Samsung SAMSUNG WB850F User manual

Samsung SAMSUNG WB850F User manual
Acest manual al utilizatorului conţine
instrucţiuni detaliate referitoare la utilizarea
camerei foto. Citiţi cu atenţie acest manual.
Faceţi clic pe un subiect
Depanare de bază
Referinţă rapidă
Cuprins
Funcţii de bază
Funcţiile extinse
GPS
Opţiuni de fotografiere
WB850F/WB855F
Redarea/Editarea
Reţea fără fir
Setări
Anexe
Index
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura
performanţe maxime ale camerei foto.
Preveniţi afectarea vederii subiectului.
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m/3 ft) de
oameni sau de animale. Dacă folosiţi bliţul prea aproape de
ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni temporare sau
permanente ale vederii.
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor
persoane
Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.
Acest lucru poate cauza şocuri electrice sau deteriorarea camerei
foto.
Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici
sau a animalelor. Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări
corporale grave, dacă sunt înghiţite. Piesele şi accesoriile mobile
pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor
inflamabile sau explozive.
Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.
Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi
acest tip de materiale lângă aceasta.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la
temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.
Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate
cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.
Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.
Aceasta poate provoca un şoc electric.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau
haine.
Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la
deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.
Evitaţi interferenţele cu stimulatoarele cardiace.
Păstraţi o distanţă minimă de 15 cm (6 inch) între camerele foto
şi stimulatoarele cardiace pentru a evita posibilele interferenţe,
conform recomandărilor producătorilor şi a grupului independent
de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă, din orice
motiv, bănuiţi că aparatul dvs. foto interferează cu un stimulator
cardiac sau cu alt dispozitiv medical, închideţi camera imediat şi
contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului
medical pentru îndrumare.
Nu manevraţi cablul de alimentare electrică sau staţi lângă
încărcător în timpul unei furtuni cu fulgere.
Acest lucru poate provoca electrocutare.
Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi
imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau
încărcătorul, apoi contactaţi centrul de service Samsung.
Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unei
camere foto într-o anumită zonă.
• Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
• Opriţi camera foto atunci când vă aflaţi în avion. Camera foto
poate produce interferenţe cu echipamentul avionului. Urmaţi
toate reglementările liniei aeriene şi opriţi camera foto atunci
când vi se indică acest lucru de către personalul liniei aeriene.
• Opriţi camera foto în apropierea echipamentelor medicale.
Camera foto poate produce interferenţe cu echipamentele
medicale din spitale sau din instituţii sanitare. Urmaţi toate
reglementările, avertismentele afişate şi indicaţiile personalului
medical.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau
a altor echipamente
Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.
Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.
Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o
perioadă îndelungată de timp.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp
şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.
Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto înainte să
deconectaţi alimentarea la încărcătorul de c. a.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau
şocuri electrice.
Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate
de producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.
Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.
Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când
nu sunt utilizate.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau
şocuri electrice.
Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate
de Samsung.
• Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate
pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto
sau pot provoca rănirea.
• Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile
provocate de baterii, încărcătoare, cabluri sau accesorii
neaprobate.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite
la încărcarea bateriilor.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/ale bateriei.
Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.
3
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Nu forţaţi piesele camerei şi nu faceţi presiune asupra acesteia.
Aceasta poate cauza funcţionarea necorespunzătoare.
Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
Camera foto emite semnale de frecvenţă radio (FR) care pot
produce interferenţe cu echipamente electronice neecranate sau
ecranate incorect, cum ar fi stimulatoarele cardiace, aparatele
auditive, dispozitivele medicale şi alte dispozitive electronice
din case sau vehicule. Consultaţi producătorii dispozitivelor
electronice pentru a rezolva problemele de interferenţă pe care
le întâmpinaţi. Pentru prevenirea interferenţelor nedorite, folosiţi
numai dispozitive sau accesorii omologate de Samsung.
Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la
instalarea bateriei şi a cartelelor de memorie.
Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea
incorectă a bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la
deteriorări ale porturilor, mufelor şi accesoriilor.
Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei
camerei foto.
Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.
Folosiţi camera foto în poziţie normală.
Evitaţi contactul cu antena internă a camerei foto.
Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de
memorie deteriorată.
Aceasta poate cauza un şoc electric sau funcţionarea
necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.
Transferul de date şi responsabilităţi
• Deoarece datele transferate prin reţeaua WLAN se pot pierde,
evitaţi transferarea datelor importante în zonele publice sau în
reţele deschise.
• Producătorul camerei foto nu este răspunzător pentru niciun
transfer de date care nu respectă drepturile de autor, mărcile
comerciale, legile privind dreptul de proprietate intelectuală sau
regulile de decenţă publică.
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte de
utilizare.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de
fişiere sau daunele rezultate din funcţionarea necorespunzătoare
sau utilizarea inadecvată a camerei foto.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto.
În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot
deteriora. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de
date.
4
Rezumatul Manualului Utilizatorului
Funcţii de bază Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
• Mac este marcă comercială înregistrată a Apple
Corporation.
• HDMI, sigla HDMI şi termenul „High
Definition Multimedia Interface”
(Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• microSD™, microSDHC™ şi microSDXC™ sunt mărci
înregistrate ale Asociaţiei SD.
• Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci
comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Mărcile înregistrate şi numele comerciale folosite în
acest manual aparţin respectivilor proprietari.
14
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază
de fotografiere ale camerei foto.
Funcţiile extinse 37
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un
videoclip şi o notă vocală selectând un mod.
GPS 61
Pot fi efectuate fotografii cu etichetare geografică sau
vederi ale locaţiei unei fotografii cu informaţii privind locul şi
zona înconjurătoare de pe hartă. Înainte de a folosi modul
GPS, trebuie să porniţi GPS-ul. Unele funcţii pot să nu fie
disponibile în unele ţări din cauza politicilor naţionale.
Opţiuni de fotografiere 70
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Redarea/Editarea 97
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri
şi cum puteţi să editaţi fotografii sau videoclipuri. De
asemenea, aflaţi cum puteţi conecta camera foto la
computer, la imprimanta foto, la TV, HDTV sau la TV 3D.
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui
manual se pot modifica fără notificare prealabilă,
datorită actualizării funcţiilor acesteia.
• Recomandăm utilizarea camerei foto în ţara de unde
aţi achiziţionat-o.
• Utilizaţi această cameră foto cu responsabilitate şi
respectaţi toate legile şi reglementările în privinţa
utilizării acesteia.
• Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părţi
din acest manual fără permisiunea obţinută în prealabil.
• Pentru informaţii privind licenţa Open Source,
consultaţi fişierul "OpenSourceInfo.pdf" de pe
CD-ROM-ul furnizat.
Reţea fără fir 127
Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi
să folosiţi funcţii.
Setări 148
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Anexe Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii
şi întreţinere.
5
154
Indicaţii utilizate în acest manual
Mod Fotografiere
Pictograme utilizate în acest manual
Indicator
Pictogramă
Funcţie
Smart Auto
Informaţii suplimentare
Program
Avertismente şi măsuri de precauţie privind siguranţa
Prioritate apertură,
Prioritate obturator,
Manual
Scenă
Magic Plus
Wi-Fi
GPS
Film
[ ]
Butoanele camerei. De exemplu, [Declanşator] se
referă la butonul declanşator.
( )
Numărul paginii cu informaţii conexe
→
Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie
să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu:
→ Dimensiune foto (reprezintă Selectare
Selectaţi
, apoi selectaţi Dimensiune foto).
*
Adnotare
Pictogramele pentru modurile de fotografiere
Aceste pictograme apar în text atunci când este disponibilă o
funcţie într-un mod. Consultaţi exemplul de mai jos.
,
poate să nu accepte funcţii pentru toate
Notă: Modul
scenele.
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
DeAflaţi
exemplu:
cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
Reglarea manuală a expunerii (EV)
În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca
fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În
aceste cazuri, puteţi regla expunerea pentru a obţine o fotografie
mai bună.
3 Selectaţi o valoare pentru a regla expunerea.
• Fotografia
Disponibil
înva fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea
creşte.
modurile Program,
Expunere : 1
Prioritate apertură,
Prioritate obturator,
şi Film
Înapoi
 Mai întunecat (-)  Neutru (0)
 Mai deschis (+)
4
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
• După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V → Expunere.
posibil să fie necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita
expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
• Dacă nu vă puteţi decide în privinţa expunerii adecvate, selectaţi
6
opţiunea RAFALĂ AE (Autoexpunere Rafală), apoi captaţi
fotografiile rafală. Camera va capta 3 fotografii succesiv, fiecare cu o
altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag. 78)
Expresiile utilizate în acest manual
Apăsarea declanşatorului
• Apăsaţi până la jumătate pe butonul [Declanşator]: apăsaţi
declanşatorul până la jumătate
• Apăsaţi pe [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator
Apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator]
Expunere (Luminozitate)
Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină
expunerea. Puteţi modifica expunerea cu ajutorul vitezei
obturatorului, a valorii aperturii şi a sensibilităţii ISO. Prin
modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai
deschise.
 Expunere normală
Apăsaţi pe [Declanşator]
Subiect, fundal şi compoziţie
• Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un
animal sau natură statică.
• Fundal: obiectele din jurul subiectului
• Compoziţie: combinarea unui subiect cu fundalul
Fundal
Compoziţie
Subiect
7
 Expunere excesivă
(prea luminos)
Depanare de bază
Aflaţi cum puteţi rezolva probleme obişnuite prin setarea opţiunilor de fotografiere.
Ochii subiectului se
văd roşii.
Acest lucru este cauzat reflectarea în ochii subiectului a bliţului camerei foto.
Ochi roşii sau
Corector efect ochi roşii. (pag. 74)
• Setaţi opţiunea bliţului la
Corector efect ochi roşii din meniul de editare.
• Dacă fotografia a fost deja captată, selectaţi
(pag. 110)
Fotografiile au urme
de praf.
Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiţi bliţul.
• Dezactivaţi bliţul sau evitaţi captarea fotografiilor în locuri cu praf.
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 77)
Fotografiile sunt
neclare.
Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiţii de lumină insuficientă sau de manevrarea incorectă
a camerei foto.
• Apăsaţi până la jumătate pe [Obturator] pentru a vă asigura că subiectul este focalizat. (pag. 35)
• Setaţi opţiunea stabilizatorului de imagine. (pag. 34)
Fotografiile sunt
neclare atunci când
fotografiaţi pe timp de
noapte.
Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta
poate îngreuna sarcina de a menţine camera foto nemişcată şi poate avea ca rezultat mişcarea acesteia.
. (pag. 40)
• Selectaţi Noapte în modul
• Activaţi bliţul. (pag. 74)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 77)
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
Subiecţii apar prea
întunecaţi din cauza
luminii de fundal.
Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu
lumină şi cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.
• Evitaţi să fotografiaţi cu soarele în faţă.
. (pag. 40)
• Selectaţi Fundal luminos în modul
Auxiliar. (pag. 74)
• Setaţi opţiunea bliţului la
• Reglaţi expunerea. (pag. 86)
Punct dacă un subiect se află în centrul cadrului. (pag. 87)
• Setaţi opţiunea de măsurare la
8
Referinţă rapidă
Fotografierea persoanelor
> Fotografie portret  41
• Mod
• Mod > Picture in Picture  52
• Ochi roşii/Corector efect ochi roşii (pentru a
preveni sau corecta efectul de ochi roşii)  74
• Identificare faţă  82
• Autoportret  83
Captarea fotografiilor
panoramice active
• Panoramă activă  49
Fotografierea textelor, insectelor
sau florilor
> Text  40
• Mod
• Macro  78
Fotografierea pe timpul nopţii
sau pe întuneric
> Noapte, Apus, Răsărit  40
• Mod
• Opţiuni pentru bliţ  74
• Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la
lumină)  77
Captarea fotografiilor active
• Mod  45
• Mod cadre multiple cu viteză mare  90
• Focalizare  91
Reglarea expunerii
(luminozitate)
• Mod > HDR  54
• Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la
lumină)  77
• Expunere (pentru a regla expunerea)  86
• Mod de măsurare  87
• În rafală  91
Fotografierea peisajelor
• Mod
• Mod
> Peisaj  40
> Vedere panoramică  47
Captarea fotografiilor 3D
• Mod > Fotografiere 3D  50
• Panoramă 3D  47
Aplicarea efectelor pentru
fotografii
•
•
•
•
•
Mod
> Ramă Magică  50
Mod
> Fotografie divizată  51
Mod
> Pensulă artistică  53
Efecte Filtru inteligent  93
Ajustare imagine (pentru a regla Contrast,
Claritate, sau Saturaţie)  95
9
Reducerea mişcării camerei foto
• Stabilizare optică a imaginii (OIS)  34
• Stabilizator de imagine dublu (DUAL IS)  34
Fotografierea cu GPS
• Realizarea fotografiilor cu etichetare geografică  62
• Utilizarea busolei  69
• Crearea de filme cu Creative Movie Maker  55
• Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie
în Album inteligent  101
• Vizualizarea fişierelor ca miniaturi  102
• Ştergerea tuturor fişierelor din cartela de
memorie  103
• Vizualizarea fişierelor ca expunere de
diapozitive  105
• Vizualizarea fişierelor la un TV, HDTV sau
TV 3D  113
• Transferarea fişierelor pe computer  116
• Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea
fotografiilor sau a videoclipurilor  135
• Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin
e-mail  138
• Ajustarea sunetului şi a volumului  150
• Ajustarea luminozităţii ecranului  150
• Modificarea limbii de afişare  151
• Setarea datei şi a orei  151
• Înainte de a contacta un centru de service  166
Cuprins
Funcţiile extinse . ......................................................................37
Funcţii de bază .........................................................................14
Utilizarea modului Smart Auto ..........................................38
Utilizarea modului Scenă ...................................................40
Utilizarea modului Fotografie portret ..................................41
Utilizarea modului Program ...............................................42
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate
obturator şi Manual . ...........................................................43
Utilizarea modului Prioritate apertură .................................44
Utilizarea modului Prioritate obturator ................................45
Utilizarea modului Manual . ................................................46
Utilizarea modului Magic Plus ...........................................47
Utilizarea modului Vedere panoramică . .............................47
Utilizarea modului Fotografiere 3D . ...................................50
Utilizarea modului Ramă Magică .......................................50
Utilizarea modului Fotografie divizată . ...............................51
Folosirea modului Imagine în Imagine ...............................52
Utilizarea modului Pensulă artistică ...................................53
Utilizarea modului HDR .....................................................54
Utilizarea modului Creator film creativ ................................55
Utilizarea modului Film ......................................................57
Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare .........................59
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă ...................60
Despachetarea ....................................................................15
Aspectul camerei foto ........................................................16
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie ................19
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto ....................20
Încărcarea bateriei .............................................................20
Pornirea camerei foto ........................................................20
Efectuarea configurării iniţiale ..........................................21
Semnificaţia pictogramelor ...............................................23
Utilizarea ecranului Mod ....................................................24
Accesarea ecranului Mod ..................................................24
Pictograme pe ecranul Mod ...............................................24
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor .............................27
Utilizarea [MENU] ..............................................................27
Utilizarea [Fn] ....................................................................29
Setarea afişajului şi sunetelor ...........................................30
Setarea tipului de ecran .....................................................30
Setarea sunetului ..............................................................30
Capturare fotografii ............................................................31
Mărirea/Micşorarea . ..........................................................32
Reducerea trepidaţiilor camerei foto ..................................34
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ...........35
 10
Cuprins
GPS ...........................................................................................61
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei ...........................82
Identificarea feţelor ............................................................82
Captarea unei fotografii autoportret . ..................................83
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc ......83
Detectarea clipirii ...............................................................84
Utilizarea identificării inteligente a feţei . .............................84
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea) ....................85
Reglarea luminozităţii şi a culorilor ..................................86
Reglarea manuală a expunerii (EV) ...................................86
Modificarea opţiunii de măsurare .......................................87
Selectarea unei surse de lumină (Balans de alb) ...............87
Utilizarea modurilor de impuls ..........................................90
Realizarea fotografiilor în modul de cadre multiple de
mare viteză . ......................................................................90
Realizarea fotografiilor în modul Focalizare .......................91
Captarea fotografiilor rafală ...............................................91
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor ..........................93
Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....................................93
Reglarea fotografiilor .........................................................95
Reducerea sunetului zoom-ului ........................................96
Utilizarea GPS .....................................................................62
Realizarea fotografiilor cu etichetare geografică . ...............62
Verificarea locaţiei de Fotografiere pe hartă .......................63
Căutare împrejurimi ............................................................66
Verificaţi locaţia cu POI ......................................................66
Utilizarea punctui de reper live ...........................................67
Utilizarea busolei ...............................................................69
Opţiuni de fotografiere .............................................................70
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii ................................71
Selectarea unei rezoluţii ....................................................71
Setarea calităţii fotografiei . ................................................72
Utilizarea temporizatorului . ...............................................73
Fotografierea pe întuneric .................................................74
Evitarea efectului de ochi roşii ...........................................74
Utilizarea bliţului ................................................................74
Reglarea vitezei ISO . ........................................................77
Modificarea focalizării camerei foto . ................................78
Utilizarea funcţiei Macro ....................................................78
Utilizarea focalizării automate ............................................78
Focalizarea pe o zonă selectată ........................................80
Utilizarea focalizării automate de urmărire .........................80
Reglarea zonei de focalizare .............................................81
 11
Cuprins
Reţea fără fir ...........................................................................127
Redarea/Editarea .....................................................................97
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul
Redare ..................................................................................98
Pornirea modului Redare ...................................................98
Vizualizarea fotografiilor . .................................................104
Redarea unui videoclip ....................................................106
Editarea unei fotografii . ...................................................108
Redimensionarea fotografiilor ..........................................108
Rotirea unei fotografii . .....................................................108
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ...................................109
Reglarea fotografiilor .......................................................110
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) ................... 111
Vizualizarea fişierelor pe un TV, pe un HDTV sau un
TV 3D ..................................................................................113
Transferarea fişierelor pe computer ..............................116
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de
operare Windows. ...........................................................116
Transferul fişierelor în computerul dvs. Mac .....................117
Utilizarea programelor pe un PC .....................................119
Instalarea software-ului . ..................................................119
Utilizarea programului Intelli-studio ..................................120
Utilizarea CMM (Creative Movie Maker) . .........................124
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu
PictBridge ..........................................................................126
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor
reţelei ..................................................................................128
Conectare la WLAN . .......................................................128
Utilizarea navigatorului de conectare ...............................129
Sfaturi privind conexiunea la reţea ...................................130
Introducerea textului ........................................................131
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon
inteligent ............................................................................132
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la
distanţă pentru obturator .................................................133
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea
fotografiilor sau a videoclipurilor ...................................135
Accesarea unui site Web .................................................135
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor .....................135
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail ...137
Modificarea setărilor din e-mail ........................................137
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail ........138
Încărcarea de fotografii pe un server nor ......................140
Folosirea funcţiei Auto Backup pentru a trimite
fotografii sau videoclipuri ...............................................141
Instalarea programului pentru Auto Backup pe
calculatorul dv .................................................................141
Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC ..................141
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor pe un
TV cu caracteristica Conexiune TV ................................143
Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct .......................145
Despre caracteristica Wake on LAN(WOL) ....................146
 12
Cuprins
Setări .......................................................................................148
Meniul de setări .................................................................149
Accesarea meniului de setări ...........................................149
Sunetul ............................................................................150
Afişajul ............................................................................150
Setările ............................................................................151
Anexe ......................................................................................154
Mesaje de eroare ...............................................................155
Întreţinerea camerei foto ..................................................157
Curăţarea camerei foto ....................................................157
Folosirea sau depozitarea camerei foto ...........................158
Despre cartelele de memorie ...........................................159
Despre baterie . ...............................................................162
Înainte de a contacta un centru de service ....................166
Specificaţiile camerei foto ...............................................169
Glosar .................................................................................173
Propoziţie declarativă în limbile oficiale ........................179
Index ...................................................................................181
 13
Funcţii de bază
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.
Despachetarea ……………………………………… 15
Aspectul camerei foto … …………………………… 16
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie …… 19
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto ……… 20
Încărcarea bateriei ……………………………… 20
Pornirea camerei foto … ……………………… 20
Efectuarea configurării iniţiale ……………………… 21
Semnificaţia pictogramelor ………………………… 23
Utilizarea ecranului Mod …………………………… 24
Accesarea ecranului Mod ……………………… 24
Pictograme pe ecranul Mod … ………………… 24
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor … ………… 27
Utilizarea [MENU] ……………………………… 27
Utilizarea [Fn] … ……………………………… 29
Setarea afişajului şi sunetelor ……………………… 30
Setarea tipului de ecran … …………………… 30
Setarea sunetului … …………………………… 30
Capturare fotografii … ……………………………… 31
Mărirea/Micşorarea … ………………………… 32
Reducerea trepidaţiilor camerei foto …………… 34
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai
clare … ……………………………………………… 35
Despachetarea
Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.
Accesorii opţionale
Cameră foto
Baterie reîncărcabilă
CD-ROM cu Manualul utilizatorului
Adaptor de c.a./
Cablu USB
Husă pentru
camera foto
Cablu HDMI
Cablu A/V
Încărcător pentru
baterie
Cartelă de memorie
Cartelă de memorie/
Adaptor cartelă de memorie
Curea
Ghid de pornire rapidă
• Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de articolele livrate împreună
cu produsul.
• Articolele incluse în cutie pot diferi în funcţie de model.
• Puteţi achiziţiona accesorii opţionale de la un dealer sau centru
de service Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru
problemele cauzate de utilizarea accesoriilor neautorizate.
Funcţii de bază 15
Aspectul camerei foto
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu componentele camerei foto şi cu funcţiile acestora.
Selector de moduri
(pag. 18)
Buton PORNIRE
Microfon
Buton declanşator
Bliţ
Lumină de asistenţă pentru AF/
Indicator luminos pentru temporizator
Antenă GPS*
* Evitaţi să atingeţi antena în
timpul recepţiei semnalului
GPS.
Obiectiv
Difuzor
Antena internă*
* Evitaţi contactul cu antena
internă la folosirea reţelei
fără fir.
Port HDMI
Acceptă cablu HDMI
Punct de montare a trepiedului
Port USB şi A/V
Acceptă cablu USB sau A/V
Capac pentru compartimentul bateriei
Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie
Funcţii de bază 16
Aspectul camerei foto
Buton Zoom
• În modul Fotografiere: Măriţi sau
micşoraţi
• În modul Redare: Măriţi o porţiune a
unei fotografii sau vizualizaţi fişiere sub
formă de miniaturi, sau reglaţi volumul
Sistem de deblocare a bliţului
Buton de Înregistrare video
Indicator luminos pentru stare
• Clipeşte: Când camera salvează o
fotografie sau un clip video care este
citit de un calculator sau imprimantă,
atunci când imaginea nu este
focalizată, sau când există o problemă
de încărcare a bateriei, sau atunci când
camera se conectează la WLAN sau
trimite o fotografie
• Continuu: La conectarea camerei la
un computer, când se încarcă bateria,
sau când imaginea se află în zona de
focalizare
Manetă unitate
Ataşarea curelei
Ecran
Butoane
(pag. 18)
Funcţii de bază 17
Aspectul camerei foto
Selector de moduri
Pictogramă
Butoane
Descriere
Buton
Smart Auto: Fotografiaţi permiţând camerei foto să
detecteze şi să selecteze automat un mod pentru scenă.
Program: Fotografiaţi setând opţiuni cu excepţia vitezei
obturatorului şi a valorii deschiderii.
Prioritate apertură: Camera foto selectează
viteza obturatorului pe baza valorii aperturii pe
care aţi setat-o manual.
Prioritate obturator: Camera foto selectează
valoarea aperturii pe baza vitezei obturatorului
pe care aţi setat-o manual.
Manual: Reglaţi diverse setări ale camerei,
inclusiv viteza declanşatorului şi valoarea
aperturii.
Descriere
Apăsaţi butonul de Înregistrare video pentru a începe
înregistrarea unui clip video.
Rotiţi Maneta Unităţii pentru a accesa opţiunile de impuls.
Accesaţi opţiuni sau meniuri.
Accesaţi opţiuni în modul Fotografiere.
Când apăsaţi butonul de navigare:
Funcţii de bază
Modificaţi opţiunea pentru afişaj.
Modificaţi opţiunea busolei.
Scenă: Fotografiaţi cu opţiuni prestabilite pentru o
anumită scenă.
Setaţi punctul de reper viu.
Modificaţi opţiunea pentru
temporizator.
Magic Plus: Capturaţi o fotografie, înregistraţi un
videoclip, sau editaţi o imagine cu efecte diferite.
Wi-Fi: Conectaţi-vă la reţele locale fără fir şi folosiţi
funcţiile.
GPS: Vizualizări ale locaţiei unei fotografii cu informaţii
de localizare şi zona înconjurătoare de pe hartă.
Film: Personalizaţi setările pentru înregistrarea unui
videoclip.
Alte funcţii
Deplasaţi-vă
în sus
Deplasaţi-vă
în jos
Deplasaţi-vă la
stânga
Deplasaţi-vă la
dreapta
Când rotiţi butonul de navigare:
• Derulaţi la o opţiune sau un meniu.
• Reglaţi viteza obturatorului, apertura sau valoarea de
expunere în modul Fotografiere.
• Derulaţi printre fişiere în modul Redare.
Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat.
Accesaţi modul Redare.
• Închideţi instrucţiunile de ajutor.
• Ştergeţi fişiere în modul Redare.
Funcţii de bază 18
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie
Aflaţi cum se introduc bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera foto.
  Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie 
Apăsaţi uşor până când cartela
se deblochează din camera
foto, apoi scoateţi-o din slot.
Cartelă de memorie
Introduceţi o cartelă de memorie
cu contactele aurii orientate în
sus.
Cartelă de memorie
Glisaţi dispozitivul de blocare în
jos pentru a elibera bateria.
Baterie
reîncărcabilă
Dispozitiv de blocare
a bateriei
Introduceţi bateria cu sigla
Samsung orientată în sus.
  Utilizarea adaptorului pentru cartele de memorie 
Pentru a utiliza micro cartele de memorie cu acest
produs, un PC sau un cititor de cartele de memorie,
introduceţi cartela într-un adaptor.
Baterie reîncărcabilă
Este nevoie de un mediu de stocare pentru efectuarea fotografiilor.
Introduceţi cardul de memorie.
Funcţii de bază 19
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto
Încărcarea bateriei
Pornirea camerei foto
Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să încărcaţi
bateria. Conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi
conectaţi celălalt capăt al cablului USB la adaptorul de c.a.
Apăsaţi pe [POWER] pentru a porni sau a opri camera foto.
• La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de
configurare iniţială. (pag. 21)
Indicator luminos pentru stare
• Lumina roşie aprinsă: Încărcare
• Lumina roşie stinsă: Încărcare completă
• Lumina roşie clipeşte: Eroare
  Pornirea camerei foto în modul Redare 
Apăsaţi [
Redare.
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. şi cablul USB furnizate cu camera dvs.
foto. În cazul în care utilizaţi un alt adaptor de c.a. (precum SAC-48),
este posibil ca bateria camerei foto să nu se încarce sau să funcţioneze
necorespunzător.
]. Camera foto porneşte şi accesează imediat modul
Când porniţi camera foto ţinând apăsat pe [
5 secunde, camera nu emite niciun sunet.
Funcţii de bază 20
] timp de aproximativ
Efectuarea configurării iniţiale
La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială. Urmaţi paşii de mai jos pentru a configura setările de bază ale
camerei foto.
1 Verificaţi că Language este evidenţiat, apoi apăsaţi pe
[
] sau [
].
4 Apăsaţi [
[
/
].
] pentru a selecta Acasă, apoi apăsaţi
• Când călătoriţi în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un
nou fus orar.
5 Apăsaţi [
[
].
/
] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsaţi
• Pentru a seta ora de vară, apăsaţi [
].
Fus orar : Acasă
2 Apăsaţi [
apăsaţi [
3 Apăsaţi [
[
] sau [
].
/
/
/
] pentru a selecta o limbă, apoi
] pentru a selecta Fus orar, apoi apăsaţi
].
Londra
Înapoi
DST
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.
Funcţii de bază 21
Efectuarea configurării iniţiale
6 Apăsaţi [
apăsaţi [
] pentru a selecta Setare Dată/Oră, apoi
] sau [
].
Zi
[
] sau [
10 Apăsaţi [
Setare Dată/Oră
Lună
9 Apăsaţi [
apăsaţi [
An
Oră
] pentru a selecta Tip Dată, apoi apăsaţi
].
].
/
] pentru a selecta un tip de dată, apoi
Min
Language
Română
Fus orar
Londra
Setare Dată/Oră
Ieşire
Setare
Tip Dată
01/01/2012
AAAA/LL/ZZ
Tip oră
LL/ZZ/AAAA
ZZ/LL/AAAA
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.
7 Apăsaţi [
8 Apăsaţi [
apăsaţi [
/
Înapoi
] pentru a selecta un element.
].
/
] pentru a seta data şi ora, apoi
Setare
• Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
11 Apăsaţi [
[
] sau [
12 Apăsaţi [
] pentru a selecta Tip oră, apoi apăsaţi
].
apoi apăsaţi [
13 Apăsaţi [
Funcţii de bază 22
/
] pentru a selecta un format pentru oră,
].
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Semnificaţia pictogramelor
Pictogramele afişate pe ecran se vor modifica în funcţie de modul selectat sau de opţiunile setate.
1
Pictogramă
Descriere
Pictogramă
Zoom inteligent pornit
Descriere
Temporizator
Sensibilitate ISO
2
3 Informaţii privind fotografierea
2 Opţiuni fotografiere (dreapta)
Pictogramă
3
Focalizare automată continuă
activată pentru o înregistrare video
Descriere
Mod Fotografiere
Valoare apertură
Opţiuni şi stare GPS
Viteză obturator
Rezoluţie fotografie
Valoare expunere
Descriere
Rezoluţie video
Număr disponibil de fotografii
Filtru inteligent
Mod o singură fotografie
Mod cadre multiple cu viteză
mare
•
•
•
Mod focalizare
Timp de înregistrare disponibil
Mod rafală
Cadru de focalizare automată
Frecvenţă cadre
Mişcare cameră foto
Calitate fotografie
Indicator de zoom
Mod de măsurare
Raport de zoom
Bliţ
Histogramă (pag. 30)
Intensitate bliţ reglată
Data şi ora curente
1 Opţiuni fotografiere (stânga)
Pictogramă
Descriere
Pictogramă
Nuanţă piele
Reglare imagine (contrast,
claritate şi saturaţie)
Balans de alb
Balans de alb reglat
Retuşare faţă
Detectare faţă
Zonă de focalizare
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
Sunet Viu Pornit
Opţiune de focalizare automată
Funcţii de bază 23
: Încărcată complet
: Încărcată parţial
: Gol (Reîncărcare)
Utilizarea ecranului Mod
Selectaţi diferite moduri în modurile de pe selectorul mod de operare prin selectarea pictogramelor de pe ecranul Mod.
Accesarea ecranului Mod
Nr.
În modurile Fotografiere sau Redare, rotiţi selectorul de mod
pentru a afişa ecranul Mod.
Descriere
1
2
Ecran Mod Curent
• Rotiţi selectorul de mod la stânga sau la dreapta pentru a
merge la un alt ecran mod.
Mod pictograme
/ / / ] pentru a derula la un mod
• Apăsaţi [
] pentru a accesa modul.
dorit, apoi apăsaţi [
Pictograme pe ecranul Mod
<Prioritate apertură, Prioritate obturator, Manual>
Pictogramă Descriere
Prioritate apertură: Camera foto selectează viteza
obturatorului pe baza valorii aperturii pe care aţi setat-o
manual. (pag. 44)
1
Fotografie
portret
Noapte
Apus
Răsărit
Peisaj
Fundal
luminos
Text
Prioritate obturator: Camera foto selectează valoarea
aperturii pe baza vitezei obturatorului pe care aţi setat-o
manual. (pag. 45)
2
Manual: Reglaţi diverse setări ale camerei, inclusiv viteza
declanşatorului şi valoarea aperturii. (pag. 46)
Plajă/zăpadă
Funcţii de bază 24
Utilizarea ecranului Mod
<Scenă>
<Magic Plus>
Pictogramă Descriere
Pictogramă Descriere
Fotografie portret: Fotografiaţi un portret cu opţiunea de a
ascunde imperfecţiunile feţei. (pag. 41)
Vedere panoramică: Capturaţi şi combinaţi o serie de
fotografii pentru a crea o imagine panoramică. (pag. 47)
Noapte: Captaţi scenele de noapte sau în lumină scăzută
(se recomandă utilizarea unui trepied). (pag. 40)
Fotografiere 3D: Captaţi scene cu efect 3D (efectul 3D
funcţioneză numai pe un TV 3D sau monitor 3D). (pag. 50)
Peisaj: Captaţi scene de natură statică şi peisaje. (pag. 40)
Ramă Magică: Captaţi scene cu diverse efecte de cadru.
(pag. 50)
Text: Captaţi clar textul din documentele imprimate sau
electronice. (pag. 40)
Fotografie divizată: Capturaţi mai multe fotografii şi le
aranjaţi cu tipare prestabilite. (pag. 51)
Apus: Capturaţi scene la apus, cu nuanţe naturale de roşu
şi galben. (pag. 40)
Răsărit: Capturaţi scene la răsărit. (pag. 40)
Picture in Picture: Sintetizaţi un autoportret cu imaginea de
fundal dorită pentru a crea o fotografie. (pag. 52)
Pensulă artistică: Capturaţi o fotografie şi salvaţi un
videoclip care arată cum să aplicaţi un efect de filtre.
(pag. 53)
Fundal luminos: Captaţi subiecţi cu iluminare de fundal.
(pag. 40)
HDR: Captaţi scene cu accent pe tonuri mijlocii,
minimalizând zonele întunecate şi luminoase. (pag. 54)
Plajă/zăpadă: Reduceţi subexpunerea subiecţilor cauzată
de lumina soarelui reflectată de nisip sau zăpadă. (pag. 40)
Creator film creativ: Creaţi un film cu fotografii sau clipuri
video. (pag. 55)
Funcţii de bază 25
Utilizarea ecranului Mod
<Wi-Fi>
Pictogramă Descriere
MobileLink: Trimiteţi fotografii şi videoclipuri pe un telefon
inteligent. (pag. 132)
Remote Viewfinder: Utilizaţi un telefon inteligent ca
declanşator de la distanţă şi vedeţi previzualizarea unei
imagini din camera dvs. foto, pe telefonul inteligent.
(pag. 133)
Partajare socială: Încărcaţi fotografiile sau videoclipurile pe
site-urile de partajare a fişierelor. (pag. 135)
E-mail: Trimiteţi fotografii sau videoclipuri stocate pe cameră
prin e-mail. (pag. 137)
SkyDrive: Încărcaţi fotografii sau videoclipuri pe un server
nor. (pag. 140)
Backup Auto: Trimiteţi fotografii sau videoclipuri pe care
le-aţi captat cu camera foto către un PC printr-o reţea fără
fir. (pag. 141)
Conexiune TV: Vizualizaţi fotografii sau videoclipuri pe
care le-aţi capturat cu camera foto, pe un TV cu ecran lat.
(pag. 143)
Funcţii de bază 26
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
Pentru a selecta o opţiune sau un meniu, apăsaţi [
] sau [
Utilizarea [MENU]
].
  Revenirea la meniul anterior 
Pentru a selecta opţiuni, apăsaţi [
/ / /
navigare sau apăsaţi [
], apoi rotiţi butonul de
] sau [
].
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
pentru a derula la un meniu sau o opţiune.
/
/
/
Apăsaţi [
]
sau
3 Apăsaţi [
evidenţiat.
] pentru a confirma opţiunea sau meniul
Funcţii de bază 27
] din nou pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a reveni la modul
Fotografiere.
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
4 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
  D
e exemplu, selectând opţiunea Balans de alb
în modul Program:  
1 Rotiţi selectorul de moduri la
selecta Balans de alb, apoi apăsaţi [
.
/
] sau [
] pentru a
].
Dimensiune foto
Calitate
Expunere
ISO
Balans de alb
Bliţ
Filtru inteligent
2 Apăsaţi [
].
Ieşire
Mutare
5 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
Dimensiune foto
selecta o opţiune pentru Balansul de alb.
Calitate
/
] pentru a
Expunere
ISO
Balans de alb
Balans de alb : Lumină naturală
Bliţ
Filtru inteligent
Ieşire
Mutare
3 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
selecta
, apoi apăsaţi [
] sau [
].
/
] pentru a
Înapoi
• Apăsaţi [
6 Apăsaţi [
7 Apăsaţi [
Funcţii de bază 28
Reglare
] din nou pentru a reveni la meniul anterior.
] pentru a salva setările.
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
Utilizarea [Fn]
Puteţi accesa opţiuni de fotografiere apăsând [
opţiuni nu sunt disponibile.
], dar unele
  D
e exemplu, pentru a selecta opţiunea Balans de alb
în modul Program: 
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Apăsaţi [
[
5 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
selecta o opţiune pentru Balansul de alb.
Înapoi
6 Apăsaţi [
7 Apăsaţi [
Mutare
/
/
/
] pentru a derula la
/
] pentru a
Balans de alb : Lumină naturală
].
Ieşire
].
], aveţi posibilitatea să selectaţi în mod
• Fără să apăsaţi [
direct opţiunea dorită rotind butonul zoom la stânga/dreapta.
.
EV : 0
3 Apăsaţi
4 Apăsaţi [
.
Funcţii de bază 29
Reglare
] pentru a salva setările.
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Setarea afişajului şi sunetelor
Aflaţi cum puteţi modifica informaţiile de bază pe care le afişează camera foto şi setările de sunet.
Setarea tipului de ecran
Puteţi selecta un tip de afişare pentru modul Fotografiere sau
Redare. Fiecare tip afişează informaţii diferite de fotografiere sau
redare. Consultaţi tabelul de mai jos.
Apăsaţi [
afişate.
] în mod repetat pentru a modifica informaţiile
  Despre histograme 
O histogramă este un grafic care ilustrează modul de distribuire
a luminii în fotografia dvs. Dacă histograma are un vârf înalt în
stânga, fotografia este subexpusă şi va apărea întunecată. Un vârf
în partea dreaptă a graficului arată că fotografia este supraexpusă
şi va apărea ştearsă. Înălţimea vârfurilor este raportată la
informaţiile privind culorile. Cu cât o anumită culoare este mai
persistentă, cu atât vârful este mai înalt.
 Subexpus
Afişează toate informaţiile
despre fotografiere.
 Expus normal
 Supraexpus
Setarea sunetului
Activaţi sau dezactivaţi sunetul pe care îl emite camera dvs. atunci
când folosiţi funcţiile.
Mod
Descriere
Fotografiere
• Ascundeţi toate informaţiile despre fotografiere.
• Ascundeţi informaţiile despre fotografiere, cu
excepţia celor din partea inferioară.
• Afişaţi toate informaţiile despre fotografiere.
• Afişaţi histograma.
Redare
• Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent.
• Afişaţi informaţiile despre fişierul curent, cu
excepţia setărilor de fotografiere şi a histogramei.
• Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent.
1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [
2 Selectaţi → Sunet bip.
3 Selectaţi o opţiune.
Funcţii de bază 30
Opţiune
Descriere
Dezactivat
Camera foto nu emite niciun sunet.
Activat
Camera foto emite sunete.
].
Capturare fotografii
Aflaţi cum puteţi capta fotografii uşor şi repede în modul Smart Auto.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
4 Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
.
focaliza.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.
• Un cadru roşu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.
2 Glisaţi sistemul de deblocare a bliţului, pentru a scoate
bliţul atunci când este necesar.
3 Aliniaţi subiectul în cadru.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.
6 Apăsaţi [ ] pentru a vizualiza fotografia capturată.
• Pentru a şterge fotografia, apăsaţi [
7 Apăsaţi [
], apoi selectaţi Da.
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Consultaţi pagina 35 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai
clare.
Funcţii de bază 31
Capturare fotografii
Mărirea/Micşorarea
  Zoom digital 
Zoom-ul Digital este setat implicit în modul Fotografiere. Dacă
apropiaţi un obiect în modul Fotografiere şi indicatorul zoom
este în intervalul digital, camera dvs. foloseşte zoom-ul Digital.
Folosind simultan zoom-ul Optic 21X şi zoom-ul Digital 4X, puteţi
mări de până la 84 ori.
Puteţi capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.
Interval optic
Indicator de zoom
Raport de zoom
Micşorare
Interval digital
• Zoom-ul Digital nu este disponibil cu opţiunea Identificare faţă,
Mărire
efectul Filtru inteligent, opţiunea AF de urmărire, opţiunea Cadre
multiple, sau Focalizare manuală.
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul Digital, calitatea acesteia se
poate deteriora.
Când rotiţi butonul zoom, este posibil ca raportul de zoom afişat pe ecran
să se modifice în mod necorespunzător.
Funcţii de bază 32
Capturare fotografii
  Zoom inteligent 
  Setare Zoom inteligent 
Puteţi utiliza zoom-ul Inteligent 28X care vă permite să măriţi fără
a deteriora calitatea mai mult decât atunci când folosiţi zoom-ul
Optic şi zoom-ul Digital. Folosind atât zoom-ul Inteligent cât şi
zoom-ul Digital, puteţi mări de până la 84 ori.
Interval optic +
Interval inteligent
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → Zoom Inteligent.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
].
Descriere
Oprit: Zoom-ul inteligent este dezactivat.
Indicator de zoom
Pornit: Zoom-ul inteligent este activat.
Interval digital
• Zoom-ul Inteligent nu este disponibil cu opţiunea Identificare faţă,
efectul Filtru inteligent, opţiunea AF de urmărire, opţiunea Cadre
multiple, sau Focalizare manuală.
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul Inteligent, calitatea acesteia se
poate deteriora.
Funcţii de bază 33
Capturare fotografii
Reducerea trepidaţiilor camerei foto
• Stabilizatorul de imagine ar putea să nu funcţioneze corect când:
Zoom-ul digital nu este disponibil cu opţiunea de Detectare a
feţei, efect de Filtru inteligent, opţiunea AF de urmărire, opţiunea
Selecţie AF, opţiunea Impuls sau Focus Manual.
 Înainte de corecţie
 După corecţie
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
sau
→
Stabilizator
de
imagine.
2
3 Selectaţi o opţiune.
Opţiune
Descriere
Dezactivat Stabilizatorul de imagine este dezactivat.
OIS
DUAL IS
Stabilizator optic de imagine (OIS) este activat.
Stabilizatorul dual de imagine (Dual IS) este activat.
Funcţii de bază 34
-----
mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare
folosiţi zoom-ul Digital
camera foto se mişcă prea tare
viteza declanşatorului este mică (de exemplu, la fotografierea
scenelor nocturne)
-- bateria este descărcată
-- faceţi o fotografie în prim plan
• Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil
ca imaginile să fie neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS.
Dezactivaţi funcţia OIS atunci când utilizaţi un trepied.
• În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână,
ecranul va deveni neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriţi camera
foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Camera va corecta fotografiile din punct de vedere optic numai
atunci când sursa de lumină este mai strălucitoare decât lumina
fluorescentă.
• În moduri Scenă, Magic Plus şi Film, doar stabilizatorul optic de
imagine (OIS) poate fi utilizat.
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare
     Menţinerea camerei foto într-o poziţie corectă 
     Reducerea mişcării camerei foto 
Asiguraţi-vă că
nimic nu obturează
obiectivul, bliţul sau
microfonul.
• Setaţi opţiunea Stabilizator optic de imagine sau
Stabilizator dual de imagine pentru a reduce
tremuratul camerei din punct de vedere optic.
(pag. 34)
• Selectaţi modul DUAL IS pentru a reduce
mişcarea camerei foto atât din punct de vedere
optic, cât şi din punct de vedere digital. (pag. 34)
     La afişarea pictogramei      
     Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator 
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
şi ajustaţi focalizarea. Camera reglează
automat focalizarea şi expunerea.
Mişcare cameră foto
Cadru de focalizare
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru
a captura fotografia dacă cadrul
focalizării este verde.
• Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi până
la jumătate pe [Declanşator] din nou
dacă cadrul focalizării este roşu.
Camera fixează automat valoarea de
apertură şi viteza declanşatorului.
Când fotografiaţi pe întuneric, evitaţi să setaţi opţiunea pentru bliţ la
Sincronizare lentă sau Dezactivat. Apertura rămâne deschisă mai
mult timp şi s-ar putea să fie mai dificil să menţineţi camera nemişcată
destul timp cât să capturaţi o fotografie clară.
• Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar.
(pag. 74)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 77)
Funcţii de bază 35
     Prevenirea ieşirii subiectului din zona de focalizare 
Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci
când:
-- există contrast slab între subiect şi fundal (de exemplu, când
subiectul poartă haine de aceeaşi culoare cu fundalul)
-- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
-- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
-- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
-- subiectul nu se află în centrul cadrului
• Când faceţi fotografii în lumină slabă
Activaţi bliţul.
(pag. 74)
• Când subiectele se mişcă rapid
Utilizaţi Modul cadre
multiple cu viteză mare
sau funcţia Focalizare.
(pag. 90)
Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza. Când subiectul se află în zona de focalizare, puteţi
repoziţiona cadrul pentru modificarea compoziţiei. Când
sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator] pentru a captura
fotografia.
Funcţii de bază 36
Funcţiile extinse
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.
Utilizarea modului Smart Auto … ………………… 38
Utilizarea modului Scenă …………………………… 40
Utilizarea modului Fotografie portret …………… 41
Utilizarea modului Program ………………………… 42
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate
obturator şi Manual … ……………………………… 43
Utilizarea modului Prioritate apertură … ……… 44
Utilizarea modului Prioritate obturator … ……… 45
Utilizarea modului Manual ……………………… 46
Utilizarea modului Magic Plus ……………………… 47
Utilizarea modului Vedere panoramică ………… 47
Utilizarea modului Fotografiere 3D … ………… 50
Utilizarea modului Ramă Magică … …………… 50
Utilizarea modului Fotografie divizată … ……… 51
Folosirea modului Imagine în Imagine … ………
Utilizarea modului Pensulă artistică … …………
Utilizarea modului HDR …………………………
Utilizarea modului Creator film creativ … ………
52
53
54
55
Utilizarea modului Film … ………………………… 57
Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare … … 59
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă …… 60
Utilizarea modului Smart Auto
În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră bazate pe tipul de scenă detectat.
Modul Smart Auto este util dacă nu sunteţi familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Aliniaţi subiectul în cadru.
.
Pictogramă
Descriere
Portrete cu lumină de fundal
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga jos
a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
Pictogramele sunt prezentate mai jos.
Portrete
Fotografii în prim plan ale obiectelor
Fotografii în prim plan ale textului
Apusuri
Cer senin
Zone împădurite
Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
Pictogramă
Descriere
Camera este stabilizată pe un trepied
(la fotografierea în întuneric)
Peisaje
Subiecţi în mişcare activă
Scene cu fundaluri alb strălucitor
Artificii (când se foloseşte un trepied)
Peisaje noaptea
Setare interior întunecat
Portrete noaptea
Lumină parţial puternică într-un loc întunecat
Peisaje cu lumină de fundal
Reflector la scurtă distanţă
Portret cu un reflector
Funcţiile extinse 38
Utilizarea modului Smart Auto
3 Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Dacă camera nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă,
foloseşte setările implicite pentru modul
.
• Chiar dacă este detectată o faţă, camera poate să nu selecteze un
mod de portret, în funcţie de poziţia şi de iluminarea subiectului.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei
foto, iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu
aleagă scena corectă pentru fotografiere.
• Chiar dacă folosiţi un trepied, camera poate să nu detecteze modul
dacă subiectul se mişcă.
camera consumă mai multă energie de la baterie
• În modul
deoarece încarcă frecvent setările pentru a selecta scenele
corespunzătoare.
Funcţiile extinse 39
Utilizarea modului Scenă
În modul Scenă, puteţi fotografia folosind opţiuni presetate pentru o anumită scenă.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi o scenă.
.
Opţiune
Descriere
Plajă/zăpadă
Reduceţi subexpunerea subiecţilor cauzată de
lumina soarelui reflectată de nisip sau zăpadă.
]→
sau
• Pentru a schimba modul Scenă, apăraţi [
apăsaţi [ ]. Puteţi selecta oricare dintre scenele afişate.
Fotografie
portret
Noapte
Peisaj
Text
Apus
Răsărit
Fundal
luminos
Plajă/zăpadă
3 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Opţiune
Descriere
Fotografie
portret
Fotografiaţi un portret cu opţiunea de a ascunde
imperfecţiunile feţei.
Noapte
Captaţi scenele de noapte sau în lumină
scăzută (se recomandă utilizarea unui trepied).
Peisaj
Captaţi scene de natură statică şi peisaje.
Text
Captaţi clar textul din documentele imprimate
sau electronice.
Apus
Capturaţi scene la apus, cu nuanţe naturale de
roşu şi galben.
Răsărit
Capturaţi scene la răsărit.
Fundal luminos
Captaţi subiecţi cu iluminare de fundal.
Funcţiile extinse 40
Utilizarea modului Scenă
Utilizarea modului Fotografie portret
În modul Fotografie portret, puteţi fotografia un portret cu opţiuni
de a ascunde imperfecţiunile feţei.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
].
3 Apăsaţi [
4 Selectaţi → Nuanţă faţă.
5 Selectaţi o opţiune.
.
7 Selectaţi Retuşare faţă.
8 Selectaţi o opţiune.
• De exemplu, intensificaţi setarea de retuşare a feţei pentru a
ascunde mai multe imperfecţiuni.
Nuanţă faţă
Retuşare faţă
Bliţ
Editare FR intel.
• De exemplu, intensificaţi setarea pentru nuanţa feţei pentru ca
pielea să pară mai deschisă.
Nuanţă faţă
Dezactivat
Retuşare faţă
Nivelul 1
Identificare faţă Nivelul 2
Dimensiune foto Nivelul 3
Calitate
Bliţ
Înapoi
6 Apăsaţi [
Setare
9 Apăsaţi [ ] pentru a salva setarea.
10 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
11 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Editare FR intel.
Înapoi
Dezactivat
Identificare faţă Nivelul 1
Dimensiune foto Nivelul 2
Nivelul 3
Calitate
Atunci când folosiţi modul Fotografie portret, distanţa de focalizare va fi
setată la Auto macro.
Setare
] pentru a salva setarea.
Funcţiile extinse 41
Utilizarea modului Program
În modul Program, aveţi posibilitatea să setaţi majoritatea opţiunilor, cu excepţia vitezei obturatorului şi a valorii aperturii, acestea fiind setate
automat de camera foto.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Setaţi opţiunile pe care le doriţi.
(Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de
fotografiere.")
3 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse 42
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
Reglaţi valoarea aperturii sau viteza obturatorului pentru a controla expunerea fotografiilor. Aceste opţiuni pot fi utilizate în modurile Prioritate
apertură, Prioritate obturator şi Manual.
Valoare apertură
Apertura este un orificiu care controlează cantitatea de lumină
care pătrunde în camera foto. Carcasa aperturii conţine lamele
metalice subţiri care se deschid şi se închid pentru a lăsa lumina
să treacă prin apertură în camera foto. Dimensiunea aperturii este
corelată îndeaproape cu luminozitatea unei fotografii: cu cât e mai
mare apertura, cu atât e mai luminoasă fotografia; cu cât e mai
mică deschiderea, cu atât e mai întunecată fotografia.
 Valoare mică a aperturii
(Dimensiunea aperturii este
mare.)
 Valoare mare a aperturii
(Dimensiunea aperturii este
mică.)
Viteză obturator
Viteza declanşatorului, care este un factor important pentru
strălucirea fotografiei, se referă la timpul care se scurge între
închiderea şi deschiderea declanşatorului. O viteză mică a
declanşatorului permite mai mult timp luminii să intre, astfel
poza devine mai luminoasă. Pe de altă parte, o viteză mare a
declanşatorului acordă mai puţin timp luminii să intre şi fotografiile
devin mai întunecate şi îngheaţă mai uşor subiecţii aflaţi în
mişcare.
 Viteză declanşator redusă
Funcţiile extinse 43
 Viteză declanşator crescută
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
4 Setaţi opţiunile.
Utilizarea modului Prioritate apertură
Modul Prioritate apertură vă permite să setaţi manual valoarea
aperturii în timp ce camera foto selectează în mod automat o
viteză corespunzătoare a obturatorului.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
.
(Pentru o listă de opţiuni, consultaţi “Opţiuni de
fotografiere.”)
5 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Pentru a selecta un alt mod când selectorul de moduri este
, apăsaţi [
], apoi selectaţi
→ un
setat la
mod.
6 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
3 Apăsaţi [
], şi apoi rotiţi butonul de navigare pentru a
regla valoarea aperturii.
• Pentru informaţii privind valoarea aperturii,
consultaţi pagina 43.
Funcţiile extinse 44
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
4 Setaţi opţiunile.
Utilizarea modului Prioritate obturator
Modul Prioritate obturator vă permite să setaţi manual viteza
obturatorului în timp ce camera foto selectează în mod automat o
valoare corespunzătoare a aperturii.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
.
(Pentru o listă de opţiuni, consultaţi “Opţiuni de
fotografiere.”)
5 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Pentru a selecta un alt mod când selectorul de moduri este
, apăsaţi [
], apoi selectaţi
→ un
setat la
mod.
6 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
3 Apăsaţi [
], şi apoi rotiţi butonul de navigare pentru a
regla viteza obturatorului.
• Pentru informaţii privind viteza obturatorului,
consultaţi pagina 43.
Funcţiile extinse 45
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
4 Pentru a regla valoarea aperturii sau viteza obturatorului,
Utilizarea modului Manual
Modul Manual vă permite să reglaţi manual atât valoarea aperturii,
cât şi viteza obturatorului.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
], şi apoi apăsaţi [ / ] pentru a selecta
valoarea aperturii sau viteza obturatorului.
5 Setaţi opţiunile.
(Pentru o listă de opţiuni, consultaţi “Opţiuni de
fotografiere.”)
.
• Pentru a selecta un alt mod când selectorul de moduri este
, apăsaţi [
], apoi selectaţi
→ un
setat la
mod.
3 Apăsaţi [
rotiţi butonul de navigare.
6 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
7 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse 46
Utilizarea modului Magic Plus
În modul Magic Plus, puteţi captura o fotografie sau înregistra un videoclip cu efecte diverse.
6 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
Utilizarea modului Vedere panoramică
În modul Vedere panoramică, puteţi captura o scenă panoramică
amplă într-o singură fotografie. Capturaţi şi combinaţi o serie de
fotografii pentru a crea o imagine panoramică.
Fotografierea unei fotografii normale sau panoramice 3D
Capturaţi o fotografie panoramică normală sau o fotografie
paronamică 3D ce poate fi vizualizată pe un televizor sau monitor 3D.
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Aliniaţi camera foto cu partea extremă stângă sau cu partea
extremă dreaptă, sau cu partea cea de mai sus sau cu
partea cea de mai jos, în funcţie de scena pe care doriţi să o
capturaţi.
7 Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe
fotografierea.
8 Cu butonul [Declanşator] apăsat, mişcaţi încet camera
foto în direcţia pe care aţi selectat-o.
 Exemplu de fotografiere
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
].
3 Apăsaţi [
Selectaţi
→
Vedere panoramică → Panoramă vie
4
• În modul Panoramă 3D, puteţi capta o scenă numai în direcţii
orizontale.
• Când vizorul este aliniat cu următoarea scenă, camera foto
captează următoarea fotografie în mod automat.
sau Panoramă 3D.
5 Apăsaţi [
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
9 Când aţi terminat, eliberaţi butonul [Declanşator].
• După ce aţi realizat toate fotografiile necesare, camera foto le
combină într-o fotografie panoramică.
Funcţiile extinse 47
Utilizarea modului Magic Plus
• Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii
panoramice, evitaţi următoarele:
-- mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
-- mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea
imagine
-- mişcarea camerei foto la viteze neregulate
-- agitarea camerei foto
-- schimbarea direcţiei camerei foto în timpul captării unei fotografii
-- fotografierea în locuri întunecate
-- captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere
-- condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea
luminii se modifică
• Selectarea modului Vedere panoramică va dezactiva funcţiile zoom
digital şi optic. Dacă selectaţi modul Vedere panoramică atunci când
obiectivul măreşte, camera micşorează automat la poziţia implicită.
• În modul Vedere panoramică, unele opţiuni de fotografiere nu sunt
disponibile.
• Camera foto se poate opri din fotografiere datorită caracterului
fotografierii sau a mişcării subiectului.
• Pentru a îmbunătăţi calitatea fotografiilor în modul Vedere
panoramică, camera foto poate să nu capteze sfârşitul scenei
când vă opriţi din a mişca camera. Pentru a capta scena întreagă,
mişcaţi camera foto puţin dincolo de punctul unde doriţi ca scena
să se termine.
• În modul Panoramă 3D, camera foto se poate să nu capteze
începutul sau sfârşitul unei scene datorită naturii efectului 3D.
Pentru a capta scena întreagă, mişcaţi puţin dincolo de punctele de
începere şi încheiere pe care doriţi să le captaţi.
Funcţiile extinse 48
• În modul Panoramă 3D, fotografiile sunt captate atât în formatele de
fişier JPEG, cât şi MPO.
• Puteţi vizualiza un fişier MPO care acceptă efectul 3D numai pe
un ecran compatibil MPO, precum un TV 3D sau monitor 3D. Pe
ecranul camerei foto, puteţi vizualiza numai fişiere JPEG.
• Utilizaţi ochelari 3D adecvaţi atunci când vizualizaţi un fişier MPO pe
un TV 3D sau monitor 3D.
Utilizarea modului Magic Plus
8 Cu butonul [Declanşator] apăsat, mişcaţi încet camera
Utilizarea modului Panoramă activă
foto în direcţia pe care aţi selectat-o.
În modul Panoramă activă, puteţi capta şi combina o serie de
fotografii ale unui subiect aflat în mişcare.
• Dacă există mai mult de un subiect aflat în mişcare, camera
foto se poate să nu recunoască subiectul corect.
• Dacă subiecţii sunt în afara cadrului în timpul capturării,
camera foto nu capturează mişcarea subiecţilor.
• Dimensiunea cadrului se poate schimba în funcţie de poziţia
subiectului.
 Exemplu de fotografiere
9 Când aţi terminat, eliberaţi butonul [Declanşator].
• Camera foto combină automat fotografiile într-o singură
fotografie.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
].
3 Apăsaţi [
4 Selectaţi → Vedere panoramică → Panoramă
• Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii
activă.
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
5 Apăsaţi [
6 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Aliniaţi camera cu marginea din stânga sau din dreapta a
scenei pe care doriţi să o capturaţi.
7 Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe
fotografierea.
Funcţiile extinse 49
panoramice, evitaţi următoarele:
-- mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
-- mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea
imagine
-- mişcarea camerei foto la viteze neregulate
-- agitarea camerei foto
-- schimbarea direcţiei camerei foto în timpul captării unei fotografii
-- fotografierea în locuri întunecate
-- captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere
-- condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea
luminii se modifică
• Este posibil să dureze până când camera foto salvează fotografiile
panoramice.
• În modul Panoramă activă, unele opţiuni de fotografiere nu sunt
disponibile.
Utilizarea modului Magic Plus
Utilizarea modului Fotografiere 3D
Utilizarea modului Ramă Magică
În modul Fotografiere 3D, puteţi surprinde scene cu un efect 3D.
În modul Cadru magic, puteţi aplica diverse efecte de cadru
fotografiilor dvs. Forma şi aspectul fotografiilor se vor schimba în
funcţie de rama selectată.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
3 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un cadru dorit.
[Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
.
Ramă Magică : Mural
• Camera foto realizează 2 fotografii atât în format JPEG cât
şi MPO.
• În modul Fotografiere 3D, rezoluţia este setată automat la .
• În modul Fotografiere 3D, unele opţiuni de fotografiere nu sunt
disponibile.
• Puteţi vizualiza un fişier MPO care acceptă efectul 3D numai pe
un ecran compatibil MPO, precum un TV 3D sau monitor 3D. Pe
ecranul camerei foto, puteţi vizualiza numai fişiere JPEG.
• Utilizaţi ochelari 3D adecvaţi atunci când vizualizaţi un fişier MPO pe
un TV 3D sau monitor 3D.
OK : Panou dezactivat
: Acasă
4 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
În modul Ramă Magică, rezoluţia este setată automat la
Funcţiile extinse 50
.
Utilizarea modului Magic Plus
4 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
Utilizarea modului Fotografie divizată
În modul Fotografie divizată, puteţi să capturaţi câteva fotografii şi
să le aranjaţi cu tipare prestabilite.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un stil de divizare.
[Declanşator] pentru a focaliza.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.
• Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a captura restul fotografiilor.
].
• Pentru a recaptura o fotografie, apăsaţi [
.
6 Apăsaţi [
],
• Pentru a regla claritatea liniei de divizare, apăsaţi [
→ Neclaritate linii → o valoare dorită.
apoi selectaţi
],
• Pentru a aplica un efect de Filtru inteligent, apăsaţi [
→ Filtru inteligent → o opţiune dorită.
apoi selectaţi
Puteţi aplica efecte diferite de Filtru inteligent în fiecare parte
a fotografiei.
OK : Panou dezactivat
: Acasă
Funcţiile extinse 51
] pentru a salva setările.
• În modul Fotografie divizată, rezoluţia se setează automat la
sau mai jos.
• În modul Segmentare Fotografiere, opţiunile disponibile ale filtrului
inteligent sunt limitate.
Utilizarea modului Magic Plus
Folosirea modului Imagine în Imagine
În modul Imagine în Imagine, puteţi captura sau selecta un fundal
de dimensiune maximă pentru fotografie, apoi puteţi să introduceţi
o fotografie sau un videoclip mai mici în prim plan.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
4 Apăsaţi [
fundal.
] pentru a seta fotografia ca imagine de
• Pentru a recaptura o fotografie de fundal, apăsaţi [
].
.
• Pentru a seta dimensiunea finală a videoclipului la
], apoi selectaţi
introducerea unui videoclip, apăsaţi [
→ Dimensiune clip video → o dimensiune dorită pentru
videoclip.
3 Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
Fotografiaţi din nou
focaliza, apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a captura o
fotografie de fundal.
5 Apăsaţi [
• Pentru a selecta o fotografie de fundal din pozele salvate,
], apoi selectaţi
→ Selectaţi imaginea
apăsaţi [
→ o fotografie dorită. Nu puteţi selecta un fişier video sau o
fotografie efectuată în modul Panorama.
6 Apăsaţi [
Mişcare ramă
], apoi apăsaţi [
schimba punctul de inserare.
/
/
/
] pentru a
], apoi apăsaţi [
/
schimba dimensiunea inserării.
/
/
] pentru a
7 Apăsaţi [ ] pentru a salva setarea.
8 Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza, apoi apăsaţi pe [Declanşator] pentru a introduce
o fotografie.
• Fereastra de introducere apare mai mare când apăsaţi până
la jumătate pe [Declanşator], astfel încât să determinaţi dacă
subiectul este focalizat.
(Înregistrare
• Pentru a înregistra un clip video, apăsaţi
video). Pentru a opri înregistrarea şi pentru a insera un video
(înregistrare video) din nou.
clipul, apăsaţi
Funcţiile extinse 52
Utilizarea modului Magic Plus
• Când capturaţi fotografii de fundal, rezoluţia este setată automat la
şi toate fotografiile capturate sunt salvate.
• Fotografiile sau videoclipurile Imagine în Imagine finale sunt salvate
ca un fişier combinat iar fotografiile sau videoclipurile introduse nu
sunt salvate separat.
• Când introduceţi o imagine, rezoluţia pentru fişierul combinat este
setată automat la
.
• Când introduceţi un videoclip, rezoluţia pentru fişierul combinat este
setat automat la
sau mai jos.
• Când capturaţi o fotografie de fundal, o fotografie verticală capturată
în poziţie verticală este afişată orizontal, fără autorotire.
• Dimensiunea maximă a ferestrei de introducere este o 1/4 din ecran
şi raportul aspectului rămâne la fel când schimbaţi dimensiunea.
• Lungimea maximă a videoclipului care poate fi introdus este de
20 de minute.
• În modul Imagine în Imagine, este posibil ca intervalul disponibil al
zoom-ului să fie mai mic decât în alte moduri de fotografiere.
• Când selectaţi o fotografie de fundal din fotografiile dvs. salvate,
este posibil să apară bare negre la marginile imaginii, în funcţie de
raportul aspectului
Utilizarea modului Pensulă artistică
În modul Pensulă artistică, puteţi captura o fotografie, după care
puteţi vizualiza un videoclip care afişează modul de aplicare a
efectului de filtre.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un filtru.
.
Pensulă artistică : Pictură de cerneală
OK : Panou dezactivat
: Acasă
Opţiune
Descriere
Pictură de
cerneală
Aplicaţi un efect de pictură de culoare de apă.
Desen animat
Aplicaţi un efect de pictură de desene animate.
Schiţă
Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Funcţiile extinse 53
Utilizarea modului Magic Plus
4 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
Utilizarea modului HDR
[Declanşator] pentru a focaliza.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.
• După capturarea fotografiei, videoclipul care afişează modul
de aplicare a filtrului va începe automat.
În modul High Dynamic Range (HDR), camera foto va fotografia
în mod automat mai multe fotografii cu expuneri diferite şi le va
îmbina într-o singură fotografie, pentru care tonul mijlocul este
maximizat prin corectarea zonelor luminoase şi întunecate. Puteţi
captura fotografii în culori estompate şi intense.
• În modul Pensulă artistică, rezoluţia se setează automat la
sau
mai jos.
• În modul Pensulă artistică, atât fotografia cu efectul de filtre cât şi
videoclipul care afişează modul de aplicare a efectului de filtre sunt
salvate.
• În modul Artistic Brush, este posibil să dureze mai mult salvarea
unei fotografii.
• Nu puteţi încărca un videoclip capturat în modul Pensulă artistică prin
caracteristica reţea fără fir pe camera dvs. foto.
 Fără efect HDR
 Cu efect HDR
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
3 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Camera va efectua în mod automat fotografii cu expuneri
diferite şi le va îmbina într-o singură fotografie.
Funcţiile extinse 54
Utilizarea modului Magic Plus
• Efectul HDR poate fi afectat de mişcarea camerei foto, lumină,
Utilizarea modului Creator film creativ
mişcarea subiectului şi de mediul de fotografiere.
• Nu puteţi folosi bliţul când utilizaţi modul HDR.
• Când utilizaţi modul HDR, este posibil să dureze mai mult salvarea
unei fotografii.
• Când utilizaţi modul HDR, imaginea de previzualizare de pe ecran
şi fotografia realizată pot apărea puţin mai mari decât o fotografie
realizată fără acest efect.
• Când capturaţi un subiect în mişcare utilizând modul HDR, poate
apărea o imagine fantomă.
• Deoarece camera poate fi mişcată în timpul fotografierii continue, se
recomandă folosirea unui trepied.
În modul Creator film creativ, aveţi posibilitatea să faceţi cu
uşurinţă filme din fotografiile şi videoclipurile stocate pe cartela de
memorie.
Realizarea unui film cu Creatorul film creativ
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
3 Selectaţi + Creare film.
4 Selectaţi Selectaţi, şi apoi selectaţi fişierele.
• Trebuie să selectaţi cel puţin 2 fişiere.
• Selectaţi folderul creat în timpul fotografierii continue pentru a
selecta toate fotografiile din folder.
, în timpul înregistrării
• Dacă selectaţi un videoclip
videoclipului va fi selectată fiecare fotografie captată.
• Selectaţi Amestecare pentru a permite camerei foto să
selecteze fotografiile şi videoclipurile la întâmplare. Filmul nu
poate depăşi lungimea de 2 minute şi 30 de secunde.
Funcţiile extinse 55
Utilizarea modului Magic Plus
9 Apăsaţi [
] pentru a selecta Creare, apoi selectaţi
Start creare.
Selectaţi imaginea
• În cazul în care camera foto nu are memorie disponibilă
suficientă pentru a stoca filmul, puteţi selecta Start creare.
Ştergeţi fişiere din cartela de memorie pentru a avea mai multă
memorie disponibilă. (pag. 103)
• În cazul în care apare mesajul de tip pop-up atunci când
selectaţi Start creare, selectaţi o dimensiune mai mică a
filmului din opţiunea Dimensiune clip video.
• Este posibil ca redarea videoclipului să dureze, în funcţie de
numărul şi mărimea fişierelor selectate.
] pentru a anula redarea videoclipului.
• Apăsaţi [
Selectaţi
Amestecare
Înapoi
Setare
• Nu puteţi selecta clipuri video realizate în modul Creative Movie
Maker, sau unele clipuri video de mare viteză (480fps).
• Puteţi selecta până la 60 fotografii şi 10 videoclipuri.
5 Apăsaţi [
6 Apăsaţi [
7 Apăsaţi [
muzica.
8 Apăsaţi [
] pentru a confirma selectarea.
Vizualizarea unui film realizat în modul Creator film creativ
] pentru a selecta Temă, apoi selectaţi o temă.
] pentru a selecta Muzică, apoi selectaţi
] pentru a selecta Dimensiune clip video, apoi
selectaţi dimensiunea filmului.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Selectaţi .
/ ] pentru a selecta un film.
3 Apăsaţi [
4 Apăsaţi [ ] pentru a reda filmul.
Pentru a vizualiza filmul îm modul Redare, apăsaţi [
Funcţiile extinse 56
]. (pag. 98)
Utilizarea modului Film
În modul Film, puteţi particulariza setările pentru a înregistra videoclipuri de înaltă definiţie cu o durată de până la 20 de minute. Camera foto
salvează videoclipurile înregistrate ca fişiere MP4 (H.264).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format cu înaltă compresie stabilit de organizaţiile internaţionale de standarde ISO-IEC şi ITU-T.
• Dacă utilizaţi o cartelă de memorie cu o viteză de stocare lentă, aparatul nu va putea să proceseze viteza de stocare necesară pentru salvarea de clipuri video.
Astfel, înregistrarea video se poate opri sau înregistrarea de cadre video poate fi coruptă.
• Cartelele de memorie cu viteză redusă de scriere nu vor accepta videoclipuri de înaltă rezoluţie sau de mare viteză. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă
rezoluţie sau de mare viteză, utilizaţi cartele de memorie cu viteză mai mare de scriere. (SDHC Clasa 6 sau superioară)
• Dacă activaţi funcţia OIS, camera ar putea înregistra sunetul operaţional al funcţiei OIS.
• Dacă utilizaţi funcţia zoom atunci când înregistraţi un videoclip, camera foto se poate să înregistreze zgomotul zoom-ului aflat în funcţiune. Pentru a reduce
zgomotul zoom-ului, utilizaţi funcţia Sunet Viu. (pag. 96)
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Setaţi opţiunile pe care le doriţi. (Pentru o listă de opţiuni,
consultaţi "Opţiuni de fotografiere.")
3 Apăsaţi pe
înregistrarea.
(Înregistrare videoclip) pentru a începe
• Puteţi să dezactivaţi focalizare automată continuă, apăsând
[ ] în timpul înregistrării.
OK : Pauză
Fn : AF continuu oprit
4 Apăsaţi din nou
înregistrarea.
(Înregistrare videoclip) pentru a opri
Funcţiile extinse 57
• Puteţi începe să înregistraţi în un videoclip în orice mod apăsând
(Înregistrare videoclip) fără a trebui să comutaţi la modul
• Este posibil ca dimensiunea cadrului videoclipului să apară mai
.
mică în timp ce înregistraţi un videoclip, în funcţie de rezoluţia
videoclipului şi frecvenţa cadrelor.
• Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de aproximativ 3 minute în
timp ce înregistraţi un videoclip, ecranul se va întuneca. Pentru
a activa ecranul, efectuaţi orice operaţie cu camera foto. Dacă
acţionaţi butoanele PORNIRE, declanşator sau Înregistrare video,
camera foto va efectua funcţia atribuită chiar dacă ecranul este
întunecat.
(AF continuu): Utilizaţi această funcţie pentru a fotografia
•
schimbând compoziţia în timpul focalizării automate pe zona de
centru.
Utilizarea modului Film
  Întreruperea înregistrării 
Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui
videoclip. Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra mai multe
scene sub forma unui singur videoclip.
• Apăsaţi [
• Atingeţi [
] pentru a întrerupe înregistrarea.
] pentru a relua.
• Imaginile capturate vor fi redimensionate automat, în funcţie de
dimensiunea videoclipului înregistrat.
• Nu puteţi capta imagini statice în timpul înregistrării videoclipurilor
la viteză mare.
• Nu puteţi captura imagini statice atunci când întrerupeţi înregistrarea
videoclipului.
• Calitatea imaginilor capturate în timpul înregistrării unui videoclip
poate fi mai scăzută decât imaginile capturate în mod normal.
  Captarea imaginilor statice în timpul înregistrării unui videoclip 
Puteţi capta imagini statice în timp ce înregistraţi un videoclip,
fără a comuta la modurile de realizare a fotografiilor (până la
6 fotografii).
Imagini captate în timpul
înregistrării unui videoclip
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru captarea imaginilor în timpul
înregistrării unui videoclip.
• Imaginile captate vor fi salvate automat.
Funcţiile extinse 58
• Imaginile statice capturate în timpul înregistrării unui videoclip pot
arăta diferite de imaginile în mişcare în clipul video.
Utilizarea modului Film
Înregistrarea videoclipurilor la viteză mare
Puteţi înregistra videoclipuri de viteză mare setând frecvenţele
cadrelor. Videoclipurile de viteză mare vor fi redate cu încetinitorul
la 30 CPS, indiferent de frecvenţa cadrelor videoclipului.
• Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă
1 Rotiţi selectorul de moduri la
.
vă permite să înregistraţi numai un videoclip la
• Modul
viteză mare.
2 Rotiţi maneta pentru moduri în sus sau în jos pentru a
selecta o rată de cadru.
videoclipurile de viteză mare.
• Nu puteţi seta efectele Filtru Inteligent sau modul Detectare scenă
inteligentă în timpul înregistrării videoclipurilor de viteză mare.
• Videoclipurile de viteză mare nu acceptă înregistrarea vocii.
• Calitatea imaginii unui videoclip de înaltă viteză poate fi mai scăzută
decât a unui videoclip de viteză normală.
Pictogramă
Descriere
480 cadre pe secundă: Înregistraţi 480 de cadre pe
secundă (până la 10 secunde).
240 cadre pe secundă: Înregistraţi 240 de cadre pe
secundă (până la 10 secunde).
30 cadre pe secundă: Înregistraţi 30 de cadre
pe secundă (până la 20 de minute). 30 cadre pe
secundă nu este o opţiune de înregistrare la viteză
mare.
3 Apăsaţi [
4 Apăsaţi pe
] pentru a salva setările.
înregistrarea.
(Înregistrare videoclip) pentru a începe
5 Apăsaţi din nou
înregistrarea.
Funcţiile extinse 59
(Înregistrare videoclip) pentru a opri
Utilizarea modului Film
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă
Pictogramă
Descriere
În modul Detectare scenă inteligentă, camera dvs. foto alege
automat setările adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă
detectată.
Peisaje
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
].
2 Apăsaţi [
3 Selectaţi → Detectare scenă inteligentă → Activat.
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
4 Apăsaţi [
Aliniaţi
subiectul
în cadru.
5
Cer senin
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga jos
a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
Apusuri
Zone împădurite
6 Apăsaţi pe
înregistrarea.
(Înregistrare videoclip) pentru a începe
7 Apăsaţi din nou
înregistrarea.
(Înregistrare videoclip) pentru a opri
• Dacă camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă,
aceasta foloseşte setările implicite pentru modul Detectare scenă
inteligentă.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei
foto, iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu
aleagă scena corectă pentru fotografiere.
• Efectele Filtrului inteligent nu sunt disponibile în modul Detectare
scenă inteligentă.
Funcţiile extinse 60
GPS
Pot fi efectuate fotografii cu etichetare geografică sau vederi ale locaţiei unei
fotografii cu informaţii privind locul şi zona înconjurătoare de pe hartă. Înainte
de a folosi modul GPS, trebuie să porniţi GPS-ul. Unele funcţii pot să nu fie
disponibile în unele ţări din cauza politicilor naţionale.
Utilizarea GPS … ……………………………………………62
Realizarea fotografiilor cu etichetare geografică …………… 62
Verificarea locaţiei de Fotografiere pe hartă … …………… 63
Căutare împrejurimi … ………………………………………66
Verificaţi locaţia cu POI … ……………………………… 66
Utilizarea punctui de reper live …………………………… 67
Utilizarea busolei ………………………………………… 69
Utilizarea GPS
Pot fi efectuate fotografii cu etichetare geografică sau vederi ale locaţiei unei fotografii cu informaţii privind locul şi zona înconjurătoare de pe
hartă. Înainte de a folosi GPS, trebuie să porniţi GPS-ul.
Realizarea fotografiilor cu etichetare geografică
Atunci când funcţia GPS este activată, informaţiile despre locaţie
apar pe fotografii. Locaţia dvs. poate fi verificată, datorită faptului
că aparatul foto prezintă un receptor GPS încorporat.
1 Apăsaţi [
2 Selectaţi
] în modul Fotografiere.
şi o setare dorită.
Opţiune
Descriere
Schimbare punct de
reper*
Schimbaţi numele unor celebre clădiri
sau facilităţi situate în apropiere, care
sunt furnizate pe baza locaţiei curente
(latitudine/longitudine).
Căutare interval
Setaţi o rază pentru a afişa informaţiile
punctului de interes furnizat.
Categorie POI *
Setaţi să afişeze informaţii specifice între
informaţiile de localizare diferite.
Setări oră GPS
În cazul în care nu se recepţionează un
semnal GPS, selectaţi ora de reutilizare a
geotagului înregistrat cel mai recent.
Afişare locaţie
Setaţi domeniul de aplicare al informaţiilor
despre locaţie care urmează să fie afişate
fie în modul Fotografiere sau pe o fotografie
efectuată.
Pornire GPS
Activează GPS.
Opţiune
Descriere
Resetare GPS
Selectaţi această opţiune dacă doriţi să
faceţi o nouă căutare pentru un satelit GPS
situat în apropierea locaţiei dumneavoastră.
Export rute*
Transferaţi-vă traseul către o cartelă de
memorie prin folosirea informaţiilor GPS primite
pentru a le vizualiza pe hartă de pe PC.
Calibrare busolă
Calibraţi locaţia cu o busolă mişcând uşor
aparatul de fotografiat într-un figura 8.
Informaţii hartă
Afişează versiunea informaţiilor despre datele
cartografice şi furnizorul informaţiilor despre
hartă.
* Schimbare punct de reper: Când punctul de reper este schimbat, lista
cu puncte de reper este sortată în ordinea locaţiei care este situată la
cea mai mică distanţă de dumneavoastră.
* POI (Punct de interes): Se referă la anumite locaţii pe care oamenii
le-ar putea găsi utile sau interesante.
* Export rute: Informaţii cu etichetare geografică sunt salvate numai pe
o cartelă de memorie şi pot fi utilizate numai de către utilizator. Acesta
nu este oferit şi stocat la producător prin intermediul reţelei, etc. La
rularea fişierului KML exportat prin Google Earth pe un PC sau prin
alt software pentru hărţi, puteţi vizualiza ruta pe un PC. Cu toate
acestea, această funcţie nu este disponibilă în China.
3 Porniţi GPS prin selectarea Pornire GPS → Activat.
GPS 62
Utilizarea GPS
4 Apăsaţi [
] pentru a reveni la modul Fotografiere.
Afişarea locaţiei curente
Eiffel Tower
Paris
Verificarea locaţiei de Fotografiere pe hartă
1 Rotiţi selectorul de mod la
.
• O locaţie de fotografiere a celei mai recente fotografii este
marcată pe hartă.
• Locaţia şi direcţia fotografiei marcate sunt afişate pe partea
stângă a hărţii.
• Atunci când nu există nicio fotografie, o hartă a locaţiei actuale
este prevăzută.
Paris
5 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
6 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Este realizată o fotografie cu etichetare geografică.
• Informaţiile şi reperele despre locaţie sunt afişate pe fotografia
efectuată.
Eiffel Tower
Paris
Punct de reper
Vizualizare unică
2 Apăsaţi [
Vizualizare POI
/
] pentru a selecta o fotografie.
• O pictogramă care arată locaţia fotografiei este situată în
centrul hărţii.
Informaţii despre o locaţie
GPS 63
Utilizarea GPS
3 Apăsaţi [
] pentru a vizualiza o singură fotografie.
• Utilizaţi tastele cu săgeată pentru a vizualiza alte fotografii
efectuate.
Verificarea stării GPS
Starea recepţiei semnalului GPS poate fi verificată cu ajutorul
în modul Fotografiere.
culorilor
Pictogramă
Eiffel Tower
Paris
Descriere
Recepţia semnalului GPS este imposibilă.
Căutarea semnalului GPS.
Recepţia semnalului GPS este normală.
Înapoi
Mutare
• Pentru ca GPS-ul să funcţioneze corect, datele cartografice trebuie
stocate în cardul de memorie.
• Pe ecran pot fi afişate maximum 5 imagini în miniatură.
• Un nume de locaţie nu este afişat pe hartă pentru o fotografie cu
Vizualizarea hărţii prin mărire
nicio informaţie despre locaţie.
Rotiţi butonul [Zoom] la dreapta pentru a mări o
parte din fotografie. (Rotiţi butonul [Zoom] spre
stânga pentru a micşora.)
• Puteţi descărca atât datele de localizare cartografice care conţin
zona de recepţie cât şi datele punctului de interes folosind programul
Map Download Manager Program sau de pe www.samsung.com. Vă
rugăm să consultaţi site-ul web pentru detalii.
• Datele cartografice nu pot fi descărcate în unele ţări din cauza
regulamentelor lor şi vor fi furnizate pe un CD.
• Puteţi instalat programul Map Download Manager de pe CD-ul
furnizat. (pag. 119)
• Map Download Manage este compatibil doar cu Windows.
GPS 64
Utilizarea GPS
• Pentru GPS este utilizat WGS 84 (World Geodetic System 1984).
• Este posibil ca informaţiile despre locaţie să nu fie afişate chiar dacă
• Geotagurile sunt înregistrate în momentul realizării de fotografii cu
metoda de fotografiere Viteză mare sau RAFALĂ AE.
• Dacă intervalul orar valabil expiră după fotografierea cu metoda
de fotografiere Viteză mare sau RAFALĂ AE, geotagurile nu sunt
înregistrate pentru fotografiile realizate după expirarea acestui
interval.
• Realizaţi fotografii de exterior, într-un spaţiu deschis, pentru a avea
o bună recepţie a semnalului GPS.
• Funcţia GPS nu funcţionează bine în interior.
• Recepţionarea semnalului GPS poate dura mai mult timp, în funcţie
de starea satelitului GPS.
• În funcţie de împrejurimi (între clădiri, zonă joasă, zone cu mai multe
reflectoare, de ex. oglinzi) sau vreme, o perioadă mai lungă de
timp poate fi necesară pentru a primi semnale GPS sau primirea de
semnal poate să fie imposibilă.
• Opţiunea geotagging poate prezenta şi erori, în funcţie de condiţiile
de verificare a locaţiei.
• Informaţia despre locaţie (numele oraşului) poate fi afişată diferit, în
funcţie de modificările de zonă.
• Ora geotagurilor înregistrate nu este stocată.
• Opţiunea de etichetare geografică nu este înregistrată în modul
Film.
• Numele locaţiilor GPS pot diferi în funcţie de zonele de utilizare şi
sunt afişate numai ca oraşe/suburbii.
• În unele ţări, informaţiile despre localizare pot diferi în funcţie de
caracteristicile ţării.
• Vă rugăm să reţineţi faptul că nicio actualizare nu este acceptată
pentru datele cartografice furnizate prin intermediul download-ului.
semnalul GPS este recepţionat, în funcţie de zona de utilizare.
• Bateriile se pot consuma mai repede dacă se utilizează funcţia
GPS.
• Funcţia GPS este acceptată numai în 63 de ţări, printre care
Germania, SUA, Spania, Marea Britanie, Italia, India, China,
Canada, Franţa şi Coreea. Pentru cele 55 de ţări pentru care
informaţiile despre locaţie sunt acceptate, datele Map pot fi
descărcate de pe site-ul web Samsung Electronics. Cu toate
acestea, în China, informaţiile despre locaţie pot fi verificate numai
dacă aparatul foto este achiziţionat în China.
• Informaţiile GPS despre locaţie pot avea un anumit interval
admisibil.
• Dacă nu se primeşte semnal în timpul de valabilitate a GPS, cele
mai recente informaţii sunt păstrate în cazul în care informaţiile au
fost primite cu întârziere.
• Numele locului de pe hartă este afişat în limba sa şi cu numele
locaţiei curente; reperul este afişat doar în limba coreeană şi
engleză.
• Limbă acceptată va varia în funcţie de locaţia de unde aţi
achiziţionat aparatul.
• Atunci când semnalul GPS este disponibil, locaţia curentă este
actualizată automat de timpul valid al GPS-ului.
• Atunci când semnalul GPS este indisponibil, ultimul punct este
marcat pe hartă.
• Dacă aparatul foto nu dispune de date cartografice ale ţării,
informaţiile cartografice nu vor fi afişate.
• Dacă doriţi să reveniţi la modul de fotografiere sau de redare în
modul GPS, selectaţi celălalt mod rotind selectorul de moduri.
• Informaţiile hărţii sunt şterse atunci când cardul de memorie este
formatat. Vă rugăm să descărcaţi datele hărţii şi să le salvaţi înainte
de a formata cardul de memorie.
GPS 65
Căutare împrejurimi
Puteţi căuta împrejurimile locaţiei curente sau vizualiza informaţii punctului de interes pe hartă.
Verificaţi locaţia cu POI
Prin utilizarea POI, puteţi vizualiza informaţiile despre locaţie ale
unui anumit loc în jurul dumneavoastră care este înregistrat în
datele GPS.
1 Rotiţi selectorul de mod la
3 Apăsaţi [
.
• Ultima fotografie şi harta pentru localizarea sa sunt afişate.
2 Apăsaţi [
] pentru a stabili destinaţia.
• Direcţia şi distanţa de la locaţia curentă la POI-ul selectat sunt
afişate.
• Puteţi naviga cu tastele cu săgeată.
• Dacă mergeţi la un punct de interes din afara ecranului la
selectarea informaţiilor referitoare punctului de interes, se
merge în partea de jos a hărţii.
].
• O hartă a locaţiei curente este afişată.
3 Deplasaţi-vă la punctul de interes dorit apăsând tastele cu
săgeată.
4 Apăsaţi [
interes.
] pentru a vizualiza informaţiile punctui de
Se caută în jurul locaţiei curente
1 Selectaţi [
cu hartă.
] → Căutare vecinătăţi de pe ecranul
Ieşire căutare
4
] pentru a ieşi din secţiunea de căutare.
• Punctul de interes acceptă limba coreeană şi engleză.
• Unele informaţii ale POI-ului nu sunt prevăzute în conformitate cu
• Punctul de interes POI selectat este sortat de către cel mai
apropiat loc de la locaţia curentă.
• Camera afişează informaţii despre punctele de interes pe o
rază maximă de 5 Km.
2
Apăsaţi [
politica anumitor ţări.
• Limbă acceptată va varia în funcţie de locaţia de unde aţi
achiziţionat aparatul.
• Puteţi seta direct destinaţia apăsând [
] pe ecranul de informaţii
a punctului de interes.
• Direcţia şi distanţa până la destinaţie pot avea o eroare din cauza
unei erori a GPS-ului care apare de la clădirile din jur sau o eroare
de busolă care apare dintr-un câmp magnetic din apropiere.
Apăsaţi [
] pentru a selecta clasificarea punctului de
interes dorit, apoi punctul de interes.
• Informaţiile punctului de interes sunt afişate.
GPS 66
Căutare împrejurimi
Se caută în jurul locaţiei focalizate
1
Mergeţi la focalizarea dorită apăsând tastele cu săgeată
de pe ecranul cu hartă.
• Apăsaţi [
2 Selectaţi [
] pentru a reveni la locaţia curentă.
ecranul cu hartă.
] → Căutare punct apropiat de pe
Utilizarea punctui de reper live
Prin apăsarea butonului Punct de reper viu în modul Fotografiere,
puteţi vizualiza locaţia şi informaţiile celui mai apropiat punct de
interes pe un ecran mărit.
1 Apăsaţi [
3 Apăsaţi [
] pentru a selecta clasificarea punctului de
interes dorit, apoi punctul de interes.
• Informaţiile punctului de interes sunt afişate.
• Informaţiile privind distanţa şi direcţia pe lista cu puncte de
interese sunt furnizate pe baza punctului de interes focalizat.
• Camera afişează informaţii despre punctele de interes pe o
rază maximă de 5 Km.
4
Apăsaţi [
2 Apăsaţi [
interes.
• Apăsaţi [
] pentru a stabili destinaţia.
• Distanţa oferită este măsurată de la locaţia curentă.
• În cazul în care destinaţia este departe de locaţia curentă,
scara se modifică automat pentru a afişa harta într-un singur
ecran.
5 Apăsaţi [
] în modul Fotografiere.
• Ultimul punct de reper setat şi numele ultimei locaţii cu semnal
sunt afişate.
• Punctul de interes situat în caseta centrală este selectat.
• Dacă apăsaţi [
], în timp ce punctul de interes nu este
situat în caseta centrală, se selectează cel mai apropiat punct
de interes.
] pentru a termina căutarea.
GPS 67
] pentru a vizualiza informaţiile punctui de
/
] pentru a merge la punctul de interes dorit.
Căutare împrejurimi
Se caută în jurul locaţiei curente
1
Selectaţi [
cu hartă.
• Informaţiile reperului viu nu sunt furnizate în următoarele situaţii:
-- Niciun semnal GPS nu este primit
-- GPS-ul este dezactivat
-- Nu există date cartografice
• Puteţi seta direct destinaţia apăsând [ ] pe ecranul de informaţii
a punctului de interes.
• Direcţia şi distanţa până la destinaţie pot avea o eroare din cauza
unei erori a GPS-ului care apare de la clădirile din jur sau o eroare
de busolă care apare dintr-un câmp magnetic din apropiere.
] → Căutare vecinătăţi de pe ecranul
• Punctul de interes POI selectat este sortat de către cel mai
apropiat loc de la locaţia curentă.
• Camera afişează informaţii despre punctele de interes pe o
rază maximă de 5 Km.
2 Apăsaţi [
] pentru a selecta clasificarea punctului de
interes dorit, apoi punctul de interes.
• Informaţiile punctului de interes sunt afişate.
• Puteţi naviga cu tastele cu săgeată.
• Dacă mergeţi la un punct de interes din afara ecranului la
selectarea informaţiilor referitoare punctului de interes, se
merge în partea de jos a hărţii.
3 Apăsaţi [
] pentru a stabili destinaţia.
• Direcţia şi distanţa de la locaţia curentă la POI-ul selectat sunt
afişate.
4 Apăsaţi [
] pentru a ieşi din secţiunea de căutare.
GPS 68
Căutare împrejurimi
Utilizarea busolei
Puteţi verifica direcţia poziţiei pe care o doriţi folosind o busolă.
1 Apăsaţi [
] pentru a afişa ecranul busolei în modul
Fotografiere.
Calibrare busolă
Posibil să fie necesară calibrarea busolei dacă doriţi să utilizaţi
modul Vizualizare Hartă sau funcţia Punct de reper viu. Calibrarea
busolei va oferi o direcţie mai precisă.
• Busola arată direcţia locaţiei dumneavoastră.
2
Apăsaţi [
Paris
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Calibrare busolă
În cazul în care obiectivul camerei ţinteşte în sus şi ecranul în jos, direcţia
de pe busolă poate fi incorectă.
Vizualizare unică
Vizualizare POI
1 Mesajul de alertă calibrare se va afişa atunci când busola
trebuie calibrată.
2 Mişcaţi încet aparatul foto în figura opt de aproximativ de
2-3 ori pentru a calibra busola.
Busola poate să nu mai fie calibrată în locuri cu un câmp magnetic puternic,
cum ar fi în interiorul unui vehicul sau tren. Calibraţi busola în altă parte
înainte de utilizare.
GPS 69
Opţiuni de fotografiere
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii … …………… 71
Selectarea unei rezoluţii … …………………… 71
Setarea calităţii fotografiei ……………………… 72
Detectarea clipirii … …………………………… 84
Utilizarea identificării inteligente a feţei ………… 84
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea) … 85
Utilizarea temporizatorului … ……………………… 73
Reglarea luminozităţii şi a culorilor ………………… 86
Reglarea manuală a expunerii (EV) … ………… 86
Modificarea opţiunii de măsurare … …………… 87
Fotografierea pe întuneric … ……………………… 74
Evitarea efectului de ochi roşii … ……………… 74
Utilizarea bliţului … …………………………… 74
Reglarea vitezei ISO …………………………… 77
Modificarea focalizării camerei foto … …………… 78
Utilizarea funcţiei Macro … …………………… 78
Utilizarea focalizării automate … ……………… 78
Focalizarea pe o zonă selectată … …………… 80
Utilizarea focalizării automate de urmărire … … 80
Reglarea zonei de focalizare …………………… 81
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei …………… 82
Identificarea feţelor … ………………………… 82
Captarea unei fotografii autoportret … ………… 83
Realizarea unei fotografii în care persoanele
zâmbesc … …………………………………… 83
Selectarea unei surse de lumină
(Balans de alb) … ……………………………… 87
Utilizarea modurilor de impuls …………………… 90
Realizarea fotografiilor în modul de cadre
multiple de mare viteză ………………………… 90
Realizarea fotografiilor în modul Focalizare … … 91
Captarea fotografiilor rafală … ………………… 91
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor … ……… 93
Aplicarea efectelor Filtru inteligent … ………… 93
Reglarea fotografiilor …………………………… 95
Reducerea sunetului zoom-ului …………………… 96
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.
Selectarea unei rezoluţii
  Setarea rezoluţiei videoclipului 
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va
cuprinde mai mulţi pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai
mare sau poate fi afişată pe un ecran mai mare. Când utilizaţi o
rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
→
Dimensiune
clip
video.
2
3 Selectaţi o opţiune.
  Setarea rezoluţiei fotografiei 
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → Dimensiune foto.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Pictogramă
].
Descriere
1920X1080: Redaţi fişiere de înaltă calitate pe un
HDTV.
1280X720: Redaţi pe un HDTV.
640X480: Redaţi pe un TV analog.
Descriere
Pentru partajare: Postaţi pe un site Web utilizând
reţeaua fără fir (maximum 30 secunde).
4608X3456: Imprimaţi pe hârtie A1.
4608X3072: Imprimaţi pe hârtie A1 în raport
extins (3:2).
4608X2592: Imprimaţi pe hârtie A1 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
3648X2736: Imprimaţi pe hârtie A2.
2832X2832: Imprimaţi pe hârtie A3 în raport 1:1.
2592X1944: Imprimaţi pe hârtie A4.
1984X1488: Imprimaţi pe hârtie A5.
1920X1080: Imprimaţi pe hârtie A5 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
1024X768: Ataşaţi la un email.
Opţiuni de fotografiere 71
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Setarea calităţii fotografiei
Reglaţi setarea calităţii fotografiei. Imaginile de calitate superioară
vor da naştere unor fişiere cu dimensiuni mai mari. Camera foto
comprimă şi salvează pozele pe care le capturaţi în format JPEG.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → Calitate.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
].
Descriere
Excelentă: Capturaţi fotografii de înaltă calitate.
Bună: Capturaţi fotografii de calitate superioară.
Normală: Fotografii de calitate normală.
Opţiuni de fotografiere 72
Utilizarea temporizatorului
Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
3 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.
].
• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru
temporizator clipeşte. Camera foto va fotografia automat în
momentul specificat.
Temporizator : Dezactivat
• Apăsaţi pe [Declanşator] sau [ ] pentru a anula temporizatorul.
• În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este
posibil ca funcţia temporizator să nu fie disponibilă.
Înapoi
Setare
2 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.
10 sec: Capturaţi o fotografie după o întârziere de
10 secunde.
2 sec: Capturaţi o fotografie după o întârziere de
2 secunde.
Dublu: Capturaţi o fotografie după o întârziere de
10 secunde şi altă fotografie după o întârziere de 2
secunde.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 73
Fotografierea pe întuneric
Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.
Evitarea efectului de ochi roşii
Utilizarea bliţului
Dacă bliţul este folosit atunci când fotografiaţi o persoană în
întuneric, în ochii acesteia poate apărea o strălucire roşie. Pentru
a împiedica acest lucru, selectaţi Ochi roşii sau Corector efect
ochi roşii. Consultaţi opţiunile bliţului din “Utilizarea bliţului.”
Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi
nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.
1 Glisaţi sistemul de deblocare a bliţului, pentru a scoate
bliţul atunci când este necesar.
2 În modul Fotografiere, apăsaţi [
3 Selectaţi → Bliţ.
].
Bliţ : Auto
 Înainte de corecţie
 După corecţie
Înapoi
Reglare
4 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat:
• Bliţul nu se declanşează.
• Camera va afişa avertizorul de mişcare
când fotografiaţi în lumină insuficientă.
atunci
Auto: Camera foto va selecta o setare a bliţului
potrivită pentru scena detectată în modul Smart Auto.
Opţiuni de fotografiere 74
Fotografierea pe întuneric
Pictogramă Descriere
Auto: Bliţul se declanşează automat când subiectul
sau fundalul sunt întunecate.
Ochi roşii:
• Bliţul se declanşează de două ori atunci când
subiectul sau fundalul sunt întunecate pentru a
reduce efectul de ochi roşii.
• Există un interval între 2 declanşări ale bliţului.
Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează
pentru a doua oară.
Auxiliar:
• Bliţul se declanşează întotdeauna.
• Camera reglează automat intensitatea luminii.
Sincronizare lentă:
• Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne
deschis mai mult timp.
• Această opţiune se recomandă atunci când doriţi
să captaţi lumina înconjurătoare pentru a dezvălui
detaliile din fundal.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile neclare.
atunci
• Camera va afişa avertizorul de mişcare
când fotografiaţi în lumină insuficientă.
Corector efect ochi roşii:
• Bliţul se declanşează când subiectul sau fundalul
sunt întunecate, iar camera corectează efectul de
ochi roşii cu ajutorul analizei de soft avansat.
• Există un interval între 2 declanşări ale bliţului.
Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează
pentru a doua oară.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 75
• Opţiunile bliţului nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de Cadre
multiple sau dacă selectaţi Autoportret sau Detectare clipire.
• Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă
de bliţ. (pag. 170)
• Dacă lumina bliţului este reflectată sau în aer există o cantitate
importantă de praf, pe fotografie pot apărea mici pete.
Fotografierea pe întuneric
  Reglarea intensităţii bliţului 
Reglarea intensităţii bliţului poate fi ineficientă dacă:
-- subiectul este prea aproape de camera foto.
-- aţi setat o sensibilitate ISO ridicată.
-- valoarea expunerii este prea mare sau prea mică.
Reglaţi intensitatea bliţului pentru a evita fotografiile supra sau
sub-expuse.
1 Glisaţi sistemul de deblocare a bliţului, pentru a scoate
bliţul atunci când este necesar.
2
3 Selectaţi → Bliţ.
4 Derulaţi la o opţiune.
].
5 Apăsaţi [
6 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
În modul Fotografiere, apăsaţi [
regla intensitatea.
  Modalitatea de utilizare a bliţului 
Glisaţi sistemul de deblocare a bliţului, pentru a scoate bliţul atunci când este necesar.
].
/
] pentru a
Când unitatea de bliţ este închisă, acesta nu se va declanşa indiferent de opţiunea
selectată. Când unitatea de bliţ iese, acesta se va declanşa conform opţiunii
selectate.
Bliţ : Auto
• Când nu este utilizat, ţineţi unitatea bliţului închisă pentru a preveni
deteriorările.
• Deschiderea forţată a unităţii bliţului poate cauza deteriorări ale camerei foto.
Înapoi
7 Apăsaţi [
Setare
Apăsaţi uşor pentru a închide.
] pentru a salva setările.
Opţiuni de fotografiere 76
Fotografierea pe întuneric
Reglarea vitezei ISO
Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină,
după cum este definit de Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare (International Organisation for Standardization
- ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât
sensibilitatea camerei dvs. la lumină creşte. Utilizaţi o sensibilitate
ISO mai mare pentru a captura fotografii mai bune şi pentru a
reduce mişcarea camerei foto atunci când nu utilizaţi bliţul.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → ISO.
3 Selectaţi o opţiune.
].
pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare
• Selectaţi
bazată pe luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de
iluminare.
Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.
Opţiuni de fotografiere 77
Modificarea focalizării camerei foto
Aflaţi cum puteţi regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul şi cu condiţiile de fotografiere.
Utilizarea funcţiei Macro
Utilizarea focalizării automate
Utilizaţi funcţia macro pentru a face fotografii în prim plan
subiecţilor, cum ar fi flori sau insecte.
Pentru a face fotografii clare, selectaţi focalizarea
corespunzătoare în funcţie de distanţa faţă de subiect.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → Focalizare.
Focalizare : Focalizare automată (normal)
Înapoi
• Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica
realizarea de fotografii neclare.
• Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 40 cm.
Opţiuni de fotografiere 78
Setare
].
Modificarea focalizării camerei foto
3 Selectaţi o opţiune.
  Reglarea manuală a distanţei de focalizare 
Pictogramă Descriere
Focalizare automată (normal): Focalizaţi pe un
subiect aflat la mai mult de 80 cm (350 cm când
utilizaţi zoom).
Focalizare manuală: Focalizaţi un subiect prin
reglarea manuală a distanţei de focalizare.
Macro: Focalizaţi pe un subiect care este la 10-80 cm
de camera foto (150-350 cm când utilizaţi zoom).
Auto macro:
• Focalizaţi automat pe un subiect aflat la o distanţă
mai mare de 10 cm. (mai departe de 150 cm când
utilizaţi zoom).
• Opţiunea este setată automat în anumite moduri
de fotografiere.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → Focalizare.
3 Selectaţi Focalizare manuală.
].
4 Apăsaţi [
5 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
regla distanţa de focalizare.
/
] pentru a
Focalizare : Focalizare manuală
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Înapoi
6 Apăsaţi [
Setare
] pentru a salva setările.
• Dacă setaţi manual distanţa de focalizare, iar subiectul este în afara
zonei de focalizare, fotografia poate deveni neclară.
• Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru zona de
focalizare şi pentru Identificare faţă.
Opţiuni de fotografiere 79
Modificarea focalizării camerei foto
Focalizarea pe o zonă selectată
Utilizarea focalizării automate de urmărire
Puteţi focaliza pe zona selectată.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
→
Zonă
focalizare
→
Selecţie
AF.
2
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
3 Apăsaţi [
4 Apăsaţi [ ], apoi rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[
/
/
/
] pentru a muta cadrul în zona dorită.
AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat
subiectul, chiar şi atunci când vă aflaţi în mişcare.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
→
Zonă
focalizare
→
AF
de urmărire.
2
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
3 Apăsaţi [
Focalizaţi
subiectul
pe care doriţi să îl urmăriţi şi apăsaţi
4
pe [
].
• Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma
subiectul pe măsură ce deplasaţi camera foto.
Setare
5 Apăsaţi [ ] sau [Obturator].
6 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Apăsaţi [
] pentru a schimba zona de focalizare.
Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Identificarea
feţei, Cadre multiple, zoom Inteligent, şi efectele de Filtru inteligent.
• Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona
de focalizare atunci când apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator].
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Opţiuni de fotografiere 80
Modificarea focalizării camerei foto
• Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va
apărea în centrul ecranului.
• Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească dacă:
-- subiectul este prea mic
-- subiectul se mişcă excesiv
-- subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc
întunecat
-- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe
fundal
-- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
-- camera foto se mişcă în exces
• Când urmărirea unui subiect eşuează, cadrul de focalizare va
apărea sub forma unui cadru cu o singură linie ( ).
• În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul,
trebuie să selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.
• Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare va apărea sub
forma unui cadru cu o singură linie roşie ( ).
• Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru
Identificarea feţei, Cadre multiple, zoom Inteligent, şi efectele de
Filtru inteligent.
Reglarea zonei de focalizare
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă
corespunzătoare de focalizare în funcţie de locaţia subiecţilor din
scenă.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → Zonă focalizare.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
AF centru: Focalizaţi pe centru (potrivită când
subiecţii sunt localizaţi în sau în apropiere de
centru).
AF multiplă: Focalizaţi una sau mai multe dintre
9 zone posibile.
Selecţie AF: Focalizaţi zona selectată. (pag. 80)
AF de urmărire: Focalizaţi şi urmăriţi subiectul.
(pag. 80)
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de modul de fotog rafiere.
Opţiuni de fotografiere 81
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Dacă utilizaţi opţiunile pentru Identificarea feţei, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană,
camera foto reglează automat expunerea. Utilizaţi Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau Fotografiere zâmbet pentru a captura
o faţă care zâmbeşte. De asemenea, puteţi utiliza Identificare faţă inteligentă să detecteze feţele şi să focalizeze prioritar pe ele.
• Când camera dvs. detectează o faţă, urmăreşte automat faţa
detectată.
• Este posibil ca opţiunea de Identificare a Feţei să nu fie eficientă
atunci când:
-- subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va
apărea portocaliu pentru Fotografiere zâmbet sau Detectare clipire
-- este prea lumină sau prea întuneric
-- subiectul nu se află cu faţa către camera foto
-- subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
-- expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
-- subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt
instabile
Identificarea
feţei nu este disponibilă atunci când setaţi efectele de
•
Filtru inteligent, opţiunile de Reglare a imaginii, AF de urmărire, sau
Focalizare manuală.
• În funcţie de opţiunile de fotografiere, opţiunile disponibile de
Identificare a feţei pot varia.
• În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este
posibil ca funcţia temporizator să nu fie disponibilă.
• Când setaţi opţiunile de Identificare faţă, zona AF este automat
setată la AF multiplă.
• Când setaţi opţiunea Identificare faţă inteligentă şi capturaţi
fotografii ale feţelor identificate, acestea vor fi înregistrate în lista
de feţe.
• Când realizaţi fotografii ale feţelor identificate, acestea vor fi
înregistrate în lista de feţe.
• Puteţi vizualiza feţele înregistrate în ordinea priorităţii când sunteţi
în modul Redare. (pag. 99) Chiar dacă feţele au fost înregistrate cu
succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.
• O faţă identificată în modul Identificare faţă inteligentă poate să nu
apară în lista cu feţe sau în Albumul inteligent.
Identificarea feţelor
Camera dvs. foto recunoaşte automat până la 10 feţe într-o
singură scenă.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → Identificare faţă → Normală.
Opţiuni de fotografiere 82
Cea mai apropiată faţă de
camera foto sau mai apropiată
de centrul scenei apare
într-un cadru de focalizare de
culoare albă, iar restul feţelor
apar în cadre de focalizare de
culoare gri.
• Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi
detectate feţele de către camera foto.
• Dacă aţi setat opţiunile Cadre multiple, camera se poate să nu
înregistreze feţele detectate.
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Captarea unei fotografii autoportret
Realizaţi singur o fotografie cu dvs. Camera foto setează distanţa
de focalizare la fotografiile de aproape şi emite un bip când este
pregătită.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
→
Identificare
faţă
→
Autoportret.
2
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
3 Apăsaţi [
4 Realizaţi fotografia cu obiectivul orientat spre dvs.
5 Când auziţi un semnal sonor rapid, apăsaţi pe
[Declanşator].
Realizarea unei fotografii în care persoanele
zâmbesc
Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă
zâmbitoare.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
→
Identificare
faţă
→
Fotografiere
2
zâmbet.
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
3 Apăsaţi [
4 Compuneţi fotografia dvs.
• Camera foto activează automat obturatorul când detectează o
faţă zâmbitoare.
Când subiectul zâmbeşte larg,
camera foto poate identifica mai
uşor zâmbetul.
Când feţele sunt localizate în centru,
camera emite un semnal sonor rapid.
Dacă dezactivaţi Volum în setările de sunet, camera foto nu va emite un
semnal sonor. (pag. 150)
Opţiuni de fotografiere 83
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Detectarea clipirii
Utilizarea identificării inteligente a feţei
În cazul în care camera foto detectează ochii închişi, aceasta va
realiza în mod automat 2 fotografii succesive.
Camera foto înregistrează automat feţe fotografiate în mod
frecvent. Funcţia Identificare faţă inteligentă va utiliza cu prioritate
focalizarea pe feţele respective şi pe feţele preferate.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
→
Identificare
faţă
→
Detectare
clipire.
2
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
→
Identificare
faţă
→
Identificare
faţă
2
inteligentă.
: Feţe pe care le-aţi înregistrat ca favorite.
(Pentru a înregistra feţe ca favorite, consultaţi pagina 85.)
: Feţe pe care camera le-a înregistrat automat.
•
•
• În funcţie de condiţiile de iluminare, de schimbările neobişnuite ale
posturii sau feţei subiectului şi de situaţia în care subiectul poartă
sau nu ochelari, este posibil ca această cameră foto să identifice şi
să înregistreze feţele incorect.
• Camera foto poate înregistra automat până la 12 feţe. În cazul
în care camera foto identifică o nouă faţă, când există 12 feţe
înregistrate, aceasta va înlocui faţa cu cel mai redus grad de
prioritate cu cea nouă.
Opţiuni de fotografiere 84
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea)
Puteţi înregistra feţele preferate pentru a utiliza cu prioritate
focalizarea şi expunerea pentru feţele respective.
4 Când aţi terminat de realizat fotografiile, apare lista cu feţe.
• Feţele dvs. preferate sunt indicate cu marcajul
feţe.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
→
Editare
FR
intel.
→
Steaua
mea.
2
3 Aliniaţi faţa subiectului cu ghidajul oval, apoi apăsaţi pe
pe lista cu
• Puteţi înregistra până la 8 feţe preferate.
• Bliţul nu se declanşează când înregistraţi o faţă favorită.
• Dacă înregistraţi aceeaşi faţă de două ori, puteţi şterge una din feţe
în lista de feţe.
[Declanşator] pentru a înregistra faţa.
  Vizualizarea feţelor preferate 
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
→
Editare
FR
intel.
→
Listă
feţe.
2
• Pentru a modifica clasamentul feţelor preferate, apăsaţi [
Înapoi
selectaţi Editare categorie. (pag. 99)
• Pentru a şterge o faţă preferată, apăsaţi [
Ştergere Steaua mea. (pag. 100)
Setare
• Realizaţi fotografii ale unei persoane într-un moment în care
înregistraţi feţe.
• Faceţi 5 fotografii ale feţei subiectului pentru cele mai bune
rezultate: câte una din faţă, din stânga, din dreapta, de sus şi de jos.
• Când fotografiaţi din stânga, din dreapta, de sus şi de jos, spuneţi
subiectului să nu rotească capul mai mult de 30 de grade.
• Puteţi înregistra o faţă chiar dacă faceţi numai o fotografie a feţei
subiectului.
Opţiuni de fotografiere 85
], apoi
], şi apoi selectaţi
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
3 Selectaţi o valoare pentru a regla expunerea.
Reglarea manuală a expunerii (EV)
În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca
fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În
aceste cazuri, puteţi regla expunerea pentru a obţine o fotografie
mai bună.
• Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea
creşte.
Expunere : 1
Înapoi
 Mai întunecat (-)  Neutru (0)
 Mai deschis (+)
4 Apăsaţi [
Setare
] pentru a salva setările.
• După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este
1
2 Selectaţi
În modul Fotografiere, apăsaţi [
sau
posibil să fie necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita
expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
• Dacă nu vă puteţi decide în privinţa expunerii adecvate, selectaţi
opţiunea RAFALĂ AE (Autoexpunere Rafală), apoi captaţi
fotografiile rafală. Camera va capta 3 fotografii succesiv, fiecare cu o
altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag. 91)
• Nu puteţi seta expunerea în momentul în care înregistraţi un clip
video apăsând
(Înregistrare video) în modul de fotografiere
normală.
].
→ Expunere.
Opţiuni de fotografiere 86
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Modificarea opţiunii de măsurare
Selectarea unei surse de lumină
(Balans de alb)
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră
foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea
fotografiilor vor varia în funcţie de modul de măsurare selectat.
Culoarea fotografiei depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină.
Dacă doriţi să obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi
setarea Balansului de alb în funcţie de condiţiile de iluminare, cum
ar fi Balans de alb automat, Lumina zilei, Înnorat sau Tungsten.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
sau
→
Mod
de
măsurare.
2
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Multi:
• Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi
măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.
• Potrivită pentru fotografii generale.
Punct:
• Camera foto măsoară numai intensitatea luminii
exact din centrul cadrului.
• Dacă un subiect nu se află în centrul scenei,
fotografia dvs. poate fi expusă în mod
necorespunzător.
• Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
Balans de alb automat
Înnorat
Centrat:
• Camera foto face o medie a citirii măsurătorii
întregului cadru cu accentul plasat în centru.
• Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în
centrul cadrului.
Opţiuni de fotografiere 87
Lumină naturală
Tungsten
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi sau → Balans de alb.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
  Personalizarea opţiunilor presetate pentru balansul de alb 
Descriere
Balans de alb automat: Setaţi automat balansul de
alb în baza condiţiilor de lumină.
Lumină naturală: Pentru fotografii în aer liber într-o
zi însorită.
Înnorat: Pentru fotografii în aer liber într-o zi
înnorată sau în umbră.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi sau → Balans de alb.
3 Derulaţi până la opţiunea dorită.
].
4 Apăsaţi [
/ / / ] pentru a regla valorile
5 Apăsaţi [
coordonatelor.
Balans de alb : Lumină naturală
Fluorescent_H: Pentru fotografierea în lumina
fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă
provenind din trei direcţii.
Fluorescent_L: Pentru fotografierea în lumină
fluorescentă albă.
Tungsten: Pentru fotografii în interior la lumina
incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu
halogen.
Parametri personalizare: Utilizaţi setările
balansului de alb, aşa cum a fost definit de dvs.
(pag. 89)
Înapoi
6 Apăsaţi [
Temp. culorii: Reglaţi temperatura de culoare a
sursei de lumină. (pag. 89)
Opţiuni de fotografiere 88
Setare
• G: Verde
• A: Galben
• M: Magenta
• B: Albastru
] pentru a salva setările.
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
  Reglarea temperaturii de culoare 
  Definirea propriului balans de alb 
Puteţi personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o
suprafaţă albă, cum ar fi o foaie de hârtie, în condiţiile de lumină
în care intenţionaţi să faceţi fotografiile. Funcţia Balans de alb vă
va ajuta să potriviţi culorile din fotografia dvs. cu scena actuală.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi sau → Balans de alb.
3 Derulaţi la Parametri personalizare.
4 Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi
apăsaţi pe [Declanşator].
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi sau → Balans de alb.
3 Derulaţi la Temp. culorii.
].
4 Apăsaţi [
5 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [ /
regla temperatura culorii.
] pentru a
• Puteţi să capturaţi o fotografie cu culori mai calde setând
culoarea de temperatură la o valoare mai ridicată, şi o
fotografie cu culori mai reci setând culoarea de temperatură la
o valoare mai scăzută.
Balans de alb : Temp. culorii
Înapoi
6 Apăsaţi [
Opţiuni de fotografiere 89
Setare
] pentru a salva setările.
Utilizarea modurilor de impuls
Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să surprindeţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în
fotografii. De asemenea, poate fi dificil să reglaţi corect expunerea şi să selectaţi o sursă de lumină adecvată. În aceste cazuri, selectaţi unul
din modurile de cadre multiple.
3 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4 Ţineţi apăsat pe [Declanşator].
• În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera fotografiază
încontinuu.
• Puteţi utiliza bliţul, zoom-ul Inteligent, opţiunile de Identificare faţă şi
Realizarea fotografiilor în modul de cadre
multiple de mare viteză
1
Filtru inteligent numai când selectaţi Singular.
• Este posibil să dureze salvarea fotografiilor, în funcţie de
capacitatea şi performanţa cartelei de memorie.
În modul Fotografiere, rotiţi maneta unităţii în sus sau în
jos.
2 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
10 cadre pe secundă: Captaţi 10 fotografii pe
secundă încontinuu. (Puteţi capta până la 8 fotografii
într-o singură rafală.)
5 cadre pe secundă: Captaţi 5 fotografii pe secundă
încontinuu. (Puteţi capta până la 8 fotografii într-o
singură rafală.)
3 cadre pe secundă: Captaţi 3 fotografii pe secundă
încontinuu. (Puteţi capta până la 8 fotografii într-o
singură rafală.)
Singular: Capturaţi o singură fotografie. Singular nu
este o opţiune pentru cadre multiple de mare viteză.
Opţiuni de fotografiere 90
• Camera foto afişează întotdeauna fotografiile realizate, înainte de
revenirea la modul Fotografiere.
• Când fotografiaţi la 10 FPS cu un timp de expunere de 1/30, camera
fotografiază la 8 FPS.
Utilizarea modurilor de impuls
Realizarea fotografiilor în modul Focalizare
Captarea fotografiilor rafală
În modul Focalizare, camera foto începe fotografierea înainte chiar
de a apăsa declanşatorul până la capăt. Dacă nu doriţi să pierdeţi
primele două dintre fotografiile importante, pur şi simplu utilizaţi
acest mod şi selectaţi fotografia cea mai reuşită după fotografiere.
Puteţi alege funcţia automată de rafală pentru a capta fotografii
multiple ale aceluiaşi subiect cu diferite valori de setări puţin
modificate, cum ar fi expunerea sau balansul de alb.
1 În modul Fotografiere, rotiţi maneta unităţii în sus sau în
jos.
1 În modul Fotografiere, rotiţi maneta unităţii în sus sau în
jos.
2 Selectarea unei opţiuni de rafală.
2 Selectaţi Focalizare.
3 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
Pictogramă Descriere
RAFALĂ BA: Captaţi 3 fotografii cu balans de alb
diferit.
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Camera foto captează 7 fotografii încontinuu. Dacă eliberaţi
prea repede butonul [Declanşator], camera va capta mai puţin
de 7 fotografii.
4 Apăsaţi pe [Declanşator].
• Camera foto captează ultima fotografie şi apoi salvează toate
fotografiile realizate în timp ce apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator].
• Dacă nu apăsaţi pe [Declanşator] până la capăt, fotografiile
realizate în timp ce apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
nu vor fi salvate.
RAFALĂ AE: Captaţi 3 fotografii cu expunerile
selectate.
3 Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator].
• Camera foto captează 3 fotografii încontinuu.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita realizarea de fotografii neclare.
• În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru rafală
apăsând [
Opţiuni de fotografiere 91
] şi apoi selectând În rafală.
Utilizarea modurilor de impuls
  Selectarea unei opţiuni de rafală 
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → În rafală.
3 Selectarea unei opţiuni de rafală.
4 Rotiţi butonul de navigare pentru a ajusta detaliile.
• Reglaţi culoarea pentru sursa de lumină selectată (balans de
alb) sau selectaţi o valoare de expunere.
5 Apăsaţi [
] pentru a salva setările.
Opţiuni de fotografiere 92
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
Aplicaţi fotografiilor şi videoclipurilor dvs. diferite efecte de filtrare
pentru a crea imagini deosebite.
Disponibil în modurile Program, Prioritate apertură, Prioritate
obturator, Manual
Pictogramă
Descriere
Normal: Niciun efect
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Miniatură
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a
colţurilor la camerele foto Lomo.
Întunecare colţuri
Pictură de cerneală: Aplicaţi un efect de pictură de
culoare de apă.
Pictură în ulei: Aplicaţi un efect de pictură în ulei.
Desen animat: Aplicaţi un efect de pictură de desene
animate.
Ochi de peşte
Filtru încrucişat: Adăugaţi linii care radiază spre
exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul
vizual al unei filtrări încrucişate.
Schiţă
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Selectaţi
sau
→
Filtru
inteligent.
2
3 Selectaţi un efect.
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Focaliz. Uşoară: Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau
aplicaţi efecte "de vis".
Ochi de peşte: Distorsionaţi obiectele apropiate pentru
a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de
peşte.
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
Opţiuni de fotografiere 93
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Pictogramă
Pictogramă
Descriere
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Mărire fotografie: Înceţoşaţi marginile unei fotografii
pentru a accentua subiecţii în centru.
Ochi de peşte: Distorsionează obiectele apropiate
pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi
de peşte.
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
Filtre disponibile în modul Film
Pictogramă
Descriere
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Descriere
Normal: Niciun efect
Efect Paletă 1: Creaţi un aspect viu cu contrast înalt şi
o culoare vie.
Efect Paletă 2: Curăţă şi clarifică scenele.
Efect Paletă 3: Aplicaţi un ton maro deschis.
Efect Paletă 4: Creaţi un efect rece şi monoton.
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a
colţurilor la camerele foto Lomo.
Opţiuni de fotografiere 94
• Dacă selectaţi Miniatură în timpul înregistrării unui videoclip, timpul
de înregistrare în miniatură este afişat cu pictograma şi este mai
scurt decât timpul de înregistrare real.
• Dacă selectaţi Miniatură în timpul înregistrării unui videoclip, nu
puteţi să înregistraţi sunetul videoclipului şi să captaţi imagini statice
de la un videoclip.
• Dacă selectaţi Miniatură, Întunecare colţuri, Schiţă sau Ochi de
peşte în timpul înregistrării unui videoclip, viteza de înregistrare va fi
setată la
iar rezoluţia înregistrării va fi setată la
.
• Dacă selectaţi Schiţă, Pictură în ulei, Desen animat, Pictură de
cerneală, Filtrare încrucişată, sau Mărire fotografie atunci când
realizaţi o fotografie, dimensiunea fotografiei se va schimba automat
la
şi mai jos.
• Dacă setaţi efecte de Filtru inteligent, nu puteţi seta zoom-ul
Inteligent, opţiunile pentru Identificare faţă, Reglare imagine, Cadre
multiple, AF de urmărire, sau Selecţie AF.
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Reglarea fotografiilor
Reglaţi claritatea, saturaţia şi contrastul fotografiilor.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → Ajustare imagine.
3 Selectaţi o opţiune.
• Contrast
• Claritate
• Saturaţie
].
4 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
regla fiecare valoare.
Contrast
Descriere
Reduceţi culoarea şi luminozitatea.
+
Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.
Descriere
-
Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru
editarea fotografiilor pe computer).
+
Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi
claritatea fotografiilor. Acest lucru poate spori, de
asemenea, zgomotul de pe fotografii.
Saturaţie
Înapoi
] pentru a
-
Claritate
Ajustare imagine : Contrast
/
Descriere
-
Reduceţi saturaţia.
+
Sporiţi saturaţia.
Setare
5 Apăsaţi [
] pentru a salva setările.
• Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru
imprimare).
• Dacă setaţi funcţiile de reglare, nu puteţi folosi opţiunile pentru Filtru
inteligent şi pentru Identificare faţă.
Opţiuni de fotografiere 95
Reducerea sunetului zoom-ului
Când utilizaţi zoom-ul în timpul înregistrării videoclipurilor, camera foto poate înregistra sunetul zoom-ului în videoclipuri. Folosiţi funcţia
Sunet Viu pentru a reduce zgomotul zoom-ului. În cazul în care funcţia de Zoom Audio este activată, puteţi utiliza un efect în care sunetul
este transformat în sus sau în jos cu ecranul mărit/micşorat prin conectarea raportului audio şi zoom în timpul înregistrării unui videoclip.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi → Voce.
3 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
].
Descriere
Zoom audio: Activaţi funcţia Zoom Audio..
Sunet Viu: Activaţi funcţia Sunet Viu pentru a
reduce zgomotul zoom-ului.
Normală: Dezactivaţi funcţiile Sound Alive şi Zoom
Audio.
Fără sunet: Nu înregistraţi sunete.
• Nu blocaţi microfonul când folosiţi funcţia Sunet Viu.
• Înregistrările făcute cu Sunet Viu pot fi diferite de sunetele
naturale.
• Efectul de zoom audio poate varia în funcţie de împrejurimi.
• Camera înregistrează sunetul în format mono, în timp ce funcţia
Zoom Audio este activată.
Opţiuni de fotografiere 96
Redarea/Editarea
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi să editaţi fotografii
sau videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum puteţi conecta camera foto la computer, la
imprimanta foto, la TV, HDTV sau la TV 3D.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în
modul Redare … …………………………………… 98
Pornirea modului Redare … …………………… 98
Vizualizarea fotografiilor … …………………… 104
Redarea unui videoclip ………………………… 106
Editarea unei fotografii ……………………………
Redimensionarea fotografiilor … ………………
Rotirea unei fotografii … ………………………
Aplicarea efectelor Filtru inteligent … …………
Reglarea fotografiilor ……………………………
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) …
108
108
108
109
110
111
Vizualizarea fişierelor pe un TV, pe un
HDTV sau un TV 3D … ………………………… 113
Transferarea fişierelor pe computer …………… 116
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu
sistem de operare Windows. …………………… 116
Transferul fişierelor în computerul dvs. Mac …… 117
Utilizarea programelor pe un PC … ……………
Instalarea software-ului …………………………
Utilizarea programului Intelli-studio … …………
Utilizarea CMM (Creative Movie Maker) … ……
119
119
120
124
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto
cu PictBridge ……………………………………… 126
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Aflaţi cum puteţi reda fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi gestiona fişiere.
Pornirea modului Redare
  Informaţii fişier fotografie 
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri stocate în camera foto.
1 Apăsaţi [
London
].
Histogramă
• Va fi afişat cel mai recent fişier.
• Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai
recent fişier.
2
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
derula printre fişiere.
• Ţineţi apăsat pe [
/
/
Informaţii despre fişier
] pentru a
Album/Mărire
] pentru a derula rapid fişierele.
Este posibil să nu puteţi edita sau reda fişiere care au fost capturate cu
alte camere foto, din cauza dimensiunilor (dimensiune imagine, etc) sau a
codecurilor neacceptate. Utilizaţi un computer sau un alt dispozitiv pentru a
edita sau reda aceste fişiere.
Pictogramă
Descriere
Nume folder – Nume fişier
London
Afişarea locaţiei de fotografiere
Fişier curent/Total fişiere
Fotografie efectutată în modul Fotografie 3D
Fotografie realizată în modul Cadre multiple de mare
viteză sau în modul Focalizare (Vizualizarea fişierelor ca
folder, pag. 100)
Fişier protejat
Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [
Redarea/Editarea 98
].
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
  Informaţii fişier video 
  Clasarea feţelor preferate 
Puteţi clasa feţele preferate.
].
1 În modul Redare, apăsaţi [
→ Editare listă feţe → Editare categorie.
2 Selectaţi
3 Selectaţi o faţă de pe listă şi apăsaţi [ ].
Editare categorie
Album
Redare
Pictogramă
Captură
Descriere
Nume folder – Nume fişier
Timp redare curentă
Înapoi
Durată videoclip
Setare
4 Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
Fişier video
Videoclipul include imagini captate în timpul înregistrării
modifica clasarea feţei, apoi apăsaţi [
Videoclip realizat în modul Creator film creativ
Fişier protejat
Imagine captată în timpul înregistrării unui videoclip
Redarea/Editarea 99
].
/
] pentru a
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
  Ştergerea feţelor preferate 
  Vizualizarea fişierelor ca folder 
Puteţi ştergere feţele preferate.
Fotografiile realizate în modul Cadre multiple de mare viteză sau
în modul Focalizare apar ca un folder.
].
1 În modul Redare, apăsaţi [
→ Editare listă feţe → Ştergere Steaua
2 Selectaţi
mea.
3 Selectaţi o faţă şi apăsaţi [ ].
4 Apăsaţi [ ].
5 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
1 În modul Redare, apăsaţi [
folder-ul dorit.
/
] pentru a derula către
• Camera foto va reda automat fotografiile din folder.
Vizualizare unică
2 Apăsaţi [
3 Apăsaţi [
4 Apăsaţi [
Album/Mărire
] pentru a deschide folderul.
/
] pentru a parcurge fişierele.
] pentru a reveni la modul Redare.
Nu puteţi edita o fotografie în timp ce vizualizaţi un folder. Pentru a edita
o fotografie, apăsaţi [
] pentru a deschide folderul, apoi derulaţi la
fotografie.
Redarea/Editarea 100
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
  Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie în Album inteligent 
Vizualizarea fişierelor pe categorii, cum ar fi tipul fişierui, data,
săptămâna, faţa, locaţia sau reperul.
1 În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga.
].
2 Apăsaţi [
3 Selectaţi Filtru → o categorie.
4 Derulaţi la un fişier dorit, şi apoi apăsaţi [
vizualiza fişierul.
5 Rotiţi butonul [Zoom] spre stânga pentru a reveni la
vizualizarea normală.
Poate dura un timp până când camera foto deschide Albumul inteligent,
schimbă categoria sau reorganizează fişierele.
Filtru
Partajare(Wi-Fi)
Înapoi
] pentru a
Tip
Dată
Săptămână
Faţă
Locaţie
Punct de reper
Setare
Opţiune
Descriere
Tip
Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.
Dată
Vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.
Săptămână
Vizualizaţi fişierele după ziua din săptămână în care
au fost salvate.
Faţă
Vizualizaţi fişierele după feţele recunoscute şi feţele
preferate. (Până la 20 de persoane)
Locaţie
Vizualizaţi fişierele în funcţie de informaţiile de
locaţie înregistrate.
Punct de
reper
Vizualizarea fişierelor după punctul de reper.
Redarea/Editarea 101
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
  Vizualizarea fişierelor ca miniaturi 
  Protejarea fişierelor 
Scanaţi miniaturile fişierelor.
Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru
a vizualiza miniaturile (câte 3 odată). Rotiţi [Zoom]
spre stânga încă o dată sau de două ori pentru a
afişa mai multe miniaturi (15 sau 40 odată). Rotiţi
[Zoom] spre dreapta pentru a reveni la vizualizarea
anterioară.
].
1 În modul Redare, apăsaţi [
→ Protejare → Selectare.
2 Selectaţi
• Pentru a proteja toate fişierele, selectaţi Toate → Blocare.
3 Derulaţi la o fotografie pe care doriţi să o protejaţi şi
].
apăsaţi pe [
• Apăsaţi din nou [
] pentru a anula selecţia.
Fişier protejat
Meniu
Selectare
Pentru
Descriere
A derula fişierele
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [
/ / ].
Ştergerea fişierelor
Apăsaţi [
/
4 Apăsaţi [
], apoi selectaţi Da.
Setare
].
Nu puteţi şterge sau roti un fişier protejat.
Când derulaţi la un videoclip sau folder în vizualizarea de tip miniatură,
camera va reda automat videoclipul sau fotografiile din folderul respectiv.
Redarea/Editarea 102
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
  Ştergerea fişierelor 
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi în modul Redare.
1 În modul Redare, apăsaţi [ ].
2 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Ştergere mai multe.
3 Derulaţi la o fotografie pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi
Ştergerea unui singur fişier
Puteţi selecta un fişier, apoi îl puteţi şterge.
1 În modul Redare, selectaţi un fişier şi apăsaţi [
2 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
].
pe [
] pentru a şterge un fişier.
] pentru a şterge toate
• Când vizualizaţi fişiere ca folder, apăsaţi [
fotografiile din folder.
• Pentru a şterge o anumită poză într-un folder, deschideţi folderul,
selectaţi un fişier, apoi apăsaţi [
].
• Dacă unele imaginile din dosar sunt blocate, numai fişierele
deblocate pot fi şterse.
].
• Apăsaţi din nou [
• Când vizualizaţi fişiere în Albumul inteligent sau în vizualizarea de
tip de miniatură, apăsaţi [
Ştergerea mai multor fişiere
Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
] pentru a anula selecţia.
4 Apăsaţi [ ].
5 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
Ştergerea tuturor fişierelor
Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
].
1 În modul Redare, apăsaţi [
Selectaţi
→
Ştergere
→
Toate.
2
3 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Toate fişierele neprotejate sunt şterse.
Redarea/Editarea 103
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fotografiilor
Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile ca o
expunere de diapozitive.
  Mărirea unei fotografii 
Pentru
Descriere
A muta zona mărită
Apăsaţi [
A trunchia fotografia
mărită
Apăsaţi [ ], apoi selectaţi Da.
(va fi salvată ca fişier nou).
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru
a mări un sector al unei fotografii. Rotiţi [Zoom] spre
stânga pentru a micşora.
Zonă mărită
Coeficient de zoom
(Coeficientul maxim de zoom
poate varia în funcţie de
rezoluţie.)
Tăiere
Redarea/Editarea 104
/
/
/
].
Când vizualizaţi fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom
poate varia.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
  Vizualizarea fotografiilor panoramice 
  Redarea unei expuneri de diapozitive 
Vizualizaţi fotografiile realizate în modul Vedere panoramică.
Aplicaţi efecte şi sunet unei expuneri de diapozitive cu fotografiile
dvs. Funcţia de expunere a diapozitivelor nu este valabilă pentru
videoclipuri.
1 În modul Redare, rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi
[ / ] pentru a derula la fotografia panoramică pe care
o doriţi.
• Fotografia panoramică întreagă apare pe ecran.
2 Apăsaţi [
].
• Camera foto derulează automat fotografia orizontal şi vertical,
în funcţie de direcţia în care v-aţi mişcat atunci când aţi realizat
fotografia. Camera apoi comutează la modul Redare.
] pentru
• În timp ce redaţi o fotografie panoramică, apăsaţi [
a întrerupe sau relua.
• Când redarea unei fotografii panoramice este întreruptă,
/ / / ] pentru a mişca fotografia orizontal
apăsaţi [
sau vertical, în funcţie de direcţia în care v-aţi mişcat atunci
când aţi realizat fotografia.
3 Apăsaţi [
].
1 În modul Redare, apăsaţi [
2 Selectaţi .
3 Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de
diapozitive.
• Treceţi la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive
fără efecte.
* Implicit
Opţiune
Descriere
Pornire
Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de
diapozitive. (Redare, Repetare)
Imagini
Setaţi fotografiile pe care doriţi să le vedeţi ca expunere
de diapozitive.
• Toate*: Vizualizaţi toate fotografiile într-o expunere
de diapozitive.
• Dată: Vizualizaţi fotografiile realizate la o anumită
dată într-o expunere de diapozitive.
• Selectare: Vizualizaţi fotografiile selectate într-o
expunere de diapozitive.
Interval
• Setaţi intervalul dintre fotografii.
(1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)
• Trebuie să setaţi opţiunea Efect la Dezactivat pentru
a seta intervalul.
] pentru a reveni la modul Redare.
• Camera foto derulează automat fotografia panoramică numai când
cea mai lungă margine a fotografiei este de două sau mai multe ori
mai lungă decât cea mai scurtă margine.
• Pe ecranul camerei foto, fotografia captată în modul Panoramă 3D
apare ca o fotografie panoramică 2D. Pentru a vedea efectul 3D,
conectaţi camera foto la un TV 3D sau monitor 3D. (pag. 115)
Redarea/Editarea 105
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
* Implicit
4
Opţiune
Descriere
Efect
• Setaţi un efect de schimbare a scenei între fotografii.
(Dezactivat, Calm*, Strălucitor, Relaxat, Vii,
Dulce)
• Selectaţi Dezactivat pentru anularea efectelor.
• Când utilizaţi opţiunea Efect, intervalul dintre
fotografii este fixat la 3 secunde.
Muzică
Setaţi sunetul de fundal.
Redarea unui videoclip
În modul Redare, puteţi vizualiza un videoclip, apoi puteţi captura
sau aranja părţi din videoclipul redat. Puteţi salva segmentele
capturate sau aranjate ca fişiere noi.
1 În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi [
2 Vizualizaţi clipul video.
].
Timp redare curentă/
Durată videoclip
Selectaţi Pornire → Redare.
• Selectaţi Repetare pentru expunerea de diapozitive.
5 Vizualizaţi expunerea de diapozitive.
] pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi [
] pentru a relua expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi din nou [
Apăsaţi [
], apoi apăsaţi [ / ] pentru a opri expunerea de diapozitive
şi pentru a reveni la modul Redare.
Pauză
Stop
Pentru
Descriere
Deplasaţi-vă înapoi
Apăsaţi [ ]. (Camera foto scanează
înapoi în paşi de 2X, 4X şi 8X când
selectaţi şi ţineţi apăsat [ ].)
Întrerupeţi sau reluaţi
redarea
Apăsaţi [
Deplasaţi-vă înainte
Apăsaţi [ ]. (Camera foto scanează
înainte în paşi de 2X, 4X şi 8X când
selectaţi şi ţineţi apăsat [ ].)
Ajustaţi nivelul
volumului
Rotiţi [Zoom] spre stânga sau spre
dreapta.
Redarea/Editarea 106
].
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
  Aranjarea unui videoclip 
  Capturarea unei imagini din videoclip 
1 În timpul vizualizării unui videoclip, atingeţi [
1 În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [
2 Rotiţi [Zoom] la dreapta apoi apăsaţi [ ].
3 Apăsaţi [ ] în punctul în care doriţi să terminaţi
2 Apăsaţi [
] în punctul
în care doriţi să începeţi aranjarea videoclipului.
în care doriţi să capturaţi o imagine.
] în punctul
].
• Rezoluţia imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului original.
• Imaginea capturată este salvată ca fişier nou.
aranjarea fişierului.
4 Rotiţi [Zoom] spre dreapta.
5 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.
• Camera va salva videoclipul editat ca fişier nou.
Redarea/Editarea 107
Editarea unei fotografii
Aflaţi cum să editaţi fotografiile.
• Camera va salva fotografiile editate ca fişiere noi.
• Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi sau le redimensionaţi manual nu sunt
transformate automat într-o rezoluţie mai redusă.
• Fişierele din cadrul unui dosar pot fi editate individual în cadrul dosarul. Fişierele panoramice sau 3D nu pot fi editate.
Redimensionarea fotografiilor
Rotirea unei fotografii
Modificaţi dimensiunile unei fotografii şi salvaţi-o ca fişier nou.
1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [
2 Selectaţi → Redimensionare.
3 Selectaţi o opţiune.
Redimensionare
2592X1944
Rotire
1984X1488
Filtru inteligent
Ajustare imagine
1024X768
].
1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [
2 Selectaţi → Rotire.
3 Selectaţi o opţiune.
Rotire : Dreapta 90˚
Înapoi
Înapoi
Setare
Setare
Camera va scrie peste fişierul original.
Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de
dimensiunea originală a fotografiei.
Redarea/Editarea 108
].
Editarea unei fotografii
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
Pictogramă Descriere
Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.
Pictură în ulei: Aplicaţi un efect de pictură în ulei.
1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [
2 Selectaţi → Filtru inteligent.
3 Selectaţi un efect.
].
Desen animat: Aplicaţi un efect de pictură de
desene animate.
Filtru încrucişat: Adăugaţi linii care radiază spre
exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul
vizual al unei filtrări încrucişate.
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Filtru inteligent : Normal
Focaliz. Uşoară: Ascundeţi imperfecţiunile faciale
sau aplicaţi efecte "de vis".
Ochi de peşte: Distorsionaţi obiectele apropiate
pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip
ochi de peşte.
Înapoi
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
Setare
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Pictogramă Descriere
Mărire fotografie: Înceţoşaţi marginile unei fotografii
pentru a accentua subiecţii în centru.
Normal: Niciun efect
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare
a colţurilor la camerele foto Lomo.
4 Apăsaţi [
Pictură de cerneală: Aplicaţi un efect de pictură de
culoare de apă.
Redarea/Editarea 109
] pentru a salva setările.
Editarea unei fotografii
Reglarea fotografiilor
  Retuşarea feţelor 
Aflaţi cum puteţi corecta efectul ochi roşii, cum puteţi regla nuanţa
pielii şi strălucirea, contrastul sau saturaţia. Camera foto va salva
o fotografie editată ca fişier nou, dar o poate converti la o rezoluţie
mai redusă.
1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [
2 Selectaţi → Ajustare imagine → Retuşare faţă.
].
3 Apăsaţi [
Rotiţi
butonul
de
navigare sau apăsaţi [ / ] pentru a
4
  Eliminarea efectului de ochi roşii 
1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [
2 Selectaţi → Ajustare imagine → Corector efect
ochi roşii.
3 Apăsaţi [
] pentru a salva setările.
].
regla nuanţa pielii.
• Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă şi
fără riduri.
5 Apăsaţi [
Redarea/Editarea 110
] pentru a salva setările.
].
Editarea unei fotografii
  Reglarea luminozităţii, a contrastului sau a saturaţiei 
  Adăugarea zgomotului la fotografie 
1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [
2 Selectaţi → Ajustare imagine.
3 Selectaţi o opţiune de reglare.
Pictogramă
].
Descriere
Luminozitate
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)
Contrast
Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi şi salvaţi
opţiunile de imprimare în Formatul Digital pentru Comanda de
Imprimare (DPOF). Această informaţie este salvată în folderul
MISC de pe cartela dvs. de memorie pentru imprimarea
convenabilă cu imprimante compatibile DPOF.
Saturaţie
].
4 Apăsaţi [
Rotiţi
butonul
de
navigare sau apăsaţi [
5
regla o opţiune.
6 Apăsaţi [
].
1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [
2 Selectaţi → Ajustare imagine → Adăugare zgomot.
3 Apăsaţi [ ] pentru a salva.
] pentru a salva setările.
/
] pentru a
].
1 În modul Redare, apăsaţi [
→ DPOF → Standard → Selectare.
2 Selectaţi
• Selectaţi Toate pentru a imprima toate fotografiile.
Redarea/Editarea 111
Editarea unei fotografii
3 Derulaţi până la fotografia pe care doriţi să o imprimaţi,
  Imprimarea fotografiilor ca miniaturi 
rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a selecta
numărul de copii, apoi apăsaţi [ ].
Imprimaţi fotografiile ca miniaturi pentru a vedea toate fotografiile
odată.
/ ] pentru a selecta
• Dacă selectaţi Toate, apăsaţi [
].
numărul de copii, apoi apăsaţi pe [
].
1 În modul Redare, apăsaţi [
→ DPOF → Index.
2 Selectaţi
3 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
4 Apăsaţi [
5 Selectaţi
].
→ DPOF → Dimensiune → Selectare.
• Selectaţi Toate pentru a alege dimensiunea de imprimnare a
fotografiilor.
6 Derulaţi până la fotografia pe care doriţi să o imprimaţi,
rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a selecta
].
dimensiunea de imprimare, apoi apăsaţi [
/ ] pentru a selecta
• Dacă selectaţi Toate, apăsaţi [
].
dimensiunea de imprimare, apoi apăsaţi [
Redarea/Editarea 112
• Puteţi duce cartela de memorie la un centru de imprimare care
acceptă DPOF (Digital Print Order Format) sau puteţi imprima acasă
fotografii, folosind o imprimantă compatibilă DPOF.
• Fotografiile cu dimensiuni mai mari decât hârtia pot fi decupate pe
marginea din stânga şi din dreapta. Asiguraţi-vă ca dimensiunile
fotografiei să fie compatibile cu hârtia selectată.
• Dacă specificaţi dimensiunea de imprimare, puteţi imprima
fotografiile numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF
1.1.
Vizualizarea fişierelor pe un TV, pe un HDTV sau un TV 3D
Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.
].
1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [
Selectaţi
→
Ieşire
video.
2
3 Selectaţi o ieşire de semnal video în funcţie de ţara sau de
6 Porniţi televizorul şi selectaţi sursa A/V video utilizând
4 Opriţi camera foto şi televizorul.
5 Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.
8 Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând
regiunea dvs. (pag. 153)
Audio
telecomanda televizorului.
7 Porniţi camera foto.
• Camera foto intră automat în modul de Redare atunci când
este conectată la un TV.
butoanele de pe camera foto.
• În funcţie de modelul de TV, puteţi vedea zgomot digital sau poate
Video
să nu apară o parte dintr-o imagine.
• Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcţie de setările
TV.
Redarea/Editarea 113
Vizualizarea fişierelor pe un TV, pe un HDTV sau un TV 3D
  Vizualizarea fişierelor pe un HDTV 
Puteţi vizualiza fotografii sau videoclipuri de înaltă calitate şi
necomprimate la un televizor de înaltă definiţie, cu ajutorul cablului
HDMI opţional. HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie) este
acceptat de majoritatea televizoarelor HDTV.
].
1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [
2 Selectaţi → Dimensiune HDMI.
3 Selectaţi o rezoluţie HDMI. (pag. 153)
4 Opriţi camera foto şi dispozitivul HDTV.
5 Conectaţi camera foto la HDTV utilizând cablul HDMI
6 Porniţi camera foto.
• Dacă aveţi un HDTV Samsung compatibil cu Anynet+ şi aţi
activat funcţia Anynet+ a camerei foto, HDTV-ul porneşte
automat şi afişează ecranul camerei foto, în timp ce camera
intră automat în modul Redare.
• Dacă opriţi Anynet+, HDTV nu se opreşte automat.
7 Vizualizaţi fişierele utilizând butoanele camerei foto sau o
telecomandă a dispozitivului HDTV.
• Dacă HDTV-ul dvs. suportă profilul Anynet+(CEC), porniţi Anynet+
din meniul de setări ale camerei (pag. 153) pentru a controla camera
şi televizorul cu telecomanda televizorului.
• Anynet+ vă permite să controlaţi cu ajutorul telecomenzii
televizorului toate dispozitivele A/V Samsung conectate.
• Timpul necesar pentru conectarea camerei la HDTV poate varia în
funcţie de tipul cartelei SD, SDHC, sau SDXC folosite. O cartelă
SD, SDHC, sau SDXC mai rapidă nu va determina în mod necesar
un transfer HDMI mai rapid, deoarece principala funcţie a cartelei
este de a îmbunătăţi rata de transfer în timpul fotografierii.
opţional.
Redarea/Editarea 114
Vizualizarea fişierelor pe un TV, pe un HDTV sau un TV 3D
  Vizualizarea fişierelor pe un TV 3D 
Puteţi vizualiza fotografiile capturate în modul Fotografie 3D sau
Panoramă 3D pe un televizor 3D.
].
1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [
2 Selectaţi → Dimensiune HDMI.
3 Selectaţi o rezoluţie HDMI. (pag. 153)
4 Opriţi camera foto şi TV-ul 3D.
5 Conectaţi camera foto la TV-ul 3D utilizând cablul HDMI
opţional.
6 Porniţi camera foto.
• Dacă aveţi un TV 3D Samsung compatibil cu Anynet+ şi aţi
activat funcţia Anynet+ a camerei foto, TV-ul 3D porneşte
automat şi afişează ecranul camerei foto, în timp ce camera
intră automat în modul Redare.
• Dacă dezactivaţi Anynet+ la camera foto, TV-ul 3D nu
porneşte automat.
7 Apăsaţi [
• Apăsaţi [
] pentru a comuta la Mod TV 3D.
] din nou pentru a comuta la Mod TV 2D.
8 Activaţi funcţia 3D a TV-ului dvs.
• Consultaţi manualul utilizatorului televizorului pentru mai multe
informaţii.
9 Vizualizaţi fotografii 3D utilizând butoanele camerei foto
sau telecomanda televizorului.
• Nu puteţi vizualiza un fişier MPO cu efect 3D pe televizoare care nu
acceptă acest format de fişier.
• Utilizaţi ochelari 3D adecvaţi atunci când vizualizaţi un fişier MPO
pe un TV 3D.
Nu vizualizaţi imaginile 3D capturate de camera foto pe un TV 3D sau
un monitor 3D pe o perioadă extinsă de timp. Acest lucru vă poate cauza
manifestări neplăcute, cum ar fi ochi obosiţi, oboseală, greaţă etc.
Redarea/Editarea 115
Transferarea fişierelor pe computer
Transferaţi fişiere din cartela de memorie pe computer, conectând camera la PC.
3 Porniţi camera foto.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu
sistem de operare Windows.
• Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
În cazul în care camera nu reuşeşte să se conecteze, va apărea o
fereastră pop-up. Selectaţi Computer.
Conectarea camerei ca un disc amovibil
Puteţi conecta camera foto la computer ca disc amovibil.
1 Opriţi camera foto.
2 Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
4 De la computer, selectaţi Computerul meu →
Disc amovibil → DCIM → 100PHOTO.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În
cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
5 Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Redarea/Editarea 116
Transferarea fişierelor pe computer
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)
Cu Windows Vista şi Windows 7, modurile de deconectare ale
camerei sunt similare.
1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs.
clipeşte, aşteptaţi până când încetează.
Transferul fişierelor în computerul dvs. Mac
După ce aţi conectat camera foto la un computer Macintosh,
computerul va recunoaşte dispozitivul automat. Puteţi transfera
fişiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun
program.
2 Faceţi clic pe
din bara de instrumente din partea
dreaptă jos a ecranului PC-ului.
Este acceptată Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară.
3 Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.
4 Faceţi clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în
1 Opriţi camera foto.
2 Conectaţi camera foto la un computer Macintosh prin
cablul USB.
condiţii de siguranţă.
5 Scoateţi cablul USB.
Redarea/Editarea 117
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În
cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Transferarea fişierelor pe computer
3 Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o
pictogramă pentru discul amovibil.
În cazul în care camera nu reuşeşte să se conecteze, va apărea o
fereastră pop-up. Selectaţi Computer.
4 Faceţi dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
5 Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Redarea/Editarea 118
Utilizarea programelor pe un PC
Fotografiile digitale pot fi editate într-o varietate de moduri prin intermediul programelor de editare a imaginii. Aflaţi cum să editaţi fotografii
utilizând programele de editare furnizate. Programele incluse pe CD sunt compatibile doar cu Windows.
Instalarea software-ului
Programe incluse pe CD 
1 Introduceţi CD-ul de instalare într-o unitate CD-ROM.
2 Când se afişează ecranul de configurare, faceţi clic
Program
Cerinţe
Intelli-studio
Editaţi fotografii şi videoclipuri.
Map Download Manager
Descărcaţi datele hărţii pentru fiecare ţară.
PC Auto Backup
Trimiteţi fişierele înregistrate la un PC
contactat prin Wi-Fi.
Creative Movie Maker
Creaţi uşor filme din imagini statice şi
clipuri video.
pe Samsung Digital Camera Installer (Program de
instalare a camerei foto digitale Samsung) pentru a începe
instalarea.
• Puteţi descărca Map Download Manager, PC Auto Backup, şi
Creative Movie Maker conectându-vă la Intelli-studio.
• În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele necesare,
este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau ca editarea
acestora să dureze mai mult.
• Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza
programul.
3 Selectaţi un program pe care care doriţi să-l instalaţi, apoi
faceţi clic pe Install (Instalaţi).
4 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
5 Faceţi clic pe Leşire pentru a finaliza instalarea şi reporniţi
computerul.
Redarea/Editarea 119
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din
folosirea computerelor necalificate, cum ar fi computerele asamblate de
dvs. înşivă.
Utilizarea programelor pe un PC
Utilizarea programului Intelli-studio
Cu ajutorul Intelli-studio, puteţi reda şi edita fişiere. De asemenea,
puteţi încărca fişiere pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube.
Pentru detalii, selectaţi Help → Help din bara programului.
  Cerinţe 
Element
Cerinţe
Procesor
Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz sau mai mare/
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz sau mai mare
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult
recomandat)
Sistem de
operare*
Windows XP SP2, Windows Vista, sau Windows 7
Capacitate
hard disk
250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat )
Altele
• Unitate CD-ROM
• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 x 768
pixeli, pe 16 biţi (se recomandă ecran color pe 32 de
biţi, cu o rezoluţie de 1280 X 1024 de pixeli)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/
ATI X1600 sau ulterior
• Microsoft DirectX 9.0c sau mai mare
* O versiune de 32-biţi a Intelli-studio va fi instalată - chiar şi pe ediţiile de
64-biţi ale Windows XP, Windows Vista şi Windows 7.
Redarea/Editarea 120
Cerinţele sunt doar cu titlul de recomandare. Intelli-studio poate să nu
funcţioneze corect chiar şi atunci când computerul satisface toate cerinţele,
depinzând de starea computerului.
Utilizarea programelor pe un PC
  Utilizarea interfeţei programului Intelli-studio 
• Puteţi actualiza firmware-ul camerei foto selectând Web Support → Upgrade firmware for the connected device din bara de instrumente a programului.
• Intelli-studio este compatibil doar cu Windows.
• Nu puteţi edita fişiere direct pe camera foto. Transferaţi fişierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
• Intelli-studio acceptă următoarele formate:
-- Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
10
12
11
Redarea/Editarea 121
Utilizarea programelor pe un PC
Nr.
Transferul fişierelor cu programul Intelli-studio
Descriere
You can easily transfer files on your camera to your computer by
using Intelli-studio.
1
Deschideţi meniurile.
2
Afişaţi fişierele din folderul selectat.
3
Treceţi la modul de editare a fotografiilor.
4
Treceţi la modul de editare a videoclipurilor.
5
Treceţi la modul Sharing (Partajare) (pentru a trimite fişiere
prin e-mail sau le puteţi încărca pe site-uri Web, cum ar fi
Flickr sau YouTube).
6
Măriţi sau micşoraţi miniaturile din listă.
7
Selectaţi un tip de fişier.
8
Vizualizaţi pe computer fişierele din folderul selectat.
9
Afişaţi sau ascundeţi fişierele din camera foto conectată.
Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un computer
prin cablul USB.
10
Vizualizaţi pe camera foto fişierele din folderul selectat.
11
Vizualizaţi fişierele ca miniaturi sau pe hartă.
12
Răsfoiţi folderele stocate în camera foto.
13
Răsfoiţi folderele stocate în computerul dvs.
14
Treceţi la folderul anterior, respectiv următor.
15
Imprimaţi fişiere, le vizualizaţi pe o hartă, stocaţi fişiere în
My Folder sau înregistraţi feţe.
1 Opriţi camera foto.
2 Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Redarea/Editarea 122
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În
cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Utilizarea programelor pe un PC
3 Rulaţi Studioul Inteligent pe computerul dvs.
4 Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
În cazul în care camera nu reuşeşte să se conecteze, va apărea o
fereastră pop-up. Selectaţi Computer.
5 Selectaţi un folder de destinaţie în computerul dvs., apoi
selectaţi Da.
• Fişierele noi stocate în cameră vor fi transferate automat în
folderul selectat.
• Dacă nu există fişiere noi în camera foto, fereastra de tip popup pentru salvarea de fişiere noi nu va apărea.
Redarea/Editarea 123
Utilizarea programelor pe un PC
Utilizarea CMM (Creative Movie Maker)
• Pentru un laptop, software-ul poate funcţiona lent din cauza
CMM (Creative Movie Maker) vă permite să creaţi uşor filme din
imagini statice capturate şi clipuri video înregistrate cu o interfaţă
de utilizare uşor de utilizat. De asemenea, aceasta furnizează
caracteristici de fundal, precum teme, muzică şi rezoluţie, astfel încât
să puteţi crea filme cu caracteristici alese de dvs.
designului cu consum redus de energie, chiar dacă îndeplineşte
specificaţiile recomandate.
• În funcţie de performanţa 3D a plăcii grafice, viteza de procesare şi
rezoluţia filmului poate varia.
• Fişierele care nu sunt înregistrate cu o cameră foto/video Samsung
s-ar putea să nu fie redate uniform.
• Pentru a instala şi utiliza CMM în mod adecvat, trebuie instalată
  Cerinţe 
cea mai recentă versiune a Intelli-studio. Puteţi descărca cea mai
recentă versiune a Intelli-studio selectând Web Support → Update
Intelli-studio → Start Update în bara de instrumente Intelli-studio.
• Creative Movie Maker poate fi utilizat doar cu Windows.
Pentru a edita fără restricţii clipuri video şi imagini statice multiple,
pot fi necesare cerinţe de sistem superioare.
Element
Cerinţe
Sistem de
operare
Windows XP SP3 / Vista / 7
Procesor
Intel® Pentium 4, AMD Athlon FX sau o versiune
ulterioară
RAM
1 GB sau mai mult
Placă video
250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat )
Capacitate
hard disk
Procesor grafic compatibil OpenGL 2.0 sau o versiune
ulterioară
(nVIDIA Geforce 7600GT sau o versiune ulterioară/seria
ATI X1600 sau ulterioară)
Altele
•
•
•
•
1024 x 768, culori pe 32 biţi sau mai mare
Port USB 2.0
Microsoft DirectX 9.0c sau ulterior
OpenGL 2.0 sau o versiune ulterioară
  Utilizarea Creative Movie Maker
1 Instalaţi Creative Movie Maker de pe CD furnizat.
(pag. 119)
2 Conectaţi camera la un PC cu un cablu USB şi copiaţi
imaginea capturată statică sau fişierele video la PC.
3 Creaţi filmul dorit cu Creative Movie Maker.
Redarea/Editarea 124
Utilizarea programelor pe un PC
  Utilizarea Creative Movie Maker 
Pentru detalii, selectaţi Help → Help din bara programului.
1
2
3
7
8
4
9
5
6
Nr.
Descriere
Nr.
Descriere
1
Deschideţi meniurile.
6
Browser PC
2
Deschiderea/Salvarea proiectului.
7
Nume proiect
3
Paşii pentru crearea unui Creative Movie.
8
Ştergere
4
Casetă de creaţie
9
Pasul următor
5
Adăugarea imaginilor şi a clipurilor video.
Redarea/Editarea 125
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu PictBridge
Imprimaţi fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.
].
1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [
Selectaţi
→
USB
→
Imprimantă.
2
3 Porniţi imprimanta şi conectaţi camera foto la aceasta prin
  Configurarea setărilor de imprimare 
Apăsaţi [
] pentru a configura setările de imprimare.
Imagini
cablul USB.
O fotografie
Dimensiune
Auto
Dispunere
Tip
Calitate
Auto
Auto
Dată
Auto
Auto
Nume fişier
Ieşire
4 Dacă camera foto este oprită, apăsaţi [POWER] sau
[
] pentru a o porni.
• Imprimanta recunoaşte camera foto în mod automat.
5 Apăsaţi [
/
] pentru a selecta un fişier de imprimat.
] pentru a seta opţiunile de imprimare.
• Apăsaţi [
Consultaţi “Configurarea setărilor de imprimare.”
6 Apăsaţi [
] pentru a imprima.
• Începe imprimarea. Apăsaţi [
] pentru a revoca imprimarea.
Auto
Imprimare
Opţiune
Descriere
Imagini
Selectaţi dacă se va imprima fotografia curentă sau
toate fotografiile.
Dimensiune
Setaţi dimensiunea de imprimare.
Dispunere
Setaţi numărul de fotografii care vor fi imprimate pe o
sigură pagină.
Tip
Setaţi tipul hârtiei.
Calitate
Setaţi calitatea imprimării.
Dată
Setaţi să imprimaţi data.
Nume fişier
Setaţi pentru a imprima numele fişierului.
Resetare
Resetaţi setările la valorile lor implicite.
Este posibil ca anumite opţiuni să nu fie acceptate de unele imprimante.
Redarea/Editarea 126
Reţea fără fir
Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi funcţii.
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea
setărilor reţelei … …………………………………
Conectare la WLAN … …………………………
Utilizarea navigatorului de conectare … ………
Sfaturi privind conexiunea la reţea … …………
Introducerea textului ……………………………
Încărcarea de fotografii pe un server nor … …… 140
128
128
129
130
131
Folosirea funcţiei Auto Backup pentru a trimite
fotografii sau videoclipuri … …………………… 141
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon
inteligent … ……………………………………… 132
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor
pe un TV cu caracteristica Conexiune TV ……… 143
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator
de la distanţă pentru obturator … ……………… 133
Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct … …… 145
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea
fotografiilor sau a videoclipurilor ………………… 135
Accesarea unui site Web … …………………… 135
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor …… 135
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin
e-mail ……………………………………………… 137
Modificarea setărilor din e-mail ………………… 137
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin
e-mail … ……………………………………… 138
Instalarea programului pentru Auto Backup
pe calculatorul dv … …………………………… 141
Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC …… 141
Despre caracteristica Wake on LAN(WOL) … … 146
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Aflaţi cum vă puteţi conecta printr-un punct de acces atunci când vă aflaţi în raza de acoperire a unei reţele WLAN. De asemena puteţi
configura setările reţelei.
Pictogramă
Conectare la WLAN
Punct de acces ad-hoc
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
Selectaţi
,
,
,
sau
.
2
], apoi selectaţi Setare Wi-Fi.
3 Apăsaţi [
Punct de acces securizat
Punct de acces WPS
Intensitate semnal
] sau urmaţi instrucţiunile
• În anumite moduri, apăsaţi [
de pe ecran până la apariţia ecranului Setare Wi-Fi.
• Camera caută automat dispozitive disponibile pentru punctele
de acces.
4 Selectaţi un punct de acces.
Reîmprospătare
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Samsung 5
Samsung 6
Ieşire
Descriere
Manual
Apăsaţi [
AP
] pentru a deschide opţiunile Configurare
• Când selectaţi un AP securizat, apare o fereastră de tip pop-up.
Introduceţi parolele solicitate pentru conectarea la reţeaua
WLAN. Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi
"Introducerea textului". (pag. 131)
• Când apare o pagină de conectare, consultaţi "Utilizarea
navigatorului de conectare". (pag. 129)
• Când alegeţi un PA nesecurizat, camera se va conecta la
WLAN.
• Dacă selectaţi profilul WPS acceptat de AP, selectaţi
Conexiune PIN WPS, apoi introduceţi un cod PIN pe
dispozitivul AP. Puteţi conecta, de asemenea, un profil WPS
acceptat de AP selectând Conexiune buton WPS pe camera
foto, apoi selectând butonul WPS pe dispozitivul AP.
• Selectaţi Conexiune buton WPS pentru a conecta punctul de
acces WPS.
• Selectaţi Reîmprospătare pentru a reîmprospăta punctele de
acces conectabile.
• Selectaţi Adaugă reţea fără fir pentru a adăuga manual un
PA .
Reţea fără fir 128
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Utilizarea navigatorului de conectare
Setarea opţiunilor de reţea
1 În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi
].
[
2
Selectaţi fiecare opţiune şi introduceţi informaţia necesară.
Puteţi introduce informaţiile de conectare prin intermediul
navigatorului de conectare când vă conectaţi la aceleaşi puncte
de acces sau servere nor.
Buton
Opţiune
Descriere
[
Autentificare
Selectaţi un mod de autentificare în reţea.
[
Criptare date
Selectaţi un tip de criptare.
Parolă reţea
Introduceţi parola pentru reţea.
Configurare IP
Setaţi manual adresa IP.
].
[
]
2 Selectaţi Configurare IP → Manual.
3 Selectaţi fiecare opţiune şi introduceţi informaţia necesară.
Opţiune
Descriere
IP
Introduceţi adresa IP statică.
Mască subreţea
Introduceţi masca subreţea.
Gateway
Introduceţi gateway.
Server DNS
Introduceţi adresa DNS.
/
]
Vă deplasaţi la un element sau derulaţi pagina.
Selectaţi un element.
]
Setarea manuală a adresei IP
[
/
]
[
1 În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi
Descriere
/
Accesaţi următoarele opţiuni:
• Pagină anterioară: Vă deplasaţi la pagina
anterioară
• Pagină următoare: Vă deplasaţi la pagina
următoare.
• Reîncărcare: Reîncărcaţi pagina.
• Oprire: Opriţi încărcarea paginii.
• Ieşire: Închideţi navigatorul de conectare.
Închideţi navigatorul de conectare.
• Nu puteţi selecta anumite elemente în funcţie de pagina la care v-aţi
conectat iar acest lucru nu indică o defecţiune.
• Este posibil ca navigatorul de conectare să nu se închidă automat după
ce vă conectaţi la anumite pagini. În acest caz, închideţi navigatorul de
conectare apăsând [ ], apoi continuaţi cu operaţia dorită.
• Încărcarea paginii de conectare poate dura mai mult datorită
dimensiunii paginii sau vitezei reţelei. În acest caz, aşteptaţi până
când apare fereastra de introducere pentru informaţiille de conectare.
• Funcţiile de plată şi conectare pot să nu fie disponibile, în funcţie de
pagina la care sunteţi conectat.
Reţea fără fir 129
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Sfaturi privind conexiunea la reţea
• Calitatea conexiunii la internet va fi determinată de PA.
• Cu cât mai mare este distanţa dintre camera dvs. şi PA, cu atât
mai mult timp va dura conectarea la reţea.
• Dacă un dispozitiv din apropiere foloseşte acelaşi semnal
de frecvenţă radio ca şi camera dvs., vă poate întrerupe
conexiunea.
• Dacă numele dvs. PA nu este în engleză, camera foto poate să
nu localizeze dispozitivul sau numele poate să apară incorect.
• Pentru setările reţelei sau parolă, contactaţi administratorul de
reţea sau furnizorul de servicii de reţea.
• Dacă WLAN solicită autentificare de la furnizorul de servicii, este
posibil să nu vă puteţi conecta la acesta. Pentru a conecta la
WLAN, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.
• În funcţie de tipul de criptare, numărul de cifre din parolă poate
varia.
• O conexiune WLAN poate să nu fie posibilă în orice condiţii.
• Camera poate afişa o imprimată activată WLAN care poate
apărea pe listele PA. Cu toate acestea, nu vă puteţi conecta la
reţea prin imprimantă.
• Nu puteţi conecta camera dvs. la o reţea şi la TV simultan. De
asemenea, nu puteţi vizualiza fotografii sau videoclipuri la TV în
timpul conectării la reţea.
• Conectarea la o reţea poate solicita modificări suplimentare.
Costurile vor varia în funcţie de condiţiile contractului dvs.
• Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea WLAN, încercaţi un alt PA
din lista de PA disponibile.
• De asemenea, vă puteţi conecta la reţele WLAN gratuite în
anumite ţări străine.
• Este posibil să apară o fereastră de conectare când selectaţi
reţele WLAN gratuite oferite de unii furnizori de servicii
de reţea. Introduceţi identificatorul dvs. şi parola solicitate
pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii despre
înregistrare sau serviciu, contactaţi furnizorii de servicii de reţea.
• Fiţi prudent când introduceţi informaţii personale pentru
conexiunea PA. Nu introduceţi nicio informaţie despre plăţi
sau cardul de credit pe camera dvs. foto. Producătorul nu este
răspunzător pentru nicio problemă cauzată de introducerea unor
asemenea informaţii.
• Conexiunile disponibile la reţea pot varia în funcţie de ţară.
• Caracteristica WLAN a camerei foto trebuie să respecte legile
privind transmisia radio din regiunea dvs. Pentru conformitate,
utilizaţi caracteristica WLAN numai în ţara din care aţi
achiziţionat camera foto.
• Procesul de reglare al setărilor reţelei pot varia, în funcţiile de
condiţiile reţelei.
• Nu accesaţi o reţea pe care nu aveţi permisiunea de a o utiliza.
• Înainte de a vă conecta la o reţea, asiguraţi-vă că bateria este
încărcată complet.
• Dacă un server DHCP nu este disponibil trebuie să faceţi un
fişier autoip.txt şi să-l copiaţi pe cartela de memorie introdusă
pentru a vă conecta la reţea folosind Auto IP.
Reţea fără fir 130
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Introducerea textului
Pictogramă Descriere
Aflaţi cum să introduceţi textul. Pictogramele din tabelul de mai jos
vă permit să deplasaţi cursorul, să schimbaţi litere mari sau litere
/ / / ] pentru a vă deplasa la tasta
mici, etc. Apăsaţi [
] pentru a introduce tasta. Apăsaţi [ ]
dorită, apoi apăsaţi [
pentru a şterge ultima literă.
Efectuat Stocaţi textul afişat.
Introduceţi un spaţiu.
Vizualizaţi ghidul de introducere a textului.
• Puteţi introduce numai alfabetul în limba engleză, indiferent de
limba de afişare.
• Pentru a vă deplasa direct la Efectuat, apăsaţi [
• Puteţi introduce până la 64 caractere.
Efectuat
Anulare
Ştergere caracter precedent
Pictogramă Descriere
Deplasaţi cursorul.
În modul ABC, schimbaţi litere mari sau litere mici.
Introduceţi ".com".
Comutaţi între modul Simbol şi modul ABC.
Reţea fără fir 131
].
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent
Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica MobileLink printr-o reţea WLAN. Puteţi trimite facil fotografii sau
videoclipuri pe telefonul dvs. inteligent.
• Caracteristica MobileLink este acceptată de telefoanele inteligente Galaxy S cu Android 2.2 OS sau cu versiune superioară. Dacă telefonul inteligent foloseşte
programul Android 2.1 OS, actualizaţi-l la Android 2.2 sau la o versiune superioară. Această caracteristică este acceptată, de asemenea, de varianta de 7 şi 10.1
inchi. Această caracteristică poate fi acceptată de alte dispozitive cu Android 2.2 sau superior, dar Samsung nu garantează funcţionalitatea acesteia.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia pe dispozitiv înainte de utilizarea acestei caracteristici. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps sau Android market.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
• Puteţi vizualiza până la 1000 de fişiere şi trimite până la 100 de fişiere odată.
1 De la cameră, rotiţi selectorul de moduri la
2 De la cameră, selectaţi .
5 Pe telefonul inteligent, selectaţi fişiere care vor fi trimise de
.
la cameră la telefonul inteligent.
6 Pe telefonul inteligent, selectaţi Copie.
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să
descărcaţi aplicaţia, selectaţi Next.
• Selectaţi Partajaţi Toate sau Partajaţi Fişierele Selectate
pentru a partaja cu un smartphone.
• Camera va trimite fişierele.
3 Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung
MobileLink.
• Citiţi instrucţiunile de pe ecran cu atenţie pentru a selecta şi a
vă conecta la camera foto.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură
cameră deodată.
4 Acceptaţi conexiunea cu un smartphone de pe aparatul
foto.
• În cazul în care smartphone-ul a fost recent conectat, atunci
acceptarea acestuia nu mai este necesară.
Reţea fără fir 132
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă
pentru obturator
Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin intermediul reţelei WLAN. Utilizaţi telefonul inteligent ca declanşator de la distanţă
pentru obturator cu caracteristica Remote Viewfinder. Fotografia captată va fi afişată pe telefonul inteligent.
• Caracteristica Remote Viewfinder este acceptată de telefoanele inteligente Galaxy S cu Android 2.2 OS sau cu versiune superioară. Dacă telefonul inteligent
foloseşte programul Android 2.1 OS, actualizaţi-l la Android 2.2 sau la o versiune superioară. Această caracteristică este acceptată, de asemenea, de varianta de
7 şi 10.1 inchi. Această caracteristică poate fi acceptată de alte dispozitive cu Android 2.2 sau superior, dar Samsung nu garantează funcţionalitatea acesteia.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia pe dispozitiv înainte de utilizarea acestei caracteristici. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps sau din Magazin Play.
1 De la cameră, rotiţi selectorul de moduri la
2 De la cameră, selectaţi .
4 Pe telefonul inteligent, setaţi următoarele opţiuni de
.
fotografiere.
Pictogramă Descriere
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să
descărcaţi aplicaţia, selectaţi Next.
3
Opţiune bliţ
Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Remote Viewfinder.
• TCitiţi instrucţiunile de pe ecran cu atenţie pentru a selecta şi a
vă conecta la camera foto.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură
cameră deodată.
Opţiune temporizator
Rezoluţie fotografie
• Când utilizaţi această caracteristică, unele butoane nu sunt
disponibile pe cameră.
• Butonul de zoom şi cel al obturatorului de pe telefonul
inteligent nu vor funcţiona când utilizaţi această caracteristică.
• Modul Remote Viewfinder acceptă numai dimensiuni de
şi
.
fotografii
Reţea fără fir 133
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator
5 Pe telefonul inteligent, ţineţi apăsat
pentru a focaliza.
• Focalizarea este setată automat pe AF-multiplă.
6 Declanşaţi
pentru a captura fotografia.
• Fotografia va fi salvată în camera foto.
• Atingeţi fotografia din partea de jos a ecranului pentru a o
salva pe telefonul inteligent. Fotografia va fi redimensionată la
mărimea 640 X 360.
• Atunci când folosiţi această funcţie, distanţa ideală dintre cameră şi
telefonul inteligent poate varia în funcţie de zona înconjurătoare.
• Telefonul inteligent trebuie să fie la o distanţă de 7 m de camera foto
pentru a utiliza această caracteristică.
• Durează un timp pentru a capta fotografia după ce eliberaţi
telefonul inteligent.
• Funcţia Remote Viewfinder se va dezactiva atunci când:
-- există un apel în intrare pe telefonul inteligent
-- camera sau telefonul inteligent se opreşte
-- memoria este plină
-- sau dispozitivul pierde conexiunea la WLAN
-- conexiunea Wi-Fi este slabă sau instabilă
pe
Reţea fără fir 134
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor
sau a videoclipurilor
Încărcaţi fotografiile sau videoclipurile dvs. pe site-urile de partajare a fişierelor. Site-urile web vor fi afişate pe aparatul dvs.
Accesarea unui site Web
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un site Web.
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor
1 Accesaţi site-ul Web cu ajutorul camerei foto.
2 Derulaţi la fişiere care vor fi încărcate, apoi apăsaţi [
.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN
prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP (Punct de acces)
conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la
o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile.
(pag. 128)
4 Introduceţi numele utilizatorului şi parola, apoi selectaţi
].
• Puteţi selecta până la 20 de fişiere iar dimensiunea totală
trebuie să fie de 10 MB sau mai puţin.
3 Selectaţi Upload.
• Dacă v-aţi conectat la Facebook, selectaţi Upload → Încărcare.
• Dacă sunteţi conectat la Facebook, puteţi introduce
comentariile dvs. selectând caseta Comentariu. Pentru
informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea
textului". (pag. 131)
Conectare .
• Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi
"Introducerea textului". (pag. 131)
→
• Pentru a selecta un nume de utilizator din listă, selectaţi
un nume de utilizator.
• Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la
site-ul Web.
Trebuie să aveţi deja cont pe site-ul web de partajare a fişierelor pentru a
putea folosi această funcţie.
Reţea fără fir 135
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor
• Nu puteţi încărca fişiere dacă dimensiunea acestora depăşeşte
limita. Rezoluţia maximă a fotografiilor pe care o puteţi încărca este
de 2M, iar cel mai lung videoclip pe care îl puteţi încărca este un
videoclip înregistrat utilizând
. Dacă rezoluţia fotografiei selectate
este mai mare de 2M, aceasta va fi automat redimensionată la o
rezoluţie mai mică.
• Metodele de încărcare a fotografiilor sau a videoclipurilor pot diferi,
în funcţie de site-ul Web selectat.
• Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a
utilizatorului, nu puteţi accesa site-ul Web, contactaţi administratorul
de reţea sau furnizorul de servicii de reţea.
• Fotografiile încărcate sau videoclipurile pot primi automat titlul cu
data când au fost capturate.
• Este posibil ca viteza conexiunii la Internet să influenţeze viteza de
încărcare a fotografiilor sau pe cea a deschiderii paginilor Web.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• De asemenea, puteţi încărca fotografii sau videoclipuri pe site-uri
web de partajare a fişierelor în modul Redare apăsând [
],
apoi selectând
→ un site web dorit.
Reţea fără fir 136
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Puteţi modifica setările din meniul e-mail-ului şi puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile stocate pe cameră prin e-mail.
Modificarea setărilor din e-mail
6 Selectaţi caseta E-mail, introduceţi adresa de e-mail, apoi
În meniul de e-mail, puteţi modifica setările pentru a stoca
informaţiile dvs. De asemenea puteţi seta sau modifica parola
e-mail-ului. Pentru informaţii despre introducerea textului,
consultaţi "Introducerea textului". (pag. 131)
7 Selectaţi Salvare pentru a salva modificările.
Stocarea informaţiilor
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
Selectaţi
.
2
].
3 Apăsaţi [
4 Selectaţi Setare expeditor.
5 Selectaţi caseta Nume, introduceţi numele, apoi
selectaţi Efectuat.
Setare expeditor
Nume
E-mail
Salvare
selectaţi Efectuat.
• Pentru ştergerea informaţiilor, selectaţi Resetare.
Setarea parolei de e-mail
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
].
3 Apăsaţi [
Selectaţi
Modifică
parola → Activat.
4
• Pentru a dezactiva parola, selectaţi Dezactivat.
5 La apariţia ferestrei pop-up, apăsaţi [
6 Introduceţi o parolă din 4 cifre.
7 Introduceţi din nou parola.
8 La apariţia ferestrei pop-up, apăsaţi [
].
].
Dacă v-aţi pierdut parola, o puteţi reseta selectând Resetare de pe ecranul
de setare a parolei. Când resetaţi informaţiile salvate anterior, informaţiile
de setare ale utilizatorului, adresa de e-mail, şi lista cu e-mail-uri recent
expediate vor fi şterse..
Resetare
Înapoi
Reţea fără fir 137
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin
e-mail
Schimbarea parolei de e-mail.
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
].
3 Apăsaţi [
Selectaţi
Schimbare
parolă.
4
5 Introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
6 Introduceţi o parolă nouă din 4 cifre.
7 Introduceţi din nou parola nouă.
8 La apariţia ferestrei pop-up, apăsaţi [
Puteţi trimite fotografii sau videoclipuri stocate pe cameră prin
e-mail. Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi
"Introducerea textului". (pag. 131)
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
Selectaţi
.
2
3 Selectaţi caseta Expeditor introduceţi adresa de e-mail,
apoi selectaţi Efectuat.
].
• Dacă aţi salvat informaţia, aceasta va fi introdusă în mod
automat. (pag. 137)
• Pentru a utiliza o adresă din lista expeditorilor anteriori,
selectaţi → o adresă.
4 Selectaţi Destinatar, introduceţi adresa de e-mail, apoi
selectaţi Efectuat.
• Pentru a utiliza o adresă din lista destinatarilor anteriori,
selectaţi → o adresă.
pentru a adăuga destinatari suplimentari. Puteţi
• Selectaţi
introduce până la 30 destinatari.
pentru a şterge o adresă din listă.
• Selectaţi
5 Selectaţi Următor.
Reţea fără fir 138
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
6 Derulaţi la fişiere care vor fi trimise, apoi apăsaţi [
].
• Chiar dacă o fotografie apare ca transferată cu succes, erorile
• Puteţi selecta până la 20 de fişiere iar dimensiunea totală
trebuie să fie de 7 MB sau mai puţin.
în ceea ce priveşte contul de email al destinatarului pot cauza
respingerea sau identificarea ca spam a fotografiei.
• Este posibil să nu puteţi trimite un e-mail dacă nu sunteţi conectat la
7 Selectaţi Next.
8 Selectaţi caseta Comentariu, introduceţi comentariile,
reţea sau dacă setările contului dvs. de e-mail sunt incorecte.
• Nu puteţi trimite un e-mail dacă dimensiunea fişierelor depăşeşte
apoi selectaţi Efectuat.
9 Selectaţi Expediere.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN
prin intermediul celui mai recent conectat dispozitiv AP şi să
trimită fotografiile.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la
o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile.
(pag. 128)
Reţea fără fir 139
limita. Rezoluţia maximă a fotografiilor pe care o puteţi trimite este
de 2M, iar cel mai lung videoclip pe care îl puteţi trimite este un
videoclip înregistrat utilizând
. Dacă rezoluţia fotografiei selectate
este mai mare de 2M, aceasta va fi automat redimensionată la o
rezoluţie mai mică.
• Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a
utilizatorului, nu puteţi trimite un email, contactaţi administratorul de
reţea sau furnizorul de servicii de reţea.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• De asemenea, puteţi trimite un e-mail în modul Redare apăsând
[
], apoi selectând
→ E-mail.
Încărcarea de fotografii pe un server nor
Vă puteţi încărca fotografiile pe SkyDrive. Pentru a încărca fotografii, trebuie să vizitaţi site-ul web Microsoft şi să vă înregistraţi înainte de a
conecta camera.
1 De la cameră, rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
.
• Când încărcaţi fotografii pe SkyDrive, acestea vor fi
redimensionate la 2M menţinându-şi raportul de aspect.
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să creaţi un
cont, selectaţi OK.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN
prin intermediul celui mai recent AP (Punct de acces) conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la
o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile.
(pag. 128)
4 Derulaţi la fotografii care vor fi încărcate, apoi apăsaţi [
5 Selectaţi Încărcare.
3 Vă conectaţi cu identificatorul şi parola dvs.
• Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi
"Introducerea textului". (pag. 131)
• Dacă v-aţi conectat la SkyDrive, consultaţi
"Utilizarea navigatorului de conectare". (pag. 129)
Reţea fără fir 140
• De asemenea, puteţi încărca fotografii pe un server nor în modul
Redare apăsând [
], apoi selectând
→ un server nor.
• Când nu există nicio fotografie în memoria camerei foto, nu puteţi
utiliza această caracteristică.
].
Folosirea funcţiei Auto Backup pentru a trimite fotografii sau
videoclipuri
Puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile pe care le-aţi captat cu camera foto către un PC printr-o reţea fără fir. Funcţia Auto Backup este
compatibilă numai cu sistemul de operare Windows.
Instalarea programului pentru Auto Backup pe
calculatorul dv
1 Instalarea PC AutoBackup pe un PC. (pag. 119)
2 Conectaţi din nou camera la PC cu ajutorul cablului USB.
• Camera stochează informaţii despre PC, astfel încât camera
să poată trimite fişiere către PC.
Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC
1 De la cameră, rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
.
• Trebuie să configuraţi informaţiile de rezervă de pe PC pentru
a utiliza caracteristica Backup Auto. Pentru detalii, consultaţi
“Instalarea programului pentru Auto Backup pe calculatorul dv”.
(pag. 141)
3 Apăsaţi [
] pentru a seta opţiuni.
• Pentru a opri automat PC-ul după finalizarea transferului,
selectaţi Închidere PC după backup → Activat.
4 Apăsaţi [
] pentru a începe copierea de rezervă.
].
• Pentru anularea trimiterii, apăsaţi [
• Nu puteţi selecta fişiere individuale pentru copierea de
rezervă. Această funcţie face copii de rezervă numai pentru
fişierele noi din camera foto.
• Progresul copiereri de rezervă va fi arătat pe monitorul PC.
• Când transferul este finalizat, camera se va opri automat
în aproximativ 30 de secunde. Selectaţi Anulare pentru a
reveni la ecranul anterior şi pentru a nu permite camerei să se
oprească automat.
Reţea fără fir 141
Folosirea funcţiei Auto Backup pentru a trimite fotografii sau videoclipuri
• Dacă PC-ul acceptă caracteristica Wake on LAN(WOL), puteţi porni
automat PC-ul căutându-l pe camera foto. (pag. 146)
• Când conectaţi camera la WLAN, selectaţi punctul de acces care
este conectat la PC.
• Camera va căuta puncte de acces disponibile chiar dacă vă
conectaţi din nou la acelaşi punct de acces.
• Dacă închideţi camera sau dacă scoateţi bateria în timpul trimiterii
fişierelor, transferul va fi întrerupt.
• Când utilizaţi această caracteristică, este disponibil numai [POWER]
pe cameră.
• Puteţi conecta doar o cameră la PC în acelaşi timp pentru trimiterea
fişierelor.
• Copia de rezervă poate fi anulată din cauza condiţiilor de reţea.
• Fotografiile sau videoclipurile pot fi trimise numai pe rând. Fişierele
nu pot fi trimise din nou chiar dacă reconectaţi camera la un alt PC.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• Trebuie să dezactivaţi Firewall-ul Windows şi orice alte firewall-uri
înainte de a utiliza această caracteristică.
• Puteţi transfera până la 1000 de fişiere.
• Pe software-ul PC-ului, numele serverului trebuie introdus în alfabet
latin şi nu poate conţine mai mult de 48 de caractere.
Reţea fără fir 142
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor pe un TV cu
caracteristica Conexiune TV
Conexiune TV este o tehnologie pentru partajarea fişierelor media între o cameră foto şi un TV conectate la acelaşi dispozitiv AP. Cu ajutorul
acestei tehnologii, puteţi vizualiza fotografii sau videoclipuri pe un TV cu ecran lat.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi .
4 De pe televizor, căutaţi camera foto şi răsfoiţi fotografiile
.
sau videoclipurile partajate.
].
• Dacă apare mesajul de ghidare, apăsaţi [
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN
prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP (Punct de acces)
conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o
reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile.
(pag. 128)
3 Conectaţi TV dvs. la reţeaua fără fir prin intermediul unui
• Pentru informaţii despre căutarea camerei foto şi răsfoirea
fotografiilor şi a videoclipurilor pe televizor, consultaţi manualul
utilizatorului pentru televizor.
• Este posibil ca videoclipurile să nu fie redate cum trebuie
în funcţie de tipul de TV sau de condiţia reţelei. Dacă se
întâmplă acest lucru, înregistraţi videoclipul din nou în
şi redaţi-l din nou. Dacă videoclipurile nu
sau la calitatea
sunt redate cum trebuie pe televizor prin conexiunea fără fir,
conectaţi camera foto la televizor cu un cablu A/V.
dispozitiv AP (Punct de acces).
• Consultaţi manualul utilizatorului televizorului pentru mai multe
informaţii.
Punct de acces
Reţea fără fir 143
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor pe un TV cu caracteristica Conexiune TV
• Puteţi partaja până la 1000 fotografii.
• Pe un ecran de televizor, puteţi vedea numai fotografiile sau
videoclipurile realizate cu ajutorul camerei foto a dvs.
• Intervalul unei conexiuni fără fir între camera dvs. şi televizor poate
varia în funcţie de specificaţiile PA.
• În cazul în care camera foto este conectată la 2 televizoare, redarea
poate încetini.
• Fotografiile sau videoclipurile vor fi partajate la dimensiunea
originală.
• Puteţi utiliza această caracteristică numai cu televizoare compatibile
cu Conexiune TV.
• Fotografiile sau videoclipurile partajate nu vor fi stocate pe televizor,
însă pot fi stocate în conformitate cu specificaţiile televizorului.
• Transferul fotografiilor sau videoclipurilor către televizor poate dura
ceva timp în funcţie de conexiunea la reţea, de numărul de fişiere
partajate sau dimensiunea fişierelor.
• Dacă opriţi camera foto în mod anormal în timp ce vizualizaţi
fotografii sau videoclipuri pe un televizor (de ex., prin scoaterea
bateriei), televizorul consideră camera foto ca fiind conectată în
continuare.
• Ordinea fotografiilor sau a videoclipurilor în cameră poate fi alta
decât pe televizor.
• În funcţie de numărul de fotografii sau de videoclipuri pe care doriţi
să le partajaţi, încărcarea acestora şi finalizarea procesului iniţial de
configurare pot dura un timp.
• Când vizualizaţi fotografii sau videoclipuri pe televizor, utilizarea în
continuare a telecomenzii televizorului sau efectuarea unor operaţii
suplimentare la televizor poate împiedica funcţionarea corectă a
acestei caracteristici.
• Dacă reordonaţi sau dacă sortaţi fişierele pe camera foto în timp
ce le vizionaţi pe televizor, trebuie să repetaţi procesul iniţial de
configurare pentru a actualiza lista cu fişiere de pe televizor.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
Reţea fără fir 144
Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct
Când camera foto se conectează prin intermediul unei reţele WLAN la un dispozitiv care acceptă funcţia Wi-Fi Direct, puteţi trimite fotografii
către dispozitiv. Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
1 Pe dispozitiv, activaţi opţiunea Wi-Fi Direct.
2 De la camera foto, în modul Redare, derulaţi la o
fotografie.
3 Apăsaţi [
], apoi selectaţi
→ Wi-Fi Direct.
• Când sunteţi în vizualizare imagine unică, puteţi trimite numai
o singură fotografie odată.
• Când vă aflaţi în vizualizarea tip miniaturi, puteţi selecta mai
].
multe fotografii derulând la miniaturi, apoi apăsând [
Selectaţi Next când aţi terminat selectarea fotografiilor.
4 Selectaţi dispozitivul din lista camerei foto cu dispozitivele
Wi-Fi Direct.
• Asiguraţi-vă că opţiunea Wi-Fi Direct a dispozitivului este
pornită.
• De asemenea, puteţi selecta camera foto din lista de
dispozitive a dispozitivelor Wi-Fi Direct.
5 Pe dispozitiv, lăsaţi camera să se conecteze la dispozitiv.
• Fotografia va fi trimisă către dispozitiv.
• Când nu există nicio fotografie în memoria camerei foto, nu puteţi
utiliza această caracteristică.
• Dacă anulaţi încercarea de conectare înainte de finalizarea
acesteia, este posibil ca camera foto să nu poată să se reconecteze
la dispozitiv. În acest caz, actualizaţi dispozitivul cu ultimul firmware.
Reţea fără fir 145
Despre caracteristica Wake on LAN(WOL)
Cu caracteristica WOL, puteţi porni automat sau puteţi activa PC-ul dvs. cu camera. Această caracteristică este disponibilă pentru PC-urile
Samsung din ultimii 5 ani (nu este disponibilă pentru PC-urile toate-în-unu)
Orice modificare a setărilor BIOS, altele decât cele descrise mai jos, pot dăuna PC-ului dvs. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate datorită modificării
setărilor BIOS ale PC-ului dvs.
    Setarea PC-ul pentru a se activa din modul de hibernare
1 Faceţi clic pe Start, apoi deschideţi Control Panel
3 Clic dreapta pe Local Area (Zonă locală), apoi clic pe
2
4 Faceţi clic pe Configure (Configurare) → fila Power
(Panoul de control).
Properties (Proprietăţi).
Configuraţi conexiunea reţelei.
• Windows 7:
Faceţi clic pe Network and Internet (Reţea şi Internet) →
Network and Sharing Center (Reţea şi Centru partajare) →
Change adapter settings (Modificare setări adaptor).
• Windows Vista:
Faceţi clic pe Network and Internet (Reţea şi Internet) →
Network and Sharing Center (Reţea şi Centru partajare) →
Manage network connections (Gestionare conexiuni reţea).
• Windows XP:
Faceţi clic pe Network and Internet Connection
(Reţea şi Conexiune Internet) → Network Connection
(Conexiune reţea).
manage (Gestionare energie) → Allow this device
to wake the computer (Permite acestui dispozitiv să
pornească computerului de la distanţă).
5 Faceţi click pe OK.
6 Reporniţi PC-ul.
Reţea fără fir 146
Despre caracteristica Wake on LAN(WOL)
    Setarea PC-ului pentru a porni
1 Aprindeţi PC-ul şi apăsaţi F2 în timpul de acesta porneşte.
• Va apărea meniul de setare BIOS.
2 Selectaţi fila Advanced (Avansat)→ Power mangement
Setup (Configurare gestionare energie).
7 Selectaţi driver-ele adaptorului de reţea.
8 Faceţi clic pe fila Advanced (Avansat), apoi setaţi
meniurile WOL.
3 Selectaţi Resume on PME (Reluare în PME)→ Enabled
(Activat).
4 Apăsaţi F10 pentru a salva modificările şi pentru a
continua pornirea.
5 Faceţi clic pe Start, apoi deschideţi Control Panel
(Panoul de control).
6 Configuraţi conexiunea reţelei.
• Windows 7:
Faceţi clic pe Network and Internet (Reţea şi Internet) →
Network and Sharing Center (Reţea şi Centru partajare) →
Change adapter settings (Modificare setări adaptor).
• Windows Vista:
Faceţi clic pe Network and Internet (Reţea şi Internet) →
Network and Sharing Center (Reţea şi Centru partajare) →
Manage network connections (Gestionare conexiuni reţea).
• Windows XP:
Faceţi clic pe Network and Internet Connection
(Reţea şi Conexiune Internet) → Network Connection
(Conexiune reţea).
Reţea fără fir 147
• Nu puteţi utiliza această caracteristică împreună cu un firewall sau
dacă un program de securitate este instalat.
• Pentru a porni calculatorul cu funcþia WOL, acesta trebuie sã aibã
o conexiune activã la LAN. Asiguraþi-vã cã lumina indicatoare de
pe portul LAN al calculatorului este pornitã, semnalând astfel o
conexiune LAN activã.
• În funcţie de modelul PC-ului dvs., camera se poate aprinde numai
pe PC.
• În funcţie de driverele sau OS-urile PC-ului, rutele meniului de setare
WOL pot varia.
-- exemple de rute de meniu de setare: Enable PME, Wake on LAN
etc.
-- exemple de valori de meniu de setare: Enable, Magic packet etc.
Setări
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Meniul de setări … …………………………………………… 149
Accesarea meniului de setări … …………………………… 149
Sunetul ……………………………………………………… 150
Afişajul … …………………………………………………… 150
Setările ……………………………………………………… 151
Meniul de setări
Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.
3 Selectaţi un articol.
Accesarea meniului de setări
1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [
2 Selectaţi un meniu.
Volum
Mediu
Sunet de pornire Dezactivat
Sunet obturator
Activat
Activat
Sunet bip
Sunet AF
Ieşire
Opţiune
Activat
Mediu
Volum
].
Sunet de pornire
Dezactivat
Sunet obturator
Sunet bip
Activat
Activat
Sunet AF
Activat
Ieşire
Mutare
4 Selectaţi o opţiune.
Volum
Dezactivat
Sunet de pornireSilenţios
Sunet obturator Mediu
Sunet bip
Maxim
Mutare
Descriere
Sunet: Setaţi diferite sunete pentru camera foto şi
volumul acestora. (pag. 150)
Sunet AF
Activat
Display: Personalizaţi setările afişajului. (pag. 150)
Setări: Personalizaţi setările camerei. (pag. 151)
Înapoi
5 Apăsaţi [
Setări 149
Setare
] pentru a reveni la meniul anterior.
Meniul de setări
Sunetul
Afişajul
* Implicit
* Implicit
Element
Descriere
Element
Descriere
Volum
Setaţi volumul oricărui sunet.
(Dezactivat, Silenţios, Mediu*, Maxim)
Ecran ghid de
ajutor
Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui
meniu. (Dezactivat, Activat*)
Sunet de pornire
Setaţi emiterea unui sunet când porniţi camera
foto. (Dezactivat*, Activat)
Grilă de linii
Sunet obturator
Setaţi emiterea unui sunet atunci când apăsaţi
butonul declanşator. (Dezactivat, Activat*)
Selectaţi un ghid, pentru a vă ajuta să compuneţi
o scenă. (Dezactivat*, 3 X 3, 2 X 2, Încrucişat,
Diagonal)
Afişare Dată/Oră
Setaţi dacă afişaţi sau nu data şi ora pe ecranul
camerei foto. (Dezactivat*, Activat)
Sunet bip
Setaţi să fie emise sunete atunci când apăsaţi
butoane sau comutaţi modurile.
(Dezactivat, Activat*)
Sunet AF
Setaţi emiterea unui sunet atunci când apăsaţi
butonul declanşator până la jumătate.
(Dezactivat, Activat*)
Luminozitate
ecran
Calitate afişaj
Reglaţi luminozitatea ecranului.
(Auto*, Întunecat, Normală, Luminos)
Normală este fixat în modul Redare, chiar dacă aţi
selectat Auto.
Reglaţi rezoluţia de afişare a aparatului foto.
(Înalt*, Standard)
Dacă selectaţi Standard, viaţa bateriei va creşte.
Setaţi durata pentru examinarea unei imagini
Vizualizare rapidă realizate înainte de revenirea la modul
Fotografiere. (Dezactivat, 1 sec*, 3 sec)
Setări 150
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 60 de
secunde, camera foto trece automat în modul de
Economisire a energiei. (Dezactivat, Activat*)
Economisire
energie
• În modul de Economisire a energiei, apăsaţi
orice buton în afară de [POWER] pentru a
relua utilizarea camerei foto.
• Chiar dacă nu setaţi modul de Economisire
a energiei, ecranul va deveni difuz după
30 secunde de la ultima operaţiune de
economisire a energiei.
Setările
* Implicit
Element
Descriere
Date dispozitiv
Consultaţi adresa MAC şi numărul de certificare a
reţelei aparatului dumneavoastră de fotografiat.
Language
Setaţi limba de afişare a textului.
Fus orar
Setaţi fusul orar pentru locaţia dvs. Când călătoriţi
în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un nou
fus orar. (Acasă*, Vizită)
Setare Dată/Oră
Setaţi data şi ora.
Corecţie
automată oră
Actualizează automat ora prin primirea datelor de
timp de la sateliţii GPS. Cu toate acestea, această
funcţie este disponibilă numai când dispozitivul
GPS este pornit şi poate primi un semnal GPS.
(Dezactivat, Activat)
Tip Dată
Setaţi formatul datei. (AAAA/LL/ZZ,
LL/ZZ/AAAA, ZZ/LL/AAAA)
Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcţie de
limba selectată.
Setaţi formatul pentru oră. (12 ore, 24 ore)
Tip oră
Setări 151
Tipul de oră implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
* Implicit
Element
Specificaţi modul de denumire a fişierelor.
• Resetare: Setaţi ca numărul de fişiere să
înceapă cu 0001 când introduceţi o nouă
cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de
memorie sau când ştergeţi toate fişierele.
• Serie*: Setaţi ca numărul de fişiere să reia
numărul de fişiere anterior când introduceţi
o nouă cartelă de memorie, când formataţi o
cartelă de memorie sau când ştergeţi toate
fişierele.
Setaţi afişarea datei şi orei pe fotografiile captate.
(Dezactivat*, Dată, Data/ora)
• Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din
dreapta jos al fotografiei.
Imprimare
• Unele modele de imprimantă nu pot imprima
corect data şi ora.
• Camera foto nu va afişa data şi ora în cazul
în care:
-- selectaţi Text în modul
-- selectaţi Panoramare în modul
Setaţi camera să se închidă automat dacă nu
efectuaţi nicio operaţiune pentru o anumită
perioadă de timp. (Dezactivat, 1 min, 3 min*,
5 min, 10 min)
• Numele implicit al primului folder este
Nr. fişier
Descriere
100PHOTO, iar numele implicit al primului fişier
este SAM_0001.
• Numărul fişierelor creşte cu câte o unitate, de la
SAM_0001 la SAM_9999.
• Numărul folderelor creşte cu câte o unitate,
de la 100PHOTO(SAM_0001-SAM_0999) la
999PHOTO(SAM_9000-SAM_9999).
• Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate
într-un folder este 1000.
• Camera foto defineşte numele fişierelor
conform standardului Digital rule for Camera
File system (DCF) . Dacă modificaţi numele
fişierelor în mod intenţionat, camera foto poate
să nu redea fişierele.
Închidere
automată
• Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea
bateriei.
• Camera nu se va opri automat atunci când
aceasta este conectată la un computer,
imprimantă sau o reţea WLAN, şi atunci
când redaţi o expunere de diapozitive sau
videoclipuri.
Lampă AF
Setări 152
Setaţi aprinderea automată a unei lumini în
locuri întunecate pentru a vă ajuta la focalizare.
(Dezactivat, Activat*)
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
* Implicit
Element
Descriere
Ieşire video
Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de
regiunea dvs.
• NTSC: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea,
Taiwan, Mexic, ETC
• PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria,
Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda,
Germania, Italia, Kuweit, Malaezia, Olanda,
Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,
Suedia, Elveţia, Thailanda, Franta, ETC
USB
Selectaţi modul pe care îl veţi folosi atunci când
conectaţi camera la un computer sau o imprimantă
cu un cablu USB.
• Computer*: Conectaţi camera foto la un
computer pentru a transfera fişiere.
• Imprimantă: Conectaţi camera foto la o
imprimantă pentru a imprima fişiere.
• Selectare mod: Selectaţi manual modul USB
atunci când conectaţi camera la un dispozitiv.
Formataţi cardul de memorie (toate fişierele,
inclusiv fişierele protejate, vor fi şterse). (Nu, Da)
Format
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie
formatată de o altă marcă de camere foto, de un
cititor de cartele de memorie sau de un computer.
Formataţi cartelele de memorie în camera foto înainte
de a le utiliza pentru capturarea imaginilor.
Resetare
Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere (data
şi ora, limba şi setările pentru ieşirea video nu vor
fi resetate). (Nu, Da)
Anynet+
(HDMI-CEC)
Setaţi dacă doriţi sau nu să controlaţi camera cu
telecomanda televizorului atunci când o conectaţi
la un HDTV compatibil cu profilul Anynet+(CEC).
(pag. 114)
• Dezactivat: Vizualizaţi fişiere fără să utilizaţi o
telecomandă HDTV.
• Activat*: Controlaţi camera foto cu o
telecomandă HDTV.
Selectaţi rezoluţia fotografiilor când redaţi fişiere pe
un aparat HDTV prin cablul HDMI. (NTSC: 1080i*,
720p, 480p/PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Dimensiune
HDMI
• Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluţia
selectată, aparatul HDTV selectează automat
următoarea rezoluţie mică.
• Dacă selectaţi 480p sau 576p, meniurile
de redare şi funcţia Album Inteligent nu vor
fi disponibile când conectaţi camera la un
televizor.
Setări 153
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi
întreţinere.
Mesaje de eroare ……………………………………………… 155
Întreţinerea camerei foto ……………………………………… 157
Curăţarea camerei foto ……………………………………… 157
Folosirea sau depozitarea camerei foto … ………………… 158
Despre cartelele de memorie … …………………………… 159
Despre baterie … …………………………………………… 162
Înainte de a contacta un centru de service … ……………… 166
Specificaţiile camerei foto … ………………………………… 169
Glosar … ……………………………………………………… 173
Propoziţie declarativă în limbile oficiale ……………………… 179
Index …………………………………………………………… 181
Mesaje de eroare
Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaj de eroare
Soluţii propuse
Eroare card
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai
introduceţi-o o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Puteţi bloca cartela SD, SDHC, sau SDXC
pentru a preveni ştergerea fişierelor. Deblocaţi
cartela când fotografiaţi.
Card blocat!
Card neacceptat.
Acest mesaj apare în cazul în care cartela
de memorie nu este compatibilă sau are o
capacitate nesuportată. Introduceţi o cartelă de
memorie SD, SDHC, sau SDXC.
Conexiune e uată.
• Camera foto nu se poate conecta la reţea
utilizând punctul de acces selectat. Selectaţi
un alt punct de acces şi încercaţi din nou.
• Camera foto nu a reuşit să se conecteze la
cealaltă cameră foto. Încercaţi să vă conectaţi
din nou.
Mesaj de eroare
Soluţii propuse
DCF Full Error
Acest mesaj apare fie atunci când un nume de
fişier pe cartela de memorie a ajuns la ultimul
număr de standarde DCF sau atunci când
numărul de fişiere salvate depăşeşte 1000.
Transferaţi fişierele de pe cartela de memorie pe
computer şi formataţi cartela. Apoi, deschideţi
meniul Setări şi selectaţi Nr. fişier → Resetare.
(pag. 152)
Dispozitiv
deconectat.
Conexiunea la reţea s-a întrerupt în timpul
transferului de fotografii. Selectaţi un dispozitiv
Conexiune TV din nou.
Eroare fişier
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un
centru de service.
Sistemul de fişiere
nu este acceptat.
Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere
FAT a cartelei de memorie introduse. Formataţi
cartela de memorie pe cameră.
Iniţializare
nereuşită.
• Activaţi toate dispozitivele compatibile
Conexiune TV din reţea.
• Camera foto nu a reuşit să localizeze
dispozitivul compatibil Conexiune TV.
Parolă incorectă.
Parola pentru transferul fişierelor într-o altă
cameră foto este greşită. Introduceţi parola
corectă.
Baterie descărcată
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi
bateria.
Memorie plină
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau
introduceţi o nouă cartelă de memorie.
Anexe 155
Mesaje de eroare
Mesaj de eroare
Soluţii propuse
Nu este fişier
imagine
Capturaţii imagini sau introduceţi o cartelă de
memorie care conţine câteva fotografii.
Transfer fotografie
nereuşit.
Conexiunea la reţea s-a întrerupt în timpul
transferului de fotografii. Încercaţi să mai activaţi
o dată funcţia Conexiune TV.
Camera foto nu a reuşit să primească o
Fotografia nu a fost
fotografie de la camera foto care trimite date.
recepţionată.
Solicitaţi celeilalte persoane să retrimită fişierul.
Transfer nereuşit.
• Camera foto nu a reuşit să trimită o fotografie
la cealaltă cameră foto. Încercaţi să vă trimiteţi
din nou.
• Camera foto nu a reuşit să trimită un e-mail
sau să transfere o fotografie la dispozitivul
Conexiune TV. Verificaţi conexiunea de reţea
şi încercaţi din nou.
Anexe 156
Întreţinerea camerei foto
Curăţarea camerei foto
  Corpul camerei foto 
Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.
  Obiectivul şi ecranul camerei foto 
Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi
uşor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi
un lichid de curăţare pentru obiective pe o bucată de hârtie de
curăţare şi ştergeţi uşor.
• Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea
dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.
• Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare
pe acesta.
Anexe 157
Întreţinerea camerei foto
Folosirea sau depozitarea camerei foto
  Depozitarea pentru perioade lungi de timp 
  Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei 
• Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau
prea înalte.
• Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de
crescută, sau cu variaţii mari de umiditate.
• Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi
depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi crescute,
neaerisite, ca de exemplu în maşină în timpul verii.
• Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrare dură
şi de vibraţii excesive pentru a evita deteriorări importante.
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu
praf, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica
deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor interne.
• Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a
combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu
depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau
materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto sau
cu accesoriile acesteia.
• Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.
  Folosirea pe plajă sau pe malul apei 
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi
pe plajă sau în alte zone similare.
• Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi bateria,
adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea
camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea acesteia.
• Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp,
puneţi-o într-un container etanş, împreună cu un material
absorbant, cum ar fi silicagel.
• Scoateţi bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă
îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot
coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie
reîncărcate înainte de utilizare.
• Data şi ora actuală pot fi iniţializate atunci când aparatul de
fotografiat este pornit, după ce aparatul de fotografiat şi bateria
au fost separate timp de peste 40 de ore.
  Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede 
Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se
poate forma condens pe lentilă sau componentele interne ale
camerei foto. În acest caz, opriţi camera foto şi aşteptaţi cel
puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie,
scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se
evaporă înainte de a o reintroduce.
  Alte precauţii 
• Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate cauza
vătămări dvs. sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.
• Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele
mobile şi poate împiedica funcţionarea corectă.
• Închideţi camera foto atunci când nu o folosiţi.
Anexe 158
Întreţinerea camerei foto
• Camera dvs. constă din piese delicate. Evitaţi expunerea camerei
la şocuri.
• Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci
când nu este folosită. Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o
departe de nisip, obiecte ascuţite sau monede.
• Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este fisurat sau
spart. Sticla spartă sau vopseaua acrilică pot cauza leziuni la
mâini şi faţă. Duceţi camera foto la un centru service Samsung
pentru a fi reparată.
• Nu plasaţi niciodată camerele foto, bateriile, încărcătoarele sau
accesoriile lângă, pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi
cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Aceste dispozitive
pot fi deformate şi se pot supraîncălzi şi pot cauza un incendiu
sau o explozie.
• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece
acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.
• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul
cu un material moale, curat, fără impurităţi.
• În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate închide. În
acest mod cartela de memorie este protejată. Porniţi camera foto
pentru a o folosi din nou.
• În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru
este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau
performanţele camerei foto.
• Când folosiţi camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp
până la pornire, culoare se poate modifica temporar, sau pot
apărea imagini fantomă. Aceste condiţii nu derivă din funcţionarea
necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine atunci când
camera foto ajunge la temperaturi normale.
• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot
provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii,
eczeme sau umflături. Dacă vă confruntaţi cu oricare dintre aceste
simptome, încetaţi imediat să utilizaţi camera foto şi consultaţi un
medic.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau
punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele
materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie
acoperite de garanţie.
• Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service
pentru camera foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea
lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate
de personal necalificat nu este acoperită de garanţie.
Despre cartelele de memorie
  Cartele de memorie acceptate 
Acest produs acceptă cartele de memorie SD (Secure Digital),
SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital
eXtended Capacity), microSD, microSDHC sau microSDXC.
Bornă
Comutator de protecţie
la scriere
Etichetă
(în partea din faţă)
Puteţi împiedica ştergerea fişierelor prin utilizarea comutatorului
de protecţie la scriere pe o cartelă SD, SDHC, sau SDXC. Glisaţi
comutatorul în jos pentru blocare sau glisaţi-l în sus pentru deblocare.
Deblocaţi cartela la realizarea fotografiilor şi a videoclipurilor.
Anexe 159
Întreţinerea camerei foto
Videoclip
Dimensiune
Adaptor cartelă de memorie
1920X1080
Cartelă de memorie
1280X720
Pentru a utiliza micro cartele de memorie cu acest produs, un PC sau
un cititor de cartele de memorie, introduceţi cartela într-un adaptor.
640X480
  Capacitatea cartelei de memorie 
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de
condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o
cartelă SD de 2 GB:
Pentru partajare
Fotografie
Dimensiune
384X288
Excelentă
Bună
Normală
244
302
396
280
346
452
322
396
516
380
468
608
468
572
738
708
856
1086
1106
1318
1626
1452
1702
2058
2674
2980
3364
176X128
480 cadre pe
secundă
240 cadre pe
secundă
30 cadre pe
secundă
-
-
Aprox.
17' 30''
-
-
Aprox.
26' 06''
-
-
Aprox.
51' 30''
-
-
Aprox.
300'
-
Aprox.
43' 28''
-
Aprox.
29' 10''
-
-
* Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcţiei zoom. Timpul
de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiţi zoom-ul. Au fost
înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de
înregistrare.
Anexe 160
Întreţinerea camerei foto
  Atenţie la folosirea cartelelor de memorie 
• Evitaţi expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte
scăzute sau foarte ridicate (sub 0 ºC/32 ºF sau peste
40 ºC/104 ºF). Temperaturile extreme pot cauza funcţionarea
defectuoasă a cartelor de memorie.
• Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă
introduceţi cartela de memorie în direcţia incorectă, este posibil
să deterioraţi camera foto sau cartela de memorie.
• Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto
sau de un computer. Reformataţi cartela de memorie cu camera
dvs. foto.
• Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de
memorie.
• Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp
ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot
pierde date.
• După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de
memorie, nu mai puteţi stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o
cartelă de memorie nouă.
• Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le
supuneţi la impact sau presiune.
• Evitaţi depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice
puternice.
• Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone
cu temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanţe
corozive.
• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau
substanţe străine. În cazul în care cartela de memorie este
murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în
camera foto.
• Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide,
praf sau substanţe străine. În caz contrar, cartelele de memorie
sau camera foto pot funcţiona necorespunzător.
• Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a
o proteja de descărcările electrostatice.
• Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard
disk, un CD sau un DVD.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de
memorie se poate încălzi. Este normal şi nu indică funcţionarea
necorespunzătoare.
Anexe 161
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Întreţinerea camerei foto
Despre baterie
  Durată de viaţă a bateriei 
Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.
  Specificaţii baterie 
Specificaţii
Descriere
Model
SLB-10A
Tip
Baterie litiu-ion
Capacitate celulă
1030 mAh
Tensiune
3,7 V
Durată de încărcare*
(când camera foto este oprită)
Aproximativ 240 min
Timp mediu de fotografiere / Condiţii de testare(când bateria este
Număr de fotografii
complet încărcată)
Durata bateriei a fost măsurată în
următoarele condiţii: în modul , în
, Calitate fină, OIS
întuneric, rezoluţie
activat, Calitate afişaj (Înalt).
Fotografii
Aproximativ
100 min/
Aproximativ
200 fotografii
* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai
mult.
1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar,
faceţi o singură fotografie şi măriţi sau
micşoraţi.
2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la
Dezactivat, faceţi o singură fotografie
şi măriţi sau micşoraţi.
3. Efectuaţi paşii 1 şi 2, aşteptând timp
de 30 de secunde între fiecare pas.
Repetaţi procesul timp de 5 minute,
apoi opriţi camera foto timp de
1 minut.
4. Repetaţi paşii 1-3.
Aproximativ
Videoclipuri
85 min
Înregistraţi videoclipuri la o rezoluţie
şi 30 CPS.
• Cifrele menţionate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung şi pot
varia în funcţie de utilizarea propriu-zisă.
• Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală
de înregistrare.
• Când utilizaţi funcţii de reţea, bateria se va consuma mai repede.
• Valorile de mai sus sunt măsurate în timp ce GPS-ul este oprit.
Anexe 162
Întreţinerea camerei foto
  Mesaj pentru baterie descărcată 
  Precauţii la folosirea bateriei 
Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se
colorează în roşu şi apare mesajul "Baterie descărcată".
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie
împotriva deteriorărilor
Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest
lucru poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi
poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia
şi pot provoca un incendiu sau un şoc electric.
  Observaţii referitoare la folosirea bateriei 
• Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute
sau foarte ridicate (sub 0 ºC/32 ºF sau peste 40 ºC/104 ºF).
Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a
bateriilor.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, zona din
jurul camerei bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta
folosirea normală a camerei foto.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză,
puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.
• La temperaturi sub 0 ºC/32 ºF, capacitatea şi durata bateriei pot
scădea.
• Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar
revine la normal la temperaturi mai blânde.
  Observaţii referitoare la încărcarea bateriei 
• Dacă lumina indicatoare este stinsă, asiguraţi-vă că bateria este
introdusă corect.
• Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu
se va încărca complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea
bateriei.
• Nu utilizaţi camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru
poate cauza incendii sau şocuri electrice.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză,
puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.
• Aşteptaţi cel puţin 10 minute pentru a porni camera după
încărcarea bateriei.
• Dacă conectaţi camera la o sursă de alimentare externă în timp
ce bateria este descărcată, folosirea unor funcţii care necesită
multă energie va provoca închiderea camerei. Pentru a folosi
camera normal, reîncărcaţi bateria.
Anexe 163
Întreţinerea camerei foto
• Dacă reconectaţi cablul de alimentare când bateria este complet
încărcată, indicatorul luminos pentru stare porneşte pentru
aproximativ 30 de minute.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid
bateria. Încărcaţi bateria până când indicatorul luminos pentru
stare se stinge.
• Dacă indicatorul luminos pentru stare clipeşte în culoarea roşie,
reconectaţi cablul sau scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
• Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau când
temperatura este prea ridicată, indicatorul luminos pentru stare
poate clipi în culoarea roşie. Încărcarea va începe când bateria
se răceşte.
• Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a
acestora. După finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la
camera foto.
• Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru
poate cauza deteriorarea cablului.
  Manevraţi şi aruncaţi bateriile şi încărcătoarele cu grijă 
• Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările
locale când aruncaţi la deşeuri bateriile uzate.
• Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în
dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite
sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
  O
bservaţii referitoare la încărcare când camera foto este
conectată la un computer 
• Utilizaţi numai cablul USB furnizat.
• Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
-- utilizaţi un hub USB
-- alte dispozitive USB sunt conectate la computer
-- conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului
-- portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la
ieşire (5 V, 500 mA)
Anexe 164
Întreţinerea camerei foto
Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se
poate solda cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru
siguranţa dvs., urmaţi aceste instrucţiuni de manipulare
corectă a bateriei:
• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este
incorect manipulată. Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau
alte anomalii la baterie, întrerupeţi imediat utilizarea
bateriei şi contactaţi un centru de service.
• Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice,
recomandate de producător şi încărcaţi bateria numai
prin metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.
• Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu
o expuneţi la medii excesiv de calde, precum interiorul
unui vehicul închis pe timp de vară.
• Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.
• Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu
temperatură şi umiditate ridicată, precum saune sau
cabine de duş.
• Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile,
precum lenjerie de pat, covoare sau pături electrice,
pentru o perioadă îndelungată de timp.
• Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat
în spaţii închise.
• Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu
obiecte metalice, precum coliere, monezi, chei sau
ceasuri.
• Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice,
recomandate de producător.
• Nu dezasamblaţi şi nu perforaţi bateria cu obiecte
ascuţite.
• Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe
de zdrobire.
• Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum
căderea din locaţii aflate la înălţime.
• Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau
superioare.
• Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau
cu lichide.
• Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, precum
lumina solară, foc sau similar.
Instrucţiuni de evacuare la deşeuri
• Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Regulamentele privind evacuarea la deşeuri pot varia în
funcţie de ţară sau regiune. Evacuaţi bateriile la deşeuri
conform cu regulamentele locale şi federale.
Instrucţiuni de încărcare a bateriei
Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în
acest manual al utilizatorului. Bateria se poate aprinde
sau poate exploda dacă este incorect încărcată.
Anexe 165
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat
soluţiile sugerate, dar aveţi în continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.
Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cardul de memorie şi bateria.
Situaţie
Soluţii propuse
Situaţie
Camera foto nu
porneşte
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă
corect. (pag. 19)
• Încărcaţi bateria.
Camera foto se opreşte
brusc
• Încărcaţi bateria.
• Camera dvs. poate fi în modul
Economisire energie sau Închidere
automată. (pag. 151, 152)
• Camera foto se poate opri pentru a
împiedica deteriorarea cartelei de
memorie din cauza unui impact. Reporniţi
camera foto.
• Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de
memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt
necesare sau introduceţi o nouă cartelă.
• Formataţi cartela de memorie.
Nu puteţi face fotografii • Cartela de memorie este defectă.
Cumpăraţi o cartelă de memorie nouă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Încărcaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.
Bateria camerei foto se
descarcă rapid
• Este posibil ca bateria să se descarce
rapid la temperaturi scăzute
(sub 0 °C/32 ºF). Păstraţi bateria caldă
introducând-o în buzunar.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea
videoclipurilor descarcă rapid bateria.
Reîncărcaţi, dacă este nevoie.
• Bateriile sunt elemente consumabile,
care trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi
o baterie nouă dacă durata de viaţă a
bateriei se reduce rapid.
Soluţii propuse
Camera foto se
blochează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Camera foto se
încălzeşte
În timpul utilizării, camera se poate încălzi.
Acest lucru este normal şi nu ar trebui să
afecteze durata de viaţă sau performanţele
camerei foto.
Bliţul nu funcţionează
• Trageţi butonul de eliberare a flash-ului
pentru a activa flash-ul.
• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie
setată la Dezactivat. (pag. 74)
• Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.
Anexe 166
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Situaţie
Soluţii propuse
Fotografia este neclară
• Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare
setată este potrivită pentru fotografii în
prim plan. (pag. 78)
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În
caz contrar, curăţaţi obiectivul. (pag. 157)
• Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de
acoperire a bliţului. (pag. 169)
Culorile din fotografie
nu corespund celor din
scena reală
Un balans de alb incorect poate crea o
culoare nerealistă. Selectaţi opţiunea
corespunzătoare pentru balansul de alb,
care să se potrivească sursei de lumină.
(pag. 87)
Fotografia este prea
luminoasă
Fotografia este supraexpusă.
• Opriţi bliţul. (pag. 74)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 77)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 86)
Fotografia este prea
întunecată
Fotografia este subexpusă.
• Activaţi bliţul. (pag. 74)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 77)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 86)
Este posibil ca bliţul să se declanşeze
Bliţul se declanşează pe
datorită electricităţii statice. Camera foto nu
neaşteptate
funcţionează necorespunzător.
Data şi ora sunt
incorecte
Setaţi data şi ora în setările de afişare.
(pag. 151)
Ecranul sau butoanele
nu funcţionează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Ecranul camerei foto
răspunde insuficient
Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi
foarte scăzute, se poate produce
decolorarea sau funcţionarea
necorespunzătoare a ecranului camerei foto.
Pentru o performanţă mai bună a ecranului,
utilizaţi camera foto la temperaturi moderate.
Cartela de memorie
conţine o eroare
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din
nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai
introduceţi-o o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Consultaţi “Atenţie la folosirea cartelelor de
memorie” pentru mai multe detalii.
(pag. 161)
Nu poate reda fişiere
Dacă modificaţi numele unui fişier, este
posibil ca acest fişier sa nu fie redat de
camera foto (numele fişierului trebuie să
respecte standardul DCF). Dacă întâlniţi
această situaţie, redaţi fişierele pe computer.
Anexe 167
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Televizorul nu afişează
fotografiile
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este
conectată corect la TV prin cablul A/V.
• Asiguraţi-vă că această cartelă de
memorie conţine fotografii.
Computerul dvs. nu
recunoaşte camera.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul
USB.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de
operare acceptat.
Computerul
deconectează
camera foto în timpul
transferului de fişiere
Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de
electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB
şi conectaţi-l din nou.
Computerul nu poate
reda videoclipuri
Videoclipurile nu pot fi redate de unele
programe de redare a acestora. Pentru a
reda fişierele video capturate cu ajutorul
camerei foto, instalaţi şi utilizaţi programul
Intelli-studio pe computerul dvs. (pag. 120)
Situaţie
Soluţii propuse
Intelli-studio nu
funcţionează corect
• Opriţi programul Intelli-studio şi reporniţi-l.
• Nu puteţi utiliza Intelli-studio pe
computerele Macintosh.
• În funcţie de specificaţiile şi mediul
computerului dvs., programul poate să
nu fie lansat automat. În acest caz, faceţi
clic pe start → Toate programele →
SAMSUNG → Intelli-studio →
Intelli-studio pe computer.
Anexe 168
Specificaţiile camerei foto
Senzor imagine
Tip
1/2,3" (Aproximativ 7,77 mm) BSI CMOS
Număr efectiv de
pixeli
Aproximativ 16,2 mega-pixeli
Număr total de
pixeli
Aproximativ 16,8 mega-pixeli
Obiectiv
Normal (AF)
Interval
Larg (W)
Tele (T)
80 cm-infinit
350 cm-infinit
Macro
10-80 cm
150-350 cm
Auto macro
10 cm-infinit
150 cm-infinit
Focalizare
manuală
10 cm-infinit
150 cm-infinit
Viteză obturator
Distanţă focală
Schneider-KREUZNACH 21x obiectiv cu zoom f =
4,1-86,1 mm
(echivalent film 35 mm: 23-483 mm)
Interval F-stop
F2,8 (W)-F5,9 (T)
Zoom digital
Mod imagine statică: 1,0X-4,0X
(Zoom Inteligent: 1,33X)
Expunere
Controlaţi
Program AE, Obturator AE, Prioritate apertură AE,
Expunere manuală
Tip
AMOLED
Mod de măsurare
Multi, Punct, Centrat, Identificare faţă
Caracteristică
3,0" (7,62 cm) 614K
Compensare
±2EV (1/3 Pas VE)
ISO
Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200
Ecran
Focalizare
Tip
•
•
•
•
Focalizare automată TTL (AF multiplă, AF centru,
Selecţie AF, Focalizare manuală, Identificare faţă AF,
AF de urmărire, Identificare faţă inteligentă AF)
Anexe 169
Smart Auto: 1/8 - 1/2000 sec
Program: 1 - 1/2000 sec.
Noapte: 8 - 1/2000 sec
Manual: 16 - 1/2000 sec
Specificaţiile camerei foto
Bliţ
Imprimare dată
Mod
Smart Auto, Auto, Ochi roşii, Auxiliar,
Sincronizare lentă, Dezactivat, Corector efect ochi roşii
Interval
• Lăţime: 0,3-5,2 m (ISO Auto)
• Tele: 0,5-2,4 m (ISO Auto)
Timp de
reîncărcare
Aproximativ 6 sec
Data/ora, Dată, Dezactivat
Fotografiere
• Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiţii
‫‏‬Reducere mişcare
DUAL IS [Stabilizare optică a imaginii (OIS) +
Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS)]
Fotografii
Efect
• Filtru inteligent: Miniatură, Întunecare colţuri, Pictură
Modul Fotografiere
Modul Filmare
Videoclipuri
de cerneală, Pictură în ulei, Desen animat, Filtrare
încrucişată, Schiţă, Focaliz. Uşoară, Ochi de peşte,
Clasic, Retro, Mărire fotografie
• Ajustare imagine: Contrast, Claritate, Saturaţie
Filtru inteligent: Efect Paletă 1, Efect Paletă 2, Efect
Paletă 3, Efect Paletă 4, Miniatură, Întunecare colţuri,
Schiţă, Ochi de peşte, Clasic, Retro
Balans de alb
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H,
Fluorescent_L, Tungsten, Parametri personalizare, Temp. culorii
Anexe 170
de noapte, Portret în contre-jour, Noapte, Fundal
luminos, Peisaj, Alb, Verde natural, Cer senin,
Sunset Sky, Macro, Text macro, Culori Macro,
Trepied, Action, Artificii, Lumină Slabă, Lumină
Punct, Lumină Punct Macro, Lumină Punct Portret),
Program, Prioritate apertură, Prioritate obturator,
Manual, Scenă (Fotografie portret, Noapte, Peisaj,
Text, Apus, Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă),
Magic Plus (Vedere panoramică, Fotografiere 3D,
Ramă Magică, Fotografie divizată, Picture in Picture,
Pensulă artistică, HDR), GPS
• Cadre multiple: Singular, Mare viteză
(10 cadre pe secundă, 5 cadre pe secundă,
3 cadre pe secundă), Focalizare, În rafală (WB, AE)
• Temporizator: Dezactivat, 10 sec, 2 sec,
Dublu (10 sec, 2 sec)
Specificaţiile camerei foto
Stocare
• Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj,
•
•
Videoclipuri
•
•
•
•
Cer senin, Verde natural, Sunset Sky), Film
Format: MP4 (H.264)(Timp maxim de înregistrare:
20 min)
Dimensiune: 1920X1080, 1280X720, 640X480,
320X240
Frecvenţă cadre: 30 cadre pe secundă, 15 cadre pe
secundă (numai în unele opţiuni Filtru inteligent)
Viteză mare: 480 cadre pe secundă (176X128),
240 cadre pe secundă (384X288)
Audio: Fără sunet, Normală, Sunet Viu, Zoom audio
Editare videoclipuri (inclusă): Pauză în timpul
înregistrării, Captare imagine statică
Suport
• Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Format fişier
H.264, Audio: AAC)
• Tip: Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de
Videoclipuri
PictBridge 1.0
• Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/
Pentru SD de 2 GB: Număr de fotografii
Redare
Fotografii
Memorie externă (Opţională):
cartelă SD (garantată până la 2 GB),
cartelă SDHC (garantată până la 32 GB),
cartelă SDXC (garantată până la 64 GB)
diapozitive cu muzică şi efecte, Clip video,
Album inteligent*, Creator film creativ
* Categorie Album inteligent: Tip, Dată, Săptămână,
Faţă, Locaţie, Punct de reper
• Editare: Redimensionare, Rotire, Ajustare imagine,
Filtru inteligent, Ajustare
• Efect: Ajustare imagine (Corector efect ochi roşii,
Retuşare faţă, Luminozitate, Contrast, Saturaţie,
Adăugare zgomot), Filtru inteligent (Normal,
Miniatură, Întunecare colţuri, Pictură de cerneală,
Pictură în ulei, Desen animat, Filtrare încrucişată,
Schiţă, Focaliz. Uşoară, Ochi de peşte, Clasic, Retro,
Mărire fotografie)
Dimensiune
imagine
Excelentă
Bună
Normală
4608X3456
244
302
396
4608X3072
280
346
452
4608X2592
322
396
516
3648X2736
380
468
608
2832X2832
468
572
738
2592X1944
708
856
1086
1984X1488
1106
1318
1626
1920X1080
1452
1702
2058
1024X768
2674
2980
3364
Aceste cifre sunt măsurate în condiţii standard
Samsung şi pot varia în funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de setările camerei.
Editare: Creator film creativ, Captare imagine statică,
Ajustare timp
Anexe 171
Specificaţiile camerei foto
Reţea fără fir
Temperatură de funcţionare
Partajare socială, E-mail, MobileLink, Remote Viewfinder, SkyDrive, Backup
Auto, Conexiune TV, Browser autentificat la momentul actual, Wi-Fi Direct
0-40 °C
GPS
Vizualizare hartă, Urmărire cartografică, Punct de reper viu, Busolă
5-85 %
Software
Interfaţă
Conector de ieşire
digitală
Umiditate de funcţionare
USB 2.0
Intrare/ieşire audio Difuzor intern (Mono), Microfon (Stereo)
Ieşire video
• A/V: NTSC, PAL (selectabil)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (selectabil)
Mufă de intrare
de c.c.
5V
Intelli-studio, Map Download Manager, PC Auto Backup, Creative Movie Maker
Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii
performanţelor.
Sursă de alimentare
Baterie
reîncărcabilă
Baterie Litiu-ion (SLB-10A, 1030 mAh)
Tip conector
Micro USB (5 pini)
Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.
Dimensiuni (l X Î X A)
109,6 X 61,9 X 24,9 mm (fără protuberanţe)
Greutate
226,5 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
Anexe 172
Glosar
AEB (Funcţie de expunere automată)
Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri
diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.
AF (Focalizare automată)
Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe
subiect. Camera foto foloseşte contrastul pentru a focaliza
automat.
Apertură
Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul
camerei foto.
Mişcarea camerei (Neclaritate)
În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul
este deschis, întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru
se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică.
Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea acesteia,
utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ,
folosiţi un trepied, funcţia DIS sau OIS pentru a stabiliza camera
foto.
Compoziţie
Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o
fotografie. De obicei, respectarea regulilor terţilor duce la o
compoziţie bună.
DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei foto)
O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de
fişiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics
and Information Technology Industries Association (JEITA).
Adâncimea câmpului
Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce
poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea
câmpului variază în funcţie de apertura obiectivului, distanţa focală
şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea
unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face
neclar fundalul unei compoziţii.
Zoom digital
Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil
împrenă cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi
zoom-ul digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce
mărirea creşte.
DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare)
Un format pentru transcrierea informaţiilor de imprimare, cum
ar fi imaginile selectate şi numărul de imprimări, pe o cartelă de
memorie. Imprimantele compatibile cu DPOF, uneori disponibile în
magazinele de fotografie, pot citi informaţiile de pe cartelă pentru
imprimarea convenabilă.
Anexe 173
Glosar
EV (Valoare de expunere)
Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi
aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeaşi expunere.
Compensare EV
Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere
măsurată de camera foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi
expunerea fotografiilor dvs. Setaţi compensarea EV la -1.0 EV
pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1.0 EV cu un
grad mai luminoasă.
Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)
O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru
camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries
Development Association (JEIDA).
Expunere
Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei
foto. Expunerea este controlată de combinaţia dintre viteza
obturatorului, valoarea aperturii şi sensibilitatea ISO.
Bliţ
O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri
corespunzătoare în condiţii de lumină scăzută.
Distanţă focală
Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în
milimetri). Distanţele focale mai lungi determină restrângerea
unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanţele focale
mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.
Histogramă
O reprezentare grafică a luminozităţii unei imagini. Axa orizontală
reprezintă luminozitatea, iar axa verticală reprezintă numărul de
pixeli. Punctele mari din partea stângă (prea întunecat) şi din
partea dreaptă (prea luminos) de pe histogramă indică o fotografie
care a fost expusă în mod necorespunzător.
H.264/MPEG-4
Un format video de înaltă comprimare stabilit de organizaţiile de
standard internaţional ISO-IEC şi ITU-T. Acest codec este capabil
să ofere calitate video bună la rate scăzute de biţi, creat de Joint
Video Team (JVT).
Senzor imagine
Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit
pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează
luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile
frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi
CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).
Anexe 174
Glosar
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film
echivalent utilizat într-o cameră de filmat. La setări mai mari a
sensibilităţii ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a
obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea
camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu
sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale.
Imaginile JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea
totală a fişierului, cu deteriorarea minimă a rezoluţiei imaginii.
LCD (Ecran cu cristale lichide)
Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum.
Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi
CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.
Macro
Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a
obiectelor foarte mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera
foto poate menţine o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă
aproape de dimensiunea reală (1:1).
Măsurare
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto
măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.
MJPEG (JPEG de mişcare)
Format video comprimat ca imagine JPEG.
MPO (Obiect Imagine Multiplă)
Un format de fişier imagine care conţine imagini multiple întrun fişier. Un fişier MPO furnizează un efect 3D pe ecranele
compatibile cu MPO, cum ar fi TV-uri 3D sau monitoare 3D.
Zgomot
Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca
pixeli luminoşi deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de
obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată
sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.
Zoom optic
Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv
şi nu deteriorează calitatea imaginilor.
Anexe 175
Glosar
Calitate
Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine
digitală. Imaginile de calitate superioară au un grad de
comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune
mai mare a fişierului.
Întunecare colţuri
Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini
(exterioare) în comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în
colţuri poate fi utilă pentru subiecţii poziţionaţi în centrul imaginii.
Balans de alb (balans de culoare)
Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu,
verde şi albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului
de alb sau de culaore este acela de a reda corect culorile într-o
imagine.
Rezoluţie
Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu
rezoluţie ridicată conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai
multe detalii decât imaginile cu rezoluţie scăzută.
Viteză obturator
Viteza declanşatorului se referă la timpul necesar deschiderii
şi închiderii declanşatorului, şi este un factor important în
luminozitatea unei fotografii, controlând cantitatea de lumină care
trece prin apertură înainte să ajungă la senzorul de imagine.
O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de
pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi captează
mai uşor subiecţii în mişcare.
Zoom inteligent
Zoom-ul inteligent vă permite să măriţi fără a deteriora calitatea
fotografiei mai mult decât atunci când folosiţi Zoom-ul optic şi
Zoom-ul digital.
Anexe 176
Evacuarea corectă la deşeuri a acestui produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice) &
(Valabil în UE şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că
produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB)
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul
duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în
mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul
care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale
unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod
ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să
consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs
şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte
deşeuri comerciale.
PlanetFirst reprezintă angajamentul Samsung
Electronics faţă de dezvoltarea susţinută şi faţă de
responsabilitatea socială prin afaceri şi activităţi de
management axate pe protecţia mediului.
Evacuarea corectă la deşeuri a bateriilor acestui produs
(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe
ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă.
Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că
bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru
sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii
materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri
şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a
bateriilor la nivel local.
Acest echipament poate fi folosit în toate statele UE.
În Franţa, acest echipament poate fi folosit doar în interior.
Anexe 177
Declaraţie de conformitate
  Detalii produs
şi a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/EC)
implementată de Reglementările (EC) nr. 278/2009 pentru surse
de alimentare externe.
Pentru următorul
Produs : CAMERĂ FOTO DIGITALĂ
Model(e): WB850F, WB855F
  Reprezentant în UE
  Declaraţie şi standarde aplicabile
Prin prezenta declarăm că produsul(produsele) de mai sus
este(sunt) în conformitate cu reglementările esenţiale şi
alte prevederi ale Directivei R&TTE (1999/5/EC), Directiva
privind voltajul redus (2006/95/EC) si Directiva cu privire la
compatibilitatea electromagnetică (2004/108/EC) prin aplicarea:
EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(ANUL DE ÎNCEPERE A APLICĂRII
02.20.2012
Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
(Locul şi data emiterii)
(Numele şi semnătura persoanei autorizate)
MARCAJULUI CE - 2012)
* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru
adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung,
consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi magazinul de
unde aţi cumpărat produsul.
EN62311 :2008
Anexe 178
Propoziţie declarativă în limbile oficiale
Naţiune
Declaraţie
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite
dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen
van richtlijn 1999/5/EG.
Anexe 179
Propoziţie declarativă în limbile oficiale
Naţiune
Declaraţie
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta'
Direttiva 1999/5/KE.
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és egyéb
vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/
ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите
приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu
beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.
Anexe 180
Index
A
B
C
Creative Movie Maker 124
Accesorii opţionale 15
Backup Auto 141
Calitate imagine 72
Curăţare
Ajustare imagine
Balans de alb 87
Capturarea unei imagini din
videoclip 107
Adăugare zgomot 111
Claritate 95
Contrast
Mod Fotografiere 95
Modul Redare 111
Luminozitate
Mod Fotografiere 86
Modul Redare 111
Ochi roşii 110
Saturaţie
Mod Fotografiere 95
Modul Redare 111
Album inteligent 101
Baterie
Atenţie 163
Introducere 19
Bliţ
Auto 75
Auxiliar 75
Corecţie efect ochi roşii 75
Dezactivat 74
Intensitate 76
Ochi roşii 75
Sincronizare redusă 75
Anynet+ 153
Buton declanşator 16
Apăsaţi până la jumătate pe
declanşator 35
Buton Meniu 18
Autoportret 83
Buton pentru funcţii 18
Afişaj 157
Corpul camerei foto 157
Obiectiv 157
Cartelă de memorie
Atenţie 161
Introducere 19
Căutare împrejurimi
POI (Punct de interes) 66
Utilizarea busolei 69
Utilizarea punctui de reper
live 67
D
Deconectarea camerei foto
117
Despachetarea 15
Detectare clipire 84
Centru de service 166
Detectare Faţă 82
Claritate 95
Dimensiune HDMI 153
Conectarea la computer
Mac 117
Windows 116
Buton Pornire 16
Conexiune TV 143
Buton Redare 18
Contrast
Mod Fotografiere 95
Modul Redare 111
Anexe 181
E
Editarea fotografiilor 108
Editare videoclipuri
Aranjare 107
Capturare 107
Index
Expunere 86
G
L
Expunere de diapozitive 105
GPS (Sistem de poziţionare
global) 62
Lampă AF 152
F
Filtru Inteligent
Mod Fotografiere 93
Modul Redare 109
Formatare 153
Format comandă de
imprimare digitală (DPOF)
111
Fotografiere portrete
Autoportret 83
Corecţie ochi roşii 75
Detectare clipire 84
Detectare Faţă 82
Fotografiere zâmbet 83
Identificare faţă inteligentă 84
Modul Fotografie portret 41
Ochi roşii 75
Fotografiere zâmbet 83
Mod de măsurare
Linii de grilă 150
Lumină de asistenţă pentru
AF
H
Locaţie 16
Setări 152
HDTV 114
Luminozitate
I
Mod Fotografiere 86
Modul Redare 111
Ieşire video 153
Luminozitate ecran 150
Imprimare 152
Imprimarea fotografiilor 126
Indicator luminos pentru
stare 17
M
Macro
Auto Macro 79
Focalizare manuală 79
Macro 79
Intelli-studio 120
Î
Mărire 104
Întreţinerea camerei foto 157
Mesaje de eroare 155
Miniaturi 102
Anexe 182
Centrat 87
Multi 87
Punct 87
Mod Economisire energie
151
Mod ecran 24
Mod Film 57
mod Fotografie divizată 51
Mod Fotografie portret 41
Mod Fotografiere 3D 50
Mod HDR 54
Mod Imagine în Imagine 52
Mod Manual 46
mod Pensulă artistică 53
Mod Prioritate apertură 44
Mod Prioritate declanşator 45
Mod Recunoaştere inteligentă
automată 38
Index
Modul Detectare scenă
inteligentă 60
Modul Program 42
Modul Ramă Magică 50
Modul Redare 98
Port A/V 16
S
Port USB 16
Saturaţie
Protejarea fişierelor 102
Punct de montare a
trepiedului 16
Focalizare 91
Mare viteză 90
Rafală 91
O
Ochi roşii
Mod Fotografiere 74
Modul Redare 110
P
PictBridge 126
Pictograme
Mod Fotografiere 23
Modul Redare 98
Selector de moduri 16
Stabilizator de imagine dublu
(DUAL IS) 34
Steaua mea
Anulare 100
Clasare 99
Înregistrare 85
Sensibilitate ISO 77
Modul Scenă 40
Moduri de impuls
Mod Fotografiere 95
Modul Redare 111
Stabilizare optică a imaginii
(OIS) 34
R
Setare Dată/Oră 151
Remote Viewfinder 133
Setare oră 21
Resetare 153
Setări 151
Retuşarea feţelor
Setări fus orar 21, 151
Mod Fotografiere 41
Modul Redare 110
Reţea fără fir 128
Rezoluţie
Mod Fotografiere 71
Modul Redare 108
Rotire 108
Setările de sunet 30
Setări limbă 151
Site Web
Accesare 135
Încărcarea fotografiilor sau a
videoclipurilor 135
Smart Face Recognition 84
Specificaţiile camerei foto
169
Anexe 183
Sunet AF 150
Ş
Ştergerea fişierelor 103
T
Temporizator
Indicator luminos pentru
temporizator 16
Tip de afişare 30
Index
Transfer de fişiere
Backup Auto 141
E-mail 137
Mac 117
Windows 116
TV 3D 115
Z
Zonă de focalizare
AF centru 81
AF de urmărire 81
AF multiplă 81
Selecţie AF 81
Zoom
V
Valoare apertură 43
Vedere panoramică
Panoramă 3D 47
Panoramă activă 49
Panoramă vie 47
Buton Zoom 17
Despre Zoom Audio 96
Setări ale sunetului de zoom
96
Utilizarea zoom-ului 32
Zoom digital 32
Videoclip
Mod Fotografiere 57
Modul Redare 106
Vizualizarea fişierelor
Album inteligent 101
Expunere de diapozitive 105
Folder 100
Miniaturi 102
TV 113
Vizualizare rapidă 150
Anexe 184
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau
vizitaţi pagina noastră www.samsung.com pentru servicii sau
întrebări postvânzare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement