Samsung EK-GC200 Manual de utilizare | Manualzz

EK-GC200

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

• Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

• Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.

• Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.

• Conţinutul poate fi diferit faţă de dispozitiv, în funcţie de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung www.samsung.com.

• Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAMului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului.

• Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv sau de software.

• Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificațiile hardware.

Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.

• Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.

• Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.

• Aplicaţiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie furnizată împreună cu dispozitivul, contactaţi un Centru Service Samsung. Pentru aplicaţiile instalate de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii.

• Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcţionări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor anula garanţia.

• Recomandăm utilizarea dispozitivului în ţara de unde l-aţi achiziţionat.

• Utilizaţi acest dispozitiv cu responsabilitate şi respectaţi toate legile şi reglementările în privinţa utilizării acestuia.

2

Despre acest manual

Pictograme pentru instrucţiuni

Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a

Samsung Electronics.

3

Despre acest manual

Mărci comerciale

• SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.

• Bluetooth

®

este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.

• Adobe, logo-ul Adobe şi Photoshop sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

• Wi-Fi

®

, Wi-Fi Protected Setup

, Wi-Fi Direct

, Wi-Fi CERTIFIED

şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

• HDMI, logo-ul HDMI şi termenul „High Definition

Multimedia Interface” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

• Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Aplicaţii incompatibile

Unele aplicaţii din Android Play Store pot fi incompatibile cu dispozitivul şi pot să nu se alinieze corect cu marginea ecranului.

PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung Electronics în direcţia dezvoltării durabile şi a responsabilităţii sociale prin activităţi ecologice de business şi de management.

4

Despre acest manual

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura performanţe maxime ale dispozitivului. Este posibil ca unele elemente de conţinut să nu se aplice dispozitivului dvs.

Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Nu demontaţi sau încercaţi să reparaţi dispozitivul.

• Acest lucru poate conduce la şoc electric sau deteriorarea dispozitivului.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau explozive.

• Acest lucru poate provoca un incendiu sau o explozie.

Nu introduceţi materiale inflamabile în dispozitiv şi nu depozitaţi acest tip de materiale lângă dispozitiv.

• Acest lucru poate provoca un incendiu sau şoc electric.

Nu manevraţi dispozitivul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.

• Acest lucru poate conduce la şoc electric.

Preveniţi afectarea vederii subiecţilor.

• Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau de animale. Dacă folosiţi bliţul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni temporare sau permanente ale vederii.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria şi ţineţi dispozitivul departe de copiii mici şi animalele de companie.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora dispozitivul sau poate duce la explozie sau incendiu.

• Copiii sau animale se pot îneca cu piesele mici.

• Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru o perioadă

îndelungată.

• Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza deteriorarea permanentă a componentelor interne ale dispozitivului.

5

Despre acest manual

Evitaţi acoperirea dispozitivului sau a încărcătorului cu pături sau haine.

• Dispozitivul se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea dispozitivului sau poate provoca un incendiu.

Nu manevraţi cablul de alimentare electrică sau staţi lângă încărcător în timpul unei furtuni cu fulgere.

• Acest lucru poate conduce la şoc electric.

Dacă în dispozitiv intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi imediat toate sursele de alimentare electrică, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactaţi un centru de service Samsung.

Respectaţi toate reglementărilor care restricţionează utilizarea unui dispozitiv într-o anumită zonă.

• Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.

• Opriţi dispozitivul când vă aflaţi într-un avion. Dispozitivul poate cauza interferenţă cu echipamentul avionului. Urmaţi toate reglementările liniilor aeriene şi opriţi dispozitivul când vi se solicită de către personalul liniilor aeriene.

• Opriţi dispozitivul în apropierea echipamentului medical. Dispozitivul poate interfera cu echipamentul medical din spitale sau din unităţile de ocrotire a sănătăţii. Urmaţi toate reglementările, avertismentele afişate şi indicaţiile din partea personalului medical.

Evitaţi interferenţa cu stimulatoarele cardiace.

• Menţineţi distanţa între acest dispozitiv şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de producător şi de grupurile de cercetare. Dacă aveţi vreun motiv să bănuiţi că acest dispozitiv interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriţi imediat dispozitivul şi, pentru îndrumări, contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Nu porniţi dispozitivul în timp ce se încarcă.

• Acest lucru poate conduce la şoc electric.

Manevraţi şi utilizaţi dispozitivul şi încărcătorul cu atenţie.

• Nu aruncaţi niciodată bateria sau dispozitivul în foc. Nu aşezaţi niciodată bateria sau dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Dispozitivul poate exploda atunci când este supraîncălzit. La eliminarea bateriei sau a dispozitivului uzat, respectaţi toate reglementările locale.

• Nu zdrobiţi sau perforaţi dispozitivul.

• Evitaţi expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejaţi dispozitivul, bateria şi încărcătorul de deteriorare.

• Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

6

Despre acest manual

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi dispozitivul dvs. în zone cu o concentraţie mare de praf sau de materiale aflate în suspensie.

• Praful şi materialele străine pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului şi pot duce la incendiu sau şoc electric.

Nu lăsaţi mufa multifuncţională şi capătul mic al încărcătorului să intre în contact cu materiale conductive, cum ar fi lichidele, praful, pudre metalice şi vârful creioanelor.

• Materialele conductive pot cauza scurtcircuit sau coroziunea bornelor, care poate duce la explozie sau incendiu.

Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură.

• Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Nu manipulaţi o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată.

• Pentru eliminarea în condiţii de siguranţă a bateriilor Li-Ion, contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat.

Nu folosiţi dispozitivul în exterior în timpul unei furtuni.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la şoc electric sau funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital, la bordul unui avion sau cu echipamentul autovehiculelor care pot fi afectate de frecvenţa radio.

• Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.

• Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

• În cazul în care utilizaţi echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.

• La bordul unui avion, utilizarea dispozitivelor electronice poate interfera cu instrumentele de navigaţie electronice ale avionului. Asiguraţi-vă că dispozitivul este oprit în timpul decolării şi a aterizării. După decolare, puteţi utiliza dispozitivul în modul avion dacă vă este permis de către personalul avionului.

• Opriţi dispozitivul şi urmaţi toate reglementările, avertismentele afişate şi indicaţiile din partea personalului medical. Dispozitivul poate să interfereze cu echipamentul medical.

• Dispozitivele electronice din autovehicul pot funcţiona necorespunzător din cauza interferenţei radio a dispozitivului dvs. Contactaţi producătorul pentru mai multe informaţii.

7

Despre acest manual

Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Scoateţi bateriile din dispozitiv atunci când îl depozitaţi pentru o perioadă îndelungată de timp.

• Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorarea gravă a dispozitivului.

Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.

• Bateriile neoriginale, deteriorate sau încălzite pot provoca un incendiu sau rănirea personală.

Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii aprobate de Samsung.

• Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viaţă a dispozitivului sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului. De asemenea, aceasta poate cauza un incendiu sau explozia bateriei.

• Utilizaţi numai o baterie şi un încărcător aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. O baterie şi un încărcător incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.

• Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului atunci când acesta utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Utilizaţi bateria numai în scopul destinat.

• Utilizarea incorectă a bateriei poate provoca un incendiu sau şoc electric.

Nu atingeţi bliţul în timp ce se declanşează.

• Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.

Când utilizaţi încărcătorul, opriţi dispozitivul înainte să deconectaţi alimentarea electrică a

încărcătorului.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la incendiu sau şoc electric.

Deconectaţi încărcătorul de la priza electrică atunci când nu este utilizat.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la incendiu sau şoc electric.

Nu utilizaţi un cablu de alimentare sau ştecăr deteriorat, sau prize slăbite atunci când încărcaţi bateriile.

• Acest lucru poate provoca un incendiu sau şoc electric.

8

Despre acest manual

Nu permiteţi încărcătorului să intre în contact cu bornele +/- de la baterie.

• Acest lucru poate provoca un incendiu sau şoc electric.

Nu scăpaţi sau supuneţi dispozitivul la impacturi puternice.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora ecranul sau componentele externe sau interne.

Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile şi când instalaţi bateriile şi cartelele de memorie.

• Dacă forţaţi mufele, conectaţi incorect cablurile sau instalaţi incorect bateriile şi cartelele de memorie, puteţi deteriora porturile, mufele şi accesoriile.

Ţineţi cardurile cu benzi magnetice la distanţă de husa pentru dispozitiv.

• Informaţiile stocate pe card pot fi deteriorate sau şterse.

Nu utilizaţi niciodată o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.

• Aceasta poate conduce la şoc electric sau funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau poate provoca un incendiu.

Nu aşezaţi dispozitivul în sau lângă câmpurile magnetice.

• Dispozitivul poate funcţiona necorespunzător sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.

• Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărţile de credit, cartelele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.

Nu utilizaţi dispozitivul dacă ecranul este deteriorat.

• În cazul în care părţile de sticlă sau părţile acrilice sunt sparte, vizitaţi un centru de service

Samsung pentru a vi se repara dispozitivul.

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a dispozitivului înainte de utilizare.

• Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de fişiere sau daunele care pot rezulta din funcţionarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a dispozitivului.

Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la dispozitiv.

• În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui.

• Acest lucru poate duce la decolorarea senzorului de imagine sau la defectarea acestuia.

9

Despre acest manual

În cazul în care dispozitivul se supraîncălzeşte, scoateţi bateria şi lăsaţi-o să se răcească.

• Utilizarea prelungită a dispozitivului poate supraîncălzi bateria şi poate ridica temperatura internă a dispozitivului. În cazul în care dispozitivul nu mai funcţionează, scoateţi bateria şi lăsaţi-o să se răcească.

• Temperaturile interne ridicate pot conduce la zgomot în fotografii. Acest lucru este normal şi nu afectează performanţa generală a dispozitivului.

Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.

• Dispozitivul emite semnale de radiofrecvenţă (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultaţi producătorii dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferenţă pe care le

întâmpinaţi. Pentru a preveni interferenţa nedorită, utilizaţi numai dispozitive sau accesorii aprobate de Samsung.

Utilizaţi dispozitivul în poziţie normală.

• Evitaţi contactul cu antena internă a dispozitivului când dispozitivul este pornit.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice.

• Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu expuneţi dispozitivul la fum sau aburi intenşi.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora partea exterioară a dispozitivului sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.

Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru informaţii privind interferenţele radio.

• Frecvenţa radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactaţi producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive sau aparate care emit frecvenţe radio, cum ar fi sistemele de sunet sau turnurile radio.

• Frecvenţele radio pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului dvs.

10

Despre acest manual

Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive.

• Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive, în loc de a scoate bateria.

• Respectaţi întotdeauna reglementările, instrucţiunile şi indicatoarele instalate în medii potenţial explozive.

• Nu folosiţi dispozitivul în puncte de alimentare cu combustibil (benzinării), în apropierea combustibililor sau a substanţelor chimice, sau în zone cu pericol de explozie.

• Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Dacă sesizaţi mirosuri sau sunete suspecte de la dispozitiv sau de la baterie, sau dacă observaţi fum sau lichide care se scurg de la dispozitiv sau de la baterie, încetaţi imediat să mai utilizaţi dispozitivul şi duceţi-l la un Centru Service Samsung.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la incendiu sau explozie.

Respectaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă cu privire la utilizarea dispozitivelor în timpul utilizării unui vehicul.

• În timpul condusului, utilizarea în siguranţă a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce conduceţi, dacă acest lucru este interzis prin lege.

Ţineţi dispozitivul uscat.

• Umiditatea şi lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din dispozitiv.

• Nu porniţi dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriţi-l şi scoateţi bateria imediat (dacă dispozitivul nu se opreşte sau dacă nu puteţi scoate bateria, lăsaţi-l aşa cum este). Apoi, uscaţi dispozitivul cu un prosop şi duceţi-l la un centru de service.

• Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanţia producătorului.

Depozitaţi dispozitivul pe suprafeţe plane.

• Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu utilizaţi dispozitivul sau aplicaţiile o anumită perioadă dacă dispozitivul este supraîncălzit.

• Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi petele roșii și pigmentația.

11

Despre acest manual

Nu utilizaţi dispozitivul cu capacul deschis.

• Bateria poate cădea din dispozitiv, ceea ce poate conduce la deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a acestuia.

Fiţi atenţi la expunerea la lumini orbitoare.

• Atunci când utilizaţi dispozitivul, lăsaţi aprinsă o lumină în cameră şi nu ţineţi ecranul prea aproape de ochi.

• Este posibil să suferiţi crize sau să vă pierdeți cunoștința, atunci când sunteţi expuşi la lumini orbitoare pe parcursul vizionării unor videoclipuri sau în timp ce vă jucați cu jocuri Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simţiţi vreun disconfort de orice fel, încetaţi să utilizaţi dispozitivul imediat.

• Dacă cineva apropiat a experimentat crize sau pierderi de cunoştinţă în timpul utilizării unui dispozitiv asemănător, consultaţi un medic înainte de utilizarea dispozitivului.

• Dacă simţiţi disconfort, cum ar fi spasme musculare, sau vă simţiţi dezorientat, încetaţi să utilizaţi dispozitivul imediat şi consultaţi un medic.

• Pentru a preveni oboseala ochilor, faceţi pauze dese în timpul utilizării dispozitivului.

Reduceţi riscul de răniri la mişcări repetate.

• Când efectuaţi acţiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul senzitiv, sau când jucaţi jocuri, este posibil să simţiţi un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau la alte părţi ale corpului. Când utilizaţi dispozitivul pe perioade

îndelungate de timp, ţineţi dispozitivul în mod relaxat, apăsaţi uşor tastele, şi faceţi pauze dese.

În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetaţi să utilizaţi dispozitivul şi consultaţi un medic.

Protejaţi-vă auzul şi urechile când utilizaţi o cască.

• Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.

• Expunerea la sunete puternice în timp ce mergeţi pe jos vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.

• Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta muzica.

• În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în căști. Evitaţi să utilizaţi căştile

în medii uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea căştii la dispozitiv.

• Nu utilizaţi casca în timp ce conduceţi sau mergeţi pe un vehicul cu două roţi. Această acţiune poate duce la distragerea atenţiei şi poate cauza accidente, sau poate să nu fie legală, în funcţie de regiune.

12

Despre acest manual

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare.

• Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

• Verificaţi periodic cablul căștilor pentru ca acestea să nu se încâlcească în braţele dvs. sau în obiectele apropiate.

Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului.

• Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Instalaţi cu atenţie dispozitivele şi echipamentul.

• Asiguraţi-vă că toate dispozitivele sau echipamentele relaţionate, instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă.

• Evitaţi să amplasaţi dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de deschidere a unui airbag. Echipamentul fără fir instalat necorespunzător poate cauza răni grave când airbagurile se umflă rapid.

Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de service asupra dispozitivului.

• Efectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanţiei producătorului.

Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

• Este posibil ca dispozitivul să funcţioneze necorespunzător.

Nu scurtcircuitaţi încărcătorul sau dispozitivul.

• Nerespectarea acestei acţiuni poate cauza şoc electric sau incendiu, sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare sau explozia bateriei.

Nu depozitaţi dispozitivul în zone foarte fierbinţi sau foarte reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi între 5 °C şi 35 °C.

• Nu depozitaţi dispozitivul în zone foarte fierbinţi, cum ar fi interiorul unei maşini în timpul verii.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a ecranului, poate duce la deteriorarea dispozitivului sau poate cauza explozia bateriei.

• Nu vă expuneţi dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu).

13

Despre acest manual

Transmiterea datelor şi responsabilităţile dvs.

Protejaţi-vă datele personale şi preveniţi scurgerea sau folosirea greşită a informaţiilor confidenţiale.

• Când utilizaţi dispozitivul, asiguraţi-vă că realizaţi copierea de rezervă a datelor importante.

Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.

• Când eliminaţi dispozitivul, realizaţi copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetaţi dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a informaţiilor personale.

• Citiţi cu atenţie informaţiile din fereastra de prezentare permisiuni atunci când descărcaţi aplicaţii. Aveţi grijă în special la aplicaţiile care au acces la multe funcţii sau la o cantitate semnificativă de informaţii personale.

• Verificaţi-vă conturile regulat pentru utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiţi orice semn de folosire greşită a informaţiilor personale, contactaţi furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informaţiile despre contul dvs.

• În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbaţi parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informaţiile personale.

• Evitaţi utilizarea aplicaţiilor din surse necunoscute şi blocaţi dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

• La transferul datelor printr-o reţea Wi-Fi pot exista scurgeri de date, de aceea evitaţi transferarea datelor confidenţiale în zone publice sau în reţele deschise.

• Producătorul dispozitivului nu este răspunzător pentru transferurile de date care încalcă drepturi de autor, mărci înregistrate, legi de proprietate intelectuală sau hotărâri privind decenţa publică.

14

Cuprins

Introducere

18 Aspectul dispozitivului

19 Butoane

20 Conţinut pachet

21 Instalarea bateriei

23 Încărcarea bateriei

24 Verificarea stării de încărcare a bateriei

25 Introducerea unei cartele de memorie

27 Ataşarea unei curele de prindere

28 Pornirea şi oprirea dispozitivului

28 Reglarea volumului

29 Comutarea la modul silenţios

Noţiuni de bază

30 Pictograme indicatoare

31 Utilizarea ecranului senzitiv

33 Mişcări de control

37 Notificări

37 Panou setări rapide

38 Ecranul Acasă

40 Utilizarea aplicaţiilor

41 Ecranul de Aplicații

42 Ajutor

42 Introducerea textului

44 Conectarea la o reţea Wi-Fi

45 Setarea conturilor

45 Utilizarea caracteristicii NFC (Tag & Go)

46 Transferul fişierelor

15

48 Securizarea dispozitivului

49 Actualizarea dispozitivului

Cameră: Funcţii de bază

50 Lansarea Camerei

52 Realizarea fotografiilor

52 Realizarea videoclipurilor

53 Vizualizarea fotografiilor şi a filmărilor

53 Focalizarea automată şi expunerea automată

53 Mărirea sau micşorarea

54 Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor cu ajutorul comenzilor vocale

54 Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor cu efecte de filtru

55 Modificarea rapidă a opţiunilor de fotografiere

55 Reducerea mişcării camerei foto

56 Utilizarea funcţiei de detectare a feţei

57 Recomandări pentru realizarea unor fotografii mai clare

Cameră: Moduri de fotografiere

61 Automat

61 Inteligent

73 Expert

76 Modul meu

Cuprins

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

77 Particularizarea opţiunilor de fotografiere

77 EV (luminozitate)

78 ISO (sensibilitate)

79 WB (sursă de lumină)

81 Măsurare

81 Mod La volan

82 Salvare ca Mod utiliz.

82 Dimensiune fotografie

82 Calitate

82 Ajustare imagine

82 Contrast automat

83 Bliţ

83 Temporizator

84 Focalizare

84 Zonă focalizare

84 One touch shot

85 Detectare faţă

85 Setare interval AE

86 OIS (stabilizare imagine)

86 Opţiuni de înregistrare video

87 Opţiuni de partajare

87 Setări Cameră

Media

89 Galerie

93 Paper Artist

94 Video

95 Editor video

96 Album de poveşti

100 Xtremera

101 Muzică

103 YouTube

Comunicaţii

104 Contacte

108 Email

109 Google Mail

111 Hangouts

111 Google+

111 G+ Foto

112 ChatON

Web şi reţea

113 Internet

114 Chrome

115 Bluetooth

116 Samsung Link

118 Group Play

Aplicaţii şi magazine media

120 Magazin Play

121 Samsung Apps

121 Cărți Play

122 Play Movies

122 Muzică Play

122 Chioşc Play

122 Jocuri Play

16

Cuprins

Utilităţi

123 S Memo

126 Planificator S

128 Dropbox

128 Cloud

129 Drive

130 Ceas

132 Calculator

132 S Voice

133 Google

133 Căutare vocală

134 Fişierele mele

135 Descărcări

Călătorie şi regiune locală

136 Hărți

Setări

137 Despre Setări

137 Conexiuni

140 Dispozitivul meu

146 Conturi

147 Mai multe

149 Setări Google

Anexă

150 Depanare

157 Utilizarea sau depozitarea dispozitivului

161 Despre baterie

164 Programe virusate şi viruşi

Curăţarea dispozitivului

17

Introducere

Aspectul dispozitivului

Buton Pornire

Microfon

Buton Zoom

Antenă internă

Obiectiv

Montură pentru trepied

Ecran senzitiv

Lumină asistare AF

Buton declanşare bliţ

Bliţ

Etichetă NFC

Difuzor

Port HDMI

Încuietoare

Capac

Buton Declanşator

Mufă pentru căști

Mufă multifuncţională

Suport pentru curea

18

Introducere

Nu utilizaţi dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart. Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinilor şi ale feţei. Duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

• Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte, exceptând atunci când realizaţi fotografii sau videoclipuri. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

• Nu utilizaţi o folie de protecţie a ecranului. Nerespectarea acestei indicaţii cauzează funcţionarea necorespunzătoare a senzorilor.

• Nu permiteţi ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton

Pornire

Funcţie

• Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.

• Ţineţi apăsat cel puțin 7 secunde pentru a închide dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează.

• Apăsaţi pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul.

Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se

închide.

Eliberare bliţ

• Apăsaţi pentru a deschide bliţul.

Declanșator

Zoom

Meniu

Acasă

Înapoi

• În aplicaţia Cameră, apăsaţi pe jumătate pentru a focaliza subiectul. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Apăsaţi pentru a fotografia.

• Apăsaţi pentru a porni camera.

• În aplicaţia Cameră, rotiţi pentru a mări sau micşora.

• Rotiţi pentru a regla volumul dispozitivului.

• Atingeţi pentru a deschide o listă a opţiunilor disponibile pentru ecranul curent.

• Ţineţi apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.

• Atingeţi pentru a reveni la ecranul Acasă.

• Atingeţi de două ori pentru a lansa S Voice.

• Ţineţi apăsat pentru a deschide lista aplicaţiilor recente.

• Atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior.

19

Introducere

Conţinut pachet

Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:

Dispozitiv Baterie Cablu USB

Adaptor USB Curea de prindere

Ghid de pornire rapidă /

Ghid de referinţă rapidă

• Ilustraţiile pot fi diferite de articolele propriu-zise.

• Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie de regiune.

• Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.

• Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Accesorii opţionale

Puteţi achiziţiona şi utiliza următoarele accesorii cu dispozitivul:

Baterie, încărcător pentru baterie, husă flip, husă, curea pentru mână, folie de protecţie a ecranului şi cablu HDMI

• Pentru mai multe informaţii despre accesoriile disponibile, consultaţi site-ul web

Samsung.

• Asiguraţi-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziţionare.

• Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Funcţionările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanţie.

• Anumite TV-uri pot să nu fie compatibile cu dispozitivul din cauza specificaţiilor HDMI diferite.

20

Introducere

Instalarea bateriei

Introduceţi bateria inclusă.

1

Glisaţi încuietoarea şi deschideţi capacul.

Nu îndoiţi sau răsuciţi excesiv capacul bateriei. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

2

Introduceţi bateria.

Asiguraţi-vă că aţi aliniat corect contactele aurii ale bateriei când introduceţi bateria.

21

Introducere

3

Montaţi capacul la loc şi glisaţi încuietoarea.

Scoaterea bateriei

Opriţi dispozitivul înainte de scoaterea bateriei. Dacă scoateţi bateria când dispozitivul este pornit, dispozitivul poate funcţiona necorespunzător.

Glisaţi siguranţa bateriei pentru a elibera bateria, apoi scoateţi-o.

2

1

22

Introducere

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă nu a fost utilizat pentru o perioadă

îndelungată, este necesar să încărcaţi bateria.

Utilizaţi numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

• Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.

• Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce

înainte de a porni dispozitivul.

• Dacă utilizaţi mai multe aplicaţii în acelaşi timp, aplicaţii de reţea sau aplicaţii care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la reţea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizaţi

întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

• Puteţi încărca dispozitivul conectându-l la un computer cu ajutorul cablului USB furnizat.

Este posibil să nu puteţi încărca dispozitivul când acesta este conectat la alte dispozitive, cum ar fi o cutie decodor sau echipamenmt audio.

Conectaţi cablul USB la adaptorul de alimentare USB apoi introduceţi capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

23

Introducere

• Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.

• În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din dispozitiv.

• În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.

• Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

• Supraîncărcarea sau supradescărcarea bateriilor pot scurta durata de viaţă a acestora.

După încărcarea completă, deconectaţi dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectaţi-l de la priza electrică.

Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit.

Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcaţi bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de

încărcare a acesteia:

Se încarcă Încărcată complet

24

Introducere

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opţiuni care vă ajută să economisiţi energia bateriei. Particularizând aceste opţiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteţi utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

• Când nu utilizaţi dispozitivul, comutaţi la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.

• Închideţi aplicaţiile care nu sunt necesare folosind managerul de activităţi.

• Dezactivaţi caracteristica Bluetooth.

• Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.

• Dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.

• Micşoraţi timpul de iluminare a fundalului.

• Micşoraţi luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Puteţi utiliza o cartelă de memorie opţională ca o locaţie de stocare externă.

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacităţi maxime de 64 GB. În funcţie de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

• Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.

• Procedaţi cu atenţie la introducerea cartelei de memorie așa cum este indicat în pictograma din dispozitiv.

• Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie.

Dacă introduceţi o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.

• Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.

• Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul SD memory card.

25

Introducere

1

Glisaţi încuietoarea şi deschideţi capacul.

2

Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

3

Împingeţi cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziţie.

4

Montaţi capacul la loc şi glisaţi încuietoarea.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă.

Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic.

SetăriMai multeSpaţiu de stocareDezinstalare

cartelă SD.

Împingeţi cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateţi-o.

Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii.

Această acţiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

26

Introducere

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formataţi cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic.

SetăriMai multeSpaţiu de stocareFormatare cartelă

SD

Formatare cartelă SDŞtergere totală.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.

Ataşarea unei curele de prindere

Glisaţi capătul mic al curelei de prindere prin slot şi împingeţi capătul mare prin buclă.

Nu balansaţi dispozitivul de curea. Acest lucru vă poate răni pe dvs. sau alte persoane sau poate deteriora dispozitivul.

27

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

• Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

• Ţineţi apăsat pe butonul Pornire şi atingeţi Mod Avion pentru a dezactiva toate caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi Oprire.

Reglarea volumului

Rotiţi butonul Zoom pentru a regla volumul sunetelor de notificare al dispozitivului sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

28

Introducere

Comutarea la modul silenţios

Utilizaţi una din următoarele metode:

• Rotiţi butonul Zoom în sensul invers acelor de ceasornic până când acesta comutează la modul silenţios.

• Ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi Silenţios sau Vibrare.

• Deschideţi panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeţi Sunet sau Vibrare.

29

Noţiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului.

Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă Semnificaţie

Wi-Fi conectat

Caracteristica Bluetooth activată

GPS activat

Conectat la computer

Alarmă activată

Mod Silenţios activat

Mod Vibrare activat

Mod Avion activat

S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului

Nivel de energie a bateriei

30

Noţiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiţi numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.

• Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice.

Descărcările electrostatice pot determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.

• Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeţi cu obiecte ascuţite şi nu aplicaţi o forţă excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

• Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.

• Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriţi ecranul senzitiv atunci când nu utilizaţi dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeţi pentru a deschide o aplicaţie, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

31

Noţiuni de bază

Ținerea apăsată

Ţineţi apăsat un element pentru mai mult de 2 secunde pentru accesarea opţiunilor disponibile.

Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locaţie nouă, ţineţi-o apăsată şi glisaţi-o la poziţia ţintă.

Atingere de două ori

Atingeţi de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte. Atingeţi de două ori din nou pentru a reveni.

32

Noţiuni de bază

Deplasare rapidă

Deplasaţi rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasaţi rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiaţi pentru a micşora.

Mişcări de control

Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asiguraţi-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul

Acasă, atingeţi Aplic.

SetăriDispozitivul meuMişcare, apoi glisaţi comutatorul Mişcare la dreapta.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenţionate.

Controlaţi mişcările corespunzător.

33

Noţiuni de bază

Rotirea ecranului

Multe aplicaţii permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectaţi Rotire

ecran.

• Anumite aplicaţii nu permit rotirea ecranului.

• Anumite aplicaţii afişează un ecran diferit în funcţie de orientare. Calculatorul se schimbă

în calculator ştiinţific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Înclinare

Atingeți ecranul cu două degete, apoi înclinaţi dispozitivul înainte şi înapoi pentru a mări sau micşora.

34

Noţiuni de bază

Panoramare pentru mutare

Ţineţi apăsat un element, apoi mişcaţi dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a muta elementul către un alt panou, pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații.

Panoramare pentru răsfoire

Când o imagine este mărită, ţineţi apăsat un punct de pe ecran, apoi mişcaţi dispozitivul în orice direcţie pentru a răsfoi imaginea.

35

Noţiuni de bază

Trecere rapidă

Treceţi rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în Galerie

Capturi ecran.

Acoperire

Acoperiţi ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.

36

Noţiuni de bază

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisaţi în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulaţi lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisaţi în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Panou setări rapide

Din panoul de setări rapide, puteţi vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisaţi în jos barea de stare, atingeţi pentru a deschide panoul de setări rapide, apoi utilizaţi următoarele opţiuni:

Wi-Fi: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.

GPS: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica GPS.

Sunet: Activaţi sau dezactivaţi modul silenţios. Puteţi să faceţi dispozitivul să vibreze în modul

Vibrare sau să anulaţi toate sunetele în modul Silenţios.

Rotire ecran: Permiteţi sau nu permiteţi interfeţei să se rotească când întoarceți dispozitivul.

Bluetooth: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Bluetooth.

Mod Blocare: Activaţi sau dezactivaţi modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeţi Setări

Dispozitivul meu

Mod Blocare.

Modul Mâini lib.: Activaţi sau dezactivaţi modul mâini libere.

Sincron.: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.

Mod Avion: Activaţi sau dezactivaţi modul avion.

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune.

Pentru a rearanja opţiunile pe panoul de setări rapide, deschideţi panoul de setări rapide, atingeţi , ţineţi apăsat un element, apoi glisaţi elementul la o altă locaţie.

37

Noţiuni de bază

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează pictograme indicatoare, widget-uri, foldere, etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicaţie

Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic., ţineţi apăsată pictograma unei aplicaţii, apoi glisaţi-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Ţineţi apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectaţi una din următoarele categorii:

Aplicaţii şi widget-uri: Adăugaţi widget-uri sau aplicaţii la ecranul Acasă.

Folder: Creaţi un folder nou.

Pagină: Adăugaţi un nou panou la ecranul Acasă.

Mutarea unui element

Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la o nouă locaţie. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă.

Când coşul de gunoi devine roşu, eliberaţi elementul.

38

Noţiuni de bază

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Atingeţi

Editare pagină → .

Mutarea unui panou

Atingeţi

Editare pagină, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o nouă locație.

Eliminarea unui panou

Atingeţi

Editare pagină, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la coşul de gunoi.

Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeţi

Setare imagine de fundalEcran de pornire, apoi selectaţi una din următoarele opțiuni:

Galerie: Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe

Internet.

Tapete de fundal live: Vizualizați imaginile animate.

Fundaluri: Vizualizați imaginile cu fundaluri.

Apoi, selectaţi o imagine şi atingeţi Setare fundal. Sau, selectaţi o imagine, redimensionaţi-o glisând cadrul și apoi atingeţi Efectuat.

39

Noţiuni de bază

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicaţii de mici dimensiuni, care asigură funcţii şi informaţii convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugaţi widget-uri din panoul de widget-uri la ecranul Acasă.

Widget-urile disponibile pot să difere în funcţie de regiune.

Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic.

Widget-uri. Derulaţi la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri, apoi ţineţi apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Puneţi-l într-o locaţie dorită, redimensionaţi-l glisând cadrul, dacă este necesar, apoi atingeţi oriunde pe ecran pentru a salva locaţia widget-ului.

Utilizarea aplicaţiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicaţii, variind de la aplicaţii media la aplicaţii de

Internet.

Deschiderea unei aplicaţii

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicaţii, selectaţi pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Deschiderea aplicaţiilor utilizate recent

Ţineţi apăsat pentru a deschide lista aplicaţiilor utilizate recent. Selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicaţii

Închideţi aplicaţiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menţine performanţa dispozitivului.

Ţineţi apăsat , atingeţi , apoi atingeţi Term. lângă o aplicaţie pentru a o închide. Pentru a

închide toate aplicaţiile care rulează, atingeţi Închideți tot. Sau, ţineţi apăsat , apoi atingeţi .

40

Noţiuni de bază

Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicaţii afişează pictograme pentru toate aplicaţiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeţi Aplic. pentru a deschide ecranul de Aplicaţii.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicaţiilor

Atingeţi

Editare, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la o locaţie nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Puneţi aplicaţiile relaţionate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeţi

Editare, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la Creare director. Introduceţi un nume pentru folder şi apoi atingeţi OK. Puneţi aplicaţiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeţi

Salvare pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.

Instalarea aplicaţiilor

Utilizaţi magazinele de aplicaţii, cum ar fi Samsung Apps, pentru a descărca şi instala aplicaţii.

Dezinstalarea aplicaţiilor

Atingeţi

Dezinstalare, apoi selectaţi o aplicaţie pentru a o dezinstala.

Aplicaţiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

41

Noţiuni de bază

Partajarea aplicaţiilor

Partajaţi aplicaţiile descărcate cu alţi utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeţi

Partajare aplicaţii, selectaţi aplicaţiile, atingeţi Efectuat, apoi selectaţi o metodă de partajare. Următorii paşi variază în funcţie de metoda selectată.

Ajutor

Accesaţi informaţiile de ajutor pentru a afla cum să utilizaţi dispozitivul şi aplicaţiile sau cum să configuraţi setările importante.

Atingeţi Ajutor pe ecranul de Aplicații. Atingeţi , apoi selectaţi un element.

Introducerea textului

Utilizaţi tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.

• Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificaţi limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

• Modul de introducere a textului poate fi diferit, în funcţie de regiune.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeţi orice câmp text, deschideţi panoul de notificări, atingeţi Selectați metoda de introducere, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

Setarea limbilor de introducere a textului

Pe tastatură, atingeţi

Selectaţi limba, apoi selectaţi limbile.

42

Noţiuni de bază

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeţi şi modificaţi aspectul tastaturii.

Pe tastatura 3x4, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeţi în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

Setaţi opţiuni pentru tastatura Samsung.

Ştergeţi caracterul precedent.

Scrieți cu majusculă.

Introduceţi numere şi semne de punctuaţie.

Treceți la următoarea linie.

Introduceţi un spaţiu.

Introducerea literelor mari

Atingeţi înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugaţi mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisaţi tasta spaţiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Introducerea vocală a textului

Activaţi caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiţi la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce vorbiţi.

Pentru a modifica limba sau a adăuga şi alte și alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

Copierea şi lipirea

Ţineţi apăsat deasupra textului, glisaţi sau pentru a selecta mai mult sau mai puţin text, apoi atingeţi Copiere pentru a copia sau Tăiere pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, ţineţi apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeţi Lipire.

43

Noţiuni de bază

Conectarea la o reţea Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu

alte dispozitive. (pag. 137)

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi Wi-Fi pentru a porni sau opri caracteristica.

• Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate ţările europene. Reţeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricţii în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

• Dezactivaţi Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

ConexiuniWi-Fi, apoi glisaţi comutatorul Wi-Fi la dreapta.

Selectaţi o reţea din lista de reţele Wi-Fi detectate, introduceţi o parolă dacă este cazul, apoi atingeţi Conectare. Reţelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o reţea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea reţelelor Wi-Fi

Dacă reţeaua dorită nu apare în lista de reţele, atingeţi Adăugare reţea Wi-Fi în partea de jos a listei de reţele. Introduceţi numele reţelei în SSID reţea, selectaţi tipul de securitate şi introduceţi parola dacă nu există o reţea deschisă, apoi atingeţi Conectare.

Ignorarea reţelelor Wi-Fi

Orice reţea care a fost utilizată vreodată, inclusiv reţeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectaţi reţeaua din lista de reţele, apoi atingeţi

Revocare.

44

Noţiuni de bază

Setarea conturilor

Aplicaţiile Google, cum ar fi Magazin Play, necesită un cont Google, iar Samsung Apps necesită un cont Samsung. Creaţi conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experienţă în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmaţi instrucţiunile care apar la deschiderea unei aplicaţii Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi

Setări

ConturiAdăugare contGoogle. După aceea, atingeţi Nou pentru a vă înregistra sau atingeţi Existent, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

Conturi, selectaţi numele unui cont din Conturile mele, selectaţi contul pe care doriţi să îl eliminaţi, apoi atingeţi Elimin. cont.

Utilizarea caracteristicii NFC (Tag & Go)

Aşezaţi antena NFC a telefonului inteligent lângă eticheta NFC a dispozitivului ca să lansaţi caracteristica pentru utilizarea telefonului inteligent ca declanşator telecomandat. De asemenea, puteţi transfera fişiere către un dispozitiv compatibil NFC în timp ce le vizualizaţi.

45

Noţiuni de bază

• Această caracteristică este acceptată de telefoanele inteligente compatibile NFC pe care rulează sistemul de operare Android. Este recomandat să utilizaţi cea mai recentă versiune. Această caracteristică nu este disponibilă pentru dispozitivele iOS.

• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau dispozitiv,

înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps sau din Google Play Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.

• Pentru a citi o etichetă NFC, aşezaţi dispozitivul compatibil NFC lângă eticheta NFC a dispozitivului mai mult de 2 secunde.

• Nu modificaţi informaţiile despre etichetă în niciun fel.

Pornirea caracteristicii vizor telecomandat

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Cameră foto. Citiţi o etichetă de la un dispozitiv compatibil NFC pentru a porni caracteristica vizor telecomandat.

Transferul fotografiilor sau videoclipurilor

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Galerie. Citiţi o etichetă de la un dispozitiv compatibil NFC pentru a transfera automat fişierul curent pe telefonul inteligent.

• Pentru a transfera mai multe fişiere, selectaţi fişierele din vizualizarea tip miniaturi, apoi citiţi o etichetă de la un dispozitiv compatibil NFC.

Transferul fişierelor

Mutaţi fişiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Următoarele formate de fişiere sunt acceptate de anumite aplicaţii. În funcţie de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.

• Muzică: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx şi ota

• Imagine: bmp, gif, jpg şi png

• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv şi mkv

• Document: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc şi rtf

46

Noţiuni de bază

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicaţie pentru calculator care gestionează şi sincronizează conţinutul media şi informaţiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1

Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2

Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

Conectarea ca dispozitiv media

1

Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2

Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi Conectat ca dispozitiv media

Dispozitiv

media (MTP).

Atingeţi Cameră foto (PTP) în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media

(MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3

Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

• Nu deconectaţi cablul USB în timpul transferului fişierelor. Acest lucru poate conduce la funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau la pierderea datelor.

• Nu deconectaţi cablul USB în timpul redării fişierelor. Trebuie să opriţi redarea înainte de deconectare.

• Dispozitivul poate să nu se conecteze la computer când utilizaţi un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

47

Noţiuni de bază

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteţi altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informaţiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

Dispozitivul meuBlocare ecranBlocare ecran

Model.

Desenaţi un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenaţi modelul pentru a-l verifica. Setaţi un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiţi modelul.

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

Dispozitivul meuBlocare ecranBlocare ecran

PIN.

Introduceţi cel puţin patru cifre, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

Dispozitivul meuBlocare ecranBlocare ecran

Parolă.

Introduceţi cel puţin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

48

Noţiuni de bază

Deblocarea dispozitivului

Porniţi ecranul apăsând pe butonul Pornire şi introduceţi codul de deblocare.

Dacă uitaţi codul de deblocare, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

Mai multeDespre dispozitivActualizare software

Actualizare.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansaţi Samsung Kies şi conectaţi dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceţi clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultaţi secţiunea de asistenţă Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

• Nu opriţi computerul sau dispozitivul şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.

• În timpul actualizării dispozitivului, nu conectaţi alte dispozitive media la computer.

Această acţiune poate influenţa procesul de actualizare.

49

Cameră: Funcţii de bază

Lansarea Camerei

Utilizaţi această aplicaţie pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Atingeţi Cameră foto pe ecranul de Aplicaţii. Sau, apăsaţi butonul Declanşator.

Utilizaţi aplicaţia Galerie pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul

dispozitivului. (pag. 89)

• Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.

• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcţioneze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluţii înalte.

Norme de etichetă a camerei

• Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.

• Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.

• Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violaţi intimitatea celorlalte persoane.

Aflaţi despre ecranul de previzualizare

Modificaţi rapid opţiunile de fotografiere.

Schimbaţi setările camerei foto.

Reveniţi la ecranul

Acasă.

Indicaţi setările curente ale camerei.

Indicaţi ce mod de fotografiere este în uz.

Realizaţi fotografii.

Cadru focalizare

Schimbaţi modul de fotografiere.

Deschideţi Galerie pentru a vizualiza fotografii şi videoclipuri.

Începeţi realizarea unui videoclip.

Selectaţi din diversele efecte disponibile.

50

Cameră: Funcţii de bază

Pictograme

Pictogramele afişate pe ecranul de previzualizare oferă informaţii despre opţiunile de fotografiere curente şi despre setări. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă Semnificaţie

Timpul de expunere

Valoare diafragmă

Valoarea expunerii

Sensibilitate ISO

Temporizator

Bliţ

Recunoaştere voce

Etichetarea geografică

Partajare fotografie

Partajare foto prieten

Partajare foto ChatON

Închiderea camerei

În modul Fotografiere, atingeţi pentru a închide aplicaţia Cameră şi pentru a reveni la ecranul

Acasă.

51

Cameră: Funcţii de bază

Realizarea fotografiilor

Apăsaţi până la jumătate pe butonul Declanşator pentru a focaliza subiectul. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Apăsaţi până la jumătate pe butonul Declanşator pentru a fotografia.

Alternativ, atingeţi imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeţi pentru a fotografia.

Realizarea videoclipurilor

Atingeţi pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeţi .

În timp ce înregistraţi, atingeţi pentru a realiza o fotografie.

În timp ce înregistraţi, atingeţi acolo unde doriţi să focalizaţi pentru a modifica focalizarea. Pentru a seta camera să focalizeze automat, atingeţi .

• Puteţi realiza videoclipuri de maximum 20 de minute fiecare.

• Când utilizaţi un card de memorie cu o viteză de transfer mică, este posibil ca dispozitivul să nu poată salva videoclipul corect. Astfel, se poate opri înregistrarea sau cadrele video

înregistrate se pot corupe.

• Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipuri de înaltă rezoluţie.

Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluţie, utilizaţi cartele de memorie cu viteze de transfer mai mari (micro SDHC Clasa10 sau superioare).

• Dimensiunea cadrului video poate fi mai mică, în funcţie de rezoluţia video şi de frecvenţa cadrelor.

• Dacă setaţi opţiunea stabilizator de imagine, este posibil ca sunetul stabilizatorului de imagine să fie înregistrat.

• Dacă funcţia zoom este activată atunci când realizaţi videoclipuri, camera poate să nu

înregistreze zgomotul produs de funcţionarea zoom-ului. Pentru reducerea zgomotului

produs de zoom, activaţi funcţia zoom silenţios. (pag. 86)

• Dacă modificaţi brusc unghiul de fotografiere al camerei în timp ce realizaţi un videoclip, camera poate să nu înregistreze imaginile clar.

• Dacă atingeţi ecranul pentru a modifica manual focalizarea în timp ce realizaţi un videoclip, sunetul la atingere poate să fie înregistrat.

52

Cameră: Funcţii de bază

Vizualizarea fotografiilor şi a filmărilor

Pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile realizate, atingeţi pictograma galerie. Derulaţi la

stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară. (pag. 89)

Focalizarea automată şi expunerea automată

Puteţi regla automat focalizarea şi expunerea camerei atingând ecranul.

În modul Fotografiere, atingeţi zona dorită pentru focalizare. Cadrul de focalizare se mută în zona dorită şi apare o pictogramă în colţul din dreapta sus al cadrului de focalizare. Apoi, glisaţi cadrul pentru a separa cadrul AF şi cadrul AE. Glisaţi fiecare cadru către locaţia dorită.

Pentru a bloca focalizarea sau expunerea, ţineţi apăsat cadrul respectiv. Cadrul blocat nu poate fi mutat şi este resetat după fotografiere.

Pentru a îmbina cadrul AF şi cadrul AE, glisaţi un cadru către celălalt pentru a le face să se suprapună.

Mărirea sau micşorarea

Rotiţi butonul Zoom în sensul acelor de ceasornic sau depărtaţi două degete pe ecran pentru a mări.

Rotiţi butonul Zoom în sensul invers acelor de ceasornic sau apropiaţi degetele pe ecran pentru a micşora.

Micşorare Mărire

53

Cameră: Funcţii de bază

• Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizaţi caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

• Atunci când utilizaţi funcţia zoom, obiectivul se mişcă înainte şi înapoi pentru a regla focalizarea înainte de a seta raportul precis de zoom pe care intenţionaţi să îl utilizaţi.

• Pentru a menţine un unghi de vedere natural, raportul de zoom se măreşte exponențial pe măsură ce devine mai mare.

Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor cu ajutorul comenzilor vocale

Utilizaţi recunoaşterea vocală pentru a realiza fotografii sau videoclipuri cu ajutorul comenzilor vocale.

Atingeţi

→ . Rostiţi o comandă de fotografiere, cum ar fi Zâmbiţi, sau Înregistrează videoclip.

Pentru a verifica mai multe comenzi vocale pentru controlarea camerei, atingeţi

→ .

Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor cu efecte de filtru

Utilizaţi efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

Atingeţi şi selectaţi un efect de filtru.

Niciun efect: Nu se aplică niciun efect.

Vignetă: Acest efect aplică culori cu aspect învechit, cu un contrast ridicat şi cu un efect puternic de întunecare a colţurilor precum camerele foto Lomo.

Tonuri de gri: Acest efect transformă culorile imaginii în alb şi negru.

Sepia: Acest efect modifică peisajul din fundal în tonuri de roşu.

De epocă: Acest efect dă imaginii un aspect învechit.

Culori estompate: Acest efect estompează culoarea imaginii.

Turcoaz: Acest efect aplică o nuanță ușoară de culoare turcoaz.

Haşură: Acest efect aplică o nuanţă de culoare.

Desen animat: Acest efect conferă un aspect de pictură de desene animate.

54

Cameră: Funcţii de bază

Capricios: Acest efect conferă un aspect singular de pictură de desene animate.

Brut: Acest efect conferă un aspect neuniform.

Pastel ulei: Acest efect conferă un aspect de pictură pastel în ulei.

FishEye: Acest efect întunecă marginile cadrului şi distorsionează obiectele pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.

Modificarea rapidă a opţiunilor de fotografiere

Atingeţi pentru a modifica rapid opţiunile de fotografiere. Opţiunile disponibile variază după mod.

• : Configurați setările pentru Cameră.

• : Activaţi sau dezactivaţi bliţul.

• : Utilizaţi această funcţie pentru a realiza fotografii cu declanşare întârziată.

• : Selectaţi un folder pentru salvarea fotografiilor sau videoclipurilor. Pentru a crea un folder nou, atingeţi .

• : Activaţi sau dezactivaţi recunoaşterea vocală pentru realizarea fotografiilor.

• : Activaţi sau dezactivaţi opţiunile de partajare.

Reducerea mişcării camerei foto

Utilizaţi caracteristica de Stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a reduce sau pentru a elimina neclaritatea cauzată de mişcarea camerei.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → OIS (stabilizare imagine) şi selectaţi o opţiune.

Înainte de corectare După corectare

55

Cameră: Funcţii de bază

Utilizarea funcţiei de detectare a feţei

Fotografierea unui zâmbet

Camera detectează în mod automat feţele zâmbitoare şi activează declanşatorul.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Detectare faţăFoto. zâmbet. Sau, în modul înfrumuseţare faţă, atingeţi

→ → → Detectare faţăFoto. zâmbet.

Îndreptaţi camera spre un subiect uman şi apăsaţi butonul Declanşator. Când camera detectează o faţă zâmbitoare, aceasta va fotografia automat.

Faţă detectată Zâmbet detectat

Detectarea clipirii

În cazul în care camera detectează că subiectul are ochii închişi, va realiza automat mai multe fotografii succesiv.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Detectare faţăDetectare clipire.

Îndreptaţi camera spre un subiect uman. Când camera detectează o faţă umană, în jurul feţei apare un cadru alb. Dacă ochii sunt închişi exact în momentul în care este apăsat pe butonul Declanşator, apare o fereastră pop-up pe ecran.

56

Cameră: Funcţii de bază

Recomandări pentru realizarea unor fotografii mai clare

Ţinerea corectă a camerei foto

Asiguraţi-vă că nu blocaţi ecranul, obiectivul, bliţul sau microfonul.

Asiguraţi-vă că nu expuneţi obiectivul la raze de soare directe. Acest lucru poate duce la decolorarea senzorului de imagine sau la defectarea acestuia.

Apăsarea pe jumătate a butonului Declanșator

Apăsaţi pe jumătate butonul Declanșator pentru a regla focalizarea. Camera reglează automat focalizarea, expunerea, balansul de alb, iar cadrul de focalizare devine verde. Cadrul focalizării va deveni roşu, dacă focalizarea nu este realizată.

57

Cameră: Funcţii de bază

Reducerea mişcării camerei foto

Setaţi opţiunea Stabilizator optic de imagine (OIS) pentru a reduce optic mişcarea camerei.

(pag. 55)

Menţinerea focalizării asupra subiectului

Focalizarea subiectului poate fi dificilă în următoarele condiţii:

• Atunci când contrastul dintre subiect şi fundal este scăzut. De exemplu, îmbrăcămintea subiectului are o culoare asemănătoare cu a fundalului.

• Lumina din spatele subiectului este prea puternică.

• Subiectul străluceşte sau reflectă lumină.

• Subiectul prezintă modele orizontale, cum ar fi jaluzelele.

• Subiectul nu se află în centrul cadrului.

58

Cameră: Funcţii de bază

Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării

Apăsaţi pe jumătate butonul Declanșator pentru a focaliza. Când subiectul este focalizat, puteţi modifica compoziţia. Când sunteţi pregătit(ă), apăsaţi butonul Declanșator pentru a realiza fotografia.

Când realizaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă

• Activaţi bliţul pentru a realiza fotografii în condiţii de iluminare slabă. (pag. 83)

• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 78)

59

Cameră: Funcţii de bază

Când subiecţii se deplasează rapid

Utilizaţi opţiunea de fotografiere continuă pentru a fotografia subiecţi aflați în mișcare. (pag. 63)

Pentru a realiza mai multe fotografii consecutive, utilizaţi cartele de memorie cu viteze de scriere mai mari (micro SDHC Clasa 10 sau superioare).

60

Cameră: Moduri de fotografiere

Automat

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii cu moduri de scenă selectate automat de către cameră. În acest mod, camera foto recunoaşte condiţiile înconjurătoare şi reglează automat factorii care contribuie la expunere, inclusiv timpul de expunere, valoarea diafragmei, modul de măsurare şi balansul de alb. Deoarece camera foto controlează majoritatea funcţiilor, anumite funcţii de fotografiere sunt limitate. Acest mod este util pentru captarea instantaneelor rapide cu număr minim de ajustări.

Atingeţi MOD

Automat.

În vederea afişării unei pictograme pentru un mod de scenă în partea dreapta sus a ecranului de previzualizare atunci când apăsaţi pe jumătate butonul Declanşator, atingeţi

→ → → Ecran

detectare

Pornit.

• Camera poate detecta scene diferite, chiar şi aceiași subiecţi, în funcţie de factori externi, cum ar fi mişcarea camerei foto, lumină şi distanţa până la subiect.

• În cazul în care camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, aceasta utilizează setărie implicite pentru modul respectiv.

• Chiar dacă detectează o faţă, camera foto poate să nu selecteze un mod portret în funcţie de poziţia subiectului sau în funcţie de lumină.

• În acest mod, camera consumă mai multă baterie, din cauza schimbării în permanenţă a setărilor în vederea selectării modurilor optime.

Inteligent

Utilizaţi acest mod pentru realizarea de fotografii cu setări predefinite pentru diverse scene.

61

Cameră: Moduri de fotografiere

Sugestie mod inteligent

Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii folosind unul din modurile inteligente pe care vi le sugerează automat camera foto.

Atingeţi MOD

InteligentSugestie mod inteligent.

Apăsaţi pe jumătate butonul Declanşator, selectaţi un mod din lista sugerată, apoi apăsaţi butonul

Declanşator pentru a fotografia. Dacă nu selectaţi un mod din lista sugerată, camera foto va realiza o fotografie în modul Auto.

Pentru a reseta modul selectat, atingeţi .

Înfrumuseţare faţă

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii care îmbunătățesc nuanța pielii feței pentru imagini mai plăcute.

Atingeţi MOD

InteligentÎnfrumuseţare faţă.

Apăsaţi până la jumătate pe butonul Declanşator pentru a fotografia. Atingeţi o faţă şi reglaţi efectele. Pentru a comuta între fotografia originală şi fotografia reglată, atingeţi Înainte şi după.

Atingeţi Salvare pentru a salva fotografia.

Pentru a seta camera să regleze automat efectele, atingeţi

→ → → Înfrumus. faţăOprit.

Fotografie optimă

Utilizaţi această setare pentru a realiza mai multe fotografii într-un interval scurt şi apoi selectați-le pe cele mai reușite.

Atingeţi MOD

InteligentFotografie optimă.

Apăsaţi butonul Declanșator pentru a realiza o serie de fotografii. Ţineţi apăsate miniaturile fotografiilor pentru salvare, apoi atingeţi Salvare.

Alarmă autoportret

Utilizaţi această setare pentru a detecta o faţă într-o zonă prestabilită şi pentru a realiza automat mai multe fotografii. Puteţi selecta cea mai bună fotografie.

Atingeţi MOD

InteligentAlarmă autoportret.

Glisaţi cadrul pentru a seta o zonă de detectare. Compuneţi fotografia cu obiectivul orientat spre dvs. Cu cât faţa se potriveşte mai mult în interiorul zonei de detectare, cu atât mai repede camera foto emite bipuri. Ascultaţi bipurile pentru a vă ghida în timp ce reglaţi compoziţia. Când faţa este complet în interiorul zonei de detectare, camera foto emite un ton de avertizare şi apoi realizează automat mai multe fotografii. Ţineţi apăsate miniaturile fotografiilor pentru salvare, apoi atingeţi

Salvare.

62

Cameră: Moduri de fotografiere

Fotografiere continuă

Utilizaţi această setare pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecţi aflați în mişcare.

Atingeţi MOD

InteligentFotografiere continuă.

În timp ce ţineţi camera foto nemişcată, ţineţi apăsat butonul Declanşator pentru a realiza mai multe fotografii consecutive.

Pentru a realiza mai multe fotografii consecutive, utilizaţi cartele de memorie cu viteze de scriere mai mari (micro SDHC Clasa 10 sau superioare).

Faţă optimă

Utilizaţi această caracteristică pentru a realiza mai multe fotografii și a le combina în vederea creării celei mai bune imagini posibile.

Atingeţi MOD

InteligentFaţă optimă.

Apăsaţi butonul Declanșator pentru a realiza o serie de fotografii. Pentru a obţine cea mai bună fotografie, menţineţi camera stabilă şi rămâneţi nemişcat în timpul fotografierii. Atingeţi cadrul galben de pe fiecare faţă şi selectaţi cea mai bună faţă pentru subiect. După alegerea unei feţe pentru fiecare individ, atingeţi Salvare pentru a combina imaginile într-o singură fotografie şi salvaţi-o.

63

Cameră: Moduri de fotografiere

Inter. culori

Utilizaţi această setare pentru a realiza încontinuu 3 fotografii cu efecte de culoare diferite.

Atingeţi MOD

InteligentInter. culori.

Foto copii

Utilizaţi această setare pentru a reda un zgomot nostim în vederea atragerii atenţiei unui copil atunci când fotografiaţi.

Atingeţi MOD

InteligentFoto copii.

Apăsaţi pe jumătate butonul Declanşator. Camera emite un sunet de atenţionare. Apăsaţi pe butonul

Declanșator pentru a realiza 5 fotografii consecutive.

Pentru a schimba sunetul de atenţionare, atingeţi .

Peisaj

Utilizaţi această setare pentru a fotografia cerul albastru şi peisaje cu tonuri bogate.

Atingeţi MOD

InteligentPeisaj.

Răsărit

Utilizaţi această setare pentru a fotografia răsăritul în culori rafinate.

Atingeţi MOD

InteligentRăsărit.

Zăpadă

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii luminoase peisajelor cu zăpadă.

Atingeţi MOD

InteligentZăpadă.

64

Cameră: Moduri de fotografiere

Macro

Utilizaţi această setare pentru a fotografia subiecţi foarte apropiaţi.

Atingeţi MOD

InteligentMacro.

Ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.

Mâncare

Utilizaţi această setare pentru a fotografia diverse feluri de mâncare în culori mai vii.

Atingeţi MOD

InteligentMâncare.

Petrecere/Interior

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii clare în interior.

Atingeţi MOD

InteligentPetrecere/Interior.

65

Cameră: Moduri de fotografiere

Îngheţare acţiune

Utilizaţi această setare pentru realizarea de fotografii ale unor subiecţilor aflaţi în mişcare la viteze mari.

Atingeţi MOD

InteligentÎngheţare acţiune.

Este recomandată utilizarea acestei setări în condiții de lumină puternică.

Tonuri bogate

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii fără pierderea detaliilor în zone luminoase sau

întunecate. Camera realizează automat mai multe fotografii cu valori diferite de expunere, apoi le

îmbină într-o singură fotografie. Fotografia realizată la valoarea originală de expunere este şi ea salvată.

Atingeţi MOD

InteligentTonuri bogate.

În timp ce ţineţi camera foto nemişcată, apăsaţi butonul Declanşator pentru a realiza mai multe fotografii.

Pentru a seta dispozitivul să salveze numai rezultatul final, atingeţi

→ → → Salvare ca

Doar ton bogat.

Fără efect

66

Cu efect

Cameră: Moduri de fotografiere

• Această caracteristică poate fi afectată de mişcarea camerei, de lumină, de mişcarea subiectului şi de mediul de fotografiere.

• Bliţul este dezactivat când se utilizează această funcţie.

• Când fotografiaţi subiecţi în mişcare, este posibil să apară o imagine remanentă.

• Este recomandată utilizarea unui trepied.

Panoramă

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii panoramice.

Atingeţi MOD

InteligentPanoramă.

Apăsaţi butonul Declanşator pentru a realiza o fotografie, apoi mişcaţi camera într-o singură direcţie.

Atunci când cadrul albastru se aliniază cu ecranul de previzualizare, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeţi . Fotografiile sunt combinate automat într-o singură imagine panoramică.

67

Cameră: Moduri de fotografiere

• Evitaţi următoarele acțiuni pentru obţinerea celor mai bune fotografii:

– Mişcarea prea rapidă sau prea lentă a camerei.

– Mişcarea insuficientă a camerei pentru realizarea fotografiei următoare.

– Mişcarea camerei la viteze neregulate.

– Agitarea camerei.

– Modificarea direcţiei camerei în timpul fotografierii.

– Realizarea fotografiilor în condiţii de iluminare slabă.

– Fotografierea subiecţilor în mişcare.

– Fotografierea în locaţii în care luminozitatea sau culoarea luminii se schimbă.

– Realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în faţa fundalurilor neidentificabile, cum ar fi cerul gol sau pereţii simpli.

• Fotografiile realizate sunt salvate automat şi fotografierea este oprită în următoarele condiţii:

– Modificarea distanţei faţă de subiect în timp ce fotografiaţi.

– Mişcarea prea rapidă a camerei.

– Lipsa de mişcare a camerei.

• Camera se poate opri din realizarea fotografiilor din cauza compoziţiei sau a mişcării subiectului în scenă.

• Camera poate să nu realizeze ultima scenă în întregime dacă opriţi deplasarea camerei exact acolo unde doriţi ca scena să se termine. Pentru a realiza scena întreagă, mişcaţi camera puţin dincolo de punctul unde doriţi ca scena să se termine.

Cascadă

Utilizaţi această setare pentru a fotografia cascade.

Atingeţi MOD

InteligentCascadă.

Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

68

Cameră: Moduri de fotografiere

Fotografie animată

Utilizaţi această setare pentru a crea o fotografie în care obiectele selectate se mişcă prin îngheţarea sau animarea automată a obiectelor detectate de cameră.

Atingeţi MOD

InteligentFotografie animată.

Apăsaţi până la jumătate pe butonul Declanşator pentru a fotografia. Atingeţi Animare sau

Îngheţare, apoi frecaţi ecranul pentru a anima sau îngheţa obiectele în mişcare detectate. Atingeţi

Decupare pentru a ajusta intervalul de decupare, sau Direcţie pentru a modifica direcţia animaţiei.

Apoi, atingeţi Salvare pentru a salva fotografia.

Dramă

Utilizaţi această opţiune pentru a realiza o serie de fotografii şi pentru a le combina în vederea creării unei imagini care conține urme ale mişcării.

Atingeţi MOD

InteligentDramă.

În timp ce ţineţi camera foto nemişcată, apăsaţi butonul Declanşator pentru a realiza mai multe fotografii consecutive. Selectaţi fotografiile pentru salvare, apoi atingeţi Salvare.

Pentru a obţine cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi. Camera poate să nu realizeze fotografii corespunzător, în alte condiții decât cele specificate.

• Menţineţi camera stabilă şi rămâneţi nemişcat în timpul realizării fotografiilor.

• Fotografiaţi un subiect care se mişcă într-o singură direcţie.

• Fotografiaţi cu fundaluri statice.

• Evitaţi fotografierea subiecților și fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.

• Evitaţi fotografierea subiecților care nu pot fi focalizați corespunzător pe ecran, cum ar fi un autocar sau un tren.

69

Cameră: Moduri de fotografiere

Radieră

Utilizaţi această setare pentru a şterge obiectele aflate în mişcare în fundal.

Atingeţi MOD

InteligentRadieră.

Apăsaţi butonul Declanşator pentru realiza o serie de fotografii. Camera şterge urmele mişcării de la un obiect care se mişcă. Pentru a restabili fotografia originală, atingeţi Afiş. ob. în mişcare, apoi atingeţi zona evidenţiată. Atingeţi Salvare pentru a salva fotografia.

• Menţineţi camera stabilă şi rămâneţi nemişcat în timpul realizării fotografiilor.

• Atunci când realizaţi fotografii ale unui obiect şi fundal care au culori similare, camera poate să nu recunoască toată mişcarea.

• Când fotografiaţi un obiect care se mişcă foarte puţin sau foarte mult, camera poate să nu-i recunoască toate mișcările.

• Dacă există mai mulţi subiecţi care se mişcă în fundal, camera poate să nu recunoască toată mişcarea.

Sunet&foto

Utilizaţi această setare pentru a realiza o fotografie cu sunet.

Atingeţi MOD

InteligentSunet&foto.

Camera înregistrează 9 secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.

Pentru a seta camera să înregistreze sunetul înainte sau după realizarea unei fotografii, atingeţi .

Interval

Utilizaţi această setare pentru a seta intervalul şi numărul de fotografii care vor fi realizate automat o perioadă îndelungată.

Atingeţi MOD

InteligentInterval.

Setaţi intervalul şi numărul de fotografii, atingeţi Setare, apoi apăsaţi butonul Declanşator sau atingeţi Start.

Pentru a economisi energia bateriei, dispozitivul porneşte şi realizează fotografii numai între intervale.

70

Cameră: Moduri de fotografiere

Siluetă

Utilizaţi această setare pentru a fotografia forme întunecate pe un fundal luminos.

Atingeţi MOD

InteligentSiluetă.

Pentru a maximiza efectul de siluetă, fotografiaţi în zonele cu lumină puternică.

Apus

Utilizaţi această setare pentru a fotografia apusuri.

Atingeţi MOD

InteligentApus.

Noapte

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii în condiţii de iluminare slabă, fără a folosi bliţul.

Atingeţi MOD

InteligentNoapte.

În timp ce ţineţi camera nemişcată, apăsaţi butonul Declanşator pentru a realiza 3 fotografii.

Fotografiile sunt combinate în mod automat într-o singură fotografie.

Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

71

Cameră: Moduri de fotografiere

Artificii

Utilizaţi această setare pentru a fotografia artificii.

Atingeţi MOD

InteligentArtificii.

Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

Urme lumină

Utilizaţi această setare pentru a fotografia urma lăsată de lumină în condiţii de iluminare slabă.

Atingeţi MOD

InteligentUrme lumină.

Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

72

Cameră: Moduri de fotografiere

Expert

Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii şi videoclipuri prin reglarea manuală a diverselor opţiuni de fotografiere, inclusiv timpul de expunere, valoarea diafragmei, valoarea expunerii şi sensibilitatea

ISO.

Rotiţi pentru a modifica valoarea opțiunii de fotografiere.

Reveniţi la ecranul anterior.

Rotiţi pentru a selecta o opţiune de fotografiere.

Utilizaţi modul manual.

Utilizaţi modul utilizator.

Utilizaţi modul program.

Utilizaţi modul prioritate diafragmă.

Afişaţi descrierile modurilor şi funcţiilor.

Utilizaţi modul prioritate obturator.

Reglarea opţiunilor de fotografiere principale

Atingeţi una dintre opţiunile de fotografiere principale afişate în partea de sus a ecranului, apoi glisaţi la stânga sau la dreapta până când este afişată valoarea dorită. Pentru a confirma reglarea, atingeţi o zonă goală pe ecran sau apăsaţi până la jumătate butonul Declanşator.

Modul Program

În acest mod, camera foto reglează automat timpul de expunere şi valoarea diafragmei, astfel încât să se poată realiza o valoare optimă a expunerii. Acest mod este util atunci când doriţi să captaţi fotografii cu expunere constantă având posibilitatea să reglaţi şi alte setări.

Atingeţi MOD

ExpertP şi setaţi opţiunile de fotografiere dorite.

73

Cameră: Moduri de fotografiere

Modul Prioritate diafragmă

În acest mod, camera calculează automat timpul de expunere în funcţie de valoarea diafragmei pe care o diafragmei. Puteţi regla adâncimea câmpului (DOF) modificând valoarea aperturii. Acest mod este util pentru realizarea de fotografii de tip portret şi de tip peisaj.

Atingeţi MOD

ExpertA şi setaţi opţiunile de fotografiere dorite.

Adâncime mare a câmpului Adâncime mică a câmpului

În setările de lumină slabă, este posibil să trebuiţi să măriţi sensibilitatea ISO pentru a preveni fotografiile neclare.

74

Cameră: Moduri de fotografiere

Modul Prioritate obturator

În acest mod, camera calculează automat valoarea expunerii în funcţie de timpul de expunere pe care îl alegeţi. Acest mod este util pentru realizarea fotografiilor subiecţilor care se mişcă rapid sau pentru crearea de efect de urmă într-o fotografie.

Atingeţi MOD

ExpertS şi setaţi opţiunile de fotografiere dorite.

Timp de expunere mic Timp de expunere mare

Pentru a compensa cantitatea redusă de lumină permisă de timpii de expunere rapizi, reglaţi diafragma şi permiteţi intrarea unei lumini mai multe. Dacă fotografiile sunt încă prea

întunecate, măriţi sensibilitatea ISO.

Modul Manual

Acest mod vă permite să reglaţi manual timpul de expunere şi valoarea diafragmei. În acest mod, puteţi controla total expunerea fotografiilor. Acest mod este util pentru controlarea mediilor de fotografiere, cum ar fi un studio, sau atunci când este necesar să reglaţi fin setările camerei foto. De asemenea, acest mod este recomandat pentru scenele nocturne de fotografiere sau pentru artificii.

Atingeţi MOD

ExpertM şi setaţi opţiunile de fotografiere dorite.

• Dacă setaţi o valoare ISO ridicată sau deschideţi obturatorul pentru o perioadă lungă de timp, este posibil ca zgomotul de imagine să crească.

• Utilizaţi un trepied şi un sistem de eliberare a declanşatorului pentru a preveni mişcarea camerei foto.

• Cu cât deschideţi mai mult obturatorul, cu atât mai mult durează salvarea unei fotografii.

Nu opriţi camera foto în timp ce aceasta salvează o fotografie.

75

Cameră: Moduri de fotografiere

Modul Utilizator

Utilizaţi acest mod şi salvaţi propriul mod de fotografiere reglând setările.

Atingeţi MOD

ExpertP / A / S / M şi setaţi opţiunile de fotografiere dorite. Apoi, atingeţi →

Salvare ca Mod utiliz. pentru a salva setările curente.

Pentru a accesa modul utilizator, atingeţi MOD

ExpertUSER.

Modul meu

Utilizaţi această setare pentru a vă înregistra modurile preferate de fotografiere şi pentru a le selecta facil. Puteţi înregistra până la 10 moduri.

Atingeţi MOD

Modul meuEditare, apoi selectaţi modurile dvs. preferate de fotografiere. După finalizarea selectării, atingeţi Efectuat pentru a-l salva.

76

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

Particularizarea opţiunilor de fotografiere

Camera oferă diverse moduri de fotografiere. Cu acestea, puteţi realiza mai multe fotografii şi videoclipuri particularizate.

Atingeţi pentru a accesa opţiunile de fotografiere. În funcţie de modul selectat, puteţi atingeţi

→ .

Selectaţi o opţiune, apoi salvaţi-o.

• Opţiunile disponibile şi setările implicite pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere şi de condiţiile de fotografiere.

• În funcţie de opţiunea selectată, anumite setări pot să nu fie disponibile.

EV (luminozitate)

Camera setează automat expunerea măsurând nivelul de lumină de la compoziţia fotografiei şi de la poziţia subiectului. Dacă expunerea setată de către cameră este mai mare sau mai mică decât vă aşteptaţi, puteţi ajusta manual valoarea expunerii.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → EV (luminozitate) şi selectaţi o opţiune.

Mai închis (-) Neutru (0)

77

Mai deschis (+)

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

• Dacă nu vă puteţi decide în privinţa valorii expunerii, utilizaţi opţiunea AE BKT pentru a realiza mai multe fotografii cu valori diferite de expunere.

• Realizarea de fotografii cu o valoare mai mare de expunere poate duce la fotografii neclare din cauza timpului de expunere mai mic.

ISO (sensibilitate)

Valoarea sensibilitate ISO reprezintă sensibilitatea camerei la lumină.

Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO, cu atât este mai sensibilă camera la lumină. În consecinţă, selectând o sensibilitate ISO mai mare, puteţi realiza fotografii în locuri cu luminozitate redusă sau

întunecate, la timpi mai rapizi de expunere. Cu toate acestea, acest lucru poate mări zgomotul electronic şi poate duce la o fotografie granulată.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → ISO (sensibilitate) şi selectaţi o opţiune.

Exemple

ISO 100 ISO 400

ISO 800 ISO 3200

Măriţi valoarea ISO în locuri unde bliţul este interzis. Puteţi realiza o fotografie mai clară setând o valoare ISO mare, fără a fi nevoie să asiguraţi mai multă lumină.

78

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

WB (sursă de lumină)

Balansul de alb reprezintă sursa de lumină care influenţează culoarea unei fotografii.

Culoarea unei fotografii depinde de tipul şi de calitatea sursei de lumină. Dacă doriţi culori realiste ale fotografiei, selectaţi o condiţie de iluminare adecvată pentru a calibra balansul de alb, precum

Automat, Lumina zilei, Înnorat, Tungsten sau reglaţi manual temperatura de culoare.

De asemenea, puteţi regla culoarea pentru sursele de lumină prestabilite, astfel încât culorile fotografiei să se potrivească cu scena reală în situaţii de iluminare combinate.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → WB (sursă de lumină) şi selectaţi o opţiune.

Automat: Utilizaţi setările automate în funcţie de condiţiile de iluminare.

Lumina zilei: Utilizaţi această opţiune pentru zilele însorite. Opțiunea realizează fotografiile cele mai apropiate de culorile naturale ale scenei.

Înnorat: Utilizaţi această opţiune pentru zilele înnorate sau la umbră. Fotografiile realizate în zilele înnorate tind să fie mai albăstrui decât în zilele însorite. Această opţiune anulează efectul.

Fluorescent ridicat: Utilizaţi această opţiune când fotografiaţi la lumina naturală a unei lămpi fluorescente, în special pentru lumina fluorescentă albă.

Fluorescent redus: Utilizaţi această opţiune când fotografiaţi la lumina naturală a unei lămpi fluorescente, în special pentru lumina fluorescentă albă cu nuanţe foarte albe.

Tungsten: Utilizaţi această opţiune la lumina becurilor incandescente sau a lămpilor cu halogen.

Becurile incandescente cu tungsten tind să aibă o nuanţă roşiatică. Această opţiune anulează efectul.

Particular.: Utilizaţi această opţiune pentru a seta un balans de alb personalizat. Puteţi seta manual balansul de alb atingând , apoi fotografiind o foaie albă de hârtie. Umpleţi cercul punctului de măsurare cu hârtia şi setaţi balansul de alb.

Temperatură culoare: Utilizaţi această opţiune pentru a regla manual temperatura de culoare a sursei de lumină. Temperatura de culoare este un sistem de măsurare în grade Kelvin care indică tipul specific al sursei de lumină. Puteţi obţine o fotografie mai caldă cu o valoare mai ridicată şi o fofografie mai rece cu o valoare mai scăzută. Atingeţi , apoi glisaţi cursorul sau atingeţi sau pentru a regla valoarea.

79

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

Particularizarea opţiunilor prestabilite ale Balansului de alb

De asemenea, puteţi particulariza opţiunile prestabilite ale Balansului de alb.

Atingeţi lângă o opţiune a balansului de alb. Atingeţi săgeţile sau atingeţi o zonă pe ecran pentru a regla valoarea coordonatelor.

G: Verde

B: Albastru

A: Galben

M: Magenta

Exemple

BA automat Lumină naturală

Fluorescent Tungsten

80

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

Măsurare

Modul de măsurare se referă la metoda prin care camera foto măsoară cantitatea de lumină. Camera măsoară cantitatea de lumină dintr-o scenă, şi în multe din modurile acesteia, utilizează măsurarea pentru a regla diverse setări. De exemplu, dacă un subiect este vizualizat în tonuri mult mai

întunecate decât culoarea reală a acestuia, camera realizează o fotografie supraexpusă a subiectului.

Dacă un subiect este vizualizat în tonuri mult mai deschise decât culoarea reală a acestuia, camera realizează o fotografie subexpusă a subiectului.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Măsurare şi selectaţi o opţiune.

Multi: Camera calculează cantitatea de lumină din mai multe zone. Când lumina este suficientă sau insuficientă, camera reglează expunerea făcând o medie a luminozităţii per ansamblu a scenei. Acest mod este adecvat pentru fotografiile obişnuite.

Spot: Camera calculează cantitatea de lumină din centru. Când realizaţi o fotografie a unui subiect aflat în lumină puternică, camera reglează expunerea pentru fotografierea corectă a acestuia.

Centrat: Camera calculează o zonă mai largă decât face camera în modul punct. Aceasta

însumează cantitatea de lumină din porţiunea centrală a fotografiei (60–80%) şi cea din restul fotografiei (20–40%).

Mod La volan

Utilizaţi această opţiune pentru a seta metoda de fotografiere. Fotografiile continue sunt recomandate pentru fotografierea mişcării rapide a subiecţilor care se deplasează rapid, cum ar fi maşinile de curse.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Mod La volan şi selectaţi o opţiune.

Cadru unic: Utilizaţi această opţiune pentru a realiza o singură fotografie.

Fotografiere continuă: Utilizaţi această setare pentru a realiza o serie de fotografii ale subiecţilor care se mişcă.

AE BKT: Utilizaţi opţiunea rafală cu expunere automată pentru a realiza 3 fotografii consecutive cu valori diferite de expunere (prima fotografie este cu un ton mai luminoasă, fotografia originală şi una este cu un ton mai întunecată). Utilizaţi un trepied pentru a evita realizarea unor

fotografii neclare. Puteţi regla intervalul în Setare rafală AE. (pag. 85)

• Atunci când realizaţi fotografii încontinuu, salvarea acestora poate să dureze, în funcţie de capacitatea şi performanţa cartelei de memorie.

• Este recomandat să utilizaţi un trepied atunci când realizaţi fotografii încontinuu.

81

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

Salvare ca Mod utiliz.

Utilizaţi această opţiune pentru a salva setările curente ca modul dvs. de fotografiere.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Salvare ca Mod utiliz.

Dimensiune fotografie

Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia va cuprinde mai mulţi pixeli, astfel încât să poată fi imprimată pe o hârtie mai mare sau să poată fi afişată pe un ecran mai mare. Când utilizaţi o rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea. Selectaţi o rezoluţie mică pentru fotografiile care urmează a fi expuse pe o ramă foto digitală sau încărcate pe web.

Atingeţi (sau

→ ) → → Dimensiune fotografie şi selectaţi o opţiune.

Calitate

Utilizaţi această opţiune în vederea selectării unei calităţi superioare a fotografiilor, pentru rezultate mai bune. Selectarea unei calităţi superioare a fotografiilor are drept consecinţă mărirea dimensiunii fişierului.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Calitate şi selectaţi o opţiune.

Ajustare imagine

Utilizaţi această opţiune pentru a regla culoarea, saturaţia, claritatea sau contrastul fotografiilor.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Ajustare imagine, apoi glisaţi cursorul sau atingeţi sau pentru fiecare valoare.

Contrast automat

Utilizaţi această opţiune pentru a îmbunătăţi automat contrastul fotografiilor cu subiecţi aflați în lumină sau cu contrast ridicat între subiecţi şi fundaluri.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Contrast automat şi selectaţi o opţiune.

82

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

Bliţ

Pentru a realiza o fotografie realistă a subiectului, cantitatea de lumină trebuie să fie constantă.

Atunci când sursa de lumină variază, puteţi utiliza un bliţ şi asigura o cantitate de lumină constantă.

Apăsaţi pe butonul de declanşare a bliţului pentru a deschide bliţul. Atingeţi (sau

→ ) →

Bliţ şi selectaţi o opţiune.

Oprit: Utilizaţi această opţiune pentru a opri bliţul.

Automat: Utilizaţi această opţiune pentru a utiliza automat bliţul. Bliţul se declanşează când subiectul sau fundalul este întunecat.

Ochi roşii: Utilizaţi această opţiune pentru a preveni strălucirea roşie din ochii subiectului.

Completare: Utilizaţi această opţiune pentru a utiliza întotdeauna bliţul.

Sincr. lentă: Utilizaţi această opţiune pentru a păstra detaliile fundalului.

Înd oc roşii: Utilizaţi această opţiune pentru a corecta strălucirea roşie din ochii subiectului.

• Există un interval între două declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.

• Dacă lumina de la bliţ este reflectată sau dacă în aer se află foarte mult praf, este posibil ca

în fotografie să apară puncte mici.

Temporizator

Utilizaţi această opţiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.

Atingeţi (sau

→ ) → → Temporizator şi selectaţi o opţiune.

Apăsaţi butonul Declanşator pentru a porni numărătoarea inversă. Camera fotografiază după intervalul de timp specificat. Apăsaţi butonul Declanşator pentru a anula numărătoarea inversă.

83

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

Focalizare

Utilizaţi această opţiune pentru a selecta un mod de focalizare adecvat pentru subiect.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Focalizare şi selectaţi o opţiune.

Auto focus: Utilizaţi această opţiune pentru a capta un subiect nemişcat. Când apăsaţi pe jumătate butonul Declanşator, focalizarea se fixează pe zona de focalizare. Când se obţine focalizarea, zona devine verde.

Macro: Utilizaţi această opţiune pentru a capta obiecte foarte apropiate.

Zonă focalizare

Utilizaţi această opţiune pentru a modifica poziţiile zonei de focalizare.

În general, camerele focalizează cel mai apropiat subiect. Atunci când există foarte mulţi subiecţi, se poate întâmpla să fie focalizaţi subiecţi nedoriţi. Pentru a preveni focalizarea subiecţilor nedoriţi, modificaţi zona de focalizare, astfel încât să fie focalizat subiectul dorit. Puteţi obţine o fotografie mai clară selectând o zonă de focalizare adecvată.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Zonă focalizare şi selectaţi o opţiune.

AF central: Utilizaţi această opţiune pentru a focaliza centrul cadrului.

Multi AF: Utilizaţi această opţiune pentru a focaliza mai multe zone. Fotografia este împărţită în două sau mai multe zone iar camera realizează puncte de focalizare ale fiecărei zone şi afişează un dreptunghi verde în locurile unde focalizarea este setată corect. Această opţiune este recomandată pentru peisaje.

One touch shot

Utilizaţi această opţiune pentru a fotografia atingând cu degetul.

Atingeţi (sau

→ ) → → One touch shot şi selectaţi o opţiune.

În timp ce atingeţi pe subiect, camera focalizează subiectul şi realizează o fotografie în mod automat.

84

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

Detectare faţă

Utilizaţi această opţiune pentru a selecta un mod de detectare a feţei.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Detectare faţă şi selectaţi o opţiune. Sau, în modul

înfrumuseţare faţă, atingeţi

→ → → Detectare faţă şi selectaţi o opţiune.

Oprit: Utilizaţi pentru a opri această opţiune.

Normal: Utilizaţi această opţiune pentru a măsura expunerea pe faţa unui om.

Foto. zâmbet: Utilizaţi această opţiune pentru recunoaşterea şi asistenţa în vederea fotografierii

feţelor zâmbitoare. (pag. 56)

Detectare clipire: Utilizaţi această opţiune pentru a detecta ochii închişi şi pentru a realiza

automat fotografii suplimentare. (pag. 56)

• Atunci când este detectată o faţă, camera o urmăreşte automat.

• Este posibil ca această funcţie să nu fie eficientă în următoarele condiţii:

– Subiectul este prea departe de cameră.

– Iluminarea este prea puternică sau prea slabă.

– Subiectul nu stă cu faţa la cameră.

– Subiectul poartă ochelari de soare sau o mască.

– Expresia facială a subiectului se schimbă radical.

– Subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt instabile.

Setare interval AE

Utilizaţi această opţiune pentru a regla intervalul de expunere al celor trei fotografii rafală.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → Setare interval AE şi selectaţi o opţiune.

85

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

OIS (stabilizare imagine)

Utilizaţi opţiunea de Stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a reduce sau pentru a elimina neclaritatea cauzată de mişcarea camerei.

Atingeţi MOD

ExpertP, A, S sau M pentru a accesa unul din modurile expert.

În modul expert, atingeţi

→ → OIS (stabilizare imagine) şi selectaţi o opţiune.

• Această caracteristică poate să nu funcţioneze corespunzător în următoarele situaţii:

– Când mişcaţi camera pentru a urmări un subiect în mişcare.

– În cazul în care camera este mişcată prea mult.

– Când timpul de expunere este mic (de exemplu, când realizaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă).

– Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.

– Când realizaţi fotografii în prim-plan.

• Utilizarea acestei caracteristici cu un trepied poate face neclare fotografiile din cauza vibraţiei de la senzorul OIS. Dezactivaţi funcţia când folosiţi un trepied.

• Ecranul poate deveni neclar dacă loviţi sau scăpaţi camera. În această situaţie, reporniţi dispozitivul.

Opţiuni de înregistrare video

Atingeţi (sau

→ ) →

şi configuraţi setările pentru înregistrarea videoclipurilor.

Dimensiune film: Selectaţi o rezoluţie pentru videoclipuri. Utilizaţi o rezoluţie mai mare pentru o calitate mai bună. Filmările cu rezoluţie mai mare ocupă mai multă memorie.

Mişcări multiple: Setaţi viteza de redare a videoclipurilor.

Dacă selectaţi o opţiune alta decât x1, sunetul nu va fi înregistrat.

Sunet: Utilizaţi această opţiune pentru a micşora zgomotul zoom-ului sau pentru a anula toate sunetele când realizaţi videoclipuri.

Reducere vânt: Eliminaţi anumite zgomote de fond, în plus faţă de zgomotul vântului.

86

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

Opţiuni de partajare

Partajaţi fotografii pe măsură ce sunt realizate, setând opţiuni de partajare. Atingeţi (sau

→ )

→ şi selectaţi o opţiune.

Partajare fotografie: Trimiteţi o fotografie direct către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.

Nu puteţi utiliza această caracteristică atunci când setarea Semnătură este activată.

Partajare foto prieten: Setaţi camera să recunoască faţa unei persoane pe care aţi etichetat-o

într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective.

Partajare foto ChatON: Trimiteţi o fotografie direct către un alt dispozitiv prin ChatON.

Nu puteţi utiliza această caracteristică atunci când setarea Semnătură este activată.

Vizor la distanţă: Setaţi un dispozitiv mobil să controleze camera de la distanţă.

Setări Cameră

Atingeţi (sau

→ ) → şi configuraţi setările pentru Cameră.

Mod pornire: Selectaţi modul implicit al camerei care este lansat atunci când dispozitivul este pornit.

Semnătură: Utilizaţi această opţiune pentru a adăuga o semnătură la imagine.

Nu puteţi utiliza această caracteristică atunci când setarea Aplicare dată/oră este activată.

Etichetă GPS: Adăugaţi o etichetă a locaţiei GPS fotografiei. Activaţi această caracteristică atunci când realizaţi fotografii pentru a crea albume în Album de poveşti.

• Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să faceţi poze în locaţii în care semnalul poate fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme neprielnică.

• Este posibil ca locaţia dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcaţi pe Internet.

Pentru a evita acest lucru, dezactivaţi setarea etichetă GPS.

87

Cameră: Opţiuni şi setări de fotografiere

Aplicare dată/oră: Utilizaţi această opţiune pentru a imprima data şi ora pe fotografii.

Nu puteţi utiliza această caracteristică atunci când setarea Semnătură este activată.

Control voce: Activaţi sau dezactivaţi recunoaşterea vocală pentru realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor.

Grilă: Afişaţi un ghid pentru a vă ajută să compuneţi o scenă.

Descriere: Afişaţi descrierile modurilor.

Stocare: Selectaţi locaţia de memorie pentru stocare.

Nume fişier contextual: Setaţi camera să adauge etichete contextuale, cum ar fi informaţii despre locaţie, la numele fişierelor.

Pentru a utiliza Nume fişier contextual, trebuie să activaţi setarea Etichetă GPS.

Luminozitate automată: Setaţi camera să regleze automat luminozitatea ecranului.

Examinare: Afişaţi pe scurt fotografiile sau videoclipurile realizate.

Oprire aut. ec.: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Bip: Activaţi sau dezactivaţi sunetele bipului.

Volum funcţie cameră: Reglaţi volumul camerei, cum ar fi bip-ul sau sunetele obturatorului.

Lampă AF: Utilizaţi această opţiune pentru a activa lumina de asistare AF în condiţii de iluminare slabă.

Reiniţializare: Reiniţializaţi setările camerei.

88

Media

Galerie

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeţi Galerie pe ecranul de Aplicații.

• În funcţie de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.

• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de metoda de codare.

• Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Vizualizarea imaginilor

Lansând Galerie se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicaţie, cum ar fi Email, salvează o imagine, folderul Download este automat creat pentru a conţine imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul Screenshots. Selectaţi un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcţie de data creării. Selectaţi o imagine pentru a o vizualiza

în ecran complet.

Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizaţi următoarele metode pentru a mări o imagine:

• Atingeţi de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.

• Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiaţi pentru a micşora sau atingeţi de două ori pentru a reveni.

Vizualizarea imaginilor utilizând caracteristica mişcare

Utilizaţi caracteristica mişcare pentru a executa o funcţie cu mișcare particularizată.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

Dispozitivul meuMişcare, glisaţi comutatorul Mişcare la dreapta, apoi porniţi caracteristicile prin bifare.

Pentru a opri utilizarea caracteristicii mişcare, deselectaţi caracteristicile.

89

Media

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l urmări şi atingeţi .

Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectaţi un videoclip şi atingeţi

Decupare. Mutaţi paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutaţi paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvaţi videoclipul.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi şi utilizaţi următoarele funcţii:

Editare: Editaţi imaginea.

Expunere diapozitive: Începeţi o prezentare cu imaginile din folderul curent.

Favorit: Adăugaţi imaginea la favorite.

Cadru foto: Utilizaţi această funcţie pentru a adăuga o ramă şi o notă unei imaginii. Imaginea editată este salvată în folderul Photo frame.

Notă fotografie: Utilizaţi această funcţie pentru a scrie o notă pe spatele imaginii. Atingeţi pentru a edita nota.

Semnătură: Adăugaţi o semnătură la imagine. Semnăturile sunt salvate în folderul My

Signature.

Copiere în clipboard: Copiaţi în clipboard.

Rotire stânga: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.

Rotire dreapta: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.

Tăiere: Redimensionaţi cadrul albastru pentru a tăia şi salva imaginea în acesta.

Partajare foto prieten: Trimiteţi imaginea unei persoane a cărei faţă este etichetată în imagine.

Imprimare: Imprimaţi imaginea printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Anumite imprimante pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul.

Redenumire: Redenumiţi fişierul.

Setare ca: Setaţi imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.

Setări: Modificaţi setările pentru Galerie.

90

Media

Modificarea imaginilor

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi

EditarePhoto Wizard şi utilizaţi următoarele funcţii:

Rotire: Rotiţi imaginea.

Tăiere: Tăiaţi imaginea.

Culoare: Reglaţi luminozitatea, contrastul sau saturaţia imaginii.

Efect: Aplicaţi efecte imaginii.

Portret: Corectaţi ochii roşii, ajustaţi şi retuşaţi feţe sau faceţi fundalul neclar.

Abțibild: Ataşaţi etichete.

Desen: Desenaţi pe imagine.

Cardu: Aplicaţi rame imaginii.

Fişierele favorite

Când vizualizaţi un fişier, atingeţi

Favorit pentru a adăuga fişierul la lista de favorite.

Ştergerea fişierelor

Utilizaţi una din următoarele metode:

• Într-un folder, atingeţi

Selectare element, selectaţi fişierele prin bifare, apoi atingeţi .

• Când vizualizaţi un fişier, atingeţi .

Partajarea fişierelor

Utilizaţi una din următoarele metode:

• Într-un folder, atingeţi

Selectare element, selectaţi fişierele prin bifare, apoi atingeţi pentru a le trimite altor persoane.

• Când vizualizaţi un fişier, atingeţi pentru a-l trimite altor persoane sau pentru a-l partaja prin intermediul serviciilor reţelelor de socializare.

91

Media

Setarea ca fundal

Când vizualizaţi o imagine, atingeţi

Setare ca pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea feţelor

Când vizualizaţi o imagine, atingeţi

Setări, apoi bifaţi Etichetă faţă. Apare un cadru galben

în jurul feţei recunoscute de pe imagine. Atingeţi faţa, atingeţi Adăugare nume, apoi selectaţi sau adăugaţi un contact.

Atunci când eticheta feţei apare pe o imagine, atingeți eticheta feţei şi utilizaţi opţiunile disponibile, cum ar fi trimiterea emailurilor.

Detectarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia facială, condiţiile de lumină sau în funcţie de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Când vizualizaţi o imagine, atingeţi

SetăriAsistent pentru etichete, apoi glisaţi comutatorul Asistent pentru etichete la dreapta pentru a afişa o etichetă contextuală (vreme, locaţie, dată şi numele persoanei) când deschideţi o imagine.

Organizarea folderelor

Creaţi un folder pentru a organiza imagini sau videoclipuri stocate în dispozitiv. Puteţi copia sau muta fişiere dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeţi . Introduceţi un nume pentru folder, atingeţi OK, apoi bifaţi imagini sau videoclipuri. Ţineţi apăsat pe orice imagine sau videoclip selectate, glisaţi-o sau glisaţi-l

în folderul nou, apoi atingeţi . Atingeţi Cop. pentru a copia sau Mutare pentru a muta.

92

Media

Paper Artist

Utilizaţi această aplicaţie pentru a face imaginile să arate ca ilustraţii cu efecte sau cadre comice.

Atingeţi Paper Artist pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Utilizaţi instrumentele artistice pentru editarea unei imagini. Imaginea editată este salvată în folderul

Galerie

Paper Pictures.

Desenaţi cu o pensulă.

Atingeţi pentru a schimba grosimea pensulei.

Selectaţi o imagine existentă.

Realizaţi o fotografie.

Desenaţi cu un creion.

Atingeţi pentru a schimba grosimea creionului.

Salvaţi imaginea.

Partajaţi imaginea.

Aplicaţi cadre imaginii.

Ştergeţi desenele.

Atingeţi pentru a schimba dimensiunea radierei.

Aplicaţi diverse efecte imaginii.

Accesaţi opţiuni suplimentare.

93

Media

Video

Utilizaţi această aplicaţie pentru a reda fişiere video.

Atingeţi Video pe ecranul de Aplicații.

• În funcţie de software-ul dispozitivului, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.

• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de metoda de codare.

• Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Redarea videoclipurilor

Selectaţi un videoclip pentru redare.

Căutaţi alte dispozitive care să redea fişierul.

Deplasați-vă înainte sau

înapoi prin glisarea barei.

Reglaţi volumul.

Schimbaţi raportul ecranului.

Reporniţi videoclipul curent sau săriţi la precedentul videoclip.

Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă

înapoi.

Treceți la următorul videoclip. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Reduceţi dimensiunea ecranului video.

Întrerupeţi şi reluaţi redarea.

Ştergerea videoclipurilor

Atingeţi

Ştergere, selectaţi videoclipurile prin bifare, apoi atingeţi Ştergere.

Partajarea videoclipurilor

Atingeţi

Partajare prin, selectaţi videoclipurile prin bifare, atingeţi Gata, apoi selectaţi o metodă de partajare.

94

Media

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizaţi această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicaţii fără a închide playerul video. În timp ce urmăriţi videoclipuri, atingeţi pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiaţi-le pentru a-l micşora. Pentru a muta playerul, glisaţi-l la o altă locaţie.

Editor video

Utilizaţi această aplicaţie pentru a edita videoclipuri şi pentru a aplica diferite efecte.

Atingeţi Editor video pe ecranul de Aplicații.

• În funcţie de software-ul dispozitivului, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.

• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de metoda de codare.

• Unele caracteristici nu sunt acceptate, în funcţie de tema selectată.

• Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Crearea videoclipurilor

Setaţi o temă pentru cadru. Pentru a adăuga fişiere media, atingeţi pictograma corespunzătoare tipului de conţinut media dorit în panoul din partea stânga jos a ecranului, apoi atingeţi un fişier.

Repetaţi inserarea fişierului, dacă este necesar, şi apoi atingeţi Efectuat pentru a termina.

Pentru a şterge un cadru, ţineţi-l apăsată, apoi glisaţi-l la coşul de gunoi.

Pentru a rearanja cadrele, ţineţi apăsat un cadru şi apoi trageţi-l într-o altă locaţie.

Atingeţi şi adăugaţi un efect de tranziţie între cadre.

Pentru a salva, atingeţi

Salvare.

Pentru a exporta videoclipul ca fişier, atingeţi Export.

95

Media

Inserarea textului într-un videoclip

Selectaţi cadrul care va fi editat, introduceţi text utilizând opţiunile de inserare a textului în panoul din dreapta, atingeţi Efectuat, apoi salvaţi videoclipul.

Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectaţi cadrul pe care doriţi să îl divizaţi, mutaţi paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutaţi paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeţi Efectuat, apoi salvaţi videoclipul.

Divizarea videoclipurilor

Selectaţi cadrul pe care doriţi să îl divizaţi, glisaţi-l la punctul de divizare, atingeţi Divizare

Efectuat şi apoi salvaţi videoclipul.

Aplicarea efectelor unui videoclip

Selectaţi cadrul care va fi editat, selectaţi o opţiune de efecte în panoul din stânga, atingeţi Efectuat, apoi salvaţi videoclipul.

Album de poveşti

Utilizaţi această aplicaţie pentru a crea propriul album digital și pentru a vă păstra poveştile prin organizarea imaginilor automat și cu acuratețe.

Atingeţi Album de poveşti pe ecranul de Aplicații.

Pentru a porni Album de poveşti, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia. Atingeţi OK, apoi urmăriţi instrucţiunile de pe ecran.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

96

Media

Crearea albumelor de povești

Creaţi albume de poveşti selectând imagini din Galerie sau imagini sortate prin informaţii despre etichetă.

Atingeţi , apoi selectaţi o opţiune.

Selectaţi imagini din

Galerie.

Selectaţi imagini după informaţiile despre etichetă.

Crearea albumelor din Galerie

Atingeţi Din Galerie, selectaţi un folder, selectaţi imaginile, apoi atingeţi . Introduceţi un titlu pentru album, selectaţi o temă şi o imagine pentru copertă, apoi atingeţi Creează un album.

Crearea albumelor după informaţiile despre etichetă

Creaţi albume sortând fotografii după informaţiile despre etichetă, cum ar fi locaţia unde a fost realizată imaginea, subiecţii sau ora.

Atingeţi După informaţii etichetă, apoi setaţi următoarele opţiuni pentru etichetă:

Locaţie: Specificaţi o locaţie. Dispozitivul sortează imaginile de la locaţie. Pentru a utiliza etichetele pentru locaţie, activaţi setarea Etichetă GPS în Cameră înainte de a realiza fotografii.

(pag. 87)

Persoane: Selectaţi persoane din imaginile etichetate. Dispozitivul sortează imaginile realizate cu persoane. Pentru a utiliza etichetele pentru persoane, adăugaţi etichete la imaginile din

Galerie. (pag. 92)

Oră: Specificaţi o perioadă de timp. Dispozitivul sortează imaginile realizate pe durata perioadei setate.

După ce s-a finalizat setarea, atingeţi Găsire imagini. Introduceţi un titlu pentru album, selectaţi o temă şi o imagine pentru copertă, apoi atingeţi Creează un album.

97

Media

Vizualizarea albumelor de povești

Selectaţi un album de poveste. Imaginea copertei albumului apare pe prima pagină. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imagini în albumul de povești.

Pe o pagină a albumului, atingeţi şi utilizaţi următoarele funcţii. Opţiunile disponibile pot să difere

în funcţie de pagină.

Editare titlu: Redenumiţi albumul.

Adăugare conţinut: Adăugaţi conţinut suplimentar la album.

Eliminaţi conţinut: Ştergeţi conţinut din album.

Editare: Modificaţi aspectul paginii sau editaţi imaginile de pe pagina curentă.

Modif. temă: Modificaţi tema pentru aspectul paginii.

Schimbare imagine copertă: Modificaţi imaginea copertei albumului.

Expunere de diapozitive: Începeţi o prezentare cu imaginile din albumul curent.

Partajare prin: Trimiteţi albumul altor persoane.

Exportaţi: Exportaţi albumul pe alte locaţii de stocare.

Imprimare: Imprimaţi albumul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Anumite imprimante pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul.

Comandaţi un album foto: Plasaţi o comandă pentru un album tipărit.

Ştergere pagină: Ştergeţi pagina.

Editarea imaginilor

Atingeţi imaginea paginii într-un album.

Adăugaţi un subtitlu.

Ştergeţi imaginea.

Trimiteţi imaginea altor persoane.

Selectaţi din diversele efecte disponibile.

98

Media

Atingeţi , apoi utilizaţi următoarele funcţii:

Expunere de diapozitive: Porniţi o prezentare sau modificaţi setările pentru prezentare.

Set. drept cop: Setaţi imaginea drept imagine pentru coperta albumului.

Rotire stânga: Rotiţi imaginea în sensul invers acelor de ceasornic.

Rotire dreapta: Rotiţi imaginea în sensul acelor de ceasornic.

Crearea albumelor cu fotografii recomandate

Când realizaţi mai multe fotografii într-o locaţie, dispozitivul sugerează crearea unui album nou pe baza locaţiei. Această caracteristică vă ajută să creaţi albume foto cu uşurinţă când aveţi evenimente zilnice sau când călătoriţi.

Setarea oraşului de domiciliu

Setaţi oraşul dvs. de domiciliu pentru a permite dispozitivului să identifice dacă sunteţi la domiciliu sau călătoriţi. Dispozitivul sugerează crearea albumelor de eveniment sau de călătorie pe baza locaţiei dvs. De exemplu, când realizaţi fotografii în afara oraşului de domiciliu, dispozitivul sugerează crearea unui album de călătorie.

Atingeţi

SetăriOraş de domiciliu, apoi selectaţi o metodă de setare.

Setarea unui număr minim de fotografii

Atingeţi

Setări, apoi glisaţi comutatorul de lângă un tip de album din Sugestii la dreapta.

Selectaţi tipul de album, apoi setaţi numărul minim de fotografii.

Când realizaţi fotografii care îndeplinesc criteriile pe care le-aţi setat, dispozitivul va sugera crearea unui album.

Dispozitivul va recomanda crearea albumelor de poveşti când depăşiţi numărul specificat prestabilit de fotografii dintr-o singură zi.

Crearea unui album de eveniment sau de călătorie

Atingeţi

Din sugestii. Selectaţi un album, introduceţi un titlu pentru album, apoi atingeţi

Creează un album.

99

Media

Xtremera

Utilizaţi această aplicaţie pentru a capta urmele stelelor sau luminile mişcătoare.

Atingeţi Xtremera pe ecranul de Aplicaţii.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

În modul Fotografiere, utilizaţi următoarele funcţii:

• : Accesaţi ecranul Acasă.

• : Mergeţi înapoi.

• : Modificaţi opţiunile camerei.

• : Realizaţi o fotografie.

• : Vizualizaţi fotografii.

: Modificaţi opţiunile de fotografiere.

Captarea urmelor stelelor

Creaţi imagini ale urmelor stelelor realizând fotografii încontinuu şi îmbinându-le.

Atingeţi Star Trail

Fotografiere, setaţi durata fotografierii, apoi atingeţi . Montaţi camera pe un trepied. Mişcaţi camera în direcţia săgeţii pentru a localiza Steaua Nordului, apoi apăsaţi pe butonul

Declanşator pentru a porni fotografierea.

Puteţi activa sau dezactiva caracteristica locaţie Steaua Nordului atingând butoanele Găsire

Stea polară, ON sau OFF.

100

Media

Evidenţierea subiecţilor sau captarea luminilor mişcătoare

Evidenţiaţi subiecţi sau captaţi lumini mişcătoare setând o expunere lungă.

Evidenţierea subiecţilor

Atingeţi Light Art

EvidenţiereFotografiere. Montaţi camera pe un trepied şi apăsaţi pe butonul Declanşator pentru a porni realizarea unei fotografii. Iluminaţi subiectul pe care doriţi să îl evidenţiaţi cu o sursă de lumină, cum ar fi o lanternă. Cu cât sursa de lumina este iluminată mai mult, cu atât mai luminoasă va fi zona evidenţiată.

Captarea urmelor luminii

Atingeţi Light Art

Pictură estompatăFotografiere. Montaţi camera pe un trepied şi apăsaţi pe butonul Declanşator pentru a porni realizarea unei fotografii. Mişcaţi o sursă de lumină, cum ar fi o lanternă, pentru a trasa o urmă de lumină.

Captarea luminii în mişcarea de pendul

Atingeţi Light Art

PendulFotografiere. Legaţi o sursă de lumină, cum ar fi o lanternă, de un punct fix şi lăsaţi-o să penduleze deasupra solului. Aşezaţi camera pe o suprafaţă de nivel cu obiectivul orientat spre subiectul care pendulează. Apăsaţi pe butonul Declanşator pentru porni realizarea unei fotografii.

Muzică

Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică.

Atingeţi Muzică pe ecranul de Aplicații.

• În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.

• Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de metoda de codare.

• Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

101

Media

Redarea muzicii

Selectaţi o categorie de muzică, apoi selectaţi melodia care va fi redată.

Căutaţi alte dispozitive care să redea fişierul.

Reglaţi volumul.

Setaţi cântecul ca melodia dvs. favorită.

Porniţi amestecarea.

Schimbaţi modul de repetare.

Ascundeţi ecranul playerului muzical.

Deschideţi lista de redare.

Reporniţi melodia redată curent sau săriţi la melodia precedentă.

Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă

înapoi.

Săriţi la următoarea melodie. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Întrerupeţi şi reluaţi redarea.

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeţi

SetăriVolum inteligent.

Atunci când Volum inteligent este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedaţi cu atenţie pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Crearea listei de redare

Realizaţi propria selecţie de melodii.

Atingeţi Liste redare, apoi atingeţi

Creare listă de redare. Introduceţi un titlu şi atingeţi OK.

Atingeţi Adăugare muzică, selectaţi melodiile care vor fi incluse, apoi atingeţi Efectuat.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeţi

Adăugare la lista de

redare.

102

Media

YouTube

Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeţi YouTube pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeţi , apoi introduceţi un cuvânt. Selectaţi unul din rezultatele obţinute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Comutaţi la modul ecran flotant pentru a căuta alte videoclipuri.

Adăugaţi videoclipul la lista de redare.

Accesaţi opţiunile de redare pentru videoclipul curent.

Trimiteţi adresa URL altor persoane.

Întrerupeţi sau reluaţi redarea.

Deplasați-vă înainte sau

înapoi prin glisarea barei.

Partajarea videoclipurilor

Selectaţi videoclipul pentru vizualizare, atingeţi , apoi selectaţi o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Atingeţi

Încărcări → , selectaţi un videoclip, introduceţi informaţiile pentru videoclip, apoi atingeţi .

103

Comunicaţii

Contacte

Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeţi Contacte pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Gestionarea contactelor

Atingeţi Contacte.

Crearea unui contact

Atingeţi şi introduceţi informaţiile contactului.

• : Adăugaţi o imagine.

• / : Adăugaţi sau ştergeţi un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectaţi un contact pentru editare, apoi atingeţi .

Ştergerea unui contact

Selectaţi un contact pentru ştergere, apoi atingeţi

Ştergere.

104

Comunicaţii

Căutarea contactelor

Atingeţi Contacte.

Utilizaţi una din următoarele metode de căutare:

• Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos.

• Utilizaţi indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.

• Atingeţi câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceţi criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• : Adăugaţi la contactele favorite.

: Compuneţi un email.

Afişarea contactelor

Atingeţi Contacte.

Implicit, dispozitivul afişează toate contactele salvate pe dispozitiv sau pe alt cont. Atingeţi

Contacte de afişat, apoi selectaţi o locație unde sunt salvate contactele.

Mutarea contactelor

Atingeţi Contacte.

Mutarea contactelor la Google

Atingeţi

Îmbinare conturiFuzionare cu Google. Contactele mutate la Contacte Google apar cu în lista de contacte.

Mutarea contactelor la Samsung

Atingeţi

Îmbinare conturiFuzionare cu Samsung account. Contactele mutate la Contacte

Samsung apar cu în lista de contacte.

105

Comunicaţii

Importul şi exportul contactelor

Atingeţi Contacte.

Importul contactelor

Atingeţi

Import/Export, apoi selectaţi o opţiune pentru import.

Exportul contactelor

Atingeţi

Import/Export, apoi selectaţi o opţiune pentru export.

Partajarea contactelor

Atingeţi

Partajare carte de vizită prin, selectaţi contactele, atingeţi Efectuat, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeţi Favorite.

Atingeţi , apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

Căutare: Căutaţi contacte.

Adăugare la favorite: Adăugaţi contacte la favorite.

Eliminare din Favorite: Eliminaţi contacte din favorite.

Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă: Vizualizaţi contactele sub formă de grilă sau de listă.

106

Comunicaţii

Grupuri de contacte

Atingeţi Grupuri.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectaţi un grup, apoi atingeţi . Selectaţi contactele pentru adăugare, apoi atingeţi Efectuat.

Gestionarea grupurilor

Atingeţi , apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

Creare: Creaţi un grup nou.

Căutare: Căutaţi contacte.

Schimbare ordine: Ţineţi apăsat de lângă numele grupului, glisați-l în sus sau în jos la altă poziţie, apoi atingeţi Efectuat.

Ştergere grupuri: Selectaţi grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeţi Ştergere. Grupurile implicite nu pot fi şterse.

Trimiterea unui email către membrii unui grup

Selectaţi un grup, atingeţi

Trimitere email, selectaţi membrii, apoi atingeţi Efectuat.

Carte de vizită

Atingeţi Contacte.

Creaţi o carte de vizită şi trimiteţi-o altor persoane.

Atingeţi Configurare profil, introduceţi detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de email şi adresa poştală, apoi atingeţi Salvare. Dacă informaţiile despre utilizator au fost salvate atunci când aţi configurat dispozitivul, selectaţi cartea de vizită, apoi atingeţi pentru a edita.

Pentru a partaja cartea de vizită cu alte persoane, atingeţi

Partajare carte de vizită prin, apoi selectaţi o metodă de partajare.

107

Comunicaţii

Email

Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeţi Email pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Setarea conturilor de e-mail

Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația Email pentru prima dată.

Introduceţi adresa de e-mail şi parola. Atingeţi Următor pentru un cont de email privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeţi Config. manuală pentru un cont de email de companie. După aceea, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru a configura un alt cont de email, atingeţi

SetăriAdăugare cont.

Trimiterea mesajelor

Atingeţi contul de email care va fi utilizat, apoi atingeţi din partea de sus a ecranului. Introduceţi destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeţi .

Atingeţi pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeţi pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte etc.

Atingeţi pentru a insera imagini, contacte, informaţii despre locaţie şi alte elemente în mesaj.

Trimiterea de mesaje programate

Când compuneţi un mesaj, atingeţi

Planificare trimitere. Bifaţi Planificare trimitere, setaţi o oră şi o dată, apoi atingeţi Gata.

• Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.

• Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceţi de la un fus orar la altul şi dacă reţeaua nu actualizează informaţiile.

108

Comunicaţii

Citirea mesajelor

Selectaţi contul de e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi. Pentru a prelua manual mesajele noi, atingeţi .

Atingeți mesajul pe care doriţi să îl citiţi.

Redirecţionaţi mesajul.

Răspundeţi la mesaj.

Ştergeţi mesajul.

Adăugaţi adresa de e-mail la lista de contacte.

Marcaţi mesajul ca memento.

Deschideţi ataşamente.

Atingeţi fila ataşamentului pentru deschiderea ataşamentelor, apoi atingeţi pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.

Atingeţi Google Mail pe ecranul de Aplicații.

• Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

• Această aplicaţie poate fi etichetată diferit, în funcţie de regiune.

Trimiterea mesajelor

În orice căsuţă poştală, atingeţi , introduceţi destinatarii, un subiect şi un mesaj, apoi atingeţi .

Atingeţi

Atașați o fotografie pentru a ataşa imagini.

Atingeţi

Atașați un videoclip pentru a ataşa videoclipuri.

Atingeţi

Adăugați Cc/Bcc pentru a adăuga mai mulţi destinatari.

109

Comunicaţii

Atingeţi

Salvați mesajul nefinal. pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeţi

Renunţaţi pentru a începe din nou.

Atingeţi

Setări pentru a modifica setările Google Mail.

Atingeţi

Trim. feedback pentru a comunica opinia dvs. cu privire la dezvoltarea aplicaţiei.

Atingeţi

Ajutor pentru a accesa informaţiile de ajutor pentru Google Mail.

Citirea mesajelor

Atingeți mesajul pe care doriţi să îl citiţi.

Ştergeţi mesajul.

Păstrați mesajul pentru stocare pe termen lung.

Adăugaţi adresa de e-mail la lista de contacte.

Previzualizaţi ataşamentul.

Marcaţi mesajul ca necitit.

Adăugaţi o etichetă mesajului.

Redirecţionaţi mesajul către alte persoane.

Răspundeţi tuturor destinatarilor.

Răspundeţi la mesaj.

Marcaţi mesajul ca memento.

Ecranul poate fi diferit în funcţie de contul selectat.

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afişează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeţi pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui mesaj, ţineţi apăsat un mesaj, atingeţi

Modificaţi etichetele, apoi selectaţi eticheta pe care doriţi să o atribuiţi.

110

Comunicaţii

Hangouts

Utilizaţi această aplicaţie pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeţi Hangouts pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Selectaţi un prieten din lista de prieteni sau introduceţi datele pe care doriţi să le căutaţi şi selectaţi un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Google+

Utilizaţi această aplicaţie pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare

Google.

Atingeţi Google+ pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Atingeţi Toate pentru a schimba categoria, apoi derulaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeţi pentru a utiliza alte caracteristici ale reţelei de socializare.

G+ Foto

Utilizaţi această aplicaţie pentru a partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeţi G+ Foto pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Atingeţi

→ pentru a selecta imagini sau videoclipuri, apoi utilizaţi una din următoarele:

Distribuie: Partajaţi imaginile sau videoclipurile.

• : Partajaţi imaginea prin intermediul Hangouts.

• : Ştergeţi imaginile sau videoclipurile.

• : Creaţi un album nou şi copiaţi imaginile sau videoclipurile.

111

Comunicaţii

ChatON

Utilizaţi această aplicaţie pentru a conversa cu orice dispozitiv.

Atingeţi ChatON pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Creaţi o listă de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Atingeţi

Începere discuție şi selectaţi un prieten pentru a începe conversaţia.

112

Web şi reţea

Internet

Utilizaţi această aplicaţie pentru a naviga pe Internet.

Atingeţi Internet pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Vizualizarea paginilor web

Atingeţi câmpul adresă, introduceţi adresa web, apoi selectaţi Acces.

Atingeţi pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării unei pagini web.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeţi

Fereastră nouă.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeţi , apoi atingeţi pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Atingeţi câmpul adresă, atingeţi , spuneţi un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate care apar.

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeţi

Adăugare marcaj.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeţi , apoi selectaţi una.

113

Web şi reţea

Istoric

Atingeţi

Istoric pentru a deschide o pagină web din lista paginilor web vizitate recent. Pentru a şterge istoricul, atingeţi

Ştergere istoric.

Link-uri

Ţineţi apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, utilizaţi Descărcări. (pag. 135)

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeţi

Partajare prin.

Pentru a partaja o parte a paginii web, ţineţi apăsat textul dorit, apoi atingeţi Partajare prin.

Chrome

Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea informaţiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeţi Chrome pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Vizualizarea paginilor web

Atingeţi câmpul adresă, apoi introduceţi o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeţi

Filă nouă.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeţi

→ o pagină web.

Căutarea vocală pe web

Atingeţi câmpul adresă, atingeţi , spuneţi un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate care apar.

114

Web şi reţea

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizaţi filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteţi conectat cu acelaşi cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeţi

Alte dispozitive. Selectaţi o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeţi .

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanţe scurte. Utilizaţi

Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

• Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.

• Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.

• Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

• Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

• Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Pentru a activa Bluetooth, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi

Setări

ConexiuniBluetooth, apoi glisaţi comutatorul Bluetooth la dreapta.

115

Web şi reţea

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

ConexiuniBluetoothCăutare, iar dispozitivele detectate sunt enumerate. Selectaţi dispozitivul cu care doriţi să vă asociaţi, apoi acceptaţi parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicaţii acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicaţia Galerie.

Deschideţi Galerie, selectaţi o imagine, atingeţi

Bluetooth, apoi selectaţi unul din dispozitivele

Bluetooth. Pentru a primi o imagine, acceptaţi solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fişierele transferate sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Samsung Link

Utilizaţi această aplicaţie pentru a reda conţinutul salvat pe dispozitive localizate la distanţă sau pe servicii web de stocarede pe Internet. Puteţi reda şi trimite fișiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau pe un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicaţie, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung şi să înregistraţi două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcţie de tipul dispozitivului.

Atingeţi Samsung Link pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Atunci când deschideţi această aplicaţie, va apărea conţinutul recent de la dispozitivele înregistrate şi de la serviciile de stocare. Puteţi să le răsfoiţi şi redaţi.

116

Web şi reţea

Trimiterea fişierelor

Trimiteţi fişiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe servicii web de stocare.

Atingeţi pentru a selecta un dispozitiv sau o stocare web şi derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media.

Apoi, atingeţi , selectaţi fişierele, apoi atingeţi .

Partajarea fişierelor

Atingeţi pentru a selecta un dispozitiv sau o stocare web şi derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media.

Apoi, atingeţi , selectaţi fişierele, atingeţi , apoi selectaţi o metodă de partajare.

Redarea fişierelor pe un dispozitiv la distanţă

Atingeţi pentru a selecta un dispozitiv sau o stocare web şi derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media.

Apoi, atingeţi , selectaţi fişierele, atingeţi , apoi selectaţi un dispozitiv.

• Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de dispozitivele conectate ca player media.

• Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcţie de conexiunea de reţea.

Gestionarea conţinutului pe un serviciu web de stocare

Selectaţi un serviciu web de stocare, apoi vizualizaţi şi gestionaţi fişierele dvs.

Pentru a transfera fişiere între dispozitivul dvs. şi un serviciu web de stocare, atingeţi , selectaţi fişierele, apoi atingeţi .

Pentru a înregistra servicii web de stocare pe dispozitiv, atingeţi

Adăugare stocare, apoi selectaţi un serviciu web de stocare.

117

Web şi reţea

Group Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vă bucura de momentele petrecute cu prietenii partajând şi redând conţinut. Creaţi sau alăturaţi-vă la o sesiune Group Play, apoi partajaţi conţinut, cum ar fi imagini sau documente.

Atingeţi Group Play pe ecranul de Aplicații.

• Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

• În timp ce utilizaţi această aplicaţie, nu puteţi accesa Internetul prin reţeaua Wi-Fi.

Vă alăturaţi la o sesiune Group Play.

Creaţi o sesiune Group Play.

Setaţi dacă se solicită o parolă pentru grup.

Crearea unui grup pentru Group Play

Când creaţi o sesiune Group Play, celelalte dispozitive se pot alătura la sesiune şi pot partaja conţinutul.

Când utilizaţi o parolă pentru sesiunea Group Play, celelalte dispozitive trebuie să introducă parola pentru a se alătura la sesiune. Pentru a utiliza o parolă, bifaţi Setare parolă grup.

Atingeţi Creați un grup, setaţi o parolă, apoi utilizaţi următoarele caracteristici:

Partajare imagini: Selectaţi imagini pentru partajare.

Partajare documente: Selectaţi documente pentru partajare.

Jucaţi jocuri şi multe al...: Jucaţi jocuri online cu prietenii.

118

Web şi reţea

Alăturarea la Group Play

Alăturaţi-vă la o sesiune Group Play creată de un alt dispozitiv.

Atingeţi Alătur. la grup, selectaţi o sesiune Group Play la care să vă înscrieţi, apoi introduceţi parola pentru grup, dacă este necesar.

Utilizarea caracteristicilor suplimentare într-o sesiune Group Play

În timp ce partajaţi conţinut cu celelalte dispozitive, utilizaţi următoare caracteristici:

Atingeţi şi scrieţi o notă sau desenaţi pe ecran. Toţi participanţii pot vedea ceea ce creaţi.

Atingeţi pentru a vizualiza toate imaginile partajate în aspectul mozaic.

Atingeţi sau pentru a selecta mai multe imagini sau documente.

Atingeţi pentru a vizualiza participanţii la grup.

119

Aplicaţii şi magazine media

Magazin Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii şi jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeţi Magazin Play pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile după categorie sau atingeţi pentru a căuta cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectaţi o aplicaţie pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeţi INSTALAȚI. Dacă există o taxă pentru aplicaţie, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziţionare.

• Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunţa actualizarea.

Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.

• Pentru a instala aplicațiile pe care le-aţi descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeţi Setări

Mai multeSecuritateSurse necunoscute.

Dezinstalarea aplicaţiilor

Dezinstalaţi aplicaţiile achiziţionate din Magazin Play.

Atingeţi

Aplicaţiile mele, selectaţi o aplicaţie pentru ştergere din lista de aplicaţii instalate, apoi atingeţi DEZINSTALARE.

120

Aplicaţii şi magazine media

Samsung Apps

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi apps.samsung.com.

Atingeţi Samsung Apps pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie.

Pentru căutarea unei aplicaţii, atingeţi în partea de sus a ecranului, apoi introduceţi un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectaţi o aplicaţie pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeţi Gratuite. Dacă există o taxă pentru aplicaţie, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziţionare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunţa actualizarea.

Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.

Cărți Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a citi şi descărca fişiere de tip carte.

Atingeţi Cărți Play pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

121

Aplicaţii şi magazine media

Play Movies

Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări, descărca şi pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeţi Play Movies pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Muzică Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeţi Muzică Play pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Chioşc Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona sau pentru a vă abona la ziare sau reviste.

Atingeţi Chioşc Play pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Jocuri Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a descărca şi juca jocuri.

Atingeţi Jocuri Play pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

122

Utilităţi

S Memo

Utilizaţi această aplicaţie pentru a crea o notă utilizând imagini şi înregistrări vocale.

Atingeţi S Memo pe ecranul de Aplicaţii.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Compunerea notelor

Creaţi note cu un conţinut îmbogăţit desenând schiţe cu degetul, adăugând imagini sau note vocale.

Atingeţi pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeţi pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

Ştergeţi nota.

Introduceţi o notă.

Schiţaţi sau desenaţi o notă.

Anulaţi şi refaceţi ultima acţiune.

Realizaţi o înregistrare vocală care va fi inserată.

Inseraţi un fişier multimedia.

Comutaţi la modul vizualizare.

Anexaţi o altă pagină la nota curentă.

123

Utilităţi

Când schiţaţi o notă, atingeţi încă o dată pentru a modifica tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.

Când ştergeţi nota scrisă de mână, atingeţi încă o dată pentru a modifica dimensiunea radierei, sau atingeţi Golire totală pentru a şterge nota.

Schimbaţi tipul de creion.

Salvaţi setarea curentă

în calitate de profil al creionului.

Schimbaţi grosimea liniei.

Extindeţi panoul de setări pentru creion pentru a schimba culoarea creionului.

Pentru a schimba fundalul foii, atingeţi

Schimbare fundal.

Pentru a adăuga etichete, atingeţi

Ad. Etichetă.

Introducerea fişierelor multimedia sau a înregistrării vocale

Atingeţi pentru a introduce fişiere multimedia. Atingeţi pentru a introduce o înregistrare vocală.

Răsfoirea notelor

Răsfoiţi miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a căuta o notă, atingeţi

Căutare.

Pentru a şterge note, atingeţi

Ştergere.

Pentru a sorta notele după dată, titlu, etichetă sau după alte criterii, atingeţi

Sortare după.

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeţi

Vizualizare tip listă.

Pentru a crea o notă importând un fişier, atingeţi

Import.

Pentru a exporta notele într-un alt format de fişier, atingeţi

Export.

124

Utilităţi

Pentru a crea un folder, atingeţi

Creare director.

Pentru a schimba ordinea notelor, atingeţi

Schimbare ordine.

Pentru a muta note în alt fişier, atingeţi

Mutare.

Pentru a copia note, atingeţi

Copiere.

Pentru a modifica setările pentru Notă S, atingeţi

Setări.

Pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru a restabili note într-o sau dintr-o locaţie de stocare, atingeţi

Copiere de rezervă şi restabilire.

Vizualizarea unei note

Atingeţi miniatura notei pentru a o deschide.

Pentru a şterge nota, atingeţi

Ştergere.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeţi

Partajare prin.

Pentru a exporta nota într-un alt format de fişier, atingeţi

Export.

Pentru a adăuga nota la lista dvs. de favorite, atingeţi

Adăugare la Favorite.

Pentru a salva nota ca eveniment, atingeţi

Creare eveniment.

Pentru a seta nota ca fundal sau pentru a o atribui unui contact, atingeţi

Setare ca.

Pentru a imprima nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi atingeţi

Imprimare. Anumite imprimante pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul.

Pentru a edita nota, atingeţi .

Pentru a reda înregistrarea vocală, atingeţi .

125

Utilităţi

Planificator S

Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona evenimente şi activităţi.

Atingeţi Planificator S pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Crearea evenimentelor şi a activităţilor

Atingeţi Nou, apoi utilizaţi una din următoarele metode:

Adăugare eveniment: Introduceţi un eveniment cu o setare de repetare opţională.

Adăugare sarcină: Introduceţi o activitate cu o setare de prioritate opţională.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeţi o dată pentru a o selecta și apoi atingeţi-o din nou.

Introduceţi un titlu şi specificaţi care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeţi

Editare detalii eveniment sau Editare detalii activitate pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Pentru a adăuga un eveniment, introduceţi locaţia în câmpul Amplasare, atingeţi de lângă câmp, apoi indicaţi cu precizie locaţia ţinând apăsat pe harta care apare.

Atingeţi Imagini, apoi realizaţi o fotografie sau selectaţi una din imaginile existente.

126

Utilităţi

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

ConturiGoogle în Conturile mele → un cont Google

Sincronizare Calendar. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeţi Planificator S

→ → Sincronizare.

Pentru a afişa evenimentelor sau activităţilor sincronizate, atingeţi

CalendareEcran, bifaţi contul Google, apoi atingeţi Efectuat.

Schimbarea tipului de calendar

Selectaţi unul din diferitele tipuri de calendare afișate: cel anual, lunar, săptămânal etc în partea dreaptă a ecranului. Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, apropiaţi două degete pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual, sau depărtaţi-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul săptămânal.

Căutarea evenimentelor

Atingeţi

Căutare, apoi introduceţi cuvântul care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeţi Azi în partea de sus a ecranului.

Ştergerea evenimentelor

Atingeţi

Ştergere, selectaţi evenimentele, apoi atingeţi Ştergere.

Partajarea evenimentelor

Selectaţi un eveniment, atingeţi

Partajare prin, apoi selectaţi o metodă de partajare.

127

Utilităţi

Dropbox

Utilizaţi această aplicaţie pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spaţiului de stocare cloud Dropbox. Când salvaţi fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeţi Dropbox pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Atunci când rulaţi Dropbox pentru prima dată, atingeţi

Start pentru a-l activa. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce Dropbox este activat, fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului sunt încărcate automat pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeţi . Pentru a partaja sau şterge fişiere, sau pentru a crea albume, atingeţi , apoi selectaţi fişierele.

Pentru a încărca fişiere pe Dropbox, atingeţi

→ → Upload herePhotos or videos sau Other files. În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeţi pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fişiere în lista de favorite, atingeţi .

Cloud

Utilizaţi această aplicaţie pentru a sincroniza fişiere sau pentru a copia informațiile setărilor și aplicaţiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

ConturiCloud.

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeţi contul dvs. Samsung sau Setări sincronizare pentru sincronizarea fişierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeţi Copie de rezervă sau Restaurare pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

128

Utilităţi

Sincronizarea cu Dropbox

Atingeţi Conectare cont Dropbox, apoi introduceţi contul Dropbox. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectaţi, atingeţi Allow şi dispozitivul sincronizează automat fişierele cu Dropbox ori de câte ori efectuaţi anumite modificări.

Drive

Utilizaţi această aplicaţie pentru a salva şi partaja fişierele cu alte persoane prin serviciul Google Drive selectând fişierele din dispozitiv, creând sau scanând documente. Când salvaţi fişierele pe Google

Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte computere care au instalat Google Drive.

Atingeţi Drive pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Încărcarea fişierelor

Atingeţi Încărcaţi, selectaţi unul din fişierele salvate pe dispozitiv, apoi încărcaţi-l pe Google Drive.

Pentru a crea un document nou sau pentru a scana o imagine sau un document şi a-l încărca, atingeţi

Creaţi sau Scanaţi.

Vizualizarea fişierelor

Selectaţi un fişier pentru a-l deschide.

Când vizualizaţi un fişier, atingeţi şi utilizaţi una din următoarele pictograme:

• : Partajaţi fişierul cu alte persoane.

: Mutaţi fişierul în alt folder.

• : Puneţi fişierul la dispoziţie offline.

• : Accesaţi opţiuni suplimentare.

• : Marcaţi fişierul ca important.

129

Utilităţi

Ceas

Utilizaţi această aplicaţie pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în multe oraşe importante din lume, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeţi Ceas pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Activați sau dezactivați alarma.

Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeţi Creare alarmă, setaţi o oră pentru declanşarea alarmei, selectaţi zilele în care se repetă alarma, apoi atingeţi Salvare.

Mai multeAlarmă locaţie: Setaţi o locaţie. Alarma se declanşează numai atunci când sunteţi

în locaţia respectivă.

Mai multe

Amânare: Setaţi un interval şi un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.

Mai multe

Alarmă inteligentă: Setaţi o oră pentru ca alarma să se declanşeze înainte de ora prestabilită.

130

Utilităţi

Oprirea alarmelor

Glisaţi în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisaţi în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Ţineţi apăsată o alarmă, apoi atingeţi Ştergere.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeţi Adăugare oraş, apoi introduceţi numele unui oraş sau selectaţi un oraş din lista de oraşe.

Pentru a aplica ora de vară, ţineţi apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeţi Setări Ora de Vară.

Ştergerea ceasurilor

Ţineţi apăsat un ceas, apoi atingeţi Ştergere.

Cronometru

Atingeţi Pornire pentru a cronometra un eveniment. Atingeţi Tur pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeţi Reiniţial. pentru a şterge înregistrările timpilor unui tur.

Numărăt. Inversă

Setaţi durata, apoi atingeţi Pornire.

Glisaţi în afara cercului mare când timpul a expirat.

Ceas de birou

Atingeţi pentru a vizualiza în ecran complet.

131

Utilităţi

Calculator

Utilizaţi această aplicaţie pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeţi Calculator pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeţi pentru a ascunde tastatura.

Pentru a şterge istoricul, atingeţi

Ştergere istoric.

S Voice

Utilizaţi această aplicaţie pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeţi S Voice pe ecranul de Aplicaţii. Sau, atingeţi de două ori.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

• „Deschide muzica”

• „Lansează calculatorul”

• „Verifică programul”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

• Vorbiţi clar.

• Vorbiţi în locuri în care este linişte.

• Nu utilizaţi cuvinte jignitoare sau de argou.

• Evitaţi să vorbiţi cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcţie de împrejurimi sau de modul în care vorbiţi.

132

Utilităţi

Google

Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicaţiilor şi conţinutului acestora pe dispozitiv.

Atingeţi Google pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeţi câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Sau, atingeţi , apoi rostiţi un cuvânt cheie.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicaţiile care să fie căutate, atingeţi

SetăriCăutare pe telefon, apoi bifaţi elementele care vor fi căutate.

Google Now

Lansaţi căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă, informaţii despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare şi multe altele atunci când chiar aveţi nevoie.

Înscrieţi-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Now, atingeţi

SetăriGoogle Now.

Căutare vocală

Utilizaţi această aplicaţie pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeţi Căutare vocală pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Rostiţi un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare Rostiți acum pe ecran.

133

Utilităţi

Fişierele mele

Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Atingeţi Fişierele mele pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Gestionarea fişierelor

Selectaţi un folder pentru a-l deschide. Pentru a vă întoarce la folderul părinte, atingeţi . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeţi .

Într-un folder, atingeţi , apoi utilizaţi una din următoarele opţiuni:

Select. totală: Selectaţi toate fişierele sau folderele pentru a le aplica acestora aceeaşi opţiune simultan.

Creare director: Creaţi un folder.

Căutare: Căutaţi fişiere sau foldere.

Vizualizare după: Schimbaţi modul de vizualizare.

Sortare după: Sortaţi fişiere sau foldere.

Setări: Modificaţi setările pentru managerul de fişiere.

Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugaţi o comandă rapidă a folderelor frecvent utilizate la directorul rădăcină. Atingeţi

Adăugare comandă rapidă, introduceţi un nume pentru comanda rapidă, selectaţi un folder, apoi atingeţi Setare aici.

134

Utilităţi

Descărcări

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicaţiilor.

Atingeţi Descărcări pe ecranul de Aplicaţii.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Selectaţi un fişier pentru a-l deschide cu o aplicaţie adecvată.

Pentru a sorta fişiere după dimensiune, atingeţi Sortare după dimensiune.

Pentru a sorta fişiere după dată, atingeţi Sortare după dată.

135

Călătorie şi regiune locală

Hărți

Utilizaţi această aplicaţie pentru a stabili locaţia dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obţine indicaţii rutiere.

Atingeţi Hărţi pe ecranul de Aplicații.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de regiune.

Căutarea locaţiilor

Căutaţi locaţii introducând o adresă sau un cuvânt. Odată ce este găsită locaţia, selectaţi o locaţie pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă.

Obţinerea de indicaţii rutiere pentru o anumită destinaţie

Atingeţi pentru a seta locaţiile de plecare şi de destinaţie, apoi selectaţi o metodă de deplasare.

Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinaţie.

136

Setări

Despre Setări

Utilizaţi această aplicaţie pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opţiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeţi Setări pe ecranul de Aplicaţii.

Unele opţiuni pot să nu fie disponibile, în funcţie de regiune.

Conexiuni

Wi-Fi

Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de reţea.

Pentru a utiliza opţiunile, atingeţi .

Avansat: Particularizaţi setările Wi-Fi.

Buton de comandă WPS: Vă conectaţi la o reţea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.

Introducere cod PIN WPS: Vă conectaţi la o reţea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

În cazul în care utilizaţi camera foto într-o ţară alta decât cea de unde aceasta a fost achiziţionată, caracteristica Wi-Fi 5 GHz poate să nu funcţioneze corespunzător, din cauza diferenţelor de frecvenţe radio. Frecvenţele radio disponibile pot diferi în funcţie de ţară.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeţi Conexiuni

Wi-Fi → → AvansatSe menţine Wi-Fi activ pe timp

de repaus.

137

Setări

Setarea Notificare reţea

Dispozitivul poate detecta reţelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeţi Conexiuni

Wi-Fi → → Avansat şi bifaţi Notificare reţea pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o reţea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Pe ecranul Setări, atingeţi Conexiuni

Wi-FiWi-Fi Direct.

Bluetooth

Activaţi caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informaţii pe distanţe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi .

Expirare vizibilitate: Setaţi durata pentru care dispozitivul este vizibil.

Fişiere primite: Vizualizaţi fişierele primite prin caracteristica Bluetooth.

Utilizare date

Ţineţi evidenţa cantităţii de date utilizate.

Ciclu utilizare date: Introduceţi data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi .

Sincronizare automată date: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor. Puteţi selecta ce informaţii doriți să sincronizaţi pentru fiecare cont în Setări

Conturi.

Hotspoturi mobile: Selectaţi hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicaţiile care rulează în fundal.

138

Setări

Mai multe reţele

Particularizaţi setările pentru controlarea reţelelor.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Reţea inteligentă

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile reţelei de date de pe dispozitiv atunci când ecranul este oprit şi deconectează aplicaţiile, cum ar fi aplicaţii SNS sau Email. Atunci când este pornit ecranul, sunt preluate toate notificările noi care nu au fost primite în timp ce ecranul era oprit.

Puteţi economisi energia bateriei pornind această caracteristică.

VPN

Configuraţi şi conectați-vă la reţelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitive în apropiere

Conţinut partajat: Setaţi dispozitivul să partajeze conţinutul cu alte dispozitive.

Listă de dispozitive permise: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.

Listă de dispozitive nepermise: Vizualizaţi lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.

Descărcare în: Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea fişierelor media.

Încărcare de pe alte dispozitive: Setaţi dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

139

Setări

Dispozitivul meu

Blocare ecran

Modificaţi setările pentru ecranul blocat.

Afişare

Schimbaţi setările pentru afişare.

Fundal:

Ecran de pornire: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.

Blocare ecran: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.

Ecrane de pornire şi de blocare: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.

Panoul de notificare: Particularizaţi elementele care apar pe panoul de notificări.

Asistent pentru pagini: Setaţi dispozitivul să deschidă paginile contextuale pe baza acţiunilor dvs.

Mod ecran:

Adaptare ecran: Utilizaţi acest mod pentru optimizarea ecranului în conformitate cu setările afişajului.

Dinamic: Utilizaţi acest mod pentru a face tonul ecranului mai viu.

Standard: Utilizaţi acest mod pentru mediile normale.

Film: Utilizaţi acest mod pentru mediile slab luminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.

Luminozitate: Setaţi luminozitatea ecranului.

Rotire automată ecran: Setaţi rotirea automată a conţinutului când dispozitivul este întors.

Timp expirare ecran: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Daydream: Setaţi dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă.

Stil font: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.

Dimensiune font: Modificaţi dimensiunea fontului.

Afişare procentaj baterie: Setaţi dispozitivul să afişeze durata de viaţă rămasă a bateriei.

140

Setări

Sunet

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Volum: Reglaţi nivelul volumului pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.

Sunet de notific. implicit: Selectaţi un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi emailurile primite.

Sunete la atingere: Setaţi dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicaţii sau a unei opţiuni pe ecranul senzitiv.

Sunet blocare ecran: Setaţi dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.

Feedback prin vibraţie: Setaţi dispozitivul să vibreze când atingeţi tastele.

Sunet atingere tastă: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.

Ieşire audio: Selectaţi un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat când conectaţi dispozitivul la dispozitivele HDMI opţionale. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Mod Blocare

Selectaţi notificările care vor fi blocate în modul blocare.

Modul Mâini lib.

Setaţi dispozitivul să citească conţinutul cu voce tare şi specificaţi aplicaţiile care vor fi utilizate în modul mâini libere.

Accesoriu

Modificaţi setările pentru accesorii.

Sunet andocare: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când dispozitivul este conectat sau scos de la o staţie de andocare de birou opţională.

Mod ieşire audio: Setaţi dispozitivul să utilizeze difuzorul staţiei de andocare atunci când dispozitivul este conectat la o staţie de andocare de birou opţională.

Afişare ecran de pornire birou: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul de birou atunci când dispozitivul este conectat la o staţie de andocare de birou opţională.

Ieşire audio: Selectaţi un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat când conectaţi dispozitivul la dispozitivele HDMI opţionale. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

141

Setări

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilităţi fizice. Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a îmbunătăţi accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

Rotire automată ecran: Setaţi rotirea automată a interfeţei când rotiţi dispozitivul.

Timp expirare ecran: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Rostiţi parolele: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceţi cu

TalkBack.

Afişare comandă rapidă: Adăugaţi o comandă rapidă la Accesibilitate pe meniul rapid care apare atunci când ţineţi apăsat pe butonul Pornire.

TalkBack: Activaţi TalkBack, care furnizează feedback vocal.

Dimensiune font: Modificaţi dimensiunea fontului.

Mărire: Setaţi dispozitivul să mărească şi să micşoreze prin atingerea ecranului de trei ori.

Culori negative: Restabiliţi culorile de afişare pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.

Ajustare culoare: Reglaţi schema de culori pentru ecran atunci când dispozitivul constată că sunteţi daltonist sau aveţi dificultăţi la citirea conţinutului.

Comandă rapidă pt. accesibilitate: Setaţi dispozitivul să activeze TalkBack atunci când ţineţi apăsat pe butonul Pornire şi atingeţi ecranul cu două degete.

Opţ. trans. text în vorb.:

Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi .

Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit ca exemplu.

Sunet monofonic: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască auriculară.

Oprire toate sunetele: Anulaţi toate sunetele dispozitivului.

Meniu asistent: Setaţi dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistenţă care vă ajută să accesaţi funcţii acceptate de butoanele externe sau de caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteţi edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.

Întârziere la menţinere apăsată: Setaţi timpul de recunoaştere pentru atunci când ţineţi apăsat pe ecran.

142

Setări

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeţi .

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune.

Selectaţi limba: Selectaţi limbile de introducere a textului.

Numere şi simboluri: Modificaţi aspectul tastaturii.

Text predictiv: Activaţi modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceţi şi pentru a afişa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru predicţia cuvintelor.

Înlocuire automată: Setaţi dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greşit sau incomplete atingând bara de spaţiu sau semnul de punctuaţie.

Majusculă automată: Setaţi dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuaţie final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.

Spaţiere automată: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.

Introducere automată punctuaţie: Setaţi dispozitivul să introducă un punct când atingeţi de două ori bara de spaţiu.

Niciuna: Setaţi dispozitivul să dezactiveze caracteristica glisare pe tastatură.

Intare continuă: Setaţi dispozitivul pentru introducerea textului prin glisarea pe tastatură.

Control cursor: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.

Sunet: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.

Previzualizare caracter: Setaţi dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.

Tutorial: Accesaţi informaţiile de ajutor pentru utilizarea tastaturii Samsung.

Resetare setări: Resetaţi setările pentru tastatura Samsung.

143

Setări

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeţi .

Alegeţi limbă intrare: Selectaţi limbile de introducere a textului.

Blocați cuv. jignitoare: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.

Recunoaştere vocală offline: Descărcaţi şi instalaţi date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

Recunoaştere vocală

Selectaţi un motor de recunoaştere a vocii.

Această caracteristică apare odată ce utilizaţi o aplicaţie pentru recunoașterea vocală.

Căutare vocală

Pentru recunoaşterea vocală Samsung, utilizaţi următoarele opţiuni:

Language: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală.

Deschidere prin tasta acasă: Setaţi dispozitivul să lanseze S Voice atingând

de două ori.

Use location data: Setaţi dispozitivul să utilizeze informaţii despre locaţie pentru rezultatele căutării vocale.

Hide offensive words: Setaţi ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.

Help: Accesaţi informaţii de ajutor pentru S Voice.

About: Vizualizaţi informaţiile despre versiune.

Wake up command: Setaţi dispozitivul să pornească recunoaşterea vocală, atunci când rostiți o comandă de activare în timpul utilizării caracteristicii S Voice.

Check missed events: Setaţi dispozitivul să verifice evenimentele pierdute atunci când caracteristica S Voice este lansată apăsând pe butonul căştii.

Home address: Introduceţi adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informaţii despre locaţie cu ajutorul caracteristicii comandă vocală.

Log in to Facebook: Introduceţi informaţiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza

Facebook cu S Voice.

Log in to Twitter: Introduceţi informaţiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza Twitter cu S

Voice.

144

Setări

Pentru recunoaşterea vocală Google, utilizaţi următoarele opţiuni:

Limbă: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală.

Mesaj vocal: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunţa cu privire la acţiunea curentă.

Blocați cuv. jignitoare: Setaţi ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.

Recunoaştere vocală offline: Descărcaţi şi instalaţi date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

Set căşti-microfon Bluetooth: Setaţi dispozitivul să permită o căutare vocală cu o cască

Bluetooth, când aceasta este conectată la dispozitiv.

Opţ. trans. text în vorb.

Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi .

Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit ca exemplu.

Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

Mişcare

Activaţi caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbaţi setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

Înclinaţi pentru a mări: Setaţi dispozitivul să mărească sau să micşoreze în timp ce vizualizaţi imaginile în Galerie sau răsfoiţi paginile web, când ţineţi apăsate două puncte cu degetele şi apoi înclinaţi dispozitivul înainte şi înapoi.

Panoramaţi pentru mutarea pictogramei: Setaţi pentru a muta un element la o altă pagină atunci când ţineţi apăsat elementul şi apoi panoramaţi dispozitivul la stânga sau la dreapta.

Panoramare pentru răsfoirea imaginilor: Setaţi dispozitivul să deruleze o imagine mişcând dispozitivul în orice direcţie atunci când imaginea este mărită.

Setări de sensibilitate: Reglaţi viteza de reacţie pentru fiecare mişcare.

Aflaţi despre mişcări: Vizualizaţi tutorialul pentru controlarea mişcărilor.

145

Setări

Glisare cu palma pentru capturare: Setaţi dispozitivul să captureze o imagine a ecranului atunci când glisaţi cu mâna spre stânga sau spre dreapta de-a lungul ecranului.

Atingeţi cu palma pentru anulare sunet/pauză: Setaţi dispozitivul să întrerupă redarea fişierelor media sau să anuleze sunetul redării fişierelor media atunci când atingeţi ecranul cu palma.

Aflaţi despre mișcările mâinii: Vizualizaţi tutorialul pentru controlarea mişcărilor mâinii.

Controlul vocal

Modificaţi setările pentru controlarea opţiunilor cu ajutorul comenzilor vocale.

Conturi

Adăugare cont

Adăugaţi conturi de e-mail sau conturi SNS.

Cloud

Modificaţi setările pentru sincronizarea datelor sau a fişierelor cu contul dvs. Samsung sau cu spaţiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Cop. rez. a datelor mele: Setaţi dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.

Copie de rezervă cont: Setaţi sau editaţi copia de rezervă a contului dvs. Google.

Restabilire automată: Setaţi dispozitivul să restabilească setările şi datele aplicaţiilor atunci când aplicaţiile sunt reinstalate pe dispozitiv.

Revenire la setările din fabrică: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

146

Setări

Mai multe

Servicii de localizare

Modificaţi setările pentru permisiunile privind informaţiile despre locaţie.

Acces la locaţia mea: Setaţi dispozitivul să permită aplicaţiilor să utilizeze informaţii despre locaţia dvs. curentă.

Utilizare sateliţi GPS: Setaţi dispozitivul să utilizeze satelitul GPS pentru identificarea locaţiei curente.

Utilizare reţele fără fir: Setaţi dispozitivul să permită colectarea datelor despre locaţie sau să identifice locaţia dispozitivului dvs. prin reţeaua Wi-Fi.

Locaţiile mele: Configuraţi profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locaţii atunci când utilizaţi caracteristicile GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru a identifica locaţia dvs. curentă.

Securitate

Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului.

Criptare dispozitiv: Setaţi o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.

Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

Criptare cartelă SD externă: Setaţi dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetaţi dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivaţi această setare înainte de resetarea dispozitivului.

Faceţi parolele vizibile: Setaţi dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce sunt introduse.

147

Setări

Administratori dispozitiv: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitiv. Puteţi permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.

Surse necunoscute: Selectaţi instalarea aplicaţiilor din orice sursă. Dacă nu selectaţi această opțiune, puteţi descărca aplicaţii numai din Magazin Play.

Verificare aplicaţii: Setaţi această opțiune pentru a permite ca Google să verifice dacă aplicaţia se comportă periculos, înainte de instalarea acesteia.

Tip de stocare: Setaţi un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.

Acreditări de încredere: Folosiţi certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicaţii.

Inst. din spaţ. stoc. dispoz.: Instalaţi certificate criptate, stocate în spaţiul de stocare USB.

Ştergere acreditări: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi resetaţi parola.

Manager de aplicaţii

Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.

Baterie

Vizualizaţi cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Pornire

Modificaţi setările pentru energie.

Oprire automată: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul se va opri.

Modul de economisire al energiei: Activaţi modul de economisire a energiei şi modificaţi setările pentru acest mod.

Pornire rapidă: Activarea acestei opţiuni duce la pornirea rapidă a dispozitivului pentru următoarele 24 de ore.

148

Setări

Spaţiu de stocare

Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formataţi o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actuzalizați dispozitivul.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data şi ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

Setare dată: Setaţi manual data curentă.

Setare oră: Setaţi manual ora curentă.

Selectare fus orar: Selectaţi fusul dvs. orar.

Utilizare format de 24 de ore: Afişaţi ora în format de 24 de ore.

Selectare format date: Selectaţi un format pentru dată.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţii despre dispozitiv şi actualizaţi software-ul dispozitivului.

Setări Google

Utilizaţi această aplicaţie în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de

Google.

Atingeţi Setări Google pe ecranul de Aplicații.

149

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercaţi următoarele soluţii. Este posibil ca anumite situaţii să nu se aplice dispozitivului dvs.

Ochii subiectului apar roşii

Efectul de ochi roşii apare când ochii subiectului reflectă lumina de la bliţul camerei foto.

Setaţi opţiunea pentru bliţ la Ochi roşii sau la Înd oc roşii. (pag. 83)

Fotografiile prezintă puncte de praf

Dacă în aer sunt prezente particule de praf, este posibil să le surprindeţi în fotografii atunci când utilizaţi bliţul.

• Opriţi bliţul sau evitaţi fotografierea într-un loc plin de praf.

• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 78)

Fotografiile sunt neclare

Neclaritatea se poate produce dacă realizaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă sau dacă ţineţi dispozitivul incorect.

• Apăsaţi pe jumătate butonul Declanşator pentru a vă asigura că aţi focalizat subiectul.

• Setaţi opţiunea de stabilizarea a imaginii.

• Utilizaţi un trepied pentru a împiedica mişcarea dispozitivului.

150

Anexă

Fotografiile sunt neclare când pozaţi pe timp de noapte

Pe măsură ce camera încearcă să atragă mai multă lumină, timpul de expunere scade. Aceasta poate face dificil să menţineţi camera nemişcată destul timp pentru a realiza o fotografie clară şi poate conduce la mişcarea dispozitivului.

• Setaţi Noapte în modul inteligent.

• Activaţi bliţul. (pag. 83)

• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 78)

• Utilizaţi un trepied pentru a împiedica mişcarea dispozitivului.

Subiecţii ies prea întunecaţi din cauza luminilor de pe fundal

Când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între zonele luminate şi cele întunecate, este posibil ca subiectul să pară prea întunecat.

• Evitaţi realizarea pozelor în direcţia soarelui.

• Setaţi opţiunea pentru bliţ la Completare. (pag. 83)

• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 77)

• Setaţi opţiunea de măsurare la Spot dacă subiectul se află în centru cadrului.

Când nu puteţi fotografia sau filma

• Este posibil ca spaţiul de stocare să fie plin. Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi un card de memorie nou.

• Formataţi cardul de memorie.

• Cardul de memorie poate fi defect. Achiziţionaţi un card nou.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.

• Încărcaţi bateria.

• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă. (pag. 21)

Când nu funcţionează bliţul

• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie setată la Oprit. (pag. 83)

• În anumite moduri, bliţul este dezactivat.

151

Anexă

Când bliţul se declanşează brusc

Bliţul se poate declanşa brusc din cauza electricităţii statice. Dispozitivul nu funcţionează defectuos.

Când culorile din fotografie nu corespund scenei reale

Selectaţi o opţiune de balans de alb adecvată pentru sursa de lumină. (pag. 79)

Când fotografia este prea luminoasă sau prea întunectă

• Opriţi sau porniţi bliţul. (pag. 83)

• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 78)

• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 77)

Tubul obiectivului nu se retrage nici atunci când este oprită alimentarea

Când întrerupeţi alimentarea în timp ce ţineţi tubul obiectivului, este posibil ca acesta să nu se poată retrage. Dacă se întâmplă acest lucru, nu îl forţaţi să se retragă. Duceţi dispozitivul la un Centru de

Service Samsung.

Când porniţi dispozitivul sau în timp ce utilizaţi dispozitivul, acesta vă solicită să introduceţi parola

Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceţi parola pe care aţi setat-o pentru dispozitiv.

Dispozitivul nu porneşte

• Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcaţi bateria complet

înainte de pornirea dispozitivului.

• Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceţi bateria din nou.

• Ştergeţi ambele contacte aurii şi introduceţi bateria din nou.

152

Anexă

Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător

• Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opţionale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcţioneze corespunzător.

• Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcţiona necorespunzător.

• Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.

• Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare ale software-ului.

• Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.

• Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi aplicaţii sau să reintroduceţi bateria pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de 7 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuaţi o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi Setări

ConturiCreare copii de rezervă şi resetareRevenire

la setările din fabrică

Resetare dispozitivŞtergere totală. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactaţi un Centru Service Samsung.

Internetul se deconectează des

Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a dispozitivului.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria.

153

Anexă

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

• Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.

• Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeţi ambele contacte aurii şi reîncercaţi încărcarea bateriei.

• La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceţi-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziţionare

• Atunci când expuneţi bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.

• Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizaţi anumite aplicaţii, cum ar fi jocurile sau

Internetul.

• Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicaţia cameră foto. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

• Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.

• Eliberaţi memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ştergerea fișierelor din dispozitiv.

• Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia cameră foto persistă inclusiv după ce aţi

încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

154

Anexă

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

• Calitatea fotografiilor poate varia, în funcţie de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizaţi.

• Dacă realizaţi fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiţi mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideţi fişiere multimedia pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

• Eliberaţi memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ştergerea fișierelor din dispozitiv.

• Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management -

Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.

• Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcţioneze corespunzător.

• Dispozitivul acceptă fişierele multimedia care sunt autorizate de furnizorii de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conţinut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcţioneze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

• Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.

• Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune

Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

155

Anexă

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

• Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.

• Asiguraţi-vă ca aveţi instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.

• Dacă utilizaţi Windows XP, asigurați-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

• Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locaţia dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucţionate în anumite locaţii, cum ar fi mediile de interior. În aceste situaţii, setaţi dispozitivul să utilizeze reţeaua Wi-Fi pentru a identifica locaţia dvs. curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizaţi întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteţi restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei dispozitivului

• Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării sau vibraţiei părţilor componente.

• În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

156

Anexă

Utilizarea sau depozitarea dispozitivului

Locuri neadecvate pentru utilizarea sau depozitarea dispozitivului

• Evitaţi expunerea dispozitivului la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.

• Evitaţi utilizarea dispozitivului în zone cu umiditate extrem de crescută, sau cu variaţii mari de umiditate.

• Evitaţi expunerea dispozitivului la lumina directă a soarelui şi depozitarea acestuia în locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu în maşină în timpul verii.

• Protejaţi dispozitivul şi ecranul de impacturi, de manevrele brutale şi de vibraţii excesive pentru a evita deteriorările grave.

• Evitaţi utilizarea sau depozitarea dispozitivului în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor interne.

• Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea carburanţilor, a combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul sau cu accesoriile acestuia.

• Nu depozitaţi dispozitivului în locuri cu naftalină.

Utilizarea pe plajă sau pe malul apei

• Protejaţi dispozitivul de nisip şi murdărie atunci când îl utilizaţi pe plajă sau în alte zone similare.

• Dispozitivul dvs. nu este rezistent la apă. Nu manipulaţi bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea dispozitivului cu mâinile ude poate cauza deteriorarea dispozitivului.

Depozitarea pentru perioade lungi de timp

• Când depozitaţi dispozitivul pe o perioadă îndelungată, puneţi-l într-un container etanş,

împreună cu un material absorbant, cum ar fi silicagel.

• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie reîncărcate înainte de utilizare.

• Data şi ora curentă pot fi iniţializate când dispozitivul este pornit după ce dispozitivul şi bateria au fost separate pentru o perioadă îndelungată.

157

Anexă

Utilizaţi dispozitivul cu atenţie în medii umede

Când mutaţi dispozitivul dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma condens pe obiectiv sau pe componentele interne ale dispozitivului. În acest caz, opriţi dispozitivul şi aşteptaţi cel puţin

1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie, scoateţi cartela de memorie din dispozitiv şi aşteptaţi până când umezeala se evaporă, înainte de a o reintroduce.

Alte precauţii

• Nu balansaţi dispozitivul de curea. Acest lucru vă poate răni pe dvs. sau alte persoane sau poate deteriora dispozitivul.

• Nu vopsiţi dispozitivul, deoarece vopseaua poate obtura piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corectă.

• Opriţi dispozitivul când nu îl utilizaţi.

• Dispozitivul dvs. conţine piese fine. Evitaţi expunerea dispozitivului la şocuri.

• Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-l în husă atunci când nu este utilizat. Protejaţi dispozitivul de zgârieturi ţinînd-l departe de nisip, obiecte ascuţite sau monede.

• Nu utilizaţi dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart. Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinilor şi ale feţei. Duceţi dispozitivul la un centru de service Samsung pentru a-l repara.

• Nu puneţi niciodată dispozitivele, bateriile, încărcătoarele sau accesoriile lângă, pe sau în dispozitivele de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Aceste dispozitive pot fi deformate şi se pot supraîncălzi şi pot provoca un incendiu sau o explozie.

• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.

• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul cu o cârpă moale, curată, fără impurităţi.

• În cazul unui impact din exterior, dispozitivul se poate opri. În acest mod cartela de memorie este protejată. Porniţi dispozitivul pentru a-l utiliza din nou.

158

Anexă

• În timpul utilizării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.

• Când folosiţi dispozitivul la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire, culoarea afişajului se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă. Aceste condiţii nu derivă din funcţionarea necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine atunci când dispozitivul ajunge la temperaturi mai moderate.

• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a dispozitivului pot provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături. Dacă aveţi oricare dintre aceste simptome, încetaţi imediat să utilizaţi dispozitivul şi consultaţi un medic.

• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale dispozitivului. Deteriorarea cauzată de utilizarea necorespunzătoare poate să nu fie acoperită de garanţie.

• Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru dispozitiv şi nu

încercaţi să efectuaţi personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este acoperită de garanţie.

• Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

• Ştergeţi dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o lavetă.

• Curăţaţi bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.

• Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la decolorarea sau corodarea părţii exterioare a dispozitivului sau poate duce la şoc electric sau incendiu.

• Nu deranjaţi alte persoane când utilizaţi dispozitivul în public.

Precauţii la utilizarea cartelelor de memorie

• Evitaţi expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub

0 °C sau peste 40 °C). Temperaturile extreme pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a cartelelor de memorie.

• Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Introducerea unei cartele de memorie în direcţia greşită poate deteriora dispozitivul şi cartela de memorie.

• Nu utilizaţi cartele de memorie care au fost formatate de alte dispozitive sau de un computer.

Reformataţi cartela de memorie cu dispozitivul dvs.

• Opriţi dispozitivul când introduceţi sau când scoateţi cartela de memorie.

159

Anexă

• Nu scoateţi o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.

• După expirarea duratei de viaţă a unei cartele de memorie, nu mai puteţi stoca fotografii pe cartelă. Utilizaţi o cartelă de memorie nouă.

• Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le scăpaţi şi nu le supuneţi la şoc puternic sau presiune extremă.

• Evitaţi depozitarea cartelei de memorie în apropierea câmpurilor magnetice puternice.

• Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanţe corozive.

• Nu atingeţi contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.

• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau cu substanţe străine. În cazul în care cartela de memorie este murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în dispozitiv.

• Nu permiteţi cartelelor de memorie sau slotului cartelei de memorie să intre în contact cu lichide, murdărie sau substanţe străine. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a cartelor de memorie sau a dispozitivului.

• Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a proteja cartela de descărcările electrostatice.

• Transferaţi datele importante pe alte suporturi media, cum ar fi un hard disk, un CD sau un DVD.

• Când utilizaţi dispozitivul pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate încălzi.

Acest lucru este normal şi nu indică o funcţionare necorespunzătoare.

• Utilizaţi o cartelă de memorie care întruneşte cerinţele standard.

Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

160

Anexă

Despre baterie

Utilizaţi numai baterii aprobate de Samsung.

Manipularea neglijentă sau necorespunzătoare a bateriei se poate solda cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranţa dvs., urmaţi aceste instrucţiuni de manipulare corectă a bateriei:

• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect manipulată. Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie, întrerupeţi imediat utilizarea bateriei şi contactaţi producătorul.

• Utilizaţi numai încărcătoare pentru baterie autentice, recomandate de producător şi

încărcaţi bateria numai prin metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.

• Nu puneţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o expuneţi la medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de vară.

• Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.

• Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu temperatură şi umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duş.

• Nu lăsaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum lenjerie de pat, covoare sau pături electrice, pentru o perioadă îndelungată.

• Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în spaţii închise.

• Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice, precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.

• Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător.

• Nu demontaţi bateria şi nu o perforaţi cu obiecte ascuţite.

• Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe de zdrobire.

• Evitaţi expunerea bateriei la impacturi mari, cum ar fi căderea acesteia din locuri înalte.

• Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C sau mai mari.

• Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.

• Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau surse similare.

161

Anexă

Instrucţiuni de evacuare la deşeuri

• Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.

• Nu aruncaţi bateria în foc.

• Reglementările privind evacuarea la deşeuri pot varia în funcţie de ţară sau regiune.

Evacuaţi bateria la deşeuri în conformitate cu toate reglementările locale şi federale.

Instrucţiuni de încărcare a bateriei

Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al utilizatorului. Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect încărcată.

Observaţii referitoare la folosirea bateriei

• Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste

40 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor.

• Când folosiţi dispozitivul pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul capacului pentru compartimentul bateriei se poate încălzi. Aceasta nu afectează folosirea normală a dispozitivului.

• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a deconecta ştecărul din priza de curent, deoarece această acţiune poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

• La temperaturi sub 0 °C, capacitatea bateriei şi durata de viaţă a bateriei pot scădea.

• Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase, dar va reveni la normal la temperaturi mai blânde.

• Scoateţi bateriile din dispozitiv atunci când îl depozitaţi pentru o perioadă îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Depozitarea dispozitivului pentru perioade îndelungate cu bateria instalată cauzează descărcarea bateriei. Este posibil să nu puteţi reîncărca o baterie descărcată complet.

• Atunci când nu utilizaţi dispozitivul pentru o perioadă îndelungată (3 luni sau mai mult), verificaţi bateria şi reîncărcaţi-o regulat. Dacă lăsaţi bateria să se descarce continuu, capacitatea şi viaţa acesteia se pot micşora, ceea ce poate duce la o funcţionare necorespunzătoare, la incendiu sau explozie.

• Urmaţi toate instrucţiunile din acest manual pentru a asigura durata de viaţă optimă a dispozitivului şi a bateriei. Deteriorările sau performanţa slabă cauzate de nerespectarea avertismentelor şi a instrucţiunilor pot anula garanţia producătorului.

• Dispozitivul dvs. se poate uza cu timpul. Anumite piese şi reparaţii sunt acoperite de garanţie

în limita perioadei de valabilitate, dar defecţiunile sau deteriorarea cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de garanţie.

162

Anexă

Precauţii la folosirea bateriei

Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie împotriva deteriorărilor.

Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale bateriei şi poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Observaţii referitoare la încărcarea bateriei

• Dacă bateria nu se încarcă, asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.

• Dacă dispozitivul este pornit în timpul încărcării, bateria poate să nu se încărce complet. Opriţi dispozitivul înainte de încărcarea bateriei.

• Nu utilizaţi dispozitivul când încărcaţi bateria. Acest lucru poate provoca un incendiu sau şoc electric.

• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a deconecta ştecărul din priza de curent, deoarece această acţiune poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

• Lăsaţi bateria să se încarce cel puţin 10 minute înainte de pornirea dispozitivului.

• În cazul în care conectaţi dispozitivul la o sursă externă de alimentare atunci când bateria este descărcată complet, utilizarea funcţiilor mari consumatoare de energie va cauza oprirea dispozitivului. Pentru utilizarea normală a dispozitivului, reîncărcaţi bateria.

• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcaţi bateria complet.

• Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a acestora. După finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la dispozitiv.

• Nu îndoiţi şi nu deterioraţi cablul de c.a.

Observaţii referitoare la încărcarea cu un computer conectat

• Utilizaţi numai cablul USB furnizat.

• Bateria poate să nu se încarce atunci când:

– utilizaţi un hub USB

– alte dispozitive USB sunt conectate la computer

– conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului

– portul USB al computerului nu acceptă standardul de tensiune de ieşire (5 V, 500 mA)

163

Anexă

Manevraţi şi utilizaţi bateriile şi încărcătoarele cu atenţie

• Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările locale când eliminaţi la deşeuri bateriile uzate.

• Nu puneţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.

Programe virusate şi viruşi

Pentru a proteja dispozitivul de programe virusate sau viruşi, urmaţi următoarele sfaturi de utilizare.

Nerespectarea acestei cerinţe poate duce la deteriorări sau la pierderea de date care nu sunt acoperite de service-ul asigurat de garanţie.

• Nu descărcaţi aplicaţii necunoscute.

• Nu accesaţi site-uri web nesigure.

• Ştergeţi mesajele sau emailurile suspecte de la expeditori necunoscuţi.

• Setaţi o parolă şi modificaţi-o în mod regulat.

• Dezactivaţi caracteristicile fără fir, cum ar fi Bluetooth, atunci când nu sunt utilizate.

• Dacă dispozitivul se comportă anormal, rulaţi un program antivirus pentru a verifica infectarea.

• Rulaţi un program antivirus pe dispozitiv înainte de a lansa aplicaţii sau fişiere nou descărcate.

• Instalaţi programe antivirus pe computerul dvs. şi rulaţi-le cu regularitate pentru a verifica infectarea.

• Nu editaţi setările registry şi nu modificaţi sistemul de operare al dispozitivului.

• Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului şi programele antivirus sunt actualizate la versiunea cea mai recentă.

164

Curăţarea dispozitivului

Utilizaţi o perie opţională cu suflare pentru a îndepărta praful şi apoi ştergeţi obiectivul uşor cu o cârpă moale. Dacă rămâne praf, aplicaţi lichid pentru curăţare pe o hârtie pentru curăţare a lentilelor şi ştergeţi uşor.

Nu apăsaţi pe capacul lentilei şi nu utilizaţi o perie cu suflare.

Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.

165

Conţinutul poate fi diferit faţă de dispozitiv, în funcţie de regiune sau software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents