Samsung SPF-72H Manual de utilizare

Samsung SPF-72H Manual de utilizare
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
|
Simboluri privind siguranţa
Aveţi grijă să urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a preveni producerea de accidente şi deteriorarea produsului, datorită utilizării
necorespunzătoare.
Nerespectarea indicaţiilor însoţitoare poate provoca vătămări grave sau deces.
Nerespectarea indicaţiilor însoţitoare poate conduce la vătămări corporale minore sau la pagube materiale.
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
Alimentare
Introduceţi ştecherul astfel încât să fie bine fixat.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la incendii.
Nu utilizaţi ştechere, cabluri sau prize deteriorate, deoarece pot conduce la
electrocutare sau incendiu.
Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude, deoarece riscaţi să vă electrocutaţi.
|
Nu conectaţi mai multe aparate la o singură priză, deoarece o priză supraîncălzită
poate provoca incendii.
Nu utilizaţi forţa pentru a trage cablul de alimentare. Nu amplasaţi obiecte grele
pe cablul de alimentare, deoarece există pericolul de electrocutare sau de
incendiu.
Înainte de a muta produsul, aveţi grijă să opriţi alimentarea cu energie electric şi
să deconectaţi cablul din priză. De asemenea, aveţi grijă să deconectaţi cablurile
de legătură de la celelalte dispozitive.
z
Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscaţi să-l deterioraţi, să vă
electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Pentru a deconecta cablul de la priză, prindeţi şi trageţi de ştecher. Dacă trageţi de
cablu s-ar putea să îl deterioraţi.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate provoca incendii sau pornirea necorespunzătoare
a produsului.
Înainte de a curăţa produsul, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Nu lăsaţi adaptorul să intre în contact cu apa, deoarece există pericolul de
electrocutare sau de incendiu.
z
Se recomandă ferm să nu utilizaţi produsul în exterior, în condiţii de ninsoare sau de
z
Când curăţaţi podeaua, evitaţi orice contact al adaptorului cu apa.
ploaie sau în apropierea unei surse de apă.
Nu amplasaţi adaptorul de alimentare în apropierea unei surse de căldură,
deoarece există pericolul de incendiu.
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
|
Instalare
Când instalaţi un produs pe un dulap sau un raft, nu lăsaţi partea din faţă a
produsului să depăşească limita acestuia.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate determina căderea produsului, fapt ce produce
defectarea acestuia sau vătămarea corporală.
Nu amplasaţi cablul de alimentare în apropierea unei surse de căldură, deoarece
acesta se poate topi, conducând la electrocutare sau incendiu.
Nu instalaţi produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală, apă sau apă de
ploaie sau într-un vehicul.
z
Contactul produsului cu oricare dintre aceste materiale poate conduce la electrocutare
sau incendiu.
În caz de tunete sau fulgere, deconectaţi cablul de alimentare.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Când îl instalaţi, aşezaţi produsul jos cu grijă.
z
În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.
Nu scăpaţi produsul în timpul mutării acestuia, deoarece există riscul deteriorării
produsului sau producerii de vătămări personale.
Nu instalaţi produsul într-o locaţie aflată la îndemâna copiilor.
z
Există pericolul ca produsul să cadă şi să determine vătămări corporale.
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
|
Utilizare şi curăţare
Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. furculiţe, sârme sau burghie) sau obiecte
inflamabile (de ex. hârtie sau chibrituri) în porturile din spatele produsului,
deoarece există pericolul de electrocutare sau de incendiu.
z
Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu altă substanţă străină, opriţi dispozitivul,
deconectaţi cablul de alimentare de al priză şi contactaţi un centru de service.
Nu demontaţi, reparaţi sau modificaţi produsul singuri.
z
Dacă produsul necesită lucrări de reparaţie, contactaţi un centru de service.
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Dacă auziţi un sunet ciudat, simţiţi un miros de ars sau observaţi fum, deconectaţi
imediat cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Îndepărtaţi întotdeauna praful şi apa de pe ştifturile şi conexiunile ştecherului.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Înainte de a curăţa produsul, deconectaţi ştecherul şi utilizaţi o cârpă moale şi
uscată.
z
Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum benzen, alcool, diluant, insecticid,
odorizant de cameră, lubrifiant, detergent sau ceară.
Deconectaţi cablul de alimentare dacă nu utilizaţi produsul pentru o perioadă
îndelungată.
z
Praful în exces poate genera încălzirea sau aprinderea, ce conduc la electrocutare sau
incendiu.
Dacă produsul trebuie instalat într-o locaţie anume, diferită de condiţiile normale,
consultaţi unul dintre inginerii noştri de service deoarece s-ar putea ca produsul să
întâmpine probleme grave datorate mediului înconjurător.
z
Acest avertisment se referă la locaţiile expuse prafului excesiv, substanţelor chimice,
temperaturilor ridicate sau scăzute, umidităţii sau la cazul în care produsul este utilizat o
perioadă lungă de timp, fără întrerupere.
Dacă a fost scăpat pe jos sau carcasa acestuia este avariată, opriţi-l şi deconectaţi
ştecherul.
z
Utilizarea produsului fără a vă asigura că nu a fost avariat poate conduce la electrocutare
şi incendiu. Vă rugăm să contactaţi un centru de service.
Casarea corectă a acestui produs
(Echipamente electrice şi electronice) - numai pentru Europa
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare
separată)
Acest marcaj afişat pe produs sau în documentaţie indică faptul că acesta nu trebuie casat cu
alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei sale de funcţionare. Pentru a împiedica impactul
negativ asupra mediului sau a sănătăţii omului, datorat aruncării necontrolate a deşeurilor, vă
rugăm să separaţi produsul de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclaţi în mod responsabil pentru
a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au
achiziţionat acest produs sau agenţia guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul şi
modalitatea în care pot preda acest articol pentru a fi reciclat ecologic.
Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile din
contractul de achiziţie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale pentru
casare.
|Caracteristici | Componente |
Faţă
|
Spate
|
Lateral
(butoane)
|
Caracteristici
Măriţi capacitatea de memorie cu un card de memorie. Bucuraţi-vă instantaneu de imaginile stocate.
Conectând un card de memorie SD sau MMC/MS/XD al camerei digitale la rama foto digitală, puteţi să vă bucuraţi
rapid şi uşor de imagini. De asemenea, aceasta este o modalitate de a mări capacitatea de memorie a ramei.
Design elegant
Datorită designului său de înaltă clasă, lucios şi îngrijit, rama foto digitală are şi rol de ornament pentru biroul sau
masa dvs.
Suportul care se roteşte 90 de grade permite instalare atât pe orizontală cât şi pe verticală.
|Caracteristici | Componente |
Faţă
|
Spate
|
Lateral
(butoane)
Verificaţi dacă toate componentele sunt conţinute în pachetul livrat.
Dacă lipseşte ceva, contactaţi distribuitorul local de la care aţi achiziţionat produsul. Pentru articole opţionale, contactaţi un centru de
service.
Nu utilizaţi alt adaptor de alimentare în afara celui livrat cu produsul.
Componente
|
Rama foto digitală
(Culorile pot diferi în funcţie de produs)
Manual
Pornire rapidă
Garanţie
(Nu este disponibilă în toate ţările)
Manual de utilizare
Cabluri
Cablu de alimentare
Cablu USB
Adaptor de alimentare
(Tip A-B)
|Caracteristici | Componente |
Faţă
|
Spate
|
|Caracteristici | Componente |
Faţă
|
Spate
|
Lateral
(butoane)
|
Faţă
Spate
Lateral
(butoane)
|
Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când
Blocare Kensington
acesta este utilizat într-un spaţiu public. (Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat
separat.)
Dacă doriţi să utilizaţi un dispozitiv de blocare, contactaţi distribuitorul
SAMSUNG local.
Conectaţi un PC sau un dispozitiv extern utilizând un cablu USB.
Port USB
Port Down
Conectaţi printr-un cablu USB, rama foto digitală la un dispozitiv
stream
de stocare cu port USB.
Port Up
Conectaţi rama foto digitală la portul USB al unui PC printr-un
stream
cablu USB.
Pentru a conecta rama foto digitală la un PC printr-un port Up stream, utilizaţi cablul
USB (Tip A-B) livrat cu produsul.
Mufă de alimentare
Stativ
Conectaţi adaptorul de alimentare la această mufă.
Conectaţi cablul de alimentare la mufa adaptorului.
Stativul care se roteşte la 45/90 de grade permite instalare atât pe orizontală cât şi pe
verticală. Dacă rama foto digitală este instalată în poziţie verticală, puteţi roti
fotografiile utilizând funcţia de rotire astfel încât acestea să se încadreze în cazul
instalării verticale.
Slotul pentru card
Puteţi introduce un card SD sau MMC/MS/XD în slot pentru a vizualiza conţinutul
de memorie
acestuia.
Suportul pentru
Menţine produsul pe loc în condiţiile unei suprafeţe alunecoase
prevenirea
alunecării
|Caracteristici | Componente |
Lateral (butoane)
Faţă
|
Spate
|
Lateral
|
(butoane)
[ ] Butonul de
alimentare
Porneşte sau opreşte produsul.
Menţineţi apăsat butonul de alimentare din partea dreaptă a produsului timp de 2
secunde.
Indicatorul de alimentare
Indică starea de alimentare. Când produsul este pornit, ledul de alimentare se
aprinde.
[MENU] Butonul Menu
Afişează meniul în colţul din stânga-jos a ecranului.
[VOL +] Butonul Volum
Reglează volumul sunetului pentru fişierele muzicale sau filme.
[
Mută în sus rama selectată din meniu.
] Butonul Sus
[ ] Butonul stânga
Mută spre stânga rama selectată din meniu.
[ ] Butonul dreapta
Mută spre dreapta rama selectată din meniu.
[VOL +] Butonul Volum
Reglează volumul sunetului pentru fişierele muzicale sau filme.
[
Mută în jos rama selectată din meniu.
] Butonul jos
[ENTER(
Enter
)] Butonul
[ ▶ll ] Butonul
Selectează fişierul pe care doriţi să-l redaţi, o setare din meniu sau un articol.
Redă/Întrerupe redarea.
Redare/Pauză
[BACK] Butonul Back
Revine la meniul anterior.
| Alimentare |
USB
|
Card de
memorie
|
Conectarea cablului de alimentare
Conectaţi adaptorul de alimentare la
mufa corespunzătoare din spatele produsului.
Conectaţi cablul de alimentare la adaptor.
Conectaţi cablul de alimentare al produsului la o priză din apropiere.
Pentru a porni produsul apăsaţi butonul
din partea laterală a acestuia.
| Alimentare |
Conectarea prin USB
USB
|
Card de
memorie
|
Portul down
Utilizat pentru conectarea unui dispozitiv extern cu USB la rama foto digitală.
stream
În cazul în care conectaţi o unitate de memorie USB la un hub USB sau la o extensie USB, este
posibil să nu fie recunoscută. În consecinţă, asiguraţi-vă că unitatea de memorie USB este introdusă
direct în portul USB.
Acest produs nu acceptă cititoarele de carduri USB. Sunt suportate numai dispozitive USB de stocare.
Dispozitivele externe conectate la rama foto digitală nu sunt recunoscute de PC.
Când conectaţi un dispozitiv extern la portul Down stream, utilizaţi cablul USB livrat cu dispozitivul
respectiv.
Samsung nu îşi asumă responsabilitatea pentru defectarea dispozitivelor externe, cauzată de
utilizarea unui alt cablu în afara celor standard specificate pentru fiecare dispozitiv.
Anumite produse externe au cabluri care nu sunt conforme cu standardele USB. De aceea pot
provoca defecţiuni.
Dacă un dispozitiv extern de stocare nu funcţionează corespunzător în momentul conectării la rama
foto digitală, încercaţi să-l conectaţi la PC. Dacă nu funcţionează normal nici când este conectat la PC,
contactaţi un centru de service pentru dispozitivul respectiv.
Portul up stream
Utilizat pentru conectarea ramei foto digitale la PC.
Când conectaţi rama foto digitală la PC prin intermediul unui port Up stream, utilizaţi cablul USB livrat
cu produsul.
Conectaţi mufa up stream la rama foto digitală.
Conectaţi portul USB al PC-ului.
| Alimentare |
Conectarea unui card de memorie
USB
|
Card de
memorie
|
Card SD/MMC/MS/XD
Glisaţi cardul în direcţia indicată pe partea superioară a acestuia.
La pornire, apare automat ecranul cu meniul Photo şi este declanşată o
prezentare de diapozitive cu fotografia din Frame Memory. Dacă este
instalată o memoria externă, cum ar fi un memory card sau USB memory,
aceasta este selectată mai întâi şi apoi se declanşează o prezentare de
diapozitive cu fotografiile din directorul rădăcină. Dacă nu există fişiere
imagine, este afişată o listă a folderelor.
La pornirea alimentării, este lansată o prezentare de diapozitive cu fişierele foto din directorul rădăcină al dispozitivului de
memorie extern instalat. Dacă nu există niciun fişier foto sau nu este instalat niciun dispozitiv de memorie extern, este afişat
ecranul meniului Foto.
Dacă nu este executată nici o acţiune cheie în interval de cinci (5) minute, modul curent se schimbă la Clock pentru a proteja
ecranul. Dacă apăsaţi butonul MENU în modul Clock, este afişat un submeniu. Press the BACK button to return to the main
screen.
|
Butoane
|
Foto
|
Ceas
|
Setări
|
|
Setări
|
Butoane
Funcţii directe
OSD
MENU
∧,∨,<,>
ENTER
BACK
Descriere
Deschide meniul OSD şi iese din meniu.
Aceste butoane vă permit să ajustaţi elementele din meniuri.
Activează un articol evidenţiat din meniu.
Utilizaţi acest buton pentru a vă întoarce cu un pas în meniu.
|
Butoane
|
Foto
Foto
Când este selectat un folder.
Când apăsaţi butonul MENU, pe ecran este afişat meniul OSD.
|
Ceas
OSD
Descriere
Open
Deschideţi folderul.
Copy
Copiaţi folderul.
Delete
Ştergeţi folderul.
Când este selectată lista de miniaturi.
Când apăsaţi butonul MENU, pe ecran este afişat meniul OSD.
OSD
Descriere
Start Slide Show
Porniţi prezentarea diapozitivelor.
Copy / Copy All files
Copiaţi fişierul.
Delete / Delete All files
Ştergeţi fişierul.
Slide Show
Când apăsaţi butonul MENU, pe ecran este afişat meniul OSD.
Numai fotografiile cu o rezoluţie mai mică de 8000 (lăţime) * 8000 (înălţime) pixeli pot fi afişate pe ecran.
Meniu OSD
Start Slide Show
Submeniu OSD
Opţiuni detaliate OSD
Descriere
Porniţi prezentarea diapozitivelor
Slide Show Effect
Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion,
Silk, Random
Selectaţi efectul pentru afişarea imaginilor pe ecran.
Slide Show Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
Selectaţi un mod între Fast, Normal şi Slow.
Slide Show Repeat
On, Off
Selectaţi Repeat pentru a afişa imagini.
Slide Show Shuffle
On, Off
Selectaţi dacă să se redea fişierele în ordine sau aleator.
Brightness
0~100
Reglaţi luminozitatea între nivelul 0 şi 100.
Auto Rotation
On, Off
Dacă o fotografie este afişată în modul Portrait în timp ce albumul dvs. digital este amplasat pe orizontală,
înseamnă ca a fost rotită şi potrivită pe lăţime în mod automat.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Selectaţi una dintre opţiunile Original, 90°, 180° şi 270°.
Original, x1, x2, x4
Zoom
Selectaţi aceasta dacă doriţi să măriţi o fotografie. O puteţi mări de 2 sau de 4 ori.
Dimensiunea x1 este considerată atunci când imaginea este setată la Fit to Width.
Aspect Ratio
Original, Fit To Width, Fit To Screen
Selectaţi raportul dimensional al imaginilor afişate.
Funcţii directe (Slide Show)
Buton
Stare
Descriere
>
Pause slideshow
Redaţi următorul fişier din listă. Vizualizaţi informaţiile fişierului
<
Pause slideshow
Redaţi fişierul anterior din listă. Vizualizaţi informaţiile fişierului
[ ▶ ] Play slideshow.
Vizualizaţi informaţiile fişierului
[ ll ] Pause slideshow.
MENU
Play slideshow
Pause slideshow
|
Opriţi temporar prezentarea diapozitivelor. Redaţi diapozitivele.
Opriţi temporar prezentarea diapozitivelor. Vizualizaţi meniul fişierului.
Ieşiţi din meniu. Redaţi diapozitivele.
Butoane
|
Foto
|
Ceas
|
Setări
Ceas
Când apăsaţi butonul MENU, pe ecran este afişat meniul on-screen.
Opţiuni detaliate OSD
Meniu OSD
Time Format
Descriere
12 Hours, 24 Hours
Introduceţi şi setaţi 12 Hours, 24 Hours.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Selectaţi o valoare pentru Date Format.
Date and Time
set to 12 Hours
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm
set to 24 Hours
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm
Introduceţi şi setaţi Month, Day, Year, Hour, Minute sau am/pm. Când ştecherul este deconectat,
informaţiile Date and Time sunt şterse. De aceea trebuie să le resetaţi de fiecare dată.
On Timer
set to 12 Hours
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
set to 24 Hours
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
Produsul dvs. se va porni automat la o anumită oră.
Off Timer
set to 12 Hours
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
set to 24 Hours
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
Produsul dvs. se va opri automat la o anumită oră.
|
|
Butoane
|
Foto
|
Ceas
|
Setări
Setări
Opţiuni detaliate OSD
Meniu OSD
Descriere
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska,
Language
Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Selectaţi limba pe care doriţi să o utilizaţi.
Auto Slide Show
Off, On
Dacă este selectat On, când porniţi monitorul este declanşată automat o prezentare de diapozitive.
Brightness
0~100
Reglaţi luminozitatea între nivelul 0 şi 100.
Firmware Update
System Information
Actualizaţi produsul utilizând o memorie externă (SD/MMC/MS/xD, USB).
Vă rugăm să vizitaţi site-ul www.samsung.com pentru cele mai noi actualizări firmware.
Model, Firmware Version
Vizualizaţi informaţiile referitoare la produs.
Reset Settings
Yes, No
Revine la setările prestabilite.
Doresc să actualizez firmware-ul.
Pregătiri
Ramă foto digitală
Fişier firmware actualizat
Card USB de memorie sau dispozitive externe de memorie(SD/MMC/MS/xD)
Vizitaţi www.samsung.com pentru cea mai nouă actualizare firmware.
Conectaţi
USB cardul de
memorie la
PC
Conectaţi
cardul USB de
memorie la
Dacă sunteţi pregătiţi, conectaţi cardul USB la PC.
Copiaţi pe cardul USB de memorie fişierul firmware actualizat pe care l-aţi descărcat
(Aveţi grijă să copiaţi actualizarea firmware în directorul sursă.)
Deconectaţi cardul USB de la PC şi conectaţi-l la rama foto digitală.
Dacă rama foto digitală este oprită, porniţi-o.
rama foto
digitală
Selectaţi
Selectaţi Firmware Update din Settings.
Update
Actualizarea
După finalizarea actualizării, opriţi rama foto digitală, deconectaţi cardul USB şi porniţi din nou
rama foto digitală, pentru siguranţă maximă.
Nu deconectaţi cardul USB în timpul operaţiei de actualizare.
Nu apăsaţi tastele în timpul operaţiei de actualizare.
Nu introduceţi alt card în timpul operaţiei de actualizare.
Nu opriţi rama foto digitală în timpul operaţiei de actualizare.
Pentru a afla dacă operaţia de actualizare a fost finalizată cu succes, verificaţi dacă versiunea
firmware de pe rama foto digitală a fost înlocuită cu cea actualizată.
|
|
Specificaţii
|
Fişiere acceptate
Specificaţii
Articole
Nume model
Specificaţii
SPF-72H
Tip
7" (17 cm) TFT
Rezoluţie
800 x 480
Luminozitate
200 cd/m2
Raport contrast
300 : 1
Interfaţă
RGB 6bit TTL
Panou
JPEG (RGB, Mai mică de 8000x8000).
Formate acceptate
Progressive JPEG nu este acceptat.
Windows 2000 (SP2), Windows XP, MAC OS X (10.x), Linx OS
Sistem de operare
(2.6.x)
Memorie încorporată
128 MB
USB
Un port upstream (dispozitiv 2.0) şi unul downstream (gazdă 1.1)
Card de memorie
SD/MMC/MS/XD
Clasificare
Alimentare
Adaptor extern de alimentare (12V, 2A, 24W)
Normal mode : sub 12W,
Consum
power saving mode : sub 5W,
Power off mode : sub 1W
Fişiere conţinute
General
Fişier foto
Dimensiuni (LxÎxA)
Prezentare diapozitive / Efect diapozitive / Rotire / Vizualizare
miniaturi
209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 inch
|
Greutate
550 gr / 1,21 lb
Este posibil ca forma produsului să difere în funcţie de model, iar specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare
prealabilă din motive de îmbunătăţire a performanţelor.
Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)
Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul
rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite. (Echipamentele din
clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)
|
Specificaţii
Fişiere acceptate
Rezoluţie : Mai mică de 8000x8000
Formate de fişiere imagine acceptate : JPEG (Progressive JPEG nu este acceptat)
|
Fişiere acceptate
|
|
Depanare
|
Terminologie
|
Centre de service
|
Depanare
În această secţiune sunt listate diverse probleme şi soluţii întâmpinate de utilizatori în timpul operării ramei foto digitale. Când întâmpinaţi
o problemă, consultaţi mai întâi lista de mai jos şi urmaţi instrucţiunile sugerate în cazul în care una dintre acestea se potriveşte problemei
dvs. Dacă problema persistă, contactaţi sau vizitaţi cel mai apropiat centru de service.
Simptome
Rama mea digitală nu porneşte.
Cauze posibile şi acţiuni sugerate
Verificaţi conexiunea de alimentare dintre produs şi adaptor.
Dacă opţiunile automate On Timer şi Off Timer sunt setate la aceeaşi valoare,
Opţiunile On Timer şi Off Timer nu
atunci acestea nu funcţionează. Verificaţi valorile respective. Dacă atât On
funcţionează.
Timer, cât şi Off Timer sunt setate la aceeaşi valoare, Off Timer are prioritate
şi este aplicată prima.
După ce rama foto este pornită
durează până la afişarea imaginii.
Raportul dimensional al ecranului
nu este normal.
Culoarea ecranului este întunecată
sau prea puternică.
Încărcarea unui fişier de pe un card extern de memorie poate dura câteva
secunde.
(Acest lucru depinde de formatul şi de dimensiunea fişierului.)
Cu ajutorul butoanelor din partea dreaptă a produsului, selectaţi una dintre
cele trei valori din meniul Photo>Aspect Ratio.
(Consultaţi Photo>Aspect Ratio)
Cu ajutorul butoanelor din partea dreaptă a ecranului, reglaţi luminozitatea din
meniul Settings>Brightness.
(Consultaţi Settings>Brightness)
Verificaţi cablul de legătură dintre produs şi dispozitivul extern.
Am conectat un dispozitiv extern
Verificaţi dacă dispozitivul extern funcţionează independent şi verificaţi
(dispozitiv USB), dar nu
formatul fişierelor stocate pe acesta.
funcţionează.
Pentru acest produs, gazda USB funcţionează cu specificaţiile USB 1.1, iar
dispozitivele USB funcţionează cu specificaţiile USB 2.0.
De fiecare dată când opresc sau
Produsul nu are baterie încorporată. Când opriţi dispozitivul, informaţiile legate
pornesc rama foto digitală, ceasul
de oră dispar. De aceea trebuie să resetaţi ora de fiecare dată când porniţi
indică ora greşită.
rama foto digitală.
Meniul nu este afişat imediat după
Este posibil ca afişarea meniului cât şi alte operaţii să necesite un anumit timp
ce apăs butonul Menu.
pentru ca produsul să poată încărca imaginea pe ecran.
Fotografiile sunt rotate în mod
automat.
Verificaţi dacă funcţia Auto Rotation este setată pe On.
Slideshow-ul nu porneşte automat.
Verificaţi dacă funcţia Auto Slide Show este setată pe Off.
Am conectat un card de memorie,
Verificaţi fişierul de pe card.
dar nu funcţionează.
Am conectat un card USB de
Verificaţi tipul dispozitivului USB. S-ar putea ca acest produs să nu accepte
memorie, dar nu funcţionează.
dispozitivul USB respectiv.
|
Depanare
|
Terminologie
|
Centre de service
|
Terminologie
Condiţii
Descriere
JPEG este o tehnologie de compresie a imaginilor. Aceasta oferă cea mai mică
pierdere a calităţii imaginii dintre toate tehnologiile de compresie. Este utilizată
JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
Group)
de obicei pentru transmiterea fişierelor multimedia pe Internet sau prin alte
mijloace. Un fişier imagine în format JPEG se numeşte fişier JPEG sau JPG. De
obicei, un fişier JPEG este creat prin realizarea unei fotografii cu o cameră
digitală, transferarea pe calculator şi apoi comprimarea în format JPEG.
Un SD card este un card de memorie Flash de dimensiunea unui timbru.
Acesta oferă stabilitate şi capacitate superioară. Acest tip de card este utilizat
în special pentru diverse produse digitale, cum sunt PDA-urile, camerele
SD Card
(Secure Digital Card)
digitale, MP3 playerele, telefoanele celulare, şi laptopurile. Aspectul cadrului
este similar cu cel al unui MMC, dar numărul de pini şi grosimea diferă. De
asemenea, are o funcţie de setare a parolei, pentru a asigura securitatea
datelor.
MMC este un card de memorie Flash extern utilizat pentru dispozitive mobile
MMC
mici, asemeni SD card. Deoarece are amprenta mai mică decât cardurile
(Multi Media Card)
SD/MMC, este extrem de răspândit ca standard pentru carduri de memorie.
Este utilizat de obicei pentru salvarea filmelor şi a fotografiilor.
Utilizaţi terminalul up stream când vă conectaţi la un PC. Acest produs acceptă
USB 2.0. Împreună cu produsul este livrat un cablu de tip A-B utilizat pentru a
Cablu USB
conecta rama foto digitală la un PC. Tipul A este conectorul USB utilizat pentru
1) TIP A-B
a realiza conectarea la un PC. Tipul B este conectorul USB utilizat pentru a
realiza conectarea la un dispozitiv extern. Puteţi conecta rama foto digitală la
un PC utilizând un cablu USB de tip A-B.
Cablu USB
Utilizaţi acest tip de cablu când conectaţi mufa down stream. Acest produs
2) Cablu pentru conectarea altor
acceptă USB 2.0. Când conectaţi un dispozitiv extern la portul down stream,
dispozitive
utilizaţi cablul USB livrat cu dispozitivul respectiv.
|
Depanare
|
Terminologie
|
Centre de service
Centre de service
Dacă aveţi nevoie de service pentru un produs, contactaţi sau vizitaţi un centru de service Samsung.
Pentru servicii pentru conexiunea de reţea şi server.
Centre de service
Site-ul web Samsung Electronics
Contacte
http://www.samsung.com
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
|
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement