Samsung SPF-85V User manual

Samsung SPF-85V User manual

|

Simboluri privind siguranţa

|

Alimentare

|

Instalare

|

Simboluri privind siguranţa

Utilizare şi curăţare

|

Aveţi grijă să urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a preveni producerea de accidente şi deteriorarea produsului, datorită utilizării necorespunzătoare.

Nerespectarea indicaţiilor însoţitoare poate provoca vătămări grave sau deces.

Nerespectarea indicaţiilor însoţitoare poate conduce la vătămări corporale minore sau la pagube materiale.

Alimentare

|

Simboluri privind siguranţa

|

Alimentare

|

Instalare

|

Utilizare şi curăţare

|

Introduceţi ştecherul astfel încât să fie bine fixat.

z

Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la incendii.

Nu utilizaţi ştechere, cabluri sau prize deteriorate, deoarece pot conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude, deoarece riscaţi să vă electrocutaţi.

Nu conectaţi mai multe aparate la o singură priză, deoarece o priză supraîncălzită poate provoca incendii.

Nu utilizaţi forţa pentru a trage cablul de alimentare. Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare, deoarece există pericolul de electrocutare sau de incendiu.

Înainte de a muta produsul, aveţi grijă să opriţi alimentarea cu energie electric şi să deconectaţi cablul din priză. De asemenea, aveţi grijă să deconectaţi cablurile de legătură de la celelalte dispozitive.

z

Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscaţi să-l deterioraţi, să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Pentru a deconecta cablul de la priză, prindeţi şi trageţi de ştecher. Dacă trageţi de cablu s-ar putea să îl deterioraţi.

z

Nerespectarea acestor indicaţii poate provoca incendii sau pornirea necorespunzătoare a produsului.

Înainte de a curăţa produsul, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare.

z

Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.

z z

Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc electric sau un incendiu.

În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.

Nu instalaţi produsul lângă echipamente care se încălzesc.

z

Există riscul de incendii.

Instalare

|

Simboluri privind siguranţa

|

Alimentare

|

Instalare

|

Utilizare şi curăţare

|

Când instalaţi un produs pe un dulap sau un raft, nu lăsaţi partea din faţă a produsului să depăşească limita acestuia.

z

Nerespectarea acestor indicaţii poate determina căderea produsului, fapt ce produce defectarea acestuia sau vătămarea corporală.

Nu amplasaţi cablul de alimentare în apropierea unei surse de căldură, deoarece acesta se poate topi, conducând la electrocutare sau incendiu.

Nu instalaţi produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală, apă sau apă de ploaie sau într-un vehicul.

z

Contactul produsului cu oricare dintre aceste materiale poate conduce la electrocutare sau incendiu.

În caz de tunete sau fulgere, deconectaţi cablul de alimentare.

z

Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Când îl instalaţi, aşezaţi produsul jos cu grijă.

z

În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.

Nu scăpaţi produsul în timpul mutării acestuia, deoarece există riscul deteriorării produsului sau producerii de vătămări personale.

Nu instalaţi produsul într-o locaţie aflată la îndemâna copiilor.

z

Există pericolul ca produsul să cadă şi să determine vătămări corporale.

Utilizare şi curăţare

|

Simboluri privind siguranţa

|

Alimentare

|

Instalare

|

Utilizare şi curăţare

|

Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. furculiţe, sârme sau burghie) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau chibrituri) în porturile din spatele produsului, deoarece există pericolul de electrocutare sau de incendiu.

z

Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu altă substanţă străină, opriţi dispozitivul, deconectaţi cablul de alimentare de al priză şi contactaţi un

centru de service

.

Nu demontaţi, reparaţi sau modificaţi produsul singuri.

z

Dacă produsul necesită lucrări de reparaţie, contactaţi un

centru de service

.

Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Dacă auziţi un sunet ciudat, simţiţi un miros de ars sau observaţi fum, deconectaţi imediat cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service .

z

Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Îndepărtaţi întotdeauna praful şi apa de pe ştifturile şi conexiunile ştecherului.

z

Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Înainte de a curăţa produsul, deconectaţi ştecherul şi utilizaţi o cârpă moale şi uscată.

z

Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant, detergent sau ceară.

Deconectaţi cablul de alimentare dacă nu utilizaţi produsul pentru o perioadă

îndelungată.

z

Praful în exces poate genera încălzirea sau aprinderea, ce conduc la electrocutare sau incendiu.

Dacă produsul trebuie instalat într-o locaţie anume, diferită de condiţiile normale, consultaţi unul dintre inginerii noştri de service deoarece s-ar putea ca produsul să

întâmpine probleme grave datorate mediului înconjurător.

z

Acest avertisment se referă la locaţiile expuse prafului excesiv, substanţelor chimice, temperaturilor ridicate sau scăzute, umidităţii sau la cazul în care produsul este utilizat o perioadă lungă de timp, fără întrerupere.

Dacă a fost scăpat pe jos sau carcasa acestuia este avariată, opriţi-l şi deconectaţi

ştecherul.

z

Utilizarea produsului fără a vă asigura că nu a fost avariat poate conduce la electrocutare şi incendiu. Vă rugăm să contactaţi un

centru de service

.

Casarea corectă a acestui produs

(Echipamente electrice şi electronice) - numai pentru Europa

(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare

separată)

Acest marcaj afişat pe produs sau în documentaţie indică faptul că acesta nu trebuie casat cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei sale de funcţionare. Pentru a împiedica impactul negativ asupra mediului sau a sănătăţii omului, datorat aruncării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să separaţi produsul de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclaţi în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziţionat acest produs sau agenţia guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul şi modalitatea în care pot preda acest articol pentru a fi reciclat ecologic.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale pentru casare.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

- numai pentru Europa

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających

oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

|

Caracteristici

|

Componente

|

Partea frontală

|

Partea posterioară

|

Partea laterală

|

Caracteristici

Extinderea memoriei încorporate folosind carduri de memorie. Vizualizare instantanee a imaginilor stocate.

Funcţie pentru muzică în fundal.

Poate fi utilizată cu bateria o anumită perioadă de timp, fără a fi conectată la o priză electrică.

Oferă o funcţie Mini-Monitor.

Design elegant

Un design elegant şi de calitate, care permite utilizarea produsului ca obiect decorativ pe un birou sau o masă.

Un stativ rotativ care permite poziţionarea verticală sau orizontală.

|

Caracteristici

|

Componente

|

Partea frontală

|

Partea posterioară

|

Partea laterală

|

Verificaţi dacă toate componentele sunt conţinute în pachetul livrat.

Dacă lipseşte ceva, contactaţi distribuitorul local de la care aţi achiziţionat produsul. Pentru articole opţionale, contactaţi un

centru de service

.

Nu utilizaţi alt adaptor de alimentare în afara celui livrat cu produsul.

Componente

Manual

Ramă foto digitală

(Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.)

Cabluri

Iniţiere rapidă

Garanţie

(Nu este disponibilă în toate ţările)

Manual de utilizare

Cablu de alimentare

Cablu USB

(Tip A-mini B)

Adaptor de alimentare

|

Caracteristici

|

Componente

|

Partea frontală

|

Partea posterioară

|

Partea laterală

|

Partea frontală

Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.

Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeţi uşor un buton din partea dreaptă a produsului, LED-ul acestuia se va aprinde.

Când LED-ul butonului este aprins, puteţi opera meniul fiecărui buton.

[MENU] Butonul Meniu

Afişează fereastra de meniu în colţul din stânga-jos a ecranului.

[ ] Butonul Sus

Utilizat pentru deplasare în sus.

[ ] Butonul Stânga

Utilizat pentru deplasare la stânga.

Utilizat pentru deplasare la dreapta.

[ ] Butonul Dreapta

[ ] Butonul Jos

Utilizat pentru deplasare în jos.

[ ] Butonul Enter

Utilizat pentru selectare.

[ ] Butonul Înapoi

[ ] Butonul Diaporamă

Reveniţi la meniul anterior.

Redaţi sau întrerupeţi diaporama.

La redarea unei diaporame prin apăsarea butonului [ ], sunt redate fotografiile din locaţia ultimei fotografii afişate. Dacă fotografiile aflate în locaţia ultimei fotografii afişate au fost îndepărtate, acestea sunt căutate automat şi apoi redate într-o diaporamă.

|

Caracteristici

|

Componente

|

Partea frontală

|

Partea posterioară

|

Partea laterală

|

Partea posterioară

Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.

Mufă de intrare CC

[ ] Buton de alimentare

Stativ

Conectaţi adaptorul de alimentare la această mufă.

Conectaţi cablul de alimentare la mufa adaptorului.

Porneşte sau opreşte produsul.

Menţineţi apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde.

Puteţi utiliza produsul în poziţie verticală sau orizontală folosind stativul rotativ.

Suport pentru prevenirea alunecării

Menţine produsul în poziţie pe suprafeţe alunecoase.

Mufă pentru service

Blocare Kensington

Aceasta este o mufă destinată exclusiv depanării produsului. Nu o utilizaţi în mod arbitrar.

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea fizică a sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaţiu public. (Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.)

|

Caracteristici

|

Componente

|

Partea frontală

|

Partea posterioară

|

Partea laterală

|

Partea laterală

Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.

Difuzor

Mufă pentru căşti

MEMORY CARD

Puteţi asculta sunetul fără a conecta un alt difuzor.

Puteţi asculta sunetul conectând o pereche de căşti la produs.

Vă permite să inseraţi un card de memorie opţional. (Este util numai pentru carduri SD/MS)

Conectaţi un PC sau un dispozitiv extern utilizând un cablu USB.

Mufă Up stream

Conectaţi rama foto digitală la mufa USB a unui PC printr-un cablu USB.

Pentru a conecta rama foto digitală la un PC prin mufa Up stream, utilizaţi cablul USB

(Tip A - mini B) livrat cu produsul.

Mufă Down stream

Conectaţi rama foto digitală la un dispozitiv de stocare compatibil USB.

Conectarea cablului de alimentare

|

Alimentare

|

USB

|

Card de memorie

|

Conectaţi cablul adaptorului la mufa de alimentare din partea posterioară produsului.

Conectaţi cablul de alimentare la adaptor.

Conectaţi cablul de alimentare al produsului la o priză din apropiere.

Apăsaţi butonul [ ] pentru a porni alimentarea.

|

Alimentare

|

USB

|

Card de memorie

|

Conectarea prin USB

Mufă Up stream

Mufă Down stream

Utilizată pentru conectarea ramei foto digitale la PC.

Când conectaţi rama foto digitală la PC prin intermediul unei mufe Up stream, utilizaţi cablul USB livrat cu produsul.

Utilizată pentru conectarea unui dispozitiv extern cu USB la rama foto digitală.

Este posibil ca unele dispozitive USB să nu accepte rama foto digitală.

Acest produs nu acceptă cititoarele de carduri USB. Sunt acceptate numai dispozitivele USB de stocare.

Dispozitivele externe conectate la rama foto digitală nu sunt recunoscute de PC.

Când conectaţi un dispozitiv extern la mufa Down stream, utilizaţi cablul USB livrat cu dispozitivul respectiv. (Pentru informaţii suplimentare în legătură cu dispozitivele externe şi cablurile acestora, contactaţi un centru de service corespunzător.)

Samsung nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru defectarea dispozitivelor externe cauzată de utilizarea unui alt cablu în afara celor standard specificate pentru fiecare dispozitiv.

Anumite produse externe au cabluri care nu sunt conforme cu standardele USB. Prin urmare, pot provoca defecţiuni.

Dacă un dispozitiv extern de stocare nu funcţionează corespunzător în momentul conectării la rama foto digitală, încercaţi să-l conectaţi la PC. Dacă nu funcţionează normal nici când este conectat la PC, contactaţi un centru de service pentru dispozitivul respectiv sau pentru PC.

Conectaţi la mufa Up stream a ramei foto digitale.

Conectaţi mufa USB a PC-ului.

Structura de foldere

Când conectaţi acest produs la computerul dvs., este afişat ca un disc amovibil (E:), ca în figura de mai jos.

Puteţi salva şi reda toate fişierele video şi muzicale în folderele următoare.

De asemenea, puteţi adăuga şi şterge foldere după cum este necesar. (Totuşi, dacă ştergeţi următoarele foldere prestabilite, acestea sunt create automat la următoarea pornire a produsului.)

imagecache

Fotografiile de pe Web (fotografiile din Windows Live Space sau RSS) sunt salvate în funcţie de spaţiul rămas pe memoria ramei. În cazul în care copiaţi arbitrar fotografii de pe un PC în folderul imagecache, acestea nu vor fi afişate pe rama foto digitală.

Capacitatea acestui produs este de 64 MB.

În cazul depăşirii capacităţii, nu vor mai putea fi stocate alte fişiere.

Nu opriţi produsul în timpul salvării, redării sau ştergerii unui fişier.

Numele de volum corespunzător discului amovibil (de exemplu E:, F:, G:) poate diferi în funcţie de mediul computerului.

Conectarea unui card de memorie

|

Alimentare

|

USB

|

Card de memorie

|

MEMORY CARD

Glisaţi cardul în direcţia indicată pe partea superioară a acestuia.

Scoaterea cardului de memorie în timp ce redaţi fişiere MP3, filme sau fotografii poate determina produsul să nu mai funcţioneze normal. În acest caz, opriţi şi reporniţi produsul.

Dacă niciun buton nu este apăsat timp de zece (10) minute, este activat modul Slideshow sau Clock. Totuşi, dacă este redat un fişier muzical, modul Clock este activat şi numele respectivului fişier muzical este afişat. Puteţi comuta la modul Clock chiar dacă filmul este

întrerupt. În anumite cazuri, puteţi comuta la ecranul Movie List.

Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeţi uşor un buton din partea dreaptă a produsului, LED-ul acestuia se va aprinde.

Când LED-ul butonului este aprins, puteţi opera meniul fiecărui buton.

Ghidul

|

utilizatorului

|

User Guide

Butoane

Meniu

MENU

, , ,

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

Descriere

Accesează sau părăseşte un meniu.

Menţineţi apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde. Toate LED-urile butoanelor vor clipi de două ori şi funcţia de blocare a butoanelor va fi activată. Pentru a dezactiva funcţia de blocare a butoanelor, menţineţi din nou apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.

Parcurge elementele şi reglează valorile.

Selectează o funcţie.

Revine la ecranul anterior.

Menţineţi apăsat acest buton timp de cinci (2) secunde pentru a reveni la ecranul principal.

Redă sau întrerupe o diaporamă.

La redarea unei diaporame prin apăsarea butonului [ ], sunt redate fotografiile din locaţia ultimei fotografii afişate. Dacă fotografiile aflate în locaţia ultimei fotografii afişate au fost îndepărtate, acestea sunt căutate automat şi apoi redate într-o diaporamă.

Indicaţiile de stare de pe ecran

Afişaj Descriere

Acest indicator este afişat în mod diferit, în funcţie de intensitatea semnalului în cazul conectării la o reţea.

Dacă produsul nu este conectat la nicio reţea, se afişează .

|

Se afişează când un PC este conectat sau când există un PC la care poate fi conectat produsul.

Acest indicator este afişat numai când este conectată o reţea şi accesul la Internet este disponibil.

Nu puteţi vedea fotografii de pe RSS sau Live Space decât dacă această pictogramă este afişată.

Acest indicator este afişat când este conectat un dispozitiv USB.

Acest indicator este afişat când este conectat un card de memorie SD/MS.

Indicatori pentru baterie

Afişaj Descriere

Este afişat când bateria este utilizată având cablul de alimentare conectat şi bateria este în curs de

încărcare.

Este afişat când bateria este încărcată complet şi cablul de alimentare este conectat.

Este afişat când bateria este încărcată complet.

Este afişat când s-a consumat aproximativ 25% din energia bateriei.

Este afişat când s-a consumat aproximativ 50% din energia bateriei.

Este afişat când s-a consumat aproximativ 75% din energia bateriei.

Este afişat când s-a consumat aproximativ 95% din energia bateriei. Când apare acest indicator, ecranul trece automat la ecranul principal şi pictograma pentru baterie descărcată clipeşte în centrul ecranului, iar alimentarea este oprită. În timp ce pictograma pentru baterie descărcată clipeşte, nu puteţi accesa niciun submeniu.

Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ (2) ore când este descărcată complet.

Când bateria este încărcată complet, redarea unui film poate continua aproximativ treizeci (30) de minute, iar redarea unei diaporame patruzeci (40) de minute în starea implicită (volum 70, luminozitate 70).

Timpul de utilizare a bateriei poate diferi în funcţie de setări (luminozitate, volum etc.).

Când bateria internă este încărcată completă şi adaptorul de alimentare este deconectat mai mult de 3 zile, bateria se va descărca. Dacă bateria internă este descărcată complet, vă rugăm să conectaţi adaptorul de alimentare pentru a o reîncărca şi setaţi din nou ora.

Durata de viaţă a bateriei scade pe măsură ce timpul de utilizare a produsului creşte.

Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informaţii legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră de service.

Ghidul

|

utilizatorului

|

Photo

Photo

La selectarea unui folder

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.

Meniu

Open

Copy

Delete

Deschide folderul selectat.

Copiază folderul selectat.

Şterge folderul selectat.

Meniul afişat la selectarea unei miniaturi.

Descriere

Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.

Meniu

Start Slideshow

Copy

Copy All Files

Submeniu

Descriere

Redă sau întrerupe o diaporamă.

Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.

(Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)

Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare.

(Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)

Şterge fişierul selectat.

Şterge toate fişierele.

Delete

Delete All Files

Set as Background

Setează imaginea selectată ca fundal pentru ecranul principal.

În acest moment, modul selectat pentru fundal este comutat automat la Custom.

La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă opţiunea

[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului) fotografiei este redusă automat înainte de salvare, pentru a încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale, iar EXIF (informaţiile despre cameră) salvate

în fotografie sunt eliminate. În consecinţă, asiguraţi-vă că folosiţi în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria acesteia.

Copierea mai multor fişiere simultan poate dura un timp îndelungat.

Meniul afişat la selectarea unei miniaturi (PC, Live Space, RSS).

Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.

Meniu

Start Slideshow

Copy

Copy All Files

Set as Background

Browsing Mode

Submeniu

Descriere

Redă sau întrerupe o diaporamă.

Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare. (Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)

Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare. (Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)

Setează imaginea selectată ca fundal pentru ecranul principal.

În acest moment, modul selectat pentru fundal este comutat automat la Custom.

All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating

Selectează categoria în funcţie de care să fie aranjate fotografiile.

Meniul [Browsing Mode] este afişat numai pe un PC.

Meniul Slideshow

Submeniurile modurilor sunt specifice fiecărui mod.

Acest produs poate accepta doar până la 4.000 de imagini. Dacă sunt mai mult de 4.000 de imagini, diaporama nu va fi redată pentru imaginile rămase.

Meniu

Stop Slideshow

Submeniu Meniu detaliat

Descriere

Întrerupe sau reia diaporama.

Transition

No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,

Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random

Selectează un efect de redare.

Slideshow Settings

Speed Fast, Normal, Slow

Selectează o viteză de redare.

Mode

All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder,

Repeat one photo

Selectează modul de redare.

Acesta nu poate fi utilizat în timpul unei diaporame de fotografii de pe PC, Live Space sau RSS.

Display Clock Off, On

Selectează dacă să se afişeze simultan diaporama şi ora curentă.

Brightness

0~100

Puteţi regla luminozitatea.

Puteţi roti ecranul monitorului la 90°, 180° şi 270°.

Rotation

Screen ratio

Delete

Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen

Puteţi selecta cum să fie ajustată dimensiunea fotografiilor la afişarea lor pe ecran.

Original Fit - Când dimensiunea fotografiei este mai mare decât dimensiunea ecranului, aceasta este potrivită la dimensiunea ecranului.

Auto Fit - Fotografiile sunt potrivite la dimensiunea ecranului. Este posibil să se decupeze o porţiune orizontală sau verticală din fotografie, însă nu se produc distorsiuni.

Fit to Width - Fotografiile sunt potrivite la lăţimea ecranului. Este posibil să se decupeze o porţiune orizontală sau verticală din fotografie, însă nu se produc distorsiuni.

Fit to Screen - Fotografiile sunt ajustate la o rezoluţie de 800*600. (Imaginea poate fi distorsionată)

Şterge o fotografie afişată în diaporamă.

Acest meniu nu va funcţiona în timpul unei diaporame de fotografii de pe PC, Live Space sau

RSS.

Set as Background Setează imaginea selectată curent ca fundal pentru ecranul principal.

Background Music

On, Off, Music Settings

Selectaţi [On] din [Background Music].

Apoi selectaţi [Music Settings] din [Background Music] apăsând butonul MENU şi selectaţi un fişier muzical stocat în memoria ramei sau pe un dispozitiv extern de memorie conectat.

Când produsul este utilizat prima dată, fişierele muzicale încorporate sunt utilizate ca muzică de fundal.

La redarea următoarei diaporame utilizând butonul [Slideshow], ultimul fişier muzical redat în fundal va fi redat ca muzică de fundal.

(Prioritatea locaţiilor fişierelor muzicale redate ca muzică de fundal este: "Locaţia ultimului fişier muzical redat în fundal → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .

Funcţii directe

Meniu

MENU

Deschide meniul OSD şi iese din meniu.

Redă fişierul următor.

Redă fişierul anterior.

Reglează volumul.

Redă sau întrerupe o diaporamă.

Descriere

Ghidul

|

utilizatorului

|

Photo

|

Music

Music

Meniul afişat la selectarea unei liste.

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.

Meniu

Submeniu

Descriere

Play Music Redă un fişier.

Play Mode

All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat

Music file

Selectează modul de redare.

Copy Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.

Copy All Files

Delete

Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare.

Şterge fişierul selectat.

Delete All Files Şterge toate fişierele.

Meniul afişat în timpul redării muzicii.

Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.

Meniu

Play Mode

Submeniu

Descriere

All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat

Music file

Selectează modul de redare.

Funcţii directe

Meniu

MENU

Descriere

Deschide meniul OSD şi iese din meniu.

Redă fişierul următor.

Dacă menţineţi butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcţia Fast Forward.

Redă fişierul anterior.

Dacă menţineţi butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcţia Fast Rewind.

Reglează volumul.

Redă sau întrerupe un fişier.

Pornire prezentare de diapozitive.

Ghidul

|

utilizatorului

|

Photo

|

Music

Movie

Meniul afişat la selectarea unei liste.

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.

Meniu

Play Movie

Play Mode

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Submeniu

Descriere

Redă un fişier.

All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie

Selectează modul de redare.

Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.

Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare.

Şterge fişierul selectat.

Şterge toate fişierele.

Meniul afişat în timpul redării unui film.

Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.

Meniu

Play Mode

Brightness

Submeniu

Descriere

All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie

Selectează modul de redare.

0~100

Puteţi regla luminozitatea.

Funcţii directe

Meniu

MENU

Descriere

Deschide meniul OSD şi iese din meniu.

Redă fişierul următor.

Dacă menţineţi butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcţia Fast Forward.

Redă fişierul anterior.

Dacă menţineţi butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcţia Fast Rewind.

Reglează volumul.

Redă sau întrerupe un fişier.

Pornire prezentare de diapozitive.

Ghidul

|

utilizatorului

|

Clock & Alarm

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Meniu

Date and Time

Time Zone

Submeniu Meniu detaliat

Descriere

Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).

Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).

Setează data şi ora.

Puteţi selecta un fus orar.

Off, On

Daylight Saving Time

Puteţi activa sau dezactiva ora de vară.

Auto, Manual, Update Time Now

Internet Time Update

Selectaţi dacă ora sistemului ramei foto digitale să fie actualizată cu informaţiile despre oră primite prin

Internet.

Time Format

Date Format

12 Hours, 24 Hours

Pentru Time Format, puteţi selecta 12 Hours sau 24 Hours.

Dacă este selectat formatul de 24 de ore, nu poate fi selectată opţiunea am/pm.

YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY

Puteţi selecta formatul în care să fie afişată data.

Clock Type

Analog, Digital, Clock & Calendar

Puteţi selecta tipul ceasului.

Activation Yes, No

Set time

Hours

Manual, After 10min, After 20min, After 30min.

1~12

Alarm

Minutes am/pm

Repeat

Sound

Volume

Puteţi seta o alarmă.

00~59 am, pm

Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday

Sound 1, Sound 2, Sound 3

0~100

Ghidul

|

utilizatorului

|

Settings

Settings

Photo

|

Music

|

Movie

|

Clock &

Alarm

|

Settings

|

Meniu

Network

Submeniu

Network Settings

Meniu detaliat

Descriere

Setează reţeaua. Informaţiile despre reţea pe care le setaţi sunt afişate în partea de jos.

Proxy Required Yes, No

Puteţi seta dacă să se utilizeze un server proxy.

Language

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,

Português, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日,한한한

Puteţi selecta limba pentru produs.

Brightness 0~100

Options

Reglează luminozitatea ecranului.

Auto Rotation Off, On

Off: Dacă amplasaţi rama pe muchie în timpul unei diaporame, deşi senzorul detectează modificarea, imaginea nu se roteşte.

On: Dacă amplasaţi rama pe muchie, senzorul detectează modificarea şi roteşte automat imaginea.

Button Sound Off, Low, Medium, High

Puteţi activa sau dezactiva sunetele emise la operarea butoanelor produsului.

Volume

Reglează volumul.

0~100

Frame Memory Copy Original Size, Resized

La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă opţiunea [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului) fotografiei este redusă automat înainte de salvare, pentru a putea încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale, iar EXIF (informaţiile despre cameră) salvate în fotografie sunt eliminate. În consecinţă, asiguraţi-vă că folosiţi

în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria acesteia.

Preferences

Starting Mode Home, Last Mode, Slideshow

Puteţi selecta primul ecran care să fie afişat la pornirea alimentării.

Screen Saver Slideshow, Clock

Puteţi selecta tipul economizorului de ecran.

Dacă niciun buton nu este apăsat timp de zece (10) minute, economizorul de ecran este activat.

OSD Color Theme Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

Puteţi selecta o temă cromatică pentru fundalul meniului.

Tema color implicită este Blue Style.

Home Background Default, Custom

Puteţi seta fundalul ecranului pentru meniul principal.

Auto Picture On/Off Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Când se ajunge la [Off Time], celelalte operaţii sunt oprite şi ecranul este stins. Când se ajunge la [On Time], ecranul este aprins, iar starea de funcţionare anterioară este reluată.

Dacă ecranul este stins înainte de a se ajunge la [Off Time], apăsaţi orice buton cu excepţia celui pentru alimentare pentru a afişa din nou ecranul.

Dacă produsul este utilizat ca Mini-Monitor sau dispozitiv de stocare în masă conectat la PC printrun cablu USB, ecranul nu va fi dezactivat chiar dacă se ajunge la Off Time.

Firmware Update

Puteţi actualiza produsul utilizând o unitate de memorie USB sau un card de memorie (SD/MS).

Pentru cel mai recent fişier de firmware, vizitaţi

www.samsung.com

.

Update/Reset

Reset Settings Yes, No

Iniţializează setările, cu excepţia orei şi a setărilor reţelei.

Product Information Model, Firmware Version, Copyright

Puteţi consulta informaţii despre produs.

Web Configuration

Conectaţi-vă la adresa (URL) din elementul [Web Configuration Address] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale, utilizând Internet Explorer.

Dacă sunteţi conectat, va fi afişată pagina de întâmpinare.

Introduceţi parola din elementul [Web Configuration Password] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale în elementul [Password] din pagina de întâmpinare. Apoi faceţi clic pe butonul [sign in].

Submeniu

Meniul superior

Descriere

Welcome

Photo Frame

Web Photos

Password

Introduceţi parola afişată în Management Password.

Activează modul care face distincţie între majuscule/minuscule.

Now Playing

Puteţi monitoriza fotografiile afişate concomitent în diaporamă.

Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces

Puteţi adăuga sau elimina adresa unui site Web de la care puteţi primi fotografii.

Storage

Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces

Puteţi verifica dimensiunea fotografiilor de la adresele listate în Web Photos.

Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings

Settings

Puteţi introduce şi modifica numele produsului, parola administratorului, ora şi serverul proxy de reţea etc.

Help Afişează secţiunea de asistenţă pentru Samsung Photo Frame Web Configuration.

Setări iniţiale

Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea Windows Vista

Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea ramei foto

Vizualizarea fotografiilor din Windows Live Space

Vizualizarea fotografiilor prin RSS

Configurarea opţiunilor Rating şi Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pentru fotografiile de pe un PC

Doresc să actualizez firmware-ul.

Doresc să mă conectez la un monitor cu programul Mini-Monitor.

Setări iniţiale

Pentru a folosi funcţia de partajare wireless oferită cu acest produs, trebuie ca pe computer să ruleze Windows Vista şi trebuie să aveţi un punct de acces (AP) LAN wireless în apropiere.

Windows XP

Trebuie instalat

Windows Media Player 11

sau o versiune ulterioară.

Digital Image Library Starter Edition (DISE)

: Acest program vă permite să modificaţi calificativul fotografiilor de pe rama dvs. foto digitală prin intermediul PC-ului.

Recomandări la utilizarea ramei foto digitale: Internet Explorer 7.0 sau o versiune ulterioară

1. Choose Your Language

Activaţi rama foto digitală şi selectaţi o limbă.

Puteţi schimba limba în meniul Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?

Selectaţi dacă utilizaţi o reţea.

3. Choose your Access Point

Este afişată lista punctelor de acces.

Selectaţi identificatorul SSID la care doriţi să vă conectaţi din ecranul

[Choose your Access Point]. Dacă identificatorul SSID la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, reîmprospătaţi lista SSID apăsând [Refresh] şi apoi selectaţi identificatorul SSID.

4. Choose Computer

Este afişată lista computerelor. Dacă PC-ul la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, reîmprospătaţi lista de PC-uri apăsând [Refresh] şi apoi selectaţi computerul.

5. Finish

Reţeaua şi PC-ul selectate sunt afişate.

După finalizarea operaţiei, puteţi selecta un meniu.

Asiguraţi-vă că setările sunt configurate conform indicaţiilor de mai jos.

În caz contrar, s-ar putea ca PC-ul dvs. să nu fie afişat în listă sau să nu puteţi să vă conectaţi la acesta.

z

În Vista, selectaţi Control Panel > Network and Sharing Center > Customize. Verificaţi dacă Location type este setat pe Private. z Selectaţi Digital Photo Frame din lista Windows Media Player > Library > Media Sharing. Verificaţi dacă este setată pe Allow.

Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea Windows Vista

Adăugarea fotografiilor în bibliotecă

Rulaţi Windows Media Player.

Faceţi clic pe fila [Library] din partea de sus.

Faceţi clic pe [Add To Library] din fila [Library].

În fereastra [Add To Library], selectaţi [My personal folders] din secţiunea [Select the folders to monitor] şi selectaţi folderul cu fotografii, apoi faceţi clic pe [Add].

Selectaţi folderul pe care doriţi să îl partajaţi şi faceţi clic pe [OK] pentru a-l adăuga.

Verificarea fotografiilor partajate

Când faceţi clic pe [OK], fereastra [Add To

Library] se închide şi este afişată fereastra [Add to Library by Searching Computer]. Aşteptaţi până la finalizarea operaţiei, apoi faceţi clic pe

[Close].

În Windows Media Player, setaţi la [Picture] opţiunea Category, de sub simbolul [ , ] din partea stângă sus.

În [Library], selectaţi Recently added, All Pictures,

Keywords, Date Taken, Rating sau Folder settings şi verificaţi dacă fotografiile adăugate se află în bibliotecă.

Setările de partajare pentru opţiunea Accepting Connections a ramei foto.

În fila [Library] faceţi clic pe [Media Sharing].

În fereastra [Media Sharing] bifaţi caseta [Share my media] din [Sharing settings].

Dacă în fereastra [Media Sharing] nu este afişat mesajul [Available device], treceţi la punctul 4.

Dacă mesajul este afişat, treceţi la punctul 5.

Faceţi clic pe [Networking], din fereastra [Media

Sharing] şi verificaţi dacă reţeaua curentă este setată pe [Private network]. În caz contrar, setaţi-o pe [Private Network].

Dacă reţeaua este setată pe Private network, în fereastra [Media Sharing] sunt afişate lista

[Available Device] şi butonul [Settings].

În fereastra [Media Sharing], faceţi clic pe

[Settings]. Este afişată fereastra [Media

Sharing-Default Settings].

În fereastra [Media Sharing-Default Settings], setaţi opţiunea [Media Type] pe [Picture], iar

[Star ratings] şi [Parental ratings] pe [All ratings] sau pe o valoare din secţiunea [Default

Settings]. Dacă doriţi să adăugaţi un dispozitiv sau un calculator care să se conecteze automat la lista bibliotecii, bifaţi caseta [Add new devices and computers automatically].

Prin opţiunea de partajare cu PC-ul pot fi transmise numai fotografii.

Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea ramei foto

Verificarea conexiunilor de reţea

Verificaţi dacă pictograma de reţea este afişată în partea stângă sus a ecranului principal.

Dacă pictograma de reţea este afişată, treceţi la secţiunea Verificarea conexiunilor calculatorului descrisă mai jos. Dacă nu este afişată, accesaţi

[Settings]-[Network]-[Network Settings].

SSID : Service Set Identifier

Verificarea conexiunilor computerului

Selectaţi identificatorul SSID la care doriţi să vă conectaţi din ecranul [Choose your Access Point].

Dacă identificatorul SSID la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, reîmprospătaţi lista SSID apăsând

[Refresh] şi apoi selectaţi identificatorul SSID.

Dacă faceţi această selecţie când identificatorul SSID este criptat, va fi afişată o fereastră pentru introducerea parolei. Nu vă puteţi conecta la reţea decât dacă introduceţi parola corectă.

Este afişată lista computerelor.

Dacă PC-ul la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, reîmprospătaţi lista de PC-uri apăsând [Refresh] şi apoi

selectaţi computerul.

Reţeaua şi computerul configurate sunt afişate. După afişarea ferestrei de finalizare, puteţi selecta un meniu.

Vizualizarea fotografiilor din Windows Live Space

Verificarea Windows Live Space şi încărcarea fotografiilor

Dacă nu aveţi un cont MSN (MSN Hotmail, MSN

Messenger, cont Passport) trebuie să creaţi unul. Prin intermediul contului MSN, accesaţi şi conectaţi-vă la

Windows Live Space (http://spaces.live.com/).

Dacă nu aveţi o pagină, creaţi una şi accesaţi-o.

În pagina dvs., treceţi în modul de editare. Pentru a adăuga albume şi fotografii, faceţi clic pe butonul

Add din categoria Photos.

Setarea configuraţiei Web

Conectaţi-vă la adresa (URL) din elementul [Web

Configuration Address] aflat în pagina [Settings]-

[Network] a ramei foto digitale, utilizând Internet

Explorer.

Dacă sunteţi conectat, va fi afişată pagina de

întâmpinare. Introduceţi parola din elementul

[Remote Configuration Password] aflat în pagina

[Settings]-[Network] a ramei foto digitale în elementul [Password] din pagina de întâmpinare.

Apoi faceţi clic pe butonul [sign in].

Puteţi modifica parola (prestabilită: Admin) în meniul Settings din pagina Samsung Photo

Frame Web Configuration.

Din pagina Samsung Photo Frame Web

Configuration, faceţi clic pe fila [Web Photos] şi adăugaţi adresa paginii (de ex., dacă este

'http://test.space.live.com', trebuie doar să tastaţi

'test'.) în caseta URL pentru lista de fotografii din

Windows Live Spaces şi faceţi clic pe [Add].

Verificarea fotografiilor de pe Web pe rama foto digitală

Mai întâi verificaţi conexiunile de reţea. (Consultaţi secţiunea "Vizualizarea pe rama foto digitală a fotografiilor partajate din Windows Vista" - Operaţiile care trebuie efectuate pe rama foto digitală" -

"Verificarea conexiunilor de reţea".)

Din ecranul principal al ramei foto digitale, accesaţi

[Photo]-[Windows Live Space]. Va fi afişată lista de pagini Web adăugate la Web Configuration.

Selectaţi o pagină. Va fi afişată lista albumelor din pagina selectată. Dacă selectaţi un album, în partea dreaptă vor fi afişate miniaturi ale fotografiilor conţinute.

Vizualizarea fotografiilor prin RSS

Configuraţia Web

Pentru a accesa pagina Web Photos urmaţi indicaţiile din secţiunea Setarea configuraţiei

Web pentru Windows Live Space. În fereastra

[Web Photos]-[Photo Feeds], lipiţi adresa copiată în caseta pentru adrese RSS şi faceţi clic pe [Add].

Ce este o Adresă RSS?

Este adresa care apare în caseta pentru adrese a paginii web (XML) afişată când faceţi clic pe pictograma FEED a unui sit de servicii RSS pe care sunt încărcate fotografii.

Verificarea pe rama foto digitală a fotografiilor din pagina RSS

În ecranul principal al ramei foto digitale, accesaţi [Web Photo]-[RSS and Web Feeds].

Va fi afişată lista conexiunilor adăugate la configuraţia Web.

Selectaţi o conexiune din listă. În partea dreaptă vor fi afişate miniaturile fotografiilor primite prin conexiunea selectată.

Configurarea opţiunilor Rating şi Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pentru fotografiile de pe un PC

Windows VISTA

Faceţi clic pe Start - Toate programele - Windows Photo

Gallery pentru a lansa Windows Photo Gallery.

Dacă selectaţi Info din partea superioară a ecranului

Windows Photo Gallery, va apărea în partea dreaptă panoul cu informaţii despre fotografie.

Selectaţi o fotografie şi modificaţi opţiunile Rating sau Tags din panoul de informaţii aflat în partea dreaptă.

Windows XP

Faceţi clic pe Start - Toate programele - Microsoft Digital

Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter

Edition 2006 Library.

Va apărea fereastra Microsoft Digital Image Starter Edition

2006 Library.

Selectaţi o fotografie şi configuraţi opţiunile Rating şi Labels pentru fotografia selectată în partea inferioară a ecranului.

Doresc să actualizez firmware-ul.

Pregătiri

Ramă foto digitală

Fişier firmware actualizat

Card USB de memorie sau dispozitive externe de memorie(SD/MS).

Vizitaţi

www.samsung.com

pentru cea mai nouă actualizare firmware.

Conectaţi cardul de memorie USB la PC

Conectaţi cardul de memorie USB la rama foto digitală

Actualizarea

Dacă sunteţi pregătiţi, conectaţi cardul USB la PC.

Copiaţi pe cardul de memorie USB fişierul firmware actualizat pe care l-aţi descărcat

(Aveţi grijă să copiaţi actualizarea firmware în directorul sursă.)

Deconectaţi cardul USB de la PC şi conectaţi-l la rama foto digitală.

Dacă rama foto digitală este oprită, porniţi-o.

Selectaţi [Firmware Update] din pagina [Settings]-[Update/Reset].

După iniţializare, opriţi rama fot digitală, deconectaţi cardul USB şi porniţi din nou rama foto digitală, pentru siguranţă maximă.

Evoluţia operaţiei de actualizare este afişată pe ecran.

Nu apăsaţi tastele în timpul operaţiei de actualizare.

Nu introduceţi alt card în timpul operaţiei de actualizare.

Nu opriţi rama foto digitală în timpul operaţiei de actualizare.

Pentru a afla dacă operaţia de actualizare a fost finalizată cu succes, verificaţi dacă versiunea firmware de pe rama foto digitală a fost înlocuită cu cea actualizată.

Doresc să mă conectez la un monitor cu programul Mini-Monitor.

Pe lânga funcţia de afişare a fotografiilor, rama foto digitală vă oferă şi o funcţie Mini-monitor.

Aceasta permite utilizarea ramei foto digitale drept monitor auxiliar. Utilizarea este simplă şi se face prin conectarea ramei foto la PC printr-un cablu USB. Această funcţie permite lucrul mai eficient la PC fără a utiliza un monitor suplimentar. Pentru a folosi rama foto digitală ca Mini-Monitor, instalaţi mai

întâi programul Frame Manager. (Reţineţi însă că puteţi utiliza doar o singură ramă foto digitală ca

Mini-Monitor.)

Instalare Frame Manager

Manual de utilizare Frame Manager

Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mini-Monitor.

Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mass Storage.

Schiimbarea modului curent cu alt mod

Reglarea luminozităţii

Actualizarea firmware-ului

Cerinţe de sistem

z OS : Windows XP SP2, Vista (32bit) z Viteza procesorului sistemului : 1.5 GHz z USB : Controler gazdă USB 2.0 z RAM : 256 MB sau mai mult

Atenţie

1. Windows XP Service Pack 2 trebuie instalat. Este posibil să nu funcţioneze cu niciun alt sistem de operare decât Windows

XP SP2. Nu răspundem pentru problemele care pot apărea la instalarea sa pe alt sistem de operare decât Windows XP

SP2.

2. Vă recomandăm un procesor cu frecvenţa de 2,4 GHz sau mai mare. Este posibil ca rama dvs. foto digitală să nu funcţioneze normal dacă specificaţiile computerului dvs. sunt inferioare celor recomandate.

3. Asiguraţi-vă că instalaţi rama corect, confirm instrucţiunilor din Ghidul de instalare.

4. Nu utilizaţi Mini-Monitor ca monitor principal. Nu răspundem pentru nicio problemă care poate surveni dacă nu respectaţi instrucţiunile. Dacă este utilizată ca monitor principal, ecranul poate rămâne gol.

5. Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB furnizat.

6. Când utilizaţi rama foto digitală ca Mini-Monitor, niciun buton cu excepţia celui pentru alimentare nu va funcţiona.

7. Mutaţi programele afişate şi utilizate pe Mini-Monitor în monitorul principal după ce aţi terminat să le utilizaţi.

8. Pentru anumite carduri video, este posibil ca funcţia Mini-Monitor să nu funcţioneze corect. În acest caz, setaţi opţiunea

Accelerare hardware la Fără.

Pentru a seta opţiunea Accelerare hardware la Fără: Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru Windows şi selectaţi

Proprietăţi din meniul afişat. Va apărea fereastra Proprietăţi afişare. Faceţi clic pe fila Setări > Avansate >

Depanare. Setaţi valoare pentru Accelerare hardware la Fără..

9. Nu puteţi utiliza efectul Aero din Windows Vista în timp ce utilizaţi Mini-Monitorul.

10. Când utilizaţi Windows Vista, unele filme nu vor putea fi redate folosind Mini-Monitorul.

11. În cazul în care driverul plăcii video este actualizat când Frame Manager este deja instalat, funcţia Mini-Monitor poate să nu funcţioneze corespunzător. În acest caz, eliminaţi Frame Manager şi instalaţi-l din nou.

12. Dacă este utilizată funcţia de rotire a Frame Manager, setarea locaţiei curente pentru Mini-Monitor poate să fie schimbată.

Chiar dacă este utilizată funcţia de rotire, ecranul nu va fi afişat ca rotindu-se în fereastra [Proprietăţi de afişare].

Limitare şi recomandare

z

Limitare : Accelerarea plăcilor grafice cu programe precum DirectX sau OpenGL nu este acceptată pe ecranul Minimo deoarece ar necesita emularea unui procesor grafic de către procesorul standard, acest lucru fiind neavantajos. Playerele media care utilizează DirectX nu funcţionează bine pe ecranul Minimo.

> Exemplu : Player GOM, player VLC z

Recomandare : Nu utlizaţi/rulaţi aplicaţia directX sau openGL pe ecranul Minimo.

Specificaţii

|

Specificaţii

|

Fişiere acceptate

|

Items Specificaţii

Nume model

Fotografie

SPF-85V, SPF-86V

Tip 8 "(20 cm)TFT

Rezoluţie

Panou

800 x 600

Raport de contrast 400 : 1

Interfaţă Digital 6 biţi

JPEG: Rezoluţie maximă a imaginii de 3200*2400 (8 Mb)

(Progressive, CMYK JPEG nu este acceptat.) acceptate

Muzică

Memorie încorporată

Reţea

USB

Suport (Card de memorie)

MP3: 8~48 KHz, 8~320 Kbps

WMA: 8~48 KHz, 8~320 Kbps

64 MB

Wi-Fi 802.11b/g 2,4 GHz 54 Mbps

WEP: Deschis (64 bi'i, 128 bi'i)

WPA-PSK: TKIP, AES

WPA2-PSK: TKIP, AES

USB 2.0

(Up stream (gazdă) x 1, down stream (secundar) x 1)

2 în 1 (SD≤4 GB / MS≤4 GB)

Cardurile SDHC (Capacitate înalta) nu sunt suportate.

Caracteristici

Baterie

Alimentare

Consum

Sunet

Adaptor electric extern (12 V, 2 A, 24 W)

Normal 10W (Însă, 12 W pentru încărcarea bateriei)

Mod Oprit (Alimentare oprită): sub 1 W (Chiar dacă alimentarea este oprită, se pot consuma până la 10 W în timpul încărcării bateriei.)

1 W + 1 W (stereo), casti

Dimensiuni (LxÎxA)

Greutate

228 x 187,5 x 46 mm

785 g

Este posibil ca forma produsului sa difere în functie de model, iar specificatiile pot fi modificate fara înstiintare prealabila în scopul îmbunatatirii performantelor.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informatiilor, pentru uz rezidential) Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetica pentru uzul rezidential si poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidentiale obisnuite. (Echipamentele din clasa B emit mai putine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)

|

Specificaţii

|

Fişiere acceptate

|

Fişiere acceptate

Rama foto digitală utilizează modulele :

WinCE 5.0

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi următoarele site-uri Web:

Site-ul de asistenţă RMI Alchemy Developer(

http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf

)

|

Depanare

|

Terminologie

|

Centre de service

|

Depanare

În această secţiune sunt listate diverse probleme şi soluţii cu care s-au confruntat utilizatorii în timpul utilizării ramei foto digitale. Când

întâmpinaţi o problemă, consultaţi mai întâi lista de mai jos şi urmaţi instrucţiunile sugerate în cazul în care una acestea de potrivesc problemei dvs. Dacă problema persistă, contactaţi sau vizitaţi cel mai apropiat centru de service.

Dispozitivul nu porneşte.

Am conectat un dispozitiv extern, însă acesta nu funcţionează.

Verificaţi conexiunile cablului adaptorului şi mufa de alimentare a produsului.

Durează un timp de la pornirea alimentării până la afişarea unei imagini.

Trecerea la următoarea fotografie durează un timp.

Dacă rezoluţia sau dimensiunea fişierului este mai mare, este posibil ca fotografia să fie afişată încet pe ecran.

Verificaţi conexiunile cablului de legătură dintre produs şi dispozitivul extern.

Dispozitivul USB trebuie să accepte sistemul Linux. Verificaţi dacă dispozitivul dvs. USB acceptă Linux.

Mai există încă spaţiu în memoria ramei,

însă nu mai pot copia fotografii.

Culoarea ecranului este prea ştearsă sau

întunecată.

Nicio diaporamă nu este redată automat.

În timpul redării unui film, imaginea este afişată, însă nu există sunet.

Filmul este redat numai sonor. Este afişat un ecran gol.

Opţiunile Auto On şi Auto Off nu funcţionează.

Creaţi un folder în memoria ramei şi copiaţi-vă fotografiile în acel folder.

Puteţi ajusta luminozitatea în meniul Settings.

Setaţi [Starting Mode] din [Settings-Preference] la [Slideshow].

Imaginea nu este afişată deoarece codecul video al fişierului nu este acceptat.

Codecurile acceptate sunt MPEG4 şi WMV9.

Modificaţi volumul.

Verificaţi dacă fişierul conţine informaţiile de sunet.

Dacă opţiunile Auto On şi Auto Off sunt setate la aceeaşi valoare, acestea nu vor funcţiona.

Verificaţi setările pentru oră.

Opţiunea [Button Sound] este setată la

On, însă niciun buton nu emite sunete când este acţionat.

Sunetul de acţionare a butonului nu se va auzi în timpul redării unui fişier

[Background Music, Music sau Movie].

Rama mea foto digitală nu acceptă o fotografie de pe Internet.

Verificaţi dacă punctul de acces conectat la rama foto digitală se poate conecta la Internet.

Dimensiunea maximă permisă pentru un fişier foto Web este de 4,2 MB.

(Dimensiunea maximă permisă pentru un fişier este de 8,5 MB.)

Numai fişierele JPEG sunt disponibile pe Web sau flux (mai mari de 400X240 pixeli).

Am încercat să modific caracteristicile unei

imagini în Windows Media Player, însă acestea nu se modifică.

După modificarea caracteristicilor, opriţi şi porniţi Windows Media Player.

Am încercat să modific numele ramei mele foto digitale, însă acesta nu poate fi modificat.

Eliminaţi produsul din Windows Media Player (Library/Media Sharing) şi reporniţi rama foto digitală şi computerul.

Nu pot să conectez rama foto digitală la

Windows Media Player de pe PC.

Verificaţi dacă rama foto digitală şi PC-ul sunt conectate la acelaşi punct de acces (AP).

Vista: Verificaţi dacă este selectat [Control Panel/Network and Sharing

Center/Customize/Location Type/Personal].

Vista/XP: Selectaţi rama foto digitală în [Library/Media Sharing] din [Windows

Media Player] şi verificaţi dacă este setată la [Allow].

Pictograma FrameManager nu este afişată.

Am apăsat un buton, însă acesta nu funcţionează.

Verificaţi dacă este instalat programul FrameManager.

Selectaţi Start - Programe - Samsung - FrameManager pentru a reporni

FrameManager.

Reporniţi computerul.

Verificaţi dacă funcţia de blocare a butoanelor este activată.

Dacă menţineţi apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde, funcţia de blocare a butoanelor este activată. Dacă apăsaţi un buton, acesta nu va funcţiona.

Pentru a dezactiva funcţia de blocare a butoanelor, menţineţi din nou apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.

|

Depanare

|

Terminologie

|

Centre de service

|

Terminologie

Condiţii Descriere

MPEG4

(Motion Picture Expert Group4)

WMV9

(Windows Media Video9)

MPEG4 este o tehnologie de compresie video pentru comunicaţii, care permite implementarea formatelor multimedia bidirecţionale. Această tehnologie a fost dezvoltată pentru a permite transmiterea filmelor prin linii de comunicaţii cu viteză redusă pe Internet sau de comunicaţii mobile. Acest format este utilizat pe PC-uri, TV şi telefoane mobile. Un film în format MPEG4 se numeşte fişier

MPG sau MPEG.

Un codec video în format MPEG4, dezvoltat de Microsoft

MP3

(MPEG Audio Layer-3)

JPEG

(Joint Photographic Coding Expert

Group)

SD Card

(Secure Digital Card)

Cablu USB

1) TIP A-B

MP3 este o tehnologie de compresie audio de calitate superioară. Această tehnologie oferă o compresie de 50 de ori mai mare decât cea pe CD.

Deoarece asigură o rată de compresie cu calitate ridicată şi dimensiuni reduse, această tehnologie este utilizată pe Internet, pentru transmisii radio, etc. Un fişier audio în format MP3 se numeşte fişier MP3 file.

JPEG este o tehnologie de compresie a imaginilor. Aceasta oferă cea mai mică pierdere a calităţii imaginii dintre toate tehnologiile de compresie. Este utilizată de obicei pentru transmiterea fişierelor multimedia pe Internet sau prin alte mijloace. Un fişier imagine în format JPEG se numeşte fişier JPEG sau JPG. De obicei, un fişier JPEG este creat prin realizarea unei fotografii cu o cameră digitală, transferarea pe calculator şi apoi comprimarea în format JPEG.

Un SD card este un card de memorie Flash de dimensiunea unui timbru.

Acesta oferă stabilitate şi capacitate superioară. Acest tip de card este utilizat

în special pentru diverse produse digitale, cum sunt PDA-urile, camerele digitale, MP3 playerele, telefoanele celulare, şi laptopurile. Aspectul cadrului este similar cu cel al unui MMC, dar numărul de pini şi grosimea diferă. De asemenea, are o funcţie de setare a parolei, pentru a asigura securitatea datelor.

Utilizaţi terminalul up stream când vă conectaţi la un PC. Acest produs acceptă

USB 2.0. Împreună cu produsul este livrat un cablu de tip A-B utilizat pentru a conecta rama foto digitală la un PC. Tipul A este conectorul USB utilizat pentru a realiza conectarea la un PC. Tipul B este conectorul USB utilizat pentru a

Cablu USB

2) Cablu pentru conectarea altor dispozitive

AP

(Access Point)

SSID

(Service Set Identifier) realiza conectarea la un dispozitiv extern. Puteţi conecta rama foto digitală la un PC utilizând un cablu USB de tip A-B.

Utilizaţi acest tip de cablu când conectaţi mufa down stream. Acest produs acceptă USB 2.0. Când conectaţi un dispozitiv extern la portul down stream, utilizaţi cablul USB livrat cu dispozitivul respectiv.

Când utilizaţi un telefon mobil, veţi auzi frecvent termenul "repetor." Într-o reţea LAN, AP joacă rolul unui repetor. Acesta este un echipament intermediar prin care primesc semnal plăcile de reţea LAN wireless. Un telefon mobil realizează un apel printr-un repetor, iar o placă de reţea LAN wireless trimite şi primeşte date prin AP.

SSID este un identificator unic pe 32 de biţi, ataşat la fiecare antet al tuturor pachetelor transmise într-o reţea LAN wireless. Acesta este utilizat ca parolă când un dispozitiv wireless se conectează la un BBS (Basic Service Set).

Deoarece SSID permite diferenţierea unei reţele LAN wireless de alte reţele

LAN wireless, toate punctele de acces (AP) şi dispozitivele wireless care doresc să acceseze reţeaua LAN wireless trebuie să utilizeze acelaşi SSID. Dacă un dispoztiv nu are acces la SSID-ul unic al unui BBS, nu se poate conecta la acel

BBS.

|

Depanare

|

Terminologie

|

Centre de service

|

Centre de service

Dacă aveţi nevoie de service pentru un produs, contactaţi sau vizitaţi un centru de service Samsung.

Pentru servicii pentru conexiunea de reţea şi server.

Centre de service Contacte

Site-ul web Samsung Electronics

http://www.samsung.com

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the

SAMSUNG customer care center.

U.S.A

CANADA

MEXICO

North America

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

DENMARK

EIRE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02 201 2418

800 - SAMSUNG (800-726786)

http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be

(Dutch)

http://www.samsung.com/be_fr

(French)

http://www.samsung.com/cz

8 - SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

30 - 6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

02 261 03 710

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

3 - SAMSUNG (7267864)

0 801 1SAMSUNG(172678)

022 - 607 - 93 - 33

808 20 - SAMSUNG (7267864)

0800-SAMSUNG (7267864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

075 - SAMSUNG (726 78 64)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864)

http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/lu http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

800-7267

8000-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

CIS http://www.samsung.com/ee http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com/kz_ru

KYRGYZSTAN

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858

400-810-5858

010-6475 1880

HONG KONG : 3698-4698

3030 8282

1800 110011

1-800-3000-8282

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.com/kz_ru http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com/cn http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/ae

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement