Samsung SAMSUNG WB1100F Manual de utilizare

Samsung SAMSUNG WB1100F Manual de utilizare
Manualul
utilizatorului
WB1100F/WB1101F/WB1102F
Faceţi clic pe
un subiect
Acest manual al utilizatorului conţine instrucţiuni detaliate
referitoare la utilizarea camerei foto. Citiţi cu atenţie acest
manual.
Depanare de bază
Referinţă rapidă
Cuprins
Funcţii de bază
Funcţiile extinse
Opţiuni de fotografiere
Redarea/Editarea
Reţea fără fir
Setările
Anexe
Index
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura performanţe maxime ale camerei foto.
Preveniţi afectarea vederii subiectului.
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau de animale.
Dacă folosiţi bliţul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni
temporare sau permanente ale vederii.
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane
Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.
Puteţi să deterioraţi camera foto şi să vă expuneţi la riscul unui şoc electric.
Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a animalelor.
Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale grave, dacă sunt înghiţite.
Piesele şi accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau
explozive.
Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.
Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi
ridicate pentru perioade lungi de timp.
Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza daune
permanente componentelor interne ale camerei foto.
Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi acest tip
de materiale lângă aceasta.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.
Aceasta poate provoca un şoc electric.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Evitaţi interferenţele cu stimulatoarele cardiace.
Menţineţi o distanţa de siguranţă între această cameră foto şi stimulatoarele
cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de
producător şi de grupurile de cercetare. Dacă, din orice motiv, bănuiţi că aparatul
dvs. foto interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical,
închideţi camera imediat şi contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al
dispozitivului medical pentru îndrumare.
Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau haine.
Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea camerei sau
poate provoca un incendiu.
Nu manevraţi cablul de alimentare electrică sau încărcătorul în timpul unei
furtuni.
Acest lucru poate provoca electrocutare.
Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi imediat toate
alimentările electrice, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactaţi centrul
de service Samsung.
Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unei camere
foto într-o anumită zonă.
• Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
• Opriţi camera foto atunci când vă aflaţi în avion. Camera foto poate produce
interferenţe cu echipamentul avionului. Urmaţi toate reglementările liniei aeriene
şi opriţi camera foto atunci când vi se indică acest lucru de către personalul liniei
aeriene.
• Opriţi camera foto în apropierea echipamentelor medicale. Camera foto poate
produce interferenţe cu echipamentele medicale din spitale sau din instituţii
sanitare. Urmaţi toate reglementările, avertismentele afişate şi indicaţiile
personalului medical.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto înainte să deconectaţi
alimentarea la încărcătorul de c. a.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor
echipamente
Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o perioadă
îndelungată de timp.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza
deteriorări grave ale camerei foto.
Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt
utilizate.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.
Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de
producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.
Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite la
încărcarea bateriilor.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate de
Samsung.
• Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate pot provoca
explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto sau pot provoca rănirea.
• Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile provocate de baterii,
încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.
Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/- ale bateriei.
Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.
Nu scăpaţi sau supuneţi camera foto la impacturi puternice.
Aceasta poate deteriora ecranul sau componentele externe sau interne.
Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la instalarea
bateriei şi a cartelelor de memorie.
Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a
bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor
şi accesoriilor.
Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.
Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.
3
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
Menţineţi distanţa între această cameră foto şi stimulatoarele cardiace pentru a
evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de producător şi de grupurile
de cercetare. Consultaţi producătorii dispozitivelor electronice pentru a rezolva
problemele de interferenţă pe care le întâmpinaţi. Pentru prevenirea interferenţelor
nedorite, folosiţi numai dispozitive sau accesorii omologate de Samsung.
Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei camerei foto.
Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.
Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie
deteriorată.
Aceasta poate cauza un şoc electric sau funcţionarea necorespunzătoare a camerei
sau poate provoca un incendiu.
Folosiţi camera foto în poziţie normală.
Evitaţi contactul cu antena internă a camerei foto.
Nu aşezaţi camera foto în sau lângă câmpurile magnetice.
Procedând astfel este posibil să cauzaţi funcţionarea defectuoasă a camerei foto.
Transferul de date şi responsabilităţi
• Deoarece datele transferate prin reţeaua WLAN se pot pierde, evitaţi transferarea
Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este deteriorat.
În cazul în care părţile de sticlă sau părţile acrilice sunt sparte, vizitaţi un centru de
service Samsung Electronics pentru a vi se repara camera foto.
datelor importante în zonele publice sau în reţele deschise.
• Producătorul camerei foto nu este răspunzător pentru niciun transfer de date
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de fişiere sau daunele
rezultate din funcţionarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a camerei
foto.
care nu respectă drepturile de autor, mărcile comerciale, legile privind dreptul de
proprietate intelectuală sau regulile de decenţă publică.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto.
În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot deteriora. Producătorul nu
este responsabil pentru pierderile de date.
4
Schiţa manualului utilizatorului
Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation.
• Mac şi Apple App Store sunt mărci comerciale înregistrate ale Corporaţiei
Apple.
• Google Play Store este o marcă comercială înregistrată a Google, Inc.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED şi logo Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• Mărcile înregistrate şi numele comerciale folosite în acest manual aparţin
respectivilor proprietari.
Funcţii de bază
19
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de
fotografiere ale camerei foto.
Funcţiile extinse
43
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă
vocală selectând un mod.
Opţiuni de fotografiere
53
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Redarea/Editarea
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se pot modifica
74
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi
să editaţi fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum să
conectaţi camera foto la computer sau la TV.
fără notificare prealabilă, datorită actualizării funcţiilor acesteia.
• Recomandăm utilizarea camerei foto în ţara de unde aţi achiziţionat-o.
• Utilizaţi această cameră foto cu responsabilitate şi respectaţi toate legile
şi reglementările în privinţa utilizării acesteia.
Reţea fără fir
• Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părţi din acest manual
92
Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi
funcţii.
fără permisiunea obţinută în prealabil.
Setările
109
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.
5
115
Indicatori utilizaţi în acest manual
Pictograme utilizate în acest manual
Modul Fotografiere
Indicator
Pictogramă Funcţie
Smart Auto
Informaţii suplimentare
Program
Avertismente de siguranţă şi precauţii
Inteligent
Panoramă
Magic Plus
Setări
Film
Wi-Fi
Pictograme mod Fotografiere
Aceste pictograme apar în text atunci când este disponibilă o funcţie într-un mod.
Consultaţi exemplul de mai jos.
Notă: Modul sau modul pot să nu accepte funcţii pentru toate scenele şi
modurile.
Reglarea
luminozităţii şi a culorilor
De
exemplu:
Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
Reglarea manuală a expunerii (EV)
În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie
uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteţi regla expunerea
pentru a obţine o fotografie mai bună.
Apăsaţi [F/t] pentru
a regla expunerea.
3Disponibil
în modurile
• Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce valoarea expunerii creşte.
Program şi Film
Expunere : +1
Înapoi
 Mai întunecat (-)
1
2
 Neutru (0)
 Mai luminos (+)
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Expunere.
4
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările dvs.
• După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie
necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau
expunerea insuficientă.
• Dacă nu vă puteţi decide asupra expunerii adecvate, selectaţi opţiunea AEB
(Cadre multiple cu expunere automată). Camera va capta 3 fotografii succesive,
fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag. 71)
6
[]
Butoanele camerei. De exemplu, [Declanşator] înseamnă butonul
declanşator.
()
Număr pagină cu informaţiile respective

Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să o selectaţi
pentru a efectua un pas; de exemplu: selectaţi Identificare faţă
 Normală (înseamnă Selectaţi Identificare faţă, apoi selectaţi
Normală).
*
Notă explicativă
Expresii utilizate în acest manual
Apăsarea pe declanşator
• Apăsaţi pe jumătate pe [Declanşator]: apăsaţi până la jumătate pe declanşator
• Apăsaţi pe [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator
Apăsaţi pe jumătate pe
[Declanşator]
Luminozitate
Cantitatea de lumină care intră în camera foto determină expunerea. Puteţi modifica
expunerea schimbând viteza obturatorului, valoarea aperturii sau sensibilitatea ISO.
Modificând expunerea, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.
Apăsaţi pe [Declanşator]
 Expunere normală
Subiect, fundal şi compoziţie
• Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un animal sau o natură
statică
• Fundal: obiectele din jurul subiectului
• Compoziţie: combinarea unui subiect cu fundalul
Fundal
Subiect
Compoziţie
7
 Supraexpunere
(prea luminos)
Caracteristici speciale ale camerei foto
Utilizarea butonului DIRECT LINK
Citirea informaţiilor etichetei NFC (Tag & Go)
Instalaţi Samsung SMART CAMERA App pe un dispozitiv compatibil NFC, apoi
aşezaţi antena NFC a dispozitivului lângă eticheta NFC a camerei foto. Samsung
SMART CAMERA App se lansează automat. Dacă aplicaţia nu este instalată, va
apărea o solicitare pentru instalarea aplicaţiei.
Apăsaţi butonul DIRECT LINK pentru a activa funcţia Wi-Fi pe care aţi indicat-o.
Setarea unei opţiuni pentru butonul DIRECT LINK
Puteţi selecta o funcţie Wi-Fi care va fi lansată când apăsaţi butonul DIRECT LINK.
1 Accesaţi Setările.
2 Accesaţi opţiunea pentru butonul DIRECT LINK.
3 Selectaţi o caracteristică Wi-Fi din listă.
8
Caracteristici
speciale ale camerei foto

Utilizare Partajare automată
Puteţi trimite facil fişiere de pe camera foto pe un telefon inteligent. Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin reţeaua fără fir.
1 Instalaţi aplicaţia Samsung
4 Selectaţi camera foto din listă şi
SMART CAMERA App pe telefonul
inteligent.
conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up
pe camera foto, permiteţi telefonului
inteligent să se conecteze la aceasta.
2 Porniţi caracteristica AutoShare pe
camera foto.
5 Captaţi o fotografie.
• Fotografia captată este salvată pe camera foto, apoi este transferată
petelefonul inteligent.
3 Lansaţi aplicaţia Samsung SMART
CAMERA App pe telefonul
inteligent.
9
Caracteristici
speciale ale camerei foto

Utilizare MobileLink
Puteţi trimite facil fişiere de pe camera foto pe un telefon inteligent. Camera foto se conectează prin reţeaua fără fir la telefoanele inteligente care acceptă caracteristica
MobileLink.
1 Instalaţi aplicaţia Samsung
4 Selectaţi camera foto din listă şi
SMART CAMERA App pe telefonul
inteligent.
conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up
pe camera foto, permiteţi telefonului
inteligent să se conecteze la aceasta.
5 Pe telefonul inteligent sau de la
2 Accesaţi modul MobileLink pe
camera foto, selectaţi fişierele care
vor fi transferate de la camera foto.
camera foto.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up,
selectaţi o opţiune.
6 Pe telefonul inteligent, atingeţi
3 Lansaţi aplicaţia Samsung SMART
butonul copiere sau de la camera
foto, selectaţi Send.
CAMERA App pe telefonul
inteligent.
 10
Caracteristici
speciale ale camerei foto

Utilizare Remote Viewfinder
Puteţi controla de la distanţă camera foto de pe un telefon inteligent. Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin reţeaua fără fir. Utilizaţi telefonul inteligent ca
telecomandă pentru declanşator cu ajutorul caracteristicii Vizor de la Distanţă. Fotografia captată va apărea pe telefonul inteligent.
1 Instalaţi aplicaţia Samsung
4 Selectaţi camera foto din listă şi
SMART CAMERA App pe telefonul
inteligent.
conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up
pe camera foto, permiteţi telefonului
inteligent să se conecteze la aceasta.
5 Ţineţi apăsat
pentru a focaliza,
apoi eliberaţi pentru a fotografia.
2 Accesaţi modul Remote Viewfinder
pe camera foto.
3 Lansaţi aplicaţia Samsung SMART
6 Atingeţi miniatura pentru a vizualiza
CAMERA App pe telefonul
inteligent.
fotografia.
 11
Caracteristici
speciale ale camerei foto

1 Selectaţi opţiunea macro (
Mostre fotografiere - Macro
Puteţi capta fotografii în prim-plan ale subiecţilor mici, cum ar fi florile sau insectele.
2 Captaţi o fotografie.
Imaginea pentru ilustrare poate diferi faţă de fotografia reală pe care o captaţi.
 12
).
Depanare de bază
Aflaţi cum puteţi rezolva probleme obişnuite prin setarea opţiunilor de fotografiere.
Ochii subiectului se văd
roşii.
Acest lucru este cauzat reflectarea în ochii subiectului a bliţului camerei foto.
• Setaţi opţiunea pentru bliţu la Ochi roşii sau la Corector efect ochi roşii. (pag. 57)
• Dacă fotografia a fost deja captată, selectaţi Corector efect ochi roşii în meniul de editare. (pag. 86)
Fotografiile au urme de
praf.
Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiţi bliţul.
• Dezactivaţi bliţul sau evitaţi captarea fotografiilor în locuri cu praf.
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 59)
Fotografiile sunt neclare. Neclaritatea se poate produce în cazul în care captaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă sau dacă ţineţi camera foto
incorect. Utilizaţi funcţia OIS sau apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a vă asigura că subiectul este focalizat.
(pag. 41)
Fotografiile sunt neclare
atunci când fotografiaţi
pe timp de noapte.
Subiecţii apar prea
întunecaţi din cauza
luminii de fundal.
Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta poate face dificil să
menţineţi camera nemişcată destul timp pentru a capta o fotografie clară şi poate duce la mişcarea camerei foto.
• Selectați Noapte în modul . (pag. 47)
• Activaţi bliţul. (pag. 58)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 59)
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu lumină şi cele întunecate,
este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.
• Evitaţi să fotografiaţi cu soarele în faţă.
• Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar. (pag. 58)
• Reglaţi expunerea. (pag. 67)
• Setaţi opţiunea de Echilibrare automată a contrastului (ACB). (pag. 68)
• Setaţi opţiunea pentru modul de măsurare la Punct dacă un subiect se află în centrul cadrului. (pag. 68)
 13
Referinţă rapidă
Captare fotografii ale persoanelor
• Mod > Înfrumuseţare faţă  47
• Ochi roşii/Corector efect ochi roşii (pentru a preveni
sau corecta efectul de ochi roşii)  57
• Identificare faţă, Autoportret  64
• Fotografiere zâmbet  65
Captare fotografii noaptea sau în
întuneric
• Mod > Apus, Siluetă, Artificii, Urme lumină  47
• Opţiuni pentru bliţ  58
• Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la
lumină)  59
Captare fotografii de acţiune
• Mod > Îngheţare acţiune  47
• Continuu, Captură mişcare  71
Captare fotografii text, insecte sau flori
• Mod > Macro  47
• Macro  60
Reglare expunere (luminozitate)
• Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la
lumină)  59
• Expunere (pentru a regla expunerea)  67
• ACB (pentru a compensa subiecţii aflaţi în contra
fundalurilor luminoase)  68
• Mod de măsurare  68
• AEB (pentru a realiza 3 fotografii ale aceleiaşi scene cu
expuneri diferite)  71
Captare fotografii ale peisajelor
Reducerea mişcării camerei foto
• Stabilizare optică a imaginii (OIS)  40
• Stabilizare imagine duală (DUAL IS)  40
Trimiterea şi partajarea fişierelor
• Utilizarea caracteristicii NFC (Tag & Go)  97
• Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor către un
telefon inteligent  99
• Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail  102
• Utilizarea serviciilor pentru partajarea fotografiilor sau
a videoclipurilor  105
•
•
• Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe
Mod > Peisaj  47
Mod  48
dispozitive care acceptă Samsung Link  107
Aplicarea efectelor pentru fotografii
• Mod > Filtru Foto  50
• Ajustare imagine (pentru a regla Claritate, Contrast sau
Saturaţie)  72
Aplicarea efectelor pentru clipuri video
•
Mod > Filtru Film  51
 14
• Vizualizarea fişierelor ca miniaturi  76
• Vizualizarea fişierelor după categorii  77
• Ştergerea tuturor fişierelor din memorie  79
• Vizualizarea fişierelor ca prezentare  81
• Vizualizarea fişierelor pe TV  88
• Conectarea camerei foto la un computer  89
• Reglarea sunetului şi a volumului  111
• Reglarea luminozităţii ecranului  112
• Modificarea limbii de afişare  113
• Setarea datei şi a orei  113
• Înainte de contactarea unui centru service  128
Cuprins
Utilizarea Ecranului de Mod .................................................................................. 31
Funcţii de bază.................................................................................................................. 19
Selectarea unui Ecran de Mod .............................................................................. 31
Pictograme pe Ecranul de Mod ............................................................................. 32
Despachetarea ........................................................................................................... 20
Aspectul camerei foto .............................................................................................. 21
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor .............................................................. 33
Utilizarea butonului DIRECT LINK ......................................................................... 23
Ataşarea unei curele ............................................................................................... 24
Ataşarea unui capac pentru obiectiv ................................................................... 24
Setarea afişajului şi sunetelor ............................................................................... 35
Setarea tipului de ecran ......................................................................................... 35
Setarea sunetului ..................................................................................................... 36
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie .............................................. 25
Captare fotografii ...................................................................................................... 37
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto .................................................... 26
Mărirea/Micşorarea ................................................................................................. 38
Schimbarea vitezei zoom-ului ............................................................................... 39
Reducerea mişcării camerei foto (OIS) ................................................................ 40
Încărcarea bateriei ................................................................................................... 26
Pornirea camerei foto ............................................................................................. 26
Efectuarea configurării iniţiale ............................................................................. 27
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ........................................ 41
Semnificaţia pictogramelor ................................................................................... 29
 15

Cuprins
Funcţiile extinse............................................................................................................... 43
Fotografierea pe întuneric ..................................................................................... 57
Evitarea efectului de ochi roşii ..............................................................................
Modul de utilizare a bliţului ...................................................................................
Utilizarea bliţului .....................................................................................................
Reglarea vitezei ISO .................................................................................................
Utilizarea modului Smart Auto ............................................................................ 44
Utilizarea modului Program .................................................................................. 46
Utilizarea modului Inteligent ................................................................................ 47
Utilizarea modului Vedere panoramică ............................................................ 48
57
57
58
59
Modificarea focalizării camerei foto .................................................................. 60
Utilizarea modului Magic Plus ............................................................................. 50
Utilizarea modului Filtru foto ................................................................................. 50
Utilizarea modului Filtru film ................................................................................. 51
Utilizarea funcţiei Macro ........................................................................................ 60
Modificarea opţiunii de focalizare ........................................................................ 60
Reglarea zonei de focalizare .................................................................................. 61
Utilizarea modului Film ........................................................................................... 52
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei .......................................................... 64
Identificarea feţelor .................................................................................................
Captarea unei fotografii autoportret ....................................................................
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc .....................................
Detectarea clipirii ....................................................................................................
Sfaturi pentru identificarea feţelor .......................................................................
Opţiuni de fotografiere................................................................................................. 53
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii .................................................................. 54
Selectarea unei rezoluţii ......................................................................................... 54
Setarea calităţii fotografiei ..................................................................................... 55
Utilizarea temporizatorului ................................................................................... 56
 16
64
64
65
65
66
 uprins
C
Reglarea luminozităţii şi a culorilor .................................................................... 67
Reglarea manuală a expunerii (EV) ......................................................................
Compensarea luminii de fundal (ACB) .................................................................
Modificarea opţiunii de măsurare ........................................................................
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb .....................................................
Editarea unui videoclip ........................................................................................... 87
67
68
68
69
Aranjarea unui videoclip ........................................................................................ 87
Capturarea unei imagini din videoclip ................................................................ 87
Vizualizarea fişierelor pe un TV ............................................................................ 88
Transferarea fişierelor pe computer ................................................................... 89
Utilizarea modurilor de cadre multiple
(continuu, captură mişcare, AEB) ........................................................................ 71
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows ....... 89
Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac ........... 90
Reglarea imaginilor .................................................................................................. 72
Cerinţe de sistem ....................................................................................................... 91
Reducerea sunetului zoom-ului ........................................................................... 73
Reţea fără fir....................................................................................................................... 92
Redarea/Editarea............................................................................................................. 74
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei ................... 93
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare ............... 75
Conectare la WLAN .................................................................................................
Utilizarea navigatorului de conectare ..................................................................
Sfaturi privind conexiunea la reţea .......................................................................
Introducerea textului ..............................................................................................
Pornirea modului Redare ....................................................................................... 75
Vizualizarea fotografiilor ........................................................................................ 79
Redarea unui videoclip ........................................................................................... 82
Utilizarea caracteristicii NFC (Tag & Go) ............................................................ 97
Editarea unei fotografii ........................................................................................... 83
Redimensionarea fotografiilor ..............................................................................
Rotirea unei fotografii .............................................................................................
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ......................................................................
Reglarea fotografiilor ..............................................................................................
93
94
95
96
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Fotografiere ...................................... 97
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Redare (Photo Beam) ....................... 97
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Wi-Fi .................................................... 97
83
83
84
85
 17
 uprins
C
Salvarea automată a fişierelor pe telefonul inteligent ................................ 98
Anexe..................................................................................................................................115
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent ...................... 99
Mesaje de eroare ..................................................................................................... 116
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă
pentru obturator ..................................................................................................... 100
Întreţinerea camerei foto ..................................................................................... 117
Curăţarea camerei foto .........................................................................................
Folosirea sau depozitarea camerei foto .............................................................
Despre cartelele de memorie ..............................................................................
Despre baterie .......................................................................................................
Actualizarea firmware-ului ...................................................................................
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail ............................ 102
Modificarea setărilor din e-mail .......................................................................... 102
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail ................................... 104
Utilizarea serviciilor pentru partajarea fotografiilor sau a
videoclipurilor .......................................................................................................... 105
117
118
120
123
127
Înainte de a contacta un centru de service .................................................... 128
Accesarea unui serviciu de partajare ................................................................. 105
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor .................................................... 105
Specificaţiile camerei foto .................................................................................... 131
Utilizarea Samsung Link pentru a trimite fişiere ......................................... 107
Index ............................................................................................................................ 140
Glosar ........................................................................................................................... 135
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive care
acceptă Samsung Link .......................................................................................... 107
Setările............................................................................................................................... 109
Meniul de setări ....................................................................................................... 110
Accesarea meniului de setări ...............................................................................
Sunet .......................................................................................................................
Ecran ........................................................................................................................
Conectivitate ..........................................................................................................
General ....................................................................................................................
110
111
111
112
113
 18
Funcţii de bază
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.
Despachetarea ……………………………………… 20
Aspectul camerei foto ……………………………… 21
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor …………… 33
Setarea afişajului şi sunetelor …………………… 35
Utilizarea butonului DIRECT LINK ………………… 23
Ataşarea unei curele ……………………………… 24
Ataşarea unui capac pentru obiectiv …………… 24
Setarea tipului de ecran …………………………… 35
Setarea sunetului ………………………………… 36
Captare fotografii ………………………………… 37
Introducerea bateriei şi a cartelei de
memorie …………………………………………… 25
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto …… 26
Mărirea/Micşorarea ……………………………… 38
Schimbarea vitezei zoom-ului …………………… 39
Reducerea mişcării camerei foto (OIS) …………… 40
Încărcarea bateriei ………………………………… 26
Pornirea camerei foto …………………………… 26
Efectuarea configurării iniţiale …………………… 27
Semnificaţia pictogramelor ……………………… 29
Utilizarea Ecranului de Mod ……………………… 31
Selectarea unui Ecran de Mod …………………… 31
Pictograme pe Ecranul de Mod …………………… 32
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai
clare ………………………………………………… 41
Despachetarea
Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.
Accesorii opţionale
Cameră foto
Adaptor de c.a./Cablu USB
Husă pentru camera
foto
Baterie reîncărcabilă
Încărcător pentru
baterie
Curea
Cartelă de memorie
Capac obiectiv/
Curea capac obiectiv
Cablu A/V
Cartelă de memorie/Adaptor cartelă de memorie
Ghid de pornire rapidă
• Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de articolele livrate împreună cu produsul.
• Articolele incluse în cutie pot diferi în funcţie de model.
• Puteţi achiziţiona accesorii opţionale de la un dealer sau centru de service
Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru problemele cauzate de
utilizarea accesoriilor neautorizate.
Funcţii de bază 20
Aspectul camerei foto
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu componentele camerei foto şi cu funcţiile acestora.
Selector de moduri
Bliţ*
* Când nu este utilizată, ţineţi unitatea bliţ închisă
pentru a evita deteriorarea. Forţarea unităţii bliţ să se
deschidă poate cauza deteriorarea camerei foto.
Buton PORNIRE
Buton DIRECT LINK
Porniţi o funcţie Wi-Fi prestabilită.
Buton bliţ pop-up
Antena internă*
* Evitaţi contactul cu antena internă în timpul utilizării
reţelei fără fir.
Buton declanşator
Buton SPEED CONTROL (pag. 39)
Lumină de asistenţă pentru AF/
Indicator luminos pentru temporizator
Etichetă NFC
Lansaţi o caracteristică NFC prin citirea unei
etichete de la un dispozitiv compatibil NFC.
(pag. 97)
Obiectiv
Port USB şi A/V
Acceptă cablu USB şi cablu A/V.
Funcţii de bază 21
Aspectul camerei foto
Microfon
Indicator luminos pentru stare
• Clipeşte: Când camera foto salvează
o fotografie sau un videoclip, care
sunt citite de un computer, când
imaginea nu este focalizată, sau
când camera foto este conectată
la reţeaua WLAN sau trimite o
fotografie.
• Steady: Când camera foto este
conectată la un computer, când se
încarcă bateria, sau când imaginea
este focalizată.
Buton Zoom
• În modul Fotografiere: Măriţi sau micşoraţi.
• În modul Redare: Măriţi o porţiune a unei
fotografii sau vizualizaţi fişiere sub formă de
miniaturi, sau reglaţi volumul.
Suport pentru cureaua
camerei foto
Butoane (pag. 23)
Ecran
Capac pentru compartimentul bateriei
Introduceţi o cartelă de memorie şi o
baterie.
Punct de
montare a
trepiedului
Difuzor
Funcţii de bază 22
Aspectul camerei foto
Utilizarea butonului DIRECT LINK
Butoane
Buton
Descriere
Puteţi porni caracteristica Wi-Fi cu uşurinţă cu [DIRECT LINK].
Apăsaţi [DIRECT LINK] pentru a activa funcţia Wi-Fi pe care aţi alocat-o. Apăsaţi
[DIRECT LINK] din nou pentru a reveni la modul anterior.
Începeţi să înregistraţi un videoclip.
Accesaţi opţiuni sau meniuri.
Vă deplasaţi înapoi.
Funcţii de bază
D Modificaţi opţiunea pentru afişaj.
c Modificaţi opţiunea macro.
F
Modificaţi opţiunea pentru bliţ.
t
Modificaţi opţiunea pentru
temporizator.
Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat.
Accesaţi modul Redare.
Ştergeţi fişiere în modul Redare.
Alte funcţii
Deplasaţi-vă în sus
Deplasaţi-vă în jos
Deplasaţi-vă la
stânga
Deplasaţi-vă la
dreapta
Setarea unei opţiuni pentru butonul DIRECT LINK
Puteţi selecta o funcţie Wi-Fi care va fi lansată când apăsaţi [DIRECT LINK].
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi General  DIRECT LINK (buton Wi-Fi).
3 Selectaţi o caracteristică Wi-Fi. (pag. 114)
Funcţii de bază 23
Aspectul camerei foto
Ataşarea unei curele
Ataşarea unui capac pentru obiectiv
Ataşaţi o curea pentru a transporta camera foto în mod convenabil.
Ataşaţi un capac pentru obiectiv cu o curea pentru capacul de la obiectiv pentru a
proteja obiectivul camerei foto.
Funcţii de bază 24
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie
Aflaţi cum se introduc bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera foto.
Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie
Baterie reîncărcabilă
Introduceţi o cartelă de memorie cu
contactele aurii orientate în sus.
Cartelă de memorie
Introduceţi bateria cu sigla Samsung
orientată în sus.
Dispozitiv de blocare a
bateriei
Glisaţi dispozitivul de blocare în
jos pentru a elibera bateria.
Apăsaţi uşor până când cartela se
deblochează din camera foto, apoi
scoateţi-o din slot.
Cartelă de memorie
Utilizarea adaptorului pentru cartele de memorie
Pentru a utiliza microcartele de memorie cu acest produs, un
PC sau un cititor de cartele de memorie, introduceţi cartela
într-un adaptor.
Baterie reîncărcabilă
Funcţii de bază 25
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto
Încărcarea bateriei
Pornirea camerei foto
Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să încărcaţi bateria. Conectaţi
capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi conectaţi celălalt capăt al cablului
USB la adaptorul de c.a.
Apăsaţi [X] pentru a porni sau a opri camera foto.
• La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială.
(pag. 27)
Indicator luminos pentru stare
• Lumina roşie aprinsă: Se încarcă
• Lumina roşie stinsă: Încărcată complet
Pornirea camerei foto în modul Redare
Apăsaţi [P]. Camera foto porneşte şi accesează imediat modul Redare.
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. şi cablul USB furnizate cu camera dvs. foto. În
cazul în care utilizaţi un alt adaptor de c.a. (precum AD5055), este posibil ca
bateria camerei foto să nu se încarce sau să nu funcţioneze necorespunzător.
Dacă porniţi camera foto ţinând apăsat pe [P], camera foto nu emite niciun
sunet.
Funcţii de bază 26
Efectuarea configurării iniţiale
Când apare ecranul de configurare iniţială, parcurgeţi paşii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto. Limba implicită este prestabilită pentru ţara sau
regiunea în care a fost vândută camera foto. Puteţi schimba limba după preferinţe selectând Language.
1 Apăsaţi [c] pentru a selecta Fus orar, apoi apăsaţi [t] sau [o].
2 Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsaţi [o].
3 Apăsaţi [c] pentru a selecta Setare Dată/Oră, apoi apăsaţi [t] sau
[o].
Setare Dată/Oră
Acasă
An
Lună Zi
Oră Min
DST
Londra
Anulare
Anulare
Setare
Setare
4 Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un element.
5 Apăsaţi [D/c] pentru a seta data, ora şi ora de vară, apoi apăsaţi
[o].
Funcţii de bază 27
Efectuarea configurării iniţiale
6 Apăsaţi [c] pentru a selecta Tip Dată, apoi apăsaţi [t] sau [o].
7 Apăsaţi [D/c] pentru a selecta un tip de dată, apoi apăsaţi [o].
9 Apăsaţi [D/c] pentru a selecta un tip de oră, apoi apăsaţi [o].
10 Apăsaţi [r] pentru a finaliza configurarea iniţială.
Tip Dată
Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.
AAAA/LL/ZZ
LL/ZZ/AAAA
ZZ/LL/AAAA
Înapoi
Setare
8 Apăsaţi [c] pentru a selecta Tip oră, apoi apăsaţi [t] sau [o].
Funcţii de bază 28
Semnificaţia pictogramelor
Camera foto afişează pictograme pentru mod şi opţiunile pe care le setaţi. Pictogramele luminează intermitent în galben pentr un timp în cazul în care modificaţi opţiuni.
1
1 Informaţii privind fotografierea
Pictogramă Descriere
Pictogramă Descriere
Valoare apertură
Data curentă
Viteză obturator
Ora curentă
Timp de înregistrare disponibil
Valoare expunere
Număr disponibil de fotografii
Cartelă de memorie introdusă
•
•
•
: Suficient
: Insuficient
: Descărcată (Reîncărcare)
Funcţii de bază 29
Cadru de focalizare automată
Mişcare cameră foto
Indicator de zoom
Rezoluţia fotografiei cu zoom-ul Intelli
activat
Raport de zoom
Histogramă
Semnificaţia pictogramelor
2
3
2 Opţiuni fotografiere (stânga)
3 Opţiuni fotografiere (dreapta)
Pictogramă Descriere
Pictogramă Descriere
Modul Fotografiere
Sensibilitate ISO
Balans de alb
Rezoluţie video
Ajustare imagine
(Claritate, Contrast şi Saturaţie)
Bliţ
Zonă focalizare
Focalizare
Identificare faţă
Opţiune cadre multiple
AutoShare activat
Frecvenţă cadre (pe secundă)
Rezoluţie fotografie
Zoom fără sonor
Zoom Intelli pornit
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
Mod de măsurare
Temporizator
Funcţii de bază 30
Utilizarea Ecranului de Mod
Utilizaţi selectorul de moduri pentru a selecta un mod de fotografiere sau o funcţie. Rotiţi selectorul de moduri la un mod dorit. De asemenea, puteţi selecta o pictogramă pe
ecranul Mod în anumite moduri.
Selectarea unui Ecran de Mod
Nr.
În modul Fotografiere sau în modul Redare, rotiţi selectorul de moduri pentru a afişa
un ecran Mod. De asemenea, puteţi selecta o pictogramă pe ecranul Mod în modul
Magic Plus.
1
1
2
Mod pictograme
• Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a derula la un mod dorit, apoi apăsaţi
[o] pentru a accesa modul.
2
Filtru Foto Filtru Film
Descriere
Ecran de Mod curent
• Rotiţi selectorul de moduri pentru a accesa un alt ecran de mod.
Editor
Foto
 De exemplu: Atunci când selectaţi Filtru Foto în modul Magic Plus.
Funcţii de bază 31
Utilizarea Ecranului de Mod
Pictograme pe Ecranul de Mod
Mod
Pictogramă Descriere
Mod
Pictogramă Descriere
Smart Auto: Captaţi o fotografie cu un mod scenă selectat
automat de camera foto. (pag. 44)
Film: Particularizaţi setările pentru a înregistra un
videoclip. (pag. 52)
Program: Captaţi o fotografie cu setări pe care le-aţi reglat
manual. (pag. 46)
MobileLink: Trimiteţi fotografii sau videoclipuri pe un
telefon inteligent. (pag. 99)
Inteligent: Captaţi o fotografie cu opţiuni prestabilite pentru o anumită
scenă. (pag. 47)
Panoramă: Captaţi şi combinaţi o serie de fotografii
pentru a crea o imagine panoramică. (pag. 48)
Filtru Foto: Captaţi o fotografie cu diverse efecte de filtru.
(pag. 50)
Filtru Film: Înregistraţi un videoclip cu diverse efecte de
filtru. (pag. 51)
Editor Foto: Editaţi fotografii cu diverse efecte. (pag. 83)
Setări: Reglaţi setările în funcţie de preferinţele dvs.
(pag. 110)
Funcţii de bază 32
Remote Viewfinder: Utilizaţi un telefon inteligent ca
telecomandă pentru eliberarea declanşatorului şi vedeţi
previzualizarea unei imagini din camera dvs. foto, pe
telefonul inteligent. (pag. 100)
E-mail: Trimiteţi fotografii sau videoclipuri stocate pe
camera foto prin e-mail. (pag. 102)
SNS şi Cloud: Încărcaţi fotografii sau videoclipuri pe
servicii de partajare a fişierelor. (pag. 105)
Samsung Link: Vizualizaţi fişiere pe dispozitive care
acceptă Samsung Link. (pag. 107)
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
Pentru a selecta o opţiune sau un meniu, apăsaţi [m], apoi apăsaţi [D/c/F/t] sau [o].
1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
2 Selectaţi o opţiune sau un meniu.
• Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsaţi [D] sau [c].
• Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsaţi [F] sau [t].
Revenirea la meniul anterior
Apăsaţi [r] pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a reveni la modul Fotografiere.
3 Apăsaţi [o] pentru a confirma opţiunea sau meniul evidenţiat.
Funcţii de bază 33
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
De exemplu, pentru a selecta opţiunea Balans de alb în modul Program:
1 Rotiţi selectorul de moduri la
.
3 Apăsaţi [D/c] pentru a selecta Balans de alb, apoi apăsaţi [t]
sau [o].
4 Apăsaţi [F/t] pentru a selecta o opţiune pentru Balansul de alb.
Balans de alb : Lumină naturală
2 Apăsaţi [m].
Înapoi
5 Apăsaţi [o] pentru a salva setările dvs.
AutoShare
Expunere
Balans de alb
ISO
Bliţ
Focalizare
Ieşire
Setare
Selectare
Funcţii de bază 34
Setarea afişajului şi sunetelor
Aflaţi cum puteţi modifica informaţiile de bază pe care le afişează camera foto şi setările de sunet.
Setarea tipului de ecran
Despre histograme
Puteţi selecta un tip de afişare pentru modul Fotografiere sau Redare. Fiecare tip
afişează informaţii diferite de fotografiere sau redare. Consultaţi tabelul de mai jos.
O histogramă este un grafic care ilustrează modul de distribuire a luminii în
fotografia dvs. Dacă histograma are un vârf înalt în stânga, fotografia este
subexpusă şi va apărea întunecată. Un vârf în partea dreaptă a graficului arată că
fotografia este supraexpusă şi va apărea ştearsă. Înălţimea vârfurilor este raportată
la informaţiile privind culorile. Cu cât o anumită culoare este mai persistentă, cu atât
vârful este mai înalt.
 Subexpus
Apăsaţi [D] în mod repetat pentru a modifica tipul de afişaj.
Mod
Tip de afişaj
• Ascundeţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.
• Afişaţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.
Fotografiere
• Afişaţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere şi o
histogramă.
Redare
• Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent.
• Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent cu excepţia
informaţiilor de bază.
• Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent.
Funcţii de bază 35
 Expus corect
 Supraexpus
Setarea afişajului şi sunetelor
Setarea opţiunii de vizualizare a afişajului
Puteţi ascunde sau afişa opţiunea pentru afişaj care apare în anumite moduri.
Apăsaţi [o] în mod repetat.
Setarea sunetului
Setaţi sunetul pe care îl emite camera foto atunci când apăsaţi până la jumătate pe
butonul declanşator.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi Sunet  Sunet bip.
3 Selectaţi o opţiune.
• Ascundeţi opţiunea pentru afişaj.
• Afişaţi opţiunea pentru afişaj.
Inteligent : Înfrumuseţare faţă
.
Opţiune
Descriere
Dezactivat Camera foto nu emite niciun sunet.
Activat
Opţiune pentru afişaj
Setare
 De exemplu, în modul
Funcţii de bază 36
Camera foto emite sunete.
Captare fotografii
Aflaţi cum puteţi capta fotografii uşor şi repede în modul Smart Auto.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
.
3 Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.
• Un cadru roşu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.
2 Aliniaţi subiectul în cadru.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
5 Apăsaţi [P] pentru a vizualiza fotografia captată.
• Pentru a şterge fotografia, apăsaţi [f], apoi selectaţi Da.
6 Apăsaţi [P] pentru a reveni la modul Fotografiere.
Consultaţi pagina 41 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai clare.
Funcţii de bază 37
Captare fotografii
Mărirea/Micşorarea
Zoom digital
Zoom-ul digital este acceptat implicit în modul Fotografiere. Dacă apropiaţi un
obiect în modul Fotografiere şi indicatorul de zoom este în intervalul digital, camera
foto foloseşte zoom-ul digital. Folosind simultan zoom-ul optic 35X şi zoom-ul
digital 2X, puteţi mări de până la 70 de ori.
Puteţi capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.
Interval optic
Indicator de
zoom
Interval digital
Raport de zoom
• Zoom-ul digital nu este disponibil cu opţiunea AF de urmărire sau cu opţiunile
Identificare faţă.
Micşorare
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul digital, calitatea fotografiei poate fi mai
Mărire
scăzută decât cea normală.
Când rotiţi butonul zoom, este posibil ca raportul de zoom afişat pe ecran să se
modifice în mod necorespunzător.
Funcţii de bază 38
Captare fotografii
Zoom Intelli
Setarea zoom-ului Intelli
Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul Intelli, camera foto utilizează zoomul Intelli. Rezoluţia fotografiei variază în funcţie de raportul de zoom dacă utilizaţi
zoom-ul Intelli. Folosind simultan zoom-ul optic şi zoom-ul Intelli, puteţi mări de
până la 70 ori.
Rezoluţia fotografiei
cu zoom-ul Intelli
activat
Interval optic
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Intelli Zoom.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Oprit: Zoom-ul Intelli este dezactivat.
Pornit: Zoom-ul Intelli este activat.
Indicator de
zoom
Interval Intelli
• În funcţie de opţiunile de fotografiere pe care le-aţi selectat, zoom-ul Intelli nu
este disponibil.
• Zoom-ul Intelli ajută la captarea unei fotografii cu o deteriorare a calităţii mai
scăzută decât la zoom-ul digital. Cu toate acestea, calitatea fotografiei poate fi
mai scăzută decât atunci când utilizaţi zoom-ul optic.
• Zoom-ul Intelli este disponibil numai când setaţi un raport de rezoluţie de 4:3.
Dacă setaţi un alt raport de rezoluţie cu zoom-ul Intelli pornit, zoom-ul Intelli va
fi oprit automat.
• Zoom-ul Intelli este întotdeauna pornit în modul
mode.
Schimbarea vitezei zoom-ului
Când utilizaţi butonul zoom cu [SPEED CONTROL], viteza zoom-ului este
schimbată.
Funcţii de bază 39
• Mod Înregistrare fotografie: Funcţia
zoom operează mai rapid.
• Mod Înregistrare videoclip: Funcţia
zoom operează mai încet.
Captare fotografii
Reducerea mişcării camerei foto (OIS)
În modul Fotografiere, puteţi seta fie Stabilizarea optică a imaginii (OIS) fie
Stabilizarea imagine duală (Dual IS) pentru a reduce sau elimina neclaritatea cauzată
de mişcarea camerei foto.
• Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:
-- mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare
-- folosiţi zoom-ul digital
-- camera foto se mişcă prea tare
-- viteza obturatorului este mică (de exemplu, la fotografierea scenelor
nocturne)
-- faceţi o fotografie în prim plan
• Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie
neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi funcţia OIS atunci când
utilizaţi un trepied.
• În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va deveni
neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
 Înainte de corecţie
 După corecţie
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi OIS.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat: OIS este dezactivat.
Activat: OIS este activat.
DUAL IS: Stabilizarea imagine duală (Dual IS) este activată.
Funcţii de bază 40
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare
    Menţinerea camerei foto într-o poziţie corectă
    Reducerea mişcării camerei foto
• Setaţi opţiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce
Asiguraţi-vă că nimic nu blochează
obiectivul, bliţul sau microfonul.
digital mişcarea camerei foto. (pag. 40)
• Setaţi opţiunea Dual IS pentru a reduce mişcarea camerei
foto atât din punct de vedere optic, cât şi din punct de vedere
digital. (pag. 40)
    Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator
    La afişarea pictogramei
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] şi reglaţi
focalizarea. Camera reglează automat focalizarea şi
expunerea.
Mişcare cameră foto
Camera fixează automat valoarea de apertură
şi viteza obturatorului.
Cadru de focalizare
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta
fotografia în cazul în care cadrul focalizării
este verde.
• Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi până la
jumătate pe [Declanşator] din nou în cazul în
care cadrul focalizării este roşu.
Când fotografiaţi în întuneric, evitaţi să setaţi opţiunea pentru bliţ la Sincronizare
lentă sau la Oprit. Apertura rămâne deschisă mai mult timp şi s-ar putea să fie mai
dificil să menţineţi camera nemişcată destul timp cât să captaţi o fotografie clară.
• Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ Auxiliar. (pag. 58)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 59)
Funcţii de bază 41
    Prevenirea ieşirii subiectului din zona de focalizare
Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci când:
--există contrast slab între subiect şi fundal (de exemplu, când subiectul poartă
haine de aceeaşi culoare cu fundalul)
--sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
--subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
--subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
--subiectul nu se află în centrul cadrului
• Când faceţi fotografii în lumină slabă
Porniţi bliţul. (pag. 58)
• Când subiecţii se mişcă rapid
Utilizaţi funcţia
Continuu sau
Captură mişcare.
(pag. 71)
Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza. Când
subiectul se află în zona de focalizare, puteţi repoziţiona cadrul pentru
modificarea compoziţiei. Când sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator]
pentru a capta fotografia.
Funcţii de bază 42
Funcţiile extinse
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.
Utilizarea modului Smart Auto ……………………
Utilizarea modului Program ………………………
Utilizarea modului Inteligent ………………………
Utilizarea modului Vedere panoramică …………
44
Utilizarea modului Magic Plus …………………… 50
46
Utilizarea modului Filtru foto ……………………… 50
Utilizarea modului Filtru film ……………………… 51
47
48
Utilizarea modului Film …………………………… 52
Utilizarea modului Smart Auto
În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră bazate pe tipul de scenă detectat. Modul Smart Auto este util dacă nu sunteţi familiarizat cu
setările camerei foto pentru diferite scene.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Aliniaţi subiectul în cadru.
.
Pictogramă Descriere
Peisaje
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului
apare o pictogramă adecvată pentru scenă. Pictogramele sunt prezentate
mai jos.
Scene cu fundaluri alb strălucitor
Peisaje noaptea
Portrete noaptea
Peisaje cu lumină de fundal
Portrete cu lumină de fundal
Portrete
Fotografii în prim plan ale obiectelor
Fotografii în prim plan ale textului
3 Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Apusuri
În interior, întuneric
Parţial luminat
Prim-plan cu lumină de reflector
Portrete cu lumină de reflector
Funcţiile extinse 44
Utilizarea modului Smart Auto
Pictogramă Descriere
Cer albastru
Zone împădurite
Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
Camera foto este stabilizată pe un trepied şi subiectul nu se
mişcă pentru o anumită perioadă de timp. (la fotografierea în
întuneric)*
Subiecţi în mişcare activă*
* Această pictogramă apare lângă pictograma pentru scenă.
• În cazul în care camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă,
aceasta foloseşte setările implicite pentru modul
.
• Chiar dacă este detectată o faţă, camera poate să nu selecteze un mod de
portret, în funcţie de poziţia şi de iluminarea subiectului.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea
şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru
fotografiere.
• Chiar dacă folosiţi un trepied, camera foto poate să nu detecteze modul dacă
subiectul se mişcă.
• Camera foto consumă mai multă energie de la baterie deoarece modifică
frecvent setările pentru a selecta scenele corespunzătoare.
Funcţiile extinse 45
Utilizarea modului Program
În modul Program, aveţi posibilitatea să setaţi majoritatea opţiunilor, cu excepţia vitezei obturatorului şi a valorii aperturii, acestea fiind setate automat de camera foto.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Setaţi opţiunile pe care le doriţi.
• Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 53)
3 Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse 46
Utilizarea modului Inteligent
În modul Inteligent, puteţi capta o fotografie cu opţiuni care sunt presetate pentru o scenă definită.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi o scenă.
.
Opţiune
Artificii
Inteligent : Înfrumuseţare faţă
Noapte
Macro
Urme lumină
Descriere
Captaţi scene cu artificii.
Captaţi mai multe fotografii în condiţii de iluminare slabă fără
bliţ. Camera foto le combină pentru a crea o singură imagine
care este mai luminoasă şi are mai puţină neclaritate.
Captaţi subiecţi mici sau în prim-plan.
Captaţi scene cu lumina care dispare treptat în condiţii de
iluminare slabă.
3 Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
Setare
Opţiune
Înfrumuseţare
faţă
Descriere
Captaţi un portret cu opţiuni de ascundere a imperfecţiunilor
feţei.
Îngheţare
acţiune
Captaţi subiecţi care se mişcă la viteză mare.
Apus
Peisaj
Siluetă
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Capturaţi scene la apus, cu nuanţe naturale de roşu şi galben.
Captaţi scene de natură statică şi peisaje.
Captaţi subiecţi ca forme întunecate pe un fundal deschis.
Funcţiile extinse 47
Utilizarea modului Vedere panoramică
În modul Panoramă, puteţi capta o scenă panoramică amplă într-o singură fotografie. Modul Panoramă captează şi combină o serie de fotografii pentru a crea o imagine
panoramică.
4 În timp ce ţineţi apăsat pe [Declanşator], deplasaţi încet camera
foto în direcţia care vă permite captarea restului de panoramă.
• Săgeţile indicând în direcţia de mişcare sunt afişate, iar imaginea completă de
fotografiere este afişată în caseta de previzualizare.
• Când vizorul este aliniat cu următoarea scenă, camera foto captează
 Exemplu de fotografiere
următoarea fotografie în mod automat.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Aliniaţi camera foto cu partea extremă stângă sau cu partea extremă dreaptă,
sau cu partea cea de mai sus sau cu partea cea de mai jos, în funcţie de scena
pe care doriţi să o capturaţi.
3 Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe fotografierea.
Instabilitate: O linie mai stabilă
reprezintă o mai puţină mişcare
a camerei foto.
5 Când aţi terminat, eliberaţi [Declanşator].
• După ce aţi realizat toate fotografiile necesare, camera foto le combină într-o
fotografie panoramică.
Funcţiile extinse 48
Utilizarea modului Vedere panoramică
• Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii panoramice, evitaţi
următoarele:
-- mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
-- mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea imagine
-- mişcarea camerei foto la viteze neregulate
-- agitarea camerei foto
-- fotografierea în locuri întunecate
-- captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere
-- condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii se
modifică
• Fotografiile efectuate sunt salvate automat, şi fotografierea este oprită în
următoarele condiţii:
-- dacă schimbaţi direcţia de fotografiere în timp ce fotografiaţi
-- dacă mişcaţi camera foto prea rapid
-- dacă nu mişcaţi camera foto
• Selectarea modului Vedere panoramică va dezactiva funcţiile zoom digital şi
optic. Dacă selectaţi modul Vedere panoramică atunci când obiectivul măreşte,
camera micşorează automat la poziţia implicită.
• Anumite opţiuni de fotografiere sunt indisponibile.
• Camera foto se poate opri din fotografiere datorită compoziţiei fotografierii sau
a mişcării subiectului în scenă.
• Camera foto poate să nu capteze ultima scenă în întregime dacă opriţi
deplasarea camerei foto exact acolo unde doriţi ca scena să se termine. Pentru a
capta scena întreagă, mişcaţi camera foto puţin dincolo de punctul unde doriţi
ca scena să se termine.
Funcţiile extinse 49
Utilizarea modului Magic Plus
Captaţi o fotografie sau un videoclip cu diferite efecte.
Utilizarea modului Filtru foto
Opţiune
Descriere
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca
subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a
fotografiei va fi neclară.)
Aplicaţi fotografiilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.
Miniatură
Întunecare colţuri
Ochi de peşte
Miniatură
Întunecare colţuri
Clasic
Retro
Filtru încrucişat
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un
efect puternic de întunecare a colţurilor ca la camerele foto
Lomo.
Distorsionaţi obiectele apropiate pentru a imita efectele
vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.
Aplicaţi un efect alb-negru.
Aplicaţi un efect de ton sepia.
Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor
luminoase pentru a imita efectul vizual al unui filtru
încrucişat.
4 Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
Ochi de peşte
Clasic
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un efect.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
.
• În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia se poate schimba automat la
sau la mai puţin.
• Pentru a aplica efecte de filtru fotografiilor salvate, apăsaţi [m], apoi
selectaţi Selectaţi imaginea  o imagine dorită. Camera va salva fotografiile
editate ca fişiere noi.
Funcţiile extinse 50
Utilizarea modului Magic Plus
Utilizarea modului Filtru film
Aplicaţi videoclipurilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un efect.
Opţiune
Miniatură
Întunecare colţuri
Ochi de peşte
Clasic
Retro
Efect Paletă 1
Efect Paletă 2
Efect Paletă 3
Efect Paletă 4
4 Apăsaţi
(Înregistrare videoclip) sau [Declanşator] pentru a porni
înregistrarea.
5 Apăsaţi
(Înregistrare videoclip) sau [Declanşator] din nou pentru
a opri înregistrarea.
.
Descriere
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca
subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a
fotografiei va fi neclară.)
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat
şi un efect puternic de întunecare a colţurilor ca la
camerele foto Lomo.
Distorsionaţi obiectele apropiate pentru a imita efectele
vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.
Aplicaţi un efect alb-negru.
Aplicaţi un efect de ton sepia.
Creaţi un aspect viu cu contrast înalt şi o culoare vie.
Curăţaţi şi clarificaţi scenele.
Aplicaţi un ton maro deschis.
Creaţi un efect rece şi monoton.
Funcţiile extinse 51
• Dacă selectaţi Miniatură, viteza de redare se va mări.
• Dacă selectaţi Miniatură, nu puteţi înregistra sunetul în videoclip.
• În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia înregistrării se poate
schimba automat la
sau la mai puţin.
Utilizarea modului Film
În modul Film, puteţi particulariza setările pentru a înregistra videoclipuri HD (1280x720) de până la 20 de minute în lungime. Camera foto salvează videoclipurile înregistrate ca
fişiere MP4 (H.264).
• MP4 (H.264) este un format cu înaltă compresie stabilit de organizaţiile internaţionale de standarde ISO-IEC şi ITU-T.
• Dacă utilizaţi cartele de memorie cu viteze mici de scriere, camera foto poate să nu salveze videoclipurile în mod corespunzător. Înregistrările video pot să fie corupte sau să nu
reuşească a fi redate corect.
• Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipuri de înaltă rezoluţie. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluţie, utilizaţi cartele de memorie cu viteze mai
mari de scriere.
• Dacă utilizaţi funcţia zoom atunci când înregistraţi un videoclip, camera foto poate înregistra zgomotul zoom-ului aflat în funcţiune. Utilizaţi funcţia Zoom silenţios pentru a nu
înregistra zgomotul zoom-ului. (pag. 73)
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Setaţi opţiunile pe care le doriţi.
Întreruperea înregistrării
Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui videoclip.
Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra mai multe scene sub forma unui singur
videoclip.
• Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 53)
3 Apăsaţi
(Înregistrare videoclip) sau [Declanşator] pentru a porni
înregistrarea.
4 Apăsaţi
(Înregistrare videoclip) sau [Declanşator] din nou pentru
a opri înregistrarea.
Puteţi începe să înregistraţi un videoclip în anumite moduri apăsând
(Înregistrare videoclip) fără a trebui să rotiţi selectorul de moduri la
.
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe înregistrarea.
• Apăsaţi [o] pentru a relua.
Funcţiile extinse 52
Opţiuni de fotografiere
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii ……………… 54
Selectarea unei rezoluţii ………………………… 54
Setarea calităţii fotografiei ………………………… 55
Utilizarea temporizatorului ……………………… 56
Fotografierea pe întuneric ………………………… 57
Evitarea efectului de ochi roşii ……………………
Modul de utilizare a bliţului ………………………
Utilizarea bliţului …………………………………
Reglarea vitezei ISO ………………………………
57
57
58
59
Modificarea focalizării camerei foto …………… 60
Utilizarea funcţiei Macro ………………………… 60
Modificarea opţiunii de focalizare ………………… 60
Reglarea zonei de focalizare ……………………… 61
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei ………… 64
Identificarea feţelor ……………………………… 64
Captarea unei fotografii autoportret ……………… 64
Realizarea unei fotografii în care persoanele
zâmbesc …………………………………………… 65
Detectarea clipirii ………………………………… 65
Sfaturi pentru identificarea feţelor ……………… 66
Reglarea luminozităţii şi a culorilor ……………… 67
Reglarea manuală a expunerii (EV) ………………
Compensarea luminii de fundal (ACB) ……………
Modificarea opţiunii de măsurare …………………
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb ……
67
68
68
69
Utilizarea modurilor de cadre multiple
(continuu, captură mişcare, AEB) ………………… 71
Reglarea imaginilor ………………………………… 72
Reducerea sunetului zoom-ului ………………… 73
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.
Selectarea unei rezoluţii
Setarea rezoluţiei videoclipului
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulţi pixeli,
deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afişată pe un ecran mai
mare. Când utilizaţi o rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.
Setarea rezoluţiei fotografiei
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Dimensiune clip video.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Dimensiune fotografie.
3 Selectaţi o opţiune.
1280 X 720: Fişiere HD pentru redarea pe un HDTV.
640 X 480: Fişiere SD pentru redarea pe un TV analog.
320 X 240: Postaţi pe o pagină web.
Pictogramă Descriere
Pentru partajare: Postaţi pe un site Web utilizând reţeaua fără
fir (maximum 30 secunde).
4608 X 3456: Imprimaţi pe hârtie A1.
4608 X 3072: Imprimaţi pe hârtie A1 în raport extins (3:2).
4608 X 2592: Imprimaţi pe hârtie A1 în raport panoramic (16:9)
sau redaţi pe un HDTV.
3648 X 2736: Imprimaţi pe hârtie A2.
2832 X 2832: Imprimaţi pe hârtie A3 în raport de 1:1.
2592 X 1944: Imprimaţi pe hârtie A4.
1984 X 1488: Imprimaţi pe hârtie A5.
1920 X 1080: Imprimaţi pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9)
sau redaţi pe un HDTV.
1024 X 768: Ataşaţi la un e-mail.
Opţiuni de fotografiere 54
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Setarea calităţii fotografiei
Stabiliţi setările calităţii fotografiei. Imaginile de calitate superioară vor da naştere
unor fişiere cu dimensiuni mai mari. Camera foto comprimă şi salvează fotografiile
pe care le captaţi în format JPEG.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Calitate.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Excelentă: Captaţi fotografii de calitate excelentă.
Bună: Captaţi fotografii de calitate superioară.
Normală: Captaţi fotografii de calitate normală.
Opţiuni de fotografiere 55
Utilizarea temporizatorului
Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [t].
3 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.
• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator
clipeşte. Camera foto va fotografia automat după ce timpul specificat s-a
scurs.
• Apăsaţi pe [Declanşator] sau [t] pentru a anula temporizatorul.
• În funcţie de opţiunile Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca
Temporizator : Dezactivat
funcţia temporizator să nu fie disponibilă.
• Opţiunile pentru temporizator nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de
cadre multiple.
• În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru temporizator
Ieşire
apăsând [m], apoi selectând Temporizator.
Setare
2 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.
10 sec: Captaţi o fotografie după o întîrziere de 10 secunde.
2 sec: Captaţi o fotografie după o întîrziere de 2 secunde.
Dublu: Captaţi o fotografie după o întârziere de 10 secunde şi
altă fotografie după o întârziere de 2 secunde.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 56
Fotografierea pe întuneric
Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.
Evitarea efectului de ochi roşii
Modul de utilizare a bliţului
Dacă bliţul este folosit atunci când fotografiaţi o persoană în întuneric, în ochii
acesteia poate apărea o strălucire roşie. Pentru a preveni aceasta, selectaţi Ochi roşii
sau Corector efect ochi roşii. Consultaţi opţiunile pentru bliţ în "Utilizarea bliţului."
(pag. 58)
 Înainte de corecţie
Apăsaţi butonul pentru bliţul pop-up
pentru face să se deschidă bliţul. Atunci
când unitatea bliţ se deschide, bliţul se
declanşează în concordanţă cu opţiunea
pe care aţi selectat-o. Dacă selectaţi
Oprit, bliţul nu se declanşează chiar dacă
acesta este deschis.
• Când nu este utilizată, ţineţi unitatea bliţ închisă pentru a evita deteriorarea.
• Încercarea de deschidere forţată a unităţii bliţ poate deteriora camera foto.
 După corecţie
Opţiuni de fotografiere 57
Fotografierea pe întuneric
Utilizarea bliţului
Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi nevoie de mai
multă lumină în fotografiile dvs.
1 Apăsaţi [F] pentru a deschide bliţul atunci când este nevoie.
2 În modul Fotografiere, apăsaţi [F].
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Oprit:
• Bliţul nu se declanşează.
• Camera foto va afişa avertizorul de mişcare
fotografiaţi în lumină slabă.
Auto: bliţul se declanşează automat când subiectul sau fundalul
sunt întunecate.
Ochi roşii:
• Bliţul se declanşează de două ori atunci când subiectul sau
fundalul sunt întunecate pentru a reduce efectul de ochi roşii.
• Există un interval între cele două declanşări ale bliţului. Nu
vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează pentru a doua
oară.
Auxiliar:
• Bliţul se declanşează întotdeauna.
• Camera foto reglează automat intensitatea bliţului.
Sincronizare lentă:
• Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne deschis mai mult
timp.
• Această opţiune se recomandă atunci când doriţi să captaţi
mai multă lumina înconjurătoare pentru a dezvălui detaliile
din fundal.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile neclare.
• Camera foto va afişa avertizorul de mişcare
atunci când
fotografiaţi în lumină slabă.
Bliţ : Auto
Ieşire
atunci când
Setare
Opţiuni de fotografiere 58
Fotografierea pe întuneric
Reglarea vitezei ISO
Pictogramă Descriere
Corector efect ochi roşii:
• Bliţul se declanşează de două ori când subiectul sau fundalul
sunt întunecate. Camera foto corectează ochii roşii prin
intermediul analizei software-ului avansat.
• Există un interval între cele două declanşări ale bliţului. Nu
vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează pentru a doua
oară.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
• Opţiunile bliţului nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de Cadre multiple sau
dacă selectaţi Autoportret sau Detectare clipire.
• Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă de bliţ.
(pag. 132)
• Dacă lumina bliţului este reflectată sau în aer există o cantitate importantă de
praf, pe fotografie pot apărea mici pete.
• În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru bliţ apăsând
[m], apoi selectând Bliţ.
Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum
este definit de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (International
Organization for Standardization - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată,
cu atât sensibilitatea camerei dvs. la lumină creşte. Utilizaţi o sensibilitate ISO mai
mare pentru a captura fotografii mai bune şi pentru a reduce mişcarea camerei foto
atunci când nu utilizaţi bliţul.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi ISO.
3 Selectaţi o opţiune.
• Selectaţi
pentru a utiliza o sensibilitate ISO corespunzătoare bazată pe
luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de iluminare.
Opţiuni de fotografiere 59
• Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.
• Dacă setaţi opţiunea ISO la , rezoluţia se poate schimba la
sau mai jos.
Modificarea focalizării camerei foto
Aflaţi cum puteţi regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul şi cu condiţiile de fotografiere.
Utilizarea funcţiei Macro
Modificarea opţiunii de focalizare
Utilizaţi funcţia macro pentru a capta fotografii în prim plan ale subiecţilor, cum ar fi
flori sau insecte. (Consultaţi "Modificarea opţiunii de focalizare".)
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o opţiune de focalizare corespunzătoare
în funcţie de distanţa dintre camera foto şi subiecţi.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [c].
Focalizare : Normal (AF)
Ieşire
• Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica realizarea de
fotografii neclare.
• Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 40 cm.
Opţiuni de fotografiere 60
Setare
Modificarea focalizării camerei foto
2 Selectaţi o opţiune.
Reglarea zonei de focalizare
Pictogramă Descriere
Normal (AF): Focalizaţi pe un subiect care este la o distanţă mai
are de 80 cm. La o distanţă mai mare de 150 cm când utilizaţi
zoom-ul.
Macro: Focalizaţi pe un subiect care se află la 10-80 cm faţă de
camera foto. 150-350 cm când utilizaţi zoom-ul.
Auto macro:
• Focalizaţi pe un subiect care se află la o distanţă mai mare de
1 cm. La o distanţă mai mare de 150 cm când utilizaţi zoom-ul.
• Opţiunea este setată automat în anumite moduri de
fotografiere.
Super Macro: Focalizaţi pe un subiect care se află la 1 cm faţă
de camera foto.
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în
funcţie de locaţia subiectului din scenă.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Zonă focalizare.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
AF centru: Focalizaţi pe centrul cadrului (potrivit când subiecţii
sunt localizaţi în sau în apropiere de centru).
AF multiplă: Focalizaţi una sau mai multe din cele 9 zone
posibile.
Selecţie AF: Focalizaţi pe zona selectată. (pag. 62)
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
AF de urmărire: Focalizaţi şi urmăriţi subiectul. (pag. 62)
În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru focalizare apăsând
[m], apoi selectând Focalizare.
Opţiunile de fotografiere disponibile pot fi diferite în funcţie de situaţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 61
Modificarea focalizării camerei foto
Focalizarea pe o zonă selectată
Utilizarea focalizării automate de urmărire
Puteţi focaliza pe zona selectată.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Zonă focalizare  Selecţie AF.
3 Apăsaţi [o], apoi apăsaţi [D/c/F/t] pentru a muta cadrul
într-o zonă dorită.
AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat subiectul, chiar şi
atunci când vă aflaţi în mişcare.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Zonă focalizare  AF de urmărire.
3 Focalizaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi, apoi apăsaţi pe [o].
• Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură
ce deplasaţi camera foto.
Mutare
Setare
4 Apăsaţi [o].
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona de focalizare atunci
• Apăsaţi [o] pentru a schimba zona de focalizare.
când apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator].
Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Identificarea feţei,
opţiunile pentru Temporizator, şi nu puteţi seta zoom-ul Intelli.
• Cadrul roşu înseamnă că nu a reuşit focalizarea camerei foto.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Opţiuni de fotografiere 62
Modificarea focalizării camerei foto
• Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va apărea în centrul
ecranului.
• Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească dacă:
-- subiectul este prea mic
-- subiectul se mişcă excesiv
-- subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc întunecat
-- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal
-- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
-- camera foto se mişcă în exces
• Atunci când urmărirea nu reuşeşte, caracteristica va fi resetată.
• În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul, trebuie să
selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.
• Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare se va modifica în roşu şi
focalizarea va fi resetată.
• Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Identificarea feţei,
opţiunile pentru Temporizator, opţiunile pentru Operare, şi nu puteţi seta zoomul Intelli.
Opţiuni de fotografiere 63
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Dacă utilizaţi opţiunile pentru Identificare faţă, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană, camera foto reglează automat expunerea.
Utilizaţi Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau Fotografiere zâmbet pentru a capta o faţă care zâmbeşte.
Identificarea feţelor
Captarea unei fotografii autoportret
Camera foto detectează până la 10 feţe umane într-o singură scenă.
Realizaţi singur o fotografie cu dvs. Camera foto setează distanţa de focalizare la
fotografiile de aproape şi emite un bip când este pregătită.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Identificare faţă  Normală.
Cea mai apropiată faţă de camera foto
sau mai apropiată de centrul scenei
apare într-un cadru de focalizare de
culoare albă, iar restul feţelor apar în
cadre de focalizare de culoare gri.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Identificare faţă  Autoportret.
3 Realizaţi fotografia cu lentilele orientate spre dvs.
4 Când auziţi un bip rapid, apăsaţi pe [Declanşator].
Când feţele sunt localizate în centru,
camera emite un semnal sonor rapid.
Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate feţele de
către camera foto.
Dacă dezactivaţi Volumul în setările de sunet, camera foto nu va emite un bip.
(pag. 111)
Opţiuni de fotografiere 64
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc
Detectarea clipirii
Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă zâmbitoare.
În cazul în care camera foto detectează ochi închişi, aceasta va capta în mod
automat 2 fotografii succesive.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Identificare faţă  Fotografiere zâmbet.
3 Compuneţi fotografia dvs.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Identificare faţă  Detectare clipire.
• Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă
zâmbitoare.
Când subiectul zâmbeşte larg,
camera foto poate identifica mai
uşor zâmbetul.
Opţiuni de fotografiere 65
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Sfaturi pentru identificarea feţelor
• Când camera dvs. detectează o faţă, urmăreşte automat faţa detectată.
• Este posibil ca opţiunea de Identificare a Feţei să nu fie eficientă atunci când:
--subiectul este departe de camera foto
--este prea lumină sau prea întuneric
--subiectul nu se află cu faţa către camera foto
--subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
--expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
--subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt instabile
• Identificarea feţei nu este disponibilă atunci când setaţi Selecţie AF sau AF de
urmărire.
• Când setaţi opţiunile de Identificare faţă, zona AF este automat setată la AF
multiplă.
• În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca
anumite opţiuni de fotografiere să nu fie disponibile.
• În funcţie de opţiunile de fotografiere pe care le-aţi selectat, opţiunile de
Identificare faţă pot fi indisponibile.
Opţiuni de fotografiere 66
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
Reglarea manuală a expunerii (EV)
În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie
uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteţi regla expunerea
pentru a obţine o fotografie mai bună.
3 Apăsaţi [F/t] pentru a regla expunerea.
• Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce valoarea expunerii creşte.
Expunere : +1
Înapoi
 Mai întunecat (-)
 Neutru (0)
 Mai luminos (+)
Setare
4 Apăsaţi [o] pentru a salva setările dvs.
• După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Expunere.
necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau
expunerea insuficientă.
• Dacă nu vă puteţi decide asupra expunerii adecvate, selectaţi opţiunea AEB
(Cadre multiple cu expunere automată). Camera va capta 3 fotografii succesive,
fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag. 71)
Opţiuni de fotografiere 67
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Compensarea luminii de fundal (ACB)
Modificarea opţiunii de măsurare
Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un
contrast puternic între subiect şi fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat
în fotografie. În acest caz, setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară
cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea fotografiilor vor varia în funcţie de
modul de măsurare selectat.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Mod de măsurare.
3 Selectaţi o opţiune.
 Fără ACB
Pictogramă Descriere
Multi:
• Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi măsoară
intensitatea luminii fiecărei zone.
• Potrivită pentru fotografii generale.
 Cu ACB
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi ACB.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este
dezactivat.
Activat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este activat.
• Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul
.
• Caracteristica ACB nu este disponibilă când setaţi opţiunile rafală.
Opţiuni de fotografiere 68
Punct:
• Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact în
centrul cadrului.
• Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs.
poate fi expusă în mod necorespunzător.
• Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
Centrat:
• Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru
cu accentul plasat în centru.
• Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în centrul cadrului.
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb
Culoarea fotografiei depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină. Dacă doriţi să
obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi setarea Balansului de alb în funcţie
de condiţiile de iluminare, cum ar fi Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat
sau Tungsten.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Balans de alb.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Balans de alb automat: Setaţi automat Balansul de alb pe baza
condiţiilor de iluminare.
Lumină naturală: Pentru fotografii în aer liber într-o zi însorită.
Balans de alb automat
Înnorat: Pentru fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în
umbră.
Fluorescent_H: Pentru fotografierea în fluorescent lumina zilei
sau în lumină fluorescentă în trei benzi.
Lumină naturală
Fluorescent_L: Pentru fotografierea în lumină fluorescentă albă.
Tungsten: Pentru fotografii în interior la lumina becurilor
incandescente sau a lămpilor cu halogen.
Parametri personalizare: Pentru utilizarea setările Balansului
de alb, aşa cum au fost definite de dvs. (pag. 70)
Temp. culorii: Pentru reglarea temperaturii de culoare a sursei
de lumină. (pag. 70)
Înnorat
Tungsten
Opţiuni de fotografiere 69
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Definirea propriului Balans de alb
Reglarea temperaturii de culoare
Puteţi personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o suprafaţă albă, cum a
fi o foaie de hârtie, în condiţiile de lumină în care intenţionaţi să faceţi fotografiile.
Funcţia de balanţă de alb vă va ajuta să potriviţi culorile din fotografia dvs. cu scena
actuală.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Balans de alb  Parametri personalizare.
3 Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi apăsaţi pe
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Balans de alb  Temp. culorii.
3 Apăsaţi [F/t] pentru a regla temperatura de culoare care să se
potrivească cu sursa de lumină.
• Puteţi obţine o fotografie mai caldă cu o valoare mai ridicată şi o fotografie
mai rece cu o valoare mai scăzută.
[Declanşator].
Temp. culorii : 6500K
Înapoi
Setare
4 Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Opţiuni de fotografiere 70
Utilizarea modurilor de cadre multiple (continuu, captură mişcare, AEB)
Poate fi dificil să captaţi fotografii ale subiecţilor care se mişcă foarte rapid sau să captaţi expresii ale feţei şi gesturi ale subiecţilor în fotografii. De asemenea, poate fi dificil să
reglaţi corect expunerea şi să selectaţi o sursă de lumină adecvată. În aceste cazuri, selectaţi unul din modurile rafală.
Pictogramă Descriere
Captură mişcare: În timp ce apăsaţi pe [Declanşator],
camera captează
fotografii (5 fotografii pe secundă;
maximum 30 fotografii).
AEB:
• Captaţi 3 fotografii succesive, fiecare cu o altă expunere:
normală, subexpusă şi supraexpusă.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita realizarea de fotografii
neclare.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Acţionare.
3 Selectaţi o opţiune.
• Puteţi utiliza bliţul, temporizatorul şi ACB numai atunci când selectaţi Singular.
• Când selectaţi Captură mişcare, camera dvs. va seta rezoluţia la
şi va seta
Pictogramă Descriere
sensibilitatea ISO la Auto.
Singular: Captaţi o singură fotografie.
• În funcţie de opţiunea de Identificare faţă selectată, este posibil ca opţiunile
Continuu:
• În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera fotografiază
încontinuu.
• Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei
de memorie.
Opţiuni de fotografiere 71
Cadre multiple să nu fie disponibile.
Reglarea imaginilor
Reglaţi claritatea, contrastul sau saturaţia fotografiilor.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Ajustare imagine.
3 Selectaţi o opţiune.
4 Apăsaţi [F/t] pentru a regla fiecare valoare.
Claritate
-
• Claritate
• Contrast
• Saturaţie
+
Contrast
+
Ajustare imagine
Claritate
Saturaţie
-
Contrast
Saturaţie
Înapoi
+
Setare
Descriere
Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea
fotografiilor pe computer).
Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi claritatea
fotografiilor. Acest lucru poate spori, de asemenea, zgomotul
din fotografii.
Descriere
Reduceţi culoarea şi luminozitatea.
Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.
Descriere
Reduceţi saturaţia.
Sporiţi saturaţia.
5 Apăsaţi [o] pentru a salva setările dvs.
Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru imprimare).
Opţiuni de fotografiere 72
Reducerea sunetului zoom-ului
Când utilizaţi zoom-ul în timpul înregistrării videoclipurilor, camera foto poate înregistra sunetul zoom-ului. Utilizaţi funcţia Zoom silenţios pentru a nu înregistra zgomotul
zoom-ului.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Voce.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Zoom fără sonor: Camera foto opreşte temporar înregistrarea
sunetului atunci când utilizaţi zoom-ul.
Dezactivat: Înregistraţi un videoclip fără sunet.
Activat: Înregistraţi un videoclip cu sunet.
• Nu blocaţi microfonul când folosiţi funcţia Voce.
• Înregistrările făcute cu Voce pot fi diferite faţă de sunetele reale.
Opţiuni de fotografiere 73
Redarea/Editarea
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi să editaţi fotografii sau videoclipuri. De
asemenea, aflaţi cum să conectaţi camera foto la computer sau la TV.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor
în modul Redare …………………………………… 75
Pornirea modului Redare ………………………… 75
Vizualizarea fotografiilor ………………………… 79
Redarea unui videoclip …………………………… 82
Editarea unei fotografii …………………………… 83
Redimensionarea fotografiilor ……………………
Rotirea unei fotografii ……………………………
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ………………
Reglarea fotografiilor ………………………………
83
83
84
85
Editarea unui videoclip …………………………… 87
Aranjarea unui videoclip ………………………… 87
Capturarea unei imagini din videoclip …………… 87
Vizualizarea fişierelor pe un TV …………………… 88
Transferarea fişierelor pe computer ……………… 89
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu
sistem de operare Windows ……………………… 89
Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu
sistem de operare Mac …………………………… 90
Cerinţe de sistem …………………………………… 91
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Aflaţi cum puteţi reda fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi gestiona fişiere.
Pornirea modului Redare
Informaţii fişier fotografie
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri stocate în camera foto.
Memorie utilizată
1 Apăsaţi [P].
• Va fi afişat cel mai recent fişier.
• Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai recent fişier.
Informaţii despre
Fişier
2 Apăsaţi [F/t] pentru a derula fişierele.
Histogramă
• Ţineţi apăsat [F/t] pentru a derula rapid fişierele.
• Este posibil să nu puteţi edita sau reda fişiere care au fost capturate cu
alte camere foto, din cauza dimensiunilor (dimensiune imagine, etc) sau a
codecurilor neacceptate. Utilizaţi un computer sau un alt dispozitiv pentru a
edita sau reda aceste fişiere.
• Fotografiile sau videoclipurile captate în orientarea portret nu se rotesc automat
şi sunt afişate în orientarea peisaj de camera foto şi celelalte dispozitive.
Album/Mărire
Pictogramă Descriere
Fişier curent/Total fişiere
Nume folder – Nume fişier
Fişier protejat
Pentru afişarea informaţiilor despre fişier pe ecran, apăsaţi [D].
Redarea/Editarea 75
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Informaţii fişier video
Vizualizarea fişierelor ca miniaturi
Scanaţi miniaturile fişierelor.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga pentru a vizualiza
miniaturile (câte 12 odată). Rotiţi [Zoom] la stânga încă o dată
pentru a afişa mai multe miniaturi (24 odată). Rotiţi [Zoom] la
dreapta pentru a reveni la vizualizarea anterioară.
Informaţii despre Fişier
Album
Redare
Captură
Mutaţi fişierul dorit, apoi
apăsaţi [o] pentru a-l afişa
în vizualizarea ecran complet.
Pictogramă Descriere
Fişier curent/Total fişiere
Nume folder – Nume fişier
Timp redare curentă
Meniu
Durată videoclip
Fişier protejat
Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a derula fişierele.
Pentru afişarea informaţiilor despre fişier pe ecran, apăsaţi [D].
Redarea/Editarea 76
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fişierelor după categorie
Vizualizaţi fişierele în funcţie de categorie, cum ar fi data sau tipul fişierului.
1 În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga.
2 Apăsaţi [m].
3 Selectaţi Filtru  o categorie.
4 Derulaţi la o listă dorită, apoi apăsaţi [o] pentru a deschide lista.
5 Derulaţi la un fişier dorit, apoi apăsaţi [o] pentru a vizualiza fişierul.
6 Rotiţi [Zoom] la stânga pentru a reveni la vizualizarea anterioară,
apoi apăsaţi [r].
• Dacă schimbaţi categoria, poate dura ceva timp pentru camera foto să
reorganizeze fişierele în funcţie de numărul de fişiere.
Filtru
• Dacă ştergeţi o categorie clasificată după Dată sau Tip de fişier, toate fişierele
Toate
din această categorie vor fi şterse.
Dată
Tip de fişier
Înapoi
Setare
Pictogramă Descriere
Toate: Vizualizaţi fişierele normal.
Dată: Vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.
Tip de fişier: Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.
Redarea/Editarea 77
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Protejarea fişierelor
Protejaţi un fişier împotriva ştergerii accidentale.
1 În modul Redare, selectaţi un fişier pentru protejare.
2 Apăsaţi [m], apoi selectaţi Protejare  Activat.
3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru protejarea fişierelor adiţionale.
Nu puteţi şterge, redimensiona sau roti un fişier protejat.
Ştergerea mai multor fişiere
Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1 În modul Redare, apăsaţi [f].
• Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [m], selectaţi Ştergere
 Selectare, apoi săriţi la pasul 3, sau apăsaţi [f], selectaţi Selectare, apoi
săriţi la pasul 3.
2 Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Ştergere mai multe.
3 Derulaţi la fiecare fişier pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi apăsaţi [o].
• Apăsaţi [o] din nou pentru a anula selecţia.
Ştergerea fişierelor
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi în modul Redare.
4 Apăsaţi [f].
5 Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.
Ştergeţi un singur fişier
Puteţi selecta un fişier, apoi îl puteţi şterge.
1 În modul Redare, selectaţi un fişier, apoi apăsaţi [f].
2 Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.
De asemenea, puteţi şterge fişiere în modul Redare apăsând [m], apoi
selectând Ştergere  Ştergere  Da.
Redarea/Editarea 78
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fotografiilor
Ştergerea tuturor fişierelor
Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1
Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile ca o expunere de
diapozitive.
În modul Redare, apăsaţi [m].
• Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [m], selectaţi Ştergere
 Ştergere tot, apoi săriţi la pasul 3, sau apăsaţi [f], selectaţi Ştergere tot,
apoi săriţi la pasul 3.
Mărirea unei fotografii
2 Selectaţi Ştergere  Ştergere tot.
3 Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] la dreapta pentru a mări o
porţiune a fotografiei. Rotiţi [Zoom] la stânga pentru a micşora.
• Toate fişierele neprotejate sunt şterse.
Zonă mărită
Înapoi
Redarea/Editarea 79
Tăiere
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fotografiilor panoramice
Pentru
A muta zona mărită
Descriere
Apăsaţi [D/c/F/t].
A trunchia fotografia
mărită
Apăsaţi [o], apoi selectaţi Da. (Fotografia trunchiată
va fi salvată ca fişier nou. Fotografia originală este
menţinută în forma originală.)
Vizualizaţi fotografiile realizate în modul Vedere panoramică.
Când vizualizaţi fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom poate
varia.
1 În modul Redare, apăsaţi [F/t] pentru a derula la fotografia
panoramică dorită.
• Fotografia panoramică întreagă apare pe ecran.
2 Apăsaţi [o].
• Camera foto derulează automat fotografia de la stânga la dreapta pentru
o fotografie panoramică orizontală şi de sus în jos pentru o fotografie
panoramică verticală. Camera apoi comutează la modul Redare.
• În timp ce redaţi o fotografie panoramică, apăsaţi [o] pentru a întrerupe sau
relua din întrerupere.
• După ce aţi întrerupt redarea unei fotografii panoramice, apăsaţi
[D/c/F/t] pentru a mişca fotografia orizontal sau vertical, în funcţie de
direcţia în care v-aţi mişcat atunci când aţi captat fotografia.
3 Apăsaţi [r] pentru a reveni la modul Redare.
Camera caută automat prin fotografia panoramică numai atunci când muchia
cea mai lungă a fotografiei este de două sau de multe ori mai mare decât cea mai
scurtă muchie.
Redarea/Editarea 80
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Redarea unei expuneri de diapozitive
Aplicaţi efecte şi sunet unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dvs. Funcţia de
expunere a diapozitivelor nu funcţionează pentru videoclipuri.
1 În modul Redare, apăsaţi [m].
2 Selectaţi Opţiuni prezentare.
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe prezentarea.
• Apăsaţi [o] din nou pentru a relua prezentarea.
• Treceţi la pasul 5 pentru a începe expunerea de diapozitive fără efecte.
3 Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi [r] pentru a opri prezentarea şi pentru a reveni la modul Redare.
• Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului.
* Implicit
Opţiune
Mod
redare
Descriere
Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de diapozitive.
(Redare unică*, Repetare)
Interval
• Setaţi intervalul dintre fotografii. (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)
• Trebuie să setaţi opţiunea Efect la Dezactivat pentru a seta
Muzică
Efect
4 Apăsaţi [m] sau [r].
5 Selectaţi Pornire Slide Show.
6 Vizualizarea unei expuneri de diapozitive.
intervalul.
Setaţi sunetul de fundal.
• Setaţi un efect de schimbare a scenei între fotografii.
(Dezactivat, Calm*, Relaxat, Vii, Dulce, Strălucitor)
• Selectaţi Dezactivat pentru anularea efectelor.
• Când folosiţi opţiunea Efect intervalul dintre fotografii va fi
stabilit la 1 secundă.
Redarea/Editarea 81
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Redarea unui videoclip
Pentru
În modul Redare, puteţi vizualiza un videoclip, apoi puteţi captura sau aranja părţi
din videoclipul redat. Puteţi salva segmentele capturate sau aranjate ca fişiere noi.
Deplasaţi-vă înapoi
1 În modul Redare, selectaţi un videoclip, apoi apăsaţi [o].
2 Vizualizaţi clipul video.
Timp redare curentă/
Durată videoclip
Descriere
Apăsaţi [F]. De fiecare dată când atingeţi
[F], schimbaţi viteza de scanare în această
ordine: 2X, 4X, 8X.
Întrerupeţi sau reluaţi redarea Apăsaţi [o].
Deplasaţi-vă înainte
Ajustaţi nivelul volumului
Apăsaţi [t]. De fiecare dată când atingeţi
[t], schimbaţi viteza de scanare în această
ordine: 2X, 4X, 8X.
Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta.
Puteţi scana înapoi sau înainte, sau întrerupe videoclipul după ce au trecut cel
puţin 2 secunde de la punctul de începere.
Oprire
Pauză
Redarea/Editarea 82
Editarea unei fotografii
Aflaţi cum să editaţi fotografiile.
• Camera va salva fotografiile editate ca fişiere noi.
• Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi sau le redimensionaţi manual nu sunt transformate automat într-o
rezoluţie mai redusă.
Redimensionarea fotografiilor
Rotirea unei fotografii
Modificaţi dimensiunea unei fotografii şi o salvaţi ca fişier nou.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi Rotire  o opţiune.
1 În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi [m].
2 Selectaţi Redimensionare.
3 Selectaţi o opţiune.
Redimensionare
2592 X 1944
1984 X 1488
1024 X 768
Rotire : Dreapta 90˚
Înapoi
Setare
Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de dimensiunea
originală a fotografiei.
Anulare
Salvare
5 Apăsaţi [c] pentru a salva.
• Camera va scrie peste fişierul original.
• În modul Redare, apăsaţi [m], apoi selectaţi Rotire pentru a roti o fotografie.
Redarea/Editarea 83
Editarea unei fotografii
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
Opţiune
Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.
Normal
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi Filtru inteligent  o opţiune.
Filtru inteligent : Miniatură
Anulare
Setare
Descriere
Niciun efect
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca
subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a
fotografiei va fi neclară.)
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un
Întunecare
efect puternic de întunecare a colţurilor ca la camerele foto
colţuri
Lomo.
Distorsionaţi obiectele apropiate pentru a imita efectele
Ochi de peşte
vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.
Aplicaţi un efect alb-negru.
Clasic
Aplicaţi un efect de ton sepia.
Retro
Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor
Filtru încrucişat luminoase pentru a imita efectul vizual al unui filtru
încrucişat.
Miniatură
5 Apăsaţi [c] pentru a salva.
Redarea/Editarea 84
Editarea unei fotografii
Reglarea fotografiilor
Aflaţi cum să reglaţi luminozitatea, contrastul sau saturaţia, sau cum să corectaţi
efectul ochilor roşii. Dacă centrul unei fotografii este întunecat, puteţi să îl reglaţi să
fie mai luminos. Camera foto va salva o fotografie editată ca fişier nou, dar o poate
converti la o rezoluţie mai mică.
• Puteţi regla luminozitatea, contrastul şi saturaţia şi puteţi aplica în acelaşi timp
efectele Filtru inteligent.
• Nu puteţi aplica efectele ACB, Retuşare Faţă şi Corector efect ochi roşii în acelaşi
timp.
Reglarea luminozităţii, a contrastului sau a saturaţiei
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi o opţiune de reglare.
5 Apăsaţi [F/t] pentru a regla opţiunea.
6 Apăsaţi [o].
7 Apăsaţi [c] pentru a salva.
Reglarea subiecţilor întunecaţi (ACB)
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi ACB.
5 Apăsaţi [c] pentru a salva.
Pictogramă Descriere
Luminozitate
Contrast
Saturaţie
Redarea/Editarea 85
Editarea unei fotografii
Retuşarea feţelor
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi Retuşare faţă.
5 Apăsaţi [F/t] pentru a regla opţiunea.
• Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă şi fără riduri.
Eliminarea efectului de ochi roşii
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi Corector efect ochi roşii.
5 Apăsaţi [c] pentru a salva.
6 Apăsaţi [c] pentru a salva.
Redarea/Editarea 86
Editarea unui videoclip
În timp ce redaţi un videoclip, puteţi ajusta videoclipul sau capta o imagine din videoclip.
Aranjarea unui videoclip
Capturarea unei imagini din videoclip
1 În modul Redare, selectaţi un videoclip, apoi apăsaţi [m].
2 Selectaţi Trunchiere film.
3 Apăsaţi [o] pentru a porni redarea videoclipului.
4 Apăsaţi [o]  [c] în punctul în care doriţi să începeţi aranjarea
1 În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [o] în punctul în care
doriţi să capturaţi o imagine.
2 Apăsaţi [c].
fişierului.
5 Apăsaţi [o] pentru a relua redarea videoclipului.
6 Apăsaţi [o]  [c] în punctul în care doriţi să terminaţi aranjarea
fişierului.
7 Apăsaţi [c] pentru ajustare.
8 Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.
• Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.
• Camera va salva videoclipull editat ca fişier nou şi va lăsa videoclipul original
intact.
Redarea/Editarea 87
• Rezoluţia imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului original.
• Imaginea capturată este salvată ca fişier nou.
Vizualizarea fişierelor pe un TV
Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi Conectivitate  Ieşire video.
3 Selectaţi ieşirea de semnal video în funcţie de ţara sau de regiunea
dvs. (pag. 112)
4 Opriţi camera foto şi televizorul.
5 Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.
Audio
6 Porniţi TV-ul, apoi selectaţi sursa A/V video.
7 Porniţi camera foto.
• Camera foto intră automat în modul Redare atunci când o conectaţi la un TV.
8 Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând butoanele de
pe camera foto.
• În funcţie de modelul de TV, puteţi vedea zgomot digital sau poate să nu apară
o parte dintr-o imagine.
• Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcţie de setările TV.
Videoclip
Redarea/Editarea 88
Transferarea fişierelor pe computer
Conectaţi camera foto la computer pentru a transfera fişiere din cartela de memorie a camerei foto în computer.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare
Windows
Conectarea camerei foto la computer ca disc amovibil.
Computerul dvs. trebuie să aibă ca sistem de operare Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 sau Windows 8 pentru a conecta camera foto ca disc amovibil.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi Conectivitate  i-Launcher  Dezactivat.
3 Opriţi camera foto.
4 Conectaţi camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.
5 Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
6 Pe computer, selectaţi Computerul meu  Disk amovibil  DCIM
 100PHOTO.
7 Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)
La Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8, modurile de deconectare ale camerei
foto sunt similare.
1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipeşte,
aşteptaţi până când încetează.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu
este responsabil pentru pierderile de date.
2 Faceţi clic pe
din bara de instrumente din partea dreaptă jos a
ecranului computerului.
3 Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.
4 Faceţi clic pe caseta de mesaje care indică posibilitatea scoaterei
camerei în siguranţă.
5 Scoateţi cablul USB.
Redarea/Editarea 89
Transferarea fişierelor pe computer
3 Porniţi camera foto.
Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de
operare Mac
• Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o pictogramă pentru
După ce aţi conectat camera foto la un computer cu sistem de operare Mac,
computerul va recunoaşte automat dispozitivul. Puteţi transfera fişiere direct de pe
camera foto în computer fără a instala vreun program.
discul amovibil.
4 Pe computer, deschideţi discul amovibil.
5 Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Este acceptat Mac OS 10.5 sau o versiune ulterioară (cu excepţia PowerPC).
1 Opriţi camera foto.
2 Conectaţi camera foto la un computer cu sistem de operare Mac prin
cablul USB.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este
responsabil pentru pierderile de date.
Redarea/Editarea 90
Cerinţe de sistem
Cerinţele de sistem recomandate pentru a reda videoclipuri pe un PC sau pentru a rula aplicaţia i-Launcher.
Cerinţe sistem de operare Windows
Cerinţe sistem de operare Mac
Element
Element
Procesor
RAM
Sistem de operare*
Capacitate hard disk
Altele
Cerinţe
Intel® Pentium®4 3,2 GHz sau mai mare/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz sau mai mare
Sistem de operare
Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult recomandat)
Windows 7 sau Windows 8
250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat)
• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 X 768 pixeli,
cu monitor color compatibil pe 16 biţi (monitor color
recomandat 1280 X 1024 pixeli, pe 32 biţi)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT sau superioară/
seria ATI X1600 sau superioară
RAM
Capacitate hard disk
Altele
* O versiune de 32-biţi a programului i-Launcher va fi instalată - chiar şi pe ediţiile de 64-biţi de
Windows 7 şi Windows 8.
Redarea/Editarea 91
Cerinţe
Mac OS 10.5 sau o versiune superioară
(în afară de PowerPC)
Minimum 256 MB RAM
(512 MB sau mai mult recomandat)
Minimum 110 MB
Port USB 2.0
• Cerinţele sunt doar cu titlu de recomandare. Acesta poate să nu funcţioneze
corespunzător chiar şi atunci când computerul îndeplineşte toate cerinţele, în
funcţie de starea computerului.
• Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din folosirea
computerelor necalificate, cum ar fi un computer pe care l-aţi asamblat dvs.
Reţea fără fir
Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi funcţii.
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea
setărilor reţelei ……………………………………… 93
Conectare la WLAN ………………………………
Utilizarea navigatorului de conectare ……………
Sfaturi privind conexiunea la reţea ………………
Introducerea textului ………………………………
93
94
95
96
Utilizarea caracteristicii NFC (Tag & Go) ………… 97
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul
Fotografiere ……………………………………… 97
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Redare
(Photo Beam) ……………………………………… 97
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Wi-Fi …… 97
Salvarea automată a fişierelor pe telefonul
inteligent …………………………………………… 98
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon
inteligent …………………………………………… 99
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator
de la distanţă pentru obturator …………………… 100
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin
e-mail ……………………………………………… 102
Modificarea setărilor din e-mail ………………… 102
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin
e-mail ……………………………………………… 104
Utilizarea serviciilor pentru partajarea
fotografiilor sau a videoclipurilor ………………… 105
Accesarea unui serviciu de partajare …………… 105
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor …… 105
Utilizarea Samsung Link pentru a trimite
fişiere ………………………………………………… 107
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe
dispozitive care acceptă Samsung Link ………… 107
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Aflaţi cum vă puteţi conecta printr-un punct de acces (AP) atunci când vă aflaţi în raza de acoperire a unei reţele WLAN. De asemena, puteţi configura setările reţelei.
Conectare la WLAN
Pictogramă Descriere
Punct de acces ad-hoc
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi , sau .
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul Setare
Punct de acces securizat
Punct de acces WPS
Intensitate semnal
Apăsaţi [t] pentru a deschide opţiunile de configurare a reţelei.
Wi-Fi.
• Camera caută automat dispozitive disponibile pentru punctele de acces.
• În anumite moduri, apăsaţi [m] şi apoi selectaţi Setare Wi-Fi.
• Când selectaţi un AP securizat, apare o fereastră de tip pop-up. Introduceţi
parolele solicitate pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii
despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 96)
• Când apare o pagină de conectare, consultaţi "Utilizarea navigatorului de
conectare". (pag. 94)
• Când alegeţi un PA nesecurizat, camera se va conecta la WLAN.
• Dacă selectaţi profilul WPS acceptat de AP, selectaţi  Conexiune PIN WPS,
apoi introduceţi un cod PIN pe dispozitivul AP. Puteţi conecta, de asemenea,
un profil WPS acceptat de AP selectând  Conexiune buton WPS pe
camera foto, apoi selectând butonul WPS pe dispozitivul AP.
• Dacă apare un mesaj pop-up despre reglementările privind colectarea
datelor, citiţi-l şi fiţi de acord.
4 Selectaţi un punct de acces.
Setare Wi-Fi
Reîmprospătare
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Înapoi
Manual
• Selectaţi Reîmprospătare pentru a reîmprospăta lista de PA-uri conectabile.
• Selectaţi Adaugă reţea fără fir pentru a adăuga manual un PA. Numele PA
trebuie să fie în limba engleză pentru a adăuga manual PA.
Reţea fără fir 93
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Setarea opţiunilor de reţea
1 În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi [t].
2 Selectaţi fiecare opţiune, apoi introduceţi informaţiile necesare.
Opţiune
Parolă reţea
Descriere
Introduceţi parola pentru reţea.
Configurare IP
Setaţi automat sau manual adresa IP.
Utilizarea navigatorului de conectare
Puteţi introduce informaţiile de conectare prin intermediul navigatorului de
conectare când vă conectaţi la aceleaşi puncte de acces sau servere nor.
Buton
[D/c/F/t]
[o]
[m]
Setarea manuală a adresei IP
1 În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi [t].
2 Selectaţi Configurare IP  Manual.
3 Selectaţi fiecare opţiune, apoi introduceţi informaţiile necesare.
Opţiune
IP
Descriere
Introduceţi adresa IP statică.
Mască subreţea
Introduceţi masca subreţea.
Introduceţi gateway.
Introduceţi adresa DNS.
Gateway
Server DNS
[r]
Descriere
Vă deplasaţi la un element sau derulaţi pagina.
Selectaţi un element.
Accesaţi următoarele opţiuni:
• Pagină anterioară: vă deplasaţi la pagina anterioară.
• Pagină următoare: vă deplasaţi la pagina următoare.
• Reîncărcare: reîncărcaţi pagina.
• Oprire: opriţi încărcarea paginii.
• Ieşire: închideţi navigatorul de conectare.
Închideţi navigatorul de conectare.
• Nu puteţi selecta anumite elemente în funcţie de pagina la care v-aţi conectat iar
acest lucru nu indică o defecţiune.
• Este posibil ca navigatorul de conectare să nu fie închis automat după
conectarea la anumite pagini de conectare. Dacă se întâmplă aceasta, închideţi
navigatorul de conectare apăsând [r], apoi continuaţi cu operaţia dorită.
• Încărcarea paginii de conectare poate dura mai mult datorită dimensiunii
paginii sau vitezei reţelei. În acest caz, aşteptaţi până când apare fereastra de
introducere pentru informaţiille de conectare.
Reţea fără fir 94
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
• Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea WLAN, încercaţi un alt PA din lista de PA
Sfaturi privind conexiunea la reţea
disponibile.
• Anumite caracteristici Wi-Fi nu sunt disponibile dacă nu introduceţi un card de
• Este posibil să apară o fereastră de conectare când selectaţi reţele WLAN gratuite
memorie.
• Calitatea conexiunii la internet va fi determinată de PA.
• Cu cât mai mare este distanţa dintre camera dvs. şi PA, cu atât mai mult timp va
dura conectarea la reţea.
• Dacă un dispozitiv din apropiere foloseşte acelaşi semnal de frecvenţă radio ca şi
camera dvs., vă poate întrerupe conexiunea.
• Dacă numele dvs. PA nu este în engleză, camera foto poate să nu localizeze
dispozitivul sau numele poate să apară incorect.
• Pentru setările reţelei sau parolă, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul
de servicii de reţea.
• Dacă WLAN solicită autentificare de la furnizorul de servicii, este posibil să nu vă
puteţi conecta la acesta. Pentru a conecta la WLAN, contactaţi furnizorul dvs. de
servicii.
• În funcţie de tipul de criptare, numărul de cifre din parolă poate varia.
• O conexiune WLAN poate să nu fie posibilă în orice condiţii.
• Camera poate afişa o imprimată activată WLAN care poate apărea pe listele PA. Cu
toate acestea, nu vă puteţi conecta la reţea prin imprimantă.
• Nu puteţi conecta camera dvs. la o reţea şi la TV simultan.
• Conectarea la o reţea poate solicita modificări suplimentare. Costurile vor varia în
funcţie de condiţiile contractului dvs.
oferite de unii furnizori de servicii de reţea. Introduceţi identificatorul dvs. şi
parola solicitate pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii despre
înregistrare sau serviciu, contactaţi furnizorii de servicii de reţea.
• Fiţi prudent când introduceţi informaţii personale pentru conexiunea PA. Nu
introduceţi nicio informaţie despre plăţi sau cardul de credit pe camera dvs. foto.
Producătorul nu este răspunzător pentru nicio problemă cauzată de introducerea
unor asemenea informaţii.
• Conexiunile disponibile la reţea pot varia în funcţie de ţară.
• Caracteristica WLAN a camerei foto trebuie să respecte legile privind transmisia
radio din regiunea dvs. Pentru conformitate, utilizaţi caracteristica WLAN numai
în ţara din care aţi achiziţionat camera foto.
• Procesul de reglare al setărilor reţelei pot varia, în funcţiile de condiţiile reţelei.
• Nu accesaţi o reţea pe care nu aveţi permisiunea de a o utiliza.
• Înainte de a vă conecta la o reţea, asiguraţi-vă că bateria este încărcată complet.
• Nu puteţi încărca sau trimite fişierele captate în anumite moduri.
• Fişierele pe care le transferaţi către un alt dispozitiv pot să nu fie acceptate de
acesta. În acest caz, utilizaţi un computer pentru a reda fişierele.
Reţea fără fir 95
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Introducerea textului
Pictogramă Descriere
Aflaţi cum să introduceţi textul. Pictogramele din tabelul de mai jos vă permit
să deplasaţi cursorul, să schimbaţi litere mari sau litere mici, etc. Apăsaţi
[D/c/F/t] pentru a vă deplasa la tasta dorită, apoi apăsaţi [o] pentru a
introduce tasta.
Ştergeţi ultima literă.
Deplasaţi cursorul.
În modul ABC, schimbaţi litere mari sau litere mici.
Introduceţi ".com".
Comutaţi între modul Simbol şi modul ABC.
Introduceţi un spaţiu.
Efectuat
Vizualizaţi ghidul de introducere a textului.
Efectuat
Anulare
Stocaţi textul afişat.
Ştergere caracter precedent
• Puteţi utiliza numai alfabetul în limba engleză în anumite moduri, indiferent de
limba de afişare.
• Pentru a vă deplasa direct la Efectuat, apăsaţi [P].
• Puteţi introduce până la 64 de caractere.
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de modul de introducere.
Reţea fără fir 96
Utilizarea caracteristicii NFC (Tag & Go)
Aşezaţi eticheta NFC a telefonului inteligent lângă eticheta NFC a camerei foto pentru a lansa caracteristica de salvare automată a fotografiilor pe un telefon inteligent sau
caracteristica pentru utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator telecomandat. De asemenea, puteţi transfera fişiere către un dispozitiv compatibil NFC în modul Redare.
• Această caracteristică este acceptată de telefoanele inteligente compatibile NFC pe care rulează sistemul de operare Android. Este recomandat să utilizaţi cea mai recentă versiune.
Aceasta caracteristică nu este disponibilă pentru dispozitivele iOS.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps sau din
Google Play Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
• Pentru a citi o etichetă NFC, aşezaţi dispozitivul compatibil NFC lângă eticheta NFC a camerei foto cel puţin 2 secunde.
• Nu modificaţi informaţiile despre etichetă în niciun fel.
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Fotografiere
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Wi-Fi
Lansaţi AutoShare sau Remote Viewfinder prin citirea unei etichete de la un
dispozitiv compatibil NFC. (pag. 98, 100) Prestabiliţi lansarea funcţiei Wi-Fi prin
citirea unei etichete de pe un dispozitiv compatibil NFC. (pag. 114)
Selectaţi MobileLink sau Remote Viewfinder din fereastra pop-up care apare prin
citirea unei etichete de la un dispozitiv compatibil NFC. (pag. 99, 100)
Utilizarea caracteristicilor NFC în modul Redare (Photo
Beam)
În modul Redare, camera foto transferă automat fişierul curent către telefonul
inteligent când citiţi o etichetă de la un dispozitiv compatibil NFC.
• Pentru a transfera mai multe fişiere, citiţi o etichetă de la un dispozitiv compatibil
NFC în vizualizarea miniatură, apoi selectaţi fişierele.
Reţea fără fir 97
Salvarea automată a fişierelor pe telefonul inteligent
Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica AutoShare printr-o reţea WLAN. Atunci când captaţi o fotografie cu ajutorul camerei foto, fotografi este
salvată automat pe tetefonul inteligent.
• Caracteristica AutoShare este acceptată de telefoanele inteligente sau tabletele care utilizează sistemul de operare Android sau iOS. Este posibil unele caracteristici să nu fie acceptate
în anumite moduri. Înainte de a utiliza această caracteristică, actualizaţi firmware-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune. Dacă versiunea firmware-ului nu este cea mai recentă,
această funcţie poate să funcţioneze necorespunzător.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google
Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
• Dacă setaţi această funcţie, setarea este menţinută chiar dacă modificaţi modul Fotografiere.
• Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată în anumite moduri.
1 De la camera foto, în modul Fotografiere, apăsaţi [m].
2 De la camera foto, selectaţi AutoShare  Activat.
5 De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la
aceasta.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
este conectat automat.
selectaţi Următor.
3 Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA
App.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni
• O pictogramă care afişează starea conexiunii (
camerei foto.
6 De la camera foto, captaţi o fotografie.
aplicaţia.
• Pentru a porni automat aplicaţia pe un telefon inteligent compatibil NFC,
porniţi funcţia şi aşezaţi telefonul inteligent lângă eticheta NFC (pag. 21) de
pe camera foto.
4 Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră odată.
Reţea fără fir 98
) va apărea pe ecranul
• Fotografia captată este salvată pe camera foto, apoi este transferată pe
telefonul inteligent.
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent
Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica MobileLink printr-o reţea WLAN. Puteţi trimite facil fotografii sau videoclipuri pe telefonul dvs. inteligent.
• Caracteristica MobileLink este acceptată de telefoanele inteligente sau tabletele care utilizează sistemul de operare Android sau iOS. Este posibil unele caracteristici să nu fie acceptate
în anumite moduri. Înainte de a utiliza această caracteristică, actualizaţi firmware-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune. Dacă versiunea firmware-ului nu este cea mai recentă,
această funcţie poate să funcţioneze necorespunzător.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google
Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
• Dacă selectaţi fişiere din telefonul inteligent, puteţi vizualiza până la 1000 de fişiere recente şi trimite până la 1000 de fişiere odată. Dacă selectaţi fişiere din camera foto, puteţi vizualiza
fişierele care au fost selectate din camera foto iar numărul maxim de fişiere pe care îl puteţi trimite variază în funcţie de spaţiul de stocare al telefonului inteligent.
• Când utilizaţi această caracteristică pe un dispozitiv iOS, dispozitivul poate pierde conexiunea Wi-Fi.
1 De la camera foto, rotiţi selectorul de moduri la
2 De la camera foto, selectaţi .
5 Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la aceasta.
.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră deodată.
6 De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
aceasta.
selectaţi Următor.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta
3 De la camera foto, selectaţi o opţiune de trimitere.
este conectat automat.
• Dacă selectaţi Selectare Fişiere din Smartphone, puteţi utiliza telefonul
• Aplicaţia de pe telefonul inteligent poate fi închisă dacă nu este efectuată
inteligent pentru vizualizarea şi partajarea fişierelor stocate pe camera foto.
• Dacă selectaţi Selectare Fişiere din Cameră foto, puteţi selecta fişiere
pentru a le trimite de la camera foto.
4 Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA
App.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni aplicaţia.
• Pentru a porni automat aplicaţia pe un telefon inteligent compatibil NFC,
nicio operaţie pe camera foto timp de 30 de secunde.
7 Pe telefonul inteligent sau de la camera foto, selectaţi fişierele care
vor fi transferate de la camera foto.
8 Pe telefonul inteligent, atingeţi butonul copiere sau de la camera
porniţi funcţia şi aşezaţi telefonul inteligent lângă eticheta NFC (pag. 21) de
pe camera foto.
Reţea fără fir 99
foto, selectaţi Send.
• Camera va trimite fişierele.
Ecranul camerei foto se opreşte dacă nu efectuaţi nicio operaţie pe camera foto
timp de 30 de secunde.
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator
Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica Remote Viewfinder printr-o reţea WLAN. Utilizaţi telefonul inteligent ca declanşator de la distanţă
pentru obturator cu caracteristica Remote Viewfinder. Fotografia captată va fi afişată pe telefonul inteligent.
• Caracteristica Remote Viewfinder este acceptată de telefoanele inteligente sau tabletele care utilizează sistemul de operare Android sau iOS. Este posibil unele caracteristici să nu fie
acceptate în anumite moduri. Înainte de a utiliza această caracteristică, actualizaţi firmware-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune. Dacă versiunea firmware-ului nu este cea mai
recentă, această funcţie poate să funcţioneze necorespunzător.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google
Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
1 De la camera foto, rotiţi selectorul de moduri la
2 De la camera foto, selectaţi .
5 De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la
.
aceasta.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
este conectat automat.
selectaţi Următor.
3 Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA
6 Pe telefonul inteligent, setaţi următoarele opţiuni de fotografiere.
App.
• Când utilizaţi această caracteristică, unele butoane nu sunt disponibile pe
cameră.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni
• Cu telefonul inteligent, puteţi utiliza camera foto numai atingând ecranul.
• Modul Remote Viewfinder acceptă numai dimensiuni de fotografii 10M şi 3M.
aplicaţia.
• Pentru a porni automat aplicaţia pe un telefon inteligent compatibil NFC,
porniţi funcţia şi aşezaţi telefonul inteligent lângă eticheta NFC (pag. 21) de
pe camera foto.
4 Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră deodată.
Reţea fără fir 100
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator
7 Pe telefonul inteligent, ţineţi apăsat
pentru a focaliza.
• Focalizarea este setată automat la AF multiplă.
8 Eliberaţi
pentru a fotografia.
• Atunci când folosiţi această funcţie, distanţa ideală dintre cameră şi telefonul
inteligent poate varia în funcţie de zona înconjurătoare.
• Telefonul inteligent trebuie să fie la o distanţă de 7 m când utilizaţi această
caracteristică.
• Durează un timp pentru a capta fotografia după ce eliberaţi
pe telefonul
inteligent.
• Funcţia Remote Viewfinder se va dezactiva atunci când:
-- camera sau telefonul inteligent se opreşte
-- sau dispozitivul pierde conexiunea la WLAN
-- conexiunea Wi-Fi este slabă sau instabilă
-- nu efectuaţi nicio operaţie timp de aproximativ 3 minute în timpul conexiunii
• Ecranul camerei foto se opreşte dacă nu efectuaţi nicio operaţie pe camera foto
timp de 30 de secunde.
Reţea fără fir 101
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Puteţi modifica setările din meniul e-mail-ului şi puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile stocate pe cameră prin e-mail.
Modificarea setărilor din e-mail
În meniul de e-mail, puteţi modifica setările pentru a stoca informaţiile dvs. De
asemenea, puteţi seta sau modifica parola e-mailului. Pentru informaţii despre
introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 96)
6 Selectaţi caseta Nume, introduceţi numele, apoi selectaţi Efectuat.
Setare expeditor
Nume
Stocarea informaţiilor
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Conectaţi la o reţea WLAN. (pag. 93)
4 Apăsaţi [m].
5 Selectaţi Setare expeditor.
E-mail
Salvare
Resetare
Înapoi
7 Selectaţi caseta E-mail, introduceţi adresa de e-mail, apoi selectaţi
Efectuat.
8 Selectaţi Salvare pentru a salva modificările.
• Pentru ştergerea informaţiilor, selectaţi Resetare.
Reţea fără fir 102
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Setarea parolei de e-mail
Schimbarea parolei de e-mail.
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Conectaţi la o reţea WLAN. (pag. 93)
4 Apăsaţi [m].
5 Selectaţi Modifică parola  Activat.
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Conectaţi la o reţea WLAN. (pag. 93)
4 Apăsaţi [m].
5 Selectaţi Schimbare parolă.
6 Introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
7 Introduceţi o parolă nouă din 4 cifre.
8 Introduceţi din nou parola nouă.
9 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi OK.
• Pentru a dezactiva parola, selectaţi Dezactivat.
6 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi OK.
7 Introduceţi o parolă din 4 cifre.
8 Introduceţi din nou parola.
9 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi OK.
Dacă v-aţi pierdut parola, o puteţi reseta selectând Reset de pe ecranul de setare
a parolei. Când resetaţi informaţiile salvate anterior, informaţiile de setare ale
utilizatorului, adresa de e-mail, şi lista cu e-mail-uri recent expediate vor fi şterse.
Reţea fără fir 103
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Puteţi trimite fotografii sau videoclipuri stocate pe cameră prin e-mail. Pentru
informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 96)
7 Derulaţi la fişiere care vor fi trimise, apoi apăsaţi [o].
• Puteţi selecta până la 20 fişiere. Dimensiunea totală trebuie să fie de 7 MB sau
mai puţin.
8 Selectaţi Next.
9 Selectaţi caseta Comentariu, introduceţi comentariile, apoi selectaţi
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Conectaţi la o reţea WLAN. (pag. 93)
4 Selectaţi caseta Expeditor, introduceţi adresa de e-mail, apoi
Efectuat.
10 Selectaţi Expediere.
• Camera va trimite e-mailul.
selectaţi Efectuat.
• Dacă aţi salvat informaţia, aceasta va fi introdusă în mod automat. (pag. 102)
• Pentru a utiliza o adresă din lista expeditorilor anteriori, selectaţi 
o adresă.
5 Selectaţi Destinatar, introduceţi adresa de e-mail, apoi selectaţi
Efectuat.
• Pentru a utiliza o adresă din lista destinatarilor anteriori, selectaţi

o adresă.
• Selectaţi pentru a adăuga destinatari suplimentari. Puteţi introduce până
la 30 destinatari.
• Selectaţi pentru a şterge o adresă din listă.
6 Selectaţi Următor.
Reţea fără fir 104
• Chiar dacă o fotografie apare ca transferată cu succes, erorile în ceea ce priveşte
contul de email al destinatarului pot cauza respingerea sau identificarea ca
spam a fotografiei.
• Este posibil să nu puteţi trimite un e-mail dacă nu sunteţi conectat la reţea sau
dacă setările contului dvs. de e-mail sunt incorecte.
• Nu puteţi trimite un e-mail dacă dimensiunile fişierelor combinate depăşeşte
7MB. Rezoluţia foto maximă a fotografiilor pe care o puteţi trimite este 2M.
Rezoluţia maximă a videoclipurilor pe care o puteţi trimite este . Dacă
fotografia selectată are o rezoluţie mai mare de 2M, aceasta va fi automat
redimensionată la o rezoluţie mai mică.
• Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu puteţi
trimite un email, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de servicii de
reţea.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
• De asemenea, puteţi trimite un e-mail în modul Redare apăsând [m], apoi
selectând Partajare(Wi-Fi)  E-mail.
Utilizarea serviciilor pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor
Încărcaţi fotografiile sau videoclipurile pe serviciile de partajare a fişierelor. Serviciile de partajare disponibile vor fi afişate pe camera foto. Pentru a încărca fişiere pe anumite
servicii de partajare, trebuie să vizitaţi serviciile şi să vă înregistraţi înainte de a conecta camera foto.
Accesarea unui serviciu de partajare
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un serviciu de partajare.
1 Accesaţi serviciul de partajare cu ajutorul camerei foto.
2 Selectaţi fişierele pe care doriţi să le încărcaţi.
.
• Puteţi selecta până la 20 fişiere. Dimensiunea totală trebuie să fie de 10 MB
sau mai puţin. (Pe anumite servicii de partajare, dimensiunea totală sau
numărul de fişiere pot varia.)
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să creaţi un cont, selectaţi
OK.
4 Conectaţi la o reţea WLAN. (pag. 93)
5 Introduceţi ID-ul şi parola dvs. pentru a vă conecta.
3 Selectaţi Upload.
• Camera foto va încărca fotografiile sau videoclipurile.
• Pe anumite servicii de partajare, puteţi introduce comentariile dvs. selectând
caseta de comentarii. Pentru informaţii despre introducerea textului,
consultaţi "Introducerea textului". (pag. 96)
• Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea
textului". (pag. 96)
• Pentru a selecta un ID din listă, selectaţi  un ID.
• Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la serviciul de
partajare.
Trebuie să aveţi deja cont pe serviciile de partajare a fişierelor pentru a folosi
această caracteristică.
Reţea fără fir 105
Utilizarea serviciilor pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor
• Puteţi seta un folder de încărcare pentru Facebook apăsând [m], apoi selectând Folder de încărcare(Facebook) pe ecranul cu lista serviciului de partajare.
• Nu puteţi încărca fişiere dacă dimensiunea acestora depăşeşte limita. Rezoluţia maximă a fotografiilor pe care o puteţi încărca este 2M. Rezoluţia maximă a videoclipurilor pe care
o puteţi încărca este . Dacă fotografia selectată are o rezoluţie mai mare de 2M, aceasta va fi automat redimensionată la o rezoluţie mai mică. (Pe anumite servicii de partajare,
rezoluţia maximă a fotografiei poate varia.)
• Metoda de încărcare a fotografiilor sau a videoclipurilor poate diferi, în funcţie de serviciul de partajare selectat.
• Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu puteţi accesa un serviciu de partajare, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de servicii de reţea.
• Fotografiile încărcate sau videoclipurile pot primi automat titlul cu data când au fost capturate.
• Este posibil ca viteza conexiunii la Internet să influenţeze viteza de încărcare a fotografiilor sau pe cea a deschiderii paginilor Web.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
• De asemenea, puteţi încărca fotografii sau videoclipuri pe servicii de partajare a fişierelor în modul Redare apăsând [m], apoi selectând Partajare(Wi-Fi)  un serviciu de
partajare.
• Nu puteţi încărca videoclipuri pe anumite servicii de partajare.
Reţea fără fir 106
Utilizarea Samsung Link pentru a trimite fişiere
Puteţi vizualiza fişierele pe un dispozitiv Samsung Link conectat la acelaşi PA.
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive
care acceptă Samsung Link
6 Pe dispozitivul Samsung Link, răsfoiţi fotografiile sau videoclipurile
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi  Dispozitive din apropiere.
• Dacă apare mesajul de ghidare, apăsaţi OK.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP (Punct de acces) conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 93)
• Puteţi seta să permiteţi conectarea numai a dispozitivelor selectate sau a
partajate.
• Pentru informaţii despre căutarea camerei foto şi răsfoirea fotografiilor sau a
videoclipurilor pe dispozitivul Samsung Link, consultaţi manualul de utilizare
a dispozitivului.
• Este posibil ca videoclipurile să nu fie redate cum trebuie în funcţie de tipul
dispozitivului Samsung Link sau de condiţia reţelei. Dacă se întâmplă acest
(640 X 480) sau la calitate mai
lucru, înregistraţi videoclipul din nou în
mică şi redaţi-l din nou. Dacă videoclipurile nu sunt redate cum trebuie pe
dispozitiv prin conexiunea fără fir, conectaţi camera foto la dispozitiv cu un
cablu A/V.
tuturor dispozitivelor apăsând [m], apoi selectând Control acces DLNA
pe ecran.
• Este creată o listă de fişiere. Aşteptaţi până când celelalte dispozitive
identifică camera foto.
3 Conectaţi dispozitivul Samsung Link la o reţea, apoi porniţi
caracteristica Samsung Link.
• Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru mai multe informaţii.
Punct de acces
4 De la camera foto, permiteţi dispozitivului Samsung Link să se
conecteze la camera foto.
5 Pe dispozitivul Samsung Link, selectaţi o cameră foto pentru
conectare.
 O cameră foto este conectată la un TV care acceptă Samsung Link prin WLAN.
Reţea fără fir 107
Utilizarea Samsung Link pentru a trimite fişiere
• Puteţi partaja până la 1000 de fişiere.
• Pe un dispozitiv Samsung Link, puteţi vizualiza numai fotografiile sau videoclipurile realizate cu ajutorul camerei foto.
• Distanţa conexiunii fără fir între camera foto şi un dispozitiv Samsung Link poate varia în funcţie de specificaţiile PA.
• În cazul în care camera foto este conectată la 2 dispozitive Samsung Link, redarea poate încetini.
• Fotografiile sau videoclipurile vor fi partajate la dimensiunea originală.
• Puteţi utiliza această caracteristică numai cu dispozitive care acceptă Samsung Link.
• Fotografiile sau videoclipurile partajate nu vor fi stocate pe dispozitivul Samsung Link, însă pot fi stocate în camera foto pentru a îndeplini specificaţiile dispozitivului.
• Transferul fotografiilor sau videoclipurilor către dispozitivul Samsung Link poate dura ceva timp în funcţie de conexiunea la reţea, de numărul de fişiere care vor fi partajate sau în
funcţie de dimensiunea fişierelor.
• Dacă opriţi anormal camera foto în timp ce vizualizaţi fotografii sau videoclipuri pe un dispozitiv Samsung Link (de exemplu, prin scoaterea bateriei), dispozitivul consideră camera
foto ca fiind conectată în continuare.
• Ordinea fotografiilor sau a videoclipurilor de pe camera foto poate fi alta decât pe dispozitivul Samsung Link.
• În funcţie de numărul de fotografii sau de videoclipuri pe care doriţi să le partajaţi, încărcarea acestora şi finalizarea procesului iniţial de configurare pot dura un timp.
• Când vizualizaţi fotografii sau videoclipuri pe dispozitivul Samsung Link, utilizarea continuă a telecomenzii dispozitivului sau efectuarea unor operaţii suplimentare pe dispozitiv
poate împiedica funcţionarea corectă a acestei caracteristici.
• Dacă reordonaţi sau dacă sortaţi fişierele pe camera foto în timp ce le vizionaţi pe un dispozitiv Samsung Link, trebuie să repetaţi procesul de configurare iniţială pentru a actualiza
lista de fişiere de pe dispozitiv.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza această caracteristică.
• Vă recomandăm să utilizaţi un cablu de reţea pentru a conecta dispozitivul Samsung Link la PA. Aceasta va minimiza orice ‘Bâlbâială’ a videoclipului pe care o puteţi experimenta în
timpul redării conţinutului.
• Pentru vizualizarea fişierelor pe un dispozitiv Samsung Link utilizând Dispozitive din apropiere activaţi modul lansare multiplă la PA.
Reţea fără fir 108
Setările
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Meniul de setări …………………………………… 110
Accesarea meniului de setări ……………………… 110
Sunet ……………………………………………… 111
Ecran ……………………………………………… 111
Conectivitate ……………………………………… 112
General …………………………………………… 113
Meniul de setări
Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.
3 Selectaţi un element.
Accesarea meniului de setări
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi un meniu.
.
Sunet
Volum
Setări
Sunet
Sunet bip
Activat
Sunet obturator
Sunet 1
Sunet de pornire
Ecran
Sunet AF
Conectivitate
Înapoi
General
Mediu
Dezactivat
Activat
Selectare
4 Selectaţi o opţiune.
Volum
Dezactivat
Pictogramă Descriere
Sunet: Setaţi diferite sunete pentru camera foto şi volumul
acestora. (pag. 111)
Redusă
Mediu
Nivel_maxim
Ecran: Personalizaţi setările afişajului. (pag. 111)
Conectivitate: Setaţi opţiunile pentru conectare. (pag. 112)
General: Modificaţi setările pentru sistemul camerei foto, cum ar
fi formatul memoriei şi numele implicit al fişierelor. (pag. 113)
Înapoi
Setare
5 Apăsaţi [r] pentru a reveni la ecranul anterior.
Setările 110
Meniul de setări
Sunet
Ecran
* Implicit
Element
Volum
Sunet bip
Sunet
obturator
Sunet de
pornire
Sunet AF
Descriere
Setaţi volumul tuturor sunetelor.
(Dezactivat, Redusă, Mediu*, Nivel_maxim)
Setaţi sunetul emis de către cameră atunci când apăsaţi butonul
declanşator. (Dezactivat, Activat*)
Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi
butonul declanşator. (Dezactivat, Sunet 1*, Sunet 2, Sunet 3)
Setaţi sunetul emis de cameră atunci când o porniţi.
(Dezactivat*, Zbor, Show laser, Nor)
Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi
până la jumătate pe butonul declanşator. (Dezactivat, Activat*)
* Implicit
Element
Imagine de
pornire
Descriere
Setaţi o imagine de pornire care să se afişeze atunci când porniţi
camera foto.
• Dezactivat*: Nu se afişează nicio imagine de pornire.
• Logo: Se afişează o imagine implicită stocată în memoria
internă.
• Imagine utilizator: Selectaţi Imagine utilizator din fotografiile
pe care le-aţi captat în memorie.
Dacă selectaţi o fotografie nouă ca Imagine utilizator sau dacă
resetaţi camera, camera va şterge imaginea curentă.
Rând ghid
Afişare Dată/
Oră
Afişaj ajutor
Setările 111
Selectaţi un ghid, pentru a vă ajuta să compuneţi o scenă.
(Dezactivat*, 3 X 3, 2 X 2, Încrucişat, Diagonal)
Setaţi dacă afişaţi sau nu data şi ora pe ecranul camerei foto.
(Oprit*, Pornit)
Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui meniu.
(Dezactivat, Activat*)
Meniul de setări
Conectivitate
* Implicit
* Implicit
Element
Luminozitate
ecran
Vizualizare
rapidă
Descriere
Element
Reglaţi luminozitatea ecranului.
(Auto*, Întunecat, Normal, Luminos)
Normal este fixat în modul Redare, chiar dacă aţi selectat
Auto.
Ieşire video
Setaţi dacă doriţi examinarea unei imagini realizate înainte de
revenirea la modul Fotografiere. (Dezactivat, Pornit*)
Această caracteristică nu funcţionează în anumite moduri.
i-Launcher
Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de secunde, camera
foto comutează automat la modul Închidere automată ecran.
Ecran automat (Dezactivat*, Activat)
dezactivat
În modul Închidere automată ecran, apăsaţi orice buton în
afară de [X] pentru a relua utilizarea camerei.
Setările 112
Descriere
Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de regiunea dvs.
• NTSC: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic etc
• PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China,
Danemarca, Anglia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Kuweit,
Malaezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,
Suedia, Elveţia, Thailanda etc
Setaţi pornirea automată a programului i-Launcher în momentul
în care conectaţi camera foto la computer. (Dezactivat, Activat*)
Meniul de setări
General
* Implicit
Element
Informaţii reţea
Language
Fus orar
Setare Dată/Oră
Tip Dată
Descriere
Vizualizaţi adresa Mac şi numărul de certificat de reţea al
camerei foto.
* Implicit
Element
Specificaţi modul de denumire a fişierelor.
• Resetare: Setaţi ca numărul fişierelor să înceapă de la
0001 când introduceţi o nouă cartelă de memorie, când
formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi toate
fişierele.
• Serie*: Setaţi ca numărul fişierelor să reia numărul
fişierului anterior când introduceţi o nouă cartelă de
memorie, când formataţi o cartelă de memorie sau
când ştergeţi toate fişierele.
Setaţi limba de afişare a textului.
Setaţi fusul orar pentru locaţia dvs. Când călătoriţi în
altă ţară, selectaţi Călătorie, apoi selectaţi fusul orar
corespunzător. (Acasă*, Călătorie)
Setaţi data şi ora.
Setaţi formatul datei.
(AAAA/LL/ZZ, LL/ZZ/AAAA, ZZ/LL/AAAA)
Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
Nr. fişier
• Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar
numele implicit al primului fişier este SAM_0001.
• Numărul fişierelor creşte cu unul, de la SAM_0001 la
SAM_9999, de fiecare dată când realizaţi o fotografie.
Setaţi formatul pentru oră. (12 ore, 24 ore)
Tip oră
Descriere
• Numărul fişierelor creşte cu unul, de la 100PHOTO la
Tipul de oră implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
999PHOTO, de fiecare dată când folderul este plin.
• Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate într-un
folder este 9999.
• Camera foto defineşte numele fişierelor conform
standardului Digital rule for Camera File system (DCF)
. Dacă modificaţi numele fişierelor în mod intenţionat,
camera foto poate să nu redea fişierele.
Setările 113
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
Setaţi afişarea datei şi orei pe fotografiile captate.
(Dezactivat*, Dată, Data/ora)
• Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din dreapta
Imprimare
jos al fotografiei.
• Unele modele de imprimantă nu pot imprima corect
* Implicit
Element
Vizualizare în direct
NFC
Lampă AF
data şi ora.
• Camera foto nu va afişa data şi ora în cazul în care:
-- selectaţi modul
Setaţi camera foto să se închidă automat dacă nu
efectuaţi nicio operaţiune pentru o anumită perioadă de
timp. (Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
Închidere automată
• Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea bateriei.
• Camera foto nu se va opri automat atunci când este
conectată la un computer sau la o reţea WLAN, sau
atunci când redaţi o prezentare sau videoclipuri.
DIRECT LINK (buton
Wi-Fi)
Porniţi o funcţie Wi-Fi prestabilită apăsând [DIRECT
LINK]. (AutoShare, MobileLink*, Remote Viewfinder,
E-mail, SNS şi Cloud, Samsung Link)
Format
Resetare
Licenţe open source
Setările 114
Descriere
Setaţi o funcţie Wi-Fi să se lanseze prin citirea unei
etichete de la un dispozitiv compatibil NFC, în modul
Fotografiere. (AutoShare, Remote Viewfinder*)
Setaţi oprirea automată a unei lumini în locuri întunecate
pentru a vă ajuta la focalizare. (Dezactivat, Activat*)
Formataţi memoria. Formatarea va şterge toate fişierele,
inclusiv fişierele protejate. (Da, Nu*)
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie
formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor
de cartele de memorie sau de un computer. Formataţi
cartelele de memorie în camera foto înainte de a le
utiliza pentru capturarea imaginilor.
Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere. Data şi ora,
limba şi setările ieşirii video nu vor fi resetate. (Da, Nu*)
Afişaţi informaţiile despre Licenţe open source.
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.
Mesaje de eroare …………………………………… 116
Întreţinerea camerei foto ………………………… 117
Curăţarea camerei foto …………………………… 117
Folosirea sau depozitarea camerei foto ………… 118
Despre cartelele de memorie …………………… 120
Despre baterie …………………………………… 123
Actualizarea firmware-ului ……………………… 127
Înainte de a contacta un centru de service ………
Specificaţiile camerei foto …………………………
Glosar ………………………………………………
Index …………………………………………………
128
131
135
140
Mesaje de eroare
Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaj de eroare
Nu se poate citi
conţinutul fişierului
Eroare card
Soluţii propuse
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un centru de
service.
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai introduceţi-o o
dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Puteţi bloca o cartelă SD, SDHC sau SDXC pentru a
preveni ştergerea fişierelor. Deblocaţi cartela când
fotografiaţi.
Card blocat!
Mesaj de eroare
Eroare fişier
Sistemul de fişiere nu
este acceptat.
Iniţializare nereuşită.
Baterie descărcată
Memorie plină
Nu este fişier imagine
Card neacceptat.
Conexiune eșuată.
Dispozitiv deconectat.
Cartela de memorie introdusă nu este suportată de
camera dvs. foto. Introduceţi o cartelă de memorie SD,
SDHC sau SDXC.
• Camera foto nu se poate conecta la reţea utilizând
punctul de acces selectat. Selectaţi un alt punct de
acces şi încercaţi din nou.
• Camera foto nu a reuşit să se conecteze la celelalte
dispozitive. Încercaţi să vă conectaţi din nou.
Conexiunea la reţea s-a deconectat în timp ce
fotografiile sunt transferate către dispozitivele
acceptate. Reselectaţi un dispozitiv acceptat.
Parolă incorectă
Soluţii propuse
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un centru de
service.
Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere FAT
a cartelei de memorie introduse. Formataţi cartela de
memorie pe cameră.
Camera foto nu a reuşit să localizeze un dispozitiv care
acceptă Samsung Link. Porniţi dispozitivele din reţea
care acceptă Samsung Link.
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi bateria.
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o
nouă cartelă de memorie.
Capturați imagini sau introduceţi un card de memorie
care conţine câteva fotografii.
Parola pentru transferul fişierelor într-o altă cameră foto
este greşită. Introduceţi parola corectă.
• Camera foto nu a reuşit să trimită emailurile sau
Transfer nereuşit.
DCF Full Error
Anexe 116
fişierele către alte dispozitive. Încercaţi să trimiteţi din
nou.
• Verificaţi conexiunea de reţea şi încercaţi din nou.
Numele fişierelor nu corespund standardului DCF.
Transferaţi fişierele de pe cartela de memorie pe
computer şi formataţi cartela. Apoi, deschideţi meniul
Setări şi selectaţi General  Nr. fişier  Resetare.
(pag. 113)
Întreţinerea camerei foto
Curăţarea camerei foto
Corpul camerei foto
Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.
Obiectivul şi ecranul camerei foto
Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi uşor obiectivul cu
o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi un lichid de curăţare pentru obiective
pe o bucată de hârtie de curăţare şi ştergeţi uşor.
• Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea
dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare a acesteia.
• Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare pe acesta.
Anexe 117
Întreţinerea camerei foto
Folosirea sau depozitarea camerei foto
Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei
• Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea înalte.
• Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de crescută, sau cu
Depozitarea pentru perioade lungi de timp
• Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp, puneţi-o într-un
container etanş, împreună cu un material absorbant, cum ar fi silicagel.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie reîncărcate înainte de
utilizare.
variaţii mari de umiditate.
• Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi depozitarea acesteia în
locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu în maşină în timpul verii.
• Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrare dură şi de vibraţii
excesive pentru a evita deteriorări importante.
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau
slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor
interne.
• Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a combustibililor sau
a substanţelor chimice inflamabile. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide
inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto
sau cu accesoriile acesteia.
• Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.
• Data şi ora curentă pot fi iniţializate când camera foto este pornită după ce
Folosirea pe plajă sau pe malul apei
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi pe plajă sau în
• Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele mobile şi poate
camera foto şi bateria au fost separate pentru o perioadă îndelungată.
Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede
Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma
condens pe lentilă sau componentele interne ale camerei foto. În acest caz, opriţi
camera foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de
memorie, scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se evaporă
înainte de a o reintroduce.
Alte precauţii
• Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate cauza vătămări dvs.
sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.
zone similare.
• Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi bateria, adaptorul sau
împiedica funcţionarea corectă.
• Opriţi camera foto atunci când nu o utilizaţi.
• Camera dvs. foto conţine componente fragile. Evitaţi expunerea camerei la şocuri.
cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate
cauza deteriorarea acesteia.
Anexe 118
Întreţinerea camerei foto
• Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci când nu este folosită.
Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o departe de nisip, obiecte ascuţite sau
monede.
• Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este fisurat sau spart. Sticla spartă
sau vopseaua acrilică pot cauza leziuni la mâini şi faţă. Duceţi camera foto la un
centru service Samsung pentru a fi reparată.
• Nu plasaţi niciodată camerele foto, bateriile, încărcătoarele sau accesoriile lângă,
pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau
radiatoare. Căldura poate deforma sau supraîncălzi aceste dispozitive, ceea ce
poate provoca un incendiu sau o explozie.
• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate
decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a
acestuia.
• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul cu un material
moale, curat, fără impurităţi.
• Camera se poate opri dacă este lovită sau scăpată din mână. În acest mod cartela
de memorie este protejată. Porniţi camera foto pentru a o folosi din nou.
• În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar trebui
să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.
• Când folosiţi camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire,
culoarea ecranului se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă.
Aceste condiţii nu derivă din funcţionarea necorespunzătoare şi se vor corecta de
la sine atunci când camera foto ajunge la temperaturi mai moderate.
• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca
persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături.
Dacă vă confruntaţi cu oricare dintre aceste simptome, încetaţi imediat să utilizaţi
camera foto şi consultaţi un medic.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de
acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de utilizarea
necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanţie.
• Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru camera
foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare
rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este
acoperită de garanţie.
Anexe 119
Întreţinerea camerei foto
Despre cartelele de memorie
Adaptor cartelă de
memorie
Cartele de memorie acceptate
Acest produs acceptă cartele de memorie SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital
High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC sau
microSDXC.
Bornă
Comutator de
protecţie la scriere
Cartelă de memorie
Pentru a utiliza microcartele de memorie cu acest produs, un PC sau un cititor de
cartele de memorie, introduceţi cartela într-un adaptor.
Etichetă
(în partea din faţă)
Puteţi împiedica ştergerea fişierelor prin utilizarea comutatorului de protecţie la
scriere pe o cartelă SD, SDHC sau SDXC. Glisaţi comutatorul în jos pentru blocare
sau glisaţi-l în sus pentru deblocare. Deblocaţi cartela la realizarea fotografiilor şi a
videoclipurilor.
Anexe 120
Întreţinerea camerei foto
Videoclip
Capacitatea cartelei de memorie
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de condiţiile de
fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o cartelă SD de 2 GB:
Dimensiune
Fotografie
Dimensiune
Excelentă
Fină
Normală
325
488
673
264
525
697
407
610
813
360
723
943
592
849
1146
673
1139
1463
957
1619
1928
1382
2263
2740
2645
3147
3682
30 cadre pe secundă
1280 X 720
Aprox. 15' 45"
640 X 480
Aprox. 30' 45"
320 X 240
Pentru partajare
Aprox. 90' 06"
Aprox. 90' 06"
Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcţiei zoom. Timpul de înregistrare disponibil
poate varia dacă folosiţi zoom-ul. Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a
stabili durata totală de înregistrare.
Anexe 121
Întreţinerea camerei foto
Atenţie la folosirea cartelelor de memorie
• Evitaţi expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau la
• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanţe străine.
temperaturi foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 40 °C). Temperaturile extreme pot
cauza funcţionarea defectuoasă a cartelor de memorie.
• Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă introduceţi cartela de
memorie în direcţia incorectă, este posibil să deterioraţi camera foto sau cartela
de memorie.
• Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto sau de un computer.
Reformataţi cartela de memorie cu camera dvs. foto.
• Opriţi camera foto înainte de a introduce sau înainte de a scoate cartela de
memorie.
• Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp ce indicatorul
luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot pierde date.
• După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de memorie, nu mai puteţi
stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o cartelă de memorie nouă.
• Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le supuneţi la impact sau
la presiune.
• Evitaţi depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
• Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi înalte,
cu umiditate ridicată sau cu substanţe corozive.
În cazul în care cartela de memorie este murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale
înainte de a o introduce în camera foto.
• Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide, praf sau substanţe
străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcţiona
necorespunzător.
• Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a o proteja de
descărcările electrostatice.
• Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard disk, un CD sau
un DVD.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate
încălzi. Este normal şi nu indică funcţionarea necorespunzătoare.
Anexe 122
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Întreţinerea camerei foto
Despre baterie
Durată de viaţă a bateriei
Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.
Timp mediu de fotografiere/
Număr de fotografii
Specificaţii baterie
Specificaţii
Model
Descriere
SLB-10A
Tip
Baterie litiu-ion
1030 mAh
3,7 V
Capacitate celulă
Tensiune
Durată de încărcare*
(când camera foto este oprită)
Condiţii de testare (când bateria este complet
încărcată)
Durata de viaţă a bateriei a fost măsurată în
următoarele condiţii: în modul Program, în
întuneric, la rezoluţia
calitate Bună, cu OIS activat.
Fotografii
Aproximativ
100 min/
Aproximativ
200 fotografii
Videoclipuri
Aproximativ
70 min
Aproximativ 240 min
* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai mult.
1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar, realizaţi
o singură fotografie, şi măriţi sau micşoraţi.
2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Oprit, realizaţi o
singură fotografie, şi măriţi sau micşoraţi.
3. Efectuaţi paşii 1 şi 2, aşteptând 30 de secunde
între fiecare pas. Repetaţi procesul timp de
5 minute, apoi opriţi camera foto pentru
1 minut.
4. Repetaţi paşii 1-3.
Înregistraţi videoclipuri la o rezoluţie de
30 CPS.
şi la
• Valorile de mai sus se bazează pe standardele de testare CIPA. Rezultatele pot diferi în
funcţie de utilizarea propriu-zisă.
• Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de
înregistrare.
• Când utilizaţi funcţii de reţea, bateria se va consuma mai repede.
Anexe 123
Întreţinerea camerei foto
Mesaj pentru baterie descărcată
Precauţii la folosirea bateriei
Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se colorează în roşu şi apare
mesajul "Baterie descărcată".
Observaţii referitoare la folosirea bateriei
• Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau la temperaturi foarte
ridicate (sub 0 °C sau peste 40 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea
de încărcare a bateriilor.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul camerei
bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta folosirea normală a camerei foto.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un
incendiu sau şocuri electrice.
• La temperaturi sub 0 °C, capacitatea şi durata de viaţă a bateriei pot scădea.
• Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar revine la normal la
temperaturi mai blânde.
• Scoateţi bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă îndelungată.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza
deteriorări grave ale camerei foto. Depozitarea camerei foto pentru perioade
îndelungate cu bateria instalată cauzează descărcarea bateriei. Este posibil să nu
puteţi reîncărca bateria descărcată complet.
• Atunci când nu utilizaţi camera foto pentru o perioadă îndelungată (3 luni sau mai
mult), verificaţi bateria şi reîncărcaţi-o regulat. Dacă lăsaţi bateria să se descarce
continuu, capacitatea şi viaţa acesteia se poate micşora, ceea ce poate duce la o
funcţionare necorespunzătoare, la incendiu sau explozie.
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie împotriva
deteriorărilor
Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o
conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi poate duce la deteriorări temporare sau
permanente ale acesteia şi pot provoca un incendiu sau un şoc electric.
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei
• Dacă indicatorul luminos pentru stare este stins, asiguraţi-vă că bateria este
introdusă corect.
• Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu se va încărca
complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea bateriei.
• Nu utilizaţi camera foto când încărcaţi bateria. Acest lucru poate cauza incendii
sau şocuri electrice.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un
incendiu sau şocuri electrice.
• Lăsaţi bateria să se încarce cel puţin 10 minute înainte de pornirea camerei foto.
• În cazul în care conectaţi camera foto la o sursă externă de alimentare atunci
Anexe 124
când bateria este descărcată complet, utilizarea funcţiilor mari consumatoare
de energie va duce la închiderea camerei foto. Pentru a folosi camera normal,
reîncărcaţi bateria.
Întreţinerea camerei foto
• Dacă reconectaţi cablul de alimentare când bateria este complet încărcată,
indicatorul luminos pentru stare porneşte pentru aproximativ 30 de minute.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcaţi
bateria până când indicatorul luminos pentru stare se stinge.
• Dacă indicatorul luminos nu se aprinde, reconectaţi cablul sau scoateţi bateria şi
introduceţi-o din nou.
• Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a acestora. După
finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la camera foto.
• Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru poate cauza
deteriorarea cablului.
rocedaţi cu grijă la manipularea şi aruncarea la deşeuri a bateriilor şi a
P
încărcătoarelor
• Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările locale când aruncaţi la
deşeuri bateriile uzate.
• Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire,
Observaţii referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un
computer
• Utilizaţi numai cablul USB furnizat.
• Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
--utilizaţi un hub USB
--alte dispozitive USB sunt conectate la computer
--conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului
--portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere de ieşire
(5 V, 500 mA)
Anexe 125
cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă
sunt supraîncălzite.
Întreţinerea camerei foto
• Nu dezasamblaţi şi nu perforaţi bateria cu obiecte ascuţite.
• Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe de zdrobire.
• Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum căderea din locaţii
Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se poate solda cu
vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranţa dvs., urmaţi aceste
instrucţiuni de manipulare corectă a bateriei:
• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect
manipulată.
Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie, întrerupeţi
imediat utilizarea bateriei şi contactaţi un centru de service.
• Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice, recomandate de
producător şi încărcaţi bateria numai prin metoda descrisă în acest
manual al utilizatorului.
• Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o expuneţi la
medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de
vară.
• Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.
• Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu temperatură şi
umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duş.
• Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum lenjerie de
pat, covoare sau pături electrice, pentru o perioadă îndelungată de timp.
• Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în spaţii închise.
• Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice,
precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.
• Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de
producător.
aflate la înălţime.
• Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C sau superioare.
• Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.
• Nu expuneţi bateria la surse de căldură excesivă, precum lumina solară,
foc sau similar.
Instrucţiuni de evacuare la deşeuri
• Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Regulamentele privind evacuarea la deşeuri pot varia în funcție de ţară
sau regiune. Evacuaţi bateriile la deşeuri conform cu regulamentele
locale şi federale.
Instrucţiuni de încărcare a bateriei
Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al
utilizatorului. Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este
incorect încărcată.
Anexe 126
Întreţinerea camerei foto
Actualizarea firmware-ului
i-Launcher vă permite să actualizaţi firmware-ul camerei foto.
6 Instalaţi i-Launcher pe PC.
Sistem de
operare
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi Conectivitate  i-Launcher  Activat.
3 Opriţi camera foto.
4 Conectaţi camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.
Windows
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu
este responsabil pentru pierderile de date.
Mac
Mod de instalare
Atunci când apare fereastra pop-up care vă solicită să instalaţi
i-Launcher, selectaţi Da.
• Dacă apare o fereastră pop-up care vă solicită să rulaţi iLinker.
exe, rulaţi-o mai întâi pe aceasta.
• Dacă nu apare fereastra pop-up care vă solicită aceasta, faceţi
clic pe Computerul meu  i-Launcher  iLinker.exe.
• Când conectaţi camera foto la un computer cu i-Launcher
instalat, programul se va lansa automat.
Faceţi clic pe Dispozitive  i-Launcher  Mac  iLinker.
7 Actualizaţi firmware-ul la cea mai recentă versiune urmând
instrucţiunile de pe ecran.
• Selectaţi Actualizator firmware pe ecranul i-Launcher.
• Înainte de a actualiza firmware-ul, asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la o reţea.
• Nu opriţi camera foto până când nu s-a terminat actualizarea firmware-ului.
5 Porniţi camera foto.
Anexe 127
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat soluţiile sugerate, dar aveţi în
continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.
Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cardul de memorie şi bateria.
Situaţie
Camera foto nu
porneşte
Camera foto se
opreşte brusc
Bateria camerei foto
se descarcă rapid
Soluţii propuse
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect. (pag. 25)
• Încărcaţi bateria.
Situaţie
Soluţii propuse
• Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de memorie.
• Încărcaţi bateria.
• Camera foto poate fi în modul Închidere automată.
Nu puteţi face
fotografii
(pag. 114)
• Camera foto se poate opri pentru a împiedica
deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui impact.
Reporniţi camera foto.
• Este posibil ca bateria să se descarce rapid la
temperaturi scăzute (sub 0 °C). Păstraţi bateria caldă
introducând-o în buzunar.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor
descarcă rapid bateria. Reîncărcaţi, dacă este nevoie.
• Bateriile sunt elemente consumabile, care trebuie
înlocuite în timp. Cumpăraţi o baterie nouă dacă durata
de viaţă a bateriei se reduce rapid.
Camera foto se
blochează
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o
nouă cartelă.
• Formataţi cartela de memorie.
• Cartela de memorie este defectă. Cumpăraţi o cartelă
de memorie nouă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Încărcaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru
este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau
performanţele camerei foto.
• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie setată la Oprit.
(pag. 58)
Bliţul nu funcţionează
• Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.
Camera foto se
încălzeşte
Anexe 128
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Situaţie
Bliţul se declanşează
pe neaşteptate
Este posibil ca bliţul să se declanşeze datorită electricităţii
statice. Camera foto nu funcţionează necorespunzător.
Dacă modificaţi numele unui fişier, este posibil ca acest
fişier sa nu fie redat de camera foto (numele fişierului
Nu poate reda fişiere
trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniţi această
situaţie, redaţi fişierele pe computer.
• Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare setată este
potrivită pentru fotografii în prim plan. (pag. 60)
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar,
Fotografia este
neclară
curăţaţi obiectivul. (pag. 117)
• Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de acoperire a
bliţului. (pag. 132)
Culorile din fotografie O balanţă de alb incorectă poate crea o culoare nerealistă.
nu corespund celor
Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru balanţa de alb,
din scena reală
care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 69)
Fotografia este supraexpusă sau subexpusă.
Fotografia este prea
• Opriţi sau porniţi bliţul. (pag. 58)
luminoasă sau prea
•
Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 59)
întunecată
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 67)
Data şi ora sunt
Setaţi data şi ora în setările de afişare. (pag. 113)
incorecte
Ecranul sau butoanele
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
nu funcţionează
Ecranul camerei foto
răspunde insuficient.
Cartela de memorie
conţine o eroare
Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi foarte scăzute,
se poate produce decolorarea sau funcţionarea
necorespunzătoare a ecranului camerei foto. Pentru o
performanţă mai bună a ecranului, utilizaţi camera foto la
temperaturi moderate.
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai introduceţi-o o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Consultaţi "Atenţie la folosirea cartelelor de memorie"
pentru mai multe detalii. (pag. 122)
Anexe 129
Soluţii propuse
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Televizorul nu
afişează fotografiile
Soluţii propuse
Situaţie
TV-ul sau computerul
dvs. nu pot afişa
fotografii şi
videoclipuri care sunt
stocate pe o cartelă
de memorie SDXC.
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este conectată
corect la TV prin cablul A/V.
• Asiguraţi-vă că această cartelă de memorie conţine
fotografii.
Computerul dvs. nu
recunoaşte camera.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul USB.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de operare acceptat.
Computerul
deconectează
camera foto în timpul
transferului de fişiere
Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de electricitatea
statică. Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.
Computerul nu
recunoaşte o cartelă
de memorie SDXC.
• Opriţi programul i-Launcher şi reporniţi-l.
• Asiguraţi-vă că i-Launcher este setat la Activat în
i-Launcher nu
funcţionează
corespunzător
meniul de setări. (pag. 112)
• În funcţie de specificaţiile şi mediul computerului dvs.,
programul poate să nu fie lansat automat. În acest caz,
faceţi clic pe Start  Toate programele  Samsung
 i-Launcher  Samsung i-Launcher pe computerul
dvs. (Pentru Windows 8, faceţi clic pe Start  toate
aplicaţiile  Samsung i-Launcher.)
Anexe 130
Soluţii propuse
Cartelele de memorie SDXC utilizează sistemul de fişiere
exFAT. Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este compatibil
cu sistemul de fişiere exFAT înainte de a conecta camera
foto la dispozitivul respectiv.
Cartelele de memorie SDXC utilizează sistemul de fişiere
exFAT. Pentru a utiliza cartele de memorie SDXC pe un
computer cu Windows XP, descărcaţi şi actualizaţi driverul de sistem de fişiere exFAT de pe site-ul web Microsoft.
Specificaţiile camerei foto
Senzor imagine
Tip
1/2,3" (Aproximativ 7,73 mm) CCD
Număr efectiv de
Aproximativ 16,20 mega-pixeli
pixeli
Număr total de
pixeli
Aproximativ 16,50 mega-pixeli
Obiectiv
Interval
Normal (AF)
Macro
Auto macro
Super Macro
Larg (W)
80 cm–infinit
10-80 cm
1 cm–infinit
1 cm
Tele (T)
150 cm–infinit
150-350 cm
150 cm–infinit
–
Viteză obturator
Distanţă focală
Obiectiv Samsung 35x Zoom obiectiv f = 4,5 - 157,5 mm
(echivalent cu film de 35 mm: 25-875 mm)
• Auto: 1/8–1/2000 sec.
• Program: 1–1/2000 sec.
• Noapte: 8–1/2000 sec.
Interval F-stop
F3,0 (W)–F5,9 (T)
Expunere
Control
Program AE
Zoom digital
• Mod Imagine statică: 1,0-35,0X (Optic)/1,0-2,0X (Digital)
• Mod Redare: 1,0–14,4X (în funcţie de dimensiunea imaginii)
• Zoom Intelli: 2,0X
Mod de
măsurare
Multi, Punct, Centrat, Identificare faţă
EV 1–17 (Largă, ISO Auto), EV 3–17 (Tele, ISO Auto)
Ecran
Tip
LCD TFT
Interval de
măsurare
Caracteristică
3,0" (75,0 mm) 460K
Compensare
±2EV (1/3 EV Step)
Echivalent ISO
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200 (3M)
Focalizare
Tip
Focalizare automată TTL (AF centru, AF multiplă, Selecţie AF,
AF de urmărire, Identificare faţă AF)
Anexe 131
Specificaţiile camerei foto
Bliţ
Fotografiere
Mod
Oprit, Auto, Ochi roşii, Auxiliar, Sincronizare lentă, Corector
efect ochi roşii
Interval
• Lăţime: 0,8–6 m (ISO Auto)
• Tele: 1,5 –3 m (ISO Auto)
Timp de
reîncărcare
Aproximativ 5 s.
• Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiţii de noapte,
Fotografii
Reducere mişcare
DUAL IS [Stabilizare optică a imaginii (OIS) + Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS)]
Efect
Mod Fotografiere
Mod Filmare
videoclipuri
• Filtru Foto (Filtru inteligent): Miniatură, Întunecare colţuri,
Ochi de peşte, Clasic, Retro, Filtru încrucişat
Videoclipuri
• Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturaţie
Filtru Film: Miniatură, Întunecare colţuri, Ochi de peşte, Clasic,
Retro, Efect Paletă 1, Efect Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4
Balans de alb
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_L,
Tungsten, Parametri personalizare, Temp. culorii
Imprimare dată
Data/ora, Dată, Dezactivat
Anexe 132
Noapte, Portret în contre-jour, Fundal luminos, Peisaj, Alb,
Macro, Text macro, Trepied, Acţiune, Culori Macro, Verde
natural, Cer senin, Apus, Iluminare redusă, Lumină punct,
Lumină punct macro, Lumină punct portret), Program,
Inteligent (Înfrumuseţare faţă, Îngheţare acţiune, Apus,
Peisaj, Siluetă, Artificii, Noapte, Macro, Urme lumină),
Panoramă, Magic Plus (Filtru Foto)
• Cadre multiple: Singular, Continuu, AEB, Captură mişcare
• Temporizator: Dezactivat, 10 sec, 2 sec, Dublu
• Moduri: Film, Magic Plus (Filtru Film)
• Format: MP4 (H.264) (Timp maxim de înregistrare: 20 min)
• Dimensiune: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, 240 Web
• Frecvenţă cadre: 30 CPS
• Voce: Activat, Dezactivat, Zoom fără sonor
Specificaţiile camerei foto
Redare
Pictogramă
• Tip: Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de
diapozitive cu muzică şi efecte, Clip video
Fotografii
Videoclipuri
4608 X 3072
• Editare: Redimensionare, Rotire, Filtru inteligent, Tăiere
• Efect: Ajustare imagine (Luminozitate, Contrast, Saturaţie,
ACB, Retuşare faţă, Corector efect ochi roşii), Filtru inteligent
(Normal, Miniatură, Întunecare colţuri, Ochi de peşte, Clasic,
Retro, Filtru încrucişat)
Editare video: Captare imagine statică, Ajustare timp
4608 X 2592
Dimensiune
imagine
Format fişier
• Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.3
• Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)
2832 X 2832
1984 X 1488
• Memorie externă (Opţional):
cartelă SD (2 GB garantat),
cartelă SDHC (până la 32 GB garantat),
cartelă SDXC (până la 64 GB garantat)
--Clasa 6 şi superioară recomandate
3648 X 2736
2592 X 1944
Stocare
Suport
Dimensiune
4608 X 3456
1920 X 1080
1024 X 768
Reţea fără fir
MobileLink, Remote Viewfinder, SNS şi Cloud, E-mail, S/W Upgrade Notifier,
Samsung Link, AutoShare
NFC
Da
Anexe 133
Specificaţiile camerei foto
Interfaţă
Dimensiuni (l x Î x A)
Conector de
ieşire digitală
USB 2.0
Intrare/ieşire
audio
Difuzor intern (Mono), Microfon (Mono)
Ieşire video
A/V: NTSC, PAL (selectabil)
Mufă de intrare
de c.c.
5,0 V
Sursă de alimentare
Baterie
reîncărcabilă
Baterie Litiu-ion (SLB-10A, 1030 mAh)
Tip conector
Micro USB (5 pini)
124,5 X 86,5 X 92,0 mm
Greutate
464 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
Temperatură de funcţionare
0-40 °C
Umiditate de funcţionare
5-85 %
Software
i-Launcher
Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii performanţelor.
Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.
Anexe 134
Glosar
ACB (Echilibrare automată a contrastului)
Această opţiune îmbunătăţeşte automat contrastul imaginilor atunci când subiectul
este luminat din spate sau atunci când există un contrast mare între subiect şi
fundal.
AEB (Funcţie de expunere automată)
Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite pentru a
facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.
Compoziţie
Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie. De obicei,
respectarea regulilor terţilor duce la o compoziţie bună.
DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei foto)
O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de fişiere pentru
camerele foto digitale create de Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Adâncimea câmpului
Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce poate fi focalizat în
mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază în funcţie de apertura
obiectivului, distanţa focală şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu,
selectarea unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face neclar
fundalul unei compoziţii.
AF (Focalizare automată)
Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect. Camera foto
foloseşte contrastul pentru a focaliza automat.
Apertură
Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei foto.
Mişcarea camerei (Neclaritate)
În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul este deschis,
întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când
viteza obturatorului este mică. Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea
acesteia, utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ, folosiţi un
trepied, funcţia DIS sau OIS pentru a stabiliza camera foto.
Zoom digital
Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil împrenă cu
obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi zoom-ul digital, calitatea imaginii
se deteriorează pe măsură ce mărirea creşte.
Anexe 135
Glosar
DIS (Stabilizare digitală a imaginii)
Această caracteristică compensează în timp real mişcarea sau vibrarea atunci când
fotografiaţi. Poate exista un anumit grad de degradare a imaginii în comparaţie cu
Stabilizarea optică a imaginii.
Expunere
Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto. Expunerea
este controlată de combinaţia dintre viteza obturatorului, valoarea aperturii şi
sensibilitatea ISO.
EV (Valoare de expunere)
Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi aperturii obiectivului
ce au ca rezultat aceeaşi expunere.
Bliţ
O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în condiţii de
lumină scăzută.
Compensare EV
Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere măsurată de camera
foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi expunerea fotografiilor dvs. Setaţi
compensarea EV la -1,0 EV pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1,0
EV cu un grad mai luminoasă.
Distanţă focală
Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în milimetri). Distanţele
focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere, iar subiectul este
mărit. Distanţele focale mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.
Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)
O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru camerele foto
digitale create de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).
Histogramă
O reprezentare grafică a luminozităţii unei imagini. Axa orizontală reprezintă
luminozitatea, iar axa verticală reprezintă numărul de pixeli. Punctele mari
din partea stângă (prea întunecat) şi din partea dreaptă (prea luminos) de pe
histogramă indică o fotografie care a fost expusă în mod necorespunzător.
H.264/MPEG-4
Un format video de înaltă compresie stabilit de organizaţiile internaţionale pentru
standarde ISO-IEC şi ITU-T, şi dezvoltat de Joint Video Team (JVT). Acest codec este
capabil de a oferi calitate video bună la rate de biţi reduse.
Anexe 136
Glosar
Senzor imagine
Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit pentru fiecare pixel
din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul
expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi
CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film echivalent utilizat
într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilităţii ISO, camera foto utilizează
o viteză mai mare a obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea
camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu sensibilitate
ridicată sunt mai sensibile la zgomot.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile JPEG sunt
comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fişierului, cu deteriorarea minimă
a rezoluţiei imaginii.
LCD (Ecran cu cristale lichide)
Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum. Acest ecran
are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi CCFL sau LED-uri, pentru a
reproduce culorile.
Macro
Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a obiectelor foarte
mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera foto poate menţine o focalizare
exactă pe obiectele mici la o cotă aproape de dimensiunea reală (1:1).
Mod de măsurare
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară
cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.
MJPEG (JPEG de mişcare)
Format video comprimat ca imagine JPEG.
NFC (Comunicare între terminale aflate la distanţe mici)
NFC este un set de standarde pentru comunicare radio la proximitate foarte
apropiată. Puteţi utiliza dispozitive compatibile NFC pentru a activa caracteristici
sau pentru a face schimb de date cu alte dispozitive.
Zgomot
Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca pixeli luminoşi
deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei atunci când fotografiile sunt
captate cu sensibilitate ridicată sau când sensibilitatea este setată automat într-un
loc întunecat.
Anexe 137
Glosar
Zoom optic
Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv şi nu deteriorează
calitatea imaginilor.
Calitate
Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine digitală. Imaginile de
calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o
dimensiune mai mare a fişierului.
Rezoluţie
Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluţie ridicată
conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai multe detalii decât imaginile cu
rezoluţie scăzută.
Întunecare colţuri
Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini (exterioare) în
comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în colţuri poate fi utilă pentru subiecţii
poziţionaţi în centrul imaginii.
Balans de alb (balans de culoare)
Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu, verde şi albastru)
dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului de alb sau de culaore este acela de a
reda corect culorile într-o imagine.
Viteză obturator
Viteza declanşatorului se referă la timpul necesar deschiderii şi închiderii
declanşatorului, şi este un factor important în luminozitatea unei fotografii,
controlând cantitatea de lumină care trece prin apertură înainte să ajungă la
senzorul de imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de
pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi captează mai uşor subiecţii
în mişcare.
Anexe 138
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul
şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind
că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau
sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să
le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale.
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică
faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice
Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste
nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu
sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea
omului sau pentru mediu.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul
sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole
pentru a fi reciclate în mod ecologic.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor,
vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin
intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi
condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung Electronics în
direcţia dezvoltării durabile şi a responsabilităţii sociale prin activităţi
ecologice de business şi de management.
Anexe 139
Index
A
Accesorii opţionale 20
Apăsarea până la jumătate pe
declanşator 41
Autoportret 64
AutoShare 98
B
Balans de alb 69
Baterie
Atenţie 124
Introduceţi 25
Încărcare 26
Bliţ
Auto 58
Auxiliar 58
Corector efect ochi roşii 59
Dezactivat 58
Ochi roşii 58
Sincronizare lentă 58
Buton declanşator 21
Buton DIRECT LINK 21
Buton Meniu 23
Buton PORNIRE 21
Buton Redare 23
C
Contrast
Calitate imagine 55
Capturarea unei imagini din
videoclip 87
Cartelă de memorie
Curăţare
Atenţie 122
Introducere 25
Centru de service 128
Claritate 72
Conectarea la un computer
Mac 90
Windows 89
Anexe 140
Mod Redare 85
Modul Fotografiere 72
Corpul camerei foto 117
Ecran 117
Obiectiv 117
D
Deconectarea camerei foto 89
Despachetarea 20
Detectare clipire 65
Index
E
F
I
L
Echilibrare automată a contrastului
(ACB)
Filtru inteligent
Identificare faţă 64
Ieşire video 112
i-Launcher 127
Imagine de pornire 111
Imprimare 114
Indicator luminos pentru stare 22
Lampă AF 114
Licenţe open source 114
Lumină de asistenţă pentru AF
Mod Redare 85
Modul Fotografiere 68
Ecran automat dezactivat 112
Editarea fotografiilor 83
Editare videoclipuri
Aranjare 87
Captare 87
E-mail 102
Expunere 67
Expunere de diapozitive 81
Mod fotografiere 50
Mod Înregistrare videoclip 51
Mod Redare 84
Formatare 114
Fotografiere portrete
Autoportret 64
Corector efect ochi roşii 59
Detectare clipire 65
Fotografiere zâmbet 65
Identificare faţă 64
Ochi roşii 58
Fotografiere zâmbet 65
Î
Încărcare 26
Înfrumuseţare faţă 47
Întreţinerea camerei foto 117
Anexe 141
locaţie 21
Setările 114
Luminozitate
Mod Redare 85
Modul Fotografiere 67
Luminozitate ecran 112
Index
M
Macro
Auto Macro 61
Macro 61
Super Macro 61
Mărire 79
Mesaje de eroare 116
Miniaturi 76
MobileLink 99
Mod de măsurare
Centrat 68
Multi 68
Punct 68
Mod Film 52
Mod Inteligent 47
Mod Magic Plus
Filtru Film 51
Filtru Foto 50
Mod Panoramă 48
Mod Recunoaştere inteligentă
automată 44
Mod Redare 75
Modul Program 46
Moduri de cadre multiple
Cadre multiple cu expunere
automată (AEB) 71
Captură mişcare 71
Continuu 71
O
R
Ochi roşii
Rând ghid 111
Reglare imagine
Mod Redare 86
Modul Fotografiere 57
P
Pictograme
Mod Redare 75
Modul Fotografiere 29
Port A/V 21
Port USB 21
Protejarea fişierelor 78
Punct de montare a trepiedului 22
N
NFC 97
Anexe 142
ACB 85
Claritate 72
Contrast
Mod Redare 85
Modul Fotografiere 72
Luminozitate
Mod Redare 85
Modul Fotografiere 67
Ochi roşii 86
Saturaţie
Mod Redare 85
Modul Fotografiere 72
Remote Viewfinder 100
Resetare 114
Index
Retuşarea feţelor 86
Reţea fără fir 93
Rezoluţie
Mod Redare 83
Modul Fotografiere 54
Rotire 83
Setările de sunet 36
Setări limbă 113
Specificaţiile camerei foto 131
Stabilizare optică a imaginii (OIS) 40
Sunet AF 111
Samsung Link 107
Saturaţie
Mod Redare 85
Modul Fotografiere 72
Sensibilitate ISO 59
Serie de fotografii expunere
automată (AEB) 71
Setare Dată/Oră 113
Setare oră 27
Setări fus orar 27, 113
Setările 113
Z
Usługa udostępniania
Zonă focalizare
Accesare 105
Încărcarea fotografiilor sau a
videoclipurilor 105
V
Ş
S
U
Ştergerea fişierelor 78
T
Zoom
Videoclip
Mod Fotografiere 52
Mod Redare 82
Vizualizarea fişierelor
Temporizator
Indicator luminos pentru
temporizator 21
Modul Fotografiere 56
Tip de afişaj 35
Transfer de fişiere
AF Centrală 61
AF de urmărire 61
AF multiplu 61
Selecţie AF 61
Categorie 77
Expunere de diapozitive 81
Fotografii panoramice 80
Miniaturi 76
TV 88
Vizualizare rapidă 112
E-mail 102
Mac 90
Windows 89
Anexe 143
Buton Zoom 22
Setări ale sunetului de zoom 73
Utilizarea zoom-ului 38
Zoom digital 38
Zoom Intelli 39
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat
sau vizitaţi pagina noastră www.samsung.com pentru servicii sau
întrebări postvânzare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement