Samsung CLP-300N User manual

Samsung CLP-300N User manual

Manual de utilizare a imprimantei laser color

Seria CLP-300

Acest manual este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document pot fi modificate fără notificare. Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de schimbări, daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu utilizarea acestui manual.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

• CLP-300 şi CLP-300N sunt nume de modele ale Samsung Electronics Co., Ltd.

• SAMSUNG şi logoul Samsung sunt mărci de comerţ ale Samsung Electronics Co., Ltd.

• Apple, TrueType, LaserWriter şi Macintosh sunt mărci de comerţ ale Apple Computer, Inc.

• Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 şi Windows XP sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

• Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci de comerţ ale companiilor sau organizaţiilor respective.

contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER

COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE

ARGENTINE

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELGIUM

BRAZIL www.samsung.com/ar www.samsung.com

www.samsung.com/at www.samsung.com/be www.samsung.com

CANADA

CHILE

CHINA

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca

800-SAMSUNG (726-7864 ) www.samsung.com/cl

800-810-5858

010- 6475 1880 www.samsung.com.cn

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

01-8000-112-112

0-800-507-7267 www.samsung.com/co www.samsung.com/latin

844 000 844 www.samsung.com/cz

Distributor pro

Českou republiku : Samsung Zrt., česka organiza ční složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

70 70 19 70 www.samsung.com/dk DENMARK

ECUADOR 1-800-10-7267

EL SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.ee

www.samsung.kz

ESTONIA

KAZAHSTAN

800-7267

8-10-800-500-55-500

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

FINLAND 030-6227 515

FRANCE 3260 SAMSUNG 08 25 08 65

65 (€ 0,15/min) www.samsung.com/fi www.samsung.com

GERMANY

0800-333-3733

1300 362 603

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

0800-124-421

4004-0000

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

01805 - SAMSUNG (726-

7864 (€ 0,14/Min)

1-800-299-0013 www.samsung.com

www.samsung.com/latin

800-7919267

3698-4698 www.samsung.com/hk

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

3030 8282

1800 110011 www.samsung.com

WEB SITE

INDONESIA

ITALIA

JAMAICA

JAPAN

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MALAYSIA

MEXICO

0800-112-8888

800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-234-7267

0120-327-527

800-7267

8-800-77777

0035 (0)2 261 03 710

1800-88-9999

01-800-SAMSUNG (726-

7864)

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (726-7864 €

0,10/Min)

NEW ZEALAND 0800SAMSUNG (726-7864)

NICARAGUA

NORWAY

PANAMA

PHILIPPINES

POLAND

00-1800-5077267

815-56 480

800-7267

1800-10-SAMSUNG (726-

7864)

0 801 801 881

022-607-93-33 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/latin www.samsung.com/jp www.samsung.com/lv www.samsung.com/lt www.samsung.com/be www.samsung.com/my www.samsung.com

www.samsung.com/nl www.samsung.com/nz www.samsung.com/no www.samsung.com/latin www.samsung.com/ph www.samsung.com/pl

PORTUGAL 80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/pt

PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin

REP.

DOMINICA

1-800-751-2676 www.samsung.com/latin

EIRE

RUSSIA

SINGAPORE

SLOVAKIA

0818 717 100

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG (726-7864)

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ie www.samsung.com

www.samsung.com/sg www.samsung.com/sk

0860-SAMSUNG (726-7864 ) www.samsung.com

SOUTH

AFRICA

SPAIN

SWEDEN

902 10 11 30

0771-400 200 www.samsung.com

www.samsung.com/se

COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE

SWITZERLAND 0800-SAMSUNG (726-7864)

TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500

TAIWAN

THAILAND

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232 www.samsung.com/ch www.samsung.com

www.samsung.com/th

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

U.A.E

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726 www.samsung.com

www.samsung.com

U.K

U.S.A.

UKRAINE

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

0845 SAMSUNG (726-7864)

8-800-502-0000

8-10-800-500-55-500

0-800-100-5303

1 800 588 889 www.samsung.com

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us www.samsung.com

www.samsung.com.uz

www.samsung.com/latin www.samsung.com

C

UPRINS

1. Introducere

Caracteristici speciale ........................................................................................................................................... 1.1

Componentele imprimantei ................................................................................................................................... 1.2

Vedere din faţă .............................................................................................................................................. 1.2

Vedere din spate ............................................................................................................................................ 1.2

Înţelegerea panoului de comandă ........................................................................................................................ 1.3

Leduri ............................................................................................................................................................. 1.3

Butonul stop ................................................................................................................................................... 1.3

2. Instalarea imprimantei

Despachetarea ..................................................................................................................................................... 2.1

Instalarea cartuşelor de toner ............................................................................................................................... 2.2

Încărcarea hârtiei .................................................................................................................................................. 2.3

Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă ......................................................................................................... 2.5

Conectarea cablului de imprimantă ...................................................................................................................... 2.6

Pentru imprimare locală ................................................................................................................................. 2.6

Imprimarea în reţea (numai CLP-300N) ........................................................................................................ 2.6

Pornirea imprimantei ............................................................................................................................................ 2.7

Setarea altitudinii după instalarea software-ului ................................................................................................... 2.7

Imprimarea unei pagini de probă .......................................................................................................................... 2.7

Instalarea software-ului imprimantei ..................................................................................................................... 2.8

Cerinţe de sistem ........................................................................................................................................... 2.8

Caracteristicile driverului de imprimantă ........................................................................................................ 2.8

3. Utilizarea materialelor de imprimat

Alegerea hârtiei şi a altor materiale ...................................................................................................................... 3.1

Tip şi capacităţi .............................................................................................................................................. 3.1

Recomandări pentru hârtie şi materiale speciale ........................................................................................... 3.1

Verificarea amplasamentului produsului imprimat ................................................................................................ 3.2

Încărcarea hârtiei .................................................................................................................................................. 3.2

Utilizarea tăvii ................................................................................................................................................ 3.2

Utilizare modului alimentare manuală ............................................................................................................ 3.2

Imprimarea pe materiale de imprimare speciale .................................................................................................. 3.3

Imprimarea pe plicuri ..................................................................................................................................... 3.3

Imprimarea pe etichete .................................................................................................................................. 3.3

Imprimarea pe folie transparentă ................................................................................................................... 3.4

Imprimarea pe hârtie preimprimată ................................................................................................................ 3.4

Imprimarea pe carton sau materiale cu dimensiuni particularizate ................................................................ 3.5

4. Noţiuni de bază pentru imprimare

Imprimarea unui document ................................................................................................................................... 4.1

Anularea unei lucrări de imprimare ....................................................................................................................... 4.1

5. Întreţinerea imprimantei

Imprimarea unei pagini de configuraţie ................................................................................................................ 5.1

Înlocuirea consumabilelor ..................................................................................................................................... 5.1

Gestionarea cartuşelor de toner ........................................................................................................................... 5.2

Depozitarea cartuşului de toner ..................................................................................................................... 5.2

Durată de viaţă a cartuşului de toner ............................................................................................................. 5.2

Redistribuirea tonerului .................................................................................................................................. 5.2

Înlocuirea cartuşelor de toner ............................................................................................................................... 5.3

Înlocuirea unităţii de prelucrare a imaginilor ......................................................................................................... 5.4

Înlocuirea rezervorului de toner uzat .................................................................................................................... 5.6

Curăţarea imprimantei .......................................................................................................................................... 5.7

Curăţarea exteriorului imprimantei ................................................................................................................. 5.7

Curăţarea interiorului imprimantei .................................................................................................................. 5.7

Gestionarea maşinii utilizând site-ul Web (numai CLP-300N) .............................................................................. 5.9

6. Rezolvarea problemelor

Lista de verificări pentru depanare ....................................................................................................................... 6.1

Rezolvarea problemelor generale de imprimare .................................................................................................. 6.2

Îndepărtarea blocajelor de hârtie .......................................................................................................................... 6.4

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie .................................................................................................... 6.5

Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării .................................................................................................. 6.6

Depanarea mesajelor de eroare ........................................................................................................................... 6.8

Legendă stare leduri ...................................................................................................................................... 6.8

Probleme obişnuite pentru Windows .................................................................................................................... 6.9

Probleme obişnuite pentru sisteme Macintosh ..................................................................................................... 6.9

Probleme obişnuite cu Linux .............................................................................................................................. 6.10

7. Folosirea imprimantei dvs. în reţea

Despre partajarea imprimantei în reţea ................................................................................................................ 7.1

Configurarea unei imprimante conectate la reţea (numai CLP-300N) .................................................................. 7.1

Utilizarea programului SetIP ................................................................................................................................. 7.1

8. Specificaţii

Specificaţii imprimantă .......................................................................................................................................... 8.1

Specificaţii hârtie .................................................................................................................................................. 8.1

Prezentare generală ...................................................................................................................................... 8.1

Dimensiuni de hârtie acceptate ..................................................................................................................... 8.2

Recomandări pentru utilizarea hârtiei ............................................................................................................ 8.2

Specificaţii hârtie ............................................................................................................................................ 8.3

Capacitate la evacuarea hârtiei ..................................................................................................................... 8.3

Capacitate de alimentare cu hârtie ................................................................................................................ 8.3

Mediul de depozitare a imprimantei şi hârtiei ................................................................................................ 8.3

Plicuri ............................................................................................................................................................. 8.4

Etichete .......................................................................................................................................................... 8.4

Prevederi importante şi informaţii pentru siguranţă

La utilizarea dispozitivului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a persoanelor:

1 Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni.

2 Utilizaţi bunul simţ la fiecare utilizare a aparatelor electrice.

3 Respectaţi toate avertismentele şi instrucţiunile marcate pe dispozitiv şi în materialele ce însoţesc dispozitivul.

4 Daca o instrucţiune de utilizare pare să contrazică informaţiile de siguranţă, urmaţi informaţiile de siguranţă. Este posibil să fi înţeles greşit instrucţiunea de utilizare. Dacă nu puteţi rezolva contradicţia, pentru asistenţă contactaţi reprezentantul de vânzări sau de service.

5 Deconectaţi dispozitivul de la priza de c.a. de perete înainte de curăţare. Nu utilizaţi agenţi de curăţare lichizi sau aerosol. Pentru curăţare utilizaţi numai o lavetă umedă.

6 Nu aşezaţi dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.

7 Dispozitivul nu trebuie aşezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiţionat sau conductă de ventilaţie.

8 Nu permiteţi prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasaţi dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.

9 Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanţele şi poate provoca pericol de foc sau şoc electric.

10 Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de c.a. sau de interfaţă ale

PC-ului.

11 Nu împingeţi niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau şoc electric. Nu vărsaţi lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.

12 Pentru a reduce pericolul de şoc electric nu dezasamblaţi dispozitivul. Când este necesară repararea, duceţi dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Reasamblarea incorectă poate provoca şoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.

13 Deconectaţi dispozitivul de la PC şi de la priza de c.a. şi recurgeţi la personal calificat de service în următoarele condiţii:

• Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.

• Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.

• Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.

• Dacă dispozitivul nu funcţionează adecvat, instrucţiunile fiind respectate.

• Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.

• Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită şi distinctă a performanţelor.

14 Reglaţi numai acele comenzi precizate în instrucţiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune şi poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcţionare.

15 Evitaţi utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de şoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectaţi alimentarea cu c.a. pe parcursul furtunii.

16 Dacă imprimaţi în mod continuu multiple pagini, suprafaţa tăvii de ieşire se poate încălzi. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa şi ţineţi copiii la distanţă.

17 Pentru funcţionarea în siguranţă trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizaţi un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG

*

sau mai mare.

18 PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.

Declaraţie de siguranţă laser

Această imprimantă este certificată în S.U.A pentru a se conforma cerinţelor DHHS

21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) şi, în alte părţi, este certificată ca produs laser Clasa I în conformitate cu cerinţele IEC 825.

Produsele laser Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase. Sistemul laser şi imprimanta sunt astfel proiectate, încât niciodată o persoană să nu aibă acces la radiaţia laser peste nivelul de Clasă I în timpul exploatării normale, al întreţinerii de către utilizator sau al condiţiilor de service prestabilite.

Avertisment

Nu folosiţi imprimanta şi nu interveniţi pentru reparaţii când capacul ansamblului

Laser/Scanner este scos. Raza reflectată, chiar şi invizibilă, vă poate afecta ochii.

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a persoanelor:

* AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

i

Siguranţa ozonului

Economie de energie

Această imprimantă conţine tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primeşte date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.

Reciclare

În timpul funcţionării normale acest dispozitiv produce ozon.

Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuşi, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.

Daca aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la ozon vă rugăm contactaţi cel mai apropiat comerciant Samsung.

Vă rugăm să reciclaţi sau să dezafectaţi materialele de ambalare pentru acest produs într-o manieră responsabilă cu privire la protecţia mediului.

Emisii în frecvenţă radio

Reglementări FCC

Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii:

• Acest dispozitiv nu va cauza interferenţe periculoase şi

• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă captată, inclusiv interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a stabilit că se încadrează în limitele stabilite pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu partea 15 din

Regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează absenţa interferenţelor

într-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament provoacă interferenţe recepţiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.

• Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.

• Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.

• Pentru ajutor consultaţi comerciantul sau un tehnician Radio/

TV experimentat.

Atenţie

: Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producătorul responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Înlăturarea corectă a acestui produs

(Deşeuri electrice & echipament electronic)

(Aplicabil în Uniunea Europeană şi alte ţări Europene cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj prezent pe produs sau pe materialul acestuia, indică faptul că nu trebuie înlăturat împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de viaţă. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătăţii umane prin înlăturarea necontrolată a deşeurilor, vă rugăm, separaţi acest produs de celelalte tipuri de deşeuri şi reciclaţi-l responsabil, pentru a promova reutilizarea susţinută a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au cumpărat produsul, fie biroul local guvernamental, pentru detalii asupra locului şi modului de reciclare ecologică.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de cumpărare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale pentru înlăturare.

Reglementări asupra Interferenţelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depăşeşte limitele Clasei B pentru emisia de zgomot radio din aparatul digital aşa cum este stabilit în standardul de echipamente producătoare de interferenţe intitulat „Aparatură digitală”, ICES-003 emis de

Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences

Canada.

ii

Declaraţie de conformitate

(Ţări Europene)

Aprobări şi certificări

Marca CE aplicată acestui produs simbolizează Samsung

Electronics Co., Ltd. Declaraţie de conformitate cu următoarele directive 93/68/EEC aplicabile ale Uniunii Europene la datele indicate:

1 ianuarie 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasa.

1 ianuarie 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

9 martie 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţie şi recunoaşterea comună a conformităţii.

O declaraţie completă, ce defineşte Directivele relevante şi standardele la care se face referinţă pot fi obţinute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung

Electronics Co., Ltd.

Înlocuirea prizei montate

(numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul de reţea de alimentare pentru această maşină este dotat cu o fişă standard

(BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranţă fuzibilă de 13 amperi. Când schimbaţi sau examinaţi siguranţa fuzibilă, trebuie să reinstalaţi siguranţa fuzibilă de

13 amperi corectă. Apoi trebuie să înlocuiţi capacul siguranţei. Dacă aţi pierdut capacul siguranţei nu utilizaţi mufa până când nu montaţi alt capac.

Vă rugăm contactaţi persoana de la care aţi cumpărat aparatul.

Fişa de 13 amperi este tipul cel mai larg utilizat în Regatul Unit şi trebuie să fie adecvată. Totuşi, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au prize de fişe normale de

13 amperi. Trebuie să cumpăraţi un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtaţi mufa turnată.

Avertisment

Dacă tăiaţi mufa turnată, aruncaţi-o cât mai curând.

Nu puteţi refolosi mufa şi există pericolul de şoc electric dacă o introduceţi într-o priză.

Avertisment important: Acest aparat trebuie să fie împământat.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

• Verde şi Galben: împământare

• Albastru: nul

• Maro: fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedaţi astfel:

Trebuie să conectaţi firul cu verde şi galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranţă „simbolul de împământare” sau la culoarea verde şi galben sau verde.

Trebuie să conectaţi firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectaţi firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roşie.

În fişă, în adaptor sau la placa de distribuţie trebuie să aveţi o siguranţă fuzibilă de

13 amperi.

iii

G

G

Declaration of Conformity

For the following product:

Color Laser Printer model " CLP-300N " ," CLP-300 ", ”Phaser6110”

Manufactured at:

of Samsung Electronics Co., Ltd.

#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyeongsangbuk-Do, 730-030 Korea of Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.

264209, Samsung Road, Weihai Hi-Tech. IDZ, Shandong Province, P.R.China

of Weihai Shin Heung Digital Electronics Co., Ltd.

98, Samsung Road, Weihai Hi-Tech. IDZ, Shandong Province, P.R.China.

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the

Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive (2004/108/EC) by application of:

EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2005

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer’s address.

Manufacturer

G

Samsung Electronics Co., Ltd.

#259, Gongdan-Dong, Gumi-City

Gyungbuk, Korea 730-030

G

November 20, 2007

G

G

G

Whan-Soon Yim / S. Manager

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

November 20, 2007

(Place and date of issue)

G

Yong Sang Park / S. Manager

G iv

8

1

Introducere

Vă felicităm pentru achiziţionarea imprimantei dumneavoastră!

Acest capitol cuprinde:

Caracteristici speciale

Componentele imprimantei

Înţelegerea panoului de comandă

Caracteristici speciale

Noua dvs. imprimantă este echipată cu mai multe cu caracteristici speciale care vor îmbunătăţi calitatea imprimării. Puteţi:

Imprima color la calitate şi viteză excelente

• Aveţi posibilitatea să imprimaţi într-o gamă completă de culori utilizând azuriu (cian), purpuriu (magenta), galben şi negru.

• Puteţi imprima până la 2.400 x 600 dpi (ieşire efectivă). Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

• Imprimanta dumneavoastră imprimă hârtie format A4 până la

16 pagini pe minut în modul alb/negru şi 4 pagini pe minut în modul color.

Utilizaţi cu uşurinţă multiple tipuri de suporturi

Tava standard de 150 de coli acceptă hârtie de dimensiuni A4/

Letter, precum şi materiale speciale, cum ar fi coli cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni particularizate, cărţi poştale, folii transparente şi hârtie grea.

9

Crearea documentelor profesionale

• Imprimaţi filigrane. Puteţi particulariza documentele dumneavoastră cu un filigran, cum ar fi cuvântul „Confidenţial”.

Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

• Imprimaţi Postere. Textul şi imaginile fiecărei pagini ale documentului pot fi mărite şi imprimate pe mai multe coli de hârtie care pot fi lipite împreună pentru a forma un poster. Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

• Imprimaţi broşuri. Această caracteristică vă dă posibilitatea să imprimaţi cu uşurinţă un document pentru a crea o broşură. După imprimare, nu trebuie decât să împăturiţi şi să capsaţi paginile.

Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

1 2

3 4

Economisire de timp şi bani

• Pentru a economisi hârtie, puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

• Puteţi imprima manual pe ambele feţe ale colii de hârtie

(imprimare manuală pe două feţe) în Windows şi în Macintosh.

Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

• Puteţi utiliza formulare preimprimate şi hârtie cu antet. Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

• Această imprimantă economiseşte energia electrică prin reducerea substanţială a consumului de putere atunci când nu imprimă.

Imprimare în diferite medii

Puteţi imprima în Windows 98/Me/NT 4.0/2000/2003/XP.

Windows NT 4.0 este acceptat numai de CLP-300N.

• Imprimanta dvs. este compatibilă cu Macintosh şi cu diferite

sisteme de operare Linux.

• Imprimanta dvs. este dotată cu interfaţă USB.

• CLP-300N este dotată cu interfaţă de reţea 10/100 Base TX incorporată. CLP-300 nu acceptă o interfaţă de reţea.

1.1

Introducere

Componentele imprimantei

Acestea sunt principalele componente ale imprimantei. Notaţi că toate imaginile din acest manual de utilizare pot diferi de CLP-300N şi unele componente pot fi diferite de cele ale imprimantei dvs.

Vedere din faţă

Tavă de ieşire

(Cu faţa în jos)

Capac superior

(Deschideţi pentru a

îndepărta blocajele de hârtie.)

Suport ieşire

Capac frontal

(Deschideţi pentru a avea acces la cartuşele de toner şi la unitatea de prelucrare a imaginilor.)

Comutator alimentare

Port reţea

*

Vedere din spate

Capacul din spate

(Deschideţi pentru a îndepărta blocajele de hârtie.)

Port USB

Priză de alimentare

* Numai CLP-300N este dotată cu port de reţea.

Cartuşe de toner

Tavă

(alimentator hârtie cu capacitatea de

150 de coli)

Panoul de comandă

(Consultaţi 1.3.)

Mâner

(Utilizaţi-l pentru a ridica imprimanta.)

N

OTĂ

: Suprafaţa tăvii de ieşire poate deveni fierbinte dacă imprimaţi un mare număr de pagini odată. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa respectivă şi nu permiteţi copiilor să se apropie de aceasta.

1.2

Introducere

Înţelegerea panoului de comandă

Leduri indicatoare toner

Leduri

Led Status

Leduri indicatoare toner

Descriere

Luminează în verde

Toate ledurile stinse

Imprimanta este pregătită de imprimare.

Luminează intermitent, lent, în verde

Toate ledurile stinse

Imprimanta primeşte date de la calculator.

Luminează intermitent, rapid, în verde

Toate ledurile stinse

Imprimanta imprimă date.

Luminează în roşu

Toate ledurile stinse

• Există un defect la imprimantă, cum ar fi hârtie blocată, capac deschis, nu există hârtie, rezervorul de toner uzat nu este instalat sau este plin.

• Imprimanta are un defect care necesită service, cum ar fi LSU defectă, siguranţă defectă sau ITB defect. Contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări sau de service.

1.3

Introducere

Led Status

Leduri indicatoare toner

Descriere

Luminează în verde

Ledul luminează intermitent în roşu

Când cartuşul de toner corespunzător ledului este aproape gol.

Luminează intermitent în roşu

Ledul luminează în roşu

Cartuşul de toner respectiv este aproape gol. Puteţi imprima dar calitatea nu este corespunzătoare.

Luminează în roşu

Ledul luminează în roşu

• Cartuşul de toner respectiv este total epuizat. Nu puteţi imprima.

• Cartuşul de toner respectiv este defect.

Luminează în verde

Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roşu

Imprimanta se încălzeşte.

N

OTĂ

: Toate defectele de imprimare apar în fereastra programului

Smart Panel.

Butonul stop

Funcţionare

Se imprimă o pagină de probă

Imprimarea fişierelor de configurare

Anularea unei lucrări de imprimare

Descriere

În modul Pregătit, apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 2 secunde, până când ledul

Status se aprinde intermitent rapid, apoi eliberaţi-l.

În modul Pregătit, apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 5 secunde, până când ledul

Status se aprinde intermitent rapid, apoi eliberaţi-l.

Apăsaţi acest buton în timpul imprimării.

Ledul roşu luminează cu intermitenţă în timp ce lucrarea de imprimare este ştearsă atât din imprimantă cât şi din calculator, apoi aparatul revine în modul Pregătit. Această operaţie poate dura un timp, în funcţie de dimensiunea lucrării de imprimare.

2

Instalarea imprimantei

Acest capitol vă oferă instrucţiuni pas cu pas în vederea instalării imprimantei.

Acest capitol cuprinde:

Despachetarea

Instalarea cartuşelor de toner

Încărcarea hârtiei

Conectarea cablului de imprimantă

Pornirea imprimantei

Setarea altitudinii după instalarea software-ului

Imprimarea unei pagini de probă

Instalarea software-ului imprimantei

Despachetarea

1

Scoateţi imprimanta şi toate accesoriile din cutia de ambalaj.

Verificaţi dacă imprimanta a fost ambalată împreună cu următoarele articole:

A

TENŢIE

: Deoarece imprimanta cântăreşte 13,6 kg, inclusiv cartuşele de toner şi tava, s-ar putea mişca atunci când o utilizaţi; de exemplu, când deschideţi/închideţi tava sau când instalaţi/

îndepărtaţi cartuşul de toner. Aveţi grijă să nu mişcaţi imprimanta.

2

Îndepărtaţi banda adezivă din partea din faţă a tăvii şi scoateţi tava. Scoateţi banda ambalajului şi tamponul de hârtie din tavă.

3

Alegeţi un loc unde să aşezaţi imprimanta:

• Lăsaţi suficient spaţiu pentru a deschide tava şi capacele şi pentru a permite ventilaţia adecvată.

• Asiguraţi mediul de lucru adecvat:

- O suprafaţă solidă şi orizontală

- La distanţă de curentul de aer produs de aparatele de aer condiţionat, de radiatoare sau de ventilatoare

- Imprimanta să nu fie expusă direct la temperatură şi umiditate extreme sau fluctuante sau la soare

- Curat, uscat şi lipsit de praf

Cartuşe de toner Cablu de alimentare

CD cu software-ul imprimantei Ghid de instalare rapidă

N

OTE

:

• Dacă lipseşte vreun articol sau este deteriorat, informaţi imediat vânzătorul.

Componentele pot diferi de la o ţară la alta.

• CD-ul cu driverul imprimantei conţine driverul imprimantei, manualul de utilizare şi programul Adobe Acrobat Reader.

• Aspectul cablului de alimentare poate fi diferit, în funcţie de specificaţiile din ţara dumneavoastră. Cablul de alimentare trebuie introdus într-o priză cu împământare.

2.1

Instalarea imprimantei

A

TENŢIE

:

• Trebuie să aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă orizontală. În caz contrar, pot apărea probleme de calitate a imprimării.

• Când deplasaţi imprimanta, nu o înclinaţi şi nu o întoarceţi cu faţa

în jos, în caz contrar interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate cauza deteriorarea aparatului sau o imprimare de calitate necorespunzătoare.

4

Ţinând cartuşele de toner, agitaţi-le bine în lateral pentru a distribui tonerul.

Instalarea cartuşelor de toner

1

Deschideţi capacul frontal.

5

Îndepărtaţi capacele cartuşelor.

2

Trageţi şi îndepărtaţi hârtia care protejează unitatea de prelucrare a imaginilor.

3

Scoateţi patru capace false din dreptul orificiilor de la unitatea de prelucrare a imaginilor, pentru cartuşele de toner. Când scoateţi capacul fals de la cartuş, ridicaţi mânerul şi trageţi-l afară.

N

OTĂ

: În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ştergeţio cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.

6

Pe unitatea de prelucrare a imaginilor există etichete care indică în ce slot trebuie să fie introdus fiecare cartuş.

Purpuriu

Galben

Azuriu

Negru

A

TENŢIE

: Dacă forţaţi prea mult capacele false, este posibil să apară probleme.

2.2

Instalarea imprimantei

7

Apucaţi cu mâna cartuşele de toner şi aliniaţi-le cu sloturile corespunzătore din interiorul imprimantei. Introduceţi-l în sloturile corespunzătoare până când se fixează pe poziţie cu un clic.

Încărcarea hârtiei

Tava poate susţine maximum 150 de coli de hârtie normală de 75 g/m

2

.

Puteţi utiliza diferite tipuri de hârtie, inclusiv hârtie normală.

Pentru a încărca hârtia:

1

Trageţi tava afară din imprimantă.

8

Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că este bine închis.

2

Deschideţi capacul pentru hârtie.

A

TENŢIE

: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcţiona.

N

OTĂ

: Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartuşele de toner se pot imprima, în medie, 2.000 de pagini în modul alb/negru şi

1.000 de pagini în modul color. Totuşi, cu cartuşul de toner furnizat

împreună cu imprimanta se pot imprima 1.500 de pagini în modul alb/negru şi 700 de pagini în modul color.

3

Reglaţi dimensiunea tăvii până se aude un clic.

4

Lărgiţi tava reglând ghidajul pentru lăţimea hârtiei.

2.3

Instalarea imprimantei

5

Îndoiţi colile de hârtie înapoi şi înainte pentru a separa paginile, apoi vânturaţi-le ţinându-le de o margine. Bateţi marginile teancului pe o suprafaţă plană pentru a le aduce la acelaşi nivel.

7

Apăsaţi pe ghidajul pentru lungime a hârtiei şi glisaţi-l spre interior până când acesta atinge uşor capătul teancului de hârtie.

6

Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în sus.

8

Închideţi capacul pentru hârtie.

Asiguraţi-vă cu nu supraalimentaţi tava şi că toate cele patru colţuri sunt drepte în tavă şi se află sub aripioarele suport, aşa cum se prezintă mai jos. Supraalimentarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

9

Glisaţi tava înapoi în imprimantă.

N

OTĂ

: Dacă doriţi să modificaţi dimensiunea hârtiei din tavă,

consultaţi „Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă” la pagina 2.5.

N

OTĂ

: După ce încărcaţi hârtia, trebuie să setaţi imprimanta pentru dimensiunea şi tipul de hârtie şi pentru sursa în care aţi încărcat-o.

Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

2.4

Instalarea imprimantei

Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă

Pentru a modifica dimensiunea tăvii la altă dimensiune, trebuie să reglaţi corespunzător ghidajul pentru lungimea hârtiei.

1

Trageţi tava afară din imprimantă. Deschideţi capacul pentru hârtie şi, dacă este necesar, scoateţi hârtia din tavă.

4

Glisaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge uşor capătul teancului de hârtie. Apăsaţi pe ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi glisaţi-l spre marginea teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.

Pentru hârtie mai mică decât cea cu dimensiune Letter, readuceţi ghidajele pentru hârtie la poziţiile lor iniţiale şi reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei.

2

Apăsând şi deblocând dispozitivul de blocare a ghidajului din partea superioară a tăvii, trageţi manual tava afară.

3

Încărcaţi hârtie în tavă.

N

OTE

:

• Nu împingeţi prea departe ghidajele pentru lăţime, pentru a nu deforma materialul.

• Dacă nu reglaţi corect ghidajele pentru lăţime, este posibil să apară blocaje de hârtie.

5

Închideţi capacul pentru hârtie.

2.5

Instalarea imprimantei

6

Glisaţi tava înapoi în imprimantă.

Conectarea cablului de imprimantă

Pentru imprimare locală

Pentru a imprima de pe computer în mediu local, trebuie să conectaţi imprimanta la computer printr-un cablu Universal Serial Bus (USB).

N

OTĂ

: Pentru conectarea unei imprimante la un port USB este necesar un cablu USB autorizat. Veţi fi necesar să cumpăraţi un cablu conform normei USB 2.0, nu mai lung de 3 m.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta şi computerul sunt oprite.

2

Introduceţi cablul USB în conectorul din spatele imprimantei.

Imprimarea în reţea (numai CLP-300N)

Asiguraţi-vă că imprimanta dumneavoastră este conectată la reţea cu un cablu Ethernet (cablu UTP cu conector RJ-45). CLP-300N are incorporată o placă interfaţă de reţea.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta şi computerul sunt oprite.

2

Introduceţi un capăt al cablului Ethernet în portul de reţea

Ethernet din spatele imprimantei.

3

Conectaţi celălalt capăt al cablului la un port USB de la computer.

N

OTĂ

: Pentru a imprima utilizând interfaţa USB, trebuie să aveţi instalat unul din următoarele sisteme de operare: Windows 98/Me/

2000/2003/XP sau OS 10.3–10.4 pe Macintosh.

Spre conexiunea reţelei LAN

3

Introduceţi celălalt capăt al cablului într-o conexiune de reţea

LAN.

N

OTĂ

: După conectarea imprimantei, trebuie să configuraţi parametrii de reţea utilizând software-ul furnizat odată cu imprimanta.

2.6

Instalarea imprimantei

Pornirea imprimantei

1

Conectaţi cablul de alimentare în mufa de alimentare din spatele imprimantei.

2

Introduceţi celălalt capăt într-o priză cu împământare corespunzătoare şi apăsaţi comutatorul electric.

A

TENŢIE

: Dacă se aude un pocnet, reinstalaţi unitatea de prelucrare a imaginilor.

Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

A

TENŢIE

:

• Când imprimanta este pornită sau după imprimare, unele componente din interiorul imprimantei pot fi fierbinţi. Aveţi grijă să nu vă ardeţi când lucraţi în interiorul imprimantei.

• Nu demontaţi imprimanta cât timp este pornită sau are cablul de alimentare conectat. În caz contrar, vă puteţi electrocuta.

N

OTĂ

: Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roşu. Aşteptaţi aproximativ 3 minute pentru ca imprimanta să fie pregătită.

Setarea altitudinii după instalarea software-ului

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, determinată de altitudinea la care se află imprimanta faţă de nivelul mării. Următoarele informaţii vă vor ghida în legătură cu modul de setare a imprimantei pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, luaţi referinţe despre altitudinea localităţii dvs.

1

2

3

4

Valoare

1

Cea mai înaltă

2

Mai înaltă

3

Înaltă

4

Normală

0

1

Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de imprimantă furnizat pe

CD-ul cu software-ul de imprimantă.

2

În Windows, faceţi clic pe Start > Programe sau pe Toate

programele > numele driverului imprimantei > Smart Panel.

3

Faceţi clic pe Printer Setting.

4

Faceţi clic pe Setting > Altitude Adjustment. Selectaţi valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceţi clic pe Apply.

N

OTĂ

: Dacă imprimanta dvs. este conectată la o reţea, apare ecranul. Faceţi clic pe Machine Settings > Setup (sau pe Machine

Setup) > Altitude Adj. Selectaţi valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceţi clic pe Apply.

Imprimarea unei pagini de probă

Imprimaţi o pagină de probă pentru a vă asigura că imprimanta funcţionează corect.

Pentru a imprima o pagină de probă:

În modul Pregătit, apăsaţi şi menţineţi butonul Stop de pe panoul de comandă circa 2 secunde.

2.7

Instalarea imprimantei

Instalarea software-ului imprimantei

Trebuie să instalaţi software-ul utilizând CD-ul furnizat, după ce aţi instalat aparatul şi l-aţi conectat la computerul dumneavoastră. Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de

software.

CD-ul cu driverul de imprimantă vă furnizează următorul software:

Programe pentru Windows

Puteţi instala următorul software pentru imprimantă de pe CD-ul cu driverul de imprimantă.

Driver imprimantă pentru Windows Utilizaţi acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor imprimantei.

Pentru detalii despre instalarea driverului pentru imprimanta

Samsung, consultaţi Secţiunea de software.

Smart Panel Apare când se produce o eroare de imprimare.

Pentru detalii despre instalarea programului Smart Panel, consultaţi Secţiunea de software.

Driver imprimantă pentru Macintosh

Cu imprimanta dvs. puteţi imprima folosind un sistem Macintosh.

Mergeţi la Secţiunea de software pentru informaţii privind instalarea software-ului de imprimare şi imprimarea din Macintosh.

Driver Linux

Cu imprimanta dvs. puteţi imprima folosind un computer cu sistemul de operare Linux. Mergeţi la Secţiunea de software pentru informaţii privind instalarea driverului Linux şi imprimarea dintr-un mediu Linux.

Cerinţe de sistem

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că sistemul dvs. îndeplineşte cerinţele minime. Imprimanta dvs. suportă următoarele sisteme de operare.

• Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 – În tabelul următor sunt prezentate cerinţele pentru Windows.

Element

Sistem de operare

RAM

Spaţiu liber pe hard disk

Internet Explorer

Cerinţe

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003

98/Me

NT 4.0/2000

32 MB

64 MB

XP

2003

128 MB

256 MB

98/Me/NT 4.0/

2000/XP/2003

300 MB

5.0 sau o versiune ulterioară

2.8

Instalarea imprimantei

N

OTE

:

• Pentru Windows NT 4.0/2000/XP/2003, administratorul de sistem este cel care trebuie să instaleze software-ul.

• Windows NT 4.0 este acceptat numai de CLP-300N.

• Macintosh 10.3–10.4 – pentru detalii, consultaţi Secţiunea de

software.

• Diferite distribuţii Linux – pentru detalii, consultaţi Secţiunea de

software.

Caracteristicile driverului de imprimantă

Driverele imprimantei dvs. acceptă următoarele opţiuni standard:

• Selectarea sursei de hârtie

• Dimensiunea hârtiei, orientarea şi tipul de suport de imprimare

• Numărul de copii

Tabelul de mai jos cuprinde o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de driverele imprimantei dvs.

Caracteristică

Modul imprimare color

Opţiune calitate imprimare

Imprimare postere

Imprimare manuală pe două feţe

Mai multe pagini pe coală (câte N)

Driverul imprimantei

Win98/Me/

NT 4.0/2000/

XP/2003

Linux Macintosh

(CUPS)

D D D

D

D

D

D

D

N

N

D

Imprimare cu încadrare

în pagină

Imprimare la scară

Imprimare broşură

D

D

D

N

N

N

Filigran

Suprapunere

D

D

*

N

N

* Caracteristica suprapunere nu este acceptată în NT 4.0.

D

N

N

D

N

D

N

N

N

N

OTĂ

: Pentru detalii suplimentare despre instalarea software-ului şi utilizarea caracteristicilor acestuia, consultaţi Secţiunea de

software.

3

Utilizarea materialelor de imprimat

În acest capitol sunt descrise tipurile de hârtie pe care le puteţi utiliza şi modul în care să încărcaţi corect hârtia în tavă pentru a obţine calitatea optimă de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

Alegerea hârtiei şi a altor materiale

Verificarea amplasamentului produsului imprimat

Încărcarea hârtiei

Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

Alegerea hârtiei şi a altor materiale

Puteţi imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum

hârtie simplă, plicuri, etichete, carton etc. Consultaţi „Imprimarea pe materiale de imprimare speciale” de la pagina 3.3. Pentru o obţine

calitatea de imprimare optimă, utilizaţi numai hârtie de copiator de

înaltă calitate.

Când alegeţi materialele de imprimare, aveţi în vedere următoarele considerente:

Rezultatul dorit: Hârtia pe care o alegeţi trebuie să corespundă proiectului dvs.

Dimensiune: Puteţi utiliza hârtie de orice dimensiune care intră cu uşurinţă între reglajele de hârtie ale tăvii.

Greutate: Puteţi utiliza la imprimanta dvs. hârtie cu greutatea de:

- 60–90 g/m

2

pentru tava

- 60–163 g/m

2

pentru tava cu alimentare manuală

Luminozitatea: Unele tipuri de hârtie sunt mai albe decât altele şi produc imagini mai clare şi mai vibrante.

Netezimea suprafeţei: Netezimea hârtiei afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.

A

TENŢIE

: Utilizarea unui material care nu îndeplineşte specificaţiile

de la pagina 8.3 poate cauza probleme în urma cărora pot fi

necesare reparaţii. Astfel de reparaţii nu sunt acoperite de garanţie sau de acordurile de service.

Tip şi capacităţi

Tip hârtie

Hârtie simplă

Plicuri

**

Etichete

**

Folii transparente

**

Carton

**

Capacitate

*

150

1

1

1

1

* Capacitatea maximă poate scădea, în funcţie de grosimea hârtiei.

** Dacă încărcaţi mai mult de o singură coală de hârtie, se pot produce blocaje de hârtie. Trebuie să încărcaţi numai câte o coală odată tavă.

Recomandări pentru hârtie şi materiale speciale

Când selectaţi sau încărcaţi hârtie, plicuri sau alte materiale speciale, respectaţi aceste recomandări:

• Încercarea de a imprima pe hârtie umedă, îndoită, încreţită sau fragmentată poate cauza blocaje de hârtie şi o calitate slabă a imprimării.

• Utilizaţi numai coli de hârtie tăiată. Nu utilizaţi hârtie cu coli multiple.

• Pentru o calitate de imprimare optimă, utilizaţi numai hârtie de copiator de înaltă calitate.

• Nu utilizaţi hârtie cu neregularităţi, cum ar fi agăţători sau capse.

• Nu încercaţi să încărcaţi tava în timp ce imprimaţi şi nu supraîncărcaţi niciodată tava. Aceasta ar putea cauza blocaje de hârtie.

• Evitaţi hârtia cu scris în relief, cu perforaţii sau cu o textură care este prea netedă sau prea aspră.

• Hârtia colorată trebuie să fie de aceeaşi calitate cu cea a hârtiei albe pentru fotocopiere. Pigmenţii trebuie să poată tolera, fără a se deteriora, temperatura din cuptorul aparatului, de 180 °C, pentru 0,1 secunde. Nu utilizaţi hârtie cu o suprafaţă colorată adăugată după producerea hârtiei.

• Formularele pretipărite trebuie imprimate cu cerneală neinflamabilă, rezistentă la căldură, care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei.

• Încărcaţi tipurile de hârtie specială câte o coală odată.

• Depozitaţi hârtia în ambalajul topului, până când sunteţi gata de a-l utiliza. Puneţi cutiile pe palete sau pe rafturi, nu pe podea.

• Nu puneţi obiecte grele deasupra hârtiei, indiferent dacă aceasta este împachetată sau despachetată.

• Feriţi suportul de imprimare de umezeală, de soare sau de alte condiţii care pot cauza încreţirea sau îndoirea acestuia.

N

OTĂ

: Nu utilizaţi hârtie autocopiativă sau hârtie de calc. Hârtia de aceste tipuri este instabilă la temperatura cuptorului şi pot produce gaze de ardere sau pot deteriora imprimanta.

3.1

Utilizarea materialelor de imprimat

Verificarea amplasamentului produsului imprimat

Imprimanta are o tavă de ieşire în care colile sunt colectate cu faţa în jos, în ordinea corespunzătoare.

Dacă doriţi să imprimaţi pe o coală care a mai fost imprimată, partea imprimată trebuie poziţionată cu faţa în sus cu marginea neîndoită orientată spre imprimantă. Dacă întâmpinaţi probleme la alimentarea cu hârtie, rotiţi hârtia în poziţie inversă.

Utilizare modului alimentare manuală

Dacă selectaţi Manual Feed din opţiunea Sursă, puteţi încărca manual hârtia în tavă. Încărcarea manuală a hârtiei poate fi utilă atunci când verificaţi calitatea imprimării după imprimarea fiecărei pagini.

Dacă se produce blocajul hârtiei din tavă, încărcaţi câte o coală odată în tavă.

1

Încărcaţi materialul de imprimat în tavă cu faţa de imprimat în

sus.

N

OTE

:

• Dacă imprimaţi în mod continuu pagini multe, suprafaţa tăvii de ieşire poate deveni fierbinte. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa şi ţineţi copiii la distanţă.

• Tava de ieşire poate susţine 100 de coli de hârtie. Scoateţi coli, astfel încât tava să nu fie supraîncărcată.

Încărcarea hârtiei

Încărcarea adecvată a hârtie contribuie la prevenirea blocajelor de hârtie şi asigură imprimarea fără probleme. Nu scoateţi tava cât timp o lucrare este în curs de imprimare. Aceasta ar putea cauza blocaje

de hârtie. Consultaţi „Tip şi capacităţi” la pagina 3.1 pentru informaţii

privind capacitatea de încărcare cu hârtie, suportată de tavă.

Utilizarea tăvii

Tava poate susţine maximum 150 de coli de hârtie normală de dimensiune A4 sau Letter. De asemenea, poate susţine 1 coală de material special, precum carton, plicuri, etichete şi folii transparente.

Pentru a încărca hârtia, trageţi tava şi încărcaţi hârtia cu faţa de

imprimat în sus.

Pentru detalii despre încărcarea hârtiei în tavă, consultaţi

„Încărcarea hârtiei” la pagina 2.3.

3.2

Utilizarea materialelor de imprimat

Reglaţi ghidajul pentru hârtie astfel încât să atingă materialul de tipărit, dar fără a îndoi hârtia.

2

Când imprimaţi un document, trebuie să selectaţi Manual Feed din opţiunea Sursă a aplicaţiei software şi apoi trebuie să selectaţi dimensiunea şi tipul corecte de hârtie. Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

3

Apăsaţi butonul Stop de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

N

OTĂ

: Dacă nu apăsaţi butonul după o pauză, hârtia va fi alimentată automat în imprimantă.

4

Imprimarea începe.

5

Dacă imprimaţi mai multe pagini, încărcaţi coala următoare după ce prima pagină a fost imprimată, apoi apăsaţi butonul

Stop.

Repetaţi acest pas pentru fiecare pagină care trebuie imprimată.

Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

Imprimarea pe plicuri

• Utilizaţi numai plicuri recomandate pentru imprimanta dumneavoastră. Înainte de a încărca plicurile în tavă, asiguraţi-vă că acestea nu sunt deteriorate şi nu sunt lipite unul de celălalt.

• Nu alimentaţi cu plicuri cu timbre.

• Nu utilizaţi niciodată plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptuşeli cretate sau sigilii auto-adezive.

Pentru a imprima pe plic:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi un plic în tavă cu clapa în jos. Capătul plicului unde se pun timbre se introduce primul în imprimantă.

3

Glisaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge uşor capătul teancului de hârtie.

4

Glisaţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei până la marginea plicului fără a provoca îndoirea acestuia.

Imprimarea pe etichete

• Utilizaţi numai etichete recomandate pentru imprimanta dumneavoastră.

• Verificaţi ca materialul adeziv al etichetelor să poată tolera temperatura din cuptorul aparatului, de 180 °C, pentru

0,1 secunde.

• Asiguraţi-vă că între etichete nu există material adeziv expus.

Zonele expuse pot cauza desprinderea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor imprimantelor.

• Nu imprimaţi niciodată aceeaşi coală de etichete de mai multe ori şi nici nu imprimaţi o coală incompletă de etichete.

• Nu utilizaţi etichete care sunt separate de coala suport sau prezintă cute sau sunt deteriorate în alt mod.

• Pentru a împiedica lipirea între ele a etichetelor, nu lăsaţi colile de etichete imprimate să se adune în teanc pe măsură ce sunt imprimate.

Pentru a imprima pe etichetă:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi o coală de etichete în tavă cu partea care trebuie

tipărită în sus şi cu capătul superior, cu marginea scurtă,

înainte. Reglaţi ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea şi cu lăţimea etichetei.

A

TENŢIE

: Dacă imprimaţi 20 de plicuri unul după celălalt, suprafaţa capacului superior poate deveni fierbinte. Vă rugăm să procedaţi cu precauţie.

5

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feed şi tipul de hârtie pe opţiunea Envelope, apoi selectaţi dimensiunea adecvată în aplicaţia software. Pentru detalii, consultaţi

Secţiunea de software.

6

Apăsaţi butonul Stop de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

3

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feed şi tipul de hârtie pe opţiunea Labels, apoi selectaţi dimensiunea adecvată în aplicaţia software. Pentru detalii, consultaţi

Secţiunea de software.

4

Apăsaţi butonul Stop de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

3.3

Utilizarea materialelor de imprimat

Imprimarea pe folie transparentă

• Plasaţi-le pe o suprafaţă plană după scoaterea acestora din maşină.

• Nu le lăsaţi în tavă perioade lungi de timp. Se poate acumula pe ele praf şi murdărie, rezultând imprimări cu pete.

• Pentru a preveni murdărirea prin amprente, manevraţi cu grijă foliile transparente şi hârtia cretată.

• Pentru a preveni ştergerea, nu expuneţi mult timp la lumina soarelui foliile transparente imprimate.

A

TENŢIE

: Nu se recomandă utilizarea foliilor transparente pe suport de hârtie precum Xerox 3R91334, care pot produce blocaje sau pot fi zgâriate.

Pentru a imprima pe folie transparentă:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi o coală de folii transparente în tavă cu partea care

trebuie tipărită în sus şi cu capătul superior, cu marginea

scurtă, înainte. Reglaţi ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea şi cu lăţimea foliei transparente.

Imprimarea pe hârtie preimprimată

• Hârtia preimprimată este hârtia care are deja ceva imprimat pe ea

înainte de a fi introdusă în imprimantă (de exemplu, hârtie care are un logo preimprimat în partea de sus a paginii).

• Antetul trebuie să fie imprimat cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei, de 180 °C, pentru 0,1 secunde.

• Cerneala pentru antet trebuie să fie neinflamabilă şi nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.

• Formularele şi hârtia cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliş care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările în timpul depozitării.

• Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele şi hârtia cu antet, verificaţi dacă cerneala de pe hârtie este uscată.

În timpul procesului de topire, este posibilă desprinderea cernelii umede de pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Pentru a imprima pe hârtie preimprimată:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi hârtia cu antet în tavă cu partea care trebuie tipărită

în sus şi cu capătul superior, cu marginea scurtă, înainte.

Reglaţi ghidajele pentru a se potrivi cu marginea teancului de hârtie.

3

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feed şi tipul de hârtie pe opţiunea Transparency, apoi selectaţi dimensiunea adecvată în aplicaţia software. Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

4

Apăsaţi butonul Stop de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

3

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feed şi tipul de hârtie pe opţiunea Preprinted, apoi selectaţi dimensiunea adecvată în aplicaţia software. Pentru detalii, consultaţi

Secţiunea de software.

4

Apăsaţi butonul Stop de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

3.4

Utilizarea materialelor de imprimat

Imprimarea pe carton sau materiale cu dimensiuni particularizate

• Cu această imprimantă pot fi imprimate cărţi poştale, cartele

(index) de 76 mm x 127 mm, precum şi alte materiale cu dimensiuni particularizate. Dimensiunea minimă este de

76 mm x 127 mm şi cea maximă de 216 mm x 356 mm.

• Întotdeauna introduceţi în tavă materialul cu marginea scurtă

înainte. Dacă doriţi să imprimaţi în mod peisaj, selectaţi acest mod utilizând software-ul dvs. Introducerea acestor materiale cu margine lungă înainte poate provoca un blocaj de hârtie.

• Nu imprimaţi pe material cu dimensiuni mai mici de 76 mm lăţime sau 127 mm lungime.

• În aplicaţia software, setaţi marginile la cel puţin 4 mm distanţă faţă de muchiile materialului.

Pentru a imprima pe carton:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi materialul de imprimat în tavă cu faţa de imprimat în

sus şi cu margine scurtă înainte. Reglaţi ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea şi cu lăţimea materialului.

N

OTĂ

: Dacă întâmpinaţi probleme la alimentarea cu carton (pentru cărţi poştale/felicitări), rotiţi hârtia în poziţie inversă şi încercaţi din nou.

3

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feed, apoi selectaţi dimensiunea adecvată şi tipul în aplicaţia software.

Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

Dacă dimensiunea materialului dvs. de imprimat nu se regăseşte în căsuţa Size din fila Paper, faceţi clic pe butonul

Custom şi setaţi manual dimensiunea.

4

Apăsaţi butonul Stop de pe imprimantă pentru a începe alimentarea.

3.5

Utilizarea materialelor de imprimat

4

Noţiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activităţile obişnuite de imprimare.

Imprimarea unui document

Anularea unei lucrări de imprimare

Imprimarea unui document

Imprimanta dvs. vă permite să imprimaţi din aplicaţii diferite din

Windows, de pe in computer Macintosh sau dintr-un sistem Linux.

Paşii exacţi pentru imprimarea unui document pot varia în funcţie de aplicaţia pe care o utilizaţi.

Pentru detalii despre imprimare, consultaţi Secţiune de software.

Anularea unei lucrări de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare se află într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ştergeţi lucrarea astfel:

1

Faceţi clic pe butonul Start din Windows.

2

Pentru Windows 98/NT 4.0/2000/Me, selectaţi Setări, apoi

Imprimante.

Pentru Windows XP/2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.

3

Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung CLP-300 Series.

4

Din meniul Document, selectaţi Revocare imprimare

(Windows 98/Me) sau Revocare (Windows NT 4.0/2000/XP/

2003).

N

OTĂ

: De asemenea, puteţi accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colţul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.

De asemenea, puteţi să anulaţi lucrarea de imprimare curentă apăsând Stop de pe panoul de comandă al imprimantei dvs.

4.1

Noţiuni de bază pentru imprimare

5

Întreţinerea imprimantei

Acest capitol furnizează informaţii despre întreţinerea imprimantei şi a cartuşelor de toner.

Acest capitol cuprinde:

Imprimarea unei pagini de configuraţie

Înlocuirea consumabilelor

Gestionarea cartuşelor de toner

Înlocuirea cartuşelor de toner

Înlocuirea unităţii de prelucrare a imaginilor

Înlocuirea rezervorului de toner uzat

Curăţarea imprimantei

Gestionarea maşinii utilizând site-ul Web (numai CLP-300N)

Imprimarea unei pagini de configuraţie

Puteţi imprima o pagină de configuraţie din panoul de comandă al imprimantei. Utilizaţi pagina de configuraţie pentru a vizualiza setările curente, pentru a vă ajuta la soluţionarea problemelor.

Pentru a imprima o pagină de configuraţie:

În modul Ready (Pregătit), apăsaţi şi menţineţi butonul Stop de pe panoul de comandă circa 5 secunde.

Se imprimă o pagină de configuraţie.

Înlocuirea consumabilelor

Element/e

Din când în când, este necesar să înlocuiţi următoarele elemente consumabile pentru a menţine performanţa de vârf şi pentru a preveni apariţia problemelor de calitate a imprimării cauzate de componentele uzate.

Următoarele elemente trebuie înlocuite după imprimarea numărului specificat de pagini sau atunci când durata de viaţă a fiecărui element a expirat. Fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer, indicându-vă care element anume trebuie înlocuit.

Consultaţi de mai jos.

Pagini imprimate Cod componentă

CLP-K300A

Consultaţi pagina

5.3

Cartuş de toner negru

Cartuşe de toner color

Aproximativ

2.000 pagini

*

Aproximativ

1.000 pagini*

CLP-C300A: Azuriu

CLP-M300A: Purpuriu

CLP-Y300A: Galben

CLP-R300A

5.3

5.4

Unitate de prelucrare a imaginilor

Rezervor toner uzat

Aproximativ

20.000 pagini alb/ negru sau aproximativ

50.000 imagini

Aproximativ

5.000 imagini

**

sau aproximativ

1.250 pagini (toate culorile, 5% imagine)

Aproximativ

50.000 pagini

Rolă de ridicare a hârtiei

Unitatea cuptorului

100.000 de pagini alb/negru sau 50.000 de pagini color

Rolă de transfer Aproximativ

100.000 pagini

Curea de transfer (ITB)

Aproximativ

60.000 imagini

CLP-W300A

Contactaţi un reprezentant de service.

5.6

* Numărul mediu de pagini de dimensiuni A4/Letter, considerându-se o acoperire de 5% pentru fiecare culoare pe fiecare pagină. Condiţiile de utilizare şi modul de imprimare pot conduce la rezultate diferite.

** Numărul de imagini este calculat pentru câte o culoare pe fiecare pagină. Dacă imprimaţi documente în toate culorile (azuriu, purpuriu, galben, negru), durata de viaţă a acestui articol se va reduce cu 25%.

Pentru a achiziţiona piese de schimb, contactaţi dealer-ul Samsung sau de un reprezentant al magazinului de unde aţi cumpărat imprimanta. Recomandăm insistent ca aceste articole să fie instalate

de un tehnician de service (consultaţi 5.3), cu excepţia unităţii de

prelucrare a imaginilor (consultaţi 5.4) şi a rezervorului de toner uzat

(consultaţi 5.6).

Dacă aţi reumplut cartuşele de toner, calitatea imprimării se poate reduce.

5.1

Întreţinerea imprimantei

Gestionarea cartuşelor de toner

Depozitarea cartuşului de toner

Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la cartuşul de toner, ţineţi cont de următoarele recomandări:

• Nu scoateţi cartuşele de toner din ambalaje până nu sunteţi gata să le utilizaţi.

• Nu reîncărcaţi cartuşele de toner. Garanţia imprimantei nu

acoperă deteriorarea cauzată de utilizarea unui cartuş reîncărcat.

• Depozitaţi cartuşele de toner în acelaşi mediu ca şi imprimanta.

• Pentru a preveni deteriorarea cartuşelor de toner, nu le expuneţi la lumină mai mult de câteva minute.

Durată de viaţă a cartuşului de toner

Durata de viaţă a cartuşului depinde de cantitate de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartuşele de imprimare se pot imprima, în medie, 2.000 de pagini

în modul alb/negru şi 1.000 de pagini în modul color. Totuşi, cu cartuşul de toner furnizat împreună cu imprimanta se pot imprima

1.500 de pagini în modul alb/negru şi 700 de pagini în modul color.

Redistribuirea tonerului

Când cartuşul conţine toner insuficient, pot apărea zone decolorate sau deschise. De asemenea, este posibil ca imaginile color să fie imprimate cu culori incorecte din cauza amestecului greşit de toner color, atunci când unul dintre cartuşele color conţine toner insuficient.

Fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer, atenţionându-vă care cartuş color conţine toner insuficient. De asemenea ledul pentru toner de pe panoul de comandă, corespunzător cartuşului care conţine toner insuficient, luminează cu intermitenţă.

Imprimanta poate continua să imprime, utilizând cartuşul de imprimare curent, până când fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer atenţionându-vă să înlocuiţi cartuşul.

Puteţi îmbunătăţi temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului.

Pentru a redistribui tonerul:

1

Deschideţi capacul frontal.

2

Trageţi afară cartuşul de toner corespunzător, pentru a îl scoate din imprimantă.

3

Ţinând cartuşul de toner, agitaţi-l bine în lateral pentru a redistribui tonerul.

5.2

Întreţinerea imprimantei

4

Apucaţi cu mâna cartuşul de toner şi aliniaţi-l cu slotul corespunzător din interiorul imprimantei. Introduceţi-l înapoi în slot până când se fixează pe poziţie.

Pentru a înlocui cartuşul de toner:

1

Opriţi imprimanta, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca imprimanta să se răcească.

2

Deschideţi capacul frontal.

N

OTĂ

: În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.

5

Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că este bine închis.

3

Trageţi afară cartuşul de toner corespunzător, pentru a îl scoate din imprimantă.

Înlocuirea cartuşelor de toner

Imprimanta utilizează patru culori şi are câte un cartuş de toner diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), purpuriu (M), azuriu (C) şi negru (K).

Când ledul pentru tonerul color, corespunzător unui cartuş, luminează şi ledul Status luminează în roşu, cartuşul este complet consumat. Imprimanta se opreşte din imprimat.

Fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer, atenţionându-vă să înlocuiţi cartuşul.

N

OTĂ

: Calitatea imprimării poate să scadă când este instalat cartuşul reîncărcat, deoarece caracteristicile sale pot să difere semnificativ de cele ale cartuşelor originale.

5.3

Întreţinerea imprimantei

4

Scoateţi din ambalaj un cartuş nou de toner.

5

Ţinând cartuşul de toner, agitaţi-l bine în lateral pentru a distribui tonerul.

6

Îndepărtaţi capacul cartuşului.

N

OTĂ

: În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.

7

Apucaţi cu mâna cartuşul de toner şi aliniaţi-l cu slotul corespunzător din interiorul imprimantei. Introduceţi-l în slot până când se fixează pe poziţie.

Înlocuirea unităţii de prelucrare a imaginilor

Durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor este de aproximativ 20.000 de pagini pentru negru sau 50.000 de imagini imprimate. Când durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afişează fereastra programului Smart

Panel, indicând că unitatea de prelucrare a imaginilor trebuie

înlocuită. În caz contrar, imprimanta se opreşte din imprimat.

Pentru a înlocui unitatea de prelucrare a imaginilor:

1

Opriţi imprimanta, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca imprimanta să se răcească.

2

Deschideţi capacul frontal.

8

Închideţi capacul frontal. Aveţi grijă ca acesta să fie bine blocat, apoi porniţi imprimanta.

3

Scoateţi din imprimantă toate cartuşele de toner şi rezervorul de toner uzat.

A

TENŢIE

: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcţiona.

N

OTE

:

• Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roşu. Aşteptaţi aproximativ 3 minute pentru ca imprimanta să fie pregătită.

• Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartuşele de toner se pot imprima, în medie, 2.000 de pagini în modul alb/negru şi

1.000 de pagini în modul color. Totuşi, cu cartuşul de toner furnizat împreună cu imprimanta se pot imprima 1.500 de pagini

în modul alb/negru şi 700 de pagini în modul color.

5.4

Întreţinerea imprimantei

4

Trageţi afară din imprimantă unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând mânerul din partea sa inferioară.

5

Extindeţi mânerul superior de la unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi utilizaţi-l pentru a trage complet în afara imprimantei unitatea de prelucrare a imaginilor.

7

Ţinând noua unitate de prelucrare a imaginilor de mânere,

împingeţi-o în imprimantă până se aude un clic.

6

Scoateţi din ambalaj o unitate nouă de prelucrare a imaginilor.

Îndepărtaţi dispozitivele de protecţie de pe ambele părţi ale unităţii de prelucrare a imaginilor, precum şi hârtia care protejează suprafaţa acesteia.

8

Scoateţi patru capace false din dreptul orificiilor de la unitatea de prelucrare a imaginilor, pentru cartuşele de toner. Când scoateţi capacul fals de la cartuş, ridicaţi mânerul şi trageţi-l afară.

A

TENŢIE

:

• Nu utilizaţi obiecte ascuţite precum cuţite sau foarfece pentru a deschide pachetul unităţii de prelucrare a imaginilor. Este posibil să deterioraţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.

• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.

• Pentru a preveni deteriorarea unităţii de prelucrare a imaginilor, nu o expuneţi la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

A

TENŢIE

: Dacă forţaţi prea mult capacele false, este posibil să apară probleme.

9

Introduceţi cartuşele de toner şi rezervorul de toner uzat în sloturile corespunzătoare până când se fixează pe poziţie.

10

Închideţi bine capacul frontal.

5.5

Întreţinerea imprimantei

A

TENŢIE

: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcţiona.

11

Porniţi imprimanta.

A

TENŢIE

: Dacă se aude un pocnet, reinstalaţi unitatea de prelucrare a imaginilor.

Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

N

OTĂ

: Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roşu. Aşteptaţi aproximativ 3 minute pentru ca imprimanta să fie pregătită.

Înlocuirea rezervorului de toner uzat

Durata de viaţă a unităţii rezervorului de toner uzat este de aproximativ 1.250 de pagini pentru imagini imprimate în toate culorile, cu acoperire de 5% sau de 5.000 de imagini pentru imprimare în negru. Când durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afişează fereastra programului

Smart Panel, indicând că rezervorul de toner uzat trebuie înlocuit. În caz contrar, imprimanta se opreşte din imprimat.

Pentru a înlocui rezervorul de toner uzat:

1

Opriţi imprimanta, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca imprimanta să se răcească.

2

Deschideţi capacul frontal.

3

Trageţi afară din imprimantă rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul.

N

OTĂ

: Aveţi grijă ca rezervorul de toner uzat să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.

4

Scoateţi capacul rezervorului ca în figura de mai jos şi utilizaţi-l pentru a acoperi orificiul rezervorului de toner uzat.

5.6

Întreţinerea imprimantei

A

TENŢIE

: Nu înclinaţi sau nu întoarceţi rezervorul.

5

Scoateţi din ambalaj un rezervor nou de toner uzat.

6

Introduceţi noul rezervor şi împingeţi-l până când sunteţi sigur că este bine fixat în poziţie.

7

Închideţi bine capacul frontal.

Curăţarea imprimantei

În timpul procesului de imprimare, în interiorul imprimantei se pot acumula particule de hârtie, toner şi praf. În timp, această acumulare poate să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum mâzgălituri sau pete de toner. Imprimanta dvs. are un mod curăţare care poate corecta şi preveni acest tip de probleme.

Curăţarea exteriorului imprimantei

Curăţaţi carcasa imprimantei cu o cârpă moale, fără scame. Puteţi să umeziţi puţin cârpa cu apă, dar aveţi grijă să nu picure apă nici pe, şi nici în imprimantă.

A

TENŢIE

: Curăţarea carcasei imprimantei cu materiale de curăţat cu un conţinut mare de alcool, solvent sau alte substanţe puternice poate să conducă la decolorarea sau deteriorarea carcasei.

Curăţarea interiorului imprimantei

1

Opriţi imprimanta şi scoateţi din priză cablul de alimentare, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca imprimanta să se răcească.

2

Deschideţi capacul frontal.

A

TENŢIE

: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcţiona.

8

Porniţi imprimanta.

3

Trageţi afară din imprimantă unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând mânerul din partea sa inferioară.

5.7

Întreţinerea imprimantei

4

Extindeţi mânerul superior de la unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi utilizaţi-l pentru a trage complet în afara imprimantei unitatea de prelucrare a imaginilor.

6

Trageţi unitatea de prelucrare a imaginilor pe jumătate şi

împingeţi-o până când se aude un clic. Repetaţi această acţiune de două sau trei ori.

7

Împingeţi unitatea de prelucrare a imaginilor în imprimantă până când se aude un clic.

A

TENŢIE

:

• Nu atingeţi suprafaţa verde de pe unitatea de prelucrare a imaginilor cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizaţi mânerul de pe unitate pentru a evita atingerea acestei zone.

• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.

• Pentru a preveni deteriorarea unităţii de prelucrare a imaginilor, nu o expuneţi la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

5

Uitaţi-vă în interiorul imprimantei. Îndepărtaţi praful, particulele de hârtie şi tonerul împrăştiat cu o cârpă uscată, fără scame.

8

Închideţi bine capacul frontal.

N

OTĂ

: După curăţare, lăsaţi imprimanta să se usuce complet.

5.8

Întreţinerea imprimantei

A

TENŢIE

: În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, imprimanta nu va funcţiona.

9

Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi imprimanta.

A

TENŢIE

: Dacă se aude un pocnet, reinstalaţi unitatea de prelucrare a imaginilor.

Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

Gestionarea maşinii utilizând site-ul

Web (numai CLP-300N)

Dacă aţi conectat imprimanta la o reţea şi dacă aţi setat corect parametrii de reţea TCP/IP, aveţi posibilitatea să gestionaţi imprimanta utilizând serviciul web al companiei, SyncThru™ Web

Service, încorporat în imprimanta dvs. Utilizaţi SyncThru™ Web

Service pentru:

• Vizualizarea informaţiilor despre imprimantă şi verificarea stării curente a acesteia.

• Setarea parametrilor de reţea.

• Modificarea proprietăţilor de imprimare.

• Setarea imprimantei în vederea trimiterii notificărilor prin e-mail pentru a vă informa în legătură starea imprimantei.

• Obţinerea asistenţei pentru utilizarea imprimantei.

Pentru a accesa SyncThru™ Web Service:

1

Porniţi un browser web, cum ar fi Internet Explorer din

Windows.

2

Introduceţi adresa IP a imprimantei (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.

Se deschide site-ul web încorporat al imprimantei.

5.9

Întreţinerea imprimantei

6

Rezolvarea problemelor

Acest capitol oferă informaţii utile referitoare la ce trebuie făcut în cazul apariţiei unei defecţiuni în timpul utilizării imprimantei.

Acest capitol cuprinde:

Lista de verificări pentru depanare

Rezolvarea problemelor generale de imprimare

Îndepărtarea blocajelor de hârtie

Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării

Depanarea mesajelor de eroare

Probleme obişnuite pentru Windows

Probleme obişnuite pentru sisteme Macintosh

Probleme obişnuite cu Linux

Lista de verificări pentru depanare

În cazul în care imprimanta nu funcţionează corespunzător, consultaţi următoarea listă de verificări. Dacă imprimanta nu trece o verificare, urmaţi sugestiile de depanare corespunzătoare.

Stare

Asiguraţi-vă că ledul

Status de pe panoul de comandă luminează verde şi cuvântul „Ready” apare în fereastra programului Smart Panel.

Imprimaţi o pagină de probă pentru a verifica dacă imprimanta alimentează corect

hârtia. Consultaţi 2.7.

Verificaţi dacă pagina de test este imprimată corect.

Imprimaţi un document scurt dintr-o aplicaţie software pentru a verifica dacă imprimanta şi computerul sunt conectate şi comunică corect între ele.

Dacă prin completarea listei de verificare nu rezolvă problema imprimante, verificaţi următoarele secţiuni de depanare.

Răspuns

• Dacă ledul Status este stins, verificaţi dacă este conectat cablul de alimentare. Verificaţi comutatorul de alimentare. Verificaţi sursa de alimentare, introducând cablul de alimentare

într-o altă priză.

• Dacă ledul Status luminează intermitent sau

continuu în roşu, rezolvaţi problemele Consultaţi

„Depanarea mesajelor de eroare” de la pagina 6.8 sau contactaţi reprezentantul de

service.

• Dacă pagina de probă nu se imprimă, verificaţi dacă există hârtie în tavă.

• Dacă hârtia se blochează în imprimantă, treceţi

la „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 6.4.

Dacă există o problemă de calitate a imprimării,

treceţi la „Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării” la pagina 6.6.

• Dacă pagina nu se imprimă, verificaţi conexiunea cablului dintre imprimantă şi computer.

• Verificaţi coada de imprimare pentru a vedea dacă computerul nu a fost pus pe pauză.

• Verificaţi aplicaţia software pentru a vă asigura că utilizaţi driverul de imprimantă şi portul de comunicare corecte. Dacă se întrerupe imprimarea în curs a paginii, treceţi la

„Rezolvarea problemelor generale de imprimare” la pagina 6.2.

• Consultaţi „Rezolvarea problemelor generale de imprimare” la pagina 6.2.

• Consultaţi „Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării” la pagina 6.6.

• Consultaţi „Probleme obişnuite pentru

Windows” la pagina 6.9.

• Consultaţi „Probleme obişnuite pentru sisteme

Macintosh” la pagina 6.9.

• Consultaţi „Probleme obişnuite cu Linux” la pagina 6.10.

6.1

Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor generale de imprimare

Problemă

Imprimanta nu imprimă.

Pentru probleme privind funcţionarea imprimantei dvs., consultaţi tabelul cu soluţiile propuse.

Cauză posibilă

Imprimanta nu primeşte energie electrică.

Soluţie

Verificaţi conexiunile cablului de alimentare. Verificaţi comutatorul de alimentare şi sursa de alimentare.

Imprimanta nu este selectată ca imprimantă implicită.

Verificaţi următoarele la imprimantă:

Selectaţi Samsung CLP-300 Series ca imprimantă implicită.

După depistarea problemei, rezolvaţi-o. Dacă survine un defect al imprimantei, contactaţi reprezentantul de service.

• Închideţi capacul imprimantei.

• Capacul imprimantei nu este închis.

• Hârtia este blocată.

• Îndepărtaţi blocajul de hârtie.

Consultaţi 6.4.

• Încărcaţi hârtie. Consultaţi 2.3.

• Nu este încărcată hârtie.

• Un cartuş de toner nu este instalat.

Imprimanta poate să fie în modul alimentare manuală şi să fi rămas fără hârtie.

Cablul de conexiune dintre computer şi imprimantă nu este conectat corespunzător.

Cablul de conexiune dintre computer şi imprimantă este defect.

• Instalaţi cartuşul de toner.

Consultaţi 5.3.

Verificaţi mesajul din fereastra programului Smart Panel, puneţi hârtie în tavă şi apăsaţi butonul Stop de pe panoul de comandă.

Deconectaţi cablul imprimantei şi reconectaţi-l.

Dacă este posibil, ataşaţi cablul la alt computer care funcţionează corespunzător şi imprimaţi un document. De asemenea, puteţi

încerca să utilizaţi un alt cablu de imprimantă.

Problemă

Imprimanta nu imprimă.

(Continuare)

Cauză posibilă

Setarea portului este incorectă.

Este posibil ca imprimanta să fie configurată incorect.

Este posibil ca driverul de imprimantă să fie instalat incorect.

Imprimanta funcţionează defectuos.

Soluţie

Verificaţi setarea de imprimantă din

Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asiguraţi-vă că imprimanta este ataşată la portul corect.

Verificaţi proprietăţile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.

Reinstalaţi driverul de imprimantă; consultaţi Secţiunea de software.

Încercaţi să imprimaţi o pagină de probă.

Verificaţi ledurile de pe panoul de comandă pentru a vedea dacă imprimanta indică un defect de sistem.

Eliberaţi spaţiu pe hard disk şi reluaţi imprimarea documentului.

Hârtia nu avansează în imprimantă.

Dimensiunea documentului este atât de mare încât spaţiul de pe hard diskul computerului nu este suficient pentru a accesa lucrarea de imprimare.

Hârtia a fost

încărcată incorect.

O lucrare de imprimare este extrem de lentă.

În tavă este prea multă hârtie.

Hârtia este prea groasă.

Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.

Scoateţi hârtia din tavă şi reîncărcaţio corect.

Asiguraţi-vă că ghidajele reglabile sunt poziţionate corect.

Scoateţi din tavă hârtia în exces.

Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor imprimantei.

Reduceţi complexitatea paginii/lor sau încercaţi să ajustaţi setările de calitate ale imprimării.

Ajustaţi setările de calitate a imprimării, cum ar fi reducerea rezoluţiei. Dacă aţi setat rezoluţia la

Best, schimbaţi-o la Normal sau

Draft. Consultaţi Secţiunea de

software.

Imprimanta dumneavoastră imprimă hârtie format A4 până la 16 ppm în modul alb/negru şi 4 ppm în modul color.

6.2

Rezolvarea problemelor

Problemă

O lucrare de imprimare este extrem de lentă.

(Continuare)

Jumătate din pagină este goală.

Hârtia continuă să se blocheze.

Imprimanta imprimă, dar textul este greşit, deformat sau incomplet.

Cauză posibilă

Este posibil să fi imprimat un document cu densitate înaltă, ceea ce implică un consum foarte mare de toner.

Dacă utilizaţi

Windows 98/Me, setarea de comprimare poate fi configurată incorect.

Soluţie

Această operaţie poate dura mai mult timp decât este necesar în mod obişnuit pentru imprimarea unei lucrări de acest tip. Aveţi răbdare şi aşteptaţi.

Din meniul Start, selectaţi Setări, apoi Imprimante. Faceţi dublu clic pe pictograma imprimantei Samsung

CLP-300 Series, selectaţi

Proprietăţi, faceţi clic pe fila Detalii, apoi selectaţi butonul Setările Spool

Selectaţi setarea de comprimare dorită.

Modificaţi orientarea paginilor în aplicaţia dvs. Pentru detalii, consultaţi

Secţiunea de software.

Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.

Dimensiunile hârtiei şi setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.

În tavă este prea multă hârtie.

Se utilizează un tip de hârtie incorect.

Este posibil să existe reziduuri în imprimantă.

Cablul imprimantei este slăbit sau defect.

A fost selectat un driver de imprimantă nepotrivit.

Asiguraţi-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă.

Sau, asiguraţi-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecţia pentru hârtie din setările aplicaţiei software pe care o utilizaţi.

Scoateţi din tavă hârtia în exces.

Asiguraţi-vă că ghidajele reglabile sunt poziţionate corect.

Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor imprimantei.

După deschiderea capacului frontal, scoateţi unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi îndepărtaţi reziduurile.

Deconectaţi cablul imprimantei şi reconectaţi-l. Încercaţi o lucrare de imprimare pe care aţi efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, ataşaţi cablul şi imprimanta la alt computer şi

încercaţi o lucrare de imprimare care ştiţi că funcţionează. În sfârşit,

încercaţi un nou cablu de imprimantă.

Verificaţi meniul de selectare a imprimantelor din aplicaţie, pentru a vă asigura că este selectată imprimanta dvs.

Problemă

Imprimanta imprimă, dar textul este greşit, deformat sau incomplet.

(Continuare)

Paginile se imprimă, dar sunt goale.

Cauză posibilă

Aplicaţia software funcţionează defectuos.

Sistemul de operare funcţionează defectuos.

Cartuşul de toner este defect sau nu mai are toner.

Încercaţi să imprimaţi o lucrare din altă aplicaţie.

Soluţie

Ieşiţi din Windows şi reiniţializaţi computerul. Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.

Redistribuiţi tonerul. Consultaţi

pagina 5.2.

Dacă este necesar, înlocuiţi cartuşul de toner.

Verificaţi fişierul pentru a vă asigura că nu conţine pagini goale.

Este posibil ca fişierul să conţină pagini goale.

Este posibil să se fi defecte unele componente ale imprimantei.

Setarea din aplicaţia software este greşită.

Când utilizaţi

Windows 98, imaginile sunt imprimate incorect din

Adobe

Illustrator.

Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună.

Imaginile nu sunt clare.

Rezoluţia este setată la Normal sau Draft.

Rezoluţia fotografiei este foarte mică.

Imprimanta dvs. are un miros ciudat la utilizarea iniţială.

Uleiul utilizat pentru protejarea cuptorului se evaporă.

Contactaţi un reprezentant de service.

Selectaţi Download as Bit Image în fereastra Advanced Options a proprietăţilor grafice. Imprimaţi din nou documentul.

Schimbaţi rezoluţia la Best şi

încercaţi din nou să imprimaţi.

Dacă măriţi dimensiunea fotografiei

în aplicaţia software, rezoluţia va fi redusă. Reduceţi dimensiunea fotografiei.

După imprimarea a aproximativ 100 de pagini color, nu se va mai simţi acest miros. Este o problemă temporară.

6.3

Rezolvarea problemelor

Îndepărtarea blocajelor de hârtie

N

OTĂ

: La scoaterea hârtiei blocate în imprimantă, trageţi

întotdeauna, când este posibil, în direcţia în care se deplasează în mod normal, pentru a nu deteriora componentele interne. Trageţi

întotdeauna ferm şi în mod uniform; nu trageţi brusc hârtia. Dacă hârtia se rupe, aveţi grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie; în caz contrar se va produce un nou blocaj.

Dacă se produce un blocaj de hârtie, ledul Status de pe panoul de comandă luminează în roşu. Găsiţi şi îndepărtaţi hârtia blocată.

Pentru a relua imprimarea după îndepărtarea blocajelor de hârtie, trebuie să deschideţi şi să închideţi capacul frontal sau pe cel din spate.

1

Trageţi tava afară din aparat şi îndepărtaţi hârtia blocată.

3

Îndepărtaţi cu grijă hârtia prin tragere în direcţia arătată mai jos.

Majoritatea blocajelor de hârtie pot fi îndepărtate în acest fel.

Dacă nu găsiţi hârtia blocată, sau dacă apare rezistenţă la

îndepărtarea hârtiei, opriţi tragerea şi mergeţi la pasul următor.

N

OTĂ

: Dacă hârtia se rupe, aveţi grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie din imprimantă.

4

Închideţi capacul din spate şi apoi deschideţi capacul superior.

Dacă nu puteţi găsi hârtia blocată, treceţi la pasul următor.

2

Pentru a îndepărta hârtia blocată, deschideţi capacul din spate.

6.4

Rezolvarea problemelor

5

Ţinând deschis capacul interior, scoateţi cu grijă din aparat hârtia blocată. Capacul interior se va închide apoi în mod automat.

A

TENŢIE

: Nu atingeţi cuptorul din interiorul capacului interior. Este

încins şi poate provoca arsuri! Temperatura de funcţionare a cuptorului este de 180 °C. Aveţi grijă la scoaterea hârtiei din imprimantă.

6

Închideţi capacul superior. Asiguraţi-vă că este bine închis.

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Prin selectarea tipurilor corecte de hârtie, se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Dacă se produce un blocaj de hârtie, urmaţi paşii

specificaţi în „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 6.4.

• Respectaţi procedurile de la pagina 3.2. Asiguraţi-vă că ghidajele

reglabile sunt poziţionate corect.

• Nu supraîncărcaţi tava.

• Nu scoateţi hârtie din tavă cât timp imprimanta este în curs de imprimare.

• Îndoiţi, vânturaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.

• Nu utilizaţi hârtie încreţită, umedă sau foarte ondulată.

• Nu puneţi mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.

• Utilizaţi numai materiale de imprimare recomandate. Consultaţi

„Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• Asiguraţi-vă că partea pe care se recomandă să se imprime a materialului de imprimare este orientat în sus în tavă.

7

Pentru a relua imprimarea, deschideţi, apoi închideţi capacul din spate sau capacul frontal.

6.5

Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării

Interiorul murdar al imprimantei sau încărcarea neadecvată a hârtiei poate reduce calitatea imprimării. Consultaţi tabelul de mai jos pentru a soluţiona problemele.

Problemă

Imprimare slabă sau estompată

Aa

Aa

Aa

Bb

Bb

Bb

Cc

Cc

Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Pete de toner

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Soluţie

Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:

• Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să măriţi temporar durata de viaţă a cartuşului de toner.

Consultaţi „Redistribuirea tonerului” la pagina 5.2.

Dacă în acest fel nu se îmbunătăţeşte calitatea imprimării, instalaţi un nou cartuş de toner.

• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie (de exemplu, hârtia este

prea umedă sau prea aspră). Consultaţi „Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• O combinaţie de defecte de estompare sau murdărire poate indica faptul că trebuie curăţată imprimanta.

Consultaţi pagina 5.7.

Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile

(de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră).

Consultaţi „Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

Zone cu toner neimprimat

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Dacă pe pagină apar la întâmplare zone estompate, în general rotunde:

• O singură coală de hârtie poate fi defectă. Încercaţi reimprimarea lucrării.

• Conţinutul de umiditate al hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafaţă. Încercaţi o

altă marcă de hârtie. Consultaţi „Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza procesului de fabricaţie, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercaţi un alt tip sau o altă marcă de hârtie.

• Este posibil să se fi defect cartuşul de toner.

Consultaţi „Defecte verticale repetate” de la pagina

următoare.

• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou.

Treceţi la proprietăţile imprimantei, faceţi clic pe fila

Paper, apoi setaţi tipul de hârtie la Thick. Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

• Dacă efectuând aceşti paşi problemele nu se corectează, contactaţi un reprezentant de service.

Problemă

Linii verticale

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Fundal color sau negru

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Mâzgălire cu toner

Soluţie

Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:

• Un cartuş de imprimare a fost probabil zgâriat.

Scoateţi unitatea de prelucrare a imaginilor şi

instalaţi una nouă. Consultaţi pagina 5.3.

Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:

• Curăţaţi interiorul imprimantei. Consultaţi „Curăţarea interiorului imprimantei” la pagina 5.7. Dacă

continuaţi să întâmpinaţi aceleaşi probleme, înlocuiţi unitatea de prelucrare a imaginilor cu una nouă.

Consultaţi pagina 5.3.

Dacă umbrirea fundalului devine inacceptabilă, efectuarea procedurilor de mai jos ar putea soluţiona problema.

• Schimbaţi hârtia cu una cu greutate mai mică.

Consultaţi „Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• Verificaţi mediul ambiant al imprimantei; un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau foarte umed

(mai mare decât 80% RH) poate cauza accentuarea umbririi fundalului.

• Scoateţi cartuşele vechi de toner şi instalaţi unele noi.

• Curăţaţi interiorul imprimantei. Consultaţi „Curăţarea interiorului imprimantei” la pagina 5.7.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi

„Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• Scoateţi unitatea de prelucrare a imaginilor şi instalaţi

una nouă. Consultaţi „Înlocuirea unităţii de prelucrare a imaginilor” la pagina 5.4.

Defecte verticale repetate

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Dacă apar semne în mod repetat pe partea imprimată a paginii la intervale regulate:

• Curăţaţi interiorul imprimantei. Consultaţi „Curăţarea interiorului imprimantei” la pagina 5.7. După

curăţarea interiorului imprimantei, dacă încă aveţi aceleaşi probleme, instalaţi un nou cartuş cu toner de culoarea care cauzează problema. Consultaţi

„Înlocuirea cartuşelor de toner” la pagina 5.3.

• Este posibil ca unele componente ale imprimantei să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini.

• Este posibil să se fi deteriorat unitatea cuptorului.

Contactaţi un reprezentant de service.

6.6

Rezolvarea problemelor

Problemă

Împrăştierea tonerului pe fundal

A

Soluţie

Împrăştierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.

• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercaţi imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideţi pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate.

• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbaţi formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme.

• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal acoperă

întreaga suprafaţă a unei pagini imprimate, ajustaţi rezoluţia de imprimare în aplicaţia software sau în fereastra cu proprietăţile imprimantei.

Caractere deformate

• Dacă forma caracterelor este improprie şi produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios.

Încercaţi o altă hârtie. Consultaţi „Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• Dacă forma caracterelor este improprie şi produce un efect de ondulare, este posibil ca imprimanta să necesite service. Verificaţi dacă acest lucru se

întâmplă şi în cazul imprimării unei pagini de probă.

Consultaţi pagina 2.7. Pentru service, contactaţi un

reprezentant de service.

Pagină înclinată

• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi

AaBbC

AaBbCc

AaBbCc

„Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• Asiguraţi-vă că hârtia sau alt material este încărcată corespunzător şi că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puţin teancul de hârtie.

AaBbCc

Ondulaţii sau valuri

• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată, cât şi umiditatea ridicată pot cauza

ondularea hârtiei. Consultaţi „Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.

Problemă

Cute sau pliuri

Soluţie

• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi

„Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.

Colile imprimate sunt murdare pe spate

• Verificaţi dacă sunt scurgeri de toner. Curăţaţi

interiorul imprimantei. Consultaţi „Curăţarea interiorului imprimantei” la pagina 5.7.

Pagini complet color sau complet negre

• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul de toner şi reintroduceţi-l.

• Cartuşul de toner poate fi defect şi trebuie înlocuit.

Instalaţi un cartuş nou de toner.

• Este posibil să fie necesară repararea imprimantei.

Contactaţi un reprezentant de service.

A

Toner cu aderenţă slabă

• Curăţaţi interiorul imprimantei.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi

„Specificaţii hârtie” la pagina 8.1.

• Instalaţi un cartuş nou de toner. Consultaţi „Înlocuirea cartuşelor de toner” la pagina 5.3.

• Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea imprimantei. Contactaţi un reprezentant de service.

Goluri în litere

A

Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:

• Este posibil să imprimaţi pe suprafaţa necorespunzătoare a hârtiei. Scoateţi hârtia şi

întoarceţi-o cu faţa în jos.

• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească

specificaţiile pentru hârtie. Consultaţi pagina 8.1.

6.7

Rezolvarea problemelor

Problemă Soluţie

Dungi orizontale

Dacă apar dungi orizontale aliniate, color sau negre, sau mâzgălituri:

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

• Este posibil să nu fie instalat corespunzător un cartuş de toner. Scoateţi cartuşul de toner şi reintroduceţi-l.

• Este posibil să se fi defect un cartuş de toner.

Instalaţi un cartuş nou de toner.

• Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea imprimantei. Contactaţi un reprezentant de service.

Ondulare

Dacă pagina imprimată este ondulată sau dacă hârtia nu avansează în imprimantă:

• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.

• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou.

Treceţi la proprietăţile imprimantei, faceţi clic pe fila

Paper, apoi setaţi tipul de hârtie la Thin. Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de software.

O imagine necunoscută apare

în mod repetat pe următoarele câteva pagini sau apare toner cu aderenţă slabă, imprimare în culori deschise sau murdărire.

Probabil imprimanta este utilizată la o altitudine de

1.000 m sau mai mare.

Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderenţa slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise. Puteţi seta această opţiune prin

Printer Settings Utility sau fila Printer din proprietăţile driverului de imprimantă. Pentru detalii, consultaţi

Secţiunea de software.

6.8

Rezolvarea problemelor

Depanarea mesajelor de eroare

Când apare un defect la imprimantă, panoul de comandă va prezenta un mesaj de eroare prin intermediul lămpilor indicatoare şi se va afişa fereastra programului Smart Panel pentru a arăta starea sau defectele imprimantei. Găsiţi mai jos modelul de iluminare care se potriveşte cu modelul de iluminare al imprimantei şi urmaţi soluţiile date pentru a elimina eroarea.

Legendă stare leduri

simbol pentru lumină verde aprinsă simbol pentru lumină roşie aprinsă simbol pentru lumină roşie aprinsă cu intermitenţă simbol pentru lumină stinsă

Model iluminare led Problema şi soluţia posibilă

Când ledul luminează intermitent, nivelul tonerului în cartuşul respectiv este scăzut.

Comandaţi un cartuş nou de toner. Puteţi

îmbunătăţi temporar calitatea imprimării prin

redistribuirea tonerului. Consultaţi

„Redistribuirea tonerului” de la pagina 5.2.

Când ledul luminează continuu, cartuşul de toner respectiv este aproape gol. Scoateţi vechiul cartuş de toner şi instalaţi unul nou.

Consultaţi „Înlocuirea cartuşelor de toner” de la pagina 5.3.

• Când ledul luminează continuu, cartuşul de toner respectiv este complet gol. Scoateţi vechiul cartuş de toner şi instalaţi unul nou.

Consultaţi „Înlocuirea cartuşelor de toner” de la pagina 5.3.

• Cartuşul de toner al cărui led luminează continuu este defect. Instalaţi numai un cartuş de toner original Samsung, proiectat pentru imprimanta dvs.

• S-a produs un blocaj de hârtie. Pentru a

soluţiona problema, consultaţi „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” de la pagina 6.4.

• Capacul frontal sau cel superior este deschis.

Închideţi capacul frontal sau pe cel superior.

• Nu există hârtie în tavă. Încărcaţi hârtie în tavă.

• Rezervorul de toner uzat nu este instalat sau este plin. Verificaţi rezervorul.

• Sistemul dvs. are unele probleme. Dacă survine această problemă, contactaţi reprezentantul de service.

Probleme obişnuite pentru Windows

Problemă

Apare mesajul „File in

Use” în timpul instalării.

Cauze şi soluţii posibile

Ieşiţi din toate aplicaţiile software. Eliminaţi toate aplicaţiile din grupul StartUp, apoi reporniţi

Windows. Reinstalaţi driverul de imprimantă.

Închideţi toate celelalte aplicaţii, reiniţializaţi

Windows şi încercaţi din nou să imprimaţi.

Apar mesajele „General

Protection Fault”,

„Exception OE”,

„Spool32” sau

„Illegal Operation”.

Apar mesajele „Fail To

Print”, „A printer timeout error occurred”.

Imprimanta nu imprimă corect un fişier PDF.

Lipsesc unele părţi din grafice, text sau ilustraţii.

Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării.

Aşteptaţi până când imprimanta termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul standby sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificaţi conexiunea şi/sau dacă a survenit o eroare.

Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele

Acrobat:

Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activaţi Print As Image în opţiunile de imprimare din Acrobat.

N

OTĂ

: În cazul când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.

N

OTĂ

: Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din

Windows, consultaţi Manualul de utilizare pentru Microsoft

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/2003/XP, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme obişnuite pentru sisteme

Macintosh

Problemă

Imprimanta nu imprimă corect un fişier PDF.

Lipsesc unele părţi din grafice, text sau ilustraţii.

Cauze şi soluţii posibile

Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele

Acrobat:

Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activaţi Print As Image în opţiunile de imprimare din Acrobat.

N

OTĂ

: În cazul când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.

Actualizaţi sistemul de operare Mac OS până la

OS 10.3.3 sau la o versiune ulterioară.

Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în

Mac OS 10.3.2.

Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.

Această problemă apare deoarece Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez şi numerele sunt afişate normal pe pagina de copertă.

6.9

Rezolvarea problemelor

Probleme obişnuite cu Linux

Problemă

Nu pot modifica setările

în unealta de configurare.

Folosesc desktopul

KDE dar unealta de configurare şi LLPR nu pornesc.

Tocmai am instalat acest pachet dar nu găsesc opţiunile din meniurile KDE/Gnome.

Primesc mesajul de eroare „Some options are not selected” când editez setările imprimantei.

Cauze şi soluţii posibile

Pentru a putea modifica setările globale, trebuie să aveţi drepturi de administrator.

Este posibil să nu aveţi instalate bibliotecile GTK.

Acestea sunt incluse în majoritatea distribuţiilor

Linux, dar este posibil să fie nevoie să le instalaţi manual. Pentru detalii suplimentare privind instalarea pachetelor adiţionale, consultaţi manualul de instalare a distribuţiei dvs.

Unele versiuni ale mediilor desktop KDE sau Gnome pot necesita reiniţializarea sesiunii pentru ca modificările să aibă efect.

Nu pot face ca o imprimantă să fie implicită sistemului.

Unele imprimante au setări care intră în conflict, ceea ce înseamnă că unele setări nu pot fi selectate

în acelaşi timp pentru două opţiuni. Când modificaţi o setare şi pachetul imprimantă detectează un astfel de conflict, opţiunea conflictuală este modificată în valoarea „No choice”. Înainte de a trimite modificările, trebuie să selectaţi o opţiune care nu intră în conflict.

În unele situaţii, nu este posibilă modificare cozii de imprimare implicite. Aceasta se întâmplă cu unele variante de LPRng, în special la sistemele recente de Red Hat care utilizează baza de date cozi de imprimare „printconf”.

Când se utilizează printconf, fişierul /etc./printcap file este împrospătat în mod automat din baza de date a imprimantelor administrate de sistem (de obicei, prin comanda „printtool”), şi cozile de imprimare din /etc./printcap.local sunt adăugate la fişierul rezultat. Coada implicită din LPRng este definită ca prima coadă în /etc./printcap, prin urmare, Linux Printer Package nu poate modifica setarea implicită când unele cozi au fost altfel definite prin utilizarea „printtool”.

Sistemele LPD identifică coada implicită cu cea numită „lp”. Astfel, dacă există deja o coadă cu acest nume, şi dacă aceasta nu are o „poreclă”, nu veţi putea modifica setarea implicită. Pentru a rezolva această problemă, puteţi sau să ştergeţi coada, sau să o redenumiţi manual prin editarea fişierului

/etc./printcap file.

Problemă

Setarea câte N nu funcţionează corect pentru unele din documentele mele.

Folosesc BSD

(Slackware, Debian, distribuţii mai vechi) şi unele opţiuni selectate

în LLPR nu par să aibă efect.

Încerc să imprim un document în mod peisaj, dar se imprimă rotit şi tăiat.

Unele pagini ies albe

(nu au nimic imprimat), şi utilizez CUPS.

Nu pot imprima la o imprimantă SMB

(Windows).

Aplicaţia mea pare că se blochează când rulează LLPR.

Cauze şi soluţii posibile

Caracteristica câte-N se realizează prin postprocesarea datelor PostScript care sunt trimise la sistemul de imprimare. Totuşi, o astfel de postprocesare poate fi realizată corespunzător numai dacă datele PostScript sunt conforme cu convenţiile de structurare a documentelor Adobe. Pot apărea probleme când se utilizează câte-N şi alte caracteristici care se bazează pe post-procesare dacă documentul imprimat nu este conform.

Sistemele BSD lpr vechi au mari limitări în ceea ce priveşte lungimea stringului opţiunii care poate fi trimis sistemului de imprimare. Astfel, dacă aţi selectat mai multe opţiuni diferite, este posibil să fi depăşit lungimea opţiunilor şi unele din selecţiile dvs. nu vor fi trimise programelor care se ocupă cu punerea lor în aplicare. Încercaţi să selectaţi mai puţine opţiuni care sunt diferite de cele implicite, pentru a utiliza mai puţină memorie.

majoritatea aplicaţiilor Unix care oferă opţiune orientare peisaj în opţiunile lor de imprimare vor genera codul PostScript corect care trebuie imprimat aţa cum este. În acest caz, trebuie să aveţi grijă să lăsaţi opţiunea LLPR setată pe opţiune implicită portret, pentru a evita rotirea nedorită a paginii care are ca rezultat tăierea conţinutului imprimat.

Dacă datele sunt trimise în format Encapsulated

PostScript (EPS), unele versiuni mai vechi de CUPS

(1.1.10 şi anterioare) au un bug care împiedică procesarea corectă a datelor. La trecerea prin LLPR pentru imprimare, Printer Package va rezolva această prolemă prin transformarea datelor în date

PostScript obişnuite. Cu toate acestea, dacă aplicaţia dvs. ocoleşte LLPR şi alimentează datele

EPS în CUPS, este posibil ca documentul să nu se imprime corect.

Pentru a putea configura şi utiliza imprimante SMB partajate (aşa cum sunt imprimantele partajate pe o imprimantă Windows), trebuie să aveţi instalat corect pachetul SAMBA care face posibilă această caracteristică. Comanda „smbclient” trebuie să fie disponibilă şi utilizabilă pe sistemul dvs.

Majoritatea aplicaţiilor Unix vor aştepta ca o comandă, cum ar fi „lpr”, să nu fie interactivă şi, astfel, să răspundă imediat. Deoarece LLPR aşteaptă acţiunea utilizatorului înainte de a trimite lucrarea la spoolerul de imprimare, se întâmplă foarte des ca aplicaţia să aştepte răspunsul procesului şi astfel să pară blocată (ferestrele sale nu se reîmprospătează). Acest lucru este normal iar aplicaţia trebuie să îşi reia funcţionarea corectă după ce utilizatorul iese din LLPR.

6.10

Rezolvarea problemelor

Problemă

Cum să specific adresa

IP a serverului meu

SMB?

Unele documente apar ca pagini albe la imprimare.

Am CUPS şi unele opţiuni (cum ar fi câte-

N) par să fie permanent activate, chiar dacă nu le-am selectat în LLPR.

Cauze şi soluţii posibile

Aceasta poate fi specificată în dialogul „Add Printer” al uneltei de configuraţie, dacă nu utilizaţi sistemul de imprimare CUPS. Din păcate, CUPS nu permite

în momentul de faţă specificarea adresei IP a serverelor SMB, aşa încât este necesar să aveţi posibilitatea de a răsfoi resursele cu SAMBA, pentru a putea imprima.

Unele versiuni de CUPS, în special cele livrate cu

Mandrake Linux înainte de versiunea 8.1, au unele buguri cunoscute care apar la procesarea PostScript a datelor de imprimat din unele aplicaţii. Încercaţi să actualizaţi sistemul cu ultima versiune de CUPS (cel puţin 1.1.14). Unele pachete RPM pentru cele mai populare distribuţii sunt furnizate pentru comoditatea dvs. împreună cu acest pachet de imprimare Linux.

Ar putea exista unele opţiuni definite local în fişierul

~/.lpoptions, care sunt manipulate de comanda lpoptions. Aceste opţiuni sunt utilizate întotdeauna dacă nu sunt ignorate de setările LLPR. Pentru a elimina toate opţiunile pentru o imprimantă, rulaţi următoarea comandă, în care înlocuiţi „printer” cu numele cozii de imprimare: lpoptions -x printer.

Majoritatea sistemelor de imprimare nu vor rula ca super-user ci ca special-user (de obicei „lp”). Prin urmare, asiguraţi-vă că fişierul pe care l-aţi ales pentru imprimare este accesibil utilizatorului care deţine demonul de imprimare.

Am configurat o imprimantă pentru imprimarea unui fişier, dar primesc mesaje de eroare „Permission denied”.

La imprimanta mea PCL

(sau GDI), se imprimă uneori mesaje de eroare în locul documentului de imprimat.

Unele imagini color apar imprimate numai în negru.

Din păcate, unele aplicaţii Unix pot genera rezultate neconforme cu PostScript care pot să nu fie acceptate de Ghostscript sau chiar de imprimantă în modul PostScript. Puteţi încerca să capturaţi datele de ieşire într-un fişier şi să vedeţi rezultatele în

Ghostscript (gv sau ghostview vă va permite să faceţi acest lucru în mod interactiv) şi să vedeţi dacă primiţi mesaje de eroare. Totuşi, deoarece este probabil ca aplicaţia să fie de vină, contactaţi vânzătorul sotfware-ului pentru a îl informa cu privire la această problemă.

Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript

(până la GNU Ghostscript versiunea 7.05), unde spaţiul de culoare de bază al documentului este spaţiu de culoare indexat şi este convertit prin spaţiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spaţiul de culoare CIE pentru Color

Matching System, trebuie să efectuaţi în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puţin la versiunea

GNU Ghostscript 7.06 sau la o versiune ulterioară.

Cele mai recente versiuni Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com.

Problemă Cauze şi soluţii posibile

Imprimanta nu imprimă.

Versiunea CUPS (Common Unix Printing System) distribuită cu SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing

Protocol).

Utilizaţi imprimarea prin soclu în loc de IPP sau instalaţi cea mai recentă versiune de CUPS

(cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).

Unele imagini color se imprimă în culori neaşteptate.

Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript

(până la GNU Ghostscript versiunea 7.xx), unde spaţiul de culoare de bază al documentului este spaţiu de culoare indexat RGB şi este convertit prin spaţiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spaţiul de culoare CIE pentru Color

Matching System, trebuie să efectuaţi în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puţin la versiunea

GNU Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară.

Cele mai recente versiuni Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com.

Imprimanta nu imprimă corect un fişier PDF.

Lipsesc unele părţi din grafice, text sau ilustraţii.

Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele

Acrobat:

Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activaţi Print As Image în opţiunile de imprimare din Acrobat.

N

OTĂ

: În cazul când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.

6.11

Rezolvarea problemelor

7

Folosirea imprimantei dvs.

în reţea

Dacă lucraţi într-un mediu de reţea, imprimanta poate fi partajată cu alţi utilizatori din reţea.

Acest capitol cuprinde:

Despre partajarea imprimantei în reţea

Configurarea unei imprimante conectate la reţea (numai

CLP-300N)

Utilizarea programului SetIP

N

OTĂ

: Dacă utilizaţi imprimanta CLP-300N, puteţi conecta imprimanta la o reţea numai local, pentru a fi utilizată de un singur computer.

Configurarea unei imprimante conectate la reţea (numai CLP-300N)

Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea pe imprimantă, pentru a o utiliza ca imprimantă de reţea. Configurarea protocoalelor poate fi realizată prin utilizarea programului de reţea furnizat.

Sisteme de operare acceptate

N

OTĂ

: Sistemele de operare acceptate de placa de reţea pot fi diferite de sistemele de operare acceptate de imprimantă. Următorul tabel prezintă mediile de reţea acceptate de imprimantă.

Despre partajarea imprimantei în reţea

Dacă lucraţi într-un mediu de reţea, imprimanta poate fi conectată la reţea.

Imprimantă partajată local

Puteţi conecta imprimanta direct la un computer ales, care este denumit „host computer” (computer gazdă) în reţea. Imprimanta poate fi apoi partajată de alţi utilizatori ai reţelei prin conexiunea de reţea a imprimantei din Windows 98/Me/XP/NT 4.0/2000/2003.

Pentru detalii despre partajarea locală a imprimantei, consultaţi

Secţiunea de software.

Imprimantă conectată la reţea cablată (numai CLP-300N)

Imprimanta CLP-300N are incorporată o placă interfaţă de reţea.

Pentru mai multe informaţii privind accesarea proprietăţilor

imprimantei, consultaţi 2.6.

Imprimarea prin reţea

Când u conectată la o reţea, trebuie să instalaţi software-ul pentru imprimante din seria CLP-300 pe fiecare computer care imprimă documente cu această imprimantă.

Element

Interfaţă de reţea

Sistem de operare de reţea

Cerinţe

Ethernet 10/100 Base-TX (standard)

• Windows 98/Me/NT 4.0/2000/2003/XP

• Diverse sisteme de operare Linux

• Macintosh OS 10.3–10.4

Protocoale de reţea • TCP/IP în Windows

• IPP, SNMP

Server cu adresare dinamică

DHCP, BOOTP

• TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol

• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

• BOOTP: Bootstrap Protocol

Utilizarea programului SetIP

Acest program este destinat setării de reţea IP utilizând adresa MAC, care reprezintă numărul de serie hardware al interfeţei sau plăcii de imprimantă de reţea. În mod special, este responsabilitatea administratorului de reţea să seteze, în acelaşi timp, diferite valori IP de reţea.

1

Introduceţi CD-ul care conţine driver-ul de instalare, furnizat

împreună cu echipamentul dumneavoastră.

2

Deschideţi Windows Explorer şi apoi deschideţi unitatea X. (X reprezintă unitatea dumneavoastră CD-ROM.)

3

Executaţi dublu-clic pe Application > SetIP.

4

Deschideţi folderul de limbă pe care doriţi să-l utilizaţi.

5

Executaţi dublu-clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.

6

Din meniul Windows Start, selectaţi Programe > Samsung

Network Printer Utilities > SetIP.

7.1

Folosirea imprimantei dvs. în reţea

7

Selectaţi denumirea imprimantei dumneavoastră şi executaţi clic pe " ".

N

OTĂ

: Dacă nu puteţi găsi denumirea imprimantei dumneavoastră, executaţi clic pe " " pentru a reîmprospăta lista.

8

Introduceţi adresa MAC a plăcii de reţea, adresa IP, masca de subreţea, portul de conectare implicit, şi apoi executaţi clic pe

Apply.

N

OTĂ

: Dacă nu cunoaşteţi adresa MAC a plăcii de reţea, tipăriţi raportul de informaţii reţea al echipamentului.

9

Executaţi clic pe OK pentru a confirma setările.

10

Executaţi clic pe Exit pentru a închide programul SetIP.

7.2

Folosirea imprimantei dvs. în reţea

8

Specificaţii

Acest capitol cuprinde:

Specificaţii imprimantă

Specificaţii hârtie

Specificaţii imprimantă

Element

Viteza de imprimare

*

Specificaţii şi descriere

Alb-negru: Până la 16 pagini pe minut pentru A4

(17 pagini pe minut pentru Letter)

Color: Până la 4 pagini pe minut format A4 (Letter)

Rezoluţie Până la 2.400 x 600 dpi ieşire efectivă

Timp imprimare prima pagină

Timp de încălzire

Tensiune nominală

Consum de putere

Nivel de zgomot

**

Durata de viaţă a consumabilelor

***

Din mod Gata

Alb-negru: Mai puţin de 14 secunde

Color: Mai puţin de 26 secunde

Din iniţializare la rece

Alb-negru: Mai puţin de 45 secunde

Color: Mai puţin de 57 secunde

Mai puţin de 35 secunde

110–127 V c.a. sau 220–240 V c.a.

Examinaţi eticheta maşinii, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric pentru imprimanta dvs.

Mediu: 300 W

În modul de economisire a energiei: Mai puţin de 17 W

Mod imprimare

Alb-negru: Mai puţin de 48 dBA

Color: Mai puţin de 45 dBA

În modul Standby: Mai puţin de 35 dBA

• Cartuş de toner negru:

Aproximativ 2.000 de pagini A4/Letter cu acoperire 5%

(Livrat cu un cartuş de toner Starter pentru

1.500 pagini)

• Cartuş de imprimare galben/purpuriu/azuriu:

Aproximativ 1.000 de pagini A4/Letter cu acoperire 5%

(Livrat cu un cartuş de toner Starter pentru 700 pagini)

Unitate de prelucrare a imaginilor: Aproximativ

20.000 pagini alb-negru sau 50.000 imagini

Rezervor toner uzat: Aproximativ 1.250 pagini

(toate culorile, 5% imagine) sau 5.000 imagini

Regim de exploatare Lunar: Până la 24.200 de imagini

Greutate 13,6 kg (incluzând consumabile)

Greutatea pachetului Hârtie: 2,4 kg, Plastic: 380 g

Element

Dimensiuni exterioare

(lăţime x adâncime x

înălţime)

Specificaţii şi descriere

390 x 344 x 265 mm

Mediu de exploatare Temperatură: 10–32,5 °C

Umiditate: 20–80% umiditate relativă

Limbaj de imprimare SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Memorie CLP-300: 32 MB (neextensibilă)

Interfaţă

CLP-300N: 64 MB (neextensibilă)

CLP-300: USB 2.0

Compatibilitate cu sistemele de operare

****

CLP-300N: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, diferite sisteme

Linux OS, Mac OS 10.3–10.4.

Windows NT 4.0 este acceptat numai de CLP-300N.

* Viteza de imprimare va fi afectată de: sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, software-ul de aplicaţie, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare şi complexitatea lucrării.

** Nivelul presiunii sunetului, ISO7779.

*** Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de exploatare, intervalul de imprimare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare.

**** Vizitaţi www.samsungprinter.com pentru a descărca cea mai recentă versiune de software.

Specificaţii hârtie

Prezentare generală

Imprimanta dvs. acceptă o varietate de suporturi de imprimare, precum coli tăiate (conţinând până la 100% hârtie reciclată), plicuri, etichete şi hârtie cu dimensiuni personalizate. Proprietăţile precum greutatea, compoziţia, granulaţia şi conţinutul de umiditate sunt factori importanţi care afectează performanţa imprimantei şi calitatea la ieşire. Hârtia care nu este conformă cu recomandările precizate în acest manual de utilizare pot cauza următoarele probleme:

• Calitate slabă a imprimării

• Creşterea numărului de blocaje ale hârtiei

• Uzura prematură a imprimantei.

N

OTE

:

• Unele tipuri de hârtie, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această manual, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelurile inacceptabile de temperatură şi umiditate sau alte variabile asupra cărora Samsung nu are control.

• Înainte de a achiziţiona cantităţi mari de hârtie, asiguraţi-vă că aceasta îndeplineşte cerinţele specificate în acest manual de utilizare.

A

TENŢIE

: Utilizarea hârtiei care nu îndeplineşte aceste specificaţii poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparaţii.

Aceste reparaţii nu sunt acoperite de garanţia de la Samsung sau de acordurile de service.

8.1

Specificaţii

Dimensiuni de hârtie acceptate

Tavă

*

(mm)

Hârtie simplă

Letter (216 x 279)

A4 (210 x 297)

A5 (148 x 210)

Executive (184 x 267)

Legal (216 x 356)

JIS B5 (182 x 257)

A6 (105 x 148)

Oficio (216 x 343)

Folio (216 x 330)

Plicuri

No. 10 (105 x 241)

DL (110 x 220)

C5 (162 x 229)

C6 (114 x 162)

Monarch (98 x 191)

No. 9 (98 x 225)

Plic 6 3/4 (92 x 165)

Etichete

***

Letter (216 x 279)

A4 (210 x 297)

Folii transparente

Letter (216 x 279)

A4 (210 x 297)

Carton

Carte poştală (101,6 x 152,4)

Dimensiune minimă

(particularizată, 76 x 127)

Dimensiune maximă (Legal)

Tavă hârtie:

Tavă

Greutate

60 până la

90 g/m

2

Alimentare manuală

Alimentare manuală

Alimentare manuală

Alimentare manuală

Alimentare manuală

Alimentare manuală

Alimentare manuală

60 până la

105 g/m

2

75 până la

90 g/m

2

120 până la

150 g/m

2

138 până la

146 g/m

2

105 până la

163 g/m

2

60 până la

120 g/m

2

Capacitate

**

150 coli de hârtie de

75 g/m

2

1 coală de hârtie

1 coală de hârtie

1 coală de hârtie

1 coală de hârtie

1 coală de hârtie

1 coală de hârtie

1 coală de hârtie

* Imprimanta acceptă o gamă largă de dimensiuni ale suportului de imprimare.

** Capacitatea poate varia în funcţie de greutatea, grosimea şi condiţiile de mediu ale materialului de imprimare.

*** Netezime: 100–250 (Sheffield).

N

OTĂ

: Se pot produce blocaje de hârtie când se utilizează materiale de imprimare cu o lungime mai mică de 140 mm. Pentru o performanţă optimă, aveţi grijă să depozitaţi şi să manipulaţi corect

hârtia. Vă rugăm să consultaţi „Mediul de depozitare a imprimantei şi hârtiei” la pagina 8.3.

Recomandări pentru utilizarea hârtiei

Pentru a obţine rezultate optime, utilizaţi hârtie convenţională de

75 g/m

2

. Asiguraţi-vă că hârtia este de calitate bună, fără tăieturi, crestături, rupturi, pete, particule desprinse, praf, pliuri, părţi lipsă şi margini ondulate sau îndoite.

Dacă nu ştiţi precis ce tip de hârtie încărcaţi, cum ar fi hârtie velină sau hârtie reciclată, verificaţi eticheta de pe ambalaj.

Următoarele probleme pot să cauzeze probleme de abatere de la calitatea imprimării, blocaje sau chiar deteriorarea imprimantei.

Simptom

Calitate slabă a imprimării sau a aderenţei tonerului, probleme cu alimentarea

Zonă cu toner neimprimat, blocaj, ondulare

Problemă cu hârtia

Prea umedă, prea netedă sau prea aspră sau în relief; lot de hârtie cu defecte

Depozitare neadecvată

Soluţie

Încercaţi un alt tip de hârtie, de 100–250

Sheffield, umiditate de

4–5%

Depozitaţi hârtia pe o suprafaţă plană, în ambalaj de protecţie la umiditate.

Utilizaţi hârtie cu greutate mai mică.

Umbrire mărită, în gri, a fundalului / uzură a imprimantei

Prea grea

Probleme de ondulare excesivă la alimentare

Blocaj, deteriorarea imprimantei

Probleme de alimentare

Prea umedă, direcţie greşită a fibrelor, sau produs cu fibre scurte

Părţi lipsă sau perforaţii

Utilizaţi hârtie cu fibre lungi.

Nu utilizaţi hârtie cu părţi lipsă sau cu perforaţii.

Margini zdrenţuite Utilizaţi hârtie de bună calitate.

N

OTE

:

• Nu utilizaţi hârtie cu antet tipărită cu cerneală de temperatură scăzută, cum este aceea utilizată în anumite tipuri de termografie

• Nu utilizaţi hârtie cu antet în relief sau presat.

• Imprimanta foloseşte căldură şi presiune pentru a topi tonerul pe hârtie. Asiguraţi-vă că hârtia colorată şi formularele pretipărite sunt compatibile cu această temperatură de topire (180 °C pentru

0,1 secunde).

8.2

Specificaţii

Specificaţii hârtie

Categorie

Aciditate

Grosime

Specificaţii

pH 5,5–8,0

0,094–0,18 mm

Ondulare în top

Starea marginilor tăiate

Compatibilitatea cu temperatura cuptorului

Mai puţin de 5 mm

Tăiate cu lame ascuţită, fără franjurare vizibilă.

Nu trebuie să se carbonizeze, să se topească sau să emită emisii periculoase când este încălzită la 180 °C pentru

0,1 secunde.

Fibră lungă Fibra

Conţinut de umiditate 4–6% din greutate

Netezime 100–250 (Sheffield)

Capacitate la evacuarea hârtiei

Tavă de ieşire

Cu faţa în jos

Capacitate

100 coli de hârtie de 75 g/m

2

Capacitate de alimentare cu hârtie

Tavă alimentare

Tavă

Capacitate

150 coli de hârtie de 75 g/m

2

Alimentare manuală 1 coală de hârtie de 60–163 g/m

2

Mediul de depozitare a imprimantei şi hârtiei

Condiţiile de mediu în care este depozitată hârtia afectează operaţia de alimentare.

În mod ideal, mediul în care sunt depozitate imprimanta şi hârtia trebuie să fie la temperatura camerei sau în apropiere de aceasta, să nu fie pre uscat sau pre umed. Nu uitaţi că hârtia este higroscopică; absoarbe şi pierde rapid umiditatea.

Căldura acţionează împreună cu umiditatea pentru a distruge hârtia.

Căldura face ca umiditatea din hârtie să se evaporeze, în timp ce frigul face ca umiditatea să se condenseze pe coli. Sistemele de

încălzire şi aparatele de aer condiţionat îndepărtează cea mai mare parte din umiditatea dintr-o încăpere. Pe măsură ce hârtia este desfăcută din ambalaj şi utilizată, îşi pierde umiditatea, cauzând apariţia de dungi şi murdărire. Vremea umedă şi răcitoarele de apă pot face să crească umiditatea din încăpere. Pe măsură ce hârtia este desfăcută din ambalaj şi utilizată, absoarbe umiditatea excesivă, cauzând apariţia de imprimări fără contrast şi de zone cu toner neimprimat. De asemenea, pe măsură ce hârtia acumulează şi pierde umiditate, se deformează. Aceasta poate cauza blocaje de hârtie.

Trebuie avut grijă să nu se achiziţioneze mai multă hârtie decât poate fi utilizată într-o perioadă scurtă (circa 3 luni). Hârtia depozitată mai mult timp poate trece prin extreme de căldură şi umiditate care pot cauza deteriorarea sa. Planificarea este importantă pentru a se preveni deteriorarea unor cantităţi mari de hârtie.

Hârtia rămâne stabilă mai multe luni înainte de a fi utilizată.

Pachetele deschise de hârtie sunt mai expuse la deteriorările provocate de mediu, în special dacă nu sunt împachetate într-o barieră rezistentă la umiditate.

Pentru o performanţă optimă a imprimantei, mediul de depozitare a hârtiei trebuie menţinut la parametri corespunzători. Condiţia necesară este o temperatură de 20–24 °C, cu o umiditate relativă de

45–55%. Trebuie avute în vedere următoarele recomandări la evaluarea mediului de depozitare a hârtiei:

• Hârtia trebuie depozitată la temperatura camerei sau în apropiere de aceasta.

• Aerul nu trebuie să fie nici prea uscat, nici prea umed.

• Modul cel mai bun de depozitare a unui top desfăcut de hârtie este de a reîmpacheta strâns topul într-un ambalaj rezistent la umiditate. Dacă mediul imprimantei este supus unor condiţii extreme, despachetaţi numai cantitatea de hârtie pe care o utilizaţi în ziua imprimării pentru a preveni modificările nedorite provocate de umiditate.

8.3

Specificaţii

Plicuri

Construcţia plicurilor este critică. Liniile de pliere ale plicurilor pot varia considerabil, nu numai într producători ci şi într-o cutie de la acelaşi producător. Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când selectaţi plicuri, luaţi în considerare următorii factori:

• Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depăşească

90 g/m

2

sau poate apărea blocajul hârtiei.

• Construcţie: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie poziţionate drept, cu o ondulare de mai puţin 6 mm şi nu trebuie să conţină aer.

• Condiţie: Plicurile nu trebuie să fie încreţite, crestate sau deteriorate în alt mod.

• Temperatură: Trebuie să utilizaţi plicuri care sunt compatibile cu căldura şi presiunea imprimantei.

• Dimensiune: Trebuie să utilizaţi numai plicuri cu dimensiuni în limitele următoare.

Tavă

Minimum

76 x 127 mm

Maximum

216 x 356 mm

N

OTĂ

: Se pot produce unele blocaje de hârtiei când se utilizează materiale de imprimare cu o lungime mai mică de 127 mm. Acestea pot fi cauzate de hârtia care a fost afectată de condiţiile de mediu.

Pentru o performanţă optimă, aveţi grijă să depozitaţi şi să manipulaţi

corect hârtia. Vă rugăm să consultaţi „Mediul de depozitare a imprimantei şi hârtiei” la pagina 8.3.

Plicuri cu îmbinări pe ambele părţi

Construcţia cu îmbinări pe ambele părţi are îmbinări verticale la ambele capete ale plicului, în loc de îmbinări în diagonală. Plicurile de acest tip sunt mai predispuse la încreţire. Asiguraţi-vă că

îmbinarea se prelungeşte până la colţul plicului, aşa cum se prezintă

în ilustraţie.

Corect

Incorect

8.4

Specificaţii

Plicuri cu benzi sau clape adezive

Plicurile cu bandă adezivă cu protecţie care se desface sau cele cu mai multe clape care se pliază pentru a se lipi, trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu căldura şi presiunea din cuptorul imprimantei.

Clapele şi benzile suplimentare pot cauza încreţire, îndoire sau blocaje şi chiar pot deteriora cuptorul.

Marginile plicului

În tabelul următor sunt prezentate marginile tipice pentru adresă la plicurile comerciale tip nr. 10 sau DL.

Tip de adresă

Adresă expeditor

Adresă destinatar

Minimum

15 mm

51 mm

Maximum

51 mm

90 mm

N

OTE

:

• Pentru o calitate optimă a imprimării, poziţionaţi marginile nu mai aproape de 15 mm faţă de muchiile plicului.

• Evitaţi imprimarea peste zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.

Depozitarea plicurilor

Depozitarea corespunzătoare a plicurilor contribuie la calitatea imprimării. Plicurile trebuie depozitate în poziţie culcat. Dacă se prinde aer într-un plic, creându-se o bulă de aer, plicul se poate încreţi în

timpul imprimării. Consultaţi „Imprimarea pe plicuri” la pagina 3.3.

Etichete

A

TENŢIE

:

• Pentru a evita deteriorarea imprimantei, utilizaţi numai etichete recomandate pentru imprimante cu laser.

• Nu imprimaţi niciodată aceeaşi coală de etichete de mai multe ori şi nu imprimaţi niciodată o coală incompletă de etichete.

Când selectaţi etichete, luaţi în considerare calitatea fiecărei componente:

• Adezivi: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului maşinii, de 180 °C.

• Aranjare: Utilizaţi numai etichete la care suportul nu este vizibil

între ele. Etichetele se pot desprinde de pe colile care au spaţii

între etichete, cauzând blocaje periculoase.

• Ondulare: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie poziţionate drept, cu o ondulare de cel mult 13 mm pe fiecare direcţie.

• Condiţie: Nu utilizaţi etichete cu încreţiri, bule, sau alte indicaţii de separare.

Consultaţi „Imprimarea pe etichete” la pagina 3.3.

Folii transparente

Foliile transparente utilizate la imprimantă trebuie să aibă capacitatea de a rezista la temperatura cuptorului maşinii, de 180 °C.

A

TENŢIE

: Pentru a evita deteriorarea imprimantei, utilizaţi numai folii transparente recomandate pentru imprimante cu laser.

I

NDEX

A

alimentare manuală, utilizare 3.2

B

blocaj de hârtie, îndepărtare 6.4

C

capacitate încărcare hârtie 3.1

caracteristici 1.1

carton, imprimare 3.5

cartuş toner

înlocuire 5.3

întreţinere 5.2

redistribuire 5.2

componente 1.2

conectare

reţea 2.6, 5.9

USB 2.6

curăţarea

exteriorului 5.7

interiorului 5.7

D

dimensiune hârtie, modificare în tavă 2.5

driver imprimantă, instalare 2.8

E

etichete, imprimare 3.3

F

folii transparentă, imprimare 3.4

H

hârtie

dimensiuni şi capacităţi 3.1

încărcare 3.2

recomandare 3.1

selectare 3.1

specificaţii 8.1

hârtie preimprimată, imprimare 3.4

hârtie, încărcare 2.3

I

imprimare

pagină de configuraţie 5.1

pagină de probă 2.7

imprimare în reţea

imprimantă conectată la reţea, configurare 7.1

Î

înlocuire

cartuş toner 5.3

rezervor toner uzat 5.6

unitate de prelucrare a imaginilor 5.4

L

Linux

driver, instalare 2.8

probleme obişnuite 6.10

M

Macintosh

driver, instalare 2.8

probleme obişnuite 6.9

materiale cu dimensiuni particularizate, imprimare 3.5

P

pagină de configuraţie, imprimare 5.1

1

pagină de probă, imprimare 2.7

plicuri, imprimare 3.3

problemă, soluţionare

blocaje de hârtie 6.4

calitate imprimare 6.6

generale 6.2

Linux 6.10

lista de verificări 6.1

Macintosh 6.9

Windows 6.9

probleme calitate imprimare, soluţionare 6.6

probleme calitate, soluţionare 6.6

R

rezervor toner uzat

durata de viaţă 8.1

înlocuire 5.6

S

specificaţii

hârtie 8.3

imprimantă 8.1

stare leduri 1.3

U

unitate de prelucrare a imaginilor

durata de viaţă 8.1

înlocuire 5.4

USB, conectare 2.6

Imprimantă Samsung

Secţiunea de software

Sec ţiunea de software

Cuprins

Capitolul 1:

I

NSTALAREA SOFTWARE

-

ULUI IMPRIMANTEI ÎN

W

INDOWS

Instalarea software-ului imprimantei ....................................................................................................................... 4

Instalarea software-ului pentru imprimare local ă ........................................................................................ 4

Instalarea software-ului pentru imprimare în re ţea ...................................................................................... 7

Reinstalarea software-ului imprimantei ................................................................................................................ 10

Dezinstalarea software-ului imprimantei .............................................................................................................. 11

Capitolul 2:

N

O

ŢIUNI

DE BAZ

Ă

PENTRU IMPRIMARE

Imprimarea unui document ................................................................................................................................... 12

Set ări imprimantă ................................................................................................................................................. 13

Fila Layout ................................................................................................................................................. 13

Fila Paper .................................................................................................................................................. 14

Fila Graphics ............................................................................................................................................. 15

Fila Extras ................................................................................................................................................. 16

Fila About .................................................................................................................................................. 16

Fila Printer ................................................................................................................................................. 16

Utilizarea set ării Favorite ........................................................................................................................... 16

Utilizarea Ajutorului ................................................................................................................................... 16

Capitolul 3:

I

MPRIMARE AVANSAT

Ă

Imprimarea mai multor pagini pe o singur ă coală de hârtie

(Imprimare câte N) ............................................................................................................................................... 17

Imprimarea posterelor .......................................................................................................................................... 18

Imprimarea bro şurilor ........................................................................................................................................... 18

Imprimarea pe ambele fe ţe ale hârtiei .................................................................................................................. 19

Imprimarea unui document mic şorat sau mărit .................................................................................................... 20

1

Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată ...................................................................... 20

Utilizarea filigranelor ............................................................................................................................................. 21

Utilizarea unui filigran existent .................................................................................................................. 21

Crearea unui filigran .................................................................................................................................. 21

Editarea unui filigran ................................................................................................................................. 21

Ştergerea unui filigran ............................................................................................................................... 21

Utilizarea suprapunerilor ...................................................................................................................................... 22

Ce este o suprapunere? ............................................................................................................................ 22

Crearea unui nou fişier suprapunere ......................................................................................................... 22

Utilizarea unui fişier suprapunere .............................................................................................................. 23

Ştergerea unui fişier suprapunere ............................................................................................................. 23

Capitolul 4:

P

ARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI

Configurarea unui computer gazdă ...................................................................................................................... 24

Configurarea unui computer client ....................................................................................................................... 24

Capitolul 5:

U

TILIZAREA PROGRAMULUI

S

MART

P

ANEL

Înţelegerea programului Smart Panel ................................................................................................................... 25

Deschiderea ghidului de depanare ....................................................................................................................... 26

Folosirea Printer Settings Utility ........................................................................................................................... 26

Utilizarea Ajutorului afişat pe ecran ........................................................................................................... 26

Modificarea setărilor programului Smart Panel .................................................................................................... 26

Capitolul 6:

F

OLOSIREA IMPRIMANTEI DVS

.

ÎN

L

INUX

Cerinţe de sistem ................................................................................................................................................. 27

Instalarea driverului imprimantei .......................................................................................................................... 28

Schimbarea metodei de conectare a imprimantei ..................................................................................... 29

Dezinstalarea driverului imprimantei ......................................................................................................... 30

Utilizarea uneltei de configurare ........................................................................................................................... 30

Schimbarea proprietăţilor LLPR ........................................................................................................................... 31

2

Capitolul 7:

F

OLOSIREA IMPRIMANTEI DVS

.

CU UN

M

ACINTOSH

Instalarea software-ului pentru Macintosh ............................................................................................................ 32

Instalarea imprimantei .......................................................................................................................................... 33

Pentru Macintosh conectat la reţea ........................................................................................................... 33

Pentru Macintosh conectat prin USB ........................................................................................................ 33

Imprimarea ........................................................................................................................................................... 34

Imprimarea unui document ....................................................................................................................... 34

Schimbarea setărilor imprimantei .............................................................................................................. 34

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie ...................................................................... 35

3

1

Instalarea software-ului imprimantei în Windows

Acest capitol cuprinde:

Instalarea software-ului imprimantei

Reinstalarea software-ului imprimantei

Dezinstalarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului imprimantei

Pute ţi instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau imprimare prin re ţea. Pentru a instala software-ul imprimantei pe computer, efectua ţi procedura de instalare corespunzătoare imprimantei utilizate.

Un driver de imprimant ă este un software care permite comunicarea

între computer şi imprimantă. Procedura de instalare a driverelor poate fi diferit ă, în funcţie de sistemul de operare pe care îl utilizaţi.

Toate aplica ţiile care rulează pe computerul dumneavoastră trebuie

închise înainte de a începe instalarea.

Instalarea software-ului pentru imprimare local ă

O imprimant ă locală este o imprimantă conectată direct la computer printr-un cablu USB. Dac ă imprimanta dvs. este conectată la o reţea, omite

ţi acest pas şi treceţi la „Instalarea software-ului pentru imprimare în re ţea” la pagina 7.

Pute ţi instala software-ul imprimantei folosind metoda tipică sau personalizând instalarea.

N

OT

Ă

: Dac ă se afişează fereastra Expert hardware nou, faceţi clic în caseta din col ţul din dreapta sus pentru a închide fereastra, sau face ţi clic pe Cancel.

Instalarea tipic ă

Aceasta este recomandat ă pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru opera ţiile imprimantei.

1

Asigura ţi-vă că imprimanta este conectată la computer şi este alimentat ă cu curent electric.

2

Introduce ţi CD-ul furnizat cu software-ul imprimantei în unitatea

CD-ROM.

CD-ul cu software-ul imprimantei ar trebui s ă ruleze automat şi s ă fie afişată o fereastră de instalare.

Dac ă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start, apoi pe Executare. Tasta ţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unit ăţii dumneavoastră şi apoi faceţi clic pe OK.

3

Face ţi clic pe Next.

• Dac ă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: V ă permite să vizualizaţi manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastr ă nu are

Adobe Acrobat instalat, face ţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4

Selecta ţi Typical installation for a local printer. Faceţi clic pe

Next.

4

Instalarea software-ului imprimantei în Windows

N

OTĂ

: Dacă imprimanta nu este deja conectată la computer, va apărea următoarea fereastră.

7

Pentru a vă înregistra ca utilizator al Samsung Printers pentru a primi informaţii Samsung, selectaţi caseta şi faceţi clic pe Finish.

În acest moment, sunteţi trimis la site-ul Samsung.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.

• Dacă nu doriţi să conectaţi imprimanta acum, faceţi clic pe Next, apoi pe No din ecranul următor. Instalarea va reîncepe şi nu va fi imprimată nicio pagină de test la sfârşitul instalării.

• Fereastra de instalare care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcţie de imprimantă şi de interfaţa utilizate.

5

După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi

întrebat dacă doriţi să fie imprimată o pagină de test. În caz afirmativ, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Next.

În caz contrar, faceţi clic pe Next şi omiteţi pentru a trece 7.

6

Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.

Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

N

OTĂ

: După terminarea instalării, dacă imprimanta nu funcţionează

corect, reinstalaţi driverul imprimantei. Consultaţi „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Instalarea personalizată

Puteţi alege componentele care să fie instalate.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la computer şi este alimentată cu curent electric.

2

Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul imprimantei în unitatea

CD-ROM.

CD-ul cu software-ul imprimantei ar trebui să ruleze automat şi să fie afişată o fereastră de instalare.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start, apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră şi apoi faceţi clic pe OK.

5

Instalarea software-ului imprimantei în Windows

3

Faceţi clic pe Next.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4

Selectaţi Custom installation. Faceţi clic pe Next.

N

OTĂ

: Dacă imprimanta nu este deja conectată la computer, va apărea următoarea fereastră.

5

Selectaţi imprimanta dvs. şi apoi faceţi clic pe Next.

• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.

• Dacă nu doriţi să conectaţi imprimanta acum, faceţi clic pe Next, apoi pe No din ecranul următor. Instalarea va reîncepe şi nu va fi imprimată nicio pagină de test la sfârşitul instalării.

• Fereastra de instalare care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcţie de imprimantă şi de interfaţa utilizate.

6

Selectaţi componentele care să fie instalate, apoi faceţi clic pe

Next.

7

După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi

întrebat dacă doriţi să fie imprimată o pagină de test. În caz afirmativ, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Next.

În caz contrar, faceţi clic pe Next şi omiteţi pentru a trece 9.

8

Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.

Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

6

Instalarea software-ului imprimantei în Windows

9

Pentru a vă înregistra ca utilizator al Samsung Printers pentru a primi informaţii Samsung, selectaţi caseta şi faceţi clic pe Finish.

În acest moment, sunteţi trimis la site-ul Samsung.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start, apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră şi apoi faceţi clic pe OK.

Instalarea software-ului pentru imprimare în reţea

Înainte de a conecta imprimanta la o reţea, trebuie să configuraţi setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce aţi atribuit şi aţi verificat setările TCP/IP, puteţi instala software-ul pe fiecare imprimantă din reţea.

Puteţi instala software-ul imprimantei folosind metoda tipică sau personalizând instalarea.

Instalarea tipică

Aceasta este recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operaţiile imprimantei.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţeaua dvs. şi este alimentată cu curent electric. Pentru detalii privind conectarea la reţea, consultaţi manualul de utilizare furnizat.

2

Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul imprimantei în unitatea

CD-ROM.

CD-ul cu software-ul imprimantei ar trebui să ruleze automat şi să fie afişată o fereastră de instalare.

3

Faceţi clic pe Next.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4

Selectaţi Typical installation for a network printer. Faceţi clic pe Next.

7

Instalarea software-ului imprimantei în Windows

5

Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.

Instalarea personalizată

Puteţi alege componentele care să fie instalate şi puteţi specifica o anumită adresă IP.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţeaua dvs. şi este alimentată cu curent electric. Pentru detalii privind conectarea la reţea, consultaţi manualul de utilizare furnizat.

2

Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul imprimantei în unitatea

CD-ROM.

CD-ul cu software-ul imprimantei ar trebui să ruleze automat şi să fie afişată o fereastră de instalare.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start, apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră şi apoi faceţi clic pe OK.

• Dacă imprimanta dvs. nu se află în listă, faceţi clic pe

Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP

Port pentru a adăuga imprimanta dvs. în reţea. Pentru a adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul Browse.

N

OTĂ

: Pentru a căuta imprimanta de reţea, trebuie să dezactivaţi firewall-ul.

6

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator al imprimantelor Samsung, pentru a primi informaţii de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectaţi caseta/ele de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

3

Faceţi clic pe Next.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4

Selectaţi Custom installation. Faceţi clic pe Next.

N

OTĂ

: După terminarea instalării, dacă imprimanta nu funcţionează

corect, reinstalaţi driverul imprimantei. Consultaţi „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

8

Instalarea software-ului imprimantei în Windows

5

Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.

6

Selectaţi componentele care să fie instalate. După selectarea componentelor, va apărea următoarea fereastră. De asemenea, puteţi modifica numele imprimantei, puteţi seta partajarea imprimantei în reţea, puteţi seta imprimanta ca imprimantă implicită, şi puteţi modifica numele fiecărei imprimante. Faceţi clic pe Next.

• Dacă imprimanta dvs. nu se află în listă, faceţi clic pe

Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP

Port pentru a adăuga imprimanta dvs. în reţea. Pentru a adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul Browse.

N

OTĂ

: Pentru a căuta imprimanta de reţea, trebuie să dezactivaţi firewall-ul.

S

FAT

: Dacă doriţi să setaţi o anumită adresă IP pentru o anumită imprimantă de reţea, faceţi clic pe butonul Set IP Address. Va apărea fereastra Set IP Address (Setare adresă IP). Procedaţi astfel:

Pentru a instala acest software pe un server, selectaţi caseta de validare Setting up this printer on a server.

7

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator al imprimantelor Samsung, pentru a primi informaţii de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectaţi caseta/ele de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

a. Selectaţi din listă imprimanta căreia doriţi să-i atribuiţi o anumită adresă IP. Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a imprimantei dumneavoastră, imprimaţi o pagină Configuraţie reţea.

b. Configuraţi manual o adresă IP, o masca de subreţea şi o adresă de gateway pentru imprimantă şi faceţi clic pe Configure pentru a seta adresa IP specifică pentru imprimanta de reţea.

c. Faceţi clic pe Next.

N

OTĂ

: După terminarea instalării, dacă imprimanta nu funcţionează

corect, reinstalaţi driverul imprimantei. Consultaţi „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

9

Instalarea software-ului imprimantei în Windows

Reinstalarea software-ului imprimantei

Dac ă instalarea eşuează, puteţi reinstala software-ul.

1

Porni ţi Windows.

2

Din meniul Start selecta ţi Programe sau Toate programele

numele driverului imprimantei

Maintenance.

3

Selecta ţi Repair şi faceţi clic pe Next

.

4

Este afi şată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din list ă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.

N

OT

Ă

: Dac ă imprimanta nu este deja conectată la computer, va ap ărea următoarea fereastră.

• Dac ă imprimanta dvs. nu se află în listă, faceţi clic pe

Update pentru a actualiza lista sau selecta ţi Add TCP/IP

Port pentru a ad ăuga imprimanta dvs. în reţea. Pentru a ad ăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru imprimant ă.

• Pentru a g ăsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selecta ţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau c ăutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul Browse.

Ve ţi vedea o listă de componente care vă dă posibilitatea să reinstala ţi fiecare element în mod separat.

• Dup ă conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.

• Dac ă nu doriţi să conectaţi imprimanta acum, faceţi clic pe Next, apoi pe No din ecranul urm ător. Instalarea va reîncepe şi nu va fi imprimat ă nicio pagină de test la sfârşitul instalării.

• Fereastra de reinstalare care apare în acest manual de utilizare poate s ă difere, în funcţie de imprimantă şi de interfa ţa utilizate.

5

Selecta ţi componentele care să fie reinstalate, apoi faceţi clic pe Next .

Dac ă aţi instalat software-ul imprimantei pentru imprimare local ă şi selecta ţi numele driverului imprimantei, va apărea o fereastr ă în care sunteţi întrebat dacă doriţi să fie imprimată o pagin ă de test. Procedaţi astfel: a. Pentru a imprima o pagin ă de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Next

.

b. Dac ă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.

Dac ă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

6

Dup ă terminarea instalării, faceţi clic pe Finish.

10

Instalarea software-ului imprimantei în Windows

Dezinstalarea software-ului imprimantei

1

Porniţi Windows.

2

Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele

numele driverului imprimantei

Maintenance.

3

Selectaţi Remove şi faceţi clic pe Next.

Veţi vedea o listă de componente care vă dă posibilitatea să dezinstalaţi fiecare element în mod separat.

4

Selectaţi componentele care să fie dezinstalate, apoi faceţi clic pe Next.

5

Când computerul vă cere să confirmaţi selecţia dvs., faceţi clic pe Yes.

Driverul selectat şi toate componentele sale sunt şterse din computerul dvs.

6

După dezinstalarea software-ului, faceţi clic pe Finish.

11

Instalarea software-ului imprimantei în Windows

2

Noţiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică opţiunile de imprimare şi activităţile obişnuite de imprimare în Windows.

Acest capitol cuprinde:

Imprimarea unui document

Setări imprimantă

- Fila Layout

- Fila Paper

- Fila Graphics

- Fila Extras

- Fila About

- Fila Printer

- Utilizarea setării Favorite

- Utilizarea Ajutorului

Imprimarea unui document

N

OTE

:

• Fereastra Proprietăţi driverului imprimantei care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcţie de imprimanta utilizată. Totuşi, compoziţia ferestrei de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Verificaţi dacă sistemul/ele de operare este/sunt compatibil/e cu imprimanta dvs. Vă rugăm să consultaţi secţiunea

Compatibilitatea cu SO din specificaţiile imprimantei din manualul de utilizare a imprimantei.

• Dacă este necesar să cunoaşteţi numele exact al imprimantei, puteţi consulta CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

Următoarea procedură descrie paşii generali necesari pentru a imprima din diferite aplicaţii Windows. Paşii exacţi pentru imprimarea unui document pot varia în funcţie de aplicaţia pe care o utilizaţi.

Pentru procedura exactă de imprimare, consultaţi manualul de utilizare a aplicaţiei software utilizate.

1

Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Selectaţi Imprimare din meniul Fişier. Este afişată fereastra

Imprimare. Această fereastră poate arăta uşor diferit în funcţie de aplicaţie.

Setările de bază pentru imprimare sunt selectate în fereastra

Imprimare. Aceste setări includ numărul de copii şi domeniul de imprimare.

Asiguraţi-vă că imprimanta dvs. este selectată.

3

Selectaţi driverul imprimantei dumneavoastră din lista derulantă Nume.

4

Pentru a beneficia de toate caracteristicile driverului imprimantei, faceţi clic pe Proprietăţi sau pe Preferinţe din

fereastra Imprimare a aplicaţiei. Pentru detalii, consultaţi „Setări imprimantă” la pagina 13.

Dacă în fereastra Imprimare apare Iniţializare, Imprimantă, sau Opţiuni, faceţi clic pe aceasta. Apoi faceţi clic pe

Proprietăţi din următorul ecran.

5

Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra cu proprietăţilor imprimantei.

6

Pentru a începe operaţiunea de imprimare, faceţi clic pe OK sau Imprimare în fereastra Imprimare.

12

Noţiuni de bază pentru imprimare

Setări imprimantă

Puteţi utiliza fereastra cu proprietăţile imprimantei, care vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimare de care aveţi nevoie pentru a utiliza imprimanta. Când sunt afişate proprietăţile imprimantei, puteţi revedea şi modifica setările necesare lucrării de imprimare.

Fereastra cu proprietăţile imprimantei dvs. poate fi diferită, în funcţie de sistemul de operare. În această Secţiune de software este prezentată fereastra de proprietăţi pentru Windows XP.

Fereastra Proprietăţi driverului imprimantei care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcţie de imprimanta utilizată.

Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei din directorul Printers

(Imprimante), puteţi vedea file suplimentare specifice Windows

(consultaţi manualul de utilizare a Windows) şi fila Imprimante

(consultaţi „Fila Printer” la pagina 16).

N

OTE

:

• Majoritatea aplicaţiilor Windows vor ignora setările specificate în driverul imprimantei. Modificaţi întâi toate setările disponibile în aplicaţia software şi modificaţi orice alte setări folosind driverul imprimantei.

• Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de

dumneavoastră să devină permanente, efectuaţi-le în directorul

Imprimante.

• Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ajutorul online aferent respectivului sistem Windows.

1. Faceţi clic pe butonul Start din Windows.

2. Selectaţi Imprimante şi faxuri.

3. Selectaţi pictograma driverului imprimantei.

4. Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectaţi Preferinţe imprimare.

5. Modificaţi setările în fiecare filă, apoi faceţi clic pe OK.

Fila Layout

Fila Layout oferă opţiuni de ajustare a modului în care documentul apare pe pagina tipărită. Layout Options include Multiple Pages

per Side şi Poster. Pentru mai multe informaţii privind accesarea

proprietăţilor imprimantei, consultaţi „Imprimarea unui document” la pagina 12.

1

2

1

Orientation

Orientation vă permite să selectaţi direcţia de imprimare a informaţilor pe o pagină.

Portrait permite imprimarea pe lăţimea paginii, tip scrisoare.

Landscape permite imprimarea pe lungimea paginii, tip foaie de calcul.

Portrait

Landscape

Rotate 180 Degrees vă permite să rotiţi pagina cu 180 grade.

2

Layout Options

Layout Options permite selectarea opţiunilor avansate de imprimare. Puteţi selecta Multiple Pages per Side, Poster şi

Booklet.

• Pentru detalii, consultaţi „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (Imprimare câte N)” la pagina 17.

• Pentru detalii, consultaţi „Imprimarea posterelor” la pagina 18.

• Pentru detalii, consultaţi „Imprimarea broşurilor” la pagina 18.

13

Noţiuni de bază pentru imprimare

Fila Paper

Folosiţi următoarele opţiuni pentru a configura specificaţiile de manipulare a hârtiei când accesaţi proprietăţile imprimantei. Pentru mai multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei,

consultaţi „Imprimarea unui document” la pagina 12.

Faceţi clic pe fila Paper pentru a accesa diferite proprietăţi hârtie.

1

2

3

4

5

1

Copies

Copies vă permite să stabiliţi numărul de copii care să fie imprimate. Puteţi seta 1–999 copii.

2

Size

Size vă permite să setaţi dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.

Dacă dimensiunea necesară nu este afişată în caseta Size, faceţi clic pe Custom. Când se afişează fereastra Custom Page Size, setaţi dimensiunea hârtiei şi faceţi clic pe OK. Setarea apare în listă astfel încât o puteţi selecta.

3

Source

Asiguraţi-vă că Source este setată pentru tava de hârtie corespunzătoare.

Utilizaţi Manual Feed când imprimaţi pe materiale speciale, cum ar fi plicuri şi folii transparente. Trebuie să încărcaţi colile una câte una

în tava cu alimentare manuală.

4

Type

Setaţi Type pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tava din care doriţi să imprimaţi. Aceasta vă va permite să obţineţi imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, calitatea imprimării poate să nu fie cea dorită.

Thin: Hârtie subţire de 70 g/m

2

.

Thick: Hârtie groasă de 90–120 g/m

2

.

Cotton: Hârtie cu conţinut de bumbac de 75–90 g/m

Gilbert 25% şi Gilbert 100%.

2

, cum ar fi

Plain Paper: Hârtie simplă normală. Selectaţi acest timp dacă imprimanta dvs. este monocromă şi imprimă pe hârtie cu conţinut de bumbac de 60 g/m

2

.

Recycled: Hârtie reciclată de 75–90 g/m

2

.

Color Paper: Hârtie cu fundal colorat de 75–90 g/m

2

.

5

Scaling

Scaling vă permite să imprimaţi lucrarea la scară, automat sau manual, lucrarea pe o pagină. Puteţi selecta dintre None, Reduce/

Enlarge şi Fit to Page.

• Pentru detalii, consultaţi „Imprimarea unui document micşorat sau mărit” la pagina 20.

• Pentru detalii, consultaţi „Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată” la pagina 20.

14

Noţiuni de bază pentru imprimare

Fila Graphics

Utilizaţi următoarele opţiuni grafice pentru a ajusta calitatea de imprimare pentru necesităţile specifice de imprimare Pentru mai multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei,

consultaţi „Imprimarea unui document” la pagina 12.

Faceţi clic pe fila Graphics pentru a afişa proprietăţile prezentate mai jos.

Advanced Options

Puteţi configura setările avansate făcând clic pe butonul Advanced

Options.

TrueType Options: Această opţiune determină ce comunică driverul imprimantei cu privire la modul în care să fie dispus textul

în documentul dvs. Selectaţi setarea adecvată, în funcţie de starea documentului dvs.

Această opţiune poate fi disponibilă numai

în Windows 9x/Me, în funcţie de modelul dvs. de imprimantă.

- Download as Bit Image: Când este selectată această opţiune, driverul va descărca fonturile ca imagini bitmap. Documentele care conţin fonturi complicate, cum ar fi cele coreene sau chinezeşti sau diferite alte fonturi, vor fi imprimate mai rapid cu această setare.

- Print as Graphics: Când este selectată această opţiune, driverul va descărca orice font sub formă grafică. Când imprimaţi documente cu conţinut grafic mare şi cu relativ puţine fonturi True Type, performanţa de imprimare (viteza) poate fi

îmbunătăţită cu această setare.

Print All Text Black: Când este bifată opţiunea Print All Text

Black, tot textul din documentul dvs. va fi imprimat complet negru, indiferent de culoarea care o are pe ecran.

Darken Text: Când este bifată opţiunea Darken Text tot textul din documentul dvs. va fi imprimat într-o nuanţă mai închisă decât în cazul unui document normal.

Unele imprimante nu acceptă această caracteristică.

Quality

Opţiunile de rezoluţie pe care le puteţi selecta pot varia în funcţie de modelul imprimantei dvs.

Cu cât rezoluţia setată este mai înaltă, cu atât mai mare va fi claritatea caracterelor şi graficii imprimate. Rezoluţia mai înaltă setată va duce şi la creşterea timpului necesar imprimării unui document.

Color Mode

Puteţi selecta opţiuni de culoare. Setarea la Color produce în mod normal cea mai bună calitate a imprimării documentelor color. Dacă doriţi să imprimaţi un document color în tonuri de gri, selectaţi

Grayscale. Dacă vreţi să ajustaţi manual opţiunile de culoare, selectaţi Manual şi faceţi clic pe butonul Color Adjust sau Color

Matching.

Color Adjust: Puteţi ajusta modul în care apare imaginea prin modificarea setărilor din opţiunea Levels.

Color Matching: Puteţi ajusta modul în care apare imaginea prin modificarea setărilor din opţiunea Settings.

15

Noţiuni de bază pentru imprimare

Fila Extras

Puteţi selecta opţiuni de imprimare pentru documentul dvs. Pentru mai multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei,

consultaţi „Imprimarea unui document” la pagina 12.

Faceţi clic pe fila Extras pentru a accesa următoarea caracteristică:

1

2

3

Fila Printer

Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei prin directorul Imprimante, puteţi vizualiza fila Imprimantă. Puteţi să efectua configurarea imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ajutorul online aferent respectivului sistem Windows.

1

Faceţi clic pe meniul Start din Windows.

2

Selectaţi Imprimante şi faxuri.

3

Selectaţi pictograma driverului imprimantei.

4

Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectaţi Proprietăţi.

5

Faceţi clic pe fila Imprimantă şi setaţi opţiunile.

Utilizarea setării Favorite

Opţiunea Favorites, care este vizibilă în filele tuturor proprietăţilor, vă permite să salvaţi setările curente ale proprietăţilor pentru utilizare ulterioară.

Pentru a salva un element Favorites:

1

Modificaţi setările în fiecare filă, după necesităţi.

2

Introduceţi un nume pentru elementul respectiv în caseta

Favorites.

1

Watermark

Puteţi crea pe fiecare pagină a documentului o imagine de fundal

pentru text. Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea filigranelor” la pagina 21.

2

Overlay

Suprapunerile se utilizează deseori în locul formularelor pretipărite şi

a hârtiei cu antet. Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 22.

N

OTĂ

: Caracteristica suprapunere nu este acceptată în NT 4.0.

3

Output Options

Print Order: Puteţi seta secvenţa în care se imprimă paginile.

Selectaţi ordinea de imprimare din lista derulantă.

- Normal: Imprimanta va imprima toate paginile, de la prima la ultima.

- Reverse All Pages: Imprimanta va imprima toate paginile, de la ultima la prima.

- Print Odd Pages: Imprimanta imprimă numai paginile impare ale documentului.

- Print Even Pages: Imprimanta imprimă numai paginile pare ale documentului.

3

Faceţi clic pe Save.

Când salvaţi Favorites, sunt salvate toate setările curente ale driverului.

Pentru a utiliza o setare salvată, selectaţii elementul din lista derulantă

Favorites. Imprimanta este acum pregătită pentru a imprima conform setărilor din Favorite pe care le-aţi selectat.

Pentru a şterge un element Favorite, selectaţi elementul din listă şi faceţi clic pe Delete.

De asemenea, puteţi restabili la setările implicite ale imprimantei prin selectarea Printer Default din listă.

Fila About

Utilizaţi fila About pentru a afişa nota privind drepturile de autor şi numărul versiunii driverului. Dacă aveţi un browser Internet, puteţi să vă conectaţi la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. Pentru mai multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei,

consultaţi „Imprimarea unui document” la pagina 12.

16

Noţiuni de bază pentru imprimare

Utilizarea Ajutorului

Imprimanta dvs. are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul Help din fereastra Proprietăţile imprimantei. Aceste ecrane de ajutor prezintă informaţii detaliate despre caracteristicile imprimantei asigurate de driverul imprimantei.

De asemenea, puteţi face clic pe din colţul din dreapta sus al ferestrei, făcând apoi clic pe oricare din setări.

3

Imprimare avansată

În acest capitol se explică opţiunile de imprimare şi activităţile avansate de imprimare.

N

OTE

:

• Fereastra Proprietăţi driverului imprimantei care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcţie de imprimanta utilizată. Totuşi, compoziţia ferestrei de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Dacă este necesar să cunoaşteţi numele exact al imprimantei, puteţi consulta CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

Acest capitol cuprinde:

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

(Imprimare câte N)

Imprimarea posterelor

Imprimarea broşurilor

Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei

Imprimarea unui document micşorat sau mărit

Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată

Utilizarea filigranelor

Utilizarea suprapunerilor

1 2

3 4

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

(Imprimare câte N)

Puteţi selecta numărul de pagini pe care să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate

în ordinea specificată de dvs. Puteţi imprima până la 16 pagini pe o singură coală.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Din fila Layout, selectaţi Multiple Pages per Side, din lista derulantă Type.

3

Selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală (1, 2, 4, 6, 9, sau 16) din lista derulantă Pages per Side.

4

Dacă este necesar, selectaţi ordinea paginilor din lista derulantă

Page Order.

Bifaţi Print Page Border pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini imprimate pe coală.

5

Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunea şi tipul de hârtie.

6

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

17

Imprimare avansată

Imprimarea posterelor

Această caracteristică vă permite să imprimaţi un document de o singură pagină pe 4, 9 sau 16 coli de hârtie, care apoi sunt lipite

împreună pentru a forma un document de dimensiunile unui poster.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Faceţi clic pe fila Layout, selectaţi Poster din lista derulantă

Type.

8

9

Imprimarea broşurilor

Această caracteristică a imprimantei vă permite să imprimaţi un document pe ambele feţe ale colii de hârtie şi să aranjaţi paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două pentru a realiza o broşură.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Din fila Layout, selectaţi Booklet Printing din lista derulantă

Type.

3

Configuraţi opţiunea poster:

Puteţi selecta aspectul paginii din 2x2, 3x3, sau 4x4. Dacă selectaţi 2x2, documentul imprimat va fi extins automat pentru a acoperi 4 pagini fizice.

Specificaţi o suprapunere în milimetri sau inchi, pentru a facilita lipirea laolaltă a colilor.

3,8 mm

3,8 mm

4

Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunea şi tipul de hârtie.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul. Puteţi realiza posterul lipind laolaltă colile.

18

Imprimare avansată

N

OTĂ

: Opţiunea imprimare broşură este accesibilă când este selectată dimensiunea A4, Letter, Legal, sau Folio în opţiunea Size din fila Paper.

3

Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunea şi tipul de hârtie.

4

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

5

După imprimare, pliaţi şi capsaţi paginile.

Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei

Puteţi să imprimaţi pe ambele feţe ale unei coli de hârtie. Înainte de a imprima, decideţi orientarea documentului.

Opţiunile sunt:

Printer Setting, dacă selectaţi această opţiune, această caracteristică este determinată de setarea pe care aţi făcut-o în panoul de comandă al imprimantei.

Unele imprimante nu acceptă această caracteristică.

None

Long Edge, care reprezintă aspectul convenţional utilizat în legarea cărţilor.

Short Edge, care reprezintă tipul utilizat deseori pentru calendare.

2

2

2

3

5

5

3

Long Edge

5

3

2

Short Edge

3

5

N

OTĂ

:

• Nu imprimaţi pe ambele feţe etichete, folii transparente, plicuri sau hârtie groasă. Se poate produce blocarea hârtiei sau deteriorarea imprimantei.

• Pentru a imprima pe ambele feţe, puteţi utiliza hârtie de următoarele dimensiuni: A4, Letter, Legal şi Folio, cu o greutate de 75–90 g/m

2

.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei.

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Din fila Layout, selectaţi orientarea hârtiei.

3

Din secţiunea Double-sided Printing[Manual], selectaţi opţiunea de legare duplex pe care o doriţi.

4

Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunea şi tipul de hârtie.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

N

OTĂ

: Dacă imprimanta dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminaţi lucrarea de imprimare în mod manual. Imprimanta imprimă

întâi fiecare a doua pagină a documentului. După imprimarea primei părţi a lucrării dvs., va apărea fereastra Printing Tip. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a termina lucrarea de imprimare.

19

Imprimare avansată

Imprimarea unui document micşorat sau mărit

Puteţi modifica dimensiunea conţinutului unei pagini astfel încât acesta să apară mai mare sau mai mic pe pagina tipărită.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Din fila Paper, selectaţi Reduce/Enlarge, din lista derulantă

Type.

3

Introduceţi procentul de modificare în caseta Percentage.

De asemenea, puteţi face clic pe butonul sau .

A

Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată

Această caracteristică a imprimantei vă permite să modificaţi la scară lucrarea de imprimare pentru a se încadra în orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunea documentului digital. Acest lucru poate fi util când doriţi să verificaţi detaliile fine de pe un document de dimensiuni reduse.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Din fila Paper, selectaţi Fit to Page, din lista derulantă Type.

3

Selectaţi dimensiunea corectă din lista derulantă Target Page.

4

Selectaţi sursa, dimensiunea şi tipul de hârtie şi înscrieţi-le în

Paper Options.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

4

Selectaţi sursa, dimensiunea şi tipul de hârtie şi înscrieţi-le în

Paper Options.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

20

Imprimare avansată

Utilizarea filigranelor

Opţiunea Filigran vă permite să imprimaţi text peste un document existent. De exemplu, dacă doriţi să imprimaţi cu litere gri, mari, textul „PROIECT” sau „CONFIDENŢIAL” în diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.

Există mai multe filigrane predefinite livrate cu imprimanta şi care pot fi modificate, sau puteţi adăuga unele noi la lista de filigrane.

Utilizarea unui filigran existent

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Faceţi clic pe fila Extras şi selectaţi filigranul dorit din lista derulantă Watermark. Veţi vedea filigranul selectat în imaginea de examinare.

Imagine de examinare

3

Faceţi clic pe OK şi începeţi să imprimaţi.

N

OTĂ

: Imaginea de examinare prezintă modul în care va arăta pagina atunci când va fi imprimată.

Crearea unui filigran

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Faceţi clic pe fila Extras, şi pe butonul Edit din secţiunea

Watermark. Apare fereastra Edit Watermark.

3

Introduceţi mesajul text în caseta Watermark Message. Puteţi introduce până la 40 de caractere. Mesaj se afişează în fereastra de examinare.

Când este bifată caseta First Page Only, filigranul se imprimă numai pe prima pagină.

4

Selectaţi opţiunile filigran.

Puteţi selecta numele, stilul, dimensiunea sau nivelul de gri ale fontului din secţiunea Font Attributes şi setaţi unghiul filigranului din secţiunea Message Angle.

5

Faceţi clic pe Add şi adăugaţi un nou filigran în listă.

6

După ce terminaţi editarea, faceţi clic pe OK şi începeţi să imprimaţi.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectaţi <No Watermark> din lista derulantă Watermark.

Editarea unui filigran

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Faceţi clic pe fila Extras, şi pe butonul Edit din secţiunea

Watermark. Apare fereastra Edit Watermark.

3

Selectaţi filigranul pe care doriţi să-l editaţi din lista Current

Watermarks şi modificaţi mesajul filigranului şi opţiunile.

4

Faceţi clic pe Update pentru a salva modificările.

5

Faceţi clic pe OK până ieşiţi din fereastra Imprimare.

Ştergerea unui filigran

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

2

Faceţi clic pe fila Extras, şi pe butonul Edit din secţiunea

Filigran. Apare fereastra Edit Watermark.

3

Selectaţi din lista Current Watermarks filigranul pe care doriţi să îl ştergeţi şi faceţi clic pe Delete.

4

Faceţi clic pe OK până ieşiţi din fereastra Imprimare.

21

Imprimare avansată

4

În fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create Overlay.

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

Utilizarea suprapunerilor

Ce este o suprapunere?

O suprapunere este text şi/sau imagine stocate pe hard diskul computerului (HDD) ca fişier de format special care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile se utilizează deseori în locul formularelor pretipărite şi a hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului pretipărit, puteţi crea o suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul societăţii dvs., nu aveţi nevoie să încărcaţi în imprimantă o hârtie cu antet pretipărit. Nu trebuie decât să spuneţi imprimantei să imprime suprapunerea cu antetul respectiv pe documentul dvs.

N

OTĂ

: Caracteristica suprapunere nu este acceptată în NT 4.0.

WORLD BEST

Crearea unui nou fişier suprapunere

Pentru a utiliza un fişier suprapunere, trebuie să creaţi un nou fişier suprapunere care să conţină logoul sau imaginea dvs.

1

Creaţi sau deschideţi un document care să conţină textul sau imaginea care va fi utilizată în noul fişier suprapunere.

Poziţionaţi elementele exact aşa cum doriţi să apară când vor fi tipărite ca suprapunere.

2

Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi proprietăţile

imprimantei. Consultaţi „Imprimarea unui document” la pagina 12.

3

Faceţi clic pe fila Extras, şi pe butonul Edit din secţiunea

Overlay.

5

În fereastra Create Overlay, introduceţi un nume în caseta File

namet. Selectaţi calea de destinaţie, dacă este necesar.

(Implicit, aceasta este C:\Formover).

6

Faceţi clic pe Save. Numele apare în caseta Overlay List.

7

Faceţi clic pe OK sau pe Yes pentru a încheia crearea suprapunerii.

Fişierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard diskul computerului dvs.

N

OTĂ

: Dimensiunea documentului suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentelor pe care le imprimaţi cu suprapunere. Nu creaţi o suprapunere cu filigran.

Imagine de examinare

22

Imprimare avansată

Utilizarea unui fişier suprapunere

După crearea unei suprapuneri, aceasta poate fi imprimată pe documentul dvs. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

1

Creaţi sau deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi

„Imprimarea unui document” la pagina 12.

3

Faceţi clic pe fila Extras.

4

Selectaţi suprapunerea dorită din lista derulantă Overlay.

5

Dacă fişierul suprapunere pe care îl doriţi nu apare în lista

Overlay, faceţi clic pe butonul Edit şi pe Load Overlay şi selectaţi fişierul suprapunere.

Dacă aţi stocat pe o sursă externă fişierul suprapunere pe care doriţi să îl utilizaţi, puteţi încărca şi fişierul respectiv când accesaţi fereastra Load Overlay.

După selectarea fişierului, faceţi clic pe Open. Fişierul apare în caseta Overlay List şi poate fi utilizat pentru imprimare.

Selectaţi suprapunerea din caseta Overlay List.

6

Dacă este necesar, faceţi clic pe Confirm Page Overlay When

Printing. Dacă este bifată această casetă, va apărea o fereastră de mesaj de fiecare dată când trimiteţi un document pentru imprimare, în care vi se cere să confirmaţi că doriţi să imprimaţi o suprapunere pe document.

Dacă această casetă nu este bifată şi a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe document.

7

Faceţi clic pe OK sau pe Yes până începe imprimarea.

Suprapunerea selectată se descarcă împreună cu lucrarea de imprimare şi se imprimă pe document.

N

OTĂ

: Rezoluţia fişierului suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentului pe care îl imprimaţi cu suprapunere.

Ştergerea unui fişier suprapunere

Puteţi şterge fişierele suprapunere pe care nu le mai utilizaţi.

1

În fereastra cu proprietăţile imprimantei, faceţi clic pe fila Extras.

2

Faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Overlay.

3

Selectaţi din caseta Overlay List suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi.

4

Faceţi clic pe Delete Overlay.

5

Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceţi clic pe

Yes.

6

Faceţi clic pe OK până ieşiţi din fereastra Imprimare.

23

Imprimare avansată

4

Partajarea locală a imprimantei

Puteţi conecta imprimanta direct la un computer ales, care este denumit „host computer” (computer gazdă) în reţea.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ajutorul online aferent respectivului sistem Windows.

N

OTE

:

• Verificaţi dacă sistemul/ele de operare este/sunt compatibil/e cu imprimanta dvs. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Compatibilitatea cu SO din specificaţiile imprimantei din manualul de utilizare a imprimantei.

• Dacă este necesar să cunoaşteţi numele exact al imprimantei, puteţi consulta CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

Configurarea unui computer gazdă

1

Porniţi Windows.

2

Din meniul Start, selectaţi Imprimante şi faxuri.

3

Faceţi dublu clic pe pictograma driverului imprimantei.

4

Din meniul Imprimantă, selectaţi Partajare.

5

Verificaţi caseta Partajare imprimantă.

6

Completaţi câmpul Nume partajare şi apoi faceţi clic pe OK.

Configurarea unui computer client

1

Faceţi clic dreapta pe butonul Start din Windows şi selectaţi

Explorer.

2

Deschideţi directorul de reţea din coloana din stânga.

3

Faceţi clic pe numele partajat.

4

Din meniul Start, selectaţi Imprimante şi faxuri.

5

Faceţi dublu clic pe pictograma driverului imprimantei.

6

Din meniul Imprimantă, selectaţi Proprietăţi.

7

În fila Port-uri, faceţi clic pe Adăugare port.

8

Selectaţi Local Port şi faceţi clic pe Port nou.

9

Completaţi câmpul Enter a port name cu numele partajat.

10

Faceţi clic pe OK şi apoi pe Închidere.

11

Faceţi clic pe Se aplică şi apoi pe OK.

24

Partajarea locală a imprimantei

5

Utilizarea programului

Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează starea imprimantei şi vă informează despre aceasta şi vă permite să personalizaţi setările imprimantei. Programul Smart Panel este instalat automat când instalaţi software-ul imprimantei.

N

OTE

:

• Pentru a utiliza acest program, aveţi nevoie de:

- Windows 98 sau o versiune ulterioară (Windows NT 4.0 poate fi utilizat numai pentru imprimantele acceptate de reţea). Pentru a verifica sistemele de operare care sunt compatibile cu imprimanta dvs., consultaţi specificaţiile imprimantei din

Manualul de utilizare a imprimantei.

- Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară.

- Linux Pentru a verifica sistemele Linux care sunt compatibile cu imprimanta dvs., consultaţi specificaţiile imprimantei din

Manualul de utilizare a imprimantei.

- Este necesar Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară pentru a vizualiza animaţiile flash din ajutorul în format HTML.

• Dacă este necesar să cunoaşteţi numele exact al imprimantei, puteţi consulta CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

Dacă sunteţi utilizator al sistemului Windows, din meniul Start, selectaţi Programe sau Toate programele

numele driverului imprimantei dvs.

Smart Panel.

N

OTE

:

• Dacă aţi instalat deja mai mult de o imprimantă Samsung, selectaţi

întâi modelul imprimantei dorite pentru a utiliza programul Smart

Panel corespunzător. Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi numele imprimantei dvs.

• Fereastra Smart Panel şi conţinutul acesteia prezentat în

Secţiunea de software pot să difere, în funcţie de imprimanta utilizată.

Programul Smart Panel afişează starea curentă a imprimantei, nivelul de toner rămas în cartuşul/ele de toner, precum şi diferite alte informaţii. De asemenea, puteţi modifica setările.

1

2

5

4

3

Înţelegerea programului Smart Panel

Dacă se produce o eroare în cursul imprimării, Smart Panel apare în mod automat şi prezintă eroarea.

De asemenea, puteţi lansa manual programul Smart Panel. Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel din bara de sarcini din Windows

(în Windows) sau din Notification Area (în Linux). Puteţi, de asemenea, să faceţi clic pe pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).

Faceţi dublu clic pe această pictogramă în Windows.

Faceţi clic pe această pictogramă în Mac OS X.

Faceţi clic pe această pictogramă în Linux.

1

Nivel toner

Puteţi vedea nivelul de toner rămas în cartuşul/ele de toner.

Imprimanta şi numărul de cartuşe prezentate în fereastra de mai sus pot să difere în funcţie de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu au această caracteristică.

2

Buy Now

Puteţi comanda online cartuşe de rezervă.

3

Troubleshooting Guide

Consultaţi Help pentru a rezolva problemele.

4

Printer Setting

Puteţi configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer

Settings Utility. Unele imprimante nu au această caracteristică.

N

OTĂ

:

Dacă imprimanta este conectată la reţea şi utilizaţi sistemul

Windows, va apărea fereastra SyncThru Web Service în locul ferestrei Printer Settings Utility. Mac OS X şi Linux nu suportă mediile de reţea.

5

Driver Setting (Numai pentru Windows)

Puteţi utiliza fereastra cu proprietăţile imprimantei, care vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimare de care aveţi nevoie pentru

a utiliza imprimanta. Pentru detalii, consultaţi Consultaţi „Setări imprimantă” de la pagina 13.

25

Utilizarea programului Smart Panel

Deschiderea ghidului de depanare

Folosind ghidul de depanare, puteţi vedea soluţiile pentru problemele de eroare de stare.

Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic

(în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi

Troubleshooting Guide.

Folosirea Printer Settings Utility

Puteţi configura diversele setări ale imprimantei folosind Printer

Settings Utility.

1

Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic

(în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Printer

Setting.

2

Modificaţi setările.

3

Pentru a trimite modificările la imprimantă, faceţi clic pe butonul

Apply.

N

OTE

:

Dacă imprimanta este conectată la reţea, va apărea fereastra

SyncThru Web Service în locul ferestrei Printer Settings Utility.

Utilizarea Ajutorului afişat pe ecran

Pentru mai multe informaţii despre Printer Settings Utility, faceţi clic pe .

Modificarea setărilor programului

Smart Panel

Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic

(în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Options.

Se deschide fereastra următoare.

Display when job is finished for network printer: Computerul afişează fereastra popup Smart Panel sau o notă tip balon atunci când lucrarea dvs. de imprimare s-a terminat în Windows.

(Numai pentru imprimantele suportate de reţea.)

Display when error occurs during printing: Computerul afişează fereastra popup Smart Panel sau o notă tip balon atunci când se produce o eroare în timpul imprimării.

Display with: Puteţi selecta modul în care computerul să vă prezinte mesajul. Dacă selectaţi Popup window (smart panel), mesajul apare în fereastra popup a Smart Panel din Windows şi

Mac OS X.

Launch Job Monitor when the job is saved in the printer: Dacă stocaţi o lucrare de imprimare pe hard diskul imprimantei, computerul va deschide fereastra Job Monitor (Monitor lucrare) în

Windows.

(Numai pentru imprimantele suportate de reţea care au incorporat un hard disk.)

Schedule an automatic status checking every: Computerul actualizează în mod regulat starea imprimantei. Setarea valorii în apropiere de 1 secundă face computerul să verifice mai frecvent starea imprimantei, permiţând astfel un răspuns mai rapid la orice eroare de imprimare.

26

Utilizarea programului Smart Panel

6

Folosirea imprimantei dvs.

în Linux

Puteţi utiliza imprimanta dvs. într-un mediu Linux.

Acest capitol cuprinde:

Cerinţe de sistem

Instalarea driverului imprimantei

Schimbarea metodei de conectare a imprimantei

Dezinstalarea driverului imprimantei

Utilizarea uneltei de configurare

Schimbarea proprietăţilor LLPR

Cerinţe de sistem

Sistem de operare acceptat

• Red Hat 8.0 ~ 9.0

• Fedora Core 1, 2, 3

• Mandrake 9.2 ~ 10.1

• SuSE 8.2 ~ 9.2

Capacităţi recomandate

• Pentium IV 1 GHz sau mai puternic

• 256 MB RAM sau mai mult

• HDD 1 GB sau mai mare

Software

• Glibc 2.1 sau o versiune ulterioară

• GTK+ 1.2 sau o versiune ulterioară

• GhostScript

N

OTE

:

• Fereastra cu proprietăţile driverului de imprimantă Linux care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcţie de imprimanta utilizată. Totuşi, compoziţia ferestrei de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Puteţi verifica numele imprimantei dvs. în CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

27

Folosirea imprimantei dvs. în Linux

Instalarea driverului imprimantei

1

Asiguraţi-vă că aţi conectat imprimanta la computer. Porniţi atât computerul, cât şi imprimanta.

2

Când apare fereastra Administrator Login, introduceţi „root” în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.

N

OTĂ

: Trebuie să vă autentificaţi ca super user (root) pentru a instala software-ul de imprimantă. Dacă nu sunteţi super user,

întrebaţi administratorul sistemului dvs.

3

Introduceţi CD cu software-ul imprimantei. CD-ul rulează în mod automat.

N

OTĂ

: Dacă CD-ul cu software-ul imprimantei nu rulează automat, faceţi clic pe pictograma din partea inferioară a ferestrei. Când apare ecranul Terminal, introduceţi:

[[email protected] /root]# mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom (În cazul când /dev/hdc este calea spre CD-ROM dvs. şi aveţi directorul /mnt/ cdrom)

[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (directorul CD-ROM-ului)

[[email protected] cdrom]# ./setup.sh

4

Selectaţi tipul de instalare, Recommended sau Expert, apoi faceţi clic pe Continue.

Pentru Expert, selectaţi opţiunea dorită, apoi faceţi clic pe

Begin Install.

6

Instalarea driverului imprimantei va începe. După terminarea instalării, faceţi clic pe Start.

Recommended este complet automat şi nu necesită nici o acţiune din partea dvs. Expert permite selectarea căii de instalare sau a sistemului de imprimare.

5

Dacă aţi selectat Recommended, treceţi la pasul 6.

7

Se deschide fereastra Linux Printer Configuration. Faceţi clic pe pictograma Add Printer din bara de unelte din partea superioară a ferestrei.

N

OTĂ

: În funcţie de sistemul de imprimare utilizat, poate apărea fereastra Administrator Login. Introduceţi „root” în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.

8

Veţi vedea imprimantele curent instalate în sistemul dvs.

Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o utilizaţi. Filele de funcţii disponibile pentru imprimanta selectată vor apărea în partea superioară a ferestrei Add a Printer.

N

OTĂ

: Dacă imprimanta acceptă imprimarea PS, este recomandată selectarea driverului PS.

28

Folosirea imprimantei dvs. în Linux

9

Faceţi clic pe fila Connection şi asiguraţi-vă că portul imprimantei este configurat corect. Dacă nu este aşa, modificaţi configurarea dispozitivului.

10

Puteţi utiliza fila Settings şi fila Queue pentru a vizualiza setările curente ale imprimantei. Dacă este necesar, puteţi modifica aceste setări.

N

OTĂ

: Opţiunile pot fi diferite, în funcţie de imprimanta utilizată.

Câmpurile Description şi Location din ecranul Queue pot să nu apară, în funcţie de sistemul de imprimare utilizat.

11

Pentru a ieşi, faceţi clic pe OK.

12

Când fereastra indică încheierea cu succes a configurării noii imprimante, faceţi clic pe OK.

13

Reapare fereastra Linux Printer Configuration. Din fila Info puteţi vizualiza informaţii despre driverul imprimantei dvs. Dacă este necesar, puteţi modifica configurarea imprimantei. Pentru detalii despre modificarea configurării imprimantei, consultaţi

„Utilizarea uneltei de configurare” la pagina 30.

Schimbarea metodei de conectare a imprimantei

Dacă schimbaţi metoda de conectare a imprimantei, de la USB la reţea sau invers în timpul utilizării imprimantei, trebuie să reconfiguraţi imprimanta Linux prin adăugarea imprimantei la sistemul dvs. Efectuaţi următorii paşi:

1

Asiguraţi-vă că aţi conectat imprimanta la computer. Porniţi atât computerul, cât şi imprimanta.

2

Când apare fereastra

Administrator Login

, introduceţi „root

în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.

N

OTĂ

: Trebuie să vă autentificaţi ca super user (root) pentru a instala o nouă imprimantă în sistemul de imprimare. Dacă nu sunteţi super user, întrebaţi administratorul sistemului dvs.

3

Din pictograma meniului Startup din partea inferioară a desktopului, selectaţi Linux Printer şi apoi Configuration Tool.

De asemenea, puteţi accesa fereastra Linux Printer

Configuration, tastând „linux-config” în ecranul Terminal.

4

Când apare fereastra Linux Printer Configuration, faceţi clic pe pictograma Add Printer din bara de unelte din partea superioară a ferestrei.

5

Faceţi clic pe fila Connection din partea superioară a ferestrei

Add a Printer.

Asiguraţi-vă că portul imprimantei este configurat corect. Dacă nu este aşa, modificaţi configurarea dispozitivului.

6

Faceţi clic pe OK.

29

Folosirea imprimantei dvs. în Linux

Dezinstalarea driverului imprimantei

1

Din pictograma meniului Startup din partea inferioară a desktopului, selectaţi Linux Printer şi apoi Configuration Tool.

Utilizarea uneltei de configurare

Unealta de configurare accesează sarcinile administrative, inclusiv adăugarea şi înlăturarea noilor imprimante şi schimbarea setărilor globale ale acestora. Şi utilizatorii obişnuiţi pot rula cu uşurinţă această unealtă pentru a inspecta coada de imprimare, pentru a examina proprietăţile imprimantei şi pentru a modifica preferinţele lor locale.

Pentru accesarea uneltei de configurare:

1

Din pictograma meniului Startup din partea inferioară a ecranului, selectaţi Linux Printer şi apoi Configuration Tool.

Apare fereastra Linux Printer Configuration.

De asemenea, puteţi accesa această fereastră de configurare din ecranul Terminal, tastând „linux-config”.

2

În fereastra Linux Printer Configuration se prezintă în panoul din dreapta o listă a imprimantelor instalate. În panoul din dreapta sunt prezentate mai multe file care afişează informaţii cu privire la imprimanta selectată.

Selectaţi driverul imprimantei dvs., dacă nu este selectat.

De asemenea, puteţi accesa fereastra Linux Printer

Configuration, tastând „linux-config” în ecranul Terminal.

2

În fereastra Linux Printer Configuration, selectaţi comanda

Uninstall din meniul File.

3

Apare fereastra Administrator Login. Introduceţi „root” în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem. Faceţi clic pe

Proceed.

N

OTĂ

: Trebuie să vă autentificaţi ca super user (root) pentru a dezinstala software-ul de imprimantă. Dacă nu sunteţi super user,

întrebaţi administratorul sistemului dvs.

4

Apare o fereastră de mesaje în care vi se cere să confirmaţi că doriţi să efectuaţi dezinstalarea. Faceţi clic pe Yes.

5

Selectaţi Complete uninstall şi apoi faceţi clic pe Uninstall.

3

Fila Info prezintă informaţii generale despre imprimantă.

Dacă sunteţi utilizator Internet, puteţi să faceţi clic pe Go to the

Web page for this printer pentru a accesa pagina web

Samsung.

Faceţi clic pe fila Job pentru a inspecta şi gestiona coada de imprimare pentru imprimanta selectată. Puteţi suspenda, relua sau şterge o anumită lucrare (lucrări) din coada de imprimare.

Dacă trageţi o anumită lucrare (lucrări), îi puteţi da drumul în coada de imprimare a unei alte imprimante.

6

Apăsaţi OK pentru a începe dezinstalarea.

7

După terminarea dezinstalării, faceţi clic pe Finished.

30

Folosirea imprimantei dvs. în Linux

Fila Properties vă permite să modificaţi setările imprimantei implicite.

De asemenea, puteţi deschide fereastra LLPR Properties această fereastră astfel:

• Din pictograma meniului Startup din partea inferioară a ecranului, selectaţi Linux Printer şi apoi Linux LPR.

• Dacă fereastra Linux Printer Configuration nu este deschisă, selectaţi Test Print din Print.

3

Se deschide fereastra LLPR Properties.

N

OTĂ

: Utilizatorii regulaţi pot ignora setările implicite la nivel de sistem definite de administrator. Când un utilizator regulat face clic pe Apply, aceste setări personalizate vor fi salvate în profilul utilizatorului şi pot fi folosite ulterior cu LLPR. Dacă administratorul utilizează unealta de configurare, setările vor fi salvate ca setări implicite globale noi.

Schimbarea proprietăţilor LLPR

Puteţi face ajustări de fineţe ale proprietăţilor imprimantei prin deschiderea ferestrei LLPR Properties.

Pentru a deschide fereastra LLPR Properties:

1

Din aplicaţia pe care o utilizaţi, selectaţi comanda Print.

2

Când se deschide fereastra Linux LLPR, faceţi clic pe

Properties.

Faceţi clic pe Properties.

Veţi vedea următoarele şase file în partea superioară a ferestrei:

General – vă permite să modificaţi dimensiunea hârtiei, tipul de hârtie, sursa de hârtie, orientarea documentelor, activarea caracteristicii duplex, adăugarea paginilor banner de început şi de sfârşit şi modificarea numărului de pagini pe coală.

Margins – vă permite să specificaţi marginile paginii.

Imaginile din dreapta arată setările curente. Aceste margini nu se aplică când se imprimă date obişnuite PostScript.

Image – vă permite să configuraţi opţiunile de imagine care vor fi utilizate când imprimaţi fişiere imagine, adică atunci când un document ne-PostScript este trimis la LLPR din linia de comandă. Setările de culoare vor fi active şi pentru documentele PostScript.

Text – vă permiteţi să selectaţi densitatea textului şi să activaţi şi să dezactivaţi sintaxa de utilizare a culorilor.

HP-GL/2 – vă permite să setaţi opţiunile de imprimare a documentelor în format HP-GL/2, utilizat de anumite plottere.

Advanced – vă permite să ignoraţi setările implicite ale imprimantei.

Dacă faceţi clic pe butonul Save din partea inferioară a ferestrei, opţiunile vor fi reţinute între sesiunile LLPR.

Utilizaţi butonul Help pentru a vedea în fereastră detalii despre opţiuni.

4

Pentru a aplica aceste opţiuni, faceţi clic pe OK în fereastra

LLPR Properties. Veţi reveni în fereastra Linux LPR. Pentru a

începe imprimarea, faceţi clic pe OK.

31

Folosirea imprimantei dvs. în Linux

7

Folosirea imprimantei dvs. cu un Macintosh

Imprimanta dvs. acceptă sistemele Macintosh cu interfaţă USB incorporată sau cu placă de reţea 10/100 Base-TX. Când imprimaţi un fişier din computerul Macintosh, puteţi utiliza driverul CUPS prin instalarea fişierului PPD.

N

OTĂ

:

Unele imprimante nu acceptă o interfaţă de reţea.

Asiguraţi-vă că imprimanta dvs. acceptă o interfaţă de reţea consultând pentru aceasta specificaţiile imprimantei din manualul de utilizare a imprimantei.

Acest capitol cuprinde:

Instalarea software-ului pentru Macintosh

Instalarea imprimantei

Imprimarea

Instalarea software-ului pentru

Macintosh

CD-ul cu software-ul imprimantei livrat împreună cu imprimanta conţine fişierul PPD care vă permite să utilizaţi driverul CUPS sau driverul Apple LaserWriter

(disponibil numai când utilizaţi o imprimantă care acceptă driverul PostScript)

, pentru a imprima de pe un computer Macintosh.

Înainte de a instala software-ul imprimantei, verificaţi următoarele:

Element

Sistem de operare

Cerinţe

Mac OS 10.3 ~ 10.4

RAM

Spaţiu liber pe hard disk

128 MB

200 MB

Instalarea driverului imprimantei

1

Asiguraţi-vă că aţi conectat imprimanta la computer. Porniţi atât computerul, cât şi imprimanta.

2

Introduceţi CD-ul cu software-ul imprimantei, furnizat împreună cu imprimanta, în unitatea CD-ROM.

3

Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktopul Macintosh.

4

Faceţi dublu clic pe directorul Mac_Installer.

5

Faceţi dublu clic pe directorul Mac_Printer.

6

Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung SPLC Installer.

7

Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.

8

Se deschide fereastra Samsung SPL Installer (utilitar instalare

SPL Samsung). Faceţi clic pe Continue şi apoi faceţi clic pe

Continue.

9

Selectaţi Easy Install şi faceţi clic pe Install.

10

După terminarea instalării, faceţi clic pe Quit.

Dezinstalarea driverului imprimantei

Dezinstalarea este necesară dacă actualizaţi software-ul sau dacă instalarea eşuează.

1

Introduceţi CD-ul cu software-ul imprimantei, furnizat împreună cu imprimanta, în unitatea CD-ROM.

2

Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktopul Macintosh.

3

Faceţi dublu clic pe directorul Mac_Installer.

4

Faceţi dublu clic pe directorul Mac_Printer.

5

Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung SPLC Installer.

6

Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.

7

Se deschide fereastra Samsung SPL Installer (utilitar instalare

SPL Samsung). Faceţi clic pe Continue şi apoi faceţi clic pe

Continue.

8

Selectaţi Uninstall şi apoi faceţi clic pe Uninstall.

9

După terminarea dezinstalării, faceţi clic pe Quit.

32

Folosirea imprimantei dvs. cu un Macintosh

Instalarea imprimantei

Instalarea imprimantei dvs. va fi diferită în funcţie de tipul de cablu pe care îl utilizaţi pentru conectarea imprimantei la computer – cablu de reţea sau cablu USB.

Pentru Macintosh conectat la reţea

N

OTĂ

:

Unele imprimante nu acceptă o interfaţă de reţea. Înainte de a conecta imprimanta, asiguraţi-vă că imprimanta dvs. acceptă o interfaţă de reţea consultând pentru aceasta specificaţiile imprimantei din manualul de utilizare a imprimantei.

1

Urmaţi instrucţiunile din „Instalarea software-ului pentru

Macintosh” la pagina 32 pentru a instala fişierul PPD şi fişierele

filtru pe computerul dvs.

2

Deschideţi Print Setup Utility din directorul Utilities.

3

Faceţi clic pe Add din Printer List.

4

Selectaţi fila IP Printing.

5

Selectaţi Socket/HP Jet Direct din Printer Type.

CÂND IMPRIMAŢI UN DOCUMENT CARE CONŢINE PAGINI

MULTE, PERFORMANŢA DE IMPRIMARE POATE FI

ÎMBUNĂTĂŢITĂ PRIN SELECTAREA OPŢIUNII SOCKET

PENTRU PRINTER TYPE.

6

Introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Printer Address.

7

Introduceţi numele cozii de imprimare în câmpul Queue Name.

Dacă nu puteţi determina numele cozii de imprimare pentru serverul dvs. de imprimantă, încercaţi întâi să utilizaţi coada de imprimare implicită.

8

Selectaţi Samsung din Printer Model şi imprimanta dvs. din

Model Name.

9

Faceţi clic pe Add.

10

Adresa IP a imprimantei dvs. apare în Printer List şi este setată ca imprimantă implicită.

Pentru Macintosh conectat prin USB

1

Urmaţi instrucţiunile din „Instalarea software-ului pentru

Macintosh” la pagina 32 pentru a instala fişierul PPD şi fişierele

filtru pe computerul dvs.

2

Deschideţi Print Setup Utility din directorul Utilities.

3

Faceţi clic pe Add din Printer List.

4

Selectaţi fila USB.

5

Selectaţi Samsung din Printer Model şi imprimanta dvs. din

Model Name.

6

Faceţi clic pe Add.

Imprimanta dvs. apare în Printer List şi este setată ca imprimantă implicită.

33

Folosirea imprimantei dvs. cu un Macintosh

Imprimarea

N

OTE

:

• Fereastra cu proprietăţile driverului de imprimantă Macintosh care apare în acest manual de utilizare poate să difere, în funcţie de imprimanta utilizată. Totuşi, compoziţia ferestrei de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Puteţi verifica numele imprimantei dvs. în CD-ul cu software-ul imprimantei furnizat.

Imprimarea unui document

Când imprimaţi din Macintosh, este necesar să verificaţi setările software-ului de imprimantă din fiecare aplicaţie pe care o utilizaţi.

Urmaţi aceşti paşi pentru a imprima din Macintosh.

1

Deschideţi o aplicaţie Macintosh şi să selectaţi fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document

Setup din unele aplicaţii).

3

Selectaţi dimensiunea, orientarea, procentul de modificare la scară ale hârtiei, precum şi alte opţiuni şi faceţi clic pe OK.

Asiguraţi-vă că imprimanta dvs. este selectată.

Schimbarea setărilor imprimantei

Puteţi configura setările avansate de imprimare când utilizaţi imprimanta dvs.

Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File. Numele imprimantei care apare în fereastra de proprietăţi ale imprimantei poate să difere, în funcţie de imprimantă şi de imprimanta utilizată.

Cu excepţia numelui, compoziţia ferestrei de proprietăţi ale imprimantei este similară.

Setare aspect

Fila Layout oferă opţiuni de ajustare a modului în care documentul apare pe pagina tipărită. Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Selectaţi Layout din lista derulantă Presets pentru a accesa

următoarele caracteristici. Pentru detalii, consultaţi „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie” din coloana următoare.

▲ Mac OS 10.3

▲ Mac OS 10.3

4

Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.

5

Selectaţi numărul de copii dorit şi indicaţi care pagini doriţi să fie imprimate.

6

Faceţi clic pe Print când încheiaţi configurarea opţiunilor.

34

Folosirea imprimantei dvs. cu un Macintosh

Setarea caracteristicilor imprimantei

Fila Printer Features, vă dă posibilitatea de a selecta tipul de hârtie şi de a seta calitatea imprimării.

Selectaţi Printer Features din lista derulantă Presets pentru a accesa următoarele caracteristici:

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Această caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.

1

Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File.

2

Selectaţi Layout.

▲ Mac OS 10.3

Paper Type

Setaţi tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tava din care doriţi să imprimaţi. Aceasta vă va permite să obţineţi imprimări de cea mai bună calitate.

Resolution(Quality)

Opţiunile de rezoluţie pe care le puteţi selecta pot varia în funcţie de modelul imprimantei dvs.

Puteţi selecta rezoluţia de imprimare. Cu cât rezoluţia setată este mai înaltă, cu atât mai mare va fi claritatea caracterelor şi graficii imprimate. Rezoluţia mai înaltă setată va duce şi la creşterea timpului necesar imprimării unui document.

Color Mode

Puteţi să setaţi opţiunile de culoare. Setarea la Color produce în mod normal cea mai bună calitate a imprimării documentelor color.

Dacă doriţi să imprimaţi un document color în tonuri de gri, selectaţi

Grayscale.

▲ Mac OS 10.3

3

Selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală din lista derulantă Pages per Sheet.

4

Selectaţi ordinea de imprimare din opţiunea Layout Direction.

Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini imprimate pe coală, selectaţi opţiunea dorită din lista derulantă Border.

5

Faceţi clic pe Print şi imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o faţă a fiecărei coli.

35

Folosirea imprimantei dvs. cu un Macintosh

Sec ţiunea de software

Index

A

ajutor, utilizare

16

C

cerin ţe de sistem

Linux

27

Macintosh

32

D

dezinstalare, software

Linux

30

Macintosh

32

Windows

11

dimensiune hârtie, setare

14

document, imprimare

Macintosh

34

Windows

12

F

filigran creare

21

editare

21

imprimare

21

ştergere

21

I

imprimare bro şuri

18

câte N

Macintosh

35

Windows

17

din Macintosh

34

din Windows

12

document

12

filigran

21

încadrare în pagin ă

20

la scar ă

20

pe ambele fe ţe

19

poster

21

suprapunere

22

imprimare avansat ă, utilizare

17

imprimare bro şură

18

imprimare câte N

Macintosh

35

Windows

17

imprimare pe ambele fe ţe

19

instalare driver imprimant ă

Linux

28

Macintosh

32

Windows

4

L

Linux driver dezinstalare

30

instalare

28

propriet ăţi LLPR

31

unealt ă de configurare

30

M

Macintosh driver dezinstalare

32

instalare

32

imprimare

34

instalarea imprimantei

33

monitor stare, utilizare

25

O

orientare, imprimare

Windows

13

P

poster, imprimare

18

propriet ăţi aspect, setare

Linux

31

Macintosh

34

Windows

13

propriet ăţi grafică, setare

15 propriet ăţi hârtie, setare

14 propriet ăţi imprimantă, setare

Linux

31

Macintosh

34

Windows

13

propriet ăţi opţiuni suplimentare, setare

16

R

rezolu ţie imprimantă, setare

Macintosh

35

Windows

15

36

S

setare favorite

16

mod imagine 15 obscuritate 15 opţiune true-type 15 rezoluţie

Macintosh

35

Windows

15

setări favorite, utilizare

16

software cerinţe de sistem

Linux

27

Macintosh

32

dezinstalare

Linux

30

Macintosh

32

Windows

11

instalare

Linux

28

Macintosh

32

Windows

4

reinstalare

Windows

10

software imprimantă dezinstalare

Linux

30

Macintosh

32

Windows

11

instalare

Linux

28

Macintosh

32

Windows

4

suprapunere creare

22

imprimare

23

ştergere

23

sursă hârtie, setare

Linux

31

Windows

14

T

tip hârtie, setare

Linux

31

Macintosh

35

37

Ver. 4.00

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents