Samsung CLP-350N User manual

Samsung CLP-350N User manual

Manual de utilizare a imprimantei laser color

CLP-350 Series

Manual de utilizare a imprimantei laser color

CLP-350 Series

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest manual de utilizare este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document pot fi modificate fără notificare. Samsung

Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de schimbări, daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu utilizarea acestui manual de utilizare.

• CLP-350N este nume de model aparţinând Samsung Electronics Co., Ltd.

• Samsung şi logoul Samsung sunt mărci de comerţ ale Samsung Electronics Co., Ltd.

• PCL şi PCL 6 sunt mărci de comerţ ale companiei Hewlett-Packard.

• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt fie mărci de comerţ înregistrate fie mărci de comerţ ale Corporaţiei Microsoft.

• PostScript 3 este o marcă de comerţ a Adobe System, Inc.

• UFST® şi MicroType™ sunt mărci de comerţ înregistrate ale companiei Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter şi Macintosh sunt mărci de comerţ înregistrate ale companiei Apple Computer, Inc.

• Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci de comerţ ale companiilor sau organizaţiilor respective.

C

ONTACT

SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country Customer Care Center Web Site

Country

LITHUANIA

Customer Care Center

8-800-77777

ARGENTINE

AUSTRALIA

0800-333-3733

1300 362 603 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au

LUXEMBURG

MALAYSIA

0035 (0)2 261 03 710

1800-88-9999

AUSTRIA

BELGIUM

BRAZIL

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

0800-124-421

4004-0000 www.samsung.com/at www.samsung.com/be www.samsung.com/br

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mx

NETHERLANDS 0900 20 200 88 (€ 0,10/min) www.samsung.com/nl

NEW ZEALAND 0800SAMSUNG(726-7864)

NORWAY

PANAMA

Web Site

www.samsung.com/lt www.samsung.com/be www.samsung.com/my www.samsung.com/nz

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ca

815-56 480

800-7267 www.samsung.com/no www.samsung.com/latin

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

800-726-7864 (SAMSUNG)

800-810-5858

010- 6475 1880

01-8000-112-112

0-800-507-7267 www.samsung.com/latin

844 000 844 www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

70 70 19 70 www.samsung.com/dk

ECUADOR 1-800-10-7267

EL SALVADOR 800-6225 www.samsung.com/cl www.samsung.com.cn

www.samsung.com/co www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL 80 8 200 128

PUERTO RICO 1-800-682-3180

REP.

DOMINICA

REPUBLIC OF

IRELAND

RUSSIA

SINGAPORE

1800-10-SAMSUNG

(7267864)

0 801 801 881

022-607-93-33

1-800-751-2676

0818 717 100

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/uk www.samsung.ru

www.samsung.com/sg

ESTONIA

KAZAHSTAN

800-7267

8-10-800-500-55-500 www.samsung.ee

www.samsung.kz

SLOVAKIA

SOUTH

AFRICA

0800-SAMSUNG (726786)

0860 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/sk www.samsung.com/za

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

FINLAND

FRANCE

030-6227 515

3260 SAMSUNG or

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min) www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr

SPAIN

SWEDEN

902 10 11 30

0771-400 200 www.samsung.com/es www.samsung.com/se

GERMANY 01805 - 121213

(€ 0,14/min) www.samsung.de

SWITZERLAND 0800-7267864

TAIWAN 0800-329-999 www.samsung.com/ch/ www.samsung.com/tw

GUATEMALA

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

1-800-299-0013

3698 4698

06-80-SAMSUNG (7267864)

3030 8282

1800 110011 www.samsung.com/latin www.samsung.com/hk www.samsung.com/hu www.samsung.com/in/

THAILAND

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

1800-29-3232

02-689-3232

1-800-7267-864

444 77 11 www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com.tr

INDONESIA

ITALIA

0800-112-8888

800-SAMSUNG(7267864)

800-048989 www.samsung.com/id www.samsung.com/it

U.A.E

U.K

U.S.A.

800-SAMSUNG (7267864)

0870 SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/mea www.samsung.com/uk www.samsung.com

JAMAICA 1-800-234-7267 www.samsung.com/latin

UKRAINE

UZBEKISTAN

8-800-502-0000

8-800-120-0400 www.samsung.ua

www.samsung.com.uz

JAPAN

LATVIA

0120-327-527

800-7267 www.samsung.com/jp www.samsung.com/lv/ index.htm

VENEZUELA

VIETNAM

0-800-100-5303

1 800 588 889 www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

C

UPRINS

Despre acest manual de utilizare .................................................................................................................................i

Găsirea mai multor informaţii .......................................................................................................................................i

Informaţii pentru siguranţă şi reglementări .................................................................................................................. ii

1. Introducere

Caracteristici speciale ............................................................................................................................................. 1.1

Prezentarea generală a aparatului .......................................................................................................................... 1.2

Prezentare generală a panoului de comandă ......................................................................................................... 1.3

Înţelegerea panoului de control ............................................................................................................................... 1.4

Leduri .................................................................................................................................................................. 1.4

Butonul stop ........................................................................................................................................................ 1.4

2. Prezentare general ă a software-ului

Software livrat ......................................................................................................................................................... 2.1

Caracteristicile driverului de imprimantă ................................................................................................................. 2.1

Cerinţe de sistem .................................................................................................................................................... 2.2

3. Pentru început

Instalarea echipamentului ....................................................................................................................................... 3.1

Configurarea reţelei ................................................................................................................................................. 3.1

Sisteme de operare acceptate ............................................................................................................................ 3.2

Utilizarea programului SetIP ................................................................................................................................... 3.2

Instalarea software-ului ........................................................................................................................................... 3.3

Reglarea de altitudine ............................................................................................................................................. 3.4

4. Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare

Selectarea suportului de imprimare ........................................................................................................................ 4.1

Recomandări pentru selectarea şi stocarea suporturilor de imprimare .............................................................. 4.1

Specificaţii privind suportul de imprimare ........................................................................................................... 4.2

Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale ........................................................................................ 4.3

Verificarea amplasamentului produsului imprimat ................................................................................................... 4.4

Încărcarea hârtiei .................................................................................................................................................... 4.4

În tavă ................................................................................................................................................................. 4.4

Utilizare modului alimentare manuală ................................................................................................................. 4.7

Imprimarea pe materiale de imprimare speciale ..................................................................................................... 4.8

Imprimarea pe plicuri .......................................................................................................................................... 4.8

Imprimarea pe etichete ....................................................................................................................................... 4.8

Imprimarea pe folie transparentă ........................................................................................................................ 4.9

Imprimarea pe hârtie preimprimată ..................................................................................................................... 4.9

Imprimarea pe carton sau materiale cu dimensiuni particularizate ................................................................... 4.10

Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie .................................................................................................................. 4.10

5. No ţiuni de bază pentru imprimare

Imprimarea unui document ..................................................................................................................................... 5.1

Anularea unei lucrări de imprimare ......................................................................................................................... 5.1

6. Între ţinerea

Imprimarea unui raport de configuraţie a aparatului ............................................................................................... 6.1

Curăţarea aparatului dvs ......................................................................................................................................... 6.1

Curăţarea exteriorului ......................................................................................................................................... 6.1

Curăţarea interiorului .......................................................................................................................................... 6.1

Întreţinerea cartuşului .............................................................................................................................................. 6.3

Depozitarea cartuşului de imprimare .................................................................................................................. 6.3

Durata estimată de viaţă a cartuşului ................................................................................................................. 6.3

Redistribuirea tonerului ........................................................................................................................................... 6.3

Înlocuirea cartuşului de imprimare .......................................................................................................................... 6.4

Înlocuirea unităţii de prelucrare a imaginilor ............................................................................................................ 6.5

Înlocuirea rezervorului de toner uzat ....................................................................................................................... 6.7

Piese de schimb pentru întreţinere ......................................................................................................................... 6.8

Gestionarea aparatului utilizând site-ul web ........................................................................................................... 6.8

7. Depanarea

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie ............................................................................................................. 7.1

Îndepărtarea blocajelor de hârtie ............................................................................................................................ 7.1

În tava 1 .............................................................................................................................................................. 7.1

În tava opţională ................................................................................................................................................. 7.3

Rezolvarea altor probleme ...................................................................................................................................... 7.4

Probleme de alimentare cu hârtie ....................................................................................................................... 7.4

Probleme de imprimare ...................................................................................................................................... 7.4

Probleme de calitate a imprimării ....................................................................................................................... 7.6

Probleme obişnuite pentru Windows .................................................................................................................. 7.9

Probleme obişnuite pentru PostScript .............................................................................................................. 7.10

Probleme obişnuite cu Linux ............................................................................................................................. 7.10

Probleme obişnuite cu Macintosh ..................................................................................................................... 7.11

8. Comandarea consumabilelor şi accesoriilor

Consumabile ........................................................................................................................................................... 8.1

Accesorii .................................................................................................................................................................. 8.1

Cum se achiziţionează ............................................................................................................................................ 8.1

9. Instalarea accesoriilor

Măsuri de prevedere care trebuie luate la instalarea accesoriilor ........................................................................... 9.1

Instalarea unui modul de memorie .......................................................................................................................... 9.1

Activarea memoriei adăugate în caracteristicile PS ale imprimantei .................................................................. 9.2

10. Specifica ţii

11. Glosar

Index

Despre acest manual de utilizare

Acest manual de utilizare furnizează informaţii despre înţelegerea de bază a aparatului precum şi explicaţii detaliate pentru fiecare pas în timpul utilizării. Toţi utilizatorii, fie începători, fie profesionişti pot consulta acest manual de utilizare pentru instalarea şi utilizarea aparatului.

Explicaţiile sunt bazate în mare parte pe sistemul de operare Microsoft

Windows.

Unii termeni din manual sunt utilizaţi interschimbabil, precum mai jos.

• Document este sinonim cu original.

• Hârtie este sinonimă cu mediu, sau mediu de imprimare.

• Numele modelului precum CLP-3xx Series este sinonim cu aparatul.

Următorul tabel prezintă convenţiile acestui manual.

Conven ţie

Descriere

Aldin

Notă Utilizată pentru informaţii suplimentare sau specificaţii detaliate ale funcţiilor şi caracteristicilor aparatului.

Atenţie

Utilizat pentru texte de pe afişaj sau de pe etichetele prezente pe aparat.

Utilizat pentru a oferi utilizatorilor informaţii pentru a proteja aparatul de posibile deteriorări mecanice sau defectări.

Notă de subsol

Exemplu

Pornire

Not ă

Formatul datei poate diferi de la ţară la ţară.

Aten ţie

Nu atingeţi partea inferioară verde a cartuşului de imprimare.

a. pagini pe minut

(Pentru mai multe informaţii, consultaţi

pagina 1.1.)

Utilizată pentru a furniza informaţii mai detaliate asupra unor cuvinte sau fraze.

Utilizat pentru a ghida utilizatorii la pagina de referinţă pentru informaţii suplimentare detaliate.

(Pentru mai multe informaţii, consultaţi

pagina 1.1.)

G ăsirea mai multor informaţii

Puteţi găsi informaţii pentru configurarea şi utilizarea aparatului din următoarele resurse, fie imprimate, fie afişate pe ecran.

Ghid de instalare rapid ă

Furnizează informaţii despre configurarea aparatului şi aceasta necesită să respectaţi instrucţiunile din ghid pentru a pregăti aparatul.

Manual de utilizare online

Ajutor pentru driverul imprimantei

Vă furnizează instrucţiuni pas cu pas pentru utilizarea integrală a caracteristicilor aparatului şi conţine informaţii pentru întreţinerea aparatului, depanare şi instalarea accesoriilor.

De asemenea, acest manual de utilizare conţine o Secţiune de software care vă oferă informaţii despre modul de imprimare a documentelor cu aparatul dvs. pe diverse sisteme de operare şi modul de utilizare a programelor utilitare software furnizate.

Not ă

Nu aveţi posibilitatea să accesaţi manualul de utilizare din directorul Manual de pe CD-ul cu software-ul imprimantei.

Vă pune la dispoziţie informaţii de ajutor cu privire al proprietăţile driverului imprimantei şi instrucţiuni în vederea configurării caracteristicilor pentru imprimare. Pentru a accesa ecranul de ajutor pentru driverul imprimantei, faceţi clic pe Help din caseta de dialog pentru caracteristicile imprimantei.

Samsung site web

Dacă aveţi acces la Internet, puteţi obţine ajutor, asistenţă, drivere de imprimantă, manuale şi informaţii pentru comandare de la site-ul web

Samsung, www.samsungprinter.com

.

i

Informa ţii pentru siguranţă şi reglementări

Prevederi importante şi Informaţii pentru siguran ţă

La utilizarea dispozitivului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a persoanelor:

1 Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni.

2 Utilizaţi bunul simţ la fiecare utilizare a aparatelor electrice.

3 Respectaţi toate avertismentele şi instrucţiunile marcate pe dispozitiv şi în materialele ce însoţesc dispozitivul.

4 Daca o instrucţiune de utilizare pare să contrazică informaţiile de siguranţă, urmaţi informaţiile de siguranţă. Este posibil să fi înţeles greşit instrucţiunea de utilizare. Dacă nu puteţi rezolva contradicţia, pentru asistenţă contactaţi reprezentantul de vânzări sau de service.

5 Deconectaţi dispozitivul de la priza de CA de perete înainte de curăţare. Nu utilizaţi agenţi de curăţare lichizi sau aerosol. Pentru curăţare utilizaţi numai o lavetă umedă.

6 Nu aşezaţi dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă.

Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.

7 Dispozitivul nu trebuie aşezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiţionat sau conductă de ventilaţie.

8 Nu permiteţi prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasaţi dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.

9 Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanţele şi poate provoca pericol de foc sau şoc electric.

10 Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de CA sau de interfaţă ale PC-ului.

11 Nu împingeţi niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau şoc electric.

Nu vărsaţi lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.

12 Pentru a reduce pericolul de şoc electric nu dezasamblaţi dispozitivul. Când este necesară repararea, duceţi dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri.

Reasamblarea incorectă poate provoca şoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.

13 Deconectaţi dispozitivul de la PC şi de la priza de CA şi recurgeţi la personal calificat de service în următoarele condiţii:

• Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.

• Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.

• Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.

• Dacă dispozitivul nu funcţionează adecvat, instrucţiunile fiind respectate.

• Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.

• Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită şi distinctă a performanţelor.

14 Reglaţi numai acele comenzi precizate în instrucţiunile de utilizare.

Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune şi poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcţionare.

15 Evitaţi utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de şoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectaţi alimentarea cu CA pe parcursul furtunii.

16 Dacă imprimaţi în mod continuu multiple pagini, suprafaţa tăvii de ieşire se poate încălzi. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa şi ţineţi copiii la distanţă.

17 Pentru funcţionarea în siguranţă trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizaţi un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG

1 mare.

sau mai

18 PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.

Argumente Ecologice şi de Siguranţă

Declara ţie de Siguranţă Laser

Imprimanta este certificată în S.U. pentru a se conforma cerinţelor

DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) şi în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerinţelor IEC 825.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiaţii laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreţinerii utilizatorului sau în condiţii de service prescrise.

Avertisment

Nu utilizaţi şi nu efectuaţi service la imprimantă având capacul de protecţie înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar şi invizibilă, vă poate afecta ochii.

ii

1 AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a persoanelor:

Siguran ţa Ozonului

În timpul funcţionării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului.

Totuşi, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat

într-o zonă bine ventilată.

Daca aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la ozon vă rugăm contactaţi cel mai apropiat comerciant Samsung.

Economie de Energie

Această imprimantă conţine tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primeşte date o perioadă

îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.

ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în

Statele Unite.

Pentru mai multe informaţii despre programul ENERGY STAR vizitaţi http://www.energystar.gov.

Reciclare

Vă rugăm reciclaţi sau înlăturaţi materialele de

împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil şi ecologic.

Evacuarea corect ă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatur ă electrică şi electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Emisii în Frecven ţă Radio

Reglement ări FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC.

Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii:

• Acest dispozitiv nu va cauza interferenţe periculoase şi

• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă captată, inclusiv interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează absenţa interferenţelor într-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament provoacă interferenţe recepţiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.

• Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.

• Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.

• Pentru ajutor consultaţi comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.

iii

Aten ţie

Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producătorul responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglement ări asupra Interferenţelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depăşeşte limitele de emisii în frecvenţă radio ale

Clasei B pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul pentru echipamente ce provoacă interferenţe numit „Aparate Digitale”,

ICES-003 al Industriei şi Ştiinţei Canadiene.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003

édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Declara ţie de Conformitate (Ţări Europene)

Aprob ări şi Certificări

Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declaraţia de conformitate a Samsung Electronics Co.,

Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/EEC de la datele indicate.

Ianuarie 1, 1995

: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasa.

Ianuarie 1, 1996

: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

Martie 9, 1999

: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţie şi recunoaşterea comună a conformităţii.

O declaraţie completă, ce defineşte Directivele relevante şi standardele la care se face referinţă pot fi obţinute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.

Înlocuirea prizei montate

(numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul de alimentare pentru aceast aparat este prevăzut cu o mufă

(BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranţă de 13 amperi. Când schimbaţi sau examinaţi siguranţa, trebuie să re-montaţi siguranţa corectă de

13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiţi capacul siguranţei. Dacă aţi pierdut capacul siguranţei nu utilizaţi mufa până când nu montaţi alt capac.

Vă rugăm contactaţi persoana de la care aţi cumpărat aparatul.

Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie şi poate fi potrivită. Totuşi, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize normale de 13 amperi. Trebuie să cumpăraţi un adaptor adecvat pentru mufă. Nu

îndepărtaţi mufa turnată.

Avertisment

Dac ă tăiaţi mufa turnată, aruncaţi-o cât mai curând.

Nu pute ţi refolosi mufa şi există pericolul de şoc electric dacă o introduce ţi într-o priză.

Avertisment important: Acest aparat trebuie s ă fie împământat.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

• verde şi galben: împământare

• albastru: nul

• maro: fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedaţi astfel:

Trebuie să conectaţi firul cu verde şi galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranţă „simbolul de împământare” sau la culoarea verde şi galben sau verde.

Trebuie să conectaţi firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectaţi firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roşie.

Trebuie să aveţi o siguranţă de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul de distribuţie.

iv

v

1

Introducere

Vă felicităm pentru achiziţionarea imprimantei dumneavoastră.

Acest capitol cuprinde:

Caracteristici speciale

Prezentarea general ă a aparatului

Prezentare general ă a panoului de comandă

În ţelegerea panoului de control

Not ă

Unele caracteristici sunt opţionale. Vă rugăm verificaţi

secţiunea specificaţii. (Consultaţi „Specificaţii” la pagina 10.1.)

Caracteristici speciale

Noul dvs. aparat este echipat cu caracteristici speciale.

Imprimare la calitate şi viteză excelente

• Aveţi posibilitatea să imprimaţi într-o gamă completă de culori utilizând azuriu (cyan), purpuriu (magenta), galben şi negru.

• Puteţi imprima cu o rezoluţie de până la 2.400 x 600 dpi.

Consultaţi Secţiunea de software.

• Aparatul dumneavoastră imprimă hârtie în formatul A4 până la 19 ppm color.

a

în modul alb/negru şi 5 ppm în modul

• Aparatul verifică continentul pe care vă aflaţi şi setează automat nuanţele pentru iarbă şi pentru cer astfel încât să se potrivească cu preferinţa coloristică a continentului respectiv. Pentru informaţii detaliate, consultaţi Secţiune de software.

Utilizarea cu flexibilitate a op ţiunile diferite pentru hârtie

• Tava standard de 150 de coli acceptă hârtie de dimensiuni A4/Letter, precum şi materiale speciale, cum ar fi coli cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni particularizate, cărţi poştale, folii transparente şi hârtie grea.

Tava de 150 coli 1 şi tava opţională de 250 coli 2 acceptă hârtie simplă de diferite dimensiuni.

Crearea documentelor profesionale

• Imprimaţi filigrane. Puteţi particulariza documentele dumneavoastră cu mesaje, precum „Confidenţial”.

Consultaţi Secţiunea de software.

• Imprimaţi postere. Textul şi imaginile fiecărei pagini ale documentului sunt mărite şi imprimate în cadrul foii de hârtie, după care pot fi lipite împreună pentru a forma un poster. Consultaţi Secţiunea de software.

• Imprimaţi broşuri. Această caracteristică vă dă posibilitatea să imprimaţi cu uşurinţă un document pentru a crea o broşură. După imprimare, nu trebuie decât să împăturiţi şi să capsaţi paginile. Consultaţi

Secţiunea de software.

Economisire de timp şi bani

• Pentru a economisi hârtie, puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

• Acest aparat economiseşte energia electrică prin reducerea substanţială a consumului de putere atunci când nu este utilizată.

• Puteţi imprima pe ambele feţe ale colii de hârtie

(imprimare manual

ă pe două feţe) în Windows şi în

Macintosh. Consultaţi Secţiunea de software.

Extinde ţi capacitatea maşinii

• Maşina are un slot de memorie suplimentar pentru

extinderea memoriei. (Pagina 8.1)

• Emulaţie Zoran IPS* compatibilă cu Emulaţie

PostScript 3

* (PS) permite imprimarea PS.

* Emulaţie Zoran IPS compatibilă cu PostScript 3

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Toate drepturile rezervate. Zoran, logoul Zoran, IPS/PS3, şi

OneImage sunt mărci de comerţ ale Zoran Corporation.

* 136 Fonturi PS3

Conţine UFST şi MicroType de la Monotype Imaging Inc.

Imprimare în diferite medii

• Aveţi posibilitatea să imprimaţi cu sistemele

Windows 2000

şi Windows XP/2003/Vista precum şi cu Linux şi Macintosh.

• Aparatul este echipat cu o interfaţă USB şi cu o interfaţă de reţea.

a. pagini pe minut

1

.1

<Introducere>

Acestea sunt principalele componente ale maşinii.

Prezentarea general ă a aparatului

• Figura de mai sus prezintă aparatul dumneavoastră cu toate accesoriile disponibile. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 8.1.)

• Simbolul

* denotă un dispozitiv opţional.

5

6

7

3

4

1

2 capac superior tav ă de ieşire (faţa în jos) panoul de comand ă capacul tabloului de comand ă mâner tava 1 tav ă opţională

*

8

9 capac frontal suport ie şire

10 capacul din spate

11 comutator alimentare

12 port re ţea

13 port USB

14 priz ă de alimentare

Not ă

• Toate imaginile din acest manual de utilizare pot diferi de aparatul dumneavoastră în funcţie de opţiuni sau modele.

• Suprafaţa tăvii de ieşire poate deveni fierbinte dacă imprimaţi un mare număr de pagini odată. Vă rugăm să nu atingeţi suprafaţa şi nu permiteţi copiilor să se apropie.

1

.2

<Introducere>

Prezentare general ă a panoului de comandă

1

2

3

Culori toner

: Prezintă starea fiecărui cartuş de imprimare. Consultaţi Ledul de stare cu mesajele pentru cartuşele de imprimare la pagina 1.4.

Stare

: Prezintă starea aparatului. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Înţelegerea panoului de control” la pagina 1.4.)

Oprire

: Opreşte o operaţie în orice moment şi are şi alte funcţii. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Înţelegerea panoului de control” la pagina 1.4.)

1

.3

<Introducere>

În ţelegerea panoului de control

Leduri

Culoarea ledului de

Stare

şi a ledului culori toner indică starea curentă a aparatului.

Led de Stare

Luminează în verde

Luminează intermitent, lent, în verde

Luminează intermitent, rapid, în verde

Luminează în roşu

Led culori toner

Toate ledurile stinse Aparatul este pregătit de imprimare.

Toate ledurile stinse Aparatul primeşte date de la calculator.

Toate ledurile stinse Aparatul imprimă date.

Descriere

Toate ledurile stinse • Există un defect la aparat, cum ar fi hârtie blocată, capac deschis, nu există hârtie, rezervorul de toner uzat nu este instalat sau este plin.

• Aparatul are un defect care necesită service, cum ar fi LSU defectă, siguranţă defectă sau ITB defect.

Contactaţi reprezentantul de vânzări.

Luminează în verde

Luminează intermitent în roşu

Luminează în roşu

Ledul luminează intermitent în roşu

Ledul luminează în roşu

Ledul luminează în roşu

Când cartuşul de toner corespunzător ledului este aproape gol.

Cartuşul de imprimare respectiv este aproape gol. Puteţi imprima dar calitatea nu este corespunzătoare.

• Cartuşul de imprimare respectiv este total epuizat. Nu puteţi imprima.

• Cartuşul de imprimare respectiv este defect.

Luminează în verde Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roşu

Aparatul se încălzeşte.

Not ă

Toate defectele de imprimare apar în fereastra Smart Panel a programului.

Butonul stop

Led de Stare

Se imprimă o pagină de probă

Imprimarea fişierelor de configurare

Anularea unei lucrări de imprimare

Descriere

În modul Ready (Pregătit), apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 2 secunde, până când ledul Stare se aprinde intermitent lent, apoi eliberaţi-l.

În modul Ready (Pregătit), apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 5 secunde, până când ledul Stare se aprinde intermitent rapid, apoi eliberaţi-l.

Apăsaţi acest buton în timpul imprimării. Ledul roşu luminează cu intermitenţă în timp ce lucrarea de imprimare este ştearsă atât in aparat cât şi din calculator, apoi aparatul revine în modul Ready. Această operaţie poate dura un timp, în funcţie de dimensiunea lucrării de imprimare.

1

.4

<Introducere>

2

Prezentare general ă a software-ului

Acest capitol vă oferă o prezentare generală a software-ului livrat

împreună cu aparatul. În Secţiunea de software, sunt date detalii suplimentare despre utilizarea software-ului.

Acest capitol cuprinde:

Software livrat

Caracteristicile driverului de imprimant ă

Cerin ţe de sistem

Software livrat

Trebuie să instalaţi software-ul aparatului utilizând CD-urile livrate, după ce aţi instalat aparatul şi l-aţi conectat la computerul dumneavoastră.

Fiecare CD vă furnizează următorul software:

CD

CD cu software-ul imprimantei

Cuprins

Windows • Driver imprimantă: Utilizaţi acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor aparatului.

Fişier (PPD) de descriere a

imprimantei PostScript (PPD)

:

Utilizaţi driverul PostScript pentru a imprima documente cu fonturi complexe şi imagini în limbaj PS.

Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizaţi starea aparatului şi vă avertizează când survine o eroare în timpul imprimării.

SetIP: Utilizaţi acest program pentru a seta adresele TCP/IP a aparatului dvs.

• Manual de utilizare, în format PDF

Linux • Fişier (PPD) de descriere a

imprimantei PostScript (PPD)

:

Utilizaţi acest driver pentru a comanda aparatul cu un computer Linux şi pentru a imprima documente.

Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizaţi starea aparatului şi vă avertizează când survine o eroare în timpul imprimării.

CD Cuprins

Macintosh • Fişier (PPD) de descriere a

imprimantei PostScript (PPD)

:

Utilizaţi acest fişier pentru a comanda aparatul cu un computer Macintosh şi pentru a imprima documente.

Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizaţi starea aparatului şi vă avertizează când survine o eroare în timpul imprimării.

Caracteristicile driverului de imprimant ă

Driverele imprimantei dvs. acceptă următoarele caracteristici standard:

• Selectarea sursei de hârtie

• Dimensiunea hârtiei, orientarea şi tipul de suport de imprimare

• Numărul de copii

În mod suplimentar, puteţi utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. Tabelul de mai jos afişează o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de driverele imprimantei:

Driverul imprimantei

Caracteristic ă

Modul imprimare color

Opţiune de calitate a aparatului

Imprimare postere

Imprimare manuală pe două feţe

Mai multe pagini pe coală

(câte N)

Imprimare cu încadrare în pagină

Imprimare la scară

Imprimare broşură

Filigran

Suprapunere

Windows

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Linux

O

O

X

X

Macintosh

O

O

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

Not ă

Dacă doriţi să schimbaţi limbajul de imprimare, mergeţi la proprietăţile imprimantei şi schimbaţi limbajul de imprimare în fila

Printer.

2

.1

<Prezentare generală a software-ului>

Driver PostScript

Caracteristic ă

Modul imprimare color

Opţiune de calitate a aparatului

Imprimare postere

Mai multe pagini pe coală

(câte N)

Imprimare cu încadrare în pagină

Imprimare la scară

Filigran

Suprapunere

Windows

O

O

Linux

O

O

Macintosh

O

O

X

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X

O

X

X

Cerin ţe de sistem

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că sistemul dvs. îndeplineşte următoarele cerinţe:

Windows

Aparatul dvs. suportă următoarele sisteme de operare Windows.

Cerin ţe (recomandate)

Sistem de operare

CPU RAM

Spa ţiu liber pe hard disk

300 MB Windows

2000

Windows

XP

Windows

2003

Server

Windows

Vista

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 3 GHz

64 MB

(128 MB)

128 MB

(256 MB)

128 MB

(512 MB)

512 MB

(1.024 MB)

1,5 GB

1,25 GB până la

2 GB

15 GB

Not ă

• Pentru toate sistemele de operare Windows este necesar minimum Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară.

• Pentru Windows 2000/XP/2003/Vista, utilizatorii care au drept de administrator pot instala software-ul.

Linux

Element

Sistem de operare

CPU

RAM

Spaţiu liber pe hard disk

Software

Cerin ţe

• Red Hat 8 ~ 9

• Fedora Core 1 ~ 4

• Mandrake 9.2 ~ 10.1

• SuSE 8.2 ~ 9.2

Pentium IV 1 GHz sau mai puternic

256 MB sau mai mult

1 GB sau mai mult

• Linux Kernel 2.4 sau o versiune ulterioară

• Glibc 2.2 sau o versiune ulterioară

• CUPS

Macintosh

Element

Sistem de operare

CPU

RAM

Hard disk

Conexiune

Cerin ţe

Mac OS 10.3 ~ 10.4

Procesor Intel

PowerPC G4 /G5

512 MB pentru computer Mac pe bază

Intel,

128 MB pentru computer Mac pe bază

Power-PC

1 GB

Interfaţă USB sau interfaţă de reţea

2

.2

<Prezentare generală a software-ului>

3

Pentru început

Acest capitol vă oferă instrucţiuni pas cu pas în vederea instalării aparatului.

Acest capitol cuprinde:

Instalarea echipamentului

Configurarea re ţelei

Instalarea software-ului

Reglarea de altitudine

Instalarea echipamentului

Această secţiune prezintă paşii de instalare a echipamentului, care sunt explicaţi în Ghidul de instalare rapidă. Citiţi neapărat Ghidul de instalare rapidă şi parcurgeţi următorii paşi.

1

Alegeţi un amplasament stabil.

Stabiliţi un loc drept şi stabil, cu spaţiu adecvat pentru circulaţia aerului. Asiguraţi un spaţiu suplimentar pentru deschiderea capacelor şi tăvilor.

Zona trebuie să fie bine ventilată şi departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, frig şi umiditate. Nu aşezaţi maşina aproape de marginile biroului sau ale mesei.

Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât să nu fie

înclinat cu mai mult de 2 mm. În caz contrar, calitatea imprimării poate fi afectată.

2

Despachetaţi aparatul şi verificaţi toate componentele incluse.

3

Îndepărtaţi banda ce ţine aparatul strâns.

4

Instalaţi ambele cartuşe de imprimare.

5

Încărcaţi hârtie. (Consultaţi „Încărcarea hârtiei” la pagina 4.4.)

6

Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt conectate la aparat.

7

Porniţi aparatul.

Aten ţie

Când mutaţi aparatul, nu îl înclinaţi sau nu îl întoarceţi cu faţa în jos. În caz contrar, interiorul aparatului poate fi murdărit de toner, care poate cauza deteriorarea aparatului sau o imprimare de calitate necorespunzătoare.

Configurarea re ţelei

Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea pe aparat, pentru a îl utiliza ca imprimantă de reţea.

Not ă

Dacă doriţi să utilizaţi cablul USB, conectaţi cablul între un computer şi aparatul dumneavoastră. Apoi, consultaţi partea de instalarea a software-ului din Secţiunea de software.

Imprimarea este adecvată pentru altitudini mai mici de 1.000 m.

Pentru a optimiza imprimarea, consultaţi setarea de altitudine.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 3.4.

3

.1

<Pentru început>

Sisteme de operare acceptate

Următorul tabel prezintă mediile de reţea acceptate de maşină:

Element Cerin ţe

Interfaţă de reţea

Sistem de operare de reţea

10/100 Base-TX

Windows 2000/XP/Vista

Diverse sisteme de operare Linux

Mac OS 10.3 ~ 10.4

Protocoale de reţea TCP/IP, DLC/LLC, IPP, SNMP

Server cu adresare dinamică

DHCP, BOOTP

Not ă

SyncThru™ Web Admin Service: Soluţie Web de management imprimantă pentru administratori de reţea.

SyncThru™ Web Admin Service

vă oferă un mod eficient de administrare a dispozitivelor de reţea, precum şi posibilitatea de a monitoriza şi repara de la distanţă echipamentele de reţea, din orice locaţie cu acces la Internet. Descărcaţi acest program de la adresa

http://solution.samsungprinter.com

.

SyncThru™ Web Service: Un server Web încorporat în serverul de imprimare de reţea, care vă permite să configuraţi parametrii de reţea necesari pentru ca imprimanta să se conecteze la diferite medii de reţea.

SetIP: Program utilitar care vă permite să selectaţi o interfaţă de reţea şi să configuraţi manual adresele IP pentru a fi utilizate cu protocolul TCP/IP. Consultaţi Utilizarea programului SetIP de la

pagina 3.2.

Utilizarea programului SetIP

Acest program este destinat setării de reţea IP utilizând adresa MAC, care reprezintă numărul de serie hardware al interfeţei sau plăcii de imprimantă de reţea. În mod special, este responsabilitatea administratorului de reţea să seteze, în acelaşi timp, diferite valori IP de reţea.

1

Introduceţi CD-ul care conţine driver-ul de instalare, furnizat

împreună cu echipamentul dumneavoastră.

2

Deschideţi Windows Explorer şi apoi deschideţi unitatea X. (X reprezintă unitatea dumneavoastră CD-ROM.)

3

Executaţi dublu-clic pe Application > SetIP.

4

Deschideţi folderul de limbă pe care doriţi să-l utilizaţi.

5

Executaţi dublu-clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.

6

Din meniul Windows Start, selectaţi Programe > Samsung Network

Printer Utilities

> SetIP.

7

Selectaţi denumirea imprimantei dumneavoastră şi executaţi clic pe

" ".

Not ă

Dacă nu puteţi găsi denumirea imprimantei dumneavoastră, executaţi clic pe " " pentru a reîmprospăta lista.

8

Introduceţi adresa MAC a plăcii de reţea, adresa IP, masca de subreţea, portul de conectare implicit, şi apoi executaţi clic pe Apply.

Not ă

Dacă nu cunoaşteţi adresa MAC a plăcii de reţea, tipăriţi raportul de informaţii reţea al echipamentului.

9

Executaţi clic pe OK pentru a confirma setările.

10

Executaţi clic pe Exit pentru a închide programul SetIP.

Not ă

Dacă doriţi să configuraţi protocolul de reţea DHCP, accesaţi http:/

/developer.apple.com/networking/bonjour/download/, selectaţi programul Bonjour for Windows din sistemul de operare al computerului dumneavoastră şi instalaţi programul. Acest program vă va permite să fixaţi automat parametrul de reţea.

Respectaţi instrucţiunile din fereastra de instalare. Acest program nu acceptă Linux.

3

.2

<Pentru început>

Instalarea software-ului

Pentru imprimare, trebuie să instalaţi software-ul aparatului. Software-ul include drivere, aplicaţii, şi alte programe prietenoase.

Not ă

• Următoarea procedură este valabilă la utilizarea aparatului ca imprimantă de reţea. Dacă doriţi să conectaţi un dispozitiv prin cablu USB, consultaţi Secţiunea de software.

• Următoarea procedură este bazată pe sistemul de operare

Windows XP. Procedura şi fereastra popup care apare în timpul instalării pot diferi în funcţie de sistemul de operare, de caracteristicile imprimantei, sau de interfaţa utilizată.

(Consultaţi Secţiunea de software.)

1

Asiguraţi-vă că setarea reţelei pentru aparatul dumneavoastră este

completă. (Consultaţi „Configurarea reţelei” la pagina 3.1.) Toate

aplicaţiile care rulează pe computerul dumneavoastră trebuie închise

înainte de a începe instalarea.

2

Introduceţi CD-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ul va rula automat şi fereastra de instalare va fi afişată.

3

Faceţi clic pe Next.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start >

Executare

. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră şi apoi faceţi clic pe OK.

Dacă utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Start > Toate programele

> Accesorii > Executare, şi tastaţi X:\Setup.exe.

4

Selectaţi Typical installation for a network printer şi apoi faceţi clic pe Next.

5

Este afişată lista aparatelor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.

• Fereastra de mai sus poate suferi mici modificări, dacă reinstalaţi driver-ul.

View User's Guide: Vă permite să vizualizaţi Ghidul utilizatorului. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator, apoi deschideţi Ghidul utilizatorului.

• Dacă aparatul dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic pe

Update

pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP Port pentru a adăuga aparatul dumneavoastră în reţea. Pentru a adăuga aparatul în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru aparat.

Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a aparatului

dumneavoastră, imprimaţi o pagină Configuraţie reţea. (Consultaţi

„Imprimarea unui raport de configuraţie a aparatului” la pagina 6.1.)

• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul

Browse

.

Not ă

Dacă nu ştiţi cu siguranţă adresa IP, contactaţi administratorul

reţelei sau imprimaţi informaţiile de reţea. (Consultaţi

„Imprimarea unui raport de configuraţie a aparatului” la pagina 6.1.)

3

.3

<Pentru început>

6

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator al unui aparat Samsung, în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectaţi caseta/ele de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.

Not ă

Dacă aparatul nu funcţionează adecvat după instalare,

încercaţi să reinstalaţi driver-ul imprimantei. Consultaţi

Secţiunea de software.

Reglarea de altitudine

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, determinată de altitudinea la care se află imprimanta faţă de nivelul mării. Următoarele informaţii vă vor ghida în legătură cu modul de setare a imprimantei pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, aflaţi altitudinea la care utilizaţi imprimanta.

Valoare

1

Înălţime 3

2

Înălţime 2

3

Înălţime 1

4

Normal

0

1

Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de imprimantă de pe CD-ul cu software-ul de imprimantă furnizat.

2

Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel din bara de sarcini din

Windows (sau din Notification Area din Linux).

Puteţi, de asemenea, să faceţi clic pe Smart Panel din bara de stare din Mac OS X.

3

Faceţi clic pe Printer Setting.

4

Faceţi clic pe Setting > Altitude Adjustment. Selectaţi valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceţi clic pe Apply.

Not ă

Dacă aparatul dvs. este conectat la o reţea, ecranul SyncThru

Web Service

apare în mod automat. Faceţi clic pe Machine

Settings

> Setup (sau pe Machine Setup) > Altitude Adj.

Selectaţi valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceţi clic pe Apply.

3

.4

<Pentru început>

4

Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare

Acest capitol vă prezintă modul de selectare şi încărcare a suportului de imprimare pentru aparatul dvs.

Acest capitol cuprinde:

Selectarea suportului de imprimare

Verificarea amplasamentului produsului imprimat

Înc ărcarea hârtiei

Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie

Selectarea suportului de imprimare

Puteţi imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, plicuri şi etichete. Utilizaţi întotdeauna suporturi de imprimare care se potrivesc cu recomandările specifice aparatului dvs. Suporturile de imprimare care nu sunt conforme cu recomandările precizate în acest manual de utilizare pot cauza următoarele probleme:

• Calitate slabă a imprimării

• Creşterea numărului de blocaje ale hârtiei

• Uzura prematură a aparatului.

Caracteristicile, precum greutatea, compoziţia, granulaţia şi conţinutul de umiditate sunt factori importanţi care afectează performanţa aparatului şi calitatea imprimării. Când alegeţi materialele de imprimare, aveţi în vedere următoarele considerente:

• Tipul, dimensiunea şi greutatea suportului de imprimare pentru aparatul dvs. sunt descrise ulterior în această secţiune.

• Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeţi trebuie să corespundă proiectului dvs.

• Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele şi produc imagini mai clare şi mai vibrante.

• Netezimea suprafeţei: Netezimea suportului de imprimare afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.

Not ă

• Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această secţiune, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelurile inacceptabile de temperatură şi umiditate sau alte variabile asupra cărora

Samsung nu are control.

• Înainte de a achiziţiona cantităţi mari de suport de imprimare, asiguraţi-vă că acesta îndeplineşte cerinţele specificate în acest manual de utilizare.

Aten ţie

Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste specificaţii poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparaţii. Astfel de reparaţii nu sunt acoperite de garanţia de la

Samsung sau de acordurile de service.

Recomand ări pentru selectarea şi stocarea suporturilor de imprimare

Când selectaţi sau încărcaţi hârtie, plicuri sau alte materiale de imprimare, respectaţi aceste recomandări:

• Utilizaţi întotdeauna suporturi de imprimare care se conformează cu

specificaţiile din lista de la pagina 4.2.

• Încercarea de a imprima pe hârtie umedă, ondulată, încreţită sau fragmentată poate cauza blocaje de hârtie şi o calitate slabă a imprimării.

• Pentru o calitate de imprimare optimă, utilizaţi numai hârtie de copiator de înaltă calitate, special recomandată pentru utilizarea cu imprimante laser.

• Evitaţi să utilizaţi următoarele tipuri de suporturi:

- Hârtie cu scrisul în relief, cu perforaţii sau cu o textură care este prea netedă sau prea aspră

- Hârtie velină care se poate şterge

- Hârtie multi-paginată

- Hârtie sintetică şi hârtie reactivă termic

- Hârtie fără carbon şi calc.

Utilizarea acestor tipuri de hârtie poate avea ca rezultat blocaje de hârtie, mirosuri chimice şi deteriorarea aparatului.

• Depozitaţi suporturile de imprimare în ambalajul topului, până când sunteţi gata de a-l utiliza. Puneţi cutiile pe palete sau pe rafturi, nu pe podea. Nu puneţi obiecte grele deasupra hârtiei, indiferent dacă aceasta este împachetată sau despachetată. Feriţi suportul de imprimare de umezeală sau de alte condiţii care pot cauza încreţirea sau ondularea acestuia.

• Depozitaţi suportul de imprimare neutilizat la temperaturi între 15 °C şi

30 °C. Umiditatea relativă trebuie să fie cuprinsă între 10% şi 70%.

• Depozitaţi suportul de imprimare neutilizat într-un înveliş care îl izolează de umezeală, precum o cutie sau o pungă de plastic, pentru a împiedica contaminarea hârtiei cu praf şi umezeală.

• Încărcaţi tipurile de suporturi speciale coală cu coală în tava multifuncţională, pentru a evita blocajele de hârtie.

• Pentru a împiedica lipirea între ele a suporturilor de imprimare, precum colile de etichete, scoateţi-le pe măsură ce sunt imprimate.

4

.1

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

Specifica ţii privind suportul de imprimare

Hârtie simplă

Plic

Tip a

Dimensiune

Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

Executive

Statement

A5

A6

Monarch

No. 10

DL

C5

C6

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

184 x 267 mm

140 x 216 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

98 x 191 mm

105 x 241 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

Dimensiuni

• 60 până la 90 g/m tava 1

Greutate

• 60 până la 105 g/m

75 până la 90 g/m

2

pentru

2

pentru alimentare manuală în tava 1

2

Gros

Subţire

Etichete c

Folie transparentă d

No. 9

6 3/4

Faceţi referire la secţiunea Hârtie simplă

Faceţi referire la secţiunea Hârtie simplă

Letter, A4

98 x 225 mm

92 x 165 mm

Letter, A4

Carte poştală

Faceţi referire la secţiunea Hârtie simplă

Faceţi referire la secţiunea Hârtie simplă

101,6 x 152,4 mm

90 până la 105 g/m

60 până la 70 g/m

2

2

120 până la 150 g/m

138 până la 146 g/m

2

2

Carton

Dimensiune minimă (particularizată)

Dimensiune maximă (particularizată)

76 x 127 mm

216 x 356 mm

105 până la 163 g/m

60 până la 163 g/m a. Imprimanta acceptă o gamă largă de dimensiuni ale suportului de imprimare.

b. Capacitatea maximă poate varia în funcţie de greutatea, grosimea şi condiţiile de mediu aferente suportului.

c. Netezime: 100 - 250 (Sheffield).

d. Suporturi recomandate: Folie transparentă pentru o imprimantă laser color de 3M cum ar fi PP2500.

2

2

Capacitate b

• 150 coli de hârtie de 75 g/m

2 pentru tava 1

• 1 coală pentru alimentare manuală în tava 1

• 250 coli de hârtie de 75 g/m

2 pentru tava opţională

1 coală pentru alimentare manuală în tava 1

1 coală pentru alimentare manuală în tava 1

4

.2

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

Recomand speciale

Tip suport

Plicuri

ări pentru suporturi de imprimare

Recomand ări

• Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când selectaţi plicuri, luaţi în considerare următorii factori:

- Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depăşească 90 g/m

2

sau poate apărea blocajul hârtiei.

- Construcţie: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie poziţionate drept, cu o ondulare de mai puţin

6 mm şi nu trebuie să conţină aer.

- Condiţie: Plicurile nu trebuie să fie încreţite, crestate sau deteriorate în alt mod.

- Temperatură: Trebuie să utilizaţi plicuri care sunt compatibile cu căldura şi presiunea aparatului din timpul funcţionării.

• Utilizaţi numai plicuri bine construite, cu plieri rectilinii şi bine presate.

• Nu utilizaţi plicuri cu timbre.

• Nu utilizaţi plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptuşeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice.

• Nu utilizaţi plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.

• Asiguraţi-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungeşte până la colţul plicului.

Acceptabil

Inacceptabil

• Plicurile cu o adeziv protejat cu bandă sau cu mai multe clape care se pliază peste sigiliu trebuie să utilizeze substanţe adezive compatibile cu temperatura din cuptorul maşinii pentru 0,1 secunde.

Verificaţi specificaţiile aparatului dvs. pentru a vedea care este temperatura din cuptor, consultaţi

pagina 10.1. Clapele şi benzile suplimentare pot

cauza încreţire, îndoire sau blocaje şi chiar pot deteriora cuptorul.

• Pentru o calitate optimă a imprimării, poziţionaţi marginile nu mai aproape de 15 mm faţă de muchiile plicului.

• Evitaţi imprimarea peste zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.

Tip suport

Etichete

Carton sau materiale cu dimensiuni particularizate

Hârtie preimprimată

Recomand ări

• Pentru a evita defectarea aparatului, utilizaţi numai etichete proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser.

• Când selectaţi etichete, luaţi în considerare următorii factori:

- Adezivi: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului aparatului. Verificaţi specificaţiile aparatului dvs. pentru a vedea care este temperatura din cuptor, consultaţi

pagina 10.1.

- Aranjare: Utilizaţi numai etichete la care suportul nu este vizibil între ele. Etichetele se pot desprinde de pe colile care au spaţii între etichete, cauzând blocaje periculoase.

- Ondulare: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie poziţionate drept, cu o ondulare de cel mult

13 mm pe fiecare direcţie.

- Condiţie: Nu utilizaţi etichete cu cute, bule, sau alte indicii de separare.

• Asiguraţi-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza desprinderea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor aparatului.

• Nu treceţi de mai multe ori prin aparat aceeaşi coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin maşină.

• Nu utilizaţi etichete care sunt separate de coala suport sau prezintă cute, bule sau sunt deteriorate

în alt mod.

• Nu imprimaţi pe suporturi mai mici de 98 mm lăţime sau 148 mm lungime.

• În aplicaţia software, setaţi marginile la cel puţin

6,4 mm distanţă faţă de muchiile materialului.

• Antetul trebuie să fie imprimat cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei pentru

0,1 secunde. Verificaţi specificaţiile aparatului dvs. pentru a vedea care este temperatura din cuptor,

consultaţi pagina 10.1.

• Cerneala pentru antet trebuie să fie neinflamabilă şi nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.

• Formularele şi hârtia cu antet trebuie să fie sigilate

într-un înveliş care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările în timpul depozitării.

• Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele şi hârtia cu antet, verificaţi dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, este posibilă desprinderea cernelii umede de pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

4

.3

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

Verificarea amplasamentului produsului imprimat

Aparatul are o tavă de ieşire în care colile sunt colectate cu faţa în jos, în ordinea corespunzătoare.

2

Deschideţi capacul pentru hârtie şi extindeţi tava prin reglarea ghidajului pentru lăţimea hârtiei.

3

Îndoiţi colile de hârtie înapoi şi înainte pentru a separa paginile, apoi vânturaţi-le ţinându-le de o margine. Bateţi marginile teancului pe o suprafaţă plană pentru a le aduce la acelaşi nivel.

Not ă

• Dacă imprimaţi în mod continuu pagini multe, suprafaţa tăvii de ieşire poate deveni fierbinte. Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa şi ţineţi copiii la distanţă.

• Tava de ieşire a maşinii poate susţine 100 de coli de hârtie.

Scoateţi coli astfel încât tava să nu fie supraîncărcată.

Înc ărcarea hârtiei

În tav ă

Încărcaţi în tava 1 suporturile de imprimare pe care le utilizaţi pentru majoritatea lucrărilor dvs. de imprimare. Tava 1 poate susţine maximum

150 de coli de hârtie normală de 75 g/m

2

.

Puteţi achiziţiona o tavă opţională şi o puteţi ataşa sub tava standard

pentru a încărca încă 250 de coli de hârtie. (Consultaţi „Accesorii” la pagina 8.1.)

Înc ărcarea hârtiei în tava 1 sau în tava opţională

1

Trageţi tava afară din aparat.

4

Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în sus.

Asiguraţi-vă cu nu supraalimentaţi tava şi că toate cele patru colţuri sunt drepte în tavă şi se află sub aripioarele suport, aşa cum se prezintă mai jos. Supraalimentarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

4

.4

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

5

Apăsaţi pe ghidajul pentru lungime a hârtiei şi glisaţi-l spre interior până când acesta atinge uşor capătul teancului de hârtie.

Modificarea dimensiunii hârtiei din tav ă

Tava este presetată la mărimea Letter sau A4, în funcţie de ţara dumneavoastră. Pentru a modifica mărimea pe A4 sau Letter, trebuie să reglaţi corespunzător pârghia şi ghidajul pentru lăţimea hârtiei.

1

Trageţi tava afară din aparat. Deschideţi capacul pentru hârtie şi, dacă este necesar, scoateţi hârtia din tavă.

2

Dacă doriţi să modificaţi mărimea pe Letter, ţineţi apăsată pârghia de pe partea din spate a tăvii şi rotiţi pârghia în sensul acelor de ceasornic.

6

Închideţi capacul pentru hârtie.

7

Glisaţi tava înapoi în imprimantă până la cuplarea audibilă a acesteia.

3

Strângeţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi glisaţi-l până la marginea pârghiei.

Not ă

După ce încărcaţi hârtia, trebuie să setaţi imprimanta pentru dimensiunea şi tipul de hârtie şi pentru sursa în care aţi

încărcat-o. Consultaţi Secţiunea de software.

Not ă

Dacă doriţi să modificaţi mărimea pe A4, mai întâi deplasaţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei spre stânga şi rotiţi pârghia în sens contrar acelor de ceasornic. Dacă forţaţi pârghia, acest lucru ar putea deteriora tava.

4

.5

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

Pentru a modifica dimensiunea tăvii la altă dimensiune, trebuie să reglaţi corespunzător ghidajul pentru lungimea hârtiei.

1

Trageţi tava afară din aparat. Deschideţi capacul pentru hârtie şi, dacă este necesar, scoateţi hârtia din tavă.

5

Glisaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge uşor capătul teancului de hârtie. Apăsaţi pe ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi glisaţi-l spre marginea teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.

2

Apăsând şi deblocând dispozitivul de blocare a ghidajului din partea superioară a tăvii, trageţi manual tava afară.

Pentru hârtie mai mică decât cea cu dimensiune Letter, readuceţi ghidajele pentru hârtie la poziţiile lor iniţiale şi reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei.

Dacă hârtia de imprimat este mai scurtă de 222 mm, apăsaţi şi decuplaţi opritorul ghidajului din tavă şi împingeţi tava manual.

Reglaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei.

3

Încărcaţi hârtie în tavă.

4

Not ă

• Nu împingeţi prea departe ghidajele pentru lăţimea hârtiei pentru a nu deforma materialele.

• Dacă nu reglaţi ghidajele pentru lăţimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.

4

.6

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

6

Închideţi capacul pentru hârtie.

Utilizare modului alimentare manual ă

Dacă selectaţi alimentare manuală din opţiunea Sursă, puteţi încărca manual hârtia în tavă. Încărcarea manuală a hârtiei poate fi utilă atunci când verificaţi calitatea imprimării după imprimarea fiecărei pagini.

Dacă se produce blocajul hârtiei din tavă, încărcaţi câte o coală odată în tava multifuncţională.

1

Încărcaţi materialul de imprimat în tavă cu faţa de imprimat în sus.

7

Glisaţi tava înapoi în imprimantă până la cuplarea audibilă a acesteia.

Not ă

Dacă aţi reglat tava pentru utilizarea colilor mai scurte de 222 mm, este posibil ca tava să nu fie vizibilă din exteriorul imprimantei; verificaţi dacă tava este instalată.

2

Reglaţi ghidajul pentru hârtie astfel încât să atingă materialul de tipărit, dar fără a îndoi hârtia.

3

Când imprimaţi un document, trebuie să selectaţi Manual Feeder

(alimentare manual

ă) din opţiunea Sursă a aplicaţiei software şi apoi trebuie să selectaţi dimensiunea şi tipul de hârtie. Consultaţi

Secţiunea de software.

4

Apăsaţi butonul Oprire de pe aparat pentru a începe alimentarea.

Not ă

Dacă nu apăsaţi butonul după o pauză, hârtia va fi alimentată automat în aparat.

5

Imprimarea începe.

6

Dacă imprimaţi mai multe pagini, încărcaţi coala următoare după ce prima pagină a fost imprimată, apoi apăsaţi butonul Oprire.

7

Repetaţi acest pas pentru fiecare pagină care trebuie imprimată.

4

.7

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

Imprimarea pe materiale de imprimare speciale

Imprimarea pe plicuri

• Utilizaţi numai plicuri recomandate pentru aparatul dumneavoastră.

Înainte de a încărca plicurile în tavă, asiguraţi-vă că acestea nu sunt deteriorate şi nu sunt lipite unul de celălalt.

• Nu alimentaţi cu plicuri cu timbre.

• Nu utilizaţi niciodată plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptuşeli cretate sau sigilii auto-adezive.

Pentru a imprima pe plic:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi un plic în tavă cu clapa în jos. Capătul plicului unde se pun timbre se introduce primul în aparat.

3

Glisaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge uşor capătul teancului de hârtie.

4

Glisaţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei până la marginea plicului fără a provoca îndoirea acestuia.

Imprimarea pe etichete

• Utilizaţi numai etichete recomandate pentru aparatul dumneavoastră.

• Verificaţi ca materialul adeziv al etichetelor să poată tolera temperatura din cuptorul aparatului, de 180 °C, pentru 0,1 secunde.

• Asiguraţi-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza desprinderea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor aparatului.

• Nu imprimaţi niciodată aceeaşi coală de etichete de mai multe ori şi nici nu imprimaţi o coală incompletă de etichete.

• Nu utilizaţi etichete care sunt separate de coala suport sau prezintă cute sau sunt deteriorate în alt mod.

• Pentru a împiedica lipirea între ele a etichetelor, nu lăsaţi colile de etichete imprimate să se adune în teanc pe măsură ce sunt imprimate.

Pentru a imprima pe etichetă:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi o coală de etichete în tavă cu partea care trebuie tipărită

în sus

şi cu capătul superior, cu marginea scurtă, înainte. Reglaţi ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea şi cu lăţimea etichetei.

Aten ţie

Dacă imprimaţi 20 de plicuri unul după celălalt, suprafaţa capacului superior poate deveni fierbinte. Vă rugăm să procedaţi cu precauţie.

5

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feeder

(alimentare manual

ă) şi tipul de hârtie pe opţiunea plic, apoi selectaţi dimensiunea adecvată în aplicaţia software. Consultaţi

Secţiunea de software.

6

Apăsaţi butonul Oprire de pe aparat pentru a începe alimentarea.

3

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feeder

(alimentare manual

ă) şi tipul de hârtie pe opţiunea etichete, apoi selectaţi dimensiunea adecvată în aplicaţia software. Consultaţi

Secţiunea de software.

4

Apăsaţi butonul Oprire de pe aparat pentru a începe alimentarea.

4

.8

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

Imprimarea pe folie transparent ă

• Plasaţi-le pe o suprafaţă plană după scoaterea acestora din maşină.

• Nu le lăsaţi în tavă perioade lungi de timp. Se poate acumula pe ele praf şi murdărie, rezultând imprimări cu pete.

• Pentru a preveni murdărirea prin amprente, manevraţi cu grijă foliile transparente şi hârtia cretată.

• Pentru a preveni ştergerea, nu expuneţi mult timp la lumina soarelui foliile transparente imprimate.

Aten ţie

Nu se recomandă utilizarea foliilor transparente pe suport de hârtie precum Xerox 3R91334, care pot produce blocaje sau pot fi zgâriate.

Pentru a imprima pe folie transparentă:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi o coală de folii transparente în tavă cu partea care trebuie

tip ărită în sus şi cu capătul superior, cu marginea scurtă,

înainte

. Reglaţi ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea şi cu lăţimea foliei transparente.

Imprimarea pe hârtie preimprimat ă

• Hârtia preimprimată este hârtia care are deja ceva imprimat pe ea

înainte de a fi introdusă în aparat (de exemplu, hârtie care are un logo preimprimat în partea de sus a paginii).

• Antetul trebuie să fie imprimat cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei, de 180 °C, pentru 0,1 secunde.

• Cerneala pentru antet trebuie să fie neinflamabilă şi nu trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.

• Formularele şi hârtia cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliş care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările în timpul depozitării.

• Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele şi hârtia cu antet, verificaţi dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, este posibilă desprinderea cernelii umede de pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Pentru a imprima pe hârtie preimprimată:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi hârtia cu antet în tavă cu partea care trebuie tipărită în

sus

şi cu capătul superior, cu marginea scurtă, înainte. Reglaţi ghidajele pentru a se potrivi cu marginea teancului de hârtie.

3

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feeder

(alimentare manual

ă) şi tipul de hârtie pe opţiunea folie

transparent

ă, apoi selectaţi dimensiunea adecvată în aplicaţia software. Consultaţi Secţiunea de software.

4

Apăsaţi butonul Oprire de pe aparat pentru a începe alimentarea.

3

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feeder

(alimentare manual

ă) şi tipul de hârtie pe opţiunea preimprimat, apoi selectaţi dimensiunea adecvată de hârtie în aplicaţia software.

Consultaţi Secţiunea de software.

4

Apăsaţi butonul Oprire de pe aparat pentru a începe alimentarea.

4

.9

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

Imprimarea pe carton sau materiale cu dimensiuni particularizate

• Cu acest aparat pot fi imprimate cărţi poştale, cartele (index) de

76 mm x 127 mm, precum şi alte materiale cu dimensiuni particularizate. Dimensiunea minimă este de 76 mm x 127 mm şi cea maximă de 216 mm x 356 mm.

• Întotdeauna introduceţi în tavă materialul cu marginea scurtă înainte.

Dacă doriţi să imprimaţi în mod peisaj, selectaţi acest mod utilizând software-ul dvs. Introducerea acestor materiale cu margine lungă

înainte poate provoca un blocaj de hârtie.

• Nu imprimaţi pe material cu dimensiuni mai mici de 76 mm lăţime sau

127 mm lungime.

• În aplicaţia software, setaţi marginile la cel puţin 4 mm distanţă faţă de muchiile materialului.

Pentru a imprima pe carton:

1

Strângeţi ghidajul pentru lungimea hârtiei şi scoateţi-l complet prin glisare.

2

Încărcaţi materialul de imprimat în tavă cu faţa de imprimat în sus

şi cu margine scurtă înainte. Reglaţi ghidajele pentru a se potrivi cu lungimea şi cu lăţimea materialului.

Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie

Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente, efectuaţi-le în directorul Imprimante.

Not ă

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ajutorul online aferent respectivului sistem Windows.

1

Faceţi clic pe butonul Start de pe ecranul computerului.

2

Selectaţi Imprimante şi alte componente hardware.

3

Selectaţi Imprimante şi faxuri.

4

Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectaţi

Preferin

ţe imprimare.

5

Faceţi clic pe fila Hârtie, şi schimbaţi setările la Opţiuni hârtie.

6

Faceţi clic pe OK.

Not ă

Dacă nu apăsaţi butonul după o pauză, hârtia va fi alimentată automat în aparat.

3

Când imprimaţi, setaţi sursa de hârtie pe Manual Feeder

(alimentare manual

ă), apoi selectaţi dimensiunea adecvată şi tipul

în aplicaţia software. Consultaţi Secţiunea de software.

Dacă dimensiunea materialului dvs. de imprimat nu se regăseşte în căsuţa dimensiune din fila hârtie, faceţi clic pe butonul

particularizat

şi setaţi manual dimensiunea.

4

Apăsaţi butonul Oprire de pe aparat pentru a începe alimentarea.

4

.10

<Selectarea şi încărcarea suportului de imprimare>

5

No ţiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activităţile obişnuite de imprimare.

Imprimarea unui document

Anularea unei lucr ări de imprimare

Imprimarea unui document

Aparatul dvs. vă permite să imprimaţi din aplicaţii diferite din Windows,

Macintosh sau Linux. Paşii exacţi pentru imprimarea unui document pot varia în funcţie de aplicaţia pe care o utilizaţi.

1

Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Selectaţi Imprimare din meniul Fişier. Este afişată fereastra

Imprimare. Această fereastră poate arăta uşor diferit în funcţie de aplicaţie.

3

Selectaţi driverul imprimantei dumneavoastră din lista derulantă

Selectare imprimant

ă.

4

Pentru a începe operaţiunea de imprimare, faceţi clic pe OK sau pe

Imprimare

în fereastra Imprimare.

Pentru detalii despre imprimare, consultaţi Secţiunea de software.

Anularea unei lucr ări de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare se află într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ştergeţi lucrarea astfel:

1

Faceţi clic pe meniul Start din Windows.

2

Pentru Windows 2000, selectaţi Setări, apoi Imprimante.

Pentru Windows XP/2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.

Pentru Windows Vista, selectaţi Panou de control > Hardware şi

sunete

>

Imprimante

.

3

Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung CLP-350 Series. (Sau pe

Samsung CLP-350 Series PS

)

4

Din meniul Document, selectaţi Revocare.

Not ă

De asemenea, puteţi accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colţul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.

De asemenea, puteţi să anulaţi lucrarea de imprimare curentă apăsând

Oprire

de pe panoul de comandă.

5

.1

<Noţiuni de bază pentru imprimare>

6

Între ţinerea

Acest capitol furnizează informaţii despre întreţinerea aparatului şi a cartuşului de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

Imprimarea unui raport de configura ţie a aparatului

Cur ăţarea aparatului dvs

Între ţinerea cartuşului

Redistribuirea tonerului

Înlocuirea cartu şului de imprimare

Înlocuirea unit ăţii de prelucrare a imaginilor

Înlocuirea rezervorului de toner uzat

Piese de schimb pentru între ţinere

Gestionarea aparatului utilizând site-ul web

Imprimarea unui raport de configura ţie a aparatului

Puteţi imprima informaţiile aparatului şi raportul lucrării.

Puteţi imprima un raport de configuraţie din panoul de comandă al aparatului. Utilizaţi pagina de configuraţie pentru a vizualiza setările curente, pentru a vă ajuta la soluţionarea problemelor.

Pentru a imprima o pagină de configuraţie:

În modul Ready (Pregătit), apăsaţi şi menţineţi butonul Oprire de pe panoul de comandă circa 5 secunde.

Se imprimă o pagină de configuraţie.

Cur ăţarea aparatului dvs

În timpul procesului de imprimare, în interiorul aparatului se pot acumula particule de hârtie, toner şi praf. În timp, această acumulare poate să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum mâzgălituri sau pete de toner. Aparatul dvs. are un mod curăţare care poate corecta şi preveni acest tip de probleme.

Cur ăţarea exteriorului

Curăţaţi carcasa aparatului cu o cârpă moale, fără scame. Puteţi să umeziţi puţin cârpa cu apă, dar aveţi grijă să nu picure apă nici pe, şi nici

în aparat.

Aten ţie

Curăţarea carcasei aparatului cu materiale de curăţat cu un conţinut mare de alcool, solvent sau alte substanţe puternice poate să conducă la decolorarea sau deteriorarea carcasei.

Cur ăţarea interiorului

1

Opriţi aparatul şi scoateţi din priză cablul de alimentare, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.

2

Deschideţi capacul frontal.

3

Trageţi afară din aparat unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând mânerul din partea sa inferioară.

6

.1

<Întreţinerea>

4

Extindeţi mânerul superior de la unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi utilizaţi-l pentru a trage complet în afara aparatului unitatea de prelucrare a imaginilor.

6

Trageţi unitatea de prelucrare a imaginilor pe jumătate şi împingeţi-o până când se aude un clic. Repetaţi această acţiune de două sau trei ori.

Aten ţie

• Nu atingeţi suprafaţa verde de pe unitatea de prelucrare a imaginilor cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizaţi mânerul de e unitate pentru a evita atingerea acestei zone.

• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.

• Pentru a preveni deteriorarea unităţii de prelucrare a imaginilor, nu o expuneţi la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

5

Uitaţi-vă în interiorul maşinii. Îndepărtaţi praful, particulele de hârtie şi tonerul împrăştiat cu o cârpă uscată, fără scame.

7

Împingeţi unitatea de prelucrare a imaginilor în aparat până când se aude un clic.

8

Închideţi bine capacul frontal.

Not ă

După curăţare, lăsaţi aparatul să se usuce complet.

Aten ţie

Dacă aparatul sau locul din jurul său este contaminat cu toner, vă recomandăm să folosiţi o cârpă sau o pânză umezită cu apă pentru a îl curăţa. Dacă utilizaţi un aspirator, tonerul se va

împrăştia în aer şi ar putea să fie dăunător pentru dvs.

Aten ţie

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcţiona. Verificaţi ca toate cartuşele de imprimare să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartuşele de imprimare nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se

închide.

6

.2

<Întreţinerea>

9

Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi aparatul.

Aten ţie

Dacă se aude un pocnet, reinstalaţi unitatea de prelucrare a imaginilor.

Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

Pentru a redistribui tonerul:

1

Deschideţi capacul frontal.

Între ţinerea cartuşului

Depozitarea cartu şului de imprimare

Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la cartuşul de imprimare, ţineţi cont de următoarele recomandări:

• Nu scoateţi cartuşul de imprimare din ambalaj până nu este gata de utilizare.

• Nu reîncărcaţi cartuşul de imprimare. Garanţia aparatului nu acoperă

deteriorarea cauzat ă de utilizarea unui cartuş reîncărcat.

• Depozitaţi cartuşele de imprimare în acelaşi mediu ca şi aparatul.

• Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de imprimare, nu îl expuneţi la lumină mai mult de câteva minute.

Durata estimat ă de viaţă a cartuşului

Durata de viaţă a cartuşului de imprimare depinde de cantitate de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartuşele de imprimare se pot imprima, în medie,

4.000 de pagini în modul alb/negru şi 2.000 ppm în modul color. Totuşi, cu cartuşul de imprimare furnizat împreună cu imprimanta se pot imprima

3.000 de pagini în modul alb/negru şi 1.500 ppm în modul color.

Redistribuirea tonerului

Când cartuşul conţine toner insuficient, pot apărea zone decolorate sau deschise. De asemenea, este posibil ca imaginile color să fie imprimate cu culori incorecte din cauza amestecului greşit de toner color, atunci când unul dintre cartuşele color conţine toner insuficient. Fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer, atenţionându-vă care cartuş color conţine toner insuficient. De asemenea ledul pentru toner de pe panoul de comandă, corespunzător cartuşului care conţine toner insuficient, luminează cu intermitenţă.

Aparatul poate continua să imprime, utilizând cartuşul de imprimare curent, până când fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer atenţionându-vă să înlocuiţi cartuşul.

Puteţi îmbunătăţi temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului.

2

Apucaţi mânerul cartuşului care trebuie înlocuit, rotiţi-l în sens contrar acelor de ceasornic şi trageţi-l afară din aparat.

3

Ţinând cartuşul, agitaţi-l în lateral pentru a redistribui tonerul.

6

.3

<Întreţinerea>

4

Apucaţi cu mâna cartuşul de toner şi aliniaţi-l cu slotul corespunzător din interiorul aparatului. Introduceţi-l înapoi în slot până când se fixează pe poziţie cu un clic, apoi rotiţi cartuşul în sensul acelor de ceasornic.

1

Opriţi aparatul, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.

2

Deschideţi capacul frontal.

Not ă

În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.

5

Închideţi capacul frontal. Asiguraţi-vă că este bine închis.

3

Apucaţi mânerul cartuşului care trebuie înlocuit, rotiţi-l în sens contrar acelor de ceasornic şi trageţi-l afară din aparat.

4

Scoateţi din ambalaj un cartuş nou de imprimare.

5

Ţinând cartuşul, agitaţi-l bine în lateral pentru a distribui tonerul.

Înlocuirea cartu şului de imprimare

Aparatul utilizează patru culori şi are câte un cartuş de imprimare diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), purpuriu (magenta) (M), azuriu (cian) (C) şi negru (K).

Când ledul pentru tonerul color corespunzător unui cartuş, luminează şi ledul Stare luminează în roşu, cartuşul este complet consumat. Aparatul se opreşte din imprimat.

Fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer, atenţionându-vă să înlocuiţi cartuşul.

În această situaţie, cartuşul de imprimare trebuie înlocuit. Verificaţi tipul

de cartuş de imprimare pentru aparatul dvs. (Consultaţi „Consumabile” la pagina 8.1.)

Not ă

Calitatea imprimării poate să scadă când este instalat cartuşul reîncărcat, deoarece caracteristicile sale pot să difere semnificativ de cele ale cartuşelor originale.

6

.4

<Întreţinerea>

6

Îndepărtaţi capacul cartuşului.

Not ă

În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ştergeţi-o cu o cârpă uscată, apoi spălaţi-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.

7

Apucaţi cu mâna cartuşul de toner şi aliniaţi-l cu slotul corespunzător din interiorul aparatului. Introduceţi-l înapoi în slot până când se fixează pe poziţie cu un clic, apoi rotiţi cartuşul în sensul acelor de ceasornic.

Not ă

• Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roşu. Aşteptaţi aproximativ 1,5 minute pentru ca aparatul să fie pregătit.

• Când se imprimă text cu acoperire 5%, cu cartuşele de imprimare se pot imprima, în medie, 4.000 de pagini în modul alb/negru şi 2.000 ppm în modul color. Totuşi, cu cartuşul de imprimare furnizat împreună cu imprimanta se pot imprima

3.000 de pagini în modul alb/negru şi 1.500 ppm în modul color.

Înlocuirea unit ăţii de prelucrare a imaginilor

Durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor este de aproximativ

20.000 de pagini pentru negru sau 46.000 de imagini imprimate. Când durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afişează fereastra programului Smart Panel, indicând că unitatea de prelucrare a imaginilor trebuie înlocuită. În caz contrar, aparatul se opreşte din imprimat.

Pentru a înlocui unitatea de prelucrare a imaginilor:

1

Opriţi aparatul, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.

2

Deschideţi capacul frontal.

8

Închideţi capacul frontal. Aveţi grijă ca acesta să fie bine închis, apoi porniţi aparatul.

3

Rotiţi toate cartuşele de imprimare în sens contrar acelor de ceasornic şi trageţi-le afară. Scoateţi din aparat rezervorul de toner uzat.

Aten ţie

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcţiona. Verificaţi ca toate cartuşele de imprimare să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartuşele de imprimare nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se

închide.

6

.5

<Întreţinerea>

4

Trageţi afară din aparat unitatea de prelucrare a imaginilor, utilizând mânerul din partea sa inferioară.

Aten ţie

• Nu utilizaţi obiecte ascuţite precum cuţite sau foarfece pentru a deschide ambalajul unităţii de prelucrare a imaginilor. Este posibil să deterioraţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.

• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.

• Pentru a preveni deteriorarea unităţii de prelucrare a imaginilor, nu o expuneţi la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

7

Ţinând noua unitate de prelucrare a imaginilor de mânere, împingeţio în aparat până se aude un clic.

5

Extindeţi mânerul superior de la unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi utilizaţi-l pentru a trage complet în afara aparatului unitatea de prelucrare a imaginilor.

8

Scoateţi cele patru capace false din dreptul orificiilor de la unitatea de prelucrare a imaginilor, pentru cartuşele de toner. Când scoateţi capacul fals de la cartuş, ridicaţi mânerul şi trageţi-l afară.

6

Scoateţi din ambalaj o unitate nouă de prelucrare a imaginilor.

Îndepărtaţi dispozitivele de protecţie de pe ambele părţi ale unităţii de prelucrare a imaginilor, precum şi hârtia care protejează suprafaţa acesteia.

Aten ţie

Dacă forţaţi prea mult capacele false, este posibil să apară probleme.

9

Introduceţi cartuşele de toner şi rezervorul de toner uzat în sloturile corespunzătoare până când se fixează pe poziţie cu un clic. Apoi rotiţi cartuşele de imprimare în sensul acelor de ceasornic.

6

.6

<Întreţinerea>

10

Închideţi bine capacul frontal.

Aten ţie

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcţiona. Verificaţi ca toate cartuşele de imprimare să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartuşele de imprimare nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se

închide.

11

Porniţi aparatul.

Aten ţie

Dacă se aude un pocnet, reinstalaţi unitatea de prelucrare a imaginilor.

Unitatea de prelucrare a imaginilor nu este instalată corespunzător.

Not ă

Ledurile luminează pe rând, în mod repetat, în roşu. Aşteptaţi aproximativ 1,5 minute pentru ca aparatul să fie pregătit.

Înlocuirea rezervorului de toner uzat

Durata de viaţă a unităţii rezervorului de toner uzat este de aproximativ

1.250 de pagini pentru imagini imprimate în toate culorile, cu acoperire de

5% sau de 5.000 de imagini pentru imprimare în negru. Când durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afişează fereastra programului Smart Panel, indicând că rezervorul de toner uzat trebuie înlocuit. În caz contrar, aparatul se opreşte din imprimat.

Pentru a înlocui rezervorul de toner uzat:

1

Opriţi aparatul, apoi aşteptaţi câteva minute pentru ca aparatul să se răcească.

2

Deschideţi capacul frontal.

3

Trageţi afară din aparat rezervorul de toner uzat, utilizând mânerul.

Not ă

Aveţi grijă ca rezervorul de toner uzat să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.

4

Scoateţi capacul rezervorului ca în figura de mai jos şi utilizaţi-l pentru a acoperi orificiul rezervorului de toner uzat.

Aten ţie

Nu înclinaţi şi nu răsturnaţi cu capul în jos rezervorul.

5

Scoateţi din ambalaj un rezervor nou de toner uzat.

6

Introduceţi noul rezervor şi împingeţi-l până când sunteţi sigur că este bine fixat în poziţie.

6

.7

<Întreţinerea>

7

Închideţi bine capacul frontal.

Aten ţie

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, aparatul nu va funcţiona. Verificaţi ca toate cartuşele de imprimare să fie instalate corespunzător. Dacă oricare din cartuşele de imprimare nu este instalat în mod corespunzător, capacul frontal nu se

închide.

8

Porniţi aparatul.

Piese de schimb pentru între ţinere

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării şi de alimentare cu hârtie rezultate în urma uzării componentelor şi pentru a întreţine aparatul

în condiţii optime de funcţionare, următoarele componente vor trebui

înlocuite după imprimarea numărului de pagini specificat sau când durata lor de viaţă a fiecărei componente a expirat.

Componente

Rolă de ridicare a hârtiei

Unitatea cuptorului

Rolă de transfer

Curea de transfer (ITB)

Randament (Mediu)

Aproximativ 50.000 pagini

80.000 de pagini în negru sau

40.000 de pagini color

Aproximativ 100.000 pagini

Aproximativ 100.000 pagini

Vă recomandăm ca această întreţinere să fie realizată de un furnizor de servicii autorizat, dealer sau comerciant de la care aţi cumpărat aparatul.

Garanţia nu acoperă înlocuirea componentelor supuse întreţinerii după durata de viaţă a acestora.

Gestionarea aparatului utilizând site-ul web

Dacă aţi conectat aparatul la o reţea şi dacă aţi setat corect parametrii de reţea TCP/IP, aveţi posibilitatea să gestionaţi aparatul prin intermediul

Samsung’s SyncThru™ Web Service, un server web încorporat.

Utilizaţi SyncThru™ Web Service pentru:

• Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv şi verificarea stării curente a acestuia.

• Modificarea parametrilor TCP/IP şi setarea altor parametri de reţea.

• Modificarea proprietăţilor imprimantei.

• Configurarea aparatului în vederea trimiterii notificărilor prin e-mail şi pentru a vă ţine a curent în legătură cu starea aparatului.

• Obţinerea asistenţei pentru utilizarea aparatului.

Pentru a accesa SyncThru™ Web Service:

1

Porniţi un browser web, cum ar fi Internet Explorer, din Windows.

2

Introduceţi adresa IP a aparatului (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Start.

Se deschide site-ul web încorporat al aparatului.

6

.8

<Întreţinerea>

7

Depanarea

Acest capitol oferă informaţii utile referitoare la ce trebuie făcut în cazul apariţiei unei probleme.

Acest capitol cuprinde: Machine Setup

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Îndep ărtarea blocajelor de hârtie

Rezolvarea altor probleme

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie,

urmaţi paşii specificaţi la pagina 7.1.

• Respectaţi procedurile de la pagina 4.4. Asiguraţi-vă că ghidajele

reglabile sunt poziţionate corect.

• Nu supraîncărcaţi tava.

• Nu scoateţi hârtie din tavă cât timp aparatul este în curs de imprimare.

• Îndoiţi, vânturaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.

• Nu utilizaţi hârtie încreţită, umedă sau foarte ondulată.

• Nu puneţi mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.

• Utilizaţi numai suporturi de imprimare recomandate. (Consultaţi

„Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Asiguraţi-vă că partea pe care se recomandă să se imprime a suportului de imprimare este orientată în sus în tavă.

Îndep ărtarea blocajelor de hârtie

Not ă

La scoaterea hârtie blocate în imprimantă, trageţi întotdeauna, când este posibil, în direcţia în care se deplasează în mod normal, pentru a nu deteriora componentele interne. Trageţi întotdeauna ferm şi în mod uniform; nu trageţi brusc hârtia. Dacă hârtia se rupe, aveţi grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie; în caz contrar se va produce un nou blocaj.

Dacă se produce un blocaj de hârtie, ledul Stare de pe panoul de comandă luminează în roşu. Găsiţi şi îndepărtaţi hârtia blocată.

Pentru a relua imprimarea după îndepărtarea blocajelor de hârtie, trebuie să deschideţi şi să închideţi capacul frontal sau pe cel din spate.

În tava 1

1

Trageţi tava afară din aparat şi îndepărtaţi hârtia blocată.

Dacă nu puteţi găsi hârtia blocată, treceţi la pasul următor.

2

Pentru a îndepărta hârtia blocată, deschideţi capacul din spate.

7

.1

<Depanarea>

3

Îndepărtaţi cu grijă hârtia prin tragere în direcţia arătată mai jos.

Majoritatea blocajelor de hârtie pot fi îndepărtate în acest fel.

5

Ţinând deschis capacul interior, scoateţi cu grijă din aparat hârtia blocată. Capacul interior se va închide apoi în mod automat.

Dacă nu găsiţi hârtia blocată, sau dacă apare rezistenţă la îndepărtarea hârtiei, opriţi tragerea şi mergeţi la pasul următor.

Not ă

Dacă hârtia se rupe, aveţi grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie din imprimantă.

4

Închideţi capacul din spate şi apoi deschideţi capacul superior.

Aten ţie

Nu atingeţi cuptorul din interiorul capacului interior. Este încins şi poate provoca arsuri! Temperatura de funcţionare a cuptorului este de 180 °C. Aveţi grijă la scoaterea hârtiei din imprimantă.

6

Închideţi capacul superior. Asiguraţi-vă că este bine închis.

7

Pentru a relua imprimarea, deschideţi, apoi închideţi capacul din spate sau capacul frontal.

7

.2

<Depanarea>

În tava op ţională

Dacă hârtia este blocată în tava opţională, parcurgeţi paşii următori pentru a elibera hârtia blocată.

1

Trageţi tava opţională afară din aparat.

5

Deschideţi capacul de deblocare din tava opţională.

6

Trageţi hârtia blocată în direcţia indicată.

2

Îndepărtaţi hârtia blocată din aparat.

7

Închideţi capacul de deblocare. Imprimarea se reia automat.

3

Introduceţi tava opţională în aparat până când se fixează pe poziţie, cu un zgomot sec. Imprimarea se reia automat.

4

Pentru a relua imprimarea, deschideţi, apoi închideţi capacul din spate sau capacul frontal.

Dacă hârtia nu se mişcă atunci când o trageţi sau dacă nu vedeţi hârtia în această zonă, treceţi la pasul următor.

7

.3

<Depanarea>

Rezolvarea altor probleme

Următoarea diagramă conţine unele condiţii care pot surveni şi soluţiile recomandate. Urmaţi soluţiile sugerate până când problema este soluţionată. Dacă problema persistă, apelaţi la service.

Probleme de alimentare cu hârtie

Condi ţie

Hârtia se blochează în timpul imprimării.

Colile de hârtie se lipesc una de alta.

Solu ţii sugerate

Îndepărtaţi blocajul de hârtie. (Consultaţi

„Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 7.1.)

• Asiguraţi-vă că nu este prea multă hârtie în tavă. Tava poate să ţină până la 150 de coli de hârtie, în funcţie de grosimea hârtiei.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de hârtie.

(Consultaţi „Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi-o sau vânturaţi-o.

• Condiţiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.

Mai multe coli de hârtie nu se alimentează.

Hârtia nu avansează în aparat.

• Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcaţi numai hârtie de acelaşi tip, dimensiune şi greutate.

• În cazul în care mai multe coli au cauzat un blocaj de hârtie, îndepărtaţi blocajul de hârtie.

(Consultaţi „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 7.1.)

• Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateţi hârtia din tavă şi reîncărcaţi-o corect. Asiguraţi-vă că ghidajele reglabile sunt poziţionate corect.

• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces.

• Hârtia este prea groasă. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de aparat.

(Consultaţi „Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Îndepărtaţi orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul aparatului.

Hârtia continuă să se blocheze.

• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces. Asiguraţi-vă că ghidajele reglabile sunt poziţionate corect.

• Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor

cerute de aparat. (Consultaţi „Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Este posibil să existe reziduuri în maşină.

Deschideţi capacul frontal, scoateţi unitatea de prelucrare a imaginilor, apoi îndepărtaţi reziduurile.

Probleme de imprimare

Condi ţie

Aparatul nu imprimă.

Cauz ă posibilă

Solu ţii sugerate

Aparatul nu primeşte energie electrică.

Aparatul nu este selectat ca imprimantă implicită.

Verificaţi conexiunile cablului de alimentare. Verificaţi comutatorul de alimentare şi sursa de alimentare.

Selectaţi numele aparatului ca imprimantă implicită în

Windows.

Verificaţi următoarele la aparat:

• Capacul nu este închis. Închideţi capacul.

• Hârtia este blocată. Îndepărtaţi blocajul de hârtie.

(Consultaţi „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 7.1.)

• Nu este încărcată hârtie. Încărcaţi hârtie. (Consultaţi

„Încărcarea hârtiei” la pagina 4.4.)

• Cartuşul de imprimare nu este instalat. Instalaţi cartuşul de imprimare.

Dacă survine o eroare de sistem, contactaţi reprezentantul de service.

Cablul de conexiune dintre computer şi aparat nu este conectat corespunzător.

Deconectaţi cablul imprimantei şi reconectaţi-l.

Imprimanta poate să fie în modul alimentare manuală şi să fi rămas fără hârtie.

Verificaţi mesajul din fereastra programului Smart Panel, puneţi hârtie în tavă şi apăsaţi butonul Oprire de pe panoul de comandă.

Cablul de conexiune dintre computer şi aparat este defect.

Setarea portului este incorectă.

Este posibil ca aparatul să fie configurat incorect.

Dacă este posibil, ataşaţi cablul la alt computer care funcţionează corespunzător şi imprimaţi o lucrare. De asemenea, puteţi încerca să utilizaţi un alt cablu de imprimantă.

Verificaţi setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asiguraţi-vă că aparatul este ataşat la portul corect.

Verificaţi proprietăţile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.

7

.4

<Depanarea>

Condi ţie

Cauz ă posibilă

Solu ţii sugerate

Aparatul nu imprimă.

(Continuare)

Este posibil ca driverul de imprimantă să fie instalat incorect.

Reparaţi software-ul de imprimantă. Consultaţi

Secţiunea de software.

Aparatul funcţionează defectuos.

Verificaţi mesajul afişat pe panoul de comandă pentru a vedea dacă aparatul indică un defect de sistem. Contactaţi un reprezentant de service.

Dimensiunea documentului este atât de mare încât spaţiul de pe hard diskul computerului nu este suficient pentru a accesa lucrarea de imprimare.

Eliberaţi spaţiu pe hard disk şi reluaţi imprimarea documentului.

Aparatul selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.

O lucrare de imprimare este extrem de lentă.

Opţiunea hârtiei, selectată din proprietăţile imprimantei, poate fi incorectă.

Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.

La multe aplicaţii software, selectarea sursei de hârtie se găseşte în fila Hârtie din cadrul proprietăţilor imprimantei.

Selectaţi sursa corectă de hârtie. Consultaţi ecranul de ajutor pentru driverul de imprimantă.

Reduceţi complexitatea paginii sau încercaţi să ajustaţi setările de calitate ale imprimării, cum ar fi setarea rezoluţiei.

Este posibil să fi imprimat un document cu densitate înaltă, ceea ce implică un consum foarte mare de toner.

Această operaţie poate dura mai mult timp decât este necesar în mod obişnuit pentru imprimarea unei lucrări de acest tip. Aveţi răbdare şi aşteptaţi.

Jumătate din pagină este goală.

Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.

Modificaţi orientarea paginilor

în aplicaţia dvs. Consultaţi ecranul de ajutor pentru driverul de imprimantă.

Dimensiunile hârtiei şi setările pentru dimensiunile hârtiei nu se potrivesc.

Asiguraţi-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă.

Sau, asiguraţi-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecţia pentru hârtie din setările aplicaţiei software pe care o utilizaţi.

7

.5

<Depanarea>

Condi ţie

Cauz ă posibilă

Solu ţii sugerate

Aparatul imprimă, dar textul este greşit, deformat sau incomplet.

Paginile se imprimă, dar sunt goale.

Cablul imprimantei este slăbit sau defect.

Deconectaţi cablul imprimantei şi reconectaţi-l. Încercaţi o lucrare de imprimare pe care aţi efectuat-o deja cu succes.

Dacă este posibil, ataşaţi cablul şi aparatul la alt computer şi încercaţi o lucrare de imprimare care ştiţi că funcţionează. În sfârşit,

încercaţi un nou cablu de imprimantă.

A fost selectat un driver de imprimantă nepotrivit.

Verificaţi meniul de selectare a imprimantelor din aplicaţie, pentru a vă asigura că este selectat aparatul dvs.

Încercaţi să imprimaţi o lucrare din altă aplicaţie.

Aplicaţia software funcţionează defectuos.

Sistemul de operare funcţionează defectuos.

Ieşiţi din Windows şi reiniţializaţi computerul. Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.

Cartuşul de imprimare este defect sau nu mai are toner.

Redistribuiţi tonerul, dacă este necesar.

Dacă este necesar, înlocuiţi cartuşul de imprimare.

Este posibil ca fişierul să conţină pagini goale.

Verificaţi fişierul pentru a vă asigura că nu conţine pagini goale.

Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.

Fişierele PDF nu se imprimă corect - lipsesc unele părţi din grafică, text sau ilustraţii.

Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele Acrobat.

Contactaţi un reprezentant de service.

Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate permite fişierului să fie imprimat. Activaţi Print

As Image

în opţiunile de imprimare din Acrobat.

Not ă:

În cazul când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.

Condi ţie

Cauz ă posibilă

Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună.

Imaginile nu sunt clare.

Rezoluţia este setată la Normal sau Draft.

Rezoluţia fotografiei este foarte mică.

Aparatul dvs. are un miros ciudat la utilizarea iniţială.

Uleiul utilizat pentru protejarea cuptorului se evaporă.

Solu ţii sugerate

Schimbaţi rezoluţia la Best în fereastra de proprietăţi ale imprimantei şi apoi încercaţi să imprimaţi din nou.

Reduceţi dimensiunea fotografiei. Dacă măriţi dimensiunea fotografiei în aplicaţia software, rezoluţia va fi redusă.

După imprimarea a aproximativ

100 de pagini color, nu se va mai simţi acest miros. Este o problemă temporară.

Probleme de calitate a imprim ării

Dacă interiorul aparatului este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultaţi tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.

Condi ţie

Imprimare slab ă sau estompat ă

Pete de toner

Solu ţii sugerate

Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:

• Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să prelungiţi temporar durata de viaţă a cartuşului de imprimare. Dacă în acest fel nu se îmbunătăţeşte calitatea imprimării, instalaţi un nou cartuş de imprimare.

• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră.

(Consultaţi „Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea rezoluţiei de imprimare este prea mică sau modul de siguranţă al tonerului este activat. Reglaţi rezoluţia de imprimare şi dezactivaţi modul de siguranţă al tonerului.

Consultaţi ecranul de ajutor pentru driverul imprimantei şi, respectiv, Secţiunea de software.

• O combinaţie de defecte de estompare sau murdărire poate indica faptul că trebuie curăţat cartuşul de imprimare. Contactaţi un reprezentant de service.

• Este posibil să fie murdară suprafaţa componentei LSU (unitate de scanare laser) din interiorul aparatului. Curăţaţi LSU, contactaţi reprezentantul de service.

• Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificaţiilor; de exemplu, hârtia poate fi

prea umedă sau prea aspră. (Consultaţi

„Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Este posibil ca suprafaţa curelei de transfer să fie murdară. Curăţaţi interiorul aparatului.

Contactaţi un reprezentant de service.

• Este posibil să fie necesară curăţarea căii de rulare a hârtiei. Contactaţi un reprezentant de service.

7

.6

<Depanarea>

Condi ţie

Zone cu toner neimprimat

Pete albe

Linii verticale

Solu ţii sugerate

Dacă pe pagină apar aleatoriu zone estompate, în general rotunde, sau texte ori linii întrerupte:

• O singură coală de hârtie poate fi defectă.

Încercaţi reimprimarea lucrării.

• Conţinutul de umiditate al hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafaţă. Încercaţi o altă marcă de hârtie.

(Consultaţi „Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricaţie, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercaţi un alt tip sau o altă marcă de hârtie.

• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Treceţi la proprietăţile imprimantei, faceţi clic pe fila Hârtie, apoi setaţi tipul de hârtie la Gros. Pentru detalii, consultaţi

Sec

ţiunea de software.

• Măriţi nivelul de contrast al fiecărei culori.

Pentru a regla contrastul culorii, executaţi clic pe Start > Programe sau Toate

programele

> numele driverului imprimantei dumneavoastră > Smart Panel şi selectaţi

Printer Setting

> Graphic > Color şi apoi executaţi clic pe butonul Color Adjustment.

După ce se deschide fereastra Manual

Color Adjustment

, deplasaţi bara de derulare spre dreapta. Când aţi terminat, executaţi clic pe Apply şi apoi ieşiţi din

Smart Panel

.

• Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un reprezentant de service.

Apar pete albe pe pagină:

• Hârtia este prea aspră şi multă murdărie de pe hârtie a căzut pe dispozitivele din interiorul aparatului, astfel este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curăţaţi interiorul aparatului. Contactaţi un reprezentant de service.

• Este posibil să fie necesară curăţarea căii de rulare a hârtiei. Contactaţi un reprezentant de service.

Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:

• Cartuşul de imprimare a fost probabil zgâriat.

Scoateţi cartuşul de imprimare şi instalaţi unul nou.

Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:

• Curăţaţi interiorul aparatului. Contactaţi un reprezentant de service pentru curăţarea interioară a aparatului.

7

.7

<Depanarea>

Condi ţie

Solu ţii sugerate

Fundal color sau negru

Dacă umbrirea fundalului devine inacceptabilă:

• Schimbaţi hârtia cu una cu greutate mai mică.

(Consultaţi „Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Verificaţi condiţiile de mediu: un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau un nivel înalt de umiditate (mai mare de 80% RH) poate cauza accentuarea umbririi fundalului.

• Scoateţi vechiul cartuş de imprimare şi

instalaţi unul nou. (Consultaţi „Înlocuirea cartuşului de imprimare” la pagina 6.4.)

Mâzg ălire cu toner

• Curăţaţi interiorul aparatului. Contactaţi un reprezentant de service pentru curăţarea interioară a aparatului.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. (Consultaţi

„Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Scoateţi cureaua de transfer a hârtiei şi

instalaţi una nouă. (Consultaţi „Înlocuirea cartuşului de imprimare” la pagina 6.4.)

Defecte verticale repetate

Dacă apar semne în mod repetat pe partea imprimată a paginii la intervale regulate:

• Curăţaţi interiorul aparatului. Contactaţi un reprezentant de service pentru curăţarea interioară a aparatului. După curăţarea interiorului aparatului, dacă încă aveţi aceleaşi probleme, instalaţi un nou cartuş de imprimare de culoarea care cauzează

problema. (Consultaţi „Înlocuirea cartuşului de imprimare” la pagina 6.4.)

• Este posibil ca unele componente ale aparatului să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini.

• Este posibil să se fi deteriorat unitatea cuptorului. Contactaţi un reprezentant de service.

Condi ţie

Împr ăştierea tonerului pe fundal

Caractere deformate

Solu ţii sugerate

Împrăştierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.

• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă.

Încercaţi imprimarea pe un alt lot de hârtie.

Nu deschideţi pachetele de hârtie decât atunci când este necesar pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate.

• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbaţi formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă.

Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme.

• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafaţă a unei pagini imprimate, ajustaţi rezoluţia de imprimare în aplicaţia software sau în proprietăţile imprimantei.

• Dacă forma caracterelor este improprie şi produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios. Încercaţi altă hârtie.

(Consultaţi „Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Dacă forma caracterelor este improprie şi produce un efect de ondulare, este posibil ca unitatea scanerului să necesite service.

Contactaţi un reprezentant de service.

Pagin ă înclinată

Ondula valuri ţii sau

• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. (Consultaţi

„Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Asiguraţi-vă că hârtia sau alt material este

încărcată corespunzător şi că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puţin teancul de hârtie.

• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât şi umiditatea pot

cauza ondularea hârtiei. (Consultaţi

„Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă.

De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.

Condi ţie

Cute sau pliuri

Solu ţii sugerate

• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. (Consultaţi

„Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă.

De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.

Colile imprimate sunt murdare pe spate

Verificaţi dacă sunt scurgeri de toner. Curăţaţi interiorul aparatului. Contactaţi un reprezentant de service.

Pagini negre

Toner cu aderen ţă slab ă

• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de imprimare. Scoateţi cartuşul şi reintroduceţi-l.

• Cartuşul de imprimare poate fi defect şi trebuie înlocuit. Scoateţi cartuşul de

imprimare şi instalaţi unul nou. (Consultaţi

„Înlocuirea cartuşului de imprimare” la pagina 6.4.)

• Este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactaţi un reprezentant de service.

• Curăţaţi interiorul aparatului. Contactaţi un reprezentant de service pentru curăţarea interioară a aparatului. După curăţarea interiorului aparatului, dacă aveţi aceleaşi probleme, contactaţi un reprezentant de service.

• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. (Consultaţi

„Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

• Scoateţi cartuşul de imprimare şi instalaţi

unul nou. (Consultaţi „Înlocuirea cartuşului de imprimare” la pagina 6.4.)

• Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactaţi un reprezentant de service.

7

.8

<Depanarea>

Condi ţie

Goluri în litere

Solu ţii sugerate

Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:

• Este posibil să imprimaţi pe suprafaţa necorespunzătoare a hârtiei. Scoateţi hârtia şi întoarceţi-o.

• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească

specificaţiile pentru hârtie. (Consultaţi

„Specificaţii privind suportul de imprimare” la pagina 4.2.)

Dungi orizontale

Ondulare

O imagine necunoscută apare

în mod repetat pe următoarele câteva pagini sau apare toner cu aderenţă slabă, imprimare în culori deschise sau murdărire.

Dacă apar dungi orizontale aliniate sau mâzgălituri:

• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de imprimare. Scoateţi cartuşul şi reintroduceţi-l.

• Este posibil să se fi defect cartuşul de imprimare. Scoateţi cartuşul de imprimare şi

instalaţi unul nou. (Consultaţi „Înlocuirea cartuşului de imprimare” la pagina 6.4.)

• Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea aparatului. Contactaţi un reprezentant de service.

Dacă pagina imprimată este ondulată sau dacă hârtia nu avansează în aparat:

• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă.

De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.

• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Treceţi la proprietăţile imprimantei, faceţi clic pe fila Hârtie, apoi setaţi tipul de hârtie la Subţire. Pentru detalii, consultaţi

Sec

ţiunea de software.

Probabil aparatul este utilizat la o altitudine de peste 1.000 m. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderenţa slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise.

Puteţi seta această opţiune prin Printer

Settings Utility (utilitar pentru setări imprimantă) sau fila Imprimantă din proprietăţile driverului de imprimantă.

(Consultaţi „Reglarea de altitudine” la pagina 3.4.)

Probleme obi şnuite pentru Windows

Condi ţie

Apare mesajul „File in

Use” în timpul instalării.

Apare mesajul „Error

Writing to LPTx”.

Solu ţii sugerate

Ieşiţi din toate aplicaţiile software. Eliminaţi toate aplicaţiile din grupul StartUp, apoi reporniţi Windows. Reinstalaţi driverul de imprimantă.

• Asiguraţi-vă dacă sunt conectate cablurile corect şi dacă aparatul este pornit.

• De asemenea, dacă în driver nu este activată comunicarea bidirecţională, poate apărea acest mesaj.

Închideţi toate celelalte aplicaţii, reiniţializaţi

Windows şi încercaţi din nou să imprimaţi.

Apar mesajele

„General Protection

Fault”, „Exception OE”,

„Spool32” sau „Illegal

Operation”.

Apar mesajele „Fail To

Print”, „A machine timeout error occurred”.

Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Aşteptaţi până când aparatul termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul standby sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificaţi conexiunea şi/sau dacă a survenit o eroare.

Not ă

Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din

Windows, consultaţi Manualul de utilizare pentru Microsoft

Windows 2000/XP/2003/Vista, care a fost livrat împreună cu computerul.

7

.9

<Depanarea>

Probleme obi şnuite pentru PostScript

Următoarele situaţii sunt specifice limbajului PS şi pot apărea când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.

Not ă

Pentru a primi un mesaj imprimat sau afişat pe ecran la apariţia unei erori PostScript, deschideţi fereastra cu opţiunile de imprimare şi faceţi clic pe selecţia dorită lângă secţiunea de erori

PostScript.

Problem

Fişierul

Error”.

eroare

PostScript.

nu este selectată în driver.

ă

PostScript nu a putut fi imprimat.

Apare mesajul

„Limit Check

Este imprimată o pagină de

Tava opţională

Cauz ă posibilă

Este posibil ca driverul PostScript să nu fie instalat corect.

Lucrarea de imprimare a fost prea complexă.

Lucrarea de imprimare este posibil să nu fie

PostScript.

Driverul imprimantei nu a fost configurat să recunoască tava opţională.

Când documentul de imprimat este

în Macintosh cu

Acrobat

Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.

Setarea rezoluţiei

în driverul imprimantei poate să nu se potrivească cu cea din Acrobat

Reader.

Solu ţie

• Instalaţi driverul PostScript, consultând Secţiunea de software.

• Imprimaţi o pagină de configuraţie şi verificaţi dacă versiunea PS este disponibilă pentru imprimare.

• Dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service.

Puteţi fi nevoit să reduceţi complexitatea paginii sau să instalaţi mai multă memorie.

Asiguraţi-vă că lucrarea de imprimare este de tip

PostScript. Verificaţi dacă aplicaţia software aştepta ca o setare sau un fişier antet

PostScript să fie trimis la aparat.

Deschideţi proprietăţile driverului PostScript, selectaţi fila Device Settings, şi setaţi opţiunea Tray a secţiunii

Installable Options

la

Installed

.

Asiguraţi-vă că setarea rezoluţiei în driverul imprimantei se potriveşte cu cea din Acrobat Reader.

Probleme obi şnuite cu Linux

Problem ă

Aparatul nu imprimă.

Unele imagini color apar imprimate numai

în negru.

Cauze şi soluţii posibile

• Verificaţi dacă driverul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideţi Unified

Driver Configurator şi comutaţi la fila

Printers în fereastra Printers configuration pentru a vedea lista de imprimante disponibile. Asiguraţi-vă că aparatul dvs. este afişat în listă. Dacă nu este, utilizaţi vrăjitorul de Add new printer pentru a instala imprimanta dvs.

• Verificaţi dacă imprimanta este pornită.

Deschideţi Printers configuration şi selectaţi aparatul dvs. din lista de imprimante. Examinaţi descrierea din panoul Selected printer. Dacă informaţia de stare conţine textul „(stopped)”, apăsaţi butonul Start. După aceasta, funcţionarea normală a imprimantei trebuie să se fi restabilit. Dacă au apărut unele probleme la imprimare, este posibil să fie activată starea „stopped”.

• Verificaţi dacă aplicaţia are opţiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”.

Dacă opţiunea „-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminaţi-o pentru a imprima corespunzător. Pentru front-endul Gimp, selectaţi „print” ➞

„Setup printer” şi editaţi parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.

Aceasta este o eroare cunoscută pentru

Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.05), unde spaţiul de culoare de bază al documentului este spaţiul de culoare indexat şi este convertit prin spaţiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spaţiul de culoare CIE pentru

Color Matching System, trebuie să efectuaţi

în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puţin la versiunea GNU Ghostscript 7.06 sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com.

7

.10

<Depanarea>

Problem ă

Unele imagini color se imprimă în culori neaşteptate.

Aparatul nu imprimă pagini întregi şi pagina ieşită este imprimată pe jumătate.

A apărut eroarea

„Unable to open mfp port device file!” la imprimarea unui document.

Când imprimaţi un document prin reţea în

SuSE 9.2, aparatul nu imprimă.

Cauze şi soluţii posibile

Aceasta este o eroare cunoscută pentru

Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.xx), unde spaţiul de culoare de bază al documentului este spaţiul de culoare indexat RGB şi este convertit prin spaţiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spaţiul de culoare CIE pentru

Color Matching System, trebuie să efectuaţi

în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puţin la versiunea GNU Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com.

Este o problemă cunoscută care apare atunci când o imprimantă color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de Ghostscript, SO Linux 64-biţi şi este raportată la bugs.ghostscript.com ca Ghostscript Bug 688252.

Problema este rezolvată în AFPL

Ghostscript v. 8.52 sau în versiunile ulterioare. Descărcaţi cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ şi instalaţi-o pentru a rezolva această problemă.

Vă rugăm să evitaţi schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server

CUPS întrerup lucrarea de imprimare atunci când opţiunile de imprimare sunt modificate, apoi încearcă să reia lucrarea de la început.

Deoarece Unified Linux Driver blochează portul mfp în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driverului menţine portul blocat şi, prin urmare, inaccesibil lucrărilor de imprimare ulterioare. În cazul apariţiei acestei situaţii, încercaţi să eliberaţi portul mfp.

Versiunea CUPS (Common Unix Printing

System) distribuită cu SuSE Linux 9.2

(cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizaţi imprimarea prin socket (Raw TCP/IP) în loc de IPP sau instalaţi cea mai recentă versiune de CUPS (cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).

Probleme obi şnuite cu Macintosh

Problem ă

Fişierele PDF nu se imprimă corect - lipsesc unele părţi din grafică, text sau ilustraţii.

Solu ţii sugerate

Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele Acrobat.

Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate permite fişierului să fie imprimat. Activaţi

Print As Image

în opţiunile de imprimare din Acrobat.

Not ă:

În cazul când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.

Actualizaţi sistemul de operare Mac OS până la OS 10.3.3. sau la o versiune ulterioară.

Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în

Mac OS 10.3.2.

Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.

Unele fonturi nu sunt imprimate adecvat în programul Adobe

Illustrator.

Această problemă apare deoarece Mac OS nu găseşte fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez şi numerele sunt afişate normal pe pagina de copertă.

Este posibil ca aceste fonturi să nu fie suportate de aparatul dvs. Porniţi programul

Adobe Illustrator, faceţi clic pe fila File >

Print

> Illustrator. Apoi, verificaţi Force

Fonts to Download

, şi încercaţi din nou.

7

.11

<Depanarea>

8

Comandarea consumabilelor şi accesoriilor

Acest capitol cuprinde informaţii despre achiziţionarea cartuşelor şi a accesoriilor disponibile pentru aparatul dvs.

Acest capitol cuprinde:

Consumabile

Accesorii

Cum se achizi ţionează

Consumabile

La terminarea tonerului, puteţi comanda următorul tip de cartuş pentru aparatul dumneavoastră:

Tip Randament normal a

Cod component ă

Cartuş imprimantă a

Aproximativ 4.000 (negru),

2.000 (color)

CLP-K350A (negru)

CLP-C350A (azuriu)

CLP-M350A (purpuriu)

CLP-Y350A (galben)

Unitate de prelucrare a imaginilor

Rezervor toner uzat

Aproximativ 20.000 pagini alb-negru sau aproximativ

46.000 imagini

Aproximativ 5.000 imagini b sau aproximativ 1.250 pagini

(toate culorile, 5% imagine)

CLP-R350A

CLP-W350A a. Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO/IEC 19798.

b. Numărul de imagini este calculat pentru câte o culoare pe fiecare pagină. Dacă imprimaţi documente în toate culorile (azuriu, purpuriu, galben, negru), durata de viaţă a acestui articol se va reduce cu 25%.

Aten ţie

Un nou cartuş de imprimare trebuie achiziţionat din aceeaşi ţară din care a fost achiziţionat aparatul.

În caz contrar, cartuşul va fi incompatibil cu aparatul deoarece configuraţia cartuşului variază în funcţie de ţară.

Accesorii

Puteţi achiziţiona şi instala accesorii pentru a îmbunătăţi performanţele şi capacităţile aparatului dvs.

Accesorii

Modul de memorie

Tavă opţională 2

Descriere Cod component ă

Extinde capacitatea de memorie a aparatului dvs.

Dacă întâmpinaţi probleme frecvente de alimentare cu hârtie, puteţi ataşa o tavă suplimentară de 250 de coli.

CLP-MEMS01: 128 MB

CLP-S350A

Cum se achizi ţionează

Pentru a comanda accesorii sau consumabile autorizate de Samsung, contactaţi dealerul Samsung local sau magazinul de unde aţi cumpărat aparatul, sau vizitaţi www.samsungprinter.com

şi selectaţi ţara/regiunea dvs. pentru informaţii despre apelarea serviciului de asistenţă tehnică.

8

.1

<Comandarea consumabilelor şi accesoriilor>

9

Instalarea accesoriilor

Aparatul dumneavoastră este un model complet echipat, optimizat pentru a satisface majoritatea nevoilor dvs. de imprimare. Totuşi, considerând că fiecare utilizator poate avea diferite preferinţe, Samsung pune la dispoziţie câteva accesorii pentru îmbunătăţirea capacităţilor aparatului dvs.

Acest capitol cuprinde:

M ăsuri de prevedere care trebuie luate la instalarea accesoriilor

Instalarea unui modul de memorie

M ăsuri de prevedere care trebuie luate la instalarea accesoriilor

• Deconectaţi cablul de alimentare

Nu îndepărtaţi capacul tabloului de comandă în timp ce dispozitivul este alimentat.

Pentru a evita posibilitatea de electrocutare, întotdeauna deconectaţi cablul de alimentare la instalarea sau îndepărtarea ORICĂROR accesorii interne sau externe.

• Descărcaţi electricitatea statică

Tabloul de comandă şi accesoriile interne (placa interfeţei de reţea sau modulul de memorie) sunt sensibile la electricitatea statică. Înainte de instalarea sau îndepărtarea accesoriilor interne, descărcaţi electricitatea statică din corp prin atingerea unui obiect de metal, precum placa metalică din spatele a unui aparat conectat la o priză cu împământare.

Dacă vă deplasaţi înainte de terminarea instalării, repetaţi procedura pentru a descărca din nou electricitatea statică.

Instalarea unui modul de memorie

Aparatul dvs. are un modul de memorie dual in-line (DIMM). Utilizaţi acest slot de modul de memorie pentru a instala memorie suplimentară.

La extinderea capacităţii memoriei puteţi adăuga un modul de memorie

în slotul de memorie liber. Aparatul dvs. are o memorie de 128 MB, care poate fi extinsă la 256 MB.

Informaţii privind comandarea unui modul de memorie opţional.

(Consultaţi „Accesorii” la pagina 8.1.)

1

Opriţi aparatul şi deconectaţi toate cablurile de la aparat.

2

Deschideţi capacul tabloului de comandă.

3

Scoateţi din husa de plastic un nou modul de memorie.

4

Ţinând modulul de memorie de margini, aliniaţi modulul de memorie pe slot la o înclinare de aproximativ 30 de grade. Asiguraţi-vă că marcajele modulului şi canelurile de pe slot se potrivesc.

Not ă

Marcajele şi canelurile ilustrate mai sus pot să difere de modulul efectiv de memorie şi de slotul acestuia.

9

.1

<Instalarea accesoriilor>

5

Apăsaţi cu grijă modulul de memorie în slot până când auziţi un clic.

Aten ţie

Nu apăsaţi puternic modulul de memorie; în caz contrar, modulul se poate defecta. Dacă modulul nu pare a se potrivi

în slotul respectiv, încercaţi din nou, cu grijă, procedura anterioară.

6

Puneţi la loc capacul tabloului de comandă.

7

Reconectaţi cablul de alimentare şi cablul de imprimare şi porniţi aparatul.

Not ă

Pentru a elibera modulul de memorie, trageţi spre exterior cele doua închizători de la extremităţile slotului, după care modulul sare afară.

Activarea memoriei ad ăugate în caracteristicile PS ale imprimantei

După instalarea modulului de memorie, pentru a îl putea utiliza, trebuie să îl selectaţi în caracteristicile imprimantei în driverul PostScript.

1

Asiguraţi-vă că driverul PostScript este instalat pe computer. Pentru detalii despre instalarea driverului PS, consultaţi Secţiunea de software.

2

Faceţi clic pe meniul Start din Windows.

3

Pentru Windows 2000, selectaţi Setări, apoi Imprimante.

Pentru Windows XP/2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.

Pentru Windows Vista, selectaţi Panou de control > Hardware şi

sunete

>

Imprimante

.

4

Selectaţi imprimanta Samsung CLP-350 Series PS.

5

Faceţi clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma imprimantei şi selectaţi Proprietăţi.

6

Pentru Windows 2000/XP/2003/Vista, selectaţi Setări dispozitiv.

7

Selectaţi cantitatea de memorie instalată din Printer Memory în secţiunea Installable Options.

Pentru Windows 98, selectaţi Installable Options > VMOption >

schimba

ţi setarea pentru:VMOption > schimbarea memoriei.

8

Faceţi clic pe OK.

9

.2

<Instalarea accesoriilor>

10

Specifica ţii

Not ă

Numerele incluse aici pot fi modificate în funcţie de mediul de instalare.

Element

Viteza de imprimare a

Specifica ţii şi descriere

Alb-negru: Până la 19 ppm

(19 ppm format Letter) b

format A4

Color: Până la 5 ppm format A4 (Letter)

Maximum 2.400 x 600 dpi ieşire efectivă Rezoluţie de imprimare

Timp de încălzire

Timp imprimare prima pagină

Durata de viaţă a consumabilelor c

Nivel de zgomot e

Tensiune nominală

Consum de putere

Mai puţin de 40 secunde (iniţializare la rece)

Din mod Gata

Alb-negru: Mai puţin de 14 secunde

Color: Mai puţin de 24 secunde

Din iniţializare la rece

Alb-negru: Mai puţin de 50 secunde

Color: Mai puţin de 60 secunde

Randament cartuş negru continuu mediu:

4.000

d

pagini standard (Livrat cu un cartuş de toner Starter pentru 3.000 pagini)

Randament cartuş galben/magenta/cian continuu mediu: 2.000

d

pagini standard

(Livrat cu un cartuş de toner Starter pentru

1.500 pagini)

Unitate de prelucrare a imaginilor:

Aproximativ 20.000 pagini alb-negru sau

46.000 imagini

Rezervor toner uzat: Aproximativ

1.250 pagini (toate culorile, 5% imagine) sau

5.000 imagini

Mod imprimare

Alb-negru: Mai puţin de 49 dBA

Color: Mai puţin de 48 dBA

În modul Standby: Mai puţin de 35 dBA

110 - 120 V c.a. sau 220 - 240 V c.a.

Examinaţi eticheta aparatului, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric pentru aparatul dvs.

• Mediu: 400 W

• În modul de economisire a energiei: mai puţin de 10 W

Element Specifica ţii şi descriere

Dimensiuni exterioare

(lăţime x adâncime x

înălţime)

Greutate

390 x 420 x 270mm

Greutatea ambalajului

14,8 kg

(incluzând consumabile)

Hârtie

Plastic

2,72 kg

0,453 kg

Mediu de exploatare

Memorie

Temperatură

Umiditate

10 - 32,5 °C

20% - 80% umiditate relativă

128 MB (expandabilă până la 256 MB)

Fonturi

Interfaţă

Compatibilitate cu sistemul de operare & şi driver

45 scalabile, 1 bitmap şi 136 tip PS

USB 2.0

Ethernet 10/100 Base-TX

Windows 2000/

2003/XP/Vista

Driver SPL-C (Samsung

Printer Language Color),

PCL6, Driver PostScript

Diverse sisteme de operare Linux

Driver PostScript

Mac 10.3 ~ 10.4

Driver PostScript

Limbaj de imprimare SPL-C, PCL6, PostScript 3

Opţiune tavă de 250 coli

Regim de exploatare Lunar: Până la 24.200 de imagini a. Viteza de imprimare: va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, aplicaţia software, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare şi complexitatea lucrării.

b. ppm: pagini pe minut.

c. Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de exploatare, intervalul de imprimare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare.

d. Randamentul este declarat în conformitate cu standardul ISO/IEC 19798.

e. Nivel de zgomot: nivelul presiunii sunetului, ISO 7779.

10

.1

<Specificaţii>

11

Glosar

Acoperire

Acesta este termenul în imprimare pentru măsurarea consumului de toner la imprimare şi utilizat de obicei pentru o acoperire de 5%.

Acoperire de 5% înseamnă că o coală de hârtie tip A4 are circa 5% imagine sau text. Astfel, dacă coala sau originalul au imagini complicate sau mult text, acoperirea va fi peste 5% şi în acelaşi timp, consumul de toner va fi proporţional cu acoperirea.

Adresa IP

O adresă de protocol internet (adresă IP) este un număr unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica şi a comunica între ele într-o reţea, utilizând standardul de protocol internet (IP).

BOOTP

Reprezintă protocol Bootstrap, un protocol de reţea utilizat de către un client al reţelei pentru a obţine automat adresa IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un fond comun de adrese.

Cartu şul de imprimare

Este ca un recipient într-un aparat, cum ar fi o imprimantă care conţine toner. Tonerul este o pudră utilizată la imprimantele laser şi la fotocopiatoare, care formează textul şi imaginile pe hârtia imprimată.

Tonerul poate fi topit prin căldura cuptorului, producând fixarea de fibrele hârtiei.

DHCP

Un protocol Dynamic Host Configuration (DHCP) este un protocol de reţea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informaţii ce îi permit participarea într-o reţea IP.

DIMM

Modul de memorie Dual Inline, o mică placă de circuite care cuprinde chipurile de memorie. DIMM stochează toate datele în aparat, cum ar fi date de imprimare, date primite prin fax sau date scanate.

DNS

Domain Name Server (DNS) este un sistem care stochează informaţii asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe reţele.

DPI

Aceasta este unitatea de măsură pentru rezoluţie, utilizată la imprimare sau scanare. În general, mai multe puncte pe un inchi (DPI) conduc la o rezoluţie mai mare, mai multe detalii vizibile în imagine şi o dimensiune mai mare a fişierului.

Duplex

Acesta este un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca aparatul să poată imprima (sau scana) ambele feţe ale colii de hârtie. O imprimantă echipată cu mecanism duplex poate imprima pe ambele feţe.

Ethernet

Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la reţea, bazată pe transmisia de cadre, pentru reţele locale (LAN). Se caracterizează prin cabluri şi semnale pentru stratul fizic şi formatele cadrelor, precum şi protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. A devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată în prezent.

Fi şier PRN

O interfaţă pentru un driver al dispozitivului, acesta permite software-ului să interacţioneze cu driverul dispozitivului prin apelări standard de sistem intrare/ieşire, care simplifică multe sarcini.

Gateway

Aceasta este o conexiune între reţele de calculatoare, sau între o reţea de calculatoare şi o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un calculator sau o reţea ce permite accesul la un alt calculator sau reţea.

Intranet

Aceasta este o reţea privată care utilizează protocoale de internet, conectivitate în reţea şi, posibil, sistemul de telecomunicaţii publice pentru a partaja în siguranţă între angajaţii săi o parte din informaţiile sau operaţiunile organizaţiei. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web intern.

IPM

Imagini pe minut.

ISO

Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) este un organism internaţional de stabilire a standardelor compus din organisme de standardizare naţionale. Acesta produce standarde industriale şi comerciale în întreaga lume.

Led

O diodă ce emite lumină (led) este un dispozitiv semiconductor care indică starea aparatului.

Masc ă subreţea

O mască de biţi utilizată pentru a spune câţi biţi dintr-un octet (octeţi) identifică subreţeaua şi câţi biţi sunt alocaţi pentru adresele gazdă.

Panoul de comand ă

Un panou de comandă este o zonă plată unde sunt afişate instrumente de comandă sau monitorizare. Acestea se găsesc de obicei pe partea superioară sau frontală a aparatului.

11

.1

<Glosar>

PDF

Format de document portabil (PDF) este un format de fişier particular dezvoltat de către Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor în două dimensiuni într-un format independent de dispozitiv şi de rezoluţie.

PostScript

PostScript (PS) este un limbaj de programare şi descriere a paginii utilizat, în primul rând, în domenii electronice şi de publicare, şi este utilizat într-un program de interpretare pentru generarea imaginilor.

PPM

Pagini pe minut. PPM arată viteza imprimantei, câte pagini poate imprima pe minut.

Protocol

Aceasta este o convenţie sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicaţia şi transferul de date între două puncte terminale de calcul.

PS

Consultaţi PostScript.

Regim de exploatare

Regimul de exploatare este numărul de pagini care pot fi imprimate lunar fără a afecta performanţele imprimantei. În general imprimanta are astfel limitarea duratei de viaţă în pagini pe an. Durata de viaţă reprezintă capacitatea medie de imprimare, de obicei în perioada de garanţie. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, considerând 20 de zile lucrătoare, o limita de imprimare este de 2.400 de pagini pe zi, ceea ce nu reprezintă o cantitate mică.

Rezolu ţie

Claritatea unei imagini măsurată în puncte pe inchi (dpi). Cu cât dpi este mai mare, cu atât este mai mare rezoluţia.

Semiton

Aceasta este un tip de imagine care simulează tonurile de gri prin varierea numărului de puncte. Zonele foarte colorate constau într-un număr mare de puncte, pe când zonele mai deschise constau într-un număr mai mic de puncte.

Suport imprimare

Suporturi precum diferite tipuri de hârtie, plicuri, etichete şi folii transparente ce pot fi utilizate la o imprimantă, un scaner, un fax sau un copiator.

Tambur OPC

Un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare, care utilizează o rază laser emisă de o imprimantă laser, de obicei de culoare verde sau gri şi în formă de cilindru. O unitate de expunere dintr-un tambur se uzează treptat prin folosirea de către imprimantă şi trebuie înlocuit în mod adecvat deoarece se poate zgâria cu hârtia.

TCP/IP

Protocolul de control al transmisiei (TCP) şi protocolul de internet (IP).

Este un set de protocoale de comunicaţii care implementează stiva de protocoale pe care funcţionează majoritatea reţelelor comerciale şi de internet.

Tonuri de gri

Nuanţe de gri care reprezintă porţiunile luminoase şi întunecate dintr-o imagine când imaginile color sunt convertite în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diferite nuanţe de gri.

Unitate cuptor

Aceasta este partea unei imprimante laser care topeşte tonerul pe mediul de imprimare. Este format din două role fierbinţi. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptor aplică căldură şi presiune pentru a asigura aderenţa permanentă a tonerului pe hârtie, de aceea este caldă hârtia la ieşirea din imprimanta laser.

URL

Localizator de resurse uniforme (URL) este adresa globală a documentelor şi resurselor de pe internet. Prima parte a adresei indică ce protocol trebuie utilizat, a doua parte specifică adresa IP sau numele domeniului în care este localizată resursa.

USB

Magistrala universală serială (USB) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru conectarea computerelor şi a perifericelor. Spre deosebire de portul paralel, USB este conceput pentru a conecta concurent un singur port USB al calculatorului la mai multe periferice.

Valori implicite

Primele valori stabilite.

11

.2

<Glosar>

I

NDEX

A

afişaj 1.3

alimentare manuală, utilizare 4.7

B

blocare

sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie 7.1

C

calitate

rezolvarea problemei de imprimare 7.6

capac frontal 1.2

capac superior 1.2

capacul din spate 1.2

capacul tabloului de comandă 1.2

carton, imprimare 4.10

CD cu software-ul imprimantei 2.1

comandarea consumabilelor 8.1

comutator alimentare 1.2

consumabile

comandarea consumabilelor 8.1

durata estimată de viaţă a cartuşului de imprimare 6.3

curăţarea

exteriorului 6.1

interiorului 6.1

D

de pe site-ul web 6.8

depanarea 7.1

driver

caracteristică 2.1

instalare 3.3

E

etichete, imprimare 4.8

F

folii transparentă, imprimare 4.9

H

hârtie

încărcare în tava 1 4.4

încărcare în tava opţională 4.4

îndepărtarea blocajului 7.1

probleme de alimentare cu hârtie 7.4

schimbarea dimensiunii 4.5

setarea dimensiunii şi tipului de hârtie 4.10

hârtie preimprimată, imprimare 4.9

I

imprimare 5.1

rezolvarea problemelor 7.4

Î

înlocuirea componentelor

cartuş de imprimare 6.4

întreţinere 6.1

cartuş de imprimare 6.3

piese de schimb pentru întreţinere 6.8

L

led

stare 1.4

Linux

cerinţe 2.2

probleme 7.10

M

Macintosh

cerinţe 2.2

probleme 7.11

manual feed, use 4.7

materiale cu dimensiuni particularizate, imprimare 4.10

mâner 1.2

modul de memorie

comandare 8.1

instalare 9.1

P

panoul de comandă 1.2, 1.3

1

plicuri, imprimare 4.8

port reţea 1.2

port USB 1.2

PostScript

probleme 7.10

priză de alimentare 1.2

probleme

alimentare hârtie 7.4

calitatea de imprimare 7.6

imprimare 7.4

Linux 7.10

Macintosh 7.11

PostScript 7.10

Windows 7.9

R

raport de configuraţie 6.1

reţea

cerinţe 3.2

configurare 3.1

S

software livrat 2.1

specificaţii 10.1

stare 1.3

stop 1.3

suport ieşire 1.2

suport imprimare

recomandări 4.1

selectarea suportului de imprimare 4.1

specificaţii 4.2

SyncThru Web Service 6.8

T

tavă

reglarea lăţimii şi lungimii 4.5

tavă 1 1.2

tavă opţională 1.2

tavă de ieşire 1.2

tavă opţională 1.2, 8.1

W

Windows

cerinţe 2.2

probleme 7.9

Imprimantă Samsung

Sec ţiune de software

S

EC

ŢIUNE

DE SOFTWARE

C

UPRINS

C

APITOLUL

1:I

NSTALAREA SOFTWARE

-

ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE

W

INDOWS

Instalarea software-ului imprimantei ....................................................................................................................... 6

Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală ..................................................................... 6

Instalarea software-ului pentru imprimare în reţea ...................................................................................... 9

Reinstalarea software-ului imprimantei ................................................................................................................ 12

Dezinstalarea software-ului imprimantei .............................................................................................................. 13

Instalarea driverului de imprimantă monocromă .................................................................................................. 13

C

APITOLUL

2:O

PERA

ŢIUNI

ELEMENTARE DE IMPRIMARE

Imprimarea unui document ................................................................................................................................... 15

Imprimarea într-un fişier (PRN) ............................................................................................................................ 16

Setările imprimantei .............................................................................................................................................. 16

Fila Layout ................................................................................................................................................. 17

Fila Paper .................................................................................................................................................. 17

Fila Graphics ............................................................................................................................................. 18

Fila Extras ................................................................................................................................................. 19

Fila About .................................................................................................................................................. 20

Fila Printer ................................................................................................................................................. 20

Utilizarea unei setări favorite ..................................................................................................................... 20

Utilizarea fişierului Ajutor ........................................................................................................................... 20

C

APITOLUL

3:I

MPRIMAREA AVANSAT

Ă

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N) ............................................ 21

Imprimarea de afişe .............................................................................................................................................. 22

Imprimarea broşurilor .......................................................................................................................................... 22

Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei .................................................................................................................. 23

Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită ................................................................................... 23

1

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată .............................................................................. 23

Utilizarea filigranurilor ........................................................................................................................................... 24

Utilizarea unui filigran existent .................................................................................................................. 24

Crearea unui filigran .................................................................................................................................. 24

Editarea unui filigran ................................................................................................................................. 24

Ştergerea unui filigran ............................................................................................................................... 24

Utilizarea suprapunerilor ...................................................................................................................................... 25

Ce este o suprapunere? ............................................................................................................................ 25

Crearea unei noi suprapuneri de pagină ................................................................................................... 25

Utilizarea unei suprapuneri de pagină ....................................................................................................... 25

Ştergerea unei suprapuneri de pagină ...................................................................................................... 25

C

APITOLUL

4:U

TILIZAREA DRIVERULUI

P

OST

S

CRIPT PENTRU

W

INDOWS

Setările imprimantei .............................................................................................................................................. 26

Advanced

................................................................................................................................................. 26

Utilizarea fişierului Ajutor ........................................................................................................................... 26

C

APITOLUL

5:P

ARTAJAREA LOCAL

Ă

A IMPRIMANTEI

Configurarea unui calculator gazdă ...................................................................................................................... 27

Configurarea unui calculator client ....................................................................................................................... 27

C

APITOLUL

6:U

TILIZAREA PROGRAMULUI

S

MART

P

ANEL

Înţelegerea programului Smart Panel ................................................................................................................... 28

Deschiderea Ghidului de depanare ...................................................................................................................... 29

Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă ................................................................................................... 29

Utilizarea fişierului Ajutor pe ecran ............................................................................................................ 29

Modificarea setărilor programului Smart Panel .................................................................................................... 29

C

APITOLUL

7:U

TILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN

L

INUX

Primii paşi ............................................................................................................................................................. 30

Instalarea Unified Linux Driver ............................................................................................................................. 30

Instalarea Unified Linux Driver .................................................................................................................. 30

Dezinstalarea Unified Linux Driver ............................................................................................................ 31

2

Utilizarea Unified Driver Configurator ................................................................................................................... 32

Deschiderea Unified Linux Driver Configurator ......................................................................................... 32

Configurare imprimante ............................................................................................................................. 32

Configurare porturi .................................................................................................................................... 33

Configurarea proprietăţilor imprimantei ................................................................................................................ 33

Imprimarea unui document ................................................................................................................................... 34

Imprimarea din aplicaţii ............................................................................................................................. 34

Imprimarea fişierelor ................................................................................................................................. 34

C

APITOLUL

8:U

TILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR

M

ACINTOSH

Instalarea software-ului ........................................................................................................................................ 35

Driverul imprimantei .................................................................................................................................. 35

Configurarea imprimantei ..................................................................................................................................... 36

Pentru conectarea cu cablu de reţea ........................................................................................................ 36

Pentru conectarea cu cablu USB .............................................................................................................. 36

Imprimarea ........................................................................................................................................................... 37

Imprimarea unui document ....................................................................................................................... 37

Modificarea setărilor imprimantei .............................................................................................................. 37

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie ...................................................................... 39

3

4

5

1

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

Acest capitol include:

Instalarea software-ului imprimantei

Reinstalarea software-ului imprimantei

Dezinstalarea software-ului imprimantei

Instalarea driverului de imprimant ă monocromă

N

OT

Ă :

Procedura următoare se referă la Windows XP; pentru alte sisteme de operare, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

Instalarea tipic ă

Aceasta este opţiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor.

Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operaţiunile imprimantei.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este pornită.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi faceţi clic pe OK.

Dacă utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe StartToate

programele

AccesoriiExecutare şi tastaţi X:\Setup.exe.

Dacă fereastra Redare automată este afişată în

Windows Vista, faceţi clic pe Executare Setup.exe în câmpul

Instalare sau executare program

şi apoi faceţi clic pe

Continuare

în fereastra Control cont utilizator.

Instalarea software-ului imprimantei

Puteţi instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau pentru imprimare în reţea. Pentru a instala pe calculator software-ul imprimantei, executaţi procedura de instalare corespunzătoare, în funcţie de imprimanta utilizată.

Un driver de imprimantă este un produs software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a driverelor poate diferi în funcţie de sistemul de operare utilizat.

Toate aplicaţiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie

închise înainte de a începe instalarea.

Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare local ă

O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat

împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu paralel. Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o reţea,

săriţi peste acest pas şi treceţi la „Instalarea software-ului pentru imprimare în reţea” la pagina 9.

Puteţi instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

N

OT

Ă :

În cazul în care, în timpul instalării, este afişată fereastra

„Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceţi clic pe din colţul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau faceţi clic pe Revocare.

3

Faceţi clic pe Next.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

4

Selectaţi Typical installation for a local printer. Faceţi clic pe

Next

.

6

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

N

OT

Ă :

În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afişată următoarea fereastră.

• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.

• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va

începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.

• Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în func ţie de imprimanta şi interfaţa utilizate.

5

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test. Dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Next.

În caz contrar, faceţi clic pe Next şi săriţi peste la pasul 7.

6

În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi clic pe Yes.

În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

7

Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung

în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Finish. Sunteţi direcţionat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

N

OT

Ă :

În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea

„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 12.

Instalarea personalizat ă

Puteţi selecta separat componentele pe care doriţi să le instalaţi.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este pornită.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi faceţi clic pe OK.

Dacă utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Start

Toate

programele

AccesoriiExecutare şi tastaţi

X:\Setup.exe

.

Dacă fereastra Redare automată este afişată în

Windows Vista, faceţi clic pe Executare Setup.exe în câmpul

Instalare sau executare program

şi apoi faceţi clic pe

Continuare

în fereastra Control cont utilizator.

3

Faceţi clic pe Next.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

7

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

4

Selectaţi Custom installation. Faceţi clic pe Next.

N

OT

Ă :

În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afişată următoarea fereastră.

5

Selectaţi imprimanta dumneavoastră şi faceţi clic pe Next.

• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.

• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va

începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.

• Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în func ţie de imprimanta şi interfaţa utilizate.

6

Selectaţi componentele pe care doriţi să le instalaţi şi faceţi clic pe Next.

N

OT

Ă :

Puteţi selecta un alt director de instalare făcând clic pe

[Browse].

8

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

7

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test. Dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Next.

În caz contrar, faceţi clic pe Next şi săriţi peste la pasul 9.

8

În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi clic pe Yes.

În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

9

Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung

în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Finish. Sunteţi direcţionat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi faceţi clic pe OK.

Dacă utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Start

Toate

programele

AccesoriiExecutare şi tastaţi X:\Setup.exe.

Dacă fereastra Redare automată este afişată în

Windows Vista, faceţi clic pe Executare Setup.exe în câmpul

Instalare sau executare program

şi apoi faceţi clic pe

Continuare

în fereastra Control cont utilizator.

Instalarea software-ului pentru imprimare în re ţea

Atunci când conectaţi imprimanta la o reţea, este necesar ca mai

întâi să configuraţi setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce aţi atribuit şi verificat setările TCP/IP, puteţi instala software-ul pe fiecare calculator din reţea.

Puteţi instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

Instalarea tipic ă

Aceasta este opţiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor.

Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operaţiunile imprimantei.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea şi este pornită. Pentru informaţii detaliate privind conectarea la reţea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat

împreună cu aceasta.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

3

Faceţi clic pe Next.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4

Selectaţi Typical installation for a network printer. Faceţi clic pe Next.

9

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

5

Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.

• Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP

Port

pentru a adăuga imprimanta dorită în reţea. Pentru a adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimaţi o pagină Configuraţie reţea.

• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul Browse.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în reţea, dezactivaţi firewall-ul şi faceţi clic pe Update.

6

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectaţi caseta (casetele) de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

N

OT

Ă :

În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea

„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 12.

Instalarea personalizat ă

Puteţi selecta separat componentele pe care doriţi să le instalaţi şi puteţi seta adresa IP dorită.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea şi este pornită. Pentru informaţii detaliate privind conectarea la reţea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat

împreună cu aceasta.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceţi clic pe Start şi apoi pe Executare. Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii dumneavoastră de hard disk şi apoi faceţi clic pe OK.

Dacă utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe Start

Toate

programele

AccesoriiExecutare şi tastaţi X:\Setup.exe.

Dacă fereastra Redare automată este afişată în Windows Vista, faceţi clic pe Executare Setup.exe în câmpul Instalare sau

executare program

şi apoi faceţi clic pe Continuare în fereastra Control cont utilizator.

3

Faceţi clic pe Next.

• Dacă este necesar, selectaţi o limbă din lista derulantă.

View User’s Guide: Vă permite să vizualizaţi Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are

Adobe Acrobat instalat, faceţi clic pe această opţiune, iar

Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

10

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

4

Selectaţi Custom installation. Faceţi clic pe Next.

S

UGESTIE

: Dacă doriţi să setaţi o anumită adresă IP pentru o anumită imprimantă din reţea, faceţi clic pe butonul Set IP Address.

Este afişată fereastra Setare adresă IP. Procedaţi după cum urmează:

5

Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next. a. Selectaţi o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită adresă IP din listă.

b. Configuraţi manual o adresă IP, o mască de subreţea şi un gateway pentru imprimantă şi faceţi clic pe Configure pentru a seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din reţea.

c. Faceţi clic pe Next.

6

Selectaţi componentele pe care doriţi să le instalaţi. După selectarea componentelor, este afişată următoarea fereastră.

De asemenea, puteţi modifica numele imprimantei, puteţi seta imprimanta pentru a fi partajată în reţea, puteţi seta imprimanta ca imprimantă implicită şi puteţi modifica numele de port pentru fiecare imprimantă. Faceţi clic pe Next.

• Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP

Port

pentru a adăuga imprimanta dorită în reţea. Pentru a adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimaţi o pagină Configuraţie reţea.

• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul Browse.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în reţea, dezactivaţi firewall-ul şi faceţi clic pe Update.

Pentru a instala acest software pe un server, selectaţi caseta de validare Setting up this printer on a server.

11

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

7

După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă

întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectaţi caseta (casetele) de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe Finish.

În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

4

Este afişată lista imprimantelor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe Next.

N

OT

Ă :

În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcţionează corect, reinstalaţi driverul imprimantei. A se vedea

„Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 12.

• Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic pe Update pentru a actualiza lista sau selectaţi Add TCP/IP

Port

pentru a adăuga imprimanta dorită în reţea. Pentru a adăuga imprimanta în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

• Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi Shared Printer [UNC] şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul Browse.

Va fi afişată o listă de componente; puteţi reinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

N

OT

Ă :

În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afişată următoarea fereastră.

Reinstalarea software-ului imprimantei

În cazul în care instalarea eşuează, puteţi reinstala software-ul.

1

Porniţi sistemul de operare Windows.

2

Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele

numele driverului imprimantei dumneavoastr ă

Maintenance

.

3

Selectaţi Repair şi faceţi clic pe Next .

• După conectarea imprimantei, faceţi clic pe Next.

• Dacă nu doriţi să conectaţi în acest moment imprimanta, faceţi clic pe Next şi apoi pe No în următorul ecran. Apoi, instalarea va

începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.

• Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în func ţie de imprimanta şi interfaţa utilizate.

12

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

5

Selectaţi componentele pe care doriţi să le reinstalaţi şi faceţi clic pe Next.

Dacă aţi instalat software-ul imprimantei pentru imprimare locală şi selectaţi numele driverului imprimantei

dumneavoastr

ă, este afişată fereastra care vă întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test. Procedaţi după cum urmează: a. Pentru a imprima o pagină de test, selectaţi caseta de validare şi faceţi clic pe Next.

b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceţi clic pe Yes.

În caz contrar, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

6

După finalizarea reinstalării, faceţi clic pe Finish.

2

Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

3

Faceţi clic pe Cancel.

Dezinstalarea software-ului imprimantei

1

Porniţi sistemul de operare Windows.

2

Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele

numele driverului imprimantei dumneavoastr ă

Maintenance

.

3

Selectaţi Remove şi faceţi clic pe Next.

Va fi afişată o listă de componente; puteţi dezinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

4

Selectaţi componentele pe care doriţi să le dezinstalaţi şi faceţi clic pe Next.

5

Atunci când calculatorul vă solicită să confirmaţi selecţia, faceţi clic pe Yes.

Driverul selectat şi toate componentele acestuia sunt eliminate din calculator.

6

După dezinstalarea software-ului, faceţi clic pe Finish.

Instalarea driverului de imprimant ă monocrom ă

Printre driverele acestei imprimante se numără un driver mono, care permite utilizarea imprimantei ca imprimantă monocromă. Este necesar să instalaţi driverul de imprimantă monocromă pe calculator.

Instrucţiunile de mai jos vă vor ghida pas cu pas de-a lungul procesului de instalare.

1

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este pornită. Dacă este cazul, asiguraţi-vă că imprimanta şi calculatorul sunt conectate la reţea.

Dacă este afişată fereastra de confirmare, faceţi clic pe Finish.

4

Faceţi clic pe StartImprimante şi faxuri.

5

Selectaţi Adăugare imprimantă.

6

Atunci când este afişat Expert adăugare imprimantă, faceţi clic pe Următorul.

7

Selectaţi Imprimantă locală ataşată acestui computer şi Se

detecteaz ă şi se instalează în mod automat imprimanta

Plug and Play

, apoi faceţi clic pe Următorul. Treceţi la pasul 13.

În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu găseşte imprimanta, treceţi la pasul următor.

8

Selectaţi Următorul în fereastra Selectaţi un port pentru

imprimant

ă.

9

În fereastra Selectaţi un port pentru imprimantă, selectaţi

Ob

ţinere disc....

10

Faceţi clic pe Răsfoire pentru a găsi un driver de imprimantă monocromă pentru imprimanta dumneavoastră.

De exemplu: Windows XP pe 32 biţi

Selectaţi unitatea CD-ROM

PrinterPC_MONO

WINXP_2000_VISTA-32

.

11

Selectaţi fişierul ***.inf şi faceţi clic pe Deschidere.

12

Faceţi clic pe OK în fereastra Instalare din disc.

13

Selectaţi un driver de imprimantă monocromă în fereastra

Imprimante

şi faceţi clic pe Următorul.

N

OT

Ă :

Dacă aţi instalat anterior un driver de imprimantă monocromă, va fi afişată fereastra Use Existing Driver. Efectuaţi setările conform indicaţiilor afişate în această fereastră şi faceţi clic pe Next. De asemenea, în funcţie de configuraţia calculatorului dumneavoastră, pot fi afişate fereastra de partajare imprimantă sau fereastra de imprimare pagină de test; efectuaţi selecţia corespunzătoare.

13

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

14

Introduceţi numele imprimantei dumneavoastră şi faceţi clic pe

Next

.

15

Faceţi clic pe Finish pentru a începe instalarea unui driver de imprimantă monocromă.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o reţea, mergeţi la fereastra Properties a imprimantei şi selectaţi fila Ports, apoi faceţi clic pe Add Port şi pe Standard TCP/IP Port şi creaţi un port nou pentru conectarea la imprimantă. Pentru a crea un nou port, urmaţi procedura expusă în fereastra programului asistent.

14

Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

2

Opera ţiuni elementare de imprimare

Acest capitol explică opţiunile şi sarcinile uzuale de imprimare în

Windows.

Acest capitol include:

Imprimarea unui document

Imprimarea într-un fi şier (PRN)

Set ările imprimantei

- Fila Layout

- Fila Paper

- Fila Graphics

- Fila Extras

- Fila About

- Fila Printer

- Utilizarea unei set ări favorite

- Utilizarea fi şierului Ajutor

Imprimarea unui document

N

OTE

:

• Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Stabili ţi care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastr ă. Consultaţi secţiunea

Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul

Specifica ţiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastr ă.

• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.

Procedura următoare descrie paşii necesari în general pentru imprimarea din diverse aplicaţii Windows. Paşii exacţi pentru imprimarea unui document pot diferi în funcţie de aplicaţia utilizată.

Consultaţi Manualul de utilizare al aplicaţiei software pentru a afla procedura exactă de imprimare.

1

Deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Selectaţi Print din meniul File. Este afişată fereastra Imprimare.

Această fereastră poate arăta uşor diferit în funcţie de aplicaţie.

Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra

Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii şi intervalul de imprimare.

Asiguraţi-vă că imprimanta dumneavoastră este selectată.

3

Selectaţi driverul imprimantei dumneavoastră din lista derulantă Name.

Pentru a beneficia de funcţiile de imprimare oferite de driverul imprimantei dumneavoastră, faceţi clic pe Properties sau pe

Preferences

în fereastra Imprimare a aplicaţiei. Pentru

informaţii detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 16.

Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă Setup,

Printer

sau Options, faceţi clic pe elementul respectiv. Apoi, faceţi clic pe Properties în ecranul următor.

Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra de proprietăţi ale imprimantei.

4

Pentru a începe operaţiunea de imprimare, faceţi clic pe OK sau pe Print în fereastra Imprimare.

15

Operaţiuni elementare de imprimare

Imprimarea într-un fi şier (PRN)

În anumite cazuri, veţi dori să salvaţi datele de imprimare într-un fişier, în vederea utilizării ulterioare.

Pentru a crea un fişier:

1

Bifaţi caseta Print to file din fereastra Print.

2

Selectaţi un director şi atribuiţi fişierului un nume, apoi faceţi clic pe OK.

Set ările imprimantei

Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi nevoie atunci când utilizaţi imprimanta. Atunci când sunt afişate proprietăţile imprimantei, puteţi vizualiza şi modifica setările necesare pentru operaţiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăţi ale imprimantei poate diferi în funcţie de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăţi pentru Windows XP.

Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată.

Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei prin intermediul directorului

Imprimante, puteţi vizualiza file suplimentare de tip Windows

(consultaţi Manualul de utilizare pentru Windows) şi fila Printer (a se

vedea „Fila Printer” la pagina 20).

N

OTE

:

• Majoritatea aplicaţiilor Windows vor anula şi înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificaţi mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicaţia software şi apoi modificaţi celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.

• Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de

dumneavoastr

ă să devină permanente, efectuaţi-le în directorul

Imprimante.

• Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

1. Faceţi clic pe butonul Start din Windows.

2. Selectaţi Imprimante şi faxuri.

3. Selectaţi pictograma driverului imprimantei

dumneavoastr

ă.

4. Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectaţi Preferinţe imprimare.

5. Modificaţi setările în fiecare filă, apoi faceţi clic pe OK.

16

Operaţiuni elementare de imprimare

Fila Layout

Fila Layout furnizează opţiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Layout Options include

Multiple Pages per Side

, Poster Printing şi Booklet Printing. A se

vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15 pentru mai multe

informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei” la pagina 23.

Fila Paper

Utilizaţi următoarele opţiuni pentru a seta specificaţiile principale de manipulare a hârtiei atunci când accesaţi proprietăţile imprimantei. A

se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15 pentru mai multe

informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

Faceţi clic pe fila Paper pentru a accesa diversele proprietăţi ale hârtiei.

Paper Orientation

Paper Orientation

vă permite să selectaţi direcţia de imprimare a informaţilor pe o pagină.

Portrait imprimă de-a lungul lăţimii paginii, în format de scrisoare.

Landscape imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de calcul.

Rotate 180 Degrees vă permite să rotiţi pagina cu numărul selectat de grade.

Portrait

Landscape

Layout Options

Layout Options

vă permite să selectaţi opţiuni avansate de imprimare. Puteţi selecta Multiple Pages per Side şi Poster

Printing

.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la pagina 21.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea de afişe” la pagina 22.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea broşurilor” la pagina 22.

Double-sided Printing

Double-sided Printing

vă permite să imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei.

În cazul în care aceast ă opţiune nu este afişată, imprimanta dumneavoastr ă nu include această funcţie.

Copies

Copies

vă permite să selectaţi numărul de copii care trebuie imprimate. Puteţi selecta un număr de copii cuprins între 1 şi 999.

Paper Options

Size

Size

vă permite să setaţi dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.

Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta Size, faceţi clic pe Custom. La afişarea ferestrei Custom Paper Setting, setaţi dimensiunea hârtiei şi faceţi clic pe OK. Setarea apare în listă, astfel

încât poate fi selectată.

Source

Asiguraţi-vă că Source este setată la tava de hârtie corespunzătoare. Utilizaţi Manual Feeder atunci când imprimaţi pe materiale speciale, cum ar fi plicurile şi colile transparente.

Dacă sursa de hârtie este setată la Auto Selection, imprimanta preia automat materialul pentru imprimare în următoarea ordine a tăvilor: Tray1, Tava 2.

Type

Setaţi Type pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriţi să imprimaţi. Astfel, veţi obţine imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, este posibil să nu obţineţi calitatea dorită a imprimării.

17

Operaţiuni elementare de imprimare

Thick

: hârtie gros de 90 ~ 105 g/m

Thin

: hârtie subţire de 60 ~ 70 g/m

2

2

.

.

Cotton

: hârtie din bumbac de 75 ~ 90 g/m

2

, precum Gilbert 25% şi

Gilbert 100%.

Plain Paper

: Hârtie mată normală. Selectaţi acest tip dacă imprimanta dumneavoastră este monocromă şi imprimaţi pe hârtie din bumbac de 60 g/m

2

.

Recycled Paper

: hârtie reciclată de 75 ~ 90 g/m

2

.

Color Paper

: hârtie colorată de 75 ~ 90 g/m

2

.

Archive Paper

: Dacă trebuie să tipăriţi continuu o perioadă lungă de timp, de exemplu, arhive, selectaţi această opţiune.

First Page

Această funcţie vă permite să imprimaţi prima pagină utilizând un tip de hârtie diferit faţă de cel utilizat pentru restul documentului. Puteţi selecta sursa de hârtie pentru prima pagină.

De exemplu, încărcaţi hârtia groasă pentru prima pagină pe Tava

Tray 2

şi hârtia obişnuită pe Tray 1. Apoi, selectaţi Tray 1 în opţiunea Source şi Tray 2 în opţiunea First Page.

În cazul în care aceast ă opţiune nu este afişată, imprimanta dumneavoastră nu include aceast ă funcţie.

Scaling Printing

Scaling Printing

vă permite să scalaţi automat sau manual proiectul de imprimat pe o pagină. Puteţi selecta dintre None,

Reduce/Enlarge

şi Fit to Page.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită” la pagina 23.

• Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 23.

Fila Graphics

Utilizarea următoarelor opţiuni de Grafică vă permite să reglaţi calitatea de imprimare conform cerinţele dumneavoastră de

imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15

pentru mai multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

Faceţi clic pe fila Graphic pentru a afişa proprietăţile prezentate mai jos.

Quality

Op ţiunile de calitate pe care le puteţi selecta pot diferi în func ţie de modelul de imprimantă.

Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele şi imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Color Mode

Puteţi selecta opţiunile de culoare. Setarea Color generează,

în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriţi să imprimaţi un document color în nuanţe de gri, selectaţi Grayscale. Dacă doriţi să reglaţi manual opţiunile de culoare, selectaţi Manual şi faceţi clic pe butonul Color

Adjust

sau pe butonul Color Matching.

Copies Setting: În cazul în care faceţi mai multe copii şi doriţi ca unele din acestea să fie imprimate color iar celelalte – în nuanţe de gri, utilizaţi această opţiune şi selectaţi numărul de copii în nuanţe de gri.

Color Adjust: Puteţi regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opţiunea Levels.

Color Matching: Puteţi regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opţiunea Settings. În mod special, funcţia

Samsung DigiColor

facilitează producerea de rezultate tipărite care reproduc fidel culorile şi nuanţele de cer şi iarbă. Aceasta este destinată utilizării pentru imprimarea de fotografii, dar va schimba reproducerea culorilor oricărui document color tipărit.

Puteţi alege dintre Basic Color, Sapphire, Emerald şi

Aquamarine

.

18

Operaţiuni elementare de imprimare

Advanced Options

Puteţi accesa setările avansate făcând clic pe butonul Advanced

Options

.

Print All Text To Black: Atunci când este bifată opţiunea Print

All Text To Black

, întregul text din document va fi imprimat cu culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afişată pe ecran.

Print All Text To Darken: Atunci când este bifată opţiunea Print

All Text To Darken

, întregul text din document poate fi imprimat cu o culoare mai întunecată decât cea a unui document normal.

Unele imprimante nu suport ă această funcţie.

Fila Extras

Puteţi selecta opţiunile de ieşire pentru documentul dumneavoastră.

A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15 pentru mai

multe informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

Faceţi clic pe fila Extras pentru a accesa următoarea funcţie:

Watermark

Puteţi crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare pagină a documentului. Pentru informaţii detaliate, a se vedea

„Utilizarea filigranurilor” la pagina 24.

Overlay

Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor preimprimate şi al hârtiei cu antet. Pentru informaţii detaliate, a se

vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 25.

Output Options

Print Subset: Puteţi seta succesiunea de imprimare a paginilor.

Selectaţi ordinea de imprimare din lista derulantă.

- Normal (1,2,3): Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima pagină până la ultima pagină.

- Reverse All Pages (3,2,1): Imprimanta imprimă toate paginile, de la ultima pagină până la prima pagină.

- Print Odd Pages: Imprimanta imprimă numai paginile cu numere impare ale documentului.

- Print Even Pages: Imprimanta imprimă numai paginile cu numere pare ale documentului.

19

Operaţiuni elementare de imprimare

Fila About

Utilizaţi fila About pentru a afişa notificarea referitoare la copyright şi numărul versiunii driverului. Dacă aveţi un browser Internet, vă puteţi conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se

vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15 pentru mai multe

informaţii privind accesarea proprietăţilor imprimantei.

Fila Printer

Dacă accesaţi proprietăţile imprimantei prin intermediul directorului

Imprimante

, puteţi vizualiza fila Printer. Puteţi seta configuraţia imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

1

Faceţi clic pe meniul Start din Windows.

2

Selectaţi Imprimante şi faxuri.

3

Selectaţi pictograma driverului imprimantei dumneavoastră.

4

Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectaţi Properties.

5

Faceţi clic pe fila Printer şi setaţi opţiunile.

Utilizarea unei set ări favorite

Opţiunea Favorites, vizibilă pe fiecare filă de proprietăţi, vă permite să salvaţi setările curente ale proprietăţilor în vederea utilizării viitoare.

Pentru a salva un element Favorites:

1

Modificaţi setările în fiecare filă, conform necesităţilor.

2

Introduceţi un nume pentru element în caseta de introducere text Favorites.

3

Faceţi clic pe Save.

Atunci când salvaţi Favorites, sunt salvate toate setările curente ale driverului.

Pentru a utiliza o setare salvată, selectaţi elementul din lista derulantă Favorites. În acest moment, imprimanta este setată în conformitate cu setarea Favorite selectată.

Pentru a şterge un element Favorite, selectaţi-l din listă şi faceţi clic pe Delete.

De asemenea, puteţi restaura setările implicite ale driverului imprimantei selectând Printer Default din listă.

Utilizarea fi şierului Ajutor

Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul Ajutor din fereastra de proprietăţi ale imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informaţii detaliate privind funcţiile imprimantei oferite de driverul acesteia.

De asemenea, puteţi face clic pe din colţul din dreapta sus al ferestrei şi apoi puteţi face clic pe orice setare.

20

Operaţiuni elementare de imprimare

3

Imprimarea avansat ă

Acest capitol explică opţiunile de imprimare şi activităţile de imprimare avansată.

N

OT

Ă :

• Fereastra Proprietăţi a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.

Acest capitol include:

Imprimarea mai multor pagini pe o singur ă coală de hârtie

(imprimarea pân ă la N)

Imprimarea de afi şe

Imprimarea bro şurilor

Imprimarea pe ambele fe ţe ale hârtiei

Imprimarea unui document la scar ă micşorată sau mărită

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectat ă

Utilizarea filigranurilor

Utilizarea suprapunerilor

1 2

3 4

Imprimarea mai multor pagini pe o singur ă coală de hârtie (imprimarea pân ă la N)

Puteţi selecta numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră.

Puteţi imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

În fila Layout, selectaţi Multiple Pages per Side din lista derulantă Layout Type.

3

Selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă Pages per Side.

4

Selectaţi ordinea paginilor prin intermediul listei derulante Page

Order

, dacă este necesar.

Bifaţi Print Page Border pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală.

5

Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.

6

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

21

Imprimarea avansată

Imprimarea de afi şe

Această funcţie permite să imprimaţi un singur document pe 4, 9 sau

16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un sigur document de mărimea unui afiş.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

Faceţi clic pe fila Layout, selectaţi Poster Printing în lista derulantă Layout Type.

3

Configuraţi opţiunea de afiş:

Puteţi selecta modul de machetare a paginii din Poster<2x2>,

Poster<3x3>

, Poster<4x4> sau Custom. Dacă selectaţi

Poster<2x2>

, rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi 4 pagini fizice. Dacă setarea Personalizat este selectată pentru această opţiune, puteţi extinde originalul de la

150% la 400%. În funcţie de nivelul de extindere, modul de machetare a paginii este automat ajustat la Poster<2x2>,

Poster<3x3>

, Poster<4x4>.

Imprimarea bro şurilor

9

8

9

8

Această funcţie a imprimantei vă permite să imprimaţi documente pe ambele feţe ale hârtiei şi să aranjaţi paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare, pentru a se obţine o broşură.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

În fila Layout, selectaţi Booklet Printing din lista derulantă

Layout Type

.

N

OT

Ă

:

Opţiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru orice dimensiune a hârtiei. Pentru a afla dimensiunea de hârtie disponibilă pentru această funcţie, selectaţi dimensiunea hârtiei în opţiunea Size din fila Paper, apoi verificaţi dacă opţiunea Booklet

Printing

din lista derulantă Layout Type din fila Layout este activată.

3

Faceţi clic pe fila Paper şi selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.

4

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

5

După imprimare, pliaţi şi capsaţi paginile.

Specificaţi, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a acestora.

3,8 mm

3,8 mm

4

Faceţi clic pe fila Paper, selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul. Puteţi finaliza afişul lipind foile împreună.

22

Imprimarea avansată

Imprimarea pe ambele fe ţe ale hârtiei

Puteţi imprima pe ambele feţe ale unei coli de hârtie. Înainte de imprimare, stabiliţi orientarea documentului.

Opţiunile sunt:

None

Long Edge – formatul convenţional utilizat la legarea cărţilor.

Short Edge – tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

2

2

2

3

5

5

3

Pe marginea lungă

2

5

3

Pe marginea scurtă

3

5

N

OT

Ă :

• Nu imprimaţi pe ambele feţe ale etichetelor, ale colilor transparente, ale plicurilor sau ale hârtiei groase. Acest lucru poate avea ca rezultat blocarea hârtiei şi deteriorarea imprimantei.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

În fila Layout, selectaţi orientarea hârtiei.

3

În secţiunea Double-sided Printing, selectaţi opţiunea de legare dorită.

4

Faceţi clic pe fila Paper şi selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră nu este echipată cu o unitate duplex, este necesar să finalizaţi manual operaţiunea de imprimare. Într-o primă etapă, paginile vor fi imprimate din două în două. După imprimarea primei feţe a proiectului dumneavoastră, este afişată fereastra Printing Tip. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza operaţiunea de imprimare.

A

Imprimarea unui document la scar ă mic şorată sau mărită

Puteţi modifica dimensiunea conţinutului unei pagini pentru ca aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

În fila Paper, selectaţi Reduce/Enlarge din lista derulantă

Printing Type

.

3

Introduceţi procentul de scalare în caseta Percentage de introducere valori.

De asemenea, puteţi face clic pe butonul sau pe butonul .

4

Selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în Paper Options.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectat ă

Această funcţie a imprimantei vă permite să scalaţi proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriţi să verificaţi detaliile de fineţe ale unui document de dimensiuni reduse.

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

În fila Paper, selectaţi Fit to Page din lista derulantă Printing

Type

.

3

Selectaţi dimensiunea corectă din lista derulantă Output size.

4

Selectaţi sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în Paper Options.

5

Faceţi clic pe OK şi imprimaţi documentul.

23

Imprimarea avansată

Utilizarea filigranurilor

Opţiunea Filigran vă permite să imprimaţi text peste un document existent. De exemplu, puteţi imprima, pe prima pagină a unui document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare gri, în diagonală, cuvintele „VERSIUNE PRELIMINARĂ” sau

„CONFIDENŢIAL”.

Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteţi adăuga noi filigranuri în listă.

Utilizarea unui filigran existent

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

Faceţi clic pe fila Extras şi selectaţi filigranul dorit din lista derulantă Watermark. Filigranul selectat va fi afişat în câmpul de previzualizare.

3

Faceţi clic pe OK şi începeţi imprimarea.

N

OT

Ă :

În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va arăta pagina imprimată.

Crearea unui filigran

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.

3

Introduceţi un mesaj text în caseta Watermark Message. Puteţi introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afişat în fereastra de previzualizare.

În cazul în care caseta First Page Only este bifată, filigranul este imprimat numai pe prima pagină.

4

Selectaţi opţiunile de imprimare a filigranului.

În secţiunea Font Attributes, puteţi selecta numele, stilul şi dimensiunea fontului şi nuanţa de gri a acestuia; unghiul filigranului poate fi setat în secţiunea Message Angle.

5

Faceţi clic pe Add pentru a adăuga un nou filigran în listă.

6

La finalizarea editării, faceţi clic pe OK şi începeţi imprimarea.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectaţi (No Watermark) din lista derulantă Watermark.

Editarea unui filigran

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Watermark. Este afişată fereastra Edit Watermark.

3

Selectaţi filigranul pe care doriţi să îl editaţi din lista Current

Watermarks

şi modificaţi mesajul şi opţiunile acestuia.

4

Faceţi clic pe Update pentru a salva modificările.

5

Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.

Ştergerea unui filigran

1

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

2

În fila Extras, faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea

Watermark

. Este afişată fereastra Edit Watermark.

3

Selectaţi filigranul pe care doriţi să îl ştergeţi din lista Current

Watermarks

şi faceţi clic pe Delete.

4

Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.

24

Imprimarea avansată

Utilizarea suprapunerilor

Dear ABC

Regards

WORLD BEST

WORLD BEST

Ce este o suprapunere?

O suprapunere este compusă din text şi/sau imagini memorate pe hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fişier care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimate şi al hârtiei cu antet. Ca alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteţi crea o suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii incluse de obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei dumneavoastră, nu este necesar să încărcaţi în imprimantă hârtie pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandaţi imprimarea suprapunerii de tip antet.

Crearea unei noi suprapuneri de pagin ă

Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creaţi o nouă suprapunere de pagină care să conţină sigla sau imaginea dumneavoastră.

1

Creaţi sau deschideţi un document care conţine un text sau o imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de de pagină.

Amplasaţi elementele respective exact aşa cum doriţi ca ele să apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.

2

Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi

proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

3

Faceţi clic pe fila Extras şi apoi faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Overlay.

4

În fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create Overlay.

5

În fereastra Create Overlay, introduceţi un nume de cel mult opt caractere în caseta File name. Selectaţi calea de destinaţie, dacă este necesar. (Directorul implicit este

C:\Formover).

6

Faceţi clic pe Save. Numele este afişat în caseta Overlay List.

7

Faceţi clic pe OK sau pe Yes pentru a finaliza procedura de creare.

Fişierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de hard disk a calculatorului.

N

OT

Ă :

Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată suprapunerea. Nu creaţi suprapuneri cu filigran.

25

Imprimarea avansată

Utilizarea unei suprapuneri de pagin ă

După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

1

Creaţi sau deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software,

accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 15.

3

Faceţi clic pe fila Extras.

4

Selectaţi suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă

Overlay

.

5

Dacă fişierul conţinând suprapunerea nu este afişat în lista

Overlay

, faceţi clic pe butoanele Edit şi Load Overlay şi selectaţi fişierul respectiv.

Dacă fişierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteţi, de asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra Load

Overlay

.

După selectarea fişierului, faceţi clic pe Open. Fişierul este afişat în caseta Overlay List şi este disponibil pentru imprimare. Selectaţi suprapunerea din caseta Overlay List.

6

Dacă este necesar, faceţi clic pe Confirm Page Overlay When

Printing

. În cazul în care caseta este bifată, este afişată o fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitaţi imprimarea unui document; această fereastră vă solicită să confirmaţi dacă doriţi să imprimaţi o suprapunere împreună cu documentul.

În cazul în care caseta nu este bifată şi a fost selectată o suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună cu documentul.

7

Faceţi clic pe OK sau pe Yes până la începerea imprimării.

Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul de imprimat, şi este imprimată împreună cu documentul respectiv.

N

OT

Ă :

Rezoluţia unui document de suprapunere trebuie să fie identică cu rezoluţia documentului ce urmează a fi imprimat

împreună cu suprapunerea.

Ştergerea unei suprapuneri de pagină

Puteţi şterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizaţi.

1

În fereastra de proprietăţi ale imprimantei, faceţi clic pe Extras.

2

Faceţi clic pe butonul Edit din secţiunea Overlay.

3

Selectaţi suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi din caseta

Overlay List

.

4

Faceţi clic pe Delete Overlay.

5

La afişarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceţi clic pe Yes.

6

Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Printing.

4

Utilizarea driverului

PostScript pentru Windows

Dacă doriţi să utilizaţi driverul PostScript furnizat pe CD-ROM-ul de sistem pentru a imprima un document.

Fişierele PPD, în combinaţie cu driverul PostScript, accesează funcţiile imprimantei şi permit calculatorului să comunice cu aceasta.

Pe CD-ROM-ul cu software furnizat se află un program de instalare pentru PPD.

Set ările imprimantei

Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi nevoie atunci când utilizaţi imprimanta. Atunci când sunt afişate proprietăţile imprimantei, puteţi vizualiza şi modifica setările necesare pentru operaţiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăţi ale imprimantei poate diferi în funcţie de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăţi pentru Windows XP.

Fereastra Properties a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată.

N

OTE

:

• Majoritatea aplicaţiilor Windows vor anula şi înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificaţi mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicaţia software şi apoi modificaţi celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.

• Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de

dumneavoastr

ă să devină permanente, efectuaţi-le în directorul

Imprimante.

• Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

1. Faceţi clic pe butonul Start din Windows.

2. Selectaţi Imprimante şi faxuri.

3. Selectaţi pictograma driverului imprimantei

dumneavoastr

ă.

4. Faceţi clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectaţi Preferinţe imprimare.

5. Modificaţi setările în fiecare filă, apoi faceţi clic pe OK.

Advanced

Puteţi utiliza setările avansate făcând clic pe butonul Advanced.

Hârtie/Ieşire această opţiune vă permite să selectaţi dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.

Grafic această opţiune vă permite să reglaţi calitatea imprimării conform cerinţelor dumneavoastră de imprimare.

Opţiuni document această opţiune vă permite să setaţi opţiunile

PostScript sau funcţiile imprimantei.

Utilizarea fi şierului Ajutor

Puteţi face clic pe din colţul din dreapta sus al ferestrei şi apoi puteţi face clic pe orice setare.

26

Utilizarea driverului PostScript pentru Windows

5

Partajarea local ă a imprimantei

Puteţi conecta imprimanta direct la un calculator selectat din reţea, calculator denumit „calculator gazdă”.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultaţi Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

N

OTE

:

• Stabiliţi care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultaţi secţiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificaţiile imprimantei din

Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.

• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.

Configurarea unui calculator gazd ă

1

Porniţi sistemul de operare Windows.

2

În meniul Start, selectaţi Imprimante şi faxuri.

3

Faceţi dublu clic pe pictograma driverului imprimantei

dumneavoastr

ă.

4

În meniul Printer, selectaţi Partajare.

5

Bifaţi caseta Partajare imprimantă.

6

Completaţi câmpul Nume partajare şi apoi faceţi clic pe OK.

Configurarea unui calculator client

1

Faceţi clic dreapta pe butonul Start din Windows şi selectaţi

Explorer

.

2

Deschideţi directorul de reţea în coloana din stânga.

3

Faceţi clic pe numele partajat.

4

În meniul Start, selectaţi Imprimante şi faxuri.

5

Faceţi dublu clic pe pictograma driverului imprimantei

dumneavoastr

ă.

6

În meniul Printer, selectaţi Proprietăţi.

7

În fila Porturi, faceţi clic pe Adăugare port.

8

Selectaţi Port local şi faceţi clic pe Port nou.

9

Completaţi câmpul Enter a port name cu numele partajat.

10

Faceţi clic pe OK şi apoi faceţi clic pe Închidere.

11

Faceţi clic pe Se aplică şi apoi faceţi clic pe OK.

27

Partajarea locală a imprimantei

6

Utilizarea programului

Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează şi vă informează despre statutul imprimantei şi vă permite să personalizaţi setările acesteia. Smart Panel este instalat automat atunci când instalaţi software-ul imprimantei.

N

OTE

:

• Pentru a utiliza acest program, aveţi nevoie de:

- Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultaţi capitolul Specificaţiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.

- Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară

- Linux. Pentru a stabili care sunt sistemele Linux compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultaţi capitolul Specificaţiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.

- Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru animaţie flash în Ajutor HTML.

• Dacă doriţi să aflaţi numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteţi consulta CD-ROM-ul furnizat.

În ţelegerea programului Smart Panel

În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este afişat automat, prezentând eroarea.

De asemenea, Smart Panel poate fi lansat manual. Faceţi dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activităţi Windows (în

Windows) sau din zona de notificare (în Linux). De asemenea, puteţi face clic pe această pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).

Faceţi dublu clic pe această pictogramă în Windows.

Faceţi clic pe această pictogramă în Mac OS X.

Faceţi clic pe această pictogramă în Linux.

Dacă sunteţi utilizator Windows, din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele

numele driverului pentru imprimanta dumneavoastr ă

Smart Panel

.

N

OTE

:

• Dacă aţi instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectaţi mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul

Smart Panel corespunzător. Faceţi clic dreapta (în Windows sau

Linux) sau faceţi clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi numele imprimantei dumneavoastră.

• Fereastra Smart Panel şi conţinutul acesteia prezentate în acest

Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcţie de imprimanta utilizată sau de sistemul de operare instalat.

Programul Smart Panel afişează statutul curent al imprimantei, nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de toner şi diverse alte informaţii. De asemenea, prin intermediul acestui program puteţi modifica setările imprimantei.

1

1 Nivelul tonerului

Puteţi vizualiza nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de toner. Imprimanta şi numărul de cartuşe de toner prezentate mai sus pot diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu au această funcţie.

Buy Now

Puteţi comanda online un nou cartuş de toner.

Troubleshooting Guide

Puteţi vizualiza fişierul Ajutor pentru a rezolva eventualele probleme.

Printer Setting

Puteţi configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer

Settings Utility. Unele imprimante nu au această funcţie.

N

OT

Ă :

Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o reţea şi sunteţi utilizator Windows sau Mac OS X, fereastra SyncThru Web

Service

este afişată în locul ferestrei Printer Setting Utility.

Sistemele de operare Linux nu suportă mediile de reţea.

28

Utilizarea programului Smart Panel

Driver Setting

(Numai pentru Windows)

Puteţi utiliza fereastra de proprietăţi ale imprimantei, fereastră ce vă permite să accesaţi toate opţiunile de imprimantă de care aveţi nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informaţii detaliate, a se

vedea „Setările imprimantei” la pagina 16.

Deschiderea Ghidului de depanare

Utilizând Ghidul de depanare, puteţi vizualiza soluţiile pentru problemele legate de statutul erorilor.

Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic (în Mac OS

X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Troubleshooting Guide.

Utilizarea programului Utilitar set ări imprimant ă

Utilizând programul Utilitar setări imprimantă, puteţi configura şi verifica setările imprimantei.

1

Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic

(în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Printer

Setting

.

2

Modificaţi setările.

3

Pentru a trimite modificările către imprimantă, faceţi clic pe butonul Apply.

N

OTE

:

În cazul în care imprimanta este conectată la o reţea, fereastra SyncThru Web Service este afişată în locul ferestrei

Utilitar setări imprimantă.

Utilizarea fi şierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informaţii despre Printer Settings Utility, faceţi clic pe .

Modificarea set ărilor programului

Smart Panel

Faceţi clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceţi clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectaţi Options.

Se deschide următoarea fereastră.

• Display when job is finished for network printer

: Calculatorul afişează fereastra popup sau balonul Smart Panel atunci când proiectul dumneavoastră este finalizat în Windows.

(Numai pentru imprimantele cu suport de re ţea Windows sau Mac OS X.)

• Display when error occurs during printing

: Calculatorul afişează fereastra popup sau balonul Smart Panel atunci când are loc o eroare în cursul imprimării.

• Display with

: Puteţi selecta modul în care calculatorul afişează un mesaj. Dacă selectaţi Popup window (smart panel), mesajul apare în fereastra popup Smart Panel în Windows.

• Launch Job Monitor when the job is saved in the printer

:

Dacă stocaţi proiectele de imprimare pe hard disk-ul imprimantei, calculatorul deschide fereastra Monitor proiecte în Windows.

(Numai pentru imprimantele suport de re ţea Windows şi hard disk-uri încorporate.)

• Schedule an automatic status checking every

: Calculatorul actualizează în mod regulat statutul imprimantei. Setarea unei valori apropiate de 1 secundă determină calculatorul să verifice mai frecvent statutul imprimantei, permiţând prin urmare un răspuns mai rapid la orice eroare a acesteia.

29

Utilizarea programului Smart Panel

7

Utilizarea imprimantei în

Linux

Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.

Acest capitol include:

Primii pa şi

Instalarea Unified Linux Driver

Utilizarea Unified Driver Configurator

Configurarea propriet ăţilor imprimantei

Imprimarea unui document

Primii pa şi

CD-ROM-ul furnizat vă pune la dispoziţie pachetul Unified Linux

Driver oferit de firma Samsung pentru utilizarea aparatului dumneavoastră cu un calculator Linux.

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pachetul de drivere vă permite să monitorizaţi simultan mai multe aparate prin intermediul porturilor USB şi al porturilor paralele rapide

ECP.

Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program de instalare inteligent şi flexibil. Nu sunteţi nevoit să căutaţi componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul

Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate şi instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operaţiune este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.

Instalarea Unified Linux Driver

Instalarea Unified Linux Driver

1

Asiguraţi-vă că aţi conectat aparatul la calculator. Porniţi atât calculatorul cât şi aparatul.

2

Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi

root

în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.

N

OT

Ă :

Este necesar să deschideţi sesiunea de lucru ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteţi super-utilizator, consultaţi administratorul de sistem.

3

Introduceţi CD-ROM-ul ce conţine software-ul imprimantei.

CD-ROM-ul va rula automat.

În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceţi clic pe afişarea ecranului Terminal, tastaţi:

În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locaţia de montare este /mnt/cdrom,

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./install.sh

N

OT

Ă :

Programul de instalare rulează automat dacă aveţi instalat şi configurat un pachet software pentru rulare automată.

4

Atunci când este afişat ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe

Next

.

30

Utilizarea imprimantei în Linux

5

După finalizarea instalării, faceţi clic pe Finish.

Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul unificat şi, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung.

Dacă aveţi dificultăţi, consultaţi ajutorul pe ecran disponibil prin intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin intermediul aplicaţiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar fi Unified Driver Configurator.

Dezinstalarea Unified Linux Driver

1

Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi

root

în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.

N

OT

Ă :

Este necesar să deschideţi sesiunea de lucru ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteţi super-utilizator, consultaţi administratorul de sistem.

2

Introduceţi CD-ROM-ul ce conţine software-ul imprimantei.

CD-ROM-ul va rula automat.

În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceţi clic pe afişarea ecranului Terminal, tastaţi:

În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locaţia de montare este /mnt/cdrom,

[[email protected] root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[[email protected] root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[[email protected] root]#./uninstall.sh

N

OT

Ă :

Programul de instalare rulează automat dacă aveţi instalat şi configurat un pachet software pentru rulare automată.

3

Faceţi clic pe Uninstall.

4

Faceţi clic pe Next.

5

Faceţi clic pe Finish.

31

Utilizarea imprimantei în Linux

Utilizarea Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui destinaţie principală este configurarea dispozitivelor de tip imprimantă.

După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver

Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

Deschiderea Unified Linux Driver

Configurator

1

Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator, aflat pe desktop.

De asemenea, puteţi face clic pe pictograma meniului Start şi selecta Samsung Unified Driver şi apoi Unified Driver

Configurator

.

2

Apăsaţi fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

Butonul Printers Configuration

Butonul Ports Configuration

Configurare imprimante

Fereastra Configurare imprimante are două file: Printers şi Classes.

Fila Printers

Puteţi vizualiza configuraţia curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

Comută la Printers

Configuration.

Afişează toate imprimantele instalate.

Afişează statutul, numele de model şi adresa URL a imprimantei dumneavoastră.

Pentru controlul imprimantei, puteţi utiliza următoarele butoane:

Refresh: actualizează lista imprimantelor disponibile.

Add Printer: vă permite să adăugaţi o imprimantă nouă.

Remove Printer: elimină imprimanta selectată.

Set as Default: selectează imprimanta curentă ca imprimantă implicită.

Stop/Start: opreşte/porneşte imprimanta.

Test: vă permite să imprimaţi o pagină de test pentru a verifica dacă aparatul funcţionează corect.

Properties: vă permite să vizualizaţi şi să modificaţi proprietăţile

imprimantei. Pentru informaţii detaliate, a se vedea pagina 33.

Puteţi utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe Help.

3

După modificarea configuraţiilor, faceţi clic pe Exit pentru a

închide Unified Driver Configurator.

32

Utilizarea imprimantei în Linux

Fila Classes

În fila Classes este afişată lista claselor de imprimante disponibile.

Afişează toate clasele de imprimante.

Afişează statutul clasei şi numărul de imprimante din cadrul acesteia.

Refresh: Actualizează lista de clase.

Add Class...: Vă permite să adăugaţi o nouă clasă de imprimante.

Remove Class: Elimină clasa de imprimante selectată.

Configurare porturi

În această fereastră, puteţi vizualiza lista porturilor disponibile, puteţi verifica statutul fiecărui port şi puteţi debloca un port ocupat atunci când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice motiv.

Configurarea propriet ăţilor imprimantei

Utilizând fereastra de proprietăţi ale imprimantei din Printers

Configuration, puteţi modifica diverse proprietăţi ale aparatului utilizat ca imprimantă.

1

Deschideţi Unified Driver Configurator.

Dacă este necesar, comutaţi la Printers Configuration.

2

Selectaţi aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile şi faceţi clic pe Properties.

3

Se deschide fereastra Printer Properties.

Comută la

Ports

Configuration.

Afişează toate porturile disponibile.

Afişează tipul şi statutul portului şi dispozitivul conectat la port.

Refresh: Actualizează lista porturilor disponibile.

Release port: Deblochează portul selectat.

33

Utilizarea imprimantei în Linux

În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele cinci file:

General: vă permite să modificaţi locaţia şi numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afişat în lista de imprimante din Printers Configuration.

Connection: vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt port. Dacă schimbaţi portul pentru imprimantă de la USB la paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să reconfiguraţi portul pentru imprimantă în această filă.

Driver: vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt driver de imprimantă. Făcând clic pe Options, puteţi seta opţiunile implicite pentru dispozitiv.

Jobs: afişează lista proiectelor de imprimare. Faceţi clic pe

Cancel job

pentru a anula proiectul selectat şi selectaţi caseta de validare Show completed jobs pentru a vizualiza proiectele anterioare din lista de proiecte.

Classes: afişează clasa din care face parte imprimanta dumneavoastră. Faceţi clic pe Add to Class pentru a adăuga imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceţi clic pe Remove from Class pentru a elimina imprimanta din clasa selectată.

4

Faceţi clic pe OK pentru a aplica modificările şi a închide fereastra Printer Properties.

Imprimarea unui document

Imprimarea din aplica ţii

Există numeroase aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând

Common UNIX Printing System (CUPS). Puteţi utiliza aparatul pentru imprimare din orice astfel de aplicaţie.

1

Din aplicaţia pe care o utilizaţi, selectaţi Print din meniul File.

2

Selectaţi Print în mod direct utilizând lpr.

3

În fereastra LPR GUI, selectaţi numele de model al aparatului dumneavoastră din lista Imprimante şi faceţi clic pe Properties.

Faceţi clic.

4

Modificaţi proprietăţile imprimantei şi ale proiectului de imprimare.

duplex, adaugă banere de început şi de sfârşit şi modifică numărul de pagini imprimate pe o singură coală.

Text – vă permite să specificaţi dimensiunile marginilor paginilor şi să setaţi opţiunile de text, precum spaţierea sau coloanele.

Graphics – vă permite să setaţi opţiunile de imagine utilizate atunci când imprimaţi imagini/fişiere, precum opţiunile de culoare, dimensiunile sau poziţia imaginii.

Device – vă permite să setaţi rezoluţia de imprimare, sursa de hârtie şi destinaţia.

5

Faceţi clic pe Apply pentru a aplica modificările şi a închide fereastra Proprietăţi.

6

Faceţi clic pe OK în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.

7

Este afişată fereastra Imprimare, care vă permite să monitorizaţi statutul proiectului dumneavoastră de imprimare.

Pentru a abandona proiectul curent, faceţi clic pe Cancel.

Imprimarea fi şierelor

Pe aparatul Samsung, puteţi imprima numeroase tipuri de fişiere utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfaţa de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS lpr permite acest lucru.

Pachetul de drivere înlocuieşte, însă, instrumentul standard lpr cu un program LPR GUI cu o interfaţă mult mai intuitivă.

Pentru a imprima orice fişier document:

1

Tastaţi lpr <nume_fişier> din interpretorul de comenzi Linux shell şi apăsaţi Enter. Este afişată fereastra LPR GUI.

Atunci când tastaţi numai lpr şi apăsaţi Enter, mai întâi este afişată fereastra Select file(s) to print. Selectaţi toate fişierele pe care doriţi să le imprimaţi şi faceţi clic pe Open.

2

În fereastra LPR GUI, selectaţi imprimanta dumneavoastră din listă şi modificaţi proprietăţile imprimantei şi ale proiectului de imprimare.

Pentru informaţii detaliate privind fereastra de proprietăţi, a se

vedea pagina 34.

3

Faceţi clic pe OK pentru a începe imprimarea.

În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele patru file:

General – vă permite să modificaţi dimensiunile şi tipul hârtiei, precum şi orientarea documentelor, activează funcţia

34

Utilizarea imprimantei în Linux

8

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme

Macintosh cu interfaţă USB încorporată sau cu placă de interfaţă de reţea 10/100 Base TX. Când imprimaţi un fişier de pe un calculator

Macintosh, puteţi utiliza driverul PostScript prin instalarea fişierului

PPD.

N

OT

Ă :

Unele imprimante nu suport ă o interfaţă de reţea.

Asigura ţi-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfaţă de re ţea consultând capitolul Specificaţiile imprimantei din

Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastr ă.

Acest capitol include:

Instalarea software-ului

Configurarea imprimantei

Imprimarea

Instalarea software-ului

CD-ROM-ul ce conţine driverul PostScript, livrat împreună cu aparatul dumneavoastră, vă pune la dispoziţie fişierul PPD ce vă permite să utilizaţi driverul PS sau driverul Apple LaserWriter pentru imprimarea de pe un calculator Macintosh.

Driverul imprimantei

Instalarea driverului imprimantei

1

Conectaţi aparatul dumneavoastră la calculator utilizând cablul

USB sau cablul Ethernet.

2

Porniţi calculatorul şi aparatul.

3

Introduceţi CD-ROM-ul cu driverul PostScript, livrat cu aparatul,

în unitatea CD-ROM.

4

Faceţi dublu clic pe Samsung_CLP de pe desktop-ul

Macintosh.

5

Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.

6

Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Printer.

7

Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung_CLBP Installer OSX.

8

Faceţi clic pe Continue.

9

Faceţi clic pe Install.

10

După finalizarea instalării, faceţi clic pe Quit.

Dezinstalarea driverului imprimantei

1

Introduceţi CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.

2

Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM afişată pe desktop-ul

Macintosh.

3

Faceţi dublu clic pe Samsung_CLP de pe desktop-ul

Macintosh.

4

Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Installer.

5

Faceţi dublu clic pe directorul MAC_Printer.

6

Faceţi dublu clic pe pictograma Samsung_CLBP Installer OSX.

7

Selectaţi Uninstall şi apoi faceţi clic pe Uninstall.

8

Faceţi clic pe Continue.

9

După finalizarea dezinstalării, faceţi clic pe Quit.

35

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimanta dumneavoastră este afişată în Printer List şi este setată ca imprimantă implicită.

Configurarea imprimantei

Configurarea imprimantei dumneavoastră va fi diferită în funcţie de cablul utilizat pentru conectarea imprimantei la calculator – cablul de reţea sau cablul USB.

Pentru conectarea cu cablu de re ţea

N

OT

Ă :

Unele imprimante nu suport ă o interfaţă de reţea. Înainte de conectarea imprimantei, asigura ţi-vă că imprimanta dumneavoastr ă suportă o interfaţă de reţea consultând capitolul Specifica ţiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastr ă.

Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioar ă

1

Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Instalarea software-ului”, la pagina35, pentru a instala fişierul PPD pe calculatorul

dumneavoastră.

2

Deschideţi Print Center sau Printer Setup Utility din directorul

Utilities.

3

Faceţi clic pe Add din Printer List.

4

Selectaţi fila AppleTalk.

Numele aparatului dumneavoastră apare în listă. Selectaţi

SEC000xxxxxxxxx

din caseta cu imprimante, unde xxxxxxxxx variază în funcţie de aparatul dumneavoastră.

5

Faceţi clic pe Add.

6

Dacă Auto Setup nu funcţionează corespunzător, selectaţi

Samsung

din Printer Model şi numele imprimantei

dumneavoastr

ă din Model Name.

Imprimanta dumneavoastră este afişată în Printer List şi este setată ca imprimantă implicită.

Pentru conectarea cu cablu USB

Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioar ă

1

Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Instalarea software-ului”, la pagina35, pentru a instala fişierul PPD pe calculatorul

dumneavoastră.

2

Deschideţi Print Center sau Printer Setup Utility din directorul

Utilities.

3

Faceţi clic pe Add din Printer List.

4

Selectaţi fila USB.

5

Selectaţi numele imprimantei dumneavoastră şi faceţi clic pe Add.

6

Dacă Auto Setup nu funcţionează corespunzător, selectaţi

Samsung

din Printer Model şi numele imprimantei

dumneavoastr

ă din Model Name.

36

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimarea

N

OTE

:

• Fereastra Macintosh de proprietăţi ale imprimantei care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este similară.

• Pute ţi verifica numele imprimantei dumneavoastră pe

CD-ROM-ul furnizat.

Imprimarea unui document

Atunci când imprimaţi de la un sistem Macintosh, este necesar să verificaţi setările software-ului imprimantei în fiecare aplicaţie pe care o utilizaţi. Urmaţi aceşti paşi pentru a imprima de la un sistem

Macintosh.

1

Deschideţi o aplicaţie Macintosh şi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi.

2

Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document

Setup

în unele aplicaţii).

3

Selectaţi dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de imprimare şi alte opţiuni şi faceţi clic pe OK.

Asiguraţi-vă că imprimanta dumneavoastră este selectată.

Modificarea set ărilor imprimantei

Atunci când utilizaţi imprimanta, puteţi utiliza funcţiile avansate de imprimare.

Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File. Numele imprimantei, afişat în fereastra de proprietăţi ale imprimantei, poate diferi în funcţie de imprimanta utilizată. Cu excepţia numelui, structura tuturor ferestrelor de proprietăţi ale imprimantei este similară.

N

OTE

:

• Opţiunile de setare pot diferi în funcţie de imprimantă şi de versiunea sistemului de operare Macintosh.

Layout

Fila Layout furnizează opţiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie puteţi imprima mai multe pagini. Selectaţi Layout din lista derulantă

Presets

pentru a accesa următoarele funcţii.

Pages per Sheet: Această funcţie determină numărul de pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informaţii detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie”, în coloana următoare.

Layout Direction: Puteţi selecta direcţia de imprimare a unei pagini conform exemplelor din interfaţa utilizator.

4

Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.

5

Selectaţi numărul dorit de copii şi indicaţi paginile pe care doriţi să le imprimaţi.

6

Faceţi clic pe Print după finalizarea setării opţiunilor.

37

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Graphics

Fila Graphics furnizează opţiuni pentru a selecta Resolution(Quality) şi Color Mode. Selectaţi Graphics din lista derulantă Presets pentru a accesa funcţiile grafice.

Printer Features

Această filă furnizează opţiuni pentru selectarea tipului de hârtie şi pentru reglarea calităţii imprimării. Selectaţi Printer Features din lista derulantă Presets pentru a accesa următoarele funcţii:

Resolution(Quality): Puteţi selecta rezoluţia de imprimare.

Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele şi imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Color Mode: Puteţi seta opţiunile de culoare. Setarea Color generează, în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriţi să imprimaţi un document color în nuanţe de gri, selectaţi Grayscale.

Paper

Setaţi Paper Type pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriţi să imprimaţi. Astfel, veţi obţine imprimări de cea mai bună calitate. Dacă încărcaţi un tip diferit de material de imprimare, selectaţi tipul corespunzător de hârtie.

Fit to Page: Această setare vă permite să scalaţi proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriţi să verificaţi detaliile de fineţe ale unui document de dimensiuni reduse.

RGB Color: Această setare determină modul în care sunt redate culorile. Standard este setarea cel mai des utilizată, tonul coloristic al acestui mod fiind cel mai apropiat de cel al monitorului standard (RGB). Modul Vivid este cel mai adecvat pentru imprimarea datelor şi diagramelor de prezentare. Tonul coloristic al modului Vivid generează imagini color mai Vivid decât cel al modului Standard. Modul

Device

este cel mai adecvat pentru imprimarea de linii fine, de caractere mici şi de desene color. Tonul coloristic al modului Device poate fi diferit de cel al monitorului, culorile pure ale tonerului fiind folosite pentru a imprima culorile Cyan

(verde-albăstrui), magenta şi galben (CMY).

38

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimarea mai multor pagini pe o singur ă coal ă de hârtie

Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Această funcţie oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.

1

Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File.

2

Selectaţi Layout.

3

În lista derulantă Pages per Sheet, selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie.

4

Selectaţi ordinea paginilor din opţiunea Layout Direction.

Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală, selectaţi opţiunea dorită din lista derulantă Border.

5

Faceţi clic pe Print, iar imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o singură faţă a fiecărei pagini.

39

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

40

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

S

EC

ŢIUNE

DE SOFTWARE

I

NDEX

A

afiş, imprimare 22

ajutor, utilizare 20, 26

D

dezinstalare driver

Linux 31

dezinstalare, software

Windows 13

dimensiuni hârtie, setare 17

imprimare 34

document, imprimare

Macintosh 37

Windows 15

driver imprimantă, instalare

Linux 30

driver PostScript

instalare 26

driver, instalare

Linux 30

E

economisire toner, setare 18

F

filigran

creare 24 editare 24 imprimare 24 ştergere 24

I

imprimare

adaptare la pagină 23

afiş 24

broşuri 22

de pe sisteme Macintosh 37

din Linux 34

document 15

filigran 24

în Windows 15

până la N

Macintosh 39

Windows 21

pe ambele feţe 23

PRN 16

scalare 23

suprapunere 25

imprimare avansată, utilizare 21

imprimare până la n

Macintosh 39

Windows 21

imprimare pe ambele feţe 23

imprimarea broşurilor 22

instalare driver imprimantă

Macintosh 35

Windows 6

software Linux 30

L

Linux

driver, instalare 30

imprimare 34

proprietăţi imprimantă 33

M

Macintosh

configurarea imprimantei 36

driver

instalare 35

imprimare 37

monitor statut, utilizare 28

O

orientare, imprimare 34

Windows 17

P

proprietăţi grafică, setare 18

proprietăţi hârtie, setare 17

proprietăţi imprimantă

Linux 34

41 proprietăţi imprimantă, setare

Macintosh 37

Windows 16, 26

proprietăţi machetare, setare

Windows 17

proprietăţi suplimentare, setare 19

R

rezoluţie

imprimare 34

rezoluţie imprimantă, setare

Windows 18

rezoluţie imprimare 34

S

setare

economisire toner 18

favorite 20

întuneric 18 mod imagine 18 opţiune true-type 18

rezoluţie

Windows 18

setări favorite, utilizare 20

software cerinţe de sistem

Macintosh 35

dezinstalare

Windows 13

instalare

Macintosh 35

Windows 6

reinstalare

Windows 12

software imprimantă dezinstalare

Windows 13

instalare

Macintosh 35

Windows 6

suprapunere

creare 25 imprimare 25 ştergere 25

sursă de hârtie, setare 34

Windows 17

T

tip hârtie, setare

imprimare 34

42

Rev.1.05

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents