Samsung ProXpress C2620DW Color Multifunction (26 / 26 ppm) Manual de utilizare

Samsung ProXpress C2620DW  Color Multifunction  (26 / 26 ppm) Manual de utilizare
Ghidul utilizatorului
DE
DE BAZĂ
BAZĂ
Acest ghid pune la dispoziţie informaţii referitoare la instalare, utilizarea
de bază şi depanarea în Windows.
AVANSAT
Acest ghid oferă informaţii despre instalare, configurare avansată, operare şi depanare
pentru diferite sisteme de operare.
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară.
DE BAZĂ
1. Introducere
3. Întreţinerea
Avantaje cheie
5
Comandarea consumabilelor şi accesoriilor 54
Caracteristici în funcţie de model
8
Consumabile disponibile
55
Important de ştiut
10
Accesorii disponibile
56
Despre Ghidul utilizatorului
11
Piese de schimb disponibile
57
Informaţii despre siguranţă
12
Stocarea cartuşului de toner
58
Prezentarea generală a maşinii
18
Redistribuirea tonerului
59
Prezentare generală a panoului de control 21
Înlocuirea cartuşului de toner
61
Pornirea maşinii
22
Înlocuirea rezervorului de toner uzat
64
Instalarea locală a driverului
23
Instalarea accesoriilor
66
Reinstalarea driverului
25
Monitorizarea duratei de viaţă a consumabilelor 70
Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului
71
Curăţarea maşinii
72
2. Prezentare generală a meniurilor
şi noţiuni de bază pentru
configurare
Recomandări privind mutarea şi depozitarea
maşinii
76
Prezentare generală a meniurilor
27
4. Depanarea
Setări de bază ale maşinii
31
Suportul şi tava
32
Noţiuni de bază despre imprimare
44
Utilizarea dispozitivului de memorie USB 49
Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei
78
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
79
Interpretarea LED-urilor de stare
88
2
DE BAZĂ
Interpretarea mesajelor de pe afişaj
90
5. Anexă
Specificaţii
96
Informaţii de reglementare
106
Drepturi de autor
117
3
1. Introducere
Acest capitol oferă informaţii pe care trebuie să le cunoaşteţi înainte de a utiliza maşina.
• Avantaje cheie
5
• Caracteristici în funcţie de model
8
• Important de ştiut
10
• Despre Ghidul utilizatorului
11
• Informaţii despre siguranţă
12
• Prezentarea generală a maşinii
18
• Prezentare generală a panoului de control
21
• Pornirea maşinii
22
• Instalarea locală a driverului
23
• Reinstalarea driverului
25
Avantaje cheie
Protejează mediul înconjurător
Imprimare rapidă la rezoluţie înaltă
• Pentru a economisi toner şi hârtie, această maşină suportă funcţia Eco
(consultaţi "imprimarea Eco" la pagina 47).
• Aveţi posibilitatea să imprimaţi într-o gamă completă de culori utilizând
cyan, magenta, galben şi negru.
• Pentru a economisi hârtie, puteţi să imprimaţi mai multe pagini pe o
singură coală de hârtie (consultaţi "Utilizarea caracteristicilor avansate
de imprimare" la pagina 195).
• Aveţi posibilitatea să imprimaţi cu o rezoluţie efectivă de ieşire de până
la 9.600 × 600 dpi (600 x 600 x 4 biţi).
• Pentru a economisi hârtie, puteţi imprima pe ambele feţe ale colii
(imprimare pe două feţe) (consultaţi "Utilizarea caracteristicilor
avansate de imprimare" la pagina 195).
• Pentru a economisi energie, această maşină economiseşte energia
electrică în mod automat, prin reducerea substanţială a consumului
atunci când nu este utilizată.
• Imprimare rapidă, la cerere.
- La imprimarea pe o singură faţă, până la 26 ppm (A4) sau până la
27 ppm (Letter).
Confort
• Recomandăm utilizarea hârtiei reciclate în vederea economisirii
energiei.
• Este de ajuns să atingeţi cu dispozitivul mobil marcajul NFC de pe
imprimantă pentru a efectua lucrarea de imprimare (consultaţi
"Utilizarea funcţiei NFC" la pagina 163).
• Puteţi printa din mers de smartphone sau computer folosind aplicaţiile
cu Google Cloud Print™ activat (consultaţi "Google Cloud Print™" la
pagina 169).
Avantaje cheie
• Easy Capture Manager vă permite să editaţi şi să imprimaţi cu uşurinţă
ceea ce aţi capturat utilizând tasta Print Screen de pe tastatură
(consultaţi "Easy Capture Manager" la pagina 219).
• Samsung Easy Printer Manager şi Printing Status este un program care
monitorizează şi vă informează cu privire la starea echipamentului şi vă
permite să particularizaţi setările echipamentului (consultaţi "Utilizarea
Samsung Easy Printer Manager" la pagina 227 sau "Utilizarea
Samsung Printer Status" la pagina 230).
• Samsung AnyWeb Print vă permite să efectuaţi captură de ecran, să
examinaţi, să decupaţi şi să imprimaţi ecranul Windows Internet
Explorer mai uşor decât atunci când utilizaţi programul obişnuit
(consultaţi "Samsung AnyWeb Print" la pagina 220).
• Smart Update vă permite să verificaţi şi să instalaţi cea mai recentă
versiune de software în timpul instalării driverului de imprimantă.
Această caracteristică nu este disponibilă decât pentru Windows.
• Dacă aveţi acces la Internet, puteţi obţine ajutor, asistenţă, driver-e,
manuale şi puteţi comanda informaţii de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
Gamă largă de funcţii şi suport pentru aplicaţii
• Suportă dimensiuni variate pentru hârtie (consultaţi "Specificaţii privind
suporturile de imprimare" la pagina 98).
• Imprimaţi filigran: Puteţi particulariza documentele dvs. cu cuvinte,
precum „CONFIDENTIAL” (consultaţi "Utilizarea caracteristicilor
avansate de imprimare" la pagina 195).
• Imprimaţi postere: Textul şi imaginile fiecărei pagini din document sunt
mărite şi imprimate pe mai multe foi de hârtie, după care pot fi aranjate
împreună pentru a forma un poster (consultaţi "Utilizarea
caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 195).
• Puteţi imprima cu mai multe sisteme de operare (consultaţi "Cerinţe de
sistem" la pagina 102).
• Maşina este echipată cu o interfaţă USB şi/sau cu o interfaţă de reţea.
Avantaje cheie
Compatibilă cu metode variate de setare a
reţelelor wireless
Compatibilitate aplicaţia XOA
Echipamentul este compatibil cu aplicaţii personalizate XOA.
• Utilizarea WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Puteţi conecta cu uşurinţă la o reţea wireless, utilizând caracteristica
WPS al echipamentului şi un punctul de acces (un router wireless).
• Utilizarea unui cablul USB sau a unui cablu de reţea
- Vă puteţi conecta la o reţea şi configura diferite setări ale reţelei
wireless, utilizând un cablu USB sau un cablu de reţea.
• Utilizarea Wi-Fi Direct
- Puteţi să imprimaţi simplu de la dispozitivul dvs. mobil, utilizând
funcţia Wi-Fi Direct.
Consultaţi "Prezentarea metodelor de configurare a reţelei fără fir"
la pagina 144.
• În legătură cu aplicaţiile XOA personalizate, vă rugăm să contactaţi
furnizorul dvs. de aplicaţii XOA personalizate.
Caracteristici în funcţie de model
Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile în funcţie de model sau ţară.
Sistem de operare
Sistem de operare
C262x series
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Unix
●
(●: acceptat, gol: Incompatibil)
Software
Puteţi instala driverul imprimantei şi pachetul software atunci când
introduceţi CD-ul cu software în unitatea dvs. CD-ROM.
Pentru Windows, selectaţi driverul imprimantei şi pachetul
software în fereastra Select Software to Install.
Software
C262x series
Driver de imprimantă SPL
●
Driver de imprimantă PCL
●
Driver de imprimantă PSa
●
Driver de imprimantă XPSa
●
Samsung Easy Printer
Manager
●
Device Settings
Samsung Printer Status
●
Direct Printing Utilitya
●
Samsung AnyWeb Printa
●
SyncThru™ Web Service
●
SyncThru Admin Web Service
●
Easy Eco Driver
●
Easy Capture Manager
●
Samsung Easy Color Managera
●
a. Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung şi instalaţi-l: (http://
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări). Înainte de
instalare, verificaţi dacă pachetul software este compatibil cu sistemul de operare
al computerului dvs.
(●: acceptat, gol: Incompatibil)
Caracteristici în funcţie de model
Caracteristică varietate
Caracteristici
C262x series
USB 2.0 de mare viteză
●
Conector paralel IEEE 1284Ba
○
Interfaţă de reţea cu fir LAN Ethernet 10/
100/1000 Base TX
●
Interfaţă de reţea fără fir LAN 802.11b/g/nb
●
Imprimare NFC (Near Field
Communication)
●
imprimarea Eco
●
Imprimare duplex (pe două feţe)
●
Interfaţa memoriei USB
●
Modul de memorie
○
Tavă opţională (Tava 2)
○
Dispozitiv de stocare în masă (SD)
●
AirPrint
●
Google Cloud Print™
●
a. Dacă utilizaţi portul paralel, nu puteţi folosi cablul USB.
b. În funcţie de ţara dvs., este posibil ca plăcile de reţea fără fir să nu fie disponibile.
Pentru unele ţări poate fi disponibil doar 802.11 b/g. Contactaţi distribuitorul local
Samsung sau reprezentantul magazinului de unde aţi cumpărat echipamentul.
(●: Acceptat, ○: Opţional, Spaţiu liber: Incompatibil)
Important de ştiut
Maşina nu imprimă.
A survenit un blocaj de hârtie.
• Deschideţi lista cozii de imprimare şi eliminaţi documentul
din listă (consultaţi "Revocarea unei comenzi de
imprimare" la pagina 45).
• Deschideţi şi închideţi capacul (consultaţi "Vedere din faţă"
la pagina 19).
• ştergeţi driverul şi instalaţi-l din nou (consultaţi "Instalarea
locală a driverului" la pagina 23).
• Selectaţi imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în
Windows (consultaţi "Setarea maşinii dvs. ca echipament
implicit" la pagina 195).
• Verificaţi instrucţiunile referitoare la îndepărtarea hârtiei
blocate, în acest manual şi rezolvaţi problemele în
consecinţă (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la
pagina 79).
Documentele imprimate sunt neclare.
De unde pot achiziţiona accesorii sau
consumabile?
• Nivelul tonerului poate fi scăzut sau neuniform. Scuturaţi
cartuşul de toner (consultaţi "Redistribuirea tonerului" la
pagina 59).
• Mergeţi la un distribuitor Samsung sau la magazinul dvs.
• Încercaţi o setare diferită pentru rezoluţia de imprimare
(consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 45).
• Vizitaţi www.samsung.com/supplies. Selectaţi ţara/
regiunea dvs. pentru a vizualiza informaţii despre produse.
LED-ul de stare luminează intermitent sau
rămâne permanent pornit.
• Înlocuiţi cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului
de toner" la pagina 61).
De unde pot descărca driverul maşinii?
• Opriţi produsul şi porniţi-l din nou.
• Verificaţi sensurile indicaţiilor LED în acest manual şi
rezolvaţi problemele în consecinţă (consultaţi
"Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 88).
• Puteţi obţine ajutor, asistenţă, drivere, manuale şi puteţi
comanda informaţii de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau
Descărcări.
Despre Ghidul utilizatorului
Acest ghid al utilizatorului furnizează informaţii pentru înţelegerea de bază
a maşinii precum şi explicaţii detaliate privind utilizarea maşinii.
•
Nu aruncaţi acest manual. Păstraţi-l pentru consultări ulterioare.
•
Citiţi informaţiile referitoare la siguranţă înainte de utilizarea maşinii.
•
Dacă aveţi probleme la utilizarea maşinii, consultaţi capitolul privind
depanarea.
•
Termenii utilizaţi în acest ghid al utilizatorului sunt explicaţi în capitolul
glosar.
•
Toate ilustraţiile din acest ghid al utilizatorului pot diferi de maşina dvs.
în funcţie de opţiunile sale sau de modelul achiziţionat.
•
Capturile de ecran din acest ghid al utilizatorului pot să difere de
echipamentul dvs. în funcţie de versiunea firmware/driver a
echipamentului.
•
2
Pictograme generale
Pictogramă
Textul
Atenţie
Descriere
Transmite utilizatorilor informaţii pentru a
proteja maşina împotriva posibilelor
deteriorări mecanice sau funcţionări
defectuoase.
Se foloseşte pentru a avertiza utilizatorii
Avertisment referitor la existenţa posibilităţii de a se răni.
Notă
Furnizează informaţii suplimentare sau
specificaţii detaliate ale funcţiilor şi
caracteristicilor maşinii.
Procedurile din acest ghidul utilizatorului sunt bazate, în principal, pe
Windows 7.
1
Convenţii
Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos:
•
Document este sinonim cu original.
•
Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.
•
Maşină se referă la imprimantă sau MFP (periferice multifuncţionale).
1. Introducere
11
Informaţii despre siguranţă
Aceste avertismente şi precauţii sunt incluse pentru a preveni vătămarea
corporală personală sau a altor persoane, precum şi pentru prevenirea
deteriorării echipamentului dvs. Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni
înainte de utilizarea echipamentului. După ce aţi citit această secţiune,
păstraţi-o la loc sigur pentru referinţe viitoare.
4
Mediu de exploatare
Avertisment
3
Simboluri importante privind siguranţa
Explicarea tuturor pictogramelor şi semnelor
utilizate în acest capitol
Nu utilizaţi în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat
sau dacă priza electrică nu este împământată.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu plasaţi nimic deasupra maşinii (apă, obiecte din metal mici
sau grele, lumânări, ţigări aprinse etc.).
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Avertisment
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce
la vătămări corporale grave sau la deces.
• Dacă maşina se supraîncălzeşte, aceasta emite fum, scoate
zgomote ciudate sau generează un miros ciudat, opriţi
imediat comutatorul de alimentare şi deconectaţi maşina.
Atenţie
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce
la vătămări corporale minore sau la daune
materiale.
• Utilizatorul trebuie să aibă acces la priză în cazul acelor
urgenţe care necesită scoaterea ştecărului din priză.
Nu încercaţi.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
Mersul pe sau strivirea cu un obiect greu a cablului de
alimentare poate avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu scoateţi ştecărul trăgând de cablu; nu manipulaţi ştecărul cu
mâinile ude.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
1. Introducere
12
Informaţii despre siguranţă
Atenţie
Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de CA,
telefon sau de interfaţă ale PC-ului.
Acest lucru ar putea conduce la electrocutări, incendiu şi/sau
rănirea animalelor dvs. de casă.
În timpul unei furtuni electrice sau pentru o perioadă de
nefuncţionare, scoateţi fişa de alimentare din priza electrică.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Aveţi grijă, zona de evacuare a hârtiei este caldă.
5
Metodă de operare
Există pericol de arsuri.
Dacă maşina a fost scăpată, sau dacă carcasa pare
deteriorară, deconectaţi maşina de la toate conexiunile de
interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de service
calificat.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Atenţie
Nu trageţi cu forţă hârtia afară în timpul imprimării.
Acest lucru poate deteriora aparatul.
Dacă echipamentul nu pare să funcţioneze corect după ce aţi
urmat aceste instrucţiuni, deconectaţi-l de la toate conexiunile
de interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de service
calificat.
Aveţi grijă să nu puneţi mâna între echipamentul şi tava pentru
hârtie.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Aveţi grijă la înlocuirea sau îndepărtarea hârtiei blocate.
Dacă ştecărul nu intră cu uşurinţă în priza electrică, nu
încercaţi să-l forţaţi înăuntru.
Apelaţi la un electrician pentru a schimba priza electrică, altfel
aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric.
Vă puteţi răni.
Hârtia nouă are marginile tăioase şi poate provoca răni
dureroase.
Atunci când imprimaţi cantităţi mari, partea inferioară a zonei
de ieşire hârtie se poate încălzi. Nu lăsaţi copii să atingă.
Există pericol de arsuri.
1. Introducere
13
Informaţii despre siguranţă
6
Atunci când scoateţi hârtie blocată, nu utilizaţi pensete sau
obiecte metalice ascuţite.
Instalare/Mutare
Poate deteriora echipamentul.
Nu permiteţi să se adune prea multe hârtii în tava de ieşire
pentru hârtie.
Avertisment
Poate deteriora echipamentul.
Nu blocaţi şi nu împingeţi obiecte în deschiderea de ventilaţie.
Acest lucru poate avea ca rezultat temperaturi ridicate ale
componentei, ceea ce poate cauza deteriorarea sau incendiul.
Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea unor alte
proceduri decât cele specificate în prezenta publicaţie poate
conduce la o expunere periculoasă la radiaţii.
Dispozitivul de primire al energiei al acestei maşini este cablul
de alimentare.
Nu plasaţi maşina într-o zonă cu praf, umiditate sau scurgeri de
apă.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Instalaţi echipamentul într-un spaţiu care să respecte
specificaţiile privind umiditatea şi temperatura de funcţionare.
În caz contrar, pot apărea probleme de calitate şi se poate
ajunge la deteriorarea echipamentului.
Consultaţi "Specificaţii generale" la pagina 96.
Pentru a opri alimentarea electrică, scoateţi cablul de
alimentare din priza electrică.
1. Introducere
14
Informaţii despre siguranţă
Atenţie
Înainte de a muta echipamentul, opriţi alimentarea electrică şi
deconectaţi toate cablurile. Informaţiile de mai jos reprezintă
doar sugestii care se bazează pe greutatea unităţilor. Dacă
aveţi o problemă medicală care vă împiedică să ridicaţi
obiecte, nu ridicaţi maşina. Solicitaţi ajutor şi folosiţi
întotdeauna numărul corespunzător de persoane pentru a
ridica maşina în siguranţă.
Atunci când utilizaţi echipamentul o perioadă lungă de timp
sau imprimaţi un număr mare de pagini într-un spaţiu neaerisit,
acesta poate polua aerul şi poate dăuna sănătăţii dvs.
Amplasaţi echipamentul într-un spaţiu bine aerisit sau
deschideţi o fereastră astfel încât aerul să circule în mod
regulat.
Nu plasaţi echipamentul pe o suprafaţă instabilă.
Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare
corporală sau deteriorându-se.
Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare
corporală sau deteriorându-se.
Utilizaţi doar AWGa nr.26 sau cablu telefonic mai lung, dacă
este necesar.
Apoi ridicaţi echipamentul:
În caz contrar, acest lucru poate deteriora aparatul.
• Dacă acesta cântăreşte mai puţin de 20 de kg, se ridică de
1 persoană.
Aveţi grijă să conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică
cu împământare.
• Dacă acesta cântăreşte între 20 şi 40 de kg, se ridică de 2
persoane.
• Dacă acesta cântăreşte mai mult de 40 de kg, se ridică de
4 sau mai multe persoane.
Alegeţi o suprafaţă plană cu suficient spaţiu de ventilare
pentru a amplasa echipamentul. Luaţi în considerare şi spaţiul
necesar pentru deschiderea capacului şi a tăvilor.
Locul trebuie să fie bine aerisit şi să se afle departe de lumină
directă, căldură şi umiditate.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Utilizaţi cablul de alimentare furnizat cu maşina dvs. pentru
operare în siguranţă. Dacă utilizaţi un cablu care este mai lung
de 2 metri cu un echipament de 110V, atunci standardul
trebuie să fie 16 AWG sau mai mare.
În caz contrar, poate cauza deteriorări echipamentului şi ar
putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
1. Introducere
15
Informaţii despre siguranţă
7
Nu acoperiţi maşina sau nu o plasaţi într-o locaţie ermetică,
precum un dulap.
Dacă echipamentul nu este bine ventilat, acest lucru ar putea
avea ca rezultat incendiul.
Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele.
Aceasta ar putea diminua performanţele şi ar putea avea ca
rezultat şocul electric sau incendiul.
Maşina trebuie conectată la nivelul de putere care este
specificat pe etichetă.
Dacă nu sunteţi sigur şi doriţi să verificaţi nivelul de putere pe
care îl folosiţi, contactaţi compania de furnizare a energiei
electrice.
a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)
Întreţinere/Verificare
Atenţie
Scoateţi acest produs din priza de perete înainte de a curăţa
interiorul echipamentului. Nu curăţaţi maşina cu benzen,
diluant de vopsele sau alcool; nu pulverizaţi apă direct în
maşină.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau
incendiul.
Atunci când lucraţi în interiorul echipamentului înlocuind
consumabilele sau curăţând interiorul, nu-l lăsaţi în funcţiune.
Vă puteţi răni.
Păstraţi produsele de curăţare departe de copii.
Copiii se pot răni.
Nu dezasamblaţi, nu reparaţi şi nu reasamblaţi echipamentul
singur.
Poate deteriora maşina. Apelaţi la un tehnician calificat
atunci când echipamentul necesită reparaţii.
Pentru a curăţa şi pune în funcţiune maşina, urmaţi cu
stricteţe ghidul de utilizare furnizat împreună cu aceasta.
În caz contrar, puteţi deteriora echipamentul.
1. Introducere
16
Informaţii despre siguranţă
Păstraţi cablul de alimentare şi suprafaţa de contact a
ştecărului curată de praf şi apă.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
• Nu demontaţi niciun capac sau dispozitiv de siguranţă
care este montat cu şuruburi.
• Cuptoarele trebuie reparate doar de către un tehnician de
service autorizat. Repararea de către tehnicieni
neautorizaţi poate duce la creşterea riscului de incendiu
sau electrocutare.
• Echipamentul trebuie reparat doar de către tehnicianul de
service de la Samsung.
8
Utilizarea consumabilelor
Atenţie
Nu dezasamblaţi cartuşul de toner.
Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
Nu daţi foc niciunui consumabil precum cartuşul de toner sau
unitatea cuptorului.
Există riscul de explozii sau de incendii necontrolabile.
Atunci când depozitaţi consumabile precum cartuşul de
toner, nu le lăsaţi la îndemâna copiilor.
Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
Utilizarea consumabilelor reciclate, precum tonerul, poate
cauza deteriorarea maşinii.
În cazul daunelor datorate utilizării consumabilelor reciclate,
se va percepe o taxă de service.
Pentru consumabilele care conţin praf de toner (cartuş toner,
recipient toner uzat, unitate de procesare a imaginii etc.)
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
• Când aruncaţi consumabilele, respectaţi instrucţiunile
pentru eliminarea acestora. Consultaţi distribuitorul pentru
instrucţiunile de eliminare.
• Nu spălaţi consumabilele.
• Nu reutilizaţi tonerul uzat după golirea recipientului
acestuia.
Dacă nu respectaţi instrucţiunile de mai sus, efectele pot fi
defectarea echipamentului sau poluarea mediului. Garanţia
nu acoperă defecţiunile apărute din cauza neglijenţei
utilizatorului.
Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., nu utilizaţi apă
caldă pentru a-l spăla.
Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură. Utilizaţi apă rece.
Atunci când schimbaţi cartuşul de toner sau scoateţi hârtia
blocată, aveţi grijă să nu lăsaţi particulele de toner să vă
atingă corpul sau hainele.
Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
1. Introducere
17
Prezentarea generală a maşinii
9
Componente
Componenta reală poate fi diferită de ilustraţia de mai jos. În funcţie de circumstanţe, anumite componente se pot schimba.
Echipament
Ghidul de instalare rapidă
Cablu de alimentare
CD cu softwarea
Accesorii diverseb
a. CD-ul cu software conţine driverele imprimantei, ghidul utilizatorului şi aplicaţii software.
b. Diversele accesorii incluse împreună cu maşina dvs. pot varia în funcţie de ţara de achiziţie şi de model.
1. Introducere
18
Prezentarea generală a maşinii
10
Vedere din faţă
• În funcţie de modelul dvs., această ilustraţie poate diferi de cea
corespunzătoare maşinii dvs. Există mai multe tipuri de maşini.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 8).
1
2
13
14
12
11
10
9
3
8
4
15
16
17
7
6
5
1
Suportul de ieşire
2
Tavă de ieşire
3
Panoul de control
4
Capacul tabloului de comandă
5
Port memorie USB
6
Tavă opţionalăa
7
Tava 1
8
Apăsarea şi eliberarea tăvii multifuncţionale
9
Tava multifuncţională
10
Capac frontal
11
Marcaj NFC (Near Field Communication)
12
Buton eliberare capac frontal
13
Cartuşe toner
14
Mâner cartuş de toner
15
Curea de transfer intermediar (ITB)
16
Ghidaje pentru lăţime hârtie pe tava multifuncţională
17
Tavă de susţinere multifuncţională
a. Aceasta este o caracteristică opţională.
1. Introducere
19
Prezentarea generală a maşinii
11
Vedere din spate
• În funcţie de modelul dvs., această ilustraţie poate diferi de cea
corespunzătoare maşinii dvs. Există mai multe tipuri de maşini.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 8).
8
1
Rezervor toner uzat
2
Capac posterior
3
Mâner al capacului posterior
4
Priză de alimentare
5
Comutator de alimentare
6
Port USBa
7
Port pentru reţea
8
Port de ieşire de 5V pentru portul IEEE 1284Ba b
a. Conectorul paralel IEEE 1284B opţional poate fi utilizat conectând atât portul USB, cât
şi portul de ieşire de 5 V.
b. Aceasta este o caracteristică opţională.
7
6
5
1
4
3
2
1. Introducere
20
Prezentare generală a panoului de control
• Acest panou de control poate diferi de cel corespunzător
echipamentului dvs., în funcţie de modelul acestuia. Există mai
multe tipuri de panouri de control.
Afişează starea curentă şi vă permite să
accesaţi meniurile disponibile.
1
Ecran tactil
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 8).
2
Opreşte
• Când utilizaţi ecranul tactil, folosiţi doar degetul. Obiectele ascuţite
pot deteriora ecranul.
3
alimentare
Puteţi să porniţi şi să opriţi alimentarea
electrică cu acest buton. Sau puteţi reactiva
din modul de economisire energie.
LED
Indică starea aparatului dvs. (consultaţi
"Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina
88).
LED
Indică starea wireless a echipamentului dvs.
(consultaţi "Interpretarea LED-urilor de
stare" la pagina 88).
4
1
5
Opreşte operaţiunea curentă.
2
3
4
5
1. Introducere
21
Pornirea maşinii
1
Mai întâi conectaţi maşina la sursa de alimentare cu electricitate.
Dacă maşina este prevăzută cu un comutator de alimentare,
activaţi-l.
2
1
În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului
pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs.
(consultaţi "Vedere din faţă" la pagina 19).
2
Alimentarea este activată automat.
Dacă doriţi să opriţi echipamentul, apăsaţi pe butonul
(Alimentare).
1. Introducere
22
Instalarea locală a driverului
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
O maşină conectată local este o maşină conectată direct la computerul dvs.
utilizând cablul. Dacă maşina dvs. este conectată la o reţea, treceţi peste
următorii paşi de mai jos şi continuaţi instalarea driverului maşinii conectate
la reţea (consultaţi "Instalarea driverului pentru reţea" la pagina 132).
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
•
• Dacă sunteţi un utilizator al sistemelor de operare Mac, Linux sau
UNIX, consultaţi "Instalarea pentru Mac" la pagina 122, "Instalare
pentru Linux" la pagina 124 sau "Instalarea pachetului driverului
imprimantei UNIX" la pagina 138.
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care reprezintă
unitatea CD-ROM şi faceţi clic OK.
• Fereastra de instalare care apare în acest Ghidul utilizatorului poate
să difere în funcţie de maşină şi de interfaţa utilizată.
Dacă apare fereastra pop-up „Atingeţi pentru a vedea ce se
întâmplă cu acest disc.”, faceţi clic pe fereastră şi selectaţi Run
Setup.exe.
• Utilizaţi numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.
12
Windows
1
2
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
Pentru Windows 8,
3
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
4
Selectaţi USB din ecranul Printer Connection Type. Apoi, faceţi
clic pe Next.
5
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Puteţi selecta aplicaţiile software în fereastra Select Software to
Install.
1. Introducere
23
Instalarea locală a driverului
Din ecranul Start al Windows 8
• Driverul V4 este descărcat automat din Actualizare Windows în
cazul în care computerul este conectat la Internet. Dacă nu, puteţi
descărca manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
• Puteţi descărca aplicaţia Samsung Printer Experience din Magazin
Windows. Aveţi nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin
Store(Magazin).
1 Din Charms(Butoane), selectaţi Căutare.
2 Faceţi clic pe Store(Magazin).
3 Căutaţi şi faceţi clic pe Samsung Printer Experience.
4 Faceţi clic pe Install.
• Dacă instalaţi driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul
V4 nu este instalat. Dacă doriţi să utilizaţi driverul V4 în ecranul
Spaţiu de lucru, puteţi descărca de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
• Dacă doriţi să instalaţi instrumentele de gestionare a imprimantei
Samsung, va trebui să le instalaţi folosind CD-ul cu software furnizat.
1
Asiguraţi-vă că computerul este conectat la Internet şi este alimentat
cu curent electric.
2
3
Asiguraţi-vă că maşina este pornită.
Conectaţi computerul şi maşina cu un cablu USB.
Driverul este instalat automat din Windows Update.
1. Introducere
24
Reinstalarea driverului
Dacă driverul imprimantei nu funcţionează corespunzător, urmaţi paşii de
mai jos pentru reinstalarea driverului.
4
Introduceţi CD-ul cu software în unitatea CD-ROM şi reinstalaţi
driverul (consultaţi "Instalarea locală a driverului" la pagina 23).
13
Windows
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
2
Din meniul Pornire, selectaţi Programe sau Toate programele >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
•
Pentru Windows 8,
1 Din Butoane, selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie).
2 Căutaţi şi faceţi clic pe Panou de control.
3 Faceţi clic Programe şi caracteristici.
4 Faceţi clic dreapta pe driverul pe care doriţi să îl dezinstalaţi
şi selectaţi Dezinstalare.
5 Urmaţi instrucţiunile din fereastră.
3
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Din ecranul Pornire al Windows 8
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
2
Faceţi clic pe butonul Uninstall Samsung Printer Software din
ecranul Pornire.
3
Urmaţi instrucţiunile din fereastră.
• Dacă nu puteţi găsi un cadru Samsung Printer Software, dezinstalaţi
din modul ecran desktop.
• Dacă doriţi să dezinstalaţi instrumentele de gestionare a imprimantei
Samsung, din ecranul Pornire, faceţi clic dreapta pe aplicaţie >
Dezinstalare > faceţi clic dreapta pe programul pe care doriţi să îl
ştergeţi > Dezinstalare şi urmaţi instrucţiunile din fereastră.
1. Introducere
25
2.
Prezentare generală a meniurilor şi
noţiuni de bază pentru configurare
Acest capitol oferă informaţii despre structura generală a meniurilor şi opţiunile de bază pentru configurare.
• Prezentare generală a meniurilor
27
• Setări de bază ale maşinii
31
• Suportul şi tava
32
• Noţiuni de bază despre imprimare
44
• Utilizarea dispozitivului de memorie USB
49
Prezentare generală a meniurilor
Panoul de control vă acordă acces la diverse meniuri pentru a configura
maşina sau pentru a utiliza funcţiile maşinii.
Puteţi seta cu uşurinţă meniuri utilizând ecranul tactil.
• Ecranul principal este afişat pe ecranul tactil al panoului de control.
• Unele meniuri apar gri în funcţie de opţiunile dvs. sau de modele.
Pictogramă
Nume
Information
Sunt imprimate diverse informaţii şi
rapoarte despre echipament.
Eco
Sunt afişate setările Eco.
Direct USB
Se intră în meniul USB atunci când un
dispozitiv USB este introdus în portul USB
al echipamentului dvs.
Setup
Vizualizaţi setările curente ale
echipamentului sau modificaţi valorile
acestuia.
Job Status
Sunt afişate lucrările în curs de execuţie,
cele finalizate sau aflate în aşteptare.
Counter
Este afişat numărul total de pagini
imprimate.
Help
Vizualizaţi informaţii de asistenţă şi
depanare.
Toner Status
Puteţi vedea starea tonerului.
Menu
Puteţi selecta gradul de luminozitate pentru
LCD, limba şi puteţi edita meniurile
principale.
• Meniurile sunt descrise în Ghidul avansat (consultaţi "Meniuri utile
pentru setări" la pagina 174).
1
Prezentarea ecranului iniţial
Descriere
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
27
Prezentare generală a meniurilor
Eco
Information
(consultaţi "Information"
la pagina 175)
Configuration
(consultaţi "Eco" la pagina
186)
Eco-On
Font List
System
Date Format
File Policy
Auto Fit
Clock Mode
Held Job Timeout
Duplex
Language
Import Setting
Off
Paper Source
Maintenance
Export Setting
On
Color Mode
Default Paper Size
On
Usage Counter
(consultaţi "System Setup" la pagina 179)
Copies
Help List
Job Reports
Print From
Setup
Job Timeout
Off
Supplies Information
(consultaţi "Direct USB" la
pagina 187)
Date & Time
Demo Page
Network Configuration
Direct USB
Settings
Default Mode
On-Forceda
Feature Configuration
(Options)
Skip Blank Pages
File Manage
(Options)
Power Save
Default
Delete
Wakeup Event
Custom
Format
Auto Power Off
Show Space
Altitude Adjustment
Vapor Mode
Paper Stacking
Humidity
a. Dacă aţi activat cu o parolă modul eco din SyncThru™ Web Service (fila Settings > Machine Settings > System > Eco Settings) sau Samsung Easy Printer Manager (Device
Settings > Eco), va apărea mesajul On-Forced. Trebuie să introduceţi parola pentru a modifica starea modului Eco.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
28
Prezentare generală a meniurilor
Setup
(consultaţi "System Setup" la pagina 179)
Admin Setupa
User Access Control
Network
TCP/IP (IPv4)
Layout
Protocol Management
Graphic
Orientation
Resolution
TCP/IP (IPv6)
HTTP
Margin
Clear Text
Ethernet
WINS
Duplex
Edge Enhance
Stamp Activate
802.1x
SNMPv1/v2
Item
Wi-Fi
UPnP(SSDP)
Copies
Screen
Auto CR
Authentication
Stamp
Paper
Trapping
Opacity
Wi-Fi On/Off
mDNS
MP Tray
Position
Wi-Fi Settings
SetIP
Tray X
Change Admin Password
WPS
SLP
Paper Source
Emulation Type
Firmware Upgrade
Wi-Fi Direct
Tray Confirmation
Setup
Image Overwrite
Wi-Fi Signal
Network
Configuration
Clear Wi-Fi Settings
Clear Settings
Manual
Emulation
Tray Behavior
Auto Continue
Overwrite Method
Auto Tray Switch
Overwrite Times
Paper Substitution
Tray Protection
Application
Tray Mode
Application
Management
Install New Application
BYOD Connection
a. Pentru a accesa acest meniu, trebuie să introduceţi o parolă. Parola implicită este sec00000.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
29
Prezentare generală a meniurilor
Job Status
(consultaţi "Job Status" la
pagina 188)
Current Job
Counter
(consultaţi "Counter" la
pagina 189)
Total Printed
Help
(consultaţi "Help" la
pagina 190)
Basic Taskflow
Secure Job
Information
Stored Job
Eco
Complete Job
Direct USB
Setup
Troubleshooting
Paper jam in MP Tray
Paper jam in tray 1
Paper jam in tray 2
Jam inside machine
Jam in exit area
Jam inside of duplex
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
30
Setări de bază ale maşinii
• Anul = necesită patru cifre
Pentru modelele care nu dispun de ecran de afişaj pe panoul de control,
configuraţi setările echipamentului utilizând Device Settings din
programul Samsung Easy Printer Manager
• Ora = de la 01 la 12
• Minutul = de la 00 la 59
Pentru utilizatorii de Windows şi Mac, se setează din Samsung Easy
Printer Manager >
(Comutare la modul avansat) > Device
Settings, consultaţi "Device Settings" la pagina 229.
•
Clock Mode: Puteţi configura maşina pentru a afişa ora curentă
atât în formatul de 12 ore, cât şi în formatul de 24 ore.
•
Power Save: Atunci când nu utilizaţi maşina pentru o perioadă,
utilizaţi această caracteristică pentru a economisi energie.
După încheierea instalării, este posibil să doriţi realizarea setărilor implicite
ale maşinii.
• Când apăsaţi butonul de alimentare sau începeţi să imprimaţi,
echipamentul se reactivează din modul de economisire a energiei.
Pentru a modifica setările implicite ale echipamentului, urmaţi aceşti paşi:
1
2
Selectaţi
• Atunci când apăsaţi orice buton cu excepţia butonului de alimentare,
maşina se reactivează din modul de economisire a energiei.
(Setup) > System > Next pe ecranul tactil.
Selectaţi
(Setup) > System > Next > Wakeup Event > On pe
ecranul tactil.
Selectaţi opţiunea dorită.
•
•
Language: Modificaţi limba care este afişată pe panoul de
control.
•
Date & Time: Puteţi seta ora şi data. Acestea sunt imprimate pe
raport. Dacă, totuşi, acestea nu sunt corecte, trebuie să le
modificaţi pentru ora corectă.
Introduceţi ora şi data corecte, utilizând săgeţile sau tastatura numerică
(consultaţi "Înţelegerea modului de funcţionare a tastaturii pop-up" la
pagina 193).
3
Altitude Adjustment: Calitatea imprimării este influenţată de
presiunea atmosferică, care este determinată de înălţimea faţă
de nivelul mării la care se află echipamentul. Înainte de a seta
valoarea altitudinii, identificaţi altitudinea la care vă aflaţi
(consultaţi "Reglarea altitudinii" la pagina 192).
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
a reveni la modul disponibil.
) pentru
• Luna = de la 01 la 12
• Ziua = de la 01 la 31
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
31
Suportul şi tava
Acest capitol furnizează informaţii despre modul în care se încarcă suportul
de imprimare pe maşina dvs.
• Utilizarea de suport de imprimare care nu întruneşte aceste
specificaţii poate cauza probleme sau necesita reparaţii. Astfel de
reparaţii nu sunt acoperite de garanţia Samsung sau de acordurile
de service.
2
Prezentare generală a tăvii
Pentru a modifica dimensiunea, trebuie să ajustaţi ghidajele pentru hârtie.
2
1
• Asiguraţi-vă că nu utilizaţi cu această maşină hârtie foto pentru
imprimante cu jet de cerneală. Acest lucru ar putea deteriora
aparatul.
• Utilizarea de suport de imprimare inflamabil poate provoca un
incendiu.
• Utilizaţi suporturi de imprimare recomandate (consultaţi "Specificaţii
privind suporturile de imprimare" la pagina 98).
• Asiguraţi-vă că nu utilizaţi cu această maşină hârtie foto pentru
imprimante cu jet de cerneală. Acest lucru ar putea deteriora
aparatul.
3
1 Maneta de extindere a tăvii
2 Ghidaj pentru lungimea hârtiei
3 Ghidaj pentru lăţimea hârtiei
Utilizarea de suport de imprimare inflamabil sau lăsarea de materiale
străine în imprimantă, poate duce la supraîncălzirea unităţii şi, în rare
ocazii, poate provoca un incendiu.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
32
Suportul şi tava
3
Pentru hârtie de format Legal:
Încărcarea hârtiei în tavă
Apăsaţi butonul confirm ilustraţiei şi scoateţi din tavă.
În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului
pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs.
(consultaţi "Vedere din faţă" la pagina 19).
Tava 1 / tava opţională
1
Extrageţi tava pentru hârtie.
LGL
În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului
pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs.
(consultaţi "Prezentare generală a tăvii" la pagina 32).
Dacă nu reglaţi ghidajul, acest lucru poate avea ca efect înregistrarea
hârtiei, distorsionarea imaginii sau blocarea hârtiei.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
33
Suportul şi tava
2
Strângeţi ghidajul de lăţime şi braţul de lungime al hârtiei pentru a le
aşeza în slotul corect pentru dimensiunea hârtiei, marcat în partea
inferioară a tăvii, pentru a ajusta în funcţie de dimensiune (consultaţi
"Prezentare generală a tăvii" la pagina 32).
4
După introducerea hârtiei în tavă, strângeţi ghidajele de lăţime şi
ghidajul de lungime ale hârtiei.
2
1
3
Înainte de a încărca hârtiile, îndoiţi sau vânturaţi marginile teancului
de hârtie pentru a separa paginile.
1 Ghidaj pentru lungimea hârtiei
2 Ghidaj pentru lăţimea hârtiei
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
34
Suportul şi tava
• Nu împingeţi prea mult ghidajele pentru lăţimea hârtiei pentru a nu
deforma suportul de imprimare.
5
Introduceţi tava înapoi în echipament.
6
Când imprimaţi un document, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei
pentru tavă (consultaţi "Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie" la
pagina 42).
• Dacă nu reglaţi corect ghidajul pentru lăţimea hârtiei, este posibil să
apară blocaje de hârtie.
• Nu utilizaţi o hârtie cu o margine conducătoare ondulată, există riscul
de blocare sau hârtia poate fi încreţită.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
35
Suportul şi tava
Tava multifuncţională
1
Apăsaţi butonul de apăsare şi eliberare al tăvii multifuncţionale
pentru a o deschide.
2
Încărcaţi hârtie.
Tava multifuncţională poate cuprinde dimensiuni şi tipuri speciale de
materiale de imprimare, precum cărţi poştale, cartele de note şi plicuri
(consultaţi "Specificaţii privind suporturile de imprimare" la pagina 98).
Sfaturi pentru utilizarea tăvii multifuncţionale
•
Încărcaţi numai un singur tip, dimensiune şi greutate de suport de
imprimare pe rând în tava multifuncţională.
•
Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugaţi hârtie în timpul
imprimării, cât timp mai există încă hârtie în tava multifuncţională.
Această recomandare se aplică şi pentru alte tipuri de suporturi de
imprimare.
•
Întotdeauna încărcaţi doar suportul de imprimare specificat pentru a
evita blocajele de hârtie şi problemele de calitatea imprimării (consultaţi
"Specificaţii privind suporturile de imprimare" la pagina 98).
•
Neteziţi orice ondulaţie de pe cărţile poştale, plicuri şi etichete, înainte
de a le încărca în tava multifuncţională.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
36
Suportul şi tava
3
Apăsaţi ghidajele pentru lăţimea hârtiei din tava multifuncţională şi
reglaţi-le la lăţimea hârtiei. Nu forţaţi prea mult, caz în care hârtia sar îndoi, ceea ce ar putea avea ca rezultat un blocaj de hârtie sau
oblicitate.
4
Imprimare pe suporturi de imprimare speciale
Tabelul de mai jos indică suportul special care poate fi utilizat în tavă.
Setarea hârtiei din echipament trebuie să corespundă cu cea a driverului,
pentru a imprima fără o eroare de nepotrivire a hârtiei.
Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din Samsung Easy
Printer Manager, selectaţi
(Comutare la modul avansat) > Device
Settings.
Sau puteţi face setarea utilizând
(Setup) > Paper > Next > selectaţi o
tavă > Paper Size sau Paper Type pe ecranul tactil.
• Atunci când imprimaţi pe suporturi de imprimare speciale, trebuie să
urmaţi indicaţiile de încărcare (consultaţi "Imprimare pe suporturi de
imprimare speciale" la pagina 37).
• Atunci când colile se suprapun atunci când utilizaţi tava
multifuncţională, deschideţi tava 1 şi scoateţi hârtiile care se
suprapun, apoi încercaţi să imprimaţi din nou.
4
Când imprimaţi un document, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei
pentru tava multifuncţională (consultaţi "Setarea dimensiunii şi
tipului de hârtie" la pagina 42).
Apoi, setaţi tipul de hârtie din fereastra Preferinţe imprimare > fila Paper
> Paper Type (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 45).
De exemplu, dacă doriţi să imprimaţi pe etichete, selectaţi Labels pentru
Paper Type.
• La utilizarea de suporturi speciale, vă recomandăm să faceţi
alimentarea cu câte o coală (consultaţi "Specificaţii privind
suporturile de imprimare" la pagina 98).
• În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul
utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul
echipamentului dvs. (consultaţi "Vedere din faţă" la pagina 19).
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
37
Suportul şi tava
Pentru a afla greutatea hârtiei pentru fiecare coală, consultaţi "Specificaţii
privind suporturile de imprimare" la pagina 98.
Plic
Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor.
Tava 1
Tavă
opţională
Tava multifuncţională
Plain
●
●
●
Thick
●
●
●
Thicker
●
Thin
●
Cotton
●
●
Color
●
●
Preprinted
●
●
Recycled
●
Envelope
●
●
Transparency
●
●
Labels
●
●
CardStock
●
●
●
Bond
●
●
●
Archive
●
●
●
Tipuri
●
●
●
Letterhead
●
Punched
●
Glossy Photo
●
Pentru a imprima un plic aşezaţi-l aşa cum este prezentat în figura
următoare.
●
●
●
●
•
Când selectaţi plicurile, luaţi în considerare următorii factori:
-
Greutatea: nu trebuie să depăşească 90 g/m2 în caz contrar pot să
apară blocaje.
-
Construcţia: trebuie să fie netede, cu o încreţire mai mică de 6 mm
şi nu trebuie să conţină aer.
-
Problemă: nu trebuie să fie încreţite, crestate sau deteriorate.
-
Temperatura: trebuie să fie rezistente la căldura şi presiunea
maşinii în timpul operaţiei.
(●: acceptat, gol: Incompatibil)
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
38
Suportul şi tava
•
Utilizaţi numai plicuri bine construite, cu contururi clare şi clape bine
îndoite.
•
Nu utilizaţi plicuri timbrate.
•
Nu utilizaţi plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptuşeli cretate, sigilii
auto-adezive sau alte materiale sintetice.
•
Nu utilizaţi plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.
•
Asiguraţi-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungeşte
până la colţul plicului.
Transparency
• În cazul imprimării color când se utilizează folii transparente,
calitatea imaginii va fi mai scăzută în comparaţie cu imprimarea
mono, când colile imprimate sunt utilizate cu un retroproiector.
• Imprimările pe folii transparente cu ajutorul acestui aparat nu sunt
compatibile cu retroproiectoare şi pot apărea ca imagini alb-negre în
cazul în care sunt proiectate.
Pentru a evita defectarea maşinii, utilizaţi numai folii transparente
proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser.
1 Acceptabil
2 Inacceptabil
•
Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cu mai multe clape care se
pliază peste sigiliu trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu
temperatura din cuptorul maşinii pentru 0,1 secunde la aproximativ
170° C (338 °F). Clapele şi benzile suplimentare pot cauza încreţire,
îndoire sau blocaje şi pot chiar deteriora cuptorul.
•
Pentru o calitate optimă a imprimării, poziţionaţi marginile nu mai
aproape de 15 mm faţă de muchiile plicului.
•
Evitaţi imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.
CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series
•
Trebuie să reziste la temperatura de topire a maşinii.
•
Aşezaţi-le pe o suprafaţă plană după scoaterea lor din maşină.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
39
Suportul şi tava
•
Nu lăsaţi mult timp folii transparente neutilizate în tava pentru hârtie.
Praf şi murdărie se pot acumula pe acestea, rezultând o imprimare cu
pete.
•
Pentru a preveni murdărirea cu amprente, manevraţi-le cu grijă.
•
Pentru a preveni ştergerea, nu expuneţi mult timp la lumina soarelui
foliile transparente imprimate.
•
Asiguraţi-vă că foliile transparente nu sunt încreţite, îndoite şi nu au
nicio margine ruptă.
•
Nu utilizaţi folii transparente care se desprind de coala suport.
•
Pentru a împiedica lipirea între ele a foliilor transparente, nu lăsaţi colile
de etichete imprimate să se adune în teanc pe măsură ce sunt
imprimate.
•
Suporturi recomandate: Folii transparente pentru o imprimantă color cu
laser Xerox, precum 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).
Etichete
Pentru a evita defectarea maşinii, utilizaţi numai etichete proiectate spre a
fi utilizate la imprimante cu laser.
CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series
•
Când selectaţi etichete, luaţi în considerare următorii factori:
-
Adezivi: Trebuie să fie stabili la temperatura cuptorului maşinii,
aproximativ 170 °C.
-
Aranjare: utilizaţi numai etichete care nu au suportul expus între
ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spaţii între
etichete, cauzând blocaje periculoase.
-
Răsucire.: Trebuie să fie netede fără să depăşească 13 mm în ce
priveşte ondularea, în oricare direcţie.
-
Problemă: nu utilizaţi etichete cu încreţituri, bule sau cu tendinţă de
dezlipire.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
40
Suportul şi tava
•
Asiguraţi-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele
expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca
urmare blocaje cu hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza
defectarea componentelor maşinii.
•
Nu treceţi de mai multe ori prin maşină aceeaşi coală de etichete.
Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin
maşină.
•
Nu utilizaţi etichete care sunt parţial dezlipite de coala suport sau
prezintă încreţituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.
Hârtie preimprimată
Atunci când încărcaţi hârtie preimprimată, partea imprimată trebuie
poziţionată cu faţa în sus, cu o margine neîndoită în faţă. Dacă întâmpinaţi
probleme la alimentarea cu hârtie, rotiţi hârtia în poziţie inversă. Reţineţi că
nu este garantată calitatea imprimării.
Carton/Hârtie cu dimensiuni personalizate
•
Trebuie să fie imprimate cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va
topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi
supusă la temperatura cuptorului maşinii timp de 0,1 secunde
(aproximativ 170 °C).
•
Cerneala pentru hârtia preimprimată trebuie să fie neinflamabilă şi nu
trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.
CLP-68xND Series/ CLP-68xDW Series
•
În aplicaţia software, setaţi marginile la cel puţin 6,4 mm (0,25 ţoli)
distanţă faţă de muchiile materialului.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
41
Suportul şi tava
•
Înainte de a încărca hârtie preimprimată, verificaţi dacă cerneala de pe
hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este
posibil să nu mai rămână fixată pe hârtia preimprimată, reducând
calitatea imprimării.
Glossy Photo
Suporturi recomandate: Hârtie lucioasă (A4/Letter) pentru această
imprimantă de tip HP Superior Paper 150.
Apoi, setaţi tipul de hârtie din fereastra Preferinţe imprimare > fila Paper
> Paper Type (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 45).
1
Selectaţi
(Setup) > Paper > Next > selectaţi o tavă > Paper
Size sau Paper Type pe ecranul tactil.
2
3
Selectaţi tava şi opţiunea dorită.
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
a reveni la modul disponibil.
) pentru
5
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
După ce încărcaţi hârtia în tava pentru hârtie, setaţi dimensiunea şi tipul de
hârtie utilizând butoanele de pe panoul de control.
Dacă doriţi să utilizaţi hârtie de dimensiuni speciale, precum hârtie
pentru facturi, selectaţi fila Paper > Size > Edit... şi setaţi Custom
Paper Size Settings în Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea
preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
Setarea hârtiei din echipament trebuie să corespundă cu cea a driverului,
pentru a imprima fără o eroare de nepotrivire a hârtiei.
Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din Samsung Easy
Printer Manager, selectaţi
(Comutare la modul avansat) > Device
Settings.
Sau puteţi face setarea utilizând
(Setup) > Paper > Next > selectaţi o
tavă > Paper Size sau Paper Type pe ecranul tactil.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
42
Suportul şi tava
6
Folosind suportul de ieşire
Suprafaţa tăvii de ieşire se poate încălzi dacă imprimaţi un număr mare
de coli dintr-o dată. Asiguraţi-vă că nu atingeţi suprafaţa respectivă şi
nu permiteţi apropierea copiilor de aceasta.
Paginile imprimate se adună pe suportul de ieşire şi acesta va contribui la
alinierea lor. Desfaceţi suportul de ieşire.
În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului
pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs.
(consultaţi "Vedere din faţă" la pagina 19).
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
43
Noţiuni de bază despre imprimare
Pentru funcţii speciale de imprimare, consultaţi Ghidul avansat
(consultaţi "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina
195).
3
Selectaţi maşina dvs. din lista Selectare imprimantă.
4
Setările de bază ale imprimării, inclusiv numărul de copii şi intervalul
de imprimare, sunt selectate din fereastra Imprimare.
7
Imprimarea
Dacă sunteţi un utilizator al sistemelor de operare Mac, Linux sau Unix,
consultaţi Ghidul avansat (consultaţi "Imprimare Mac" la pagina 204,
"Imprimare pe Linux" la pagina 206 sau "Imprimare Unix" la pagina
207).
Următoarea fereastră Preferinţe imprimare este pentru Notepad în
Windows 7.
1
2
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Selectaţi Imprimare din meniul Fişier.
Pentru a beneficia de funcţiile avansate ale imprimării, faceţi clic pe
Proprietăţi sau Preferinţe din fereastra Imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
5
Pentru a începe lucrarea de imprimare, faceţi clic pe OK sau pe
Imprimare în fereastra Imprimare.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
44
Noţiuni de bază despre imprimare
8
Revocarea unei comenzi de imprimare
Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă în coada de imprimare sau într-un
derulator de imprimare, anulaţi lucrarea după cum urmează:
•
Puteţi să accesaţi această fereastră făcând dublu clic pe pictograma
maşinii (
•
) din bara de activităţi Windows.
De asemenea, puteţi să revocaţi comanda de imprimare curentă
apăsând
1
2
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
3
4
Selectaţi maşina dvs. din Selectare imprimantă.
Selectaţi Imprimare din meniul fişierului. Apare fereastra
Imprimare.
Faceţi clic pe Proprietăţi sau pe Preferinţe.
Captura de ecran poate diferi în funcţie de model.
(Opreşte) de pe panoul de control.
9
Deschiderea preferinţelor de imprimare
• Fereastra Preferinţe imprimare care apare în acest ghid al
utilizatorului poate să difere, în funcţie de maşina folosită.
• Atunci când selectaţi o opţiune în Preferinţe imprimare, puteţi
vedea un semn de avertizare
sau . Semnul
indică faptul că
puteţi să selectaţi opţiunea respectivă, dar nu este recomandat, iar
semnul
indică faptul că nu puteţi să selectaţi acea opţiune, din
cauza setărilor sau al mediului de lucru al maşinii.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
45
Noţiuni de bază despre imprimare
3
4
5
• Puteţi aplica funcţiile Eco înainte de imprimare pentru a economisi
hârtia şi tonerul (consultaţi "Easy Eco Driver" la pagina 222).
• Puteţi verifica starea curentă a maşinii apăsând butonul Printer
Status (consultaţi "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina
230).
Faceţi clic pe Save.
Introduceţi numele şi descriere şi apoi selectaţi pictograma dorită.
Faceţi clic pe OK. Când salvaţi Favorites, sunt salvate toate setările
curente ale driverului.
Pentru a utiliza o setare salvată, selectaţi-o din fila Favorites.
Echipamentul este acum setat să imprime conform setărilor selectate.
Pentru a şterge setările salvate, selectaţi-le din fila Favorites şi faceţi
clic pe Delete.
Utilizarea unei setări favorite
Opţiunea Favorites care este vizibilă în filele tuturor preferinţelor
exceptând fila Favorites şi Samsung, vă permite să salvaţi setările curente
preferate pentru o utilizare ulterioară.
10
Pentru a salva un element Favorites, urmaţi aceşti paşi:
1
2
Utilizarea ajutorului
Modificaţi setările în fiecare filă, după cum este necesar.
Introduceţi un nume pentru elementul respectiv în caseta Favorites.
Faceţi clic pe opţiunea despre care doriţi să aflaţi detalii, în fereastra
Preferinţe imprimare şi apăsaţi F1 pe tastatură.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
46
Noţiuni de bază despre imprimare
11
imprimarea Eco
Dacă aţi activat cu o parolă modul eco din SyncThru™ Web Service
(fila Settings > Machine Settings > System > Eco Settings) sau
Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > Eco), va apărea
mesajul On-forced. Trebuie să introduceţi parola pentru a modifica
starea modului Eco.
Funcţia Eco reduce consumul de toner şi paginile utilizate. Funcţia Eco vă
permite să economisiţi resursele de imprimare şi să protejaţi mediul
înconjurător.
•
Puteţi configura setările echipamentului utilizând opţiunea Device
Settings din programul Samsung Easy Printer Manager.
• Pentru utilizatorii de Windows şi Mac, se setează din Samsung
Easy Printer Manager >
(Comutare la modul avansat) >
Device Settings, consultaţi "Device Settings" la pagina 229.
Setarea modului eco în panoul de control
1
2
Selectaţi
3
-
Default: Maşina este setată pe modul Default.
-
Custom: Modificaţi toate valorile necesare.
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
reveni la modul disponibil.
) pentru a
Setting eco mode on the driver
(Eco) > Settings > Next pe ecranul tactil.
Pentru a beneficia de funcţiile avansate ale imprimării, faceţi clic pe
Proprietăţi sau Preferinţe din fereastra Imprimare(consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
Selectaţi opţiunea dorită.
•
Feature Configuration: Setaţi opţiunile care să fie disponibile în
modul Eco.
Default Mode: Selectaţi această opţiune pentru a activa sau
dezactiva modul Eco.
-
Off: Dezactivarea modului Eco.
Deschideţi fila Eco pentru a seta modul Eco. Când vedeţi imaginea eco
-
On: Activarea modului Eco.
(
), acest lucru înseamnă că modul eco este activat în prezent.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
47
Noţiuni de bază despre imprimare
Opţiuni eco
•
Printer Default: Respectă setările din panoul de control al maşinii.
•
None: Dezactivează modul eco.
•
Eco Printing: Activează modul eco. Activaţi diversele elemente eco pe
care doriţi să le utilizaţi.
•
Passcode: Dacă administratorul a activat modul eco, trebuie să
introduceţi parola pentru a modifica starea.
•
Consumul de energie în modul de imprimare se referă la consumul
mediu de energie pentru această maşină.
•
Cantitatea efectivă afişată este doar estimativă iar cantitatea efectivă
poate să difere în funcţie de sistemul de operare utilizat, puterea de
calcul, aplicaţiile software, metoda de conectare, tipul suportului de
imprimare (grosimea), dimensiunea suportului de imprimare,
complexitatea lucrării etc.
Butonul Passcode: Puteţi seta din SyncThru™ Web Service (fila
Settings > Machine Settings > System > Eco Settings) sau
Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > Eco), butonul
Password este activat. Pentru a modifica setările de imprimare, faceţi
clic pe acest buton, introduceţi parola sau contactaţi administratorul.
Simulator rezultat
Result Simulator indică rezultatele privind reducerea emisiilor de dioxid de
carbon, electricitate consumată şi cantitatea de hârtie economisită în
conformitate cu setările selectate.
•
Rezultatele sunt calculate luând în considerare faptul că numărul total
de coli imprimate este de o sută fără nicio pagină goală, atunci când
modul eco este dezactivat.
•
Consultaţi coeficientul de calcul cu privire la CO2, energie şi hârtie al
IEA, indexul Ministerului de Interne şi al Comunicaţiilor din Japonia şi
www.remanufacturing.org.uk. Fiecare model are un index diferit.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
48
Utilizarea dispozitivului de memorie USB
12
Despre dispozitivul de memorie USB
Introduceţi un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe
maşină.
Dispozitivele de memorie USB sunt disponibile cu diferite capacităţi de
memorie pentru a vă oferi mai mult spaţiu pentru stocarea documentelor,
prezentărilor, fişierelor audio şi video, fotografiilor de înaltă rezoluţie sau a
altor fişiere pe care doriţi să le stocaţi sau să le mutaţi.
Maşina este compatibilă cu dispozitive de memorie USB cu sisteme de
alocare a fişierelor FAT16/FAT32 şi cu dimensiunea sectoarelor de 512
octeţi.
Verificaţi la dealer sistemul de fişiere al dispozitivului de memorie USB.
Trebuie să utilizaţi numai dispozitive de memorie USB autorizate, cu
conectori de tip A.
A
B
Utilizaţi numai un dispozitiv de memorie USB cu conector din metal ecranat.
• Nu scoateţi dispozitivul de memorie USB cât timp este în uz.
Garanţia maşinii nu acoperă defecţiunile cauzate de exploatarea
abuzivă de către utilizator.
• Este posibil ca maşina să nu detecteze automat anumite
caracteristici ale dispozitivului de memorie USB, precum setările de
securitate şi de parolă. Pentru detalii despre aceste caracteristici,
consultaţi hidul utilizatorului dispozitivului de memorie USB.
Utilizaţi doar un dispozitiv de memorie USB care a obţinut un certificat de
compatibilitate, în caz contrar este posibil să nu fie recunoscut.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
49
Utilizarea dispozitivului de memorie USB
5
6
13
Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB
Puteţi să imprimaţi direct fişierele stocate pe un dispozitiv de memorie USB.
Tipuri de fişiere compatibile cu opţiunea Imprimare directă:
•
PRN: sunt compatibile numai fişierele create de driverul livrat împreună
cu maşina.
Dacă imprimaţi fişiere PRN create pe alt echipament, rezultatul
imprimării va fi diferit.
•
TIFF: TIFF 6.0 Baseline
•
JPEG: JPEG Baseline
•
PDF: PDF 1.7 sau o versiune anterioară
Pentru a imprima un document de pe un dispozitiv de memorie USB:
1
Introduceţi un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB
de pe maşină.
2
3
4
Selectaţi
(Direct USB) > Print From > Next pe ecranul tactil.
Selectaţi folderul sau fişierul dorit.
Selectaţi numărul de copii care să fie imprimate sau introduceţi
direct numărul.
Atingeţi Print pe ecranul tactil.
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
reveni la modul disponibil.
) pentru a
14
Copierea de siguranţă a datelor
Datele din memoria maşinii se pot şterge în mod accidental în cazul unei
pene de curent sau al defectării memoriei. Copiile de siguranţă protejează
setările de sistem prin stocarea lor sub formă de copii de siguranţă pe un
dispozitiv de memorie USB.
Copierea de siguranţă a datelor
1
Introduceţi dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB
de pe maşină.
2
Selectaţi
tactil.
3
4
5
Selectaţi Setup Data.
(Setup) > System > Next > Export Setting pe ecranul
Selectaţi fişierul pentru care doriţi să realizaţi o copie de rezervă.
Atingeţi Yes atunci când apare fereastra de confirmare.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
50
Utilizarea dispozitivului de memorie USB
6
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
reveni la modul disponibil.
) pentru a
După ştergerea fişierelor sau reformatarea dispozitivului, fişierele nu se
mai pot recupera. Aşadar, asiguraţi-vă că datele nu vă mai sunt
necesare înainte să le ştergeţi.
Restabilirea datelor
1
Introduceţi dispozitivul de memorie USB pe care aţi stocat copia de
siguranţă a datelor în portul de memorie USB de la maşină.
2
Selectaţi
tactil.
3
4
5
6
Selectaţi Setup Data.
(Setup) > System > Next > Export Setting pe ecranul
Ştergerea unui fişier de imagine
1
Introduceţi un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB
de pe maşină.
2
Selectaţi
(Direct USB) > File Manage > Next > selectaţi
directorul sau fişierul dorit >
(Options) > Delete pe ecranul
tactil.
3
4
Atingeţi Yes atunci când apare fereastra de confirmare.
Selectaţi fişierul pentru care doriţi să-l restabiliţi.
Atingeţi Yes atunci când apare fereastra de confirmare.
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
reveni la modul disponibil.
) pentru a
15
Gestionarea memoriei USB
Puteţi să ştergeţi pe rând sau în totalitate fişierele de imagine stocate pe un
dispozitiv de memorie USB prin reformatarea acestuia.
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
reveni la modul disponibil.
) pentru a
Formatarea unui dispozitiv de memorie USB
1
Introduceţi un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB
de pe maşină.
2
Selectaţi
(Direct USB) > File Manage > Next > selectaţi
directorul sau fişierul dorit >
(Options) > Format pe ecranul
tactil.
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
51
Utilizarea dispozitivului de memorie USB
3
4
Atingeţi Yes atunci când apare fereastra de confirmare.
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
reveni la modul disponibil.
) pentru a
Vizualizarea stării memoriei USB
Puteţi să verificaţi spaţiul de memorie disponibil pentru scanarea şi
salvarea documentelor.
1
Introduceţi un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB
de pe maşină.
2
3
4
Selectaţi
(Direct USB) > Show Space > Next pe ecranul tactil.
Spaţiul de memorie disponibil apare pe afişaj.
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
reveni la modul disponibil.
) pentru a
2. Prezentare generală a meniurilor şi noţiuni de bază pentru configurare
52
3. Întreţinerea
Acest capitol cuprinde informaţii despre achiziţionarea consumabilelor, a accesoriilor şi a componentelor de
schimb disponibile pentru maşina dvs.
• Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
54
• Consumabile disponibile
55
• Accesorii disponibile
56
• Piese de schimb disponibile
57
• Stocarea cartuşului de toner
58
• Redistribuirea tonerului
59
• Înlocuirea cartuşului de toner
61
• Înlocuirea rezervorului de toner uzat
64
• Instalarea accesoriilor
66
• Monitorizarea duratei de viaţă a consumabilelor 70
• Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului
71
• Curăţarea maşinii
72
• Recomandări privind mutarea şi depozitarea
maşinii
76
Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
Accesoriile disponibile pot diferi de la o ţară la alta. Contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări pentru a obţine lista cu accesorii şi piese de schimb
disponibile.
Pentru a comanda consumabile, accesorii şi piesele de schimb autorizate de Samsung, contactaţi distribuitorul local Samsung sau reprezentantul
magazinului de unde aţi cumpărat echipamentul. Puteţi, de asemenea, să vizitaţi www.samsung.com/supplies, şi să selectaţi ţara/regiunea pentru a
obţine informaţiile de contact pentru service.
3. Întreţinerea
54
Consumabile disponibile
Când consumabilele ajung la sfârşitul perioadei de exploatare, puteţi să comandaţi următoarele tipuri de consumabile pentru echipament:
Randament normala
Tip
Cartuş de toner
Rezervor toner uzat
Nume piesă
• Productivitatea medie a cartuşului negru la funcţionare continuă: Aprox. 6.000 pagini standard
(Negru)
• CLT-K505L: Negru
• Productivitate medie a cartuşului color la funcţionare continuă: Aprox. 3.500 pagini standard
(Galben/Magenta/Cyan)
• CLT-M505L: Magenta
• Aproximativ 14.000 pagini (Mono)
CLT-W506
• CLT-Y505L: Galben
• CLT-C505L: Cyan
• Aproximativ 3.500 pagini (Color)
a. Valoare declarată de eficienţă conformă cu standardul ISO/IEC 19798. Numărul de coli poate fi afectat de mediul de operare, intervalul de imprimare, grafică, tipul de suport
media şi dimensiunea suportului media.
Durata de viaţă a cartuşului de toner poate diferi în funcţie de opţiuni, de procentul suprafeţei cu imagini şi de modul de lucru utilizat.
Când cumpăraţi cartuşe de toner noi sau alte consumabile, acestea trebuie să fie cumpărate din aceeaşi ţară din care a fost cumpărat echipamentul. În
caz contrar, noile cartuşe de toner sau alte consumabile nu vor fi compatibile cu echipamentul dvs. datorită diferitelor configuraţii ale cartuşelor de toner
şi ale altor consumabile conform condiţiilor specifice la nivel naţional.
Samsung nu recomandă utilizarea cartuşelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate garanta calitatea
cartuşelor de toner Samsung care nu sunt originale. Lucrările de service sau de reparaţie necesare ca urmare a utilizării cartuşelor de toner Samsung care
nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanţia maşinii.
3. Întreţinerea
55
Accesorii disponibile
Puteţi achiziţiona şi instala accesorii pentru a îmbunătăţi performanţele şi capacitatea maşinii dvs.
Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile în funcţie de modele sau ţări (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la
pagina 8).
Accesoriu
Modul de memorie
Conector paralel IEEE 1284B
Funcţie
Nume piesă
Extinde capacitatea de memorie a maşinii dvs.
ML-MEM370 : 512 MB
Vă permite să utilizaţi interfeţe variate.
ML-PAR100
• La instalarea driverului imprimantei cu un conector paralel IEEE 1284B, este
posibil ca maşina să nu fie găsită iar după instalarea driverului imprimantei să fie
disponibile doar caracteristicile de bază ale imprimării.
• Dacă doriţi să verificaţi starea maşinii sau să configuraţi setările, conectaţi maşina
la un computer cu ajutorul unui cablu USB sau al unei reţele.
• Dacă utilizaţi conectorul paralel IEEE 1284B, nu puteţi utiliza cablul USB.
Tavă opţională
Dacă întâmpinaţi frecvent probleme la alimentarea cu hârtie, aveţi posibilitatea să ataşaţi o
CLP-S680A
a
tavă suplimentară de 520 coli.
a. Hârtie normală 80 g/m2.
3. Întreţinerea
56
Piese de schimb disponibile
Trebuie să înlocuiţi piesele de schimb la intervalele specificate pentru a menţine maşina în stare optimă şi pentru a evita apariţia unor probleme legate de
calitatea imprimării şi de alimentarea cu hârtie ca urmare a uzurii pieselor. Piesele de schimb constau în mare parte din role, curele şi tampoane. Cu toate
acestea, perioada şi piesele de înlocuit pot diferi în funcţie de model. Înlocuirea pieselor poate fi efectuată doar de un furnizor de servicii autorizat, de un
distribuitor sau de magazinul de la care aţi cumpărat maşina. Pentru a achiziţiona piese de schimb, contactaţi distribuitorul de la care aţi cumpărat maşina.
Perioada de înlocuire pentru piesele de schimb este comunicată prin programul „Samsung Printer Status”. Sau, dacă maşina dumneavoastră dispune de
un ecran de afişaj, apare un mesaj pe ecranul de afişaj. Perioada de înlocuire variază în funcţie de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul,
aplicaţia software, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea hârtiei şi complexitatea lucrării.
3. Întreţinerea
57
Stocarea cartuşului de toner
Cartuşele de toner conţin componente care sunt sensibile la lumină,
temperatură şi umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să respecte
aceste recomandări pentru a obţine performanţa optimă, cea mai bună
calitate şi cea mai lungă durată de viaţă de la noul cartuş de toner
Samsung.
Depozitaţi acest cartuş în acelaşi mediu în care veţi utiliza imprimanta.
Depozitarea trebuie să se facă în condiţii de temperatură şi umiditate
controlate. Cartuşul de toner trebuie să rămână în ambalajul său original,
nedeschis, până la instalare – dacă ambalajul original nu este disponibil,
acoperiţi orificiul superior al cartuşului cu hârtie şi depozitaţi-l într-un dulap
întunecos.
Deschiderea ambalajului cartuşului înaintea utilizării scurtează dramatic
durata de depozitare şi de serviciu a acestuia. Nu stocaţi pe podea. În cazul
în care cartuşul de toner este scos din imprimantă, depozitaţi-l întotdeauna
respectând instrucţiunile de mai jos:
•
•
•
Depozitaţi cartuşul în interiorul pungii de protecţie din ambalajul
original.
Depozitaţi pe orizontală (nu pe verticală, pe capătul acestuia) cu
aceeaşi faţă orientată în sus, ca şi cum ar fi instalat în echipament.
Nu stocaţi consumabile în niciuna dintre situaţiile de mai jos:
- Temperaturi mai mari de 40 °C (104 °F).
- Interval de umiditate mai mică de 20% sau mai mare de 80%.
- într-un mediu cu schimbări extreme de temperatură şi umiditate.
- în lumina directă a soarelui sau lumina camerei.
- în locuri cu praf.
- într-un autovehicul pentru o perioadă lungă de timp.
- în medii unde există gaze corozive.
- în mediu cu aer sărat.
1
Instrucţiuni de manipulare
•
•
•
Nu atingeţi suprafaţa fotoconductivă a tamburului din cartuş.
Nu expuneţi cartuşul la vibraţii sau şocuri inutile.
Nu rotiţi niciodată manual tamburul, în special în sens opus; aceasta
poate cauza deteriorări interne şi scurgeri de toner.
2
Utilizarea cartuşului de toner
Samsung Electronics nu recomandă şi nici nu aprobă utilizarea în
imprimanta dumneavoastră a cartuşelor care nu sunt marca Samsung,
inclusiv cartuşele de toner universale, marca magazinului, reumplute sau
recondiţionate.
Garanţia imprimantei Samsung nu acoperă deteriorarea aparatului
produsă de utilizarea cartuşelor de toner reumplute, recondiţionate sau
care nu sunt marca Samsung.
3
Durata estimată de viaţă a cartuşului
Durata estimată de viaţă a cartuşului (durata de productivitate a cartuşului
de toner) depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de
imprimare. Eficienţa efectivă de imprimări poate varia în funcţie de
densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimaţi, mediul de
funcţionare, procentul suprafeţei cu imagini, intervalul de imprimare, tipul
de suport şi/sau formatul suportului. De exemplu, dacă imprimaţi multe
imagini, consumul de toner este mai mare şi este posibil să trebuiască să
înlocuiţi cartuşul mai des.
3. Întreţinerea
58
Redistribuirea tonerului
Când cartuşul de toner este aproape gol:
•
Apar dungi albe sau contrast scăzut la imprimare şi/sau variaţii de densitate de la o margine la alta.
•
LED-ul de Stare luminează intermitent în roşu. Poate să fie afişat pe ecran un mesaj care să vă informeze că tonerul a ajuns la un nivel scăzut.
•
Fereastra programului Samsung Printing Status de pe computer se afişează pe computer pentru a vă informa care cartuş color conţine toner insuficient
(consultaţi "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 230).
Dacă are loc acest lucru, puteţi să îmbunătăţiţi temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas din cartuş. În unele cazuri, dungile albe sau
imprimarea slabă pot apărea în continuare, chiar dacă aţi redistribuit tonerul. Verificaţi tipul de cartuş de toner pentru echipamentul dvs. (consultaţi
"Consumabile disponibile" la pagina 55).
În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs. (consultaţi
"Vedere din faţă" la pagina 19).
• Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
• Nu atingeţi suprafaţa verde a cartuşul de toner. Utilizaţi mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
• Nu utilizaţi obiecte ascuţite, precum cuţite sau foarfece, pentru a desface ambalajul cartuşului de toner. Există riscul să zgâriaţi tamburul cartuşului.
• În cazul în care v-aţi murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ştergeţi cu o cârpă uscată, apoi spălaţi cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
3. Întreţinerea
59
Redistribuirea tonerului
3. Întreţinerea
60
Înlocuirea cartuşului de toner
Echipamentul utilizează patru culori şi are câte un cartuş de toner diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), magenta (M), cyan (C) şi negru (K).
•
LED-ul de stare şi mesajul legat de toner de pe afişaj indică momentul în care fiecare cartuş de toner trebuie să fie înlocuit.
•
Fereastra programului Samsung Printing Status de pe computer se afişează pe computer pentru a vă informa care cartuş color nu mai are toner
(consultaţi "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 230).
Verificaţi tipul de cartuş de toner pentru echipamentul dvs. (consultaţi "Consumabile disponibile" la pagina 55).
• Agitaţi bine cartuşul de toner, prin aceasta se va spori calitatea iniţială de imprimare.
• În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs. (consultaţi
"Vedere din faţă" la pagina 19).
• Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
• Nu atingeţi suprafaţa verde a cartuşul de toner. Utilizaţi mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
• Nu utilizaţi obiecte ascuţite, precum cuţite sau foarfece, pentru a desface ambalajul cartuşului de toner. Există riscul să zgâriaţi tamburul cartuşului.
• În cazul în care v-aţi murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ştergeţi cu o cârpă uscată, apoi spălaţi cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
3. Întreţinerea
61
Înlocuirea cartuşului de toner
3. Întreţinerea
62
Înlocuirea cartuşului de toner
3. Întreţinerea
63
Înlocuirea rezervorului de toner uzat
După expirarea perioadei de exploatare a rezervorului de toner uzat, mesajul legat de rezervorul de toner uzat apare pe afişajul ecranului de pe panoul de
control, indicând faptul că acesta trebuie să fie înlocuit. Verificaţi tipul de rezervor de toner uzat pentru echipamentul dvs. (consultaţi "Consumabile
disponibile" la pagina 55).
• Particulele de toner pot fi eliberate în interiorul echipamentului, însă acest lucru nu înseamnă că echipamentul este deteriorat. Contactaţi un
reprezentant de service atunci când survin probleme privind calitatea imprimării.
• Atunci când scoateţi rezervorul de toner uzat din echipament, mişcaţi-l cu grijă pentru a nu-l scăpa din mâini.
• Aveţi grijă ca rezervorul de toner uzat să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.
Nu înclinaţi şi nu răsturnaţi cu capul în jos rezervorul.
3. Întreţinerea
64
Înlocuirea rezervorului de toner uzat
1
2
1
2
2
1
3. Întreţinerea
65
Instalarea accesoriilor
4
5
Măsuri de precauţie
•
Deconectaţi cablul de alimentare
Nu scoateţi niciodată capacul tabloului de comandă atunci când
echipamentul este pornit.
Pentru a evita posibilitatea electrocutării, deconectaţi întotdeauna
cablul de alimentare atunci când instalaţi sau demontaţi ORICE
accesoriu intern sau extern.
•
Descărcarea electricităţii statice
Placa de comandă şi accesoriile interne (modulul de memorie) sunt
sensibile la electricitatea statică. Înainte de a instala sau demonta orice
accesorii interne, descărcaţi electricitatea statică din corpul dvs.
atingând un obiect metalic, cum ar fi placa metalică din spate sau orice
dispozitiv conectat la o sursă de alimentare împământată. Dacă vă
deplasaţi împrejur înainte de a termina instalarea, repetaţi această
procedură pentru a descărca din nou orice electricitate statică.
La instalarea accesoriilor, bateria din interiorul echipamentului este o
componentă supusă operaţiunilor de service. Nu o schimbaţi pe cont
propriu. Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip
incorect de baterie. Ar trebui ca furnizorul dumneavoastră de servicii să
scoată vechea baterie din dispozitiv şi să o elimine în conformitatea cu
reglementările relevante din ţara dumneavoastră.
Setarea Device Options
Atunci când instalaţi dispozitivele opţionale, cum ar fi tava opţională,
memoria etc., acest echipament detectează şi setează în mod automat
dispozitivele opţionale. Dacă nu puteţi utiliza dispozitivele opţionale
instalate cu acest driver, puteţi configura dispozitivele opţionale în Device
Options.
1
Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
•
2
3
Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Setări.
Pentru Windows XP/2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
•
Pentru Windows 2008/Vista, selectaţi Panou de control >
Hardware şi sunet > Imprimante.
•
Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Hardware şi
sunet > Dispozitive şi imprimante.
•
Pentru Windows 8, căutaţi Dispozitive şi imprimante.
•
Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi imprimante.
Faceţi clic dreapta pe pictograma maşinii.
3. Întreţinerea
66
Instalarea accesoriilor
4
Pentru Windows XP/2003/2008/Vista, apăsaţi pe Proprietăţi.
•
Pentru Windows 7/ Windows 8 şi Windows Server 2008 R2, din
meniurile contextuale, selectaţi Printer properties.
Printer Configuration: Selectaţi limba imprimantei pentru
lucrarea de imprimare.
•
Administrator Settings: Puteţi selecta Printer Status şi EMF
Spooling.
•
Admin Job Accounting: Vă permite să asociaţi informaţiile de
identificare a utilizatorului şi contului cu fiecare document pe
care îl imprimaţi.
Dacă elementul Proprietăţi imprimantă are semnul ► puteţi selecta
alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta selectată.
5
Selectaţi Device Options.
Fereastra Proprietăţi poate diferi în funcţie de driverul sau de sistemul
de operare pe care îl utilizaţi.
6
-
User permission: Dacă bifaţi această opţiune, doar
utilizatorii care deţin autorizaţie de utilizator pot începe o
lucrare de imprimare.
-
Group permission: Dacă bifaţi această opţiune, doar
grupurile care deţin autorizaţie de grup pot începe o lucrare
de imprimare.
Selectaţi opţiunea corespunzătoare.
Dacă doriţi să criptaţi parola pentru Job Accounting, bifaţi Job
Accounting Password Encryption.
În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina
dvs.
•
Tray Options: Selectaţi tava opţională pe care aţi instalat-o.
Puteţi selecta tava.
•
Storage Options: Selectaţi memoria opţională pe care aţi
instalat-o. Dacă această funcţie este bifată, puteţi selecta Print
Mode.
•
7
Custom Paper Size Settings: Puteţi specifica dimensiuni
particularizate pentru hârtie.
Faceţi clic pe OK până când părăsiţi fereastra Proprietăţi sau
Proprietăţi imprimantă.
3. Întreţinerea
67
Instalarea accesoriilor
6
Actualizarea unui modul de memorie
Maşina dvs. are un modul de memorie duală în linie (DIMM). Utilizaţi acest slot pentru modul de memorie pentru a instala memorie suplimentară.
Recomandăm să se utilizeze exclusiv DIMM original Samsung. Este posibil ca garanţia dvs. să fie anulată dacă se constată că problema echipamentului
dvs. este cauzată de DIMM terţ.
Sunt oferite informaţii de comandă pentru accesoriile opţionale (consultaţi "Accesorii disponibile" la pagina 56).
1
2
2
1
3. Întreţinerea
68
Instalarea accesoriilor
2
2
1
1
3. Întreţinerea
69
Monitorizarea duratei de viaţă a consumabilelor
Dacă întâmpinaţi frecvent blocaje de hârtie sau probleme la imprimare, verificaţi numărul de pagini pe care maşina le-a imprimat. Înlocuiţi componentele
corespunzătoare, dacă este necesar.
1
Selectaţi
(Setup) > System > Next > Maintenance > Supplies Info. de pe ecranul tactil.
Sau
2
3
Selectaţi
(Information) > Supplies Information pe ecranul tactil.
Atingeţi
(înapoi) pentru a reveni la ecranul anterior.
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
) pentru a reveni la modul disponibil.
3. Întreţinerea
70
Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului
Dacă nivelul tonerului din cartuş este scăzut, va apărea un mesaj sau se va aprinde un LED de informare a utilizatorului că trebuie să schimbe cartuşul.
Puteţi să setaţi ca acest mesaj sau LED să apară sau nu.
Puteţi configura setările echipamentului utilizând opţiunea Device Settings din programul Samsung Easy Printer Manager.
• Pentru utilizatorii de Windows şi Mac, se setează din Samsung Easy Printer Manager >
consultaţi "Device Settings" la pagina 229.
1
2
3
4
Selectaţi
(Comutare la modul avansat) > Device Settings,
(Setup) > System > Next > Maintenance > Toner Low Alert de pe ecranul tactil.
Selectaţi opţiunea dorită.
Atingeţi
(înapoi) pentru a reveni la ecranul anterior.
Apăsaţi butonul
(Opreşte) sau pictograma home (
) pentru a reveni la modul disponibil.
3. Întreţinerea
71
Curăţarea maşinii
Dacă apar probleme legate de calitatea imprimării sau dacă utilizaţi maşina într-un mediu cu praf, trebuie s-o curăţaţi cu regularitate pentru a o păstra în
cele mai bune condiţii de imprimare şi pentru a o utiliza mai mult timp.
• Curăţarea carcasei echipamentului cu materiale de curăţat cu un conţinut mare de alcool, solvenţi sau alte substanţe puternice poate să conducă la
decolorarea sau deformarea carcasei.
• Dacă există urme de toner pe maşină sau în zona învecinată, vă recomandăm să curăţaţi tonerul cu o cârpă sau o lavetă umezită în apă. Dacă utilizaţi
un aspirator, tonerul se răspândeşte în aer şi poate fi dăunător.
7
Curăţarea exteriorului
Curăţaţi carcasa maşinii cu o cârpă moale, fără scame. Umeziţi puţin cârpa cu apă, dar aveţi grijă să nu picure apă nici pe maşină, nici în interiorul acesteia.
3. Întreţinerea
72
Curăţarea maşinii
8
Curăţarea interiorului
În timpul procesului de imprimare, în maşină se pot acumula particule de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a
imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curăţarea interiorului maşinii se elimină şi se reduc aceste probleme.
• Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
• Nu atingeţi suprafaţa verde a cartuşul de toner. Utilizaţi mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
• Utilizaţi o cârpă uscată fără scame în timp ce curăţaţi interiorul maşinii, aveţi grijă să nu deterioraţi rola de transfer sau orice altă piesă din interior. Nu
utilizaţi solvenţi precum benzen sau diluant. Pot apărea probleme de calitate a imprimării şi acestea pot cauza deteriorarea maşinii.
• Curăţaţi maşina cu o cârpă uscată, fără scame.
• Opriţi maşina şi deconectaţi cablul de alimentare. Aşteptaţi până când maşina se răceşte. În cazul în care maşina este prevăzută cu un comutator de
alimentare, deconectaţi comutatorul de alimentare înainte de a curăţa maşina.
• În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs. (consultaţi
"Vedere din faţă" la pagina 19).
3. Întreţinerea
73
Curăţarea maşinii
3. Întreţinerea
74
Curăţarea maşinii
9
Curăţarea rolei de preluare
• Opriţi maşina şi deconectaţi cablul de alimentare. Aşteptaţi până când maşina se răceşte. În cazul în care maşina este prevăzută cu un comutator de
alimentare, deconectaţi comutatorul de alimentare înainte de a curăţa maşina.
• În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs. (consultaţi
"Vedere din faţă" la pagina 19).
3. Întreţinerea
75
Recomandări privind mutarea şi depozitarea maşinii
•
Când mutaţi maşina, nu o înclinaţi sau nu o întoarceţi cu faţa în jos. În caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate cauza
deteriorarea imprimantei sau o calitate redusă de imprimare.
•
Când mutaţi maşina, asiguraţi-vă că aceasta este susţinută de cel puţin două persoane.
3. Întreţinerea
76
4. Depanarea
Acest capitol oferă informaţii utile privind activităţile de efectuat în cazul apariţiei unor erori.
• Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei
78
• Îndepărtarea blocajelor de hârtie
79
• Interpretarea LED-urilor de stare
88
• Interpretarea mesajelor de pe afişaj
90
• Acest capitol oferă informaţii utile privind activităţile de efectuat în cazul apariţiei unor
erori. Dacă maşina dvs. are un ecran cu afişaj, citiţi mai întâi mesajul de pe afişaj pentru
a rezolva eroarea.
• Dacă nu găsiţi o soluţie la problema dvs. în acest capitol, consultaţi capitolul Depanare
din Ghidul avansat (consultaţi "Depanarea" la pagina 238).
• Dacă nu găsiţi o soluţie în Ghidul utilizatorului sau problema persistă, sunaţi pentru
asistenţă.
Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei
Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Pentru a evita blocarea hârtiei, consultaţi următoarele
recomandări:
•
Asiguraţi-vă că ghidajele reglabile sunt poziţionate corect (consultaţi "Prezentare generală a tăvii" la pagina 32).
•
Nu scoateţi hârtie din tavă atunci când maşina este în curs de imprimare.
•
Îndoiţi, vânturaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.
•
Nu utilizaţi hârtie încreţită, umedă sau foarte ondulată.
•
Nu puneţi mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.
•
Utilizaţi numai suporturi de imprimare recomandate (consultaţi "Specificaţii privind suporturile de imprimare" la pagina 98).
4. Depanarea
78
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Pentru a evita ruperea hârtiei, trageţi hârtia blocată încet, cu grijă.
1
În tava 1
În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs. (consultaţi
"Vedere din faţă" la pagina 19).
4. Depanarea
79
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
2
În tava opţională
4. Depanarea
80
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Dacă nu vedeţi hârtia în această zonă, opriţi-vă şi treceţi la pasul următor:
4. Depanarea
81
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
3
În tava multifuncţională
4. Depanarea
82
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Dacă nu vedeţi hârtia în această zonă, opriţi-vă şi treceţi la pasul următor:
1
2
3
4. Depanarea
83
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
4
În interiorul maşinii
Zona cuptorului este fierbinte. Opriţi maşina şi permiteţi-i să se răcească înainte de a scoate hârtia din unitatea cuptorului. În caz contrar, scoaterea hârtiei
din această zonă poate cauza vătămări.
În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs. (consultaţi
"Vedere din faţă" la pagina 19).
4. Depanarea
84
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
5
În zona de ieşire
Zona cuptorului este fierbinte. Aveţi grijă când scoateţi hârtia din maşină.
4. Depanarea
85
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Dacă nu vedeţi hârtia în această zonă, opriţi-vă şi treceţi la pasul următor:
4. Depanarea
86
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
6
În zona unităţii duplex
4. Depanarea
87
Interpretarea LED-urilor de stare
Culoarea ledului indică starea curentă a echipamentului.
• Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Prezentare generală a panoului de control" la pagina 21).
• Pentru a rezolva eroarea, priviţi mesajul de eroare şi instrucţiunile sale din partea de depanare (consultaţi "Interpretarea mesajelor de pe afişaj" la pagina 90).
• De asemenea, puteţi rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra programelor din computer Samsung Printing Status (consultaţi "Utilizarea
Samsung Printer Status" la pagina 230).
• Dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service.
LED
Stare
Oprit
Verde
(
Maşina este deconectată.
Lumină
intermitentă
Când lumina de fundal luminează intermitent, maşina imprimă date.
Pornit
• Maşina este conectată şi se poate utiliza.
Lumină
intermitentă
) Stare
Descriere
Roşu
Pornit
• A survenit o eroare minoră şi maşina aşteaptă să fie eliminată eroarea. Verificaţi mesajul de pe afişaj. Când
problema este rezolvată, maşina îşi reia funcţionarea.
• În cartuş a rămas o cantitate mică de toner. Durata de viaţă estimată a cartuşuluia de toner este aproape.
Pregătiţi un nou cartuş pentru înlocuire. Puteţi creşte temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului
(consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 59).
• Un cartuş de toner se apropie de sfârşitul duratei sale estimate de viaţăa. Este recomandat să înlocuiţi
cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 61).
• Capacul este deschis. Închideţi capacul.
• Nu este hârtie în tavă când se primesc sau se imprimă date. Încărcaţi hârtie în tavă.
• Maşina s-a oprit din cauza unei defecţiuni majore. Verificaţi mesajul de pe afişaj (consultaţi "Interpretarea
mesajelor de pe afişaj" la pagina 90).
• A intervenit un blocaj de hârtie (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 79).
4. Depanarea
88
Interpretarea LED-urilor de stare
LED
(
(
Stare
) Reţea fără fir Albastru
) Alimentare
Albastru
Descriere
Lumină
intermitentă
Echipamentul se conectează la o reţea fără fir.
Pornit
Echipamentul este conectat la o reţea wireless (consultaţi "Configurare reţea fără fir" la pagina 143).
Oprit
Echipamentul se deconectează de la o reţea fără fir.
Pornit
Maşina este în mod economisire energie.
Oprit
Maşina este în modul pregătit sau alimentarea maşinii este deconectată.
a. Durata de viaţă estimată a cartuşului înseamnă durata de viaţă prevăzută sau estimată a cartuşului de toner, care arată capacitatea medie de coli imprimate şi este proiectată în
conformitate cu ISO/IEC 19798. Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de funcţionare, procentul suprafeţei cu imagini, intervalul de imprimare, grafica, tipul şi dimensiunea
suportului de imprimare. Chiar dacă ledul roşu se aprinde şi imprimanta opreşte imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuş.
4. Depanarea
89
Interpretarea mesajelor de pe afişaj
Mesajele apar pe afişajul panoului de control pentru a indica starea sau
erorile maşinii. Pentru a înţelege mesajele şi semnificaţiile acestora şi
pentru a corecta problemele, după caz, consultaţi tabelele de mai jos.
• Puteţi rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra
programului Printing Status din computer (consultaţi "Utilizarea
Samsung Printer Status" la pagina 230).
7
Mesaje referitoare la blocarea hârtiei
Mesaj
Semnificaţie
Jam inside of duplex
Hârtia s-a blocat în timpul
imprimării pe două feţe.
Acest lucru este valabil
numai în cazul
echipamentelor care
prezintă această funcţie.
Înlăturaţi blocajul
(consultaţi "În zona
unităţii duplex" la
pagina 87).
Jam in exit area
Hârtia s-a blocat în zona
de ieşire.
Înlăturaţi blocajul
(consultaţi "În zona de
ieşire" la pagina 85).
Jam inside of
machine
Hârtia s-a blocat în
interiorul maşinii.
Înlăturaţi blocajul
(consultaţi "În
interiorul maşinii" la
pagina 84).
Paper jam in tray 1
Hârtia s-a blocat în tavă.
Înlăturaţi blocajul
(consultaţi "În tava 1"
la pagina 79).
Paper jam in tray 2
Hârtia s-a blocat în tava
opţională.
Înlăturaţi blocajul
(consultaţi "În tava
opţională" la pagina
80).
Paper jam in MP tray
Hârtia s-a blocat în tava
multifuncţională.
Înlăturaţi blocajul
(consultaţi "În tava
multifuncţională" la
pagina 82).
• Dacă un mesaj nu este în tabel, opriţi şi porniţi alimentarea şi
încercaţi să reluaţi comanda de imprimare. Dacă problema persistă,
contactaţi un reprezentant de service.
• În cazul în care apelaţi la service, furnizaţi reprezentantului de
service conţinutul mesajului afişat.
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu
apară pe afişaj.
• [număr eroare] indică numărul erorii.
• [tipul tăvii] indică numărul tăvii.
• [culoare] indică culoarea tonerului.
Soluţii sugerate
4. Depanarea
90
Interpretarea mesajelor de pe afişaj
8
Mesaj
Mesaje referitoare la toner
Mesaj
[color] toner
not installed
Semnificaţie
Semnificaţie
Soluţii sugerate
Prepare new
[color] toner
O cantitate mică de
toner a rămas în
cartuşul indicat.
Durata de viaţă
estimată a
cartuşuluia de toner
este aproape.
Pregătiţi un nou cartuş pentru
înlocuire. Puteţi creşte temporar
calitatea imprimării prin
redistribuirea tonerului (consultaţi
"Redistribuirea tonerului" la pagina
59).
Replace new
[color] toner
Replace with
new [color]
toner cartridge
Cartuşul de toner
indicat aproape şi-a
atins durata
estimată de viaţăa.
• Puteţi alege Stop sau Continue
după cum este indicat pe panoul
de control. Dacă selectaţi Stop,
imprimanta opreşte imprimarea.
Dacă selectaţi Continue,
imprimanta continuă să
imprime, dar calitatea imprimării
nu poate fi garantată.
• Înlocuiţi cartuşul de toner pentru
cea mai bună calitate a
imprimării atunci când apare
acest mesaj. Utilizarea unui
cartuş după această etapă
poate avea ca rezultat probleme
de calitate a imprimării
(consultaţi "Înlocuirea cartuşului
de toner" la pagina 61).
Cartuşul de toner
indicat a atins
durata estimată de
viaţă a cartuşului a.
Înlocuiţi cartuşul de toner
(consultaţi "Înlocuirea cartuşului de
toner" la pagina 61).
Soluţii sugerate
Un cartuş de toner
nu este instalat.
Instalaţi din nou cartuşul de toner.
Nu se detectează
un cartuş de toner
Instalaţi din nou cartuşul de toner
de două sau de trei ori pentru a vă
asigura că este aşezat
corespunzător. Dacă problema
persistă, apelaţi la service.
Nu a fost înlăturată
folia protectoare de
pe toner.
Îndepărtaţi folia de protecţie de pe
cartuşul de toner. Consultaţi Ghidul
de instalare rapidă furnizat
împreună cu echipamentul dvs.
[color] toner
not compatible
Cartuşul de toner
indicat nu este
potrivit pentru
echipamentul dvs.
Instalaţi cartuşul de toner
corespunzător cu un cartuş original
Samsung (consultaţi "Înlocuirea
cartuşului de toner" la pagina 61).
Error: [număr
eroare]
[color] Toner
Failure:[error
number].Install
[color] toner
again
Cartuşul de toner
indicat este instalat
necorespunzător
sau conectorul este
contaminat.
Instalaţi din nou cartuşul de toner
original Samsung de două sau de
trei ori pentru a vă asigura că este
aşezat corespunzător. Dacă
problema persistă, apelaţi la
service.
a. Durata estimată de viaţă a cartuşului înseamnă durata prevăzută sau estimată de viaţă
a cartuşului de toner, care arată capacitatea medie de pagini imprimate şi este
proiectată respectând ISO/IEC 19798 (consultaţi "Consumabile disponibile" la pagina
55). Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de funcţionare, procentul suprafeţei
cu imagini, intervalul de imprimare şi de dimensiunea suportului de imprimare. O
anumită cantitate de toner poate rămâne în cartuş chiar şi atunci când apare mesajul de
schimbare al cartuşului şi maşina opreşte imprimarea.
4. Depanarea
91
Interpretarea mesajelor de pe afişaj
Mesaj
Samsung nu recomandă utilizarea cartuşelor de toner neoriginale
Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate
garanta calitatea cartuşelor de toner neoriginale Samsung. Lucrările de
service sau de reparaţie necesare ca urmare a utilizării cartuşelor de
toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanţia
maşinii.
Semnificaţie
Soluţii sugerate
Paper empty in MP
tray
Nu există hârtie în
tava multifuncţională.
Încărcaţi hârtie în tava
multifuncţională
(consultaţi "Tava
multifuncţională" la pagina
36).
Tray 2 cassette Out
Tava2 opţională nu
este instalată.
Instalaţi tava 2 opţională.
Dacă tava 2 opţională este
instalată, verificaţi cablul
care conectează maşina şi
tava 2 opţională. Dacă
problema persistă, apelaţi
la service.
9
Mesaje referitoare la tavă
Mesaj
Output bin is full
Semnificaţie
Soluţii sugerate
Tava de ieşire este
plină.
Scoateţi hârtiile din tava
de ieşire, echipamentul
reia imprimarea. Dacă
problema persistă, apelaţi
la service.
Nu există hârtie în
tava indicată.
Încărcaţi hârtie în tavă
(consultaţi "Încărcarea
hârtiei în tavă" la pagina
33).
Paper empty in all tray Nu există hârtie în
nicio tavă.
Încărcaţi hârtie în tavă
(consultaţi "Încărcarea
hârtiei în tavă" la pagina
33).
Paper empty in tray
[tray type]
10
Mesaje referitoare la reţea
Mesaj
Semnificaţie
Soluţii sugerate
IP Conflict
Adresa IP este
utilizată în altă parte.
Verificaţi adresa IP sau
obţineţi o adresă IP nouă.
802.1x Network Error
Autentificarea a
eşuat.
Verificaţi protocolul de
autentificare al reţelei.
Dacă problema persistă,
contactaţi-vă
administratorul reţelei.
4. Depanarea
92
Interpretarea mesajelor de pe afişaj
11
Mesaj
Mesaje diverse
Mesaj
Not proper room temp
Door is open.Close it
Error: [număr eroare]
Engine System
Failure:[error
number].Call for
service
Error: [număr eroare]
UI System
Failure:[error
number].Call for
service
Error: [număr eroare]
Semnificaţie
Soluţii sugerate
Echipamentul se află
într-o încăpere cu
temperatură
necorespunzătoare.
Mutaţi echipamentul
într-o cameră cu
temperatură adecvată
(consultaţi "Specificaţii"
la pagina 96).
Capacul nu este bine
închis.
Închideţi capacul astfel
încât să se blocheze pe
poziţie.
Există o problemă la
sistemul motorului.
Există o problemă la
sistemul interfeţei cu
utilizatorul.
Scoateţi din priză cablul
de alimentare şi
introduceţi-l din nou.
Dacă problema
persistă, apelaţi la
service.
Scoateţi din priză cablul
de alimentare şi
introduceţi-l din nou.
Dacă problema
persistă, apelaţi la
service.
Fuser Unit
Failure:[error
number].Turn off then
on
Error: [număr eroare]
Motor Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Error: [număr eroare]
LSU Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Error: [număr eroare]
Fan Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Semnificaţie
Soluţii sugerate
Există o problemă la
unitatea cuptorului.
Reporniţi alimentarea.
Dacă problema
persistă, apelaţi la
service.
Există o problemă în
sistemul motorului.
Reporniţi alimentarea.
Dacă problema
persistă, apelaţi la
service.
Există o problemă la
LSU.
Reporniţi alimentarea.
Dacă problema
persistă, apelaţi la
service.
Există o problemă la
sistemul ventilatorului.
Reporniţi alimentarea.
Dacă problema
persistă, apelaţi la
service.
4. Depanarea
93
Interpretarea mesajelor de pe afişaj
Mesaj
Error: [număr eroare]
Sensor Failure:[error
number].Turn off then
on.Call for service if
the problem persists
Install TR.belt unit
Semnificaţie
Soluţii sugerate
Mesaj
Semnificaţie
Există o problemă cu
senzorul.
Reporniţi alimentarea.
Dacă problema
persistă, apelaţi la
service.
Replace fuser unit
Cureaua de transfer nu
este instalată.
Instalaţi o curea de
transfer originală
Samsung.
• Replace retard roller Durata de viaţă a rolei
a expirat.
• Replace pickup
TR.belt Not compatible Cureaua de transfer a
echipamentului nu
este adecvată pentru
echipamentul dvs.
Instalaţi o componentă
originală Samsung
concepută pentru
echipamentul dvs.
Prepare TR.belt
Durata de viaţă a
curelei de transfer va
expira în curând.
Replace TR.belt
Durata estimată de
viaţă a curelei de
transfer a ajuns la final.
Prepare fuser unit
Durata estimată de
funcţionare a unităţii
cuptorului este la final.
Durata de viaţă a
unităţii cuptorului a
expirat.
roller
Soluţii sugerate
Înlocuiţi unitatea
cuptorului cu una nouă.
Dacă problema
persistă, apelaţi la
service.
Înlocuiţi rola cu una
nouă. Dacă problema
persistă, apelaţi la
service.
Waste toner near full
Rezervorul de toner
Pregătiţi un nou
uzat este aproape plin. rezervor de toner uzat
pentru înlocuire.
Înlocuiţi-o cu o curea de
transfer nouă. Dacă
problema persistă,
apelaţi la service.
Waste tank full
Rezervorul de toner
uzat este plin.
Înlocuiţi rezervorul de
toner uzat cu un
rezervor de toner uzat
original Samsung
(consultaţi "Înlocuirea
rezervorului de toner
uzat" la pagina 64).
Pregătiţi o nouă unitate
de cuptor pentru
înlocuire, apelaţi la
service.
Waste Not Installed
Rezervorul de toner
uzat nu este instalat.
Instalaţi rezervorul de
toner uzat. Dacă deja
este instalat, încercaţi
să reinstalaţi rezervorul
de toner uzat. Dacă
problema persistă,
apelaţi la service.
4. Depanarea
94
5. Anexă
Acest capitol oferă specificaţii şi informaţii despre produs, care au legătură cu reglementările în vigoare.
• Specificaţii
96
• Informaţii de reglementare
106
• Drepturi de autor
117
Specificaţii
1
Specificaţii generale
Valorile specificaţiilor trecute mai jos pot face obiectul modificării fără înştiinţare. Consultaţi www.samsung.com pentru eventuale modificări ale
informaţiilor.
Componente
Descriere
Dimensiunea
Lăţime x Lungime x Înălţime
420 x 452,5 x 353,3 mm
Greutatea
Maşină cu consumabile
20,13 Kg
Nivel de zgomotb c
Modul disponibil
Mai puţin de 37 dB (A)
Mod imprimare
Mai puţin de 54 dB (A)
Funcţionare
de la 10 °C la 30 °C
Depozitare (în ambalaj)
de la -20 la 40 °C
Funcţionare
20 la 80% umiditate relativă
Depozitare (în ambalaj)
10 la 90% umiditate relativă
Modele de 110 volţi
c.a. 110 - 127 V
Modele de 220 volţi
c.a. 220 - 240 V
Temperatura
Umiditate
Sursă de alimentare,
valori nominaled
5. Anexă
96
Specificaţii
Componente
Consum de puteree
Fără firg
Descriere
Modul mediu de funcţionare
Mai puţin de 450 W
Modul disponibil
Mai puţin de 14 W
Modul de economisire a energiei
Mai puţin de 2,5 W
În modul nealimentatf
Mai puţin de 0,1 W
Mod de repaus reţea (Activare toate
porturile)
Mai puţin de 2,1 W
Modul
SPW-B43143U
a. Dimensiunile şi greutatea sunt măsurate fără alte accesorii.
b. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configuraţie testat: instalarea de bază a maşinii, hârtie A4, imprimare simplă.
c. Doar pentru China: Dacă zgomotul produs de echipament depăşeşte 63 db (A), echipamentul va trebui amplasat într-o regiune conform unor recomandări relativ independente.
d. Examinaţi eticheta echipamentului, cu valorile nominale specifice pentru tensiune (V), frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric (A).
e. Consumul de energie al modului de economisire a energiei poate fi afectat de starea maşinii, condiţiile de stare, mediul de operare şi echipamentele de măsurare, dar şi de metoda
folosită în ţara respectivă.
f. Consumul de energie poate fi evitat complet doar când cablul de alimentare nu este conectat.
g. Doar modelele wireless (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
5. Anexă
97
Specificaţii
2
Specificaţii privind suporturile de imprimare
Tip
Hârtie normală b c
Dimensiune
Dimensiuni
Greutate/Capacitatea
Tava 1/Tava opţională
Tava multifuncţională
Letter
216 x 279 mm
de la 70 la 90 g/m2
de la 70 la 90 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• Tava 1: 250 de coli de 80 g/m2
• 50 coli
US Folio
216 x 330 mm
• Tavă opţională: 520 de coli de 80 g/m2
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
Declaraţie
140 x 216 mm
A5
148 x 210 mm
105 x 148 mm
A6
de la 70 la 90 g/m2
• 150 de coli de 80 g/m2
Indisponibil în tava opţională.
5. Anexă
98
Specificaţii
Tip
Plic
Hârtie groasă b c
Hârtie mai groasă
bc
Hârtie subţire
Bumbac, Color,
Pretipărit
Dimensiune
Greutate/Capacitatea
Dimensiuni
Tava 1/Tava opţională
Tava multifuncţională
Plic Monarch
98 x 191 mm
de la 75 la 90 g/m2
de la 75 la 90 g/m2
Plic nr. 10
105 x 241 mm
• 20 coli
• 5 coli
Plic nr. 9
98 x 225 mm
Indisponibil în tava opţională.
Plic DL
110 x 220 mm
Plic C5
162 x 229 mm
Plic C6
114 x 162 mm
Consultaţi
secţiunea
pentru Hârtie
normală
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi
secţiunea
pentru Hârtie
normală
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi
secţiunea
pentru Hârtie
normală
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
Consultaţi
secţiunea
pentru Hârtie
normală
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
de la 91 la 105 g/m2
de la 91 la 105 g/m2
• 50 de coli de 105 g/m2
• 10 coli
de la 164 la 220 g/m2
de la 164 la 220 g/m2
• 50 de coli de 220 g/m2
• 10 coli
Indisponibil în tava opţională.
de la 60 la 70 g/m2
de la 60 la 70 g/m2
• 250 de coli de 70 g/m2
• 50 coli
de la 75 la 90 g/m2
de la 75 la 90 g/m2
• 250 de coli de 80 g/m2
• 50 coli
Indisponibil în tava opţională.
5. Anexă
99
Specificaţii
Tip
Recycled
Transparency
Dimensiune
Greutate/Capacitatea
Dimensiuni
Consultaţi
secţiunea
pentru Hârtie
normală
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
Letter, A4
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
Tava 1/Tava opţională
Tava multifuncţională
de la 70 la 90 g/m2
de la 70 la 90 g/m2
• 250 de coli de 80 g/m2
• 50 coli
de la 138 la 146 g/m2
de la 138 la 146 g/m2
• 50 coli
• 10 coli
Indisponibil în tava opţională.
Etichete d
Hârtie cartonată b
c
Hârtie de scris
Bond
Letter, Legal, Consultaţi secţiunea pentru
US Folio, A4, Hârtie normală
JIS B5, ISO
B5,
Executive, A5
de la 120 la 150 g/m2
de la 120 la 150 g/m2
• 50 coli
• 10 coli
Letter, Legal, Consultaţi secţiunea pentru
US Folio, A4, Hârtie normală
JIS B5, ISO
B5,
Executive, A5
de la 121 la 163 g/m2
de la 121 la 163 g/m2
• 50 coli
• 10 coli
Consultaţi
secţiunea
pentru Hârtie
normală
de la 105 la 120 g/m2
de la 105 la 120 g/m2
• 50 coli
• 10 coli
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
Indisponibil în tava opţională.
Formatul tip fişă 3 x 5 este
acceptat
5. Anexă
100
Specificaţii
Tip
Dimensiune
Greutate/Capacitatea
Dimensiuni
Tava 1/Tava opţională
Tava multifuncţională
Arhivă, Hârtie
perforată,
Letterhead
Consultaţi
secţiunea
pentru Hârtie
normală
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
• 250 coli
• 50 coli
Hârtie foto
Letter, A4,
Carte poştală
4x6
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
De la 111 la 130 g/m2 pentru tavă
de la 111 la 130 g/m2
• Tava 1: 30 coli
• 5 coli
lucioasăb
• Tavă opţională: 50 coli
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
de la 131 la 175 g/m2
de la 131 la 175 g/m2
• Tava 1: 30 coli
• 5 coli
• Tavă opţională: 50 coli
Consultaţi secţiunea pentru
Hârtie normală
de la 176 la 220 g/m2
de la 176 la 220 g/m2
• Tava 1: 30 coli
• 5 coli
• Tavă opţională: 50 coli
Dimensiune minimă
(personalizată)
• Tava1: 98 x 127 mm
• Tavă opţională: 148,5 x 210
mm
• Tava multifuncţională: 76 x
127 mm
Dimensiune maximă
(personalizată)
216 x 356 mm
• De la 60 la 220 g/m2 pentru tava1.
de la 60 la 220 g/m2
• de la 60 la 163 g/m2 pentru tava opţională.
a. Capacitatea maximă poate diferi în funcţie de greutatea, grosimea şi condiţiile de mediu aferente suportului.
b. Formatul carte poştală 4 x 6 este acceptat pentru tava 1 şi tava multifuncţională.
c. Formatul tip fişă (3 x 5) este acceptat pentru tava multifuncţională.
d. Gradul de netezime al etichetelor utilizate în această maşină este cuprins în intervalul 100 - 250 (sheffield). Acesta indică nivelul numeric de netezime.
5. Anexă
101
Specificaţii
3
Cerinţe de sistem
Microsoft® Windows®
Cerinţă (recomandată)
Sistem de operare
CPU
RAM
128 MB (256 MB)
128 MB (512 MB)
Windows® XP
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
Windows Server® 2008
Windows Vista®
Windows® 7
512 MB (2 GB)
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (1 GB)
Intel® Pentium® IV 3 GHz
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biţi sau de 64 de biţi sau superior 1 GB (2 GB)
• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).
• Unitate DVD-R/W
Procesoare Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) sau 1,4 GHz (x64) (cel puţin 2 GHz) 512 MB (2 GB)
Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biţi sau de 64 de biţi sau superior 2 GB
Windows Server® 2008 R2
Windows® 8
Windows® 8.1
Windows Server® 2012
Windows Server® 2012 R2
• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).
• Unitate DVD-R/W
Procesoare Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) sau 1,4 GHz (x64) (cel puţin 2 GHz) 512 MB (2 GB)
Spaţiu liber pe hard
disk
1,5 GB
De la 1,25 GB la 2
GB
10 GB
15 GB
16 GB
10 GB
20 GB
32 GB
• Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară reprezintă cerinţa minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
• Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.
• Windows Terminal Services este compatibil cu maşina dvs.
5. Anexă
102
Specificaţii
Mac
Cerinţe (recomandat)
Sistem de operare
Mac OS X 10.5
CPU
• Procesoare Intel®
RAM
Spaţiu liber pe hard
disk
512 MB (1 GB)
1 GB
• PowerPC G4/G5 de 867 MHz sau mai rapid
Mac OS X 10.6
• Procesoare Intel®
1 GB (2 GB)
1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.9
• Procesoare Intel®
2 GB
4 GB
Linux
Componente
Cerinţe
Red Hat Enterprise Linux 5, 6
Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Sistem de operare
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14 , 15
CPU
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Spaţiu liber pe hard disk
1 GB (2 GB)
5. Anexă
103
Specificaţii
Unix
Componente
Cerinţe
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
Sistem de operare
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
Spaţiu liber pe hard disk
Până la 100 MB
5. Anexă
104
Specificaţii
4
Mediu de reţea
Doar modelele wireless şi pentru reţea (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea pe echipament pentru a-l utiliza ca echipament de reţea. Următorul tabel prezintă mediile de reţea compatibile
cu maşina.
Componente
Interfaţă de reţea
Caracteristici tehnice
• Ethernet 10/100/1000 Base-TX Wired Lan
• Reţea LAN fără fir 802.11 b/g/n
Sistem de operare de reţea
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows®
8,Windows Server® 2008 R2
• Diverse sisteme de operare Linux
• Mac OS x 10.5-10.9
• UNIX OS
Protocoale de reţea
•
•
•
•
•
•
Securitatea reţelei fără fir
• Autentificare: Open System, Shared Key, WPA-Enterprise/ Personal, WPA2-Enterprise/
Personal
TCP/IPv4
DHCP, BOOTP
DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Imprimare TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint
SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
TCP/IPv6 (DHCP, DNS, Imprimare standard TCP/IP, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
• Criptare: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Anexă
105
Informaţii de reglementare
Echipamentul este proiectat pentru un mediu sonor normal şi certificat cu
mai multe informaţii de reglementare.
La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă
siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a
persoanelor:
5
Declaraţie de siguranţă laser
Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a se conforma cerinţelor DHHS
21 CFR, capitolul 1 subcapitolul J pentru produse laser clasa I (1) iar în alte
zone, aceasta este certificată ca produs laser clasa I conform cerinţelor IEC
60825-1: 2007.
Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase.
Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman
la radiaţii laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreţinerii
de către utilizator sau în condiţii de service prescrise.
Avertisment
Nu utilizaţi şi nu efectuaţi service la imprimantă având capacul de protecţie
înlăturat de pe montajul laser/scanner. Raza reflectată, chiar şi invizibilă, vă
poate afecta ochii.
5. Anexă
106
Informaţii de reglementare
6
8
Protejarea ozonului
Reciclarea
Rata emisiei de ozon pentru acest produs este sub 0,1 ppm.
Deoarece ozonul este mai greu decât aerul, păstraţi
produsul într-un loc cu o bună ventilaţie.
Reciclaţi sau eliminaţi materialul de împachetare a acestui produs
într-un mod responsabil şi ecologic.
7
Economie de energie
9
Doar pentru China
Această imprimantă conţine tehnologie avansată de
economisire a energiei, reducând consumul de energie atunci
când nu este utilizată.
Când imprimanta nu primeşte date o perioadă îndelungată de
timp, consumul de energie este scăzut automat.
ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci
înregistrate în Statele Unite ale Americii.
Website: http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION
Pentru mai multe informaţii despre programul ENERGY STAR
consultaţi http://www.energystar.gov.
Pentru modelele certificate ENERGY STAR, eticheta ENERGY
STAR va fi amplasată pe maşină. Verificaţi dacă maşina este
certificată ENERGY STAR.
5. Anexă
107
Informaţii de reglementare
10
Dezafectarea corectă a acestui produs (deşeuri
de echipamente electrice şi electronice)
(Se aplică pentru ţările în care există sisteme de
colectare selectivă a deşeurilor)
Doar pentru Statele Unite ale Americii
Eliminaţi electronicele nedorite prin intermediul unui agent reciclator
omologat. Pentru a găsi cea mai apropiată locaţie pentru reciclare, vizitaţi
website-ul nostru: www.samsung.com/recyclingdirect Sau apelaţi (877)
278 - 0799
11
Acest marcaj inscripţionat pe produs, pe accesorii sau în
documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie
eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor
de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate
dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în
mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale.
State of California Proposition 65 Warning (Doar
pentru US)
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care
au cumpărat produsul, fie biroul administraţiei locale, pentru detalii
cu privire la locul şi modul de reciclare ecologică a acestor produse.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să
consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest
produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte
deşeuri comerciale la eliminare.
5. Anexă
108
Informaţii de reglementare
•
12
Emisii în frecvenţă radio
Informaţii FCC pentru utilizator
Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC.
Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii:
•
Acest dispozitiv nu va cauza interferenţe periculoase.
•
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă captată, inclusiv
interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Acest echipament a fost testat şi este în conformitate cu limitele Clasei B
de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste
limite sunt stabilite pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva
interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament
generează, utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă nu
este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate provoca interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează absenţa
interferenţelor dintr-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament provoacă
interferenţe recepţiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin
pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze
interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
•
Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
•
Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
•
Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care
este conectat receptorul.
Pentru ajutor, consultaţi distribuitorul sau un tehnician Radio/TV
experimentat.
Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către
producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea
utilizatorului de a opera echipamentul.
Reglementări privind interferenţele radio pentru
Canada
Acest aparat digital nu depăşeşte limitele Clasei B pentru emisia de bruiaj
radio din aparatul digital aşa cum sunt stabilite în standardul privind
echipamentele producătoare de interferenţe intitulat „Digital Apparatus”
(Aparatură digitală), ICES-003 emis de Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: «Appareils Numériques», ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Anexă
109
Informaţii de reglementare
13
Statele Unite ale Americii
Comisia Federală a Comunicaţiilor (FCC)
Emiţător proiectat pentru Partea 15 FCC
Dispozitive cu putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de
comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează pe banda de 2,4/
5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secţiune
este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultaţi
eticheta sistemului pentru a verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.
Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dvs. sunt calificate pentru
utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe etichetă apare un
număr de identificare FCC.
FCC a stabilit o valoare generală a distanţei dintre dispozitiv şi corp de 20
cm pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului
(extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanţă mai
mare de 20 cm de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir pornite. Puterea de
ieşire a dispozitivului fără fir (sau a dispozitivelor), ce pot fi incluse în
imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de
FCC.
Funcţionarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiţii: (1)
Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv
interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în niciun
mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia de a-l
utiliza. Contactaţi producătorul pentru service.
Declaraţie FCC pentru utilizarea reţelei LAN fără
fir:
La instalarea şi utilizarea acestei combinaţii de transmiţător şi antenă,
limita de expunere la frecvenţa radio de 1 mW/cm2 pote fi depăşită la
distanţe mici faţă de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să
menţină tot timpul o distanţă minimă de 20 de cm faţă de antenă.
Dispozitivul nu poate fi poziţionat în acelaşi loc cu alt transmiţător şi altă
antenă de transmisie.
Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în
legătură cu altă antenă sau transmiţător.
5. Anexă
110
Informaţii de reglementare
14
17
Doar pentru Rusia/Kazahstan/Belarus
Doar pentru Tailanda
Acest echipament de telecomunicaţii este conform cu echipamentul tehnic
NTC.
18
Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea
Britanie)
Important
15
Doar pentru Germania
16
Doar pentru Turcia
Cablul reţelei de alimentare pentru această maşină este dotat cu o fişă
standard (BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranţă fuzibilă de 13 amperi.
Când schimbaţi sau examinaţi siguranţa fuzibilă, trebuie să reinstalaţi
siguranţa fuzibilă de 13 amperi corectă. Apoi trebuie să înlocuiţi capacul
siguranţei. Dacă aţi pierdut capacul siguranţei nu utilizaţi mufa până când
nu montaţi un alt capac.
Contactaţi persoana de la care aţi cumpărat maşina.
Priza de 13 amperi este tipul cel mai larg utilizat în Regatul Unit şi trebuie
să fie adecvată. Totuşi, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au prize
pentru fişe normale de 13 amperi. Trebuie să cumpăraţi un adaptor adecvat
pentru mufă. Nu îndepărtaţi mufa turnată.
5. Anexă
111
Informaţii de reglementare
19
Dacă tăiaţi mufa turnată, aruncaţi-o imediat. Nu puteţi recabla mufa şi
există risc de electrocutare dacă o conectaţi la o priză electrică.
Avertisment important
Această maşină trebuie să fie împământată.
Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:
• Verde şi Galben: Împământare
• Albastru: Nul
• Maro: Fază
Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa,
procedaţi astfel:
Trebuie să conectaţi firul verde şi galben la pinul marcat cu litera „E” sau cu
„simbolul de împământare” de siguranţă sau colorat cu verde şi galben sau
verde.
Trebuie să conectaţi firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau colorat în
negru.
Trebuie să conectaţi firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau colorat în
roşu.
În fişă, în adaptor sau la placa de distribuţie, trebuie să aveţi o siguranţă
fuzibilă de 13 amperi.
Declaraţie de conformitate (pentru ţările
europene)
Aprobări şi Certificări
Prin prezenta, Samsung Electronics declară că [C2620x series]
respectă cerinţele de bază şi alte dispoziţii relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la pagina
www.samsung.com, navigaţi la Support > Download center şi
introduceţi numele imprimantei dvs. (MFP), pentru a naviga la
EuDoC.
1 ianuarie, 1995: Directiva Consiliului 2006/95/EC alinierea legilor statelor
membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.
1 ianuarie, 1996: Directiva Consiliului 2004/108/EC, alinierea legilor
statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.
9 martie, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/EC privind echipamentele
radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea
comună a conformităţii. O declaraţie completă, ce defineşte Directivele
relevante şi standardele la care se face referire, poate fi obţinută de la
reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.
5. Anexă
112
Informaţii de reglementare
Certificare EC
Certificare conform Directivei 1999/5/EC privind echipamentele radio şi
echipamentele terminale de telecomunicaţii (FAX)
Acest produs Samsung a fost autocertificat de Samsung pentru conectarea
terminalului individual paneuropean la reţeaua la reţeaua telefonică
publică, analogică, pe linie comutată (PSTN) conform Directivei 1999/5/EC.
Produsul este conceput pentru a funcţiona cu reţelele PSTN naţionale şi
cele PBX compatibile din ţările europene:
În cazul unor probleme, ar trebui să contactaţi mai întâi Euro QA Lab din
cadrul Samsung Electronics Co., Ltd.
Produsul a fost testat conform TBR21. Pentru a asista la utilizarea şi
aplicarea echipamentului de terminale ce respectă acest standard, Institutul
European de Standardizare pentru Telecomunicaţii (ETSI) a publicat un
document cu caracter informativ (EG 201 121) ce cuprinde note şi solicitări
suplimentare pentru a asigura compatibilitatea terminalelor TBR21.
Produsul a fost conecput în conformitate şi este integral compatibil cu toate
notele consultative cuprinse în acest docuemnt.
Informaţii despre aprobarea europeană radio
(pentru produse prevăzute cu dispozitive radio
aprobate UE)
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de
comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat
utilizării casnice sau la birou. Această secţiune este aplicabilă numai dacă
sunt prezente aceste dispozitive. Consultaţi eticheta sistemului pentru a
verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.
Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dvs. sunt autorizate
pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone
asociate dacă pe eticheta sistemului se găseşte un marcaj CE.
Puterea de ieşire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse
în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de
Comisia Europeană prin directiva R&TTE.
State europene calificate conform aprobărilor pentru
dispozitive fără fir:
Ţări UE
State europene cu restricţii de utilizare:
UE
Ţări SEE/EFTA
5. Anexă
113
Informaţii de reglementare
Nicio limitare în acest moment
20
Declaraţii de conformitate pentru reglementare
Acţionarea fără fir
Puterea de ieşire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse
în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute
până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în
imprimantă) emit mai puţină energie în frecvenţa radio decât este permisă
în standarde şi recomandări, producătorul este de părere că aceste
dispozitive pot fi utilizate în siguranţă. Indiferent de nivelurile de putere,
trebuie să acordaţi atenţie pentru a micşora contactul uman, în timpul
utilizării.
Dispozitive cu putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de
comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează pe banda de 2,4/
5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea
secţiune este o prezentare generală a consideraţiilor la utilizarea unui
dispozitiv fără fir.
Ca valoare generală, este tipică valoarea de 20 cm de separare între
dispozitiv şi corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea
corpului (extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o
distanţă mai mare de 20 cm faţă de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir
pornite şi în curs de transmitere.
Limitările suplimentare, atenţionările şi problematica pentru anumite ţări
sunt listate în secţiunile speciale ale ţărilor (sau secţiunile grupului de ţări).
Dispozitivele fără fir din sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai
în ţările identificate de marcajele de aprobare radio de pe eticheta de
evaluare a sistemului. Dacă ţara în care veţi utiliza dispozitivul fără fir nu
este enumerată, vă rugăm să contactaţi, pentru cerinţe, agenţia locală de
aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate, iar utilizarea
poate fi interzisă.
Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în
legătură cu altă antenă sau transmiţător.
Unele circumstanţe impun restricţii asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos
sunt listate exemple de restricţii comune:
Comunicaţiile fără fir cu frecvenţă radio pot interfera cu
echipamentele de pe aparatele de zbor comerciale.
Reglementările actuale în aviaţie cer ca dispozitivele fără fir să fie
oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut şi ca
reţea Ethernet fără fir) şi dispozitivele de comunicaţii Bluetooth
sunt exemple de dispozitive care oferă comunicaţii fără fir.
5. Anexă
114
Informaţii de reglementare
În medii în care pericolul de interferenţă asupra altor dispozitive
sau servicii este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea
de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi restricţionată sau
eliminată. Aeroporturile, spitalele şi mediile încărcate de oxigen
sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un
dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflaţi în
medii unde nu sunteţi siguri de sancţiunea pentru utilizarea
dispozitivelor fără fir, cereţi autorităţii locale autorizaţia înainte de
a utiliza sau a activa dispozitivul fără fir.
Fiecare ţară are diferite restricţii cu privire la utilizarea
dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dvs. este echipat cu un
dispozitiv fără fir, când transportaţi acest echipament în alte ţări,
întrebaţi autorităţile locale, înainte de a muta sau transporta
sistemul, dacă există restricţii în ţara de destinaţie privind
utilizarea dispozitivelor fără fir.
În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu
utilizaţi dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat
sau dacă protecţiile sau capacele sunt înlăturate.
Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în
niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia
de a-l utiliza. Contactaţi producătorul pentru service.
Utilizaţi numai driver-e aprobate pentru ţara în care va fi utilizat
dispozitivul. Pentru mai multe informaţii, consultaţi kitul de
restabilire a sistemului oferit de producător sau contactaţi serviciul
de suport tehnic al acestuia.
5. Anexă
115
Informaţii de reglementare
21
Doar pentru China
5. Anexă
116
Drepturi de autor
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Acest ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document se supun modificărilor care pot fi operate
fără notificare.
Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite din sau în legătură cu folosirea acestui
ghid de utilizare.
•
Samsung şi sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 şi Windows Server 2008 R2 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale
ale Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android şi Gmail sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.
•
Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.
•
Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizaţiilor respective.
Consultaţi fişierul „LICENSE.txt” de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informaţiile cu privire la licenţa de tip sursă deschisă.
REV. 1.00
5. Anexă
117
Ghidul utilizatorului
AVANSAT
AVANSAT
Acest ghid oferă informaţii despre instalare, configurare avansată,
operare şi depanare pentru diferite sisteme de operare.
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model
sau ţară.
DE BAZĂ
Acest ghid pune la dispoziţie informaţii referitoare la instalare, utilizarea de bază şi
depanarea în Windows.
AVANSAT
1. Instalare software
3. Meniuri utile pentru setări
Instalarea pentru Mac
122
Information
175
Reinstalare pentru Mac
123
Layout
176
Instalare pentru Linux
124
Paper
177
Reinstalare pentru Linux
125
Graphic
178
System Setup
179
Emulation
182
Network
183
Admin Setup
185
2. Utilizarea unei maşini conectate la
reţea
Programe de reţea utile
127
Eco
186
Configurarea reţelei cablate
128
Direct USB
187
Instalarea driverului pentru reţea
132
Job Status
188
Configurarea IPv6
140
Counter
189
Configurare reţea fără fir
143
Help
190
Samsung Mobile Print
162
Utilizarea funcţiei NFC
163
AirPrint
167
Google Cloud Print™
169
4. Caracteristici speciale
Reglarea altitudinii
192
Înţelegerea modului de funcţionare a tastaturii
pop-up
193
Caracteristici imprimare
194
119
AVANSAT
Folosirea programuluiDirect Printing Utility
209
Probleme de imprimare
241
Imprimare Mac
211
Probleme de calitate a imprimării
245
Imprimare pe Linux
213
Probleme la sistemul de operare
253
Imprimare Unix
214
Utilizarea caracteristicilor dispozitivului opţional 216
5. Instrumente de gestionare utile
Accesare instrumente de gestionare
218
Easy Capture Manager
219
Samsung AnyWeb Print
220
Samsung Easy Color Manager
221
Easy Eco Driver
222
Utilizarea SyncThru™ Web Service
223
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager 227
Utilizarea Samsung Printer Status
230
Utilizarea Samsung Printer Experience
232
6. Depanarea
Probleme de alimentare cu hârtie
239
Probleme cu conectarea cablului şi alimentarea cu
energie electrică
240
120
1. Instalare software
Acest capitol oferă instrucţiuni pentru instalarea de software esenţial şi util, pentru utilizare într-un mediu în care
maşina este conectată printr-un cablu. O maşină conectată local este o maşină conectată direct la computerul
dvs. utilizând cablul. Dacă maşina dvs. este conectată la o reţea, treceţi peste următorii paşi de mai jos şi
continuaţi instalarea driverului maşinii conectate la reţea (consultaţi "Instalarea driverului pentru reţea" la pagina
132).
• Instalarea pentru Mac
122
• Reinstalare pentru Mac
123
• Instalare pentru Linux
124
• Reinstalare pentru Linux
125
• Dacă sunteţi utilizator al sistemului de operare Windows, consultaţi Ghidul de bază pentru
instalarea driverului maşinii (consultaţi "Instalarea locală a driverului" la pagina 23).
• Utilizaţi numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.
Instalarea pentru Mac
1
2
3
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
9
10
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK (sau Install Software).
11
Faceţi clic pe butonul Add Printer pentru a vă selecta imprimanta şi
a o adăuga în lista imprimantelor.
12
13
Faceţi clic pe Continue.
Selectaţi USB Connected Printer în Printer Connection Type şi
faceţi clic pe Continue.
După terminarea instalării, faceţi clic pe Close.
•Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
8
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile echipamentului.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
1. Instalare software
122
Reinstalare pentru Mac
Dacă driver-ul imprimantei nu funcţionează corect, dezinstalaţi driver-ul şi
reinstalaţi-l.
1
Deschideţi folderul Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Pentru a dezinstala software-ul imprimantei, faceţi clic pe Continue.
Bifaţi programul pe care doriţi să-l ştergeţi şi faceţi clic pe Uninstall.
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
După terminarea dezinstalării, faceţi clic pe Close.
Dacă o maşină a fost deja adăugată, ştergeţi-o din Print Setup Utility
sau Print & Fax.
1. Instalare software
123
Instalare pentru Linux
Trebuie să descărcaţi pachetul de software Linux de pe website-ul
Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (http://
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări).
1
Instalarea driver-ului Linux unificat
8
9
10
11
După finalizarea instalării, lansaţi utilitarul de imprimare (Mergeţi la
System > Administration > Printing sau executaţi comanda
"system-config-printer" în programul Terminal).
Faceţi clic pe butonul Add.
Selectaţi imprimanta dvs.
Faceţi clic pe butonul Forward şi adăugaţi-o în sistem.
Trebuie să vă autentificaţi ca superutilizator (root) pentru a instala
software-ul echipamentului. Dacă nu sunteţi superutilizator, cereţi
ajutorul administratorului de sistem.
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
2
3
Copiaţi pachetul Unified Linux Driver pe sistemul dvs.
4
5
6
Extrageţi pachetul.
7
Continuaţi instalarea.
Deschideţi programul Terminal şi accesaţi directorul în care aţi
copiat pachetul.
Mutaţi-l în directorul uld.
Executaţi comanda "./install.sh" (Dacă nu sunteţi logat ca root,
executaţi comanda cu "sudo" ca "sudo ./install.sh")
1. Instalare software
124
Reinstalare pentru Linux
Dacă driver-ul imprimantei nu funcţionează corect, dezinstalaţi driver-ul şi
reinstalaţi-l.
1
2
3
4
Deschideţi programul Terminal.
Accesaţi directorul uld extras din pachetul Unified Linux Driver.
Executaţi comanda "./uninstall.sh" (Dacă nu sunteţi logat ca root,
executaţi comanda cu "sudo" ca "sudo ./uninstall.sh")
Continuaţi dezinstalarea.
1. Instalare software
125
2. Utilizarea unei maşini
conectate la reţea
Acest capitol vă prezintă instrucţiuni pas cu pas pentru configurarea unei maşini conectate la reţea şi a softwareului.
• Programe de reţea utile
127
• Configurarea reţelei cablate
128
• Instalarea driverului pentru reţea
132
• Configurarea IPv6
140
• Configurare reţea fără fir
143
• Samsung Mobile Print
162
• Utilizarea funcţiei NFC
163
• AirPrint
167
• Google Cloud Print™
169
Programe de reţea utile
Există mai multe programe disponibile pentru a configura setările de reţea
cu uşurinţă, într-un mediu de reţea. În special pentru administratorul de
reţea, este posibilă administrarea mai multor echipamente în reţea.
• Înainte să utilizaţi programele de mai jos, setaţi mai întâi adresa IP.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Soluţie web de gestionare a maşinilor pentru administratorii de reţea.
SyncThru™ Web Admin Service vă furnizează o modalitate eficientă de a
gestiona dispozitive de reţea şi vă permite să monitorizaţi şi să depanaţi de
la distanţă maşini de reţea din orice loc cu acces la intranetul companiei.
•
3
1
Configurarea reţelei cablate SetIP
SyncThru™ Web Service
Serverul web încorporat în echipamentul dvs. de reţea, vă permite să
efectuaţi următoarele activităţi (consultaţi "Utilizarea SyncThru™ Web
Service" la pagina 223).
•
Verificaţi informaţiile şi starea consumabilelor.
•
Particularizaţi setările maşinii.
•
Setaţi opţiunea de notificare prin email. Atunci când setaţi această
opţiune, starea maşinii (toner insuficient în cartuş sau eroare a maşinii)
va fi trimisă în mod automat la adresa de email a unei anumite
persoane.
•
Descărcaţi acest program de pe site-ul Samsung(http://
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări).
Configuraţi parametrii de reţea necesari pentru ca maşina să se
conecteze la diverse medii de reţea.
Acest program utilitar vă permite să selectaţi o interfaţă de reţea şi să
configuraţi manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP.
•
Consultaţi "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)" la
pagina 128.
•
Consultaţi "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Mac)" la
pagina 129.
•
Consultaţi "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)" la
pagina 131.
• Maşina care nu acceptă portul de reţea, nu va putea utiliza această
funcţionalitate (consultaţi "Vedere din spate" la pagina 20).
• TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
127
Configurarea reţelei cablate
4
5
Imprimarea unui raport de configurare a reţelei
De la panoul de control al maşinii puteţi să imprimaţi un Raportul de
configurare a reţelei, care va arăta setările curente de reţea ale maşinii.
Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei reţele.
Setarea adresei IP
• Maşina care nu suportă interfaţa de reţea nu va putea utiliza această
funcţionalitate (consultaţi "Vedere din spate" la pagina 20).
• TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.
Mai întâi, trebuie să configuraţi o adresă IP pentru imprimare şi gestionare
în reţea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de
către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocol de
configurare dinamică a gazdei) aflat în reţea.
Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP
(Windows)
Atingeţi
(Setup) pe ecranul tactil şi selectaţi Network > Network
Configuration.
Utilizând acest Raportul de configurare a reţelei, puteţi să aflaţi adresa
MAC şi adresa IP ale maşinii.
De exemplu:
•
Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adresă IP: 169.254.192.192
Înainte de utilizarea programului SetIP dezactivaţi firewall-ul computerului
din Panou de control > Centru de securitate > Paravan de protecţie
Windows.
Următoarele instrucţiuni pot diferi pentru modelul dvs.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
128
Configurarea reţelei cablate
1
Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi
dezarhivaţi şi instalaţi: (http://www.samsung.com > găsiţi-vă
produsul > Asistenţă sau Descărcări).
Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP
(Mac)
2
3
4
5
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivaţi firewall-ul computerului
din System Preferences > Security (sau Security & Privacy) > Firewall.
6
Faceţi clic pe pictograma
(a treia din stânga) din fereastra SetIP
pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
7
Introduceţi noile informaţii pentru echipament în fereastra de
configurare. Într-o reţea intranet de corporaţie, s-ar putea să fie
necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un administrator de
reţea înainte să continuaţi.
Conectaţi echipamentul dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
Din meniul Pornire al sistemului de operare Windows, selectaţi
Toate programele > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de configuraţie a reţelei
(consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina
128) şi introduceţi-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8
devine 0015992951A8.
8
Următoarele instrucţiuni pot diferi de modelul dvs.
Porniţi echipamentul.
Faceţi clic pe Apply şi apoi faceţi clic pe OK. Echipamentul va
imprima automat Raportul de configuraţie a reţelei. Confirmaţi că
toate setările sunt corecte.
1
2
Conectaţi echipamentul dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
•Pentru Mac OS X 10.8, faceţi dublu-clic pe CD-ROM-ul care apare
în Finder.
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
Faceţi clic pe Continue.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
129
Configurarea reţelei cablate
6
7
8
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile echipamentului.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
9
10
Găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de configuraţie a reţelei
(consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina
128) şi introduceţi-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8
devine 0015992951A8.
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK (sau Install Software).
14
Faceţi clic pe Apply şi apoi faceţi clic pe OK. Echipamentul va
imprima automat Raportul de configuraţie a reţelei. Confirmaţi că
toate setările sunt corecte.
Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe
computer se vor închide, faceţi clic pe Continue.
11
Selectaţi Network Connected Printer (Wired sau Wireless) în
ecranul Printer Connection Type şi faceţi clic pe butonul Set IP
Address.
12
Faceţi clic pe pictograma
(a treia din stânga) din fereastra SetIP
pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
13
Introduceţi noile informaţii pentru echipament în fereastra de
configurare. Într-o reţea intranet de corporaţie, s-ar putea să fie
necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un administrator de
reţea înainte să continuaţi.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
130
Configurarea reţelei cablate
Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP
(Linux)
5
Echipamentul va imprima automat Raportul de configuraţie a
reţelei.
Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivaţi firewall-ul computerului
din System Preferences sau Administrator.
Următoarele instrucţiuni pot varia faţă de modelul dvs. sau în funcţie de
sistemul de operare.
1
2
Descărcaţi programul SetIP de pe website-ul Samsung şi extrageţi-l.
3
4
Faceţi clic pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
Faceţi dublu clic pe fişierul SetIPApplet.html din directorul cdroot/
Linux/noarch/at_opt/share/utils .
Introduceţi noile informaţii pentru echipament în fereastra de
configurare. Într-o reţea intranet de corporaţie, s-ar putea să fie
necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un administrator de
reţea înainte să continuaţi.
Găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de configurare a reţelei
(consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina
128) şi introduceţi-o fără semnele. De exemplu, 00:15:99:29:51:A8
devine 0015992951A8.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
131
Instalarea driverului pentru reţea
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 8).
• Maşina care nu suportă interfaţa de reţea nu va putea utiliza această
funcţionalitate (consultaţi "Vedere din spate" la pagina 20).
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la reţea şi este alimentată cu
curent electric. De asemenea, adresa IP a maşinii ar trebui să fie
setată (consultaţi "Setarea adresei IP" la pagina 128).
2
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
• Puteţi instala driverul imprimantei şi pachetul software atunci când
introduceţi CD-ul cu software în unitatea dvs. CD-ROM. Pentru
Windows, selectaţi driverul imprimantei şi pachetul software în
fereastra Select Software to Install.
6
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
Windows
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
Este posibil ca firewall-ul să blocheze comunicarea cu reţeaua. Înainte
de a conecta dispozitivul la reţea, dezactivaţi firewall-ul computerului.
•Pentru Windows 8,
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care reprezintă
unitatea CD-ROM şi faceţi clic OK.
Dacă apare fereastra pop-up „Atingeţi pentru a vedea ce se
întâmplă cu acest disc.”, faceţi clic pe fereastră şi selectaţi Run
Setup.exe.
3
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
132
Instalarea driverului pentru reţea
4
Selectaţi Network din ecranul Printer Connection Type. Apoi,
faceţi clic pe Next.
5
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Din ecranul Pornire al Windows 8
• Driverul V4 este descărcat automat din Actualizare Windows în
cazul în care computerul este conectat la Internet. Sau puteţi
descărca manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi produsul dvs. > Asistenţă sau
descărcări.
• Puteţi descărca aplicaţia Samsung Printer Experience din
Magazin Windows. Aveţi nevoie de un cont Microsoft pentru a
utiliza Magazin Store(Magazin).
a Din Charms(Butoane), selectaţi Căutare.
b Faceţi clic pe Store(Magazin).
c Căutaţi şi faceţi clic pe Samsung Printer Experience.
d Faceţi clic pe Instalarea.
• Dacă instalaţi driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul
V4 nu este instalat. Dacă doriţi să utilizaţi driverul V4 în ecranul
Spaţiu de lucru, puteţi descărca de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi produsul dvs. > Asistenţă sau
descărcări.
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la reţea şi este alimentată cu
curent electric. De asemenea, adresa IP a maşinii ar trebui să fie
setată (consultaţi "Setarea adresei IP" la pagina 128).
2
Din Charms(Butoane), selectaţi Setări > Modificare setări pentru
PC > Dispozitive.
3
Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv.
Maşinile descoperite vor fi indicate pe ecran.
4
Faceţi clic pe numele modelului sau numele gazdei pe care doriţi să
o utilizaţi.
Puteţi să imprimaţi un raport de configuraţie reţea de la panoul de
control al maşinii care va afişa numele de gazdă curent al acesteia
(consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina
128).
5
Driverul este instalat automat din Windows Update.
• Dacă doriţi să instalaţi instrumentele de gestionare a imprimantei
Samsung, va trebui să le instalaţi folosind CD-ul cu software furnizat.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
133
Instalarea driverului pentru reţea
Modul de instalare silenţioasă
Linie de comandă
Modul de instalare silenţioasă este o metodă de instalare care nu necesită
deloc intervenţia utilizatorului. După ce începeţi instalarea, driverul
aparatului şi software-ul sunt instalate automat pe computerul dv. Puteţi
iniţia instalarea silenţioasă tastând /s sau /S în fereastra de comandă.
Parametrii liniei de comandă
Următorul tabel afişează comenzi care pot fi utilizate în fereastra de
comandă.
Următoarele linii de comandă sunt utile şi sunt operate atunci când se
foloseşte comanda cu /s sau /S. Însă /h, /H sau /? sunt comenzi
excepţionale care pot fi operate exclusiv.
Linie de comandă
/s sau/S
Definiţie
Începe instalarea
silenţioasă.
Descriere
Instalează driverele
aparatului fără a iniţia niciun
UI sau fără nicio intervenţie
a utilizatorului.
/p”<nume port>”
sau/P”<nume
port>”
Definiţie
Descriere
Specifică portul
imprimantei.
Numele portului imprimantei
poate fi specificat ca adresă
IP, numele gazdei, numele
portului local USB, numele
portului IEEE1284 sau
Portul reţea va fi
calea de reţea.
creat de către
De exemplu:
utilizatorul
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” unde
“xxx.xxx.xxx.xxx”
monitorului portului
reprezintă adresa IP
TCP/IP Standard.
pentru imprimanta
În cazul portului
reţelei. /p”USB001”, /
local, acesta
P”LPT1:”, /p”nume
gazdă”
trebuie să existe în
sistem înainte de a • /
p"\\computer_name\shar
fi specificat prin
ed_printer" sau
comandă.
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared
_printer" unde,
"\\computer_name\share
d_printer" sau
"\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared
_printer" reprezintă calea
de reţea către
imprimantă prin
introducerea a două
slash-uri, numele
computer-ului sau
adresa IP locală a PCului care partajează
imprimanta, iar apoi
numele comun pentru
imprimantă.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
134
Instalarea driverului pentru reţea
Linie de comandă
Definiţie
Descriere
/a”<dest_path>”
Precizează calea pentru
sau/A”<dest_path>” instalare.
Deoarece driverele
aparatelor trebuie instalate
într-o locaţie specifică OS,
această comandă se aplică
doar la software-ul de
Calea de destinaţie aplicaţie.
trebuie să fie o cale
admisă.
/n”<Nume
imprimantă>” sau/
N”<Nume
imprimantă>”
Specifică numele
imprimantei. Instanţa
imprimantei trebuie creată
ca nume specific al
imprimantei.
Cu acest parametru, puteţi
adăuga instanţe ale
imprimantei după cum
doriţi.
/nd sau/ND
Controlează să nu se
configureze driverul
instalat ca driver implicit al
aparatului.
Aceasta arată că driverul
instalat al maşinii nu va fi
driverul implicit al maşinii pe
sistemul dvs. dacă sunt
instalate unul sau mai multe
drivere pentru imprimantă.
Dacă nu există un driver al
aparatului instalat pe
sistemul dv. atunci această
opţiune nu va fi aplicată
deoarece Windows OS va
instala driverul imprimantei
instalate ca driver implicit al
aparatului.
Linie de comandă
Definiţie
Descriere
/x sau/X
Foloseşte fişierele
existente ale driverului
aparatului pentru a crea
instanţa imprimantei dacă
este deja instalată.
Această comandă asigură o
metodă de a instala o
instanţă a imprimantei care
utilizează fişierele driverului
instalat al imprimantei fără a
instala un driver
suplimentar.
/up”<nume
imprimantă>” sau/
UP”<nume
imprimantă>”
Înlătură doar instanţa
specificată a imprimantei
şi nu fişierele driverului.
Această comandă asigură o
modalitate de a scoate doar
instanţele specifice ale
imprimantei din sistemul dv.
fără a influenţa alte drivere
de imprimantă. Aceasta nu
va îndepărta fişierele
driverului imprimantei din
sistemul dvs.
/d sau/D
Dezinstalează toate
Această comandă va
driverele unităţii şi toate
scoate toate driverele
aplicaţiile din sistemul dvs. instalate ale unităţii şi
software-ul de aplicaţie din
sistemul dv.
/v”<partajare
nume>” sau/
V”<partajare
nume>”
Partajează aparatul
instalat şi adaugă alte
drivere disponibile ale
platformei pentru Indicare
& Imprimare.
Va instala toate driverele
aparatului de pe platforma
Windows în sistem şi le va
partaja cu <numele de
partajare> specificat pentru
indicare şi imprimare.
/o sau /O
Deschide directorul
Imprimante şi faxuri
după instalare.
Această comandă va
deschide directorul
Imprimante şi faxuri după
instalarea silenţioasă.
/h, /H sau /?
Afişează Utilizarea liniei de comandă.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
135
Instalarea driverului pentru reţea
7
Mac
1
2
3
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la reţeaua dvs. şi că este
pornit.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
•Pentru Mac OS X 10.8, faceţi dublu-clic pe CD-ROM-ul care apare
în Finder.
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
8
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile maşinii.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
9
10
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK (sau Install Software).
Selectaţi Network Connected Printer (Wired sau Wireless) în
ecranul Printer Connection Type şi faceţi clic pe Continue.
11
Faceţi clic pe butonul Add Printer pentru a vă selecta imprimanta şi
a o adăuga în lista imprimantelor.
12
13
14
Faceţi clic pe IP şi Select HP Jetdirect - Socket in Protocol.
15
Dacă opţiunea Auto Select nu funcţionează corespunzător, alegeţi
Select Printer Software şi denumirea echipamentului dvs. în Print
Using.
16
17
18
Faceţi clic pe Add.
Introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Address.
Introduceţi numele cozii de imprimare în câmpul Queue. Dacă nu
puteţi determina numele cozii de imprimare pentru serverul
echipamentului dvs., încercaţi mai întâi să utilizaţi coada de
imprimare implicită.
Faceţi clic pe Continue.
După terminarea instalării, faceţi clic pe Close.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
136
Instalarea driverului pentru reţea
8
Linux
Trebuie să descărcaţi pachetul de software Linux de pe website-ul
Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (http://
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări).
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la reţeaua dvs. şi că este
pornit. De asemenea, adresa IP a maşinii dvs. ar fi trebuit setată.
2
3
Copiaţi pachetul Unified Linux Driver pe sistemul dvs.
4
5
6
Extrageţi pachetul.
Deschideţi programul Terminal şi accesaţi directorul în care aţi
copiat pachetul.
Mutaţi-l în directorul uld.
Executaţi comanda "./install.sh" (dacă nu sunteţi conectat ca "root",
executaţi comanda cu "sudo" ca "sudo ./install.sh").
7
8
Continuaţi instalarea.
9
Faceţi clic pe butonul Add.
10
Selectaţi AppSocket/HP JetDirect şi introduceţi adresa IP a
echipamentului dvs.
11
Faceţi clic pe butonul Forward şi adăugaţi-o în sistem.
Adăugarea unei imprimante în reţea
1
2
3
4
5
6
7
8
Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator.
Faceţi clic pe Add Printer.
Se deschide fereastra Add printer wizard. Faceţi clic pe Next.
Selectaţi Network printer şi faceţi clic pe butonul Search.
Adresa IP a imprimantei şi numele modelului apar în câmpul listă.
Selectaţi maşina dvs. şi faceţi clic pe Next.
Introduceţi descrierea imprimantei şi faceţi clic pe Next.
După adăugarea maşinii, faceţi clic pe Finish.
După finalizarea instalării lansaţi utilitarul Printing (mergeţi la
System > Administration > Printing sau executaţi comanda
“system-config-printer” în programul Terminal).
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
137
Instalarea driverului pentru reţea
9
UNIX
• Asiguraţi-vă că maşina dvs. suportă sistemul de operare UNIX,
înainte de a instala driverul UNIX al imprimantei (consultaţi "Sistem
de operare" la pagina 8).
1
De pe site-ul web Samsung, descărcaţi şi dezarhivaţi pachetul
driverului UNIX al imprimantei pe computerul dvs.
2
Obţineţi privilegii în rădăcină.
3
• Comenzile sunt marcate cu “”; atunci când tastaţi comenzile, nu
tastaţi “”.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Sistem de
operare" la pagina 8).
Pentru a utiliza driverul UNIX al imprimantei, mai întâi trebuie să instalaţi
pachetul UNIX cu driverul imprimantei, apoi să configuraţi imprimanta.
Puteţi să descărcaţi pachetul UNIX cu drivere pentru imprimantă de pe siteul web Samsung (http://www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă
sau Descărcări).
Copiaţi arhiva adecvată a driverului pe computerul UNIX ţintă.
Consultaţi ghidul de administrare al sistemului dvs. de operare UNIX
pentru detalii.
4
Dezarhivaţi pachetul driverului UNIX pentru imprimantă.
De exemplu, la IBM AIX, utilizaţi următoarele comenzi.
“gzip -d < introduceţi numele pachetului | tar xf -“
5
6
directorul dezarhivat.
Rulaţi scriptul de instalare.
“./install –i”
install este fişierul script al programului de instalare care este utilizat
pentru a instala sau dezinstala pachetul UNIX Printer Driver.
Instalarea pachetului driverului imprimantei UNIX
Procedura de instalare este obişnuită pentru toate variantele de sistem de
operare UNIX menţionate.
“su -”
Utilizaţi comanda „chmod 755 install” pentru a acorda o permisiune
scriptului programului de instalare.
7
Executaţi comanda „./install –c” pentru a verifica rezultatele
instalării.
8
Rulaţi “installprinter” din linia de comandă. Aceasta va deschide
fereastra Add Printer Wizard. Configuraţi imprimanta în această
fereastră respectând următorii paşi.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
138
Instalarea driverului pentru reţea
La unele sisteme de operare UNIX, de exemplu la Solaris 10,
imprimantele adăugate de curând pot să nu fie activate şi/sau pot să nu
accepte lucrări. În acest caz rulaţi următoarele două comenzi pe
terminalul rădăcină:
“accept <printer_name>”
“enable <printer_name>”
Dezinstalarea pachetului driverului imprimantei
Utilitarul trebuie utilizat pentru a şterge imprimanta instalată în sistem.
a Rulaţi comanda „uninstallprinter” de la terminal.
Aceasta va deschide Uninstall Printer Wizard.
Imprimantele instalate sunt listate în lista derulantă.
b Selectaţi imprimanta care să fie ştearsă.
c Faceţi clic pe Delete pentru a şterge imprimanta din sistem.
d Executaţi comanda „./install –d” pentru a dezinstala tot pachetul.
e Pentru a verifica rezultatele eliminării, executaţi comanda „./install
–c”.
Pentru a reinstala, utilizaţi comanda „./install –i” pentru a reinstala fişierele
binare.
Instalarea imprimantei
Pentru a adăuga imprimanta la sistemul dvs. UNIX, rulaţi ‘installprinter’ din
linia de comandă. Aceasta va deschide fereastra Add Printer Wizard.
Configuraţi imprimanta în această fereastră conform următorilor paşi.
1
2
3
Tastaţi numele imprimantei.
4
Specificaţi orice descriere de imprimantă în câmpul Description.
Acesta este opţional.
5
6
Specificaţi locaţia imprimantei în câmpul Location.
7
Queue type afişează conexiunea ca lpd sau jetdirect în caseta listă
corespunzătoare. În plus, tipul usb este disponibil pe Sun Solaris
OS.
Selectaţi modelul adecvat de imprimantă din lista de modele.
Introduceţi orice descriere care corespunde cu tipul imprimantei din
câmpul Type. Acesta este opţional.
Tastaţi adresa IP sau numele DNS al imprimantei în caseta de text
Device pentru imprimantele conectate în reţea. La IBM AIX cu
jetdirect Queue type este posibil doar nume DNS, adresa IP
numerică nu este permisă.
8
9
10
Selectaţi Copies pentru a seta numărul de copii.
11
Marcaţi opţiunea Make Default pentru a seta această imprimantă ca
implicită.
12
Faceţi clic pe OK pentru a adăuga imprimanta.
Marcaţi opţiunea Collate pentru a primi copii deja sortate.
Marcaţi opţiunea Reverse Order pentru a primi copii în ordinea
inversă.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
139
Configurarea IPv6
10
IPv6 este acceptat corect numai pentru Windows Vista sau versiuni mai
recente.
De la panoul de control
Activarea IPv6
Dacă reţeaua IPv6 pare să nu funcţioneze, aduceţi toate setările de
reţea la valorile implicite din fabrică şi încercaţi din nou utilizând Clear
Settings:
Selectaţi
Accesarea meniurilor poate să difere în funcţie de model (consultaţi
"Prezentare generală a meniurilor" la pagina 27).
(Setup) > Network > Next > Clear Settings pe ecranul
tactil.
Pentru imprimare şi administrare în reţea, maşina acceptă următoarele
adrese IPv6.
•
Link-local Address: Adresă locală IPv6 autoconfigurată (adresa
începe cu FE80).
•
Stateless Address: Adresă IPv6 configurată automat de un router de
reţea.
•
Stateful Address: Adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
•
Manual Address: Adresă IPv6 configurată manual de utilizator.
1
Selectaţi
(Setup) > Network > Next > TCP/IP (IPv6) > IPv6
Protocol pe ecranul tactil.
2
3
Selectaţi On folosind săgeţile de pe ecranul tactil.
Opriţi maşina şi porniţi-o din nou.
Când instalaţi driverul de imprimantă, nu configuraţi atât IPv4 cât şi
IPv6. Vă recomandăm să configuraţi fie IPv4, fie IPv6.
În cadrul reţelei IPv6, urmaţi această procedură pentru a utiliza adresa
IPv6.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
140
Configurarea IPv6
Configurare adresă DHCPv6
11
Din SyncThru™ Web Service
Dacă în reţeaua dumneavoastră aveţi un server DHCPv6, pentru
configuraţia gazdei dinamice implicite puteţi seta una din următoarele
opţiuni:
1
Selectaţi
(Setup) > Network > Next > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6
Config pe ecranul tactil.
2
Selectaţi opţiunea dorită folosind săgeţile şi atingeţi
pentru a salva selecţia.
Activarea IPv6
1
Accesaţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de
adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID-ul şi
parola implicite de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
(înapoi)
•Router: utilizaţi DHCPv6 numai când este solicitată de un router.
•Always Use: utilizaţi întotdeauna DHCPv6 indiferent de solicitarea
routerului.
•ID: admin
•Never Use: nu utilizaţi niciodată DHCPv6 indiferent de solicitarea
routerului.
•Password: sec00000
3
Atunci când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service,
deplasaţi cursorul mouse-ului peste Settings din bara de meniu
superioară şi faceţi clic pe Network Settings.
4
5
6
7
Faceţi clic pe TCP/IPv6 din partea stânga a site-ului web.
Bifaţi caseta de validare IPv6 Protocol pentru a activa IPv6.
Faceţi clic pe butonul Apply.
Opriţi maşina şi porniţi-o din nou.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
141
Configurarea IPv6
• De asemenea, puteţi seta DHCPv6.
• Pentru a seta manual adresa IPv6:
Bifaţi caseta de validare Manual Address. Apoi este activată căsuţa
de text Address/Prefix. Introduceţi restul adresei (ex.:
3FFE:10:88:194::AAAA. „A” este hexazecimalul de la 0 până la 9,
de la A până la F).
Configurarea adresei IPv6
1
Porniţi un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă
adresarea IPv6 ca pe un URL.
2
Selectaţi una din adresele IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) din Raportul de
configurare a reţelei (consultaţi "Imprimarea unui raport de
configurare a reţelei" la pagina 128).
•Link-local Address: Adresă locală IPv6 autoconfigurată (adresa
începe cu FE80).
•Stateless Address: Adresă IPv6 configurată automat de un router
de reţea.
•Stateful Address: Adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
•Manual Address: Adresă IPv6 configurată manual de utilizator.
3
Introduceţi adresele IPv6 (ex.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa trebuie închisă între paranteze „[ ]”.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
142
Configurare reţea fără fir
12
Punerea în funcţiune
Înţelegerea tipului dvs. de reţea
În mod normal, puteţi avea o singură conexiune între computerul dvs. şi
echipament în acelaşi timp.
Denumirea reţelei fără fir şi parola de reţea
Reţelele fără fir necesită un nivel de securitate mai ridicat, astfel încât atunci
când este configurat pentru prima dată un punct de acces, sunt create
pentru reţea o denumire de reţea (SSID), tipul de securitate utilizat şi o
parolă de reţea. Cereţi aceste informaţii administratorului dvs. de reţea
înainte de a demara instalarea maşinii.
Modul infrastructură
Acesta este un mediu utilizat în general acasă sau în
birouri mici (Birou mic/acasă). Acest mod foloseşte un
punct de acces pentru comunicarea cu echipamentul fără
fir.
Modul Ad hoca
Acest mod nu utilizează un punct de acces. Computerul şi
maşina cu caracteristică fără fir comunică direct.
a. Modelul C2620 nu acceptă modul Ad hoc.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
143
Configurare reţea fără fir
13
Prezentarea metodelor de configurare a reţelei fără fir
Puteţi configura setările wireless fie de la echipament fie de la computer. Selectaţi metoda de configurare din tabelul de mai jos.
• Unele tipuri de instalare pentru reţeaua wireless s-ar putea să nu fie disponibile în funcţie de model sau ţară.
• Dacă apar probleme în timpul configurării wireless sau al instalării driverelor, consultaţi capitolul de depanare (consultaţi "Depanare pentru reţeaua
wireless" la pagina 158).
• Vă recomandăm să configuraţi o parolă pentru punctele de acces. Dacă nu configuraţi nicio parolă pentru punctele de acces, acestea vor putea fi
accesate de orice dispozitiv compatibil, precum PC-uri, telefoane inteligente şi imprimante. Consultaţi ghidul de utilizare privind punctele de acces,
pentru informaţii despre configurarea parolei.
Tip conexiune
Cu punct de acces
Descriere şi referinţă
• Consultaţi "Setarea pe ecranul tactil" la pagina 145.
• Pentru utilizatorii de Windows, consultaţi "Punct de acces prin cablu USB (recomandat)" la pagina 148.
• Pentru utilizatorii de Mac, consultaţi "Punct de acces prin cablu USB (recomandat)" la pagina 151.
• Consultaţi "Utilizarea unui cablu de reţea" la pagina 153.
Fără punct de acces
Utilizarea modului Ad
Nu este disponibil
a
hoc
Utilizarea Wi-Fi Direct
Consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă" la pagina 156.
a. Modelul C2620 nu acceptă modul Ad hoc.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
144
Configurare reţea fără fir
14
Setarea pe ecranul tactil
Înainte de a începe, trebuie să cunoaşteţi numele (SSID) al reţelei fără fir şi
cheia reţelei, dacă este criptată. Aceste informaţii au fost setate la
instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveţi informaţii
despre mediul reţelei dumneavoastră fără fir, întrebaţi persoana care v-a
configurat reţeaua.
Reconectarea la reţea
Când conexiunea fără fir este pierdută, echipamentul încearcă automat
reconectarea la punctul de acces (router fără fir) utilizând adresa şi setările
conexiunii fără fir anterior utilizate.
Echipamentul se reconectează automat la reţeaua fără fir în
următoarele cazuri:
• Echipamentul este oprit şi pornit din nou.
Conectarea la o reţea
După realizarea conexiunii reţelei wireless, trebuie să instalaţi un driver
al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicaţie (consultaţi
"Instalarea driverului pentru reţea" la pagina 132).
1
Selectaţi
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > Wi-Fi Settings
pe ecranul tactil.
2
Selectaţi metoda de configurare dorită.
• Punctul de acces (routerul fără fir) este dezactivat şi activat din nou.
Revocarea procesului de conectare
Pentru a revoca conexiunea reţelei fără fir atunci când echipamentul se
conectează la reţeaua fără fir, apăsaţi şi eliberaţi
(Opreşte) de pe
panoul de control. Trebuie să aşteptaţi 2 minute pentru a vă reconecta
la reţeaua wireless.
•Search List (recomandat): Maşina va afişa o listă de reţele
disponibile din care să alegeţi. După ce este selectată o reţea,
imprimanta va solicita cheia de securitate corespunzătoare
acesteia.
•Custom: Din acest mod, utilizatorii pot furniza sau edita manual
propriul lor SSID sau pot alege opţiunea de securitate în detaliu.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
145
Configurare reţea fără fir
15
Utilizarea Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Dacă echipamentul dvs. şi un punct de acces (sau router wireless) acceptă
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), puteţi seta cu uşurinţă conexiunea
securizată fără fir.
• Dacă doriţi să utilizaţi reţeaua fără fir cu modul Infrastructură,
asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de la echipament. Utilizarea
butonului WPS (PBC) sau introducerea codului PIN de la computer,
pentru a vă conecta la punctul de acces (sau routerul fără fir),
variază în funcţie de punctul de acces (sau routerul fără fir) utilizat.
Consultaţi ghidul utilizatorului pentru punctul de acces (routerul fără
fir) utilizat.
• Când utilizaţi butonul WPS pentru a configura reţeaua wirelss, este
posibil ca setările de securitate să se modifice. Pentru a împiedica
acest lucru, blocaţi opţiunea WPS pentru setările actuale de
securitate ale reţelei wireless. Denumirea opţiunii poate să difere în
funcţie de punctul de acces (sau routerul wireless) pe care îl utilizaţi.
Elemente care trebuie pregătite
•
Verificaţi dacă punctul de acces (sau routerul fără fir) acceptă Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
•
Verificaţi dacă maşina dvs. acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Computer în reţea (doar modul PIN)
Alegerea tipului dvs.
Există două modalităţi disponibile de conectare a maşinii dvs. la o reţea
wireless utilizând WPS.
•
Metoda Push Button Configuration (PBC) vă permite să conectaţi
echipamentul la o reţea wireless prin activarea WPS de pe maşina
dumneavoastră şi apăsarea butonului WPS (PBC) de pe un punct de
acces care acceptă WPS (sau router wireless).
•
Metoda PIN (Personal Identification Number) vă ajută să conectaţi
echipamentul la o reţea fără fir introducând informaţiile de PIN furnizate
pentru un punct de acces care acceptă WPS (sau router wireless).
Setarea implicită din fabrică pentru maşina dvs. este modul PBC ,
recomandat pentru un mediu obişnuit de reţea wireless.
Conectarea în modul PBC
1
2
3
Selectaţi
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > WPS.
Selectaţi Connect via PBC.
Atingeţi OK atunci când apare fereastra de confirmare.
Apare fereastra de informare afişând procesul de conectare timp de
2 minute.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
146
Configurare reţea fără fir
4
Atingeţi butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără
fir).
4
Trebuie să introduceţi numărul PIN format din opt cifre, într-un
interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces
(sau routerul wireless).
Mesajele apar pe ecranul de afişare în ordinea de mai jos:
aConnecting: Echipamentul se conectează la punctul de acces
(routerul fără fir).
Mesajele apar pe ecranul de afişare în ordinea de mai jos:
bConnected: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua
fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.
aConnecting: echipamentul începe conectarea la reţeaua fără fir.
bConnected: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua
fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.
cAP SSID: după finalizarea procesului de conectare la o reţea fără
fir, informaţiile SSID ale AP sunt afişate pe ecran.
5
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
pe afişaj apare numărul PIN de opt cifre.
cAP SSID: după finalizarea procesului de conectare la o reţea fără
fir, informaţiile SSID ale AP sunt afişate pe ecran.
5
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
Conectarea în modul PIN
1
2
3
Selectaţi
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > WPS.
Selectaţi Connect via PIN.
Atingeţi OK atunci când apare fereastra de confirmare.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
147
Configurare reţea fără fir
16
Configurarea utilizând Windows
3
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Comandă rapidă pentru programul Samsung Easy Wireless Setup
fără CD: Dacă aţi instalat driverul imprimantei o dată, puteţi accesa
programul Samsung Easy Wireless Setup fără CD (consultaţi
"Accesare instrumente de gestionare" la pagina 218).
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
Punct de acces prin cablu USB (recomandat)
•Pentru Windows 8,
Elemente care trebuie pregătite
•
Punct de acces
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu USB
Crearea infrastructurii reţelei
1
2
Verificaţi dacă este conectat cablul USB la echipament.
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care reprezintă
unitatea CD-ROM şi faceţi clic OK.
Dacă apare fereastra pop-up „Atingeţi pentru a vedea ce se
întâmplă cu acest disc.”, faceţi clic pe fereastră şi selectaţi Run
Setup.exe.
4
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
5
Selectaţi Wireless din ecranul Printer Connection Type. Apoi,
faceţi clic pe Next.
Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
148
Configurare reţea fără fir
6
Din ecranul Are you setting up your printer for the first time?,
selectaţi Yes, I will set up my printer's wireless network. Apoi,
faceţi clic pe Next.
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la reţea, selectaţi No, My
printer is already connected to my network.
7
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.
Selectaţi numele (SSID) punctului de acces pe care doriţi să îl
utilizaţi şi faceţi clic pe Next.
Fereastra de securitate a reţelei fără fir apare atunci când punctul de
acces are setări de securitate.
Introduceţi parola de reţea pentru punctul de acces (sau router).
Dacă nu găsiţi numele reţelei pe care doriţi să o utilizaţi sau dacă doriţi
să setaţi manual configuraţia reţelei fără fir, faceţi clic pe Advanced
Setting.
• Enter the wireless Network Name: Introduceţi SSID-ul punctului
de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Operation Mode: selectaţi Infrastructure.
8
Când este afişată fereastra conexiunii reţelei, deconectaţi cablul de
reţea. Apoi, faceţi clic pe Next. Conexiunea cablului de reţea poate
interfera cu acţiunea de căutare a dispozitivelor fără fir.
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
fie sau să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a
datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectaţi această opţiune
pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA predistribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de
obicei parolă cheie pre-distribuită), care este configurată manual la
punctul de acces şi la fiecare din clienţii acestuia.
• Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
149
Configurare reţea fără fir
9
11
Dacă imprimanta dvs. acceptă funcţia Wi-Fi Direct iar aceasta este
dezactivată, va fi afişat ecranul său corespunzător.
Dacă doriţi activarea funcţiei Wi-Fi Direct, selectaţi caseta şi faceţi
clic pe Next. În caz contrar, faceţi clic doar pe Next.
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
17
Configurarea utilizând Mac
Elemente care trebuie pregătite
•
Punct de Acces
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea fără fir
•
Cablu USB
• Puteţi începe să instalaţi Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy
Printer Manager (consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina
156).
• Wi-Fi Direct Name: Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea
modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere.
• Password setting este şirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi
cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.
10
Când configurarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul
USB dintre computer şi echipament. Faceţi clic pe Next.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
150
Configurare reţea fără fir
Punct de acces prin cablu USB (recomandat)
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
2
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
3
8
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile echipamentului.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
9
10
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK (sau Install Software).
11
După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.
Selectaţi numele (SSID) punctului de acces pe care doriţi să îl
utilizaţi şi faceţi clic pe Next.
Selectaţi Configuration of Wireless network în Printer
Connection Type şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
•Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
151
Configurare reţea fără fir
Când setaţi manual configuraţia reţelei fără fir, faceţi clic pe Advanced
Setting.
12
Dacă imprimanta dvs. acceptă funcţia Wi-Fi Direct iar aceasta este
dezactivată, va fi afişat ecranul său corespunzător.
Dacă doriţi activarea funcţiei Wi-Fi Direct, selectaţi caseta şi faceţi
clic pe Next. În caz contrar, faceţi clic doar pe Next.
• Enter the wireless Network Name: Introduceţi SSID-ul punctului
de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Operation Mode: selectaţi Infrastructure.
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectaţi această opţiune
pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA predistribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de
obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la
punctul de acces şi la fiecare din clienţii acestuia.
• Encryption: Selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP, AES).
• Puteţi începe să instalaţi Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy
Printer Manager (consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina
156).
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
• Wi-Fi Direct Name: Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea
modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
• Password setting este şirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi
cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.
Fereastra de securitate a reţelei wireless apare atunci când punctul de
acces are setările de securitate activate.
Introduceţi parola de reţea pentru punctul de acces (sau router).
13
Când setările reţelei wireless au fost finalizate, deconectaţi cablul
USB dintre computer şi maşină.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
152
Configurare reţea fără fir
14
Configurarea reţelei wireless este finalizată. După terminarea
instalării, faceţi clic pe Quit.
După realizarea conexiunii reţelei wireless, trebuie să instalaţi un driver
al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicaţie (consultaţi
"Instalarea pentru Mac" la pagina 122).
Elemente care trebuie pregătite
•
Punct de acces
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu de reţea
18
Utilizarea unui cablu de reţea
Maşinile care nu acceptă portul de reţea nu vor putea utiliza această
funcţionalitate (consultaţi "Vedere din spate" la pagina 20).
Imprimarea unui raport de configurare a reţelei
Puteţi identifica setările pentru reţea ale echipamentului dvs. prin
imprimarea unui raport de configurare a reţelei.
Consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina 128.
Echipamentul dvs. este compatibil cu utilizarea în reţea. Pentru a permite
maşinii dvs. să funcţioneze în cadrul reţelei dvs., va trebui să efectuaţi
câteva proceduri de configurare.
• După realizarea conexiunii reţelei wireless, trebuie să instalaţi un
driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicaţie (consultaţi
"Instalarea driverului pentru reţea" la pagina 132).
• Consultaţi administratorul dvs. de reţea sau persoana care a
configurat reţeaua dvs. fără fir pentru informaţii cu privire la
configurarea reţelei.
Setarea IP utilizând programul SetIP (Windows)
Acest program este utilizat pentru setarea manuală a adresei IP de reţea a
maşinii dvs., utilizând adresa sa MAC pentru a comunica cu maşina.
Adresa MAC este un număr de serie hardware al interfeţei de reţea şi poate
fi găsită în Raportul de configurare a reţelei.
Consultaţi "Setarea adresei IP" la pagina 128.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
153
Configurare reţea fără fir
Configurarea reţelei fără fir a maşinii
4
Introduceţi ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login. Din motive de
securitate, vă recomandăm să schimbaţi parola implicită.
Înainte de a începe, trebuie să cunoaşteţi numele (SSID) al reţelei fără fir şi
cheia reţelei, dacă este criptată. Aceste informaţii au fost setate la
instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveţi informaţii
despre mediul reţelei dumneavoastră fără fir, întrebaţi persoana care v-a
configurat reţeaua.
5
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Network Settings.
Pentru a configura parametrii reţelei fără fir, puteţi să utilizaţi SyncThru™
Web Service.
6
Faceţi clic pe Wireless > Wizard.
•ID: admin
•Password: sec00000
Wizard vă va ajuta să realizaţi configuraţia reţelei fără fir. Totuşi, dacă
doriţi să setaţi direct reţeaua fără fir, selectaţi Custom.
Utilizarea SyncThru™ Web Service
Înainte de a începe configurarea parametrului reţelei fără fir, verificaţi
starea conexiunii cablului.
7
Selectaţi din listă un Network Name(SSID).
1
Asiguraţi-vă dacă este conectat cablul de reţea la echipament. În
caz contrar, conectaţi echipamentul cu un cablu standard de reţea.
2
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox
şi introduceţi noua adresă IP a maşinii dvs. în fereastra browserului.
•SSID: SSID (identificator set servicii) este un nume care identifică o
reţea fără fir; punctele de acces şi dispozitivele fără fir care
încearcă să se conecteze la o anumită reţea fără fir, trebuie să
utilizeze acelaşi SSID. SSID face diferenţa între literele mari şi
mici.
De exemplu,
•Operation Mode: Se referă la tipul conexiunilor fără fir.
-Ad-hoc: permite dispozitivelor fără fir să comunice direct între
ele într-un mediu peer-to-peer.
3
Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
-Infrastructure: permite dispozitivelor fără fir să comunice între
ele printr-un punct de acces.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
154
Configurare reţea fără fir
19
Dacă Operation Mode al reţelei dvs. este Infrastructure, selectaţi
SSID-ul punctului de acces. Dacă Operation Mode este Ad-hoc,
selectaţi SSID-ul echipamentului.
8
Dacă maşina dvs. este prevăzută cu afişaj, puteţi activa/dezactiva
funcţia Wi-Fi şi de la panoul de control, utilizând meniul Network.
Faceţi clic pe Next.
Dacă este afişată fereastra de setare a securităţii reţelei fără fir,
introduceţi parola înregistrată (parola de reţea) şi faceţi clic pe Next.
9
Activarea/dezactivarea reţelei Wi-Fi
Este afişată fereastra de confirmare, vă rugăm să verificaţi
configurarea reţelei fără fir. Dacă reţeaua este corect configurată,
faceţi clic pe Apply.
1
Verificaţi dacă este conectat cablul de reţea la echipament. În caz
contrar, conectaţi echipamentul cu un cablu standard de reţea.
2
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox
şi introduceţi noua adresă IP a echipamentului dvs. în fereastra
browserului.
Deconectarea cablului de reţea (standard sau de reţea). Echipamentul
dvs. ar trebui să înceapă apoi să comunice fără fir cu reţeaua. În cazul
modului ad-hoc, puteţi să utilizaţi simultan o reţea LAN fără fir şi una
LAN cu fir.
10
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
De exemplu,
3
Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
4
Introduceţi ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login. Din motive de
securitate, vă recomandăm să schimbaţi parola implicită.
•ID: admin
•Password: sec00000
5
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Network Settings.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
155
Configurare reţea fără fir
6
Faceţi clic pe Wireless > Custom.
Configurarea Wi-Fi Direct
Puteţi, de asemenea, să activaţi/dezactivaţi reţeaua Wi-Fi.
Puteţi activa funcţia Wi-Fi Direct prin una din următoarele metode.
20
Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare
mobilă
Wi-Fi Direct este o metodă de conectare de tip "peer-to-peer" uşor de
configurat, între imprimanta certificată Wi-Fi Direct şi un dispozitiv mobil,
care oferă o conexiune securizată şi o rată de transfer mai bună decât
modul ad hoc.
Cu Wi-Fi Direct vă puteţi conecta imprimanta la o reţea Wi-Fi Direct în timp
ce, concomitent, vă conectaţi la un punct de acces. De asemenea, puteţi
utiliza simultan o reţea cablată şi o reţea Wi-Fi Direct, astfel încât mai mulţi
utilizatori să poată accesa şi imprima documente atât prin Wi-Fi Direct cât
şi prin intermediul reţelei cablate.
• Nu vă puteţi conecta dispozitivul mobil la Internet prin intermediul
funcţiei Wi-Fi Direct a imprimantei.
• Lista cu protocoalele compatibile poate să difere în funcţie de
modelul dvs., reţelele Wi-Fi Direct NU suportă IPv6, filtrarea de
reţea, IPSec, WINS şi serviciile SLP.
• Numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate prin intermediul
Wi-Fi Direct este 3.
De la computerul conectat prin cablul USB
(recomandat)
După finalizarea instalării driverelor, poate fi utilizat Samsung Easy Printer
Manager pentru modificarea setărilor Wi-Fi Direct.
Samsung Easy Printer Manager este disponibil doar pentru utilizatorii
sistemelor de operare Windows şi Mac.
Din meniul Pornire selectaţi Programe sau Toate programele >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings
> Network.
•
Wi-Fi Direct ON/OFF: Selectaţi On pentru activare.
•
Device Name: Introduceţi numele imprimantei pentru a căuta
imprimanta dvs. într-o reţea wireless. Implicit, numele dispozitivului este
denumirea modelului.
•
IP Address: Introduceţi adresa IP a imprimantei. Această adresă IP
este utilizată doar pentru reţeaua locală nu şi pentru infrastructura
cablată sau reţeaua wireless. Recomandăm să utilizaţi adresa IP locală
implicită (adresa IP locală implicită a imprimantei pentru Wi-Fi Direct
este 192.168.3.1 )
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
156
Configurare reţea fără fir
•
•
Group Owner: Activaţi această opţiune pentru a aloca imprimanta
deţinătorului de grup Wi-Fi Direct. Group Owner se comportă similar
unui punct de acces wireless. Recomandăm activarea acestei opţiuni.
Network Password: Dacă imprimanta dvs. este Group Owner, este
necesar un Network Password pentru ca alte dispozitive mobile să se
conecteze la imprimanta dvs. Puteţi configura dvs. o parolă de reţea,
sau puteţi reţine acea parolă de reţea care este generată aleatoriu în
mod implicit.
Pentru utilizatorii sistemului de operare Linux, imprimaţi un raport
privind configurarea reţelei IP pentru a verifica rezultatul (consultaţi
"Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina 128).
Configurarea dispozitivului mobil
•
După setarea Wi-Fi Direct la imprimantă, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului mobil pe care îl utilizaţi pentru a-i seta funcţia
Wi-Fi Direct.
•
După configurarea Wi-Fi Direct, trebuie să descărcaţi aplicaţia pentru
imprimare din dispozitivul mobil (De exemplu: Samsung Mobile printer)
pentru a imprima de pe smarphone-ul dvs.
De pe maşină
1
Selectaţi
(Setup) > Network > Next > Wi-Fi > Wi-Fi Direct pe
ecranul tactil.
2
Selectaţi On pentru activare.
De la computerul conectat la reţea
Dacă imprimanta dvs. utilizează un cablu de reţea sau un punct de acces
wireless, puteţi activa şi configura Wi-Fi Direct din SyncThru™ Web
Service.
1
Accesaţi SyncThru™ Web Service şi selectaţi Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
2
Activaţi Wi-Fi Direct şi setaţi alte opţiuni.
• Atunci când aţi găsit imprimanta la care doriţi să vă conectaţi de pe
dispozitivul dvs. mobil, selectaţi imprimanta iar LED-ul acesteia va
lumina intermitent. Apăsaţi butonul WPS de pe imprimantă iar
aceasta se va conecta la dispozitivul dvs. mobil.
• Dacă dispozitivul dvs. mobil nu este compatibil Wi-Fi Direct, trebuie
să introduceţi cheia de reţea a unei imprimante, în loc să apăsaţi
butonul WPS.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
157
Configurare reţea fără fir
21
Depanare pentru reţeaua wireless
Probleme în timpul configurării sau instalării
driverului
Printers Not Found
•
Este posibil ca echipamentul dvs. să nu fie pornit. Porniţi computerul şi
echipamentul.
•
Cablul USB nu este conectat între computer şi echipament. Conectaţi
maşina la computer utilizând cablul USB.
•
Maşina nu acceptă reţeaua fără fir. Verificaţi ghidul utilizatorului
echipamentului inclus pe CD-ul cu software furnizat împreună cu
echipamentul dvs. şi pregătiţi un echipament de reţea fără fir.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Maşina nu poate găsi numele reţelei (SSID) pe care l-aţi selectat sau
tastat. Verificaţi numele reţelei (SSID) de la punctul de acces şi
reîncercaţi să vă conectaţi.
•
Punctul de acces nu este pornit. Porniţi punctul de acces.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
158
Configurare reţea fără fir
Connecting Failure - Invalid Security
•
Securitatea nu este configurată corespunzător. Verificaţi securitatea
configurată la punctul de acces şi la echipament.
Connecting Failure – General Connection Error
•
Computerul nu primeşte semnal de la maşină. Verificaţi cablul USB şi
alimentarea echipamentului.
Connecting Failure – Connected Wired Network
•
Echipamentul dvs. este conectat cu un cablu de reţea cablată.
Deconectaţi de la echipament cablul reţelei prin fir.
Dacă lucrarea de imprimare nu funcţionează în modul DHCP, cauza
problemei poate fi schimbarea automată a adresei IP. Comparaţi
adresa IP a produsului cu adresa IP a portului imprimantei.
Cum se compară:
1 Imprimaţi raportul cu informaţiile despre reţea ale imprimantei, apoi
verificaţi adresa IP (consultaţi"Imprimarea unui raport de configurare
a reţelei" la pagina 128).
2 Verificaţi adresa IP a portului imprimantei pe computerul dvs.
a Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
•Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Setări.
b Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
•Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control
> Hardware şi sunet > Imprimante.
Connecting Failure - Assigning the IP address
•
PC Connection Error
•
•Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi imprimante.
Opriţi şi porniţi alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără
fir) şi echipament.
Nu se poate realiza conexiunea dintre computer şi echipament cu
adresa configurată pentru reţea.
c
d
-Pentru mediul de reţea DHCP
Maşina primeşte automat adresa IP (DHCP) atunci când la
computer s-a configurat DHCP.
e
f
•Pentru Windows 7/ Windows 8, selectaţi Panou de control >
Dispozitive şi imprimante.
Faceţi clic dreapta pe pictograma maşinii.
Pentru Windows XP/2003/2008/Vista, apăsaţi pe Proprietăţi.
Pentru Windows 7/ Windows 8 sau Windows Server 2008 R2, din
meniurile contextuale, selectaţiPrinter properties.
Dacă elementul Proprietăţi imprimantă are semnul ► puteţi
selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta
selectată.
Faceţi clic pe fila Port.
Faceţi clic pe butonul Configurare port...
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
159
Configurare reţea fără fir
g Verificaţi dacă Nume imprimantă sau Adresă IP: este adresa IP de
pe Fişa configuraţiei de reţea.
3 Schimbaţi adresa IP a portului imprimantei dacă aceasta este diferită
de cea din raportul cu informaţii despre reţea.
Dacă doriţi să folosiţi CD-ul de instalre software pentru a schimba IPul portului, conectaţi-vă la o imprimantă din reţea. Apoi reconectaţi
adresa IP.
Alte probleme
Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o reţea, verificaţi
următoarele:
Pentru informaţii privind punctul de acces (sau routerul fără fir),
consultaţi ghidul utilizatorului aferent dispozitivului respectiv.
-Pentru mediul de reţea Static
Echipamentul utilizează adresa statică atunci când la computer s-a
configurat adresa statică.
De exemplu,
•
Computerul, punctul de acces (routerul fără fir) sau echipamentul nu
sunt conectate.
•
Verificaţi recepţia fără fir din vecinătatea echipamentului. Dacă routerul
se află la distanţă de echipament sau dacă există un obstacol, este
posibil să întâmpinaţi dificultăţi la recepţionarea semnalului.
•
Opriţi şi porniţi alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără
fir), echipament şi computer. Uneori, operaţiunea de oprire şi pornire a
alimentării poate reface comunicarea în reţea.
•
Verificaţi dacă software-ul paravanului de protecţie (V3 sau Norton)
blochează comunicarea.
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai
jos:
▪Adresă IP: 169.254.133.42
▪Mască de subreţea: 255.255.0.0
Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să fie ca mai
jos:
▪Adresă IP: 169.254.133.43
În cazul în care computerul şi echipamentul sunt conectate la o reţea
care nu poate fi găsită, e posibil ca software-ul firewall să blocheze
comunicarea. Consultaţi ghidul utilizatorului software-ului pentru a-l opri
şi reîncercaţi să căutaţi echipamentul.
▪Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subreţea
a computerului).
▪Poartă: 169.254.133.1
•
Verificaţi dacă adresa IP a echipamentului este corect alocată. Puteţi
verifica adresa IP prin imprimarea raportului de configurare a reţelei.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
160
Configurare reţea fără fir
•
•
Verificaţi dacă punctul de acces (routerul fără fir) are o securitate
configurată (parolă). Dacă are o parolă, consultaţi administratorul
punctului de acces (al routerului fără fir).
Verificaţi adresa IP a maşinii. Reinstalaţi driverul echipamentului şi
modificaţi setările pentru conectarea echipamentului în reţea. Datorită
caracteristicilor DHCP, adresa IP alocată se poate modifica dacă
echipamentul nu este utilizat un timp îndelungat sau dacă punctul de
acces este resetat.
Înregistraţi adresa MAC a produsului atunci când configuraţi serverul
DHCP la punctul de acces (sau la ruterul fără fir). Apoi puteţi folosi
întotdeauna adresa IP care este setată cu adresa MAC. Puteţi identifica
adresa MAC a maşinii dvs. prin imprimarea unui raport al configurării a
reţelei (consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la
pagina 128).
•
Verificaţi mediul fără fir. Este posibil să nu vă puteţi conecta la reţea în
mediul de infrastructură când trebuie să tastaţi informaţiile unui utilizator
înainte de conectarea la punctul de acces (sau ruterul fără fir).
•
Acest echipament este compatibil numai cu IEEE 802.11 b/g/n şi Wi-Fi.
Alte tipuri de comunicaţii fără fir (ex., Bluetooth) nu sunt acceptate.
•
La utilizarea modului ad hoc, pentru sisteme de operare precum
Windows Vista, e posibil să trebuiască să configuraţi setarea conexiunii
fără fir de fiecare dată când utilizaţi maşina fără fir.
•
Nu puteţi utiliza modul infrastructură şi modul ad hoc în acelaşi timp
pentru maşinile cu reţea fără fir Samsung.
•
Echipamentul se află în raza de acoperire a reţelei fără fir.
•
Echipamentul este poziţionat departe de obstacole care pot bloca
semnalul reţelei fără fir.
Îndepărtaţi obiectele mari de metal dintre punctul de acces (sau routerul
fără fir) şi echipament.
Asiguraţi-vă că echipamentul şi punctul de acces fără fir (sau routerul
fără fir) nu sunt separate de stâlpi, ziduri sau coloane de susţinere care
conţin metal sau beton.
•
Echipamentul este poziţionat la distanţă de dispozitive electronice care
pot interfera cu semnalul reţelei fără fir.
Multe dispozitive pot intra în interferenţă cu semnalul fără fir, inclusiv
cuptoarele cu microunde şi unele dispozitive Bluetooth.
•
Ori de câte ori configurarea punctului dvs. de acces (sau a ruterului fără
fir) se modifică, trebuie să efectuaţi din nou configurarea reţelei fără fir
a produsului.
•
Numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate prin intermediul WiFi Direct este 4.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
161
Samsung Mobile Print
22
23
Ce este Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print este o aplicaţie gratuită care permite utilizatorilor
să imprime fotografii, documente şi pagini web direct de pe smartphone sau
tabletă. Samsung Mobile Print nu este compatibil doar cu smartphone-ul
dvs. Android sau iOS, ci şi cu iPod Touch şi tableta PC. Aceasta
conectează dispozitivul dvs. mobil la o imprimantă Samsung conectată la
reţea sau la o imprimantă wireless prin intermediul unui punct de acces WiFi. Nu este necesară instalarea unui driver nou sau configurarea setărilor
reţelei – trebuie doar să instalaţi aplicaţia Samsung Mobile Print iar
aceasta va detecta automat imprimantele Samsung compatibile. Pe lângă
imprimarea de fotografii, pagini web şi documente PDF mai este suportată
şi funcţia de scanare. Dacă aveţi o imprimantă multifuncţională Samsung,
puteţi scana orice document în format JPG, PDF sau PNG pentru o
vizualizare rapidă şi facilă pe dispozitivul dvs. mobil.
Descărcarea Samsung Mobile Print
Pentru a descărca Samsung Mobile Print, accesaţi magazinul de aplicaţii
(Samsung Apps, Play Store, App Store) pe dispozitivul dvs. mobil şi căutaţi
“Samsung Mobile Print.” De asemenea, puteţi vizita iTunes pentru
dispozitive Apple pe computerul dvs.
24
SO mobil compatibil
•
SO Android 2,3 sau o versiune mai recentă
•
iOS 4.0 sau o versiune mai recentă
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
162
Utilizarea funcţiei NFC
Imprimanta NFC (Near Field Communication) vă permite să imprimaţi direct
de pe telefonul mobil doar prin menţinerea mobilului deasupra marcajului
NFC de pe imprimantă. Nu necesită instalarea unui driver de imprimare sau
conectarea la un punct de acces. Aveţi nevoie doar de un telefon mobil
compatibil cu NFC. Pentru a folosi această funcţie, aplicaţia Samsung
Mobile Print va trebui instalată pe telefonul dvs. mobil.
25
Cerinţe
•
• În funcţie de materialul din care este fabricată carcasa dispozitivului
mobil, este posibil ca recunoaşterea NFC să nu funcţioneze
corespunzător.
Doar sistemul de operare Android 4.1 sau o versiune mai recentă vor
activa automat funcţia Wi-Fi Direct pe dispozitivul dvs. mobil atunci
când activaţi funcţia NFC. Vă recomandăm să actualizaţi sistemul de
operare de pe dispozitivul mobil cu Android 4.1 sau o versiune mai
recentă pentru a putea utiliza funcţia NFC.
• În funcţie de dispozitivul mobil pe care îl folosiţi, este posibil ca viteza
de transmisie să difere.
• Această funcţie este disponibilă doar pentru modelul pe care se
găseşte marcajul NFC (consultaţi "Prezentarea generală a maşinii"
la pagina 18).
• Dacă folosiţi un alt capac sau o altă baterie decât cele cu care era
dotat dispozitivul mobil iniţial sau dacă folosiţi un capac/sticker
metalic funcţia NFC se poate bloca.
NFC şi Wi-Fi Direct activate şi aplicaţia Samsung Mobile Print instalată
pe un dispozitiv mobil cu sistem de operare Android 4.0 sau o versiune
mai recentă.
•
Imprimantă cu funcţia Wi-Fi Direct activată (consultaţi "Configurarea
Wi-Fi Direct" la pagina 156).
• În cazul în care comunicarea dintre dispozitivele NFC continuă să
eşueze
-Scoateţi carcasa sau capacul de pe dispozitivul mobil şi apoi
încercaţi din nou.
-Reinstalaţi bateria pe dispozitivul mobile şi apoi încercaţi din nou.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
163
Utilizarea funcţiei NFC
26
• În cazul anumitor dispozitive mobile este posibil ca marcajul NFC să
nu fie în partea din spate a dispozitivului. Verificaţi locaţia antenei
NFC de pe dispozitivul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului
NFC de pe imprimantă.
Imprimarea
1
Asiguraţi-vă că funcţiile NFC şi Wi-Fi Direct sunt activate pe
dispozitivul dvs. mobil şi funcţia Wi-Fi Direct este activată pe
imprimantă (consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare
mobilă" la pagina 156).
2
Apropiaţi antena NFC a dispozitivului mobil (localizată, de obicei, în
partea din spate a dispozitivului) deasupra marcajului NFC(
) de
pe imprimantă.
Aşteptaţi câteva secunde pentru pornirea aplicaţiei Samsung
Mobile Print.
• Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat,
introduceţi codul PIN schimbat, apoi apăsaţi OK. Urmaţi
instrucţiunile din ecranul aplicaţiei pentru a actualiza codul PIN.
• Dacă nu aveţi aplicaţia Samsung Mobile Print instalată pe
dispozitivul mobil, acesta se va conecta automat la pagina de
descărcare a aplicaţiei Samsung Mobile Print. Descărcaţi aplicaţia
şi reîncercaţi.
3
4
Selectaţi modul de imprimare.
Selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Dacă este nevoie, modificaţi opţiunea de imprimare apăsând
pictograma
.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
164
Utilizarea funcţiei NFC
5
Apropiaţi antena NFC a dispozitivului mobil (localizată, de obicei, în
partea din spate a dispozitivului) deasupra marcajului NFC(
) de
pe imprimantă.
Aşteptaţi câteva secunde până când dispozitivul mobil se
conectează la imprimantă.
27
Înregistrarea Google Cloud Printer
1
Asiguraţi-vă că funcţiile NFC şi Wi-Fi Direct sunt activate pe
dispozitivul dvs. mobil şi funcţia Wi-Fi Direct este activată pe
imprimantă (consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare
mobilă" la pagina 156).
2
Apropiaţi antena NFC a dispozitivului mobil (localizată, de obicei, în
partea din spate a dispozitivului) deasupra marcajului NFC(
) de
pe imprimantă.
Aşteptaţi câteva secunde pentru pornirea aplicaţiei Samsung
Mobile Print.
• În cazul anumitor dispozitive mobile este posibil ca marcajul NFC să
nu fie în partea din spate a dispozitivului. Verificaţi locaţia antenei
NFC de pe dispozitivul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului
NFC de pe imprimantă.
• Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat,
introduceţi codul PIN schimbat, apoi apăsaţi OK. Urmaţi
instrucţiunile din ecranul aplicaţiei pentru a actualiza codul PIN.
6
Imprimanta începe să imprime.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
165
Utilizarea funcţiei NFC
• În cazul anumitor dispozitive mobile este posibil ca marcajul NFC să
nu fie în partea din spate a dispozitivului. Verificaţi locaţia antenei
NFC de pe dispozitivul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului
NFC de pe imprimantă.
5
Apropiaţi antena NFC a dispozitivului mobil (localizată, de obicei, în
partea din spate a dispozitivului) deasupra marcajului NFC(
) de
pe imprimantă.
Aşteptaţi câteva secunde până când dispozitivul mobil se
conectează la imprimantă.
• Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat,
introduceţi codul PIN schimbat, apoi apăsaţi OK. Urmaţi
instrucţiunile din ecranul aplicaţiei pentru a actualiza codul PIN.
• Dacă nu aveţi aplicaţia Samsung Mobile Print instalată pe
dispozitivul mobil, acesta se va conecta automat la pagina de
descărcare a aplicaţiei Samsung Mobile Print. Descărcaţi aplicaţia
şi reîncercaţi.
3
4
Selectaţi pictograma cu starea dispozitivului.
Selectaţi Google Cloud Printer > Register Google Cloud Printer.
• În cazul anumitor dispozitive mobile este posibil ca marcajul NFC să
nu fie în partea din spate a dispozitivului. Verificaţi locaţia antenei
NFC de pe dispozitivul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului
NFC de pe imprimantă.
• Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat,
introduceţi codul PIN schimbat, apoi apăsaţi OK. Urmaţi
instrucţiunile din ecranul aplicaţiei pentru a actualiza codul PIN.
6
Confirmaţi imprimanta dvs. în fereastra pop-up.
Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud
Print™.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
166
AirPrint
Doar imprimantele care au certificare pentru AirPrint pot utiliza
funcţionalitatea AirPrint. Verificaţi dacă ambalajul imprimantei dvs. este
marcat cu certificarea pentru opţiunea AirPrint.
4
Introduceţi ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login. Tastaţi ID-ul şi
parola implicite de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
•ID: admin
•Password: sec00000
Prin ultima versiune de iOS, AirPrint vă permite să printaţi direct
de pe iPhone, iPad şi iPod touch prin wireless.
28
Configurarea AirPrint
5
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Settings > Network Settings.
6
Faceţi clic pe Raw TCP/IP, LPR, IPP sau mDNS .
Puteţi activa protocolul IPP sau mDNS.
Protocoalele Bonjour(mDNS) şi IPP sunt necesare pe echipamentul dvs.
pentru a putea utiliza funcţia AirPrint. Puteţi activa funcţia AirPrint prin una
din următoarele metode.
1
2
Verificaţi dacă echipamentul este conectat la reţea.
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox
şi introduceţi noua adresă IP a echipamentului dvs. în fereastra
browserului.
De exemplu,
3
Faceţi clic pe Login în partea dreapta-sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
167
AirPrint
29
Imprimarea cu ajutorul AirPrint
De exemplu, manualul iPad-ului oferă aceste instrucţiuni:
1
Deschideţi email-ul, fotografia, pagina web sau documentul pe care
doriţi să-l imprimaţi.
2
3
Atingeţi pictograma activă (
4
Atingeţi butonul Imprimare. Imprimaţi.
).
Selectaţi numele driverului imprimantei dvs. şi meniul opţiune
pentru configurare.
Revocarea lucrării de imprimare: Pentru a revoca lucrarea de
imprimare sau a vizualiza rezumatul imprimării, faceţi clic pe
pictograma centrului de imprimare (
) din zona de activităţi multiple.
Puteţi face clic pe Cancel în centrul de imprimare.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
168
Google Cloud Print™
Google Cloud Print™ este un serviciu care vă permite să imprimaţi pe o
imprimantă folosindu-vă smart-phone-ul, tableta sau orice alt dispozitiv
conectat la web. Este suficient să vă înregistraţi contul Google cu
imprimanta şi deja puteţi folosi serviciul Google Cloud Print™. Vă puteţi
imprima documentul sau e-mailul cu Chrome OS, browser Chrome sau o
aplicaţie Gmail™/ Google Docs™ nefiind nevoie să instalaţi driverul
imprimantei pe dispozitivul mobil. Consultaţi site-ul web Google (http://
www.google.com/cloudprint/learn/ sau http://support.google.com/
cloudprint) pentru informaţii suplimentare despre Google Cloud Print™.
Dacă mediul de reţea al imprimantei dvs. foloseşte un server proxy, va
trebui să configuraţi IP-ul şi numărul de port al serverului proxy din
Proxy Setting. Pentru mai multe informaţii contactaţi furnizorul de
service pentru reţea sau administratorul de reţea.
5
6
30
Pentru a folosi această funcţie, aplicaţia Samsung Mobile Print va
trebui instalată pe telefonul dvs. mobil.
1
Deschideţi aplicaţia Samsung Mobile Print de pe dispozitivul dvs.
mobil.
2
3
4
Selectaţi setarea dispozitivului.
Trebuie să vă autentificaţi ca administrator. Tastaţi ID-ul şi parola
implicite de mai jos.
•ID: admin
Înregistrarea contului dvs. Google cu imprimanta
Înregistrare de pe aplicaţia Samsung Mobile Print
Faceţi clic pe Register.
•Password: sec00000
7
Confirmaţi imprimanta dvs. în fereastra pop-up.
Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud
Print™.
Înregistrarea de pe un browser Chrome
• Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi conectată la o reţea cu fir
sau wireless care are acces la Internet.
• Trebuie să vă creaţi contul Google în prealabil.
Selectaţi Google Cloud Print.
Introduceţi numele şi descrierea imprimantei dvs.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
169
Google Cloud Print™
1
2
3
4
Deschideţi browserul Chrome.
Vizitaţi www.google.com.
8
9
Introduceţi adresa IP a imprimantei dvs. în câmpul de adresă şi
apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
Faceţi clic pe Login din colţul din dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
6
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID şi
Password implicită de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
•ID: admin
•Password: sec00000
Faceţi clic pe Register.
Se va afişa o fereastră pop-up de confirmare.
Autentificaţi-vă pe website-ul Google cu adresa dvs. de Gmail™.
5
Introduceţi numele şi descrierea imprimantei dvs.
Dacă setaţi browserul să blocheze ferestrele pop-up, fereastra de
confirmare nu se va afişa. Permiteţi site-ului să afişeze ferestrele popup.
10
11
Faceţi clic pe Finish printer registration.
Faceţi clic pe Manage your printers.
Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud
Print™.
Dispozitivele care pot fi utilizate cu Google Cloud Print™ vor apărea
în listă.
Dacă mediul de reţea foloseşte un server proxy, trebuie să configuraţi
IP-ul şi numărul de port al acestuia din Settings > Network Settings >
Google Cloud Print > Proxy Setting. Contactaţi-vă furnizorul de
service pentru reţea sau administratorul de reţea pentru mai multe
informaţii.
7
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
170
Google Cloud Print™
31
Înregistrarea contului dvs. Google cu imprimanta
6
Faceţi clic pe Finish.
Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud
Print™.
Înregistrare de pe aplicaţia Samsung Mobile Print
Înregistrarea de pe un browser Chrome
Pentru a folosi această funcţie, aplicaţia Samsung Mobile Print va
trebui instalată pe telefonul dvs. mobil.
1
Deschideţi aplicaţia Samsung Mobile Print de pe dispozitivul dvs.
mobil.
2
3
4
Selectaţi setarea dispozitivului.
Selectaţi Google Cloud Print.
Introduceţi numele şi descrierea imprimantei dvs.
Dacă mediul de reţea foloseşte un server proxy, va trebui să configuraţi
IP-ul şi numărul de port al serverului proxy din Proxy Setting. Pentru
mai multe informaţii contactaţi furnizorul de service pentru reţea sau
administratorul de reţea.
5
• Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi conectată la o reţea cu fir
sau wireless care are acces la Internet.
• Trebuie să vă creaţi contul Google în prealabil.
1
2
3
4
Deschideţi browserul Chrome.
5
Faceţi clic pe Login din colţul din dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
Vizitaţi www.google.com.
Autentificaţi-vă pe website-ul Google cu adresa dvs. de Gmail™.
Introduceţi adresa IP a imprimantei dvs. în câmpul de adresă şi
apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
Faceţi clic pe Register.
Confirmaţi imprimanta dvs. în fereastra pop-up.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
171
Google Cloud Print™
6
10
11
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID şi
Password implicită de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
Dispozitivele care pot fi utilizate cu Google Cloud Print™ vor apărea
în listă.
•Password: sec00000
7
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Introduceţi denumirea şi descrierea imprimantei dvs.
Faceţi clic pe Manage your printers.
Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud
Print™.
•ID: admin
Dacă mediul de reţea foloseşte un server proxy, trebuie să configuraţi
IP-ul şi numărul de port al acestuia din Settings > Network Settings >
Google Cloud Print > Proxy Setting. Contactaţi-vă furnizorul de
service pentru reţea sau administratorul de reţea pentru mai multe
informaţii.
Faceţi clic pe Finish printer registration.
32
Imprimarea cu Google Cloud Print™
Procedura de imprimare variază, în funcţie de aplicaţia sau de dispozitivul
pe care îl utilizaţi. Puteţi consulta lista de aplicaţii care acceptă serviciul
Google Cloud Print™.
Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi conectată la o reţea cu fir sau
wireless care are acces la Internet.
Faceţi clic pe Register.
Se va afişa o fereastră pop-up de confirmare.
Dacă setaţi browserul să blocheze ferestrele pop-up, fereastra de
confirmare nu se va afişa. Permiteţi site-ului să afişeze ferestrele popup.
Imprimarea dintr-o aplicaţie de pe dispozitivul
mobil
Paşii următori sunt un exemplu de folosire a aplicaţiei Google Docs™ de pe
telefonul mobil Android.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
172
Google Cloud Print™
1
Instalaţi aplicaţia Cloud Print pe dispozitivul dvs. mobil.
Dacă nu aveţi aplicaţia , o puteţi descărca dintr-un magazin de aplicaţii
cum ar fi Android Market sau App Store.
2
3
4
5
6
7
4
5
6
Faceţi clic pe Imprimare. Se va afişa o nouă filă pentru imprimare.
Selectaţi Print with Google Cloud Print.
Faceţi clic pe butonul Imprimare.
Accesaţi aplicaţia Google Docs™ de pe dispozitivul dvs. mobil.
Apăsaţi pe butonul (
) în documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Apăsaţi pe butonul pentru expediere (
Apăsaţi butonul Cloud Print (
).
).
Setaţi opţiunile de imprimare dorite.
Apăsaţi Click here to Print.
Imprimarea de pe un browser Chrome
Paşii următori sunt un exemplu de folosire a browserului Chrome.
1
2
3
Rulaţi Chrome.
Deschideţi documentul sau e-mailul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Faceţi clic pe pictograma cheie (
browser-ului.
) din colţul dreapta-sus al
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
173
3. Meniuri utile pentru
setări
Acest capitol explică cum să răsfoiţi starea curentă a maşinii dvs. şi metoda de setare pentru configurarea
avansată a maşinii.
• Information
175
• Layout
176
• Paper
177
• Graphic
178
• System Setup
179
• Emulation
182
• Network
183
• Admin Setup
185
• Eco
186
• Direct USB
187
• Job Status
188
• Counter
189
• Help
190
Information
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
Element
(Information) pe ecranul tactil.
Descriere
Configuration
Este imprimat un raport despre configurarea
generală a maşinii.
Demo Page
Este imprimată pagina de probă pentru a verifica
dacă maşina imprimă corespunzător sau nu.
Help List
Imprimă harta meniului care arată dispunerea şi
setările curente ale acestei maşini.
Network
Configuration
Este imprimat un raport despre configuraţia de reţea
actuală a maşinii.
Supplies
Information
Imprimă pagina cu informaţiile despre consumabile.
Job Reports
Usage Counter: Este imprimată o pagină privind
utilizarea. Pagina de utilizare afişează numărul total
de pagini imprimate.
Font List
• PCL Font: Este imprimată lista cu fonturile PCL.
• PS Font: Este imprimată lista cu fonturile PS.
3. Meniuri utile pentru setări
175
Layout
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Element
Descriere
• Common Margin: Setează marginea pentru fiecare
latură a hârtiei.
Margin
• MP Tray: Sunt setate marginile hârtiei în tava
multifuncţională.
• Tray X: Sunt setate marginile pentru tăvile de hârtie.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
• Emulation Margin: Sunt setate marginile hârtiei
pentru emularea paginii imprimate.
•
Pentru a imprima pe ambele feţe ale hârtiei, alegeţi
marginea de legare.
Selectaţi
(Setup) > Layout pe ecranul tactil.
Element
• Off: Este dezactivată această opţiune.
Descriere
• Long Edge
Este selectată direcţia de imprimare a informaţiilor pe o
pagină.
• Portrait
Duplex
• Short Edge
Orientation
• Landscape
3. Meniuri utile pentru setări
176
Paper
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Element
Descriere
Tray Confirmation
Activează mesajul de confirmare al tăvii. Dacă
deschideţi şi închideţi o tavă, va fi afişată o fereastră
unde veţi fi întrebaţi dacă doriţi setarea dimensiunii şi
tipului hârtiei pentru tava deschisă.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
(Setup) > Paper pe ecranul tactil.
Element
Copies
MP Tray / Tray X
Descriere
Selectează numărul de copii.
• Paper Size: Este selectată dimensiunea implicită a
hârtiei.
• Paper Type: Este selectat tipul hârtiei încărcate în
prezent în tavă.
Este setată tava implicită de hârtie de utilizat.
Paper Source
Auto: Identifică automat tava cu hârtia care
are aceeaşi dimensiune cu un original.
3. Meniuri utile pentru setări
177
Graphic
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu
apară pe afişaj.
Element
Auto CR
Descriere
Vă permite să adăugaţi necesarul retur de car la
fiecare trecere la linia următoare, ceea ce este
folositor utilizatorilor de Unix sau DOS.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
Element
(Setup) > Graphic pe ecranul tactil.
Descriere
Resolution
Este specificat numărul de puncte imprimate pe un ţol
(dpi). Cu cât setarea este mai mare, cu atât sunt
imprimate mai clar caracterele şi imaginile.
Clear Text
Textul imprimat este mai întunecat decât pe un
document obişnuit.
Edge Enhance
Permite utilizatorului să intensifice claritatea textului şi
a elementelor grafice pentru a îmbunătăţi lizibilitatea.
Trapping
Reduce spaţiul alb cauzat de alinierea greşită a
canalelor de culori în modul de imprimare color. De
asemenea, pe alte culori va fi supraimprimat text
negru.
Screen
Această opţiune vă permite să selectaţi opţiuni pentru
a converti o imagine cu ton continuu într-o imagine
binară imprimabilă.
3. Meniuri utile pentru setări
178
System Setup
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
Element
• CLR Empty Msg.: Această opţiune apare doar
atunci când cartuşul tonerului este gol.
• Supplies Info.: Vă permite să verificaţi câte
pagini au fost printate şi cât toner a mai rămas în
cartuş.
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
(Setup) > System sau Tray Behavior pe ecranul tactil.
Maintenance
Element
Descriere
Date & Time
Sunt setate data şi ora.
Date Format
Setează formatul datei.
Clock Mode
Este selectat formatul pentru afişarea orei, între 12
ore şi 24 ore.
Language
Este setată limba pentru textul care apare pe afişajul
panoului de control.
Descriere
• Toner Low Alert: Dacă tonerul din cartuş s-a
epuizat, apare un mesaj care informează
utilizatorul că trebuie să schimbe cartuşul de
toner. Puteţi să setaţi ca acest mesaj să apară
sau nu.
• Imaging Unit Low Alert: Personalizează nivelul
pentru alertă în cazul în care unitatea de
procesare a imaginii are un nivel redus sau este
goală.
• Toner Save: Prin activarea acestui mod se
măreşte durata de viaţă a cartuşului de toner şi
se reduce costul pe pagină comparativ cu cel
avut în modul normal, dar scade calitatea
imprimării.
• Image Mgr.: Vă permite să ajustaţi densitatea.
Default Paper Size
Puteţi seta dimensiunea implicită a hârtiei.
Skip Blank Pages
Imprimanta detectează datele imprimării de la
computer indiferent dacă o pagină este goală sau
nu. Puteţi seta să imprimaţi sau să treceţi peste
pagina goală.
3. Meniuri utile pentru setări
179
System Setup
Element
Power Save
Wakeup Event
Descriere
Este setată durata de aşteptare a maşinii înainte să
treacă în modul de economisire a energiei.
Când maşina nu primeşte date o perioadă
îndelungată de timp, consumul de energie este
redus în mod automat.
Element
Descriere
Altitude Adjustment
Optimizează calitatea imprimării conform cu
altitudinea maşinii (consultaţi "Reglarea altitudinii" la
pagina 192).
Vapor Mode
Când această opţiune este On, puteţi reactiva
echipamentul din modul de economisire a energiei
în următoarele moduri:
• Încărcând hârtie în tavă.
• Deschizând sau închizând capacul frontal.
• Trăgând afară o tavă sau împingând-o înăuntru.
• On: Activează modul vapor.
• Off: Dezactivează modul vapor.
• Auto: Intră automat în modul vapor în funcţie de
timp în medii cu umiditate crescută.
Opreşte automat alimentarea atunci când
echipamentul s-a aflat în modul de economisire a
energiei setat în Auto Power Off > On > Timeout.
Activarea opţiunii Vapor Mode poate încetini
viteza de imprimare.
• Pentru a reporni echipamentul, apăsaţi pe
butonul
Auto Power Off
(Alimentare) de pe panoul de
control (asiguraţi-vă că este activat
comutatorul de alimentare).
Paper Stacking
• Dacă rulaţi driverul de imprimantă sau
Samsung Easy Printer Manager, durata
de timp se va extinde în mod automat.
• În timp ce echipamentul este conectat la
reţea sau este în curs de imprimare a unei
lucrări, opţiunea Auto Power Off nu
funcţionează.
Puteţi reduce cantitatea de vapori de apă produsă în
timpul imprimării.
Humidity
Dacă utilizaţi aparatul într-un mediu cu umiditate
ridicată sau dacă utilizaţi un suport de imprimare
umed din cauza umidităţii ridicate, colile imprimate
din tava de ieşire s-ar putea să fie ondulate şi să nu
se stivuiască corect. În acest caz, puteţi seta maşina
să utilizeze această funcţie pentru care va face
colile imprimate să fie ferm stivuite. Însă, utilizarea
acestei funcţii va reduce viteza de imprimare.
Optimizează calitatea imprimării conform umidităţii
din mediu.
3. Meniuri utile pentru setări
180
System Setup
Element
Descriere
Job Timeout
Când nu are loc nicio acţiune o anumită perioadă de
timp, maşina revocă lucrarea curentă. Puteţi seta
timpul cât maşina va fi în aşteptare înainte de
revocarea lucrării.
File Policy
Dacă în memorie există deja acelaşi nume atunci
când introduceţi un nume nou pentru fişier, puteţi să
îl redenumiţi sau să îl suprascrieţi.
Held Job Timeout
Element
Determină dacă maşina va continua sau nu
imprimarea atunci când detectează că hârtia nu se
potriveşte. De exemplu, dacă ambele tăvi, 1
respectiv 2, sunt alimentate cu hârtie de aceeaşi
dimensiune, echipamentul va imprima automat din
tava 2 după ce tava 1 rămâne fără hârtie.
Auto Tray Switch
Această opţiune nu apare dacă aţi selectat
Auto pentru Paper Source din driverul
imprimantei.
Puteţi seta perioada de menţinere a opririi
temporare a lucrării.
Import Setting
Importă pe maşină datele stocate pe un stick de
memorie USB (consultaţi "Copierea de siguranţă a
datelor" la pagina 50).
Export Setting
Sunt exportate datele stocate pe imprimantă pe un
stick de memorie USB (consultaţi "Restabilirea
datelor" la pagina 51).
Auto Continue
Este determinat dacă maşina continuă imprimarea
atunci când detectează că hârtia nu se potriveşte cu
setările selectate.
• 0 Sec: Această opţiune vă permite să continuaţi
imprimarea atunci când dimensiunea setată a
hârtiei nu se potriveşte cu hârtia din tavă.
• 30 Sec: Dacă survine o nepotrivire a hârtiei, se
va afişa un mesaj de eroare. Maşina aşteaptă
aproximativ 30 de secunde, apoi şterge automat
mesajul şi continuă imprimarea.
• Off: Dacă hârtia nu este potrivită, maşina
aşteaptă până când introduceţi tipul corect de
hârtie.
Descriere
Paper Substitution
Înlocuieşte automat dimensiunea hârtiei pentru
driverul imprimantei, pentru a preveni nepotrivirea
între Letter şi A4. De exemplu, dacă aveţi hârtie A4
în tavă dar aţi setat dimensiunea hârtiei pe Letter în
driverul imprimantei, maşina va imprima pe hârtie
A4 şi viceversa.
Tray Protection
Decide să utilizeze sau nu funcţia Auto Tray Switch
pentru o anumită tavă. De exemplu, dacă setaţi tava
1 pe pornit, atunci tava 1 este exclusă în timpul
comutării tăvilor.
Tray Mode
• Dynamic: Dacă deschideţi sau închideţi tava
atunci când apare o nepotrivire de hârtie, setările
hârtiei (dimensiunea şi tipul) pentru acea tavă se
modifică automat la setările necesare pentru
respectiva lucrare. (Când deschideţi şi închideţi
tava în modul Dynamic, maşina crede că hârtia
din tavă a fost înlocuită cu hârtie de aceeaşi
dimensiune şi tip necesare pentru lucrare.)
• Static: Setările pentru tavă nu se modifică atunci
când deschideţi şi închideţi tava.
3. Meniuri utile pentru setări
181
Emulation
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
Element
(Setup) > Emulation pe ecranul tactil.
Descriere
Emulation Type
Limba în care este setată maşina defineşte modul în
care computerul comunică cu maşina.
Setup
Stabileşte setările detaliate pentru tipul de emulare
ales.
3. Meniuri utile pentru setări
182
Network
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
Option
Este selectat protocolul corespunzător şi sunt
configuraţi parametrii pentru utilizarea mediului de
reţea (consultaţi "Setarea adresei IP" la pagina 128).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
TCP/IP (IPv4)
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
(Setup) > Network pe ecranul tactil.
Puteţi utiliza, de asemenea, această funcţie din SyncThru™ Web
Service. Deschideţi browser-ul Web de pe computerul conectat în reţea
şi tastaţi adresa IP a echipamentului dumneavoastră. Când se
deschide SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe Settings > Network
Settings (consultaţi "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina
223).
Descriere
TCP/IP (IPv6)
Trebuie setaţi numeroşi parametri. Dacă nu
sunteţi siguri în această privinţă, nu efectuaţi
nicio operaţiune sau apelaţi la administratorul
de reţea.
Selectaţi această opţiune pentru a utiliza mediul de
reţea prin intermediul IPv6 (consultaţi "Configurarea
IPv6" la pagina 140).
Configuraţi portul ethernet şi viteza de transmitere a
reţelei.
Ethernet
După schimbarea acestei opţiuni opriţi şi
porniţi alimentarea.
802.1x
Puteţi selecta autentificarea utilizatorului pentru a
comunica în reţea. Pentru informaţii detaliate,
consultaţi administratorul de reţea.
Wi-Fi
Selectaţi această opţiune pentru a utiliza reţeaua fără
fir (consultaţi "Configurare reţea fără fir" la pagina
143).
3. Meniuri utile pentru setări
183
Network
Option
Descriere
Option
Puteţi activa sau dezactiva următoarele protocoale.
• HTTP: Puteţi alege dacă să folosiţi sau nu opţiunea
SyncThru™ Web Service.
Network
Configuration
• WINS: Puteţi configura serverul WINS. WINS
(Windows Internet Name Service) este utilizat în
sistemul de operare Windows.
• SNMPv1/v2: Trebuie să activaţi această opţiune
pentru a utiliza protocolul SNMP V1/V2.
Administratorii pot utiliza SNMP pentru a
monitoriza şi a gestiona echipamentele din reţea.
Descriere
Această listă prezintă informaţii despre conexiunea şi
configuraţia de reţea a echipamentului (consultaţi
"Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la
pagina 153).
Reface setările de reţea la valorile implicite.
Clear Settings
Opriţi şi porniţi echipamentul.
• UPnP(SSDP): Trebuie să activaţi această opţiune
pentru a utiliza protocolul UPnP(SSDP).
Protocol
Management
• mDNS: Trebuie să activaţi această opţiune pentru
a utiliza protocolul MDNS (Multicast Domain Name
System).
• SetIP: Trebuie să activaţi această opţiune pentru a
utiliza protocolul SetIP.
• SLP: Puteţi configura setările SLP (Service
Location Protocol). Acest protocol permite
aplicaţiilor gazdă să caute servicii într-o reţea
locală fără o configurare prealabilă.
După schimbarea acestei opţiuni opriţi şi
porniţi alimentarea.
3. Meniuri utile pentru setări
184
Admin Setup
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Element
Stamp
• Pentru a accesa acest meniu, trebuie să introduceţi o parolă. Parola
implicită este sec00000.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
Element
(Setup) > Admin Setup pe ecranul tactil.
User Access
Control
Puteţi utiliza această caracteristică şi din
aplicaţia SyncThru™ Web Service. Deschideţi
browser-ul Web de pe computerul conectat în
reţea şi tastaţi adresa IP a echipamentului
dumneavoastră. Când se deschide aplicaţia
SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe fila
Security > User Access Control.
Puteţi aplica funcţia de marcare.
• Stamp Activate: Puteţi activa funcţia de marcare.
• Item: Puteţi selecta elementele de imprimat pe
document, elemente precum oră, dată, etc.
• Opacity: Puteţi selecta gradul de transparenţă al
mărcii.
• Position: Este setată poziţia mărcii.
Change Admin
Password
Modifică parola maşinii pentru a accesa Admin Setup.
Firmware
Upgrade
Pentru a avea cea mai recentă versiune de firmware,
selectaţi opţiunea "On" şi apoi descărcaţi fişierul
firmware.
Image Overwrite
Puteţi seta echipamentul să suprascrie datele stocate
în memorie. Echipamentul suprascrie datele cu
structuri diferite, eliminând astfel posibilitatea de
recuperare.
Application
Puteţi instala sau dezinstala aplicaţii.
• Application Management: Puteţi dezinstala sau
activa/dezactiva aplicaţii instalate.
• Install New Application: Puteţi instala o nouă
aplicaţie de pe un dispozitiv USB.
Descriere
Puteţi controla accesul utilizatorilor la un anumit
echipament. Puteţi atribui niveluri diferite de
permisiune în utilizarea echipamentului pentru fiecare
utilizator în parte.
Descriere
BYOD
Connection
Specifică dacă utilizatorii pot sau nu conecta
dispozitive personale la aparat. Caracteristica BYOD
(Bring You Own Device) permite utilizatorilor să se
conecteze la aparat cu ajutorul dispozitivelor personale
(laptopuri, tablete sau smartphone-uri) pentru a
imprima documente.
3. Meniuri utile pentru setări
185
Eco
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
Element
Eco-On/Eco-Off
(Eco) pe ecranul tactil.
Descriere
Vizualizaţi mod eco actual şi modificaţi opţiunile pornit/
oprit.
Configuraţi setările de economisire şi modificaţi setările
implicite.
Settings
• Default Mode: Selectaţi această opţiune pentru a
activa sau dezactiva modul implicit.
• Feature Configuration: Selectaţi modul Default
sau modul Custom. Dacă selectaţi modul Custom,
puteţi configura setările pentru modul Eco.
3. Meniuri utile pentru setări
186
Direct USB
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
Element
(Direct USB) pe ecranul tactil.
Descriere
Print From
Selectaţi un fişier pentru printare.
File Manage
Selectaţi un fişier pentru ştergere. Puteţi formata
dispozitivul USB.
Show Space
Afişează spaţiul rămas disponibil.
3. Meniuri utile pentru setări
187
Job Status
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
Element
(Job Status) pe ecranul tactil.
Descriere
Current Job
Afişează lista lucrărilor în execuţie şi a celor în
aşteptare.
Secure Job
Afişează lista cu lucrări care sunt securizate pe disc
Stored Job
Afişează lista cu lucrări care sunt stocate pe disc.
Complete Job
Afişează lista lucrărilor finalizate.
3. Meniuri utile pentru setări
188
Counter
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
Element
Total Printed
(Counter) pe ecranul tactil.
Descriere
Afişează numărul de pagini imprimate.
3. Meniuri utile pentru setări
189
Help
• Puteţi verifica funcţionalităţile disponibile pentru fiecare model în
Ghidul de bază (consultaţi "Prezentare generală a meniurilor" la
pagina 27).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj.
Pentru a modifica opţiunile meniului:
•
Selectaţi
(Help) pe ecranul tactil.
Element
Descriere
Basic Taskflow
Afişează metoda de bază pentru începerea lucrării.
Troubleshooting
Afişează informaţii privind depanarea.
3. Meniuri utile pentru setări
190
4. Caracteristici speciale
În acest capitol sunt explicate caracteristicile speciale de imprimare.
• Reglarea altitudinii
192
• Înţelegerea modului de funcţionare a tastaturii popup
193
• Caracteristici imprimare
194
• Folosirea programuluiDirect Printing Utility
209
• Imprimare Mac
211
• Imprimare pe Linux
213
• Imprimare Unix
214
• Utilizarea caracteristicilor dispozitivului opţional 216
Procedurile din acest capitol sunt bazate, în principal, pe Windows 7.
Reglarea altitudinii
Calitatea imprimării este influenţată de presiunea atmosferică, determinată
de înălţimea faţă de nivelul mării la care se află echipamentul. Următoarele
informaţii vă vor ghida în legătură cu modul de setare a maşinii pentru o
calitate optimă a imprimării.
Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificaţi altitudinea la care vă aflaţi.
• Dacă imprimanta dvs. este conectată la reţea, puteţi seta altitudinea
cu ajutorul SyncThru™ Web Service (consultaţi "Utilizarea
SyncThru™ Web Service" la pagina 223).
• Puteţi seta altitudinea şi din opţiunea System de pe afişajul maşinii
(consultaţi "Setări de bază ale maşinii" la pagina 31).
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
1
2
3
4
High 3
High 2
High 1
Normal
Puteţi seta valoarea altitudinii utilizând opţiunea Device Settings din
programul Samsung Easy Printer Manager.
Pentru utilizatorii de Windows şi Mac, se setează din Samsung Easy
Printer Manager >
(Comutare la modul avansat) > Device Settings,
consultaţi "Device Settings" la pagina 229.
4. Caracteristici speciale
192
Înţelegerea modului de funcţionare a tastaturii pop-up
• Această funcţionalitate este disponibilă doar pentru modelele cu
ecran tactil.
• Unele dintre următoarele taste pot să nu apară, în funcţie de lucrarea
pe care o faceţi.
Nr.
1
2
Puteţi introduce caractere alfabetice, cifre, diacritice sau simboluri speciale
folosind tastatura de pe ecranul iniţial. Această tastatură este dispusă
anume la fel ca o tastatură normală aşa încât să faciliteze utilizarea.
Atingeţi zona în care trebuie să introduceţi caractere alfabetice, cifre,
diacritice sau simboluri speciale, iar tastatura va apărea pe ecran.
3
4
5
Tastă
Descriere
Mută cursorul între caractere în zona de introducere.
Comută între majuscule şi litere mici.
Revine la meniul imediat superior.
şterge caractere în zona de introducere.
şterge toate caracterele din zona de introducere.
4
6
3
7
5
2
8
6
9
1
7
9
Comută de la tastatura alfanumerică la tastatura cu cifre
sau simboluri speciale.
Salvează şi închide rezultatul introducerii.
Comută la caractere diacritice.
Inserează un spaţiu gol între caractere. Puteţi insera de
asemenea o pauză.
8
4. Caracteristici speciale
193
Caracteristici imprimare
• Pentru funcţii elementare de imprimare, consultaţi Ghidul de bază
(consultaţi "Noţiuni de bază despre imprimare" la pagina 44).
4
Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, selectaţi
Preferinţe imprimare.
Pentru Windows 7/8 sau Windows Server 2008 R2, din meniurile
contextuale, selectaţi Preferinţe imprimare.
• Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de
model sau de elementele opţionale (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 8).
Dacă Preferinţe imprimare prezintă marcajul ?, puteţi selecta alte
drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.
1
Modificarea setărilor implicite de imprimare
1
Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
•Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Setări.
2
Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
5
6
Modificaţi setările în fiecare filă.
Faceţi clic pe OK.
Dacă doriţi să modificaţi setările pentru fiecare lucrare de imprimare,
modificaţi-le în Preferinţe imprimare.
•Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control >
Hardware şi sunet > Imprimante.
•Pentru Windows 7/8, selectaţi Panou de control > Dispozitive şi
imprimante.
•Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi imprimante.
3
Faceţi clic dreapta pe echipamentul dvs.
4. Caracteristici speciale
194
Caracteristici imprimare
2
3
Setarea maşinii dvs. ca echipament implicit
1
Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
•Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Setări.
2
Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
•Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control >
Hardware şi sunet > Imprimante.
•Pentru Windows 7/8, selectaţi Panou de control > Dispozitive şi
imprimante.
•Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi imprimante.
3
4
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Driver imprimantă XPS: utilizat pentru a tipări în formatul de fişiere
XPS.
• Consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8.
• Dreiverul de imprimant XPS poate fi instalat numai pe Windows
Vista OS sau o versiune ulterioară.
• Instalaţi memorie opţională când lucrarea XPS nu se tipăreşte
deoarece imprimanta nu dispune de memorie liberă.
• Pentru modelele care asigură driverul XPS de pe site-ul web
Samsung, http://www.samsung.com > găsiţi produsul > Asistenţă
sau descărcări.
Selectaţi maşina dvs.
Imprimarea într-un fişier (PRN)
Faceţi clic dreapta pe maşina dvs. şi selectaţi Setare ca imprimantă
implicită.
În anumite cazuri, veţi dori să salvaţi datele de imprimare într-un fişier.
Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, dacă opţiunea
Setare ca imprimantă implicită prezintă marcajul ►, puteţi selecta
alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.
4. Caracteristici speciale
195
Caracteristici imprimare
1
Bifaţi caseta Imprimare la fişier din fereastra Imprimare.
Înţelegerea caracteristicilor speciale ale
imprimantei
Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.
Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei, oferite de driverul
imprimantei, faceţi clic pe Proprietăţi sau Preferinţe în ferestra Imprimare
a aplicaţiei, pentru a modifica setările de imprimare. Numele maşinii, care
apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în funcţie de
maşina utilizată.
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu
apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru
maşina dvs.
2
3
Faceţi clic pe Imprimare.
Tastaţi calea de destinaţie şi numele fişierului şi apoi faceţi clic pe
OK.
• Selectaţi meniul Help sau faceţi clic pe butonul
din fereastră sau
apăsaţi F1 pe tastatură şi faceţi clic pe orice opţiune despre care
doriţi să aflaţi mai multe informaţii (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la
pagina 46).
De exemplu, c:\Temp\file name.
Dacă tastaţi doar numele fişierului, acesta este salvat automat în
Documentele mele, Documente şi setări, sau Utilizatori. Folderul în
care se salvează poate fi diferit, în funcţie de sistemul de operare folosit
sau de aplicaţie.
4. Caracteristici speciale
196
Caracteristici imprimare
Element
Multiple Pages per
Side
Poster Printing
Descriere
Este selectat numărul de pagini pe care să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură
coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea specificată de dvs. Puteţi imprima până la 16 pagini pe
o singură coală.
Este imprimată o singură pagină de document pe 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3), sau 16 (poster 4x4) coli de hârtie, pentru îmbinarea
ulterioară a colilor într-un singur document de dimensiunea unui poster.
Selectaţi valoarea pentru Poster Overlap. Specificaţi Poster Overlap în milimetri sau ţoli selectând butonul radio din colţul din dreapta
sus al filei Basic pentru a uşura lipirea colilor împreună.
Este imprimat documentul pe ambele feţe ale colii de hârtie şi sunt aranjate paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după
imprimare pentru a realiza o broşură.
Booklet Printinga
8
9
• Dacă doriţi să imprimaţi o broşură, trebuie să imprimaţi pe suport de imprimare de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio
sau Oficio.
• Opţiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru toate dimensiunile de hârtie. Selectaţi opţiunea Size disponibilă, din fila
Paper pentru a vedea ce dimensiuni pentru hârtie sunt disponibile.
• Dacă selectaţi o dimensiune de hârtie indisponibilă, această opţiune poate fi anulată automat. Selectaţi doar hârtie disponibilă
(hârtie fără semnul
sau ).
4. Caracteristici speciale
197
Caracteristici imprimare
Element
Descriere
Imprimarea se realizează pe ambele feţe ale unei coli de hârtie (duplex). Înainte de a imprima, stabiliţi orientarea documentului.
• Puteţi utiliza această caracteristică cu hârtie de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio, sau Oficio.
• Dacă maşina dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminaţi comanda de imprimare în mod manual. Maşina imprimă întâi
fiecare a doua pagină a documentului. După aceasta, pe calculatorul dvs. apare un mesaj.
• Caracteristica Skip Blank Pages nu este disponibilă când selectaţi opţiunea duplex.
• Vă recomandăm să nu imprimaţi pe ambele părţi ale suporturilor speciale, cum ar fi etichete, plicuri sau hârtie groasă. Acest
lucru ar putea cauza blocarea hârtiei sau defectarea echipamentului.
În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile
pentru maşina dvs.
Double-sided
Printing
• Printer Default: Dacă selectaţi această opţiune, această funcţie este determinată de setările efectuate prin intermediul panoului de
control al maşinii.
• None: Dezactivează această caracteristică.
• Long Edge: această opţiune este formatul convenţional utilizat la legarea cărţilor.
• Short Edge: această opţiune este formatul convenţional utilizat pentru calendare.
• Reverse Double-Sided Printing: Bifaţi această opţiune pentru a inversa ordinea imprimării atunci când imprimaţi duplex.
4. Caracteristici speciale
198
Caracteristici imprimare
Element
Descriere
Paper Options
Este modificată dimensiunea documentului pentru a apărea mai mare sau mai mic pe pagina imprimată, prin introducerea unui procentaj
cu care să se realizeze mărirea sau micşorarea documentului.
Watermark
Opţiunea filigran vă permite să imprimaţi text peste un document existent. De exemplu, o folosiţi când doriţi să imprimaţi cu litere gri,
mari, textul “DRAFT” sau “CONFIDENTIAL” în diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.
Watermark
(Crearea unui
filigran)
Watermark
(Editarea unui
filigran)
Watermark
(ştergerea unui
filigran)
aPentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.
bFaceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
cIntroduceţi mesajul text în caseta Watermark Message.
Puteţi introduce până la 256 de caractere. Mesajul se afişează în fereastra de examinare.
aPentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.
bFaceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
cSelectaţi filigranul pe care doriţi să-l editaţi din lista Current Watermarks şi modificaţi mesajul filigranului şi opţiunile.
dFaceţi clic pe Update pentru a salva modificările.
eFaceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.
aPentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.
bFaceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
cSelectaţi din lista Current Watermarks filigranul pe care doriţi să îl ştergeţi şi faceţi clic pe Delete.
dFaceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.
4. Caracteristici speciale
199
Caracteristici imprimare
Element
Descriere
Această opţiune este disponibilă numai atunci când utilizaţi driverul de imprimantă PCL/SPL (consultaţi "Software" la pagina 8).
Overlaya
O suprapunere este un text şi/sau o imagine stocate pe hard disk-ul computerului (HDD) ca fişier cu format special care poate fi imprimat
pe orice document. Suprapunerile se utilizează deseori în locul hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului preimprimat, puteţi crea o
suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul societăţii dvs., nu
aveţi nevoie să încărcaţi în maşină o hârtie cu antet preimprimat. imprimaţi suprapunerea antetului pe documentul dvs.
Pentru a utiliza un fişier de suprapunere, trebuie să creaţi un nou fişier de suprapunere care să conţină sigla sau imaginea dvs.
• Dimensiunea documentului de suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentului pe care îl imprimaţi cu suprapunere.
Nu creaţi o suprapunere cu filigran.
• Rezoluţia fişierului de suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentului pe care îl imprimaţi cu suprapunere.
Overlaya
(Crearea unei pagini
noi de suprapunere)
aPentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi Preferinţe imprimare.
bFaceţi clic pe fila Advanced şi selectaţi Edit din lista derulantă Text. Apare fereastra Edit Overlay.
cÎn fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create.
dÎn fereastra Salvare ca, tastaţi un nume de cel mult opt caractere în caseta File name. Selectaţi calea de destinaţie, dacă este
necesar (implicit, aceasta este C:\Formover).
eFaceţi clic pe Save. Numele apare în Overlay List.
fFaceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.
Fişierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard disk-ul computerului dvs.
4. Caracteristici speciale
200
Caracteristici imprimare
Element
Overlaya
(Utilizarea unei
pagini de
suprapunere)
Overlaya
(ştergerea unei
pagini de
suprapunere)
Descriere
aFaceţi clic pe fila Advanced.
bSelectaţi suprapunerea dorită din lista derulantă Text.
cDacă fişierul suprapus dorit nu apare în lista derulantă Text, selectaţi Edit... din listă şi faceţi clic pe Load. Selectaţi fişierul suprapus
pe care doriţi să îl utilizaţi.
Dacă fişierul dorit a fost stocat pe un suport extern, puteţi, de asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra Deschidere.
După selectarea fişierului, faceţi clic pe Deschidere. Fişierul apare în caseta Overlay List şi poate fi utilizat pentru imprimare.
Selectaţi suprapunerea din caseta Overlay List.
dDacă este necesar, bifaţi caseta Confirm Page Overlay When Printing. Dacă este bifată această casetă, va apărea o fereastră de
mesaj de fiecare dată când trimiteţi un document pentru imprimare, în care vi se va cere să confirmaţi imprimarea unei suprapuneri
pe documentul dvs.
Dacă această casetă nu este bifată şi a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe document.
eFaceţi clic pe OK sau Print până când ieşiţi din fereastra Print.
aÎn fereastra Printing Preferences, faceţi clic pe fila Advanced.
bSelectaţi Edit din lista derulantă Text.
cSelectaţi din caseta Overlay List suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi.
dFaceţi clic pe Delete.
eCând apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceţi clic pe Yes.
fFaceţi clic pe OK sau Print până când ieşiţi din fereastra Print. Puteţi şterge fişierele de suprapunere pe care nu le mai utilizaţi.
4. Caracteristici speciale
201
Caracteristici imprimare
Element
Descriere
• Această caracteristică este disponibilă doar dacă aţi instalat memoria opţională sau dispozitivul de stocare în masă (HDD)
(consultaţi "Caracteristică varietate" la pagina 9).
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile
pentru maşina dvs.
• Pentru a activa această opţiune, bifaţi Storage Options (consultaţi "Setarea Device Options" la pagina 66).
• Fără a instala dispozitivul de stocare în masă (HDD) pe imprimantă, funcţia Ram Disk pune la dispoziţie doar 3 opţiuni:
Normal, Proof şiConfidential.
Print Mode
Setarea implicită Print Mode este Normal, care este pentru imprimare fără a salva fişierul de imprimare în memorie.
• Normal: Acest mod imprimă fără a vă stoca documentul în memoria opţională.
• Proof: Acest mod este util când imprimaţi mai mult de o copie. Puteţi imprima mai întâi o copie pentru a verifica, apoi puteţi imprima
şi celelalte copii.
• Confidential: Acest mod se foloseşte pentru imprimarea documentelor confidenţiale. Pentru a imprima, trebuie să introduceţi o
parolă.
• Store: Selectaţi această setare pentru a salva un document pe dispozitivul de stocare în masă (HDD) fără a-l imprima.
• Store and Print: Acest mod este utilizat atunci când imprimarea şi stocarea documentului se realizează în acelaşi timp.
• Spool: Această opţiune poate fi utilă atunci când aveţi de-a face cu volume mari de date. Dacă selectaţi această setare, imprimanta
trimite documentul pe dispozitivul de stocare în masă (HDD) şi apoi îl imprimă din coada dispozitivului de stocare în masă (HDD),
reducând din solicitarea computerului.
• Print Schedule: Selectaţi această setare pentru a imprima documentul la o anumită oră.
• Job Name: Această opţiune este folosită atunci când doriţi să găsiţi un fişier stocat folosind panoul de control.
• User ID: Această opţiune este folosită atunci când doriţi să găsiţi un fişier stocat folosind panoul de control. Numele de
utilizator apare automat ca numele de utilizator pe care îl utilizaţi pentru a vă loga la Windows.
• Enter Password: Dacă opţiunea Property a documentului selectat este securizată, trebuie să introduceţi parola pentru
document. Această opţiune este folosită pentru încărcarea unui fişier stocat utilizând panoul de control.
• Confirm Password: Reintroduceţi parola pentru a o confirma.
4. Caracteristici speciale
202
Caracteristici imprimare
Element
Descriere
Această opţiune vă permite să imprimaţi cu permisiunea acordată.
• User permission: Dacă bifaţi această opţiune, doar utilizatorii care deţin autorizaţie de utilizator pot începe o lucrare de imprimare.
• Group permission: Dacă bifaţi această opţiune, doar grupurile care deţin autorizaţie de grup pot începe o lucrare de imprimare.
Job Accounting
• Faceţi clic pe semnul de întrebare (
mai multe informaţii.
) din colţul dreapta-sus al ferestrei şi faceţi clic pe oricare dintre opţiuni pentru a afla
• Administratorii pot activa opţiunea Job accounting şi pot configura autorizaţiile din panoul de control sau dinSyncThru™ Web
Admin Service.
a. Această opţiune nu este disponibilă atunci când folosiţi driverul XPS.
4. Caracteristici speciale
203
Caracteristici imprimare
4
Imprimare Mac
Modificarea setărilor imprimantei
Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
Imprimarea unui document
Când imprimaţi din Mac, este necesar să verificaţi setările driver-ului de
imprimantă din fiecare aplicaţie pe care o utilizaţi. Urmaţi paşii de mai jos
pentru a imprima din Mac:
1
2
Deschideţi documentul pentru imprimat.
3
Alegeţi dimensiunea hârtiei, orientarea, modificarea, alte opţiuni şi
asiguraţi-vă că maşina dvs. este selectată. Faceţi clic pe OK.
4
5
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
6
Faceţi clic pe Print.
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document
Setup din unele aplicaţii).
Alegeţi numărul copiilor şi indicaţi paginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File. Numele maşinii,
care apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în
funcţie de maşina utilizată. Cu excepţia numelui, componenţa ferestrei de
proprietăţi ale imprimantei este similară cu următoarele.
Imprimarea mai multor pagini pe o singură foaie
Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această
caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.
1
2
3
4
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation. Selectaţi
numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală, din lista
derulantă Pages per Sheet.
Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.
Faceţi clic pe Print.
Maşina imprimă numărul selectat de pagini pe o singură coală de
hârtie.
4. Caracteristici speciale
204
Caracteristici imprimare
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt suportate
(consultaţi "Caracteristică varietate" la pagina 9).
Dacă imprimaţi mai mult de 2 copii, prima şi a doua copie s-ar putea
copia pe aceeaşi coală de hârtie. Evitaţi imprimarea pe ambele feţe ale
hârtiei atunci când imprimaţi mai mult de 1 copie.
Utilizarea ajutorului
Înainte de a imprima în modul duplex, decideţi pe care margine veţi lega
documentul finalizat. Opţiunile de legare sunt după cum urmează:
•
Long-Edge Binding: Această opţiune este formatul convenţional
utilizat la legarea cărţilor.
•
Short-Edge Binding: Această opţiune este tipul utilizat deseori pentru
calendare.
1
2
3
4
5
Faceţi clic pe semnul de întrebare din colţul stânga jos al ferestrei şi faceţi
clic pe opţiunea despre care doriţi să aflaţi informaţii. Apare o fereastră
mesaj cu informaţii despre caracteristicile acelei opţiuni care sunt furnizate
de driver.
Din aplicaţia Mac, selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation.
Selectaţi o orientare de legare din opţiunea Two-Sided.
Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.
Faceţi clic pe Print, iar maşina va imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
4. Caracteristici speciale
205
Caracteristici imprimare
5
Imprimare pe Linux
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
7
8
Dacă este cazul, modificaţi alte opţiuni ale imprimării din fiecare filă.
Faceţi clic pe Print.
În funcţie de modele, este posibil ca imprimarea duplex automată/
manuală să nu fie disponibilă. Sau mai puteţi utiliza sistemul de
imprimare lpr sau alte aplicaţii pentru imprimarea de pagini pare-impare
(consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
Imprimarea din aplicaţii
Există numeroase aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând
Common UNIX Printing System (CUPS). Puteţi utiliza maşina pentru
imprimare din orice astfel de aplicaţie.
1
2
Deschideţi documentul pentru imprimat.
3
Alegeţi dimensiunea şi orientarea hârtiei şi asiguraţi-vă că aţi
selectat echipamentul dvs. Faceţi clic pe Apply.
4
5
6
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Print Setup
pentru unele aplicaţii).
Selectaţi imprimanta dvs.
Alegeţi numărul copiilor şi indicaţi paginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Imprimarea fişierelor
Puteţi imprima fişiere text, imagini, pdf cu maşina dvs., utilizând metoda
standard CUPS, direct prin interfaţa liniei de comenzi. Utilitarul CUPS lp
sau lpr vă permite acest lucru. Puteţi imprima aceste fişiere utilizând
formatul de comandă de mai jos.
"lp -d <denumirea imprimantei> -o <opţiunea> <denumirea fişierului>"
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi pagina lp sau lpr din
sistemul dvs.
Configurarea proprietăţilor imprimantei
Utilizând fereastra Printer Properties furnizată de Printers configuration,
puteţi modifica diverse proprietăţi ale maşinii ca imprimantă.
4. Caracteristici speciale
206
Caracteristici imprimare
1
4
Accesaţi Unified Driver Configurator.
Dacă este necesar, comutaţi Printers configuration.
2
Selectaţi maşina dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile
şi faceţi clic pe Properties.
3
Se deschide fereastra Printer Properties.
6
Imprimare Unix
În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele cinci file:
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt suportate
(consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
•General: Vă permite să modificaţi locaţia şi numele imprimantei.
Numele introdus în această filă este afişat în lista de imprimante
din Printers configuration.
•Connection: Vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt port.
Dacă schimbaţi port-ul maşinii de la USB la paralel sau invers, în
timpul utilizării, este necesar să reconfiguraţi port-ul pentru
maşină în această filă.
•Driver: Vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt driver al
maşinii. Facând clic pe Options, puteţi reveni la opţiunile
standard ale aparatului.
Continuarea lucrării de imprimare
După instalarea imprimantei, alegeţi oricare dintre fişierele imagine, text
sau PS pentru imprimare.
1
Executaţi comanda „printui <file_name_to_print>”.
De exemplu, dacă imprimaţi „document1”
•Jobs: Afişează lista lucrărilor de imprimare. Faceţi clic pe Cancel
job pentru a revoca proiectul selectat şi selectaţi caseta de
validare Show completed jobs pentru a vizualiza lucrările
anterioare din lista de lucrări.
•Classes: Afişează clasa din care face parte maşina dvs. Faceţi clic
pe Add to Class pentru a adăuga maşina dvs. la o anumită
clasă sau faceţi clic pe Remove from Class pentru a şterge
maşina din clasa selectată.
Faceţi clic pe OK pentru a aplica modificările şi închideţi fereastra
Printer Properties.
printui document1
Aceasta va deschide UNIX Printer Driver Print Job Manager în care
utilizatorul poate selecta diferite opţiuni de imprimare.
2
3
Selectaţi o imprimantă care a fost deja adăugată.
Selectaţi opţiunile de imprimare din fereastră precum Page
Selection.
4. Caracteristici speciale
207
Caracteristici imprimare
4
Selectaţi numărul de copii necesare în Number of Copies.
În funcţie de modele, este posibil ca imprimarea duplex automată/
manuală să nu fie disponibilă. Alternativ, puteţi utiliza sistemul de
imprimare lpr sau alte aplicaţii pentru imprimarea de pagini pareimpare.
Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei furnizate de driverul
imprimantei dvs., apăsaţi Properties.
5
Apăsaţi OK pentru a porni lucrarea de imprimare.
•
Multiple pages: Imprimaţi mai multe pagini pe o singură faţă a hârtiei.
•
Page Border: Alegeţi oricare dintre stilurile pentru chenar (ex., Singleline hairline, Double-line hairline).
Modificarea setărilor maşinii
UNIX printer driver Print Job Manager în care utilizatorul poate selecta
diferite opţiuni de imprimare în Properties.
Următoarele taste de comenzi rapide pot fi de asemenea utilizate: „H”
pentru Help, „O” pentru OK şi „A” pentru Apply şi „C” pentru Cancel.
Fila General
•
Paper Size: Setaţi dimensiunea hârtiei ca A4, Letter sau alte
dimensiuni de hârtie, conform cerinţelor dvs.
•
Paper Type: Selectaţi tipul de hârtie. Opţiunile disponibile în caseta
listă sunt Printer Default, Plain şi Thick.
•
Paper Source: Selectaţi din care tavă să fie utilizată hârtia. În mod
implicit, aceasta este Auto Selection.
•
Orientation: Selectaţi direcţia de imprimare a informaţilor pe o pagină.
•
Duplex: Imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei pentru a economisi hârtia.
Fila Image
În această filă, puteţi schimba luminozitatea, rezoluţia sau poziţia imaginii
documentului dvs.
Fila Text
Setaţi marginea caracterului, spaţierea liniilor sau coloanele rezultatului
real al imprimării.
Fila Margins
•
Use Margins: Setaţi marginile pentru document. Implicit, marginile nu
sunt activate. Utilizatorul poate schimba setările marginii prin
schimbarea valorilor în câmpurile respective. Setate implicit, aceste
valori depind de dimensiunea hârtiei selectate.
•
Unit: Schimbaţi unităţile în puncte, ţoli sau centimetri.
Fila Printer-Specific Settings
Selectaţi diferite opţiuni în casetele JCL şi General pentru a personaliza
diverse setări. Aceste opţiuni sunt specifice pentru imprimantă şi depind de
fişierul PPD.
4. Caracteristici speciale
208
Folosirea programuluiDirect Printing Utility
• Dacă un fişier PDF poate sau nu să fie imprimat folosind programul
Direct Printing Utility depinde de modul în care a fost creat fişierul
PDF.
• Direct Printing Utility poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model
sau de elementele opţionale (consultaţi "Software" la pagina 8).
• Programul Direct Printing Utility acceptă fişiere PDF în versiunea
1.7 şi anterioare. Pentru versiuni ulterioare, trebuie să deschideţi
fişierul pentru a-l imprima.
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows
OS.
7
Ce este Direct Printing Utility?
Direct Printing Utility este un program care trimite fişierele PDF direct la
maşină fără ca deschiderea fişierului să fie necesară.
Pentru a instala acest program:
Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivaţi
şi instalaţi: (http://www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau
Descărcări).
• O memorie opţională sau un dispozitiv de stocare în masă (HDD)
trebuie instalat în echipamentul dvs., pentru a imprima fişiere
folosind acest program (consultaţi "Caracteristică varietate" la
pagina 9).
• Nu puteţi imprima fişiere PDF al căror acces este restricţionat.
Dezactivaţi funcţia de restricţionare a imprimării şi reîncercaţi
imprimarea.
• Nu puteţi imprima fişiere PDF care sunt protejate de o parolă.
Dezactivaţi funcţia de protejare prin parolă şi reîncercaţi imprimarea.
8
Imprimarea
Există mai multe modalităţi prin care puteţi imprima utilizând Direct Printing
Utility.
1
Din meniul Pornire selectaţi Programe sau Toate programele >
Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing
Utility.
Se deschide fereastra Direct Printing Utility.
2
Selectaţi maşina dvs. din lista derulantă Select Printer şi faceţi clic
pe Browse.
3
Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi şi faceţi clic pe Open.
Fişierul este adăugat în secţiunea Select Files.
4
5
Personalizaţi setările maşinii conform necesităţilor dvs.
Faceţi clic pe Print. Fişierul PDF selectat este trimis la maşină.
4. Caracteristici speciale
209
Folosirea programuluiDirect Printing Utility
9
Utilizarea meniului contextual
1
Faceţi clic dreapta pe fişierul PDF pe care doriţi să îl imprimaţi şi
selectaţi Direct Printing.
Se deschide fereastra Direct Printing Utility cu fişierul PDF adăugat.
2
3
4
Selectaţi maşina pe care doriţi să o utilizaţi.
Particularizaţi setările maşinii.
Faceţi clic pe Print. Fişierul PDF selectat este trimis la maşină.
4. Caracteristici speciale
210
Imprimare Mac
11
Modificarea setărilor imprimantei
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.
10
Imprimarea unui document
Când imprimaţi din Mac, este necesar să verificaţi setările driver-ului de
imprimantă din fiecare aplicaţie pe care o utilizaţi. Urmaţi paşii de mai jos
pentru a imprima din Mac:
1
2
Deschideţi documentul pentru imprimat.
3
Alegeţi dimensiunea hârtiei, orientarea, modificarea, alte opţiuni şi
asiguraţi-vă că maşina dvs. este selectată. Faceţi clic pe OK.
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document
Setup din unele aplicaţii).
4
5
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
6
Faceţi clic pe Print.
Alegeţi numărul copiilor şi indicaţi paginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File. Numele maşinii,
care apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în
funcţie de maşina utilizată. Cu excepţia numelui, componenţa ferestrei de
proprietăţi ale imprimantei este similară cu următoarele.
12
Imprimarea mai multor pagini pe o singură foaie
Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această
caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.
1
2
3
4
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation. Selectaţi
numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală, din lista
derulantă Pages per Sheet.
Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.
Faceţi clic pe Print.
Maşina imprimă numărul selectat de pagini pe o singură coală de
hârtie.
4. Caracteristici speciale
211
Imprimare Mac
13
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt suportate
(consultaţi "Caracteristică varietate" la pagina 9).
Dacă imprimaţi mai mult de 2 copii, prima şi a doua copie s-ar putea
copia pe aceeaşi coală de hârtie. Evitaţi imprimarea pe ambele feţe ale
hârtiei atunci când imprimaţi mai mult de 1 copie.
14
Utilizarea ajutorului
Înainte de a imprima în modul duplex, decideţi pe care margine veţi lega
documentul finalizat. Opţiunile de legare sunt după cum urmează:
•
Long-Edge Binding: Această opţiune este formatul convenţional
utilizat la legarea cărţilor.
•
Short-Edge Binding: Această opţiune este tipul utilizat deseori pentru
calendare.
1
2
3
4
5
Faceţi clic pe semnul de întrebare din colţul stânga jos al ferestrei şi faceţi
clic pe opţiunea despre care doriţi să aflaţi informaţii. Apare o fereastră
mesaj cu informaţii despre caracteristicile acelei opţiuni care sunt furnizate
de driver.
Din aplicaţia Mac, selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation.
Selectaţi o orientare de legare din opţiunea Two-Sided.
Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.
Faceţi clic pe Print, iar maşina va imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
4. Caracteristici speciale
212
Imprimare pe Linux
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
În funcţie de modele, este posibil ca imprimarea duplex automată/
manuală să nu fie disponibilă. Sau puteţi utiliza sistemul de imprimare
lp sau lpr sau alte aplicaţii pentru imprimarea de pagini pare-impare.
15
Imprimarea din aplicaţii
Există numeroase aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând
Common UNIX Printing System (CUPS). Puteţi utiliza maşina pentru
imprimare din orice astfel de aplicaţie.
1
2
Deschideţi documentul pentru imprimat.
3
Alegeţi dimensiunea hârtiei, orientarea şi asiguraţi-vă că maşina
dvs. este selectată. Faceţi clic pe Apply.
4
5
6
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
7
8
Dacă este cazul, modificaţi alte opţiuni ale imprimării din fiecare filă.
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Print Setup în
anumite aplicaţii).
Selectaţi imprimanta dvs.
Alegeţi numărul copiilor şi indicaţi paginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Faceţi clic pe Print.
16
Imprimarea fişierelor
Puteţi imprima text, imagini, fişiere pdf cu imprimanta dvs., utilizând metoda
standard CUPS, direct de pe interfaţa liniei de comenzi. Utilitarul CUPS lp
sau lpr vă permite să faceţi acest lucru. Puteţi imprima aceste fişiere
utilizând formatul de comandă de mai jos.
"lp -d <denumirea imprimantei> -o <opţiunea> <denumirea fişierului>"
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi pagina lp sau lpr din sistemul dvs.
17
Configurarea proprietăţilor imprimantei
Puteţi schimba opţiunile de imprimare implicite sau tipul de conexiune
implicit cu ajutorul utilitarului de imprimare furnizat de o/s.
1
Lansaţi utilitarul de imprimare (Accesaţi meniul System >
Administration > Printing sau executaţi comanda "systemconfig-printer" în programul Terminal).
2
3
4
Selectaţi imprimanta dorită şi faceţi dublu clic pe ea.
Schimbaţi opţiunile de imprimare implicite sau tipul de conexiune implicit.
Faceţi clic pe butonul Apply.
4. Caracteristici speciale
213
Imprimare Unix
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt suportate
(consultaţi "Caracteristică varietate" la pagina 9).
Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei furnizate de driverul
imprimantei dvs., apăsaţi Properties.
5
Apăsaţi OK pentru a porni lucrarea de imprimare.
18
Continuarea lucrării de imprimare
După instalarea imprimantei, alegeţi oricare dintre fişierele imagine, text
sau PS pentru imprimare.
1
Executaţi comanda „printui <file_name_to_print>”.
De exemplu, dacă imprimaţi „document1”
19
Modificarea setărilor maşinii
UNIX printer driver Print Job Manager în care utilizatorul poate selecta
diferite opţiuni de imprimare în Properties.
Următoarele taste de comenzi rapide pot fi de asemenea utilizate: „H”
pentru Help, „O” pentru OK şi „A” pentru Apply şi „C” pentru Cancel.
printui document1
Aceasta va deschide UNIX Printer Driver Print Job Manager în care
utilizatorul poate selecta diferite opţiuni de imprimare.
2
3
4
Fila General
•
Paper Size: Setaţi dimensiunea hârtiei ca A4, Letter sau alte
dimensiuni de hârtie, conform cerinţelor dvs.
•
Paper Type: Selectaţi tipul de hârtie. Opţiunile disponibile în caseta
listă sunt Printer Default, Plain şi Thick.
•
Paper Source: Selectaţi din care tavă să fie utilizată hârtia. În mod
implicit, aceasta este Auto Selection.
•
Orientation: Selectaţi direcţia de imprimare a informaţilor pe o pagină.
•
Duplex: Imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei pentru a economisi hârtia.
Selectaţi o imprimantă care a fost deja adăugată.
Selectaţi opţiunile de imprimare din fereastră precum Page
Selection.
Selectaţi numărul de copii necesare în Number of Copies.
4. Caracteristici speciale
214
Imprimare Unix
În funcţie de modele, este posibil ca imprimarea duplex automată/
manuală să nu fie disponibilă. Alternativ, puteţi utiliza sistemul de
imprimare lpr sau alte aplicaţii pentru imprimarea de pagini pareimpare.
•
Multiple pages: Imprimaţi mai multe pagini pe o singură faţă a hârtiei.
•
Page Border: Alegeţi oricare dintre stilurile pentru chenar (ex., Singleline hairline, Double-line hairline).
Fila Image
În această filă, puteţi schimba luminozitatea, rezoluţia sau poziţia imaginii
documentului dvs.
Fila Margins
•
Use Margins: Setaţi marginile pentru document. Implicit, marginile nu
sunt activate. Utilizatorul poate schimba setările marginii prin
schimbarea valorilor în câmpurile respective. Setate implicit, aceste
valori depind de dimensiunea hârtiei selectate.
•
Unit: Schimbaţi unităţile în puncte, ţoli sau centimetri.
Fila Printer-Specific Settings
Selectaţi diferite opţiuni în casetele JCL şi General pentru a personaliza
diverse setări. Aceste opţiuni sunt specifice pentru imprimantă şi depind de
fişierul PPD.
Fila Text
Setaţi marginea caracterului, spaţierea liniilor sau coloanele rezultatului
real al imprimării.
4. Caracteristici speciale
215
Utilizarea caracteristicilor dispozitivului opţional
Este posibil ca anumite caracteristici să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de elementele opţionale (consultaţi "Caracteristică varietate"
la pagina 9).
3
Selectaţi driverul imprimantei dvs. din lista Selectare imprimantă.
4
5
6
Faceţi clic pe Proprietăţi sau pe Preferinţe.
20
De la driverul imprimantei
Dacă instalaţi dispozitivul opţional, puteţi utiliza opţiunile avansate de
imprimare, precum corectarea unei lucrări şi imprimarea unei lucrări private
în fereastra Imprimare. Bifaţi opţiunea dispozitiv de stocare în masă (HDD)
sau RAM disk din Device Options, apoi veţi putea selecta diferitele
caracteristici din Print Mode (consultaţi "Setarea Device Options" la pagina
66).
1
2
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Faceţi clic pe fiecare filă apoi selectaţi Print Mode.
Selectaţi opţiunea dorită (consultaţi "Înţelegerea caracteristicilor
speciale ale imprimantei" la pagina 196).
Selectaţi Imprimare din meniul Fişier. Apare fereastra Imprimare.
4. Caracteristici speciale
216
5. Instrumente de
gestionare utile
Acest capitol prezintă instrumentele de gestionare oferite pentru a vă ajuta să beneficiaţi din plin de maşina dvs.
• Accesare instrumente de gestionare
218
• Easy Capture Manager
219
• Samsung AnyWeb Print
220
• Samsung Easy Color Manager
221
• Easy Eco Driver
222
• Utilizarea SyncThru™ Web Service
223
• Utilizarea Samsung Easy Printer Manager
227
• Utilizarea Samsung Printer Status
230
• Utilizarea Samsung Printer Experience
232
Accesare instrumente de gestionare
Samsung oferă o varietate de instrumente de gestionare pentru imprimante
Samsung.
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
2
Din meniul Pornire, selectaţi Programe sau Toate programele.
•Pentru Windows 8, din Charms(Butoane), selectaţi Căutare >
Apps(Aplicaţie).
3
4
Găsiţi Samsung Printers.
5
Faceţi clic pe instrumentul de gestionare pe care doriţi să îl utilizaţi.
În Samsung Printers, puteţi vedea instrumentele de gestionare
instalate.
• După instalarea driverului, pentru unele instrumente de gestionare,
le puteţi accesa direct din ecranul Pornire făcând clic pe butonul
corespunzător.
• Pentru Windows 8, după instalarea driverului, pentru unele
instrumente de gestionare, le puteţi accesa direct din ecranul
Pornire făcând clic pe cadrul corespunzător.
5. Instrumente de gestionare utile
218
Easy Capture Manager
• Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi "Software" la pagina 8).
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows (consultaţi "Software" la pagina 8).
Faceţi o captură de ecran şi lansaţi Easy Capture Manager doar prin apăsarea tastei Print Screen de pe tastatură. Acum puteţi să imprimaţi uşor ecranul
capturat original sau editat.
5. Instrumente de gestionare utile
219
Samsung AnyWeb Print
• Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi "Software" la pagina 8).
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows şi Mac (consultaţi "Software" la pagina 8).
Acest instrument vă permite să efectuaţi captură de ecran, examinaţi, decupaţi şi imprimaţi pagini din Windows Internet Explorer mai uşor decât atunci
când utilizaţi un program obişnuit.
Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivaţi şi instalaţi: (http://www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau
Descărcări).
5. Instrumente de gestionare utile
220
Samsung Easy Color Manager
Samsung Easy Color Manager vă permite să reglaţi balansul de culoare, luminozitatea, contrastul şi saturaţia oricărei imagini vizualizate pe monitorul PCului dumneavoastră. De asemenea, oferă mai multe efecte speciale care vă permit să îmbunătăţiţi imaginea înaintea de imprimare, fără a fi necesare
cunoştinţe avansate de editare.
De asemenea, puteţi utiliza Samsung Easy Color Manager pentru a crea un profil de culori personalizat. Acest profil de culori poate fi adăugat la driverul
imprimantei ca opţiunea de culori sau puteţi înlocui profilul de culori implict prin trimiterea noului profil de culori către aparat.
• Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi "Software" la pagina 8).
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows şi Mac (consultaţi "Software" la pagina 8).
Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivaţi şi instalaţi: (http://www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau
Descărcări).
5. Instrumente de gestionare utile
221
Easy Eco Driver
Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows (consultaţi "Software" la pagina 8).
Cu Easy Eco Driver, puteţi aplica funcţii Eco pentru a economisi hârtia sau tonerul înainte de imprimare.
Easy Eco Driver vă permite, de asemenea, editarea simplă precum eliminarea imaginilor şi textelor şi nu numai. Puteţi salva setările utilizate frecvent ca
presetate.
Cum se utilizează:
1 Deschideţi un document pentru imprimat.
2 Deschideţi fereastra preferinţe imprimare (Consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
3 Din fila Favorites,selectaţi Eco Printing Preview.
4 Faceţi clic pe OK > Imprimare în fereastră. Apare o fereastră de previzualizare.
5 Selectaţi opţiunile pe care doriţi să le aplicaţi documentului.
Puteţi vedea previzualizarea caracteristicilor aplicate.
6 Faceţi clic pe Imprimare.
Dacă doriţi să rulaţi Easy Eco Driver la fiecare imprimare, bifaţi caseta Start Easy Eco Driver before printing job din filaBasic a ferestrei pentru preferinţe
de imprimare.
5. Instrumente de gestionare utile
222
Utilizarea SyncThru™ Web Service
• Cerinţa minimă pentru SyncThru™ Web Service este versiunea
Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.
• SyncThru™ Web Service explicat în acest ghid al utilizatorului poate
să difere de cel care este instalat pe maşina dvs. în funcţie de opţiuni
sau model.
• Doar modelul pentru reţea (consultaţi "Software" la pagina 8).
1
Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
2
Introduceţi ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login. Tastaţi ID-ul şi
parola implicite de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
•ID: admin
•Password: sec00000
1
Accesarea SyncThru™ Web Service
1
2
Prezentare generală a SyncThru™ Web Service
Accesaţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii, a imprimantei dvs. (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă şi apăsaţi tasta Enter sau
faceţi clic pe Salt.
2
Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
În funcţie de model, este posibil ca unele file să nu apară.
Conectarea la SyncThru™ Web Service
Înainte de a configura opţiunile din SyncThru™ Web Service, trebuie să vă
conectaţi ca administrator. Puteţi utiliza SyncThru™ Web Service şi fără a
vă conecta, însă nu veţi avea acces la fila Settings şi la fila Security.
5. Instrumente de gestionare utile
223
Utilizarea SyncThru™ Web Service
Fila Information
Fila Security
Această filă vă oferă informaţii generale despre echipamentul dvs. Puteţi
verifica diferite lucruri, de exemplu, cantitatea de toner rămasă. Puteţi, de
asemenea, să imprimaţi rapoarte, precum un raport de eroare.
Această filă vă permite să setaţi informaţii de securitate pentru sistem şi
reţea. Trebuie să vă conectaţi ca administrator pentru a vizualiza această
filă.
•
Active Alerts: Sunt afişate alertele care au avut loc în interiorul maşinii
şi gravitatea lor.
•
•
Supplies: Sunt afişate numărul de pagini imprimate şi cantitatea de
toner rămasă în cartuş.
System Security: Sunt setate informaţiile administratorului de sistem
şi, de asemenea, sunt activate sau dezactivate caracteristicile
echipamentului.
•
Usage Counters: Este afişată cantitatea utilizată în funcţie de tipul de
imprimare: simplex şi duplex.
Network Security: Stabileşte setările pentru HTTP, IPSec, filtrarea
IPv4/IPv6, 802.1x şi serverele de autentificare.
•
User Access Control: Clasifică utilizatorii în mai multe grupe în funcţie
de rolul fiecărui utilizator. Fiecare autorizaţie, autentificare şi gestionare
a unui utilizator va fi controlată de către definirea rolului grupului.
•
•
Current Settings: Sunt afişate informaţii despre maşină şi reţea.
•
Print information: Imprimă rapoarte, precum rapoarte referitoare la
sistem, adresa de e-mail şi rapoarte referitoare la fonturi.
Fila Settings
Această filă vă permite să setaţi configurări furnizate de echipament şi de
reţea. Trebuie să vă conectaţi ca administrator pentru a vizualiza această
filă.
•
Fila Machine Settings: Sunt setate opţiuni oferite de maşina dvs.
•
Fila Network Settings: Sunt afişate opţiuni ale reţelei. Sunt setate
opţiuni ca protocoalele TCP/IP şi cele de reţea.
Fila Maintenance
Această filă vă permite să întreţineţi echipamentul prin actualizarea
firmware-ului şi setarea informaţiilor de contact pentru trimiterea de emailuri. Vă puteţi, de asemenea, conecta la site-ul web Samsung sau puteţi
descărca drivere prin selectarea meniului Link.
•
Firmware Upgrade: Faceţi un upgrade de firmware maşinii dvs.
•
Contact Information: Sunt afişate informaţiile de contact.
•
Link: Sunt afişate legături către site-uri utile de unde puteţi descărca
sau verifica informaţii.
5. Instrumente de gestionare utile
224
Utilizarea SyncThru™ Web Service
•
License Management: Managementul licenţei pune la dispoziţie
setări, aplicaţii instalate şi licenţă aplicaţii.
•
Cloning: Puteţi importa sau exporta (transfera) diferite setări (setări
echipament, informaţii reţea, agendă de contacte etc.) între dispozitive
care dispun de funcţia Cloning în SyncThru™ Web Service.
3
Din fila Settings, selectaţi Machine Settings > E-mail Notification.
Dacă nu aţi configurat mediul serverului de ieşire, accesaţi Settings >
Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) pentru a configura
mediul de reţea înainte de a seta notificarea prin e-mail.
3
Configurarea notificării prin e-mail
Puteţi primi e-mailuri despre starea maşinii dvs. prin configurarea acestei
opţiuni. Prin configurarea informaţiilor precum cele privind adresa IP,
numele de gazdă, adresa e-mail şi server SMTP, starea maşinii (lipsă de
cartuş de toner sau eroare la nivelul maşinii) vor fi trimise automat la adresa
de e-mail a unei anumite persoane. Această opţiune poate fi utilizată mai
frecvent de către un administrator al maşinii.
În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina
dvs.
1
4
Selectaţi caseta de validare Enable pentru a utiliza E-mail
Notification.
5
Faceţi clic pe butonul Add pentru a adăuga un utilizator pentru
notificarea prin e-mail.
Setaţi numele destinatarului şi adresa/adresele de e-mail cu
elementele de notificare pentru care doriţi să primiţi o alertă.
6
Faceţi clic pe Apply.
Dacă paravanul de protecţie este activat, este posibil ca e-mailul să nu
poată fi trimis. În acest caz, contactaţi administratorul de reţea.
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de
adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2
Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
5. Instrumente de gestionare utile
225
Utilizarea SyncThru™ Web Service
4
Setarea informaţiilor administratorului de sistem
Această setare este necesară pentru utilizarea opţiunii de notificare prin email.
În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina
dvs.
1
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de
adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2
3
Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
4
Introduceţi numele administratorului, numărul de telefon, locaţia şi
adresa de email.
5
Faceţi clic pe Apply.
Din fila Security, selectaţi System Security > System
Administrator.
5. Instrumente de gestionare utile
226
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager
Pentru Mac,
• Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de
model sau de elementele opţionale (consultaţi "Software" la pagina
8).
Deschideţi folderul Applications > folderul Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows şi
Mac (consultaţi "Software" la pagina 8).
Interfaţa Samsung Easy Printer Manager este alcătuită din diverse secţiuni
de bază, aşa cum sunt descrise în tabelul de mai jos:
• Pentru Windows, cerinţa minimă pentru Samsung Easy Printer
Manager este versiunea Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.
Samsung Easy Printer Manager este o aplicaţie care combină setările
maşinii Samsung într-o singură locaţie. Samsung Easy Printer Manager
combină setările dispozitivului, precum şi mediile de imprimare, setările/
acţiunile şi lansarea. Toate aceste caracteristici oferă un portal pentru o
utilizare la îndemână a maşinii dvs. Samsung. Samsung Easy Printer
Manager pune la dispoziţie două interfeţe diferite, dintre care utilizatorul
poate alege: interfaţa de bază şi interfaţa avansată de utilizator. Comutarea
între cele două interfeţe este uşor de realizat: printr-o simplă apăsare a unui
buton.
Captura de ecran poate diferi în funcţie de sistemul de operare pe care
îl utilizaţi.
5
Înţelegerea Samsung Easy Printer Manager
Pentru a deschide programul:
Pentru Windows,
Selectaţi Pornire > Programe sau Toate programele > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager .
5. Instrumente de gestionare utile
227
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager
1
Lista
imprimantă
Printer List afişează imprimantele instalate pe
computerul dvs. şi imprimantele de reţea adăugate de
opţiunea Descoperire reţea (doar în Windows).
Informaţii
imprimantă
Această zonă vă oferă informaţii generale despre
maşina dvs. Puteţi verifica informaţii, precum denumirea
modelului maşinii, adresa IP (sau denumirea portului) şi
starea maşinii.
2
Puteţi consulta online User’s Guide.
Butonul Troubleshooting: Acest buton
deschide Troubleshooting Guide atunci când
apare o eroare. Puteţi deschide direct secţiunea
necesară din ghidul utilizatorului.
Informaţii
aplicaţie
3
Include legături pentru trecerea la setările avansate
(comutare IU), reîmprospătare, setare preferinţe,
rezumat, ajutor şi despre.
Legături rapide Sunt afişate Quick links către funcţiile specifice ale
maşinii. Această secţiune mai include şi legături către
aplicaţiile din setările avansate.
4
Când conectaţi maşina la o reţea, este activată
pictograma SyncThru™ Web Service.
5
6
Zona
conţinutului
Sunt afişate informaţii despre maşina selectată, nivelul
de toner rămas şi hârtie. Informaţiile pot varia în funcţie
de maşina selectată. Unele maşini nu au această
caracteristică.
Order Supplies Faceţi clic pe butonul Order din fereastra de comandare
a consumabilelor. Puteţi comanda online cartuşe de
rezervă.
Selectaţi meniul Help sau faceţi clic pe butonul
din fereastră şi faceţi
clic pe orice opţiune despre care doriţi să aflaţi mai multe informaţii.
Butonul
este utilizat pentru a comuta la
setările avansate ale interfeţei cu utilizatorul
(consultaţi "Prezentare generală a setărilor
avansate ale interfeţei cu utilizatorul" la pagina
229).
5. Instrumente de gestionare utile
228
Utilizarea Samsung Easy Printer Manager
6
Prezentare generală a setărilor avansate ale
interfeţei cu utilizatorul
Interfaţa avansată cu utilizatorul este menită a fi utilizată de către persoana
responsabilă de gestionarea reţelei şi a maşinilor.
Job Accounting
Este oferită interogarea privind cota de informaţii pentru gestionarea
lucrărilor utilizatorului. Această cotă de informaţii poate fi creată şi aplicată
dispozitivelor cu ajutorul software-ului de gestionare al lucrărilor, precum
SyncThru™ sau CounThru™.
În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu
apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina
dvs.
Device Settings
Puteţi realiza variate setări pentru maşină, precum configurarea maşinii,
informaţii despre hârtie, aspect, emulare, reţea şi imprimare.
Alert Settings (doar Windows)
Acest meniu include setări legate de alertele pentru erori.
•
Printer Alert: Sunt oferite setări referitor la momentele când se vor
primi alerte.
•
Email Alert: Oferă opţiuni referitor la primirea alertelor prin email.
•
Alert History: Sunt oferite alerte referitor la istoricul dispozitivului şi
toner.
5. Instrumente de gestionare utile
229
Utilizarea Samsung Printer Status
Samsung Printer Status este un program care monitorizează şi vă
informează despre starea maşinii.
Pictogramă
Sens
Normal
• Fereastra Samsung Printer Status şi conţinutul acesteia, prezentate
în acest manual de utilizare, pot diferi în funcţie de maşina sau de
sistemul de operare care se utilizează.
Descriere
Maşina este în modul disponibil şi nu au
intervenit erori sau avertismente.
Avertisment Maşina este într-o stare în care ar putea
interveni o eroare în viitor. De exemplu, nivelul
tonerului ar putea fi scăzut, fapt care ar putea
duce la starea de toner gol.
• Verificaţi sistemele de operare care sunt compatibile cu imprimanta
(consultaţi "Specificaţii" la pagina 96).
Eroare
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows
(consultaţi "Software" la pagina 8).
Maşina se confruntă cu cel puţin o eroare.
7
Privire generală asupra Samsung Printer Status
Dacă apare o eroare în timpul imprimării, puteţi verifica eroarea din
Samsung Printer Status. Samsung Printer Status este instalat automat
atunci când instalaţi software-ul maşinii.
De asemenea, puteţi lansa manual Samsung Printer Status. Mergeţi la
Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Basic butonul > Printer Status.
Aceste pictograme vor apărea în bara de activităţi a Windows:
Nivelul de toner
1
Puteţi vedea nivelul de toner rămas în fiecare
cartuş de toner. Maşina şi numărul de cartuş(e)
de toner prezentat(e) în fereastra de mai sus pot
să difere în funcţie de maşina utilizată. Unele
maşini nu au această caracteristică.
5. Instrumente de gestionare utile
230
Utilizarea Samsung Printer Status
2
3
Option
Puteţi configura setările pentru alerta lucrării de
imprimare.
Order Supplies
Puteţi comanda online cartuşe de rezervă.
User’s Guide
Puteţi consulta online Ghidul utilizatorului.
Acest buton deschide Troubleshooting
Guide atunci când apare o eroare. Puteţi
deschide direct secţiunea de depanare
din ghidul utilizatorului.
4
5
Close
Închideţi fereastra.
5. Instrumente de gestionare utile
231
Utilizarea Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience este o aplicaţie Samsung care combină
setările maşinii Samsung şi gestionarea maşinii într-o singură locaţie. Aveţi
posibilitatea să setaţi dispozitivul, să comandaţi consumabile, să deschideţi
ghidurile de depanare, să vizitaţi site-ul web Samsung şi să verificaţi
informaţiile maşinii conectate. Această aplicaţie va fi descărcată automat
din Magazin Store(Magazin) dacă maşina este conectată la un computer cu
o conexiune la Internet.
Captura de ecran poate diferi în funcţie de modelul pe care îl utilizaţi.
8
Înţelegerea Samsung Printer Experience
Pentru a deschide aplicaţia,
Din ecranul Pornire, selectaţi butonul Samsung Printer Experience
(
).
Interfaţa Samsung Printer Experience cuprinde diferite funcţionalităţi
utile, după cum este descris în următorul tabel:
1
Informaţii
imprimantă
Această zonă vă oferă informaţii generale despre
maşina dvs. Puteţi verifica informaţii, cum ar fi starea
maşinii, locaţia, adresa IP, precum şi nivelul de toner
rămas.
5. Instrumente de gestionare utile
232
Utilizarea Samsung Printer Experience
9
2
User Guide
Puteţi consulta online Ghidul utilizatorului. Trebuie să
fiţi conectat la Internet pentru a utiliza această
caracteristică.
Acest buton deschide Troubleshooting
Guide atunci când apare o eroare. Puteţi
deschide direct secţiunea despre depanare
din ghidul utilizatorului.
Order Supplies
3
Visit Samsung
4
5
6
Faceţi clic pe acest buton pentru a comanda cartuşe
de toner de schimb online. Trebuie să fiţi conectat la
Internet pentru a utiliza această caracteristică.
Legături către site-ul web al imprimantei Samsung.
Trebuie să fiţi conectat la Internet pentru a utiliza
această caracteristică.
Printer Settings Puteţi configura diferite setări ale maşinii, cum ar fi
configurarea maşinii, hârtia, aspectul, emularea,
reţeaua şi informaţiile de imprimare prin intermediul
SyncThru™ Web Service. Maşina dvs. trebuie să fie
conectată la o reţea. Acest buton va fi dezactivat în
cazul în care maşina dvs. este conectată printr-un
cablu USB.
Device List şi
Latest Scanned
Image
Lista de scanuri afişează dispozitivele care acceptă
Samsung Printer Experience. Sub dispozitiv, puteţi
vedea cele mai recente imagini scanate. Maşina dvs.
trebuie să fie conectată la o reţea pentru a scana de
aici. Această secţiune este pentru utilizatorii cu
imprimante multifuncţionale.
Adăugarea/ştergerea imprimantelor
Dacă nu aveţi nicio imprimantă adăugată în aplicaţia Samsung Printer
Experience, sau dacă doriţi să adăugaţi/ştergeţi o imprimantă, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Puteţi adăuga/şterge doar imprimante conectate la reţea.
Adăugarea unei imprimante
1
Din Charms(Butoane), selectaţi Setări.
Sau faceţi clic dreapta în pagina Samsung Printer Experience şi
selectaţi Setări.
2
3
Selectaţi Adăugare imprimantă
Selectaţi imprimanta pe care doriţi s-o adăugaţi.
Puteţi vedea imprimanta adăugată.
Dacă vedeţi semnul
adăuga imprimante.
, puteţi face clic şi pe semnul
pentru a
5. Instrumente de gestionare utile
233
Utilizarea Samsung Printer Experience
şergerea unei imprimante
1
Din Charms(Butoane), selectaţi Setări.
4
5
Selectaţi setările imprimante, precum numărul de copii şi orientarea.
Faceţi clic pe butonul Imprimare pentru a porni lucrarea de
imprimare.
Sau faceţi clic dreapta în pagina Samsung Printer Experience şi
selectaţi Setări.
2
3
4
Selectaţi Eliminare imprimantă
Selectaţi imprimanta pe care doriţi s-o ştergeţi.
Faceţi clic pe Yes.
Puteţi vedea că imprimanta selectată este eliminată de pe ecran.
10
Imprimarea din Windows 8
Această secţiune explică sarcinile de imprimare obişnuite din ecranul
Pornire.
Noţiuni de bază despre imprimare
1
2
3
Deschideţi documentul pentru imprimat.
Din Charms(Butoane), selectaţi Dispozitive.
Selectaţi imprimanta din listă
5. Instrumente de gestionare utile
234
Utilizarea Samsung Printer Experience
Revocarea unei comenzi de imprimare
Fila Basic
Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă în coada de imprimare sau într-un
derulator de imprimare, anulaţi lucrarea după cum urmează:
•
Puteţi să accesaţi această fereastră făcând dublu clic pe pictograma
maşinii (
•
) din bara de activităţi Windows.
De asemenea, puteţi să revocaţi comanda de imprimare curentă
apăsând butonul
(Opreşte) de pe panoul de control.
Deschiderea mai multor setări
Ecranul poate apărea diferit în funcţie de model sau opţiuni.
Puteţi configura mai mulţi parametri de imprimare.
Basic
Această opţiune vă permite să alegeţi setările de imprimare de bază, cum
ar fi copii, orientare şi tipul de document.
Eco Settings
1
2
3
4
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Din Charms(Butoane), selectaţi Dispozitive.
Această opţiune vă permite să alegeţi mai multe pagini pe fiecare parte
pentru a economisi hârtia.
Selectaţi imprimanta din listă
Faceţi clic pe Mai multe setări.
5. Instrumente de gestionare utile
235
Utilizarea Samsung Printer Experience
Fila Advanced
Fila Security
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Dacă această filă nu este afişată sau dezactivată,
înseamnă că aceste caracteristici nu sunt acceptate.
Paper settings
Această opţiune vă permite să setaţi specificaţiile de bază pentru
manipularea hârtiei.
Layout settings
Această opţiune vă permite să setaţi diferite moduri de a dispune
documentele.
Job Accounting
Această opţiune vă permite să imprimaţi cu permisiunea acordată.
Confidential Printing
Această opţiune se foloseşte pentru imprimarea documentelor
confidenţiale. Pentru a imprima utilizând această opţiune, trebuie să
introduceţi o parolă.
5. Instrumente de gestionare utile
236
Utilizarea Samsung Printer Experience
Utilizarea funcţiei de partajare
Scanarea din Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience vă permite să imprimaţi din alte aplicaţii
instalate pe computer utilizând funcţia de partajare.
Meniurile de imprimare utilizate cel mai frecvent sunt afişate pentru
scanarea rapidă.
Această funcţie este disponibilă doar pentru imprimarea fişierelor în
format jpeg, bmp, tiff, gif şi png.
1
2
3
4
1
Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau
încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul de documente.
2
Faceţi clic pe butonul Samsung Printer Experience din ecranul
Pornire.
3
4
Faceţi clic pe Scan (
5
6
Faceţi clic pe Prescan (
7
Faceţi clic pe Scan (
Selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l imprimaţi dintr-o altă aplicaţie.
Din Charms(Butoane), selectaţi Partajare > Samsung Printer
Experience.
Selectaţi setările imprimante, precum numărul de copii şi orientarea.
Faceţi clic pe butonul Imprimare pentru a porni lucrarea de
imprimare.
).
Configurarea parametrilor de scanare, cum ar fi tipul de imagine,
dimensiunea documentului şi rezoluţia.
) pentru a verifica imaginea.
Reglaţi imaginea prescanată cu funcţiile operaţiei de scanare,
precum rotirea şi oglindirea.
11
Scanarea din Windows 8
) şi salvaţi imaginea.
• Atunci când aşezaţi originalele în ADF (sau DADF), opţiunea
Această secţiune este pentru utilizatorii cu imprimante multifuncţionale.
Scanarea cu acest echipament vă permite să transformaţi imaginile şi textul
în fişiere digitale care se pot stoca pe computer.
Prescan (
) nu este disponibilă.
• Puteţi sări peste pasul 5, în cazul în care opţiunea de prescanare
este selectată.
5. Instrumente de gestionare utile
237
6. Depanarea
Acest capitol oferă informaţii utile privind activităţile de efectuat în cazul apariţiei unor erori.
• Probleme de alimentare cu hârtie
239
• Probleme cu conectarea cablului şi alimentarea cu
energie electrică
240
• Probleme de imprimare
241
• Probleme de calitate a imprimării
245
• Probleme la sistemul de operare
253
Pentru erorile care apar în timpul instalării şi setării software-ului wireless, consultaţi
secţiunea de depanare din capitolul de setare a reţelei wireless (consultaţi "Depanare
pentru reţeaua wireless" la pagina 158).
Probleme de alimentare cu hârtie
Problemă
Soluţii sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării. Îndepărtaţi blocajul de hârtie.
Colile de hârtie se lipesc una de alta.
• Verificaţi capacitatea maximă de hârtie a tăvii.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de hârtie.
• Scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi-o sau vânturaţi-o.
• Condiţiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.
Maşina nu poate fi alimentată cu mai
multe coli de hârtie.
Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcaţi numai hârtie de acelaşi tip, dimensiune şi
greutate.
Hârtia nu avansează în maşină.
• Îndepărtaţi orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul maşinii.
• Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateţi hârtia din tavă şi reîncărcaţi-o corect.
• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces.
• Hârtia este prea groasă. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de maşină.
Hârtia continuă să se blocheze.
• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces. Dacă imprimaţi pe materiale speciale, utilizaţi
alimentarea manuală în tavă.
• Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de maşină.
• Este posibil să existe reziduuri în maşină. Deschideţi capacul frontal şi îndepărtaţi reziduurile.
Plicurile se înclină sau nu pătrund
corect în maşină.
Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.
6. Depanarea
239
Probleme cu conectarea cablului şi alimentarea cu energie electrică
Problemă
Maşina nu primeşte energie electrică
sau cablul de conexiune dintre
computer şi maşină nu este conectat
corespunzător.
Soluţii sugerate
• Mai întâi conectaţi maşina la sursa de alimentare cu electricitate. Dacă aparatul dispune de un buton
(Alimentare) pe consola de control, apăsaţi-l.
• Deconectaţi cablul maşinii şi reconectaţi-l.
6. Depanarea
240
Probleme de imprimare
Problemă
Maşina nu imprimă.
Cauză posibilă
Maşina nu primeşte energie electrică.
Soluţii sugerate
Mai întâi conectaţi maşina la sursa de alimentare cu electricitate. Dacă aparatul
dispune de un buton
Maşina nu este selectată ca imprimantă
implicită.
(Alimentare) pe consola de control, apăsaţi-l.
Selectaţi imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în Windows.
Verificaţi următoarele la maşină:
• Capacul nu este închis. Închideţi capacul.
• Hârtia este blocată. Înlăturaţi hârtia blocată (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 79).
• Nu a fost introdusă hârtie. Introduceţi hârtie (consultaţi "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 33).
• Cartuşul de toner nu este instalat. Instalaţi cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 61).
• Asiguraţi-vă că peliculele şi capacul de protecţie sunt îndepărtate de pe cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de
toner" la pagina 61).
Dacă survine o eroare de sistem, contactaţi reprezentantul de service.
Cablul de conexiune dintre computer şi
maşină nu este conectat corespunzător.
Deconectaţi cablul maşinii şi reconectaţi-l (consultaţi "Vedere din spate" la pagina
20).
Cablul de conexiune dintre computer şi
maşină este defect.
Dacă este posibil, ataşaţi cablul la alt computer care funcţionează corespunzător şi
imprimaţi o lucrare. De asemenea, puteţi încerca să utilizaţi un alt cablu de maşină.
Setarea portului este incorectă.
Verificaţi setările de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de
imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe
port-uri, asiguraţi-vă că maşina este ataşată la port-ul corect.
6. Depanarea
241
Probleme de imprimare
Problemă
Maşina nu imprimă.
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Este posibil ca maşina să fie configurată
incorect.
Verificaţi Preferinţe imprimare pentru a vă asigura că toate setările de imprimare
sunt corecte.
Este posibil ca driver-ul de imprimantă să fie
instalat incorect.
Dezinstalaţi şi reinstalaţi driverul maşinii.
Maşina funcţionează defectuos.
Verificaţi mesajul afişat pe panoul de control pentru a vedea dacă maşina indică o
eroare de sistem. Contactaţi un reprezentant de service.
Dimensiunea documentului este atât de mare
încât spaţiul de pe discul computerului nu este
suficient pentru a accesa lucrarea de
imprimare.
Eliberaţi spaţiu pe disk şi reluaţi imprimarea documentului.
Tava de ieşire este plină.
După ridicarea hârtiei din tava de ieşire, procesul de imprimare se reia.
Maşina selectează
materiale de imprimare
dintr-o sursă de hârtie
necorespunzătoare.
Opţiunea hârtiei, selectată din Preferinţe
imprimare, poate fi incorectă.
La multe aplicaţii software, selecţia sursei de hârtie se găseşte în fila Paper din
cadrul Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare"
la pagina 45). Selectaţi sursa de hârtie corectă. Consultaţi ecranul de ajutor al
driverului de imprimantă (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la pagina 46).
O comandă de
imprimare este extrem
de lentă.
Este posibil ca respectiva comandă să fie
foarte complexă.
Reduceţi complexitatea paginii sau încercaţi să ajustaţi setările de calitate a
imprimării.
6. Depanarea
242
Probleme de imprimare
Problemă
Jumătate din pagină
este goală.
Cauză posibilă
Este posibil ca setarea pentru orientarea
paginilor să fie incorectă.
Modificaţi orientarea paginii în aplicaţia dvs (consultaţi "Deschiderea preferinţelor
de imprimare" la pagina 45). Consultaţi ecranul de ajutor al driverului de
imprimantă (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la pagina 46).
Dimensiunile hârtiei şi setările pentru
dimensiunile hârtiei nu corespund.
Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de imprimantă corespund
cu hârtia din tavă. Sau, asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de
imprimantă corespund cu selecţia pentru hârtie din setările aplicaţiei software pe
care o utilizaţi (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
Echipamentul imprimă, Cablul imprimantei este slăbit sau defect.
dar textul este greşit,
deformat sau incomplet.
Paginile se imprimă, dar
sunt goale.
Soluţii sugerate
Deconectaţi cablul imprimantei şi reconectaţi-l. Încercaţi o comandă de imprimare
pe care aţi efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, ataşaţi cablul şi maşina la
alt computer şi încercaţi o lucrare de imprimare care ştiţi că funcţionează. În sfârşit,
încercaţi un nou cablu de maşină.
A fost selectat un driver de imprimantă
necorespunzător.
Verificaţi meniul de selectare a imprimantelor din aplicaţie pentru a vă asigura că
este selectată maşina dvs.
Aplicaţia software funcţionează defectuos.
Încercaţi să imprimaţi o lucrare printr-o altă aplicaţie.
Sistemul de operare funcţionează defectuos.
Părăsiţi Windows şi reiniţializaţi computerul. Opriţi maşina şi porniţi-o din nou.
Cartuşul de toner este defect sau nu mai are
toner.
Redistribuiţi tonerul, dacă este necesar. Dacă este necesar, înlocuiţi cartuşul de
toner.
• Consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 59.
• Consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 61.
Este posibil ca fişierul să conţină pagini goale. Verificaţi fişierul pentru a vă asigura că nu conţine pagini goale.
Unele componente, precum controlerul sau
placa, pot fi defecte.
Contactaţi un reprezentant de service.
6. Depanarea
243
Probleme de imprimare
Problemă
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Echipamentul nu
imprimă corect fişierele
PDF. Lipsesc unele părţi
din grafice, text sau
ilustraţii.
Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele
Acrobat.
Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fişierului. Activaţi
Imprimare ca imagine în opţiunile de imprimare din Acrobat.
Calitatea de imprimare a
fotografiilor nu este
bună. Imaginile nu sunt
clare.
Rezoluţia fotografiei este foarte scăzută.
Reduceţi dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriţi dimensiunea fotografiei
din aplicaţia software, rezoluţia se va reduce.
Înainte de a imprima,
maşina emite vapori pe
lângă tava de ieşire.
Utilizarea de hârtie umedă poate conduce la
apariţia vaporilor în timpul imprimării.
Acest lucru nu constituie o problemă. Continuaţi imprimarea.
Aparatul nu imprimă
hârtie de dimensiuni
personalizate, cum ar fi
hârtia pentru facturi.
Dimensiunea hârtiei şi setarea pentru
dimensiunea hârtiei nu corespund.
Setaţi dimensiunea corectă a hârtiei în Custom din fila Paper în Preferinţe
imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
Hârtia printată pentru
facturi este ondulată.
Setarea pentru formatul hârtiei nu corespunde. Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe
imprimare, faceţi clic pe fila Paper, apoi setaţi tipul pe Thin (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
Când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
6. Depanarea
244
Probleme de calitate a imprimării
Dacă interiorul maşinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultaţi tabelul de mai jos pentru
a rezolva problema.
Problemă
Imprimare slabă sau
estompată
Soluţii sugerate
• Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată, alimentarea tonerului este scăzută. Instalaţi un cartuş
nou de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 61).
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau aspră.
• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, înseamnă că setarea rezoluţiei de imprimare este prea scăzută sau este activat
modul de economisire a tonerului. Ajustaţi rezoluţia de imprimare şi dezactivaţi modul de economisire a tonerului. Consultaţi
ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.
• O combinaţie de defecte de estompare sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curăţat cartuşul de
toner. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 72).
• Este posibil ca suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul maşinii să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii
(consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 72). Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un
reprezentant de service.
Partea superioară a hârtiei
este imprimată în tonuri mai
deschise decât conţinutul
restului colii de hârtie
Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper, şi setaţi
tipul hârtiei pe Recycled (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
6. Depanarea
245
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Pete de toner
Soluţii sugerate
• Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificaţiilor; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră.
• Este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 72).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Poate fi necesară curăţarea căii de rulare a hârtiei. Contactaţi un reprezentant de service (consultaţi "Curăţarea maşinii" la
pagina 72).
Zone cu toner neimprimat
Dacă pe pagină apar aleatoriu zone estompate, în general rotunde:
• O singură coală de hârtie poate prezenta imperfecţiuni. Încercaţi reimprimarea lucrării.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Conţinutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafaţă. Încercaţi o altă marcă de hârtie.
• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricaţie, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercaţi un
alt tip sau o altă marcă de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper, apoi setaţi
tipul pe Thick (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un reprezentant de service.
Pete albe
Dacă apar puncte albe pe pagină:
• Hârtia este prea aspră şi multă murdărie de pe hârtie a căzut pe componentele din interiorul maşinii, fiind posibil ca rola de
transfer să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 72).
• Poate fi necesară curăţarea căii de rulare a hârtiei. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 72).
Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un reprezentant de service.
6. Depanarea
246
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Linii verticale
Soluţii sugerate
Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:
• Suprafaţa (piesa tambur) a cartuşului de toner din interiorul maşinii a fost probabil zgâriată. Scoateţi cartuşul de toner şi
instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 61).
Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:
• Este posibil ca suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul maşinii să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii
(consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 72). Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un
reprezentant de service.
Fundal negru sau color
Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:
• Schimbaţi hârtia cu una mai uşoară.
• Verificaţi condiţiile de mediu: un mediu foarte uscat sau un nivel înalt de umiditate (mai mare de 80% umiditate relativă)
poate cauza accentuarea umbririi fundalului.
• Scoateţi vechiul cartuş de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 61).
• Redistribuiţi temeinic tonerul (consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 59).
Pete de toner
• Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 72).
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 61).
6. Depanarea
247
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Defecte verticale repetate
Soluţii sugerate
Dacă în mod repetat apar semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:
• Este posibil să se fi deteriorat cartuşul de toner. Dacă aveţi în continuare aceeaşi problemă, scoateţi cartuşul de toner şi
instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 61).
• Este posibil ca unele componente ale maşinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii,
problema se va corecta de la sine după câteva pagini.
• Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactaţi un reprezentant de service.
Împrăştierea tonerului pe
fundal
A
Împrăştierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.
• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercaţi imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideţi pachetele de hârtie decât
atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate.
• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbaţi formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste
zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme.
Sau selectaţi Thick din fereastra Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafaţă a unei pagini imprimate, ajustaţi rezoluţia de imprimare
în aplicaţia software sau în Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
Asiguraţi-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată opţiunea Thicker Paper (hârtie mai
groasă), dar de fapt este utilizată hârtie simplă, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de
calitate la copiere.
• Dacă utilizaţi un cartuş de toner nou, mai întâi redistribuiţi tonerul (consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 59).
6. Depanarea
248
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Particulele de toner se află în
jurul caracterelor aldine sau
al imaginilor
Soluţii sugerate
Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper, şi setaţi
tipul hârtiei pe Recycled (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
• Asiguraţi-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată opţiunea Thicker Paper (hârtie mai
groasă), dar de fapt este utilizată hârtie simplă, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de
calitate la copiere.
Caractere deformate
• Dacă forma caracterelor este improprie şi produce imagini cu goluri, hârtia poate fi prea lucioasă. Încercaţi altă hârtie.
Pagină înclinată
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.
A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Asiguraţi-vă că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi faţă de teancul de hârtie.
6. Depanarea
249
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Ondulaţii sau valuri
Soluţii sugerate
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât şi umiditatea pot cauza ondularea hârtiei.
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.
Cute sau pliuri
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.
Paginile imprimate sunt
murdare pe spate
• Verificaţi dacă există scurgeri de toner. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 72).
6. Depanarea
250
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Pagini complet color sau
complet negre
A
Toner cu aderenţă slabă
Soluţii sugerate
• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi reintroduceţi-l.
• Cartuşul de toner poate fi defect. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner"
la pagina 61).
• Este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactaţi un reprezentant de service.
• Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 72).
• Verificaţi tipul, grosimea şi calitatea hârtiei.
• Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 61).
Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactaţi un reprezentant de service.
Goluri în litere
Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:
• Este posibil să imprimaţi pe suprafaţa necorespunzătoare a hârtiei. Scoateţi hârtia şi întoarceţi-o.
A
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie.
6. Depanarea
251
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Dungi orizontale
Soluţii sugerate
Dacă apar dungi orizontale aliniate sau pete:
• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de toner. Scoateţi cartuşul şi reintroduceţi-l.
• Cartuşul de toner poate fi defect. Scoateţi cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner"
la pagina 61).
Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactaţi un reprezentant de service.
Răsucire
Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în maşină:
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.
• Modificaţi opţiunea de hârtie a imprimantei şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper,
apoi setaţi tipul pe Thin (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 45).
• O imagine necunoscută
apare în mod repetat pe
câteva coli
Probabil că maşina dvs. este utilizată la o altitudine egală sau mai mare de 1.000 m. Altitudinea mare poate afecta calitatea
imprimării, precum toner cu aderenţă slabă sau imagini estompate. Modificaţi setarea pentru altitudine la maşina dvs.
(consultaţi "Reglarea altitudinii" la pagina 192).
• Toner cu aderenţă slabă
• Are loc o imprimare fără
contrast sau murdărire
6. Depanarea
252
Probleme la sistemul de operare
1
Probleme obişnuite ale Windows
Problemă
Soluţii sugerate
În timpul instalării apare mesajul
"Fişier în uz".
Părăsiţi toate aplicaţiile software. Eliminaţi toate aplicaţiile din grupul startup, apoi reporniţi Windows. Reinstalaţi
driver-ul de imprimantă.
Apar mesajele „Eroare de protecţie
generală”, „Excepţie OE”, „Derulare
32” sau „Operaţie ilegală”.
Închideţi toate celelalte aplicaţii, reiniţializaţi Windows şi încercaţi din nou să imprimaţi.
Apar mesajele „Imprimare eşuată”, „A
avut loc o eroare de depăşire a
timpului la imprimantă”.
Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Aşteptaţi până când maşina termină imprimarea. Dacă mesajul
apare în modul disponibil sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificaţi conexiunea şi/sau dacă a survenit o eroare.
Samsung Printer Experience nu este
afişat când faceţi clic pe mai multe
setări.
Samsung Printer Experience nu este instalat. Descărcaţi aplicaţia de pe Windows Store(Magazin) şi instalaţi-o.
Informaţiile maşinii nu sunt afişate
atunci când faceţi clic pe dispozitiv în
Dispozitive şi imprimante.
Verificaţi Proprietăţi imprimantă. Faceţi clic pe fila Porturi.
(Panou de control > Dispozitive şi imprimante > Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei şi selectaţi Printer
properties)
Dacă portul este setat la Fişier sau LPT, debifaţi-le şi selectaţi TCP/IP, USB sau WSD.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows, care a fost livrat
împreună cu computerul.
6. Depanarea
253
Probleme la sistemul de operare
2
Probleme Mac frecvente
Problemă
Soluţii sugerate
Echipamentul nu imprimă corect
fişierele PDF. Lipsesc unele părţi din
grafice, text sau ilustraţii.
Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fişierului. Activaţi Imprimare ca imagine în opţiunile
de imprimare din Acrobat.
Când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Unele litere nu apar normal în timpul
imprimării paginii de copertă.
Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez şi numerele sunt afişate normal
pe pagina de copertă.
Când este imprimat un document din
Mac cu Acrobat Reader 6.0 sau o
versiune ulterioară, culorile sunt
imprimate incorect.
Asiguraţi-vă că setarea rezoluţiei în driver-ul maşinii se potriveşte cu cea din Acrobat Reader.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Mac, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Mac, care a fost livrat împreună cu computerul.
6. Depanarea
254
Probleme la sistemul de operare
3
Probleme obişnuite ale Linux
Problemă
Soluţii sugerate
Atunci când imprimaţi mai mult decât
o copie, a doua copie nu se imprimă.
Problema apare pe Ubuntu 12.04 din cauza unei probleme cu filtrul CUPS standard 'pdftops'. Actualizaţi pachetului
'cups-filters' cu versiunea 1.0.18 pentru a soluţiona problema ('pdftops' face parte din pachetul 'cups-filters').
Nu funcţionează debifarea opţiunii
Collate în caseta de dialog Print.
La anumite distribuţii, caseta de dialog GNOME Print are o problemă la nivelul opţiunii de colaţionare. Ca soluţie
temporară, setaţi valoarea implicită a opţiunii de colaţionare pe False folosind utilitarul de imprimare al sistemului
(executaţi "system-config-printer" în programul Terminal).
Imprimarea se face întotdeauna
duplex.
Această problemă legată de imprimarea duplex era prezentă în pachetul CUPS Ubuntu 9.10. Actualizaţi versiunea
de CUPS la 1.4.1-5ubuntu2.2.
Imprimanta nu este adăugată prin
utilitarul de imprimare al sistemului.
Problema survine pe Debian 7 din cauza unui defect în pachetul 'system-config-printer' de pe Debian 7 (http://
bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 din sistemul Debian de urmărire a bug-ului ). Folosiţi o altă
metodă pentru a adăuga imprimanta (de exemplu CUPS WebUI)
Opţiunile Dimensiune hârtie şi
Orientare sunt dezactivate în Caseta
de dialog Print când deschideţi fişiere
text.
Problema apare pe Fedora 19 şi ţine de editorul de text 'leafpad' de pe Fedora 19. Folosiţi un alţi editori de text, cum
ar fi 'gedit'.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultaţi ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.
6. Depanarea
255
Probleme la sistemul de operare
4
Probleme obişnuite pentru PostScript
Următoarele situaţii sunt specifice limbajului PS şi pot apărea când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.
Problemă
Fişierul PostScript nu a putut
fi imprimat
Cauză posibilă
Este posibil ca driverul PostScript să nu fie
instalat corect.
Soluţie
• Instalaţi driverul PostScript (consultaţi "Instalare software" la pagina 121).
• Imprimaţi o pagină de configuraţie şi verificaţi dacă versiunea PS este
disponibilă pentru imprimare.
• Dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service.
Se imprimă raportul Eroare
verificare limită
Lucrarea de imprimare a fost prea complexă.
Trebuie să reduceţi complexitatea paginii sau să instalaţi mai multă memorie.
Se imprimă o pagină de erori
PostScript
Lucrarea de imprimare este posibil să nu fie
PostScript.
Asiguraţi-vă că lucrarea de imprimare este o lucrare PostScript. Verificaţi
dacă aplicaţia software aştepta ca o setare sau un fişier antet PostScript să
fie trimis la maşină.
Tava opţională nu este
selectată în driver
Driverul imprimantei nu a fost configurat să
recunoască tava opţională.
Deschideţi proprietăţile driverului, selectaţi fila Device Options şi setaţi
opţiunea pentru tavă (consultaţi "Setarea Device Options" la pagina 66).
Când este imprimat un
document din Mac cu
Acrobat Reader 6.0 sau o
versiune ulterioară, culorile
sunt imprimate incorect.
Setarea rezoluţiei în driverul imprimantei poate
să nu se potrivească cu cea din Acrobat
Reader.
Asiguraţi-vă că setarea rezoluţiei în driverul imprimantei se potriveşte cu cea
din Acrobat Reader.
6. Depanarea
256
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BELARUS
Country/Region
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINE
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
Customer Care Center
Customer Care Center
810-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
09612300300 – non toll free
www.samsung.com/
in/support
02-201-24-18
www.samsung.com/
be/support (Dutch)
WebSite
BANGLADESH
021 36 11 00
www.samsung.com/
n_africa/support
91-726-7864
www.samsung.com/
support
0800-333-3733
www.samsung.com/
ar/support
0-800-05-555
www.samsung.com/
support
BOLIVIA
1300 362 603
www.samsung.com/
au/support
BOSNIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
www.samsung.com/
at/support
BOTSWANA
088-55-55-555
www.samsung.com/
support
8000-4726
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
BELGIUM
BRAZIL
BULGARIA
BURUNDI
WebSite
www.samsung.com/
be_fr/support
(French)
800-10-7260
www.samsung.com/
cl/support
051 133 1999
www.samsung.com/
support
8007260000
www.samsung.com/
support
0800-124-421 (Demais
cidades e regiões)
www.samsung.com/
br/support
4004-0000 (Capitais e grandes
centros)
07001 33 11 ,sharing cost
www.samsung.com/
bg/support
200
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
257
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
CAMEROON
Customer Care Center
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
Country/Region
7095- 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
Cote D’ Ivoire
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca/support(English)
CYPRUS
www.samsung.com/
ca_fr/support
(French)
CZECH
CANADA
CHILE
WebSite
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 02-24828200
www.samsung.com/
cl/support
400-810-5858
www.samsung.com/
cn/support
Bogotá 600 12 72Gratis desde
cualquier parte del país 01
8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
www.samsung.com/
co/support
0-800-507-7267
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
00-800-1-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
062 726 786
www.samsung.com/
hr/support
DENMARK
Customer Care Center
8000 0077
www.samsung.com/
africa_fr/support
8009 4000 only from
landline,toll free
www.samsung.com/
gr/support
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/
cz/support
70 70 19 70
www.samsung.com/
dk/support
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
DOMINICA
DRC
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
499999
www.samsung.com/
support
1-800-10-72670
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
ECUADOR
WebSite
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
Contact SAMSUNG worldwide
258
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
EGYPT
EIRE
Customer Care Center
08000-726786
16580
0818 717100
800-6225
EL SALVADOR
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
800-7267
030-6227 515
01 48 63 00 00
WebSite
Country/Region
Customer Care Center
www.samsung.com/
eg/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/
ie/support
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG
bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY
www.samsung.com/
de/support
0180 6 67267864* (*0,20 €/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
GEORGIA
www.samsung.com/
ee/support
GHANA
www.samsung.com/
fi/support
WebSite
GREECE
www.samsung.com/
fr/support
8-800-555-555
www.samsung.com/
support
0800-10077
www.samsung.com/
africa_en/support
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com/
gr/support
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
1-800-299-0033
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
259
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-2791-9267
800-2791-9111
HONDURAS
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com/
hk/support (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en/support
(English)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726786)0680PREMIUM (0680773-648)
www.samsung.com/
hu/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll
Free1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/
in/support
0800112888 021-56997777
www.samsung.com/
id/support
INDONESIA
IRAN
ITALIA
021-8255
800-SAMSUNG
(800.7267864)[HHP]
800.Msamsung
(800.67267864)
www.samsung.com/
iran/support
www.samsung.com/
it/support
Country/Region
JAMAICA
JAPAN
Customer Care Center
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
WebSite
www.samsung.com/
latin/support
0120-327-527
www.samsung.com/
jp/support
800-22273
JORDAN
06 5777444
www.samsung.com/
levant/support
(English)
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799,VIP care 7700))
www.samsung.com/
support
0800 545 545
www.samsung.com/
support
183-2255 (183-CALL)
www.samsung.com/
ae/support (English)
KENYA
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LATVIA
LITHUANIA
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
kz_ru/support
8000-7267
www.samsung.com/
lv/support
8-800-77777
www.samsung.com/
lt/support
Contact SAMSUNG worldwide
260
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
LUXEMBURG
MACEDONIA
MALAYSIA
MEXICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NIGERIA
Customer Care Center
261 03 710
WebSite
www.samsung.com/
support
023 207 777
1800-88-9999
Country/Region
0-800-614-40
www.samsung.com/
support
7-800-555-55-55
www.samsung.com/
support
020 405 888
www.samsung.com/
support
080 100 2255
www.samsung.com/
n_africa/support
847267864 / 827267864
www.samsung.com/
support
08 197 267 864
www.samsung.com/
support
0800-726-7864
www.samsung.com/
africa_en/support
WebSite
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com/
nl/support
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
www.samsung.com/
nz/support
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
www.samsung.com/
my/support
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/
mx/support
Customer Care Center
NICARAGUA
NORWAY
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
815-56 480
www.samsung.com/
no/support
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
OMAN
PAKISTAN
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/
pk/support
Contact SAMSUNG worldwide
261
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
800-7267
800-0101
PANAMA
PARAGUAY
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
POLAND
PORTUGAL
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
0-800-777-08
PHILIPPINES
Country/Region
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
009-800-542-0001
PERU
WebSite
Desde celulares por favor
llamar al número 336 8686
1-800-10-7267864 [PLDT]1800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]02-4222111 [Other
landline]
www.samsung.com/
pe/support
Customer Care Center
WebSite
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **[HHP] 0 801-672678* lub +48 22 607-9333***(całkowity koszt
połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)**
(koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/
pl/support
808 20 7267
www.samsung.com/
pt/support
1-800-682-3180
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
PUERTO RICO
www.samsung.com/
ph/support
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
800-2255 (800-CALL)
QATAR
RWANDA
ROMANIA
www.samsung.com/
ae/support (English)
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
9999
www.samsung.com/
support
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com/
ro/support
Contact SAMSUNG worldwide
262
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
Customer Care Center
8-800-555-55-55
www.samsung.com/
ru/support
920021230
www.samsung.com/
sa/support
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SUDAN
WebSite
www.samsung.com/
sa_en/support
(English)/
800-00-0077
011 321 6899
1800-SAMSUNG (726-7864)
080 697 267090 726 786
www.samsung.com/
africa_fr/support
www.samsung.com/
rs/support
www.samsung.com/
sg/support
www.samsung.com/
rs/si
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com/
sk/support
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
support
0034902172678[HHP]
0034902167267
www.samsung.com/
es/support
1969
www.samsung.com/
support
Country/Region
SWEDEN
Customer Care Center
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/
es/support
0848 726 78 64 (0848SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch/support (German)
SWITZERLAND
www.samsung.com/
ch_fr/support
(French)
18252273
www.samsung.com/
levant/support
(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0800-32-9999
www.samsung.com/
tw/support
0685 88 99 00
www.samsung.com/
support
0-2689-3232,1800-29-3232
www.samsung.com/
th/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
latin/support
(Spanish)
SYRIA
TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
TRINIDAD &
TOBAGO
WebSite
www.samsung.com/
latin_en/support
(English)
Contact SAMSUNG worldwide
263
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
TURKEY
TUNISIA
Customer Care Center
444 77 11
www.samsung.com/
tr/support
80-1000-12
www.samsung.com/
n_africa/support
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae/support (English)
U.A.E
U.K
U.S.A
WebSite
www.samsung.com/
ae_ar/support
(Arabic)
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
uk/support
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
us/support
-Consummer
Electonics
U.S.A (Mobile
Phones)
UGANDA
Country/Region
0-800-502-000
[HHP] 1-888-987-HELP(4357)
0800 300 300
www.samsung.com/
us/support
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/
ua_ru/support
(Russian)
000- 405-437-33
www.samsung.com/
latin/
support(Spanish)
URUGUAY
UZBEKISTAN
VIETNAM
ZAMBIA
WebSite
www.samsung.com/
ua/support
(Ukrainian)
UKRAINE
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (72-6786)
Customer Care Center
www.samsung.com/
latin_en/
support(English)
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
support
0-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ve/support
1800 588 889
www.samsung.com/
vn/support
0211 350370
www.samsung.com/
support
Contact SAMSUNG worldwide
264
Glosar
Următorul glosar vă va ajuta să vă familiarizaţi cu produsul, prin
înţelegerea terminologiilor utilizate în mod obişnuit cu imprimarea
precum şi a celor menţionate în ghidul utilizatorului.
802.11
802.11 este un set de standarde de comunicaţie pentru reţele locale fără fir
(WLAN), dezvoltat de Comisia pentru Standarde a IEEE LAN/MAN (IEEE
802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n poate partaja acelaşi echipament hardware şi poate utiliza
banda de 2,4 GHz. 802.11b acceptă o lăţime de bandă de până la 11 Mbps,
802.11n acceptă o lăţime de bandă de până la 150 Mbps. Dispozitivele
802.11b/g/n sunt supuse ocazional interferenţei cu cuptoare cu microunde,
telefoane fără fir şi dispozitive Bluetooth.
Punct de Acces
Access Point or Wireless Access Point (AP or WAP) este un dispozitiv care
conectează dispozitivele de comunicaţie fără fir, împreună, într-o reţea
locală fără fir şi acţionează ca un emiţător sau receptor central al
semnalelor radio ale WLAN.
ADF
Un Automatic Document Feeder (ADF) constituie o unitate de scanare care
va alimenta automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul
poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.
AppleTalk
AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc.
pentru conectarea computerelor la reţea. Aceasta a fost inclusă în prima
versiune de Mac (1984) şi în prezent este mai puţin utilizată de Apple, în
favoarea reţelelor TCP/IP.
Adâncime de Culoare
Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biţi utilizat
pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O
adâncime mai mare a culorilor oferă o gamă mai mare de culori distincte.
Pe măsură ce creşte numărul de biţi, numărul de culori posibile devine
impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este
denumită în mod obişnuit ca monocromă sau alb-negru.
BMP
Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic Microsoft
Windows (GDI) şi utilizat în mod obişnuit ca format de fişier de grafică
simplu pe această platformă.
Glosar
265
Glosar
BOOTP
Acoperire
Bootstrap Protocol. Un protocol de reţea utilizat de un client de reţea pentru
a obţine automat propria adresă IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în
procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele
BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un acumulator de adrese.
BOOTP activează computere „staţie de lucru fără disc” pentru a obţine o
adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.
Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului
de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie
de format A4 conţine aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia
sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi
mai mare şi, în acelaşi timp, utilizarea tonerului va fi proporţională cu
acoperirea.
CCD
CSV
CCD (Charge Coupled Device) este un hardware care activează lucrarea
de scanare. Mecanismul de Blocare CCD este utilizat şi pentru a susţine
modulul CCD pentru a împiedica deteriorarea în timpul mutării
echipamentului.
CSV (Comma Separated Values). Un tip de format de fişier, CSV este
utilizat pentru a schimba date între aplicaţii disparate. Formatul de fişier,
aşa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un standard de facto
pentru domeniu, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.
Ordonare
DADF
Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii în
seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set întreg
înainte de a imprima copii suplimentare.
Un Duplex Automatic Document Feeder (DADF) constituie o unitate de
scanare care va alimenta şi va întoarce automat o coală de hârtie originală,
astfel încât echipamentul să poată scana pe ambele feţe ale hârtiei.
Panou de Control
Implicită
Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt
afişate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de
regulă pe partea frontală a echipamentului.
Valoarea sau setarea activă pentru o imprimantă nouă, resetare sau
iniţializare.
Glosar
266
Glosar
DHCP
Imprimantă Cu Ace
Un Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de reţea
client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare
specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informaţii ce îi permit
participarea într-o reţea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism
pentru alocarea adreselor IP clienţilor gazdă.
O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă cu un cap de
imprimare care rulează înapoi şi înainte pe pagină şi imprimă prin impact,
lovind o bandă textilă îmbibată cu cerneală pentru a atinge hârtia,
asemănător dactilografiei.
DIMM
DIMM (Dual Inline Memory Module), o mică placă de circuite care cuprinde
memoria. DIMM stochează toate datele în echipament, cum ar fi date de
imprimare, date primite prin fax.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) reprezintă un standard care permite
dispozitivelor dintr-o reţea de domiciliu să partajeze informaţii reciproc în
reţea.
DNS
DNS (Domain Name Server) este un sistem care stochează informaţii
asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe reţele,
precum Internetul.
DPI
DPI (Dots Per Inch) este o măsurare a rezoluţiei, utilizată pentru scanare şi
imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluţie mai mare,
detaliu mai clar în imagine şi o dimensiune mai mare a fişierului.
DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring este un serviciu oferit de
o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură
linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.
Duplex
Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca
echipamentul să poată imprima (sau scana) ambele feţe ale colii de hârtie.
O imprimantă echipată cu o Unitate Duplex poate imprima pe ambele feţe
ale hârtiei în timpul unui singur ciclu de imprimare.
Glosar
267
Glosar
Regim de Exploatare
Ethernet
Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează
performanţa imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare
pentru durata de viaţă, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viaţă
înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei
de garanţie. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de
pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru
imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.
Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la reţea, bazată pe
transmisia de cadre, pentru reţele locale (LAN). Se caracterizează prin
cabluri şi semnale pentru stratul fizic şi formatele cadrelor, precum şi
protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date
al modelului OSI. Ethernet este standardizat de cele mai multe ori ca IEEE
802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din
anul 1990 până în prezent.
ECM
EtherTalk
ECM (Error Correction Mode) este un mod de transmisie opţional construit
în cadrul echipamentelor fax sau a modemurilor fax Clasa 1. Acesta
detectează şi corectează automat erorile din procesul de transmitere a
faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.
O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru conectarea
computerelor la reţea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Mac
(1984) şi în prezent este mai puţin utilizată de Apple, în favoarea reţelelor
TCP/IP.
Emulare
FDI
Emularea este o tehnică prin care un echipament obţine rezultate
asemănătoare altui echipament.
FDI (Foreign Device Interface) este o placă instalată în interiorul
echipamentului pentru a permite unui dispozitiv terţ, precum un dispozitiv
acţionat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit
servicii de plată pentru imprimare pe echipament.
Un emulator reproduce funcţiile unui sistem pe un alt sistem, astfel încât al
doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulare se concentrează pe
reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu
simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând
în considerare starea sa internă.
Glosar
268
Glosar
FTP
Semiton
FTP (File Transfer Protocol) este un protocol care în mod obişnuit se
utilizează pentru schimbul de fişiere în cadrul oricărei reţele care acceptă
protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).
Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului
de puncte. Suprafeţele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare
de puncte, în timp ce suprafeţele mai deschise sunt constituite dintr-un
număr mai mic de puncte.
Unitatea Cuptorului
Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului
pe suportul de imprimare. Aceasta are în componenţă o rolă fierbinte şi o
rolă de presiune. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea
cuptorului aplică presiune şi căldură pentru a asigura faptul că tonerul
rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când
iese dintr-o imprimantă cu laser.
Gateway
O conexiune între reţele de computere sau între o reţea de computere şi o
linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un computer sau o
reţea ce permite accesul la un alt computer sau reţea.
Tonuri de gri
Nuanţe de gri care reprezintă porţiuni deschise şi închise la culoare ale unei
imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile
sunt reprezentate prin diverse nuanţe de gri.
Dispozitiv de stocare în masă (HDD)
Dispozitivul de stocare în masă (HDD), cunoscut de regulă ca unitate de
disc sau de hard disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care
stochează date codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafeţe
magnetice.
IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o organizaţie
internaţională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din
domeniul electricităţii.
IEEE 1284
Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institute of IEEE
(Electrical and Electronics Engineers). Termenul „1284-B” se referă la un
tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se ataşează la
echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).
Glosar
269
Glosar
Intranet
IPX/SPX
O reţea privată care utilizează Protocoale de Internet, conectivitate în reţea
şi, posibil, sistemul de telecomunicaţii publice pentru a partaja în siguranţă
între angajaţii săi o parte din informaţiile sau operaţiunile organizaţiei.
Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web
intern.
IPX/SPX înseamnă Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Este un protocol de reţea utilizat de sistemele de operare Novell
NetWare. Atât IPX, cât şi SPX furnizează servicii de conectare similare cu
cele de TCP/IP, cu protocolul IPX similar cu IP şi SPX similar cu TCP. IPX/
SPX a fost iniţial destinat pentru reţele locale (reţele LAN), şi este un
protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanţa sa o
depăşeşte pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).
Adresă IP
O adresă de IP (Internet Protocol) este un număr unic pe care dispozitivele
îl utilizează pentru a se identifica şi a comunica între ele într-o reţea,
utilizând standardul de Internet Protocol.
IPM
Imagini Per Minut (IPM) este o modalitate de a măsura viteza unei
imprimante. O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o
imprimantă într-un minut, pe o singură faţă.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) defineşte un protocol standard pentru
imprimare precum şi gestionarea lucrărilor de imprimare, a dimensiunii
suportului de imprimare, a rezoluţiei etc. IPP poate fi utilizat local sau pe
Internet pentru sute de imprimante şi, de asemenea, acceptă controlul
accesului, autentificarea şi criptarea, fiind o soluţie mult mai capabilă şi
sigură de imprimare decât cele mai vechi.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) este un corp
internaţional de standardizare constituit din reprezentanţi ai corpurilor
naţionale de standardizare. Produce standarde industriale şi comerciale la
nivel mondial.
ITU-T
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este o organizaţie
internaţională desemnată să standardizeze şi să reglementeze transmisiile
radio şi telecomunicaţiile internaţionale. Atribuţiile sale principale includ
standardizarea, alocarea spectrului radio şi organizarea acordurilor
internaţionale dintre diferite ţări, pentru a permite apelurile telefonice
internaţionale. -T din ITU-T indică telecomunicaţia.
Glosar
270
Glosar
Diagramă Nr. 1 ITU-T
LED
Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de
documente prin fax.
LED (Light-Emitting Diode) este un dispozitiv cu material semiconductor
care indică starea echipamentului.
JBIG
Adresă MAC
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) este un standard de comprimare
a imaginii fără pierderea exactităţii şi calităţii, care a fost proiectat pentru
comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate
utiliza şi pentru alte imagini.
Adresa MAC (Media Access Control) este un identificator unic asociat cu
un adaptor de reţea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 de biţi
scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi (de
exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard
într-o placă de interfaţă de reţea (NIC) de către producător şi utilizată ca
ajutor la încercarea routerelor de a detecta echipamentele din reţele mari.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) este cea mai obişnuită metodă
standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice.
Acesta este formatul utilizat pentru stocarea şi transmiterea fotografiilor pe
World Wide Web.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) este un protocol de reţea
pentru interogarea şi modificarea serviciilor de director care se execută în
cadrul TCP/IP.
MFP
MFP (Multi Function Peripheral) este un echipament de birou care include
într-un ansamblu fizic, funcţionalitatea unei imprimante, a unui copiator, a
unui fax, a unui scaner etc.
MH
MH (Modified Huffman) este o metodă de comprimare pentru reducerea
cantităţii de date care trebuie transmisă între faxuri pentru a transfera
imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă de codificare de
plajă pe bază de carte de coduri optimizată pentru a comprima eficient
spaţiul gol. Deoarece numeroase faxuri au spaţii libere, această metodă
minimizează timpul de transmisie a majorităţii faxurilor.
Glosar
271
Glosar
MMR
OPC
MMR (Modified Modified READ) este o metodă de comprimare
recomandată de ITU-T T.6.
OPC (Organic Photo Conductor) este un mecanism care realizează o
imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o
imprimantă cu laser şi este de obicei de culoare verde sau gri cu formă
cilindrică.
Modem
Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica
informaţii digitale şi totodată demodulează un astfel de semnal purtător
pentru a decodifica informaţiile transmise.
O unitate de procesare a imaginii cu tambur uzează treptat suprafaţa
tamburului în timpul utilizării imprimantei şi trebuie schimbată
corespunzător, deoarece se încălzeşte din contactul cu peria ansamblului
cartuşului, cu mecanismul de curăţare şi cu hârtia.
MR
Originale
MR (Modified Read) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T
T.4. MR codează prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este
comparată cu prima, sunt determinate diferenţele, apoi diferenţele sunt
codificate şi transmise.
Primul exemplar al unei entităţi, precum un document, o fotografie sau un
text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar
care nu este el însuşi copiat sau derivat din altă entitate.
NetWare
Un sistem de operare de reţea dezvoltat de Novell, Inc. A utilizat iniţial
multitasking cooperativ pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar
protocoalele de reţea au fost bazate pe seria prototip Xerox XNS. Astăzi,
NetWare acceptă TCP/IP precum şi IPX/SPX.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) este un model dezvoltat de ISO
(International Organization for Standardization) pentru comunicaţii. OSI
oferă un standard, o apropiere modulară faţă de designul de reţea care
împarte setul necesar de funcţii complexe în zone gestionabile,
independente şi funcţionale. Zonele sunt de sus în jos Application,
Presentation, Session, Transport, Network, Data Link and Physical.
Glosar
272
Glosar
PABX
Driver Imprimantă
PABX (Private Automatic Branch Exchange) este un telefon automat care
comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.
Un program utilizat pentru a trimite comenzi şi pentru a transfera date de la
computer la imprimantă.
PCL
Suport de Imprimare
PCL (Printer Command Language) este un Page Description Language
(PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă şi a devenit un standard
industrial. Dezvoltat iniţial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi,
PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale
şi laser.
Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete şi folii transparente, care pot fi
utilizate la o imprimantă, un scaner, un fax sau un copiator.
PPM
PDF
PPM (Pages Per Minute) este o metodă de măsurare pentru a determina
cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care
imprimanta îl poate produce într-un minut.
PDF (Portable Document Format) este un format patentat de fişier,
dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor
bidimensionale într-un format independent de dispozitiv şi de rezoluţie.
Fişier PRN
PostScript
O interfaţă pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să
interacţioneze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru
intrare/ieşire, ceea ce simplifică multe activităţi.
PostScript (PS) este un limbaj de descriere pagină şi limbaj de programare
utilizat în principal în domeniile de publicare electronică şi asistată de
computer. - acesta este rulat într-un interpretor pentru a genera o imagine.
Protocol
O convenţie sau un standard care controlează sau activează conexiunea,
comunicaţia şi transferul de date între două puncte terminale de calcul.
Glosar
273
Glosar
PS
SMB
Consultaţi PostScript.
SMB (Server Message Block) este un protocol de reţea aplicat în principal
pentru a partaja fişiere, imprimante, porturi seriale şi comunicaţii diverse
între nodurile dintr-o reţea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de
comunicaţie inter-proces autentificat.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) este reţeaua reţelelor
telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiţii industriale,
este uzual trecută prin tabloul de bord.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) este un protocol
pentru autentificare şi gestionare. RADIUS activează gestiunea
centralizată a datelor de autentificare, cum ar fi numele utilizatorilor şi
parolele, utilizând conceptul AAA (autentificare, autorizare şi gestionare)
pentru a gestiona accesul în reţea.
Rezoluţie
Exactitatea unei imagini, măsurată în DPI (Dots Per Inch). Cu cât este mai
mare valoarea dpi, cu atât este rezoluţia mai mare.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este standardul pentru transmisiile
de e-mail prin Internet. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text,
unde sunt specificaţi unul sau mai mulţi destinatari ai unui mesaj, apoi textul
de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de client server, unde
clientul transmite un mesaj de e-mail la server.
SSID
SSID (Service Set Identifier) este un nume WLAN (wireless local area
network). Toate dispozitivele fără fir dintr-o reţea WLAN utilizează acelaşi
SSID pentru a comunica unul cu celălalt. SSID-urile ţin cont de majuscule
şi minuscule şi au o lungime maximă de 32 de caractere.
Mască de Subreţea
Masca de subreţea este utilizată împreună cu adresa de reţea pentru a
determina ce parte a adresei este adresa de reţea şi ce parte este adresa
de gazdă.
Glosar
274
Glosar
TCP/IP
Cartuş de Toner
TCP (Transmission Control Protocol) şi IP (Internet Protocol); setul de
protocoale de comunicaţii care implementează stiva de protocoale pe care
funcţionează majoritatea reţelelor comerciale şi de Internet.
Este un gen de container cu toner, utilizat de un echipament, de exemplu,
de imprimantă. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser şi
la fotocopiatoare, care formează textul şi imaginile de pe hârtia imprimată.
Tonerul poate fi topit printr-o combinaţie de căldura/presiune a cuptorului,
care duce la aderarea sa la fibrele hârtiei.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) furnizează detalii despre fiecare
transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei şi numărul de pagini
trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau
numai după transmisii nereuşite.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) este un format de imagine bitmap cu
rezoluţie variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la
scanere. Imaginile TIFF utilizează marcaje, cuvinte cheie care definesc
caracteristicile imaginii care este inclusă în fişier. Acest format flexibil şi
independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost
realizate de diverse aplicaţii de procesare a imaginilor.
TWAIN
Un standard industrial pentru scanere şi software. Utilizând un scaner
compatibil TWAIN cu un program care acceptă TWAIN, o scanare poate fi
iniţiată dintr-un program. Reprezintă o interfaţă API de capturare a
imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows şi Apple Mac.
Cale UNC
UNC (Uniform Naming Convention) este un mod standard de a accesa
partajări de reţea din Windows NT şi alte produse Microsoft. Formatul unei
căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director supliementar>
URL
URL (Uniform Resource Locator) este adresa globală a documentelor şi
resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se
utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde
este localizată resursa.
Glosar
275
Glosar
USB
WIA
USB (Universal Serial Bus) este un standard care a fost dezvoltat de USB
Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere şi dispozitive
periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării
concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive
periferice.
WIA (Windows Imaging Architecture) este o arhitectură de imagine care a
fost iniţial introdusă în Windows Me şi Windows XP. O scanare poate fi
iniţiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scaner compatibil
WIA.
Filigran
Un filigran este o imagine sau un model lizibil pe hârtie care apare mai
iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus
pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de
producătorii de hârtie pentru a-şi identifica produsul, precum şi la timbrele
poştale, bancnote şi alte documente guvernamentale pentru a descuraja
contrafacerea.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate specificat în
IEEE 802.11 pentru a oferi acelaşi nivel de securitate ca şi o reţea locală cu
fir. WEP oferă securitate prin criptarea datelor peste conexiunea radio
astfel că acestea sunt protejate atunci când sunt transmise de la un punct
terminal la altul.
WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) este o clasă de sisteme utilizate pentru a
securiza reţelele de computere fără fir (Wi-Fi), care a fost creată pentru a
îmbunătăţi caracteristicile de securitate până la caracteristicile de
securitate ale WEP.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) este un mod special al WPA pentru
micile afaceri şi utilizatorii casnici. O cheie sau parolă predistribuită, este
configurată în punctul de acces fără fir (WAP) şi în computerele portabile
sau de birou fără fir. Pentru o securitate mai avansată, WPA-PSK
generează o cheie unică pentru fiecare sesiune dintre client şi Punctul de
Acces Fără fir asociat.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard pentru stabilirea unei reţele
fără fir de domiciliu. Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS, puteţi
configura uşor conexiunea la reţeaua fără fir, fără computer.
Glosar
276
Glosar
XPS
XPS (XML Paper Specification) sunt specificaţiile pentru un PDL (Page
Description Language) şi pentru un nou format de document, ce prezintă
avantaje în cazul documentelor portabile şi a documentelor electronice,
dezvoltate de Microsoft. Sunt specificaţii bazate pe XML, cu o nouă cale de
imprimare şi cu un nou format de document independent - dispozitiv bazat
pe vectori.
Glosar
277
Index
A
AirPrint
167
AnyWeb Print
220
accesare
instrumente de gestionare
218
accesorii
comandare
56
instalare
66
amplasarea echipamentului
reglarea altitudinii
192
58
durata de viaţă estimată
58
instrucţiuni de manipulare
58
D
stocare
58
Dispozitiv de memorie USB
caracteristici
5
caracteristici maşină
caracteristici suport imprimare
174
blocare
îndepărtarea hârtiei
79
recomandări pentru evitarea blocării
hârtiei
78
C
cartuş toner
instalare driver
reinstalare driver
23, 25, 122, 124
123, 125
Caracteristici speciale
Cartuş de toner
care nu este produs de Samsung şi
191
depanare
redistribuire toner
59
ecran tactil
57
tastatură
comandare
55
consumabile disponibile
55
50
256
E
61
componente de schimb
72
driver postScript
înlocuirea cartuşului
193
F
filigran
durata de viaţă estimată a cartuşului de
toner
58
creare
199
editare
199
înlocuirea cartuşului de toner
ştergere
199
monitorizarea duratei de viaţă a
consumabilelor
Cablu USB
imprimarea
98
consumabile
B
curăţarea unei maşini
reumplut
convenţie
61
70
11
funcţia unitate de memoriehard
216
funcţie imprimare
194
G
curăţare
exterior
72
general settings
179
interior
73
rolă de preluare
75
glosar
265
Index 278
Index
I
imprimare
imprimare mobilă
162
SO mobil
162
imprimare prin google cloud
204, 211
169
194
imprimarea
setare ca aparat implicit
195
207, 214
instalare driver pentru cablu conectat prin
USB
124
utilizarea utilitarului de imprimare directă
209
instalare driver pentru conectare în reţea
137
UNIX
imprimare câte N
Mac
modificarea setărilor implicite de
imprimare
imprimarea eco
cerinţe de sistem
proprietăţi imprimantă
imprimarea unui document
imprimare suprapunere
Linux
206, 213
creare
200
Mac
204, 211
imprimare
201
UNIX
207, 214
ştergere
201
imprimarea
imprimarea întrun fişier
Unix
195
imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
Mac
205, 212
imprimarea unui document
Windows
informaţii de reglementare
106
instalare driver
caracteristici speciale ale imprimantei
196
interpretarea LEDului de stare
206, 213
Mac
204, 211
mai multor pagini pe o singură coală de
hârtie
Mac
204, 211
138
88
206, 213
255
206, 213
reinstalare driver pentru cablu USB
conectat
125
utilizare SetIP
131
M
Mac
cerinţe de sistem
imprimarea
103
204, 211
instalare driver pentru cablu conectat prin
USB
122
Î
încărcare
44
Linux
probleme obişnuite ale Linux
47
103
hârtia în tava 1
33
instalare driver pentru conectare în reţea
136
hârtie în tava 1 tăvile opţionale
33
probleme Mac frecvente
hârtie în tava multifuncţională
36
suport special
37
reinstalare driver pentru cablu USB
conectat
123
L
Linux
utilizare SetIP
254
129
Memorie flash USB
copierea de siguranţă a datelor
50
Index 279
Index
gestionare
51
panou de control
21
configurarea reţelei cablate
128
ecran tactil
27
instalare driver
Linux
Mac
UNIX
Windows
137
136
138
132
mediu de instalare
105
prezentarea programelor de reţea
127
memorie
realizarea unui upgrade de memorie 68
menu
pictograme generale
11
preferinţe imprimantă
ajutor
190
configurare admin
185
prezentare generală a meniurilor
configurarea sistemului
179
prezentarea generală a echipamentului
counter
189
vedere din spate
20
direct usb
187
vedere frontală
19
eco
186
emulare
182
grafic
178
hârtie
177
informaţii
175
probleme de alimentare cu energie
electrică
240
job status
188
probleme de alimentare cu hârtie
239
layout
176
probleme de calitate a imprimării
245
rezervor toner uzat
probleme de imprimare
241
S
mesaj de eroare
Linux
probleme la sistemul de operare
66
128, 153
R
Paralel
comandare
56
128, 129, 131, 153
reţea fără fir
253
reţea
P
programul SetIP
probleme
programul SetIP
opţiuni dispozitiv
27
problemă
90
O
206, 213
Cablu USB
148
cablu de reţea
153
Modul infrastructură
143
WPS
deconectare
146, 147
64
Samsung Printer Status
230
SyncThru Web Service
223
informaţii generale
223
Configurarea IPv6
140
samsung printer experience
232
configurare generală
183
service contact numbers
257
configurare reţea fără fir
143
setări implicite
Index 280
Index
setarea tăvii
setările favoritelor pentru imprimare
42
46
siguranţă
informaţii
12
simboluri
12
specificaţii
suport de imprimare
stare
T
utilitarul de imprimare directă
tava multifuncţională
utilizare
încărcare
tava multifuncţională sau alimentatorul
manual
96
sfaturi pentru utilizare
36
98
utilizarea suportului special
37
21
comandarea unei tăvi opţionale
230
56
încărcarea hârtiei în tava multifuncţională
36
suport de imprimare
etichete
40
modificarea dimensiunii tăvii
32
hârtie cartonată
41
reglarea lăţimii şi lungimii
32
hârtie lucioasă
42
setarea dimensiunii şi tipului de hârtie 42
hârtie preimprimată
41
materiale transparente
39
plic
38
setarea dimensiunii hârtiei
42
setarea tipului de hârtie
42
suport ieşire
98
imprimarea
suport special
37
instalare driver pentru conectare în reţea
138
suport ieşire
43
tavă opţională
comandare
tastatură
utilizarea ajutorului
193
46, 205, 212
W
Windows
cerinţe de sistem
tavă
stare imprimantă
informaţii generale
36
209
102
instalare driver pentru cablu conectat prin
USB
23, 25
instalare driver pentru conectare în reţea
132
probleme obişnuite ale Windows
utilizare SetIP
253
128, 153
56
56
U
UNIX
207, 214
Unix
cerinţe de sistem
104
Index 281
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement