurt timp data şi ora la care a fost înregistrat
mesajul. Apoi se va afişa timpul scurs, pe măsură ce mesajul este redat automat.
Verificarea unui mesaj TAM
Mesajul TAM este redat când aparatul este în modul TAM şi recepţionează un apel.
Apăsaţi Greeting.
• Afişajul va indica ora la care a fost înregistrat mesajul. Afişajul va indica apoi numărătoarea inversă a
secundelor pe măsură ce mesajul este redat.
Monitorizarea unui apel primit
Monitorizarea apelurilor este utilă pentru trierea apelurilor în cazul în care nu doriţi să fiţi deranjat de
către apelant. Pentru a utiliza această funcţie trebuie să activaţi monitorizarea apelurilor din opţiunile
TAM. Pentru a afla cum se activează sau dezactivează această opţiune, vezi „Call Monitor”, la
pagina 6.9.
1
Când opţiunea de monitorizare a apelurilor este activată şi se înregistrează un apel sosit, puteţi
auzi vocea apelantului în difuzor.
2
Ridicaţi receptorul pentru a vorbi cu apelantul.
• Aparatul întrerupe înregistrarea mesajului apelantului şi puteţi vorbi direct cu acesta.
• Dacă alimentarea cu energie electrică se întrerupe în timpul înregistrării unui mesaj, acesta nu va fi
înregistrat.
4.2
ROBOTUL
TELEFONIC
Redarea mesajelor
Apăsaţi butonul Play/Record.
• Aparatul afişează pentru scurt timp ora înregistrării iar apoi începe redarea mesajului. Această procedură
se repetă pentru toate mesajele noi.
• Când afişajul indică 50s(01/03), „01” reprezintă numărul mesajului curent iar „03” reprezintă numărul total de
mesaje noi din memorie. „50s” reprezintă durata mesajului redat în momentul respectiv. Această durată
scade pe măsură ce mesajul este redat.
Redarea tuturor mesajelor
Ţineţi apăsat butonul Play/Record până când auziţi un bip.
• Sunt redate toate mesajele. Afişajul va indica pentru scurt timp durata fiecărui mesaj, apoi va reda toate
mesajele înregistrate.
• Când afişajul indică 50s(01/03), „01” reprezintă numărul mesajului curent iar „03” reprezintă numărul total de
mesaje din memorie. „50s” reprezintă durata mesajului redat în momentul respectiv. Această durată scade
pe măsură ce mesajul este redat.
• Pentru a opri redarea înainte de ultimul mesaj, apăsaţi Stop/Clear sau Play/Record. În timpul redării
mesajului, pe afişaj apar diverse informaţii utile.
Robotul telefonic
Redarea mesajelor noi
ROBOTUL
TELEFONIC
ROBOTUL
TELEFONIC
Când există mesaje încă neascultate, butonul Answer va lumina intermitent iar afişajul va indica
existenţa mesajelor, de exemplu New: 1 ICM: 3. („New: 1” indică existenţa unui mesaj, iar „ICM: 3” indică
existenţa unui total de trei mesaje sosite înregistrate.)
ROBOTUL
TELEFONIC
Salt înapoi sau înainte
Pentru salt înapoi
Apăsaţi
(1) în timp ce ascultaţi mesajul.
• Dacă apăsaţi
(1) în timpul redării mesajului, acesta va fi repetat.
• Se poate efectua salt la mesajul precedent apăsând
(1) de două ori.
(3) în timp ce ascultaţi mesajul.
ROBOTUL
TELEFONIC
• Aparatul trece la redarea mesajului următor.
• Dacă apăsaţi
(3) în timpul redării ultimului mesaj, aparatul va emite bipuri şi va reveni la modul
Standby (aşteptare).
4.3
ROBOTUL
TELEFONIC
Apăsaţi
ROBOTUL
TELEFONIC
Pentru salt înainte
Ştergerea mesajelor vechi deja ascultate
Memoria aparatului se umple pe măsură ce se înregistrează mesaje. Puteţi face loc pentru noi mesaje
ştergând din mesajele vechi pe care deja le-aţi ascultat. Dacă memoria se umple în timpul
înregistrării, aparatul va emite un bip de avertizare şi va întrerupe legătura. Aparatul nu va mai
funcţiona ca robot telefonic până ce nu eliberaţi memoria prin ştergerea mesajelor înregistrate şi
nedorite. Iată de ce trebuie să ştergeţi mesajele vechi.
Pentru a şterge un mesaj selectat
Apăsaţi Erase în timpul redării mesajului.
• ATENŢIE! Odată ce aţi apăsat Erase în timpul redării unui mesaj, comanda nu mai poate fi anulată, iar
mesajul nu mai poate fi recuperat.
• Mesajul selectat este şters, iar pe afişaj va apărea Erasing.
Pentru a şterge toate mesajele înregistrate
1
Apăsaţi Erase. Afişajul întreabă dacă doriţi ştergerea tuturor mesajelor.
2
Apăsaţi OK dacă doriţi acest lucru.
• Toate mesajele din memorie sunt şterse iar pe afişaj apare Erasing.
• Dacă nu doriţi ştergerea tuturor mesajelor, apăsaţi Stop/Clear când sunteţi solicitat iar aparatul va reveni la
modul Standby (aşteptare).
4.4
Nu este necesar să vă aflaţi în faţa panoului de comandă al aparatului dvs. pentru a putea utiliza
robotul telefonic. Dacă aveţi acces la un telefon cu taste în mod ton, puteţi utiliza multe caracteristici,
cum ar fi redarea mesajelor, indiferent unde vă aflaţi.
Pentru a utiliza aparatul dvs. de la un alt telefon, trebuie să introduceţi o parolă de cinci caractere
pentru acces de la distanţă. Parola pentru acces de la distanţă presetată în fabrică este „#139#”, iar
dvs. o puteţi modifica în orice număr doriţi, prin opţiunile utilizatorului. Pentru informaţii suplimentare,
vezi „Remote Password” la pagina 6.9.
1
Apelaţi aparatul dvs. fax de la un telefon cu taste în mod ton.
2
Introduceţi parola pentru acces de la distanţă când aparatul răspunde cu mesajul de
întâmpinare.
ROBOTUL
TELEFONIC
ROBOTUL
TELEFONIC
Accesarea aparatului
ROBOTUL
TELEFONIC
Utilizarea robotului telefonic de la un alt telefon
• Când operaţiunea respectivă s-a încheiat, veţi auzi un bip scurt. Puteţi tasta o altă comandă pentru a
efectua o altă operaţiune. Dacă tastaţi o nouă comandă în timp ce aparatul execută comanda curentă,
operaţiunea în desfăşurare este întreruptă iar aparatul efectuează noua comandă. Pentru comenzi de la
distanţă, vezi „Modul de utilizare a comenzilor de la distanţă”, la pagina 4.6.
ROBOTUL
TELEFONIC
Apăsaţi #0 pentru a încheia sesiunea de la distanţă.
Dacă nu tastaţi „#0”, este posibil ca aparatul să nu întrerupă legătura timp de mai multe minute.
ROBOTUL
TELEFONIC
4
ROBOTUL
TELEFONIC
Tastaţi comanda de la distanţă corespunzătoare operaţiunii dorite într-un interval de maximum
15 secunde.
4.5
ROBOTUL
TELEFONIC
3
Robotul telefonic
• Când aparatul recunoaşte parola corectă, veţi auzi două bipuri scurte (tonul de confirmare).
Modul de utilizare a comenzilor de la distanţă
Tabelul de mai jos descrie codul de operare de la distanţă ce trebuie tastat pentru a putea utiliza
aparatul în acest fel:
Codul;
4.6
Operaţiunea;
#0
Ieşire din modul de control de la distanţă.
#1
Salt la mesajul precedent. Aparatul sare peste mesajul curent şi redă mesajul precedent.
#2
Redare mesaje noi. Aparatul va emite bipuri şi va reda mesajele unul după altul. După redarea
mesajului, aparatul aşteaptă comanda următoare. Pentru a asculta mesajul următor, apăsaţi *
într-un interval de maximum 15 secunde. Dacă nu există mesaje, aparatul emite patru bipuri şi
aşteaptă comanda următoare.
#3
Salt la mesajul următor. Aparatul sare peste mesajul curent şi redă mesajul următor.
#4
Modificarea mesajului TAM. După introducerea comenzii, vorbiţi în receptor. La sfârşit apăsaţi #.
Dacă timpul disponibil pentru înregistrare se termină, aparatul se va opri şi va reda mesajul.
#5
Redarea tuturor mesajelor. Aparatul va emite bipuri şi va reda mesajele unul după altul. După
redarea mesajului, aparatul aşteaptă comanda următoare. Pentru a asculta mesajul următor,
apăsaţi * într-un interval de maximum 15 secunde. Dacă nu există mesaje, aparatul emite patru
bipuri şi aşteaptă comanda următoare.
#6
Modificarea mesajului de întâmpinare. Aparatul emite bipuri şi este gata să înregistreze un nou
mesaj. Vorbiţi în receptor. La sfârşit apăsaţi #.
#7
Ştergerea mesajului curent şi redarea mesajului următor.
#8
Pornire/oprire mod TAM. Aparatul redă mesajul de întâmpinare atunci când este activat modul
TAM. La fiecare apăsare ulterioară pe #8, modul TAM se dezactivează apoi se activează succesiv.
#9
Ştergerea tuturor mesajelor.
*
Redarea următorului mesaj ICM dacă aţi tastat comenzile #5 sau #2.
#*
Ieşirea aparatului fax din modul de răspuns. Acest cod se poate folosi la un telefon în derivaţie pe
aceeaşi linie cu aparatul dvs. fax.
Capitol 5
Funcţiile fax avansate
În acest capitol veţi afla cum puteţi utiliza funcţiile fax avansate ale aparatului dvs. De exemplu,
cum puteţi trimite acelaşi document la mai multe destinaţii (difuzare) sau cum puteţi seta aparatul
să trimită un fax la un moment ulterior prestabilit (fax temporizat).
Difuzarea
În cadrul funcţiei de difuzare, puteţi programa aparatul să scaneze şi să transmită automat documente
către mai mulţi destinatari diferiţi. Documentele sunt automat şterse din memorie la încheierea
difuzării.
1
Întoarceţi documentul cu faţa în jos şi introduceţi-l în aparat.
2
Apăsaţi Menu.
3
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a alege ADVANCED FAX şi apăsaţi OK.
4
Selectaţi Set Broadcasting apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
5
Introduceţi numărul de fax.
• Puteţi introduce un număr de apelare cu tastă unică sau de apelare rapidă, ce constă din două cifre.
• Puteţi introduce 5 numere de fax în cadrul unei operaţiuni.
6
Apăsaţi OK când pe afişaj apare numărul corect.
• Dacă aveţi destinaţii multiple, selectaţi „Y” şi apăsaţi OK când sunteţi întrebat Another? Y/N şi repetaţi
etapele începând cu etapa 5.
• După ce aţi introdus toate numerele, răspundeţi „N” şi apăsaţi OK.
7
Apăsaţi Start Fax.
• Documentul va fi scanat în memorie înainte de a fi transmis.
Fax temporizat
Puteţi seta aparatul să expedieze un fax la un moment ulterior, când dvs. nu sunteţi prezent(ă).
De regulă este mai ieftin de trimis un fax pe timpul nopţii, deoarece tarifele telefonice sunt mai mici
decât în timpul zilei.
1
Întoarceţi documentul cu faţa în jos şi introduceţi-l în aparat.
2
Apăsaţi repetat Menu până când apare ADVANCED FAX, apoi apăsaţi OK.
3
Selectaţi Set Delayed Fax apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
4
Introduceţi numărul de fax.
• Puteţi introduce un număr de apelare cu tastă unică sau de apelare rapidă, ce constă din două cifre.
• Puteţi introduce 5 numere de fax în cadrul unei operaţiuni.
5
Apăsaţi OK când numărul apare pe afişaj.
• Dacă aveţi destinaţii multiple, selectaţi „Y” şi apăsaţi OK când sunteţi întrebat Another? Y/N şi repetaţi
etapele începând cu etapa 5.
• După ce aţi introdus toate numerele, răspundeţi „N” şi apăsaţi OK.
6
Introduceţi denumirea dorită pentru transmisie.
Dacă nu doriţi să denumiţi transmisia, treceţi peste această etapă.
7
Apăsaţi OK.
5.2
Introduceţi ora de început a transmisiei, în formatul de 24 de ore.
• De exemplu, introduceţi 2230 pentru ora 10:30 P.M.
9
Apăsaţi OK când pe afişaj apare ora corectă.
AVANSATE
FUNCŢIILE FAX
8
Întoarceţi documentul cu faţa în jos şi introduceţi-l în aparat.
2
Apăsaţi repetat My Favorites şi apoi apăsaţi OK când apare afişat Save.
3
Introduceţi numele de identificare pentru document (până la 15 caractere utilizând tastatura
numerică).
• Documentul va fi scanat în memorie.
• Dacă salvaţi mai mult de trei sarcini în Favorite, va fi afişat mesajul „Exceeded Job Memory”.
1
Apăsaţi repetat My Favorites şi apoi apăsaţi OK când apare afişat Delete.
2
Puteţi selecta unul sau toate documentele pentru ştergere.
3
Selectaţi documentul pe care doriţi să îl ştergerii apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta şi
apăsaţi OK când afişajul indică titlul documentului respectiv.
AVANSATE
Funcţiile fax
avansate
Ştergerea documentelor stocate
AVANSATE
1
FUNCŢIILE FAX
Salvarea documentelor
FUNCŢIILE FAX
Caracteristica documente favorite permite stocarea documentelor trimise frecvent şi trimiterea
acestora la anumite numere de fax fără a mai fi nevoie de originale. Stocaţi un document în memorie
şi daţi-i un nume pentru identificare. Când folosiţi această caracteristică, setarea contrastului la
PHOTO apăsând Rcv.Mode/Darkness nu se poate folosi.
AVANSATE
Utilizarea documentelor favorite
FUNCŢIILE FAX
• Documentul va fi scanat în memorie înainte de transmisie şi va fi trimis la ora programată.
• Documentul va fi şters.
Introduceţi numărul de fax.
4
Apăsaţi OK când pe afişaj apare numărul corect.
• Dacă aveţi destinaţii multiple, selectaţi „Y” şi apăsaţi OK când sunteţi întrebat Another? Y/N şi repetaţi
etapele începând cu etapa 3.
Imprimarea documentelor stocate
1
Apăsaţi repetat My Favorites şi apoi apăsaţi OK când apare afişat Print.
2
Selectaţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta puteţi
selecta un document sau toate pentru imprimare, iar apoi apăsaţi OK când pe afişaj apare titlul
documentului dorit.
• Documentul va fi imprimat.
5.3
AVANSATE
3
AVANSATE
Selectaţi documentul pe care doriţi să îl trimiteţi apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta iar apoi
apăsaţi OK când pe afişaj apare titlul documentului respectiv.
FUNCŢIILE FAX
2
AVANSATE
Apăsaţi repetat My Favorites şi apoi apăsaţi OK când apare afişat Send.
FUNCŢIILE FAX
1
FUNCŢIILE FAX
Trimiterea documentelor stocate
Interogarea
Interogarea vă permite dvs. (sau unui alt fax) preluarea unui document de la un alt aparat. Această
caracteristică este utilă atunci când persoana care are de trimis un document pleacă de la birou.
Persoana care doreşte să primească documentul la un moment ulterior apelează aparatul care deţine
originalul şi cere să i se trimită documentul. Cu alte cuvinte, „solicită” documentul de la aparatul care
are originalul.
Setarea interogării de trimitere
Vă puteţi programa faxul să trimită documente în absenţa dvs., la cererea unui alt aparat fax.
1
Întoarceţi documentul cu faţa în jos şi introduceţi-l în aparat.
2
Apăsaţi repetat Menu şi apoi apăsaţi OK când apare afişat ADVANCED FAX.
3
Selectaţi Set Polling Send apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
4
Introduceţi codul de interogare şi apăsaţi OK.
• Codul de interogare este folosit pentru a împiedica documentul dvs. să ajungă la un apelant neautorizat.
• Aparatul începe scanarea documentelor în memorie iar pe afişaj apare POLLING SEND. Dacă modul de
recepţie era TEL, acesta trece automat în modul FAX pentru a putea fi interogat.
• Codul de interogare este presetat la 0000 în fabrică, ceea ce înseamnă absenţa unui cod.
• După ce a fost cerut, documentul din memorie este şters automat, iar aparatul revine la modul de recepţie
anterior setării pe interogare. pentru anularea interogării transmisiei, vezi „Anularea sarcinii programate”,
la pagina 5.4.
Setarea primirii la interogare
1
Ridicaţi receptorul sau apăsaţi Speaker Phone (sau On Hook Dial apel fără a ridica receptorul) şi
tastaţi numărul aparatului care se află în modul de trimitere la interogare.
2
Apăsaţi Menu când auziţi tonul de fax al celuilalt aparat.
• Afişajul indică To poll documents press Start Fax.
3
Apăsaţi Start Fax.
4
Tastaţi codul de interogare pentru a primi documentul, apoi apăsaţi OK.
• Aparatul începe să recepţioneze documentul şi îl imprimă.
Nu toate aparatele fax au funcţia de interogare şi este posibil să apară incompatibilităţi de interogare între
aparatele de fax ale diverşilor producători.
Anularea sarcinii programate
Toate sarcinile programate rămân în memorie după ce sunt setate. Anulaţi sarcinile programate care
nu sunt necesare pentru a elibera o parte din memorie.
1
Apăsaţi repetat Menu şi apoi apăsaţi OK când apare afişat ADVANCED FAX.
2
Selectaţi Cancel Schedule apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
3
Selectaţi transmisia pe care doriţi să o anulaţi apăsând repetat butoanele cu săgeţi stânga/dreapta.
4
Apăsaţi OK pentru a anula programarea selectată.
5.4
AVANSATE
FUNCŢIILE FAX
Redirecţionarea unui fax sau mesaj
4
Introduceţi numărul de fax şi apăsaţi OK.
5
Introduceţi ora de start şi apăsaţi OK.
6
Introduceţi ora de terminare şi apăsaţi OK.
Dacă modelul dvs. este
Mod recepţie
Dacă
SF-370/SF-371P
Fax
-
SF-375TP
TAM
este înregistrat un mesaj TAM
Fax
nu există mesaj TAM
Redirecţionarea mesajelor (exclusiv pentru SF-375TP)
Apăsaţi repetat Menu şi apoi apăsaţi OK când apare afişat SETUP TAM.
2
Selectaţi Message Forward apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
Afişajul indică Off sau On când apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta.
FUNCŢIILE FAX
Când lipsiţi din birou sau de acasă şi doriţi să fiţi anunţat(ă) ori de câte ori există vreun mesaj nou
lăsat pe robotul telefonic, puteţi folosi funcţia de redirecţionare a mesajelor.
1
• Off: dezactivează redirecţionarea mesajelor.
• On: redirecţionează mesajele către noua dvs. locaţie.
3
Apăsaţi OK după ce aţi selectat On.
4
Introduceţi numărul de fax şi apăsaţi OK.
Dacă aţi mai înregistrat un mesaj OGM, aparatul vă va întreba dacă doriţi să-l schimbaţi.
Dacă nu există mesaje OGM, aparatul vă solicită aprobarea pentru salvarea OGM.
5
Pentru a schimba sau înregistra mesajul de salut, apăsaţi OK şi vorbiţi în microfon.
Pentru a păstra neschimbat mesajul apăsaţi Stop/Clear.
AVANSATE
Funcţiile fax
avansate
• Aparatul revine în modul Standby, iar afişajul va indica FWD la ora de start a redirecţionării şi toate faxurile
vor fi redirecţionate către noua locaţie până la ora de terminare.
• Pe parcursul redirecţionării, modul de recepţie trece temporar în:
AVANSATE
FUNCŢIILE FAX
Apăsaţi OK după ce aţi selectat Forward sau Forward & Print.
5.5
AVANSATE
3
FUNCŢIILE FAX
• Off: dezactivează redirecţionarea faxurilor.
• Forward: redirecţionează un fax către noua locaţie.
• Forward & Print: redirecţionează faxul şi îl imprimă în noua locaţie.
AVANSATE
Selectaţi Set Fax Forward apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
Afişajul indică Off, Forward sau Forward & Print când apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta.
FUNCŢIILE FAX
2
AVANSATE
Apăsaţi repetat Menu şi apoi apăsaţi OK când apare afişat ADVANCED FAX.
FUNCŢIILE FAX
1
AVANSATE
Aveţi posibilitatea să recepţionaţi faxuri importante chiar şi când nu vă aflaţi la birou sau acasă.
Aparatul poate redirecţiona eventualele faxuri primite către un fax aflat în noul loc în care vă aflaţi, şi
poate, de asemenea, să imprime o copie pe care să o examinaţi la întoarcere.
FUNCŢIILE FAX
Redirecţionarea faxurilor
Notificare de primire a unui fax
(exclusiv pentru SF-375TP)
Atunci când nu vă aflaţi acasă sau la birou, puteţi afla dacă aţi primit noi faxuri sau nu. Aparatul poate
trimite un mesaj vocal la un număr înregistrat selectat de dvs. atunci când primeşte un nou fax.
1
Apăsaţi repetat Menu şi apoi apăsaţi OK când apare afişat ADVANCED FAX.
2
Selectaţi Set Fax Notice apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
Afişajul indică Off sau On când apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta.
• Off: dezactivează notificarea automată.
• On: apelează numărul şi lasă mesajul vocal de notificare de primire a unui nou fax.
3
Apăsaţi OK după ce aţi selectat On.
4
Introduceţi numărul de fax şi apăsaţi OK.
Dacă aţi mai înregistrat un mesaj automat notificare fax, aparatul vă va întreba dacă doriţi să-l
schimbaţi.
Dacă nu există mesaje OGM, aparatul vă solicită aprobarea pentru salvarea OGM.
5
Pentru a schimba sau înregistra OGM OK şi vorbiţi în microfon.
Pentru a păstra neschimbat mesajul apăsaţi Stop/Clear.
5.6
Capitol 6
Funcţii speciale
Inserarea unei pauze
În cazul anumitor sisteme de telefonie private, trebuie să formaţi un cod de acces (de exemplu 9) şi să
aşteptaţi un al doilea ton de apel înainte de a apela un număr extern. În astfel de cazuri trebuie să
inseraţi o pauză în numerele pe care le înregistraţi pentru apelul automat, cum ar fi apelarea cu tastă
unică sau apelarea rapidă.
Dacă vi se cere numărul când setaţi apelarea automată, procedaţi după cum urmează:
Apăsaţi Redial/Pause pentru a insera o pauză în cadrul numărului.
• Va apărea un „P” acolo unde aţi apăsat Redial/Pause. Dacă aveţi nevoie de o pauză mai lungă, apăsaţi
Redial/Pause de câte ori este nevoie.
Utilizarea identificării apelantului
Sistemul de identificare a apelantului permite apelatului să vadă numerele sau numele apelanţilor.
O dată ce v-aţi abonat la un serviciu de identificare a apelantului, aparatul poate afişa informaţii
despre apelant. Pentru a activa opţiunea de identificare a apelantului:
1
Apăsaţi repetat Menu până când apare SETUP SYSTEM, apoi apăsaţi OK.
2
Selectaţi Caller ID apăsând butoanele cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
3
Alegeţi opţiunea dorită şi apăsaţi OK.
• On: Activează funcţia de identificare a apelantului.
• On /w Junk Fax: Activează identificarea apelantului şi ignoră orice fax înregistrat ca fax nesolicitat (vezi
„Înregistrarea/ştergerea numerelor de fax nesolicitat”, la pagina 6.6).
• Off: Dezactivează funcţia de identificare a apelantului.
NOTĂ: Sistemul de identificare a apelantului depinde de fiecare ţară.
Utilizarea funcţiei de întrerupere a sonorului
Este posibil ca în timpul unei convorbiri prin difuzor sau receptor să doriţi întreruperea sonorului din
motive de confidenţialitate.
Pentru a întrerupe sonorul unui apel
Apăsaţi Mute în timpul convorbirii.
• Pentru a indica activarea întreruperii sonorului, afişajul arată MUTE.
Pentru a dezactiva întreruperea sonorului
Apăsaţi Mute pentru a continua convorbirea.
6.2
FUNCŢII
SPECIALE
Înregistrarea unei convorbiri
(exclusiv SF-375TP)
FUNCŢII
SPECIALE
În timpul unei convorbiri telefonice prin difuzor poate fi necesar să înregistraţi convorbirea pentru
evidenţă. Aparatul oferă această facilitate.
Pentru a înregistra convorbirea
• Aparatul începe înregistrarea convorbirii, timpul disponibil pentru înregistrare fiind limitat doar de memoria
disponibilă.
• Convorbirea înregistrată este tratată ca un ICM.
Pentru a întrerupe înregistrarea
Apăsaţi Stop/Clear pentru a opri înregistrarea.
FUNCŢII
SPECIALE
Setarea sunetelor aparatului
Puteţi seta sunetele pentru alarmă, taste şi pornirea aparatului.
1
FUNCŢII
SPECIALE
Apăsaţi Play/Record în timpul convorbirii.
Apăsaţi repetat Menu până când apare SETUP SOUND, apoi apăsaţi OK.
Folosiţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a selecta opţiunea dorită şi apoi apăsaţi OK.
3
Select On sau Off şi apăsaţi OK.
4
Dacă aţi selectat Off, alarma sau tastele nu vor emite nici un sunet.
5
Dacă aţi selectat On în opţiunea WakeUp Sound introduceţi ora la care va suna semnalul.
FUNCŢII
SPECIALE
Funcţii speciale
• Semnalul de pornire este emis chiar dacă este activat modul silenţios.
6.3
FUNCŢII
SPECIALE
2
FUNCŢII
SPECIALE
• Afişajul indică cele trei opţiuni pe care le puteţi seta: Wakeup Sound, Alarm Sound şi Key Sound.
Rapoartele utilizatorului
Aparatul poate imprima rapoarte ce conţin informaţii utile – programări, date de sistem, ajutor, etc.
Pentru a imprima un raport
1
Apăsaţi repetat Menu până când apare REPORTS, apoi apăsaţi OK.
2
Alegeţi raportul dorit cu ajutorul butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta.
3
Când raportul dorit este afişat apăsaţi OK.
Raportul selectat va fi tipărit. Rapoartele disponibile sunt prezentate mai jos:
Titlul raportului
Conţinut
Cum se imprimă
Help List
Acest raport conţine funcţiunile şi comenzile de bază ale aparatului.
Poate fi folosit şi drept ghid pentru consultare rapidă.
Manual
Sent Journal
Acest raport conţine informaţii privind transmisiile. Acestea pot fi
imprimate la comandă sau dacă aparatul este setat să le imprime.
Acest raport va fi imprimat automat o dată la 40 de transmisii.
Manual/Automat
Acest raport conţine informaţii privind recepţiile. Acestea pot fi
imprimate la comandă sau dacă aparatul este setat să le imprime.
Acest raport va fi imprimat automat o dată la 40 recepţii.
Manual/Automat
Phonebook
Acest raport conţine toate numerele înregistrate în memoria
aparatului drept numere cu apel cu tastă unică sau apel rapid.
Manual
Sending Confirm
Acest raport conţine numărul de fax, numărul de pagini, durata
operaţiunii, modul de comunicare şi rezultatul comunicării. Setaţi
aparatul conform descrierii din paragraful „Sending Confirm”, de la
pagina 6.8 pentru a imprima automat confirmarea transmisiei.
Manual/Automat
Acest raport conţine documentul destinat trimiterii fax temporizat şi
trimiterii la interogare, numărul operaţiunii, ora de începere, tipul
operaţiei, etc.
Manual
Received Journal
Schedule Inform
System Data
Acest raport arată starea opţiunilor utilizatorului. După ce aţi modificat Manual
vreo setare, imprimaţi acest raport pentru a verifica modificările
efectuate.
Caller ID
Acest raport conţine informaţii privind ultimii 30 apelanţi care au
apelat numărul aparatului dvs.
Manual
Junk Fax
Acest raport conţine cele 20 de numere de telefon marcate drept
faxuri nesolicitate.
Manual
TAM Statusa
Acest raport conţine starea mesajelor înregistrate. Puteţi vedea când Manual
au fost primite mesajele şi dacă le-aţi ascultat deja sau nu.
Print Fax
Aparatul stochează faxurile în memorie dacă aceasta este
disponibilă, şi permite imprimarea lor ulterioară. Pentru informaţii
suplimentare, vezi „Reimprimarea faxurilor”, la pagina 6.5.
a. Exclusiv SF-375TP
6.4
Manual
FUNCŢII
SPECIALE
Uneori este necesar să reimprimaţi un fax primit. Aparatul stochează în memorie cele mai recente
faxuri. Pe măsură ce memoria se umple, faxurile vechi care au fost imprimate sunt şterse pentru a
crea spaţiu pentru noile faxuri. Pentru a acesa această funcţie:
1
Apăsaţi Menu până când apare REPORTS şi apoi apăsaţi OK.
2
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a selecta Print Fax, apoi apăsaţi OK.
FUNCŢII
SPECIALE
Reimprimarea faxurilor
• Dacă există numai faxuri vechi, aparatul imprimă automat şi apoi revine în modul de aşteptare, fără a
trece la pasul următor.
• Dacă nu există faxuri în memorie, aparatul vă va informa despre acest lucru afişând Memory Empty.
FUNCŢII
SPECIALE
Selectaţi Print New Fax sau Reprint Old Fax şi apăsaţi OK.
FUNCŢII
SPECIALE
Funcţii speciale
FUNCŢII
SPECIALE
FUNCŢII
SPECIALE
• Print New Fax: Aparatul imprimă toate faxurile noi, care nu au mai fost imprimate.
• Reprint Old Fax: Aparatul imprimă toate faxurile vechi, care au mai fost imprimate şi înainte.
6.5
FUNCŢII
SPECIALE
3
Înregistrarea/ştergerea numerelor de fax
nesolicitat
Dacă aţi înregistrat numere de fax nesolicitat şi aţi activat opţiunea de identificare a apelantului prin
selectarea On /w Junk Fax, aparatul nu va primi faxuri de la numerele înregistrate drept fax nesolicitat.
Pentru setarea modului identificare apelant, vezi „Utilizarea identificării apelantului”, la pagina 6.2.
NOTĂ: Sistemul de identificare a apelantului depinde de fiecare ţară.
Intrarea în modul de setare fax nesolicitat
1
Apăsaţi repetat Menu până când apare SETUP SYSTEM, apoi apăsaţi OK.
2
Selectaţi Set Junk Fax No.
3
Apăsaţi OK şi urmaţi instrucţiunile de mai jos, în funcţie de tipul de setare.
Pentru a adăuga un număr
1
Selectaţi Add şi apăsaţi OK.
• Aparatul afişează primul număr CID (de identificare a apelantului).
• Dacă numărul este identic cu unul stocat în memoria pentru apelare cu tastă unică sau apelare rapidă şi
aţi alocat un nume respectivei destinaţii, aparatul va afişa numele în locul numărului.
2
Selectaţi numărul CID pe care doriţi să îl înregistraţi drept fax nesolicitat, şi apăsaţi OK.
• Puteţi trece la următorul număr cu ajutorul butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta.
• Puteţi introduce maximum 20 numere. Numerele care au fost deja înregistrate ca nedorite sunt marcate cu
„*” la capătul afişajului.
Pentru a şterge un număr
1
Selectaţi Delete şi apăsaţi OK.
• Aparatul afişează primul număr nesolicitat.
2
Selectaţi primul număr de fax nesolicitat pe care doriţi să îl ştergeţi, şi apăsaţi OK.
• Puteţi trece la următorul număr cu ajutorul butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta.
6.6
FUNCŢII
SPECIALE
Ştergerea memoriei
1
Apăsaţi repetat Menu până când apare MEMORY CLEAR, apoi apăsaţi OK.
Pe afişaj apare tipul de informaţie pe care puteţi s-o ştergeţi.
2
Selectaţi ceea ce doriţi să ştergeţi cu ajutorul butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta şi apoi apăsaţi OK.
3
Selectaţi „Y” şi apăsaţi OK când aparatul cere confirmarea.
FUNCŢII
SPECIALE
Puteţi şterge selectiv informaţiile stocate în memoria aparatului.
• Tipurile de informaţii pe care le puteţi şterge sunt:
Acţiune
System ID
Şterge codul de identificare al sistemului.
Dial/Schedule
Şterge numerele înregistrate în agenda telefonică. În plus, toate operaţiunile programate sunt
anulate.
Journal
Şterge toate înregistrările transmisiilor şi recepţiilor.
FUNCŢII
SPECIALE
Caracteristică
Setarea opţiunilor de sistem/TAM
Configurarea sistemului include setări legate de funcţionarea faxului, iar configurarea TAM conţine
setări legate de funcţionarea robotului telefonic.
Apăsaţi Menu.
2
Selectaţi SETUP SYSTEM sau SETUP TAM (SF-375TP exclusiv) prin apăsarea butoanelor cu săgeţi
stânga/dreapta.
3
Apăsaţi OK pentru a intra în modul respectiv de configurare.
4
Folosiţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a selecta opţiunea pe care doriţi să o modificaţi.
5
Apăsaţi OK când afişajul indică opţiunea dorită.
6
Apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga/dreapta pentru a selecta starea dorită.
7
Apăsaţi OK pentru confirmare.
• Puteţi ieşi în orice moment din modul de configurare apăsând Stop/Clear.
• Când apăsaţi Stop/Clear, aparatul înregistrează opţiunile pe care le-aţi modificat şi revine în modul
Standby (aşteptare).
Opţiuni de configurare a sistemului
Tabelul de mai jos conţine în coloana din stânga opţiunile, cu subopţiunile lor în coloana din dreapta.
6.7
FUNCŢII
SPECIALE
FUNCŢII
SPECIALE
1
FUNCŢII
SPECIALE
Aparatul dispune de diverse opţiuni ce pot fi selectate de către utilizator. Aceste opţiuni sunt presetate
din fabricaţie, dar este posibil să fie necesară schimbarea lor. Pentru a afla cum sunt actualmente
setate opţiunile, imprimaţi lista cu datele sistemului. Pentru mai multe informaţii privind imprimarea
unui raport, vezi „Pentru a imprima un raport”, la pagina 6.4.
Funcţii speciale
Opţiunile utilizatorului
FUNCŢII
SPECIALE
Default System Readuce toate opţiunile selectabile de către utilizator la valorile implicite stabilite din fabrică.
După ce aţi intrat în configurarea sistemului, puteţi afişa câte una din opţiuni cu ajutorul butoanelor
cu săgeţi stânga/dreapta. Coloana din dreapta indică subopţiunile fiecărei opţiuni.
Opţiune
Subopţiune
Ink Save
Folosită pentru economisirea cernelei. Comută între On şi Off.
Silent Mode
Folosit când doriţi să opriţi toate sunetele produse de aparat.
Language
Setarea LCD Language determină limba în care va apărea afişat textul de pe panoul de
comandă precum şi cel imprimat.
Sending Confirm
Un raport de confirmare indică dacă transmisia a fost efectuată cu succes, numărul de pagini
transmise, etc. Selectaţi ON pentru a imprima automat un raport de confirmare la fiecare
transmisie a unui fax. Selectaţi OFF pentru a nu imprima rezultatul. Selectaţi ERROR pentru a
imprima doar dacă se produce vreo eroare şi transmisia nu s-a efectuat. Reţineţi că un raport
de confirmare pentru o transmisie din memorie include Image TCR (Raportul de confirmare a
transmisiei) care arată o imagine a primei pagini, conţinând diverse informaţii, în funcţie de
setările folosite conform descrierii din paragraful „Image TCR” de la pagina 6.9.
Paper Size
Selectaţi dimensiunea hârtiei pe care o veţi folosi pentru primirea faxurilor şi pentru imprimare.
Auto Reduction
Când primiţi un document la fel de lung sau mai lung decât hârtia încărcată, aparatul poate
micşora imaginea pentru a o adapta la dimensiunea hârtiei. Dacă aparatul nu poate micşora
imaginea pentru a se încadra pe o pagină cu această funcţie activată, imaginea este împărţită
şi imprimată pe două sau mai multe coli de hârtie.
Discard Size
Dacă dezactivaţi funcţia de micşorare automată, puteţi seta aparatul să elimine excesul de
imagine din josul paginii la primirea unui document, atunci când acesta este la fel de lung sau
mai lung decât hârtia încărcată. Dacă faxul sosit depăşeşte limita pe care aţi impus-o, acesta
va fi imprimat pe două coli de hârtie. Introduceţi Discard Size în milimetri.
Rings To Answer
Puteţi selecta de câte ori să sune aparatul înainte de a răspunde unui apel sosit. Dacă folosiţi
aparatul atât ca telefon cât şi ca fax, sugerăm să setaţi această valoare la minimum 4, pentru
a avea timp să răspundeţi.
ECM Modea
Acest mod compensează calitatea slabă a legăturii telefonice şi asigură o transmisie exactă şi
lipsită de erori cu un aparat fax de asemenea dotat cu ECM. Dacă legătura este de slabă
calitate, timpul de transmisie poate creşte dacă este activat ECM.
Send From
Memory
Aceasta determină modul de transmitere manuală a documentului. Dacă este activată,
aparatul va scana documentul în memorie şi apoi va transmite un fax. Dacă este dezactivată,
aparatul va apela numărul şi apoi va transmite.
Caller IDb, d
Puteţi vedea numărul apelantului. Înainte de a folosi funcţia Caller ID, trebuie instalat serviciul
de identificare a apelantului pe linia telefonică de către compania telefonică. Pentru informaţii
suplimentare, vezi „Utilizarea identificării apelantului”, la pagina 6.2.
Short Messageb, d Puteţi folosi serviciul de mesaje scurte. Înainte de a utiliza serviciul de mesaje scurte, acesta
trebuie instalat pe linia dvs. telefonică de compania de telefonie.
Set Junk Fax No.
Puteţi împiedica aparatul să primească faxuri nesolicitate, cum ar fi cele publicitare. Pentru a
seta un număr ca fax nesolicitat, trebuie să aveţi cel puţin un apelant identificat de către
aparat. Chiar dacă aţi adăugat numere de fax nesolicitat, dacă aţi dezactivat opţiunea de
identificare a apelantului, protecţia contra faxurilor nedorite va fi anulată. Pentru informaţii
suplimentare, vezi „Înregistrarea/ştergerea numerelor de fax nesolicitat”, la pagina 6.6.
Auto Journal
Un raport jurnal conţine informaţii specifice cu privire la 40 activităţile de transmisie şi recepţie,
ora şi data celor mai recente transmisii sau recepţii.
6.8
Remote Test
Aceasta permite centrului de service să verifice starea aparatului dvs. pentru a verifica dacă
există vreo defecţiune.
Resolution
Stabileşte rezoluţia implicită la copiere şi transmiterea faxurilor.
Darkness
Stabileşte contrastul implicit la copiere şi transmiterea faxurilor.
Image TCR
Puteţi împiedica includerea Image TCR în raportul de confirmare, din motive de siguranţă sau
discreţie.
Dial Moded
Setaţi modul de apelare în conformitate cu tipul de centrală telefonică la care sunteţi
conectat(ă).
Behind PABXd
Dacă aparatul este conectat la linia telefonică prin PABX (centrală automată privată), trebuie
să activaţi această opţiune selectând On.
a.
b.
c.
d.
Mod corectare eroare
Este posibil ca aceasta să nu funcţioneze dacă aparatul este conectat la o centrală PABX.
Sonerie diferită în funcţie de apel
În funcţie de ţară, este posibil ca una sau mai multe opţiuni să lipsească. Dacă aşa stau lucrurile, înseamnă că opţiunea
respectivă nu este disponibilă pentru aparatul dvs.
FUNCŢII
SPECIALE
DRPD (detectarea modelului caracteristic de apelare) este un serviciu oferit de unele
companii de telefonie care alocă două numere de telefon unei singure linii telefonice, fiecare
dintre ele făcând ca telefonul să sune diferit. Dacă vă abonaţi la acest serviciu, puteţi să vă
programaţi aparatul să folosească un număr de telefon şi un model de apelare distinct pentru
faxurile sosite.
Aşa cum indică afişajul, apelaţi acest fax de la un alt aparat de fax. Aparatul va memora
modelul de apelare şi va afişa DRPD OK la sfârşitul operaţiunii. Acum puteţi folosi Rcv.Mode/
Darkness pentru a selecta modul de recepţie DRPD.
FUNCŢII
SPECIALE
DRPD Modec
FUNCŢII
SPECIALE
Subopţiune
FUNCŢII
SPECIALE
Opţiune
Opţiuni TAM (exclusiv pentru SF-375TP)
Aceasta vă permite să apelaţi aparatul propriu de la un alt telefon şi să verificaţi dacă aţi primit
vreun mesaj, fără a plăti apelul. Când modul Save Charge este On, aparatul răspunde la apeluri
după numărul de sonerii specificat în opţiunea Rings to Answer. Dacă nu există nici un mesaj,
aparatul răspunde după ce sună de două ori peste numărul stabilit prin Rings to Answer. Aceasta
vă dă timpul necesar să întrerupeţi legătura înainte ca aparatul să răspundă, economisind
astfel costul apelului.
Call Monitor
Vă permite să îi auziţi pe apelanţi în timp ce lasă mesaje pe aparatul dvs.
ICM Record Time
Puteţi selecta durata maximă admisă pentru mesajele apelanţilor.
Remote Password Puteţi modifica parola de trei cifre folosită pentru a accesa aparatul de la un alt telefon. Parola
este presetată la „#139#” în fabrică. Primul şi ultimul # sunt fixe, dar puteţi modifica cele trei
cifre din mijloc.
Silence Action
În modul TAM, aparatul decide următoarea acţiune atunci când nu se detectează voce timp de
10 secunde. Subopţiunile disponibile sunt:
• Receive Fax: Trece în modul de recepţie fax.
• Record Silence: Continuă să înregistreze.
• Disconnect: Întrerupe legătura şi revine în modul de aşteptare.
Howler Action
În modul TAM, aparatul decide următoarea acţiune atunci când detectează microfonie timp de
9 secunde. Subopţiunile disponibile sunt:
• Record Howler: Ignoră microfonia.
• Disconnect: Întrerupe legătura şi revine în modul de aşteptare.
Funcţii speciale
Save Charge
FUNCŢII
SPECIALE
Subopţiune
FUNCŢII
SPECIALE
Opţiuni
Message Forward Redirecţionează un mesaj către noua dvs. locaţie atunci când apelantul lasă un mesaj. Pentru
6.9
FUNCŢII
SPECIALE
informaţii suplimentare, vezi „Redirecţionarea mesajelor (exclusiv pentru SF-375TP)”, la
pagina 5.5.
Capitol 7
Imprimarea
Acest capitol se referă exclusiv la SF-371P şi SF-375TP.
Conectarea
Conectaţi cablul USB livrat o dată cu aparatul.
• Este afişat mesajul „Hardware nou detectat”. Faceţi clic pe butonul „Revocare”.
Instalarea software-ului imprimantei
Aparatul poate imprima numai în negru.
Trebuie să instalaţi software-ul folosind Printer Software CD după ce aţi instalat aparatul şi l-aţi
conectat la computer.
Cerinţe de sistem
Verificaţi următoarele:
• Memoria de RAM trebuie să fie de minim 128 MB (Windows 2000), 256 MB (Windows XP), 1024 MB
(Windows Vista).
• Spaţiul liber de pe discul hard trebuie să fie de minim 300 MB.
• Toate aplicaţiile trebuie închise înainte de a începe instalarea.
• Trebuie să utilizaţi un sistem de operare Windows 2000, Windows XP sau Windows Vista.
• Browserul de internet trebuie să fie minim Internet Explorer 5.0.
Instalarea software-ului imprimantei
Dacă folosiţi Windows 2000/XP/Vista anulaţi dialogul „Hardware nou detectat” care apare la pornirea
computerului. Asiguraţi-vă că aparatul este pornit şi conectat la portul USB al computerului înainte de
a instala software-ul imprimantei de pe CD-ul cu programul imprimantei.
1
Introduceţi CD-ul cu programul imprimantei în unitatea CD-ROM.
• CD-ul cu programul imprimantei trebuie să pornească automat şi trebuie să apară fereastra iniţială.
• Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start, apoi pe Executare. Tastaţi X:setup.exe,
înlocuind „X” cu litera ce reprezintă drive-ul dvs. şi apoi faceţi clic pe OK.
• Dacă utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Start > Toate programele > Accesorii > Executare şi tastaţi
X:\Setup.exe.
• În fereastra Redare automată ce apare în Windows Vista, faceţi clic pe Executare.
• Setup.exe în câmpul Instalare sau executare program apoi faceţi clic pe Continuare în fereastra
Control cont utilizator.
2
Faceţi clic pe Next.
• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.
7.2
IMPRIMAREA
După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi întrebat dacă doriţi să fie
imprimată o pagină de test. Dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test, selectaţi caseta de validare
şi faceţi clic pe Next.
4
Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.
Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
5
Pentru a vă înregistra ca utilizator al Samsung Printers pentru a primi informaţii de la Samsung,
selectaţi caseta şi faceţi clic pe Finish. În acest moment, sunteţi trimis la site-ul Samsung.
În caz contrar, faceţi clic pe Finish.
IMPRIMAREA
IMPRIMAREA
3
IMPRIMAREA
• Dacă aparatul este deja conectat şi pornit, această fereastră nu apare. Treceţi la pasul următor.
• După ce conectaţi aparatul, faceţi clic pe Next.
• Dacă nu doriţi să conectaţi imprimanta acum, faceţi clic pe Next, apoi pe No din ecranul următor.
Instalarea va reîncepe şi nu va fi imprimată nicio pagină de test la sfârşitul instalării.
IMPRIMAREA
IMPRIMAREA
NOTĂ: Dacă aparatul nu este deja conectat la computer, va apărea următoarea fereastră.
NOTĂ: După terminarea instalării, dacă imprimanta nu funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei.
7.3
IMPRIMAREA
Imprimarea
(Vezi „Reinstalarea programului”, la pagina 7.4.)
Selectarea imprimantei implicite
Pentru a defini aparatul drept imprimantă implicită, urmaţi paşii de mai jos:
1
Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
2
Pentru Windows 2000, selectaţi Setări, apoi Imprimante.
Pentru Windows XP, selectaţi Imprimante şi faxuri.
Pentru Windows Vista, selectaţi Panoul de control > Hardware şi sunete > Imprimante.
3
Selectaţi imprimanta Samsung SF-370_CF-370 Series.
4
Faceţi clic dreapta pe pictograma de imprimantă şi:
5
Pentru Windows 2000/XP/Vista, selectaţi Se stabileşte ca imprimantă implicită.
Reinstalarea programului
Dacă instalarea eşuează, puteţi reinstala software-ul.
1
Puteţi selecta Start > Toate programele > Samsung SF-370_CF-370 Series > Maintenance.
2
Selectaţi Repair şi faceţi clic pe Next.
NOTĂ: Dacă aparatul nu este deja conectat la computer, va apărea următoarea fereastră.
• Dacă aparatul este deja conectat şi pornit, această fereastră nu apare. Treceţi la pasul următor.
• După ce conectaţi aparatul, faceţi clic pe Next.
• Dacă nu doriţi să conectaţi imprimanta acum, faceţi clic pe Next, apoi pe No din ecranul următor.
Instalarea va reîncepe şi nu va fi imprimată nicio pagină de test la sfârşitul instalării.
3
7.4
După terminarea instalării, faceţi clic pe Finish.
2
Selectaţi Remove şi faceţi clic pe Next.
3
După dezinstalarea software-ului, faceţi clic pe Finish.
IMPRIMAREA
Imprimarea unui document
Următoarea procedură descrie în general paşii necesari pentru a imprima din diferite aplicaţii
Windows. Paşii exacţi pentru imprimarea unui document pot varia în funcţie de aplicaţia pe care o
utilizaţi. Pentru procedura exactă de imprimare, consultaţi manualul de utilizare al aplicaţiei
respective.
1
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
2
Selectaţi Imprimare din meniul Fişier. Se afişează fereastra Imprimare. Aspectul acesteia poate
fi uşor diferit în funcţie de aplicaţie. Asiguraţi-vă că Samsung SF-370_CF-370 Series este setată
drept imprimanta implicită.
• Setările de bază pentru imprimare sunt selectate în fereastra Print. Aceste setări includ numărul de copii şi
domeniul de imprimare.
Dacă doriţi să efectuaţi reglaje corespunzătoare imprimării documentelor faceţi clic pe Features.
4
Acum apare fereastra Samsung SF-370_CF-370 Series Printing Preferences, care permite
accesul la toate informaţiile necesare utilizării aparatului.
IMPRIMAREA
3
IMPRIMAREA
Puteţi selecta Start > Programe > Samsung SF-370_CF-370 Series > Maintenance.
IMPRIMAREA
1
IMPRIMAREA
Dezinstalarea programului imprimantei
Apare mai întâi fila Features.
Puteţi selecta calitatea imprimării dintre opţiunile Fast Draft, Normal sau Best. Cu cât setarea
este mai mare, cu atât mai clar sunt imprimate caracterele şi imaginile. Setările mai înalte pot
duce la creşterea timpului necesar imprimării unui document.
7.5
IMPRIMAREA
Puteţi alege numai hârtia simplă din Paper Type.
Imprimarea
IMPRIMAREA
Imaginea previzionată prezintă
pagina eşantion cu setările
specificate.
Opţiunea de orientare permite selectarea direcţiei de imprimare a informaţiilor pe pagină.
• Portrait permite imprimarea pe lăţimea paginii, tip scrisoare.
• Landscape permite imprimarea pe lungimea paginii, tip foaie de calcul.
Landscape
Portrait
Opţiunea Pages per Sheet permite selectarea numărului de pagini ce vor fi imprimate pe o
singură coală de hârtie. La imprimarea mai multor pagini pe o singură coală, paginile sunt
imprimate mai mic. Dacă selectaţi 2 pagini per coală, puteţi selecta şi ordinea paginilor dintre
Right,then Down, Down then Right, Left then Down sau Down then Left.
Faceţi clic pe fila Advanced.
Opţiunea Poster Printing permite imprimarea unui document de o singură pagină pe 4, 9, 16
sau 25 coli de hârtie, care apoi sunt lipite împreună pentru a forma un document de dimensiunile
unui afiş.
Opţiunea Mirror Image permite imprimarea imaginilor sub formă simetrică.
Opţiunea Page Order vă permite să selectaţi ordinea de imprimare a tuturor paginilor Front to
Back sau Back to Front.
5
Pentru a închide fereastra cu proprietăţilor imprimantei faceţi clic pe OK Preferences.
6
Faceţi clic pe OK pentru a iniţia procesul de imprimare.
Fereastra cu proprietăţile Preferences imprimantei poate fi diferită, în funcţie de sistemul de operare.
Acest Manual de utilizare prezintă fereastra Preferences în sistemul de operare windows XP.
NOTĂ: majoritatea aplicaţiilor Windows vor ignora setările specificate în driverul imprimantei. Modificaţi întâi
toate setările disponibile în aplicaţia software şi modificaţi orice alte setări folosind driverul imprimantei.
Setările pe care le modificaţi rămân active numai cât timp utilizaţi programul curent. Pentru ca modificările
efectuate de dumneavoastră să devină permanente, efectuaţi-le în directorul Imprimante. Urmaţi aceste etape:
• Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
• Pentru Windows 2000, selectaţi Setări, apoi Imprimante.
Pentru Windows XP, selectaţi Imprimante şi faxuri.
Pentru Windows Vista, selectaţi Panoul de control > Hardware şi sunete > Imprimante.
7.6
IMPRIMAREA
Pentru a întrerupe o operaţiune de imprimare din folderul Imprimante:
Dacă operaţiunea de imprimare se află într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum
ar fi grupul de imprimante din Windows, ştergeţi operaţiunea astfel:
• Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
• Pentru Windows 2000, selectaţi Setări, apoi Imprimante.
Pentru Windows XP, selectaţi Imprimante şi faxuri.
Pentru Windows Vista, selectaţi Panoul de control > Hardware şi sunete > Imprimante.
• Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung SF-370_CF-370 Series.
• Din meniul Document, selectaţi Revocare.
NOTĂ: puteţi accesa această fereastră dând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colţul din dreapta-jos
de pe desktopul Windows.
IMPRIMAREA
Utilizarea meniului Help
Aparatul dispune de o fereastră de asistenţă ce poate fi activată cu clic pe butonul Ajutor din
fereastra Preferinţe. Fereastra de ajutor prezintă informaţii detaliate despre caracteristicile
imprimantei asigurate de driver.
Imprimarea
IMPRIMAREA
IMPRIMAREA
din colţul din dreapta-sus şi apoi făcând clic pe orice setare.
7.7
IMPRIMAREA
Puteţi face clic şi pe
IMPRIMAREA
Anularea unei operaţiuni de imprimare
IMPRIMAREA
• Selectaţi imprimanta Samsung SF-370_CF-370 Series.
• Faceţi clic dreapta pe pictograma de imprimantă şi:
• Pentru Windows 2000/XP, selectaţi Preferinţe imprimare.
Pentru Windows Vista, selectaţi Proprietăţi.
• Modificaţi setările în fiecare filă, apoi faceţi clic pe OK.
Capitol 8
Îngrijirea şi întreţinerea
Curăţarea scanerului de documente
Pentru a vă menţine aparatul în bună stare de funcţionare, curăţaţi periodic rola albă, piesa AAD de
cauciuc şi placa de sticlă. Dacă acestea sunt murdare, documentele trimise vor fi neclare.
Dacă întrerupeţi alimentarea cu curent electric a aparatului în vederea curăţării, documentele stocate în memorie
se vor pierde.
1
Deschideţi panoul de comandă.
2
Îndepărtaţi rola albă.
• La capătul din dreapta al rolei albe se află o bucşă care este fixată cu o mică clemă.
• Apăsaţi uşor clema către interior, apoi rotiţi-o către dvs. Ridicaţi apoi partea din dreapta pentru a extrage
rola.
3
Ştergeţi rola cu o lavetă moale umezită cu apă.
4
Curăţaţi şi piesa AAD din cauciuc, aflată în spatele
panoului de comandă.
5
Ştergeţi cu grijă placa de sticlă cu o lavetă moale,
uscată.
• Dacă placa de sticlă este foarte murdară, ştergeţi-o mai întâi
cu o lavetă uşor umedă, apoi cu una uscată.
• Aveţi grijă sa nu zgâriaţi suprafaţa sticlei.
6
8.2
Montaţi la loc rola apoi închideţi bine panoul de
comandă, până întră în locaşul său.
• mono: INK-M41/41V
1
Pregătiţi un cartuş.
• Scoateţi un cartuş din ambalajul său şi îndepărtaţi cu atenţie banda ce acoperă capul de imprimare.
• Prindeţi cartuşul de partea superioară colorată sau de părţile negre. Nu atingeţi partea de cupru.
Apăsaţi Cartridge Change.
Suportul cartuşului se deplasează în poziţia de instalare.
3
Deschideţi panoul de comandă şi capacul compartimentului cartuşului.
4
Apăsaţi cartuşul şi îndepărtaţi-l.
5
Pentru a instala noul cartuş, inseraţi-l sub clema metalică, cu partea frontală în jos. Când cartuşul
este împins până în capătul suportului său, ridicaţi partea frontală a cartuşului până când acesta
intră în locaşul său.
Închideţi capacul compartimentului cartuşului şi panoul de comandă.
7
Apăsaţi OK.
8
Apăsaţi 1 pentru un cartuş nou, sau 2 pentru cel vechi.
• Dacă aţi selectat 1:New, se va imprima formularul de aliniere.
• Când introduceţi un nou cartuş, trebuie să selectaţi 1:New.
• Când introduceţi un cartuş folosit, selectaţi 2:Used. Aceasta serveşte la verificarea cantităţii corecte de
cerneală rămase.
• Dacă amestecaţi mai multe cartuşe folosite, nu este posibilă verificarea cantităţii corecte de cerneală
rămasă. Odată ce aţi instalat un cartuş nou, folosiţi-l până când este complet epuizat.
9
Tastaţi numărul care reprezintă cea mai dreaptă linie şi apăsaţi OK.
8.3
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
6
Îngrijirea şi
întreţinerea
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
• În cazul în care cartuşul se mişcă liber în suportul său, înseamnă că nu a intrat în locaş. Repetaţi acest
pas.
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
2
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Când observaţi că paginile imprimate sunt deschise la culoare sau pe afişaj apare mesajul Ink Low.
Install new ink cartridge, înlocuiţi cartuşul de imprimare. Cartuşul trebuie înlocuit cu unul de acelaşi tip cu
cel furnizat odată cu aparatul.
Codurile pentru cartuşele de schimb sunt:
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Înlocuirea cartuşului de imprimare
Curăţarea capului de imprimare
Dacă duzele par a fi înfundate şi caracterele nu sunt imprimate complet, curăţaţi capul de imprimare
după cum urmează:
1
Apăsaţi repetat Menu până când apare MAINTENANCE, apoi apăsaţi OK.
2
Derulaţi până la opţiunea Clean Head cu ajutorul butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
3
Examinaţi modelul testului de imprimare.
• Dacă nu se îmbunătăţeşte calitatea imprimării, reinstalaţi cartuşul şi repetaţi curăţarea capului.
• Dacă linia este tot întreruptă, ştergeţi duzele şi contactele
Pentru informaţii suplimentare, vezi „Ştergerea duzelor de imprimare şi a contactelor” la pagina 8.5.
Alinierea capului de imprimare
Dacă linia verticală nu este dreaptă sau dacă doriţi să îmbunătăţiţi calitatea imprimării, puteţi încerca
să aliniaţi cartuşul.
1
Apăsaţi repetat Menu până când apare MAINTENANCE, apoi apăsaţi OK.
2
Derulaţi până la opţiunea Align Head cu ajutorul butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
• Aparatul va imprima un formular.
3
Tastaţi numărul care reprezintă cea mai dreaptă linie şi apăsaţi OK.
Vizualizarea nivelului de cerneală
Aparatul permite vizualizarea nivelului de cerneală rămasă. Pentru a vizualiza nivelul curent al
cernelei:
1
Apăsaţi repetat Menu până când apare MAINTENANCE, apoi apăsaţi OK.
2
Derulaţi până la opţiunea View Ink Level cu ajutorul butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
• Aparatul va afişa o fracţie. De exemplu, „1/8” înseamnă că nivelul cernelei este scăzut şi că ar trebui să
înlocuiţi cartuşul. „8/8” înseamnă că este instalat un cartuş nou.
Ajustarea umbririi
Umbrirea este ajustată în fabrică. Totuşi, dacă în timpul deplasării loviţi aparatul, vă recomandăm să
ajustaţi umbrirea pentru o luminozitate optimă.
Pentru a ajusta umbrirea procedaţi astfel:
1
Apăsaţi repetat Menu până când apare MAINTENANCE, apoi apăsaţi OK.
2
3
Derulaţi până la opţiunea Adjust Scanner cu ajutorul butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
Introduceţi în aparat o coală ALBĂ de hârtie (fără inscripţii sau imagini) şi apăsaţi OK.
• Aparatul va scana documentul pentru a ajusta umbrirea.
• Calitatea imprimării se poate deteriora neaşteptat de mult dacă nu folosiţi o coală albă de hârtie.
8.4
• Aparatul efectuează autotestul şi imprimă un raport ce conţine starea curentă a aparatului.
Întreţinerea cartuşului de imprimare
Durata de utilizare a cartuşului de imprimare depinde foarte mult de conţinutul faxurilor pe care le
primiţi sau a copiilor pe care le efectuaţi. Pentru a prelungi durata de utilizare vă recomandăm să
urmaţi instrucţiunile de mai jos:
• NU despachetaţi cartuşul înainte de a avea nevoie să-l folosiţi.
• Păstraţi cartuşul în acelaşi loc cu imprimanta.
• Dacă aţi despachetat cartuşul dar nu îl folosiţi, păstraţi-l într-o casetă de depozitare. Dacă nu aveţi o astfel
de casetă, păstraţi cartuşul într-o pungă de plastic ermetic închisă.
• NU îl lăsaţi desfăcut pentru un timp îndelungat.
• NU reumpleţi cartuşul. Garanţia nu acoperă defecţiuni provocate de folosirea cartuşelor reumplute.
Curăţarea cartuşului
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Pentru a menţine calitatea bună a imprimării, vă recomandăm să ştergeţi periodic duzele de
imprimare şi contactele, aşa cum este menţionat mai jos:
Ştergerea duzelor de imprimare şi a contactelor
Dacă documentul imprimat este neclar sau lipsesc unele zone, este posibil ca problema să fie
provocată de cerneala uscată pe:
• duzele cartuşului de imprimare
• contactele cartuşului de imprimare
• contactele suportului cartuşului de imprimare
1
Apăsaţi Cartridge Change.
2
Deschideţi panoul de comandă şi capacul compartimentului cartuşului şi îndepărtaţi cartuşul.
3
Ştergeţi şi uscaţi cu grijă contactele şi duzele.
Îngrijirea şi
întreţinerea
• Folosiţi o lavetă curată umezită doar cu apă pentru a curăţa toată zona de
culoarea cuprului, inclusiv duzele şi contactele.
• Pentru a dizolva cerneala uscată menţineţi contactul dintre laveta umedă şi
duze timp de aproximativ trei secunde.
4
Reinstalaţi cartuşul şi închideţi capacul şi panoul.
• Dacă petreceţi un timp îndelungat pentru curăţarea cartuşului, este posibil ca
suportul acestuia să revină în poziţia iniţială.
În acest caz, apăsaţi din nou Cartridge Change pentru a deplasa suportul în poziţia de instalare.
5
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Derulaţi până la opţiunea Self Test cu ajutorul butoanelor cu săgeţi stânga/dreapta şi apăsaţi OK.
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
2
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Apăsaţi repetat Menu până când apare MAINTENANCE, apoi apăsaţi OK.
Apăsaţi 1 pentru un cartuş nou, sau 2 pentru cel vechi.
• Dacă linia este tot întreruptă, curăţaţi contactele suportului cartuşului Pentru informaţii suplimentare, vezi
„Curăţarea contactelor suportului cartuşului” la pagina 8.6.
8.5
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
1
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Dacă doriţi să testaţi corecta funcţionare a aparatului, puteţi verifica acest lucru efectuând un autotest.
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Autotestarea
Curăţarea contactelor suportului cartuşului
Înainte de a curăţa aceste zone, asiguraţi-vă că nu există operaţiuni programate, cum ar fi fax temporizat,
trimitere la interogare, sau faxuri primite în memorie. Odată ce scoateţi cablul de alimentare din aparat, toate
datele vor fi şterse.
1
Apăsaţi Cartridge Change.
2
Deschideţi panoul de comandă şi capacul compartimentului cartuşului şi îndepărtaţi cartuşul.
3
Îndepărtaţi cartuşul.
4
Deconectaţi cablul de alimentare din mufa din spatele aparatului.
5
Curăţaţi contactele suportului cartuşului cu o lavetă uscată şi curată.
6
Reconectaţi cablul de alimentare şi reinstalaţi cartuşul.
8.6
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Mesajele de eroare indicate pe afişajul LCD
Se referă la:
Caracteristica de umbrire folosită pentru referinţă este
coruptă dintr-un motiv necunoscut. Pentru a rezolva
această problemă, reglaţi scanerul conform descrierii din
paragraful „Ajustarea umbririi”, la pagina 8.4.
Scaner
Check white paper document
and try again
Luminozitatea scanării este prea scăzută pentru a putea fi Scaner
comparată cu nivelul de referinţă. Pentru a ajusta
umbrirea, folosiţi hârtie albă simplă.
CID: No Number
Identitatea apelantului detectat nu prezintă informaţii
despre numărul de telefon.
Fax/Telefon
CID: Number Error
Paritatea sau eroarea sumei de control a apărut la
identitatea apelantului detectat.
Fax/Telefon
CID: Private
Identitatea apelantului detectat este definită ca „privată”.
Fax/Telefon
Clean white roller, glass and try
again
Luminozitatea scanării este puţin scăzută, ceea ce poate
afecta calitatea imaginii. Pentru a curăţa piesele
respective, vezi paragraful „Curăţarea scanerului de
documente”, la pagina 8.2.
Scaner
Connect Tel Line
Aparatul verifică automat, în timpul pornirii, starea de
corectitudine sau eroare a conexiunii unei linii telefonice.
Fax/Telefon
Duplicated with [Speed No.xx]
Cifrele „xx” indică numărul
memoriei.
Acelaşi număr a fost stocat în altă memorie de apel rapid. Telefon
Exceeded Job Memory
Aparatul poate stoca 3 My Favorites, iar dvs. aţi încercat să Fax
adăugaţi mai multe.
Exceeded Job Memory
Cancel scheduled job and try
again
Memoria pentru difuzare şi fax temporizat poate stoca un
total de 5 operaţii.
Anulaţi operaţiunea programată şi încercaţi din nou.
Fax
Exceeded
Total Message Memory
Aparatul poate stoca până la 200 de mesaje (mesaje de
întâmpinare + ICM + conversaţii înregistrate).
Ştergeţi mesaje vechi pentru a face loc în memorie.
TAM
(exclusiv SF-375TP)
ICM Memory Full
Memoria pentru mesaje vocale este plină. Nu mai pot fi
înregistrate alte mesaje (timpul total de înregistrare este
de circa 30 minute).
TAM
(exclusiv SF-375TP)
Ink Low. Install new ink cartridge Cartuşul de imprimare a fost epuizat. Pentru a instala un
Install ink cartridge
Cartuşul de imprimare nu este instalat sau este instalat
necorespunzător.
Cartuş
Invalid Time
Ora setată pentru redirecţionarea faxului este greşită.
Fax
Job Not Assigned
Aţi încercat să anulaţi o operaţiune programată, dar nu
Fax
există nici o astfel de operaţiune. Aţi încercat să imprimaţi
sau să trimiteţi unul din documentele favorite când nu
există nici un document stocat.
Junk Fax Empty
Aţi încercat să ştergeţi numărul de fax nesolicitat când nu
există vreun număr de fax nesolicitat.
Îngrijirea şi
întreţinerea
nou cartuş de imprimare, vezi paragraful „Înlocuirea
cartuşului de imprimare”, la pagina 8.3. Deşi este afişat
Cartuş
acest mesaj, puteţi face o copie sau tipări un raport. Însă
datele stocate în memorie pot fi imprimate după înlocuirea
cartuşului.
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Adjust scanner first in
Maintenance menu
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Stare/Soluţie
Fax
8.7
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Afişaj
Afişaj
Stare/Soluţie
Se referă la:
Junk Fax Full
Aparatul poate stoca 20 de numere de fax nesolicitat şi aţi Fax
încercat să stocaţi mai multe.
Load Document
Aţi încercat să trimiteţi un fax fără a avea un document
încărcat în aparat.
Document
Load paper and press ok
Aţi încercat o operaţiune şi nu există hârtie încărcată în
aparat.
Hârtie
Memory Full
Memoria s-a umplut complet în timpul primirii unui fax sau Fax/Telefon
mesaj scurt.
Memory Full Press OK to
continue
Memoria s-a umplut în timpul scanării unui document.
Apăsaţi OK pentru a trimite sau copia doar paginile
scanate. Pentru a anula operaţiunea apăsaţi Stop/Clear şi
încercaţi din nou când memoria devine disponibilă, sau
separaţi documentul în părţi mai mici.
Memory Received
Aparatul are date stocate în memorie. În funcţie de mesaj,
Când este comutat cu:
procedaţi astfel:
Ink Low. Install new ink cartridge înlocuiţi cartuşul de imprimare cu unul nou.
Load paper and press OK
Fax/Copiere
Fax
Încărcaţi hârtie şi apăsaţi OK. Hârtia este posibil blocată.
Rezolvaţi blocajul conform descrierii din paragraful „Hârtia
se blochează în timpul imprimării”, la pagina 8.12.
Install ink cartridge
Instalaţi un cartuş de imprimare.
No answer from remote fax
Aparatul destinatarului nu a răspuns la încercările de a
trimite un fax.
Fax
No CID Number
Aparatul nu a putut detecta numărul CID (identificarea
apelantului).
Telefon
No Dial Number
În memoria de reapelare nu există nici un număr care să fi Telefon
fost apelat cu succes până în prezent.
No Message
Nu există nici un mesaj care să poată fi redat sau şters. Nu TAM
există nici un mesaj scurt care să poată fi afişat sau
(exclusiv SF-375TP)
imprimat.
No New Message
Nu există nici un mesaj nou. Nu a fost primit nici un mesaj TAM
scurt.
(exclusiv SF-375TP)
Not available while reprinting fax Aparatul nu poate primi un nou fax în timp ce imprimă
Fax
faxurile stocate.
Not Found
Numărul căutat nu există în memorie.
Telefon
Number already registered
Numărul pe care încercaţi să îl înregistraţi există deja în
agenda telefonică sau lista cu faxuri nesolicitate.
Telefon
Number Not Assigned
Nu există număr asociat memoriei de apel cu tastă unică
sau apel rapid cu două taste.
Telefon
Poll Code Error
Apelantul a introdus un cod de interogare greşit.
Fax
Poll job exists already
Aţi programat deja o trimitere la interogare. Anulaţi
operaţiunea programată şi încercaţi din nou.
Fax
Polling Error
Check remote site
Aparatul pe care îl interogaţi nu este pregătit să răspundă Fax
la interogare. Aparatul interogat ar fi trebuit să aibă un
document încărcat şi să fi fost setat pentru trimiterea la
interogare.
Processing Job
Aţi încercat să accesaţi My Favorites, în timp ce trimiteţi
sau imprimaţi un document favorit.
8.8
Fax
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Se referă la:
Receiving Error.
Ask sender to try again.
S-a produs o eroare în timpul recepţiei unui fax.
Fax
Record TAM OGM
Pentru a selecta modul TAM de recepţie, trebuie să
înregistraţi mesajul OGM înainte de a apăsa butonul
Answer.
TAM
(exclusiv SF-375TP)
Remove jammed document
Documentul pe care îl trimiteţi s-a blocat în alimentator.
Document
Pentru a înlătura blocajul, vezi paragraful „Documentul se
blochează în timpul transmisiei”, la pagina 8.12.
Aţi încercat să copiaţi sau să transmiteţi un document mai
lung de 390 mm.
Remove jammed paper and
press Stop/Clear.
Hârtia s-a blocat în timpul imprimării. Pentru a înlătura
blocajul, vezi paragraful „Hârtia se blochează în timpul
imprimării”, la pagina 8.12.
System Busy
Try again later
Nu există resurse pentru a executa operaţiunea solicitată. Fax
Send Error.
Try again.
S-a produs o eroare în timpul trimiterii unui fax.
Fax
System Initial
Indică faptul că aparatul se activează când alimentarea
este pornită.
Sistem
To Clear Carrier Stall Error,
Press Stop/Clear
Suportul cartuşului se blochează în timpul imprimării sau
copierii.
Hârtie
To redial now, press Start Fax
Aparatul aşteaptă să reapeleze automat numărul de fax
care a fost ocupat sau nu a răspuns.
Fax
Used Cartridge is installed
Aţi încercat să instalaţi un creion uzat când aţi selectat
opţiunea New.
Pentru a anula mesajul, instalaţi un creion nou sau
selectaţi opţiunea Used pentru a-l instala pe cel uzat.
Cartuş
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Stare/Soluţie
Îngrijirea şi
întreţinerea
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Hârtie
8.9
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Afişaj
Remedierea problemelor
Problemele se pot regăsi în paragraful „Mesajele de eroare indicate pe afişajul LCD”, la pagina 8.7.
Tabelul de mai jos prezintă alte probleme pe care le puteţi rezolva singur. Dacă nu reuşiţi, apelaţi la
compania de service menţionată în certificatul de garanţie inclus.
Probleme privind faxul
Problemă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează, nu afişează
nimic şi butoanele nu funcţionează.
Deconectaţi cablul de alimentare şi conectaţi-l din nou. Verificaţi că
priza are curent.
Nu există ton de apel.
Verificaţi că telefonul este conectat corect. Verificaţi priza de telefon din
perete conectând la ea un alt telefon.
Numerele stocate în memorie nu se
formează corect.
Asiguraţi-vă că numerele sunt corect programate. Pentru a imprima un
raport al agendei telefonice, vezi paragraful „Pentru a imprima un
raport”, la pagina 6.4.
Documentul nu este preluat în aparat.
Asiguraţi-vă că documentul nu are cute şi că îl introduceţi corect.
Verificaţi că documentul este de dimensiunea corectă, şi nu este prea
subţire sau prea gros.
Nu puteţi primi automat faxuri.
Verificaţi dacă apare TEL în partea dreaptă a afişajului. În modul TEL
nu puteţi primi automat faxuri. Asiguraţi-vă că receptorul este corect
aşezat în furcă.
Aparatul nu pate primi faxuri manual.
Nu aşezaţi receptorul în furcă înainte de a apăsa Start fax.
Aparatul nu transmite nimic.
Asiguraţi-vă că documentul a fost încărcat cu faţa în jos. Pe afişaj
trebuie să apară „Send”. Este posibil să fi închis receptorul anterior
apăsării butonului Start fax. Verificaţi că aparatul destinatarului este
capabil să primească faxuri.
Nu puteţi interoga un alt aparat.
Este posibil ca aparatul pe care îl interogaţi să folosească un cod de
interogare.
Faxul pe care l-aţi primit are zone lipsă. Este posibil ca aparatul expeditorului să fie defect. O linie telefonică cu
zgomot mare poate genera erori de transmitere. Verificaţi propriul
aparat făcând o copie.
Zone sau linii lipsă în faxul primit.
Verificaţi dacă linia telefonică este afectată de zgomot. Verificaţi dacă
este curat capul de imprimare făcând o copie.
Primiţi copii de slabă calitate.
Este posibil ca aparatul expeditorului să aibă placa de sticlă a
scanerului murdară. Verificaţi dacă linia telefonică nu este cumva
afectată de zgomot.
Unele cuvinte sunt alungite în faxul
primit
Aparatul expeditorului a avut un blocaj temporar al hârtiei.
Aparatul dvs. nu efectuează copii.
Asiguraţi-vă că documentul este încărcat cu faţa în jos.
Există linii pe copii sau documentele
trimise.
Verificaţi dacă pe placa de sticlă a scanerului există urme şi curăţaţi-o
(vezi paragraful „Curăţarea scanerului de documente”, la pagina 8.2).
Aparatul formează un număr, dar nu
face legătura cu aparatul
destinatarului.
Este posibil ca aparatul destinatarului să fie oprit sau incapabil să
primească apeluri. Luaţi legătura cu destinatarul pentru a rectifica
problema.
Nu puteţi stoca un document în
memorie.
Este posibil să nu fie disponibilă suficientă memorie pentru documentul
pe care doriţi să îl stocaţi. Dacă afişajul indică un mesaj Memory Full,
ştergeţi documente de care nu mai aveţi nevoie, apoi încercaţi din nou.
8.10
Verificaţi nivelul cernelei conform descrierii din paragraful „Vizualizarea
nivelului de cerneală”, la pagina 8.4. În cazul în care cartuşul este
complet gol, este afişat mesajul Ink Low. Install new ink cartridge. Pentru a
instala un nou cartuş de imprimare, vezi paragraful „Înlocuirea
cartuşului de imprimare”, la pagina 8.3. Asiguraţi-vă că instalaţi corect
cartuşul. Pentru a curăţa cartuşul de imprimare, vezi paragraful
„Curăţarea cartuşului”, la pagina 8.5.
Caractere distorsionate sau
întunecate.
Asiguraţi-vă că hârtia este aliniată şi lipsită de cute. Lăsaţi cerneala să
se usuce înainte de a mânui hârtia. Pentru a curăţa cartuşul de
imprimare, vezi paragraful „Curăţarea cartuşului”, la pagina 8.5.
Caractere cu linii albe.
Dacă este afişat mesajul Ink Low. Install new ink cartridge, instalaţi alt
cartuş de imprimare conform descrierii din paragraful „Înlocuirea
cartuşului de imprimare”, la pagina 8.3. Îndepărtaţi şi reinstalaţi
cartuşul. Curăţaţi cartuşul de imprimare (vezi paragraful „Curăţarea
cartuşului”, la pagina 8.5).
Caractere impropriu formate sau
aliniate.
Curăţaţi cartuşul de imprimare (vezi paragraful „Curăţarea cartuşului”,
la pagina 8.5).
Linii negre orizontale anormale
Curăţaţi suportul cartuşului (vezi paragraful „Curăţarea contactelor
suportului cartuşului”, la pagina 8.6).
Probleme de alimentare cu hârtie
Problemă
Soluţie
Hârtia se blochează în timpul
imprimării.
Rezolvaţi blocajul conform descrierii din paragraful „Hârtia se
blochează în timpul imprimării”, la pagina 8.12.
Colile de hârtie se lipesc una de alta.
Puteţi încărca până la 50 de coli în AAC (alimentatorul automat de coli).
Asiguraţi-vă că nu aţi supraîncărcat. Condiţiile de umiditate pot
conduce la lipirea colilor între ele pentru unele tipuri de hârtie.
Hârtia nu este trasă în aparat.
Îndepărtaţi piedicile din interiorul aparatului.
Aparatul trage mai multe coli.
Nu forţaţi când introduceţi hârtia în aparat. Dacă mai multe coli au
provocat un blocaj, îndepărtaţi blocajul. (Vezi „Hârtia se blochează în
timpul imprimării” la pagina 8.12.)
Hârtia deviază sau se curbează în
interiorul alimentatorului automat de
hârtie.
AAC poate conţine maximum 50 coli. Asiguraţi-vă că ghidajele hârtiei
nu provoacă curbarea ei în casetă. Nu forţaţi când introduceţi hârtia în
aparat.
8.11
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Caractere estompate sau neclare.
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Soluţie
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Problemă
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Probleme de calitate a imprimării
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
În josul fiecărei pagini sau a paginilor Este posibil să fi selectat setări greşite pentru hârtie. Pentru a selecta
de continuare apar zone lipsă, şi doar dimensiunea corectă a hârtiei, vezi paragraful „Paper Size”, la
cu puţin material imprimat în partea de pagina 6.8.
sus.
Îngrijirea şi
întreţinerea
Soluţie
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
Problemă
Rezolvarea blocajelor
Documentul se blochează în timpul transmisiei
Dacă documentul se blochează în timpul transmisiei sau copierii afişajul indică, Remove jammed document.
NU trageţi documentul afară din aparat. Acest lucru îl poate defecta.
Pentru a rezolva blocajul hârtiei:
1
Deschideţi panoul de comandă.
2
Îndepărtaţi cu grijă documentul blocat.
3
Închideţi ferm panoul de comandă astfel încât să intre
în locaşul său.
Hârtia se blochează în timpul imprimării
Dacă hârtia se blochează în timpul recepţiei sau imprimării afişajul indică, Remove jammed paper and press
Stop/Clear.
Dacă hârtia se blochează în zona de ieşire a documentelor primite
1
Îndepărtaţi hârtia blocată trăgând uşor de ea în
direcţia indicată de săgeată.
• Dacă hârtia se rupe când este îndepărtată asiguraţi-vă că
nu au rămas resturi de hârtie în interiorul aparatului.
2
Apăsaţi Stop/Clear.
Dacă hârtia se blochează în zona de alimentare a
hârtiei
1
Îndepărtaţi hârtia blocată conform ilustraţiei.
• Dacă hârtia se rupe când este îndepărtată asiguraţi-vă că
nu au rămas resturi de hârtie în interiorul aparatului.
2
Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat spre dvs.
3
Apăsaţi Stop/Clear când aţi terminat.
8.12
Capitol 9
Anexă
Caracteristici tehnice
Caracteristici tehnice generale
Caracteristică
AAD
Descriere
Până la 15 coli (0,1 mm grosime, 75 g/m2 bond)
Dimensiune document AAD Lăţime: între 148 şi 216 mm
Lungime: între 128 şi 390 mm
AAC
Până la 50 coli (75 g/m2 bond)
Dimensiune document AAC A4 (210 x 297 mm), Letter (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Consumabile
Sistem cu cartuş unic de cerneală
Putere nominală
Vezi eticheta cu caracteristici tehnice fixată pe spatele aparatului.
Consum de energie
În modul de aşteptare: 4,9 Wh
La imprimare: Maximum 15 Wh
Nivel de zgomota
@ în aşteptare: 40 dB
Mediu: 55 dB
Maxim: 65 dB
Mediul de funcţionare
Temperatură: între 10 oC şi 32 oC
Umiditate: 20% – 80% RH
Afişaj
16 caractere x 1 linie
Durată de utilizare a
cartuşuluib
Cartuşul iniţial (livrat odată cu aparatul; INK-M41/43S):
Aproximativ 265 coli (pe baza graficului ITU #1 – Vezi „Mostră ITU #1 (redus la
60,5%)” la pagina 9.4
Cartuş de schimb (achiziţionat de pe piaţă; INK-M41/41V):
Aproximativ 750 coli (pe baza graficului ITU #1 – Vezi „Mostră ITU #1 (redus la
60,5%)” la pagina 9.4
Dimensiuni exterioare
Fără receptor şi suport pentru hârtie: 355 x 232 x 118 mm
(lungime x grosime x lăţime) Cu receptor şi suport pentru hârtie: 355 x 311 x 244 mm
Greutate cu receptor şi
cartuş de cerneală
2,5 Kg
Greutate ambalaj
Hârtie: 0,81 Kg, Plastic: 0,14 Kg
Capacitate de lucru
Capacitate lunară de imprimare: Până la 1.000 pagini
a. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779, 9296
b. Numărul de pagini poate fi afectat de mediul de funcţionare, intervalul de imprimare, tipul de hârtie şi dimensiunea hârtiei.
Specificaţiile imprimantei (exclusiv SF-371P şi SF-375TP)
Caracteristică
Metodă de imprimare
Viteză de
imprimarea
Descriere
Imprimare cu jet de cerneală termic
Până la 4,0 pag/min format A4 (viteză la imprimare monocromă în mod ciornă)
Rezoluţie de imprimare
Până la 600 x 600 dpi efectiv (imprimare monocromă în modul calitate maximă)
Limbaj de imprimare
PCL 3
Compatibilitate cu sistemele Windows 2000/XP/Vista
de operareb
Interfaţă
USB 2.0 Full Speed (Compatibilă cu specificaţia USB 2.0)
a. Viteza de imprimare va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, aplicaţie, metoda de conectare,
dimensiunea suportului de imprimare şi complexitatea lucrării.
b. Vizitaţi www.samsungprinter.com pentru a descărca cea mai recentă versiune software.
9.2
ANEXĂ
Caracteristici tehnice pentru scaner şi copiator
Metoda de scanare
CIS (senzor cu imagine de contact)
Rezoluţie
Scanare optică: 200 x 200 dpi
Lăţime efectivă de scanare
Max 210 mm
Viteză de copierea
Până la 3 copii-min format A4 (monocrom în mod ciornă)
Rezoluţie de copiere
Scanare: Până la 200 x 200 dpi
Imprimare: Până la 600 x 300 dpi (imprimare monocromă în modul calitate
maximă)
Coeficient de mărire/
micşorare
50 ~ 150%
Copii multiple
1 ~ 50
Tonuri de gri
64 tonuri
ANEXĂ
Descriere
ANEXĂ
Caracteristică
a. Viteza de copiere este bazată pe copierea multiplă a unui document unic.
Caracteristici tehnice ale faxului
ITU T30
ANEXĂ
Compatibilitate
Descriere
Reţea telefonică publică comutată (PSTN) sau sub centrală PABX
Codare date
MH/MR/MMR
Viteză modem
14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps
Viteză de transmisie
Aproximativ 6 secunde (mod standard)a
Rezoluţie
Standard: 203 x 98 dpi
Fină: 203 x 196 dpi
Super fină: 203 x 392 dpi
Foto: 203 x 196 dpi
Memorie
2,5 Mbyte (corespunde la 200 pagini la 4% acoperire pe A4: SF-375TP)
1,875 Mbyte (corespunde la 150 pagini la 4% acoperire pe A4: SF-370 şi
SF-371P)
256 Kbyte (corespunde la 20 pagini la 4% acoperire pe A4 şi pentru documente
favorite)
Semiton
64 niveluri
Apelare automată
Butoane apelare cu tastă unică (până la 10 de numere)
Apelare rapidă (până la 100 de numere)
ANEXĂ
Linie telefonică
ANEXĂ
Caracteristică
9.3
Anexă
ANEXĂ
a. Timpul de transmisie se aplică la transmisia din memorie a datelor text cu compresie ECM, utilizând numai graficul ITU-T
No.1.
Mostră ITU #1 (redus la 60,5%)
9.4
9.5
Anexă
ANEXĂ
ANEXĂ
ANEXĂ
ANEXĂ
ANEXĂ
ANEXĂ
ANEXĂ
Listă de caractere pentru imprimare
Listă de caractere pentru afişaj
9.6
ANEXĂ
Declaraţie de conformitate
(pentru ţările europene)
ANEXĂ
Marcajul CE aplicat la acest produs simbolizează Declaraţia de conformitate Samsung
Electronics Co., Ltd. cu următoarele Directive 93/68/CEE aplicabile ale Uniunii Europene la
datele indicate:
Ianuarie 1, 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor membre cu
privire la echipamentul de tensiune joasa.
Ianuarie 1, 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinierea legilor statelor
membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.
Martie 9, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio şi
echipamentele terminale de telecomunicaţie şi recunoaşterea comună a conformităţii.
O declaraţie completă, ce defineşte Directivele relevante şi standardele la care se face
referinţă pot fi obţinute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.
ANEXĂ
ANEXĂ
Aprobări şi Certificări
Certificare CE
9.7
Anexă
ANEXĂ
ANEXĂ
Acest produs Samsung a fost auto-certificat de către Samsung pentru conectarea la un
singur terminal pan-European prin reţeaua de telefonie publică analog (PSTN) în
conformitate cu Directiva 1999/5/CE. Produsul a fost conceput să funcţioneze cu PTSN-uri
naţionale şi este compatibil cu PBX-uri din ţări Europene:
În cazul în care apar probleme, în primă instanţă trebuie să contactaţi laboratorul Euro QA
Samsung Electronics Co., Ltd.
Produsul a fost testat împotriva TS 103 021 şi TBR 38.
ANEXĂ
Certificare la 1999/5/CE Echipament Radio & Directiva pentru Echipament Terminal de
Telecomunicaţii (FAX)
9.8
Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au
achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul
în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.
9.9
ANEXĂ
Anexă
ANEXĂ
ANEXĂ
ANEXĂ
ANEXĂ
Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în
contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.
ANEXĂ
Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică
faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie
atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte
dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate
evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri
de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea
resurselor materiale.
ANEXĂ
Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri
provenind din aparatură electrică şi
electronică)
INDEX
A
AAC 1.5, 8.11
AAD 8.2, 9.2
acţiune linişte 6.9
acţiune microfonie 6.9
agendă telefonică 1.2, 2.2, 2.3, 2.4,
6.4, 8.8, 8.10
alimentator 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2,
3.3, 8.9, 8.11
aliniere 8.3
alinierea
cartuşului 8.4
anulare
imprimare 7.7
apel 1.2, 1.4, 2.4, 3.4, 8.8, 8.9
cu tastă unică 1.2, 2.2, 2.3
rapid 2.2
apel rapid
fax nesolicitat 6.6
identificare apelant 2.4
programare 6.2, 6.4, 8.7
transmitere 3.3, 3.4, 5.2
apelare prin difuzor 2.2
asistenţă, utilizare 7.7
aspect 1.3
auto jurnal 6.8
C
caracter pe tastatura numerică 1.8
caracteristici tehnice 9.2
căutare 1.4
comandă de la distanţă 4.5
comenzi de la distanţă 4.6
confirmare de trimitere 3.4, 6.4, 6.8
contrast 3.2, 3.3
cu tastă unică
apel 8.8
fax nesolicitat 6.6
identificare apelant 2.4
programare 6.2, 6.4
transmitere 3.3, 3.4, 5.2
curăţare
cartuş 8.4, 8.11
curăţarea
cartuşului 8.5, 8.6
curăţarea 8.5
D
de
câte ori sună până
răspuns 3.5, 6.8, 6.9
difuzare 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 8.7
dimensiunea de eliminare 6.8
driver imprimantă
dezinstalare 7.5
instalare 7.2
driver MFP
instalare 7.2
driver scaner
instalare 7.2
la
E
economie tarif 6.9
efectuarea unei copii 1.6, 8.10
F
fax inteligent 5.3
fax nesolicitat 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 8.7,
8.8
fax temporizat 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4,
8.6, 8.7
format hârtie 1.5, 1.6, 6.8, 8.11
G
grafic ITU #1 9.4
I
identificare apelant 2.3, 2.4, 6.2,
6.4, 6.6, 6.8, 8.8
imagine TCR 6.8, 6.9
imprimantă implicită 7.5
instalare
cartuş 8.7, 8.8, 8.11
instalarea programului
driver MFP 7.2
interogare 1.2, 5.4, 6.4, 8.6, 8.8,
8.10
Î
înlocuire
cartuş 1.4, 8.3, 8.7, 8.9, 8.11
întrerupere sunet 1.4, 6.2
întreţinerea
cartuşului 8.5
L
limbă 6.8
M
mesaj automat notificare fax 5.6
mesaj OGM 4.6, 5.5
mesaj TAM 4.2, 4.6, 5.5
mod ECM 6.8
mod economisire cerneală 1.8
mod recepţie
DRPD 1.2, 3.4, 3.6, 6.9
mod automat 3.4, 3.5
mod fax 5.4
mod TAM 1.4, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2,
4.6, 6.9
mod tel 3.5, 8.10
modul fax 3.5
monitorizare apel 4.2, 6.9
monitorizare apeluri 1.2
N
nivelul de cerneală
în cartuş 8.4
O
obscuritate 1.4, 6.9
operaţiune programată 5.4, 8.6, 8.7,
8.8
P
panou de comandă 2.2, 3.2, 4.2,
4.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.12
panoul de comandă 1.4
parolă pentru acces de la
distanţă 4.5, 6.9
pauză 1.4, 2.3, 6.2
placă de sticlă scaner 8.2
program
instalare 7.2
programare
apel cu tastă unică 2.2
apel rapid 2.2
R
raport 1.2, 6.4, 6.7, 6.8, 8.5, 8.7,
8.10
redirecţionare faxuri 5.5
redirecţionare mesaje 4.6, 5.5, 6.9
reducere automată 6.8
rezoluţie 1.6, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 6.9
rolă albă 8.2, 8.7
S
setarea datei şi orei 1.6
setarea unui număr de fax 1.7
sunet de pornire 6.3
T
test de la distanţă 6.9
timp de înregistrare ICM 6.9
trimitere din memorie 2.3, 2.4, 3.4,
6.8
U
umbrire 8.4, 8.7
USB
conectare 7.2
V
volum difuzor 1.9
volum sonerie 1.8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement