Samsung WB750 Manual de utilizare

Samsung WB750 Manual de utilizare | Manualzz
Acest manual al utilizatorului conţine
instrucţiuni detaliate referitoare la utilizarea
camerei foto. Citiţi cu atenţie acest manual.
Ä Faceţi clic pe un subiect
Depanare de bază
Referinţă rapidă
User Manual
WB750
Cuprins
Funcţii de bază
Funcţiile extinse
Opţiuni de fotografiere
Redarea/Editarea
Setări
Anexe
Index
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura
performanţe maxime ale camerei foto.
Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici
sau a animalelor. Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări
corporale grave, dacă sunt înghiţite. Piesele şi accesoriile mobile
pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor
persoane
Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.
Acest lucru poate cauza şocuri electrice sau deteriorarea camerei
foto.
Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la
temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.
Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate
cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor
inflamabile sau explozive.
Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.
Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau
haine.
Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la
deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.
Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi
acest tip de materiale lângă aceasta.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.
Aceasta poate provoca un şoc electric.
Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi
imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau
încărcătorul, apoi contactaţi centrul de service Samsung.
Preveniţi afectarea vederii subiectului.
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m/3 ft) de
oameni sau de animale. Dacă folosiţi bliţul prea aproape de
ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni temporare sau
permanente ale vederii.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.
Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau
a altor echipamente
Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto înainte să
deconectaţi alimentarea la încărcătorul de c. a.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau
şocuri electrice.
Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o
perioadă îndelungată de timp.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp
şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.
Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când
nu sunt utilizate.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau
şocuri electrice.
Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate
de producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.
Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.
Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate
de Samsung.
• Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate
pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto
sau pot provoca rănirea.
• Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile
provocate de baterii, încărcătoare, cabluri sau accesorii
neaprobate.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite
la încărcarea bateriilor.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/ale bateriei.
Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.
Nu forţaţi piesele camerei şi nu faceţi presiune asupra acesteia.
Aceasta poate cauza funcţionarea necorespunzătoare.
Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la
instalarea bateriei şi a cartelelor de memorie.
Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea
incorectă a bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la
deteriorări ale porturilor, mufelor şi accesoriilor.
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte de
utilizare.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de
fişiere sau daunele rezultate din funcţionarea necorespunzătoare
sau utilizarea inadecvată a camerei foto.
Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei
camerei foto.
Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto.
În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot
deteriora. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de
date.
Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de
memorie deteriorată.
Aceasta poate cauza un şoc electric sau funcţionarea
necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.
3
Rezumatul Manualului Utilizatorului
Funcţii de bază
Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation.
• Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
• HDMI, sigla HDMI şi termenul „High
Definition Multimedia Interface”
(Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie) sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• Mărcile înregistrate şi numele comerciale folosite în acest
manual aparţin respectivilor proprietari.
12
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază
de fotografiere ale camerei foto.
Funcţiile extinse
33
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un
videoclip şi o notă vocală selectând un mod.
Opţiuni de fotografiere
56
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Redarea/Editarea
83
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri
şi cum puteţi să editaţi fotografii sau videoclipuri. De
asemenea, aflaţi cum puteţi conecta camera foto la
computer, la imprimanta foto, la TV, HDTV sau la TV
3D.
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se
pot modifica fără notificare prealabilă, datorită actualizării
funcţiilor acesteia.
• Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părţi din
acest manual fără permisiunea obţinută în prealabil.
• Pentru informaţii privind licenţa Open Source, consultaţi
fişierul „OpenSourceInfo.pdf” de pe
CD-ROM-ul furnizat.
Setări
110
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei
foto.
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii
şi întreţinere.
4
116
Indicaţii utilizate în acest manual
Pictograme utilizate în acest manual
Mod Fotografiere
Indicator
Smart Auto
S
Informaţii suplimentare
Program
p
Prioritate apertură,
Prioritate obturator,
Manual
Avertismente şi măsuri de precauţie privind siguranţa
G
[ ]
Butoanele camerei. De exemplu, [Declanşator] se
referă la butonul declanşator.
DUAL IS
d
( )
Numărul paginii cu informaţii conexe
Scenă
s
“
Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie
să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu:
Selectaţi a “ Dimensiune fotografie (reprezintă
Selectare a, apoi selectaţi Dimensiune fotografie).
*
Adnotare
Vedere panoramică
R
Creator film creativ
K
Film
v
Pictogramă
Pictogramele pentru modurile de fotografiere
Aceste pictograme apar în text atunci când este disponibilă o
funcţie într-un mod. Consultaţi exemplul de mai jos.
Notă: Modul s poate să nu accepte funcţii pentru toate scenele.
De exemplu:
Disponibil în
modurile Program,
Prioritate apertură,
Prioritate obturator,
DUAL IS şi Film
5
Funcţie
Expresiile utilizate în acest manual
Apăsarea declanşatorului
• Apăsaţi până la jumătate pe butonul [Declanşator]: apăsaţi
declanşatorul până la jumătate
• Apăsaţi pe [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator
Apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator]
Expunere (Luminozitate)
Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină
expunerea. Puteţi modifica expunerea cu ajutorul vitezei
obturatorului, a valorii aperturii şi a sensibilităţii ISO. Prin
modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai
deschise.
S Expunere normală
Apăsaţi pe [Declanşator]
Subiect, fundal şi compoziţie
• Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un
animal sau natură statică.
• Fundal: obiectele din jurul subiectului
• Compoziţie: combinarea unui subiect cu fundalul
Fundal
Compoziţie
Subiect
6
S Expunere excesivă
(prea luminos)
Depanare de bază
Aflaţi cum puteţi rezolva probleme obişnuite prin setarea opţiunilor de fotografiere.
Ochii subiectului se
văd roşii.
Acest lucru este cauzat reflectarea în ochii subiectului a bliţului camerei foto.
Ochi roşii sau
Corector efect ochi roşii. (pag. 60)
• Setaţi opţiunea bliţului la
Corector efect ochi roşii din meniul de editare.
• Dacă fotografia a fost deja captată, selectaţi
(pag. 97)
Fotografiile au urme
de praf.
Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiţi bliţul.
• Dezactivaţi bliţul sau evitaţi captarea fotografiilor în locuri cu praf.
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 62)
Fotografiile sunt
neclare.
Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiţii de lumină insuficientă sau de manevrarea incorectă
a camerei foto.
• Utilizaţi funcţia OIS sau apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a asigura focalizarea
subiectului. (pag. 31)
• Folosiţi modul d. (pag. 46)
Fotografiile sunt
neclare atunci când
fotografiaţi pe timp de
noapte.
Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta
poate îngreuna sarcina de a menţine camera foto nemişcată şi poate avea ca rezultat mişcarea acesteia.
Noapte în modul s. (pag. 36)
• Selectaţi
• Activaţi bliţul. (pag. 60)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 62)
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
Subiecţii apar prea
întunecaţi din cauza
luminii de fundal.
Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu
lumină şi cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.
• Evitaţi să fotografiaţi cu soarele în faţă.
Fundal luminos în modul s. (pag. 36)
• Selectaţi
• Setaţi opţiunea bliţului la Auxiliar. (pag. 60)
• Reglaţi expunerea. (pag. 72)
Punct dacă un subiect se află în centrul cadrului. (pag. 73)
• Setaţi opţiunea de măsurare la
7
Referinţă rapidă
Fotografierea persoanelor
• Mod s > Fotografie portret f 39
• Ochi roşii/Corector efect ochi roşii (pentru a
preveni sau corecta efectul de ochi roşii) f 60
• Identificare faţă f 67
• Autoportret f 68
Fotografierea pe timpul nopţii
sau pe întuneric
• Mod s > Noapte, Apus, Răsărit f 36
• Opţiuni pentru bliţ f 60
• Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la
lumină) f 62
Captarea fotografiilor active
• Mod h f 44
• Mod cadre multiple cu viteză mare f 77
• Focalizare f 78
Reglarea expunerii
(luminozitate)
• Mod s > HDR f 37
• Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la
lumină) f 62
• Expunere (pentru a regla expunerea) f 72
• Mod de măsurare f 73
• În rafală f 78
Captarea fotografiilor
panoramice active
• Mod R > Panoramă activă f 49
Fotografierea textelor, insectelor
sau florilor
• Mod s > Text f 36
• Macro f 63
Fotografierea peisajelor
• Mod s > Peisaj f 36
• Mod R f 47
Captarea fotografiilor 3D
• Mod s > Fotografie 3D f 37
• Mod R > Panoramă 3D f 47
Aplicarea efectelor pentru
fotografii
• Mod s > Mărire fotografie f 40
• Efecte Filtru inteligent f 80
• Ajustare imagine (pentru a regla Contrast,
Claritate, sau Saturaţie) f 82
8
Reducerea mişcării camerei foto
• Stabilizare optică a imaginii (OIS) f 30
• Mod d f 46
• Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie
în Album inteligent f 87
• Vizualizarea fişierelor ca miniaturi f 88
• Ştergerea tuturor fişierelor din cartela de
memorie f 89
• Vizualizarea fişierelor ca expunere de
diapozitive f 92
• Vizualizarea fişierelor la un TV, HDTV sau
TV 3D f 100
• Conectarea camerei foto la un computer
f 103
• Ajustarea sunetului şi a volumului f 112
• Ajustarea luminozităţii ecranului f 112
• Modificarea limbii de afişare f 113
• Setarea datei şi a orei f 113
• Înainte de a contacta un centru de service
f 127
Cuprins
Funcţii de bază .........................................................................12
Funcţiile extinse ........................................................................33
Despachetarea ................................................................... 13
Aspectul camerei foto ...................................................... 14
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie .............. 17
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto .................. 18
Încărcarea bateriei ........................................................... 18
Pornirea camerei foto ...................................................... 18
Efectuarea configurării iniţiale ........................................ 19
Semnificaţia pictogramelor .............................................. 21
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor ........................... 22
Utilizarea [MENU] ............................................................ 22
Utilizarea [Fn] .................................................................. 24
Setarea afişajului şi sunetelor ......................................... 25
Setarea tipului de ecran ................................................... 25
Setarea sunetului ............................................................. 26
Capturare fotografii ........................................................... 27
Mărirea/Micşorarea .......................................................... 28
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) ....................... 30
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ......... 31
Utilizarea modului Smart Auto ......................................... 34
Utilizarea modului Scenă ................................................. 36
Utilizarea modului Fotografie 3D ...................................... 37
Utilizarea modului HDR .................................................... 37
Utilizarea modului Ramă Magică ...................................... 38
Utilizarea modului Fotografie portret ................................ 39
Utilizarea modului Mărire fotografie .................................. 40
Utilizarea modului Program ............................................. 41
Utilizarea modurilor Prioritate apertură,
Prioritate obturator şi Manual .......................................... 42
Utilizarea modului Prioritate apertură ............................... 43
Utilizarea modului Prioritate obturator .............................. 44
Utilizarea modului Manual ................................................ 45
Utilizarea modului DUAL IS .............................................. 46
Utilizarea modului Vedere panoramică ........................... 47
Utilizarea modului Panoramă 2D sau 3D .......................... 47
Utilizarea modului Panoramă activă ................................. 49
Utilizarea modului Film ..................................................... 50
Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare ....................... 52
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă ................. 53
Utilizarea modului Creator film creativ ........................... 54
Realizarea unui film cu Creatorul film creativ .................... 54
Vizualizarea unui film realizat în modul
Creator film creativ ........................................................... 55
9
Cuprins
Opţiuni de fotografiere .............................................................56
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei ......................... 67
Identificarea feţelor .......................................................... 67
Captarea unei fotografii autoportret .................................. 68
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc ..... 68
Detectarea clipirii ............................................................. 69
Utilizarea identificării inteligente a feţei ............................. 69
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea) ................... 70
Reglarea luminozităţii şi a culorilor ................................ 72
Reglarea manuală a expunerii (EV) ................................. 72
Modificarea opţiunii de măsurare ..................................... 73
Selectarea unei surse de lumină (Balans de alb) .............. 74
Utilizarea modurilor de impuls ........................................ 77
Realizarea fotografiilor în modul de
cadre multiple de mare viteză .......................................... 77
Realizarea fotografiilor în modul Focalizare ...................... 78
Captarea fotografiilor rafală .............................................. 78
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor ........................ 80
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ................................... 80
Reglarea fotografiilor ....................................................... 82
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii .............................. 57
Selectarea unei rezoluţii ................................................... 57
Setarea calităţii fotografiei ................................................ 58
Utilizarea temporizatorului ............................................... 59
Fotografierea pe întuneric ................................................ 60
Evitarea efectului de ochi roşii .......................................... 60
Utilizarea bliţului ............................................................... 60
Reglarea vitezei ISO ........................................................ 62
Modificarea focalizării camerei foto ................................ 63
Utilizarea funcţiei Macro ................................................... 63
Utilizarea focalizării automate .......................................... 63
Focalizarea pe o zonă selectată ....................................... 65
Utilizarea focalizării automate de urmărire ........................ 65
Reglarea zonei de focalizare ............................................ 66
10
Cuprins
Redarea/Editarea .....................................................................83
Setări .......................................................................................110
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor
în modul Redare ................................................................ 84
Pornirea modului Redare ................................................. 84
Vizualizarea fotografiilor ................................................... 90
Redarea unui videoclip .................................................... 93
Editarea unei fotografii ..................................................... 95
Redimensionarea fotografiilor .......................................... 95
Rotirea unei fotografii ....................................................... 95
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ................................... 96
Reglarea fotografiilor ....................................................... 97
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) ................... 98
Vizualizarea fişierelor pe un TV,
pe un HDTV sau un TV 3D .............................................. 100
Transferul fişierelor pe
computerul dvs. cu sistem de operare Windows ........ 103
Transferul fişierelor cu programul Intelli-studio ............... 104
Transferul fişierelor prin conectarea
camerei foto ca disc amovibil ......................................... 106
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) .......... 107
Transferul fişierelor în computerul dvs. Mac ............... 108
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto
cu PictBridge ................................................................... 109
Meniul de setări ...............................................................
Accesarea meniului de setări .........................................
Sunetul ..........................................................................
Afişajul ...........................................................................
Setările ..........................................................................
111
111
112
112
113
Anexe.......................................................................................116
Mesaje de eroare ............................................................. 117
Întreţinerea camerei foto ................................................ 118
Curăţarea camerei foto .................................................. 118
Folosirea sau depozitarea camerei foto .......................... 119
Despre cartelele de memorie ......................................... 120
Despre baterie ............................................................... 123
Înainte de a contacta un centru de service .................. 127
Specificaţiile camerei foto .............................................. 130
Glosar ............................................................................... 134
Index ................................................................................. 139
11
Funcţii de bază
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.
Despachetarea …………………………………
13
Aspectul camerei foto …………………………
14
Introducerea bateriei şi
a cartelei de memorie …………………………
17
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto … 18
Încărcarea bateriei …………………………… 18
Pornirea camerei foto ……………………… 18
Efectuarea configurării iniţiale …………………
19
Semnificaţia pictogramelor ……………………
21
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor ……… 22
Utilizarea [MENU] …………………………… 22
Utilizarea [Fn] ……………………………… 24
Setarea afişajului şi sunetelor ………………… 25
Setarea tipului de ecran …………………… 25
Setarea sunetului …………………………… 26
Capturare fotografii …………………………… 27
Mărirea/Micşorarea ………………………… 28
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) … 30
Sfaturi pentru obţinerea unei
fotografii mai clare ……………………………
31
Despachetarea
Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.
Accesorii opţionale
Cameră foto
Adaptor de c.a./
Cablu USB
Husă pentru
camera foto
Baterie reîncărcabilă
Cablu HDMI
Curea
Încărcător pentru baterie
CD-ROM cu Manualul utilizatorului
Cablu A/V
Cartelă de memorie
Ghid de pornire rapidă
• Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de articolele livrate împreună cu
produsul.
• Puteţi achiziţiona accesorii opţionale de la un dealer sau centru
de service Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru
problemele cauzate de utilizarea accesoriilor neautorizate.
Funcţii de bază 13
Aspectul camerei foto
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu componentele camerei foto şi cu funcţiile acestora.
Buton PORNIRE
Buton declanşator
Microfon
Difuzor
Bliţ
Lumină de asistenţă pentru AF/
Indicator luminos pentru temporizator
Obiectiv
Port USB şi A/V
Acceptă cablu USB sau A/V
Punct de montare a trepiedului
Port HDMI
Acceptă cablu HDMI
Capac pentru compartimentul bateriei
Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie
Funcţii de bază 14
Aspectul camerei foto
Buton Zoom
• În modul Fotografiere: Măriţi sau micşoraţi
• În modul Redare: Măriţi o porţiune a unei
fotografii sau vizualizaţi fişiere sub formă de
miniaturi, sau reglaţi volumul
Selector de moduri
(pag. 16)
Indicator luminos pentru stare
• Clipeşte: La salvarea unei fotografii
sau a unui videoclip, la citirea de
un computer sau de o imprimantă
ori când se află în afara zonei de
focalizare
• Continuu: La conectarea camerei la
un computer, când se încarcă bateria,
sau când imaginea se află în zona de
focalizare
Ataşarea curelei
x
y
Ecran
Butoane
(pag. 16)
Funcţii de bază 15
Aspectul camerei foto
Selector de moduri
Pictogramă
Butoane
Descriere
Buton
Descriere
T
Smart Auto: Fotografiaţi permiţând camerei foto să
detecteze şi să selecteze automat un mod pentru scenă.
Începeţi să înregistraţi un videoclip.
p
Program: Fotografiaţi setând opţiuni cu excepţia vitezei
obturatorului şi a valorii deschiderii.
Accesaţi opţiuni sau meniuri.
G
A
Prioritate apertură: Camera foto selectează
viteza obturatorului pe baza valorii aperturii pe
care aţi setat-o manual.
h
Prioritate obturator: Camera foto selectează
valoarea aperturii pe baza vitezei obturatorului
pe care aţi setat-o manual.
M
Manual: Reglaţi diverse setări ale camerei,
inclusiv viteza declanşatorului şi valoarea
aperturii.
d
DUAL IS: Fotografiaţi cu opţiuni potrivite pentru
reducerea mişcării camerei foto.
s
Scenă: Fotografiaţi cu opţiuni prestabilite pentru o
anumită scenă.
R
Vedere panoramică: Capturaţi şi combinaţi o serie de
fotografii pentru a crea o imagine panoramică.
K
Creator film creativ: Creaţi filme din fotografii şi
videoclipuri stocate pe cartela de memorie.
v
Film: Personalizaţi setările pentru înregistrarea unui
videoclip.
Accesaţi opţiunile pentru cadre multiple.
Când apăsaţi butonul de navigare:
Funcţii de bază
Alte funcţii
D
Modificaţi opţiunea pentru
afişaj.
Deplasaţi-vă
în sus
c
Modificaţi opţiunea macro.
Deplasaţi-vă
în jos
F
Modificaţi opţiunea pentru
bliţ.
Deplasaţi-vă la
stânga
t
Modificaţi opţiunea pentru
temporizator.
Deplasaţi-vă la
dreapta
Când rotiţi butonul de navigare:
• Derulaţi la o opţiune sau un meniu.
• Reglaţi viteza obturatorului, apertura sau valoarea de
expunere în modul Fotografiere.
• Derulaţi printre fişiere în modul Redare.
Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat.
Accesaţi modul Redare.
• Accesaţi opţiuni în modul Fotografiere.
• Ştergeţi fişiere în modul Redare.
Funcţii de bază 16
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie
Aflaţi cum se introduc bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera foto.
Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie
Apăsaţi uşor până când cartela
se deblochează din camera
foto, apoi scoateţi-o din slot.
Cartelă de memorie
Introduceţi o cartelă de
memorie cu contactele aurii
orientate în sus.
Glisaţi dispozitivul de blocare în
jos pentru a elibera bateria.
Baterie
reîncărcabilă
Cartelă de memorie
Introduceţi bateria cu sigla
Samsung orientată în sus.
Dispozitiv de blocare
a bateriei
Puteţi folosi memoria internă pentru stocarea temporară dacă nu este
introdusă o cartelă de memorie.
Baterie reîncărcabilă
Funcţii de bază 17
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto
Încărcarea bateriei
Pornirea camerei foto
Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să încărcaţi
bateria. Conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi
conectaţi celălalt capăt al cablului USB la adaptorul de c.a.
Apăsaţi pe [POWER] pentru a porni sau a opri camera foto.
• La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de
configurare iniţială. (pag. 19)
Indicator luminos
• Lumina roşie aprinsă: Încărcare
• Lumina roşie stinsă: Încărcare completă
Pornirea camerei foto în modul Redare
Apăsaţi [P]. Camera foto porneşte şi accesează imediat modul
Redare.
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. şi cablul USB furnizate cu camera dvs.
foto. În cazul în care utilizaţi un alt adaptor de c.a. (precum SAC-48),
este posibil ca bateria camerei foto să nu se încarce sau să funcţioneze
necorespunzător.
Când porniţi camera foto ţinând apăsat pe [P] timp de aproximativ
5 secunde, camera nu emite niciun sunet.
Funcţii de bază 18
Efectuarea configurării iniţiale
La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială. Urmaţi paşii de mai jos pentru a configura setările de bază ale
camerei foto.
1
Verificaţi că Language este evidenţiat, apoi apăsaţi pe
[t] sau [o].
4
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta Acasă, apoi
apăsaţi [o].
• Când călătoriţi în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un
nou fus orar.
5
Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un fus orar, apoi
apăsaţi [o].
• Pentru a seta ora de vară, apăsaţi [D].
Fus orar : Acasă
2
Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a selecta o limbă, apoi
apăsaţi [o].
3
Apăsaţi [c] pentru a selecta Fus orar, apoi apăsaţi [t]
sau [o].
Londra
Funcţii de bază 19
Înapoi
DST
Efectuarea configurării iniţiale
6
Apăsaţi [c] pentru a selecta Setare Dată/Oră, apoi
apăsaţi [t] sau [o].
Setare Dată/Oră
An
Lună
Zi
Oră
9
Apăsaţi [c] pentru a selecta Tip Dată, apoi apăsaţi [t]
sau [o].
10
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta un tip de dată, apoi
apăsaţi [o].
Min
Language
Fus orar
Setare Dată/Oră
Tip Dată
Ieşire
ZZ/LL/AAAA
Înapoi
Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un element.
Apăsaţi [D/c] pentru a seta data şi ora, apoi
apăsaţi [o].
Londra
2011/01/01
AAAA/LL/ZZ
LL/ZZ/AAAA
Setare
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.
7
8
Română
Setare
• Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
11
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Funcţii de bază 20
Semnificaţia pictogramelor
Pictogramele afişate pe ecran se vor modifica în funcţie de modul selectat sau de opţiunile setate.
1
2 Opţiuni fotografiere (dreapta)
Pictogramă
2
3
1 Opţiuni fotografiere (stânga)
Pictogramă
Descriere
Filtru inteligent
Nuanţă piele
Reglare imagine (contrast,
claritate şi saturaţie)
Balans de alb
Balans de alb reglat
Retuşare faţă
Detectare faţă
Zonă de focalizare
Descriere
3 Informaţii privind fotografierea
Pictogramă
Descriere
Zoom inteligent pornit
Mod Fotografiere
Rezoluţie fotografie
Valoare apertură
Rezoluţie video
Viteză obturator
Mod o singură fotografie
Valoare expunere
Mod cadre multiple cu viteză
mare
Număr disponibil de fotografii
Mod focalizare
Cartelă de memorie introdusă
Mod rafală
•
•
•
Frecvenţă cadre
: Încărcată complet
: Încărcată parţial
: Gol (Reîncărcare)
Calitate fotografie
Timp de înregistrare disponibil
Mod de măsurare
Cadru de focalizare automată
Bliţ
Mişcare cameră foto
Intensitate bliţ reglată
Indicator de zoom
Opţiune de focalizare automată
Raport de zoom
Temporizator
Histogramă (pag. 25)
Data şi ora curente
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
Sunet Viu Pornit
Sensibilitate ISO
Funcţii de bază 21
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
Pentru a selecta o opţiune sau un meniu, apăsaţi [m] sau [f].
Utilizarea [MENU]
Revenirea la meniul anterior
Pentru a selecta opţiuni, apăsaţi [m], apoi rotiţi butonul de
navigare sau apăsaţi [D/c/F/t] sau [o].
1
2
Apăsaţi [m] din nou pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a reveni la modul
Fotografiere.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [D/c/F/t]
pentru a derula la un meniu sau o opţiune.
sau
3
Apăsaţi [o] pentru a confirma opţiunea sau meniul
evidenţiat.
Funcţii de bază 22
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
4
De exemplu, selectând opţiunea Balans de alb
în modul Program:
1
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [D/c] pentru a
selecta Balans de alb, apoi apăsaţi [t] sau [o].
Rotiţi selectorul de moduri la p.
Dimensiune fotografie
Calitate
Expunere
ISO
Balans de alb
Filtru inteligent
Identificare faţă
Ieşire
2
Mutare
Apăsaţi [m].
5
Dimensiune fotografie
Calitate
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
selecta o opţiune pentru Balansul de alb.
Expunere
Balans de alb : Lumină naturală
ISO
Balans de alb
Filtru inteligent
Identificare faţă
Ieşire
3
Mutare
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [D/c] pentru a
selecta a, apoi apăsaţi [t] sau [o].
Înapoi
6
7
Reglare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Funcţii de bază 23
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
Utilizarea [Fn]
3
Apăsaţi [D/c] pentru a derula la
Puteţi accesa opţiuni de fotografiere apăsând [f], dar unele
opţiuni nu sunt disponibile.
.
Balans de alb : Balans de alb automat
De exemplu, pentru a selecta opţiunea Balans de alb
în modul Program:
1
Rotiţi selectorul de moduri la p.
Ieşire
4
2
Mutare
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
selecta o opţiune pentru Balansul de alb.
Balans de alb : Lumină naturală
Apăsaţi [f].
Dimensiune fotografie : 4096X3072
Ieşire
Ieşire
Mutare
5
Mutare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Funcţii de bază 24
Setarea afişajului şi sunetelor
Aflaţi cum puteţi modifica informaţiile de bază pe care le afişează camera foto şi setările de sunet.
Setarea tipului de ecran
Despre histograme
Puteţi selecta un tip de afişare pentru modul Fotografiere sau
Redare. Fiecare tip afişează informaţii diferite de fotografiere sau
redare. Consultaţi tabelul de mai jos.
Apăsaţi [D] în mod repetat pentru a modifica informaţiile
afişate.
Afişează toate informaţiile
despre fotografiere.
Mod
Fotografiere
Redare
O histogramă este un grafic care ilustrează modul de distribuire
a luminii în fotografia dvs. Dacă histograma are un vârf înalt în
stânga, fotografia este subexpusă şi va apărea întunecată. Un vârf
în partea dreaptă a graficului arată că fotografia este supraexpusă
şi va apărea ştearsă. Înălţimea vârfurilor este raportată la
informaţiile privind culorile. Cu cât o anumită culoare este mai
persistentă, cu atât vârful este mai înalt.
S Subexpus
Descriere
• Ascundeţi toate informaţiile despre fotografiere.
• Ascundeţi informaţiile despre fotografiere, cu
excepţia celor din partea inferioară.
• Afişaţi toate informaţiile despre fotografiere.
• Afişaţi histograma.
• Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent.
• Afişaţi informaţiile despre fişierul curent, cu
excepţia setărilor de fotografiere şi a histogramei.
• Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent.
Funcţii de bază 25
S Expus normal
S Supraexpus
Setarea afişajului şi sunetelor
Setarea sunetului
Activaţi sau dezactivaţi sunetul pe care îl emite camera dvs. atunci
când folosiţi funcţiile.
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi U “ Sunet bip.
Selectaţi o opţiune.
Opţiune
Descriere
Dezactivat
Camera foto nu emite niciun sunet.
Activat
Camera foto emite sunete.
Funcţii de bază 26
Capturare fotografii
Aflaţi cum puteţi capta fotografii uşor şi repede în modul Smart Auto.
1
Rotiţi selectorul de moduri la T.
3
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.
• Un cadru roşu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.
2
Aliniaţi subiectul în cadru.
4
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.
6
Apăsaţi [P] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Apăsaţi [P] pentru a vizualiza fotografia capturată.
• Pentru a şterge fotografia, apăsaţi [f], apoi selectaţi Da.
Consultaţi pagina 31 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai clare.
Funcţii de bază 27
Capturare fotografii
Mărirea/Micşorarea
Zoom digital
Puteţi capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.
pAhMs
Zoom-ul Digital este setat implicit în modul Fotografiere. Dacă
apropiaţi un obiect în modul Fotografiere şi indicatorul zoom
este în intervalul digital, camera dvs. foloseşte zoom-ul Digital.
Folosind simultan zoom-ul Optic 18X şi zoom-ul Digital 4X, puteţi
mări de până la 72 ori.
Interval optic
Indicator de zoom
Raport de zoom
Micşorare
Interval digital
• Zoom-ul Digital nu este disponibil cu opţiunea Identificare faţă, efectul
Mărire
Filtru inteligent, opţiunea AF de urmărire, opţiunea Cadre multiple,
sau Focalizare manuală.
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul Digital, calitatea acesteia se
poate deteriora.
Cu cât rotiţi mai larg butonul de zoom, cu atât mai repede camera foto
măreşte sau micşorează.
Funcţii de bază 28
Capturare fotografii
Zoom inteligent
Setare Zoom inteligent
pAhM
Puteţi utiliza zoom-ul Inteligent 24X care vă permite să măriţi fără
a deteriora calitatea mai mult decât atunci când folosiţi zoom-ul
Optic şi zoom-ul Digital. Folosind atât zoom-ul Inteligent cât şi
zoom-ul Digital, puteţi mări de până la 72 ori.
Interval inteligent
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Zoom Inteligent.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Indicator de zoom
Descriere
Oprit: Zoom-ul inteligent este dezactivat.
Pornit: Zoom-ul inteligent este activat.
Interval digital
• Zoom-ul Inteligent nu este disponibil cu opţiunea Identificare faţă,
efectul Filtru inteligent, opţiunea AF de urmărire, opţiunea Cadre
multiple, sau Focalizare manuală.
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul Inteligent, calitatea acesteia se
poate deteriora.
Funcţii de bază 29
Capturare fotografii
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS)
• Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:
mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare
folosiţi zoom-ul Digital
camera foto se mişcă prea tare
viteza declanşatorului este mică (de exemplu, la fotografierea
scenelor nocturne)
- bateria este descărcată
- faceţi o fotografie în prim plan
• Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca
imaginile să fie neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi
funcţia OIS atunci când utilizaţi un trepied.
• În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână,
ecranul va deveni neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriţi camera
foto şi apoi porniţi-o din nou.
-
pAhMsv
Reduceţi mişcarea camerei foto prin metode optice în modul
Fotografiere.
S Înainte de corecţie
1
2
3
S După corecţie
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ OIS.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Dezactivat: OIS este dezactivat.
Activat: OIS este activat.
Funcţii de bază 30
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare
Menţinerea camerei foto într-o poziţie corectă
Reducerea mişcării camerei foto
Asiguraţi-vă că
nimic nu obturează
obiectivul, bliţul sau
microfonul.
• Setaţi opţiunea Stabilizare optică a imaginii
pentru a reduce mişcarea camerei foto din punct
de vedere optic. (pag. 30)
• Selectaţi d pentru a reduce mişcarea
camerei foto atât din punct de vedere optic, cât
şi din punct de vedere digital. (pag. 46)
La afişarea pictogramei
Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
şi ajustaţi focalizarea. Camera reglează
automat focalizarea şi expunerea.
Cadru de focalizare
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru
a captura fotografia dacă cadrul
focalizării este verde.
• Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi până
la jumătate pe [Declanşator] din nou
dacă cadrul focalizării este roşu.
Mişcare cameră foto
Când fotografiaţi pe întuneric, evitaţi să setaţi opţiunea pentru bliţ la
Sincronizare lentă sau Dezactivat. Apertura rămâne deschisă mai
mult timp şi s-ar putea să fie mai dificil să menţineţi camera nemişcată
destul timp cât să capturaţi o fotografie clară.
• Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar.
(pag. 60)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 62)
Camera fixează automat valoarea de
apertură şi viteza declanşatorului.
Funcţii de bază 31
Prevenirea ieşirii subiectului din zona de focalizare
Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci
când:
- există contrast slab între subiect şi fundal (de exemplu, când
subiectul poartă haine de aceeaşi culoare cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
- subiectul nu se află în centrul cadrului
• Când faceţi fotografii în lumină slabă
Activaţi bliţul.
(pag. 60)
• Când subiectele se mişcă rapid
Utilizaţi Modul cadre
multiple cu viteză mare
sau funcţia Focalizare.
(pag. 77)
Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza. Când subiectul se află în zona de focalizare, puteţi
repoziţiona cadrul pentru modificarea compoziţiei. Când
sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator] pentru a captura
fotografia.
Funcţii de bază 32
Funcţiile extinse
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.
Utilizarea modului Smart Auto
………………
34
Utilizarea modului DUAL IS ……………………
Utilizarea modului Scenă ………………………
Utilizarea modului Fotografie 3D ……………
Utilizarea modului HDR ………………………
Utilizarea modului Ramă Magică ……………
Utilizarea modului Fotografie portret …………
Utilizarea modului Mărire fotografie …………
36
37
37
38
39
40
Utilizarea modului Vedere panoramică ……… 47
Utilizarea modului Panoramă 2D sau 3D …… 47
Utilizarea modului Panoramă activă ………… 49
Utilizarea modului Program ……………………
41
Utilizarea modurilor Prioritate apertură,
Prioritate obturator şi Manual …………………
Utilizarea modului Prioritate apertură ………
Utilizarea modului Prioritate obturator ………
Utilizarea modului Manual ……………………
42
43
44
45
46
Utilizarea modului Film
……………………… 50
Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare … 52
Utilizarea modului Detectare scenă
inteligentă …………………………………… 53
Utilizarea modului Creator film creativ ………
54
Realizarea unui film cu
Creatorul film creativ ………………………… 54
Vizualizarea unui film realizat în modul
Creator film creativ ………………………… 55
Utilizarea modului Smart Auto
În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră bazate pe tipul de scenă detectat.
Modul Smart Auto este util dacă nu sunteţi familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la T.
Pictogramă
Descriere
Aliniaţi subiectul în cadru.
Portrete cu lumină de fundal
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga jos
a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
Pictogramele sunt prezentate mai jos.
Portrete
Fotografii în prim plan ale obiectelor
Fotografii în prim plan ale textului
Apusuri
Cer senin
Zone împădurite
Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
Pictogramă
Descriere
Camera este stabilizată pe un trepied
(la fotografierea în întuneric)
Peisaje
Subiecţi în mişcare activă
Scene cu fundaluri alb strălucitor
Artificii (când se foloseşte un trepied)
Peisaje noaptea (când bliţul este dezactivat)
Portrete noaptea
Peisaje cu lumină de fundal
3
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse 34
Utilizarea modului Smart Auto
• Dacă camera nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, foloseşte
setările implicite pentru modul T.
• Chiar dacă este detectată o faţă, camera poate să nu selecteze un
mod de portret, în funcţie de poziţia şi de iluminarea subiectului.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto,
iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă
scena corectă pentru fotografiere.
• Chiar dacă folosiţi un trepied, camera poate să nu detecteze modul
dacă subiectul se mişcă.
• În modul T camera consumă mai multă energie de la baterie
deoarece încarcă frecvent setările pentru a selecta scenele
corespunzătoare.
Funcţiile extinse 35
Utilizarea modului Scenă
În modul Scenă, puteţi fotografia folosind opţiuni presetate pentru o anumită scenă.
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la s.
Opţiune
Descriere
Selectaţi o scenă.
Text
Captaţi clar textul din documentele imprimate
sau electronice.
Apus
Capturaţi scene la apus, cu nuanţe naturale de
roşu şi galben.
Răsărit
Capturaţi scene la răsărit.
Fundal luminos
Captaţi subiecţi cu iluminare de fundal.
Plajă/zăpadă
Reduceţi subexpunerea subiecţilor cauzată de
lumina soarelui reflectată de nisip sau zăpadă.
Fotografie 3D
Mărire fotografie Captaţi scene cu margini înceţoşate.
Opţiune
Descriere
Fotografie 3D
Captaţi scene cu efect 3D (efectul 3D
funcţioneză numai pe un TV 3D sau monitor 3D).
HDR
Captaţi scene cu accent pe tonuri mijlocii,
minimalizând zonele întunecate şi luminoase.
Ramă Magică
Captaţi scene cu diverse efecte de cadru.
Fotografie
portret
Fotografiaţi un portret cu opţiunea de a ascunde
imperfecţiunile feţei.
Noapte
Captaţi scenele de noapte sau în lumină
scăzută (se recomandă utilizarea unui trepied).
Peisaj
Captaţi scene de natură statică şi peisaje.
• Pentru a modifica modul unei scene, apăsaţi [m], şi apoi
. Puteţi selecta oricare dintre scenele afişate.
selectaţi
3
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse 36
Utilizarea modului Scenă
Utilizarea modului Fotografie 3D
Utilizarea modului HDR
În modul Fotografie 3D, puteţi capta scene cu efect 3D.
În modul HDR(Interval Dinamic Ridicat), camera foto captează
două fotografii cu expuneri diferite, şi apoi suprapune zona
luminoasă a fotografiei subexpuse şi zona întunecată a fotografiei
supraexpuse. Puteţi captura fotografii în culori estompate şi
intense.
1
2
3
4
Rotiţi selectorul de moduri la s.
Selectaţi Fotografie 3D.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Camera foto realizează 2 fotografii atât în format JPEG cât
şi MPO.
• În modul Fotografie 3D, rezoluţia se setează automat la .
• În modul Fotografie 3D, unele opţiuni de fotografiere nu sunt
disponibile.
• Puteţi vizualiza un fişier MPO care acceptă efectul 3D numai pe un
ecran compatibil MPO, precum un TV 3D sau monitor 3D. Pe ecranul
camerei foto, puteţi vizualiza numai fişiere JPEG.
• Utilizaţi ochelari 3D adecvaţi atunci când vizualizaţi un fişier MPO pe
un TV 3D sau monitor 3D.
S Fără efect
HDR
S Cu efect HDR
1
2
3
Rotiţi selectorul de moduri la s.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Selectaţi HDR.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Camera foto captează 2 fotografii, şi apoi le uneşte automat
într-o singură fotografie.
Funcţiile extinse 37
Utilizarea modului Scenă
• Efectul HDR poate fi afectat de mişcarea camerei foto, lumină,
•
•
•
•
mişcarea subiectului şi de mediul de fotografiere.
Nu puteţi folosi bliţul când utilizaţi modul HDR.
Când utilizaţi modul HDR, este posibil să dureze mai mult salvarea
unei fotografii.
Când utilizaţi modul HDR, imaginea de previzualizare de pe ecran
şi fotografia realizată pot apărea puţin mai mari decât o fotografie
realizată fără acest efect.
Când capturaţi un subiect în mişcare utilizând modul HDR, poate
apărea o imagine fantomă.
4
5
Selectaţi a “ Ramă.
Selectaţi o opţiune.
Ramă
Artă de Perete
Calitate
Film Vechi
Pulsaţie
OIS
Lună Plină
Disc vechi
Revistă
Zi Însorită
Înapoi
Utilizarea modului Ramă Magică
În modul Ramă Magică, puteţi aplica diverse efecte de ramă
fotografiilor dvs. Forma şi aspectul fotografiilor se vor schimba în
funcţie de rama selectată.
1
2
3
Rotiţi selectorul de moduri la s.
Setare
6
7
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
8
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
Selectaţi Ramă Magică.
În modul Ramă Magică, rezoluţia este setată automat la
Apăsaţi [m].
Funcţiile extinse 38
.
Utilizarea modului Scenă
7
Utilizarea modului Fotografie portret
În modul Fotografie portret, puteţi fotografia un portret cu opţiuni
de a ascunde imperfecţiunile feţei.
1
2
3
4
5
Selectaţi o opţiune.
• De exemplu, intensificaţi setarea de retuşare a feţei pentru a
ascunde mai multe imperfecţiuni.
Rotiţi selectorul de moduri la s.
Nuanţă faţă
Retuşare faţă
Dezactivat
Identificare faţă Nivelul 1
Nivelul 2
Editare FR inteligentă
Selectaţi Fotografie portret.
Apăsaţi [m].
Nivelul 3
Dimensiune fotografie
Calitate
Selectaţi a “ Nuanţă faţă.
Zonă focalizare
Selectaţi o opţiune.
Înapoi
• De exemplu, intensificaţi setarea pentru nuanţa feţei pentru ca
pielea să pară mai deschisă.
Nuanţă faţă
Dezactivat
Retuşare faţă
Nivelul 1
Identificare faţă Nivelul 2
Editare FR inteligentă
Nivelul 3
Dimensiune fotografie
8
9
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
10
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
Calitate
Atunci când folosiţi modul Fotografie portret, distanţa de focalizare va fi
setată la Auto macro.
Zonă focalizare
Înapoi
6
Setare
Setare
Selectaţi Retuşare faţă.
Funcţiile extinse 39
Utilizarea modului Scenă
Utilizarea modului Mărire fotografie
În modul Mărire fotografie, puteţi accentua centrul unei fotografii
înceţoşând marginile.
S Fără efect de Mărire
fotografie
S Cu efect de Mărire fotografie
1
2
3
Rotiţi selectorul de moduri la s.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Selectaţi Mărire fotografie.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
În modul Mărire fotografie, rezoluţia se setează automat la
sau mai jos.
Funcţiile extinse 40
Utilizarea modului Program
În modul Program, aveţi posibilitatea să setaţi majoritatea opţiunilor, cu excepţia vitezei obturatorului şi a valorii aperturii, acestea fiind setate
automat de camera foto.
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la p.
3
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Setaţi opţiunile pe care le doriţi.
(Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de
fotografiere.")
Funcţiile extinse 41
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
Reglaţi valoarea aperturii sau viteza obturatorului pentru a controla expunerea fotografiilor. Aceste opţiuni pot fi utilizate în modurile Prioritate
apertură, Prioritate obturator şi Manual.
Valoare apertură
Apertura este un orificiu care controlează cantitatea de lumină
care pătrunde în camera foto. Carcasa aperturii conţine lamele
metalice subţiri care se deschid şi se închid pentru a lăsa lumina
să treacă prin apertură în camera foto. Dimensiunea aperturii este
corelată îndeaproape cu luminozitatea unei fotografii: cu cât e mai
mare apertura, cu atât e mai luminoasă fotografia; cu cât e mai
mică deschiderea, cu atât e mai întunecată fotografia.
S Valoare mică a aperturii
(Dimensiunea aperturii este
mare.)
S Valoare mare a aperturii
(Dimensiunea aperturii este
mică.)
Viteză obturator
Viteza declanşatorului, care este un factor important pentru
strălucirea fotografiei, se referă la timpul care se scurge între
închiderea şi deschiderea declanşatorului. O viteză mică a
declanşatorului permite mai mult timp luminii să intre, astfel
poza devine mai luminoasă. Pe de altă parte, o viteză mare a
declanşatorului acordă mai puţin timp luminii să intre şi fotografiile
devin mai întunecate şi îngheaţă mai uşor subiecţii aflaţi în
mişcare.
S Viteză declanşator redusă
Funcţiile extinse 42
S Viteză declanşator crescută
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
Utilizarea modului Prioritate apertură
Modul Prioritate apertură vă permite să setaţi manual valoarea
aperturii în timp ce camera foto selectează în mod automat o
viteză corespunzătoare a obturatorului.
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la G.
3
Apăsaţi [o], apoi rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[D/c] pentru a regla valoarea aperturii.
Selectaţi Prioritate apertură.
• Pentru a selecta un alt mod când selectorul de moduri este
“ un mod.
setat la G, apăsaţi [m], apoi selectaţi
4
Setaţi opţiunile.
(Pentru o listă de opţiuni, consultaţi “Opţiuni de
fotografiere.”)
5
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
6
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Pentru informaţii privind valoarea aperturii,
consultaţi pagina 42.
Funcţiile extinse 43
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
Utilizarea modului Prioritate obturator
Modul Prioritate obturator vă permite să setaţi manual viteza
obturatorului în timp ce camera foto selectează în mod automat o
valoare corespunzătoare a aperturii.
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la G.
3
Apăsaţi [o], apoi rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[D/c] pentru a regla viteza obturatorului.
Selectaţi Prioritate obturator.
• Pentru a selecta un alt mod când selectorul de moduri este
“ un mod.
setat la G, apăsaţi [m], apoi selectaţi
4
Setaţi opţiunile.
(Pentru o listă de opţiuni, consultaţi “Opţiuni de
fotografiere.”)
5
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
6
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Pentru informaţii privind viteza obturatorului,
consultaţi pagina 42.
Funcţiile extinse 44
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
Utilizarea modului Manual
Modul Manual vă permite să reglaţi manual atât valoarea aperturii,
cât şi viteza obturatorului.
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la G.
3
Apăsaţi [o] pentru a selecta valoarea deschiderii sau
viteza declanşatorului.
Selectaţi Manual.
• Pentru a selecta un alt mod când selectorul de moduri este
“ un mod.
setat la G, apăsaţi [m], apoi selectaţi
4
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [D/c] pentru a
regla valoarea aperturii sau viteza obturatorului.
5
Setaţi opţiunile.
(Pentru o listă de opţiuni, consultaţi “Opţiuni de
fotografiere.”)
6
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
7
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse 45
Utilizarea modului DUAL IS
Reduceţi mişcarea camerei foto şi împiedicaţi realizarea de fotografii neclare, utilizând funcţiile Stabilizare optică şi digitală a imaginii.
S Înainte de corecţie
S După corecţie
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la d.
3
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Zoom-ul Digital şi zoom-ul Inteligent nu sunt disponibile în
modul d.
• Camera va corecta fotografiile din punct de vedere optic numai atunci
când sursa de lumină este mai strălucitoare decât lumina fluorescentă.
• Dacă subiectul se mişcă repede, este posibil ca fotografia să fie
neclară.
• Setaţi opţiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce mişcarea
camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (pag. 30)
Funcţiile extinse 46
Utilizarea modului Vedere panoramică
În modul Vedere panoramică, puteţi captura o scenă panoramică amplă într-o singură fotografie. Capturaţi şi combinaţi o serie de fotografii
pentru a crea o imagine panoramică.
7
Utilizarea modului Panoramă 2D sau 3D
În modul Vedere panoramică, puteţi capta o fotografie obişnuită
sau o fotografie panoramică 3D.
Cu butonul [Declanşator] apăsat, mişcaţi încet camera
foto în direcţia pe care aţi selectat-o.
• În modul Panoramă 3D, puteţi capta o scenă numai în direcţii
orizontale.
• Când vizorul este aliniat cu următoarea scenă, camera foto
captează următoarea fotografie în mod automat.
S Exemplu de fotografiere
1
2
3
Rotiţi selectorul de moduri la R.
4
5
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
6
Apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Vedere panoramic㠓 Panoramă vie sau
Panoramă 3D.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
8
Când aţi terminat, eliberaţi butonul [Declanşator].
• După ce aţi realizat toate fotografiile necesare, camera foto le
combină într-o fotografie panoramică.
Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe
fotografierea.
Funcţiile extinse 47
Utilizarea modului Vedere panoramică
• Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii
•
•
•
•
•
• În modul Panoramă 3D, fotografiile sunt captate atât în formatele de
panoramice, evitaţi următoarele:
- mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
- mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea
imagine
- mişcarea camerei foto la viteze neregulate
- agitarea camerei foto
- schimbarea direcţiei camerei foto în timpul captării unei fotografii
- fotografierea în locuri întunecate
- captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere
- condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii
se modifică
Selectarea modului Vedere panoramică va dezactiva funcţiile zoom
digital şi optic. Dacă selectaţi modul Vedere panoramică atunci când
obiectivul măreşte, camera micşorează automat la poziţia implicită.
În modul Vedere panoramică, unele opţiuni de fotografiere nu sunt
disponibile.
Camera foto se poate opri din fotografiere datorită caracterului
fotografierii sau a mişcării subiectului.
Pentru a îmbunătăţi calitatea fotografiilor în modul Vedere
panoramică, camera foto poate să nu capteze sfârşitul scenei când
vă opriţi din a mişca camera. Pentru a capta scena întreagă, mişcaţi
camera foto puţin dincolo de punctul unde doriţi ca scena să se
termine.
În modul Panoramă 3D, camera foto se poate să nu capteze
începutul sau sfârşitul unei scene datorită naturii efectului 3D. Pentru
a capta scena întreagă, mişcaţi puţin dincolo de punctele de începere
şi încheiere pe care doriţi să le captaţi.
Funcţiile extinse 48
fişier JPEG, cât şi MPO.
• Puteţi vizualiza un fişier MPO care acceptă efectul 3D numai pe un
ecran compatibil MPO, precum un TV 3D sau monitor 3D. Pe ecranul
camerei foto, puteţi vizualiza numai fişiere JPEG.
• Utilizaţi ochelari 3D adecvaţi atunci când vizualizaţi un fişier MPO pe
un TV 3D sau monitor 3D.
Utilizarea modului Vedere panoramică
7
Utilizarea modului Panoramă activă
În modul Panoramă activă, puteţi capta şi combina o serie de
fotografii ale unui subiect aflat în mişcare.
• Dacă există mai mult de un subiect aflat în mişcare, camera
foto se poate să nu recunoască subiectul corect.
• Dacă subiecţii sunt în afara cadrului în timpul capturării,
camera foto nu capturează mişcarea subiecţilor.
8
S Exemplu de fotografiere
1
2
3
4
5
6
Cu butonul [Declanşator] apăsat, mişcaţi încet camera
foto în direcţia pe care aţi selectat-o.
Când aţi terminat, eliberaţi butonul [Declanşator].
• Camera foto combină automat fotografiile într-o singură
fotografie.
Rotiţi selectorul de moduri la R.
• Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii
Apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Vedere panoramic㠓 Panoramă activă.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe
fotografierea.
Funcţiile extinse 49
panoramice, evitaţi următoarele:
- mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
- mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea
imagine
- mişcarea camerei foto la viteze neregulate
- agitarea camerei foto
- schimbarea direcţiei camerei foto în timpul captării unei fotografii
- fotografierea în locuri întunecate
- captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere
- condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii
se modifică
• Este posibil să dureze până când camera foto salvează fotografiile
panoramice.
• În modul Panoramă activă, unele opţiuni de fotografiere nu sunt
disponibile.
Utilizarea modului Film
În modul Film, puteţi particulariza setările pentru a înregistra videoclipuri de înaltă definiţie cu o durată de până la 20 de minute. Camera foto
salvează videoclipurile înregistrate ca fişiere MP4 (H.264).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format cu înaltă compresie stabilit de organizaţiile internaţionale de standarde ISO-IEC şi ITU-T.
• Este posibil ca anumite cartele de memorie să nu accepte înregistrarea la înaltă definiţie. În acest caz, setaţi o rezoluţie mai scăzută.
• Cartelele de memorie cu viteză redusă de scriere nu vor accepta videoclipuri de înaltă rezoluţie sau de mare viteză. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă
rezoluţie sau de mare viteză, utilizaţi cartele de memorie cu viteză mai mare de scriere.
• Dacă activaţi funcţia OIS, camera ar putea înregistra sunetul operaţional al funcţiei OIS.
• Dacă utilizaţi funcţia zoom atunci când înregistraţi un videoclip, camera foto se poate să înregistreze zgomotul zoom-ului aflat în funcţiune. Pentru a reduce
zgomotul zoom-ului, utilizaţi funcţia Sunet Viu. Consultaţi Paşii 3 şi 4 de mai jos.
1
2
3
4
Rotiţi selectorul de moduri la v.
Apăsaţi [m].
Selectaţi V “ Voce.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
5
Setaţi opţiunile pe care le doriţi. (Pentru o listă de opţiuni,
consultaţi "Opţiuni de fotografiere.")
6
Apăsaţi pe
(Înregistrare videoclip) pentru a începe
înregistrarea.
7
Apăsaţi din nou
înregistrarea.
(Înregistrare videoclip) pentru a opri
Sunet Viu Oprit: Dezactivaţi funcţia Sunet Viu
pentru a înregistra zgomotul zoom-ului.
• Puteţi începe să înregistraţi în un videoclip în orice mod apăsând
Sunet Viu Pornit: Activaţi funcţia Sunet Viu pentru
a reduce zgomotul zoom-ului.
• Este posibil ca dimensiunea cadrului videoclipului să apară mai mică
Fără sunet: Nu înregistraţi sunete.
• Nu blocaţi microfonul când folosiţi funcţia Sound Alive.
• Înregistrările făcute cu Sound Alive pot fi diferite de sunetele
naturale.
Funcţiile extinse 50
(Înregistrare videoclip) fără a trebui să comutaţi la modul v.
în timp ce înregistraţi un videoclip, în funcţie de rezoluţia videoclipului
şi frecvenţa cadrelor.
• Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de aproximativ 5 minute în
timp ce înregistraţi un videoclip, ecranul se va întuneca. Pentru a
activa ecranul, efectuaţi orice operaţie cu camera foto. Dacă acţionaţi
butoanele PORNIRE, declanşator sau Înregistrare video, camera foto
va efectua funcţia atribuită chiar dacă ecranul este întunecat.
Utilizarea modului Film
Întreruperea înregistrării
Captarea imaginilor statice în timpul înregistrării unui videoclip
Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui
videoclip. Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra mai multe
scene sub forma unui singur videoclip.
Puteţi capta imagini statice în timp ce înregistraţi un videoclip,
fără a comuta la modurile de realizare a fotografiilor (până la
6 fotografii). Această caracteristică este disponibilă numai când
utilizaţi o cartelă de memorie.
Imagini captate în timpul
înregistrării unui videoclip
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe înregistrarea.
• Atingeţi [o] pentru a relua.
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru captarea imaginilor în timpul
înregistrării unui videoclip.
• Imaginile captate vor fi salvate automat.
• Imaginile capturate vor fi redimensionate automat, în funcţie de
dimensiunea videoclipului înregistrat.
• Nu puteţi capta imagini statice în timpul înregistrării videoclipurilor la
viteză mare.
• Nu puteţi captura imagini statice atunci când întrerupeţi înregistrarea
videoclipului.
• Calitatea imaginilor capturate în timpul înregistrării unui videoclip
poate fi mai scăzută decât imaginile capturate în mod normal.
Funcţiile extinse 51
Utilizarea modului Film
Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare
Puteţi înregistra videoclipuri de viteză mare setând frecvenţele
cadrelor. Videoclipurile de viteză mare vor fi redate cu încetinitorul
la 30 CPS, indiferent de frecvenţa cadrelor videoclipului.
1
Rotiţi selectorul de moduri la v.
2
Apăsaţi [Q] şi selectaţi o frecvenţă a cadrelor.
• Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă
• Modul v vă permite să înregistraţi numai un videoclip la
viteză mare.
Pictogramă
videoclipurile de viteză mare.
• Nu puteţi seta efectele Filtru Inteligent sau modul Detectare scenă
inteligentă în timpul înregistrării videoclipurilor de viteză mare.
• Videoclipurile de viteză mare nu acceptă înregistrarea vocii.
• Calitatea imaginii unui videoclip de înaltă viteză poate fi mai scăzută
decât a unui videoclip de viteză normală.
Descriere
440 cadre pe secundă: Înregistraţi 440 de cadre pe
secundă (până la 10 secunde).
250 cadre pe secundă: Înregistraţi 250 de cadre pe
secundă (până la 10 secunde).
30 cadre pe secundă: Înregistraţi 30 de cadre
pe secundă (până la 20 de minute). 30 cadre pe
secundă nu este o opţiune de înregistrare la viteză
mare.
3
Apăsaţi pe
(Înregistrare videoclip) pentru a începe
înregistrarea.
4
Apăsaţi din nou
înregistrarea.
Funcţiile extinse 52
(Înregistrare videoclip) pentru a opri
Utilizarea modului Film
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă
Pictogramă
Descriere
În modul Detectare scenă inteligentă, camera dvs. foto alege
automat setările adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă
detectată.
Peisaje
1
2
3
4
5
Rotiţi selectorul de moduri la v.
Cer senin
Apăsaţi [m].
Zone împădurite
Selectaţi V “ Detectare scenă inteligent㠓 Activat.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Aliniaţi subiectul în cadru.
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga jos
a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
Apusuri
6
Apăsaţi pe
(Înregistrare videoclip) pentru a începe
înregistrarea.
7
Apăsaţi din nou
înregistrarea.
(Înregistrare videoclip) pentru a opri
• Dacă camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă,
aceasta foloseşte setările implicite pentru modul Detectare scenă
inteligentă.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto,
iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă
scena corectă pentru fotografiere.
• Efectele Filtrului inteligent nu sunt disponibile în modul Detectare
scenă inteligentă.
Funcţiile extinse 53
Utilizarea modului Creator film creativ
În modul Creator film creativ, aveţi posibilitatea să faceţi cu uşurinţă filme din fotografiile şi videoclipurile stocate pe cartela de memorie.
Realizarea unui film cu Creatorul film creativ
1
2
3
• Nu puteţi selecta fotografii capturate în modul Vedere panoramică,
videoclipuri realizate în modul Creator creativ film, videoclipuri
înregistrate cu anumite efecte de Filtru intelligent (Miniatură,
Întunecare colţuri, Semiton, Schiţă sau Ochi de peşte) sau
anumite videoclipuri de mare viteză (440 cadre pe secundă).
• Puteţi selecta până la 60 fotografii şi 10 videoclipuri.
Rotiţi selectorul de moduri la K.
Selectaţi + Creare film.
Selectaţi Selectaţi, şi apoi selectaţi fişierele.
• Trebuie să selectaţi cel puţin 2 fişiere.
• Dacă selectaţi un folder, va fi selectată fiecare fotografie din
folderul respectiv.
, în timpul înregistrării
• Dacă selectaţi un videoclip
videoclipului va fi selectată fiecare fotografie captată.
• Selectaţi Amestecare pentru a permite camerei foto să
selecteze fotografiile şi videoclipurile la întâmplare. Filmul nu
poate depăşi lungimea de 2 minute şi 30 de secunde.
4
5
6
Amestecare
Înapoi
Setare
Apăsaţi [t] pentru a selecta Temă, apoi selectaţi o temă.
Apăsaţi [t] pentru a selecta Muzică, apoi selectaţi
muzica.
7
Apăsaţi [t] pentru a selecta Dimensiune clip video, apoi
selectaţi dimensiunea filmului.
8
Apăsaţi [t] pentru a selecta Creare, apoi selectaţi
Start creare.
Selectaţi imaginea
Selectaţi
Apăsaţi [f] pentru a confirma selectarea.
• În cazul în care camera foto nu are memorie disponibilă
suficientă pentru a stoca filmul, puteţi selecta Start creare.
Ştergeţi fişiere din cartela de memorie pentru a avea mai multă
memorie disponibilă. (pag. 89)
• În cazul în care apare mesajul de tip pop-up atunci când
selectaţi Start creare, selectaţi o dimensiune mai mică a
filmului din opţiunea Dimensiune clip video.
• Este posibil ca redarea videoclipului să dureze, în funcţie de
numărul şi mărimea fişierelor selectate.
• Apăsaţi [m] pentru a anula redarea videoclipului.
Funcţiile extinse 54
Utilizarea modului Creator film creativ
Vizualizarea unui film realizat în modul Creator
film creativ
1
2
3
Rotiţi selectorul de moduri la K.
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta un film.
Apăsaţi [o] pentru a reda filmul.
Pentru a vizualiza filmul îm modul Redare, apăsaţi [P]. (pag. 84)
Funcţiile extinse 55
Opţiuni de fotografiere
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii ………… 57
Selectarea unei rezoluţii …………………… 57
Setarea calităţii fotografiei …………………… 58
Utilizarea temporizatorului ……………………
59
Fotografierea pe întuneric ……………………
Evitarea efectului de ochi roşii ………………
Utilizarea bliţului ……………………………
Reglarea vitezei ISO …………………………
60
60
60
62
Modificarea focalizării camerei foto …………
Utilizarea funcţiei Macro ……………………
Utilizarea focalizării automate ………………
Focalizarea pe o zonă selectată ……………
Utilizarea focalizării automate de urmărire …
Reglarea zonei de focalizare …………………
63
63
63
65
65
66
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei ……… 67
Identificarea feţelor ………………………… 67
Captarea unei fotografii autoportret ………… 68
Realizarea unei fotografii în care
persoanele zâmbesc ………………………… 68
Detectarea clipirii …………………………… 69
Utilizarea identificării inteligente a feţei ……… 69
Înregistrarea feţelor ca favorite
(Steaua mea) ……………………………… 70
Reglarea luminozităţii şi a culorilor …………… 72
Reglarea manuală a expunerii (EV) ………… 72
Modificarea opţiunii de măsurare …………… 73
Selectarea unei surse de lumină
(Balans de alb) ……………………………… 74
Utilizarea modurilor de impuls …………………
77
Realizarea fotografiilor în modul de
cadre multiple de mare viteză ……………… 77
Realizarea fotografiilor în modul
Focalizare …………………………………… 78
Captarea fotografiilor rafală ………………… 78
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor …… 80
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ………… 80
Reglarea fotografiilor ………………………… 82
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.
Selectarea unei rezoluţii
Setarea rezoluţiei videoclipului
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va
cuprinde mai mulţi pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai
mare sau poate fi afişată pe un ecran mai mare. Când utilizaţi o
rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.
Setarea rezoluţiei fotografiei
1
2
3
SpAhMds
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi V “ Dimensiune clip video.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Descriere
1920X1080: Redaţi fişiere de înaltă calitate pe un
HDTV.
Selectaţi a “ Dimensiune fotografie.
1280X720: Redaţi pe un HDTV.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
SpAhMdsv
640X480: Redaţi pe un TV analog.
Descriere
4096X3072: Imprimaţi pe hârtie A1.
4096X2736: Imprimaţi pe hârtie A2 în raport
extins (3:2).
Dacă nu este introdusă o cartelă de memorie, camera foto acceptă
numai
.
3648X2736: Imprimaţi pe hârtie A2.
4096X2304: Imprimaţi pe hârtie A2 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
2592X1944: Imprimaţi pe hârtie A4.
1984X1488: Imprimaţi pe hârtie A5.
1920X1080: Imprimaţi pe hârtie A5 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
1024X768: Ataşaţi la un email.
Opţiuni de fotografiere 57
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Setarea calităţii fotografiei
pAhMds
Reglaţi setarea calităţii fotografiei. Imaginile de calitate superioară
vor da naştere unor fişiere cu dimensiuni mai mari. Camera foto
comprimă şi salvează pozele pe care le capturaţi în format JPEG.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Calitate.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Excelentă: Capturaţi fotografii de înaltă calitate.
Bună: Capturaţi fotografii de calitate superioară.
Normală: Fotografii de calitate normală.
Opţiuni de fotografiere 58
Utilizarea temporizatorului
SpAhMdsv
Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.
1
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [t].
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.
• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru
temporizator clipeşte. Camera foto va fotografia automat în
momentul specificat.
Temporizator : Dezactivat
• Apăsaţi pe [Declanşator] sau [t] pentru a anula temporizatorul.
• În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este
posibil ca funcţia temporizator să nu fie disponibilă.
Înapoi
2
Setare
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.
10 sec: Capturaţi o fotografie după o întârziere de
10 secunde.
2 sec: Capturaţi o fotografie după o întârziere de
2 secunde.
Opţiuni de fotografiere 59
Fotografierea pe întuneric
Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.
Evitarea efectului de ochi roşii
Utilizarea bliţului
ps
Dacă bliţul este folosit atunci când fotografiaţi o persoană în
întuneric, în ochii acesteia poate apărea o strălucire roşie. Pentru
a împiedica acest lucru, selectaţi Ochi roşii sau Corector efect
ochi roşii. Consultaţi opţiunile bliţului din “Utilizarea bliţului.”
SpAhMs
Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi
nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.
1
În modul Fotografiere, apăsaţi [F].
Bliţ : Auto
Puterea bliţului
S Înainte de corecţie
S După corecţie
Mutare
2
Reglare
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat:
• Bliţul nu se declanşează.
• Camera va afişa avertizorul de mişcare
când fotografiaţi în lumină insuficientă.
atunci
Auto: Camera foto va selecta o setare a bliţului
potrivită pentru scena detectată în modul Smart Auto.
Opţiuni de fotografiere 60
Fotografierea pe întuneric
Pictogramă Descriere
• Opţiunile bliţului nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de Cadre
Auto: Bliţul se declanşează automat când subiectul
sau fundalul sunt întunecate.
Ochi roşii:
• Bliţul se declanşează de două ori atunci când
subiectul sau fundalul sunt întunecate pentru a
reduce efectul de ochi roşii.
• Există un interval între 2 declanşări ale bliţului.
Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează
pentru a doua oară.
Auxiliar:
• Bliţul se declanşează întotdeauna.
• Camera reglează automat intensitatea luminii.
Sincronizare lentă:
• Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne
deschis mai mult timp.
• Această opţiune se recomandă atunci când doriţi
să captaţi lumina înconjurătoare pentru a dezvălui
detaliile din fundal.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile neclare.
atunci
• Camera va afişa avertizorul de mişcare
când fotografiaţi în lumină insuficientă.
multiple sau dacă selectaţi Autoportret sau Detectare clipire.
• Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă
de bliţ. (pag. 131)
• Dacă lumina bliţului este reflectată sau în aer există o cantitate
importantă de praf, pe fotografie pot apărea mici pete.
Reglarea intensităţii bliţului
Reglaţi intensitatea bliţului pentru a evita fotografiile supra sau
sub-expuse.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [F].
Derulaţi la o opţiune.
Apăsaţi [c].
Corector efect ochi roşii:
• Bliţul se declanşează când subiectul sau fundalul
sunt întunecate, iar camera corectează efectul de
ochi roşii cu ajutorul analizei de soft avansat.
• Există un interval între 2 declanşări ale bliţului.
Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează
pentru a doua oară.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 61
Fotografierea pe întuneric
4
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
regla intensitatea.
Bliţ : Auto
Puterea bliţului
Înapoi
5
Reglarea vitezei ISO
1
2
3
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
• Reglarea intensităţii bliţului poate fi ineficientă dacă:
- subiectul este prea aproape de camera foto.
- aţi setat o sensibilitate ISO ridicată.
- valoarea expunerii este prea mare sau prea mică.
• În unele moduri de fotografiere, această funcţie nu poate fi utilizată.
pAhM
Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină,
după cum este definit de Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare (International Organisation for Standardization
- ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât
sensibilitatea camerei dvs. la lumină creşte. Utilizaţi o sensibilitate
ISO mai mare pentru a captura fotografii mai bune şi pentru a
reduce mişcarea camerei foto atunci când nu utilizaţi bliţul.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ ISO.
Selectaţi o opţiune.
pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare
• Selectaţi
bazată pe luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de
iluminare.
Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.
Opţiuni de fotografiere 62
Modificarea focalizării camerei foto
Aflaţi cum puteţi regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul şi cu condiţiile de fotografiere.
Utilizarea funcţiei Macro
Utilizarea focalizării automate
pAhMdsv
Utilizaţi funcţia macro pentru a face fotografii în prim plan
subiecţilor, cum ar fi flori sau insecte.
pAhMdsv
Pentru a face fotografii clare, selectaţi focalizarea
corespunzătoare în funcţie de distanţa faţă de subiect.
1
În modul Fotografiere, apăsaţi [c].
Focalizare : Focalizare automată (normal)
Înapoi
• Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica
realizarea de fotografii neclare.
• Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 16 inchi
(40 cm).
Opţiuni de fotografiere 63
Setare
Modificarea focalizării camerei foto
2
Selectaţi o opţiune.
Reglarea manuală a distanţei de focalizare
Pictogramă Descriere
Focalizare automată (normal): Focalizaţi pe un
subiect aflat la mai mult de 31 inchi (80 cm)
(138 inchi [350 cm] când utilizaţi zoom).
Focalizare manuală: Focalizaţi un subiect prin
reglarea manuală a distanţei de focalizare. (pag. 64)
Macro: Focalizaţi manual obiectivul pe un subiect
aflat la o distanţă de 2-31 inchi (5-80 cm) de cameră
(71-138 inchi [180-350 cm] când utilizaţi zoom).
1
2
3
4
pAhMds
În modul Fotografiere, apăsaţi [c].
Derulaţi la Focalizare manuală.
Apăsaţi [c].
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
regla distanţa de focalizare.
Focalizare : Focalizare manuală
Auto macro: Focalizaţi pe un subiect aflat la mai
mult de 2 inch (5 cm) (mai departe de 71 inchi
[180 cm] când utilizaţi zoom).
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Înapoi
5
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
• Dacă setaţi manual distanţa de focalizare, iar subiectul este în afara
zonei de focalizare, fotografia poate deveni neclară.
• Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru zona de
focalizare şi pentru Identificare faţă.
Opţiuni de fotografiere 64
Modificarea focalizării camerei foto
Focalizarea pe o zonă selectată
pAhMds
Utilizarea focalizării automate de urmărire
Puteţi focaliza pe zona selectată.
pAhMds
1
2
3
4
AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat
subiectul, chiar şi atunci când vă aflaţi în mişcare.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Zonă focalizare “ Selecţie AF.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Apăsaţi [o], apoi rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[D/c/F/t] pentru a muta cadrul în zona dorită.
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Zonă focalizare “ AF de urmărire.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Focalizaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi şi apăsaţi
pe [o].
• Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma
subiectul pe măsură ce deplasaţi camera foto.
Setare
5
6
Apăsaţi [o].
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Apăsaţi [o] pentru a schimba zona de focalizare.
• Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona
de focalizare atunci când apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator].
Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Identificarea
feţei, Cadre multiple, zoom Inteligent, şi efectele de Filtru inteligent.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Opţiuni de fotografiere 65
Modificarea focalizării camerei foto
Reglarea zonei de focalizare
• Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va
•
•
•
•
•
apărea în centrul ecranului.
Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească dacă:
- subiectul este prea mic
- subiectul se mişcă excesiv
- subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc
întunecat
- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe
fundal
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
- camera foto se mişcă în exces
Când urmărirea unui subiect eşuează, cadrul de focalizare va apărea
sub forma unui cadru cu o singură linie ( ).
În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul,
trebuie să selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.
Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare va apărea sub
forma unui cadru cu o singură linie roşie ( ).
Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru
Identificarea feţei, Cadre multiple, zoom Inteligent, şi efectele de
Filtru inteligent.
pAhMds
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă
corespunzătoare de focalizare în funcţie de locaţia subiecţilor din
scenă.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Zonă focalizare.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
AF centru: Focalizaţi pe centru (potrivită când
subiecţii sunt localizaţi în sau în apropiere de
centru).
AF multiplă: Focalizaţi una sau mai multe dintre
9 zone posibile.
Selecţie AF: Focalizaţi zona selectată. (pag. 65)
AF de urmărire: Focalizaţi şi urmăriţi subiectul.
(pag. 65)
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de modul de fotog rafiere.
Opţiuni de fotografiere 66
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
pAhMds
Dacă utilizaţi opţiunile pentru Identificarea feţei, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană,
camera foto reglează automat expunerea. Utilizaţi Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau Fotografiere zâmbet pentru a captura
o faţă care zâmbeşte. De asemenea, puteţi utiliza Identificare faţă inteligentă să detecteze feţele şi să focalizeze prioritar pe ele.
Identificarea feţelor
• Când camera dvs. detectează o faţă, urmăreşte automat faţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
detectată.
Este posibil ca opţiunea de Identificare a Feţei să nu fie eficientă
atunci când:
- subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va
apărea portocaliu pentru Fotografiere zâmbet sau Detectare clipire
- este prea lumină sau prea întuneric
- subiectul nu se află cu faţa către camera foto
- subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
- expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
- subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt
instabile
Identificarea feţei nu este disponibilă atunci când setaţi efectele de
Filtru inteligent, opţiunile de Reglare a imaginii, AF de urmărire, sau
Focalizare manuală.
În funcţie de opţiunile de fotografiere, opţiunile disponibile de
Identificare a feţei pot varia.
În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este
posibil ca funcţia temporizator să nu fie disponibilă.
Când setaţi opţiunile de Identificare faţă, zona AF este automat
setată la AF multiplă.
În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este
posibil ca opţiunile de Cadre multiple să nu fie disponibile.
Când realizaţi fotografii ale feţelor identificate, acestea vor fi
înregistrate în lista de feţe.
Puteţi vizualiza feţele înregistrate în ordinea priorităţii când sunteţi
în modul Redare. (pag. 85) Chiar dacă feţele au fost înregistrate cu
succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.
Faţa identificată în modul Fotografiere poate să nu apară în lista cu
feţe sau în Albumul inteligent.
Camera dvs. foto recunoaşte automat până la 10 feţe într-o
singură scenă.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Normală.
Cea mai apropiată faţă de
camera foto sau mai apropiată
de centrul scenei apare
într-un cadru de focalizare de
culoare albă, iar restul feţelor
apar în cadre de focalizare de
culoare gri.
• Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi
detectate feţele de către camera foto.
• Dacă aţi setat opţiunile Cadre multiple, camera se poate să nu
Opţiuni de fotografiere 67
înregistreze feţele detectate.
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Captarea unei fotografii autoportret
Realizaţi singur o fotografie cu dvs. Camera foto setează distanţa
de focalizare la fotografiile de aproape şi emite un bip când este
pregătită.
1
2
3
4
5
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Autoportret.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Realizaţi fotografia cu obiectivul orientat spre dvs.
Când auziţi un semnal sonor rapid, apăsaţi pe
[Declanşator].
Realizarea unei fotografii în care persoanele
zâmbesc
Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă
zâmbitoare.
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Fotografiere zâmbet.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Compuneţi fotografia dvs.
• Camera foto activează automat obturatorul când detectează o
faţă zâmbitoare.
Când subiectul zâmbeşte larg,
camera foto poate identifica mai
uşor zâmbetul.
Când feţele sunt localizate în centru,
camera emite un semnal sonor rapid.
Dacă dezactivaţi Volum în setările de sunet, camera foto nu va emite un
semnal sonor. (pag. 112)
Opţiuni de fotografiere 68
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Detectarea clipirii
Utilizarea identificării inteligente a feţei
În cazul în care camera foto detectează ochii închişi, aceasta va
realiza în mod automat 2 fotografii succesive.
Camera foto înregistrează automat feţe fotografiate în mod
frecvent. Funcţia Identificare faţă inteligentă va utiliza cu prioritate
focalizarea pe feţele respective şi pe feţele preferate. Această
caracteristică este disponibilă numai când utilizaţi o cartelă de
memorie.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Detectare clipire.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Identificare faţă
inteligentă.
• Ţineţi camera foto nemişcată în timp ce pe ecran este afişat
„Se capturează”.
• Atunci când Detectarea clipirii eşuează, va apărea mesajul
“Fotografie realizată cu ochii închişi.”. Faceţi altă fotografie.
: Feţe pe care le-aţi înregistrat ca favorite.
(Pentru a înregistra feţe ca favorite, consultaţi pagina 70.)
: Feţe pe care camera le-a înregistrat automat.
•
•
Opţiuni de fotografiere 69
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
• În funcţie de condiţiile de iluminare, de schimbările neobişnuite ale
posturii sau feţei subiectului şi de situaţia în care subiectul poartă sau
nu ochelari, este posibil ca această cameră foto să identifice şi să
înregistreze feţele incorect.
• Camera foto poate înregistra automat până la 12 feţe. În cazul în care
camera foto identifică o nouă faţă, când există 12 feţe înregistrate,
aceasta va înlocui faţa cu cel mai redus grad de prioritate cu cea
nouă.
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea)
Puteţi înregistra feţele preferate pentru a utiliza cu prioritate
focalizarea şi expunerea pentru feţele respective. Această
caracteristică este disponibilă numai când utilizaţi o cartelă de
memorie.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Editare FR inteligent㠓 Steaua mea.
Aliniaţi faţa subiectului cu ghidajul oval, apoi apăsaţi pe
[Declanşator] pentru a înregistra faţa.
Setare
• Realizaţi fotografii ale unei persoane într-un moment în care
înregistraţi feţe.
• Faceţi 5 fotografii ale feţei subiectului pentru cele mai bune rezultate:
câte una din faţă, din stânga, din dreapta, de sus şi de jos.
• Când fotografiaţi din stânga, din dreapta, de sus şi de jos, spuneţi
subiectului să nu rotească capul mai mult de 30 de grade.
• Puteţi înregistra o faţă chiar dacă faceţi numai o fotografie a feţei
subiectului.
Opţiuni de fotografiere 70
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
4
Când aţi terminat de realizat fotografiile, apare lista cu feţe.
• Feţele dvs. preferate sunt indicate cu marcajul
feţe.
pe lista cu
• Puteţi înregistra până la 8 feţe preferate.
• Bliţul nu se declanşează când înregistraţi o faţă favorită.
• Dacă înregistraţi aceeaşi faţă de două ori, puteţi şterge una din feţe
în lista de feţe.
Vizualizarea feţelor preferate
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Editare FR inteligent㠓 Listă feţe.
• Pentru a modifica clasamentul feţelor preferate, apăsaţi [f], apoi
selectaţi Editare categorie. (pag. 85)
• Pentru a şterge o faţă preferată, apăsaţi [f], şi apoi selectaţi
Ştergere Steaua mea. (pag. 86)
Opţiuni de fotografiere 71
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
3
Reglarea manuală a expunerii (EV)
pAhdv
În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca
fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În
aceste cazuri, puteţi regla expunerea pentru a obţine o fotografie
mai bună.
Selectaţi o valoare pentru a regla expunerea.
• Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea
creşte.
Expunere : 1
Înapoi
S Mai întunecat (-) S Neutru (0)
1
2
S Mai deschis (+)
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Expunere.
4
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
• După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este
posibil să fie necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita
expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
• Dacă nu vă puteţi decide în privinţa expunerii adecvate, selectaţi
opţiunea RAFALĂ AE (Autoexpunere Rafală) (pag. 79), apoi captaţi
fotografiile rafală. Camera va capta 3 fotografii succesiv, fiecare cu o
altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag. 78)
Opţiuni de fotografiere 72
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Modificarea opţiunii de măsurare
Pictogramă
pAhMdsv
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră
foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea
fotografiilor vor varia în funcţie de modul de măsurare selectat.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Mod de măsurare.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Multi:
• Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi
măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.
• Potrivită pentru fotografii generale.
Opţiuni de fotografiere 73
Descriere
Punct:
• Camera foto măsoară numai intensitatea luminii
exact din centrul cadrului.
• Dacă un subiect nu se află în centrul scenei,
fotografia dvs. poate fi expusă în mod
necorespunzător.
• Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
Centrat:
• Camera foto face o medie a citirii măsurătorii
întregului cadru cu accentul plasat în centru.
• Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în
centrul cadrului.
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Selectarea unei surse de lumină
(Balans de alb) p A h M d v
Culoarea fotografiei depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină.
Dacă doriţi să obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi
setarea Balansului de alb în funcţie de condiţiile de iluminare, cum
ar fi Balans de alb automat, Lumina zilei, Înnorat sau Tungsten.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Balans de alb.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Balans de alb automat: Setaţi automat balansul de
alb în baza condiţiilor de lumină.
Lumină naturală: Pentru fotografii în aer liber într-o
zi însorită.
Înnorat: Pentru fotografii în aer liber într-o zi
înnorată sau în umbră.
Balans de alb automat
Fluorescent_H: Pentru fotografierea în lumina
fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă
provenind din trei direcţii.
Lumină naturală
Fluorescent_L: Pentru fotografierea în lumină
fluorescentă albă.
Tungsten: Pentru fotografii în interior la lumina
incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu
halogen.
Înnorat
Parametri personalizare: Utilizaţi setările
balansului de alb, aşa cum a fost definit de dvs.
(pag. 75)
Tungsten
Temp. culorii: Reglaţi temperatura de culoare a
sursei de lumină. (pag. 76)
Opţiuni de fotografiere 74
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Personalizarea opţiunilor presetate pentru balansul de alb
1
2
3
4
5
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Balans de alb.
Derulaţi până la opţiunea dorită.
Apăsaţi [c].
Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a regla valorile
coordonatelor.
Balans de alb : Lumină naturală
Înapoi
6
Setare
•
•
•
•
Definirea propriului balans de alb
Puteţi personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o
suprafaţă albă, cum ar fi o foaie de hârtie, în condiţiile de lumină
în care intenţionaţi să faceţi fotografiile. Funcţia Balans de alb vă
va ajuta să potriviţi culorile din fotografia dvs. cu scena actuală.
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Balans de alb.
Derulaţi la Parametri personalizare.
Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi
apăsaţi pe [Declanşator].
G: Verde
A: Galben
M: Magenta
B: Albastru
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Opţiuni de fotografiere 75
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Reglarea temperaturii de culoare
1
2
3
4
5
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Balans de alb.
Derulaţi la Temp. culorii.
Apăsaţi [c].
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
regla temperatura culorii.
• Puteţi să capturaţi o fotografie cu culori mai calde setând
culoarea de temperatură la o valoare mai ridicată, şi o
fotografie cu culori mai reci setând culoarea de temperatură la
o valoare mai scăzută.
Balans de alb : Temp. culorii
Înapoi
6
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Opţiuni de fotografiere 76
Utilizarea modurilor de impuls
pAhM
Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să surprindeţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în
fotografii. De asemenea, poate fi dificil să reglaţi corect expunerea şi să selectaţi o sursă de lumină adecvată. În aceste cazuri, selectaţi unul
din modurile de cadre multiple.
3
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Ţineţi apăsat pe [Declanşator].
• În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera fotografiază
încontinuu.
• Puteţi utiliza bliţul, zoom-ul Inteligent, opţiunile de Identificare faţă şi
Filtru inteligent numai când selectaţi Singular.
Realizarea fotografiilor în modul de cadre
multiple de mare viteză
1
2
• Este posibil să dureze salvarea fotografiilor, în funcţie de capacitatea
şi performanţa cartelei de memorie.
• Camera foto afişează întotdeauna fotografiile realizate, înainte de
revenirea la modul Fotografiere.
În modul Fotografiere, apăsaţi [Q].
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
10 cadre pe secundă: Captaţi 10 fotografii pe
secundă încontinuu. (Puteţi capta până la 8 fotografii
într-o singură rafală.)
5 cadre pe secundă: Captaţi 5 fotografii pe secundă
încontinuu. (Puteţi capta până la 8 fotografii într-o
singură rafală.)
3 cadre pe secundă: Captaţi 3 fotografii pe secundă
încontinuu. (Puteţi capta până la 8 fotografii într-o
singură rafală.)
Singular: Capturaţi o singură fotografie. Singular nu
este o opţiune pentru cadre multiple de mare viteză.
Opţiuni de fotografiere 77
Utilizarea modurilor de impuls
Realizarea fotografiilor în modul Focalizare
Captarea fotografiilor rafală
În modul Focalizare, camera foto începe fotografierea înainte chiar
de a apăsa declanşatorul până la capăt. Dacă nu doriţi să pierdeţi
primele două dintre fotografiile importante, pur şi simplu utilizaţi
acest mod şi selectaţi fotografia cea mai reuşită după fotografiere.
Puteţi alege funcţia automată de rafală pentru a capta fotografii
multiple ale aceluiaşi subiect cu diferite valori de setări puţin
modificate, cum ar fi expunerea sau balansul de alb.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [Q].
Selectaţi Focalizare.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Camera foto captează 7 fotografii încontinuu. Dacă eliberaţi
prea repede butonul [Declanşator], camera va capta mai puţin
de 7 fotografii.
4
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [Q].
4
Apăsaţi pe [Declanşator].
Selectaţi În rafală.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Camera foto captează 3 fotografii încontinuu.
Utilizaţi un trepied pentru a evita realizarea de fotografii neclare.
Apăsaţi pe [Declanşator].
• Camera foto captează ultima fotografie şi apoi salvează toate
fotografiile realizate în timp ce apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator].
• Dacă nu apăsaţi pe [Declanşator] până la capăt, fotografiile
realizate în timp ce apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
nu vor fi salvate.
Opţiuni de fotografiere 78
Utilizarea modurilor de impuls
Selectarea unei opţiuni de rafală
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ În rafală.
Selectarea unei opţiuni de rafală
Pictogramă Descriere
RAFALĂ BA: Captaţi 3 fotografii cu balans de alb
diferit.
RAFALĂ AE: Captaţi 3 fotografii cu expunerile
selectate.
4
Reglaţi culoarea pentru sursa de lumină selectată (balans
de alb) sau selectaţi o valoare de expunere.
5
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Opţiuni de fotografiere 79
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
pAhMv
Aplicaţi fotografiilor şi videoclipurilor dvs. diferite efecte de filtrare
pentru a crea imagini deosebite.
Disponibil în modurile Program, Prioritate apertură, Prioritate
obturator, Manual
Pictogramă
Descriere
Normal: Niciun efect
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Miniatură
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a
colţurilor la camerele foto Lomo.
Întunecare colţuri
Focaliz. Uşoară: Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau
aplicaţi efecte "de vis".
Film Vechi: Aplicaţi un efect de film vechi.
Semiton: Aplicaţi un efect semiton.
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Ochi de peşte
1
2
3
Schiţă
Ochi de peşte: Distorsionaţi obiectele apropiate pentru
a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de
peşte.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
Selectaţi a sau V “ Filtru inteligent.
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Selectaţi un efect.
Pictură în ulei: Aplicaţi un efect de pictură în ulei.
Desen animat: Aplicaţi un efect de pictură de desene
animate.
Opţiuni de fotografiere 80
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Pictogramă
Descriere
Pictogramă
Pictură de cerneală: Aplicaţi un efect de pictură de
culoare de apă.
Descriere
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Ochi de peşte: Distorsionează obiectele apropiate
pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi
de peşte.
Filtrare încrucişată: Adăugaţi linii care radiază spre
exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul
vizual al unei filtrări încrucişate.
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Filtre disponibile în modul Film
Pictogramă
Descriere
• Dacă selectaţi Miniatură în timpul înregistrării unui videoclip, timpul
Normal: Niciun efect
Efect Paletă 1: Creaţi un aspect viu cu contrast înalt şi
o culoare vie.
Efect Paletă 2: Curăţă şi clarifică scenele.
•
•
Efect Paletă 3: Aplicaţi un ton maro deschis.
Efect Paletă 4: Creaţi un efect rece şi monoton.
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a
colţurilor la camerele foto Lomo.
•
•
Semiton: Aplicaţi un efect semiton.
Opţiuni de fotografiere 81
de înregistrare în miniatură este afişat cu pictograma şi este mai
scurt decât timpul de înregistrare real.
Dacă selectaţi Miniatură în timpul înregistrării unui videoclip, nu
puteţi să înregistraţi sunetul videoclipului şi să captaţi imagini statice
de la un videoclip.
Dacă selectaţi Miniatură, Întunecare colţuri, Semiton, Schiţă
sau Ochi de peşte în timpul înregistrării unui videoclip, viteza de
înregistrare va fi setată la
iar rezoluţia înregistrării va fi setată
la
.
Dacă selectaţi Schiţă, Pictură în ulei, Desen animat, Pictură de
cerneală, sau Filtrare încrucişată atunci când realizaţi o fotografie,
dimensiunea fotografiei se va schimba automat la
şi mai jos.
Dacă setaţi efecte de Filtru inteligent, nu puteţi seta zoom-ul
Inteligent, opţiunile pentru Identificare faţă, Reglare imagine, Cadre
multiple, AF de urmărire, sau Selecţie AF.
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Reglarea fotografiilor
pAhM
4
Reglaţi claritatea, saturaţia şi contrastul fotografiilor.
1
2
3
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
regla fiecare valoare.
Contrast
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Ajustare imagine.
Selectaţi o opţiune.
Reduceţi culoarea şi luminozitatea.
+
Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.
Claritate
• Contrast
• Claritate
• Saturaţie
Ajustare imagine : Contrast
Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru
editarea fotografiilor pe computer).
+
Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi
claritatea fotografiilor. Acest lucru poate spori, de
asemenea, zgomotul de pe fotografii.
Saturaţie
Saturaţie
Înapoi
Setare
5
Descriere
-
Contrast
Claritate
Descriere
-
Descriere
-
Reduceţi saturaţia.
+
Sporiţi saturaţia.
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
• Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru
imprimare).
• Dacă setaţi funcţiile de reglare, nu puteţi folosi opţiunile pentru Filtru
inteligent şi pentru Identificare faţă.
Opţiuni de fotografiere 82
Redarea/Editarea
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi să editaţi fotografii
sau videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum puteţi conecta camera foto la computer, la
imprimanta foto, la TV, HDTV sau la TV 3D.
Vizualizarea fotografiilor sau
videoclipurilor în modul Redare ………………
Pornirea modului Redare ……………………
Vizualizarea fotografiilor ……………………
Redarea unui videoclip ………………………
84
84
90
93
Editarea unei fotografii …………………………
Redimensionarea fotografiilor ………………
Rotirea unei fotografii ………………………
Aplicarea efectelor Filtru inteligent …………
Reglarea fotografiilor …………………………
95
95
95
96
97
Crearea unei comenzi de imprimare
(DPOF) ……………………………………… 98
Vizualizarea fişierelor pe un TV,
pe un HDTV sau un TV 3D …………………… 100
Transferul fişierelor pe computerul dvs.
cu sistem de operare Windows ……………… 103
Transferul fişierelor cu
programul Intelli-studio ……………………… 104
Transferul fişierelor prin conectarea
camerei foto ca disc amovibil ……………… 106
Deconectarea camerei foto
(pentru Windows XP) ……………………… 107
Transferul fişierelor în computerul dvs. Mac … 108
Imprimarea fotografiilor cu o
imprimantă foto cu PictBridge ………………… 109
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Aflaţi cum puteţi reda fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi gestiona fişiere.
Pornirea modului Redare
Informaţii fişier fotografie
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri stocate în camera foto.
1
2
Apăsaţi [P].
• Va fi afişat cel mai recent fişier.
• Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai
recent fişier.
Histogramă
Informaţii despre fişier
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
derula printre fişiere.
• Ţineţi apăsat pe [F/t] pentru a derula rapid fişierele.
Memorie utilizată
• Dacă doriţi să vedeţi fişierele stocate în memoria internă, scoateţi
cartela de memorie.
• Este posibil să nu puteţi edita sau reda fişiere care au fost capturate
cu alte camere foto, din cauza mărimilor sau codecurilor neacceptate.
Utilizaţi un computer sau un alt dispozitiv pentru a edita sau reda
aceste fişiere.
Pictogramă
Descriere
Nume folder – Nume fişier
Fotografie realizată în modul Fotografie 3D
Fotografie realizată în modul Cadre multiple de mare
viteză sau în modul Focalizare (Vizualizarea fişierelor ca
folder, pag. 86)
Fişier protejat
Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
Fotografia cuprinde o faţă înregistrată (disponibilă numai
atunci când utilizaţi o cartelă de memorie)
Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [D].
Redarea/Editarea 84
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Clasarea feţelor preferate
Informaţii fişier video
Puteţi clasa feţele preferate. Funcţia pentru faţa preferată este
disponibilă numai atunci când introduceţi în cameră o cartelă de
memorie.
1
2
3
Redare
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi O “ Editare listă feţe “ Editare categorie.
Selectaţi o faţă de pe listă şi apăsaţi [o].
Captură
Listă feţe
Pictogramă
Descriere
Nume folder – Nume fişier
Timp redare curentă
Durată videoclip
V
Înapoi
Fişier video
Videoclipul include imagini captate în timpul înregistrării
Videoclip realizat în modul Creator film creativ
4
Setare
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [D/c] pentru a
modifica clasarea feţei, apoi apăsaţi [f].
Fişier protejat
Imagine captată în timpul înregistrării unui videoclip
Redarea/Editarea 85
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Ştergerea feţelor preferate
Vizualizarea fişierelor ca folder
Puteţi ştergere feţele preferate. Funcţia pentru faţa preferată este
disponibilă numai atunci când introduceţi în cameră o cartelă de
memorie.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
3
4
5
Selectaţi o faţă şi apăsaţi [o].
Fotografiile realizate în modul Cadre multiple de mare viteză sau
în modul Focalizare apar ca un folder.
1
În modul Redare, rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[F/t] pentru a derula la folderul pe care îl doriţi.
• Camera foto va reda automat fotografiile din folder.
Selectaţi O “ Editare listă feţe “ Ştergere Steaua
mea.
Apăsaţi [f].
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
OK : Vizualizare imagine unică
2
3
Apăsaţi [o] pentru a deschide folderul.
4
Apăsaţi [o] pentru a reveni la modul Redare.
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
derula fişierele.
Nu puteţi edita o fotografie în timp ce vizualizaţi un folder. Pentru a edita o
fotografie, apăsaţi [o] pentru a deschide folderul, apoi derulaţi la fotografie.
Redarea/Editarea 86
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie în Album inteligent
Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie, cum ar fi data, faţa
sau tipul fişierului.
1
2
3
4
• Ţineţi apăsat pe [F/t] pentru a derula rapid fişierele.
5
În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga.
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
derula fişierele.
Apăsaţi [o] pentru a reveni la vizualizarea normală.
Apăsaţi [m].
Poate dura un timp până când camera foto deschide Albumul inteligent,
schimbă categoria sau reorganizează fişierele.
Selectaţi o categorie.
Tip
Dată
Săptămână
Faţă
Înapoi
Setare
Opţiune
Descriere
Tip
Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.
Dată
Vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.
Săptămână
Vizualizaţi fişierele după ziua din săptămână în care
au fost salvate.
Faţă
Vizualizaţi fişierele după feţele recunoscute şi feţele
preferate. (Până la 20 de persoane)
Redarea/Editarea 87
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fişierelor ca miniaturi
Protejarea fişierelor
Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.
Scanaţi miniaturile fişierelor.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru
a vizualiza miniaturile (câte 3 odată). Rotiţi [Zoom]
spre stânga încă o dată sau de două ori pentru a
afişa mai multe miniaturi (9 sau 20 odată). Rotiţi
[Zoom] spre dreapta pentru a reveni la vizualizarea
anterioară.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
3
Derulaţi la o fotografie pe care doriţi să o protejaţi şi
apăsaţi pe [o].
Selectaţi O “ Protejare “ Selectare.
• Pentru a proteja toate fişierele, selectaţi Toate “ Blocare.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a anula selecţia.
Fişier protejat
1
14 25
1
Filtru
Pentru
Descriere
A derula fişierele
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[D/c/F/t].
Ştergerea fişierelor
Apăsaţi [f], apoi selectaţi Da.
Selectare
4
Setare
Apăsaţi [f].
Nu puteţi şterge sau roti un fişier protejat.
Când derulaţi la un videoclip sau folder în vizualizarea de tip miniatură,
camera va reda automat videoclipul sau fotografiile din folderul respectiv.
Redarea/Editarea 88
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi în modul Redare.
Ştergerea fişierelor
Ştergerea mai multor fişiere
Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
Ştergerea unui singur fişier
Puteţi selecta un fişier, apoi îl puteţi şterge.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [f].
3
Derulaţi la o fotografie pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi
pe [o].
1
2
În modul Redare, selectaţi un fişier şi apăsaţi [f].
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Când vizualizaţi fişiere în Albumul inteligent sau în vizualizarea de tip
de miniatură, apăsaţi [f] pentru a şterge un fişier.
• Când vizualizaţi fişiere ca folder, apăsaţi [f] pentru a şterge toate
fotografiile din folder.
• Pentru a şterge o anumită poză într-un folder, deschideţi folderul,
selectaţi un fişier, apoi apăsaţi [f].
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Ştergere mai multe.
• Puteţi, de asemenea, şterge fişiere multiple în modul
Redare apăsând [m], apoi selectând O “ Ştergere “
Selectare.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a anula selecţia.
4
5
Apăsaţi [f].
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
Redarea/Editarea 89
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Ştergerea tuturor fişierelor
Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1
2
3
În modul Redare, apăsaţi [m].
Vizualizarea fotografiilor
Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile ca o
expunere de diapozitive.
Mărirea unei fotografii
Selectaţi O “ Ştergere “ Toate.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru
a mări un sector al unei fotografii. Rotiţi [Zoom] spre
stânga pentru a micşora.
Copierea fişierelor pe o cartelă de memorie
Copierea fişierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.
1
2
3
Zonă mărită
În modul Redare, apăsaţi [m].
Coeficient de zoom
(Coeficientul maxim de zoom
poate varia în funcţie de
rezoluţie.)
Selectaţi O “ Copiere pe Card.
Selectaţi Da.
Ajustare
Redarea/Editarea 90
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Pentru
Descriere
A muta zona mărită
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[D/c/F/t].
A trunchia fotografia
mărită
Apăsaţi [o], apoi selectaţi Da.
(va fi salvată ca fişier nou).
Vizualizarea fotografiilor panoramice
Vizualizaţi fotografiile realizate în modul Vedere panoramică.
1
Când vizualizaţi fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom
poate varia.
În modul Redare, rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[F/t] pentru a derula la fotografia panoramică pe care
o doriţi.
• Fotografia panoramică întreagă apare pe ecran.
2
Apăsaţi [o].
3
Apăsaţi [m] pentru a reveni la modul Redare.
• Camera foto derulează automat fotografia orizontal şi vertical,
în funcţie de direcţia în care v-aţi mişcat atunci când aţi realizat
fotografia. Camera apoi comutează la modul Redare.
• În timp ce redaţi o fotografie panoramică, apăsaţi [o] pentru
a întrerupe sau relua.
• Când redarea unei fotografii panoramice este întreruptă,
apăsaţi [D/c/F/t] pentru a mişca fotografia orizontal sau
vertical, în funcţie de direcţia în care v-aţi mişcat atunci când
aţi realizat fotografia.
• Camera foto derulează automat fotografia panoramică numai când
cea mai lungă margine a fotografiei este de două sau mai multe ori
mai lungă decât cea mai scurtă margine.
• Pe ecranul camerei foto, fotografia captată în modul Panoramă 3D
apare ca o fotografie panoramică 2D. Pentru a vedea efectul 3D,
conectaţi camera foto la un TV 3D sau monitor 3D. (pag. 102)
Redarea/Editarea 91
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Redarea unei expuneri de diapozitive
* Implicit
Aplicaţi efecte şi sunet unei expuneri de diapozitive cu fotografiile
dvs. Funcţia de expunere a diapozitivelor nu este valabilă pentru
videoclipuri.
1
2
3
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi
Opţiune
Descriere
Efect
• Setaţi un efect de schimbare a scenei între fotografii.
(Dezactivat*, Calm, Strălucitor, Relaxat, Vii,
Dulce)
• Selectaţi Dezactivat pentru anularea efectelor.
• Când utilizaţi opţiunea Efect, intervalul dintre
fotografii este fixat la 3 secunde.
Muzică
Setaţi sunetul de fundal.
.
Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de
diapozitive.
• Treceţi la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive
fără efecte.
4
Selectaţi Pornire “ Redare.
5
Vizualizaţi expunerea de diapozitive.
* Implicit
Opţiune
Descriere
Pornire
Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de
diapozitive. (Redare, Repetare)
Imagini
Setaţi fotografiile pe care doriţi să le vedeţi ca expunere
de diapozitive.
• Toate*: Vizualizaţi toate fotografiile într-o expunere
de diapozitive.
• Dată: Vizualizaţi fotografiile realizate la o anumită
dată într-o expunere de diapozitive.
• Selectare: Vizualizaţi fotografiile selectate într-o
expunere de diapozitive.
Interval
• Setaţi intervalul dintre fotografii.
(1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)
• Trebuie să setaţi opţiunea Efect la Dezactivat pentru
a seta intervalul.
• Selectaţi Repetare pentru expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a relua expunerea de diapozitive.
Redarea/Editarea 92
Apăsaţi [o], apoi apăsaţi [F/t] pentru a opri expunerea de diapozitive şi
pentru a reveni la modul Redare.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Redarea unui videoclip
Aranjarea unui videoclip
În modul Redare, puteţi vizualiza un videoclip, apoi puteţi captura
sau aranja părţi din videoclipul redat. Puteţi salva segmentele
capturate sau aranjate ca fişiere noi.
1
În timpul vizualizării unui videoclip, atingeţi [o] în punctul
în care doriţi să începeţi aranjarea videoclipului.
1
2
2
3
Rotiţi [Zoom] la dreapta apoi apăsaţi [o].
În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi [o].
Vizualizaţi clipul video.
4
5
Timp redare curentă/
Durată videoclip
Apăsaţi [o] în punctul în care doriţi să terminaţi aranjarea
fişierului.
Rotiţi [Zoom] spre dreapta.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.
• Camera va salva videoclipul editat ca fişier nou.
Pauză
Stop
Pentru
Descriere
Deplasaţi-vă înapoi
Apăsaţi [F]. (Camera foto scanează
înapoi în paşi de 2X, 4X şi 8X când
selectaţi şi ţineţi apăsat [F].)
Întrerupeţi sau reluaţi
redarea
Apăsaţi [o].
Deplasaţi-vă înainte
Apăsaţi [t]. (Camera foto scanează
înainte în paşi de 2X, 4X şi 8X când
selectaţi şi ţineţi apăsat [t].)
Ajustaţi nivelul
volumului
Rotiţi [Zoom] spre stânga sau spre
dreapta.
Redarea/Editarea 93
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Capturarea unei imagini din videoclip
1
În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [o] în punctul
în care doriţi să capturaţi o imagine.
2
Apăsaţi [c].
• Rezoluţia imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului original.
• Imaginea capturată este salvată ca fişier nou.
Redarea/Editarea 94
Editarea unei fotografii
Aflaţi cum să editaţi fotografiile.
• Camera va salva fotografiile editate ca fişiere noi.
• Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi sau le redimensionaţi manual nu sunt
transformate automat într-o rezoluţie mai redusă.
Redimensionarea fotografiilor
Rotirea unei fotografii
Modificaţi dimensiunile unei fotografii şi salvaţi-o ca fişier nou.
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi e “ Redimensionare.
Selectaţi o opţiune.
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi e “ Rotire.
Selectaţi o opţiune.
Rotire : Dreapta 90˚
Redimensionare
2592X1944
Rotire
1984X1488
Filtru inteligent
Ajustare imagine
1024X768
Înapoi
Înapoi
Setare
Setare
Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de dimensiunea
originală a fotografiei.
Redarea/Editarea 95
Camera va scrie peste fişierul original.
Editarea unei fotografii
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
Pictogramă Descriere
Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.
1
2
3
Film Vechi: Aplicaţi un efect de film vechi.
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Semiton: Aplicaţi un efect semiton.
Selectaţi e “ Filtru inteligent.
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Selectaţi un efect.
Ochi de peşte: Distorsionaţi obiectele apropiate
pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip
ochi de peşte.
Filtru inteligent : Normal
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Pictură în ulei: Aplicaţi un efect de pictură în ulei.
Înapoi
Desen animat: Aplicaţi un efect de pictură de
desene animate.
Setare
Pictură de cerneală: Aplicaţi un efect de pictură de
culoare de apă.
Pictogramă Descriere
Normal: Niciun efect
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare
a colţurilor la camerele foto Lomo.
Focaliz. Uşoară: Ascundeţi imperfecţiunile faciale
sau aplicaţi efecte "de vis".
Redarea/Editarea 96
Filtrare încrucişată: Adăugaţi linii care radiază spre
exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul
vizual al unei filtrări încrucişate.
Mărire fotografie: Înceţoşaţi marginile unei fotografii
pentru a accentua subiecţii în centru.
Editarea unei fotografii
Reglarea fotografiilor
Retuşarea feţelor
Aflaţi cum puteţi corecta efectul ochi roşii, cum puteţi regla nuanţa
pielii şi strălucirea, contrastul sau saturaţia. Camera foto va salva
o fotografie editată ca fişier nou, dar o poate converti la o rezoluţie
mai redusă.
Eliminarea efectului de ochi roşii
1
2
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
3
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Selectaţi e “ Ajustare imagine “ Corector efect ochi
roşii.
1
2
3
4
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi e “ Ajustare imagine “ Retuşare faţă.
Apăsaţi [c].
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
regla nuanţa pielii.
• Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă.
5
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Redarea/Editarea 97
Editarea unei fotografii
Reglarea luminozităţii, a contrastului sau a saturaţiei
1
2
3
Adăugarea zgomotului la fotografie
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi e “ Ajustare imagine.
Selectaţi o opţiune de reglare.
Pictogramă
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi e “ Ajustare imagine “ Adăugare zgomot.
Apăsaţi [o] pentru a salva.
Descriere
Luminozitate
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)
Contrast
Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi şi salvaţi
opţiunile de imprimare în Formatul Digital pentru Comanda de
Imprimare (DPOF). Această informaţie este salvată în folderul
MISC de pe cartela dvs. de memorie pentru imprimarea
convenabilă cu imprimante compatibile DPOF.
Saturaţie
4
5
Apăsaţi [c].
6
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [F/t] pentru a
regla o opţiune.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi O “ DPOF “ Standard “ Selectare.
• Selectaţi Toate pentru a imprima toate fotografiile.
Redarea/Editarea 98
Editarea unei fotografii
3
Derulaţi până la fotografia pe care doriţi să o imprimaţi,
rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a selecta
numărul de copii, apoi apăsaţi [f].
• Dacă selectaţi Toate, apăsaţi [D/c] pentru a selecta
numărul de copii, apoi apăsaţi pe [o].
4
5
6
Imprimarea fotografiilor ca miniaturi
Imprimaţi fotografiile ca miniaturi pentru a vedea toate fotografiile
odată.
1
2
3
Apăsaţi [m].
Selectaţi O “ DPOF “ Dimensiune “ Selectare.
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi O “ DPOF “ Index.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Selectaţi Toate pentru a alege dimensiunea de imprimnare a
fotografiilor.
Derulaţi până la fotografia pe care doriţi să o imprimaţi,
rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a selecta
dimensiunea de imprimare, apoi apăsaţi [f].
• Dacă selectaţi Toate, apăsaţi [D/c] pentru a selecta
dimensiunea de imprimare, apoi apăsaţi [o].
Redarea/Editarea 99
• Puteţi duce cartela de memorie la un centru de imprimare care
acceptă DPOF (Digital Print Order Format) sau puteţi imprima acasă
fotografii, folosind o imprimantă compatibilă DPOF.
• Fotografiile cu dimensiuni mai mari decât hârtia pot fi decupate pe
marginea din stânga şi din dreapta. Asiguraţi-vă ca dimensiunile
fotografiei să fie compatibile cu hârtia selectată.
• Nu puteţi seta opţiunile DPOF pentru fotografiile stocate în memoria
internă.
• Dacă specificaţi dimensiunea de imprimare, puteţi imprima fotografiile
numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.
Vizualizarea fişierelor pe un TV, pe un HDTV sau un TV 3D
Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
4
5
Opriţi camera foto şi televizorul.
Selectaţi n “ Ieşire video.
Selectaţi o ieşire de semnal video în funcţie de ţara sau de
regiunea dvs. (pag. 115)
Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.
Audio
6
Porniţi televizorul şi selectaţi sursa A/V video utilizând
telecomanda televizorului.
7
Porniţi camera foto.
8
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând
butoanele de pe camera foto.
• Camera foto intră automat în modul de Redare atunci când
este conectată la un TV.
• În funcţie de modelul de TV, puteţi vedea zgomot digital sau poate să
Video
nu apară o parte dintr-o imagine.
• Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcţie de setările
TV.
Redarea/Editarea 100
Vizualizarea fişierelor pe un TV, pe un HDTV sau un TV 3D
Vizualizarea fişierelor pe un HDTV
Puteţi vizualiza fotografii sau videoclipuri de înaltă calitate şi
necomprimate la un televizor de înaltă definiţie, cu ajutorul cablului
HDMI opţional. HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie) este
acceptat de majoritatea televizoarelor HDTV.
1
2
3
4
5
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi n “ Dimensiune HDMI.
6
Porniţi camera foto.
7
Vizualizaţi fişierele utilizând butoanele camerei foto sau o
telecomandă a dispozitivului HDTV.
• Dacă aveţi un HDTV Samsung compatibil cu Anynet+ şi aţi
activat funcţia Anynet+ a camerei foto, HDTV-ul porneşte
automat şi afişează ecranul camerei foto, în timp ce camera
intră automat în modul Redare.
• Dacă opriţi Anynet+, HDTV nu se opreşte automat.
Selectaţi o rezoluţie HDMI. (pag. 115)
• Dacă HDTV-ul dvs. suportă profilul Anynet+(CEC), porniţi Anynet+
Opriţi camera foto şi dispozitivul HDTV.
din meniul de setări ale camerei (pag. 114) pentru a controla camera
şi televizorul cu telecomanda televizorului.
Conectaţi camera foto la HDTV utilizând cablul HDMI
opţional.
• Anynet+ vă permite să controlaţi cu ajutorul telecomenzii televizorului
toate dispozitivele A/V Samsung conectate.
• Timpul necesar pentru conectarea camerei la HDTV poate varia în
funcţie de tipul cartelei SD, SDHC, sau SDXC folosite. O cartelă
SD, SDHC, sau SDXC mai rapidă nu va determina în mod necesar
un transfer HDMI mai rapid, deoarece principala funcţie a cartelei
este de a îmbunătăţi rata de transfer în timpul fotografierii.
Redarea/Editarea 101
Vizualizarea fişierelor pe un TV, pe un HDTV sau un TV 3D
Vizualizarea fişierelor pe un TV 3D
Puteţi vizualiza fotografii realizate în modul Fotografie 3D sau
Panoramă 3D pe un TV 3D.
1
2
3
4
5
6
Porniţi camera foto.
7
Apăsaţi [c] pentru a comuta la Mod TV 3D.
8
Activaţi funcţia 3D a TV-ului dvs.
9
Vizualizaţi fotografii 3D utilizând butoanele camerei foto
sau telecomanda televizorului.
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi n “ Dimensiune HDMI.
Selectaţi o rezoluţie HDMI. (pag. 115)
Opriţi camera foto şi TV-ul 3D.
Conectaţi camera foto la TV-ul 3D utilizând cablul HDMI
opţional.
• Dacă aveţi un TV 3D Samsung compatibil cu Anynet+ şi aţi
activat funcţia Anynet+ a camerei foto, TV-ul 3D porneşte
automat şi afişează ecranul camerei foto, în timp ce camera
intră automat în modul Redare.
• Dacă dezactivaţi Anynet+ la camera foto, TV-ul 3D nu
porneşte automat.
• Apăsaţi [c] din nou pentru a comuta la Mod TV 2D.
• Consultaţi manualul utilizatorului televizorului pentru mai multe
informaţii.
• Nu puteţi vizualiza un fişier MPO cu efect 3D pe televizoare care nu
acceptă acest format de fişier.
• Utilizaţi ochelari 3D adecvaţi atunci când vizualizaţi un fişier MPO
pe un TV 3D.
Nu vizualizaţi imaginile 3D capturate de camera foto pe un TV 3D sau
un monitor 3D pe o perioadă extinsă de timp. Acest lucru vă poate cauza
manifestări neplăcute, cum ar fi ochi obosiţi, oboseală, greaţă etc.
Redarea/Editarea 102
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
Transferaţi fişierele în computerul dvs. Windows, editaţi-le cu programul Intelli-studio, şi încărcaţi-le pe o pagină web.
Cerinţe
• Cerinţele sunt doar cu titlul de recomandare. Intelli-studio poate să
Element
Cerinţe
Procesor
Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz sau mai mare/
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz sau mai mare
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult
recomandat)
Sistem de
operare*
Windows XP SP2, Windows Vista, sau Windows 7
(ediţii pe 32 biţi)
Capacitate
hard disk
250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat )
Altele
• Unitate CD-ROM
• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 x 768
pixeli, pe 16 biţi (se recomandă ecran color pe 32 de
biţi, cu o rezoluţie de 1280 X 1024 de pixeli)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/
ATI X1600 sau ulterior
• Microsoft DirectX 9.0c sau mai mare
* Este posibil ca programele să nu funcţioneze corect cu ediţia pe 64 de biţi
a Windows XP, Windows Vista, şi Windows 7.
Redarea/Editarea 103
nu funcţioneze corect chiar şi atunci când computerul satisface toate
cerinţele, depinzând de starea computerului.
• În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele necesare,
este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau ca editarea
acestora să dureze mai mult.
• Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza
programul.
• Computerul dvs. trebuie să ruleze Windows XP, Windows Vista, sau
Windows 7 pentru a conecta camera dvs. ca disc amovibil.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din
folosirea computerelor necalificate, cum ar fi computerele asamblate de
dvs. înşivă.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
Transferul fişierelor cu programul Intelli-studio
5
Intelli-studio va porni automat în momentul în care veţi conecta
camera foto la computer prin cablul USB.
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte camera automat şi programul
Intelli-studio este lansat automat.
Dacă setaţi opţiunea USB la Selectare, selectaţi Computer în fereastra
de tip pop-up.
Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un computer
prin cablul USB.
1
2
3
4
6
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi n “ Software PC “ Activat.
Selectaţi un folder de destinaţie în computerul dvs., apoi
selectaţi Da.
• Fişierele noi stocate în cameră vor fi transferate automat în
folderul selectat.
• Dacă nu există fişiere noi în camera foto, fereastra de tip popup pentru salvarea de fişiere noi nu va apărea.
Opriţi camera foto.
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În
cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Redarea/Editarea 104
Pentru Windows Vista şi Windows 7, selectaţi Run iStudio.exe din fereastra
Auto Play (Redare Automată) pentru a porni Intelli-studio.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
Utilizarea programului Intelli-studio
Intelli-studio este un program încorporat ce vă permite să redaţi şi să editaţi fişiere. Pentru detalii, selectaţi Help “ Help din bara
programului.
•
•
•
•
Puteţi actualiza firmware-ul camerei foto selectând Web Support “ Upgrade firmware for the connected device din bara de instrumente a programului.
Dacă instalaţi Intelli-studio pe computer, programul se va lansa mai repede. Pentru a instala programul, selectaţi Tool “ Install Intelli-studio on PC.
Nu puteţi edita fişiere direct pe camera foto. Transferaţi fişierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
Intelli-studio acceptă următoarele formate:
- Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
%
$
6
7
#
8
9
@
0
!
Redarea/Editarea 105
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
1
Deschideţi meniurile.
Transferul fişierelor prin conectarea camerei
foto ca disc amovibil
2
Afişaţi fişierele din folderul selectat.
Puteţi conecta camera foto la computer ca disc amovibil.
3
Treceţi la modul de editare a fotografiilor.
4
Treceţi la modul de editare a videoclipurilor.
5
Treceţi la modul Sharing (Partajare) (pentru a trimite fişiere
prin e-mail sau le puteţi încărca pe site-uri Web, cum ar fi
Flickr sau YouTube).
6
Măriţi sau micşoraţi miniaturile din listă.
1
2
3
4
7
Selectaţi un tip de fişier.
8
Vizualizaţi pe computer fişierele din folderul selectat.
9
Afişaţi sau ascundeţi fişierele din camera foto conectată.
0
Vizualizaţi pe camera foto fişierele din folderul selectat.
!
Vizualizaţi fişierele ca miniaturi sau pe hartă.
@
Răsfoiţi folderele stocate în camera foto.
#
Răsfoiţi folderele stocate în computerul dvs.
$
Treceţi la folderul anterior, respectiv următor.
%
Imprimaţi fişiere, le vizualizaţi pe o hartă, stocaţi fişiere în
My Folder sau înregistraţi feţe.
Nr.
Descriere
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi n “ Software PC “ Dezactivat.
Opriţi camera foto.
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Redarea/Editarea 106
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În
cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows
5
Deconectarea camerei foto
(pentru Windows XP)
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
Dacă setaţi opţiunea USB la Selectare, selectaţi Computer în fereastra
de tip pop-up.
6
De la computer, selectaţi Computerul meu “
Disc amovibil “ DCIM “100PHOTO.
7
Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Cu Windows Vista şi Windows 7, modurile de deconectare ale
camerei sunt similare.
1
Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs.
clipeşte, aşteptaţi până când încetează.
2
Faceţi clic pe
din bara de instrumente din partea
dreaptă jos a ecranului PC-ului.
3
4
Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.
5
Scoateţi cablul USB.
Faceţi clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în
condiţii de siguranţă.
Este posibil ca camera foto să nu poată fi deconectată în siguranţă
atunci când este executat programul Intelli-studio . Terminaţi executarea
programului înainte de a deconecta camera.
Redarea/Editarea 107
Transferul fişierelor în computerul dvs. Mac
După ce aţi conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaşte dispozitivul automat. Puteţi transfera fişiere direct de
pe camera foto în computer fără a instala vreun program.
Este acceptată Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară.
1
2
Conectaţi camera foto la un computer Macintosh prin
cablul USB.
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o
pictogramă pentru discul amovibil.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În
cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Dacă setaţi opţiunea USB la Selectare, selectaţi Computer în fereastra
de tip pop-up.
3
4
Faceţi dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Redarea/Editarea 108
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu PictBridge
Imprimaţi fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Configurarea setărilor de imprimare
Selectaţi n “ USB “ Imprimantă.
Apăsaţi [m] pentru a configura setările de imprimare.
Porniţi imprimanta şi conectaţi camera foto la aceasta prin
cablul USB.
O fotografie
Imagini
Dimensiune
Auto
Dispunere
Tip
Calitate
Auto
Auto
Dată
Auto
Auto
Nume fişier
Ieşire
4
Dacă camera foto este oprită, apăsaţi [POWER] sau [P]
pentru a o porni.
• Imprimanta recunoaşte camera foto în mod automat.
Auto
Imprimare
Opţiune
Descriere
Imagini
Selectaţi dacă se va imprima fotografia curentă sau
toate fotografiile.
Dimensiune
Setaţi dimensiunea de imprimare.
Dispunere
Setaţi numărul de fotografii care vor fi imprimate pe o
sigură pagină.
5
Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un fişier de imprimat.
Tip
Setaţi tipul hârtiei.
6
Apăsaţi [o] pentru a imprima.
Calitate
Setaţi calitatea imprimării.
• Începe imprimarea. Apăsaţi [F] pentru a revoca imprimarea.
Dată
Setaţi să imprimaţi data.
Nume fişier
Setaţi pentru a imprima numele fişierului.
Resetare
Resetaţi setările la valorile lor implicite.
• Apăsaţi [m] pentru a seta opţiunile de imprimare.
Consultaţi “Configurarea setărilor de imprimare.”
Este posibil ca anumite opţiuni să nu fie acceptate de unele imprimante.
Redarea/Editarea 109
Setări
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Meniul de setări
…………………………………………… 111
Accesarea meniului de setări …………………………… 111
Sunetul …………………………………………………… 112
Afişajul …………………………………………………… 112
Setările …………………………………………………… 113
Meniul de setări
Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.
Accesarea meniului de setări
1
2
3
Selectaţi un meniu.
Sunet de pornire
Sunet obturator
Mediu
Sunet de pornire
Dezactivat
Sunet obturator
Sunet bip
Activat
Activat
Sunet AF
Activat
Dezactivat
Sunet bip
Activat
Activat
Sunet AF
Activat
Ieşire
4
Ieşire
Mutare
Selectaţi o opţiune.
Mutare
Volum
Opţiune
Mediu
Volum
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Volum
Selectaţi un articol.
U
Sunet: Setaţi diferite sunete pentru camera foto şi
volumul acestora. (pag. 112)
Y
Display: Personalizaţi setările afişajului. (pag. 112)
n
Setări: Personalizaţi setările camerei. (pag. 113)
Dezactivat
Sunet de pornireSilenţios
Sunet obturator Mediu
Sunet bip
Maxim
Descriere
Sunet AF
Înapoi
5
Setări 111
Activat
Setare
Apăsaţi [m] pentru a reveni la meniul anterior.
Meniul de setări
Sunetul
Afişajul
* Implicit
* Implicit
Element
Descriere
Element
Descriere
Volum
Setaţi volumul oricărui sunet.
(Dezactivat, Silenţios, Mediu*, Maxim)
Descrierea
funcţiilor
Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui
meniu. (Dezactivat, Activat*)
Sunet de pornire
Setaţi emiterea unui sunet când porniţi camera
foto. (Dezactivat*, Activat)
Grilă de linii
Sunet obturator
Setaţi emiterea unui sunet atunci când apăsaţi
butonul declanşator. (Dezactivat, Activat*)
Selectaţi un ghid, pentru a vă ajuta să compuneţi
o scenă. (Dezactivat*, 3 X 3, 2 X 2, Încrucişat,
Diagonal)
Afişare Dată/Oră
Setaţi dacă afişaţi sau nu data şi ora pe ecranul
camerei foto. (Dezactivat*, Activat)
Sunet bip
Setaţi să fie emise sunete atunci când apăsaţi
butoane sau comutaţi modurile.
(Dezactivat, Activat*)
Sunet AF
Setaţi emiterea unui sunet atunci când apăsaţi
butonul declanşator până la jumătate.
(Dezactivat, Activat*)
Luminozitate
ecran
Reglaţi luminozitatea ecranului.
(Auto*, Întunecat, Normală, Luminos)
Normală este fixat în modul Redare, chiar dacă aţi
selectat Auto.
Setaţi durata pentru examinarea unei imagini
Vizualizare rapidă realizate înainte de revenirea la modul
Fotografiere. (Dezactivat, 0,5 sec*, 1 sec, 3 sec)
Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de
secunde, camera foto trece automat în modul de
Economisire a energiei. (Dezactivat*, Activat)
Economisire
energie
Setări 112
• În modul de Economisire a energiei, apăsaţi
orice buton în afară de [POWER] pentru a relua
utilizarea camerei foto.
• Chiar dacă nu setaţi modul de Economisire
a energiei, ecranul va deveni difuz după 30
secunde de la ultima operaţiune de economisire
a energiei.
Meniul de setări
Setările
* Implicit
* Implicit
Element
Descriere
Language
Setaţi limba de afişare a textului.
Fus orar
Setaţi fusul orar pentru locaţia dvs. Când călătoriţi
în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un nou
fus orar. (Acasă*, Vizită)
Setare Dată/Oră
Setaţi data şi ora.
Tip Dată
Element
Specificaţi modul de denumire a fişierelor.
• Resetare: Setaţi ca numărul de fişiere să
înceapă cu 0001 când introduceţi o nouă
cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de
memorie sau când ştergeţi toate fişierele.
• Serie*: Setaţi ca numărul de fişiere să reia
numărul de fişiere anterior când introduceţi
o nouă cartelă de memorie, când formataţi o
cartelă de memorie sau când ştergeţi toate
fişierele.
Setaţi formatul datei. (AAAA/LL/ZZ*,
LL/ZZ/AAAA, ZZ/LL/AAAA)
Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
Descriere
• Numele implicit al primului folder este
Nr. fişier
•
•
•
•
Setări 113
100PHOTO, iar numele implicit al primului fişier
este SAM_0001.
Numărul fişierelor creşte cu câte o unitate, de la
SAM_0001 la SAM_9999.
Numărul folderelor creşte cu câte o unitate, de la
100PHOTO la 999PHOTO.
Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate
într-un folder este 1000.
Camera foto defineşte numele fişierelor conform
standardului Digital rule for Camera File system
(DCF) . Dacă modificaţi numele fişierelor în
mod intenţionat, camera foto poate să nu redea
fişierele.
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
* Implicit
Element
Setaţi afişarea datei şi orei pe fotografiile captate.
(Dezactivat*, Dată, Data/ora)
Formataţi memoria internă şi cartela de memorie
(toate fişierele, inclusiv fişierele protejate, vor fi
şterse). (Nu, Da)
• Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din
dreapta jos al fotografiei.
Imprimare
Format
• Unele modele de imprimantă nu pot imprima
corect data şi ora.
• Camera foto nu va afişa data şi ora în cazul
în care:
- selectaţi Text în modul s
- selectaţi modul Vedere panoramică
Lampă AF
• Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea
bateriei.
• Camera nu se va închide automat atunci când se
conectează la un computer sau la imprimantă,
şi când redaţi o expunere de diapozitive sau
videoclipuri.
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie
formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor
de cartele de memorie sau de un computer. Formataţi
cartelele de memorie în camera foto înainte de a le
utiliza pentru capturarea imaginilor.
Resetare
Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere (data
şi ora, limba şi setările pentru ieşirea video nu vor
fi resetate). (Nu, Da)
Anynet+ (HDMICEC)
Setaţi dacă doriţi sau nu să controlaţi camera cu
telecomanda televizorului atunci când o conectaţi
la un HDTV compatibil cu profilul Anynet+(CEC).
• Dezactivat: Vizualizaţi fişiere fără să utilizaţi o
telecomandă HDTV.
• Activat*: Controlaţi camera foto cu o
telecomandă HDTV.
Setaţi camera să se închidă automat dacă nu
efectuaţi nicio operaţiune pentru o anumită
perioadă de timp. (Dezactivat, 1 min, 3 min*,
5 min, 10 min)
Închidere
automată
Descriere
Setaţi aprinderea automată a unei lumini în
locuri întunecate pentru a vă ajuta la focalizare.
(Dezactivat, Activat*)
Setări 114
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
* Implicit
Element
Descriere
USB
Selectaţi modul pe care îl veţi folosi atunci când
conectaţi camera la un computer sau o imprimantă
cu un cablu USB.
• Selectare: Selectaţi manual modul USB atunci
când conectaţi camera la un dispozitiv.
• Computer*: Conectaţi camera foto la un
computer pentru a transfera fişiere.
• Imprimantă: Conectaţi camera foto la o
imprimantă pentru a imprima fişiere.
Software PC
Setaţi pornirea automată a programului
Intelli-studio în momentul în care conectaţi camera
foto la computer. (Dezactivat, Activat*)
Selectaţi rezoluţia fotografiilor când redaţi fişiere pe
un aparat HDTV prin cablul HDMI. (NTSC: 1080i*,
720p, 480p/PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Dimensiune
HDMI
Ieşire video
• Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluţia
selectată, aparatul HDTV selectează automat
următoarea rezoluţie mică.
• Dacă selectaţi 480p sau 576p, meniurile de
redare şi funcţia Album Inteligent nu vor fi
disponibile când conectaţi camera la un televizor.
Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de
regiunea dvs.
• NTSC: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea,
Taiwan, Mexic.
• PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria,
Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda,
Germania, Italia, Kuweit, Malaezia, Olanda,
Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,
Suedia, Elveţia, Thailanda
Setări 115
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi
întreţinere.
Mesaje de eroare …………………………………………… 117
Întreţinerea camerei foto …………………………………… 118
Curăţarea camerei foto …………………………………… 118
Folosirea sau depozitarea camerei foto ………………… 119
Despre cartelele de memorie ………………………… 120
Despre baterie ………………………………………… 123
Înainte de a contacta un centru de service ……………… 127
Specificaţiile camerei foto ………………………………… 130
Glosar
……………………………………………………… 134
Index ………………………………………………………… 139
Mesaje de eroare
Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaj de eroare
Soluţii propuse
Eroare card
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai
introduceţi-o o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Puteţi bloca cartela SD, SDHC, sau SDXC
pentru a preveni ştergerea fişierelor. Deblocaţi
cartela când fotografiaţi.
Card blocat!
Card neacceptat.
Cartela de memorie introdusă nu este suportată
de camera dvs. foto. Introduceţi o cartelă de
memorie SD, SDHC, sau SDXC.
DCF Full Error
Numele fişierelor nu corespund standardului
DCF. Transferaţi fişierele de pe cartela de
memorie pe computer şi formataţi cartela. Apoi,
deschideţi meniul Setări şi selectaţi Nr. fişier “
Resetare.(pag. 113)
Mesaj de eroare
Soluţii propuse
Eroare fişier
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un
centru de service.
Sistemul de fişiere
nu este acceptat.
Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere
FAT a cartelei de memorie introduse. Formataţi
cartela de memorie pe cameră.
Baterie descărcată
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi
bateria.
Memorie plină
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau
introduceţi o nouă cartelă de memorie.
Nu este fişier
imagine
Capturaţii imagini sau introduceţi o cartelă de
memorie care conţine câteva fotografii.
Anexe 117
Întreţinerea camerei foto
Curăţarea camerei foto
Corpul camerei foto
Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.
Obiectivul şi ecranul camerei foto
Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi
uşor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi
un lichid de curăţare pentru obiective pe o bucată de hârtie de
curăţare şi ştergeţi uşor.
• Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea
dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.
• Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare
pe acesta.
Anexe 118
Întreţinerea camerei foto
Folosirea sau depozitarea camerei foto
Folosirea pe plajă sau pe malul apei
Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei
• Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau
prea înalte.
• Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de
crescută, sau cu variaţii mari de umiditate.
• Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi
depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi crescute,
neaerisite, ca de exemplu în maşină în timpul verii.
• Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrare dură
şi de vibraţii excesive pentru a evita deteriorări importante.
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu
praf, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica
deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor interne.
• Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a
combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu
depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau
materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto sau
cu accesoriile acesteia.
• Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi
pe plajă sau în alte zone similare.
• Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi
bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude.
Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea
acesteia.
Depozitarea pentru perioade lungi de timp
• Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp,
puneţi-o într-un container etanş, împreună cu un material
absorbant, cum ar fi silicagel.
• Scoateţi bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă
îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot
coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie
reîncărcate înainte de utilizare.
Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede
Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se
poate forma condens pe lentilă sau componentele interne ale
camerei foto. În acest caz, opriţi camera foto şi aşteptaţi cel
puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie,
scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se
evaporă înainte de a o reintroduce.
Anexe 119
Întreţinerea camerei foto
Alte precauţii
• Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate
cauza vătămări dvs. sau altor persoane sau deteriorarea camerei
foto.
• Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele
mobile şi poate împiedica funcţionarea corectă.
• Închideţi camera foto atunci când nu o folosiţi.
• Camera dvs. constă din piese delicate. Evitaţi expunerea camerei
la şocuri.
• Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci
când nu este folosită. Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o
departe de nisip, obiecte ascuţite sau monede.
• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece
acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.
• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul
cu un material moale, curat, fără impurităţi.
• În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate închide. În
acest mod cartela de memorie este protejată. Porniţi camera foto
pentru a o folosi din nou.
• În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru
este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau
performanţele camerei foto.
• Când folosiţi camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp
până la pornire, culoare se poate modifica temporar, sau pot
apărea imagini fantomă. Aceste condiţii nu derivă din funcţionarea
necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine atunci când
camera foto ajunge la temperaturi normale.
• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot
provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii,
eczeme sau umflături. Dacă vă confruntaţi cu oricare dintre aceste
simptome, încetaţi imediat să utilizaţi camera foto şi consultaţi un
medic.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau
punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele
materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie
acoperite de garanţie.
• Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service
pentru camera foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea
lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate
de personal necalificat nu este acoperită de garanţie.
Despre cartelele de memorie
Cartele de memorie acceptate
Camera dvs. este compatibilă cu cartele de memorie SD, SDHC,
sau SDXC.
Bornă
Comutator de protecţie
la scriere
Etichetă
(în partea din faţă)
Puteţi împiedica ştergerea fişierelor prin utilizarea comutatorului
de protecţie la scriere pe o cartelă SD, SDHC, sau SDXC. Glisaţi
comutatorul în jos pentru blocare sau glisaţi-l în sus pentru deblocare.
Deblocaţi cartela la realizarea fotografiilor şi a videoclipurilor.
Anexe 120
Întreţinerea camerei foto
Capacitatea cartelei de memorie
Videoclip
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de
condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o
cartelă SD de 1 GB:
Dimensiune
Fotografie
1920X1080
Dimensiune
Excelentă
Bună
Normală
151
187
244
170
210
273
188
231
300
198
243
315
349
423
537
547
651
804
718
841
1017
1321
1472
1662
1280X720
640X480
368X272
224X160
440 cadre pe
secundă
250 cadre pe
secundă
30 cadre pe
secundă
-
-
Aprox.
08' 40''
-
-
Aprox.
12' 56''
-
-
Aprox.
25' 23''
-
Aprox.
21' 59''
-
Aprox.
14' 45''
-
-
* Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcţiei zoom. Timpul
de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiţi zoom-ul. Au fost
înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de
înregistrare.
Anexe 121
Întreţinerea camerei foto
Atenţie la folosirea cartelelor de memorie
• Evitaţi expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte
scăzute sau foarte ridicate (sub 0 ºC/32 ºF sau peste
40 ºC/104 ºF). Temperaturile extreme pot cauza funcţionarea
defectuoasă a cartelor de memorie.
• Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă
introduceţi cartela de memorie în direcţia incorectă, este posibil
să deterioraţi camera foto sau cartela de memorie.
• Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto
sau de un computer. Reformataţi cartela de memorie cu camera
dvs. foto.
• Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de
memorie.
• Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp
ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot
pierde date.
• După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de
memorie, nu mai puteţi stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o
cartelă de memorie nouă.
• Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le
supuneţi la impact sau presiune.
• Evitaţi depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice
puternice.
• Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone
cu temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanţe
corozive.
• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau
substanţe străine. În cazul în care cartela de memorie este
murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în
camera foto.
• Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide,
praf sau substanţe străine. În caz contrar, cartelele de memorie
sau camera foto pot funcţiona necorespunzător.
• Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a
o proteja de descărcările electrostatice.
• Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard
disk, un CD sau un DVD.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de
memorie se poate încălzi. Este normal şi nu indică funcţionarea
necorespunzătoare.
Anexe 122
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Întreţinerea camerei foto
Despre baterie
Durată de viaţă a bateriei
Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.
Timp mediu de fotografiere / Condiţii de testare(când bateria este
Număr de fotografii
complet încărcată)
Specificaţii baterie
Specificaţii
Descriere
Model
SLB-10A
Tip
Baterie litiu-ion
Capacitate celulă
1030 mAh
Tensiune
3,7 V
Durată de încărcare*
(când camera foto este oprită)
Aproximativ 150 min
Durata bateriei a fost măsurată în
următoarele condiţii: în modul p , în
întuneric, rezoluţie , Calitate fină,
OIS activat.
Fotografii
Aproximativ
110 min/
Aproximativ
220 fotografii
* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai
mult.
1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar,
faceţi o singură fotografie şi măriţi sau
micşoraţi.
2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la
Dezactivat, faceţi o singură fotografie
şi măriţi sau micşoraţi.
3. Efectuaţi paşii 1 şi 2, aşteptând timp
de 30 de secunde între fiecare pas.
Repetaţi procesul timp de 5 minute,
apoi opriţi camera foto timp de
1 minut.
4. Repetaţi paşii 1-3.
Aproximativ
Videoclipuri
85 min
Înregistraţi videoclipuri la o rezoluţie
şi 30 CPS.
• Cifrele menţionate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung şi pot
varia în funcţie de utilizarea propriu-zisă.
• Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală
de înregistrare.
Anexe 123
Întreţinerea camerei foto
Mesaj pentru baterie descărcată
Precauţii la folosirea bateriei
Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se
colorează în roşu şi apare mesajul "Baterie descărcată".
Observaţii referitoare la folosirea bateriei
• Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute
sau foarte ridicate (sub 0 ºC/32 ºF sau peste 40 ºC/104 ºF).
Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a
bateriilor.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, zona din
jurul camerei bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta
folosirea normală a camerei foto.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză,
puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.
• La temperaturi sub 0 ºC/32 ºF, capacitatea şi durata bateriei pot
scădea.
• Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar
revine la normal la temperaturi mai blânde.
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie
împotriva deteriorărilor
Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest
lucru poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi
poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia
şi pot provoca un incendiu sau un şoc electric.
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei
• Dacă lumina indicatoare este stinsă, asiguraţi-vă că bateria este
introdusă corect.
• Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu
se va încărca complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea
bateriei.
• Nu utilizaţi camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru
poate cauza incendii sau şocuri electrice.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză,
puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.
• Aşteptaţi cel puţin 10 minute pentru a porni camera după
încărcarea bateriei.
• Dacă conectaţi camera la o sursă de alimentare externă în timp
ce bateria este descărcată, folosirea unor funcţii care necesită
multă energie va provoca închiderea camerei. Pentru a folosi
camera normal, reîncărcaţi bateria.
Anexe 124
Întreţinerea camerei foto
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid
bateria. Încărcaţi bateria până când lumina indicatoare roşie se
stinge.
• Dacă indicatorul luminos nu se aprinde, reconectaţi cablul sau
scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
• Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a
acestora. După finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la
camera foto.
• Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru
poate cauza deteriorarea cablului.
Manevraţi şi aruncaţi bateriile şi încărcătoarele cu grijă
• Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările
locale când aruncaţi la deşeuri bateriile uzate.
• Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în
dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite
sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
Observaţii referitoare la încărcare când camera foto este
conectată la un computer
• Utilizaţi numai cablul USB furnizat.
• Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
- utilizaţi un hub USB
- alte dispozitive USB sunt conectate la computer
- conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului
- portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la
ieşire (5 V, 500 mA)
Anexe 125
Întreţinerea camerei foto
• Nu dezasamblaţi şi nu perforaţi bateria cu obiecte
ascuţite.
• Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe
de zdrobire.
• Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum
căderea din locaţii aflate la înălţime.
• Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau
superioare.
• Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau
cu lichide.
• Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, precum
lumina solară, foc sau similar.
Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se
poate solda cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru
siguranţa dvs., urmaţi aceste instrucţiuni de manipulare
corectă a bateriei:
• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este
incorect manipulată. Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau
alte anomalii la baterie, întrerupeţi imediat utilizarea
bateriei şi contactaţi un centru de service.
• Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice,
recomandate de producător şi încărcaţi bateria numai prin
metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.
• Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o
expuneţi la medii excesiv de calde, precum interiorul unui
vehicul închis pe timp de vară.
• Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.
• Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu
temperatură şi umiditate ridicată, precum saune sau
cabine de duş.
• Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum
lenjerie de pat, covoare sau pături electrice, pentru o
perioadă îndelungată de timp.
• Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în
spaţii închise.
• Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu
obiecte metalice, precum coliere, monezi, chei sau
ceasuri.
• Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice,
recomandate de producător.
Instrucţiuni de evacuare la deşeuri
• Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Regulamentele privind evacuarea la deşeuri pot varia în
funcţie de ţară sau regiune. Evacuaţi bateriile la deşeuri
conform cu regulamentele locale şi federale.
Instrucţiuni de încărcare a bateriei
Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în
acest manual al utilizatorului. Bateria se poate aprinde
sau poate exploda dacă este incorect încărcată.
Anexe 126
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat
soluţiile sugerate, dar aveţi în continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.
Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cardul de memorie şi bateria.
Situaţie
Soluţii propuse
Situaţie
Camera foto nu
porneşte
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă
corect. (pag. 17)
• Încărcaţi bateria.
Camera foto se opreşte
brusc
• Încărcaţi bateria.
• Camera foto poate fi în modul de
Economisire a energiei. (pag. 112)
• Camera foto se poate opri pentru a
împiedica deteriorarea cartelei de
memorie din cauza unui impact. Reporniţi
camera foto.
• Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de
memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt
necesare sau introduceţi o nouă cartelă.
• Formataţi cartela de memorie.
Nu puteţi face fotografii • Cartela de memorie este defectă.
Cumpăraţi o cartelă de memorie nouă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Încărcaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.
Bateria camerei foto se
descarcă rapid
• Este posibil ca bateria să se descarce
rapid la temperaturi scăzute
(sub 0 °C/32 ºF). Păstraţi bateria caldă
introducând-o în buzunar.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea
videoclipurilor descarcă rapid bateria.
Reîncărcaţi, dacă este nevoie.
• Bateriile sunt elemente consumabile,
care trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi
o baterie nouă dacă durata de viaţă a
bateriei se reduce rapid.
Soluţii propuse
Camera foto se
blochează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Camera foto se
încălzeşte
În timpul utilizării, camera se poate încălzi.
Acest lucru este normal şi nu ar trebui să
afecteze durata de viaţă sau performanţele
camerei foto.
Bliţul nu funcţionează
• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie
setată la Dezactivat. (pag. 60)
• Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.
Anexe 127
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Situaţie
Soluţii propuse
Fotografia este neclară
• Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare
setată este potrivită pentru fotografii în
prim plan. (pag. 63)
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În
caz contrar, curăţaţi obiectivul. (pag. 118)
• Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de
acoperire a bliţului. (pag. 131)
Culorile din fotografie
nu corespund celor din
scena reală
Un balans de alb incorect poate crea o
culoare nerealistă. Selectaţi opţiunea
corespunzătoare pentru balansul de alb,
care să se potrivească sursei de lumină.
(pag. 74)
Fotografia este prea
luminoasă
Fotografia este supraexpusă.
• Opriţi bliţul. (pag. 60)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 62)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 72)
Fotografia este prea
întunecată
Fotografia este subexpusă.
• Activaţi bliţul. (pag. 60)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 62)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 72)
Este posibil ca bliţul să se declanşeze
Bliţul se declanşează pe
datorită electricităţii statice. Camera foto nu
neaşteptate
funcţionează necorespunzător.
Data şi ora sunt
incorecte
Setaţi data şi ora în setările de afişare.
(pag. 113)
Ecranul sau butoanele
nu funcţionează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Ecranul camerei foto
răspunde insuficient
Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi
foarte scăzute, se poate produce
decolorarea sau funcţionarea
necorespunzătoare a ecranului camerei foto.
Pentru o performanţă mai bună a ecranului,
utilizaţi camera foto la temperaturi moderate.
Cartela de memorie
conţine o eroare
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din
nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai
introduceţi-o o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Consultaţi “Atenţie la folosirea cartelelor de
memorie” pentru mai multe detalii.
(pag. 122)
Nu poate reda fişiere
Dacă modificaţi numele unui fişier, este
posibil ca acest fişier sa nu fie redat de
camera foto (numele fişierului trebuie să
respecte standardul DCF). Dacă întâlniţi
această situaţie, redaţi fişierele pe computer.
Anexe 128
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Televizorul nu afişează
fotografiile
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este
conectată corect la TV prin cablul A/V.
• Asiguraţi-vă că această cartelă de
memorie conţine fotografii.
Computerul dvs. nu
recunoaşte camera.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul
USB.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de
operare acceptat.
Computerul
deconectează
camera foto în timpul
transferului de fişiere
Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de
electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB
şi conectaţi-l din nou.
Computerul nu poate
reda videoclipuri
Videoclipurile nu pot fi redate de unele
programe de redare a acestora. Pentru a
reda fişierele video capturate cu ajutorul
camerei foto, instalaţi şi utilizaţi programul
Intelli-studio pe computerul dvs. (pag. 104)
Situaţie
Soluţii propuse
Intelli-studio nu
funcţionează corect
• Opriţi programul Intelli-studio şi reporniţi-l.
• Nu puteţi utiliza Intelli-studio pe
computerele Macintosh.
• Asiguraţi-vă că Software PC este setat la
Activat în meniul de setări. (pag. 115)
• În funcţie de specificaţiile şi mediul
computerului dvs., programul poate să nu
fie lansat automat. În acest caz, faceţi clic
pe start “ Computerul meu “
Intelli-studio “ iStudio.exe pe computer.
TV-ul sau computerul
dvs. nu pot afişa
fotografiile şi
videoclipurile care sunt
stocate pe o cartelă de
memorie SDXC.
Cartelele de memorie SDXC utilizează
sistemul de fişiere exFAT. Asiguraţi-vă
că dispozitivul extern este compatibil cu
sistemul de fişiere exFAT înainte de a
conecta camera foto la dispozitivul respectiv.
Cartelele de memorie SDXC utilizează
sistemul de fişiere exFAT. Pentru a utiliza
Computerul nu
cartele de memorie SDXC pe un computer
recunoaşte o cartelă de
cu Windows XP, descărcaţi şi actualizaţi
memorie SDXC.
driver-ul de sistem de fişiere exFat de pe
site-ul web Microsoft.
Anexe 129
Specificaţiile camerei foto
Senzor imagine
Tip
1/2,3" (Aproximativ 7,76 mm) BSI CMOS
Număr efectiv de
pixeli
Aproximativ 12,5 mega-pixeli
Număr total de
pixeli
Aproximativ 14,6 mega-pixeli
Obiectiv
Interval
Distanţă focală
Interval F-stop
F3.2 (W)-F5.8 (T)
• Mod imagine statică: 1,0X-18,0X
(Zoom optic X Zoom digital: 72,0X,
Zoom inteligent X Zoom digital: 72,0X)
• Mod Redare: 1,0-9,4X (în funcţie de dimensiunea
imaginii)
Ecran
Tip
LCD TFT
Caracteristică
3,0" (7,62 cm) hVGA
•
•
•
•
Tele (T)
350 cm-infinit
Macro
5-80 cm
180-350 cm
Auto macro
5 cm-infinit
180 cm-infinit
Focalizare
manuală
5 cm-infinit
180 cm-infinit
Auto: 1/8 - 1/2000 sec
Program: 1 - 1/2000 sec.
Manual: 16 - 1/2000 sec
Noapte: 8 - 1/2000 sec
Expunere
Controlaţi
Program AE, Obturator AE, Prioritate apertură AE,
Expunere manuală
Mod de măsurare
Multi, Punct, Centrat, Identificare faţă
Compensare
±2EV (1/3 Pas VE)
ISO
Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200
Focalizare
Tip
Larg (W)
80 cm-infinit
Viteză obturator
Lentile Schneider-KREUZNACH f = 4,0-72,0 mm
(echivalent film 35 mm: 24-432 mm)
Zoom
Normal (AF)
Focalizare automată TTL (AF multiplă, AF centru,
Selecţie AF, Focalizare manuală, Identificare faţă AF,
AF de urmărire, Identificare faţă inteligentă AF)
Anexe 130
Specificaţiile camerei foto
Bliţ
Imprimare dată
Mod
Smart Auto, Auto, Ochi roşii, Auxiliar,
Sincronizare lentă, Dezactivat, Corector efect ochi roşii
Interval
• Lăţime: 0,3-3,35 m (ISO Auto)
• Tele: 0,5-1,85 m (ISO Auto)
Timp de
reîncărcare
Aproximativ 4 sec
Data/ora, Dată, Dezactivat
Fotografiere
• Moduri: Smart Auto (Portret,
‫‏‬Reducere mişcare
DUAL IS [Stabilizare optică a imaginii (OIS) +
Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS)]
Fotografii
Efect
• Filtru inteligent: Normal, Miniatură,
Modul Fotografiere
Modul Filmare
Videoclipuri
Întunecare colţuri, Focaliz. Uşoară, Film Vechi,
Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Clasic, Retro,
Pictură în ulei, Desen animat, Pictură de cerneală,
Filtrare încrucişată
• Ajustare imagine: Contrast, Claritate, Saturaţie
Filtru inteligent: Normal, Efect Paletă 1,
Efect Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4,
Miniatură, Întunecare colţuri, Semiton, Schiţă,
Ochi de peşte, Clasic, Retro
Balans de alb
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H,
Fluorescent_L, Tungsten, Parametri personalizare, Temp. culorii
Anexe 131
Portret în condiţii de noapte, Portret în contre-jour,
Noapte, Fundal luminos, Peisaj, Alb, Verde natural,
Cer senin, Sunset Sky, Macro, Text macro,
Culori Macro, Trepied, Action, Artificii), Program,
Prioritate apertură, Prioritate obturator, Manual,
DUAL IS, Scenă (Fotografie 3D, HDR,
Ramă Magică, Fotografie portret, Noapte, Peisaj,
Text, Apus, Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă,
Mărire fotografie), Vedere panoramică
(Panoramă vie, Panoramă activă, Panoramă 3D)
• Cadre multiple: Singular, Mare viteză
(10 cadre pe secundă, 5 cadre pe secundă,
3 cadre pe secundă), Focalizare, În rafală (WB, AE)
• Temporizator: 10 sec, 2 sec
Specificaţiile camerei foto
• Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj,
•
•
•
Videoclipuri
•
•
•
•
Cer senin, Verde natural, Sunset Sky), Film
Format: MP4 (H.264)(Timp maxim de înregistrare:
20 min)
Dimensiune: 1920X1080, 1280X720, 640X480
Frecvenţă cadre: 30 cadre pe secundă,
15 cadre pe secundă (numai în unele opţiuni Filtru
inteligent)
Viteză mare: 440 cadre pe secundă (224X160),
250 cadre pe secundă (368X272)
Sunet Viu: Sunet Viu Pornit, Sunet Viu Oprit,
Fără sunet
OIS: Activat, Dezactivat
Editare videoclipuri (inclusă): Pauză în timpul
înregistrării, Captare imagine statică
Stocare
• Memorie internă: Aproximativ 8,3 MB
• Memorie externă (Opţională):
Suport
cartelă SD (1-2 GB garantat),
cartelă SDHC (garantată până la 32 GB),
cartelă SDXC (garantată până la 64 GB)
Capacitatea memoriei interne ar putea să nu
corespundă acestor specificaţii.
• Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Format fişier
PictBridge 1.0
• Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/
H.264, Audio: AAC)
Pentru SD de 1 GB: Număr de fotografii
Excelentă
Bună
Normală
4096X3072
151
187
244
4096X2736
170
210
273
3648X2736
188
231
300
4096X2304
198
243
315
2592X1944
349
423
537
1984X1488
547
651
804
1920X1080
718
841
1017
1024X768
1321
1472
1662
Redare
• Tip: Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de
Fotografii
Videoclipuri
diapozitive cu muzică şi efecte, Clip video,
Album inteligent*
* Categorie Album inteligent: Tip, Dată, Săptămână,
Faţă
• Editare: Redimensionare, Rotire, Ajustare imagine,
Filtru inteligent, Ajustare
• Efect: Ajustare imagine (Corector efect ochi roşii,
Retuşare faţă, Luminozitate, Contrast, Saturaţie,
Adăugare zgomot), Filtru inteligent (Normal,
Miniatură, Întunecare colţuri, Focaliz. Uşoară,
Film Vechi, Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Clasic,
Retro, Pictură în ulei, Desen animat,
Pictură de cerneală, Filtrare încrucişată,
Mărire fotografie)
Dimensiune
imagine
Aceste cifre sunt măsurate în condiţii standard
Samsung şi pot varia în funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de setările camerei.
Editare: Creator film creativ, Captare imagine statică,
Ajustare timp
Anexe 132
Specificaţiile camerei foto
Interfaţă
Conector de ieşire
digitală
Temperatură de funcţionare
USB 2.0
0-40 °C
Umiditate de funcţionare
Intrare/ieşire audio Difuzor intern (Mono), Microfon (Stereo)
Ieşire video
• A/V: NTSC, PAL (selectabil)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (selectabil)
Mufă de intrare
de c.c.
4,2 V
5-85 %
Software
Intelli-studio
Sursă de alimentare
Baterie
reîncărcabilă
Baterie Litiu-ion (SLB-10A, 1030 mAh)
Tip conector
Micro USB (5 pini)
Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii
performanţelor.
Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.
Dimensiuni (l X Î X A)
105,3 X 59,4 X 24,9 mm (fără protuberanţe)
Greutate
193,4 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
Anexe 133
Glosar
AEB (Funcţie de expunere automată)
Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri
diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.
AF (Focalizare automată)
Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe
subiect. Camera foto foloseşte contrastul pentru a focaliza
automat.
Apertură
Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul
camerei foto.
Mişcarea camerei (Neclaritate)
În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul
este deschis, întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru
se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică.
Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea acesteia,
utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ,
folosiţi un trepied, funcţia DIS sau OIS pentru a stabiliza camera
foto.
Compoziţie
Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o
fotografie. De obicei, respectarea regulilor terţilor duce la o
compoziţie bună.
DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei foto)
O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de
fişiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics
and Information Technology Industries Association (JEITA).
Adâncimea câmpului
Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce
poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea
câmpului variază în funcţie de apertura obiectivului, distanţa focală
şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea
unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face
neclar fundalul unei compoziţii.
Zoom digital
Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil
împrenă cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi
zoom-ul digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce
mărirea creşte.
DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare)
Un format pentru transcrierea informaţiilor de imprimare, cum
ar fi imaginile selectate şi numărul de imprimări, pe o cartelă de
memorie. Imprimantele compatibile cu DPOF, uneori disponibile în
magazinele de fotografie, pot citi informaţiile de pe cartelă pentru
imprimarea convenabilă.
Anexe 134
Glosar
EV (Valoare de expunere)
Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi
aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeaşi expunere.
Compensare EV
Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere
măsurată de camera foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi
expunerea fotografiilor dvs. Setaţi compensarea EV la -1.0 EV
pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1.0 EV cu un
grad mai luminoasă.
Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)
O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru
camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries
Development Association (JEIDA).
Expunere
Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei
foto. Expunerea este controlată de combinaţia dintre viteza
obturatorului, valoarea aperturii şi sensibilitatea ISO.
Bliţ
O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri
corespunzătoare în condiţii de lumină scăzută.
Distanţă focală
Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în
milimetri). Distanţele focale mai lungi determină restrângerea
unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanţele focale
mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.
Histogramă
O reprezentare grafică a luminozităţii unei imagini. Axa orizontală
reprezintă luminozitatea, iar axa verticală reprezintă numărul de
pixeli. Punctele mari din partea stângă (prea întunecat) şi din
partea dreaptă (prea luminos) de pe histogramă indică o fotografie
care a fost expusă în mod necorespunzător.
H.264/MPEG-4
Un format video de înaltă comprimare stabilit de organizaţiile de
standard internaţional ISO-IEC şi ITU-T. Acest codec este capabil
să ofere calitate video bună la rate scăzute de biţi, creat de Joint
Video Team (JVT).
Senzor imagine
Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit
pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează
luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile
frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi
CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).
Anexe 135
Glosar
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film
echivalent utilizat într-o cameră de filmat. La setări mai mari a
sensibilităţii ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a
obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea
camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu
sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale.
Imaginile JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea
totală a fişierului, cu deteriorarea minimă a rezoluţiei imaginii.
LCD (Ecran cu cristale lichide)
Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum.
Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi
CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.
Macro
Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a
obiectelor foarte mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera
foto poate menţine o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă
aproape de dimensiunea reală (1:1).
Măsurare
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto
măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.
MJPEG (JPEG de mişcare)
Format video comprimat ca imagine JPEG.
MPO (Obiect Imagine Multiplă)
Un format de fişier imagine care conţine imagini multiple întrun fişier. Un fişier MPO furnizează un efect 3D pe ecranele
compatibile cu MPO, cum ar fi TV-uri 3D sau monitoare 3D.
Zgomot
Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca
pixeli luminoşi deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de
obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată
sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.
Zoom optic
Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv
şi nu deteriorează calitatea imaginilor.
Anexe 136
Glosar
Calitate
Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine
digitală. Imaginile de calitate superioară au un grad de
comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune
mai mare a fişierului.
Întunecare colţuri
Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini
(exterioare) în comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în
colţuri poate fi utilă pentru subiecţii poziţionaţi în centrul imaginii.
Balans de alb (balans de culoare)
Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu,
verde şi albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului
de alb sau de culaore este acela de a reda corect culorile într-o
imagine.
Rezoluţie
Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu
rezoluţie ridicată conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai
multe detalii decât imaginile cu rezoluţie scăzută.
Viteză obturator
Viteza declanşatorului se referă la timpul necesar deschiderii
şi închiderii declanşatorului, şi este un factor important în
luminozitatea unei fotografii, controlând cantitatea de lumină care
trece prin apertură înainte să ajungă la senzorul de imagine.
O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de
pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi captează
mai uşor subiecţii în mişcare.
Zoom inteligent
Zoom-ul inteligent vă permite să măriţi fără a deteriora calitatea
fotografiei mai mult decât atunci când folosiţi Zoom-ul optic şi
Zoom-ul digital.
Anexe 137
Evacuarea corectă la deşeuri a acestui produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice) &
(Valabil în UE şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că
produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB)
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul
duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în
mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul
care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale
unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod
ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să
consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs
şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte
deşeuri comerciale.
Evacuarea corectă la deşeuri a bateriilor acestui produs
(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe
ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă.
Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că
bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru
sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii
materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri
şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a
bateriilor la nivel local.
PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung
Electronics în direcţia dezvoltării durabile şi a
responsabilităţii sociale prin activităţi ecologice de
business şi de management.
Anexe 138
Index
A
B
C
D
Accesorii opţionale 13
Balans de alb 74
Calitate imagine 58
Ajustare imagine
Baterie
Capturarea unei imagini din
videoclip 94
Deconectarea
camerei foto 107
Adăugare zgomot 98
Claritate 82
Contrast
Mod Fotografiere 82
Modul Redare 98
Luminozitate
Mod Fotografiere 72
Modul Redare 98
Ochi roşii 97
Saturaţie
Mod Fotografiere 82
Modul Redare 98
Atenţie 124
Introducere 17
Bliţ
Auto 61
Auxiliar 61
Corecţie efect ochi roşii 61
Dezactivat 60
Intensitate 61
Ochi roşii 61
Sincronizare redusă 61
Album inteligent 87
Buton declanşator 14
Anynet+ 114
Buton Meniu 16
Apăsaţi până la jumătate pe
declanşator 31
Buton pentru funcţii 16
Autoportret 68
Buton Pornire 14
Buton Redare 16
Cartelă de memorie
Atenţie 122
Introducere 17
Centru de service 127
Despachetarea 13
Detectare clipire 69
Detectare Faţă 67
Dimensiune HDMI 115
Claritate 82
Conectarea la computer
Mac 108
Windows 103
Contrast
Mod Fotografiere 82
Modul Redare 98
Curăţare
Afişaj 118
Corpul camerei foto 118
Obiectiv 118
Anexe 139
E
Editarea fotografiilor 95
Editare videoclipuri
Aranjare 93
Capturare 94
Expunere 72
Expunere de diapozitive 92
Index
F
I
Filtru Inteligent
Mod Fotografiere 80
Modul Redare 96
Formatare 114
Format comandă de
imprimare digitală (DPOF) 98
Fotografiere portrete
Autoportret 68
Corecţie ochi roşii 61
Detectare clipire 69
Detectare Faţă 67
Fotografiere zâmbet 68
Identificare faţă inteligentă 69
Modul Fotografie portret 39
Ochi roşii 61
Fotografiere zâmbet 68
H
HDTV 101
Luminozitate
Mod Fotografiere 72
Modul Redare 98
Ieşire video 115
Imprimare 114
Luminozitate ecran 112
M
Macro
Intelli-studio 105
Auto Macro 64
Focalizare manuală 64
Macro 64
Î
Întreţinerea camerei foto 118
Mărire 90
Mesaje de eroare 117
Miniaturi 88
L
Lampă AF 114
Linii de grilă 112
Lumină de
asistenţă pentru AF
Locaţie 14
Setări 114
Mod Fotografie portret 39
Mod Fotografiere 3D 37
Mod Fotografiere
cu efect de zoom 40
Imprimarea fotografiilor 109
Indicator luminos pentru
stare 15
Mod Film 50
Mod de măsurare
Centrat 73
Multi 73
Punct 73
Mod DUAL IS 46
Mod Economisire energie 112
Mod HDR 37
Mod Manual 45
Mod Prioritate apertură 43
Mod Prioritate declanşator 44
Mod Recunoaştere inteligentă
automată 34
Modul Detectare scenă
inteligentă 53
Modul Program 41
Modul Ramă Magică 38
Modul Redare 84
Modul Scenă 36
Moduri de impuls
Focalizare 78
Mare viteză 77
Rafală 78
Anexe 140
Index
O
Ochi roşii
Mod Fotografiere 60
Modul Redare 97
P
R
Setări 113
T
Resetare 114
Setări fus orar 19, 113
Temporizator
Retuşarea feţelor
Setările de sunet 26
Mod Fotografiere 39
Modul Redare 97
Rezoluţie
Mod Fotografiere 57
Modul Redare 95
PictBridge 109
Pictograme
Mod Fotografiere 21
Modul Redare 84
Rotire 95
S
Port USB 14
Saturaţie
Punct de montare a
trepiedului 14
Smart Face Recognition 69
Tip de afişare 25
Specificaţiile
camerei foto 130
Transfer de fişiere
Stabilizare optică a imaginii
(OIS) 30
Mac 108
Windows 103
TV 3D 102
Steaua mea
Port A/V 14
Protejarea fişierelor 88
Setări limbă 113
Indicator luminos pentru
temporizator 14
Mod Fotografiere 59
Mod Fotografiere 82
Modul Redare 98
Anulare 86
Clasare 85
Înregistrare 70
Sunet AF 112
Selector de moduri 15
Sensibilitate ISO 62
Ş
Setare Dată/Oră 113
Ştergerea fişierelor 89
V
Valoare apertură 42
Vedere panoramică
Panoramă 3D 47
Panoramă activă 49
Panoramă vie 47
Videoclip
Mod Fotografiere 50
Modul Redare 93
Setare oră 19
Anexe 141
Index
Vizualizarea fişierelor
Album inteligent 87
Expunere de diapozitive 92
Folder 86
Miniaturi 88
TV 100
Vizualizare rapidă 112
Z
Zonă de focalizare
AF centru 66
AF de urmărire 66
AF multiplă 66
Selecţie AF 66
Zoom
Buton Zoom 15
Setări ale sunetului
de zoom 50
Utilizarea zoom-ului 28
Zoom digital 28
Anexe 142
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau
vizitaţi pagina noastră www.samsung.com pentru servicii sau
întrebări postvânzare.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement