Samsung ST93 Manual de utilizare

Add to my manuals
116 Pages

advertisement

Samsung ST93 Manual de utilizare | Manualzz

User Manual

ST93

Acest manual al utilizatorului conţine instrucţiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto. Citiţi cu atenţie acest manual.

Faceţi clic pe un subiect

Rezolvarea problemelor de bază

Referinţă rapidă

Cuprins

Funcţiile de bază

Funcţiile extinse

Opţiunile de fotografiere

Redarea/Editarea

Setări

Anexe

Index

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a vă asigura de performanţele maxime ale camerei foto.

Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane

Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.

Acest lucru poate cauza şocuri electrice sau deteriorarea camerei foto.

Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.

Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale grave, dacă sunt înghiţite. Piesele şi accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.

Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau explozive.

Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.

Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.

Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.

Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi acest tip de materiale lângă aceasta.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau haine.

Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.

Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.

Aceasta poate provoca un şoc electric.

Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactaţi centrul de service

Samsung.

Preveniţi afectarea vederii subiectului.

Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m/3 ft) de oameni sau de animale. Dacă folosiţi bliţul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca daune temporare sau permanente ale vederii.

1

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente

Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o perioadă îndelungată de timp.

Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.

Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.

Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.

Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate de Samsung.

● Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto sau pot provoca rănirea.

● Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile provocate de baterii, încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.

Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.

Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.

Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto

înainte să deconectaţi alimentarea la încărcătorul de c. a.

Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.

Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.

Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.

Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite la încărcarea bateriilor.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/- ale bateriei.

Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.

2

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Nu forţaţi piesele camerei şi nu faceţi presiune asupra acesteia.

Aceasta poate cauza funcţionarea necorespunzătoare.

Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la instalarea bateriei şi a cartelelor de memorie.

Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor şi accesoriilor.

Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei camerei foto.

Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.

Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.

Aceasta poate cauza un şoc electruc sau funcţionarea necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto

înainte de utilizare.

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de fişiere sau daunele rezultate din funcţionarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a camerei foto.

Când conectaţi cablul USB la aparatul de fotografiat, asiguraţi-vă că introduceţi corect conectorul cablului USB

în aparatul de fotografiat.

În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot deteriora.

Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

3

Informaţii referitoare la drepturile de autor

● Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation.

● micro SD™, micro SDHC™ sunt mărci comerciale înregistrate ale

SD Association.

● Mac este o marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.

● Mărcile comerciale şi numele comerciale utilizate în acest manual sunt proprietatea respectivilor deţinători.

● Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se pot modifica fără notificare prealabilă datorită upgrade-ului efectuat funcţiilor acesteia.

● Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părţi din acest manual fără permisiunea obţinută în prealabil.

● Pentru informaţii despre licenţa de tip open source, consultaţi

“OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM.

Organizarea manualului utilizatorului

Funcţiile de bază

Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Funcţiile extinse

Aflaţi cum să faceţi fotografii selectând un mod şi cum să înregistraţi un videoclip sau o notă vocală.

Opţiunile de fotografiere

Aflaţi despre opţiunile pe care le puteţi seta în modul de fotografiere.

Redarea/Editarea

Aflaţi cum puteţi reda fotografii, videoclipuri sau note vocale şi cum puteţi edita fotografii sau videoclipuri.

De asemenea, aflaţi cum să conectaţi camera foto la computer, la imprimanta foto sau la TV.

Setări

Aflaţi despre opţiunile pentru configurarea setărilor camerei foto.

Anexe

Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.

11

28

41

62

85

91

4

Indicaţiile utilizate în acest manual

Mod de fotografiere

Smart Auto

Indicaţie

Program

Vedere panoramică

Scenă

Film

DUAL IS

Pictograme pentru modul de fotografiere

Aceste pictograme indică faptul că o funcţie este disponibilă în modurile respective. Este posibil ca modul să nu accepte funcţii pentru toate scenele.

de ex.:

Disponibil în modurile Program,

DUAL IS, Film şi

Detectare scenă inteligentă

Pictogramele utilizate în acest manual

Pictogramă Funcţie

Informaţii suplimentare

[ ]

( )

*

Avertismente privind siguranţa şi precauţiile necesare

Butoane ale camerei foto; de exemplu: [ Declanşator]

(reprezintă butonul de declanşare)

Numărul paginii cu informaţii privind subiectul

Ordinea opţiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu:

Selectaţi Se fotografiazăBalans de alb (reprezintă selectarea meniului Se fotografiază, apoi a opţiunii

Balans de alb)

Adnotare

5

Expresiile utilizate în acest manual

Apăsarea declanşatorului

● Apăsaţi până la jumătate pe [ Declanşator]: apăsaţi declanşatorul până la jumătate.

● Apăsaţi pe [ Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator.

Expunere (Luminozitate)

Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină expunerea. Puteţi modifica expunerea cu ajutorul vitezei obturatorului, a valorii deschiderii şi a vitezei ISO. Prin modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.

Apăsaţi până la jumătate pe

[ Declanşator]

Apăsaţi pe [ Declanşator]

Subiect, fundal şi compoziţie

Subiect: elementul principal al unui scene, cum ar fi o persoană, un animal sau natură moartă.

Fundal: obiectele din jurul subiectului.

Compoziţie: combinaţia dintre subiect şi fundal.

Fundal

Compoziţie

Subiect

Expunere normală Expunere excesivă

(prea luminos)

6

Rezolvarea problemelor de bază

Puteţi obţine răspunsuri la întrebări frecvente. Rezolvaţi cu uşurinţă problemele setând opţiuni de fotografiere.

Ochii subiectului apar roşii.

Fotografiile prezintă pete de praf.

Acest lucru este datorat reflectării bliţului camerei foto.

● Setaţi opţiunea pentru bliţ la

Ochi roşii sau Corector efect ochi roşii. (pag. 44)

● Dacă fotografia a fost deja realizată, selectaţi

(pag. 73)

Corector efect ochi roşii în meniul de editare.

Particulele de praf care plutesc în aer pot fi capturate în fotografii atunci când este utilizat bliţul.

● Opriţi bliţul sau evitaţi fotografierea în locurile cu praf.

● Setaţi opţiunile de viteză ISO. (pag. 45)

Fotografiile sunt neclare.

Fotografiile sunt neclare atunci când fotografiaţi pe timp de noapte.

Subiecţii apar

întunecaţi din cauza luminii din fundal.

Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiţii de lumină insuficientă sau de ţinerea incorectă a camerei foto.

● Apăsaţi pe [

Declanşator] până la jumătate pentru a vă asigura că subiectul este focalizat. (pag. 26)

● Utilizaţi modul

. (pag. 36)

Când camera foto încearcă să permită accesul unui cantităţi mai mari de lumină, viteza obiectivului este

încetinită. Acest lucru poate face dificilă stabilizarea camerei şi poate face ca aceasta să se mişte.

● Selectaţi Noapte în modul

. (pag. 34)

● Activaţi bliţul. (pag. 44)

● Setaţi opţiunile de viteză ISO. (pag. 45)

● Utilizaţi un trepied pentru a împiedica mişcarea camerei.

Când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau atunci când există un contrast puternic între zonele luminoase şi cele întunecate, subiectul poate apărea în umbră.

● Evitaţi fotografierea cu soarele în spate.

● Selectaţi Fundal luminos în modul

. (pag. 30)

● Setaţi opţiunea de bliţ la

Auxiliar. (pag. 44)

● Setaţi opţiunea Balanţa automată de contrast (

ACB). (pag. 54)

● Ajustaţi expunerea. (pag. 54)

● Setaţi opţiunea de măsurare la

Punct dacă în mijlocul cadrului se află un obiect luminos. (pag. 55)

7

Referinţă rapidă

Fotografierea persoanelor Fotografiere panoramică

● Mod

> Evidenţiere Obiect  33

● Mod

> Fotografie portret  32

● Ochi roşii, Corector efect ochi roşii (pentru a preveni sau

a corecta efectul de ochi roşii)  44

● Identificare faţă  49

● Mod Panoramă  35

Ajustarea expunerii (luminozitate)

Fotografierea pe timpul nopţii sau pe

întuneric

● Mod

> Noapte  34

● Mod

> Apus, Răsărit  30

● Opţiuni pentru bliţ  44

● Viteză ISO (pentru a ajusta sensibilitatea la lumină)  45

Realizarea de fotografii de acţiune

● Expunere (pentru ajustarea expunerii)  54

● ACB (pentru a compensa subiecţii plasaţi pe fundaluri

luminoase)  54

● Mod de măsurare  55

● AEB (pentru a realiza trei fotografii pentru aceeaşi

scenă, cu expuneri diferite)  57

Aplicarea unui efect diferit

● Continuu, Captură mişcare  57

● Mod

> Ramă Magică  31

● Efecte de filtru inteligent  58

● Ajustarea imaginii (pentru a ajusta saturaţia, claritatea

sau contrastul)  61

Fotografierea textelor, a insectelor sau a florilor

● Mod

> Text  30

● Macro, Auto macro (pentru a face fotografii în prim

plan)  46

● Balans de alb (pentru a modifica tonul de culoare)  55

Reducerea mişcării camerei foto

● Stabilizare optică a imaginii (OIS)  25

● Mod

36

● Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie în Album

inteligent  65

● Ştergerea tuturor fişierelor din

cartela de memorie  67

● Vizualizarea fişierelor ca

expunere de diapozitive  68

● Vizualizarea fişierelor pe un

televizor  76

● Conectarea camerei foto la

un computer  77

● Ajustarea sunetului şi

volumului  87

● Ajustarea luminozităţii

ecranului  87

● Modificarea limbii de afişare

88

● Setarea datei şi orei  88

● Formatarea cartelei de

memorie  88

● Depanarea  101

8

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Rezolvarea problemelor de bază

Referinţă rapidă

Cuprins

Cuprins

Funcţiile de bază

.................................................................... 11

Despachetarea ................................................................... 12

Aspectul camerei foto ...................................................... 13

Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie .............. 15

Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto .................. 16

Încărcarea bateriei .......................................................... 16

Pornirea camerei foto ..................................................... 16

Efectuarea configurării iniţiale ........................................ 17

Prezentarea pictogramelor ............................................... 18

Accesaţi opţiuni sau meniuri ........................................... 19

Setarea afişajului şi sunetelor ......................................... 21

Modificarea tipului de afişare .......................................... 21

Setarea sunetului ............................................................ 21

Fotografierea ..................................................................... 22

Mărirea/Micşorarea ......................................................... 23

Reducerea mişcării camerei foto (OIS) ........................... 25

Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ......... 26

Funcţiile extinse

...................................................................... 28

Modurile de fotografiere ................................................... 29

Utilizarea modului Automat inteligent .............................. 29

Utilizarea modului Scenă ................................................ 30

Utilizarea modului Cadru Magic ...................................... 31

Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de înfrumuseţare .. 32

Utilizarea modului Evidenţiere Obiect ............................. 33

Utilizarea modului Noapte ............................................... 34

Utilizarea modului Panorama .......................................... 35

Utilizarea modului IS dual ............................................... 36

Utilizarea modului Program ............................................ 36

Înregistrarea unui videoclip ........................................... 37

9

Utilizarea modului Detectare inteligentă a scenei ........... 38

Înregistrarea notelor vocale ............................................. 40

Înregistrarea unei note vocale ........................................ 40

Adăugarea unei note vocale la o fotografie .................... 40

Opţiunile de fotografiere

........................................................ 41

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii .............................. 42

Selectarea unei rezoluţii ................................................. 42

Selectarea calităţii imaginii .............................................. 42

Utilizarea temporizatorului ............................................... 43

Fotografierea pe întuneric ................................................ 44

Evitarea efectului de ochi roşii ........................................ 44

Utilizarea bliţului .............................................................. 44

Ajustarea vitezei ISO ...................................................... 45

Modificarea focalizării camerei foto ................................ 46

Utilizarea funcţiei Macro ................................................. 46

Utilizarea focalizării automate ......................................... 46

Utilizarea urmăririi prin focalizare automată .................... 47

Ajustarea zonei de focalizare ......................................... 48

Utilizarea opţiunii de detectare a feţei ............................ 49

Detectarea feţelor ........................................................... 49

Realizarea unui autoportret ............................................ 50

Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc ....... 50

Detectarea clipirii ............................................................ 51

Utilizarea recunoaşterii inteligente a feţei ....................... 51

Înregistrarea feţelor ca favorite (Evaluarea mea) ............ 52

Ajustarea luminozităţii şi a culorii ................................... 54

Ajustarea manuală a expunerii (EV) ............................... 54

Compensarea luminii de fundal (ACB) ........................... 54

Modificarea opţiunii de măsurare .................................... 55

Cuprins

Selectarea unei surse de lumină (Balanţă de alb) .......... 55

Utilizarea modurilor de impuls ........................................ 57

Îmbunătăţirea fotografiilor ............................................... 58

Aplicarea efectelor de filtru inteligent .............................. 58

Ajustarea fotografiilor ...................................................... 61

Redarea/Editarea

................................................................... 62

Redarea .............................................................................. 63

Pornirea modului Redare ................................................ 63

Vizualizarea fotografiilor .................................................. 68

Redarea unui videoclip ................................................... 69

Redarea notelor vocale ................................................... 70

Editarea unei fotografii ..................................................... 71

Redimensionarea fotografiilor ......................................... 71

Rotirea unei fotografii ...................................................... 71

Aplicarea efectelor de filtru inteligent .............................. 72

Corectarea problemelor de expunere ............................. 73

Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) ................. 75

Vizualizarea fişierelor pe un televizor ............................. 76

Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows) .. 77

Transferarea fişierelor cu ajutorul programului Intelli-studio .. 79

Transferarea fişierelor prin conectarea camerei foto ca şi disc amovibil ................................................................ 81

Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) .......... 82

Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Mac) ... 83

Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto

(PictBridge) ........................................................................ 84

Setări

....................................................................................... 85

Meniul pentru setările camerei foto ................................ 86

Accesarea meniului de setări .......................................... 86

Sunet .............................................................................. 87

Ecran .............................................................................. 87

Setări .............................................................................. 88

Anexe

....................................................................................... 91

Mesajele de eroare ............................................................ 92

Întreţinerea camerei foto .................................................. 93

Curăţarea camerei foto ................................................... 93

Folosirea sau depozitarea camerei foto .......................... 94

Despre cartelele de memorie .......................................... 95

Despre baterie ................................................................ 97

Înainte de a contacta un centru de service .................. 101

Specificaţiile camerei foto .............................................. 104

Glosar ............................................................................... 108

Index ................................................................................. 112

10

Funcţiile de bază

Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Despachetarea ……………………………………………… 12

Aspectul camerei foto ………………………………………… 13

Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie …………… 15

Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto ……………… 16

Încărcarea bateriei ……………………………………… 16

Pornirea camerei foto …………………………………… 16

Efectuarea configurării iniţiale ……………………………… 17

Prezentarea pictogramelor ………………………………… 18

Accesaţi opţiuni sau meniuri ………………………………… 19

Setarea afişajului şi sunetelor ……………………………… 21

Modificarea tipului de afişare …………………………… 21

Setarea sunetului ………………………………………… 21

Fotografierea ………………………………………………… 22

Mărirea/Micşorarea ……………………………………… 23

Reducerea mişcării camerei foto (OIS) ………………… 25

Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ………… 26

Despachetarea

Verificaţi dacă în cutie se găsesc următoarele obiecte.

Accesorii opţionale

Cameră foto

Curea

Adaptor de c.a./

Cablu USB

Baterie reîncărcabilă

Husă pentru camera foto

Cartelă de memorie/

Adaptor pentru cartela de memorie

CD-ROM cu Manualul utilizatorului

Ghid de utilizare rapidă

● Ilustraţiile pot fi diferite de obiectele propriu zise.

● Achiziţionaţi produse opţionale şi aprobate Samsung care sunt compatibile cu camera dumneavoastră de la centrul de service sau magazinul de unde aţi cumpărat aparatul de fotografiat. Nu suntem responsabili pentru orice daune cauzate de utilizarea elemente de la alţi producători.

Cablu A/V Încărcător baterie

Funcţiile de bază

12

Aspectul camerei foto

Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu piesele camerei foto şi cu funcţiile lor.

Buton declanşator

Buton Pornire

Bliţ

Buton zoom

● Măriţi sau micşoraţi în modul Fotografiere.

● Măriţi o porţiune a unei fotografii sau vizualizaţi fişierele sub formă de miniaturi în modul Redare.

● Ajustaţi volumul în modul Redare.

Difuzor

Microfon

Lumină de asistenţă pentru AF/

Indicator luminos pentru temporizator

Obiectiv

Port USB şi A/V

Acceptă un cablu USB sau A/V

Funcţiile de bază

13

Punct de montare a trepiedului

Capac pentru compartimentul bateriei

Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie

Aspectul camerei foto

Indicator luminos pentru stare

Intermitent: La salvarea unei fotografii sau a unui videoclip, la citirea de un computer sau de o imprimantă ori când se află în afara zonei de focalizare

Continuu: La conectarea la calculator, atunci când nu folosiţi funcţia zoom sau la

încărcarea bateriei

Afişaj

Buton pentru moduri: deschideţi lista modurilor de fotografiere

Pictogramă Mod

Smart Auto

Descriere

Camera selectează automat setările pe baza tipurilor de scenă (Noapte, Portret, Apus, etc.) detectate.

Program

Camera stabileşte viteza obturatorului şi valoarea aperturii şi vă permite să configuraţi alte opţiuni.

Vedere panoramică

Acest mod vă permite să fotografiaţi o scenă mai largă într-o singură fotografie.

Scenă

Fotografiaţi cu opţiuni prestabilite pentru o anumită scenă (Peisaj, Apus, etc.).

Film

DUAL IS

Înregistraţi un videoclip.

Fotografiaţi cu opţiuni potrivite pentru reducerea mişcării camerei foto

Ataşarea curelei

Consultaţi tabelul de mai jos

Buton Descriere

Accesaţi opţiuni sau meniuri

Navigare

În modul Fotografiere În timpul setării

Modificaţi opţiunea pentru afişaj Deplasaţi-vă în sus

Modificaţi opţiunea macro Deplasaţi-vă în jos

Modificaţi opţiunea pentru bliţ

Modificaţi opţiunea pentru temporizator

Deplasaţi-vă la stânga

Deplasaţi-vă la dreapta

Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat

Redare Intraţi în modul Redare

Funcţie

● Accesaţi opţiuni în modul Fotografiere

● Ştergeţi fişiere în modul Redare

Funcţiile de bază

14

Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie

Aflaţi cum trebuie să introduceţi bateria şi cartela de memorie opţională în camera foto.

Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie

Apăsaţi uşor până când cartela se deblochează din camera foto, apoi scoateţi-o din slot.

Cartelă de memorie

Dispozitiv de blocare a bateriei

Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

Împingeţi dispozitivul de blocare în sus pentru a elibera bateria.

Baterie

Introduceţi bateria cu sigla

Samsung orientată în sus.

● Memoria internă poate fi utilizată ca dispozitiv de stocare temporar atunci când cartela de memorie nu este introdusă.

● Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă introduceţi cartela de memorie în direcţia incorectă, este posibil să deterioraţi camera foto sau cartela de memorie

Funcţiile de bază

15

Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto

Încărcarea bateriei

Înainte de utilizarea aparatului foto, nu uitaţi să încărcaţi bateria.

Când conectaţi cablul USB la aparatul de fotografiat, introduceţi conectorul mai mic în aparatul de fotografiat şi celălalt conector în adaptorul de alimentare.

Pornirea camerei foto

Apăsaţi pe [ POWER] pentru a porni sau a opri camera foto.

● La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială. (pag. 17)

Pornirea camerei foto în modul Redare

Apăsaţi pe [ ]. Camera foto porneşte şi accesează imediat modul Redare.

Indicator luminos

LED-ul roşu este aprins: Încărcare

LED-ul roşu este oprit: Încărcată complet

Utilizaţi numai adaptorul AC de curent alternativ şi cablul USB furnizat

împreună cu aparatul de fotografiat. Dacă utilizaţi un alt adaptor AC de curent alternativ (cum ar fi SAC-48), bateria aparatului de fotografiat nu se poate încărca sau nu poate funcţiona în mod corespunzător.

Funcţiile de bază

16

Când porniţi camera foto menţinând apăsat pe [ ] timp de aproximativ 5 secunde, camera foto nu emite niciun sunet specific.

Efectuarea configurării iniţiale

Ecranul de configurare iniţială apare pentru a vă permite să configuraţi setările de bază ale camerei foto.

1 Apăsaţi pe [ ].

● La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială.

2 Apăsaţi pe [ ] pentru a selecta

Language, apoi apăsaţi

pes [ ] sau pe [ ].

6 Apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a selecta

Date/Time Set

(Setare Dată/Oră) şi apăsaţi [ ] sau [ ].

7 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a selecta un element.

3 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a selecta o limbă, apoi apăsaţi pe [ ].

4 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a selecta

Time Zone

(Fus orar ), apoi apăsaţi pe [ ] sau pe [ ].

5 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsaţi pe [ ].

● Pentru a seta ora de vară, apăsaţi pe [ ].

8 Apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a seta data şi ora şi apăsaţi

[ ].

9 Apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a selecta

Dată) şi apăsaţi [ ] sau [ ].

Date Type (Tip

10 Apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a selecta formatul datei şi apăsaţi [ ].

11 Apăsaţi [ ] pentru a comuta la modul Fotografiere.

Funcţiile de bază

17

Prezentarea pictogramelor

Pictogramele afişate se vor modifica în funcţie de modul selectat sau de opţiunile setate.

A

A. Informaţii

Pictogramă Descriere

Mod de fotografiere selectat

Număr disponibil de fotografii

Timp de înregistrare disponibil

Memorie internă

Cartelă de memorie introdusă

: Încărcată complet

: Încărcată parţial

: Necesită încărcare

Notă vocală (Activat)

B

C

Pictogramă Descriere

Cadru de focalizare automată

Mişcare cameră foto

Raport de zoom

Data şi ora curente

B. Pictogramele din partea dreaptă

Pictogramă Descriere

Rezoluţie fotografie

Rezoluţie video

Frecvenţă cadre

Calitate fotografie

Opţiune de măsurare

Opţiune bliţ

Opţiune temporizator

Opţiune de focalizare automată

Detectare faţă

C. Pictogramele din partea stângă

Pictogramă Descriere

Deschidere şi viteză obturator

Obiectiv lent

Valoare expunere

Balanţă de alb

Nuanţa pielii

Retuşare faţă

Viteză ISO

Efect de filtru inteligent

Ajustare imagine

(claritate, contrast, saturaţie)

Voce anulată

Tip de impuls

Stabilizare optică a imaginii (OIS)

Funcţiile de bază

18

Accesaţi opţiuni sau meniuri

Puteţi selecta opţiuni apăsând pe [ ] şi utilizând butoanele de navigare ([ ], [ ], [ ], [ ]). Apăsaţi [ ] pentru a confirma.

De asemenea, puteţi accesa opţiunile de fotografiere apăsând pe [ ], însă anumite opţiuni nu sunt disponibile.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Utilizaţi butoanele de navigare pentru a derula la o opţiune sau la un meniu.

● Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsaţi pe [ pe [ ].

] sau

● Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsaţi pe

[ ] sau pe [ ].

Revenirea la meniul anterior

Apăsaţi pe [ ] din nou pentru a reveni la meniul anterior.

Apăsaţi jumătate pe [ Declanşator] pentru a reveni la modul

Fotografiere.

3 Apăsaţi pe [ ] pentru a confirma opţiunea sau meniul evidenţiat.

Funcţiile de bază

19

Accesaţi opţiuni sau meniuri

De ex.: Selectarea unei opţiuni pentru balanţa de alb în modul P

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a derula la

Program,

apoi apăsaţi pe [ ].

Smart Auto

Program

Vedere panoramică

Scenă

Film

În acest mod, puteţi seta direct diverse funcţii pentru fotografiere.

3 Apăsaţi pe [ ].

Se fotografiază

Sunet

Ecran

Setări

Dimensiune foto

Calitate

Expunere

ISO

Balans de alb

Filtru inteligent

Identificare faţă

Modificare Ieşire

4 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a derula la

Se

fotografiază, apoi apăsaţi pe [ ] sau pe [

].

Funcţiile de bază

20

5 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a derula la

Balans

de alb, apoi apăsaţi pe [ ] sau pe [

].

Dimensiune foto

Calitate

Expunere

ISO

Balans de alb

Filtru inteligent

Identificare faţă

Înapoi Ieşire

6 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a derula la o opţiune pentru balanţa de alb.

Lumină naturală

Înapoi

7 Apăsaţi pe [ ].

Mutare

Setarea afişajului şi sunetelor

Aflaţi cum puteţi modifica setările de bază pentru afişaj şi sunete, în funcţie de preferinţele dvs.

Modificarea tipului de afişare

Selectaţi un stil de afişare pentru modurile Fotografiere sau

Redare. Fiecare tip afişează diferite tipuri de fotografiere şi informaţii de redare.

Apăsaţi pe [ afişare.

] în mod repetat pentru a modifica tipul de

Setarea sunetului

Setaţi emiterea unui anumit sunet în momentul operării camerei foto.

1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

SunetSunet bip → o opţiune.

Opţiune Descriere

Dezactivat Camera foto nu emite niciun sunet.

1/2/3 Camera foto emite sunete.

].

Afişează toate informaţiile despre fotografiere

Mod

Fotografiere

Redare

Descriere

● Afişaţi toate informaţiile despre fotografiere

● Ascundeţi informaţiile despre fotografiere, cu excepţia numărului disponibil de fotografii (sau a timpului de înregistrare disponibil) şi a pictogramei pentru baterie

● Afişaţi informaţiile despre fotografia curentă

● Ascundeţi informaţiile despre fişierul curent

● Afişaţi informaţii despre fişierul curent, cu excepţia setărilor de fotografiere şi a datei de capturare

Funcţiile de bază

21

Fotografierea

Aflaţi despre acţiunile de bază pentru fotografierea simplă şi rapidă în modul Smart Auto.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a derula la

Smart

Auto, apoi apăsaţi pe [

].

Smart Auto

Program

Vedere panoramică

Scenă

Film

Acest mod recunoaşte scena în mod automat.

3 Aliniaţi subiectul în cadru.

4 Apăsaţi până la jumătate pe [

Declanşator] pentru a

focaliza.

● Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.

● Rama roşie înseamnă că subiectul nu este focalizat.

5 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

Consultaţi pagina 26 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai clare.

Funcţiile de bază

22

Fotografierea

Mărirea/Micşorarea

Puteţi face fotografii în prim plan prin ajustarea măririi/micşorării.

Camera dvs. are zoom optic 5X, zoom inteligent 2X şi zoom digital 5X. Zoom-ul inteligent şi zoom-ul digital nu pot fi utilizate amândouă în acelaşi timp.

Micşorare

Raport de zoom

Mărire

Zoom digital

Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul digital, camera foto utilizează zoom-ul digital. Utilizând atât zoom-ul optic cât şi cel digital, puteţi efectua zoom până la de 25 de ori.

Indicator de zoom

Interval optic

Interval digital

● Zoom-ul Digital nu este disponibil cu efect de Filtru inteligent sau opţiunea AF de urmărire.

● Dacă efectuaţi o fotografie cu zoom digital, calitatea acesteia se poate deteriora.

Raportul de zoom disponibil pentru videoclipuri diferă de raportul de zoom pentru fotografii.

Funcţiile de bază

23

Fotografierea

Zoom inteligent

Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul inteligent, camera foto utilizează zoom-ul inteligent. Rezoluţia fotografiilor variază

în funcţie de viteza zoom-ului în cazul în care utilizaţi zoom inteligent. Utilizând atât zoom-ul optic cât şi cel inteligent, puteţi efectua zoom până la de 10 de ori.

Rezoluţie foto atunci când zoom-ul inteligent este pornit

Interval optic Indicator de zoom

Interval inteligent

● Intelli zoom nu este disponibil cu efect de Filtru inteligent sau opţiunea AF de urmărire.

● Zoom-ul inteligent este disponibil numai atunci când setaţi rezoluţia la raport 4:3. Dacă setaţi un alt raport de rezoluţie în momentul

în care zoom-ul Intelli este activat, acesta va fi dezactivat în mod automat.

● Zoom-ul inteligent vă ajută să efectuaţi o fotografie cu o scădere mai mică a calităţii decât zoom-ul digital Cu toate acestea, calitatea fotografiei poate fi mai mică decât atunci când utilizaţi zoom optic.

Setarea zoom-ului inteligent

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăInteli Zoom → o opţiune.

Opţiune Descriere

Oprit: Dezactivaţi zoom-ul inteligent.

Pornit: Activaţi zoom-ul inteligent.

Funcţiile de bază

24

Fotografierea

Reducerea mişcării camerei foto (OIS)

Reduceţi mişcarea camerei foto în mod digital în modul

Fotografiere.

Înainte de corecţie După corecţie

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiază sau FilmOIS → o opţiune.

Opţiune Descriere

Dezactivat: Dezactivaţi funcţia OIS.

Activat: Activaţi funcţia OIS.

● Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:

- mişcaţi camera pentru a urmări un subiect în mişcare

- utilizaţi zoom-ul digital

- camera foto se mişcă prea tare

- viteza declanşatorului este redusă (de ex., în modul

- bateria este descărcată

- faceţi o fotografie în prim plan

)

● Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS.

Dezactivaţi funcţia OIS atunci când utilizaţi un trepied.

● În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va deveni neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.

● În unele moduri de scene, funcţia OIS nu este disponibilă.

Funcţiile de bază

25

Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare

Menţinerea corectă a camerei foto

Asiguraţi-vă că nimic nu blochează obiectivul.

Reducerea mişcării camerei

● Setaţi opţiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce mişcarea camerei foto din punct de vedere optic. (pag. 25)

● Selectaţi modul pentru a reduce mişcarea camerei foto atât din punct de vedere optic, cât şi din punct de vedere digital. (pag. 36)

Apăsarea până la jumătate pe butonul Declanşator La afişarea pictogramei

Apăsaţi până la jumătate pe

[ Declanşator] şi ajustaţi focalizarea.

Focalizarea şi expunerea vor fi ajustate automat.

Mişcare cameră foto

Valoarea deschiderii şi viteza obturatorului sunt setate automat.

Cadru focalizare

● Apăsaţi pe [ Declanşator] pentru a realiza fotografia dacă este afişat cu verde.

● Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi până la jumătate [ Declanşator] din nou dacă cadrul focalizării este roşu.

Funcţiile de bază

26

Atunci când fotografiaţi pe întuneric, evitaţi setarea opţiunii pentru bliţ la Sincronizare lentă sau la Dezactivat. Deschiderea rămâne activată mai mult timp şi poate deveni mai dificil să menţineţi camera foto nemişcată.

● Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar.

(pag. 44)

● Setaţi opţiunile pentru viteza ISO. (pag. 45)

Împiedicarea subiectului să se afle în afara zonei de focalizare

Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci când:

- există un contrast slab între subiect şi fundal

(de exemplu, când subiectul poartă haine de aceeaşi culoare cu fundalul)

- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică

- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina

- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele

- subiectul nu este poziţionat în centrul cadrului

● Atunci când fotografiaţi în lumină slabă

Activaţi bliţul.

(pag. 44)

● Când subiecţii se mişcă repede

Utilizaţi funcţia

Continuous sau Motion

Capture (Capturare mişcare). (pag. 57)

Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării

Apăsaţi până la jumătate pe [ Declanşator] pentru a focaliza.

Atunci când subiectul se află în zona de focalizare, puteţi repoziţiona cadrul pentru a modifica compoziţia. Când sunteţi gata, apăsaţi pe [ Declanşator] pentru a fotografia.

Funcţiile de bază

27

Funcţiile extinse

Aflaţi cum să faceţi fotografii selectând un mod şi cum să

înregistraţi un videoclip sau o notă vocală.

Modurile de fotografiere ……………………………………… 29

Utilizarea modului Automat inteligent …………………… 29

Utilizarea modului Scenă ………………………………… 30

Utilizarea modului Cadru Magic ………………………… 31

Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de înfrumuseţare … 32

Utilizarea modului Evidenţiere Obiect …………………… 33

Utilizarea modului Noapte ……………………………… 34

Utilizarea modului Panorama …………………………… 35

Utilizarea modului IS dual ……………………………… 36

Utilizarea modului Program ……………………………… 36

Înregistrarea unui videoclip …………………………… 37

Utilizarea modului Detectare inteligentă a scenei ……… 38

Înregistrarea notelor vocale ………………………………… 40

Înregistrarea unei note vocale …………………………… 40

Adăugarea unei note vocale la o fotografie …………… 40

Modurile de fotografiere

Fotografiaţi sau înregistraţi videoclipuri selectând cel mai bun mod de fotografiere pentru diferite condiţii.

Utilizarea modului Automat inteligent

În acest mod, camera dvs. foto alege în mod automat setările adecvate în funcţie de tipul de scenă detectat. Vă va fi util dacă nu sunteţi familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

Smart Auto.

].

3 Aliniaţi subiectul în cadru.

● Camera foto selectează o scenă în mod automat.

În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru mod. Pictogramele sunt prezentate mai jos.

Pictogramă Descriere

Apare atunci când fotografiaţi peisaje.

Apare la realizarea fotografiilor cu fundaluri de un alb intens.

Apare atunci când fotografiaţi peisaje noaptea.

Disponibil numai atunci când bliţul este oprit.

Pictogramă Descriere

Apare atunci când fotografiaţi portrete noaptea.

Apare atunci când fotografiaţi peisaje cu iluminare de fundal.

Apare atunci când fotografiaţi portrete cu iluminare de fundal.

Apare atunci când fotografiaţi portrete.

Apare atunci când fotografiaţi obiecte în prim-plan.

Apare atunci când fotografiaţi text în prim-plan.

Apare atunci când fotografiaţi apusuri de soare.

Apare atunci când fotografiaţi cerul senin.

Apare atunci când fotografiaţi zone împădurite.

Apare atunci când fotografiaţi subiecţi coloraţi în prim-plan.

Apare atunci când camera foto şi subiectul sunt stabili pentru o perioadă de timp. Această opţiune este disponibilă numai când fotografiaţi în întuneric.

Apare atunci când fotografiaţi subiecţi aflaţi în mişcare.

Apare atunci când fotografiaţi artificii. Acesta este disponibil numai atunci când utilizaţi un trepied.

Funcţiile extinse

29

Modurile de fotografiere

4 Apăsaţi până la jumătate pe [

Declanşator] pentru a

focaliza.

5 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

● În cazul în care camera foto nu recunoaşte un mod pentru scenă adecvat, va apărea şi vor fi utilizate setările implicite.

● Chiar dacă este detectată o faţă, este posibil să nu fie selectat un mod de portret de către camera foto, în funcţie de poziţia şi iluminarea subiectului.

● Datorită condiţiilor externe, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.

● Chiar dacă utilizaţi un trepied, este posibil ca modul să nu fie detectat în funcţie de mişcarea subiectului.

● În modul camera consumă mai multă baterie, deoarece modifică setările des pentru a alege scenele potrivite.

Utilizarea modului Scenă

Fotografiaţi cu opţiuni prestabilite pentru o anumită scenă.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

Scenă → o scenă.

].

Ramă Magică

Fotografie portret

Evidenţiere Obiect

Noapte

Peisaj

Text

Apus

Acest mod este potrivit pentru fotografierea scenică.

● Pentru a schimba modul scenei, apăsaţi pe [ selectaţi Scenă → o scenă.

] şi

● Pentru modul Cadru Magic, consultaţi “Utilizarea modului

Cadru Magic" la pagina 31.

● Pentru modul Înfrumuseţare, vezi „Utilizarea modului

Fotografie cu opţiune de înfrumuseţare” de la pagina 32.

● Pentru modul Evidenţiere Obiect, consultaţi “Utilizarea modului

Evidenţiere Obiect" la pagina 33.

● Pentru modul Noapte, consultaţi „Utilizarea modului Noapte” de la pagina 34.

Funcţiile extinse

30

Modurile de fotografiere

3 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe

[

Declanşator] pentru a focaliza.

4 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

Utilizarea modului Cadru Magic

În modul Cadru Magic, puteţi aplica diverse efecte de cadru fotografiilor dvs. Forma şi senzaţia dată de poze se vor schimba în funcţie de cadrul selectat.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

ScenăRamă Magică.

].

3 Apăsaţi pe [ ].

4 Selectaţi

Se fotografiazăRamă → o opţiune.

Ramă

Înapoi Mutare

5 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe

[

Declanşator] pentru a focaliza.

6 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

● În modul Cadru Magic, rezoluţia este setată automat pe .

● Când conectaţi aparatul de fotografiat la un televizor în modul Ramă

Magică, fotografierea nu mai este posibilă.

Funcţiile extinse

31

Modurile de fotografiere

Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de

înfrumuseţare

Fotografiaţi o persoană cu opţiuni de ascundere a imperfecţiunilor feţei.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

ScenăFotografie portret.

].

3 Pentru ca pielea subiectului să pară mai deschisă (numai faţa), apăsaţi pe [ ].

4 Selectaţi

Se fotografiazăNuanţă faţă → o opţiune.

● Selectaţi o setare superioară pentru ca pielea subiectului să pară mai deschisă.

Nivelul 2

6 Selectaţi

Se fotografiazăRetuşare faţă → o opţiune.

● Selectaţi o setare superioară pentru a ascunde un număr mai mare de imperfecţiuni.

Nivelul 2

Înapoi Mutare

7 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe

[

Declanşator] pentru a focaliza.

8 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

Atunci când folosiţi modul de Fotografiere portret, distanţa de focalizare va fi setată la Auto macro.

Înapoi Mutare

5 Pentru a ascunde imperfecţiunile feţei, apăsaţi pe [ ].

Funcţiile extinse

32

Modurile de fotografiere

Utilizarea modului Evidenţiere Obiect

Modul Evidenţiere Obiect face obiectul mai uşor de distins prin ajustarea adâncimii câmpului.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

ScenăEvidenţiere Obiect.

].

3 Poziţionaţi camera în funcţie de distanţa optimă afişată pe ecran.

● Distanţa optimă va varia în funcţie de viteza de zoom folosită.

4 Apăsaţi pe [ ].

5 Selectaţi

Se fotografiazăEfect de Evidenţiere Obiect.

6 Selectaţi o opţiune pentru ajustarea setărilor

Blurare sau

Ton.

Blurare: Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai intens efectul de blurare din fotografie.

Ton: Cu cât valoarea este mai mare, cu atât fotografia este mai luminoasă.

Blurare

Ton

Efect de Evidenţiere Obiect

7 Apăsaţi până la jumătate pe [

Declanşator] pentru a

focaliza.

● Atunci când camera nu poate aplica efectul de evidenţiere obiect, va apărea ( ).

● Atunci când camera nu poate aplica efectul de evidenţiere obiect, va apărea ( ). Dacă se întâmplă acest lucru, ajustaţi distanţa de la cameră la subiect.

8 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

● Rezoluţiile disponibile în modul Evidenţiere Obiect sunt ( ).

● În cazul în care distanţa de fotografiere nu este în intervalul optim, puteţi efectua o fotografie, însă efectul de evidenţiere a obiectului nu va fi aplicat.

● Efectul de evidenţiere a obiectului nu poate fi utilizat în locuri

întunecate.

● Efectul de evidenţiere a obiectului nu poate fi utilizat cu zoom optic de 3X sau mai mult.

● Zoom-ul digital nu este disponibil în modul Evidenţiere obiect.

● Utilizaţi un trepied pentru a preveni mişcările camerei deoarece camera efectuează 2 capturi consecutive pentru a aplica efectul.

● Subiectul şi fundalul ar trebui să aibă un contrast semnificativ în culoare.

● Subiecţii trebuie amplasaţi la distanţă de fundal pentru cel mai bun efect.

Înapoi Mutare

Funcţiile extinse

33

Modurile de fotografiere

Utilizarea modului Noapte

Utilizaţi modul Noapte pentru a fotografia cu opţiunile pentru fotografiere pe timp de noapte. Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

ScenăNoapte.

].

3 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe

[

Declanşator] pentru a focaliza.

4 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

Ajustarea expunerii în modul Noapte

În modul Noapte, puteţi utiliza o viteză redusă a obturatorului pentru a spori durata până la închiderea acestuia. Măriţi valoarea expunerii pentru a preveni expunerea excesivă.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

ScenăNoapte.

].

3 Apăsaţi pe [ ].

4 Selectaţi

Se fotografiazăObturator cu timp prelungit.

5 Selectaţi valoarea deschiderii sau viteza obturatorului.

Valoare deschidere

Viteză obturator

Apertură

AUTO

AUTO

Înapoi Mutare

6 Selectaţi o opţiune.

● Dacă selectaţi AuTo, valoarea deschiderii sau viteza obturatorului vor fi ajustate automat.

7 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe

[

Declanşator] pentru a focaliza.

8 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

Utilizaţi un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.

Funcţiile extinse

34

Modurile de fotografiere

Utilizarea modului Panorama

În modul Panoramare, aparatul de fotografiat capturează şi combină o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

Vedere panoramică.

].

● Săgeţile sus/jos/stânga/dreapta apar pe ecran.

▼ În momentul în care rotiţi camera la dreapta

Direcţia în care mişcaţi camera

3 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe

[

Declanşator] pentru a focaliza.

4 Ţineţi şi apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a începe

fotografiere Panorama.

5 În timp ce apăsaţi şi meţineţi apăsat butonul

[

Declanşator], mişcaţi camera foto încet în direcţia dorită.

● Săgeata care indică direcţia în care vă mişcaţi este afişată în albastru şi fereastra de previzualizare pentru imagini apare.

6 Luaţi mână de pe [

Declanşator] pentru a termina de fotografiat.

● O imagine panoramică este creată.

● Dacă luaţi mâna de pe [ Declanşator] în timp ce fotografiaţi, fotografierea panoramică se opreşte şi fotografiile sunt salvate.

● În funcţie de mişcarea aparatului foto sau mediului de fotografiere de mai jos, fotografiile nu pot fi uşor conectate.

- tremuratul camerei foto este excesiv

- faceţi o fotografie în prim plan

- mediul este prea întunecat

- la fotografierea în condiţii de lumină intermitentă, de exemplu, o lampă fluorescentă

- când luminozitatea, culoarea sau focusul se schimbă rapid în timpul fotografierii

● Fotografiile care au fost efectuate până la apariţia cazurilor enumerate mai jos sunt salvate în mod automat, şi fotografierea este oprită brusc.

- aparatul de fotografiat se mişcă prea repede

- schimbaţi direcţia camerei în timpul fotografierii

- aparatul de fotografiat nu este în mişcare

● Având în vedere că ultima scenă din modul Panoramă nu poate fi efectuată din cauza calităţii fotografiei care este oprită, se recomandă fotografierea după punctul final dorit.

Funcţiile extinse

35

Modurile de fotografiere

Utilizarea modului IS dual

Reduceţi mişcarea camerei şi împiedicaţi realizarea de fotografii neclare cu ajutorul funcţiilor Stabilizare optică şi digitală a imaginii.

Utilizarea modului Program

Setaţi diferite opţiuni (exceptând viteza obturatorului şi valoarea deschiderii) în modul Program.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

Program.

].

3 Setaţi opţiunile. (Pentru o listă de opţiuni, consultaţi

„Opţiunile de fotografiere”.)

Înainte de corecţie După corecţie

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

DUAL IS.

].

3 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe

[

Declanşator] pentru a focaliza.

4 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

● Zoom-ul Digital şi zoom-ul Intelli nu sunt disponibile în modul .

● Fotografia va fi corectată din punct de vedere optic numai atunci când este realizată cu o sursă de lumină care este mai puternică decât lumina fluorescentă.

● Dacă subiectul se mişcă repede, este posibil ca fotografia să fie neclară.

● Setaţi opţiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce mişcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (pag. 25)

4

5

Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate pe

[

Declanşator] pentru a focaliza.

Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a fotografia.

Funcţiile extinse

36

Modurile de fotografiere

Înregistrarea unui videoclip

În modul Film, puteţi înregistra clipuri video de înaltă definiţie

în rezoluţie 1280 X 720 HQ. Puteţi înregistra până la 4 GB

(aproximativ 17 minute) la rezoluţie de 1280 X 720 HQ, iar camera va salva clipurile video înregistrate ca fişiere MJPEG

● Este posibil ca anumite cartele de memorie să nu accepte

înregistrarea în definiţie înaltă. În acest caz, setaţi o rezoluţie mai scăzută. (pag. 42)

● Cartelele de memorie cu viteză redusă de scriere nu vor accepta videoclipuri de înaltă rezoluţie sau de mare viteză. Pentru a

înregistra videoclipuri de înaltă rezoluţie sau de mare viteză, utilizaţi cartele de memorie cu viteză mai mare de scriere.

● Atunci când este activată opţiunea Stabilizare optică a imaginii, este posibil să se înregistreze sunetul de funcţionare a opţiunii OIS

împreună cu videoclipul dvs.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

Film.

].

3 Apăsaţi pe [ ].

4 Selectaţi

FilmFrecvenţă cadre → o frecvenţă de cadre

(numărul de cadre pe secundă).

● Pe măsură ce numărul cadrelor creşte, acţiunea pare mai naturală, însă dimensiunea fişierului creşte.

În fucţie de rezoluţie şi frecvenţa cadrelor, filmul poate apărea mai mic decât dimensiunea original afişată pe ecranul principal.

5 Apăsaţi pe [ ].

6 Selectaţi

FilmSunet Viu → o opţiune de sunet.

Opţiune Descriere

Sunet Viu Pornit: Porniţi funcţia Sunet Viu.

Sunet Viu Oprit: Opriţi funcţia Sunet Viu.

Fără sunet: Nu înregistrează sunete.

7 Setaţi alte opţiuni aşa cum doriţi.

(Pentru o listă de opţiuni, consultaţi „Opţiunile de fotografiere”.)

8 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a începe înregistrarea.

9 Apăsaţi din nou pe [

Declanşator] pentru a opri

înregistrarea.

● Nu blocaţi microfonul în momentul în care funcţia Sound Alive este activată.

● Înregistrările făcute cu activarea funcţiei Sound Alive pot diferi de sunete reale.

Funcţiile extinse

37

Modurile de fotografiere

Pentru a întrerupe înregistrarea

Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui videoclip. Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra scene favorite ca un singur videoclip.

Apăsaţi pe [ ] pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsaţi din nou pentru a relua înregistrarea.

Stop Pauză

Utilizarea modului Detectare inteligentă a scenei

În acest mod, camera foto alege în mod automat setările adecvate

în funcţie de tipul de scenă detectat.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

Film.

].

3 Apăsaţi pe [ ].

4 Selectaţi

FilmDetectare scenă inteligentăActivat.

5 Aliniaţi subiectul în cadru.

● Camera foto selectează o scenă în mod automat. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru mod.

Funcţiile extinse

38

Pictogramă Descriere

Apare atunci când înregistraţi videoclipuri cu peisaje.

Modurile de fotografiere

Pictogramă Descriere

Apare atunci când înregistraţi videoclipuri cu cerul senin.

Apare atunci când înregistraţi videoclipuri cu zone

împădurite.

Apare atunci când înregistraţi videoclipuri cu apus de soare.

6 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a începe înregistrarea.

7 Apăsaţi din nou pe [

Declanşator] pentru a opri

înregistrarea.

● În cazul în care camera foto nu recunoaşte un mod pentru scenă adecvat, nu se va schimba şi vor fi utilizate setările implicite.

● Din cauza condiţiilor externe, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.

● În modul Detectare scenă inteligentă nu puteţi seta efecte inteligente de filtru.

Funcţiile extinse

39

Înregistrarea notelor vocale

Aflaţi cum să înregistraţi o notă vocală pe care o puteţi reda în orice moment. Puteţi adăuga o notă vocală la o fotografie, pentru a vă aminti pe scurt condiţiile de fotografiere.

Veţi obţine cea mai bună calitate sonoră atunci când înregistraţi de la o distanţă de 40 cm faţă de camera foto.

Înregistrarea unei note vocale

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăVoceÎnregistrare.

3 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a înregistra.

● Puteţi înregistra note vocale cu o durată de până la

10 ore.

● Apăsaţi pe [ ] pentru a întrerupe sau relua înregistrarea.

Stop Pauză

4 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a opri.

● Apăsaţi din nou pe [ Declanşator] pentru a înregistra o notă vocală.

5 Apăsaţi pe [

Fotografiere.

] pentru a comuta la modul

Funcţiile extinse

40

Adăugarea unei note vocale la o fotografie

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăVoceComentariu.

3 Aliniaţi subiectul în cadru şi fotografiaţi.

● Veţi începe înregistrarea unei note vocale imediat după ce aţi făcut fotografia.

4 Înregistraţi o notă vocală scurtă (de maximum

10 secunde).

● Apăsaţi pe [ Declanşator] pentru a opri înregistrarea notei vocale.

Nu puteţi adăuga memo voce la fotografii dacă setaţi opţiunile

Continuu, Captură mişcare, sau AEB.

Opţiunile de fotografiere

Aflaţi despre opţiunile pe care le puteţi seta în modul de fotografiere.

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii ………… 42

Selectarea unei rezoluţii …………………… 42

Selectarea calităţii imaginii ………………… 42

Utilizarea temporizatorului …………………… 43

Fotografierea pe întuneric …………………… 44

Evitarea efectului de ochi roşii …………… 44

Utilizarea bliţului …………………………… 44

Ajustarea vitezei ISO ……………………… 45

Modificarea focalizării camerei foto ………… 46

Utilizarea funcţiei Macro …………………… 46

Utilizarea focalizării automate ……………… 46

Utilizarea urmăririi prin focalizare automată … 47

Ajustarea zonei de focalizare ……………… 48

Utilizarea opţiunii de detectare a feţei ……… 49

Detectarea feţelor ………………………… 49

Realizarea unui autoportret ………………… 50

Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc …………………………………… 50

Detectarea clipirii …………………………… 51

Utilizarea recunoaşterii inteligente a feţei … 51

Înregistrarea feţelor ca favorite (Evaluarea mea) … 52

Ajustarea luminozităţii şi a culorii …………… 54

Ajustarea manuală a expunerii (EV) ……… 54

Compensarea luminii de fundal (ACB) …… 54

Modificarea opţiunii de măsurare ………… 55

Selectarea unei surse de lumină

(Balanţă de alb) …………………………… 55

Utilizarea modurilor de impuls ……………… 57

Îmbunătăţirea fotografiilor …………………… 58

Aplicarea efectelor de filtru inteligent ……… 58

Ajustarea fotografiilor ……………………… 61

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii

Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.

Selectarea unei rezoluţii

Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulţi pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afişată pe un ecran mai mare. Atunci când utilizaţi o rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.

La realizarea unei fotografii

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăDimensiune foto → o opţiune.

Opţiune Descriere

4608 X 3456: Imprimaţi pe hârtie A1.

4608 X 3072: Imprimaţi pe hârtie A1 în raport extins

(3:2).

4608 X 2592: Imprimaţi pe hârtie A2 în raport panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.

3648 X 2736: Imprimaţi pe hârtie A3.

2592 X 1944: Imprimaţi pe hârtie A4.

1984 X 1488: Imprimaţi pe hârtie A5.

1920 X 1080: Imprimaţi pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.

1024 X 768: Ataşaţi la e-mail.

La înregistrarea unui videoclip

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

FilmDimensiune clip video → o opţiune.

Opţiune Descriere

1280 X 720 HQ: Redaţi fişiere de înaltă calitate pe un HDTV.

640 X 480: Redaţi pe un TV obişnuit.

320 X 240: Postaţi pe o pagină Web.

Selectarea calităţii imaginii

Fotografiile pe care le realizaţi sunt comprimate şi salvate în format JPEG. Imaginile de calitate superioară au dimensiuni mai mari.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăCalitate → o opţiune.

Opţiune Descriere

Excelentă: Capturaţi fotografiile cu calitate super

înaltă.

Bună: Capturaţi fotografiile cu calitate superioară.

Normală: Capturaţi fotografiile cu calitate normală.

Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.

Opţiunile de fotografiere

42

Utilizarea temporizatorului

Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

Dezactivat

3 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a porni temporizatorul.

● Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipeşte. Camera foto va fotografia automat după timpul specificat.

● Apăsaţi [ Declanşator] sau [ ] pentru a revoca temporizatorul.

● În funcţie de opţiunea de detectare a feţei, temporizatorul nu este disponibil sau unele opţiuni pentru temporizator nu sunt disponibile.

● Atunci când setaţi opţiunile pentru capturi multiple, nu puteţi utiliza funcţia temporizator.

2 Selectaţi o opţiune.

Opţiune Descriere

Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.

10 sec: Realizaţi o fotografie după 10 secunde.

2 sec: Realizaţi o fotografie după 2 secunde.

Dublu: Realizaţi o fotografie după 10 secunde şi o alta după 2 secunde.

Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.

Opţiunile de fotografiere

43

Fotografierea pe întuneric

Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.

Evitarea efectului de ochi roşii

Dacă se aprinde bliţul atunci când fotografiaţi o persoană în

întuneric, o strălucire roşie poate apărea în ochi. Pentru a

împiedica acest lucru, selectaţi Ochi roşii sau Corector efect

ochi roşii. Consultaţi opţiunile pentru bliţ în „Utilizarea bliţului”.

Utilizarea bliţului

Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

Auto

2 Selectaţi o opţiune.

Opţiune Descriere

Dezactivat:

● Bliţul nu se va aprinde.

● Atunci când fotografiaţi în condiţii de lumină insuficientă, va apărea avertismentul de mişcare a camerei ( ).

Corector efect ochi roşii*:

● Bliţul se declanşează atunci când subiectul sau fundalul este întunecat.

● Camera foto corectează efectul de ochi roşii prin intermediul analizei avansate a software-ului.

Opţiunile de fotografiere

44

Fotografierea pe întuneric

Opţiune Descriere

Sincronizare lentă:

● Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne deschis mai mult timp.

● Această opţiune se recomandă atunci când doriţi să captaţi lumina înconjurătoare pentru a dezvălui mai multe detalii din fundal.

● Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile neclare.

● Camera va afişa avertizarea de mişcare ( ) atunci când fotografiaţi în lumină insuficientă.

Auxiliar:

● Bliţul se declanşează întotdeauna.

● Intensitatea luminii este ajustată automat.

Ochi roşii*:

● Bliţul se declanşează atunci când subiectul sau fundalul este întunecat.

● Camera foto reduce efectul de ochi roşii.

Auto: Bliţul se declanşează automat atunci când subiectul sau fundalul este întunecat.

Auto: În modul , camera foto va selecta o setare adecvată de bliţ pentru scena detectată.

Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.

* Există un interval între două declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.

● Opţiunile bliţului nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile Continuu,

Captură mişcare, AEB sau selectaţi Autoportret sau Detectare

clipire.

● Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă de bliţ. (pag. 104)

● Dacă există o lumină reflectată sau mult praf în aer, pe fotografie pot apărea puncte mici.

Ajustarea vitezei ISO

Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum este definit de Organizaţia Internaţională pentru

Standardizare (International Organisation for Standardisation

- ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai sensibilă devine camera foto la lumină. Cu o viteză ISO mai mare, puteţi obţine o fotografie mai bună fără a utiliza bliţul.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăISo → o opţiune.

● Selectaţi pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare bazată pe luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de iluminare.

● Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai mare este zgomotul de imagine pe care îl puteţi obţine.

● Atunci când este setată opţiunea Captură mişcare, viteza ISO va fi setată la Auto.

Opţiunile de fotografiere

45

Modificarea focalizării camerei foto

Aflaţi cum puteţi modifica focalizarea camerei foto în funcţie de subiecţii dvs.

Utilizarea funcţiei Macro

Utilizaţi funcţia Macro pentru a face fotografii în prim plan subiecţilor, cum ar fi flori sau insecte. Consultaţi opţiunile pentru macro din „Utilizarea focalizării automate”.

Utilizarea focalizării automate

Pentru a face fotografii clare, selectaţi focalizarea corespunzătoare în funcţie de distanţa faţă de subiect.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

Normal (AF)

● Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.

● Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 40 cm.

2 Selectaţi o opţiune.

Opţiune Descriere

Normal (AF): Focalizaţi un subiect aflat la o distanţă mai mare de 80 cm (mai mare de 150 cm atunci când utilizaţi zoom-ul).

Macro: Focalizaţi un subiect aflat la 5-80 cm

(100 cm-150 cm atunci când utilizaţi zoom-ul).

Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.

Opţiunile de fotografiere

46

Modificarea focalizării camerei foto

Utilizarea urmăririi prin focalizare automată

AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat subiectul, chiar şi atunci când vă aflaţi în mişcare.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăZonă focalizareAF de

urmărire.

3 Focalizaţi pe subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi şi apăsaţi pe [ ].

● Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură ce deplasaţi camera foto.

● Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va apărea în centrul ecranului.

● Este posibil ca urmărirea unui subiect să nu reuşească atunci când:

- subiectul este prea mic sau se deplasează prea mult

- subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc

întunecat

- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele din fundal

- camera foto se mişcă prea mult

● Când urmărirea unui subiect eşuează, cadrul de focalizare va apărea sub forma unui cadru cu o singură linie ( ).

● În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul, trebuie să selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.

● În cazul în care camera foto nu reuşeşte să fixeze focalizarea, cadrul de focalizare se va schimba într-un cadru roşu cu o singură linie ( ).

● Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru temporizator şi identificarea feţei şi efectele de Filtru inteligent.

● Cadrul alb semnifică faptul că subiectul este urmărit de camera foto.

● Cadrul verde semnifică faptul că subiectul se află în zona de focalizare atunci când apăsaţi până la jumătate pe

[ Declanşator].

Opţiunile de fotografiere

47

Modificarea focalizării camerei foto

Ajustarea zonei de focalizare

Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcţie de locaţia subiecţilor din scenă.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăZonă focalizare → o opţiune.

Opţiune Descriere

AF centru: Focalizaţi pe centru (potrivită atunci când subiecţii sunt localizaţi în centru).

AF multiplă: Focalizaţi pe una sau mai multe dintre cele nouă zone posibile.

AF de urmărire: Focalizaţi şi urmăriţi subiectul.

( pag.

47)

Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.

Opţiunile de fotografiere

48

Utilizarea opţiunii de detectare a feţei

Dacă utilizaţi opţiunile pentru detectarea feţei, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi pe o faţă umană, camera foto ajustează automat expunerea. Fotografiaţi uşor şi rapid utilizând Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau utilizaţi

Fotografiere zâmbet pentru a fotografia o faţă zâmbitoare. De asemenea, puteţi utiliza Identificare faţă intel. să detecteze feţele şi să focalizeze prioritar pe ele.

Detectarea feţelor

Camera foto detectează automat feţele umane (până la

10 feţe umane).

● Camera urmăreşte automat faţa înregistrată.

● Este posibil ca opţiunea de detectare a feţei să nu fie eficientă atunci când:

- subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va fi portocaliu pentru Fotografiere zâmbet şi Detectare clipire)

- este prea lumină sau prea întuneric

- subiectul nu se află cu faţa către camera foto

- subiectul poartă ochelari sau o mască

- subiectul este luminat din fundal sau iluminarea este instabilă

- expresia facială a subiectului se schimbă în mod semnificativ

● Detectarea feţei nu este disponibilă atunci când utilizaţi un efect de filtru inteligent sau opţiune de ajustare a imaginii sau atunci când este utilizată cu AF de urmărire.

● În funcţie de opţiunea de detectare a feţei selectată, temporizatorul nu este disponibil sau unele opţiuni pentru temporizator nu sunt disponibile.

● În funcţie de opţiunea selectată de detecţie a feţei, unele opţiuni de fotografiere cu cadre multiple nu sunt disponibile.

● Când realizaţi fotografii ale feţelor detectate, acestea vor fi

înregistrate în lista de feţe.

● Puteţi vizualiza feţele înregistrate în ordinea priorităţii când sunteţi

în modul Redare. (pag. 64) Chiar dacă feţele au fost înregistrate cu succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.

● Faţa detectată în modul Fotografiere poate să nu apară în lista cu feţe sau în Smart Album (Album inteligent).

Cea mai apropiată faţă apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul feţelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăIdentificare faţă Normală.

● Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate feţele de către camera foto.

● Este posibil ca feţele detectate să nu fie înregistrate dacă setaţi opţiunile pentru cadre multiple cum ar fi Continuu, Captură

mişcare, AEB.

Opţiunile de fotografiere

49

Utilizarea opţiunii de detectare a feţei

Realizarea unui autoportret

Faceţi-vă singur o fotografie. Distanţa de focalizare va fi setată la prim plan, iar camera foto va emite un semnal sonor.

Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc

Camera foto eliberează automat obturatorul atunci când detectează un zâmbet.

Când feţele sunt localizate în centru, camera emite un semnal sonor rapid.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăIdentificare faţă

Autoportret.

3 Când auziţi un semnal sonor rapid, apăsaţi pe [

Declanşator].

Dacă dezactivaţi Volum în setări de sunet, camera foto nu va emite un semnal sonor. (pag. 87)

Când subiectul zâmbeşte larg, camera foto poate detecta mai uşor zâmbetul.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăIdentificare faţă

Fotografiere zâmbet.

3 Compuneţi fotografia dvs.

● Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă zâmbitoare.

Opţiunile de fotografiere

50

Utilizarea opţiunii de detectare a feţei

Detectarea clipirii

În cazul în care camera foto detectează ochii închişi, aceasta va realiza în mod automat două fotografii succesive.

Utilizarea recunoaşterii inteligente a feţei

Camera înregistrează în mod automat feţele pe care le fotografiaţi

în mod frecvent (până la 10 de persoane). Această funcţie va focaliza prioritar pe aceste feţe. Această funcţie este disponibilă doar când utilizaţi un card de memorie.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăIdentificare faţă

Detectare clipire.

● Ţineţi camera foto nemişcată în timp ce pe ecran este afişat „ Se

capturează”.

● Atunci când detectarea clipirii eşuează, va apărea mesajul

Fotografie realizată cu ochii închişi.”. Realizaţi o altă fotografie.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăIdentificare faţă

Identificare faţă intel..

● Cea mai apropiată faţă apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul feţelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.

● : Indicaţi feţe preferate (pentru a vă înregistra feţe preferate, consultaţi pagina 52).

● : Indicaţi feţele pe care camera foto le înregistrează automat.

Opţiunile de fotografiere

51

Utilizarea opţiunii de detectare a feţei

● Camera foto poate recunoaşte şi detecta incorect feţe în funcţie de condiţiile de iluminare, de schimbările semnificative în poziţia sau faţa subiectului şi ori de câte ori subiectul poartă sau nu ochelari.

● Camera foto poate înregistra automat până la 12 feţe. În cazul în care camera foto recunoaşte o nouă faţă atunci când există 12 de feţe înregistrate, aceasta va înlocui faţa cu cel mai redus grad de prioritate cu cea nouă.

● Camera foto detectează până la 5 feţe într-o singură scenă.

Înregistrarea feţelor ca favorite (Evaluarea mea)

Puteţi înregistra feţele preferate pentru a utiliza cu prioritate focalizarea şi expunerea pentru feţele respective. Această caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizaţi o cartelă de memorie.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăEditare FR intel.

Steaua mea.

3 Aliniaţi faţa subiectului cu linia de ghidare ovală, apoi apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a înregistra faţa.

Opţiunile de fotografiere

52

Înapoi Setare

● Dacă faţa subiectului nu este aliniată cu ghidajul oval, nu va apărea cadrul de culoare albă.

● Realizaţi fotografii ale unei persoane într-un moment în care

înregistraţi feţe.

● Faceţi 5 fotografii ale feţei subiectului pentru cele mia bune rezultate: câte una din faţă, din stânga, din dreapta, de sus şi de jos.

● Când fotografiaţi din stânga, din dreapta, de sus şi de jos, spuneţi subiectului să nu rotească capul mai mult de 30 de grade.

● Puteţi înregistra o faţă chiar dacă faceţi numai o fotografie a feţei subiectului.

Utilizarea opţiunii de detectare a feţei

4 Când aţi terminat cu realizarea fotografiilor, va apărea lista de feţe.

● Feţele preferate sunt indicate cu un simbol în lista de feţe.

● Puteţi înregistra până la 8 feţe preferate.

● Opţiunea pentru bliţ va fi setată la Dezactivat.

● Dacă înregistraţi aceeaşi faţă de două ori, puteţi şterge una dintre feţe din lista de feţe.

Vizualizarea feţelor preferate

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăEditare FR intel.

Listă feţe.

● Pentru a modifica clasificarea feţelor preferate, apăsaţi pe [ ], apoi selectaţi Editare categorie. (pag. 64)

● Pentru a revoca feţele preferate, apăsaţi pe [ ], apoi selectaţi

Şterge Steaua mea. (pag. 64)

Opţiunile de fotografiere

53

Ajustarea luminozităţii şi a culorii

Aflaţi cum puteţi ajusta luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.

Ajustarea manuală a expunerii (EV)

În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteţi ajusta expunerea pentru a obţine o fotografie mai bună.

Compensarea luminii de fundal (ACB)

Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între subiect şi fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat în fotografie. În acest caz, setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).

Mai întunecat (-) Neutru (0) Mai deschis (+)

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiază sau FilmExpunere.

3 Selectaţi o valoare pentru a ajusta expunerea.

● După ce aţi ajustat expunerea, setarea va rămâne neschimbată.

Este posibil să fie nevoie să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.

● Dacă nu vă puteţi decide asupra expunerii adecvate, selectaţi AEB

(Funcţie de expunere automată). Camera foto fotografiază cu diferite expuneri: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag. 57)

Fără ACB Cu ACB

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăACB → o opţiune.

Opţiune Descriere

Dezactivat: Opţiunea ACB este oprită.

Activat: Opţiunea ACB este pornită.

Caracteristica ACB nu este disponibilă când setaţi Continuu,

Captură mişcare, opţiunile AEB.

Opţiunile de fotografiere

54

Ajustarea luminozităţii şi a culorii

Modificarea opţiunii de măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea fotografiilor vor varia în funcţie de modul de măsurare selectat.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiază sau FilmMod de măsurare

→ o opţiune.

Opţiune Descriere

Multi:

● Camera foto împarte scena în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.

● Potrivită pentru fotografii generale.

Punct:

● Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din centrul cadrului.

● Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs. poate fi expusă în mod necorespunzător.

● Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.

Centrat:

● Camera foto face o medie a citirii măsurătorii

întregului cadru cu accentul plasat în centru.

● Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în centrul cadrului.

Selectarea unei surse de lumină

(Balanţă de alb)

Culoarea fotografiei depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină.

Dacă doriţi să obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi o condiţie de iluminare adecvată pentru a calibra balanţa de alb, cum ar fi Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat sau

Tungsten.

(Balans de alb automat) (Lumină naturală)

(Înnorat) (Tungsten)

Opţiunile de fotografiere

55

Ajustarea luminozităţii şi a culorii

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiază sau FilmBalans de alb

o opţiune.

Pictogramă Descriere

Balans de alb automat: Utilizaţi setările automate

în funcţie de condiţiile de iluminare.

Lumină naturală: Selectaţi atunci când realizaţi fotografii exterioare într-o zi însorită.

Înnorat: Selectaţi atunci când faceţi fotografii exterioare într-o zi înnorată sau în umbră.

Fluorescent_H: Selectaţi atunci când fotografiaţi

în lumina fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcţii.

Fluorescent_L: Selectaţi atunci când fotografiaţi în lumină fluorescentă albă.

Tungsten: Selectaţi când fotografiaţi în interior la lumina incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.

Măsurare: Obturator (Parametri personalizare):

Utilizaţi setările predefinite. (A se vedea procedura la dreapta.)

Definirea propriei balanţe de alb

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiază sau FilmBalans de alb

Măsurare: Obturator (Parametri personalizare).

3 Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă.

4 Apăsaţi pe [

Declanşator].

Opţiunile de fotografiere

56

Utilizarea modurilor de impuls

Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să capturaţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în fotografii. În aceste cazuri, selectaţi unul dintre modurile de impuls.

● Puteţi utiliza bliţul, temporizatorul, ACB şi filtrul inteligent doar atunci când selectaţi Singular.

● Când selectaţi Captură mişcare, rezoluţia va fi setată la VGA şi viteza ISO va fi setată la Auto.

● În funcţie de opţiunea selectată de detecţie a feţei, unele opţiuni de fotografiere cu cadre multiple nu sunt disponibile.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăAcţionare → o opţiune.

Opţiune Descriere

Singular: Realizaţi o singură fotografie.

Continuu:

● În timp ce apăsaţi pe [ Declanşator], camera fotografiază în continuu.

● Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei de memorie.

Captură mişcare:

● În timp ce apăsaţi pe butonul [ Declanşator], camera foto realizează fotografii VGA (6 fotografii pe secundă; maximum 30 de fotografii).

AEB:

● Realizaţi trei fotografii cu diferite expuneri: normală, subexpusă şi supraexpusă.

● Utilizaţi un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.

Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.

Opţiunile de fotografiere

57

Îmbunătăţirea fotografiilor

Aflaţi cum puteţi îmbunătăţi fotografiile aplicând efecte de filtru inteligent sau cum puteţi face modificări.

Aplicarea efectelor de filtru inteligent

Aplicaţi diferite efecte de filtru inteligent fotografiilor dvs. pentru a crea imagini unice.

Miniatură Întunecare colţuri

Ochi de peşte Schiţă

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiază sau FilmFiltru inteligent.

3 Selectaţi un efect.

Filtre disponibile în modurile Program, şi DUAL IS

Opţiune Descriere

Normal: Niciun efect.

Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare pentru a face subiectul să apară în miniatură.

Întunecare colţuri: Aplicaţi culorile cu efect retro, contrastul înalt şi efectul puternic de vignetă al camerelor

Lomo.

Semiton: Aplicaţi un efect de semiton.

Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă.

Ochi de peşte: Înegriţi marginile cadrului şi distorsionaţi obiecte pentru a imita efectul vizual al unei lentile cu efect "ochi de peşte".

Fără ceaţă: Faceţi o fotografie mai clară.

Clasic: Aplicaţi un efect de alb negru.

Retro : Aplicaţi un efect de ton sepia.

Negativ: Aplicaţi un efect de negativ de film.

Personalizare RGB: Personalizaţi o valoare de culoare.

Opţiunile de fotografiere

58

Îmbunătăţirea fotografiilor

Filtre disponibile în modul Film

Opţiune Descriere

Normal: Niciun efect.

Efect Paletă 1: Creaţi un aspect viu cu contrast puternic şi culoarea roşie.

Efect Paletă 2: Redarea scenelor curat şi clar prin aplicarea unui ton de albastru deschis.

Efect Paletă 3: Aplicaţi un ton maro deschis.

Efect Paletă 4: Creaţi un efect rece şi monoton.

Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare pentru a face subiectul să apară în miniatură.

Întunecare colţuri: Aplicaţi culorile cu efect retro, contrastul înalt şi efectul puternic de vignetă al camerelor

Lomo.

Ochi de peşte: Distorsionează obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.

Fără ceaţă: Faceţi o fotografie mai clară.

Clasic: Aplicaţi un efect de alb negru.

Retro : Aplicaţi un efect de ton sepia.

Negativ: Aplicaţi un efect de negativ de film.

Personalizare RGB: Personalizaţi o valoare de culoare.

Opţiunile de fotografiere

59

● Dacă selectaţi Miniatură atunci când înregistraţi un clip video, viteza timpului de rulare a clipului va creşte.

● Dacă selectaţi Miniatură atunci când înregistraţi un clip video, camera nu va înregistra sunet.

● Dacă selectaţi Miniatură, Întunecare colţuri, Ochi de peşte, sau

Fără ceaţă în timp ce înregistraţi un videoclip, viteza de înregistrare va fi setată la iar rezoluţia de înregistrare va fi stabilită la mai puţin de .

● Dacă setaţi efecte de filtru inteligent, nu puteţi folosi opţiunile

Recunoaşterea feţei, ACB, Cadre multiple, Reglarea imaginii, Zoom

Intelli sau AF de urmărire.

● Când selectaţi Schiţă, rezoluţia se va modifica la şi mai jos.

Îmbunătăţirea fotografiilor

Definirea propriului ton RGB

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiază sau FilmFiltru inteligent

Personalizare RGB.

3 Selectaţi o culoare (R: Roşu, G: Verde, B: Albastru).

Înapoi Mutare

4 Ajustaţi cantitatea dorită din culoarea selectată.

(-: mai puţină sau +: mai multă)

5 Selectaţi [ ].

Opţiunile de fotografiere

60

Îmbunătăţirea fotografiilor

Ajustarea fotografiilor

Ajustaţi contrastul, claritatea şi saturaţia fotografiilor dvs.

1 În modul Fotografiere, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Se fotografiazăAjustare imagine.

3 Selectaţi o opţiune de ajustare.

● Contrast

● Claritate

● Saturaţie

4 Selectaţi o valoare pentru a ajusta elementul selectat.

Opţiune de contrast Descriere

Reduceţi culoarea şi luminozitatea.

+ Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.

Opţiune de claritate

-

+

Descriere

Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea fotografiilor pe computer).

Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi claritatea fotografiilor. Acest lucru poate mări, de asemenea, zgomotul de pe fotografii.

Opţiune de saturaţie Descriere

Reduceţi saturaţia.

+ Creşteţi saturaţia.

● Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect. (potrivită pentru imprimare)

● Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru recunoaşterea feţei şi efectele de filtru inteligent.

Opţiunile de fotografiere

61

Redarea/Editarea

Aflaţi cum puteţi reda fotografii, videoclipuri sau note vocale şi cum puteţi edita fotografii sau videoclipuri.

De asemenea, aflaţi cum să conectaţi camera foto la computer, la imprimanta foto sau la TV.

Redarea ……………………………………… 63

Pornirea modului Redare ………………… 63

Vizualizarea fotografiilor …………………… 68

Redarea unui videoclip …………………… 69

Redarea notelor vocale …………………… 70

Editarea unei fotografii ……………………… 71

Redimensionarea fotografiilor ……………… 71

Rotirea unei fotografii ……………………… 71

Aplicarea efectelor de filtru inteligent ……… 72

Corectarea problemelor de expunere ……… 73

Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) … 75

Vizualizarea fişierelor pe un televizor ……… 76

Transferarea fişierelor pe un computer

(pentru Windows) …………………………… 77

Transferarea fişierelor cu ajutorul programului

Intelli-studio ………………………………… 79

Transferarea fişierelor prin conectarea camerei foto ca şi disc amovibil …………… 81

Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) … 82

Transferarea fişierelor pe un computer

(pentru Mac) …………………………………… 83

Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto

(PictBridge) …………………………………… 84

Redarea

Aflaţi despre acţiunile de redare a fotografiilor, a videoclipurilor sau a notelor vocale şi despre gestionarea fişierelor.

Pornirea modului Redare

Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri şi note vocale stocate

în camera foto.

1 Apăsaţi pe [ ].

● Va fi afişat cel mai recent fişier.

● Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai recent fişier.

2 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a derula fişierele.

● Ţineţi apăsat pentru a derula rapid fişierele.

● Dacă doriţi să vedeţi fişierele stocate în memoria internă, scoateţi cartela de memorie.

● Camera foto nu va reda corect fişierele care sunt de dimensiuni prea mari sau pe cele realizate cu alte camere foto de la alţi producători.

Afişarea în modul Redare

Informaţii

Pictogramă Descriere

Fotografia conţine o notă vocală

Fişier video

Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)

Fişier protejat

Fotografia include o faţă înregistrată; disponibil doar la utilizarea unui card de memorie.

Nume folder – Nume fişier

Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [ ].

Redarea/Editarea

63

Redarea

Clasarea feţelor preferate

Puteţi stabili un clasament al feţelor favorite. Această caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizaţi o cartelă de memorie.

1 În modul Redare, apăsaţi pe [ ] .

2 Selectaţi

Opţiuni fişierEditare listă feţeEditare

categorie .

3 Selectaţi o faţă din listă, apoi apăsaţi pe [ ] .

Editare listă feţe

Revocarea feţelor preferate

Puteţi şterge feţele favorite. Această caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizaţi o cartelă de memorie.

1 În modul Redare, apăsaţi pe [ ] .

2 Selectaţi

Opţiuni fişierEditare listă feţe

Şterge Steaua mea.

3 Selectaţi o faţă, apoi apăsaţi pe [ ] .

4 Apăsaţi pe [ ] .

5 Selectaţi

Da.

Înapoi Setare

4 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a modifica clasarea feţei, apoi apăsaţi pe [ ] .

Redarea/Editarea

64

Redarea

Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie în Albumul inteligent

Vizualizaţi şi gestionaţi fişierele în funcţie de categorii, de exemplu, după dată, tip de fişier sau săptămână.

1 În modul Redare, rotiţi [

Zoom] la stânga.

2 Apăsaţi pe [ ].

3 Selectaţi o categorie.

Tip

Dată

Culoare

Săptămână

Faţă

Înapoi

Opţiune

Tip

Dată

Culoare

Săptămână

Faţă

Setare

Descriere

Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.

Vizualizaţi fişierele după data în care au fost salvate.

Vizualizaţi fişierele după culoarea dominantă a imaginii.

Vizualizaţi fişierele după ziua din săptămână în care au fost salvate.

Vizualizaţi fişierele după feţele recunoscute şi feţele preferate. (Până la 20 de persoane)

Redarea/Editarea

65

4 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a derula fişierele.

● Ţineţi apăsat pentru a derula rapid fişierele.

5 Apăsaţi pe [ ] pentru a reveni la vizualizarea normală.

● Atunci când selectaţi Culoare, Etc este afişat în cazul în care culoarea nu este extrasă.

● Poate dura un timp până când camera foto va deschide Smart

Album (Album inteligent) sau va schimba categoria şi reorganiza fişierele.

Redarea

Vizualizarea fişierelor ca miniaturi

Scanaţi miniaturile fişierelor.

În modul Redare, rotiţi [ Zoom] la stânga pentru a afişa 9 sau 20 de miniaturi (rotiţi [ Zoom] la dreapta pentru a reveni la modul anterior).

Protejarea fişierelor

Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.

1 În modul Redare, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Opţiuni fişier Protejare Selectare.

● Pentru a proteja toate fotografiile, selectaţi Toate Blocare.

3 Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl protejaţi şi apăsaţi pe

[ ].

● Apăsaţi pe [ ] din nou pentru a anula selecţia.

Fişier protejat

Filtru

Pentru

A derula prin fişiere

A şterge fişiere

Efectuaţi următoarele

Apăsaţi pe [ ], [ ], [ ] sau pe [ ].

Apăsaţi pe [ ] şi selectaţi Da.

Selectare

4 Apăsaţi pe [ ].

Setare

Nu puteţi şterge sau roti un fişier protejat.

Redarea/Editarea

66

Redarea

Ştergerea fişierelor

Ştergeţi câte un fişier sau toate fişierele simultan.

Nu puteţi şterge fişiere protejate.

Ştergeţi un singur fişier

Puteţi selecta un singur fişier, apoi îl puteţi şterge.

1 În modul Redare, selectaţi un fişier şi apăsaţi pe [ ].

2 Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi

Da.

Ştergerea mai multor fişiere

Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.

1 În modul Redare, apăsaţi pe [ ].

2 Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi

Ştergere mai multe.

3 Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi şi apăsaţi pe

[ ].

● Apăsaţi pe [ ] din nou pentru a anula selecţia.

4 Apăsaţi pe [ ].

5 Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi

Da.

Redarea/Editarea

67

Ştergerea tuturor fişierelor

Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.

1 În modul Redare, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Opţiuni fişierŞtergereToate.

3 Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi

Da.

Copierea fişierelor pe cartela de memorie

Puteţi copia fişierele salvate în memoria internă pe o cartelă de memorie.

1 În modul Redare, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Opţiuni fişierCopiere pe Card.

3 Selectaţi

Da pentru a copia fişierele.

Redarea

Vizualizarea fotografiilor

Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografii într-o expunere de diapozitive.

Mărirea unei fotografii

În modul Redare, rotiţi [ Zoom] la dreapta pentru a mări o fotografie (rotiţi [ Zoom] la stânga pentru a micşora o fotografie).

Zona mărită şi coeficientul de zoom sunt indicate în partea superioară a ecranului. Coeficientul maxim de zoom poate varia în funcţie de rezoluţie.

Zonă mărită

Raport de zoom (Raportul maxim de zoom poate varia în funcţie de rezoluţie.)

Ajustare

Pentru

A muta zona mărită

A trunchia fotografia mărită

Efectuaţi următoarele

Apăsaţi pe [ ], [ ], [ ] sau pe [ ].

Apăsaţi pe [ ] (va fi salvată ca fişier nou).

Redarea/Editarea

68

Pornirea unei expuneri de diapozitive

Puteţi aplica efecte şi sonor expunerii de diapozitive.

1 În modul Redare, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

Prez. succes. multiplă.

].

3 Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de diapozitive.

● Treceţi la pasul 5 pentru a începe expunerea de diapozitive fără niciun efect.

Opţiune

Pornire

Imagini

Interval

Muzică

Efect

Descriere

Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de diapozitive. ( Redare, Repetare)

Setaţi fotografiile pe care doriţi să le vedeţi ca expunere de diapozitive.

● Toate : Vizualizaţi toate fotografiile într-o expunere de diapozitive.

● Dată : Vizualizaţi fotografiile capturate la o anumită dată într-o expunere de diapozitive.

● Selectare : Vizualizaţi fotografiile selectate într-o expunere de diapozitive.

● Setaţi intervalul dintre fotografii.

● Această posibilitate există atunci când la opţiunea de efect avem setat Dezactivat .

Selectaţi un fundal audio.

● Selectaţi un efect de tranziţie.

● Selectaţi Dezactivat pentru niciun efect.

Redarea

4 Setaţi efectul pentru expunerea de diapozitive.

5 Selectaţi

Pornire Redare.

● Pentru a repeta expunerea de diapozitive, selectaţi Repetare.

● Apăsaţi pe [ diapozitive.

] pentru a întrerupe sau relua expunerea de

Pentru a opri expunerea de diapozitive şi a comuta la modul Redare, apăsaţi pe [ ], apoi pe [ ] sau pe [ ].

Redarea unui videoclip

Puteţi reda un videoclip, captura o imagine dintr-un clip video.

1 În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi pe [ ].

Pauză

2 Utilizaţi următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsaţi pe

[ ]

Pentru

Scanaţi înapoi.

Întrerupeţi sau reluaţi redarea.

[ ]

[ ]

[Zoom] la stânga sau la dreapta

Scanaţi înainte.

Ajustaţi nivelul volumului.

Redarea/Editarea

69

Redarea

Capturarea unei imagini în timpul redării

1 Apăsaţi pe [ ] în punctul în care doriţi să salvaţi o fotografie.

2 Apăsaţi pe [ ].

O imagine capturată va avea aceeaşi dimensiune a fişierului ca şi cea a fişierului video original şi va fi salvată ca fişier nou.

Adăugarea unei note vocale la o fotografie

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

Opţiuni fişier Comentariu vocalActivat.

3 Apăsaţi pe [

Declanşator] pentru a înregistra o notă vocală

scurtă (de maximum 10 secunde).

● Apăsaţi pe [ Declanşator] pentru a opri înregistrarea notei vocale.

Nu puteţi adăuga memo voce la fişiere protejate.

Redarea notelor vocale

Redarea unei note vocale

1 În modul Redare, selectaţi o notă vocală şi apăsaţi pe [ ].

2 Utilizaţi următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsaţi pe Pentru

[ ] Scanaţi înapoi.

[ ] Întrerupeţi sau reluaţi redarea.

[ ] Scanaţi înainte.

Opriţi redarea.

[ ]

[Zoom] la stânga sau la dreapta

Ajustaţi nivelul volumului.

Redarea unei note vocale adăugate la o fotografie

În modul Redare, selectaţi o fotografie care include o notă vocală şi apăsaţi pe [ ].

● Apăsaţi pe [ ] pentru a întrerupe sau relua redarea.

Redarea/Editarea

70

Editarea unei fotografii

Efectuaţi operaţii de editare a fotografiilor, cum ar fi redimensionarea, rotirea, eliminarea ochilor roşii şi ajustarea luminozităţii, contrastului sau saturaţiei.

● Fotografiile editate vor fi salvate ca fişiere noi.

● Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi sau le redimensionaţi manual nu sunt transformate automat într-o rezoluţie mai redusă.

Redimensionarea fotografiilor

Modificaţi dimensiunile unei fotografii şi salvaţi-o ca fişier nou.

Puteţi seta afişarea unei fotografii la pornirea camerei foto.

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

EditareRedimensionare → o opţiune.

● Selectaţi pentru a salva fotografia ca imagine de pornire.

(pag. 87)

Rotirea unei fotografii

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

EditareRotire → o opţiune.

Dreapta 90˚

1984 X 1488

Înapoi Mutare

Fotografia rotită va fi salvată ca acelaşi fişier, nu ca un fişier nou.

ÎÎnapoi Mutare

Opţiunile disponibile diferă în funcţie de dimensiunile fotografiei selectate.

Redarea/Editarea

71

Editarea unei fotografii

Aplicarea efectelor de filtru inteligent

Aplicaţi diferite efecte de filtru inteligent fotografiilor dvs. pentru a crea imagini unice.

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

EditareFiltru inteligent.

3 Selectaţi un efect.

Miniatură

Înapoi Mutare

Opţiune Descriere

Normal: Niciun efect.

Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare pentru a face subiectul să apară în miniatură.

Întunecare colţuri: Aplicaţi culorile cu efect retro, contrastul înalt şi efectul puternic de vignetă al camerelor

Lomo.

Focaliz. Uşoară: Ascundeţi imperfecţiunile feţei sau aplicaţi efecte imaginare.

Film Vechi 1: Aplicaţi efect de film vechi 1.

Film Vechi 2: Aplicaţi efect de film vechi 2.

Semiton: Aplicaţi un efect de semiton.

Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă.

Ochi de peşte: Înegriţi marginile cadrului şi distorsionaţi obiecte pentru a imita efectul vizual al unei lentile cu efect

"ochi de peşte".

Fără ceaţă: Faceţi o fotografie mai clară.

Clasic: Aplicaţi un efect de alb negru.

Retro : Aplicaţi un efect de ton sepia.

Negativ: Aplicaţi un efect de negativ de film.

Personalizare RGB: Personalizaţi o valoare de culoare.

Redarea/Editarea

72

Editarea unei fotografii

Definirea propriului ton RGB

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

EditareFiltru inteligentPersonalizare

RGB.

3 Selectaţi o culoare (R: Roşu, G: Verde, B: Albastru).

Înapoi Mutare

4 Ajustaţi cantitatea dorită din culoarea selectată.

(-: mai puţină sau +: mai multă)

Corectarea problemelor de expunere

Ajustaţi funcţia ACB (Echilibrarea automată a contrastului), luminozitatea, contrastul sau saturaţia; eliminaţi ochii roşii; ascundeţi imperfecţiunile feţei; adăugaţi zgomot fotografiei.

Ajustarea funcţiei ACB (Echilibrarea automată a contrastului)

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

EditareAjustare imagineACB.

Eliminarea efectului de ochi roşii

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

EditareAjustare imagineCorector efect

ochi roşii.

Redarea/Editarea

73

Editarea unei fotografii

Ascunderea imperfecţiunilor feţei

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

EditareAjustare imagineRetuşare faţă.

3 Selectaţi un nivel.

● Pe măsură ce numărul creşte, faţa devine mai clară.

Ajustarea luminozităţii/contrastului/saturaţiei

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

EditareAjustare imagine.

3 Selectaţi o opţiune de ajustare.

Pictogramă Descriere

Luminozitate

Contrast

Saturaţie

4 Selectaţi o valoare pentru a ajusta elementul selectat.

(-: mai puţină sau +: mai multă)

Adăugarea zgomotului la fotografie

1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe

[ ].

2 Selectaţi

EditareAjustare imagineAdăugare

zgomot.

Redarea/Editarea

74

Editarea unei fotografii

Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)

Selectaţi fotografii pentru imprimare şi setaţi opţiuni, cum ar fi numărul de copii sau dimensiunea hârtiei.

● Cartela de memorie poate fi dusă la un centru de imprimare care acceptă DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare) sau puteţi imprima acasă fotografii direct printr-o imprimantă compatibilă cu DPOF.

● Fotografiile late pot fi imprimate fără marginile laterale, deci fiţi atenţi la dimensiunea fotografiilor.

● Nu puteţi seta valoarea DPOF pentru fotografiile stocate în memoria internă.

1 În modul Redare, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Opţiuni fişierDPoFStandard → o

opţiune.

Opţiune

Selectare

Toate

Resetare

Descriere

Imprimaţi fotografiile selectate.

Imprimaţi toate fotografiile.

Resetaţi setările.

3 Dacă selectaţi

Selectare, derulaţi la o fotografie şi rotiţi

[

Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a selecta numărul

de copii. Repetaţi acţiunea pentru toate fotografiile dorite şi apăsaţi pe [ ].

● Dacă selectaţi Toate, apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a selecta numărul de copii, apoi apăsaţi pe [ ].

Redarea/Editarea

75

4 Apăsaţi pe [ ].

5 Selectaţi

Opţiuni fişierDPoFDimensiune → o

opţiune.

Opţiune

Selectare

Toate

Resetare

Descriere

Specificaţi dimensiunea de imprimare pentru fotografia selectată.

Specificaţi dimensiunea de imprimare pentru toate fotografiile.

Resetaţi setările.

6 Dacă selectaţi

Selectare, derulaţi la o fotografie şi

rotiţi [

Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a selecta

dimensiunea de imprimare. Repetaţi acţiunea pentru toate fotografiile dorite şi apăsaţi pe [ ].

● Dacă selectaţi Toate, apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a selecta dimensiunea de imprimare, apoi apăsaţi pe [ ].

Imprimarea fotografiilor ca miniaturi

Imprimaţi fotografii ca thumbnail pentru a verifica toate fotografiile deodată.

1 În modul Redare, apăsaţi pe [ ].

2 Selectaţi

Opţiuni fişierDPoFIndexDa.

Dacă specificaţi dimensiunea de imprimare, puteţi imprima fotografiile numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.

Vizualizarea fişierelor pe un televizor

Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.

1 În modurile Fotografiere sau Redare, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

SetăriIeşire video.

3 Selectaţi o ieşire de semnal video în funcţie de ţara sau regiunea dvs.

4 Opriţi camera foto şi televizorul.

5 Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.

].

Video Audio

● Pe anumite televizoare, este posibil să apară un zgomot digital sau să nu apară o parte a unei imagini.

● Este posibil ca imaginile să nu apară centrate pe ecranul televizorului, acest lucru depinzând de setările TV.

● Puteţi captura imagini sau videoclipuri în timp ce camera foto este conectată la TV.

6 Porniţi televizorul şi selectaţi modul de ieşire video utilizând telecomanda TV.

7 Porniţi camera foto şi apăsaţi pe [ ].

8 Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând butoanele de pe camera foto.

Redarea/Editarea

76

Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)

Transferaţi fişiere conectând camera foto la PC.

Cerinţe pentru Intelli-studio

Element

Procesor

RAM

Sistem de operare

Capacitate hard disk

Altele

Cerinţe

Intel Pentium 4, 3,2 GHz sau mai mult/

AMD Athlon TM FX 2,6 GHz sau mai mare

Minimum 512 MB de RAM

(se recomandă 1 GB sau mai mult)

Windows XP SP2/Vista/7

250 MB sau mai mult

(se recomandă 1 GB sau mai mult)

● Unitate CD-ROM

● nVIDIA Geforce 7600GT sau o versiune ulterioară/

ATI seria X1600 sau o versiune ulterioară

● Monitor compatibil cu ecran color de 1024 x 768 pixeli, pe 16 biţi (se recomandă ecran color pe 32 de biţi, cu o rezoluţie de 1280 x 1024 de pixeli)

● Port USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară

* Este posibil ca programele să nu funcţioneze corect cu ediţia pe 64 de biţi a Windows XP, Windows Vista şi Windows 7.

● Cerinţele sunt doar cu titlul de recomandare. Poate să nu funcţioneze corect chiar şi atunci când computerul satisface toate cerinţele, depinzând de starea computerului.

● În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele necesare, este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau editarea acestora poate dura mai mult.

● Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza programul.

● Trebuie să utilizaţi Windows XP/Vista/7 sau Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară pentru a conecta camera foto ca pe un disc amovibil.

Utilizarea unui PC construit manual sau a unui PC şi a unui sistem de operare care nu sunt acceptate poate anula garanţia.

Redarea/Editarea

77

Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)

Instalarea programului Intelli-studio

1 Introduceţi CD-ul de instalare într-o unitate CD-ROM.

2 Când se afişează ecranul de configurare, faceţi clic pe

Samsung Digital Camera Installer (Program de

instalare a camerei foto digitale Samsung) pentru a începe instalarea.

3 Selectaţi programele de instalat şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

4 Faceţi clic pe

Exit (leşire) pentru a finaliza instalarea şi

reporniţi computerul.

Redarea/Editarea

78

Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)

Transferarea fişierelor cu ajutorul programului

Intelli-studio

You can easily transfer files on your camera to your computer by using Intelli-studio.

1 Opriţi camera foto.

2 Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.

Când conectaţi cablul USB la aparatul de fotografiat, asiguraţivă că introduceţi corect conectorul cablului USB în aparatul de fotografiat. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

3 Rulaţi Studioul Inteligent pe computerul dvs.

4 Porniţi camera foto.

● Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.

În cazul în care camera nu reuşeşte să se conecteze, va apărea o fereastră pop-up. Selectaţi Computer.

5 Selectaţi un folder din computer pentru a salva noile fişiere.

● Dacă nu există fişiere noi în camera foto, fereastra de tip popup pentru salvarea de fişiere noi nu va apărea.

6 Selectaţi

Yes.

● Noile fişiere vor fi transferate pe computer.

Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un computer prin cablul USB.

Redarea/Editarea

79

Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)

Utilizarea programului Intelli-studio

Cu ajutorul Intelli-studio, puteţi reda şi edita fişiere.

De asemenea, puteţi încărca fişiere pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube.

Pentru detalii, selectaţi HelpHelp din program.

● Pentru a beneficia de mai multe opţiuni, cum ar fi crearea de prezentări de diapozitive cu template-uri, instalaţi versiunea completă a programului Intellistudio selectând Web SupportUpdate Intelli-studioStart Update din bara de instrumente a programului.

● Nu puteţi edita fişiere direct pe camera foto. Transferaţi fişierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.

● Intelli-studio acceptă următoarele formate:

- Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)

- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

1 2 3 4 5

15

14

6

7

13 8

12

9

10

11

Redarea/Editarea

80

Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Descriere

Deschideţi meniuri

Afişaţi fişierele din folderul selectat

Treceţi la modul Editare fotografie

Treceţi la modul Editare videoclip

Treceţi la modul Sharing (Partajare) (puteţi trimite fişiere prin email sau le puteţi încărca pe site-uri Web, cum ar fi

Flickr sau YouTube.)

Măriţi sau micşoraţi miniaturile din listă

Selectaţi un tip de fişier

Vizualizaţi pe computer fişierele din folderul selectat

Afişaţi sau ascundeţi fişierele camerei foto conectate

Vizualizaţi pe camera foto fişierele din folderul selectat

Vizualizaţi fişierele ca thumbnail sau pe o hartă

Răsfoiţi folderele din dispozitivul conectat

Răsfoiţi folderele din computer

Mutaţi la folderul anterior sau următor

Imprimaţi fişiere, vizualizaţi fişiere într-o hartă, stocaţi fişiere în My Folder sau înregistraţi feţe

Transferarea fişierelor prin conectarea camerei foto ca şi disc amovibil

Conectarea camerei foto la computer ca disc detaşabil.

1 Opriţi camera foto.

2 Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.

Când conectaţi cablul USB la aparatul de fotografiat, asiguraţivă că introduceţi corect conectorul cablului USB în aparatul de fotografiat. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Redarea/Editarea

81

Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Windows)

3 Porniţi camera foto.

● Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.

În cazul în care camera nu reuşeşte să se conecteze, va apărea o fereastră pop-up. Selectaţi Computer.

4 Din computer, selectaţi

Computerul meuDisc

amovibilDCIM100PHOTO.

5 Selectaţi fişierele dorite şi glisaţi-le sau salvaţi-le în computer.

Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)

Modul de deconectare a cablului USB pentru Windows Vista/7 este asemănător.

1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipeşte, aşteptaţi până când încetează.

2 Faceţi clic pe în bara de instrumente din partea dreaptă jos a ecranului PC-ului.

3 Faceţi clic pe mesajul pop-up.

4 Apăsaţi pe căsuţa de mesaj care indică îndepărtarea în siguranţă.

5 Scoateţi cablul USB.

Camera foto nu poate fi deconectată în siguranţă când se execută

Intelli-studio. Terminaţi execuţia programului înainte de a deconecta camera.

Redarea/Editarea

82

Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Mac)

După ce aţi conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaşte dispozitivul automat. Puteţi transfera fişiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.

Este acceptată versiunea Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară.

1 Opriţi camera foto.

2 Conectaţi camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.

Când conectaţi cablul USB la aparatul de fotografiat, asiguraţivă că introduceţi corect conectorul cablului USB în aparatul de fotografiat. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

3 Porniţi camera foto.

● Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o pictogramă pentru discul amovibil.

În cazul în care camera nu reuşeşte să se conecteze, va apărea o fereastră pop-up. Selectaţi Computer.

4 Faceţi dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.

5 Transferaţi fotografiile sau videoclipurile în computer.

Redarea/Editarea

83

Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)

Imprimaţi fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.

1 În module Fotografiere sau Redare, apăsaţi pe [

2 Selectaţi

SetăriUSB Imprimantă.

].

3 Cu imprimanta pornită, conectaţi camera foto la aceasta prin cablul USB.

Configurarea setărilor de imprimare

4 Porniţi camera foto.

● Imprimanta recunoaşte camera foto în mod automat.

5 Apăsaţi pe [ ] sau pe [ ] pentru a selecta o fotografie.

● Apăsaţi pe [ ] pentru a seta opţiunile de imprimare.

Consultaţi „Configurarea setărilor de imprimare”.

6 Apăsaţi pe [ ] pentru a imprima.

● Începe imprimarea. Apăsaţi pe [ ] pentru a revoca imprimarea.

Imagini

Dimensiune

Dispunere

Tip

Calitate

: O fotografie

: Auto

: Auto

: Auto

: Auto

Ieşire Imprimare

Opţiune Descriere

Imagini: Selectaţi dacă doriţi să se imprime fotografia curentă sau toate fotografiile.

Dimensiune: Specificaţi dimensiunea fotografiei imprimate.

Dispunere: Creaţi fotografii imprimate ca miniaturi.

Tip: Selectaţi tipul de hârtie.

Calitate: Setaţi calitatea imprimării.

Dată: Setaţi imprimarea datei.

Nume fişier: Setaţi imprimarea numelui fişierului.

Resetare: Resetaţi setările de imprimare.

Anumite opţiuni nu sunt acceptate de anumite imprimante.

Redarea/Editarea

84

Setări

Aflaţi despre opţiunile pentru configurarea setărilor camerei foto.

Meniul pentru setările camerei foto ………………………… 86

Accesarea meniului de setări …………………………… 86

Sunet …………………………………………………… 87

Ecran …………………………………………………… 87

Setări …………………………………………………… 88

Meniul pentru setările camerei foto

Aflaţi despre diferitele opţiuni pentru a configura setările camerei foto.

Accesarea meniului de setări

1 În module Fotografiere sau Redare, apăsaţi pe [

2 Selectaţi un meniu.

Se fotografiază

Sunet

Ecran

Volum

Sunet de pornire

Sunet obturator

Sunet bip

Sunet AF

Setări

].

Ieşire Modificare

Opţiune Descriere

Sunet: Setaţi diferite sunete pentru camera foto şi volumul acestora. (pag. 87)

Ecran: Personalizaţi setările de afişare, cum ar fi imaginea de start şi luminozitatea. (pag. 87)

Setări: Modificaţi setările pentru sistemul camerei foto, cum ar fi formatul memoriei, numele implicit al fişierului şi modul USB. (pag. 88)

3 Selectaţi o opţiune şi salvaţi setările.

Volum

Sunet de pornire

Sunet obturator

Sunet bip

Sunet AF

Dezactivat

Silenţios

Mediu

Maxim

Înapoi

4 Apăsaţi pe [

Setare

] pentru a reveni la ecranul anterior.

Setări

86

Meniul pentru setările camerei foto

Sunet

Element

Volum

Sunet de pornire

Sunet bip

Sunet AF

* Implicit

Descriere

Ajustaţi volumul oricărui sunet.

(Dezactivat, Silenţios, Mediu*, Maxim)

Selectaţi un sunet pentru a fi emis la pornirea camerei foto. (Dezactivat*, 1, 2, 3) butonul declanşator. (Dezactivat, 1*, 2, 3)

Selectaţi un sunet pentru a fi emis la apăsarea pe butoane sau la comutarea modurilor.

(Dezactivat, 1*, 2, 3)

Selectaţi un sunet pentru a fi emis la apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator.

(Dezactivat, Activat*)

Ecran

Element

Descrierea funcţiilor

Imagine de pornire

Luminozitate ecran

Vizualizare rapidă

* Implicit

Descriere

Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui meniu. ( Dezactivat, Activat*)

Setaţi o imagine de pornire care să se afişeze când porniţi camera foto.

Dezactivat*: Nu se afişează nicio imagine de pornire.

Logo: Se afişează o imagine implicită stocată în memoria internă.

Imagine utilizator: Afişaţi imaginea dorită.

(pag. 71)

● În memorie va fi salvată numai o imagine utilizator.

● Dacă selectaţi o poză nouă drept imagine utilizator sau resetaţi camera, imaginea actuală va fi ştearsă.

Ajustaţi luminozitatea ecranului.

( Auto, Întunecat, Normală, Luminos*)

Normală este setat în modul Redare chiar dacă este selectat Auto.

Setaţi durata pentru examinarea unei imagini realizate înainte de revenirea la modul Fotografiere.

( Dezactivat, 0,5 sec*, 1 sec, 3 sec)

Setări

87

Meniul pentru setările camerei foto

Element

Economisire energie

* Implicit

Descriere

Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de secunde, camera foto comută automat la modul

Economisire energie.

( Dezactivat*, Activat)

În modul de Economisire a energiei, apăsaţi orice buton în afară de [ POWER] pentru a relua utilizarea camerei foto.

Setări

Element

Format

* Implicit

Descriere

Formataţi memoria internă şi cartela de memorie

(toate fişierele-inclusiv fişierele protejate-vor fi şterse). ( Da, Nu)

Dacă utilizaţi o cartelă de memorie care a mai fost utilizată la camere foto de la diferiţi producători, un cititor de cartele de memorie sau o cartelă formatată pe PC, camera foto poate citi cartela incorect. Formataţi cartela înainte de a o utiliza.

Resetare

Language

Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere (data şi ora, limba şi setările pentru ieşirea video nu vor fi resetate). ( Da, Nu)

Selectaţi o limbă pentru textul afişat.

Fus orar Selectaţi o regiune şi setaţi ora de vară (DST).

Setare Dată/Oră Setarea datei şi orei.

Tip Dată

Selectarea formatului datei. ( AAAA/LL/ZZ,

LL/ZZ/AAAA, ZZ/LL/AAAA, Dezactivat*)

Setări

88

Meniul pentru setările camerei foto

Element

Nr. fişier

* Implicit

Descriere

Specificaţi cum să fie denumite fişierele.

Resetare: Setaţi ca numărul de fişiere să

înceapă cu 0001 când introduceţi o nouă cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi toate fişierele.

Serie*: Setaţi ca numărul de fişiere să urmeze numărului de fişiere anterior când introduceţi o nouă cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi toate fişierele.

● Numele implicit al primului folder este

100PHOTO, iar numele implicit al primului fişier este SAM_0001.

● Numărul fişierelor creşte unul câte unul de la

SAM_0001 la SAM_9999.

● Numărul folderelor creşte unul câte unul de la

100PHOTO la 999PHOTO.

● Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate

într-un folder este 9999.

● Camera foto defineşte numele fişierelor conform standardului Digital rule for Camera

File system (DCF). Dacă modificaţi numele fişierelor în mod intenţionat, camera foto poate să nu redea fişierele.

Setări

89

Element

Imprimare

Închidere automată

Ieşire video

* Implicit

Descriere

Setaţi dacă să se afişeze data şi ora pe fotografii la imprimare. ( Dezactivat*, Dată, Data/ora)

● Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din dreapta jos a fotografiei.

● Este posibil ca data şi ora să nu fie imprimate pe anumite modele de imprimantă.

● Dacă selectaţi Text în modul va afişa data şi ora.

, camera nu

Setaţi camera să se oprească automat atunci când nu o utilizaţi. ( Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)

● Setările nu vor fi modificate după schimbarea bateriei.

● Camera foto nu se va închide în mod automat atunci când:

- este conectată la un computer sau la o imprimantă

- redaţi o expunere de diapozitive sau videoclipuri

- înregistraţi o notă vocală

Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de regiunea dvs.

NTSC*: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea,

Taiwan, Mexic.

PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria,

Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania,

Anglia, Italia, Kuweit, Malaezia, Noua Zeelandă,

Singapore, Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda,

Norvegia.

Meniul pentru setările camerei foto

Element

Lampă AF

USB

* Implicit

Descriere

Setaţi o lumină de asistenţă pentru a vă ajuta să focalizaţi în locuri întunecate. ( Dezactivat, Activat*)

Setaţi funcţia pentru utilizare prin intermediul unei conexiuni USB la un computer sau la o imprimantă.

Auto*: Setaţi camera foto pentru selectarea automată a modului USB.

Computer: Conectaţi camera foto la un computer pentru transferarea fişierelor.

Imprimantă: Conectaţi camera foto la o imprimantă pentru imprimarea fişierelor.

Setări

90

Anexe

Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi

întreţinere.

Mesajele de eroare …………………………………………… 92

Întreţinerea camerei foto …………………………………… 93

Curăţarea camerei foto ………………………………… 93

Folosirea sau depozitarea camerei foto ………………… 94

Despre cartelele de memorie …………………………… 95

Despre baterie …………………………………………… 97

Înainte de a contacta un centru de service ……………… 101

Specificaţiile camerei foto ………………………………… 104

Glosar ……………………………………………………… 108

Index ……………………………………………………………112

Mesajele de eroare

Când apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.

Mesaj de eroare

Eroare card

Card neacceptat.

DCF Full Error

Eroare fişier

Sistemul de fişiere nu este acceptat.

Soluţii propuse

● Opriţi camera foto şi porniţi-o din nou.

● Scoateţi cartela de memorie şi introduceţi-o din nou.

● Formataţi cartela de memorie.

Cartela de memorie introdusă nu este compatibilă cu camera foto. Introduceţi o cartelă de memorie microSD, microSDHC.

Numele fişierelor nu se potrivesc cu standardul

DCF. Transferaţi fişierele de pe cartela de memorie pe computer şi formataţi cartela.

Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un centru de service.

Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere

FAT a cartelei de memorie introduse. Formataţi cartela de memorie pe cameră.

Memorie plină

Nu este fişier imagine

Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o nouă cartelă de memorie.

Faceţi fotografii sau introduceţi o cartelă de memorie care conţine câteva fotografii.

Anexe

92

Întreţinerea camerei foto

Curăţarea camerei foto

Obiectivul şi ecranul camerei foto

Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi uşor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi un lichid de curăţare a obiectivului pe o bucată de hârtie de curăţare şi ştergeţi uşor.

Corpul camerei foto

Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.

● Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera şi pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.

● Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare pe acesta.

Anexe

93

Întreţinerea camerei foto

Folosirea sau depozitarea camerei foto

Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei

● Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea

înalte.

● Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de crescută, sau cu variaţii mari de umiditate.

● Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu

în maşină în timpul verii.

● Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrare dură şi de vibraţii excesive pentru a evita deteriorări importante.

● Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor interne.

● Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto sau cu accesoriile acesteia.

● Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.

Folosirea pe plajă sau pe malul apei

● Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte zone similare.

● Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea acesteia.

Depozitarea pentru perioade lungi de timp

● Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp, puneţi-o

într-un container etanş, împreună cu un material absorbant, cum ar fi silicagel.

● Scoateţi bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă

îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.

● În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie reîncărcate

înainte de utilizare.

● Data şi ora actuală pot fi iniţializate atunci când aparatul de fotografiat este pornit, după ce aparatul de fotografiat şi bateria au fost separate timp de peste 40 de ore.

Anexe

94

Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede

Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma condens pe lentilă sau componentele interne ale camerei foto.

În acest caz, opriţi camera foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie, scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se evaporă înainte de a o reintroduce.

Întreţinerea camerei foto

Alte precauţii

● Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate cauza vătămări dvs. sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.

● Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corectă.

● Închideţi camera foto atunci când nu o folosiţi.

● Camera dvs. constă din piese delicate. Evitaţi expunerea camerei la şocuri.

● Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci când nu este folosită. Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o departe de nisip, obiecte ascuţite sau monede.

● Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.

● Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul cu un material moale, curat, fără impurităţi.

● În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate închide. În acest mod cartela de memorie este protejată. Porniţi camera foto pentru a o folosi din nou.

● În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.

● Când folosiţi camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire, culoare se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă. Aceste condiţii nu derivă din funcţionarea necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine atunci când camera foto ajunge la temperaturi normale.

● Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături. Dacă vă confruntaţi cu oricare dintre aceste simptome,

încetaţi imediat să utilizaţi camera foto şi consultaţi un medic.

● Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanţie.

● Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru camera foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este acoperită de garanţie.

Despre cartelele de memorie

Cartelele de memorie pe care le puteţi utiliza

Camera dvs. suportă cardurile de memorie SD (Secure Digital) sau microSDHC (Secure Digital High Capacity)

Pentru a citi datele cu un PC sau un cititor de carduri de memorie, introduceţi cardul de memorie într-un adaptor de carduri de memorie.

Anexe

95

Întreţinerea camerei foto

Capacitatea cartelei de memorie

Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o cartelă microSD de 1 GB:

Dimensiune Excelentă

108

123

144

Bună

212

241

283

Normală

312

353

417

30 CPS

-

-

-

15 CPS

-

-

i i

170

328

537

882

1.626

332

624

980

1.471

2.575

482

882

1.373

1.931

3.090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aprox.

4’ 30’’

Aprox.

7’ 36’’

-

Aprox.

9’ 27’’

Aprox.

18’ 16’’ i r

-

Aprox.

33’ 44’’

Aprox.

61’ 12’’

* Timpul de înregistrare poate varia dacă utilizaţi zoom-ul.

Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a determina timpul total de înregistrare.

Anexe

96

Atenţie la folosirea cartelelor de memorie

● Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă introduceţi cartela de memorie în direcţia incorectă, este posibil să deterioraţi camera foto sau cartela de memorie.

● Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto sau de un computer. Reformataţi cartela de memorie cu camera dvs. foto.

● Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de memorie.

● Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot pierde date.

● După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de memorie, nu mai puteţi stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o cartelă de memorie nouă.

● Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le supuneţi la impact sau presiune.

● Evitaţi depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice puternice.

● Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanţe corozive.

● Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanţe străine. În cazul în care cartela de memorie este murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în camera foto.

● Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide, de praf sau de substanţe străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcţiona necorespunzător.

Întreţinerea camerei foto

● Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a o proteja de descărcările electrostatice.

● Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard disk, un CD sau un DVD

● Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate încălzi. Este normal şi nu indică funcţionarea necorespunzătoare.

Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Despre baterie

Utilizaţi numai baterii aprobate de Samsung.

Specificaţiile bateriei

Specificaţii

Model

Tip

Capacitate celulă

Tensiune

Durată de încărcare*

(când camera foto este oprită)

Descriere

BP70A

Baterie Litiu-ion

740 mAh (Minimum 700 mAh)

3,7 V

Aprox. 150 min.

* Este posibil ca încărcarea bateriei prin conectarea cablului USB la un PC şi la camera foto să dureze mai mult timp.

Anexe

97

Durata de viaţă a bateriei

Durată de fotografiere /

Număr de fotografii

Fotografii

Aprox. 100 min./

Aprox. 200

Videoclipuri Aprox. 80 min.

Condiţii de fotografiere

(când bateria este complet

încărcată)

Aceasta se măsoară în următoarele condiţii: în modul , în întuneric, rezoluţie 16M, calitate bună şi OIS activat.

1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la

Dezactivat, faceţi o singură fotografie şi măriţi sau micşoraţi.

2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la

Auxiliar, faceţi o singură fotografie şi măriţi sau micşoraţi.

3. Parcurgeţi paşii 1 şi 2 timp de

30 de secunde şi repetaţi timp de

5 minute. Apoi, opriţi camera foto timp de 1 minut.

4. Repetaţi paşii 1-3.

Înregistraţi videoclipuri la rezoluţia de

1280 X 720 HQ şi la 30 fps.

● Cifrele menţionate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung şi pot diferi în funcţie de utilizarea propriu zisă.

● Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a determina timpul total de înregistrare.

Întreţinerea camerei foto

Mesaj pentru baterie descărcată

Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se colorează

în roşu şi apare mesajul " Baterie descărcată". Introduceţi o baterie

încărcată sau reîncărcaţi bateria.

Observaţii referitoare la folosirea bateriei

● Evitaţi expunerea bateriri sau a cartelelor de memorie la temperaturi prea scăzute sau prea ridicate (sub 0 ºC/32 ºF sau peste 40 ºC/104

ºF). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor şi pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a cartelelor de memorie.

● Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul camerei bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta folosirea normală a camerei foto.

● Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.

● La temperaturi sub 0 ºC, capacitatea şi durata bateriei pot scădea.

● Capacitatea bateriei poată scădea la temperaturi joase dar revine la normal la temperaturi mai blânde.

Precauţii la folosirea bateriei

Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie împotriva deteriorărilor

Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia şi pot provoca un incendiu sau un şoc electric.

Observaţii referitoare la încărcarea bateriei

● Dacă camera foto este pornită în timpul înărcării, bateria nu se va

încărca complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea bateriei.

● Nu utilizaţi camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.

● Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.

● Aşteptaţi cel puţin 10 minute pentru a porni camera după încărcarea bateriei.

● Dacă conectaţi camera la o sursă de alimentare externă în timp ce bateria este descărcată, folosirea unor funcţii care necesitp multă energie va provoca închiderea camerei. Pentru a folosi camera normal, reîncărcaţi bateria.

● Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Înainte de utilizare, încărcaţi complet camera până când lampa care indică condiţia acesteia se stinge.

Anexe

98

Întreţinerea camerei foto

● Dacă indicatorul luminos nu se aprinde, reconectaţi cablul sau scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.

● Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a acestora.

După finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la camera foto.

● Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru poate cauza deteriorarea cablului.

Observaţii referitoare la încărcare când camera foto este

conectată la un computer

● Utilizaţi numai cablul USB furnizat.

● Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:

- utilizaţi un hub USB

- alte dispozitive USB sunt conectate la computer

- conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului

- portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la ieşire (5V, 500mA)

Procedaţi cu grijă la manipularea şi aruncarea la deşeuri a

bateriilor şi a încărcătoarelor

● Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările locale când aruncaţi la deşeuri bateriile uzate.

● Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare.

Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.

Anexe

99

Întreţinerea camerei foto

Dacă bateria este manevrată necorespunzător sau neatent, pot apărea răniri sau chiar decesul. Pentru siguranţa dvs., urmaţi aceste instrucţiuni pentru manevrarea corespunzătoare a bateriei:

● Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă nu este manevrată corespunzător. Dacă observaţi orice deformare, fisură sau alte anormalităţi în baterie,

întrerupeţi imediat utilizarea acesteia şi contactaţi producătorul.

● Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare de baterie autentice, recomandate de producător şi încărcaţi bateria numai după metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.

● Nu poziţionaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o expuneţi la medii încălzite excesiv, cum ar fi în interiorul unei maşini închise pe timpul verii.

● Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.

● Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locuri calde sau umede, cum ar fi băi sau cabine de duş.

● Nu lăsaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, cum ar fi aşternuturi, covoare sau pături electrice pe o perioadă de timp îndelungată.

● Când dispozitivul este pornit, se recomandă să nu îl lăsaţi în spaţii închise pe o perioadă de timp îndelungată.

● Nu lăsaţi bornele bateriei să intre în contact cu obiecte metalice, cum ar fi coliere, monede, chei sau ceasuri.

● Utilizaţi numai baterii de rezervă litiu-ion, autentice, recomandate de producător.

Anexe

100

● Nu dezasamblaţi şi nu înţepaţi bateria cu obiecte ascuţite.

● Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe de strivire.

● Evitaţi expunerea bateriei la impacturi majore, cum ar fi scăparea acesteia din mână din locurile înalte.

● Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60°C (140°F) sau mai ridicate.

● Nu lăsaţi bateria să intre în contact cu umezeala sau cu lichidele.

● Nu expuneţi bateria la căldură excesivă, de exemplu, la căldura soarelui, la foc sau la ceva semănător.

Instrucţiuni de aruncare

● Aruncaţi bateria cu grijă.

● Nu aruncaţi bateria în foc.

● Regulile de aruncare pot diferi în funcţie de ţară sau de regiune. Aruncaţi bateria în conformitate cu toate reglementările locale şi statale.

Indicaţii pentru încărcarea bateriei

Încărcaţi bateria numai conform metodei descrise în acest manual al utilizatorului. Dacă nu este încărcată corespunzător, bateria poate exploda sau poate lua foc.

Înainte de a contacta un centru de service

Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat soluţiile de depanare, dar mai aveţi probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.

Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cardul de memorie şi bateria .

Situaţie

Camera foto nu porneşte

Camera foto se opreşte brusc

Camera foto se descarcă rapid

Soluţii propuse

● Asiguraţi-vă că aţi introdus bateria.

● Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.

● Încărcaţi bateria.

● Încărcaţi bateria.

● Camera foto poate fi în modul Economisire energie. (pag. 88)

● Camera foto se poate opri pentru a împiedica deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui impact. Reporniţi camera foto.

● Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid la temperaturi scăzute (sub 0°C).

Păstraţi bateria caldă punând-o în buzunar.

● Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria.

Reîncărcaţi dacă este nevoie.

● Bateriile sunt elemente consumabile care trebuie înlocuite după o perioadă. Cumpăraţi o baterie nouă dacă durata de viaţă a bateriei se reduce rapid.

Anexe

101

Situaţie

Nu poate fotografia

Camera se blochează

Camera foto se

încălzeşte

Bliţul nu funcţionează

Bliţul se declanşează pe neaşteptate

Data şi ora sunt incorecte

Soluţii propuse

● Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o nouă cartelă.

● Formataţi cartela de memorie. (pag. 88)

● Cartela de memorie este defectă. Cumpăraţi o cartelă de memorie nouă.

● Asiguraţi-vă că această cameră foto este pornită.

● Încărcaţi bateria.

● Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.

Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.

În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.

● Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie setată la Dezactivat. (pag. 44)

● Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.

Este posibil ca bliţul să se activeze datorită electricităţii statice. Acest lucru nu reprezintă o funcţionare necorespunzătoare a camerei foto.

Setaţi data şi ora în meniul setărilor ecranului.

(pag. 88)

Înainte de a contacta un centru de service

Situaţie

Afişajul sau butoanele nu funcţionează

Soluţii propuse

Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.

Ecranul camerei foto nu funcţionează corespunzător

Nu poate reda fişiere

Fotografia este neclară

Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi foarte scăzute, se poate produce decolorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a ecranului camerei foto.

Pentru o performanţă mai bună a ecranului, utilizaţi camera foto la temperaturi moderate.

Cartela de memorie conţine o eroare

Cartela de memorie nu a fost resetată. Formataţi cartela. (pag. 88)

Dacă modificaţi numele unui fişier, este posibil ca acest fişier sa nu fie redat de camera foto

(numele fişierului trebuie să respecte standardul

DCF). Dacă întâlniţi această situaţie, redaţi fişierele pe computer.

● Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare setată este potrivită pentru fotografii în prim plan. (pag. 46)

● Asiguraţi-vă că obiectivul camerei foto este curat. În caz contrar, curăţaţi obiectivul.

(pag. 93)

● Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de acoperire a bliţului. (pag. 104)

Anexe

102

Situaţie

Culorile din fotografie nu se potrivesc cu scena reală

Fotografia este prea deschisă

Fotografia este prea întunecată

Televizorul nu afişează fotografiile

Computerul nu recunoaşte camera foto

Soluţii propuse

O balanţă de alb incorectă poate crea o culoare artificială. Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru balanţa de alb, care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 55)

● Opriţi bliţul. (pag. 44)

● Fotografia este supraexpusă. Ajustaţi valoarea expunerii. (pag. 54)

Fotografia este subexpusă.

● Activaţi bliţul. (pag. 44)

● Ajustaţi viteza ISO. (pag. 45)

● Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 54)

● Asiguraţi-vă că această cameră foto este conectată corect la un monitor extern prin cablul A/V.

● Asiguraţi-vă că această cartelă de memorie conţine fotografii.

● Asiguraţi-vă că acest cablu USB este conectat corect.

● Asiguraţi-vă că această cameră foto este pornită.

● Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de operare acceptat. (pag. 77, 83)

Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fişiere

Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.

Înainte de a contacta un centru de service

Situaţie

Computerul nu poate reda videoclipuri

Intelli-studio nu funcţionează corect

Soluţii propuse

● În funcţie de programele de redare video, este posibil ca fişierele video să nu fie redate.

Pentru a reda fişierele video capturate cu ajutorul camerei foto, instalaţi şi utilizaţi programul Intelli-studio pe computerul dvs.

(pag. 80)

● Asiguraţi-vă că acest cablu USB este conectat corect.

● Opriţi programul Intelli-studio şi reporniţi-l.

● Nu puteţi utiliza Intelli-studio pe computere

Macintosh.

● În funcţie de specificaţiile şi de mediul computerului, este posibil ca programul să nu se lanseze automat. În acest caz, faceţi clic pe StartComputerul meu

Intelli-studio iStudio.exe.

Anexe

103

Specificaţiile camerei foto

Senzor imagine

Tip

Număr efectiv de pixeli

Număr total de pixeli

Obiectiv

CCD 1/2,3 inchi (aprox. 7,76 mm)

Aprox. 16,1 megapixeli

Aprox. 16,4 megapixeli

Distanţă focală

Interval F-stop

Zoom digital

Lentile Samsung 5X Zoom f = 4,7 – 23,5 mm

(echivalentul cu o cameră cu film de 35 mm: 26 – 130 mm)

F3,3 (W) – F5,9 (T)

● Mod imagine statică: 1,0X – 5,0X

(Optic x Digital: 25,0X)

● Mod redare: 1,0X – 14,4X

(în funcţie de dimensiunea imaginii)

Ecran

Tip

Caracteristici

Focalizare

LCD TFT

QVGA (230K) de 2,7 inchi (6,9 cm)

Tip

Focalizare automată TTL (AF multiplă, AF centru,

Detecţia feţei AF, Urmărire obiect prin AF, AF cu recunoaştere inteligentă a feţei)

Interval

Normal

Macro

Auto Macro

Wide (W)

80 cm – infinit

5 cm – 80 cm

5 cm – infinit

Tele (T)

150 cm – infinit

100 cm – 150 cm

100 cm – infinit

Viteză declanşator

● Smart Auto: 1/8 – 1/2.000 sec.

● Program: 1 – 1/2.000 sec.

● Noapte: 8 – 1/2.000 sec.

Expunere

Control

Măsurare

Program AE

Multi, Punct, Centrat, Detecţia feţei AE

Compensaţie

Echivalent ISO

Bliţ

±2EV (intervale de 1/3 EV)

Automat, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Mod

Interval

Dezactivat, Auto, Ochi roşii, Auxiliar, Sincronizare lentă,

Corector efect ochi roşii

● WIDE: 0,2 m – 3,4 m (ISO Automat)

● TELE: 1,0 m – 1,9 m (ISO Automat)

Timp de reîncărcare

Aprox. 4 sec. (în funcţie de starea bateriei)

Anexe

104

Specificaţiile camerei foto

Reducere mişcare

IS DUAL [ Stabilizare optică a imaginii (SOI) + Stabilizare digitală a imaginii (SDI)]

Efect

Modul Fotografiere

Modul Filmare

Videoclipuri

● Filtru Inteligent: Normal, Miniatură, Întunecare,

Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Fără ceaţă, Clasic,

Retro, Negativ, RGB Personalizat

● Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturaţie

● Filtru Inteligent: Normal, Efect Paletă 1, Efect

Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4, Miniatură,

Întunecare, Ochi de peşte, Fără ceaţă, Clasic,

Retro, Negativ, RGB Personalizat

Balanţă de alb

Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H,

Fluorescent_L, Tungsten, Parametri personalizare

Imprimare dată

Dezactivat, Dată, Data/ora

Fotografiere

Fotografii

Videoclipuri

Redare

Tip

● Moduri: Smart Auto (Alb, Culoare macro, Portret,

Portret în condiţii de noapte, Portret contre jour,

Contre jour, Peisaj, Acţiune, Trepied, Noapte, Macro,

Text macro, Cer albastru, Apus, Verde natural,

Artificii), Program, Vedere panoramică, Scenă

(Ramă Magică, Fotografie portret, Evidenţiere

Obiect, Noapte, Peisaj, Text, Apus, Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă), DUAL IS

● Acţionare: Singular, Continuu, Captură mişcare, AEB

● Temporizator: Dezactivat, 10 sec, 2 sec,

Dublu (10 sec, 2 sec)

● Moduri: Smart Movie*, Film

* Smart Movie: Peisaj, Cer albastru, Verde natural, Apus

● Format: MJPEG (Timp max. de înregistrare: 17 min.)

● Dimensiune: 1280 X 720 HQ (Ptr. un singur fişier:

Max. 4GB), 640 X 480, 320 X 240

● Frecvenţă cadre: 30 CPS, 15 CPS

● Voce: Sunet Viu Pornit/Sunet Viu Oprit/Fără sunet

● Editare videoclip (încorporat):

Întrerupere înregistrare, Capturare imagine statică

Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de diapozitive cu muzică şi efecte, Clip video, Album inteligent*

* Categorii Album inteligent: Tip, Dată, Culoare,

Săptămână, Faţă

Anexe

105

Specificaţiile camerei foto

Editare

Efect

Redimensionare, Rotire, Ajustare, Filtru inteligent,

Ajustare imagine

● Filtru Inteligent: Normal, Miniatură, Întunecare,

Focaliz. Uşoară, Film Vechi 1, Film Vechi 2,

Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Fără ceaţă, Clasic,

Retro, Negativ, RGB Personalizat

● Ajustare imagine: ACB, Corector efect ochi roşii,

Retuşare faţă, Luminozitate, Contrast, Saturaţie,

Adăugare zgomot

Înregistrare voce

● Înregistrare voce (max. 10 ore)

● Notă vocală în fotografie (max. 10 sec.)

Stocare

Suport media

Format fişier

● Memorie internă: Aprox. 12 MB

● Memorie externă (Opţională):

- cartelă microSD (garantat până la 2 GB)

- cartelă microSDHC (garantat până la 8 GB)

Este posibil ca această capacitate a memoriei interne să nu se potrivească cu aceste specificaţii.

● Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,

PictBridge 1.0

● Video: AVI (MJPEG)

● Audio: WAV

Dimensiune imagine

Pentru cartela de 1 GB microSD

Excelentă Bună Normală

4608 X 3456

4608 X 3072

108

123

212

241

312

353

4608 X 2592

3648 X 2736

2592 X 1944

1984 X 1488

1920 X 1080

144

170

328

537

882

283

332

624

980

1.471

417

482

882

1.373

1.931

1024 X 768 1.626

2.575

3.090

Aceste cifre sunt calculate pentru condiţiile standard de la Samsung şi pot varia în funcţie de condiţiile de fotografiere şi de setările camerei foto.

Interfaţă

Mufă de ieşire digitală

Audio

Ieşire video

Mufă de intrare de c.c.

USB 2.0

Mono (Difuzor intern), Mono (Microfon)

NTSC, PAL (selectabil)

5 V

Anexe

106

Specificaţiile camerei foto

Sursă de alimentare

Baterie reîncărcabilă

Baterie Litiu-ion BP70A

(740 mAh, Minimum 700 mAh)

Tip mufă Micro USB (5 pini)

Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.

Dimensiuni (l x Î x A)

89,6 x 54,8 x 17,5 mm (excluzând protuberanţele)

Greutate

95 g (fără baterie şi cartelă de memorie)

Temperatură de operare

0 - 40 ˚C

Grad de umiditate de operare

5 - 85 %

Software

Intelli-studio

Specificaţiile sunt supuse modificării fără înştiinţare prealabilă.

Anexe

107

Glosar

ACB (Echilibrare automată a contrastului)

Această opţiune îmbunătăţeşte automat contrastul imaginilor atunci când subiectul este luminat din spate sau atunci când există un contrast mare între subiect şi fundal.

AEB (Funcţie de expunere automată)

Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.

AF (Focalizare automată)

Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect.

Camera foto foloseşte contrastul pentru a focaliza automat.

Apertură

Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei foto.

Mişcarea camerei (Neclaritate)

În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul este deschis, întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică. Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea acesteia, utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ, folosiţi un trepied, funcţia DIS sau

OIS pentru a stabiliza camera foto.

Compoziţie

Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie.

De obicei, respectarea regulilor terţilor duce la o compoziţie bună.

DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei foto)

O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de fişiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics and

Information Technology Industries Association (JEITA).

Adâncimea câmpului

Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază în funcţie de apertura obiectivului, distanţa focală şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face neclar fundalul unei compoziţii.

Zoom digital

Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil

împrenă cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi zoom-ul digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce mărirea creşte.

DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare)

Un format pentru transcrierea informaţiilor de imprimare, cum ar fi imaginile selectate şi numărul de imprimări, pe o cartelă de memorie.

Imprimantele compatibile cu DPOF, uneori disponibile în magazinele de fotografie, pot citi informaţiile de pe cartelă pentru imprimarea convenabilă.

EV (Valoare de expunere)

Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeaşi expunere.

Anexe

108

Glosar

Compensare EV

Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere măsurată de camera foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi expunerea fotografiilor dvs. Setaţi compensarea EV la -1.0 EV pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1.0 EV cu un grad mai luminoasă.

Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)

O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries

Development Association (JEIDA).

Expunere

Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto.

Expunerea este controlată de combinaţia dintre viteza obturatorului, valoarea aperturii şi sensibilitatea ISO.

Bliţ

O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în condiţii de lumină scăzută.

Distanţă focală

Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în milimetri).

Distanţele focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanţele focale mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.

Senzor imagine

Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).

Sensibilitate ISO

Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film echivalent utilizat într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilităţii ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile

JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fişierului, cu deteriorarea minimă a rezoluţiei imaginii.

LCD (Ecran cu cristale lichide)

Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum. Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi CCFL sau

LED-uri, pentru a reproduce culorile.

Macro

Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a obiectelor foarte mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera foto poate menţine o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă aproape de dimensiunea reală (1:1).

Anexe

109

Glosar

Măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.

MJPEG (JPEG de mişcare)

Format video comprimat ca imagine JPEG.

Zgomot

Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca pixeli luminoşi deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.

Zoom optic

Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv şi nu deteriorează calitatea imginilor.

Calitate

Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine digitală.

Imaginile de calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune mai mare a fişierului.

Rezoluţie

Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluţie ridicată conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai multe detalii decât imaginile cu rezoluţie scăzută.

Viteză obturator

Viteza obturatorului se referă la durata de timp dintre deschiderea şi

închiderea obturatorului, fiind un factor important pentru luminozitatea fotografiei, deoarece controlează cantitatea de lumină ce trece prin apertură înainte de a ajunge la senzorul de imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi captează mai uşor subiecţii în mişcare.

Vignetting (Întunecare colţuri)

Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini

(exterioare) în comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în colţuri poate fi utilă pentru subiecţii poziţionaţi în centrul imaginii.

Balans de alb (balans de culoare)

Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu, verde şi albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului de alb sau de culaore este acela de a reda corect culorile într-o imagine.

Anexe

110

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate

împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă.

Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

PlanetFirst reprezintă angajamentul Samsung

Electronics faţă de dezvoltarea susţinută şi faţă de responsabilitatea socială prin afaceri şi activităţi de management axate pe protecţia mediului.

Anexe

111

Index

A

ACB

în modul Fotografiere 54

în modul Redare 73

Ajustare

Claritate 61

Contrast

în modul Fotografiere 61

în modul Redare 74

Luminozitate 74

Saturaţie

în modul Fotografiere 61

În modul Redare 74

Ajustare imagine

ACB 73

Adăugare zgomot 74

Contrast 74

Corecţie ochi roşii 73

Luminozitate 74

Retuşare faţă 74

Saturaţie 74

Album inteligent 65

Apăsare până la jumătate 6

Autoportret 50

B

Balanţă de alb 55

Baterie

Durată de viaţă 97

Încărcare 98

Specificaţii 97

Bliţ

Auto 45

Dezactivat 44

Ochi roşii 45

Remediere ochi roşii 44

Sincronizare redusă 45

Umplere 45

Buton MENIU 14

Buton pentru funcţii 14

Buton pentru moduri 14

Buton pentru navigare 14

Buton Redare 16

Buton zoom 13

C

Calitate fotografie 42

Capturarea unei imagini dintr-

un videoclip 70

Cartelă de memorie

Capacitate 96

microSD 95 microSDHC 95

Centru de service 101

Comandă imprimare 75

Curăţare

Corp 93

Ecran 93

Obiectiv 93

Detectare faţă

Autoportret 50

Detectare clipire 51

Fotografiere zâmbet 50

Normal 49

Recunoaştere faţă 51

Distanţă focalizare

(AF) normală 46

Macro 46

DPOF 75

E

Echilibrare automată a

contrastului (ACB) 54

Editare 71

Expunere 54

Expunere diapozitive 68

D

Deconectare dispozitiv 82

Deschidere 34

Descriere funcţie 87

Detectare clipire 51

F

Filtru inteligent

în modul Fotografiere 58

Anexe

112

Index

în modul Redare 72

Format 88

Fotografiere zâmbet 50

Frecvenţă cadre 37

Intelli-studio 80

Î

Înregistrare

Notă vocală 40

Videoclip 37

Întreţinere 93

G

Glosar 108

I

Ieşire video 89

Imagine pornire 71

, 87

Imperfecţiuni ale feţei 32

Imprimare fotografii 84

Imprint 89

Impuls

Capturare mişcare 57

Continuu 57

Funcţie de expunere automată

(AEB) 57

Indicator luminos pentru

AF 90

L

Luminozitate ecran 87

Luminozitate faţă 32

M

Macro 46

Mărire 68

Mărire/Micşorare 23

Măsurare

Focalizat pe centru 55

Multi 55

Punct 55

Mesaje de eroare 92

Mişcare cameră foto 26

MJPEG 105

Mod automat inteligent 29

mod Cadru Magic 31

Mod Detectare inteligentă

scenă 38

mod Evidenţiere Obiect 33

Mod Fotografie cu opţiune de

înfrumuseţare 32

Mod Fotografiere

DUAL IS 36

Film 37

Mod automat inteligent 29

Program 36

Scenă 30

Mod IS dual 36

Mod Movie (Film) 37

Mod Noapte 34

Mod Panoramă 35

Mod Program 36

Mod Redare 63

Anexe 113

Mod Scenă 30

N

Notă vocală

Înregistrare 40

Redare 70

O

Obiectiv lent 34

Ochi roşii

în modul Fotografiere 44

în modul Redare 73

OIS 25

Oprire sunet

Camera 16

Videoclip 37

P

PictBridge 84

Pictograme 18

Protejare fişiere 66

Index

R

Recunoaştere faţă 51

Redimensionare 71

Resetare 88

Rezoluţie

Fotografie 42

Videoclip 42

Rotire 71

Anularea feţelor 64

Clasificarea 64

Înregistrarea feţelor 52

Sunet AF 87

Sursă de lumină

(Balanţă de alb) 55

Ş

Ştergerea fişierelor 67

S

Setare Dată/Oră 88

Setări

Accesare 86

Cameră foto 88

Ecran 87

Sunet 87

Stabilizare digitală a imaginii

36

Stabilizare optică a imaginii

(OIS) 25

, 36

Steaua mea

T

Temporizator 43

Tip Dată 88

Tip de afişare 21

Ton RGB

în modul Fotografiere 60

în modul Redare 73

Transferare fişiere

pentru Mac 83

pentru Windows 77

U

Urmărire prin focalizare 47

V

Videoclip

Înregistrare 37

Redare 69

Viteză ISO 45

Viteză obturator 34

Vizualizarea fişierelor

ca miniaturi 66

Expunere de diapozitive 68

în funcţie de categorie 65

pe TV 76

Vizualizare rapidă 87

Volumul 87

Z

Zonă focalizare

AF centrală 48

AF de urmărire 48

Anexe 114

AF multiplă 48

Zoom digital 23

Zoom inteligent 24

Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau vizitaţi site-ul nostru Web http://www.samsung.com/ pentru servicii şi solicitări post vânzare.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Compact camera 16.1 MP CCD Silver
  • Image sensor size: 1/2.3"
  • Image stabilizer
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 5x
  • TTL Face tracking
  • ISO sensitivity (min): 80 ISO sensitivity (max): 3200 Fastest camera shutter speed: 1/2000 s Slowest camera shutter speed: 8 s ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 1280 x 720 pixels HD
  • Built-in microphone Voice recording
  • Lithium 3.7 V

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents