Samsung SAMSUNG ES70 User manual

Samsung SAMSUNG ES70 User manual
ES70/ES71
User Manual
Instrucţiuni
Să ne cunoaştem aparatul foto
Folosiţi aparatul foto în ordinea următoare.
Vă mulţumim că aţi cumpărat un aparat foto digital Samsung.
Înainte de a utiliza acest aparat foto vă rugăm să citiţi cu atenţie
manualul de utilizare.
Dacă aveţi nevoie de service în perioada de garanţie, vă rugăm să
aduceţi aparatul foto şi accesoriul care a cauzat defecţiunea (cum ar fi,
bateria, cardul de memorie etc.) la centrul de service.
Vă rugăm să verificaţi dacă aparatul foto funcţionează corect înainte
de momentul în care intenţionaţi să-l folosiţi (de ex. înainte de a
pleca într-o călătorie sau înaintea unui eveniment important) pentru
a evita dezamăgirile. Samsung nu îşi asumă nicio responsabilitate
pentru pierderile sau daunele cauzate de funcţionarea defectuoasă a
aparatului foto.
Păstraţi acest manual într-un loc sigur.
Dacă folosiţi un cititor de carduri pentru copierea imaginilor de pe
cardul de memorie pe PC, imaginile ar putea suferi pierderi de calitate.
Când doriţi să transferaţi imaginile de pe aparatul foto pe PC, folosiţi
cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la PC. Vă rugăm să
reţineţi că producătorul nu răspunde pentru pierderea sau distrugerea
imaginilor de pe cardul de memorie cauzate de folosirea unui cititor de
carduri.
Conţinutul şi ilustraţiile din acest manual pot fi modificate fără o
notificare prealabilă în scopul îmbunătăţirii funcţiilor aparatului foto.
Instalarea aplicaţiilor
software
Realizaţi o fotografie
Introduceţi cablul USB
Verificaţi ca aparatul foto
să fie pornit
Verificaţi [Disc amovibil]
Pentru a utiliza acest aparat foto cu un
computer, instalaţi mai întâi pachetul
software. După aceasta, imaginile
memorate în aparatul foto pot fi
transferate în computer şi pot fi editate
cu un program de editare imagini. (p.89)
Realizaţi o fotografie. (p. 21)
Introduceţi cablul USB furnizat în portul
USB al computerului şi în terminalul
pentru conexiunea USB al aparatului
foto. (p.89)
Verificaţi ca aparatul foto să fie pornit.
Dacă aparatul foto este oprit, apăsaţi
butonul de pornire/oprire pentru a-l porni.
Deschideţi aplicaţia EXPLORER din
Windows şi căutaţi [Disc amovibil]. (p.90)
Ä Microsoft, Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Ä Adobe şi Reader sunt fie mărci comerciale, fie mărci înregistrate în
Statele Unite ale Americii şi / sau în alte ţări.
Ä Toate numele de marcă şi produse ce apar în acest manual sunt mărci
comerciale înregistrate ale companiilor respective.
Ä Pentru informaţii despre licenţa de tip open source, consultaţi
“OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM.
001
Pericol
Avertisment
PERICOL indică o situaţie periculoasă iminentă care, dacă nu este
evitată, va provoca moarte sau rănire gravă.
Nu încercaţi să modificaţi în niciun fel acest aparat foto. Acest lucru
poate duce la incendiu, rănire, şoc electric, rănire personală gravă
sau daune ale aparatului foto. Examinarea interiorului, întreţinerea şi
reparaţiile trebuie efectuate exclusiv de către dealer sau centrul de
service pentru aparate foto Samsung.
Nu folosiţi acest produs în apropierea surselor de gaze inflamabile
sau explozive, întrucât ar putea creşte riscul unei explozii.
Dacă în interiorul aparatului foto pătrunde orice lichid sau orice obiect
străin, nu folosiţi aparatul foto. Opriţi aparatul foto, apoi deconectaţi
sursa de alimentare. Trebuie să contactaţi dealerul dumneavoastră
sau centrul de service pentru camere foto Samsung. Nu continuaţi să
folosiţi aparatul foto, întrucât acest lucru poate provoca incendiu sau
prezenta pericol de electrocutare.
Nu introduceţi şi nu scăpaţi obiecte străine metalice sau inflamabile în
aparatul foto prin punctele de acces, de ex., prin fanta pentru cardul
de memorie şi compartimentul bateriilor. Acest lucru poate provoca
incendiu sau electrocutare.
Nu utilizaţi aparatul foto cu mâinile ude. Acest lucru poate prezenta
pericol de electrocutare.
AVERTISMENT indică o situaţie periculoasă potenţială care, dacă nu
este evitată, ar putea provoca deces sau vătămare gravă.
Nu folosiţi bliţul în apropierea persoanelor şi animalelor. Poziţionarea
bliţului prea aproape de ochii subiectului poate cauza leziuni oculare.
Din motive de siguranţă, menţineţi acest produs şi accesoriile sale
departe de copii şi animale, pentru a preveni accidentele, ca de ex:
- Înghiţirea bateriilor sau a accesoriilor mici ale aparatului foto. În caz
de accident, consultaţi imediat un medic.
- Există posibilitatea rănirii datorită părţilor mobile ale aparatului foto.
Bateriile şi aparatul foto se pot încălzi ca urmare a utilizării
îndelungate, acest lucru putând duce la funcţionarea anormală a
aparatului. În acest caz, lăsaţi aparatul foto să se răcească timp de
câteva minute.
Nu lăsaţi aparatul foto în locuri expuse la temperaturi mari, cum ar
fi vehicule închise, radiaţia solară sau alte locuri cu variaţii mari de
temperatură. Expunerea la temperaturi extreme poate afecta în mod
negativ componentele interne ale aparatului foto şi poate produce
incendiu.
Nu acoperiţi aparatul foto şi încărcătorul în timpul utilizării. Acest lucru
poate duce la acumularea căldurii şi la deformarea corpului aparatului
foto sau la incendiu. Folosiţi întotdeauna aparatul foto şi accesoriile
sale într-un spaţiu bine ventilat.
002
Atenţionare
ATENŢIONARE indică o situaţie periculoasă potenţială care, dacă nu este
evitată, ar putea provoca vătămare uşoară sau moderată.
Bateriile care prezintă scurgeri, se supraîncălzesc sau sunt defecte pot duce
la izbucnirea unui incendiu sau la rănire.
- Folosiţi baterii având specificaţiile corecte pentru aparatul foto.
- Nu scurtcircuitaţi, nu expuneţi bateria unei surse de căldură şi nu aruncaţi
bateria în foc.
- Nu introduceţi bateria cu polaritate inversată.
Scoateţi bateria atunci când ştiţi că nu veţi folosi aparatul foto o perioadă
de timp îndelungată. În caz contrar, este posibil ca electrolitul coroziv să se
scurgă din baterie şi să deterioreze permanent componentele aparatului foto.
Nu declanşaţi bliţul atunci când este în contact cu mâinile dumneavoastră sau
alte obiecte. Nu atingeţi bliţul după o utilizare prelungită. Poate cauza arsuri.
Nu mişcaţi aparatul foto în timp ce este pornit dacă utilizaţi adaptorul CA.
După utilizare, întotdeauna opriţi aparatul foto înainte de scoaterea cablului
de alimentare din priza de perete. Apoi, asiguraţi-vă că aţi deconectat toate
cablurile înainte de a mişca aparatul foto. În caz contrar, puteţi deteriora
cablurile sau puteţi cauza un incendiu sau electrocutare.
Aveţi grijă să nu atingeţi obiectivul sau capacul obiectivului pentru a evita
realizare unor fotografii neclare şi, posibil, defectarea aparatului foto.
Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului atunci când capturaţi imagini.
Următoarele situaţii pot apărea la utilizarea aparatului la temperaturi scăzute.
Acestea nu reprezintă defecţiuni ale aparatului foto şi, de obicei, se remediază
odată cu revenirea la temperaturi normale.
- Afi şarea pe ecranul LCD durează mai mult iar culorile diferă faţă de realitate.
- La modifi carea compoziţiei, pe ecranul LCD poate apărea efectul de imagine
persistentă.
Cărţile de credit lăsate lângă corpul aparatului foto se pot demagnetiza.
Evitaţi amplasarea cartelelor magnetice lângă corpul aparatului foto.
Dacă se conectează fişa cu 20 de pini la portul USB al calculatorului,
este foarte posibil să apară anomalii de funcţionare a calculatorului.
Nu conectaţi niciodată fişa cu 20 de pini la portul USB al calculatorului.
Cuprins
PAŞI PREGĂTITORI 007
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
015
015
016
018
ÎNREGISTRARE 019
020
021
021
021
023
023
024
Diagrama componentelor
Conţinutul cutiei
Se comercializează separat
Identificarea caracteristicilor
Partea din faţă şi de sus
Spate
Partea de jos
Butonul cu 5 funcţii
Lampă temporizator
Lampă stare aparat foto
Pictogramă mod
Conectarea la o sursă de alimentare
Introducerea cardului de memorie
Utilizarea foliei de protecţie împotriva
zgârieturilor
Instrucţiuni privind folosirea cardului
de memorie
Utilizarea aparatului foto pentru
prima dată
Indicatorii de pe ecranul LCD
Cum se utilizează meniul
Pornirea modului înregistrare
Selectarea modurilor de operare
Cum se foloseşte modul Smart Auto
Cum se foloseşte modul Program
Cum se foloseşte modul DIS
Utilizarea modului de asistenţă pentru
fotografiere
003
Cuprins
025
026
027
027
028
029
029
029
029
031
031
033
033
035
037
037
037
038
038
039
039
040
040
041
004
Cum se foloseşte modul Scene
Cum se foloseşte modul Clip video
Înregistrarea unui clip video fără sunet
Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării
unui clip video (Înregistrare succesivă)
Atenţie la aceste aspecte când realizaţi
fotografii
Utilizarea butoanelor pentru configurarea
aparatului foto
Buton POWER
Buton DECLANŞATOR
Buton ZOOM (Depărtare/apropiere)
Buton Info (DISP) / Sus
Buton Macro / Jos
Blocare focalizare
Buton Bliţ / Stânga
Buton Temporizator / Dreapta
Butonul MENU
Butonul OK
Se fotografiază
Cum să activaţi Funcţiile folosind
butonul MENU
Dimensiune fotografi e / Dimensiune
clip video
Calitate/Frecvenţă cadre
Compensare expunere
ISO
Balans de alb
Identificare faţă
043
043
044
044
045
046
047
047
048
048
049
CONFIGURARE 050
050
050
050
050
051
051
051
051
052
052
052
052
053
053
Nuanţă faţă
Retuşare faţă
Tip focalizare automată
Mod de măsurare
Selector tip foto
Ajustare imagine
ACB
Mod de acţionare
Comentariu vocal
Înregistrare voce
Înregistrarea unui clip video fără voce
Sunet
Volum
Sunet de pornire
Sunet declanşator
Sunet Bip
Sunet AF
Afişaj
Language
Descrierea funcţiilor
Imagine de pornire
Luminozitate ecran
Vizualizare rapidă
SALVARE ecran
Setări
Formatare memorie
Cuprins
053
054
054
054
055
055
056
056
057
REDARE 058
058
058
059
059
059
060
061
061
061
063
063
064
064
065
Iniţializare
Setare dată /oră / format dată
Fus orar
Nume fişier
Imprimarea datei de înregistrare
Închidere automată
Lampă focalizare automată
Selectare tip ieşire video
Configurare USB
Pornirea modului redare
Redarea unei fotografii
Redarea unui clip video
Funcţia de captură clip video
Redarea unei înregistrări vocale
Redarea unui comentariu vocal
Indicatorii de pe ecranul LCD
Utilizarea butoanelor pentru configurarea
aparatului foto
Butonul miniatură / Mărire
Album inteligent
Buton Info (DISP) / Sus
Buton redare & pauză / OK.
Butonul Stânga / Dreapta / Jos / MENU
Butonul Ştergere
Configurarea funcţiei de redare utilizând
ecranul LCD
067
067
068
068
069
071
071
071
072
072
072
073
073
073
074
075
077
078
079
079
080
080
082
083
085
Editare
Redimensionare
Rotirea unei imagini
Selector tip foto
Ajustare imagine
Pornirea prezentării succesive a mai
multor imagini
Pornirea prezentării succesive a mai
multor imagini
Selectarea imaginilor
Configurare efecte prezentare
succesivă a mai multor imagini
Stabilirea intervalului de redare
Configurare fond muzical
Opţiuni fişier
Ştergerea imaginilor
Protejarea imaginilor
Comentariu vocal
DPOF
Copiere pe Card
PictBridge
PictBridge : Selectarea fotografiei
PictBridge : Parametri imprimare
PictBridge : Resetare
Observaţii importante
Indicator de avertizare
Înainte de a vă adresa centrului de service
Specificaţii
005
Cuprins
SOFTWARE 088
088
092
092
094
006
Transferarea fişierelor pe computer
(pentru Windows)
Pentru utilizatorii Windows
Transferarea fişierelor pe computer
(pentru Mac)
Pentru utilizatorii Mac
FAQ
Diagrama componentelor
Vă rugăm să verificaţi existenţa articolelor incluse înainte de utilizarea acestui produs. Articolele incluse pot varia în funcţie de regiunea
de comercializare. Pentru a cumpăra echipamente opţionale contactaţi cel mai apropiat dealer Samsung sau centru de service Samsung.
Componentele şi accesoriile ilustrate mai jos pot avea un aspect diferit de cel real.
Conţinutul cutiei
Aparat foto
Baterie reîncărcabilă
Ghid de iniţiere rapidă
Folie de protecţie
împotriva zgârieturilor
Adaptor a.c. /
cablu USB
Cureluşă aparat foto
Cablu AV
Încărcător baterie
CD cu pachet software
(manual de utilizare inclus)
Se comercializează separat
Card de memorie SD/SDHC
(vezi p. 17)
Husă aparat foto
007
Identificarea caracteristicilor
Partea din faţă şi de sus
Buton declanşator
Buton POWER
Bliţ
Senzor AF /
Lampă temporizator
Microfon
Difuzor
Obiectiv / Capac obiectiv
008
Identificarea caracteristicilor
Spate
Buton zoom Tele(T) / Zoom digital
Buton zoom Wide(W) / Miniatură
Ecran LCD
Lampă stare aparat foto
Mufã USB / AV / c.c
Buton MENU
Buton cu 5 funcţii
Butonul pentru mod redare
Inel pentru cureluşă
Buton Fn / Ştergere
Buton MODE
009
Identificarea caracteristicilor
Partea de jos
Butonul cu 5 funcţii
Fantă card de memorie
Buton Info / Sus
Bliţ /
Buton stânga
Buton temporizator
/ dreapta
Butonul OK / redare/pauză
Fantă compartiment baterii
Capac compartiment baterii
Soclu pentru trepied
010
Compartiment baterii
Buton Macro / jos
Identificarea caracteristicilor
Lampă temporizator
Pictogramă mod
Pictogramă
Consultaţi pagina 21 pentru informaţii detaliate despre configurarea
modurilor aparatului foto.
Stare
Descriere
- În primele 8 secunde, lampa clipeşte la intervale de
o secundă.
Intermitent
- În primele 2 secunde, lampa clipeşte rapid la
intervale de 0,25 secunde.
Intermitent
În timpul celor 2 secunde, lampa clipeşte rapid la
intervale de 0,25 secunde.
Intermitent
Se va captura o fotografie după 10 secunde iar după
alte 2 secunde, o a doua fotografie.
Intermitent
După apăsarea butonului declanşator, imaginea este
capturată în concordanţă cu mişcarea subiectului.
Lampă stare aparat foto
Stare
Aparatul este pornit
După ce s-a făcut
fotografia
Atunci când bateria
bliţului se încarcă
Când cablul USB este
conectat la PC
Transfer date către PC
Când cablul USB este
conectat la imprimantă
În momentul în care
imprimanta tipăreşte
Când se activează
focalizarea automată
Mod
Mod
Pictogramă
Lampa se aprinde (Aparatul foto focalizează pe subiect)
Lampa clipeşte (Aparatul foto nu focalizează pe subiect)
Film
Ghid
fotografiere
SCENĂ
Mod
Lampa clipeşte.
Lampa clipeşte.
Scenã
DIS
Pictogramă
Pictogramă
Lampa este stinsă.
Program
Pictogramă
Descriere
Lampa se aprinde şi se stinge în momentul în care
aparatul foto este pregătit pentru a face fotografii.
Lampa clipeşte în timp ce imaginea este salvată şi se
stinge când aparatul foto este gata pentru o nouă
fotografie.
Lampa de aprinde (Ecranul LCD se stinge după
iniţializarea dispozitivului)
Lampa clipeşte (ecranul LCD se stinge)
Smart Auto
Mod
Mod
Fotografie
portret
Ghid cadru
Noapte
Portret
Copii
Peisaj
Prim-plan
Text
Apus
Răsărit
Fundal luminos
Artificii
Pictogramă
Mod
Plajă / Zăpadă
Pictogramă
011
Conectarea la o sursă de alimentare
Este indicat să folosiţi bateria reîncărcabilă BP70A furnizată cu
aparatul foto. Înainte de utilizarea aparatului foto, nu uitaţi să
încărcaţi bateria.
Specificaţii baterie reîncărcabilă BP70A
Model
BP70A
Tip
Litiu
Capacitate
740mAh
Tensiune
3,7V
Timp de încărcare
Aproximativ 150 de minute
Număr de imagini şi durata bateriei: Utilizând BP70A
Fotografie
Film
Durata bateriei/
Număr de imagini
Condiţii
Aprox. 125 MIN/
Aproximativ 250
poziţii
Utilizând bateria încărcată complet,
setări implicite, modul Program,
intervalul dintre fotografii: 30 sec.
Schimbarea poziţiei zoom între
Departe şi Aproape după fiecare
fotografiere. Utilizarea bliþului la
fiecare a doua fotografie. Utilizarea
aparatului foto timp de 5 minute şi apoi
oprirea acestuia timp de 1 minut.
Aprox. 110 MIN
Utilizând o baterie încărcată complet,
dimensiune imagine 640x480,
frecvenţă cadre 30 cps
Ä Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung iar condiţiile
de fotografiere pot varia în funcţie de particularităţile de utilizare.
012
Informaţii importante despre utilizarea bateriilor.
Dacă aparatul foto nu este utilizat, vă rugăm să-l închideţi.
Vă rugăm să scoateţi bateriile din aparat dacă nu îl folosiţi o
perioadă îndelungată. Bateriile se pot descărca în timp şi,
dacă sunt ţinute în aparat, pot prezenta scurgeri.
Temperaturile scăzute (sub 0°C) pot afecta performanţele
bateriei, având drept rezultat reducerea duratei de viaţă a
bateriilor.
La temperaturi normale bateriile îşi vor reveni.
În timpul utilizării intense a aparatului foto, corpul acestuia se
poate încălzi. Această situaţie este absolut normală.
Prin conectarea adaptorului c.a. cu cablul USB, acesta se poate
folosi ca şi cablu c.a., cu care puteţi încărca acumulatorul.
- Utilizarea cablului c.a.:
Conectaţi adaptorul c.a. la cablul
USB. Acesta poate fi folosit ca şi
cablu de alimentare.
- Utilizarea cablului USB:
Scoateţi adaptorul c.a.
Cu ajutorul cablului USB puteţi
descărca în computer imaginile
stocate (p. 89) sau alimenta
aparatul foto.
Conectarea la o sursă de alimentare
Informaţii importante despre utilizarea cablului USB.
Utilizaţi un cablu USB cu specificaţiile corecte.
Dacă aparatul foto este conectat la PC prin intermediul unei
console USB: conectaţi aparatul foto direct la PC.
Dacă aparatul foto este conectat la PC simultan cu alte
echipamente : deconectaţi celelalte dispozitive.
Aparatul foto nu poate fi identificat prin intermediul portului USB
de pe partea frontală a computerului. În acest caz, folosiţi portul
USB de pe partea din spate a computerului.
Dacă portul USB al computerului nu este conform cu standardele
pentru puterea de ieşire (5V, 500mA), este posibil ca bateria să nu
se încarce.
Cum se încarcă bateria reîncărcabilă
Înainte de introducerea oricărui cablu sau a adaptorului c.a.,
verificaţi direcţiile corecte şi nu le introduceţi forţat. Poate
provoca defectarea aparatului foto sau a cablului.
Dacă LED-ul indicator de încărcare al adaptorului c.a. nu se
aprinde sau clipeşte după introducerea bateriei reîncărcabile,
vă rugăm să verificaţi introducerea corectă a bateriei.
Dacă se încarcă bateria în timp ce aparatul foto este pornit,
bateria nu poate fi încărcată complet. Opriţi aparatul foto în
timpul încărcării bateriei.
Ledul indicator al încărcătorului CA
LED indicator încărcare
Se încarcă
LED-ul roşu este aprins
Încărcare completă
LED-ul verde este aprins
Eroare de încărcare
LED-ul portocaliu este stins sau intermitent
Dacă introduceţi bateria complet descărcată pentru a o încărca,
nu porniţi aparatul foto în acelaşi timp, deoarece bateria este
aproape descărcată. Înainte de a utiliza aparatul foto, încărcaţi
bateria timp de minim 10 minute.
Nu utilizaţi bliţul frecvent şi nu înregistraţi un clip video folosind
o baterie care a fost complet descărcată şi apoi încărcată parţial.
Chiar dacă este conectat încărcătorul, aparatul se poate stinge
deoarece bateria reîncărcabilă s-a descărcat din nou.
013
Conectarea la o sursă de alimentare
Urmaţi instrucţiunile de mai jos atunci când folosiţi
bateria. În caz contrar, se poate degaja căldură sau se pot
produce incendii sau explozii.
Dacă bateria este deformată, contactaţi un centru de service.
Prezintă pericol fizic.
Utilizaţi numai încărcătorul de baterie recomandat.
Nu aşezaţi produsul în apropierea unei surse de foc.
Nu introduceţi produsul în cuptorul cu microunde.
Nu lăsaţi produsul în interiorul unui autovehicul pe timp de vară.
Nu lăsaţi produsul într-un loc cu temperaturi ridicate şi grad mare
de umezeală.
Nu utilizaţi produsul pentru o perioadă lungă de timp atunci când
este acoperit cu un material încălzit (învelitoare de protecţie,
cuvertură, saltea electrică).
Nu lăsaţi produsul pornit în locurile neventilate.
Aveţi grijă ca fanta bateriei să nu intre în contact cu accesorii
precum coliere, monede, chei, ceas şi aşa mai departe.
Utilizaţi numai baterii de rezervă litiu-ion, autentice, recomandate
de producător.
Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să perforaţi produsul cu un
obiect ascuţit.
Nu apăsaţi puternic produsul.
Nu lăsaţi produsul să cadă de la înălţime şi nu îl supuneţi
loviturilor.
Nu expuneţi produsul la temperaturi ridicate, de peste 60ºC
(140ºF).
Nu expuneţi produsul la apă sau umiditate.
014
Instrucţiuni de eliminare
Urmaţi instrucţiunile de eliminare şi eliminaţi corect bateria uzată.
Este interzisă distrugerea prin foc în vederea eliminării bateriei.
Instrucţiunile de eliminare pot diferi în funcţie de ţară sau regiune.
Urmaţi metoda de eliminare indicată.
Instrucţiuni de reîncărcare a bateriei.
Nu reîncărcaţi bateria utilizând o altă metodă decât cea descrisă
în manualul utilizatorului. În caz contrar, se pot produce incendii
sau explozii.
Conectarea la o sursă de alimentare
Introducerea cardului de memorie
Introduceţi bateria conform indicaţiilor
Introduceţi cardul de memorie conform imaginii.
- Dacă aparatul nu porneşte
după ce aţi introdus bateriile,
vă rugăm să verificaţi
polaritatea (+ / -).
- În momentul în care capacul
compartimentului bateriilor
este deschis, nu-l apăsaţi cu
putere. Acest lucru ar putea
duce la deteriorarea sa.
Pe ecranul LCD apar 4 indicatori cu privire la starea bateriilor.
Indicator
baterii
Stare baterii
Bateriile
sunt complet
încărcate
Baterii
Baterii
Baterii complet
descărcate
descărcate
descărcate.
(Pregătiţi-vă să (Pregătiţi-vă să
(Reîncărcaţile reîncărcaţi le reîncărcaţi
le sau folosiţi
sau să folosiţi sau să folosiţi
bateriile de
bateriile de
bateriile de
schimb.)
schimb)
schimb)
Ä Atunci când utilizaţi aparatul şi bateria într-un loc cu temperaturi
extreme (prea cald sau prea frig), starea bateriei afişată pe ecranul
LCD poate fi diferită de cea reală.
- Închideţi aparatul foto înainte
de introducerea cardului de
memorie.
- Poziţionaţi cardul de memorie
cu faţa etichetei spre obiectivul
aparatului foto (partea din faţă a
aparatului foto) şi cu partea cu
contacte spre spatele aparatului
foto (spre ecranul LCD).
- Nu introduceţi cardul de memorie
în mod greşit. În caz contrar,
puteţi deteriora fanta pentru
cardul de memorie.
Utilizarea foliei de protecţie împotriva
zgârieturilor
Introduceţi folia de protecţie după cum se arată în imagine.
- Folia de protecţie poate proteja
aparatul împotriva zgârieturilor.
Verificaţi dacă cele două
elemente de cuplare de pe
corpul aparatului sunt bine
fixate de folia de protecţie
împotriva zgârieturilor.
015
Instrucţiuni privind folosirea cardului de memorie
Formataţi cardul de memorie (vezi p. 53) în cazul în care acesta
este proaspăt achiziţionat, în cazul în care conţine date pe care
aparatul foto nu le recunoaşte sau în cazul în care conţine imagini
capturate cu un alt aparat foto.
De fiecare dată când introduceţi cardul de memorie în aparat sau
îl scoateţi, opriţi aparatul.
Utilizarea repetată a cardului de memorie va reduce performanţele
acestuia. În acest caz, va trebui să achiziţionaţi un nou card de
memorie. Defectarea cardului de memorie cauzată de utilizarea
sa frecventă nu este acoperită de garanţia Samsung.
Cardul de memorie este un dispozitiv electronic de precizie.
Nu îndoiţi, nu scăpaţi pe jos şi nu supuneţi cardul de memorie
unor forţe mari de impact.
Nu păstraţi cardul de memorie într-un mediu cu câmp magnetic
sau electric puternic, cum ar fi boxe sau receptoare TV.
Nu folosiţi şi nu depozitaţi cardul într-un mediu cu temperaturi
extreme.
Nu permiteţi acumularea de reziduuri pe card şi nici nu-l aduceţi
în contact cu vreun lichid. În cazul în care acest lucru se întâmplă,
ştergeţi cardul de memorie cu o cârpă moale.
Vă rugăm să ţineţi cardul de memorie în cutia sa atunci când nu
îl folosiţi.
În timpul şi după perioadele de utilizare intensă, veţi observa
încălzirea cardului. Această situaţie este absolut normală.
Nu folosiţi un card de memorie care este utilizat de un alt aparat
foto. Pentru a putea folosi un asemenea card în acest aparat foto
formataţi-l în prealabil cu aparatul acesta.
Nu folosiţi un card de memorie formatat de un alt aparat foto sau
de un cititor de carduri de memorie.
016
Datele înregistrate pot fi afectate în unul din următoarele cazuri:
- Când cardul de memorie este utilizat incorect.
- Dacă aparatul este închis sau cardul de memorie este scos din aparatul
foto în timpul operaţiunilor de înregistrare, ştergere (formatare) sau citire.
Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea
datelor.
Soluţia optimă este copierea datelor importante pe alte medii
magnetice pentru siguranţă, hard-discuri, CD-uri etc.
În cazul în care memoria este insuficientă:
Va apărea mesajul [Memorie plină], iar aparatul foto nu va
funcţiona. Pentru a optimiza cantitatea de memorie disponibilă,
înlocuiţi cardul de memorie sau ştergeţi imaginile nedorite de pe
cardul de memorie.
Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce lampa de stare clipeşte
deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea datelor de pe card.
Instrucţiuni privind folosirea cardului de memorie
Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC.
Conectori card
Comutatorul de
protecţie la scriere
Dacă folosiţi un card de memorie SD de 1 GB, capacitatea de
înregistrare va fi următoarea: Aceste valori sunt aproximative,
deoarece capacitatea de înregistrare depinde de variabile cum ar fi
subiectul fotografiei şi tipul de card de memorie.
Dimensiune
imagine
înregistratã
Etichetă
[Card de memorie SD (Secure Digital)]
Fotografie
Cardurile de memorie SD/SDHC dispun de un comutator de
protecţie la scriere care împiedică ştergerea şi formatarea lor.
Culisând comutatorul spre capătul inferior al cardului de memorie
SD/SDHC datele vor fi protejate. Culisând comutatorul spre
capătul superior al cardului de memorie SD/SDHC, protejarea
datelor va fi anulată.
Culisaţi comutatorul spre capătul superior al cardului de memorie
SD/SDHC înainte de a face fotografii.
*Clip
video
calitate
foarte
înaltă
Aproximativ
147
Aproximativ
167
Aproximativ
202
Aproximativ
211
Aproximativ
339
Aproximativ
532
Aproximativ
870
Aproximativ
1471
înaltă
normală
Aproximativ
284
Aproximativ
309
Aproximativ
367
Aproximativ
374
Aproximativ
566
Aproximativ
802
Aproximativ
1144
Aproximativ
1670
Aproximativ
403
Aproximativ
441
Aproximativ
528
Aproximativ
537
Aproximativ
792
Aproximativ
1065
Aproximativ
1437
Aproximativ
1872
-
-
-
-
-
-
30 CPS
15 CPS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aproximativ Aproximativ
9’54”
18’58”
Aproximativ Aproximativ
26’24”
49’23”
Butonul zoom nu funcţionează în timpul înregistrării unui clip video.
Timpii de înregistrare pot fi afectaţi de către utilizarea zoom-ului.
Puteţi înregistra videoclipuri cu o mărime de până la 4 GO sau cu o
durată de până la 2 ore fiecare.
017
Utilizarea aparatului foto pentru prima dată
Încărcaţi bateriile reîncărcabile la capacitate maximă înainte de
folosirea aparatului pentru prima dată.
Setare dată, oră şi format dată
La prima folosire a aparatului foto, pe ecranul LCD va apărea un
meniu pentru configurarea datei, a orei, a fusului orar şi a limbii.
Acest meniu nu va fi afişat din nou după configurarea datei, orei,
fusului orar şi a limbii. Stabiliţi data, ora, fusul orar şi limba înainte
de utilizarea aparatului foto.
1. Selectaţi meniul [Date&Time] apăsând
butoanele Sus / Jos şi Dreapta.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butoanele Sus / Jos / Stânga / Dreaptaşi
apăsaţi butonul OK.
Language
:English
Date & Time
:10/01/01
Time Zone
:London
yyyy mm dd
2010 / 01 / 01
12:00
Back
Set
Butonul Stânga / Dreapta : Selectează ora pe glob / an / lună / zi /
oră / minute şi formatul datei.
Butonul Sus / Jos
: Modifi că valoarea fi ecărui element.
De taal instellen
1. Selectaţi meniul [Language] apăsând
butoanele Sus / Jos şi Dreapta.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butoanele Sus / Jos şi apăsaţi
butonul OK.
Off
Language
Date & Time
:English
English
:London
Time Zone
:08/12/01
Français
Deutsch
Fus orar
Español
Italiano
Back
Set
1. Selectaţi meniul [Time Zone] apăsând
butoanele Sus/Jos şi Dreapta.
2. Apăsaţi butonul Stânga / Dreapta
pentru a selecta modul dorit.
Time Zone
London
[GMT +00:00]
Back
2010/01/01
12:00 PM
DST
Ä Pentru detalii referitoare la ora pe glob, consultaţi pagina 54.
018
Indicatorii de pe ecranul LCD
Ecranul LCD afişează informaţii despre funcţiile şi opţiunile de
fotografiere.
Nr.
Descriere
5
Baterie
p.15
6
Scală zoom digital / optic /
Mărime zoom digital
p.29
7
p.38
9
Dimensiune fotografie /
Dimensiune clip video
Calitate imagine /
Frecvenþã cadre
Mod de măsurare
10
Bliţ
p.33
11
Temporizator /
Mod de acţionare
p.36/
47
12
p.31
14
Macro
Identifi care faţă · Autoportret ·
Detectare Clipire ·
Fotografi ere Zâmbet
Data / ora
15
Avertizare vibraţii cameră
p.28
Pagina
16
Cadru focalizare automată
p.44
Ajustare imagine
Selector stil foto
p.46
p.45
p.40/
43/49
p.40/
43
p.39
8
13
[Imagine şi descriere completă]
Nr.
Descriere
Pictograme
1
Mod de înregistrare
p.21
17
18
2
Comentariu vocal
p.48
19
ISO / Retuşare faţă /
Fără sunet
3
4
Număr de fotografii rămase
00001
p.17
20
Balans de alb /
Nuanţă faţă
Timp rămas
00:00:00
p.17
21
-
22
Compensare expunere
Valoare apertur /
Vitezã obturator
Pictogramă card de memorie /
Pictogramă memorie internă
Pictograme
Pagina
p.39
p.44
p.41
2010/01/01 12:00 PM
p.54
-
019
Cum se utilizează meniul
1. Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul MENU. Va apărea un meniu pentru fiecare mod de operare al aparatului foto.
Dimensiune fotografie
Se fotografiază
Calitate
EV
Sunet
Ecran
Setări
ISO
Balans de alb
Identificare faţă
Zonă focalizare
Ieşire
Modificare
2. Utilizaţi butoanele sus sau jos pentru a vă deplasa în meniuri.
Dimensiune fotografie
Se fotografiază
Sunet
Ecran
Setări
Calitate
EV
ISO
Apăsaţi
butonul SUS
sau JOS.
Volum
Se fotografiază
Sunet
Ecran
Balans de alb
Identificare faţă
Sunet de pornire
Sunet obturator
Sunet bip
Apăsaţi
butonul SUS
sau JOS.
Language
Se fotografiază
Sunet
Ecran
Sunet AF
Setări
Setări
Descrierea funcţiilor
Imagine de pornire
Display Brightness
Vizualizare rapidă
Economisire energie
Zonă focalizare
Ieşire
Ieşire
Modificare
Modificare
Ieşire
Modificare
3. Utilizaţi butoanele stânga sau dreapta pentru a selecta un submeniu.
Volum
Se fotografiază
Sunet
Ecran
Sunet de pornire
Sunet obturator
Sunet bip
Sunet AF
Apăsaţi butonul
STÂNGA sau
DREAPTA.
Volum
: Mediu
Sunet de pornire
: Dezactivat
Sunet obturator
:1
Sunet bip
:1
Sunet AF
: Activat
Apăsaţi butonul
STÂNGA sau
DREAPTA.
Volum
Sunet de pornire
Sunet obturator
Sunet bip
Sunet AF
:Mediu
Dezactivat
:Dezactivat
Silenţios
Mediu
:1
Maxim
:1
:Activat
Setări
Ieşire
Modificare
Ieşire
Înapoi
4. Selectaţi un submeniu şi apăsaţi butonul OK pentru a salva setările şi a reveni la fereastra precedentă.
020
Înapoi
Setare
Pornirea modului înregistrare
)
Selectarea modurilor de operare
Cum se foloseşte modul Smart Auto (
Puteţi selecta modurile de fotografiere folosind butonul MODE aflat pe
partea din spate a aparatului foto.
Aparatul foto alege în mod automat setările adecvate, pe baza unui
tip de scenă imperfectă. Acest mod este util dacă nu cunoaşteţi
foarte bine setările aparatului pentru diverse scene.
Cum se utilizează butonul MODE
1. Introduceţi bateriile (p. 15). Respectaţi
polaritatea (+/-) când introduceţi
bateriile.
1. Apăsaţi butonul MODE şi se va afişa
un mesaj.
2. Selectaţi modul dorit apăsând butoanele
Sus / Jos şi apoi apăsaţi butonul OK.
Smart Auto
Program
DIS
Asistenţă pentru fotografiere
Scenă
În acest mod, puteţi seta direct diverse funcţii
pentru fotografiere.
2. Introduceţi cardul de memorie (p. 15).
Întrucât acest aparat foto are o memorie
internă de 9,9MB, nu este nevoie să
introduceţi un card de memorie. Dacă
nu se introduce cardul de memorie, imaginea va fi stocată în
memoria internă. Dacă se introduce cardul de memorie, imaginea
va fi stocată pe cardul de memorie.
3. Închideţi capacul compartimentului bateriilor.
4. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a deschide aparatul foto.
5. Selectaţi modul Smart Auto cu ajutorul butonului MODE.
6. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi imaginea
utilizând ecranul LCD.
7. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura o imagine.
021
Pornirea modului înregistrare
Dacă aparatul nu recunoaşte un mod scenă corect, vor fi folosite
setările implicite.
Chiar dacă se detectează o faţă, s-ar putea ca aparatul foto să nu
selecteze un mod portret, în funcţie de poziţia subiectului sau de
iluminare.
S-ar putea ca aparatul să nu selecteze scena corectă, în funcţie
de mediul de fotografi ere, ca de exemplu instabilitateaaparatului,
iluminarea şi distanţa până la subiect.
Modul [Noapte] recunoaşte scenele numai dacă bliţul este setat
la dezactivat. Aparatul foto funcţionează în modul [Trepied] după
verificarea condiţiilor de fotografiere cu trepied pentru un anumit
interval de timp.
Chiar dacă se foloseşte un trepied, este posibil ca aparatul foto să
nu selecteze modul trepied în funcţie de mişcarea subiectului.
022
Fiecare scenă este recunoscută în următoarele condiţii:
[Peisaj]
(
) : La fotografierea scenelor în aer liber
[Alb]
(
[Noapte]
(
) : La fotografierea într-un mediu foarte
luminos
) : La fotografierea scenelor nocturne
[Portret nocturn]
(
[Fundal luminos]
(
[Portret cu fundal
luminos]
(
) : La fotografierea persoanelor într-un loc
întunecos, în aer liberplace
) : La fotografierea persoanelor într-un loc
întunecos, în aer liber
) : La fotografierea unui portret cu fundal
luminos
) : La fotografierea unui portret
[Portret]
(
[Macro]
(
) : La fotografierea prim-planurilor
[Text macro]
(
[Trepied]
(
[Acţiune]
(
[Portret Macro]
(
[Cer senin]
(
) : La fotografierea textelor cu focalizare de
aproape
) : La fotografierea unui subiect fără nicio
mişcare a trepiedului
) : La fotografierea unui subiect cu mişcări
dese
) : Apare atunci când fotografiaţi portrete de
persoane în prim-plan
) : Apare atunci când fotografiaţi cerul senin
[Cer însorit]
(
[Color Macro]
(
[Verde natural]
(
) : Apare atunci când fotografiaţi apusuri
de soare
) : Apare atunci când fotografiaţi subiecţi
coloraţi în prim-plan
) : Apare atunci când fotografiaţi zone
împădurite
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul Program (
)
Cum se foloseşte modul DIS (
)
Selectarea modului automat va configura aparatul foto în mod optim.
Veţi putea, în continuare, configura manual toate funcţiile, mai puţin
valoarea aperturii şi viteza obturatorului.
Mod de stabilizare digitală a imaginii (DIS, Digital Image Stabilisation)
Acest mod va reduce efectul vibraţiilor camerei şi vă permite să
realizaţi fotografii expuse optim în condiţii de iluminare scăzută.
1. Selectaţi modul Program apăsând
butonul MODE. (p.21)
2. Apăsaţi butonul MENU pentru a
configura funcţii complexe.
1. Selectaţi modul DIS apăsând butonul
MODE. (p.21)
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi
compuneţi imaginea utilizând ecranul
LCD.
3. Apăsaţi butonul declanşator pentru a
captura imaginea.
Aspecte care trebuie avute în vedere la utilizarea modului DIS
1. Funcţia Zoom digital este inactivă în modul DIS.
2. În condiţii de iluminare mai puternică decât iluminarea
fluorescentă, funcţa DIS nu se va activa.
3. În cazul condiţiilor de iluminare mai întunecate decât lumina
fluorescentă, se va afişa indicatorul de avertizare a vibraţiilor
(Ã). Pentru rezultate optime, faceţi fotografiile în situaţii în
care indicatorul de avertizare pentru vibraţii (Ã) nu este afişat.
4. Dacă subiectul este în mişcare, imaginea capturată poate fi
neclară.
5. Întrucât funcţia DIS foloseşte procesorul digital al aparatului foto,
este posibil ca procesarea şi salvarea imaginilor de către aparat
să dureze puţin mai mult.
023
Pornirea modului înregistrare
Utilizarea modului de asistenţă pentru fotografiere (
Funcţii disponibile ale modului de asistenţă pentru fotografiere
Funcţie care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă
Funcţie care poate fi utilizată atunci când ecranul se mişcă
Funcţie care poate fi utilizată atunci când se fotografiază în
întuneric
Funcţie care poate fi utilizată atunci când se reglează
luminozitatea fotografiei
Funcţie care poate fi utilizată atunci când se reglează culoarea
fotografiei
)
Ajută utilizatorul să înveţe metodele de fotografiere corectă. Aceste
metode conţin şi soluţii pentru eventualele probleme care pot apărea
în timpul fotografierii şi îi oferă utilizatorului posibilitatea de a exersa
procesul de fotografiere.
Asistenţă pentru fotografiere
Asistenţă pentru fotografiere
Funcţii de utilizat atunci când imaginea este
Funcţii de utilizat atunci când imaginea este
Asistenţă pentru fotografiere
Apăsaţi butonul declanşator la jumătate
Funcţii pentru reducere instabilităţii
Funcţii de utilizat în condiţii de iluminare
Funcţii de utilizat pentru reglarea
Funcţii de utilizat pentru reglarea culorilor
Apăsând butonul
Stânga/Dreapta
Apăsând OK.
Pentru focalizarea unui subiect la 80 cm sau mai departe
Pentru focalizarea unui subiect la mai puţin de 80 cm
Pentru a focaliza feţele persoanelor
Înapoi
Modificare
Asistenţă pentru fotografiere
Apăsând butonul
Stânga/Dreapta
Apăsând OK.
Înapoi
Modificare
1/2
Pentru a focaliza subiectul,
apăsaţi la jumătate butonul
declanşator:
- Cadru verde: subiectul
este focalizat
- Cadru roşu: subiectul este
nefocalizat
Exersare
Apăsând butonul Sus
Apăsând butonul Sus/
Jos
Asistenţă pentru fotografiere
Apăsând butonul
Declanşator
Listă ghid
Apăsaţi butonul pentru
a exersa utilizarea
acestei funcţii.
Apăsând OK.
Listă ghid
[ Funcţie care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă ]
024
Când subiectul este focalizat,
apăsaţi complet butonul
declanşator pentru a captura
imaginea sau clipul video. Dacă
subiectul este nefocalizat, apăsaţi
din nou la jumătate butonul
declanşator.
Înapoi
Exersare
2/2
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul Scene (
Modurile scenă sunt descrise în continuare.
)
Folosiţi meniul pentru a configura cu uşurinţă setările optime pentru
o gamă largă de situaţii.
1. Selectaţi modul Scenă apăsând butonul
Smart Auto
MODE (p.21)
Program
2. Apăsaţi butonul Dreapta, apoi butonul
DIS
Sus / Jos pentru a selecta modul dorit.
Asist. pentru foto.
Scenă
3. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi
compuneţi imaginea utilizând ecranul
LCD.
4. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura imaginea.
Fotografie portret
Ghid cadru
[Fotografie portret]
(
) : Realizaţi o serie de portrete
prin setarea opţiunilor pentru
corectarea imperfecţiunilor feţei.
[Ghid cadru]
(
) : Utilizaţi acest mod când doriţi să
vă facă altcineva o fotografi e din
unghiul ales de dumneavoastră.
[Noapte]
(
[Portret]
[Copii]
(
(
[Peisaj]
(
) : Folosiţi acest mod pentru
realizarea de fotografii pe timp
de noapte sau în întuneric.
) : Pentru a fotografia persoane.
) : Pentru a face fotografii unor
obiecte care se mişcă rapid,
cum ar fi spre exemplu, copiii.
) : Pentru a fotografia peisaje de la
distanţă.
[Prim-plan]
(
[Text]
(
Noapte
Portret
Copii
Peisaj
Prim-plan
În acest mod puteţi alege scena adecvată, în funcţie
de condiţiile de fotografiere.
[Apus]
(
) : Fotografiere de aproape a
obiectelor mici, cum ar fi plante
şi insecte.
) : Folosiţi acest mod pentru a
fotografia documente.
) : Pentru fotografierea apusurilor.
[Răsărit]
(
) : Scene de răsărit
[Fundal luminos]
(
) : Portret fără umbre cauzate de
fundalul luminos.
[Artificii]
(
) : Scene cu artificii.
[Plajă / Zăpadă]
(
) : Pentru scene cu ocean, lacuri,
plaje şi zăpadă.
025
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul Clip video (
Cum se foloseşte modul [Ghid cadru]
Setaţi modul [Ghid cadru] când doriţi să vă facă altcineva o fotografi
e din unghiul ales de dumneavoastră.
1. Realizaţi o fotografi e din unghiul ales
de dumneavoastră.
- În jurul marginilor fotografiei apare
un ghid.
Ghid cadru: Obturator
2. Apoi, o altă persoană poate realiza
fotografia aliniind marginile fotografiei
ce va fi realizată cu ghidul care
încadrează marginile ferestrei.
Ghid
Anulare cadru: OK
Anulare cadru: OK
026
)
Un clip video poate fi înregistrat atâta timp cât permite spaţiul de
înregistrare disponibil în memorie. (max. 2 ore)
1. Selectaţi modul Film apăsând butonul
MODE. (p. 21)
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi
compuneţi imaginea utilizând ecranul
LCD.
3. Apăsaţi butonul declanşator o singură
dată, iar clipurile video se vor înregistra
atât timp cât permite timpul de înregistrare (max. 2 ore). Chiar
dacă eliberaţi butonul declanşator clipul video va fi înregistrat în
continuare. Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi încă o dată
butonul declanşator.
Ä Mărimea şi tipul clipului video sunt prezentate mai jos.
- Mărime clip video : 640x480, 320x240 (Selectabil)
- Tip fişier clip video : AVI (MJPEG)
- Frecvenţă cadre : 30FPS, 15FPS (Selectabil)
Pornirea modului înregistrare
Înregistrarea unui clip video fără sunet
Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării unui clip video (înregistrări succesive)
Puteţi înregistra clipul video fără sunet.
Acest aparat foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea pe
parcursul unor scene nedorite în timpul înregistrării unui clip video.
Folosind această funcţie, puteţi înregistra scenele dumneavoastră
preferate într-un singur clip fără să fiţi nevoit să creaţi clipuri video
multiple.
Paşii 1-3 sunt identici cu cei pentru modul CLIP VIDEO.
4. Apăsaţi butonul MENU.
5. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
selecta meniul [Film] şi apăsaţi butonul
Dreapta.
6. Selectaţi meniul [Voce] apăsând butonul
Sus / Jos, apoi apăsaţi pe butonul OK.
7. Selectaţi meniul [Dezactivat] apăsând
butonul Stânga / Dreapta
8. Apăsaţi butonul OK. Puteţi înregistra clipul video fără voce.
Ä Pentru detalii suplimentare, vezi p. 49.
Utilizare Înregistrare succesivă
Paşii 1-2 sunt identici cu cei pentru modul CLIP VIDEO.
3. Apăsaţi butonul declanşator, iar clipurile
video se vor înregistra atât timp cât
permite timpul de înregistrare. (Max
2 ore) Chiar dacă eliberaţi butonul
declanşator clipul video va fi înregistrat
în continuare.
Stop
Pauză
4. Apăsaţi butonul OK pentru a face o
pauză în înregistrare.
5. Apăsaţi butonul OK din nou pentru a relua înregistrarea.
6. Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi încă o dată butonul
declanşator.
027
Atenţie la aceste aspecte când realizaţi fotografii
Apăsarea butonului declanşator pe jumătate.
Apăsaţi uşor butonul declanşator pentru a confirma focalizarea şi
pentru a încărca bliţul. Apăsaţi complet butonul declanşator pentru
a face fotografia.
[Apăsaţi uşor butonul declanşator]
[Apăsaţi complet butonul declanşator]
Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile
de filmare şi configurarea aparatului foto.
Când este selectat modul Fără bliţ, Sincronizare lentă sau DIS în
condiţii de iluminare slabă, pe ecranul LCD va apărea indicatorul
de avertizare pentru vibraţii (Ã). În acest caz, folosiţi un trepied,
sprijiniţi aparatul foto pe o suprafaţă solidă sau folosiţi un mod de
fotografiere cu bliţ.
Fotografiere contra luminii : Este recomandat să faceţi fotografi i
având soarele în spate. Fotografi ile
realizate în direcţia soarelui pot să
iasă întunecate. Pentru a realiza o
fotografi e în direcţia unei surse de
lumină vă rugăm să folosiţi modul
scenă [Contra luminii] (vezi pagina
25), bliţ fi ll-in (vezi paginile 33), modul
de măsurare la punct (vezi pagina 44),
compensarea expunerii (vezi pagina
39) sau funcţia ACB (vezi pagina 47).
Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului atunci când
capturaţi imagini.
028
Compuneţi imaginea utilizând ecranul LCD.
În anumite condiţii sistemul de focalizare automată poate să nu
funcţioneze conform aşteptărilor.
- Când fotografiaţi un subiect cu un contrast redus.
- Dacă subiectul este foarte strălucitor sau reflectorizant.
- Dacă subiectul se deplasează în mare viteză.
- În condiţii de lumină puternic reflectată sau când fundalul este
foarte strălucitor.
- Atunci când subiectul are doar linii orizontale sau este foarte
îngust (de exemplu, un băţ sau catarg de steag).
- Când împrejurimile sunt întunecate.
Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto
Buton ZOOM (Depărtare/apropiere)
Funcţia modului de înregistrare poate fi configurată cu ajutorul butoanelor
aparatului foto.
Dacă nu este afiţat meniul, acest buton
funcţionează ca buton pentru ZOOM
OPTIC sau ZOOM DIGITAL.
Acest aparat foto dispune de 5X zoom
optic şi 3X zoom digital. Folosirea ambelor
funcţii de zoom oferă un zoom total de 15X.
Buton POWER
Se foloseşte la pornirea / oprirea
aparatului foto. Dacă în perioada
specificată aparatul nu este folosit,
acesta se va opri automat pentru a
economisi energia bateriei.
Consultaţi pagina 55 pentru informaţii
suplimentare referitoare la funcţia de
oprire automată.
Buton DECLANŞATOR
Se foloseşte la capturarea imaginilor sau la înregistrarea unui clip video
în modul Înregistrare.
În modul CLIP VIDEO
Apăsând complet butonul declanşator
se iniţiază procesul de înregistrare
a unui clip video. Apăsaţi butonul
declanşator o dată, iar clipul video
este înregistrat atât timp cât permite
spaţiul de înregistrare. Dacă doriţi
să opriţi înregistrarea, apăsaţi încă
o dată butonul declanşator.
Zoom TELE (Apropiere)
Zoom optic TELE
: Apăsând butonul ZOOM T. Acest lucru va
focaliza pe subiect, adică subiectul va apărea
mai aproape.
Zoom digital TELE
: Dacă se selectează valoarea maximă a
zoomului optic (5X) şi se apasă butonul
ZOOM T, se activează programul de zoom
digital. Eliberând butonul ZOOM T, valoarea
zoomului digital se opreşte la valoarea dorită.
Odată atinsă valoarea maximă a zoomului
digital (3X), apăsarea butonului ZOOM T nu
va mai avea niciun efect.
Apăsând
butonul ZOOM
T (Apropiere)
[Zoom WIDE (Depărtare)]
Apăsând
butonul ZOOM
T (Apropiere)
[Zoom TELE (Apropiere)]
[Zoom digital 3.0X]
În modul IMAGINE STATICĂ
Apăsând butonul declanşator pe jumătate, se activează sistemul de
focalizare automată şi se verifică starea bliţului. Apăsând complet
butonul declanşator, se capturează şi se stochează fotografia. Dacă
selectaţi înregistrare de comentariu vocal, aceasta va începe după ce
aparatul foto a încheiat procesul de stocare a imaginii.
029
Buton ZOOM (Depărtare/apropiere)
Zoom WIDE (Depărtare)
Zoom optic WIDE (Depărtare) : Apăsând butonul ZOOM W. Acest lucru va
focaliza departe de subiect, adică subiectul
va apărea mai îndepărtat. Apăsând
butonul ZOOM W (depărtare) în mod
continuu, se va selecta valoarea minimă a
zoomului, ceea ce înseamnă că subiectul
va apărea la punctul cel mai îndepărtat de
aparatul foto.
Apăsând
butonul ZOOM
W (Depărtare)
[Zoom TELE (Apropiere)]
Apăsând
butonul ZOOM
W (Depărtare)
[Zoom optic 2X]
[Zoom WIDE (Depărtare)]
Zoom digital WIDE (Depărtare) : Dacă se foloseşte zoomul digital,
apăsarea butonului ZOOM W va reduce
zoomingul digital în trepte. Eliberând
Zoom digital
butonul ZOOM W, se întrerupe procesul
de zoom digital. Apăsând butonul ZOOM
W (Depărtare) se va reduce zoomul
Zoom optic
digital, după care se va reduce zoomul
optic până când se va atinge valoarea
minimă.
Apăsând
butonul ZOOM
W (Depărtare)
[Zoom digital 3.0X]
030
Apăsând
butonul ZOOM
W (Depărtare)
[Zoom TELE (Apropiere)]
[Zoom WIDE (Depărtare)]
Fotografiile realizate cu ajutorul zoomului digital sunt procesate
puţin mai lent de aparatul foto. Acordaţi timp suficient acestei
operaţiuni.
Dacă se apasă butoanele zoom în timpul înregistrărilor video,
sunetul nu va fi înregistrat.
Veţi observa o scădere a calităţii imaginii când folosiţi funcţia de
zoom digital.
Pentru a vizualiza o imagine mai clară folosind zoomul digital,
apăsaţi butonul declanşator pe jumătate cu zoomul optic la
valoare maximă, după care apăsaţi butonul zoom T din nou.
Zoomul digital nu poate fi activat în unele moduri Scenă
([Fotografie portret], [Noapte], [Portret], [Copii], [Prim-plan],
[Text], [Artificii]), modurile DIS, modul Clip video, [Autoportret],
[Fotografiere zâmbet], [Detectare clipire] şi [Identificare faţă].
Aveţi grijă să nu atingeţi obiectivul sau capacul obiectivului pentru
a evita realizare unor fotografii neclare şi, posibil, defectarea
aparatului foto. Dacă imaginea este subexpusă, închideţi şi
deschideţi aparatul foto pentru a modifica poziţia obiectivului.
Atenţie să nu apăsaţi obiectivul întrucât aceasta poate duce la
defectarea aparatului foto.
Când aparatul foto este pornit, aveţi grijă să nu atingeţi părţile
mobile ale obiectivului întrucât aceasta poate avea ca rezultat
o imagine sub expusă şi neclară.
Aveţi grijă să nu atingeţi obiectivul atunci când acţionaţi butonul
de zoom.
Buton Info (DISP) / Sus
Buton Macro (
Când este afişat meniul, butonul Sus funcţionează ca buton
direcţional. În modurile înregistrare sau redare, apăsând acest
buton se afişează informaţii despre imagine.
Când este afişat meniul, butonul JOS funcţionează ca buton
direcţional. Dacă meniul nu este afişat, puteţi folosi butonul
MACRO ( ) / JOS pentru a face fotografii macro. Distanţele focale
sunt prezentate pe pagina următoare. Apăsaţi butonul Macro până
când indicatorul modului macro dorit apare pe ecranul LCD.
Afişează toate informaţiile despre fotografiere.
[Ecranul de fotografiere]
) / Jos
Afişează numai informaţiile de bază.
[Ecranul cu informaţii]
[Auto focalizare]
[Auto Macro (
[Macro (
)]
)]
031
Buton Macro (
) / Jos
Tipuri de moduri de focalizare şi distanţe focale
(W: Wide (Depărtare), T: Tele (Apropiere))
Mod
Tip de focalizare
Distanţa
focală
Program (
Macro (
Tip de focalizare
Distanţa focală
Normală
Mod DIS (
Auto macro (
Mod
)
)
W (Depărtare) : 5 ~ 80
T (apropiere) : 100 ~ 150
Mod
(Unitate: cm)
Metodă de focalizare disponibilă, în funcţie de modul de
înregistrare
( o : Selectabil, : Distanţă focală infinit)
)
W (Depărtare) : 5 ~ infinit
T (apropiere) : 100 ~ infinit
Normală
W (Depărtare) : 80 ~ infinit
T (apropiere) : 100 ~ infinit
Macro
Normală
o
o
o
o
o
o
SCENĂ
Macro
Normală
o
W (Depărtare) : 80 ~ infinit
T (apropiere) : 100 ~ infinit
)
Auto macro
Mod
Auto macro
o
o
o
o
Când este selectat modul macro, evitaţi mişcarea aparatului foto.
Dacă faceţi o fotografie la distanţa de 40 de cm (zoom W
depărtare) sau 100 de cm (zoom T apropiere) în modul Macro,
selectaţi modul FLASH OFF (FĂRĂ BLIŢ).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
032
Blocare focalizare
Buton Bliţ (
Pentru a focaliza pe un subiect care nu este poziţionat în centrul
imaginii, folosiţi funcţia de blocare a focalizării.
Când meniul este afişat pe ecranul LCD,
apăsaţi butonul STÂNGA pentru a muta
cursorul în fila din stânga.
Atunci când meniul nu este afişat pe
ecranul LCD, butonul STÂNGA acţionează
ca buton pentru BLIŢ ( ).
Utilizare blocare focalizare
1. Asiguraţi-vă că subiectul este în centrul cadrului de focalizare
automată.
2. Apăsaţi butonul DECLANŞATOR pe jumătate. În momentul în
care cadrul verde al focalizării automate se aprinde, aparatul
foto este focalizat pe subiect. Aveţi grijă să nu apăsaţi butonul
DECLANŞATOR până la capăt pentru a evita o fotografie nedorită.
3. Butonul DECLANŞATOR fiind apăsat pe jumătate, mişcaţi aparatul
foto pentru a recompune imaginea după cum doriţi, după care
apăsaţi butonul declanşator până la capăt pentru a face fotografia.
Dacă luaţi degetul de pe butonul DECLANŞATOR, funcţia de
blocare focalizare este anulată.
) / Stânga
[Selectare bliţ automat]
Selectare mod bliţ
1. Selectaţi modul de înregistrare dorit, cu excepţia modurilor
[Clip video] şi [DIS] (Stabilizator digital de imagine). (p. 21)
2. Apăsaţi butonul Bliţ până când indicatorul modului bliţ dorit apare
pe ecranul LCD.
3. Pe ecranul LCD va apărea indicatorul modului bliţ. Folosiţi bliţul
adecvat pentru fiecare mediu.
Distanţă bliţ
ISO
AUTO
1. Imaginea de
capturat.
2. Apăsaţi butonul
DECLANŞATOR pe
jumătate pentru a
focaliza pe subiect.
(Unitate: m)
Normală
Macro
Auto macro
DEPĂRTARE APROPIERE DEPĂRTARE APROPIERE DEPĂRTARE APROPIERE
0,8~2,68
0,8~1,59
0,2~0,8
0,5~0,8
0,2~2,68
0,5~1,59
3. Recompuneţi
imaginea şi apăsaţi
complet butonul
DECLANŞATOR.
033
Buton Bliţ (
) / Stânga
Dacă apăsaţi butonul declanşator după selectarea bliţului, primul
bliţ se declanşează pentru a determina condiţiile de fotografiere
(distanţa şi puterea bliţului).
Nu mişcaţi aparatul foto până la a doua declanşare a bliţului.
Folosirea frecventă a bliţului va reduce durata de viaţă a
bateriilor.
În condiţii normale de utilizare, timpul de reîncărcare a bliţului
este de 4 secunde. Dacă bateriile sunt aproape descărcate,
timpul de încărcare va fi mai mare.
În modurile DIS, [Peisaj], [Prim-plan], [Text], [Apus], [Răsărit],
[Artificii] şi Clip video, funcţia bliţ va fi inactivă.
Faceţi fotografii în raza de acoperire a bliţului.
Calitatea imaginii nu este garantată dacă subiectul este
prea aproape sau puternic reflectorizant.
Când faceţi fotografii cu bliţ în condiţii de iluminare slabă, există
posibilitatea ca imaginea capturată să conţină pete albe. Aceste
pete albe sunt cauzate de reflectarea luminii bliţului de către
praful atmosferic.
Indicator mod bliţ
Pictograme
Mod bliţ
Descriere
Fără bliţ
Bliţul nu se declanşează. Selectaţi acest
mod atunci când fotografiaţi într-un loc sau
într-o situaţie în care fotografierea cu bliţ este
interzisă. Când faceţi o fotografie în condiţii de
iluminare slabă, indicatorul de vibraţii aparat foto
( Ã ) va fi afişat pe ecranul LCD.
Corector efect
ochi roşii
Când este detectată o fotografie cu „ochi roşii”,
acest mod va reduce automat efectul de ochi
roşii.
Sincronizare
lentă
Bliţul acţionează cu o viteză redusă a
obturatorului pentru obţinerea unei expuneri
corecte şi echilibrate. În condiţii de slabă
iluminare, indicatorul de avertizare pentru
instabilitate a aparatului foto ( Ã ) va fi afişat
pe ecranul LCD.
Bliţ fill-in
Bliţul se declanşează indiferent de condiţiile de
iluminare. Intensitatea bliţului va fi reglată în
funcţie de condiţiile curente.
Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate,
Auto şi Reducere bliţul se va declanşa automat şi va reduce
efect ochi roşii efectul de ochi roşii folosind funcţia de reducere
a acestui efect.
Bliţ automat
034
Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate,
bliţul aparatului foto se va declanşa automat.
Buton Bliţ (
Buton Temporizator (
) / Stânga
Mod bliţ disponibil, în funcţie de modul de înregistrare
( o : Selectabil)
Mod
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SCENĂ
Mod
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
) / Dreapta
Când este afişat meniul pe ecranul LCD, apăsarea butonului
Dreapta va deplasa cursorul pe categoriile de meniu spre dreapta.
Când meniul nu este afişat pe ecranul LCD, butonul DREAPTA
funcţionează ca buton Temporizator ( ). Această funcţie este
utilizată atunci când şi fotograful doreşte să apară în fotografie.
Dacă se acţionează butonul Temporizator în timp ce
temporizatorul este activat, funcţia de temporizare este
anulată.
Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea aparatului.
În modul Clip video va funcţiona numai temporizatorul de
10 secunde.
În funcţie de opţiunea de detectare a feţei, temporizatorul nu
este disponibil sau unele opţiuni pentru temporizator nu sunt
disponibile.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Pictograma intermitentă Smart Auto (
[Smart Auto].
) va apărea în modul
035
Buton Temporizator (
) / Dreapta
Temporizator Mişcare
Selectare temporizator
1. Selectaţi un mod de Înregistrare, cu
excepţia modului Înregistrare voce. (p. 21)
2. Apăsaţi butonul TEMPORIZATOR /
DREAPTA ( ) până când apare pe
ecranul LCD indicatorul modului dorit.
Pe ecranul LCD va apărea pictograma
pentru temporizare 10 secunde,
2 secunde, dublă temporizare sau
temporizare pentru mişcare.
3. Când apăsaţi butonul DECLANŞATOR,
imaginea va fi preluată după intervalul
de timp precizat.
Pictogramă
Apăsând butonul declanşator după
setarea temporizatorului de mişcare
[Selectare temporizator 10 SEC]
Lampă temporizator
Pictogramă
Mod
Descriere
Temporizator La apăsarea butonului declanşator, declanşarea
10 sec
efectivă se va produce după 10 secunde.
Temporizator La apăsarea butonului declanşator, declanşarea
2 sec
efectivă se va produce după 2 secunde.
Se va captura o fotografie după 10 secunde iar
după alte 2 secunde, o a doua fotografie. Când se
Dublă
utilizează bliţul, temporizatorul de 2 secunde ar putea
temporizare
întârzia mai mult de 2 secunde în funcţie de timpul de
încărcare a bliţului.
Aparatul detectează mişcarea subiectului după 6
Temporizator
secunde de la apăsarea butonului declanşator iar
Mişcare
imaginea este capturată când mişcarea a încetat.
036
mişcare & lampă temporizator
Intermitent (intervale de 1 secunde)
Este detectată mişcarea subiectului.
Intermitent (intervale de 0,25 secunde)
Nu este detectată nicio mişcare.
Se iniţiază declanşarea şi se
capturează imaginea după 2 secunde.
Circuitul pentru Timpul de mişcare este următorul. (excluzând
modul Clip video)
Selectarea timpului de mişcare Apăsarea butonului declanşator
Confirmarea compoziţiei (în maxim 6 sec.)*1 Iniţierea procesului
de detectare (Balansaţi amplu mâinile)*2 Oprirea procesului de
detectare (Nu mişcaţi) Capturarea imaginii (după 2 sec.)
*1: Aparatul detectează mişcarea subiectului după 6 secunde de la apăsarea
butonului declanşator aşa că trebuie să confirmaţi compoziţia în maxim 6
secunde.
*2: Mişcaţi amplu mâinile sau corpul.
În următoarele situaţii, e posibil ca temporizatorul de mişcare să nu
funcţioneze.
Raza de detectare a
Distanţa focală este mai mare de 3 m.
temporizatorului de mişcare
Expunerea este prea luminoasă sau
întunecată.
Fundal luminos.
Mişcarea este nesemnificativă
Mişcarea este detectată în zona
centrală (50%) a senzorului unde este
sesizată mişcarea.
Dacă aparatul nu detectează nicio
mişcare timp de 30 de secunde sau
dacă nu detectează imobilitatea după
detectarea mişcării
Se fotografiază (
Butonul MENU
- La apăsarea butonului MENU, pe ecranul LCD va fi afişat un
meniu caracteristic fiecărui mod de operare al aparatului foto.
Apăsând din nou acelaşi buton, se va reveni la starea iniţială a
ecranului LCD.
- Poate fi afişată o opţiune de meniu la selectarea modurilor CLIP
VIDEO şi FOTOGRAFIE. Meniul nu este disponibil când este
selectată funcţia Înregistrare voce.
Utilizaţi meniul care activează funcţiile sau butonul Fn pentru a afişa
următoarele meniuri:
Mod
Dimensiune fotografie
Calitate
Se fotografiază
EV
Sunet
ISO
Ecran
[Apăsarea
butonului MENU]
Balans de alb
Identificare faţă
Setări
Zonă focalizare
Ieşire
[Meniu inactiv]
Modificare
[Meniu activ]
(Se
fotografiază)
Butonul OK
- Când este afişat meniul pe ecranul LCD, acest buton este utilizat
pentru deplasarea cursorului la submeniu sau pentru confirmare
de date.
Dimensiune fotografie
Se fotografiază
Sunet
Ecran
Setări
Ieşire
Calitate
Balans de alb
Calitate
EV
[Apăsarea
butonului OK]
Mod disponibil
Pagina
p.38
Calitate /
Frecvenţă cadre
p.39
EV
p.39
ISO
p.40
Balans de alb
p.40
Identificare faţă
p.41
Nuanţă faţă
p.43
Retuşare faţă
p.43
Retuşare faţă
p.44
Mod de măsurare
p.44
Selector tip foto
p.45
Ajustare imagine
p.46
ACB
p.47
Mod de acţionare
p.47
Voce
p.48~49
ISO
Balans de alb
Identificare faţă
Identificare faţă
Zonă focalizare
Zonă focalizare
Modificare
Meniu
Dimensiune foto /
Dimensiune film
Dimensiune fotografie
EV
ISO
)
Ieşire
Înapoi
037
Se fotografiază (
)
Folosiţi butonul Fn aflat în partea din spate a aparatului foto pentru
a afişa meniuri care activează mai repede funcţiile folosite frecvent.
Cum să activaţi Funcţiile folosind butonul MENU
1. Apăsaţi butonul MENU într-un mod disponibil.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul
[Se fotografiază] şi apăsaţi butonul Dreapta/OK.
Se fotografiază
Dimensiune fotografie
Dimensiune fotografie
Calitate
Calitate
ISO
Balans de alb
Identificare faţă
Setări
(Unitate: pixel)
ISO
Buton
Dreapta / OK
Balans de alb
Identificare faţă
Zonă focalizare
Ieşire
Zonă focalizare
Modificare
Ieşire
Înapoi
3. Selectaţi modul dorit apăsând butoanele Sus / Jos şi apoi apăsaţi
butonul OK.
Dimensiune fotografie
Dimensiune fotografie
Calitate
Calitate
EV
EV
ISO
Identificare faţă
Dimensiune
4000X 3984X 3840X 3264X 2560X 2048X 1920X 1024X
3000 2656 2160 2448 1920 1536 1080
768
Pictogramă
Dimensiune
640 x 480
Dimensiune fotografie
Setaţi dimensiunea fotografiei.
Identificare faţă
Zonă focalizare
Înapoi
Mod
clip video
Pictogramă
Ieşire
Înapoi
Mutare
[Mod FOTOGRAFIE]
Adecvat pentru fotografierea în aer liber într-o zi cu cer senin.
Lumină naturală
Butonul
Stânga / Dreapta
Înapoi
038
Mutare
Înapoi
Dimensiune clip video
Setaţi dimensiunea fişierelor video.
Înapoi
4. Selectaţi meniul dorit apăsând butoanele Stânga / Dreapta şi apoi
apăsaţi butonul OK.
Reglaţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Balans de alb
320 x 240
Balans de alb
Zonă focalizare
Ieşire
Mod
fotografie
ISO
Butonul Sus/
Jos
Balans de alb
Puteţi selecta o dimensiune a fotografiei / clipului video potrivită
aplicaţiei dvs.
EV
EV
Sunet
Ecran
Dimensiune fotografie / Dimensiune clip video
Mutare
Înapoi
Mutare
[Mod CLIP VIDEO]
Cu cât este mai mare rezoluţia, cu atât este disponibil un număr
mai mic de fotografieri, întrucât imaginile la rezoluţie înaltă
necesită mai mult spaţiu în memorie.
Se fotografiază (
)
Calitate / Frecvenţă cadre
Compensare expunere
Puteţi selecta rata de compresie pentru imaginile capturate adecvată
aplicaţie dvs. Cu cât este mai mare rata de compresie, cu atât se
reduce calitatea imaginii.
Acest aparat foto reglează automat expunerea în funcţie de condiţiile
de lumină ambientală.
Puteţi, de asemenea, selecta valoarea expunerii utilizând meniul [VE].
Mod
Mod FOTOGRAFIE
Mod CLIP VIDEO
Pictogramă
Submeniu
calitate foarte
înaltă
înaltă
normală
30 CPS
15 CPS
Format fişier
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
Calitate
Reglaţi calitatea imaginii.
Înapoi
Frecvenţă cadre
Setaţi numărul de cadre pe secundă ale filmelor.
Mutare
[Mod FOTOGRAFIE]
Înapoi
Mutare
[Mod CLIP VIDEO]
Compensarea expunerii
1. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul
).
Fotografiere pentru a selecta [EV] (
2. Folosiţi butoanele STÂNGA şi DREAPTA
EV
Setaţi valoarea expunerii pentru reglarea luminozităţii.
pentru a stabili factorul de compensare
expunere dorit.
3. Apăsaţi butonul OK sau Fn. Valoarea
Înapoi
Mutare
specificată va fi salvată, iar modul de
configurare Compensare Expunere se va închide. Dacă modificaţi
) va fi afişat în
valoarea expunerii, indicatorul de expunere (
stânga ecranului LCD.
Ä O valoare negativă pentru compensarea expunerii reduce
expunerea. Reţineţi că o valoare pozitivă pentru compensarea
expunerii măreşte expunerea iar ecranul LCD va apărea alb sau
veţi obţine fotografii mai puţin reuşite.
Acest format de fişier este conform cu DCF (Regula Arhitecturii
Sistemului de Fişiere al Aparatelor Foto).
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG este un standard de comprimare a imaginilor creat de Joint
Photographic Experts Group. Acest tip de comprimare este cel
mai utilizat pentru comprimarea imaginilor grafice şi fotografice
deoarece permite comprimarea eficientă a fişierelor.
039
Se fotografiază (
)
ISO
Balans de alb
Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a unui aparat foto este
clasificată folosind valori ISO. Viteza sau sensibilitatea luminoasă
specifică a unui aparat foto este clasificată folosind valori ISO.
Controlul balansului de alb vă permite
să reglaţi culorile pentru a apărea mai
naturale.
[Automat] : Sensibilitatea aparatului
foto este modificată automat
de către variabile precum
ISO
parametrii de iluminare sau
eglaţi sensibilitatea aparatului.
luminozitatea subiectului.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :
Înapoi
Mutare
Puteţi mări viteza obturatorului în aceleaşi
condiţii de iluminare, mărind sensibilitatea ISO. Totuşi, imaginea
poate apărea saturată în condiţii de luminanţă ridicată. Cu cât
este mai mare valoarea ISO, cu atât este mai mare sensibilitatea
la lumină a aparatului foto şi, prin urmare, mai mare capacitatea
acestuia de a captura imagini în medii întunecate. Cu toate
acestea, nivelul de zgomot de imagine va creşte odată cu valoarea
ISO, făcând imaginea să apară granulată.
Ä Dacă se setează [Captură mişcare], viteza ISO va fi setată la Auto.
Ä Funcţia [ISO] este activată doar în modurile [Program] sau
[Asistenţă pentru fotografiere].
Reglaţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.
Balans de alb
Înapoi
Mod
Auto
Lumina NaturalĂ
Înnorat
Pictograme
Mutare
Descriere
Aparatul foto selectează automat configuraţia
adecvată pentru balansul de alb, în funcţie de
condiţiile de iluminare curente.
Pentru fotografiere în exterior.
Pentru fotografiere în condiţii de cer înnorat
sau întunecat.
Fluorescenţă
puternică
Pentru fotografiere în condiţii de iluminare
fluorescentă tridirecţională de tip fluorescenţă
naturală.
Fluorescenţă
redusă
Fotografiere sub iluminare fluorescentă albă.
Tungsten
Personalizat
Pentru fotografiere în condiţii de iluminare
tungsten (bec obişnuit).
Permite utilizatorului să regleze balansul de
alb în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Ä Unele condiţii de iluminare pot produce efectul de dominanţă de culoare.
040
Se fotografiază (
)
Utilizarea balansului de alb personalizat
Parametrii balansului de alb pot fi uşor diferiţi în funcţie de mediul
de fotografiere. Puteţi alege configuraţia de balans de alb cea
mai adecvată unui anume mediu de fotografiere stabilind o
configuraţie personalizată pentru balansul de alb.
1. Selectaţi meniul PERSONALIZAT ( )
pentru Balans de alb şi aşezaţi o coală
de hârtie albă în faţa aparatului foto
astfel încât pe ecranul LCD să apară
doar culoarea albă.
2. Buton OK
: Selectează
balansul de alb
Hârtie albă
personalizat anterior.
Buton declanşator : Salvează noul balans de alb personalizat.
- Valoarea personalizată pentru balansul de alb va fi aplicată de
la următoarea fotografie pe care o veţi face.
- Balansul de alb configurat de utilizator va rămâne activ până la
înlocuire.
Identificare faţă
Dacă utilizaţi opţiunile de identifi care a
feţei, aparatul dvs. poate identifi ca un chip
uman. Puteţi surprinde expresii faciale
naturale prin utilizarea funcţiei autoportret.
Reglaţi setările pentru identificarea feţei.
Identificare faţă
Înapoi
Mutare
Normală
Acest mod identifică automat poziţia feţei subiectului şi apoi
configurează focalizarea şi expunerea. Selectaţi acest mod pentru a
realiza, rapid şi uşor, portrete.
Ä Moduri disponibile : Program, DIS, Asistenţă pentru fotografiere,
Fotografie portret, Portret, Copii, Plajă & zăpadă.
1. Dimensiunea şi poziţia cadrului
autofocalizare sunt adaptate feţei
subiectului în mod automat.
2. Apăsaţi butonul declanşator pe
jumătate. Cadrul autofocalizare va
deveni verde când focalizarea este
activată.
3. Apăsaţi complet butonul declanşator
pentru a face o fotografie.
041
Se fotografiază (
)
Această funcţie poate identifica până la 10 persoane.
Dacă aparatul foto identifică mai multe persoane simultan,
focalizarea se va face asupra celei mai apropiate persoane.
Funcţia zoom digital este inactivă în acest mod.
Când aparatul foto identifi că o faţă reper, aceasta va fi încadrată
de cadrul de focalizare de culoare albă, iar celelalte feţe vor
fi încadrate de un cadru de focalizare de culoare gri. Apăsaţi
butonul declanşator până la jumătate pentru focalizarea asupra
feţei, iar cadrul de focalizare alb va deveni verde.
Dacă identificarea feţei eşuează, reveniţi la modul AF
(autofocalizare) anterior.
În anumite condiţii funcţionarea acestui mod este afectată.
- Dacă o persoană poartă ochelari fumurii sau o parte a feţei este
ascunsă.
- Dacă persoana fotografiată nu priveşte înspre aparatul foto.
- Aparatul foto nu identifică faţa dacă luminozitatea este prea
mare sau prea scăzută.
- Între aparatul foto şi subiect există o distanţă prea mare.
Distanţa maximă pentru funcţia Identificare faţă este de 2,5 m
TBD (Superangular).
Cu cât este mai aproape subiectul, cu atât aparatul îl identifică
mai rapid.
În modurile [Fotografie portret], [Portret] şi [Copii], funcţia
[Identificare faţă] va fi setată la valoarea implicită.
042
Autoportret
Atunci când realizaţi autoportrete, zona feţei dumneavoastră este
identificată în mod automat, astfel încât puteţi realiza autoportrete
mai uşor şi mai repede.
Ä Moduri disponibile : Program, DIS, Asistenţă pentru fotografiere,
Fotografie portret, Portret, Plajă & zăpadă.
1. Pentru a realiza autoportrete,
orientaţi obiectivul către faţa
subiectului. Aparatul identifică
automat faţa subiectului şi emite
un sunet de asistenţă.
2. Iniţierea fotografierii prin apăsarea
butonului declanşator.
Atunci când faţa subiectului se află în centrul ecranului, emite un
sunet mai accelerat, diferit de sunetele emise atunci când faţa nu
se află în centru.
Se fotografiază (
)
Fotografi ere Zâmbet
Moduri disponibile : Program, DIS,
Asistenţă pentru fotografiere, Fotografie
portret, Portret, Copii, Plajă & zăpadă.
Aparatul realizează în mod automat o
fotografi e cu detectarea poziţiei chipului
zâmbitor al subiectului, chiar dacă nu
apăsaţi butonul declanşator. Dacă apăsaţi
butonul declanşator, fotografi e este realizată în mod normal. Atunci
când folosiţi opţiunea de fotografi ere a zâmbetului, un zâmbet larg
sau permanent ajută la detectarea feţei zâmbitoare a subiectului.
Detectare Clipire
Moduri disponibile : Program, Asistenţă
pentru fotografiere, Portret, Copii, Plajă &
zăpadă. Dacă ochii subiectului sunt închişi
în momentul apăsării butonului declanşator,
aparatul realizează 2 fotografi i în rafală,
după care salvează imaginile.Aparatul
realizează o singură fotografi e dacă ochii
subiectului nu sunt închişi în momentul apăsării butonului declanşator.
Este posibil ca detectarea unui chip zâmbitor sau a clipirii ochilor
să nu poată fi folosită într-una dintre următoarele situaţii:
- dacă subiectul poartă ochelari de soare;
- dacă subiectul nu priveşte direct în obiectiv;
- dacă lumina este prea intensă sau prea slabă pentru a detecta
faţa subiectului;
- atunci când aparatul de fotografi at se afl ă la distanţă faţă de
subiect. (punct de focalizare de culoare portocalie)
- dacă refl exia luminii sau a fundalului este prea puternică.
Nuanţă faţă
Acest meniu permite controlarea nuanţei pielii în imagini, în modul
fotografie portret. Cu cât selectaţi un nivel mai înalt, cu atât nuanţa
pielii va fi mai luminoasă.
1. Selectaţi [Nuanţă faţă] apăsând
butonul Sus / Jos.
2. Selectaţi nuanţa dorită apăsând
butoanele Stânga / Dreapta şi apoi
apăsaţi butonul OK.
3. Apăsaţi butonul Declanşator
pentru a capta o imagine.
Nuanţă faţă
Stabiliţi nivelul nuanţei feţei. (luminează faţa)
Înapoi
Mutare
Retuşare faţă
Acest meniu permite ca pielea să apară clară şi frumoasă înainte de
a înregistra imaginea în modul fotografie portret. Cu cât selectaţi un
nivel mai înalt, cu atât funcţia va fi mai eficientă.
1. Selectaţi [Retuşare faţă] apăsând
butonul Sus / Jos.
2. Selectaţi retuşul dorit apăsând
butoanele Stânga / Dreapta şi apoi
apăsaţi butonul OK.
3. Apăsaţi butonul Declanşator
pentru a capta o imagine.
Retuşare faţă
Stabiliţi nivelul de retuşare a feţei.
Înapoi
Mutare
043
Se fotografiază (
)
Tip focalizare automată
Mod de măsurare
Puteţi selecta Zona de focalizare preferată în funcţie de condiţiile
de fotografiere.
Dacă nu puteţi obţine condiţii propice de expunere, puteţi modifica
metoda de măsurare pentru a face fotografii mai luminoase.
[AF Centru] (
[AF multiplă] (
) : Se va focaliza zona
rectangulară din
centrul ecranului LCD.
) : Aparatul va selecta
toate punctele de
focalizare disponibile
din cele 9 puncte AF.
[Multiplă] (
Setaţi metoda de focalizare automată.
Zonă focalizare
Înapoi
Mutare
Ä Când aparatul se focalizează pe un subiect, cadrul auto
focalizare devine verde. Când aparatul nu este focalizat pe un
subiect, cadrul auto focalizare devine roşu.
) : Expunerea va fi
calculată pe baza
Mod de măsurare
Setaţi opţiunea de măsurare a luminii.
unei valori medii a
luminii disponibile
din zona imaginii.
Cu toate acestea, se
Înapoi
Mutare
va lua în calcul cu
preponderenţă lumina din centrul imaginii.
Acest mod este adecvat în cazuri generale.
[Punct] ( ) : Cantitatea de lumină va fi măsurată numai în
zona rectangulară din centrul ecranului LCD.
Acest mod este adecvat când subiectul din
centru este expus corect, indiferent de lumina
din spate.
[Centrat] ( ) : Expunerea va fi calculată pe baza unei valori
medii a luminii disponibile din zona imaginii.
Cu toate acestea, se va lua în calcul cu
preponderenţă lumina din centrul imaginii. Acest
mod este adecvat pentru fotografierea obiectelor
mici precum florile sau insectele.
Ä Dacă subiectul nu se află în centrul zonei de focalizare, nu utilizaţi
măsurarea la punct întrucât puteţi obţine o eroare de expunere.
În acest caz, este de preferat să folosiţi compensarea expunerii.
044
Se fotografiază (
)
Selector tip foto
Puteţi adăuga diferite efecte imaginii fără
un program de editare a imaginilor.
Selector stil foto
Setaţi unui stil foto pentru a sugera o stare sufletească.
Înapoi
Mutare
1. Selectaţi Selector stil fotografie dorit apăsând butoanele Stânga /
Dreapta şi apăsaţi butonul OK.
Culoare personalizată: Puteţi modifica
valorile
R (Roşu),
G (Verde) şi
B (Albastru) ale
imaginii.
Înapoi
Mutare
Înapoi
Mutare
- Butonul Sus / Jos : Selectează R, G, B
- Butonul Stânga / Dreapta : Modifică
valorile
2. Apăsaţi butonul Declanşator pentru a capta o imagine.
Modul Stil
Normal
Pictogramă
Descriere
Nu este aplicat niciun efect.
Difuz
Se aplică stilul Difuz.
Intens
Se aplică stilul Intens.
Pădure
Se aplică stilul Pădure.
Retro
Se aplică stilul Sepia.
Rece
Se aplică stilul Rece.
Calm
Se aplică stilul Calm.
Clasic
Se aplică efectul de alb-negru.
Negativ
Se aplică efectul de negativ.
Personalizare
RVA
Atunci când este setat stilul de imagine, funcţia de identificare a
feţei nu poate fi utilizată.
Dacă aţi setat Selector stiluri de fotografie, funcţia Ajustare
imagine nu este disponibilă.
Definiţi un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.
045
Se fotografiază (
)
Ajustare imagine
Saturaţie
Puteţi modifica saturaţia imaginii.
Contrast
Puteţi modifica contrastul imaginii.
1. Selectaţi [Saturaţie] apăsând
butonul Sus / Jos.
2. Modificaţi saturaţia apăsând
butonul Stânga / Dreapta.
3. Apăsaţi butonul Declanşator
pentru a capta o imagine.
1. Selectaţi [Contrast] apăsând
butonul Sus / Jos.
2. Modificaţi contrastul apăsând
butonul Stânga / Dreapta.
3. Apăsaţi butonul Declanşator
pentru a capta o imagine.
Claritate
Puteţi regla claritatea fotografiei pe care
urmează să o realizaţi. Nu puteţi vedea
efectul de claritate pe ecranul LCD
înainte de a realiza fotografia întrucât
această funcţie este aplicată numai după
ce imaginea capturată este stocată în
memorie.
Contrast
Claritate
Saturaţie
Contrast
Folosiţi contrastul normal (implicit)
Înapoi
Contrast
Claritate
Saturaţie
Claritate
Folosiţi claritatea normală (implicit)
Înapoi
1. Selectaţi [Claritate] apăsând butonul Sus / Jos.
2. Modificaţi claritatea apăsând butonul Stânga / Dreapta.
3. Apăsaţi butonul Declanşator pentru a capta o imagine.
046
Mutare
Mutare
Contrast
Claritate
Saturaţie
Saturaţie
Folosiţi saturaţia normală a culorii (implicit)
Înapoi
Mutare
Dacă aţi setat funcţia Ajustare imagine, funcţia Selector
stiluri de fotografiere nu este disponibilă.
Atunci când se setează Saturaţie, funcţia Identificare faţă nu
poate fi utilizată.
Se fotografiază (
)
ACB
Mod de acţionare
Această funcţie este pentru reglarea automată a contrastului la
fotografi erea într-un mediu cu diferenţă de expunere mare, adică
fundal luminos sau contrast. Această funcţie reglează automat
luminozitatea şi permite subiectului să fi e fotografi at clar.
Puteţi selecta fotografierea continuă şi AEB (Auto Determinare Expunere).
- Submeniuri [ACB] : [Dezactivat], [Activat].
ACB
Reglarea automată a contrastului compensează
automat diferenţele de luminozitate.
Înapoi
Mutare
Ä Funcţia ACB este disponibilă în modurile de înregistrare [Program],
[Fotografie portret] sau [Asistenţă pentru fotografiere]. Funcţia ACB
este întotdeauna activă în modurile [Portret].
[Singular] (
) : Se face o singură
fotografie.
Setaţi tipul de fotografiere.
) : Imaginile vor fi capturate
[Continuu] (
Acţionare
continuu până la
eliberarea butonului
declanşator.
Înapoi
Mutare
[Captură mişcare] (
)
: Prin apăsarea şi menţinerea în această poziţie a
butonului declanşator se vor face 5 fotografii pe
secundă. După încheiere fotografierii continue,
imaginile sunt salvate şi apoi redate pe ecranul LCD.
Numărul maxim de fotografii este 30 iar dimensiunea
imaginilor este fixată la VGA.
[AEB] (
)
: Realizaţi trei fotografii consecutive cu diverse valori
de expunere. Utilizaţi acest mod dacă întâmpinaţi
dificultăţi în stabilirea expunerii obiectului.
Imaginile la rezoluţie şi calitate ridicate necesită timp de salvare
mai îndelungat ceea ce prelungeşte timpul de aşteptare.
Dacă este selectat meniul [Continuu], [Captură mişcare], [AEB],
bliţul va fi dezactivat automat.
Dacă în memorie sunt disponibile mai puţin de 3 fotografii, modul
de fotografiere AEB nu este disponibil.
Dacă în memorie sunt disponibile mai puţin de 30 fotografii,
modul captură mişcare nu este disponibil.
Este recomandat să folosiţi un trepied pentru fotografiere
AEB deoarece timpul de salvare este mai lung şi poate cauza
neclaritatea imaginii datorită mişcării aparatului.
047
Se fotografiază (
)
Comentariu vocal
Înregistrare voce
Puteţi adăuga un scurt comentariu la o
fotografie stocată. (Max. 10 sec.)
Vocea poate fi înregistrată pe durata
timpului de înregistrare disponibil
(max: 10 ore).
Setaţi funcţia de comentariu vocal.
Comentariu
Înapoi
Mutare
- Dacă indicatorul pentru comentariu
vocal apare pe ecranul LCD,
configurarea s-a realizat cu succes.
- Apăsaţi butonul declanşator şi
faceţi fotografia. Fotografia este
stocată pe cardul de memorie.
- Comentariul poate fi înregistrat
pe durata a zece secunde din
momentul în care fotografia
a fost stocată. Dacă apăsaţi
butonul declanşator pe parcursul
înregistrării comentariului vocal
veţi opri înregistrarea.
048
Stop
Activaţi înregistrarea vocală.
Înregistrare
Înapoi
Apăsaţi butonul declanşator pentru a
înregistra sunetul.
- Apăsaţi o dată butonul declanşator
iar vocea este înregistrată atât cât
permite spaţiul de înregistrare (max:
10 ore). Timpul disponibil pentru
înregistrare va fi afişat pe ecranul
LCD. Chiar dacă eliberaţi butonul
declanşator, sunetul va fi înregistrat
în continuare.
- Dacă doriţi să opriţi înregistrarea,
apăsaţi încă o dată butonul
declanşator.
- Tip fişier: *.wav
Mutare
Înregistrare
Ieşire
[Mod Înregistrare voce]
Se fotografiază (
)
Înregistrarea unui clip video fără voce
Efectuarea unei pauze în timpul
înregistrării vocale
Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra
secvenţele vocale dorite într-un singur fişier
de înregistrare vocală fără a fi nevoit să
creaţi fişiere vocale multiple.
Puteţi înregistra clipul video fără voce.
Stop
Pauză
[Mod Înregistrare voce]
1. Apăsaţi butonul OK pentru a face o pauză în înregistrare.
2. Apăsaţi butonul OK din nou pentru a relua înregistrarea.
3. Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi încă o dată butonul
declanşator.
Selectaţi meniul [Voce] în modul Clip
) va fi afişată
video. ( Pictograma
pe ecranul LCD. Apăsaţi butonul
Declanşator, iar clipul video este
înregistrat atât timp cât permite spaţiul
de înregistrare, însă fără voce.
Înregistraţi un clip video fără sunet.
Dezactivat
Înapoi
Mutare
Pentru a înregistra sunetul, distanţa optimă dintre dumneavoastră
şi aparatul foto (microfon) este de 40 de cm.
Dacă se închide aparatul foto în timpul pauzei înregistrării
vocale, procesul de înregistrare vocală este anulat.
049
Sunet (  )
Elementele indicate prin * reprezintă configuraţia standard.
Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Sunet declanşator
Volum
- Sunet obturator : [Dezactivat], [1]*, [2], [3]
Puteţi selecta un sunet pentru declanşator.
Volum
:Mediu
Sunet de pornire
Puteţi selecta volumul pentru sunet de pornire, sunet obturator,
sunet bip şi sunet AF.
:Dezactivat
Sunet obturator
Dezactivat
:1
Sunet bip
1
:1
Sunet AF
2
:On
3
- Submeniu [Volum] : [Dezactivat] ,
[Silenţios], [Mediu]*,
[Maxim]
Volum
:Mediu
Dezactivat
Sunet de pornire
:Dezactivat
Silenţios
Sunet obturator
Mediu
:1
Sunet bip
Maxim
:1
Sunet AF
Înapoi
Setare
Sunet Bip
Dacă setaţi sunetul la ON, se va auzi un bip la fiecare apăsare a
butoanelor, indicând starea de funcţionare a aparatului.
Puteţi selecta sunetul care este activat ori de câte ori se porneşte
aparatul foto.
- Submeniu [Sunet Bip] : [Dezactivat], [1]*,
[2], [3]
Volum
:Mediu
Sunet de pornire
:Dezactivat
Sunet obturator
:1
Dezactivat
:Mediu
Sunet bip
1
:1
:Dezactivat
Dezactivat
1 :1
Sunet AF
2
:On
Sunet obturator
Sunet bip
2
:1
Sunet AF
3
:On
Volum
Sunet de pornire
Înapoi
050
Setare
:Activat
Sunet de pornire
- Sunet pornire : [Dezactivat]*, [1], [2], [3]
Înapoi
Setare
3
Înapoi
Setare
Sunet (  )
Afişaj (
Sunet AF
Elementele indicate prin * reprezintă configuraţia standard.
Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Dacă activaţi sunetul AF, sunetul AF se va manifesta la apăsarea
pe jumătate a butonului Declanşator ca să fiţi la curent cu modul de
operare al aparatului.
- Submeniu [Sunet AF] : [Dezactivat],
[Activat]*
Volum
:Mediu
Sunet de pornire
:Dezactivat
Sunet obturator
:1
Sunet bip
:1
Sunet AF
:On
Dezactivat
)
Language
Este disponibilă o varietate de limbi
pentru afişarea pe ecranul LCD.
Chiar dacă se scoate bateria şi se
reintroduce, limba stabilită nu se va
modifica.
Activat
Înapoi
Language
Descrierea funcţiilor
:English
Română
:On
Imagine de pornire
:Off
Français
Luminozitate ecran
Deutsch
:Auto
Español
:0.5sec
Italiano
:Off
Vizualizare rapidă
Economisire energie
Înapoi
Setare
Setare
Descrierea funcţiilor
Puteţi selecta posibilitatea de a afişa descrierea funcţiei în fereastră
în modul de înregistrare.
- Submeniul Descriere funcţie
[Dezactivat] : Opţiunea de descriere
a funcţiei nu poate fi
activată.
[Activat]*
: Denumirea şi descrierea opţiunii sunt
afişate.
Language
Descrierea funcţiilor
Imagine de pornire
Luminozitate ecran
:Română
:On
Dezactivat
:Dezactivat
Activat
:Auto
Vizualizare rapidă
:0.5sec
Economisire energie
:Dezactivat
Înapoi
Setare
051
Afişaj (
)
Imagine de pornire
Vizualizare rapidă
Puteţi alege imaginea care va fi afişată pe ecranul LCD în momentul
pornirii aparatului foto.
Dacă activaţi Vizualizare Rapidă înainte de capturarea unei imagini,
puteţi vedea imaginea pe care tocmai aţi capturat-o pe ecranul
LCD pe durata specificată în configurarea [Vizualizare Rapidă].
Vizualizarea rapidă este disponibilă numai pentru fotografii.
- Submeniuri: [Dezactivat]*, [Logo],
[Imagine utilizator]
- Utilizaţi o imagine salvată ca imagine de
pornire accesând [Imagine de pornire] în
meniul [Redimensionare] în mod redare.
- Imaginea de pornire nu va fi ştearsă de
comanda [Ştergere] sau [Formatare].
- Imaginile utilizator vor fi şterse de
comanda [Resetare].
Language
Descrierea funcţiilor
Imagine de pornire
Luminozitate ecran
:Română
:On
:Dezactiv
OFF:Auto
Vizualizare rapidă
:0.5sec
Economisire energie
:Dezactiv
Înapoi
Setare
Luminozitate ecran
: Vizualizarea rapidă nu
se va activa.
[0,5 sec]*, [1 sec], [3 sec]
: Imaginea capturată este
afişată scurt în intervalul
de timp selectat.
Language
Descrierea funcţiilor
Imagine de pornire
:Română
:Activat
:Dezactivat
Luminozitate ecran
Dezactivat
:Auto
Vizualizare rapidă
0,5sec
:0.5sec
1sec:Dezactivat
Economisire energie
3sec
Înapoi
Setare
SALVARE ecran
Puteţi regla luminozitatea ecranului LCD.
- Submeniuri: [Auto]*,[Întunecat], [Normală],
[Luminos]
- Submeniuri
[Dezactivat]
Language
Descrierea funcţiilor
Imagine de pornire
:Română
:Activat
:Dezactivat
Luminozitate ecran
Auto:Auto
Vizualizare rapidă
Întunecat
:0.5sec
Normală
:Dezactivat
Economisire energie
Luminos
Înapoi
Setare
Dacă se Activează [Salvare de alimentare] iar aparatul nu este utilizat
o perioadă de timp specificată, ecranul LCD se va stinge automat.
- Submeniuri
[Dezactivat]*
[Activat]
Language
:Română
: Ecranul LCD nu va fi
Descrierea funcţiilor
:Activat
stins automat.
Imagine de pornire
:Dezactivat
: Dacă aparatul nu este
Luminozitate ecran
:Auto
utilizat în intervalul de
Vizualizare rapidă
:0.5sec
Economisire energie Dezactivat
:Dezactivat
timp specificat (circa
Activat
30 SEC.), alimentarea
Înapoi
Setare
aparatului va intra
automat în regim inactiv (Lampa indicator a
aparatului foto: Intermitentă).
Ä Nu puteţi configura meniul [Salvare de alimentare] al modului Redare.
052
Setări (
)
Iniţializare
Elementele indicate prin * reprezintă configuraţia standard.
Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Formatare memorie
Această funcţie este folosită pentru formatarea memoriei. Dacă
executaţi [Formatare] asupra memoriei, toate imaginile, inclusiv cele
protejate, vor fi şterse. Asiguraţi-vă că aţi descărcat în calculator
imaginile importante înainte de a formata memoria.
- Submeniuri
[Da]
: Va apărea o fereastră pentru
a confirma selecţia. Selectaţi
meniul [Da]. Va apărea mesajul
[Formatare] iar memoria va
fi formatată. Dacă executaţi
FORMATARE în mod redare,
va apărea mesajul
[Formatarea este finalizatã].
[Nu]* : Memoria nu va fi formatată.
Format
Da
Resetare
Nu
Data / ora
Fus orar
Format
Resetare
Data / ora
Da
Nu
:Dezactivat
Fus orar
:Londra
Nr. fişier
:Serie
Imprimare
Închidere automată
Înapoi
:Dezactivat
:3 min
Setare
:Londra
:Serie
Imprimare
:Dezactivat
Închidere automată
- Submeniuri
[Da] : Va apărea o fereastră pentru a
confirma selecţia. Selectaţi meniul
[Da] şi toţi parametrii vor fi readuşi
la valorile standard.
[Nu]* : Parametrii nu vor reveni la valorile
standard.
:10/01/01
Nr. fişier
Înapoi
Toate meniurile şi parametrii funcţiilor aparatului foto vor fi readuse
la valorile standard. Cu toate acestea, valorile pentru DATĂ / ORĂ,
LIMBĂ şi IEŞIRE VIDEO nu vor fi modificate.
:3 min
Setare
Este necesar să executaţi [Formatare] pentru următoarele tipuri
de carduri de memorie.
- Un card de memorie nou sau un card de memorie neformatat.
- Un card de memorie care conţine un fişier pe care aparatul foto
nu-l recunoaşte sau care provine din alt aparat foto.
- Formataţi memoria folosind întotdeauna acest aparat foto. Dacă
introduceţi un card de memorie care a fost formatat folosind
alte aparate foto, dispozitive de citire carduri de memorie sau
calculatoare, se va afişa mesajul [Eroare Card].
053
Setări (
)
Setare dată / oră / format dată
Nume fişier
Puteţi modifica data şi ora care vor fi afişate pe imaginile capturate
şi stabili formatul pentru afişarea datei. Setarea [Fus orar] permite
afişarea pe ecranul LCD a datei şi orei locale atunci când călătoriţi în
străinătate.
Această funcţie permite utilizatorului să selecteze formatul denumirii
fişierelor.
- Format Dată : [aaaa/ll/zz], [ll/zz/aaaa],
[zz/ll/aaaa], [Dezactivat]*
Format
Resetare
Data & ora
:10/01/01
aaaa ll zz
Fus orar
:London
2010 / 01 / 01 12:00
Nr. fişier
Imprimare
Închidere automată
Ieşire
aaaa/ll/zz
:Series
:Dezactivat
:3 min
Înapoi
Fus orar
Oraşe disponibile
Londra, Cap Verde, Mid-Atlantic, Buenos
Fus orar
Aires, Sao Paulo, Newfoundland,
Caracas, La Paz, New York, Miami,
Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA,
San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Londra
[GMT +00:00] 2010/01/01 12:00 PM
Samoa, Midway, Wellington, Auckland,
Înapoi
DST
Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin,
Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bangkok, Jakarta,
Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbay, New Delhi, Tashkent,
Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moscova, Atena, Helsinki, Roma,
Paris, Berlin
Ä DST: Ora de vară
054
[Resetare] : După utilizarea funcţiei
Format
Resetare
resetare, următorul nume de
Data & ora
:10/01/01
fişier va începe de la 0001
Fus orar
:Londra
chiar şi după formatare,
Nr. fişier
:Series
Resetare
Imprimare
:Dezactivat
ştergere integrală sau
Serie
Închidere automată
:3 min
introducerea unui nou card
Înapoi
Setare
de memorie.
[Serie]*
: Fişierele noi sunt denumite folosind numere în
continuarea setului anterior, chiar dacă se utilizează
un nou card de memorie sau după formatarea sau
ştergerea integrală a imaginilor.
- Numele primului director stocat este 100PHOTO iar primul fişier
este denumit SAM_0001.
- Numele de fişiere sunt atribuite consecutiv de la SAM_0001
SAM_0002 ~ SAM_9999.
- Numărul directorului este atribuit consecutiv de la 100 la 999
astfel: 100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- Numărul maxim de fişiere dintr-un director este de 9999.
- Fişierele utilizate cu card de memorie urmează formatul DCF
(Regula Arhitecturii Sistemelor de Fişiere ale Aparatelor Foto).
Dacă modificaţi denumirea fişierului imagine, este posibil ca
imaginea să nu poată fi redată.
Setări (
)
Imprimarea datei de înregistrare
Închidere automată
Este disponibilă o opţiune de includere DATĂ&ORĂ pentru fotografii.
Această funcţie opreşte automat aparatul foto după intervalul de timp
precizat pentru a preveni consumul inutil de energie a bateriilor.
- Submeniuri
[Dezactivat]*
[Data]
[Data&Ora]
: DATA şi ORA nu vor fi
Format
Resetare
imprimate pe fişierul
Data & ora
imagine.
Fus orar
: Numai DATA va fi
Nr. fişier
Imprint
imprimată pe fişierul
Închidere automată
imagine.
Înapoi
: DATA şi ORA vor fi
imprimate pe fişierul imagine.
- Submeniuri
[Dezactivat]
:10/01/01
:London
Dezactivat
:Series
Data
:Dezactivat
Data / ora
:3 min
Setare
Ä Data şi ora sunt imprimate în partea inferioară dreaptă a fotografiei.
Ä Funcţia de imprimare este aplicată numai fotografiilor.
Ä În funcţie de marca şi modul de imprimare, e posibil ca data
imprimată pe imagine să nu fie imprimată corect.
: Funcţia de oprire
automată nu va acţiona.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
: Aparatul se va opri
automat dacă nu este
utilizat în perioada de
timp precizată.
Format
Resetare
Data & ora
:Dezactivat
Dezactivat
Fus orar
1 min:London
Nr. fişier
3 min:Series
Imprint
Închidere automată
Înapoi
5 min:Dezactivat
10 min
:3 min
Setare
- După înlocuirea bateriei, configurarea funcţiei de auto oprire se
va păstra.
- Reţineţi că funcţia de oprire automată nu va funcţiona dacă
aparatul foto este în modul PC / Imprimantă, prezentare,
în timpul redării unei înregistrări vocale sau a unui clip video.
055
Setări (
)
Lampă focalizare automată
Selectare tip ieşire video
Lampa pentru Auto Focalizare poate fi activată sau dezactivată.
Semnalul video de ieşire de la aparatul foto poate fi NTSC sau PAL.
Alegerea tipului de semnal de ieşire se va face în funcţie de tipul de
aparat (monitor sau televizor etc.) la care se conectează aparatul
foto. Modul PAL este compatibil numai cu BDGHI.
- Submeniuri
[Dezactivat] : Lampa AF nu se va
aprinde în condiţii de slabă
iluminare.
[Activat]*
: Lampa AF se va aprinde în
condiţii de slabă iluminare.
Lampă AF
Ieşire video
USB
Înapoi
:NTSC
Dezactivat
:On
Activat
:Auto
Setare
Conectarea la un monitor extern
Când aparatul foto este conectat la un
monitor extern, imaginea şi meniurile
de pe ecranul LCD vor fi vizibile pe
monitorul extern.
Lampă AF
Ieşire video
USB
Înapoi
Galben - Video
Alb - Sunet
056
:Activat
:On
NTSC
:Auto
PAL
Setare
Setări (
- NTSC
)
: SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Mexic
etc.
- PAL : Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda,
Germania, Marea Britanie, Olanda, Italia, Kuweit, Malaiezia,
Noua Zeelandă, Singapore, Spania, Suedia, Elveţia,
Thailanda, Norvegia etc.
- Când se utilizează televizorul ca monitor extern, va trebui să
selectaţi canalul extern sau AV de la televizor.
- Pe monitorul extern va apărea zgomot digital dar aceasta nu indică
o defecţiune.
- Dacă imaginea nu este în centrul ecranului, utilizaţi controalele TV
pentru a o centra.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, e posibil ca
unele porţiuni ale imaginii să nu fie afişate.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, meniul va
fi vizibil pe monitorul extern iar funcţiile din meniu sunt identice cu
cele afişate pe ecranul LCD.
Configurare USB
Dacă aparatul nu reuşeşte să se conecteze automat la un computer
sau la o imprimantă utilizând un cablu USB, puteţi configura manual
modul [Computer] sau [Imprimantă].
- Submeniuri [USB]
[Auto]*
: Activează automat un
Lampă AF
:Activat
Ieşire video
:NTSC
dispozitiv extern conectat
USB
:Auto
Auto
printr-un cablu USB.
Computer
Imprimantă
[Computer] : Setează modul de
conectare a computerului
Înapoi
Setare
dacă dispozitivul extern
conectat nu poate fi
recunoscut automat.
[Imprimantă] : Setează modul de conectare a imprimantei dacă
dispozitivul extern conectat nu poate fi recunoscut
automat.
057
Pornirea modului redare
Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul Redare apăsând butonul
pentru mod redare (Î). Aparatul poate reda acum imaginile stocate
în memorie. Dacă este introdus cardul de memorie în aparatul foto,
toate funcţiile aparatului se aplică numai cardului de memorie.
Dacă nu este introdus cardul de memorie în aparatul foto, toate
funcţiile aparatului se aplică numai memoriei interne.
Mod silenţios
Pentru a selecta modul silenţios, ţineţi apăsat butonul Mod redare
minim 5 secunde. În mod Silenţios, sunetul de operare, efectele
de sunet, sunetul de pornire şi sunetul pentru declanşator vor fi
inactive. Pentru a dezactiva modul Silenţios, porniţi aparatul foto
apăsând butonul POWER.
Redarea unei fotografii
1. Selectaţi modul REDARE apăsând
butonul pentru modul redare (Î).
2. Pe ecranul LCD este afişată ultima
imagine memorată.
3. Selectaţi imaginea pe care doriţi
să o vizualizaţi folosind butoanele
Stânga / Dreapta.
Ä Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
Stânga sau Dreapta pentru a reda
rapid imaginile.
058
Redarea unui clip video
1. Selectaţi clipul video înregistrat pe care
doriţi să-l redaţi folosind butonul Stânga/
Dreapta.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a reda un
clip video.
- Pentru a întrerupe temporar clipul
Redare
Captură
video în timpul redării, apăsaţi butonul
OK din nou.
- Apăsarea din nou a butonului OK va determina reluarea redării
clipului video.
- Pentru a derula clipul video spre început în timpul redării,
apăsaţi butonul Stânga. Pentru a derula clipul video spre sfârşit,
apăsaţi butonul Dreapta.
- Pentru a opri redarea clipului video, apăsaţi butonul OK,
iar apoi apăsaţi butonul Stânga sau Dreapta.
Pornirea modului redare
Funcţia de captură clip video
Redarea unei înregistrări vocale
Puteţi captura imagini statice din clipul video.
Cum se face capturarea într-un clip
video
1. Apăsaţi butonul OK în timpul redării
clipului video. Apoi apăsaţi butonul
Jos.
2. Clipul video aflat în pauză este salvat
cu un nou nume de fişier.
Ä Fişierul clip video capturat are aceeaşi
mărime ca şi clipul video original
(640x480, 320x240).
Ä Dacă apăsaţi butonul Jos la începutul
unui clip video, primul cadru al clipului
video va fi salvat ca imagine statică.
Redare
Captură
[Pauză]
1. Selectaţi înregistrarea vocală pe care
doriţi să o redaţi folosind butonul
Stânga / Dreapta.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a reda o
înregistrare vocală.
Redare
- Pentru a întrerupe temporar fişierul
înregistrare vocală în timpul redării,
apăsaţi butonul OK din nou.
- Pentru a relua redarea fişierului vocal, apăsaţi butonul OK.
- Pentru a derula fişierul vocal spre început în timpul redării,
apăsaţi butonul Stânga. Pentru a derula fişierul vocal înainte,
apăsaţi butonul Dreapta.
- Pentru a opri redarea comentariului vocal, apăsaţi butonul Jos.
Redarea unui comentariu vocal
1. Selectaţi imaginea care conţine un
comentariu vocal.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a reda
un comentariu vocal.
- Pentru a întrerupe temporar fişierul
comentariu vocal în timpul redării,
apăsaţi butonul OK din nou.
- Pentru a relua redarea fişierului
vocal, apăsaţi butonul OK.
Redare
Pauză
059
Indicatorii de pe ecranul LCD
Pe ecranul LCD sunt afişate informaţii despre imaginea redată.
060
Nr.
Descriere
Pictograme
Pagina
1
Mod redare
Î
p.58
2
Comentariu vocal
p.74
3
DPOF
p.75
4
Protejare
5
Nume director & Nume fişier
6
Indicator spaţiu de memorie
p.73
100-0010
p.54
p.15
7
baterie
8
ISO
80~1600
p.40
9
Valoare aperturã
F3.5 ~ F15
-
10
Vitezã obturator
8 ~ 1/2,000
-
11
Bliţ
Activat/Dezactivat
p.33
12
Dimensiune fotografie /
Dimensiune clip video
4000x3000 ~ 320x240
p.38
13
Data înregistrării
2010/01/01
p.54
Utilizarea butoanelor pentru configurarea
aparatului foto
În modul Redare, puteţi utiliza butoanele aparatului pentru a
configura cu uşurinţă funcţiile modului Redare.
Butonul miniatură ( º ) / mărire ( í )
Album inteligent
Se pot vizualiza fotografii multiple, se poate mări o fotografie
selectată şi decupa şi salva o porţiune selectată dintr-o imagine.
Butonul miniatură ( º ) / mărire ( í )
Căutarea sau ştergerea unui fişier
1. Apăsaţi butonul Miniatură în modul
Album inteligent.
2. De fiecare dată când apăsaţi butonul
Miniatură, fişierele dintr-o categorie sunt
afişate în ecranul Album inteligent.
3. Selectaţi fişierul apăsând butoanele Sus /
Jos / Stânga / Dreapta.
4. Apăsaţi butonul Ştergere (Õ) pentru a şterge fişierul selectat.
º
1. Odată ce o fotografie a fost redată,
apăsaţi butonul Miniatură pentru a rula
modul Album inteligent.
2. Apăsaţi butonul Stânga / Dreapta pentru
a vă deplasa la imaginea dorită.
3. Apăsaţi butonul Zoom digital pentru a reveni la modul de
afişare normală.
Apăsând pe butonul
miniatură ( º )
Apăsând butonul
de mărire ( í )
Filtru
[Imagine marcată]
[Album inteligent Fereastră cu 3 miniaturi]
º
í
Filtru
í
Filtru
[Fereastră cu 3 miniaturi]
Filtru
[Fereastră cu 20 de miniaturi]
[Fereastră cu 9 miniaturi]
Atunci când rulează opţiunea Album inteligent sau când este
selectată o categorie, poate dura câteva secunde, în funcţie de
volumul înregistrat. Aceasta nu este o defecţiune; aşteptaţi până
când apare ecranul Album inteligent.
Filtru Album inteligent
1. Apăsaţi butonul MENU în modul Album
inteligent.
2. Selectarea categoriei permite
clasificarea şi căutarea fişierelor cu
ajutorul butonului Sus / Jos.
Tip
✔ Dată
Culoare
Săptămână
Înapoi
Setare
061
Butonul miniatură ( º ) / mărire ( í )
Detaliile fi ecărei categorii
Categorie
Rata maximă de mărire în raport cu dimensiunea imaginii
Descriere
Tip
Clasifi cat după tipul de fi şier. (de exemplu,
fotografie, video sau voce)
Dată
Clasifi cat după ordinea datelor înregistrate.
Culoare
Clasifi cat după culoarea principală.
Săptămână
Clasifi cat după ordinea săptămânilor
înregistrate.
Format fişier
Fotografii,
video sau
voce
Mărire imagine
1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să o măriţi şi
apăsaţi butonul de mărire.
2. Se pot vizualiza diferite părţi ale imaginii
apăsând butonul cu 5 funcţii.
3. Apăsând butonul miniatură, imaginea
va reveni la mărimea originală.
- Vă puteţi da seama dacă o imaginea
afişată este mărită verificând
indicatorii de mărire a imaginii din
partea superioară stânga a ecranului
Ajustare
LCD. (Dacă imaginea nu este mărită,
indicatorul nu va fi afişat.) Puteţi verifica, de asemenea,
suprafaţa de mărire.
- Clipurile video şi fişierele WAV nu pot fi mărite.
- Dacă o imagine este mărită, poate apărea o pierdere de calitate.
062
Dimensiune
imagine
Rată
maximă de X12,5 X10,4 X10,0 X10,2 X8,0
mărire
X6,4
X5,0
X3,2
Ajustare: Puteţi extrage o parte a unei imagini şi să o salvaţi
separat.
1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să
o măriţi şi apăsaţi butonul de mărire.
Apăsaţi butonul OK şi va fi afişat un
mesaj.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butoanele Sus/Jos şi apăsaţi butonul
OK.
- [Da]
- [Nu]
Ajustare?
Da
Nu
Confirmare
: Imaginea ajustată va fi salvată cu un nume nou şi va fi
afişată pe ecranul LCD.
: Meniul pentru ajustare va dispărea.
Ä Dacă nu există spaţiu suficient în memorie pentru salvarea
imaginii ajustate, imaginea nu poate fi ajustată.
Buton Info (DISP) / Sus
Buton redare & pauză / OK.
Când meniul este afişat pe ecranul LCD, butonul SUS are funcţia de
buton direcţional.
Când meniul nu este afişat pe ecranul LCD, apăsând butonul Info
vor fi afişate informaţii despre imaginea afişată pe ecran.
În modul Redare, butonul redare & pauză / OK funcţionează astfel:
- Când meniul este afişat pe ecranul LCD, butonul OK este utilizat
pentru confirmarea datelor modificate prin acţionarea butonului cu
5 funcţii.
- Dacă este redată o imagine însoţită de comentariu vocal, un fişier
vocal sau un videoclip.
·În modul Stop : Se redă o imagine însoţită de mesaj vocal, un
fişier vocal sau un videoclip.
·În timpul redării : Întrerupe temporar redarea.
·În modul Pauză : Reia procesul de redare.
Buton Info ( DISP )
Buton Info ( DISP )
Buton Info ( DISP )
Redare
[Îregistrarea vocală este oprită]
Pauză
Stop
[Înregistrarea vocală este în
curs de redare]
Redare
Stop
[Înregistrarea vocală este
suspendată]
063
Butonul Stânga / Dreapta / Jos / MENU
Butonul Ştergere ( Õ )
Butoanele STÂNGA / DREAPTA / JOS / MENU activează
următoarele.
Acesta şterge imaginile stocate în memorie.
- Butonul STÂNGA : Când este afişat meniul, butonul STÂNGA
funcţionează ca buton direcţional. Când
meniul nu este afişat, apăsaţi butonul
STÂNGA pentru a selecta imaginea
anterioară.
- Butonul DREAPTA : Când este afişat meniul, butonul DREAPTA
funcţionează ca buton direcţional. Când
meniul nu este afişat, apăsaţi butonul
DREAPTA pentru a selecta imaginea
următoare.
- Butonul JOS
: Când este afişat meniul, butonul Jos
funcţionează ca buton direcţional.
- Butonul MENU
: La apăsarea butonului MENU, pe ecranul
LCD va fi afişat meniul modului redare.
Apăsând din nou acelaşi buton, se va reveni
la starea iniţială a ecranului LCD.
1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să o ştergeţi apăsând butonul
Stânga / Dreapta şi apăsaţi butonul ŞTERGERE (Õ).
Ştergere fişier?
Ştergere fişier?
Da
Nu
Ştergere mai multe
Setare
[O imagine]
Da
Nu
Ştergere mai multe
Setare
[Imagine miniatură]
2. Pentru a adăuga imagini care trebuie şterse, selectaţi meniul
[Ştergere mai multe].
- Butonul Stânga / Dreapta
: Selectare imagini
- Butonul OK : Marchează pentru
ştergere
- Butonul Fn : Şterge imaginile selectate.
Anterior
Următor
Selectare
Ştergere
3. Selectaţi valorile din submeniu apăsând butonul Sus / Jos şi apoi
apăsaţi butonul OK.
- Dacă aţi selectat [Da] : Şterge imaginile selectate.
- Dacă aţi selectat [Nu] : Anulează „Ştergere Imagine”.
064
Configurarea funcţiei de redare utilizând ecranul LCD
Funcţiile modului REDARE pot fi modificate utilizând ecranul LCD.
În mod REDARE, apăsaţi butonul MENU pentru afişarea meniului pe
ecranul LCD. Meniurile care pot fi configurate în modul Redare sunt
următoarele. Pentru a captura o imagine după configurarea meniului
redare, apăsaţi butonul pentru modul REDARE sau butonul declanşator.
Categorie
de Meniu
Meniul
Principal
Redimensionare
Rotire
Editare
(
)
Selector stil foto
Ajustare
imagine
Prezentare
succesivă
multiplă
(
)
Start
Imagini
Submeniu
Pagina
2560x1920
2048x1536
1024X768
2592X1728
1776X1184
2560X1440
1920X1080
Imagine de pornire
Dreapta 90˚
Stânga 90˚
180˚
Orizontal
Vertical
-
Normală
Difuz
Intens
Pădure
Retro
Rece
Calm
Clasic
Negativ
Personalizare RGB
Dezactivat
ACB
Corector efect
ochi roşii
Retuşare faţă
Luminozitate
Contrast
Saturaţie
Adăugare zgomot
Redare / Repetare
-
Toate
Dată
Selectare
-
Categorie
de Meniu
Meniul
Principal
Efect
Prezentare
succesivă
multiplă
(
Interval
)
Muzică
Ştergere
Protejare
p.68
Opţiuni
fişier
(
p.69
Comentariu
vocal
)
DPOF
p.71
p.71
Copiere pe Card
Meniu
secundar
Dezactivat
Calm
-
Dulce
Rural
-
Intens
Vii
-
Strălucitor
Relaxat
-
1, 3, 5, 10 sec
Dezactivat
p.67
p.68
Submeniu
Ceaţă
-
Pagina
p.72
p.72
-
Inspiraţie
Toamnă
-
Răsărit
Petrecere
-
Picături
Excursie
-
Selectare
-
Toate
Da / Nu
Selectare
-
Toate
Deblocare /
Blocare
Dezactivat
-
Activat
-
Standard
Selectare /
Toate /
Resetare
Index
Da / Nu
Dimensiune
Selectare /
Toate /
Resetare
Da
-
Nu
-
p.72
p.73
p.73
p.74
p.75
~
p.76
p.77
065
Configurarea funcţiei de redare utilizând ecranul LCD
Acest meniu devine disponibil atunci când aparatul foto este
conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge (cu conectare
directă la aparat, vândută separat) prin intermediul unui cablu USB.
Categorie
de Meniu
Meniul
Principal
Imagini
Dimensiune
❹
Dispunere
066
Submeniu
Meniu secundar
O fotografie
-
Toate fotografiile
-
Auto
-
Carte poştală
-
Carte
-
4X6
-
L
-
Categorie
de Meniu
Pagina
Meniul
Principal
Tip
p.79
Calitate
❹
Dată
Submeniu
Meniu secundar
Auto
-
Normală
-
Foto
-
Foto rapidă
-
Auto
Schiţă
Normală
-
Bună
-
Auto
-
Dezactivat
-
2L
-
Activat
-
Letter
-
Auto
-
A4
-
Dezactivat
-
A3
-
Auto
-
Complet
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Nume fişier
p.79
Resetare
Activat
-
Da
-
Nu
-
Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Pagina
p.79
p.80
Editare (
)
Redimensionare
Modificare rezoluţie (dimensiune) fotografie. Selectaţi [Imagine de
pornire] pentru a salva o imagine ca imagine de pornire.
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare
şi butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul
Editare pentru a selecta fila de meniu
) şi apăsaţi
[Redimensionare] (
butonul OK.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butonul Stânga / Dreapta şi apăsaţi
butonul OK.
Tipuri de Redimensionare imagine
o
o
o
o
Redimensionare
o
Înapoi
Mutare
( o : Selectabil)
o
o
- O imagine mare poate fi transformată într-o imagine mică dar
nu şi invers.
- Numai imaginile JPEG pot fi redimensionate. Videoclipurile
(AVI), înregistrările vocale (WAV) nu pot fi redimensionate.
- Puteţi modifica rezoluţia numai pentru acele fişiere comprimate
în formatul JPEG 4:2:2.
- Imaginea redimensionată va primi alt nume de fişier. Imaginea
[Imagine de pornire] nu este stocată pe cardul de memorie ci în
memoria internă.
- Dacă se salvează o nouă imagine utilizator, una din cele două
imagini utilizator va fi ştearsă în ordine.
- Dacă nu există suficient spaţiu de memorie pentru a stoca
imaginea redimensionată, pe ecranul LCD va apărea un mesaj
[Memorie plină] iar imaginea redimensionată nu va fi memorată.
067
Editare (
)
După utilizarea opţiunii [Editare], imaginea editată va fi salvată la
o dimensiune mai mică decât cea a imaginii iniţiale. (Numai cu
dimensiune a imaginii mai mare de 8 M)
Rotirea unei imagini
Puteţi roti imaginea stocată la diferite unghiuri.
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare şi
butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul Editare
pentru a selecta fila de meniu [Rotire] ( ò )
şi apăsaţi butonul OK.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând butonul
Stânga / Dreapta şi apăsaţi butonul OK.
Rotire
Înapoi
Mutare
Selector tip foto
Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi adăuga diverse efecte imaginilor
dumneavoastră.
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare
şi butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul
Selector stil foto
Editare pentru a selecta fila de meniu
) şi apăsaţi
[Selector tip foto] (
butonul OK.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând
Înapoi
Mutare
butonul Stânga / Dreapta şi apăsaţi
butonul OK.
Modul Stil
Normal
Dreapta 90˚
Înapoi
Stânga 90˚
Mutare
[ ô : Dreapta 90˚]
: Rotiţi imaginea spre dreapta
Înapoi
Mutare
[ ó : Stânga 90˚]
: Rotiţi imaginea spre stânga
Orizontal
Înapoi
180˚
Înapoi
Mutare
[ õ : 180˚]
: Rotiţi imaginea cu 180 de grade
Vertical
Mutare
[ : Orizontal]
: Rotiţi imaginea orizontal
Înapoi
Mutare
[ ® : Vertical]
: Rotiţi imaginea vertical
Ä La afişarea imaginii rotite pe ecranul LCD, este posibil să apară spaţii
goale în stânga şi în dreapta imaginii.
068
Pictogramă
Descriere
Nu este aplicat niciun efect.
Difuz
Se aplică stilul Difuz.
Intens
Se aplică stilul Intens.
Pădure
Se aplică stilul Pădure.
Retro
Se aplică stilul Sepia.
Rece
Se aplică stilul Rece.
Calm
Se aplică stilul Calm.
Clasic
Se aplică efectul de alb-negru.
Negativ
Se aplică efectul de negativ.
Personalizare
RVA
Definiţi un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.
4. Imaginea modificată va fi salvată cu alt nume de fişier.
Editare (
)
Personalizare RGB
Puteţi modifica valorile R (Roşu),
G (Verde) şi B (Albastru) ale imaginii.
Eliminare efect ochi roşii
Efectul de ochi roşii poate eliminat din imaginea capturată.
Înapoi
Mutare
- Butonul OK : Selectare / configurare
Culoare personalizată
- Butonul Sus / Jos : Selectează R, G, B
- Butonul Stânga / Dreapta : Modifică
valorile
1. Selectaţi ( ) apăsând butoanele
Stânga/Dreapta şi apăsaţi butonul OK.
2. Va apărea mesajul [Se realizează
imagine nouă] iar imaginea va
salvată cu un nou nume de fişier.
Corector efect ochi roşii
Înapoi
Înapoi
Mutare
Mutare
Ajustare imagine
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare şi butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de
) şi apăsaţi butonul OK.
meniu [Ajustare imagine] (
ACB
Puteţi ajusta automat luminozitatea unei zone întunecate datorate
subexpunerii la sursa de lumină.
) apăsând butonul Stânga
1. Selectaţi (
/ Dreapta şi apăsaţi butonul OK.
2. Va apărea mesajul [Se realizează
imagine nouă] iar imaginea va fi
salvată cu un nou nume de fişier.
Retuşare faţă
Puteţi face ca pielea să apară clară şi frumoasă.
1. Selectaţi (
) apăsând butoanele
Stânga/Dreapta şi apăsaţi butonul
OK. Va fi afişată apoi o bară pentru
selectarea retuşării.
2. Modificaţi nivelul de retuşare apăsând
butonul Stânga / Dreapta.
3. Apăsaţi butonul OK, iar imaginea va
salvată cu un nou nume de fişier.
Retuşare faţă
Înapoi
Mutare
ACB
Înapoi
Mutare
069
Editare (
)
Reglare saturaţie
Reglare luminozitate
Puteţi modifica saturaţia imaginii.
Puteţi modifica luminozitatea imaginii.
) apăsând butoanele
1. Selectaţi (
Stânga / Dreapta şi apăsaţi butonul
OK. Va fi afişată apoi o bară pentru
selectarea luminozităţii.
2. Modificaţi luminozitatea apăsând
butonul Stânga / Dreapta.
3. Apăsaţi butonul OK, iar imaginea va
salvată cu un nou nume de fişier.
Luminozitate
Înapoi
Mutare
Reglare contrast
070
Saturaţie
Înapoi
Mutare
Efect Zgomot de imagine
Puteţi modifica contrastul imaginii.
1. Selectaţi ( ) apăsând butoanele
Stânga / Dreapta şi apăsaţi butonul
OK. Va fi afişată apoi o bară pentru
selectarea contrastului.
2. Modificaţi contrastul apăsând butonul
Stânga / Dreapta.
3. Apăsaţi butonul OK, iar imaginea va
salvată cu un nou nume de fişier.
1. Selectaţi (
) apăsând butoanele
Stânga / Dreapta şi apăsaţi butonul
OK. Va fi afişată apoi o bară pentru
selectarea saturaţiei.
2. Modificaţi saturaţia apăsând butonul
Stânga / Dreapta.
3. Apăsaţi butonul OK, iar imaginea va
salvată cu un nou nume de fişier.
Puteţi adăuga zgomot unei imagini pentru a obţine un aspect mai
clasic al fotografiei.
Contrast
Înapoi
Mutare
) apăsând butonul
1. Selectaţi (
Stânga / Dreapta şi apăsaţi butonul
OK.
2. Va apărea mesajul [Se realizează
imagine nouă] iar imaginea va fi
salvată cu un nou nume de fişier.
Adăugare zgomot
Înapoi
Mutare
Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini (
Imaginile pot fi afişate succesiv şi continuu la intervale prestabilite.
Prezentarea succesivă a mai multor imagini poate fi vizualizată
conectând aparatul foto la un monitor extern.
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare şi butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi fila de meniu
[PREZENTARE SUCCESIVĂ MULTIPLĂ].
Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini
Prezentarea succesivă a mai multor imagini poate fi pornită numai
din meniul [Prezentare].
1. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Prezentare]
şi apăsaţi butonul Dreapta.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
Start
Redare
Imagini
:All
butonul Sus / Jos.
Repetare
Efect
:Dezactivat
[Redare] : Prezentarea succesivă a mai
Interval
:1 sec
multor imagini se opreşte
Muzică
:Dezactivat
după încheierea unui ciclu.
[Continuă] : Prezentarea succesivă a
Înapoi
Setare
mai multor imagini rulează
continuu până la anulare.
3. Apăsaţi butonul OK pentru începerea prezentării.
- Pentru a întrerupe temporar prezentarea succesivă în timpul
rulării, apăsaţi butonul OK din nou.
- Apăsarea din nou a butonului OK va determina reluarea
prezentării succesive multiple.
- Pentru a opri redarea prezentării succesive multiple, apăsaţi
butonul OK, iar apoi apăsaţi butonul Stânga sau Dreapta.
)
Selectarea imaginilor
Puteţi selecta imaginile pentru vizualizare
1. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
Start
selecta meniul [Imagini], apoi apăsaţi
Imagini
:All
Toate
Efect
:Off
butonul Dreapta.
Dată
Interval
:1 sec
Selectare
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
Muzică
:Dezactivat
butonul Sus / Jos.
[Toate]
: Toate imaginile salvate
Înapoi
Setare
în memorie sunt redate.
Apăsaţi butonul OK pentru
a salva configuraţia.
[Data]
: Sunt redate imaginile capturate într-o anumită dată.
Apăsaţi butonul OK pentru a salva configuraţia.
[Imagine selectată]
: Redarea exclusiv a imaginilor selectate. Dacă
apăsaţi butonul Sus/Jos, puteţi selecta imaginile pe
care doriţi să le redaţi. Imaginea selectată poate fi
salvată ca [Imagine selectată 1], [Imagine selectată
2] şi [Imagine selectată 3]. Dacă aţi salvat imaginea
selectată cu ajutorul comenzii [Imagine selectată
nouă], aceasta va fi salvată ca [Imagine selectată
1]. Dacă salvaţi din nou o imagine nouă cu ajutorul
comenzii [Imagine selectată nouă], imaginea
anterior salvată ca [Imagine selectată 1] va fi salvată
automat ca [Imagine selectată 2]. Puteţi modifica
şi şterge imaginile salvate ca [Imagine selectată
1], [Imagine selectată 2] şi [Imagine selectată 3].
Apăsaţi butonul Fn pentru a salva configuraţia.
3. Selectaţi [Redare] sau [Continuă] din meniul [Prezentare] pentru a
porni prezentarea succesivă multiplă.
071
Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini (
)
Configurare efecte prezentare succesivă a mai multor imagini
Stabilirea intervalului de redare
Pentru prezentarea succesivă a mai multor imagini se pot folosi
efecte speciale de afişare.
Stabiliţi intervalul de redare pentru prezentarea succesivă a mai
multor imagini.
1. Selectaţi submeniul [Efect] apăsând
butoanele SUS / JOS şi apăsaţi butonul
DREAPTA.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
selecta tipul de efect.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma
configuraţia.
1. Selectaţi submeniul [Interval] apăsând
butoanele SUS/JOS şi apăsaţi butonul
DREAPTA.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
selecta intervalul dorit.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva
configuraţia.
Start
Efect
Dezactivat
:All
Calm
:Off
Dulce
Interval
Rural:1 sec
Muzică
Intens
:Off
Vii
Imagini
Înapoi
Setare
Start
Imagini
Efect
Interval
Muzică
:Toate
:Dezactivat
1 sec:1 sec
3 sec:Off
5 sec
10 sec
Înapoi
Setare
Timpul de încărcare depinde de calitatea şi dimensiunea imaginii.
În timpul redării unei expuneri multiple de diapozitive, clipurile
video şi fişierele cu note vocale nu vor fi afişate.
Meniul Interval funcţionează numai dacă Efect este setat la [Off]
(Dezactivat).
Configurare fond muzical
Alegeţi muzica pentru prezentarea succesivă a mai multor imagini.
1. Selectaţi submeniul [Muzică] apăsând
butoanele SUS / JOS şi apăsaţi butonul
DREAPTA.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
selecta Melodia dorită.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva
configuraţia.
072
Start
Imagini
Efect
Dezactivat
:All
Ceaţă
:Off
Inspiraţie
Interval
Toamnă
:1 sec
Muzică
Răsărit
:Off
Petrecere
Înapoi
Setare
Opţiuni fişier (
)
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare şi butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi fila de meniu [Opţiuni fişier].
Ştergerea imaginilor
Acesta şterge imaginile stocate în memorie.
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
Ştergere
Selectare
categoria de meniu [Ştergere].
Protejare
Toate
Comentariu vocal
:Dezactivat
Apoi apăsaţi butonul Dreapta.
DPOF
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
Copiere pe Card
butoanele SUS / JOS şi apoi apăsaţi
butonul OK.
Înapoi
Setare
[Selectare] : Este afişată fereastra de
selectare pentru imaginea
care urmează să fie ştearsă.
- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectaţi
o imagine
- Butonul OK : Selectează imaginea pentru
ştergere. (marcare Ë)
Selectare
Ştergere
- Butonul Fn : Apăsaţi butonul Fn pentru
afişarea mesajului de
confirmare. Selectaţi
meniul [Da] şi apăsaţi
Ştergere toate fişierele?
Da
butonul OK pentru a şterge
Nu
imaginile marcate.
[Toate] : Afişează fereastra de
Setare
confirmare. Selectaţi meniul [Da]
şi apăsaţi butonul OK pentru a
şterge toate imaginile neprotejate. Dacă nu există imagini
protejate, toate imaginile vor fi şterse şi va fi afişat mesajul
[Nu este fişier imagine].
3. După ştergere, ecranul va reveni la modul de redare.
Dintre toate fişierele stocate pe cardul de memorie, fişierele
neprotejate din subdirectorul DCIM vor fi şterse. Nu uitaţi că aceasta
va şterge permanent imaginile neprotejate. Este recomandat să
stocaţi cadrele importante pe un calculator înainte de a efectua
ştergerea. Imaginea de pornire este stocată în memoria internă a
aparatului foto (nu pe cardul de memorie) şi nu va fi ştearsă chiar
dacă ştergeţi toate fişierele de pe cardul de memorie.
Protejarea imaginilor
Aceasta se foloseşte pentru protejarea anumitor cadre împotriva
ştergerii accidentale (Blocare). De asemenea, se foloseşte la
eliminarea protecţiei pentru imagini protejate anterior (Deblocare).
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
categoria de meniu [Protecţie].
Apoi apăsaţi butonul Dreapta.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butoanele SUS/JOS şi apăsaţi butonul
OK.
[Selectare] : Este afişată fereastra de
selectare pentru imaginea
căreia i se aplică /
anulează protecţia.
- Sus / Jos / Stânga / Dreapta :
Selectaţi o imagine
- Butonul OK : Protejează / anulează
protecţie imagine
- Butonul Fn : Modificările făcute vor
fi salvate iar meniul va
dispărea.
Ştergere
Protejare
Comentariu vocal
Selectare
:Off
Toate
DPOF
Copiere pe Card
Înapoi
Selectare
Setare
Setare
073
Opţiuni fişier (
)
[Toate] : Protejează / anulează
protecţie pentru toate imaginile
salvate
- Dacă protejaţi o imagine, indicatorul
de protecţie va fi afişat pe ecranul
LCD. (O imagine neprotejată nu este
însoţită de niciun indicator)
- O imagine în modul BLOCAT va
fi protejată faţă de comanda de
ştergere sau comenzile [Ştergere]
dar NU va fi protejată faţă de funcţia
[Formatare].
074
Comentariu vocal
Protejare toate?
Puteţi adăuga un comentariu vocal unei fotografii stocate.
Blocare
Deblocare
Ştergere
Protejare
Setare
Comentariu vocal
:Off
Dezactivat
DPOF
Activat
Copiere pe Card
Înapoi
Setare
[Meniul comentariu vocal]
Start
[Pregătit pentru înregistrare]
Stop
[În curs de înregistrare voce]
- Apăsaţi butonul declanşator pentru a face o fotografie. Imaginile
sunt salvate în meorie. După salvarea imaginii, vocea va fi
înregistrată timp de 10 secunde.
- Pentru a opri înregistrarea apăsaţi butonul declanşator.
Opţiuni fişier (
)
DPOF
DPOF (Format digital pentru stabilirea parametrilor de imprimare)
permite înglobarea de informaţii referitoare la imprimare în
directorul MISC de pe cardul de memorie. Selectaţi imaginile
pentru imprimare şi precizaţi câte exemplare doriţi.
Indicatorul DPOF va apărea pe ecranul LCD atunci când este
afişată o imagine ce conţine date DPOF. Imaginile pot fi apoi
tipărite folosind o imprimată DPOF, sau la un număr tot mai mare
de laboratoare foto care deţin astfel de echipament.
Această funcţie nu este disponibilă pentru fişiere conţinând clipuri
video sau înregistrare vocală.
Când o imagine superangulară este tipărită ca superangulară,
este posibil ca un procent de 8% din partea stângă şi
dreaptă a imaginii să nu fie tipărit. Asiguraţi-vă că imprimanta
dumneavoastră este compatibilă la tipărire cu imaginile
superangulare. Dacă prelucraţi imaginea la un laborator foto,
solicitaţi ca aceasta să fie tipărită ca imagine superangulară.
(Este posibil ca unele laboratoare să nu ofere tipărire la
dimensiuni superangulare.)
În funcţie de imprimantă, este posibil ca imaginea salvată în
dispunerea portret să nu fie imprimată ca atare.
Standard
Această funcţie vă permite înglobarea în imagine a informaţiilor
referitoare la numărul de exemplare dorit.
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
Ştergere
Protejare
categoria de meniu [DPOF]. Apoi
Selectaţi imaginea
Dezactivat
Comentariu
apăsaţi butonul Dreapta.
Selectare
DPOF
Standard
Toate
2. Apăsaţi din nou butonul Dreapta şi
Copiere Resetare
Index
Dimensiune
se va afişa submeniul [Standard].
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând
Înapoi
Setare
butoanele Sus/Jos şi apăsaţi
butonul OK.
[Selectare]. : Este afişată fereastra
de selectare pentru
imaginea care urmează
să fie tipărită.
Cantitate
Setare
- Sus / Jos / Stânga / Dreapta :
Selectaţi o imagine pentru
tipărire.
- Buton Zoom : Selectaţi numărul de
01
exemplare.
[Toate] : Stabiliţi ca număr de
exemplare numărul total
Cantitate
Setare
de fotografii în afară de
secvenţe video şi fişiere vocale.
- Butonul Sus / Jos : Selectaţi numărul de exemplare.
[Resetare] : Anulaţi configuraţia pentru imprimare.
4. Apăsaţi butonul OK pentru confirmare. Dacă o imagine conţine
) va fi afişat.
informaţii DPOF, indicatorul DPOF (
vocal memo
:
pe Card
00
00
00
02
01
075
Opţiuni fişier (
)
Index
Imaginile (în afară de secvenţele video şi fişierele vocale) sunt
imprimate în format index.
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
Ştergere
Protejare
categoria de meniu [DPOF]. Apoi
Voice memo
:Off
Setare index?
apăsaţi butonul Dreapta.
DPOF
Da
Standard
2. Selectaţi meniul [Index] şi apăsaţi din
Copy To Card Nu
Index
Dimensiune
nou butonul Dreapta. Submeniul va fi
afişat.
Înapoi
Setare
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butonul SUS/JOS.
Dacă aţi selectat [Da] : Imaginea va fi imprimată în
format index.
Dacă aţi selectat [Nu] : Se anulează configuraţia pentru
imprimare index.
4. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma configuraţia.
Dimensiune tipărire
Puteţi specifica dimensiunea de tipărire la tipărirea imaginilor stocate
pe cardul de memorie. Meniul [Dimensiune] este disponibil numai
pentru pentru imprimantele compatibile cu DPOF 1.1.
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
Ştergere
Protejare
categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsaţi
Selectaţi
imaginea
Comentariu
memo
:Dezactivat
butonul Dreapta.
Selectare
DPOF
Standard
Toate
2. Selectaţi meniul [Dimensiune] şi apăsaţi din
Copiere ToResetare
Card
Index
Dimensiune
nou butonul Dreapta. Submeniul va fi afişat.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând butoanele
Înapoi
Setare
SUS/JOS şi apăsaţi butonul OK.
[Selectare] : Va apărea fereastra pentru
modificarea dimensiunilor de
tipărire ale unei imagini.
- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectaţi o
imagine.
Dimensiune
Setare
- Butonul Zoom : Modifică dimensiunile
de tipărire.
- Butonul Fn : Modificările făcute vor fi
salvate iar meniul va dispărea.
3X5
[Toate] : Modifică dimensiunile de tipărire
pentru toate imaginile salvate.
- Butonul Sus / Jos : Selectează o
Dimensiune
Setare
dimensiune de tipărire
- Butonul OK : Confirmă parametrii modificaţi.
[Resetare] : Anulează toată configuraţia pentru dimensiunile de tipărire.
Ä Meniu secundar DPOF [Dimensiune] : Anulare, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Anulare
Anulare
Anulare
Anulare
Anulare
În funcţie de producător şi modelul imprimantei, procesarea comenzii
de anulare de către imprimantă poate dura puţin mai mult.
076
Opţiuni fişier (
)
Copiere pe Card
Aceasta vă permite să copiaţi fişiere imagine, secvenţe video şi
fişiere de înregistrare vocală pe cardul de memorie.
1. Selectaţi categoria de meniu [Copiere
pe card] apăsând butoanele Sus / Jos.
Apoi apăsaţi butonul Dreapta.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butoanele SUS/JOS şi apăsaţi
butonul OK.
Ştergere
Protejare
Comentariu memo
:Dezactivat
DPOF
Copiere pe Card
Da
Nu
Înapoi
Setare
- [Da] : Toate imaginile, clipurile video şi fişierele de înregistrare
vocală din memoria internă sunt copiate pe cardul de
memorie după afişarea mesajului [Se copiază] (În curs
de procesare). După încheierea procesului de copiere,
ecranul va reveni la modul redare.
- [Nu] : Anulează „Copierea pe card”.
Dacă nu există suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie
pentru a copia imaginile salvate din memoria internă (9,9 MB),
comanda [Copiere pe card] va copia doar o parte din imagini
şi va apărea mesajul [Memorie plină]. Apoi sistemul va reveni
la modul redare. Vă rugăm să ştergeţi fişierele inutile pentru a
elibera spaţiu înainte de introducerea cardului de memorie în
aparatul foto.
La mutarea imaginilor stocate în memoria internă prin comanda
[Copiere pe card] pe card, va fi creat în ordine următorul număr
pentru denumirea fişierelor pe card pentru a evita repetarea
denumirii fişierelor.
- Când este activat [Resetare] al meniului de configurare
[Fişier] : Denumirile fişierelor copiate se continuă de la ultima
denumire de fişier stocat.
- Când este activat [Serie] al meniului de configurare
[Fişier] : Denumirile fişierelor copiate se continuă de la ultima
denumire de fişier capturat. După încheierea procesului
[Copiere pe card], ultima imagine stocată din ultimul director
copiat este afişată pe ecranul LCD.
077
PictBridge
Puteţi utiliza un cablu USB pentru a conecta aparatul foto la o imprimantă
care acceptă PictBridge (comercializat separat) pentru a imprima direct
imaginile memorate. Clipurile video şi fişierele voce nu pot fi imprimate.
Setarea aparatului foto pentru conectare la imprimantă
1. Conectaţi aparatul foto la imprimantă prin intermediul cablului
USB.
2. Imediat ce este pornit, aparatul foto recunoaşte automat
imprimanta şi se conectează la aceasta.
Ä Dacă nu se realizează conectarea automată, setaţi meniul
[USB] pe modul [Imprimantă]. (p.57)
Ä Pentru o imprimantă care poate recunoaşte discuri amovibile,
setaţi meniul [USB] pe modul [Imprimantă].
Conectarea aparatului foto la o imprimantă
078
Imprimare facilă
Când conectaţi aparatul foto la imprimantă în
modul Redare, puteţi imprima cu uşurinţă o
fotografie.
- Prin apăsarea pe butonul Stânga / Dreapta :
Este selectată imaginea anterioară /
următoare.
Imprimare
Meniu
- Apăsarea butonului OK :
Imaginea afişată curent va fi imprimată la parametrii standard ai
imprimantei.
PictBridge : Selectarea fotografiei
PictBridge : Parametri imprimare
Puteţi selecta imaginea pe care doriţi să o imprimaţi.
Puteţi selecta meniurile Dimensiuni hârtie, Format imprimare, Tip
hârtie, Calitate imprimare, Dată imprimare şi Imprimare nume fişier
pentru fotografiile imprimate.
Precizarea numărului de exemplare de imprimat
1. Apăsaţi butonul MENU va fi afişat meniul
Imagini
:One Photo
O fotografie
PictBridge.
Dimensiune
:Auto
Toate fotografiile
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
Dispunere
:Auto
selecta meniul [Imagini], apoi apăsaţi
Tip
:Auto
butonul Dreapta.
Calitate
:Auto
3. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
Înapoi
Setare
selecta submeniul dorit, apoi apăsaţi
butonul OK.
- Selectaţi [O Imagine] sau [Toate Imaginile]. Va fi afişat un ecran unde
puteţi seta numărul de copii de imprimat, după cum se arată mai jos.
1. Apăsaţi butonul MENU va fi afişat meniul
PictBridge.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
selecta meniul dorit, apoi apăsaţi pe
butonul Dreapta.
3. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
selecta valoarea de submeniu dorită,
apoi apăsaţi butonul OK.
Meniu
Dimensiune
1
0
Dispunere
Cantitate
Setare
[Dacă aţi selectat [O Imagine] ]
Cantitate
Setare
Tip
[Dacă aţi selectat [Toate Imaginile] ]
- Apăsaţi pe butonul Sus/Jos pentru a selecta numărul de exemplare.
- Dacă aţi selectat [O Imagine]. : Utilizaţi butonul Stânga / Dreapta pentru
a selecta o altă fotografie. După ce
aţi selectat o altă fotografie, selectaţi
numărul de copii pentru o altă fotografie.
- După ce aţi precizat numărul de exemplare, apăsaţi butonul OK pentru
salvare.
- Apăsaţi pe butonul declanşator pentru a reveni la meniu fără a preciza
numărul de exemplare.
4. Apăsaţi butonul modului de redare ( Î ) şi imaginile vor fi tipărite.
Imagini
Dimensiune
:One Photo
Auto
:Auto
Carte
poştală
Dispunere
Carte
:Auto
4x6
Tip
L :Auto
Calitate
Înapoi
2L
:Auto
Setare
Funcţie
Selectaţi dimensiunile hârtiei
pentru imprimare
Submeniu
Auto, Carte poştală, Carte de
vizită, 4X6, 2L, Scrisoare, A4, A3
Alegeţi numărul de fotografii de
imprimat pe o coală
Auto, Complet, 1, 2, 4, 8,
9, 16, Index
Selectaţi calitatea hârtiei pentru
Auto, Normală, Foto, Foto rapidă
imprimare
Calitate
Alegeţi calitatea fotografiei de
imprimat
Auto, Schiţă, Normală, Înaltă
Data
Optaţi pentru imprimarea sau
nu a datei
Auto, Nu, Da
Nume Fişier
Optaţi pentru imprimarea sau nu
Auto, Nu, Da
a numelui fişierului
Ä Unele opţiuni de meniu nu sunt disponibile pentru toate
imprimantele. Dacă nu sunt acceptate, meniurile sunt afişate în
continuare pe ecranul LCD, dar nu pot fi selectate.
079
PictBridge : Resetare
Observaţii importante
Iniţializează configuraţiile modificate de utilizator.
Atenţie la respectarea următoarelor măsuri!
1. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
selecta fereastra de meniu [Resetare].
Apoi apăsaţi butonul Dreapta.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
selecta valoarea de submeniu dorită,
apoi apăsaţi butonul OK.
Dată
Nume fişier
Resetare
:Auto
:Auto
Da
No
Nu
Înapoi
Setare
Dacă aţi selectat [Da] : Vor fi resetate
toate setările pentru
imprimare şi imagine.
Dacă aţi selectat [Nu] : Setările nu vor fi resetate.
Ä Parametrii standard ai imprimantei depind de producătorul
acesteia.
Pentru configuraţia standard a imprimantei, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ataşate acesteia.
Acest aparat conţine componente electronice de precizie.
Nu utilizaţi sau depozitaţi aparatul în următoarele locuri:
- Zone expuse la variaţii mari de temperatură şi umiditate.
- Zone expuse la praf şi murdărie.
- Zone expuse direct la razele solare sau în interiorul unui autovehicul,
pe vreme foarte caldă.
- Medii cu magnetizare puternică sau cu vibraţii excesive.
- Zone cu materiale uşor explozibile sau uşor inflamabile.
Nu lăsaţi aparatul foto în locuri expuse la praf, substanţe chimice
(cum ar fi, naftalina şi insecticidele anti-molii), la temperaturi
ridicate sau umiditate ridicată. Păstraţi aparatul foto cu silicagel,
într-o cutie închisă ermetic, atunci când nu intenţionaţi să-l folosiţi
un timp îndelungat.
Nisipul poate fi deosebit de dăunător pentru aparatele foto.
- Evitaţi pătrunderea nisipului în interiorul aparatului foto atunci când îl
utilizaţi pe plaje sau în alte zone cu mult nisip.
- În caz contrar, aparatul foto se poate defecta sau distruge.
Manevrarea aparatului foto
- Niciodată nu scăpaţi aparatul foto şi nu-l expuneţi la şocuri sau vibraţii
puternice.
- Protejaţi ecranul LCD de dimensiuni mari împotriva şocurilor.
Atunci când aparatul foto nu este folosit, păstraţi-l în tocul său.
- Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului când faceţi fotografii.
- Aparatul foto nu este rezistent la apă.
Pentru evitarea şocurilor electrice periculoase, nu ţineţi şi nu utilizaţi
aparatul foto cu mâinile ude.
080
Observaţii importante
- Dacă utilizaţi aparatul foto în locuri umede, cum ar fi o plajă sau o
piscină, evitaţi pătrunderea apei şi nisipului în interiorul aparatului foto.
În caz contrar, aparatul se poate defecta sau distruge.
Temperaturile extreme pot crea probleme.
- Dacă mutaţi aparatul foto dintr-un mediu rece într-unul cald şi umed,
este posibilă formarea condensului pe circuitele electronice sensibile.
În acest caz, opriţi aparatul foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră până când
umezeala se usucă. De asemenea, acumularea umezelii poate apărea
şi pe cardul de memorie. În acest caz, opriţi aparatul foto şi scoateţi
cardul de memorie. Aşteptaţi să se evapore umezeala.
Precauţii privind utilizarea obiectivului
- Dacă obiectivul este expus la radiaţia solară directă, senzorul de
imagine se poate decolora şi deteriora.
- Evitaţi amprentele sau substanţele străine pe obiectiv.
Dacă aparatul foto digital nu este utilizat un timp mai îndelungat,
este posibil să se descarce electric. Vă recomandăm să scoateţi
bateria şi cardul de memorie dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul
foto un timp îndelungat.
Dacă aparatul foto este expus la interferenţe electronice, se va
închide singur pentru a proteja cardul de memorie.
Întreţinerea aparatului foto
- Utilizaţi o perie moale (disponibilă la magazinele foto) pentru a curăţa
delicat montajele obiectivului şi ecranului LCD. Dacă nu reuşiţi astfel,
puteţi curăţa obiectivul cu hârtie specială pentru lentile şi lichid special.
Curăţaţi corpul aparatului cu o cârpă moale. Evitaţi contactul aparatului
foto cu solvenţi ca benzenul, insecticidele, diluanţii etc. Acestea pot
deteriora carcasa aparatului foto şi afecta funcţionarea. Manipularea
brutală poate deteriora ecranul LCD. Evitaţi deteriorarea şi păstraţi
aparatul foto în tocul de transport atunci când nu-l utilizaţi.
Nu încercaţi să demontaţi sau să modificaţi aparatul foto.
În anumite condiţii, electricitatea statică poate declanşa bliţul. Acest
lucru nu dăunează aparatului foto şi nu constituie o defecţiune.
La încărcarea sau descărcarea fotografiilor, transferul de date
poate fi afectat de electricitatea statică. În acest caz, deconectaţi şi
reconectaţi cablul USB înainte de a încerca din nou transferul.
Înaintea unui eveniment important sau înainte de plecarea într-o
călătorie, verificaţi starea aparatului foto.
- Faceţi o fotografie pentru a testa starea aparatului foto şi pregătiţi
baterii de rezervă.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru funcţionarea
necorespunzătoare a aparatului foto.
Dacă aparatul foto nu este folosit o perioadă mai lungă de timp,
data şi ora pot reveni la valorile implicite ce se reinstalează automat
ca urmare a descărcării bateriei. În acest caz, reintroduceţi data şi
ora corectă înainte de înregistrare.
081
Indicator de avertizare
Pe ecranul LCD pot apărea câteva avertizări diferite.
[ Eroare card ]
Eroare a cardului de memorie
Opriţi aparatul foto şi porniţi-l din nou.
Reintroduceţi cardul de memorie
Introduceţi şi formataţi cardul de memorie (p. 53)
[ Card blocat ]
Cardul de memorie este blocat
Card de memorie SD/SDHC: Culisaţi comutatorul de protecţie la
scriere înspre partea de sus a cardului
de memorie.
[ Memorie plină ]
Cardul de memorie sau memoria internă sunt pline.
Introduceţi un card de memorie nou.
Ştergeţi fişierele imagine care nu sunt necesare
[ Nicio imagine ]
Nu există imagini stocate în memorie
Faceţi fotografii
Introduceţi un card de memorie care conţine imagini
082
[ Eroare fişier ]
Eroare fişier
Ştergeţi fişierul.
Eroare a cardului de memorie
Contactaţi un centru de service pentru aparate foto.
[ Baterie descărcată ]
Bateria este aproape descărcată
Introduceţi baterii noi.
Înainte de a vă adresa centrului de service
Verificaţi următoarele.
Aparatul foto nu porneşte
Bateria este aproape descărcată
Introduceţi baterii noi. (p. 15)
Bateria este introdusă greşit, cu polaritatea inversată.
Introduceţi bateria conform semnelor de polaritate (+, -)
Alimentarea aparatului foto se întrerupe în timpul utilizării
Bateria este complet descărcată
Introduceţi baterii noi.
Aparatul foto se opreşte automat
Porniţi din nou aparatul foto.
Operaţiunea a fost oprită din cauza faptului că aparatul a fost folosit la o
temperatură mai scăzută decât limita minimă a aparatului.
Ţineţi aparatul şi bateria în buzunare pentru a le încălzi, apoi, chiar
înainte să realizaţi fotografiile, introduceţi bateria în aparat şi începeţi
să fotografiaţi.
Aparatul foto nu face fotografii la apăsarea butonului declanşator
Capacitatea memoriei este insuficientă
Ştergeţi fişierele imagine care nu sunt necesare
Cardul de memorie nu a fost formatat
Formataţi cardul de memorie (p. 53)
Cardul de memorie este epuizat
Introduceţi un card de memorie nou
Cardul de memorie este blocat
Consultaţi partea referitoare la mesajul de eroare [Card blocat] (p.82)
Aparatul foto este oprit
Porniţi aparatul foto
Bateria este complet descărcată
Introduceţi baterii noi (p. 15)
Bateria este introdusă greşit, cu polaritatea inversată.
Introduceţi bateria conform semnelor de polaritate (+, -)
Aparatul foto încetează brusc să mai funcţioneze în timpul utilizării
Aparatul foto s-a oprit din cauza unei defecţiuni
Scoateţi/reintroduceţi bateria şi porniţi aparatul foto
Fotografiile sunt neclare
Aţi făcut o fotografie a subiectului fără a seta un
mod macro corespunzător
Selectaţi un mod macro corespunzător pentru a face o fotografie clară.
Fotografiere dincolo de raza de acţiune a bliţului
Fotografiaţi în raza de acoperire a bliţului
Obiectivul este pătat sau murdar
Curăţaţi obiectivul
083
Înainte de a vă adresa centrului de service
Bliţul nu se declanşează
Aţi selectat modul fără bliţ
Dezactivaţi modul fără bliţ
Modul aparatului foto nu poate utiliza bliţul
Consultaţi instrucţiunile pentru BLIŢ (p. 33)
Data şi ora sunt afişate greşit
Data şi ora au fost introduse greşit sau aparatul foto a revenit la
configuraţia standard
Reconfiguraţi corect data şi ora
Butoanele aparatului foto nu funcţionează
Defecţiune a aparatului foto
Scoateţi/reintroduceţi bateria şi porniţi aparatul foto
S-a produs o eroare a cardului în timp ce cardul de memorie se află în aparatul foto.
Formatare incorectă a cardului de memorie
Reformataţi cardul de memorie
Nu se redau imaginile
Nume de fişier incorect (Nerespectarea formatului DCF)
Nu modificaţi numele de fişier al fotografiei
Culorile fotografiei sunt altele decât în realitate
Balansul de alb sau setarea efectelor sunt greşite
Selectaţi un Balans de alb şi efect corespunzătoare
Imaginile sunt prea luminoase
Expunerea este excesivă
Resetaţi compensarea expunerii
084
Pe monitorul extern nu apare nicio imagine
Monitorul extern nu a fost conectat corect la
aparatul foto
Verificaţi cablurile de conectare
Pe cardul de memorie se găsesc fişiere incorecte
Introduceţi un card de memorie care conţine fişierele corecte
La utilizarea aplicaţiei de navigare a computerului, nu apare fişierul
[Disc amovibil]
Conectarea prin cablu este greşită
Verificaţi conexiunea
Aparatul foto este oprit
Porniţi aparatul foto
Sistemul de operare nu este Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3.
O altă cauză este incompatibilitatea computerului cu sistemul USB
Instalaţi Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3 pe un computer
compatibil USB.
Uneori, o parte din ecranul LCD nu este vizibilă sau apare un punct.
Deşi ecranul LCD este fabricat utilizând tehnologie de înaltă precizie,
uneori pixelii de precizie nu se aprind sau apar puncte roşii, albe sau
albastre.
Acest fenomen nu afectează calitatea imaginii înregistrate şi nu
reprezintă un defect.
La fotografierea unui obiect luminos apare o linie verticală pe ecranul LCD.
Dacă subiectul este expus la lumină puternică, poate apărea o linie
verticală gri, neagră, roşie sau mov.
Acest fenomen se numeşte dungă de lumină şi nu afectează
calitatea imaginii înregistrate. Acesta nu reprezintă un defect.
Specificaţii
Senzor de imagine - Tip : 1/2,33” CCD
- Pixeli efectivi : Aprox. 12,2 megapixeli
- Total pixeli : Aprox. 12,3 megapixeli
Obiectiv
- Distanţa focală : Obiectiv SAMSUNG f = 4,9 ~ 24,5mm
(echivalent film 35 mm : 27 ~ 135mm)
- F nr. : F3,5(W) ~ F5,9(T)
- Zoom digital: · Mod fotografie : 1,0X ~ 3,0X
· Mod redare : 1,0X ~ 12,5X
(în funcţie de dimensiunile imaginii)
Stabilizarea imaginii - DIS (Stabilizator digital de imagine)
Ecran LCD
- TFT LCD color 2,7” (230,000 puncte)
Focalizare
- Tip : Auto focalizare TTL
(AF multiplă, AF centru, AF identificare faţă)
- Distanţă
Normal
Macro
Auto macro
Superangular
80cm ~ infinit
5cm ~ 80cm
5cm ~ infinit
Tele
100cm ~ infinit
100cm ~ 150cm
100cm ~ infinit
Obturator
- Smart Auto : 8 ~ 1/2,000 sec.,
Program : 1 ~ 1/2,000 sec.,
Noapte : 8 ~ 1/2,000 sec., Artificii : 2 sec.
Expunere
- Control: Program AE
- Mod de măsurare : Multi, Punct, Center-weighted,
AE identificare faţă
- Compensare : ±2EV (în trepte de 1/3EV)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Bliţ
- Moduri : Auto, Auto şi Reducere efect ochi roşii, Bliţ auxiliar,
Sincronizare lentă, Bliţ dezactivat, Corector ochi roşii
- Distanţă : Superangular : 0,2m ~ 2,68m
Tele : 0,5 m ~ 1,59 m (ISO AUTO)
- Timp de reîncărcare: Aproximativ 4 sec.
Claritate
- Contur atenuat+, Contur atenuat, Normal, Intens,
Intens+
Balans de alb
- Auto, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H,
Fluorescent_H, Tungsten, Personalizat
Înregistrare voce
- Înregistrare voce (max. 10 ore)
- Comentariu vocal pentru fotografie (max. 10 secunde).
Imprimarea datei
- Data, Data şi ora, Dezactivat (selectabil de către utilizator)
Se fotografiază
- Mod
· Fotografie : Smart Auto, Program, DIS, Asistenţă
pentru fotografiere, Fotografie portret,
Scenă
· Scenă : Fotografie portret, Noapte, Portret, Copii,
Peisaj, Prim-plan, Text, Apus, Răsărit, Contra
luminii, Artificii, Plajă şi zăpadă
· Se fotografiază : Singular, Continuu, Captură mişcar,
AEB
· Smart Auto : Macro, Text macro, Alb, Peisaj, Acţiune,
Trepied, Noapte, Portret nocturn, Fundal
luminos, Portret cu fundal luminos,
Portret Macro, Cer senin, Cer însorit,
Color Macro, Verde natural
· Temporizator : 10 sec., 2 sec., Dublă temporizare,
Temporizator mişcare.
085
Specificaţii
- Clip video
· Cu Audio sau fără Audio (selectabil de către utilizator,
timp de înregistrare: maxim 2 ore)
· Dimensiune: 640x480, 320x240
· Frecvenţă cadre : 30 cps, 15 cps
· Zoom optic 5X şi oprire sunet în timpul acţionării
funcţiei zoom.
· Editare film (înglobat) : Pauză în timpul înregistrării,
Captură imagine statică
Stocare
4000x
3000
086
- Medii de stocare
· Memorie internă : Memorie flash de 9,9 MB
· Memorie externă (opţional) :
Card SD (garantat până la 2 GB)
Card SDHC (garantat până la 8 GB)
- Format fişier
· Fotografie : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
· Clip video : AVI (MJPEG)
· Audio : WAV
- Dimensiune imagine
3984x
2656
3840x
2160
3264x
2448
2560x
1920
2048x
1536
1920x
1080
- Capacitate (1 GB)
Super Fine Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ
202
211
339
532
870
1471
167
(Excelentă) 147
Fine Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ
367
374
566
802
1144
1670
309
(Bună)
284
Normal Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ
528
537
792
1065
1437
1872
403
(normală)
441
Ä Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung şi pot varia în
funcţie de condiţiile de captură sau de configurarea aparatului.
Efecte
- Se fotografiază : Selector tip foto, Ajustare
imagine, Claritate, Saturaţie,
Contrast
- Editare : Redimensionare, Rotire, Selector tip foto,
Ajustare imagine, ACB, Retuşare faţă,
Fotografie portret, Luminozitate, Contrast,
Saturaţie, Adăugare Zgomot de imagine
Redare imagine
- Tip : Câte o singură imagine, Miniaturi, Album
inteligent, Prezentare succesivă a mai multor
imagini, Film.
Ä Prezentare succesivă multiplă: Prezentare
succesivă cu efecte şi fond muzical
Interfaţă
- Conector ieşire digitală : USB 2.0
- Audio : Microfon: Mono
Difuzor intern: Mono
- Ieşire video : NTSC, PAL (selectabil de către utilizator)
- Conector de alimentare c.d.: 4,2V
1024x
768
Specificaţii
Sursa de alimentare
- Baterie reîncărcabilă: BP70A, 3,7V (740mAh)
Ä Bateriile incluse pot diferi în funcţie de zona de
comercializare.
Dimensiuni (L x Î x A)
- 96,3 X 58 X 21,1 mm (excluzând protuberanţele)
Greutate
- Aproximativ 119,1g (fără baterii şi card de memorie)
Temperatura de operare - 0 ~ 40°C
Umiditate admisă
- 5 ~ 85%
Software
- Intelli-studio, Adobe Reader
Ä Specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Ä Toate mărcile comerciale înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor
respectivi.
087
Transferarea fişierelor pe computer (pentru Windows)
Pentru utilizatorii Windows
Programele incluse pe CD
Transferaţi fişiere conectând camera foto la PC.
Program
Intelli-studio
Instalarea programelor
Cerinţe hardware şi software
Adobe Reader
Element
Cerinţe
®
Procesor
RAM
Sistem de
operare
Altele
088
®
Intel Pentium 4 3.0 GHz sau mai mult
AMD Athlon™ FX 2.2 GHz sau mai mult
512 MB sau mai mult (se recomandă 1 GB sau
mai mult)
Windows XP/Vista/7
- Port USB
- Unitate CD-ROM
- nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mult
Ati X1600 sau o versiune
- Monitor compatibil cu ecran color de
1024x768 pixeli, pe 16 biţi (1280 X 1024 pixeli,
se recomandă ecran color pe 32 de biţi)
- Microsoft DirectX9. 0c sau o versiune ulterioară
Scop
Editaţi fotografii şi videoclipuri.
Vizualizaţi manualul utilizatorului.
Utilizarea unui PC construit manual sau a unui PC şi a
unui sistem de operare care nu sunt acceptate poate
anula garanţia.
Este posibil ca programele să nu funcţioneze corect cu
ediţia pe 64 de biţi a Windows XP, Vista şi 7.
Intelli-studio poate să nu funcţioneze corect pe anumite
computere, chiar dacă acestea îndeplinesc cerinţele
necesare.
În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele
necesare, este posibil ca videoclipurile să nu fie redate
corect sau editarea acestora poate dura mai mult..
Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de
a utiliza programul.
Transferarea fişierelor pe computer (pentru Windows)
1. Introduceţi CD-ul de instalare într-o unitate CD-ROM.
2. Când se afişează ecranul de configurare, faceţi clic pe Samsung
Digital Camera Installer (Program de instalare a camerei foto
digitale Samsung) pentru a începe instalarea.
Transferarea fişierelor pe PC
După ce aţi conectat camera foto la PC, aceasta va fi recunoscută
ca un disc amovibil.
Bateria se va încărca în timp ce camera foto este
conectată la un PC prin cablul USB.
1. Conectaţi camera la PC prin cablul USB.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina
indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul
este introdus invers, aceasta poate deteriora fişierele.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
3. Selectaţi programele de instalat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
4. Faceţi clic pe Exit (leşire) pentru a finaliza instalarea şi reporniţi
computerul.
089
Transferarea fişierelor pe computer (pentru Windows)
2. Porniţi camera foto.
- Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
În cazul în care camera nu reuşeşte să se conecteze,
va apărea o fereastră pop-up. Selectaţi Computer.
3. De pe PC, selectaţi [Computerul meu Disc amovibil
DCIM 100PHOTO].
4. Selectaţi fişierele dorite şi glisaţi-le sau salvaţi-le în PC.
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)
Modul de deconectare a cablului USB pentru Windows Vista/7
este asemănător.
1. Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipeşte,
aşteptaţi până când încetează.
2. Faceţi clic pe
în bara de instrumente din partea dreaptă jos a
ecranului PC-ului.
3. Faceţi clic pe mesajul pop-up.
4. Scoateţi cablul USB.
090
Transferarea fişierelor pe computer (pentru Windows)
Utilizarea Intelli-studio
După ce aţi instalat Intelli-studio pe computer, aplicaţia va fi lansată automat în momentul conectării aparatului foto la computer. Dacă aplicaţia
Intelli-studio nu este lansată după ce aţi conectat aparatul foto la computer, faceţi dublu clic pe pictograma Intelli-studio de pe desktop. Cu
ajutorul Intelli-studio, puteţi reda şi edita fişiere. De asemenea, puteţi încărca fişiere pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube. Pentru
detalii, selectaţi [Meniu Ajutor] din program.
Nu puteţi edita fişiere direct pe camera foto. Transferaţi fişierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
Nu puteţi copia fişiere de pe computer în camera foto.
Intelli-studio acceptă următoarele formate:
- Videoclipuri: AVI(MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
091
Transferarea fişierelor pe computer
(pentru Windows)
Pictogramă
092
Descriere
1
Deschideţi meniuri
2
Afişaţi fişierele din folderul selectat
3
Treceţi la modul Editare fotografie
4
Treceţi la modul Editare videoclip
5
Treceţi la modul Sharing (Partajare) (puteţi trimite fişiere
prin email sau le puteţi încărca pe site-uri Web, cum ar fi
Flickr sau YouTube.)
6
Măriţi sau micşoraţi miniaturile din listă
7
Selectaţi un tip de fişier
8
Vizualizaţi pe computer fişierele din folderul selectat
9
Afişaţi sau ascundeţi fişierele camerei foto conectate
10
Vizualizaţi pe camera foto fişierele din folderul selectat
11
Vizualizaţi fişierele ca miniaturi, în Album inteligent sau
într-o hartă
12
Răsfoiţi folderele din dispozitivul conectat
13
Răsfoiţi folderele din computer
14
Mutaţi la folderul anterior sau următor
15
Imprimaţi fişiere, vizualizaţi fişiere într-o hartă, stocaţi
fişiere în My Folder sau înregistraţi feţe
Transferarea fişierelor pe computer
(pentru Mac)
Pentru utilizatorii Mac
După ce aţi conectat camera foto la un computer Macintosh,
computerul va recunoaşte dispozitivul automat. Puteţi transfera
fişiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun
program. Este acceptată MAC OS 10.3 sau o versiune ulterioară.
1. Conectaţi camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina
indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul
este introdus invers, aceasta poate deteriora fişierele.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Transferarea fişierelor pe computer (pentru Mac)
2. Porniţi camera foto.
- Computerul recunoaşte automat camera foto şi se va afişa o
pictogramă pentru discul amovibil.
3. Faceţi dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
4. Transferaţi fotografiile sau videoclipurile în computer.
093
FAQ
În caz de defecţiuni ale conexiunii USB, verificaţi următoarele.
Cazul 1
Cablul USB nu este conectat sau nu se foloseşte cablul USB
furnizat.
Conectaţi cablul USB furnizat.
Cazul 2
Aparatul foto nu este recunoscut de computerul dvs.
Uneori, aparatul foto poate apărea sub [Dispozitive necunoscute]
în Manager dispozitive.
Opriţi aparatul foto, deconectaţi cablul USB, reconectaţi cablul
USB, apoi porniţi aparatul foto.
Cazul 3
La transferul fişierului se produce brusc o eroare.
Opriţi şi porniţi din nou aparatul foto. Transferaţi din nou fişierul.
Cazul 4
La utilizarea consolei USB.
Pot apărea probleme la conectarea aparatului foto la computer
prin intermediul consolei USB dacă computerul şi consola nu
sunt compatibile. Ori de câte ori este posibil, conectaţi aparatul
foto direct la computer.
Cazul 5
094
Sunt conectate la computer alte cabluri USB?
Aparatul foto poate funcţiona necorespunzător dacă este
conectat la computer în acelaşi timp cu alte cabluri USB. În
acest caz, deconectaţi celelalte cabluri USB şi conectaţi la
computer doar cablul USB al aparatului foto.
Cazul 6
Atunci când deschid Device Manager (Manager dispozitive)
(făcând clic pe Start (Setări) Panou de control (Performanţă şi întreţinere) Sistem (Hardware) Manager dispozitive), există elemente Dispozitive necunoscute
sau Alte dispozitive cu un semn de întrebare (?) galben alături,
sau hardware cu un semn de exclamare (!) alături.
Faceţi clic dreapta pe elementul cu semnul întrebării (?) sau
semnul exclamării (!) şi selectaţi „Scoatere”. Porniţi din nou
computerul şi conectaţi din nou aparatul foto.
Cazul 7
În cazul unor programe de securitate, (Norton Anti Virus, V3
etc.) computerul poate să nu recunoască aparatul foto drept
disc amovibil.
Opriţi programele de securitate şi conectaţi aparatul foto la
computer. Consultaţi instrucţiunile programului de securitate
pentru dezactivarea temporară a programului.
Cazul 8
Aparatul foto este conectat la portul USB din partea din faţă a
computerului.
Când aparatul foto este conectat la portul USB din partea
din faţă a computerului, computerul poate să nu recunoască
aparatul foto. Conectaţi aparatul foto la portul USB din partea
din spate a computerului.
FAQ
Când nu este instalat DirectX 9.0c sau o versiune mai recentă
Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune mai recentă
1) Introduceţi CD-ul primit o dată cu aparatul foto
2) Deschideţi Windows Explorer şi selectaţi dosarul [Unitate
CD-ROM:\ DirectX], apoi faceţi clic pe fişierul DXSETUP.exe.
DirectX va fi instalat.
Accesaţi site-ul Microsoft pentru a descărca DirectX.
Dacă un computer conectat cu aparatul foto nu răspunde la comenzi la pornirea
Windows.
În acest caz, deconectaţi aparatul foto de la computer şi Windows va
porni. Dacă problema se repetă, dezactivaţi suportul USB Legacy, apoi
porniţi din nou computerul. Suportul Legacy USB se găseşte în meniul
de configurare BIOS. (Meniul de setare al BIOS diferă în funcţie de
producătorul computerului, iar unele meniuri BIOS nu au suport USB
inclus). Dacă nu puteţi schimba singur meniul, contactaţi producătorul
computerului sau producătorul BIOS:
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj
indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu
alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate,
simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur,
cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE
2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste
substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii
materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi
să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la
nivel local.
Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită
de utilizator. Pentru informaţii legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm
să contactaţi furnizorul dvs. de service.
095
Cum se elimină corect acest produs
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente
electrice şi electronice) (Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi
în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că
produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor
de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna
mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste
articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil,
promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii
casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul
sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste
articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie
să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul
de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri comerciale.
Simbolul Samsung Eco
Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru
a transmite în mod efectiv consumatorilor activităţile
de protejare a mediului înconjurător desfăşurate de
companie la realizarea produselor sale. Simbolul
reprezintă efortul continuu depus de Samsung de a
dezvolta produse care respectă mediul înconjurător.
096
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement