Samsung WB2100 Manual de utilizare

Add to my manuals
139 Pages

advertisement

Samsung WB2100 Manual de utilizare | Manualzz

Manualul utilizatorului

WB2100

Faceţi clic pe un subiect

Acest manual al utilizatorului conţine instrucţiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto. Citiţi cu atenţie acest manual.

Depanare de bază

Funcţii de bază

Redarea/Editarea

Index

Referinţă rapidă

Funcţiile extinse

Setările

Cuprins

Opţiuni de fotografiere

Anexe

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura performanţe maxime ale camerei foto.

Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane

Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.

Acest lucru poate cauza şocuri electrice sau deteriorarea camerei foto.

Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau explozive.

Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.

Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi acest tip de materiale lângă aceasta.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.

Aceasta poate provoca un şoc electric.

Preveniţi afectarea vederii subiectului.

Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau de animale.

Dacă folosiţi bliţul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni temporare sau permanente ale vederii.

Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.

Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a animalelor.

Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale grave, dacă sunt înghiţite.

Piesele şi accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.

Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.

Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.

Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau haine.

Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.

Nu manevraţi cablul de alimentare electrică sau staţi lângă încărcător în timpul unei furtuni cu fulgere.

Acest lucru poate provoca electrocutare.

Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactaţi centrul de service Samsung.

1

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente

Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o perioadă

îndelungată de timp.

Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.

Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.

Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.

Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate de

Samsung.

Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto sau pot provoca rănirea.

Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile provocate de baterii,

încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.

Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.

Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.

Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto înainte să deconectaţi alimentarea la încărcătorul de c. a.

Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.

Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.

Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.

Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite la

încărcarea bateriilor.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/- ale bateriei.

Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.

Nu scăpaţi sau supuneţi camera foto la impacturi puternice.

Aceasta poate deteriora ecranul sau componentele externe sau interne.

2

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la instalarea bateriei şi a cartelelor de memorie.

Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor şi accesoriilor.

Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei camerei foto.

Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.

Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.

Aceasta poate cauza un şoc electric sau funcţionarea necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.

Nu aşezaţi camera foto în sau lângă câmpurile magnetice.

Procedând astfel este posibil să cauzaţi funcţionarea defectuoasă a camerei foto.

Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este deteriorat.

În cazul în care părţile de sticlă sau părţile acrilice sunt sparte, vizitaţi un centru de service Samsung Electronics pentru a vi se repara camera foto.

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare.

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de fişiere sau daunele rezultate din funcţionarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a camerei foto.

Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto.

În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot deteriora. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

3

Informaţii privind drepturile de autor

Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale

Microsoft Corporation.

Mac şi Apple App Store sunt mărci comerciale înregistrate ale Corporaţiei

Apple.

HDMI, logo-ul HDMI şi termenul

"High Definition Multimedia Interface"

(Interfaţă multimedia de înaltă definiţie) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Specificaţiile privind camera foto sau conţinutul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită actualizării funcţiilor camerei foto.

Utilizaţi această cameră foto cu responsabilitate şi respectaţi toate legile şi reglementările în privinţa utilizării acesteia.

Nu vi se permite reutilizarea sau distribuirea vreunei părţi din acest manual fără permisiune prealabilă.

Schiţa manualului utilizatorului

Funcţii de bază

Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Funcţiile extinse

Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.

Opţiuni de fotografiere

Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.

Redarea/Editarea

Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi să editaţi fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum să conectaţi camera foto la computer sau la TV.

Setările

Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.

Anexe

Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.

13

39

55

80

104

110

4

Indicatori utilizaţi în acest manual

Modul Fotografiere

Smart Auto

Program

Manual

Scenă

Panoramă

Magic Plus

Setări

Film

Indicator

Pictograme mod Fotografiere

Aceste pictograme apar în text atunci când este disponibilă o funcţie într-un mod.

Consultaţi exemplul de mai jos.

Notă: Modul sau modul pot să nu accepte funcţii pentru toate scenele şi modurile.

De exemplu:

Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.

Reglarea manuală a expunerii (EV)

În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteţi regla expunerea pentru a obţine o fotografie mai bună.

3

Disponibil în modurile

Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce valoarea expunerii creşte.

Pictograme utilizate în acest manual

Pictogramă Funcţie

Informaţii suplimentare

[ ]

( )

*

Avertismente de siguranţă şi precauţii

Butoanele camerei. De exemplu, [Declanşator] înseamnă butonul declanşator.

Număr pagină cu informaţiile respective

Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să o selectaţi pentru a efectua un pas; de exemplu: selectaţi Identificare faţăNormală

(înseamnă Selectaţi Identificare faţă, apoi selectaţi Normală).

Notă explicativă

 Mai întunecat (-)  Neutru (0)  Mai luminos (+)

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Expunere.

Anulare Setare

4

Apăsaţi [o] pentru a salva setările dvs.

După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.

Dacă nu vă puteţi decide în privinţa unei expuneri adecvate, selectaţi Rafală AE

(pag. 76), apoi captaţi fotografiile rafală. Camera va capta 3 fotografii succesive, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag. 76)

5

Opţiuni de fotografiere

70

Expresii utilizate în acest manual

Apăsarea pe declanşator

Apăsaţi pe jumătate pe [Declanşator]: apăsaţi până la jumătate pe declanşator

Apăsaţi pe [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator

Luminozitate

Cantitatea de lumină care intră în camera foto determină expunerea. Puteţi modifica expunerea schimbând viteza obturatorului, valoarea aperturii sau sensibilitatea ISO.

Modificând expunerea, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.

Apăsaţi pe jumătate pe

[Declanşator]

Apăsaţi pe [Declanşator]

Subiect, fundal şi compoziţie

Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un animal sau o natură statică

Fundal: obiectele din jurul subiectului

Compoziţie: combinarea unui subiect cu fundalul

Fundal

Subiect

Compoziţie

Expunere normală

6

Supraexpunere (prea luminos)

Depanare de bază

Aflaţi cum să rezolvaţi problemele obişnuite prin setarea opţiunilor de fotografiere.

Ochii subiectului apar roşii.

Fotografiile au pete de praf.

Fenomenul de ochi roşii apare când ochii subiectului reflectă lumina de la bliţul camerei foto.

Setaţi opţiunea pentru bliţ la Ochi roşii sau Corector efect ochi roşii. (pag. 59)

Dacă fotografia a fost deja captată, selectaţi Corector efect ochi roşii în meniul de editare. (pag. 94)

Dacă sunt prezente particule de praf în aer, este posibil să le capturaţi în fotografii când utilizaţi bliţul.

Dezactivaţi bliţul sau evitaţi capturarea fotografiilor într-un loc plin de praf.

Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 62)

Fotografiile sunt neclare.

Neclaritatea se poate produce în cazul în care captaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă sau dacă ţineţi camera foto incorect.

Utilizaţi funcţia OIS sau apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a vă asigura că subiectul este focalizat. (pag. 37)

Fotografiile sunt neclare când fotografiaţi noaptea.

Subiecţii ies prea

întunecaţi din cauza luminii de fundal.

Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta poate face dificil să menţineţi camera nemişcată destul timp pentru a captura o fotografie clară şi poate duce la mişcarea camerei foto.

Selectaţi Noapte în modul

. (pag. 44)

Activaţi bliţul. (pag. 60)

Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 62)

Utilizaţi un trepied pentru a preveni mişcarea camerei foto.

Când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între lumină şi zonele întunecoase, subiectul poate apărea prea întunecat.

Evitaţi să fotografiaţi în contra soarelui.

Selectaţi Fundal luminos în modul

. (pag. 44)

Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar. (pag. 60)

Reglaţi expunerea. (pag. 70)

Setaţi opţiunea de Echilibrare automată a contrastului (ACB). (pag. 71)

Setaţi opţiunea pentru modul de măsurare la Punct dacă un subiect se află în centrul cadrului. (pag. 72)

7

Referinţă rapidă

Captare fotografii ale persoanelor

Ochi roşii/Corector efect ochi roşii (pentru a preveni sau corecta efectul de ochi roşii) 

59

Identificare faţă 

67

Captare fotografii noaptea sau în

întuneric

Mod > Noapte, Apus, Răsărit 

44

Opţiuni pentru bliţ 

60

Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină)

62

Captare fotografii de acţiune

Continuu 

75

Focalizare 

76

Captare fotografii text, insecte sau flori

Mod > Prim-plan, Text 

44

Macro 

63

Reglare expunere (luminozitate)

Mod > HDR 

47

Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) 

62

Expunere (pentru a regla expunerea) 

70

ACB (pentru a compensa subiecţii aflaţi în contra fundalurilor luminoase) 

71

Mod de măsurare 

72

Rafală AE (pentru a capta 3 fotografii cu expuneri diferite) 

76

Rafală BA (pentru a capta 3 fotografii cu balans de alb diferit) 

76

Captare fotografii ale peisajelor

Mod > Peisaj 

44

Mod 

45

Aplicarea efectelor pentru fotografii

Mod > Fotografie divizată 

48

Mod > Filtru Foto 

49

Ajustare imagine (pentru a regla Claritate, Contrast sau

Saturaţie) 

78

Aplicarea efectelor pentru clipuri video

Mod > Filtru Film 

50

Reducerea mişcării camerei foto

Stabilizare optică a imaginii (OIS) 

36

Vizualizarea fişierelor ca miniaturi 

82

Vizualizarea fişierelor după categorii 

83

Ştergerea tuturor fişierelor din memorie 

86

Vizualizarea fişierelor ca prezentare 

88

Vizualizarea fişierelor pe un TV sau HDTV 

95

Conectarea camerei foto la un computer 

97

Reglarea sunetului şi a volumului 

106

Reglarea luminozităţii ecranului 

107

Modificarea limbii de afişare 

108

Setarea datei şi a orei 

108

Înainte de contactarea unui centru service 

122

8

Cuprins

Funcţii de bază

................................................................................................................. 13

Despachetarea

.......................................................................................................... 14

Aspectul camerei foto

............................................................................................. 15

Utilizarea ecranului ................................................................................................ 18

Ataşarea unei curele ............................................................................................... 19

Ataşarea unui capac pentru obiectiv .................................................................. 19

Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie

............................................. 20

Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto

................................................... 21

Încărcarea bateriei .................................................................................................. 21

Pornirea camerei foto ............................................................................................ 21

Efectuarea configurării iniţiale

............................................................................ 22

Semnificaţia pictogramelor

.................................................................................. 24

Utilizarea Ecranului de Mod

................................................................................. 26

Selectarea unui Ecran de Mod .............................................................................. 26

Pictograme pe Ecranul de Mod ............................................................................ 27

Selectarea opţiunilor sau a meniurilor

............................................................. 28

Utilizare [MENU] ...................................................................................................... 28

Utilizare [Fn] ............................................................................................................ 30

Setarea afişajului şi sunetelor

.............................................................................. 31

Setarea tipului de ecran ........................................................................................ 31

Setarea sunetului .................................................................................................... 32

Captare fotografii

..................................................................................................... 33

Mărirea/Micşorarea ................................................................................................ 34

Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) ......................................................... 36

Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare

....................................... 37

9

Cuprins

Funcţiile extinse

.............................................................................................................. 39

Utilizarea modului Smart Auto

........................................................................... 40

Utilizarea modului Program

................................................................................. 42

Utilizarea modului Manual

................................................................................... 43

Utilizarea modului Scenă

....................................................................................... 44

Utilizarea modului Vedere panoramică

........................................................... 45

Utilizarea modului Magic Plus

............................................................................ 47

Utilizarea modului Fotografie iluminare slabă ................................................. 47

Utilizarea modului HDR ........................................................................................ 47

Utilizarea modului Fotografie divizată ................................................................ 48

Utilizarea modului Filtru foto ................................................................................ 49

Utilizarea modului Filtru film ................................................................................ 50

Utilizarea modului Film

.......................................................................................... 51

Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare ........................................................ 53

Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă ................................................ 54

Opţiuni de fotografiere

................................................................................................ 55

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii

................................................................. 56

Selectarea unei rezoluţii ........................................................................................ 56

Selectarea calităţii imaginii ................................................................................... 57

Utilizarea temporizatorului

.................................................................................. 58

Fotografierea pe întuneric

.................................................................................... 59

Evitarea efectului de ochi roşii ............................................................................. 59

Modul de utilizare a bliţului .................................................................................. 59

Utilizarea bliţului ..................................................................................................... 60

Reglarea vitezei ISO ................................................................................................ 62

Modificarea focalizării camerei foto

................................................................. 63

Utilizarea funcţiei Macro ....................................................................................... 63

Modificarea opţiunii de focalizare ....................................................................... 63

Reglarea zonei de focalizare ................................................................................. 64

10

Cuprins

Utilizarea opţiunii de identificare a feţei

......................................................... 67

Identificarea feţelor ................................................................................................ 67

Captarea unei fotografii autoportret ................................................................... 67

Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc .................................... 68

Detectarea clipirii ................................................................................................... 68

Sfaturi pentru identificarea feţelor ...................................................................... 69

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

................................................................... 70

Reglarea manuală a expunerii (EV) ...................................................................... 70

Blocarea valorii expunerii (AEL) ............................................................................ 71

Compensarea luminii de fundal (ACB) ................................................................ 71

Modificarea opţiunii de măsurare ....................................................................... 72

Selectarea unei setări pentru Balansul de alb .................................................... 72

Utilizarea modurilor de cadre multiple

(Continuu/Precaptură/Rafală)

............................................................................. 75

Captarea fotografiilor continue ............................................................................ 75

Realizarea fotografiilor în modul Focalizare ....................................................... 76

Captarea fotografiilor rafală .................................................................................. 76

Reglarea imaginilor

................................................................................................. 78

Reducerea sunetului zoom-ului

.......................................................................... 79

Redarea/Editarea

............................................................................................................ 80

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

.............. 81

Pornirea modului Redare ...................................................................................... 81

Vizualizarea fotografiilor ....................................................................................... 86

Redarea unui videoclip .......................................................................................... 89

Editarea unei fotografii

.......................................................................................... 91

Redimensionarea fotografiilor ............................................................................. 91

Rotirea unei fotografii ............................................................................................ 91

Aplicarea efectelor Filtru inteligent ..................................................................... 92

Reglarea fotografiilor ............................................................................................. 93

Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV

.......................................... 95

Transferarea fişierelor pe computer

.................................................................. 97

Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows ...... 97

Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac .......... 98

Utilizarea programelor pe computer

................................................................ 99

Instalarea i-Launcher ............................................................................................. 99

Utilizare i-Launcher .............................................................................................. 100

11

Cuprins

Setările

..............................................................................................................................104

Meniul de setări

...................................................................................................... 105

Accesarea meniului de setări .............................................................................. 105

Sunete .................................................................................................................... 106

Ecran ....................................................................................................................... 106

Conectivitate ......................................................................................................... 107

General ................................................................................................................... 108

Anexe

.................................................................................................................................110

Mesaje de eroare

.................................................................................................... 111

Întreţinerea camerei foto

.................................................................................... 112

Curăţarea camerei foto ........................................................................................ 112

Folosirea sau depozitarea camerei foto ............................................................ 113

Despre cartelele de memorie ............................................................................. 115

Despre baterie ...................................................................................................... 118

Înainte de a contacta un centru de service

................................................... 122

Specificaţiile camerei foto

................................................................................... 125

Glosar

.......................................................................................................................... 129

Index

........................................................................................................................... 134

12

Funcţii de bază

Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Despachetarea

…………………………………… 14

Aspectul camerei foto

…………………………… 15

Utilizarea ecranului

…………………………… 18

Ataşarea unei curele

…………………………… 19

Ataşarea unui capac pentru obiectiv

………… 19

Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie

… 20

Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto

… 21

Încărcarea bateriei

……………………………… 21

Pornirea camerei foto

………………………… 21

Efectuarea configurării iniţiale

………………… 22

Semnificaţia pictogramelor

…………………… 24

Utilizarea Ecranului de Mod

…………………… 26

Selectarea unui Ecran de Mod

………………… 26

Pictograme pe Ecranul de Mod

………………… 27

Selectarea opţiunilor sau a meniurilor

………… 28

Utilizare [MENU]

………………………………… 28

Utilizare [Fn]

…………………………………… 30

Setarea afişajului şi sunetelor

………………… 31

Setarea tipului de ecran

………………………… 31

Setarea sunetului

……………………………… 32

Captare fotografii

……………………………… 33

Mărirea/Micşorarea

…………………………… 34

Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS)

…… 36

Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare

……………………………………………… 37

Despachetarea

Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.

Cameră foto

Baterie reîncărcabilă

Capac obiectiv/

Curea capac obiectiv

Accesorii opţionale

Adaptor de c.a./Cablu USB

Husă pentru camera foto

Cablu A/V Cablu HDMI

Curea

Ghid de pornire rapidă

Funcţii de bază

14

Încărcător pentru baterie

Cartelă de memorie Cartelă de memorie/

Adaptor cartelă de memorie

Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de articolele livrate împreună cu produsul.

Articolele incluse în cutie pot diferi în funcţie de model.

Puteţi achiziţiona accesorii opţionale de la un dealer sau centru de service

Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru problemele cauzate de utilizarea accesoriilor neautorizate.

Aspectul camerei foto

Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu componentele camerei foto şi cu funcţiile acestora.

Selector de moduri (pag. 17)

Buton PORNIRE

Buton înregistrare

Buton declanşator

Lumină de asistenţă pentru

AF/Indicator luminos pentru temporizator

Obiectiv

Bliţ

Difuzor

Suport pentru cureaua camerei foto

Buton bliţ pop-up

Buton Zoom

Acest buton funcţionează la fel ca butonul zoom de pe pagina următoare.

Port HDMI

Acceptă cablu HDMI

Port USB şi A/V

Suportă cablu USB şi cablu A/V

Funcţii de bază

15

Aspectul camerei foto

Indicator luminos pentru stare

Clipeşte: Când camera foto salvează o fotografie sau un videoclip, care sunt citite de un computer, sau când imaginea nu este focalizată

Continuu: Când camera foto se conectează la un computer sau când imaginea se află în zona de focalizare

Microfon

Punct de montare a trepiedului

Ecran

Funcţii de bază

16

Buton Zoom

În modul Fotografiere: Măriţi sau micşoraţi

În modul Redare: Măriţi o porţiune a unei fotografii, vizualizaţi fişiere ca miniaturi, sau reglaţi volumul

Butoane (pag. 17)

Capac pentru compartimentul bateriei

Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie

Aspectul camerei foto

Selector de moduri

Pictogramă Descriere

Smart Auto: Fotografiaţi permiţând camerei foto să detecteze şi să selecteze automat un mod pentru scenă.

Program: Fotografiaţi setând opţiuni cu excepţia vitezei obturatorului şi a valorii aperturii pe care camera foto le setează automat.

Manual: Reglaţi diverse setări ale camerei foto, inclusiv viteza declanşatorului şi valoarea aperturii.

Scenă: Fotografiaţi cu opţiuni prestabilite pentru o anumită scenă.

Panoramă: Captaţi şi combinaţi o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.

Magic Plus: Captaţi o fotografie cu efecte diverse.

Setări: Reglaţi setările în funcţie de preferinţele dvs.

Film: Personalizaţi setările pentru înregistrarea unui videoclip.

Butoane

Buton Descriere

Blocaţi valoarea expunerii reglate în modul Fotografiere.

Accesaţi opţiuni sau meniuri.

Vă deplasaţi înapoi.

Funcţii de bază Alte funcţii

D

Modificaţi opţiunea pentru afişaj.

Deplasaţi-vă în sus c

Modificaţi opţiunea macro.

F

Modificaţi opţiunea pentru bliţ.

Deplasaţi-vă în jos

Deplasaţi-vă la stânga t

Modificaţi opţiunile pentru temporizator şi pentru cadrele multiple.

Deplasaţi-vă la dreapta

Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat.

Accesaţi modul Redare.

Accesaţi opţiuni în modul Fotografiere.

Ştergeţi fişiere în modul Redare.

Funcţii de bază

17

Aspectul camerei foto

Utilizarea ecranului

Trageţi ecranul spre exterior şi rotiţi-l sus sau jos pentru fotografii la unghi mare şi unghi mic.

Fotografie cu unghi mic

O fotografie cu unghi mic este o fotografie de la o cameră foto poziţionată deasupra liniei privirii, privind în sus subiectul.

Fotografie cu unghi larg

O fotografie cu unghi larg este o fotografie de la o cameră foto poziţionată deasupra liniei privirii, privind în jos subiectul.

90°

40°

Pliaţi ecranul când nu este utilizat.

Rotiţi ecranul numai în limitele unghiului permis. În caz contrar, camera foto poate fi deteriorată.

Funcţii de bază

18

Aspectul camerei foto

Ataşarea unei curele

Ataşaţi o curea pentru a transporta camera foto în mod convenabil.

Ataşarea unui capac pentru obiectiv

Ataşaţi un capac pentru obiectiv cu o curea pentru capacul de la obiectiv pentru a proteja obiectivul camerei foto.

Funcţii de bază

19

Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie

Aflaţi cum se introduc bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera foto.

Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie

Cartelă de memorie

Baterie reîncărcabilă

Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

Introduceţi bateria cu sigla Samsung orientată în sus.

Baterie reîncărcabilă

Glisaţi dispozitivul de blocare în jos pentru a elibera bateria.

Dispozitiv de blocare a bateriei

Apăsaţi uşor până când cartela se deblochează din camera foto, apoi scoateţi-o din slot.

Cartelă de memorie

Utilizarea adaptorului pentru cartele de memorie

Pentru a utiliza microcartele de memorie cu acest produs, un

PC sau un cititor de cartele de memorie, introduceţi cartela

într-un adaptor.

Puteţi folosi memoria internă pentru stocarea temporară dacă nu este introdusă o cartelă de memorie.

Funcţii de bază

20

Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto

Încărcarea bateriei

Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să încărcaţi bateria. Conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi conectaţi celălalt capăt al cablului

USB la adaptorul de c.a.

Pornirea camerei foto

Apăsaţi [X] pentru a porni sau a opri camera foto.

La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială.

(pag. 22)

Indicator luminos pentru stare

Lumina roşie aprinsă: Se încarcă

Lumina roşie stinsă: Încărcată complet

Lumina roşie clipeşte: Eroare

Pornirea camerei foto în modul Redare

Apăsaţi [P]. Camera foto porneşte şi accesează imediat modul Redare.

Utilizaţi numai adaptorul de c.a. şi cablul USB furnizate cu camera dvs. foto. În cazul în care utilizaţi un alt adaptor de c.a. (precum SAC-48), este posibil ca bateria camerei foto să nu se încarce sau să funcţioneze necorespunzător.

Funcţii de bază

21

Dacă porniţi camera foto ţinând apăsat pe [P] până când indicatorul luminos pentru stare clipeşte, camera foto nu emite niciun sunet.

Efectuarea configurării iniţiale

Când apare ecranul de configurare iniţială, parcurgeţi paşii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto. Limba implicită este prestabilită pentru ţara sau regiunea în care a fost vândută camera foto. Puteţi schimba limba după preferinţe selectând Language.

1

Apăsaţi [c] pentru a selecta Fus orar , apoi apăsaţi [t] sau [o].

2

Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsaţi [o].

Fus orar Acasă

3

Apăsaţi [c] pentru a selecta Setare Dată/Oră, apoi apăsaţi [t] sau

[o].

Setare Dată/Oră

An Lună Zi Oră Min DST

Anulare

Londra

Setare

Anulare Setare

4

Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un element.

5

Apăsaţi [D/c] pentru a seta data, ora şi ora de vară, apoi apăsaţi

[o].

Funcţii de bază

22

Efectuarea configurării iniţiale

6

Apăsaţi [c] pentru a selecta Tip Dată, apoi apăsaţi [t] sau [o].

7

Apăsaţi [D/c] pentru a selecta un tip de dată, apoi apăsaţi [o].

Tip Dată

AAAA/LL/ZZ

LL/ZZ/AAAA

ZZ/LL/AAAA

9

Apăsaţi [D/c] pentru a selecta un tip de oră, apoi apăsaţi [o].

10

Apăsaţi [r] pentru a finaliza configurarea iniţială.

Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.

Înapoi Setare

8

Apăsaţi [c] pentru a selecta Tip oră, apoi apăsaţi [t] sau [o].

Funcţii de bază

23

Semnificaţia pictogramelor

Camera foto afişează pictograme pentru mod şi opţiunile pe care le setaţi. Pictogramele luminează intermitent în galben pentr un timp în cazul în care modificaţi opţiuni.

1

2

3

1

Opţiuni fotografiere (stânga)

Pictogramă Descriere

Modul Fotografiere

Balans de alb

Ajustare imagine

(Claritate, Contrast şi Saturaţie)

Zonă focalizare

Focalizare

Identificare faţă

2

Opţiuni fotografiere (dreapta)

Pictogramă Descriere

Sensibilitate ISO

Rezoluţie video

Pictogramă Descriere

Bliţ

Frecvenţă cadre (pe secundă)

Rezoluţie fotografie

Zoom fără sonor

Zoom Intelli pornit

Filtru inteligent

Stabilizare optică a imaginii (OIS)

Mod de măsurare

Temporizator

Continuu mod

Focalizare mod

Mod rafală

Funcţii de bază

24

Semnificaţia pictogramelor

3

Informaţii privind fotografierea

Pictogramă Descriere

Valoare apertură

Viteză obturator

Timp de înregistrare disponibil

Valoare expunere

Blocare expunere automată activată

Număr disponibil de fotografii

Cartelă de memorie introdusă

: Încărcată complet

: Încărcată parţial

: Gol (Reîncărcare)

Pictogramă Descriere

Data curentă

Ora curentă

Cadru de focalizare automată

Mişcare cameră foto

Indicator de zoom

Rezoluţia fotografiei cu zoom-ul Intelli activat

Raport de zoom

Histogramă

Funcţii de bază

25

Utilizarea Ecranului de Mod

Utilizaţi selectorul de moduri pentru a selecta un mod de fotografiere sau o funcţie. Rotiţi selectorul de moduri la modul dorit.

Selectarea unui Ecran de Mod

În modul Fotografiere sau Redare, rotiţi selectorul de moduri pentru a afişa un Ecran de Mod. Puteţi selecta o pictogramă pe ecranul Mod în modul Magic Plus.

1

Nr.

1

2

Descriere

Ecran de Mod curent

Rotiţi selectorul de moduri pentru a accesa un alt ecran de mod.

Mod pictograme

Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a derula la un mod dorit, apoi apăsaţi

[o] pentru a accesa modul.

Fotografie iluminare slabă

HDR Fotografie divizată

Filtru Foto

2

Filtru Film Editor Foto

De exemplu: atunci când selectaţi Fotografie iluminare slabă în modul Magic

Plus.

Funcţii de bază

26

Utilizarea Ecranului de Mod

Pictograme pe Ecranul de Mod

Mod Pictogramă Descriere

Smart Auto: Fotografiaţi cu un mod scenă selectat

automat de camera foto. (pag. 40)

Program: Fotografiaţi cu setări pe care le-aţi reglat

manual. (pag. 42)

Manual: Reglaţi manual atât valoarea aperturii, cât şi

viteza obturatorului. (pag. 43)

Scenă: Fotografiaţi cu opţiuni prestabilite pentru o

anumită scenă. (pag. 44)

Panoramă: Captaţi şi combinaţi o serie de fotografii

pentru a crea o imagine panoramică. (pag. 45)

Mod Pictogramă Descriere

Fotografie iluminare slabă: Captaţi mai multe fotografii

în condiţii de iluminare slabă fără bliţ. Camera foto le combină pentru a crea o singură imagine care este mai

luminoasă şi are mai puţină neclaritate. (pag. 47)

HDR: Captaţi scene cu accent pe tonuri mijlocii,

minimalizând zonele întunecate şi luminoase. (pag. 47)

Fotografie divizată: Captaţi mai multe fotografii şi le

aranjaţi cu tipare prestabilite. (pag. 48)

Filtru Foto: Fotografiaţi cu diverse efecte de filtru.

(pag. 49)

Filtru Film: Înregistraţi un videoclip cu diverse efecte de

filtru. (pag. 50)

Editor Foto: Editaţi fotografii cu diverse efecte. (pag. 91)

Setări: Reglaţi setările în funcţie de preferinţele dvs.

(pag. 105)

Film: Personalizaţi setările pentru înregistrarea unui

videoclip. (pag. 51)

Funcţii de bază

27

Selectarea opţiunilor sau a meniurilor

Pentru a selecta o opţiune sau un meniu, apăsaţi [m] sau [s].

Utilizare [MENU]

Pentru a selecta o opţiune sau un meniu, apăsaţi [m], apoi apăsaţi

[D/c/F/t] sau [o].

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi o opţiune sau un meniu.

Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsaţi [D] sau [c].

Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsaţi [F] sau [t].

Revenirea la meniul anterior

Apăsaţi [r] pentru a reveni la meniul anterior.

Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a reveni la modul Fotografiere.

3

Apăsaţi [o] pentru a confirma opţiunea sau meniul evidenţiat.

Funcţii de bază

28

Selectarea opţiunilor sau a meniurilor

De exemplu, pentru a selecta opţiunea Balans de alb în modul Program:

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

3

Apăsaţi [D/c] pentru a selecta Balans de alb, apoi apăsaţi [t] sau [o].

4

Apăsaţi [F/t] pentru a selecta o opţiune pentru Balansul de alb.

Balans de alb : Lumină naturală

2

Apăsaţi [m].

Expunere

Balans de alb

ISO

Bliţ

Focalizare

Zonă focalizare

Ieşire Selectare

Înapoi Reglare

5

Apăsaţi [o] pentru a salva setările dvs.

Funcţii de bază

29

Selectarea opţiunilor sau a meniurilor

Utilizare [Fn]

De asemenea, puteţi accesa opţiuni de fotografiere apăsând [s], dar unele opţiuni nu sunt disponibile.

De exemplu, pentru a selecta opţiunea Balans de alb în modul Program:

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

4

Rotiţi [Zoom] pentru a selecta o opţiune pentru Balansul de alb.

Balans de alb : Lumină naturală

Ieşire Reglare

De asemenea, puteţi apăsa [o] şi apoi apăsaţi [F/t] pentru a selecta o opţiune.

5

Apăsaţi [m] sau [s] pentru a salva setările dvs.

2

Apăsaţi [s].

3

Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a selecta Balans de alb.

Balans de alb : Balans de alb automat

Ieşire Reglare

Funcţii de bază

30

Setarea afişajului şi sunetelor

Aflaţi cum puteţi modifica informaţiile de bază pe care le afişează camera foto şi setările de sunet.

Setarea tipului de ecran

Puteţi selecta un tip de afişare pentru modul Fotografiere sau Redare. Fiecare tip afişează informaţii diferite de fotografiere sau redare. Consultaţi tabelul de mai jos.

Despre histograme

O histogramă este un grafic care ilustrează modul de distribuire a luminii în fotografia dvs. Dacă histograma are un vârf înalt în stânga, fotografia este subexpusă şi va apărea întunecată. Un vârf în partea dreaptă a graficului arată că fotografia este supraexpusă şi va apărea ştearsă. Înălţimea vârfurilor este raportată la informaţiile privind culorile. Cu cât o anumită culoare este mai persistentă, cu atât vârful este mai înalt.

Subexpus

Apăsaţi [D] în mod repetat pentru a modifica tipul de afişaj.

Mod

Fotografiere

Redare

Tip de afişaj

Ascundeţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.

Afişaţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.

Afişaţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere şi o histogramă.

Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent.

Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent cu excepţia informaţiilor de bază.

Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent.

Funcţii de bază

31

Expus corect

Supraexpus

Setarea afişajului şi sunetelor

Setarea opţiunii de vizualizare a afişajului

Puteţi ascunde sau afişa opţiunea pentru afişaj care apare în anumite moduri.

Apăsaţi [o] în mod repetat.

Ascundeţi opţiunea pentru afişaj.

Afişaţi opţiunea pentru afişaj.

Setarea sunetului

Activaţi sau dezactivaţi sunetul pe care îl emite camera dvs. atunci când folosiţi funcţiile.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi SuneteSunet bip.

3

Selectaţi o opţiune.

Opţiune Descriere

Dezactivat

Camera foto nu emite niciun sunet.

Activat

Camera foto emite sunete.

Ghid cadru

Panou dezactivat Ghid cadru

De exemplu, în modul Scenă

Opţiune pentru afişaj

Funcţii de bază

32

Captare fotografii

Aflaţi cum puteţi capta fotografii uşor şi repede în modul Smart Auto.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

3

Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.

Un cadru roşu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.

2

Aliniaţi subiectul în cadru.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

5

Apăsaţi [P] pentru a vizualiza fotografia captată.

Pentru a şterge fotografia, apăsaţi [s], apoi selectaţi Da.

6

Apăsaţi [P] pentru a reveni la modul Fotografiere.

Consultaţi pagina 37 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai clare.

Funcţii de bază

33

Captare fotografii

Mărirea/Micşorarea

Puteţi capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.

Micşorare Mărire sau

Raport de zoom

Mărire

Micşorare

Zoom digital

Zoom-ul Digital este acceptat implicit în modul Fotografiere. Dacă apropiaţi un obiect în modul Fotografiere şi indicatorul zoom este în intervalul digital, camera dvs. foloseşte zoom-ul Digital. Folosind simultan zoom-ul Optic 35X şi zoom-ul

Digital 2X, puteţi mări de până la 70 de ori.

Interval optic

Indicator de zoom

Interval digital

Zoom-ul digital nu este disponibil cu opţiunea AF de urmărire.

Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul Digital, calitatea acesteia se poate deteriora.

Funcţii de bază

34

Captare fotografii

Zoom Intelli

Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul Intelli, camera dvs. utilizează zoomul Intelli. Rezoluţia fotografiei variază în funcţie de raportul de zoom dacă utilizaţi zoom-ul Intelli. Folosind simultan zoom-ul Optic şi zoom-ul Intelli, puteţi mări de până la 70 ori.

Interval optic

Rezoluţia fotografiei cu zoom-ul Intelli activat

Indicator de zoom

Interval Intelli

Zoom-ul Intelli nu este disponibil cu opţiunile AF de urmărire şi Selecţie AF.

Zoom-ul Intelli ajută la captarea unei fotografii cu o deteriorare a calităţii mai scăzută decât la zoom-ul Digital. Cu toate acestea, calitatea fotografiei poate fi mai scăzută decât atunci când utilizaţi zoom-ul Optic.

Zoom-ul Intelli este disponibil numai când stabiliți un raport de rezoluţie de 4:3.

Dacă stabiliţi un alt raport de rezoluţie cu zoom-ul Intelli activat, acesta va fi oprit automat.

Zoom-ul Intelli este întotdeauna pornit în modul .

Setarea zoom-ului Intelli

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Zoom inteligent.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Oprit: Zoom-ul Intelli este dezactivat.

Pornit: Zoom-ul Intelli este activat.

Funcţii de bază

35

Captare fotografii

Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS)

În modul Fotografiere, puteţi seta fie Stabilizarea optică a imaginii (OIS) pentru a reduce sau elimina neclaritatea cauzată de mişcarea camerei foto.

Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:

mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare

folosiţi zoom-ul digital

camera foto se mişcă prea tare

viteza obturatorului este mică (de exemplu, la fotografierea scenelor nocturne)

bateria este descărcată

faceţi o fotografie în prim plan

Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi funcţia OIS atunci când utilizaţi un trepied.

În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va deveni neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.

Înainte de corecţie

După corecţie

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi OIS.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Dezactivat: OIS este dezactivat.

Activat: OIS este activat.

Funcţii de bază

36

Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare

Menţinerea camerei foto într-o poziţie corectă

Asiguraţi-vă că nimic nu blochează obiectivul, bliţul sau microfonul.

Reducerea mişcării camerei foto

Setaţi opţiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce

digital mişcarea camerei foto. (pag. 36)

Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator

La afişarea pictogramei

Apăsaţi până la jumătate pe[Declanşator] şi reglaţi focalizarea. Camera reglează automat focalizarea şi expunerea.

Mişcare cameră foto

Camera fixează automat valoarea de apertură şi viteza obturatorului.

Cadru de focalizare

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia în cazul în care cadrul focalizării este verde.

Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] din nou în cazul în care cadrul focalizării este roşu.

Funcţii de bază

Când fotografiaţi în întuneric, evitaţi să setaţi opţiunea pentru bliţ la Sincronizare

lentă sau la Dezactivat. Apertura rămâne deschisă mai mult timp şi s-ar putea să fie mai dificil să menţineţi camera nemişcată destul timp cât să captaţi o fotografie clară.

Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ Auxiliar. (pag. 60)

Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 62)

37

Prevenirea ieşirii subiectului din zona de focalizare

Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci când:

există contrast slab între subiect şi fundal (de exemplu, când subiectul poartă haine de aceeaşi culoare cu fundalul)

sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică

subiectul este strălucitor sau reflectă lumina

subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele

subiectul nu se află în centrul cadrului

Când faceţi fotografii în lumină slabă

Activaţi bliţul.

(pag. 60)

Când subiecţii se mişcă rapid

Utilizaţi funcţia

Continuu sau

Precaptură. (pag. 75)

Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării

Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza. Când subiectul se află în zona de focalizare, puteţi repoziţiona cadrul pentru modificarea compoziţiei. Când sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta fotografia.

Funcţii de bază

38

Funcţiile extinse

Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.

Utilizarea modului Smart Auto

………………… 40

Utilizarea modului Program

…………………… 42

Utilizarea modului Manual

…………………… 43

Utilizarea modului Scenă

……………………… 44

Utilizarea modului Vedere panoramică

……… 45

Utilizarea modului Magic Plus

………………… 47

Utilizarea modului Fotografie iluminare slabă

… 47

Utilizarea modului HDR

……………………… 47

Utilizarea modului Fotografie divizată

………… 48

Utilizarea modului Filtru foto

…………………… 49

Utilizarea modului Filtru film

…………………… 50

Utilizarea modului Film

………………………… 51

Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare

…… 53

Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă

……………………………………… 54

Utilizarea modului Smart Auto

În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră bazate pe tipul de scenă detectat. Modul Smart Auto este util dacă nu sunteţi familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.

1

Rotiţi selectorul de moduri la

2

Aliniaţi subiectul în cadru.

.

Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului apare o pictogramă adecvată pentru scenă. Pictogramele sunt prezentate mai jos.

3

Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Pictogramă Descriere

Peisaje

Scene cu fundaluri alb strălucitor

Peisaje noaptea

Portrete noaptea

Peisaje cu lumină de fundal

Portrete cu lumină de fundal

Portrete

Fotografii în prim plan ale obiectelor

Fotografii în prim plan ale textului

Apusuri

Cer albastru

Zone împădurite

Fotografii în prim plan cu subiecte colorate

Funcţiile extinse

40

Utilizarea modului Smart Auto

Pictogramă Descriere

Camera foto este stabilizată pe un trepied şi subiectul nu se mişcă pentru o anumită perioadă de timp. (la fotografierea în

întuneric)

Subiecţi în mişcare activă

În cazul în care camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, aceasta foloseşte setările implicite pentru modul .

Chiar dacă este detectată o faţă, camera poate să nu selecteze un mod de portret, în funcţie de poziţia şi de iluminarea subiectului.

Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.

Chiar dacă folosiţi un trepied, camera foto poate să nu detecteze modul dacă subiectul se mişcă.

Camera foto consumă mai multă energie de la baterie deoarece modifică frecvent setările pentru a selecta scenele corespunzătoare.

Funcţiile extinse

41

Utilizarea modului Program

În modul Program, aveţi posibilitatea să setaţi majoritatea opţiunilor, cu excepţia vitezei obturatorului şi a valorii aperturii, acestea fiind setate automat de camera foto.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Setaţi opţiunile pe care le doriţi.

Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 55)

3

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Funcţiile extinse

42

Utilizarea modului Manual

Modul Manual vă permite să reglaţi manual atât valoarea aperturii, cât şi viteza obturatorului.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Apăsaţi [o], apoi apăsaţi [F/t] pentru a selecta apertura sau viteza obturatorului.

3

Apăsaţi [D/c] pentru a regla valoarea aperturii sau viteza obturatorului.

4

Setaţi opţiunile pe care le doriţi.

Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 55)

5

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

6

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Schimbaţi diafragma/viteza obturatorului

Funcţiile extinse

43

Utilizarea modului Scenă

În modul Scenă, puteţi fotografia folosind opţiuni presetate pentru o anumită scenă.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi o scenă.

Ghid cadru

Panou dezactivat Ghid cadru

3

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Opţiune

Ghid cadru

Noapte

Portret

Copii

Peisaj

Prim-plan

Text

Apus

Răsărit

Fundal luminos

Artificii

Descriere

O ajutaţi pe cealaltă persoană să capteze o fotografie a dvs. prin afişarea părţii scenei precompuse.

Captaţi scenele de noapte sau în lumină scăzută (se recomandă utilizarea unui trepied).

Detectaţi şi focalizaţi automat feţele umane, astfel încât să obţineţi portrete clare, fine.

Faceţi copiii să apară mai vizibili prin captare.

Captaţi scene de natură statică şi peisaje.

Captaţi părţi detaliate ale subiectului sau subiecţi mici, cum ar fi flori sau insecte.

Captaţi clar textul din documentele imprimate sau electronice.

Capturaţi scene la apus, cu nuanţe naturale de roşu şi galben.

Capturaţi scene la răsărit.

Captaţi subiecţi cu iluminare de fundal.

Captaţi artificii colorate noaptea.

Funcţiile extinse

44

Utilizarea modului Vedere panoramică

În modul Vedere panoramică, puteţi capta o scenă panoramică amplă într-o singură fotografie. Captaţi şi combinaţi o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.

4

În timp ce ţineţi apăsat pe [Declanşator], deplasaţi încet camera foto în direcţia care vă permite captarea restului de panoramă.

Săgeţile spre direcţia de mişcare sunt afişate, iar imaginea completă de fotografiere este afişată în caseta de previzualizare.

Când vizorul este aliniat cu următoarea scenă, camera foto captează următoarea fotografie în mod automat.

Exemplu de fotografiere

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

Aliniaţi camera foto cu partea extremă stângă sau cu partea extremă dreaptă, sau cu partea cea de mai sus sau cu partea cea de mai jos, în funcţie de scena pe care doriţi să o capturaţi.

3

Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe fotografierea.

Instabilitate

5

Când aţi terminat, eliberaţi [Declanşator].

După ce aţi realizat toate fotografiile necesare, camera foto le combină într-o fotografie panoramică.

Funcţiile extinse

45

Utilizarea modului Vedere panoramică

Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii panoramice, evitaţi următoarele:

mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet

mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea imagine

mişcarea camerei foto la viteze neregulate

agitarea camerei foto

fotografierea în locuri întunecate

captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere

condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii se modifică

Fotografiile efectuate sunt salvate automat, şi fotografierea este oprită în următoarele condiţii:

dacă schimbaţi direcţia de fotografiere în timp ce fotografiaţi

dacă mişcaţi camera foto prea rapid

dacă nu mişcaţi camera foto

Selectarea modului Vedere panoramică va dezactiva funcţiile zoom digital şi optic. Dacă selectaţi modul Vedere panoramică atunci când obiectivul măreşte, camera micşorează automat la poziţia implicită.

Anumite opţiuni de fotografiere sunt indisponibile.

Camera foto se poate opri din fotografiere datorită compoziţiei fotografierii sau a mişcării subiectului în scenă.

Camera foto poate să nu capteze ultima scenă în întregime dacă opriţi deplasarea camerei foto exact acolo unde doriţi ca scena să se termine. Pentru a capta scena întreagă, mişcaţi camera foto puţin dincolo de punctul unde doriţi ca scena să se termine.

Funcţiile extinse

46

Utilizarea modului Magic Plus

Captaţi o fotografie sau înregistraţi un videoclip selectând moduri adecvate pentru diverse efecte.

Utilizarea modului Fotografie iluminare slabă

În condiţii de iluminare slabă, captaţi mai multe fotografii şi le combinaţi într-o imagine luminoasă care conţine mai puţină neclaritate şi mai puţin zgomot, fără a utiliza bliţul.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Utilizarea modului HDR

În modul HDR(Interval dinamic înalt), camera foto captează trei fotografii cu expuneri diferite şi apoi suprapune zona luminoasă a fotografiei subexpuse şi zona

întunecată a fotografiei supraexpuse. Puteţi captura fotografii în culori estompate şi intense.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Camera foto captează 3 fotografii, şi apoi le uneşte automat într-o singură fotografie.

Efectul HDR poate fi afectat de mişcarea camerei foto, lumină, mişcarea subiectului şi de mediul de fotografiere.

Nu puteţi folosi bliţul când utilizaţi modul HDR.

Când utilizaţi modul HDR, este posibil să dureze mai mult salvarea unei fotografii.

Când utilizaţi modul HDR, imaginea de previzualizare de pe ecran şi fotografia realizată pot apărea puţin mai mari decât o fotografie realizată fără acest efect.

Când captaţi un subiect în mişcare utilizând modul HDR, poate apărea o imagine fantomă.

Fără efect HDR

Cu efect HDR

Funcţiile extinse

47

Utilizarea modului Magic Plus

Utilizarea modului Fotografie divizată

În modul Fotografie divizată, puteţi să captaţi mai multe fotografii şi să le aranjaţi cu tipare prestabilite.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Selectaţi un stil de divizare.

Pentru a regla claritatea liniei de divizare, apăsaţi [m], apoi selectaţi

Neclaritate linii → o valoare dorită.

Pentru a aplica un efect de Filtru inteligent unei părţi a fotografiei, apăsaţi

[m], apoi selectaţi Filtru inteligent → o opţiune dorită. Puteţi aplica efecte diferite de Filtru inteligent în fiecare parte a fotografiei.

4

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a capta restul fotografiilor.

Pentru a recapta o fotografie, apăsaţi [r].

6

Apăsaţi [o] pentru a salva fotografia.

Rezoluţia este setată automat la sau mai jos.

Panou dezactivat

Funcţiile extinse

48

Utilizarea modului Magic Plus

Utilizarea modului Filtru foto

Aplicaţi fotografiilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.

Miniatură

Ochi de peşte

Întunecare colţuri

Clasic

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Selectaţi un efect.

Opţiune

Miniatură

Întunecare colţuri

Filtru încrucişat

Ochi de peşte

Clasic

Retro

Descriere

Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a fotografiei va fi neclară.)

Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a colţurilor ca la camerele foto

Lomo.

Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul vizual al unui filtru

încrucişat.

Distorsionaţi obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.

Aplicaţi un efect alb-negru.

Aplicaţi un efect de ton sepia.

4

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia se poate schimba automat la

sau mai jos.

Pentru a aplica efecte de filtru fotografiilor salvate, apăsaţi [m], apoi selectaţi Selectaţi imaginea → o imagine dorită.

Funcţiile extinse

49

Utilizarea modului Magic Plus

Utilizarea modului Filtru film

Aplicaţi videoclipurilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Selectaţi un efect.

Opţiune Descriere

Miniatură

Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a fotografiei va fi neclară.)

Întunecare colţuri

Ochi de peşte

Clasic

Retro

Efect Paletă 1

Efect Paletă 2

Efect Paletă 3

Efect Paletă 4

Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a colţurilor ca la camerele foto Lomo.

Distorsionaţi obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.

Aplicaţi un efect alb-negru.

Aplicaţi un efect de ton sepia.

Creaţi un aspect viu cu contrast înalt şi o culoare vie.

Curăţaţi şi clarificaţi scenele.

Aplicaţi un ton maro deschis.

Creaţi un efect rece şi monoton.

4

Apăsaţi (Înregistrare videoclip) pentru a porni înregistrarea.

5

Apăsaţi (Înregistrare videoclip) din nou pentru a opri

înregistrarea.

Dacă selectaţi Miniatură, viteza de redare se va mări.

Dacă selectaţi Miniatură, nu puteţi înregistra sunetul videoclipurilor.

În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia de înregistrare se poate schimba automat la sau mai jos.

Funcţiile extinse

50

Utilizarea modului Film

În modul Film, puteţi particulariza setările pentru a înregistra videoclipuri Full HD (1920 X 1080) cu o durată de până la 20 de minute. Camera foto salvează videoclipurile

înregistrate ca fişiere MP4 (H.264).

MP4 (H.264) este un format cu înaltă compresie stabilit de organizaţiile internaţionale de standarde ISO-IEC şi ITU-T.

Dacă utilizaţi cartele de memorie cu viteze mici de scriere, camera foto poate să nu salveze videoclipurile în mod corespunzător. Înregistrările video pot să fie corupte sau să nu reuşească a fi redate corect.

Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipuri de înaltă rezoluţie. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluţie, utilizaţi cartele de memorie cu viteze mai mari de scriere.

Dacă utilizaţi funcţia zoom atunci când înregistraţi un videoclip, camera foto poate înregistra zgomotul zoom-ului aflat în funcţiune. Utilizaţi funcţia Zoom silenţios pentru a nu

înregistra zgomotul zoom-ului. (pag. 79)

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Setaţi opţiunile pe care le doriţi.

Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 55)

3

Apăsaţi (Înregistrare videoclip) pentru a porni înregistrarea.

Apăsaţi [c] pentru a seta funcţia Refocalizare.

4

Apăsaţi (Înregistrare videoclip) din nou pentru a opri

înregistrarea.

Puteţi începe să înregistraţi un videoclip în anumite moduri apăsând

(Înregistrare videoclip) fără a trebui să rotiţi selectorul de moduri la .

Este posibil ca dimensiunea cadrelor videoclipului să apară mai mică în timp ce înregistraţi un videoclip, în funcţie de rezoluţia videoclipului şi frecvenţa cadrelor.

Funcţiile extinse

51

Utilizarea modului Film

Întreruperea înregistrării

Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui videoclip. Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra mai multe scene sub forma unui singur videoclip.

Captarea imaginilor statice în timpul înregistrării unui videoclip

Puteţi capta imagini statice în timp ce înregistraţi un videoclip, fără a comuta la modurile de realizare a fotografiilor (până la 6 fotografii).

Apăsaţi [o] pentru a întrerupe înregistrarea.

Apăsaţi [o] pentru a relua.

Imagini captate în timpul

înregistrării unui videoclip

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta imagini în timpul înregistrării unui videoclip.

Imaginile captate vor fi salvate automat.

Imaginile capturate vor fi redimensionate automat, în funcţie de dimensiunea videoclipului înregistrat.

Nu puteţi capta imagini statice în timpul înregistrării videoclipurilor la viteză mare.

Nu puteţi capta imagini statice atunci când întrerupeţi înregistrarea videoclipului.

Calitatea imaginilor captate în timpul înregistrării unui videoclip poate fi mai redusă decât calitatea imaginilor captate normal.

Funcţiile extinse

52

Utilizarea modului Film

Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare

Puteţi înregistra videoclipuri de viteză mare setând frecvenţele cadrelor.

Videoclipurile de viteză mare vor fi redate cu încetinitorul la 60 CPS sau 30 CPS, indiferent de frecvenţa cadrelor videoclipului.

Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipurile de viteză mare.

Camera foto nu înregistrează sunetul atunci când înregistraţi videoclipuri de viteză mare.

Calitatea imaginii unui videoclip de viteză mare poate fi mai redusă decât videoclipul de viteză normală.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

Puteţi înregistra un videoclip de viteză mare numai în modul .

2

Apăsaţi [m] apoi selectaţi Frecvenţă cadre.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

360 cadre pe secundă: Înregistraţi 360 de cadre pe secundă

(până la 10 secunde).

240 cadre pe secundă: Înregistraţi 240 de cadre pe secundă

(până la 10 secunde).

4

Apăsaţi (Înregistrare videoclip) pentru a porni înregistrarea.

5

Apăsaţi (Înregistrare videoclip) din nou pentru a opri

înregistrarea.

Funcţiile extinse

53

Utilizarea modului Film

Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă

În modul Detectare scenă inteligentă, camera dvs. foto alege automat setările adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă detectată.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Apăsaţi [m].

3

Selectaţi Detectare scenă inteligentăActivat.

4

Aliniaţi subiectul în cadru.

Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.

Pictogramă Descriere

Peisaje

Apusuri

Cer albastru

Zone împădurite

5

Apăsaţi (Înregistrare videoclip) pentru a porni înregistrarea.

6

Apăsaţi (Înregistrare videoclip) din nou pentru a opri

înregistrarea.

Dacă camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, aceasta foloseşte setările implicite pentru modul Detectare scenă inteligentă.

Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.

Funcţiile extinse

54

Opţiuni de fotografiere

Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii

…………… 56

Selectarea unei rezoluţii

……………………… 56

Selectarea calităţii imaginii

…………………… 57

Utilizarea temporizatorului

…………………… 58

Fotografierea pe întuneric

……………………… 59

Evitarea efectului de ochi roşii

………………… 59

Modul de utilizare a bliţului

…………………… 59

Utilizarea bliţului

……………………………… 60

Reglarea vitezei ISO

…………………………… 62

Modificarea focalizării camerei foto

………… 63

Utilizarea funcţiei Macro

……………………… 63

Modificarea opţiunii de focalizare

……………… 63

Reglarea zonei de focalizare

…………………… 64

Utilizarea opţiunii de identificare a feţei

……… 67

Identificarea feţelor

…………………………… 67

Captarea unei fotografii autoportret

…………… 67

Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc

………………………………………… 68

Detectarea clipirii

……………………………… 68

Sfaturi pentru identificarea feţelor

…………… 69

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

…………… 70

Reglarea manuală a expunerii (EV)

…………… 70

Blocarea valorii expunerii (AEL)

………………… 71

Compensarea luminii de fundal (ACB)

………… 71

Modificarea opţiunii de măsurare

……………… 72

Selectarea unei setări pentru Balansul de alb

… 72

Utilizarea modurilor de cadre multiple

(Continuu/Precaptură/Rafală)

………………… 75

Captarea fotografiilor continue

………………… 75

Realizarea fotografiilor în modul Focalizare

…… 76

Captarea fotografiilor rafală

…………………… 76

Reglarea imaginilor

……………………………… 78

Reducerea sunetului zoom-ului

……………… 79

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii

Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.

Selectarea unei rezoluţii

Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulţi pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afişată pe un ecran mai mare. Când utilizaţi o rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.

Setarea rezoluţiei fotografiei

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Dimensiune fotografie.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

4608 X 3456: Imprimaţi pe hârtie A1.

4608 X 3072: Imprimaţi pe hârtie A1 în raport extins (3:2).

4608 X 2592: Imprimaţi pe hârtie A1 în raport panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.

3648 X 2736: Imprimaţi pe hârtie A2.

2832 X 2832: Imprimaţi pe hârtie A3 în raport de 1:1.

2592 X 1944: Imprimaţi pe hârtie A4.

1984 X 1488: Imprimaţi pe hârtie A5.

1920 X 1080: Imprimaţi pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.

1024 X 768: Ataşaţi la un e-mail.

Opţiuni de fotografiere

56

Setarea rezoluţiei videoclipului

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Dimensiune clip video.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

1920 X 1080: Fişiere HD de calitate superioară pentru redarea pe un HDTV.

1280 X 720: Fişiere HD pentru redarea pe un HDTV.

640 X 480: Fişiere SD pentru redarea pe un TV analog.

320 X 240: Postaţi pe o pagină web.

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii

Selectarea calităţii imaginii

Stabiliţi setările calităţii fotografiei şi a videoclipului. Imaginile de calitate superioară vor da naştere unor fişiere cu dimensiuni mai mari.

Setarea calităţii fotografiei

Camera foto comprimă şi salvează pozele pe care le captaţi în format JPEG.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Calitate.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Excelentă: Captaţi fotografii de calitate excelentă.

Bună: Captaţi fotografii de calitate superioară.

Normală: Captaţi fotografii de calitate normală.

Setare frecvenţe cadre videoclipuri

Camera comprimă şi salvează videoclipurile pe care le înregistraţi în formatul MP4

(H.264).

1

În modul Filmare videoclip, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Frecvenţă cadre.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

360 cadre pe secundă: Înregistraţi 360 cadre pe secundă.

240 cadre pe secundă: Înregistraţi 240 cadre pe secundă.

60 cadre pe secundă: Înregistraţi 60 cadre pe secundă.

30 cadre pe secundă: Înregistraţi 30 cadre pe secundă.

Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de rezoluţia videoclipului.

Opţiuni de fotografiere

57

Utilizarea temporizatorului

Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [t].

Temporizator : Dezactivat

3

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.

Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipeşte. Camera foto va fotografia automat după ce timpul specificat s-a scurs.

Apăsaţi pe [Shutter] sau [t] pentru a anula temporizatorul.

În funcţie de opţiunile Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca funcţia temporizator să nu fie disponibilă.

Opţiunile pentru temporizator nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de cadre multiple.

În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru temporizator apăsând [m], apoi selectând Temporizator or Unitate/temporizator.

Ieşire Setare

2

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.

2 sec: Captaţi o fotografie după o întîrziere de 2 secunde.

10 sec: Captaţi o fotografie după o întîrziere de 10 secunde.

Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.

Opţiuni de fotografiere

58

Fotografierea pe întuneric

Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.

Evitarea efectului de ochi roşii

Dacă bliţul este folosit atunci când fotografiaţi o persoană în întuneric, în ochii acesteia poate apărea o strălucire roşie. Pentru a preveni aceasta, selectaţi Ochi roşii

sau Corector efect ochi roşii. Consultaţi opţiunile pentru bliţ în "Utilizarea bliţului."

Modul de utilizare a bliţului

Apăsaţi [F] pentru a deschide bliţul atunci când este nevoie.

Înainte de corecţie

După corecţie

Atunci când unitatea bliţ este închisă, bliţul nu se declanşează indiferent de opţiunea selectată. Atunci când unitatea bliţ se deschide, bliţul se declanşează în funcţie de opţiunea selectată.

Când nu este utilizată, ţineţi unitatea bliţ închisă pentru a evita deteriorarea.

Încercarea de deschidere forţată a unităţii bliţ poate deteriora camera foto.

Apăsaţi în jos uşor pentru a închide unitatea bliţ.

Opţiuni de fotografiere

59

Fotografierea pe întuneric

Utilizarea bliţului

Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.

1

Apăsaţi [F] pentru a deschide bliţul atunci când este nevoie.

2

În modul Fotografiere, apăsaţi [F].

Bliţ : Auto

Ieşire Reglare

Opţiuni de fotografiere

60

Fotografierea pe întuneric

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Dezactivat:

Bliţul nu se declanşează.

Camera foto va afişa avertizorul de mişcare atunci când fotografiaţi în lumină slabă.

Auto: bliţul se declanşează automat când subiectul sau fundalul sunt întunecate.

Ochi roşii:

Bliţul se declanşează de două ori atunci când subiectul sau fundalul sunt întunecate pentru a reduce efectul de ochi roşii.

Există un interval între cele două declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.

Auxiliar:

Bliţul se declanşează întotdeauna.

Camera reglează automat intensitatea luminii.

Sincronizare lentă:

Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne deschis mai mult timp.

Această opţiune se recomandă atunci când doriţi să captaţi mai multă lumina înconjurătoare pentru a dezvălui detaliile din fundal.

Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile neclare.

Camera foto va afişa avertizorul de mişcare atunci când fotografiaţi în lumină slabă.

Opţiuni de fotografiere

61

Pictogramă Descriere

Corector efect ochi roşii:

Bliţul se declanşează de două ori când subiectul sau fundalul sunt întunecate. Camera corectează efectul de ochi roşii prin intermediul analizei avansate a software-ului.

Există un interval între cele două declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.

Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.

Opţiunile pentru bliţ nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile pentru cadre multiple sau dacă selectaţi Detectare clipire.

Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă de bliţ.

(pag. 126)

Dacă lumina bliţului este reflectată sau în aer există o cantitate importantă de praf, pe fotografie pot apărea mici pete.

În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru bliţ apăsând

[m], apoi selectând Bliţ.

Fotografierea pe întuneric

Reglarea vitezei ISO

Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum este definit de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (International

Organization for Standardization - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât sensibilitatea camerei dvs. la lumină creşte. Utilizaţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a captura fotografii mai bune şi pentru a reduce mişcarea camerei foto atunci când nu utilizaţi bliţul.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi ISO.

3

Selectaţi o opţiune.

Selectaţi pentru a utiliza o sensibilitate ISO corespunzătoare bazată pe luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de iluminare.

Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.

Opţiuni de fotografiere

62

Modificarea focalizării camerei foto

Aflaţi cum puteţi regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul şi cu condiţiile de fotografiere.

Utilizarea funcţiei Macro

Utilizaţi funcţia macro pentru a face fotografii în prim plan subiecţilor, cum ar fi flori

sau insecte. (Consultaţi "Modificarea opţiunii de focalizare".)

Modificarea opţiunii de focalizare

Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o opţiune de focalizare corespunzătoare

în funcţie de distanţa dintre camera foto şi subiecţi.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [c].

Focalizare : Normal (AF)

Ieşire Setare

Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.

Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 40 cm.

Opţiuni de fotografiere

63

Modificarea focalizării camerei foto

2

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Normal (AF): Focalizaţi pe un subiect aflat la o distanţă mai mare de 80 cm. La o distanţă mai mare de 150 cm când utilizaţi zoom-ul.

Macro: Focalizaţi pe un subiect care se află la 10-80 cm faţă de camera foto. 150-350 cm când utilizaţi zoom-ul.

Auto macro:

Focalizaţi pe un subiect aflat la o distanţă mai mare de 1 cm.

La o distanţă mai mare de 150 cm când utilizaţi zoom-ul.

Opţiunea este setată automat în anumite moduri de fotografiere.

Super Macro: Focalizaţi pe un subiect care se află la 1 cm faţă de camera foto.

Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.

În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru focalizare apăsând

[m], apoi selectând Focalizare.

Reglarea zonei de focalizare

Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcţie de locaţia subiectului din scenă.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Zonă focalizare.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

AF centru: focalizaţi pe centrul cadrului (potrivit când subiecţii sunt localizaţi în sau în apropiere de centru).

AF multiplă: focalizaţi una sau mai multe din cele 9 zone posibile.

Selecţie AF: Focalizaţi pe zona selectată. (pag. 65)

AF de urmărire: focalizaţi şi urmăriţi subiectul. (pag. 65)

Opţiunile de fotografiere disponibile pot fi diferite în funcţie de situaţiile de fotografiere.

Opţiuni de fotografiere

64

Modificarea focalizării camerei foto

Focalizarea pe o zonă selectată

Puteţi focaliza pe zona selectată.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Zonă focalizareSelecţie AF.

3

Apăsaţi [o], apoi apăsaţi [D/c/F/t] pentru a deplasa cadrul

în zona dorită.

Utilizarea focalizării automate de urmărire

AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat subiectul, chiar şi atunci când vă aflaţi în mişcare.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Zonă focalizareAF de urmărire.

3

Focalizaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi, apoi apăsaţi pe [o].

Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură ce deplasaţi camera foto.

Mutare Setare

4

Apăsaţi [o].

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Apăsaţi [o] pentru a schimba zona de focalizare.

Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Identificarea feţei, opţiunile pentru Temporizator, şi nu puteţi seta zoom-ul Intelli.

Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.

Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona de focalizare atunci când apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator].

Cadrul roşu înseamnă că nu a reuşit focalizarea camerei foto.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Opţiuni de fotografiere

65

Modificarea focalizării camerei foto

Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va apărea în centrul ecranului.

Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească dacă:

subiectul este prea mic

subiectul se mişcă excesiv

subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc întunecat

culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal

subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele

camera foto se mişcă în exces

Atunci când urmărirea nu reuşeşte, caracteristica va fi resetată.

În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul, trebuie să selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.

Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare se va modifica în roşu şi focalizarea va fi resetată.

Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Identificarea feţei, opţiunile pentru Temporizator, şi nu puteţi seta zoom-ul Intelli.

Opţiuni de fotografiere

66

Utilizarea opţiunii de identificare a feţei

Dacă utilizaţi opţiunile pentru Identificare faţă, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană, camera foto reglează automat expunerea.

Utilizaţi Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau Fotografiere zâmbet pentru a capta o faţă care zâmbeşte.

Identificarea feţelor

Camera foto detectează până la 10 feţe umane într-o singură scenă.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Identificare faţăNormală.

Cea mai apropiată faţă de camera foto sau mai apropiată de centrul scenei apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul feţelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.

Captarea unei fotografii autoportret

Realizaţi singur o fotografie cu dvs. Camera foto setează distanţa de focalizare la fotografiile de aproape şi emite un bip când este pregătită.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Identificare faţăAutoportret.

3

Realizaţi fotografia cu lentilele orientate spre dvs.

4

Când auziţi un bip rapid, apăsaţi pe [Declanşator].

Când feţele sunt localizate în centru, camera emite un semnal sonor rapid.

Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate feţele de către camera foto.

Dacă dezactivaţi Volum în setările de sunet, camera foto nu va emite un semnal

sonor. (pag. 106)

Opţiuni de fotografiere

67

Utilizarea opţiunii de identificare a feţei

Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc

Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă zâmbitoare.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Identificare faţăFotografiere zâmbet.

3

Compuneţi fotografia dvs.

Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă zâmbitoare.

Detectarea clipirii

În cazul în care camera foto detectează ochi închişi, aceasta va capta în mod automat 2 fotografii succesive.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Identificare faţăDetectare clipire.

Când subiectul zâmbeşte larg, camera foto poate identifica mai uşor zâmbetul.

Opţiuni de fotografiere

68

Utilizarea opţiunii de identificare a feţei

Sfaturi pentru identificarea feţelor

Când camera dvs. detectează o faţă, urmăreşte automat faţa detectată.

Este posibil ca opţiunea de Identificare a Feţei să nu fie eficientă atunci când:

subiectul este departe de camera foto

este prea lumină sau prea întuneric

subiectul nu se află cu faţa către camera foto

subiectul poartă ochelari de soare sau o mască

expresia facială a subiectului se schimbă considerabil

subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt instabile

Când setaţi opţiunile de Identificare faţă, zona AF este automat setată la AF multiplă.

În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca anumite opţiuni de fotografiere să nu fie disponibile.

În funcţie de opţiunile de fotografiere pe care le-aţi selectat, opţiunile de

Identificare faţă pot fi indisponibile.

Opţiuni de fotografiere

69

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.

Reglarea manuală a expunerii (EV)

În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteţi regla expunerea pentru a obţine o fotografie mai bună.

3

Apăsaţi [F/t] pentru a regla expunerea.

Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce valoarea expunerii creşte.

Expunere : +1

Mai întunecat (-)

Neutru (0)

Mai luminos (+)

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Expunere.

Anulare Setare

4

Apăsaţi [o] pentru a salva setările dvs.

După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.

Dacă nu vă puteţi decide în privinţa unei expuneri adecvate, selectaţi Rafală

AE, apoi captaţi fotografiile rafală. Camera va capta 3 fotografii succesive, fiecare

cu o altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag. 76)

Opţiuni de fotografiere

70

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

Blocarea valorii expunerii (AEL)

Valoarea expunerii reglate se blochează atunci când [A] este apăsat şi rămâne blocată până când [A] este apăsat din nou.

1

Reglaţi manual expunerea. (pag. 70)

2

Apăsaţi [A].

Pictograma AEL ( ) se activează.

Compensarea luminii de fundal (ACB)

Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între subiect şi fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat

în fotografie. În acest caz, setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).

Fără ACB

Cu ACB

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi ACB.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Dezactivat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este dezactivat.

Activat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este activat.

Opţiuni de fotografiere

71

Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul .

Caracteristica ACB nu este disponibilă când setaţi opţiunile rafală.

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

Modificarea opţiunii de măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea fotografiilor vor varia în funcţie de modul de măsurare selectat.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Mod de măsurare.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Multi:

Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.

Potrivită pentru fotografii generale.

Punct:

Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact în centrul cadrului.

Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs. poate fi expusă în mod necorespunzător.

Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.

Centrat:

Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru cu accentul plasat în centru.

Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în centrul cadrului.

Selectarea unei setări pentru Balansul de alb

Culoarea fotografiei depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină. Dacă doriţi să obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi setarea Balansului de alb în funcţie de condiţiile de iluminare, cum ar fi Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat sau Tungsten.

Balans de alb automat

Înnorat

Lumină naturală

Tungsten

Opţiuni de fotografiere

72

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Balans de alb.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Balans de alb automat: Setaţi automat Balansul de alb pe baza condiţiilor de iluminare.

Lumină naturală: Pentru fotografii în aer liber într-o zi însorită.

Înnorat: Pentru fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în umbră.

Fluorescent_H: Pentru fotografierea în fluorescent lumina zilei sau în lumină fluorescentă în trei benzi.

Fluorescent_L: Pentru fotografierea în lumină fluorescentă albă.

Tungsten: Pentru fotografii în interior la lumina becurilor incandescente sau a lămpilor cu halogen.

Parametri personalizare: Pentru utilizarea setările Balansului

de alb, aşa cum au fost definite de dvs. (pag. 74)

Temp. culorii: Pentru reglarea temperaturii de culoare a sursei

de lumină. (pag. 74)

Personalizarea opţiunilor presetate pentru Balansul de alb

Puteţi particulariza opţiunile presetate pentru Balansul de alb cu excepţia funcţiilor

Balans de alb automat şi Parametri personalizare.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Balans de alb.

3

Derulaţi până la opţiunea dorită.

4

Apăsaţi [D].

5

Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a regla valorile coordonatelor.

De asemenea, puteţi atinge o zonă pe ecran.

Balans de alb : Lumină naturală

Înapoi Setare

6

Apăsaţi [o] pentru a salva setările.

G: Verde

A: Galben

M: Magenta

B: Albastru

Opţiuni de fotografiere

73

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

Definirea propriului Balans de alb

Puteţi personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o suprafaţă albă, cum a fi o foaie de hârtie, în condiţiile de lumină în care intenţionaţi să faceţi fotografiile.

Funcţia de balanţă de alb vă va ajuta să potriviţi culorile din fotografia dvs. cu scena actuală.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Balans de albParametri personalizare.

3

Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi apăsaţi pe

[Declanşator].

Reglarea temperaturii de culoare

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Balans de albTemp. culorii.

3

Apăsaţi [F/t] pentru a regla temperatura de culoare care să se potrivească cu sursa de lumină.

Puteţi să captaţi o fotografie cu culori mai calde setând temperatura de culoare la o valoare mai ridicată (mai galben/mai roşu), şi o fotografie cu culori mai reci setând temperatura de culoare la o valoare mai scăzută (mai albastru).

Balans de alb : Temp. culorii

6500K

Înapoi Setare

4

Apăsaţi [o] pentru a salva setările.

Opţiuni de fotografiere

74

Utilizarea modurilor de cadre multiple

(Continuu/Precaptură/Rafală)

Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să surprindeţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în fotografii. De asemenea, poate fi dificil să reglaţi corect expunerea şi să selectaţi o sursă de lumină adecvată. În aceste cazuri, selectaţi unul din modurile de cadre multiple.

Captarea fotografiilor continue

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [t].

2

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Continuu (8 cadre pe secundă): captaţi 8 fotografii pe secundă

încontinuu. (Puteţi capta până la 7 fotografii într-o singură rafală.)

Continuu (5 cadre pe secundă): captaţi 5 fotografii pe secundă

încontinuu. (Puteţi capta până la 7 fotografii într-o singură rafală.)

Continuu (3 cadre pe secundă): captaţi 3 fotografii pe secundă

încontinuu. (Puteţi capta până la 7 fotografii într-o singură rafală.)

Singular: Captaţi o singură fotografie.

(Singular nu este o opţiune pentru cadre multiple.)

3

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

4

Ţineţi apăsat pe [Declanşator].

În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera fotografiază încontinuu.

Puteţi utiliza Identificare faţă, bliţ, temporizator şi ACB numai atunci când selectaţi Singular.

În funcţie de opţiunea de Identificare faţă selectată, este posibil ca opţiunile

Rafală să nu fie disponibile.

Este posibil să dureze salvarea fotografiilor, în funcţie de capacitatea şi performanţa cartelei de memorie.

În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru cadre multiple apăsând [m], apoi selectândUnitate/temporizator.

Opţiuni de fotografiere

75

Utilizarea modurilor de cadre multiple (Continuu/Precaptură/Rafală)

Realizarea fotografiilor în modul Focalizare

În modul Focalizare, camera foto începe fotografierea înainte chiar de a apăsa declanşatorul până la capăt. Dacă nu doriţi să pierdeţi primele două dintre fotografiile importante, pur şi simplu utilizaţi acest mod şi selectaţi fotografia cea mai reuşită după fotografiere.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [t].

2

Selectaţi Focalizare.

3

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

Camera foto captează 6 fotografii încontinuu. Dacă eliberaţi prea repede butonul [Declanşator], camera foto captează mai puţin de 6 fotografii.

4

Apăsaţi pe [Declanşator].

Camera foto captează ultima fotografie şi apoi salvează toate fotografiile realizate în timp ce apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]. (total 7 fotografii)

Dacă nu apăsaţi complet pe [Declanşator], fotografiile captate în timp ce apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] nu vor fi salvate.

Captarea fotografiilor rafală

Puteţi alege funcţia automată de rafală pentru a capta fotografii multiple ale aceluiaşi subiect cu diferite valori de setări puţin modificate, cum ar fi expunerea sau balansul de alb.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [t].

2

Selectaţi o opţiune pentru rafală.

Pictogramă Descriere

Rafală AE: Captaţi 3 fotografii cu expuneri diferite: normală, subexpusă şi supraexpusă.

Rafală BA: Captaţi 3 fotografii cu balans de alb diferit.

3

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

4

Apăsaţi pe [Declanşator].

Camera foto captează 3 fotografii încontinuu.

În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta o opţiune detaliată apăsând

[m], apoi selectând Setare rafală.

Captarea fotografiei este posibil să dureze mai mult. Utilizaţi un trepied pentru cele mai bune rezultate.

Opţiuni de fotografiere

76

Utilizarea modurilor de cadre multiple (Continuu/Precaptură/Rafală)

Selectarea unei opţiuni de rafală

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Setare rafală.

3

Selectaţi o opţiune pentru rafală.

4

Apăsaţi [D/c] pentru a selecta o opţiune detaliată.

Reglaţi culoarea pentru sursa de lumină selectată (balans de alb) sau selectaţi o valoare de expunere.

5

Apăsaţi [o] pentru a salva setările.

Opţiuni de fotografiere

77

Reglarea imaginilor

Reglaţi claritatea, contrastul sau saturaţia fotografiilor.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Ajustare imagine.

3

Selectaţi o opţiune.

Claritate

Contrast

Saturaţie

Ajustare imagine : Claritate

Anulare

Claritate

Contrast

Saturaţie

Setare

4

Apăsaţi [F/t] pentru a regla fiecare valoare.

Claritate Descriere

-

Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea fotografiilor pe computer).

+

Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi claritatea fotografiilor. Acest lucru poate spori, de asemenea, zgomotul din fotografii.

Contrast

-

+

Saturaţie

-

+

Descriere

Reduceţi culoarea şi luminozitatea.

Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.

Descriere

Reduceţi saturaţia.

Sporiţi saturaţia.

5

Apăsaţi [o] pentru a salva setările dvs.

Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru imprimare).

Opţiuni de fotografiere

78

Reducerea sunetului zoom-ului

Când utilizaţi zoom-ul în timpul înregistrării videoclipurilor, camera foto poate înregistra sunetul zoom-ului. Utilizaţi funcţia Zoom silenţios pentru a nu înregistra zgomotul zoom-ului.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Voce.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Zoom fără sonor: Camera foto opreşte temporar înregistrarea sunetului atunci când utilizaţi zoom-ul.

Dezactivat: Înregistraţi un videoclip fără sunet.

Activat: Înregistraţi un videoclip cu sunet.

Nu blocaţi microfonul când folosiţi funcţia Voce.

Înregistrările făcute cu Voce pot fi diferite faţă de sunetele reale.

Opţiuni de fotografiere

79

Redarea/Editarea

Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi să editaţi fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum să conectaţi camera foto la computer sau la TV.

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

…………………………………… 81

Pornirea modului Redare

……………………… 81

Vizualizarea fotografiilor

……………………… 86

Redarea unui videoclip

………………………… 89

Editarea unei fotografii

………………………… 91

Redimensionarea fotografiilor

………………… 91

Rotirea unei fotografii

………………………… 91

Aplicarea efectelor Filtru inteligent

…………… 92

Reglarea fotografiilor

…………………………… 93

Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un

HDTV

……………………………………………… 95

Transferarea fişierelor pe computer

…………… 97

Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows

…………………… 97

Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac

………………………… 98

Utilizarea programelor pe computer

………… 99

Instalarea i-Launcher

…………………………… 99

Utilizare i-Launcher

…………………………… 100

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Aflaţi cum puteţi reda fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi gestiona fişiere.

Pornirea modului Redare

Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri stocate în camera foto.

1

Apăsaţi [P].

Va fi afişat cel mai recent fişier.

Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai recent fişier.

2

Apăsaţi [F/t] pentru a derula fişierele.

Ţineţi apăsat [F/t] pentru a derula rapid fişierele.

Dacă doriţi să vedeţi fişierele stocate în memoria internă, scoateţi cartela de memorie.

Este posibil să nu puteţi edita sau reda fişiere care au fost capturate cu alte camere foto, din cauza dimensiunilor (dimensiune imagine, etc) sau a codecurilor neacceptate. Utilizaţi un computer sau un alt dispozitiv pentru a edita sau reda aceste fişiere.

Fotografiile sau videoclipurile captate în orientarea portret nu se rotesc automat şi sunt afişate în orientarea peisaj de camera foto şi celelalte dispozitive.

Informaţii fişier fotografie

Memorie utilizată

Informaţii despre

Fişier

Histogramă

Album/Mărire

Pictogramă Descriere

Fişier curent/Total fişiere

Nume folder – Nume fişier

Fotografie captată într-un mod de cadre multiple Continuu sau în modul Precaptură (Consultaţi Vizualizarea fişierelor ca folder,

pag. 84)

Fişier protejat

Pentru afişarea informaţiilor despre fişier pe ecran, apăsaţi [D].

Redarea/Editarea

81

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Informaţii fişier video

Informaţii despre Fişier

Album

Redare Captură

Pictogramă Descriere

Fişier curent/Total fişiere

Nume folder – Nume fişier

Timp redare curentă

Durată videoclip

Fişier protejat

Imagine captată în timpul înregistrării unui videoclip (până la 6 fotografii)

Pentru afişarea informaţiilor despre fişier pe ecran, apăsaţi [D].

Redarea/Editarea

82

Vizualizarea fişierelor ca miniaturi

Scanaţi miniaturile fişierelor.

sau

În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga pentru a vizualiza miniaturile (câte 12 odată). Rotiţi

[Zoom] la stânga încă o dată pentru a afişa mai multe miniaturi (24 odată). Rotiţi [Zoom] la dreapta pentru a reveni la vizualizarea anterioară.

Meniu

Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a derula fişierele.

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Vizualizarea fişierelor după categorie

Vizualizaţi fişierele în funcţie de categorie, cum ar fi data sau tipul fişierului.

1

În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga.

2

Apăsaţi [m].

3

Selectaţi Filtru → o categorie.

Filtru

Toate

Dată

Tip de fişier

Înapoi

Setare

Pictogramă Descriere

Toate: Vizualizaţi fişierele normal.

Dată: Vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.

Tip de fişier: Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.

4

Derulaţi la o listă dorită, apoi apăsaţi [o] pentru a deschide lista.

5

Derulaţi la un fişier dorit, apoi apăsaţi [o] pentru a vizualiza fişierul.

6

Rotiţi [Zoom] la stânga pentru a reveni la vizualizarea anterioară, apoi apăsaţi [r].

Dacă schimbaţi categoria, poate dura ceva timp pentru camera foto să reorganizeze fişierele în funcţie de numărul de fişiere.

Dacă ştergeţi o categorie clasificată după Dată sau Tip de fişier, toate fişierele din această categorie vor fi şterse.

Redarea/Editarea

83

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Vizualizarea fişierelor ca folder

Fotografiile captate în modul Continuu sau în modul Focalizare apar ca un folder.

1

În modul Redare, apăsaţi [F/t] pentru a derula la un folder dorit.

Camera foto va reda automat fotografiile din folder.

Protejarea fişierelor

Protejaţi un fişier împotriva ştergerii accidentale.

1

În modul Redare, selectaţi un fişier pentru protejare.

2

Apăsaţi [m], apoi selectaţi ProtejareActivat.

3

Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru protejarea fişierelor adiţionale.

Nu puteţi şterge, redimensiona sau roti un fişier protejat.

Vizualizare unică

2

Apăsaţi [o] pentru a deschide folderul.

3

Apăsaţi [F/t] pentru a derula fişierele.

4

Apăsaţi [o] sau rotiţi [Zoom] la stânga pentru a reveni la modul

Redare.

Redarea/Editarea

84

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Ştergerea fişierelor

Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi în modul Redare.

Ştergeţi un singur fişier

Puteţi selecta un fişier, apoi îl puteţi şterge.

1

În modul Redare, selectaţi un fişier, apoi apăsaţi [s].

2

Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.

De asemenea, puteţi şterge fişiere în modul Redare apăsând [m], apoi selectând ŞtergereŞtergereDa.

Ştergerea mai multor fişiere

Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.

1

În modul Redare, apăsaţi [s].

Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [m], selectaţi Ştergere

Selectare, apoi săriţi la pasul 3, sau apăsaţi [s], selectaţi Selectare, apoi săriţi la pasul 3.

2

Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Ştergere mai multe.

3

Derulaţi la fiecare fişier pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi apăsaţi [o].

Apăsaţi [o] din nou pentru a anula selecţia.

4

Apăsaţi [s].

5

Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.

Redarea/Editarea

85

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Ştergerea tuturor fişierelor

Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.

1

În modul Redare, apăsaţi [m].

Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [m], selectaţi Ştergere

Ştergere tot, apoi săriţi la pasul 3, sau apăsaţi [s], selectaţi Ştergere tot, apoi săriţi la pasul 3.

2

Selectaţi ŞtergereŞtergere tot.

3

Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.

Toate fişierele neprotejate sunt şterse.

Copierea fişierelor pe o cartelă de memorie

Copierea fişierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.

1

În modul Redare, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Copiere pe Card.

Vizualizarea fotografiilor

Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile ca o expunere de diapozitive.

Mărirea unei fotografii

sau

În modul Redare, rotiţi [Zoom] la dreapta pentru a mări o porţiune a fotografiei. Rotiţi [Zoom] la stânga pentru a micşora.

Zonă mărită

Înapoi Tăiere

Redarea/Editarea

86

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Pentru

A muta zona mărită

A trunchia fotografia mărită

Descriere

Apăsaţi [D/c/F/t].

Apăsaţi [o], apoi selectaţi Da.

(Fotografia trunchiată va fi salvată ca fişier nou.

Fotografia originală este menţinută în forma originală.)

Când vizualizaţi fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom poate varia.

Vizualizarea fotografiilor panoramice

Vizualizaţi fotografiile realizate în modul Vedere panoramică.

1

În modul Redare, apăsaţi [F/t] pentru a derula la fotografia panoramică dorită.

Fotografia panoramică întreagă apare pe ecran.

2

Apăsaţi [o].

Camera foto derulează automat fotografia de la stânga la dreapta pentru o fotografie panoramică orizontală şi de sus în jos pentru o fotografie panoramică verticală. Camera apoi comutează la modul Redare.

În timp ce redaţi o fotografie panoramică, apăsaţi [o] pentru a întrerupe sau relua din întrerupere.

După ce aţi întrerupt redarea unei fotografii panoramice, apăsaţi

[D/c/F/t] pentru a mişca fotografia orizontal sau vertical, în funcţie de direcţia în care v-aţi mişcat atunci când aţi captat fotografia.

3

Apăsaţi [r] pentru a reveni la modul Redare.

Camera caută automat prin fotografia panoramică numai atunci când muchia cea mai lungă a fotografiei este de două sau de multe ori mai mare decât cea mai scurtă muchie.

Redarea/Editarea

87

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Redarea unei expuneri de diapozitive

Aplicaţi efecte şi sunet unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dvs. Funcţia de expunere a diapozitivelor nu funcţionează pentru videoclipuri.

1

În modul Redare, apăsaţi [m].

2

Selectaţi Opţiuni prezentare.

Treceţi la pasul 5 pentru a începe expunerea de diapozitive fără efecte.

3

Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de diapozitive.

* Implicit

Opţiune Descriere

Mod redare

Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de diapozitive.

(Redare unică*, Repetare)

Interval

Setaţi intervalul dintre fotografii. (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)

Trebuie să setaţi opţiunea Efect la Dezactivat pentru a seta intervalul.

Muzică

Efect

Setaţi sunetul de fundal.

Setaţi un efect de schimbare a scenei între fotografii.

(Dezactivat, Calm *, Relaxat, Vii, Dulce, Strălucitor)

Selectaţi Dezactivat pentru anularea efectelor.

Când folosiţi opţiunea Efect intervalul dintre fotografii va fi stabilit la 1 secundă.

4

Apăsaţi [m].

5

Selectaţi Pornire Slide Show.

6

Vizualizarea unei expuneri de diapozitive.

Apăsaţi [o] pentru a întrerupe prezentarea.

Apăsaţi [o] din nou pentru a relua prezentarea.

Apăsaţi [o], apoi apăsaţi [F/t] pentru a opri prezentarea şi pentru a reveni la modul Redare.

Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului.

Redarea/Editarea

88

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Redarea unui videoclip

În modul Redare, puteţi vizualiza un videoclip, apoi puteţi captura sau aranja părţi din videoclipul redat. Puteţi salva segmentele capturate sau aranjate ca fişiere noi.

1

În modul Redare, selectaţi un videoclip, apoi apăsaţi [o].

2

Vizualizaţi clipul video.

Timp redare curentă/

Durată videoclip

Pentru

Deplasaţi-vă înapoi

Descriere

Apăsaţi [F]. De fiecare dată când atingeţi

[F], schimbaţi viteza de scanare în această ordine: 2X, 4X, 8X.

Întrerupeţi sau reluaţi redarea Apăsaţi [o].

Deplasaţi-vă înainte

Ajustaţi nivelul volumului

Apăsaţi [t]. De fiecare dată când atingeţi [t], schimbaţi viteza de scanare în această ordine:

2X, 4X, 8X.

Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta.

Puteţi scana înapoi sau înainte, sau întrerupe videoclipul după ce au trecut cel puţin 2 secunde de la punctul de începere.

Stop Pauză

Redarea/Editarea

89

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Aranjarea unui videoclip

1

În modul Redare, selectaţi un videoclip, apoi apăsaţi [m].

2

Selectaţi Trunchiere film.

3

Apăsaţi [o] pentru a porni redarea videoclipului.

4

Apăsaţi [o] → [c] în punctul în care doriţi să începeţi aranjarea fişierului.

5

Apăsaţi [o] pentru a relua redarea videoclipului.

6

Apăsaţi [o] → [c] în punctul în care doriţi să terminaţi aranjarea fişierului.

7

Apăsaţi [c] pentru ajustare.

8

Când apare mesajul de tip pop-up, selectaţi Da.

Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.

Camera va salva videoclipull editat ca fişier nou şi va lăsa videoclipul original intact.

Capturarea unei imagini din videoclip

1

În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [o] în punctul în care doriţi să capturaţi o imagine.

2

Apăsaţi [c].

Rezoluţia imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului original.

Imaginea capturată este salvată ca fişier nou.

Redarea/Editarea

90

Editarea unei fotografii

Aflaţi cum să editaţi fotografiile.

Camera va salva fotografiile editate ca fişiere noi.

Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi sau le redimensionaţi manual nu sunt transformate automat într-o rezoluţie mai redusă.

Nu puteţi edita o fotografie în timp ce vizualizaţi un folder. Pentru a edita o fotografie, apăsaţi [o] pentru a deschide folderul, apoi derulaţi la fotografie.

Redimensionarea fotografiilor

Modificaţi dimensiunea unei fotografii şi o salvaţi ca fişier nou.

1

În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi [m].

2

Selectaţi Redimensionare.

3

Selectaţi o opţiune.

Redimensionare

2592 X 1944

1984 X 1488

1024 X 768

Rotirea unei fotografii

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi Rotire → o opţiune.

Rotire : Dreapta 90˚

Înapoi Setare

Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de dimensiunea originală a fotografiei.

Anulare Salvare

5

Apăsaţi [c] pentru a salva.

Camera va scrie peste fişierul original.

În modul Redare, apăsaţi [m], apoi selectaţi Rotire pentru a roti o fotografie.

Redarea/Editarea

91

Editarea unei fotografii

Aplicarea efectelor Filtru inteligent

Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi Filtru inteligent → o opţiune.

Filtru inteligent : Miniatură

Înapoi Setare

Opţiune

Normal

Miniatură

Întunecare colţuri

Filtru încrucişat

Ochi de peşte

Clasic

Retro

Descriere

Niciun efect

Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a fotografiei va fi neclară.)

Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a colţurilor ca la camerele foto

Lomo.

Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul vizual al unui filtru

încrucişat.

Distorsionaţi obiectele apropiate pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.

Aplicaţi un efect alb-negru.

Aplicaţi un efect de ton sepia.

5

Apăsaţi [c] pentru a salva.

Redarea/Editarea

92

Editarea unei fotografii

Reglarea fotografiilor

Aflaţi cum să reglaţi luminozitatea, contrastul sau saturaţia, sau cum să corectaţi efectul de ochi roşii. Dacă centrul unei fotografii este întunecat, puteţi regla pentru a fi mai luminos. Camera foto va salva o fotografie editată ca fişier nou, dar o poate converti la o rezoluţie mai redusă.

Puteţi regla luminozitatea, contrastul şi saturaţia şi puteţi aplica în acelaşi timp efectele Filtru inteligent.

Nu puteţi aplica efectele ACB, Retuşare Faţă şi Corector efect ochi roşii în acelaşi timp.

Reglarea luminozităţii, a contrastului sau a saturaţiei

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi o opţiune de reglare.

Pictogramă Descriere

Luminozitate

Contrast

Saturaţie

5

Apăsaţi [F/t] pentru a regla opţiunea.

6

Apăsaţi [o].

7

Apăsaţi [c] pentru a salva.

Reglarea subiecţilor întunecaţi (ACB)

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi ACB.

5

Apăsaţi [c] pentru a salva.

Redarea/Editarea

93

Editarea unei fotografii

Retuşarea feţelor

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi Retuşare faţă.

5

Apăsaţi [F/t] pentru a regla opţiunea.

Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă şi fără riduri.

6

Apăsaţi [c] pentru a salva.

Eliminarea efectului de ochi roşii

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi Corector efect ochi roşii.

5

Apăsaţi [c] pentru a salva.

Redarea/Editarea

94

Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV

Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi ConectivitateIeşire video.

3

Selectaţi ieşirea de semnal video în funcţie de ţara sau de regiunea

dvs. (pag. 107)

4

Opriţi camera foto şi televizorul.

5

Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.

Audio

Videoclip

6

Porniţi TV-ul, apoi selectaţi sursa A/V video.

7

Porniţi camera foto.

Camera foto intră automat în modul Redare atunci când este conectată la un

TV.

8

Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând butoanele de pe camera foto.

În funcţie de modelul de TV, puteţi vedea zgomot digital sau poate să nu apară o parte dintr-o imagine.

Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcţie de setările TV.

Redarea/Editarea

95

Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV

Vizualizarea fişierelor pe un HDTV

Puteţi vizualiza fotografii sau videoclipuri de înaltă calitate şi necomprimate la un televizor de înaltă definiţie, cu ajutorul cablului HDMI opţional. HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie) este acceptat de majoritatea televizoarelor HDTV.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi ConectivitateDimensiune HDMI.

3

Selectaţi o rezoluţie HDMI. (pag. 107)

4

Opriţi camera foto şi dispozitivul HDTV.

5

Conectaţi camera foto la HDTV utilizând cablul HDMI opţional.

6

Porniţi camera foto.

Dacă aveţi un HDTV Samsung compatibil cu Anynet+ şi aţi activat funcţia

Anynet+ a camerei foto, HDTV-ul porneşte automat şi afişează ecranul camerei foto, în timp ce camera intră automat în modul Redare.

Dacă Anynet+ este dezactivat în camera foto sau TV-ul nu are Anynet+, TV-ul nu porneşte automat. Porniţi TV-ul manual.

7

Vizualizaţi fişiere utilizând butoanele de pe camera foto sau, dacă

TV-ul are Anynet+, telecomanda HDTV-ului.

Dacă HDTV-ul acceptă profilul Anynet+(CEC), activaţi Anynet+ în meniul de

setări al camerei foto (pag. 107) pentru a controla camera foto cu ajutorul

telecomenzii TV.

Anynet+ vă permite să controlaţi cu ajutorul telecomenzii televizorului toate dispozitivele A/V Samsung conectate.

Timpul necesar pentru conectarea camerei foto la HDTV poate varia în funcţie de tipul cartelei SD, SDHC sau SDXC folosite. O cartelă SD, SDHC sau SDXC mai rapidă nu va determina în mod necesar un transfer HDMI mai rapid, deoarece principala funcţie a cartelei este de a îmbunătăţi rata de transfer în timpul fotografierii.

Redarea/Editarea

96

Transferarea fişierelor pe computer

Conectaţi camera foto la computer pentru a transfera fişiere din cartela de memorie a camerei foto în computer.

Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare

Windows

Conectarea camerei foto la computer ca disc amovibil.

Computerul dvs. trebuie să aibă ca sistem de operare Windows XP, Windows Vista,

Windows 7 sau Windows 8 pentru a conecta camera foto ca disc amovibil.

5

Porniţi camera foto.

Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.

6

Pe computer, selectaţi Computerul meuDisk amovibilDCIM

100PHOTO.

7

Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi Conectivitatei-LauncherDezactivat.

3

Opriţi camera foto.

4

Conectaţi camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.

Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)

La Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8, modurile de deconectare ale camerei foto sunt similare.

1

Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipeşte, aşteptaţi până când încetează.

2

Faceţi clic pe din bara de instrumente din partea dreaptă jos a ecranului computerului.

3

Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.

4

Faceţi clic pe caseta de mesaje care indică posibilitatea scoaterei camerei în siguranţă.

5

Scoateţi cablul USB.

Redarea/Editarea

97

Transferarea fişierelor pe computer

Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac

După ce aţi conectat camera foto la un computer cu sistem de operare Mac, computerul va recunoaşte automat dispozitivul. Puteţi transfera fişiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.

Este acceptat Mac OS 10.5 sau o versiune ulterioară (cu excepţia PowerPC).

1

Opriţi camera foto.

2

Conectaţi camera foto la un computer cu sistem de operare Mac prin cablul USB.

Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

3

Porniţi camera foto.

Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o pictogramă pentru discul amovibil.

4

Faceţi clic dublu pe pictograma pentru discul amovibil.

5

Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.

Redarea/Editarea

98

Utilizarea programelor pe computer

i-Launcher vă permite să redaţi fişiere utilizând Multimedia Viewer şi furnizează conexiuni astfel încât să puteţi descărca programe utile.

Instalarea i-Launcher

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi Conectivitatei-LauncherActivat.

3

Opriţi camera foto.

4

Conectaţi camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.

Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

5

Porniţi camera foto.

6

Selectaţi un folder de destinaţie în computerul dvs., apoi selectaţi

Da.

Dacă apare o fereastră pop-up care vă solicită să rulaţi iLinker.exe, rulaţi-o mai

întâi pe aceasta.

Când conectaţi camera foto la un computer cu i-Launcher instalat, programul se va lansa automat.

7

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

O comandă rapidă a programului i-Launcher va apărea pe computer.

Înainte de a instala programul, asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la o reţea.

Dacă utilizaţi un computer cu Mac OS, funcţia i-Launcher nu este disponibilă.

Redarea/Editarea

99

Utilizarea programelor pe computer

Programe disponibile la utilizarea i-Launcher

Opţiune

Multimedia Viewer

Descriere

Puteți vizualiza fișiere utilizând Multimedia Viewer.

Utilizare i-Launcher

i-Launcher vă permite să redaţi fişiere utilizând Multimedia Viewer.

Cerinţele sunt doar cu titlu de recomandare. i-Launcher poate să nu funcţioneze corespunzător chiar şi atunci când computerul îndeplineşte toate cerinţele, în funcţie de starea computerului.

În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele, este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din folosirea computerelor necalificate, cum ar fi un computer pe care l-aţi asamblat dvs.

Redarea/Editarea

100

Utilizarea programelor pe computer

Cerinţe sistem de operare Windows

Element

Procesor

RAM

Sistem de operare*

Cerinţe

Intel Core 2 Duo® 2.0 GHz sau mai mare/

AMD Phenom 2.4 GHz sau mai mare

Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult recomandat)

Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 sau

Windows 8

Capacitate hard disk

250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat)

Altele

Monitor compatibil cu ecran color de 1024 X 768 pixeli, cu monitor color compatibil pe 16 biţi (monitor color recomandat 1280 X 1024 pixeli, pe 32 biţi)

Port USB 2.0

• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/ seria ATI X1600 sau mai mare

Microsoft DirectX 9,0c sau mai mare

* O versiune de 32-biţi a programului i-Launcher va fi instalată - chiar şi pe ediţiile de 64-biţi ale

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8.

Deschiderea programului i-Launcher

Pe computer, selectaţi StartToate programeleSamsungi-Launcher

Samsung i-Launcher.

Redarea/Editarea

101

Utilizarea programelor pe computer

Utilizarea Multimedia Viewer

Multimedia Viewer vă permite să redaţi fişiere. Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe Multimedia Viewer.

Multimedia Viewer acceptă următoarele formate:

-

Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)

-

Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO

Este posibil ca fişiere care au fost înregistrate cu dispozitive ale altor producători să fie redate cu probleme.

Vizualizarea fotografiilor

1

66%

2

3

Nr.

Descriere

1

Nume fişier

2

Zonă mărită

3

Histogramă

4

Deschideţi fişierul selectat.

5

Buton histogramă

6

Rotiţi la stânga/Rotiţi la dreapta.

7

Vă deplasaţi la fişierul anterior/Vă deplasaţi la fişierul următor.

8

Potriviţi fotografia pe ecran.

9

Vizualizaţi fotografia la dimensiunea ei originală.

0

Mărire/ Micşorare

!

Comutaţi între modul 2D şi modul 3D.

!

0 9 8 7 6 5 4

Redarea/Editarea

102

Utilizarea programelor pe computer

Vizualizarea videoclipurilor

1

8 7 6 5 4 3

2

Nr.

Descriere

1

Nume fişier

2

Reglaţi volumul.

3

Deschideţi fişierul selectat.

4

Vă deplasaţi la fişierul următor.

5

Oprire

6

Pauză

7

Vă deplasaţi la fişierul anterior.

8

Bară de progres

Redarea/Editarea

103

Setările

Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.

Meniul de setări

………………………………… 105

Accesarea meniului de setări

…………………… 105

Sunete

………………………………………… 106

Ecran

…………………………………………… 106

Conectivitate

…………………………………… 107

General

………………………………………… 108

Meniul de setări

Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.

Accesarea meniului de setări

1

Rotiţi selectorul de moduri la .

2

Selectaţi un meniu.

Setări

Sunete

Ecran

Conectivitate

General

Pictogramă Descriere

Sunete

: Setaţi diferite sunete pentru camera foto şi volumul.

(pag. 106)

Ecran

: Personalizaţi setările afişajului. (pag. 106)

Conectivitate

: Setaţi opţiunile pentru conectare. (pag. 107)

General

: Modificaţi setările pentru sistemul camerei foto, cum ar

fi formatul memoriei şi numele implicit al fişierelor. (pag. 108)

3

Selectaţi un element.

Sunete

Volum

Sunet bip

Sunet obturator

Sunet de pornire

Sunet AF

Înapoi

4

Selectaţi o opţiune.

Volum

Dezactivat

Silenţios

Mediu

Maxim

Mediu

Activat

Sunet 1

Dezactivat

Activat

Selectare

Înapoi Setare

5

Apăsaţi [r] pentru a reveni la ecranul anterior.

Setările

105

Meniul de setări

Sunete

Element

Volum

Sunet bip

Sunet obturator

Sunet de pornire

Sunet AF

* Implicit

Descriere

Setaţi volumul tuturor sunetelor.

(Dezactivat, Silenţios, Mediu*, Maxim)

Setaţi sunetul emis de către cameră atunci când apăsaţi butonul declanşator. (Dezactivat, Activat*)

Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi butonul declanşator. (Dezactivat, Sunet 1*, Sunet 2, Sunet 3)

Setaţi sunetul emis de cameră atunci când o porniţi.

(Dezactivat*, Zbor, Show laser, Nor)

Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi până la jumătate pe butonul declanşator. (Dezactivat, Activat*)

Ecran

Element

Imagine de pornire

Rând ghid

Afişare Dată/

Oră

Afişaj ajutor

* Implicit

Descriere

Setaţi o imagine de pornire care să se afişeze atunci când porniţi camera foto.

Dezactivat*: Nu se afişează nicio imagine de pornire.

Logo: Se afişează o imagine implicită stocată în memoria internă.

Imagine utilizator : Selectaţi Imagine utilizator din fotografiile pe care le-aţi captat în memorie.

Camera foto va salva numai o singură Imagine de Utilizator

în memoria internă la un moment dat.

Dacă selectaţi o fotografie nouă ca Imagine utilizator sau dacă resetaţi camera, camera va şterge imaginea curentă.

Selectaţi un ghid, pentru a vă ajuta să compuneţi o scenă.

(Dezactivat*, 2 X 2, 3 X 3, Încrucişat, Diagonal)

Setaţi dacă afişaţi sau nu data şi ora pe ecranul camerei foto.

(Oprit*, Pornit)

Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui meniu.

(Dezactivat, Activat*)

Setările

106

Meniul de setări

Element

Luminozitate ecran

Vizualizare rapidă

* Implicit

Descriere

Reglaţi luminozitatea ecranului.

(Auto*, Întunecat, Normală, Luminos)

Normală este fixat în modul Redare, chiar dacă aţi selectat

Auto.

Setaţi dacă doriţi examinarea unei imagini realizate înainte de revenirea la modul Fotografiere. (Dezactivat, Pornit*)

Această caracteristică nu funcţionează în anumite moduri.

Ecran automat dezactivat

Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de secunde, camera foto comutează automat la modul Închidere automată ecran.

(Dezactivat*, Activat)

În modul Închidere automată ecran, apăsaţi orice buton în afară de [X] pentru a relua utilizarea camerei.

Chiar dacă nu setaţi modul Închidere automată ecran, ecranul va deveni difuz după 30 secunde de la ultima operaţiune de economisire a energiei.

Conectivitate

Element

Ieşire video

Anynet+

(HDMI-CEC)

Dimensiune

HDMI i-Launcher

* Implicit

Descriere

Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de regiunea dvs.

NTSC: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic etc

PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China,

Danemarca, Anglia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Kuweit,

Malaezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,

Suedia, Elveţia, Thailanda etc

Activaţi controlarea camerei foto cu o telecomandă TV atunci când o conectaţi la un HDTV care acceptă profilul Anynet+(CEC).

Dezactivat: Vizualizaţi fişiere fără să utilizaţi o telecomandă

HDTV.

Activat*: Controlaţi camera foto cu o telecomandă HDTV.

Selectaţi rezoluţia fotografiilor când redaţi fişiere pe un aparat

HDTV prin cablul HDMI.

(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)

Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluţia selectată, aparatul

HDTV selectează automat următoarea rezoluţie mică.

Setaţi pornirea automată a programului i-Launcher în momentul

în care conectaţi camera foto la computer. (Dezactivat, Activat*)

Setările

107

Meniul de setări

General

Element

Language

Fus orar

Setare Dată/Oră

Tip Dată

Tip oră

* Implicit

Descriere

Setaţi limba de afişare a textului.

Setaţi fusul orar pentru locaţia dvs. Când călătoriţi în altă ţară, selectaţi Călătorie, apoi selectaţi fusul orar corespunzător. (Acasă*, Călătorie)

Setaţi data şi ora.

Setaţi formatul datei.

(AAAA/LL/ZZ, LL/ZZ/AAAA, ZZ/LL/AAAA)

Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcţie de limba selectată.

Setaţi formatul pentru oră. (12 ore, 24 ore)

Tipul de oră implicit poate fi diferit în funcţie de limba selectată.

Element

Nr. fişier

* Implicit

Descriere

Specificaţi modul de denumire a fişierelor.

Resetare: Setaţi ca numărul fişierelor să înceapă de la

0001 când introduceţi o nouă cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi toate fişierele.

Serie*: Setaţi ca numărul fişierelor să reia numărul fişierului anterior când introduceţi o nouă cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi toate fişierele.

Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar numele implicit al primului fişier este SAM_0001.

Numărul fişierelor creşte cu unul, de la SAM_0001 la

SAM_9999, de fiecare dată când realizaţi o fotografie.

Numărul fişierelor creşte cu unul, de la 100PHOTO la

999PHOTO, de fiecare dată când folderul este plin.

Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate într-un folder este 9999.

Camera foto defineşte numele fişierelor conform standardului Digital rule for Camera File system (DCF)

. Dacă modificaţi numele fişierelor în mod intenţionat, camera foto poate să nu redea fişierele.

Setările

108

Meniul de setări

Element

Imprimare

Închidere automată

Lampă AF

* Implicit

Descriere

Setaţi afişarea datei şi orei pe fotografiile captate.

(Dezactivat*, Dată, Data/ora)

Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din dreapta jos al fotografiei.

Unele modele de imprimantă nu pot imprima corect data şi ora.

Camera foto nu va afişa data şi ora în cazul în care:

selectaţi Text în modul

selectaţi modul

Setaţi camera să se închidă automat dacă nu efectuaţi nicio operaţiune pentru o anumită perioadă de timp.

(Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)

Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea bateriei.

Camera foto nu se va opri automat atunci când este conectată la un computer şi în timp ce redaţi o expunere sau videoclipuri.

Setaţi aprinderea automată a unei lumini în locuri

întunecate pentru a vă ajuta la focalizare.

(Dezactivat, Activat*)

Element

Format

* Implicit

Descriere

Formataţi memoria internă şi cartela de memorie.

Formatarea va şterge toate fişierele, inclusiv fişierele protejate. (Da, Nu)

Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor de cartele de memorie sau de un computer. Formataţi cartelele de memorie în camera foto înainte de a le utiliza pentru capturarea imaginilor.

Resetare

Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere. Data şi ora, limba şi setările ieşirii video nu vor fi resetate.

(Da, Nu)

Licenţe open source

Afişaţi informaţiile despre Licenţe open source.

Setările

109

Anexe

Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.

Mesaje de eroare

………………………………… 111

Întreţinerea camerei foto

……………………… 112

Curăţarea camerei foto

………………………… 112

Folosirea sau depozitarea camerei foto

……… 113

Despre cartelele de memorie

………………… 115

Despre baterie

………………………………… 118

Înainte de a contacta un centru de service

…… 122

Specificaţiile camerei foto

……………………… 125

Glosar

…………………………………………… 129

Index

……………………………………………… 134

Mesaje de eroare

Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.

Mesaj de eroare

Eroare card

Soluţii propuse

Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.

Scoateţi cartela de memorie şi mai introduceţi-o o dată.

Formataţi cartela de memorie.

Puteţi bloca o cartelă SD, SDHC sau SDXC pentru a preveni ştergerea fişierelor. Deblocaţi cartela când fotografiaţi.

Card blocat!

Card neacceptat.

DCF Full Error

Cartela de memorie introdusă nu este suportată de camera dvs. foto. Introduceţi o cartelă de memorie SD,

SDHC sau SDXC.

Numele fişierelor nu corespund standardului DCF.

Transferaţi fişierele de pe cartela de memorie pe computer şi formataţi cartela. Apoi, deschideţi meniul

Setări şi selectaţi GeneralNr. fişierResetare.

(pag. 108)

Mesaj de eroare

Eroare fişier

Sistemul de fişiere nu este acceptat.

Baterie descărcată

Memorie plină

Nu este fişier imagine

Soluţii propuse

Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un centru de service.

Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere FAT a cartelei de memorie introduse. Formataţi cartela de memorie pe cameră.

Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi bateria.

Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o nouă cartelă de memorie.

Capturați imagini sau introduceţi un card de memorie care conţine câteva fotografii.

Anexe

111

Întreţinerea camerei foto

Curăţarea camerei foto

Obiectivul şi ecranul camerei foto

Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi uşor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi un lichid de curăţare pentru obiective pe o bucată de hârtie de curăţare şi ştergeţi uşor.

Corpul camerei foto

Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.

Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.

Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare pe acesta.

Anexe

112

Întreţinerea camerei foto

Folosirea sau depozitarea camerei foto

Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei

Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea înalte.

Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de crescută, sau cu variaţii mari de umiditate.

Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu în maşină în timpul verii.

Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrare dură şi de vibraţii excesive pentru a evita deteriorări importante.

Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor interne.

Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto sau cu accesoriile acesteia.

Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.

Depozitarea pentru perioade lungi de timp

Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp, puneţi-o într-un container etanş, împreună cu un material absorbant, cum ar fi silicagel.

În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie reîncărcate înainte de utilizare.

Data şi ora curentă pot fi iniţializate când camera foto este pornită după ce camera foto şi bateria au fost separate pentru o perioadă îndelungată.

Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede

Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma condens pe lentilă sau componentele interne ale camerei foto. În acest caz, opriţi camera foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie, scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se evaporă

înainte de a o reintroduce.

Folosirea pe plajă sau pe malul apei

Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi pe plajă sau în zone similare.

Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea acesteia.

Anexe

113

Alte precauţii

Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate cauza vătămări dvs. sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.

Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele mobile şi poate

împiedica funcţionarea corectă.

Opriţi camera foto atunci când nu o utilizaţi.

Camera dvs. foto conţine componente fragile. Evitaţi expunerea camerei la şocuri.

Întreţinerea camerei foto

Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci când nu este folosită.

Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o departe de nisip, obiecte ascuţite sau monede.

Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este fisurat sau spart. Sticla spartă sau vopseaua acrilică pot cauza leziuni la mâini şi faţă. Duceţi camera foto la un centru service Samsung pentru a fi reparată.

Nu plasaţi niciodată camerele foto, bateriile, încărcătoarele sau accesoriile lângă, pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Aceste dispozitive pot fi deformate şi se pot supraîncălzi şi pot cauza un incendiu sau o explozie.

Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.

Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul cu un material moale, curat, fără impurităţi.

Camera se poate opri dacă este lovită sau scăpată din mână. În acest mod cartela de memorie este protejată. Porniţi camera foto pentru a o folosi din nou.

În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.

Când folosiţi camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire, culoarea ecranului se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă.

Aceste condiţii nu derivă din funcţionarea necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine atunci când camera foto ajunge la temperaturi mai moderate.

Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături.

Dacă vă confruntaţi cu oricare dintre aceste simptome, încetaţi imediat să utilizaţi camera foto şi consultaţi un medic.

Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanţie.

Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru camera foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este acoperită de garanţie.

Anexe

114

Întreţinerea camerei foto

Despre cartelele de memorie

Cartele de memorie acceptate

Acest produs acceptă cartele de memorie SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital

High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC sau microSDXC.

Bornă

Comutator de protecţie la scriere

Etichetă

(în partea din faţă)

Puteţi împiedica ştergerea fişierelor prin utilizarea comutatorului de protecţie la scriere pe o cartelă SD, SDHC sau SDXC. Glisaţi comutatorul în jos pentru blocare sau glisaţi-l în sus pentru deblocare. Deblocaţi cartela la realizarea fotografiilor şi a videoclipurilor.

Adaptor cartelă de memorie

Cartelă de memorie

Pentru a utiliza microcartele de memorie cu acest produs, un PC sau un cititor de cartele de memorie, introduceţi cartela într-un adaptor.

Anexe

115

Întreţinerea camerei foto

Capacitatea cartelei de memorie

Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o cartelă SD de 2 GB:

Fotografie

Dimensiune Excelentă

279

313

376

438

543

788

1140

1611

2266

657

849

938

1611

2266

2744

Fină

444

481

592

Normală

630

704

814

938

1147

1511

1930

2744

3199

Videoclip

Dimensiune

1920 X 1080

60 cadre pe secundă

Aprox. 09' 44"

30 cadre pe secundă

-

1280 X 720

Aprox. 15' 39"

640 X 480

Aprox. 30' 44"

320 X 240

Aprox. 90' 06"

Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcţiei zoom. Timpul de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiţi zoom-ul. Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de înregistrare.

Anexe

116

Întreţinerea camerei foto

Atenţie la folosirea cartelelor de memorie

Evitaţi expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau la temperaturi foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 40 °C). Temperaturile extreme pot cauza funcţionarea defectuoasă a cartelor de memorie.

Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă introduceţi cartela de memorie în direcţia incorectă, este posibil să deterioraţi camera foto sau cartela de memorie.

Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto sau de un computer.

Reformataţi cartela de memorie cu camera dvs. foto.

Opriţi camera foto înainte de a introduce sau înainte de a scoate cartela de memorie.

Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot pierde date.

După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de memorie, nu mai puteţi stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o cartelă de memorie nouă.

Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le supuneţi la impact sau la presiune.

Evitaţi depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice puternice.

Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanţe corozive.

Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanţe străine.

În cazul în care cartela de memorie este murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale

înainte de a o introduce în camera foto.

Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide, praf sau substanţe străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcţiona necorespunzător.

Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a o proteja de descărcările electrostatice.

Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard disk, un CD sau un DVD.

Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate

încălzi. Este normal şi nu indică funcţionarea necorespunzătoare.

Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Anexe

117

Întreţinerea camerei foto

Despre baterie

Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.

Specificaţii baterie

Specificaţii

Model

Tip

Capacitate celulă

Tensiune

Durată de încărcare*

(când camera foto este oprită)

Descriere

SLB-10A

Baterie litiu-ion

1050 mAh

3,7 V

Aproximativ 240 min

* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai mult.

Durată de viaţă a bateriei

Timp mediu de fotografiere/

Număr de fotografii

Condiţii de testare (când bateria este complet

încărcată)

Durata de viaţă a bateriei a fost măsurată în următoarele condiţii: în modul Program, în

întuneric, la rezoluţia

calitate Bună, cu OIS activat.

Fotografii

Aproximativ

100 min/

Aproximativ

200 fotografii

1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar, realizaţi o singură fotografie, şi măriţi sau micşoraţi.

2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Dezactivat, realizaţi o singură fotografie, şi măriţi sau micşoraţi.

3. Efectuaţi paşii 1 şi 2, aşteptând 30 de secunde

între fiecare pas. Repetaţi procesul timp de

5 minute, apoi opriţi camera foto pentru

1 minut.

4. Repetaţi paşii 1-3.

Înregistraţi videoclipuri la o rezoluţie de şi la

60 CPS.

Cifrele de mai sus sunt măsurate după standardele Samsung. Rezultatele dvs. pot diferi, în funcţie de utilizarea existentă.

Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de

înregistrare.

Anexe

118

Întreţinerea camerei foto

Mesaj pentru baterie descărcată

Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se colorează în roşu şi apare mesajul "Baterie descărcată".

Observaţii referitoare la folosirea bateriei

Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau la temperaturi foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 40 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor.

Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul camerei bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta folosirea normală a camerei foto.

Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.

La temperaturi sub 0 °C, capacitatea şi durata de viaţă a bateriei pot scădea.

Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar revine la normal la temperaturi mai blânde.

Scoateţi bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă îndelungată.

Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto. Depozitarea camerei foto pentru perioade

îndelungate cu bateria instalată cauzează descărcarea bateriei. Este posibil să nu puteţi reîncărca bateria descărcată complet.

Atunci când nu utilizaţi camera foto pentru o perioadă îndelungată (3 luni sau mai mult), verificaţi bateria şi reîncărcaţi-o regulat. Dacă lăsaţi bateria să se descarce continuu, capacitatea şi viaţa acesteia se poate micşora, ceea ce poate duce la o funcţionare necorespunzătoare, la incendiu sau explozie.

Precauţii la folosirea bateriei

Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie împotriva deteriorărilor

Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia şi pot provoca un incendiu sau un şoc electric.

Observaţii referitoare la încărcarea bateriei

Dacă indicatorul luminos pentru stare este stins, asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.

Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu se va încărca complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea bateriei.

Nu utilizaţi camera foto când încărcaţi bateria. Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.

Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.

Lăsaţi bateria să se încarce cel puţin 10 minute înainte de pornirea camerei foto.

În cazul în care conectaţi camera foto la o sursă externă de alimentare atunci când bateria este descărcată complet, utilizarea funcţiilor mari consumatoare de energie va duce la închiderea camerei foto. Pentru a folosi camera normal, reîncărcaţi bateria.

Anexe

119

Întreţinerea camerei foto

Dacă reconectaţi cablul de alimentare când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos pentru stare porneşte pentru aproximativ 30 de minute.

Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcaţi bateria până când indicatorul luminos pentru stare se stinge.

Dacă indicatorul luminos pentru stare clipeşte în culoarea roşie, reconectaţi cablul sau scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.

Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau când temperatura este prea ridicată, indicatorul luminos pentru stare poate clipi în culoarea roşie.

Încărcarea va începe când bateria se răceşte.

Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a acestora. După finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la camera foto.

Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru poate cauza deteriorarea cablului.

Observaţii referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un computer

Utilizaţi numai cablul USB furnizat.

Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:

utilizaţi un hub USB

alte dispozitive USB sunt conectate la computer

conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului

portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere de ieşire

(5 V, 500 mA)

Procedaţi cu grijă la manipularea şi aruncarea la deşeuri a bateriilor şi a

încărcătoarelor

Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările locale când aruncaţi la deşeuri bateriile uzate.

Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.

Anexe

120

Întreţinerea camerei foto

Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se poate solda cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranţa dvs., urmaţi aceste instrucţiuni de manipulare corectă a bateriei:

Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect manipulată.

Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie, întrerupeţi imediat utilizarea bateriei şi contactaţi un centru de service.

Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice, recomandate de producător şi încărcaţi bateria numai prin metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.

Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o expuneţi la medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de vară.

Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.

Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu temperatură şi umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duş.

Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum lenjerie de pat, covoare sau pături electrice, pentru o perioadă îndelungată de timp.

Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în spaţii închise.

Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice, precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.

Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător.

Anexe

121

Nu dezasamblaţi şi nu perforaţi bateria cu obiecte ascuţite.

Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe de zdrobire.

Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum căderea din locaţii aflate la înălţime.

Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C sau superioare.

Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.

Nu expuneţi bateria la surse de căldură excesivă, precum lumina solară, foc sau similar.

Instrucţiuni de evacuare la deşeuri

Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.

Nu aruncaţi bateria în foc.

Regulamentele privind evacuarea la deşeuri pot varia în funcție de ţară sau regiune. Evacuaţi bateriile la deşeuri conform cu regulamentele locale şi federale.

Instrucţiuni de încărcare a bateriei

Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.

Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect încărcată.

Înainte de a contacta un centru de service

Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat soluţiile sugerate, dar aveţi în continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.

Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cardul de memorie şi bateria.

Situaţie

Camera foto nu porneşte

Camera foto se opreşte brusc

Bateria camerei foto se descarcă rapid

Soluţii propuse

Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.

Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect. (pag. 20)

Încărcaţi bateria.

Încărcaţi bateria.

Camera foto poate fi în modul Închidere automată.

(pag. 109)

Camera foto se poate opri pentru a împiedica deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui impact.

Reporniţi camera foto.

Este posibil ca bateria să se descarce rapid la temperaturi scăzute (sub 0 °C). Păstraţi bateria caldă introducând-o în buzunar.

Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Reîncărcaţi, dacă este nevoie.

Bateriile sunt elemente consumabile, care trebuie

înlocuite în timp. Cumpăraţi o baterie nouă dacă durata de viaţă a bateriei se reduce rapid.

Situaţie

Nu puteţi face fotografii

Soluţii propuse

Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de memorie.

Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o nouă cartelă.

Formataţi cartela de memorie.

Cartela de memorie este defectă. Cumpăraţi o cartelă de memorie nouă.

Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.

Încărcaţi bateria.

Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.

Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.

Camera foto se blochează

Camera foto se

încălzeşte

Bliţul nu funcţionează

În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.

Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie setată la

Dezactivat. (pag. 60)

Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.

Anexe

122

Înainte de a contacta un centru de service

Situaţie

Bliţul se declanşează pe neaşteptate

Data şi ora sunt incorecte

Ecranul sau butoanele nu funcţionează

Soluţii propuse

Este posibil ca bliţul să se declanşeze datorită electricităţii statice. Camera foto nu funcţionează necorespunzător.

Setaţi data şi ora în setările de afişare. (pag. 108)

Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.

Ecranul camerei foto răspunde insuficient.

Cartela de memorie conţine o eroare

Nu poate reda fişiere

Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi foarte scăzute, se poate produce decolorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a ecranului camerei foto. Pentru o performanţă mai bună a ecranului, utilizaţi camera foto la temperaturi moderate.

Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.

Scoateţi cartela de memorie şi mai introduceţi-o o dată.

Formataţi cartela de memorie.

Consultaţi "Atenţie la folosirea cartelelor de memorie" pentru mai multe detalii. (pag. 117)

Dacă modificaţi numele unui fişier, este posibil ca acest fişier sa nu fie redat de camera foto (numele fişierului trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniţi această situaţie, redaţi fişierele pe computer.

Situaţie

Fotografia este neclară

Culorile din fotografie nu corespund celor din scena reală

Fotografia este prea luminoasă

Fotografia este prea

întunecată

Soluţii propuse

Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare setată este

potrivită pentru fotografii în prim plan. (pag. 63)

Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar,

curăţaţi obiectivul. (pag. 112)

Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de acoperire a

bliţului. (pag. 126)

O balanţă de alb incorectă poate crea o culoare nerealistă.

Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru balanţa de alb,

care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 72)

Fotografia este supraexpusă.

Opriţi bliţul. (pag. 60)

Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 62)

Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 70)

Fotografia este subexpusă.

Activaţi bliţul. (pag. 60)

Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 62)

Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 70)

Anexe

123

Înainte de a contacta un centru de service

Situaţie

Televizorul nu afişează fotografiile

Computerul dvs. nu recunoaşte camera.

Soluţii propuse

Asiguraţi-vă că această cameră foto este conectată corect la TV prin cablul A/V.

Asiguraţi-vă că această cartelă de memorie conţine fotografii.

Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul USB.

Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.

Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de operare acceptat.

Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fişiere

Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.

Computerul nu poate reda videoclipuri

Videoclipurile nu pot fi redate de unele programe de redare a acestora. Pentru a reda fişiere video captate cu ajutorul camerei foto, utilizaţi programul Multimedia

Viewer pe care îl puteţi instala cu programul i-Launcher pe computerul dvs.

Situaţie i-Launcher nu funcţionează corespunzător

Soluţii propuse

Opriţi programul i-Launcher şi reporniţi-l.

Asiguraţi-vă că i-Launcher este setat la Activat în

meniul de setări. (pag. 107)

În funcţie de specificaţiile şi mediul computerului dvs., programul poate să nu fie lansat automat. În acest caz, faceţi clic pe StartToate programeleSamsung

i-LauncherSamsung i-Launcher pe computerul dvs. (Pentru Windows 8, faceţi clic pe Starttoate

aplicaţiileSamsung i-Launcher.)

TV-ul sau computerul dvs. nu pot afişa fotografii şi videoclipuri care sunt stocate pe o cartelă de memorie SDXC.

Cartelele de memorie SDXC utilizează sistemul de fişiere exFAT. Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este compatibil cu sistemul de fişiere exFAT înainte de a conecta camera foto la dispozitivul respectiv.

Computerul nu recunoaşte o cartelă de memorie SDXC.

Cartelele de memorie SDXC utilizează sistemul de fişiere exFAT. Pentru a utiliza cartele de memorie SDXC pe un computer cu Windows XP, descărcaţi şi actualizaţi driverul de sistem de fişiere exFAT de pe site-ul web Microsoft.

Anexe

124

Specificaţiile camerei foto

Senzor imagine

Tip

Număr efectiv de pixeli

Număr total de pixeli

Obiectiv

1/2,3" (Aproximativ 7,77 mm) BSI CMOS

Aproximativ 16,38 mega-pixeli

Aproximativ 16,79 mega-pixeli

Distanţă focală

Interval F-stop

Zoom

Obiectiv Samsung f = 4,5 - 157,5 mm

(echivalent cu film de 35 mm: 25-875 mm)

F3,0 (W)–F5,9 (T)

Mod Imagine statică: 1,0-35,0X (Zoom optic X Zoom digital:

70,0X, Zoom optic X Zoom Intelli: 70,0X)

Mod Redare: 1,0–14,4X (în funcţie de dimensiunea imaginii)

Ecran

Tip

Caracteristică

Focalizare

LCD TFT

3,0" (75,0 mm) 460K

Tip

Focalizare automată TTL (AF centru, AF multiplă, Selecţie AF,

AF de urmărire, Identificare faţă AF)

Interval

Normal (AF)

Macro

Auto macro

Super Macro

Viteză obturator

Auto: 1/8–1/2000 sec.

Program: 1–1/2000 sec.

Noapte: 8–1/2000 sec.

Expunere

Control Program AE

Mod de măsurare

Compensare

Larg (W)

80 cm–infinit

10-80 cm

1 cm–infinit

1 cm

Multi, Punct, Centrat, Identificare faţă

Echivalent ISO

Tele (T)

150 cm–infinit

150-350 cm

150 cm–infinit

±2EV (1/3 EV Step)

Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,

ISO 3200, ISO 6400

Anexe

125

Specificaţiile camerei foto

Bliţ

Mod

Interval

Dezactivat, Auto, Ochi roşii, Auxiliar, Sincronizare lentă,

Corector efect ochi roşii

Lăţime: 80 cm–6 m (ISO Auto)

Tele: 1,5 –3 m (ISO Auto)

Timp de reîncărcare

‏Reducere mişcare

Aproximativ 5 s.

Stabilizare optică a imaginii (OIS)

Efect

Mod Fotografiere

Filtru Foto (Filtru inteligent): Miniatură, Întunecare colţuri,

Filtru încrucişat, Ochi de peşte, Clasic, Retro

Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturaţie

Mod Filmare videoclipuri

Filtru Film (Filtru inteligent): Miniatură, Întunecare colţuri, Ochi de peşte, Clasic, Retro, Efect Paletă 1, Efect Paletă 2,

Efect Paletă 3, Efect Paletă 4

Balans de alb

Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_L,

Tungsten, Parametri personalizare, Temp. culorii

Imprimare dată

Data/ora, Dată, Dezactivat

Fotografiere

Fotografii

Videoclipuri

Moduri: Smart Auto (Portret, Night Portret în condiţii de noapte, Portret în contre-jour, Noapte, Fundal luminos,

Peisaj, Alb, Verde natural, Cer senin, Apus, Macro, Text macro,

Culori Macro, Trepied, Action), Program, Manual, Scenă (Ghid cadru, Noapte, Portret, Copii, Peisaj, Prim-plan, Text, Apus,

Răsărit, Fundal luminos, Artificii, Plajă/zăpadă), Panoramă,

Magic Plus (Fotografie iluminare slabă, HDR, Fotografie divizată, Filtru Foto, Filtru Film, Editor Foto)

Cadre multiple: Continuu (8 cadre pe secundă, 5 cadre pe secundă, 3 cadre pe secundă), Focalizare,

Singular, Rafală (AE, BA)

Temporizator: Dezactivat, 2 sec, 10 sec

Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj, Cer senin, Verde natural, Apus), Film, Magic Plus (Filtru Film)

Format: MP4 (H.264) (Timp maxim de înregistrare: 20 min)

Dimensiune: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240

Viteză maximă: 360 cadre pe secundă(176x128), 240 cadre pe secundă(384x288)

Voce: Activat, Dezactivat, Zoom fără sonor

Captarea în timpul înregistrării

Editare video (integrată): Pauză în timpul înregistrării,

Captare imagine statică

Anexe

126

Specificaţiile camerei foto

Redare

Fotografii

Videoclipuri

Stocare

Suport

Format fişier

Tip: Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de diapozitive cu muzică şi efecte, Clip video

Editare: Redimensionare, Rotire, Filtru inteligent, Tăiere

Efect: Ajustare imagine (Luminozitate, Contrast, Saturaţie,

ACB, Retuşare faţă, Corector efect ochi roşii), Filtru inteligent

(Normal, Miniatură, Întunecare colţuri, Filtru încrucişat, Ochi de peşte, Clasic, Retro)

Editare: Captare imagine statică, Ajustare timp

Memorie internă: Aproximativ 74MB

Memorie externă (Opţional): cartelă SD (2 GB garantat), cartelă SDHC (până la 32 GB garantat), cartelă SDXC (până la 64 GB garantat)

Capacitatea memoriei interne ar putea să nu corespundă acestor specificaţii.

Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.21

Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

Dimensiune imagine

Pictogramă Dimensiune

4608 X 3456

4608 X 3072

4608 X 2592

3648 X 2736

2832 X 2832

2592 X 1944

1984 X 1488

1920 X 1080

1024 X 768

Anexe

127

Specificaţiile camerei foto

Interfaţă

Conector de ieşire digitală

USB 2.0

Intrare/ieşire audio

Baterie reîncărcabilă

Difuzor intern (Mono), Microfon (Stereo)

Ieşire video

A/V: NTSC, PAL (selectabil)

HDMI 1.4: NTSC, PAL (selectabil)

Mufă de intrare de c.c.

Sursă de alimentare

5,0 V

Baterie Litiu-ion (SLB-10A, 1050 mAh)

Tip conector Micro USB (5 pini)

Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.

Dimensiuni (l x Î x A)

118,9 X 83,8 X 56,5 mm (fără protuberanţe)

Greutate

503 g (fără baterie şi cartelă de memorie)

Temperatură de funcţionare

0-40 °C

Umiditate de funcţionare

5-85 %

Software

i-Launcher

Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii performanţelor.

Anexe

128

Glosar

ACB (Echilibrare automată a contrastului)

Această opţiune îmbunătăţeşte automat contrastul imaginilor atunci când subiectul este luminat din spate sau atunci când există un contrast mare între subiect şi fundal.

AEB (Funcţie de expunere automată)

Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.

AF (Focalizare automată)

Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect. Camera foto foloseşte contrastul pentru a focaliza automat.

Apertură

Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei foto.

Mişcarea camerei (Neclaritate)

În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul este deschis,

întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică. Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea acesteia, utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ, folosiţi un trepied, funcţia DIS sau OIS pentru a stabiliza camera foto.

Compoziţie

Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie. De obicei, respectarea regulilor terţilor duce la o compoziţie bună.

DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei foto)

O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de fişiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics and Information Technology

Industries Association (JEITA).

Adâncimea câmpului

Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază în funcţie de apertura obiectivului, distanţa focală şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face neclar fundalul unei compoziţii.

Zoom digital

Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil împrenă cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi zoom-ul digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce mărirea creşte.

Anexe

129

Glosar

DIS (Stabilizare digitală a imaginii)

Această caracteristică compensează în timp real mişcarea sau vibrarea atunci când fotografiaţi. Poate exista un anumit grad de degradare a imaginii în comparaţie cu

Stabilizarea optică a imaginii.

EV (Valoare de expunere)

Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeaşi expunere.

Compensare EV

Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere măsurată de camera foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi expunerea fotografiilor dvs. Setaţi compensarea EV la -1,0 EV pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1,0

EV cu un grad mai luminoasă.

Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)

O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Expunere

Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto. Expunerea este controlată de combinaţia dintre viteza obturatorului, valoarea aperturii şi sensibilitatea ISO.

Bliţ

O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în condiţii de lumină scăzută.

Distanţă focală

Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în milimetri). Distanţele focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanţele focale mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.

H.264/MPEG-4

Un format video de înaltă compresie stabilit de organizaţiile internaţionale pentru standarde ISO-IEC şi ITU-T, şi dezvoltat de Joint Video Team (JVT). Acest codec este capabil de a oferi calitate video bună la rate de biţi reduse.

Senzor imagine

Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi

CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).

Anexe

130

Glosar

Sensibilitate ISO

Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film echivalent utilizat

într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilităţii ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fişierului, cu deteriorarea minimă a rezoluţiei imaginii.

LCD (Ecran cu cristale lichide)

Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum. Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.

Macro

Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a obiectelor foarte mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera foto poate menţine o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă aproape de dimensiunea reală (1:1).

Mod de măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.

MJPEG (JPEG de mişcare)

Format video comprimat ca imagine JPEG.

Zgomot

Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca pixeli luminoşi deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.

Zoom optic

Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv şi nu deteriorează calitatea imaginilor.

Calitate

Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine digitală. Imaginile de calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune mai mare a fişierului.

Rezoluţie

Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluţie ridicată conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai multe detalii decât imaginile cu rezoluţie scăzută.

Anexe

131

Glosar

Viteză obturator

Viteza declanşatorului se referă la timpul necesar deschiderii şi închiderii declanşatorului, şi este un factor important în luminozitatea unei fotografii, controlând cantitatea de lumină care trece prin apertură înainte să ajungă la senzorul de imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi captează mai uşor subiecţii

în mişcare.

Întunecare colţuri

Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini (exterioare) în comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în colţuri poate fi utilă pentru subiecţii poziţionaţi în centrul imaginii.

Balans de alb (balans de culoare)

Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu, verde şi albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului de alb sau de culaore este acela de a reda corect culorile într-o imagine.

Anexe

132

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate

împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung Electronics în direcţia dezvoltării durabile şi a responsabilităţii sociale prin activităţi ecologice de business şi de management.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice

Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Anexe

133

Index

A

Accesorii opţionale 14

Anynet+ (HDMI-CEC) 107

Apăsarea până la jumătate pe

declanşator 37

Autoportret 67

B

Balans de alb 72

Baterie

Atenţie 119

Introduceţi 20

Încărcare 21

Bliţ

Auto 61

Auxiliar 61

Corector efect ochi roşii 61

Dezactivat 61

Ochi roşii 61

Sincronizare lentă 61

Buton declanşator 15

Buton Înregistrare 15

Buton Meniu 17

Buton PORNIRE 15

Buton Redare 17

C

Calitate imagine 57

Capturarea unei imagini din

videoclip 90

Cartelă de memorie

Atenţie 117

Introducere 20

Centru de service 122

Claritate 78

Conectarea la un computer

Mac 98

Windows 100

Contrast

Mod Redare 93

Modul Fotografiere 78

Curăţare

Corpul camerei foto 112

Ecran 112

Obiectiv 112

D

Deconectarea camerei foto 97

Despachetarea 14

Detectare clipire 68

Dimensiune HDMI 107

E

Echilibrare automată a contrastului

(ACB)

Mod Redare 93

Modul Fotografiere 71

Ecran automat dezactivat 107

Ecranul principal 26

Editarea fotografiilor 91

Editare videoclipuri

Aranjare 90

Captare 90

Expunere 70

Expunere de diapozitive 88

Anexe

134

Index

F

Filtru inteligent

Mod fotografiere 49

Mod Înregistrare videoclip 50

Mod Redare 92

Formatare 109

Fotografiere portrete

Autoportret 67

Corecţie ochi roşii 61

Detectare clipire 68

Fotografiere zâmbet 68

Identificare faţă 67

Ochi roşii 61

Fotografiere zâmbet 68

H

HDTV 96

I

Identificare faţă 67

Ieşire video 107

i-Launcher 99

Imagine de pornire 106

Imprimare 109

Indicator luminos pentru stare 16

Î

Încărcare 21

Întreţinerea camerei foto 112

L

Lampă AF 109

Licenţe open source 109

Lumină de asistenţă pentru AF

locaţie 15

Setările 109

Luminozitate

Mod Redare 93

Modul Fotografiere 70

Luminozitate ecran 107

M

Macro

Auto macro 64

Macro 64

Super Macro 64

Mărire 86

Mesaje de eroare 111

Miniaturi 82

Mod de măsurare

Centrat 72

Multi 72

Punct 72

Mod Film 51

Mod Magic Plus

Filtru Film 50

Filtru Foto 49

Fotografie divizată 48

Fotografie iluminare slabă 47

HDR (Interval dinamic înalt) 47

Anexe

135

Index

Mod Manual 43

Mod Panoramă 45

Mod Recunoaştere inteligentă

automată 40

Mod Redare 81

Modul Program 42

Modul Scenă 44

Moduri de impuls

Bracket 76

Continuu 75

Focalizare 76

O

Ochi roşii

Mod Redare 94

Modul Fotografiere 59

P

Pictograme

Mod Redare 81

Modul Fotografiere 24

Port A/V 15

Port USB 15

Protejarea fişierelor 84

Punct de montare a trepiedului 16

R

Rând ghid 106

Reglare imagine

ACB 93

Claritate 78

Contrast

Mod Redare 93

Modul Fotografiere 78

Luminozitate

Mod Redare 93

Modul Fotografiere 70

Ochi roşii 94

Saturaţie

Mod Redare 93

Modul Fotografiere 78

Resetare 109

Retuşarea feţelor 94

Rezoluţie

Mod Redare 91

Modul Fotografiere 56

Rotire 91

S

Saturaţie

Mod Redare 93

Modul Fotografiere 78

Selector de moduri 17

Sensibilitate ISO 62

Setare Dată/Oră 108

Setare oră 22

Setări fus orar 22, 108

Setările 108

Anexe

136

Index

Setările de sunet 32

Setări limbă 108

Specificaţiile camerei foto 125

Stabilizare optică a imaginii (OIS) 36

Sunet AF 106

Ş

Ştergerea fişierelor 85

T

Temporizator

Indicator luminos pentru

temporizator 15

Modul Fotografiere 58

Tip de afişaj 31

Transfer de fişiere

Mac 98

Windows 100

V

Videoclip

Mod Redare 89

Modul Fotografiere 51

Vizualizarea fişierelor

Categorie 83

Expunere de diapozitive 88

Fotografii panoramice 87

HDTV 96

Miniaturi 82

TV 95

Vizualizare rapidă 107

Z

Zonă focalizare

AF Centrală 64

AF de urmărire 64

AF multiplu 64

Selecţie AF 64

Zoom

Buton Zoom 16

Setări ale sunetului de zoom 79

Utilizarea zoom-ului 34

Zoom digital 34

Zoom Intelli 35

Anexe

137

Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau vizitaţi pagina noastră www.samsung.com pentru servicii sau

întrebări postvânzare.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 16.38 MP CMOS Black
  • Image sensor size: 1/2.3"
  • Image stabilizer
  • Optical zoom: 35x Digital zoom: 2x
  • TTL
  • ISO sensitivity (min): 100 ISO sensitivity (max): 12800 Fastest camera shutter speed: 1/2000 s Slowest camera shutter speed: 8 s ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 1920 x 1080 pixels Full HD
  • Built-in microphone Voice recording

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents