Samsung | SAMSUNG PL51 | Manual de utilizare | Samsung SAMSUNG PL51 Manual de utilizare

Samsung SAMSUNG PL51 Manual de utilizare
PL51
User Manual
Să ne cunoaştem aparatul foto
Instrucţiuni
Folosiţi aparatul foto în ordinea următoare.
Instalarea aplicaţiilor
software
Realizaţi o fotografie
Introduceţi cablul USB
Verificaţi ca aparatul foto
să fie pornit
Verificaţi [Removable Disk]
(Disc amovibil)
Pentru a utiliza acest aparat foto cu un computer,
instalaţi mai întâi pachetul software. După
aceasta, imaginile memorate în aparatul foto pot
fi transferate în computer şi pot fi editate cu un
program de editare imagini. (p. 89)
Realizaţi o fotografie. (p. 20)
Introduceţi cablul USB furnizat în portul
USB al computerului şi în terminalul
pentru conexiunea USB al aparatului
foto. (p. 91)
Verificaţi ca aparatul foto să fie pornit.
Dacă aparatul foto este oprit, apăsaţi
butonul de pornire/oprire pentru a-l porni.
Deschideţi aplicaţia EXPLORER din
Windows şi căutaţi [Removable Disk]
(Disc amovibil). (p.92)
Vă mulţumim că aţi cumpărat un aparat foto digital Samsung.
Înainte de a utiliza acest aparat foto vă rugăm să citiţi cu atenţie
manualul de utilizare.
Dacă aveţi nevoie de service în perioada de garanţie, vă rugăm să
aduceţi aparatul foto şi accesoriul care a cauzat defecţiunea (cum ar fi,
bateria, cardul de memorie etc.) la centrul de service.
Vă rugăm să verificaţi dacă aparatul foto funcţionează corect înainte
de momentul în care intenţionaţi să-l folosiţi (de ex. înainte de a pleca
într-o călătorie sau înaintea unui eveniment important) pentru a evita
dezamăgirile. Samsung nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru
pierderile sau daunele cauzate de funcţionarea defectuoasă a aparatului
foto.
Păstraţi acest manual într-un loc sigur.
Dacă folosiţi un cititor de carduri pentru copierea imaginilor de pe cardul
de memorie pe PC, imaginile ar putea suferi pierderi de calitate. Când
doriţi să transferaţi imaginile de pe aparatul foto pe PC, folosiţi cablul
USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la PC. Vă rugăm să reţineţi
că producătorul nu răspunde pentru pierderea sau distrugerea imaginilor
de pe cardul de memorie cauzate de folosirea unui cititor de carduri.
Conţinutul şi ilustraţiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare
prealabilă în scopul îmbunătăţirii funcţiilor aparatului foto.
Ä Microsoft, Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate
ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Ä Adobe şi Reader sunt fie mărci comerciale, fie mărci înregistrate în
Statele Unite ale Americii şi / sau în alte ţări.
Ä Toate numele de marcă şi produse ce apar în acest manual sunt mărci
comerciale înregistrate ale companiilor respective.
001
Pericol
Avertisment
PERICOL indică o situaţie periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată,
va provoca moarte sau rănire gravă.
Nu încercaţi să modificaţi în niciun fel acest aparat foto. Acest lucru poate
duce la incendiu, rănire, şoc electric, rănire personală gravă sau daune
ale aparatului foto. Examinarea interiorului, întreţinerea şi reparaţiile
trebuie efectuate exclusiv de către dealer sau centrul de service pentru
aparate foto Samsung.
Nu folosiţi acest produs în apropierea surselor de gaze inflamabile sau
explozive, întrucât ar putea creşte riscul unei explozii.
Dacă în interiorul aparatului foto pătrunde orice lichid sau orice obiect
străin, nu folosiţi aparatul foto. Opriţi aparatul foto, apoi deconectaţi sursa
de alimentare. Trebuie să contactaţi dealerul dumneavoastră sau centrul
de service pentru camere foto Samsung. Nu continuaţi să folosiţi aparatul
foto, întrucât acest lucru poate provoca incendiu sau prezenta pericol de
electrocutare.
Nu introduceţi şi nu scăpaţi obiecte străine metalice sau inflamabile în
aparatul foto prin punctele de acces, de ex., prin fanta pentru cardul de
memorie şi compartimentul bateriilor. Acest lucru poate provoca incendiu
sau electrocutare.
Nu utilizaţi aparatul foto cu mâinile ude. Acest lucru poate prezenta
pericol de electrocutare.
AVERTISMENT indică o situaţie periculoasă potenţială care, dacă nu este
evitată, ar putea provoca deces sau vătămare gravă.
Nu folosiţi bliţul în apropierea persoanelor şi animalelor. Poziţionarea
bliţului prea aproape de ochii subiectului poate cauza leziuni oculare.
Din motive de siguranţă, menţineţi acest produs şi accesoriile sale
departe de copii şi animale, pentru a preveni accidentele, ca de ex:
- Înghiţirea bateriilor sau a accesoriilor mici ale aparatului foto. În caz de
accident, consultaţi imediat un medic.
- Există posibilitatea rănirii datorită părţilor mobile ale aparatului foto.
Bateriile şi aparatul foto se pot încălzi ca urmare a utilizării îndelungate,
acest lucru putând duce la funcţionarea anormală a aparatului. În acest
caz, lăsaţi aparatul foto să se răcească timp de câteva minute.
Nu lăsaţi aparatul foto în locuri expuse la temperaturi mari, cum ar
fi vehicule închise, radiaţia solară sau alte locuri cu variaţii mari de
temperatură. Expunerea la temperaturi extreme poate afecta în mod
negativ componentele interne ale aparatului foto şi poate produce
incendiu.
Nu acoperiţi aparatul foto şi încărcătorul în timpul utilizării. Acest lucru
poate duce la acumularea căldurii şi la deformarea corpului aparatului
foto sau la incendiu. Folosiţi întotdeauna aparatul foto şi accesoriile sale
într-un spaţiu bine ventilat.
002
Atenţionare
ATENŢIONARE indică o situaţie periculoasă potenţială care, dacă nu este
evitată, ar putea provoca vătămare uşoară sau moderată.
Bateriile care prezintă scurgeri, se supraîncălzesc sau sunt defecte pot
duce la izbucnirea unui incendiu sau la rănire.
- Folosiţi baterii având specificaţiile corecte pentru aparatul foto.
- Nu scurtcircuitaţi, nu expuneţi bateria unei surse de căldură şi nu
aruncaţi bateria în foc.
- Nu introduceţi bateria cu polaritate inversată.
Scoateţi bateria atunci când ştiţi că nu veţi folosi aparatul foto o perioadă
de timp îndelungată. În caz contrar, este posibil ca electrolitul coroziv să se
scurgă din baterie şi să deterioreze permanent componentele aparatului foto.
Nu declanşaţi bliţul atunci când este în contact cu mâinile dumneavoastră sau
alte obiecte. Nu atingeţi bliţul după o utilizare prelungită. Poate cauza arsuri.
Nu mişcaţi aparatul foto în timp ce este pornit dacă utilizaţi adaptorul
CA. După utilizare, întotdeauna opriţi aparatul foto înainte de scoaterea
cablului de alimentare din priza de perete. Apoi, asiguraţi-vă că aţi
deconectat toate cablurile înainte de a mişca aparatul foto. În caz contrar,
puteţi deteriora cablurile sau puteţi cauza un incendiu sau electrocutare.
Aveţi grijă să nu atingeţi obiectivul sau capacul obiectivului pentru a evita
realizare unor fotografii neclare şi, posibil, defectarea aparatului foto.
Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului atunci când capturaţi imagini.
Următoarele situaţii pot apărea la utilizarea aparatului la temperaturi
scăzute. Acestea nu reprezintă defecţiuni ale aparatului foto şi, de obicei,
se remediază odată cu revenirea la temperaturi normale.
- Afi şarea pe ecranul LCD durează mai mult iar culorile diferă faţă de realitate.
- La modifi carea compoziţiei, pe ecranul LCD poate apărea efectul de
imagine persistentă.
Cărţile de credit lăsate lângă corpul aparatului foto se pot demagnetiza.
Evitaţi amplasarea cartelelor magnetice lângă corpul aparatului foto.
Dacă se conectează fişa cu 20 de pini la portul USB al calculatorului,
este foarte posibil să apară anomalii de funcţionare a calculatorului. Nu
conectaţi niciodată fişa cu 20 de pini la portul USB al calculatorului.
Cuprins
PAŞI PREGĂTITORI 007
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
017
ÎNREGISTRARE 018
019
020
020
020
021
021
022
023
023
Diagrama componentelor
Conţinutul cutiei
Se comercializează separat
Identificarea caracteristicilor
Partea din faţă şi de sus
Spate
Partea de jos
Butonul cu 5 funcţii
Lampă temporizator
Lampă stare aparat foto
Pictogramă mod
Conectarea la o sursă de alimentare
Introducerea cardului de memorie
Instrucţiuni privind folosirea cardului
de memorie
Utilizarea aparatului foto pentru prima
dată
Indicatorii de pe ecranul LCD
Cum se utilizează meniul
Pornirea modului înregistrare
Selectarea modurilor de operare
Cum se foloseşte modul Auto
Cum se foloseşte modul Program
Cum se foloseşte modul DIS
Utilizarea modului de asistenţă pentru
fotografiere
Cum se foloseşte modul Beauty Shot
(Fotografi e portret)
Cum se foloseşte modul Scene
003
Cuprins
025
025
025
026
027
028
028
028
028
030
030
032
032
034
036
036
036
037
037
038
039
039
041
041
042
042
004
Cum se foloseşte modul Clip video
Înregistrarea unui clip video fără sunet
Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării
unui clip video (Înregistrare succesivă)
Cum se foloseşte modul Smart Auto
Atenţie la aceste aspecte când realizaţi
fotografii
Utilizarea butoanelor pentru configurarea
aparatului foto
Buton POWER
Buton DECLANŞATOR
Buton ZOOM (Depărtare/apropiere)
Buton Info (DISP)/ Sus
Buton Macro / Jos
Blocare focalizare
Buton Bliţ / Stânga
Buton Temporizator / Dreapta
Butonul MENU (Meniu)
Butonul OK
Funcţii
Cum să activaţi Funcţiile folosind butonul MENIU
Compensare expunere
Balans de alb
ISO
Identificare faţă
Nuanţă faţă
Retuşare faţă
Dimensiune imagine
Calitate/Frecvenţă cadre
043
043
044
044
045
046
047
047
048
CONFIGURARE 049
049
049
049
049
049
050
050
050
050
050
050
051
051
051
051
052
052
052
ACB
Mod de măsurare
Mod de acţionare
Tip focalizare automată
Selector stil foto
Ajustare imagine
Comentariu vocal
Înregistrare voce
Înregistrarea unui clip video fără voce
Meniu sunet
Sunet
Volum
Sunet de pornire
Sunet declanşator
Sunet Bip
Sunet AF
Autoportret
Meniu configurare
Afişaj
Language
Descrierea funcţiilor
Imagine de pornire
Luminozitate ecran
Vizualizare rapidă
SALVARE ecran
Setări
Formatarea memoriei
Iniţializare
Cuprins
053
053
053
054
054
055
056
056
REDARE 057
057
057
058
058
058
059
060
060
060
062
062
063
063
064
066
066
Setare dată/oră/ format dată
Fus orar
Nume fişier
Imprimarea datei de înregistrare
Închidere automată
Selectare tip ieşire video
Lampă focalizare automată
Configurare USB
Pornirea modului redare
Redarea unei fotografii
Redarea unui clip video
Funcţia de captură clip video
Redarea unei înregistrări vocale
Redarea unui comentariu vocal
Indicatorii de pe ecranul LCD
Utilizarea butoanelor pentru configurarea
aparatului foto
Buton Miniatură / Mărire
Album inteligent
Buton Info (DISP)/ Sus
Buton redare & pauză / OK.
Butonul Stânga / Dreapta / Jos / MENIU
Butonul Ştergere
Configurarea funcţiei de redare utilizând
ecranul LCD
Editare
Redimensionare
067
067
068
070
070
070
071
071
072
072
072
072
073
073
074
076
077
078
078
079
079
081
082
084
Rotirea unei imagini
Selector stil foto
Ajustare imagine
Vizualizare
Pornirea prezentării succesive a mai
multor imagini
Pornirea prezentării succesive a mai
multor imagini
Selectarea imaginilor
Configurare efecte prezentare
succesivă a mai multor imagini
Stabilirea intervalului de redare
Configurare fond muzical
Opţiuni fişier
Ştergerea imaginilor
Protejarea imaginilor
Comentariu vocal
DPOF
Copiere pe Card
PictBridge
PictBridge : Selectarea fotografiei
PictBridge : Parametri imprimare
PictBridge : Resetare
Observaţii importante
Indicator de avertizare
Înainte de a vă adresa centrului de service
Specificaţii
005
Cuprins
SOFTWARE 087
087
088
089
091
094
095
098
098
099
006
Precizări pachet software
Cerinţe de sistem
Despre aplicaţiile software
Instalarea aplicaţiilor software
Pornire mod PC
Scoaterea discului amovibil
Samsung Master
Instalarea driverului USB pentru MAC
Utilizarea driverului USB pentru MAC
FAQ
Diagrama componentelor
Vă rugăm să verificaţi existenţa articolelor incluse înainte de utilizarea acestui produs. Articolele incluse pot varia în funcţie de regiunea de comercializare.
Pentru a cumpăra echipamente opţionale contactaţi cel mai apropiat dealer Samsung sau centru de service Samsung. Componentele şi accesoriile ilustrate
mai jos pot avea un aspect diferit de cel real.
Conţinutul cutiei
Aparat foto
Baterie reîncărcabilă
Adaptor a.c. /
cablu USB
Cureluşă aparat foto
CD cu pachet software
(vezi p. 88)
Manual de utilizare,
Garanţie produs
Se comercializează separat
Card de memorie SD/SDHC/
MMC (vezi p. 16)
Husă aparat foto
Cablu AV
007
Identificarea caracteristicilor
Partea din faţă şi de sus
Buton declanşator
Difuzor
senzor AF /
Lampă temporizator
Buton POWER
Microfon
Bliţ
Obiectiv/Capac obiectiv
008
Identificarea caracteristicilor
Spate
Buton zoom Tele(T) / Zoom digital
Buton zoom Wide(W) / Miniatură
Ecran LCD
Lampă stare aparat foto
Inel pentru
cureluşă
Buton MENU
Buton cu 5 funcţii
Butonul pentru mod redare
Buton Fn / Ştergere
Mufã USB / AV / c.c
Selectorul modului
de operare
009
Identificarea caracteristicilor
Partea de jos
Butonul cu 5 funcţii
Fantă compartiment baterii
Buton Info / Sus
Bliţ /
Buton stânga
Capac compartiment baterii
Buton temporizator/
dreapta
Butonul OK
/ redare/pauză
Fantă card de memorie
Capac compartiment baterii
Soclu pentru trepied
010
Compartiment baterii
Buton macro/jos
Identificarea caracteristicilor
Lampă temporizator
Pictogramă
Stare
Pictogramă mod
Descriere
- În primele 8 secunde, lampa clipeşte la intervale de o
secundă.
Intermitent
- În primele 2 secunde, lampa clipeşte rapid la intervale
de 0,25 secunde.
Intermitent
În timpul celor 2 secunde, lampa clipeşte rapid la
intervale de 0,25 secunde.
Intermitent
Se va captura o fotografie după 10 secunde iar după
alte 2 secunde, o a doua fotografie.
După apăsarea butonului declanşator, imaginea este
Intermitent
capturată în concordanţă cu mişcarea subiectului.
Lampă stare aparat foto
Stare
Aparatul este pornit
După ce s-a făcut
fotografia
Atunci când bateria
bliţului se încarcă
Când cablul USB este
conectat la PC
Transfer date către PC
Când cablul USB este
conectat la imprimantă
În momentul în care
imprimanta tipăreşte
Când se activează
focalizarea automată
Descriere
Lampa se aprinde şi se stinge în momentul în care
aparatul foto este pregătit pentru a face fotografii.
Lampa clipeşte în timp ce imaginea este salvată şi se stinge
când aparatul foto este gata pentru o nouă fotografie.
Lampa clipeşte
Lampa de aprinde (Ecranul LCD se stinge după
iniţializarea dispozitivului)
Lampa clipeşte (ecranul LCD se stinge)
Consultaţi pagina 20 pentru informaţii detaliate despre configurarea
modurilor aparatului foto.
Mod
Lampa se aprinde (Aparatul foto focalizează pe subiect)
Program
DIS
Photo Help
Guide (Ghid
fotografiere)
Beauty Shot
(Fotografie
portret)
Scene
(Scenã)
Movie
(Film)
Smart Auto
Frame Guide
(Ghid cadru)
Night
(Noapte)
Portrait
(Portret)
Children (Copii)
Landscape
(Peisaj)
Close-up
(Prim-plan)
Text
(Text)
Sunset
(Apus)
Dawn
(Răsărit)
Backlight
(Fundal luminos)
Fireworks
(Artificii)
Beach & Snow
(Plajă / Zăpadă)
Pictogramă
Mod
Pictogramă
Scenã
Mod
Pictogramă
Mod
Pictogramă
Lampa este stinsă
Lampa este stinsă
Auto
Mod
Pictogramă
Lampa clipeşte (Aparatul foto nu focalizează pe subiect)
011
Conectarea la o sursă de alimentare
You should use the rechargeable battery SLB-10A supplied with the camera.
Be sure to charge the battery before using the camera.
Specificaţii baterie reîncărcabilă SLB-10A
Model
SLB-10A
Tip
Litiu
Capacitate
1050mAh
Tensiune
3,7V
Timp de încărcare
Aproximativ 180 de minute
Informaţii importante despre utilizarea bateriilor.
Dacă aparatul foto nu este utilizat, vă rugăm să-l închideţi.
Vă rugăm să scoateţi bateriile din aparat dacă nu îl folosiţi o perioadă
îndelungată. Bateriile se pot descărca în timp şi, dacă sunt ţinute în
aparat, pot prezenta scurgeri.
Temperaturile scăzute (sub 0°C) pot afecta performanţele bateriei,
având drept rezultat reducerea duratei de viaţă a bateriilor.
La temperaturi normale bateriile îşi vor reveni.
În timpul utilizării intense a aparatului foto, corpul acestuia se poate
încălzi. Această situaţie este absolut normală.
Ä Bateriile incluse pot varia în funcţie de zona de vânzare.
Număr de imagini şi durata bateriei: Utilizând SLB-10A
Durata bateriei/
Număr de imagini
Condiţii
Utilizând bateria încărcată complet, mod
auto dimensiune imagine 10M, calitate
bună, interval de la fotografie la fotografie:
30 sec. Schimbarea poziţiei zoom
Aprox. 150 MIN/
între Departe şi Aproape după fiecare
Fotografie
Aproximativ 300 poziţii
fotografiere. Utilizarea bliþului la fiecare a
doua fotografie. Utilizarea aparatului foto
timp de 5 minute şi apoi oprirea acestuia
timp de 1 minut.
Film
Aprox. 120 MIN
Utilizând o baterie încărcată complet,
dimensiune imagine 640x480, frecvenţă
cadre 30 cps
Ä Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung iar condiţiile de
fotografiere pot varia în funcţie de particularităţile de utilizare.
012
Prin conectarea adaptorului c.a. cu cablul USB, acesta se poate folosi ca
şi cablu c.a., cu care puteţi încărca acumulatorul.
- Utilizarea cablului c.a.:
Conectaţi adaptorul c.a. la cablul USB.
Acesta poate fi folosit ca şi cablu de
alimentare.
- Utilizarea cablului USB':
Scoateţi adaptorul c.a.
Cu ajutorul cablului USB puteţi
descărca în computer imaginile stocate
(p. 91) sau alimenta aparatul foto.
Conectarea la o sursă de alimentare
Informaţii importante despre utilizarea cablului USB.
Utilizaţi un cablu USB cu specificaţiile corecte.
Dacă aparatul foto este conectat la PC prin intermediul unei
console USB: conectaţi aparatul foto direct la PC.
Dacă aparatul foto este conectat la PC simultan cu alte
echipamente : deconectaţi celelalte dispozitive.
Aparatul foto nu poate fi identificat prin intermediul portului USB de
pe partea frontală a computerului. În acest caz, folosiţi portul USB
de pe partea din spate a computerului.
Dacă portul USB al computerului nu este conform cu
standardele pentru puterea de ieşire (5V, 500mA), e posibil
ca încărcarea să nu se efectueze.
Cum se încarcă bateria reîncărcabilă
Înainte de introducerea oricărui cablu sau a adaptorului c.a., verificaţi
direcţiile corecte şi nu le introduceţi forţat. Poate provoca defectarea
aparatului foto sau a cablului.
Dacă LED-ul indicator de încărcare al adaptorului c.a. nu se aprinde sau
clipeşte după introducerea bateriei reîncărcabile, vă rugăm să verificaţi
introducerea corectă a bateriei.
Dacă se încarcă bateria în timp ce aparatul foto este pornit, bateria
nu poate fi încărcată complet. Opriţi aparatul foto în timpul încărcării
bateriei.
LED indicator încărcare al adaptorului a.c.
LED indicator încărcare
Se încarcă
LED-ul roşu este aprins
Încărcare completă
LED-ul verde este aprins
Eroare de încărcare
LED-ul portocaliu este stins sau intermitent
Dacă introduceţi bateria complet descărcată pentru a o încărca, nu
porniţi aparatul foto în acelaşi timp, deoarece bateria este aproape
descărcată. Înainte de a utiliza aparatul foto, încărcaţi bateria timp
de minim 10 minute.
Nu utilizaţi bliţul frecvent şi nu înregistraţi un clip video folosind o
baterie care a fost complet descărcată şi apoi încărcată parţial.
Chiar dacă este conectat încărcătorul, aparatul se poate stinge
deoarece bateria reîncărcabilă s-a descărcat din nou.
013
Conectarea la o sursă de alimentare
Introducerea cardului de memorie
Introduceţi bateria conform indicaţiilor
Introduceţi cardul de memorie conform imaginii.
- Dacă aparatul nu porneşte după ce
aţi introdus bateriile, vă rugăm să
verificaţi polaritatea (+ / -).
- În momentul în care capacul
compartimentului bateriilor este
deschis, nu-l apăsaţi cu putere.
Acest lucru ar putea duce la
deteriorarea sa.
- Închideţi aparatul foto înainte de
introducerea cardului de memorie.
- Poziţionaţi cardul de memorie
cu faţa spre partea posterioară
a aparatului foto (spre ecranul
LCD) şi cu partea cu contacte spre
partea frontală a aparatului foto
(spre obiectiv).
- Nu introduceţi cardul de memorie
în mod greşit. În caz contrar, puteţi
deteriora fanta pentru cardul de
memorie.
Pe ecranul LCD apar 4 indicatori cu privire la starea bateriilor.
Indicator
baterii
Stare baterii
Bateriile
sunt complet
încărcate
Baterii descărcate
(Pregătiţi-vă să le
reîncărcaţi sau să
folosiţi bateriile de
schimb)
Baterii descărcate Baterii complet
descărcate.
(Pregătiţi-vă să le
reîncărcaţi sau să (Reîncărcaţi-le sau
folosiţi bateriile de folosiţi bateriile de
schimb.)
schimb)
Ä Atunci când utilizaţi aparatul şi bateria într-un loc cu temperaturi extreme
(prea cald sau prea frig), starea bateriei afişată pe ecranul LCD poate fi
diferită de cea reală.
014
Instrucţiuni privind folosirea cardului de memorie
Formataţi cardul de memorie (vezi p. 52) în cazul în care acesta este
proaspăt achiziţionat, în cazul în care conţine date pe care aparatul foto
nu le recunoaşte sau în cazul în care conţine imagini capturate cu un alt
aparat foto.
De fiecare dată când introduceţi cardul de memorie în aparat sau îl
scoateţi, opriţi aparatul.
Utilizarea repetată a cardului de memorie va reduce performanţele
acestuia. În acest caz, va trebui să achiziţionaţi un nou card de memorie.
Defectarea cardului de memorie cauzată de utilizarea sa frecventă nu
este acoperită de garanţia Samsung.
Cardul de memorie este un dispozitiv electronic de precizie.
Nu îndoiţi, nu scăpaţi pe jos şi nu supuneţi cardul de memorie unor forţe
mari de impact.
Nu păstraţi cardul de memorie într-un mediu cu câmp magnetic sau
electric puternic, cum ar fi boxe sau receptoare TV.
Nu folosiţi şi nu depozitaţi cardul într-un mediu cu temperaturi extreme.
Nu permiteţi acumularea de reziduuri pe card şi nici nu-l aduceţi în
contact cu vreun lichid. În cazul în care acest lucru se întâmplă, ştergeţi
cardul de memorie cu o cârpă moale.
Vă rugăm să ţineţi cardul de memorie în cutia sa atunci când nu îl folosiţi.
În timpul şi după perioadele de utilizare intensă, veţi observa încălzirea
cardului. Această situaţie este absolut normală.
Nu folosiţi un card de memorie care este utilizat de un alt aparat foto.
Pentru a putea folosi un asemenea card în acest aparat foto formataţi-l în
prealabil cu aparatul acesta.
Nu folosiţi un card de memorie formatat de un alt aparat foto sau de un
cititor de carduri de memorie.
Datele înregistrate pot fi afectate în unul din următoarele cazuri:
- Când cardul de memorie este utilizat incorect.
- Dacă aparatul este închis sau cardul de memorie este scos din
aparatul foto în timpul operaţiunilor de înregistrare, ştergere (formatare)
sau citire.
Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea datelor.
Soluţia optimă este copierea datelor importante pe alte medii magnetice
pentru siguranţă, hard-discuri, CD-uri etc.
În cazul în care memoria este insuficientă:
Va apărea mesajul [Memory Full] (Memorie plină), iar aparatul foto nu va
funcţiona. Pentru a optimiza cantitatea de memorie disponibilă, înlocuiţi
cardul de memorie sau ştergeţi imaginile nedorite de pe cardul de
memorie.
Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce lampa de stare clipeşte
deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea datelor de pe card.
015
Instrucţiuni privind folosirea cardului de memorie
Aparatul foto foloseşte carduri de memorie SD/SDHC şi MMC (carduri multimedia).
Conectori card
Dacă folosiţi un card de memorie SD de 1 GB, capacitatea de înregistrare va fi
următoarea: Aceste valori sunt aproximative, deoarece capacitatea de înregistrare
depinde de variabile cum ar fi subiectul fotografiei şi tipul de card de memorie.
Dimensiune
imagine înregistratã
Comutatorul de
protecţie la scriere
Etichetă
[Card de memorie SD (Secure Digital)]
åå Cardurile de memorie SD/SDHC dispun de un comutator de protecţie la
scriere care împiedică ştergerea şi formatarea lor. Culisând comutatorul
spre capătul inferior al cardului de memorie SD/SDHC datele vor fi
protejate. Culisând comutatorul spre capătul superior al cardului de
memorie SD/SDHC, protejarea datelor va fi anulată.
åå Culisaţi comutatorul spre capătul superior al cardului de memorie SD/
SDHC înainte de a face fotografii.
Fotografie
*Clip
video
Super Fine
(calitate
foarte înaltă )
Aproximativ
182
Aproximativ
200
Aproximativ
252
Aproximativ
252
Aproximativ
334
Aproximativ
494
Aproximativ
1236
Fine
(înaltă)
Aproximativ
334
Aproximativ
361
Aproximativ
441
Aproximativ
444
Aproximativ
577
Aproximativ
813
Aproximativ
1670
Normal
30FPS
15FPS
(normală) (30 CPS) (15 CPS)
Aproximativ
471
Aproximativ
510
Aproximativ
611
Aproximativ
618
Aproximativ
792
Aproximativ
1065
Aproximativ
1872
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aproximativ Aproximativ
7'04"
13'52"
Aproximativ Aproximativ
26'20"
49'16"
åå Butonul zoom nu funcţionează în timpul înregistrării unui clip video.
åå Timpii de înregistrare pot fi afectaţi de către utilizarea zoom-ului.
åå Puteţi înregistra videoclipuri cu o mărime de până la 4 GO sau cu o
durată de până la 2 ore fiecare.
016
PL51_UM_RUM_01.indd 16
2009-07-20 �� 2:28:40
Utilizarea aparatului foto pentru prima dată
Încărcaţi bateriile reîncărcabile la capacitate maximă înainte de
folosirea aparatului pentru prima dată.
La prima folosire a aparatului foto, pe ecranul LCD va apărea un
meniu pentru configurarea datei, a orei şi a limbii. După configurarea
datei, orei şi a limbii, acest meniu nu va mai apărea. Stabiliţi data,
ora şi limba înainte de utilizarea aparatului foto.
Setare dată, oră şi format dată
1. Selectaţi meniul [Date&Time] (Data
şi ora) apăsând butoanele Sus/Jos şi
Dreapta.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butoanele Sus/Jos/Stânga/Dreaptaşi
apăsaţi butonul OK.
Language
:English
Date & Time
:09/01/01
yyyy mm dd
2009 / 01 / 01
Back
13:00
yyyy/mm/dd
Set
Butonul Stânga/Dreapta : Selectează ora pe glob/an/ lună/ zi/
oră/ minute şi formatul datei.
Butonul Sus/Jos
: Modifi că valoarea fi ecărui element.
Setting up the language
1. Selectaţi meniul [Language] (Limbă)
apăsând butoanele Sus/Jos şi Dreapta.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butoanele Sus/Jos şi apăsaţi butonul
OK.
Ä Pentru detalii referitoare la ora pe glob, consultaţi pagina 53.
Language
Date & Time
:English
English
:08/12/01
䚐ạ㛨
Français
Deutsch
Español
Italiano
Back
Set
017
Indicatorii de pe ecranul LCD
Ecranul LCD afişează informaţii despre funcţiile şi opţiunile de fotografiere.
Nr.
5
Descriere
Pictogramă card de memorie /
Pictogramă memorie internă
Pictograme
-
6
baterie
p.14
7
Bliţ
p.32
8
Temporizator
p.34
9
Macro
p.30
10
Selector stil foto
p.45
Identifi care faţă · Autoportret ·
11
Detectare Clipire ·
Fotografi ere Zâmbet
12
p.39
p.41
Nuanţă faţă
p.41/
46/48
faţă /
13 AjustareRetuşare
imagine / Fără sunet
14
[Imagine şi descriere completă]
Nr.
Descriere
1
Mod de înregistrare
2
3
4
018
Pictograme
p.20
Scală zoom digital / optic /
Mărime zoom digital
Comentariu vocal
Număr de fotografii rămase
Timp rămas
Pagina
p.28
p.47
00001
00:00:00
p.16
p.16
Pagina
Data/ora
2009/01/01 01:00 PM
p.53
15 Avertizare vibraţii cameră
p.27
16
p.44
Cadru focalizare automată
17
Mod de acţionare
p.44
18
Mod de măsurare/
Obturator cu timp prelungit
p.43/
24
19 Calitate imagine/Frecvenþã cadre
p.42
20
Dimensiune imagine
p.42
21
ISO
p.39
22
Balans de alb
p.38
23
Compensare expunere
p.37
Cum se utilizează meniul
1. Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul MENU (Meniu). Va apărea un meniu pentru fiecare mod de operare al aparatului foto.
Face Detection
Functions
Photo Size
Quality
Sound
Display
Focus Area
Photo Style Selector
Settings
Voice
Exit
Change
2. Utilizaţi butoanele sus sau jos pentru a vă deplasa în meniuri.
Face Detection
Functions
Photo Size
Quality
Sound
Display
Focus Area
Apăsaţi
butonul SUS
sau JOS.
Voice
Exit
Change
Sound
Display
Photo Style Selector
Settings
Volume
Functions
Settings
Exit
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
Apăsaţi
butonul SUS
sau JOS.
Language
Functions
Sound
Display
AF Sound
Settings
Self-Portrait
Change
Exit
Function Description
Start Image
Display Brightness
Quick View
Power Save
Change
3. Utilizaţi butoanele stânga sau dreapta pentru a selecta un submeniu.
Volume
Functions
Sound
Display
Settings
Exit
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
Apăsaţi butonul
STÂNGA sau
DREAPTA.
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
Apăsaţi butonul
STÂNGA sau
DREAPTA.
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low:Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
AF Sound
:On
AF Sound
Self-Portrait
Self-Portrait
:On
Self-Portrait
Change
Exit
Back
Back
:On
:On
Set
4. Selectaţi un submeniu şi apăsaţi butonul OK pentru a salva setările şi a reveni la fereastra precedentă.
019
Pornirea modului înregistrare
Selectarea modurilor de operare
Cum se foloseşte modul Auto (
Puteþi selecta modurile de fotografi ere folosind selectorul din partea de
sus a aparatului foto.
Selectaţi acest mod pentru a realiza fotografii rapid şi uşor, cu un grad minim
de interacţiune din partea utilizatorului.
Cum se foloseşte butonul Mod
Selectai modul de fotografi ere rotind discul selector n dreptul modului
dorit.
Mod Scene
Mod Clip video
Mod Fotografie
portret
Punct de
selectare
Ghid fotografiere
)
1. Introduceţi bateriile (p. 14). Respectaţi
polaritatea (+/-) când introduceţi bateriile.
2. Introduceţi cardul de memorie (p. 14).
Întrucât acest aparat foto are o memorie
internă de 9 MB, nu este nevoie să
introduceţi un card de memorie. Dacă nu
se introduce cardul de memorie, imaginea
va fi stocată în memoria internă. Dacă se introduce cardul de memorie,
imaginea va fi stocată pe cardul de memorie.
3. Închideţi capacul compartimentului bateriilor.
4. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a deschide aparatul foto.
5. Selectaþi modul Auto folosind selectorul modurilor de operare.
6. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi imaginea utilizând
ecranul LCD.
7. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura o imagine.
Modul Smart Auto
Dacă chenarul focalizării automate devine roşu când apăsaţi butonul
Modul DIS
Mod Auto
Mod Program
020
declanşator pe jumătate, aparatul foto nu poate să focalizeze pe subiect.
În acest caz, aparatul foto nu poate să captureze o imagine clară.
Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului atunci când capturaţi
imagini.
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul Program (
)
Cum se foloseşte modul DIS (
)
Selectarea modului automat va configura aparatul foto în mod optim. Veţi
putea, în continuare, configura manual toate funcţiile, mai puţin valoarea
aperturii şi viteza obturatorului.
Mod de stabilizare digitală a imaginii (DIS, Digital Image Stabilisation)
Acest mod va reduce efectul vibraţiilor camerei şi vă permite să realizaţi
fotografii expuse optim în condiţii de iluminare scăzută.
1. Selectaţi modul Program cu ajutorul
selectorului de moduri de operare.(p. 20)
2. Apăsaţi butonul Meniu pentru a configura
funcţii complexe.
1. Selectaţi modul DIS cu ajutorul selectorului
de moduri de operare. (p.20)
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi
compuneţi imaginea utilizând ecranul LCD.
3. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura
imaginea.
Aspecte care trebuie avute în vedere la utilizarea modului DIS
1. Funcţia Zoom digital este inactivă în modul DIS.
2. În condiţii de iluminare mai puternică decât iluminarea fluorescentă, funcţa DIS nu
se va activa.
3. În cazul condiţiilor de iluminare mai întunecate decât lumina
fluorescentă, se va afişa indicatorul de avertizare a vibraţiilor (Ã).
Pentru rezultate optime, faceţi fotografiile în situaţii în care indicatorul de
avertizare pentru vibraţii (Ã) nu este afişat.
4. Dacă subiectul este în mişcare, imaginea capturată poate fi neclară.
5. Întrucât funcţia DIS foloseşte procesorul digital al aparatului foto, este posibil
ca procesarea şi salvarea imaginilor de către aparat să dureze puţin mai mult.
021
Pornirea modului înregistrare
Utilizarea modului de asistenţă pentru fotografiere (
Funcţii disponibile ale modului de asistenţă pentru fotografiere
)
Funcţie care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă
Funcţie care poate fi utilizată atunci când ecranul se mişcă
Funcţie care poate fi utilizată atunci când se fotografiază în
Ajută utilizatorul să înveţe metodele de fotografiere corectă. Aceste
metode conţin şi soluţii pentru eventualele probleme care pot apărea
în timpul fotografierii şi îi oferă utilizatorului posibilitatea de a exersa
procesul de fotografiere.
întuneric
Funcţie care poate fi utilizată atunci când se reglează luminozitatea
fotografiei
Funcţie care poate fi utilizată atunci când se reglează culoarea fotografiei
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Features to reduce camera shake
Features to use in low light conditions
Features to use when adjusting brightness
Features to use when adjusting colours
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Apăsând butonul Stânga/
Dreapta
Apăsând OK.
Half-press the shutter button to focus
To focus on a subject 80 cm or farther
To focus on a subject less than 80 cm away
To focus on people’s faces
Back
Change
Apăsând butonul Stânga/
Dreapta
1/2
To focus on your subject, halfpress the shutter button:
- Green frame: subject is in focus
- Red frame: subject is out of focus
Apăsând OK.
Change
Back
Practice
Apăsând butonul Sus
Apăsând butonul Sus/
Jos
Photo Help Guide
Apăsând butonul
Declanşator
Guide list
Press the shutter button
to practice using this
feature.
Apăsând OK.
Guide list
[ Funcţie care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă ]
022
2/2
When the subject is in focus,
press the shutter button
completely to capture the image
or video. If the subject is out of
focus, try half-pressing the shutter
button again.
Back
Practice
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul Beauty Shot (Fotografie portret) (
Realizaţi o serie de portrete prin setarea opţiunilor pentru corectarea
imperfecţiunilor feţei.
)
Ä Pentru a schimba modul Scenă, apăsaţi
butonul MENU şi selectaţi meniul scenă dorit.
Frame Guide
Scene
Portrait
Sound
Children
Display
1. Selectaţi modul Beauty Shot cu ajutorul
selectorului de moduri de operare. (p. 20)
2. Apăsaţi butonul Sus / Jos în meniul
[Functions] (Funcţii) pentru a selecta [Face
Tone] (Nuanţă faţă) sau [Face Retouch]
(Retuşare faţă).
3. Apăsaţi butonul Stânga / Dreapta pentru a
selecta nivelul dorit al opţiunilor [Face Tone] (Nuanţă faţă) sau [Face
Retouch] (Retuşare faţă). Apoi apăsaţi butonul OK.
4. Apăsaţi butonul declanşator pentru a capta imaginile.
Cum se foloseşte modul Scene (
Settings
Exit
1. Selectaţi modul Scenã cu ajutorul
selectorului de moduri de operare.(p.20)
2. Apăsaţi butonul Stânga / Dreapta pentru a
selecta modul dorit.
3. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi
compuneţi imaginea utilizând ecranul LCD.
4. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura
imaginea.
Frame Guide
This mode is appropriate for shooting with
pre-composed scenes.
Landscape
Close Up
Text
Change
Modurile scenă sunt descrise în continuare.
[Frame Guide] (Ghid cadru) (
) : Utilizaţi acest mod când doriţi să
vă facă altcineva o fotografi e din
unghiul ales de dumneavoastră.
[Night] (Noapte)
(
[Portrait] (Portret)
[Children] (Copii)
(
(
) : Folosiţi acest mod pentru
realizarea de fotografii pe timp
de noapte sau în întuneric.
) : Pentru a fotografia persoane.
) : Pentru a face fotografii unor
obiecte care se mişcă rapid,
cum ar fi spre exemplu, copiii.
[Landscape] (Peisaj)
(
) : Pentru a fotografia peisaje de la
distanţă.
[Close Up] (Prim-plan) (
) : Fotografiere de aproape a obiectelor
mici, cum ar fi plante şi insecte.
[Text] (Text)
(
) : Folosiţi acest mod pentru a
fotografia documente.
[Sunset] (Apus)
(
) : Pentru fotografierea apusurilor.
[Dawn] (Răsărit)
(
)
Folosiţi meniul pentru a configura cu uşurinţă setările optime pentru o gamă
largă de situaţii.
Night
Functions
) : Scene de răsărit
[Backlight] (Fundal luminos) (
) : Portret fără umbre cauzate de
fundalul luminos.
[Firework] (Artificii)
) : Scene cu artificii.
(
[Beach & Snow] (Plajă / Zăpadă) (
) : Pentru scene cu ocean, lacuri,
plaje şi zăpadă.
023
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul [Frame Guide] (Ghid cadru)
Setaţi modul [Frame Guide] (Ghid cadru) când doriţi să vă facă altcineva
o fotografi e din unghiul ales de dumneavoastră.
1. Realizaţi o fotografi e din unghiul ales de
dumneavoastră.
- În jurul marginilor fotografiei apare un
ghid.
Ghid
prelungit)
Acest aparat foto reglează automat viteza obturatorului şi valoarea
aperturii în funcţie de condiţiile de fotografiere. Totuşi, în modul Night
scene (Mediu nocturn), puteţi regla viteza obturatorului şi valoarea
aperturii după preferinţă.
Modificarea vitezei obturatorului şi valorii aperturii
Cancel Frame : OK
2. Apoi, o altă persoană poate realiza
fotografia aliniind marginile fotografiei ce
va fi realizată cu ghidul care încadrează
marginile ferestrei.
Cancel Frame : OK
Cancel Frame : OK
024
Cum se utilizează modul [Long Time Shutter] (Obturator cu timp
1. Selectaţi modul [Nightscene] (Noapte). (p. 23)
2.8
1S
2. Apăsaţi butonul Fn pentru afişarea
Long Time Shutter
meniului Obturator cu timp prelungit.
Adjust the shutter speed and aperture value.
3. Configuraţi valoarea intervalului de timp
pentru obturator folosind butonul cu 5
funcţii.
Exit
Move
4. Apăsaţi din nou butonul Fn. Valoarea
stabilită va fi salvată şi se va activa modul Night scene (Scenă
nocturnă).
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul Clip video (
)
Un clip video poate fi înregistrat atâta timp cât permite spaţiul de înregistrare
disponibil în memorie.
1. Selectaþi modul [Movie clip] (Clip video)
folosind selectorul modurilor de operare. (p. 20)
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi
compuneţi imaginea utilizând ecranul LCD.
3. Apăsaţi butonul declanşator o singură dată,
iar clipurile video se vor înregistra atât timp
cât permite timpul de înregistrare. Chiar dacă
eliberaţi butonul declanşator clipul video va fi înregistrat în continuare.
Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi încă o dată butonul declanşator.
Ä Mărimea şi tipul imaginilor sunt prezentate mai jos.
- Dimensiune imagine : 640x480, 320x240 (Selectabil)
- Tip fişier clip video
: AVI (MJPEG)
- Frecvenţă cadre
: 30FPS, 15FPS (Selectabil)
Înregistrarea unui clip video fără sunet
Puteţi înregistra clipul video fără sunet.
Paşii 1-3 sunt identici cu cei pentru modul CLIP
VIDEO.
4. Apăsaţi butonul Meniu .
5. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta
meniul [Functions] (Funcţii) şi apăsaţi butonul
Dreapta.
6. Selectaţi meniul [Voice] (Voce) apăsând butonul Sus / Jos, apoi apăsaţi
pe butonul OK.
7. Selectaţi meniul [Off] (Oprit) apăsând butonul Stânga / Dreapta
8. Apăsaţi butonul OK. Puteţi înregistra clipul video fără voce.
Ä Pentru detalii suplimentare, vezi p. 48.
Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării unui clip video
(înregistrări succesive)
Acest aparat foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea pe
parcursul unor scene nedorite în timpul înregistrării unui clip video. Folosind
această funcţie, puteţi înregistra scenele dumneavoastră preferate într-un
singur clip fără să fiţi nevoit să creaţi clipuri video multiple.
Utilizare Înregistrare succesivă
Paşii 1-2 sunt identici cu cei pentru modul
CLIP VIDEO.
3. Apăsaţi butonul declanşator, iar clipurile
video se vor înregistra atât timp cât
permite timpul de înregistrare. Chiar
dacă eliberaţi butonul declanşator clipul
Stop
Record
video va fi înregistrat în continuare.
4. Apăsaţi butonul OK pentru a face o pauză în înregistrare.
5. Apăsaţi butonul OK din nou pentru a relua înregistrarea.
6. Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi încă o dată butonul
declanşator.
025
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul Smart Auto(
)
Aparatul foto alege în mod automat setările adecvate, pe baza unui tip
de scenă imperfectă. Acest mod este util dacă nu cunoaşteţi foarte bine
setările aparatului pentru diverse scene.
1. Selectaţi modul Smart Auto cu ajutorul
selectorului de moduri de operare. (p.20)
Fiecare scenă este recunoscută în următoarele condiţii:
[Peisaj]
(
) : la fotografierea scenelor în aer liber
[Alb]
(
) : la fotografierea într-un mediu foarte
luminos
[Noapte]
(
) : la fotografierea scenelor nocturne
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi
compuneţi imaginea utilizând ecranul
LCD.
[Portret nocturn]
(
) : la fotografierea persoanelor într-un loc
întunecos, în aer liber
3. Apăsaţi butonul declanşator pentru a
captura imaginea.
[Fundal luminos]
(
) : la fotografierea unui peisaj luminat din
spate fără un portret
Dacă aparatul nu recunoaşte un mod scenă corect, vor fi
folosite setările implicite.
[Portret cu fundal luminos] (
) : la fotografierea unui portret cu fundal
luminos
Chiar dacă se detectează o faţă, s-ar putea ca aparatul foto să
nu selecteze un mod portret, în funcţie de poziţia subiectului
sau de iluminare.
[Portret]
(
) : la fotografierea unui portret
[Macro]
(
) : la fotografierea prim-planurilor
[Text macro]
(
) : la fotografierea textelor cu focalizare de aproape
[Trepied]
(
) : La fotografierea unui subiect fără nicio
mişcare a trepiedului
[Acţiune]
(
) : la fotografierea unui subiect cu mişcări
dese
S-ar putea ca aparatul să nu selecteze scena corectă, în
funcţie de mediul de fotografi ere, ca de exemplu instabilitatea
aparatului, iluminarea şi distanţa până la subiect.
Modul [Night] (Nocturn) recunoaşte scenele numai dacă bliţul
este setat la dezactivat. Aparatul foto funcţionează în modul
[Tripod] (Trepied) după verificarea condiţiilor de fotografiere
cu trepied pentru un anumit interval de timp.
Chiar dacă se foloseşte un trepied, este posibil ca aparatul
foto să nu selecteze modul trepied în funcţie de mişcarea
subiectului.
026
Atenţie la aceste aspecte când realizaţi fotografii
Apăsarea butonului declanşator pe jumătate.
Apăsaţi uşor butonul declanşator pentru a confirma focalizarea şi pentru a
încărca bliţul. Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a face fotografia.
[Apăsaţi uşor butonul declanşator]
În anumite condiţii sistemul de focalizare automată poate să nu
funcţioneze conform aşteptărilor.
- Când fotografiaţi un subiect cu un contrast redus.
- Dacă subiectul este foarte strălucitor sau reflectorizant.
- Dacă subiectul se deplasează în mare viteză.
- În condiţii de lumină puternic reflectată sau când fundalul este foarte
strălucitor.
- Atunci când subiectul are doar linii orizontale sau este foarte îngust (de
exemplu, un băţ sau catarg de steag).
- Când împrejurimile sunt întunecate.
[Apăsaţi complet butonul declanşator]
Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de
filmare şi configurarea aparatului foto.
Când este selectat modul Fără bliţ, Sincronizare lentă sau DIS în condiţii
de iluminare slabă, pe ecranul LCD va apărea indicatorul de avertizare
pentru vibraţii (Ã). În acest caz, folosiţi un trepied, sprijiniţi aparatul foto
pe o suprafaţă solidă sau folosiţi un mod de fotografiere cu bliţ.
Fotografiere contra luminii : Este recomandat să faceţi fotografi i având
soarele în spate. Fotografi ile realizate în direcţia
soarelui pot să iasă întunecate. Pentru a realiza
o fotografi e în direcţia unei surse de lumină vă
rugăm să folosiţi modul scenă [Backlight] (Contra
luminii) (vezi pagina 23), bliţ fi ll-in (vezi paginile
32), modul de măsurare la punct (vezi pagina
43), compensarea expunerii (vezi pagina 37) sau
funcţia ACB (vezi pagina 43).
Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului atunci când capturaţi
imagini.
Compuneţi imaginea utilizând ecranul LCD.
027
Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto
Buton ZOOM (Depărtare/apropiere)
Funcţia modului de înregistrare poate fi configurată cu ajutorul butoanelor
aparatului foto.
Dacă nu este afiţat meniul, acest buton
funcţionează ca buton pentru ZOOM OPTIC
sau ZOOM DIGITAL.
Acest aparat foto dispune de 3X zoom optic
şi 3X zoom digital. Folosirea ambelor funcţii
de zoom oferă un zoom total de 9X.
Buton POWER
Se foloseşte la pornirea/oprirea aparatului
foto. Dacă în perioada specificată aparatul
nu este folosit, acesta se va opri automat
pentru a economisi energia bateriei.
Consultaţi pagina 54 pentru informaţii
suplimentare referitoare la funcţia de oprire
automată.
Buton DECLANŞATOR
Se foloseşte la capturarea imaginilor sau la înregistrarea sunetului în
modul ÎNREGISTRARE.
În modul CLIP VIDEO
Apăsând complet butonul declanşator
se iniţiază procesul de înregistrare
a unui clip video. Apăsaţi butonul
declanşator o dată, iar clipul video este
înregistrat atât timp cât permite spaţiul
de înregistrare. Dacă doriţi să opriţi
înregistrarea, apăsaţi încă o dată butonul declanşator.
În modul IMAGINE STATICĂ
Apăsând butonul declanşator pe jumătate, se activează sistemul de
focalizare automată şi se verifică starea bliţului. Apăsând complet butonul
declanşator, se capturează şi se stochează fotografia. Dacă selectaţi
înregistrare de comentariu vocal, aceasta va începe după ce aparatul foto
a încheiat procesul de stocare a imaginii.
028
Zoom TELE (Apropiere)
Zoom optic TELE
: Apăsând butonul ZOOM T. Acest lucru va
focaliza pe subiect, adică subiectul va apărea
mai aproape.
Zoom digital TELE
: Dacă se selectează valoarea maximă a
zoomului optic (3X) şi se apasă butonul ZOOM
T, se activează programul de zoom digital.
Eliberând butonul ZOOM T, valoarea zoomului
digital se opreşte la valoarea dorită. Odată
atinsă valoarea maximă a zoomului digital
(3X), apăsarea butonului ZOOM T nu va mai
avea niciun efect.
Apăsând
butonul ZOOM
T (Apropiere)
[Zoom WIDE (Depărtare)]
Apăsând
butonul ZOOM
T (Apropiere)
[Zoom TELE (Apropiere)]
[Zoom digital 3.0X]
Buton ZOOM(Depărtare/apropiere)
Zoom WIDE (Depărtare)
Zoom optic WIDE (Depărtare) : Apăsând butonul ZOOM W. Acest lucru va
focaliza departe de subiect, adică subiectul
va apărea mai îndepărtat. Apăsând
butonul ZOOM W (depărtare) în mod
continuu, se va selecta valoarea minimă a
zoomului, ceea ce înseamnă că subiectul
va apărea la punctul cel mai îndepărtat de
aparatul foto.
Apăsând
butonul ZOOM
W (Depărtare)
[Zoom TELE (Apropiere)]
Apăsând
butonul ZOOM
W (Depărtare)
[Zoom optic 2X]
[Zoom WIDE (Depărtare)]
Zoom digital WIDE (Depărtare) : Dacă se foloseşte zoomul digital,
apăsarea butonului ZOOM W va reduce
Zoom optic
zoomingul digital în trepte. Eliberând
butonul ZOOM W, se întrerupe procesul
de zoom digital. Apăsând butonul ZOOM
Zoom digital
W (Depărtare) se va reduce zoomul
digital, după care se va reduce zoomul
optic până când se va atinge valoarea
minimă.
Apăsând
butonul ZOOM
W (Depărtare)
[Zoom digital 3.0X]
Apăsând
butonul ZOOM
W (Depărtare)
[Zoom TELE (Apropiere)]
Fotografiile realizate cu ajutorul zoomului digital sunt procesate
puţin mai lent de aparatul foto. Acordaţi timp suficient acestei
operaţiuni.
Dacă se apasă butoanele zoom în timpul înregistrărilor video,
sunetul nu va fi înregistrat.
Veţi observa o scădere a calităţii imaginii când folosiţi funcţia de
zoom digital.
Pentru a vizualiza o imagine mai clară folosind zoomul digital,
apăsaţi butonul declanşator pe jumătate cu zoomul optic la valoare
maximă, după care apăsaţi butonul zoom T din nou.
Zoomul digital nu poate fi activat în unele moduri Scenă ([Night]
(Noapte), [Portrait] (Portret), [Children] (Copii), [Text], [Close up]
(Prim-plan), [Firework]) (Artificii), modurile DIS, modul Clip video,
[Self Portrait] (Autoportret), [Smile Shot] (Fotografiere zâmbet),
[Blink Detection] (Detectare clipire) şi [Face Detection] (Identificare
faţă).
Aveţi grijă să nu atingeţi obiectivul sau capacul obiectivului pentru
a evita realizare unor fotografii neclare şi, posibil, defectarea
aparatului foto. Dacă imaginea este subexpusă, închideţi şi
deschideţi aparatul foto pentru a modifica poziţia obiectivului.
Atenţie să nu apăsaţi obiectivul întrucât aceasta poate duce la
defectarea aparatului foto.
Când aparatul foto este pornit, aveţi grijă să nu atingeţi părţile
mobile ale obiectivului întrucât aceasta poate avea ca rezultat o
imagine sub expusă şi neclară.
Aveţi grijă să nu atingeţi obiectivul atunci când acţionaţi butonul de
zoom.
[Zoom WIDE (Depărtare)]
029
Buton Info (DISP) / Sus
Buton Macro (
Când este afişat meniul, butonul Sus funcţionează ca buton direcţional.
În modurile înregistrare sau redare, apăsând acest buton se afişează
informaţii despre imagine.
Când este afişat meniul, butonul JOS funcţionează ca buton direcţional.
Dacă meniul nu este afişat, puteţi folosi butonul MACRO ( ) / JOS
pentru a face fotografii macro. Distanţele focale sunt prezentate pe pagina
următoare. Apăsaţi butonul Macro până când indicatorul modului macro
dorit apare pe ecranul LCD.
Show all photographic information.
[Ecranul de fotografiere]
) / Jos
Show only basic information.
[Ecranul cu informaţii]
[Auto Focus] (Auto focalizare)
[Auto Macro (
030
)]
[Macro (
)]
Buton Macro (
) / Jos
Tipuri de moduri de focalizare şi distanţe focale
(W: Wide (Depărtare), T: Tele (Apropiere))
Mod
Tip de focalizare
Distanţa focală
Mod
Tip de focalizare
Distanţa
focală
W (Depărtare) : 80 ~ infinit
T (apropiere): 80 ~ infinit
Program (
Macro (
Auto macro
o
o
o
o
o
SCENE
Macro
o
o
o
o
Normal
W (Depărtare) : 5 ~ 80
T (apropiere): 50 ~ 80
Normal
o
)
)
Macro
o
Normal
)
W (Depărtare) : 5 ~ infinit
T (apropiere): 50 ~ infinit
Metodă de focalizare disponibilă, în funcţie de modul de înregistrare
( o : Selectabil, : Distanţă focală infinit)
Mod
)
Auto (
Auto macro (
(Unitate: cm)
W (Depărtare) : 80 ~ infinit
T (apropiere): 80 ~ infinit
Mod
Auto macro
Normal
o
Mod
Tip de focalizare
Distanţa focală
Mod DIS (
Auto macro (
)
W (Depărtare) : 5 ~ infinit
T (apropiere): 50 ~ infinit
)
o
o
Normal
o
W (Depărtare) : 80 ~ infinit
T (apropiere): 80 ~ infinit
o
o
Când este selectat modul macro, evitaţi mişcarea aparatului foto.
Dacă faceţi o fotografie la distanţa de 40 de cm (zoom W depărtare)
sau 50 de cm (zoom T apropiere) în modul Macro, selectaţi modul
FLASH OFF (FĂRĂ BLIŢ).
o
o
o
o
o
031
Blocare focalizare
Buton Bliţ (
Pentru a focaliza pe un subiect care nu este poziţionat în centrul imaginii,
folosiţi funcţia de blocare a focalizării.
Când meniul este afişat pe ecranul LCD,
apăsaţi butonul STÂNGA pentru a muta
cursorul în fila din stânga.
Atunci când meniul nu este afişat pe ecranul
LCD, butonul STÂNGA acţionează ca buton
pentru BLIŢ ( ) .
Utilizare blocare focalizare
1. Asiguraţi-vă că subiectul este în centrul cadrului de focalizare automată.
2. Apăsaţi butonul DECLANŞATOR pe jumătate. În momentul în care
cadrul verde al focalizării automate se aprinde, aparatul foto este
focalizat pe subiect. Aveţi grijă să nu apăsaţi butonul DECLANŞATOR
până la capăt pentru a evita o fotografie nedorită.
3. Butonul declanşator fiind apăsat pe jumătate, mişcaţi aparatul foto
pentru a recompune imaginea după cum doriţi, după care apăsaţi
butonul declanşator până la capăt pentru a face fotografia. Dacă luaţi
degetul de pe butonul DECLANŞATOR, funcţia de blocare focalizare
este anulată.
) / Stânga
[Selectare bliţ automat]
Selectare mod bliţ
1. Selectaţi modul de înregistrare dorit, cu excepţia modurilor [Movie] (Clip
video) şi [DIS](Stabilizator digital de imagine). (p. 20)
2. Apăsaţi butonul Flash (Bliţ) până când indicatorul modului bliţ dorit
apare pe ecranul LCD.
3. Pe ecranul LCD va apărea indicatorul modului bliţ.
Folosiţi bliţul adecvat pentru fiecare mediu.
Distanţă bliţ
(Unitate: m)
Normal
1. Imaginea de
capturat.
032
2. Apăsaţi butonul
DECLANŞATOR pe
jumătate pentru a
focaliza pe subiect.
3. Recompuneţi
imaginea şi apăsaţi
complet butonul
DECLANŞATOR.
ISO
AUTO
Macro
Auto macro
WIDE
TELE
WIDE
TELE
WIDE
TELE
(DEPĂRTARE) (APROPIERE) (DEPĂRTARE) (APROPIERE) (DEPĂRTARE) (APROPIERE)
0,8 ~ 4,5
0,8 ~ 2,4
0,2 ~ 0,8
0,5 ~ 0,8
0,2 ~ 4,5
0,5 ~ 2,4
Buton Bliţ (
) / Stânga
Dacă apăsaţi butonul declanşator după selectarea bliţului, primul
bliţ se declanşează pentru a determina condiţiile de fotografiere
(distanţa şi puterea bliţului).
Nu mişcaţi aparatul foto până la a doua declanşare a bliţului.
Folosirea frecventă a bliţului va reduce durata de viaţă a bateriilor.
În condiţii normale de utilizare, timpul de reîncărcare a bliţului
este de 4 secunde. Dacă bateriile sunt aproape descărcate,
timpul de încărcare va fi mai mare.
În modurile DIS, [Landscape] (Peisaj), [Close up] (Prim-plan),
[Text] (Text), [Sunset] (Apus), [Dawn] (Răsărit), [Firework] (Artificii)
şi Clip video, funcţia bliţ va fi inactivă.
Faceţi fotografii în raza de acoperire a bliţului.
Calitatea imaginii nu este garantată dacă subiectul este prea
aproape sau puternic reflectorizant.
Când faceţi fotografii cu bliţ în condiţii de iluminare slabă, există
posibilitatea ca imaginea capturată să conţină pete albe. Aceste
pete albe sunt cauzate de reflectarea luminii bliţului de către
praful atmosferic.
Indicator mod bliţ
Pictograme
Mod bliţ
Bliţ automat
Descriere
Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate,
bliţul aparatului foto se va declanşa automat.
Auto şi Reducere
efect ochi roşii
Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate,
bliţul se va declanşa automat şi va reduce
efectul de ochi roşii folosind funcţia de reducere
a acestui efect.
Bliţ fill-in
Bliţul se declanşează indiferent de condiţiile de
iluminare. Intensitatea bliţului va fi reglată în
funcţie de condiţiile curente.
Sincronizare lentă
Bliţul acţionează cu o viteză redusă a
obturatorului pentru obţinerea unei expuneri
corecte şi echilibrate. În condiţii de slabă
iluminare, indicatorul de avertizare pentru
instabilitate a aparatului foto ( Ã ) va fi afişat
pe ecranul LCD.
Corector efect ochi
roşii
Când este detectată o fotografie cu „ochi roşii”,
acest mod va reduce automat efectul de ochi
roşii.
Fără bliţ
Bliţul nu se declanşează. Selectaţi acest
mod atunci când fotografiaţi într-un loc sau
într-o situaţie în care fotografierea cu bliţ este
interzisă. Când faceţi o fotografie în condiţii de
iluminare slabă, indicatorul de vibraţii aparat
foto ( Ã ) va fi afişat pe ecranul LCD.
033
Buton Bliţ (
Buton Temporizator (
) / Stânga
Mod bliţ disponibil, în funcţie de modul de înregistrare
( o : Selectabil)
Mode
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
) / Dreapta
Când este afişat meniul pe ecranul LCD, apăsarea butonului Dreapta va
deplasa cursorul pe categoriile de meniu spre dreapta.
Când meniul nu este afişat pe ecranul LCD, butonul DREAPTA funcţionează
ca buton Temporizator ( ). Această funcţie este utilizată atunci când şi
fotograful doreşte să apară în fotografie.
o
o
o
SCENE
Mode
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
034
Pictograma intermitentă Smart Auto (
[Smart Auto].
) va apărea în modul
Dacă se acţionează butonul Temporizator în timp ce temporizatorul
este activat, funcţia de temporizare este anulată.
Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea aparatului.
În modul Clip video va funcţiona numai temporizatorul de 10
secunde.
Buton Temporizator (
) / Dreapta
Selectare temporizator
Temporizator Mişcare
1. Selectaţi un mod de Înregistrare, cu
excepţia modului Înregistrare voce. (p. 20)
Pictogramă
Apăsând butonul declanşator după
setarea temporizatorului de mişcare
2. Apăsaţi butonul TEMPORIZATOR /
DREAPTA ( ) până când apare pe
ecranul LCD indicatorul modului dorit. Pe
ecranul LCD va apărea pictograma pentru
temporizare 10 secunde, 2 secunde,
dublă temporizare sau temporizare pentru
mişcare.
3. Când apăsaţi butonul DECLANŞATOR,
imaginea va fi preluată după intervalul de
timp precizat.
Este detectată mişcarea subiectului.
Nu este detectată nicio mişcare.
[Selectare temporizator 10 SEC]
Lampă temporizator
Pictogramă
Mod
Descriere
Temporizator La apăsarea butonului declanşator, declanşarea efectivă
10 sec se va produce după 10 secunde.
Temporizator La apăsarea butonului declanşator, declanşarea efectivă
2 sec
se va produce după 2 secunde.
Se va captura o fotografie după 10 secunde iar după alte
Dublă
2 secunde, o a doua fotografie. Când se utilizează bliţul,
temporizare temporizatorul de 2 secunde ar putea întârzia mai mult de
2 secunde în funcţie de timpul de încărcare a bliţului.
Aparatul detectează mişcarea subiectului după 6 secunde
Temporizator
de la apăsarea butonului declanşator iar imaginea este
Mişcare
capturată când mişcarea a încetat.
mişcare & lampă temporizator
Intermitent (intervale de 1 secunde)
Intermitent (intervale de 0,25
secunde)
Se iniţiază declanşarea şi se
capturează imaginea după 2 secunde.
Circuitul pentru Timpul de mişcare este următorul. (excluzând modul Clip
video)
Selectarea timpului de mişcare Apăsarea butonului declanşator Confirmarea compoziţiei (în maxim 6 sec.)*1 Iniţierea procesului de
detectare (Balansaţi amplu mâinile)*2 Oprirea procesului de detectare
(Nu mişcaţi) Capturarea imaginii (după 2 sec.)
*1: Aparatul detectează mişcarea subiectului după 6 secunde de la
apăsarea butonului declanşator aşa că trebuie să confirmaţi compoziţia
în maxim 6 secunde.
*2: Mişcaţi amplu mâinile sau corpul.
În următoarele situaţii, e posibil ca temporizatorul de mişcare să nu
funcţioneze.
Distanţa focală este mai mare de 3 m.
Raza de detectare a
Expunerea este prea luminoasă sau
temporizatorului de mişcare
întunecată.
Fundal luminos.
Mişcarea este nesemnificativă
Mişcarea este detectată în zona centrală (50%) a
senzorului unde este sesizată mişcarea.
Dacă aparatul nu detectează nicio
mişcare timp de 30 de secunde sau
dacă nu detectează imobilitatea după
detectarea mişcării
035
Butonul MENU (Meniu)
Funcţii (
- La apăsarea butonului MENU (Meniu), pe ecranul LCD va fi afişat un meniu
caracteristic fiecărui mod de operare al aparatului foto. Apăsând din nou
acelaşi buton, se va reveni la starea iniţială a ecranului LCD.
- Poate fi afişată o opţiune de meniu la selectarea modurilor CLIP VIDEO
şi FOTOGRAFIE. Meniul nu este disponibil când este selectată funcţia
Înregistrare voce.
Utilizaţi meniul care activează funcţiile sau butonul Fn pentru a afişa
următoarele meniuri:
Mod
)
Meniu
EV
White Balance (Balans de alb)
ISO
Face Detection
Photo Size
Functions
Quality
Sound
Focus Area
Display
[Apăsarea
butonului MENU]
Photo Style Selector
Settings
Voice
Exit
Change
[Meniu inactiv]
[Meniu activ]
Butonul OK
- Când este afişat meniul pe ecranul LCD, acest buton este utilizat pentru
deplasarea cursorului la submeniu sau pentru confirmare de date.
Functions
Face Detection
Face Detection
Photo Size
Photo Size
Quality
Sound
Display
036
Focus Area
[Apăsarea
butonului OK]
Focus Area
Photo Style Selector
Settings
Voice
Voice
Exit
Change
Exit
Pagina
p.37
p.38
p.39
p.39
p.41
Face Retouch (Retuşare faţă)
Photo Size/Movie Size
(Dimensiune foto/
Dimensiune film)
ACB
Quality/Frame Rate
(Calitate/Frecvenţă cadre)
p.41
(Funcţii) Metering (Mod de măsurare)
p.43
Drive (Mod de acţionare)
p.44
Focus Area
(Zonă focalizare)
p.44
Photo Style Selector
(Selector tip foto)
Image Adjust
(Ajustare imagine)
Quality
Photo Style Selector
Face Detection
(Identificare faţă)
Face Tone (Nuanţă faţă)
Mod disponibil
p.42
p.43
p.42
p.45
p.46
Back
Voice (Voce)
p.47
Long Time Shutter
(Obturator cu timp prelungit)
p.24
Funcţii (
)
Cum să activaţi Funcţiile folosind butonul MENIU
1. Apăsaţi butonul Fn într-un mod disponibil.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Functions]
(Funcţii) şi apăsaţi butonul Dreapta/OK.
EV
Functions
Sound
Display
Settings
EV
White Balance
White Balance
ISO
ISO
Face Detection
Face Detection
Photo Size
Quality
Buton
Dreapta / OK
Exit
Compensare expunere
Photo Size
Quality
ACB
ACB
Change
Exit
Back
3. Selectaţi modul dorit apăsând butoanele Sus / Jos şi apoi
apăsaţi butonul OK.
EV
EV
White Balance
White Balance
ISO
ISO
Butonul
Sus/Jos
Face Detection
Photo Size
Quality
Face Detection
Photo Size
Quality
ACB
Exit
ACB
Back
Exit
Back
4. Selectaţi meniul dorit apăsând butoanele Stânga/Dreapta şi
apoi apăsaţi butonul OK.
White Balance
Adjust the white balance according to the light source.
Folosiţi butonul Fn aflat în partea din spate a aparatului foto pentru
a afişa meniuri care activează mai repede funcţiile folosite frecvent.
Daylight
Appropriate for outdoor photography on a clear day.
Acest aparat foto reglează automat expunerea în funcţie de condiţiile de
lumină ambientală.
Puteţi, de asemenea, selecta valoarea expunerii utilizând meniul [EV] (VE).
Compensarea expunerii
1. Apãsaţi butonul Sus/Jos din meniul Funcţii
EV
).
pentru a selecta [EV] (VE) (
Set exposure value to adjust brightness.
2. Folosiţi butoanele STÂNGA şi DREAPTA
pentru a stabili factorul de compensare
expunere dorit.
3. Apăsaţi butonul OK sau Fn. Valoarea
Back
Move
specificată va fi salvată, iar modul de
configurare Compensare Expunere se va
închide. Dacă modificaţi valoarea expunerii, indicatorul de expunere
(
) va fi afişat în stânga ecranului LCD.
Ä O valoare negativă pentru compensarea expunerii reduce expunerea.
Reţineţi că o valoare pozitivă pentru compensarea expunerii măreşte
expunerea iar ecranul LCD va apărea alb sau veţi obţine fotografii mai
puţin reuşite.
Butonul
Stânga / Dreapta
Back
Move
Back
Move
037
Funcţii (
)
Balans de alb
Controlul balansului de alb vă permite să reglaţi
culorile pentru a apărea mai naturale.
White Balance
Adjust the white balance according to the light source.
Back
Mod
Pictograme
Move
Descriere
Auto WB(AUTO)
Aparatul foto selectează automat configuraţia
adecvată pentru balansul de alb, în funcţie de
condiţiile de iluminare curente.
Daylight(LUMINA
NATURALĂ)
Pentru fotografiere în exterior.
Cloudy(ÎNNORAT)
Pentru fotografiere în condiţii de cer înnorat sau
întunecat.
Fluorescent_H
(Fluorescenţă
puternică)
Pentru fotografiere în condiţii de iluminare
fluorescentă tridirecţională de tip fluorescenţă
naturală.
Fluorescent_L
(Fluorescenţă
redusă)
Fotografiere sub iluminare fluorescentă albă.
Tungsten
(TUNGSTEN)
Pentru fotografiere în condiţii de iluminare
tungsten (bec obişnuit).
Custom Set
(PERSONALIZAT)
Permite utilizatorului să regleze balansul de alb
în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Ä Unele condiţii de iluminare pot produce efectul de dominanţă de culoare.
038
Utilizarea balansului de alb personalizat
Parametrii balansului de alb pot fi uşor diferiţi în funcţie de mediul de
fotografiere. Puteţi alege configuraţia de balans de alb cea mai adecvată
unui anume mediu de fotografiere stabilind o configuraţie personalizată
pentru balansul de alb.
1. Selectaţi meniul PERSONALIZAT ( )
pentru Balans de alb şi aşezaţi o coală
de hârtie albă în faţa aparatului foto
astfel încât pe ecranul LCD să apară
doar culoarea albă.
2. Buton OK
: selectează balansul
de alb personalizat
Hârtie albă
anterior.
Buton declanşator : salvează noul balans de alb personalizat.
- Valoarea personalizată pentru balansul de alb va fi aplicată de la
următoarea fotografie pe care o veţi face.
- Balansul de alb configurat de utilizator va rămâne activ până la
înlocuire.
Funcţii (
)
ISO
Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a unui aparat foto este
clasificată folosind valori ISO. Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a
unui aparat foto este clasificată folosind valori ISO.
[Auto] (Automat) : Sensibilitatea aparatului
foto este modificată automat
de către variabile precum
ISO
Adjust the sensitivity of the camera.
parametrii de iluminare sau
luminozitatea subiectului.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :
Back
Move
Puteţi mări viteza obturatorului în aceleaşi
condiţii de iluminare, mărind sensibilitatea ISO. Totuşi, imaginea poate
apărea saturată în condiţii de luminanţă ridicată. Cu cât este mai mare
valoarea ISO, cu atât este mai mare sensibilitatea la lumină a aparatului
foto şi, prin urmare, mai mare capacitatea acestuia de a captura imagini în
medii întunecate. Cu toate acestea, nivelul de zgomot de imagine va creşte
odată cu valoarea ISO, făcând imaginea să apară granulată.
Ä Dacă se setează [Motion Capture] (Captură mişcare), viteza ISO va
fi setată la Auto.
Ä Funcţia [ISO] (ISO) este activată doar în modurile [Program]
(Program) sau [Photo Help Guide] (Ghid fotografiere).
Identificare faţă
Dacă utilizaţi opţiunile de identifi care a
feţei, aparatul dvs. poate identifi ca un chip
uman. Puteţi surprinde expresii faciale
naturale prin utilizarea funcţiei autoportret.
Normal (normală)
Acest mod identifică automat poziţia feţei subiectului şi apoi configurează
focalizarea şi expunerea. Selectaţi acest mod pentru a realiza, rapid şi uşor,
portrete.
Ä Moduri disponibile : Auto, Program, DIS, Photo Help Guide (Ghid
fotografiere), Beauty Shot (Fotografie portret),
Portrait (Portret), Children (Copii), Beach & Snow
(Plajă & zăpadă)
1. Dimensiunea şi poziţia cadrului
autofocalizare sunt adaptate feţei
subiectului în mod automat.
2. Apăsaţi butonul declanşator pe
jumătate. Cadrul autofocalizare va
deveni verde când focalizarea este
activată.
3. Apăsaţi complet butonul declanşator
pentru a face o fotografie.
Face Detection
Adjust face detection settings.
Back
Move
039
Funcţii (
)
Această funcţie poate identifica până la 10 persoane.
Dacă aparatul foto identifică mai multe persoane simultan,
focalizarea se va face asupra celei mai apropiate persoane.
Funcţia zoom digital este inactivă în acest mod.
Când aparatul foto identifi că o faţă reper, aceasta va fi încadrată
de cadrul de focalizare de culoare albă, iar celelalte feţe vor fi
încadrate de un cadru de focalizare de culoare gri. Apăsaţi butonul
declanşator până la jumătate pentru focalizarea asupra feţei, iar
cadrul de focalizare alb va deveni verde.
Dacă identificarea feţei eşuează, reveniţi la modul AF
(autofocalizare) anterior.
În anumite condiţii funcţionarea acestui mod este afectată.
- Dacă o persoană poartă ochelari fumurii sau o parte a feţei este
ascunsă.
- Dacă persoana fotografiată nu priveşte înspre aparatul foto.
- Aparatul foto nu identifică faţa dacă luminozitatea este prea mare
sau prea scăzută.
- Între aparatul foto şi subiect există o distanţă prea mare.
Distanţa maximă pentru funcţia Identificare faţă este de 2.5 m
(Superangular).
Cu cât este mai aproape subiectul, cu atât aparatul îl identifică mai
rapid.
În modurile [Beauty Shot] (Fotografie portret), [Portrait] (Portret) şi
[Children] (Copii), funcţia [Face Detection] (Identificare faţă) va fi
setată la valoarea implicită.
040
Self-Portrait (Autoportret)
Atunci când realizaţi autoportrete, zona feţei dumneavoastră este
identificată în mod automat, astfel încât puteţi realiza autoportrete
mai uşor şi mai repede.
Ä Moduri disponibile : Auto, Program, DIS, Photo Help Guide (Ghid
fotografiere), Beauty Shot (Fotografie portret),
Portrait (Portret), Beach & Snow (Plajă &
zăpadă)
1. Pentru a realiza autoportrete,
orientaţi obiectivul către faţa
subiectului. Aparatul identifică
automat faţa subiectului şi emite
un sunet de asistenţă.
2. Iniţierea fotografierii prin
apăsarea butonului declanşator
Atunci când faţa subiectului se află în centrul ecranului, emite
un sunet mai accelerat, diferit de sunetele emise atunci când
faţa nu se află în centru.
Sunetul de asistenţă poate fi stabilit din meniul de configurare a
sunetului. (Vezi p. 49)
Funcţii (
)
Fotografi ere Zâmbet
Aparatul realizează în mod automat o
fotografi e cu detectarea poziţiei chipului
zâmbitor al subiectului, chiar dacă nu apăsaţi
butonul declanşator. Dacă apăsaţi butonul
declanşator, fotografi e este realizată în
mod normal. Atunci când folosiţi opţiunea de
fotografi ere a zâmbetului, un zâmbet larg
sau permanent ajută la detectarea feţei zâmbitoare a subiectului.
Detectare Clipire
Dacă ochii subiectului sunt închişi în momentul apăsării butonului declanşator, aparatul
realizează 2 fotografi i în rafală, după care
salvează imaginile.Aparatul realizează o
singură fotografi e dacă ochii subiectului nu
sunt închişi în momentul apăsării butonului
declanşator.
Este posibil ca detectarea unui chip zâmbitor sau a clipirii ochilor să nu poată fi folosită într-una dintre următoarele situaţii:
- dacă subiectul poartă ochelari de soare;
- dacă subiectul nu priveşte direct în obiectiv;
- dacă lumina este prea intensă sau prea slabă pentru a detecta
faţa subiectului;
- atunci când aparatul de fotografi at se afl ă la distanţă faţă de
subiect. (indicatorul de focalizare de culoare portocalie);
- dacă refl exia luminii sau a fundalului este prea puternică.
Nuanţă faţă
Acest meniu permite controlarea nuanţei pielii în imagini, în modul
fotografie portret. Cu cât selectaţi un nivel mai înalt, cu atât nuanţa
pielii va fi mai luminoasă.
1. Selectaţi [Face Tone] (Nuanţă faţă)
apăsând butonul Sus/Jos.
2. Selectaţi nuanţa dorită apăsând
butoanele Stânga / Dreapta şi apoi
apăsaţi butonul OK.
3. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator)
pentru a capta o imagine.
Face Tone
Set the level of face tone. (brightening the face)
Back
Move
Retuşare faţă
Acest meniu permite ca pielea să apară clară şi frumoasă înainte de
a înregistra imaginea în modul fotografie portret. Cu cât selectaţi un
nivel mai înalt, cu atât funcţia va fi mai eficientă.
1. Selectaţi [Face Retouch] (Retuşare
faţă) apăsând butonul Sus/Jos.
2. Selectaţi retuşul dorit apăsând
butoanele Stânga / Dreapta şi apoi
apăsaţi butonul OK.
3. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator)
pentru a capta o imagine.
Face Retouch
Set the level of face retouching.
Back
Move
041
Funcţii (
)
Calitate/Frecvenţă cadre
Dimensiune imagine
Puteţi selecta o dimensiune a imaginii potrivită aplicaţiei dvs.
(Unitate: pixel)
Mod
fotografie
Mod
clip video
Puteţi selecta rata de compresie pentru imaginile capturate adecvată aplicaţie
dvs. Cu cât este mai mare rata de compresie, cu atât se reduce calitatea imaginii.
Mod
Pictogramă
3648X 3648X 3648X 3072X 2592X 2048X 1024X
[Size]
(Dimensiune) 2736 2432 2052 2304 1944 1536 768
Pictogramă
[Size]
(Dimensiune)
640 x 480
Set the photo size.
Photo Size
320 x 240
Mod FOTOGRAFIE
Pictogramă
Submeniu
Super Fine
(calitate
foarte înaltă )
Fine
(înaltă)
Normal
(normală)
30 FPS
(30 CPS)
15 FPS
(15 CPS)
Format fişier
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
Adjust the image quality.
Quality
Movie Size
Set the video size.
Back
Back
Move
[Mod FOTOGRAFIE]
Back
Move
[Mod CLIP VIDEO]
Cu cât este mai mare rezoluţia, cu atât este disponibil un număr
mai mic de fotografieri, întrucât imaginile la rezoluţie înaltă necesită
mai mult spaţiu în memorie.
042
Mod CLIP VIDEO
Frame Rate
Set the number of frames per second for movies.
Move
[Mod FOTOGRAFIE]
Back
Move
[Mod CLIP VIDEO]
Acest format de fişier este conform cu DCF (Regula Arhitecturii
Sistemului de Fişiere al Aparatelor Foto).
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG este un standard de comprimare a imaginilor creat de Joint
Photographic Experts Group. Acest tip de comprimare este cel mai
utilizat pentru comprimarea imaginilor grafice şi fotografice deoarece
permite comprimarea eficientă a fişierelor.
Funcţii (
)
ACB
Mod de măsurare
Această funcţie este pentru reglarea automată a contrastului la fotografi
erea într-un mediu cu diferenţă de expunere mare, adică fundal luminos
sau contrast. Această funcţie reglează automat luminozitatea şi permite
subiectului să fi e fotografi at clar.
Dacă nu puteţi obţine condiţii propice de expunere, puteţi modifica metoda
de măsurare pentru a face fotografii mai luminoase.
- Submeniuri [ACB] : [Off] (Oprit),[On] (Pornit).
Automatically compensate for differences in brightess.
ACB
Back
Move
Ä Funcţia ACB este disponibilă în modurile de înregistrare [Auto],[Program]
sau [Portrait] (Portret). Funcţia ACB este întotdeauna activă în modurile
[Auto] şi [Portrait] (Portret).
[Multi] (Multiplă) (
) : Expunerea va fi
calculată pe baza
unei valori medii a
Set the light metering option.
luminii disponibile
Metering
din zona imaginii.
Cu toate acestea, se
Back
Move
va lua în calcul cu
preponderenţă lumina din centrul imaginii. Acest
mod este adecvat în cazuri generale.
[Spot] (Punct) ( ) : Cantitatea de lumină va fi măsurată numai în
zona rectangulară din centrul ecranului LCD.
Acest mod este adecvat când subiectul din centru
este expus corect, indiferent de lumina din spate.
[Center-weighted] (Centrat) ( )
: Expunerea va fi calculată pe baza unei valori
medii a luminii disponibile din zona imaginii.
Cu toate acestea, se va lua în calcul cu
preponderenţă lumina din centrul imaginii. Acest
mod este adecvat pentru fotografierea obiectelor
mici precum florile sau insectele.
Ä Dacă subiectul nu se află în centrul zonei de focalizare, nu utilizaţi
măsurarea la punct întrucât puteţi obţine o eroare de expunere. În acest
caz, este de preferat să folosiţi compensarea expunerii.
043
Funcţii (
)
Mod de acţionare
Puteţi selecta fotografierea continuă şi AEB (Auto Determinare Expunere).
[Single] (Singular) (
)
: Se face o singură fotografie.
Drive
Set the shooting type.
[Continuous] (Continuu) (
)
: Imaginile vor fi capturate
continuu până la eliberarea
butonului declanşator.
Back
Move
[ Motion Capture ] (Captură mişcare) (
)
: Prin apăsarea şi menţinerea în această poziţie a butonului
declanşator se vor face 5 fotografii pe secundă. După
încheiere fotografierii continue, imaginile sunt salvate şi apoi
redate pe ecranul LCD. Numărul maxim de fotografii este 30
iar dimensiunea imaginilor este fixată la VGA.
[AEB] (Auto determinare expunere) (
)
: Realizaţi trei fotografii consecutive cu diverse valori
de expunere. Utilizaţi acest mod dacă întâmpinaţi
dificultăţi în stabilirea expunerii obiectului.
Imaginile la rezoluţie şi calitate ridicate necesită timp de salvare mai
îndelungat ceea ce prelungeşte timpul de aşteptare.
Dacă este selectat meniul [Continuous] (Continuu), [Motion Capture]
(Captură mişcare), [AEB] (Auto determinare expunere), bliţul va fi
dezactivat automat.
Dacă în memorie sunt disponibile mai puţin de 3 fotografii, modul de
fotografiere AEB nu este disponibil.
Dacă în memorie sunt disponibile mai puţin de 30 fotografii, modul
captură mişcare nu este disponibil.
Este recomandat să folosiţi un trepied pentru fotografiere AEB deoarece
timpul de salvare este mai lung şi poate cauza neclaritatea imaginii
datorită mişcării aparatului.
044
Tip focalizare automată
Puteţi selecta Zona de focalizare preferată în funcţie de condiţiile de
fotografiere.
[AF Centru] (AF Centru) (
) :
Se va focaliza zona rectangulară din centrul
ecranului LCD.
) :
[Multi AF] (AF multiplă) (
Aparatul va selecta toate punctele de focalizare
disponibile din cele 9 puncte AF.
Focus Area
Set the autofocus method.
Back
Move
Ä Când aparatul se focalizează pe un subiect, cadrul auto focalizare
devine verde. Când aparatul nu este focalizat pe un subiect, cadrul auto
focalizare devine roşu.
Funcţii (
)
Culoare personalizată: Puteţi modifica
valorile R (Roşu),
G (Verde) şi B
(Albastru) ale
imaginii.
Selector tip foto
Puteţi adăuga diferite efecte imaginii fără
un program de editare a imaginilor.
Photo Style Selector
Set a photo style to evoke a mood.
Back
Move
1. Selectaţi Photo style selector (Selector stil fotografie) dorit apăsând
butoanele Left/Right (Stânga/Dreapta) şi apăsaţi butonul OK.
Back
Move
Back
Move
- Butonul Sus / Jos : Selectează R, G, B
- Butonul Stânga / Dreapta : Modifică
valorile
2. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator) pentru a capta o imagine.
Modul Style (Stil) Pictogramă
Normal
(Normal)
Descriere
Nu este aplicat niciun efect.
Soft (Difuz)
Se aplică stilul Difuz.
Vivid (Intens)
Forest
(Pădure)
Retro (Retro)
Se aplică stilul Intens.
Cool (Rece)
Se aplică stilul Rece.
Calm (Calm)
Classic
(Clasic)
Negative
(Negativ)
Custom RGB
(Personalizare RVA)
Se aplică stilul Calm.
Se aplică stilul Pădure.
Atunci când este setat stilul de imagine, funcţia de identificare a
feţei nu poate fi utilizată.
Atunci când stilul fotografiei este setat la Difuz sau la Intens,
funcţia de saturaţie nu poate fi utilizată.
Atunci când stilul fotografiei este setat la Negativ, funcţia de
contrast nu poate fi utilizată.
Se aplică stilul Sepia.
Se aplică efectul de alb-negru.
Se aplică efectul de negativ.
Definiţi un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.
045
Funcţii (
)
Ajustare imagine
Saturaţie
Puteţi modifica saturaţia imaginii.
Contrast
Puteţi modifica contrastul imaginii.
1. Selectaţi [Contrast,] (Contrast)
apăsând butonul Sus/Jos.
2. Modificaţi contrastul apăsând butonul
Left/Right (Stânga/Dreapta).
3. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator)
pentru a capta o imagine.
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Saturation
Back
Move
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
1. Selectaţi [Sharpness] (Claritate) apăsând butonul Sus/Jos.
2. Modificaţi claritatea apăsând butonul Left/Right (Stânga/Dreapta).
3. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator) pentru a capta o imagine.
046
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
Sharpness
Atunci când stilul fotografiei este setat la Negativ, funcţia de
contrast nu poate fi utilizată.
Claritate
Puteţi regla claritatea fotografiei pe care
urmează să o realizaţi. Nu puteţi vedea
efectul de claritate pe ecranul LCD
înainte de a realiza fotografia întrucât
această funcţie este aplicată numai după
ce imaginea capturată este stocată în
memorie.
1. Selectaţi [Saturation] (Saturaţie)
apăsând butonul Sus/Jos.
2. Modificaţi saturaţia apăsând butonul
Left/Right (Stânga/Dreapta).
3. Apăsaţi butonul Shutter (Declanşator)
pentru a capta o imagine.
Atunci când stilul fotografiei este setat la Difuz sau la Intens,
funcţia de saturaţie nu poate fi utilizată.
Funcţii (
)
Comentariu vocal
Înregistrare voce
Puteţi adăuga un scurt comentariu la o
fotografie stocată. (Max. 10 sec.)
Vocea poate fi înregistrată pe durata timpului
de înregistrare disponibil (max: 10 ore).
Enable voice recording.
Record
Set the voice memo feature.
Memo
Back
Move
- Dacă indicatorul pentru comentariu
vocal apare pe ecranul LCD,
configurarea s-a realizat cu succes.
Apăsaţi butonul declanşator pentru a
înregistra sunetul.
- Apăsaţi o dată butonul declanşator iar
vocea este înregistrată atât cât permite
spaţiul de înregistrare (max: 10 ore).
Timpul disponibil pentru înregistrare
va fi afişat pe ecranul LCD. Chiar dacă
eliberaţi butonul declanşator, sunetul va
fi înregistrat în continuare.
- Dacă doriţi să opriţi înregistrarea,
apăsaţi încă o dată butonul declanşator.
- Tip fişier: *.wav
- Apăsaţi butonul declanşator şi faceţi
fotografia. Fotografia este stocată pe
cardul de memorie.
- Comentariul poate fi înregistrat pe
durata a zece secunde din momentul
în care fotografia a fost stocată.
Dacă apăsaţi butonul declanşator pe
parcursul înregistrării comentariului
vocal veţi opri înregistrarea.
Back
Move
Record
Exit
[Mod Înregistrare voce]
Stop
047
Funcţii (
)
Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării
vocale
Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra
secvenţele vocale dorite într-un singur fişier
de înregistrare vocală fără a fi nevoit să creaţi
fişiere vocale multiple.
Înregistrarea unui clip video fără voce
Puteţi înregistra clipul video fără voce.
Stop
Record
[Mod Înregistrare voce]
1. Apăsaţi butonul OK pentru a face o pauză în înregistrare.
2. Apăsaţi butonul OK din nou pentru a relua înregistrarea.
3. Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi încă o dată butonul
declanşator.
Pentru a înregistra sunetul, distanţa optimă dintre dumneavoastră şi
aparatul foto (microfon) este de 40 de cm.
Dacă se închide aparatul foto în timpul pauzei înregistrării vocale,
procesul de înregistrare vocală este anulat.
048
Selectaţi meniul [Voice] (Voce) în modul
) va fi afişată pe
Clip video. ( Pictograma
ecranul LCD. Apăsaţi butonul Declanşator,
iar clipul video este înregistrat atât timp cât
permite spaţiul de înregistrare, însă fără
voce.
Record a video without audio.
Off
Back
Move
Meniu sunet
În acest mod puteţi configura parametrii pentru sunet. Meniul configurare poate
fi utilizat în toate modurile aparatului foto cu excepţia modului Înregistrare voce.
Sunet declanşator
Elementele indicate prin * reprezintă configuraţia standard.
Puteţi selecta un sunet pentru declanşator.
Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Sunet obturator : [Off] (Oprit), [1]*, [2], [3]
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Sunet (  )
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
AF Sound
2
Volum
Self-Portrait
Back
Puteţi selecta volumul pentru sunet de pornire, sunet obturator, sunet bip şi
sunet AF.
- Submeniu [Volume] (Volum) : [Off] (Oprit),
[Low] (Silenţios),
[Medium] (Mediu),
[High] (Maxim)
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low :Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
:On
Self-Portrait
:On
Back
Puteţi selecta sunetul care este activat ori de câte ori se porneşte
aparatul foto.
Set
Dacă setaţi sunetul la ON, se va auzi un bip la fiecare apăsare a
butoanelor, indicând starea de funcţionare a aparatului.
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
AF Sound
2
Self-Portrait
Back
Volume
3
:1
:On
:On
Set
:Medium
Start Sound
Off :Off
Shutter Sound
1
:1
Beep Sound
2
:1
3
Self-Portrait
Back
:On
:On
Sunet Bip
- Submeniu [Beep Sound] (Sunet Bip)
: [Off] (Oprit), [1]*, [2], [3]
AF Sound
:1
Set
Sunet de pornire
- Sunet pornire : [Off] (Oprit), [1], [2], [3]
3
:On
:On
Set
049
Sunet (  )
Meniu configurare
Sunet AF
În acest mod puteţi configura parametrii de bază. Meniul configurare poate fi
utilizat în toate modurile aparatului foto cu excepţia modului Înregistrare voce.
Dacă activaţi sunetul AF, sunetul AF se va manifesta la apăsarea pe
jumătate a butonului Declanşator ca să fiţi la curent cu modul de operare al
aparatului.
- Submeniu [AF sound] (Sunet AF)
: [Off] (Oprit), [On]* (Pornit)
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
Off :On
Self-Portrait
On :On
Back
Set
Elementele indicate prin * reprezintă configuraţia standard.
Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Afişaj (
)
Language
Este disponibilă o varietate de limbi pentru
afişarea pe ecranul LCD. Chiar dacă se
scoate bateria şi se reintroduce, limba
stabilită nu se va modifica.
Autoportret
Display Brightness
Quick View
Back
:English
English
:On
䚐ạ㛨
:Off
Français
Deutsch
:Auto
Español
:0.5sec
Italiano
:Off
Set
Descrierea funcţiilor
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
Puteţi selecta posibilitatea de a afişa descrierea funcţiei în fereastră
în modul de înregistrare.
:1
AF Sound
Off :On
Self-Portrait
On :On
Back
050
Function Description
Start Image
Power Save
Apare atunci când se identifică automat locul feţei subiectului în timpul
realizării autoportretelor.
- Funcţia de realizare a autoportretelor se
poate configura cu ajutorul butoanelor
[Off] (Oprit) şi [On]* (Pornit).
Language
Set
- Submeniul Descriere funcţie
[Off] (Oprit)
: Opţiunea de descriere
a funcţiei nu poate fi
activată.
[On]* (Activat) : Denumirea şi descrierea opţiunii sunt
afişate.
Language
Function Description
Start Image
:English
Off
On
:On
:Off
Display Brightness
:Auto
Quick View
:0.5sec
Power Save
:Off
Back
Set
Afişaj (
)
Imagine de pornire
Vizualizare rapidă
Puteţi alege imaginea care va fi afişată pe ecranul LCD în momentul pornirii
aparatului foto.
Dacă activaţi Vizualizare Rapidă înainte de capturarea unei imagini, puteţi
vedea imaginea pe care tocmai aţi capturat-o pe ecranul LCD pe durata
specificată în configurarea [Quick View] (Vizualizare Rapidă). Vizualizarea
rapidă este disponibilă numai pentru fotografii.
- Submeniuri: [Off]* (Oprit), [Logo] (Logo),
Language
:English
Function Description
:On
[User Image] (Imagine utilizator)
Start Image
:Off
- Utilizaţi o imagine salvată ca imagine de
Off
Display Brightness
:Auto
pornire accesând [Start Image] (Imagine de
Quick View
:0.5sec
Power Save
:Off
pornire) în meniul [Reize] (Redimensionare)
în mod redare.
Exit
Back
- Imaginea de pornire nu va fi ştearsă de
comanda [Delete] (Ştergere) sau [Format] (Formatare).
- Imaginile utilizator vor fi şterse de comanda [Reset] (Resetare).
- Submeniuri
[Off] (Dezactivat) : Vizualizarea rapidă nu se
va activa.
[0,5 sec]*, [1 sec], [3 sec]
: Imaginea capturată este
afişată scurt în intervalul
de timp selectat.
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Off :Auto
Quick View
0.5sec
:0.5sec
1sec:Off
Power Save
3sec
Back
Set
Luminozitate ecran
SALVARE ecran
Puteţi regla luminozitatea ecranului LCD.
Dacă se Activează [Power Save] (Salvare de alimentare) iar aparatul nu este
utilizat o perioadă de timp specificată, ecranul LCD se va stinge automat.
- Submeniuri: [Auto]*,[Dark], [Normal],
[Bright] (Auto, Întunecat,
Normal, Luminos)
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Auto:Auto
Quick View
Dark:0.5sec
Normal
:Off
Bright
Power Save
Back
Set
- Submeniuri
[Off]* (Dezactivat) : Ecranul LCD nu va fi
Language
:English
Function Description
:On
stins automat.
Start Image
:Off
[On] (Activat)
: Dacă aparatul nu este
Display Brightness
:Auto
utilizat în intervalul de
Quick View
:0.5sec
Off
Power Save
:Off
timp specificat (circa
On
30 SEC.), alimentarea
Back
Set
aparatului va intra
automat în regim inactiv
(Lampa indicator a aparatului foto: Intermitentă).
Ä Nu puteţi configura meniul [Power Save] (Salvare de alimentare) al
modului Redare.
051
Setări ( ” )
Formatare memorie
Iniţializare
Această funcţie este folosită pentru formatarea memoriei. Dacă executaţi
[Format] (Formatare) asupra memoriei, toate imaginile, inclusiv cele
protejate, vor fi şterse. Asiguraţi-vă că aţi descărcat în calculator imaginile
importante înainte de a formata memoria.
Toate meniurile şi parametrii funcţiilor aparatului foto vor fi readuse la
valorile standard. Cu toate acestea, valorile pentru DATĂ/ ORĂ, LIMBĂ şi
IEŞIRE VIDEO nu vor fi modificate.
- Submeniuri
[Yes] (Da) : Va apărea o fereastră pentru
Format
Reset
a confirma selecţia. Selectaţi
Date & Time
meniul [Yes] (Da). Va apărea
Time Zone
mesajul [Formatting] (Formatare)
File No.
Imprint
iar memoria va fi formatată. Dacă
Auto Power Off
executaţi FORMATARE în mod
Back
redare, va apărea mesajul
[Format is completed] (Formatarea este finalizatã).
[No]* (Nu) : Memoria nu va fi formatată.
Yes
No
:2009/01/01
:London
:Series
:Off
:3 min
Set
Este necesar să executaţi [Format] (Formatare) pentru următoarele tipuri
de carduri de memorie.
- Un card de memorie nou sau un card de memorie neformatat
- Un card de memorie care conţine un fişier pe care aparatul foto nu-l
recunoaşte sau care provine din alt aparat foto.
- Formataţi memoria folosind întotdeauna acest aparat foto. Dacă
introduceţi un card de memorie care a fost formatat folosind alte aparate
foto, dispozitive de citire carduri de memorie sau calculatoare, se va
afişa mesajul [Card Error] (Eroare Card).
052
- Submeniuri
[Yes] (Da) : Va apărea o fereastră pentru
a confirma selecţia. Selectaţi
meniul [Yes] (Da) şi toţi parametrii
vor fi readuşi la valorile standard.
[No]* (Nu) : Parametrii nu vor reveni la valorile
standard.
Format
Reset
Date & Time
Yes
No
:Off
Time Zone
:London
File No.
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
:3 min
Set
Setări ( ” )
Setare dată/oră/ format dată
Nume fişier
Puteţi modifica data şi ora care vor fi afişate pe imaginile capturate şi stabili
formatul pentru afişarea datei. Setarea [Time Zone] (Fus orar) permite
afişarea pe ecranul LCD a datei şi orei locale atunci când călătoriţi în
străinătate.
Această funcţie permite utilizatorului să selecteze formatul denumirii fişierelor.
- Format Dată : [yyyy/mm/dd] (aaaa/ll/zz),
[mm/dd/yyyy] (ll/zz/aaaa),
[dd/mm/yyyy] (zz/ll/aaaa),
[Off] (Oprit)*
Format
Reset
Date & Time
:2009/01/01
yyyy mm dd
Time Zone
:London
2009 / 01 / 01 13:00
File No.
yyyy/mm/dd
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Exit
:3 min
Back
Fus orar
Oraşe disponibile
Londra, Cap Verde, Mid-Atlantic, Buenos
Time Zone
Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz,
New York, Miami, Chicago, Dallas,
Denver, Phoenix, LA, San Francisco,
Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa,
London
[GMT +00:00] 2009/01/01 01:00 PM
Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk,
Back
DST
Quam, Sydney, Darwin, Adelaide,
Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty,
Kathmandu, Mumbay, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran,
Moscova, Atena, Helsinki, Roma, Paris, Berlin
[Reset] (Resetare) : După utilizarea funcţiei
Format
resetare, următorul
Reset
Date & Time
:2009/01/01
nume de fişier va
Time Zone
:London
începe de la 0001 chiar
File No.
:Series
Reset
Imprint
:Off
şi după formatare,
Series
Auto Power Off
:3 min
ştergere integrală sau
Back
Set
introducerea unui nou
card de memorie.
[Series]* (Serie) : Fişierele noi sunt denumite folosind numere în
continuarea setului anterior, chiar dacă se utilizează
un nou card de memorie sau după formatarea sau
ştergerea integrală a imaginilor.
- Numele primului director stocat este 100PHOTO iar primul fişier este
denumit SAM_0001.
- Numele de fişiere sunt atribuite consecutiv de la SAM_0001 SAM_0002 ~ SAM_9999.
- Numărul directorului este atribuit consecutiv de la 100 la 999 astfel:
100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- Numărul maxim de fişiere dintr-un director este de 9999.
- Fişierele utilizate cu card de memorie urmează formatul DCF (Regula
Arhitecturii Sistemelor de Fişiere ale Aparatelor Foto). Dacă modificaţi
denumirea fişierului imagine, este posibil ca imaginea să nu poată fi
redată.
Ä DST: Ora de vară
053
Setări ( ” )
Imprimarea datei de înregistrare
Închidere automată
Este disponibilă o opţiune de includere DATĂ/ORĂ pentru fotografii.
Această funcţie opreşte automat aparatul foto după intervalul de timp
precizat pentru a preveni consumul inutil de energie a bateriilor.
- Submeniuri
[Off]* (Dezactivat)
: DATA şi ORA nu
vor fi imprimate pe
fişierul imagine.
[Date] (Data)
: Numai DATA va fi
imprimată pe fişierul
imagine.
[Date&Time] (Data&Ora) : DATA şi ORA vor fi
imprimate pe fişierul
imagine.
Format
Reset
Date & Time
Time Zone
File No.
Imprint
Auto Power Off
Back
:2009/01/01
Off
:London
:Series
Date
:Off
Date & Time
:3 min
Set
Ä Data şi ora sunt imprimate în partea inferioară dreaptă a fotografiei.
Ä Funcţia de imprimare este aplicată numai fotografiilor.
Ä În funcţie de marca şi modul de imprimare, e posibil ca data imprimată pe
imagine să nu fie imprimată corect.
054
- Submeniuri
[Off] (Dezactivat) : Funcţia de oprire
automată nu va acţiona.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
: Aparatul se va opri
automat dacă nu este
utilizat în perioada de
timp precizată.
Format
Reset
Date & Time
Off
:Off
Time Zone
1 min:London
File No.
3 min:Series
Imprint
Auto Power Off
Back
5 min:Off
10 min
:3 min
Set
- După înlocuirea bateriei, configurarea funcţiei de auto oprire se va păstra.
- Reţineţi că funcţia de oprire automată nu va funcţiona dacă aparatul foto
este în modul PC/Imprimantă, prezentare, în timpul redării unei înregistrări
vocale sau a unui clip video.
Setări ( ” )
Selectare tip ieşire video
Semnalul Video de ieşire de la aparatul foto poate fi NTSC sau PAL.
Alegerea tipului de semnal de ieşire se va face în funcţie de tipul de aparat
(monitor sau televizor etc.) la care se conectează aparatul foto. Modul PAL
este compatibil numai cu BDGHI.
Conectarea la un monitor extern
Când aparatul foto este conectat la un
monitor extern, imaginea şi meniurile de
pe ecranul LCD vor fi vizibile pe monitorul
extern şi pe ecranul LCD al aparatului.
Video Out
:NTSC
NTSC
AF Lamp
PAL :On
:Auto
USB
Back
Set
- NTSC : SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Mexic.
- PAL : Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania,
Marea Britanie, Olanda, Italia, Kuweit, Malaiezia, Noua Zeelandă,
Singapore, Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Norvegia.
- Când se utilizează televizorul ca monitor extern, va trebui să selectaţi
canalul extern sau AV de la televizor.
- Pe monitorul extern va apărea zgomot digital dar aceasta nu indică o
defecţiune.
- Dacă imaginea nu este în centrul ecranului, utilizaţi controalele TV pentru
a o centra.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, e posibil ca unele
porţiuni ale imaginii să nu fie afişate.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, meniul va fi vizibil
pe monitorul extern iar funcţiile din meniu sunt identice cu cele afişate pe
ecranul LCD.
Galben - Video
Alb - Sunet
055
Setări ( ” )
Lampă focalizare automată
Configurare USB
Lampa pentru Auto Focalizare poate fi activată sau dezactivată.
Dacă aparatul este configurat să se conecteze automat la un computer sau la o imprimantă utilizând un cablu USB, puteţi configura
manual modul [Computer] (Computer) sau [Printer] (Imprimantă).
- Submeniuri
[Off] (Dezactivat) : Lampa AF nu se va
aprinde în condiţii de
slabă iluminare.
[On]* (Activat) : Lampa AF se va aprinde
în condiţii de slabă
iluminare.
056
Video Out
AF Lamp
USB
Back
:NTSC
Off
:On
On :Auto
Set
-Submeniuri [USB]
[Auto]* (Auto) : Activează automat un disVideo Out
:NTSC
AF Lamp
:On
pozitiv extern conectat printrUSB
:Auto
Auto
un cablu USB.
Computer
Printer
[Computer] (Computer)
: Setează modul de conectare a
Back
Set
computerului dacă dispozitivul
extern conectat nu poate fi recunoscut automat.
[Printer] (Imprimantă)
: Setează modul de conectare a imprimantei dacă dispozitivul extern conectat nu poate fi recunoscut automat.
Pornirea modului redare
Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul Redare apăsând butonul pentru mod
redare (Î). Aparatul poate reda acum imaginile stocate în memorie.
Dacă este introdus cardul de memorie în aparatul foto, toate funcţiile
aparatului se aplică numai cardului de memorie.
Dacă nu este introdus cardul de memorie în aparatul foto, toate funcţiile
aparatului se aplică numai memoriei interne.
Mod silenţios
Pentru a selecta modul silenţios, ţineţi apăsat butonul Mod redare minim
3 secunde. În mod Silenţios, sunetul de operare, efectele de sunet,
sunetul de pornire şi sunetul pentru declanşator vor fi inactive. Pentru a
dezactiva modul Silenţios, porniţi aparatul foto apăsând butonul POWER.
Redarea unei fotografii
1. Selectaţi modul REDARE apăsând
butonul pentru modul redare (Î).
Redarea unui clip video
1. Selectaţi clipul video înregistrat pe
care doriţi să-l redaţi folosind butonul
Stânga/Dreapta.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a reda un
clip video.
- Pentru a întrerupe temporar clipul
Play
Capture
video în timpul redării, apăsaţi butonul
OK din nou.
- Apăsarea din nou a butonului OK va
determina reluarea redării clipului
video.
- Pentru a derula clipul video spre
început în timpul redării, apăsaţi
butonul Stânga. Pentru a derula clipul
video spre sfârşit, apăsaţi butonul
Dreapta.
- Pentru a opri redarea clipului video, apăsaţi butonul OK, iar
apoi apăsaţi butonul Stânga sau Dreapta.
2. Pe ecranul LCD este afişată
ultima imagine memorată.
3. Selectaţi imaginea pe care doriţi
să o vizualizaţi folosind butoanele
Stânga/Dreapta.
Ä Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
Stânga sau Dreapta pentru a reda
rapid imaginile.
057
Pornirea modului redare
Funcţia de captură clip video
Redarea unei înregistrări vocale
Puteţi captura imagini statice din clipul video.
1. Selectaţi înregistrarea vocală pe care doriţi
să o redaţi folosind butonul Stânga/Dreapta.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a reda o
înregistrare vocală.
- Pentru a întrerupe temporar fişierul
Play
înregistrare vocală în timpul redării, apăsaţi
butonul OK din nou.
- Pentru a relua redarea fişierului vocal, apăsaţi butonul OK.
- Pentru a derula fişierul vocal spre început în timpul redării, apăsaţi
butonul Stânga. Pentru a derula fişierul vocal înainte, apăsaţi butonul
Dreapta.
- Pentru a opri redarea comentariului vocal, apăsaţi butonul Jos.
Cum se face capturarea într-un clip
video
1. Apăsaţi butonul OK în timpul redării
clipului video. Apoi apăsaţi butonul
Jos.
2. Clipul video aflat în pauză este
salvat cu un nou nume de fişier.
Ä Fişierul clip video capturat are
aceeaşi mărime ca şi clipul video
original (640x480, 320x240).
Ä Dacă apăsaţi butonul Jos la începutul
unui clip video, primul cadru al
clipului video va fi salvat ca imagine
statică.
Play
Capture
[Pauză]
Redarea unui comentariu vocal
1. Selectaţi imaginea care conţine un
comentariu vocal.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a reda un
comentariu vocal.
- Pentru a întrerupe temporar fişierul
comentariu vocal în timpul redării,
apăsaţi butonul OK din nou.
- Pentru a relua redarea fişierului vocal,
apăsaţi butonul OK.
Play
Pause
058
Indicatorii de pe ecranul LCD
Pe ecranul LCD sunt afişate informaţii despre imaginea redată.
Nr.
Descriere
Pictograme
Pagina
1
Mod redare
Î
p.57
2
Comentariu vocal
p.73
3
DPOF
p.74
4
Protejare
5
Nume director & Nume fişier
6
Indicator card de memorie
p.73
100-0010
p.53
-
7
baterie
8
ISO
80~1600
9
Valoare aperturã
F2.8 ~ F16.5
-
10
Vitezã obturator
8 ~ 1/1,500
-
p.14
p.39
11
Bliţ
On/Off
p.32
12
Dimensiune imagine
3648x2736 ~ 320x240
p.42
13
Data înregistrării
2009/01/01
p.53
059
Utilizarea butoanelor pentru configurarea
aparatului foto
În modul Redare, puteţi utiliza butoanele aparatului pentru a configura cu
uşurinţă funcţiile modului Redare.
Butonul Miniatură ( º ) / Mărire ( í )
Album inteligent
Se pot vizualiza fotografii multiple, se poate mări o fotografie selectată şi
decupa şi salva o porţiune selectată dintr-o imagine.
1. Odată ce o fotografie a fost redată, apăsaţi
butonul Miniatură pentru a rula modul Album
inteligent.
2. Apăsaţi butonul Stânga / Dreapta pentru a vă
deplasa la imaginea dorită.
3. Apăsaţi butonul Zoom digital pentru a reveni la modul de afişare
normală.
11
12
Filter
[Highlighted image]
(Imagine marcată)
060
1
3
Căutarea sau ştergerea unui fişier
1. Apăsaţi butonul Miniatură în modul Album
inteligent.
2. De fiecare dată când apăsaţi butonul Miniatură,
fişierele dintr-o categorie sunt afişate în ecranul
Album inteligent.
3. Selectaţi fişierul apăsând butoanele Sus/Jos/
Stânga/Dreapta.
4. Apăsaţi butonul Ştergere(Õ)pentru a şterge fişierul selectat.
º
11
12
Filter
1
3
5
2009.01.01
[Fereastră cu 3 miniaturi]
í
º
11
12
Filter
1
3
5
í
11
12
Filter
2009.01.01
1
3
[Fereastră cu 20 de miniaturi]
[Fereastră cu 9 miniaturi]
5
2009.01.01
[Album inteligent Fereastră cu 3 miniaturi]
Filtru Album inteligent
1. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) în modul
Album inteligent.
2. Selectarea categoriei permite clasificarea
şi căutarea fişierelor cu ajutorul butonului
Sus / Jos.
5
2009.01.01
Atunci când rulează opţiunea Album inteligent sau când este
selectată o categorie, poate dura câteva secunde, în funcţie de
volumul înregistrat. Aceasta nu este o defecţiune; aşteptaţi până
când apare ecranul Album inteligent.
Apăsând pe butonul
miniatură ( º )
Apăsând butonul
de mărire ( í )
Butonul Miniatură ( º ) / Mărire ( í )
Type
✓ Date
Colour
Week
11
12
Back
1
3
Set
5
Butonul Miniatură ( º ) / Mărire ( í )
Detaliile fi ecărei categorii
Categorie
Rata maximă de mărire în raport cu dimensiunea imaginii
Descriere
Type
(Tip)
Clasifi cat după tipul de fi şier. (de exemplu,
fotografie, video sau voce)
Date
(Dată)
Clasifi cat după ordinea datelor înregistrate.
Colour
(Culoare)
Clasifi cat după culoarea principală.
Week
(Săptămână)
Clasifi cat după ordinea săptămânilor
înregistrate.
Format fişier
Dimensiune
imagine
Rată maximă
X11.4
de mărire
Fotografii,
video sau voce
Mărire imagine
1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să o măriţi
şi apăsaţi butonul de mărire.
2. Se pot vizualiza diferite părţi ale imaginii
apăsând butonul cu 5 funcţii.
3. Apăsând butonul miniatură, imaginea va
reveni la mărimea originală.
- Vă puteţi da seama dacă o imaginea afişată
este mărită verificând indicatorii de mărire
Trim
a imaginii din partea superioară stânga a
ecranului LCD. (Dacă imaginea nu este
mărită, indicatorul nu va fi afişat.) Puteţi
verifica, de asemenea, suprafaţa de mărire.
- Clipurile video şi fişierele WAV nu pot fi mărite.
- Dacă o imagine este mărită, poate apărea o pierdere de calitate.
X9.5
X9.5
X9.6
X8.1
X6.4
X3.2
Ajustare: Puteţi extrage o parte a unei imagini şi să o salvaţi separat.
1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să
o măriţi şi apăsaţi butonul de mărire.
Apăsaţi butonul OK şi va fi afişat un
mesaj.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butoanele Sus/Jos şi apăsaţi butonul OK.
Trimming?
Yes
No
Confirm
- [Yes] (Da) : Imaginea ajustată va fi salvată cu un nume nou şi va fi
afişată pe ecranul LCD.
- [No] (Nu) : Meniul pentru ajustare va dispărea.
Ä Dacă nu există spaţiu suficient în memorie pentru salvarea imaginii
ajustate, imaginea nu poate fi ajustată.
061
Buton Info (DISP) / Sus
Buton redare & pauză / OK.
Când meniul este afişat pe ecranul LCD, butonul SUS are funcţia de buton
direcţional.
Când meniul nu este afişat pe ecranul LCD, apăsând butonul Info vor fi
afişate informaţii despre imaginea afişată pe ecran.
În modul Redare, butonul redare & pauză / OK funcţionează astfel:
- Când meniul este afişat pe ecranul LCD, butonul OK este utilizat pentru
confirmarea datelor modificate prin acţionarea butonului cu 5 funcţii.
- Dacă este redată o imagine însoţită de comentariu vocal, un fişier vocal
sau un videoclip
·În modul Stop : Se redă o imagine însoţită de mesaj vocal, un fişier
vocal sau un videoclip.
·În timpul redării : Întrerupe temporar redarea.
·În modul Pauză : Reia procesul de redare
Buton Info ( DISP )
Buton Info ( DISP )
Buton Info ( DISP )
Play
[Îregistrarea vocală este oprită]
062
Pause
Stop
[Înregistrarea vocală este în
curs de redare]
Play
Stop
[Înregistrarea vocală este
suspendată]
Butonul Stânga / Dreapta / Jos / MENIU
Butonul Ştergere ( Õ )
Butoanele STÂNGA / DREAPTA / JOS / MENIU activează următoarele.
Aceasta şterge imaginile stocate pe cardul de memorie.
- butonul STÂNGA : Când este afişat meniul, butonul STÂNGA
funcţionează ca buton direcţional. Când meniul
nu este afişat, apăsaţi butonul STÂNGA pentru a
selecta imaginea anterioară.
- butonul DREAPTA : Când este afişat meniul, butonul DREAPTA
funcţionează ca buton direcţional. Când meniul
nu este afişat, apăsaţi butonul DREAPTA pentru a
selecta imaginea următoare.
- Butonul JOS
: Dacă meniul este afişat, Apăsaţi butonul JOS
pentru a trece de la meniul principal la submeniu
sau pentru deplasarea în jos a cursorului în
submeniu.
- Butonul MENU : La apăsarea butonului MENU, pe ecranul LCD
va fi afişat meniul modului redare. Apăsând din
nou acelaşi buton, se va reveni la starea iniţială a
ecranului LCD.
1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să o ştergeţi apăsând butonul Stânga /
Dreapta şi apăsaţi butonul ŞTERGERE (Õ).
Delete File?
Delete File?
Yes
No
Multiple Delete
Yes
No
Multiple Delete
11
Set
12
1
3
5
Set
[O imagine]
[Imagine miniatură]
2. Pentru a adăuga imagini care trebuie şterse, selectaţi meniul
[Multiple Delete] (Ştergere mai multe).
- Butonul Stânga / Dreapta : Selectare
imagini
- Butonul OK : marchează pentru ştergere
- Butonul Fn : şterge imaginile selectate.
Prev
Select
Next
Delete
3. Selectaţi valorile din submeniu apăsând butonul Sus / Jos şi apoi apăsaţi
butonul OK.
- Dacă aţi selectat [Yes] (Da) : şterge imaginile selectate.
- Dacă aţi selectat [No] (Nu) : anulează „Ştergere Imagine”.
063
Configurarea funcţiei de redare utilizând ecranul LCD
Funcţiile modului REDARE pot fi modificate utilizând ecranul LCD.
În mod REDARE, apăsaţi butonul MENU pentru afişarea meniului pe ecranul
LCD. Meniurile care pot fi configurate în modul Redare sunt următoarele.
Pentru a captura o imagine după configurarea meniului redare, apăsaţi
butonul pentru modul REDARE sau butonul declanşator.
Menu Tab
Main Menu
Resize
Rotate
Edit
)
(
Photo Style
Selector
Image Adjust
View
(
)
Start
)
Images
064
2592x1944
1024X768
1776X1184
1792X1008
Right 90˚
180˚
Vertical
Normal
Vivid
Retro
Calm
Negative
Off
Red-eye Fix
Brightness
Saturation
Page
2048x1536
2592X1728
2560X1440
Start Image
Left 90˚
Horizontal
Soft
Forest
Cool
Classic
Custom
ACB
Face Retouch
Contrast
Add Noise
Single, 3, 9, 20
Multi Slide
Show
(
Sub Menu
p.66
Menu Tab
Main Menu
Effect
Multi Slide
Show
(
)
Interval
Music
p.67
Delete
Protect
p.67
p.68
File
Options
(
)
Voice memo
DPOF
p.70
Play / Repeat
All
Date
Select
-
p.70
p.71
Copy To Card
Sub Menu
Secondary
Menu
Off
Calm
-
Sweet
Rural
-
Vivid
Lively
-
Shine
Relax
-
1, 3, 5, 10 sec
-
Off
-
Mist
Muse
Fall
-
Dawn
Party
-
Drops
Trip
-
Select
-
All
Yes / No
Select
-
All
Unlock / Lock
Off
-
On
-
Standard
Select / All /
Reset
Index
Yes / No
Size
Select / All /
Reset
Yes
-
No
-
Page
p.71
p.72
p.72
p.72
p.73
p.73
p.74
~
p.75
p.76
Configurarea funcţiei de redare utilizând ecranul LCD
Acest meniu devine disponibil atunci când aparatul foto este conectat la o
imprimantă compatibilă PictBridge (cu conectare directă la aparat, vândută
separat) prin intermediul unui cablu USB.
Menu Tab
Main Menu
Images
Size
❹
Layout
Sub Menu
Secondary Menu
One Photo
-
All Photos
-
Auto
-
PostCard
-
Card
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Full
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Menu Tab
Main Menu
Type
Page
p.78
Quality
❹
Date
File Name
p.78
Reset
Sub Menu
Secondary Menu
Auto
-
Plain
-
Photo
-
FastPhoto
-
Auto
Draft
Normal
-
Fine
-
Auto
-
Off
-
On
-
Auto
-
Off
-
On
-
Yes
-
No
-
Page
p.78
p.79
Ä Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
065
Editare (
)
Redimensionare
Modificare rezoluţie (dimensiune) fotografie. Selectaţi [Start image] (Imagine
de pornire) pentru a salva o imagine ca imagine de pornire.
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare
şi butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul
Editare pentru a selecta fila de meniu
[Resize] (Redimensionare) (
) şi
apăsaţi butonul OK.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butonul Stânga / Dreapta şi apăsaţi
butonul OK.
Resize
Back
Tipuri de Redimensionare imagine
Move
( o : Selectabil)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
066
o
o
o
o
- O imagine mare poate fi transformată într-o imagine mică dar nu şi
invers.
- Numai imaginile JPEG pot fi redimensionate. Videoclipurile (AVI),
înregistrările vocale (WAV) nu pot fi redimensionate.
- Puteţi modifica rezoluţia numai pentru acele fişiere comprimate în
formatul JPEG 4:2:2.
- Imaginea redimensionată va primi alt nume de fişier. Imaginea [Start
Image] (Imagine de pornire) nu este stocată pe cardul de memorie ci în
memoria internă.
- Dacă se salvează o nouă imagine utilizator, una din cele două imagini
utilizator va fi ştearsă în ordine.
- Dacă nu există suficient spaţiu de memorie pentru a stoca imaginea
redimensionată, pe ecranul LCD va apărea un mesaj [Memory Full]
(Memorie plină) iar imaginea redimensionată nu va fi memorată.
Editare (
)
După utilizarea opţiunii [Edit] (Editare), imaginea editată va fi salvată la o dimensiune
mai mică decât cea a imaginii iniţiale.(Numai cu dimensiune a imaginii mai mare de 7 M)
Rotirea unei imagini
Puteţi roti imaginea stocată la diferite unghiuri.
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare şi
butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul Editare
pentru a selecta fila de meniu [Rotate]
(Rotire) ( ò ) şi apăsaţi butonul OK.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butonul Stânga / Dreapta şi apăsaţi
butonul OK.
Right 90˚
Left 90˚
Back
Move
[ ô : Right 90˚] (Dreapta 90˚)
: Rotiţi imaginea spre dreapta
Back
Back
[
Back
Move
Move
Normal
(Normal)
Back
Move
[ õ : 180˚]
: Rotiţi imaginea cu 180 de grade
Vertical
Move
: Horizontal] (Orizontal)
: Rotiţi imaginea orizontal
Back
Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi adăuga diverse efecte imaginilor
dumneavoastră.
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare
şi butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul
Photo Style Selector
Editare pentru a selecta fila de meniu
[Photo Style Selector ] (Selector tip
foto) (
) şi apăsaţi butonul OK.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând
Back
Move
butonul Stânga / Dreapta şi apăsaţi
butonul OK.
Modul Style (Stil) Pictogramă
180˚
[ ó : Left 90˚] (Stânga 90˚)
: Rotiţi imaginea spre stânga
Horizontal
Rotate
Selector tip foto
Move
[ ® : Vertical] (Vertical)
: Rotiţi imaginea vertical
Ä La afişarea imaginii rotite pe ecranul LCD, este posibil să apară spaţii
goale în stânga şi în dreapta imaginii.
Descriere
Nu este aplicat niciun efect.
Soft (Difuz)
Se aplică stilul Difuz.
Vivid (Intens)
Forest
(Pădure)
Retro (Retro)
Se aplică stilul Intens.
Cool (Rece)
Se aplică stilul Rece.
Calm (Calm)
Classic
(Clasic)
Negative
(Negativ)
Custom RGB
(Personalizare RVA)
Se aplică stilul Calm.
Se aplică stilul Pădure.
Se aplică stilul Sepia.
Se aplică efectul de alb-negru.
Se aplică efectul de negativ.
Definiţi un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.
4. Imaginea modificată va fi salvată cu alt nume de fişier.
067
Editare (
)
Culoare personalizată
Puteţi modifica valorile R (Roşu),
G (Verde) şi B (Albastru) ale
imaginii.
Eliminare efect ochi roşii
Efectul de ochi roşii poate eliminat din imaginea capturată.
Back
Move
- Butonul OK : Selectare / configurare
Culoare personalizată
- Butonul Sus / Jos : Selectează R, G, B
- Butonul Stânga / Dreapta : Modifică
valorile
1. Selectaţi ( ) apăsând butoanele
Stânga/Dreapta şi apăsaţi butonul OK.
2. Va apărea mesajul [Making New Image]
iar imaginea va salvată cu un nou nume
de fişier.
Red-eye Fix
Back
Back
Move
Move
Ajustare imagine
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare şi butonul MENU.
2. Apăsaţi butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de
) şi apăsaţi butonul
meniu [Image Adjust] (Ajustare imagine) (
OK.
ACB
Puteţi ajusta automat luminozitatea unei zone întunecate datorate
subexpunerii la sursa de lumină.
1. Selectaţi ( ) apăsând butonul Stânga/
Dreapta şi apăsaţi butonul OK.
2. Va apărea mesajul [Making New Image]
iar imaginea va fi salvată cu un nou
nume de fişier.
ACB
Back
068
Move
Retuşare faţă
Puteţi face ca pielea să apară clară şi frumoasă.
1. Selectaţi (
) apăsând butoanele
Stânga/Dreapta şi apăsaţi butonul
OK. Va fi afişată apoi o bară pentru
selectarea retuşării.
2. Modificaţi nivelul de retuşare apăsând
butonul Stânga/Dreapta.
3. Apăsaţi butonul OK, iar imaginea va
salvată cu un nou nume de fişier.
Face Retouch
Back
Move
Editare (
)
Reglare luminozitate
Reglare contrast
Puteţi modifica luminozitatea imaginii.
) apăsând butoanele
1. Selectaţi (
Stânga/Dreapta şi apăsaţi butonul
OK. Va fi afişată apoi o bară pentru
selectarea luminozităţii.
2. Modificaţi luminozitatea apăsând
butonul Stânga/Dreapta.
3. Apăsaţi butonul OK, iar imaginea va
salvată cu un nou nume de fişier.
Puteţi modifica saturaţia imaginii.
Brightness
Back
Move
Reglare contrast
Saturation
Back
Move
Efect Zgomot de imagine
Puteţi modifica contrastul imaginii.
1. Selectaţi ( ) apăsând butoanele
Stânga/Dreapta şi apăsaţi butonul OK.
Va fi afişată apoi o bară pentru selectarea
contrastului.
2. Modificaţi contrastul apăsând butonul
Stânga/Dreapta.
3. Apăsaţi butonul OK, iar imaginea va
salvată cu un nou nume de fişier.
1. Selectaţi (
) apăsând butoanele
Stânga/Dreapta şi apăsaţi butonul OK.
Va fi afişată apoi o bară pentru selectarea
saturaţiei.
2. Modificaţi saturaţia apăsând butonul
Stânga/Dreapta.
3. Apăsaţi butonul OK, iar imaginea va
salvată cu un nou nume de fişier.
Puteţi adăuga zgomot unei imagini pentru a obţine un aspect
mai clasic al fotografiei.
Contrast
Back
Move
1. Selectaţi (
) apăsând butonul
Stânga/Dreapta şi apăsaţi butonul OK.
2. Va apărea mesajul [Making New Image]
iar imaginea va fi salvată cu un nou nume
de fişier.
Add Noise
Back
Move
069
Vizualizare (
Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini ( )
)
Puteţi vizualiza miniatura şi clasifica sau căuta foarte uşor o cantitate
mare de conţinut, ca de exemplu fotografii sau clipuri video.
1. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) în modul de
redare.
2. Apăsaţi butonul Sus / Jos pentru a selecta
meniul dorit.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a afişa ecranul cu
miniaturile selectate.
Single
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare şi butonul meniu.
2. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi fila de meniu [MULTI SLIDE SHOW]
(Prezentare succesivă multiplă).
3
9
20
Exit
Imaginile pot fi afişate succesiv şi continuu la intervale prestabilite.
Prezentarea succesivă a mai multor imagini poate fi vizualizată conectând
aparatul foto la un monitor extern.
Back
Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini
Prezentarea succesivă a mai multor imagini poate fi pornită numai din
meniul [Start] (Prezentare).
1. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Start] (Prezentare)
şi apăsaţi butonul Dreapta.
Start
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând butonul
Play
Images
Repeat:All
Sus / Jos.
Effect
:Off
[Play] (Redare)
: Prezentarea succesivă
Interval
:1 sec
Music
:Off
a mai multor imagini
se opreşte după
încheierea unui ciclu.
Back
Set
[Repeat] (Continuă) : Prezentarea succesivă a mai multor imagini
rulează continuu până la anulare.
3. Apăsaţi butonul OK pentru începerea prezentării.
- Pentru a întrerupe temporar prezentarea succesivă în timpul rulării,
apăsaţi butonul OK din nou.
- Apăsarea din nou a butonului OK va determina reluarea prezentării
succesive multiple.
- Pentru a opri redarea prezentării succesive multiple, apăsaţi butonul
OK, iar apoi apăsaţi butonul Stânga sau Dreapta.
070
Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini ( )
Selectarea imaginilor
Configurare efecte prezentare succesivă a mai multor imagini
Puteţi selecta imaginile pentru vizualizare
Pentru prezentarea succesivă a mai multor imagini se pot folosi efecte
speciale de afişare.
1. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul
Start
[Image] (Imagini), apoi apăsaţi butonul Dreapta.
Images
:All
All
Effect
:Off
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând butonul
Date
Interval
:1 sec
Select
Sus / Jos.
Music
:Off
[All] (Toate) : Toate imaginile salvate în
memorie sunt redate. Apăsaţi
Back
Set
butonul OK pentru a salva
configuraţia.
[Date] (Data) : Sunt redate imaginile capturate
într-o anumită dată. Apăsaţi butonul OK pentru a salva
configuraţia.
[Select] (Imagine selectată) : Redarea exclusiv a imaginilor selectate.
Dacă apăsaţi butonul Sus/Jos, puteţi selecta
imaginile pe care doriţi să le redaţi.
Imaginea selectată poate fi salvată ca [Select1]
(Imagine selectată 1), [Select2] (Imagine
selectată 2) şi [Select3] (Imagine selectată 3).
Dacă aţi salvat imaginea selectată cu ajutorul
comenzii [New Select] (Imagine selectată
nouă), aceasta va fi salvată ca [Select 1]
(Imagine selectată 1). Dacă salvaţi din nou o
imagine nouă cu ajutorul comenzii [New Select]
(Imagine selectată nouă), imaginea anterior
salvată ca [Select 1] (Imagine selectată 1) va fi
salvată automat ca [Select 2] (Imagine selectată
2). Puteţi modifica şi şterge imaginile salvate
ca [Select1] (Imagine selectată 1), [Select2]
(Imagine selectată 2) şi [Select3] (Imagine
selectată 3). Apăsaţi butonul Fn pentru a
salva configuraţia.
3. Selectaţi [Play] (Redare) sau [Repeat] (Continuă) din meniul [Start] (Prezentare)
pentru a porni prezentarea succesivă multiplă.
1. Selectaţi submeniul [Effect] (Efect) apăsând
butoanele SUS/JOS şi apăsaţi butonul
DREAPTA.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta
tipul de efect.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma
configuraţia.
Start
Effect
Off
:All
Calm
:Off
Sweet
Interval
Rural:1 sec
Music
Vivid:Off
Lively
Images
Back
Set
071
Pornirea prezentării succesive a mai multor imagini ( ì )
Opţiuni fişier (
Stabilirea intervalului de redare
1. Apăsaţi butonul pentru modul redare şi butonul meniu.
2. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi fila de meniu [File Options]
(Opţiuni fişier).
Stabiliţi intervalul de redare pentru prezentarea succesivă a mai multor
imagini.
1. Selectaţi submeniul [Interval] apăsând
butoanele SUS/JOS şi apăsaţi butonul
DREAPTA.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta
intervalul dorit.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva configuraţia.
Start
Images
:All
Effect
:Off
Interval
1 sec:1 sec
Music
3 sec:Off
5 sec
10 sec
Back
Set
åå Timpul
de încărcare depinde de calitatea şi dimensiunea imaginii.
åå Pe
parcursul prezentării succesive a mai multor imagini, în cazul
FILMELOR, este afişat numai primul cadru al acestora.
åå Pe parcursul prezentării succesive a mai multor imagini, fişierul conţinând
înregistrarea vocalã nu va fi afişat.
åå Numai funcţiile meniului Interval din meniul [Inactiv].
)
Ştergerea imaginilor
Acesta şterge imaginile stocate în memorie.
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
Delete
Select
categoria de meniu [Delete] (Ştergere).
Protect
All
Voice memo
:Off
Apoi apăsaţi butonul Dreapta.
DPOF
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând
Copy To Card
butoanele SUS/JOS şi apoi apăsaţi
butonul OK.
Back
Set
[Select] (Selectare)
:E
ste afişată fereastra de
selectare pentru imaginea care
urmează să fie ştearsă.
- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectaţi
o imagine
Select
Delete
- Butonul OK : Selectează imaginea
pentru ştergere. (marcare Ë)
- Butonul Fn : Apăsaţi butonul Fn pentru
afişarea mesajului de confirmare.
Delete All File(s)?
Yes
Selectaţi meniul [Yes] (Da) şi
No
apăsaţi butonul OK pentru a
şterge imaginile marcate.
Set
[All] (Toate) : Afişează fereastra de
confirmare. Selectaţi meniul [Yes] (Da) şi apăsaţi butonul
OK pentru a şterge toate imaginile neprotejate. Dacă nu
există imagini protejate, toate imaginile vor fi şterse şi va fi
afişat mesajul [No Image File] (Nicio imagine).
3. După ştergere, ecranul va reveni la modul de redare.
11
Configurare fond muzical
Alegeţi muzica pentru prezentarea succesivă a mai multor imagini.
1. Selectaţi submeniul [Music] (Muzică) apăsând
butoanele SUS/JOS şi apăsaţi butonul
DREAPTA.
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta
Melodia dorită.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva
configuraţia.
072
PL51_UM_RUM_02.indd 72
Start
Images
Off
Effect
Mist :All
Muse:Off
Interval
Fall :1 sec
Music
Dawn
:Off
Party
Back
Set
12
1
3
5
2009-07-14 �� 5:28:26
Opţiuni fişier (
)
åå Dintre toate fişierele stocate pe cardul de memorie, fişierele
neprotejate din subdirectorul DCIM vor fi şterse. Nu uitaţi
că aceasta va şterge permanent imaginile neprotejate. Este
recomandat să stocaţi cadrele importante pe un calculator înainte
de a efectua ştergerea. Imaginea de pornire este stocată în
memoria internă a aparatului foto (nu pe cardul de memorie) şi
nu va fi ştearsă chiar dacă ştergeţi toate fişierele de pe cardul de
memorie.
Protejarea imaginilor
[All] (Toate) : P
rotejează / anulează protecţie
pentru toate imaginile salvate
- Dacă protejaţi o imagine, indicatorul de protecţie va fi afişat
pe ecranul LCD.
(O imagine neprotejată nu este însoţită de niciun indicator)
- O imagine în modul BLOCAT va fi
protejată faţă de comanda de ştergere
sau comenzile [Delete] (Ştergere) dar
NU va fi protejată faţă de funcţia [Format]
(Formatare).
Protect All?
Lock
Unlock
Set
Aceasta se foloseşte pentru protejarea anumitor cadre împotriva ştergerii
accidentale (Blocare). De asemenea, se foloseşte la eliminarea protecţiei
pentru imagini protejate anterior (Deblocare).
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
categoria de meniu [Protect] (Protecţie).
Apoi apăsaţi butonul Dreapta.
Comentariu vocal
Delete
Protect
Voice memo
Select
:Off
All
Puteţi adăuga un comentariu vocal unei fotografii stocate.
DPOF
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând butoanele
SUS/JOS şi apăsaţi butonul OK.
[Select] (Selectare) : E ste afişată fereastra de
selectare pentru imaginea
căreia i se aplică / anulează
protecţia.
- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectaţi o imagine
- Butonul OK : P rotejează / anulează protecţie
imagine
- Butonul Fn : Modificările făcute vor
fi salvate iar meniul va
dispărea.
Copy To Card
Delete
Protect
Back
Voice memo
Set
DPOF
Off
:Off
On
Copy To Card
Back
Set
[Meniul comentariu vocal]
11
12
Select
1
3
Set
5
Start
[Pregătit pentru înregistrare]
Stop
[În curs de înregistrare voce]
- Apăsaţi butonul declanşator pentru a face o fotografie. Imaginile sunt
salvate în meorie. După salvarea imaginii, vocea va fi înregistrată timp de
10 secunde.
- Pentru a opri înregistrarea apăsaţi butonul declanşator.
073
PL51_UM_RUM_02.indd 73
2009-07-14 �� 5:28:28
Opţiuni fişier (
)
DPOF
ÊÊ DPOF (Format digital pentru stabilirea parametrilor de imprimare) permite
înglobarea de informaţii referitoare la imprimare în directorul MISC de pe
cardul de memorie. Selectaţi imaginile pentru imprimare şi precizaţi câte
exemplare doriţi.
ÊÊ Indicatorul DPOF va apărea pe ecranul LCD atunci când este afişată o
imagine ce conţine date DPOF. Imaginile pot fi apoi tipărite folosind o
imprimată DPOF, sau la un număr tot mai mare de laboratoare foto care
deţin astfel de echipament.
ÊÊ Această funcţie nu este disponibilă pentru fişiere conţinând clipuri video
sau înregistrare vocală.
ÊÊ Când o imagine superangulară este tipărită ca superangulară, este
posibil ca un procent de 8% din partea stângă şi dreaptă a imaginii să
nu fie tipărit. Asiguraţi-vă că imprimanta dumneavoastră este compatibilă
la tipărire cu imaginile superangulare. Dacă prelucraţi imaginea
la un laborator foto, solicitaţi ca aceasta să fie tipărită ca imagine
superangulară. (Este posibil ca unele laboratoare să nu ofere tipărire la
dimensiuni superangulare.)
å În funcţie de imprimantă, este posibil ca imaginea salvată în
dispunerea portret să nu fie imprimată ca atare.
ÊÊ Standard
Această funcţie vă permite înglobarea în imagine a informaţiilor
referitoare la numărul de exemplare dorit.
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsaţi
Select Image
butonul Dreapta.
Select
DPOF
Standard
All
2. Apăsaţi din nou butonul Dreapta şi se va
Reset
Index
Size
afişa submeniul [Standard] (Standard).
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând
Back
Set
butoanele Sus/Jos şi apăsaţi butonul OK.
[Select] (Selectare)
: Este afişată fereastra de
selectare pentru imaginea
care urmează să fie tipărită.
- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectaţi
Quantity
Set
o imagine pentru tipărire.
- Buton Zoom : S
electaţi numărul de
exemplare.
[All] (Toate) : S
tabiliţi ca număr de
01
exemplare numărul total
de fotografii în afară de
secvenţe video şi fişiere
Quantity
Set
vocale.
- Butonul Sus / Jos : Selectaţi numărul de exemplare
[Reset] (Resetare) : Anulaţi configuraţia pentru imprimare.
4. Apăsaţi butonul OK pentru confirmare. Dacă o imagine conţine
informaţii DPOF, indicatorul DPOF ( ) va fi afişat.
Delete
Protect
Voice memo
:Off
Copy To Card
11
00
00
00
02
12
1
01
3
5
074
PL51_UM_RUM_02.indd 74
2009-07-14 �� 5:28:30
Opţiuni fişier (
)
ÊÊ Index
Imaginile (în afară de secvenţele video şi fişierele vocale) sunt imprimate
în format index.
ÊÊ Dimensiune tipărire
Puteţi specifica dimensiunea de tipărire la tipărirea imaginilor stocate
pe cardul de memorie. Meniul [Size] (Dimensiune) este disponibil numai
pentru pentru imprimantele compatibile cu DPOF 1.1.
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
Delete
Protect
categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsaţi
Voice memo
:Off
Setting Index?
butonul Dreapta.
DPOF
Yes
Standard
2. S
electaţi meniul [Index] (Index) şi apăsaţi din
Copy To Card No
Index
Size
nou butonul Dreapta. Submeniul va fi afişat.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând butonul
Back
Set
SUS/JOS.
Dacă aţi selectat [Yes] (Da): Imaginea va fi imprimată în format index.
Dacă aţi selectat [No] (Nu) : Se anulează configuraţia pentru
imprimare index.
4. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma configuraţia.
1. Apăsaţi butonul Sus / Jos şi selectaţi
Delete
Protect
categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsaţi
VoiceSelect
memoImage
:Off
butonul Dreapta.
Select
DPOF
Standard
All
2. Selectaţi meniul [Size] (Dimensiune) şi
Copy To CardReset
Index
Size
apăsaţi din nou butonul Dreapta.
Submeniul va fi afişat.
Back
Set
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând
butoanele SUS/JOS şi apăsaţi butonul OK.
[Select] (Selectare) : Va apărea fereastra
pentru modificarea
dimensiunilor de
tipărire ale unei imagini.
Size
Set
- Sus / Jos / Stânga / Dreapta : Selectaţi
o imagine.
- Butonul Zoom : M
odifică dimensiunile
de tipărire.
3X5
- Butonul Fn : Modificările făcute vor fi
salvate iar meniul va dispărea.
[All] (Toate) : Modifică dimensiunile de tipărire
Size
Set
pentru toate imaginile salvate.
- Butonul Sus / Jos : S
electează o dimensiune de tipărire
- Butonul OK : Confirmă parametrii modificaţi.
[Reset] (Resetare) : Anulează toată configuraţia pentru dimensiunile de tipărire.
ÄÄ Meniu secundar DPOF [Size] (Dimensiune) : Anulare, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
11
Cancel
Cancel
Cancel
Cancel
12
1
Cancel
3
5
åå În funcţie de producător şi modelul imprimantei, procesarea comenzii
de anulare de către imprimantă poate dura puţin mai mult.
075
PL51_UM_RUM_02.indd 75
2009-07-14 �� 5:28:30
Opţiuni fişier (
)
Copiere pe Card
Aceasta vă permite să copiaţi fişiere imagine, secvenţe video şi fişiere de
înregistrare vocală pe cardul de memorie.
1. Selectaţi categoria de meniu [Copy To Card]
Delete
Protect
(Copiere pe card) apăsând butoanele Sus /
Voice memo
:Off
Jos. Apoi apăsaţi butonul Dreapta.
DPOF
Copy To Card
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând butoanele
Yes
No
SUS/JOS şi apăsaţi butonul OK.
- [Yes] (Da) : Toate imaginile, clipurile video şi
Back
Set
fişierele de înregistrare vocală din memoria internă sunt
copiate pe cardul de memorie după afişarea mesajului
[Se copiază] (În curs de procesare). După încheierea
procesului de copiere, ecranul va reveni la modul redare.
- [No] (Nu) : Anulează „Copierea pe card”.
076
Dacă nu există suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie pentru a
copia imaginile salvate din memoria internă (9 MB), comanda
[Copy To Card] (Copiere pe card) va copia doar o parte din imagini şi va
apărea mesajul [Memory Full] (Memorie plină). Apoi sistemul va reveni la
modul redare. Vă rugăm să ştergeţi fişierele inutile pentru a elibera spaţiu
înainte de introducerea cardului de memorie în aparatul foto.
La mutarea imaginilor stocate în memoria internă prin comanda [Copy
To Card] (Copiere pe card) pe card, va fi creat în ordine următorul
număr pentru denumirea fişierelor pe card pentru a evita repetarea
denumirii fişierelor.
- Când este activat [Reset] (Resetare) al meniului de configurare
[File No.] (Fişier) : Denumirile fişierelor copiate se continuă de la
ultima denumire de fişier stocat.
- Când este activat [Series] (Serie) al meniului de configurare
[File No.] (Fişier) : Denumirile fişierelor copiate se continuă de la
ultima denumire de fişier capturat. După încheierea procesului
[Copy To Card] (Copiere pe card), ultima imagine stocată din ultimul
director copiat este afişată pe ecranul LCD.
PictBridge
Puteţi utiliza un cablu USB pentru a conecta aparatul foto la o imprimantă
care acceptă PictBridge (comercializat separat) pentru a imprima direct
imaginile memorate.
Clipurile video şi fişierele voce nu pot fi imprimate.
Setarea aparatului foto pentru conectare la imprimantă
1. Conectaţi aparatul foto la imprimantă prin intermediul cablului
USB.
2. Imediat ce este pornit, aparatul foto recunoaşte automat
imprimanta şi se conectează la aceasta.
Imprimare facilă
Când conectaţi aparatul foto la imprimantă în
modul Redare, puteţi imprima cu uşurinţă o
fotografie.
- Prin apăsarea pe butonul Stânga / Dreapta
: Este selectată imaginea anterioară /
Print
Menu
următoare.
- Apăsarea butonului OK : Imaginea afişată curent va fi imprimată la
parametrii standard ai imprimantei.
Ä Dacă nu se realizează conectarea automată, setaţi meniul
[USB] pe modul [Printer] (Imprimantă). (p.56)
Ä Pentru o imprimantă care poate recunoaşte discuri amovibile,
setaţi meniul [USB] pe modul [Printer] (Imprimantă).
Conectarea aparatului foto la o imprimantă
077
PictBridge : Selectarea fotografiei
PictBridge : Parametri imprimare
Puteţi selecta imaginea pe care doriţi să o imprimaţi.
Puteţi selecta meniurile Dimensiuni hârtie, Format imprimare, Tip hârtie,
Calitate imprimare, Dată imprimare şi Imprimare nume fişier pentru
fotografiile imprimate.
1. Apăsaţi butonul Menu; va fi afişat meniul
Images
:One Photo
Auto
PictBridge.
Size
:Auto
Postcard
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
Card
Layout
:Auto
4x6
selecta meniul dorit, apoi apăsaţi pe
Type
L :Auto
2L
butonul Dreapta.
Quality
:Auto
3. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
Back
Set
selecta valoarea de submeniu dorită,
apoi apăsaţi butonul OK.
Precizarea numărului de exemplare de imprimat
1. Apăsaţi butonul Menu; va fi afişat meniul
Images
:One Photo
PictBridge.
One Photo
Size
All:Auto
Photos
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
Layout
:Auto
selecta meniul [Images] (Imagini), apoi
Type
:Auto
apăsaţi butonul Dreapta.
Quality
:Auto
3. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a
Back
Set
selecta submeniul dorit, apoi apăsaţi
butonul OK.
- Selectaţi [One Photo] (O Imagine) sau [All Photos] (Toate Imaginile).
Va fi afişat un ecran unde puteţi seta numărul de copii de imprimat,
după cum se arată mai jos.
0
Quantity
1
Set
[Dacă aţi selectat [One Photo]
(O Imagine)]
Quantity
Set
[Dacă aţi selectat [All Photos]
(Toate Imaginile)]
- Apăsaţi pe butonul Sus/Jos pentru a selecta numărul de exemplare.
- Dacă aţi selectat [One Photo] (O Imagine)
: Utilizaţi butonul Stânga / Dreapta pentru a selecta o altă fotografie.
După ce aţi selectat o altă fotografie, selectaţi numărul de copii pentru
o altă fotografie.
- După ce aţi precizat numărul de exemplare, apăsaţi butonul OK pentru salvare.
- Apăsaţi pe butonul declanşator pentru a reveni la meniu fără a preciza
numărul de exemplare.
4. Apăsaţi butonul modului de redare ( Î ) şi imaginile vor fi tipărite.
078
Meniu
Funcţie
Submeniu
Auto, PostCard, Card, 4X6, L,
[Size]
Selectaţi dimensiunile hârtiei
2L, Letter, A4, A3 (Auto, Carte
(Dimensiune) pentru imprimare
poştală, Carte de vizită, 4X6,
2L, Scrisoare, A4, A3)
Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
[Layout]
Alegeţi numărul de fotografii de
Index (Auto, Complet, 1, 2,
(Dispunere) imprimat pe o coală
4, 8, 9, 16, Index)
Selectaţi calitatea hârtiei pentru Auto, Plain, Photo, FastPhoto
[Type] (Tip)
(Auto, Normală, Foto, Foto rapid)
imprimare
[Quality]
Alegeţi calitatea fotografiei de
Auto, Draft, Normal, Fine
(Calitate) imprimat
(Auto, Schiţă, Normală, Înaltă)
Optaţi pentru imprimarea sau
[Date] (Data)
Auto, Off, On (Auto, Nu, Da)
nu a datei
[File Name] Optaţi pentru imprimarea sau nu
Auto, Off, On (Auto, Nu, Da)
(Nume Fişier) a numelui fişierului
Ä Unele opţiuni de meniu nu sunt disponibile pentru toate imprimantele.
Dacă nu sunt acceptate, meniurile sunt afişate în continuare pe ecranul
LCD, dar nu pot fi selectate.
PictBridge : Resetare
Observaţii importante
Iniţializează configuraţiile modificate de utilizator.
Atenţie la respectarea următoarelor măsuri!
1. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta
Date
:Auto
File Name
:Auto
fereastra de meniu [Reset] (Resetare). Apoi
apăsaţi butonul Dreapta.
Reset
No
Yes
No
2. Utilizaţi butoanele Sus / Jos pentru a selecta
valoarea de submeniu dorită, apoi apăsaţi
butonul OK.
Back
Set
Dacă aţi selectat [Yes] (Da) : Vor fi resetate toate setările pentru imprimare
şi imagine.
Dacă aţi selectat [No] (Nu) : Setările nu vor fi resetate.
Acest aparat conţine componente electronice de precizie. Nu utilizaţi sau
depozitaţi aparatul în următoarele locuri:
- Zone expuse la variaţii mari de temperatură şi umiditate.
- Zone expuse la praf şi murdărie.
- Zone expuse direct la razele solare sau în interiorul unui autovehicul,
pe vreme foarte caldă.
- Medii cu magnetizare puternică sau cu vibraţii excesive.
- Zone cu materiale uşor explozibile sau uşor inflamabile.
Ä Parametrii standard ai imprimantei depind de producătorul acesteia.
Pentru configuraţia standard a imprimantei, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ataşate acesteia.
Nu lăsaţi aparatul foto în locuri expuse la praf, substanţe chimice (cum
ar fi, naftalina şi insecticidele anti-molii), la temperaturi ridicate sau
umiditate ridicată. Păstraţi aparatul foto cu silicagel, într-o cutie închisă
ermetic, atunci când nu intenţionaţi să-l folosiţi un timp îndelungat.
Nisipul poate fi deosebit de dăunător pentru aparatele foto.
- Evitaţi pătrunderea nisipului în interiorul aparatului foto atunci când îl
utilizaţi pe plaje sau în alte zone cu mult nisip.
- În caz contrar, aparatul foto se poate defecta sau distruge.
Manevrarea aparatului foto
- Niciodată nu scăpaţi aparatul foto şi nu-l expuneţi la şocuri sau vibraţii
puternice.
- Protejaţi ecranul LCD de dimensiuni mari împotriva şocurilor. Atunci
când aparatul foto nu este folosit, păstraţi-l în tocul său.
- Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului când faceţi fotografii.
- Aparatul foto nu este rezistent la apă.
Pentru evitarea şocurilor electrice periculoase, nu ţineţi şi nu utilizaţi
aparatul foto cu mâinile ude.
079
Observaţii importante
- Dacă utilizaţi aparatul foto în locuri umede, cum ar fi o plajă sau o
piscină, evitaţi pătrunderea apei şi nisipului în interiorul aparatului foto.
În caz contrar, aparatul se poate defecta sau distruge.
Temperaturile extreme pot crea probleme.
- Dacă mutaţi aparatul foto dintr-un mediu rece într-unul cald şi umed,
este posibilă formarea condensului pe circuitele electronice sensibile.
În acest caz, opriţi aparatul foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră până când
umezeala se usucă. De asemenea, acumularea umezelii poate apărea
şi pe cardul de memorie. În acest caz, opriţi aparatul foto şi scoateţi
cardul de memorie. Aşteptaţi să se evapore umezeala.
Precauţii privind utilizarea obiectivului
- Dacă obiectivul este expus la radiaţia solară directă, senzorul de
imagine se poate decolora şi deteriora.
- Evitaţi amprentele sau substanţele străine pe obiectiv.
Dacă aparatul foto digital nu este utilizat un timp mai îndelungat, este
posibil să se descarce electric. Vă recomandăm să scoateţi bateria şi
cardul de memorie dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul foto un timp
îndelungat.
Dacă aparatul foto este expus la interferenţe electronice, se va închide
singur pentru a proteja cardul de memorie.
Întreţinerea aparatului foto
- Utilizaţi o perie moale (disponibilă la magazinele foto) pentru a curăţa
delicat montajele obiectivului şi ecranului LCD. Dacă nu reuşiţi astfel,
puteţi curăţa obiectivul cu hârtie specială pentru lentile şi lichid special.
Curăţaţi corpul aparatului cu o cârpă moale. Evitaţi contactul aparatului
foto cu solvenţi ca benzenul, insecticidele, diluanţii etc. Acestea pot
deteriora carcasa aparatului foto şi afecta funcţionarea. Manipularea
brutală poate deteriora ecranul LCD. Evitaţi deteriorarea şi păstraţi
aparatul foto în tocul de transport atunci când nu-l utilizaţi.
Nu încercaţi să demontaţi sau să modificaţi aparatul foto.
În anumite condiţii, electricitatea statică poate declanşa bliţul. Acest lucru
nu dăunează aparatului foto şi nu constituie o defecţiune.
La încărcarea sau descărcarea fotografiilor, transferul de date poate fi
afectat de electricitatea statică. În acest caz, deconectaţi şi reconectaţi
cablul USB înainte de a încerca din nou transferul.
Înaintea unui eveniment important sau înainte de plecarea într-o
călătorie, verificaţi starea aparatului foto.
- Faceţi o fotografie pentru a testa starea aparatului foto şi pregătiţi
baterii de rezervă.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru funcţionarea
necorespunzătoare a aparatului foto.
Dacă aparatul foto nu este folosit o perioadă mai lungă de timp, data şi
ora pot reveni la valorile implicite ce se reinstalează automat ca urmare a
descărcării bateriei. În acest caz, reintroduceţi data şi ora corectă înainte
de înregistrare.
080
Indicator de avertizare
Pe ecranul LCD pot apărea câteva avertizări diferite.
[ Card Error (Eroare card) ]
Eroare a cardului de memorie
Opriţi aparatul foto şi porniţi-l din nou.
Reintroduceţi cardul de memorie
Introduceţi şi formataţi cardul de memorie (p. 52)
[ Card Locked (Card blocat) ]
Cardul de memorie este blocat
Card de memorie SD/SDHC: Culisaţi comutatorul de protecţie la
scriere înspre partea de sus a cardului
de memorie.
[ File Error (Eroare fişier) ]
Eroare fişier
Ştergeţi fişierul.
Eroare a cardului de memorie
Contactaţi un centru de service pentru aparate foto.
[ Low Battery (Baterie descărcată) ]
Bateria este aproape descărcată
Introduceţi baterii noi.
[ Memory Full (Memorie plină) ]
Cardul de memorie sau memoria internă sunt pline.
Introduceţi un card de memorie nou.
Ştergeţi fişierele imagine care nu sunt necesare
[ No Image File (Nicio imagine) ]
Nu există imagini stocate în memorie
Faceţi fotografii
Introduceţi un card de memorie care conţine imagini
081
Înainte de a vă adresa centrului de service
Verificaţi următoarele
Aparatul foto nu porneşte
Bateria este aproape descărcată
Introduceţi baterii noi. (p. 14)
Bateria este introdusă greşit, cu polaritatea inversată.
Introduceţi bateria conform semnelor de polaritate (+, -)
Alimentarea aparatului foto se întrerupe în timpul utilizării
Bateria este complet descărcată
Introduceţi baterii noi.
Aparatul foto se opreşte automat
Porniţi din nou aparatul foto.
Operaţiunea a fost oprită din cauza faptului că aparatul a fost folosit la o
temperatură mai scăzută decât limita minimă a aparatului.
Ţineţi aparatul şi bateria în buzunare pentru a le încălzi, apoi, chiar
înainte să realizaţi fotografiile, introduceţi bateria în aparat şi începeţi
să fotografiaţi.
Aparatul foto nu face fotografii la apăsarea butonului declanşator
Capacitatea memoriei este insuficientă
Ştergeţi fişierele imagine care nu sunt necesare
Cardul de memorie nu a fost formatat
Formataţi cardul de memorie (p. 52)
Cardul de memorie este epuizat
Introduceţi un card de memorie nou
Cardul de memorie este blocat
Consultaţi partea referitoare la mesajul de eroare [Card Locked]
(Card blocat)
Aparatul foto este oprit
Porniţi aparatul foto
Bateria este complet descărcată
Introduceţi baterii noi (p. 14)
Bateria este introdusă greşit, cu polaritatea inversată.
Introduceţi bateria conform semnelor de polaritate (+, -)
Aparatul foto încetează brusc să mai funcţioneze în timpul utilizării
Aparatul foto s-a oprit din cauza unei defecţiuni
Scoateţi/reintroduceţi bateria şi porniţi aparatul foto
Fotografiile sunt neclare
Aţi făcut o fotografie a subiectului fără a seta un
mod macro corespunzător
Selectaţi un mod macro corespunzător pentru a face o fotografie clară.
Fotografiere dincolo de raza de acţiune a bliţului
Fotografiaţi în raza de acoperire a bliţului
Obiectivul este pătat sau murdar
Curăţaţi obiectivul
082
Înainte de a vă adresa centrului de service
Bliţul nu se declanşează
Aţi selectat modul fără bliţ
Dezactivaţi modul fără bliţ
Modul aparatului foto nu poate utiliza bliţul
Consultaţi instrucţiunile pentru BLIŢ (p. 32)
Data şi ora sunt afişate greşit
Data şi ora au fost introduse greşit sau aparatul foto a revenit la
configuraţia standard
Reconfiguraţi corect data şi ora
Butoanele aparatului foto nu funcţionează
Defecţiune a aparatului foto
Scoateţi/reintroduceţi bateria şi porniţi aparatul foto
S-a produs o eroare a cardului în timp ce cardul de memorie se află în aparatul foto.
Formatare incorectă a cardului de memorie
Reformataţi cardul de memorie
Nu se redau imaginile
Nume de fişier incorect (Nerespectarea formatului DCF)
Nu modificaţi numele de fişier al fotografiei
Culorile fotografiei sunt altele decât în realitate
Balansul de alb sau setarea efectelor sunt greşite
Selectaţi un Balans de alb şi efect corespunzătoare
Imaginile sunt prea luminoase
Expunerea este excesivă
Resetaţi compensarea expunerii
Pe monitorul extern nu apare nicio imagine
Monitorul extern nu a fost conectat corect la
aparatul foto
Verificaţi cablurile de conectare
Pe cardul de memorie se găsesc fişiere incorecte
Introduceţi un card de memorie care conţine fişierele corecte
La utilizarea aplicaţiei de navigare a computerului, nu apare fişierul
[Removable Disk] (Disc amovibil)
Conectarea prin cablu este greşită
Verificaţi conexiunea
Aparatul foto este oprit
Porniţi aparatul foto
Sistemul de operare nu este Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. O
altă cauză este incompatibilitatea computerului cu sistemul USB
Instalaţi Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 pe un computer
compatibil USB.
Uneori, o parte din ecranul LCD nu este vizibilă sau apare un punct.
Deşi ecranul LCD este fabricat utilizând tehnologie de înaltă precizie,
uneori pixelii de precizie nu se aprind sau apar puncte roşii, albe sau
albastre.
Acest fenomen nu afectează calitatea imaginii înregistrate şi nu
reprezintă un defect.
La fotografierea unui obiect luminos apare o linie verticală pe ecranul LCD.
Dacă subiectul este expus la lumină puternică, poate apărea o linie
verticală gri, neagră, roşie sau mov.
Acest fenomen se numeşte dungă de lumină şi nu afectează
calitatea imaginii înregistrate. Acesta nu reprezintă un defect.
083
Specificaţii
Senzor de imagine - Tip : 1/2,33” CCD
- Pixeli efectivi : Aprox. 10,2 megapixeli
- Total pixeli : Aprox. 10,3 megapixeli
Bliţ
Obiectiv
- Distanţa focală : Obiectiv SAMSUNG f = 6,2 ~ 18,6mm
(echivalent film 35 mm: 35 ~ 105mm)
- F nr. : F2,8(W) ~ F5,2(T)
- Zoom digital: · Mod fotografie : 1,0X ~ 3,0X · Mod redare : 1,0X ~ 11,4X
(în funcţie de dimensiunile imaginii)
Stabilizarea imaginii - DIS (Stabilizator digital de imagine)
- Moduri : Auto, Auto şi Reducere efect ochi roşii, Bliţ auxiliar,
Sincronizare lentă, Bliţ dezactivat, Corector ochi
roşii (Auto, Auto & Red-eye reduction, Fill-in flash,
Slow sync, Flash off, Red-eye Fix)
- Distanţă : Superangular : 0,2m ~ 4,5m,
Tele : 0,5 m ~ 2,4 m
- Timp de reîncărcare: Aproximativ 4 sec.
Claritate
- Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+ (Contur atenuat+,
Contur atenuat, Normal, Intens, Intens+)
Balans de alb
- A uto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L,
Tungsten, Custom (Auto, Lumină naturală, Înnorat,
Fluorescent_H, Fluorescent_H, Tungsten, Personalizat)
Ecran LCD
- TFT LCD color 2,7” (230.000 puncte) Focalizare
- Tip : Auto focalizare TTL
(AF multiplă, AF centru, AF identificare faţă) - Distanţă
Înregistrare voce
- Înregistrare voce (max. 10 ore)
- Comentariu vocal pentru fotografie (max. 10 secunde).
Auto macro
Imprimarea datei
- Data, Data şi ora, Dezactivat (selectabil de către utilizator)
5cm ~ 80cm
5cm ~ infinit
50cm ~ 80cm
50cm ~ infinit
Fotografiere
- Mod
· fotografie : Auto, Program, DIS, Photo Help Guide, Beauty
Shot, Scene, Smart Auto
( Auto, Program, DIS, Ghid fotografiere,
Fotografie portret, Scenă, Smart Auto )
· Scenă : Ghid cadru, Nightscene, Portrait,
Children, Landscape, Closeup, Text,
Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks,
Beach & Snow(Fotografie portret,
Noapte, Portret, Copii, Peisaj, Primplan, Text, Apus, Răsărit, Contra luminii,
Artificii, Plajă şi zăpadă)
· Fotografiere : Singular, Continuu, Captură mişcar, AEB
(Single, Continuous, Motion Capture, AEB)
Normal
Superangular
Tele
Obturator
Expunere
084
80cm ~ infinit
Macro
-A
uto(Auto) : 1/8 ~ 1/1,500 sec., Program(Program)
: 1 ~ 1/1,500 sec., Night(Noapte) : 8 ~ 1/1,500 sec.,
Firework(Artificii) : 2 sec.
- Control: Program AE (Program AE)
- Mod de măsurare : Multi, Spot, Centrat
(Multi, Punct, Center-weighted),
Face Detection AE (AE identificare faţă)
- Compensare : ±2EV (în trepte de 1/3EV)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
PL51_UM_RUM_02.indd 84
2009-07-09 �� 3:53:09
Specificaţii
·S
mart Auto: M
acro, Text macro, Alb, Peisaj, Acţiune,
Trepied, Noapte, Portret nocturn, Fundal
luminos, Portret cu fundal luminos,
Portret
· Temporizator : 1 0 sec., 2 sec., Double, Motion Timer
(10 sec., 2 sec., Dublă temporizare,
Temporizator mişcare)
- Clip video
·C
u Audio sau fără Audio (selectabil de către utilizator,
timp de înregistrare: maxim 2 ore)
·D
imensiune: 640x480, 320x240
· F recvenţă cadre : 3 0 cps, 15 cps
· Zoom optic 3X şi oprire sunet în timpul acţionării funcţiei zoom.
·E
ditare film (înglobat) : P
auză în timpul înregistrării,
Captură imagine statică
Stocare
- Medii de stocare
· Memorie internă : Memorie flash de 9 MB
·M
emorie externă (opţional)
:C
ard MMC (garantat până la 1 GB)
Card SD (garantat până la 2 GB)
Card SDHC (garantat până la 8 GB)
- Format fişier
· Fotografie : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
· Clip video : AVI (MJPEG)
· Audio : WAV
- Dimensiune imagine
3648X
2736
3648X
2432
3648X
2052
3072X
2304
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Capacitate (1 GB)
Super Fine Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ
(Excelentă)
182
200
252
252
334
494
1236
Fine
(Bună)
Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ
334
361
441
444
577
813
1670
Normal Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ
(normală)
471
510
611
618
792
1065
1872
ÄÄ Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung şi pot varia în
funcţie de condiţiile de captură sau de configurarea aparatului.
Efecte
Redare imagine - Efecte: Photo Style Selector (Selector
tip foto), Image Adjust (Ajustare
imagine) (Sharpness(Claritate),
Saturation(Saturaţie), Contrast)
- Editare: Resize
(Redimensionare), Rotate (Rotire),
Photo Style Selector (Selector tip foto),
Image Adjust (Ajustare imagine), ACB,
Face Retouch (Retuşare faţă), Red
Eye Fix (Fotografie portret), Brightness
(Luminozitate), Contrast (Contrast),
Saturation (Saturaţie), Add Noise
(Adăugare Zgomot de imagine)
- Tip : C
âte o singură imagine, Miniaturi, Album
inteligent, Prezentare succesivă a mai multor
imagini, Film.
ÄM
ulti Slide Show (Prezentare succesivă multiplă):
Prezentare succesivă cu efecte şi fond muzical
085
PL51_UM_RUM_02.indd 85
2009-07-20 �� 2:30:55
Specificaţii
Interfaţă
- Conector ieşire digitală : USB 2.0
- Audio : Microfon: Mono
Difuzor intern: Mono
- Ieşire video : NTSC, PAL (selectabil de către utilizator)
- Conector de alimentare c.d.: 4,2V
Sursa de alimentare
- Baterie reîncărcabilă: SLB-10A, 3.7V (1050mAh)
Ä Bateriile incluse pot diferi în funcţie de zona de
comercializare.
Dimensiuni (L x Î x A)
- 89 x 56,5 x 21,6 mm (excluzând protuberanţele)
Greutate
- Aproximativ 120g (fără baterii şi card de memorie)
Temperatura de operare - 0 ~ 40°C
Umiditate admisă
- 5 ~ 85%
Software
- Samsung Master, Adobe Reader
Ä Specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Ä Toate mărcile comerciale înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor
respectivi.
086
Precizări pachet software
Citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
- Aceste pachete software şi manualul de utilizare nu pot fi sub nicio formă
reproduse integral sau parţial.
- Licenţa pentru drepturile de autor ale pachetelor software este acordată
numai pentru utilizarea cu aparatul foto.
- În cazul puţin probabil a unui defecţiuni de fabricaţie, vă vom repara sau
schimba aparatul foto. Cu toate acestea, nu suntem responsabili în niciun
fel pentru deteriorarea provocată de o utilizare necorespunzătoare.
- Garanţia Samsung nu acoperă utilizarea unui computer artizanal sau
a unui computer şi a unui sistem de operare care nu sunt garantate de
producător.
- Înainte de a citi acest manual, trebuie să aveţi cunoştinţe de bază despre
computere şi despre sistemele de operare.
Cerinţe de sistem
Pentru Windows
Sistem PC cu procesor minim
Pentium III 500MHz
Specificaţii
(se recomandă Pentium III 800 MHz)
conexiune
Windows 2000 / XP / Vista
USB
Minim 256 MB RAM
(se recomandă peste 512 MB)
250 MB spaţiu disponibil pe hard
disk (se recomandă peste 1 GB)
Monitor cu rezoluţie 1024 x 768
Specificaţii pixeli, 16 biţi adâncime de culoare
compatibilitate (24 biţi adâncime de culoare
software
recomandată)
Microsoft DirectX 9.0c sau o
versiune mai recentã
Pentru Macintosh
Power Mac G3 sau mai recent
Mac OS 10.3 sau mai recent
Minim 256 MB RAM
(se recomandă peste 512 MB)
110MB of available hard disk
space
-
Ä Incompatibil cu Windows XP şi Vista, ediţia pe 64 de biţi.
Ä Samsung nu este responsabilă pentru defecţiunile sau
deteriorările provocate de utilizarea unui computer neautorizat,
inclusiv un PC asamblat.
087
Despre aplicaţiile software
După introducerea CD-ROM-ului livrat cu aparatul foto în unitatea CD-ROM,
trebuie să se deschidă automat următoarea fereastră.
Ä Capturile de ecran prezentate în
acest manual au la bază ediţia în
limba engleză a Windows.
Samsung Master : Aceasta este o soluţie software de media integrată.
Acum puteţi descărca, vizualiza, edita şi salva imaginile dvs. digitale şi
clipurile video cu ajutorul acestui pachet software. Acest pachet software
este compatibil numai cu sistemul de operare Windows.
088
Trebuie să aşteptaţi 5 ~ 10 secunde pentru lansarea automată a
programului de instalare, în funcţie de capacitatea computerului
dvs. Dacă nu apare fereastra, rulaţi [Windows Explorer] şi selectaţi
[Installer.exe] în directorul rădăcină al unităţii CD-ROM.
Instalarea aplicaţiilor software
Pentru a utiliza acest aparat foto cu un computer, instalaţi mai întâi
pachetul software. După aceasta, imaginile memorate în aparatul foto pot fi
transferate în computer şi pot fi editate cu un program de editare imagini.
2. Instalaţi DirectX, Samsung Master selectând unul din butoanele afişate
pe ecran. Dacă aveţi deja o versiune mai nouă a DirectX instalată,
DirectX nu se va instala.
Puteţi vizita pagina de internet a Samsung.
http://www.samsungcamera.com : Engleză
http://www.samsungcamera.co.kr: Coreeană
1. Va apărea fereastra de executare
automată. Faceţi clic pe [Samsung
Digital Camera Installer] în
fereastra de executare automată.
089
Instalarea aplicaţiilor software
3. După ce aţi pornit din nou computerul, conectaţi aparatul foto la
computer cu ajutorul cablului USB.
4. Porniţi aparatul foto.
Se va deschide [Found New Hardware
Wizard] (Asistent instalare dispozitiv
nou) şi computerul va recunoaşte
aparatul foto.
Ä Dacă sistemul dvs. de operare este
Windows XP/Vista, se va lansa un
program pentru vizualizarea imaginilor.
090
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
Instalarea aplicaţiilor software
Documentele PDF ale manualului de instrucţiuni sunt incluse în
CD-ROM-ul cu pachetul software care însoţeşte aparatul foto. Căutaţi
fişierele PDF cu ajutorul programuluid e căutare al Windows. Înainte
de a deschide fişierele PDF, trebuie să instalaţi Adobe Reader, inclus
pe CD-ROM-ul cu software. Instalaţi Adobe Reader de pe CD-ul livrat.
Dacă nu este activată conexiunea la internet, instalaţi Adobe Reader
utilizând fişierul executabil de pe CD.
Pentru a instala corect Adobe Reader 6.0.1, trebuie să fie deja instalat
Internet Explorer 5.01 sau o versiune mai recentă.
Vizitaţi „www.microsoft.com” şi actualizaţi aplicaţia Internet Explorer.
Pornire mod PC
În cazul în care conectaţi cablul USB la un port USB al computerului,
iar apoi porniţi alimentarea, aparatul foto va comuta automat în „mod
conectare la computer”. În acest mod, puteţi descărca pe computer
fotografiile stocate, prin intermediul cablului USB.
Configurarea aparatului foto pentru conectare
1. Porniţi aparatul foto
2. Conectaţi aparatul foto la computer prin intermediul cablului USB
inclus.
3. Imediat ce este pornit, aparatul foto recunoaşte automat computerul şi
se conectează la acesta.
Ä Dacă nu se realizează conectarea automată, setaţi meniul [USB] pe
modul [Computer]. (p.56)
091
Pornire mod PC
Conectarea aparatului foto la un computer
Descărcarea imaginilor memorate
Puteţi descărca fotografiile memorate în aparatul foto pe hard diskul computerului şi le puteţi imprima sau puteţi utiliza un program de
editare foto pentru editarea lor.
1. Conectaţi aparatului foto la computer prin intermediul cablului USB.
2. Pe ecranul de spaţiu de lucru al
computerului, selectaţi [My computer]
(Computerul meu) şi faceţi dublu clic
pe [Removable Disk DCIM
100SSCAM] (Disc amovabil DCIM 100PHOTO).
Vor fi afişate fişierele imagine.
Deconectarea aparatului foto de la computer
Consultaţi pagina 94 (Scoaterea discului amovibil).
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
3. Selectaţi o imagine şi apăsaţi pe
butonul din dreapta al mausului.
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
092
Pornire mod PC
- Utilizând [Samsung Master], puteţi vizualiza fotografiile stocate în
memorie direct pe ecranul computerului şi puteţi copia sau transfera
fişierele imagine.
4. Se va deschide o fereastră de meniu.
Faceţi clic pe meniul [Cut] (Decupare) sau
[Copy] (Copiere).
- [Cut] (Decupare) : decupează fişierul
selectat.
- [Copy] (Copiere) : copiază fişierele.
Pentru vizualizare vă recomandăm copierea fotografiilor în computer.
Deschiderea fotografiilor direct de pe discul amovibil poate duce la
deconectarea bruscă.
Când încărcaţi pe discul amovibil un fişier care nu este înregistrat cu
acest aparat foto, pe ecranul LCD va fi afişat un mesaj [File Error]
(Eroare fişier) în modul PLAY (Redare), iar în modul THUMBNAIL
(Miniatură) nu se va afişa nimic.
5. Faceţi clic pe directorul unde doriţi să adăugaţi fişierul.
6. Apăsaţi butonul din dreapta al mausului
şi se va deschide o fereastră meniu.
Faceţi clic pe [Paste] (Adăugare).
7. Fişierul imagine este transferat din
aparatul foto în computer.
SAM_0001
093
Scoaterea discului amovibil
Windows 2000/XP/Vista
(Ilustraţiile pot fi diferite faţă de cele prezentate, în funcţie de sistemul de
operare Windows).
1. Verificaţi dacă este în curs transferul unui fişier între aparatul foto şi
computer.
Dacă indicatorul de stare al aparatului foto luminează intermitent,
aşteptaţi până când indicatorul nu mai clipeşte, ci rămâne aprins.
2. Faceţi dublu clic pe pictograma [Unplug
or Eject Hardware] (Deconectare
sau scoatere dispozitiv) din bara de
activităţi.
3. Se va deschide fereastra [Unplug or
Eject Hardware] (Deconectare sau
scoatere hardware). Selectaţi [USB
Mass Storage Device] (Dispozitiv de
stocare masivă pe USB), apoi apăsaţi
butonul [Stop] (Oprire).
4. Se va deschide fereastra [Stop a
Hardware device] (Oprirea unui
dispozitiv hardware). Selectaţi [USB
Mass Storage Device] (Dispozitiv de
stocare masivă pe USB), apoi apăsaţi
butonul [OK].
094
5. Se va deschide o fereastră [Safe to
Remove Hardware] (Dispozitivul se
poate scoate în siguranţă). Apăsaţi
butonul [OK].
6. Se va deschide o fereastră [Unplug
or Eject Hardware] (Deconectare sau
scoatere dispozitiv). Apăsaţi pe butonul
[Close] (Închidere) şi discul amovibil va
fi scos în siguranţă.
[Double-click!] (Dublu clic!)
7. Deconectaţi cablul USB.
Samsung Master
Cu ajutorul acestui pachet software puteţi descărca, vizualiza, edita şi salva
imaginile dvs. digitale şi filmele. Acest pachet software este compatibil
numai cu sistemul de operare Windows.
Pentru a porni programul, faceţi clic pe [Start Programs Samsung
Samsung Master] (Start Programe Samsung Samsung Master).
Descărcarea imaginilor
1. Conectaţi aparatul foto la computer.
4. Selectaţi o destinaţie şi creaţi un
dosar pentru salvarea imaginilor şi
dosarelor descărcate.
- Numele de directoare pot fi
atribuite în ordinea datei, iar
imaginile vor fi descărcate.
- Numele directorului va fi cel
dorit de dvs. iar fişierele vor fi
descărcate.
- După selectarea directorului
creat anterior, fotografiile vor fi
descărcate.
2. După conectarea aparatului foto la
computer, se va afişată o fereastră
pentru descărcarea imaginilor.
- Pentru a descărca imaginile
capturate, selectaţi butonul [Select
All] (Selectare totală).
- Selectaţi dosarul dorit din fereastră
şi faceţi clic pe butonul [Select
All] (Selectare totală). Puteţi salva imaginile capturate şi dosarul
selectat.
- Dacă faceţi clic pe butonul [Cancel] (Anulare), descărcarea va fi
anulată.
5. Faceţi clic pe butonul [Next >]
(Continuare).
6. Se va deschide o fereastră ca în
imaginea alăturată.
Destinaţia directorului selectat va fi
afişată în partea de sus a ferestrei.
Facţi clic pe butonul [Start] pentru
a descărca imaginile.
3. Faceţi clic pe butonul [Next >]
(Continuare).
7. Imaginile descărcate vor fi afişate.
095
Samsung Master
Vizualizare imagini : Puteţi vizualiza imaginile memorate.
- Funcţiile programului pentru vizualizarea imaginilor sunt enumerate mai jos.
Ì Bara meniu: Puteţi selecta meniurile.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help (Fişier,
Editare, Vizualizare, Instrumente, Modifică funcţii, Descărcare automată,
Asistenţă) etc.
Í Fereastră selectare imagini : În această fereastră puteţi selecta imaginile dorite.
Meniu de selectare a tipului de suport media : În acest meniu puteţi
selecta programul pentru vizualizarea imaginilor, funcţiile de
editare imagini şi clip video.
Fereastră vizualizare preliminară : Puteţi previzualiza o imagine sau un
clip video şi verifica informaţiile multimedia.
Bară zoom: Puteţi modifica dimensiunile de previzualizare.
Fereastră afişare dosar: Puteţi vedea localizarea dosarului fotografiei selectate.
Fereastră afişare fotografie: Sunt afişate fotografiile din dosarul selectat.
Ä Consultaţi meniul [Help] (Asistenţă) din Samsung Master pentru informaţii
suplimentare.
096
Editare imagine : Puteţi edita fotografia.
- Funcţiile de editare a imaginilor sunt enumerate mai jos.
Ì Meniu editare: Puteţi selecta următoarele meniuri.
[Tools] (Instrumente) : Puteţi redimensiona sau decupa imaginea
selectată. Consultaţi meniul [Help] (Asistenţă).
[Adjust] (Ajustare)
: Puteţi modifica calitatea imaginii. Consultaţi
meniul [Help] (Asistenţă).
[Retouch] (Retuşare) : Puteţi modifica imaginea sau aplica efecte pe
imagine. Consultaţi meniul [Help] (Asistenţă).
Í Instrumente desen: Instrumente pentru editarea unei imagini.
Fereastră afişare fotografie: În această fereastră este afişată imaginea selectată.
Fereastră vizualizare preliminară : Puteţi previzualiza fotografia modificată.
Ä O fotografie editată cu Samsung Master nu poate fi redată pe aparatul foto.
Ä Consultaţi meniul [Help] (Asistenţă) din Samsung Master pentru informaţii
suplimentare.
Samsung Master
Editare film: Puteţi grupa fotografii, clipuri video, înregistrări vocale şi
fişiere vocale într-un clip video.
Ä Unele clipuri video care au fost comprimate cu ajutorul unui program
codec incompatibil cu Samsung Master nu pot fi redate cu Samsung
Master.
Ä Consultaţi meniul [Help] (Asistenţă) din Samsung Master pentru
informaţii suplimentare.
- Funcţiile de editare a clipurilor video sunt enumerate mai jos.
Ì Meniul Edit (Editare)
: Puteţi selecta următoarele meniuri.
[Add Media] (Adăugare media) : Puteţi adăuga unui clip video alte
elemente media.
[Edit Clip] (Editare clip)
: Puteţi modifica luminozitatea, contrastul,
culorile şi saturaţia.
[Effects] (Efecte)
: Puteţi aplica un efect.
[Set Text] (Aplicare text)
: Puteţi insera fragmente de text.
[Narrate] (Comentariu vocal) : Puteţi insera un comentariu.
[Produce] (Producţie)
: Puteţi salva fişiere multimedia editate sub
un nou nume de fişier.
Puteţi selecta tipurile de fişier AVI, Windows
media (wmv) şi Windows media (asf).
Í Fereastră afişare cadru: În această fereastră puteţi insera element multimedia.
097
Instalarea driverului USB pentru MAC
1. CD-ul cu pachetul software nu include un driver USB pentru MAC, întrucât
sistemul de operare MAC este compatibil cu driverul aparatului foto.
2. Verificaţi versiunea sistemului de operare MAC la pornire.
Acest aparat foto este compatibil cu MAC OS 10.3.
3. Conectaţi aparatul foto la Macintosh şi porniţi alimentarea aparatului foto.
4. După conectarea aparatului foto la MAC, pe desktop va apărea o nouă
pictogramă.
098
Utilizarea driverului USB pentru MAC
1. Faceţi dublu clic pe noua pictogramă de pe desktop; va fi afişat directorul
din memorie.
2. Selectaţi un fişier imagine şi copiaţi-l sau transferaţi-l pe MAC.
Finalizaţi mai întâi încărcarea din computer în aparatul foto, iar apoi
scoateţi discul amovibil cu ajutorul comenzii Extract (Extrage).
FAQ
În caz de defecţiuni ale conexiunii USB, verificaţi următoarele.
Cazul 1
Cablul USB nu este conectat sau nu se foloseşte cablul USB
furnizat.
Conectaţi cablul USB furnizat.
Cazul 2
Aparatul foto nu este recunoscut de computerul dvs.
Uneori, aparatul foto poate apărea sub [Unknown Devices]
(Dispozitive necunoscute) în Device Manager (Manager dispozitive).
Opriţi aparatul foto, deconectaţi cablul USB, reconectaţi cablul
USB, apoi porniţi aparatul foto.
Cazul 3
La transferul fişierului se produce brusc o eroare.
Opriţi şi porniţi din nou aparatul foto. Transferaţi din nou fişierul.
Cazul 4
La utilizarea consolei USB.
Pot apărea probleme la conectarea aparatului foto la computer
prin intermediul consolei USB dacă computerul şi consola nu
sunt compatibile. Ori de câte ori este posibil, conectaţi aparatul
foto direct la computer.
Cazul 5
Sunt conectate la computer alte cabluri USB?
Aparatul foto poate funcţiona necorespunzător dacă este
conectat la computer în acelaşi timp cu alte cabluri USB. În
acest caz, deconectaţi celelalte cabluri USB şi conectaţi la
computer doar cablul USB al aparatului foto.
Cazul 6
Atunci când deschid Device Manager (Manager dispozitive)
(făcând clic pe Start (Settings) Control Panel (Performance
and Maintenance) System (Hardware) Device Manager),
(Start (Setări) Panou de control (Performanţă şi
întreţinere) Sistem (Hardware) Manager dispozitive),
există elemente Unknown Devices (Dispozitive necunoscute)
sau Other Devices (Alte dispozitive) cu un semn de întrebare (?)
galben alături, sau hardware cu un semn de exclamare (!) alături.
Faceţi clic dreapta pe elementul cu semnul întrebării (?) sau
semnul exclamării (!) şi selectaţi „Remove” (Scoatere). Porniţi
din nou computerul şi conectaţi din nou aparatul foto.
Cazul 7
În cazul unor programe de securitate, (Norton Anti Virus, V3
etc.) computerul poate să nu recunoască aparatul foto drept
disc amovibil.
Opriţi programele de securitate şi conectaţi aparatul foto la
computer. Consultaţi instrucţiunile programului de securitate
pentru dezactivarea temporară a programului.
Cazul 8
Aparatul foto este conectat la portul USB din partea din faţă a
computerului.
Când aparatul foto este conectat la portul USB din partea
din faţă a computerului, computerul poate să nu recunoască
aparatul foto. Conectaţi aparatul foto la portul USB din partea
din spate a computerului.
099
FAQ
Când nu este instalat DirectX 9.0c sau o versiune mai recentă
Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune mai recentă
1) Introduceţi CD-ul primit o dată cu aparatul foto
2) Deschideţi Windows Explorer şi selectaţi dosarul [Unitate
CD-ROM:\ DirectX], apoi faceţi clic pe fişierul DXSETUP.exe.
DirectX va fi instalat. Vizitaţi următoarea pagină de internet pentru a
descărca DirectX. http://www.microsoft.com/directx
Dacă un computer conectat cu aparatul foto nu răspunde la comenzi la pornirea
Windows.
În acest caz, deconectaţi aparatul foto de la computer şi Windows va
porni. Dacă problema se repetă, dezactivaţi suportul USB Legacy,
apoi porniţi din nou computerul. Suportul Legacy USB se găseşte
în meniul de configurare BIOS. (Meniul de setare al BIOS diferă în
funcţie de producătorul computerului, iar unele meniuri BIOS nu au
suport USB inclus). Dacă nu puteţi schimba singur meniul, contactaţi
producătorul computerului sau producătorul BIOS:
Dacă clipul video nu poate fi şters sau discul amovibil nu poate fi scos sau
este afişat un mesaj de eroare în timpul transferului unui fişier.
Dacă instalaţi numai Digimax Master, uneori apar problemele
menţionate mai sus.
- Închideţi programul Samsung Master făcând clic pe pictograma
Samsung Master din bara de operaţii.
- Instalaţi toate programele de pe CD-ul cu pachetul software.
100
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj
indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu
alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate,
simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur,
cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE
2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste
substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii
materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi
să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la
nivel local.
Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită
de utilizator. Pentru informaţii legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm
să contactaţi furnizorul dumneavoastră de service.
Trecerea corectă la deşeuri a acestui produs
Trecerea corectă la deşeuri a acestui produs (deşeuri electrice
şi electronice) (Aplicabil în Uniunea Europeană şi alte ţări
europene cu sisteme de colectare separate.)
Acest simbol de pe produs sau în literatura aferentă, indică faptul că acesta
nu poate fi trecut la deşeuri cu celelalte deşeuri menajere la sfârşitul duratei
sale de viaţă. Pentru a preveni producerea de pagube mediului înconjurător
sau sănătăţii umane, din cauza depozitării necontrolate a deşeurilor,
separaţi-l de celelalte tipuri de deşeuri şi reciclaţi-l într-un mod responsabil,
încurajând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii
casnici trebuie să se adreseze magazinului de unde au achiziţionat acest
produs sau unei agenţii guvernamentale locale pentru detalii despre
modalităţile de reciclare ale acestui produs. Persoanele juridice trebuie să
se adreseze furnizorului şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de
achiziţie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale.
Simbolul Samsung Eco
Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru
a transmite în mod efectiv consumatorilor activităţile
de protejare a mediului înconjurător desfăşurate de
companie la realizarea produselor sale. Simbolul
reprezintă efortul continuu depus de Samsung de a
dezvolta produse care respectă mediul înconjurător.
101
PL51_UM_RUM_02.indd 102
2009-07-09 �� 3:53:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising