Samsung CLP-315 User manual

Samsung CLP-315 User manual

Seria CLP-310

Imprimantă laser color

Ghidul utilizatorului

imaginează-ţi posibilităţile

Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs Samsung.

Caracteristicile noului dvs. produs laser

Noul dvs. aparat este echipat cu un număr de caracteristici speciale care îmbunătăţesc calitatea documentelor pe care le imprimaţi.

Cu acest aparat, aveţi posibilitatea să:

Caracteristici speciale

Imprima ţi la calitate şi viteză excelente

• Aveţi posibilitatea să imprimaţi într-o gamă completă de culori utilizând azuriu (cian), purpuriu (magenta), galben şi negru.

• Puteţi să imprimaţi la o rezoluţie de până la 2.400 x 600 dpi ieşire efectivă.

• Aparatul dumneavoastră imprimă hârtie în formatul A4 până la 16 ppm, hârtie în formatul Letter până la 17 ppm în modul tonuri de gri şi 4 ppm în modul color.

Manevra ţi numeroase tipuri diferite de material imprimabil

• Tava de 150 de coli acceptă hârtie de diferite dimensiuni, hârtie cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni particularizate, cărţi poştale şi hârtie grea.

Crea ţi documente profesionale

• Imprimaţi filigrane. Puteţi particulariza documentele dvs. cu cuvinte, precum „Confidenţial”. Consultaţi Secţiunea de

software

.

• Imprimaţi postere. Textul şi imaginile fiecărei pagini din document sunt mărite şi imprimate în cadrul colii de hârtie, după care pot fi aranjate împreună pentru a forma un poster. Consultaţi Secţiunea de software.

• Puteţi utiliza hârtie simplă pentru formulare preimprimate şi hârtie cu antet. Consultaţi Secţiunea de software.

Economisi ţi timp şi bani

• Pentru a economisi hârtie, puteţi să imprimaţi mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

• Acest aparat economiseşte energia electrică în mod automat, prin reducerea substanţială a consumului atunci când nu este utilizat.

.

Imprima ţi în diferite medii

• Puteţi imprima de pe diverse sisteme de operare, cum ar fi

Windows, Linux şi Macintosh.

• Aparatul dvs. este echipat cu o interfaţă USB şi cu o interfaţă de reţea (numai CLP-310N, CLP-310W,

CLP-315N, CLP-315W).

2_

Caracteristicile noului dvs. produs laser

Caracteristici în func ţie de model

Aparatul este proiectat să accepte toate cerinţele dvs. cu privire la documente – de la imprimare până la soluţii de reţea mai avansate pentru firma dvs.

Caracteristicile de bază ale acestui aparat includ:

CARACTERISTICI

USB 2.0

Interfaţă de reţea fără fir LAN 802.11b/g

Interfaţă de reţea cablată LAN Ethernet 10/100 Base TX

Imprimare duplex (pe două feţe) (manual)

CLP-310/CLP-315 CLP-310N/CLP-315N CLP-310W/CLP-315W

( : Inclus, O: Opţional, Spaţiu liber: Nu este disponibil)

Despre acest ghidul utilizatorului

Acest ghidul utilizatorului furnizează informaţii pentru înţelegerea esenţială a aparatului precum şi explicaţii detaliate pentru fiecare pas din timpul utilizării reale.

Atât utilizatorii începători cât şi cei profesionişti pot să consulte acest manual pentru instalarea şi utilizarea aparatului.

Unii termeni din acest manual sunt interschimbabili, ca mai jos:

• Document este sinonim cu original.

• Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.

Tabelul următor prezintă convenţiile din acest manual:

CONVEN

ŢIE

Aldin

Not ă

Aten ţie

Not ă de subsol

(Pentru informa ţii suplimentare, vezi pagin ă 1)

DESCRIERE

Se utilizează pentru texte de pe afişaj sau pentru imprimări efective la aparat.

Se utilizează pentru a furniza informaţii suplimentare sau specificaţii detaliate ale funcţiilor şi caracteristicilor aparatului.

Se utilizează pentru a transmite informaţii utilizatorului pentru a proteja aparatul de deteriorări mecanice sau de funcţionare defectuoasă.

EXEMPLU

Pornire

Formatul datei poate diferi de la ţară la ţară.

Nu atingeţi suprafaţa verde de sub cartuşul de toner.

Se utilizează pentru a furniza informaţii mai detaliate cu privire la anumite cuvinte sau la o frază.

Se utilizează pentru a ghida utilizatorii la pagină de referinţă pentru informaţiile suplimentare detaliate.

a. pagini pe minut

(Pentru informaţii suplimentare, vezi pagină 1)

Caracteristicile noului dvs. produs laser_3

G ăsirea mai multor informaţii

Puteţi găsi informaţii pentru configurarea şi utilizarea aparatului în următoarele resurse, fie imprimate, fie pe ecran.

Ghidul de instalare rapid ă

Furnizează informaţii despre configurarea aparatului şi aceasta vă obligă să urmaţi instrucţiunile din ghid pentru a pregăti aparatul.

Ghidul utilizatorului online

Ajutor pentru driverul imprimantei

Vă furnizează instrucţiuni pas cu pas pentru utilizarea integrală a caracteristicilor aparatului şi conţine informaţii pentru întreţinerea aparatului, depanare şi instalarea accesoriilor.

De asemenea, acest ghidul utilizatorului conţine Secţiunea de software care vă oferă informaţii despre modul de imprimare a documentelor cu aparatul dvs. pe diverse sisteme de operare şi despre modul de utilizare a programelor utilitare software incluse.

Not ă

Aveţi posibilitatea să accesaţi manualul de utilizare în alte limbi din folderul Manual de pe CD-ul cu software-ul imprimantei.

Vă pune la dispoziţie informaţii de ajutor cu privire la proprietăţile driverului imprimantei şi instrucţiuni în vederea configurării proprietăţilor pentru imprimare. Pentru a accesa un ecran de ajutor pentru driverul imprimantei, faceţi clic pe Help din caseta de dialog pentru proprietăţile imprimantei.

Site web Samsung

Dacă aveţi acces la Internet, puteţi obţine ajutor, asistenţă, drivere de imprimantă, manuale şi informaţii despre modul de comandare, pe site-ul Web Samsung, www.samsungprinter.com

.

Informaţii din sursă deschisă sunt disponibile pe site-ul web al Samsung, www.samsung.com.

4_

Caracteristicile noului dvs. produs laser

informaţii despre siguranţă

SIMBOLURI IMPORTANTE PENTRU SIGURAN

ŢĂ ŞI MĂSURI DE PREVEDERE

Care este semnifica ţia pictogramelor şi semnelor din acest manual al utilizatorului:

Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.

AVERTISMENT

Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.

ATEN

ŢIE

Pentru a reduce pericolul de incendiu, explozie, şoc electric sau vătămare corporală în timpul utilizării maşinii, respectaţi aceste măsuri elementare de prevedere

ATEN

ŢIE

NU încercaţi.

NU dezasamblaţi.

NU atingeţi.

Urmaţi instrucţiunile cu stricteţe.

Scoateţi conectorul de alimentare din priza de perete.

Pentru a preveni şocurile electrice, asiguraţi-vă că maşina este împământată.

Apelaţi centrul de service pentru ajutor.

Aceste semne de avertizare sunt aici pentru a preveni v ătămarea dvs. şi a celorlalţi. Respectaţi-le cu stricteţe. După ce aţi citit aceast ă secţiune, păstraţi-o la loc sigur pentru referinţe viitoare.

1.

Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni.

2.

Utilizaţi bunul simţ la fiecare utilizare a aparatelor electrice.

3.

Respectaţi toate avertismentele şi instrucţiunile marcate pe dispozitiv şi în materialele ce însoţesc dispozitivul.

4.

Daca o instrucţiune de utilizare pare să contrazică informaţiile de siguranţă, urmaţi informaţiile de siguranţă. Este posibil să fi înţeles greşit instrucţiunea de utilizare. Dacă nu puteţi rezolva contradicţia, pentru asistenţă contactaţi reprezentantul de vânzări sau de service.

5.

Deconectaţi dispozitivul de la priza de CA de perete înainte de curăţare. Nu utilizaţi agenţi de curăţare lichizi sau aerosol. Pentru curăţare utilizaţi numai o lavetă umedă.

6.

Nu aşezaţi dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.

7.

Dispozitivul nu trebuie aşezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiţionat sau conductă de ventilaţie.

8.

Nu permiteţi prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasaţi dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.

9.

Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanţele şi poate provoca pericol de foc sau şoc electric.

10.

Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de CA sau de interfaţă ale PC-ului.

11.

Nu împingeţi niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau şoc electric. Nu vărsaţi lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.

Informaţii despre siguranţă_

5

12.

Pentru a reduce pericolul de şoc electric nu dezasamblaţi dispozitivul. Când este necesară repararea, duceţi dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri.

Reasamblarea incorectă poate provoca şoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.

13.

Deconectaţi dispozitivul de la PC şi de la priza de CA şi recurgeţi la personal calificat de service în următoarele condiţii:

• Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.

• Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.

• Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.

• Dacă dispozitivul nu funcţionează adecvat, instrucţiunile fiind respectate.

• Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.

• Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită şi distinctă a performanţelor.

14.

Reglaţi numai acele comenzi precizate în instrucţiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune şi poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcţionare.

15.

Evitaţi utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de şoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectaţi alimentarea cu CA pe parcursul furtunii.

16.

Dacă imprimaţi în mod continuu multiple pagini, suprafaţa tăvii de ieşire se poate încălzi. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa şi ţineţi copiii la distanţă.

17.

Pentru funcţionarea în siguranţă trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizaţi un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG a

sau mai mare.

18.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.

a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

6

_Informaţii despre siguranţă

DECLARA

ŢIE DE SIGURANŢĂ LASER

Imprimanta este certificată în S.U. pentru a se conforma cerinţelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) şi

în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerinţelor IEC 825.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiaţii laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreţinerii utilizatorului sau în condiţii de service prescrise.

Avertisment

Nu utilizaţi şi nu efectuaţi service la imprimantă având capacul de protecţie înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar şi invizibilă, vă poate afecta ochii.

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a persoanelor:

SIGURAN

ŢA OZONULUI

În timpul funcţionării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuşi, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.

Daca aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la ozon vă rugăm contactaţi cel mai apropiat comerciant Samsung.

ECONOMIE DE ENERGIE

Această imprimantă conţine tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primeşte date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.

ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite.

Pentru mai multe informaţii despre programul ENERGY STAR vizitaţi http://www.energystar.gov

RECICLARE

Vă rugăm reciclaţi sau înlăturaţi materialele de împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil şi ecologic.

Informaţii despre siguranţă_

7

EVACUAREA CORECT

Ă A ACESTUI PRODUS

(REZIDUURI PROVENIND DIN APARATUR

Ă ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ)

Acest marcaj inscripţionat pe produs, pe accesorii sau în materialele care le însoţesc indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice

(de exemplu, încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor de utilizare. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătăţii umane prin eliminarea necontrolată a deşeurilor, vă rugăm să separaţi aceste produse de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susţinută a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administraţiei locale, pentru detalii cu privire la locul şi modul de reciclare ecologică. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deşeuri comerciale pentru eliminare.

EMISII ÎN FRECVEN

ŢĂ RADIO

Reglement ări FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC. Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii:

• Acest dispozitiv nu va cauza interferenţe periculoase şi

• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă captată, inclusiv interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC.

Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează absenţa interferenţelor într-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament provoacă interferenţe recepţiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este

încurajat să corecteze interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.

• Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.

• Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.

• Pentru ajutor consultaţi comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.

Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producătorul responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglement ări asupra Interferenţelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depăşeşte limitele de emisii în frecvenţă radio ale Clasei B pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul pentru echipamente ce provoacă interferenţe numit „Aparate Digitale”, ICES-003 al Industriei şi Ştiinţei Canadiene.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

STATELE UNITE ALE AMERICII

Comisia Comunica ţiilor Federale (FCC)

Emi ţător proiectat pentru Partea 15 FCC

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4 GHz/

5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secţiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive.

Consultaţi eticheta sistemului pentru a verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Statele Unite ale Americii dacă pe etichetă apare un număr de identificare FCC.

FCC a stabilit o valoare generală de 20 cm (8 inci) de separare între dispozitiv şi corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanţă mai mare de 20 cm (8 inci) de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir. Puterea de ieşire a dispozitivului fără fir (sau dispozitivelor), ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de FCC.

Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmiţător.

Funcţionarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiţii: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă receptată, inclusiv interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.

Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în nici un mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia de a-l utiliza. Contactaţi producătorul pentru service.

8

_Informaţii despre siguranţă

Declara ţie FCC pentru utilizarea LAN fără fir:

La instalarea şi utilizarea acestei combinaţii de transmiţător şi antenă, limita de expunere la frecvenţa radio de 1 mW/cm2 pote fi depăşită la distanţe mici faţă de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să menţină tot timpul o distanţă minimă de 20 cm faţă de antenă.

Dispozitivul nu poate fi poziţionat în acelaşi loc cu alt transmiţător şi altă antenă de transmisie.

ÎNLOCUIREA PRIZEI MONTATE (NUMAI PENTRU MAREA BRITANIE)

Important

Cablul de alimentare pentru aceast aparat este prevăzut cu o mufă (BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranţă de 13 amperi. Când schimbaţi sau examinaţi siguranţa, trebuie să re-montaţi siguranţa corectă de 13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiţi capacul siguranţei. Dacă aţi pierdut capacul siguranţei nu utilizaţi mufa până când nu montaţi alt capac.

Vă rugăm contactaţi persoana de la care aţi cumpărat aparatul.

Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie şi poate fi potrivită. Totuşi, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize normale de 13 amperi. Trebuie să cumpăraţi un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtaţi mufa turnată.

Dac ă tăiaţi mufa turnată, aruncaţi-o cât mai curând.

Nu pute ţi refolosi mufa şi există pericolul de şoc electric dacă o introduceţi într-o priză.

Avertisment important:

Acest aparat trebuie s ă fie împământat.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

• verde şi galben: împământare

• albastru: nul

• maro: fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedaţi astfel:

Trebuie să conectaţi firul cu verde şi galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranţă „simbolul de împământare” sau la culoarea verde şi galben sau verde.

Trebuie să conectaţi firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectaţi firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roşie.

Trebuie să aveţi o siguranţă de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul de distribuţie.

DECLARA

ŢIE DE CONFORMITATE (ŢĂRI EUROPENE)

Aprob ări şi Certificări

Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declaraţia de conformitate a Samsung Electronics Co., Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/EEC de la datele indicate.

Declaraţia de conformitate poate fi consultată la pagina www.samsung.com/printer, navigaţi la Support > Download center şi introduceţi numele imprimantei dvs. pentru a naviga la EuDoC.

Ianuarie 1, 1995

: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasa.

Ianuarie 1, 1996

: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

Martie 9, 1999

: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţie şi recunoaşterea comună a conformităţii.

O declaraţie completă, ce defineşte Directivele relevante şi standardele la care se face referinţă pot fi obţinute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.

Informaţii despre siguranţă_

9

Informa ţii despre Aprobarea Europeană Radio (pentru produse prevăzute cu dispozitive radio aprobate UE)

Acest produs este o imprimantă; dispozitive de putere scăzută tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4 GHz/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat utilizării casnice sau la birou.

Această secţiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultaţi eticheta sistemului pentru a verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone asociate dacă un marcaj CE cu Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Uniunea

Europeană sau în zone asociate dacă un marcaj CE cu

Puterea de ieşire a dispozitivului fără fir sau dispozitivelor, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de Comisia europeană prin directiva R&TTE.

State Europene calificate în aprob ările pentru dispozitive fără fir:

UE

Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa (cu restricţii de frecvenţă),

Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia,

Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Marea Britanie.

Ţările EEA/EFTA

Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

State Europene cu restric ţii de utilizare:

UE

În Franţa, gama de frecvenţe este restricţionată la 2446,5-2483,5 MHz pentru dispozitive de peste 10 mW ce transmit putere precum fără fir.

Ţările EEA/EFTA

Nu există limitări la acest moment.

10

_Informaţii despre siguranţă

DECLARA

ŢII DE CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE

Ac ţionarea fără fir

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4 GHz/

5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea secţiune este o prezentare generală a consideraţiilor la utilizarea unui dispozitiv fără fir.

Limitările suplimentare, atenţionările şi interesul pentru anumite ţări sunt listate în secţiunile speciale ale ţărilor (sau secţiunile grupului de ţări).

Dispozitivele fără fir din sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în ţările identificate de marcajele de aprobare radio de pe eticheta de evaluare. Dacă ţara în care veţi utiliza dispozitivul fără fir nu este listată, vă rugăm contactaţi pentru cerinţe agenţia locală de aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate iar utilizarea poate fi interzisă.

Puterea de ieşire a dispozitivului fără fir sau dispozitivelor, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în imprimantă) emit mai puţină energie în frecvenţa radio decât este permisă în standarde şi recomandări, producătorul este de părere că aceste dispozitive pot fi utilizate. Indiferent de nivelele de putere, trebuie să acordaţi atenţie pentru a micşora contactul uman în timpul utilizării.

Ca valoare generală este tipică valoarea de 20 cm (8 inci) de separare între dispozitiv şi corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanţă mai mare de 20 cm (8 inci) de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir pornite şi în transmisie.

Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmiţător.

Unele circumstanţe cer restricţii asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos sunt listate exemple de restricţii comune:

Comunicaţiile fără fir în frecvenţă radio pot interfera cu echipamentul de pe aparate de zbor comerciale. Reglementările actuale în aviaţie cer ca dispozitivele fără fir să fie oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut si ca reţea Ethernet fără fir) şi dispozitivele de comunicaţii Bluetooth sunt exemple de dispozitive care oferă comunicaţii fără fir.

În medii în care pericolul de interfernţă asupra altor dispozitive este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Aeroporturile, spitalele şi mediile încărcate de oxigen sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflaţi în medii unde nu sunteţi siguri de sancţiunea pentru utilizarea dispozitivelor fără fir, cereţi autorităţii locale autorizaţia înainte de utilizarea sau activarea dispozitivului fără fir.

Fiecare ţară are diferite restricţii cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dumneavoastră este echipat cu un dispozitiv fără fir, când transportaţi acest echipamnent în alte ţări, întrebaţi autorităţile locale dacă există restricţii în ţara de destinaţie înainte de a muta sau transporta sistemul.

În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu utilizaţi dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat sau daca protecţiile sau capacele sunt înlăturate.

Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în nici un mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia de a-l utiliza. Vă rugăm contactaţi producătorul pentru service.

Utilizaţi numai drivere aprobate pentru ţara în care va fi utilizat dispozitivul. Pentru mai multe informaţii, vezi pachetul de restaurare a sistemului de la producător sau contactaţi serviciul de suport tehnic al producătorului.

Informaţii despre siguranţă_

11

Cuprins

2 Caracteristicile noului dvs. produs laser

5 Informa ţii despre siguranţă

INTRODUCERE

14

14 Prezentare general ă a imprimantei

14

14

Vedere din faţă

Vedere din spate

15 Prezentare general ă a panoului de comandă

16 În ţelegerea panoului de comandă

16

16

Leduri

Butonul Oprire

17 Software-ul furnizat

17 Caracteristicile driverului de imprimant ă

17 Driverul imprimantei

NO

ŢIUNI DE BAZĂ

18

18 Instalarea echipamentului

18 Imprimarea unei pagini de prob ă

19 Cerin ţe de sistem

19

19

19

Windows

Macintosh

Linux

19 Configurarea re ţelei

20 Medii de operare acceptate

20 Utilizarea unei re ţele cablate

20

20

21

21

Imprimarea unui raport de configurare

Setarea adresei IP

Setarea parametrilor de reţea

Instalarea software-ului de driver

21 Utilizarea unei re ţele fără fir (Windows/ numai CLP-310W, CLP-315W)

22

22

23

Verificarea mediilor de reţea

Instalarea imprimantei într-o reţea Ad-hoc fără fir

Instalarea imprimantei într-o reţea fără fir cu un punct de acces

24 Utilizarea unei re ţele fără fir (numai CLP-310W, CLP-315W)

24

25

25

26

26

26

27

Verificarea mediilor de reţea

Imprimarea unui raport de configurare

Setarea adresei IP

Setarea parametrilor de reţea

Restabilirea setărilor implicite din fabrică

Configurarea reţelei fără fir a maşinii

Instalarea software-ului de driver

28 Set ări de bază ale aparatului

28

29

29

Reglarea altitudinii

Utilizarea modurilor economisire energie

Continuare automată

SELECTAREA

ŞI ÎNCĂRCARE SUPORTULUI DE

IMPRIMARE

30

30 Selectarea suportului de imprimare

31

32

Specificaţii privind suportul de imprimare

Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale

33 Modificarea dimensiunii hârtiei din tav ă

35 Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

35 Reglarea suportului de ie şire

35 Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie

12_

Cuprins

Cuprins

NO

ŢIUNI DE BAZĂ PENTRU IMPRIMARE

36

36 Imprimarea unui document

36 Anularea unei lucr ări de imprimare

ÎNTRE

ŢINEREA

37

37 Imprimarea rapoartelor

37 Cur ăţarea aparatului dvs.

37

37

Curăţarea exteriorului

Curăţarea interiorului

39 Între ţinerea cartuşului

39

39

39

39

39

Depozitarea cartuşului de toner

Instrucţiuni de manipulare

Utilizarea cartuşelor de toner non-Samsung şi reîncărcate

Durata estimată de viaţă a cartuşului

Redistribuirea tonerului

40 Înlocuirea cartu şului de toner

41 Înlocuirea unit ăţii de prelucrare a imaginilor

42 Înlocuirea rezervorului de toner uzat

44 Piese de schimb

44 Gestionarea aparatului utilizând site-ul web

44 Pentru a accesa SyncThru™ Web Service:

DEPANAREA

45

45 Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

45 Îndep ărtarea blocajelor de hârtie

47 Rezolvarea altor probleme

47

47

49

51

52

52

Alimentarea cu hârtie

Probleme de imprimare

Probleme de calitate a imprimării

Probleme obişnuite pentru Windows

Probleme obişnuite pentru Linux

Probleme obişnuite cu Macintosh

COMANDAREA CONSUMABILELOR

ŞI ACCESORIILOR

53

53 Consumabile

53 Cum se achizi ţionează

CARACTERISTICI TEHNICE

54

54 Specifica ţii generale

55 Specifica ţii imprimantă

GLOSAR

56

INDEX

60

Cuprins_13

Introducere

Acestea sunt principalele componente ale aparatului:

Acest capitol cuprinde:

Prezentare generală a imprimantei

Prezentare generală a panoului de comandă

Înţelegerea panoului de comandă

Prezentare general ă a imprimantei

Vedere din fa ţă

Software-ul furnizat

Caracteristicile driverului de imprimantă

Vedere din spate

6

7

4

5

8

9

10

1

2

3

Capac superior

Tav ă de ieşire (faţa în jos)

Panou de comand ă

Tav ă

Suport ie şire

Buton eliberare capac frontal

Capac frontal

Cartu ş de toner

Rezervor de toner uzat

Unitate de prelucrare a imaginilor

14_

Introducere

1

2

3

Buton eliberare capac posterior

Comutator de alimentare

Port re ţea

a

4

5

Port USB

Priz ă de alimentare

6

Capac posterior

a. Numai la CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N, CLP-315W.

Prezentare general ă a panoului de comandă

1

2

Led re ţea fără fir

LED de stare oprire

3

4

culori toner

Indică starea reţelei fără fir. Când ledul este aprins, maşina este pregătită. (Numai la modelele cu comunicaţii fără fir)

Indică starea aparatului dvs. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Înţelegerea panoului de comandă”, la pagină 16.)

Opreşte o operaţie în orice moment şi are şi alte funcţii. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Înţelegerea panoului de comandă”, la pagină 16.)

Prezintă starea fiecărui cartuş de toner. Vedeţi ledul de stare cu mesajele pentru cartuşele de toner, la pagină 16.

Introducere_15

În ţelegerea panoului de comandă

Culoarea ledului de stare şi a celor pentru culorile tonerului indică starea curentă a aparatului.

Leduri

LED DE STARE

lumineaz ă în verde

LED CULORI TONER

Toate ledurile stinse lumineaz ă intermitent, lent,

în verde

Toate ledurile stinse lumineaz ă intermitent, rapid,

în verde

Toate ledurile stinse lumineaz ă în roşu Toate ledurile stinse

Aparatul este pregătit de imprimare.

Aparatul primeşte date de la calculator.

Aparatul imprimă date.

DESCRIERE

lumineaz ă portocaliu

Toate ledurile stinse

• Există un defect la aparat, capac deschis, nu există hârtie, rezervorul de toner uzat nu este instalat sau este plin.

• Aparatul are un defect care necesită service, cum ar fi LSU (unitate de scanare laser) defectă, siguranţă defectă sau ITB (curea de transfer) defectă. Contactaţi reprezentantul de vânzări.

• Maşina se confruntă cu o problemă, cum ar fi blocarea hârtiei.

• În timp ce aparatul reporneşte, nu deschideţi un capac aflat în partea superioară, deoarece aparatul poate trata acest lucru ca pe o eroare, cum ar fi blocarea hârtiei. În acest caz, deschideţi şi închideţi un capac aflat în partea din faţă, după care aparatul va reporni.

Cartuşul de toner corespunzător ledului este aproape gol.

lumineaz ă în verde ledul lumineaz ă intermitent în ro şu lumineaz ă intermitent în ro şu ledul lumineaz ă în roşu lumineaz ă în roşu ledul luminează în roşu

Cartuşul de toner corespunzător ledului este aproape gol. Puteţi imprima dar calitatea nu este corespunzătoare.

• Cartuşul de toner respectiv este total epuizat. Nu puteţi imprima.

• Cartuşul de toner respectiv este defect.

Aparatul se încălzeşte.

lumineaz verde ă în ledurile lumineaz ă pe rând, în mod repetat, în ro şu

Toate defectele de imprimare apar în fereastra Smart Panel a programului.

Butonul Oprire

LED DE STARE

Anularea unei lucr ări de imprimare

DESCRIERE

Imprimarea unei pagini de prob ă

În modul Pregătit, apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 2 secunde, până când ledul de stare se aprinde intermitent lent, apoi eliberaţi-l.

Imprimarea fi configurare şierelor de

În modul Pregătit, apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 5 secunde, până când ledul de stare se aprinde intermitent rapid, apoi eliberaţi-l.

Apăsaţi acest buton în timpul imprimării. Ledul roşu luminează cu intermitenţă în timp ce lucrarea de imprimare este ştearsă atât din aparat cât şi din calculator, apoi aparatul revine în modul Pregătit. Această operaţie poate dura un timp, în funcţie de dimensiunea lucrării de imprimare.

16_

Introducere

Software-ul furnizat

După ce aţi configurat maşina şi aţi conectat-o la calculatorul dvs., trebuie să instalaţi software-ul imprimantei şi scanerului. Dacă sunteţi utilizator

Windows sau Macintosh, instalaţi software-ul de pe CD-ul furnizat, iar dacă sunteţi utilizator Linux, descărcaţi şi instalaţi software-ul de pe site-ul

Samsung (www.samsung.com/printer).

OS

Windows

Linux

Macintosh

CUPRINS

Driver imprimant

ă: Utilizaţi acest driver pentru a

beneficia integral de avantajele caracteristicilor imprimantei.

Smart Panel

: Acest program vă permite să monitorizaţi starea aparatului şi vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.

SetIP

: Utilizaţi acest program pentru a seta adresele

TCP/IP ale imprimantei dvs. (numai la CLP-310N,

CLP-310W, CLP-315N, CLP-315W).

Driver imprimant

ă: Utilizaţi acest driver pentru a

comanda aparatul cu un computer Linux şi pentru a imprima documente.

Smart Panel

: Acest program vă permite să monitorizaţi starea aparatului şi vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.

Driver imprimant

ă: Utilizaţi acest driver pentru a

comanda imprimanta dintr-un computer Macintosh şi pentru a imprima documente.

Smart Panel

: Acest program vă permite să monitorizaţi starea aparatului şi vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.

Caracteristicile driverului de imprimant ă

Driverele imprimantei acceptă următoarele caracteristici standard:

• Selectarea orientării, dimensiunii, sursei şi tipului de suport de imprimare

• Numărul de copii

În plus, puteţi utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. În tabelul următor sunt prezentate caracteristicile acceptate de driverele imprimantei:

Driverul imprimantei

CARACTERISTIC

Ă

Modul imprimare color

Op ţiune de calitate pentru aparat

Imprimare postere

Mai multe pagini pe coal ă (câte N)

Imprimare cu încadrare

în pagin ă

Imprimare la scar ă

Filigran

Suprapunere

Duplex (Manual)

WINDOWS

O

O

O

O

O

O

O

O

O

LINUX

O

O

X

O (2, 4)

X

X

X

X

X

MACINTOSH

O

O

O

X

X

X

X

O

O

Introducere_17

Noţiuni de bază

Acest capitol vă prezintă instrucţiuni pas cu pas pentru instalarea aparatului.

Acest capitol cuprinde:

Instalarea echipamentului

Imprimarea unei pagini de probă

Cerinţe de sistem

Configurarea reţelei

Utilizarea unei reţele cablate

Utilizarea unei reţele fără fir (Windows/ numai CLP-310W, CLP-315W)

Utilizarea unei reţele fără fir (numai CLP-310W, CLP-315W)

Setări de bază ale aparatului

Instalarea echipamentului

Această secţiune prezintă paşii pentru a instala echipamentul prezentat în

Ghidul de instalare rapid

ă. Citiţi Ghidul de instalare rapidă şi finalizaţi paşii următori.

1.

Alegeţi un loc stabil.

Alegeţi un loc drept şi stabil, cu spaţiu adecvat pentru circulaţia aerului.

Asiguraţi un spaţiu suplimentar necesar deschiderii capacelor şi tăvilor.

Zona trebuie să fie bine ventilată şi ferită de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, frig şi umiditate. Nu aşezaţi aparatul aproape de marginile biroului sau ale mesei.

6.

Porniţi aparatul.

Când mutaţi aparatul nu-l înclinaţi şi nu-l întoarceţi cu faţa în jos. În caz contrar, interiorul aparatului poate fi murdărit de toner, ceea ce poate cauza deteriorarea imprimantei sau o calitate de imprimare necorespunzătoare.

Acest echipament va fi nefuncţional la întreruperea alimentării de la reţea.

Imprimarea unei pagini de prob ă

Imprimaţi o pagină de probă pentru a vă asigura că aparatul funcţionează corect.

Pentru a imprima o pagină de probă:

În modul Pregătit, apăsaţi şi menţineţi butonul

Oprire

circa 2 secunde.

Imprimarea este adecvată la altitudini sub 1.000 m. A se vedea setarea pentru altitudine pentru optimizarea imprimării. Pentru mai multe

informaţii, consultaţi „Reglarea altitudinii”, la pagină 28.

Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât să nu fie

înclinat cu mai mult de 2 mm. În caz contrar, poate fi afectată calitatea imprimării.

2.

Dezambalaţi aparatul şi verificaţi toate articolele incluse.

3.

Scoateţi folia de protecţie a cartuşului de toner.

4.

Încărcaţi hârtie. (Consultaþi „Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă” de la paginã 33.)

5.

Asiguraţi-vă de conectarea tuturor cablurilor la aparat.

18_

Noţiuni de bază

Cerin ţe de sistem

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că sistemul dvs. îndeplineşte următoarele cerinţe:

Windows

Aparatul dvs. acceptă următoarele sisteme de operare Windows.

CERIN

ŢĂ (RECOMANDAT)

SISTEM DE

OPERARE

PROCESOR RAM

128 MB

(256 MB)

128 MB

(256 MB)

128 MB

(512 MB)

SPA

ŢIU

LIBER PE

HARD DISK

600 MB

Windows 2000

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Windows XP

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Windows

Server 2003

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

1,5 GB

1,25 GB până la

2 GB

Windows

Server 2008

Pentium IV 1 GHz

(Pentium IV 2 GHz)

Windows Vista

Pentium IV 3 GHz

512 MB

(2.048 MB)

10 GB

Windows 7

Procesor Pentium IV

1 GHz pe 32 biţi sau

64 biţi sau unul mai performant

512 MB

(1.024 MB)

15 GB

1 GB

(2 GB)

16 GB

Windows

Server 2008 R2

• Suport pentru grafică DirectX 9 cu memorie de 128

MB (pentru activarea temei Aero)

• Unitate DVD-R/W

Procesoare Pentium

IV 1 GHz (x86) sau

1,4 GHz (x64) (2 GHz sau mai rapide)

512 MB

(2048 MB)

10 GB

• Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară este cerinţa minimă pentru toate sistemele de operare Windows.

• Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul direct.

Windows Terminal Services

sunt compatibile cu acest aparat.

Macintosh

CERIN

ŢĂ (RECOMANDAT)

SISTEM DE

OPERARE

PROCESOR RAM

SPA

ŢIU

LIBER PE

HARD DISK

Mac OS X

10.3 – 10.4

Procesor Intel

Power PC

G4/G5

• 128 MB pentru un Mac bazat pe

Power PC

(512 MB)

• 512 MB pentru un Mac bazat pe

Intel (1 GB)

1 GB

512 MB (1 GB) 1 GB

Mac OS X 10.5

• Procesor Intel

• Power PC

G4/G5 de

867 MHz sau mai rapid

Mac OS X 10.6

• Procesor Intel 1 GB (2 GB) 1 GB

Linux

ELEMENT

Sistem de operare

Procesor

RAM

Spa ţiu liber pe discul fix

CERIN

ŢE

RedHat 8.0, 9.0 (32 biţi)

RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 biţi)

Fedora Core 1 – 7 (32/64 biţi)

Mandrake 9.2 (32 biţi), 10.0, 10.1 (32/64 biţi)

Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 biţi)

SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 biţi)

SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 biţi)

SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 biţi)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 biţi)

Debian 3.1, 4.0 (32/64 biţi)

Pentium IV 2,4 GHz (IntelCore2)

512 MB (1.024 MB)

1 GB (2 GB)

Configurarea re ţelei

Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea pe maşină (imprimantă), pentru a o utiliza în mediul de reţea. Dacă utilizaţi maşina într-o reţea cablată, consultaţi „Utilizarea unei reţele cablate”. Dacă utilizaţi imprimanta de

reţea într-o reţea fără fir, consultaţi "Utilizarea unei reţele fără fir (numai

CLP-310W, CLP-315W)" on page 24.

Noţiuni de bază_19

Medii de operare acceptate

Următorul tabel prezintă mediile de reţea acceptate de maşină:

ELEMENT

Interfa ţă de reţea

Sistem de operare de re ţea

Protocoale de re ţea

Securitate wireless

CERIN

ŢE

• Ethernet 10/100 Base-TX

(numai la CLP-310N, CLP-310W,

CLP-315N, CLP-315W)

• IEEE 802.11 b/g Wireless LAN

(numai la CLP-310W, CLP-315W)

• Windows 2000/XP/2003/2008/

Vista/7/Server 2008 R2

• Diverse SO Linux

• Mac OS 10.3 – 10.6

• TCP/IP

• Standard TCP/IP

• LPR

• IPP/HTTP

• Bonjour

• DHCP

• BOOTP

• Autentificare : Open System,

Shared Key, WPA Personal,

WPA2 Personal (PSK)

• Criptare : WEP64, WEP128, TKIP,

AES

Utilizarea unei re ţele cablate

Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea de la imprimantă pentru a o utiliza

în reţea. Acest capitol vă va arăta cum se poate realiza uşor acest lucru.

Imprimarea unui raport de configurare

De la panoul de control puteţi să imprimaţi un Raport de configurare a reţelei, care va arăta setările curente de reţea ale maşinii. Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei reţele şi la depanarea problemelor.

Pentru a imprima raportul, trebuie să apăsaţi şi să menţineţi apăsat

Oprire

circa 5 secunde.

Examinaţi Ghidului utilizatorului maşinii pentru a afla mai multe detalii.

Utilizând acest Raport de configurare a reţelei, puteţi să aflaţi adresa MAC şi adresa IP ale maşinii.

De exemplu:

MAC Address: 00:15:99:41:A2:78

IP Address: 192.0.0.192

Setarea adresei IP

Mai întâi, trebuie să configuraţi o adresă IP pentru imprimare şi gestionări de reţea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) aflat în reţea.

În câteva situaţii adresa IP trebuie setată manual. Aceasta este denumită adresă IP statică şi este adesea necesară pentru reţele Intranet din corporaţii, din motive de securitate.

Alocarea adresei IP DHCP

: Conectaţi maşina la reţea şi aşteptaţi câteva minute pentru ca serverul DHCP să asocieze maşinii o adresă IP. Apoi, imprimaţi Raportul de configurare a reţelei după cum s-a explicat mai sus. Dacă raportul arată că adresa IP s-a modificat, asocierea a avut succes. Veţi vedea noua adresă IP în raport.

20_

Noţiuni de bază

Alocarea adresei IP statice

: Utilizaţi programul SetIP pentru a modifica adresa IP de la computer.

În mediul dintr-un birou, se recomandă contactarea unui administrator de reţea pentru setarea acestei adrese.

Setarea IP utilizând programul SetIP

Următoarea procedură este bazată pe Windows XP.

Acest program este pentru setarea manuală a adresei IP de reţea a maşinii, utilizând adresa MAC pentru comunicarea cu maşina. Adresa

MAC este un număr de serie hardware al interfeţei de reţea şi poate fi găsit în Raportul de configurare a reţelei.

• Nu este necesar să executaţi acest program decât în cazul în care reţeaua necesită o adresă IP statică. În caz contrar, puteţi să treceţi la Configurarea reţelei fără fir a maşinii din acest document. Dacă nu sunteţi sigur de această necesitate, întrebaţi administratorul de sistem sau persoana care a configurat reţeaua locală.

• Puteţi să utilizaţi programul SetIP numai atunci când maşina este conectată la o reţea sau este conectată direct la un PC cu cablul de reţea (crossover) inclus cu maşina. În majoritatea cazurilor, recomandăm utilizarea cablului crossover. La un moment dat, vi se va solicita să conectaţi acest cablu.

Instalarea programului

1.

Introduceţi CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei, furnizat cu maşina.

Când CD-ul de driver rulează în mod automat, închideţi acea fereastră.

2.

Lansaţi un browser Web, precum Internet Explorer, şi deschideţi unitatea X. (X reprezintă unitatea CD-ROM.)

3.

Faceţi dublu clic pe Application > SetIP.

4.

Faceţi dublu clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.

5.

Faceţi clic pe OK. Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

6.

Urmaţi instrucţiunile din fereastră şi finalizaţi instalarea.

Pornirea programului

1.

Connectaţi maşina şi computerul utilizând cablul de reţea (crossover).

2.

Dezactivaţi temporar paravanul de protecţie de la computer înainte de a continua cu următoarele:

Windows XP

• Deschideţi Panou

de control

.

• Faceţi dublu clic pe

Centru de securitate

.

• Faceţi clic pe Paravan

de protec

ţie Windows.

• Dezactivaţi paravanul de ţie.

Macintosh OS

• Deschideţi System

Preferences

.

• Faceţi clic pe Sharing.

• Faceţi clic pe meniul

Firewall

.

• Dezactivaţi paravanul de protecţie.

3.

Din meniul Windows Pornire selectaţi Toate programele >

Samsung Network Printer Utilities

> SetIP > SetIP.

4.

Faceţi clic pe pictograma (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

5.

Introduceţi noile informaţii pentru maşină în fereastra de configurare, după cum urmează:

MAC Address

: Găsiţi adresa MAC a maşinii din raportul de configurare a reţelei şi introduceţi-l fără semnele (:).

De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

Adresa MAC este un număr de serie hardware al interfeţei de reţea a maşinii şi poate fi găsit în Raportul de configurare

a re

ţelei.

IP Address

: Introduceţi o nouă adresă IP pentru imprimantă, aceeaşi cu adresa IP a computerului cu excepţia ultimului număr.

De exemplu, dacă adresa IP a computerului este 192.168.1.150, introduceţi 192.168.1.X. (X este un număr între 1 şi 254, altul decât adresa computerului.)

Subnet Mask

: Introduceţi exact aceeaşi valoare pe care o are Mască subreţea pentru computer.

Default Gateway

: Introduceţi exact aceeaşi valoare pe care o are gateway-ul implicit pentru computer.

6.

Faceţi clic pe Apply, apoi faceţi clic pe OK. Maşina va imprima automat

Raportul de configurare. Confirmaţi că toate setările sunt corecte.

7.

Faceţi clic pe Exit pentru a închide programul SetIP.

8.

Dacă este necesar, reporniţi paravanul de protecţie al computerului.

Setarea parametrilor de re ţea

Puteţi, de asemenea, să configuraţi diversele setări de reţea prin programe de administrare a reţelei.

SyncThru™ Web Admin Service

: Soluţie de gestionare a imprimantei, bazată pe Web, pentru administratori de reţea. SyncThru™ Web Admin

Service

vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de reţea şi vă permite să monitorizaţi şi să depanaţi de la distanţă maşini de reţea din orice loc cu acces la reţeaua intranet a întreprinderii. Descărcaţi acest program de la

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service

: Server Web încorporat la serverul de imprimare de reţea, care vă permite să: (A) Configuraţi parametrii de reţea necesari pentru ca maşina să se conecteze la diverse medii de reţea. (B)

Particularizaţi setările maşinii.

Instalarea software-ului de driver

Trebuie să instalaţi software-ul pentru driverul imprimantei în vederea imprimării.

Software-ul include drivere, aplicaţii şi alte programe prietenoase.

Următoarea procedură este bazată pe Windows XP. Procedura şi fereastra popup care apare în timpul instalării pot diferi în funcţie de sistemul de operare, de caracteristicile maşinii sau de interfaţa utilizată.

Asiguraţi-vă că s-a finalizat configurarea reţelei pentru maşină. (Consultaţi

"Configurarea reţelei" on page 19.) Toate aplicaţiile care rulează pe computer

trebuie închise înainte de a începe instalarea.

Dacă metoda de asociere IP este DHCP şi adresa IP se poate modifica la fiecare pornire a maşinii, recomandăm utilizarea programului Bonjour.

Vizitaţi pagina http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, selectaţi programul Bonjour pentru Windows în conformitate cu sistemul dvs. de operare şi instalaţi programul. În cazul lui Mac OS X, acest program poate fi deja instalat pe PC. Acest program vă va permite să fixaţi automat parametrul de reţea. Acest program Bonjour nu acceptă Linux.

Dacă metoda de asociere IP este statică, urmaţi paşii de mai jos.

1.

Introduceţi CD-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.

CD-ROM-ul va rula automat şi va apărea fereastra de instalare.

2.

Faceţi clic pe Următorul.

• Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire >

Executare

. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii, apoi faceţi clic pe OK.

• Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic pe Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.

• Fereastra de instalare poate să fie puţin diferită, dacă reinstalaţi driverul.

View User’s Guide

: Vă permite să vizualizaţi Ghidul utilizatorului.

În cazul în care computerul nu are Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe computer.

3.

Selectaţi Typical installation for a network printer şi faceţi clic pe Următorul.

4.

Este afişată lista maşinilor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Următorul.

• Dacă maşina nu se află în listă, faceţi clic pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP Port pentru a adăuga maşina în reţea. Pentru a adăuga maşina în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru maşină.

• Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a maşinii, imprimaţi o pagină din Raportul de configurare a reţelei.

5.

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator de maşini Samsung, în scopul de a primi informaţii de la firma

Samsung. Dacă doriţi să vă conformaţi, selectaţi casetele de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Terminare.

Dacă după instalare maşina nu funcţionează corect, verificaţi setările reţelei şi încercaţi să reinstalaţi driver-ul imprimantei.

Utilizarea unei re ţele fără fir (Windows/ numai CLP-310W, CLP-315W)

Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea de la maşină pentru a o utiliza

în reţea. Acest capitol vă va prezenta cum se realizează uşor acest lucru.

Această secţiune se aplică numai pentru sistemul de operare Windows.

Înainte de a începe, localizaţi cablul USB şi CD-ROM-ul de instalare a software-ului imprimantei, furnizate împreună cu maşina (imprimanta).

Pentru informaţii referitoare la configuraţie, poate fi necesar să contactaţi administratorul de reţea sau persoana care a configurat reţeaua fără fir.

• Trebuie să înţelegeţi mediul de reţea fără fir şi să îi cunoaşteţi setările înainte de a continua cu instalarea şi cu setările.

• Dacă aţi setat anterior configuraţia reţelei, readuceţi maşina la setările implicite din fabrică.

Noţiuni de bază_21

Verificarea mediilor de re ţea

Adresa IP

Fiecare dispozitiv dintr-o reţea este identificat printr-o adresă numerică unică, numită adresă IP. Maşina a venit cu o adresă IP implicită, 192.0.0.192, şi puteţi să verificaţi acest lucru imprimând un Raport de configurare a reţelei. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aflat

în reţea. În câteva situaţii adresa IP trebuie setată manual. Aceasta este denumită adresă IP statică şi este adesea necesară pentru reţele Intranet din întreprinderi, din motive de securitate. Pe CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei este furnizat un program utilitar uşor de utilizat, denumit SetIP, care vă poate modifica adresa. Dacă maşina are un panou de control, puteţi de asemenea să modificaţi adresa IP utilizând panoul de control.

În mediul dintr-un birou, se recomandă contactarea unui administrator de reţea pentru setarea acestei adrese.

Re ţele fără fir

• Modul Infrastructură

O reţea în mod Infrastructură este configuraţia cea mai obişnuită pentru o reţea fără fir de la domiciliu sau dintr-un birou şi constă dintr-un ruter sau punct de acces fără fir, care conectează toate computerele şi alte dispozitive conectate la reţea într-o reţea locală (LAN) obişnuită.

Punctul de acces oferă o conexiune specială de mare viteză la un modem de cablu sau DSL sau la alt dispozitiv de reţea largă (WAN) care conectează reţeaua LAN la Internet sau la reţeaua Intranet dintr-o întreprindere.

Majoritatea reţelelor în mod Infrastructură utilizează un server DHCP pentru a aloca automat adresa IP şi a seta alţi parametri de reţea.

Dacă ştiţi că vă conectaţi la o reţea în mod Infrastructură cu un punct de acces, puteţi continua cu setarea reţelei fără fir din partea referitoare la modul infrastructură.

• Modul Ad-hoc

O reţea în mod Ad-hoc oferă comunicaţie peer to peer. Într-o reţea în mod Ad-hoc, dispozitivele fără fir şi computerele comunică direct între ele, fără a utiliza un punct de acces. Ele pot să partajeze fişiere şi maşini, dar este posibil să nu poată să acceseze Internetul. Maşina primeşte lucrări de imprimare direct de la computere fără fir.

Dacă ştiţi că vă conectaţi la o reţea în mod ad-hoc fără un punct de acces, continuaţi cu setarea reţelei fără fir din partea referitoare la modul Ad-hoc.

Dacă aţi utilizat deja imprimanta, faceţi clic pe Pornire > Toate

programele

> numele imprimantei > Smart Panel. Selectaţi

Printer Setting

în fereastra Smart Panel. Selectaţi Network

în fereastra Printer Settings Utility, apoi selectaţi Wireless

Network Setting

.

Instalarea imprimantei într-o re ţea Ad-hoc fără fir

Dacă nu aveţi un punct de acces (AP), puteţi să conectaţi fără fir imprimanta la computer prin configurarea unei reţele Ad-hoc fără fir urmând îndrumările simple de mai jos. Localizaţi CD-ROM-ul de instalare a software-ului imprimantei, furnizat împreună cu imprimanta.

Preg ătirea elementelor

Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt pregătite.

• Computerul de reţea fără fir

• CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei, furnizat împreună cu maşina

• Imprimanta pentru reţea fără fir (maşina dvs.)

• Cablul USB

Crearea re ţelei Ad-hoc în Windows

Când elementele sunt pregătite, urmaţi procedura de mai jos:

1.

Conectaţi cablul USB furnizat împreună cu maşina.

2.

Porniţi computerul şi imprimanta.

22_

Noţiuni de bază

3.

Puneţi CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.

CD-ROM-ul porneşte automat şi în fereastră este afişat mesajul de întâmpinare.

4.

Selectaţi o limbă din lista derulantă şi faceţi clic pe Next.

5.

Selectaţi opţiunea Wireless Setup şi faceţi clic pe Next.

6.

Software-ul caută dispozitivele de reţea fără fir.

În cazul în care căutarea a eşuat, verificaţi dacă între computer şi imprimantă cablul USB este conectat corect, apoi urmaţi instrucţiunile din fereastră.

7.

După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.

Selectaţi numele SSID al computerului fără fir şi faceţi clic pe Next.

Când setaţi manual configuraţia fără fir, faceţi clic pe Advanced

Setting

.

Network Name

: Tastaţi SSID-ul computerului fără fir;

SSID este sensibil la litere mari şi mici.

Operation Mode

: Selectaţi Ad-hoc.

Channel

: Selectaţi canalul (Auto Setting sau

2412 MHz - 2467 MHz).

Authentication

: Selectaţi un tip de autentificare.

Open System

: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.

Shared Key

: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată, care poate să acceseze reţeaua.

Encryption

: Selectaţi criptarea (None, WEP64, WEP128).

Network Key

: Introduceţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

Confirm Network Key

: Confirmaţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

WEP Key Index

: Este activat când WEP este setat pentru

Encryption

după ce este selectat Open System sau

Shared Key

. Introduceţi cheia WEP.

După setarea în Advanced Setting, treceţi la pasul 9.

8.

Apare fereastra de securitate a reţelei fără fir. Selectaţi Open

System

sau Shared Key pentru autentificare şi faceţi clic pe Next.

• WEP (Wired Equivalent Privacy - Confidenţialitate echivalentă cu a unei reţele cu fir) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează porţiunile de date ale fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir utilizând o cheie de criptare WEP pe 64 sau 128 de biţi.

Atunci când reţeaua Ad-hoc nu are nicio setare de securitate, fereastra de securitate a reţelei fără fir nu apare.

9.

În fereastră se afişează setarea reţelei fără fir şi trebuie să verificaţi dacă setările sunt corecte. Faceţi clic pe Next.

• Pentru metoda DHCP

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă în fereastră este afişat DHCP. Totuşi, dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a schimba metoda de alocare în DHCP.

• Pentru metoda Static

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă în fereastră este afişat Static. Totuşi, dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru imprimantă. Înainte de a introduce pentru imprimantă adresa IP, trebuie să cunoaşteţi informaţiile de configurare a reţelei computerului. În cazul în care computerul fără fir este setat pe DHCP, trebuie să contactaţi administratorul reţelei pentru a obţine adresa IP statică.

Exemplu:

În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:

Adresă IP: 169.254.133.42

Mască subreţea: 255.255.0.0

Informaţiile de reţea ale imprimantei trebuie să fie ca mai jos:

Adresă IP: 169.254.133. 43 (Se utilizează adresa IP a computerului, cu ultimele trei cifre schimbate).

Mască subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subreţea a computerului).

Gateway: 169.254.133.1 (Se modifică ultimele trei cifre ale adresei

IP a imprimantei în 1).

10.

Reţeaua fără fir se conectează în conformitate cu configuraţia reţelei.

11.

Când setarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul USB dintre computer şi maşină.

12.

Selectaţi componentele de instalat.

După selectarea componentelor, mai puteţi să modificaţi numele imprimantei, să setaţi partajarea imprimantei în reţea, să setaţi imprimanta ca imprimantă implicită şi să modificaţi numele portului fiecărei imprimante. Faceţi clic pe Next.

13.

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră prin care vi se solicită să imprimaţi o pagină de test şi să vă înregistraţi ca utilizator al imprimantelor Samsung pentru a primi informaţii de la firma

Samsung. Dacă doriţi, selectaţi casetele de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.

Instalarea imprimantei într-o re ţea fără fir cu un punct de acces

Preg ătirea elementelor

Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt pregătite.

• Punctul de acces

• Computerul de reţea

• CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei, furnizat împreună cu maşina

• Imprimanta pentru reţea fără fir (maşina dvs.)

• Cablul USB

Crearea re ţelei Infrastructură în Windows

Când elementele sunt pregătite, urmaţi procedura de mai jos:

1.

Conectaţi cablul USB furnizat împreună cu maşina.

2.

Porniţi computerul, punctul de acces şi imprimanta.

3.

Puneţi CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.

4.

CD-ROM-ul porneşte automat şi în fereastră este afişat mesajul de

întâmpinare. Selectaţi o limbă din lista derulantă şi faceţi clic pe Next.

5.

Selectaţi Wireless Setup şi faceţi clic pe Next.

6.

Software-ul caută dispozitivele de reţea fără fir.

În cazul în care căutarea a eşuat, verificaţi dacă între computer şi imprimantă cablul USB este conectat corect, apoi urmaţi instrucţiunile din fereastră.

7.

După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.

Selectaţi numele SSID al punctului de acces pe care îl utilizaţi şi faceţi clic pe Next.

Când setaţi manual configuraţia fără fir, faceţi clic pe Advanced

Setting

.

Network Name

: Tastaţi SSID-ul computerului fără fir;

SSID este sensibil la litere mari şi mici.

Operation Mode

: Selectaţi Infrastructure.

Authentication

: Selectaţi un tip de autentificare.

Open System

: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.

Shared Key

: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată, care poate să acceseze reţeaua.

WPA Personal

sau WPA2 Personal: Selectaţi această opţiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie predistribuită) care este configurată manual la punctul de acces şi la fiecare din clienţii acestuia.

Encryption

: Selectaţi criptarea (None, WEP64, WEP128,

TKIP, AES, TKIP AES).

Network Key

: Introduceţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

Confirm Network Key

: Confirmaţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

WEP Key Index

: Este activat când WEP este setat pentru

Encryption

după ce este selectat Open System sau

Shared Key

. Introduceţi cheia WEP.

După setarea în Advanced Setting, treceţi la pasul 9.

8.

Apare fereastra de securitate a reţelei fără fir. Fereastra poate să difere în conformitate cu modul său de securitate, WEP sau WPA.

• Dacă este WEP

Selectaţi Open System sau Shared Key pentru autentificare şi introduceţi cheia de securitate WEP. Faceţi clic pe Next.

WEP (Wired Equivalent Privacy - Confidenţialitate echivalentă cu a unei reţele cu fir) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP pe 64 sau 128 de biţi.

• Dacă este WPA

Introduceţi cheia distribuită WPA şi faceţi clic pe Next.

WPA autorizează şi identifică utilizatorii pe baza unei chei secrete care se modifică automat la intervale regulate. Pentru criptarea datelor, WPA utilizează de asemenea TKIP (Temporal Key Integrity

Protocol - Protocol de integritate temporală a cheii) şi AES (Advanced

Encryption Standard - Standard de criptare avansată).

Atunci când punctul de acces nu are nicio setare de securitate, fereastra de securitate a reţelei fără fir nu apare.

9.

În fereastră se afişează setarea reţelei fără fir şi trebuie să verificaţi dacă setările sunt corecte. Faceţi clic pe Next.

• Pentru metoda DHCP

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă

în fereastră este afişat DHCP. Totuşi, dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a schimba metoda de alocare în DHCP.

• Pentru metoda Static

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă în fereastră este afişat Static. Totuşi, dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru imprimantă. Înainte de a introduce pentru imprimantă adresa IP, trebuie să cunoaşteţi informaţiile de

Noţiuni de bază_23

configurare a reţelei computerului. În cazul în care computerul este setat pe DHCP, trebuie să contactaţi administratorul reţelei pentru a obţine adresa IP statică.

Exemplu:

În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:

Adresă IP: 169.254.133.42

Mască subreţea: 255.255.0.0

Informaţiile de reţea ale imprimantei trebuie să fie ca mai jos:

Adresă IP: 169.254.133. 43 (Se utilizează adresa IP a computerului, cu ultimele trei cifre schimbate).

Mască subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subreţea a computerului).

Gateway: 169.254.133.1 (Se modifică ultimele trei cifre ale adresei

IP a imprimantei în 1).

10.

Reţeaua fără fir se conectează în conformitate cu configuraţia reţelei.

11.

Când setarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul USB dintre computer şi maşină.

12.

Selectaţi componentele de instalat. După selectarea componentelor, mai puteţi să modificaţi numele imprimantei, să setaţi partajarea imprimantei în reţea, să setaţi imprimanta ca imprimantă implicită şi să modificaţi numele portului fiecărei imprimante. Faceţi clic pe Next.

13.

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră prin care vi se solicită să imprimaţi o pagină de test şi să vă înregistraţi ca utilizator al imprimantelor Samsung pentru a primi informaţii de la firma

Samsung. Dacă doriţi, selectaţi casetele de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.

Depanarea

La instalarea CD-ului cu software-ul imprimantei şi la setarea reţelei fără fir, poate să apară fereastra de eroare. Urmaţi sugestiile de mai jos.

Printer Not Found

• Este posibil să nu se fi pornit computerul sau imprimanta. Porniţi computerul sau imprimanta.

• Cablul USB nu se află conectat între computer şi imprimantă.

Conectaţi imprimanta la computer utilizând cablul USB.

• Imprimanta nu acceptă reţeaua fără fir. Consultaţi manualul imprimantei şi pregătiţi imprimanta pentru reţeaua fără fir.

Connecting Failure

- Not Found SSID

• Imprimanta nu poate să caute numele reţelei (SSID) care este selectat sau numele pe care l-aţi introdus. Verificaţi numele reţelei

(SSID) de la punctul de acces şi reîncercaţi să vă conectaţi.

• Punctul de acces nu este pornit. Porniţi punctul de acces.

Connecting Failure

- Invalid Security

Aţi configurat incorect securitatea. Verificaţi securitatea configurată la punctul de acces şi la imprimantă.

Connecting Failure

- General Connection Error

Computerul nu primeşte semnal de la imprimantă. Verificaţi cablul USB şi alimentarea imprimantei.

Connecting Failure

- Connected Wired Network

La imprimantă este conectat un cablu de reţea cablată. Scoateţi de la imprimantă cablul de reţea cablată.

PC Connecting Error

Nu se poate realiza conexiunea dintre computer şi imprimantă cu adresa configurată pentru reţea.

• Pentru mediul de reţea DHCP

Imprimanta primeşte automat adresa IP (DHCP) atunci când la computer s-a configurat DHCP.

• Pentru mediul de reţea Static

24_

Noţiuni de bază

Imprimanta utilizează adresa statică atunci când la computer s-a configurat adresa statică.Dacă la computer este configurată adresa IP ca 192.168.1.100, adresa de subreţea ca 255.255.255.0 şi adresa de gateway ca 192.168.1.1, introduceţi la imprimantă adresa IP ca 192.168.1.101, adresa de subreţea ca 255.255.255.0 şi adresa de gateway ca

192.168.1.1.

Utilizarea unei re ţele fără fir (numai CLP-310W,

CLP-315W)

Această procedură de setare fără fir este în principal pentru utilizatorii de Macintosh. Totuşi, şi utilizatorii de Windows pot să utilizeze această procedură, dar se recomandă utilizarea

procedurii mai simple. (Consultaþi „Utilizarea unei reţele fără fir

(Windows/ numai CLP-310W, CLP-315W)” de la paginã 21.)

Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea de la maşină pentru a o utiliza

în reţea. Acest capitol vă va arăta cum se poate realiza uşor acest lucru.

Înainte de a începe, localizaţi cablul de reţea (crossover) şi CD-ROM-ul de instalare a software-ului imprimantei, furnizate împreună cu maşina (imprimanta).

Pentru informaţii referitoare la configuraţie, trebuie să contactaţi administratorul de reţea sau persoana care a configurat reţeaua fără fir.

Dacă deja cunoaşteţi configuraţia adresei IP a maşinii şi această adresă IP este disponibilă, puteţi să treceţi direct la Configurarea reţelei fără fir a maşinii.

În caz contrar, trebuie să urmaţi toţi paşii din Verificarea mediilor de reţea.

Verificarea mediilor de re ţea

Adresa IP

Fiecare dispozitiv dintr-o reţea este identificat printr-o adresă numerică unică, denumită adresă IP. Maşina a venit cu o adresă IP implicită,

192.0.0.192, şi puteţi să verificaţi acest lucru imprimând un Raport de configurare a reţelei. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration

Protocol Server) aflat în reţea.

În câteva situaţii adresa IP trebuie setată manual. Aceasta este denumită adresă IP statică şi este adesea necesară pentru reţele Intranet din corporaţii, din motive de securitate. Pe CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei este furnizat un program utilitar uşor de utilizat, denumit

SetIP, care vă poate modifica adresa.

În mediul dintr-un birou, se recomandă contactarea unui administrator de reţea pentru setarea acestei adrese.

Re ţele fără fir

Modul Infrastructure

: O reţea în modul Infrastructure este configuraţia cea mai obişnuită pentru reţea fără fir de acasă sau dintr-un birou şi este constituită dintr-un ruter fără fir, sau un punct de acces, care conectează toate computerele şi alte dispozitive conectate la reţea

într-o reţea locală (LAN) obişnuită.

Punctul de acces oferă o conexiune specială de mare viteză la un modem de cablu sau DSL sau la alt dispozitiv de reţea largă (WAN) care conectează reţeaua LAN la Internet sau la reţeaua Intranet dintr-o

întreprindere. Majoritatea reţelelor în mod Infrastructure utilizează un server DHCP pentru a asocia automat adresa IP şi a seta alţi

parametri de reţea.

Dacă ştiţi că vă conectaţi la o reţea în mod Infrastructure cu un punct de acces, iar adresa IP este asociată de un server DHCP, puteţi să treceţi la Configurarea reţelei fără fir a maşinii după examinarea următoarelor părţi privind imprimarea unui Raport de configurare a reţelei.

Dacă ştiţi că vă conectaţi la o reţea în mod Infrastructură printr-un punct de acces, dar acesta nu area asocierea adresei DHCP sau dacă trebuie să setaţi o adresă IP statică, treceţi la Setarea adresei IP

înainte de a merge la Configurarea reţelei fără fir a maşinii după examinarea următoarelor părţi privind imprimarea unui Raport

de configurare a re

ţelei.

Modul Ad-hoc

: O reţea în modul Ad-hoc asigură comunicaţii peerto-peer. Într-o reţea în modul Ad-hoc, dispozitivele fără fir şi computerele comunică direct între ele, fără a utiliza un punct de acces. Ele pot să partajeze fişiere şi maşini, dar este posibil să nu poată să acceseze

Internetul. Maşina primeşte lucrări de imprimare direct de la computere fără fir.

Dacă ştiţi că vă conectaţi la o reţea în mod ad-hoc fără un punct de acces, treceţi la Setarea adresei IP înainte de a merge la Configurarea reţelei

f

ără fir a maşinii după examinarea următoarelor părţi privind imprimarea

unui Raport de configurare a reţelei.

Imprimarea unui raport de configurare

De la panoul de control al maşinii puteţi să imprimaţi un Raport de configurare

a re

ţelei, care va arăta setările curente de reţea ale maşinii. Acest lucru

vă va ajuta la configurarea unei reţele şi la depanarea problemelor.

Pentru a imprima raportul, trebuie să apăsaţi şi să menţineţi apăsat

Oprire

circa 5 secunde.

Examinaţi Ghidului utilizatorului maşinii pentru a afla detalii suplimentare.

Utilizând acest Raport de configurare a reţelei, puteţi să aflaţi adresa MAC şi adresa IP ale maşinii.

De exemplu:

MAC Address: 00:15:99:41:A2:78

IP Address: 192.0.0.192

Setarea adresei IP

Mai întâi, trebuie să configuraţi o adresă IP pentru imprimare şi gestionări de reţea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) aflat în reţea.

În câteva situaţii adresa IP trebuie setată manual. Aceasta este denumită adresă IP statică şi este adesea necesară pentru reţele Intranet din corporaţii, din motive de securitate.

Alocarea adresei IP DHCP

: Conectaţi maşina la reţea şi aşteptaţi câteva minute pentru ca serverul DHCP să asocieze maşinii o adresă IP. (Dacă punctul de acces are un port LAN disponibil, puteţi să vă conectaţi maşina direct la punctul de acces.) Apoi, imprimaţi Raportul de configurare a

re

ţelei după cum s-a explicat mai sus. Dacă raportul arată că adresa IP

s-a modificat, asocierea a avut succes. Veţi vedea noua adresă IP în raport. Lăsaţi maşina ataşată la reţea.

Alocarea adresei IP statice

: Utilizaţi programul SetIP pentru a modifica adresa IP de la computer. Dacă maşina are un panou de control, puteţi de asemenea să modificaţi adresa IP utilizând panoul de control al maşinii.

În mediul dintr-un birou, se recomandă contactarea unui administrator de reţea pentru setarea acestei adrese.

Setarea IP utilizând programul SetIP

Următoarea procedură este bazată pe Windows XP.

Acest program este pentru setarea manuală a adresei IP de reţea a maşinii, utilizând adresa MAC pentru comunicarea cu maşina. O adresă

MAC este un număr de serie hardware al interfeţei de reţea şi poate fi găsit în Raportul de configurare a reţelei.

• Nu este necesar să executaţi acest program decât în cazul în care reţeaua necesită o adresă IP statică. În caz contrar, puteţi să treceţi la Configurarea reţelei fără fir a maşinii din acest document. Dacă nu sunteţi sigur de această necesitate,

întrebaţi administratorul de sistem sau persoana care a configurat reţeaua locală.

• Puteţi să utilizaţi programul SetIP numai atunci când maşina este conectată la o reţea sau este conectată direct la un PC cu cablul de reţea (crossover) inclus cu maşina. În majoritatea cazurilor, recomandăm utilizarea cablului crossover. La un moment dat, vi se va solicita să conectaţi acest cablu.

Instalarea programului

1.

Introduceţi CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei, furnizat cu maşina.

Când CD-ul de driver rulează în mod automat, închideţi acea fereastră.

2.

Lansaţi un browser Web, precum Internet Explorer, şi deschideţi unitatea X. (X reprezintă unitatea CD-ROM.)

3.

Faceţi dublu clic pe Application > SetIP.

4.

Faceţi dublu clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.

5.

Faceţi clic pe OK. Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

6.

Urmaţi instrucţiunile din fereastră şi finalizaţi instalarea.

Noţiuni de bază_25

Pornirea programului

1.

Connectaţi maşina şi computerul utilizând cablul de reţea (crossover).

2.

Dezactivaţi temporar paravanul de protecţie de la computer înainte de a continua cu următoarele:

Windows XP

• Deschideţi Panou de

control

.

• Faceţi dublu clic pe

Centru de securitate

.

• Faceţi clic pe Paravan

de protec

ţie Windows.

• Dezactivaţi paravanul de protecţie.

Macintosh OS

• Deschideţi System

Preferences

.

• Faceţi clic pe Sharing.

• Faceţi clic pe meniul

Firewall

.

• Dezactivaţi paravanul de protecţie.

3.

Din meniul Windows Pornire selectaţi Toate programele >

Samsung Network Printer Utilities

> SetIP > SetIP.

4.

Faceţi clic pe pictograma (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

5.

Introduceţi noile informaţii pentru maşină în fereastra de configurare, după cum urmează:

SyncThru™ Web Admin Service

: Soluţie de gestionare a imprimantei, bazată pe Web, pentru administratori de reţea. SyncThru™ Web Admin

Service

vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de ţea şi vă permite să monitorizaţi şi să depanaţi de la distanţă maşini de reţea din orice loc cu acces la reţeaua Internet a întreprinderii.

Descărcaţi acest program de la

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service

: Server Web încorporat la serverul de imprimare de reţea, care vă permite să: (A) Configuraţi parametrii de reţea necesari pentru ca maşina să se conecteze la diverse medii de reţea. (B)

Particularizaţi setările maşinii.

Restabilirea set ărilor implicite din fabrică

Puteţi să restabiliţi setările implicite din fabrică pentru maşină utilizând

SyncThru™ Web Service

. Poate fi necesar să resetaţi maşina la setările implicite din fabrică atunci când maşina pe care o utilizaţi este conectată la un nou mediu de reţea.

Restabilirea set ărilor implicite din fabrică utilizând

SyncThru™ Web Service

1.

Porniţi un browser Web cum ar fi Internet Explorer, Safari sau Firefox şi introduceţi în fereastra browserului noua adresă IP a maşinii.

De exemplu,

2.

Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe Network Settings.

3.

Faceţi clic pe Reset. Apoi, faceţi clic pe Clear pentru reţea.

MAC Address

: Găsiţi adresa MAC a maşinii din raportul de configurare a reţelei şi introduceţi-l fără semnele (:).

De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

Adresa MAC este un număr de serie hardware al interfeţei de reţea a maşinii şi poate fi găsit în Raportul de configurare a

re

ţelei.

IP Address

: Introduceţi o nouă adresă IP pentru imprimantă, aceeaşi cu adresa IP a computerului cu excepţia ultimului număr.

De exemplu, dacă adresa IP a computerului este 192.168.1.150, introduceţi 192.168.1.X. (X este un număr între 1 şi 254, altul decât adresa computerului.)

Subnet Mask

: Introduceţi exact aceeaşi valoare pe care o are Mască subreţea pentru computer.

Default Gateway

: Introduceţi exact aceeaşi valoare pe care o are gateway-ul implicit pentru computer.

6.

Faceţi clic pe Apply, apoi faceţi clic pe OK. Maşina va imprima automat

Raportul de configurare. Confirmaţi că toate setările sunt corecte.

7.

Faceţi clic pe Exit pentru a închide programul SetIP.

8.

Dacă este necesar, reporniţi paravanul de protecţie al computerului.

Setarea parametrilor de re ţea

Puteţi, de asemenea, să configuraţi diversele setări de reţea prin programe de administrare a reţelei.

26_

Noţiuni de bază

4.

Opriţi şi reporniţi maşina pentru aplicarea setărilor.

Configurarea re ţelei fără fir a maşinii

Înainte de a începe, trebuie să cunoaşteţi SSID-ul reţelei fără fir şi cheia reţelei, dacă este criptată. Aceste informaţii au fost setate la instalarea punctului de acces. Dacă nu aveţi informaţii despre mediul reţelei dumneavoastră fără fir, întrebaţi persoana care a configurat reţeaua.

Utilizarea SyncThru™ Web Service

Înainte de a începe configurarea parametrului fără fir, verificaţi starea conexiunii de cablu.

Configurarea re ţelei fără fir a imprimantei

1.

Porniţi un browser Web cum ar fi Internet Explorer, Safari sau Firefox şi introduceţi în fereastra browserului noua adresă IP a maşinii.

De exemplu,

2.

Când se deschide fereastra SyncThru Web Service, faceţi clic pe Network Settings.

3.

Faceţi clic pe Wireless şi selectaţi Wizard. Apoi, faceţi clic pe Next.

Wizard

vă va ajuta să realizaţi configuraţia reţelei fără fir. Totuşi, dacă doriţi să setaţi direct reţeaua fără fir, selectaţi Custom.

printr-un punct de acces.

Dacă modul de funcţionare al reţelei este Infrastructure, selectaţi

SSID

pentru punctul de acces. Dacă modul de operare este Ad-hoc, selectaţi SSID pentru maşină. Reţineţi că „airportthru” este SSID implicit pentru maşină.

5.

Faceţi clic pe Next.

Dacă este afişată fereastra de setare a securităţii reţelei fără fir, introduceţi parola înregistrată (cheia reţelei) şi faceţi clic pe Next.

4.

Selectaţi din listă un Network Name(SSID).

SSID

: SSID (Service Set Identifier - Identificator set servicii) este un nume care identifică o reţea fără fir. Punctele de acces şi dispozitivele fără fir care încearcă să se conecteze la o anumită reţea fără fir trebuie să utilizeze acelaşi SSID. SSID este sensibil la litere mari şi mici.

Operation Mode

: Operation Mode se referă la tipul conexiunilor fără fir.

- Ad-hoc: Permite dispozitivelor fără fir să comunice direct între ele

într-un mediu peer-to-peer.

- Infrastructure: Permite dispozitivelor fără fir să comunice între ele

6.

Apare fereastra Wizard Setup Confirmation, verificaţi configurarea reţelei fără fir. În cazul în care configurarea este corectă, faceţi clic pe Apply.

7.

Faceţi clic pe OK.

Deconectarea cablului de reţea (standard sau crossover). Maşina trebuie să înceapă să comunice fără fir cu reţeaua. În cazul modului

Ad-hoc

, puteţi să utilizaţi simultan o reţea LAN fără fir şi una LAN cu fir.

Dacă Operation Mode este Infrastructure, trebuie să deconectaţi cablul de reţea pentru a activa reţeaua fără fir după finalizarea setării reţelei.

Acum treceţi la Instalarea software-ului de driver.

Instalarea software-ului de driver

Trebuie să instalaţi software-ul pentru driverul imprimantei în vederea imprimării.

Software-ul include drivere, aplicaţii şi alte programe prietenoase.

• Următoarea procedură este bazată pe Windows XP. Procedura şi fereastra popup care apare în timpul instalării pot diferi în funcţie de sistemul de operare, de caracteristicile maşinii sau de interfaţa utilizată.

• Asiguraţi-vă că s-a finalizat configurarea reţelei pentru maşină.

(Consultaţi "Configurarea reţelei" on page 19.) Toate aplicaţiile care

rulează pe computer trebuie închise înainte de a începe instalarea.

Dacă metoda de asociere IP este DHCP şi adresa IP se poate modifica la fiecare pornire a maşinii, recomandăm utilizarea programului Bonjour.

Vizitaţi pagina http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, selectaţi programul Bonjour pentru Windows în conformitate cu sistemul dvs. de operare şi instalaţi programul. În cazul lui Mac OS X, acest program poate fi deja instalat pe PC. Acest program vă va permite să fixaţi automat parametrul de reţea. Acest program Bonjour nu acceptă Linux.

Dacă metoda de asociere IP este statică, urmaţi paşii de mai jos.

Noţiuni de bază_27

1.

Introduceţi CD-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.

CD-ROM-ul va rula automat şi va apărea fereastra de instalare.

2.

Faceţi clic pe Următorul.

• Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire >

Executare

. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii, apoi faceţi clic pe OK.

• Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic pe Pornire > Toate programele > Accesorii > Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.

• Fereastra de instalare poate să fie puţin diferită, dacă reinstalaţi driverul.

View User’s Guide

: Vă permite să vizualizaţi Ghidul utilizatorului.

În cazul în care computerul nu are Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe computer.

3.

Selectaţi Typical installation for a network printer şi faceţi clic pe Următorul.

4.

Este afişată lista maşinilor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Următorul.

• Dacă maşina nu se află în listă, faceţi clic pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP Port pentru a adăuga maşina în reţea. Pentru a adăuga maşina în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru maşină.

• Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a maşinii, imprimaţi o pagină din Raportul de configurare a reţelei.

5.

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator de maşini Samsung, în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung.

Dacă doriţi să vă conformaţi, selectaţi casetele de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Terminare.

Dacă după instalare maşina nu funcţionează corect, verificaţi setările reţelei şi încercaţi să reinstalaţi driver-ul imprimantei.

Felicitări, aţi instalat imprimanta Samsung de reţea fără fir. Imprimaţi altă copie a Raportului de configurare şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Acum sunteţi gata de utilizarea în reţea a imprimantei fără fir Samsung.

Set ări de bază ale aparatului

După încheierea instalării, este posibil să doriţi realizarea setărilor implicite ale aparatului. Dacă doriţi să setaţi sau să schimbaţi valorile, consultaţi următoarea secţiune.

Reglarea altitudinii

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, dependentă de altitudinea la care se află aparatul faţă de nivelul mării. Următoarele informaţii vă vor ghida în legătură cu modul de setare a aparatului pentru o calitate optimă a imprimării sau pentru cea mai bună calitate a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, aflaţi altitudinea la care utilizaţi aparatul.

1

Normal

2

High 1

3

High 2

4

High 3

0

1.

Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de imprimantă utilizând CD-ul cu software de imprimantă furnizat.

2.

Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activităţi din

Windows (sau din Notification Area din Linux).

De asemenea, puteţi face clic pe Smart Panel de pe bara de stare din

Mac OS X.

3.

Faceţi clic pe Printer Setting.

4.

Faceţi clic pe Setting > Altitude Adjustment. Selectaţi valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceţi clic pe Apply.

Dacă aparatul este conectat la o reţea, ecranul SyncThru Web

Service

apare automat. Faceţi clic pe Machine Settings > Setup

(sau pe Machine Setup) > Altitude. Selectaţi valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceţi clic pe Apply.

28_

Noţiuni de bază

Utilizarea modurilor economisire energie

Modul economisire energie

Modul Economisire energie permite aparatului dvs. să reducă consumul de energie când aceasta nu este în uz efectiv. Puteţi activa acest mod şi puteţi selecta lungimea intervalului de timp pentru care aparatul aşteaptă după ce este imprimată o lucrare, înainte de a comuta pe o stare de consum redus de energie.

1.

Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de imprimantă utilizând CD-ul cu software de imprimantă furnizat.

2.

Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activităţi din Windows (sau din Notification Area din Linux).

De asemenea, puteţi face clic pe Smart Panel de pe bara de stare din Mac OS X.

3.

Faceţi clic pe Printer Setting.

4.

Faceţi clic pe Setting > Power Save. Selectaţi valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceţi clic pe Apply.

Dacă aparatul este conectat la o reţea, ecranul SyncThru Web

Service

apare automat. Faceţi clic pe Machine Settings > Setup

(sau pe Machine Setup) > Power Save. Selectaţi valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceţi clic pe Apply.

Continuare automat ă

Aceasta este opţiunea de a seta aparatul astfel încât să continue sau nu imprimarea, în cazul în care nu corespunde dimensiunea hârtiei pe care aţi setat-o, cu dimensiunea hârtiei din tavă.

1.

Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de imprimantă utilizând CD-ul cu software de imprimantă furnizat.

2.

Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activităţi din

Windows (sau din Notification Area din Linux).

De asemenea, puteţi face clic pe Smart Panel de pe bara de stare din

Mac OS X.

3.

Faceţi clic pe Printer Setting.

4.

Faceţi clic pe Setting > Auto Continue. Selectaţi valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceţi clic pe Apply.

Dacă aparatul este conectat la o reţea, ecranul SyncThru Web

Service

apare automat. Faceţi clic pe Machine Settings > Setup

(sau pe Machine Setup) > Auto Continue. Selectaţi valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceţi clic pe Apply.

Noţiuni de bază_29

Selectarea şi încărcare suportului de imprimare

Acest capitol vă iniţiază în modul de încărcare în aparat a originalelor şi a suporturilor de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

Selectarea suportului de imprimare

Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă

Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

Reglarea suportului de ieşire

Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie

Selectarea suportului de imprimare

Puteţi imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, plicuri, etichete şi folii transparente. Utilizaţi întotdeauna suporturi de imprimare care corespund recomandărilor specifice aparatului dvs.

Suporturile de imprimare care nu corespund recomandărilor precizate în acest Ghidul utilizatorului pot cauza următoarele probleme:

• Calitate slabă a imprimării.

• Creşterea numărului de blocaje de hârtie.

• Uzura prematură a aparatului.

Proprietăţile precum greutatea, compoziţia, fibra şi conţinutul de umiditate sunt factori importanţi care afectează performanţa aparatului şi calitatea imprimării. Când alegeţi materialele de imprimare, aveţi în vedere următoarele considerente:

• Tipul, dimensiunea şi greutatea suportului de imprimare pentru aparatul dvs. sunt descrise ulterior în această secţiune.

• Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeţi trebuie să corespundă proiectului dvs.

• Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele şi produc imagini mai clare şi mai vibrante.

• Netezimea suprafeţei: Netezimea suportului de imprimare afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.

• Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această secţiune, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelele inacceptabile de temperatură şi umiditate sau alte variabile asupra cărora Samsung nu are control.

• Înainte de a achiziţiona cantităţi mari de suport de imprimare, asiguraţi-vă că acesta îndeplineşte cerinţele specificate în acest

Ghidul utilizatorului.

Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste specificaţii poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparaţii. Astfel de reparaţii nu sunt acoperite de garanţia acordată de

Samsung sau de contractele de service.

Asiguraţi-vă că nu utilizaţi hârtia foto pentru jet de cerneală împreună cu acest aparat. Acest lucru poate deteriora aparatul.

Selectarea şi încărcare suportului de imprimare_30

Specifica ţii privind suportul de imprimare

Hârtie simpl

Plic

TIP

Hârtie groas

Hârtie sub ă ă ţire

FORMAT

Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

Executive

Statement

A5

A6

Monarch

No. 10

DL

C5

C6

No.9

6 3/4

Consultaţi secţiunea

Hârtie simplă

Consultaţi secţiunea

Hârtie simplă

Letter, A4

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

184 x 267 mm

140 x 216 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

98 x 191 mm

105 x 241 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

98 x 225 mm

92 x 165 mm

DIMENSIUNI

Consultaţi secţiunea Hârtie simplă

Consultaţi secţiunea Hârtie simplă

GREUTATE

75 până la 90 g/m

90 până la 105 g/m

60 până la 70 g/m

2

2

2

a

• 60 până la 105 g/m

60 până la 163 g/m

2

2

CAPACITATE b

150 coli de hârtie de 75 g/m pentru tavă

• 1 coală pentru alimentare manuală în tavă

2

5 coli pentru alimentare manuală

în tavă

Etichete

c

Consultaţi secţiunea Hârtie simplă

120 până la 150 g/m 2

Carton

Folie transparent ă

d

Hârtie lucioas ă

Dimensiune minim

Dimensiune maxim

Carte poştală

Letter, A4

Letter e

, A4 f

ă (particularizată) ă (particularizată)

101,6 x 152,4 mm

Consultaţi secţiunea Hârtie simplă

Consultaţi secţiunea Hârtie simplă

76 x 160 mm

216 x 356 mm

105 până la 163 g/m

138 până la 146 g/m

160 g/m 2

60 până la 163 g/m 2

2

2

1 coală pentru alimentare manuală

în tavă a.Dacă greutatea suportului este de peste 105 g/m

2

,încărcaţi hârtiile în tavă una câte una.

b.Capacitatea maximă poate diferi în funcţie de greutatea, grosimea şi condiţiile de mediu aferente suportului.

c. Netezime: 100 – 250 (Sheffield) d.Suporturi recomandate: Folie transparentă produsă de Xerox pentru o imprimantă laser color, cum ar fi 3R 91331(A4), 3R 2780(Letter).

e.Suporturi recomandate: Hârtie lucioasă (Letter) pentru această imprimantă numai de tip HP Brochure Paper (Produsul: Q6611A).

f. Suporturi recomandate: Hârtie lucioasă (A4) pentru această imprimantă numai de tip HP Superior Paper 160 glossy (Produsul: Q6616A).

31_

Selectarea şi încărcare suportului de imprimare

Recomand ări pentru suporturi de imprimare speciale

TIP SUPORT

Plicuri

RECOMAND

ĂRI

• Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când selectaţi plicuri, luaţi în considerare următorii factori:

- Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depăşească 90 g/m 2 sau poate apărea blocajul hârtiei.

- Construcţia: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie poziţionate drept, cu o ondulare de mai puţin de 6 mm şi nu trebuie să conţină aer.

- Condiţie: Plicurile nu trebuie să fie încreţite, crestate sau deteriorate în alt mod.

- Temperatura: Trebuie să utilizaţi plicuri care sunt compatibile cu căldura şi presiunea aparatului din timpul funcţionării.

• Utilizaţi numai plicuri bine construite, cu plieri rectilinii şi bine presate.

• Nu utilizaţi plicuri timbrate.

• Nu utilizaţi plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptuşeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice.

• Nu utilizaţi plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.

• Asiguraţi-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungeşte până la colţul plicului.

1

Acceptabil

2

Inacceptabil

• Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cele cu mai multe clape care se pliază pentru a se lipi, trebuie să utilizeze adezivi care să reziste la căldura din cuptorul aparatului timp de 0,1 secunde. Verificaţi specificaţiile aparatului dvs. pentru a vizualiza

temperatura din cuptor; consultaţi pag. 54. Clapele

şi benzile suplimentare pot cauza încreţire, îndoire sau blocaje şi chiar pot deteriora cuptorul.

• Pentru o calitate optimă a imprimării, poziţionaţi marginile nu mai aproape de 15 mm faţă de muchiile plicului.

• Evitaţi imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.

TIP SUPORT RECOMAND

ĂRI

Etichete

• Pentru a evita defectarea aparatului, utilizaţi numai etichete proiectate pentru a fi utilizate la imprimante laser.

- Când selectaţi etichete, luaţi în considerare următorii factori:

- Adezivii: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului aparatului. Verificaţi specificaţiile aparatului dvs. pentru a vizualiza

temperatura din cuptor; consultaţi pag. 54.

- Aranjarea: Utilizaţi numai etichete care nu au spatele expus între ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spaţii între etichete, cauzând blocaje periculoase.

- Ondulaţiile: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie poziţionate drept, cu o ondulare de cel mult 13 mm pe fiecare direcţie.

- Condiţie: Nu utilizaţi etichete cu încreţituri, bule sau cu tendinţă de dezlipire.

• Asiguraţi-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea adezivul expus poate cauza defectarea componentelor aparatului.

• Nu treceţi de mai multe ori prin aparat aceeaşi coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin aparat.

• Nu utilizaţi etichete care sunt parţial dezlipite de coala suport sau prezintă încreţituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.

• Nu imprimaţi pe suporturi cu lăţime mai mică de

76 mm sau lungime mai mică de 356 mm.

• În aplicaţia software, setaţi marginile la cel puţin

6,4 mm distanţă faţă de muchiile materialului.

Carton sau materiale cu dimensiuni particularizate

Hârtie preimprimat ă

• Hârtia cu antet trebuie imprimată cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va emite gaze periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei pentru 0,1 secunde. Verificaţi specificaţiile aparatului dvs. pentru a vizualiza temperatura din

cuptor; consultaţi pag. 54.

• Cerneala pentru hârtie cu antet trebuie să fie neinflamabilă şi nu trebuie să afecteze rolele imprimantei.

• Formularele şi hârtia cu antet trebuie să fie etanşate

într-un înveliş care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările de structură în timpul depozitării.

• Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele şi hârtia cu antet, verificaţi dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este posibil să se desprindă de pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Utilizarea hârtiei foto sau cretate poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparaţii. Astfel de reparaţii nu sunt acoperite de garanţia acordată de firma Samsung sau de contractele de service.

32_

Selectarea şi încărcare suportului de imprimare

Modificarea dimensiunii hârtiei din tav ă

Pentru a încărca hârtie cu dimensiuni diferite, precum hârtia de format

Legal, trebuie să reglaţi ghidajele pentru hârtie pentru a extinde tava pentru hârtie.

Pentru a modifica formatul tăvii la alt format, trebuie să reglaţi corespunzător ghidajul pentru lungimea hârtiei.

1

Pârghie de extindere a t ăvii

2

Ghidaj pentru lungimea hârtiei

3

Ghidaj pentru l ăţimea hârtiei

4

Capac pentru hârtie

1.

Trageţi tava afară din aparat. Deschideţi capacul pentru hârtie şi, dacă este necesar, scoateţi hârtia din tavă.

3.

Încărcaţi hârtie în tavă.

4.

Glisaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge uşor capătul teancului de hârtie. Apăsaţi pe ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi glisaţi-l spre marginea teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.

Pentru hârtie mai mică decât cea cu dimensiune Letter, readuceţi ghidajele pentru hârtie la poziţiile lor iniţiale şi reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei.

2.

Apăsând şi deblocând dispozitivul de blocare a ghidajului din partea superioară a tăvii, trageţi manual tava afară.

Dacă hârtia de imprimat este mai scurtă de 222 mm, apăsaţi şi deblocaţi dispozitivul de blocare a ghidajului din tavă şi împingeţi tava manual.

Selectarea şi încărcare suportului de imprimare_33

Reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei. Tava este presetată la formatul Letter sau la formatul A4, în funcţie de ţara dumneavoastră. Pentru a modifica formatul la A4 sau la Letter, trebuie să reglaţi corespunzător pârghia şi ghidajul pentru lăţimea hârtiei.

1.

Trageţi tava afară din imprimantă. Deschideţi capacul pentru hârtie şi, dacă este necesar, scoateţi hârtia din tavă.

2.

Dacă doriţi să modificaţi formatul la Letter, ţineţi apăsată pârghia de pe partea din spate a tăvii şi rotiţi pârghia în sensul acelor de ceasornic.

• Nu împingeţi prea departe ghidajele pentru lăţimea hârtiei pentru a nu deforma materialele.

• Dacă nu reglaţi ghidajele pentru lăţimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.

5.

Închideţi capacul pentru hârtie.

3.

Strângeţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi glisaţi-l până la marginea pârghiei.

6.

Glisaţi tava înapoi în imprimantă până până când se aude un clic.

7.

După încărcarea hârtiei, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei pentru tavă.

Consultaþi „Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie” de la paginã 35.

• Dacă întâmpinaţi probleme la alimentarea cu hârtie, plasaţi colile de hârtie câte una în tavă.

• Puteţi încărca hârtie imprimată anterior. Faţa imprimată trebuie poziţionată în sus cu o margine neîndoită în partea din spate. Dacă

întâmpinaţi probleme la alimentarea cu hârtie, rotiţi hârtia în poziţie inversă. Reţineţi că nu este garantată calitatea imprimării.

Dacă doriţi să modificaţi formatul la A4, mai întâi deplasaţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei spre stânga şi rotiţi pârghia în sens contrar acelor de ceasornic. Dacă forţaţi pârghia, acest lucru ar putea deteriora tava.

34_

Selectarea şi încărcare suportului de imprimare

Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

Aparatul poate utiliza materiale de imprimare de dimensiuni şi tipuri speciale, precum cărţi poştale, cartele de note şi plicuri. Aceasta este utilă,

în special, pentru imprimarea unei singure pagini pe hârtie cu antet sau pe hârtie colorată.

Alimentarea manual ă a materialelor de imprimare

• Încărcaţi în tavă numai câte o singură dimensiune de suport de imprimare odată.

• Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugaţi hârtie cât timp mai există încă hârtie în tavă. Această recomandare se aplică şi la alte tipuri de suporturi de imprimare.

• Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu faţa pe care doriţi să imprimaţi în sus, cu marginea superioară intrând prima în tavă.

Puneţi materialele de imprimare în centrul tăvii.

• Întotdeauna încărcaţi numai suport de imprimare specificat pentru a evita blocajele de hârtie şi problemele de calitate a imprimării.

(Consultaþi „Selectarea suportului de imprimare” de la paginã 30.)

• Neteziţi orice ondulaţie de pe cărţile poştale, plicuri şi etichete,

înainte de a le încărca în tavă.

1.

Încărcaţi hârtie. (Consultaþi „Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă” de la paginã 33.)

În funcţie de tipul de suport pe care îl utilizaţi, ţineţi cont de următoarele recomandări cu privire la încărcare:

• Plicuri: Faţa cu clapa în jos şi cu zona de francare în partea stângă superioară.

• Etichete: Faţa de imprimat în sus şi marginea scurtă superioară intrând prima în aparat.

• Hârtie preimprimată: Faţa desenată în sus cu marginea superioară orientată spre aparat.

• Carton: Faţa de imprimat în sus şi marginea scurtă intrând prima în aparat.

• Hârtie imprimată anterior: Faţa imprimată anterior în jos, cu o margine neîndoită spre aparat.

2.

Când imprimaţi dintr-o aplicaţie, porniţi meniul de imprimare.

3.

Înainte de a imprima, deschideţi proprietăţile imprimantei.

4.

Apăsaţi fila Paper din proprietăţile imprimantei şi selectaţi tipul adecvat de hârtie.

Dacă doriţi să utilizaţi o etichetă, setaţi tipul de hârtie la Label.

5.

Selectaţi Manual Feeder în sursa de hârtie, apoi apăsaţi OK.

6.

Începeţi să imprimaţi din aplicaţie.

7.

Apăsaţi butonul

Oprire

de pe aparat pentru a începe alimentarea, după care aparatul începe să imprime.

• Dacă imprimaţi mai multe pagini, încărcaţi coala următoare după ce prima pagină a fost imprimată, apoi apăsaţi butonul

Oprire

. Repetaţi acest pas pentru fiecare pagină care trebuie imprimată.

• Setările pe care le modificaţi rămân active numai cât timp utilizaţi aplicaţia curentă.

Reglarea suportului de ie şire

Paginile imprimate formează un teanc în tava de ieşire, iar suportul de ieşire ajută la alinierea paginilor imprimate. Pentru ca suportul de ieşire să alinieze corect paginile imprimate, trebuie să îl trageţi afară pe o lungime care depinde de formatul hârtiei.

1

Suport ie şire

• Dacă suportul de ieşire nu este reglat corect, paginile imprimate pot fi incorect aliniate sau pot să cadă.

• Dacă imprimaţi multe pagini în mod continuu, suprafaţa tăvii de ieşire poate deveni fierbinte. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa şi mai ales ţineţi copiii departe de aceasta.

Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie

După ce încărcaţi hârtia în tava pentru hârtie, trebuie să setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie utilizând driverul de imprimantă. Urmaţi paşi aceştia pentru a face permanente modificările.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Ghidul utilizatorului sau ajutorul online aferent respectivului sistem Windows.

1.

Faceţi clic pe butonul Pornire de pe ecranul computerului.

2.

Selectaţi Imprimante şi faxuri.

3.

Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma driverului de imprimantă şi selectaţi Preferinţe imprimare.

4.

Faceţi clic pe fila Paper şi modificaţi setările din Paper Options.

5.

Faceţi clic pe OK.

Selectarea şi încărcare suportului de imprimare_35

Noţiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activităţile obişnuite de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

Imprimarea unui document

Anularea unei lucrări de imprimare

Imprimarea unui document

Aparatul vă permite să imprimaţi din aplicaţii diferite din Windows,

Macintosh sau Linux. Paşii exacţi pentru imprimarea unui document pot fi diferiţi în funcţie de aplicaţia pe care o utilizaţi.

Pentru detalii despre imprimare, consultaţi Secţiunea de software.

Anularea unei lucr ări de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ştergeţi lucrarea după cum urmează:

1.

Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.

2.

Pentru Windows 2000, selectaţi Setări, apoi Imprimante.

Pentru Windows XP/2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.

Pentru Windows Vista/2008, selectaţi Panoul de controlHardware

şi suneteImprimante.

Pentru Windows 7, selectaţi Panou de controlHardware şi sunet

Dispozitive şi imprimante.

Pentru Windows 2008 R2, selectaţi Panou de controlHardware

Dispozitive

şi imprimante.

3.

Pentru Windows 2000, XP, 2003, 2008 şi Vista, faceţi dublu clic pe maşina dvs.

Pentru Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei → meniurile de context → Se vede ce se

imprim

ă.

4.

Din meniul Document, selectaţi Revocare.

De asemenea, puteţi accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colţul din dreapta-jos de pe desktopul

Windows.

De asemenea, puteţi să anulaţi lucrarea de imprimare curentă apăsând

Oprire

de pe panoul de comandă.

Noţiuni de bază pentru imprimare_36

Întreţinerea

Acest capitol furnizează informaţii despre întreţinerea aparatului şi a cartuşului de toner.

Acest capitol cuprinde:

Imprimarea rapoartelor

Curăţarea aparatului dvs.

Întreţinerea cartuşului

Înlocuirea cartuşului de toner

Înlocuirea unităţii de prelucrare a imaginilor

Înlocuirea rezervorului de toner uzat

Piese de schimb

Gestionarea aparatului utilizând site-ul web

1.

Opriţi aparatul şi deconectaţi cablul de alimentare. Aşteptaţi până când aparatul se răceşte.

2.

Apăsaţi butonul de deblocare şi deschideţi complet capacul frontal.

Imprimarea rapoartelor

Puteţi imprima un raport de configuraţie din panoul de comandă al aparatului. Utilizaţi pagină de configuraţie pentru a vizualiza setările curente, pentru a vă ajuta la soluţionarea problemelor. În modul Pregătit, apăsaţi şi menţineţi butonul

Oprire

de pe panoul de comandă circa

5 secunde.

Cur ăţarea aparatului dvs.

Pentru a menţine calitatea imprimării, respectaţi procedurile de curăţare de mai jos, de fiecare dată când cartuşul de toner este înlocuit sau dacă apar probleme de calitate a imprimării.

• Curăţarea carcasei aparatului cu materiale de curăţat cu un conţinut mare de alcool, solvent sau alte substanţe puternice poate să conducă la decolorarea sau deformarea carcasei.

• Dacă există urme de toner pe aparat sau în zona învecinată, vă recomandăm să curăţaţi tonerul cu o cârpă sau un şerveţel umezit

în apă. Dacă folosiţi un aspirator, tonerul este suflat în aer, ceea ce poate fi nociv pentru dumneavoastră.

Cur ăţarea exteriorului

Curăţaţi carcasa aparatului cu o cârpă moale, fără scame. Puteţi să umeziţi puţin cârpa cu apă, dar aveţi grijă să nu picure apă nici pe aparat, nici

înăuntrul acestuia.

Cur ăţarea interiorului

În timpul procesului de imprimare, în aparat se pot acumula particule de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum mâzgălituri sau pete de toner. Prin curăţarea interiorului aparatului se elimină sau se reduc aceste probleme.

3.

Apucaţi mânerele cartuşului de toner şi trageţi pentru a scoate cartuşul din aparat.

Întreţinerea_ 37

4.

Trageţi afară din aparat rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul acestuia.

6.

Cu o cârpă uscată, fără scame, ştergeţi orice urmă de praf şi toner vărsat din zona cartuşelor de toner şi a cavităţilor acestora.

5.

Trageţi afară din aparat unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând canelura din partea frontală a unităţii de prelucrare a imaginilor.

• În cazul în care îmbrăcămintea dvs. s-a murdărit de toner, ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.

• Dacă dispozitivul sau zona din jur s-a murdărit cu toner, vă recomandăm să utilizaţi o cârpă sau un şerveţel umezit cu apă pentru o curăţa. Dacă utilizaţi un aspirator, tonerul se va împrăştia

în aer şi ar putea să fie dăunător pentru dvs.

După curăţare, lăsaţi aparatul să se usuce complet.

7.

Apucând canelura din partea frontală a unităţii de prelucrare a imaginilor, împingeţi unitatea de prelucrare a imaginilor în aparat.

• Nu atingeţi suprafaţa verde de pe unitatea de prelucrare a imaginilor cu mâinile sau cu orice alt material.

• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.

• Dacă lăsaţi capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, unitatea de prelucrare a imaginilor poate fi expusă la lumină.

Aceasta va cauza deteriorarea unităţii de prelucrare a imaginilor.

Închideţi capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

8.

Introduceţi rezervorul de toner uzat şi împingeţi-l până când sunteţi sigur că este bine aşezat în poziţie.

38_

Întreţinerea

9.

Glisaţi cartuşul de toner înapoi în aparat.

10.

Reinstalaţi toate compartimentele în aparat şi închideţi capacul frontal.

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcţiona.

11.

Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi aparatul.

Între ţinerea cartuşului

Depozitarea cartu şului de toner

Cartuşele de toner conţin componente sensibile la lumină, temperatură şi umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să urmeze recomandările pentru a asigura o performanţă optimă, o calitate cât mai ridicată şi o durată de viaţă cât mai lungă pentru noul dvs. cartuş de toner Samsung.

Depozitaţi acest cartuş în acelaşi mediu cu imprimanta în care va fi folosit, şi anume, în condiţii de temperatură şi de umiditate controlate specifice unui birou. Cartuşul de toner trebuie să rămână în ambalajul său original, nedeschis, până la instalare – Dacă ambalajul original nu este disponibil, acoperiţi orificiul superior al cartuşului cu hârtie şi depozitaţi-l într-un dulap

întunecos.

Deschiderea ambalajului cartuşului înainte de utilizare scurtează în mod dramatic durata sa utilă de depozitare şi funcţionare. Nu depozitaţi pe podea. În cazul în care cartuşul de toner este scos din imprimantă, depozitaţi întotdeauna cartuşul:

• În punga de protecţie din ambalajul original.

• Cu partea corectă în sus într-o poziţie orizontală (nu aşezat pe capăt).

• Nu depozitaţi consumabilele:

- La temperaturi mai mari de 40 °C (104 °F).

- Într-o gamă de umiditate mai mică de 20% şi mai mare de 80%.

- Într-un mediu cu variaţii extreme de umiditate sau temperatură.

- În lumina directă a soarelui sau a camerei.

- În locuri prăfuite.

- Într-o maşină pe o perioadă îndelungată de timp.

- Într-un mediu în care sunt prezente gaze corozive.

- Într-un mediu cu aer sărat.

Instruc ţiuni de manipulare

- Nu atingeţi suprafaţa tamburului fotosensibil din cartuş.

- Nu expuneţi cartuşul la vibraţii sau şocuri inutile.

- Nu rotiţi niciodată manual tamburul, în special în sens opus; aceasta poate cauza deteriorări interne şi scurgeri de toner.

Utilizarea cartu şelor de toner non-Samsung şi reînc ărcate

Samsung Electronics nu recomandă sau nu aprobă utilizarea cartuşelor de toner de alte mărci decât Samsung în imprimanta dvs., inclusiv a cartuşelor universale, din mărci de magazin, reîncărcate sau refabricate.

• Garanţia imprimantei Samsung nu acoperă deteriorările aparatului cauzate de utilizarea unui cartuş de toner reîncărcat, refabricat sau dintr-o marcă non-Samsung.

Durata estimat ă de viaţă a cartuşului

Durata estimată de viaţă a cartuşului (durata de productivitate a cartuşului de toner) depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Numărul efectiv de imprimări poate varia în funcţie de densitatea de imprimare a paginilor pe care imprimaţi, mediul de funcţionare, intervalul de imprimare, tipul de suport şi/sau dimensiunea suportului. De exemplu, dacă imprimaţi multe grafice, consumul de toner este mare şi e posibil să trebuiască să înlocuiţi cartuşul mai des.

Redistribuirea tonerului

Când nivelul de toner este scăzut, pot apărea zone decolorate sau deschise. Este posibil ca imaginile colorate să se imprime în culori incorecte din cauza amestecului greşit de toner color, atunci când unul dintre cartuşele de toner color are nivelul scăzut. Puteţi îmbunătăţi temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului.

• Pe afişaj poate apărea mesajul referitor la toner, care anunţă nivelul scăzut al tonerului.

• Fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer, atenţionându-vă care cartuş color conţine toner insuficient.

1.

Apăsaţi butonul de deblocare şi deschideţi complet capacul frontal.

Întreţinerea_39

2.

Apucaţi mânerele cartuşului de toner şi trageţi pentru a scoate cartuşul din aparat.

Înlocuirea cartu şului de toner

Aparatul utilizează patru culori şi are câte un cartuş de toner diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), magenta (M), cian (C) şi negru (K).

Un cartuş de toner a ajuns la sfârşitul duratei sale estimate de viaţă.

Aparatul se opreşte din imprimat. De asemenea, fereastra programului

Smart Panel

se afişează pe computer, atenţionându-vă să înlocuiţi cartuşul.

În această situaţie, cartuşul de toner trebuie înlocuit. Verificaţi tipul

cartuşului de toner pentru aparatul dvs. (Consultaþi „Consumabile” de la paginã 53.)

1.

Opriţi aparatul, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.

2.

Apăsaţi butonul de deblocare şi deschideţi complet capacul frontal.

3.

Ţinând ambele mânere ale cartuşului de toner, agitaţi-l în lateral pentru a redistribui uniform tonerul.

Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., ştergeţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi-l cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.

4.

Glisaţi cartuşul de toner înapoi în aparat.

3.

Apucaţi mânerele cartuşului de toner şi trageţi pentru a scoate cartuşul din aparat.

5.

Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că capacul este bine închis.

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcţiona.

40_

Întreţinerea

4.

Ţinând ambele mânere ale cartuşului de toner, agitaţi-l în lateral pentru a redistribui uniform tonerul.

5.

Scoateţi din ambalaj un cartuş nou de toner.

• Nu utilizaţi obiecte ascuţite, cum ar fi un cuţit sau o foarfecă pentru a deschide ambalajul cartuşului de toner. Este posibil să deterioraţi suprafaţa cartuşului de toner.

• Pentru a împiedica deteriorarea, nu expuneţi la lumină cartuşul de toner mai mult de câteva minute. Acoperiţi-l cu o coală de hârtie pentru a-l proteja, dacă este necesar.

6.

Aşezaţi cartuşul de toner pe o suprafaţă plană, ca în imagine, şi îndepărtaţi capacul de protecţie.

Înlocuirea unit ăţii de prelucrare a imaginilor

Când durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afişează fereastra programului Smart Panel, indicând că unitatea de prelucrare a imaginilor trebuie înlocuită. În caz contrar, aparatul se opreşte din imprimat.

1.

Opriţi aparatul, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.

2.

Apăsaţi butonul de deblocare şi deschideţi complet capacul frontal.

3.

Apucaţi mânerele cartuşului de toner şi trageţi pentru a scoate cartuşul din aparat.

În cazul în care îmbrăcămintea dvs. s-a murdărit de toner, ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.

7.

Asiguraţi-vă dacă culoarea cartuşului de toner se potriveşte cu culoarea fantei, apoi apucaţi mânerele cartuşului de toner. Introduceţi cartuşul astfel încât să se fixeze în poziţie cu un clic.

4.

Trageţi afară din aparat rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul acestuia.

8.

Închideţi capacul frontal. Aveţi grijă ca acesta să fie bine închis, apoi porniţi aparatul.

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcţiona.

Întreţinerea_41

5.

Trageţi afară din aparat unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând canelura din partea frontală a unităţii de prelucrare a imaginilor.

8.

Introduceţi rezervorul de toner uzat şi împingeţi-l până când sunteţi sigur că este bine aşezat în poziţie.

6.

Scoateţi din ambalaj o unitate nouă de prelucrare a imaginilor.

9.

Glisaţi cartuşul de toner înapoi în aparat.

• Nu utilizaţi obiecte ascuţite precum cuţite sau foarfece pentru a deschide ambalajul unităţii de prelucrare a imaginilor. Este posibil să deterioraţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.

• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.

• Pentru a preveni deteriorarea unităţii de prelucrare a imaginilor, nu o expuneţi la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

7.

Apucând canelura din partea frontală a unităţii de prelucrare a imaginilor, împingeţi unitatea de prelucrare a imaginilor în aparat.

10.

Închideţi ferm capacul frontal.

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcţiona. Verificaţi ca toate cartuşele de toner să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartuşele de toner nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se închide.

11.

Porniţi aparatul.

Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roşu. Aşteptaţi aproximativ 1,5 minute pentru ca aparatul să fie pregătit.

Înlocuirea rezervorului de toner uzat

Când durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afişează fereastra programului Smart Panel, indicând că rezervorul de toner uzat trebuie înlocuit. În caz contrar, aparatul se opreşte din imprimat.

42_

Întreţinerea

1.

Opriţi aparatul, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.

2.

Deschideţi capacul frontal.

6.

Introduceţi noul rezervor şi împingeţi-l până când sunteţi sigur că este bine fixat în poziţie.

3.

Trageţi afară din aparat rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul acestuia.

7.

Închideţi ferm capacul frontal.

Aveţi grijă ca rezervorul de toner uzat să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.

4.

Scoateţi capacul rezervorului ca în figura de mai jos şi utilizaţi-l pentru a acoperi orificiul rezervorului de toner uzat.

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcţiona. Verificaţi ca toate cartuşele de toner să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartuşele de toner nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se închide.

8.

Porniţi aparatul.

Nu înclinaţi şi nu răsturnaţi cu capul în jos rezervorul.

5.

Scoateţi din ambalaj un rezervor nou de toner uzat.

Întreţinerea_43

Piese de schimb

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării şi de alimentare cu hârtie rezultate în urma uzării componentelor şi pentru a întreţine aparatul în condiţii optime de funcţionare, următoarele componente vor trebui înlocuite când se ajunge la numărul de pagini specificat sau când durata de viaţă a componentelor a expirat.

Rol

COMPONENTE

ă de ridicare a hârtiei

Unitatea cuptorului

PRODUCTIVITATE (MEDIE)

Aproximativ 50.000 pagini

Aproximativ 100.000 de pagini alb-negru sau 25.000 de pagini color

Aproximativ 100.000 pagini

Rol ă de transfer

Unitatea de transfer (ITB)

Aproximativ 100.000 de pagini alb-negru sau 25.000 de pagini color

Recomandăm insistent ca această operaţie de întreţinere să fie efectuată de un furnizor de servicii autorizat, de un dealer sau de un reprezentant al magazinului de unde aţi cumpărat aparatul. Garanţia nu acoperă înlocuirea pieselor după încheierea duratei de viaţă a acestora.

Gestionarea aparatului utilizând site-ul web

Dacă aţi conectat aparatul la o reţea şi dacă aţi setat corect parametrii de reţea TCP/IP, aveţi posibilitatea să gestionaţi aparatul utilizând serviciul

Web al firmei Samsung, SyncThru™ Web Service, un server Web

încorporat. Utilizaţi SyncThru™ Web Service pentru:

• Vizualizarea informaţiilor despre dispozitivele aparatului şi verificarea stării curente a acestuia.

• Modificarea parametrilor TCP/IP şi setarea altor parametri de reţea.

• Modificarea proprietăţilor imprimantei.

• Configurarea aparatului în vederea trimiterii notificărilor de e-mail pentru a vă informa în legătură starea aparatului.

• Obţinerea asistenţei pentru utilizarea aparatului.

Pentru a accesa SyncThru™ Web Service:

1.

Porniţi un browser Web precum Internet Explorer, din Windows.

2.

Introduceţi adresa IP a aparatului (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Start.

Se deschide site-ul Web încorporat al aparatului.

44_

Întreţinerea

Depanarea

Acest capitol oferă informaţii utile referitoare la ce trebuie făcut în cazul apariţiei unor erori.

Acest capitol cuprinde:

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Îndepărtarea blocajelor de hârtie

Rezolvarea altor probleme

2.

Pentru a îndepărta hârtia blocată, deschideţi capacul posterior.

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se poate evita majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie, urmaţi

paşii specificaţi la pagină 45.

Respectaţi procedurile de la pagină 33. Asiguraţi-vă că ghidajele

reglabile sunt poziţionate corect.

• Nu supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.

• Nu scoateţi hârtie din tavă cât timp aparatul imprimă.

• Îndoiţi, vânturaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.

• Nu utilizaţi hârtie încreţită, umedă sau foarte ondulată.

• Nu puneţi mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.

Utilizaţi numai suporturi de imprimare recomandate. (Consultaþi

„Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie” de la paginã 35.)

• Asiguraţi-vă că partea pe care se recomandă să se imprime a suportului de imprimare este orientată în sus în tavă.

Îndep ărtarea blocajelor de hârtie

Pentru a evita ruperea hârtiei, trageţi hârtia blocată încet, cu grijă.

Urmaţi instrucţiunile din secţiunile următoare pentru a îndepărta blocajul.

Dacă se produce un blocaj de hârtie, ledul de stare de pe panoul de comandă luminează în roşu. Găsiţi şi îndepărtaţi hârtia blocată.

Pentru a relua imprimarea după îndepărtarea blocajelor de hârtie, trebuie să deschideţi şi să închideţi capacul frontal sau pe cel posterior.

Dacă hârtia este blocată în zona de alimentare cu hârtie, urmaţi următorii paşi pentru a elibera hârtia blocată.

1.

Trageţi tava afară din aparat şi îndepărtaţi hârtia blocată.

3.

Îndepărtaţi cu grijă hârtia prin tragere în direcţia arătată mai jos.

Majoritatea blocajelor de hârtie pot fi îndepărtate în acest fel.

Dacă nu găsiţi hârtia blocată, sau dacă apare rezistenţă la îndepărtarea hârtiei, opriţi tragerea şi treceţi la pasul următor.

Dacă hârtia se rupe, aveţi grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie din imprimantă.

Dacă nu puteţi găsi hârtia blocată, treceţi la pasul următor.

Depanarea_ 45

4.

Împingeţi pârghiile cuptorului în sus.

7.

Închideţi capacul superior. Asiguraţi-vă că este bine închis.

5.

Deschideţi capacul superior şi capacul interior.

1

pârghie cuptor

8.

Împingeţi pârghiile cuptorului în jos.

6.

Ţinând deschis capacul interior, scoateţi cu grijă din aparat hârtia blocată. Capacul interior se va închide apoi în mod automat.

9.

Pentru a relua imprimarea, deschideţi, apoi închideţi capacul posterior sau capacul frontal.

Nu atingeţi cuptorul din interiorul capacului interior. Este fierbinte şi poate provoca arsuri! Temperatura de funcţionare a cuptorului este de 180 ?C. Aveţi grijă la scoaterea hârtiei din imprimantă.

46_

Depanarea

Rezolvarea altor probleme

Următoarea diagramă conţine unele condiţii care pot surveni şi soluţiile recomandate. Urmaţi soluţiile sugerate până când problema respectivă este soluţionată. Dacă problema persistă, apelaţi la service.

Alimentarea cu hârtie

CONDI

ŢIE

Hârtia se blocheaz ă

în timpul imprim ării.

ŢII SUGERATE

Îndepărtaţi blocajul de hârtie. Consultaţi

pagină 45.

SOLU

Colile de hârtie se lipesc una de alta.

Plicurile se înclin sau nu se ă alimenteaz ă corect.

• Asiguraţi-vă că nu este prea multă hârtie în tavă. Tava poate să ţină până la 150 de coli de hârtie, în funcţie de grosimea hârtiei.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de hârtie.

Consultaţi pagină 35.

• Scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi-o sau vânturaţi-o.

• Condiţiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele pentru unele tipuri de hârtie.

Mai multe coli de hârtie nu se alimenteaz ă.

• Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcaţi numai hârtie de acelaşi tip, dimensiune şi greutate.

• Dacă mai multe coli au provocat un blocaj,

îndepărtaţi blocajul. Consultaţi pagină 45.

Hârtia nu avanseaz ă

în aparat.

• Îndepărtaţi toate obstacolele care împiedică avansul hârtiei în interiorul aparatului.

• Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateţi hârtia din tavă şi reîncărcaţi-o corect.

• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces.

• Hârtia este prea groasă. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de

aparat. Consultaţi pagină 30.

Hârtia continu ă să se blocheze.

• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces. Dacă imprimaţi pe materiale speciale, încărcaţi în tavă numai câte o singură dimensiune de suport de imprimare odată.

• Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor

cerute de aparat. Consultaţi pagină 31.

• Este posibil să existe reziduuri în aparat.

Deschideţi capacul frontal şi îndepărtaţi reziduurile.

Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.

Probleme de imprimare

CONDI

ŢIE

Aparatul nu imprim ă.

CAUZ

Ă

POSIBIL

Ă

SOLU

ŢII SUGERATE

Aparatul nu primeşte energie electrică.

Aparatul nu este selectat ca imprimantă implicită.

Verificaţi conexiunile cablului de alimentare. Verificaţi comutatorul de alimentare şi sursa de alimentare.

Selectaţi Samsung CLP-310

Series ca imprimantă implicită

în Windows.

• Verificaţi următoarele la aparat:

• Capacul frontal nu este închis. Închideţi capacul.

• Hârtia este blocată. Îndepărtaţi blocajul de

hârtie. Consultaţi pagină 45.

• Nu este încărcată hârtie. Încărcaţi hârtie.

Consultaţi pagină 33.

• Cartuşul de toner nu este instalat. Instalaţi cartuşul de toner.

• Dacă survine o eroare de sistem, contactaţi reprezentantul de service.

Deconectaţi cablul imprimantei şi reconectaţi-l.

Cablul de conexiune dintre computer şi aparat nu este conectat corespunzător.

Cablul de conexiune dintre computer şi aparat este defect.

Setarea de port este incorectă.

Dacă este posibil, ataşaţi cablul la alt computer care funcţionează corespunzător şi imprimaţi o lucrare. De asemenea, puteţi încerca să utilizaţi un alt cablu de imprimantă.

Verificaţi setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asiguraţi-vă că aparatul este conectat la portul corect.

Este posibil ca aparatul să fie configurat incorect.

Este posibil ca driverul de imprimantă să fie instalat incorect.

Aparatul funcţionează defectuos.

Verificaţi proprietăţile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.

Reparaţi software-ul de imprimantă. Consultaţi

Sec

ţiunea de software.

Verificaţi ledul de stare de pe panoul de comandă pentru a vedea dacă aparatul indică o eroare de sistem.

Depanarea_47

CONDI

Aparatul selecteaz materiale de imprimare dintr-o surs ă de hârtie necorespunz

O lucrare de

ŢIE

imprimare este extrem de lent ă.

ă ătoare.

Jum ătate din pagină este goal ă.

CAUZ

Ă

POSIBIL

Ă

Este posibil ca sursa de hârtie selectată în proprietăţile imprimantei să fie incorectă.

Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.

Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.

Dimensiunile hârtiei şi setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.

SOLU

ŢII SUGERATE

La multe aplicaţii software, opţiunea de selectare a sursei de hârtie se găseşte în fila

Thin Paper

din cadrul proprietăţilor imprimantei.

Selectaţi sursa de hârtie corectă. Consultaţi ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.

Reduceţi complexitatea paginii sau încercaţi să ajustaţi setările de calitate ale imprimării.

Modificaţi orientarea paginilor

în aplicaţia dvs. Consultaţi ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.

Aparatul imprim dar textul este gre şit, deformat sau incomplet.

ă,

Cablul imprimantei este slăbit sau defect.

A fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător.

Aplicaţia software funcţionează defectuos.

Sistemul de operare funcţionează defectuos.

Asiguraţi-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă.

Sau asiguraţi-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecţia pentru hârtie din setările aplicaţiei software pe care o utilizaţi.

Deconectaţi cablul imprimantei şi reconectaţi-l.

Încercaţi o lucrare de imprimare pe care aţi efectuat-o deja cu succes.

Dacă este posibil, ataşaţi cablul şi aparatul la alt computer şi încercaţi o lucrare de imprimare care ştiţi că funcţionează. În sfârşit,

încercaţi un nou cablu de imprimantă.

Verificaţi meniul de selectare a imprimantelor din aplicaţie, pentru a vă asigura că este selectat aparatul dvs.

Încercaţi să imprimaţi o lucrare de la altă aplicaţie.

Ieşiţi din Windows şi reporniţi computerul. Opriţi aparatul şi reporniţi-l.

CONDI

ŢIE

Paginile se imprim ă, dar sunt goale.

CAUZ

Ă

POSIBIL

Ă

Cartuşul de toner este defect sau nu mai are toner.

Imprimanta nu imprim fi unele p ă corect un şier PDF. Lipsesc ărţi din grafic ă, text sau ilustra ţii.

Este posibil ca fişierul să conţină pagini goale.

Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.

Incompatibilitate

între fişierul PDF şi produsele

Acrobat.

SOLU

ŢII SUGERATE

Redistribuiţi tonerul, dacă este necesar. Consultaţi

pagină 39.

Dacă este necesar, înlocuiţi cartuşul de toner.

Verificaţi fişierul pentru a vă asigura că nu conţine pagini goale.

Contactaţi un reprezentant de service.

În timpul utiliz ini ţiale, aparatul are un miros ciudat.

Calitatea de imprimare a ării fotografiilor nu este bun ă. Imaginile nu sunt clare.

Înainte de imprimare, aparatul emite abur pe lâng ă tava de ie şire.

Uleiul utilizat pentru protejarea cuptorului se evaporă.

Rezoluţia fotografiei este foarte scăzută.

Utilizarea hârtiei umede poate provoca abur în timpul imprimării.

Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activaţi Print As

Image

în opţiunile de imprimare din Acrobat.

În cazul când imprimaţi un fişier

PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.

După imprimarea a circa

100 de pagini color, nu va mai exista miros. Este o problemă temporară.

Reduceţi dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriţi dimensiunea fotografiei din aplicaţia software, rezoluţia se va reduce.

Acest lucru nu constituie o problemă. Continuaţi imprimarea.

48_

Depanarea

Probleme de calitate a imprim ării

Dacă interiorul aparatului este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultaţi tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.

CONDI

ŢIE

Imprimare slab ă sau estompat ă

Pete de toner

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

Aa Bb Cc

SOLU

ŢII SUGERATE

Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:

• Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să măriţi temporar durata de viaţă a cartuşului

de toner. Consultaţi pagină 40. Dacă în acest

fel nu se îmbunătăţeşte calitatea imprimării, instalaţi un nou cartuş de toner.

• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră. Consultaţi

pagină 30.

• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea rezoluţiei de imprimare este prea scăzută. Ajustaţi rezoluţia de imprimare.

Consultaţi ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.

• O combinaţie de defecte de estompare sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curăţat cartuşul de toner.

• Este posibil să fie murdară suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul aparatului. Curăţaţi unitatea de scanare laser prin deschiderea şi închiderea de câteva ori a capacului frontal, iar dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service.

• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile; de exemplu, hârtia este prea

umedă sau prea aspră. Consultaţi pagină 30.

• Este posibil să fie necesară curăţarea căii de

rulare a hârtiei. Consultaþi „Curăţarea interiorului” de la paginã 37.

Zone cu toner neimprimat

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Dacă pe pagină apar la întâmplare zone estompate, în general rotunde:

• O singură coală de hârtie poate fi defectă.

Încercaţi reimprimarea lucrării.

• Conţinutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafaţă.

Încercaţi o altă marcă de hârtie. Consultaţi

pagină 30.

• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricaţie, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercaţi un alt tip sau o altă marcă de hârtie.

• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Treceţi la proprietăţile imprimantei, faceţi clic pe fila Paper şi setaţi tipul la Thick

Paper

. Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de

software

.

Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un reprezentant de service.

CONDI

Pete albe

ŢIE

Linii verticale

Fundal color sau negru

SOLU

ŢII SUGERATE

Apar puncte albe pe pagină:

• Hârtia este prea aspră şi multă murdărie de pe hârtie a căzut pe dispozitivele din interiorul aparatului, ceea ce înseamnă că este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curăţaţi interiorul aparatului. Contactaţi un reprezentant de service.

• Este posibil să fie necesară curăţarea căii de rulare a hârtiei. Contactaţi un reprezentant de service.

Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:

• Unitatea de prelucrare a imaginilor a fost probabil zgâriată. Scoateţi unitatea de prelucrare a imaginilor şi instalaţi una nouă.

Consultaţi pagină 41.

Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:

• Este posibil să fie murdară suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul aparatului. Curăţaţi unitatea de scanare laser prin deschiderea şi închiderea de câteva ori a capacului frontal, iar dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service.

Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:

• Schimbaţi hârtia cu una mai uşoară. Consultaţi

pagină 30.

• Verificaţi mediul aparatului: un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau foarte umed (mai mare decât 80% umiditate relativă) poate cauza accentuarea umbririi fundalului.

• Scoateţi vechiul cartuş de toner şi instalaţi unul

nou. Consultaţi pagină 40.

Mâzg ălire cu toner

• Curăţaţi interiorul aparatului. Consultaţi

pagină 37.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi

pagină 30.

• Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou.

Consultaţi pagină 40.

Defecte verticale repetate

Dacă apar în mod repetat semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:

• Este posibil să se fi deteriorat cartuşul de toner.

Dacă apare un semn repetat pe pagină, imprimaţi o coală de curăţare de câteva ori, pentru a curăţa cartuşul de toner. Dacă aveţi în continuare aceleaşi probleme după imprimare, scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou.

Consultaţi pagină 40.

• Este posibil ca unele componente ale aparatului să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini.

• Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactaţi un reprezentant de service.

Depanarea_49

CONDI

ŢIE

Împr ăştierea tonerului pe fundal

A

Caractere deformate

SOLU

ŢII SUGERATE

Împrăştierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagină imprimată.

• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă.

Încercaţi imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideţi pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate.

• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbaţi formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme.

• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal acoperă

întreaga suprafaţă a unei pagini imprimate, ajustaţi rezoluţia de imprimare în aplicaţia software sau în proprietăţile imprimantei.

• Dacă forma caracterelor este improprie şi produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios. Încercaţi o altă hârtie. Consultaţi

pagină 30.

CONDI

ŢIE

Cute sau pliuri

SOLU

ŢII SUGERATE

• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi

pagină 30.

• Întoarceţi cu faţa în jos teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180?.

Colile imprimate sunt murdare pe spate

• Verificaţi dacă sunt scurgeri de toner. Curăţaţi

interiorul aparatului. Consultaţi pagină 37.

Pagin ă înclinată

AaBbC

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi

pagină 30.

• Asiguraţi-vă că hârtia sau alte materiale sunt

încărcate corespunzător şi că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puţin teancul de hârtie.

Ondula

ţii sau valuri

Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât şi umiditatea pot cauza

ondularea hârtiei. Consultaţi pagină 30.

• Întoarceţi cu faţa în jos teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180?.

Pagini complet color sau complet negre

A

• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi reintroduceţi-l.

• Cartuşul de toner poate fi defect şi trebuie

înlocuit. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi

unul nou. Consultaţi pagină 40.

• Este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactaţi un reprezentant de service.

Toner cu aderen ţă slab ă

• Curăţaţi interiorul aparatului. Consultaţi

pagină 37.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi

pagină 30.

• Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou.

Consultaţi pagină 40.

• Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactaţi un reprezentant de service.

Goluri în litere

A

Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:

• Dacă utilizaţi folii transparente, încercaţi alt tip de astfel de folii. Din cauza compoziţiei foliilor transparente, unele goluri din litere sunt normale.

• Este posibil să imprimaţi pe suprafaţa necorespunzătoare a hârtiei. Scoateţi hârtia şi

întoarceţi-o.

• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie. Consultaţi

pagină 30.

50_

Depanarea

CONDI

ŢIE

Dungi orizontale

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

Ondulare

O imagine necunoscut ă apare

în mod repetat pe urm ătoarele câteva pagini sau apare toner cu aderen ţă slab ă, imprimare în culori deschise sau murd ărire.

SOLU

ŢII SUGERATE

Dacă apar dungi orizontale aliniate sau mâzgălituri:

• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi reintroduceţi-l.

• Cartuşul de toner poate fi defect. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou.

Consultaţi pagină 40.

• Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactaţi un reprezentant de service.

Dacă pagină imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în aparat:

• Întoarceţi cu faţa în jos teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180?.

• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Treceţi la proprietăţile imprimantei, faceţi clic pe fila Paper şi setaţi tipul la Thin

Paper

. Pentru detalii, consultaţi Secţiunea de

software

.

Probabil imprimanta este utilizată la o altitudine de

1.000 m sau mai mare.

Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderenţa slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise. Puteţi să setaţi această opţiune din fila Printer Settings Utility sau Printer din proprietăţile driverului de

imprimantă. Consultaţi pagină 28.

Probleme obi şnuite pentru Windows

CONDI

ŢIE

Apare mesajul

„File in use” în timpul instal ării.

SOLU

ŢII SUGERATE

Ieşiţi din toate aplicaţiile software. Eliminaţi toate aplicaţiile din grupul StartUp, apoi reporniţi Windows. Reinstalaţi driverul de imprimantă.

Închideţi toate celelalte aplicaţii, reiniţializaţi

Windows şi încercaţi din nou să imprimaţi.

Apar mesajele

„General Protection

Fault”, „Exception

OE”, „Spool32” sau

„Illegal Operation”.

Apar mesajele

„Fail To Print”, „A printer timeout error occurred”.

Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Aşteptaţi până când aparatul termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul Pregătit sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificaţi conexiunea şi/sau dacă a survenit o eroare.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la mesajele de eroare din

Windows, consultaţi documentaţia Microsoft Windows care se livrează împreună cu computerul.

Depanarea_51

Probleme obi şnuite pentru Linux

CONDI

imprim ă.

color apar imprimate

ŢIE

Aparatul nu

Unele imagini numai în negru.

Unele imagini color se imprim ă în culori nea şteptate.

SOLU

ŢII SUGERATE

• Verificaţi dacă driverul de imprimantă este instalat

în sistem. Deschideţi Unified Driver Configurator şi comutaţi la fila Printers în fereastra Printers

configuration

pentru a vedea lista de imprimante disponibile. Asiguraţi-vă că aparatul dvs. este afişat în listă. Dacă nu este, utilizaţi vrăjitorul Add

new printer

pentru a instala imprimanta dvs.

• Verificaţi dacă imprimanta este pornită. Deschideţi

Printers configuration

şi selectaţi aparatul dvs. din lista de imprimante. Examinaţi descrierea din panoul Selected printer. Dacă starea acesteia conţine şirul „(stopped)”, apăsaţi butonul Start.

După aceasta, funcţionarea normală a imprimantei trebuie să se fi restabilit. Starea „stopped” poate să fie activată dacă au apărut unele probleme la imprimare.

• Verificaţi dacă aplicaţia are opţiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opţiunea

„-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminaţi-o pentru a imprima corespunzător. Pentru front-end-ul Gimp, selectaţi

print” –> „Setup printer” şi editaţi parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.

Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript

(până la GNU Ghostscript versiunea 7.05), unde spaţiul de culoare de bază al documentului este spaţiul de culoare indexat şi este convertit prin spaţiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spaţiul de culoare CIE pentru Color

Matching System, trebuie să efectuaţi în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puţin la versiunea

GNU Ghostscript 7.06 sau la o versiune ulterioară.

Cele mai recente versiuni de Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com.

Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript

(până la GNU Ghostscript versiunea 7.xx), unde spaţiul de culoare de bază al documentului este spaţiul de culoare indexat RGB şi este convertit prin spaţiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spaţiul de culoare CIE pentru Color

Matching System, trebuie să efectuaţi în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puţin la versiunea

GNU Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară.

Cele mai recente versiuni de Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com.

Aparatul nu imprim ă pagini

întregi şi pagină ie şită este imprimat ă pe jum ătate.

Este o problemă cunoscută care apare atunci când o imprimantă color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de Ghostscript, 64-bit Linux OS şi este raportată la bugs.ghostscript.com ca

Ghostscript Bug 688252.

Problema este rezolvată în AFPL Ghostscript v. 8.52 sau în versiunile ulterioare. Descărcaţi cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ şi instalaţi-o pentru a rezolva această problemă.

52_

Depanarea

CONDI

ŢIE

A ap ărut eroarea „Unable to open mfp port device file!” la imprimarea unui document.

Când imprima un document prin re ţea în

SuSE 9.2, aparatul nu imprim ă.

ţi

SOLU

ŢII SUGERATE

Evitaţi schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup lucrarea de imprimare atunci când opţiunile de imprimare sunt modificate, apoi încercaţi să reluaţi lucrarea de la

început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul mfp în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driverului menţine portul blocat şi, prin urmare, inaccesibil lucrărilor de imprimare ulterioare.

În cazul apariţiei acestei situaţii, încercaţi să eliberaţi portul mfp.

Versiunea CUPS (Common Unix Printing System) distribuită cu SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing

Protocol). Utilizaţi imprimarea prin socket

(Raw TCP / IP) în loc de IPP sau instalaţi cea mai recentă versiune de CUPS (cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).

Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme obi şnuite cu Macintosh

CONDI

ŢIE

Imprimanta nu imprim ă corect un fi şier PDF.

Lipsesc unele p ărţi din grafic ă, text sau ilustra ţii.

SOLU

ŢII SUGERATE

Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele Acrobat:

Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activaţi Print

As Image

în opţiunile de imprimare din

Acrobat.

În cazul când imprimaţi un fişier

PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.

Actualizaţi sistemul de operare Mac la

OS 10.3.3. sau la o versiune ulterioară.

Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a disp ărut din spooler în

Mac OS 10.3.2.

Unele litere nu apar normal la imprimarea paginii de copert ă.

Această problemă apare deoarece Mac

OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez şi numerele sunt afişate normal pe pagină de copertă.

Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din sistemul de operare Mac, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Mac OS, care a fost livrat împreună cu computerul.

Comandarea consumabilelor şi accesoriilor

Acest capitol cuprinde informaţii despre achiziţionarea de cartuşe şi accesorii disponibile pentru imprimantă.

Acest capitol cuprinde:

Consumabile

Cum se achiziţionează

Componentele sau caracteristicile opţionale pot diferi în funcţie de ţară. Contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări pentru a verifica dacă componenta pe care o doriţi este disponibilă în ţara dvs.

Cum se achizi ţionează

Pentru a comanda consumabile sau accesorii autorizate de Samsung, contactaţi dealerul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde aţi achiziţionat aparatul sau vizitaţi www.samsung.com/supplies şi selectaţi ţara/regiunea pentru informaţii despre apelarea serviciului de asistenţă tehnică.

Consumabile

Când tonerul se termină, puteţi să comandaţi următoarele tipuri de cartuşe de toner pentru aparat:

TIP PRODUCTIVITATE MEDIE

Cartu ş de toner cu productivitate standard

a

• Productivitatea medie a cartuşului negru la funcţionare continuă:

1.500 de pagini standard

(Negru)

• Productivitate medie a cartuşului color la funcţionare continuă:

1.000 de pagini standard

(Galben/Magenta/Cian)

COD COMPONENT

Ă

CLT-K409S (Negru)

CLT-C409S (Cian)

CLT-M409S (Magenta)

CLT-Y409S (Galben)

Regiunea A

b

CLT-K4092S (Negru)

CLT-C4092S (Cian)

CLT-M4092S (Magenta)

CLT-Y4092S (Galben)

Unitate de prelucrare a imaginilor cu productivitate standard

Aproximativ 24.000 imagini c

CLT-R409

Rezervor de toner uzat

Aproximativ 10.000 imagini c

CLT-W409 a.Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO/IEC 19798.

b.Regiunea A: Albania, Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Cipru, Croaţia,

Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia,

Macedonia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica

Cehă, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ţările de

Jos, Ungaria.

c. Numărul de imagini este valabil pentru câte o culoare pe fiecare pagină.

Dacă imprimaţi documente în toate culorile (Azuriu (Cyan), Purpuriu

(Magenta), Galben, Negru), durata de viaţă a acestui articol se va reduce cu 25%.

Când cumpăraţi un cartuş nou de toner sau consumabile, trebuie să le cumpăraţi din aceeaşi ţară în care aţi cumpărat aparatul.

În caz contrar, cartuşul de toner sau consumabilele vor fi incompatibile cu aparatul dumneavoastră, deoarece configuraţia cartuşului de toner sau a consumabilelor variază în funcţie de ţară.

Comandarea consumabilelor şi accesoriilor_53

Caracteristici tehnice

Acest capitol vă prezintă specificaţiile acestui aparat şi diversele sale caracteristici.

Acest capitol cuprinde:

Specificaţii generale

Specificaţii imprimantă

Specifica ţii generale

Caracteristica opţională cu simbolul * depinde de modelul de aparat.

ELEMENT DESCRIERE

Capacitate de alimentare cu hârtie

Tavă: 150 coli de hârtie simplă de 75 g/m

2

Pentru detalii privind capacitatea de alimentare

cu hârtie, vezi pag. 31.

Cu faţa în jos: 100 coli de 75 g/m

2

Capacitate la evacuarea hârtiei

Alimentarea cu energie

Consum de energie

Nivel de zgomot

a

110 – 127 V c.a. sau 220 – 240 V c.a.

Examinaţi eticheta aparatului, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric pentru aparatul dvs.

• În modul de funcţionare medie: mai puţin de 350 Wh

• În modul Pregătit: mai puţin de 80 Wh

• În modul economisire energie: mai puţin de 10 Wh

• În modul nealimentat: 0 Wh

În modul Pregătit: nivel zgomot de fond

În modul imprimare

Alb-negru: mai puţin de 47 dBA

Color: mai puţin de 45 dBA

15 minute

Timpul implicit de trecere din modul

Preg ătit în modul economisire energie

Timp de înc ălzire

Mediul de func ţionare

Temperatura: 10 – 32 ?C

Umiditate: 20% – 80% umiditate relativă

Durat ă de viaţă a cartu şului de toner

b

Mai puţin de 35 secunde (iniţializare la rece)

Negru Productivitatea medie a cartuşului negru la funcţionare continuă: 1.500 de pagini standard

(Livrat cu un cartuş de toner Starter pentru 1.000 de pagini) c

Color

(Galben/

Magent a/Cian)

Productivitate medie a cartuşului color la funcţionare continuă:

1.000 de pagini standard

(Livrat cu un cartuş de toner Starter pentru 700 de pagini.) c

ELEMENT DESCRIERE

Durata de via ţă a unit ăţii de prelucrare a imaginilor

Aproximativ 24.000 imagini d

Rezervor de toner uzat

Aproximativ 10.000 imagini

Memorie

Dimensiuni exterioare

(l ăţime x adâncime x

în ălţime)

• CLP-310, CLP-310N, CLP-315, CLP-315N:

32 MB (Ne-extensibilă)

• CLP-310W, CLP-315W: 64 MB

(Ne-extensibilă)

388 x 313 x 243 mm

11,41 Kg

Greutate

(Inclusiv consumabilele)

Greutate ambalaj

Hârtie: 1,84 Kg

Plastic: 0,26 Kg

180 ?C

Temperatura cuptorului

a. Nivelul presiunii acustice, ISO 7779.

b. Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO/IEC 19798.

Numărul de pagini poate fi afectat de mediul de funcţionare, intervalul de imprimare, tipul de hârtie şi dimensiunea hârtiei.

c. Variază în funcţie de configuraţia produsului.

d. Numărul de imagini este valabil pentru câte o culoare pe fiecare pagină. Dacă imprimaţi documente în toate culorile Negru, Azur,

Magenta, Galben), durata de viaţă a consumabilelor respective se va reduce cu 25%.

Caracteristici tehnice_ 54

Specifica ţii imprimantă

ELEMENT

Metod ă de imprimare

Vitez ă de imprimare

a

DESCRIERE

Imprimare color cu rază laser

Timp de imprimare a primei pagini

• Alb-negru: până la 16 ppm (A4), 17 ppm (Letter)

• Color: până la 4 ppm format (A4/Letter)

Alb-negru

Din modul Pregătit: mai puţin de 14 secunde

Color

Din modul Pregătit: mai puţin de 26 secunde

Maximum 2.400 x 600 dpi ieşire efectivă

Rezolu ţie de imprimare

Limbaj de imprimare

SPL-C

Compatibilitate cu sistemele de operare

b

Interfa ţă

• Windows: 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server

2008 R2

• Linux: RedHat 8.0–9.0, Mandrake 9.2–10.1,

SuSE 8.2–9.2, Fedora Core 1–4

• Macintosh: Mac OS X 10.3–10.6, Universal Mac

• USB 2.0 de mare viteză

• Numai CLP-310N, CLP-310W, CLP-315N,

CLP-315W: Reţea LAN Ethernet 10/100

Base TX prin cablu (tip încorporat)

• Numai CLP-310W, CLP-315W: Reţea LAN

802.11 b/g fără fir a.Va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, aplicaţia software, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare şi complexitatea lucrării.

b.Vizitaţi www.samsungprinter.com pentru a descărca cea mai recentă versiune de software.

Caracteristici tehnice_55

Glosar

Următorul glosar vă ajută să vă familiarizaţi cu produsul prin

înţelegerea terminologiilor utilizate în mod obişnuit cu imprimarea precum şi a celor menţionate în ghidul utilizatorului.

Acoperire

Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie A4 are pe ea aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi mai mare şi în acelaşi timp, utilizarea tonerului va fi proporţională cu acoperirea.

Adresa IP

O adresă de protocol internet (IP) este un număr unic pe care dispozitivele

îl utilizează pentru a se identifica şi a comunica între ele într-o reţea, utilizând standardul de protocol internet.

Adresa MAC

Adresa Media Access Control (MAC) este un identificator unic asociat cu un adaptor de reţea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 biţi scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi

(de exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard într-o placă de interfaţă de reţea (Network Interface Card - NIC) de către producător şi utilizată ca ajutor la încercarea routerelor de a detecta maşinile din reţele mari.

Alimentator automat de documente

Un alimentator automat de documente (Automatic Document Feeder -

ADF) este un mecanism care va alimenta automat o coală de hârtie originală astfel încât maşina poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.

Alimentatorul automat de documente duplex (DADF)

Un alimentator automat de documente duplex (Duplex Automatic

Document Feeder -DADF) este un mecanism care va alimenta şi va

întoarce automat o coală de hârtie originală astfel încât maşina să poată scana pe ambele feţe ale hârtiei.

AppleTalk

AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc pentru reţele de calculatoare. Aceasta a fost inclusă în Macintosh (1984) original şi în prezent este defavorizată de Apple în favoarea reţelelor

TCP/IP.

BIT Depth (Calitate)

Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biţi utilizat pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap.

O calitate a culorilor mai ridicată oferă un domeniu mai larg de culori distincte. Pe măsură ce creşte numărul de biţi, numărul de culori posibile devine impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este denumită în mod obişnuit ca monocromă sau alb-negru.

BMP

Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic

Microsoft Windows (GDI) şi utilizat în mod obişnuit ca format de fişier de grafică simplu pe această platformă.

BOOTP

Protocol Bootstrap. Un protocol de reţea utilizat de un client de reţea pentru a obţine automat adresa sa de IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un fond comun de adrese. BOOTP activează computere „staţie de lucru fără disc” pentru a obţine o adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.

Cale UNC

Uniform Naming Convention (UNC) este un mod standard de a accesa partajări de reţea din Window NT şi alte produse Microsoft. Formatul unei căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director supliemntar>

Cartu şul de toner

Este un gen de flacon cu toner, în interiorul unei maşini ca imprimanta.

Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser şi la fotocopiatoare, care formează textul şi imaginile de pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit prin căldura cuptorului, cauzând aderarea sa la fibrele hârtiei.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) este un hardware care activează lucrarea de scanare. Mecanismul de blocare CCD este utilizat şi pentru a susţine modulul CCD pentru a împiedica defectarea în timpul mutării maşinii.

CSV

Comma Separated Value (CSV), un tip de format de fişier, CSV este utilizat pentru a schimba date între aplicaţii disparate. Formatul de fişier, aşa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un pseudo standard pentru industrie, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.

DHCP

Un protocol Dynamic Host Configuration (DHCP) este un protocol de reţea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informaţii ce îi permit participarea într-o reţea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism pentru alocarea adresei IP la gazde de clienţi.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), o mică placă de circuite care cuprinde memoria. DIMM stochează toate datele în maşină, cum ar fi date de imprimare, date primite prin fax.

DNS

Domain Name Server (DNS) este un sistem care stochează informaţii asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe reţele, precum Internetul.

DPI

Dots Per Inch (DPI) este o măsurare a rezoluţiei care este utilizată pentru scanare şi imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluţie mai mare, detaliu mai vizibil în imagine şi o dimensiune mai mare a fişierului.

Driver de imprimant ă

Un program utilizat pentru a trimite comenzi şi pentru a transfera date de la computer la imprimantă.

DRPD

DRPD (Detectarea modelului caracteristic de apelare). Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.

56_

Glosar

Duplex

Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca maşina să poată imprima (sau scana) ambele feţe ale colii de hârtie. O imprimantă echipată cu mecanism duplex poate imprima pe ambele feţe ale hârtie.

ECM

Error Correction Mode (ECM) este un mod de transmisie opţional construit în cadrul maşinilor fax sau modemurilor fax Clasa 1. Acesta detectează şi corectează automat erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.

Emula ţie

Emulaţia este o tehnică prin care o maşină obţine aceleaşi rezultate ca alta.

Un emulator dublează funcţiile unui sistem cu un alt sistem, astfel încât al doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulaţie se concentrează pe reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând în considerare starea sa internă.

Ethernet

Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la reţea, bazată pe transmisia de cadre, pentru reţele locale (LAN). Se caracterizează prin cabluri şi semnale pentru stratul fizic şi formatele cadrelor, precum şi protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. Ethernet este standardizat mai ales ca

IEEE 802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din 1990 până în prezent.

EtherTalk

O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru reţele de calculatoare. Aceasta a fost inclusă în Macintosh (1984) original şi în prezent este defavorizată de Apple în favoarea reţelelor TCP/IP.

FDI

Foreign Device Interface (FDI) este o placă instalată în interiorul maşinii pentru a permite un dispozitiv terţ precum un dispozitiv acţionat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit servicii de plată pentru imprimare pe maşină.

Filigran

Un filigran este o imagine sau un model recognoscibil pe hârtie care apare mai iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de producătorii de hârtie pentru a-şi identifica produsul, precum şi la timbrele poştale, bancnote şi alte documente guvernamentale pentru a descuraja contrafacerea.

Fi şier PRN

O interfaţă pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să interacţioneze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru intrare/ieşire, ceea ce simplifică multe activităţi.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) este un protocol care în mod obişnuit se utilizează pentru schimbul de fişiere în cadrul oricărei reţele care acceptă protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).

Gateway

O conexiune între reţele de calculatoare, sau între o reţea de calculatoare şi o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un calculator sau o reţea ce permite accesul la un alt calculator sau reţea.

Hard disk

Hard Disk Drive (HDD), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau hard disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafeţe magnetice.

IEEE

Institutul de inginerie electrică şi electronică (Institute of Electrical and

Electronics Engineers - IEEE) este o organizaţie internaţională nonprofit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din domeniul electricităţii.

IEEE 1284

Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institutul de inginerie electrică şi electronică (IEEE). Termenul „1284-B” se referă la un tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se ataşează la echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).

Implicit

Valoarea sau setarea care este în efect când scoateţi o imprimantă din cutia sa este de tip stare, resetare sau iniţializare.

Imprimant ă cu ace

O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă de computer cu un cap de imprimare care rulează înapoi şi înainte pe pagină şi imprimă prin impact, izbind o bandă textilă îmbibată cu cerneală plasată în dreptul hârtiei, asemănător dactilografiei.

Intranet

O reţea privată care utilizează protocoale de internet, conectivitate în reţea şi, posibil, sistemul de telecomunicaţii publice pentru a partaja

în siguranţă între angajaţii săi o parte din informaţiile sau operaţiunile organizaţiei. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web intern.

IPM

Images Per Minute (IPM) este o cale de a măsura viteza unei imprimante

(imagini pe minut). O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o imprimantă într-un minut, pe o singură faţă.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP) defineşte un protocol standard pentru imprimare precum şi gestionarea lucrărilor de imprimare, dimensiunii suportului de imprimare, rezoluţiei etc. IPP poate fi utilizat local sau pe

Internet pentru sute de imprimante şi, de asemenea, acceptă controlul accesului, autentificarea şi criptarea, fiind o soluţie mult mai capabilă şi sigură de imprimare decât cele mai vechi.

IPX/SPX

IPX/SPX pentru Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.

Este un protocol de reţea utilizat de sistemele de operare Novell NetWare.

Atât IPX, cât şi SPX furnizează servicii de conectare similare cu cele de

TCP/IP, cu protocolul IPX care are similitudini cu IP şi SPX care are similitudini cu TCP. IPX/SPX a fost iniţial destinat pentru reţele locale

(LAN-uri), şi este un protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanţa sa depăşeşte pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).

ISO

Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (International Organization for Standardization - ISO) este un corp internaţional de standardizare care este constituit din reprezentanţi ai corpurilor naţionale de standardizare.

Produce standarde industriale şi comerciale la nivel mondial.

ITU-T

Uniunea de telecomunicaţii internaţionale (International Telecommunication

Union) este o organizaţie internaţională desemnată să standardizeze şi să reglementeze transmisiile radio şi telecomunicaţiile internaţionale.

Atribuţiile sale principale includ standardizarea, alocarea spectrului radio şi organizarea acordurilor internaţionale dintre diferite ţări, pentru a permite apelurile telefonice internaţionale. -T din ITU-T indică telecomunicaţia.

Glosar_57

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) este un standard de comprimare a imaginii fără pierderea exactităţii şi calităţii, care a fost proiectat pentru comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate utiliza şi pentru alte imagini.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) este cea mai obişnuită metodă standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice. Acesta este formatul utilizat pentru stocarea şi transmiterea fotografiilor pe Web în întreaga lume.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) este un protocol de reţea pentru interogarea şi modificarea serviciilor de director care se execută

în cadrul TCP/IP.

LED

Light-Emitting Diode (LED) este un dispozitiv cu material semiconductor care indică starea maşinii.

Masc ă subreţea

Masca de subreţea este utilizată împreună cu adresa de reţea pentru a determina ce parte a adresei este adresa de reţea şi ce parte este adresa de gazdă.

MFP

Multi Function Peripheral (MFP) este o maşină de birou care include următoarea funcţionalitate într-un corp fizic, ca şi cum aţi avea o imprimantă, un copiator, un fax, un scaner etc.

MH

Modified Huffman (MH) este o metodă de comprimare pentru micşorarea cantităţii de date care trebuie să fie transmise între maşinile fax pentru a transfera imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă optimizată de codificare a lungimii de execuţie bazată pe documente de implementare a codurilor pentru a comprima eficient spaţiul liber.

Deoarece numeroase faxuri au spaţii libere, această metodă minimizează timpul de transmisie a majorităţii faxurilor.

MMR

Modified Modified READ (MMR) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.6.

Modem

Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica informaţii digitale şi totodată demodulează un astfel de semnal purtător pentru a decodifica informaţiile transmise.

MR

Modified Read (MR) este o metodă de comprimare recomandată de

ITU-T T.4. MR codifică prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este comparată cu prima, sunt determinate diferenţele, apoi diferenţele sunt codificate şi transmise.

NetWare

Un sistem de operare de reţea dezvoltat de Novell, Inc. Acesta este iniţial utilizat cooperativ multifuncţional pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar protocoalele de reţea au fost bazate pe seria prototip

Xerox XNS. Astăzi NetWare acceptă TCP/IP precum şi IPX/SPX.

Nr. ITU-T 1 diagram ă

Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de documente prin fax.

58_

Glosar

OPC

Organic Photo Conductor (OPC) este un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o imprimantă cu laser şi este de obicei de culoare verde sau gri şi are formă cilindrică.

O unitate de expunere a unui tambur se uzează încet prin utilizarea sa de către imprimantă şi trebuie înlocuit în mod corespunzător deoarece este zgâriat de materialele abrazive din hârtie.

Ordonare

Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii

în seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set

întreg înainte de a imprima copii suplimentare.

Originale

Primul exemplar al unei entităţi, precum un document, o fotografie sau un text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar care nu este el însuşi copiat sau derivat din altă entitate.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) este un model dezvoltat de

Organizaţia internaţională pentru standardizare (International

Organization for Standardization - ISO) pentru comunicaţii. OSI oferă un standard, o apropiere modulară faţă de designul de reţea care împarte setul necesar de funcţii complexe în zone gestionabile, independente şi funcţionale. Zonele sunt de sus în jos Aplicaţie, Prezentare, Sesiune,

Transport, Reţea, Legătură de date şi Fizic.

PABX

Un schimb de filială automat privat (PABX) este un telefon automat care comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.

Panou de control

Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt afişate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de regulă în partea frontală a maşinii.

PCL

Printer Command Language (PCL) este un Page Description Language

(PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă şi a devenit un standard industrial. Dezvoltat iniţial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi, PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale şi de pagină.

PDF

Portable Document Format (PDF - format portabil de document) este un format patentat de fişier, dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor bidimensionale într-un format independent de dispozitiv şi de rezoluţie.

PostScript

PostScript (PS) este un limbaj de programare şi descriere a paginii utilizat, în primul rând, în domenii electronice şi de publicare - este utilizat într-un program de interpretare pentru generarea imaginilor.

PPM

Pages Per Minute (PPM) este o metodă de măsurare pentru a determina cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care imprimanta îl poate produce într-un minut.

Protocol

O convenţie sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicaţia şi transferul de date între două puncte terminale de calcul.

PS

Consultaţi PostScript.

PSTN

Public-Switched Telephone Network (PSTN) este reţeaua reţelelor telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiţii industriale, este uzual trecută prin tabloul de bord.

Regim de exploatare

Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează performanţa imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare pentru durata de viaţă, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viaţă înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei de garanţie. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de

48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.

Rezolu ţie

Exactitatea unei imagini, măsurată în puncte pe inch (DPI). Cu cât este mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluţia mai mare.

Semiton

Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului de puncte. Suprafeţele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare de puncte, în timp ce suprafeţele mai deschise sunt constituite dintrun număr mai mic de puncte.

SMB

Server Message Block (SMB) este un protocol de reţea aplicat în principal pentru a partaja fişiere, imprimante, porturi seriale şi comunicaţii diverse

între nodurile dintr-o reţea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de comunicaţie inter-proces autentificat.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) este standardul pentru transmisiile prin e-mail în cadrul Internetului. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text, unde sunt specificaţi unul sau mai mulţi destinatari ai unui mesaj, apoi textul de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de server de client, unde clientul transmite un mesaj de e-mail la server.

Suport de imprimare

Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete şi folii transparente, care pot fi utilizate la o imprimantă, un scaner, un fax sau un copiator.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) şi Internet Protocol (IP); setul de protocoale de comunicaţii care implementează stiva de protocoale pe care funcţionează majoritatea reţelelor comerciale şi de Internet.

TCR

Transmission Confirmation Report (TCR) furnizează detalii despre fiecare transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei şi numărul de pagini trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau numai după transmisii nereuşite.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) este un format de imagine bitmap cu rezoluţie variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la scanere. Imaginile TIFF utilizează marcaje, cuvinte cheie care definesc caracteristicile imaginii care este inclusă în fişier. Acest format flexibil şi independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost realizate de diverse aplicaţii de procesare a imaginilor.

Tonuri de gri

Nuanţe de gri care reprezintă porţiuni deschise şi închise la culoare ale unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diverse nuanţe de gri.

TWAIN

Un standard industrial pentru scanere şi software. Utilizând un scaner compatibil TWAIN cu un program compatibil TWAIN, o scanare poate fi iniţiată din cadrul programului; o interfaţă de programe de aplicaţii (API) de captare a imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows şi Apple Macintosh.

Unitatea cuptorului

Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului pe suportul de imprimare. Aceasta are în componenţă o rolă fierbinte şi o rolă de copiere. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptorului aplică presiune şi căldură pentru a asigura faptul că tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.

URL

Uniform Resource Locator (URL - adresă uniformă pentru localizarea resurselor) este adresa globală a documentelor şi resurselor de pe

Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde este localizată resursa.

USB

Universal Serial Bus (USB - magistrală serială universală) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere şi dispozitive periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive periferice.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) este o arhitectură de imagine care a fost iniţial introdusă în Windows Me şi Windows XP. O scanare poate fi iniţiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scaner compatibil WIA.

Glosar_59

Index

B

blocare

sfaturi pentru evitarea blocajelor de

hârtie 45

buton stop

16

C

curãþare

exterior 37 interior 37

H

hârtie

imprimare pe materiale speciale 35

îndepãrtare blocaj 45

schimbarea dimensiunii 33

I

imprimare

paginã de probã 19

rapoarte 37

Î

înlocuirea componentelor

cartuº de toner 40

întreþinere

cartuº de toner 39

piese de schimb 44

L

LED de stare

16, 17

LED toner

16

M

mod economisire energie

29

P

paginã de probã, imprimare

19

panou de comandã

16

probleme calitate imprimare, rezolvare

49

60_

Index probleme Linux

52

probleme Windows

51

problemã, rezolvare

alimentare hârtie 47

calitate imprimare 49

Linux 52

Windows 51

R

rapoarte, imprimare

37

reglare

altitudine 29

T

tavã

reglarea lãþimii ºi lungimii 33

tip hârtie

setare 35

U

utilizare

SetIP 20

contact samsung worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

WEB SITE

ARGENTINE

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELARUS

BELGIUM

BRAZIL

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

ECUADOR

8-SAMSUNG (7267864)

1-800-10-7267

EL SALVADOR

800-6225

ESTONIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

0800-333-3733

1300 362 603

0810-SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

810-800-500-55-500 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au www.samsung.com/at

02 201 2418 www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French) www.samsung.com/br 0800-124-421

4004-0000

1-800-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com/ca

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/cl

400-810-5858

010-6475 1880 www.samsung.com/cn

01-8000112112

0-800-507-7267 www.samsung.com.co

www.samsung.com/latin

800-SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com/cz

Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,

Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

800-7267

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

30-6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/min)

1-800-299-0013

800-7919267

3698-4698 www.samsung.com/dk www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ee www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr www.samsung.de

www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

WEB SITE

HUNGARY

INDIA

INDONESIA

ITALIA

JAMAICA

JAPAN

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MALAYSIA

MEXICO

MOLDOVA

06-80-SAMSUNG

(726-7864)

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282 www.samsung.com/hu www.samsung.com/in

0800-112-8888 www.samsung.com/id

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/it

1-800-234-7267

0120-327-527 www.samsung.com/latin www.samsung.com/jp

8000-7267

8-800-77777

02 261 03 710

1800-88-9999

01-800-SAMSUNG

(726-7864)

00-800-500-55-500 www.samsung.com/lv www.samsung.com/lt www.samsung.com/lu www.samsung.com/my www.samsung.com/mx www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/nl

NETHERLANDS

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€

0,10/min)

NEW ZEALAND

0800 SAMSUNG (0800 726

786)

NICARAGUA

NORWAY

00-1800-5077267

3-SAMSUNG (7267864)

PANAMA

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL

800-7267

1800-10-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777

0 801 1SAMSUNG

(172678)

022-607-93-33

80820-SAMSUNG

(726-7864)

PUERTO RICO

1-800-682-3180

REP. DOMINICA

1-800-751-2676

EIRE

0818 717 100 www.samsung.com/nz www.samsung.com/latin www.samsung.com/no www.samsung.com/latin www.samsung.com/ph www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ie

Contact SAMSUNG worldwide_ 61

COUNTRY/REG

ION

CUSTOMER CARE

CENTER

RUSSIA

SINGAPORE

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG

(726-7864)

SLOVAKIA

0800-SAMSUNG

(726-7864)

SOUTH AFRICA

0860 SAMSUNG

(726-7864)

SPAIN

SWEDEN

902-1-SAMSUNG(902 172

678)

0771 726 7864

(SAMSUNG)

SWITZERLAND

0848-SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min)

TADJIKISTAN

TAIWAN

8-10-800-500-55-500

0800-329-999

THAILAND

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

U.A.E

U.K

U.S.A

UKRAINE

1800-29-3232

02-689-3232

1-800-SAMSUNG

(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

0845 SAMSUNG

(726-7864)

1-800-SAMSUNG

(7267864)

8-800-502-0000

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

8-10-800-500-55-500

0-800-100-5303

1 800 588 889

WEB SITE

www.samsung.ru

www.samsung.com/sg www.samsung.com/sk www.samsung.com/za www.samsung.com/es www.samsung.com/se www.samsung.com/ch www.samsung.com/tw www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com/tr www.samsung.com/ae www.samsung.com/uk www.samsung.com/us www.samsung/ua www.samsung.com/ua_ru www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

Contact SAMSUNG worldwide_ 62

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest Ghidul utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document pot fi modificate fără notificare.

Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite în urma sau în legătură cu folosirea acestui

Ghidul utilizatorului.

• Samsung şi logoul Samsung sunt mărci comerciale ale companiei Samsung Electronics Co., Ltd.

• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 şi Windows 2008 Server R2 sunt fie mărci înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation.

• UFST® şi MicroType™ sunt mărci de comerţ înregistrate ale firmei Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter şi Macintosh sunt mărci de comerţ înregistrate ale companiei Apple Computer, Inc.

• Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci de comerţ ale companiilor sau organizaţiilor respective.

• Consultaţi fişierul LICENSE.txt de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informaţiile cu privire la licenţa de tip sursă deschisă.

REV 3.00

Imprimantă Samsung

Sec ţiune de software

S

EC

ŢIUNE

DE SOFTWARE

C

UPRINS

C

APITOLUL

1:I

NSTALAREA SOFTWARE

-

ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE

W

INDOWS

Instalarea software-ului imprimantei ....................................................................................................................... 4

Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală ..................................................................... 4

Instalarea software-ului pentru imprimare în reţea ...................................................................................... 7

Modificarea limbii de afişare a software-ului ........................................................................................................ 10

Reinstalarea software-ului imprimantei ................................................................................................................ 10

Dezinstalarea software-ului imprimantei .............................................................................................................. 11

Instalarea driverului de imprimantă monocromă .................................................................................................. 11

C

APITOLUL

2:O

PERA

ŢIUNI

ELEMENTARE DE IMPRIMARE

Imprimarea unui document ................................................................................................................................... 13

Imprimarea într-un fişier (PRN) ............................................................................................................................ 14

Setările imprimantei .............................................................................................................................................. 14

Fila Layout ................................................................................................................................................. 15

Fila Paper .................................................................................................................................................. 15

Fila Graphics ............................................................................................................................................. 16

Fila Extras ................................................................................................................................................. 17

Fila About .................................................................................................................................................. 17

Fila Printer ................................................................................................................................................. 17

Utilizarea unei setări favorite ..................................................................................................................... 18

Utilizarea fişierului Ajutor ........................................................................................................................... 18

C

APITOLUL

3:I

MPRIMAREA AVANSAT

Ă

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N) ............................................ 19

Imprimarea de afişe .............................................................................................................................................. 20

Imprimarea broşurilor .......................................................................................................................................... 20

Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei .................................................................................................................. 21

1

Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită ................................................................................... 21

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată .............................................................................. 21

Utilizarea filigranurilor ........................................................................................................................................... 22

Utilizarea unui filigran existent .................................................................................................................. 22

Crearea unui filigran .................................................................................................................................. 22

Editarea unui filigran ................................................................................................................................. 22

Ştergerea unui filigran ............................................................................................................................... 22

Utilizarea suprapunerilor ...................................................................................................................................... 23

Ce este o suprapunere? ............................................................................................................................ 23

Crearea unei noi suprapuneri de pagină ................................................................................................... 23

Utilizarea unei suprapuneri de pagină ....................................................................................................... 23

Ştergerea unei suprapuneri de pagină ...................................................................................................... 23

C

APITOLUL

4:P

ARTAJAREA LOCAL

Ă

A IMPRIMANTEI

Configurarea unui calculator gazdă ...................................................................................................................... 24

Configurarea unui calculator client ....................................................................................................................... 24

C

APITOLUL

5:U

TILIZAREA PROGRAMULUI

S

MART

P

ANEL

Înţelegerea programului Smart Panel ................................................................................................................... 25

Deschiderea Ghidului de depanare ...................................................................................................................... 26

Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă ................................................................................................... 26

Utilizarea fişierului Ajutor pe ecran ............................................................................................................ 26

Modificarea setărilor programului Smart Panel .................................................................................................... 26

C

APITOLUL

6:U

TILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN

L

INUX

Primii paşi ............................................................................................................................................................. 27

Instalarea Unified Linux Driver ............................................................................................................................. 27

Instalarea Unified Linux Driver .................................................................................................................. 27

Dezinstalarea Unified Linux Driver ............................................................................................................ 28

Utilizarea programului SetIP ................................................................................................................................. 28

Pornirea programului ................................................................................................................................. 28

Utilizarea Unified Driver Configurator ................................................................................................................... 29

Deschiderea Unified Linux Driver Configurator ......................................................................................... 29

Configurare imprimante ............................................................................................................................. 29

2

Configurare porturi .................................................................................................................................... 30

Configurarea proprietăţilor imprimantei ................................................................................................................ 30

Imprimarea unui document ................................................................................................................................... 31

Imprimarea din aplicaţii ............................................................................................................................. 31

Imprimarea fişierelor ................................................................................................................................. 31

C

APITOLUL

7:U

TILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR

M

ACINTOSH

Instalarea software-ului ........................................................................................................................................ 33

Utilizarea programului SetIP ................................................................................................................................. 33

Pornirea programului ................................................................................................................................. 34

Configurarea imprimantei ..................................................................................................................................... 34

Pentru conectarea cu cablu de reţea ........................................................................................................ 34

Pentru conectarea cu cablu USB .............................................................................................................. 34

Imprimarea ........................................................................................................................................................... 36

Imprimarea unui document ....................................................................................................................... 36

Modificarea setărilor imprimantei .............................................................................................................. 36

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie ...................................................................... 38

3

1

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

Acest capitol include:

Instalarea software-ului imprimantei

Modificarea limbii de afi şare a software-ului

Reinstalarea software-ului imprimantei

Dezinstalarea software-ului imprimantei

Instalarea driverului de imprimant ă monocromă

N

OT

Ă :

Procedura următoare se referă la Windows XP; pentru alte sisteme de operare, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

Instalarea tipic ă

Aceasta este opţiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor.

Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operaţiunile imprimantei.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este pornită.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi faceţi clic pe OK.

Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server

2008 R2, faceţi clic pe Start

Toate programeleAccesorii

Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.

Dacă fereastra Redare automată este afişată în

Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau

executare program

şi apoi faceţi clic pe Continuare în fereastra Control cont utilizator.

3

Faceţi clic pe Next.

Instalarea software-ului imprimantei

Puteţi instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau pentru imprimare în reţea. Pentru a instala pe calculator software-ul imprimantei, executaţi procedura de instalare corespunzătoare, în funcţie de imprimanta utilizată.

Un driver de imprimantă este un produs software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a driverelor poate diferi în funcţie de sistemul de operare utilizat.

Toate aplicaţiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie

închise înainte de a începe instalarea.

Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare local ă

O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat

împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu paralel. Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o reţea,

săriţi peste acest pas şi treceţi la „Instalarea software-ului pentru imprimare în reţea” la pagina 7.

Puteţi instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

N

OT

Ă :

În cazul în care, în timpul instalării, este afişată fereastra

„Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceţi clic pe din colţul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau faceţi clic pe Revocare.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

4

Selectaţi Typical installation for a local printer. Faceţi clic pe

Next

.

caseta de validare şi faceţi clic pe Finish. Sunteţi direcţionat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

N

OT

Ă :

În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afişată următoarea fereastră.

• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.

• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va

începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.

• Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în func ţie de imprimanta şi interfaţa utilizate.

5

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test. Dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Next.

În caz contrar, faceţi clic pe Next şi săriţi peste la pasul 7.

6

În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi clic pe Yes.

În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

7

Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung

în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung, selectaţi

N

OT

Ă

:

În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea

„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Instalarea personalizat ă

Puteţi selecta separat componentele pe care doriţi să le instalaţi.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este pornită.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi faceţi clic pe OK.

Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server

2008 R2, faceţi clic pe Start

Toate programeleAccesorii

Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.

Dacă fereastra Redare automată este afişată în

Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau

executare program

şi apoi faceţi clic pe Continuare în fereastra Control cont utilizator.

5

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

3

Faceţi clic pe Next.

N

OT

Ă :

În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afişată următoarea fereastră.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4

Selectaţi Custom installation. Faceţi clic pe Next.

• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.

• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va

începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.

• Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în func ţie de imprimanta şi interfaţa utilizate.

6

Selectaţi componentele pe care doriţi să le instalaţi şi faceţi clic pe Next.

5

Selectaţi imprimanta dumneavoastră şi faceţi clic pe Next.

N

OT

Ă :

Puteţi selecta un alt director de instalare făcând clic pe

[Browse].

6

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

7

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test. Dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Next.

În caz contrar, faceţi clic pe Next şi săriţi peste la pasul 9.

8

În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi clic pe Yes.

În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

9

Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung

în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Finish. Sunteţi direcţionat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi faceţi clic pe OK.

Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server

2008 R2, faceţi clic pe Start

Toate programeleAccesorii

Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.

Dacă fereastra Redare automată este afişată în

Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau

executare program

şi apoi faceţi clic pe Continuare în fereastra Control cont utilizator.

3

Faceţi clic pe Next.

Instalarea software-ului pentru imprimare în re ţea

Atunci când conectaţi imprimanta la o reţea, este necesar ca mai

întâi să configuraţi setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce aţi atribuit şi verificat setările TCP/IP, puteţi instala software-ul pe fiecare calculator din reţea.

Puteţi instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

Instalarea tipic ă

Aceasta este opţiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor.

Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operaţiunile imprimantei.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea şi este pornită. Pentru informaţii detaliate privind conectarea la reţea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat

împreună cu aceasta.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4

Selectaţi Typical installation for a network printer. Faceţi clic pe Next.

7

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

5

Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

• Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP

Port

pentru a adăuga imprimanta dorită în reţea. Pentru a adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimaţi o pagină Configuraţie reţea.

• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul Browse.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în reţea, dezactivaţi firewall-ul şi faceţi clic pe Update.

Pentru sistemul de operare Windows, faceţi clic pe Start

Panou

de control

şi porniţi paravanul de protecţie din Windows, şi setaţi această opţiune ca neactivată. Pentru alte sisteme de operare, consultaţi ghidurile online respective.

6

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectaţi caseta (casetele) de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.

N

OT

Ă :

În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea

„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Instalarea personalizat ă

Puteţi selecta separat componentele pe care doriţi să le instalaţi şi puteţi seta adresa IP dorită.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea şi este pornită. Pentru informaţii detaliate privind conectarea la reţea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat

împreună cu aceasta.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi faceţi clic pe OK.

Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server

2008 R2, faceţi clic pe Start

Toate programeleAccesorii

Executare şi tastaţi X:\Setup.exe.

Dacă fereastra Redare automată este afişată în

Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, faceţi clic pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau

executare program

şi apoi faceţi clic pe Continuare în fereastra Control cont utilizator.

8

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

3

Faceţi clic pe Next.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4

Selectaţi Custom installation. Faceţi clic pe Next.

• Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP

Port

pentru a adăuga imprimanta dorită în reţea. Pentru a adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimaţi o pagină Configuraţie reţea.

• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul Browse.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în reţea, dezactivaţi firewall-ul şi faceţi clic pe Update.

Pentru sistemul de operare Windows, faceţi clic pe Start

Panou

de control

şi porniţi paravanul de protecţie din Windows, şi setaţi această opţiune ca neactivată. Pentru alte sisteme de operare, consultaţi ghidurile online respective.

S

UGESTIE

: Dacă doriţi să setaţi o anumită adresă IP pentru o anumită imprimantă din reţea, faceţi clic pe butonul Set IP Address.

Este afişată fereastra Setare adresă IP. Procedaţi după cum urmează:

5

Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next. a. Selectaţi o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită adresă IP din listă.

b. Configuraţi manual o adresă IP, o mască de subreţea şi un gateway pentru imprimantă şi faceţi clic pe Configure pentru a seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din reţea.

c. Faceţi clic pe Next.

• Puteţi seta imprimanta de reţea şi prin SyncThru™ Web Service, un server web încorporat. Daţi clic pe Launch SWS în fereastra

Set IP Address

.

6

Selectaţi componentele pe care doriţi să le instalaţi. După selectarea componentelor, este afişată următoarea fereastră.

De asemenea, puteţi modifica numele imprimantei, puteţi seta imprimanta pentru a fi partajată în reţea, puteţi seta imprimanta

9

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

ca imprimantă implicită şi puteţi modifica numele de port pentru fiecare imprimantă. Faceţi clic pe Next.

Pentru a instala acest software pe un server, selectaţi caseta de validare Setting up this printer on a server.

7

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectaţi caseta (casetele) de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

Modificarea limbii de afi şare a software-ului

După instalarea software-ului, puteţi modifica limba de afişare a acestuia.

1

Faceţi clic pe meniul Start din Windows.

2

Selectaţi Programe sau Toate programele şi apoi numele

driverului imprimantei dumneavoastr

ă.

3

Selectaţi Language Selection.

4

Selectaţi limba dorită din fereastra de selectare a limbii şi faceţi clic pe OK.

Reinstalarea software-ului imprimantei

În cazul în care instalarea eşuează, puteţi reinstala software-ul.

1

Porniţi sistemul de operare Windows.

2

Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele

numele driverului imprimantei dumneavoastr ă

Maintenance

.

3

Selectaţi Repair şi faceţi clic pe Next

.

4

Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.

N

OT

Ă :

În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea

„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

• Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP

Port

pentru a adăuga imprimanta dorită în reţea. Pentru a adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul Browse.

Va fi afişată o listă de componente; puteţi reinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

10

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

N

OT

Ă :

În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afişată următoarea fereastră.

• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.

• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va

începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.

• Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în func ţie de imprimanta şi interfaţa utilizate.

5

Selectaţi componentele pe care doriţi să le reinstalaţi şi faceţi clic pe Next.

Dacă aţi instalat software-ul imprimantei pentru imprimare locală şi selectaţi numele driverului imprimantei

dumneavoastr

ă, este afişată fereastra care vă întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test. Procedaţi după cum urmează: a. Pentru a imprima o pagină de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Next.

b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi clic pe Yes.

În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

6

După finalizarea reinstalării, faceţi clic pe Finish.

Dezinstalarea software-ului imprimantei

1

Porniţi sistemul de operare Windows.

2

Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele

numele driverului imprimantei dumneavoastr ă

Maintenance

.

3

Selectaţi Remove şi faceţi clic pe Next.

Va fi afişată o listă de componente; puteţi dezinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

4

Selectaţi componentele pe care doriţi să le dezinstalaţi şi faceţi clic pe Next.

5

Atunci când calculatorul vă solicită să confirmaţi selecţia, faceţi clic pe Yes.

Driverul selectat şi toate componentele acestuia sunt eliminate din calculator.

6

După dezinstalarea software-ului, faceţi clic pe Finish.

Instalarea driverului de imprimant ă monocrom ă

Printre driverele acestei imprimante se numără un driver mono, care permite utilizarea imprimantei ca imprimantă monocromă. Este necesar să instalaţi driverul de imprimantă monocromă pe calculator.

Instrucţiunile de mai jos vă vor ghida pas cu pas de-a lungul procesului de instalare.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este pornită. Dacă este cazul, asiguraţi-vă că imprimanta şi calculatorul sunt conectate la reţea.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

3

Faceţi clic pe Cancel.

Dacă este afişată fereastra de confirmare, faceţi clic pe Finish.

11

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

4

Faceţi clic pe Start

Imprimante şi faxuri.

5

Selectaţi Adăugare imprimantă.

6

Atunci când este afişat Expert adăugare imprimantă, faceţi clic pe Următorul.

7

Selectaţi Imprimantă locală ataşată acestui computer şi Se

detecteaz ă şi se instalează în mod automat imprimanta

Plug and Play

, apoi faceţi clic pe Următorul. Treceţi la pasul 13.

În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu găseşte imprimanta, treceţi la pasul următor.

8

Selectaţi Următorul în fereastra Selectaţi un port pentru

imprimant

ă.

9

În fereastra Selectaţi un port pentru imprimantă, selectaţi

Ob

ţinere disc....

10

Faceţi clic pe Răsfoire pentru a găsi un driver de imprimantă monocromă pentru imprimanta dumneavoastră.

11

Selectaţi fişierul ***.inf şi faceţi clic pe Deschidere.

12

Faceţi clic pe OK în fereastra Instalare din disc.

13

Selectaţi un driver de imprimantă monocromă în fereastra

Imprimante

şi faceţi clic pe Următorul.

N

OT

Ă :

Dacă aţi instalat anterior un driver de imprimantă monocromă, va fi afişată fereastra Use Existing Driver. Efectuaţi setările conform indicaţiilor afişate în această fereastră şi faceţi clic pe Next. De asemenea, în funcţie de configuraţia calculatorului dumneavoastră, pot fi afişate fereastra de partajare imprimantă sau fereastra de imprimare pagină de test; efectuaţi selecţia corespunzătoare.

14

Introduceţi numele imprimantei dumneavoastră şi faceţi clic pe

Next

.

15

Faceţi clic pe Finish pentru a începe instalarea unui driver de imprimantă monocromă.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o reţea, mergeţi la fereastra Properties a imprimantei şi selectaţi fila Ports, apoi faceţi clic pe Add Port şi pe Standard TCP/IP Port şi creaţi un port nou pentru conectarea la imprimantă. Pentru a crea un nou port, urmaţi procedura expusă în fereastra programului asistent.

12

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

2

Opera ţiuni elementare de imprimare

Acest capitol explică opţiunile şi sarcinile uzuale de imprimare în

Windows.

Acest capitol include:

Imprimarea unui document

Imprimarea într-un fi şier (PRN)

Set ările imprimantei

- Fila Layout

- Fila Paper

- Fila Graphics

- Fila Extras

- Fila About

- Fila Printer

- Utilizarea unei set ări favorite

- Utilizarea fi şierului Ajutor

Imprimarea unui document

N

OTE

:

• Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Stabili ţi care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastr ă. Consultaţi secţiunea

Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul

Specifica ţiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastr ă.

• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.

Procedura următoare descrie paşii necesari în general pentru imprimarea din diverse aplicaţii Windows. Paşii exacţi pentru imprimarea unui document pot diferi în funcţie de aplicaţia utilizată.

Consultaţi Manualul de utilizare al aplicaţiei software pentru a afla procedura exactă de imprimare.

1

Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Selectaţi Print din meniul File. Este afişată fereastra Imprimare.

Această fereastră poate arăta uşor diferit în funcţie de aplicaţie.

Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra

Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii şi intervalul de imprimare.

Asiguraţi-vă că imprimanta dumneavoastră este selectată.

3

Selectaţi driverul imprimantei dumneavoastră din lista derulantă Name.

Pentru a beneficia de funcţiile de imprimare oferite de driverul imprimantei dumneavoastră, faceţi clic pe Properties sau pe

Preferences

în fereastra Imprimare a aplicaţiei. Pentru

informaţii detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 14.

Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă Setup,

Printer

sau Options, faceţi clic pe elementul respectiv. Apoi, faceţi clic pe Properties în ecranul următor.

Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra de proprietăţi ale imprimantei.

4

Pentru a începe operaţiunea de imprimare, faceţi clic pe OK sau pe Print în fereastra Imprimare.

13

Operaţiuni elementare de imprimare

Imprimarea într-un fi şier (PRN)

În anumite cazuri, veţi dori să salvaţi datele de imprimare într-un fişier, în vederea utilizării ulterioare.

Pentru a crea un fişier:

1

Bifaţi caseta Print to file din fereastra Print.

2

Selectaţi un director şi atribuiţi fişierului un nume, apoi faceţi clic pe OK.

Set ările imprimantei

Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi nevoie atunci când utilizaţi imprimanta. Atunci când sunt afişate proprietăţile imprimantei, puteţi vizualiza şi modifica setările necesare pentru operaţiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăţi ale imprimantei poate diferi în funcţie de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăţi pentru Windows XP.

Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată.

Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei prin intermediul directorului

Imprimante, puteţi vizualiza file suplimentare de tip Windows

(consultaţi Manualul de utilizare pentru Windows) şi fila Printer (a se

vedea „Fila Printer” la pagina 17).

N

OTE

:

• Majoritatea aplicaţiilor Windows vor anula şi înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificaţi mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicaţia software şi apoi modificaţi celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.

• Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de

dumneavoastr

ă să devină permanente, efectuaţi-le în directorul

Imprimante.

• Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

1. Faceţi clic pe butonul Start din Windows.

2. Selectaţi Imprimante şi faxuri.

3. Selectaţi pictograma driverului imprimantei

dumneavoastr

ă.

4. Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectaţi Preferinţe imprimare.

5. Modificaţi setările în fiecare filă, apoi faceţi clic pe OK.

14

Operaţiuni elementare de imprimare

Fila Layout

Fila Layout furnizează opţiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Layout Options include

Multiple Pages per Side

, Poster Printing şi Booklet Printing. A se

vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe

informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei” la pagina 21.

Fila Paper

Utilizaţi următoarele opţiuni pentru a seta specificaţiile principale de manipulare a hârtiei atunci când accesaţi proprietăţile imprimantei. A

se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe

informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

Faceţi clic pe fila Paper pentru a accesa diversele proprietăţi ale hârtiei.

Paper Orientation

Paper Orientation

vă permite să selectaţi direcţia de imprimare a informaţilor pe o pagină.

Portrait imprimă de-a lungul lăţimii paginii, în format de scrisoare.

Landscape imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de calcul.

Rotate 180 Degrees vă permite să rotiţi pagina cu numărul selectat de grade.

Portrait

Landscape

Layout Options

Layout Options

vă permite să selectaţi opţiuni avansate de imprimare. Puteţi selecta Multiple Pages per Side şi Poster

Printing

.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la pagina 19.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea de afişe” la pagina 20.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea broşurilor” la pagina 20.

Double-sided Printing

Double-sided Printing

vă permite să imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei.

În cazul în care aceast ă opţiune nu este afişată, imprimanta dumneavoastr ă nu include această funcţie.

15

Operaţiuni elementare de imprimare

Copies

Copies

vă permite să selectaţi numărul de copii care trebuie imprimate. Puteţi selecta un număr de copii cuprins între 1 şi 999.

Paper Options

Size

Size

vă permite să setaţi dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.

Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta Size, faceţi clic pe Custom. La afişarea ferestrei Custom Paper Setting, setaţi dimensiunea hârtiei şi faceţi clic pe OK. Setarea apare în listă, astfel

încât poate fi selectată.

Source

Asiguraţi-vă că Source este setată la tava de hârtie corespunzătoare.

Utilizaţi Manual Feeder atunci când imprimaţi pe materiale speciale, cum ar fi plicurile şi colile transparente.

Type

Setaţi Type pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriţi să imprimaţi. Astfel, veţi obţine imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, este posibil să nu obţineţi calitatea dorită a imprimării.

Thick

: Hârtie groasă de 90 - 105 g/m

2

.

Thin

: Hârtie subţire de 60 - 70 g/m

2

.

Cotton

: hârtie din bumbac de 75 ~ 90 g/m

2

, precum Gilbert 25% şi

Gilbert 100%.

Plain Paper

: Hârtie mată normală. Selectaţi acest tip dacă imprimanta dumneavoastră este monocromă şi imprimaţi pe hârtie din bumbac de 60 g/m

2

.

Recycled Paper

: hârtie reciclată de 75 ~ 90 g/m

2

.

Color Paper

: hârtie colorată de 75 ~ 90 g/m

2

.

Archive

: Când doriţi să păstraţi imprimatele o perioadă mai mare de timp, de exemplu, într-o arhivă, selectaţi această opţiune.

Glossy Photo 160 g/m2

: hârtie lucioasă 44 livre (160 g/m2).

Scaling Printing

Scaling Printing

vă permite să scalaţi automat sau manual proiectul de imprimat pe o pagină. Puteţi selecta dintre None,

Reduce/Enlarge

şi Fit to Page.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită” la pagina 21.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 21.

Fila Graphics

Utilizarea următoarelor opţiuni de Grafică vă permite să reglaţi calitatea de imprimare conform cerinţele dumneavoastră de

imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13

pentru mai multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

Faceţi clic pe fila Graphic pentru a afişa proprietăţile prezentate mai jos.

Color Mode

Puteţi selecta opţiunile de culoare. Setarea Color generează,

în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriţi să imprimaţi un document color în nuanţe de gri, selectaţi Grayscale. Dacă doriţi să reglaţi manual opţiunile de culoare, selectaţi Manual şi faceţi clic pe butonul Color

Adjust

sau pe butonul Color Matching.

Copies Setting: În cazul în care faceţi mai multe copii şi doriţi ca unele din acestea să fie imprimate color iar celelalte – în nuanţe de gri, utilizaţi această opţiune şi selectaţi numărul de copii în nuanţe de gri.

Color Adjust: Puteţi regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opţiunea Levels.

Color Matching: Puteţi regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opţiunea Settings.

Advanced Options

Puteţi accesa setările avansate făcând clic pe butonul Advanced

Options

.

Print All Text To Black: Atunci când este bifată opţiunea Print

All Text To Black

, întregul text din document va fi imprimat cu culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afişată pe ecran.

Print All Text To Darken: Atunci când este bifată opţiunea Print

All Text To Darken

, întregul text din document poate fi imprimat cu o culoare mai întunecată decât cea a unui document normal.

Unele imprimante nu suport ă această funcţie.

Quality

Op ţiunile de calitate pe care le puteţi selecta pot diferi în func ţie de modelul de imprimantă.

Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele şi imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

16

Operaţiuni elementare de imprimare

Fila Extras

Puteţi selecta opţiunile de ieşire pentru documentul dumneavoastră.

A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai

multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

Faceţi clic pe fila Extras pentru a accesa următoarea funcţie:

Fila About

Utilizaţi fila About pentru a afişa notificarea referitoare la copyright şi numărul versiunii driverului. Dacă aveţi un browser Internet, vă puteţi conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se

vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe

informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

Fila Printer

Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei prin intermediul directorului

Imprimante

, puteţi vizualiza fila Printer. Puteţi seta configuraţia imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

1

Faceţi clic pe meniul Start din Windows.

2

Selectaţi Imprimante şi faxuri.

3

Selectaţi pictograma driverului imprimantei dumneavoastră.

4

Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectaţi Properties.

5

Faceţi clic pe fila Printer şi setaţi opţiunile.

Watermark

Puteţi crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare pagină a documentului. Pentru informaţii detaliate, a se vedea

„Utilizarea filigranurilor” la pagina 22.

Overlay

Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor preimprimate şi al hârtiei cu antet. Pentru informaţii detaliate, a se

vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 23.

Output Options

Print Subset: Puteţi seta succesiunea de imprimare a paginilor.

Selectaţi ordinea de imprimare din lista derulantă.

- Normal (1,2,3): Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima pagină până la ultima pagină.

- Reverse All Pages (3,2,1): Imprimanta imprimă toate paginile, de la ultima pagină până la prima pagină.

- Print Odd Pages: Imprimanta imprimă numai paginile cu numere impare ale documentului.

- Print Even Pages: Imprimanta imprimă numai paginile cu numere pare ale documentului.

17

Operaţiuni elementare de imprimare

Utilizarea unei set ări favorite

Opţiunea Favorites, vizibilă pe fiecare filă de proprietăţi, vă permite să salvaţi setările curente ale proprietăţilor în vederea utilizării viitoare.

Pentru a salva un element Favorites:

1

Modificaţi setările în fiecare filă, conform necesităţilor.

2

Introduceţi un nume pentru element în caseta de introducere text Favorites.

3

Faceţi clic pe Save.

Atunci când salvaţi Favorites, sunt salvate toate setările curente ale driverului.

Pentru a utiliza o setare salvată, selectaţi elementul din lista derulantă Favorites. În acest moment, imprimanta este setată în conformitate cu setarea Favorite selectată.

Pentru a şterge un element Favorite, selectaţi-l din listă şi faceţi clic pe Delete.

De asemenea, puteţi restaura setările implicite ale driverului imprimantei selectând Printer Default din listă.

Utilizarea fi şierului Ajutor

Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul Ajutor din fereastra de proprietăţi ale imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informaţii detaliate privind funcţiile imprimantei oferite de driverul acesteia.

De asemenea, puteţi face clic pe din colţul din dreapta sus al ferestrei şi apoi puteţi face clic pe orice setare.

18

Operaţiuni elementare de imprimare

3

Imprimarea avansat ă

Acest capitol explică opţiunile de imprimare şi activităţile de imprimare avansată.

N

OT

Ă :

• Fereastra Proprietăţi a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.

Acest capitol include:

Imprimarea mai multor pagini pe o singur ă coală de hârtie

(imprimarea pân ă la N)

Imprimarea de afi şe

Imprimarea bro şurilor

Imprimarea pe ambele fe ţe ale hârtiei

Imprimarea unui document la scar ă micşorată sau mărită

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectat ă

Utilizarea filigranurilor

Utilizarea suprapunerilor

1 2

3 4

Imprimarea mai multor pagini pe o singur ă coală de hârtie (imprimarea pân ă la N)

Puteţi selecta numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră.

Puteţi imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

În fila Layout, selectaţi Multiple Pages per Side din lista derulantă Layout Type.

3

Selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă Pages per Side.

4

Selectaţi ordinea paginilor prin intermediul listei derulante Page

Order

, dacă este necesar.

Bifaţi Print Page Border pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală.

5

Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.

6

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

19

Imprimarea avansată

Imprimarea de afi şe

Această funcţie permite să imprimaţi un singur document pe 4, 9 sau

16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un sigur document de mărimea unui afiş.

N

OT

Ă :

Opţiunea de imprimare postere este disponibilă când se selectează 600 dpi în opţiunea de rezoluţie din butonul tab Graphic.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

Faceţi clic pe fila Layout, selectaţi Poster Printing în lista derulantă Layout Type.

3

Configuraţi opţiunea de afiş:

Puteţi selecta modul de machetare a paginii din Poster<2x2>,

Poster<3x3>

sau Poster<4x4>. Dacă selectaţi Poster<2x2>, rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi

4 pagini fizice.

Imprimarea bro şurilor

9

8

9

8

Această funcţie a imprimantei vă permite să imprimaţi documente pe ambele feţe ale hârtiei şi să aranjaţi paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare, pentru a se obţine o broşură.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

În fila Layout, selectaţi Booklet Printing din lista derulantă

Layout Type

.

N

OT

Ă

:

Opţiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru orice dimensiune a hârtiei. Pentru a afla dimensiunea de hârtie disponibilă pentru această funcţie, selectaţi dimensiunea hârtiei în opţiunea Size din fila Paper, apoi verificaţi dacă opţiunea Booklet

Printing

din lista derulantă Layout Type din fila Layout este activată.

3

Faceţi clic pe fila Paper şi selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.

4

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

5

După imprimare, pliaţi şi capsaţi paginile.

Specificaţi, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a acestora.

3,8 mm

3,8 mm

4

Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul. Puteţi finaliza afişul lipind foile împreună.

20

Imprimarea avansată

Imprimarea pe ambele fe ţe ale hârtiei

Puteţi imprima pe ambele feţe ale unei coli de hârtie. Înainte de imprimare, stabiliţi orientarea documentului.

Opţiunile sunt:

None

Long Edge – formatul convenţional utilizat la legarea cărţilor.

Short Edge – tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

2

2

2

3

5

5

3

Pe marginea lungă

2

5

3

Pe marginea scurtă

3

5

N

OT

Ă :

• Nu imprimaţi pe ambele feţe ale etichetelor, ale colilor transparente, ale plicurilor sau ale hârtiei groase. Acest lucru poate avea ca rezultat blocarea hârtiei şi deteriorarea imprimantei.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

În fila Layout, selectaţi orientarea hârtiei.

3

În secţiunea Double-sided Printing, selectaţi opţiunea de legare dorită.

4

Faceţi clic pe fila Paper şi selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră nu este echipată cu o unitate duplex, este necesar să finalizaţi manual operaţiunea de imprimare. Într-o primă etapă, paginile vor fi imprimate din două în două. După imprimarea primei feţe a proiectului dumneavoastră, este afişată fereastra Printing Tip. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza operaţiunea de imprimare.

A

Imprimarea unui document la scar ă mic şorată sau mărită

Puteţi modifica dimensiunea conţinutului unei pagini pentru ca aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

În fila Paper, selectaţi Reduce/Enlarge din lista derulantă

Printing Type

.

3

Introduceţi procentul de scalare în caseta Percentage de introducere valori.

De asemenea, puteţi face clic pe butonul sau pe butonul .

4

Selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în Paper Options.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectat ă

Această funcţie a imprimantei vă permite să scalaţi proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriţi să verificaţi detaliile de fineţe ale unui document de dimensiuni reduse.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

În fila Paper, selectaţi Fit to Page din lista derulantă Printing

Type

.

3

Selectaţi dimensiunea corectă din lista derulantă Output size.

4

Selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în Paper Options.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

21

Imprimarea avansată

Utilizarea filigranurilor

Opţiunea Filigran vă permite să imprimaţi text peste un document existent. De exemplu, puteţi imprima, pe prima pagină a unui document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare gri, în diagonală, cuvintele „VERSIUNE PRELIMINARĂ” sau

„CONFIDENŢIAL”.

Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteţi adăuga noi filigranuri în listă.

Utilizarea unui filigran existent

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

Faceţi clic pe fila Extras şi selectaţi filigranul dorit din lista derulantă Watermark. Filigranul selectat va fi afişat în câmpul de previzualizare.

3

Faceţi clic pe OK şi începeţi imprimarea.

N

OT

Ă :

În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va arăta pagina imprimată.

Crearea unui filigran

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.

3

Introduceţi un mesaj text în caseta Watermark Message. Puteţi introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afişat în fereastra de previzualizare.

În cazul în care caseta First Page Only este bifată, filigranul este imprimat numai pe prima pagină.

4

Selectaţi opţiunile de imprimare a filigranului.

În secţiunea Font Attributes, puteţi selecta numele, stilul şi dimensiunea fontului şi nuanţa de gri a acestuia; unghiul filigranului poate fi setat în secţiunea Message Angle.

5

Faceţi clic pe Add pentru a adăuga un nou filigran în listă.

6

La finalizarea editării, faceţi clic pe OK şi începeţi imprimarea.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectaţi (No Watermark) din lista derulantă Watermark.

Editarea unui filigran

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.

3

Selectaţi filigranul pe care doriţi să îl editaţi din lista Current

Watermarks

şi modificaţi mesajul şi opţiunile acestuia.

4

Faceţi clic pe Update pentru a salva modificările.

5

Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.

Ştergerea unui filigran

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

2

În fila Extras, faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea

Watermark

. Este afişată fereastra Edit Watermark.

3

Selectaţi filigranul pe care doriţi să îl ştergeţi din lista Current

Watermarks

şi faceţi clic pe Delete.

4

Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.

22

Imprimarea avansată

Utilizarea suprapunerilor

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Ce este o suprapunere?

O suprapunere este compusă din text şi/sau imagini memorate pe hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fişier care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimate şi al hârtiei cu antet. Ca alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteţi crea o suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii incluse de obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei dumneavoastră, nu este necesar să încărcaţi în imprimantă hârtie pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandaţi imprimarea suprapunerii de tip antet.

Crearea unei noi suprapuneri de pagin ă

Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creaţi o nouă suprapunere de pagină care să conţină sigla sau imaginea dumneavoastră.

1

Creaţi sau deschideţi un document care conţine un text sau o imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de de pagină.

Amplasaţi elementele respective exact aşa cum doriţi ca ele să apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.

2

Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi

proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

3

Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Overlay.

4

În fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create Overlay.

5

În fereastra Create Overlay, introduceţi un nume de cel mult opt caractere în caseta File name. Selectaţi calea de destinaţie, dacă este necesar. (Directorul implicit este

C:\Formover).

6

Faceţi clic pe Save. Numele este afişat în caseta Overlay List.

7

Faceţi clic pe OK sau pe Yes pentru a finaliza procedura de creare.

Fişierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de hard disk a calculatorului.

N

OT

Ă :

Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată suprapunerea. Nu creaţi suprapuneri cu filigran.

23

Imprimarea avansată

Utilizarea unei suprapuneri de pagin ă

După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

1

Creaţi sau deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.

3

Faceţi clic pe fila Extras.

4

Selectaţi suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă

Overlay

.

5

Dacă fişierul conţinând suprapunerea nu este afişat în lista

Overlay

, faceţi clic pe butoanele Edit şi Load Overlay şi selectaţi fişierul respectiv.

Dacă fişierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteţi, de asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra Load

Overlay

.

După selectarea fişierului, faceţi clic pe Open. Fişierul este afişat în caseta Overlay List şi este disponibil pentru imprimare. Selectaţi suprapunerea din caseta Overlay List.

6

Dacă este necesar, faceţi clic pe Confirm Page Overlay When

Printing

. În cazul în care caseta este bifată, este afişată o fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitaţi imprimarea unui document; această fereastră vă solicită să confirmaţi dacă doriţi să imprimaţi o suprapunere împreună cu documentul.

În cazul în care caseta nu este bifată şi a fost selectată o suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună cu documentul.

7

Faceţi clic pe OK sau pe Yes până la începerea imprimării.

Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul de imprimat, şi este imprimată împreună cu documentul respectiv.

N

OT

Ă :

Rezoluţia unui document de suprapunere trebuie să fie identică cu rezoluţia documentului ce urmează a fi imprimat

împreună cu suprapunerea.

Ştergerea unei suprapuneri de pagină

Puteţi şterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizaţi.

1

În fereastra de proprietăţi ale imprimantei, faceţi clic pe Extras.

2

Faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Overlay.

3

Selectaţi suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi din caseta

Overlay List

.

4

Faceţi clic pe Delete Overlay.

5

La afişarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceţi clic pe Yes.

6

Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.

4

Partajarea local ă a imprimantei

Puteţi conecta imprimanta direct la un calculator selectat din reţea, calculator denumit „calculator gazdă”.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

N

OTE

:

• Stabiliţi care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultaţi secţiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificaţiile imprimantei din

Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.

• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.

Configurarea unui calculator gazd ă

1

Porniţi sistemul de operare Windows.

2

În meniul Start, selectaţi Imprimante şi faxuri.

3

Faceţi dublu clic pe pictograma driverului imprimantei

dumneavoastr

ă.

4

În meniul Printer, selectaţi Partajare.

5

Bifaţi caseta Partajare imprimantă.

6

Completaţi câmpul Nume partajare şi apoi faceţi clic pe OK.

Configurarea unui calculator client

1

Faceţi clic dreapta pe butonul Start din Windows şi selectaţi

Explorer

.

2

Deschideţi directorul de reţea în coloana din stânga.

3

Faceţi clic pe numele partajat.

4

În meniul Start, selectaţi Imprimante şi faxuri.

5

Faceţi dublu clic pe pictograma driverului imprimantei

dumneavoastr

ă.

6

În meniul Printer, selectaţi Proprietăţi.

7

În fila Porturi, faceţi clic pe Adăugare port.

8

Selectaţi Port local şi faceţi clic pe Port nou.

9

Completaţi câmpul Enter a port name cu numele partajat.

10

Faceţi clic pe OK şi apoi faceţi clic pe Închidere.

11

Faceţi clic pe Se aplică şi apoi faceţi clic pe OK.

24

Partajarea locală a imprimantei

5

Utilizarea programului

Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează şi vă informează despre statutul imprimantei şi vă permite să personalizaţi setările acesteia. Dacă sunteţi utilizator Windows sau Macintosh, Smart

Panel se instalează automat la instalarea software-ului imprimantei.

Dacă sunteţi utilizator Linux, descărcaţi Smart Panel de pe site-ul

Samsung (www.samsung.com/printer).

N

OTE

:

• Pentru a utiliza acest program, aveţi nevoie de:

- Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultaţi capitolul Specificaţiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.

- Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară

- Linux. Pentru a stabili care sunt sistemele Linux compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultaţi capitolul Specificaţiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.

- Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru animaţie flash în Ajutor HTML.

• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.

În ţelegerea programului Smart Panel

În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este afişat automat, prezentând eroarea.

De asemenea, Smart Panel poate fi lansat manual. Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activităţi Windows (în

Windows) sau din zona de notificare (în Linux). De asemenea, puteţi face clic pe această pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).

Faceţi dublu clic pe această pictogramă în Windows.

Faceţi clic pe această pictogramă în Mac OS X.

Faceţi clic pe această pictogramă în Linux.

25

Utilizarea programului Smart Panel

Dacă sunteţi utilizator Windows, din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele

numele driverului pentru imprimanta dumneavoastr ă

Smart Panel

.

N

OTE

:

• Dacă aţi instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectaţi mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul

Smart Panel corespunzător. Faceţi clic dreapta (în Windows sau

Linux) sau faceţi clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi numele imprimantei dumneavoastră.

• Fereastra Smart Panel şi conţinutul acesteia prezentate în acest

Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcţie de imprimanta utilizată sau de sistemul de operare instalat.

Programul Smart Panel afişează statutul curent al imprimantei, nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de toner şi diverse alte informaţii. De asemenea, prin intermediul acestui program puteţi modifica setările imprimantei.

1

1 Nivelul tonerului

Puteţi vizualiza nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de toner. Imprimanta şi numărul de cartuşe de toner prezentate mai sus pot diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu au această funcţie.

Buy Now

Puteţi comanda online un nou cartuş de toner.

Troubleshooting Guide

Puteţi vizualiza fişierul Ajutor pentru a rezolva eventualele probleme.

Printer Setting

Puteţi configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer

Settings Utility. Unele imprimante nu au această funcţie.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o reţea şi sunteţi utilizator Windows sau Mac OS X, fereastra SyncThru Web

Service

este afişată în locul ferestrei Printer Setting Utility.

Sistemele de operare Linux nu suportă mediile de reţea.

Driver Setting

(Numai pentru Windows)

Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră ce vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informaţii detaliate, a se

vedea „Setările imprimantei” la pagina 14.

Deschiderea Ghidului de depanare

Utilizând Ghidul de depanare, puteţi vizualiza soluţiile pentru problemele legate de statutul erorilor.

Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic (în Mac OS

X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Troubleshooting Guide.

Utilizarea programului Utilitar set ări imprimant ă

Utilizând programul Utilitar setări imprimantă, puteţi configura şi verifica setările imprimantei.

1

Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic

(în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Printer

Setting

.

2

Modificaţi setările.

3

Pentru a trimite modificările către imprimantă, faceţi clic pe butonul Apply.

N

OTE

:

În cazul în care imprimanta este conectată la o reţea, fereastra SyncThru Web Service este afişată în locul ferestrei

Utilitar setări imprimantă.

Utilizarea fi şierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informaţii despre Printer Settings Utility, faceţi clic pe .

Modificarea set ărilor programului

Smart Panel

Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Options. Selecaţi opţiunile dorite din fereastra Options.

26

Utilizarea programului Smart Panel

6

Utilizarea imprimantei în

Linux

Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.

Acest capitol include:

Primii pa şi

Instalarea Unified Linux Driver

Utilizarea programului SetIP

Utilizarea Unified Driver Configurator

Configurarea propriet ăţilor imprimantei

Imprimarea unui document

Primii pa şi

Trebuie să descărcaţi pachetul software Linux de pe site-ul Samsung

(www.samsung.com/printer) pentru instalarea software-ului imprimantei şi scanerului.

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pachetul de drivere vă permite să monitorizaţi simultan mai multe aparate prin intermediul porturilor USB şi al porturilor paralele rapide

ECP.

Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program de instalare inteligent şi flexibil. Nu sunteţi nevoit să căutaţi componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul

Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate şi instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operaţiune este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.

3

De pe site-ul Samsung, descărcaţi şi dezarhivaţi pachetul

Unified Linux Driver pe computerul dvs.

4

Faceţi clic pe pictograma „ ” din partea de jos a desktopului.

Când apare ecranul Terminal, tastaţi:

[[email protected] root]#tar zxf [Cale fişier]/

UnifiedLinuxDriver.tar.gz[[email protected] root]#cd [Cale fişier]/ cdroot/Linux[[email protected] Linux]#./install.sh

N

OT

Ă :

Programul de instalare rulează automat dacă aveţi instalat şi configurat un pachet software pentru rulare automată.

5

Atunci când este afişat ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe

Next

.

6

După finalizarea instalării, faceţi clic pe Finish.

Instalarea Unified Linux Driver

Instalarea Unified Linux Driver

1

Asiguraţi-vă că aţi conectat aparatul la calculator. Porniţi atât calculatorul cât şi aparatul.

2

Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi

root

în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.

N

OT

Ă :

Este necesar să deschideţi sesiunea de lucru ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteţi super-utilizator, consultaţi administratorul de sistem.

27

Utilizarea imprimantei în Linux

Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul unificat şi, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung.

Dacă aveţi dificultăţi, consultaţi ajutorul pe ecran disponibil prin intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin intermediul aplicaţiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar fi Unified Driver Configurator.

Dezinstalarea Unified Linux Driver

1

Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi

root

în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.

N

OT

Ă :

Este necesar să deschideţi sesiunea de lucru ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteţi super-utilizator, consultaţi administratorul de sistem.

2

Faceţi clic pe pictograma „ ” din partea de jos a desktopului.

Când apare ecranul Terminal, tastaţi:

[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/

[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh

3

Faceţi clic pe Uninstall.

4

Faceţi clic pe Next.

5

Faceţi clic pe Finish.

Utilizarea programului SetIP

Acest program este destinat setării valorii IP de reţea utilizând adresa

MAC care reprezintă numărul de serie hardware al plăcii sau interfeţei imprimantei de reţea. În mod special, administratorul de reţea trebuie să seteze câteva valori IP de reţea în acelaşi timp.

Pute ţi utiliza programul SetIP numai când maşina este conectată la o re ţea.

Programul SetIP trebuie să se fi instalat automat în timpul instalării driverului de imprimantă.

Pornirea programului

1

Imprimaţi raportul cu informaţii despre reţea, care include adresa

MAC a maşinii dvs.

2

Open the /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

3

Faceţi dublu clic pe fişierul SetIPApplet.html.

4

Faceţi clic pe din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configuraţie TCP/IP.

5

Introduceţi adresa MAC a plăcii de reţea, adresa IP, masca de subreţea, gateway-ul implicit, apoi faceţi clic pe Apply.

N

OT

Ă :

Când introduceţi adresa MAC, introduceţi-o fără semnul două puncte (:).

6

Maşina imprimă informaţiile despre reţea. Confirmaţi că toate setările sunt corecte.

7

Închideţi programul SetIP.

28

Utilizarea imprimantei în Linux

Utilizarea Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui destinaţie principală este configurarea dispozitivelor de tip imprimantă.

După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver

Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

Deschiderea Unified Linux Driver

Configurator

1

Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator, aflat pe desktop.

De asemenea, puteţi face clic pe pictograma meniului Start şi selecta Samsung Unified Driver şi apoi Unified Driver

Configurator

.

2

Apăsaţi fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

Butonul Printers Configuration

Butonul Ports Configuration

Configurare imprimante

Fereastra Configurare imprimante are două file: Printers şi Classes.

Fila Printers

Puteţi vizualiza configuraţia curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

Comută la Printers

Configuration.

Afişează toate imprimantele instalate.

Afişează statutul, numele de model şi adresa URL a imprimantei dumneavoastră.

Pentru controlul imprimantei, puteţi utiliza următoarele butoane:

Refresh: actualizează lista imprimantelor disponibile.

Add Printer: vă permite să adăugaţi o imprimantă nouă.

Remove Printer: elimină imprimanta selectată.

Set as Default: selectează imprimanta curentă ca imprimantă implicită.

Stop/Start: opreşte/porneşte imprimanta.

Test: vă permite să imprimaţi o pagină de test pentru a verifica dacă aparatul funcţionează corect.

Properties: vă permite să vizualizaţi şi să modificaţi proprietăţile

imprimantei. Pentru informaţii detaliate, a se vedea pagina 30.

Puteţi utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe Help.

3

După modificarea configuraţiilor, faceţi clic pe Exit pentru a

închide Unified Driver Configurator.

29

Utilizarea imprimantei în Linux

Fila Classes

În fila Classes este afişată lista claselor de imprimante disponibile.

Afişează toate clasele de imprimante.

Afişează statutul clasei şi numărul de imprimante din cadrul acesteia.

Refresh: Actualizează lista de clase.

Add Class...: Vă permite să adăugaţi o nouă clasă de imprimante.

Remove Class: Elimină clasa de imprimante selectată.

Configurare porturi

În această fereastră, puteţi vizualiza lista porturilor disponibile, puteţi verifica statutul fiecărui port şi puteţi debloca un port ocupat atunci când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice motiv.

Configurarea propriet ăţilor imprimantei

Utilizând fereastra de proprietăţi ale imprimantei din Printers

Configuration, puteţi modifica diverse proprietăţi ale aparatului utilizat ca imprimantă.

1

Deschideţi Unified Driver Configurator.

Dacă este necesar, comutaţi la Printers Configuration.

2

Selectaţi aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile şi faceţi clic pe Properties.

3

Se deschide fereastra Printer Properties.

Comută la

Ports

Configuration.

Afişează toate porturile disponibile.

Afişează tipul şi statutul portului şi dispozitivul conectat la port.

Refresh: Actualizează lista porturilor disponibile.

Release port: Deblochează portul selectat.

30

Utilizarea imprimantei în Linux

În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele cinci file:

General: vă permite să modificaţi locaţia şi numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afişat în lista de imprimante din Printers Configuration.

Connection: vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt port. Dacă schimbaţi portul pentru imprimantă de la USB la paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să reconfiguraţi portul pentru imprimantă în această filă.

Driver: vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt driver de imprimantă. Făcând clic pe Options, puteţi seta opţiunile implicite pentru dispozitiv.

Jobs: afişează lista proiectelor de imprimare. Faceţi clic pe

Cancel job

pentru a anula proiectul selectat şi selectaţi caseta de validare Show completed jobs pentru a vizualiza proiectele anterioare din lista de proiecte.

Classes: afişează clasa din care face parte imprimanta dumneavoastră. Faceţi clic pe Add to Class pentru a adăuga imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceţi clic pe Remove from Class pentru a elimina imprimanta din clasa selectată.

4

Faceţi clic pe OK pentru a aplica modificările şi a închide fereastra Printer Properties.

Imprimarea unui document

Imprimarea din aplica ţii

Există numeroase aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând

Common UNIX Printing System (CUPS). Puteţi utiliza aparatul pentru imprimare din orice astfel de aplicaţie.

1

Din aplicaţia pe care o utilizaţi, selectaţi Print din meniul File.

2

Selectaţi Print în mod direct utilizând lpr.

3

În fereastra LPR GUI, selectaţi numele de model al aparatului dumneavoastră din lista Imprimante şi faceţi clic pe Properties.

Faceţi clic.

4

Modificaţi proprietăţile imprimantei şi ale proiectului de imprimare.

În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele patru file:

General – vă permite să modificaţi dimensiunile şi tipul hârtiei, precum şi orientarea documentelor, activează funcţia duplex, adaugă banere de început şi de sfârşit şi modifică numărul de pagini imprimate pe o singură coală.

Text – vă permite să specificaţi dimensiunile marginilor paginilor şi să setaţi opţiunile de text, precum spaţierea sau coloanele.

Graphics – vă permite să setaţi opţiunile de imagine utilizate atunci când imprimaţi imagini/fişiere, precum opţiunile de culoare, dimensiunile sau poziţia imaginii.

Device – vă permite să setaţi rezoluţia de imprimare, sursa de hârtie şi destinaţia.

5

Faceţi clic pe Apply pentru a aplica modificările şi a închide fereastra Proprietăţi.

6

Faceţi clic pe OK în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.

7

Este afişată fereastra Imprimare, care vă permite să monitorizaţi statutul proiectului dumneavoastră de imprimare.

Pentru a abandona proiectul curent, faceţi clic pe Cancel.

Imprimarea fi şierelor

Pe aparatul Samsung, puteţi imprima numeroase tipuri de fişiere utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfaţa de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS lpr permite acest lucru.

Pachetul de drivere înlocuieşte, însă, instrumentul standard lpr cu un program LPR GUI cu o interfaţă mult mai intuitivă.

Pentru a imprima orice fişier document:

1

Tastaţi lpr <nume_fişier> din interpretorul de comenzi Linux shell şi apăsaţi Enter. Este afişată fereastra LPR GUI.

Atunci când tastaţi numai lpr şi apăsaţi Enter, mai întâi este afişată fereastra Select file(s) to print. Selectaţi toate fişierele pe care doriţi să le imprimaţi şi faceţi clic pe Open.

2

În fereastra LPR GUI, selectaţi imprimanta dumneavoastră din listă şi modificaţi proprietăţile imprimantei şi ale proiectului de imprimare.

Pentru informaţii detaliate privind fereastra de proprietăţi, a se

vedea pagina 31.

3

Faceţi clic pe OK pentru a începe imprimarea.

31

Utilizarea imprimantei în Linux

32

Utilizarea imprimantei în Linux

7

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme

Macintosh cu interfaţă USB încorporată sau cu placă de interfaţă de reţea 10/100 Base TX. Când imprimaţi un fişier de pe un calculator

Macintosh, puteţi utiliza driverul CUPS prin instalarea fişierului PPD.

N

OT

Ă :

Unele imprimante nu suport ă o interfaţă de reţea.

Asigura ţi-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfaţă de re ţea consultând capitolul Specificaţiile imprimantei din

Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastr ă.

Acest capitol include:

Instalarea software-ului

Utilizarea programului SetIP

Configurarea imprimantei

Imprimarea

Dezinstalarea driverului imprimantei

Dezinstalarea este necesară dacă realizaţi un upgrade al softwareului sau dacă instalarea a eşuat.

1

Introduceţi CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.

2

Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM afişată pe desktop-ul

Macintosh.

3

Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.

4

Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Printer.

5

Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung SPLC Installer.

6

Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.

7

Se deschide fereastra Program de instalare Samsung SPL.

Faceţi clic pe Continue şi apoi faceţi clic pe Continue.

8

Selectaţi Uninstall şi apoi faceţi clic pe Uninstall.

9

După finalizarea dezinstalării, faceţi clic pe Quit.

Instalarea software-ului

CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta dumneavoastră conţine fişierul PPD ce vă permite să utilizaţi driverul CUPS sau driverul

Apple LaserWriter

(disponibil numai atunci când utiliza ţi o imprimant ă care suportă driverul PostScript)

, pentru imprimarea de pe un calculator Macintosh.

Driverul imprimantei

Instalarea driverului imprimantei

1

Asiguraţi-vă că aţi conectat imprimanta la calculator. Porniţi calculatorul şi imprimanta.

2

Introduceţi CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.

3

Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM afişată pe desktop-ul

Macintosh.

4

Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.

5

Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Printer.

6

Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung SPLC Installer.

7

Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.

8

Se deschide fereastra Program de instalare Samsung SPL.

Faceţi clic pe Continue şi apoi faceţi clic pe Continue.

9

Selectaţi Easy Install şi faceţi clic pe Install.

10

După finalizarea instalării, faceţi clic pe Quit.

33

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Utilizarea programului SetIP

Acest program este destinat setării valorii IP de reţea utilizând adresa

MAC care reprezintă numărul de serie hardware al plăcii sau interfeţei imprimantei de reţea. În mod special, administratorul de reţea trebuie să seteze câteva valori IP de reţea în acelaşi timp.

Pute ţi utiliza programul SetIP numai când maşina este conectată la o re ţea.

Programul SetIP trebuie să se fi instalat automat în timpul instalării driverului de imprimantă.

N

OT

Ă

:

Dacă selectaţi Typical installation for a network printer în timpul instalării driverului de imprimantă, se va executa automat programul SetIP după instalare. Urmaţi instrucţiunea de mai jos.

1

Când apare fereastra cu certificatul, daţi clic pe Trust.

2

Imprimaţi raportul cu informaţii despre reţea, care include adresa

MAC a maşinii dvs.

3

Faceţi clic pe din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configuraţie TCP/IP.

4

Introduceţi adresa MAC a plăcii de reţea, adresa IP, masca de subreţea, gateway-ul implicit, apoi faceţi clic pe Apply.

N

OT

Ă :

Când introduceţi adresa MAC, introduceţi-o fără semnul două puncte (:).

5

Maşina imprimă informaţiile despre reţea. Confirmaţi că toate setările sunt corecte.

6

Închideţi programul SetIP.

Pornirea programului

Dacă doriţi să modificaţi setarea IP a imprimantei de reţea, urmaţi instrucţiunea de mai jos.

1

Imprimaţi raportul cu informaţii despre reţea, care include adresa

MAC a maşinii dvs.

2

Deschideţi folderul Library -> Printers -> Samsung -> Numele de model al imprimantei -> SetIP.

3

Faceţi dublu clic pe fişierul SetIPApplet.html.

4

Când apare fereastra cu certificatul, daţi clic pe Trust.

5

Faceţi clic pe din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configuraţie TCP/IP.

6

Introduceţi adresa MAC a plăcii de reţea, adresa IP, masca de subreţea, gateway-ul implicit, apoi faceţi clic pe Apply.

N

OT

Ă :

Când introduceţi adresa MAC, introduceţi-o fără semnul două puncte (:).

7

Maşina imprimă informaţiile despre reţea. Confirmaţi că toate setările sunt corecte.

8

Închideţi programul SetIP.

Configurarea imprimantei

Configurarea imprimantei dumneavoastră va fi diferită în funcţie de cablul utilizat pentru conectarea imprimantei la calculator – cablul de reţea sau cablul USB.

Pentru conectarea cu cablu de re ţea

N

OT

Ă :

Unele imprimante nu suport ă o interfaţă de reţea. Înainte de conectarea imprimantei, asigura ţi-vă că imprimanta dumneavoastr ă suportă o interfaţă de reţea consultând capitolul Specifica ţiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastr ă.

1

Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 33, pentru a instala fişierele PPD şi Filter (filtru) pe

calculatorul dumneavoastră.

2

Deschideţi directorul Applications

Utilities, şi Print Setup

Utility

.

• Pentru MAC OS 10.5~10.6, deschideţi System Preferences din directorul Applications, şi faceţi clic pe Printer & Fax.

3

Faceţi clic Add pe Printer List.

• Pentru MAC OS 10.5~10.6, apăsaţi pictograma „+” şi va apărea o fereastră de afişare.

34

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

4

Pentru MAC OS 10.3, selectaţi fila IP Printing.

• Pentru MAC OS 10.4, faceţi clic pe IP Printer.

• Pentru MAC OS 10.5~10.6, faceţi clic pe IP.

5

Selectaţi Socket/HP Jet Direct din Printer Type.

ATUNCI CÂND IMPRIMA

ŢI UN DOCUMENT CARE CONŢINE

MULTE PAGINI, PERFORMAN

ŢELE IMPRIMĂRII POT FI

ÎMBUN

ĂTĂŢITE SELECTÂND SOCKET PENTRU OPŢIUNEA

PRINTER TYPE.

6

Introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Printer Address.

7

Introduceţi numele listei de aşteptare în câmpul Queue Name.

Dacă nu puteţi determina numele listei de aşteptare pentru serverul dumneavoastră de imprimantă, încercaţi să utilizaţi imprimanta implicită mai întâi.

8

Pentru MAC OS 10.3, dacă Auto Select nu funcţionează corespunzător, selectaţi Samsung din Printer Model şi numele

imprimantei dumneavoastr

ă din Model Name.

• Pentru MAC OS 10.4, dacă Auto Select nu funcţionează corespunzător, selectaţi Samsung din Print Using şi numele

imprimantei dumneavoastr

ă din Model.

• Pentru MAC OS 10.5~10.6, dacă Auto Select nu funcţionează corespunzător, selectaţi Select a driver to use... şi numele

imprimantei dumneavoastr

ă din Print Using.

Adresa IP a imprimantei dumneavoastră este afişată în Printer

List

şi este setată ca imprimantă implicită.

9

Faceţi clic pe Add.

Pentru conectarea cu cablu USB

1

Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 33, pentru a instala fişierele PPD şi Filter (filtru) pe

calculatorul dumneavoastră.

2

Deschideţi directorul Applications

Utilities, şi Print Setup

Utility

.

• Pentru MAC OS 10.5~10.6, deschideţi System Preferences din directorul Applications, şi faceţi clic pe Printer & Fax.

3

Faceţi clic Add pe Printer List.

• Pentru MAC OS 10.5~10.6, apăsaţi pictograma „+” şi va apărea o fereastră de afişare.

4

Pentru MAC OS 10.3, selectaţi fila USB.

• Pentru MAC OS 10.4, faceţi clic Default Browser şi găsiţi conexiunea USB.

• Pentru MAC OS 10.5~10.6, faceţi clic Default şi găsiţi conexiunea USB.

5

Pentru MAC OS 10.3, dacă Auto Select nu funcţionează corespunzător, selectaţi Samsung din Printer Model şi numele

imprimantei dumneavoastr

ă din Model Name.

• Pentru MAC OS 10.4, dacă Auto Select nu funcţionează corespunzător, selectaţi Samsung din Print Using şi numele

imprimantei dumneavoastr

ă din Model.

• Pentru MAC OS 10.5~10.6, dacă Auto Select nu funcţionează corespunzător, selectaţi Select a driver to use... şi numele

imprimantei dumneavoastr

ă din Print Using.

Imprimanta dumneavoastră este afişată în Printer List şi este setată ca imprimantă implicită.

6

Faceţi clic pe Add.

35

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimarea

N

OTE

:

• Fereastra Macintosh de proprietăţi ale imprimantei care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Pute ţi verifica numele imprimantei dumneavoastră pe

CD-ROM-ul furnizat.

Imprimarea unui document

Atunci când imprimaţi de la un sistem Macintosh, este necesar să verificaţi setările software-ului imprimantei în fiecare aplicaţie pe care o utilizaţi. Urmaţi aceşti paşi pentru a imprima de la un sistem

Macintosh.

1

Deschideţi o aplicaţie Macintosh şi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document

Setup

în unele aplicaţii).

3

Selectaţi dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de imprimare şi alte opţiuni şi faceţi clic pe OK.

Asiguraţi-vă că imprimanta dumneavoastră este selectată.

Modificarea set ărilor imprimantei

Atunci când utilizaţi imprimanta, puteţi utiliza funcţiile avansate de imprimare.

Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File. Numele imprimantei, afişat în fereastra de proprietăţi ale imprimantei, poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu excepţia numelui, structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este similară.

N

OTE

:

• Opţiunile de setare pot diferi în funcţie de imprimantă şi de versiunea sistemului de operare Macintosh.

Layout

Fila Layout furnizează opţiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie puteţi imprima mai multe pagini. Selectaţi Layout din lista derulantă

Presets

pentru a accesa următoarele funcţii.

Mac OS 10.4

Pages per Sheet: Această funcţie determină numărul de pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie”, în coloana următoare.

Layout Direction: Puteţi selecta direcţia de imprimare a unei pagini conform exemplelor din interfaţa utilizator.

Mac OS 10.3

4

Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.

5

Selectaţi numărul dorit de copii şi indicaţi paginile pe care doriţi să le imprimaţi.

6

Faceţi clic pe Print după finalizarea setării opţiunilor.

36

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Graphics

Fila Graphics furnizează opţiuni pentru a selecta Resolution(Quality) şi Color Mode. Selectaţi Graphics din lista derulantă Presets pentru a accesa funcţiile grafice.

Printer Features

Această filă furnizează opţiuni pentru selectarea tipului de hârtie şi pentru reglarea calităţii imprimării. Selectaţi Printer Features din lista derulantă Presets pentru a accesa următoarele funcţii:

Mac OS 10.4

Resolution(Quality): Puteţi selecta rezoluţia de imprimare.

Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele şi imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Color Mode: Puteţi seta opţiunile de culoare. Setarea Color generează, în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriţi să imprimaţi un document color în nuanţe de gri, selectaţi Grayscale.

Paper

Setaţi Paper Type pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriţi să imprimaţi. Astfel, veţi obţine imprimări de cea mai bună calitate. Dacă încărcaţi un tip diferit de material de imprimare, selectaţi tipul corespunzător de hârtie.

Mac OS 10.4

Fit to Page: Această setare vă permite să scalaţi proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriţi să verificaţi detaliile de fineţe ale unui document de dimensiuni reduse.

RGB Color: Această setare determină modul în care sunt redate culorile. Standard este setarea cel mai des utilizată, tonul coloristic al acestui mod fiind cel mai apropiat de cel al monitorului standard (RGB). Modul Vivid este cel mai adecvat pentru imprimarea datelor şi diagramelor de prezentare. Tonul coloristic al modului Vivid generează imagini color mai Vivid decât cel al modului Standard. Modul

Device

este cel mai adecvat pentru imprimarea de linii fine, de caractere mici şi de desene color. Tonul coloristic al modului Device poate fi diferit de cel al monitorului, culorile pure ale tonerului fiind folosite pentru a imprima culorile Cyan

(verde-albăstrui), magenta şi galben (CMY).

Mac OS 10.4

37

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimarea mai multor pagini pe o singur ă coal ă de hârtie

Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Această funcţie oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.

1

Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File.

2

Selectaţi Layout.

Mac OS 10.3

3

În lista derulantă Pages per Sheet, selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie.

4

Selectaţi ordinea paginilor din opţiunea Layout Direction.

Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală, selectaţi opţiunea dorită din lista derulantă Border.

5

Faceţi clic pe Print, iar imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o singură faţă a fiecărei pagini.

38

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

S

EC

ŢIUNE

DE SOFTWARE

I

NDEX

A

afiş, imprimare 20

ajutor, utilizare 18

D

dezinstalare driver MFP

Linux 28

dezinstalare, software

Macintosh 32

Windows 12

dimensiuni hârtie, setare 15

imprimare 31

document, imprimare

Macintosh 35

Windows 13

driver imprimantă, instalare

Linux 27

driver MFP, instalare

Linux 27

E

economisire toner, setare 16

F

filigran

creare 22 editare 22 imprimare 22 ştergere 22

I

imprimare

adaptare la pagină 21

afiş 22

broşuri 20

de pe sisteme Macintosh 35

din Linux 31

document 13

filigran 22

în Windows 13

până la N

Macintosh 37

Windows 19

pe ambele feţe 21

PRN 14

scalare 21

suprapunere 23

imprimare avansată, utilizare 19

imprimare până la n

Macintosh 37

Windows 19

imprimare pe ambele feţe 21

imprimarea broşurilor 20

instalare driver imprimantă

Macintosh 32

Windows 4

software Linux 27

L

limbă, modificare 11

Linux

driver, instalare 27

imprimare 31

proprietăţi imprimantă 30

M

Macintosh

configurarea imprimantei 33

driver

dezinstalare 32 instalare 32

imprimare 35

monitor statut, utilizare 25

O

orientare, imprimare 31

Windows 15

P

proprietăţi grafică, setare 16

proprietăţi hârtie, setare 15

proprietăţi imprimantă

1

Linux 31

proprietăţi imprimantă, setare

Macintosh 35

Windows 14

proprietăţi machetare, setare

Windows 15

proprietăţi suplimentare, setare 17

R

rezoluţie

imprimare 31

rezoluţie imprimantă, setare

Windows 16

rezoluţie imprimare 31

S

setare

economisire toner 16

favorite 18

întuneric 16 mod imagine 16 opţiune true-type 16

rezoluţie

Windows 16

setări favorite, utilizare 18

software cerinţe de sistem

Macintosh 32

dezinstalare

Macintosh 32

Windows 12

instalare

Macintosh 32

Windows 4

reinstalare

Windows 11

software imprimantă dezinstalare

Macintosh 32

Windows 12

instalare

Macintosh 32

Windows 4

suprapunere

creare 23

imprimare 23 ştergere 23

sursă de hârtie, setare 31

Windows 15

T

tip hârtie, setare

imprimare 31

U

utilizare

SetIP 28, 32

2

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents