Samsung CLP-320 User manual

Samsung CLP-320 User manual
CLP-320 Series
Imprimantă laser color
Ghidul utilizatorului
imaginează-ţi posibilităţile
Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs
Samsung.
Drept de autor
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Acest ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document se supun modificărilor fără notificare.
Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu, utilizarea acestui ghid
al utilizatorului.
•
•
•
•
Samsung şi sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 şi Windows Server 2008 R2 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale
Microsoft Corporation.
TrueType, LaserWriter şi Macintosh sunt mărci comerciale ale Apple Computer, Inc.
Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizaţiilor respective.
Consultaţi fişierul LICENSE.txt de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informaţiile cu privire la licenţa de tip sursă deschisă.
REV. 4.00
Drept de autor_ 2
Cuprins
DREPT DE AUTOR
2
CUPRINS
3
INTRODUCERE
25
NOŢIUNI DE BAZĂ
30
CONFIGURARE REŢEA (NUMAI CLP-320N(K)/CLP-321N/
CLP-325W(K)/CLP-326W)
36
7
12
21
23
Informaţii despre siguranţă
Informaţii de reglementare
Despre acest ghid al utilizatorului
Caracteristicile noului dvs. produs
25
25
26
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29
Prezentarea generală a maşinii
Vedere din faţă
Vedere din spate
Prezentare generală a panoului de control
Înţelegerea panoului de control
Ledurile de stare/de culori toner
LED reţea fără fir
Prezentarea butoanelor utile
Butonul deimprimare a ecranului
Butonul de imprimare demonstrativă
Butonul de revocare
Butonul WPS
Butonul de alimentare
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
34
35
35
35
Configurarea echipamentului
Locaţie
Imprimarea unei pagini demonstrative
Software furnizat
Cerinţe de sistem
Microsoft® Windows®
Macintosh
Linux
Instalarea driverului maşinii conectate la USB
Windows
Macintosh
Linux
Partajarea maşinii local
Windows
Macintosh
36
36
36
36
36
36
37
37
37
38
39
Mediu de reţea
Prezentarea programelor de reţea utile
SyncThru™ Web Service
SyncThru™ Web Admin Service
SetIP
Utilizarea unei reţele prin fir
Imprimarea unui raport de configurare a reţelei
Setarea adresei IP
Configurarea IPv4
Configurarea IPv6
Restabilirea setărilor implicite din fabrică utilizând SyncThru™ Web
Service
Instalarea driverului maşinii conectate la reţea
Windows
39
39
Cuprins_ 3
Cuprins
40
41
CONFIGURARE REŢEA WIRELESS (NUMAI CLP-325W(K)/
CLP-326W)
42
42
42
42
42
42
42
43
43
44
44
49
51
51
51
51
51
NOŢIUNI DE BAZĂ PENTRU CONFIGURARE
53
SUPORT ŞI TAVĂ
55
IMPRIMAREA
63
53
53
53
54
54
Macintosh
Linux
Punerea în funcţiune
Selectarea conexiunii dvs. de reţea
Denumirea reţelei fără fir şi cheia de reţea
Alegerea tipului pentru instalarea reţelei fără fir
De la panoul de control
De la computer
Configurarea unei reţele fără fir utilizând butonul WPS
Configurarea unei reţele fără fir utilizând butonul WPS
Configurarea unei reţele fără fir de pe computer
Configurarea unei reţele fără fir cu un cablu USB
Setarea unei reţele fără fir cu un cablu de reţea
Finalizarea instalării
Activarea/dezactivarea reţelei Wi-Fi
Depanarea
Rezolvarea problemelor care pot apărea în timpul setării reţelei fără fir şi
al instalării driverului echipamentului
Rezolvarea altor probleme
54
Reglarea de altitudine
Setarea tăvii şi hârtiei implicite
De pe computer
Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei
Modificarea setării fontului (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP325W(K)/ /CLP-326W)
Setarea modului de Humidity
55
55
55
56
57
57
58
60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
62
Selectarea suportului de imprimare
Indicaţii pentru selectarea suportului de imprimare
Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod
Modificarea dimensiunii tăvii
Încărcarea hârtiei în tavă
În tavă
Alimentare manuală în tavă
Imprimare pe suporturi de imprimare speciale
Plicuri
Folii transparente
Etichete
Carton/Hârtie cu dimensiune particularizată
Hârtie cu antet/Hârtie preimprimată
Hârtie reciclată
Glossy Photo
Matte photo
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
Folosirea suportului de ieşire
63
63
63
63
63
63
Prezentarea software-ului util
Samsung AnyWeb Print
Samsung Easy Color Manager
Caracteristicile driverelor de imprimantă
Driverul imprimantei
Noţiuni de bază pentru imprimare
Cuprins_ 4
Cuprins
INSTRUMENTE DE GESTIONARE
73
ÎNTREŢINEREA
78
DEPANAREA
81
64
64
64
65
65
65
65
65
66
66
66
66
67
68
69
69
69
70
70
70
71
71
71
71
72
Revocarea unei lucrări de imprimare
Deschiderea preferinţelor de imprimare
Utilizarea unei setări favorite
Utilizarea ajutorului
Utilizarea caracteristicilor speciale de imprimare
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie
Imprimarea posterelor
Imprimare broşuri (Manual)
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei (Manual)
Modificarea procentului pentru document
Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată
Utilizarea filigranelor
Utilizarea suprapunerilor
Opţiuni pentru fila Graphics
Modificarea setărilor implicite de imprimare
Setarea maşinii dvs. ca maşină implicită
Imprimarea într-un fişier (PRN)
Imprimare pe Macintosh
Imprimarea unui document
Modificarea setărilor imprimantei
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie
Imprimare Linux
Imprimarea din aplicaţii
Imprimarea fişierelor
Configurarea proprietăţilor imprimantei
73
73
73
73
74
74
74
74
75
75
75
76
77
Prezentarea instrumentelor utile de gestionare
Utilizarea SyncThru™ Web Service
Pentru a accesa SyncThru™ Web Service
Prezentare generală SyncThru™ Web Service
Configurarea notificării prin e-mail
Setarea informaţiilor privind administratorul de sistem
Utilizarea programului Smart Panel
Înţelegerea programului Smart Panel
Modificarea setărilor programului Smart Panel
Utilizarea Unified Linux Driver Configurator
Deschiderea Unified Driver Configurator
Fereastra Printers configuration
Ports configuration
78
78
78
78
80
80
80
80
80
80
Imprimarea unui raport pentru maşină
Curăţarea unei maşini
Curăţarea exteriorului
Curăţarea interiorului
Depozitarea cartuşului de toner
Depozitarea cartuşului de toner
Instrucţiuni de manipulare
Utilizarea cartuşelor de toner non-Samsung şi reîncărcate
Durata estimată de viaţă a cartuşului
Sfaturi pentru mutarea şi depozitarea maşinii
81
82
82
82
Redistribuirea tonerului
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
În tavă
Cuprins_ 5
Cuprins
CONSUMABILE
93
SPECIFICAŢII
98
82
83
84
84
84
85
86
88
91
91
92
În interiorul maşinii
În zona de ieşire a hârtiei
Rezolvarea altor probleme
Probleme de sistem
Probleme de alimentare cu energie electrică
Probleme de alimentare cu hârtie
Probleme de imprimare
Probleme de calitate a imprimării
Probleme obişnuite pentru Windows
Probleme obişnuite pentru Linux
Probleme obişnuite pentru Macintosh
93
93
93
94
95
96
Cum se achiziţionează
Consumabile disponibile
Întreţinerea componentelor
Înlocuirea cartuşului de toner
Înlocuirea unităţii de prelucrare a imaginilor
Înlocuirea rezervorului de toner uzat
98
98
99
100
Specificaţii hardware
Specificaţii de mediu
Specificaţii electrice
Specificaţii suporturi de imprimare
CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE
101
GLOSAR
103
INDEX
109
Cuprins_ 6
Informaţii despre siguranţă
Aceste avertismente şi precauţii sunt incluse pentru a preveni vătămarea corporală personală sau a altor persoane,
precum şi pentru prevenirea deteriorării echipamentului dvs. Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni înainte de utilizarea
echipamentului.
Fiţi precaut în operarea oricărui aparat electric şi oricând utilizaţi echipamentul dvs. De asemenea, respectaţi toate
avertismentele şi instrucţiunile marcate pe dispozitiv şi în materialele însoţitoare. După ce aţi citit această secţiune,
păstraţi-o la loc sigur pentru referinţe viitoare.
Important simboluri de siguranţă
Această secţiune explică semnificaţia tuturor pictogramelor şi a semnelor din ghidul utilizatorului. Aceste simboluri de siguranţă sunt în ordine,
conform gradului de pericol.
Explicaţia tuturor pictogramelor şi semnelor utilizate în Ghidul utilizatorului:
Avertisment
Atenţie
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.
Nu încercaţi.
Nu dezasamblaţi.
Nu atingeţi.
Scoateţi cablul de alimentare din priza de perete.
Pentru a preveni şocurile electrice, asiguraţi-vă că echipamentul este împământat.
Apelaţi centrul de service pentru ajutor.
Urmaţi instrucţiunile cu stricteţe.
Informaţii despre siguranţă_ 7
Mediu de exploatare
Avertisment
Nu utilizaţi în cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat sau dacă priza electrică nu este
împământată.
► Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric
sau incendiul.
Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare.
► Mersul pe sau strivirea cu un obiect greu a
cablului de alimentare poate avea ca rezultat şocul
electric sau incendiul.
Nu plasaţi nimic deasupra echipamentului (apă,
obiecte din metal mici sau grele, lumânări, ţigări
aprinse etc.).
► Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric
sau incendiul.
Nu scoateţi fişa trăgând de cablu; nu manipulaţi fişa
cu mâinile ude.
► Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric
sau incendiul.
Dacă echipamentul se supraîncălzeşte, aceasta
emite fum, scoate zgomote ciudate sau generează
un miros ciudat, opriţi imediat comutatorul de
alimentare şi deconectaţi echipamentul.
► Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric
sau incendiul.
Atenţie
În timpul unei furtuni electrice sau pentru o perioadă
de nefuncţionare, scoateţi fişa de alimentare din priza
electrică.
► Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric
sau incendiul.
Aveţi grijă, zona de evacuare a hârtiei este caldă.
► Există pericol de arsuri.
Dacă echipamentul a fost scăpat, sau în cazul în care carcasa
pare deteriorară, deconectaţi echipamentul de la toate
conexiunile de interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de
service calificat.
► În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Dacă fişa nu intră cu uşurinţă în priza electrică, nu încercaţi să
o forţaţi înăuntru.
► Apelaţi la un electrician pentru a schimba priza electrică,
altfel aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric.
Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de
alimentare, telefon sau de interfaţă cu PC-ul.
► Acest lucru ar putea conduce la electrocutări, incendiu şi/sau
rănirea animalelor dvs. de casă.
Dacă echipamentul nu pare să funcţioneze corect după ce aţi
urmat aceste instrucţiuni, deconectaţi-l de la toate conexiunile
de interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de service
calificat.
► În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Dacă echipamentul manifestă o schimbare bruscă şi distinctă a
performanţei, decuplaţi-l de la toate conexiunile de interfaţă şi
solicitaţi asistenţă de la personal de service calificat.
► În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Informaţii despre siguranţă_ 8
Metodă de operare
Atenţie
Nu trageţi cu forţă hârtia afară în timpul imprimării.
► Acest lucru poate deteriora aparatul.
Atunci când imprimaţi cantităţi mari, partea inferioară
a zonei de ieşire a hârtiei se poate încălzi. Nu lăsaţi
copii să atingă.
► Există pericol de arsuri.
Aveţi grijă să nu puneţi mâna între echipamentul şi
tava pentru hârtie.
► Vă puteţi răni.
Atunci când scoateţi hârtie blocată, nu utilizaţi
pensete sau obiecte metalice ascuţite.
► Poate deteriora echipamentul.
Nu blocaţi şi nu împingeţi obiecte în deschiderea de ventilaţie.
► Poate avea ca rezultat temperaturi ridicate ale componentei,
ceea ce poate cauza deteriorarea sau incendiul.
Nu permiteţi să se adune prea multe hârtii în tava de ieşire
pentru hârtie.
► Poate deteriora echipamentul.
Aveţi grijă la înlocuirea sau îndepărtarea hârtiei blocate.
► Hârtia nouă are marginile tăioase şi poate provoca răni
dureroase.
Dispozitivul de captare a energiei al acestui echipament este
cablul de alimentare.
► Pentru a opri alimentarea electrică, scoateţi cablul de
alimentare din priza electrică.
Informaţii despre siguranţă_ 9
Instalare/Mutare
Avertisment
Nu plasaţi echipamentul într-o zonă cu praf, umiditate
sau scurgeri de apă.
► Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric
sau incendiul.
Atenţie
Înainte de a muta echipamentul, opriţi alimentarea
electrică şi deconectaţi toate cablurile.
Apoi ridicaţi echipamentul:
•Dacă acesta cântăreşte mai puţin de 20 de kg, se
ridică de 1 persoană.
•Dacă acesta cântăreşte între 20 şi 40 de kg, se
ridică de 2 persoane.
•Dacă acesta cântăreşte mai mult de 40 de kg, se
ridică de 4 sau mai multe persoane.
► Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare
corporală sau deteriorându-se.
Nu puneţi un capac pe echipament şi nu-l plasaţi într-o locaţie
ermetică, precum un dulap.
► Dacă echipamentul nu este bine ventilat, acest lucru ar
putea avea ca rezultat incendiul.
Nu plasaţi echipamentul pe o suprafaţă instabilă.
► Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare
corporală sau deteriorându-se.
Aveţi grijă să conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică
cu împământare.
► În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Echipamentul trebuie conectat la nivelul de putere care este
specificat pe etichetă.
► Dacă nu sunteţi sigur şi doriţi să verificaţi nivelul de putere
pe care îl folosiţi, contactaţi compania de furnizare a energiei
electrice.
Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele.
► Aceasta ar putea diminua performanţele şi ar putea avea ca
rezultat şocul electric sau incendiul.
Utilizaţi doar AWG Nr.26a nr.26 sau cablu telefonic mai lung,
dacă este necesar.
► În caz contrar, acest lucru poate deteriora aparatul.
Pentru o funcţionare sigură, utilizaţi cablul de alimentare
furnizat cu echipamentul dvs. Dacă utilizaţi un cablu care este
mai lung de 2 metri cu un echipament de 140V, atunci
standardul trebuie să fie 16 AWG sau mai mare.
► În caz contrar, poate cauza deteriorări echipamentului şi ar
putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)
Informaţii despre siguranţă_ 10
Întreţinere/Verificare
Atenţie
Scoateţi acest produs din priza de perete înainte de a
curăţa interiorul echipamentului. Nu curăţaţi
echipamentul cu benzen, diluant de vopsele sau
alcool; nu pulverizaţi apă direct în echipament.
► Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric
sau incendiul.
Păstraţi produsele de curăţare departe de copii.
► Copiii se pot răni.
Atunci când lucraţi în interiorul echipamentului
înlocuind consumabilele sau curăţând interiorul, nu-l
lăsaţi în funcţiune.
► Vă puteţi răni.
Păstraţi cablul de alimentare şi suprafaţa de contact a fişei
curată de praf şi apă.
► În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Nu dezasamblaţi, nu reparaţi şi nu reasamblaţi
echipamentul singur.
► Poate deteriora echipamentul. Apelaţi la un
tehnician calificat atunci când echipamentul necesită
reparaţii.
Pentru a curăţa şi pune în funcţiune echipamentul, urmaţi cu
stricteţe ghidul de utilizare furnizat împreună cu acesta.
► În caz contrar, puteţi deteriora echipamentul.
Nu demontaţi niciun capac sau dispozitiv de siguranţă care
este montat cu şuruburi.
► Echipamentul trebuie reparat doar de către tehnicianul de
service de la Samsung.
Utilizarea consumabilelor
Atenţie
Nu dezasamblaţi cartuşul de toner.
► Praful de toner poate fi periculos, dacă este
inhalat sau ingerat.
Nu daţi foc niciunui consumabil precum cartuşul de
toner sau unitatea cuptorului.
► Există riscul de explozii sau de incendii
necontrolabile.
Atunci când schimbaţi cartuşul de toner sau scoateţi hârtia
blocată, aveţi grijă să nu lăsaţi particulele de toner să vă atingă
corpul sau hainele.
► Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
Atunci când depozitaţi consumabile precum cartuşul
de toner, nu le lăsaţi la îndemâna copiilor.
► Praful de toner poate fi periculos, dacă este
inhalat sau ingerat.
Utilizarea consumabilelor reciclate, precum tonerul, poate
cauza deteriorarea echipamentului.
► În cazul daunelor datorate utilizării consumabilelor reciclate,
se va percepe o taxă de service.
Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., nu utilizaţi apă
caldă pentru a-l spăla.
► Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură. Utilizaţi apă rece.
Informaţii despre siguranţă_ 11
Informaţii de reglementare
Echipamentul este proiectat pentru un mediu sonor normal şi certificat cu mai multe informaţii de reglementare.
Declaraţie de siguranţă pentru laser
Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a se conforma cerinţelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1)
şi în alte zone, este certificată ca produs laser Clasa I conform cerinţelor IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001.
Produsele laser Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase. Sistemul şi imprimanta laser sunt concepute pentru a nu permite accesul
uman la radiaţii laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreţinerii efectuate de utilizator sau în condiţii de service prescrise.
• Lungime de undă: 800 nm
• Divergenţă rază
- Paralel: 12 grade
- Perpendicular: 30 de grade
• Putere maximă sau ieşire energie: 5 mW
AVERTISMENT
Nu utilizaţi şi nu efectuaţi service la imprimantă având capacul de protecţie înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar şi
invizibilă, vă poate afecta ochii.
La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a
persoanelor:
Siguranţa privind ozonul
În timpul funcţionării normale, această maşină produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuşi, este recomandat ca
dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la ozon, contactaţi distribuitorul Samsung local.
Informaţii de reglementare_ 12
Economie de energie
Această imprimantă conţine tehnologie avansată de economisire a energiei, reducând consumul de energie atunci când nu este utilizată.
Când imprimanta nu primeşte date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut automat.
ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite ale Americii.
Pentru mai multe informaţii despre programul ENERGY STAR consultaţi http://www.energystar.gov.
Reciclare
Reciclaţi sau aruncaţi materialul de împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil şi ecologic.
Doar China
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest marcaj inscripţionat pe produs, pe accesorii sau în materialele care le însoţesc indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(de exemplu, încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor de utilizare. Pentru a
preveni posibila afectare a mediului sau a sănătăţii umane prin aruncarea necontrolată a deşeurilor, separaţi acest produs de alte tipuri de
deşeuri şi reciclaţi-l responsabil, pentru a promova reutilizarea susţinută a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administraţiei locale, pentru detalii cu
privire la locul şi modul de reciclare ecologică.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs nu trebuie
amestecat cu alte deşeuri comerciale pentru înlăturare.
Informaţii de reglementare_ 13
Emisii în Frecvenţă Radio
Informaţii FCC pentru utilizator
Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii:
• Acest dispozitiv nu va cauza interferenţe periculoase.
• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă captată, inclusiv interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Acest echipament a fost testat şi este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC.
Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest
echipament generează, utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate
provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează absenţa interferenţelor într-o anumită instalaţie. Dacă acest
echipament provoacă interferenţe recepţiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este
încurajat să corecteze interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
• Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
• Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
• Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
• Pentru ajutor consultaţi comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.
Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea
utilizatorului de a opera echipamentul.
Reglementări privind interferenţele radio pentru Canada
Acest aparat digital nu depăşeşte limitele Clasei B pentru emisia de zgomot radio din aparatul digital aşa cum este stabilit în standardul de
echipamente producătoare de interferenţe intitulat „Digital Apparatus”, ICES-003 emis de Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Statele Unite ale Americii
Comisia Comunicaţiilor Federale (FCC)
Emiţător proiectat pentru Partea 15 FCC
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secţiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive.
Consultaţi eticheta sistemului pentru a verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.
Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe etichetă apare
un număr de identificare FCC.
FCC a stabilit o valoare generală de 20 cm de separare între dispozitiv şi corp pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului
(extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanţă mai mare de 20 cm de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir pornite.
Puterea de ieşire a dispozitivului fără fir (sau a dispozitivelor), ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF
stabilite de FCC.
Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmiţător.
Funcţionarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiţii: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi (2)
acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă receptată, inclusiv interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia de
a-l utiliza. Contactaţi producătorul pentru service.
Declaraţie FCC pentru utilizarea LAN fără fir:
La instalarea şi utilizarea acestei combinaţii de transmiţător şi antenă, limita de expunere la frecvenţa radio de 1 mW/cm2 poate fi
depăşită la distanţe mici faţă de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să menţină tot timpul o distanţă minimă de 20 de cm faţă
de antenă. Dispozitivul nu poate fi poziţionat în acelaşi loc cu alt transmiţător şi altă antenă de transmisie.
Informaţii de reglementare_ 14
Numai pentru Turcia
Numai pentru Rusia
Doar pentru Germania
Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)
Important
Cablul de reţea de alimentare pentru această maşină este dotat cu o fişă standard (BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranţă fuzibilă de
13 amperi. Când schimbaţi sau examinaţi siguranţa fuzibilă, trebuie să reinstalaţi siguranţa fuzibilă de 13 amperi corectă. Apoi trebuie să
înlocuiţi capacul siguranţei. Dacă aţi pierdut capacul siguranţei nu utilizaţi mufa până când nu montaţi alt capac.
Contactaţi persoana de la care aţi cumpărat maşina.
Fişa de 13 amperi este tipul cel mai larg utilizat în Regatul Unit şi trebuie să fie adecvată. Totuşi, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au prize
de fişe normale de 13 amperi. Trebuie să cumpăraţi un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtaţi mufa turnată.
Dacă tăiaţi mufa turnată, aruncaţi-o imediat. Nu puteţi recabla mufa şi puteţi primi un şoc electric dacă o conectaţi la o priză electrică.
Avertisment important:
Această maşină trebuie să fie împământată.
Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:
• Verde şi galben: împământare
• Albastru: nul
• Maro: fază
Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedaţi astfel:
Trebuie să conectaţi firul cu verde şi galben la pinul marcat cu litera „E” sau cu „simbolul de împământare” de siguranţă sau colorat cu verde şi
galben sau verde.
Trebuie să conectaţi firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau colorat cu negru.
Trebuie să conectaţi firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau colorat cu roşu.
În fişă, în adaptor sau la placa de distribuţie trebuie să aveţi o siguranţă fuzibilă de 13 amperi.
Informaţii de reglementare_ 15
Declaraţie de Conformitate (Ţări Europene)
Aprobări şi Certificări
Marcajul CE aplicat pe acest produs simbolizează declaraţia de conformitate a Samsung Electronics Co., Ltd. cu următoarele directive 93/68/
CEE aplicabile de la datele indicate:
CLP-320 Series: Directivei privind joasa tensiune (2006/95/CE), Directivei privind compatibilitatea electromagnetică (2004/108/CE).
CLP-325W(K): Directiva R&TTE (1999/5/CE)
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la pagina www.samsung.com/printer, navigaţi la Support > Download center şi introduceţi
numele imprimantei dvs. (MFP) pentru a naviga la EuDoC.
1 ianuarie 1995: directiva Consiliului 2006/95/CE, alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentele de joasă tensiune.
1 ianuarie 1996: directiva Consiliului 2004/108/CE (92/31/CEE), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea
electromagnetică.
9 martie 1999: directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţie şi recunoaşterea
comună a conformităţii. O declaraţie completă, care defineşte directivele relevante şi standardele la care se face trimitere, poate fi obţinută de
la reprezentantul dvs. Samsung Electronics Co., Ltd.
Informaţii despre Aprobarea Europeană Radio (pentru produse prevăzute cu dispozitive radio aprobate UE)
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat utilizării casnice sau la birou. Această secţiune este aplicabilă numai
dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultaţi eticheta sistemului pentru a verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.
Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dvs. sunt autorizare pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone asociate dacă un marcaj
CE
cu un număr de înregistrare şi cu un simbol de alertă sunt prezente pe eticheta sistemului.
Puterea de ieşire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF
stabilite de Comisia Europeană prin directiva R&TTE.
State Europene calificate în aprobările pentru dispozitive fără fir:
UE
Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa (cu restricţii de frecvenţă), Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Marea Britanie.
Ţări SEE/EFTA
Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia
State Europene cu restricţii de utilizare:
UE
În Franţa, gama de frecvenţe este restricţionată la 2446,5 – 2483,5 MHz pentru dispozitive de peste 10 mW ce transmit putere, precum cele
fără fir
Ţări SEE/EFTA
Nicio limitare în acest moment
Informaţii de reglementare_ 16
Declaraţii de Conformitate cu Reglementările
Ghid privind acţionarea fără fir
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea secţiune este o prezentare generală a consideraţiilor la utilizarea unui
dispozitiv fără fir.
Limitările suplimentare, atenţionările şi interesul pentru anumite ţări sunt listate în secţiunile speciale ale ţărilor (sau secţiunile grupului de ţări).
Dispozitivele fără fir din sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai în ţările identificate de marcajele de aprobare radio de pe eticheta de
evaluare. Dacă ţara în care veţi utiliza dispozitivul fără fir nu este enumerată, vă rugăm contactaţi, pentru cerinţe, agenţia locală de aprobare
radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate, iar utilizarea poate fi interzisă.
Puterea de ieşire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF
cunoscute până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în imprimantă) emit mai puţină energie în frecvenţa radio
decât este permisă în standarde şi recomandări, producătorul este de părere că aceste dispozitive pot fi utilizate. Indiferent de nivelele de
putere, trebuie să acordaţi atenţie pentru a micşora contactul uman, în timpul utilizării.
Ca valoare generală este tipică valoarea de 20 cm de separare între dispozitiv şi corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea
corpului (extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanţă mai mare de 20 cm de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir
pornite şi în transmisie.
Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmiţător.
Unele circumstanţe cer restricţii asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos sunt listate exemple de restricţii comune:
Comunicaţiile fără fir în frecvenţă radio pot interfera cu echipamentul de pe aparate de zbor comerciale. Reglementările actuale în aviaţie cer
ca dispozitivele fără fir să fie oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut şi ca reţea Ethernet fără fir) şi dispozitivele de
comunicaţii Bluetooth sunt exemple de dispozitive care oferă comunicaţii fără fir.
În medii în care pericolul de interferenţă asupra altor dispozitive sau servicii este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea de a utiliza
un dispozitiv fără fir poate fi restricţionată sau eliminată. Aeroporturile, spitalele şi mediile încărcate de oxigen sau gaz inflamabil sunt exemple
unde posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflaţi în medii unde nu sunteţi siguri de sancţiunea
pentru utilizarea dispozitivelor fără fir, cereţi autorităţii locale autorizaţia înainte de utilizarea sau activarea dispozitivului fără fir.
Fiecare ţară are diferite restricţii cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dvs. este echipat cu un dispozitiv fără fir, când
transportaţi acest echipament în alte ţări, întrebaţi autorităţile locale dacă există restricţii în ţara de destinaţie înainte de a muta sau transporta
sistemul.
În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu utilizaţi dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat sau daca
protecţiile sau capacele sunt înlăturate.
Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia de a-l
utiliza. Contactaţi producătorul pentru service.
Utilizaţi numai drivere aprobate pentru ţara în care va fi utilizat dispozitivul. Pentru mai multe informaţii, consultaţi pachetul de restaurare a
sistemului de la producător sau contactaţi serviciul de suport tehnic al producătorului.
Informaţii de reglementare_ 17
Licenţă OpenSSL
Drept de autor © 1998 – 2001 The OpenSSL Project. Toate drepturile rezervate.
Redistribuirea şi utilizarea atât în format sursă cât şi binar, cu sau fără modificări, sunt permise în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii:
1. Redistribuirile de cod sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiţii şi următoarea
renunţare la responsabilitate.
2. Redistribuirea în format binar trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiţii şi următoarea
renunţare la responsabilitate din documentaţie şi/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuţia.
3. Toate materialele de reclamă care menţionează caracteristicile sau utilizarea acestui software trebuie să afişeze următoarea declaraţie:
„Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru utilizare în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”.
4. Numele „OpenSSL Toolkit” şi „OpenSSL Project” nu trebuie utilizate pentru a susţine sau promova produse derivate din acest software fără
permisiune prealabilă în scris. Pentru permisiune scrisă, contactaţi [email protected]
5. Produsele derivate din acest software nu pot fi denumite „OpenSSL” şi „OpenSSL” nu poate să apară nici în denumirile lor fără permisiune
prealabilă scrisă a OpenSSL Project.
6. Redistribuţiile sub orice formă trebuie să conţină următoarea declaraţie: „Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project
pentru utilizare în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE PROIECTUL OpenSSL „CA ATARE” ŞI ORICE GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI CONFORMITATE UNUI ANUMIT SCOP SUNT
RESPINSE. PROIECTUL OpenSSL SAU COLABORATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE
DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ÎNTÂMPLĂTOARE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTANTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,
PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE DATE SAU PROFIT; SAU
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT,
RESPONSABILITATE ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIESE ÎN ORICE MOD
DIN UTILIZAREA ACESTUI PROGRAM, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA PAGUBE.
Acest produs include software criptografic scris de către Eric Young ([email protected]). Acest produs include software scris de către Tim
Hudson ([email protected]).
Informaţii de reglementare_ 18
Licenţă SSLeay originală
Drept de autor © 1995 – 1998 Eric Young ([email protected]). Toate drepturile rezervate.
Acest pachet este o implementare SSL scrisă de către Eric Young ([email protected]). Implementarea a fost scrisă în aşa fel încât să fie
conformă cu Netscapes SSL.
Această bibliotecă este gratuită pentru utilizare comercială şi necomercială cât timp sunt respectate condiţiile următoare. Următoarele condiţii
se aplică tuturor codurilor găsite în această distribuţie, fie că e cod RC4, RSA, lhash, DES, etc.; nu doar codului SSL. Documentaţia SSL
inclusă cu această distribuţie este acoperită de aceiaşi termeni privind drepturile de autor, cu excepţia faptului că posesorul este Tim Hudson
([email protected]). Dreptul de autor rămâne al lui Eric Young şi, la fel ca orice notificare privind drepturile de autor din cod, nu trebuie şterse.
Dacă acest pachet este utilizat într-un produs, lui Eric Young trebuie să i se atribuie calitatea de autor al părţilor din bibliotecă utilizate. Acest
lucru poate să fie sub forma unui mesaj de tip text la pornirea programului sau în documentaţia (online sau textuală) furnizată cu pachetul.
Redistribuirea şi utilizarea atât în format sursă cât şi binar, cu sau fără modificări, sunt permise în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii:
1. Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea privind drepturile de autor, această listă de condiţii şi următoarea renunţare la
responsabilitate.
2. Redistribuirea în format binar trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiţii şi următoarea
renunţare la responsabilitate din documentaţie şi/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuţia.
3. Toate materialele de reclamă care menţionează caracteristicile sau utilizarea acestui software trebuie să afişeze următoarea declaraţie:
„Acest produs include software criptografic scris de Eric Young ([email protected])”. Cuvântul „criptografic” poate fi omis dacă rutinele din
biblioteca utilizată nu au corelaţie criptografică.
4. Dacă includeţi un cod specific pentru Windows (sau un derivat) din directorul de aplicaţii (cod aplicaţie), trebuie să includeţi o declaraţie:
„Acest produs include software scris de către Tim Hudson ([email protected])”.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE ERIC YOUNG „CA ATARE” ŞI ORICE GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR
NELIMITÂNDU-SE LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME ESTE REFUZATĂ.
AUTORUL SAU COLABORATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE,
INDIRECTE, ÎNTÂMPLĂTOARE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU REZULTANTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA
DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; INCAPACITATE DE UTILIZARE, PIERDERE DE DATE SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA
ACTIVITĂŢII) CAUZATE ÎN ORICE MOD ŞI PRIN ORICE IPOTEZĂ DE RESPONSABILITATE, FIE PRIN CONTRACT, RESPONSABILITATE
ABSOLUTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ÎN ORICE ALT MOD) CARE REIESE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA
ACESTUI PROGRAM, CHIAR DACĂ AŢI FOST PREVENIT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA PAGUBE.
Licenţa şi termenii de distribuţie pentru orice versiune disponibilă pentru publicare sau derivată a acestui cod nu pot fi schimbate, de ex., acest
cod nu poate fi pur şi simplu copiat şi pus sub altă licenţă de distribuţie [inclusiv Licenţa publică GNU].
Informaţii de reglementare_ 19
Doar China
Informaţii de reglementare_ 20
Despre acest ghid al utilizatorului
Acest ghid al utilizatorului furnizează informaţii pentru înţelegerea de bază a maşinii, precum şi explicaţii detaliate la
fiecare pas din timpul utilizării reale. Constituie o resursă importantă atât pentru noii utilizatori, cât şi pentru utilizatorii
experimentaţi, privind instalarea şi utilizarea corectă a echipamentului.
•
•
•
•
•
Citiţi informaţiile referitoare la siguranţă înainte de utilizarea maşinii.
Dacă aveţi probleme la utilizarea echipamentului, consultaţi capitolul privind depanarea (consultaţi "Depanarea" la pagina 81).
Termenii utilizaţi în acest ghid al utilizatorului sunt explicaţi în capitolul de glosar (consultaţi "Glosar" la pagina 103).
În funcţie de opţiuni sau de modele, imaginile din acest ghid al utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs.
Procedurile din acest ghid al utilizatorului sunt bazate, în principal, pe Windows XP.
Convenţie
Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos.
• Document este sinonim cu original.
• Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.
• Maşină se referă la imprimantă sau MFP.
Tabelul următor prezintă convenţiile din acest ghid.
Convenţie
Descriere
Exemplu
Aldin
Pentru texte de pe afişaj sau pentru numele butoanelor maşinii.
Notă
Furnizează informaţii suplimentare şi detalii despre funcţiile şi caracteristicile
echipamentului.
Formatul de dată poate fi diferit de la o
ţară la alta.
Conţine informaţii pe care le puteţi utiliza pentru a proteja echipamentul de
deteriorări mecanice sau funcţionare defectuoasă.
Nu atingeţi suprafaţa tamburului din
cartuşul de toner sau din unitatea de
prelucrare a imaginilor.
Atenţie
Notă de subsol
(„Referinţă încrucişată”)
Revocare
Furnizează informaţii suplimentare cu privire la anumite cuvinte sau la o frază.
a. pagini pe minut.
Face referinţă la informaţii suplimentare detaliate.
(Consultaţi "Găsirea mai multor informaţii" la
pagina 22)
Despre acest ghid al utilizatorului_ 21
Găsirea mai multor informaţii
Puteţi găsi informaţii despre configurarea şi utilizarea echipamentului în următoarele resurse, fie imprimate, fie pe ecran.
Nume material
Descriere
Ghidul de instalare
rapidă
Acest ghid oferă informaţii despre configurarea echipamentului dvs. Acest ghid este livrat în cutie împreună cu imprimanta.
Ghidul utilizatorului
Acest ghid vă furnizează instrucţiuni pas cu pas pentru utilizarea tuturor caracteristicilor echipamentului, întreţinerea acestuia,
depanare şi înlocuirea consumabilelor.
Ajutor pentru
driverul maşinii
Acest ajutor vă pune la dispoziţie informaţii utile cu privire la driverul imprimantei şi instrucţiuni în vederea configurării opţiunilor pentru
imprimare (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la pagina 65).
Site-ul Web
Samsung
Dacă aveţi acces la Internet, puteţi obţine ajutor, asistenţă, drivere pentru echipament, manuale şi informaţii despre comandă, de pe
site-ul web Samsung, www.samsung.com/printer.
Software pentru
descărcat
Puteţi descărca programele utile de software de pe site-ul web Samsung.
• SyncThru™ Web Admin Service: avantajos pentru administratorii de reţea care trebuie să administreze mai multe echipamente
simultan. Acest program este doar pentru modelul de reţea. (http://solution.samsungprinter.com)
• Samsung AnyWeb Print: ajută utilizatorii individuali să efectueze uşor instantanee ale ecranelor de pe site-uri web în Windows
Internet Explorer. (http://solution.samsungprinter.com/personal/anywebprint)
• Samsung Easy Color Manager: ajută utilizatorii de imprimante laser color Samsung să regleze culorile după cum doresc. (http://
solution.samsungprinter.com/personal/colormanager)
Despre acest ghid al utilizatorului_ 22
Caracteristicile noului dvs. produs
Noua dvs. maşină este echipată cu un număr de caracteristici speciale care îmbunătăţesc calitatea documentelor pe care le imprimaţi.
Caracteristici speciale
Imprimaţi la calitate şi viteză excelente
Imprimaţi în diferite medii
•
•
•
•
Aveţi posibilitatea să imprimaţi într-o gamă completă de
culori utilizând cyan, magenta, galben şi negru.
Aveţi posibilitatea să imprimaţi cu o rezoluţie efectivă de
ieşire de până la 2400 × 600 dpi.
Echipamentul dvs. imprimă pe hârtie de format A4 cu o
viteză de până la 16 ppm şi pe hârtie de format Letter cu o
viteză de până la 17 ppm în modul alb-negru şi 4 ppm în
modul color.
Manevraţi numeroase tipuri diferite de material imprimabil
•
•
Tava acceptă până la 150 de coli de hârtie simplă de diferite
formate.
Puteţi încărca în tavă diferite suporturi de imprimare cu
formate particularizate.
•
•
•
Puteţi imprima cu Windows precum şi cu sistemele de
operare Linux şi Macintosh.
Echipamentul este echipat cu o interfaţă USB 2.0 de viteză
ridicată.
Echipamentul dvs. este livrat împreună cu o interfaţă de
reţea încorporată, Ethernet 10/100 Base TX. (numai
CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
Echipamentul dvs. este livrat împreună cu o interfaţă
încorporată de reţea fără fir LAN 802.11 b/g/n. (numai
CLP-325W(K)/CLP-326W)
IPv6 (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/
CLP-326W)
Echipamentul oferă suport pentru IPv6 (consultaţi
"Configurarea IPv6" la pagina 38).
Creaţi documente profesionale (doar pentru Windows)
•
•
•
Imprimaţi filigrane. Puteţi particulariza documentele dvs. cu
cuvinte, precum „Confidenţial” (consultaţi "Utilizarea
filigranelor" la pagina 66).
Imprimaţi postere. Textul şi imaginile fiecărei pagini din
document sunt mărite şi imprimate în cadrul foii de hârtie,
după care pot fi aranjate împreună pentru a forma un poster
(consultaţi "Imprimarea posterelor" la pagina 65).
În cazul hârtiei simple puteţi utiliza formulare preimprimate şi
hârtie cu antet (consultaţi "Utilizarea suprapunerilor" la
pagina 67).
Economisiţi timp şi bani
•
•
•
Pentru a economisi hârtie, puteţi să imprimaţi mai multe
pagini pe o singură coală de hârtie (consultaţi "Imprimarea
mai multor pagini pe o singură coală de hârtie" la pagina 65).
Această maşină economiseşte energia electrică în mod
automat, prin reducerea substanţială a consumului atunci
când nu este utilizată.
Pentru a economisi hârtie, puteţi imprima pe ambele feţe ale
hârtiei (Manual) (consultaţi "Imprimarea pe ambele feţe ale
hârtiei (Manual)" la pagina 66).
Caracteristicile noului dvs. produs_ 23
Caracteristici în funcţie de model
Echipamentele sunt proiectate să accepte toate cerinţele dvs. cu privire la documente, de la imprimare până la soluţii de reţea mai avansate pentru firma dvs.
Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile în funcţie de modele sau ţări.
Caracteristicile în funcţie de model includ:
CLP-320(K)
CLP-321
CLP-325(K)
CLP-326
CARACTERISTICI
USB 2.0 de mare viteză
●
Interfaţă de reţea cablată LAN Ethernet 10/100 BaseTX
CLP-320N(K)
CLP-321N
CLP-325W(K)
CLP-326W
●
●
●
●
●
a
Interfaţă de reţea fără fir LAN 802.11 b/g/n
Imprimare duplex (pe două feţe) (manual)
●
●
●
a. În funcţie de ţara dvs., este posibil ca plăcile LAN fără fir să nu fie disponibile. Contactaţi distribuitorul local Samsung sau
reprezentantul magazinului de unde aţi cumpărat imprimanta.
( ●: inclus, necompletat: nu este disponibil)
Caracteristicile noului dvs. produs_ 24
Introducere
1.
Acest capitol vă oferă o prezentare generală a echipamentului dvs.
Acest capitol include:
•
•
Prezentarea generală a maşinii
Prezentare generală a panoului de control
•
•
Prezentarea generală a maşinii
Vedere din faţă
1
2
3
1
8
7
4
6
9
10
5
Această ilustraţie poate diferi de cea corespunzătoare maşinii dvs., în
funcţia de modelul acesteia.
1
Tavă de ieşire (faţa în jos)
6
Capac frontal
2
Suport ieşire
7
Buton eliberare capac frontal
3
Capac superior
8
Cartuşe toner
4
Panou de control
9
Rezervor toner uzat
5
Tavă
10
Unitate de prelucrare a imaginilor
Introducere_ 25
Înţelegerea panoului de control
Prezentarea butoanelor utile
Vedere din spate
1
5
2
4
3
În funcţie de model, această ilustraţie poate diferi de cea corespunzătoare echipamentului dvs.
1
Buton eliberare capac posterior
4
Port USB
2
Capac posterior
5
Port reţeaa
3
Priză de alimentare
a. numai CLP-320N(K)/CLP-321N.
Introducere_ 26
Prezentare generală a panoului de control
În funcţie de model, această ilustraţie poate diferi de cea corespunzătoare echipamentului dvs.
5
1
1
2
2
3
6
3
4
5
4
[1] CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/CLP-326/CLP-320N(K)/CLP-321N
Leduri indicatoare toner
Prezintă starea fiecărui cartuş de toner (consultaţi "Ledurile de stare/de culori toner" la pagina 28).
Butonul de alimentare
Cu acest buton, puteţi să conectaţi sau să deconectaţi alimentarea cu energie (consultaţi "Butonul de alimentare" la
pagina 29).
3
Butonul de revocare
Opreşte o operaţie în orice moment şi are şi alte funcţii (consultaţi "Butonul de revocare" la pagina 29).
4
LED de stare
Prezintă starea echipamentului (consultaţi "Ledurile de stare/de culori toner" la pagina 28).
Butonul de imprimare a
ecranuluia
Imprimă ecranul afişat pe monitor (consultaţi "Butonul deimprimare a ecranului" la pagina 29).
5
Imprimare demonstrativăb
Imprimă o pagină demonstrativă (consultaţi "Butonul de imprimare demonstrativă" la pagina 29).
1
2
a. numai CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/CLP-326.
b. numai CLP-320N(K)/CLP-321N.
[2] CLP-325W(K)/CLP-326W
Leduri indicatoare toner
Prezintă starea fiecărui cartuş de toner (consultaţi "Ledurile de stare/de culori toner" la pagina 28).
Butonul de alimentare
Cu acest buton, puteţi să conectaţi sau să deconectaţi alimentarea cu energie (consultaţi "Butonul de alimentare" la
pagina 29).
3
Butonul de revocare
Opreşte o operaţie în orice moment şi are şi alte funcţii (consultaţi "Butonul de revocare" la pagina 29).
4
LED de stare
Prezintă starea echipamentului (consultaţi "Ledurile de stare/de culori toner" la pagina 28).
LED reţea fără fir
Indică starea reţelei fără fir. Când ledul este aprins, echipamentul este conectat la reţeaua fără fir (consultaţi "LED
reţea fără fir" la pagina 28).
Butonul WPS
Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS (Wi-Fi Protected Setup™), puteţi configura uşor conexiunea la reţeaua
fără fir, fără computer (consultaţi "Configurarea unei reţele fără fir utilizând butonul WPS" la pagina 43).
1
2
5
6
Introducere_ 27
Înţelegerea panoului de control
LED
Ledurile de stare/de culori toner
Culoarea ledurilor indică starea curentă a maşinii.
LED
Online/
Eroare
(
)
Stare
Leduri
indicatoare
toner
Luminează
roşu
intermitent
Descriere
Toate ledurile
stinse
Maşina este deconectată.
Verde
continuu
Toate ledurile
stinse
Echipamentul este online şi poate să
primească date de la un computer.
Luminează
verde
intermitent,
lent
Toate ledurile
stinse
Când LED-ul de stare luminează
verde intermitent lent, echipamentul
primeşte date de la un computer.
Luminează
verde
intermitent,
rapid
Toate ledurile
stinse
Când LED-ul de stare luminează
verde intermitent rapid, echipamentul
imprimă date.
Verde
continuu
Fiecare led
luminează
roşu
intermitent
Cartuşul de toner corespunzător
ledului este aproape gol.
Fiecare led
luminează
roşu
intermitent pe
rând
Echipamentul se încălzeşte.
Toate ledurile
stinse
•
•
•
•
Fiecare led
•
luminează
roşu continuu
•
Descriere
Fiecare led
•
luminează
roşu continuu
•
Oprit
Roşu
continuu
Leduri
indicatoare
toner
Stare
Capacul este deschis. Închideţi
capacul.
Nu există hârtie în tavă. Încărcaţi
hârtie în tavă.
Maşina s-a oprit din cauza unei
defecţiuni majore.
Echipamentul întâmpină probleme
de sistem care necesită service,
cum ar fi LSU defectă, cuptor
defect sau unitate ITB defectă.
Contactaţi un reprezentant de
service.
Blocaj
(
)
Luminează
portocaliu
Toate ledurile
stinse
A survenit o eroare minoră şi
maşina aşteaptă să fie eliminată
eroarea. Când problema este
rezolvată, maşina îşi reia
funcţionarea.
O cantitate mică de toner a rămas
în cartuş. Durata estimată de viaţă
a cartuşuluia de toner se apropie
de sfârşit. Pregătiţi un nou cartuş
pentru înlocuire. Puteţi creşte
temporar calitatea imprimării prin
redistribuirea tonerului din cartuş
(consultaţi "Redistribuirea
tonerului" la pagina 81).
A intervenit un blocaj de hârtie
(consultaţi "Îndepărtarea blocajelor
de hârtie" la pagina 82).
a. Durata de viaţă estimată a cartuşului înseamnă durata de viaţă prevăzută
sau estimată a cartuşului de toner, care arată capacitatea medie de coli
imprimate şi este proiectată în conformitate cu ISO/IEC 19798. Numărul
de pagini poate fi influenţat de mediul de funcţionare, intervalul de
imprimare, grafica, tipul şi formatul suportului. Chiar dacă ledul roşu se
aprinde şi imprimanta opreşte imprimarea, este posibil ca o anumită
cantitate de toner să rămână în cartuş.
Samsung nu recomandă utilizarea cartuşelor de toner neoriginale
Samsung, cum ar fi cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu
poate garanta calitatea cartuşelor de toner neoriginale Samsung.
Lucrările de service sau reparaţiile necesare ca urmare a utilizării
cartuşelor de toner neoriginale Samsung nu sunt acoperite de
garanţia maşinii.
Toate erorile de imprimare apar în fereastra programului Smart Panel.
Dacă problema persistă, apelaţi la service (consultaţi"Utilizarea
programului Smart Panel" la pagina 74).
LED reţea fără fir
LED de stare reţea fără fir
Albastru
Un cartuş de cerneală a ajuns
aproape de sfârşitul duratei sale
estimate de viaţăa.Este
recomandat să înlocuiţi cartuşul
de toner (consultaţi "Înlocuirea
cartuşului de toner" la pagina 94).
Echipamentul nu recunoaşte
starea cartuşelor de toner sau
informaţiile despre consumabile.
Deschideţi şi închideţi capacul şi
verificaţi dacă echipamentul poate
funcţiona corect. Dacă problema
continuă, opriţi şi porniţi
alimentarea.
Introducere_ 28
Stins (
Descriere
Reţeaua fără fir este deconectată.
)
Aprins (
Luminează
intermitent
lent (
)
Luminează
intermitent
rapid (
)
)
Reţeaua fără fir este conectată.
Echipamentul începe conectarea la o
reţea fără fir.
•
•
Echipamentul se conectează la un
punct de acces (router fără fir).
Conexiunea reţelei fără fir este
întreruptă.
Prezentarea butoanelor utile
Butonul WPS
Butonul deimprimare a ecranului
(numai CLP-325W(K)/CLP-326W)
Această caracteristică detectează automat ce mod WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) utilizează punctul de acces. Apăsând un buton pe routerul reţelei
LAN fără fir/punct de acces şi echipament, puteţi configura reţeaua fără fir şi
setările de securitate (consultaţi "Configurarea unei reţele fără fir utilizând
butonul WPS" la pagina 43).
(numai CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/CLP-326)
Apăsând pe butonul Butonul de imprimare a ecranului (
efectua acţiunile de mai jos.
Funcţie
) puteţi
Descriere
Butonul de alimentare
Imprimarea ferestrei
active
Apăsaţi acest buton, apoi ledul verde va
începe să lumineze intermitent. Când ledul
verde nu mai luminează, eliberaţi butonul.
Imprimarea întregului
ecran al monitorului
Apăsaţi acest buton, apoi ledul verde va
începe să lumineze intermitent. Eliberaţi
butonul în timp ce ledul luminează intermitent.
•
•
•
•
Acest buton trebuie utilizat pentru a porni/opri maşina.
Pagina va fi imprimată pe formatul de pagină implicit, precum A4,
Letter.
Puteţi utiliza această funcţie numai cu echipamentul conectat prin
USB.
Funcţia Butonul de imprimare a ecranului poate fi utilizată
numai în sistemele de operare Windows şi Macintosh.
Puteţi utiliza această funcţie numai dacă programul Smart Panel
este instalat.
Pornirea maşinii
1. Conectaţi cablul de alimentare.
2. Apăsaţi pe butonul Alimentare (
) de pe panoul de control.
Butonul de imprimare demonstrativă
numai (CLP-320N(K)/CLP-321N)
Imprimă o pagină de probă, apăsând doar acest buton. Pagina imprimată
prezintă potenţialul de imprimare color al echipamentului şi o prezentare
generală a caracteristicilor echipamentului.
Butonul de revocare
Apăsând pe butonul Revocare (
Funcţie
) puteţi efectua acţiunile de mai jos.
Descriere
Imprimarea unei pagini
demonstrative (numai
CLP-325W(K)/
CLP-326W)
În modul Pregătit, ţineţi apăsat acest buton
circa 2 secunde, până când LED-ul de stare
se aprinde intermitent lent, apoi eliberaţi-l
(consultaţi "Imprimarea unei pagini
demonstrative" la pagina 30).
Imprimarea paginilor
de configurare
În modul Pregătit, ţineţi apăsat acest buton
circa 5 secunde, până când LED-ul de stare
se aprinde intermitent rapid, apoi eliberaţi-l
(consultaţi "Imprimarea unui raport pentru
maşină" la pagina 78).
Anularea unei lucrări
de imprimare
Apăsaţi pe butonul Revocare ( ) în timpul
imprimării. Ledul roşu clipeşte în timp ce
lucrarea de imprimare este ştearsă atât din
maşină cât şi din computer, apoi maşina
revine în modul disponibil. Această operaţie
poate dura un timp, în funcţie de
dimensiunea lucrării de imprimare.
Introducere_ 29
Dacă doriţi să opriţi alimentarea, ţineţi apăsat pe acest buton
aproximativ 3 secunde.
Noţiuni de bază
2.
Acest capitol vă prezintă instrucţiuni pas cu pas pentru configurarea maşinii conectate la USB şi a software-ului.
Acest capitol include:
•
•
•
•
•
•
Configurarea echipamentului
Imprimarea unei pagini demonstrative
Software furnizat
Cerinţe de sistem
Instalarea driverului maşinii conectate la USB
Partajarea maşinii local
Configurarea echipamentului
Această secţiune prezintă paşii configurării echipamentului hardware, după
cum este explicat în Ghidul de instalare rapidă. Asiguraţi-vă că mai întâi aţi
citit Ghidul de instalare rapidă şi urmaţi paşii de mai jos.
Locaţie
1. Selectaţi un loc stabil.
Alegeţi un loc neted şi stabil, cu spaţiu adecvat pentru circulaţia aerului.
Asiguraţi un spaţiu suplimentar necesar deschiderii capacelor şi tăvilor.
Zona trebuie să fie bine ventilată şi departe de lumina directă a soarelui
sau de sursele de căldură, frig şi umiditate. Nu aşezaţi maşina aproape
de marginile biroului sau ale mesei.
2mm
(0.08 in)
2.
3.
4.
5.
6.
2mm
(0.08 in)
Despachetaţi maşina şi verificaţi toate elementele incluse.
Îndepărtaţi banda ce fixează maşina.
Încărcaţi hârtie (consultaţi "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 57).
Asiguraţi-vă de conectarea tuturor cablurilor la maşină.
Porniţi echipamentul (consultaţi "Pornirea maşinii" la pagina 29).
Acest echipament nu va funcţiona dacă alimentarea de la reţea se
întrerupe.
Imprimarea unei pagini demonstrative
Imprimaţi o pagină de probă pentru a vă asigura că aparatul funcţionează
corect.
Pentru a imprima o pagină demonstrativă
În modul Pregătit, ţineţi apăsat pe butonul Revocare ( ) timp de 2
secunde, apoi eliberaţi-l. (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)
De asemenea, pentru a imprima o pagină demonstrativă, puteţi utiliza
butonul Pagină de probă ( ) Acest buton este acceptat numai de
CLP-320N(K)/CLP-321N.
Software furnizat
Imprimarea este adecvată la altitudini sub 1.000 m. Consultaţi setarea
pentru altitudine pentru a optimiza imprimarea (consultaţi "Reglarea de
altitudine" la pagina 53).
Plasaţi maşina pe o suprafaţă netedă, stabilă, astfel încât să nu existe
nicio înclinaţie mai mare de 2 mm. În caz contrar, calitatea imprimării
poate fi afectată.
Trebuie să instalaţi software-ul de imprimantă, după ce aţi configurat
maşina şi aţi conectat-o la computerul dvs. Dacă sunteţi utilizator Windows
sau Macintosh, instalaţi software-ul de pe CD-ul livrat. Dacă sunteţi utilizator
Linux, descărcaţi software-ul de pe site-ul web Samsung
(www.samsung.com/printer) şi instalaţi-l.
Software-ul echipamentului este actualizat ocazional, de exemplu, la
lansarea unui nou sistem de operare. Dacă este cazul, descărcaţi cea
mai recentă versiune de pe site-ul web Samsung.
(www.samsung.com/printer)
Noţiuni de bază_ 30
SO
Windows
•
•
•
•
Macintosh •
•
•
•
Linux
Cerinţă (recomandat)
Cuprins
•
•
•
•
Driverul imprimantei: utilizaţi acest driver pentru a
beneficia integral de avantajele caracteristicilor
aparatului.
Smart Panel: acest program vă permite să monitorizaţi
starea maşinii şi vă alertează când survine o eroare în
timpul imprimării.
Printer Settings Utility: Acest program vă permite să
configuraţi alte opţiuni ale imprimantei de pe computerul
dvs.
SetIP: utilizaţi acest program pentru a seta adresele
TCP/IP ale maşinii dvs. (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/
CLP-325W(K)/CLP-326W)
Driverul imprimantei: utilizaţi acest driver pentru a
beneficia integral de avantajele caracteristicilor
aparatului.
Smart Panel: acest program vă permite să monitorizaţi
starea maşinii şi vă alertează când survine o eroare în
timpul imprimării.
Printer Settings Utility: Acest program vă permite să
configuraţi alte opţiuni ale imprimantei de pe computerul
dvs.
SetIP: Utilizaţi acest program pentru a seta adresele
TCP/IP ale echipamentului dvs. (numai CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
Unified Linux Driver: utilizaţi acest driver pentru a
beneficia integral de avantajele caracteristicilor
aparatului.
Smart Panel: acest program vă permite să monitorizaţi
starea maşinii şi vă alertează când survine o eroare în
timpul imprimării.
Printer Settings Utility: Acest program vă permite să
configuraţi alte opţiuni ale imprimantei de pe computerul
dvs.
SetIP: Utilizaţi acest program pentru a seta adresele
TCP/IP ale echipamentului dvs. (numai CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
SISTEM DE
OPERARE
CPU
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(256 MB)
1,5 GB
Windows
Server® 2003
Intel® Pentium® III 933
MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB
(512 MB)
De la 1,25 la
2 GB
Windows
Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz
(Pentium IV 2 GHz)
512 MB
(2.048 MB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB
(1.024 MB)
15 GB
Windows® 7
Procesor Intel® Pentium®
IV 1 GHz pe 32 de biţi sau
pe 64 de biţi sau superior
1 GB
(2 GB)
16 GB
•
•
Windows
Server® 2008 R2
•
•
•
Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MO de
memorie (pentru activarea temei Aero).
Unitate DVD-R/W
Procesoare Intel®
Pentium® IV 1 GHz (x86)
sau 1,4 GHz (x64) (cel
puţin 2 GHz)
Windows® 2000
CPU
Intel® Pentium® II 400
MHz (Pentium III 933
MHz)
RAM
64 MB
(128 MB)
10 GB
Macintosh
Cerinţe (recomandate)
SISTEM DE
OPERARE
CPU
Mac OS X 10.3 –
10.4
•
•
Mac OS X 10.5
spaţiu liber
pe hard
disk
•
•
600 MO
Mac OS X 10.6
Noţiuni de bază_ 31
•
RAM
•
Procesoare
Intel®
PowerPC G4/
G5 de 867
MHz sau mai
rapid
512 MB (1 GB)
1 GB
Procesoare
Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
•
128 MB pentru un
Mac bazat pe
PowerPC
(512 MB)
512 MB pentru un
Mac bazat pe
Intel (1 GB)
spaţiu
liber pe
hard disk
Procesoare
Intel®
PowerPC G4/
G5
Maşina acceptă următoarele sisteme de operare Windows.
SISTEM DE
OPERARE
512 MB
(2.048 MB)
Internet Explorer® 5.0 sau o versiune ulterioară este cerinţa
minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
Pentru instalarea software-ului sunt necesare drepturi de
administrator.
Windows Terminal Services este compatibil cu această maşină.
Microsoft® Windows®
Cerinţă (recomandat)
spaţiu liber
pe hard
disk
Windows® XP
Cerinţe de sistem
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că sistemul dvs. îndeplineşte următoarele
cerinţe:
RAM
1 GB
Linux
3. Selectaţi Install now.
Element
Cerinţe (recomandate)
Sistem de
operare
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 de biţi)
Fedora Core 2 – 10 (32/64 biţi)
SuSE Linux 9.1 (32 biţi)
OpenSuSE® 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0,
11.1 (32/64 de biţi)
Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 biţi)
Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64 biţi)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 biţi)
SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 biţi)
Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 biţi)
CPU
Pentium® IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1.024 MB)
Spaţiu liber pe
hard disk
1 GB (2 GB)
Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.
•
Instalarea driverului maşinii conectate la USB
Echipamentul local este acela conectat direct la computer prin intermediul
unui cablu USB. Dacă echipamentul dvs. este conectat la o reţea, treceţi
peste paşii de mai jos şi continuaţi cu instalarea driverului echipamentului
conectat la reţea (consultaţi "Instalarea driverului maşinii conectate la reţea"
la pagina 39).
Utilizaţi numai un cablu USB mai scurt de 3 m.
Pentru CLP-325W(K)/CLP-326W, puteţi accesa meniul
Wireless Setting and Installation . Wireless Setting and
Installation vă permite să instalaţi o reţea fără fir pentru
conectarea echipamentului cu cablul USB (consultaţi
"Configurarea unei reţele fără fir cu un cablu USB" la
pagina 44).
• Advanced Installation are două opţiuni, Custom Installation
şi Install Software Only. Custom Installation vă permite să
selectaţi tipul de conexiune a echipamentului şi să alegeţi
componenta care va fi instalată. Install Software Only vă
permite să instalaţi software-urile furnizate, cum ar fi Smart
Panel. Urmaţi ghidul din fereastră.
4. Citiţi License Agreement şi selectaţi I accept the terms of the
License Agreement. Apoi, faceţi clic pe Next.
Windows
Puteţi instala software-ul maşinii folosind metoda tipică sau personalizând
instalarea.
Paşii de mai jos sunt recomandaţi pentru majoritatea utilizatorilor care
utilizează o maşină conectată direct la computerul dvs. Vor fi instalate toate
componentele necesare pentru operaţiile maşinii.
1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computer şi este alimentată cu
curent electric.
Dacă se afişează fereastra „Expertul hardware nou detectat” în
timpul procedurii de instalare, faceţi clic pe Revocare pentru a
închide fereastra.
2. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
• În mod normal, CD-ul cu software va rula automat şi fereastra de
instalare va fi afişată.
• Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start, apoi
pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care
reprezintă unitatea dvs. CD-ROM. Faceţi clic pe OK.
• Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 sau Windows Server 2008
R2, faceţi clic pe Start > Toate programele > Accesorii >
Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
• Dacă în Windows Vista, Windows 7 sau Windows Server 2008 R2
apare fereastra Redare automată, faceţi clic pe Executare
Setup.exe în câmpul Instalare sau executare program şi pe
Continuare sau Da în fereastra Control cont utilizator.
Programul caută echipamentul.
Noţiuni de bază_ 32
Dacă echipamentul dvs. nu este găsit în reţea sau local, va apărea
următoarea fereastră.
8. Dacă doriţi să înregistraţi echipamentul pe site-ul web Samsung, faceţi
clic pe On-line Registration.
În cazul în care echipamentul nu este deja conectat la computer,
faceţi clic pe How to connect?. How to connect? oferă informaţii
detaliate privind modul de conectare a echipamentului. Urmaţi
instrucţiunile din fereastră.
9. Faceţi clic pe Finish.
Dacă driverul imprimantei nu funcţionează corespunzător, urmaţi paşii
de mai jos pentru a-l repara sau reinstala.
a) Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computer şi este pornită.
b) Din meniul Start, selectaţi Programe sau Toate programele >
Samsung Printers > numele driverului imprimantei dvs. >
Maintenance.
c) Selectaţi opţiunea dorită pentru a fi executată, apoi urmaţi
instrucţiunile din fereastră.
•
Check if you want to install the software without
connection of the printer.
- Bifaţi această opţiune pentru a instala programul fără niciun
echipament conectat. În acest caz, fereastra de imprimare
a unei pagini de test nu mai apare şi se încheie instalarea.
• Search again
Când apăsaţi acest buton, apare fereastra de avertizare privind
paravanul de protecţie.
- Dezactivaţi paravanul de protecţie şi faceţi clic pe Search
again. Pentru sistemul de operare Windows, faceţi clic pe
Start > Panou de control > Paravan de protecţie
Windows şi dezactivaţi această opţiune. Pentru alte
sisteme de operare, consultaţi ghidurile online respective.
- Dezactivaţi şi paravanul de protecţie din programul terţei
părţi, în afara celui din sistemul de operare. Consultaţi
manualul furnizat de programele individuale.
• Direct Input
Direct Input vă permite să căutaţi un anumit echipament în
reţea.
- Search by IP address: Introduceţi adresa IP sau numele
gazdă. Apoi, faceţi clic pe Next.
Pentru a verifica adresa IP a echipamentului, imprimaţi un
raport de configurare a reţelei (consultaţi "Imprimarea unui
raport pentru maşină" la pagina 78).
- Search by network path: Pentru a găsi un echipament
partajat (calea UNC), introduceţi manual numele partajat
sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul
Browse. Apoi, faceţi clic pe Next.
• Help
Dacă echipamentul nu este conectat la computer sau la reţea,
acest buton de ajutor vă oferă informaţii detaliate despre
modalitatea de conectare a echipamentului.
5. Maşinile căutate vor fi afişate pe ecran. Selectaţi-o pe cea pe care doriţi
să o utilizaţi şi faceţi clic pe Next.
Dacă driverul a căutat numai o maşină, apare fereastra de
confirmare.
6. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi întrebat
dacă doriţi să fie imprimată o pagină de test. Dacă doriţi să imprimaţi o
pagină de test, faceţi clic pe Print a test page.
În caz contrar, faceţi clic pe Next şi treceţi la pasul 8.
7. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.
Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
Macintosh
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul conţine fişierele Driver
care vă permit utilizarea driverului CUPS sau PostScript (disponibil exclusiv
în cazul utilizării unui echipament care suportă driverul PostScript), pentru
imprimare pe computere Macintosh.
1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi este
alimentată cu curent electric.
2. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
3. Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktopul
Macintosh.
4. Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
5. Faceţi dublu clic pe pictograma Installer OS X.
6. Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
7. Se deschide fereastra Samsung Installer. Faceţi clic pe Continue.
8. Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
9. Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
10. Selectaţi Easy Install şi faceţi clic pe Install. Pentru majoritatea
utilizatorilor se recomandă opţiunea Easy Install. Vor fi instalate toate
componentele necesare pentru operaţiile maşinii.
Dacă selectaţi Custom Install, puteţi alege care componente se vor
instala.
11. Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe
computer se vor închide, faceţi clic pe Continue.
12. Selectaţi tipul de instalare şi faceţi clic pe OK.
• Typical installation for a local printer: Instalează componentele
implicite pentru un dispozitiv conectat direct la computer.
• Typical installation for a network printer: Instalează software
pentru un dispozitiv din reţea. Programul SetIP rulează automat.
Dacă echipamentul a configurat deja informaţiile de reţea, închideţi
programul SetIP. Treceţi la pasul următor.
• Wireless Setting and Installation : Pentru CLP-325W(K)/
CLP-326W, puteţi accesa meniul Wireless Setting and Installation
. Wireless Setting and Installation vă permite să instalaţi o reţea
fără fir pentru conectarea echipamentului cu cablul USB (consultaţi
"Configurarea unei reţele fără fir cu un cablu USB" la pagina 44).
13. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. După
terminarea instalării, faceţi clic pe Quit sau pe Restart.
14. Deschideţi directorul Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• Pentru Mac OS X 10.5 – 10.6, deschideţi folderul Applications >
System Preferences şi faceţi clic pe Print & Fax.
Noţiuni de bază_ 33
15. Faceţi clic pe Add pe Printer List.
• Pentru Mac OS X 10.5 – 10.6, faceţi clic pe pictograma „+”; va
apărea o fereastră de afişare.
16. Pentru Mac OS X 10.3, selectaţi fila USB.
• Pentru Mac OS X 10.4, faceţi clic Default Browser şi găsiţi
conexiunea USB.
• Pentru Mac OS X 10.5 – 10.6, faceţi clic pe Default şi găsiţi
conexiunea USB.
17. Pentru Mac OS X 10.3, dacă selectarea automată nu funcţionează
corect, selectaţi Samsung în Printer Model şi numele maşinii dvs. în
Model Name.
• Pentru Mac OS X 10.4, dacă selectarea automată nu funcţionează
corect, selectaţi Samsung în Print Using şi numele maşinii dvs. în
Model.
• Pentru Mac OS X 10.5 – 10.6, dacă Auto Select nu funcţionează
corect, selectaţi Select a driver to use... şi numele echipamentului
dvs. în Print Using.
Maşina dvs. apare în Printer List şi este setată ca maşină implicită.
18. Faceţi clic pe Add.
Dacă driverul imprimantei nu funcţionează corect, dezinstalaţi driverul
şi reinstalaţi-l.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala driverul pentru Macintosh.
a) Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi este
alimentată cu curent electric.
b) Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
c) Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM afişată pe desktop-ul
Macintosh.
d) Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
e) Faceţi dublu clic pe pictograma Installer OS X.
f) Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
g) Se deschide fereastra Samsung Installer. Faceţi clic pe Continue.
h) Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
i) Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
j) Selectaţi Uninstall şi faceţi clic pe Uninstall.
k) Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe
computer se vor închide, faceţi clic pe Continue.
l) După terminarea dezinstalării, faceţi clic pe Quit.
Linux
6. Atunci când este afişat ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe Next.
7. După terminarea instalării, faceţi clic pe Finish.
Pentru confortul dvs., programul de instalare a adăugat pictograma pe
desktop Unified Driver Configurator şi grupul Unified Driver în meniul
sistemului. Dacă aveţi dificultăţi, consultaţi ajutorul de pe ecran care
este disponibil prin intermediul meniului sistemului sau din aplicaţiile
Windows din pachetul de drivere, cum ar fi Unified Driver
Configurator.
Instalarea Smart Panel
1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi este
alimentată cu curent electric.
2. Atunci când apare fereastra Administrator Login, tastaţi root în
câmpul Login şi introduceţi parola sistemului.
Trebuie să vă autentificaţi ca super user (root) pentru a instala
software-ul de maşină. Dacă nu sunteţi superutilizator, cereţi
ajutorul administratorului de sistem.
3. De pe site-ul web Samsung, descărcaţi pachetul Smart Panel pe
computerul dvs.
4. Faceţi clic dreapta pe pachetul Smart Panel şi dezarhivaţi-l.
5. Faceţi dublu clic pe cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.
Instalarea Printer Settings Utility
1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi este
alimentată cu curent electric.
2. Atunci când apare fereastra Administrator Login, tastaţi root în
câmpul Login şi introduceţi parola sistemului.
Trebuie să vă autentificaţi ca super user (root) pentru a instala
software-ul de maşină. Dacă nu sunteţi superutilizator, cereţi
ajutorul administratorului de sistem.
Trebuie să descărcaţi pachete software Linux de pe site-ul Web Samsung
pentru a instala software-ul imprimantei.
Urmaţi paşii de mai jos în vederea instalării software-ului.
Instalarea driverului Linux unificat
1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi este
alimentată cu curent electric.
2. Atunci când apare fereastra Administrator Login, tastaţi root în
câmpul Login şi introduceţi parola sistemului.
3. De pe site-ul web Samsung, descărcaţi pachetul Printer Settings
Utility pe computerul dvs.
4. Faceţi clic dreapta pe pachetul Printer Settings Utility şi
dezarhivaţi-l.
5. Faceţi dublu clic pe cdroot > Linux > psu > install.sh.
Trebuie să vă autentificaţi ca super user (root) pentru a instala
software-ul de maşină. Dacă nu sunteţi superutilizator, cereţi
ajutorul administratorului de sistem.
3. De pe site-ul web Samsung, descărcaţi pachetul Unified Linux Driver
pe computerul dvs.
4. Faceţi clic dreapta pe pachetul Unified Linux Driver şi extrageţi
pachetul.
5. Faceţi dublu clic pe cdroot > autorun.
Noţiuni de bază_ 34
Dacă driverul imprimantei nu funcţionează corect, dezinstalaţi
driverul şi reinstalaţi-l.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala driverul pentru Linux.
a) Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi
este alimentată cu curent electric.
b) Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi
„root” în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.
Trebuie să vă conectaţi ca superutilizator (root) pentru a
dezinstala driverul de imprimantă. Dacă nu sunteţi
superutilizator, cereţi ajutorul administratorului de sistem.
c) Faceţi clic pe pictograma din partea inferioară a desktopului.
Când apare ecranul Terminal, tastaţi:
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
d) Faceţi clic pe Uninstall.
e) Faceţi clic pe Next.
f) Faceţi clic pe Finish.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a configura computerele pentru a partaja
echipamentul dvs. local.
În cazul în care computerul Gazdă este conectat direct la echipament
printr-un cablu USB şi este conectat şi la mediul de reţea locală, computerul
client conectat la reţeaua locală poate utiliza echipamentul partajat prin
computerul gazdă pentru a imprima.
1
2
Dacă elementul Proprietăţi imprimantă are un semn ►,
puteţi selecta alte drivere de imprimantă conectate cu
imprimanta selectată.
6.
7.
8.
9.
Selectaţi fila Partajare.
Bifaţi Modificare opţiuni de partajare.
Bifaţi caseta de selectare Se partajează această imprimantă.
Completaţi câmpul Partajare nume. Faceţi clic pe OK.
Configurarea unui computer client
Partajarea maşinii local
1
5. Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, apăsaţi pe
Proprietăţi.
Pentru Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, din meniurile
contextuale, selectaţi Proprietăţi imprimantă.
1. Instalaţi driverul de imprimantă (consultaţi "Instalarea driverului
maşinii conectate la USB" la pagina 32, "Instalarea driverului maşinii
conectate la reţea" la pagina 39).
2. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
3. Selectaţi Toate programele > Accesorii > Windows Explorer.
4. Introduceţi adresa de IP a calculatorului gazdă în bara de adrese şi
apăsaţi pe Enter de pe tastatură.
2
Calculator gazdă
Un calculator care este conectat direct la
maşină prin cablu USB.
Calculatoare
client
Computere care utilizează maşina
partajată prin intermediul computerului
gazdă.
În cazul în care computerul gazdă solicită Nume utilizator şi
Parolă, completaţi ID-ul de utilizator şi parola de cont a
computerului gazdă.
5. Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei pe care doriţi să o
partajaţi şi selectaţi Conectare.
6. Dacă apare un mesaj de configurare finalizată, faceţi clic pe OK.
7. Deschideţi fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi şi începeţi
imprimarea.
Macintosh
Următorii paşi sunt pentru Mac OS X 10.5 – 10.6. Consultaţi Mac Help
pentru alte versiuni ale sistemului de operare.
Windows
Configurarea unui computer gazdă
Configurarea unui computer gazdă
1. Instalaţi driverul de imprimantă (consultaţi "Instalarea driverului
maşinii conectate la USB" la pagina 32, "Instalarea driverului maşinii
conectate la reţea" la pagina 39).
2. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
3. Pentru Windows 2000, selectaţi Setări > Imprimante.
• Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi
faxuri.
• Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control
> Hardware şi sunete > Imprimante.
• Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Dispozitive şi
imprimante.
• Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi Imprimante.
4. Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei dvs.
1. Instalaţi driverul imprimantei (consultaţi "Macintosh" la pagina 33).
2. Deschideţi directorul Applications System Preferences şi faceţi
clic pe Print & Fax.
3. Selectaţi imprimanta pe care o partajaţi din Printers list.
4. Selectaţi Share this printer.
Configurarea unui computer client
1. Instalaţi driverul imprimantei (consultaţi "Macintosh" la pagina 33).
2. Deschideţi directorul Applications System Preferences şi faceţi
clic pe Print & Fax.
3. Faceţi clic pe pictograma „+”.
Apare o fereastră de afişare indicând numele imprimantei partajate.
4. Selectaţi maşina dvs. şi faceţi clic pe Add.
Noţiuni de bază_ 35
Configurare reţea (numai CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)
3.
Acest capitol vă prezintă instrucţiuni pas cu pas pentru configurarea maşinii conectate la reţea şi a software-ului.
Acest capitol include:
•
•
Mediu de reţea
Prezentarea programelor de reţea utile
•
•
Utilizarea unei reţele prin fir
Instalarea driverului maşinii conectate la reţea
Mediu de reţea
SyncThru™ Web Service
Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea pe maşină, pentru a o utiliza ca
maşină de reţea. Prin intermediul panoului de control al echipamentului,
puteţi configura setările de bază pentru reţea.
Următorul tabel prezintă mediile de reţea acceptate de maşină:
Server web încorporat în maşina dvs. de reţea, care vă permite să:
• Configuraţi parametrii de reţea necesari pentru ca maşina să se
conecteze la diverse medii de reţea.
• Particularizaţi setările maşinii.
Consultaţi "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 73.
Element
Cerinţe
Interfaţă de reţea
•
•
Ethernet 10/100 Base-TX
LAN fără fir 802.11 b/g/n
(numaiCLP-325W(K)/CLP-326W)
Sistem de operare de
reţea
•
Windows 2000/Server 2003/Server
2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2
Diverse sisteme de operare Linux
Mac OS X 10.3 – 10.6
•
•
Protocoale de reţea
Securitatea reţelei fără fir
•
•
•
•
TCP/IPv4
DHCP, BOOTP
DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Imprimare TCP/IP standard (RAW),
LPR, IPP
• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR,
SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Consultaţi "Configurarea IPv6" la
pagina 38.
•
•
Autentificare: Sistem deschis, Cheie
distribuită, WPA Personal, WPA2
Personal (PSK)
Criptare: WEP64, WEP128, TKIP, AES
SyncThru™ Web Admin Service
O soluţie de gestionare a imprimantei, bazată pe Web, pentru
administratorii de reţea. SyncThru™ Web Admin Service vă furnizează o
modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de reţea şi vă permite să
monitorizaţi şi să depanaţi de la distanţă echipamente de reţea din orice loc
cu acces la internet pentru întreprinderi. Descărcaţi acest program de la
http://solution.samsungprinter.com.
SetIP
Acest program utilitar vă permite să selectaţi o interfaţă de reţea şi să
configuraţi manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP.
• Consultaţi "Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)" la
pagina 37.
• Consultaţi "Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Macintosh)" la
pagina 37.
• Consultaţi "Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)" la pagina 38.
TCP/IPv6 nu este acceptat de acest program.
Utilizarea unei reţele prin fir
Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea de la maşină pentru a o utiliza
în reţea. Acest capitol vă va prezenta cum se realizează uşor acest lucru.
Puteţi să utilizaţi reţeaua după ce conectaţi cablul de reţea la un port
corespunzător de pe maşina dvs.
Prezentarea programelor de reţea utile
Există mai multe programe disponibile pentru a configura setările de reţea
cu uşurinţă în mediul de reţea. În special pentru administratorul de reţea,
este posibilă administrarea mai multor maşini în reţea.
Înainte să utilizaţi programele de mai jos, setaţi mai întâi adresa IP.
Configurare reţea (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 36
Imprimarea unui raport de configurare a reţelei
Puteţi să imprimaţi un Raport de configurare a reţelei de pe panoul de
control al maşinii care va afişa setările de reţea curente ale maşinii. Acest
lucru vă va ajuta la configurarea unei reţele şi la depanarea problemelor.
Pentru a imprima raportul:
În modul Pregătit, ţineţi apăsat pe
(butonul de revocare) aproximativ 5
secunde. Puteţi afla adresa MAC şi adresa IP ale maşinii dvs.
De exemplu:
• Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
• Adresă IP: 192.0.0.192
3. Din meniul Start al sistemului de operare Windows, selectaţi Toate
programele > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
(a treia din stânga) din fereastra SetIP
4. Faceţi clic pe pictograma
pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
5. Introduceţi noile informaţii pentru maşină în fereastra de configurare,
după cum urmează. Într-o reţea intranet de întreprindere, s-ar putea
să fie necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un
administrator de reţea înainte să continuaţi.
Setarea adresei IP
Mai întâi, trebuie să configuraţi o adresă IP pentru imprimarea şi
administrarea în reţea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă
adresă IP de către un server DHCP (Protocol de configurare dinamică a
gazdei) aflat în reţea.
În câteva situaţii adresa IP trebuie setată manual. Aceasta este numită IP
static şi este adesea necesară în Intraneturile întreprinderilor din motive de
securitate.
• Alocare IP DHCP: conectaţi maşina dvs. la reţea şi aşteptaţi câteva
minute pentru ca serverul DHCP să aloce o adresă IP maşinii. Apoi,
imprimaţi Raport de configurare a reţelei după cum s-a explicat mai
sus. Dacă raportul arată că adresa IP s-a schimbat, alocarea a fost
reuşită. Veţi vedea adresa IP nouă în raport.
• Alocare IP static: utilizaţi programul SetIP pentru a modifica adresa IP
de la computer.
Într-un mediu de birou, vă recomandăm să contactaţi un administrator de
reţea pentru a seta această adresă pentru dvs.
Configurarea IPv4
Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)
Acest program este util pentru setarea manuală a adresei IP de reţea a
maşinii dvs. utilizând adresa lui MAC pentru a comunica cu maşina. O
adresă MAC este un număr de serie hardware al interfeţei de reţea şi
poate fi găsită în Raport de configurare a reţelei.
Pentru utilizarea programului SetIP, dezactivaţi paravanul de protecţie al
computerului înainte de a continua prin efectuarea următoarelor
operaţiuni:
1. Deschideţi Start > Panou de control.
2. Faceţi dublu clic pe Centru de securitate.
3. Faceţi clic pe Paravan de protecţie.
4. Dezactivaţi paravanul de protecţie.
Instalarea programului
1. Introduceţi CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei furnizat împreună
cu maşina dvs. Atunci când CD-ul de driver rulează automat,
închideţi fereastra respectivă.
2. Porniţi aplicaţia Windows Explorer şi deschideţi unitatea X. (X
reprezintă unitatea CD-ROM.)
3. Faceţi dublu clic pe Application > SetIP.
4. Faceţi dublu clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.
5. Selectaţi o limbă, apoi faceţi clic pe Next.
6. Urmaţi instrucţiunile din fereastră şi finalizaţi instalarea.
Pornirea programului
1. Conectaţi maşina dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
2. Porniţi maşina.
•
MAC Address: găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de
configurare a reţelei şi introduceţi-l fără semnele (:). De
exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.
• IP Address: introduceţi o adresă IP nouă pentru imprimanta dvs.
De exemplu, dacă adresa IP a computerului este 192.168.1.150,
introduceţi 192.168.1.X. (X este un număr între 1 şi 254, altul
decât adresa computerului.)
• Subnet Mask: introduceţi o mască de subreţea.
• Default Gateway: introduceţi un gateway implicit.
6. Faceţi clic pe Apply şi apoi faceţi clic pe OK. Maşina va imprima
automat Raportul de configurare a reţelei. Confirmaţi că toate
setările sunt corecte.
7. Faceţi clic pe Exit pentru a închide programul SetIP.
8. Dacă este necesar, reporniţi paravanul de protecţie al computerului.
Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Macintosh)
Pentru utilizarea programului SetIP, dezactivaţi paravanul de protecţie al
computerului înainte de a continua prin efectuarea următoarelor
operaţiuni:
Calea şi UI-urile pot diferi în funcţie de versiunea de sistem de
operare Mac. Consultaţi manualul de utilizare pentru sistemul de
operare Mac.
1.
2.
3.
4.
Deschideţi System Preferences.
Faceţi clic pe Security.
Faceţi clic pe meniul Firewall.
Dezactivaţi firewall-ul.
Următoarele instrucţiuni pot varia pentru modelul dvs.
1. Conectaţi maşina dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
2. Introduceţi CD-ROM-ul de instalare şi deschideţi fereastra discului,
selectaţi MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP >
SetIPApplet.html.
3. Faceţi dublu clic pe fişier şi Safari se va deschide automat, apoi
selectaţi Trust. Browserul va deschide pagina SetIPApplet.html
care indică numele imprimantei şi informaţiile despre adresa IP.
Configurare reţea (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 37
4. Faceţi clic pe pictograma
(a treia din stânga) din fereastra SetIP
pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
5. Introduceţi noile informaţii pentru maşină în fereastra de configurare,
după cum urmează. Într-o reţea intranet de întreprindere, s-ar putea
să fie necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un
administrator de reţea înainte să continuaţi.
• MAC Address: găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de
configurare a reţelei şi introduceţi-l fără semnele (:). De
exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.
• IP Address: introduceţi o adresă IP nouă pentru imprimanta dvs.
De exemplu, dacă adresa IP a computerului este 192.168.1.150,
introduceţi 192.168.1.X. (X este un număr între 1 şi 254, altul
decât adresa computerului.)
• Subnet Mask: introduceţi o mască de subreţea.
• Default Gateway: introduceţi un gateway implicit.
6. Selectaţi Apply, apoi OK şi OK din nou. Imprimanta va imprima
automat raportul de configurare. Confirmaţi că toate setările sunt
corecte. Ieşiţi din Safari. Puteţi închide şi scoate CD-ROM-ul de
instalare. Dacă este necesar, reporniţi paravanul de protecţie al
computerului. Aţi modificat cu succes adresa IP, masca de subreţea
şi adresa gateway.
Setarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)
Programul SetIP trebuie să se fi instalat automat în timpul instalării
driverului de imprimantă.
În funcţie de versiunea sistemului de operare Linux, calea şi
interfeţele de utilizator pot fi diferite. Consultaţi manualul pentru
Linux pentru a dezactiva paravanul de protecţie.
1. Imprimaţi raportul cu configuraţia de reţea a maşinii pentru a afla
adresa MAC a imprimantei.
2. Accesaţi /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
3. Faceţi dublu clic pe fişierul SetIPApplet.html.
4. Faceţi clic pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
5. Introduceţi adresa MAC a plăcii de reţea, adresa IP, masca de
subreţea, gateway-ul implicit, apoi faceţi clic pe Apply.
Când introduceţi adresa MAC, introduceţi-o fără un semn două
puncte (:).
6. Maşina imprimă raportul de configurare a reţelei. Confirmaţi că toate
setările sunt corecte.
7. Închideţi programul SetIP.
Configurarea IPv6
TCP/IPv6 este acceptat corect numai pentru Windows Vista sau
versiuni mai recente.
Dacă reţeaua IPv6 pare să nu funcţioneze, aduceţi toate setările de
reţea la valorile implicite din fabrică şi încercaţi din nou (consultaţi
"Restabilirea setărilor implicite din fabrică utilizând SyncThru™ Web
Service" la pagina 39).
Pentru a utiliza mediul de reţea IPv6, urmaţi procedura de mai jos pentru a
folosi adresa IPv6.
Maşina este furnizată cu funcţia IPv6 activată.
1. Conectaţi maşina dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
2. Porniţi echipamentul.
3. De la panoul de control al maşinii imprimaţi un Raport de configurare a
reţelei, care va verifica adresele IPv6.
4. Selectaţi Start > Panou de control > Hardware şi sunet> Imprimante
> Adăugare imprimantă.
5. Faceţi clic pe Adăugare imprimantă locală din fereastra Adăugare
imprimantă.
6. Urmaţi instrucţiunile din fereastră.
Dacă maşina nu funcţionează în mediul de reţea, activaţi IPv6.
Consultaţi secţiunea următoare.
Imprimarea unui raport de configurare a reţelei
Puteţi să imprimaţi un Raport de configurare a reţelei de pe panoul de
control al maşinii care va afişa setările de reţea curente ale maşinii.
Aceasta vă va ajuta să configuraţi o reţea şi să depanaţi probleme.
Pentru a imprima raportul:
În modul Pregătit, ţineţi apăsat pe
(butonul de revocare) aproximativ
5 secunde. Puteţi afla adresa MAC şi adresa IP ale echipamentului dvs.
De exemplu:
• Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
• Adresă IP: 192.0.0.192
Setarea adreselor IPv6
Pentru imprimare şi administrarea în reţea, maşina acceptă următoarele
adrese IPv6.
• Link-local Address: adresă locală IPv6 autoconfigurată. (Adresa
începe cu FE80.)
• Stateless Address: adresă IPv6 configurată automat de un router
de reţea.
• Stateful Address: adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
• Manual Address: adresă IPv6 configurată manual de utilizator.
Configurarea manuală a adresei
1. Porniţi un browser Web, de exemplu, Internet Explorer, care acceptă
adresarea IPv6 ca pe un URL (consultaţi "SyncThru™ Web Service"
la pagina 36).
Pentru IPv4, introduceţi adresa IPv4 (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în
câmpul de adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2. Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Network Settings.
3. Faceţi clic pe TCP/IPv6.
4. Activaţi Manual Address din secţiunea TCP/IPv6.
5. Selectaţi Address/Prefix şi faceţi clic pe butonul Add, apoi prefixul
routerului va fi introdus automat în câmpul de adresă.
Introduceţi restul adresei. (Ex: 3FFE:10:88:194::AAAA. „A” este
hexazecimalul 0 până la 9, A până la F.)
6. Faceţi clic pe butonul Apply.
Instalarea driverului imprimantei
Instalarea driverului pentru imprimanta de reţea în mediul de reţea IPv6
este aceeaşi ca şi în cazul TCP/IPv4 (consultaţi "Instalarea driverului
maşinii conectate la reţea" la pagina 39).
Selectaţi portul TCP/IP şi la afişarea listei maşinilor, selectaţi adresa
IPv6 a maşinii dvs.
Configurare reţea (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 38
Utilizarea SyncThru™ Web Service
1. Porniţi un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă
adresarea IPv6 ca pe un URL.
2. Selectaţi una din adresele IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) din Raportul de
configurare a reţelei.
3. Introduceţi adresele IPv6 (ex: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Dacă fereastra Redare automată este afişată în Windows Vista,
Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, faceţi clic pe Executare
Setup.exe în câmpul Instalare sau executare program şi pe
Continuare sau Da în fereastra Control cont utilizator.
3. Selectaţi Install now.
•
Adresa trebuie închisă între paranteze „[]”.
Restabilirea setărilor implicite din fabrică utilizând
SyncThru™ Web Service
1. Porniţi un browser Web cum ar fi Internet Explorer, Safari sau Firefox şi
introduceţi în fereastra browserului noua adresă IP a maşinii.
De exemplu,
2. Faceţi clic pe Salt pentru a accesa SyncThru™ Web Service.
3. Faceţi clic pe Login din partea din dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
Apare o pagină de conectare.
4. Completaţi câmpurile ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.
Dacă vă conectaţi pentru prima dată la SyncThru™ Web Service,
introduceţi ID-ul de utilizator şi parola implicite de mai jos.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Settings > Network Settings > Restore Default.
6. Apoi, faceţi clic pe Clear pentru reţea.
7. Opriţi şi porniţi din nou maşina pentru a aplica setările.
Instalarea driverului maşinii conectate la reţea
Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.
•
Pentru CLP-325W(K)/, puteţi accesa meniul Wireless Setting
and Installation. Wireless Setting and Installation vă
permite să instalaţi o reţea fără fir pentru conectarea
echipamentului cu cablul USB (consultaţi "Configurarea unei
reţele fără fir cu un cablu USB" la pagina 44).
• Advanced Installation are două opţiuni, Custom Installation
şi Install Software Only. Custom Installation vă permite să
selectaţi conexiunea maşinii şi componenta individuală pentru
instalare. Install Software Only vă permite să instalaţi
software-urile furnizate, cum ar fi Smart Panel. Urmaţi ghidul
din fereastră.
4. Citiţi License Agreement şi selectaţi I accept the terms of the
License Agreement. Apoi, faceţi clic pe Next.
Pentru a imprima, trebuie să instalaţi software-ul driverului imprimantei.
Software-ul include drivere, aplicaţii şi alte programe uşor de utilizat.
Asiguraţi-vă că s-a finalizat configurarea reţelei pentru echipamentul dvs.
Înainte de a începe instalarea, toate aplicaţiile de pe computer trebuie să fie
închise.
Windows
Acest lucru este recomandat pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate
toate componentele necesare pentru operaţiile maşinii.
Urmaţi paşii de mai jos:
1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la reţea şi este alimentată cu
curent electric.
2. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
• În mod normal, CD-ul cu software va rula automat şi fereastra de
instalare va fi afişată.
• Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start, apoi
pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care
reprezintă unitatea dvs. CD-ROM. Faceţi clic pe OK.
• Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 sau Windows Server 2008
R2, faceţi clic pe Start > Toate programele > Accesorii >
Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
Programul caută maşina.
Dacă maşina nu este găsită în reţea sau local, va apărea
următoarea fereastră.
Configurare reţea (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 39
8. Dacă doriţi să înregistraţi echipamentul pe site-ul web Samsung, faceţi
clic pe On-line Registration.
În cazul în care echipamentul nu este deja conectat la computer,
faceţi clic pe How to connect?. How to connect? oferă informaţii
detaliate privind modul de conectare a echipamentului. Urmaţi
instrucţiunile din fereastră.
9. Faceţi clic pe Finish.
•
•
•
Check if you want to install the software without
connection of the printer.
- Bifaţi această opţiune pentru a instala programul fără nicio
maşină conectată. În acest caz, fereastra de imprimare a
unei pagini de test nu mai apare şi se încheie instalarea.
• Search again
Când apăsaţi acest buton, apare fereastra de avertizare privind
paravanul de protecţie;
- Dezactivaţi paravanul de protecţie şi faceţi clic pe Search
again. Pentru sistemul de operare Windows, faceţi clic pe
Start > Panou de control > Paravan de protecţie
Windows şi dezactivaţi această opţiune. Pentru alte
sisteme de operare, consultaţi ghidurile online respective.
- Dezactivaţi paravanul de protecţie din programul terţei părţi
pe lângă sistemul de operare. Consultaţi manualul furnizat
de programele individuale.
• Direct Input
Direct Input vă permite să căutaţi un echipament specific în
reţea.
- Search by IP address: introduceţi adresa IP sau numele
gazdă. Apoi, faceţi clic pe Next.
Pentru a verifica adresa IP a echipamentului, imprimaţi un
raport de configurare a reţelei (consultaţi "Imprimarea unui
raport pentru maşină" la pagina 78).
- Search by network path: pentru a găsi o maşină partajată
(calea UNC), introduceţi manual numele partajat sau
căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul
Browse. Apoi, faceţi clic pe Next.
• Help
Dacă echipamentul nu este conectat la computer sau la reţea,
acest buton de ajutor vă oferă informaţii detaliate despre
modalitatea de conectare a echipamentului.
5. Maşinile căutate vor fi afişate pe ecran. Selectaţi-o pe cea pe care doriţi
să o utilizaţi şi faceţi clic pe Next.
Dacă driverul a căutat numai o maşină, apare fereastra de
confirmare.
6. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi întrebat
dacă doriţi să fie imprimată o pagină de test. Dacă doriţi să imprimaţi o
pagină de test, faceţi clic pe Print a test page.
În caz contrar, faceţi clic pe Next şi treceţi la pasul 8.
7. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.
Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
După configurarea driverului, puteţi activa paravanul de protecţie.
Dacă driverul imprimantei nu funcţionează corespunzător, urmaţi
paşii de mai jos pentru a-l repara sau reinstala.
a) Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computer şi este
pornită.
b) Din meniul Start, selectaţi Programe sau Toate programele >
Samsung Printers > numele driverului imprimantei dvs. >
Maintenance.
c) Selectaţi opţiunea dorită şi urmaţi instrucţiunile din fereastră.
Macintosh
1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la reţeaua dvs. şi este alimentată
cu curent electric. De asemenea, trebuie să fi fost setată adresa IP a
maşinii.
2. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
3. Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktopul
Macintosh.
4. Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
5. Faceţi dublu clic pe pictograma Installer OS X.
6. Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
7. Se deschide fereastra Samsung Installer. Faceţi clic pe Continue.
8. Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
9. Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
10. Selectaţi Easy Install şi faceţi clic pe Install. Pentru majoritatea
utilizatorilor se recomandă opţiunea Easy Install. Vor fi instalate toate
componentele necesare pentru operaţiile maşinii.
• Dacă selectaţi Custom Install, puteţi alege care componente se vor
instala.
11. Apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe computer se
vor închide. Faceţi clic pe Continue.
12. Selectaţi tipul de instalare şi faceţi clic pe OK.
• Typical installation for a local printer: Instalează componentele
implicite pentru un dispozitiv conectat direct la computer.
• Typical installation for a network printer: Instalează software
pentru un dispozitiv din reţea. Programul SetIP rulează automat.
Dacă echipamentul a configurat deja informaţiile de reţea, închideţi
programul SetIP. Treceţi la pasul următor.
• Wireless Setting and Installation : Pentru CLP-325W(K)/
CLP-326W, puteţi accesa meniul Wireless Setting and Installation
. Wireless Setting and Installation vă permite să instalaţi o reţea
fără fir pentru conectarea echipamentului cu cablul USB (consultaţi
"Configurarea unei reţele fără fir cu un cablu USB" la pagina 44).
13. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. După
terminarea instalării, faceţi clic pe Quit sau pe Restart.
14. Deschideţi directorul Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• Pentru Mac OS X 10.5 – 10.6, deschideţi folderul Applications >
System Preferences şi faceţi clic pe Print & Fax.
15. Faceţi clic pe Add pe Printer List.
• Pentru Mac OS X 10.5 - 10.6, faceţi clic pe pictograma „+”; va
apărea o fereastră de afişare.
Configurare reţea (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 40
16. Pentru Mac OS X 10.3, selectaţi fila IP Printing.
• Pentru Mac OS X 10.4, faceţi clic pe IP Printer.
• Pentru Mac OS X 10.5 – 10.6, faceţi clic pe IP.
17. Selectaţi Socket/HP Jet Direct în Printer Type.
Atunci când imprimaţi un document care conţine multe pagini,
performanţele imprimării pot fi îmbunătăţite selectând Socket
pentru opţiunea Printer Type.
18. Introduceţi adresa IP a maşinii în câmpul Printer Address.
19. Introduceţi numele cozii de imprimare în câmpul Queue Name. Dacă nu
puteţi determina numele cozii de imprimare pentru serverul dvs. de
maşină, încercaţi mai întâi să utilizaţi coada de imprimare implicită.
20. Pentru Mac OS X 10.3, dacă selectarea automată nu funcţionează
corect, selectaţi Samsung în Printer Model şi numele maşinii dvs. în
Model Name.
• Pentru Mac OS X 10.4, dacă selectarea automată nu funcţionează
corect, selectaţi Samsung în Print Using şi numele maşinii dvs. în
Model.
• Pentru Mac OS X 10.5 – 10.6, dacă selectarea automată nu
funcţionează corect, selectaţi Select a driver to use... şi numele
maşinii dvs. în Print Using.
Maşina dvs. apare în Printer List şi este setată ca maşină implicită.
21. Faceţi clic pe Add.
Dacă driverul imprimantei nu funcţionează corect, dezinstalaţi
driverul şi reinstalaţi-l.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a dezinstala driverul pentru
Macintosh.
a) Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi
este alimentată cu curent electric.
b) Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
c) Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM afişată pe desktop-ul
Macintosh.
d) Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
e) Faceţi dublu clic pe pictograma Installer OS X.
f) Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
g) Se deschide fereastra Samsung Installer. Faceţi clic pe
Continue.
h) Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
i) Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
j) Selectaţi Uninstall şi faceţi clic pe Uninstall.
k) Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de
pe computer se vor închide, faceţi clic pe Continue.
l) După terminarea dezinstalării, faceţi clic pe Quit.
Instalarea Unified Linux Driver
1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la reţeaua dvs. şi este
alimentată cu curent electric. De asemenea, trebuie să fi fost setată
adresa IP a maşinii.
2. De pe site-ul web Samsung, descărcaţi pachetul Unified Linux Driver
pe computerul dvs.
3. Faceţi clic dreapta pe pachetul Unified Linux Driver şi extrageţi
pachetul.
4. Faceţi dublu clic pe cdroot > autorun.
5. Se deschide fereastra Samsung Installer. Faceţi clic pe Continue.
6. Se deschide fereastra Add printer wizard. Faceţi clic pe Next.
7. Selectaţi imprimanta din reţea şi faceţi clic pe butonul Search.
8. Adresa IP a imprimantei şi numele modelului apar în câmpul listă.
9. Selectaţi maşina dvs. şi faceţi clic pe Next.
10. Introduceţi descrierea imprimantei şi faceţi clic pe Next.
11. După adăugarea imprimantei, faceţi clic pe Finish.
12. După terminarea instalării, faceţi clic pe Finish.
Adăugarea imprimantei în reţea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator.
Faceţi clic pe Add Printer….
Se deschide fereastra Add printer wizard. Faceţi clic pe Next.
Selectaţi Network printer şi faceţi clic pe butonul Search.
Adresa de IP a imprimantei şi numele modelului apar în câmpul listă.
Selectaţi echipamentul dvs. şi faceţi clic pe Next.
Introduceţi descrierea imprimantei şi faceţi clic pe Next.
După adăugarea imprimantei, faceţi clic pe Finish.
Linux
Trebuie să descărcaţi pachete software Linux de pe site-ul Web Samsung
pentru a instala software-ul imprimantei.
Pentru a instala software-ul:
• Consultaţi "Instalarea Smart Panel" la pagina 34.
• Consultaţi "Instalarea Printer Settings Utility" la pagina 34.
Configurare reţea (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 41
Configurare reţea wireless (numai
CLP-325W(K)/CLP-326W)
4.
Acest capitol vă prezintă instrucţiuni pas cu pas pentru configurarea maşinii conectate la o reţea fără fir şi pentru
configurarea software-ului.
Acest capitol include:
•
•
•
•
Punerea în funcţiune
Alegerea tipului pentru instalarea reţelei fără fir
Configurarea unei reţele fără fir utilizând butonul WPS
Configurarea unei reţele fără fir de pe computer
Pentru mai multe informaţii cu privire la mediul de reţea, programele
de reţea şi instalarea driverului echipamentului conectat la reţea,
consultaţi capitolele următoare:
• Consultaţi "Mediu de reţea" la pagina 36.
• Consultaţi "Prezentarea programelor de reţea utile" la pagina 36.
• Consultaţi "Instalarea driverului maşinii conectate la reţea" la
pagina 39.
•
•
•
Finalizarea instalării
Activarea/dezactivarea reţelei Wi-Fi
Depanarea
Denumirea reţelei fără fir şi cheia de reţea
Reţelele fără fir necesită un nivel de securitate mai ridicat, astfel încât atunci
când este configurat pentru prima dată un punct de acces, sunt create
pentru reţea o denumire de reţea (SSID), tipul de securitate utilizat şi o
cheie de reţea. Localizaţi aceste informaţii înainte de a trece la instalarea
maşinii.
Alegerea tipului pentru instalarea reţelei fără fir
Punerea în funcţiune
Selectarea conexiunii dvs. de reţea
În mod normal, puteţi avea o singură conexiune între computerul dvs. şi
maşină în acelaşi timp. Există două tipuri de conexiuni de reţea pe care
trebuie să le aveţi în vedere:
• Reţea fără fir fără punct de acces (modul Ad-hoc)
• Reţea fără fir cu un punct de acces (modul Infrastructură)
Modul Infrastructură
Acesta este un mediu utilizat în general acasă sau
în birouri mici (Birou mic/acasă). Acest mod
foloseşte un punct de acces pentru comunicarea
cu echipamentul fără fir.
• Consultaţi "Instalarea echipamentului într-o
reţea fără fir cu un punct de acces (Windows)"
la pagina 44.
• Consultaţi "Instalarea echipamentului într-o
reţea fără fir cu un punct de acces
(Macintosh)" la pagina 47.
Modul Ad-Hoc
Acest mod nu utilizează un punct de acces.
Computerul şi echipamentul cu caracteristică fără
fir comunică direct.
• Consultaţi "Instalarea maşinii într-o reţea
Ad-hoc fără fir (Windows)" la pagina 45.
• Consultaţi "Instalarea maşinii într-o reţea
Ad-hoc fără fir (Macintosh)" la pagina 48.
Există mai multe modalităţi pentru a instala reţeaua fără fir pentru a se
conecta la echipament. Puteţi instala reţeaua fără fir de la panoul de control
al echipamentului sau de la computer. Pentru a configura setările reţelei
fără fir, pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă utilizarea
butonului WPS (
).
De la panoul de control
•
WPS ( ) : dacă echipamentul dvs. şi un punct de acces (sau un
router fără fir) acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup™), puteţi configura
cu uşurinţă setările reţelei fără fir apăsând pe butonul WPS ( ) de pe
panoul de control. (Consultaţi "Configurarea unei reţele fără fir utilizând
butonul WPS" la pagina 43.)
De la computer
De la computer, se recomandă utilizarea unui cablu USB cu programul
furnizat pe CD-ul cu software.
• Cu un cablu USB: puteţi configura simplu o reţea fără fir utilizând
programul furnizat pe CD-ul cu software. Sunt acceptate doar sistemele
de operare Windows şi Macintosh (consultaţi "Configurarea unei reţele
fără fir cu un cablu USB" la pagina 44).
De asemenea, puteţi instala o reţea fără fir, utilizând Printer
Settings Utility cu un cablu USB, după instalarea driverului (sunt
acceptate sistemele de operare Windows şi Macintosh).
•
Cu un cablu de reţea: puteţi configura o reţea fără fir utilizând
programul SyncThru™ Web Service (consultaţi "Setarea unei reţele fără
fir cu un cablu de reţea" la pagina 49).
După selectarea configuraţiei, urmaţi instrucţiunile simple pentru
sistemul de operare al computerului dvs., dar înainte de aceasta,
localizaţi CD-ul cu software furnizat împreună cu echipamentul,
înainte de a începe.
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 42
Configurarea unei reţele fără fir utilizând butonul
WPS
Ledul reţelei fără fir luminează în ordinea de mai jos:
a)
: Ledul reţelei fără fir luminează intermitent, rapid.
Echipamentul se conectează la punctul de acces (router fără fir).
Puteţi instala o reţea fără fir utilizând butonul WPS (
b)
: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir,
ledul reţelei fără fir rămâne aprins continuu.
).
După realizarea conexiunii reţelei fără fir, trebuie să instalaţi un driver
al echipamentului pentru a imprima din aplicaţie (consultaţi"Instalarea
driverului maşinii conectate la reţea" la pagina 39).
Configurarea unei reţele fără fir utilizând butonul
WPS
Dacă echipamentul dvs. şi un punct de acces (router fără fir) acceptă WPS
(Wi-Fi Protected Setup™), puteţi configura cu uşurinţă setările reţelei fără fir
apăsând pe butonul WPS (
) de pe panoul de control.
Dacă doriţi să utilizaţi reţeaua fără fir cu modul Infrastructură,
asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de la echipament. Utilizarea
butonului WPS (PBC) sau introducerea codului PIN de la computer
pentru a vă conecta la Punctul de acces, variază în funcţie de punctul
de acces (routerul fără fir) utilizat. Consultaţi ghidul utilizatorului
pentru punctul de acces (routerul fără fir) utilizat.
Elemente care trebuie pregătite
Trebuie să vă asiguraţi că aveţi pregătite următoarele elemente:
• Verificaţi dacă punctul de acces (routerul fără fir) acceptă WPS
(Wi-Fi Protected Setup™).
• Verificaţi dacă echipamentul acceptă WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
• Computer în reţea (doar modul PIN)
Selectarea conexiunii de reţea
Există două modalităţi de conectare a echipamentului la o reţea fără fir
utilizând butonul WPS (
) de pe panoul de control.
Metoda PBC (Push Button Configuration) vă permite să conectaţi
echipamentul la o reţea fără fir apăsând butonul WPS ( ) de pe
panoul de control al echipamentului şi butonul WPS (PBC) al punctului
de acces (routerului fără fir) care acceptă WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
Metoda PIN (Personal Identification Number) vă ajută să conectaţi
echipamentul la o reţea fără fir introducând informaţiile de PIN furnizate
pentru un punct de acces (router fără fir) care acceptă WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Setarea implicită din fabrică pentru echipamentul dvs. este modul PBC,
recomandat pentru un mediu obişnuit de reţea fără fir.
Conectarea la o reţea fără fir în modul PBC
Pentru a conecta echipamentul dvs. la o reţea fără fir în modul PBC,
urmaţi paşii de mai jos:
Trebuie să verificaţi starea ledului reţelei fără fir.
1. Ţineţi apăsat pe butonul WPS ( ) de pe panoul de control pentru
aproximativ 2 - 4 secunde, până când ledul de stare luminează
intermitent rapid.
•
2.
: Ledul reţelei fără fir luminează intermitent, lent.
Echipamentul începe conectarea la reţeaua fără fir. Ledul
luminează intermitent lent pentru maxim două minute până când
apăsaţi butonul PBC al punctului de acces (al routerului fără fir).
: Apăsaţi butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului
fără fir).
Conectarea la reţeaua fără fir în modul PIN
Pentru a conecta echipamentul dvs. la o reţea fără fir, urmaţi paşii de
mai jos:
Trebuie să verificaţi starea ledului reţelei fără fir.
1. Raportul de configuraţie al reţelei incluzând codul PIN trebuie să fie
imprimat.
În modul Pregătit, ţineţi apăsat pe butonul Revocare ( ) de pe
panoul de control aproximativ 5 secunde. Puteţi afla codul PIN al
echipamentului.
2. Ţineţi apăsat pe butonul WPS ( ) de pe panoul de control pentru
mai mult de 4 secunde, până când ledul de stare se aprinde.
: Ledul reţelei fără fir luminează intermitent, lent.
Echipamentul începe conectarea la un punct de acces (router
fără fir).
3. Trebuie să introduceţi numărul PIN format din opt cifre, într-un
interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces
(router fără fir).
Ledul luminează intermitent lent timp de două minute, până când
introduceţi numărul PIN format din opt cifre
Ledul reţelei fără fir luminează în ordinea de mai jos:
•
a)
: Ledul reţelei fără fir luminează intermitent rapid.
Echipamentul se conectează la punctul de acces (router fără fir).
b)
: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir,
ledul reţelei fără fir rămâne aprins continuu.
Reconectarea la reţeaua fără fir
Când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă
automat reconectarea la punctul de acces (router fără fir) utilizând
adresa şi setările conexiunii fără fir anterior utilizate.
Echipamentul se reconectează automat la reţeaua fără fir în
următoarele cazuri:
• Echipamentul este oprit şi pornit din nou.
• Punctul de acces (routerul fără fir) este dezactivat şi activat din
nou.
Revocarea procesului de conectare a reţelei fără fir
Pentru a revoca funcţionarea conexiunii reţelei fără fir când
echipamentul se conectează la reţeaua fără fir, apăsaţi şi eliberaţi
butonul Revocare ( ) de pe panoul de control. Trebuie să aşteptaţi 2
minute pentru a vă reconecta la reţeaua fără fir.
Întreruperea conexiunii unei reţele fără fir
Pentru a întrerupe conexiunea reţelei fără fir, apăsaţi butonul WPS ( )
de pe panoul de control pentru mai mult de două secunde.
• Când reţeaua Wi-Fi este în modul în aşteptare: echipamentul
este deconectat automat de la reţeaua fără fir, iar ledul reţelei fără fir
este stins.
• Când reţeaua Wi-Fi este utilizată: cât timp echipamentul aşteaptă
terminarea lucrării de imprimare curente, ledul reţelei fără fir
luminează intermitent rapid. Apoi, conexiunea reţelei fără fir este
automat întreruptă. Ledul reţelei fără fir este stins.
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 43
Dacă reţeaua Wi-Fi este deconectată, apăsaţi butonul WPS ( )
de pe panoul de control. Reţeaua Wi-Fi este activată şi începe
configurarea reţelei fără fir.
Configurarea unei reţele fără fir de pe computer
Puteţi instala o reţea fără fir utilizând un cablu USB sau un cablu de reţea
de la computer.
Configurarea unei reţele fără fir cu un cablu USB
Consultaţi administratorul dvs. de reţea sau persoana care a
configurat reţeaua dvs. fără fir pentru informaţii cu privire la
configurarea reţelei.
Instalarea echipamentului într-o reţea fără fir cu un
punct de acces (Windows)
Elemente care trebuie pregătite
Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt pregătite.
• Punctul de acces.
• Computer conectat în reţea
• CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
• Echipamentul instalat cu o interfaţă de reţea fără fir
• Cablul USB.
Crearea reţelei Infrastructură în Windows
Când componentele sunt gata, urmaţi paşii de mai jos:
1. Asiguraţi-vă dacă este conectat cablul USB la maşină.
2. Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.
3. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
• În mod normal, CD-ul cu software va rula automat şi va apărea o
fereastră de instalare.
• Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start,
apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera
care reprezintă unitatea dvs. Faceţi clic pe OK.
• Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 sau Windows 2008
Server R2 faceţi clic pe Start > Toate programele > Accesorii >
Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde
unităţii dvs. de hard disk, apoi faceţi clic pe OK.
• Dacă în Windows Vista, Windows 7 sau Windows Server 2008
R2 apare fereastra Redare automată, faceţi clic pe Executare
Setup.exe în câmpul Instalare sau executare program şi pe
Continuare sau Da în fereastra Control cont utilizator.
4. Selectaţi opţiunea Wireless Setting and Installation.
•
Install Now: dacă aţi setat deja reţeaua fără fir, faceţi clic pe
acest buton pentru a instala driverul echipamentului pentru
utilizarea echipamentului de reţea fără fir. Dacă nu aţi setat
reţeaua fără fir, faceţi clic pe butonul Wireless Setting and
Installation pentru a seta reţeaua fără fir înainte de a face clic pe
acest buton.
• Wireless Setting and Installation: configuraţi setările reţelei
fără fir ale echipamentului dvs. cu un cablu USB, apoi instalaţi
driverul echipamentului. Numai pentru utilizatorii care nu au
configurat anterior conexiunea reţelei fără fir.
5. Citiţi License Agreement şi selectaţi I accept the terms of the
License Agreement. Apoi, faceţi clic pe Next.
6. Software-ul caută reţeaua fără fir.
În cazul în care căutarea a eşuat, puteţi verifica dacă între
computer şi echipament cablul USB este conectat corect, apoi
urmaţi instrucţiunile din fereastră.
7. După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.
Selectaţi numele (SSID) al punctului de acces pe care îl utilizaţi şi
faceţi clic pe Next.
Dacă nu găsiţi numele reţelei pe care doriţi să o utilizaţi sau
dacă doriţi să setaţi manual configuraţia reţelei fără fir, faceţi
clic pe Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: introduceţi SSID-ul
punctului de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari şi
mici).
• Operation Mode: selectaţi Infrastructure.
• Authentication: selectaţi un tip de autentificare.
Open System: autentificarea nu este utilizată, iar criptarea
poate să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de
securizare a datelor.
Shared Key: autentificarea este utilizată. Un dispozitiv
care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze
reţeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: selectaţi această
opţiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza
cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie
distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie
pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de
acces şi la fiecare din clienţii acestuia.
• Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
• Network Key: introduceţi valoarea cheii de reţea pentru
criptare.
• Confirm Network Key: confirmaţi valoarea cheii de reţea
pentru criptare.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi
WEP Key Index adecvat.
Fereastra de securitate a reţelei fără fir apare atunci când
punctul de acces are o setare de securitate.
Apare fereastra de securitate a reţelei fără fir. Fereastra poate
să difere în conformitate cu modul său de securitate, WEP sau
WPA.
• Dacă este WEP
Selectaţi Open System sau Shared Key pentru
autentificare şi introduceţi cheia de securitate WEP. Faceţi
clic pe Next.
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 44
WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de
securitate care împiedică accesul neautorizat la reţeaua
fără fir. WEP criptează porţiunea de date a fiecărui pachet
schimbat într-o reţea fără fir, utilizând o cheie de criptare
WEP pe 64 sau 128 de biţi.
• Dacă este WPA
Introduceţi cheia distribuită WPA şi faceţi clic pe Next.
WPA autorizează şi identifică utilizatorii pe baza unui cod
secret care se modifică automat la intervale regulate.
Pentru criptarea datelor, WPA utilizează, de asemenea,
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) şi AES (Advanced
Encryption Standard).
8. În fereastră se afişează setările reţelei fără fir şi trebuie să verificaţi
dacă acestea sunt corecte. Faceţi clic pe Next.
• Pentru metoda DHCP
Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă
în fereastră este afişat DHCP. Totuşi, dacă se afişează Static,
faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a schimba metoda de
alocare în DHCP.
• Pentru metoda Static
Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă
în fereastră este afişat Static. Totuşi, dacă se afişează DHCP,
faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte
valori de configurare a reţelei pentru echipament. Înainte de a
introduce adresa IP pentru echipament, trebuie să cunoaşteţi
informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În cazul
în care computerul este setat pe DHCP, trebuie să contactaţi
administratorul reţelei pentru a obţine adresa IP statică.
De exemplu:
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai
jos:
- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască subreţea: 255.255.0.0
Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să fie ca
mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133. 43
- Mască subreţea: 255.255.0.0 (se utilizează masca de
subreţea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1
9. Când setarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul USB
dintre computer şi echipament. Faceţi clic pe Next.
10. Apare fereastra Wireless Network Setting Complete.
Selectaţi Yes dacă acceptaţi setările curente şi continuaţi procedura
de configurare.
Selectaţi No dacă doriţi să reveniţi la ecranul iniţial.
Apoi, faceţi clic pe Next.
11. La apariţia ferestrei Confirm Printer Connection, faceţi clic pe
Next.
12. Selectaţi componentele de instalat. Faceţi clic pe Next.
După selectarea componentelor, mai puteţi să modificaţi numele
echipamentului, să setaţi partajarea echipamentului în reţea, să
setaţi echipamentul ca dispozitiv implicit şi să modificaţi numele
portului fiecărui echipament. Faceţi clic pe Next.
13. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi
întrebat dacă doriţi să fie imprimată o pagină de test. Dacă doriţi să
imprimaţi o pagină de test, faceţi clic pe Print a test page.
În caz contrar, faceţi clic pe Next şi treceţi la pasul 15.
14. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.
Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
15. Pentru a vă înregistra ca utilizator al echipamentului pentru a primi
informaţii de la Samsung, faceţi clic pe On-line Registration.
16. Faceţi clic pe Finish.
Instalarea maşinii într-o reţea Ad-hoc fără fir
(Windows)
Dacă nu aveţi un punct de acces (AP), puteţi să conectaţi fără fir
echipamentul la computer prin configurarea unei reţele Ad-hoc fără fir
urmând paşii simpli de mai jos.
Elemente care trebuie pregătite
Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt pregătite:
• Computer conectat în reţea
• CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
• Echipamentul instalat cu o interfaţă de reţea fără fir
• Cablul USB
Crearea reţelei Ad-hoc în Windows
Când componentele sunt gata, urmaţi paşii de mai jos:
1. Asiguraţi-vă dacă este conectat cablul USB la maşină.
2. Porniţi computerul şi echipamentul pentru reţeaua fără fir.
3. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
• În mod normal, CD-ul cu software va rula automat şi va apărea o
fereastră de instalare.
• Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start,
apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera
care reprezintă unitatea dvs. de hard disk. Faceţi clic pe OK.
• Dacă utilizaţi Windows Vista, Windows 7 sau Windows 2008
Server R2 faceţi clic pe Start > Toate programele > Accesorii >
Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde
unităţii dvs. de hard disk, apoi faceţi clic pe OK.
• Dacă în Windows Vista, Windows 7 sau Windows Server 2008
R2 apare fereastra Redare automată, faceţi clic pe Executare
Setup.exe în câmpul Instalare sau executare program şi pe
Continuare sau Da în fereastra Control cont utilizator.
4. Selectaţi opţiunea Wireless Setting and Installation.
•
Install Now. Dacă aţi setat deja reţeaua fără fir, faceţi clic pe acest
buton pentru a instala driverul echipamentului pentru utilizarea
echipamentului de reţea fără fir. Dacă nu aţi setat reţeaua fără fir, faceţi
clic pe butonul Wireless Setting and Installation pentru a seta reţeaua
fără fir înainte de a face clic pe acest buton.
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 45
•
Wireless Setting and Installation. Configuraţi setările reţelei fără fir ale
echipamentului dvs. cu un cablu USB, apoi instalaţi driverul
echipamentului. Numai pentru utilizatorii care nu au configurat anterior
conexiunea fără fir.
5. Citiţi License Agreement şi selectaţi I accept the terms of the License
Agreement. Apoi, faceţi clic pe Next.
6. Software-ul caută reţeaua fără fir.
În cazul în care software-ul a eşuat în căutarea reţelei, verificaţi dacă
aţi conectat corect cablul USB între computer şi echipament, apoi
urmaţi instrucţiunile din fereastră.
7. După căutarea reţelelor fără fir, apare o listă de reţele fără fir pe care
echipamentul dvs. le-a căutat.
Dacă doriţi să utilizaţi setarea Ad-hoc implicită Samsung, selectaţi ultima
reţea fără fir din listă, pentru care Network Name(SSID) este portthru, iar
Signal este Printer Self Network.
Apoi, faceţi clic pe Next.
Dacă doriţi să utilizaţi alte setări Ad-hoc, selectaţi altă reţea fără fir din listă.
Dacă doriţi să modificaţi setările Ad-hoc, faceţi clic pe butonul
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name. introduceţi numele SSID-ului
dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Operation Mode. selectaţi Ad-hoc.
• Channel. selectaţi canalul. (Auto Setting sau 2.412 – 2.467
MHz).
• Authentication. selectaţi un tip de autentificare.
Open System. autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate
să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a
datelor.
Shared Key. autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
• Encryption. selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
• Network Key. introduceţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.
• Confirm Network Key. confirmaţi valoarea cheii de reţea pentru
criptare.
• WEP Key Index. dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
Atunci când reţeaua Ad-hoc are o setare de securitate, fereastra de
securitate a reţelei fără fir apare.
Apare fereastra de securitate a reţelei fără fir. Selectaţi Open System
sau Shared Key pentru autentificare şi faceţi clic pe Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate
care împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP
criptează porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea
fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP pe 64 sau 128 de biţi.
8. Apare fereastra care afişează setarea reţelei fără fir. Verificaţi
setările şi faceţi clic pe Next.
Înainte de a introduce adresa IP pentru echipament, trebuie să
cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale
computerului. În cazul în care configurarea reţelei computerului
este setată pe DHCP, setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi
ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea reţelei
computerului este setată pe Static, setarea reţelei fără fir ar
trebui să fie şi ea pe Static.
În cazul în care computerul este setat pe DHCP şi doriţi să
utilizaţi setarea de reţea fără fir Static, trebuie să contactaţi
administratorul dvs. de reţea pentru a obţine adresa IP statică.
•
Pentru metoda DHCP
Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi
dacă DHCP este afişat în fereastra Wireless Network
Setting Confirm. Totuşi, dacă se afişează Static, faceţi clic
pe Change TCP/IP pentru a modifica metoda de alocare în
Receive IP address automatically (DHCP).
• Pentru metoda Static
Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi
dacă Static este afişat în fereastra Wireless Network
Setting Confirm. Totuşi, dacă se afişează DHCP, faceţi
clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte
valori de configurare a reţelei pentru echipament.
De exemplu:
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt
ca mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască subreţea: 255.255.0.0
Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să
fie ca mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133. 43
- Mască subreţea: 255.255.0.0 (se utilizează masca de
subreţea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1
9. Când setarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul USB
dintre computer şi echipament. Faceţi clic pe Next.
Dacă apare fereastra Change PC Network Setting, urmaţi
paşii din fereastră.
Faceţi clic pe Next dacă aţi terminat configurarea setărilor de
conexiune la reţeaua fără fir a computerului.
În cazul în care configuraţi reţeaua fără fir a computerului ca
DHCP, va dura câteva minute până la primirea adresei IP.
10. Apare fereastra Wireless Network Setting Complete.
Selectaţi Yes dacă acceptaţi setările curente şi continuaţi procedura
de configurare.
Selectaţi No dacă doriţi să reveniţi la ecranul iniţial.
Apoi, faceţi clic pe Next.
11. La apariţia ferestrei Confirm Printer Connection, faceţi clic pe
Next.
12. Selectaţi componentele de instalat. Faceţi clic pe Next.
După selectarea componentelor, mai puteţi să modificaţi numele
echipamentului, să setaţi partajarea echipamentului în reţea, să
setaţi echipamentul ca dispozitiv implicit şi să modificaţi numele
portului fiecărui echipament. Faceţi clic pe Next.
13. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi
întrebat dacă doriţi să fie imprimată o pagină de test. Dacă doriţi să
imprimaţi o pagină de test, faceţi clic pe Print a test page.
În caz contrar, faceţi clic pe Next şi treceţi la pasul 15.
14. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.
Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.
15. Pentru a vă înregistra ca utilizator al echipamentului pentru a primi
informaţii de la Samsung, faceţi clic pe On-line Registration.
16. Faceţi clic pe Finish.
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 46
Instalarea echipamentului într-o reţea fără fir cu un
punct de acces (Macintosh)
Elemente care trebuie pregătite
Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt pregătite:
• Punct de Acces
• Computer conectat în reţea
• CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
• Echipamentul instalat cu o interfaţă de reţea fără fir
• Cablul USB
Crearea reţelei Infrastructură în Macintosh
Când componentele sunt gata, urmaţi paşii de mai jos:
1. Verificaţi dacă este conectat cablul USB la echipament.
2. Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.
3. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
4. Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktopul
Macintosh.
5. Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
6. Faceţi dublu clic pe pictograma Installer OS X.
7. Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
8. Se deschide fereastra Samsung Installer. Faceţi clic pe Continue.
9. Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
10. Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
11. Se deschide fereastra Samsung Installer. Faceţi clic pe Continue.
12. Selectaţi Easy Install şi faceţi clic pe Install. Pentru majoritatea
utilizatorilor se recomandă opţiunea Easy Install. Vor fi instalate
toate componentele necesare pentru funcţiile echipamentului.
Dacă selectaţi Custom Install, puteţi alege care componente se vor
instala.
13. Selectaţi opţiunea Wireless Setting and Installation.
14. Software-ul caută reţeaua fără fir.
În cazul în care căutarea a eşuat, puteţi verifica dacă între
computer şi echipament cablul USB este conectat corect, apoi
urmaţi instrucţiunile din fereastră.
15. După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.
Selectaţi numele (SSID) al punctului de acces pe care îl utilizaţi şi
faceţi clic pe Next.
Când setaţi manual configuraţia fără fir, faceţi clic pe
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: Introduceţi SSID-ul
punctului de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari şi
mici).
• Operation Mode: selectaţi Infrastructure.
• Authentication: selectaţi un tip de autentificare.
Open System: autentificarea nu este utilizată, iar criptarea
poate să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de
securizare a datelor.
Shared Key: autentificarea este utilizată. Un dispozitiv
care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze
reţeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: selectaţi această
opţiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza
cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie
distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie
pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de
acces şi la fiecare din clienţii acestuia.
•
•
•
•
Encryption: selectaţi criptarea. (Niciuna, WEP64,
WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
Network Key: introduceţi valoarea cheii de reţea pentru
criptare.
Confirm Network Key: confirmaţi valoarea cheii de reţea
pentru criptare.
WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi
WEP Key Index adecvat.
Fereastra de securitate a reţelei fără fir apare atunci când
punctul de acces are o setare de securitate.
Apare fereastra de securitate a reţelei fără fir. În funcţie de
modul de securitate, este posibil ca fereastra să difere: WEP
sau WPA.
• Dacă este WEP
Selectaţi Open System sau Shared Key pentru
autentificare şi introduceţi cheia de securitate WEP. Faceţi
clic pe Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de
securitate care împiedică accesul neautorizat la reţeaua
fără fir. WEP criptează porţiunea de date a fiecărui pachet
schimbat într-o reţea fără fir, utilizând o cheie de criptare
WEP pe 64 sau 128 de biţi.
• Dacă este WPA
Introduceţi cheia distribuită WPA şi faceţi clic pe Next.
WPA autorizează şi identifică utilizatorii pe baza unui cod
secret care se modifică automat la intervale regulate.
Pentru criptarea datelor, WPA utilizează, de asemenea,
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) şi AES (Advanced
Encryption Standard).
16. În fereastră se afişează setarea reţelei fără fir şi trebuie să verificaţi
dacă setările sunt corecte. Faceţi clic pe Next.
• Pentru metoda DHCP
Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă
în fereastră este afişat DHCP. Totuşi, dacă se afişează Static,
faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a schimba metoda de
alocare în DHCP.
• Pentru metoda Static
Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă
în fereastră este afişat Static. Totuşi, dacă se afişează DHCP,
faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte
valori de configurare a reţelei pentru echipament. Înainte de a
introduce adresa IP pentru echipament, trebuie să cunoaşteţi
informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În cazul
în care computerul este setat pe DHCP, trebuie să contactaţi
administratorul reţelei pentru a obţine adresa IP statică.
De exemplu:
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai
jos:
- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască subreţea: 255.255.0.0
Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să fie ca
mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133. 43
- Mască subreţea: 255.255.0.0 (se utilizează masca de
subreţea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1
17. Reţeaua fără fir se conectează în conformitate cu configuraţia
reţelei.
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 47
18. Când setarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul USB
dintre computer şi echipament.
19. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. După
terminarea instalării, faceţi clic pe Quit sau pe Restart.
Instalarea maşinii într-o reţea Ad-hoc fără fir
(Macintosh)
Dacă nu aveţi un punct de acces (AP), puteţi totuşi să conectaţi fără fir
echipamentul la computer prin configurarea unei reţele Ad-hoc fără fir
urmând instrucţiunile simple de mai jos.
•
•
•
Elemente care trebuie pregătite
Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt pregătite:
• Computer conectat în reţea
• CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
• Echipamentul instalat cu o interfaţă de reţea fără fir
• Cablul USB
Crearea reţelei Ad-hoc în Macintosh
Când componentele sunt gata, urmaţi paşii de mai jos:
1. Asiguraţi-vă dacă este conectat cablul USB la maşină.
2. Porniţi atât computerul, cât şi maşina.
3. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
4. Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktopul
Macintosh.
5. Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.
6. Faceţi dublu clic pe pictograma Installer OS X.
7. Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
8. Se deschide fereastra Samsung Installer. Faceţi clic pe Continue.
9. Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
10. Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
11. Selectaţi Easy Install şi faceţi clic pe Install. Pentru majoritatea
utilizatorilor se recomandă opţiunea Easy Install. Vor fi instalate
toate componentele necesare pentru operaţiile echipamentului.
Dacă selectaţi Custom Install, puteţi alege care componente se vor
instala.
12. Faceţi clic pe Wireless Setting and Installation.
13. Software-ul caută dispozitivele de reţea fără fir.
În cazul în care căutarea a eşuat, verificaţi dacă aţi conectat
corect cablul USB între computer şi echipament, apoi urmaţi
instrucţiunile din fereastră.
14. După căutarea reţelelor fără fir, apare o listă de reţele fără fir pe care
echipamentul dvs. le-a căutat.
Dacă doriţi să utilizaţi setarea Ad-Hoc implicită Samsung, selectaţi
ultima reţea fără fir din listă, pentru care Network Name(SSID) este
portthru, iar Signal este Printer Self Network.
Apoi, faceţi clic pe Next.
Dacă doriţi să utilizaţi alte setări Ad-hoc, selectaţi altă reţea fără fir
din listă.
Dacă doriţi să modificaţi setările Ad-hoc, faceţi clic pe butonul
Advanced Setting.
• Enter the wireless Network Name: introduceţi numele
SSID-ului dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Operation Mode: selectaţi Ad-hoc.
• Channel: selectaţi canalul (Auto Setting sau 2.412 –
2.467 MHz).
• Authentication: selectaţi un tip de autentificare.
•
Open System: autentificarea nu este utilizată, iar criptarea
poate să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de
securizare a datelor.
Shared Key: autentificarea este utilizată. Un dispozitiv
care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze
reţeaua.
Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64,
WEP128).
Network Key: introduceţi valoarea cheii de reţea pentru
criptare.
Confirm Network Key: confirmaţi valoarea cheii de reţea
pentru criptare.
WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi
WEP Key Index adecvat.
Atunci când reţeaua Ad-hoc are o setare de securitate,
fereastra de securitate a reţelei fără fir apare.
Apare fereastra de securitate a reţelei fără fir. Selectaţi Open
System sau Shared Key pentru autentificare şi faceţi clic pe
Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de
securitate care împiedică accesul neautorizat la reţeaua
fără fir. WEP criptează porţiunea de date a fiecărui pachet
schimbat într-o reţea fără fir, utilizând o cheie de criptare
WEP pe 64 sau 128 de biţi.
15. Apare fereastra care afişează setarea reţelei fără fir. Verificaţi
setările şi faceţi clic pe Next.
Înainte de a introduce adresa IP pentru echipament, trebuie să
cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale
computerului. În cazul în care configurarea reţelei computerului
este setată pe DHCP, setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi
ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea reţelei
computerului este setată pe Static, setarea reţelei fără fir ar
trebui să fie şi ea pe Static.
În cazul în care computerul este setat pe DHCP şi doriţi să
utilizaţi setarea de reţea fără fir Static, trebuie să contactaţi
administratorul dvs. de reţea pentru a obţine adresa IP statică.
• Pentru metoda DHCP
Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi
dacă DHCP este afişat în fereastra Wireless Network
Setting Confirm. Totuşi, dacă se afişează Static, faceţi clic
pe Change TCP/IP pentru a modifica metoda de alocare în
Receive IP address automatically (DHCP).
• Pentru metoda Static
Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi
dacă Static este afişat în fereastra Wireless Network
Setting Confirm. Totuşi, dacă se afişează DHCP, faceţi
clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte
valori de configurare a reţelei pentru echipament.
De exemplu:
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt
ca mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască subreţea: 255.255.0.0
Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să
fie ca mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133. 43
- Mască subreţea: 255.255.0.0 (se utilizează masca de
subreţea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 48
16. Reţeaua fără fir se conectează în conformitate cu configuraţia
reţelei.
17. Când setarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul USB
dintre computer şi echipament.
18. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. După
terminarea instalării, faceţi clic pe Quit sau pe Restart.
Setarea unei reţele fără fir cu un cablu de reţea
Maşina dvs. este o maşină compatibilă cu utilizarea în reţea. Pentru a
permite maşinii dvs. să funcţioneze cu reţeaua dvs. va trebui să efectuaţi
câteva proceduri de configurare.
•
•
După realizarea conexiunii reţelei fără fir, trebuie să instalaţi un
driver al echipamentului pentru a imprima din aplicaţie
(consultaţi"Instalarea driverului maşinii conectate la reţea" la
pagina 39).
Consultaţi administratorul dvs. de reţea sau persoana care a
configurat reţeaua dvs. fără fir pentru informaţii cu privire la
configurarea reţelei.
Pregătirea elementelor
Asiguraţi-vă că următoarele elemente sunt pregătite:
• Punct de Acces
• Computer conectat în reţea
• CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
• Echipamentul instalat cu o interfaţă de reţea fără fir
• Cablu de reţea.
Setarea adresei IP
Mai întâi, trebuie să configuraţi o adresă IP pentru imprimarea şi
administrarea în reţea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o
nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei) aflat în reţea.
În câteva situaţii adresa IP trebuie setată manual. Aceasta este
denumită adresă IP statică şi este adesea necesară pentru reţele
intranet din corporaţii, din motive de securitate.
• Alocarea adresei IP DHCP: conectaţi maşina dvs. la reţea şi
aşteptaţi câteva minute pentru ca serverul DHCP să aloce o adresă
IP maşinii. Apoi, imprimaţi Raportul de configurare a reţelei după
cum s-a explicat mai sus. Dacă raportul arată că adresa IP s-a
schimbat, alocarea a fost reuşită. Veţi vedea adresa IP nouă în
raport.
• Alocarea adresei IP statice: utilizaţi programul SetIP pentru a
modifica adresa IP de la computer.
Într-un mediu de birou, vă recomandăm să contactaţi un administrator
de reţea pentru a seta această adresă pentru dvs.
Setarea IP utilizând programul SetIP (Windows)
Acest program este util pentru setarea manuală a adresei IP de reţea a
maşinii dvs. utilizând adresa sa MAC pentru a comunica cu maşina. O
adresă MAC este un număr de serie hardware al interfeţei de reţea şi
poate fi găsită în Raportul de configurare a reţelei.
Pentru utilizarea programului SetIP, dezactivaţi paravanul de protecţie al
computerului înainte să continuaţi efectuând următoarele:
1. Deschideţi Start > Toate programele > Panou de control.
2. Faceţi dublu clic pe Centru de securitate.
3. Faceţi clic pe Paravan de protecţie Windows.
4. Dezactivaţi paravanul de protecţie.
Instalarea programului
1. Introduceţi CD-ROM-ul cu software-ul imprimantei furnizat împreună
cu maşina dvs. Atunci când CD-ul de driver rulează automat,
închideţi fereastra respectivă.
2. Porniţi aplicaţia Windows Explorer şi deschideţi unitatea X. (X
reprezintă unitatea CD-ROM.)
3. Faceţi dublu clic pe Application > SetIP.
4. Faceţi dublu clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.
5. Selectaţi o limbă, apoi faceţi clic pe Next.
6. Urmaţi instrucţiunile din fereastră şi finalizaţi instalarea.
Pornirea programului
1. Conectaţi maşina dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
2. Porniţi echipamentul.
3. Din meniul Start al sistemului de operare Windows, selectaţi Toate
programele > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
4. Faceţi clic pe pictograma
(a treia din stânga) din fereastra SetIP
pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
5. Introduceţi noile informaţii pentru maşină în fereastra de configurare,
după cum urmează. Într-o reţea intranet de întreprindere, s-ar putea
să fie necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un
administrator de reţea înainte să continuaţi.
Imprimarea unui raport de configuraţie a reţelei
Puteţi identifica setările pentru reţea ale echipamentului dvs. prin
imprimarea unui raport de configurare a reţelei.
Pentru a imprima raportul:
În modul Pregătit, ţineţi apăsat pe butonul Cancel ( ) timp de
aproximativ 5 secunde. Puteţi afla adresa MAC şi adresa IP ale maşinii
dvs.
De exemplu:
• Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
• Adresă IP: 192.0.0.192
•
•
•
•
MAC Address: găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de
configurare a reţelei şi introduceţi-o fără semnele (:). De
exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.
IP Address: introduceţi o adresă IP nouă pentru imprimanta dvs.
De exemplu, dacă adresa IP a computerului este 192.168.1.150,
introduceţi 192.168.1.X. (X este un număr între 1 şi 254, altul
decât adresa computerului.)
Subnet Mask: introduceţi masca de subreţea.
Default Gateway: introduceţi adresa gateway implicită.
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 49
6. Faceţi clic pe Apply, apoi faceţi clic pe OK. Maşina va imprima
automat Raportul de configurare a reţelei. Confirmaţi că toate
setările sunt corecte.
7. Faceţi clic pe Exit pentru a închide programul SetIP.
8. Dacă este necesar, reporniţi paravanul de protecţie al computerului.
1. Asiguraţi-vă dacă este conectat cablul de reţea la echipament. În caz
contrar, conectaţi echipamentul cu un cablu standard de reţea.
2. Porniţi un browser Web cum ar fi Internet Explorer Safari sau Firefox
şi introduceţi în fereastra browserului noua adresă IP a maşinii.
De exemplu,
Setarea IP utilizând programul SetIP (Macintosh)
Pentru utilizarea programului SetIP, dezactivaţi paravanul de protecţie al
computerului înainte să continuaţi efectuând următoarele:
Calea şi interfeţele de utilizator pot fi diferite în funcţie de
versiunea de sistem de operare Mac. Consultaţi manualul de
utilizare pentru sistemul de operare Mac.
1.
2.
3.
4.
Deschideţi System Preferences.
Faceţi clic pe Security.
Faceţi clic pe meniul Firewall.
Dezactivaţi paravanul de protecţie.
Următoarele instrucţiuni pot varia pentru modelul dvs.
1. Conectaţi maşina dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
2. Introduceţi CD-ROM-ul de instalare şi deschideţi fereastra discului,
selectaţi MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP >
SetIPApplet.html.
3. Faceţi dublu clic pe fişier şi Safari se va deschide automat, apoi
selectaţi Trust. Browserul va deschide pagina SetIPApplet.html
care indică numele imprimantei şi informaţiile despre adresa IP.
4. Faceţi clic pe pictograma
(a treia din stânga) din fereastra SetIP
pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
5. Introduceţi noile informaţii pentru maşină în fereastra de configurare,
după cum urmează. Într-o reţea intranet de întreprindere, s-ar putea
să fie necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un
administrator de reţea înainte să continuaţi.
• MAC Address: găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de
configurare a reţelei şi introduceţi-o fără semnele (:). De
exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.
• IP Address: introduceţi o adresă IP nouă pentru imprimanta dvs.
De exemplu, dacă adresa IP a computerului este 192.168.1.150,
introduceţi 192.168.1.X. (X este un număr între 1 şi 254, altul
decât adresa computerului.)
• Subnet Mask: introduceţi masca de subreţea.
• Default Gateway: introduceţi adresa gateway implicită.
6. Selectaţi Apply, apoi OK şi OK din nou. Imprimanta va imprima
automat raportul de configurare. Confirmaţi că toate setările sunt
corecte. Ieşiţi din Safari. Puteţi închide şi scoate CD-ROM-ul de
instalare. Dacă este necesar, reporniţi paravanul de protecţie al
computerului. Aţi modificat cu succes adresa IP, masca de subreţea
şi adresa gateway.
Configurarea reţelei fără fir a maşinii
Înainte de a începe, trebuie să cunoaşteţi numele (SSID) al reţelei fără
fir şi cheia reţelei, dacă este criptată. Aceste informaţii au fost setate la
instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveţi informaţii
despre mediul dvs. fără fir, întrebaţi persoana care a configurat reţeaua
dvs.
Pentru a configura parametrii reţelei fără fir, puteţi să utilizaţi
SyncThru™ Web Service.
3. Faceţi clic pe Login din partea din dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
Apare o pagină de conectare.
4. Completaţi câmpurile ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.
Dacă vă conectaţi pentru prima dată la SyncThru™ Web Service,
introduceţi ID-ul de utilizator şi parola implicite de mai jos.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Network Settings.
6. Faceţi clic pe Wireless > Wizard.
Wizard vă va ajuta să configuraţi reţeaua fără fir. Totuşi, dacă
doriţi să setaţi direct reţeaua fără fir, selectaţi Custom.
7. Selectaţi din listă un Network Name(SSID).
• SSID: SSID (identificator set servicii) este un nume care
identifică o reţea fără fir; punctele de acces şi dispozitivele fără fir
care încearcă să se conecteze la o anumită reţea fără fir, trebuie
să utilizeze acelaşi SSID. SSID este sensibil la litere mari şi mici.
• Operation Mode: Operation Mode se referă la tipul conexiunilor
fără fir (consultaţi "Denumirea reţelei fără fir şi cheia de reţea" la
pagina 42).
- Ad-hoc: permite dispozitivelor fără fir să comunice direct
între ele într-un mediu peer-to-peer.
- Infrastructure: permite dispozitivelor fără fir să comunice
între ele printr-un punct de acces.
Dacă Operation Mode al reţelei dvs. este Infrastructure,
selectaţi SSID-ul punctului de acces. Dacă Operation Mode
este Ad-hoc, selectaţi SSID-ul maşinii. Reţineţi că „portthru”
este SSID-ul implicit al echipamentului dvs.
8. Faceţi clic pe Next.
Dacă este afişată fereastra de setare a securităţii reţelei fără fir,
introduceţi parola înregistrată (cheie de reţea) şi faceţi clic pe Next.
9. Este afişată fereastra de confirmare, vă rugăm să verificaţi
configurarea reţelei fără fir. Dacă reţeaua este corect configurată,
faceţi clic pe Apply.
Deconectarea cablului de reţea (standard sau de reţea).
Maşina dvs. ar trebui să înceapă apoi să comunice fără fir cu
reţeaua. În cazul modului Ad-hoc, puteţi să utilizaţi simultan o
reţea LAN fără fir şi una LAN cu fir.
Utilizarea SyncThru™ Web Service
Înainte de a începe configurarea parametrului reţelei fără fir, verificaţi
starea conexiunii cablului.
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 50
Finalizarea instalării
Connecting Failure - Invalid Security
•
După ce aţi instalat imprimanta dvs. Samsung pentru reţea fără fir, imprimaţi
o altă copie a raportului de configurare a reţelei şi păstraţi-o pentru referinţe
viitoare. Acum sunteţi gata de utilizarea în reţea a imprimantei fără fir
Samsung.
Connecting Failure – General Connection Error
•
Dacă reţeaua fără fir pare să nu funcţioneze, aduceţi toate setările de
reţea la valorile implicite din fabrică şi încercaţi din nou (consultaţi
"Restabilirea setărilor implicite din fabrică utilizând SyncThru™ Web
Service" la pagina 39).
•
•
Rezolvarea problemelor care pot apărea în timpul
setării reţelei fără fir şi al instalării driverului
echipamentului
Printers Not Found
•
•
Rezolvarea altor probleme
Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o reţea, verificaţi
următoarele:
•
•
•
Este posibil ca echipamentul dvs. să nu fie pornit. Porniţi computerul
şi echipamentul.
Cablul USB nu este conectat între computer şi maşină. Conectaţi
echipamentul la computer utilizând cablul USB.
Echipamentul nu acceptă reţeaua fără fir. Verificaţi ghidul
utilizatorului echipamentului inclus pe CD-ul cu software furnizat
împreună cu echipamentul dvs. şi pregătiţi un echipament de reţea
fără fir.
Connecting Failure - Not Found SSID
•
Nu se poate realiza conexiunea dintre computer şi maşină cu adresa
configurată pentru reţea.
- Pentru mediul de reţea DHCP
Imprimanta primeşte automat adresa IP (DHCP) atunci când la
computer s-a configurat DHCP.
- Pentru mediul de reţea Static
Echipamentul utilizează adresa statică atunci când la computer
s-a configurat adresa statică.
De exemplu:
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai
jos:
- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască subreţea: 255.255.0.0
Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să fie ca
mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133. 43
- Mască subreţea: 255.255.0.0 (se utilizează masca de
subreţea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1
Pentru informaţii privind punctul de acces (sau routerul fără fir),
consultaţi ghidul utilizatorului aferent dispozitivului respectiv.
Depanarea
•
Echipamentul dvs. este conectat cu un cablu de reţea cablată.
Deconectaţi de la echipament cablul reţelei prin fir.
PC Connection Error
Puteţi activa/dezactiva reţeaua Wi-Fi utilizând SyncThru™ Web Service.
Setarea prestabilită este activată.
Pentru a activa modul implicit, urmaţi paşii de mai jos:
1. Asiguraţi-vă dacă este conectat cablul de reţea la maşină. În caz
contrar, conectaţi echipamentul cu un cablu standard de reţea.
2. Porniţi un browser Web cum ar fi Internet Explorer, Safari sau Firefox şi
introduceţi în fereastra browserului noua adresă IP a maşinii.
De exemplu,
•
Computerul nu primeşte semnal de la echipament. Verificaţi cablul
USB şi alimentarea echipamentului.
Connecting Failure – Connected Wired Network
Activarea/dezactivarea reţelei Wi-Fi
3. Faceţi clic pe Login din partea din dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
Apare o pagină de conectare.
4. Completaţi câmpurile ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.
Dacă vă conectaţi pentru prima dată la SyncThru™ Web Service,
introduceţi ID-ul de utilizator şi parola implicite de mai jos.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Network Settings.
6. Faceţi clic pe Wireless > Custom.
Puteţi, de asemenea, să activaţi/dezactivaţi reţeaua Wi-Fi.
Aţi configurat incorect securitatea. Verificaţi securitatea configurată
la punctul de acces şi la maşină.
Echipamentul nu poate căuta numele (SSID) al reţelei pe care l-aţi
selectat sau tastat. Verificaţi numele reţelei (SSID) de la punctul de
acces şi reîncercaţi să vă conectaţi.
Punctul de acces nu este pornit. Porniţi punctul de acces.
•
•
•
Computerul, punctul de acces (routerul fără fir) sau echipamentul nu
sunt conectate.
Verificaţi recepţia fără fir în vecinătatea echipamentului. Dacă recepţia
este departe de echipament sau dacă există un obstacol, este posibil să
întâmpinaţi dificultăţi la recepţionarea semnalului.
Opriţi şi porniţi alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără
fir), echipament şi computer. Uneori, operaţiunea de oprire şi pornire a
alimentării poate reface comunicarea în reţea.
Verificaţi dacă software-ul paravanului de protecţie (V3 sau Norton)
blochează comunicarea.
În cazul în care computerul şi echipamentul sunt conectate la o reţea
care nu poate fi căutată, e posibil ca software-ul paravanului de protecţie
să blocheze comunicarea. Consultaţi ghidul utilizatorului software-ului
pentru a-l opri şi reîncercaţi să căutaţi echipamentul.
Verificaţi dacă adresa IP a echipamentului este corect alocată. Puteţi
verifica adresa IP prin imprimarea raportului de configurare a reţelei.
Verificaţi dacă punctul de acces (routerul fără fir) are o securitate
configurată (parolă). Dacă are o parolă, consultaţi administratorul
punctului de acces (al routerului fără fir).
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 51
•
•
•
•
•
•
•
•
Verificaţi adresa IP a echipamentului. Reinstalaţi driverul echipamentului
şi modificaţi setările pentru conectarea echipamentului în reţea. Datorită
caracteristicilor DHCP, adresa IP alocată se poate modifica dacă
echipamentul nu este utilizat un timp îndelungat sau dacă punctul de
acces este resetat.
Verificaţi mediul fără fir. Este posibil să nu vă puteţi conecta la reţea în
mediul infrastructură când trebuie să tastaţi informaţiile unui utilizator
înainte de conectarea la punctul de acces (sau routerul fără fir).
Acest echipament acceptă numai IEEE 802.11 b/g/n şi Wi-Fi. Alt tipuri
de comunicaţii fără fir (Bluetooth) nu sunt acceptate.
La utilizarea modului Ad-Hoc, pentru sisteme de operare precum
Windows Vista, este posibil să fie necesar să configuraţi setarea
conexiunii fără fir de fiecare dată când utilizaţi echipamentul fără fir.
Nu puteţi utiliza modul infrastructură şi modul Ad-Hoc în acelaşi timp
pentru echipamentul de reţea fără fir Samsung.
Echipamentul se află în raza de acoperire a reţelei fără fir.
Echipamentul este poziţionat departe de obstacole care pot bloca
semnalul reţelei fără fir.
Îndepărtaţi obiectele mari de metal dintre punctul de acces (routerul fără
fir) şi echipament.
Asiguraţi-vă că echipamentul şi punctul de acces fără fir (roterul fără fir)
nu sunt separate de stâlpi, ziduri sau coloane de susţinere care conţin
metal sau beton.
Echipamentul este poziţionat departe de dispozitive electronice care pot
interfera cu semnalul reţelei fără fir.
Multe dispozitive pot interfera cu semnalul reţelei fără fir, inclusiv
cuptoarele cu microunde şi unele dispozitive Bluetooth.
Configurare reţea wireless (numai CLP-325W(K)/CLP-326W)_ 52
Noţiuni de bază pentru configurare
5.
După încheierea instalării, este posibil să doriţi realizarea setărilor implicite ale maşinii. Dacă doriţi să setaţi sau să
schimbaţi valorile faceţi referire la următoarea secţiune. Acest capitol vă prezintă instrucţiuni pas cu pas pentru
configurarea maşinii.
Acest capitol include:
•
•
•
•
Reglarea de altitudine
Setarea tăvii şi hârtiei implicite
Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei
•
Modificarea setării fontului (numai CLP-320N(K)/CLP-321N/
CLP-325W(K)/ /CLP-326W)
Setarea modului de Humidity
Reglarea de altitudine
Setarea tăvii şi hârtiei implicite
Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, dependentă de
distanţa maşinii faţă de nivelul mării. Informaţiile următoare vă vor ghida în
ceea ce priveşte modul de configurare a echipamentului pentru o calitate
optimă a imprimării. Înainte de a seta valoarea altitudinii, stabiliţi altitudinea
la care vă aflaţi.
Puteţi selecta tava şi hârtia pe care doriţi să continuaţi să le utilizaţi pentru
lucrarea de imprimare.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
High 1
High 2
High 3
Normal
Puteţi găsi opţiunea Altitude Adjustment în Printer Settings Utility
1. Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel din bara de activităţi din
Windows (sau Notification Area în Linux). De asemenea, puteţi face clic
pe Smart Panel de pe bara de stare din Mac OS X (consultaţi "Utilizarea
programului Smart Panel" la pagina 74).
Sau, dacă sunteţi utilizator Windows, îl puteţi lansa din meniul Start,
selectaţi Programe sau Toate programele > Samsung Printers >
numele driverului imprimantei dvs. > Smart Panel.
2. Faceţi clic pe Printer Setting.
3. Selectaţi opţiunile necesare din lista derulantă Altitude Adjustment.
4. Faceţi clic pe butonul Apply.
Dacă echipamentul dvs. este conectat la o reţea, apare automat ecranul
SyncThru™ Web Service (Sincronizare prin serviciul web). Aceasta
poate fi reglată şi prin intermediul SyncThru™ Web Service.
De pe computer
Windows
1. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectaţi Setări > Imprimante.
• Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi
faxuri.
• Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control
> Hardware şi sunete > Imprimante.
• Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Dispozitive şi
imprimante.
• Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi Imprimante.
3. Faceţi clic dreapta pe echipamentul dvs.
4. Pentru Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista, apăsaţi
Preferinţe imprimare.
Pentru Windows 7/Server 2008 R2, din meniurile contextuale,
selectaţi Preferinţe imprimare.
Dacă opţiunea Preferinţe imprimare are un simbol ►, puteţi
selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta
selectată.
5. Faceţi clic pe fila Paper.
6. Selectaţi opţiuni, de exemplu, numărul de copii, formatul sau tipul
hârtiei.
7. Apăsaţi OK.
Dacă doriţi să utilizaţi hârtie de dimensiuni speciale, cum ar fi
hârtia pentru facturi, selectaţi Edit... din fila Paper din Preferinţe
imprimare (Consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 64).
Macintosh
Macintosh nu acceptă această funcţie. Utilizatorii Macintosh trebuie să
modifice manual setarea implicită de fiecare dată când doresc să
imprime utilizând alte setări.
1. Deschideţi o aplicaţie Macintosh şi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl
imprimaţi.
2. Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
Noţiuni de bază pentru configurare_ 53
3.
4.
5.
6.
Mergeţi la panoul Paper Feed.
Setaţi tava corespunzătoare din care doriţi să imprimaţi.
Mergeţi la panoul Paper.
Setaţi tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tava
din care doriţi să imprimaţi.
7. Faceţi clic pe Print pentru a imprima.
Linux
1. Deschideţi Terminal Program.
2. Când apare ecranul Terminal, introduceţi următoarele:
[[email protected] root]# lpr <nume fişier>
3. Selectaţi Printer şi faceţi clic pe Properties…
4. Faceţi clic pe fila Advanced.
5. Selectaţi tava (sursă) şi opţiunile acesteia, cum ar fi dimensiunea şi
tipul hârtiei.
6. Apăsaţi OK.
Utilizarea caracteristicii de economisire a
energiei
•
•
•
Rusă: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
Greacă: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek.
Arabă & persană: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page
864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
Setarea modului de Humidity
Calitatea imprimării este afectată de nivelurile de umiditate. Hârtia ar putea
fi umedă dacă locaţia este într-o zonă umedă: setaţi modul de umiditate.
1. Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de imprimantă furnizat pe CD-ul cu
software-ul imprimantei.
2. Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel din bara de activităţi din
Windows (sau Notification Area în Linux). De asemenea, puteţi să faceţi
clic pe Smart Panel din bara de stare din Mac OS X.
3. Faceţi clic pe Printer Setting.
Dacă echipamentul dvs. este conectat la reţea, puteţi seta modul
de umiditate cu ajutorul serviciului web SyncThru™.
4. Faceţi clic pe Setting > Humidity. Selectaţi valoarea corespunzătoare
din lista derulantă, apoi faceţi clic pe Apply.
Atunci când nu utilizaţi echipamentul pentru o perioadă, puteţi utiliza
această caracteristică pentru a economisi energia.
Puteţi modifica modul de economisire a energiei în Printer Settings Utility.
1. Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel din bara de activităţi din
Windows (sau Notification Area în Linux). De asemenea, puteţi face clic
pe Smart Panel de pe bara de stare din Mac OS X (consultaţi "Utilizarea
programului Smart Panel" la pagina 74).
Sau, dacă sunteţi utilizator Windows, îl puteţi lansa din meniul Start,
selectaţi Programe sau Toate programele > Samsung Printers >
numele driverului imprimantei dvs. > Smart Panel.
2. Faceţi clic pe Printer Setting.
3. Faceţi clic pe Setting > Power Save. Selectaţi valoarea
corespunzătoare din lista verticală, apoi faceţi clic pe Apply.
Modificarea setării fontului (numai CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/ /CLP-326W)
Maşina a stabilit în prealabil fontul în funcţie de regiunea sau ţara
dumneavoastră.
Dacă doriţi să schimbaţi fontul sau să setaţi fontul pentru condiţii speciale,
cum ar fi mediul DOS, puteţi modifica setarea fontului după cum urmează:
1. Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel din bara de activităţi din
Windows (sau Notification Area în Linux). De asemenea, puteţi face clic
pe Smart Panel de pe bara de stare din Mac OS X (consultaţi "Utilizarea
programului Smart Panel" la pagina 74).
Sau, dacă sunteţi utilizator Windows, îl puteţi lansa din meniul Start,
selectaţi Programe sau Toate programele > Samsung Printers >
numele driverului imprimantei dvs. > Smart Panel.
2. Faceţi clic pe Printer Setting.
3. Efectuaţi clic pe Emulation.
4. Confirmaţi dacă este selectat PCL în Emulation Setting.
5. Efectuaţi clic pe Setting.
6. Selectaţi fontul preferat în lista Symbol set.
7. Faceţi clic pe Apply.
Informaţiile de mai jos indică lista de fonturi adecvată pentru limbile
corespunzătoare.
Noţiuni de bază pentru configurare_ 54
Suport şi tavă
6.
Acest capitol vă iniţiază în modul de încărcare în echipament a originalelor şi a suporturilor de imprimare.
Acest capitol include:
•
•
•
•
•
•
Selectarea suportului de imprimare
Modificarea dimensiunii tăvii
Încărcarea hârtiei în tavă
Imprimare pe suporturi de imprimare speciale
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
Folosirea suportului de ieşire
Selectarea suportului de imprimare
Puteţi imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie
simplă, plicuri, etichete şi folii transparente. Utilizaţi întotdeauna suporturi de
imprimare care corespund recomandărilor specifice ale echipamentului dvs.
şi din tava corespunzătoare.
Indicaţii pentru selectarea suportului de imprimare
Suporturile de imprimare care nu corespund recomandărilor precizate în
acest ghid al utilizatorului pot cauza următoarele probleme:
• Calitatea slabă a imprimării.
• Creşterea numărului de blocaje de hârtie.
• Uzura prematură a maşinii.
• Deteriorarea definitivă a cuptorului, neacoperită de garanţie.
Proprietăţile precum greutatea, compoziţia, fibra şi conţinutul de umiditate
sunt factori importanţi care afectează performanţa maşinii şi calitatea la
ieşire. Când alegeţi materialele de imprimare, aveţi în vedere următoarele
considerente:
• Tipul, dimensiunea şi greutatea suportului de imprimare pentru
echipamentul dvs. sunt descrise ulterior în această secţiune.
• Rezultatul dorit: suportul de imprimare pe care îl alegeţi trebuie să
corespundă proiectului dvs.
• Luminozitatea: unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele şi
produc imagini mai clare şi mai vibrante.
• Netezimea suprafeţei: netezimea suportului de imprimare afectează
precizia aspectului imprimării pe hârtie.
•
•
•
•
•
•
Utilizarea suporturilor de imprimare inflamabile sau lăsarea de
materiale străine în imprimantă poate duce la supraîncălzirea unităţii
şi, rareori, poate cauza incendii.
Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod
Mod
Dimensiune
Tip
Imprimare
a simplex
Pentru detalii
privind dimensiunea
hârtiei, consultaţi
"Specificaţii
suporturi de
imprimare" la
pagina 100.
Pentru detalii
privind tipul hârtiei,
consultaţi
"Specificaţii
suporturi de
imprimare" la
pagina 100.
Tavă
Imprimare
a duplex
(Manual)a
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, ISO
B5, JIS B5,
Executive, A5, A6
Simplă, Groasă,
Bumbac, Colorată,
Preimprimată,
Reciclată, Kraft,
Arhivată
Tavă
a. numai de la 75 la 90 g/m²
Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor
recomandărilor din această secţiune, nu produc rezultate
satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum
caracteristicile foii, manevrarea necorespunzătoare, nivelele
inacceptabile de temperatură şi umiditate sau alte variabile care
nu pot fi controlate.
Înainte de a achiziţiona cantităţi mari de suport de imprimare,
asiguraţi-vă că acesta corespunde specificaţiilor cerute în acest
ghid al utilizatorului şi cerinţelor dvs. privind rezultatul lucrărilor.
Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste
specificaţii poate cauza probleme sau poate necesita reparaţii.
Astfel de reparaţii nu sunt acoperite de garanţia acordată de
Samsung sau de contractele de service.
Asiguraţi-vă că nu utilizaţi hârtie foto pentru jet de cerneală
împreună cu această maşină. Acest lucru poate deteriora maşina.
Utilizarea suporturilor de imprimare inflamabile poate cauza
incendii.
Utilizaţi suporturile de imprimare recomandate (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la pagina 100).
Suport şi tavă_ 55
Sursă
Modificarea dimensiunii tăvii
Pentru a încărca hârtie cu un alt format, precum hârtia cu format Legal,
trebuie să reglaţi ghidajele pentru hârtie în vederea extinderii tăvii pentru
hârtie.
Pentru a modifica dimensiunea tăvii la o altă dimensiune, trebuie să reglaţi
corespunzător ghidajele pentru lungimea/lăţimea hârtiei.
4
3
1
2
4. Glisaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge uşor
capătul teancului de hârtie. Apăsaţi pe ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi
glisaţi-l spre marginea teancului de hârtie fără a provoca îndoirea
acestuia.
1 Mâner de
extindere a tăvii
2 Capac pentru
hârtie
3 Ghidaj pentru
lungimea hârtiei
4 Ghidaj pentru
lăţimea hârtiei
1. Trageţi tava afară din echipament. Deschideţi capacul pentru hârtie şi,
dacă este necesar, scoateţi hârtia din tavă.
2. Apăsând şi deblocând dispozitivul de blocare a ghidajului tăvii, trageţi
manual tava afară.
Pentru hârtie mai mică decât cea de format Letter, readuceţi ghidajele
pentru hârtie la poziţiile lor iniţiale şi reglaţi ghidajele pentru lungimea şi
lăţimea hârtiei.
Dacă hârtia de imprimat are o lungime mai mică de 222 mm, apăsaţi şi
decuplaţi dispozitivul de blocare a ghidajului tăvii şi împingeţi tava
manual. Reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei.
1
1
2
•
3. Puneţi hârtia cu faţa de imprimat orientată în sus.
•
Suport şi tavă_ 56
Nu împingeţi prea departe ghidajele pentru lăţimea hârtiei,
pentru a nu deforma materialele.
Dacă nu reglaţi ghidajele pentru lăţimea hârtiei, este posibil să
apară blocaje de hârtie.
Nu utilizaţi hârtie cu o ondulaţie mai mare de 6 mm.
3. Strângeţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi glisaţi-l până la marginea
mânerului.
A
4
•
LT
R
5. Închideţi capacul pentru hârtie.
Dacă doriţi să modificaţi formatul la A4, mai întâi deplasaţi ghidajul
pentru lăţimea hârtiei spre stânga şi rotiţi mânerul în sens contrar
acelor de ceasornic. Dacă forţaţi mânerul, acest lucru ar putea
deteriora tava.
6. Glisaţi tava înapoi în echipament până când se aude un clic.
7. Setaţi tipul şi formatul hârtiei pentru tavă ("Setarea dimensiunii şi tipului
de hârtie" la pagina 62).
Dacă întâmpinaţi probleme privind alimentarea cu hârtie, verificaţi
dacă hârtia corespunde specificaţiilor referitoare la suporturi. Apoi,
încercaţi să plasaţi câte o coală pe rând în tavă (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la pagina 100 sau "Imprimare
pe suporturi de imprimare speciale" la pagina 60).
Tava este setată în prealabil la dimensiunea Letter sau A4, în funcţie de
ţară. Pentru a modifica formatul la A4 sau Letter, trebuie să reglaţi
corespunzător mânerul şi ghidajul pentru lăţimea hârtiei.
1. Trageţi tava afară din echipament. Deschideţi capacul pentru hârtie şi,
dacă este necesar, scoateţi hârtia din tavă.
2. Dacă doriţi să modificaţi formatul la Letter, ţineţi apăsat mânerul de pe
partea din spate a tăvii şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic.
Încărcarea hârtiei în tavă
În tavă
1. Trageţi în afară tava pentru hârtie. Reglaţi dimensiunea tăvii la formatul
suportului de imprimare pe care-l încărcaţi (consultaţi "Modificarea
dimensiunii tăvii" la pagina 56).
2. Înainte de a încărca hârtia, îndoiţi sau vânturaţi marginile teancului de
hârtie pentru a separa paginile.
A
4
R
T
L
3. Puneţi hârtia cu faţa de imprimat orientată în sus.
4. Apăsaţi ghidajele pentru hârtie din tavă şi reglaţi-le la lungimea şi
lăţimea hârtiei. Nu forţaţi prea mult, deoarece există riscul ca hârtia să
se îndoaie, ceea ce ar putea avea ca rezultat un blocaj de hârtie sau
oblicitate.
Suport şi tavă_ 57
3. Strângeţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi glisaţi-l până la marginea
mânerului.
A
4
5. Închideţi capacul pentru hârtie.
LT
R
6. Introduceţi tava înapoi în echipament.
7. Pentru a imprima din aplicaţie, deschideţi o aplicaţie şi porniţi meniul de
imprimare.
8. Deschideţi Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor
de imprimare" la pagina 64).
9. Apăsaţi fila Paper din Preferinţe imprimare şi selectaţi un tip, un format
şi o sursă de hârtie corespunzătoare.
10. Apăsaţi OK.
11. Porniţi imprimarea din aplicaţie.
Dacă aveţi probleme cu alimentarea cu hârtie, verificaţi dacă hârtia
îndeplineşte specificaţiile suportului. Apoi, încercaţi să puneţi câte
o coală în tavă (consultaţi "Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
Tava este presetată la formatul Letter sau A4, în funcţie de ţară. Pentru a
modifica formatul la A4 sau Letter, trebuie să reglaţi corespunzător mânerul
şi ghidajul pentru lăţimea hârtiei.
1. Trageţi tava afară din echipament. Deschideţi capacul pentru hârtie şi,
dacă este necesar, scoateţi hârtia din tavă.
2. Dacă doriţi să modificaţi formatul la Letter, ţineţi apăsat mânerul de pe
partea din spate a tăvii şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic.
Dacă doriţi să modificaţi formatul la A4, mai întâi deplasaţi ghidajul
pentru lăţimea hârtiei spre stânga şi rotiţi mânerul în sens contrar
acelor de ceasornic. Dacă forţaţi mânerul, acest lucru ar putea
deteriora tava.
Alimentare manuală în tavă
Pentru a încărca hârtie de diferite formate, de exemplu, plic, folii
transparente, etichete sau hârtie de dimensiuni particularizate, trebuie să
reglaţi ghidajele pentru hârtie pentru încărcare manuală în tavă.
Pentru a utiliza încărcarea manuală în tavă, trebuie să reglaţi corespunzător
ghidajele pentru lungimea/lăţimea hârtiei.
Sfaturi privind utilizarea metodei de alimentare
manuală
A
4
R
T
L
Sfaturi privind încărcarea manuală în tavă
• Dacă selectaţi Manual Feeder pentru Source din aplicaţia de
software, trebuie să apăsaţi pe butonul Revocare ( ) de fiecare
dată când imprimaţi o pagină. În tava încărcaţi la un moment dat
numai suporturi de imprimare de un singur tip, un singur format şi o
singură greutate.
• Pentru a preveni blocarea hârtiei, nu adăugaţi suporturi în timp ce
imprimaţi. Această recomandare se aplică şi pentru alte tipuri de
suporturi de imprimare.
• Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu faţa orientată în sus,
cu marginea superioară intrând prima în tavă şi plasat în centrul tăvii.
• Întotdeauna încărcaţi doar suportul de imprimare recomandat pentru
a evita blocajele de hârtie şi problemele privind calitatea imprimării
(consultaţi "Specificaţii suporturi de imprimare" la pagina 100).
• Neteziţi orice ondulaţie de pe cărţile poştale, plicuri şi etichete,
înainte de a le încărca în tavă.
Suport şi tavă_ 58
1. Trageţi tava afară din echipament. Deschideţi capacul pentru hârtie
şi, dacă este necesar, scoateţi hârtia din tavă.
1
2
•
•
2. Puneţi hârtia cu faţa de imprimat orientată în sus.
•
Nu împingeţi prea departe ghidajele pentru lăţimea hârtiei,
pentru a nu deforma materialele.
Dacă nu reglaţi ghidajele pentru lăţimea hârtiei, este posibil
să apară blocaje de hârtie.
Nu utilizaţi hârtie cu o ondulaţie mai mare de 6 mm.
3. Apăsaţi ghidajele pentru lăţimea hârtiei din tavă şi reglaţi-le la
lăţimea hârtiei până când ating uşor capătul teancului de hârtie. Nu
forţaţi prea mult, deoarece există riscul ca hârtia să se îndoaie, ceea
ce ar putea avea ca rezultat un blocaj de hârtie sau oblicitate.
4. Închideţi capacul pentru hârtie.
Pentru hârtie mai mică decât cea de format Letter, readuceţi
ghidajele pentru hârtie la poziţiile lor iniţiale şi reglaţi ghidajele pentru
lungimea şi lăţimea hârtiei.
5. Glisaţi tava înapoi în echipament până când se aude un clic.
6. Pentru a imprima din aplicaţie, deschideţi o aplicaţie şi porniţi meniul
de imprimare.
7. Deschideţi Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
8. Apăsaţi fila Paper din Preferinţe imprimare şi selectaţi un tip de
hârtie corespunzător.
De exemplu, dacă doriţi să utilizaţi o etichetă, setaţi tipul de
hârtie la Label.
9. Selectaţi Manual Feeder în sursa de hârtie, apoi apăsaţi OK.
10. Porniţi imprimarea din aplicaţie.
Dacă hârtia de imprimat are o lungime mai mică de 222 mm, apăsaţi
şi decuplaţi dispozitivul de blocare a ghidajului tăvii şi împingeţi tava
manual. Reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei.
Suport şi tavă_ 59
Dacă imprimaţi mai multe pagini, încărcaţi coala următoare după
ce prima pagină a fost imprimată, apoi apăsaţi pe butonul
Revocare ( ). Repetaţi acest pas pentru fiecare pagină care
urmează să fie imprimată.
Imprimare pe suporturi de imprimare speciale
Tabelul de mai jos indică suportul special disponibil pentru fiecare tavă.
Atunci când utilizaţi suportul special, vă recomandăm să alimentaţi cu
câte o coală pe rând. Verificaţi numărul maxim de intrări de suport
pentru fiecare tavă (consultaţi "Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
Tavă
Alimentare manuală
în tavă
Plain
●
●
Thick
●
●
Thin
●
●
Cotton
●
●
Color
●
●
Preprinted
●
●
Recycled
●
●
Tipuri
•
•
Plicuri
Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor.
Pentru a imprima un plic, plasaţi-l cu clapa orientată în jos şi cu zona pentru
timbru în partea stângă superioară.
•
Plic
●
Folie transparentă
●
Labels
●
•
CardStock
●
Bond
●
•
•
Archive
●
Glossy Photo
●
Matte Photo
●
•
•
( ●: acceptat, gol: incompatibil)
Tipurile de suporturi de imprimare de mai jos sunt indicate în Preferinţe
imprimare. Această opţiune tip de hârtie vă permite să setaţi tipul de hârtie
care va fi încărcată în tavă. Selectarea suportului corespunzător vă va ajuta
să obţineţi cea mai bună calitate a lucrărilor imprimate. Selectarea
suportului necorespunzător poate cauza o calitate redusă a imprimării.
• Plain: hârtie simplă normală. Selectaţi acest tip dacă imprimaţi pe
hârtie de la 70 la 90 g/m2.
• Groasă: hârtie groasă de la 90 la 105 g/m2.
• Subţire: hârtie subţire de la 60 la 70 g/m2.
• Bumbac: hârtie textilă de la 75 la 90 g/m2.
• Colorată: hârtie cu fundal color, de la 75 la 90 g/m2.
• Preprinted: hârtie preimprimată/cu antet de la 75 la 90 g/m2.
• Recycled: hârtie reciclată de la 75 la 90 g/m2.
Glossy Photo: hârtie foto lucioasă de la 111 la 220 g/m2.
Matte Photo: hârtie foto mată de la 111 la 220 g/m2.
Când selectaţi plicuri, luaţi în considerare următorii factori:
- Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depăşească 90 g/
m2, deoarece, pot surveni blocaje.
- Construcţie: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie netede, cu
o încreţire de mai puţin de 6 mm şi nu trebuie să conţină aer.
- Stare: Plicurile nu trebuie să fie încreţite, crestate sau deteriorate.
- Temperatură: utilizaţi plicuri care sunt compatibile cu căldura şi
presiunea maşinii din timpul funcţionării.
Utilizaţi doar plicuri bine construite, cu contururi clare şi clape bine
îndoite.
Nu utilizaţi plicuri timbrate.
Nu utilizaţi plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptuşeli cretate, sigilii
auto-adezive sau alte materiale sintetice.
Nu utilizaţi plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.
Asiguraţi-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungeşte
până la colţul plicului.
1
•
•
•
1 Acceptabil
2 Inacceptabil
Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cu mai multe clape care se
pliază pentru sigilare trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu
temperatura din cuptorul echipamentului (aproximativ 170 °C) pentru 0,1
secunde. Clapele şi benzile suplimentare pot cauza încreţire, îndoire
sau blocaje şi pot chiar deteriora cuptorul.
Pentru o calitate optimă a imprimării, poziţionaţi marginile nu mai
aproape de 15 mm faţă de muchiile plicului.
Evitaţi imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.
Când utilizaţi hârtie reciclată, lucrările de imprimare pot fi încreţite
şi/sau există riscul producerii blocajelor de hârtie, din cauza
ondulării excesive.
•
•
•
•
•
•
2
Envelope: plic de la 75 la 90 g/m2.
Transparency: hârtie transparentă de la 0,104 la 0,124 mm.
Labels: etichete de la 120 la 150 g/m2.
CardStock: hârtie cartonată de la 105 la 163 g/m2.
Bond: hârtie pentru corespondenţă de la 105 la 120 g/m2.
Archive: de la 70 la 90 g/m2. Dacă trebuie să imprimaţi continuu o
perioadă lungă de timp, de exemplu, pentru arhive.
Suport şi tavă_ 60
Folii transparente
-
Pentru a evita deteriorarea echipamentului, utilizaţi numai folii transparente
proiectate pentru imprimante cu laser.
În cazul imprimării în culori pe folii transparente, calitatea imaginii va fi
mai redusă decât în cazul imprimării monocrome dacă foliile
transparente vor fi vizualizate cu retroproiectorul.
•
•
•
Ondulaţia: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie poziţionate
drept, cu o încreţire nu mai mult de 13 mm pe fiecare direcţie.
- Stare: nu utilizaţi etichete cu încreţituri, bule sau cu tendinţă de
dezlipire.
Asiguraţi-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele
expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca
urmare blocaje de hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza
defectarea componentelor maşinii.
Nu treceţi de mai multe ori prin maşină aceeaşi coală de etichete.
Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin
maşină.
Nu utilizaţi etichete care sunt parţial dezlipite de coala suport sau
prezintă încreţituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.
Carton/Hârtie cu dimensiune particularizată
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hârtie cu antet/Hârtie preimprimată
Pe o singură faţă
Cu faţa în sus
Foliile transparente cu electricitate statică pot cauza probleme
privind calitatea imaginii.
În funcţie de condiţiile de selectare sau depozitare ale foliei
transparente, pot să apară blocarea sau zgârierea imaginii.
A
Pentru a evita defectarea maşinii, utilizaţi numai etichete destinate utilizării
la maşini cu laser.
A
Etichete
•
•
•
•
Când selectaţi etichete, luaţi în considerare următorii factori:
- Adezivi: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura
cuptorului echipamentului (aproximativ 170 °C).
- Aranjare: utilizaţi numai etichete care nu au suportul expus între
ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spaţii între
etichete, cauzând blocaje periculoase.
•
Pe ambele feţe
Cu faţa în jos
A
•
•
Nu imprimaţi pe suporturi mai mici de 76 mm lăţime sau 152,4 mm
lungime.
În aplicaţiile software, setaţi marginile la cel puţin 6,4 mm distanţă faţă
de muchiile materialului.
A
•
•
A
Foliile transparente utilizate la maşină trebuie să poată rezista la
temperatura din cuptorul maşinii.
Aşezaţi-le pe o suprafaţă plană după scoaterea lor din maşină.
Nu lăsaţi folii transparente nefolosite perioade lungi de timp în tava
pentru hârtie. Se poate acumula pe ele praf şi murdărie, rezultând
imprimări cu pete.
Pentru a preveni murdărirea prin amprente, manevraţi foliile
transparente cu grijă.
Pentru a preveni ştergerea, nu expuneţi mult timp la lumina soarelui
foliile transparente imprimate.
Asiguraţi-vă că foliile transparente nu sunt încreţite, îndoite şi nu au nicio
margine ruptă.
Nu utilizaţi folii transparente care se desprind de coala suport.
Pentru a împiedica lipirea între ele a foliilor transparente, nu lăsaţi colile
imprimate să se adune în teanc pe măsură ce sunt imprimate.
Suporturi recomandate: Xerox 3R91331 (A4), Xerox 3R2780 (Letter)
Folia transparentă de tip bază (de ex., Xerox 3R91331) are ca rezultat o
calitate mai bună a imaginii şi a manipulări hârtiei decât la cele cu hârtie
pe spate (de ex. Xerox 3R3028) sau cele cu fâşie ce poate fi
îndepărtată (3R3108).
AA
AA
A
Hârtiile cu antet/preimprimate trebuie să fie imprimate cu cerneală
rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza şi nu va
produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului
echipamentului timp de 0,1 secunde. Verificaţi specificaţiile
echipamentului dvs. pentru a vedea care este temperatura din cuptor
(aproximativ 170 °C).
Cerneala pentru hârtia cu antet/preimprimată trebuie să fie neinflamabilă
şi nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.
Formularele şi hârtiile cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliş care
le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările de structură în
timpul depozitării.
Înainte de a încărca hârtie cu antet/preimprimată, verificaţi dacă
cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire,
cerneala umedă este posibil să nu mai rămână fixată în hârtia
preimprimată, reducând calitatea imprimării.
Suport şi tavă_ 61
Folosirea suportului de ieşire
Hârtie reciclată
Atunci când încărcaţi hârtie reciclată, partea imprimată trebuie orientată cu
faţa în sus, cu o margine neîndoită în faţă. Dacă întâmpinaţi probleme la
alimentarea cu hârtie, rotiţi hârtia în poziţie inversă. Reţineţi că nu este
garantată calitatea imprimării.
• Hârtia reciclată trebuie să fie imprimată cu cerneală rezistentă la căldură
care nu se va topi, nu se va evapora şi nu va produce emisii periculoase
când va fi supusă la temperatura cuptorului echipamentului timp de 0,1
secunde. Verificaţi specificaţiile echipamentului dvs. pentru a vedea
care este temperatura din cuptor (aproximativ 170 °C).
• Cerneala pentru hârtia reciclată trebuie să fie neinflamabilă şi nu trebuie
să afecteze negativ rolele echipamentului.
• Înainte de a încărca hârtie reciclată, verificaţi dacă cerneala de pe hârtie
este uscată. În timpul procesului de topire, este posibil ca cerneala
umedă să nu mai rămână fixată pe hârtia reciclată, reducând calitatea
imprimării.
Paginile imprimate se adună în teanc în tava de ieşire, iar suportul de ieşire
ajută la alinierea acestor pagini imprimate.
Glossy Photo
Încărcaţi în tavă câte o coală, cu faţa lucioasă orientată în sus.
•
•
Suporturi recomandate: hârtie lucioasă (Letter) pentru această
imprimantă numai de tip HP Brochure Paper (produsul: Q6611A).
Suporturi recomandate: hârtie lucioasă (A4) pentru această imprimantă
numai de tip HP Superior Paper 160 glossy (produsul: Q6616A).
Matte photo
Încărcaţi în tavă câte o coală, cu faţa de imprimat orientată în sus.
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
După ce încărcaţi hârtia în tava pentru hârtie, trebuie să setaţi dimensiunea
şi tipul de hârtie utilizând driverul de imprimantă. Urmaţi paşii de mai jos
pentru a face modificările permanente.
Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte
sisteme de operare Windows, consultaţi Ghidul utilizatorului Windows
corespunzător sau ajutorul online.
1. Faceţi clic pe butonul Start de pe ecranul computerului.
2. Selectaţi Imprimante şi faxuri.
3. Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei şi selectaţi Preferinţe
imprimare.
4. Faceţi clic pe fila Hârtie şi modificaţi setarea pentru Opţiuni hârtie.
5. Faceţi clic pe OK.
Suport şi tavă_ 62
1 Suport ieşire
Dacă imprimaţi multe pagini în mod continuu, suprafaţa tăvii de ieşire
poate deveni fierbinte. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa şi mai ales
ţineţi copiii departe de aceasta.
Imprimarea
7.
În acest capitol se explică activităţile obişnuite de imprimare.
Acest capitol include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prezentarea software-ului util
Caracteristicile driverelor de imprimantă
Noţiuni de bază pentru imprimare
Deschiderea preferinţelor de imprimare
Utilizarea ajutorului
Utilizarea caracteristicilor speciale de imprimare
Modificarea setărilor implicite de imprimare
Setarea maşinii dvs. ca maşină implicită
Imprimarea într-un fişier (PRN)
Imprimare pe Macintosh
Imprimare Linux
Driverul imprimantei
Procedurile din acest capitol sunt bazate, în principal, pe Windows
XP.
Caracteristică
Windows
Prezentarea software-ului util
Opţiune de calitate a imprimării
●
Samsung AnyWeb Print
Imprimare poster
●
Acest instrument vă permite să efectuaţi captură de ecran, să examinaţi, să
decupaţi şi să imprimaţi ecranul Windows Internet Explorer mai uşor decât
atunci când utilizaţi programul obişnuit. Faceţi clic pe Start > Toate
programele > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download
the latest version pentru a accesa site-ul web pe care instrumentul este
disponibil pentru descărcare. Acest instrument este disponibil doar pentru
sistemele de operare Windows.
Mai multe pagini pe coală
●
Imprimare broşură (manual)
●
Imprimare cu încadrare în pagină
●
Imprimare cu micşorare şi mărire
●
Filigran
●
Samsung Easy Color Manager
Suprapunere
●
Acest program ajută utilizatorii să regleze culoarea după dorinţă. Puteţi
ajusta culorile de imprimare aşa cum le vedeţi pe monitor. Culoarea ajustată
se poate memora în driverul imprimantei şi se poate aplica lucrărilor de
imprimare. Faceţi clic pe Start > Toate programele > Samsung Printers >
Samsung Easy Color Manager > Download the latest version pentru a
accesa site-ul web pe care instrumentul este disponibil pentru descărcare.
Acest instrument este disponibil doar pentru sistemele de operare Windows
şi Macintosh. (http://solution.samsungprinter.com/personal/colormanager)
Imprimare pe ambele feţe (manual)
●
Caracteristicile driverelor de imprimantă
( ●: acceptat, gol: incompatibil)
Noţiuni de bază pentru imprimare
Maşina vă permite să imprimaţi din aplicaţii variate din Windows, Macintosh
sau Linux. Paşii exacţi pentru imprimarea unui document pot fi diferiţi în
funcţie de aplicaţia pe care o utilizaţi.
•
Driverele imprimantei acceptă următoarele caracteristici standard:
• orientarea, dimensiunea, sursa hârtiei şi selecţia tipului de suport
• numărul de copii
În plus, puteţi utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. Tabelul de
mai jos afişează o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de
driverele imprimantei:
Unele modele sau sisteme de operare pot să nu accepte una sau mai
multe dintre caracteristicile din tabelul de mai jos.
Fereastra Preferinţe imprimare care apare în acest ghid al
utilizatorului poate să difere, în funcţie de maşina folosită. Totuşi,
compoziţia ferestrei Preferinţe imprimare este similară. Verificaţi
dacă sistemul (sistemele) de operare este (sunt) compatibil(e) cu
imprimanta dvs. Consultaţi secţiunea de compatibilitate cu
sistemul de operare a Specificaţiilor imprimantei (consultaţi
"Cerinţe de sistem" la pagina 31).
• Dacă selectaţi o opţiune în Preferinţe imprimare, puteţi vedea un
marcaj de avertisment,
sau
. Un semn de exclamare ( )
indică faptul că puteţi să selectaţi opţiunea respectivă, dar aceasta
nu este recomandată, iar semnul ( ) indică faptul că nu puteţi să
selectaţi acea opţiune din cauza setărilor sau a mediului de lucru
al echipamentului.
Următoarea procedură descrie în general paşii necesari pentru a imprima
din diferite aplicaţii Windows.
Noţiuni de bază pentru imprimare din Macintosh, consultaţi
"Imprimare pe Macintosh" la pagina 70.
Noţiuni de bază pentru imprimare din Linux, consultaţi "Imprimare
Linux" la pagina 71.
Imprimarea_ 63
4. Din meniul Document, selectaţi Revocare.
Fereastra Preferinţe imprimare următoare este pentru Notepad în
Windows XP. Fereastra Preferinţe imprimare poate diferi, în funcţie de
sistemul de operare sau de aplicaţia pe care o utilizaţi.
1. Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
2. Selectaţi Imprimare din meniul Fişier. Apare fereastra Imprimare.
3. Selectaţi maşina din lista Selectare imprimantă.
De asemenea, puteţi accesa această fereastră făcând dublu clic pe
pictograma echipamentului (
) din bara de activităţi Windows.
De asemenea, puteţi să revocaţi lucrarea curentă apăsând pe butonul
Revocare ( ) de pe panoul de control.
Deschiderea preferinţelor de imprimare
Puteţi previzualiza setările pe care le-aţi selectat în colţul din dreapta sus al
Preferinţe imprimare.
1. Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
2. Selectaţi Imprimare din meniul Fişier. Apare fereastra Imprimare.
3. Selectaţi maşina din Selectare imprimantă.
4. Faceţi clic pe Proprietăţi sau Preferinţe.
Puteţi selecta setările de imprimare de bază, inclusiv numărul de copii şi
intervalul de imprimare, din fereastra Imprimare.
Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei, oferite de
driverul imprimantei, faceţi clic pe Proprietăţi sau Preferinţe în
fereastra Imprimare a aplicaţiei, pentru a modifica setarea de
imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 64).
4. Pentru a începe lucrarea de imprimare, faceţi clic pe OK sau pe
Imprimare în fereastra Imprimare.
Dacă utilizaţi Windows Internet Explorer, instrumentul Samsung
AnyWeb Print vă va economisi timpul pentru imaginile capturate de
pe ecran sau imprimarea imaginii. Faceţi clic pe Start > Toate
programele > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print pentru
a face legătura la site-ul web de unde instrumentul este disponibil
pentru descărcare.
Revocarea unei lucrări de imprimare
Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă într-o coadă de imprimare sau într-un
derulator de imprimare, anulaţi lucrarea după cum urmează.
1. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectaţi Setări > Imprimante.
• Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
• Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control >
Hardware şi sunete > Imprimante.
• Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Dispozitive şi
imprimante.
• Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi Imprimante.
3. Pentru Windows 2000, XP, Server 2003, Vista şi Server 2008, faceţi
dublu clic pe echipamentul dvs.
Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, faceţi clic dreapta pe
pictograma imprimantei > meniuri contextuale > Se vede ceea ce se
imprimă.
Utilizarea unei setări favorite
Opţiunea Presets, care este vizibilă în fiecare filă de preferinţe, cu excepţia
filei Samsung, vă permite să salvaţi preferinţele curente pentru folosire
ulterioară.
Pentru a salva un element Presets:
1. Modificaţi setările în fiecare filă, după cum este necesar.
2. Introduceţi un nume pentru elementul respectiv în caseta Presets.
Dacă elementul Se vede ceea ce se imprimă are un semn ►,
puteţi selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta
selectată.
Imprimarea_ 64
3. Faceţi clic pe Add. Când salvaţi Presets, sunt salvate toate setările
curente ale driverului.
Dacă faceţi clic pe Add, butonul Add se schimbă la butonul Update.
Selectaţi mai multe opţiuni şi faceţi clic pe Update, setările vor fi adăugate
în Presets pe care le-aţi creat.
Pentru a utiliza o setare salvată, selectaţi-o din lista derulantă Presets.
Maşina este acum pregătită pentru a imprima conform setărilor pe care
le-aţi selectat.
Pentru a şterge setările salvate, selectaţi-le din lista derulantă Presets şi
faceţi clic pe Delete.
De asemenea, puteţi restabili setările implicite ale driverului imprimantei
selectând Default Preset din lista derulantă Presets.
4. Dacă este necesar, selectaţi ordinea paginilor din lista derulantă Page
Order.
5. Bifaţi Print Page Border pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei
pagini imprimate pe coală.
6. Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi Size, Source şi Type.
7. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra Imprimare.
Imprimarea posterelor
Această caracteristică vă permite să imprimaţi un document de o singură
pagină pe 4, 9 sau 16 coli de hârtie, care apoi sunt lipite împreună pentru a
forma un document de formatul unui poster.
Utilizarea ajutorului
Faceţi clic pe semnul de întrebare din colţul din dreapta sus al ferestrei şi
faceţi clic pe opţiunea despre care doriţi să aflaţi informaţii. Apoi apare o
fereastră de tip pop-up cu informaţii despre acea caracteristică a opţiunii
care este furnizată de driver.
Dacă doriţi să căutaţi informaţii cu ajutorul unui cuvânt cheie, faceţi clic pe
fila Samsung în fereastra Preferinţe imprimare şi introduceţi cuvântul
cheie în linia de intrare a opţiunii Help. Pentru a obţine informaţii despre
furnizori, actualizări pentru driver sau înregistrare etc., faceţi clic pe
butoanele corespunzătoare.
Utilizarea caracteristicilor speciale de imprimare
Funcţiile speciale de imprimare includ:
• "Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie" la
pagina 65.
• "Imprimarea posterelor" la pagina 65.
• "Imprimare broşuri (Manual)" la pagina 65.
• "Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei (Manual)" la pagina 66.
• "Modificarea procentului pentru document" la pagina 66.
• "Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de hârtie selectată" la
pagina 66.
• "Utilizarea filigranelor" la pagina 66.
• "Utilizarea suprapunerilor" la pagina 67.
• "Opţiuni pentru fila Graphics" la pagina 68.
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de
hârtie
Puteţi selecta numărul de pagini pe care să le imprimaţi pe o singură coală
de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală,
dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea
specificată de dvs. Puteţi imprima până la 16 pagini pe o singură coală.
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o
utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Basic, selectaţi Multiple Pages Per Side din lista
derulantă Type.
3. Selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală (2,
4, 6, 9, sau 16) din lista derulantă Pages per Side.
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o
utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Basic, selectaţi Poster Printing din lista derulantă
Type.
3. Selectaţi formatul de pagină dorit.
Formate disponibile:
• Poster 2x2: documentul va fi mărit şi împărţit în 4 pagini.
• Poster 3x3: documentul va fi mărit şi împărţit în 9 pagini.
• Poster 4x4: documentul va fi mărit şi împărţit în 16 pagini.
4. Selectaţi valoarea Poster Overlap. Specificaţi Poster Overlap în
milimetri sau ţoli selectând butonul radio din colţul din dreapta sus al filei
Basic pentru a uşura lipirea colilor împreună.
5. Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi Size, Source şi Type.
6. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra Imprimare.
7. Puteţi realiza posterul lipind laolaltă colile.
Imprimare broşuri (Manual)
Această caracteristică imprimă documentul pe ambele feţe ale colii de
hârtie şi aranjează paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după
imprimare pentru a realiza o broşură.
Dacă doriţi să imprimaţi o broşură, trebuie să imprimaţi pe suport de
imprimare de format Letter, Legal, A4, US Folio sau Oficio.
8
9
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o
utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Basic, selectaţi Booklet Printing din lista derulantă
Type.
Imprimarea_ 65
3. Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi Size, Source şi Type.
Modificarea procentului pentru document
Opţiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru toate
dimensiunile de hârtie. Pentru a afla dimensiunea de hârtie
disponibilă pentru această caracteristică, selectaţi dimensiunea de
hârtie disponibilă din opţiunea Size din fila Paper.
Dacă selectaţi o dimensiune de hârtie indisponibilă, această
opţiune poate fi anulată automat. Selectaţi numai hârtie disponibilă
sau ).
(hârtie fără marcajul
4. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra Imprimare.
5. După imprimare, pliaţi şi capsaţi paginile.
Puteţi modifica dimensiunea unui document pentru a apărea mai mare sau
mai mic pe pagina imprimată prin tastarea unui procentaj dorit.
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei (Manual)
Puteţi imprima pe ambele feţe ale hârtiei (duplex). Înainte de a imprima,
stabiliţi orientarea documentului. Puteţi utiliza această caracteristică cu
hârtie de format Letter, Legal, A4, US Folio sau Oficio (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la pagina 100).
Recomandăm să nu imprimaţi pe ambele feţe ale suporturilor
speciale, precum etichete, plicuri sau hârtie groasă. Aceasta poate
cauza un blocaj de hârtie sau poate deteriora maşina.
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o
utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Advanced.
3. În secţiunea Double-Sided Printing (Manual), selectaţi opţiunea de
legare dorită.
• None
• Long Edge: această opţiune este formatul convenţional utilizat la
legarea cărţilor.
•
Short Edge: această opţiune este formatul convenţional utilizat la
calendare.
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o
utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Paper.
3. Introduceţi procentul de modificare în caseta Percentage.
Puteţi, de asemenea, face clic pe săgeţile în sus/în jos pentru a selecta
procentul de modificare.
4. Selectaţi Size, Source şi Type în Paper Options.
5. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra Imprimare.
Încadrarea documentului dvs. în dimensiunea de
hârtie selectată
Această funcţie vă permite să scalaţi lucrarea de imprimat pentru orice
format de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului. Acest lucru poate
fi util când doriţi să verificaţi detaliile fine de pe un document de dimensiuni
reduse.
A
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o
utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Paper.
3. Selectaţi dimensiunea hârtiei dorite din Fit to Page.
4. Selectaţi Size, Source şi Type în Paper Options.
5. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra Imprimare.
Utilizarea filigranelor
4. Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi Size, Source şi Type.
5. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra Imprimare.
Opţiunea filigran vă permite să imprimaţi text peste un document existent.
De exemplu, o utilizaţi când doriţi să imprimaţi cu litere gri, mari, textul
„CIORNĂ” sau „CONFIDENŢIAL”, în diagonală, pe prima pagină sau pe
toate paginile unui document.
Dacă maşina dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminaţi lucrarea
de imprimare în mod manual. Maşina imprimă întâi fiecare a doua
pagină a documentului. După aceasta, apare un mesaj pe calculatorul
dvs. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a termina lucrarea de
imprimare.
Există câteva filigrane predefinite care sunt furnizate împreună cu maşina.
Acestea pot fi modificate sau puteţi adăuga unele noi la listă.
Imprimarea_ 66
Utilizarea unui filigran existent
Utilizarea suprapunerilor
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe
care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Advanced şi selectaţi filigranul dorit din lista
derulantă Watermark. Veţi vedea filigranul selectat în imaginea de
examinare.
3. Faceţi clic pe OK sau pe Imprimare până ieşiţi din fereastra Print.
O suprapunere reprezintă conţinut stocat pe unitatea de hard disk care
poate fi suprapus peste orice document imprimat. O suprapunere se
utilizează deseori în locul hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului
preimprimat, puteţi crea o suprapunere care să conţină exact aceleaşi
informaţii care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei,
nu este necesar să încărcaţi în echipament hârtie cu antetul preimprimat;
imprimaţi doar suprapunerea cu antetul respectiv pe document.
Crearea unui filigran
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe
care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Din fila Advanced, selectaţi Edit... din lista derulantă Watermark.
Apare fereastra Edit Watermarks.
3. Introduceţi mesajul text în caseta Watermark Message. Puteţi
introduce până la 256 de caractere. Mesajul se afişează în fereastra
de examinare.
Când este bifată caseta First Page Only, filigranul se imprimă
numai pe prima pagină.
4. Selectaţi opţiunile de filigran.
Puteţi selecta numele fontului, stilul, dimensiunea sau umbra din
secţiunea Font Attributes, precum şi seta unghiul filigranului din
secţiunea Message Angle.
5. Faceţi clic pe Add pentru a adăuga un nou filigran în lista Current
Watermarks.
6. După ce aţi terminat, faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din
fereastra Imprimare.
Pentru a opri imprimarea filigranului, selectaţi None din lista derulantă
Watermark.
Editarea unui filigran
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe
care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit... din lista derulantă
Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
3. Selectaţi filigranul pe care doriţi să-l editaţi din lista Current
Watermarks şi modificaţi mesajul filigranului şi opţiunile.
4. Faceţi clic peUpdate pentru a salva modificările.
5. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra
Imprimare.
Crearea unei pagini noi suprapunere
Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creaţi o nouă
suprapunere de pagină care să includă conţinutul dvs.
1. Creaţi sau deschideţi un document care să includă conţinutul ce va fi
utilizat în noua suprapunere de pagină. Poziţionaţi elementele exact
unde doriţi să apară când sunt adăugate la original.
2. Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi Preferinţe
imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 64).
3. Faceţi clic pe fila Advanced şi selectaţi Edit... din lista derulantă
Text. Apare fereastra Edit Overlay.
4. În fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create.
5. În fereastra Salvare ca, tastaţi un nume de cel mult opt caractere în
caseta Nume fişier. Selectaţi calea de destinaţie, dacă este
necesar. (Implicit, aceasta este C:\FormOver.)
6. Faceţi clic pe Save. Numele apare în Overlay List.
7. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra
Imprimare.
8. Fişierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard diskul
computerului dvs.
Dimensiunea suprapunerii documentului trebuie să coincidă cu
dimensiunea documentului imprimat. Nu creaţi o suprapunere cu
filigran.
Utilizarea unei pagini suprapunere
Ştergerea unui filigran
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe
care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit... din lista derulantă
Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
3. Selectaţi din lista Current Watermarks filigranul pe care doriţi să îl
ştergeţi şi faceţi clic pe Delete.
4. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra
Imprimare.
Imprimarea_ 67
După crearea unei suprapuneri, aceasta poate fi imprimată pe
documentul dvs. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:
1. Creaţi sau deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.
2. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe
care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
3. Faceţi clic pe fila Advanced.
4. Selectaţi suprapunerea dorită din lista derulantă Text.
5. Dacă fişierul suprapus dorit nu apare în lista derulantă Text, selectaţi
Edit... din listă şi faceţi clic pe Load. Selectaţi fişierul suprapus pe
care doriţi să îl utilizaţi.
Dacă fişierul dorit a fost stocat pe un suport extern, puteţi, de
asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra
Deschidere.
După selectarea fişierului, faceţi clic pe Deschidere. Fişierul apare
în caseta Overlay List şi poate fi utilizat pentru imprimare. Selectaţi
suprapunerea din caseta Overlay List.
6. Dacă este necesar, bifaţi caseta Confirm Page Overlay When
Printing. Dacă este bifată această casetă, va apărea o fereastră de
mesaj de fiecare dată când trimiteţi un document pentru imprimare,
în care vi se cere să confirmaţi că doriţi să imprimaţi o suprapunere
pe document.
Dacă această casetă nu este bifată şi a fost selectată o
suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe
document.
7. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până ieşiţi din fereastra
Imprimare.
Suprapunerea selectată se imprimă peste document.
Rezoluţia documentului cu suprapunere trebuie să se potrivească
cu rezoluţia lucrării de imprimare originale.
Ştergerea unei suprapuneri
Puteţi şterge fişierele suprapunere pe care nu le mai utilizaţi.
1. În fereastra Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Advanced.
2. Selectaţi Edit... din lista derulantă Overlay.
3. Selectaţi din caseta Overlay List suprapunerea pe care doriţi să o
ştergeţi.
4. Faceţi clic pe Delete.
5. Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceţi clic pe Da.
6. Faceţi clic pe OK sau pe Imprimare până ieşiţi din fereastra
Imprimare.
Opţiuni pentru fila Graphics
Utilizaţi următoarele opţiuni grafice cu scopul de a ajusta calitatea de
imprimare pentru necesităţile specifice de imprimare.
•
•
Aceste opţiuni pe care le puteţi alege pot varia în funcţie de
modelul imprimantei.
Dacă opţiunea are culoarea gri sau nu este afişată, opţiunea
respectivă nu este aplicabilă pentru limba imprimantei pe care o
utilizaţi.
Pentru a modifica limba imprimantei:
1. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectaţi Setări > Imprimante.
- Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi
faxuri.
- Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de
control > Hardware şi sunete > Imprimante.
- Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control >
Hardware şi sunete > Dispozitive şi imprimante.
- Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de
control > Hardware > Dispozitive şi imprimante.
3. Selectaţi driverul echipamentului dvs. şi faceţi clic dreapta
pentru a deschide Proprietăţi.
4. În proprietăţile driverului de imprimantă, selectaţi Device
Options.
5. Selectaţi opţiunile necesare din lista derulantă Printer
Language.
Imprimarea_ 68
Reglarea culorii
Dacă observaţi diferenţă de culoare între hârtia imprimată şi monitor,
puteţi schimba setarea culorii precum contrastul de culoare sau nivelul
de culoare.
Driverul imprimantei oferă opţiuni grafice pentru a regla calitatea
imprimării pentru necesităţi de imprimare specifice.
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe
care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Graphics. Consultaţi asistenţa online pentru
informaţii despre fiecare opţiune din Preferinţe imprimare.
• Color Mode: puteţi selecta opţiuni de culoare între Color sau
Grayscale. Setarea la Color produce în mod normal cea mai
bună calitate a imprimării documentelor color. Dacă doriţi să
imprimaţi un document color în tonuri de gri, selectaţi Grayscale.
BlackOptimization vă permite imprimarea alb-negru de
înaltă calitate. Dacă folosiţi această opţiune, imprimarea ar
putea dura mai mult.
Pentru a regla manual culoarea, selectaţi Advanced din Color
Mode. Este suficient să glisaţi cursorul de balans al culorilor din
fila Levels pentru a regla culoarea sau selectaţi fila Matching
pentru corecţia de culoare furnizată de driver pentru procesarea
generală a imaginii.
• Advanced: puteţi configura setările avansate făcând clic pe
butonul Advanced. (numai driver PCL)
• Font/Text: selectaţi Darken Text pentru a imprima texte mai
întunecate decât pe un document normal. Utilizaţi All Text Black
pentru imprimări complet negre, indiferent de culoarea care
apare pe ecran.
• Raster Compression: această opţiune determină nivelul de
comprimare a imaginilor pentru transferul de date de la computer
la imprimantă. Dacă setaţi această opţiune la Maximum, viteza
de imprimare va fi mare, dar calitatea imprimării va fi scăzută.
(numai driver PCL)
• Graphic Controller: aceasta vă permite să accentuaţi marginile
textelor şi liniile fine pentru o lizibilitate mai bună şi să aliniaţi
înregistrarea fiecărui canal de culoare în modul de imprimare
color.
- Grayscale Enhancement: aceasta permite utilizatorilor să
păstreze detaliile fotografiilor din natură şi să îmbunătăţească
contrastul şi distincţia între culorile redate în tonuri de gri,
atunci când se imprimă documente color în tonuri de gri.
(numai driver PCL)
- Fine Edge: vă permite să accentuaţi marginile textelor şi
liniile fine pentru îmbunătăţirea lizibilităţii.
• Toner Save: reglarea acestei opţiuni prelungeşte durata de
viaţă a cartuşelor de toner şi reduce costurile pe pagină fără a
duce la o scădere semnificativă a calităţii imprimării.
- Puteţi glisa cursorul de la No Saving la Maximum Saving
pentru a reduce consumul de toner.
3. Faceţi clic pe OK sau pe Imprimare până ieşiţi din fereastra
Imprimare.
Reglarea clarităţii şi uniformităţii
Setarea maşinii dvs. ca maşină implicită
Opţiunile ecranului
1. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectaţi Setări > Imprimante.
• Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
• Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control >
Hardware şi sunete > Imprimante.
• Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Dispozitive şi
imprimante.
• Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi Imprimante.
3. Selectaţi maşina dvs.
4. Faceţi clic dreapta pe maşina dvs. şi selectaţi Se stabileşte ca
imprimantă implicită.
Această opţiune influenţează rezoluţia şi claritatea culorii de ieşire. Cele
trei opţiuni ale ecranului sunt Normal, Enhanced şi Detailed.
1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe
care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 64).
2. Faceţi clic pe fila Graphics, apoi selectaţi Advanced în Color
Mode.
3. Selectaţi fila Matching.
4. Selectaţi opţiunile necesare din Screen.
• Printer default: respectaţi valoarea setată a modului Screen
din imprimantă.
• Normal: acest mod generează imprimări cu ton uniform pe
întreaga pagină.
• Enhanced: acest mod va genera imprimări cu texte clare şi
obiecte grafice/foto uniforme în pagină.
• Detailed: acest mod va genera imprimări cu detalii clare pe
întreaga pagină.
5. Selectaţi OK.
Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, dacă elementul
Se stabileşte ca imprimantă implicită are un semn ►, puteţi
selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta
selectată.
Imprimarea într-un fişier (PRN)
În anumite cazuri, veţi dori să salvaţi datele de imprimare într-un fişier. În loc
să trimiteţi documentul direct la o imprimantă, îl puteţi imprima într-un fişier.
Documentul este salvat cu caracteristicile de imprimare, de exemplu,
selecţia fontului, specificaţiile de culoare, într-un fişier .prn care poate fi
imprimat pe o altă imprimantă.
Pentru a salva o lucrare de imprimare sub forma unui fişier:
1. Bifaţi caseta Imprimare în fişier din fereastra Imprimare.
Modificarea setărilor implicite de imprimare
Majoritatea aplicaţiilor Windows vor ignora setările specificate în
driverul imprimantei. Modificaţi întâi toate setările disponibile în
aplicaţia software şi modificaţi orice alte setări folosind driverul
imprimantei.
1. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectaţi Setări > Imprimante.
• Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
• Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control >
Hardware şi sunete > Imprimante.
• Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Dispozitive şi
imprimante.
• Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi Imprimante.
3. Faceţi clic dreapta pe maşină.
4. Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, apăsaţi Preferinţe
imprimare.
Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, din meniurile
contextuale, selectaţi Preferinţe imprimare.
Dacă elementul Preferinţe imprimare prezintă un semn ►, puteţi
selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta
selectată.
5. Modificaţi setările în fiecare filă.
6. Faceţi clic pe OK.
2. Faceţi clic pe Imprimare.
3. Tastaţi calea destinaţie şi numele fişierului şi apoi faceţi clic pe OK.
De exemplu c:\Temp\nume fişier.
Dacă doriţi să modificaţi setările pentru fiecare lucrare de imprimare,
modificaţi-le în Preferinţe imprimare.
Imprimarea_ 69
Dacă introduceţi numai numele fişierului, acesta este salvat
automat în Documente şi setări sau în Utilizatori. Folderul în
care se salvează poate fi diferit, în funcţie de sistemul de operare
folosit sau de aplicaţie.
Imprimare pe Macintosh
Layout
Această secţiune vă explică modul de imprimare utilizând Macintosh.
Trebuie să setaţi mediul de imprimare înainte de a imprima.
• Conectat prin USB, consultaţi "Macintosh" la pagina 33.
• Conectat la reţea, consultaţi "Macintosh" la pagina 40.
Imprimarea unui document
Când imprimaţi din Macintosh, este necesar să verificaţi setările driverului
de imprimantă din fiecare aplicaţie pe care o utilizaţi. Urmaţi paşii de mai jos
pentru a imprima din Macintosh:
1. Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi.
2. Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document Setup
din unele aplicaţii).
3. Alegeţi dimensiunea hârtiei, orientarea, modificarea, alte opţiuni şi
asiguraţi-vă că maşina dvs. este selectată. Faceţi clic pe OK.
Caseta de dialog Layout oferă opţiuni de ajustare a modului în care
documentul apare pe pagina imprimată. Puteţi imprima mai multe pagini
pe o singură coală de hârtie. Selectaţi Layout din lista derulantă din
Orientation pentru a accesa următoarele caracteristici.
• Pages per Sheet: Această opţiune determină numărul de pagini
care vor fi imprimate pe o singură pagină (consultaţi "Imprimarea mai
multor pagini pe o singură coală de hârtie" la pagina 71).
• Layout Direction: această opţiune vă permite să selectaţi direcţia
de imprimare pe o pagină la fel ca în exemplele din UI.
• Border: această opţiune vă permite să imprimaţi un chenar în jurul
fiecărei pagini imprimate pe coală.
• Reverse Page Orientation: această opţiune vă permite să rotiţi
hârtia cu 180 de grade.
Graphics
Caseta de dialog Graphics furnizează opţiuni pentru a selecta Quality
şi Color Mode. Selectaţi Graphics din lista derulantă din Orientation
pentru a accesa caracteristicile grafice.
• Quality: această opţiune vă permite să selectaţi rezoluţia de
imprimare. Cu cât rezoluţia setată este mai înaltă, cu atât mai mare
va fi claritatea caracterelor şi graficii imprimate. Setarea unei rezoluţii
mai înalte va duce şi la creşterea timpului necesar imprimării unui
document.
• Color Mode: puteţi seta opţiunile de culoare. Setarea la Color
asigură de obicei cea mai bună calitate posibilă pentru tipărirea
documentelor color. Dacă doriţi să imprimaţi un document color în
tonuri de gri, selectaţi Grayscale.
Printer Features
Setaţi Paper Type pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tava din
care doriţi să imprimaţi. Aceasta vă va permite să obţineţi imprimări de
cea mai bună calitate. Dacă încărcaţi un tip diferit de material de
imprimare, selectaţi tipul corespunzător de hârtie.
4. Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
5. Selectaţi numărul de copii dorit şi indicaţi care pagini doriţi să fie
imprimate.
6. Faceţi clic pe Print.
Printer Settings
Modificarea setărilor imprimantei
Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File. Numele maşinii, care
apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în funcţie de
maşina utilizată. Cu excepţia numelui, componenţa ferestrei de proprietăţi
ale imprimantei este similară cu următoarele.
•
•
Opţiunile de setare pot diferi în funcţie de modele şi de versiunile
sistemului de operare Macintosh.
Următoarele panouri pot diferi, în funcţie de sistemul de operare
sau de aplicaţia pe care o utilizaţi.
Imprimarea_ 70
Setaţi opţiunea Toner Save pentru a prelungi durata de viaţă a
cartuşului de toner şi a reduce costurile pe pagină fără a duce la o
scădere semnificativă a calităţii imprimării.
• Printer Setting: Dacă selectaţi această opţiune, această
caracteristică este determinată de setarea efectuată prin intermediul
maşinii.
• Pornit: Selectaţi această opţiune pentru a permite imprimantei să
utilizeze mai puţin toner pe fiecare pagină.
• Oprit: Dacă nu trebuie să economisiţi toner atunci când imprimaţi
un document, selectaţi această opţiune.
Pentru a accesa caracteristica de mai sus:
1. Deschideţi directorul Applications > Utilities > Print Setup Utility.
• Pentru Mac OS X 10.5 – 10.6, deschideţi folderul Applications >
System Preferences şi faceţi clic pe Print & Fax.
2. Selectaţi imprimanta şi faceţi clic pe butonul Show info button.
• Pentru Mac OS X 10.5~10.6, selectaţi imprimanta dvs. şi faceţi
clic pe butonul Options & Supplies.
3. Faceţi clic pe meniul Installable Options din lista derulantă din
fereastra cu informaţii despre imprimantă.
• Pentru Mac OS X 10.5~10.6, deplasaţi-vă la fila Driver.
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de
hârtie
4. Modificaţi proprietăţile lucrării de imprimare utilizând următoarele patru
file afişate în partea superioară a ferestrei.
Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această
caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.
1. Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File.
2. Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation. Selectaţi numărul
de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală din lista derulantă
Pages per Sheet.
•
3. Selectaţi alte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.
4. Faceţi cic pe Print, apoi maşina imprimă numărul de pagini selectat pe
care doriţi să le imprimaţi pe o coală de hârtie.
•
•
Imprimare Linux
•
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
Dacă o opţiune are culoarea gri, înseamnă că nu este acceptată
de echipament.
Imprimarea din aplicaţii
Există câteva aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând Common
UNIX Printing System (CUPS). Puteţi imprima utilizând oricare dintre aceste
aplicaţii.
1. Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File.
2. Selectaţi direct Print utilizând LPR.
3. În fereastra LPR GUI, selectaţi modelul echipamentului dvs. din lista
imprimantelor şi faceţi clic pe Properties.
General: această opţiune vă permite să modificaţi dimensiunea
hârtiei, tipul de hârtie şi orientarea documentelor. Adaugă benzi de
început şi de sfârşit şi modifică numărul de pagini pentru fiecare
foaie.
Text: această opţiune vă permite să specificaţi marginile paginii şi
să configuraţi opţiuni pentru text precum spaţiere sau coloane.
Graphics: această opţiune vă permite să setaţi opţiuni pentru
imagini, care sunt utilizate la imprimarea de imagini/fişiere, precum
opţiuni de culoare, formatul imaginilor sau poziţiile imaginilor.
Advanced: această opţiune vă permite să setaţi rezoluţia de
imprimare, sursa de hârtie şi caracteristicile speciale de imprimare.
Este posibil ca imprimarea duplex automată/manuală să nu fie
disponibilă, în funcţie de modele. Alternativ, puteţi utiliza sistemul
de imprimare lpr sau alte aplicaţii pentru imprimarea de pagini
pare-impare.
5. Faceţi clic pe Apply pentru a aplica modificările şi a închide fereastra
Properties.
6. Faceţi clic pe OK în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.
7. Este afişată fereastra Printing, care vă permite să monitorizaţi statutul
proiectului dumneavoastră de imprimare.
Pentru a abandona lucrarea curentă, faceţi clic pe Cancel.
Imprimarea fişierelor
Puteţi imprima o mare diversitate de fişiere cu maşina dvs. utilizând metoda
standard CUPS, direct prin interfaţa liniei de comenzi. Utilitarul CUPS LPR
vă permite acest lucru. Însă pachetul de drivere înlocuieşte instrumentul
standard LPR cu un program LPR GUI cu o interfaţă mult mai prietenoasă.
Pentru a imprima orice fişier document:
1. Tastaţi lpr <nume_fişier> din linia de comenzi Linux shell şi apăsaţi
Enter. Apare fereastra LPR GUI.
Atunci când tastaţi doar Ipr şi apăsaţi Enter, fereastra Select file(s) to
print apare prima. Selectaţi toate fişierele pe care doriţi să le imprimaţi
şi faceţi clic pe Open.
2. În fereastra LPR GUI, selectaţi echipamentul dvs. din listă şi modificaţi
proprietăţile lucrării de imprimare.
3. Faceţi clic pe OK pentru a iniţia procesul de imprimare.
Imprimarea_ 71
Configurarea proprietăţilor imprimantei
Utilizând fereastra Printer Properties furnizată de Printers configuration,
puteţi modifica diverse proprietăţi ale imprimantei dvs.
1. Accesaţi Unified Driver Configurator.
Dacă este necesar, comutaţi Printers configuration.
2. Selectaţi echipamentul dvs. din lista imprimantelor disponibile şi faceţi
clic pe Properties.
3. Se deschide fereastra Printer Properties.
În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele cinci file:
• General: această opţiune vă permite să modificaţi locaţia şi numele
imprimantei. Numele introdus în această filă este afişat în lista de
imprimante din Printers configuration.
• Connection: această opţiune vă permite să vizualizaţi sau să
selectaţi un alt port. Dacă schimbaţi portul pentru maşină de la USB
la paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să reconfiguraţi
portul pentru maşină în această filă.
• Driver: vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt driver de
imprimantă. Făcând clic pe Options, puteţi reveni la opţiunile
implicite ale aparatului.
• Jobs: această opţiune afişează lista lucrărilor de imprimare. Faceţi
clic pe Cancel job pentru a revoca proiectul selectat şi selectaţi
caseta de validare Show completed jobs pentru a vizualiza lucrările
anterioare din lista de lucrări.
• Classes: această opţiune afişează clasa din care face parte maşina
dvs. Faceţi clic pe Add to Class pentru a adăuga maşina dvs. la o
anumită clasă sau faceţi clic pe Remove from Class pentru a şterge
maşina din clasa selectată.
4. Faceţi clic pe OK pentru a aplica modificările şi închideţi fereastra
Printer Properties.
Imprimarea_ 72
Instrumente de gestionare
8.
În acest capitol sunt prezentate instrumentele de gestionare furnizate pentru a vă ajuta să beneficiaţi complet în urma
utilizării maşinii.
Acest capitol include:
•
•
Prezentarea instrumentelor utile de gestionare
Utilizarea SyncThru™ Web Service
•
•
Prezentarea instrumentelor utile de gestionare
Programele de mai jos vă ajută să utilizaţi convenabil maşina.
• "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 73.
• "Utilizarea programului Smart Panel" la pagina 74.
• "Utilizarea Unified Linux Driver Configurator" la pagina 75.
Utilizarea programului Smart Panel
Utilizarea Unified Linux Driver Configurator
Prezentare generală SyncThru™ Web Service
În funcţie de model, este posibil ca unele file să nu apară.
Fila Information
Dacă aţi conectat maşina la o reţea şi dacă aţi setat corect parametrii de
reţea TCP/IP, puteţi gestiona maşina utilizând SyncThru™ Web Service, un
server Web încorporat. Utilizaţi SyncThru™ Web Service pentru:
• Vizualizarea informaţiilor despre dispozitivul maşinii şi verificarea stării
curente a acestuia.
• Modificarea parametrilor TCP/IP şi setarea altor parametri de reţea.
• Modificarea preferinţelor pentru imprimantă.
• Setarea notificărilor prin e-mail informându-vă despre starea maşinii.
• Obţinerea asistenţei pentru utilizarea maşinii.
această filă vă oferă informaţii generale despre maşina dvs. Puteţi
verifica diferite lucruri, de exemplu, cantitatea de toner rămasă. Puteţi,
de asemenea, imprima rapoarte precum un raport de eroare şi aşa mai
departe.
• Active Alerts: acest element vă permite să verificaţi alertele
echipamentului şi gradul lor de severitate.
• Supplies: acest element vă permite să verificaţi câte pagini sunt
imprimate şi cantitatea de toner rămasă în cartuş.
• Usage Counters: acest element vă permite să verificaţi numărul de
utilizări pe tipuri de imprimări: simplex, duplex.
• Current Settings: acest element vă permite să verificaţi informaţiile
privind echipamentul şi reţeaua.
• Print information: acest element vă permite să imprimaţi rapoarte,
de exemplu, rapoarte referitoare la sistem, adrese de e-mail sau
fonturi.
Pentru a accesa SyncThru™ Web Service
Fila Settings
Utilizarea SyncThru™ Web Service
Cerinţa minimă pentru SyncThru™ Web Service este Internet
Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară.
1. Accesaţi un browser Web, precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de
adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2. Se deschide site-ul Web încorporat al maşinii.
Conectarea la SyncThru™ Web Service
Înainte de a configura opţiunile din SyncThru™ Web Service, trebuie să
vă conectaţi ca administrator. Puteţi utiliza SyncThru™ Web Service şi
fără a vă conecta, însă nu veţi avea acces la fila Settings şi la fila
Security.
1. Faceţi clic pe Login din partea din dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
Apare o pagină de conectare.
2. Completaţi câmpurile ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.
Dacă vă conectaţi pentru prima dată la SyncThru™ Web Service,
introduceţi ID-ul şi parola implicite, de mai jos.
• ID: admin
• Password: sec00000
Această filă vă permite să setaţi configurări furnizate de echipament şi
de reţea. Trebuie să vă conectaţi ca administrator pentru a vizualiza
această filă.
• Fila Machine Settings: această filă vă permite să setaţi opţiunile
furnizate de maşină.
- System: puteţi configura setări privind echipamentul.
- Printer: puteţi configura setări privind lucrările de imprimare.
- E-mail Notification: puteţi configura caracteristica mesajelor de
e-mail de notificare şi adresele de e-mail ale destinatarilor care
vor primi aceste informaţii.
• Fila Network Settings: această filă vă permite să vizualizaţi şi să
modificaţi mediul de reţea. Puteţi seta diverse, precum TCP/IP,
protocoale de reţea etc.
- SNMP: puteţi face schimb de informaţii de gestionare între
dispozitive de reţea utilizând SNMP.
- Outgoing Mail Server(SMTP): puteţi configura serverul de
e-mail de ieşire.
- Restore Default: puteţi restabili setările de reţea implicite.
Instrumente de gestionare_ 73
Fila Security
Această filă vă permite să setaţi informaţii de securitate pentru sistem şi
reţea. Trebuie să vă conectaţi ca administrator pentru a vizualiza
această filă.
• System Security: puteţi seta informaţiile administratorului de
sistem şi, de asemenea, să activaţi sau să dezactivaţi caracteristicile
echipamentului.
• Network Security: puteţi configura setările pentru HTTP, IPSec,
filtrarea IPv4/IPv6, 802.1x, serverele de autentificare.
Fila Maintenance
Această filă vă permite să întreţineţi echipamentul prin actualizarea
firmware-ului şi setarea informaţiilor de contact pentru trimiterea de
e-mailuri. Vă puteţi, de asemenea, conecta la site-ul web Samsung sau
puteţi descărca drivere prin selectarea meniului Link.
• Firmware Upgrade: puteţi efectua un upgrade al echipamentului.
• Contact Information: puteţi vizualiza informaţiile persoanelor de
contact.
• Link: puteţi vizualiza linkuri către site-uri utile de unde puteţi
descărca sau unde puteţi consulta diferite informaţii.
Configurarea notificării prin e-mail
Puteţi să primiţi mesaje de e-mail privind starea maşinii prin setarea acestei
opţiuni. Prin configurarea informaţiilor precum cele privind adresa IP,
numele de gazdă, adresa e-mail şi server SMTP, starea maşinii (lipsă
cartuş de toner sau eroare maşină) vor fi trimise automat la adresa de
e-mail a unei anumite persoane. Această opţiune poate fi utilizată mai
frecvent de către un administrator al maşinii.
1. Porniţi un browser Web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a echipamentului (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul
de adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2. Se deschide site-ul Web încorporat al maşinii.
3. Faceţi clic pe Login din partea din dreapta sus a paginii site-ului web
SyncThru™ Web Service.
Apare o pagină de conectare.
4. Completaţi câmpurile ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.
Dacă vă conectaţi pentru prima dată la SyncThru™ Web Service,
introduceţi ID-ul de utilizator şi parola implicite de mai jos.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. În fila Settings, selectaţi Machine Settings > E-mail Notification.
Dacă nu aţi configurat mediul serverului de ieşire, accesaţi
Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)
pentru a configura mediul de reţea înainte de a seta notificarea
prin e-mail.
6. Faceţi clic pe butonul Add pentru a adăuga un utilizator pentru
notificarea prin e-mail.
Setaţi numele destinatarului şi adresa/adresele de e-mail cu elementele
de notificare pentru care doriţi să primiţi o alertă.
7. Faceţi clic pe Apply.
Dacă paravanul de protecţie este activat, este posibil ca e-mailul să
nu poată fi trimis. În acest caz, contactaţi administratorul de reţea.
Setarea informaţiilor privind administratorul de
sistem
Setaţi informaţiile privind administratorul de sistem. Această setare este
necesară pentru utilizarea opţiunii de notificare prin e-mail.
1. Porniţi un browser Web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de
adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2. Se deschide site-ul Web încorporat al maşinii.
3. Faceţi clic pe Login din partea din dreapta sus a paginii site-ului web
SyncThru™ Web Service.
Apare o pagină de conectare.
4. Completaţi câmpurile ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.
Dacă vă conectaţi pentru prima dată la SyncThru™ Web Service,
introduceţi ID-ul de utilizator şi parola implicite de mai jos.
• ID: admin
• Password: sec00000
5. În fila Security, selectaţi System Security > System Administrator
6. Introduceţi numele administratorului, numărul de telefon, locaţia şi
adresa de e-mail.
7. Faceţi clic pe Apply.
Utilizarea programului Smart Panel
Smart Panel este un program care monitorizează şi vă informează despre
starea maşinii şi vă permite să particularizaţi setările maşinii. Pentru
Windows şi Macintosh, Smart Panel se instalează automat, odată cu
software-ul echipamentului. Pentru Linux, puteţi descărca Smart Panel de
pe site-ul web Samsung (consultaţi "Instalarea Smart Panel" la pagina 34).
Pentru a utiliza acest program, trebuie să fie îndeplinite următoarele
cerinţe de sistem:
• Windows. Asiguraţi-vă că sunt îndeplinite specificaţiile minime
pentru CPU, RAM şi HDD (consultaţi "Cerinţe de sistem" la
pagina 31).
• Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară. Asiguraţi-vă că sunt
îndeplinite specificaţiile minime pentru CPU, RAM şi HDD
(consultaţi "Cerinţe de sistem" la pagina 31).
• Linux. Asiguraţi-vă că sunt îndeplinite specificaţiile minime pentru
CPU, RAM şi HDD (consultaţi "Cerinţe de sistem" la pagina 31).
• Este necesar Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară pentru
a vizualiza animaţiile flash din ajutorul în format HTML.
Dacă este necesar să cunoaşteţi numele exact al modelului
echipamentului dvs., puteţi consulta CD-ul cu software furnizat.
Înţelegerea programului Smart Panel
Dacă apare o eroare în timpul imprimării, puteţi verifica eroarea din Smart
Panel.
De asemenea, puteţi lansa Smart Panel manual. Faceţi dublu clic pe
pictograma Smart Panel din bara de sarcini din Windows (în Windows) sau
din Notification Area (în Linux).
Windows
Faceţi dublu clic pe această pictogramă în
Windows.
Linux
Faceţi clic pe această pictogramă în Linux.
Sau, dacă sunteţi utilizator Windows, îl puteţi lansa din meniul Start,
selectaţi Programe sau Toate programele > Samsung Printers > numele
driverului imprimantei dvs. > Smart Panel.
Instrumente de gestionare_ 74
•
Dacă aţi instalat deja mai mult de o maşină Samsung, selectaţi
întâi modelul corect al maşinii dorite pentru a accesa programul
Smart Panel corespunzător.
Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) pe pictograma Smart
Panel şi selectaţi maşina dvs.
• Fereastra Smart Panel şi conţinutul acesteia prezentate în acest
ghid al utilizatorului pot diferi în funcţie de maşina sau sistemul de
operare utilizate.
Pentru Mac OS 10.3
1. Faceţi clic pe Print & Fax în System Preferences.
2. Faceţi clic pe Set up Printers....
3. Selectaţi imprimanta din listă şi faceţi dublu clic pe ea.
4. Faceţi clic pe Utility.
Pentru Mac OS 10.4
1. Faceţi clic pe Print & Fax în System Preferences.
2. Selectaţi imprimanta din listă şi faceţi clic pe Printer Queue....
3. Faceţi clic pe Utility.
Pentru Mac OS 10.5
1. Faceţi clic pe Print & Fax în System Preferences.
2. Selectaţi imprimanta din listă şi faceţi clic pe Open Printer Queue....
3. Faceţi clic pe Utility.
Pentru Mac OS 10.6
1. Faceţi clic pe Print & Fax în System Preferences.
2. Selectaţi imprimanta din listă şi faceţi clic pe Open Printer Queue....
3. Faceţi clic pe Printer Setup.
4. Faceţi clic pe fila Utility.
5. Faceţi clic pe Open Printer Utility.
Programul Smart Panel afişează starea curentă a echipamentului, nivelul
estimat de toner rămas în cartuşul (cartuşele) de toner, precum şi diferite
alte tipuri informaţii. De asemenea, puteţi modifica setările.
Nivel toner
Vizualizaţi nivelul de toner rămas în cartuşul
(cartuşele) de toner. Maşina şi numărul de cartuşe
prezentate în fereastra de mai sus pot să difere în
funcţie de maşina utilizată. Unele maşini nu dispun
de această caracteristică.
Buy Now
Comandaţi online cartuş(e) de toner de rezervă.
User’s Guide
Consultaţi User’s Guide.
1
2
3
Acest buton se schimbă în
Troubleshooting Guide atunci când apar
erori. Puteţi deschide direct secţiunea de
depanare din ghidul utilizatorului.
Printer
Setting
4
Configuraţi diferite setări ale maşinii din fereastra
Printer Settings Utility. Unele maşini nu dispun de
această caracteristică.
În cazul în care conectaţi maşina la o reţea,
fereastra SyncThru™ Web Service apare în
locul ferestrei Printer Settings Utility.
Driver Setting
5
Setaţi toate opţiunile de care aveţi nevoie pentru
maşină în fereastra Preferinţe imprimare.
Această caracteristică este disponibilă doar pentru
Windows (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de
imprimare" la pagina 64).
Modificarea setărilor programului Smart Panel
Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) pe pictograma Smart Panel şi
selectaţi Options. Selectaţi setările dorite din fereastra Options.
Utilizarea Unified Linux Driver Configurator
Unified Driver Configurator este un instrument care are în primul rând
scopul de a configura dispozitivele echipamentului. Trebuie să instalaţi
driverul unificat Linux pentru a utiliza Unified Driver Configurator (vezi
"Instalarea driverului Linux unificat" la pagina 34).
După instalarea driverului pe sistemul dvs. Linux, pictograma Unified Driver
Configurator va fi creată automat pe desktopul dvs.
Deschiderea Unified Driver Configurator
1. Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator de pe desktop.
De asemenea, puteţi să faceţi clic pe pictograma meniului Startup şi să
selectaţi Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2. Faceţi clic pe fiecare buton din stânga pentru a comuta la fereastra de
configurare corespunzătoare.
1 Printers
configuration
2 Ports
configuration
Pentru a utiliza ecranul de ajutor, faceţi clic pe Help.
3. După modificarea configuraţiilor, faceţi clic pe Exit pentru a închide
Unified Driver Configurator.
Instrumente de gestionare_ 75
Fereastra Printers configuration
Fila Classes
Printers configuration are cele două file: Printers şi Classes.
În fila Classes este afişată lista claselor de maşini disponibile.
Fila Printers
Vizualizaţi configuraţia curentă pentru imprimantă a sistemului făcând
clic pe butonul cu pictograma maşinii, aflat în partea stângă a ferestrei
Unified Driver Configurator.
1
Afişează toate clasele de maşini.
2
Afişează starea clasei şi numărul de maşini din clasă.
•
•
•
1
Comută la Printers configuration.
2
Afişează totul despre maşina instalată.
3
Afişează starea, numele de model şi adresa URI a maşinii dvs.
Refresh: actualizează lista de clase.
Add Class: vă permite să adăugaţi o nouă clasă de maşini.
Remove Class: elimină clasa de maşini selectată.
Butoanele de control ale maşinii sunt după cum urmează:
• Refresh: actualizează lista maşinilor disponibile.
• Add Printer: vă permite să adăugaţi o maşină nouă.
• Remove Printer: elimină maşina selectată.
• Set as Default: setează maşina curentă selectată ca maşină
implicită.
• Stop/Start: opreşte/porneşte maşina.
• Test: vă permite să imprimaţi o pagină de test pentru a vă asigura
că maşina funcţionează corect.
• Properties: vă permite să vizualizaţi şi să modificaţi proprietăţile
imprimantei.
Instrumente de gestionare_ 76
Ports configuration
În această fereastră, puteţi vizualiza lista porturilor disponibile, puteţi verifica
starea fiecărui port şi puteţi debloca un port aflat în starea ocupat atunci
când proprietarul acestuia a terminat lucrarea din orice motiv.
•
•
1
Comută la Ports configuration.
2
Afişează toate porturile disponibile.
3
Afişează tipul portului, dispozitivul conectat la port şi starea.
Refresh: actualizează lista porturilor disponibile.
Release port: deblochează portul selectat.
Instrumente de gestionare_ 77
Întreţinerea
9.
Acest capitol oferă informaţii despre întreţinerea echipamentului şi a cartuşului de toner.
Acest capitol include:
•
•
Imprimarea unui raport pentru maşină
Curăţarea unei maşini
•
•
Imprimarea unui raport pentru maşină
1. Opriţi maşina şi deconectaţi cablul de alimentare. Aşteptaţi până când
maşina se răceşte.
2. Apăsaţi butonul de deblocare şi deschideţi complet capacul frontal.
Puteţi să imprimaţi o pagină de configuraţie pentru a vizualiza setările
curente ale imprimantei sau pentru a ajuta la depanarea problemelor
imprimantei.
În modul Pregătit, ţineţi apăsat pe butonul Revocare (
secunde, apoi eliberaţi-l.
Se imprimă o pagină de configuraţie.
Depozitarea cartuşului de toner
Sfaturi pentru mutarea şi depozitarea maşinii
) timp de 5
Curăţarea unei maşini
Dacă apar probleme legate de calitatea imprimării sau dacă utilizaţi
echipamentul într-un mediu cu praf, trebuie să-l curăţaţi cu regularitate
pentru a păstra cele mai bune condiţii de imprimare.
•
•
Curăţarea carcasei maşinii cu materiale de curăţat cu un conţinut
mare de alcool, solvent sau alte substanţe puternice poate să
conducă la decolorarea sau deformarea carcasei.
Dacă există urme de toner pe echipament sau în zona învecinată,
vă recomandăm să curăţaţi tonerul cu o cârpă sau cu o lavetă
umezită cu apă. Dacă utilizaţi un aspirator, tonerul se ridică în aer
şi poate fi dăunător dacă este inhalat.
3. Apucaţi mânerele cartuşului de toner şi trageţi pentru a scoate cartuşul
din echipament.
Curăţarea exteriorului
Curăţaţi carcasa maşinii cu o cârpă moale, fără scame. Umeziţi puţin cârpa
cu apă, dar aveţi grijă să nu picure apă nici pe maşină, nici în interiorul
acesteia.
Curăţarea interiorului
În timpul procesului de imprimare, în echipament se pot acumula particule
de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de
calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curăţarea
interiorului echipamentului se elimină sau se reduc aceste probleme.
4. Trageţi afară din echipament rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul.
Întreţinerea_ 78
5. Trageţi afară din echipament unitatea de prelucrare a imaginilor utilizând
canelura de pe partea frontală a acesteia.
•
Nu atingeţi suprafaţa verde a tamburului din unitatea de
prelucrare a imaginilor. Utilizaţi mânerul unităţii de prelucrare a
imaginilor pentru a evita atingerea acestei zone.
• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii de prelucrare a
imaginilor.
• Dacă lăsaţi capacul frontal deschis mai mult de câteva minute,
unitatea de prelucrare a imaginilor poate fi expusă la lumină. În
acest caz, pot rezulta deteriorări ale unităţii de prelucrare a
imaginilor. Închideţi capacul frontal dacă instalarea trebuie
întreruptă pentru orice motiv.
6. Cu o cârpă uscată fără scame, ştergeţi orice urmă de praf şi toner vărsat
din zona cartuşelor de toner şi a cavităţilor acestora.
7. Sprijinind canelura de pe partea frontală a unităţii de prelucrare a
imaginilor, împingeţi în interiorul echipamentului unitatea de prelucrare a
imaginilor.
8. Introduceţi rezervorul de toner uzat şi împingeţi-l până când sunteţi sigur
că este bine fixat în poziţie.
9. Glisaţi cartuşul de toner înapoi în echipament.
După curăţare, lăsaţi echipamentul să se usuce complet.
•
În cazul în care îmbrăcămintea dvs. s-a murdărit de toner,
ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa
fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
•
Dacă echipamentul sau zona din jur s-a murdărit cu toner, vă
recomandăm ca, pentru a curăţa, să utilizaţi o cârpă sau o
lavetă umezită cu apă. Dacă folosiţi un aspirator, tonerul este
suflat în aer, ceea ce poate fi nociv pentru dvs.
10. Reinstalaţi toate compartimentele în echipament şi închideţi capacul
frontal.
În cazul în care capacul frontal nu este complet închis,
echipamentul nu va funcţiona.
11. Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi maşina.
Întreţinerea_ 79
Depozitarea cartuşului de toner
Sfaturi pentru mutarea şi depozitarea maşinii
Depozitarea cartuşului de toner
•
Cartuşele de toner conţin componente sensibile la lumină, temperatură şi
umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să respecte recomandările
pentru a obţine performanţa optimă, cea mai bună calitate şi cea mai lungă
durată de viaţă de la noul cartuş de toner Samsung.
Depozitaţi acest cartuş în acelaşi mediu cu imprimanta în care va fi folosit, şi
anume, în condiţii de temperatură şi de umiditate controlate specifice unui
birou. Cartuşul de toner trebuie să rămână în ambalajul său original,
nedeschis, până la instalare – dacă ambalajul original nu este disponibil,
acoperiţi orificiul superior al cartuşului cu hârtie şi depozitaţi-l într-un dulap
întunecos.
Deschiderea ambalajului cartuşului înainte de utilizare scurtează în mod
dramatic durata sa utilă de depozitare şi funcţionare. Nu depozitaţi pe
podea. În cazul în care cartuşul de toner este scos din imprimantă,
depozitaţi-l întotdeauna respectând instrucţiunile de mai jos:
• În interiorul pungii de protecţie din ambalajul original.
• Depozitaţi pe orizontală (nu pe verticală, pe capătul acestuia) cu aceeaşi
faţă orientată în sus, ca şi cum ar fi instalat în echipament.
• Nu stocaţi consumabile în niciuna dintre situaţiile de mai jos:
- Temperatură mai mare de 40 °C.
- Domeniu de umiditate mai mic de 20% şi nu mai mare de 80%.
- Mediu cu schimbări extreme de temperatură şi umiditate.
- Lumina directă a soarelui sau lumina camerei.
- Locuri cu praf.
- Maşină pentru o perioadă lungă de timp.
- Medii unde există gaze corozive.
- Mediu cu aer sărat.
•
Instrucţiuni de manipulare
•
•
•
Nu atingeţi suprafaţa fotoconductivă a tamburului din cartuş.
Nu expuneţi cartuşul la vibraţii sau şocuri inutile.
Nu rotiţi niciodată manual tamburul, în special în sens opus; aceasta
poate cauza deteriorări interne şi scurgeri de toner.
Utilizarea cartuşelor de toner non-Samsung şi
reîncărcate
Samsung Electronics nu recomandă sau nu aprobă utilizarea cartuşelor de
toner de alte mărci decât Samsung în imprimanta dvs., inclusiv a cartuşelor
de toner universale, din mărci de magazin, reîncărcate sau refabricate.
Garanţia imprimantei Samsung nu acoperă deteriorările aparatului
cauzate de utilizarea unui cartuş de toner reîncărcat, refabricat sau
dintr-o marcă non-Samsung.
Durata estimată de viaţă a cartuşului
Durata estimată de viaţă a cartuşului (durata de productivitate a cartuşului
de toner) depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de
imprimare. Eficienţa efectivă de imprimări poate varia în funcţie de
densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimaţi, mediul de
funcţionare, intervalul de imprimare, tipul de suport şi/sau formatul
suportului. De exemplu, dacă imprimaţi multe grafice, consumul de toner
este mare şi e posibil să trebuiască să înlocuiţi cartuşul mai des.
Întreţinerea_ 80
Când mutaţi maşina, nu o înclinaţi sau nu o întoarceţi cu faţa în jos. În
caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate
cauza deteriorarea imprimantei sau o calitate redusă de imprimare.
Când mutaţi maşina, asiguraţi-vă că aceasta este ţinută bine de cel
puţin două persoane.
Depanarea
10.
Acest capitol oferă informaţii utile privind activităţile de efectuat în cazul apariţiei unor erori.
Acest capitol include:
•
•
Redistribuirea tonerului
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
•
•
Redistribuirea tonerului
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Rezolvarea altor probleme
3. Ţinând ambele mânere ale cartuşului de toner, agitaţi-l în lateral pentru
a redistribui uniform tonerul.
Este posibil ca imaginile colorate să fie imprimate incorect colorate din
cauza amestecului greşit de toner color, atunci când unul dintre cartuşele de
toner color are nivelul scăzut. Puteţi îmbunătăţi temporar calitatea imprimării
prin redistribuirea tonerului.
Fereastra programului Smart Panel apare pe computer pentru a vă
informa care cartuş conţine toner insuficient (consultaţi "Utilizarea
programului Smart Panel" la pagina 74).
1. Apăsaţi butonul de deblocare şi deschideţi complet capacul frontal.
În cazul în care îmbrăcămintea dvs. s-a murdărit de toner,
ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa
fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
4. Glisaţi cartuşul de toner înapoi în echipament.
2. Apucaţi mânerele cartuşului de toner şi trageţi pentru a scoate cartuşul
din echipament.
5. Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că este bine închis.
În cazul în care capacul frontal nu este complet închis,
echipamentul nu va funcţiona.
Depanarea_ 81
Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
3. Scoateţi hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară.
Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita
majoritatea blocajelor de hârtie. Când survine blocarea hârtiei, consultaţi
recomandările de mai jos (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la
pagina 82).
• Respectaţi procedurile de la "Modificarea dimensiunii tăvii" la pagina 56.
Asiguraţi-vă că ghidajele reglabile sunt poziţionate corect.
• Nu supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că nivelul de hârtie este sub
marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.
• Nu scoateţi hârtie din tavă cât timp maşina este în curs de imprimare.
• Îndoiţi, vânturaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.
• Nu utilizaţi hârtie încreţită, umedă sau foarte ondulată.
• Nu puneţi mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.
• Utilizaţi numai suporturi de imprimare recomandate ("Setarea
dimensiunii şi tipului de hârtie" la pagina 62).
• Asiguraţi-vă că partea suportului de imprimare pe care se recomandă să
se imprime este orientată în sus în tavă.
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Pentru a evita ruperea hârtiei, trageţi hârtia blocată încet, cu grijă.
Urmaţi instrucţiunile din secţiunile următoare pentru a îndepărta
blocajul.
Dacă hârtia nu iese atunci când o trageţi sau dacă nu vedeţi hârtia în
această zonă, verificaţi zona cuptorului din jurul cartuşului de toner
(consultaţi "În interiorul maşinii" la pagina 82).
4. Introduceţi înapoi tava în echipament până când se fixează pe poziţie.
Imprimarea se reia automat.
În interiorul maşinii
Faceţi clic pe acest link pentru a deschide o animaţie despre
îndepărtarea blocajului.
Dacă se produce un blocaj de hârtie, ledul de stare de pe panoul de
comandă luminează portocaliu. Găsiţi şi îndepărtaţi hârtia blocată.
Dacă hârtia este blocată în zona de alimentare cu hârtie, urmaţi paşi de mai
jos pentru a elibera hârtia blocată.
Zona cuptorului este fierbinte. Îndepărtaţi cu grijă hârtia din această
zonă, pentru a evita să vă frigeţi degetele.
1. Deschideţi şi închideţi capacul frontal. Hârtia blocată este evacuată
automat din echipament. Dacă hârtia nu iese, treceţi la pasul următor.
2. Pentru a îndepărta hârtia blocată, deschideţi capacul posterior.
În tavă
Faceţi clic pe acest link pentru a deschide o animaţie despre
îndepărtarea blocajului.
1. Deschideţi şi închideţi capacul frontal. Hârtia blocată este evacuată
automat din echipament. Dacă hârtia nu iese, treceţi la pasul următor.
2. Trageţi tava afară.
3. Îndepărtaţi cu grijă hârtia blocată prin tragere în direcţia arătată mai jos.
Majoritatea blocajelor de hârtie pot fi îndepărtate în acest fel.
Depanarea_ 82
Dacă nu găsiţi hârtia blocată, sau dacă apare rezistenţă la îndepărtarea
hârtiei treceţi la pasul următor.
Nu atingeţi cuptorul din interiorul capacului interior. Este încins şi
poate provoca arsuri. Îndepărtaţi cu grijă hârtia din această zonă,
pentru a evita să vă frigeţi degetele.
Dacă hârtia nu iese atunci când o trageţi sau dacă nu vedeţi hârtia în
această zonă, verificaţi zona de ieşire a hârtiei (consultaţi"În zona de
ieşire a hârtiei" la pagina 83).
4. Închideţi capacul posterior. Asiguraţi-vă că este bine închis. Imprimarea
se reia automat.
Dacă hârtia se rupe, aveţi grijă să fie îndepărtate toate
fragmentele de hârtie din imprimantă.
4. Împingeţi mânerele cuptorului în sus.
În zona de ieşire a hârtiei
Faceţi clic pe acest link pentru a deschide o animaţie despre
îndepărtarea blocajului.
Zona cuptorului este fierbinte. Îndepărtaţi cu grijă hârtia din această
zonă, pentru a evita să vă frigeţi degetele.
1. Trageţi cu grijă hârtia din tava de ieşire.
Zona cuptorului este fierbinte. Aveţi grijă când scoateţi hârtia din
echipament.
5. Deschideţi capacul superior şi capacul interior.
1
2
Dacă nu vedeţi hârtia blocată sau dacă opune rezistenţă când trageţi,
opriţi-vă şi treceţi la pasul următor.
2. Pentru a îndepărta hârtia blocată, deschideţi capacul posterior.
6. Ţinând deschis capacul interior, scoateţi cu grijă hârtia blocată afară din
echipament. Capacul interior se va închide apoi în mod automat.
3. Îndepărtaţi cu grijă hârtia prin tragere în direcţia arătată mai jos.
Majoritatea blocajelor de hârtie pot fi îndepărtate în acest fel.
Nu atingeţi cuptorul din interiorul capacului interior. Este încins şi
poate provoca arsuri. Îndepărtaţi cu grijă hârtia din această zonă,
pentru a evita să vă frigeţi degetele.
Depanarea_ 83
7. Închideţi capacul superior. Asiguraţi-vă că este bine închis.
Rezolvarea altor probleme
8. Împingeţi pârghiile cuptorului în jos.
Următoarea diagramă conţine unele condiţii dificile care pot surveni şi
soluţiile recomandate. Urmaţi soluţiile sugerate până când problema
respectivă este soluţionată. Dacă problema persistă, contactaţi un
reprezentant de service.
Alte probleme includ:
• Consultaţi "Probleme de sistem" la pagina 84.
• Consultaţi "Probleme de alimentare cu energie electrică" la pagina 84.
• Consultaţi "Probleme de alimentare cu hârtie" la pagina 85.
• Consultaţi "Probleme de imprimare" la pagina 86.
• Consultaţi "Probleme de calitate a imprimării" la pagina 88.
• Consultaţi "Probleme obişnuite pentru Windows" la pagina 91.
• Consultaţi "Probleme obişnuite pentru Linux" la pagina 91.
• Consultaţi "Probleme obişnuite pentru Macintosh" la pagina 92.
Probleme de sistem
Stare
Lumina roşie de
eroare este aprinsă.
Soluţii sugerate
Porniţi/opriţi echipamentul. Dacă problema
persistă, contactaţi un reprezentant de service
(consultaţi "Contact SAMSUNG worldwide" la
pagina 101).
Echipamentul întâmpină probleme care
necesită service, cum ar fi LSU defectă
sau cuptor defect.
Probleme de alimentare cu energie electrică
9. Pentru a relua imprimarea, deschideţi, apoi închideţi capacul posterior
sau capacul frontal.
Depanarea_ 84
Faceţi clic pe această legătură pentru a deschide o animaţie despre
problemele de alimentare cu energie electrică.
Stare
Maşina nu primeşte
energie electrică
sau cablul de
conexiune dintre
computer şi maşină
nu este conectat
corespunzător
Soluţii sugerate
•
Conectaţi cablul de alimentare şi apăsaţi pe
butonul Alimentare (
) de pe panoul de
control.
Probleme de alimentare cu hârtie
Stare
Soluţii sugerate
Hârtia se blochează
în timpul imprimării
Înlăturaţi blocajul de hârtie (consultaţi
"Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 82).
Colile de hârtie se
lipesc una de alta
•
•
•
•
•
Deconectaţi cablul maşinii şi reconectaţi-l.
- Pentru imprimare locală
Mai multe coli de
hârtie nu se
alimentează
Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri
de hârtie. Încărcaţi hârtie numai de acelaşi tip,
dimensiune şi greutate.
Hârtia nu avansează
în maşină
•
•
•
•
Hârtia continuă să
se blocheze
-
Verificaţi capacitatea maximă de hârtie a tăvii
(consultaţi "Specificaţii suporturi de
imprimare" la pagina 100).
Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de hârtie
(consultaţi "Specificaţii suporturi de
imprimare" la pagina 100).
Scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi-o sau
vânturaţi-o.
Condiţiile de umiditate pot cauza lipirea
hârtiei, înlocuiţi cu un teanc nou.
•
•
Pentru reţea (numai CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/ CLP-326W)
•
Îndepărtaţi orice obiect care împiedică
avansul hârtiei în interiorul maşinii.
Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateţi
hârtia din tavă şi reîncărcaţi-o corect.
În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din
tavă hârtia în exces.
Hârtia este prea groasă. Utilizaţi numai hârtie
care corespunde specificaţiilor cerute de
echipament (consultaţi "Specificaţii suporturi
de imprimare" la pagina 100).
În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din
tavă hârtia în exces.
Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizaţi
numai hârtie care corespunde specificaţiilor
cerute de echipament (consultaţi "Specificaţii
suporturi de imprimare" la pagina 100).
Este posibil să existe reziduuri în maşină.
Deschideţi capacul frontal şi îndepărtaţi
reziduurile.
Foliile transparente
se lipesc una de alta
în zona de ieşire a
hârtiei
Utilizaţi numai folii transparente proiectate
special pentru imprimantele cu laser. Luaţi foliile
transparente pe măsură ce ies din maşină.
Plicurile se înclină
sau nu se
alimentează corect
Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie se
sprijină pe ambele margini ale plicurilor.
Depanarea_ 85
Probleme de imprimare
Stare
Maşina nu
imprimă
Stare
Cauză posibilă
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Dimensiunea
documentului este atât
de mare încât spaţiul
de pe discul
computerului nu este
suficient pentru a
accesa lucrarea de
imprimare.
Alocaţi mai mult spaţiu pe unitatea
de hard disk pentru stocare, apoi
încercaţi să imprimaţi.
Tava de ieşire este
plină.
Aceasta poate susţine maxim 80
(80 g/m2) de coli de hârtie normală.
După ridicarea hârtiei din tava de
ieşire, procesul de imprimare se
reia.
Dacă echipamentul
este utilizat fără oprire
pentru un timp
îndelungat, viteza de
imprimare poate să
scadă sau acesta
poate să facă o pauză
pentru a se răci.
Aşteptaţi până când echipamentul
se răceşte. Imprimarea este
reluată automat după ce
echipamentul se răceşte.
Maşina selectează
materiale de
imprimare dintr-o
sursă de hârtie
necorespunzătoare
Opţiunea hârtiei,
selectată din
Preferinţe imprimare,
poate fi incorectă.
Pentru multe aplicaţii software,
selectarea sursei de hârtie se
găseşte sub fila Paper din cadrul
Preferinţe imprimare. Selectaţi
sursa de hârtie corectă. (Consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de
imprimare" la pagina 64).
O lucrare de
imprimare este
extrem de lentă
Este posibil ca lucrarea
să fie foarte complexă.
Reduceţi complexitatea paginii sau
încercaţi să ajustaţi setările de
calitate ale imprimării.
Jumătate din
pagină este goală
Este posibil ca setarea
pentru orientarea
paginilor să fie
incorectă.
Modificaţi orientarea paginilor în
aplicaţia dvs. Consultaţi ecranul de
ajutor al driverului de imprimantă.
Dimensiunile hârtiei şi
setările pentru
dimensiunile hârtiei nu
corespund.
Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei
din setările driverului imprimantei
corespunde cu hârtia din tavă.
Sau, asiguraţi-vă că dimensiunea
hârtiei din setările driverului
imprimantei corespunde cu
selecţia hârtiei din setările
aplicaţiei software pe care o
utilizaţi.
Soluţii sugerate
Maşina nu primeşte
energie electrică.
Verificaţi conexiunile cablului de
alimentare.
Maşina nu este
selectată ca
imprimantă implicită.
Selectaţi imprimanta dvs. ca
imprimantă implicită în Windows.
Verificaţi următoarele la maşină:
• Capacul frontal nu este închis. Închideţi capacul frontal.
• Hârtia este blocată. Înlăturaţi blocajul de hârtie (consultaţi
"Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 82).
• Nu este încărcată hârtie. Încărcaţi hârtie (consultaţi
"Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 57).
• Cartuşul de toner nu este instalat. Instalaţi cartuşul de
toner.
Dacă survine o eroare de sistem, contactaţi un reprezentant
de service.
Cablul de conexiune
dintre computer şi
maşină nu este
conectat
corespunzător.
Deconectaţi cablul maşinii şi
reconectaţi-l.
Cablul de conexiune
dintre computer şi
maşină este defect.
Dacă este posibil, ataşaţi cablul la
alt computer care funcţionează
corespunzător şi imprimaţi o
lucrare. De asemenea, puteţi
încerca să utilizaţi un alt cablu de
maşină.
Setarea de port este
incorectă.
Verificaţi setarea de imprimantă
din Windows pentru a vă asigura
că lucrarea de imprimare este
trimisă la portul corect. În cazul în
care computerul are mai multe
porturi, asiguraţi-vă că maşina este
ataşată la portul corect.
Este posibil ca maşina
să fie configurată
incorect.
Verificaţi Preferinţe imprimare
pentru a vă asigura că toate
setările de imprimare sunt corecte
(consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la
pagina 64).
Este posibil ca driverul
de imprimantă să fie
instalat incorect.
Reparaţi software-ul
echipamentului (consultaţi
"Instalarea driverului maşinii
conectate la USB" la
pagina 32, "Instalarea driverului
maşinii conectate la reţea" la
pagina 39).
Maşina funcţionează
defectuos.
•
•
Verificaţi ledurile de pe panoul
de comandă pentru a vedea
dacă aparatul indică o eroare de
sistem. Dacă eroarea nu poate
fi eliminată, contactaţi un
reprezentant de service.
Verificarea unui mesaj de
eroare este posibilă şi din Smart
Panel de pe computerul dvs.
(consultaţi "Utilizarea
programului Smart Panel" la
pagina 74).
Depanarea_ 86
Stare
Maşina imprimă,
dar textul este
greşit, deformat
sau incomplet
Cauză posibilă
Cablul imprimantei
este slăbit sau
defect.
Soluţii sugerate
Stare
Deconectaţi cablul imprimantei
şi reconectaţi-l. Încercaţi o
lucrare de imprimare pe care
aţi efectuat-o deja cu succes.
Dacă este posibil, ataşaţi cablul
şi maşina la alt computer care
ştiţi că funcţionează şi încercaţi
o lucrare de imprimare. În
sfârşit, încercaţi un nou cablu
de maşină.
Aparatul nu
imprimă hârtie
de dimensiuni
speciale, cum ar
fi hârtia pentru
facturi
Formatul hârtiei şi
setările pentru
formatul hârtiei nu
corespund.
Setaţi dimensiunea corectă a
hârtiei în Edit... din fila Paper
din Preferinţe imprimare
(consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la
pagina 64).
Hârtia tipărită
pentru facturi
este ondulată.
Setarea pentru
formatul hârtiei nu
corespunde.
Modificaţi opţiunea de
imprimare şi încercaţi din nou.
Mergeţi la Preferinţe
imprimare, faceţi clic pe fila
Paper, apoi setaţi tipul pe
Thick (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la
pagina 64).
Hârtia tipărită
este ondulată.
Ondularea hârtiei
apare din cauza
multor factori diferiţi
precum temperatura,
umiditatea, tipul de
hârtie, imprimarea cu
acoperire mare etc.
Utilizaţi opţiunea Paper Curl
Reduction. Navigaţi la
Preferinţe imprimare
(consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la
pagina 64), faceţi clic pe fila
Advanced, apoi pe caseta de
selectare Paper Curl
Reduction. Această opţiune va
optimiza factorii de mediu
pentru a reduce nivelul de
ondulare a hârtiei.
A fost selectat un
driver de imprimantă
necorespunzător.
Verificaţi meniul de selectare a
imprimantelor din aplicaţie,
pentru a vă asigura că este
selectată maşina dvs.
Aplicaţia software
funcţionează
defectuos.
Încercaţi să imprimaţi o lucrare
de la altă aplicaţie.
Sistemul de operare
funcţionează
defectuos.
Ieşiţi din Windows şi
reiniţializaţi computerul. Opriţi
maşina şi porniţi-o din nou.
Dacă lucraţi într-un
mediu DOS, setarea
privind fonturile a
imprimantei poate fi
incorectă.
Consultaţi "Modificarea setării
fontului (numai CLP-320N(K)/
CLP-321N/CLP-325W(K)/ /
CLP-326W)" la pagina 54.
Cartuşul de toner
este defect sau nu
mai are toner.
Redistribuiţi tonerul, dacă este
necesar. Dacă este necesar,
înlocuiţi cartuşul de toner.
Este posibil ca
fişierul să conţină
pagini goale.
Verificaţi fişierul pentru a vă
asigura că nu conţine pagini
goale.
Unele componente,
precum controlerul
sau placa, pot fi
defecte.
Contactaţi un reprezentant de
service.
Maşina nu
imprimă corect
un fişier PDF.
Lipsesc unele
grafice, text sau
ilustraţii.
Incompatibilitate
între fişierul PDF şi
produsele Acrobat.
Imprimarea fişierului PDF ca
imagine poate permite
imprimarea fişierului. Activaţi
Print As Image în opţiunile de
imprimare din Acrobat.
Calitatea de
imprimare a
fotografiilor nu
este bună.
Imaginile nu
sunt clare
Rezoluţia fotografiei
este foarte scăzută.
Reduceţi dimensiunea
fotografiei. În cazul în care
măriţi dimensiunea fotografiei
din aplicaţia software, rezoluţia
se va reduce.
Înainte de a
imprima, maşina
emite vapori pe
lângă tava de
ieşire
Utilizarea de hârtie
umedă poate
conduce la apariţia
vaporilor.
Acest lucru nu constituie o
problemă. Continuaţi
imprimarea.
Paginile se
imprimă, dar
sunt goale
În cazul când imprimaţi
un fişier PDF ca imagine,
imprimarea va dura mai
mult timp.
Depanarea_ 87
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Probleme de calitate a imprimării
Dacă interiorul echipamentului este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată
incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultaţi tabelul de mai
jos pentru a rezolva problema.
Stare
Imprimare slabă
sau estompată
•
•
•
•
Pete de toner
Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală
sau o zonă estompată, alimentarea tonerului
este scăzută. Este posibil să măriţi temporar
durata de viaţă a cartuşului de toner (consultaţi
"Redistribuirea tonerului" la pagina 81). Dacă în
acest fel nu se îmbunătăţeşte calitatea
imprimării, instalaţi un nou cartuş de toner.
Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia
este prea umedă sau prea aspră (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
Dacă întreaga pagină este slab imprimată,
setarea rezoluţiei de imprimare este prea
scăzută. Ajustaţi rezoluţia de imprimare.
Consultaţi ecranul de ajutor al driverului de
imprimantă.
O combinaţie de defecte de estompare sau
murdărire poate indica faptul că trebuie curăţat
cartuşul de toner (consultaţi "Curăţarea
interiorului" la pagina 78).
Este posibil să fie murdară suprafaţa părţii
unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul
maşinii. Curăţaţi unitatea de scanare laser prin
deschiderea şi închiderea de câteva ori a
capacului frontal, iar dacă problema persistă,
contactaţi un reprezentant de service.
Este posibil ca tonerul să nu adere corect la acest
tip de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din
nou.
Accesaţi Preferinţe imprimare, faceţi clic pe
fila Paper, apoi setaţi tipul la Recycled.
•
•
Soluţii sugerate
Zone cu toner
neimprimat
Dacă pe pagină apar la întâmplare zone
estompate, în general rotunde.
• O singură coală de hârtie poate fi defectă.
Încercaţi reimprimarea lucrării.
• Conţinutul de umiditate a hârtiei este neuniform
sau hârtia are puncte umede pe suprafaţă.
Încercaţi o altă marcă de hârtie (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza
proceselor de fabricaţie, este posibil ca unele
zone să respingă tonerul. Încercaţi un alt fel
sau o altă marcă de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din
nou. Accesaţi proprietăţile imprimantei, faceţi
clic pe fila Hârtie, apoi setaţi tipul la Thick
Paper (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de
imprimare" la pagina 64).
• Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se
corectează, contactaţi un reprezentant de
service.
Pete albe
Apar puncte albe pe pagină.
• Hârtia este prea aspră şi multă murdărie de pe
hârtie a căzut pe dispozitivele din interiorul
echipamentului, ceea ce înseamnă că este
posibil ca rola de transfer să fie murdară.
Curăţaţi interiorul maşinii. Contactaţi un
reprezentant de service.
• Poate fi necesară curăţarea căii de rulare a
hârtiei. Contactaţi un reprezentant de service.
Linii verticale
Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:
• Unitatea de prelucrare a imaginilor a fost
probabil zgâriată. Scoateţi unitatea de
prelucrare a imaginilor şi instalaţi una nouă
(consultaţi "Înlocuirea unităţii de prelucrare a
imaginilor" la pagina 95).
Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:
• Este posibil să fie murdară suprafaţa părţii
unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul
maşinii. Curăţaţi unitatea de scanare laser prin
deschiderea şi închiderea de câteva ori a
capacului frontal, iar dacă problema persistă,
contactaţi un reprezentant de service.
Fundal color sau
negru
Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:
• Schimbaţi hârtia cu una mai uşoară (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
• Verificaţi mediul echipamentului: un mediu
foarte uscat (umiditate scăzută) sau foarte
umed (UR mai mare de 80%) poate cauza
accentuarea umbririi fundalului.
• Scoateţi vechiul cartuş de toner şi instalaţi unul
nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner"
la pagina 94).
Soluţii sugerate
•
Jumătatea
superioară a
hârtiei este
imprimată mai
slab decât restul
hârtiei
Stare
Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile; de exemplu, hârtia este prea
umedă sau prea aspră (consultaţi "Specificaţii
suporturi de imprimare" la pagina 100).
Este posibil să fie necesară curăţarea căii de
rulare a hârtiei (consultaţi "Curăţarea
interiorului" la pagina 78).
Depanarea_ 88
Stare
Mâzgălire cu toner •
•
•
Defecte verticale
repetate
Împrăştierea
tonerului pe
fundal
A
Soluţii sugerate
Stare
Soluţii sugerate
Curăţaţi interiorul echipamentului. Consultaţi
"Curăţarea interiorului" la pagina 78.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100.
Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou.
Consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la
pagina 94.
Particulele de
toner se regăsesc
în jurul
caracterelor
aldine sau a
imaginilor
Este posibil ca tonerul să nu adere corect la acest
tip de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din
nou.
Accesaţi Preferinţe imprimare, faceţi clic pe
fila Paper, apoi setaţi tipul la Recycled.
Caractere
deformate
•
Dacă forma caracterelor este improprie şi
produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate
fi prea lucios. Încercaţi altă hârtie (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
Pagină înclinată
•
Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
Asiguraţi-vă că hârtia sau alte materiale sunt
încărcate corespunzător şi că ghidajele nu
presează nici prea mult, dar nici prea puţin
teancul de hârtie.
Dacă în mod repetat apar semne pe partea
imprimată a paginii, la intervale regulate:
• Este posibil să se fi deteriorat cartuşul de toner.
Dacă apare un semn repetat pe pagină,
imprimaţi o coală de curăţare de câteva ori,
pentru a curăţa cartuşul de toner. Dacă aveţi în
continuare aceleaşi probleme după imprimare,
scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou
(consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la
pagina 94).
• Este posibil ca unele componente ale maşinii
să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe
partea din spate a paginii, problema se va
corecta de la sine după câteva pagini.
• Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie
defect. Contactaţi un reprezentant de service.
Împrăştierea tonerului pe fundal este rezultatul
distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe
pagina imprimată.
• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă.
Încercaţi imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu
deschideţi pachetele de hârtie decât atunci
când este necesar, pentru ca hârtia să nu
absoarbă prea multă umiditate.
• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal apare pe
un plic, schimbaţi formatul de imprimare pentru
a evita imprimarea peste zonele care au lipituri
suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe
lipituri poate cauza probleme.
• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal acoperă
întreaga suprafaţă a unei pagini imprimate,
ajustaţi rezoluţia de imprimare în aplicaţia
software sau în proprietăţile imprimantei.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
Cc
Ondulaţii sau
valuri
•
•
•
•
•
Depanarea_ 89
Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Atât
temperatura ridicată, cât şi umiditatea pot cauza
ondularea hârtiei (consultaţi "Specificaţii
suporturi de imprimare" la pagina 100).
Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De
asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu
180°.
Stare
Cute sau pliuri
Soluţii sugerate
•
•
•
Paginile
imprimate sunt
murdare pe spate
Pagini complet
color sau complet
negre
•
•
•
A
Toner cu aderenţă
slabă
•
•
•
•
•
Stare
Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată
corespunzător.
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De
asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu
180°.
Goluri în litere
A
Verificaţi dacă sunt scurgeri de toner. Curăţaţi
interiorul echipamentului (consultaţi "Curăţarea
interiorului" la pagina 78).
Este posibil să nu fie instalat corespunzător
cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi
reintroduceţi-l.
Cartuşul de toner poate fi defect şi trebuie
înlocuit. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi
unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de
toner" la pagina 94).
Este posibil să fie necesară repararea maşinii.
Contactaţi un reprezentant de service.
Curăţaţi interiorul echipamentului (consultaţi
"Curăţarea interiorului" la pagina 78).
Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou
(consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la
pagina 94).
Dacă problema persistă, este posibil să fie
necesară repararea maşinii. Contactaţi un
reprezentant de service.
Soluţii sugerate
Golurile din litere sunt zone albe în interiorul
caracterelor care ar trebui să fie complet negre:
• Dacă utilizaţi folii transparente, încercaţi alt tip
de astfel de folii. Din cauza compoziţiei foliilor
transparente, unele goluri din litere sunt
normale.
• Este posibil să imprimaţi pe suprafaţa
necorespunzătoare a hârtiei. Scoateţi hârtia şi
întoarceţi-o cu faţa în jos.
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească
specificaţiile pentru hârtie (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
Dungi orizontale
Dacă apar dungi orizontale aliniate sau mâzgălituri:
• Este posibil să nu fie instalat corespunzător
cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi
reintroduceţi-l.
• Cartuşul de toner poate fi defect. Scoateţi
cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi
"Specificaţii suporturi de imprimare" la
pagina 100).
• Dacă problema persistă, este posibil să fie
necesară repararea maşinii. Contactaţi un
reprezentant de service.
Ondulaţia
Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă
hârtia nu avansează în echipament:
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De
asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu
180°.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din
nou. Accesaţi proprietăţile imprimantei, faceţi
clic pe fila Hârtie, apoi setaţi tipul la Thin
Paper. Pentru detalii, faceţi referire la
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 64.
O imagine
necunoscută
apare în mod
repetat pe
următoarele
câteva pagini sau
apare toner cu
aderenţă slabă,
imprimare în
culori deschise
sau murdărire.
Probabil echipamentul este utilizat la o altitudine
de 1.000 m sau mai mare.
Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării,
cauzând aderenţa slabă a tonerului sau
imprimarea în culori deschise. Puteţi seta această
opţiune din Printer Setting Utility (consultaţi
"Reglarea de altitudine" la pagina 53).
Depanarea_ 90
Probleme obişnuite pentru Windows
Stare
Probleme obişnuite pentru Linux
Soluţii sugerate
Stare
Apare mesajul
„Fişier în uz” în
timpul instalării
Ieşiţi din toate aplicaţiile software Eliminaţi toate
aplicaţiile din grupul startup, apoi reporniţi
Windows. Reinstalaţi driverul de imprimantă.
Apar mesajele
„Eroare de protecţie
generală”, „Excepţie
OE”, „Derulare 32”
sau „Operaţie
ilegală”
Închideţi toate celelalte aplicaţii, reiniţializaţi
Windows şi încercaţi din nou să imprimaţi.
Apar mesajele
„Imprimare eşuată”,
„A avut loc o eroare
de depăşire a
timpului la
imprimantă”
Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării.
Aşteptaţi până când maşina termină imprimarea.
Dacă mesajul apare în modul disponibil sau
după ce imprimarea s-a finalizat, verificaţi
conexiunea şi/sau dacă a survenit o eroare.
Maşina nu imprimă
Soluţii sugerate
•
•
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din
Windows, consultaţi ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows,
care a fost livrat împreună cu computerul.
•
•
•
Depanarea_ 91
Verificaţi dacă driverul de imprimantă este
instalat în sistem. Deschideţi Unified Driver
Configurator şi comutaţi la fila Printers în
fereastra Printers configuration pentru a
vedea lista de maşini disponibile. Asiguraţi-vă
că maşina dvs. este afişată în listă. În caz
contrar, deschideţi Add new printer wizard
pentru a configura dispozitivul.
Verificaţi dacă maşina a pornit. Deschideţi
Printers configuration şi selectaţi maşina
din lista de imprimante. Examinaţi descrierea
din panoul Selected printer. Dacă informaţia
de stare conţine şirul Stopped, apăsaţi
butonul Start. După aceasta, funcţionarea
normală a maşinii trebuie să se fi restabilit.
Starea „stopped” poate să fie activată dacă
au apărut unele probleme la imprimare. De
exemplu, în cazul unei încercări de a imprima
un document atunci când un port este solicitat
de o aplicaţie de scanare.
Asiguraţi-vă că portul nu este ocupat.
Deoarece componentele funcţionale ale
echipamentului (imprimantă şi scaner)
partajează aceeaşi interfaţă (port) I/O, este
posibilă situaţia de accesare simultană a
aceluiaşi port de către diferite aplicaţii de tip
utilizator. Pentru a evita posibile conflicte, la
un moment dat numai una dintre acestea are
permisiunea de a prelua controlul asupra
dispozitivului. Celălalt utilizator va întâlni
răspunsul „device busy”. Trebuie să
deschideţi configuraţia porturilor şi să
selectaţi portul alocat echipamentului dvs. În
panoul Selected port puteţi vedea dacă
portul este ocupat de altă aplicaţie. În acest
caz, trebuie să aşteptaţi fie ca lucrarea
curentă de imprimare să se finalizeze, fie să
apăsaţi butonul Release port, dacă sunteţi
sigur că aplicaţia curentă nu funcţionează
corespunzător.
Verificaţi dacă aplicaţia are opţiuni speciale
de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă
opţiunea „-oraw” este specificată în
parametrul liniei de comandă, eliminaţi-o
pentru a imprima corespunzător. Pentru Gimp
front-end, selectaţi „print” -> „Setup printer” şi
editaţi parametrul liniei de comandă din
elementul de comandă.
Versiunea CUPS (Common Unix Printing
System) distribuită cu SuSE Linux 9.2
(cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea
cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizaţi
imprimarea prin socket în loc de IPP sau
instalaţi o versiune mai recentă de CUPS
(cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).
Stare
Unele imagini color
apar imprimate
numai în negru.
Unele imagini color
se imprimă în culori
neaşteptate.
Probleme obişnuite pentru Macintosh
Soluţii sugerate
Aceasta este o eroare cunoscută pentru
Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea
7.05), unde spaţiul de culoare de bază al
documentului este spaţiu de culoare indexat şi
este convertit prin spaţiul de culoare CIE.
Deoarece PostScript utilizează spaţiul de
culoare CIE pentru Color Matching System,
trebuie să efectuaţi în sistem un upgrade pentru
Ghostscript, cel puţin la versiunea GNU
Ghostscript 7.06 sau la o versiune ulterioară.
Cele mai recente versiuni de Ghostscript se
găsesc la www.ghostscript.com.
Aceasta este o eroare cunoscută pentru
Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea
7.xx), unde spaţiul de culoare de bază al
documentului este spaţiu de culoare indexat
RGB şi este convertit prin spaţiul de culoare
CIE. Deoarece PostScript utilizează spaţiul de
culoare CIE pentru Color Matching System,
trebuie să efectuaţi în sistem un upgrade pentru
Ghostscript, cel puţin la versiunea GNU
Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară.
Cele mai recente versiuni de Ghostscript se
găsesc la www.ghostscript.com.
Maşina nu imprimă
pagini întregi şi
pagina ieşită este
imprimată pe
jumătate
Este o problemă cunoscută care apare atunci
când o maşină color este utilizată cu
versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de
Ghostscript, 64-bit Linux OS şi este raportată la
bugs.ghostscript.com ca Ghostscript
Bug 688252. Problema este rezolvată în AFPL
Ghostscript v. 8.52 sau mai recentă. Descărcaţi
cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript
de la http://sourceforge.net/projects/ghostscript/
şi instalaţi-o pentru a rezolva această problemă.
A apărut eroarea
„Cannot open port
device file” în timpul
imprimării unui
document.
Evitaţi schimbarea parametrilor pentru lucrarea
de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în
timpul executării unei lucrări de imprimare.
Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup
lucrarea de imprimare atunci când opţiunile de
imprimare sunt modificate, apoi încercaţi să
reluaţi lucrarea de la început. Deoarece Unified
Linux Driver blochează portul mfp în timpul
imprimării, întreruperea bruscă a executării
driverului menţine portul blocat şi inaccesibil
lucrărilor de imprimare ulterioare. Dacă survine
această situaţie, încercaţi să eliberaţi portul mfp
selectând Release port din fereastra Port
configuration.
Stare
Soluţii sugerate
Maşina nu imprimă
corect fişierele PDF.
Lipsesc unele părţi
din grafice, text sau
ilustraţii
Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate
permite imprimarea fişierului. Activaţi Print As
Image în opţiunile de imprimare din Acrobat.
Documentul s-a
imprimat, dar
lucrarea de
imprimare nu a
dispărut din spooler
în Mac OS X 10.3.2
Actualizaţi sistemul de operare Mac la OS Mac
OS X 10.3.3 sau la o versiune ulterioară.
Unele litere nu apar
normal în timpul
imprimării paginii de
copertă
Mac OS nu poate să creeze fontul în timpul
imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez şi
numerele sunt afişate normal pe pagina de
copertă.
Când documentul de
imprimat este în
Macintosh cu
Acrobat Reader 6.0
sau o versiune
ulterioară, culorile
sunt imprimate
incorect
Asiguraţi-vă că setarea rezoluţiei în driverul
maşinii se potriveşte cu cea din Acrobat Reader.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Linux,
consultaţi ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună
cu computerul.
Depanarea_ 92
În cazul când imprimaţi un fişier PDF ca
imagine, imprimarea va dura mai mult
timp.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din
Macintosh, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Macintosh, care a
fost livrat împreună cu computerul.
Consumabile
11.
Acest capitol cuprinde informaţii despre achiziţionarea consumabilelor şi a pieselor de schimb disponibile pentru
echipamentul dvs.
Acest capitol include:
•
•
•
•
•
•
Cum se achiziţionează
Consumabile disponibile
Întreţinerea componentelor
Înlocuirea cartuşului de toner
Înlocuirea unităţii de prelucrare a imaginilor
Înlocuirea rezervorului de toner uzat
b. Regiunea A: Albania, Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Cipru,
Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania,
Suedia, Elveţia şi Regatul Unit
Accesoriile disponibile pot diferi de la o ţară la alta. Contactaţi
reprezentantul dvs. de vânzări pentru a obţine lista cu accesoriile
disponibile.
Cum se achiziţionează
c. Regiunea B: Bangladesh, China, India şi Nepal
d. Numărul de imagini este valabil pentru câte o culoare pe fiecare pagină.
Dacă imprimaţi documente în toate culorile (Cyan, Magenta, Galben,
Negru), durata de viaţă a consumabilelor respective se va reduce cu
25%.
Pentru a comanda consumabile, accesorii şi piese de schimb originale
Samsung, contactaţi distribuitorul local Samsung sau reprezentantul
autorizat de unde aţi cumpărat echipamentul. De asemenea, puteţi să
vizitaţi www.samsung.com/supplies, selectaţi ţara/regiunea şi obţineţi
informaţii despre apelarea la service.
Pentru a înlocui un cartuş de toner, consultaţi "Înlocuirea cartuşului de
toner" la pagina 94.
Consumabile disponibile
În funcţie de opţiuni şi de procentajul zonei imaginii, a modului de
lucru utilizat, durata de viaţă a cartuşului de toner poate să difere.
Când consumabilele ajung la sfârşitul duratei de folosire, puteţi să
comandaţi următoarele tipuri de consumabile pentru maşină:
Randament normala
Tip
Cartuş de
toner cu
productivitate
standard
•
•
Productivitatea
medie a cartuşului
negru la
funcţionare
continuă: 1.500
pagini standard
(Negru)
Productivitate
medie a cartuşului
color la funcţionare
continuă: 1.000
pagini standard
(Galben/Magenta/
Cyan)
Trebuie să achiziţionaţi consumabile, inclusiv cartuşe de toner, din
aceeaşi ţară din care aţi cumpărat echipamentul. În caz contrar,
consumabilele vor fi incompatibile cu echipamentul dvs., deoarece
configuraţia de sistem a acestora diferă de la ţară la ţară.
Nume piesă
K407(CLT-K407S): Negru
C407(CLT-C407S): Cyan
M407(CLT-M407S): Magenta
Y407(CLT-Y407S): Galben
Regiunea Ab
K4072(CLT-K4072S): Negru
C4072(CLT-C4072S): Cyan
M4072(CLT-M4072S):
Magenta
Y4072(CLT-Y4072S): Galben
Regiunea Bc
K4073(CLT-K4073S): Negru
C4073(CLT-C4073S): Cyan
M4073(CLT-M4073S):
Magenta
Y4073(CLT-Y4073S): Galben
Unitatea de
prelucrare a
imaginilor
Aproximativ 24.000 de
imaginid
CLT-R407
Rezervor
toner uzat
Aproximativ 10.000 de
imaginid
CLT-W409
Samsung nu recomandă utilizarea cartuşelor de toner neoriginale
Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu
poate garanta calitatea cartuşelor de toner neoriginale Samsung.
Lucrările de service sau reparaţiile necesare ca urmare a utilizării
cartuşelor de toner neoriginale Samsung nu sunt acoperite de
garanţia maşinii.
Întreţinerea componentelor
Pentru a achiziţiona piese de schimb, contactaţi sursa de la care aţi
cumpărat maşina.
Înlocuirea pieselor de schimb poate fi efectuată doar de un furnizor de
servicii autorizat, de un dealer sau de un reprezentant al magazinului de
unde aţi cumpărat maşina. Garanţia nu acoperă înlocuirea oricăror piese de
schimb, odată ajunse la stadiul „Productivitate medie”.
Piesele de schimb sunt înlocuite la anumite intervale pentru a evita
problemele legate de calitatea imprimării şi de alimentarea cu hârtie,
cauzate de componente uzate; consultaţi tabelul de mai jos. Scopul îl
constituie menţinerea echipamentului dvs. în condiţii de utilizare optime.
Piesele de schimb de mai jos trebuie să fie înlocuite când durata de viaţă a
fiecăreia a expirat.
a. Valoare de productivitate declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
Consumabile_ 93
Piese
3. Apucaţi mânerele cartuşului de toner şi trageţi pentru a scoate cartuşul
din maşină.
Randament normala
Unitatea cuptorului
Aproximativ 50.000 de pagini (A-N)/12.500 de
pagini (color)
Rolă de transfer
Aproximativ 50.000 de pagini (A-N)/12.500 de
pagini (color)
Curea de transfer
(ITB)
Aproximativ 50.000 de pagini (A-N)/12.500 de
pagini (color)
Rolă de alimentare
cu hârtie
Aproximativ 50.000 pagini
a. Va fi afectat de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul,
aplicaţia software, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea suportului
de imprimare şi complexitatea lucrării.
4. Scoateţi din pachet un cartuş nou de toner.
5. Îndepărtaţi folia de protecţie de la un nou cartuş de toner.
Înlocuirea cartuşului de toner
Faceţi clic pe această legătură pentru a deschide o animaţie despre
înlocuirea unui cartuş de toner.
Echipamentul utilizează patru culori şi are câte un cartuş de toner diferit
pentru fiecare culoare: galben (Y), magenta (M), cyan (C) şi negru (K).
Un cartuş de toner a ajuns la sfârşitul duratei sale estimate de viaţă.
Echipamentul se opreşte din imprimat. De asemenea, fereastra programului
Smart Panel se afişează pe computer, atenţionându-vă să înlocuiţi cartuşul
(consultaţi "Utilizarea programului Smart Panel" la pagina 74).
În această situaţie, cartuşul de toner trebuie înlocuit. Verificaţi numărul de
model al cartuşului utilizat de echipament (consultaţi "Consumabile
disponibile" la pagina 93).
Samsung nu recomandă utilizarea cartuşelor de toner neoriginale
Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu
poate garanta calitatea de imprimare oferită de cartuşele neoriginale
Samsung şi nu poate preveni deteriorările pe care le pot cauza
echipamentului. De asemenea, lucrările de service sau de reparaţie
necesare ca urmare a utilizării cartuşelor de toner neoriginale
Samsung, nu vor fi acoperite de garanţia echipamentului.
6. Ţinând ambele mânere ale noului cartuş de toner, agitaţi-l în lateral
pentru a redistribui uniform tonerul.
1. Opriţi echipamentul, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca acesta să se
răcească.
2. Apăsaţi butonul de deblocare şi deschideţi complet capacul frontal.
7. Aşezaţi cartuşul de toner pe o suprafaţă plană, ca în imagine, şi
îndepărtaţi capacul de protecţie.
În cazul în care îmbrăcămintea dvs. s-a murdărit de toner,
ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa
fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
Consumabile_ 94
8. Asiguraţi-vă de faptul că pe cartuşul de toner apare culoarea care apare
pe slot, apoi apucaţi mânerele cartuşului. Introduceţi unitatea cartuşului
astfel încât să se fixeze cu un clic.
4. Trageţi afară din echipament rezervorul de toner uzat utilizând mânerul.
5. Trageţi afară din echipament unitatea de prelucrare a imaginilor utilizând
canelura de pe partea frontală a acesteia.
9. Închideţi capacul frontal. Aveţi grijă să închideţi bine capacul, apoi porniţi
echipamentul.
În cazul în care capacul frontal nu este complet închis,
echipamentul nu va funcţiona.
Înlocuirea unităţii de prelucrare a imaginilor
Când durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor a expirat, pe
computer se afişează fereastra programului Smart Panel, indicând că
unitatea de prelucrare a imaginilor trebuie să fie înlocuită. În caz contrar,
echipamentul se opreşte din imprimat.
1. Opriţi echipamentul, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca acesta să se
răcească.
2. Apăsaţi butonul de deblocare şi deschideţi complet capacul frontal.
3. Apucaţi mânerele cartuşului de toner şi trageţi pentru a scoate cartuşul
din maşină.
6. Scoateţi din ambalaj o unitate nouă de prelucrare a imaginilor.
Nu utilizaţi obiecte ascuţite precum cuţite sau foarfece pentru a
deschide ambalajul unităţii de prelucrare a imaginilor. Este
posibil să deterioraţi suprafaţa unităţii de prelucrare a
imaginilor.
• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii de prelucrare a
imaginilor.
• Pentru a preveni deteriorarea unităţii de prelucrare a
imaginilor, nu o expuneţi la lumină mai mult de câteva minute.
Acoperiţi-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este
necesar.
7. Sprijinind canelura de pe partea frontală a unităţii de prelucrare a
imaginilor, împingeţi în interiorul echipamentului unitatea de prelucrare a
imaginilor.
Consumabile_ 95
•
8. Introduceţi rezervorul de toner uzat şi împingeţi-l până când sunteţi sigur
că este bine fixat în poziţie.
Înlocuirea rezervorului de toner uzat
Când durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor a expirat, pe
computer se afişează fereastra programului Smart Panel, indicând că
rezervorul de toner uzat trebuie să fie înlocuit. În caz contrar, echipamentul
se opreşte din imprimat.
1. Opriţi echipamentul, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca acesta să se
răcească.
2. Deschideţi capacul frontal.
9. Glisaţi cartuşul de toner înapoi în echipament.
3. Trageţi afară din echipament rezervorul de toner uzat utilizând mânerul.
10. Închideţi ferm capacul frontal.
În cazul în care capacul frontal nu este complet închis,
echipamentul nu va funcţiona. Verificaţi ca toate cartuşele de toner
să fie instalate corespunzător. Dacă oricare dintre cartuşele de
toner nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se
va închide.
Aveţi grijă ca rezervorul de toner uzat să fie aşezat pe o suprafaţă
orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.
11. Porniţi echipamentul.
Ledurile luminează roşu pe rând, în mod repetat. Aşteptaţi
aproximativ 1,5 minute pentru ca echipamentul să fie pregătit.
4. Scoateţi capacul rezervorului ca în figura de mai jos şi utilizaţi-l pentru a
acoperi orificiul rezervorului de toner uzat.
2
1
Nu înclinaţi şi nu răsturnaţi cu capul în jos rezervorul.
5. Scoateţi din ambalaj un rezervor nou de toner uzat.
Consumabile_ 96
6. Introduceţi noul rezervor şi împingeţi-l până când sunteţi sigur că este
bine fixat în poziţie.
7. Închideţi ferm capacul frontal.
În cazul în care capacul frontal nu este complet închis,
echipamentul nu va funcţiona. Verificaţi ca toate cartuşele de toner
să fie instalate corespunzător. Dacă oricare dintre cartuşele de
toner nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se
va închide.
8. Porniţi echipamentul.
Consumabile_ 97
Specificaţii
12.
Acest capitol prezintă specificaţiile de bază ale echipamentului.
Acest capitol include:
•
•
•
•
Specificaţii hardware
Specificaţii de mediu
Specificaţii electrice
Specificaţii suporturi de imprimare
Valorile specificaţiilor sunt indicate mai jos: specificaţiile se pot modifica fără notificare: Consultaţi www.samsung.com/printer pentru eventualele modificări
ale informaţiilor.
Specificaţii hardware
Element
Dimensiuni
Descriere
Înălţime
243 mm
Adâncime
313 mm
Lăţime
388 mm
Greutate
Maşina cu consumabile
11 Kg
Greutate ambalaj
Hârtie
1,50 Kg
Plastic
0,45 Kg
Modul
CLX-NWA20L
Fără fir a
a. numai CLP-325W(K)/CLP-326W.
Specificaţii de mediu
Element
Nivel de zgomota
Temperatură
Umiditate
Descriere
Mod disponibil
Nivel zgomot de fond
Mod imprimare
Mai puţin de 45 dBA (imprimare color)
Mai puţin de 47 dBA (imprimare alb-negru)
Operaţiunea
între 10 °C şi 32 °C
Depozitare (ambalată)
între 0 °C şi 40 °C
Operaţiunea
20 – 80% umiditate relativă
Depozitare (ambalată)
10 – 90% umiditate relativă
a. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configuraţie testată: instalare de bază a maşinii, hârtie A4, imprimare simplex.
Specificaţii_ 98
Specificaţii electrice
Cerinţele de alimentare se bazează pe ţara/regiunea în care se vinde dispozitivul. Nu modificaţi tensiunile de funcţionare. În caz contrar, dispozitivul se poate
defecta şi garanţia produsului se poate anula.
Element
Descriere
Sursă de alimentare,
valori nominalea
Modele de 110 volţi
110 – 127 V a.c.
Modele de 220 volţi
220 – 240 V a.c.
Consum de putere
Mod de funcţionare medie
Mai puţin de 350 W
Mod disponibil
Mai puţin de 60 W
Modul de economisire a energiei
•
•
•
În modul nealimentat
Mai puţin de 0,45 W
CLP-320(K)/CLP-321/CLP-325(K)/CLP-326: Mai puţin de 5 W
CLP-320N(K)/CLP-321N: Mai puţin de 6 W
CLP-325W(K)/CLP-326W: Mai puţin de 7 W
a. Examinaţi eticheta maşinii, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric pentru maşina dvs.
Specificaţii_ 99
Specificaţii suporturi de imprimare
Tip
Plain paper
Dimensiune
Greutatea
Dimensiuni
Letter
216 × 279 mm
Legal
216 × 356 mm
US Folio
216 × 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 × 343 mm
JIS B5
182 × 257 mm
ISO B5
176 × 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 × 210 mm
A6
105 x 148 mm
Monarch
98 × 191 mm
Nr. 10
105 × 241 mm
DL
110 × 220 mm
C5
162 × 229 mm
C6
114 × 162 mm
Nr. 9
98 x 225 mm
6 3/4
92 x 165 mm
Thick paper
Consultaţi secţiunea
Plain paper
Thin paper
Capacitateb
De la 70 la 90 g/m2.
130 coli de hârtie de 80 g/m2
pentru tavă.
75 până la 90 g/m2 pentru alimentare manuală în tavă.
5 coli pentru alimentare
manuală în tavă.
Consultaţi secţiunea Plain paper
90 până la 105 g/m2 pentru alimentare manuală în tavă.
5 coli pentru alimentare
manuală în tavă.
Consultaţi secţiunea
Plain paper
Consultaţi secţiunea Plain paper
60 până la 70 g/m2 pentru alimentare manuală în tavă.
Labelsc
Letter, A4
Consultaţi secţiunea Plain paper
120 până la 150 g/m2 pentru alimentare manuală în
tavă.
Card stock
PostCard
101,60 x 152,4 mm
105 până la 163 g/m2 pentru alimentare manuală în
tavă.
Transparencyd e f
Letter, A4,
Consultaţi secţiunea Plain paper
-
Hârtie foto
lucioasăg
Letter, A4
Consultaţi secţiunea Hârtie simplă
111 până la 220 g/m2 pentru alimentare manuală în
tavă.
Matte Photo
Letter, A4, PostCard 4
x6
Consultaţi secţiunea Hârtie simplă
111 până la 220 g/m2 pentru alimentare manuală în
tavă.
Dimensiune minimă (particularizată)
76 x 152,4 mm
de la 60 la 163 g/m2
Dimensiune maximă (particularizată)
216 × 356 mm
Envelope
1 coală pentru alimentare
manuală în tavă
a. Dacă greutatea suportului este de peste 120 g/m2, încărcaţi colile de hârtie în tavă una câte una.
b. Capacitatea maximă poate diferi în funcţie de greutatea, grosimea şi condiţiile de mediu aferente suportului.
c. Netezime: de la 100 până la 250 (sheffield). Acesta indică nivelul numeric de netezime.
d. Suporturi recomandate: Folii transparente pentru imprimantă laser color de tip Xerox 3R91331 (A4), Xerox 3R2780 (Letter).
e. Suporturi recomandate: hârtie transparentă de la 0,104 la 0,124 mm.
f. În cazul imprimării în culori pe folii transparente, calitatea imaginii va fi mai redusă decât în cazul imprimării monocrome dacă foliile transparente vor fi vizualizate cu retroproiectorul.
g. Suporturi recomandate: hârtie lucioasă (Letter) pentru această imprimantă de tip HP Brochure Paper (produsul: Q6611A). hârtie lucioasă (A4) pentru această
imprimantă de tip HP Superior Paper 160 glossy (produsul: Q6616A).
Specificaţii_ 100
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/min)
GEORGIA
8-800-555-555
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY
06-80-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
KSA
9200-21230
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
CZECH
REPUBLIC
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/
min)
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BAHRAIN
8000-4726
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr
(French)
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
CHINA
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
www.samsung.com
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
EGYPT
0800-726786
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 101
Country/
Region
PHILIPPINES
Customer Care Center
Web Site
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG
(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
QATAR
800-2255
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
SINGAPORE
1800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864
(SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
SYRIA
1825-22-73
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0845 SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(726-7864)
www.samsung.com
UKRAINE
8-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
Country/
Region
Customer Care Center
Web Site
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide_ 102
Glosar
acumulator de adrese. BOOTP activează computere „staţie de lucru fără
disc” pentru a obţine o adresă IP înainte de a încărca orice sistem de
operare avansat.
Următorul glosar vă va ajuta să vă familiarizaţi cu produsul, prin
înţelegerea terminologiilor utilizate în mod obişnuit cu imprimarea
precum şi a celor menţionate în ghidul utilizatorului.
802.11
CCD
802.11 este un set de standarde de comunicaţie pentru reţele locale fără
fir (WLAN), dezvoltat de Comisia pentru Standarde a IEEE LAN/MAN
(IEEE 802).
CCD (Charge Coupled Device) este un hardware care activează
lucrarea de scanare. Mecanismul de Blocare CCD este utilizat şi pentru
a susţine modulul CCD pentru a împiedica deteriorarea în timpul mutării
echipamentului.
802.11b/g/n
802.11b/g/n poate partaja acelaşi echipament hardware şi poate utiliza
banda de 2,4 GHz. 802.11b acceptă o lăţime de bandă de până la 11
Mbps, 802.11n acceptă o lăţime de bandă de până la 150 Mbps.
Dispozitivele 802.11b/g/n sunt supuse ocazional interferenţei cu
cuptoare cu microunde, telefoane fără fir şi dispozitive Bluetooth.
Colaţionare
Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii
în seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set
întreg înainte de a imprima copii suplimentare.
Panou de Control
Punct de acces
Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt
afişate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc
de regulă pe partea frontală a echipamentului.
Access Point or Wireless Access Point (AP or WAP) este un dispozitiv
care conectează dispozitivele de comunicaţie fără fir, împreună, într-o
reţea locală fără fir şi acţionează ca un emiţător sau receptor central al
semnalelor radio ale WLAN.
Acoperire
Alimentator automat de documente
Un Automatic Document Feeder (ADF) constituie o unitate de scanare
care va alimenta automat o coală de hârtie originală, astfel încât
echipamentul poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.
AppleTalk
AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc.
pentru conectarea computerelor la reţea. Aceasta a fost inclusă în prima
versiune de Macintosh (1984) şi în prezent este mai puţin utilizată de
Apple, în favoarea reţelelor TCP/IP.
Adâncime de Culoare
Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biţi utilizat
pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O
adâncime mai mare a culorilor oferă o gamă mai mare de culori
distincte. Pe măsură ce creşte numărul de biţi, numărul de culori posibile
devine impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit
este denumită în mod obişnuit ca monocromă sau alb-negru.
Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea
consumului de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5%
înseamnă că o hârtie de format A4 conţine aproximativ 5% imagine sau
text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult
text pe ele, acoperirea va fi mai mare şi, în acelaşi timp, utilizarea
tonerului va fi proporţională cu acoperirea.
CSV
CSV (Comma Separated Values). Un tip de format de fişier, CSV este
utilizat pentru a schimba date între aplicaţii disparate. Formatul de fişier,
aşa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un standard de facto
pentru domeniu, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.
DADF
Un Duplex Automatic Document Feeder (DADF) constituie o unitate de
scanare care va alimenta şi va întoarce automat o coală de hârtie
originală, astfel încât echipamentul să poată scana pe ambele feţe ale
hârtiei.
Implicită
BMP
Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic
Microsoft Windows (GDI) şi utilizat în mod obişnuit ca format de fişier de
grafică simplu pe această platformă.
Valoarea sau setarea activă pentru o imprimantă nouă, resetare sau
iniţializare.
DHCP
Un Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de
reţea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de
configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general,
informaţii ce îi permit participarea într-o reţea IP. De asemenea, DHCP
furnizează un mecanism pentru alocarea adreselor IP clienţilor gazdă.
BOOTP
Bootstrap Protocol. Un protocol de reţea utilizat de un client de reţea
pentru a obţine automat propria adresă IP. Ceea ce este realizat, de
obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de
operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un
Glosar_ 103
DIMM
ECM
DIMM (Dual Inline Memory Module), o mică placă de circuite care
cuprinde memoria. DIMM stochează toate datele în echipament, cum ar
fi date de imprimare, date primite prin fax.
ECM (Error Correction Mode) este un mod de transmisie opţional
construit în cadrul echipamentelor fax sau a modemurilor fax Clasa 1.
Acesta detectează şi corectează automat erorile din procesul de
transmitere a faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.
DLNA
Emulare
DLNA (Digital Living Network Alliance) reprezintă un standard care
permite dispozitivelor dintr-o reţea de domiciliu să partajeze informaţii
reciproc în reţea.
DMPr
Imprimanta media digitală (DMPr) este un dispozitiv ce oferă suport
pentru imprimare în reţeaua de domiciliu care acceptă standardul DLNA.
DMPr imprimă o pagină combinând imaginile cu ajutorul unui şablon
XHTML (Extensible HyperText Markup Language).
Emularea este o tehnică prin care un echipament obţine rezultate
asemănătoare altui echipament.
Un emulator reproduce funcţiile unui sistem pe un alt sistem, astfel încât
al doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulare se
concentrează pe reproducerea exactă a comportamentului extern, care
este în contrast cu simularea, ce implică un model abstract al sistemului
simulat, adesea luând în considerare starea sa internă.
Ethernet
Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la reţea, bazată
pe transmisia de cadre, pentru reţele locale (LAN). Se caracterizează
prin cabluri şi semnale pentru stratul fizic şi formatele cadrelor, precum
şi protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături
de date al modelului OSI. Ethernet este standardizat de cele mai multe
ori ca IEEE 802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN
utilizată din anul 1990 până în prezent.
DNS
DNS (Domain Name Server) este un sistem care stochează informaţii
asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe reţele,
precum Internetul.
Imprimantă Cu Ace
O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă cu un cap de
imprimare care rulează înapoi şi înainte pe pagină şi imprimă prin
impact, lovind o bandă textilă îmbibată cu cerneală pentru a atinge
hârtia, asemănător dactilografiei.
EtherTalk
O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru conectarea
computerelor la reţea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de
Macintosh (1984) şi în prezent este mai puţin utilizată de Apple, în
favoarea reţelelor TCP/IP.
DPI
DPI (Dots Per Inch) este o măsurare a rezoluţiei, utilizată pentru
scanare şi imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o
rezoluţie mai mare, detaliu mai clar în imagine şi o dimensiune mai mare
a fişierului.
DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring este un serviciu oferit
de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o
singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de
telefon diferite.
FDI
Foreign Device Interface (FDI) este o placă instalată în interiorul maşinii
pentru a permite un dispozitiv terţ precum un dispozitiv acţionat prin
monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit servicii de
plată pentru imprimare pe echipament.
FTP
File Transfer Protocol (FTP) este un protocol care în mod obişnuit se
utilizează pentru schimbul de fişiere în cadrul oricărei reţele care
acceptă protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).
Duplex
Unitatea Cuptorului
Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca
echipamentul să poată imprima (sau scana) ambele feţe ale colii de
hârtie. O imprimantă echipată cu o Unitate Duplex poate imprima pe
ambele feţe ale hârtiei în timpul unui singur ciclu de imprimare.
Regim de Exploatare
Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează
performanţa imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare
pentru durata de viaţă, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de
viaţă înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul
perioadei de garanţie. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de
48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea
pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.
Glosar_ 104
Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea
tonerului pe suportul de imprimare. Aceasta are în componenţă o rolă
fierbinte şi o rolă de presiune. După ce tonerul este transferat pe hârtie,
unitatea cuptorului aplică presiune şi căldură pentru a asigura faptul că
tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este
fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.
Gateway
O conexiune între reţele de computere sau între o reţea de computere şi
o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un computer sau
o reţea ce permite accesul la un alt computer sau reţea.
Tonuri de gri
Nuanţe de gri care reprezintă porţiuni deschise şi închise la culoare ale
unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri;
culorile sunt reprezentate prin diverse nuanţe de gri.
Semiton
Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea
numărului de puncte. Suprafeţele colorate intens sunt constituite
dintr-un număr mare de puncte, în timp ce suprafeţele mai deschise sunt
constituite dintr-un număr mai mic de puncte.
HDD
HDD (Hard Disk Drive), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau de
hard disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date
codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafeţe magnetice.
IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o
organizaţie internaţională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea
tehnologiei din domeniul electricităţii.
Novell NetWare. Atât IPX, cât şi SPX furnizează servicii de conectare
similare cu cele de TCP/IP, cu protocolul IPX similar cu IP şi SPX similar
cu TCP. IPX/SPX a fost iniţial destinat pentru reţele locale (reţele LAN),
şi este un protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă
performanţa sa o depăşeşte pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).
ISO
ISO (International Organization for Standardization) este un corp
internaţional de standardizare constituit din reprezentanţi ai corpurilor
naţionale de standardizare. Produce standarde industriale şi comerciale
la nivel mondial.
ITU-T
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este o organizaţie
internaţională desemnată să standardizeze şi să reglementeze
transmisiile radio şi telecomunicaţiile internaţionale. Atribuţiile sale
principale includ standardizarea, alocarea spectrului radio şi
organizarea acordurilor internaţionale dintre diferite ţări, pentru a
permite apelurile telefonice internaţionale. -T din ITU-T indică
telecomunicaţia.
Diagramă Nr. 1 ITU-T
IEEE 1284
Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de
documente prin fax.
Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institute of IEEE
(Electrical and Electronics Engineers). Termenul „1284-B” se referă la
un tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se
ataşează la echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).
JBIG
Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) este un standard de
comprimare a imaginii fără pierderea exactităţii şi calităţii, care a fost
proiectat pentru comprimarea imaginilor binare, în particular pentru
faxuri, dar se poate utiliza şi pentru alte imagini.
Intranet
O reţea privată care utilizează Protocoale de Internet, conectivitate în
reţea şi, posibil, sistemul de telecomunicaţii publice pentru a partaja în
siguranţă între angajaţii săi o parte din informaţiile sau operaţiunile
organizaţiei. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai
vizibile, site-ul web intern.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) este cea mai obişnuită
metodă standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini
fotografice. Acesta este formatul utilizat pentru stocarea şi transmiterea
fotografiilor pe World Wide Web.
Adresă IP
O adresă de IP (Internet Protocol) este un număr unic pe care
dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica şi a comunica între ele
într-o reţea, utilizând standardul de Internet Protocol.
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) este un protocol de reţea
pentru interogarea şi modificarea serviciilor de director care se execută
în cadrul TCP/IP.
IPM
Imagini Per Minut (IPM) este o modalitate de a măsura viteza unei
imprimante. O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima
o imprimantă într-un minut, pe o singură faţă.
IPP
Internet Printing Protocol (IPP) defineşte un protocol standard pentru
imprimare precum şi gestionarea lucrărilor de imprimare, dimensiunii
suportului de imprimare, rezoluţiei etc. IPP poate fi utilizat local sau pe
Internet pentru sute de imprimante şi, de asemenea, acceptă controlul
accesului, autentificarea şi criptarea, fiind o soluţie mult mai capabilă şi
sigură de imprimare decât cele mai vechi.
IPX/SPX
IPX/SPX înseamnă Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Este un protocol de reţea utilizat de sistemele de operare
Glosar_ 105
LED
LED (Light-Emitting Diode) este un dispozitiv cu material semiconductor
care indică starea echipamentului.
Adresă MAC
Adresa MAC (Media Access Control) este un identificator unic asociat
cu un adaptor de reţea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 de
biţi scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe
perechi (de exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual
codificată hard într-o placă de interfaţă de reţea (NIC) de către
producător şi utilizată ca ajutor la încercarea routerelor de a detecta
echipamentele din reţele mari.
MFP
PABX
MFP (Multi Function Peripheral) este un echipament de birou care
include într-un ansamblu fizic, funcţionalitatea unei imprimante, a unui
copiator, a unui fax, a unui scaner etc.
PABX (Private Automatic Branch Exchange) este un telefon automat
care comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.
PCL
MH
Modified Huffman (MH) este o metodă de comprimare pentru reducerea
cantităţii de date care trebuie transmisă între faxuri pentru a transfera
imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă de codificare
de plajă pe bază de carte de coduri optimizată pentru a comprima
eficient spaţiul gol. Deoarece numeroase faxuri au spaţii libere, această
metodă minimizează timpul de transmisie a majorităţii faxurilor.
PCL (Printer Command Language) este un Page Description Language
(PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă şi a devenit un
standard industrial. Dezvoltat iniţial pentru imprimante cu jet de cerneală
mai vechi, PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante
termice, matriciale şi laser.
PDF
PDF (Portable Document Format) este un format patentat de fişier,
dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor
bidimensionale într-un format independent de dispozitiv şi de rezoluţie.
MMR
MMR (Modified Modified READ) este o metodă de comprimare
recomandată de ITU-T T.6.
PostScript
Modem
Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica
informaţii digitale şi totodată demodulează un astfel de semnal purtător
pentru a decodifica informaţiile transmise.
PostScript (PS) este un limbaj de descriere pagină şi limbaj de
programare utilizat în principal în domeniile de publicare electronică şi
asistată de computer. - acesta este rulat într-un interpretor pentru a
genera o imagine.
MR
Driver Imprimantă
MR (Modified Read) este o metodă de comprimare recomandată de
ITU-T T.4. MR codează prima linie scanată utilizând MH. Următoarea
linie este comparată cu prima, sunt determinate diferenţele, apoi
diferenţele sunt codificate şi transmise.
Un program utilizat pentru a trimite comenzi şi pentru a transfera date de
la computer la imprimantă.
Suport de Imprimare
Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete şi folii transparente, care pot fi
utilizate la o imprimantă, un scaner, un fax sau un copiator.
NetWare
Un sistem de operare de reţea dezvoltat de Novell, Inc. A utilizat iniţial
multitasking cooperativ pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar
protocoalele de reţea au fost bazate pe seria prototip Xerox XNS.
Astăzi, NetWare acceptă TCP/IP precum şi IPX/SPX.
PPM
PPM (Pages Per Minute) este o metodă de măsurare pentru a
determina cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de
pagini pe care imprimanta îl poate produce într-un minut.
OPC
OPC (Organic Photo Conductor) este un mecanism care realizează o
imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o
imprimantă cu laser şi este de obicei de culoare verde sau gri cu formă
cilindrică.
O unitate de procesare a imaginii cu tambur uzează treptat suprafaţa
tamburului în timpul utilizării imprimantei şi trebuie schimbată
corespunzător, deoarece se încălzeşte din contactul cu peria
ansamblului cartuşului, cu mecanismul de curăţare şi cu hârtia.
Originale
Primul exemplar al unei entităţi, precum un document, o fotografie sau
un text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce
altele, dar care nu este el însuşi copiat sau derivat din altă entitate.
Fişier PRN
O interfaţă pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să
interacţioneze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem
pentru intrare/ieşire, ceea ce simplifică multe activităţi.
Protocol
O convenţie sau un standard care controlează sau activează
conexiunea, comunicaţia şi transferul de date între două puncte
terminale de calcul.
PS
Consultaţi PostScript.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) este un model dezvoltat de ISO
(International Organization for Standardization) pentru comunicaţii. OSI
oferă un standard, o apropiere modulară faţă de designul de reţea care
împarte setul necesar de funcţii complexe în zone gestionabile,
independente şi funcţionale. Zonele sunt de sus în jos Application,
Presentation, Session, Transport, Network, Data Link and Physical.
Glosar_ 106
PSTN
Public-Switched Telephone Network (PSTN) este reţeaua reţelelor
telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiţii
industriale, este uzual trecută prin tabloul de bord.
RADIUS
Cartuş de Toner
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) este un protocol
pentru autentificare şi gestionare. RADIUS activează gestiunea
centralizată a datelor de autentificare, cum ar fi numele utilizatorilor şi
parolele, utilizând conceptul AAA (autentificare, autorizare şi gestionare)
pentru a gestiona accesul în reţea.
Este un gen de container cu toner, utilizat de un echipament, de
exemplu, de imprimantă. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele
cu laser şi la fotocopiatoare, care formează textul şi imaginile de pe
hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit printr-o combinaţie de căldura/
presiune a cuptorului, care duce la aderarea sa la fibrele hârtiei.
Rezoluţie
TWAIN
Exactitatea unei imagini, măsurată în DPI (Dots Per Inch). Cu cât este
mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluţia mai mare.
Un standard industrial pentru scanere şi software. Utilizând un scaner
compatibil TWAIN cu un program care acceptă TWAIN, o scanare poate
fi iniţiată dintr-un program. Reprezintă o interfaţă API de capturare a
imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows şi Apple
Macintosh.
SMB
Server Message Block (SMB) este un protocol de reţea aplicat în
principal pentru a partaja fişiere, imprimante, porturi seriale şi
comunicaţii diverse între nodurile dintr-o reţea. De asemenea, acesta
oferă un mecanism de comunicaţie inter-proces autentificat.
Cale UNC
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este standardul pentru
transmisiile de e-mail prin Internet. SMTP este un protocol relativ simplu,
bazat pe text, unde sunt specificaţi unul sau mai mulţi destinatari ai unui
mesaj, apoi textul de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de
client server, unde clientul transmite un mesaj de e-mail la server.
SSID
SSID (Service Set Identifier) este un nume WLAN (wireless local area
network). Toate dispozitivele fără fir dintr-o reţea WLAN utilizează
acelaşi SSID pentru a comunica unul cu celălalt. SSID-urile ţin cont de
majuscule şi minuscule şi au o lungime maximă de 32 de caractere.
Uniform Naming Convention (UNC) este un mod standard de a accesa
partajări de reţea din Windows NT şi alte produse Microsoft. Formatul
unei căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director
supliementar>
URL
URL (Uniform Resource Locator) este adresa globală a documentelor şi
resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se
utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu
unde este localizată resursa.
USB
Mască subreţea
Masca de subreţea este utilizată împreună cu adresa de reţea pentru a
determina ce parte a adresei este adresa de reţea şi ce parte este
adresa de gazdă.
USB (Universal Serial Bus) este un standard care a fost dezvoltat de
USB Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere şi
dispozitive periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este
destinat conectării concurente a unui singur port USB de la computer la
mai multe dispozitive periferice.
Filigran
Transmission Control Protocol (TCP) şi Internet Protocol (IP); setul de
protocoale de comunicaţii care implementează stiva de protocoale pe
care funcţionează majoritatea reţelelor comerciale şi de Internet.
Un filigran este o imagine sau un model lizibil pe hârtie care apare mai
iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus
pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de
producătorii de hârtie pentru a-şi identifica produsul, precum şi la
timbrele poştale, bancnote şi alte documente guvernamentale pentru a
descuraja contrafacerea.
TCR
WEP
TCR (Transmission Confirmation Report) furnizează detalii despre
fiecare transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei şi
numărul de pagini trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după
fiecare lucrare sau numai după transmisii nereuşite.
WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate
specificat în IEEE 802.11 pentru a oferi acelaşi nivel de securitate ca şi
o reţea locală cu fir. WEP oferă securitate prin criptarea datelor peste
conexiunea radio astfel că acestea sunt protejate atunci când sunt
transmise de la un punct terminal la altul.
TCP/IP
TIFF
Tagged Image File Format (TIFF) este un format de imagine bitmap cu
rezoluţie variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la
scanere. Imaginile TIFF utilizează marcaje, cuvinte cheie care definesc
caracteristicile imaginii care este inclusă în fişier. Acest format flexibil şi
independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost
realizate de diverse aplicaţii de procesare a imaginilor.
Glosar_ 107
WIA
Windows Imaging Architecture (WIA) este o arhitectură de imagine care
a fost iniţial introdusă în Windows Me şi Windows XP. O scanare poate fi
iniţiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scaner
compatibil WIA.
WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) este o clasă de sisteme utilizate pentru a
securiza reţelele de computere fără fir (Wi-Fi), care a fost creată pentru
a îmbunătăţi caracteristicile de securitate până la caracteristicile de
securitate ale WEP.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) este un mod special al WPA pentru
micile afaceri şi utilizatorii casnici. O cheie sau parolă predistribuită, este
configurată în punctul de acces fără fir (WAP) şi în computerele
portabile sau de birou fără fir. Pentru o securitate mai avansată,
WPA-PSK generează o cheie unică pentru fiecare sesiune dintre client
şi Punctul de Acces Fără fir asociat.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard pentru stabilirea unei
reţele fără fir de domiciliu. Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS,
puteţi configura uşor conexiunea la reţeaua fără fir, fără computer.
XPS
XPS (XML Paper Specification) sunt specificaţiile pentru un PDL (Page
Description Language) şi pentru un nou format de document, ce prezintă
avantaje în cazul documentelor portabile şi a documentelor electronice,
dezvoltate de Microsoft. Sunt specificaţii bazate pe XML, cu o nouă cale
de imprimare şi cu un nou format de document independent - dispozitiv
bazat pe vectori.
Glosar_ 108
Index
A
D
amplasarea maşinii
driverul imprimantei
reglarea altitudinii 53
spaţierea 30
caracteristici 63
blocare
sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
82
broşuri 65
butoane
alimentare 29
imprimare demonstrativă 29
imprimare ecran 29
revocare 29
wps 29
imprimarea duplex manual
driverul imprimantei 66
E
B
modificarea setărilor implicite de
imprimare 69
poster 65
economie de energie
imprimarea unui document
Linux 71
Macintosh 70
utilizare mod economisire energie 54
imprimarea unui raport despre echipament
F
78
filigran
informaţii de reglementare 12
creare 67
editare 67
imprimare 67
ştergere 67
Î
încărcare
suport special 60
G
înţelegerea panoului de control 28
butonul de revocare 29
glosar 103
C
cablu USB
instalare driver 32
caracteristici 23
caracteristica de economie de energie 54
caracteristici maşină 98
software furnizat 30
cartuş de toner
care nu este produs de Samsung şi
reumplut 80
durata de viaţă estimată 80
instrucţiuni de manipulare 80
înlocuirea cartuşului 94
stocare 80
consumabile
comandare 93
consumabile disponibile 93
durata de viaţă estimată a cartuşului de
toner 80
înlocuirea cartuşului de toner 94
convenţie 21
curăţare
exterior 78
interior 78
curăţarea unei maşini 78
curled 90
L
H
LED
hârtie
reţea fără fir 28
staretoner 28
schimbarea formatului 56
Linux
I
cerinţe de sistem 32
configurator driver unified 75
imprimarea 71
instalare driver pentru conectare în reţea
41
probleme obişnuite pentru Linux 91
proprietăţi imprimantă 72
software furnizat 31
Imprimarea unei pagini demonstrative 30
imprimare broşură 65
imprimare câte N
Macintosh 71
Windows 65
imprimare suprapunere
creare 67
imprimare 67
ştergere 68
M
Macintosh
cerinţe de sistem 31
imprimarea 70
instalare driver pentru conectare în reţea
40
partajarea locală a unei maşini 35
probleme obişnuite pentru Macintosh 92
utilizare SetIP 37, 50
imprimarea
imprimarea întrun fişier 69
imprimarea unui document
Windows 63
încadrarea documentului dvs în
dimensiunea de hârtie selectată 66
Linux 71
Macintosh 70
mai multor pagini pe o singură coală de
hârtie
Macintosh 71
Windows 65
Index_ 109
modificarea procentului pentru document
66
P
panou de control 27
pornirea maşinii 29
informaţii 7
simboluri 7
specificaţii
generale 98
suport imprimare 100
poster 65
problemă rezolvare
suport imprimare
carton 61
etichete 61
folie transparentă 61
hârtie lucioasă 62
plic 60
suport ieşire 100
suport special 60
calitate imprimare 88
probleme
probleme de alimentare cu hârtie 85
probleme calitate imprimare soluţionare 88
programul SetIP 37, 49, 50
proprietăţi imprimantă
Linux 72
T
tavă
reglarea lăţimii şi lungimii 56
R
reglare
diensiune tavă 53
reţea
Configurarea IPv4 37
configurarea IPv6 38
instalare driver
Linux 41
Macintosh 40
Windows 39
mediu de instalare 36
prezentarea programelor de reţea 36
programul SetIP 37, 49, 50
utilizarea unei reţele prin fir 36
reţea fără fir
buton WPS 43
cablu de reţea 49
cablu USB 44
wps
PIN 43
rezoluţie imprimare setare
Macintosh 70
S
Smart Panel
informaţii generale 74
setare font 54
SyncThru Web Service
tavă manuală
utilizarea suportului special 60
tip hârtie
setare 62
toner
distribuire 81
U
utilizarea ajutorului 65
utilizarea filigranelor în Windows 66
utilizarea suprapunerilor în Windows 67
V
vedere din faţă 25
W
Windows
cerinţe de sistem 31
imprimarea 63
instalare driver pentru conectare în reţea
39
partajarea locală a unei maşini 35
probleme obişnuite pentru Windows 91
utilizare SetIP 37, 49
informaţii generale 73
service contact numbers 101
setare font 54
setarea rezoluţiei de imprimare
Linux 71
setările favoritelor pentru imprimare 64
siguranţă
Index_ 110
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement