Samsung PL170 Manual de utilizare

Add to my manuals
126 Pages

advertisement

Samsung PL170 Manual de utilizare | Manualzz
Acest manual al utilizatorului conţine
instrucţiuni detaliate referitoare la utilizarea
camerei foto. Citiţi cu atenţie acest manual.
Ä Faceţi clic pe un subiect
Depanare de bază
Referinţă rapidă
User Manual
PL170/PL171
Cuprins
Funcţii de bază
Funcţiile extinse
Opţiuni de fotografiere
Redarea/Editarea
Setări
Anexe
Index
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura
performanţe maxime ale camerei foto.
Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici
sau a animalelor. Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări
corporale grave, dacă sunt înghiţite. Piesele şi accesoriile mobile
pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor
persoane
Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.
Acest lucru poate cauza şocuri electrice sau deteriorarea camerei
foto.
Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la
temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.
Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate
cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor
inflamabile sau explozive.
Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.
Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau
haine.
Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la
deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.
Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi
acest tip de materiale lângă aceasta.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.
Aceasta poate provoca un şoc electric.
Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi
imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau
încărcătorul, apoi contactaţi centrul de service Samsung.
Preveniţi afectarea vederii subiectului.
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m/3 ft) de
oameni sau de animale. Dacă folosiţi bliţul prea aproape de
ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni temporare sau
permanente ale vederii.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.
Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau
a altor echipamente
Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto înainte să
deconectaţi alimentarea la încărcătorul de c. a.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau
şocuri electrice.
Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o
perioadă îndelungată de timp.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp
şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.
Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când
nu sunt utilizate.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau
şocuri electrice.
Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate
de producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.
Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.
Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate
de Samsung.
• Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate
pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto
sau pot provoca rănirea.
• Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile
provocate de baterii, încărcătoare, cabluri sau accesorii
neaprobate.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite
la încărcarea bateriilor.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/ale bateriei.
Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.
Nu forţaţi piesele camerei şi nu faceţi presiune asupra acesteia.
Aceasta poate cauza funcţionarea necorespunzătoare.
Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la
instalarea bateriei şi a cartelelor de memorie.
Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea
incorectă a bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la
deteriorări ale porturilor, mufelor şi accesoriilor.
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte de
utilizare.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de
fişiere sau daunele rezultate din funcţionarea necorespunzătoare
sau utilizarea inadecvată a camerei foto.
Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei
camerei foto.
Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (S)
în camera foto.
În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot
deteriora. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de
date.
Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de
memorie deteriorată.
Aceasta poate cauza un şoc electric sau funcţionarea
necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.
3
Rezumatul Manualului Utilizatorului
Funcţii de bază
Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation.
• Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
• microSD™, microSDHC™ sunt mărci înregistrate ale Asociaţiei
SD.
• HDMI, sigla HDMI şi termenul „High
Definition Multimedia Interface”
(„Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie”) sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC.
• Mărcile înregistrate şi numele comerciale folosite în acest
manual aparţin respectivilor proprietari.
12
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază
pentru fotografiere, ale camerei foto.
Funcţiile extinse
31
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un clip
video şi o notă vocală selectând un mod.
Opţiuni de fotografiere
46
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Redarea/Editarea
68
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii, videoclipuri sau
note vocale şi cum puteţi să editaţi fotografii sau
videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum puteţi conecta
camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV sau
la HDTV.
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se
pot modifica fără notificare prealabilă, datorită actualizării
funcţiilor acesteia.
• Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părţi din
acest manual fără permisiunea obţinută în prealabil.
• Pentru informaţii privind licenţa Open Source, consultaţi
fişierul „OpenSourceInfo.pdf” de pe
CD-ROM-ul furnizat.
Setări
93
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei
foto.
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii
şi întreţinere.
4
100
Indicatori utilizaţi în acest manual
Pictograme utilizate în acest manual
Mod Fotografiere Indicaţie
Pictogramă
Funcţie
Smart Auto
S
Informaţii suplimentare
Auto
a
Program
p
Avertismente şi măsuri de precauţie privind siguranţa
DUAL IS
d
Fotografie portret b
Noapte
N
Scenă
s
Film
v
Pictogramele pentru modul de Fotografiere
Aceste pictograme indică faptul că o funcţie este disponibilă în
modurile corespunzătoare. Este posibil ca modul s să nu
accepte funcţii pentru toate scenele.
[ ]
Butoanele camerei foto. De exemplu, [Declanşator] se
referă la butonul declanşator.
( )
Numărul paginii cu informaţii conexe
“
Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie
să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu:
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Dimensiune fotografie
(înseamnă Selectaţi Se fotografiază, iar apoi selectaţi
Dimensiune fotografie).
*
Adnotare
Abrevieri utilizate în acest manual
De exemplu:
Abreviere Definiţie
Disponibil în
modurile Program,
DUAL IS, şi Film
5
ACB
Auto Contrast Balance
(Echilibrare automată a contrastului)
AEB
Auto Exposure Bracket (Funcţie de expunere automată)
AF
Auto Focus (Focalizare automată)
DIS
Digital Image Stabilization (Stabilizare digitală a imaginii)
DPOF
Digital Print Order Format
(Format digital pentru comanda de imprimare)
EV
Exposure Value (Valoare expunere)
ISO
International Organization for Standardization
(Organizaţia Internaţională de Standardizare)
OIS
Optical Image Stabilization (Stabilizare optică a imaginii)
WB
White Balance (Balans de alb)
Expresiile utilizate în acest manual
Apăsarea declanşatorului
• Apăsaţi până la jumătate [Declanşator]: apăsaţi obturatorul
până la jumătate
• Apăsaţi [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator
Expunere (Luminozitate)
Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină
expunerea. Puteţi modifica expunerea cu ajutorul vitezei
obturatorului, a valorii aperturii şi a sensibilităţii ISO. Prin
modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai
deschise.
Expunere normală
Apăsaţi până la jumătate
[Declanşator]
Apăsaţi [Declanşator]
Subiect, fundal şi compoziţie
• Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un
animal sau natură statică.
• Fundal: obiectele din jurul subiectului
• Compoziţie: combinarea unui subiect cu fundalul
Fundal
Compoziţie
Subiect
6
Expunere excesivă (prea luminos)
Depanare de bază
Aflaţi cum puteţi rezolva probleme obişnuite prin setarea opţiunilor de fotografiere.
Ochii subiectului se
văd roşii.
Acest lucru este cauzat de o reflectare a bliţului camerei foto.
Ochi roşii sau
Corector efect ochi roşii. (pag.50)
• Setaţi opţiunea bliţului la
Corector efect ochi roşii în meniul de editare.
• Dacă fotografia a fost deja captată, selectaţi
(pag.81)
Fotografiile au urme
de praf.
Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiţi bliţul.
• Opriţi bliţul sau evitaţi captarea fotografiilor în locuri cu praf.
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag.51)
Fotografiile sunt
neclare.
Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiţii de lumină insuficientă sau de manevrarea incorectă
a camerei foto.
• Utilizaţi funcţia OIS sau apăsaţi până la jumătate [Declanşator] pentru a asigura focalizarea
subiectului. (pag.29)
• Utilizaţi modul d. (pag.38)
Fotografiile sunt
neclare atunci când
fotografiaţi pe timp de
noapte.
Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta
poate îngreuna sarcina de a menţine camera foto nemişcată şi poate avea ca rezultat mişcarea acesteia.
• Rotiţi selectorul de moduri la N. (pag.37)
• Activaţi bliţul. (pag.50)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag.51)
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
Subiecţii apar prea
întunecaţi din cauza
luminii de fundal.
Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu
lumină şi cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.
• Evitaţi să fotografiaţi cu soarele în faţă.
• Selectaţi Fundal luminosFundal luminosScenăs. (pag.33)
• Setaţi opţiunea bliţului la Auxiliar. (pag.50)
• Reglaţi expunerea. (pag.59)
• Setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB). (pag.60)
Punct dacă un subiect luminat se află în centrul cadrului. (pag.60)
• Setaţi opţiunile de măsurare la
7
Referinţă rapidă
Fotografierea persoanelor
Modul b f 36
Autoportret f 42
Copii f 43
Ochi roşii/Corector efect ochi roşii (pentru a preveni sau
corecta efectul de ochi roşii) f 50
• Identificare faţă f 55
•
•
•
•
Fotografierea pe timpul nopţii sau pe
întuneric
•
•
•
•
Modul s > Răsărit, Apus f 33
Modul N f 37
Opţiuni pentru bliţ f 50
ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) f 51
Captarea fotografiilor active
Fotografierea textelor, insectelor sau
florilor
• Modul s > Text f 33
• Macro f 52
Aplicarea efectelor pentru fotografii
•
•
•
•
Modul s > Ramă Magică f 34
Modul s > Evidenţiere Obiect f 34
Filtru inteligent Filtru inteligent f 64
Ajustare imagine (pentru a regla Contrast, Claritate, sau
Saturaţie) f 67
Reducerea mişcării camerei foto
• Vizualizarea fişierelor în
•
•
•
•
•
•
•
• Stabilizare optică a imaginii (OIS) f 28
• Modul d f 38
•
•
•
• Continuu, Captură mişcare f 63
Reglarea expunerii (luminozitate)
• ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) f 51
• Expunere (pentru a regla expunerea) f 59
• ACB (pentru a compensa subiecţii în comparaţie cu
fundalurile deschise) f 60
• Mod de măsurare f 60
• AEB (pentru a realiza 3 fotografii ale aceleiaşi scene cu
expuneri diferite) f 63
8
funcţie de categorie în Album
inteligent f 71
Vizualizarea fişierelor ca
miniaturi f 72
Ştergerea fişierelor de pe
cartela de memorie f 73
Vizualizarea fişierelor ca
expunere de diapozitive f 75
Vizualizarea fişierelor la un
receptor TV sau HDTV f 84
Conectarea camerei foto la un
computer f 86
Ajustarea sunetului şi a
volumului f 95
Ajustarea luminozităţii
ecranului f 96
Modificarea limbii de afişare
f 97
Setarea datei şi a orei f 97
Înainte de a contacta un
centru de service f 110
Cuprins
Funcţii de bază .........................................................................12
Funcţiile extinse ........................................................................31
Despachetarea ................................................................... 13
Aspectul camerei foto ...................................................... 14
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie .............. 16
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto .................. 17
Încărcarea bateriei ........................................................... 17
Pornirea camerei foto ...................................................... 17
Efectuarea configurării iniţiale ........................................ 18
Semnificaţia pictogramelor .............................................. 20
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor ........................... 21
Setarea afişajului şi a sunetelor ...................................... 23
Setarea tipului de afişaj .................................................... 23
Setarea sunetului ............................................................. 23
Captarea fotografiilor ....................................................... 24
Activarea ecranului frontal. ............................................... 25
Mărirea/Micşorarea .......................................................... 26
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) ....................... 28
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ......... 29
Modurile de fotografiere ................................................... 32
Utilizarea modului Smart Auto .......................................... 32
Utilizarea modului Scenă ................................................. 33
Folosirea modului Cadru magic ........................................ 34
Folosirea modului Evidenţiere obiect ................................ 34
Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare .................................................................. 36
Folosirea modului Noapte ................................................ 37
Utilizarea modului DUAL IS .............................................. 38
Utilizarea modului Program .............................................. 38
Folosirea modului Film ..................................................... 39
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă ................. 40
Captarea fotografiilor cu ecranul frontal ........................ 42
Folosirea modului Autoportret .......................................... 42
Utilizarea modului Copii ................................................... 43
Utilizarea Temporizatorului pentru fotografiere săritură ..... 43
Înregistrarea unui clip video utilizând ecranul frontal ......... 44
Înregistrarea notelor vocale ............................................. 45
Înregistrarea unei note vocale .......................................... 45
Adăugarea unei note muzicale la o fotografie ................... 45
9
Cuprins
Opţiuni de fotografiere .............................................................46
Utilizarea modurilor de rafală .......................................... 63
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor ........................ 64
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ................................... 64
Reglarea fotografiilor ....................................................... 67
Selectarea unei rezoluţii şi calităţi .................................. 47
Selectarea unei rezoluţii ................................................... 47
Selectarea calităţii fotografiei ........................................... 48
Utilizarea temporizatorului ............................................... 49
Fotografierea pe întuneric ................................................ 50
Evitarea efectului de ochi roşii .......................................... 50
Utilizarea bliţului ............................................................... 50
Reglarea sensibilităţii ISO ................................................ 51
Modificarea focalizării camerei foto ................................ 52
Utilizarea funcţiei Macro ................................................... 52
Utilizarea focalizării automate .......................................... 52
Utilizarea focalizării automate de urmărire ........................ 53
Reglarea zonei de focalizare ............................................ 54
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei ......................... 55
Identificarea feţelor .......................................................... 55
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc ..... 56
Detectarea clipirii ............................................................. 56
Utilizarea Recunoaşterii inteligente a feţei ........................ 57
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea) ................... 58
Reglarea luminozităţii şi a culorilor ................................ 59
Reglarea manuală a expunerii (EV) ................................. 59
Compensarea luminii de fundal (ACB) ............................. 60
Modificarea opţiunii de măsurare ..................................... 60
Selectarea unei surse de lumină (Balans de alb) .............. 61
Redarea/Editarea .....................................................................68
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în
modul Redare .................................................................... 69
Pornirea modului Redare ................................................. 69
Vizualizarea fotografiilor ................................................... 74
Redarea unui clip video ................................................... 76
Redarea unei note vocale ................................................ 78
Editarea unei fotografii ..................................................... 79
Redimensionarea fotografiilor .......................................... 79
Rotirea unei fotografii ....................................................... 79
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ................................... 80
Reglarea fotografiilor ....................................................... 81
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) ................... 82
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV .......... 84
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem
de operare Windows ......................................................... 86
Transferul fişierelor cu programul Intelli-studio ................. 87
Transferarea fişierelor prin conectarea camerei foto
ca disc amovibil ............................................................... 89
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) ............ 90
Transferarea fişierelor în computerul dvs. Mac. ............ 91
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu
PictBridge .......................................................................... 92
10
Cuprins
Setări .........................................................................................93
Meniul de setări ................................................................. 94
Accesarea meniului de setări ........................................... 94
Sunet ............................................................................... 95
Setări ecran frontal .......................................................... 95
Ecranul ............................................................................ 96
Setări ............................................................................... 97
Anexe.......................................................................................100
Mesaje de eroare ............................................................. 101
Întreţinerea camerei foto ................................................ 102
Curăţarea camerei foto .................................................. 102
Folosirea sau depozitarea camerei foto .......................... 103
Despre cartelele de memorie ......................................... 104
Despre baterie ............................................................... 106
Înainte de a contacta un centru de service .................. 110
Specificaţiile camerei foto .............................................. 113
Glosar ............................................................................... 117
Index ................................................................................. 122
11
Funcţii de bază
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază pentru fotografiere, ale camerei foto.
Despachetarea …………………………………
13
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor ………
Aspectul camerei foto …………………………
14
Introducerea bateriei şi a cartelei de
memorie ………………………………………
16
Setarea afişajului şi a sunetelor ……………… 23
Setarea tipului de afişaj ……………………… 23
Setarea sunetului …………………………… 23
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto … 17
Încărcarea bateriei …………………………… 17
Pornirea camerei foto ……………………… 17
Efectuarea configurării iniţiale …………………
18
Semnificaţia pictogramelor ……………………
20
21
Captarea fotografiilor …………………………
Activarea ecranului frontal. …………………
Mărirea/Micşorarea …………………………
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) …
24
25
26
28
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai
clare ……………………………………………
29
Despachetarea
Cutia produsului dvs. include următoarele articole.
Accesorii opţionale
Cameră foto
Adaptor de c.a./
Cablu USB
Husă pentru
camera foto
Baterie reîncărcabilă
Cablu HDMI
Curea
Încărcător pentru baterie
CD-ROM cu Manualul utilizatorului
Cablu A/V
Cartelă de memorie/
Adaptor cartelă de memorie
Manual de pornire rapidă
Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de articolele livrate împreună cu produsul.
Funcţii de bază 13
Aspectul camerei foto
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu componentele camerei foto şi cu funcţiile acestora.
Buton PORNIRE
Buton LCD frontal
Buton declanşator
Microfon
Difuzor
Bliţ
Lumină de asistenţă pentru AF/Indicator
luminos pentru temporizator
Ecran frontal
Obiectiv
Port USB şi A/V
Acceptă cablu USB sau A/V
Punct de montare a trepiedului
Port HDMI
Acceptă cablu HDMI
Capac pentru compartimentul bateriei
Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie
Funcţii de bază 14
Aspectul camerei foto
Buton Zoom
• În modul Fotografiere: Măriţi sau micşoraţi
• În modul Redare: Măriţi o porţiune a unei
fotografii, vizualizaţi fişiere sub formă de
miniaturi sau reglaţi volumul
Indicator luminos pentru stare
• Clipeşte: La salvarea unei fotografii sau
a unui clip video, la citirea de către un
computer sau o imprimantă, ori atunci
când se află în afara zonei de focalizare
• Continuu: La conectarea camerei la un
computer sau când se află în zona de
focalizare
Ecran principal
Ataşarea curelei
x
y
Selector de moduri
Pictogramă
S
a
p
Descriere
Buton
Smart Auto: Fotografiaţi permiţând camerei foto să detecteze şi
să selecteze automat un mod pentru scenă.
Auto: Fotografiaţi, simplu şi rapid, utilizând un minimum de
setări.
Funcţii de bază
d
DUAL IS: Fotografiaţi cu opţiuni potrivite pentru reducerea
mişcării camerei foto.
b
Fotografie portret: Fotografiaţi o persoană cu opţiuni de
ascundere a imperfecţiunilor feţei.
N
Noapte: Fotografiaţi cu opţiuni pentru fotografiere pe timp de
noapte.
Scenă: Captaţi o fotografie cu opţiuni prestabilite pentru o
anumită scenă.
v
Film: Înregistraţi un videoclip.
Accesaţi opţiuni sau meniuri.
D Modificaţi opţiunea pentru afişaj.
c Modificaţi opţiunea macro.
F Modificaţi opţiunea pentru bliţ.
Program: Captaţi o fotografie setând opţiunile.
s
Descriere
t
Modificaţi opţiunea pentru
temporizator.
Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat.
Accesaţi modul Redare.
• Accesaţi opţiuni în modul Fotografiere.
• Ştergeţi fişiere în modul Redare.
Funcţii de bază 15
Alte funcţii
Deplasaţi-vă în sus
Deplasaţi-vă în jos
Deplasaţi-vă la stânga
Deplasaţi-vă la dreapta
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie
Aflaţi cum se introduce bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera foto.
Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie
Apăsaţi uşor până când
cartela se deblochează din
camera foto, apoi scoateţi-o
din slot.
Cartelă de memorie
Introduceţi o cartelă de
memorie cu contactele
aurii orientate în sus.
Dispozitiv de blocare
a bateriei
Cartelă de memorie
Introduceţi bateria cu
sigla Samsung orientată
în sus.
Glisaţi dispozitivul de
blocare în sus pentru a
elibera bateria.
Baterie reîncărcabilă
Puteţi folosi memoria internă pentru stocare temporară, dacă nu este
introdusă o cartelă de memorie.
Baterie reîncărcabilă
Funcţii de bază 16
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto
Încărcarea bateriei
Pornirea camerei foto
Înainte de a folosi camera foto pentru prima dată, trebuie să
încărcaţi bateria. Ataşaţi cablul USB la adaptorul de c.a., apoi
conectaţi capătul cablului cu lumina indicatoare la camera foto.
Apăsaţi pe [POWER] pentru a porni sau opri camera foto.
• La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de
configurare iniţială. (pag.18)
  Pornirea camerei foto în modul Redare 
Apăsaţi [P]. Camera foto porneşte şi accesează imediat modul
Redare.
Indicator luminos
• Roşu: Încărcare
• Portocaliu: Eroare
• Verde: Încărcare completă
Dacă porniţi camera foto ţinând apăsat pe [P] timp de circa 5 secunde,
camera foto nu emite niciun sunet.
Funcţii de bază 17
Efectuarea configurării iniţiale
Când apare ecranul de configurare iniţială, parcurgeţi paşii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto.
1
4
Apăsaţi [t] pentru a selecta Language, apoi apăsaţi
[t] sau [o].
Apăsaţi [F] sau [t] pentru a selecta un fus orar, apoi
apăsaţi [o].
• Pentru a seta ora de vară, apăsaţi [D].
Fus orar
Londra
Înapoi
2
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a selecta o limbă, apoi
apăsaţi [o].
3
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a selecta Fus orar, apoi
apăsaţi [t] sau [o].
5
DST
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a selecta Setare Dată/Oră,
apoi apăsaţi [t] sau [o].
Română
Londra
Fus orar
Setare Dată/Oră
Tip Dată
AAAA LL ZZ
Înapoi
6
Setare
Apăsaţi [F] sau [t] pentru a selecta un articol.
Funcţii de bază 18
Efectuarea configurării iniţiale
7
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a seta data şi ora, apoi
apăsaţi [o].
8
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a selecta Tip Dată, apoi
apăsaţi [t] sau [o].
Fus orar
Setare Dată/Oră
Tip Dată
Înapoi
Română
Londra
AAAA/LL/ZZ
LL/ZZ/AAAA
ZZ/LL/AAAA
Dezactivat
Setare
9
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a un format pentru dată,
apoi apăsaţi [o].
10
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Funcţii de bază 19
Semnificaţia pictogramelor
Pictogramele afişate pe ecran se vor modifica în funcţie de modul selectat sau de opţiunile setate.
1
Pictogramă
2
Descriere
Pictogramă
Descriere
Cadru automat de focalizare
Detectare faţă
Mişcare cameră foto
Microfon dezactivat
Indicator de zoom
Raport de zoom
Data şi ora curente
Rezoluţia fotografiei cu zoomul Intelli activat
3
1 Pictograme pentru stare
Pictogramă
Descriere
Mod Fotografiere
Număr disponibil de fotografii
Timp de înregistrare disponibil
Cartela de memorie nu este
introdusă (Memorie internă)
Cartela de memorie introdusă
•
•
•
: Încărcată complet
: Încărcată parţial
: Gol (Reîncărcare)
Notă vocală
2 Pictograme de opţiune
(în partea dreaptă)
Pictogramă
3 Pictograme de opţiune
(în partea stângă)
Pictogramă
Descriere
Deschidere şi viteza
obturatorului
Obiectiv lent
Reglarea valorii de expunere
Descriere
Balans de alb
Rezoluţie fotografie
Nuanţă piele
Rezoluţie video
Retuşare faţă
Calitate fotografie
Sensibilitate ISO
Frecvenţă cadre
Filtru inteligent
Măsurare
Ajustare imagine (claritate,
contrast şi saturaţie)
Bliţ
Tip de impuls
Temporizator
Stabilizare optică a imaginii
(OIS)
Opţiune de focalizare automată
Funcţii de bază 20
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
Puteţi selecta opţiuni apăsând [m], iar apoi apăsând [D], [c], [F], sau [t]. Apăsaţi [o] pentru a confirma.
De asemenea, puteţi accesa opţiunile de fotografiere apăsând [f], însă anumite opţiuni nu sunt disponibile.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Revenirea la meniul anterior
Apăsaţi din nou [m] pentru a reveni la meniul anterior.
Selectaţi o opţiune sau un meniu.
• Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsaţi [D] sau [c].
• Pentru a vă deplasa la stânga sau dreapta, apăsaţi [F] sau
[t].
Apăsaţi [o] pentru a confirma opţiunea sau meniul
evidenţiat.
Funcţii de bază 21
Apăsaţi pe jumătate [Declanşator] pentru a reveni la modul Fotografiere.
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
4
De exemplu, selectând opţiunea Balans de alb în modul Program
1
Rotiţi selectorul de moduri la p.
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a selecta Balans de alb,
apoi apăsaţi [t] sau [o].
Dimensiune fotografie
Calitate
Expunere
ISO
Balans de alb
Filtru inteligent
2
Identificare faţă
Apăsaţi [m].
Ieşire
Dimensiune fotografie
Se fotografiază
Expunere
Setări Display Frontal
ISO
Ecran
Balans de alb
Setări
5
Calitate
Sunet
Înapoi
Apăsaţi [F] sau [t] pentru a selecta o opţiune de Balans
de alb.
Filtru inteligent
Identificare faţă
Ieşire
3
Lumină naturală
Modificare
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a selecta Se fotografiază,
apoi apăsaţi [t] sau [o].
Înapoi
6
Apăsaţi [o].
Funcţii de bază 22
Mutare
Setarea afişajului şi a sunetelor
Aflaţi cum puteţi modifica informaţiile de bază pe care le afişează camera foto şi setările de sunet.
Setarea tipului de afişaj
Setarea sunetului
Puteţi selecta un tip de afişaj pentru modul Fotografiere sau
Redare.
Setaţi sunetul pe care îl emite camera dvs. foto atunci când
efectuaţi anumite funcţii.
Apăsaţi [D] în mod repetat pentru a modifica tipul de afişaj.
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi Sunet “ Sunet bip.
Selectaţi o opţiune.
Afişează toate informaţiile
despre fotografiere.
Mod
Descriere
Fotografiere
• Ascunde informaţii despre fotografiere, cu excepţia
informaţiilor de bază, cum ar fi numărul disponibil
de fotografii, timpul disponibil de înregistrare şi
pictograma bateriei.
• Afişează toate informaţiile despre fotografiere.
Redare
• Ascunde toate informaţiile despre fişierul curent.
• Afişează informaţii despre fişierul curent, cu
excepţia informaţiilor despre fişier.
• Afişează toate informaţiile despre fişierul curent.
Funcţii de bază 23
Opţiune
Descriere
Dezactivat
Camera foto nu emite niciun sunet.
1/2/3
Camera foto emite sunete.
Captarea fotografiilor
Aflaţi cum puteţi fotografia uşor şi rapid în modul Automat.
1
Rotiţi selectorul de moduri la a.
2
Aliniaţi subiectul în cadru.
3
Apăsaţi până la jumătate [Declanşator] pentru a focaliza.
4
Apăsaţi [Declanşator] pentru captarea unei fotografii.
• Cadrul verde înseamnă că subiectul este focalizat.
• Cadrul roşu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.
Consultaţi pagina 29 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai clare.
Funcţii de bază 24
Captarea fotografiilor
Activarea ecranului frontal.
Pictogramă
Afişajul frontal vă va ajuta să realizaţi autoportrete sau fotografii
cu copii, cupluri sau persoane care sar. Dacă utilizaţi modul Copii,
puteţi reda o scurtă animaţie pe ecranul frontal, pentru a atrage
atenţia copilului. (pag.43)
1
Descriere
Frontal pornit: Activaţi ecranul frontal.
Autoportret: Vizualizaţi-vă pe afişajul frontal, în
timp ce realizaţi o fotografie autoportret. (pag.42)
Copii: Afişaţi o scurtă animaţie pe afişajul frontal,
pentru a facilita fotografierea copiilor. (pag.43)
În modul Fotografiere, apăsaţi butonul LCD frontal.
Fotografiere săritură: Afişaţi un reper vizual pe
afişajul frontal, pentru ca subiecţii care sar să-şi
poată cronometra salturile, în vederea fotografierii.
(pag.43)
• Când setaţi opţiunile temporizatorului, ecranul frontal va rămâne
activ. (pag.49)
• Când utilizaţi camera foto în lumină strălucitoare sau în zone însorite,
ecranul frontal nu se poate vedea clar.
• La redarea expunerii de diapozitive sau filme, este posibil ca ecranul
frontal să nu se activeze, chiar dacă atingeţi butonul LCD frontal.
2
• Autoportret este selectat automat dacă nu selectaţi o opţiune în
Selectaţi o opţiune de fotografiere.
termen de 3 secunde.
• Puteţi seta camera pentru a declanşa automat obturatorul cănd
detectează un zâmbet în Autoportret sau modul Copii. (pag.95)
Autoportret
Funcţii de bază 25
Captarea fotografiilor
Mărirea/Micşorarea
Zoom digital
Puteţi capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.
Camera dvs. foto are un zoom optic 5X, zoom Intelli 2X şi zoom
digital 5X. Zoom-ul Intelli şi zoom-ul digital nu pot fi folosite
simultan.
aps
Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul digital, camera
foto utilizează zoom-ul digital. Folosind simultan zoom-ul optic şi
zoom-ul digital, puteţi mări de până la 25 de ori.
Interval optic
Indicator de
zoom
Interval digital
• Zoom-ul digital nu este disponibil cu efectul de Filtru inteligent sau
opţiunea AF de urmărire.
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom digital, calitatea acesteia se poate
Raport de zoom
Micşorare
deteriora.
Mărire
Coeficientul de zoom disponibil pentru videoclipuri diferă de coeficientul de
zoom al fotografiei.
Funcţii de bază 26
Captarea fotografiilor
Zoom Intelli
Setarea zoom-ului Intelli
Saps
Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul Intelli, camera dvs.
utilizează zoom-ul Intelli. Rezoluţia fotografiei variază în funcţie de
raportul de zoom daca utilizaţi zoom-ul Intelli. Folosind simultan
zoom-ul optic şi Intelli, puteţi mări de până la 10 ori.
Rezoluţia fotografiei cu
zoom-ul Intelli activat
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Zoom inteligent.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Oprit: Zoom-ul Intelli este dezactivat.
Interval optic
Pornit: Zoom-ul Intelli este activat.
Indicator de
zoom
Interval Intelli
• Zoom-ul Intelli nu este disponibil cu efect de Filtru inteligent sau
opţiunea AF de atingere inteligentă.
• Zoom-ul Intelli este valabil numai când stabiliţi un raport de rezoluţie
de 4:3. Dacă stabiliţi un raport de rezoluţie cu zoom-ul Intelli, acesta
va fi oprit automat.
• Zoom-ul Intelli ajută la captarea unei fotografii cu o deteriorare a
calităţii mai scăzută decât la zoom-ul digital. Cu toate acestea,
calitatea fotografiei poate fi mai scăzută decât atunci când utilizaţi
zoom-ul optic.
Funcţii de bază 27
Captarea fotografiilor
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS)
• Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:
mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare
utilizaţi zoom-ul digital
camera foto se mişcă prea tare
viteza obturatorului este mică (de exemplu, la fotografierea
scenelor nocturne)
- bateria este descărcată
- captaţi o fotografie în prim plan
• Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca
imaginile să fie neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi
funcţia OIS atunci când utilizaţi un trepied.
• În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână,
ecranul va deveni neclar. Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi camera
foto, apoi porniţi-o din nou.
-
apbNsv
Reduceţi mişcarea camerei foto prin metode optice în modul
Fotografiere.
Înainte de corectare
1
2
3
După corectare
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiază sau Film “ OIS.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Dezactivat: OIS este dezactivat.
Activat: OIS este activat.
Funcţii de bază 28
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare
Menţinerea camerei foto într-o poziţie corectă
Reducerea mişcării camerei foto
Asiguraţi-vă că niciun
obiect nu blochează
obiectivul.
• Setaţi opţiunea Stabilizare optică a imaginii
pentru a reduce mişcarea camerei foto. (pag.28)
• Selectaţi d pentru a reduce mişcarea
camerei foto atât din punct de vedere optic, cât
şi din punct de vedere digital. (pag.38)
La afişarea pictogramei
Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
şi reglaţi focalizarea. Camera foto reglează
automat focalizarea şi expunerea.
Camera foto fixează automat valoarea
de apertură şi viteza obturatorului.
Cadru de focalizare
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru
a capta fotografia, dacă cadrul
focalizării este verde.
• Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din
nou până la jumătate [Declanşator]
dacă cadrul focalizării este roşu.
Mişcare cameră foto
Când fotografiaţi în întuneric, evitaţi setarea opţiunii bliţului la
Sincronizare lentă sau la Dezactivat. Apertura rămâne activată mai
mult timp şi poate deveni mai dificil să menţineţi camera foto nemişcată.
• Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar. (pag.50)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag.51)
Funcţii de bază 29
Prevenirea ieşirii subiectului din zona de focalizare
Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci când:
- există contrast slab între subiect şi fundal (de exemplu, când
subiectul poartă haine de aceeaşi culoare cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
- subiectul nu se află în centrul cadrului
• Atunci când captaţi fotografii în lumină slabă
Activaţi bliţul.
(pag.50)
• Când subiecţii se mişcă rapid
Utilizaţi funcţia Continuu
sau Captură Mişcare.
(pag.63)
Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării
Apăsaţi până la jumătate [Declanşator] pentru a focaliza.
Când subiectul se află în zona de focalizare, puteţi
repoziţiona cadrul pentru modificarea compoziţiei. Când
sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta
fotografia.
Funcţii de bază 30
Funcţiile extinse
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un clip video şi o notă vocală selectând un mod.
Modurile de fotografiere ………………………
Utilizarea modului Smart Auto ………………
Utilizarea modului Scenă ……………………
Folosirea modului Cadru magic ………………
Folosirea modului Evidenţiere obiect ………
32
32
33
34
34
Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare ………………………………
Folosirea modului Noapte ……………………
Utilizarea modului DUAL IS …………………
Utilizarea modului Program …………………
Folosirea modului Film ………………………
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă
36
37
38
38
39
40
Captarea fotografiilor cu ecranul frontal ……… 42
Folosirea modului Autoportret ……………… 42
Utilizarea modului Copii ……………………… 43
Utilizarea Temporizatorului pentru fotografiere
săritură ……………………………………… 43
Înregistrarea unui clip video utilizând ecranul
frontal ……………………………………… 44
Înregistrarea notelor vocale …………………… 45
Înregistrarea unei note vocale ……………… 45
Adăugarea unei note muzicale la o fotografie
45
Modurile de fotografiere
Fotografiaţi sau înregistraţi videoclipuri selectând cel mai bun mod de fotografiere pentru diferite condiţii.
Utilizarea modului Smart Auto
Pictogramă
Descriere
În modul Smart Auto, camera dvs. foto alege automat setările
adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă detectat. Modul
Smart Auto este util dacă nu sunteţi familiarizat cu setările camerei
foto pentru diferite scene.
Portrete noaptea
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la S.
Portrete
Aliniaţi subiectul în cadru.
Fotografii în prim plan ale obiectelor
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus
a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
Pictogramele sunt prezentate mai jos.
Fotografii în prim plan ale textului
Peisaje cu lumină de fundal
Portrete cu lumină de fundal
Apusuri
Cer senin
Zone împădurite
Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
Camera este stabilizată pe un trepied
(la fotografierea în întuneric)
Subiecţi în mişcare activă
Artificii (când se foloseşte un trepied)
Pictogramă
Descriere
Peisaje
Scene cu fundaluri alb strălucitor
Peisaje noaptea (când bliţul este dezactivat)
Funcţiile extinse 32
Modurile de fotografiere
3
4
Apăsaţi până la jumătate [Declanşator] pentru a focaliza.
Utilizarea modului Scenă
• În anumite scene, camera foto captează automat o fotografie
atunci când apăsaţi pe jumătate pe [Declanşator].
În modul Scenă, puteţi capta fotografii folosind opţiuni presetate
pentru o anumită scenă.
Apăsaţi [Declanşator] pentru a capta o fotografie.
1
2
• Dacă camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă,
•
•
•
•
aceasta foloseşte setările implicite pentru modul S.
Chiar dacă este detectată o faţă, este posibil ca camera foto să nu
selecteze un mod de portret, în funcţie de poziţia şi de luminarea
subiectului.
Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto,
iluminarea şi distanţa faţă de subiect, este posibil ca camera foto să
nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
Chiar dacă folosiţi un tripod, camera foto poate să nu detecteze
modul dacă subiectul este în mişcare.
În modul S, camera consumă mai multă energie de la baterie
deoarece încarcă frecvent setările pentru a selecta scenele
corespunzătoare.
Rotiţi selectorul de moduri la s.
Selectaţi o scenă.
Evidenţiere Obiect
• Pentru a schimba modul de scenă, apăsaţi [m], apoi
selectaţi Scenă. Puteţi selecta orice scenă doriţi.
• Pentru modul Ramă Magică, consultaţi “Folosirea modului
Cadru magic” de la pagina 34.
• Pentru modul Evidenţiere Obiect, consultaţi "Folosirea modului
Evidenţiere obiect" la pagina 34.
3
Aliniaţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Apăsaţi [Declanşator] pentru a capta o fotografie.
Funcţiile extinse 33
Modurile de fotografiere
Folosirea modului Cadru magic
Folosirea modului Evidenţiere obiect
În modul Cadru magic, puteţi aplica diverse efecte de cadru
fotografiilor dvs. Forma şi aspectul fotografiilor se vor schimba în
funcţie de cadrul selectat.
Modul Evidenţiere obiect face ca subiectul să se distingă mai bine
reglând adâncimea câmpului.
1
2
3
4
5
Rotiţi selectorul de moduri la s.
Selectaţi Ramă Magică.
Apăsaţi [m].
1
2
3
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Ramă.
Rotiţi selectorul de moduri la s.
Selectaţi Evidenţiere Obiect.
Poziţionaţi camera foto în funcţie de distanţa optimă
afişată pe ecran.
• Distanţa optimă variază în funcţie de raportul de zoom utilizat.
Selectaţi o opţiune.
Film Vechi
Înapoi
Mutare
6
Aliniaţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
7
Apăsaţi [Declanşator] pentru a capta o fotografie.
În modul Ramă Magică, rezoluţia este setată automat la
4
5
Apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Efect de Evidenţiere Obiect.
.
Funcţiile extinse 34
Modurile de fotografiere
6
Selectaţi o opţiune pentru a regla Blurare sau Ton.
• Blurare: Cu cât valoarea este mai mare, cu atât efectul de
estompare este mai intens în fotografie.
• Ton: Cu cât valoarea este mai mare, cu atât fotografia este
mai luminoasă.
şi
.
• Rezoluţiile disponibile în modul Evidenţiere obiect sunt
• Dacă distanţa de fotografiere nu se află în intervalul optim, puteţi
capta o fotografie însă nu va fi aplicat efectul de Evidenţiere obiect.
• Efectul de Evidenţiere obiect nu poate fi folosit în locuri întunecate.
• Efectul de evidenţiere a obiectului nu poate fi folosit cu zoom-ul optic
3X sau mai mare.
• Zoom-ul digital nu este disponibil în modul Evidenţiere obiect.
• Folosiţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto, deoarece
Blurare
aceasta face două fotografii consecutive pentru a aplica efectul.
Ton
Blurare
Înapoi
• Subiectul şi fundalul trebuie să aibă culori puternic contrastante.
• Pentru un efect optim, subiecţii trebuie poziţionaţi departe de fundal.
Mutare
7
8
Apăsaţi [o] pentru a salva.
9
Apăsaţi [Declanşator] pentru captarea unei fotografii.
Apăsaţi până la jumătate [Declanşator] pentru a focaliza.
• Atunci când camera foto poate aplica efectul de evidenţiere a
.
unui obiect, va apărea
• Atunci când camera foto nu poate aplica efectul de evidenţiere
. În acest caz, reglaţi distanţa de
a unui obiect, va apărea
la camera foto la subiect.
Funcţiile extinse 35
Modurile de fotografiere
7
Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare
În modul Fotografiere cu opţiune de înfrumuseţare, puteţi
fotografia un portret cu opţiunea de a ascunde imperfecţiunile
feţei.
1
2
3
4
Selectaţi o opţiune.
• De exemplu, măriţi setarea Retuşare Faţă pentru a ascunde
mai multe imperfecţiuni.
Nivelul 2
Rotiţi selectorul de moduri la b.
Apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Nuanţă faţă.
Înapoi
Selectaţi o opţiune.
• De exemplu, intensificaţi nuanţa pentru ca pielea să pară mai
deschisă.
Nivelul 2
Mutare
8
Aliniaţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
9
Apăsaţi [Declanşator] pentru a capta o fotografie.
Atunci când folosiţi modul de Fotografiere portret, distanţa de focalizare va fi
setată la Auto Macro.
Înapoi
5
6
Mutare
Apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Retuşare faţă.
Funcţiile extinse 36
Modurile de fotografiere
Folosirea modului Noapte
În modul Noapte, puteţi utiliza o viteză redusă a obturatorului
pentru a extinde durata până la închiderea acestuia. Măriţi
valoarea expunerii pentru a preveni expunerea excesivă.
1
2
3
4
5
Selectaţi o opţiune.
6
Aliniaţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
7
Apăsaţi [Declanşator] pentru a capta o fotografie.
Rotiţi selectorul de moduri la N.
Apăsaţi [m].
• Dacă selectaţi AUTO, valoarea aperturii sau viteza
obturatorului vor fi reglate automat.
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Obturator cu timp prelungit.
Selectaţi valoarea aperturii sau viteza obturatorului.
Valoare apertură
Viteză obturator
Apertură
Înapoi
Mutare
Funcţiile extinse 37
Utilizaţi un trepied pentru a evita captarea de fotografii neclare.
Modurile de fotografiere
Utilizarea modului DUAL IS
Utilizarea modului Program
Reduceţi mişcarea camerei foto şi împiedicaţi realizarea de
fotografii neclare, utilizând funcţiile Stabilizare optică şi digitală a
imaginii.
În modul Program, aveţi posibilitatea să setaţi majoritatea
opţiunilor, cu excepţia vitezei obturatorului şi a valorii aperturii,
acestea fiind setate automat de camera foto.
Înainte de corecţie
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la p.
3
Aliniaţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Apăsaţi [Declanşator] pentru a capta o fotografie.
Setaţi opţiunile dorite.
(Pentru o listă de opţiuni, a se vedea pagina 46.)
După corecţie
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la d.
3
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Zoom-ul Digital şi zoom-ul Intelli nu sunt disponibile în modul d.
• Fotografia va fi corectată din punct de vedere optic numai atunci
când este realizată cu o sursă de lumină care este mai puternică
decât lumina fluorescentă.
• Dacă subiectul se mişcă repede, este posibil ca fotografia să fie
neclară.
• Setaţi opţiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce
mişcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (pag.28)
Funcţiile extinse 38
Modurile de fotografiere
Folosirea modului Film
În modul Film, puteţi înregistra videoclipuri de înaltă definiţie cu
o durată de până la 20 de minute. Camera salvează videoclipuri
înregistrate ca fişiere MP4 (H.264).
5
6
7
Apăsaţi [m].
Selectaţi Film “ Sunet Viu.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format video de înaltă compresie
stabilit de organizaţiile internaţionale pentru standardizare ISO/IEC
şi ITU-T.
• Este posibil ca anumite cartele de memorie să nu accepte
înregistrarea la înaltă definiţie. În acest caz, setaţi o rezoluţie mai
scăzută.
• Cartelele de memorie cu viteză redusă de scriere nu vor accepta
clipuri video de înaltă rezoluţie sau de mare viteză. Pentru a înregistra
clipuri video de înaltă rezoluţie sau de mare viteză, utilizaţi cartele de
memorie cu viteză mai mare de scriere.
Descriere
Sunet Viu Pornit: Activaţi funcţia Sound Alive.
Sunet Viu Oprit: Dezactivaţi funcţia Sound Alive.
Fără sunet: Nu înregistraţi sunete.
• Nu blocaţi microfonul când folosiţi funcţia Sunet Viu.
• Înregistrările făcute cu Sunet Viu pot fi diferite de sunetele
naturale.
1
2
3
4
Rotiţi selectorul de moduri la v.
Apăsaţi [m].
Selectaţi Film “ Frecvenţă cadre.
Selectaţi o frecvenţă a cadrelor (numărul de cadre pe
secundă).
8
Setaţi opţiunile dorite. (Pentru o listă de opţiuni, a se vedea
pagina 46.)
9
10
Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi din nou [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
• Pe măsură ce numărul cadrelor creşte, acţiunea pare mai
naturală, însă dimensiunea fişierului creşte.
În funcţie de rezoluţie şi frecvenţa cadrelor, filmul poate apărea mai mic
decât dimensiunea originală afişată pe ecranul principal.
Funcţiile extinse 39
Modurile de fotografiere
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă
Întrerupeţi înregistrarea
Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui
clip video. Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra mai multe
scene sub forma unui singur clip video.
În modul Detectare scenă inteligentă, camera dvs. foto alege
automat setările adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă
detectată.
1
2
3
4
Stop
Înregistrare
Rotiţi selectorul de moduri la v.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Film “ Detectare scenă inteligent㠓 Activat.
Aliniaţi subiectul în cadru.
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus
a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
Pictogramele sunt prezentate mai jos.
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe înregistrarea.
• Apăsaţi [o] pentru a relua.
Pictogramă
Descriere
Peisaje
Apusuri
Cer senin
Zone împădurite
Funcţiile extinse 40
Modurile de fotografiere
5
6
Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri
înregistrarea.
• Dacă camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă,
aceasta foloseşte setările implicite pentru modul Detectare scenă
inteligentă.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto,
iluminarea şi distanţa faţă de subiect, este posibil ca camera foto să
nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
• În modul Detectare scenă inteligentă nu puteţi seta efecte inteligente
de filtru.
Funcţiile extinse 41
Captarea fotografiilor cu ecranul frontal
Afişajul frontal vă va ajuta să realizaţi autoportrete sau fotografii cu copii. Puteţi folosi de asemenea Temporizatorul pentru Fotografiere
Săritură cu ecranul frontal.
Folosirea modului Autoportret
Captarea unui Autoportret uşor
SapdbNs
Fotografiaţi-vă cu uşurinţă cu ecranul ecranul frontal.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi butonul LCD frontal.
3
4
Apăsaţi până la jumătate [Declanşator] pentru a focaliza.
Selectaţi Autoportret.
• Camera dvs. foto vă va detecta automat faţa şi va afişa un
cadru pentru a indica faţa detectată.
Dacă apăsaţi butonul LCD frontal atunci când camera foto este
oprită, ecranul frontal se aprinde pentru utilizarea Autoportretului
uşor. Deoarece ecranul principal este oprit, camera foto consumă
mai puţină baterie, împiedicând astfel ca alţii să vadă ecranul
principal.
• Camera foto se opreşte când apăsaţi din nou butonul LCD
frontal sau când apăsaţi [POWER].
• Ecranul frontal se va opri şi ecranul principal se va activa când
apăsaţi [o].
Apăsaţi [Declanşator] pentru a capta o fotografie.
Funcţiile extinse 42
Captarea fotografiilor cu ecranul frontal
Utilizarea modului Copii
SapdbNs
Modul Copii atrage copiii redând o scurtă animaţie pe ecranul
frontal.
Utilizarea Temporizatorului pentru fotografiere
săritură S p d b N s
Realizaţi fotografii cu persoane care sar. Pe afişajul frontal va
apărea o pictogramă, care indică subiecţilor dvs. când să sară.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi butonul LCD frontal.
3
4
Apăsaţi până la jumătate [Declanşator] pentru a focaliza.
Selectaţi Copii.
• Camera foto va afişa o animaţie.
Apăsaţi [Declanşator] pentru a capta o fotografie.
• Puteţi descărca animaţii de pe site-ul Web al Samsung sau le puteţi
transfera de la Intelli-studio. (pag.88) Vizitaţi www.samsung.com
pentru mai multe informaţii.
• Puteţi utiliza Intelli-studio pentru a edita clipurile video pe care le-aţi
înregistrat, redându-le apoi pe ecranul frontal. (pag.88)
• Puteţi adăuga sunete la animaţii pentru a atrage atenţia copiilor.
(pag.95)
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi butonul LCD frontal.
Selectaţi Fotografiere săritură.
Apăsaţi pe butonul [Declanşator].
• Ecranul frontal va începe numărătoarea inversă cu câteva
secunde înainte de fotografiere.
Funcţiile extinse 43
Captarea fotografiilor cu ecranul frontal
4
Săriţi când pictograma de săritură apare pe ecranul frontal.
• Camera foto va capta 3 fotografii succesive.
Înregistrarea unui clip video utilizând ecranul
frontal v
Înregistrarea unui clip video în modul Autoportret
1
2
3
4
Dacă captaţi fotografii utilizând temporizatorul de fotografiere săritură în
condiţii de lumină scăzută sau în interior, fotografiile pot părea întunecate.
În modul Fotografiere, apăsaţi butonul LCD frontal.
Selectaţi Frontal pornit.
Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi din nou [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
Înregistrarea unui clip video în modul Copii
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi butonul LCD frontal.
Selectaţi Copii.
Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi din nou [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
Funcţiile extinse 44
Înregistrarea notelor vocale
apdbNs
Aflaţi cum puteţi înregistra o notă vocală pe care să o redaţi mai târziu. Puteţi adăuga o notă vocală la o fotografie, pentru a vă aminti
condiţiile de fotografiere.
Veţi obţine cea mai bună calitate sonoră atunci când înregistraţi de la o distanţă de 16 inci (40 cm) faţă de camera foto.
Înregistrarea unei note vocale
Adăugarea unei note muzicale la o fotografie
1
2
3
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
4
Înregistraţi o notă vocală scurtă (maximum 10 secunde).
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Voce “ Înregistrare.
Apăsaţi pe butonul [Declanşator].
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe sau apăsaţi [o] pentru a
relua.
• Fiecare notă poate dura până la 10 ore dacă memoria este
disponibilă.
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Voce “ Comentariu.
Aliniaţi subiectul în cadru şi fotografiaţi.
• Camera foto începe să înregistreze nota vocală imediat ce aţi
făcut fotografia.
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea unei note
vocale înainte de terminarea celor 10 secunde.
Nu puteţi adăuga o notă vocală la fotografii în modul Rafală.
Stop
Pauză
4
Apăsaţi din nou [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
5
Apăsaţi [m] pentru a reveni la modul Fotografiere.
• Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a înregistra o nouă
notă vocală.
Funcţiile extinse 45
Opţiuni de fotografiere
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Selectarea unei rezoluţii şi calităţi …………… 47
Selectarea unei rezoluţii …………………… 47
Selectarea calităţii fotografiei ………………… 48
Utilizarea temporizatorului ……………………
49
Fotografierea pe întuneric ……………………
Evitarea efectului de ochi roşii ………………
Utilizarea bliţului ……………………………
Reglarea sensibilităţii ISO ……………………
50
50
50
51
Modificarea focalizării camerei foto …………
Utilizarea funcţiei Macro ……………………
Utilizarea focalizării automate ………………
Utilizarea focalizării automate de urmărire …
Reglarea zonei de focalizare …………………
52
52
52
53
54
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei ……… 55
Identificarea feţelor ………………………… 55
Realizarea unei fotografii în care persoanele
zâmbesc ……………………………………
Detectarea clipirii ……………………………
Utilizarea Recunoaşterii inteligente a feţei …
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea)
56
56
57
58
Reglarea luminozităţii şi a culorilor ……………
Reglarea manuală a expunerii (EV) …………
Compensarea luminii de fundal (ACB) ………
Modificarea opţiunii de măsurare ……………
59
59
60
60
Selectarea unei surse de lumină
(Balans de alb) ……………………………… 61
Utilizarea modurilor de rafală …………………
63
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor …… 64
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ………… 64
Reglarea fotografiilor ………………………… 67
Selectarea unei rezoluţii şi calităţi
Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.
Selectarea unei rezoluţii
Pictogramă
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va
cuprinde mai mulţi pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai
mare sau poate fi afişată pe un ecran mai mare. Când utilizaţi o
rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.
Setarea rezoluţiei fotografiei
1
2
3
Descriere
1984 X 1488: Imprimaţi pe hârtie A5.
1920 X 1080: Imprimaţi pe hârtie A5 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
1024 X 768: Ataşaţi la un email.
SapdbNs
În modul Fotografiere apăsaţi pe [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Dimensiune fotografie.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
4608 X 3456: Imprimaţi pe hârtie A1.
4608 X 3072: Imprimaţi pe hârtie A1 în raport extins
(3:2).
Setarea rezoluţiei unui clip video
1
2
3
v
În modul Fotografiere apăsaţi pe [m].
Selectaţi Film “ Dimensiune clip video.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
4608 X 2592: Imprimaţi pe hârtie A2 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
Descriere
1280 X 720 HQ: Redaţi fişiere de înaltă calitate pe
un HDTV.
1280 X 720: Redaţi pe un HDTV.
3648 X 2736: Imprimaţi pe hârtie A3.
640 X 480: Redare pe un TV analog.
2592 X 1944: Imprimaţi pe hârtie A4.
320 X 240: Postaţi pe o pagină Web.
Opţiuni de fotografiere 47
Selectarea unei rezoluţii şi calităţi
Selectarea calităţii fotografiei
apdbNs
Camera comprimă şi salvează pozele pe care le capturaţi în
format JPEG. Imaginile de calitate superioară vor da naştere unor
fişiere cu dimensiuni mai mari.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Calitate.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Excelentă: Captaţi fotografiile cu calitate super
înaltă.
Bună: Captaţi fotografiile cu calitate superioară.
Normală: Captaţi fotografiile cu calitate normală.
Opţiuni de fotografiere 48
Utilizarea temporizatorului
SapdbNsv
Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.
1
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [t].
Dezactivat
2
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.
• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru
temporizator clipeşte. Camera foto va fotografia automat în
momentul specificat.
• Ecranul frontal va începe numărătoarea inversă cu câteva
secunde înainte de fotografiere.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.
10 sec: Captaţi o fotografie după o întîrziere de 10
secunde.
2 sec: Captaţi o fotografie după o întîrziere de 2
secunde.
Dublu: Captaţi o fotografie după o întârziere de 10
secunde şi altă fotografie după o întârziere de 2
secunde.
• Apăsaţi [Declanşator] sau [t] pentru a anula temporizatorul.
• În funcţie de opţiunea selectată de Identificare a feţei, funcţia
temporizatorului sau unele opţiuni ale sale pot să nu fie disponibile.
• Opţiunile temporizatorului automat nu sunt disponibile dacă setaţi
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 49
opţiunile de cadre multiple.
Fotografierea pe întuneric
Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.
Evitarea efectului de ochi roşii
Utilizarea bliţului
apbN
Dacă bliţul este folosit atunci când fotografiaţi o persoană în
întuneric, în ochii acesteia poate apărea o strălucire roşie. Pentru
a împiedica acest lucru, selectaţi Ochi roşii sau Corector efect
ochi roşii. Consultaţi opţiunile bliţului din "Utilizarea bliţului".
SapbNs
Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi
nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.
1
În modul Fotografiere, apăsaţi [F].
Auto
2
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Dezactivat:
• Bliţul nu se declanşează.
• Camera va afişa avertizarea de mişcare
atunci când fotografiaţi în lumină insuficientă.
Corector efect ochi roşii:
• Bliţul se declanşează când subiectul sau fundalul
sunt întunecate, iar camera foto corectează
efectul de ochi roşii cu ajutorul analizei de soft
avansat.
• Există un interval între 2 declanşări ale bliţului.
Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează
pentru a doua oară.
Opţiuni de fotografiere 50
Fotografierea pe întuneric
Pictogramă
Descriere
• Opţiunile bliţului nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de rafală sau
Sincronizare lentă:
• Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne
deschis mai mult timp.
• Această opţiune se recomandă atunci când
doriţi să captaţi lumina înconjurătoare pentru a
dezvălui detaliile din fundal.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile
neclare.
• Camera va afişa avertizarea de mişcare
atunci când fotografiaţi în lumină insuficientă.
Auxiliar:
• Bliţul se declanşează întotdeauna.
• Camera foto reglează automat intensitatea
luminii.
Ochi roşii:
• Bliţul se declanşează de două ori atunci când
subiectul sau fundalul sunt întunecate pentru a
redude efectul de ochi roşii.
• Există un interval între 2 declanşări ale bliţului.
Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează
pentru a doua oară.
Auto: Bliţul se declanşează automat când subiectul
sau fundalul sunt întunecate.
Auto: Camera foto va selecta o setare a bliţului
potrivită pentru scena detectată în modul Smart
Auto.
dacă selectaţi Detectare clipire.
• Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă
de bliţ. (pag.114)
• Dacă lumina bliţului este reflectată sau în aer există o cantitate
importantă de praf, pe fotografie pot apărea mici pete.
Reglarea sensibilităţii ISO
p
Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină,
după cum este definit de Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare (International Organisation for Standardisation - ISO).
Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO selectată, cu atât
sensibilitatea camerei dvs. la lumină creşte. Cu o sensibilitate ISO
mai mare, puteţi face o fotografie mai bună fără a folosi bliţul.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 ISO.
Selectaţi o opţiune.
pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare
• Selectaţi
bazată pe luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de iluminare.
Sensibilităţile ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 51
Modificarea focalizării camerei foto
Aflaţi cum puteţi regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul şi cu condiţiile de fotografiere.
Utilizarea funcţiei Macro
Utilizarea focalizării automate
apdv
Utilizaţi funcţia macro pentru a face fotografii în prim plan
subiecţilor, cum ar fi flori sau insecte.
apdv
Pentru a capta fotografii clare, selectaţi focalizarea
corespunzătoare în funcţie de distanţa faţă de subiect.
1
În modul Fotografiere, apăsaţi [c].
Normal (AF)
2
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
• Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica captarea
de fotografii neclare.
• Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 16 inci
(40 cm).
Opţiuni de fotografiere 52
Descriere
Normal (AF): Focalizaţi pe un subiect aflat la o
distanţă mai mare de 32 inci (80 cm).
Macro: Focalizaţi manual pe un subiect care se află
la o distanţă de 2-32 inci (5-80 cm) de camera foto
(39-59 inci [100-150 cm] când folosiţi zoom-ul).
Modificarea focalizării camerei foto
Utilizarea focalizării automate de urmărire
• Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va
apărea în centrul ecranului.
apds
AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat
subiectul, chiar şi atunci când vă aflaţi în mişcare.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
3
Focalizaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi şi apăsaţi
[o].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Zonă focalizare “ AF de
urmărire.
• Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească dacă:
•
•
•
•
• Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera
foto.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona
de focalizare atunci când apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator].
Opţiuni de fotografiere 53
- subiectul este prea mic
- subiectul se mişcă excesiv
- subiectul este iluminat din spate sau dacă fotografiaţi într-un loc
întunecat
- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe
fundal
- camera foto se mişcă în exces
Când urmărirea unui subiect eşuează, cadrul de focalizare va apărea
sub forma unui cadru cu o singură linie (
).
În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul,
trebuie să selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.
Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare va apărea sub
forma unui cadru cu o singură linie roşie (
).
Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru
temporizator şi identificare a feţei, şi efectele de Filtru inteligent.
Modificarea focalizării camerei foto
Reglarea zonei de focalizare
apdNs
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă
corespunzătoare de focalizare în funcţie de locaţia subiecţilor din
scenă.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Zonă focalizare.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
AF centru: Focalizaţi pe centrul cadrului (potrivit
când subiecţii sunt localizaţi în sau în apropiere de
centru).
AF multiplă: Focalizaţi una sau mai multe din cele
9 zone posibile.
AF de urmărire: Focalizaţi şi urmăriţi subiectul.
(pag.53)
Opţiuni de fotografiere 54
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei
apdb
Dacă utilizaţi opţiunile de Identificare a feţei, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană, camera
foto reglează automat expunerea. Utilizaţi Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau Fotografiere zâmbet pentru a capta o faţă
care zâmbeşte. De asemenea, puteţi utiliza Identificare faţă inteligentă pentru a detecta feţele şi a focaliza prioritar pe ele.
• Camera foto urmăreşte automat faţa înregistrată.
• Este posibil ca opţiunea de Identificare a feţei să nu fie eficientă
•
•
•
•
•
•
•
atunci când:
- subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare apare
portocaliu pentru Fotografiere zâmbet sau Detectare clipire)
- este prea multă lumină sau prea întuneric
- subiectul nu se află cu faţa către camera foto
- subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
- expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
- subiectul este luminat din spate sau condiţiile de luminare sunt
instabile
Identificarea feţei nu este disponibilă atunci când setaţi efectele de
Filtru inteligent, opţiunile de Reglare a imaginii sau AF de urmărire.
În funcţie de opţiunile de fotografiere, opţiunile disponibile de
Identificare a feţei pot varia.
În funcţie de opţiunea selectată de Identificare a feţei, funcţia
temporizatorului poate să nu fie disponibilă sau unele opţiuni ale sale
pot fi diferite.
În funcţie de opţiunile de Identificare a feţei selectate, unele opţiuni
de rafală nu sunt disponibile.
Când captaţi fotografii ale feţelor identificate, acestea vor fi
înregistrate în lista de feţe.
Puteţi vizualiza feţele înregistrate în ordinea priorităţii când sunteţi
în modul Redare. (pag. 70) Chiar dacă feţele au fost înregistrate cu
succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.
Faţa identificată în modul Fotografiere poate să nu apară în lista cu
feţe sau în Albumul inteligent.
Identificarea feţelor
Camera dvs. foto recunoaşte automat până la 10 feţe într-o
singură scenă.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Identificare faţ㠓 Normală.
Cea mai apropiată faţă
apare într-un cadru de
focalizare de culoare albă,
iar restul feţelor apar în
cadre de focalizare de
culoare gri.
• Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi
detectate feţele de către camera foto.
• Feţele detectate pot să nu fie înregistrate dacă fixaţi opţiuni pentru
Opţiuni de fotografiere 55
modul rafală cum ar fi Continuu, Captură mişcare, sau AEB.
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei
Realizarea unei fotografii în care persoanele
zâmbesc
Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă
zâmbitoare.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
3
Compuneţi fotografia dvs.
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Identificare faţ㠓
Fotografiere zâmbet.
Detectarea clipirii
În cazul în care camera foto detectează ochii închişi, aceasta va
realiza în mod automat două fotografii succesive.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Identificare faţ㠓
Detectare clipire.
• Camera foto activează automat obturatorul când detectează o
faţă zâmbitoare.
• Ţineţi camera foto nemişcată în timp ce pe ecran este afişat
„Se capturează”.
• Dacă Detectarea clipirii nu reuşeşte, va apărea mesajul "Fotografie
realizată cu ochii închişi.". Faceţi altă fotografie.
Când subiectul zâmbeşte larg,
camera foto poate identifica mai uşor
zâmbetul.
Opţiuni de fotografiere 56
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei
Utilizarea Recunoaşterii inteligente a feţei
• În funcţie de condiţiile de iluminare, de schimbările neobişnuite ale
Camera foto înregistrează automat feţe fotografiate în mod
frecvent. Funcţia de Recunoaştere inteligentă a feţei va utiliza cu
prioritate focalizarea pe feţele respective şi pe feţele preferate.
Această caracteristică este disponibilă numai când utilizaţi o
cartelă de memorie.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
posturii sau feţei subiectului şi de situaţia în care subiectul poartă sau
nu ochelari, este posibil ca această cameră foto să identifice şi să
înregistreze feţele incorect.
• Camera foto poate înregistra automat până la 12 de feţe. În cazul
în care camera foto identifică o nouă faţă, când există 12 feţe
înregistrate, aceasta va înlocui faţa cu cel mai redus grad de
prioritate cu cea nouă.
• Camera foto poate recunoaşte până la 5 feţe într-o singură scenă.
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Identificare faţ㠓
Identificare faţă inteligentă.
Cea mai apropiată faţă apare într-un cadru de focalizare de
culoare albă, iar restul feţelor apar în cadre de focalizare de
culoare gri.
: Feţe pe care le-aţi înregistrat ca favorite. (Pentru a înregistra
•
feţe ca favorite, consultaţi pagina 58.)
: Feţe pe care camera le înregistrează automat.
•
Opţiuni de fotografiere 57
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea)
4
Puteţi înregistra feţele preferate pentru a utiliza cu prioritate
focalizarea şi expunerea pentru feţele respective. Această
caracteristică este disponibilă numai când utilizaţi o cartelă de
memorie.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
3
Aliniaţi faţa subiectului cu ghidajul oval, apoi apăsaţi
[Declanşator] pentru a înregistra faţa.
Când aţi terminat de captat fotografii, apare lista cu feţe.
• Feţele dvs. preferate sunt indicate cu marcajul
feţe.
pe lista cu
• Puteţi înregistra până la 8 feţe preferate.
• Bliţul nu se declanşează când înregistraţi o faţă favorită.
• Dacă înregistraţi aceeaşi faţă de două ori, puteţi şterge una din feţe
în lista de feţe.
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Editare FR inteligent㠓
Steaua mea.
Vizualizarea feţelor preferate
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Editare FR inteligent㠓
Listă feţe.
• Pentru a modifica evaluarea feţelor preferate, apăsaţi [f], şi apoi
selectaţiEditare categorie. (pag.70)
• Pentru a şterge o faţă preferată, apăsaţi [f], apoi selectaţi Ştergere
Steaua mea. (pag.71)
Înapoi
Setare
• Dacă faţa subiectului nu este aliniată cu ghidajul oval, nu va apărea
cadrul de culoare albă.
• Realizaţi fotografii ale unei persoane într-un moment în care
înregistraţi feţe.
• Faceţi 5 fotografii ale feţei subiectului pentru cele mia bune rezultate:
câte una din faţă, din stânga, din dreapta, de sus şi de jos.
• Când fotografiaţi din stânga, din dreapta, de sus şi de jos, spuneţi
subiectului să nu rotească capul mai mult de 30 de grade.
• Puteţi înregistra o faţă chiar dacă faceţi numai o fotografie a feţei
subiectului.
Opţiuni de fotografiere 58
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
Reglarea manuală a expunerii (EV)
pdv
În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca
fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În
aceste cazuri, puteţi regla expunerea pentru a obţine o fotografie
mai bună.
Mai întunecat (-)
1
2
Neutru (0)
3
Selectaţi o valoare pentru a regla expunerea.
• Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea
creşte.
• Când reglaţi valoare de expunere, pictograma va apărea în
felul următor:
Mai deschis (+)
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiază sau Film “ Expunere.
• După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este
posibil să fie necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita
expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
• Dacă nu vă puteţi decide asupra expunerii adecvate, selectaţi AEB
(Funcţie de expunere automată). Camera va capta 3 fotografii
succesiv, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă şi
supraexpusă. (pag.63)
Opţiuni de fotografiere 59
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Compensarea luminii de fundal (ACB)
Modificarea opţiunii de măsurare
p
Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau
când există un contrast puternic între subiect şi fundal, este posibil
ca subiectul să apară întunecat în fotografie. În acest caz, setaţi
opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiază sau Film “ Mod de măsurare.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Fără ACB
1
2
3
Descriere
Multi:
• Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi
măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.
• Potrivită pentru fotografii generale.
Cu ACB
Punct:
• Camera foto măsoară numai intensitatea luminii
exact din centrul cadrului.
• Dacă un subiect nu se află în centrul scenei,
fotografia dvs. poate fi expusă în mod
necorespunzător.
• Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 ACB.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
pdv
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră
foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea
fotografiilor vor varia în funcţie de modul de măsurare selectat.
Descriere
Dezactivat: ACB este oprită.
Activat: Funcţia ACB este pornită.
Funcţia ACB nu este disponibilă când setaţi opţiunile Continuu, Captură
mişcare, sau AEB.
Opţiuni de fotografiere 60
Centrat:
• Camera foto face o medie a citirii măsurătorii
întregului cadru cu accentul plasat în centru.
• Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în
centrul cadrului.
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Selectarea unei surse de lumină
(Balans de alb) p d v
Culoarea fotografiei depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină.
Dacă doriţi să obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi
o condiţie de iluminare adecvată pentru a calibra balanţa de alb,
cum ar fi BA automată, Lumina zilei, Înnorat sau Tungsten.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiază sau Film “ Balans de alb.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Balans de alb automat: Setaţi automat Balansul de
alb în baza condiţiilor de lumină.
Lumină naturală: Pentru fotografii în aer liber într-o
zi însorită.
Înnorat: Pentru fotografii în aer liber într-o zi
înnorată sau în umbră.
Balans de alb automat
Fluorescent_H: Pentru fotografierea în lumina
fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă
provenind din trei direcţii.
Lumină naturală
Fluorescent_L: Pentru fotografierea în lumină
fluoprescentă albă.
Tungsten: Pentru fotografii în interior la lumina
incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu
halogen.
Înnorat
Măsurare: Obturator (Parametri personalizare):
Utilizaţi setările balansului de alb, aşa cum a fost
definit de dvs. (pag.62)
Tungsten
Opţiuni de fotografiere 61
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Definirea propriului Balans de alb
Puteţi personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o
suprafaţă albă, cum a fi o foaie de hârtie, în condiţiile de lumină în
care intenţionaţi să faceţi fotografiile. Funcţia de Balans de alb vă
va ajuta să potriviţi culorile din fotografia dvs. cu scena actuală.
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiază sau Film “ Balans de alb.
Selectare Măsurare: Obturator.
Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi
apăsaţi [Declanşator].
Opţiuni de fotografiere 62
Utilizarea modurilor de rafală
p
Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să surprindeţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în
fotografii. În aceste cazuri, selectaţi unul din modurile de cadre multiple pentru a captura rapid o serie de fotografii.
Pictogramă
Descriere
Captură mişcare: În timp ce apăsaţi [Declanşator],
camera capturează fotografii VGA (6 fotografii pe
secundă; maximum 30 fotografii).
1
2
3
AEB:
• Realizaţi 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă
expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita captarea de
fotografii neclare.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Acţionare.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Singular: Captaţi o singură fotografie.
Continuu:
• În timp ce apăsaţi [Declanşator], camera
fotografiază încontinuu.
• Numărul maxim de fotografii depinde de
capacitatea cartelei de memorie.
• Puteţi utiliza bliţul, temporizatorul, ACB şi opţiunile de Filtru inteligent
doar atunci când selectaţi Singular.
• Când selectaţi Captură mişcare, camera dvs. foto va seta rezoluţia
la VGA şi va seta sensibilitatea ISO la Auto.
• În funcţie de opţiunea selectată de Identificare a feţei, funcţia
temporizatorului sau unele opţiuni ale sale pot să nu fie disponibile.
Opţiuni de fotografiere 63
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
apdv
Aplicaţi fotografiilor şi videoclipurilor dvs. diferite efecte de filtrare
pentru a crea imagini deosebite.
Filtre disponibile în modurile Auto, Program, şi IS Dual
Pictogramă
Descriere
Normal: Niciun efect
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a
colţurilor la camerele foto Lomo.
Miniatură
Focaliz. Uşoară: Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau
aplicaţi efecte "de vis".
Întunecare colţuri
Film Vechi 1: Aplicaţi un efect 1 de film de epocă.
Film Vechi 2: Aplicaţi un efect 2 de film de epocă.
Semiton: Aplicaţi un efect semiton.
Ochi de peşte
1
2
3
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Schiţă
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Ochi de peşte: Întunecă marginile cadrului şi
distorsionează obiectele pentru a imita efectele vizuale
ale unui obiectiv tip ochi de peşte.
Selectaţi Se fotografiază sau Film “ Filtru inteligent.
Fără ceaţă: Face imaginea mai clară.
Selectaţi un efect.
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
Opţiuni de fotografiere 64
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Pictogramă
Descriere
Pictogramă
Descriere
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Negativ: Aplicaţi un efect negativ de film.
Ochi de peşte: Distorsionează obiectele apropiate
pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi
de peşte.
Personalizare RGB: Personalizaţi valoarea unei culori.
Fără ceaţă: Face imaginea mai clară.
Când selectaţi Schiţă, rezoluţia se va modifica la
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
şi mai jos.
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Negativ: Aplicaţi un efect negativ de film.
Filtre disponibile în modul Film
Pictogramă
Personalizare RGB: Personalizaţi valoarea unei culori.
Descriere
Normal: Niciun efect
Efect Paletă 1: Creaţi un aspect viu cu contrast înalt şi
o culoare vie.
Efect Paletă 2: Curăţă şi clarifică scenele.
Efect Paletă 3: Aplicaţi un ton maro deschis.
Efect Paletă 4: Creaţi un efect rece şi monoton.
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a
colţurilor la camerele foto Lomo.
Semiton: Aplicaţi un efect semiton.
Opţiuni de fotografiere 65
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Definirea propriului ton RGB
1
2
3
4
videoclipului va creşte.
• Dacă selectaţi Miniatură când înregistraţi un clip video, camera foto
Selectaţi Se fotografiază sau Film “ Filtru inteligent.
• Dacă selectaţi Miniatură, Întunecare colţuri, Ochi de peşte sau Fără
Selectaţi Personalizare RGB.
Selectaţi o culoare (R: Roşu, G: Verde, B: Albastru).
Înapoi
5
6
• Dacă selectaţi Miniatură când înregistraţi un videoclip, viteza
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
nu va înregistra sunetul.
ceaţă în timpul înregistrării unui videoclip, viteza de înregistrare va fi
setată la
iar rezoluţia înregistrării va fi setată la mai puţin de
.
• Dacă setaţi efecte de Filtru Inteligent, nu puteţi folosi opţiunile
Recunoaşterea feţei, ACB, Cadre multiple, Reglarea imaginii, Intelli
zoom sau AF de urmărire.
• Dacă selectaţi Schiţă atunci când captaţi o fotografie, rezoluţia
acesteia se va modifica la
şi mai jos.
Mutare
Selectaţi o opţiune.
Apăsaţi [o] pentru a salva.
Opţiuni de fotografiere 66
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Reglarea fotografiilor
Saturaţie
p
Descriere
Reglaţi claritatea, saturaţia şi contrastul fotografiilor.
-
Reduceţi saturaţia.
1
2
3
+
Măriţi saturaţia.
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Se fotografiaz㠓 Ajustare imagine.
• Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru
Selectaţi o opţiune.
• Dacă setaţi funcţii de reglare, nu puteţi folosi opţiunile de
imprimare).
• Contrast
• Claritate
• Saturaţie
Recunoaştere a feţei şi de Filtru inteligent.
Reglaţi fiecare valoare.
Contrast
Descriere
-
Reduceţi culoarea şi luminozitatea.
+
Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.
Claritate
Descriere
-
Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru
editarea fotografiilor pe computer).
+
Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi
claritatea fotografiilor. Acest lucru poate spori, de
asemenea, zgomotul fotografiilor.
Opţiuni de fotografiere 67
Redarea/Editarea
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii, videoclipuri sau note vocale şi cum puteţi să editaţi
fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum puteţi conecta camera foto la computer,
la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în
modul Redare …………………………………
Pornirea modului Redare ……………………
Vizualizarea fotografiilor ……………………
Redarea unui clip video ………………………
Redarea unei note vocale ……………………
Editarea unei fotografii …………………………
Redimensionarea fotografiilor ………………
Rotirea unei fotografii ………………………
Aplicarea efectelor Filtru inteligent …………
Reglarea fotografiilor …………………………
69
69
74
76
78
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)
79
79
79
80
81
82
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un
HDTV ……………………………………………
84
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu
sistem de operare Windows …………………
86
Transferul fişierelor cu programul Intelli-studio
87
Transferarea fişierelor prin conectarea camerei
foto ca disc amovibil ………………………… 89
Deconectarea camerei foto
(pentru Windows XP) ……………………… 90
Transferarea fişierelor în computerul dvs.
Mac. ……………………………………………
91
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu
PictBridge ……………………………………… 92
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
Aflaţi cum puteţi reda fotografii, clipuri video sau note vocale şi cum puteţi gestiona fişiere.
Pornirea modului Redare
Informaţii referitoare la fişierul fotografiilor
Vizualizaţi fotografii sau redaţi clipuri video şi note vocale stocate
în camera foto.
1
Apăsaţi [P].
2
Apăsaţi [F] sau [t] pentru a derula fişierele.
• Va fi afişat cel mai recent fişier.
• Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai
recent fişier.
Informaţii despre Fişier
Redare
• Ţineţi apăsat [F] sau [t] pentru a derula rapid fişierele.
• Dacă doriţi să vedeţi fişierele stocate în memoria internă, scoateţi
Pictogramă
cartela de memorie.
• Camera nu va reda corect fişierele cu dimensiuni care nu sunt
acceptate sau care au fost captate cu alte camere foto.
Descriere
Fotografia conţine o notă vocală
Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
Fişier protejat
Fotografia cuprinde o faţă înregistrată (disponibilă numai
atunci când utilizaţi o cartelă de memorie)
Nume folder – Nume fişier
Pentru afişarea informaţiilor despre fişiere pe ecran, apăsaţi [D].
Redarea/Editarea 69
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
Informaţii despre fişierele clipurilor video
Clasarea feţelor preferate
Puteţi clasa feţele preferate. Funcţia pentru faţa preferată este
disponibilă numai atunci când introduceţi în camera foto o cartelă
de memorie.
1
2
Redare
Pictogramă
Captură
3
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi Opţiuni fişier “ Editare listă feţe “ Editare
categorie.
Selectaţi o faţă din listă, apoi apăsaţi [o].
Descriere
Editare listă feţe
Fişier video
Durată clip video
Înapoi
4
Setare
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a modifica clasarea feţei,
apoi apăsaţi [f].
Redarea/Editarea 70
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
Anularea feţelor preferate
Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie în Album inteligent
Puteţi şterge feţele preferate. Funcţia pentru faţa preferată este
disponibilă numai atunci când introduceţi în camera foto o cartelă
de memorie.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
3
4
5
Selectaţi o faţă, apoi apăsaţi [o].
Selectaţi Opţiuni fişier “ Editare listă feţe “ Ştergere
Steaua mea.
Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie, cum ar fi data, faţa
sau tipul fişierului.
1
2
3
În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga.
Apăsaţi [m].
Selectaţi o categorie.
Tip
Apăsaţi [f].
Dată
Culoare
Săptămână
Faţă
Selectaţi Da.
Înapoi
Setare
Opţiune
Descriere
Tip
Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.
Dată
Vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.
Culoare
Vizualizaţi fişierele după culoarea dominantă a
imaginii.
Săptămână
Vizualizaţi fişierele după ziua din săptămână în care
au fost salvate.
Faţă
Vizualizaţi fişierele după feţele recunoscute şi feţele
preferate. (Până la 20 de persoane)
Redarea/Editarea 71
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
4
Apăsaţi [F] sau [t] pentru a derula fişierele.
5
Apăsaţi [o] pentru a reveni la vizualizarea normală.
• Ţineţi apăsat [F] sau [t] pentru a derula rapid fişierele.
Vizualizarea fişierelor ca miniaturi
Scanaţi miniaturile fişierelor.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre stânga pentru
a vizualiza miniaturile (câte 9 odată). Rotiţi butonul
[Zoom] spre stânga încă o dată sau de două ori pentru
a afişa mai multe miniaturi (20 odată). Rotiţi butonul
[Zoom] spre dreapta pentru a reveni la vizualizarea
anterioară.
• Poate dura un timp până când camera foto deschide Albumul
inteligent, schimbă categoria sau reorganizează fişierele.
• Este posibil ca ecranul frontal să nu se activeze după accesarea
caracteristicii Album inteligent.
Filtru
Pentru
Descriere
A derula fişierele
Apăsaţi [D], [c], [F], sau [t].
Ştergerea fişierelor
Apăsaţi [f], apoi selectaţi Da.
Redarea/Editarea 72
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
Protejarea fişierelor
Ştergerea fişierelor
Protejaţi-vă fişierele împotriva ştergerilor accidentale.
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi în modul Redare.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
Ştergeţi un singur fişier
Puteţi selecta un singur fişier, apoi îl puteţi şterge.
3
Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl protejaţi şi apăsaţi pe
[o].
Selectaţi Opţiuni fişier “ Protejare “ Selectare.
• Pentru a proteja toate fişierele, selectaţi Toate “ Blocare.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a anula selectarea.
Fişier protejat
Selectare
1
2
În modul Redare, selectaţi un fişier şi apăsaţi [f].
Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.
Ştergerea mai multor fişiere
Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [f].
3
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi şi apăsaţi
[o].
Setare
Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Ştergere mai
multe.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a anula selectarea.
4
Apăsaţi [f].
Nu puteţi şterge sau roti un fişier protejat.
4
5
Apăsaţi [f].
Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.
Dacă ştergeţi o categorie, toate fişierele din acea categorie vor fi şterse.
Redarea/Editarea 73
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
6
Ştergerea tuturor fişierelor
Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1
2
3
În modul Redare, apăsaţi [m].
Vizualizarea fotografiilor
Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile ca
expunere de diapozitive.
Mărirea unei fotografii
Selectaţi Opţiuni fişier “ Ştergere “ Toate.
Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru a
mări o fotografie (rotiţi [Zoom] spre stânga pentru a
micşora o fotografie).
Copierea fişierelor pe o cartelă de memorie
Copierea fişierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.
1
2
3
Zonă mărită
În modul Redare, apăsaţi [m].
Raport de zoom (Raportul
maxim de zoom poate varia în
funcţie de rezoluţie.)
Selectaţi Opţiuni fişier “ Copiere pe Card.
Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.
Ajustare
Redarea/Editarea 74
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
3
Pentru
Descriere
A muta zona mărită
Apăsaţi [D], [c], [F], sau [t].
Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de
diapozitive.
A trunchia fotografia
mărită
Apăsaţi [o] (va fi salvat ca fişier nou).
• Treceţi la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive
fără efecte.
* Implicit
Când vizualizaţi fotografii făcute cu altă cameră foto, raportul de zoom poate
varia.
Opţiune
Descriere
Pornire
Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de
diapozitive. (Redare, Repetare)
Imagini
Setaţi fotografiile pe care doriţi să le vedeţi ca expunere
de diapozitive.
• Toate*: vizualizaţi toate fotografiile într-o expunere
de diapozitive.
• Dată: vizualizaţi fotografiile realizate la o anumită
dată într-o expunere de diapozitive.
• Selectare: vizualizaţi fotografiile selectate într-o
expunere de diapozitive.
Interval
• Setaţi intervalul dintre fotografii.
(1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)
• Trebuie să setaţi opţiunea Efect pe Dezactivat
pentru a seta intervalul.
Muzică
Setaţi sunetul de fundal. (Dezactivat*, Ceaţă, Picături,
Inspiraţie, Excursie, Toamnă)
Efect
• Setaţi un efect de schimbare a scenei între fotografii.
(Dezactivat*, Calm , Strălucitor, Relaxat, Vii,
Dulce)
• Selectaţi Dezactivat pentru a anula efectele.
• Când folosiţi opţiunea de Efect, intervalul dintre
fotografii va fi stabilit la 1 secundă.
Redarea unei expuneri de diapozitive
Aplicarea efectelor şi a sunetului unei expuneri de diapozitive
cu fotografiile dvs. Funcţia de expunere a dispozitivelor nu este
valabilă pentru clipuri video sau note vocale.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi Prezentare succesivă multiplă.
Redarea/Editarea 75
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
4
Selectaţi Pornire “ Redare.
Redarea unui clip video
• Selectaţi Repetare pentru a bucla expunerea.
5
Vizualizarea unei expuneri de diapozitive.
În modul redare, puteţi vizualiza un videoclip, apoi puteţi captura
sau aranja părţi din videoclipul redat. Puteţi salva segmentele
capturate sau aranjate ca fişiere noi.
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a relua expunerea de diapozitive.
Apăsaţi [o], iar apoi apăsaţi [F] sau [t] pentru a opri expunerea de
diapozitive şi pentru a comuta la modul Redare.
1
2
În modul Redare, selectaţi un clip video şi apăsaţi [o].
Vizualizaţi clipul video.
Pauză
Pentru
Descriere
Deplasare înapoi
Apăsaţi [F].
Întrerupere sau reluare
redare
Apăsaţi [o].
Deplasare înainte
Apăsaţi [t].
Reglare nivel volum
Rotiţi [Zoom] spre stânga sau spre
dreapta
Redarea/Editarea 76
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
Trunchierea unui clip video
Captarea unei imagini din clipul video
1
În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [o] în punctul
în care doriţi să înceapă aranjarea fişierului.
1
În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [o] în punctul
în care doriţi să capturaţi o imagine.
2
3
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta, apoi apăsaţi [o].
2
Apăsaţi [c].
4
5
Apăsaţi [o] îîn punctul în care doriţi să terminaţi
aranjarea fişierului.
• Dimensiunea imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului
original.
• Imaginea captată este salvată ca fişier nou.
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.
• Camera va salva videoclipul editat ca fişier nou.
Redarea/Editarea 77
Vizualizarea fotografiilor sau a clipurilor video în modul Redare
Redarea unei note vocale
Adăugarea unei note muzicale la o fotografie
Ascultarea unei note vocale
1
În modul Redare, selectaţi o notă vocală, apoi apăsaţi
[o].
2
Ascultaţi nota vocală.
Pentru
Descriere
Deplasare înapoi
Apăsaţi [F].
Întrerupere sau reluare
redare
Apăsaţi [o].
Deplasare înainte
Apăsaţi [t].
Oprire redare
Apăsaţi [c].
Reglare nivel volum
Rotiţi [Zoom] spre stânga sau spre
dreapta.
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
3
Selectaţi Opţiuni fişier “ Comentariu vocal “ Activat.
Apăsaţi [Declanşator] pentru a înregistra o notă vocală
scurtă.
• Timpul maxim de înregistrare este de 10 secunde.
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea notei
vocale.
Redarea notelor vocale care sunt ataşate fotografiilor.
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie care include o notă
vocală şi apăsaţi [o].
2
Ascultaţi o notă vocală.
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe redarea.
• Apăsaţi [o] pentru a relua redarea.
Redarea/Editarea 78
Editarea unei fotografii
Aflaţi cum să editaţi fotografiile.
• Camera foto va salva fotografiile editate ca fişiere noi.
• Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi sau le redimensionaţi manual nu sunt
transformate automat într-o rezoluţie mai redusă.
Redimensionarea fotografiilor
Rotirea unei fotografii
Modificaţi dimensiunile unei fotografii şi salvaţi-o ca fişier nou.
Puteţi seta afişarea unei fotografii la pornirea camerei foto.
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
3
Selectaţi Editare “ Rotire.
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
3
Selectaţi Editare “ Redimensionare.
Selectaţi o opţiune.
Selectaţi o opţiune.
• Selectaţi Imagine de pornire pentru a salva fotografia ca
imagine de pornire. (pag.96)
Dreapta 90˚
1984 X 1488
Înapoi
Mutare
Camera foto va scrie peste fişierul original.
Înapoi
Mutare
Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de dimensiunea
originală a fotografiei.
Redarea/Editarea 79
Editarea unei fotografii
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
Definirea propriului ton RGB
Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
3
Selectaţi Editare “ Filtru inteligent.
Selectaţi un efect.
• Pentru a vedea opţiunile disponibile pentru filtrare, consultaţi
pagina 64.
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
3
4
Selectaţi Editare “ Filtru inteligent.
Selectaţi Personalizare RGB.
Selectaţi o culoare (R: Roşu, G: Verde, B: Albastru).
Miniatură
Înapoi
Înapoi
Mutare
5
6
Mutare
Reglaţi cantitatea dorită din culoarea selectată.
Apăsaţi [o] pentru a salva.
Redarea/Editarea 80
Editarea unei fotografii
Reglarea fotografiilor
Retuşarea feţelor
Aflaţi cum să reglaţi luminozitatea, contrastul sau saturaţia, sau
cum să corectaţi efectul ochilor roşii. Dacă centrul unei fotografii
este întunecat, puteţi regla pentru a fi mai luminos. Camera foto
va salva o fotografie editată ca fişier nou, dar o poate converti la o
rezoluţie mai redusă.
Reglarea subiecţilor întunecaţi (ACB)
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
3
Selectaţi Editare “ Ajustare imagine “ ACB.
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
3
Selectaţi Editare “ Ajustare imagine “ Retuşare faţă.
4
Apăsaţi [o] pentru a salva.
Selectaţi un nivel.
• Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă.
Reglarea luminozităţii, a contrastului sau a saturaţiei
Apăsaţi [o] pentru a salva.
Eliminarea efectului de ochi roşii
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
3
Selectaţi Editare “ Ajustare imagine.
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
Selectaţi Editare “ Ajustare imagine “ Corector efect
ochi roşii.
Luminozitate
3
Apăsaţi [o] pentru a salva.
Saturaţie
Selectaţi o opţiune de reglare.
Pictogramă
Descriere
Contrast
4
5
Reglaţi opţiunea.
Apăsaţi [o] pentru a salva.
Redarea/Editarea 81
Editarea unei fotografii
Adăugarea zgomotului la fotografie
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi
[m].
2
Selectaţi Editare “ Ajustare imagine “ Adăugare
zgomot.
3
Apăsaţi [o] pentru a salva.
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)
Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi şi salvaţi
opţiunile de imprimare în Formatul Digital pentru Comanda de
Imprimare (DPOF). Această informaţie este salvată în folderul
MISC de pe cartela dvs. de memorie pentru imprimarea
convenabilă cu imprimante compatibile DPOF.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi Opţiuni fişier “ DPOF “ Standard “
Selectare.
• Selectaţi Toate pentru a imprima toate fotografiile.
3
Selectaţi o fotografie pentru imprimare, rotiţi [Zoom] spre
stânga sau spre dreapta pentru a selecta numărul de
exemplare, apoi apăsaţi [f].
• Dacă selectaţi Toate, apăsaţi [D] sau [c] pentru a selecta
numărul de exemplare, apoi apăsaţi [o].
4
5
Apăsaţi [m].
Selectaţi Opţiuni fişier “ DPOF “ Dimensiune “
Selectare.
• Selectaţi Toate pentru a alege dimensiunea de imprimare
pentru toate fotografiile.
6
Selectaţi o fotografie pentru imprimare, rotiţi [Zoom] spre
stânga sau spre dreapta pentru a selecta dimensiunea de
imprimare, apoi apăsaţi [f].
• Dacă selectaţi Toate, apăsaţi [D] sau [c] pentru a selecta
dimensiunea de imprimare, apoi apăsaţi [o].
Redarea/Editarea 82
Editarea unei fotografii
Imprimarea fotografiilor ca miniaturi
Imprimaţi fotografiile ca miniaturi pentru a le verifica pe toate
odată.
1
2
3
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi Opţiuni fişier “ DPOF “ Index.
Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.
• Puteţi duce cartela de memorie la un centru de imprimare care
acceptă DPOF (Format digital pentru comandă de imprimare) sau
puteţi imprima acasă fotografii, folosind o imprimantă compatibilă
cu DPOF.
• Fotografiile cu dimensiuni mai mari decât hârtia pot fi decupate pe
marginea din stânga şi din dreapta. Asiguraţi-vă că dimensiunile
fotografiei sunt compatibile cu hârtia selectată.
• Nu puteţi seta opţiunile DPOF pentru fotografiile stocate în memoria
internă.
• Dacă specificaţi dimensiunea de imprimare, puteţi imprima fotografiile
numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.
Redarea/Editarea 83
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV
Redaţi fotografii sau clipuri video conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
4
5
Opriţi camera foto şi televizorul.
Selectaţi Setări “ Ieşire video.
Selectaţi o ieşire de semnal video în funcţie de ţara sau de
regiunea dvs. (pag.98)
6
Porniţi televizorul şi selectaţi modul de ieşire video
utilizând telecomanda televizorului.
7
8
Porniţi camera foto.
Vizualizaţi fotografii sau redaţi clipuri video utilizând
butoanele camerei foto.
• În funcţie de modelul de TV, puteţi vedea zgomot digital sau poate să
Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.
Audio
nu apară o parte dintr-o imagine.
• Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcţie de setările
Video
TV.
Redarea/Editarea 84
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV
Vizualizarea fişierelor pe un HDTV
Puteţi vizualiza fotografii sau videoclipuri de înaltă calitate şi
necomprimate la un televizor de înaltă definiţie, cu ajutorul cablului
HDMI opţional. HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie)
este acceptat de majoritatea televizoarelor HDTV. Pentru detalii,
consultaţi Manual pentru setul HDMI.
1
2
3
4
5
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
6
Porniţi camera foto.
7
Vizualizaţi fişierele utilizând butoanele camerei foto sau o
telecomandă a dispozitivului HDTV.
• Dacă aveţi un Anynet+ Samsung HDTV compatibil, atunci
HDTV va porni automat şi va afişa ecranul pentru cameră.
• Dacă opriţi Anynet+, atunci HDTV nu va porni automat.
• Dacă receptorul HDTV acceptă profilul Anynet+(CEC), activaţi
Selectaţi Setări “ Ieşire HDMI.
Anynet+ în meniul de setări (pag.98) pentru a controla camera foto
cu ajutorul telecomenzii TV.
• Cu Anynet+ puteţi controla cu ajutorul telecomenzii televizorului toate
dispozitivele A/V Samsung conectate.
• Timpul necesar camerei pentru a se conecta la HDTV poate varia în
funcţie de tipul cartelei microSD sau microSDHC folosite. O cartelă
microSD™ sau microSDHC™ mai rapidă nu va determina în mod
necesar un transfer HDMI mai rapid, deoarece principala funcţie a
cartelei este de a îmbunătăţi rata de transfer în timpul fotografierii.
Selectaţi o rezoluţie HDMI.
Opriţi camera foto şi dispozitivul HDTV.
Conectaţi camera foto la HDTV utilizând cablul HDMI
opţional.
Redarea/Editarea 85
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
Transferaţi fişierele în computerul dvs. Windows, editaţi-le cu programul Intelli-studio şi încărcaţi-le pe web.
Cerinţe
• Cerinţele sunt doar cu titlul de recomandare. Poate să nu funcţioneze
Articol
Cerinţe
Procesor
Intel Pentium 4, 3,2 GHz sau mai mare/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz sau mai mare
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult
recomandat)
Sistem de
operare
Windows XP SP2, Windows Vista, sau Windows 7
(ediţii pe 32 biţi)
Capacitate
hard disk
250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat )
Altele
• Unitate CD-ROM
• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 X 768
pixeli, pe 16 biţi (se recomandă ecran color pe 32 de
biţi, cu o rezoluţie de 1280 X 1024 de pixeli)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/
ATI X1600 sau ulterior
• Microsoft DirectX 9.0c sau mai mare
* Este posibil ca programele să nu funcţioneze corect cu ediţia pe 64 de biţi
a Windows XP, Windows Vista şi Windows 7.
Redarea/Editarea 86
corect chiar şi atunci când computerul satisface toate cerinţele,
depinzând de starea computerului.
• În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele necesare,
este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau ca editarea
acestora să dureze mai mult.
• Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza
programul.
• Computerul dvs. trebuie să ruleze cu Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 sau Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară pentru a
conecta camera dvs. ca disc amovibil.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din
folosirea computerelor necalificate, cum ar fi computerele asamblate.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
Transferul fişierelor cu programul Intelli-studio
5
Intelli-studio va porni automat în momentul în care veţi conecta
camera foto la computer prin cablul USB.
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte camera automat, iar programul Intellistudio este lansat automat.
Dacă setaţi opţiunea USB la Selectare mod, selectaţi Computer în
fereastra de tip pop-up.
Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un computer
prin cablul USB.
1
2
3
4
6
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi Setări “ Software PC “ Pornit.
Selectaţi un folder de destinaţie în computerul dvs., apoi
selectaţi Da.
• Fişierele noi stocate în cameră vor fi transferate automat în
folderul selectat.
• Dacă nu există fişiere noi în camera foto, fereastra de tip popup pentru salvarea de fişiere noi nu va apărea.
Opriţi camera foto.
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (S) în
camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora
fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Redarea/Editarea 87
Pentru Windows Vista şi Windows 7, selectaţi Run iStudio.exe din fereastra
Redare automată pentru a porniIntelli-studio.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
  Utilizarea programului Intelli-studio 
Intelli-studio este un program încorporat ce vă permite să redaţi şi să editaţi fişiere. Pentru detalii, selectaţi Help → Help din bara programului.
• Pentru a beneficia de mai multe opţiuni, cum ar fi crearea de prezentări cu modele, instalaţi versiunea completă a programului Intelli-studio selectând
Web Support → Update Intelli-studio → Start Update din bara de instrumente a programului.
• Puteţi actualiza firmware-ul camerei foto selectând Web Support → Upgrade firmware for the connected device din bara de instrumente a programului.
• Când lansaţi Intelli-studio şi camera este conectată la PC, puteţi descărca animaţii scurte pentru a le folosi în modul Copii. Puteţi, de asemenea, utiliza
Intelli-studio pentru a edita videoclipuri pe care le-aţi capturat, apoi redaţi-le pe ecranul frontal.
• Dacă instalaţi Intelli-studio pe computer, programul se va lansa mai repede. Pentru a instala programul, selectaţi Tool → Install Intelli-studio on PC.
• Nu puteţi edita fişiere direct pe camera foto. Transferaţi fişierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
• Intelli-studio acceptă următoarele formate:
-- Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
• Captura ecranului de mai jos apare diferit atunci când lansaţi Intelli-studio fără a conecta camera la PC.
1
23
4
5
6
7
8
^
%
9
$
0
#
!
@
Redarea/Editarea 88
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
1
Deschideţi meniurile.
Transferarea fişierelor prin conectarea camerei
foto ca disc amovibil
2
Afişaţi fişierele din folderul selectat.
Conectarea camerei foto la computer ca disc amovibil.
3
Treceţi la modul de Editare a fotografiilor.
4
Treceţi la modul de Editare a clipurilor video.
5
Treceţi la modul Partajare (pentru a trimite fişiere prin email
sau pentru a încărca fişiere pe site-uri Web, cum ar fi Flickr
sau YouTube)
6
Descărcaţi animaţii scurte pentru a le folosi în modul Copii.
1
2
3
4
7
Măriţi sau micşoraţi miniaturile din listă.
8
Selectaţi un tip de fişier.
9
Vizualizaţi pe computer fişierele din folderul selectat.
0
Afişaţi sau ascundeţi fişierele de pe camera foto conectată.
!
Vizualizaţi pe camera foto fişierele din folderul selectat.
@
Vizualizaţi fişierele ca miniaturi sau pe hartă.
#
Răsfoiţi folderele stocate pe camera foto.
$
Răsfoiţi folderele stocate în computerul dvs.
%
Treceţi la folderul anterior, respectiv următor.
^
Imprimaţi fişiere, le vizualizaţi pe o hartă, stocaţi fişiere în
My Folder sau înregistraţi feţe.
Nr.
Descriere
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi Setări “ Software PC “ Oprit.
Opriţi camera foto.
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (S) în
camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora
fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Redarea/Editarea 89
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
5
Deconectarea camerei foto
(pentru Windows XP)
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
Dacă setaţi opţiunea USB la Selectare mod, selectaţi Computer în
fereastra de tip pop-up.
6
De la computer, selectaţi Computerul meu “
Disc amovibil “ DCIM “100PHOTO.
7
Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Cu Windows Vista şi Windows 7, modurile de deconectare a
camerei foto sunt similare.
1
Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs.
clipeşte, aşteptaţi până când încetează.
2
Faceţi clic pe
din bara de instrumente din partea
dreaptă jos a ecranului PC-ului.
3
4
Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.
5
Scoateţi cablul USB.
Faceţi clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în
condiţii de siguranţă.
Camera foto nu poate fi deconectată în siguranţă când se execută programul
Intelli-studio. Terminaţi execuţia programului înainte de a deconecta camera.
Redarea/Editarea 90
Transferarea fişierelor în computerul dvs. Mac.
După ce aţi conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaşte dispozitivul automat. Puteţi transfera fişiere direct de
pe camera foto în computer fără a instala vreun program.
Este acceptată Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară.
1
2
Conectaţi camera foto la un computer Macintosh prin
cablul USB.
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o
pictogramă pentru discul amovibil.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (S) în
camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora
fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Dacă setaţi opţiunea USB la Selectare mod, selectaţi Computer în
fereastra de tip pop-up.
3
4
Faceţi clic dublu pe pictograma pentru discul amovibil.
Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Redarea/Editarea 91
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu PictBridge
Imprimaţi fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Configurarea setărilor de imprimare
Selectaţi Setări “ USB “ Imprimantă.
Apăsaţi [m] pentru a configura setările de imprimare.
Porniţi imprimanta şi conectaţi camera foto la aceasta prin
cablul USB.
Imagini
O fotografie
Dimensiune
Auto
Dispunere
Auto
Tip
Auto
Calitate
Auto
Ieşire
Imprimare
Pictogramă
Descriere
4
Dacă camera foto este oprită, apăsaţi [POWER] sau [P]
pentru a o porni.
Imagini: Selectaţi dacă doriţi să se imprime fotografia
curentă sau toate fotografiile.
• Imprimanta recunoaşte camera foto în mod automat.
Dimensiune: Setaţi dimensiunea de imprimare.
5
Apăsaţi [F] sau [t] pentru a selecta un fişier pentru
imprimare.
Dispunere: Setaţi numărul de fotografii care vor fi
imprimate pe o sigură pagină.
• Apăsaţi [m] pentru a seta opţiunile de imprimare.
Consultaţi „Configurarea setărilor de imprimare”.
Tip: Setaţi tipul hârtiei.
Apăsaţi [o] pentru a imprima.
Dată: Setaţi să imprimaţi data.
6
Calitate: Setaţi calitatea imprimării.
• Începe imprimarea. Apăsaţi [F] pentru a anula imprimarea.
Nume fişier: Setaţi pentru a imprima numele fişierului.
Resetare: Resetaţi setările la valorile lor implicite.
Este posibil ca anumite opţiuni să nu fie acceptate de unele imprimante.
Redarea/Editarea 92
Setări
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Meniul de setări
……………………………………………
Accesarea meniului de setări ……………………………
Sunet ………………………………………………………
Setări ecran frontal ………………………………………
Ecranul ……………………………………………………
Setări ………………………………………………………
94
94
95
95
96
97
Meniul de setări
Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.
Accesarea meniului de setări
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Sunet
Setări Display
Frontal
Ecran
Volum
Sunet de pornire
Sunet obturator
Sunet bip
Sunet AF
Ieşire
Opţiune
Sunet
Modificare
Volum
Sunet de pornire
Setaţi diferite sunete pentru camera foto şi volumul
acestora. (pag.95)
Sunet obturator
Personalizaţi setările ecranului frontal. (pag.95)
Ecran
Personalizaţi setările principale ale afişajului.
(pag.96)
Setări
Modificaţi setările pentru sistemul camerei foto,
cum ar fi formatul memoriei, numele implicit al
fişierelor şi modul USB. (pag.97)
1
Activat
Sunet bip
Sunet AF
Înapoi
5
Puteţi personaliza setările ecranului principal doar atunci când accesaţi
meniul de setări din modul Fotografiere.
Setări 94
Înapoi
Selectaţi o opţiune.
Descriere
Setări Display
Frontal
1
Ieşire
4
Setări
Mediu
Dezactivat
Volum
Sunet de pornire
Sunet obturator
Sunet bip
Sunet AF
Selectaţi un meniu.
Se fotografiază
Selectaţi un articol.
Dezactivat
Silenţios
Mediu
Maxim
Setare
Apăsaţi [m] pentru a reveni la ecranul anterior.
Meniul de setări
Sunet
Setări ecran frontal
* Implicit
* Implicit
Articol
Descriere
Articol
Descriere
Volum
Setaţi volumul oricărui sunet. (Dezactivat, Silenţios,
Mediu*, Maxim)
Sunet de pornire
Setaţi sunetul emis de cameră atunci când o
porniţi. (Dezactivat*, 1, 2, 3)
Fotografiere
zâmbet ecran
frontal
Puteţi seta camera pentru a declanşa automat
obturatorul cănd detectează un zâmbet în modul
Autoportret. (Dezactivat*, Activat)
Sunet obturator
Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci
când apăsaţi butonul declanşator.
(Dezactivat, 1*, 2, 3)
Fotografiere
zâmbet copii
Puteţi seta camera pentru a declanşa automat
obturatorul cănd detectează un zâmbet în modul
Copii. (Dezactivat*, Activat)
Setaţi sunetul emis de către cameră atunci când
apăsaţi butonul declanşator. (Dezactivat, 1*, 2, 3)
Sunet copii
Sunet bip
Setaţi sunetul emis de cameră în modul Copii.
(Dezactivat, 1*, 2, 3, 4, 5)
Sunet AF
Setaţi emiterea unui sunet atunci când apăsaţi
butonul declanşator până la jumătate.
(Dezactivat, Activat*)
Setaţi redarea animaţiei cu sunet pe ecranul
frontal la pornire (pentru fereastra ecranului).
(Dezactivat*, Activat)
Demo ecran
frontal
• În modul Demo nu puteţi capta fotografii sau
înregistra clipuri video. Apăsaţi [Declanşator]
pentru a comuta la modul Fotografiere.
• Modul Demo nu este disponibil dacă porniţi
camera foto în modul Redare sau atunci când
camera foto este conectată la un alt dispozitiv.
Setări 95
Meniul de setări
Ecranul
* Implicit
* Implicit
Articol
Descriere
Articol
Descrierea
funcţiilor
Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui
meniu. (Dezactivat, Activat*)
Vizualizare rapidă realizate înainte de revenirea la modul
Imagine de
pornire
Setaţi durata pentru examinarea unei imagini
Fotografiere. (Dezactivat, 0,5 sec*, 1 sec, 3 sec)
Setaţi o imagine de pornire care să se afişeze
atunci când porniţi camera foto.
• Dezactivat*: Nu se afişează nicio imagine de
pornire.
• Logo: Se afişează o imagine implicită stocată în
memoria internă.
• Imagine utilizator: Afişaţi o imagine
personalizată. (pag.79)
Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de
secunde, camera foto trece automat în modul de
economisire a energiei. (Dezactivat*, Activat)
Economisire
energie
• Camera foto va salva numai o Imagine utilizator
în memoria internă la un moment dat.
• Dacă selectaţi o fotografie nouă ca Imagine
utilizator sau dacă resetaţi camera foto, aceasta
va şterge imaginea curentă.
Luminozitate
ecran
Descriere
Reglaţi luminozitatea ecranului.
(Auto, Întunecat, Normală, Luminos*)
Normală este fixat în modul Redare, chiar dacă aţi
selectat Auto.
Setări 96
• În modul de Economisire a energiei, apăsaţi
orice buton în afară de [POWER] pentru a relua
utilizarea camerei foto.
• Chiar dacă nu setaţi modul de Economisire
a energiei, ecranul va deveni difuz după 30
secunde de la ultima operaţiune de economisire
a energiei.
Meniul de setări
Setări
* Implicit
Articol
Descriere
* Implicit
Articol
Formataţi memoria internă şi cartela de memorie
(toate fişierele, inclusiv fişierele protejate, vor fi
şterse). (Da, Nu)
Format
Specificaţi modul de denumire a fişierelor.
• Resetare: Setaţi ca numărul de fişiere să
înceapă cu 0001 când introduceţi o nouă
cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de
memorie sau când ştergeţi toate fişierele.
• Serie*: Setaţi ca numărul de fişiere să reia
numărul de fişiere anterior când introduceţi
o nouă cartelă de memorie, când formataţi o
cartelă de memorie sau când ştergeţi toate
fişierele.
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie
formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor
de cartele de memorie sau de un computer. Formataţi
cartelele de memorie în camera foto înainte de a le
utiliza pentru captarea imaginilor.
Resetare
Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere (data
şi ora, limba şi setările pentru ieşirea video nu vor
fi resetate). (Da, Nu)
Language
Setaţi limba de afişare a textului.
Fus orar
Setaţi fusul orar pentru locaţia dvs. Atunci când
călătoriţi într-o altă ţară, selectaţi fusul orar
corespunzător.
Setare Dată/Oră
Setaţi data şi ora.
Tip Dată
Setaţi formatul datei. (AAAA/LL/ZZ, LL/ZZ/AAAA,
ZZ/LL/AAAA, Dezactivat*)
Descriere
• Numele implicit al primului folder este
Nr. fişier
•
•
•
•
Setări 97
100PHOTO, iar numele implicit al primului fişier
este SAM_0001.
Numărul fişierelor creşte cu câte o unitate, de la
SAM_0001 la SAM_9999.
Numărul folderelor creşte cu câte o unitate, de la
100PHOTO la 999PHOTO.
Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate
într-un folder este 9.999.
Camera foto defineşte numele fişierelor conform
regulei de Design pentru standardul sistemului
de Fişiere al camerei foto (DCF). Dacă modificaţi
numele fişierelor în mod intenţionat, camera foto
poate să nu redea fişierele.
Meniul de setări
* Implicit
Articol
Descriere
* Implicit
Articol
Descriere
Ieşire video
Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de
regiunea dvs.
• NTSC*: SUA, Canada, Japonia, Coreea,
Taiwan, Mexic
• PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria,
Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda,
Germania, Italia, Kuweit, Malaezia, Olanda,
Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,
Suedia, Elveţia, Thailanda
Lampă AF
Setaţi aprinderea automată a unei lumini în
locuri întunecate pentru a vă ajuta la focalizare.
(Dezactivat, Activat*)
Setaţi afişarea datei şi orei pe fotografiile captate.
(Dezactivat*, Dată, Data/ora)
• Data şi ora vor fi afişate cu galben în colţul din
dreapta jos al fotografiei.
Imprimare
• Unele modele de imprimantă nu pot imprima
corect data şi ora.
• Dacă selectaţi Text în modul s sau captaţi o
fotografie utilizând ecranul frontal, camera foto
nu va afişa data şi ora.
Setaţi camera să se închidă automat dacă nu
efectuaţi nicio operaţiune pentru o anumită
perioadă de timp. (Dezactivat, 1 min, 3 min*,
5 min, 10 min)
Închidere
automată
Setaţi opţiunea de a controla cu ajutorul
telecomenzii TV camera foto conectată la
un dispozitiv HDTV Samsung care acceptă
Anynet+ (HDMI- Anynet+(CEC).
• Activat*: Controlaţi camera foto cu o
CEC)
telecomandă HDTV.
• Dezactivat: Vizualizaţi fişiere fără să utilizaţi o
telecomandă HDTV.
• Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea
bateriei.
• Camera foto nu se va închide automat atunci
când se conectează la un computer sau
la imprimantă, când redaţi o expunere de
diapozitive sau clipuri video, şi când înregistraţi
o notă muzicală.
Setări 98
Meniul de setări
* Implicit
Articol
Descriere
Selectaţi rezoluţia fotografiilor când redaţi fişiere pe
un aparat HDTV prin cablul HDMI.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p /
PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Ieşire HDMI
• Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluţia
selectată, aparatul HDTV selectează automat
următoarea rezoluţie mică.
• Dacă aţi selectat 480p sau 576p, meniurile de
redare şi Albumul inteligent nu vor fi disponibile
la conectarea la un televizor.
USB
Selectaţi modul pe care îl veţi folosi atunci când
conectaţi camera foto la un computer sau o
imprimantă cu un cablu USB.
• Computer*: Conectaţi camera foto la un
computer pentru a transfera fişiere.
• Imprimantă: Conectaţi camera foto la o
imprimantă pentru a imprima fişiere.
• Selectare mod: Selectaţi manual modul
USB atunci când conectaţi camera foto la un
dispozitiv.
Software PC
Setaţi pornirea automată a programului Intellistudio în momentul în care conectaţi camera foto la
computer. (Oprit, Pornit*)
Setări 99
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi
întreţinere.
Mesaje de eroare …………………………………………… 101
Întreţinerea camerei foto ……………………………………
Curăţarea camerei foto …………………………………
Folosirea sau depozitarea camerei foto ………………
Despre cartelele de memorie …………………………
Despre baterie …………………………………………
102
102
103
104
106
Înainte de a contacta un centru de service ……………… 110
Specificaţiile camerei foto ………………………………… 113
Glosar
……………………………………………………… 117
Index ………………………………………………………… 122
Mesaje de eroare
Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaj de eroare
Soluţii recomandate
Eroare card
• Opriţi camera foto, iar apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi introduceţi-o
încă o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Card neacceptat.
Cartela de memorie introdusă nu este suportată
de camera dvs. foto. Introduceţi o cartelă de
memorie microSD sau microSDHC.
DCF Full Error
Numele fişierelor nu corespund standardului
DCF. Transferaţi fişierele de pe cartela de
memorie pe computer şi formataţi cartela.
Eroare fişier
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un
centru de service.
Sistemul de fişiere
nu este acceptat.
Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere
FAT a cartelei de memorie introduse. Formataţi
cartela de memorie pe cameră.
Baterie descărcată
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi
bateria.
Memorie plină
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau
introduceţi o nouă cartelă de memorie.
Nu este fişier
imagine
Captaţi fotografii sau introduceţi o cartelă de
memorie care conţine câteva fotografii.
Anexe 101
Întreţinerea camerei foto
Curăţarea camerei foto
Corpul camerei foto
Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.
Obiectivul şi ecranul camerei foto
Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi
uşor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi
un lichid de curăţare pentru obiective pe o bucată de hârtie de
curăţare şi ştergeţi uşor.
• Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea
dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera foto sau pot cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.
• Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare
pe acesta.
Anexe 102
Întreţinerea camerei foto
Folosirea sau depozitarea camerei foto
Folosirea pe plajă sau pe malul apei
Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei
• Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau
prea înalte.
• Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de
ridicată, sau cu variaţii mari de umiditate.
• Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi
depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi ridicate şi
neaerisite, ca de exemplu în maşină pe timpul verii.
• Protejaţi camera foto şi ecranul de impact, manevrare dură şi
vibraţii excesive, pentru a evita deteriorarea gravă a acesteia.
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone
prăfuite, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica
deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor interne.
• Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor,
combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu
depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau
materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto sau
cu accesoriile acesteia.
• Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi
pe plajă sau în alte zone similare.
• Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi
bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude.
Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea
acesteia.
Depozitarea pentru perioade lungi de timp
• Când depozitaţi camera foto pentru o perioadă îndelungată,
puneţi-o într-o carcasă etanşă, împreună cu un material
absorbant, cum ar fi gelul de siliciu.
• Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru
o perioadă îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri
sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale
camerei foto.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie
reîncărcate înainte de utilizare.
Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede.
Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se
poate forma condens pe obiectiv sau pe componentele interne
ale camerei foto. În acest caz, opriţi camera foto şi aşteptaţi cel
puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie,
scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se
evaporă înainte de a o reintroduce.
Anexe 103
Întreţinerea camerei foto
Alte precauţii
• Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate
cauza vătămări dvs. sau altor persoane, sau deteriorarea
camerei foto.
• Nu vopsiţi camera foto deoarece vopseaua poate obtura piesele
mobile şi poate împiedica funcţionarea corectă.
• Opriţi camera foto atunci când nu o folosiţi.
• Camera dvs. conţine piese delicate. Evitaţi orice impact al
camerei foto.
• Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând camera foto în husă
atunci când nu este folosită. Protejaţi camera foto de zgârieturi
ţinînd-o departe de nisip, obiecte ascuţite sau monede.
• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece
acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.
• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul
cu un material moale, curat, fără impurităţi.
• În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate stinge.
În acest mod cartela de memorie este protejată. Porniţi camera
foto pentru a o folosi din nou.
• În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru
este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau
performanţele camerei foto.
• Când folosiţi camera foto la temperaturi scăzute, poate dura un
timp până la pornire, culoarea se poate modifica temporar, sau
pot apărea imagini fantomă. Aceste condiţii nu sunt cauzate de
o funcţionare necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine
atunci când camera foto ajunge la temperaturi normale.
• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto
pot provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi
ale pielii, eczeme sau umflături. Dacă vă confruntaţi cu oricare
dintre aceste simptome, încetaţi imediat să utilizaţi camera foto
şi consultaţi un medic.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau
punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele
materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie
acoperite de garanţie.
• Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de
service pentru camera foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal
asemenea lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de
service efectuate de personal necalificat nu este acoperită de
garanţie.
Despre cartelele de memorie
Cartele de memorie acceptate
Camera dvs. suportă cartele de memorie microSD (Secure Digital)
sau microSDHC (Secure Digital High Capacity).
Anexe 104
Pentru a citi date cu un PC sau cititor de cartele
de memorie, introduceţi cartela de memorie într-un
adaptor corespunzător.
Întreţinerea camerei foto
Capacitatea cartelei de memorie
Atenţie la folosirea cartelelor de memorie
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de
condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o
cartelă de memorie microSD de 1 GB:
Dimensiune Excelentă
F
o
t
o
g
r
a
f
i
i
*
C
l
i
p
u
r
i
v
i
d
e
o
Bună
Normală
30 CPS
15 CPS
108
212
312
-
-
123
241
353
-
-
144
283
417
-
-
170
332
482
-
-
328
624
882
-
-
537
980
1.373
-
-
882
1.471
1.931
-
-
1.626
2.575
3.090
-
-
-
-
-
Aprox.
12' 49"
Aprox.
23' 23"
-
-
-
Aprox.
14' 27"
Aprox.
26' 04"
-
-
-
Aprox.
25' 00"
Aprox.
48' 02"
-
-
-
Aprox.
73' 27"
Aprox.
94' 20"
* Timpul de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiţi zoom-ul. Au fost
înregistrate câteva clipuri video succesiv, pentru a stabili durata totală de
înregistrare.
• Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă
introduceţi cartela de memorie în direcţia incorectă, este posibil
să deterioraţi camera foto sau cartela de memorie.
• Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto
sau de un computer. Reformataţi cartela de memorie cu camera
dvs. foto.
• Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de
memorie.
• Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp
ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot
pierde date.
• După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de
memorie, nu mai puteţi stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o
cartelă de memorie nouă.
• Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le
supuneţi la impact sau presiune.
• Evitaţi depozitarea cartelei de memorie în apropierea câmpurilor
magnetice puternice.
• Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu
temperaturi şi umiditate ridicată, sau substanţe corozive.
• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau
substanţe străine. În cazul în care cartela de memorie este
murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în
camera foto.
• Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide,
praf sau substanţe străine. În caz contrar, cartelele de memorie
sau camera foto pot funcţiona necorespunzător.
Anexe 105
Întreţinerea camerei foto
• Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a
o proteja de descărcările electrostatice.
• Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard
disk, CD sau DVD.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de
memorie se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu indică o
funcţionare necorespunzătoare.
  Durată de viaţă a bateriei 
Timp mediu de fotografiere / Condiţii de testare
Număr de fotografii
(când bateria este complet încărcată)
Durata bateriei a fost măsurată în
următoarele condiţii: în mod p, rezoluţie
16 M, calitate Fine (Fină), OIS pornit.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Fotografii
Aproximativ
90 min/
Aproximativ
180 fotografii
Despre baterie
1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar,
faceţi o singură fotografie şi măriţi sau
micşoraţi.
2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la
Dezactivat, faceţi o singură fotografie
şi măriţi sau micşoraţi.
3. Parcurgeţi paşii 1 şi 2 timp de 30 de
secunde şi repetaţi timp de 5 minute.
Apoi, opriţi camera foto timp de
1 minut.
Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.
  Specificaţii baterie 
4. Repetaţi paşii 1-3.
Specificaţie
Descriere
Model
BP70A
Tip
Baterie Litiu-ion
• Cifrele menţionate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung şi pot
Capacitate celulă
700 mAh
• Au fost înregistrate câteva clipuri video succesiv, pentru a stabili durata totală
Tensiune
3,7 V
Durată de încărcare*
(când camera foto este oprită)
Aproximativ 150 min
Clipuri
video
Aproximativ
65 min
Înregistraţi clipurile video la rezoluţie
1280 X 720 HQ şi 30 CPS.
varia în funcţie de utilizarea propriu-zisă.
de înregistrare.
* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai
mult.
Anexe 106
Întreţinerea camerei foto
Precauţii privind utilizarea bateriei
Mesaj pentru baterie descărcată
Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se
colorează în roşu şi apare mesajul "Baterie descărcată".
Observaţii referitoare la utilizarea bateriei
• Evitaţi expunerea bateriilor sau a cartelelor de memorie la
temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32º F
sau peste 40° C/104º F). Temperaturile extreme pot reduce
capacitatea de încărcare a bateriilor şi pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
• Când utilizaţi camera foto pentru o perioadă îndelungată, zona
din jurul camerei bateriei se poate încălzi. Acest lucru nu va
afecta folosirea normală a camerei foto.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză,
puteţi provoca un incendiu sau electrocutări.
• La temperaturi sub 0 ºC/32º F, capacitatea şi durata bateriei pot
scădea.
• Capacitatea bateriei poată scădea la temperaturi joase dar
revine la normal la temperaturi mai blânde.
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie
împotriva deteriorărilor
Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest
lucru poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei,
poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia
şi poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei
• Dacă lumina indicatoare este stinsă, asiguraţi-vă că bateria este
introdusă corect.
• Dacă camera foto este pornită în timpul înărcării, bateria nu se
va încărca complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea
bateriei.
• Nu utilizaţi camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru
poate cauza incendii sau şocuri electrice.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză,
puteţi provoca un incendiu sau electrocutări.
• Aşteptaţi cel puţin 10 minute pentru a porni camera foto după
încărcarea bateriei.
• Dacă conectaţi camera foto la o sursă de alimentare externă
în timp ce bateria este descărcată, folosirea unor funcţii care
necesită multă energie va provoca stingerea camerei. Pentru a
folosi camera foto în mod obişnuit, reîncărcaţi bateria.
Anexe 107
Întreţinerea camerei foto
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea clipurilor video descarcă rapid
bateria. Încărcaţi bateria până când lumina indicatoare devine
verde.
• Dacă lumina indicatoare clipeşte şi este portocalie sau nu este
aprinsă, reconectaţi cablul sau scoateţi bateria şi introduceţi-o
din nou.
• Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau când
temperatura este prea ridicată, lumina indicatoare poate deveni
portocalie. Încărcarea va începe când bateria se răceşte.
• Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a
acestora. După finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la
camera foto.
• Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru
poate cauza deteriorarea cablului.
Procedaţi cu grijă la manipularea şi aruncarea bateriilor
şi a încărcătoarelor
• Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările
locale atunci când aruncaţi bateriile uzate.
• Nu puneţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în
dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite
sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
Observaţii referitoare la încărcare atunci când camera
foto este conectată la un computer
• Utilizaţi numai cablul USB furnizat.
• Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
- utilizaţi un hub USB
- alte dispozitive USB sunt conectate la computer
- conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului
- portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la
ieşire (5 V, 500 mA)
Anexe 108
Întreţinerea camerei foto
• Nu dezasamblaţi şi nu perforaţi bateria cu obiecte
ascuţite.
• Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe
de zdrobire.
• Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum
căderea din locaţii aflate la înălţime.
• Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau
superioare.
• Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeala sau
cu lichide.
• Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum
lumina solară, foc sau ale surse similare.
Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei poate
cauza vătămări corporale sau deces. Pentru siguranţa
dvs., urmaţi aceste instrucţiuni de manipulare corectă
a bateriei:
• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este
incorect manipulată. Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau
alte anomalii ale bateriei, întrerupeţi imediat utilizarea
acesteia şi contactaţi un centru de service.
• Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice,
recomandate de producător şi încărcaţi bateria numai prin
metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.
• Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o
expuneţi la medii excesiv de calde, precum interiorul unui
vehicul închis pe timp de vară.
• Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.
• Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu
temperatură şi umiditate ridicată, precum saune sau
cabine de duş.
• Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum
lenjerie de pat, covoare sau pături electrice, pentru o
perioadă îndelungată de timp.
• Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în
spaţii închise.
• Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu
obiecte metalice, precum coliere, monede, chei sau
ceasuri.
• Utilizaţi numai baterii de schimb Litiu-ion autentice,
recomandate de producător.
Instrucţiuni privind aruncarea
• Aruncaţi cu grijă bateria la deşeuri.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Regulamentele privind aruncarea la deşeuri pot varia în
funcţie de ţară sau regiune. Aruncaţi bateriile la deşeuri
conform regulamentelor locale şi federale.
Instrucţiuni pentru încărcarea bateriei
Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în
acest manual al utilizatorului. Bateria poate lua foc sau
poate exploda dacă este incorect încărcată.
Anexe 109
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat
soluţiile sugerate, dar aveţi în continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.
Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cartela de memorie şi bateria.
Situaţie
Soluţii recomandate
Situaţie
Camera foto nu
porneşte
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă
corect. (pag.16)
• Încărcaţi bateria.
Camera foto se opreşte
brusc
• Încărcaţi bateria.
• Camera foto poate fi în modul de
economisire a energiei. (pag.96)
• Camera foto se poate opri pentru a
împiedica deteriorarea cartelei de
memorie din cauza unui impact. Reporniţi
camera foto.
• Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de
memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt
necesare sau introduceţi o nouă cartelă.
• Formataţi cartela de memorie.
Nu puteţi face fotografii • Cartela de memorie este defectă.
Cumpăraţi o cartelă de memorie nouă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Încărcaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.
Bateria camerei foto se
descarcă rapid
• Este posibil ca bateria să se descarce
rapid la temperaturi scăzute (sub
0 °C/32º F). Păstraţi bateria caldă
introducând-o în buzunar.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea
clipurilor video descarcă rapid bateria.
Reîncărcaţi, dacă este nevoie.
• Bateriile sunt elemente consumabile,
care trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi
o baterie nouă dacă durata de viaţă a
bateriei scade rapid.
Soluţii recomandate
Camera foto se
blochează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Camera foto se
încălzeşte
În timpul utilizării, camera foto se poate
încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar
trebui să afecteze durata de viaţă sau
performanţele camerei foto.
Bliţul nu funcţionează
• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie
setată la off (oprit). (pag.50)
• Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.
Anexe 110
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii recomandate
Situaţie
Soluţii recomandate
Fotografia este neclară
• Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare
setată este potrivită pentru fotografii în
prim plan. (pag.52)
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În
caz contrar, curăţaţi obiectivul. (pag.102)
• Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de
acoperire a bliţului. (pag.114)
Culorile din fotografie
nu corespund celor din
scena reală
O balanţă de alb incorectă poate crea
o culoare nerealistă. Selectaţi opţiunea
corespunzătoare pentru balanţa de alb, care
să se potrivească sursei de lumină. (pag.61)
Fotografia este prea
luminoasă
Fotografia este supraexpusă.
• Opriţi bliţul. (pag.50)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag.51)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag.59)
Fotografia este prea
întunecată
Fotografia este subexpusă.
• Activaţi bliţul. (pag.50)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag.51)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag.59)
Este posibil ca bliţul să se declanşeze
Bliţul se declanşează pe
datorită electricităţii statice. Camera foto nu
neaşteptate
funcţionează necorespunzător.
Data şi ora sunt
incorecte
Setaţi data şi ora în setările de afişare.
(pag.97)
Ecranul sau butoanele
nu funcţionează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Ecranul camerei foto
răspunde insuficient.
Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi
foarte scăzute, se poate produce
decolorarea sau funcţionarea
necorespunzătoare a ecranului camerei foto.
Pentru o performanţă mai bună a ecranului,
utilizaţi camera foto la temperaturi moderate.
Cartela de memorie
conţine o eroare
• Opriţi camera foto şi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi
introduceţi-o din nou.
• Formataţi cartela de memorie.
A se vedea “Atenţie la folosirea cartelelor de
memorie” pentru mai multe detalii. (pag.105)
Nu poate reda fişiere
Dacă modificaţi numele unui fişier, este
posibil ca acest fişier să nu fie redat de
camera foto (numele fişierului trebuie să
respecte standardul DCF). Dacă întâlniţi
această situaţie, redaţi fişierele pe computer.
Anexe 111
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii recomandate
Televizorul nu afişează
fotografiile
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este
conectată corect la TV prin cablul A/V.
• Asiguraţi-vă că această cartelă de
memorie conţine fotografii.
Computerul dvs. nu
recunoaşte camera.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul
USB.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de
operare acceptat.
Computerul
deconectează
camera foto în timpul
transferului de fişiere
Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă
datorită electricităţii statice. Deconectaţi
cablul USB şi conectaţi-l din nou.
Computerul nu poate
reda clipuri video
Videoclipurile nu pot fi redate de unele
programe de redare a acestora. Pentru a
reda fişierele video capturate cu ajutorul
camerei foto, instalaţi şi utilizaţi programul
Intelli-studio pe computerul dvs. (pag.87)
Situaţie
Soluţii recomandate
Intelli-studio nu
funcţionează corect
• Opriţi programul Intelli-studio şi reporniţi-l.
• Nu puteţi utiliza Intelli-studio pe
computerele Macintosh.
• Asiguraţi-vă că Software PC este pornit
Pornit în meniul de setări. (pag.99)
• În funcţie de specificaţiile şi mediile
computerului dvs., programul poate să nu
fie lansat automat. În acest caz, faceţi clic
pe start “ Computerul meu “
Intelli-studio “ iStudio.exe pe
computerul dvs.
Anexe 112
Specificaţiile camerei foto
Senzor imagine
Tip
Focalizare
1/2,3" (Aproximativ 7,76 mm) CCD
Tip
Număr efectiv de
pixeli
Aproximativ 16,1 mega-pixeli
Număr total de
pixeli
Aproximativ 16,4 mega-pixeli
Interval
Obiectiv
Distanţă focală
Obiectiv Samsung f = 4,7 mm-23,5 mm
(echivalent film 35 mm: 26 mm-130 mm)
Interval F-stop
F3,3 (W) - F5,9 (T)
digital: 25,0X)
• Mod Redare: 1,0X-14,4X
Ecran
Lăţime (W)
Tele (T)
80 cm-infinity
150 cm-infinity
Macro
5 cm-80 cm
100 cm-150 cm
Auto macro
5 cm-infinity
100 cm-infinity
Normal (AF)
Viteză declanşator
• Mod imagine statică: 1,0X-5,0X (Zoom optic X Zoom
Zoom digital
Focalizare automată TTL (AF multiplă, AF centru,
AF cu recunoaşterea feţei, AF de urmărire, AF cu
recunoaşterea inteligentă a feţei)
•
•
•
•
Auto: 1/8 – 1/2.000 sec.
Program: 1 – 1/2.000 sec.
Noapte: 8 – 1/2.000 sec.
Artificii: 2 s.
Expunere
Tip
LCD TFT
Control
Program AE
Caracteristică
• Ecran principal 3,0" (7,6 cm) QVGA (230K)
• Ecran frontal: 1,5" (3,8 cm) 61 K/ TFT LCD
Măsurare
Multi, Punct, Centrat, Identificare faţă
Compensare
±2EV (1/3 Pas VE)
ISO ISO
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200
Anexe 113
Specificaţiile camerei foto
Bliţ
Imprimare dată
Mod
Auto, Ochi roşii, Auxiliar, Sincronizare lentă, Dezactivat,
Corector efect ochi roşii
Interval
• Lăţime: 0,2 m-3,5 m (ISO Auto)
• Tele: 0,5 m-2,0 m (ISO Auto)
Timp de
reîncărcare
Aproximativ 4 sec.
Data/ora, Dată, Dezactivat
Fotografiere
• Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiţii de
Fotografii
‫‏‬Reducere mişcare
DUAL IS [Stabilizare Optică a Imaginii (OIS) + Stabilizare Digitală a Imaginii
(DIS)]
Efect
• Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj,
• Filtru inteligent: Normal, Miniatură,
Întunecare colţuri, Focaliz. Uşoară, Film Vechi 1,
Film Vechi 2, Semiton, Schiţă, Ochi de peşte,
Modul Fotografiere
Fără ceaţă, Clasic, Retro, Negativ,
Personalizare RGB
• Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturaţie
Modul Filmare
Videoclipuri
noapte, Portret în contre-jour, Noapte,
Fundal luminos, Peisaj, Alb, Verde natural,
Cer senin, Sunset Sky, Macro, Text macro,
Culori Macro, Trepied, Action, Artificii), Auto,
Program, DUAL IS, Fotografie portret, Noapte,
Scenă (Ramă Magică, Evidenţiere Obiect, Peisaj,
Text, Apus, Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă)
Acţionare:
Singular, Continuu, Captură mişcare, AEB
•
• Temporizator: 10 sec, 2 sec, Dublu (10 sec, 2 sec)
Cer senin, Verde natural, Sunset Sky), Film
• Format: MP4 (H.264) (Timp maxim de înregistrare:
20 min)
• Dimensiune: 1280 X 720 HQ Bună, 1280 X 720
Clipuri video
Filtru inteligent: Normal, Efect Paletă 1,
Efect Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4,
Miniatură, Întunecare colţuri, Semiton, Schiţă,
Ochi de peşte, Fără ceaţă, Clasic, Retro, Negativ,
Personalizare RGB
Normală, 640 X 480 Normală, 320 X 240 Normală
• Procent cadru: 30 CPS, 15 CPS
• Sunet Viu: Sunet Viu Pornit, Sunet Viu Oprit,
Fără sunet
• OIS: Activat, Dezactivat
• Editare clipuri video (inclusă): Pauză în timpul
înregistrării, Captare imagine fixă, Ajustare timp
Balans de alb
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H,
Fluorescent_L, Tungsten, Măsurare: Obturator (Parametri personalizare)
Anexe 114
Specificaţiile camerei foto
Redare
Tip
Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de
diapozitive cu Muzică şi Efecte, Clip video,
Album inteligent*
* Categorie Smart Album: Tip, Dată, Culoare,
Săptămână, Faţă
Editare
Redimensionare, Rotire, Ajustare imagine,
Filtru inteligent, Ajustare
Format fişier
Audio: AAC)
• Fişier audio: WAV
Pentru 1 GB microSD: Număr de fotografii
• Ajustare imagine: Corector efect ochi roşii, ACB,
Efect
Retuşare faţă, Luminozitate, Contrast, Saturaţie,
Adăugare zgomot
• Filtru inteligent: Normal, Miniatură,
Întunecare colţuri, Focalizare Fină, Film Vechi 1,
Film Vechi 2, Semiton, Schiţă, Ochi de peşte,
Fără ceaţă, Clasic, Retro, Negativ,
Personalizare RGB
Dimensiune
imagine
Înregistrare voce
Excelentă
Bună
Normală
4608 X 3456
108
212
312
4608 X 3072
123
241
353
4608 X 2592
144
283
417
3648 X 2736
170
332
482
2592 X 1944
328
624
882
1984 X 1488
537
980
1.373
1920 X 1080
882
1.471
1.931
1024 X 768
1.626
2.575
3.090
Aceste cifre sunt măsurate în condiţii standard
Samsung şi pot varia în funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de setările camerei foto.
• Înregistrare voce (Maximum 10 ore)
• Notă vocală în fotografie (Max. 10 sec.)
Stocare
• Memorie internă: Aproximativ 30 MB
• Memorie externă (Opţională):
Suport
• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
• Imagine statică: JPEG (DCF)
• Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264,
cartelă microSD(garantat până la 2 GB),
cartelă microSDHC(garantat până la 8 GB)
Capacitatea memoriei interne ar putea să nu
corespundă acestor specificaţii.
Anexe 115
Specificaţiile camerei foto
Interfaţă
Conector digital
de ieşire
Temperatură de funcţionare
USB 2.0
Intrare/ieşire audio Difuzor intern (Mono), Microfon (Mono)
Ieşire video
• A/V: NTSC, PAL (selectabil)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (selectabil)
Mufă de intrare
de c.c.
20 de pini, 4,2 V
Sursă de alimentare
Baterie
reîncărcabilă
0-40 °C
Umiditate de funcţionare
5-85 %
Software
Intelli-studio
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz în vederea îmbunătăţirii
performanţelor.
Baterie Litiu-ion (BP70A, 700 mAh)
Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.
Dimensiuni (l X Î X A)
95,3 X 57,3 X 19,0 mm (fără protuberanţe)
Greutate
113,2 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
Anexe 116
Glosar
ACB (Echilibrare automată a contrastului)
Această opţiune îmbunătăţeşte automat contrastul imaginilor
atunci când subiectul este luminat din spate sau atunci când
există un contrast mare între subiect şi fundal.
Compoziţie
Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o
fotografie. De obicei, respectarea regulilor terţilor duce la o
compoziţie bună.
AEB (Funcţie de expunere automată)
Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri
diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.
DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei
foto)
O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de
fişiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics
and Information Technology Industries Association (JEITA).
AF (Focalizare automată)
Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe
subiect. Camera foto foloseşte contrastul pentru a focaliza
automat.
Apertură
Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul
camerei foto.
Mişcarea camerei (Neclaritate)
În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul
este deschis, întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru
se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică.
Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea acesteia,
utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ,
folosiţi un trepied, funcţia DIS sau OIS pentru a stabiliza camera
foto.
Adâncimea câmpului
Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce
poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea
câmpului variază în funcţie de apertura obiectivului, distanţa focală
şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea
unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face
neclar fundalul unei compoziţii.
Zoom digital
Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil
împrenă cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi zoom-ul
digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce mărirea creşte.
DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare)
Un format pentru transcrierea informaţiilor de imprimare, cum
ar fi imaginile selectate şi numărul de imprimări, pe o cartelă de
memorie. Imprimantele compatibile cu DPOF, uneori disponibile în
magazinele de fotografie, pot citi informaţiile de pe cartelă pentru
imprimarea convenabilă.
Anexe 117
Glosar
EV (Valoare de expunere)
Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi
aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeaşi expunere.
Compensare EV
Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere
măsurată de camera foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi
expunerea fotografiilor dvs. Setaţi compensarea EV la -1.0 EV
pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1.0 EV cu un
grad mai luminoasă.
Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)
O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru
camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries
Development Association (JEIDA).
Expunere
Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei
foto. Expunerea este controlată de combinaţia dintre viteza
obturatorului, valoarea aperturii şi sensibilitatea ISO.
Bliţ
O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri
corespunzătoare în condiţii de lumină scăzută.
Distanţă focală
Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în
milimetri). Distanţele focale mai lungi determină restrângerea
unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanţele focale
mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.
H.264/MPEG-4
Un format video de înaltă comprimare stabilit de organizaţiile de
standard internaţional ISO-IEC şi ITU-T. Acest codec este capabil
să ofere calitate video bună la rate scăzute de biţi, creat de Joint
Video Team (JVT).
Senzor imagine
Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit
pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează
luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile
frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi
CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film
echivalent utilizat într-o cameră de filmat. La setări mai mari a
sensibilităţii ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a
obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea
camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu
sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.
Anexe 118
Glosar
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale.
Imaginile JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea
totală a fişierului, cu deteriorarea minimă a rezoluţiei imaginii.
Zgomot
Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca
pixeli luminoşi deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de
obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată
sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.
LCD (Ecran cu cristale lichide)
Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum.
Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi
CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.
Zoom optic
Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv
şi nu deteriorează calitatea imginilor.
Macro
Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a
obiectelor foarte mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera
foto poate menţine o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă
aproape de dimensiunea reală (1:1).
Calitate
Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine
digitală. Imaginile de calitate superioară au un grad de
comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune
mai mare a fişierului.
Măsurare
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto
măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.
Rezoluţie
Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu
rezoluţie ridicată conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai
multe detalii decât imaginile cu rezoluţie scăzută.
MJPEG (JPEG de mişcare)
Format video comprimat ca imagine JPEG.
Viteză obturator
Viteza obturatorului se referă la durata de timp dintre deschiderea
şi închiderea obturatorului, fiind un factor important pentru
luminozitatea fotografiei, deoarece controlează cantitatea de
lumină ce trece prin apertură înainte de a ajunge la senzorul de
imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai
mic de pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi
captează mai uşor subiecţii în mişcare.
Anexe 119
Glosar
Vignetting (Întunecare colţuri)
Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini
(exterioare) în comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în
colţuri poate fi utilă pentru subiecţii poziţionaţi în centrul imaginii.
Balans de alb (balans de culoare)
Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu,
verde şi albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului
de alb sau de culaore este acela de a reda corect culorile într-o
imagine.
Anexe 120
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme
de colectare selectivă)
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui
produs
(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că
produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB)
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul
duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în
mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul
care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale
unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod
ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să
consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs
şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte
deşeuri comerciale.
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe
ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă.
Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că
bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru
sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii
materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri
şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a
bateriilor la nivel local.
PlanetFirst reprezintă angajamentul Samsung
Electronics faţă de dezvoltarea susţinută şi faţă de
responsabilitatea socială prin afaceri şi activităţi de
management axate pe protecţia mediului.
Anexe 121
Index
A
Bliţ
Accesorii opţionale 13
Ajustare imagine
Aăugare zgomot 82
Claritate 67
Contrast
Mod Fotografiere 67
Mod Redare 81
Luminozitate
Mod Fotografiere 59
Mod Redare 81
Ochi roşii 81
Saturaţie
Mod Fotografiere 67
Mod Redare 81
Album inteligent 71
Claritate 67
Auto 51
Auxiliar 51
Corectare efect ochi roşii 50
Dezactivat 50
Ochi roşii 51
Sincronizare redusă 51
Brightness
Mod Fotografiere 59
Modul Redare 81
Buton declanşator 14
Conectarea la computer
Mac 91
Windows 86
Buton Redare 15
Anynet+ 98
Curăţare
corpul camerei foto 102
ecran principal 102
Obiectiv 102
Editarea fotografiilor 79
Editare clipuri video
captare 77
trunchiere 77
D
Deconectarea
camerei foto 90
Despachetarea 13
Calitate imagine 48
Detectare clipire 56
B
Captarea unei imagini din
clipul video 77
Balans de alb 61
Cartelă de memorie
atenţie 107
introduceţi 16
încărcare 17
activare 25
Mod Demo 95
Mod Fotografiere 42
Expunere de diapozitive 75
C
atenţie 105
Introduceţi 16
Ecran frontal 14
Mod Fotografiere 67
Modul Redare 81
Apăsaţi până la jumătate pe
[declanşator] 29
Baterie
Mod Redare 81
Contrast
Buton Meniu 15
Buton Pornire 14
Echilibrare automată a
contrastului (ACB)
F
Filtru inteligent
Mod Fotografiere 64
Mod Redare 80
Formatare 97
E
Echilibrarea automată a
contrastului (ACB)
Mod Fotografiere 59
Centru de service 110
Anexe 122
Format digital pentru
comanda de imprimare 82
Fotografiere faţă
zâmbitoare 56
Index
Fotografiere portrete
Autoportret 42
Corectare ochi roşii 50
Detectare clipire 56
Fotografiere faţă
zâmbitoare 56
Identificarea feţei 55
Modul Fotografie cu opţiune
de înfrumuseţare 36
Ochi roşii 51
Recunoaşterea inteligentă a
feţei 57
Fotografiere săritură 43
Funcţie de expunere
automată (AEB) 63
H
HDTV 85
I
Identificarea feţei 55
Ieşire HDMI 99
Ieşire video 98
Imagine de pornire 96
M
Imprimare 98
Macro 52
Imprimarea fotografiilor 92
Mărire 74
Indicator luminos pentru
stare 15
Măsurare
Center-weighted 60
Multi 60
Spot 60
Intelli-studio 88
Mesaje de eroare 101
Î
Miniaturi 72
Încărcare 17
Mod Autoportret 42
Înregistrare
fotografii 42
fotografiere 39
redare 76
Mod Children (Copii)
Întreţinerea camerei foto 102
fotografii 43
Mod DUAL IS (IS dual) 38
Mod Economisire energie 96
L
Lumină de asistenţă AF
locaţia 14
setările 98
Luminozitate ecran 96
Mod Noapte 37
Mod Redare 81
Modul Copii
film 44
Setări de sunet 95
Modul Detectare scenă
inteligentă 40
Modul Evidenţiere obiect 34
Modul Fotografie cu opţiune
de înfrumuseţare 36
Modul Program 38
Modul Scene (Scenă) 33
Moduri de impuls
Motion Capture
(Capturare mişcare) 63
Moduri de rafală
Continuous 63
Funcţie de expunere
automată 63
Motion Capture
(Capturare mişcare) 63
Mod Smart Auto 32
Modul Autoportret
clip video 44
Modul Cadru magic 34
Anexe 123
N
Notă vocală
înregistrare 45
redare 78
Index
O
Retuşarea feţelor
Ochi roşii
Mod Fotografiere 50
Modul Redare 81
Mod Fotografiere 47
Mod Redare 79
Rotire 79
P
PictBridge 92
S
Pictograme
Saturaţie
Port A/V 14
Port USB 14
anulare 71
clasare 70
înregistrare 58
Rezoluţie
OIS (SOI) 28
Mod Fotografiere 20
Mod Redare 69
Steaua mea
Mod Fotografiere 36
Mod Redare 81
Mod Fotografiere 67
Mod Redare 81
Sensibilitate ISO 51
Setare Dată/Oră 97
Vizualizare rapidă 96
T
Z
Temporizator
indicator luminos pentru
temporizator 14
Mod Fotografiere 49
Setare oră 18, 97
Setări 97
Transfer de fişiere
Resetare 97
Album inteligent 70
expunere de diapozitive 75
miniaturi 72
TV 84
Ştergerea fişierelor 72
Punct de montare a
trepiedului 14
Recunoaşterea inteligentă a
feţei 57
Vizualizarea fişierelor
Ş
Tip de afişaj 23
R
Valoare apertură 37
Sunet AF 95
Protejarea fişierelor 73
Setări de sunet 23
V
Mac 91
Windows 86
Setări fus orar 18, 97
Zonă de focalizare
Tracking AF 54
Zonă focalizare
AF centru 54
Multi AF 54
Zoom
buton zoom 15
setări ale sunetului de
zoom 39
utilizarea zoom-ului 26
Setări limbă 97
Zoom digital 26
Specificaţiile camerei
foto 113
Zoom Intelli 27
Anexe 124
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau
vizitaţi site-ul nostru Web http://www.samsung.com/ pentru servicii şi
solicitări post vânzare.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Compact camera 16.4 MP CCD Pink
  • Image sensor size: 1/2.33"
  • Image stabilizer
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 5x
  • TTL Face tracking
  • Fastest camera shutter speed: 1/2000 s Slowest camera shutter speed: 8 s ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 1280 x 720 pixels HD
  • Built-in microphone Voice recording PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement