Samsung | SAMSUNG ST500 | Manual de utilizare | Samsung SAMSUNG ST500 Manual de utilizare

Samsung SAMSUNG ST500 Manual de utilizare
Acest manual al utilizatorului conţine
instrucţiuni detaliate referitoare la utilizarea
camerei foto. Citiţi cu atenţie acest manual.
Ä Faceţi clic pe un subiect
Întrebări frecvente
Referinţă rapidă
User Manual
ST500/ST510
Cuprins
Funcţiile de bază
Funcţiile extinse
Opţiunile de fotografiere
Redarea/Editarea
Anexe
Index
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a vă asigura de
performanţele maxime ale camerei foto.
Preveniţi afectarea vederii subiectului
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor
persoane
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni
sau animale. Utilizarea bliţului prea aproape de ochii subiectului
poate cauza daune temporare sau permanente.
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau
a altor echipamente
Manevraţi şi eliminaţi bateriile şi încărcătoarele cu grijă
Notă—note, sfaturi pentru utilizare sau informaţii suplimentare
● Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung.
Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza răni grave sau
deteriorarea camerei foto.
● Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. Respectaţi toate
reglementările locale când eliminaţi bateriile uzate.
● Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în
dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite
sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
Avertismente privind siguranţa
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau
lichidelor inflamabile sau explozive
Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a
combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile.
Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau
materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto sau
cu accesoriile sale.
Măsuri de siguranţă
Manevraţi şi depozitaţi camera foto cu grijă şi atenţie
Nu lăsaţi camero foto la îndemâna copiilor sau a
animalelor de companie
● Feriţi camera foto de umiditate—lichidele pot cauza deteriorări
grave. Nu manevraţi camera foto cu mâinile umede.
Deteriorările cauzate de apă asupra camerei foto pot anula
garanţia oferită de producător.
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici
şi a animalelor. Piesele mici pot cauza sufocare sau răni grave
dacă sunt înghiţite. Piesele şi accesoriile mobile pot prezenta, de
asemenea, pericole fizice.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
● Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la
temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp. Expunerile
prelungite la lumina soarelui sau la temperaturi extreme pot
cauza deteriorări permanente componentelor interne ale
camerei foto.
● Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu
praf, murdare, umede sau slab aerisite pentru a împiedica
deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor interne.
● Scoateţi bateriile din camera foto când o depozitaţi pe o
perioadă îndelungată de timp. Bateriile instalate pot prezenta
scurgeri sau se pot oxida în timp şi pot cauza deteriorări
importante camerei foto.
● Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi
pe plajă sau în alte zone similare.
● Protejaţi camera foto şi monitorul de impacturi, de manevrare
dură şi de vibraţii excesive pentru a evita deteriorări importante.
● Lucraţi cu atenţie când conectaţi cabluri sau adaptoare şi
când instalaţi baterii şi cartele de memorie. Forţarea mufelor,
conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a
bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale
porturilor, mufelor şi accesoriilor.
● Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau
punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca daunele
cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de
garanţie.
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie
împotriva deteriorărilor
● Evitaţi expunerea bateriilor sau cartelelor de memorie
la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub
0°C sau peste 40°C). Temperaturile extreme pot reduce
capacitatea de încărcare a bateriilor şi pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
● Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest
lucru poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei
şi poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale
acesteia.
● Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie
sau substanţe străine. Dacă este murdară, ştergeţi cartela
de memorie cu un material moale înainte de a o introduce în
camera foto.
● Protejaţi slotul cartelei de memorie de lichide, de praf sau de
substanţe străine. În caz contrar, camera foto poate funcţiona
necorespunzător.
● Opriţi camera când introduceţi sau scoateţi cartela de memorie.
● Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă şi nu supuneţi cartelele de memorie
la impacturi sau presiuni puternice.
● Nu utilizaţi cartelele de memorie care au fost formatate de alte
camere foto sau de un PC. Reformataţi cartela de memorie cu
camera dvs. foto.
● Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de
memorie deteriorată.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Asiguraţi durata maximă de viaţă a bateriei şi a
încărcătorului
Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung
Utilizarea de accesorii incompatibile poate produce deteriorări ale
camerei foto, poate cauza răni sau poate anula garanţia.
● Supraîncărcarea bateriilor poate scurta viaţa acestora. După
finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la camera foto.
● În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie
reîncărcate înainte de utilizare.
● Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci
când nu sunt utilizate.
● Utilizaţi bateriile numai în scopurile pentru care au fost
proiectate.
Protejaţi obiectivul camerei foto
● Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece
acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.
● Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul
cu un material moale, curat, fără impurităţi.
Fiţi foarte atent când utilizaţi camera foto în medii umede
Când mutaţi camera foto dintr-un loc rece la unul cald sau umed,
se poate forma condens pe componentele electronice fragile şi
pe cartela de memorie. În această situaţie, aşteptaţi cel puţin o
oră până când se evaporă complet umezeala înainte de a utiliza
camera foto.
Informaţii importante despre utilizare
Permiteţi numai personalului calificat să efectueze lucrări
de service asupra camerei dvs. foto
Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de
service asupra camerei foto sau nu încercaţi dvs. înşivă să
efectuaţi lucrări de service asupra acesteia. Orice deteriorare
rezultată din lucrările de service efectuate de personalul necalificat
nu este acoperită de garanţie.
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto
înainte de utilizare
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de
fişiere sau deteriorările rezultate din funcţionarea deficientă sau
utilizarea necorespunzătoare a camerei foto.
3
Organizarea manualului utilizatorului
Funcţiile de bază
©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.
11
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază
de fotografiere ale camerei foto.
Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se
pot modifica fără notificare prealabilă datorită upgrade-ului
efectuat funcţiilor acesteia.
Funcţiile extinse
30
Aflaţi cum puteţi realiza fotografii selectând un mod şi
cum puteţi înregistra un videoclip sau o notă vocală.
Informaţii referitoare la drepturile de autor
Opţiunile de fotografiere
● Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
● Mac este o marcă comercială înregistrată a Apple
Corporation.
Aflaţi despre opţiunile pe care le puteţi seta în modul de
fotografiere.
Redarea/Editarea
40
62
Aflaţi cum puteţi reda fotografii, videoclipuri sau note
vocale şi cum puteţi edita fotografii sau videoclipuri.
De asemenea, aflaţi cum puteţi conecta camera foto la
imprimanta foto, la TV sau la HDTV.
Anexe
Consultaţi setările, mesajele de eroare, specificaţiile şi
sfaturile de întreţinere.
4
88
Indicaţiile utilizate în acest manual
Pictogramele utilizate în acest manual
Mod de fotografiere
Indicaţie
Smart Auto
(Mod automat inteligent)
S
Pictogramă
Informaţii suplimentare
Auto (Automat)
a
Avertismente privind siguranţa şi precauţiile necesare
Program (Program)
p
Scene (Scenă)
s
DUAL IS (IS dual)
d
Movie (Film)
v
Pictogramele pentru modurile de fotografiere
Funcţie
[ ]
Butoane ale camerei foto; de exemplu: [Declanşator]
(reprezintă butonul declanşator)
( )
Numărul paginii cu informaţii privind subiectul
“
Ordinea opţiunilor sau meniurilor pe care trebuie să
le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu:
(reprezintă Selectaţi >, apoi
)
Selectaţi > “
*
Adnotare
Aceste pictograme indică faptul că o funcţie este disponibilă în
modurile respective. Este posibil ca modul s să nu accepte
funcţii pentru toate scenele.
Abrevierile utilizate în acest manual
de ex.)
Disponibil în modurile
Program (Program),
DUAL IS (IS dual) şi
Movie (Film)
5
Abreviere
Definiţie
ACB
Echilibrare automată a contrastului
AEB
Funcţie de expunere automată
AF
Focalizare automată
DIS
Stabilizare digitală a imaginii
DPOF
Format digital pentru comanda de imprimare
EV
Valoare expunere
OIS
Stabilizare optică a imaginii
WB
Balanţă de alb
Expresiile utilizate în acest manual
Apăsarea declanşatorului
Subiect, fundal şi compoziţie
● Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]: apăsaţi
declanşatorul până la jumătate
● Apăsaţi pe [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator
● Subiect: elementul principal al unui scene, cum ar fi o
persoană, un animal sau natură moartă
● Fundal: obiectele din jurul subiectului
● Compoziţie: combinaţia dintre subiect şi fundal
Subiect
Compoziţie
Fundal
Apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator]
Apăsaţi pe [Declanşator]
Expunere (Luminozitate)
Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină
expunerea. Puteţi modifica expunerea cu ajutorul vitezei
obturatorului, a valorii deschiderii şi a vitezei ISO. Prin modificarea
expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.
Expunere normală
6
Expunere excesivă
(prea luminos)
Întrebări frecvente
Puteţi obţine răspunsuri la întrebări frecvente. Rezolvaţi cu uşurinţă problemele setând opţiuni de fotografiere.
Ochii subiectului
par roşii.
Acest lucru este cauzat de o reflectare a bliţului camerei foto.
Red-eye (Ochi roşii) sau la
Red-eye Fix (Remediere ochi roşii). (p. 45)
● Setaţi opţiunea pentru bliţ la
Red-eye Fix (Remediere ochi roşii) din meniul de editare.
● Dacă aţi realizat deja fotografia, selectaţi
(p. 77)
Fotografiile au
urme de praf.
Este posibil ca particulele de praf din aer să fie capturate în fotografii când utilizaţi bliţul.
● Opriţi bliţul sau evitaţi fotografierea în locurile cu praf.
● Setaţi opţiunile pentru viteza ISO. (p. 46)
Fotografiile sunt
neclare.
Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiţii de lumină insuficientă sau de manevrarea incorectă a
camerei foto.
● Utilizaţi modul d. (p. 36)
● Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a vă asigura că subiectul este focalizat. (p. 28)
Fotografiile sunt
neclare atunci
când fotografiaţi
pe timp de noapte.
Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade.
Aceasta poate îngreuna sarcina de a menţine camera foto nemişcată şi poate avea ca rezultat mişcarea
acesteia.
● Activaţi bliţul. (p. 45)
Night (Noapte) în modul s. (p. 35)
● Selectaţi
● Setaţi opţiunile pentru viteza ISO. (p. 46)
● Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
Subiecţii apar
prea întunecaţi din
cauza luminii de
fundal.
Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast mare între zonele
deschise şi cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară în umbră.
● Evitaţi fotografierea în faţa soarelui.
Backlight (Contre jour) în modul s. (p. 32)
● Selectaţi
● Setaţi opţiunea pentru bliţ la Fill in (Umplere). (p. 45)
● Setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB). (p. 55)
● Reglaţi expunerea. (p. 54)
Spot (Punct) dacă în centrul cadrului se află un subiect luminos.
● Setaţi opţiunea pentru măsurare la
(p. 56)
7
Referinţă rapidă
Fotografierea persoanelor
● Modul s > Beauty Shot (Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare), Portrait (Portret), Children (Copii) f 32
● Red-eye (Ochi roşii), Red-eye Fix (Remediere ochi
roşii) (pentru a preveni sau a corecta efectul de ochi
roşii) f 45
● Face Detection (Detectare faţă) f 50
Fotografierea pe timpul nopţii sau pe
întuneric
● Modul s > Night (Noapte), Dawn (Răsărit), Fireworks
(Artificii) f 32
● Opţiunile pentru bliţ f 45
● Viteză ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) f 46
Reglarea expunerii (luminozitate)
● Viteză ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) f 46
● EV (pentru a regla expunerea) f 54
● ACB (pentru a compensa subiecţii plasaţi pe fundaluri
luminoase) f 55
● Măsurare f 56
● AEB (pentru a realiza trei fotografii ale aceleiaşi scene,
cu expuneri diferite) f 59
Aplicarea unui efect diferit
● Stiluri de fotografie (pentru aplicarea tonurilor) f 60
● Reglarea imaginilor (pentru a regla saturaţia, claritatea
sau contrastul) f 61
Realizarea fotografiilor de acţiune
● Continuous (Continuu), Motion Capture (Capturare
mişcare) f 59
Fotografierea textelor, a insectelor
sau a florilor
Reducerea mişcării camerei foto
● Stabilizare optică a imaginii (OIS) f 27
● Modul d f 36
● Modul s > Close Up (Prim plan), Text (Text) f 32
● Macro (Macro), Auto Macro (Auto Macro), Super Macro
(Super Macro) (pentru a realiza fotografii în prim plan)
f 47
● Balanţă de alb (pentru a schimba tonul de culoare) f 57
8
● Vizualizarea fişierelor în
funcţie de categorie în Smart
Album (Album inteligent)
f 66
● Ştergerea tuturor fişierelor din
cartela de memorie f 68
● Vizualizarea fişierelor ca
expunere de diapozitive f 70
● Vizualizarea fişierelor pe un
televizor f 79
● Conectarea camerei foto la
un computer f 80
● Reglarea sunetului şi a
volumului f 90
● Schimbarea limbii afişate
f 90
● Reglarea luminozităţii
ecranului f 91
● Setarea datei şi a orei f 91
● Formatarea cartelei de
memorie f 91
● Depanarea f 99
Cuprins
Reglarea expunerii în modul Night (Noapte) ............................ 35
Utilizarea modului DUAL IS (IS dual) ........................................ 36
Utilizarea modului Program (Program) ..................................... 36
Realizarea unui autoportret ...................................................... 37
Înregistrarea unui videoclip ....................................................... 37
Înregistrarea notelor vocale ..................................................... 39
Înregistrarea unei note vocale .................................................. 39
Adăugarea unei note vocale la o fotografie .............................. 39
Funcţiile de bază ........................................................................... 11
Despachetarea ......................................................................... 12
Aspectul camerei foto .............................................................. 13
Pictogramele ............................................................................ 15
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie ........................ 16
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto ............................ 17
Încărcarea bateriei .................................................................... 17
Pornirea camerei foto ............................................................... 17
Efectuarea configurării iniţiale .................................................. 18
Utilizarea ecranului cu atingere ............................................... 19
Selectarea unui mod de fotografiere ....................................... 21
Selectarea unui mod de fotografiere cu ajutorul
recunoaşterii mişcării ................................................................ 22
Setarea afişajului dual şi a sunetului ....................................... 23
Setarea ecranului frontal .......................................................... 23
Setarea tipului de afişare pentru ecranul cu atingere ............... 24
Setarea vibraţiei sau a sunetului la atingere ............................. 24
Fotografierea ............................................................................ 25
Utilizarea zoom-ului .................................................................. 26
Reducerea mişcării camerei foto (OIS) .................................... 27
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ..................... 28
Opţiunile de fotografiere .............................................................. 40
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii ........................................ 41
Selectarea unei rezoluţii ........................................................... 41
Selectarea calităţii imaginii ....................................................... 42
Utilizarea temporizatorului ....................................................... 43
Fotografierea pe întuneric ........................................................ 45
Evitarea efectului de ochi roşii .................................................. 45
Utilizarea bliţului ....................................................................... 45
Reglarea vitezei ISO ................................................................. 46
Modificarea focalizării camerei foto ......................................... 47
Utilizarea funcţiei Macro ........................................................... 47
Utilizarea focalizării automate ................................................... 47
Utilizarea focalizării inteligente cu atingere ............................... 48
Utilizarea fotografierii cu o singură atingere ............................. 49
Reglarea zonei de focalizare .................................................... 49
Utilizarea opţiunii de detectare a feţei ...................................... 50
Detectarea feţelor ..................................................................... 50
Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc ................. 51
Detectarea clipirii ...................................................................... 51
Utilizarea recunoaşterii inteligente a feţei ................................. 52
Înregistrarea feţelor ca favorite (Evaluarea mea) ..................... 53
Funcţiile extinse ............................................................................ 30
Modurile de fotografiere ........................................................... 31
Utilizarea modului Smart Auto (Mod automat inteligent) .......... 31
Utilizarea modului Scene (Scenă) ............................................ 32
Utilizarea modului Beauty Shot (Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare) .......................................................................... 33
Utilizarea ghidului de cadre ...................................................... 34
Utilizarea modului Children (Copii) ........................................... 34
9
Cuprins
Reglarea luminozităţii şi a culorilor .......................................... 54
Reglarea manuală a expunerii (EV) ......................................... 54
Compensarea luminii de fundal (ACB) ..................................... 55
Modificarea opţiunii de măsurare ............................................. 56
Selectarea unei surse de lumină (Balanţă de alb) .................... 57
Utilizarea modurilor de impuls ................................................. 59
Îmbunătăţirea fotografiilor ........................................................ 60
Aplicarea stilurilor de fotografie ................................................ 60
Definirea propriului ton RGB ..................................................... 60
Reglarea fotografiilor ................................................................ 61
Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows) ...... 80
Transferarea fişierelor cu ajutorul programului Intelli-studio ..... 81
Transferarea fişierelor prin conectarea camerei foto ca şi
disc amovibil ............................................................................. 83
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) ................... 84
Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Mac) .............. 85
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge) ...... 86
Anexe ............................................................................................... 88
Meniul de setări ........................................................................ 89
Accesarea meniului de setări ................................................... 89
Setările de sunet ....................................................................... 90
Setările de afişare ..................................................................... 90
Setările camerei foto ................................................................. 91
Mesajele de eroare .................................................................. 94
Întreţinerea camerei foto .......................................................... 95
Curăţarea camerei foto ............................................................. 95
Despre cartelele de memorie ................................................... 96
Despre baterie .......................................................................... 97
Înainte de a contacta un centru de service .............................. 99
Specificaţiile camerei foto ...................................................... 102
Index ....................................................................................... 106
Redarea/Editarea ......................................................................... 62
Redarea ................................................................................... 63
Pornirea modului Redare .......................................................... 63
Vizualizarea fotografiilor ........................................................... 69
Redarea unui videoclip ............................................................. 71
Redarea unei note vocale ......................................................... 72
Editarea unei fotografii ............................................................. 74
Rotirea unei fotografii ............................................................... 74
R
‎ edimensionarea fotografiilor ................................................... 74
Editarea culorilor ....................................................................... 75
Definirea propriului ton RGB ..................................................... 75
Aplicarea unui efect diferit ........................................................ 76
Corectarea problemelor de expunere ....................................... 76
Editarea fotografiilor cu portrete ............................................... 77
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) ........................... 78
Vizualizarea fişierelor pe un televizor ...................................... 79
10
Funcţiile de bază
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.
Despachetarea ...................................................... 12
Fotografierea .......................................................... 25
Aspectul camerei foto ........................................... 13
Utilizarea zoom-ului ............................................... 26
Pictogramele .......................................................... 15
Reducerea mişcării camerei foto (OIS) ................ 27
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie .. 16
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai
clare ......................................................................... 28
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto ...... 17
Încărcarea bateriei ................................................ 17
Pornirea camerei foto ............................................ 17
Efectuarea configurării iniţiale ............................. 18
Utilizarea ecranului cu atingere ........................... 19
Selectarea unui mod de fotografiere .................. 21
Selectarea unui mod de fotografiere cu ajutorul
recunoaşterii mişcării ............................................ 22
Setarea afişajului dual şi a sunetului .................. 23
Setarea ecranului frontal ....................................... 23
Setarea tipului de afişare pentru ecranul cu
atingere ................................................................. 24
Setarea vibraţiei sau a sunetului la atingere ......... 24
Despachetarea
Verificaţi dacă în cutia produsului se găsesc următoarele articole.
Accesorii opţionale
Cameră foto
Adaptor de c.a./
Cablu USB
Baterie reîncărcabilă
Husă pentru camera foto
Stilou pentru atingere
Curea
CD-ROM cu Manualul
utilizatorului
Cablu A/V
Cartelă de memorie
(microSDTM)
Manual de pornire rapidă
Ilustraţiile pot fi diferite de obiectele propriu zise.
Funcţiile de bază
12
Aspectul camerei foto
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu elementele camerei foto şi cu funcţiile lor.
Buton declanşator
Buton POWER
Bliţ
Lumină de asistenţă
pentru AF/Indicator
luminos pentru
temporizator
Ecran frontal
Obiectiv
Difuzor
Capac pentru
compartimentul bateriei
Introduceţi o cartelă de
memorie şi o baterie
Punct de montare a
trepiedului
Port USB şi A/V
Acceptă cablu USB şi A/V
Funcţiile de bază
13
Aspectul camerei foto
Indicator luminos pentru stare
● Clipeşte: La salvarea unei fotografii sau a unui videoclip, la
citirea de către un computer sau o imprimantă sau când se
află în afara zonei de focalizare
● Fix: La conectarea la un computer sau când se află în zona
de focalizare
Microfon
Buton Zoom
● Măriţi sau micşoraţi
● Măriţi o porţiune a unei fotografii sau
vizualizaţi fişiere sub formă de miniaturi
1
2
Ecran principal*
* Numit „Ecran cu atingere”
în acest manual
Buton Redare
Funcţiile de bază
14
Pictogramele
Pictogramele afişate se vor modifica în funcţie de modul selectat sau de opţiunile setate.
Pictogramă Descriere
A
Pictogramă Descriere
Stiluri de fotografie
Recunoaştere mişcare
Număr disponibil de fotografii
Timp de înregistrare disponibil
M
Memorie internă
Cartelă de memorie introdusă
B
A. Pictograme de stare
Pictogramă Descriere
p
Mod de fotografiere
Deschidere şi viteza obturatorului
Rezoluţie fotografie
Raport de zoom
●
●
●
●
●
Notă vocală
●
Cadru de focalizare automată
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
: Încărcată complet
: Parţial încărcată
: Necesită încărcare
Mişcare cameră foto
Rezoluţie video
Set de opţiuni 1 (din 3)
Măsurare
Data şi ora curente
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
Linii de grilă
Frecvenţă cadre
Valoare expunere
Viteză ISO
Opţiuni de fotografiere şi meniu
de setări
Opţiuni de setare a imaginii
● : Valoare expunere
B. Pictograme de opţiuni (cu atingere)
Pictogramă Descriere
Balanţă de alb
Opţiune bliţ
Detectare faţă
Opţiune de focalizare automată
Mod de impuls
Opţiune temporizator
Ajustare imagine
(claritate, contrast, saturaţie)
Tip de afişare
Funcţiile de bază
15
f
●
●
: Balanţă de alb
: Viteză ISO
: Nuanţa pielii
: Retuşare faţă
: Opţiune pentru zona de
focalizare
: Opţiune de detectare
a feţei
: Rezoluţie fotografie
: Rezoluţie video
: Calitate fotografie
: Frecvenţă cadre
: Expunere cu ACB
: Opţiune de măsurare
: Tip de impuls
: Stiluri de fotografie
: Ajustare imagine
(claritate, contrast, saturaţie)
: Obiectiv lent
: Stabilizare optică a
imaginii (OIS)
●
: Înregistrare audio
● <>: Alt rând de opţiuni
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie
Aflaţi cum puteţi introduce bateria şi o cartelă de memorie microSDTM opţională în camera foto.
Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie
Apăsaţi uşor până când
cartela se deblochează din
camera foto, apoi scoateţi-o
din slot.
Cartelă de memorie
Introduceţi o cartelă de
memorie cu contactele aurii
orientate în sus.
Dispozitiv de
blocare a bateriei
Împingeţi dispozitivul de
blocare în sus pentru a
elibera bateria.
Baterie
Introduceţi bateria cu sigla
Samsung orientată în sus.
Memoria internă poate fi utilizată ca dispozitiv de stocare temporar
atunci când cartela de memorie nu este introdusă.
Funcţiile de bază
16
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto
Încărcarea bateriei
Pornirea camerei foto
Înainte de utilizarea aparatului foto, nu uitaţi să încărcaţi bateria.
Ataşaţi cablul USB la adaptorul de c.a., apoi conectaţi capătul
cablului cu lumina indicatoare la camera foto.
Apăsaţi pe [POWER] pentru a porni sau a opri camera foto.
● La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de
configurare iniţială. (p. 18)
Pornirea camerei foto în modul Redare
Apăsaţi pe [P]. Camera foto porneşte şi accesează imediat
modul Redare.
Lumină indicatoare
● Roşie: Încarcă
● Verde: Încărcată complet
Ţineţi apăsată tasta [P] pentru a dezactiva sunetele camerei foto.
Funcţiile de bază
17
Efectuarea configurării iniţiale
Ecranul de configurare iniţială apare pentru a vă permite să configuraţi setările de bază ale camerei foto.
1
Selectaţi Language (Limbă).
6
Setaţi data şi ora, selectaţi un format pentru dată şi
2
3
4
Selectaţi o limbă.
7
8
Selectaţi Calibration (Calibrare).
Selectaţi Time Zone (Fus orar).
Selectaţi un fus orar şi
Atingeţi cu stiloul ţinta de pe ecran.
.
● Pentru a seta ora de vară, selectaţi
.
Calibration
Pentru o performanţă optimă, atingeţi direct în centrul ţintei.
5
Selectaţi Date & Time (Dată şi oră).
9
Funcţiile de bază
Selectaţi
18
pentru a comuta la modul Fotografiere.
.
Utilizarea ecranului cu atingere
Aflaţi care sunt acţiunile de bază pentru utilizarea ecranului cu atingere. Utilizaţi stiloul pentru atingere furnizat pentru a atinge sau pentru a
glisa elemente pe ecran.
Nu utilizaţi alte obiecte ascuţite, cum ar fi stilouri sau creioane, pentru a
atinge ecranul. Acest lucru poate cauza deteriorarea ecranului.
● Atunci când efectuaţi activităţi de atingere şi de glisare pe ecran,
poate apărea un efect de decolorare. Acesta nu este un defect, ci o
caracteristică a ecranului cu atingere. Atingeţi sau glisaţi uşor pentru
a reduce aceste efecte deranjante.
● Este posibil ca ecranul cu atingere să nu recunoască atingerea dvs.
atunci când:
- atingeţi mai multe elemente în acelaşi timp
- utilizaţi camera în medii cu umiditate sporită
- utilizaţi camera foto împreună cu o peliculă de protecţie a ecranului
LCD sau cu un alt accesoriu pentru ecranul LCD
● Dacă atingeţi ecranul cu degetul, este posibil ca acesta să nu
recunoască intrarea.
● Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de câteva secunde, ecranul se
va estompa pentru a economisi durata de viaţă a bateriei.
Atingerea
Atingeţi o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a
seta o opţiune.
Glisarea
Glisaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a derula orizontal.
EV
-2
Funcţiile de bază
19
-1
0
+1
+2
Utilizarea ecranului cu atingere
Utilizarea gesturilor
Efectuaţi anumite funcţii desenând comenzi pe ecranul cu
atingere.
Gest
Descriere
Desenaţi o bară orizontală către dreapta sau către
stânga pentru a vizualiza fişierul următor sau
anterior.
Desenaţi un X pentru a şterge o fotografie.
Desenaţi un cerc pentru a roti o fotografie.
Desenaţi o diagonală pentru a deplasa fotografia
mărită.
Funcţiile de bază
20
Selectarea unui mod de fotografiere
Aflaţi cum puteţi selecta un mod de fotografiere. Camera foto vă oferă diverse moduri de fotografiere.
1
2
Selectaţi pictograma pentru mod.
Mod
Selectaţi un mod.
Funcţiile de bază
21
Descriere
S
Smart Auto (Mod automat inteligent): Fotografiaţi
permiţând camerei foto să selecteze un mod pentru
scenă în funcţie de ceea ce detectează. (p. 31)
a
Auto (Automat): Fotografiaţi, simplu şi rapid, utilizând
un minimum de setări. (p. 25)
p
Program (Program): Fotografiaţi setând opţiunile.
(p. 36)
s
Scene (Scenă): Fotografiaţi cu opţiuni prestabilite
pentru o anumită scenă. (p. 32)
d
DUAL IS (IS dual): Fotografiaţi cu opţiuni potrivite
pentru reducerea mişcării camerei foto. (p. 36)
v
Movie (Film): Înregistraţi un videoclip. (p. 37)
Selectarea unui mod de fotografiere
Selectarea unui mod de fotografiere cu ajutorul
recunoaşterii mişcării
Camera dvs. foto este prevăzută cu un senzor de mişcare
încorporat care vă permite să schimbaţi rapid modul de
fotografiere prin înclinarea camerei foto.
În modul Fotografiere, înclinaţi camera foto în timp ce atingeţi
.
şi menţineţi
A accesa modul Movie (Film) (p. 37)
A accesa modul Smart Auto (Mod automat inteligent) (p. 31)
Recunoaşterea mişcării poate să nu funcţioneze corect dacă ţineţi
camera paralelă cu solul, aşa cum este prezentat mai jos.
A accesa modul Program (Program) (p. 36)
Funcţiile de bază
22
Setarea afişajului dual şi a sunetului
Aflaţi cum puteţi modifica setările de bază pentru ecranul frontal şi pentru ecranul cu atingere, în funcţie de preferinţele dvs.
Setarea ecranului frontal
Setaţi ecranul frontal să afişeze opţiunile de fotografiere, cum ar fi
opţiunile pentru macro şi pentru bliţ. De asemenea, puteţi spune
subiectului să pozeze pentru o fotografie.
1
În modul Fotografiere, selectaţi
(Setare oglindă inteligentă).
2
Selectaţi o opţiune.
Front
Display
Opţiune
“ Front Display
● După oprirea camerei foto, aceasta nu va reţine setarea dvs. de
opţiune. Setaţi opţiunile pentru ecranul frontal atunci când porniţi
camera foto.
● În cazul în care camera foto este supusă unui impact puternic, este
posibil ca ecranul frontal să pornească sau să se oprească.
● Ecranul frontal nu va fi disponibil pentru modurile v şi
sau când
conectaţi camera foto la un televizor.
● Când setaţi opţiunile pentru ecranul frontal sau pentru temporizator,
ecranul frontal rămâne activ.
● După atingerea ecranului frontal sau după setarea opţiunilor pentru
ecranul frontal sau pentru temporizator, data şi ora nu se vor afişa.
● Ecranul frontal vă va ajuta să fotografiaţi cu uşurinţă când:
- realizaţi o fotografie autoportret (p. 37)
- utilizaţi opţiunile pentru temporizator (p. 43)
- realizaţi fotografii cu copii (p. 34)
● Când se utilizează butoanele camerei sau pictogramele pentru
atingere, ecranul frontal nu va fi activ.
● Când utilizaţi camera în lumină strălucitoare sau în zone însorite,
ecranul frontal nu se poate vedea clar.
● Dacă realizaţi fotografii utilizând ecranul frontal, fotografia reală poate
apărea puţin diferită de ceea ce aţi dorit.
Main
Display
Descriere
Off (Oprit): Dezactivaţi afişarea informaţiilor privind
declanşatorul sau funcţiile.
On (Pornit): Activarea ecranului frontal.
Function Info (Informaţii despre funcţii): Afişaţi
opţiunile pentru bliţ şi macro.
Shutter Info (Informaţii despre declanşator): Afişaţi
elemente grafice ale subiectului dvs. pentru a-l informa
să pozeze pentru o fotografie atunci când apăsaţi până
la jumătate pe [Declanşator].
Funcţiile de bază
23
Setarea afişajului dual şi a sunetului
Setarea tipului de afişare pentru ecranul cu
atingere
1
În modul Fotografiere, selectaţi
“ Main Display
(Setare ecran principal). (În modul Redare, selectaţi
2
Selectaţi o opţiune.
Front
Display
Setarea vibraţiei sau a sunetului la atingere
Setaţi vibrarea sau emiterea unui anumit sunet de către camera
foto atunci când atingeţi ecranul.
.)
1
2
În modul Fotografiere sau Redare, selectaţi M.
Selectaţi
Main
Display
“ Haptic&Sound (Vibraţie şi sunet).
Volume
: Medium
Haptic Strength
Off
Haptic&Sound
Haptic
Shutter Sound
Sound
Start Sound
All
1/2
Opţiune
3
Descriere
Full (Complet): Afişaţi numele unei opţiuni când atingeţi o
pictogramă.
Selectaţi o opţiune.
Opţiune
Descriere
Off (Oprit)
Camera foto nici nu va vibra, nici nu va emite
un sunet.
Basic (De bază): Afişaţi pictogramele fără numele unei
opţiuni. Această opţiune este valabilă numai în modul
Redare.
Haptic (Vibraţie) Camera foto va vibra.
Sound (Sunet)
Hide (Ascundere): Ascundeţi pictogramele de pe ecran
dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 3 secunde (atingeţi
ecranul pentru a afişa din nou pictogramele).
Camera foto va emite un sunet.
All (Toate)
Camera foto va vibra şi va emite un sunet
simultan.
Guide Line (Linii de ghidare): Afişaţi liniile de grilă. Liniile
de grilă sunt utile pentru a alinia fotografia cu o suprafaţă,
cum ar fi orizontul sau laturile clădirilor. Această opţiune
este valabilă numai în modul Fotografiere.
4
Funcţiile de bază
Selectaţi
24
pentru a reveni la modul anterior.
Fotografierea
Aflaţi despre acţiunile de bază pentru fotografierea simplă şi rapidă în modul Auto (Automat) .
1
Asiguraţi-vă că această cameră foto funcţionează în modul
a (Auto (Automat)), modulimplicit de fotografiere al
camerei foto.
3
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza.
● Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.
● În caz contrar, selectaţi pictograma de mod “a.
F3.5
1/30s
2
Aliniaţi subiectul în cadru.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Consultaţi pagina 28 pentru sfaturi cu privire la obţinerea unor fotografii
mai clare.
Funcţiile de bază
25
Fotografierea
Utilizarea zoom-ului
Zoom-ul digital
Puteţi realiza fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.
Camera foto are un zoom optic 4,6X şi un zoom digital 5X.
Utilizând ambele tipuri de zoom, puteţi mări de până la 23 de ori.
Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul digital, camera foto
utilizează zoom-ul digital. Calitatea fotografiei se poate reduce
atunci când utilizaţi zoom-ul digital.
Apăsaţi pe [Zoom] în dreapta pentru a mări subiectul. Apăsaţi pe
[Zoom] în stânga pentru a micşora.
Indicator de zoom
Raport de zoom
Interval digital
Interval optic
Micşorare
Mărire
● Zoom-ul digital nu este disponibil atunci când utilizaţi modurile S,
d, s (în unele scene) şi v şi atunci când este utilizat împreună
cu Face Detection (Detectare faţă).
● Este posibil ca salvarea unei fotografii să dureze mai mult timp atunci
când utilizaţi zoom-ul digital.
Coeficientul de zoom disponibil pentru videoclipuri diferă.
Funcţiile de bază
26
Fotografierea
Reducerea mişcării camerei foto (OIS)
● Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:
- mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare
- utilizaţi zoom-ul digital
- camera foto se mişcă prea tare
- viteza obturatorului este redusă (de ex., atunci când selectaţi
Night (Noapte) în modul s)
- bateria este descărcată
- faceţi o fotografie în prim plan
● Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca
imaginile să fie neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi
funcţia OIS atunci când utilizaţi un trepied.
● În cazul în care camera foto este supusă unui impact, ecranul va
deveni neclar. În această situaţie, opriţi camera foto şi porniţi-o din
nou pentru a utiliza funcţia OIS corect.
apsv
Reduceţi mişcarea camerei foto din punct de vedere optic în
modul Fotografiere.
Înainte de corecţie
După corecţie
1
În modul Fotografiere, selectaţi f “ > (o dată sau de
.
două ori) “
2
Selectaţi o opţiune.
Opţiune
Descriere
Off (Oprit): Dezactivaţi funcţia OIS.
On (Pornit): Activaţi funcţia OIS.
Funcţiile de bază
27
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare
Reducerea mişcării camerei foto
Menţinerea corectă a camerei foto
Asiguraţi-vă că nimic nu
blochează obiectivul.
● Setaţi opţiunea Stabilizare optică a imaginii
pentru a reduce mişcarea camerei foto din
punct de vedere optic. (p. 27)
● Selectaţi modul d pentru a reduce mişcarea
camerei foto atât optic, cât şi digital. (p. 36)
Atunci când h este afişat
Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator
F3.5
1/30s
Apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] şi reglaţi focalizarea.
Focalizarea şi expunerea vor fi ajustate
automat.
F3.5
1/30s
Valoarea deschiderii şi
viteza obturatorului sunt
setate automat.
Cadru de focalizare
● Apăsaţi pe [Declanşator]
pentru a realiza fotografia
dacă este afişat cu verde.
● Schimbaţi cadrul şi apăsaţi
până la jumătate pe
[Declanşator] din nou dacă
este afişat cu roşu.
Funcţiile de bază
Mişcare cameră foto
Când fotografiaţi în întuneric, evitaţi setarea opţiunii pentru bliţ la
Slow Sync (Sincronizare redusă) sau la Off (Oprit). Deschiderea
rămâne activată mai mult timp şi poate deveni mai dificil să menţineţi
camera foto nemişcată.
● Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ la Fill in
(Umplere). (p. 45)
● Setaţi opţiunile pentru viteza ISO. (p. 46)
28
Împiedicarea subiectului să se afle în afara zonei de focalizare
Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci când:
- există puţin contrast între subiect şi fundal
-
● Atunci când fotografiaţi în lumină slabă
(când subiectul poartă îmbrăcăminte de o culoare similară cu fundalul)
sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
subiectul luceşte
subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
subiectul nu este poziţionat în centrul cadrului
Activaţi bliţul. (p. 45)
● Când subiecţii se mişcă repede
Utilizaţi funcţia Continuous
(Continuu) sau Motion
Capture (Capturare
mişcare). (p. 59)
Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.
Atunci când subiectul se află în zona de focalizare, puteţi
repoziţiona cadrul pentru a modifica compoziţia. Când
sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile de bază
29
Funcţiile extinse
Aflaţi cum puteţi realiza fotografii selectând un mod şi cum puteţi
înregistra un videoclip sau o notă vocală.
Modurile de fotografiere ............................................................. 31
Utilizarea modului Smart Auto (Mod automat inteligent) ........... 31
Utilizarea modului Scene (Scenă) ............................................. 32
Utilizarea modului Beauty Shot (Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare) ............................................................................ 33
Utilizarea ghidului de cadre ........................................................ 34
Utilizarea modului Children (Copii) ............................................ 34
Reglarea expunerii în modul Night (Noapte) ............................. 35
Utilizarea modului DUAL IS (IS dual) ......................................... 36
Utilizarea modului Program (Program) ...................................... 36
Realizarea unui autoportret ........................................................ 37
Înregistrarea unui videoclip ........................................................ 37
Înregistrarea notelor vocale ....................................................... 39
Înregistrarea unei note vocale ................................................... 39
Adăugarea unei note vocale la o fotografie ............................... 39
Modurile de fotografiere
Fotografiaţi sau înregistraţi videoclipuri selectând cel mai bun mod de fotografiere pentru diferite condiţii.
Utilizarea modului Smart Auto (Mod automat
inteligent)
Pictogramă Descriere
Apare atunci când fotografiaţi portrete noaptea.
În acest mod, camera dvs. foto alege în mod automat setările
adecvate în funcţie de tipul de scenă detectat. Vă va fi util dacă nu
sunteţi familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.
Apare atunci când fotografiaţi peisaje cu iluminare
de fundal.
1
2
Apare atunci când fotografiaţi portrete.
Apare atunci când fotografiaţi portrete cu iluminare
de fundal.
În modul Fotografiere, selectaţi a “ S.
Aliniaţi subiectul în cadru.
Apare atunci când fotografiaţi obiecte în prim-plan.
● Camera foto selectează o scenă în mod automat. În partea
din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată
pentru mod.
Apare atunci când fotografiaţi text în prim-plan.
Apare atunci când fotografiaţi apusuri de soare.
Apare atunci când fotografiaţi cerul senin.
Apare atunci când fotografiaţi zone împădurite.
Apare atunci când fotografiaţi subiecţi coloraţi în
prim-plan.
Apare atunci când fotografiaţi portrete de persoane
în prim-plan.
Apare atunci când camera foto şi subiectul sunt
stabili pentru o perioadă de timp.
Pictogramă Descriere
Apare atunci când fotografiaţi subiecţi aflaţi în
mişcare.
Apare atunci când fotografiaţi peisaje.
Apare atunci când fotografiaţi fundaluri luminoase.
Apare atunci când fotografiaţi peisaje noaptea.
Disponibil numai atunci când bliţul este oprit.
Funcţiile extinse
31
Modurile de fotografiere
3
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
2
This mode allows you to choose an appropriate scene
for a variety of situations.
Scene
● În cazul în care camera foto nu recunoaşte un mod de scenă
adecvat, S nu se va schimba şi se vor utiliza setările implicite.
● Chiar dacă este detectată o faţă, este posibil să nu fie selectat
un mod de portret de către camera foto, în funcţie de poziţia şi
iluminarea subiectului.
● Datorită condiţiilor externe, cum ar fi mişcarea camerei foto,
iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă
scena corectă pentru fotografiere.
● Chiar dacă utilizaţi un trepied, este posibil ca modul să nu fie
detectat, în funcţie de mişcările subiectului.
● Pentru modul Beauty Shot (Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare) , consultaţi „Utilizarea modului Beauty Shot
(Fotografie cu opţiune de înfrumuseţare)” de la pagina 33.
● Pentru modul Frame Guide (Ghid cadre) , consultaţi „Utilizarea
ghidului de cadre” de la pagina 34.
● Pentru modul Night (Noapte) , consultaţi „Reglarea expunerii
în modul Night (Noapte)” de la pagina 35.
● Pentru modul Children (Copii) , consultaţi „Utilizarea modului
Children (Copii)” de la pagina 34.
Utilizarea modului Scene (Scenă)
Fotografiaţi cu opţiuni prestabilite pentru o anumită scenă.
1
În modul Fotografiere, selectaţi a “s.
Selectaţi o scenă.
3
Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse
32
Modurile de fotografiere
Utilizarea modului Beauty Shot (Fotografie cu
opţiune de înfrumuseţare)
3
● Selectaţi o setare superioară pentru a ascunde un număr mai
mare de imperfecţiuni.
Fotografiaţi o persoană cu opţiuni de ascundere a imperfecţiunilor
feţei.
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi a “ s “
Pentru a ascunde imperfecţiunile feţei, selectaţi f “
“o opţiune.
.
Pentru ca pielea subiectului să pară mai deschisă (numai
faţa), selectaţi f “
“o opţiune.
Level 2
● Selectaţi o setare superioară pentru ca pielea subiectului să
pară mai deschisă.
Level 2
4
Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Distanţa de focalizare va fi setată la Auto Macro (Auto Macro).
Funcţiile extinse
33
Modurile de fotografiere
Utilizarea ghidului de cadre
Utilizarea modului Children (Copii)
Atunci când doriţi ca o altă persoană să vă fotografieze, puteţi
compune scena cu ajutorul caracteristicii ghid de cadre. Ghidul
de cadre va ajuta cealaltă persoană să vă fotografieze, afişând
partea reprezentată de scena compusă în prealabil.
În acest mod, puteţi atrage atenţia copiilor spre camera foto
afişând o scurtă animaţie pe ecranul frontal.
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi a “ s “
1
.
Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi pe [Declanşator].
În modul Fotografiere, selectaţi a “ s “
.
● Se va reda o animaţie.
● Dacă ecranul frontal este oprit, apăsaţi pe acesta pentru a-l
porni.
● Vor apărea linii de încadrare transparente în stânga şi în
dreapta cadrului.
Cancel Frame: Back
3
4
Rugaţi o altă persoană să realizeze fotografia.
● Persoana trebuie să alinieze subiectul în cadru utilizând
liniile de ghidare, apoi să apese pe [Declanşator] pentru a
fotografia.
Pentru a anula liniile de ghidare, selectaţi
2
Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator].
3
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Puteţi descărca animaţii de pe site-ul Web. Pentru informaţii
suplimentare, accesaţi adresa www.samsung.com sau
www.samsungcamera.com .
.
Funcţiile extinse
34
Modurile de fotografiere
4
Reglarea expunerii în modul Night (Noapte)
Selectaţi f “
În modul Night (Noapte), puteţi surprinde raze scurte de lumină
sub forma unor dâre curbate dacă extindeţi expunerea. Utilizaţi
o viteză redusă a obiectivului pentru a extinde durata până la
închiderea obiectivului. Măriţi valoarea expunerii pentru a preveni
expunerea excesivă.
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi a “ s “
Selectaţi f “
Aperture
3
“Shutter Speed (Viteză obturator).
Aperture
.
1.0
2.0
Shutter
Speed
4.0
8.0
16.0
“Aperture (Deschidere).
Shutter
Speed
5
Selectaţi o valoare pentru a regla viteza obturatorului şi
selectaţi
.
6
Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
7
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Utilizaţi un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.
Selectaţi o opţiune.
Funcţiile extinse
35
Modurile de fotografiere
Utilizarea modului DUAL IS (IS dual)
Utilizarea modului Program (Program)
Reduceţi mişcarea camerei foto şi împiedicaţi realizarea de
fotografii neclare cu funcţiile Stabilizare optică şi digitală a
imaginii.
Setaţi diferite opţiuni (exceptând viteza obturatorului şi valoarea
deschiderii) în modul Program (Program).
Înainte de corecţie
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi a “ p.
Setaţi opţiunile. (Pentru o listă de opţiuni, consultaţi
„Opţiunile de fotografiere.”)
După corecţie
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi a “d.
3
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
● Zoom-ul digital nu va funcţiona în acest mod.
● Camera foto va corecta fotografiile din punct de vedere optic numai
atunci când sunt realizate cu o sursă de lumină care este mai
puternică decât lumina fluorescentă.
● Dacă subiectul se mişcă repede, este posibil ca fotografia să fie
neclară.
● Setaţi opţiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce
mişcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (p. 27)
3
Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse
36
Modurile de fotografiere
4
Realizarea unui autoportret
Realizaţi cu uşurinţă fotografii al căror subiect sunteţi chiar dvs. cu
ajutorul ecranului frontal.
1
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] sau selectaţi
pe ecranul cu atingere pentru a realiza o altă fotografie.
● Puteţi utiliza această funcţie dacă opţiunea ecranului frontal este
setată la
. (p. 23)
● Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru detecţia
feţei.
● Cadrul de focalizare pentru detecţia feţelor nu va apărea în modul de
fotografiere care nu acceptă opţiunile pentru detecţia feţei.
● Puteţi atinge ecranul frontal pentru a-l porni sau opri.
În modul Fotografiere, atingeţi ecranul frontal pentru a-l
porni.
● Camera foto vă va detecta automat faţa şi va afişa un cadru
pentru a indica faţa detectată.
● Camera foto activează automat declanşatorul când detectează
o faţă zâmbitoare.
Înregistrarea unui videoclip
Puteţi înregistra videoclipuri cu înaltă definiţie cu o durată de până
la 20 de minute. Videoclipul înregistrat este salvat ca un fişier
H.264 (MPEG-4.AVC).
2
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza.
3
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
● H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format video de înaltă
compresie stabilit de organizaţiile internaţionale pentru standardizare
ISO/IEC şi ITU-T.
● Când este activată funcţia Stabilizare optică a imaginii (
), este
posibil ca împreună cu videoclipul să se înregistreze şi sunetul de
funcţionare a opţiunii OIS.
1
Funcţiile extinse
În modul Fotografiere, selectaţi a “ v.
37
Modurile de fotografiere
2
Selectaţi f “
“o frecvenţă a cadrelor (numărul de
cadre pe secundă).
● Pe măsură ce numărul cadrelor creşte, acţiunea pare mai
naturală, însă dimensiunea fişierului creşte.
4
Setaţi alte opţiuni aşa cum doriţi. (Pentru opţiuni, consultaţi
„Opţiunile de fotografiere.”)
5
6
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri
înregistrarea.
30 FPS
Pentru a întrerupe înregistrarea
Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea
unui videoclip. Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra scene
favorite ca un singur videoclip.
Selectaţi
relua.
este disponibil numai atunci când rezoluţia video este
320 x 240.
3
Selectaţi f “ > “
Opţiune
pentru a întrerupe înregistrarea. Selectaţi
“o opţiune de sunet.
Descriere
Stop: Shutter
Off (Oprit): Înregistraţi un videoclip fără sunet.
On (Pornit): Înregistraţi un videoclip cu sunet. (În
timp ce utilizaţi zoom-ul, înregistrarea sunetului va fi
întreruptă.)
Funcţiile extinse
38
pentru a
Înregistrarea notelor vocale
apsd
Aflaţi cum puteţi înregistra o notă vocală pe care să o redaţi în orice moment. Puteţi adăuga o notă vocală la o fotografie, pentru a vă aminti
pe scurt condiţiile de fotografiere.
Veţi obţine cea mai bună calitate sonoră atunci când înregistraţi de la o distanţă de 40 cm faţă de camera foto.
Înregistrarea unei note vocale
1
În modul Fotografiere, selectaţi f “ > “
Adăugarea unei note vocale la o fotografie
“
1
.
În modul Fotografiere, selectaţi f “ > “
3
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a înregistra.
● Selectaţi pentru a întrerupe şi pentru a relua.
● Timpul disponibil de înregistrare va fi afişat în partea de sus
a ecranului.
● Puteţi înregistra note vocale cu o durată de până la 10 ore.
2
3
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a opri.
Selectaţi
.
Memo
Record
2
“
Aliniaţi subiectul în cadru şi fotografiaţi.
● Veţi începe înregistrarea unei note vocale imediat după ce aţi
făcut fotografia.
Înregistraţi o notă vocală scurtă (de maximum 10
secunde).
● Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea notei
vocale.
pentru a comuta la modul Fotografiere.
Funcţiile extinse
39
Opţiunile de fotografiere
Aflaţi despre opţiunile pe care le puteţi seta în modul de fotografiere.
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii ................... 41
Reglarea luminozităţii şi a culorilor ..................... 54
Selectarea unei rezoluţii ........................................ 41
Reglarea manuală a expunerii (EV) ..................... 54
Selectarea calităţii imaginii .................................... 42
Compensarea luminii de fundal (ACB) ................. 55
Utilizarea temporizatorului .................................... 43
Modificarea opţiunii de măsurare .......................... 56
Fotografierea pe întuneric .................................... 45
Selectarea unei surse de lumină
Evitarea efectului de ochi roşii .............................. 45
(Balanţă de alb) ..................................................... 57
Utilizarea bliţului .................................................... 45
Utilizarea modurilor de impuls ............................. 59
Reglarea vitezei ISO ............................................. 46
Îmbunătăţirea fotografiilor .................................... 60
Modificarea focalizării camerei foto .................... 47
Aplicarea stilurilor de fotografie ............................. 60
Utilizarea funcţiei Macro ........................................ 47
Definirea propriului ton RGB ................................. 60
Utilizarea focalizării automate ............................... 47
Reglarea fotografiilor ............................................. 61
Utilizarea focalizării inteligente cu atingere ........... 48
Utilizarea fotografierii cu o singură atingere ......... 49
Reglarea zonei de focalizare ................................ 49
Utilizarea opţiunii de detectare a feţei ................ 50
Detectarea feţelor .................................................. 50
Realizarea unei fotografii în care oamenii
zâmbesc ................................................................ 51
Detectarea clipirii ................................................... 51
Utilizarea recunoaşterii inteligente a feţei ............. 52
Înregistrarea feţelor ca favorite (Evaluarea mea) . 53
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.
Selectarea unei rezoluţii
Sapsdv
Opţiune
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va
cuprinde mai mulţi pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai
mare sau poate fi afişată pe un ecran mai mare. Atunci când
utilizaţi o rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.
3984 X 2656: Imprimaţi pe hârtie A2 în raport extins
(3:2).
3840 X 2160: Imprimaţi pe hârtie A2 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
Când realizaţi o fotografie:
1
În modul Fotografiere, selectaţi f “> “
(În anumite moduri, selectaţi f “ .)
2
Selectaţi o opţiune.
Descriere
4000 X 3000: Imprimaţi pe hârtie A1.
3264 X 2448: Imprimaţi pe hârtie A3.
.
2560 X 1920: Imprimaţi pe hârtie A4.
2048 X 1536: Imprimaţi pe hârtie A5.
1920 X 1080: Imprimaţi pe hârtie A5 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
1024 X 768: Ataşaţi la un email.
3840 X 2160
Opţiunile de fotografiere
41
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
La înregistrarea unui videoclip:
Selectarea calităţii imaginii
1
2
Fotografiile pe care le realizaţi sunt comprimate şi salvate în
format JPEG. Imaginile de calitate superioară au dimensiuni mai
mari.
în modul v, selectaţi f “
.
Selectaţi o opţiune.
1280 X 720 HQ
1
În modul Fotografiere, selectaţi f “ > “
(În anumite moduri, selectaţi f “ .)
2
Selectaţi o opţiune.
Fine
Opţiune
apsd
Descriere
1280 X 720 HQ: Redaţi fişiere de înaltă calitate pe un
HDTV.
1280 X 720: Redaţi pe un HDTV.
Opţiune
640 X 480: Redaţi pe un televizor obişnuit.
Descriere
Super Fine (Foarte fină)
320 X 240: Postaţi pe o pagină Web.
Fine (Fină)
Normal (Normală)
Opţiunile de fotografiere
42
.
Utilizarea temporizatorului
Sapsdv
Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi
3
.
Selectaţi o opţiune.
Off
Opţiune
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.
● Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru
temporizator clipeşte. Camera foto va fotografia automat după
timpul specificat.
● Pe ecranul frontal va începe numărătoarea inversă cu câteva
secunde înainte de fotografiere. Atingeţi ecranul frontal pentru
a-l porni sau opri.
Descriere
Off (Oprit): Temporizatorul nu este activ.
10 Sec (10 sec.): Faceţi o fotografie în 10 secunde.
2 Sec (2 sec.): Faceţi o fotografie în 2 secunde.
Double (Dublu): Faceţi o fotografie în 10 secunde şi o
alta în 2 secunde.
Motion Timer (Temporizator cu mişcare): Detectează
mişcarea dvs. şi face o fotografie. (p. 44)
4
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] sau selectaţi
pe ecranul cu atingere pentru a realiza o altă fotografie.
Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.
● Selectaţi pictograma pentru temporizator sau apăsaţi pe
[Declanşator] pentru a revoca temporizatorul.
● În funcţie de opţiunea selectată pentru detectarea feţei,
temporizatorul sau anumite opţiuni ale acestuia nu sunt disponibile.
Opţiunile de fotografiere
43
Utilizarea temporizatorului
5
Utilizarea temporizatorului cu mişcare
1
2
3
4
În modul Fotografiere, selectaţi
“
.
Pozaţi pentru fotografie în timp ce Lumina de asistenţă
pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipeşte.
● Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru
temporizator va înceta să clipească chiar înaintea realizării
automate a fotografiei.
Apăsaţi pe [Declanşator].
Aşezaţi-vă la o distanţă de până la 3 m de camera foto în
6 secunde de la apăsarea pe [Declanşator].
Faceţi o mişcare, cum ar fi un semn din mână, pentru a
activa temporizatorul.
● Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru
temporizator va începe să clipească rapid în momentul în care
camera foto vă detectează.
Este posibil ca temporizatorul cu mişcare să nu funcţioneze atunci
când:
● vă aflaţi la o distanţă mai mare de 3 m de camera foto
● mişcările dvs. sunt prea discrete
● există prea multă lumină sau lumină de fundal
Raza de detectare a
temporizatorului cu mişcare
Opţiunile de fotografiere
44
Fotografierea pe întuneric
Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.
Evitarea efectului de ochi roşii
Utilizarea bliţului
aps
Dacă se declanşează bliţul atunci când fotografiaţi o persoană
în întuneric, o strălucire roşie poate apărea în ochi. Pentru a
evita acest efect, selectaţi Red-eye (Ochi roşii) sau Red-eye Fix
(Remediere ochi roşii).
Saps
Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi
nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi
.
Selectaţi o opţiune.
Auto
Opţiune
Descriere
Off (Oprit):
● Bliţul nu se va declanşa.
● Avertismentul de mişcare a camerei foto ( ) va fi
afişat atunci când fotografiaţi în lumină slabă.
Auto (Automat): Camera foto va selecta o setare a
bliţului potrivită pentru scena detectată în modul S.
Auto (Automat): Bliţul se declanşează automat atunci
când subiectul sau fundalul este întunecat.
Red-eye (Ochi roşii)*:
● Bliţul se declanşează atunci când subiectul sau
fundalul este întunecat.
● Camera foto reduce efectul de ochi roşii.
Opţiunile de fotografiere
45
Fotografierea pe întuneric
Opţiune
Reglarea vitezei ISO
Descriere
Fill in (Umplere):
● Bliţul se declanşează întotdeauna.
● Intensitatea luminii este reglată automat.
Slow Sync (Sincronizare redusă):
● Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne deschis
mai mult timp.
● Selectaţi această opţiune atunci când doriţi să
captaţi lumina înconjurătoare pentru a dezvălui
detaliile din fundal.
● Utilizaţi un trepied pentru a evita neclaritatea
fotografiilor.
Red-eye Fix (Remediere ochi roşii)*:
● Bliţul se declanşează atunci când subiectul sau
fundalul este întunecat.
● Camera foto corectează efectul de ochi roşii prin
intermediul analizei avansate a software-ului.
p
Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină,
după cum este definit de Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare (International Organisation for Standardisation
- ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai
sensibilă devine camera foto la lumină. Cu o viteză ISO mai mare,
puteţi obţine o fotografie mai bună fără a utiliza bliţul.
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi f “
.
Selectaţi o opţiune.
● Selectaţi
pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare
bazată pe luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de
iluminare.
Auto
Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.
* Există un interval între două declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi
până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.
● Opţiunile bliţului nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de impuls
sau dacă selectaţi Blink Detection (Detectare clipire).
● Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă
de bliţ. (p. 102)
● Dacă există o lumină reflectată sau mult praf în aer, pe fotografie pot
apărea puncte mici.
Opţiunile de fotografiere
Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai mare este
zgomotul de imagine pe care îl puteţi obţine.
46
Modificarea focalizării camerei foto
Aflaţi cum puteţi modifica focalizarea camerei foto în funcţie de subiecţii dvs.
Utilizarea funcţiei Macro
Utilizarea focalizării automate
apdv
Utilizaţi funcţia Macro pentru a face fotografii în prim plan
subiecţilor, cum ar fi flori sau insecte. Consultaţi opţiunile pentru
Macro din “Utilizarea focalizării automate.”
apdv
Pentru a face fotografii clare, selectaţi focalizarea
corespunzătoare în funcţie de distanţa faţă de subiect.
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi
.
Selectaţi o opţiune.
Normal (AF)
Opţiune
Descriere
Normal (AF) ((AF) normală): Focalizaţi pe un subiect
aflat la o distanţă mai mare de 80 cm.
Auto Macro (Super Macro): Focalizaţi un subiect aflat
la o distanţă mai mare de 5 cm (mai mare de 50 cm
atunci când utilizaţi zoom-ul).
● Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica
realizarea de fotografii neclare.
● Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 40 cm.
Macro (Macro): Focalizaţi un subiect aflat la 5 - 80 cm
(50 - 80 cm atunci când utilizaţi zoom-ul).
Super Macro (Super Macro): Focalizaţi pe un subiect
aflat la o distanţă cuprinsă între 3 şi 8 cm (indisponibil
la utilizarea zoom-ului).
Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.
Opţiunile de fotografiere
47
Modificarea focalizării camerei foto
Utilizarea focalizării inteligente cu atingere
apsd
Smart Touch AF (AF inteligentă cu atingere) vă permite să urmăriţi
şi să focalizaţi automat subiectul, chiar şi atunci când vă aflaţi în
mişcare.
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi f “
“
.
Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi în zona de
atingere (indicată de un cadru).
● Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma
subiectul pe măsură ce deplasaţi camera foto.
● Dacă nu atingeţi nicio zonă de pe ecran, cadrul de focalizare va
apărea în centrul ecranului.
● Urmărirea unui subiect poate eşua atunci când:
- subiectul este prea mic sau se deplasează
- subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc
întunecat
- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele din fundal
- camera foto se mişcă în exces
În aceste cazuri, cadrul de focalizare va apărea sub forma unui cadru
cu o singură linie.
● În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul,
trebuie să selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.
● În cazul în care camera foto nu reuşeşte să fixeze focalizarea, cadrul
de focalizare se va schimba într-un cadru roşu cu o singură linie.
● Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru
detectarea feţei şi pentru stilul fotografiilor.
● Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera
foto.
● Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona
de focalizare atunci când apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator].
Opţiunile de fotografiere
48
Modificarea focalizării camerei foto
Utilizarea fotografierii cu o singură atingere
Reglarea zonei de focalizare
apsd
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare
de focalizare în funcţie de locaţia subiecţilor din scenă.
Puteţi focaliza un subiect şi puteţi realiza o fotografie printr-o
singură atingere cu degetul.
1
2
3
În modul Fotografiere, selectaţi f “
“ .
1
2
apsd
În modul Fotografiere, selectaţi f “
.
Selectaţi o opţiune.
Atingeţi un subiect pe care doriţi să focalizaţi.
Atingeţi şi menţineţi subiectul pentru a realiza fotografia.
● Atingeţi şi menţineţi până când indicatorul de nivel se umple.
Center AF
Opţiune
Atunci când utilizaţi detectarea feţei, trebuie să atingeţi şi să menţineţi
imaginea feţei detectate. Dacă ţineţi apăsat pe oricare altă zonă, cadrul
pentru detecţia feţelor se va modifica într-un cadru normal.
Descriere
Center AF (AF centrală): Focalizaţi pe centru (potrivită
când subiecţii sunt localizaţi în centru).
Multi AF (AF multiplă): Focalizaţi pe una sau mai multe
dintre cele nouă zone posibile.
One Touch Shooting (Fotografiere cu o singură
atingere): Focalizaţi subiectul atingând imaginea de pe
ecran. Atingeţi şi menţineţi subiectul pentru a realiza
fotografia.
Smart Touch AF (AF inteligentă cu atingere):
Focalizaţi şi urmăriţi subiectul pe care îl atingeţi pe
ecran. (p. 48)
Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.
Opţiunile de fotografiere
49
Utilizarea opţiunii de detectare a feţei
apsd
Dacă utilizaţi opţiunile pentru detectarea feţei, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană,
camera foto reglează automat expunerea. Fotografiaţi rapid şi uşor utilizând Blink Detection (Detectare clipire) pentru a detecta ochii
închişi sau Smile Shot (Fotografiere zâmbet) pentru a surprinde o faţă zâmbitoare. De asemenea, puteţi utiliza Smart Face Recognition
(Recunoaştere inteligentă a feţei) pentru a înregistra feţele şi pentru a le seta ca prioritate pentru focalizare.
● În unele moduri de scene, detectarea feţei nu este disponibilă.
● Este posibil ca opţiunea de detectare a feţei să nu fie eficientă atunci
când:
- subiectul se află departe de camera foto (cadrul de focalizare va
fi portocaliu pentru Smile Shot (Fotografiere zâmbet) şi Blink
Detection (Detectare clipire))
- este prea lumină sau prea întuneric
- subiectul nu se află cu faţa către camera foto
- subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
- subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt
instabile
- expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
● Detectarea feţei nu este disponibilă atunci când utilizaţi un stil de
fotografie.
● Atunci când utilizaţi opţiunea de detectare a feţei, zoom-ul digital nu
va funcţiona.
● În funcţie de opţiunea selectată pentru detectarea feţei,
temporizatorul sau anumite opţiuni ale acestuia nu sunt disponibile.
● În funcţie de opţiunea selectată de detecţie a feţei, unele opţiuni de
fotografiere cu cadre multiple nu sunt disponibile.
● Când realizaţi fotografii ale feţelor detectate, acestea vor fi
înregistrate în lista de feţe.
● Puteţi vizualiza feţele înregistrate în ordinea priorităţii când sunteţi
în modul Redare. (p. 66) Chiar dacă feţele au fost înregistrate cu
succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.
● Faţa detectată în modul Shooting (Fotografiere) poate să nu apară în
lista cu feţe sau în Smart Album (Album inteligent).
Detectarea feţelor
Camera foto detectează automat feţele umane (până la 10 feţe
umane).
În modul Fotografiere, selectaţi f “
“ . Cea mai apropiată
faţă apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul
feţelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.
Opţiunile de fotografiere
● Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi
detectate feţele de către camera foto.
● Dacă doriţi să focalizaţi feţe din cadrele de focalizare gri, atingeţi-le
pentru a focaliza.
● Dacă utilizaţi opţiunea pentru cadre multiple, este posibil ca feţele
detectate să nu fie înregistrate.
50
Utilizarea opţiunii de detectare a feţei
Realizarea unei fotografii în care oamenii
zâmbesc
Detectarea clipirii
Camera foto activează automat declanşatorul când detectează o
faţă zâmbitoare.
În cazul în care camera foto detectează ochii închişi, aceasta va
realiza în mod automat două fotografii succesive.
În modul Fotografiere, selectaţi f “
În modul Fotografiere, selectaţi f “
“ . Când subiectul
zâmbeşte larg, camera foto poate detecta mai uşor zâmbetul.
Opţiunile de fotografiere
“
.
● Menţineţi camera foto nemişcată cât timp mesajul „Capturing”
(„Fotografiază”) este afişat pe ecran.
● Atunci când detectarea clipirii eşuează, va apărea mesajul „Picture
taken with eyes closed.” („Fotografie realizată cu ochii închişi.”) .
Realizaţi o altă fotografie.
51
Utilizarea opţiunii de detectare a feţei
Utilizarea recunoaşterii inteligente a feţei
Camera foto înregistrează automat feţe fotografiate în mod
frecvent. Această caracteristică va focaliza prioritar pe acele feţe
şi pe feţele preferate. Această caracteristică este disponibilă
numai atunci când utilizaţi o cartelă de memorie.
● În funcţie de condiţiile de iluminare, de schimbările considerabile ale
posturii sau feţei subiectului şi de situaţia în care subiectul poartă sau
nu ochelari, este posibil ca această cameră foto să recunoască şi să
înregistreze feţele incorect.
● Camera foto poate înregistra automat până la 14 feţe. În cazul în
care camera foto recunoaşte o nouă faţă atunci când există 14
feţe înregistrate, aceasta va înlocui faţa cu cel mai redus grad de
prioritate cu cea nouă.
● Camera foto poate detecta până la 10 feţe şi înregistra 5 feţe într-o
singură scenă.
În modul Fotografiere, selectaţi f “
“
. Cea mai apropiată
faţă apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul
feţelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.
●
: Indicaţi feţe preferate (pentru a vă înregistra feţe preferate,
consultaţi pagina 53).
●
: Indicaţi feţele pe care camera foto le înregistrează automat.
Opţiunile de fotografiere
52
Utilizarea opţiunii de detectare a feţei
Înregistrarea feţelor ca favorite (Evaluarea mea)
Puteţi înregistra feţele preferate pentru a utiliza cu prioritate
focalizarea şi expunerea pentru feţele respective. Această
caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizaţi o cartelă
de memorie.
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi f “
“
3
4
Selectaţi
pentru a înregistra faţa ca una dintre favorite.
Selectaţi
atunci când apare lista feţelor.
● Feţele preferate sunt indicate cu
● Puteţi înregistra până la 6 feţe preferate.
● Opţiunea pentru bliţ va fi setată la Off (Oprit).
● Dacă înregistraţi aceeaşi faţă de două ori, puteţi şterge una din feţe
în lista de feţe.
.
Aliniaţi subiectul şi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a
înregistra faţa.
● Puteţi înregistra până la 5 fotografii pentru o faţă. Pentru o
recunoaştere mai bună a feţei, fotografiaţi partea stângă,
partea dreaptă şi partea frontală a feţei subiectului.
în lista feţelor.
Vizualizarea feţelor preferate
În modul Fotografiere, selectaţi f “
● Selectaţi
“
.
pentru a modifica evaluarea feţelor preferate.
Consultaţi pagina 65 pentru mai multe informaţii cu privire la lista feţelor.
Opţiunile de fotografiere
53
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
Reglarea manuală a expunerii (EV)
pdv
În funcţie de intensitatea luminii mediului înconjurător, este posibil
ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În
aceste cazuri, puteţi regla expunerea pentru a obţine o fotografie
mai bună.
Mai întunecat (-)
1
2
Neutru (0)
3
Selectaţi
Mai deschis (+)
În modul Fotografiere, selectaţi f “
● După ce aţi reglat expunerea, setarea va rămâne neschimbată. Este
posibil să fie necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita
expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
● Dacă nu vă puteţi hotărî asupra unei expuneri adecvate, selectaţi
AEB (Funcţie de expunere automată). Camera foto fotografiază cu
diferite expuneri: normală, subexpusă şi supraexpusă. (p. 59)
.
Selectaţi o valoare pentru a regla expunerea.
● +: mai deschis, -: mai închis
EV
-2
-1
0
+1
.
● Valoarea modificată a expunerii va apărea ca în imaginea de
mai jos.
+2
Opţiunile de fotografiere
54
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Compensarea luminii de fundal (ACB)
p
Opţiune
Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau
când există un contrast puternic între subiect şi fundal, este posibil
ca subiectul să apară întunecat în fotografie. În acest caz, setaţi
opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).
Descriere
Off (Oprit): Opţiunea ACB este oprită.
On (Pornit): Opţiunea ACB este pornită.
● Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul a .
● Această caracteristică nu este disponibilă atunci când se utilizează
Continuous (Continuu), Motion Capture (Capturare mişcare) sau
AEB (AEB) .
Fără ACB
1
2
Cu ACB
În modul Fotografiere, selectaţi f “>“
.
Selectaţi o opţiune.
Off
Opţiunile de fotografiere
55
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Modificarea opţiunii de măsurare
pdv
Opţiune
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră
foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea
fotografiilor vor varia în funcţie de modul de măsurare selectat.
1
În modul Fotografiere, selectaţi f “ > “
.)
(În modul v, selectaţi f “
2
Selectaţi o opţiune.
.
Center-weighted (Focalizat pe centru):
● Camera foto face o medie a citirii măsurătorii
întregului cadru cu accentul plasat în centru.
● Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în centrul
cadrului.
Multi
Opţiune
Descriere
Spot (Punct):
● Camera foto măsoară numai intensitatea luminii
exact din centrul cadrului.
● Dacă un subiect nu se află în centrul scenei,
fotografia dvs. poate fi expusă în mod
necorespunzător.
● Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
Descriere
Multi (Multiplă):
● Camera foto împarte scena în câteva zone, apoi
măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.
● Potrivită pentru fotografii generale.
Opţiunile de fotografiere
56
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Selectarea unei surse de lumină
(Balanţă de alb) p d v
Auto WB
Culoarea fotografiei depinde de tipul şi de calitatea sursei de
lumină. Dacă doriţi să obţineţi culori realiste în fotografia dvs.,
selectaţi o condiţie de iluminare adecvată pentru a calibra balanţa
de alb, cum ar fi Auto WB (BA automată), Daylight (Lumina zilei),
Cloudy (Înnorat) sau Tungsten (Tungsten).
Pictogramă Descriere
Auto WB (BA automată): Utilizaţi setările automate
în funcţie de condiţiile de iluminare.
Auto WB (BA automată)
Daylight (Lumina zilei): Selectaţi această opţiune
atunci când faceţi fotografii în aer liber într-o zi
însorită.
Daylight (Lumina zilei)
Cloudy (Înnorat): Selectaţi această opţiune atunci
când faceţi fotografii în aer liber într-o zi înnorată
sau în umbră.
Cloudy (Înnorat)
1
2
Fluorescent_H (Fluorescent_H): Selectaţi
această opţiune atunci când fotografiaţi în lumina
fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă
provenind din trei direcţii.
Tungsten (Tungsten)
În modul Fotografiere, selectaţi f “
Fluorescent_L (Fluorescent_L): Selectaţi
această opţiune atunci când fotografiaţi în lumină
fluorescentă albă.
.
Tungsten (Tungsten): Selectaţi această opţiune
când fotografiaţi în interior la lumina incandescentă
a becurilor sau a lămpilor cu halogen.
Selectaţi o opţiune.
Custom Set (Setare particularizată): Utilizaţi
setările predefinite. (p. 58)
Opţiunile de fotografiere
57
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Definirea propriei balanţe de alb
Puteţi particulariza balanţa de alb fotografiind o suprafaţă albă,
cum ar fi o coală de hârtie. Aceasta vă va ajuta să potriviţi culorile
din fotografie cu scena reală, în funcţie de condiţiile de iluminare.
1
2
Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă.
3
Apăsaţi pe [Declanşator].
În modul Fotografiere, selectaţi f “
“
.
Opţiunile de fotografiere
58
Utilizarea modurilor de impuls
ps
Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să surprindeţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în
fotografii. În aceste cazuri, selectaţi unul dintre modurile de impuls.
Opţiune
Descriere
Motion Capture (Capturare mişcare): În timp ce
apăsaţi pe [Declanşator], camera foto realizează
fotografii VGA (6 fotografii pe secundă; maximum 30
de fotografii).
1
2
În modul Fotografiere, selectaţi f “ > “
AEB (AEB):
● Realizaţi trei fotografii cu diferite expuneri: normală,
subexpusă şi supraexpusă.
● Utilizaţi un trepied pentru a evita neclaritatea
fotografiilor.
.
Selectaţi o opţiune.
Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.
● Puteţi utiliza bliţul, temporizatorul şi ACB numai dacă selectaţi
Single (Unică).
● Atunci când selectaţi Motion Capture (Capturare mişcare),
rezoluţia va fi setată la VGA, iar viteza ISO va fi setată la Auto
(Automată).
● În funcţie de opţiunea selectată de detecţie a feţei, unele opţiuni
de fotografiere cu cadre multiple nu sunt disponibile.
Single
Opţiune
Descriere
Single (Unică): Faceţi o singură fotografie.
Continuous (Continuu):
● În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera foto
fotografiază în mod continuu.
● Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea
cartelei de memorie.
Opţiunile de fotografiere
59
Îmbunătăţirea fotografiilor
Aflaţi cum puteţi îmbunătăţi fotografiile aplicând stiluri de fotografie sau culori şi cum puteţi face modificări.
Aplicarea stilurilor de fotografie
apsdv
Aplicaţi diferite stiluri fotografiilor, cum ar fi Soft (Estompat),
Vivid (Viu) sau Forest (Pădure).
Soft (Estompat)
1
2
Vivid (Viu)
Definirea propriului ton RGB
1
În modul Fotografiere, selectaţi f “> (o dată sau de
două ori) “ “ .
2
Selectaţi o culoare (R: Red (Roşu), G: Green (Verde),
B: Blue (Albastru)).
3
Reglaţi cantitatea dorită din culoarea selectată.
Forest (Pădure)
Custom RGB
În modul Fotografiere, selectaţi f “> (o dată sau de
două ori) “ .
Selectaţi o opţiune.
● Selectaţi
pentru a defini propriul ton RGB.
4
Normal
Selectaţi
În funcţie de stilul de fotografie selectat, se poate să nu aveţi
posibilitatea de a seta opţiunile pentru detectarea feţei şi pentru
reglarea imaginilor.
Opţiunile de fotografiere
60
.
Îmbunătăţirea fotografiilor
Reglarea fotografiilor
p
Opţiune de contrast
Descriere
Reglaţi claritatea, saturaţia şi contrastul fotografiilor.
-
Reduceţi culoarea şi luminozitatea.
1
În modul Fotografiere, selectaţi f “ > (de două ori) “
.
+
Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.
2
Selectaţi o opţiune de reglare.
3
●
●
●
Opţiune de saturaţie
: Sharpness (Claritate)
: Contrast (Contrast)
: Saturation (Saturaţie)
Selectaţi o valoare pentru a regla elementul selectat.
-1
Opţiune de claritate
0
+1
+2
Descriere
-
Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită
pentru editarea fotografiilor pe computer).
+
Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi
claritatea fotografiilor. Acest lucru poate
spori, de asemenea, zgomotul de pe
fotografii.
Opţiunile de fotografiere
Reduceţi saturaţia.
+
Sporiţi saturaţia.
Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru
imprimare).
Sharpness
-2
Descriere
-
61
Redarea/Editarea
Aflaţi cum puteţi reda fotografii, videoclipuri sau note vocale şi cum puteţi edita fotografii sau videoclipuri.
De asemenea, aflaţi cum puteţi conecta camera foto la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.
Redarea .................................................................. 63
Pornirea modului Redare ...................................... 63
Transferarea fişierelor pe un computer
(pentru Windows) .................................................. 80
Vizualizarea fotografiilor ........................................ 69
Transferarea fişierelor cu ajutorul programului
Redarea unui videoclip ......................................... 71
Intelli-studio ........................................................... 81
Redarea unei note vocale ..................................... 72
Transferarea fişierelor prin conectarea camerei
Editarea unei fotografii .......................................... 74
foto ca şi disc amovibil .......................................... 83
Rotirea unei fotografii ............................................ 74
Deconectarea camerei foto
R
‎ edimensionarea fotografiilor ............................... 74
(pentru Windows XP) ............................................ 84
Editarea culorilor ................................................... 75
Transferarea fişierelor pe un computer
(pentru Mac) ........................................................... 85
Definirea propriului ton RGB ................................. 75
Aplicarea unui efect diferit ..................................... 76
Corectarea problemelor de expunere ................... 76
Editarea fotografiilor cu portrete ........................... 77
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) ....... 78
Vizualizarea fişierelor pe un televizor ................. 79
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto
(PictBridge) ............................................................. 86
Redarea
Aflaţi despre acţiunile de redare a fotografiilor, a videoclipurilor sau a notelor vocale şi despre gestionarea fişierelor.
Pornirea modului Redare
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri şi note vocale stocate
în camera foto.
1
2
● De asemenea, puteţi vizualiza fişierele înclinând camera foto
la stânga sau la dreapta. (Recunoaşterea mişcării poate să nu
funcţioneze corect dacă ţineţi camera paralelă cu solul.)
Apăsaţi pe [P].
● Se vor afişa cele mai recente fişiere pe care le-aţi realizat sau
pe care le-aţi înregistrat.
● În cazul în care camera foto este oprită, aceasta va porni.
Desenaţi o linie orizontală spre stânga sau spre dreapta
pentru a derula fişierele.
● Selectaţi < pentru a vizualiza fişierul anterior. Menţineţi pentru
a vizualiza rapid fişierele.
● Selectaţi > pentru a vizualiza fişierul următor. Menţineţi pentru
a vizualiza rapid fişierele.
● Pentru a dezactiva această funcţie, selectaţi M “ . “
Gesture View “ Off (Oprit) în modul Redare.
● Dacă doriţi să vedeţi fişierele stocate în memoria internă, scoateţi
cartela de memorie.
● Camera foto nu va reda corect fişierele care sunt de dimensiuni prea
mari sau pe cele realizate cu alte camere foto de la alţi producători.
Redarea/Editarea
63
Redarea
Selectarea unui meniu utilizând recunoaşterea mişcării
Camera dvs. foto este prevăzută cu un senzor de mişcare
încorporat care vă permite să selectaţi rapid un meniu prin
înclinarea camerei foto.
În modul Redare, înclinaţi camera foto în timp ce atingeţi şi
.
menţineţi
A seta fişierul curent ca fotografie preferată*
( va apărea în partea de sus a fişierului.)
A porni o expunere de diapozitive (p. 70)
Recunoaşterea mişcării poate să nu funcţioneze corect dacă ţineţi
camera paralelă cu solul, aşa cum este prezentat mai jos.
(
A bloca sau a debloca fotografia curentă
va apărea în partea de sus a fişierului.)
* Nu puteţi seta fişierele ca preferate pentru:
- videoclipuri sau note vocale
- fotografii cu erori sau fotografii blocate
- fotografii realizate pe camere foto de la alţi producători
- fotografii realizate utilizând setarea opţiunii de capturare a mişcării
- fotografii prea mari pentru memoria disponibilă
Redarea/Editarea
64
Redarea
Afişarea în modul Redare
Pictogramă
Descriere
Selectaţi un meniu utilizând recunoaşterea mişcării
(p. 64)
Meniurile de redare şi de setări
M
Timpul de redare al videoclipurilor sau al notelor vocale
Redaţi videoclipuri sau note vocale (Videoclipuri p. 71/
Note vocale p. 72)
Informaţii
Pictogramă
Descriere
Clasarea feţelor preferate
Puteţi schimba clasarea feţelor preferate sau le puteţi şterge.
Această caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizaţi
o cartelă de memorie.
Fotografia conţine o notă vocală
v
Fişier video
Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
1
Fişier protejat
În modul Redare, selectaţi
Fotografia cuprinde o faţă înregistrată; disponibilă
numai atunci când utilizaţi o cartelă de memorie
.
Face List
Fişier preferat
1
4
Nume folder – Nume fişier
2
5
Deschideţi lista de feţe (p. 65); disponibilă numai atunci
când utilizaţi o cartelă de memorie
3
6
Ştergeţi fişiere (p. 68)
1/2
Redaţi o expunere de diapozitive (p. 70)
● Selectaţi
● Selectaţi
Editaţi fotografii (p. 74)
Selectaţi un tip de afişare (p. 24)
Redarea/Editarea
65
pentru a revoca feţele preferate.
pentru a vizualiza feţele preferate sau toate feţele.
Redarea
2
Selectaţi
“ o faţă.
Edit Ranking
1
4
2
3
3
Selectaţi , sau . pentru a schimba clasarea feţei şi
.
selectaţi
Opţiune
Descriere
Type (Tip)
Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.
Date (Dată)
Vizualizaţi fişierele după data în care au fost
salvate.
Color
(Culoare)
Vizualizaţi fişierele după culoarea dominantă a
imaginii.
Week
(Săptămână)
Vizualizaţi fişierele după ziua din săptămână în
care au fost salvate.
Favorite
(Preferate)
Vizualizaţi fişierele preferate.
Face (Faţă)
Vizualizaţi fişierele după feţele recunoscute şi
feţele preferate. (Până la 20 de persoane)
Poate dura un timp până când camera foto va deschide Smart
Album (Album inteligent) sau va schimba categoria şi reorganiza
fişierele.
Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie în
Smart Album (Album inteligent)
Vizualizaţi şi gestionaţi fişierele în funcţie de categorii, de
exemplu, după dată, tip de fişier sau săptămână.
1
În modul Redare, selectaţi
“
“ o categorie.
2
● De asemenea, puteţi accesa Smart Album (Album inteligent)
apăsând pe [Zoom] în stânga.
Type
● De asemenea, puteţi atinge şi menţine < sau > pentru a
derula datele, tipurile de fişiere, zilele săptămânii, culorile sau
feţele.
3
4
Date
Color
Selectaţi o dată, un tip de fişier, o zi din săptămână, o
culoare sau o faţă.
Selectaţi < sau > pentru a derula fişierele.
Selectaţi
Week
După selectarea unei categorii şi a meniului care afişează miniaturi
(de exemplu, ştergerea mai multor fişiere sau protejarea fişierelor
selectate), camera va afişa toate fişierele sortate după o categorie sau
doar pe acelea care se potrivesc categoriei selectate.
Favorite
Face
29
1
6
2009. 7. 1
7
pentru a reveni la vizualizarea normală.
20
Redarea/Editarea
66
Redarea
Vizualizarea fişierelor ca miniaturi
Protejarea fişierelor
Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.
Scanaţi miniaturile fişierelor.
În modul Redare, apăsaţi pe [Zoom] în stânga pentru
a afişa între 9 şi 16 miniaturi (apăsaţi pe [Zoom] în
dreapta pentru a reveni la modul anterior).
29
1
6
2009. 7. 1
7
Pentru a selecta şi a proteja fişiere:
1
2
3
În modul Redare, selectaţi M.
Selectaţi Protect (Protejare) “Select (Selectare).
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le protejaţi.
● Selectaţi
● Selectaţi
pentru a selecta toate fişierele.
pentru a anula elementele selectate.
20
Pentru
Efectuaţi următoarele
A derula fişierele
Selectaţi < sau >.
A vizualiza un fişier
Selectaţi o miniatură.
A şterge fişiere
Selectaţi
Selectare categorie
Selectaţi
sau glisaţi un fişier în
.
. (p. 68)
4
Redarea/Editarea
Selectaţi
67
.
Redarea
Pentru a proteja toate fişierele:
Pentru a şterge toate fişierele:
1
2
1
2
În modul Redare, selectaţi M.
Selectaţi Protect (Protejare) “All (Toate) “Lock
(Blocare).
În modul Redare, selectaţi M.
Selectaţi Delete (Ştergere) “ All (Toate) “ Yes (Da).
Mod alternativ de ştergere a unui fişier
Ştergerea fişierelor
Ştergeţi câte un fişier sau toate fişierele simultan. Nu puteţi şterge
fişierele protejate.
În timp ce vizualizaţi un fişier în modul Redare, trasaţi un X pe
ecran.
Pentru a şterge un singur fişier:
1
2
În modul Redare, selectaţi un fişier “ .
Selectaţi Yes (Da) pentru a şterge fişierul.
Pentru a şterge mai multe fişiere:
1
2
3
În modul Redare, selectaţi
multiplă).
“ Multiple Delete (Ştergere
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi.
● Selectaţi
● Selectaţi
Selectaţi
pentru a selecta toate fişierele din ecranul curent.
pentru a anula elementele selectate.
“ Yes (Da).
Redarea/Editarea
68
Redarea
Utilizarea coşului de reciclare
Copierea fişierelor pe cartela de memorie
Dacă activaţi coşul de reciclare, fişierele pe care le ştergeţi vor fi
trimise în coşul de reciclare în loc să fie şterse permanent. Acest
lucru este valabil pentru un singur fişier sau numai pentru fişierele
selectate. Dacă alegeţi să ştergeţi toate fişierele, acestea nu vor fi
trimise în coşul de reciclare.
Pentru a activa coşul de reciclare:
1
2
1
2
3
În modul Redare, selectaţi M.
Selectaţi . “Copy to Card (Copiere pe cartelă).
Selectaţi Yes (Da) pentru a copia fişiere.
În modul Redare, selectaţi M.
Selectaţi Recycle Bin (Coş de reciclare) “ On (Pornit).
Vizualizarea fotografiilor
Pentru a recupera fişiere din coşul de reciclare:
1
2
Puteţi copia fişierele salvate în memoria internă pe o cartelă de
memorie.
Vizualizaţi o fotografie modificând orientarea printr-un gest sau
prin mărirea unei părţi a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile
într-un mod de expunere de diapozitive.
În modul Redare, selectaţi M.
Selectaţi Recycle Bin (Coş de reciclare) “ Retrieve
(Preluare).
Rotirea unei fotografii printr-un gest
● Această funcţie nu este valabilă pentru videoclipuri sau note vocale.
● Este posibil ca ştergerea fişierelor să dureze mai mult timp când
utilizaţi funcţia Coş de reciclare.
● Dacă formataţi memoria internă, toate fişierele din folderul de
reciclare vor fi şterse.
● Coşul de reciclare poate cuprinde fişiere cu o dimensiune totală de
până la 10 MB. După ce aţi depăşit limita de 10 MB, camera foto
va întreba dacă doriţi să goliţi coşul de reciclare. Selectaţi Yes (Da)
pentru a goli coşul de reciclare sau No (Nu) pentru a şterge numai
fişierul curent.
În timp ce vizualizaţi un singur fişier, glisaţi degetul aşa cum este
arătat mai jos pentru a roti fotografia la 90°.
Redarea/Editarea
69
Redarea
Vizualizarea fişierelor prin rotirea automată a fotografiei
Puteţi vedea fotografiile verticale în vizualizarea peisaj fără a
roti camera foto. După setarea acestei opţiuni şi realizarea unor
fotografii verticale, fotografiile verticale vor fi rotite automat în
poziţie dreaptă în vizualizarea peisaj.
Zona mărită şi coeficientul de zoom sunt indicate în partea
superioară a ecranului. Coeficientul maxim de zoom poate varia
în funcţie de rezoluţie. Selectaţi săgeţile sau desenaţi o diagonală
pentru a deplasa zona mărită.
Pentru a activa rotirea automată:
1
În modul Fotografiere sau Redare, selectaţi M “
“ ..
2
3
Selectaţi Auto Rotate (Rotire automată) “ On (Pornit).
Selectaţi
.
Această opţiune poate fi ineficientă pentru:
- fotografii realizate ţinând camera paralelă cu solul
- fotografii realizate utilizând setarea opţiunii de capturare a mişcării
- videoclipuri
Pictogramă Descriere
Ştergeţi fişierul.
Trunchiaţi fotografia mărită (va fi salvată ca fişier nou).
Reveniţi la vizualizarea originală.
Mărirea unei fotografii
În modul Redare, apăsaţi pe [Zoom] în dreapta
pentru a mări o fotografie (apăsaţi pe [Zoom] în
stânga pentru a micşora o fotografie).
Pornirea unei expuneri de diapozitive
Puteţi aplica efecte şi sonor expunerii de diapozitive. Această
funcţie nu este valabilă pentru videoclipuri sau note vocale.
1
Redarea/Editarea
În modul Redare, selectaţi
70
.
Redarea
2
Redarea unui videoclip
Setaţi un efect pentru expunerea de diapozitive.
Puteţi reda un videoclip, puteţi captura o imagine dintr-un videoclip
sau puteţi trunchia un videoclip.
1
2
Opţiune
În modul Redare, selectaţi un videoclip “
Descriere
Images (Imagini): Selectaţi fotografii (până la 2.000)
pentru expunerea de diapozitive.
Play Mode (Mod redare): Selectaţi repetarea sau
nerepetarea expunerii de diapozitive.
Interval (Interval): Setaţi intervalul dintre fotografii.
este selectat
● Acesta va fi disponibil atunci când
din meniul Effect (Efect) .
● Atunci când este utilizat împreună cu o altă opţiune
, intervalul va fi setat la 1 sec.
de efect decât
Pictogramă Descriere
Scanaţi înapoi.
/
Scanaţi înainte.
Effect (Efect):
● Selectaţi un efect de tranziţie.
pentru niciun efect.
● Selectaţi
Selectaţi
Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
Opriţi redarea.
Music (Muzică): Selectaţi un fundal audio.
3
Reglaţi volumul sau opriţi sunetele.
pentru a porni expunerea de diapozitive.
● Atingeţi ecranul (cu excepţia pictogramelor de opţiuni) pentru a
întrerupe expunerea de diapozitive.
● Selectaţi
pentru a comuta la modul Redare.
Redarea/Editarea
.
Utilizaţi următoarele pictograme pentru a controla redarea.
71
Redarea
Redarea unei note vocale
Trunchierea unui videoclip în timpul redării
1
Selectaţi în punctul din care doriţi să înceapă noul
.
videoclip şi selectaţi
2
3
Selectaţi
4
Redarea unei note vocale
pentru a relua redarea.
Selectaţi în punctul în care doriţi să se termine noul
.
videoclip şi selectaţi
1
2
În modul Redare, selectaţi o notă vocal㠓
Utilizaţi următoarele pictograme pentru a controla redarea.
Selectaţi Yes (Da).
● Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.
● Videoclipul editat va fi salvat ca fişier nou.
Capturarea unei imagini în timpul redării
1
2
3
Selectaţi
Selectaţi
Pictogramă Descriere
Scanaţi înapoi.
în punctul în care doriţi să salvaţi o fotografie.
/
.
Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
Opriţi redarea.
Selectaţi Yes (Da).
Scanaţi înainte.
Reglaţi volumul sau opriţi sunetele.
O imagine capturată va avea aceeaşi dimensiune a fişierului ca şi cea a
fişierului video original şi va fi salvată ca fişier nou.
Redarea/Editarea
.
72
Redarea
Adăugarea unei note vocale la o fotografie
1
2
3
Redarea unei note vocale adăugate la o fotografie
În modul Redare, selectaţi o fotografie “ M.
Selectaţi Voice memo (Notă vocală) “ On (Pornit).
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a înregistra o notă vocală
scurtă (de maximum 10 secunde).
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie care conţine o notă
vocal㠓 .
2
Utilizaţi următoarele pictograme pentru a controla redarea.
● Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea notei
vocale.
Pictogramă Descriere
/
Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
Opriţi redarea.
Reglaţi volumul sau opriţi sunetele.
Redarea/Editarea
73
Editarea unei fotografii
Efectuaţi operaţii de editare a fotografiilor, cum ar fi rotirea, redimensionarea, eliminarea efectului de ochi roşii şi reglarea luminozităţii,
contrastului sau saturaţiei.
● Fotografiile editate vor fi salvate ca fişiere noi.
● Când editaţi fotografii de
sau mai mari, acestea vor fi automat
redimensionate la o rezoluţie inferioară (mai puţin pentru rotirea sau
redimensionarea fotografiilor).
R
‎ edimensionarea fotografiilor
1
2
Rotirea unei fotografii
1
2
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
Selectaţi
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
Selectaţi
● Selectaţi
(p. 90)
.
“o opţiune.
pentru a salva fotografia ca imagine de pornire.
.
1920 X 1080
“o opţiune.
Left 90˚
3
Selectaţi
.
Opţiunile disponibile diferă în funcţie de dimensiunea fotografiei
selectate.
3
Selectaţi
.
Redarea/Editarea
74
Editarea unei fotografii
Editarea culorilor
Definirea propriului ton RGB
Aplicaţi un ton diferit de culoare unei fotografii, cum ar fi Soft
(Estompat), Vivid (Viu) sau Forest (Pădure).
1
2
3
Soft (Estompat)
1
2
Vivid (Viu)
● Selectaţi
3
Selectaţi
Reglaţi cantitatea dorită de culoare.
Custom RGB
.
“o opţiune.
pentru a defini propriul ton RGB.
Soft
4
Selectaţi
.
Redarea/Editarea
“
“
Selectaţi o culoare (R: Red (Roşu), G: Green (Verde),
B: Blue (Albastru)).
Forest (Pădure)
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
Selectaţi
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
75
.
.
Editarea unei fotografii
Aplicarea unui efect diferit
Corectarea problemelor de expunere
Aplicaţi fotografiei diferite efecte, cum ar fi filtre de culori sau
efecte de zgomot.
Reglaţi ACB (Echilibrarea automată a contrastului), luminozitatea,
contrastul sau saturaţia.
1
2
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
Selectaţi
.
Reglarea unei imagini
“o opţiune.
1
2
Elegant
Opţiune
Elegant (Elegant): Aplicaţi efecte fotografiei pentru a o
face mai deschisă şi mai estompată.
Add Noise (Adăugare zgomot): Adăugaţi zgomot
fotografiei pentru a o face să pară mai veche.
Selectaţi
Selectaţi
●
●
●
.
“ o opţiune de reglare.
: Brightness (Luminozitate)
: Contrast (Contrast)
: Saturation (Saturaţie)
3
Selectaţi o valoare pentru a regla elementul selectat.
(-: mai puţin sau +: mai mult)
4
Selectaţi
.
Descriere
Color Filter (Filtru de culoare): Modificaţi culorile
de fundal în alb şi negru pentru a face ca subiectul
principal să iasă în evidenţă.
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
Reglarea funcţiei ACB (Echilibrarea automată a contrastului)
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
Selectaţi
“
Selectaţi
.
.
Redarea/Editarea
76
.
.
Editarea unei fotografii
Editarea fotografiilor cu portrete
Aplicarea efectului de zăpadă
Puteţi îmbunătăţi fotografiile ascunzând imperfecţiunile feţei şi
eliminând efectul de ochi roşii sau puteţi aplica efecte distractive.
Aceste efecte sunt disponibile numai pentru portrete.
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
Selectaţi
“
.
.
● În jurul subiecţilor cade zăpadă.
Selectaţi
pentru a opri zăpada şi selectaţi
.
Aplicarea efectelor distractive
Snow (Zăpadă)
Mosaic (Mozaic)
Highlight (Evidenţiere)
Ascunderea imperfecţiunilor
1
2
3
Selectaţi un nivel.
4
Selectaţi
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
Selectaţi
“
.
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
Selectaţi
Opţiune
“
Selectaţi
.
.
.
Descriere
Highlight (Evidenţiere): Estompaţi fundalul pentru a
atrage atenţia asupra subiectului principal.
3
4
.
Selectaţi
sau
Mosaic (Mozaic): Aplicaţi efecte de mozaic feţelor
detectate.
● Pe măsură ce creşte numărul, sunt ascunse mai multe
imperfecţiuni.
În modul Redare, selectaţi o fotografie “
“
● Camera foto detectează automat feţele.
.
Eliminarea efectului de ochi roşii
1
2
3
1
2
Selectaţi o faţă detectată şi selectaţi
Selectaţi
.
.
● Dacă selectaţi efectele
sau
, camera foto va detecta până la
20 de feţe.
● Puteţi utiliza efectul
chiar dacă fotografiile nu includ persoane.
.
.
Redarea/Editarea
77
Editarea unei fotografii
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)
5
Setaţi opţiunile pentru DPOF.
Selectaţi fotografii pentru imprimare şi setaţi opţiuni, cum ar fi
numărul de copii sau dimensiunea hârtiei.
● Cartela de memorie poate fi dusă la un centru de imprimare care
acceptă DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare) sau
puteţi imprima acasă fotografii direct printr-o imprimantă compatibilă
cu DPOF.
● Fotografiile late pot fi imprimate fără marginile laterale, deci fiţi atenţi
la dimensiunea fotografiilor.
● Nu puteţi seta valoarea DPOF pentru fotografiile stocate în memoria
internă.
Opţiune
Descriere
1
2
În modul Redare, selectaţi M.
Selectaţi dacă doriţi să imprimaţi fotografiile ca
pentru a imprima fotografiile
miniaturi. (Selectaţi
ca miniaturi.)
Selectaţi .“DPOF “Selectaţi.
Specificaţi dimensiunea fotografiei imprimate.
3
Selectaţi fotografii de imprimat.
4
● Pentru a imprima toate fişierele, selectaţi All (Toate) şi treceţi
la pasul 5.
● Selectaţi
● Selectaţi
Selectaţi
pentru a selecta toate fişierele.
pentru a anula elementele selectate.
6
7
Selectaţi , sau . pentru a seta numărul de copii.
Selectaţi
.
Dacă specificaţi dimensiunea de imprimare, puteţi imprima fotografiile
numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.
.
Redarea/Editarea
78
Vizualizarea fişierelor pe un televizor
Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.
1
2
3
4
5
În modul Fotografiere sau Redare, selectaţi M¡
.
8
Selectaţi.(de două ori)¡Video Out (Ieşire video).
Selectaţi o ieşire de semnal video în funcţie de ţara sau
regiunea dvs. (p. 93)
Opriţi camera foto şi televizorul.
Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.
Video
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând ecranul
cu atingere al camerei foto.
● Ecranul cu atingere va funcţiona ca dispozitiv de control
pentru ecranul televizorului. Găsiţi opţiunea dorită pe ecranul
televizorului şi atingeţi locul unde se află opţiunea respectivă
pe ecranul camerei foto. În momentul în care apare un
indicator pe opţiunea de pe ecranul televizorului, selectaţi
de pe ecranul camerei foto.
● Pe anumite televizoare, este posibil să apară un zgomot digital sau
să nu apară o parte a unei imagini.
● Este posibil ca imaginile să nu apară centrate pe ecranul
televizorului, acest lucru depinzând de setările televizorului.
● Puteţi captura imagini sau videoclipuri în timp ce camera foto este
conectată la televizor.
Audio
6
Porniţi televizorul şi selectaţi modul de ieşire video
utilizând telecomanda televizorului.
7
Porniţi camera foto şi apăsaţi pe [P].
Redarea/Editarea
79
Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)
Transferaţi fişierele în computer cu ajutorul programului Intelli-studio încorporat. De asemenea, puteţi edita fişiere sau le puteţi încărca pe
site-urile Web preferate.
Cerinţe pentru Intelli-studio
Element
Cerinţe
Procesor
Intel Pentium 4, 3,2 GHz sau mai mult/AMD Athlon
64FX, 2,6 GHz sau mai mult
RAM
Minimum 512 MB de RAM (se recomandă 1 GB sau
mai mult)
Sistem de
operare
Windows XP SP2/Vista
Capacitate
hard disk
250 MB sau mai mult
(se recomandă 1 GB sau mai mult)
Altele
● Unitate CD-ROM
● Placă video de 64 MB sau mai mult (se recomandă
nVIDIA Geforce 7600GT sau o versiune superioară/
ATI seria X1600 sau o versiune superioară)
● Monitor compatibil cu ecran color de 1024 x 768
pixeli, pe 16 biţi (se recomandă ecran color pe 32 de
biţi, cu o rezoluţie de 1280 x 1024 de pixeli)
● Port USB, Microsoft DirectX 9.0c sau o versiune
ulterioară
Redarea/Editarea
● Intelli-studio poate să nu funcţioneze corect pe anumite computere,
chiar dacă acestea îndeplinesc cerinţele necesare.
● În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele necesare, este
posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau editarea acestora
poate dura mai mult.
● Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza
programul.
● Trebuie să utilizaţi Windows 2000/XP/Vista sau Mac OS 10.3 sau
o versiune ulterioară pentru a conecta camera foto ca pe un disc
amovibil.
Utilizarea unui PC construit manual sau a unui PC şi a unui sistem de
operare care nu sunt acceptate poate anula garanţia.
80
Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)
5
Transferarea fişierelor cu ajutorul programului
Intelli-studio
6
Intelli-studio va porni automat în momentul în care veţi conecta
camera foto la computer prin cablul USB.
3
4
Selectaţi un folder din computer pentru a salva noile
fişiere.
● Dacă nu există fişiere noi în camera foto, fereastra de tip popup pentru salvarea de fişiere noi nu va apărea.
Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un
computer prin cablul USB.
1
2
Porniţi camera foto.
● Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
7
În modul Fotografiere sau Redare, selectaţi M →
Selectaţi Yes (Da).
● Noile fişiere vor fi transferate pe computer.
.
Pentru Windows Vista, din fereastra AutoPlay, selectaţi Run iStudio.
exe (Executare iStudio.exe).
Selectaţi . (de două ori)“PC Software (Software PC)
“On (Pornit).
Opriţi camera foto.
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (▲)
în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se
pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru
pierderile de date.
Redarea/Editarea
81
Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)
Utilizarea programului Intelli-studio
Intelli-studio este un program încorporat ce vă permite să redaţi şi să editaţi fişiere. De asemenea, puteţi încărca fişiere pe site-uri Web, cum
ar fi Flickr sau YouTube. Pentru detalii, selectaţi Menu (Meniu) “ Help (Ajutor) din program.
● Dacă instalaţi Intelli-studio pe computer, programul se va lansa mai repede. Pentru a instala programul, selectaţi Menu (Meniu) “ Install Intelli-studio on PC
(Instalare Intelli-studio pe PC).
● Nu puteţi edita fişiere direct pe camera foto. Transferaţi fişierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
● Nu puteţi copia fişiere de pe computer în camera foto.
● Intelli-studio acceptă următoarele formate:
- Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
2
3
4
1
5
6
14
7
13
10
3
4
8
9
12
4
11
10
Redarea/Editarea
82
Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)
1
Deschideţi meniuri
Transferarea fişierelor prin conectarea camerei
foto ca şi disc amovibil
2
Afişaţi fişierele din folderul selectat
Puteţi conecta camera video la computer ca şi disc amovibil.
3
Treceţi la modul Edit (Editare)
4
Treceţi la modul Sharing (Partajare) (puteţi trimite fişiere
prin email sau le puteţi încărca pe site-uri Web, cum ar fi
Flickr sau YouTube.)
5
Măriţi sau micşoraţi miniaturile din listă
6
Selectaţi un tip sau o categorie de fişiere
7
Vizualizaţi pe computer fişierele din folderul selectat
8
Copiaţi fişierele pe computer
9
Vizualizaţi pe camera foto fişierele din folderul selectat
Pictogramă Descriere
10
Vizualizaţi fotografiile sub forma unei expuneri de
diapozitive/Redaţi videoclipuri
11
Copiaţi fişierele noi în computer
12
Răsfoiţi folderele din dispozitivul conectat
13
Selectaţi folderele din computer
14
Răsfoiţi folderele din computer
1
2
3
Redarea/Editarea
În modul Fotografiere sau Redare, selectaţi M “
.
Selectaţi . (de două ori) “PC Software (Software PC)
“Off (Oprit).
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (▲)
în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se
pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru
pierderile de date.
83
Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)
4
Deconectarea camerei foto (pentru Windows
XP)
Porniţi camera foto.
● Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
În cazul în care camera nu reuşeşte să se conecteze, va apărea o
fereastră pop-up. Selectaţi Computer (Computer).
5
Din computer, selectaţi Computerul meu “Disc
amovibil “DCIM “100PHOTO.
6
Selectaţi fişierele dorite şi glisaţi-le sau salvaţi-le în
computer.
Modul de deconectare a cablului USB pentru Windows 2000/Vista
este asemănător.
1
Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs.
clipeşte, aşteptaţi până când încetează.
2
Faceţi clic pe
în bara de instrumente din partea
dreaptă jos a ecranului PC-ului.
3
4
Faceţi clic pe mesajul pop-up.
Scoateţi cablul USB.
Camera foto nu poate fi deconectată în siguranţă când se execută
Intelli-studio. Terminaţi execuţia programului înainte de a deconecta
camera.
Redarea/Editarea
84
Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Mac)
După ce aţi conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaşte dispozitivul automat. Puteţi transfera fişiere direct de
pe camera foto în computer fără a instala vreun program.
Este acceptată Mac OS 10.3 sau o versiune ulterioară.
1
Conectaţi camera foto la un computer Macintosh prin
cablul USB.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (S)
în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se
pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru
pierderile de date.
2
3
4
Porniţi camera foto.
● Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o
pictogramă pentru discul amovibil.
Faceţi dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
Transferaţi fotografiile sau videoclipurile în computer.
Redarea/Editarea
85
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)
Imprimaţi fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.
1
2
Cu imprimanta pornită, conectaţi camera foto la aceasta
prin cablul USB.
3
Selectaţi
pentru a imprima.
● Selectaţi
pentru a seta opţiunile de imprimare. Consultaţi
„Configurarea setărilor de imprimare” de la pagina 87.
Porniţi camera foto.
● Imprimanta recunoaşte camera foto în mod automat.
● În cazul în care camera nu reuşeşte să se conecteze, va apărea
o fereastră pop-up. Selectaţi Printer (Imprimantă).
● Dacă imprimanta dvs. beneficiază de caracteristica de stocare
în masă, trebuie mai întâi să setaţi modul USB la Printer
(Imprimantă) din meniul de setări. (p. 93)
4
Redarea/Editarea
Selectaţi o opţiune.
Opţiune
Descriere
Current Photo
(Fotografie curentă)
Imprimaţi fotografia selectată în mod
curent. Treceţi la pasul 6.
Selected Photos
(Fotografii selectate)
Imprimaţi fotografiile dorite.
All Photos (Toate
fotografiile)
Imprimaţi toate fotografiile. Treceţi la
pasul 6.
86
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)
5
Selectaţi < sau > pentru a derula la o fotografie pe care
doriţi să o imprimaţi.
6
Selectaţi , sau . pentru a seta numărul de copii şi
.
selectaţi
Configurarea setărilor de imprimare
● Dacă aţi selectat să imprimaţi fotografiile dorite, repetaţi paşii
5-6 pentru toate fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi.
7
Selectaţi Yes (Da) pentru a confirma.
● Începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Revocare) pentru a
anula imprimarea.
Opţiune
Descriere
Size (Dimensiune): Specificaţi dimensiunea fotografiei
imprimate.
Layout (Aspect): Creaţi fotografii imprimate ca miniaturi.
Type (Tip): Selectaţi tipul de hârtie.
Quality (Calitate): Setaţi calitatea imprimării.
Date (Dată): Setaţi să imprimaţi data.
File Name (Nume fişier): Setaţi să imprimaţi numele
fişierului.
Reset (Resetare): Resetaţi setările de imprimare.
Anumite opţiuni nu sunt acceptate de anumite imprimante.
Redarea/Editarea
87
Anexe
Consultaţi setările, mesajele de eroare, specificaţiile şi sfaturile
de întreţinere.
Meniul de setări ........................................................................... 89
Accesarea meniului de setări ..................................................... 89
Setările de sunet ........................................................................ 90
Setările de afişare ...................................................................... 90
Setările camerei foto .................................................................. 91
Mesajele de eroare ..................................................................... 94
Întreţinerea camerei foto ............................................................ 95
Curăţarea camerei foto .............................................................. 95
Despre cartelele de memorie ..................................................... 96
Despre baterie ............................................................................ 97
Înainte de a contacta un centru de service .............................. 99
Specificaţiile camerei foto ........................................................ 102
Index ............................................................................................ 106
Meniul de setări
Aflaţi despre diferitele opţiuni pentru a configura setările camerei foto.
3
Accesarea meniului de setări
1
2
Selectaţi o opţiune şi salvaţi setările.
În modul Fotografiere sau Redare, selectaţi M.
Volume
Off
Selectaţi un meniu.
Haptic Strength
Low
Haptic&Sound
Medium
High
Volume
: Medium
Shutter Sound
Haptic Strength
: Medium
Start Sound
Haptic&Sound
: All
Shutter Sound
:1
: Off
Start Sound
: Off
1/2
4
1/2
Pictogramă Descriere
Sound settings (Setări de sunet): Setaţi diferite
sunete pentru camera foto şi volumul acestora.
(p. 90)
Display settings (Setări de afişare): Personalizaţi
setările de afişare, cum ar fi limba şi luminozitatea.
(p. 90)
Camera settings (Setări cameră foto): Modificaţi
setările pentru sistemul camerei foto, cum ar fi
formatul memoriei, numele implicit al fişierelor şi
modul USB. (p. 91)
Anexe
89
Selectaţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Meniul de setări
Setările de sunet
Setările de afişare
* Implicit
* Implicit
Element
Descriere
Element
Descriere
Volume (Volum)
Reglaţi volumul oricărui sunet. (Off (Oprit), Low
(Minim), Medium (Mediu)*, High (Maxim))
Language
(Limbă)
Selectaţi o limbă pentru textul afişat.
Selectaţi un nivel de vibraţie care să fie resimţit
atunci când atingeţi ecranul. (Low (Minim),
Medium (Mediu)*, High (Maxim))
Function
Description
(Descriere
funcţie)
Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui
meniu. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
Haptic Strength
(Intensitate
vibraţie)
La temperaturi scăzute, nivelul vibraţiei poate
părea mai redus în comparaţie cu setarea aleasă
de dvs. Acest lucru nu reprezintă o funcţionare
necorespunzătoare.
Selectaţi dacă, atunci când atingeţi ecranul,
camera foto va vibra sau va emite un semnal
Haptic&Sound
(Vibraţie şi sunet) sonor. (Off (Oprit), Haptic (Vibraţie), Sound
(Sunet), All (Toate)*)
Shutter
Sound (Sunet
declanşator)
Selectaţi un sunet care va fi emis la apăsarea pe
butonul declanşator. (Off (Oprit), 1*, 2, 3)
Start Sound
(Sunet de
pornire)
Selectaţi un sunet care va fi emis la pornirea
camerei foto. (Off (Oprit)*, 1, 2, 3)
AF Sound
(Sunet AF)
Selectaţi un sunet care va fi emis la apăsarea până
la jumătate pe butonul declanşator. (Off (Oprit),
On (Pornit)*)
Start Image
(Imagine de
pornire)
Setaţi o imagine de pornire care să se afişeze atunci
când porniţi camera foto.
● Off (Oprit)*: Nu se afişează nicio imagine de
pornire.
● Logo (Siglă): Se afişează o imagine implicită
stocată în memoria internă.
● User Image (Imagine utilizator): Se afişează
imaginea dorită de dvs. (p. 74)
● O singură imagine de pornire va fi salvată în
memoria internă.
● Dacă selectaţi o fotografie nouă ca imagine de
pornire sau dacă resetaţi camera foto, imaginea
curentă va fi ştearsă.
Grid Line
(Linii de grilă)
Anexe
90
Selectaţi un tip de linii de grilă care să vă ajute să
compuneţi o scenă. (2 X 2*, 3 X 3, +, X)
Meniul de setări
* Implicit
Element
Display
Brightness
(Luminozitate
ecran)
Setările camerei foto
Descriere
* Implicit
Reglaţi luminozitatea ecranului. (Auto (Automată)*,
Dark (Întunecată), Normal (Normală), Bright
(Luminoasă))
Element
Formataţi memoria internă şi cartela de memorie
(toate fişierele, inclusiv fişierele protejate, vor fi
şterse). (No (Nu), Yes (Da))
Normal (Normală) este setarea fixă în modul Redare,
chiar dacă este selectat Auto (Automată) .
Quick View
(Vizualizare
rapidă)
Setaţi durata pentru examinarea unei imagini sau a
unui videoclip realizat înainte de revenirea la modul
Fotografiere. (Off (Oprit), 0,5 sec (0,5 sec.)*, 1 sec
(1 sec.), 3 sec (3 sec.))
Power Save
(Economisire
energie)
Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de
secunde, camera foto comută automat la modul
Power Save (Economisire energie) (apăsaţi pe
orice buton pentru a dezactiva modul Power Save
(Economisire energie)). (Off (Oprit)*, On (Pornit))
Descriere
Format
(Formatare)
Dacă utilizaţi o cartelă de memorie care a mai
fost utilizată împreună cu camere foto de la diferiţi
producători, un cititor de cartele de memorie sau
o cartelă formatată pe PC, camera foto poate citi
cartela în mod incorect. Formataţi cartela înainte
de a o utiliza.
Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere (data
Reset (Resetare) şi ora, limba şi setările pentru ieşirea video nu vor
fi resetate). (No (Nu), Yes (Da))
Anexe
Date & Time
(Dată şi oră)
Setaţi data şi ora şi selectaţi un format pentru dată.
(Off (Oprit)*, aaaa/ll/zz, ll/zz/aaaa, zz/ll/aaaa)
Time Zone
(Fus orar)
Selectaţi o regiune şi setaţi ora de vară (DST).
91
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
Descriere
Setaţi dacă să se afişeze data şi ora pe fotografii la
imprimare. (Off (Oprit)*, Date (Dată), Date & Time
(Dată şi oră))
Specificaţi modul în care să fie denumite fişierele.
● Reset (Resetare): Setaţi ca numărul de fişiere
să înceapă cu 0001 când introduceţi o nouă
cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de
memorie sau când ştergeţi toate fişierele.
● Series (Serie)*: Setaţi ca numărul de fişiere
să urmeze numărului de fişiere anterior când
introduceţi o nouă cartelă de memorie, când
formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi
toate fişierele.
File No.
(Nr. fişier)
* Implicit
Element
Imprint
(Imprimare)
● Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din
dreapta jos al fotografiei.
● Este posibil ca data şi ora să nu fie imprimate
pe anumite modele de imprimantă.
● Dacă selectaţi în modul s , nu se vor
afişa data şi ora.
Setaţi camera foto să se oprească automat atunci
când nu o utilizaţi. (Off (Oprit), 1 min (1 min.), 3
min (3 min.)*, 5 min (5 min.), 10 min (10 min.))
● Numele implicit al primului folder este
100PHOTO, iar numele implicit al primului fişier
este SAM_0001.
● Numărul fişierelor creşte unul câte unul de la
SAM_0001 la SAM_9999.
● Numărul folderelor creşte unul câte unul de la
100PHOTO la 999PHOTO.
● Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate
într-un folder este 9999.
● Camera foto defineşte numele fişierelor
conform standardului Digital rule for Camera
File system (DCF). Dacă modificaţi numele
fişierelor în mod intenţionat, camera foto poate
să nu redea fişierele.
Auto Power Off
(Oprire automată)
● Setările nu vor fi modificate după schimbarea
bateriei.
● Camera foto nu se va opri automat atunci
când:
- este conectată la un computer sau la o
imprimantă
- redaţi o expunere de diapozitive sau
videoclipuri
- înregistraţi o notă vocală
Setaţi o lumină de asistenţă pentru a vă ajuta
AF Lamp
(Indicator luminos să focalizaţi în locuri întunecate. (Off (Oprit), On
pentru AF)
(Pornit)*)
Setaţi camera foto să rotească automat fotografiile
Auto Rotate
verticale pentru a le vizualiza în modul peisaj. (Off
(Rotire automată)
(Oprit), On (Pornit)*)
Anexe
92
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de
regiunea dvs.
● NTSC (NTSC)*: S.U.A., Canada, Japonia,
Coreea, Taiwan, Mexic.
Video Out (Ieşire
● PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria,
video)
Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda,
Germania, Italia, Kuweit, Malaezia, Olanda,
Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,
Suedia, Elveţia, Thailanda
USB (USB)
Setaţi funcţia care să fie utilizată prin intermediul
unei conexiuni USB la un computer sau la o
imprimantă.
● Auto (Automat)*: Setaţi camera foto să
selecteze automat modul USB.
● Computer (Computer): Conectaţi camera foto la
un computer pentru a transfera fişiere.
● Printer (Imprimantă): Conectaţi camera foto la o
imprimantă pentru a imprima fişiere.
PC Software
(Software PC)
Setaţi pornirea automată a programului Intellistudio în momentul în care conectaţi camera foto la
computer. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
Calibration
(Calibrare)
Calibraţi ecranul astfel încât camera foto să
recunoască în mod corect intrarea.
Anexe
93
Mesajele de eroare
Când apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaj de eroare
Soluţii propuse
Card Error
(Eroare cartelă)
● Opriţi camera foto şi porniţi-o din nou.
● Scoateţi cartela de memorie şi introduceţi-o
din nou.
● Formataţi cartela de memorie. (p. 91)
DCF Full Error
(Eroare completă
DCF)
Numele fişierelor nu se potrivesc cu standardul
DCF. Transferaţi fişierele de pe cartela de
memorie pe computer şi formataţi cartela. (p. 91)
File Error
(Eroare fişier)
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un
centru de service.
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi
Low Battery
(Baterie descărcată) bateria.
Memory Full
(Memorie plină)
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau
introduceţi o nouă cartelă de memorie.
No Image File
(Niciun fişier de
imagine)
Realizaţi fotografii sau introduceţi o cartelă de
memorie care conţine câteva fotografii.
Anexe
94
Întreţinerea camerei foto
Curăţarea camerei foto
Corpul camerei foto
Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.
Obiectivul şi ecranul cu atingere al camerei foto
Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi
uşor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi
un lichid de curăţare a obiectivului pe o bucată de hârtie de
curăţare şi ştergeţi uşor.
● Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea
dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera şi pot cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.
● Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare
pe acesta.
Anexe
95
Întreţinerea camerei foto
Despre cartelele de memorie
Capacitatea cartelei de memorie
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de
condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o
cartelă microSDTM de 1 GB:
Cartelele de memorie pe care le puteţi utiliza
Puteţi utiliza cartele de memorie microSDTM (Secure Digital).
Dimensiune
F
o
t
o
g
r
a
f
i
i
*
V
i
d
e
o
c
l
i
p
u
r
i
Super Fine Fine
Normal
60 FPS 30 FPS 15 FPS
(Foarte fină) (Fină) (Normală)
145
281
399
-
-
-
166
310
436
-
-
-
200
363
522
-
-
-
209
357
531
-
-
-
339
630
860
-
-
-
526
885
1.198
-
-
-
873
1.455
1.909
-
-
-
1.697
2.037
2.350
-
-
-
-
-
-
-
Aprox. Aprox.
13’ 21” 23’ 20”
-
-
-
-
Aprox. Aprox.
15’ 10” 32’ 11”
-
-
-
-
Aprox. Aprox.
37’ 25” 66’ 45”
-
-
-
Aprox. Aprox. Aprox.
78’ 20” 136’ 47” 235’ 02”
* Durata de înregistrare poate varia dacă utilizaţi zoom-ul.
Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a stabili
durata totală de înregistrare.
Anexe
96
Întreţinerea camerei foto
Despre baterie
Durata de viaţă a bateriei
Utilizaţi numai baterii aprobate de Samsung.
Durată medie /
Număr de fotografii
Specificaţiile bateriei
Mod
SLB-07A
Tip
Baterie Litiu-ion
Capacitate celulă
720 mAh
Tensiune
3,7 V
Durată de încărcare
(când camera foto este oprită)
Aprox. 150 min.
Condiţii de testare
(când bateria este complet
încărcată)
Aceasta se măsoară în următoarele
condiţii: în modul a , rezoluţie 12 M,
calitate Fine (Fină), OIS pornit.
1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Fill
in (Umplere), realizaţi o singură
fotografie şi măriţi sau micşoraţi.
Fotografii
Aprox. 100 min./
2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Off
Aprox. 200 de
(Oprit), realizaţi o singură fotografie
fotografii
şi măriţi sau micşoraţi.
3. Parcurgeţi paşii 1 şi 2 timp de
30 de secunde şi repetaţi timp de
5 minute. Apoi, opriţi camera foto
timp de 1 minut.
4. Repetaţi paşii 1-3.
Videoclipuri Aprox. 60 min.
Înregistraţi videoclipuri la rezoluţia de
1280 x 720 HQ şi la 30 fps.
● Cifrele menţionate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung şi pot
varia în funcţie de utilizarea propriu zisă.
● Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a stabili durata
totală de înregistrare.
Anexe
97
Întreţinerea camerei foto
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei
● Dacă lumina indicatoare este oprită, asiguraţi-vă că bateria este
introdusă corect.
● Opriţi camera foto când încărcaţi.
● Porniţi camera foto după ce aţi încărcat bateria timp de mai mult de
10 minute.
● Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid
bateria. Încărcaţi bateria până când lumina indicatoare devine verde.
● Dacă lumina indicatoare clipeşte şi este portocalie sau nu este
aprinsă, reconectaţi cablul sau scoateţi bateria şi introduceţi-o din
nou.
● Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau temperatura
este prea ridicată, lumina indicatoare poate deveni portocalie.
Încărcarea va începe când bateria se răceşte.
Observaţii referitoare la încărcare când camera foto este
conectată la un computer
● Utilizaţi numai cablul USB furnizat.
● Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
- utilizaţi un hub USB
- alte dispozitive USB sunt conectate la computer
- conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului
- portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la
ieşire (5 V, 500 mA)
Anexe
98
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat
soluţiile de depanare, dar aveţi în continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.
Situaţie
Soluţii propuse
Camera foto nu
porneşte
● Asiguraţi-vă că aţi introdus bateria.
● Asiguraţi-vă că bateria este introdusă
corect.
● Încărcaţi bateria.
Camera foto se
opreşte brusc
● Încărcaţi bateria.
● Camera foto poate fi în modul Power
save (Economisire energie). (p. 91)
● Camera foto se poate opri pentru a
împiedica deteriorarea cartelei de
memorie din cauza unui impact. Reporniţi
camera foto.
Camera foto se
descarcă rapid
● Este posibil ca bateria să se descarce
mai rapid la temperaturi scăzute (sub 0°
C). Păstraţi bateria caldă punând-o în
buzunar.
● Utilizarea bliţului sau înregistrarea
videoclipurilor descarcă rapid bateria.
Reîncărcaţi dacă este nevoie.
● Bateriile sunt elemente consumabile
care trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi
o baterie nouă dacă durata de viaţă a
bateriei se reduce rapid.
Anexe
Situaţie
Soluţii propuse
Nu poate fotografia
● Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de
memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt
necesare sau introduceţi o nouă cartelă.
● Formataţi cartela de memorie. (p. 91)
● Cartela de memorie este defectă.
Cumpăraţi o cartelă de memorie nouă.
● Asiguraţi-vă că această cameră foto este
pornită.
● Încărcaţi bateria.
● Asiguraţi-vă că bateria este introdusă
corect.
Camera foto se
blochează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Bliţul nu funcţionează
● Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie
setată la Off (Oprit). (p. 45)
● Nu puteţi utiliza bliţul în modul d, v
sau în unele moduri s .
Bliţul se declanşează
pe neaşteptate
Este posibil ca bliţul să se declanşeze
datorită electricităţii statice. Acest lucru nu
reprezintă o funcţionare necorespunzătoare
a camerei foto.
Data şi ora sunt
incorecte
Setaţi data şi ora în meniul de setări de
afişare.
99
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Ecranul cu atingere
sau butoanele nu
funcţionează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Ecranul camerei
foto nu funcţionează
corespunzător
Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi
foarte scăzute, se poate produce
decolorarea sau funcţionarea
necorespunzătoare a ecranului camerei
foto.
Pentru o performanţă mai bună a ecranului,
utilizaţi camera foto la temperaturi
moderate.
Cartela de memorie
conţine o eroare
Cartela de memorie nu a fost resetată.
Formataţi cartela. (p. 91)
Nu poate reda fişiere
Dacă modificaţi numele unui fişier, este
posibil ca acest fişier sa nu fie redat de
camera foto (numele fişierului trebuie
să respecte standardul DCF). Dacă
întâlniţi această situaţie, redaţi fişierele pe
computer.
Situaţie
● Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare
setată este potrivită pentru fotografii în
prim plan. (p. 47)
Fotografia este neclară ● Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria
de acoperire a bliţului. (p. 102)
● Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În
caz contrar, curăţaţi obiectivul. (p. 95)
Anexe
Soluţii propuse
O balanţă de alb incorectă poate crea
Culorile din fotografie o culoare artificială. Selectaţi opţiunea
nu corespund celor din corespunzătoare pentru balanţa de alb,
scena reală
care să se potrivească sursei de lumină.
(p. 57)
Fotografia este prea
deschisă
● Fotografia este supraexpusă. Reglaţi
valoarea expunerii. (p. 54)
● Opriţi bliţul. (p. 45)
Fotografia este prea
întunecată
Fotografia este subexpusă.
● Reglaţi valoarea expunerii. (p. 54)
● Activaţi bliţul. (p. 45)
● Ajustaţi viteza ISO. (p. 46)
Televizorul nu afişează
fotografiile
● Asiguraţi-vă că această cameră foto este
conectată corect la un monitor extern
prin cablul A/V.
● Asiguraţi-vă că această cartelă de
memorie conţine fotografii.
Computerul nu
recunoaşte camera
foto
● Asiguraţi-vă că acest cablu USB este
conectat corect.
● Asiguraţi-vă că această cameră foto este
pornită.
● Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de
operare acceptat.
Computerul
deconectează
camera foto în timpul
transferului de fişiere
Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă
de electricitatea statică. Deconectaţi cablul
USB şi conectaţi-l din nou.
100
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Camera foto nu poate
reda videoclipuri
● Puteţi reda videoclipuri numai cu
software-ul Intelli-studio. Instalaţi
software-ul pe computer. (p. 82)
● Asiguraţi-vă că acest cablu USB este
conectat corect.
Intelli-studio nu
funcţionează corect
● Opriţi programul Intelli-studio şi
reporniţi-l.
● Nu puteţi utiliza Intelli-studio pe
computere Macintosh.
● Asiguraţi-vă că PC Software (Software
PC) este setat la On (Pornit) în meniul de
setări. (p. 93)
● În funcţie de specificaţiile şi de mediul
computerului, este posibil ca programul
să nu se lanseze automat. În acest caz,
faceţi clic pe Start “ Computerul meu
“ Intelli-studio “ iStudio.exe on your
computer.
Anexe
101
Specificaţiile camerei foto
Senzor imagine
Tip
Normal
Număr efectiv
Aprox. 12,2 megapixeli
de pixeli
Număr total
de pixeli
Interval
Aprox. 12,4 megapixeli
Obiectiv
80 cm - infinit
Macro
5 cm - 80 cm
50 cm - 80 cm
Auto Macro
5 cm - infinit
50 cm - infinit
Super Macro
3 cm - 8 cm
-
Viteză obturator
Distanţă
focală
Obiectiv Schneider-KREUZNACH f = 4,9 - 22,5 mm
(echivalentul cu o cameră cu film de 35 mm: 27 - 124,2 mm)
Interval
F-stop
F3,5 (W) - F5,9 (T)
Zoom digital
●● Mod imagine statică: 1,0X - 5,0X
●● Mod redare: 1,0X - 12,5X (în funcţie de dimensiunea
imaginii)
●●
●●
●●
●●
Tip
LCD TFT
Caracteristici
●● Ecran principal: 3.0" (7.6 cm) Wide QVGA (230 K)
Full Touch LCD
●● Ecran frontal: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD
Auto (Automată): 1/8 - 1/2.000 sec.
Program: 1 - 1/2.000 sec.
Night (Noapte): 8 - 1/2.000 sec.
Fireworks (Artificii): 2 sec.
Expunere
Ecran
Control
Program AE
Măsurare
Multi (Multiplă), Spot (Punct), Center-weighted (Focalizat pe
centru)
Compensaţie
±2EV (paşi 1/3 EV)
Echivalent
ISO
Automat, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200
Bliţ
Focalizare
Tip
Tele (T)
Wide (W)
CCD 1/2,33 inchi (aprox. 7,79 mm)
Focalizare automată TTL (Multi AF (AF multiplă), Center AF
(AF centrală), Recunoaşterea feţei AF, Detecţia feţei AF,
Smart Touch AF (AF inteligentă cu atingere), One Touch
Shooting (Fotografiere cu o singură atingere))
Anexe
Mod
Off (Oprit), Auto (Automată), Red-eye (Ochi roşii), Fill in
(Umplere), Slow Sync (Sincronizare redusă), Red-eye Fix
(Corecţie ochi roşii)
Interval
●● Wide: 0,2 m - 3,4 m (ISO Automat)
●● Tele: 0,5 m - 2,0 m (ISO Automat)
Timp de
reîncărcare
Aprox. 4 sec.
102
Specificaţiile camerei foto
‫‏‬Reducere mişcare
IS dual [Stabilizare optică a imaginii (SOI) +
Stabilizare digitală a imaginii (SDI)]
Efect
Mod de
fotografiere
Videoclipuri
● Photo Style Selector (Selector pentru stilul de fotografie):
Normal (Normală), Soft (Estompat), Vivid (Viu), Forest
(Pădure), Retro, Cool (Rece), Calm, Classic (Clasic),
Negative (Negativ), Custom RGB (RGB particularizat)
● Image Adjust (Ajustare imagine): Sharpness (Claritate),
Contrast (Contrast), Saturation (Saturaţie)
Balanţă de alb
Redare
Auto WB (BA automată), Daylight (Lumina zilei), Cloudy (Înnorat),
Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom Set (Setare particularizată)
Tip
Imprimare dată
Date & Time, Date, Off
Fotografiere
Fotografii
● Format: H.264 (Timp max. de înregistrare: 20 min.)
● Dimensiune: 1280 X 720 HQ (30 FPS, 15 FPS),
1280 X 720 (30 FPS, 15 FPS), 640 X 480 (30 FPS,
15 FPS), 320 X 240 (60 FPS, 30 FPS, 15 FPS)
● Frame Rate: 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS
● Efect: Photo Style Selector (Selector pentru stilul de
fotografie), White Balance
● Voice (Voce): Off (Oprit), On (Pornit) (sunetul este oprit în
timpul funcţionării caracteristicii zoom)
● Editare videoclip (încorporat): Întrerupere înregistrare,
Capturare imagine statică, Trunchiere
● Moduri: Smart Auto (Mod automat inteligent) (Portret,
Portret în condiţii de noapte, Portret cu iluminare de fundal,
Iluminare de fundal, Peisaj, Alb, Mişcare, Trepied, Noapte,
Macro, Text Macro, Cer senin, Cer însorit, Verde natural,
Portret natural, Color Macro), Auto (Automat), Program,
DUAL IS (IS DUAL), Movie (Film), Scene (Scenă)) (Night
(Noapte), Portrait (Portret), Children (Copii), Landscape
(Peisaj), Text, Close Up (Prim plan), Sunset (Apus de
soare), Dawn (Răsărit de soare), Backlight (Contre jour,
Artificii), Fireworks (Artificii), Beach & Snow, Frame Guide
(Ghid cadre), Beauty Shot (Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare))
● Drive (Conducere): Single (Unic), Continuous (Continuu),
Motion Capture (Capturare mişcare), AEB
● Timer (Temporizator): 10 Sec (10 sec.), 2 Sec (2 sec.),
Double (Dublu), Motion Timer (Temporizator cu mişcare)
Anexe
Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de diapozitive cu
muzică şi efecte, Clip video, Album inteligent*
* Categorii Album inteligent: Type (Tip), Date (Dată), Color
(Culoare), Week (Săptămână), Face (Faţă), Favorite (Preferate)
Editare
Resize (Redimensionare), Rotate (Rotire), Photo Style
Selector (Selector pentru stilul de fotografie), Image Adjust
(Ajustare imagine), Special Effect, Face Effect
Efect
● Photo Style Selector (Selector pentru stilul de fotografie):
Normal (Normală), Soft (Estompat), Vivid (Viu), Forest
(Pădure), Retro, Cool (Rece), Calm, Classic (Clasic),
Negative (Negativ), Custom RGB (RGB particularizat)
● Image Adjust (Ajustare imagine): ACB, Brightness
(Luminozitate), Contrast, Saturation (Saturaţie)
● Special Effect: Colour Filter (Filtru de culoare), Elegant
(Elegant), Add Noise (Adăugare zgomot)
● Face Effect: Face Retouch, Red-eye Fix (Remediere
ochi roşii), Snow (Zăpadă), Mosaic (Mozaic), Highlight
(Evidenţiere)
Înregistrare voce
● Înregistrare voce (Max. 10 ore)
● Notă vocală în fotografie (Max. 10 sec.)
103
Specificaţiile camerei foto
Stocare
Suport media
Format fişier
Interfaţă
● Memorie internă: Aprox. 55 MB
● Memorie externă (Opţională):
cartelă microSD (garantat până la 4 GB)
Este posibil ca această capacitate a memoriei interne să nu se
potrivească cu aceste specificaţii.
Mufă de ieşire
USB 2.0
digitală
● Fotografii: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
● Video: H.264 (MPEG-4.AVC)
● Audio: AAC
Mono (Difuzor intern), Mono (Microfon)
Ieşire video
AV: NTSC, PAL (selectabil)
Mufă de
intrare de c.c.
20 de pini, 4,2 V
Sursă de alimentare
Baterie
reîncărcabilă
Pentru cartela de 1 GB microSDTM
Dimensiune
imagine
Ieşire audio
Baterie Litiu-ion (SLB-07A, 720 mAh)
Super Fine
(Foarte fină)
Fine
(Fină)
Normal
(Normală)
4000 X 3000
145
281
399
Dimensiuni (l x Î x A)
3984 X 2656
166
310
436
99,8 x 59,8 x 19,1 mm
3840 X 2160
200
363
522
Greutate
3264 X 2448
209
357
531
149 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
2560 X 1920
339
630
860
Temperatură de operare
2048 X 1536
526
885
1.198
1920 X 1080
873
1.455
1.909
1024 X 768
1.697
2.037
2.350
Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.
0 - 40˚C
Grad de umiditate de operare
5 - 85 %
Aceste cifre sunt calculate pentru condiţiile standard de la
Samsung şi pot varia în funcţie de condiţiile de fotografiere şi
de setările camerei foto.
Software
Intelli-studio
Specificaţiile sunt supuse modificării fără înştiinţare prealabilă.
Anexe
104
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor
acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene
cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme
de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că
produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB)
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul
duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în
mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul
care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale
unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod
ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să
consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs
şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte
deşeuri comerciale.
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe
ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă.
Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că
bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru
sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii
materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de
deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare
a bateriilor la nivel local.
Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de
utilizator. Pentru informaţii legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să
contactaţi furnizorul dvs. de service.
Simbolul Samsung Eco
Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru
a transmite în mod efectiv consumatorilor activităţile
de protejare a mediului înconjurător desfăşurate de
companie la realizarea produselor sale. Simbolul
reprezintă efortul continuu depus de Samsung de a
dezvolta produse care respectă mediul înconjurător.
Anexe
105
Index
A
ACB
în modul Fotografiere 55
în modul Redare 76
AF inteligentă cu atingere 48
AF Lamp (Indicator luminos
pentru AF) 92
AF Sound (Sunet AF) 90
Ajustare
Claritate 61
Contrast
în modul Fotografiere 61
în modul Redare 76
Luminozitate 76
Saturaţie
în modul Fotografiere 61
în modul Redare 76
B
Centru de service 99
Balanţă de alb 57
Comandă imprimare 78
Baterie
Coş de reciclare 69
Durată de viaţă 97
Încarcă 98
Specificaţii 97
Curăţare
Corp 95
Ecran 95
Obiectiv 95
Bliţ
Automat 45
Corecţie ochi roşii 46
Ochi roşii 45
Oprit 45
Sincronizare redusă 46
Umplere 46
D
Dată şi oră 91
Buton Redare 17
(AF) normală 47
Macro 47
Macro automat 47
Super macro 47
DPOF 78
E
Echilibrare automată a
contrastului (ACB) 55
Deschidere 35
Ecran frontal 13, 23
Descriere funcţie 90
Editare 74
Efecte speciale
C
Detectare clipire 51
Calibrare 18, 93
Detectare faţă
Apăsare până la jumătate 6
Calitate fotografie 42
Atingerea 19
Capturare imagine 72
Autoportret 37
Cartelă de memorie
Detectare clipire 51
Detectare faţă 50
Fotografiere zâmbet 51
Recunoaştere inteligentă a
feţei 52
Anexe
Distanţă focalizare
Deconectare dispozitiv 84
Album inteligent 66
Capacitate 96
microSD 96
Display brightness
(Luminozitate ecran) 91
106
Adăugare zgomot 76
Elegant 76
Filtru culoare 76
Expunere 54
Expunere de diapozitive 70
Index
F
Impuls
Format (Formatare) 91
Fotografiere cu o singură
atingere 49
Fotografiere zâmbet 37, 51
Măsurare
Capturare mişcare 59
Continuu 59
Funcţie de expunere automată
(AEB) 59
Intelli-studio 82
Mod Auto (Automat) 25
Î
Înregistrare
Video 37
Voice memo (Notă vocală) 39
Gesturi 20
Ghid cadre 34
Întreţinere 95
Glisarea 19
Grid Line
(Linii de grilă) 24, 90
I
Imperfecţiuni ale feţei 33
Imprimare fotografii 86
Imprint (Imprimare) 92
Mesajele de eroare 94
Mişcare cameră foto 28
Frecvenţă cadre 38
G
Centru 56
Multiplă 56
Punct 56
Mod Beauty Shot
(Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare) 33
Luminozitate faţă 33
M
Mod Scene (Scenă) 32
Mod Smart Auto
(Mod automat inteligent) 31
N
Notă vocală
Redare 72
Mod Children (Copii) 34
O
Mod de fotografiere
Obiectiv lent 35
Auto (Automat) 25
DUAL IS (IS dual) 36
Movie (Film) 37
Program (Program) 36
Scene (Scenă) 32
Smart Auto (Mod automat
inteligent) 31
L
Mod Redare 63
Ochi roşii
în modul Fotografiere 45
în modul Redare 77
Oprire sunet
Cameră foto 17
Video 38
Macro 47
Mod DUAL IS (IS dual) 36
Mărire 70
Mod Movie (Film) 37
P
Mod Program (Program) 36
Pictogramele 15
Protejarea fişierelor 67
Anexe
107
Index
Q
S
Quick View
(Vizualizare rapidă) 91
Setări
Accesare 89
Cameră foto 91
Ecran 90
Sound (Sunet) 90
R
Recunoaştere mişcare
Stabilizare optică a imaginii
(OIS) 27
Redimensionare 74
Reset (Resetare) 91
Stiluri de fotografie
Fotografie 41
Video 42
Rotire 69, 74
Viteză obturator 35
Temporizator cu mişcare 44
Vizualizarea fişierelor
în modul Fotografiere 60
în modul Redare 75
Album inteligent 66
ca miniaturi 67
Expunere de diapozitive 70
pe TV 79
pentru Mac 85
pentru Windows 80
Utilizarea zoom-ului 26
Sursă de lumină
(Balanţă de alb) 57
V
Vibrare la atingere 24
Ş
Video
Înregistrare 37
Redare 71
Ştergerea fişierelor 68
Video Out (Ieşire video) 93
Anexe
Voice memo (Notă vocală)
Înregistrare 39
Transferare fişiere
U
în modul Fotografiere 60
în modul Redare 75
Rezoluţie
Temporizator 43
Ton RGB
Stabilizare digitală a
imaginii 36
Start image
(Imagine pornire) 90
Viteză ISO 46
Tip de afişare 24
Recunoaştere inteligentă a
feţei 52
în modul Fotografiere 22
în modul Redare 64
T
108
Volume (Volum) 90
Z
Zonă focalizare
AF centrală 49
AF inteligentă cu atingere 49
AF multiplă 49
Fotografiere cu o singură
atingere 49
Zoom-ul digital 26
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat
sau vizitaţi site-ul nostru Web http://www.samsungcamera.com/
pentru servicii şi solicitări post vânzare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising