Samsung Xpress C410W Color Laser (18 / 4 ppm) Manual de utilizare

Samsung Xpress C410W  Color Laser  (18 / 4 ppm) Manual de utilizare
Ghidul utilizatorului
DE
DE BAZĂ
BAZĂ
Acest ghid pune la dispoziţie informaţii referitoare la instalarea, utilizarea
de bază şi depanarea în Windows.
AVANSAT
Acest ghid oferă informaţii despre instalare, configurare avansată, operare şi depanare
pentru diferite sisteme de operare.
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară.
DE BAZĂ
1. Introducere
3. Întreţinerea
Avantaje cheie
5
Comandarea consumabilelor şi accesoriilor 42
Caracteristici în funcţie de model
8
Consumabile disponibile
43
Important de ştiut
11
Piese de schimb disponibile
45
Despre acest ghid al utilizatorului
12
Stocarea cartuşului de toner
46
Informaţii despre siguranţă
13
Redistribuirea tonerului
48
Prezentarea generală a maşinii
19
Înlocuirea cartuşului de toner
50
Prezentare generală a panoului de control 22
Înlocuirea rezervorului de toner uzat
52
Pornirea maşinii
24
Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii 54
Instalarea locală a driverului
25
Curăţarea maşinii
56
Reinstalarea driverului
26
Recomandări privind mutarea şi
depozitarea maşinii
59
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de
bază
4. Depanarea
Imprimarea unei pagini demonstrative
28
Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei 61
Suportul şi tava
29
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
62
Noţiuni de bază despre imprimare
36
Interpretarea LED-urilor de stare
65
2
DE BAZĂ
5. Anexă
Specificaţii
69
Informaţii de reglementare
79
Drepturi de autor
90
3
1. Introducere
Acest capitol oferă informaţii pe care trebuie să le cunoaşteţi înainte de a utiliza maşina.
• Avantaje cheie
5
• Caracteristici în funcţie de model
8
• Important de ştiut
11
• Despre acest ghid al utilizatorului
12
• Informaţii despre siguranţă
13
• Prezentarea generală a maşinii
19
• Prezentare generală a panoului de control
22
• Pornirea maşinii
24
• Instalarea locală a driverului
25
• Reinstalarea driverului
26
Avantaje cheie
Protejează mediul înconjurător
• Pentru a economisi toner şi hârtie, această maşină suportă funcţia Eco
(consultaţi "Easy Eco Driver" la pagina 174).
• Pentru a economisi hârtie, puteţi să imprimaţi mai multe pagini pe o
singură coală de hârtie (consultaţi "Utilizarea caracteristicilor avansate
de imprimare" la pagina 159).
• Pentru a economisi hârtie, puteţi imprima pe ambele feţe ale foii
(imprimare manuală pe două feţe) (consultaţi "Utilizarea
caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 159).
• Pentru a economisi energie, această maşină economiseşte energia
electrică în mod automat, prin reducerea substanţială a consumului
atunci când nu este utilizată.
• Recomandăm utilizarea hârtiei reciclate în vederea economisirii
energiei.
Imprimaţi la calitate şi viteză excelente
• Aveţi posibilitatea să imprimaţi într-o gamă completă de culori utilizând
cyan, magenta, galben şi negru.
• Aveţi posibilitatea să imprimaţi cu o rezoluţie efectivă de ieşire de până
la 2.400 × 600 dpi (600 x 600 x 2 biţi).
• Imprimare rapidă, la cerere.
- La imprimarea alb-negru pe o singură faţă, 18 ppm (A4) sau 19 ppm
(Letter).
- La imprimarea color pe o singură faţă, 4 ppm (A4 sau Letter).
Avantaje cheie
Confort
• Dacă aveţi acces la Internet, puteţi obţine ajutor, asistenţă, driver-e,
manuale şi puteţi comanda informaţii de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
Gamă largă de funcţii şi suport pentru aplicaţii
• Este de ajuns să atingeţi cu telefonul mobil marcajul NFC de pe
imprimantă pentru a efectua lucrarea de imprimare (consultaţi
"Utilizarea funcţiei NFC" la pagina 151).
• Puteţi să imprimaţi de oriunde, utilizând dispozitivul dvs. smartphone
sau computerul cu ajutorul aplicaţiilor compatibile Google Cloud Print
(consultaţi "Google Cloud Print" la pagina 153).
• Suportă dimensiuni variate pentru hârtie (consultaţi "Specificaţii privind
suporturile de imprimare" la pagina 71).
• Easy Capture Manager vă permite să editaţi şi să imprimaţi cu uşurinţă
ceea ce aţi capturat utilizând tasta Print Screen de pe tastatură
(consultaţi "Easy Capture Manager" la pagina 171).
• Imprimaţi filigran: Puteţi particulariza documentele dvs. cu cuvinte,
precum „CONFIDENTIAL” (consultaţi "Utilizarea caracteristicilor
avansate de imprimare" la pagina 159).
• Samsung Easy Printer Manager şi Samsung Printer Status sunt
programe care monitorizează şi vă informează cu privire la starea
echipamentului şi vă permite să personalizaţi setările acestuia
(consultaţi "Utilizare Samsung Easy Printer Manager" la pagina 178
sau "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina 181).
• Imprimaţi postere: Textul şi imaginile fiecărei pagini din document sunt
mărite şi imprimate pe mai multe foi de hârtie, după care pot fi aranjate
împreună pentru a forma un poster (consultaţi "Utilizarea
caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina 159).
• AnyWeb Print vă permite să efectuaţi captură de ecran, să examinaţi,
să decupaţi şi să imprimaţi ecranul mai uşor decât atunci când utilizaţi
programul obişnuit (consultaţi "Samsung AnyWeb Print" la pagina 173).
• Smart Update vă permite să verificaţi şi să instalaţi cea mai recentă
versiune de software pe parcursul procesului de instalare a driverului
de imprimantă. Aceasta este disponibilă numai pentru utilizatorii de
Windows OS.
• Puteţi imprima cu mai multe sisteme de operare (consultaţi "Cerinţe de
sistem" la pagina 74).
• Maşina este echipată cu o interfaţă USB şi/sau cu o interfaţă de reţea.
Avantaje cheie
Compatibilă cu metode variate de setare a
reţelelor wireless
• Utilizarea butonului WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Puteţi conecta cu uşurinţă la o reţea wireless, utilizând butonul WPS
al echipamentului şi punctul de acces (un router wireless).
• Utilizând cablul USB sau un cablu de reţea.
- Puteţi conecta şi configura diferite setări ale reţelei wireless, utilizând
un cablu USB sau un cablu de reţea.
• Utilizarea Wi-Fi Direct
- Puteţi să imprimaţi simplu de la dispozitivul dvs. mobil, utilizând
funcţia Wi-Fi sau Wi-Fi Direct.
Consultaţi "Prezentarea metodelor de configurare a reţelei fără fir"
la pagina 115.
Caracteristici în funcţie de model
Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile în funcţie de model sau ţară.
Sistem de operare
Sistem de operare
C41xW
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Caracteristici în funcţie de model
Software
Puteţi instala driverul şi software-ul imprimantei când introduceţi CD-ul cu software în unitatea CD-ROM. Pentru Windows, selectaţi driverul şi
software-ul imprimantei din fereastra Select Software to Install.
Software
C41xW
Driver de imprimantă SPL
●
Driver de imprimantă XPSa
●
Samsung Easy Printer Managera
●
Samsung Easy Color Managera
●
Samsung Anyweb Printa
●
Samsung Printer Status
●
SyncThru™ Web Service
●
a. Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung şi instalaţi-l: (http://www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări). Înainte de instalare,
verificaţi dacă pachetul software este compatibil cu sistemul de operare al computerului dvs.
Caracteristici în funcţie de model
Caracteristică varietate
Caracteristici
C41xW
USB 2.0 de mare viteză
●
Interfaţă de reţea cu fir LAN Ethernet 10/100 Base TX
●
Interfaţă de reţea fără fir LAN 802.11b/g/na
●
IPv6
●
imprimare NFC
●
Google Cloud Print
●
Imprimare Eco(Easy Eco Driver)b
●
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
●
Imprimare duplex manuală (pe două feţe)c
●
a. În funcţie de ţara dvs., este posibil ca plăcile de reţea fără fir să nu fie disponibile. Pentru unele ţări poate fi disponibil doar 802.11 b/g. Contactaţi distribuitorul local Samsung
sau reprezentantul magazinului de unde aţi cumpărat echipamentul.
b. Configurarea setărilor ECO este disponibilă din driverul Windows.
c. Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows OS.
(●: inclus, necompletat: nu este disponibil)
Important de ştiut
De unde pot descărca driverul maşinii?
A survenit un blocaj de hârtie.
• Vizitaţi www.samsung.com/printer pentru a descărca cel
mai recent driver al maşinii, apoi instalaţi-l pe sistemul dvs.
• Deschideţi şi închideţi capacul superior (consultaţi "Vedere
din faţă" la pagina 20).
De unde pot achiziţiona accesorii sau
consumabile?
• Verificaţi instrucţiunile referitoare la îndepărtarea hârtiei
blocate, în acest manual şi rezolvaţi problemele în
consecinţă (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la
pagina 62).
• Mergeţi la un distribuitor Samsung sau la magazinul dvs.
• Vizitaţi www.samsung.com/supplies. Selectaţi ţara/
regiunea dvs. pentru a vizualiza informaţii despre produse.
LED-ul de stare luminează intermitent sau
rămâne permanent pornit.
Documentele imprimate sunt neclare.
• Nivelul tonerului poate fi scăzut sau neuniform. Scuturaţi
cartuşul tonerului.
• Încercaţi o setare diferită pentru calitatea de imprimare.
• Înlocuiţi cartuşul de toner.
• Opriţi produsul şi porniţi-l din nou.
• Verificaţi sensurile indicaţiilor LED în acest manual şi
rezolvaţi problemele în consecinţă (consultaţi
"Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 65).
Maşina nu imprimă.
• Deschideţi lista cozii de imprimare şi eliminaţi documentul
din listă (consultaţi "Revocarea unei comenzi de imprimare"
la pagina 37).
• Ştergeţi driverul şi instalaţi-l din nou (consultaţi "Instalarea
locală a driverului" la pagina 25).
• Selectaţi imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în
Windows.
Despre acest ghid al utilizatorului
Acest ghid al utilizatorului furnizează informaţii pentru înţelegerea de bază
a maşinii precum şi explicaţii detaliate privind utilizarea maşinii.
•
Citiţi informaţiile referitoare la siguranţă înainte de utilizarea maşinii.
•
Dacă aveţi probleme la utilizarea maşinii, consultaţi capitolul privind
depanarea.
•
•
Termenii utilizaţi în acest ghid al utilizatorului sunt explicaţi în capitolul
glosar.
Toate ilustraţiile din acest ghid al utilizatorului pot diferi de maşina dvs.
în funcţie de opţiunile sale sau de modelul achiziţionat.
1
Convenţii
Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos:
•
Document este sinonim cu original.
•
Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.
•
Maşină se referă la imprimantă sau MFP (periferice multifuncţionale).
2
•
Capturile de ecran din acest ghid al utilizatorului pot să difere de
echipamentul dvs. în funcţie de versiunea firmware/driver a
echipamentului.
Pictograme generale
•
Procedurile din acest ghidul utilizatorului sunt bazate, în principal, pe
Windows 7.
Pictogramă
Textul
Descriere
Atenţie
Transmite utilizatorilor informaţii pentru a
proteja maşina împotriva posibilelor deteriorări
mecanice sau funcţionări defectuoase.
Notă
Furnizează informaţii suplimentare sau
specificaţii detaliate ale funcţiilor şi
caracteristicilor maşinii.
1. Introducere
12
Informaţii despre siguranţă
Aceste avertismente şi precauţii sunt incluse pentru a preveni vătămarea
corporală personală sau a altor persoane, precum şi pentru prevenirea
deteriorării echipamentului dvs. Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni
înainte de utilizarea echipamentului. După ce aţi citit această secţiune,
păstraţi-o la loc sigur pentru referinţe viitoare.
4
Mediu de exploatare
Avertisment
3
Simboluri importante privind siguranţa
Explicarea tuturor pictogramelor şi semnelor
utilizate în acest capitol
Nu utilizaţi în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat
sau dacă priza electrică nu este împământată.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu plasaţi nimic deasupra maşinii (apă, obiecte din metal mici
sau grele, lumânări, ţigări aprinse etc.).
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Avertisment
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce
la vătămări corporale grave sau la deces.
• Dacă maşina se supraîncălzeşte, aceasta emite fum, scoate
zgomote ciudate sau generează un miros ciudat, opriţi
imediat comutatorul de alimentare şi deconectaţi maşina.
Atenţie
Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce
la vătămări corporale minore sau la daune
materiale.
• Utilizatorul trebuie să aibă acces la priză în cazul acelor
urgenţe care necesită scoaterea ştecărului din priză.
Nu încercaţi.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
Mersul pe sau strivirea cu un obiect greu a cablului de
alimentare poate avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu scoateţi ştecărul trăgând de cablu; nu manipulaţi ştecărul cu
mâinile ude.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
1. Introducere
13
Informaţii despre siguranţă
Atenţie
Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de CA,
telefon sau de interfaţă ale PC-ului.
Acest lucru ar putea conduce la electrocutări, incendiu şi/sau
rănirea animalelor dvs. de casă.
În timpul unei furtuni electrice sau pentru o perioadă de
nefuncţionare, scoateţi fişa de alimentare din priza electrică.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Aveţi grijă, zona de evacuare a hârtiei este caldă.
5
Metodă de operare
Există pericol de arsuri.
Dacă maşina a fost scăpată, sau dacă carcasa pare
deteriorară, deconectaţi maşina de la toate conexiunile de
interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de service
calificat.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Atenţie
Nu trageţi cu forţă hârtia afară în timpul imprimării.
Acest lucru poate deteriora aparatul.
Dacă echipamentul nu pare să funcţioneze corect după ce aţi
urmat aceste instrucţiuni, deconectaţi-l de la toate conexiunile
de interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de service
calificat.
Aveţi grijă să nu puneţi mâna între echipamentul şi tava pentru
hârtie.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Dispozitivul de primire al energiei al acestei maşini este cablul
de alimentare.
Dacă ştecărul nu intră cu uşurinţă în priza electrică, nu
încercaţi să-l forţaţi înăuntru.
Pentru a opri alimentarea electrică, scoateţi cablul de
alimentare din priza electrică.
Apelaţi la un electrician pentru a schimba priza electrică, altfel
aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric.
Aveţi grijă la înlocuirea sau îndepărtarea hârtiei blocate.
Vă puteţi răni.
Hârtia nouă are marginile tăioase şi poate provoca răni
dureroase.
1. Introducere
14
Informaţii despre siguranţă
6
Atunci când imprimaţi cantităţi mari, partea inferioară a zonei
de ieşire hârtie se poate încălzi. Nu lăsaţi copii să atingă.
Instalare/Mutare
Există pericol de arsuri.
Atunci când scoateţi hârtie blocată, nu utilizaţi pensete sau
obiecte metalice ascuţite.
Avertisment
Poate deteriora echipamentul.
Nu permiteţi să se adune prea multe hârtii în tava de ieşire
pentru hârtie.
Nu plasaţi maşina într-o zonă cu praf, umiditate sau scurgeri de
apă.
Poate deteriora echipamentul.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Nu blocaţi şi nu împingeţi obiecte în deschiderea de ventilaţie.
Acest lucru poate avea ca rezultat temperaturi ridicate ale
componentei, ceea ce poate cauza deteriorarea sau incendiul.
Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea unor alte
proceduri decât cele specificate în prezenta publicaţie poate
conduce la o expunere periculoasă la radiaţii.
1. Introducere
15
Informaţii despre siguranţă
Atenţie
Înainte de a muta echipamentul, opriţi alimentarea electrică şi
deconectaţi toate cablurile. Informaţiile de mai jos reprezintă
doar sugestii care se bazează pe greutatea unităţilor. Dacă
aveţi o problemă medicală care vă împiedică să ridicaţi
obiecte, nu ridicaţi maşina. Solicitaţi ajutor şi folosiţi
întotdeauna numărul corespunzător de persoane pentru a
ridica maşina în siguranţă.
Apoi ridicaţi echipamentul:
• Dacă acesta cântăreşte mai puţin de 20 de kg, se ridică de
1 persoană.
• Dacă acesta cântăreşte între 20 şi 40 de kg, se ridică de 2
persoane.
Atunci când utilizaţi echipamentul o perioadă lungă de timp
sau imprimaţi un număr mare de pagini într-un spaţiu neaerisit,
acesta poate polua aerul şi poate dăuna sănătăţii dvs.
Amplasaţi echipamentul într-un spaţiu bine aerisit sau
deschideţi o fereastră astfel încât aerul să circule în mod
regulat.
Nu plasaţi echipamentul pe o suprafaţă instabilă.
Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare
corporală sau deteriorându-se.
Utilizaţi doar AWGa nr.26 sau cablu telefonic mai lung, dacă
este necesar.
În caz contrar, acest lucru poate deteriora aparatul.
• Dacă acesta cântăreşte mai mult de 40 de kg, se ridică de
4 sau mai multe persoane.
Utilizaţi cablul de alimentare furnizat cu maşina dvs. pentru
operare în siguranţă. Dacă utilizaţi un cablu mai lung de 2
metri la o maşină de 110 V, atunci măsura ar trebui să fie de
16 AWG sau mai mult.
Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare
corporală sau deteriorându-se.
În caz contrar, poate cauza deteriorări echipamentului şi ar
putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
Alegeţi o suprafaţă plană cu suficient spaţiu de ventilare
pentru a amplasa echipamentul. Luaţi în considerare şi spaţiul
necesar pentru deschiderea capacului şi a tăvilor.
Aveţi grijă să conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică
cu împământare.
Locul trebuie să fie bine aerisit şi să se afle departe de lumină
directă, căldură şi umiditate.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele.
Aceasta ar putea diminua performanţele şi ar putea avea ca
rezultat şocul electric sau incendiul.
1. Introducere
16
Informaţii despre siguranţă
Nu acoperiţi maşina sau nu o plasaţi într-o locaţie ermetică,
precum un dulap.
Atunci când lucraţi în interiorul echipamentului înlocuind
consumabilele sau curăţând interiorul, nu-l lăsaţi în funcţiune.
Dacă echipamentul nu este bine ventilat, acest lucru ar putea
avea ca rezultat incendiul.
Vă puteţi răni.
Maşina trebuie conectată la nivelul de putere care este
specificat pe etichetă.
Copiii se pot răni.
Dacă nu sunteţi sigur şi doriţi să verificaţi nivelul de putere pe
care îl folosiţi, contactaţi compania de furnizare a energiei
electrice.
Nu dezasamblaţi, nu reparaţi şi nu reasamblaţi echipamentul
singur.
a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)
7
Întreţinere/Verificare
Atenţie
Păstraţi produsele de curăţare departe de copii.
Poate deteriora maşina. Apelaţi la un tehnician calificat
atunci când echipamentul necesită reparaţii.
• Nu demontaţi niciun capac sau dispozitiv de siguranţă
care este montat cu şuruburi.
• Cuptoarele trebuie reparate doar de către un tehnician de
service autorizat. Repararea de către tehnicieni
neautorizaţi poate duce la creşterea riscului de incendiu
sau electrocutare.
• Echipamentul trebuie reparat doar de către tehnicianul de
service de la Samsung.
Scoateţi acest produs din priza de perete înainte de a curăţa
interiorul echipamentului. Nu curăţaţi maşina cu benzen,
diluant de vopsele sau alcool; nu pulverizaţi apă direct în
maşină.
Pentru a curăţa şi pune în funcţiune maşina, urmaţi cu
stricteţe ghidul de utilizare furnizat împreună cu aceasta.
Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau
incendiul.
Păstraţi cablul de alimentare şi suprafaţa de contact a
ştecărului curată de praf şi apă.
În caz contrar, puteţi deteriora echipamentul.
În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau
incendiu.
1. Introducere
17
Informaţii despre siguranţă
8
Utilizarea consumabilelor
Atenţie
Pentru consumabilele care conţin praf de toner (cartuş toner,
recipient toner uzat, unitate de procesare a imaginii etc.)
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
• Când aruncaţi consumabilele, respectaţi instrucţiunile
pentru eliminarea acestora. Consultaţi distribuitorul pentru
instrucţiunile de eliminare.
• Nu spălaţi consumabilele.
Nu dezasamblaţi cartuşul de toner.
Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
Nu daţi foc niciunui consumabil precum cartuşul de toner sau
unitatea cuptorului.
Există riscul de explozii sau de incendii necontrolabile.
• Nu reutilizaţi tonerul uzat după golirea recipientului
acestuia.
Dacă nu respectaţi instrucţiunile de mai sus, efectele pot fi
defectarea echipamentului sau poluarea mediului. Garanţia
nu acoperă defecţiunile apărute din cauza neglijenţei
utilizatorului.
Atunci când depozitaţi consumabile precum cartuşul de
toner, nu le lăsaţi la îndemâna copiilor.
Atunci când schimbaţi cartuşul de toner sau scoateţi hârtia
blocată, aveţi grijă să nu lăsaţi particulele de toner să vă
atingă corpul sau hainele.
Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau
ingerat.
Utilizarea consumabilelor reciclate, precum tonerul, poate
cauza deteriorarea maşinii.
Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., nu utilizaţi apă
caldă pentru a-l spăla.
În cazul daunelor datorate utilizării consumabilelor reciclate,
se va percepe o taxă de service.
Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură. Utilizaţi apă rece.
1. Introducere
18
Prezentarea generală a maşinii
9
Accesorii
Cablu de alimentare
Ghidul de instalare rapidă
CD cu softwarea
Accesorii diverseb
a. CD-ul cu software conţine driverele imprimantei şi aplicaţii software.
b. Diversele accesorii incluse împreună cu maşina dvs. pot varia în funcţie de ţara de achiziţie şi de model.
1. Introducere
19
Prezentarea generală a maşinii
10
Vedere din faţă
• Această ilustraţie poate diferi de cea corespunzătoare maşinii dvs., în funcţie de modelul acesteia.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
1
2
3
9
8
7
6
4
10
11
5
1
6
Tavă de ieşire
Capac frontal
2
Suportul de ieşire
3
7
Buton eliberare capac
frontal
8
Capac superior
marcaj NFC
4
9
Panou de Control
Cartuşe toner
5
10
Tava
Rezervor toner uzat
11 Unitatea imaginii
1. Introducere
20
Prezentarea generală a maşinii
11
Vedere din spate
• Această ilustraţie poate diferi de cea corespunzătoare maşinii dvs., în funcţie de modelul acesteia.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la
pagina 8).
4
3
2
1
1
Capac posterior
2
Priză de alimentare
3
Port USB
4
Port pentru reţea
1. Introducere
21
Prezentare generală a panoului de control
Acest panou de control poate diferi de cel corespunzător
echipamentului dvs., în funcţie de modelul acestuia. Există mai multe
tipuri de panouri de control.
3
Configurează cu uşurinţă conexiunea reţelei wireless,
fără un computer (consultaţi "Configurare reţea fără fir"
la pagina 114).
• Imprimarea manuală
(WPS)
1
2
4
- Apăsaţi acest buton de fiecare dată când încărcaţi
o coală de hârtie în tavă, în cazul în care aţi
selectat Manual Feeder pentru Source în driverul
imrpimantei.
Puteţi opri o operaţie în orice moment. De asemenea,
puteţi accesa următoarele funcţii.
3
• Fişă configurare
- Apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 2 secunde,
până când ledul verde se aprinde intermitent
încet, apoi eliberaţi-l.
4
5
(Revocare)
6
1
LED de toner
Indică starea tonerului (consultaţi "LED de stare" la
pagina 66).
Eco
Activaţi modul eco pentru a reduce consumul de toner
şi hârtie atunci când imprimaţi de pe computer
(consultaţi "imprimarea Eco" la pagina 39).
2
• Imprimă raportul cu jurnalul evenimentelor /
contorul privind utilizarea
- Apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 4 secunde,
până când ledul verde luminează intermitent
rapid, apoi eliberaţi-l.
• Imprimă raportul cu informaţiile consumabilelor
- Apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 6 secunde,
până când ledul verde se aprinde, apoi eliberaţi-l.
5
Apăsând pe acest buton opri alimentarea sau puteţi
reactiva maşina din modul repaus.
(Alimentare/
Reactivare)
1. Introducere
22
Prezentare generală a panoului de control
6
Prezintă starea maşinii (consultaţi "LED de stare" la
pagina 66).
(LED de
Stare )
1. Introducere
23
Pornirea maşinii
1
Mai întâi conectaţi maşina la sursa de alimentare cu electricitate.
1
2
2
apăsaţi
(Alimentare/Reactivare) pe panoul de control.
Dacă doriţi să opriţi alimentarea, apăsaţi
(Alimentare/Reactivare) pe panoul de control.
1. Introducere
24
Instalarea locală a driverului
O maşină conectată local este o maşină conectată direct la computerul dvs.
utilizând cablul. Dacă maşina dvs. este conectată la o reţea, treceţi peste
următorii paşi de mai jos şi continuaţi instalarea driverului maşinii conectate
la reţea (consultaţi Ghidul avansat).
12
Windows
1
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
• Dacă sunteţi utilizator al sistemului de operare Mac sau Linux,
consultaţi "Instalare pentru Mac" de la pagina 90 sau "Instalare
pentru Linux" de la pagina 92.
• Fereastra de instalare care apare în acest Ghidul utilizatorului poate
să difere în funcţie de maşină şi de interfaţa utilizată.
• Utilizaţi numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
2
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
3
Selectaţi USB connection (Conexiune USB) din ecranul Printer
Connection Type. Apoi, faceţi clic pe Next.
4
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Puteţi selecta aplicaţiile software în fereastra Select Software to
Install.
1. Introducere
25
Reinstalarea driverului
Dacă driverul imprimantei nu funcţionează corespunzător, urmaţi paşii de
mai jos pentru reinstalarea driverului.
13
Windows
1
Din meniul Pornire, selectaţi Programe sau Toate programele >
Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
2
3
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Introduceţi CD-ul cu software în unitatea CD-ROM şi reinstalaţi
driverul (consultaţi "Instalarea locală a driverului" la pagina 25).
1. Introducere
26
2. Însuşirea noţiunilor de
utilizare de bază
După încheierea instalării, este posibil să doriţi realizarea setărilor implicite ale maşinii. Dacă doriţi să setaţi sau
să schimbaţi valorile, consultaţi următoarea secţiune. Acest capitol oferă informaţii despre structura generală a
meniurilor şi opţiunile de bază pentru configurare.
• Imprimarea unei pagini demonstrative
28
• Suportul şi tava
29
• Noţiuni de bază despre imprimare
36
Imprimarea unei pagini demonstrative
Imprimaţi o pagină de probă pentru a vă asigura că aparatul funcţionează corect (numai Windows).
Pentru a imprima o pagină de probă:
•
Deschideţi Printing Preferences (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37) > fila Samsung > Demo page.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
28
Suportul şi tava
Acest capitol furnizează informaţii despre modul în care se încarcă suportul
de imprimare pe maşina dvs.
• Utilizarea de suport de imprimare care nu întruneşte aceste
specificaţii poate cauza probleme sau necesita reparaţii. Astfel de
reparaţii nu sunt acoperite de garanţia Samsung sau de acordurile
de service.
1
Prezentare generală a tăvii
Pentru a modifica dimensiunea, trebuie să ajustaţi ghidajul pentru hârtie.
1
2
3
• Asiguraţi-vă că nu utilizaţi cu această maşină hârtie foto pentru
imprimante cu jet de cerneală. Acest lucru ar putea deteriora
aparatul.
• Utilizarea de suport de imprimare inflamabil poate provoca un
incendiu.
• Utilizaţi suporturi de imprimare recomandate (consultaţi "Specificaţii
privind suporturile de imprimare" la pagina 71).
Utilizarea de suport de imprimare inflamabil sau lăsarea de materiale
străine în imprimantă, poate duce la supraîncălzirea unităţii şi, în rare
ocazii, poate provoca un incendiu.
4
1 Capac pentru hârtie
2 Dispozitiv de blocare a
ghidajului
3 Ghidaj pentru lungimea
hârtiei
4 Ghidaj pentru lăţimea
hârtiei
Dacă nu reglaţi ghidajul, acest lucru poate avea ca efect înregistrarea
hârtiei, distorsionarea imaginii sau blocarea hârtiei.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
29
Suportul şi tava
2
Încărcarea hârtiei în tavă
1
3
Apăsaţi şi deblocaţi dispozitivul de blocare a ghidajului tăvii, trageţi
manual tava afară. Reglaţi apoi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea
hârtiei.
Extrageţi tava pentru hârtie (consultaţi "Prezentare generală a tăvii"
la pagina 29).
1
32
2
4
2
Înainte de a încărca hârtiile, îndoiţi sau vânturaţi marginile teancului
de hârtie pentru a separa paginile.
Deschideţi capacul pentru hârtie.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
30
Suportul şi tava
5
Puneţi hârtia cu faţa de imprimat orientată în sus.
1
2
Pentru hârtii cu dimensiuni mai mici decât formatul Letter, apăsaţi şi
deblocaţi încuietoarea ghidajului din tavă, împingeţi tava manual.
Reglaţi apoi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei.
1
• Nu împingeţi prea mult ghidajele pentru lăţimea hârtiei pentru a nu
deforma suportul de imprimare.
• Nu utilizaţi o hârtie cu o margine conducătoare ondulată, există riscul
de blocare sau hârtia poate fi încreţită.
• Dacă nu reglaţi corect ghidajul pentru lăţimea hârtiei, este posibil să
apară blocaje de hârtie.
2
Pentru hârtii cu dimensiuni mai mari decât formatul Letter, apăsaţi şi
deblocaţi încuietoarea ghidajului din tavă, scoateţi tava manual.
Reglaţi apoi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
31
Suportul şi tava
6
Apăsaţi pe ghidajul pentru lăţimea hârtiei şi glisaţi-l spre marginea
teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.
7
Închideţi capacul pentru hârtie.
8
Introduceţi tava pentru hârtie.
9
Când imprimaţi un document, setaţi tipul şi dimensiunea hârtiei
pentru tavă (consultaţi "Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie" la
pagina 35).
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
32
Suportul şi tava
3
Imprimare pe suporturi de imprimare speciale
Tavaa
Tipuri
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
Settings.
CardStock
●
Apoi, setaţi tipul de hârtie din fereastra Preferinţe imprimare > fila Paper
> Paper Type (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 37).
Labels
●
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
●
Archive
●
Glossy Photo
●
Matte Photo
●
Tabelul de mai jos indică suportul special care poate fi utilizat în tavă.
Setarea hârtiei din echipament trebuie să corespundă cu cea a driverului,
pentru a imprima fără o eroare de nepotrivire a hârtiei.
Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din Samsung Easy
Printer Manager, selectaţi
(Comutare la modul avansat) > Device
La utilizarea de suporturi speciale, vă recomandăm să faceţi
alimentarea cu câte o coală (consultaţi "Specificaţii privind suporturile
de imprimare" la pagina 71).
Pentru a afla greutatea hârtiei pentru fiecare coală, consultaţi "Specificaţii
privind suporturile de imprimare" la pagina 71.
a. Tipurile de hârtie disponibilă cu alimentare manuală în tavă:
(●: inclus, necompletat: nu este disponibil)
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
33
Suportul şi tava
Etichete
•
Asiguraţi-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele
expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca
urmare blocaje cu hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza
defectarea componentelor maşinii.
•
Nu treceţi de mai multe ori prin maşină aceeaşi coală de etichete.
Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin
maşină.
•
Nu utilizaţi etichete care sunt parţial dezlipite de coala suport sau
prezintă încreţituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.
Pentru a evita defectarea maşinii, utilizaţi numai etichete proiectate spre a
fi utilizate la imprimante cu laser.
Carton/Hârtie cu dimensiuni personalizate
•
Când selectaţi etichete, luaţi în considerare următorii factori:
-
Adezivi: Trebuie să fie stabili la temperatura cuptorului maşinii.
Verificaţi specificaţiile maşinii dvs. pentru a vedea care este
temperatura din cuptor (aproximativ 170 °C).
-
Aranjare: utilizaţi numai etichete care nu au suportul expus între
ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spaţii între
etichete, cauzând blocaje periculoase.
-
Răsucire.: Trebuie să fie netede fără să depăşească 5 mm în ce
priveşte ondularea, în oricare direcţie.
-
Problemă: nu utilizaţi etichete cu încreţituri, bule sau cu tendinţă de
dezlipire.
•
În aplicaţia software, setaţi marginile la cel puţin 6,4 mm distanţă faţă
de muchiile materialului.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
34
Suportul şi tava
Hârtie preimprimată
Atunci când încărcaţi hârtie preimprimată, partea imprimată trebuie
poziţionată cu faţa în sus, cu o margine neîndoită în faţă. Dacă întâmpinaţi
probleme la alimentarea cu hârtie, rotiţi hârtia în poziţie inversă. Reţineţi că
nu este garantată calitatea imprimării.
4
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie
După încărcarea hârtiei în tava de hârtie, setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei.
Setarea hârtiei din echipament trebuie să corespundă cu cea a driverului,
pentru a imprima fără o eroare de nepotrivire a hârtiei.
Pentru a schimba setarea hârtiei din echipament, din Samsung Easy
Printer Manager, selectaţi
(Comutare la modul avansat) > Device
Settings.
Apoi, setaţi tipul de hârtie din fereastra Preferinţe imprimare > fila Paper
> Paper Type (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la
pagina 37).
•
Trebuie să fie imprimate cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va
topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi
supusă la temperatura cuptorului maşinii timp de 0,1 secunde
(aproximativ 170 °C).
•
Cerneala pentru hârtia preimprimată trebuie să fie neinflamabilă şi nu
trebuie să afecteze negativ rolele imprimantei.
•
Înainte de a încărca hârtie preimprimată, verificaţi dacă cerneala de pe
hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este
posibil să nu mai rămână fixată pe hârtia preimprimată, reducând
calitatea imprimării.
Dacă doriţi să utilizaţi hârtie de dimensiuni speciale, cum ar fi hârtia
pentru facturi, selectaţi Custom din fila Paper Printing Preferences
(consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
35
Noţiuni de bază despre imprimare
Pentru funcţii speciale de imprimare, consultaţi Ghidul avansat
(consultaţi "Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare" la pagina
159).
3
Selectaţi maşina dvs. din lista Selectare imprimantă.
4
Setările de bază ale imprimării, inclusiv numărul de copii şi intervalul
de imprimare, sunt selectate din fereastra Imprimare.
5
Imprimarea
Dacă sunteţi un utilizator al sistemelor de operare Mac sau Linux,
consultaţi "Imprimare pe Mac" la pagina 166 sau "Imprimare pe Linux"
la pagina 168.
Următoarea fereastră Preferinţe imprimare este pentru Notepad în
Windows 7.
1
2
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Selectaţi Imprimare din meniul Fişier.
Pentru a beneficia de funcţiile avansate ale imprimării, faceţi clic pe
Proprietăţi sau Preferinţe din fereastra Imprimare (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
5
Pentru a începe lucrarea de imprimare, faceţi clic pe OK sau pe
Imprimare în fereastra Imprimare.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
36
Noţiuni de bază despre imprimare
6
Revocarea unei comenzi de imprimare
Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă în coada de imprimare sau într-un
derulator de imprimare, anulaţi lucrarea după cum urmează:
•
Puteţi să accesaţi această fereastră făcând dublu clic pe pictograma
maşinii (
•
1
2
3
4
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Selectaţi Imprimare din meniul fişierului.
Selectaţi maşina dvs. din Selectare imprimantă.
Faceţi clic pe Proprietăţi sau pe Preferinţe.
) din bara de activităţi Windows.
De asemenea, puteţi să revocaţi lucrarea curentă apăsând
(Revocare) de pe panoul de control.
7
Deschiderea preferinţelor de imprimare
• Fereastra Preferinţe imprimare care apare în acest ghid al
utilizatorului poate să difere, în funcţie de maşina folosită. Totuşi,
compoziţia ferestrei Preferinţe imprimare este similară.
• Atunci când selectaţi o opţiune în Preferinţe imprimare, puteţi
vedea un semn de avertizare
sau . Semnul
indică faptul că
puteţi să selectaţi opţiunea respectivă, dar nu este recomandat, iar
semnul
indică faptul că nu puteţi să selectaţi acea opţiune, din
cauza setărilor sau al mediului de lucru al maşinii.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
37
Noţiuni de bază despre imprimare
• Puteţi aplica funcţiile Eco înainte de imprimare pentru a economisi
hârtia şi tonerul (consultaţi "Easy Eco Driver" la pagina 174).
• Puteţi verifica starea curentă a maşinii folosind butonul Printer
Status (consultaţi "Utilizarea Samsung Printer Status" la pagina
181).
1
2
Modificaţi setările în fiecare filă, după cum este necesar.
3
4
5
Faceţi clic pe Save.
Introduceţi un nume pentru elementul respectiv în caseta Favorites.
Utilizarea unei setări favorite
Opţiunea Favorites, care este vizibilă în filele tuturor preferinţelor
exceptând fila Samsung, vă permite să salvaţi setările curente preferate
pentru utilizare ulterioară.
Pentru a salva un element Favorites, urmaţi aceşti paşi:
Introduceţi numele şi descriere şi apoi selectaţi pictograma dorită.
Faceţi clic pe OK. Când salvaţi Favorites, sunt salvate toate setările
curente ale driverului.
Pentru a utiliza o setare salvată, selectaţi-o din fila Favorites. Echipamentul
este acum setat să imprime conform setărilor selectate. Pentru a şterge setările
salvate, selectaţi-le din fila Favorites şi faceţi clic pe Delete.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
38
Noţiuni de bază despre imprimare
8
Utilizarea ajutorului
Setting eco mode on the driver
Deschideţi fila Eco pentru a seta modul eco. Când vedeţi imaginea eco
Faceţi clic pe opţiunea despre care doriţi să aflaţi detalii, în fereastra
Preferinţe imprimare şi apăsaţi F1 pe tastatură.
(
), acest lucru înseamnă că modul eco este activat.----
O altă modalitate de a imprima în modul Eco este de a utiliza aplicaţia Easy
Eco Driver. Consultaţi "Easy Eco Driver" la pagina 174.
9
imprimarea Eco
Funcţia Eco reduce consumul de toner şi paginile utilizate. Funcţia Eco vă
permite să economisiţi resursele de imprimare şi să protejaţi mediul
înconjurător. Este posibil ca anumite caracteristici să nu fie disponibile, în
funcţie de model.
Setarea modului eco în panoul de control
Dacă apăsaţi butonul Eco din panoul de control, este activat modul eco. Setarea
implicită a modului Eco este Multiple Pages per Side (2) şi Toner Save.
Puteţi configura setările echipamentului utilizând opţiunea Device
Settings din programul Samsung Easy Printer Manager.
Opţiuni eco
•
Printer Default: Respectă setările din panoul de control al maşinii.
•
None: Dezactivează modul eco.
•
Eco Printing: Activează modul eco. Activaţi diversele elemente eco pe
care doriţi să le utilizaţi.
•
Password: Dacă administratorul a activat modul eco, trebuie să
introduceţi parola pentru a modifica starea.
Butonul Password: Puteţi seta din SyncThru™ Web Service (fila
Settings > Machine Settings > System > Eco > Settings) sau
Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > Eco). Pentru a
modifica setările de imprimare, faceţi clic pe acest buton, introduceţi
parola sau contactaţi administratorul.
• Pentru utilizatorii de Windows şi Mac, se setează din Samsung
Easy Printer Manager >
(Comutare la modul avansat) >
Device Settings, consultaţi "Device Settings" la pagina 180.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
39
Noţiuni de bază despre imprimare
Simulator rezultat
Result Simulator indică rezultatele privind reducerea emisiilor de dioxid de
carbon, electricitate consumată şi cantitatea de hârtie economisită în
conformitate cu setările selectate.
•
Rezultatele sunt calculate luând în considerare faptul că numărul total
de coli imprimate este de o sută fără nicio pagină goală, atunci când
modul eco este dezactivat.
•
Consultaţi coeficientul de calcul cu privire la CO2, energie şi hârtie al
IEA, indexul Ministerului de Interne şi al Comunicaţiilor din Japonia şi
www.remanufacturing.org.uk. Fiecare model are un index diferit.
•
Consumul de energie în modul de imprimare se referă la consumul
mediu de energie pentru această maşină.
•
Cantitatea efectivă afişată este doar estimativă iar cantitatea efectivă
poate să difere în funcţie de sistemul de operare utilizat, puterea de
calcul, aplicaţiile software, metoda de conectare, tipul suportului de
imprimare (grosimea), dimensiunea suportului de imprimare,
complexitatea lucrării etc.
2. Însuşirea noţiunilor de utilizare de bază
40
3. Întreţinerea
Acest capitol cuprinde informaţii despre achiziţionarea consumabilelor, a accesoriilor şi a componentelor de
schimb disponibile pentru maşina dvs.
• Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
42
• Consumabile disponibile
43
• Piese de schimb disponibile
45
• Stocarea cartuşului de toner
46
• Redistribuirea tonerului
48
• Înlocuirea cartuşului de toner
50
• Înlocuirea rezervorului de toner uzat
52
• Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii
54
• Curăţarea maşinii
56
• Recomandări privind mutarea şi depozitarea
maşinii
59
Comandarea consumabilelor şi accesoriilor
Accesoriile disponibile pot diferi de la o ţară la alta. Contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări pentru a obţine lista cu accesorii şi piese de schimb
disponibile.
Pentru a comanda consumabile, accesorii şi piesele de schimb autorizate de Samsung, contactaţi distribuitorul local Samsung sau reprezentantul
magazinului de unde aţi cumpărat echipamentul. Puteţi, de asemenea, să vizitaţi www.samsung.com/supplies, şi să selectaţi ţara/regiunea pentru a
obţine informaţiile de contact pentru service.
3. Întreţinerea
42
Consumabile disponibile
Când consumabilele ajung la sfârşitul perioadei de exploatare, puteţi să comandaţi următoarele tipuri de consumabile pentru maşină:
Randament normala
Tip
Cartuş de toner
Nume piesă
• Productivitatea medie a cartuşului negru la funcţionare continuă: Aprox. 1.500 pagini
standard (Negru)
• K406 (CLT-K406S): Negru
• Productivitate medie a cartuşului color la funcţionare continuă: Aprox. 1.000 pagini standard
(Galben/Magenta/Cyan)
• M406 (CLT-M406S): Magenta
Unitatea imaginii
Approx. 16.000 de imaginib
CLT-R406
Rezervor toner uzat
Approx. 7.000 de imaginib
CLT-W406
• C406 (CLT-C406S): Cyan
• Y406 (CLT-Y406S): Galben
a. Valoare declarată de eficienţă conformă cu standardul ISO/IEC 19798. Numărul de coli poate fi afectat de mediul de operare, intervalul de imprimare, grafică, tipul de suport media
şi dimensiunea suportului media.
b. Numărul de imagini este valabil pentru câte o culoare pe fiecare pagină. Dacă imprimaţi documente în toate culorile (Cyan, Magenta, Galben, Negru), durata de viaţă a consumabilelor
respective se va reduce cu 25%.
Durata de viaţă a cartuşului de toner poate diferi în funcţie de opţiuni, de procentul suprafeţei cu imagini şi de modul de lucru utilizat.
Când cumpăraţi cartuşe de toner noi sau alte consumabile, acestea trebuie să fie cumpărate din aceeaşi ţară din care a fost cumpărată maşina. În caz
contrar, noile cartuşe de toner sau alte consumabile nu vor fi compatibile cu maşina dvs. datorită diferitelor configuraţii ale cartuşelor de toner şi ale altor
consumabile conform condiţiilor specifice la nivel naţional.
3. Întreţinerea
43
Consumabile disponibile
Samsung nu recomandă utilizarea cartuşelor de toner neoriginale
Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate
garanta calitatea cartuşelor de toner neoriginale Samsung. Lucrările de
service sau de reparaţie necesare ca urmare a utilizării cartuşelor de
toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanţia
maşinii.
3. Întreţinerea
44
Piese de schimb disponibile
Pentru a achiziţiona piese de schimb, contactaţi sursa de unde aţi cumpărat maşina. Înlocuirea pieselor poate fi efectuată doar de un furnizor de servicii
autorizat, de un distribuitor sau de magazinul de la care aţi cumpărat maşina. Garanţia nu acoperă înlocuirea oricăror piese de schimb, odată ajunse la
stadiul de „Randament mediu”.
Piesele de schimb sunt înlocuite la anumite intervale pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării şi de alimentarea cu hârtie, cauzate de
componente uzate; consultaţi tabelul de mai jos. Scopul îl constituie menţinerea echipamentului dvs. în condiţii de utilizare optime. Piesele de schimb de
mai jos trebuie să fie înlocuite când durata de viaţă a fiecăreia a expirat.
Randament normala
Piese
Unitatea cuptorului
Approx. 20.000 de pagini pentru modul alb-negru sau 5.000 de pagini pentru modul color
Rola de transfer
Aprox. 20.000 pagini
Rolă de alimentare
Aprox. 20.000 pagini
Rolă de preluare
Aprox. 20.000 pagini
Curea de transfer intermediar (ITB)
Approx. 20.000 de pagini pentru modul alb-negru sau 5.000 de pagini pentru modul color
a. Va fi afectat de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, aplicaţia software, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare şi complexitatea lucrării.
3. Întreţinerea
45
Stocarea cartuşului de toner
Cartuşele de toner conţin componente care sunt sensibile la lumină,
temperatură şi umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să respecte
aceste recomandări pentru a obţine performanţa optimă, cea mai bună
calitate şi cea mai lungă durată de viaţă de la noul cartuş de toner
Samsung.
-
într-un autovehicul pentru o perioadă lungă de timp.
-
în medii unde există gaze corozive.
-
în mediu cu aer sărat.
1
Depozitaţi acest cartuş în acelaşi mediu în care veţi utiliza imprimanta.
Depozitarea trebuie să se facă în condiţii de temperatură şi umiditate
controlate. Cartuşul de toner trebuie să rămână în ambalajul său original,
nedeschis, până la instalare – dacă ambalajul original nu este disponibil,
acoperiţi orificiul superior al cartuşului cu hârtie şi depozitaţi-l într-un dulap
întunecos.
Deschiderea ambalajului cartuşului înaintea utilizării scurtează dramatic
durata de depozitare şi de serviciu a acestuia. Nu stocaţi pe podea. În cazul
în care cartuşul de toner este scos din imprimantă, depozitaţi-l întotdeauna
respectând instrucţiunile de mai jos:
•
Depozitaţi cartuşul în interiorul pungii de protecţie din ambalajul
original.
•
Depozitaţi pe orizontală (nu pe verticală, pe capătul acestuia) cu
aceeaşi faţă orientată în sus, ca şi cum ar fi instalat în echipament.
•
Nu stocaţi consumabile în niciuna dintre situaţiile de mai jos:
-
Temperaturi mai mari de 40°C (104°F).
-
Interval de umiditate mai mică de 20 % sau mai mare de 80 %.
-
într-un mediu cu schimbări extreme de temperatură şi umiditate.
-
în lumina directă a soarelui sau lumina camerei.
-
în locuri cu praf.
Instrucţiuni de manipulare
•
Nu atingeţi suprafaţa fotoconductivă a tamburului din cartuş.
•
Nu expuneţi cartuşul la vibraţii sau şocuri inutile.
•
Nu rotiţi niciodată manual tamburul, în special în sens opus; aceasta
poate cauza deteriorări interne şi scurgeri de toner.
2
Utilizarea cartuşului de toner
Samsung Electronics nu recomandă şi nici nu aprobă utilizarea în
imprimanta dumneavoastră a cartuşelor care nu sunt marca Samsung,
inclusiv cartuşele de toner universale, marca magazinului, reumplute sau
recondiţionate.
Garanţia imprimantei Samsung nu acoperă deteriorarea aparatului
produsă de utilizarea cartuşelor de toner reumplute, recondiţionate sau
care nu sunt marca Samsung.
3. Întreţinerea
46
Stocarea cartuşului de toner
3
Durata estimată de viaţă a cartuşului
Durata estimată de viaţă a cartuşului de toner (sau randamentul unităţii de
procesare a imaginii) depinde de cantitatea de toner necesară pentru
lucrările de imprimare. Eficienţa efectivă de imprimări poate varia în funcţie
de densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimaţi, mediul de
funcţionare, procentul suprafeţei cu imagini, intervalul de imprimare, tipul
de suport şi/sau formatul suportului. De exemplu, dacă imprimaţi multe
imagini, consumul de toner este mai mare şi este posibil să trebuiască să
înlocuiţi cartuşul mai des.
3. Întreţinerea
47
Redistribuirea tonerului
Când cartuşul de toner este aproape gol:
•
Apar dungi albe sau contrast scăzut la imprimare şi/sau variaţii de densitate de la o margine la alta.
•
LED de Toner luminează intermitent portocaliu.
Dacă are loc acest lucru, puteţi să îmbunătăţiţi temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas din cartuş. În unele cazuri, dungile albe sau
imprimarea slabă pot apărea în continuare, chiar dacă aţi redistribuit tonerul.
• Înainte de a închide capacul superior, închideţi mai întâi suportul de ieşire.
• În cazul în care v-aţi murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ştergeţi cu o cârpă uscată, apoi spălaţi cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
• Continuarea imprimării chiar şi după afişarea stării de toner gol poate provoca daune semnificative echipamentului dvs.
3. Întreţinerea
48
Redistribuirea tonerului
3. Întreţinerea
49
Înlocuirea cartuşului de toner
• Înainte de a închide capacul superior, închideţi mai întâi suportul de ieşire.
• Nu utilizaţi obiecte ascuţite, precum cuţite sau foarfece, pentru a desface ambalajul cartuşului de toner. Există riscul să zgâriaţi tamburul cartuşului.
• În cazul în care v-aţi murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ştergeţi cu o cârpă uscată, apoi spălaţi cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură.
• Agitaţi bine cartuşul de toner, prin aceasta se va spori calitatea iniţială de imprimare.
• Nu atingeţi suprafaţa verde de sub cartuşul de toner. Utilizaţi mânerul cartuşului pentru a evita atingerea acestei zone.
• Continuarea imprimării chiar şi după afişarea stării de toner gol poate provoca daune semnificative echipamentului dvs.
Când cartuşul de toner ajunge la sfârşitul duratei de utilizare, se afişează fereastra Printing Status pe computer, indicând faptul că trebuie înlocuit cartuşul
de toner.
3. Întreţinerea
50
Înlocuirea cartuşului de toner
3. Întreţinerea
51
Înlocuirea rezervorului de toner uzat
Când durata de viaţă a rezervorului de toner uzat a expirat, pe computer va fi afişată fereastra programului Smart Panel, indicând faptul că rezervorul de
toner uzat trebuie să fie înlocuit. În caz contrar, imprimanta dvs. se va opri din imprimat.
• Particulele de toner pot fi eliberate în interiorul echipamentului, însă acest lucru nu înseamnă că echipamentul este deteriorat. Contactaţi un
reprezentant de service atunci când survin probleme privind calitatea imprimării.
• Atunci când scoateţi rezervorul de toner uzat din echipament, mişcaţi-l cu grijă pentru a nu-l scăpa din mâini.
• Aveţi grijă ca rezervorul de toner uzat să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală, pentru ca tonerul să nu se scurgă.
Nu înclinaţi şi nu răsturnaţi cu capul în jos rezervorul.
3. Întreţinerea
52
Înlocuirea rezervorului de toner uzat
Sunt oferite informaţii de comandă pentru accesoriile opţionale (consultaţi "Consumabile disponibile" la pagina 43).
3. Întreţinerea
53
Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii
Când durata de viaţă a unităţii de prelucrare a imaginilor a expirat, pe computer se afişează fereastra programului Smart Panel, indicând că unitatea de
prelucrare a imaginilor trebuie să fie înlocuită. În caz contrar, echipamentul se opreşte din imprimat.
• Nu utilizaţi obiecte ascuţite precum cuţite sau foarfece pentru a deschide ambalajul unităţii de prelucrare a imaginilor. Este posibil să deterioraţi
suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.
• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii de prelucrare a imaginilor.
• Pentru a preveni deteriorarea unităţii de prelucrare a imaginilor, nu o expuneţi la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiţi-o cu o coală de hârtie
pentru a o proteja, dacă este necesar.
• Înainte de a închide capacul frontal, verificaţi ca toate cartuşele de toner să fie instalate corespunzător.
3. Întreţinerea
54
Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii
3. Întreţinerea
55
Curăţarea maşinii
Dacă apar probleme legate de calitatea imprimării sau dacă utilizaţi maşina într-un mediu cu praf, trebuie s-o curăţaţi cu regularitate pentru a o păstra în
cele mai bune condiţii de imprimare şi pentru a o utiliza mai mult timp.
• Curăţarea carcasei echipamentului cu materiale de curăţat cu un conţinut mare de alcool, solvenţi sau alte substanţe puternice poate să conducă la
decolorarea sau deformarea carcasei.
• Dacă există urme de toner pe maşină sau în zona învecinată, vă recomandăm să curăţaţi tonerul cu o cârpă sau o lavetă umezită în apă. Dacă utilizaţi
un aspirator, tonerul se răspândeşte în aer şi poate fi dăunător.
• În timpul procesului de imprimare, în maşină se pot acumula particule de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a
imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curăţarea interiorului maşinii se elimină şi se reduc aceste probleme.
4
Curăţarea exteriorului
Curăţaţi carcasa maşinii cu o cârpă moale, fără scame. Umeziţi puţin cârpa cu apă, dar aveţi grijă să nu picure apă nici pe maşină, nici în interiorul acesteia.
3. Întreţinerea
56
Curăţarea maşinii
5
Curăţarea interiorului
În timpul procesului de imprimare, în maşină se pot acumula particule de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a
imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curăţarea interiorului maşinii se elimină şi se reduc aceste probleme.
• Curăţaţi maşina cu o cârpă uscată, fără scame.
• În cazul în care maşina este prevăzută cu un comutator de alimentare, deconectaţi comutatorul de alimentare înainte de a curăţa maşina.
• Înainte de a închide capacul superior, închideţi mai întâi suportul de ieşire.
3. Întreţinerea
57
Curăţarea maşinii
1
2
2
1
3. Întreţinerea
58
Recomandări privind mutarea şi depozitarea maşinii
•
Când mutaţi maşina, nu o înclinaţi sau nu o întoarceţi cu faţa în jos. În caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate cauza
deteriorarea imprimantei sau o calitate redusă de imprimare.
•
Când mutaţi maşina, asiguraţi-vă că aceasta este susţinută de cel puţin două persoane.
3. Întreţinerea
59
4. Depanarea
Acest capitol oferă informaţii utile privind activităţile de efectuat în cazul apariţiei unor erori.
• Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei
61
• Îndepărtarea blocajelor de hârtie
62
• Interpretarea LED-urilor de stare
65
Acest capitol oferă informaţii utile despre ce puteţi face dacă întâmpinaţi o eroare. Dacă
maşina dvs. are un ecran cu afişaj, citiţi mai întâi mesajul de pe afişaj pentru a rezolva
eroarea. Dacă nu puteţi găsi o soluţie la problema dvs. în acest capitol, consultaţi capitolul
Depanare în Avansat Ghidul utilizatorului (consultaţi "Depanarea" la pagina 186). Dacă
nu găsiţi o soluţie în Ghidul utilizatorului sau problema persistă, sunaţi la serviciul de
asistenţă.
Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei
Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare, se pot evita majoritatea blocajelor cu hârtie. Pentru a evita blocarea hârtiei, consultaţi
următoarele recomandări:
•
Asiguraţi-vă că ghidajele reglabile sunt poziţionate corect (consultaţi "Prezentare generală a tăvii" la pagina 29).
•
Nu supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.
•
Nu scoateţi hârtie din tavă atunci când maşina este în curs de imprimare.
•
Îndoiţi, vânturaţi şi îndreptaţi hârtia înainte de a o încărca.
•
Nu utilizaţi hârtie încreţită, umedă sau foarte ondulată.
•
Nu puneţi mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.
•
Utilizaţi numai suporturi de imprimare recomandate (consultaţi "Specificaţii privind suporturile de imprimare" la pagina 71).
4. Depanarea
61
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Pentru a evita ruperea hârtiei, trageţi hârtia blocată încet, cu grijă.
1
În tavă
4. Depanarea
62
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
2
În interiorul maşinii
• Zona cuptorului este fierbinte. Aveţi grijă când scoateţi hârtia din maşină.
4. Depanarea
63
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
3
În zona de ieşire
• Zona cuptorului este fierbinte. Aveţi grijă când scoateţi hârtia din maşină.
4. Depanarea
64
Interpretarea LED-urilor de stare
Culoarea ledului indică starea curentă a echipamentului.
• Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Prezentare generală a panoului de control" la pagina 22).
• Pentru a rezolva eroarea, priviţi mesajul de eroare şi instrucţiunile sale din partea de depanare (consultaţi "Depanarea" la pagina 186).
• De asemenea, puteţi rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra programelor din computer Samsung Printing Status (consultaţi "Utilizarea
Samsung Printer Status" la pagina 181).
• Dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service.
4. Depanarea
65
Interpretarea LED-urilor de stare
4
LED de stare
Stare
Descriere
Oprit
Verde
(LED de Stare)
Maşina este deconectată sau în modul de economisire.
Lumină
intermitentă
• Maşina primeşte date de la computer.
Pornit
Maşina este conectată şi se poate utiliza.
Lumină
intermitentă
Maşina este în modul de imprimare manual sau duplex manual.
• Maşina imprimă datele.
• Capacul este deschis. Închideţi capacul (consultaţi "Prezentarea generală a maşinii" la pagina 19).
Roşu
Pornit
• Nu este hârtie în tavă când se primesc sau se imprimă date. Încărcaţi hârtie în tavă (consultaţi "Încărcarea
hârtiei în tavă" la pagina 30).
• Maşina s-a oprit din cauza unei defecţiuni majore.
Portocaliu
Lumină
intermitentă
Actualizarea firmware.
Pornit
A intervenit un blocaj de hârtie (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 62).
4. Depanarea
66
Interpretarea LED-urilor de stare
5
Toner / WPS / Alimentare / LED Eco
Stare
Descriere
În cartuş a rămas o cantitate mică de toner. Durata estimată de viaţă a cartuşului de toner se apropie de
Lumină
sfârşit. Pregătiţi un nou cartuş pentru înlocuire. Puteţi creşte temporar calitatea imprimării prin redistribuirea
intermitentă
tonerului (consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 48).
Portocaliu
(LED de toner)
Pornit
Oprit
• Un cartuş de cerneală a ajuns aproape de sfârşitul duratei sale estimate de viaţăa. Este recomandat să
înlocuiţi cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 50).
• Cartuşul de toner nu este instalat sau a fost instalat un cartuş de toner necorespunzător (consultaţi
"Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 50).
Toate cartuşele de toner sunt la capacitate normală.
Lumină
Echipamentul se conectează la o reţea fără fir.
intermitentă
Albastru
(LED de WPS)b
(LED de Alimentare/
Reactivare)
Eco
Albastru
Verde
Pornit
Echipamentul este conectat la o reţea wireless (consultaţi "Utilizarea butonului WPS" la pagina 118).
Oprit
Echipamentul se deconectează de la o reţea fără fir.
Pornit
Maşina este în mod economisire energie.
Oprit
Maşina este în modul pregătit sau alimentarea maşinii este deconectată.
Pornit
Modul Eco este pornit (consultaţi "imprimarea Eco" la pagina 39).
Oprit
Modul Eco este oprit.
a. Durata de viaţă estimată a cartuşului înseamnă durata de viaţă prevăzută sau estimată a cartuşului de toner, care arată capacitatea medie de coli imprimate şi este proiectată în
conformitate cu ISO/IEC 19798. Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de funcţionare, intervalul de imprimare, grafica, tipul şi formatul suportului. Chiar dacă ledul roşu se
aprinde şi imprimanta opreşte imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuş.
b. Doar modelele wireless (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
4. Depanarea
67
5. Anexă
Acest capitol oferă specificaţii şi informaţii despre produs, care au legătură cu reglementările în vigoare.
• Specificaţii
69
• Informaţii de reglementare
79
• Drepturi de autor
90
Specificaţii
1
Specificaţii generale
Valorile specificaţiilor trecute mai jos pot face obiectul modificării fără înştiinţare. Consultaţi www.samsung.com pentru eventuale modificări ale
informaţiilor.
Componente
Descriere
Dimensiuni
Lăţime x Lungime x Înălţime
382 x 309 x 211 mm
Greutatea
Maşină cu consumabile
9,84 kg
Modul disponibil
Nivel zgomot de fond
Nivel de zgomota
Temperatura
Umiditate
Sursă de alimentare, valori
Mod imprimare
• imprimare color: Mai puţin de 45 dB (A)
• imprimare alb-negru: Mai puţin de 48 dB (A)
Funcţionare
de la 10 la 32°C (de la 50 la 90°F)
Depozitare (în ambalaj)
de la 0 la 40°C (de la 32 la 104°F)
Funcţionare
20 la 80% umiditate relativă
Depozitare (în ambalaj)
10 la 90% umiditate relativă
Modele de 110 volţi
c.a. 110 - 127 V
nominaleb
Modele de 220 volţi
c.a. 220 - 240 V
5. Anexă
69
Specificaţii
Componente
Consum de putere
Descriere
Modul mediu de funcţionare
Mai puţin de 290 W
Modul disponibil
Mai puţin de 60 W
Modul de economisire a
Mai puţin de 1,4 W
energieic
Fără fire
În modul nealimentatd
0,45 W
Modul
SPW-B4319S
a. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configuraţie testat: instalarea de bază a maşinii, hârtie A4, imprimare simplă.
b. Examinaţi eticheta echipamentului, cu valorile nominale specifice pentru tensiune (V), frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric (A).
c. Consumul de energie al modului de economisire a energiei poate fi afectat de starea maşinii, condiţiile de stare, mediul de operare.
d. Consumul de energie poate fi evitat complet doar când cablul de alimentare nu este conectat.
e. Doar modelele wireless (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
5. Anexă
70
Specificaţii
2
Specificaţii privind suporturile de imprimare
Tip
Dimensiune
Greutate/Capacitate suport imprimarea
Dimensiuni
Tava
Letter
216 x 279 mm
de la 60 la 85 g/m2
Legal
216 x 356 mm
• 150 de coli de 75 g/m2
US Folio
216 x 330 mm
A4
210 x 297 mm
Oficio
216 x 343 mm
JIS B5
182 x 257 mm
ISO B5
176 x 250 mm
Executive
184 x 267 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Hârtie groasă
Consultaţi secţiunea
pentru Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală
Consultaţi secţiunea
pentru Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală
Hârtie subţire
Hârtie normală
de la 86 la 120 g/m2
• 5 coli
de la 60 la 70 g/m2
• 150 de coli de 60 g/m2
5. Anexă
71
Specificaţii
Tip
Dimensiune
Greutate/Capacitate suport imprimarea
Dimensiuni
Tava
Consultaţi secţiunea
pentru Hârtie normală
Cotton
Colorată,
Preimprimată,
Recycled
Etichete
b
Consultaţi secţiunea
pentru Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală
• 150 de coli de 75 g/m2
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală
de la 60 la 85 g/m2
• 150 de coli de 75 g/m2
Letter, Legal, Oficio,
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală
US Folio, A4, JIS B5,
ISO B5, Executive, A5
Letter, Legal, Oficio,
US Folio, A4, JIS B5,
Hârtie cartonată ISO B5, Executive,
A5,
de la 75 la 90 g/m2
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală
de la 120 la 150 g/m2
• 5 coli
de la 121 la 163 g/m2
• 5 coli
Postcard 4x6
Hârtie de scris
Bond
Consultaţi secţiunea
pentru Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală
Archive
Consultaţi secţiunea
pentru Hârtie normală
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală
Hârtie foto
lucioasă,
Letter, A4,
Matte Photo
Postcard 4x6
de la 105 la 120 g/m2
• 10 coli
de la 70 la 90 g/m2
• 100 coli
Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală
de la 111 la 220 g/m2
• 1 coli
5. Anexă
72
Specificaţii
Tip
Dimensiune
Greutate/Capacitate suport imprimarea
Dimensiuni
Tava
Dimensiune minimă (personalizată)
76 x 152 mm
Dimensiune maximă (personalizată)
216 x 356 mm
de la 60 la 120 g/m2
a. Capacitatea maximă poate diferi în funcţie de greutatea, grosimea şi condiţiile de mediu aferente suportului.
b. Gradul de netezime al etichetelor utilizate în această maşină este cuprins în intervalul 100 - 250 (sheffield). Acesta indică nivelul numeric de netezime.
Dacă greutatea suportului este de peste 120 g/m2, încărcaţi colile de hârtie în tavă una câte una.
5. Anexă
73
Specificaţii
3
Cerinţe de sistem
Microsoft® Windows®
Cerinţă (recomandată)
Sistem de operare
® XP
Windows
CPU
Intel
®
Windows Server
®
Windows Server
2003
Intel
2008
Intel
®
Windows Vista
Intel
®
Spaţiu liber pe
hard disk
® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
®
128 MB (512 MB)
de la 1,25 GB la 2
GB
512 MB (2 GB)
10 GB
512 MB (1 GB)
15 GB
1 GB (2 GB)
16 GB
®
®
Pentium
Pentium
Pentium
®
®
®
®
Windows
RAM
Procesor Intel
III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
IV 3 GHz
Pentium
®
IV 1 GHz de 32 de biţi sau de 64 de biţi sau superior
7
• Suport pentru grafică DirectX
® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).
• Unitate DVD-R/W
®
Windows Server
2008 R2
Procesoare Intel
®
Pentium
®
IV 1 GHz (x86) sau 1,4 GHz (x64) (cel puţin 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
5. Anexă
74
Specificaţii
Cerinţă (recomandată)
Sistem de operare
CPU
®
®
Windows
Procesor Intel
Pentium
®
IV 1 GHz de 32 de biţi sau de 64 de biţi sau superior
8
• Suport pentru grafică DirectX
®
RAM
1 GB (2 GB)
Spaţiu liber pe
hard disk
16 GB
9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).
• Unitate DVD-R/W
• Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară reprezintă cerinţa minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
• Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.
• Windows Terminal Services este compatibil cu maşina dvs.
5. Anexă
75
Specificaţii
Mac
Sistem de operare
Cerinţe (recomandat)
CPU
®
Spaţiu liber pe hard disk
512 MB (1 GB)
1 GB
®
1 GB (2 GB)
1 GB
®
2 GB
4 GB
• Procesoare Intel
Mac OS X 10.5
RAM
• PowerPC G4/G5 de 867 MHz sau
mai rapid
Mac OS X 10.6
• Procesoare Intel
Mac OS X 10.7 - 10.8
• Procesoare Intel
5. Anexă
76
Specificaţii
Linux
Componente
Cerinţe
Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64 biţi)
Fedora 5 ~ 15 (32/64 biţi)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 biţi)
Sistem de operare
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 biţi)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/64 biţi)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 biţi)
Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64 biţi)
CPU
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM
512 MB (1 GB)
Spaţiu liber pe hard disk
1 GB (2 GB)
5. Anexă
77
Specificaţii
4
Mediu de reţea
Doar modelele wireless şi pentru reţea (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea pe echipament pentru a-l utiliza ca echipament de reţea. Următorul tabel prezintă mediile de reţea compatibile
cu maşina.
Componente
Interfaţă de reţea
Caracteristici tehnice
• Reţea LAN fără fir 802.11 b/g/n
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,Windows Server® 2008 R2
Sistem de operare de reţea
• Diverse sisteme de operare Linux
• Mac OS X 10.5 - 10.8
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Protocoale de reţea
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Imprimare TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Securitatea reţelei fără fir
• Autentificare: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
• Criptare: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Anexă
78
Informaţii de reglementare
Echipamentul este proiectat pentru un mediu sonor normal şi certificat cu
mai multe informaţii de reglementare.
La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă
siguranţă pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a
persoanelor:
5
Declaraţie de siguranţă laser
Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a se conforma cerinţelor DHHS
21 CFR, capitolul 1 subcapitolul J pentru produse laser clasa I (1) iar în alte
zone, aceasta este certificată ca produs laser clasa I conform cerinţelor IEC
60825-1: 2007.
Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase.
Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman
la radiaţii laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreţinerii
de către utilizator sau în condiţii de service prescrise.
Avertisment
Nu utilizaţi şi nu efectuaţi service la imprimantă având capacul de protecţie
înlăturat de pe montajul laser/scanner. Raza reflectată, chiar şi invizibilă, vă
poate afecta ochii.
6
Protejarea ozonului
Rata emisiei de ozon pentru acest produs este sub 0,1 ppm.
Deoarece ozonul este mai greu decât aerul, păstraţi
produsul într-un loc cu o bună ventilaţie.
5. Anexă
79
Informaţii de reglementare
7
9
Economie de energie
Doar pentru China
Această imprimantă conţine tehnologie avansată de
economisire a energiei, reducând consumul de energie
atunci când nu este utilizată.
Când imprimanta nu primeşte date o perioadă îndelungată de
timp, consumul de energie este scăzut automat.
ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci
înregistrate în Statele Unite ale Americii.
Pentru mai multe informaţii despre programul ENERGY
STAR consultaţi http://www.energystar.gov.
Pentru modelele certificate ENERGY STAR, eticheta
ENERGY STAR va fi amplasată pe maşină. Verificaţi dacă
maşina este certificată ENERGY STAR.
8
Reciclarea
Reciclaţi sau eliminaţi materialul de împachetare a acestui produs
într-un mod responsabil şi ecologic.
5. Anexă
80
Informaţii de reglementare
Doar pentru Statele Unite ale Americii
10
Dezafectarea corectă a acestui produs (deşeuri
de echipamente electrice şi electronice)
(Se aplică pentru ţările în care există sisteme de
colectare selectivă a deşeurilor)
Eliminaţi electronicele nedorite prin intermediul unui agent reciclator
omologat. Pentru a găsi cea mai apropiată locaţie de reciclare vizitaţi siteul nostru web:www.samsung.com/recyclingdirect Sau sunaţi la numărul
(877) 278 - 0799
11
Acest marcaj inscripţionat pe produs, pe accesorii sau în
documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie
eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor
de utilizare. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a
sănătăţii umane prin eliminarea necontrolată a deşeurilor, vă rugăm
să separaţi aceste produse de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi
în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susţinută a
resurselor materiale.
Statul California, Propunerea 65, Avertisment
(doar pentru SUA)
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care
au cumpărat produsul, fie biroul administraţiei locale, pentru detalii
cu privire la locul şi modul de reciclare ecologică a acestor produse.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să
consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest
produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte
deşeuri comerciale la eliminare.
5. Anexă
81
Informaţii de reglementare
•
12
Emisii în frecvenţă radio
Informaţii FCC pentru utilizator
Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC.
Funcţionarea se supune următoarelor două condiţii:
•
Acest dispozitiv nu va cauza interferenţe periculoase.
•
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă captată, inclusiv
interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Acest echipament a fost testat şi este în conformitate cu limitele Clasei B
de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste
limite sunt stabilite pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva
interferenţelor dăunătoare într-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament
generează, utilizează şi poate radia energie în frecvenţă radio, iar dacă nu
este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor poate provoca interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează absenţa
interferenţelor dintr-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament provoacă
interferenţe recepţiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin
pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze
interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
•
Reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie.
•
Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
•
Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care
este conectat receptorul.
Pentru ajutor, consultaţi distribuitorul sau un tehnician Radio/TV
experimentat.
Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către
producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea
utilizatorului de a opera echipamentul.
Reglementări privind interferenţele radio pentru
Canada
Acest aparat digital nu depăşeşte limitele Clasei B pentru emisia de bruiaj
radio din aparatul digital aşa cum sunt stabilite în standardul privind
echipamentele producătoare de interferenţe intitulat „Digital Apparatus”
(Aparatură digitală), ICES-003 emis de Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: «Appareils Numériques», ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Anexă
82
Informaţii de reglementare
13
Statele Unite ale Americii
Comisia Comunicaţiilor Federale (FCC)
Funcţionarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiţii: (1)
Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv
interferenţe ce pot provoca funcţionarea nedorită.
Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în niciun
mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia de a-l
utiliza. Contactaţi producătorul pentru service.
Emiţător proiectat pentru Partea 15 FCC
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de
comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secţiune
este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultaţi
eticheta sistemului pentru a verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.
Declaraţie FCC pentru utilizarea LAN fără fir:
Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dvs. sunt calificate pentru
utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe etichetă apare un
număr de identificare FCC.
FCC a stabilit o valoare generală a distanţei dintre dispozitiv şi corp de 20
cm pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului
(extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanţă mai
mare de 20 cm de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir pornite. Puterea de
ieşire a dispozitivului fără fir (sau a dispozitivelor), ce pot fi incluse în
imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de
FCC.
La instalarea şi utilizarea acestei combinaţii de transmiţător şi antenă,
limita de expunere la frecvenţe radio de 1mW/cm2 poate fi depăşită la
distanţe mici faţă de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să
menţină tot timpul o distanţă minimă de 20 de cm faţă de antenă.
Dispozitivul nu poate fi poziţionat în acelaşi loc cu alt transmiţător şi altă
antenă de transmisie.
14
Doar pentru Rusia
Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în
legătură cu altă antenă sau transmiţător.
5. Anexă
83
Informaţii de reglementare
15
18
Doar pentru Germania
Înlocuirea ştecărului montat (Doar pentru Marea
Britanie)
Important
16
Doar pentru Turcia
Cablul reţelei de alimentare pentru această maşină este dotat cu o fişă
standard (BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranţă fuzibilă de 13 amperi.
Când schimbaţi sau examinaţi siguranţa fuzibilă, trebuie să reinstalaţi
siguranţa fuzibilă de 13 amperi corectă. Apoi trebuie să înlocuiţi capacul
siguranţei. Dacă aţi pierdut capacul siguranţei nu utilizaţi mufa până când
nu montaţi un alt capac.
Contactaţi persoana de la care aţi cumpărat maşina.
17
Doar pentru thailandeză
Fişa de 13 amperi este tipul cel mai frecvent utilizat în Regatul Unit şi
trebuie să fie adecvată. Totuşi, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au
prize pentru fişe normale de 13 amperi. Trebuie să cumpăraţi un adaptor
adecvat pentru mufă. Nu îndepărtaţi mufa turnată.
Dacă tăiaţi mufa turnată, aruncaţi-o imediat. Nu puteţi recabla mufa şi
există risc de electrocutare dacă o conectaţi la o priză electrică.
5. Anexă
84
Informaţii de reglementare
Avertisment important
19
Declaraţie de conformitate (pentru ţările
europene)
Această maşină trebuie să fie împământată.
Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:
• Verde şi Galben: Împământare
Aprobări şi Certificări
• Albastru: Nul
• Maro: Fază
Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa,
procedaţi astfel:
Trebuie să conectaţi firul verde şi galben la pinul marcat cu litera „E” sau cu
„simbolul de împământare” de siguranţă sau colorat cu verde şi galben sau
verde.
[Prin prezenta, Samsung Electronics declară că [Xpress C41xW]
este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi ale
Directivei 1999/5/CE.
Declaraţia de conformitate poate fi consultată la pagina
www.samsung.com, navigaţi la Support > Download center şi
introduceţi numele imprimantei dvs. (MFP), pentru a naviga la
EuDoC.
Trebuie să conectaţi firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau colorat în
negru.
1 ianuarie, 1995: Directiva Consiliului 2006/95/EC alinierea legilor statelor
membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.
Trebuie să conectaţi firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau colorat în
roşu.
1 ianuarie, 1996: Directiva Consiliului 2004/108/EC, alinierea legilor
statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.
În fişă, în adaptor sau la placa de distribuţie, trebuie să aveţi o siguranţă
fuzibilă de 13 amperi.
9 martie, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/EC privind echipamentele
radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea
comună a conformităţii. O declaraţie completă, ce defineşte Directivele
relevante şi standardele la care se face referire, poate fi obţinută de la
reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.
5. Anexă
85
Informaţii de reglementare
Certificare EC
Certificare conform Directivei 1999/5/EC privind echipamentele radio şi
echipamentele terminale de telecomunicaţii (FAX)
Acest produs Samsung a fost autocertificat de Samsung pentru conectarea
terminalului individual paneuropean la reţeaua la reţeaua telefonică
publică, analogică, pe linie comutată (PSTN) conform Directivei 1999/5/EC.
Produsul este conceput pentru a funcţiona cu reţelele PSTN naţionale şi
cele PBX compatibile din ţările europene:
Informaţii despre aprobarea europeană radio
(pentru produse prevăzute cu dispozitive radio
aprobate UE)
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de
comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat
utilizării casnice sau la birou. Această secţiune este aplicabilă numai dacă
sunt prezente aceste dispozitive. Consultaţi eticheta sistemului pentru a
verifica prezenţa dispozitivelor fără fir.
În cazul unor probleme, ar trebui să contactaţi mai întâi Euro QA Lab din
cadrul Samsung Electronics Co., Ltd.
Produsul a fost testat conform TBR21. Pentru a asista la utilizarea şi
aplicarea echipamentului de terminale ce respectă acest standard, Institutul
European de Standardizare pentru Telecomunicaţii (ETSI) a publicat un
document cu caracter informativ (EG 201 121) ce cuprinde note şi solicitări
suplimentare pentru a asigura compatibilitatea terminalelor TBR21.
Produsul a fost conecput în conformitate şi este integral compatibil cu toate
notele consultative cuprinse în acest docuemnt.
Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dvs. sunt autorizate
pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone
asociate dacă pe eticheta sistemului se găseşte un marcaj CE.
Puterea de ieşire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse
în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de
Comisia Europeană prin directiva R&TTE.
State europene calificate conform aprobărilor pentru
dispozitive fără fir:
Ţări UE
State europene cu restricţii de utilizare:
UE
Ţări SEE/EFTA
Nicio limitare în acest moment
5. Anexă
86
Informaţii de reglementare
20
Declaraţii de conformitate pentru reglementare
Acţionarea fără fir
Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de
comunicare fără fir, frecvenţă radio (RF)), ce funcţionează în banda 2,4/5
GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea
secţiune este o prezentare generală a consideraţiilor la utilizarea unui
dispozitiv fără fir.
Limitările suplimentare, atenţionările şi problematica pentru anumite ţări
sunt listate în secţiunile speciale ale ţărilor (sau secţiunile grupului de ţări).
Dispozitivele fără fir din sistemul dvs. sunt calificate pentru utilizare numai
în ţările identificate de marcajele de aprobare radio de pe eticheta de
evaluare a sistemului. Dacă ţara în care veţi utiliza dispozitivul fără fir nu
este enumerată, vă rugăm să contactaţi, pentru cerinţe, agenţia locală de
aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate, iar utilizarea
poate fi interzisă.
Puterea de ieşire a dispozitivului sau a dispozitivelor fără fir, ce pot fi incluse
în imprimanta dvs., se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute
până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în
imprimantă) emit mai puţină energie în frecvenţa radio decât este permisă
în standarde şi recomandări, producătorul este de părere că aceste
dispozitive pot fi utilizate în siguranţă. Indiferent de nivelurile de putere,
trebuie să acordaţi atenţie pentru a micşora contactul uman, în timpul
utilizării.
Ca valoare generală, este tipică valoarea de 20 cm de separare între
dispozitiv şi corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea
corpului (extremităţile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o
distanţă mai mare de 20 cm faţă de corp în prezenţa dispozitivelor fără fir
pornite şi în curs de transmitere.
Transmiţătorul nu trebuie să fie poziţionat în acelaşi loc sau utilizat în
legătură cu altă antenă sau transmiţător.
Unele circumstanţe impun restricţii asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos
sunt listate exemple de restricţii comune:
Comunicaţiile fără fir cu frecvenţă radio pot interfera cu
echipamentele de pe aparatele de zbor comerciale.
Reglementările actuale în aviaţie cer ca dispozitivele fără fir să fie
oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut şi ca
reţea Ethernet fără fir) şi dispozitivele de comunicaţii Bluetooth
sunt exemple de dispozitive care oferă comunicaţii fără fir.
În medii în care pericolul de interferenţă asupra altor dispozitive
sau servicii este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea
de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi restricţionată sau
eliminată. Aeroporturile, spitalele şi mediile încărcate de oxigen
sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un
dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflaţi în
medii unde nu sunteţi siguri de sancţiunea pentru utilizarea
dispozitivelor fără fir, cereţi autorităţii locale autorizaţia înainte de
a utiliza sau a activa dispozitivul fără fir.
5. Anexă
87
Informaţii de reglementare
Fiecare ţară are diferite restricţii cu privire la utilizarea
dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dvs. este echipat cu un
dispozitiv fără fir, când transportaţi acest echipament în alte ţări,
întrebaţi autorităţile locale, înainte de a muta sau transporta
sistemul, dacă există restricţii în ţara de destinaţie privind
utilizarea dispozitivelor fără fir.
În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu
utilizaţi dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat
sau dacă protecţiile sau capacele sunt înlăturate.
Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificaţi în
niciun mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizaţia
de a-l utiliza. Contactaţi producătorul pentru service.
Utilizaţi numai driver-e aprobate pentru ţara în care va fi utilizat
dispozitivul. Pentru mai multe informaţii, consultaţi kitul de
restabilire a sistemului oferit de producător sau contactaţi serviciul
de suport tehnic al acestuia.
21
Doar pentru Israel
5. Anexă
88
Informaţii de reglementare
22
Doar pentru China
5. Anexă
89
Drepturi de autor
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Acest ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document se supun modificărilor care pot fi operate
fără notificare.
Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite din sau în legătură cu folosirea acestui
ghid de utilizare.
•
Samsung şi sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 şi Windows Server 2008 R2 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale
ale Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android şi Gmail sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.
•
Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.
•
Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizaţiilor respective.
Consultaţi fişierul „LICENSE.txt” de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informaţiile cu privire la licenţa de tip sursă deschisă.
REV.1.00
5. Anexă
90
Ghidul utilizatorului
AVANSAT
AVANSAT
Acest ghid oferă informaţii despre instalare, configurare avansată,
operare şi depanare pentru diferite sisteme de operare.
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model
sau ţară.
DE BAZĂ
Acest ghid pune la dispoziţie informaţii referitoare la instalare, utilizarea de bază şi
depanarea în Windows.
AVANSAT
1. Instalare software
3. Caracteristici speciale
Instalare pentru Mac
95
Reglarea altitudinii
Reinstalare pentru Mac
96
Modificarea setărilor implicite de imprimare 157
Instalare pentru Linux
97
Setarea maşinii dvs. ca echipament implicit 158
Reinstalare pentru Linux
98
Utilizarea caracteristicilor avansate de
imprimare
159
2. Utilizarea unei maşini conectate la
reţea
Imprimare pe Mac
166
Imprimare pe Linux
168
Programe de reţea utile
100
4. Instrumente de gestionare utile
Configurarea reţelei cablate
101
Instalarea driverului pentru reţea
105
Easy Capture Manager
171
Configurarea IPv6
111
Samsung Easy Color Manager
172
Configurare reţea fără fir
114
Samsung AnyWeb Print
173
Samsung Mobile Print
150
Easy Eco Driver
174
Utilizarea funcţiei NFC
151
Utilizarea SyncThru™ Web Service
175
Google Cloud Print
153
Utilizare Samsung Easy Printer Manager
178
Utilizarea Samsung Printer Status
181
Utilizarea Unified Driver Configurator
pentru Linux
183
156
92
AVANSAT
5. Depanarea
Probleme de alimentare cu hârtie
187
Probleme cu conectarea cablului şi
alimentarea cu energie electrică
188
Probleme de imprimare
189
Probleme de calitate a imprimării
193
Probleme la sistemul de operare
201
93
1. Instalare software
Acest capitol oferă instrucţiuni pentru instalarea de software esenţial şi util, pentru utilizare într-un mediu în care
maşina este conectată printr-un cablu. O maşină conectată local este o maşină conectată direct la computerul
dvs. utilizând cablul. Dacă maşina dvs. este conectată la o reţea, treceţi peste următorii paşi de mai jos şi
continuaţi instalarea driverului maşinii conectate la reţea (consultaţi Instalarea driverului pentru reţea105).
• Instalare pentru Mac
95
• Reinstalare pentru Mac
96
• Instalare pentru Linux
97
• Reinstalare pentru Linux
98
• Dacă sunteţi utilizator al sistemului de operare Windows, consultaţi "Instalarea locală
a driverului" la pagina 25 pentru instalarea driverului maşinii.
• Utilizaţi numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.
Instalare pentru Mac
1
2
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
9
10
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
11
Faceţi clic pe butonul Add Printer pentru a vă selecta imprimanta şi
a o adăuga în lista imprimantelor.
Selectaţi USB Connected Printer în Printer Connection Type şi
faceţi clic pe Continue.
Dacă echipamentul dvs. acceptă funcţia de fax, faceţi clic pe butonul
Add Fax pentru a selecta faxul dvs. şi adăugaţi-l apoi în lista cu
faxurile dvs.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
•
12
După terminarea instalării, faceţi clic pe Close.
Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
8
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile echipamentului.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
1. Instalare software
95
Reinstalare pentru Mac
Dacă driver-ul imprimantei nu funcţionează corect, dezinstalaţi driver-ul şi
reinstalaţi-l.
1
Deschideţi folderul Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Pentru a dezinstala software-ul imprimantei, faceţi clic pe Continue.
Bifaţi programul pe care doriţi să-l ştergeţi şi faceţi clic pe Uninstall.
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
După terminarea dezinstalării, faceţi clic pe Close.
Dacă o maşină a fost deja adăugată, ştergeţi-o din Print Setup Utility
sau Print & Fax.
1. Instalare software
96
Instalare pentru Linux
Trebuie să descărcaţi pachetul de software Linux de pe website-ul
Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (http://
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări).
1
Instalarea driver-ului Linux unificat
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
2
Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi
„root” în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.
7
După terminarea instalării, faceţi clic pe Finish.
Pentru confortul dvs., programul de instalare a adăugat pictograma pe
desktop Unified Driver Configurator şi grupul Unified Driver în meniul
sistemului. Dacă aveţi dificultăţi, consultaţi ajutorul de pe ecran care este
disponibil prin intermediul meniului sistemului sau din aplicaţiile Windows
din pachetul de drivere, cum ar fi Unified Driver Configurator sau Image
Manager.
Trebuie să vă autentificaţi ca superutilizator (root) pentru a instala
software-ul echipamentului. Dacă nu sunteţi superutilizator, cereţi
ajutorul administratorului de sistem.
3
De pe site-ul web Samsung, descărcaţi pachetul Unified Linux Driver
pe computerul dvs.
4
Faceţi clic dreapta pe pachetul Unified Linux Driver şi extrageţi
pachetul.
5
6
Faceţi dublu clic pe cdroot > autorun.
Atunci când este afişat ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe Next.
1. Instalare software
97
Reinstalare pentru Linux
Dacă driver-ul imprimantei nu funcţionează corect, dezinstalaţi driver-ul şi
reinstalaţi-l.
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
2
Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastaţi
„root” în câmpul Login şi introduceţi parola de sistem.
Trebuie să vă conectaţi ca superutilizator (root) pentru a dezinstala
driverul de imprimantă. Dacă nu sunteţi superutilizator, cereţi
ajutorul administratorului de sistem.
3
Deschideţi programul Terminal Când apare ecranul Terminal, tastaţi
următoarele.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Faceţi clic pe Next.
Faceţi clic pe Finish.
1. Instalare software
98
2. Utilizarea unei maşini
conectate la reţea
Acest capitol vă prezintă instrucţiuni pas cu pas pentru configurarea unei maşini conectate la reţea şi a softwareului.
• Programe de reţea utile
100
• Configurarea reţelei cablate
101
• Instalarea driverului pentru reţea
105
• Configurarea IPv6
111
• Configurare reţea fără fir
114
• Samsung Mobile Print
150
• Utilizarea funcţiei NFC
151
• Google Cloud Print
153
Dispozitivele şi funcţiile opţionale compatibile pot diferi în funcţie de modelul dvs.
(consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
Programe de reţea utile
Există mai multe programe disponibile pentru a configura setările de reţea
cu uşurinţă, într-un mediu de reţea. În special pentru administratorul de
reţea, este posibilă administrarea mai multor echipamente în reţea.
• Înainte să utilizaţi programele de mai jos, setaţi mai întâi adresa IP.
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Soluţie web de gestionare a maşinilor pentru administratorii de reţea.
SyncThru™ Web Admin Service vă furnizează o modalitate eficientă de a
gestiona dispozitive de reţea şi vă permite să monitorizaţi şi să depanaţi de
la distanţă maşini de reţea din orice loc cu acces la intranetul companiei.
•
Descărcaţi acest program de la http://solution.samsungprinter.com.
3
1
SetIP
SyncThru™ Web Service
Serverul web încorporat în echipamentul dvs. de reţea, vă permite să
efectuaţi următoarele activităţi (consultaţi "Utilizarea SyncThru™ Web
Service" la pagina 113):
•
Verificaţi informaţiile şi starea consumabilelor.
•
Particularizaţi setările maşinii.
•
Setaţi opţiunea de notificare prin email. Atunci când setaţi această
opţiune, starea maşinii (toner insuficient în cartuş sau eroare a maşinii)
va fi trimisă în mod automat la adresa de email a unei anumite
persoane.
•
Configuraţi parametrii de reţea necesari pentru ca maşina să se
conecteze la diverse medii de reţea.
Acest program utilitar vă permite să selectaţi o interfaţă de reţea şi să
configuraţi manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP.
•
Consultaţi "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)" la
pagina 101.
•
Consultaţi "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Mac)" la
pagina 102.
•
Consultaţi "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)" la
pagina 104.
• Maşina care nu suportă interfaţa de reţea, nu va putea utiliza
această funcţionalitate (consultaţi "Vedere din spate" la pagina 21).
• TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
100
Configurarea reţelei cablate
Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea de la echipament pentru a-l
utiliza în reţea.
Puteţi să utilizaţi reţeaua după ce conectaţi cablul de reţea la un port
corespunzător de pe echipamentul dvs.
•
Pentru modelele care nu dispun de ecran de afişare pe panoul de
control, utilizaţi SyncThru™ Web Service sau programul SetIP.
-
Consultaţi "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 175.
-
Consultaţi "Setarea adresei IP" la pagina 101.
4
Imprimarea unui raport de configurare a reţelei
5
Setarea adresei IP
• Maşina care nu suportă interfaţa de reţea, nu va putea utiliza
această funcţionalitate (consultaţi "Vedere din spate" la pagina 21).
• TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.
Mai întâi, trebuie să configuraţi o adresă IP pentru imprimare şi gestionări
de reţea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de
către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocol de
configurare dinamică a gazdei) aflat în reţea.
De la panoul de control al maşinii puteţi să imprimaţi un Raportul de
configurare a reţelei, care va arăta setările curente de reţea ale maşinii.
Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei reţele.
Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP
(Windows)
•
Înainte de utilizarea programului SetIP dezactivaţi firewall-ul computerului
din Panou de control > Centru de securitate > Paravan de protecţie
Windows.
Maşina nu are ecran de afişare: Apăsaţi butonul
(Revocare sau
Stop/Clear) timp de două secunde, pe panoul de control.
Utilizând acest Raportul de configurare a reţelei, puteţi să aflaţi adresa
MAC şi adresa IP ale maşinii.
De exemplu:
•
Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
•
Adresă IP: 165.254.192.192
Următoarele instrucţiuni pot diferi pentru modelul dvs.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
101
Configurarea reţelei cablate
1
Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi
dezarhivaţi şi instalaţi: (http://www.samsung.com > găsiţi-vă
produsul > Asistenţă sau Descărcări).
Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP
(Mac)
2
3
4
5
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivaţi firewall-ul computerului
din System Preferences > Security > Firewall.
6
Faceţi clic pe pictograma
(a treia din stânga) din fereastra SetIP
pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
7
Introduceţi noile informaţii pentru echipament în fereastra de
configurare. Într-o reţea intranet de corporaţie, s-ar putea să fie
necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un administrator de
reţea înainte să continuaţi.
Conectaţi echipamentul dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
Din meniul Pornire al sistemului de operare Windows, selectaţi
Toate programele > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
Găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de configuraţie a reţelei
(consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina
101) şi introduceţi-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8
devine 0015992951A8.
8
Următoarele instrucţiuni pot diferi de modelul dvs.
Porniţi echipamentul.
Faceţi clic pe Apply şi apoi faceţi clic pe OK. Echipamentul va
imprima automat Raportul de configuraţie a reţelei. Confirmaţi că
toate setările sunt corecte.
1
2
Conectaţi echipamentul dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
•
Pentru Mac OS X 10.8, faceţi dublu-clic pe CD-ROM-ul care
apare în Finder.
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
Faceţi clic pe Continue.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
102
Configurarea reţelei cablate
6
7
8
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile echipamentului.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
9
10
Găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de configuraţie a reţelei
(consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina
101) şi introduceţi-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8
devine 0015992951A8.
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
14
Faceţi clic pe Apply şi apoi faceţi clic pe OK. Echipamentul va
imprima automat Raportul de configuraţie a reţelei. Confirmaţi că
toate setările sunt corecte.
Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe
computer se vor închide, faceţi clic pe Continue.
11
Selectaţi Network Connected Printer(Wired or Wireless) în
ecranul Printer Connection Type şi faceţi clic pe butonul Set IP
Address.
12
Faceţi clic pe pictograma
(a treia din stânga) din fereastra SetIP
pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
13
Introduceţi noile informaţii pentru echipament în fereastra de
configurare. Într-o reţea intranet de corporaţie, s-ar putea să fie
necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un administrator de
reţea înainte să continuaţi.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
103
Configurarea reţelei cablate
Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP
(Linux)
5
Echipamentul va imprima automat Raportul de configuraţie a
reţelei.
Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivaţi firewall-ul computerului
din System Preferences sau Administrator.
Următoarele instrucţiuni pot varia faţă de modelul dvs. sau în funcţie de
sistemul de operare.
1
2
3
4
Accesaţi /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Faceţi dublu clic pe fişierul SetIPApplet.html.
Faceţi clic pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
Introduceţi noile informaţii pentru echipament în fereastra de
configurare. Într-o reţea intranet de corporaţie, s-ar putea să fie
necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un administrator de
reţea înainte să continuaţi.
Găsiţi adresa MAC a maşinii din Raportul de configurare a reţelei
(consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina
101) şi introduceţi-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8
devine 0015992951A8.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
104
Instalarea driverului pentru reţea
• Unele funcţionalităţi şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 8).
2
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
3
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
4
Selectaţi Network connection în ecranul Printer Connection
Type. Apoi, faceţi clic pe Next.
5
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
• Maşina care nu suportă interfaţa de reţea, nu va putea utiliza această
funcţionalitate (consultaţi "Vedere din spate" la pagina 21).
• Puteţi instala driverul şi software-ul imprimantei când introduceţi CD-ul cu
software în unitatea CD-ROM. Pentru Windows, selectaţi driverul şi
software-ul imprimantei din fereastra Select Software to Install.
6
Windows
Este posibil ca firewall-ul să blocheze comunicarea cu reţeaua. Înainte
de a conecta dispozitivul la reţea, dezactivaţi firewall-ul computerului.
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la reţea şi este alimentată cu
curent electric. De asemenea, adresa IP a maşinii ar trebui să fie
setată (consultaţi "Setarea adresei IP" la pagina 101).
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
105
Instalarea driverului pentru reţea
Modul de instalare silenţioasă
Modul de instalare silenţioasă este o metodă de instalare care nu necesită
deloc intervenţia utilizatorului. După ce începeţi instalarea, driverul
aparatului şi software-ul sunt instalate automat pe computerul dv. Puteţi
iniţia instalarea silenţioasă tastând /s sau /S în fereastra de comandă.
Parametrii liniei de comandă
Următorul tabel afişează comenzi care pot fi utilizate în fereastra de
comandă.
Următoarele linii de comandă sunt utile şi sunt operate atunci când se
foloseşte comanda cu /s sau /S. Însă /h, /H sau /? sunt comenzi
excepţionale care pot fi operate exclusiv.
Linie de comandă
Definiţie
Descriere
/s sau/S
Începe instalarea
silenţioasă.
Instalează driverele
aparatului fără a iniţia
niciun UI sau fără nicio
intervenţie a utilizatorului.
/p”<nume port>”
sau/P”<nume port>”
Specifică portul
imprimantei.
Numele portului
imprimantei poate fi
specificat ca adresă IP,
numele gazdei, numele
portului local USB sau
numele portului IEEE1284.
Portul reţea va fi
creat de către
utilizatorul
monitorului
portului TCP/IP
Standard. În
cazul portului
local, acesta
trebuie să existe
în sistem înainte
de a fi specificat
prin comandă.
De exemplu
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx”
unde “xxx.xxx.xxx.xxx”
reprezintă adresa IP
pentru imprimanta
reţelei. /p”USB001”, /
P”LPT1:”, /p”nume
gazdă”
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
106
Instalarea driverului pentru reţea
Linie de comandă
Definiţie
Descriere
/a”<dest_path>”
sau/A”<dest_path>”
Precizează calea pentru
instalare.
Deoarece driverele
aparatelor trebuie instalate
într-o locaţie specifică OS,
această comandă se aplică
doar la software-ul de
aplicaţie.
Calea de
destinaţie
trebuie să fie o
cale admisă.
/n”<Nume
imprimantă>” sau/
N”<Nume
imprimantă>”
Specifică numele
imprimantei. Instanţa
imprimantei trebuie
creată ca nume specific
al imprimantei.
Linie de comandă
Definiţie
Descriere
/nd sau/ND
Controlează să nu se
configureze driverul
instalat ca driver implicit
al aparatului.
Aceasta arată că driverul
instalat al maşinii nu va fi
driverul implicit al maşinii
pe sistemul dvs. dacă sunt
instalate unul sau mai
multe drivere pentru
imprimantă. Dacă nu există
un driver al aparatului
instalat pe sistemul dv.
atunci această opţiune nu
va fi aplicată deoarece
Windows OS va instala
driverul imprimantei
instalate ca driver implicit al
aparatului.
/x sau/X
Foloseşte fişierele
existente ale driverului
aparatului pentru a crea
instanţa imprimantei
dacă este deja instalată.
Această comandă asigură
o metodă de a instala o
instanţă a imprimantei care
utilizează fişierele
driverului instalat al
imprimantei fără a instala
un driver suplimentar.
Cu acest parametru, puteţi
adăuga instanţe ale
imprimantei după cum
doriţi.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
107
Instalarea driverului pentru reţea
7
Linie de comandă
/up”<nume
imprimantă>” sau/
UP”<nume
imprimantă>”
/d sau/D
/v”<partajare
nume>” sau/
V”<partajare
nume>”
/o sau /O
/h, /H sau /?
Definiţie
Înlătură doar instanţa
specificată a
imprimantei şi nu
fişierele driverului.
Dezinstalează toate
driverele unităţii şi toate
aplicaţiile din sistemul
dvs.
Descriere
Această comandă asigură o
modalitate de a scoate doar
instanţele specifice ale
imprimantei din sistemul dv.
fără a influenţa alte drivere de
imprimantă. Aceasta nu va
îndepărta fişierele driverului
imprimantei din sistemul dvs.
Această comandă va
scoate toate driverele
instalate ale unităţii şi
software-ul de aplicaţie din
sistemul dv.
Partajează aparatul
instalat şi adaugă alte
drivere disponibile ale
platformei pentru
Indicare & Imprimare.
Va instala toate driverele
aparatului de pe platforma
Windows în sistem şi le va
partaja cu <numele de
partajare> specificat pentru
indicare şi imprimare.
Deschide directorul
Imprimante şi faxuri
după instalare.
Această comandă va
deschide directorul
Imprimante şi faxuri după
instalarea silenţioasă.
Afişează Utilizarea liniei
de comandă.
Mac
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la reţeaua dvs. şi că este
pornit.
2
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
•
Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
108
Instalarea driverului pentru reţea
8
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile maşinii.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
9
10
11
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
Selectaţi Network Connected Printer(Wired or Wireless) în
ecranul Printer Connection Type şi faceţi clic pe butonul Continue.
Faceţi clic pe butonul Add Printer pentru a vă selecta imprimanta şi
a o adăuga în lista imprimantelor.
8
Linux
Trebuie să descărcaţi pachetul software Linux de pe site-ul web Samsung
pentru a instala software-ul imprimantei (www.samsung.com > găsiţi-vă
produsul > Asistenţă sau Descărcări).
Instalaţi driverul Linux şi adăugaţi imprimanta în
reţea
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la reţeaua dvs. şi că este
pornit. De asemenea, adresa IP a maşinii dvs. ar fi trebuit setată.
Introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Address.
2
Descărcaţi pachetul de drivere Linux unificate de pe site-ul Web
Samsung.
Introduceţi numele cozii de imprimare în câmpul Queue. Dacă nu
puteţi determina numele cozii de imprimare pentru serverul
echipamentului dvs., încercaţi mai întâi să utilizaţi coada de
imprimare implicită.
3
Dezarhivaţi pachetul Unified Linux Driver şi deschideţi directorul
nou.
Faceţi dublu clic pe folderul cdroot > autorun.
15
Dacă selectarea automată nu funcţionează corespunzător, selectaţi
Select Printer Software şi numele maşinii dvs. din Print Using.
4
5
16
17
Faceţi clic pe Add.
6
7
Se deschide fereastra Add printer wizard. Faceţi clic pe Next.
12
13
14
Faceţi clic pe IP şi selectaţi HP Jetdirect - Socket în Protocol.
După terminarea instalării, faceţi clic pe Close.
Se deschide fereastra aplicaţiei de instalare Samsung. Faceţi clic pe
Next.
Selectaţi imprimanta din reţea şi faceţi clic pe butonul Search.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
109
Instalarea driverului pentru reţea
8
9
10
11
12
Adresa IP a maşinii şi numele modelului apar pe câmpul listă.
Selectaţi maşina dvs. şi faceţi clic pe Next.
Introduceţi descrierea imprimantei şi Next.
După adăugarea maşinii, faceţi clic pe Finish.
După terminarea instalării, faceţi clic pe Finish.
Adăugarea unei imprimante în reţea
1
2
3
4
5
6
7
8
Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator.
Faceţi clic pe Add Printer.
Se deschide fereastra Add printer wizard. Faceţi clic pe Next.
Selectaţi Network printer şi faceţi clic pe butonul Search.
Adresa IP a imprimantei şi numele modelului apar în câmpul listă.
Selectaţi maşina dvs. şi faceţi clic pe Next.
Introduceţi descrierea imprimantei şi faceţi clic pe Next.
După adăugarea maşinii, faceţi clic pe Finish.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
110
Configurarea IPv6
IPv6 este acceptat corect numai pentru Windows Vista sau versiuni mai
recente.
7
Apare fereastra Asistent adăugare imprimantă. Urmaţi
instrucţiunile din fereastră.
Dacă echipamentul nu funcţionează în mediul de reţea, activaţi IPv6.
Consultaţi următoarea secţiune.
Dacă reţeaua IPv6 pare să nu funcţioneze, aduceţi toate setările de reţea la
valorile implicite din fabrică şi încercaţi din nou utilizând Clear Setting.
În cadrul reţelei IPv6, urmaţi această procedură pentru a utiliza adresa IPv6.
9
De la panoul de control
1
2
3
Conectaţi echipamentul dvs. la reţea cu un cablu de reţea.
4
5
Selectaţi Pornire > Panou de control > Imprimante şi faxuri.
6
Faceţi clic pe Adăugare imprimantă locală în ferestrele Adăugare
imprimantă.
Porniţi echipamentul.
Imprimaţi un Raportul de configurare a reţelei care va verifica
adresele IPv6 (consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a
reţelei" la pagina 101).
Activarea IPv6
1
2
3
4
5
Apăsaţi pe butonul
(Meniu) de pe panoul de control.
Apăsaţi Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate.
Selectaţi On şi apăsaţi OK.
Opriţi maşina şi porniţi-o din nou.
Instalaţi driverul imprimantei.
Faceţi clic pe Adăugarea unei imprimante în partea stânga a
ferestrei Imprimante şi faxuri.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
111
Configurarea IPv6
Setarea adreselor IPv6
10
Din SyncThru™ Web Service
Pentru imprimare şi administrare în reţea, maşina acceptă următoarele
adrese IPv6.
•
Link-local Address: Adresă locală IPv6 autoconfigurată (adresa
începe cu FE80).
•
Stateless Address: Adresă IPv6 configurată automat de un router de reţea.
•
Stateful Address: Adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
•
Manual Address: Adresă IPv6 configurată manual de utilizator.
Pentru modelele care nu dispun de ecran de afişare pe panoul de
control, trebuie să accesaţi mai întâi SyncThru™ Web Service
folosind adresa IPv4 şi urmaţi procedura de mai jos pentru a utiliza
IPv6.
1
Accesaţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de
adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID-ul şi
parola implicite de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
Configurarea adresei DHCPv6 (dinamică)
Dacă în reţeaua dumneavoastră aveţi un server DHCPv6, pentru
configuraţia gazdei dinamice implicite puteţi seta una din următoarele
opţiuni:
1
2
3
Apăsaţi pe butonul
(Meniu) de pe panoul de control.
Apăsaţi Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.
Apăsaţi OK pentru a selecta valoarea cerută.
•
DHCPv6 Addr.: utilizaţi întotdeauna DHCPv6 indiferent de
solicitarea routerului.
•
DHCPv6 Off: nu utilizaţi niciodată DHCPv6 indiferent de
solicitarea routerului.
•
Router: utilizaţi DHCPv6 numai când este solicitată de un router.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Atunci când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service,
deplasaţi cursorul mouse-ului peste Settings din bara de meniu
superioară şi faceţi clic pe Network Settings.
4
5
Faceţi clic pe TCP/IPv6 din partea stânga a site-ului web.
Bifaţi caseta de validare IPv6 Protocol pentru a activa IPv6.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
112
Configurarea IPv6
6
Bifaţi caseta de validare Manual Address. Apoi este activată căsuţa
de text Address/Prefix.
7
Introduceţi restul adresei (ex.: 3FFE:10:88:194::AAAA. „A” este
hexazecimalul de la 0 până la 9, de la A până la F).
8
9
Alegeţi configuraţia DHCPv6.
Faceţi clic pe butonul Apply.
Utilizarea SyncThru™ Web Service
1
Porniţi un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă
adresarea IPv6 ca pe un URL.
2
Selectaţi una din adresele IPv6 (Link-local Address, Stateless
Address, Stateful Address, Manual Address) din Raportul de
configurare a reţelei (consultaţi "Imprimarea unui raport de
configurare a reţelei" la pagina 101).
3
Introduceţi adresele IPv6 (ex.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa trebuie închisă între paranteze „[ ]”.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
113
Configurare reţea fără fir
• Asiguraţi-vă că maşina dvs. acceptă utilizarea unei reţele fără fir.
Utilizarea reţelei fără fir poate să nu fie disponibilă, în funcţie de
model (consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
• Dacă reţeaua IPv6 pare să nu funcţioneze, aduceţi toate setările de
reţea la valorile implicite din fabrică şi încercaţi din nou utilizând
Clear Setting.
Denumirea reţelei fără fir şi parola de reţea
Reţelele fără fir necesită un nivel de securitate mai ridicat, astfel încât atunci
când este configurat pentru prima dată un punct de acces, sunt create
pentru reţea o denumire de reţea (SSID), tipul de securitate utilizat şi o
parolă de reţea. Cereţi aceste informaţii administratorului dvs. de reţea
înainte de a demara instalarea maşinii.
11
Punerea în funcţiune
Înţelegerea tipului dvs. de reţea
În mod normal, puteţi avea o singură conexiune între computerul dvs. şi
echipament în acelaşi timp.
Modul infrastructură
Acesta este un mediu utilizat în general acasă sau în
birouri mici (Birou mic/acasă). Acest mod foloseşte un
punct de acces pentru comunicarea cu echipamentul fără
fir.
Modul Ad hoc
Acest mod nu utilizează un punct de acces. Computerul şi
maşina cu caracteristică fără fir comunică direct.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
114
Configurare reţea fără fir
12
Prezentarea metodelor de configurare a reţelei fără fir
Puteţi configura setările wireless fie de la echipament fie de la computer. Selectaţi metoda de configurare din tabelul de mai jos.
Unele tipuri de instalare pentru reţeaua wireless s-ar putea să nu fie disponibile în funcţie de model sau ţară.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
115
Configurare reţea fără fir
Metodă de configurare
Metoda de conectare
De la computer
Descriere şi referinţă
A
Utilizator de Windows, consultaţi "Punct de acces prin cablu USB" la
pagina 124.
B
Utilizator de Windows, consultaţi "Punct de acces fără un cablu USB
(recomandat)" la pagina 127.
C
• Utilizator de Mac, consultaţi "Punct de acces prin cablu USB" la pagina
133.
OR
Cu punct de acces
De la panoul de control al
echipamentului
• Dacă sunteţi utilizator de Mac, consultaţi "Punct de acces fără un cablu
USB (recomandat)" la pagina 136
D
Consultaţi "Utilizarea unui cablu de reţea" la pagina 141.
E
• Consultaţi "Maşini prevăzute cu ecran de afişaj" la pagina 119.
• Consultaţi "Maşini fără ecran de afişaj" la pagina 120.
Consultaţi "Utilizarea butonului pentru meniu" la pagina 123.
F
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
116
Configurare reţea fără fir
Metodă de configurare
Fără punct de acces
Metoda de conectare
De la computer
Descriere şi referinţă
G
Utilizator de Windows, consultaţi "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 130.
H
Utilizator de Mac, consultaţi "Ad hoc prin cablu USB" la pagina 130.
Configurarea Wi-Fi Direct
Consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 144.
I
• Dacă apar probleme în timpul configurării wireless sau al instalării driverelor, consultaţi capitolul de depanare (consultaţi "Depanare" la pagina 146).
• Vă recomandăm să configuraţi o parolă pentru punctele de acces. Dacă nu configuraţi nicio parolă pentru punctele de acces, acestea vor putea fi
accesate de orice dispozitiv compatibil, precum PC-uri, telefoane inteligente şi imprimante. Consultaţi ghidul de utilizare privind punctele de acces,
pentru informaţii despre configurarea parolei.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
117
Configurare reţea fără fir
13
Utilizarea butonului WPS
Dacă maşina dvs. şi un punct de acces (sau router wireless) acceptă Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS), puteţi configura cu uşurinţă setările reţelei
wireless apăsând pe butonul
(WPS), de pe panoul de control, fără a mai
fi nevoie de un computer.
• Dacă doriţi să utilizaţi reţeaua fără fir cu modul Infrastructură,
asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de la echipament. Utilizarea
butonului WPS (PBC) sau introducerea codului PIN de la computer,
pentru a vă conecta la punctul de acces (sau routerul fără fir),
variază în funcţie de punctul de acces (sau routerul fără fir) utilizat.
Consultaţi ghidul utilizatorului pentru punctul de acces (routerul fără
fir) utilizat.
• Când utilizaţi butonul WPS pentru a configura reţeaua wirelss, este
posibil ca setările de securitate să se modifice. Pentru a împiedica
acest lucru, blocaţi opţiunea WPS pentru setările actuale de
securitate ale reţelei wireless. Denumirea opţiunii poate să difere în
funcţie de punctul de acces (sau routerul wireless) pe care îl utilizaţi.
Elemente care trebuie pregătite
•
Verificaţi dacă punctul de acces (sau routerul fără fir) acceptă Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
•
Verificaţi dacă maşina dvs. acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Computer în reţea (doar modul PIN)
Alegerea tipului dvs.
Există două modalităţi disponibile de conectare a maşinii dvs. la o reţea
wireless utilizând butonul
(WPS), de pe panoul de control.
Metoda Push Button Configuration (PBC) vă permite să conectaţi
maşina la o reţea wireless apăsând atât pe butonul
(WPS), de pe panoul
de control al maşinii dvs., cât şi pe butonul WPS (PBC) al punctului de
acces (sau router wireless) care este compatibil cu Wi-Fi Protected
Setup™(WPS).
Metoda PIN (Personal Identification Number) vă ajută să conectaţi
echipamentul la o reţea wireless introducând informaţiile de PIN furnizate
pentru un punct de acces (router wireless) care acceptă WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Setarea implicită din fabrică pentru maşina dvs. este modul PBC ,
recomandat pentru un mediu obişnuit de reţea wireless.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
118
Configurare reţea fără fir
Dacă echipamentul dvs. nu este prevăzut cu un ecran de afişaj, puteţi
activa sau dezactiva funcţia Wi-Fi Direct cu ajutorul butonului WPS.
• Ţineţi apăsat butonul
(WPS) de pe panoul de control, timp de
aproximativ 10 - 15 secunde. Este activată funcţia Wi-Fi Direct.
• Ţineţi apăsat butonul
(WPS), de pe panoul de control pentru mai
mult de 15 secunde. Este dezactivată funcţia Wi-Fi Direct.
Maşini prevăzute cu ecran de afişaj
Conectarea în modul PBC
1
(WPS), de pe panoul de control pentru mai
maşina intră în modul de aşteptare până la maxim două minute până
când apăsaţi butonul WPS (PBC) al punctului de acces (sau al
routerului fără fir).
• Pentru informaţii suplimentare despre funcţia Wi-Fi Direct, consultaţi
"Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă" la pagina 144.
2
Puteţi schimba modul WPS din panoul de control (
Ţineţi apăsat butonul
mult de 2 secunde.
(Meniu) >
Apăsaţi pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără
fir).
Mesajele apar pe ecranul de afişare în ordinea de mai jos:
Network > Wireless > OK > WPS Setting).
a Connecting: Echipamentul se conectează la punctul de acces
(routerul fără fir).
b Connected: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua
fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.
c AP SSID: după finalizarea procesului de conectare la o reţea
fără fir, informaţiile SSID ale AP sunt afişate pe ecran.
3
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
119
Configurare reţea fără fir
Conectarea în modul PIN
1
Ţineţi apăsat butonul
mult de 2 secunde.
2
pe afişaj apare numărul PIN de opt cifre.
Maşini fără ecran de afişaj
(WPS), de pe panoul de control pentru mai
Conectarea în modul PBC
1
Trebuie să introduceţi numărul PIN format din opt cifre, într-un
interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces
(sau routerul wireless).
Echipamentul începe conectarea la reţeaua fără fir. Ledul luminează
intermitent lent pentru maxim două minute până când apăsaţi
butonul PBC al punctului de acces (sau routerului fără fir).
Mesajele apar pe ecranul de afişare în ordinea de mai jos:
a Connecting: echipamentul începe conectarea la reţeaua fără
fir.
b Connected: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua
fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.
2
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
Apăsaţi pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără
fir).
a Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se
conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
c SSID Type: După finalizarea procesului de conectare la o reţea
fără fir, informaţiile SSID ale AP sunt afişate pe ecranul LCD.
3
Ţineţi apăsat pe butonul
(WPS), de pe panoul de control, pentru
aproximativ 2 - 4 secunde, până când LED-ul de stare luminează
intermitent rapid.
b Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul
WPS rămâne aprins continuu.
3
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
120
Configurare reţea fără fir
3
Conectarea în modul PIN
1
Raportul de configurare a reţelei, inclusiv codul PIN, trebuie să fie
imprimat (consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei"
la pagina 101).
Ledul luminează intermitent lent timp de două minute, până când
introduceţi numărul PIN format din opt cifre.
În modul disponibil, apăsaţi pe butonul
(Revocare sau Stop/
Clear) pentru mai mult de cinci secunde, pe panoul de control.
În cazul unei imprimante care nu are butonul
Stop/Clear): Apăsaţi butonul (WPS)
pentru mai mult de zece secunde.
2
Ledul WPS luminează în ordinea indicată mai jos:
a Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se
conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
(Revocare sau
de pe panoul de control
Puteţi afla codul PIN al maşinii dvs.
Ţineţi apăsat pe butonul
(WPS) de pe panoul de control pentru
mai mult de 4 secunde până când LED-ul de stare rămâne aprins.
Trebuie să introduceţi numărul PIN format din opt cifre, într-un
interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces
(sau routerul fără fir).
b Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul
WPS rămâne aprins continuu.
4
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
Echipamentul începe conectarea la punctul de acces (sau routerul
wireless).
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
121
Configurare reţea fără fir
Reconectarea la o reţea
Deconectarea de la o reţea
Când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă
automat reconectarea la punctul de acces (router fără fir) utilizând adresa
şi setările conexiunii fără fir anterior utilizate.
Pentru a întrerupe conectarea reţelei fără fir, apăsaţi pe butonul
Echipamentul se reconectează automat la reţeaua fără fir în
următoarele cazuri:
• Echipamentul este oprit şi pornit din nou.
• Punctul de acces (routerul fără fir) este dezactivat şi activat din nou.
(WPS)
de pe panoul de control pentru mai mult de două secunde.
•
Când reţeaua Wi-Fi este în modul în aşteptare: Maşina este
deconectată imediat de la reţeaua wireless, iar ledul WPS se stinge.
•
Când reţeaua Wi-Fi este utilizată: Cât timp echipamentul aşteaptă
terminarea lucrării de imprimare curente, ledul WPS luminează
intermitent rapid. Apoi, conexiunea la reţeaua wireless se
deconectează automat iar ledul WPS se stinge.
Revocarea procesului de conectare
Pentru a revoca conexiunea reţelei fără fir atunci când imprimanta se
conectează la reţeaua fără fir, apăsaţi şi eliberaţi butonul
(Revocare
sau Stop/Clear) sau
(Alimentare/Reactivare) de pe panoul de control.
Trebuie să aşteptaţi 2 minute pentru a vă reconecta la reţeaua
wireless.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
122
Configurare reţea fără fir
14
Utilizarea butonului pentru meniu
În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu
apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina
dvs.
3
Apăsaţi OK pentru a selecta metoda de configurare dorită.
•
Wizard (recomandat): În acest mod, configurarea este
automată. Maşina va afişa o listă de reţele disponibile din care
să alegeţi. După ce este selectată o reţea, imprimanta va solicita
cheia de securitate corespunzătoare acesteia.
•
Custom: Din acest mod, utilizatorii pot furniza sau edita manual
propriul lor SSID sau pot alege opţiunea de securitate în detaliu.
Înainte de a începe, trebuie să cunoaşteţi numele (SSID) al reţelei fără fir şi
cheia reţelei, dacă este criptată. Aceste informaţii au fost setate la
instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveţi informaţii
despre mediul reţelei dumneavoastră fără fir, întrebaţi persoana care v-a
configurat reţeaua.
După realizarea conexiunii reţelei fără fir, trebuie să instalaţi un driver
al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicaţie (consultaţi
"Instalarea driverului pentru reţea" la pagina 105).
1
2
Apăsaţi pe butonul
(Meniu) de pe panoul de control.
Apăsaţi Network > Wireless > WLAN Settings.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
123
Configurare reţea fără fir
15
Configurarea utilizând Windows
Comandă rapidă pentru programul Samsung Easy Wireless Setup
fără CD: Dacă aţi instalat driverul imprimantei o dată, puteţi accesa
programul Samsung Easy Wireless Setup fără CD (consultaţi
"Accesare instrumente de gestionare" la pagina 222).
Crearea infrastructurii reţelei
1
2
3
Verificaţi dacă este conectat cablul USB la echipament.
Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Punct de acces prin cablu USB
Elemente care trebuie pregătite
•
Punct de acces
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu USB
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
4
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
124
Configurare reţea fără fir
5
Selectaţi Wireless network connection din ecranul Printer
Connection Type. Apoi, faceţi clic pe Next.
6
Din ecranul Are you setting up your printer for the first time?,
selectaţi Yes, I will set up my printer's wireless network. Apoi,
faceţi clic pe Next.
7
Selectaţi Using a USB cable din ecranul Select the Wireless
Setup Method. Apoi, faceţi clic pe Next.
8
După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.
Selectaţi numele (SSID) punctului de acces pe care doriţi să îl
utilizaţi şi faceţi clic pe Next.
Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la reţea, selectaţi No, My
printer is already connected to my network.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
125
Configurare reţea fără fir
Dacă nu găsiţi numele reţelei pe care doriţi să o utilizaţi sau dacă doriţi
să setaţi manual configuraţia reţelei fără fir, faceţi clic pe Advanced
Setting.
Fereastra de securitate a reţelei fără fir apare atunci când punctul de
acces are setări de securitate.
Introduceţi parola de reţea pentru punctul de acces (sau router).
• Enter the wireless Network Name: Introduceţi SSID-ul punctului
de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Operation Mode: selectaţi Infrastructure.
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
fie sau să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a
datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectaţi această opţiune
pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA predistribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de
obicei parolă cheie pre-distribuită), care este configurată manual la
punctul de acces şi la fiecare din clienţii acestuia.
9
Dacă imprimanta dvs. acceptă funcţia Wi-Fi Direct iar aceasta este
dezactivată, va fi afişat ecranul său corespunzător.
Faceţi clic pe OK şi pe Next.
• Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
126
Configurare reţea fără fir
• Opţiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs.
acceptă această funcţie.
• Puteţi începe să instalaţi Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy
Printer Manager (consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina
144).
• Wi-Fi Direct Name: Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea
modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere.
• Password setting este şirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi
cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.
10
Când configurarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul
USB dintre computer şi echipament. Faceţi clic pe Next.
11
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)
Elemente care trebuie pregătite
•
Computer compatibil WiFi ce rulează Windows 7 sau o versiune mai
recentă şi un punct de acces (router)
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea fără fir
În timp ce setaţi reţeaua wireless, echipamentul foloseşte LAN-ul
wireless de pe PC. Este posibil să nu vă puteţi conecta la internet.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
127
Configurare reţea fără fir
Crearea infrastructurii reţelei
1
2
4
Selectaţi Wireless network connection din ecranul Printer
Connection Type. Apoi, faceţi clic pe Next.
5
Din ecranul Are you setting up your printer for the first time?,
selectaţi Yes, I will set up my printer's wireless network. Apoi,
faceţi clic pe Next.
Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
3
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la reţea, selectaţi No, My
printer is already connected to my network.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
128
Configurare reţea fără fir
6
Selectaţi Using a direct wireless connectiondin ecranul Select
the Wireless Setup Method. Apoi, faceţi clic pe Next.
Chiar dacă pe computerulul dvs. rulează Windows 7 sau o versiune mai
recentă, nu veţi putea folosi această funcţionalitate dacă PC-ul dvs. nu
acceptă reţeaua wireless. Configuraţi reţeaua wireless folosind un
cablu USB (consultaţi "Punct de acces prin cablu USB" la pagina 124).
Dacă apare ecranul de mai jos, apăsaţi butonul
panoul de control în maxim două minute.
7
8
(WPS) de pe
După finalizarea configurării reţelei wireless, faceţi clic pe Next.
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
129
Configurare reţea fără fir
Ad hoc prin cablu USB
Dacă nu aveţi un punct de acces (AP), puteţi să conectaţi fără fir
echipamentul la computer prin configurarea unei reţele ad-hoc fără fir
urmând paşii simpli de mai jos.
Crearea reţelei ad-hoc în Windows
1
2
Porniţi computerul şi echipamentul pentru reţeaua fără fir.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Elemente care trebuie pregătite
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu USB
Dacă fereastra de instalare nu apare, faceţi clic pe Pornire > Toate
programele > Accesorii > Executare.
Tastaţi X:\Setup.exe, înlocuind „X” cu litera care corespunde unităţii
dvs. CD-ROM, apoi faceţi clic pe OK.
3
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
130
Configurare reţea fără fir
4
Selectaţi Wireless network connection din ecranul Printer
Connection Type. Apoi, faceţi clic pe Next.
• Enter the wireless Network Name: introduceţi numele SSID-ului
dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Operation Mode: Selectaţi ad hoc.
• Channel: selectaţi canalul (Auto Setting sau 2.412 – 2.467 MHz).
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
• Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
5
Din ecranul Are you setting up your printer for the first time?,
selectaţi Yes, I will set up my printer's wireless network. Apoi,
faceţi clic pe Next.
Dacă imprimanta dvs. este deja conectată la reţea, selectaţi No, My
printer is already connected to my network.
6
Selectaţi Using a USB cable din ecranul Select the Wireless
Setup Method. Apoi, faceţi clic pe Next.
7
După căutarea reţelelor fără fir, apare o listă de reţele fără fir pe care
echipamentul dvs. le-a căutat. Faceţi clic pe Advanced Setting.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
Atunci când reţeaua ad hoc are setările de securitate activate, apare
fereastra de securitate a reţelei wireless.
Selectaţi Open System sau Shared Key pentru autentificare şi faceţi
clic pe Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care
împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează
porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir,
utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biţi.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
131
Configurare reţea fără fir
8
Apare fereastra care afişează setarea reţelei fără fir. Verificaţi
setările şi faceţi clic pe Next.
Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să fie ca mai
jos:
- Adresă IP: 169.254.133.43
Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să
cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În
cazul în care configurarea reţelei computerului este setată pe DHCP,
setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe DHCP. La fel, în cazul în
care configurarea reţelei computerului este setată pe Static, setarea
reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe Static.
În cazul în care computerul este setat pe DHCP şi doriţi să utilizaţi
setarea de reţea fără fir Static, trebuie să contactaţi administratorul dvs.
de reţea pentru a obţine adresa IP statică.
• Pentru metoda DHCP
Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă
DHCP este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm.
Dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a
modifica metoda de alocare în Receive IP address automatically
(DHCP).
- Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de
subreţea a computerului).
- Poartă: 169.254.133.1
9
Apare fereastra Wireless Network Setting Complete. Faceţi clic
pe Next.
10
Când setările reţelei wireless au fost finalizate, deconectaţi cablul
USB dintre computer şi maşină. Faceţi clic pe Next.
11
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
• Pentru metoda statică
Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă
Static este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm.
Dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a
introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru
echipament.
De exemplu,
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:
- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subreţea: 255.255.0.0
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
132
Configurare reţea fără fir
16
Configurarea utilizând Mac
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
•
Punct de acces prin cablu USB
4
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
8
Faceţi clic pe Continue.
Elemente care trebuie pregătite
•
Punct de acces
•
Imprimantă conectată la reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu USB
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
2
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile echipamentului.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
9
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
133
Configurare reţea fără fir
10
Selectaţi Configuration of Wireless network în Printer
Connection Type şi faceţi clic pe Continue.
11
Dacă apare ecranul Wireless Settings, selectaţi Using a USB
cable şi faceţi clic pe Next.
Dacă nu apare ecranul, mergeţi la pasul 15.
12
După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir.
Selectaţi numele (SSID) punctului de acces pe care doriţi să îl
utilizaţi şi faceţi clic pe Next.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
134
Configurare reţea fără fir
Când setaţi manual configuraţia reţelei fără fir, faceţi clic pe Advanced
Setting.
13
• Enter the wireless Network Name: Introduceţi SSID-ul punctului
de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Opţiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs.
acceptă această funcţie.
• Operation Mode: selectaţi Infrastructure.
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectaţi această opţiune
pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA predistribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de
obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la
punctul de acces şi la fiecare din clienţii acestuia.
• Encryption: Selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP, AES).
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
Apare fereastra care afişează setarea reţelei fără fir. Verificaţi
setările şi faceţi clic pe Next.
• Puteţi începe să instalaţi Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy
Printer Manager (consultaţi "Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina
144).
• Wi-Fi Direct Name: Numele implicit Wi-Fi Direct este denumirea
modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere.
• Password setting este şirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi
cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.
14
Apare fereastra Wireless Network Setting Complete. Faceţi clic
pe Next.
15
Când setările reţelei fără fir au fost finalizate, deconectaţi cablul USB
dintre computer şi maşină. Faceţi clic pe Next.
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
Fereastra de securitate a reţelei wireless apare atunci când punctul de
acces are setările de securitate activate.
Introduceţi parola de reţea pentru punctul de acces (sau router).
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
135
Configurare reţea fără fir
Punct de acces fără un cablu USB (recomandat)
Elemente care trebuie pregătite
•
Mac care dispune de WiFi ce rulează sistemul de operare Mac 10.7 sau
o versiune mai recentă şi un punct de acces (router)
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
1
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
2
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
•
4
5
6
7
8
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile echipamentului.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
9
10
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
Selectaţi Configuration of Wireless network în Printer
Connection Type şi faceţi clic pe Continue.
Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
136
Configurare reţea fără fir
11
Dacă apare ecranul Wireless Settings, selectaţi Using a direct
wireless connection şi faceţi clic pe Next.
Dacă apare ecranul de mai jos, apăsaţi butonul
Dacă nu apare ecranul, mergeţi la pasul 13.
de control în maxim două minute.
12
13
(WPS) de pe panoul
După finalizarea configurării reţelei wireless, faceţi clic pe Next.
După terminarea instalării, faceţi clic pe Close.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
137
Configurare reţea fără fir
Ad hoc prin cablu USB
3
Dacă nu aveţi un punct de acces (AP), puteţi totuşi să conectaţi fără fir
echipamentul la computer prin configurarea unei reţele ad hoc fără fir
urmând instrucţiunile simple de mai jos.
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu USB
Crearea reţelei ad-hoc în Mac
1
2
Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer
OS X.
5
6
7
8
Faceţi clic pe Continue.
Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.
Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.
Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare
pentru operaţiile echipamentului.
Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele
individuale care vor fi instalate.
Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că
este pornit.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Pentru sistemul de operare Mac X 10.8, faceţi dublu clic pe CDROM-ul care apare în ecranul Finder.
4
Elemente care trebuie pregătite
•
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul
Mac.
9
Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
138
Configurare reţea fără fir
10
Selectaţi Configuration of Wireless network în Printer
Connection Type şi faceţi clic pe Continue.
• Enter the wireless Network Name: Introduceţi numele SSID-ului
dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).
• Operation Mode: Selectaţi ad hoc.
• Channel: Selectaţi canalul (Auto Setting sau 2.412 – 2.467 MHz).
• Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să
nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o
cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.
• Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
• Network Password: Introduceţi valoarea de criptare a parolei de
reţea.
• Confirm Network Password: Confirmaţi valoarea de criptare a
parolei de reţea.
11
După căutarea reţelelor fără fir, apare o listă de reţele fără fir pe care
echipamentul dvs. le-a căutat. Faceţi clic pe Advanced Setting.
• WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key
Index adecvat.
Atunci când reţeaua ad hoc are o setare de securitate, fereastra de
securitate a reţelei fără fir apare.
Selectaţi Open System sau Shared Key pentru autentificare şi faceţi
clic pe Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care
împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează
porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir,
utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biţi.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
139
Configurare reţea fără fir
12
Apare fereastra care afişează setările reţelei fără fir. Verificaţi
setările şi faceţi clic pe Next.
Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să fie ca mai
jos:
- Adresă IP: 169.254.133.43
Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să
cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În
cazul în care configurarea reţelei computerului este setată pe DHCP,
setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe DHCP. La fel, în cazul în
care configurarea reţelei computerului este setată pe Static, setarea
reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe Static.
- Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de
subreţea a computerului).
- Poartă: 169.254.133.1
13
În cazul în care computerul este setat pe DHCP şi doriţi să utilizaţi
setarea de reţea fără fir statică, trebuie să contactaţi administratorul
dvs. de reţea pentru a obţine adresa IP statică.
• Pentru metoda DHCP
Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă
DHCP este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm.
Dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a
modifica metoda de alocare în Receive IP address automatically
(DHCP).
• Pentru metoda statică
Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă
Static este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm.
Dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a
introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru
echipament.
De exemplu,
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:
Atunci când apare fereastra care confirmă conexiunea reţelei prin
cablu, deconectaţi cablul reţelei şi faceţi clic pe Next.
În cazul în care cablul de reţea este conectat, e posibil să întâmpinaţi
dificultăţi în detectarea maşinii atunci când configuraţi reţeaua
wireless.
14
Reţeaua fără fir se conectează în conformitate cu configuraţia
reţelei.
15
Configurarea reţelei wireless este finalizată. După terminarea
instalării, faceţi clic pe Quit.
După realizarea conexiunii reţelei wireless, trebuie să instalaţi un driver
al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicaţie (consultaţi
"Instalare pentru Mac" la pagina 95).
- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subreţea: 255.255.0.0
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
140
Configurare reţea fără fir
17
Utilizarea unui cablu de reţea
Imprimarea unui raport de configurare a reţelei
Puteţi identifica setările pentru reţea ale echipamentului dvs. prin
imprimarea unui raport de configurare a reţelei.
Maşinile care nu suportă interfaţa de reţea, nu vor putea utiliza această
funcţionalitate (consultaţi "Vedere din spate" la pagina 21).
Echipamentul dvs. este compatibil cu utilizarea în reţea. Pentru a permite
maşinii dvs. să funcţioneze în cadrul reţelei dvs., va trebui să efectuaţi
câteva proceduri de configurare.
• După realizarea conexiunii reţelei wireless, trebuie să instalaţi un
driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicaţie (consultaţi
"Instalarea driverului pentru reţea" la pagina 105).
• Consultaţi administratorul dvs. de reţea sau persoana care a
configurat reţeaua dvs. fără fir pentru informaţii cu privire la
configurarea reţelei.
Elemente care trebuie pregătite
•
Punct de acces
•
Computer conectat în reţea
•
CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
•
O maşină instalată cu o interfaţă de reţea wireless
•
Cablu de reţea
Consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina 101.
Setarea IP utilizând programul SetIP (Windows)
Acest program este utilizat pentru setarea manuală a adresei IP de reţea a
maşinii dvs., utilizând adresa sa MAC pentru a comunica cu maşina.
Adresa MAC este un număr de serie hardware al interfeţei de reţea şi poate
fi găsită în Raportul de configurare a reţelei.
Consultaţi "Setarea adresei IP" la pagina 101.
Configurarea reţelei fără fir a maşinii
Înainte de a începe, trebuie să cunoaşteţi numele (SSID) al reţelei fără fir şi
cheia reţelei, dacă este criptată. Aceste informaţii au fost setate la
instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveţi informaţii
despre mediul reţelei dumneavoastră fără fir, întrebaţi persoana care v-a
configurat reţeaua.
Pentru a configura parametrii reţelei fără fir, puteţi să utilizaţi SyncThru™
Web Service.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
141
Configurare reţea fără fir
Utilizarea SyncThru™ Web Service
Wizard vă va ajuta să realizaţi configuraţia reţelei fără fir. Totuşi, dacă
doriţi să setaţi direct reţeaua fără fir, selectaţi Custom.
Înainte de a începe configurarea parametrului reţelei fără fir, verificaţi
starea conexiunii cablului.
1
Asiguraţi-vă dacă este conectat cablul de reţea la echipament. În
caz contrar, conectaţi echipamentul cu un cablu standard de reţea.
2
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox
şi introduceţi noua adresă IP a maşinii dvs. în fereastra browserului.
7
Selectaţi din listă un Network Name(SSID).
•
SSID: SSID (identificator set servicii) este un nume care
identifică o reţea fără fir; punctele de acces şi dispozitivele fără
fir care încearcă să se conecteze la o anumită reţea fără fir,
trebuie să utilizeze acelaşi SSID. SSID face diferenţa între
literele mari şi mici.
•
Operation Mode: Operation Mode se referă la tipul
conexiunilor wireless (vezi "Denumirea reţelei fără fir şi parola de
reţea" la pagina 114).
De exemplu,
3
Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
4
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID-ul şi
parola implicite de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Network Settings.
6
Faceţi clic pe Wireless > Wizard.
-
Ad-hoc: permite dispozitivelor fără fir să comunice direct
între ele într-un mediu peer-to-peer.
-
Infrastructure: permite dispozitivelor fără fir să comunice
între ele printr-un punct de acces.
Dacă Operation Mode al reţelei dvs. este Infrastructure, selectaţi
SSID-ul punctului de acces. Dacă Operation Mode este Ad-hoc,
selectaţi SSID-ul echipamentului.
8
Faceţi clic pe Next.
Dacă este afişată fereastra de setare a securităţii reţelei fără fir,
introduceţi parola înregistrată (parola de reţea) şi faceţi clic pe Next.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
142
Configurare reţea fără fir
9
Este afişată fereastra de confirmare, vă rugăm să verificaţi
configurarea reţelei fără fir. Dacă reţeaua este corect configurată,
faceţi clic pe Apply.
18
Activarea/dezactivarea reţelei Wi-Fi
Dacă maşina dvs. este prevăzută cu afişaj, puteţi activa/dezactiva
funcţia Wi-Fi şi de la panoul de control, utilizând meniul Network.
Deconectarea cablului de reţea (standard sau de reţea). Echipamentul
dvs. ar trebui să înceapă apoi să comunice fără fir cu reţeaua. În cazul
modului ad-hoc, puteţi să utilizaţi simultan o reţea LAN fără fir şi una
LAN cu fir.
10
Introduceţi CD-ul cu software furnizat în unitatea dvs. CD-ROM şi
urmaţi instrucţiunile din fereastră pentru a configura reţeaua fără fir.
1
Verificaţi dacă este conectat cablul de reţea la echipament. În caz
contrar, conectaţi echipamentul cu un cablu standard de reţea.
2
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox
şi introduceţi noua adresă IP a maşinii dvs. în fereastra browserului.
De exemplu,
3
Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
4
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID-ul şi
parola implicite de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
143
Configurare reţea fără fir
5
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Network Settings.
6
Faceţi clic pe Wireless > Custom.
Puteţi, de asemenea, să activaţi/dezactivaţi reţeaua Wi-Fi.
Configurarea Wi-Fi Direct
Puteţi activa funcţia Wi-Fi Direct prin una din următoarele metode.
De la computerul conectat prin cablul USB
(recomandat)
19
Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare
mobilă
După finalizarea instalării driverelor, poate fi utilizat Samsung Easy Printer
Manager pentru modificarea setărilor Wi-Fi Direct.
Samsung Easy Printer Manager este disponibil doar pentru utilizatorii
sistemelor de operare Windows şi Mac OS.
Wi-Fi Direct este o metodă de conectare de tip "peer-to-peer" uşor de configurat,
între imprimanta certificată Wi-Fi Direct şi un dispozitiv mobil, care oferă o
conexiune securizată şi o rată de transfer mai bună decât modul ad hoc.
Cu Wi-Fi Direct vă puteţi conecta imprimanta la o reţea Wi-Fi Direct
conectându-vă simultan la un punct de acces. Puteţi, de asemenea, să
utilizaţi simultan o reţea cu fir şi o reţea Wi-Fi Direct astfel încât mai mulţi
utilizatori să poată accesa şi imprima documente atât din Wi-Fi Direct cât şi
dintr-o reţea cu fir.
• Nu vă puteţi conecta dispozitivul mobil la Internet prin intermediul
funcţiei Wi-Fi Direct a imprimantei.
• Lista cu protocoalele compatibile poate să difere în funcţie de
modelul dvs., reţelele Wi-Fi Direct NU suportă IPv6, filtrarea de
reţea, IPSec, WINS şi serviciile SLP.
• Numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate prin intermediul
Wi-Fi Direct este 3.
•
Din meniul Pornire selectaţi Programe sau Toate programele >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device
Settings > Network.
-
Wi-Fi Direct ON/OFF: Selectaţi On pentru activare.
-
Device Name: Introduceţi numele imprimantei pentru a căuta
imprimanta dvs. într-o reţea wireless. Implicit, numele dispozitivului
este denumirea modelului.
-
IP Address: Introduceţi adresa IP a imprimantei. Această adresă IP
este utilizată doar pentru reţeaua locală nu şi pentru infrastructura
cablată sau reţeaua wireless. Recomandăm să utilizaţi adresa IP
locală implicită (adresa IP locală implicită a imprimantei pentru WiFi Direct este 192.168.3.1 )
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
144
Configurare reţea fără fir
-
-
Group Owner: Activaţi această opţiune pentru a aloca imprimanta
deţinătorului de grup Wi-Fi Direct. Group Owner se comportă
similar unui punct de acces wireless. Recomandăm activarea
acestei opţiuni.
Network Password: Dacă imprimanta dvs. este Group Owner,
este necesar un Network Password pentru ca alte dispozitive
mobile să se conecteze la imprimanta dvs. Puteţi configura dvs. o
parolă de reţea, sau puteţi reţine acea parolă de reţea care este
generată aleatoriu în mod implicit.
De la maşină (Maşini prevăzute cu afişaj)
•
Selectaţi Network > Wireless > Wi-Fi Direct de pe panoul de control.
•
Activaţi Wi-Fi Direct.
De la echipament (echipamente fără un ecran de afişaj)
•
Ţineţi apăsat butonul
(WPS) de pe panoul de control, timp de
aproximativ 10 - 15 secunde. Este activată funcţia Wi-Fi Direct.
•
Ţineţi apăsat butonul
(WPS), de pe panoul de control pentru mai
mult de 15 secunde. Este dezactivată funcţia Wi-Fi Direct.
De la computerul conectat la reţea
Dacă imprimanta dvs. utilizează un cablu de reţea sau un punct de acces
wireless, puteţi activa şi configura Wi-Fi Direct din SyncThru™ Web
Service.
•
Accesaţi SyncThru™ Web Service, selectaţi Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Activaţi sau dezactivaţi Wi-Fi Direct şi setaţi alte opţiuni.
• Pentru utilizatorii sistemului de operare Linux,
- Imprimaţi un raport privind configurarea reţelei IP pentru a verifica
rezultatul (consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a
reţelei" la pagina 101).
- Accesaţi SyncThru Web Service, selectaţi Settings > Network
Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Activaţi sau dezactivaţi Wi-Fi Direct.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
145
Configurare reţea fără fir
Configurarea dispozitivului mobil
•
•
După setarea Wi-Fi Direct la imprimantă, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului mobil pe care îl utilizaţi pentru a-i seta funcţia
Wi-Fi Direct.
După configurarea Wi-Fi Direct, trebuie să descărcaţi aplicaţia pentru
imprimare din dispozitivul mobil (De exemplu: Samsung Mobile printer)
pentru a imprima de pe smarphone-ul dvs.
• Atunci când aţi găsit imprimanta la care doriţi să vă conectaţi de pe
dispozitivul dvs. mobil, selectaţi imprimanta iar LED-ul acesteia va
lumina intermitent. Apăsaţi butonul WPS de pe imprimantă iar
aceasta se va conecta la dispozitivul dvs. mobil.
• Dacă dispozitivul dvs. mobil nu este compatibil WPS, trebuie să
introduceţi cheia de reţea a unei imprimante, în loc să apăsaţi
butonul WPS.
20
Depanare
Probleme în timpul configurării sau instalării
driverului
Printers Not Found
•
Este posibil ca echipamentul dvs. să nu fie pornit. Porniţi computerul şi
echipamentul.
•
Cablul USB nu este conectat între computer şi echipament. Conectaţi
maşina la computer utilizând cablul USB.
•
Maşina nu acceptă reţeaua fără fir. Verificaţi ghidul utilizatorului
echipamentului inclus pe CD-ul cu software furnizat împreună cu
echipamentul dvs. şi pregătiţi un echipament de reţea fără fir.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Maşina nu poate găsi numele reţelei (SSID) pe care l-aţi selectat sau
tastat. Verificaţi numele reţelei (SSID) de la punctul de acces şi
reîncercaţi să vă conectaţi.
•
Punctul de acces nu este pornit. Porniţi punctul de acces.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
146
Configurare reţea fără fir
Connecting Failure - Invalid Security
•
Securitatea nu este configurată corespunzător. Verificaţi securitatea
configurată la punctul de acces şi la echipament.
Connecting Failure – General Connection Error
•
Computerul nu primeşte semnal de la maşină. Verificaţi cablul USB şi
alimentarea echipamentului.
Connecting Failure – Connected Wired Network
•
Echipamentul dvs. este conectat cu un cablu de reţea cablată.
Deconectaţi de la echipament cablul reţelei prin fir.
Connecting Failure - Assigning the IP address
•
Opriţi şi porniţi alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără
fir) şi echipament.
PC Connection Error
•
Nu se poate realiza conexiunea dintre computer şi echipament cu
adresa configurată pentru reţea.
-
Pentru mediul de reţea DHCP
Imprimanta primeşte automat adresa IP (DHCP) atunci când la
computer s-a configurat DHCP.
Dacă lucrarea de imprimare nu funcţionează în modul DHCP, cauza
problemei poate fi schimbarea automată a adresei IP. Comparaţi
adresa IP a produsului cu adresa IP a portului imprimantei.
Cum se compară:
1 Imprimaţi raportul cu informaţiile despre reţea ale imprimantei, apoi
verificaţi adresa IP (consultaţi"Imprimarea unui raport de configurare
a reţelei" la pagina 101).
2 Verificaţi adresa IP a portului imprimantei pe computerul dvs.
a Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
b Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
• Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de
control > Hardware şi sunete > Imprimante.
• Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Dispozitive
şi imprimante.
• Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control
> Hardware > Dispozitive şi imprimante.
c Faceţi clic dreapta pe pictograma maşinii.
d Pentru Windows XP/2003/2008/Vista, apăsaţi pe Proprietăţi.
Pentru Windows 7 şi Windows Server 2008 R2, din meniurile
contextuale, selectaţi Printer properties.
Dacă elementul Proprietăţi imprimantă are semnul ► puteţi
selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta
selectată.
e Faceţi clic pe fila Port.
f Faceţi clic pe butonul Configurare port...
g Verificaţi dacă Nume imprimantă sau Adresă IP: este adresa IP
de pe Fişa configuraţiei de reţea.
3 Schimbaţi adresa IP a portului imprimantei dacă aceasta este diferită
de cea din raportul cu informaţii despre reţea.
Dacă doriţi să folosiţi CD-ul de instalre software pentru a schimba IP-ul
portului, conectaţi-vă la o imprimantă din reţea. Apoi reconectaţi adresa IP.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
147
Configurare reţea fără fir
-
Pentru mediul de reţea Static
Echipamentul utilizează adresa statică atunci când la computer s-a
configurat adresa statică.
De exemplu,
Alte probleme
Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o reţea, verificaţi
următoarele:
În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai
jos:
▪
Adresă IP: 169.254.133.42
▪
Mască de subreţea: 255.255.0.0
Atunci, informaţiile de reţea ale maşinii trebuie să fie ca mai jos:
Pentru informaţii privind punctul de acces (sau routerul fără fir),
consultaţi ghidul utilizatorului aferent dispozitivului respectiv.
•
Nu puteţi activa concomitent o reţea cablată şi una fără fir.
▪
Adresă IP: 169.254.133.43
•
▪
Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de
subreţea a computerului)
Computerul, punctul de acces (routerul fără fir) sau echipamentul nu
sunt conectate.
•
Verificaţi recepţia fără fir din vecinătatea echipamentului. Dacă routerul
se află la distanţă de echipament sau dacă există un obstacol, este
posibil să întâmpinaţi dificultăţi la recepţionarea semnalului.
•
Opriţi şi porniţi alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără
fir), echipament şi computer. Uneori, operaţiunea de oprire şi pornire a
alimentării poate reface comunicarea în reţea.
•
Verificaţi dacă software-ul paravanului de protecţie (V3 sau Norton)
blochează comunicarea.
▪
Poartă: 169.254.133.1
În cazul în care computerul şi echipamentul sunt conectate la o reţea
care nu poate fi găsită, e posibil ca software-ul firewall să blocheze
comunicarea. Consultaţi ghidul utilizatorului software-ului pentru a-l opri
şi reîncercaţi să căutaţi echipamentul.
•
Verificaţi dacă adresa IP a echipamentului este corect alocată. Puteţi
verifica adresa IP prin imprimarea raportului de configurare a reţelei.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
148
Configurare reţea fără fir
•
•
Verificaţi dacă punctul de acces (routerul fără fir) are o securitate
configurată (parolă). Dacă are o parolă, consultaţi administratorul
punctului de acces (al routerului fără fir).
Verificaţi adresa IP a maşinii. Reinstalaţi driverul echipamentului şi
modificaţi setările pentru conectarea echipamentului în reţea. Datorită
caracteristicilor DHCP, adresa IP alocată se poate modifica dacă
echipamentul nu este utilizat un timp îndelungat sau dacă punctul de
acces este resetat.
Înregistraţi adresa MAC a produsului atunci când configuraţi serverul
DHCP la punctul de acces (sau la ruterul fără fir). Apoi puteţi folosi
întotdeauna adresa IP care este setată cu adresa MAC. Puteţi identifica
adresa MAC a maşinii dvs. prin imprimarea unui raport al configurării a
reţelei (consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la
pagina 101).
•
Verificaţi mediul fără fir. Este posibil să nu vă puteţi conecta la reţea în
mediul de infrastructură când trebuie să tastaţi informaţiile unui utilizator
înainte de conectarea la punctul de acces (sau ruterul fără fir).
•
Echipamentul este poziţionat departe de obstacole care pot bloca
semnalul reţelei fără fir.
Îndepărtaţi obiectele mari de metal dintre punctul de acces (sau routerul
fără fir) şi echipament.
Asiguraţi-vă că echipamentul şi punctul de acces fără fir (sau routerul
fără fir) nu sunt separate de stâlpi, ziduri sau coloane de susţinere care
conţin metal sau beton.
•
Echipamentul este poziţionat la distanţă de dispozitive electronice care
pot interfera cu semnalul reţelei fără fir.
Multe dispozitive pot intra în interferenţă cu semnalul fără fir, inclusiv
cuptoarele cu microunde şi unele dispozitive Bluetooth.
•
Ori de câte ori configurarea punctului dvs. de acces (sau a ruterului fără
fir) se modifică, trebuie să efectuaţi din nou configurarea reţelei fără fir
a produsului.
•
Numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate prin intermediul WiFi Direct este 3.
•
Acest echipament este compatibil numai cu IEEE 802.11 b/g/n şi Wi-Fi.
Alte tipuri de comunicaţii fără fir (ex., Bluetooth) nu sunt acceptate.
•
Dacă Wi-Fi Direct este ON, această maşină acceptă doar IEEE 802.11
b/g.
•
La utilizarea modului ad hoc, pentru sisteme de operare precum
Windows Vista, e posibil să trebuiască să configuraţi setarea conexiunii
fără fir de fiecare dată când utilizaţi maşina fără fir.
•
Dacă punctul de acces este setat să funcţioneze doar cu standardul
802.11n, acesta s-ar putea să nu se conecteze la maşina dvs.
•
Nu puteţi utiliza modul infrastructură şi modul ad hoc în acelaşi timp
pentru maşinile cu reţea fără fir Samsung.
•
Echipamentul se află în raza de acoperire a reţelei fără fir.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
149
Samsung Mobile Print
21
22
Ce este Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print este o aplicaţie gratuită care permite utilizatorilor
să imprime fotografii, documente şi pagini web direct de pe smartphone sau
tabletă. Samsung Mobile Print nu este compatibil doar cu smartphone-ul
dvs. Android sau iOS, ci şi cu iPod Touch şi tableta PC. Aceasta
conectează dispozitivul dvs. mobil la o imprimantă Samsung conectată la
reţea sau la o imprimantă wireless prin intermediul unui punct de acces WiFi. Nu este necesară instalarea unui driver nou sau configurarea setărilor
reţelei – trebuie doar să instalaţi aplicaţia Samsung Mobile Print iar
aceasta va detecta automat imprimantele Samsung compatibile. Pe lângă
imprimarea de fotografii, pagini web şi documente PDF mai este suportată
şi funcţia de scanare. Dacă aveţi o multifuncţională Samsung, puteţi scana
orice document în format JPG, PDF sau PNG pentru o vizualizare rapidă şi
facilă pe dispozitivul dvs. mobil.
Descărcarea Samsung Mobile Print
Pentru a descărca Samsung Mobile Print, accesaţi magazinul de aplicaţii
(Samsung Apps, Play Store, App Store) pe dispozitivul dvs. mobil şi căutaţi
“Samsung Mobile Print.” De asemenea, puteţi vizita iTunes pentru
dispozitive Apple pe computerul dvs.
23
SO mobil compatibil
•
SO Android 2.1 sau o versiune mai recentă
•
iOS 4.0 sau o versiune mai recentă
24
Dispozitive compatibile
•
iOS 4.0 sau o versiune mai recentă: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 sau o versiune mai recentă: Dispozitive mobile Galaxy
series şi Android
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
150
Utilizarea funcţiei NFC
Imprimanta NFC (Near Field Communication) vă permite să imprimaţi direct
de pe telefonul mobil doar prin menţinerea mobilului deasupra marcajului
NFC de pe imprimantă. Nu necesită instalarea unui driver de imprimare sau
conectarea la un punct de acces. Aveţi nevoie doar de un telefon mobil
compatibil cu NFC. Pentru a folosi această funcţie, aplicaţia Samsung
Mobile Print va trebui instalată pe telefonul dvs. mobil.
• În funcţie de materialul din care este fabricată carcasa telefonului
mobil este posibil ca recunoaşterea NFC să nu funcţioneze
corespunzător.
• În funcţie de telefonul mobil pe care îl folosiţi este posibil ca viteza
de transmisie să difere.
26
Imprimarea
1
Asiguraţi-vă că funcţia NFC este activată pe telefonul mobil şi că
funcţia Wi-Fi Direct este activată pe imprimantă (consultaţi
"Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 144).
2
Apropiaţi antena NFC a telefonului mobil (localizată, de obicei, în
partea din spate a telefonului) deasupra marcajului NFC (
) de pe
imprimantă.
Aşteptaţi câteva secunde pentru pornirea aplicaţiei Samsung Mobile
Print.
25
Cerinţe
•
Telefon mobil prevăzut cu NFC, aplicaţia Mobile Print instalată şi cu
sistem de operare Android 4.0 sau o versiune mai recentă.
•
Imprimantă cu funcţia Wi-Fi Direct activată. Funcţia Wi-Fi Direct este
activată în mod implicit.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
151
Utilizarea funcţiei NFC
• La anumite telefoane mobile este posibil ca antena NFC să nu fie
localizată în partea din spate a telefonului. Verificaţi locaţia antenei
NFC la telefonul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului NFC de
pe imprimantă.
• La anumite telefoane mobile este posibil ca antena NFC să nu fie
localizată în partea din spate a telefonului. Verificaţi locaţia antenei
NFC la telefonul dvs. mobil înainte de atingerea marcajului NFC de
pe imprimantă.
• Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat,
introduceţi codul PIN schimbat, apoi apăsaţi OK. Urmaţi
instrucţiunile din ecranul aplicaţiei pentru a actualiza codul PIN.
• Dacă apare un mesaj de eroare referitor la codul PIN schimbat,
introduceţi codul PIN schimbat, apoi apăsaţi OK. Urmaţi
instrucţiunile din ecranul aplicaţiei pentru a actualiza codul PIN.
• Dacă nu aveţi aplicaţia Samsung Mobile Print instalată pe telefonul
mobil, acesta se va conecta automat la pagina de descărcare a
aplicaţiei Samsung Mobile Print. Descărcaţi aplicaţia şi reîncercaţi.
3
Imprimanta începe să imprime.
Selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Dacă este nevoie, modificaţi opţiunea de imprimare apăsând
4
5
.
Apropiaţi antena NFC a telefonului mobil (localizată, de obicei, în
partea din spate a telefonului) deasupra marcajului NFC (
) de pe
imprimantă.
Aşteptaţi câteva secunde până când telefonul mobil se conectează
la imprimantă.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
152
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ este un serviciu care vă permite să daţi o comandă
de imprimare folosindu-vă telefonul mobil, tableta sau orice alt dispozitiv
conectat la web. Este suficient să vă înregistraţi contul Google cu
imprimanta şi deja puteţi folosi serviciul Google Cloud Print. Vă puteţi
imprima documentul sau e-mailul cu sistemul de operare Chrome, browserul Chrome sau o aplicaţie Gmail/ GOOGLE DOCS nefiind necesar să
instalaţi driverul imprimantei pe dispozitivul mobil. Consultaţi site-ul web
Google (http://support.google.com/cloudprint) pentru mai multe informaţii
despre Google Cloud Print™.
5
Faceţi clic pe Login din colţul din dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
6
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID şi
Password implicită de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
27
Dacă mediul de reţea foloseşte un server proxy, trebuie să configuraţi IP-ul şi
numărul de port al acestuia din Settings > Network Settings > Google Cloud
Print > Proxy Setting. Contactaţi-vă furnizorul de service pentru reţea sau
administratorul de reţea pentru mai multe informaţii.
Înregistrarea contului dvs. Google cu imprimanta
• Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi conectată la o reţea cu fir
sau wireless care are acces la Internet.
• Trebuie să vă creaţi contul Google în prealabil.
1
2
3
4
Deschideţi browserul Chrome.
Vizitaţi www.google.com.
7
Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Introduceţi denumirea şi descrierea imprimantei dvs.
Faceţi clic pe Register.
Se va afişa o fereastră pop-up de confirmare.
Autentificaţi-vă pe site-ul web Google cu adresa dvs. de Gmail™.
Porniţi aplicaţia Chrome şi introduceţi adresa IP a imprimantei dvs.
în fereastra browser-ului.
Dacă setaţi browserul să blocheze ferestrele pop-up, fereastra de confirmare
nu se va afişa. Permiteţi site-ului să afişeze ferestrele pop-up.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
153
Google Cloud Print
10
11
Faceţi clic pe Finish printer registration.
Faceţi clic pe Manage your printers.
Imprimanta dvs. este acum înregistrată cu serviciul Google Cloud Print.
Dispozitivele care pot fi utilizate cu Google Cloud Print vor apărea în listă.
28
Imprimarea cu Google Cloud Print
Procedura de imprimare variază în funcţie de aplicaţia sau dispozitivul pe care îl
folosiţi. Puteţi consulta lista de aplicaţii care acceptă serviciul Google Cloud Print.
2
3
4
5
6
7
Accesaţi aplicaţia GOOGLE DOCS de pe dispozitivul dvs. mobil.
Apăsaţi pe butonul
în documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Apăsaţi pe butonul pentru expediere
Apăsaţi butonul Cloud Print
.
.
Setaţi opţiunile de imprimare dorite.
Apăsaţi Click here to Print.
Imprimarea de pe un browser Chrome
Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi conectată la o reţea cu fir sau
wireless care are acces la Internet.
Imprimarea dintr-o aplicaţie de pe dispozitivul mobil
Paşii următori sunt un exemplu de folosire a aplicaţiei GOOGLE DOCS de
pe un telefon mobil cu Android.
1
Instalaţi aplicaţia Cloud Print pe dispozitivul dvs. mobil.
Dacă nu aveţi aplicaţia , o puteţi descărca dintr-un magazin de aplicaţii
cum ar fi Android Market sau App Store.
Paşii următori sunt un exemplu de folosire a browserului Chrome.
1
2
3
Rulaţi Chrome.
4
5
6
Faceţi clic pe Imprimare. Se va afişa o nouă filă pentru imprimare.
Deschideţi documentul sau e-mailul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Faceţi clic pe pictograma cheie (
browser-ului.
) din colţul dreapta-sus al
Selectaţi Print with Google Cloud Print.
Faceţi clic pe butonul Imprimare.
2. Utilizarea unei maşini conectate la reţea
154
3. Caracteristici speciale
În acest capitol sunt explicate caracteristicile speciale de imprimare.
• Reglarea altitudinii
156
• Modificarea setărilor implicite de imprimare
157
• Setarea maşinii dvs. ca echipament implicit
158
• Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
159
• Imprimare pe Mac
166
• Imprimare pe Linux
168
Procedurile din acest capitol sunt bazate, în principal, pe Windows 7.
Reglarea altitudinii
Calitatea imprimării este influenţată de presiunea atmosferică, determinată
de înălţimea faţă de nivelul mării la care se află echipamentul. Următoarele
informaţii vă vor ghida în legătură cu modul de setare a maşinii pentru o
calitate optimă a imprimării.
Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificaţi altitudinea la care vă aflaţi.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
•
1
2
3
4
High 3
High 2
High 1
Normal
Pentru utilizatorii de Windows şi Mac, setarea se face din Samsung
Easy Printer Manager >
(comutaţi la modul avansat) > Device
Settings. Consultaţi "Device Settings" la pagina 180.
• Dacă imprimanta dvs. este conectată la reţea, puteţi seta altitudinea
cu ajutorul SyncThru™ Web Service (consultaţi "Utilizarea
SyncThru™ Web Service" la pagina 175).
3. Caracteristici speciale
156
Modificarea setărilor implicite de imprimare
1
2
3
4
Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
•
Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control
> Hardware şi sunete > Imprimante.
•
Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Dispozitive şi
imprimante.
•
Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi imprimante.
Dacă doriţi să modificaţi setările pentru fiecare lucrare de imprimare,
modificaţi-le în Preferinţe imprimare.
Faceţi clic dreapta pe echipamentul dvs.
Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, selectaţi
Preferinţe imprimare.
Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, din meniurile
contextuale, selectaţi Preferinţe imprimare.
Dacă Preferinţe imprimare prezintă marcajul ►, puteţi selecta alte
drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.
5
6
Modificaţi setările în fiecare filă.
Faceţi clic pe OK.
3. Caracteristici speciale
157
Setarea maşinii dvs. ca echipament implicit
1
2
3
4
Faceţi clic pe meniul Pornire din Windows.
Pentru Windows XP/Server 2003, selectaţi Imprimante şi faxuri.
•
Pentru Windows Server 2008/Vista, selectaţi Panou de control
> Hardware şi sunete > Imprimante.
•
Pentru Windows 7, selectaţi Panou de control > Dispozitive şi
imprimante.
•
Pentru Windows Server 2008 R2, selectaţi Panou de control >
Hardware > Dispozitive şi imprimante.
Selectaţi maşina dvs.
Faceţi clic dreapta pe maşina dvs. şi selectaţi Setare ca imprimantă
implicită.
Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, dacă opţiunea
Setare ca imprimantă implicită prezintă marcajul ►, puteţi selecta
alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.
3. Caracteristici speciale
158
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
1
Driver imprimantă XPS: utilizat pentru a tipări în formatul de fişiere
XPS.
• Consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8.
• Dreiverul de imprimant XPS poate fi instalat numai pe Windows
Vista OS sau o versiune ulterioară.
• Instalaţi memorie opţională când lucrarea XPS nu se tipăreşte
deoarece imprimanta nu dispune de memorie liberă.
Imprimarea într-un fişier (PRN)
În anumite cazuri, veţi dori să salvaţi datele de imprimare într-un fişier.
1
Bifaţi caseta Imprimare în fişier din fereastra Imprimare.
2
3
Faceţi clic pe Imprimare.
• Puteţi instala driverul de imprimantă XPS atunci când introduceţi
CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM. Când se afişează
fereastra de instalare, selectaţi Custom Installation. Puteţi selecta
driverul de imprimantă XPS în fereastra Select Software.
• Pentru modelele care oferă driverul XPS de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
Tastaţi calea de destinaţie şi numele fişierului şi apoi faceţi clic pe
OK.
De exemplu, c:\Temp\file name.
3. Caracteristici speciale
159
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Dacă tastaţi doar numele fişierului, acesta este salvat automat în Documentele mele, Documente şi setări, sau Utilizatori. Folderul în care se salvează
poate fi diferit, în funcţie de sistemul de operare folosit sau de aplicaţie.
2
Înţelegerea caracteristicilor speciale ale imprimantei
Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.
Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei, oferite de driverul imprimantei, faceţi clic pe Proprietăţi sau Preferinţe în ferestra Imprimare a aplicaţiei,
pentru a modifica setările de imprimare. Numele maşinii, care apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în funcţie de maşina utilizată.
• În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs.
• Selectaţi Help sau faceţi clic pe butonul
din fereastră sau apăsaţi F1 pe tastatură şi faceţi clic pe orice opţiune despre care doriţi să aflaţi mai multe
informaţii (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la pagina 39).
Element
Multiple Pages per Side
Descriere
Este selectat numărul de pagini pe care să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o
singură coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea specificată de dvs. Puteţi imprima până la
16 pagini pe o singură coală.
3. Caracteristici speciale
160
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Descriere
Este imprimată o singură pagină de document pe 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3), sau 16 (poster 4x4) coli de hârtie, pentru
îmbinarea ulterioară a colilor într-un singur document de dimensiunea unui poster.
Poster Printing
Selectaţi valoarea pentru Poster Overlap. Specificaţi Poster Overlap în milimetri sau ţoli selectând butonul radio din colţul din
dreapta sus al filei Basic pentru a uşura lipirea colilor împreună.
Este imprimat documentul pe ambele feţe ale colii de hârtie şi sunt aranjate paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două
după imprimare pentru a realiza o broşură.
a
Booklet Printing
8
9
Dacă doriţi să imprimaţi o broşură, trebuie să imprimaţi pe suport de imprimare de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio sau
Oficio.
Opţiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru toate dimensiunile de hârtie. Selectaţi opţiunea Size disponibilă, din
fila Paper pentru a vedea ce dimensiuni pentru hârtie sunt disponibile.
Dacă selectaţi o dimensiune de hârtie indisponibilă, această opţiune poate fi anulată automat. Selectaţi doar hârtie
disponibilă (hârtie fără semnul
sau .
3. Caracteristici speciale
161
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Descriere
• Double-sided Printinga
Imprimarea se realizează pe ambele feţe ale unei coli de hârtie (duplex). Înainte de a imprima, stabiliţi orientarea documentului.
• Double-sided Printing
(Manual)a
• Puteţi utiliza această caracteristică cu hârtie de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio, sau Oficio.
• Dacă maşina dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminaţi comanda de imprimare în mod manual. Maşina imprimă
întâi fiecare a doua pagină a documentului. După aceasta, pe calculatorul dvs. apare un mesaj.
• Caracteristica Skip Blank Pages nu este disponibilă când selectaţi opţiunea duplex.
• Vă recomandăm să nu imprimaţi pe ambele părţi ale suporturilor speciale, cum ar fi etichete, plicuri sau hârtie groasă.
Acest lucru ar putea cauza blocarea hârtiei sau defectarea echipamentului.
• Printer Default: Dacă selectaţi această opţiune, această funcţie este determinată de setările efectuate prin intermediul
panoului de control al maşinii. Această opţiune este disponibilă numai atunci când utilizaţi driverul de imprimantă PCL/XPS
(consultaţi "Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
• None: Dezactivează această caracteristică.
• Long Edge: această opţiune este formatul convenţional utilizat la legarea cărţilor.
• Short Edge: această opţiune este formatul convenţional utilizat pentru calendare.
• Reverse Double-Sided Printing: Bifaţi această opţiune pentru a inversa ordinea imprimării atunci când imprimaţi duplex.
Această opţiune nu este disponibilă atunci când folosiţi Reverse Double-Sided Printing (Manual).
3. Caracteristici speciale
162
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Descriere
Paper Options
Este modificată dimensiunea documentului pentru a apărea mai mare sau mai mic pe pagina imprimată, prin introducerea unui
procentaj cu care să se realizeze mărirea sau micşorarea documentului.
Watermark
Opţiunea filigran vă permite să imprimaţi text peste un document existent. De exemplu, o utilizaţi când doriţi să imprimaţi cu litere
gri, mari, textul „CIORNĂ” sau „CONFIDENŢIAL”, în diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.
Watermark
a Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.
b Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
c Introduceţi mesajul text în caseta Watermark Message.
Puteţi introduce până la 256 de caractere. Mesajul se afişează în fereastra de examinare.
(Crearea unui filigran)
Watermark
(Editarea unui filigran)
Watermark
(Ştergerea unui filigran)
a
b
c
d
e
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.
Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
Selectaţi filigranul pe care doriţi să-l editaţi din lista Current Watermarks şi modificaţi mesajul filigranului şi opţiunile.
Faceţi clic pe Update pentru a salva modificările.
Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.
a
b
c
d
Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.
Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.
Selectaţi din lista Current Watermarks filigranul pe care doriţi să îl ştergeţi şi faceţi clic pe Delete.
Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.
3. Caracteristici speciale
163
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Descriere
Această opţiune este disponibilă atunci când utilizaţi driverul de imprimantă PCL/SPL (consultaţi "Software" la pagina 9).
Overlaya
O suprapunere este un text şi/sau o imagine stocate pe hard disk-ul computerului (HDD) ca fişier cu format special care poate fi
imprimat pe orice document. Suprapunerile se utilizează deseori în locul hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului preimprimat,
puteţi crea o suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul
societăţii dvs., nu aveţi nevoie să încărcaţi în maşină o hârtie cu antet preimprimat. imprimaţi suprapunerea antetului pe
documentul dvs.
Pentru a utiliza un fişier de suprapunere, trebuie să creaţi un nou fişier de suprapunere care să conţină sigla sau imaginea dvs.
• Dimensiunea documentului de suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentului pe care îl imprimaţi cu
suprapunere. Nu creaţi o suprapunere cu filigran.
• Rezoluţia fişierului de suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentului pe care îl imprimaţi cu suprapunere.
Overlay
(Crearea unei pagini noi
de suprapunere)
a
b
c
d
Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi Preferinţe imprimare.
Faceţi clic pe fila Advanced şi selectaţi Edit din lista derulantă Text. Apare fereastra Edit Overlay.
În fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create.
În fereastra Salvare ca, tastaţi un nume în caseta File name. Selectaţi calea de destinaţie, dacă este necesar (implicit, aceasta
este C:\Formover).
e Faceţi clic pe Save. Numele apare în Overlay List.
f Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.
Fişierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard disk-ul computerului dvs.
3. Caracteristici speciale
164
Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
Element
Overlay
(Utilizarea unei pagini de
suprapunere)
Overlay
(Ştergerea unei pagini de
suprapunere)
Descriere
a Faceţi clic pe fila Advanced.
b Selectaţi suprapunerea dorită din lista derulantă Text.
c Dacă fişierul suprapus dorit nu apare în lista derulantă Text, selectaţi Edit... din listă şi faceţi clic pe Load. Selectaţi fişierul
suprapus pe care doriţi să îl utilizaţi.
Dacă fişierul dorit a fost stocat pe un suport extern, puteţi, de asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra
Deschidere.
După selectarea fişierului, faceţi clic pe Deschidere. Fişierul apare în caseta Overlay List şi poate fi utilizat pentru imprimare.
Selectaţi suprapunerea din caseta Overlay List.
d Dacă este necesar, bifaţi caseta Confirm Page Overlay When Printing. Dacă este bifată această casetă, va apărea o
fereastră de mesaj de fiecare dată când trimiteţi un document pentru imprimare, în care vi se va cere să confirmaţi imprimarea
unei suprapuneri pe documentul dvs.
Dacă această casetă nu este bifată şi a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe
document.
e Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Imprimare.
a
b
c
d
e
f
În fereastra Printing Preferences, faceţi clic pe fila Advanced.
Selectaţi Edit din lista derulantă Text.
Selectaţi din caseta Overlay List suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi.
Faceţi clic pe Delete.
Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceţi clic pe Yes.
Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print. Puteţi şterge fişierele de suprapunere pe care nu le mai
utilizaţi.
a. Această opţiune nu este disponibilă atunci când folosiţi driverul XPS.
3. Caracteristici speciale
165
Imprimare pe Mac
4
Modificarea setărilor imprimantei
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.
3
Imprimarea unui document
Când imprimaţi din Mac, este necesar să verificaţi setările driver-ului de
imprimantă din fiecare aplicaţie pe care o utilizaţi. Urmaţi paşii de mai jos
pentru a imprima din Mac:
1
2
Deschideţi documentul pentru imprimat.
3
Alegeţi dimensiunea hârtiei, orientarea, modificarea, alte opţiuni şi
asiguraţi-vă că maşina dvs. este selectată. Faceţi clic pe OK.
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document
Setup din unele aplicaţii).
4
5
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
6
Faceţi clic pe Print.
Alegeţi numărul copiilor şi indicaţi paginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File. Numele maşinii,
care apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în
funcţie de maşina utilizată. Cu excepţia numelui, componenţa ferestrei de
proprietăţi ale imprimantei este similară cu următoarele.
5
Imprimarea mai multe pagini pe o singură coală
Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această
caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.
1
2
3
4
Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation. Selectaţi
numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală, din lista
derulantă Pages per Sheet.
Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.
Faceţi clic pe Print.
Maşina imprimă numărul selectat de pagini pe o singură coală de
hârtie.
3. Caracteristici speciale
166
Imprimare pe Mac
6
Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
Dacă imprimaţi mai mult de 2 copii, prima şi a doua copie s-ar putea
copia pe aceeaşi coală de hârtie. Evitaţi imprimarea pe ambele feţe ale
hârtiei atunci când imprimaţi mai mult de 1 copie.
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
7
Înainte de a imprima în modul duplex, decideţi pe care margine veţi lega
documentul finalizat. Opţiunile de legare sunt după cum urmează:
•
Long-Edge Binding: Această opţiune este formatul convenţional
utilizat la legarea cărţilor.
•
Short-Edge Binding: Această opţiune este tipul utilizat deseori pentru
calendare.
1
2
3
4
5
Utilizarea ajutorului
Faceţi clic pe semnul de întrebare din colţul stânga jos al ferestrei şi faceţi
clic pe opţiunea despre care doriţi să aflaţi informaţii. Apare o fereastră
mesaj cu informaţii despre caracteristicile acelei opţiuni care sunt furnizate
de driver.
Din aplicaţia Mac, selectaţi Print din meniul File.
Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation.
Selectaţi o orientare de legare din opţiunea Two-Sided.
Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.
Faceţi clic pe Print, iar maşina va imprima pe ambele feţe ale hârtiei.
3. Caracteristici speciale
167
Imprimare pe Linux
8
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.
Este posibil ca imprimarea duplex automată să nu fie disponibilă, în
funcţie de modele. Sau mai puteţi utiliza sistemul de imprimare lpr sau
alte aplicaţii pentru imprimarea de pagini pare-impare (consultaţi
"Caracteristici în funcţie de model" la pagina 8).
8
Imprimarea din aplicaţii
Există numeroase aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând
Common UNIX Printing System (CUPS). Puteţi utiliza maşina pentru
imprimare din orice astfel de aplicaţie.
1
2
Deschideţi documentul pentru imprimat.
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Print Setup
pentru unele aplicaţii).
Faceţi clic pe Print.
9
Imprimarea fişierelor
Puteţi imprima fişiere text, imagini, pdf cu maşina dvs., utilizând metoda
standard CUPS, direct prin interfaţa liniei de comenzi. Utilitarul CUPS lp
sau lpr vă permite acest lucru. Puteţi imprima aceste fişiere utilizând
formatul de comandă de mai jos.
"lp -d <denumirea imprimantei> -o <opţiunea> <denumirea fişierului>"
3
Alegeţi dimensiunea şi orientarea hârtiei şi asiguraţi-vă că aţi
selectat echipamentul dvs. Faceţi clic pe Apply.
4
5
6
Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.
7
Dacă este cazul, modificaţi alte opţiuni ale imprimării din fiecare filă.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi pagina lp sau lpr din
sistemul dvs.
Selectaţi imprimanta dvs.
Alegeţi numărul copiilor şi indicaţi paginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
3. Caracteristici speciale
168
Imprimare pe Linux
10
•
Jobs: Afişează lista lucrărilor de imprimare. Faceţi clic pe
Cancel job pentru a revoca proiectul selectat şi selectaţi caseta
de validare Show completed jobs pentru a vizualiza lucrările
anterioare din lista de lucrări.
•
Classes: Afişează clasa din care face parte maşina dvs. Faceţi
clic pe Add to Class pentru a adăuga maşina dvs. la o anumită
clasă sau faceţi clic pe Remove from Class pentru a şterge
maşina din clasa selectată.
Configurarea proprietăţilor imprimantei
Utilizând fereastra Printer Properties furnizată de Printers configuration,
puteţi modifica diverse proprietăţi ale maşinii ca imprimantă.
1
Accesaţi Unified Driver Configurator.
Dacă este necesar, comutaţi Printers configuration.
2
Selectaţi maşina dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile
şi faceţi clic pe Properties.
3
Se deschide fereastra Printer Properties.
4
Faceţi clic pe OK pentru a aplica modificările şi închideţi fereastra
Printer Properties.
În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele cinci file:
•
General: Vă permite să modificaţi locaţia şi numele imprimantei.
Numele introdus în această filă este afişat în lista de imprimante
din Printers configuration.
•
Connection: Vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt
port. Dacă schimbaţi port-ul maşinii de la USB la paralel sau
invers, în timpul utilizării, este necesar să reconfiguraţi port-ul
pentru maşină în această filă.
•
Driver: Vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt driver al
maşinii. Facând clic pe Options, puteţi reveni la opţiunile
standard ale aparatului.
3. Caracteristici speciale
169
4. Instrumente de
gestionare utile
Acest capitol prezintă instrumentele de gestionare oferite pentru a vă ajuta să beneficiaţi din plin de maşina dvs.
• Easy Capture Manager
171
• Samsung Easy Color Manager
172
• Samsung AnyWeb Print
173
• Easy Eco Driver
174
• Utilizarea SyncThru™ Web Service
175
• Utilizare Samsung Easy Printer Manager
178
• Utilizarea Samsung Printer Status
181
• Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux
183
Easy Capture Manager
• Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi "Software" la pagina 9).
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemului de operare Windows (consultaţi "Software" la pagina 9).
Faceţi o captură de ecran şi lansaţi Easy Capture Manager prin apăsarea tastei Print Screen de pe tastatură. Acum puteţi să imprimaţi uşor ecranul capturat
original sau editat.
4. Instrumente de gestionare utile
171
Samsung Easy Color Manager
Samsung Easy Color Manager permite utilizatorilor să efectueze ajustări de fineţe cu 6 tonuri de culori şi cu alte proprietăţi precum luminozitatea, contrastul
şi saturaţia. Schimbările din tonurile de culori pot fi salvate ca profil şi pot fi utilizate de pe driver sau din interiorul echipamentului.
• Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi "Software" la pagina 9).
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows şi Mac (consultaţi "Software" la pagina 9).
Ajută utilizatorii de imprimante laser color Samsung să regleze culorile după cum doresc.
Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivaţi şi instalaţi: (http://www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau
Descărcări).
4. Instrumente de gestionare utile
172
Samsung AnyWeb Print
Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows şi Mac.
Acest instrument vă permite să efectuaţi captură de ecran, examinaţi, decupaţi şi imprimaţi pagini mai uşor decât atunci când utilizaţi un program obişnuit.
Descărcaţi pachetul software de pe site-ul web Samsung, apoi dezarhivaţi şi instalaţi: (http://www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau
Descărcări).
4. Instrumente de gestionare utile
173
Easy Eco Driver
Cu Easy Eco Driver, puteţi aplica funcţii Eco pentru a economisi hârtia sau tonerul înainte de imprimare.
Easy Eco Driver vă permite, de asemenea, editarea simplă precum eliminarea imaginilor şi textelor şi nu numai. Puteţi salva setările utilizate frecvent ca
presetate.
Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows OS.
Cum se utilizează:
1 Deschideţi un document pentru imprimat.
2 Deschideţi fereastra Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
3 Din fila Favorites,selectaţi Eco Printing Preview.
4 Apare o fereastră de previzualizare.
5 Selectaţi opţiunile pe care doriţi să le aplicaţi documentului.
Puteţi vedea previzualizarea caracteristicilor aplicate.
6 Faceţi clic pe Imprimare.
Dacă doriţi să rulaţi Easy Eco Driver la fiecare imprimare, bifaţi caseta Start Easy Eco Driver before printing job din filaBasic a ferestrei pentru preferinţe
de imprimare.
4. Instrumente de gestionare utile
174
Utilizarea SyncThru™ Web Service
• Cerinţa minimă pentru SyncThru™ Web Service este versiunea
Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.
• SyncThru™ Web Service explicat în acest ghid al utilizatorului poate
să difere de cel care este instalat pe maşina dvs. în funcţie de opţiuni
sau model.
• Doar modelul pentru reţea.
1
Accesarea SyncThru™ Web Service
1
Accesaţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii, a imprimantei dvs. (http://
xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă şi apăsaţi tasta Enter sau
faceţi clic pe Salt.
2
Conectarea la SyncThru™ Web Service
Înainte de a configura opţiunile din SyncThru™ Web Service, trebuie să vă
conectaţi ca administrator. Puteţi utiliza SyncThru™ Web Service şi fără a
vă conecta, însă nu veţi avea acces la fila Settings şi la fila Security.
1
Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web
SyncThru™ Web Service.
2
Dacă este prima dată când vă conectaţi în SyncThru™ Web
Service, trebuie să vă conectaţi ca administrator. Tastaţi ID-ul şi
parola implicite de mai jos. Din motive de securitate, vă
recomandăm să schimbaţi parola implicită.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
4. Instrumente de gestionare utile
175
Utilizarea SyncThru™ Web Service
2
Prezentare generală a SyncThru™ Web Service
Fila Settings
Această filă vă permite să setaţi configurări furnizate de echipament şi de
reţea. Trebuie să vă conectaţi ca administrator pentru a vizualiza această
filă.
În funcţie de model, este posibil ca unele file să nu apară.
•
Fila Machine Settings: Sunt setate opţiuni oferite de maşina dvs.
•
Fila Network Settings: Sunt afişate opţiuni ale reţelei. Sunt setate
opţiuni ca protocoalele TCP/IP şi cele de reţea.
Fila Information
Fila Security
Această filă vă oferă informaţii generale despre echipamentul dvs. Puteţi
verifica diferite lucruri, de exemplu, cantitatea de toner rămasă. Puteţi, de
asemenea, să imprimaţi rapoarte, precum un raport de eroare.
Această filă vă permite să setaţi informaţii de securitate pentru sistem şi
reţea. Trebuie să vă conectaţi ca administrator pentru a vizualiza această
filă.
•
Active Alerts: Sunt afişate alertele care au avut loc în interiorul maşinii
şi gravitatea lor.
•
•
Supplies: Sunt afişate numărul de pagini imprimate şi cantitatea de
toner rămasă în cartuş.
System Security: Sunt setate informaţiile administratorului de sistem
şi, de asemenea, sunt activate sau dezactivate caracteristicile
echipamentului.
•
Network Security: Configurează setările pentru filtrarea IPv4/IPv6.
•
Usage Counters: Este afişată cantitatea utilizată în funcţie de tipul de
imprimare: simplex şi duplex.
•
Current Settings: Sunt afişate informaţii despre maşină şi reţea.
•
Print information: Sunt imprimate rapoarte, precum rapoarte
referitoare la sistem şi rapoarte referitoare la fonturi.
4. Instrumente de gestionare utile
176
Utilizarea SyncThru™ Web Service
Fila Maintenance
Această filă vă permite să întreţineţi echipamentul prin actualizarea
firmware-ului şi setarea informaţiilor de contact pentru trimiterea de emailuri. Vă puteţi, de asemenea, conecta la site-ul web Samsung sau puteţi
descărca drivere prin selectarea meniului Link.
•
Firmware Upgrade: Faceţi un upgrade de firmware maşinii dvs.
•
Contact Information: Sunt afişate informaţiile de contact.
•
Link: Sunt afişate legături către site-uri utile de unde puteţi descărca
sau verifica informaţii.
3
Setarea informaţiilor administratorului de sistem
Această setare este necesară pentru utilizarea opţiunii de notificare prin email.
1
Porniţi un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceţi adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de
adresă şi apăsaţi tasta Enter sau faceţi clic pe Salt.
2
3
Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
Din fila Security, selectaţi System Security > System
Administrator.
4
Introduceţi numele administratorului, numărul de telefon, locaţia şi
adresa de email.
5
Faceţi clic pe Apply.
4. Instrumente de gestionare utile
177
Utilizare Samsung Easy Printer Manager
Samsung Easy Printer Manager este o aplicaţie care combină setările
maşinii Samsung într-o singură locaţie. Samsung Easy Printer Manager
combină setările dispozitivului, precum şi mediile de imprimare, setările/
acţiunile şi lansarea. Toate aceste caracteristici oferă un portal pentru o
utilizare la îndemână a maşinii dvs. Samsung. Samsung Easy Printer
Manager pune la dispoziţie două interfeţe diferite, dintre care utilizatorul
poate alege: interfaţa de bază şi interfaţa avansată de utilizator. Comutarea
între cele două interfeţe este uşor de realizat: faceţi clic pe butonul
.
4
Înţelegerea Samsung Easy Printer Manager
Pentru a deschide programul:
Pentru Windows,
Selectaţi Pornire > Programe sau Toate programele > Samsung
Printers > Samsung Easy Printer Manager .
Pentru Mac,
• Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows sau
Mac.
• Pentru Windows, cerinţa minimă pentru Samsung Easy Printer
Manager este versiunea Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.
Deschideţi folderul Aplicaţii > folderul Samsung > Samsung Easy Printer
Manager.
Interfaţa Samsung Easy Printer Manager este alcătuită din diverse secţiuni
de bază, aşa cum sunt descrise în tabelul de mai jos:
Captura de ecran poate diferi în funcţie de sistemul de operare pe care
îl utilizaţi.
4. Instrumente de gestionare utile
178
Utilizare Samsung Easy Printer Manager
Informaţii
aplicaţie
Include legături pentru trecerea la setările avansate
(comutare IU), reîmprospătare, setare preferinţe,
rezumat, ajutor şi despre.
3
Butonul
este utilizat pentru a trece la
setările avansate ale interfeţei cu utilizatorul.
Legături
rapide
Sunt afişate Quick links către funcţiile specifice ale
maşinii. Această secţiune mai include şi legături către
aplicaţiile din setările avansate.
4
Când conectaţi maşina la o reţea, este activată
pictograma SyncThru™ Web Service.
1
Listă
imprimantă
Lista imprimantei afişează pictogramele instalate pe
computerul dvs.
Informaţii
imprimantă
Această zonă vă oferă informaţii generale despre
maşina dvs. Puteţi verifica informaţii, precum
denumirea modelului maşinii, adresa IP (sau
denumirea portului) şi starea maşinii.
5
6
2
Butonul User’s Guide: Acest buton deschide
Troubleshooting Guide atunci când apare o
eroare. Puteţi deschide direct secţiunea
necesară din ghidul utilizatorului.
Zona
conţinutului
Sunt afişate informaţii despre maşina selectată, nivelul
de toner rămas şi hârtie. Informaţiile pot varia în funcţie
de maşina selectată. Unele maşini nu au această
caracteristică.
Comandarea
Faceţi clic pe butonul Order din fereastra de
consumabilelor comandare a consumabilelor. Puteţi comanda online
cartuşe de rezervă.
Faceţi clic pe butonul Help ( ) din colţul dreapta sus al ferestrei şi faceţi clic
pe oricare dintre opţiunile despre care doriţi să aflaţi informaţii.
4. Instrumente de gestionare utile
179
Utilizare Samsung Easy Printer Manager
5
Prezentare generală a setărilor avansate ale
interfeţei cu utilizatorul
Interfaţa avansată cu utilizatorul este menită a fi utilizată de către persoana
responsabilă de gestionarea reţelei şi a maşinilor.
Job Accounting
Este oferită interogarea privind cota de informaţii pentru gestionarea
lucrărilor utilizatorului. Această cotă de informaţii poate fi creată şi aplicată
dispozitivelor cu ajutorul software-ului de gestionare al lucrărilor, precum
SyncThru™ sau CounThru™.
Device Settings
Puteţi realiza variate setări pentru maşină, precum configurarea maşinii,
informaţii despre hârtie, aspect, emulare, reţea şi imprimare.
Alert Settings (doar Windows)
Acest meniu include setări legate de alertele pentru erori.
•
Printer Alert: Sunt oferite setări referitor la momentele când se vor
primi alerte.
•
Email Alert: Oferă opţiuni referitor la primirea alertelor prin email.
•
History Alert: Sunt oferite alerte referitor la istoricul dispozitivului şi
toner.
4. Instrumente de gestionare utile
180
Utilizarea Samsung Printer Status
Samsung Printer Status este un program care monitorizează şi vă
informează despre starea maşinii.
• Disponibil pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows.
• Fereastra Samsung Printer Status şi conţinutul acesteia, prezentate
în acest manual de utilizare, pot diferi în funcţie de maşina sau de
sistemul de operare care se utilizează.
• Verificaţi sistemele de operare care sunt compatibile cu imprimanta
(consultaţi "Cerinţe de sistem" la pagina 74).
6
Privire generală asupra Samsung Printer Status
Dacă apare o eroare în timpul imprimării, puteţi verifica eroarea din
Samsung Printer Status. Samsung Printer Status este instalat automat
atunci când instalaţi software-ul maşinii.
De asemenea, puteţi lansa manual Samsung Printer Status. Mergeţi la
Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Basic butonul > Printer Status.
Aceste pictograme vor apărea în bara de activităţi a Windows:
Pictog
ramă
Sens
Normal
Descriere
Maşina este în modul disponibil şi nu au intervenit
erori sau avertismente.
Avertisment Maşina este într-o stare în care ar putea interveni o
eroare în viitor. De exemplu, nivelul tonerului ar putea
fi scăzut, fapt care ar putea duce la starea de toner
gol.
Eroare
Maşina se confruntă cu cel puţin o eroare.
4. Instrumente de gestionare utile
181
Utilizarea Samsung Printer Status
Nivelul de toner
Puteţi vedea nivelul de toner rămas în fiecare
cartuş de toner. Maşina şi numărul de cartuş(e)
de toner prezentat(e) în fereastra de mai sus pot
să difere în funcţie de maşina utilizată. Unele
maşini nu au această caracteristică.
Option
Puteţi configura setările pentru alerta lucrării de
imprimare.
Order Supplies
Puteţi comanda online cartuşe de rezervă.
User’s Guide
Puteţi consulta online Ghidul utilizatorului.
1
2
3
Acest buton deschide Troubleshooting
Guide atunci când apare o eroare. Puteţi
deschide direct secţiunea de depanare
din ghidul utilizatorului.
4
5
Close
Închideţi fereastra.
4. Instrumente de gestionare utile
182
Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux
Unified Driver Configurator este un instrument care are în primul rând
scopul de a configura dispozitivele echipamentului. Trebuie să instalaţi
Unified Linux Driver pentru utilizarea Unified Driver Configurator (consultaţi
"Instalare pentru Linux" la pagina 97).
După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pictograma
Configurator driver unificat va fi creată automat pe desktop-ul
dumneavoastră.
7
Deschiderea Unified Driver Configurator
1
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator pe desktop.
De asemenea, puteţi să faceţi clic pe pictograma meniului Startup
şi să selectaţi Samsung Unified Driver > Unified Driver
Configurator.
2
Apăsaţi fiecare buton din stânga pentru a comuta la fereastra de
configurare corespunzătoare.
Pentru a utiliza ecranul de ajutor, faceţi clic pe Help.
3
După modificarea configuraţiilor, faceţi clic pe Exit pentru a închide
Unified Driver Configurator.
4. Instrumente de gestionare utile
183
Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux
Butoanele de control ale maşinii sunt după cum urmează:
8
Configuraţia imprimantelor
Printers configuration are două file: Printers şi Classes.
Fila Printers
Vizualizaţi configuraţia curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic
pe butonul cu pictograma echipamentului, aflat în partea stângă a ferestrei
Unified Driver Configurator.
1
Comută la Printers configuration.
2
Afişează toate maşinile instalate.
3
Afişează starea, numele modelului şi URI-ul maşinii dvs.
•
Refresh: actualizează lista maşinilor disponibile.
•
Add Printer: vă permite să adăugaţi o maşină nouă.
•
Remove Printer: elimină maşina selectată.
•
Set as Default: setează maşina curentă selectată ca maşină implicită.
•
Stop/Start: opreşte/porneşte maşina.
•
Test: vă permite să imprimaţi o pagină de test pentru a vă asigura că
maşina funcţionează corect.
•
Properties: vă permite să vizualizaţi şi să modificaţi proprietăţile
imprimantei.
4. Instrumente de gestionare utile
184
Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux
Fila Classes
9
Ports configuration
În fila Clase este afişată lista claselor de maşini disponibile.
1
În această fereastră, puteţi vizualiza lista port-urilor disponibile, puteţi
verifica statutul fiecărui port şi puteţi debloca un port aflat în starea ocupat
atunci când proprietarul acestuia a întrerupt comanda din orice motiv.
2
1
2
1
Afişează toate clasele de maşină.
2
Afişează starea clasei şi numărul de maşini din clasă.
3
•
Refresh: actualizează lista de clase.
1
Comută la Ports configuration.
•
Add Class: vă permite să adăugaţi o nouă clasă de maşini.
2
Afişează toate port-urile disponibile.
•
Remove Class: elimină clasa de maşini selectată.
3
Afişează tipul port-ului, dispozitivul conectat la port şi starea.
•
Refresh: Actualizează lista port-urilor disponibile.
•
Release port: Deblochează port-ul selectat.
4. Instrumente de gestionare utile
185
5. Depanarea
Acest capitol oferă informaţii utile privind activităţile de efectuat în cazul apariţiei unor erori.
• Probleme de alimentare cu hârtie
187
• Probleme cu conectarea cablului şi alimentarea cu
energie electrică
188
• Probleme de imprimare
189
• Probleme de calitate a imprimării
193
• Probleme la sistemul de operare
201
Probleme de alimentare cu hârtie
Problemă
Soluţii sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării. Îndepărtaţi blocajul de hârtie.
Colile de hârtie se lipesc una de alta.
• Verificaţi capacitatea maximă de hârtie a tăvii.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de hârtie.
• Scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi-o sau vânturaţi-o.
• Condiţiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.
Maşina nu poate fi alimentată cu mai
multe coli de hârtie.
Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcaţi numai hârtie de acelaşi tip, dimensiune şi
greutate.
Hârtia nu avansează în maşină.
• Îndepărtaţi orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul maşinii.
• Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateţi hârtia din tavă şi reîncărcaţi-o corect.
• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces.
• Hârtia este prea groasă. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de maşină.
Hârtia continuă să se blocheze.
• În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces. Dacă imprimaţi pe materiale speciale, alimentaţi
manual suportul de tipărire în tavă.
• Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de maşină.
• Este posibil să existe reziduuri în maşină. Deschideţi capacul superior şi îndepărtaţi reziduurile.
5. Depanarea
187
Probleme cu conectarea cablului şi alimentarea cu energie electrică
Problemă
Soluţii sugerate
Maşina nu primeşte energie electrică
sau cablul de conexiune dintre
computer şi maşină nu este conectat
corespunzător.
• Conectaţi mai întâi maşina la sursa de electricitate şi apoi apăsaţi butonul
panoul de control.
(Alimentare/Reactivare) de pe
• Deconectaţi cablul maşinii şi reconectaţi-l.
5. Depanarea
188
Probleme de imprimare
Problemă
Maşina nu imprimă.
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Maşina nu primeşte energie electrică.
Verificaţi conexiunile cablului de alimentare. Verificaţi comutatorul de alimentare şi
sursa de alimentare.
Maşina nu este selectată ca imprimantă
implicită.
Selectaţi imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în Windows.
Verificaţi următoarele la maşină:
• Capacul superior nu este închis. Închideţi capacul superior.
• Hârtia este blocată. Înlăturaţi hârtia blocată (consultaţi "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 62).
• Nu a fost introdusă hârtie. Introduceţi hârtie (consultaţi "Încărcarea hârtiei în tavă" la pagina 30).
• Cartuşul de toner nu este instalat. Instalaţi cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 50).
• Asiguraţi-vă că peliculele şi capacul de protecţie sunt îndepărtate de pe cartuşul de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de
toner" la pagina 50).
Dacă survine o eroare de sistem, contactaţi reprezentantul de service.
Cablul de conexiune dintre computer şi
maşină nu este conectat corespunzător.
Deconectaţi cablul maşinii şi reconectaţi-l (consultaţi "Vedere din spate" la pagina
21).
Cablul de conexiune dintre computer şi
maşină este defect.
Dacă este posibil, ataşaţi cablul la alt computer care funcţionează corespunzător şi
imprimaţi o lucrare. De asemenea, puteţi încerca să utilizaţi un alt cablu de maşină.
Setarea portului este incorectă.
Verificaţi setările de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de
imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe
port-uri, asiguraţi-vă că maşina este ataşată la port-ul corect.
Este posibil ca maşina să fie configurată
incorect.
Verificaţi Preferinţe imprimare pentru a vă asigura că toate setările de imprimare
sunt corecte.
5. Depanarea
189
Probleme de imprimare
Problemă
Maşina nu imprimă.
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Este posibil ca driver-ul de imprimantă să fie
instalat incorect.
Dezinstalaţi şi reinstalaţi driverul maşinii.
Maşina funcţionează defectuos.
Verificaţi mesajul afişat pe panoul de control pentru a vedea dacă maşina indică o
eroare de sistem. Contactaţi un reprezentant de service.
Dimensiunea documentului este atât de mare
încât spaţiul de pe discul computerului nu este
suficient pentru a accesa lucrarea de
imprimare.
Eliberaţi spaţiu pe disk şi reluaţi imprimarea documentului.
Tava de ieşire este plină.
După ridicarea hârtiei din tava de ieşire, procesul de imprimare se reia.
Maşina selectează
materiale de imprimare
dintr-o sursă de hârtie
necorespunzătoare.
Opţiunea hârtiei, selectată din Preferinţe
imprimare, poate fi incorectă.
La multe aplicaţii software, selecţia sursei de hârtie se găseşte în fila Paper din
cadrul Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare"
la pagina 37). Selectaţi sursa de hârtie corectă. Consultaţi ecranul de ajutor al
driverului de imprimantă (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la pagina 39).
O comandă de
imprimare este extrem
de lentă.
Este posibil ca respectiva comandă să fie
foarte complexă.
Reduceţi complexitatea paginii sau încercaţi să ajustaţi setările de calitate a
imprimării.
Jumătate din pagină
este goală.
Este posibil ca setarea pentru orientarea
paginilor să fie incorectă.
Modificaţi orientarea paginii în aplicaţia dvs (consultaţi "Deschiderea preferinţelor
de imprimare" la pagina 37). Consultaţi ecranul de ajutor al driverului de
imprimantă (consultaţi "Utilizarea ajutorului" la pagina 39).
Dimensiunile hârtiei şi setările pentru
dimensiunile hârtiei nu corespund.
Asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de imprimantă corespund
cu hârtia din tavă. Sau, asiguraţi-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului de
imprimantă corespund cu selecţia pentru hârtie din setările aplicaţiei software pe
care o utilizaţi (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
5. Depanarea
190
Probleme de imprimare
Problemă
Cauză posibilă
Echipamentul imprimă, Cablul imprimantei este slăbit sau defect.
dar textul este greşit,
deformat sau incomplet.
Paginile se imprimă, dar
sunt goale.
Soluţii sugerate
Deconectaţi cablul imprimantei şi reconectaţi-l. Încercaţi o comandă de imprimare
pe care aţi efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, ataşaţi cablul şi maşina la
alt computer şi încercaţi o lucrare de imprimare care ştiţi că funcţionează. În sfârşit,
încercaţi un nou cablu de maşină.
A fost selectat un driver de imprimantă
necorespunzător.
Verificaţi meniul de selectare a imprimantelor din aplicaţie pentru a vă asigura că
este selectată maşina dvs.
Aplicaţia software funcţionează defectuos.
Încercaţi să imprimaţi o lucrare printr-o altă aplicaţie.
Sistemul de operare funcţionează defectuos.
Părăsiţi Windows şi reiniţializaţi computerul. Opriţi maşina şi porniţi-o din nou.
Cartuşul de toner este defect sau nu mai are
toner.
Redistribuiţi tonerul, dacă este necesar. Dacă este necesar, înlocuiţi cartuşul de
toner.
• Consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 48.
• Consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 50.
Este posibil ca fişierul să conţină pagini goale. Verificaţi fişierul pentru a vă asigura că nu conţine pagini goale.
Echipamentul nu
imprimă corect fişierele
PDF. Lipsesc unele părţi
din grafice, text sau
ilustraţii.
Unele componente, precum controlerul sau
placa, pot fi defecte.
Contactaţi un reprezentant de service.
Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele
Acrobat.
Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fişierului. Activaţi
Imprimare ca imagine în opţiunile de imprimare din Acrobat.
Când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
5. Depanarea
191
Probleme de imprimare
Problemă
Cauză posibilă
Soluţii sugerate
Calitatea de imprimare a
fotografiilor nu este
bună. Imaginile nu sunt
clare.
Rezoluţia fotografiei este foarte scăzută.
Reduceţi dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriţi dimensiunea fotografiei
din aplicaţia software, rezoluţia se va reduce.
Înainte de a imprima,
maşina emite vapori pe
lângă tava de ieşire.
Utilizarea de hârtie umedă poate conduce la
apariţia vaporilor în timpul imprimării.
Acest lucru nu constituie o problemă. Continuaţi imprimarea.
Aparatul nu imprimă
hârtie de dimensiuni
speciale, cum ar fi hârtia
pentru facturi.
Dimensiunea hârtiei şi setarea pentru
dimensiunea hârtiei nu corespund.
Setaţi dimensiunea corectă a hârtiei în Custom din fila Paper în Preferinţe
imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
Hârtia printată pentru
facturi este ondulată.
Setarea pentru formatul hârtiei nu corespunde. Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe
imprimare, faceţi clic pe fila Paper, apoi setaţi tipul pe Thick (consultaţi
"Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
5. Depanarea
192
Probleme de calitate a imprimării
Dacă interiorul maşinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultaţi tabelul de mai jos pentru
a rezolva problema.
Problemă
Imprimare slabă sau
estompată
Soluţii sugerate
• Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată, alimentarea tonerului este scăzută. Instalaţi un cartuş
nou de toner (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 50).
• Dacă pe pagină apare în continuare o dungă albă verticală sau o zonă estompată chiar dacă echipamentul dispune de
suficient toner, deschideţi şi închideţi uşiţa din faţă de 3 ~ 4 ori (consultaţi "Prezentarea generală a maşinii" la pagina 19).
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau aspră.
• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, înseamnă că setarea rezoluţiei de imprimare este prea scăzută sau este activat
modul de economisire a tonerului. Ajustaţi rezoluţia de imprimare şi dezactivaţi modul de economisire a tonerului. Consultaţi
ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.
• O combinaţie de defecte de estompare sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curăţat cartuşul de
toner. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 56).
• Este posibil ca suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul maşinii să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii
(consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 56). Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un
reprezentant de service.
Partea superioară a hârtiei
este imprimată în tonuri mai
deschise decât conţinutul
restului colii de hârtie
Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper, şi setaţi
tipul hârtiei pe Recycled (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
5. Depanarea
193
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Pete de toner
Soluţii sugerate
• Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificaţiilor; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră.
• Este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 56).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Poate fi necesară curăţarea căii de rulare a hârtiei. Contactaţi un reprezentant de service (consultaţi "Curăţarea maşinii" la
pagina 56).
Zone cu toner neimprimat
Dacă pe pagină apar aleatoriu zone estompate, în general rotunde:
• O singură coală de hârtie poate prezenta imperfecţiuni. Încercaţi reimprimarea lucrării.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Conţinutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafaţă. Încercaţi o altă marcă de hârtie.
• Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricaţie, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercaţi un
alt tip sau o altă marcă de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper, apoi setaţi
tipul pe Thick sau Thicker (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un reprezentant de service.
Pete albe
Dacă apar puncte albe pe pagină:
• Hârtia este prea aspră şi multă murdărie de pe hârtie a căzut pe componentele din interiorul maşinii, fiind posibil ca rola de
transfer să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 56).
• Poate fi necesară curăţarea căii de rulare a hârtiei. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 56).
Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un reprezentant de service.
5. Depanarea
194
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Linii verticale
Soluţii sugerate
Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:
• Suprafaţa (piesa tambur) unităţii de procesare a imaginii din interiorul echipamentului a fost probabil zgâriată. Scoateţi
cartuşul de toner şi instalaţi unul nou (consultaţi "Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii" la pagina 54).
Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:
• Este posibil ca suprafaţa părţii unităţii de scanare laser (LSU) din interiorul maşinii să fie murdară. Curăţaţi interiorul maşinii
(consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 56). Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactaţi un
reprezentant de service.
Fundal negru
Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:
• Schimbaţi hârtia cu una mai uşoară.
• Verificaţi condiţiile de mediu: un mediu foarte uscat sau un nivel înalt de umiditate (mai mare de 80% umiditate relativă)
poate cauza accentuarea umbririi fundalului.
• Scoateţi vechea unitate de procesare a imaginii şi instalaţi una nouă (consultaţi "Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii"
la pagina 54).
• Redistribuiţi temeinic tonerul (consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 48).
Pete de toner
• Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Înlocuirea cartuşului de toner" la pagina 50).
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Scoateţi vechea unitate de procesare a imaginii şi instalaţi una nouă (consultaţi "Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii"
la pagina 54).
5. Depanarea
195
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Defecte verticale repetate
Soluţii sugerate
Dacă în mod repetat apar semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:
• Este posibil ca unitatea de procesare a imaginii să fie defectă. Dacă aveţi în continuare aceeaşi problemă, scoateţi unitatea
de procesare a imaginii şi instalaţi una nouă (consultaţi "Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii" la pagina 54).
• Este posibil ca unele componente ale maşinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii,
problema se va corecta de la sine după câteva pagini.
• Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactaţi un reprezentant de service.
Împrăştierea tonerului pe
fundal
A
Particulele de toner se află în
jurul caracterelor aldine sau
al imaginilor
Împrăştierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.
• Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercaţi imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideţi pachetele de hârtie decât
atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate.
• Dacă împrăştierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafaţă a unei pagini imprimate, ajustaţi rezoluţia de imprimare
în aplicaţia software sau în Preferinţe imprimare (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
Asiguraţi-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată Thicker Paper, dar de fapt este
utilizată Plain Paper, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de calitate la copiere.
• Dacă utilizaţi un cartuş de toner nou, mai întâi redistribuiţi tonerul (consultaţi "Redistribuirea tonerului" la pagina 48).
Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.
• Modificaţi opţiunea de imprimare şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper, şi setaţi
tipul hârtiei pe Recycled (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
• Asiguraţi-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată Thicker Paper, dar de fapt este
utilizată Plain Paper, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de calitate la copiere.
5. Depanarea
196
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Soluţii sugerate
Caractere deformate
• Dacă forma caracterelor este improprie şi produce imagini cu goluri, hârtia poate fi prea lucioasă. Încercaţi altă hârtie.
Pagină înclinată
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Asiguraţi-vă că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi faţă de teancul de hârtie.
Ondulaţii sau valuri
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât şi umiditatea pot cauza ondularea hârtiei.
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.
5. Depanarea
197
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Cute sau pliuri
Soluţii sugerate
• Asiguraţi-vă că hârtia este încărcată corespunzător.
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.
Paginile imprimate sunt
murdare pe spate
• Verificaţi dacă există scurgeri de toner. Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 56).
Pagini complet color sau
complet negre
• Este posibil să nu fie instalată corect unitatea de procesare a imaginii. Scoateţi unitatea de procesare a imaginii şi
reintroduceţi-o.
• Este posibil ca unitatea de procesare a imaginii să fie defectă. Scoateţi unitatea de prelucrare a imaginilor şi instalaţi una
nouă (consultaţi "Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii" la pagina 54).
A
• Este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactaţi un reprezentant de service.
5. Depanarea
198
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Toner cu aderenţă slabă
Soluţii sugerate
• Curăţaţi interiorul maşinii (consultaţi "Curăţarea maşinii" la pagina 56).
• Verificaţi tipul şi calitatea hârtiei.
• Scoateţi unitatea de procesare a imaginii şi instalaţi una nouă (consultaţi "Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii" la
pagina 54).
Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactaţi un reprezentant de service.
Goluri în litere
Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:
• Este posibil să imprimaţi pe suprafaţa necorespunzătoare a hârtiei. Scoateţi hârtia şi întoarceţi-o.
A
Dungi orizontale
• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificaţiile pentru hârtie.
Dacă apar dungi orizontale aliniate sau pete:
• Este posibil să nu fie instalată corect unitatea de procesare a imaginii. Scoateţi unitatea de procesare a imaginii şi
reintroduceţi-o.
• Este posibil ca unitatea de procesare a imaginii să fie defectă. Scoateţi unitatea de prelucrare a imaginilor şi instalaţi una
nouă (consultaţi "Înlocuirea unităţii de procesare a imaginii" la pagina 54).
Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactaţi un reprezentant de service.
5. Depanarea
199
Probleme de calitate a imprimării
Problemă
Răsucire
Soluţii sugerate
Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în maşină:
• Întoarceţi invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercaţi să rotiţi hârtia din tavă cu 180°.
• Modificaţi opţiunea de hârtie a imprimantei şi încercaţi din nou. Mergeţi la Preferinţe imprimare, faceţi clic pe fila Paper,
apoi setaţi tipul pe Thin (consultaţi "Deschiderea preferinţelor de imprimare" la pagina 37).
• O imagine necunoscută
apare în mod repetat pe
câteva coli
Probabil că maşina dvs. este utilizată la o altitudine egală sau mai mare de 1.000 m. Altitudinea mare poate afecta calitatea
imprimării, precum toner cu aderenţă slabă sau imagini estompate. Modificaţi setarea pentru altitudine la maşina dvs.
(Consultaţi "Reglarea altitudinii" la pagina 156).
• Toner cu aderenţă slabă
• Are loc o imprimare fără
contrast sau murdărire
5. Depanarea
200
Probleme la sistemul de operare
1
Probleme obişnuite ale Windows
Problemă
Soluţii sugerate
În timpul instalării apare
mesajul "Fişier în uz".
Părăsiţi toate aplicaţiile software. Eliminaţi toate aplicaţiile din grupul startup, apoi reporniţi Windows. Reinstalaţi driver-ul de
imprimantă.
Apar mesajele „Eroare de
protecţie generală”,
„Excepţie OE”, „Derulare 32”
sau „Operaţie ilegală”.
Închideţi toate celelalte aplicaţii, reiniţializaţi Windows şi încercaţi din nou să imprimaţi.
Apar mesajele „Imprimare
eşuată”, „A avut loc o eroare
de depăşire a timpului la
imprimantă”.
Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Aşteptaţi până când maşina termină imprimarea. Dacă mesajul apare în
modul disponibil sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificaţi conexiunea şi/sau dacă a survenit o eroare.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows, care a fost livrat
împreună cu computerul.
5. Depanarea
201
Probleme la sistemul de operare
2
Probleme Mac frecvente
Problemă
Soluţii sugerate
Echipamentul nu imprimă corect
fişierele PDF. Lipsesc unele părţi din
grafice, text sau ilustraţii.
Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fişierului. Activaţi Imprimare ca imagine în opţiunile
de imprimare din Acrobat.
Când imprimaţi un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Unele litere nu apar normal în timpul
imprimării paginii de copertă.
Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez şi numerele sunt afişate normal
pe pagina de copertă.
Când este imprimat un document din
Mac cu Acrobat Reader 6.0 sau o
versiune ulterioară, culorile sunt
imprimate incorect.
Asiguraţi-vă că setarea rezoluţiei în driver-ul maşinii se potriveşte cu cea din Acrobat Reader.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Mac, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Mac, care a fost livrat împreună cu computerul.
5. Depanarea
202
Probleme la sistemul de operare
3
Probleme obişnuite ale Linux
Problemă
Maşina nu imprimă.
Soluţii sugerate
• Verificaţi dacă driver-ul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideţi Unified Driver Configurator şi treceţi la fila
Printers din fereastra Printers configuration pentru a vizualiza lista cu imprimantele disponibile. Asiguraţi-vă că maşina
dvs. este afişată în listă. În caz contrar, deschideţi Add new printer wizard pentru a configura dispozitivul.
• Verificaţi dacă maşina a pornit. Deschideţi Printers configuration şi selectaţi maşina din lista de imprimante. Examinaţi
descrierea din panoul Selected printer. Dacă informaţia de stare conţine şirul Stopped, apăsaţi butonul Start. După
aceasta, funcţionarea normală a maşinii trebuie să se fi restabilit. Starea „stopped” poate să fie activată dacă au apărut
unele probleme la imprimare.
• Verificaţi dacă aplicaţia are opţiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opţiunea „-oraw” este specificată în
parametrul liniei de comandă, eliminaţi-o pentru a imprima corespunzător. Pentru Gimp front-end, selectaţi „print” ->
„Setup printer” şi editaţi parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.
Unele imagini color apar
imprimate numai în negru.
Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.05), unde spaţiul de culoare de
bază al documentului este spaţiu de culoare indexat şi este convertit prin spaţiul de culoare CIE. Deoarece PostScript
utilizează spaţiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuaţi în sistem un upgrade pentru Ghostscript,
cel puţin la versiunea GNU Ghostscript 7.06 sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni de Ghostscript se găsesc
la www.ghostscript.com.
Unele imagini color se
imprimă în culori
neaşteptate.
Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.xx), unde spaţiul de culoare de
bază al documentului este spaţiu de culoare indexat RGB şi este convertit prin spaţiul de culoare CIE. Deoarece PostScript
utilizează spaţiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuaţi în sistem un upgrade pentru Ghostscript,
cel puţin la versiunea GNU Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni de Ghostscript se găsesc
la www.ghostscript.com.
5. Depanarea
203
Probleme la sistemul de operare
Problemă
Soluţii sugerate
Maşina nu imprimă pagini
întregi şi pagina ieşită este
imprimată pe jumătate.
Este o problemă cunoscută care apare atunci când o maşină color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi
de Ghostscript, 64-bit Linux OS şi este raportată la bugs.ghostscript.com ca Ghostscript Bug 688252. Problema este
rezolvată în AFPL Ghostscript v. 8.52 sau ulterioară. Descărcaţi cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la http://
sourceforge.net/projects/ghostscript/ şi instalaţi-o pentru a rezolva această problemă.
La imprimarea unui
document apare mesajul de
eroare "Cannot open port
device file".
Evitaţi schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei lucrări de
imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup comanda de imprimare atunci când opţiunile de imprimare sunt
modificate, apoi încercaţi să reluaţi comanda de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul mfp în timpul
imprimării, întreruperea bruscă a executării driverului menţine portul blocat şi inaccesibil lucrărilor de imprimare ulterioare.
Dacă survine această situaţie, încercaţi să eliberaţi portul mfp selectând Release port din fereastra Port configuration.
Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultaţi ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.
5. Depanarea
204
Ghidul rapid pentru
utilizatorii Windows 8
Acest capitol va defini caracteristicile specifice sistemului de operare Windows 8. Acest capitol se aplică pentru
utilizatorii care rulează Windows 8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Înţelegerea ecranului
Cerinţe de sistem
Instalarea locală a driverului
Instalarea driverului prin reţea
Instalare driver prin reţea wireless
Dezinstalare driver
Utilizarea Samsung Printer Experience
Accesare instrumente de gestionare
Instalarea accesoriilor
Depanare
206
207
208
210
212
214
215
222
223
224
• Ecranul poate apărea diferit în funcţie de model sau interfaţa de utilizare.
• Deoarece acest ghid a fost elaborat pe baza Windows 8, unele dintre instrucţiuni pot fi
diferite în funcţie de versiune. Acestea pot fi, de asemenea, modificate fără notificarea
prealabilă.
Înţelegerea ecranului
Windows 8 oferă noul mod de ecran Pornire şi modul de ecran Spaţiu de lucru al sistemului de operare existent.
Ecran Pornire
Ecran Spaţiu de lucru
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
206
Cerinţe de sistem
Cerinţă (recomandată)
Sistem de
operare
Windows® 8
CPU
Procesor Intel® Pentium® IV 1
GHz de 32 de biţi sau de 64 de
biţi sau superior
RAM
1 GB (2 GB)
Spaţiu
liber pe
hard disk
16 GB
• Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie
(pentru activarea temei Aero).
• Unitate DVD-R/W
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
207
Instalarea locală a driverului
O maşină conectată local este o maşină conectată direct la computerul dvs.
utilizând cablul.
• Utilizaţi numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.
• Aplicaţia Samsung Printer Experience poate fi utilizată numai în
ecranul Pornire atunci când este instalat driverul V4. Driverul V4
este descărcat automat din Actualizare Windows în cazul în care
computerul este conectat la Internet. Dacă nu, puteţi descărca
manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com
> găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
• Dacă instalaţi driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul
V4 nu este instalat. Dacă doriţi să utilizaţi driverul V4 în ecranul
Spaţiu de lucru, puteţi descărca de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
1
Din ecranul Pornire
1
Asiguraţi-vă că computerul este conectat la Internet şi este alimentat
cu curent electric.
2
3
Asiguraţi-vă că maşina este pornită.
Conectaţi computerul şi maşina cu un cablu USB.
Driverul este instalat automat din Windows Update.
• Dacă doriţi să instalaţi instrumentele de gestionare a imprimantei
Samsung, va trebui să le instalaţi folosind CD-ul software-ului
furnizat (consultaţi "Din ecranul Spaţiu de lucru" la pagina 209).
• Puteţi descărca aplicaţia Samsung Printer Experience din Magazin
Windows. Aveţi nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin
Store(Magazin).
1 Din Charms(Butoane), selectaţi Căutare.
2 Faceţi clic pe Store(Magazin).
3 Căutaţi şi faceţi clic pe Samsung Printer Experience.
4 Faceţi clic pe Instalarea.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
208
Instalarea locală a driverului
2
Din ecranul Spaţiu de lucru
Dacă instalaţi driverul cu ajutorul CD-ului software-ului furnizat, nu
puteţi utiliza driverul instalat din ecranul Pornire.
1
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare. Tastaţi
X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care reprezintă unitatea CDROM şi faceţi clic OK.
Dacă apare fereastra pop-up “Atingeţi pentru a vedea ce se întâmplă
cu acest disc.”, faceţi clic pe fereastră şi selectaţi Run Setup.exe.
2
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
3
Selectaţi USB connection (Conexiune USB) din ecranul Printer
Connection Type. Apoi, faceţi clic pe Next.
4
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
209
Instalarea driverului prin reţea
3
• Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie
disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi "Caracteristici în
funcţie de model" la pagina 8).
• Maşina care nu acceptă comunicarea în reţea nu va putea utiliza
această funcţionalitate (consultaţi "Vedere din spate" la pagina 21).
• Aplicaţia Samsung Printer Experience poate fi utilizată numai în
ecranul Pornire atunci când este instalat driverul V4. Driverul V4
este descărcat automat din Actualizare Windows în cazul în care
computerul este conectat la Internet. Dacă nu, puteţi descărca
manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com
> găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
• Dacă instalaţi driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul
V4 nu este instalat. Dacă doriţi să utilizaţi driverul V4 în ecranul
Spaţiu de lucru, puteţi descărca de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
Din ecranul Pornire
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la reţea şi este alimentată cu
curent electric. De asemenea, adresa IP a maşinii ar trebui să fie
setată (consultaţi "Setarea adresei IP" la pagina 101).
2
Din Charms(Butoane), selectaţi Setări > Modificare setări pentru
PC > Dispozitive.
3
Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv.
4
Faceţi clic pe numele modelului sau numele gazdei pe care doriţi să
o utilizaţi.
Maşinile descoperite vor fi indicate pe ecran.
• Puteţi să imprimaţi un raport de configuraţie reţea de la panoul de
control al maşinii care va afişa numele de gazdă curent al acesteia
(consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la
pagina 141).
• Dacă doriţi să instalaţi instrumentele de gestionare a imprimantei
Samsung, va trebui să le instalaţi folosind CD-ul software-ului
furnizat (consultaţi "Din ecranul Spaţiu de lucru" la pagina 209).
• Puteţi descărca aplicaţia Samsung Printer Experience din Magazin
Windows. Aveţi nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin
Store(Magazin).
1 Din Charms(Butoane), selectaţi Căutare.
2 Faceţi clic pe Store(Magazin).
3 Căutaţi şi faceţi clic pe Samsung Printer Experience.
4 Faceţi clic pe Instalarea.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
210
Instalarea driverului prin reţea
5
Driverul este instalat automat din Windows Update.
4
Selectaţi Network connection în ecranul Printer Connection
Type.
5
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
4
Din ecranul Spaţiu de lucru
Dacă instalaţi driverul cu ajutorul CD-ului software-ului furnizat, nu
puteţi utiliza driverul instalat din ecranul Pornire.
1
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la reţea şi este alimentată cu
curent electric. De asemenea, adresa IP a maşinii ar trebui să fie
setată (consultaţi "Setarea adresei IP" la pagina 101).
2
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare. Tastaţi
X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care reprezintă unitatea CDROM şi faceţi clic OK.
Dacă apare fereastra pop-up “Atingeţi pentru a vedea ce se întâmplă
cu acest disc.”, faceţi clic pe fereastră şi selectaţi Run Setup.exe.
3
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
211
Instalare driver prin reţea wireless
5
• Aplicaţia Samsung Printer Experience poate fi utilizată numai în
ecranul Pornire atunci când este instalat driverul V4. Driverul V4
este descărcat automat din Actualizare Windows în cazul în care
computerul este conectat la Internet. Dacă nu, puteţi descărca
manual driverul V4 de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com
> găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
Din ecranul Pornire
1
După realizarea conexiunii reţelei wireless, trebuie să instalaţi un
driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicaţie.
• Dacă instalaţi driverul folosind CD-ul software-ului furnizat, driverul
V4 nu este instalat. Dacă doriţi să utilizaţi driverul V4 în ecranul
Spaţiu de lucru, puteţi descărca de pe site-ul web Samsung,
www.samsung.com > găsiţi-vă produsul > Asistenţă sau Descărcări.
2
Din Charms(Butoane), selectaţi Setări > Modificare setări pentru
PC > Dispozitive.
3
Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv.
• Trebuie să configuraţi reţeaua wireless utilizând CD-ul software-ul
furnizat în modul ecranului Desktop.
• Dacă utilizaţi un computer fără un CD-ROM, puteţi configura reţeaua
wireless din panoul de control al maşinii (consultaţi "Configurare
reţea fără fir" la pagina 114).
Maşinile descoperite vor fi indicate pe ecran.
4
Faceţi clic pe numele modelului sau numele gazdei pe care doriţi să
o utilizaţi.
Puteţi să imprimaţi un raport de configuraţie reţea de la panoul de
control al maşinii care va afişa numele de gazdă curent al acesteia
(consultaţi "Imprimarea unui raport de configurare a reţelei" la pagina
141).
5
Driverul este instalat automat din Windows Update.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
212
Instalare driver prin reţea wireless
6
• Dacă doriţi să instalaţi instrumentele de gestionare a imprimantei
Samsung, va trebui să le instalaţi folosind CD-ul software-ului
furnizat (consultaţi "Din ecranul Spaţiu de lucru" la pagina 209).
• Puteţi descărca aplicaţia Samsung Printer Experience din Magazin
Windows. Aveţi nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza Magazin
Store(Magazin).
1 Din Charms(Butoane), selectaţi Căutare.
2 Faceţi clic pe Store(Magazin).
3 Căutaţi şi faceţi clic pe Samsung Printer Experience.
4 Faceţi clic pe Instalarea.
Din ecranul Spaţiu de lucru
Dacă instalaţi driverul cu ajutorul CD-ului software-ului furnizat, nu
puteţi utiliza driverul instalat din ecranul Pornire.
1
2
Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.
Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
Dacă fereastra de instalare nu apare, din Charms(Butoane),
selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie) şi căutaţi Executare. Tastaţi
X:\Setup.exe, înlocuind “X” cu litera care reprezintă unitatea CDROM şi faceţi clic OK.
Dacă apare fereastra pop-up “Atingeţi pentru a vedea ce se întâmplă
cu acest disc.”, faceţi clic pe fereastră şi selectaţi Run Setup.exe.
3
Analizaţi şi acceptaţi acordurile de instalare din fereastra de
instalare. Apoi, faceţi clic pe Next.
4
Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.
Pentru configurarea wireless sau instalarea driverului, consultaţi
capitolul de configurare a reţelei wireless (consultaţi "Configurare reţea
fără fir" la pagina 114).
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
213
Dezinstalare driver
7
8
Din ecranul Pornire
Din ecranul Desktop
1
1
2
3
4
Din Butoane, selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie).
5
Urmaţi instrucţiunile din fereastră.
Asiguraţi-vă că maşina este conectată la computerul dvs. şi că este
activată.
2
Faceţi clic pe butonul Dezinstalare software imprimantă
Samsung din ecranul Pornire.
3
Urmaţi instrucţiunile din fereastră.
• Dacă nu puteţi găsi un buton Samsung Printer Software, dezinstalaţi
din modul ecran desktop (consultaţi "Din ecranul Desktop" la pagina
214).
Căutaţi şi faceţi clic pe Panou de control.
Faceţi clic Programe şi caracteristici.
Faceţi clic dreapta pe driverul pe care doriţi să îl dezinstalaţi şi
selectaţi Dezinstalare.
• Dacă doriţi să dezinstalaţi instrumentele de gestionare a imprimantei
Samsung, din ecranul Pornire, faceţi clic dreapta pe aplicaţie >
Dezinstalare > faceţi clic dreapta pe programul pe care doriţi să îl
ştergeţi > Dezinstalare şi urmaţi instrucţiunile din fereastră.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
214
Utilizarea Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience este o aplicaţie Samsung care combină
setările maşinii Samsung şi gestionarea maşinii într-o singură locaţie. Aveţi
posibilitatea să setaţi dispozitivul, să comandaţi consumabile, deschideţi
ghidurile de depanare, vizitaţi site-ul web Samsung şi să verificaţi
informaţiile maşinii conectate. Această aplicaţie va fi descărcată automat
din Magazin Store(Magazin) dacă maşina este conectată la un computer
cu o conexiune la Internet.
9
Înţelegerea Samsung Printer Experience
Pentru a deschide aplicaţia,
Din ecranul Pornire, selectaţi butonul Samsung Printer Experience
(
).
Interfaţa Samsung Printer Experience cuprinde diferite funcţionalităţi
utile, după cum este descris în următorul tabel:
1
2
Captura de ecran poate diferi în funcţie de modelul pe care îl utilizaţi.
Informaţii
imprimantă
Această zonă vă oferă informaţii generale despre
maşina dvs. Puteţi verifica informaţii, cum ar fi starea
maşinii, locaţia, adresa IP, precum şi nivelul de toner
rămas.
User Guide
Puteţi consulta online Ghidul utilizatorului. Trebuie să
fie conectat la Internet pentru a utiliza această
caracteristică.
Acest buton deschide Troubleshooting
Guide atunci când apare o eroare. Puteţi
deschide direct secţiunea de troubleshooting
din ghidul utilizatorului.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
215
Utilizarea Samsung Printer Experience
10
Order Supplies
Faceţi clic pe acest buton pentru a comanda cartuşe
de toner de schimb online. Trebuie să fie conectat la
Internet pentru a utiliza această caracteristică.
Visit Samsung
Legături către site-ul web al imprimantei Samsung.
Trebuie să fie conectat la Internet pentru a utiliza
această caracteristică.
3
4
5
6
Printer Settings Puteţi configura diferite setări ale maşinii, cum ar fi
configurarea maşinii, hârtia, aspectul, emularea,
reţeaua şi informaţiile de imprimare prin intermediul
SyncThru™ Web Service. Maşina dvs. trebuie să fie
conectată la o reţea. Acest buton va fi dezactivat în
cazul în care maşina dvs. este conectată printr-un
cablu USB.
Device List şi
Latest Scanned
Image
Lista de scanuri afişează dispozitivele care acceptă
Samsung Printer Experience. Sub dispozitiv, puteţi
vedea cele mai recente imagini scanate. Maşina dvs.
trebuie să fie conectată la o reţea pentru a scana de
aici. Această secţiune este pentru utilizatorii cu
imprimante multifuncţionale.
Adăugarea/Ştergerea imprimantelor
Dacă nu aveţi nicio imprimantă adăugată în aplicaţia Samsung Printer
Experience, sau dacă doriţi să adăugaţi/ştergeţi o imprimantă, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Puteţi adăuga/şterge doar imprimante conectate la reţea.
Adăugarea unei imprimante
1
Din Charms (Butoane), selectaţi Setări.
Sau faceţi clic dreapta în pagina Samsung Printer Experience şi
selectaţi Setări.
2
3
Selectaţi Adăugare imprimantă
Selectaţi imprimanta pe care doriţi s-o adăugaţi.
Puteţi vedea imprimanta adăugată.
Dacă vedeţi semnul
adăuga imprimante.
, puteţi face clic şi pe semnul
pentru a
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
216
Utilizarea Samsung Printer Experience
Ştergerea unei imprimante
1
Imprimarea din Windows 8
Din Charms (Butoane), selectaţi Setări.
Sau faceţi clic dreapta în pagina Samsung Printer Experience şi
selectaţi Setări.
2
3
4
11
Selectaţi Eliminare imprimantă
Această secţiune explică sarcinile de imprimare obişnuite din ecranul
Pornire.
Noţiuni de bază despre imprimare
Selectaţi imprimanta pe care doriţi s-o ştergeţi.
Faceţi clic pe Yes.
Puteţi vedea că imprimanta ştearsă este eliminată de pe ecran.
1
2
3
4
Deschideţi documentul pentru imprimat.
Din Charms(Butoane), selectaţi Dispozitive.
Selectaţi imprimanta din listă
Selectaţi setările imprimante, precum numărul de copii şi orientarea.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
217
Utilizarea Samsung Printer Experience
5
Faceţi clic pe butonul imprimare pentru a porni lucrarea de
imprimare.
Deschiderea mai multor setări
Ecranul poate apărea diferit în funcţie de model sau opţiuni.
Puteţi configura mai mulţi parametri de imprimare.
1
2
3
4
Deschideţi documentul pe care doriţi să-l imprimaţi.
Din Charms(Butoane), selectaţi Dispozitive.
Selectaţi imprimanta din listă
Faceţi clic pe Mai multe setări.
Revocarea unei comenzi de imprimare
Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă în coada de imprimare sau într-un
derulator de imprimare, anulaţi lucrarea după cum urmează:
•
Puteţi să accesaţi această fereastră făcând dublu clic pe pictograma
maşinii (
•
) din bara de activităţi Windows.
De asemenea, puteţi să revocaţi comanda de imprimare curentă
apăsând pe butonul
(Revocare sau Stop/Clear) pe panoul de
control.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
218
Utilizarea Samsung Printer Experience
Fila Basic
Fila Advanced
Basic
Paper settings
Această opţiune vă permite să alegeţi setările de imprimare de bază, cum
ar fi copii, orientare şi tipul de document.
Această opţiune vă permite să setaţi specificaţiile de bază pentru
manipularea hârtiei.
Eco Settings
Layout settings
Această opţiune vă permite să alegeţi mai multe pagini pe fiecare parte
pentru a economisi hârtia.
Această opţiune vă permite să setaţi diferite moduri de a dispune
documentele.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
219
Utilizarea Samsung Printer Experience
Fila Security
Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de
model sau de opţiuni. Dacă această filă nu este afişată sau dezactivată,
înseamnă că aceste caracteristici nu sunt acceptate.
Confidential Printing
Această opţiune se foloseşte pentru imprimarea documentelor
confidenţiale. Pentru a imprima utilizând această opţiune, trebuie să
introduceţi o parolă.
Utilizarea funcţiei de partajare
Samsung Printer Experience vă permite să imprimaţi din alte aplicaţii
instalate pe computer utilizând funcţia de partajare.
Această funcţie este disponibilă doar pentru imprimarea fişierelor în
format jpeg, bmp, tiff, gif şi png.
Job Accounting
1
2
Selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l imprimaţi dintr-o altă aplicaţie.
3
4
Selectaţi setările imprimante, precum numărul de copii şi orientarea.
Din Charms (Butoane), selectaţi Partajare > Samsung Printer
Experience.
Faceţi clic pe butonul imprimare pentru a porni lucrarea de
imprimare.
Această opţiune vă permite să imprimaţi cu permisiunea acordată.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
220
Utilizarea Samsung Printer Experience
12
Scanarea din Windows 8
6
Reglaţi imaginea prescanată cu funcţiile operaţiei de scanare,
precum rotirea şi oglindirea.
7
Faceţi clic pe Scan (
) şi salvaţi imaginea.
Această secţiune este pentru utilizatorii cu imprimante multifuncţionale.
• Atunci când aşezaţi originalele în ADF (sau DADF), opţiunea
Scanarea cu acest echipament vă permite să transformaţi imaginile şi textul
în fişiere digitale care se pot stoca pe computer.
Prescan (
) nu este disponibilă.
• Puteţi sări peste pasul 5, în cazul în care opţiunea Prescan este
selectată.
Scanarea din Samsung Printer Experience
Meniurile de imprimare utilizate cel mai frecvent sunt afişate pentru
scanarea rapidă.
1
Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau
încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul de documente.
2
Faceţi clic pe butonul Samsung Printer Experience din ecranul
Pornire.
3
4
Faceţi clic pe Scan (
5
Faceţi clic pe Prescan (
).
Configurarea parametrilor de scanare, cum ar fi tipul de imagine,
dimensiunea documentului şi rezoluţia.
) pentru a verifica imaginea.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
221
Accesare instrumente de gestionare
Samsung oferă o varietate de instrumente de gestionare pentru imprimante
Samsung. Pentru mai multe informaţii despre fiecare instrument, consultaţi
"Instrumente de gestionare utile" la pagina 170.
1
2
3
Din Charms(Butoane), selectaţi Căutare > Apps(Aplicaţie).
4
Faceţi clic pe instrumentul de gestionare pe care doriţi să îl utilizaţi.
Găsiţi Samsung Printers.
În Samsung Printers, puteţi vedea instrumentele de gestionare
instalate.
După instalarea driverului, pentru unele instrumente de gestionare, le
puteţi accesa direct din ecranul Pornire făcând clic pe butonul
corespunzător.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
222
Instalarea accesoriilor
Când instalaţi dispozitivele opţionale, precum tava, memoria opţională etc.,
acest aparat va detecta şi seta automat dispozitivele opţionale. Dacă nu
puteţi utiliza dispozitivele opţionale instalate cu acest driver, puteţi
configura dispozitivele opţionale în Device Settings.
1
2
3
Din Charms(Butoane), selectaţi Căutare > Setări.
Căutaţi Dispozitive şi imprimante.
Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei şi selectaţi Printer
properties.
Dacă elementul Proprietăţi imprimantă are un semn ►, puteţi selecta
alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta selectată.
4
Selectaţi Device Settings.
Fereastra Proprietăţi imprimantă poate să difere în funcţie de driverul
sau de sistemul de operare pe care îl utilizaţi.
5
6
Selectaţi opţiunea corespunzătoare.
Faceţi clic pe OK până când ieşiţi din fereastra Proprietăţi
imprimantă.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
223
Depanare
Problemă
Soluţii sugerate
Samsung Printer
Experience nu este
afişat când faceţi clic pe
mai multe setări.
Samsung Printer Experience nu este instalat.
Descărcaţi aplicaţia din Store(Magazin) şi
instalaţi-o.
Informaţiile maşinii nu
sunt afişate atunci când
faceţi clic pe dispozitiv
în Dispozitive şi
imprimante.
Verificaţi Proprietăţi imprimantă. Faceţi clic pe
fila Porturi.
(Panou de control > Dispozitive şi imprimante
> Faceţi clic dreapta pe pictograma imprimantei şi
selectaţi Printer properties)
Dacă portul este setat la Fişier sau LPT, debifaţile şi selectaţi TCP/IP, USB sau WSD.
Ghidul rapid pentru utilizatorii Windows 8
224
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BOTSWANA
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BRAZIL
Customer Care Center
WebSite
0800-726-000
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca (English)
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/
co
810-800-500-55-500
www.samsung.com
Bogotá: 6001272
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
0-800-507-7267
BELGIUM
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
225
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
DOMINICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
ECUADOR
www.samsung.com/
latin (Spanish)
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
FINLAND
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
www.samsung.com/
ee
030-6227 515
www.samsung.com
Customer Care Center
WebSite
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
ESTONIA
Country/Region
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
226
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
WebSite
www.samsung.com/
hk (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
183-2255 (183-CALL)
KUWAIT
WebSite
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
021-5699-7777
MALAYSIA
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
0800 724 000
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
065777444
Contact SAMSUNG worldwide
227
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
NEW ZEALAND
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
PHILIPPINES
815-56 480
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
www.samsung.com/
ph
02-5805777
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
WebSite
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
PERU
Customer Care Center
www.samsung.com
OMAN
PARAGUAY
Country/Region
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
NICARAGUA
NORWAY
WebSite
www.samsung.com/pl
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
QATAR
ROMANIA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
228
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Customer Care Center
WebSite
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/
sa (Arabic)
8-800-555-55-55
Country/Region
TAIWAN
TANZANIA
www.samsung.com
THAILAND
Customer Care Center
0800-329-999
WebSite
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/
th
SERBIA
+381 11 321 6899 (old number
still active 0700 7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
SINGAPORE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua (Ukrainian)
SWITZERLAND
SYRIA
TADJIKISTAN
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
Levant (English)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
229
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
ZAMBIA
Customer Care Center
211350370
WebSite
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
230
Glosar
Următorul glosar vă va ajuta să vă familiarizaţi cu produsul, prin
înţelegerea terminologiilor utilizate în mod obişnuit cu imprimarea
precum şi a celor menţionate în ghidul utilizatorului.
802.11
802.11 este un set de standarde de comunicaţie pentru reţele locale fără fir
(WLAN), dezvoltat de Comisia pentru Standarde a IEEE LAN/MAN (IEEE
802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n poate partaja acelaşi echipament hardware şi poate utiliza
banda de 2,4 GHz. 802.11b acceptă o lăţime de bandă de până la 11 Mbps,
802.11n acceptă o lăţime de bandă de până la 150 Mbps. Dispozitivele
802.11b/g/n sunt supuse ocazional interferenţei cu cuptoare cu microunde,
telefoane fără fir şi dispozitive Bluetooth.
Punct de Acces
Access Point or Wireless Access Point (AP or WAP) este un dispozitiv care
conectează dispozitivele de comunicaţie fără fir, împreună, într-o reţea
locală fără fir şi acţionează ca un emiţător sau receptor central al
semnalelor radio ale WLAN.
ADF
Un Automatic Document Feeder (ADF) constituie o unitate de scanare care
va alimenta automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul
poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.
AppleTalk
AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc.
pentru conectarea computerelor la reţea. Aceasta a fost inclusă în prima
versiune de Mac (1984) şi în prezent este mai puţin utilizată de Apple, în
favoarea reţelelor TCP/IP.
Adâncime de Culoare
Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biţi utilizat
pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O
adâncime mai mare a culorilor oferă o gamă mai mare de culori distincte.
Pe măsură ce creşte numărul de biţi, numărul de culori posibile devine
impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este
denumită în mod obişnuit ca monocromă sau alb-negru.
BMP
Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic Microsoft
Windows (GDI) şi utilizat în mod obişnuit ca format de fişier de grafică
simplu pe această platformă.
Glosar
231
Glosar
BOOTP
Acoperire
Bootstrap Protocol. Un protocol de reţea utilizat de un client de reţea pentru
a obţine automat propria adresă IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în
procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele
BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un acumulator de adrese.
BOOTP activează computere „staţie de lucru fără disc” pentru a obţine o
adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.
Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului
de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie
de format A4 conţine aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia
sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi
mai mare şi, în acelaşi timp, utilizarea tonerului va fi proporţională cu
acoperirea.
CCD
CSV
CCD (Charge Coupled Device) este un hardware care activează lucrarea
de scanare. Mecanismul de Blocare CCD este utilizat şi pentru a susţine
modulul CCD pentru a împiedica deteriorarea în timpul mutării
echipamentului.
CSV (Comma Separated Values). Un tip de format de fişier, CSV este
utilizat pentru a schimba date între aplicaţii disparate. Formatul de fişier,
aşa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un standard de facto
pentru domeniu, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.
Ordonare
DADF
Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii în
seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set întreg
înainte de a imprima copii suplimentare.
Un Duplex Automatic Document Feeder (DADF) constituie o unitate de
scanare care va alimenta şi va întoarce automat o coală de hârtie originală,
astfel încât echipamentul să poată scana pe ambele feţe ale hârtiei.
Panou de Control
Implicită
Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt
afişate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de
regulă pe partea frontală a echipamentului.
Valoarea sau setarea activă pentru o imprimantă nouă, resetare sau
iniţializare.
Glosar
232
Glosar
DHCP
Imprimantă Cu Ace
Un Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de reţea
client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare
specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informaţii ce îi permit
participarea într-o reţea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism
pentru alocarea adreselor IP clienţilor gazdă.
O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă cu un cap de
imprimare care rulează înapoi şi înainte pe pagină şi imprimă prin impact,
lovind o bandă textilă îmbibată cu cerneală pentru a atinge hârtia,
asemănător dactilografiei.
DIMM
DIMM (Dual Inline Memory Module), o mică placă de circuite care cuprinde
memoria. DIMM stochează toate datele în echipament, cum ar fi date de
imprimare, date primite prin fax.
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) reprezintă un standard care permite
dispozitivelor dintr-o reţea de domiciliu să partajeze informaţii reciproc în
reţea.
DNS
DNS (Domain Name Server) este un sistem care stochează informaţii
asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe reţele,
precum Internetul.
DPI
DPI (Dots Per Inch) este o măsurare a rezoluţiei, utilizată pentru scanare şi
imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluţie mai mare,
detaliu mai clar în imagine şi o dimensiune mai mare a fişierului.
DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring este un serviciu oferit de
o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură
linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.
Duplex
Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca
echipamentul să poată imprima (sau scana) ambele feţe ale colii de hârtie.
O imprimantă echipată cu o Unitate Duplex poate imprima pe ambele feţe
ale hârtiei în timpul unui singur ciclu de imprimare.
Glosar
233
Glosar
Regim de Exploatare
Ethernet
Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează
performanţa imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare
pentru durata de viaţă, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viaţă
înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei
de garanţie. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de
pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru
imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.
Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la reţea, bazată pe
transmisia de cadre, pentru reţele locale (LAN). Se caracterizează prin
cabluri şi semnale pentru stratul fizic şi formatele cadrelor, precum şi
protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date
al modelului OSI. Ethernet este standardizat de cele mai multe ori ca IEEE
802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din
anul 1990 până în prezent.
ECM
EtherTalk
ECM (Error Correction Mode) este un mod de transmisie opţional construit
în cadrul echipamentelor fax sau a modemurilor fax Clasa 1. Acesta
detectează şi corectează automat erorile din procesul de transmitere a
faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.
O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru conectarea
computerelor la reţea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Mac
(1984) şi în prezent este mai puţin utilizată de Apple, în favoarea reţelelor
TCP/IP.
Emulare
FDI
Emularea este o tehnică prin care un echipament obţine rezultate
asemănătoare altui echipament.
FDI (Foreign Device Interface) este o placă instalată în interiorul
echipamentului pentru a permite unui dispozitiv terţ, precum un dispozitiv
acţionat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit
servicii de plată pentru imprimare pe echipament.
Un emulator reproduce funcţiile unui sistem pe un alt sistem, astfel încât al
doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulare se concentrează pe
reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu
simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând
în considerare starea sa internă.
Glosar
234
Glosar
FTP
Semiton
FTP (File Transfer Protocol) este un protocol care în mod obişnuit se
utilizează pentru schimbul de fişiere în cadrul oricărei reţele care acceptă
protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).
Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului
de puncte. Suprafeţele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare
de puncte, în timp ce suprafeţele mai deschise sunt constituite dintr-un
număr mai mic de puncte.
Unitatea Cuptorului
Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului
pe suportul de imprimare. Aceasta are în componenţă o rolă fierbinte şi o
rolă de presiune. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea
cuptorului aplică presiune şi căldură pentru a asigura faptul că tonerul
rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când
iese dintr-o imprimantă cu laser.
Gateway
O conexiune între reţele de computere sau între o reţea de computere şi o
linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un computer sau o
reţea ce permite accesul la un alt computer sau reţea.
Tonuri de gri
Nuanţe de gri care reprezintă porţiuni deschise şi închise la culoare ale unei
imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile
sunt reprezentate prin diverse nuanţe de gri.
HDD
HDD (Hard Disk Drive), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau de hard
disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date
codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafeţe magnetice.
IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o organizaţie
internaţională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din
domeniul electricităţii.
IEEE 1284
Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institute of IEEE
(Electrical and Electronics Engineers). Termenul „1284-B” se referă la un
tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se ataşează la
echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).
Glosar
235
Glosar
Intranet
IPX/SPX
O reţea privată care utilizează Protocoale de Internet, conectivitate în reţea
şi, posibil, sistemul de telecomunicaţii publice pentru a partaja în siguranţă
între angajaţii săi o parte din informaţiile sau operaţiunile organizaţiei.
Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web
intern.
IPX/SPX înseamnă Internet Packet Exchange/Sequenced Packet
Exchange. Este un protocol de reţea utilizat de sistemele de operare Novell
NetWare. Atât IPX, cât şi SPX furnizează servicii de conectare similare cu
cele de TCP/IP, cu protocolul IPX similar cu IP şi SPX similar cu TCP. IPX/
SPX a fost iniţial destinat pentru reţele locale (reţele LAN), şi este un
protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanţa sa o
depăşeşte pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).
Adresă IP
O adresă de IP (Internet Protocol) este un număr unic pe care dispozitivele
îl utilizează pentru a se identifica şi a comunica între ele într-o reţea,
utilizând standardul de Internet Protocol.
IPM
Imagini Per Minut (IPM) este o modalitate de a măsura viteza unei
imprimante. O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o
imprimantă într-un minut, pe o singură faţă.
IPP
IPP (Internet Printing Protocol) defineşte un protocol standard pentru
imprimare precum şi gestionarea lucrărilor de imprimare, a dimensiunii
suportului de imprimare, a rezoluţiei etc. IPP poate fi utilizat local sau pe
Internet pentru sute de imprimante şi, de asemenea, acceptă controlul
accesului, autentificarea şi criptarea, fiind o soluţie mult mai capabilă şi
sigură de imprimare decât cele mai vechi.
ISO
ISO (International Organization for Standardization) este un corp
internaţional de standardizare constituit din reprezentanţi ai corpurilor
naţionale de standardizare. Produce standarde industriale şi comerciale la
nivel mondial.
ITU-T
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este o organizaţie
internaţională desemnată să standardizeze şi să reglementeze transmisiile
radio şi telecomunicaţiile internaţionale. Atribuţiile sale principale includ
standardizarea, alocarea spectrului radio şi organizarea acordurilor
internaţionale dintre diferite ţări, pentru a permite apelurile telefonice
internaţionale. -T din ITU-T indică telecomunicaţia.
Glosar
236
Glosar
Diagramă Nr. 1 ITU-T
LED
Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de
documente prin fax.
LED (Light-Emitting Diode) este un dispozitiv cu material semiconductor
care indică starea echipamentului.
JBIG
Adresă MAC
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) este un standard de comprimare
a imaginii fără pierderea exactităţii şi calităţii, care a fost proiectat pentru
comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate
utiliza şi pentru alte imagini.
Adresa MAC (Media Access Control) este un identificator unic asociat cu
un adaptor de reţea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 de biţi
scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi (de
exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard
într-o placă de interfaţă de reţea (NIC) de către producător şi utilizată ca
ajutor la încercarea routerelor de a detecta echipamentele din reţele mari.
JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) este cea mai obişnuită metodă
standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice.
Acesta este formatul utilizat pentru stocarea şi transmiterea fotografiilor pe
World Wide Web.
LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) este un protocol de reţea
pentru interogarea şi modificarea serviciilor de director care se execută în
cadrul TCP/IP.
MFP
MFP (Multi Function Peripheral) este un echipament de birou care include
într-un ansamblu fizic, funcţionalitatea unei imprimante, a unui copiator, a
unui fax, a unui scaner etc.
MH
MH (Modified Huffman) este o metodă de comprimare pentru reducerea
cantităţii de date care trebuie transmisă între faxuri pentru a transfera
imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă de codificare de
plajă pe bază de carte de coduri optimizată pentru a comprima eficient
spaţiul gol. Deoarece numeroase faxuri au spaţii libere, această metodă
minimizează timpul de transmisie a majorităţii faxurilor.
Glosar
237
Glosar
MMR
OPC
MMR (Modified Modified READ) este o metodă de comprimare
recomandată de ITU-T T.6.
OPC (Organic Photo Conductor) este un mecanism care realizează o
imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o
imprimantă cu laser şi este de obicei de culoare verde sau gri cu formă
cilindrică.
Modem
Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica
informaţii digitale şi totodată demodulează un astfel de semnal purtător
pentru a decodifica informaţiile transmise.
O unitate de procesare a imaginii cu tambur uzează treptat suprafaţa
tamburului în timpul utilizării imprimantei şi trebuie schimbată
corespunzător, deoarece se încălzeşte din contactul cu peria ansamblului
cartuşului, cu mecanismul de curăţare şi cu hârtia.
MR
Originale
MR (Modified Read) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T
T.4. MR codează prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este
comparată cu prima, sunt determinate diferenţele, apoi diferenţele sunt
codificate şi transmise.
Primul exemplar al unei entităţi, precum un document, o fotografie sau un
text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar
care nu este el însuşi copiat sau derivat din altă entitate.
NetWare
Un sistem de operare de reţea dezvoltat de Novell, Inc. A utilizat iniţial
multitasking cooperativ pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar
protocoalele de reţea au fost bazate pe seria prototip Xerox XNS. Astăzi,
NetWare acceptă TCP/IP precum şi IPX/SPX.
OSI
OSI (Open Systems Interconnection) este un model dezvoltat de ISO
(International Organization for Standardization) pentru comunicaţii. OSI
oferă un standard, o apropiere modulară faţă de designul de reţea care
împarte setul necesar de funcţii complexe în zone gestionabile,
independente şi funcţionale. Zonele sunt de sus în jos Application,
Presentation, Session, Transport, Network, Data Link and Physical.
Glosar
238
Glosar
PABX
Driver Imprimantă
PABX (Private Automatic Branch Exchange) este un telefon automat care
comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.
Un program utilizat pentru a trimite comenzi şi pentru a transfera date de la
computer la imprimantă.
PCL
Suport de Imprimare
PCL (Printer Command Language) este un Page Description Language
(PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă şi a devenit un standard
industrial. Dezvoltat iniţial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi,
PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale
şi laser.
Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete şi folii transparente, care pot fi
utilizate la o imprimantă, un scaner, un fax sau un copiator.
PPM
PDF
PPM (Pages Per Minute) este o metodă de măsurare pentru a determina
cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care
imprimanta îl poate produce într-un minut.
PDF (Portable Document Format) este un format patentat de fişier,
dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor
bidimensionale într-un format independent de dispozitiv şi de rezoluţie.
Fişier PRN
PostScript
O interfaţă pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să
interacţioneze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru
intrare/ieşire, ceea ce simplifică multe activităţi.
PostScript (PS) este un limbaj de descriere pagină şi limbaj de programare
utilizat în principal în domeniile de publicare electronică şi asistată de
computer. - acesta este rulat într-un interpretor pentru a genera o imagine.
Protocol
O convenţie sau un standard care controlează sau activează conexiunea,
comunicaţia şi transferul de date între două puncte terminale de calcul.
Glosar
239
Glosar
PS
SMB
Consultaţi PostScript.
SMB (Server Message Block) este un protocol de reţea aplicat în principal
pentru a partaja fişiere, imprimante, porturi seriale şi comunicaţii diverse
între nodurile dintr-o reţea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de
comunicaţie inter-proces autentificat.
PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) este reţeaua reţelelor
telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiţii industriale,
este uzual trecută prin tabloul de bord.
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) este un protocol
pentru autentificare şi gestionare. RADIUS activează gestiunea
centralizată a datelor de autentificare, cum ar fi numele utilizatorilor şi
parolele, utilizând conceptul AAA (autentificare, autorizare şi gestionare)
pentru a gestiona accesul în reţea.
Rezoluţie
Exactitatea unei imagini, măsurată în DPI (Dots Per Inch). Cu cât este mai
mare valoarea dpi, cu atât este rezoluţia mai mare.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este standardul pentru transmisiile
de e-mail prin Internet. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text,
unde sunt specificaţi unul sau mai mulţi destinatari ai unui mesaj, apoi textul
de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de client server, unde
clientul transmite un mesaj de e-mail la server.
SSID
SSID (Service Set Identifier) este un nume WLAN (wireless local area
network). Toate dispozitivele fără fir dintr-o reţea WLAN utilizează acelaşi
SSID pentru a comunica unul cu celălalt. SSID-urile ţin cont de majuscule
şi minuscule şi au o lungime maximă de 32 de caractere.
Mască de Subreţea
Masca de subreţea este utilizată împreună cu adresa de reţea pentru a
determina ce parte a adresei este adresa de reţea şi ce parte este adresa
de gazdă.
Glosar
240
Glosar
TCP/IP
Cartuş de Toner
TCP (Transmission Control Protocol) şi IP (Internet Protocol); setul de
protocoale de comunicaţii care implementează stiva de protocoale pe care
funcţionează majoritatea reţelelor comerciale şi de Internet.
Este un gen de container cu toner, utilizat de un echipament, de exemplu,
de imprimantă. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser şi
la fotocopiatoare, care formează textul şi imaginile de pe hârtia imprimată.
Tonerul poate fi topit printr-o combinaţie de căldura/presiune a cuptorului,
care duce la aderarea sa la fibrele hârtiei.
TCR
TCR (Transmission Confirmation Report) furnizează detalii despre fiecare
transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei şi numărul de pagini
trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau
numai după transmisii nereuşite.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) este un format de imagine bitmap cu
rezoluţie variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la
scanere. Imaginile TIFF utilizează marcaje, cuvinte cheie care definesc
caracteristicile imaginii care este inclusă în fişier. Acest format flexibil şi
independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost
realizate de diverse aplicaţii de procesare a imaginilor.
TWAIN
Un standard industrial pentru scanere şi software. Utilizând un scaner
compatibil TWAIN cu un program care acceptă TWAIN, o scanare poate fi
iniţiată dintr-un program. Reprezintă o interfaţă API de capturare a
imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows şi Apple Mac.
Cale UNC
UNC (Uniform Naming Convention) este un mod standard de a accesa
partajări de reţea din Windows NT şi alte produse Microsoft. Formatul unei
căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director supliementar>
URL
URL (Uniform Resource Locator) este adresa globală a documentelor şi
resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se
utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde
este localizată resursa.
Glosar
241
Glosar
USB
WIA
USB (Universal Serial Bus) este un standard care a fost dezvoltat de USB
Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere şi dispozitive
periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării
concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive
periferice.
WIA (Windows Imaging Architecture) este o arhitectură de imagine care a
fost iniţial introdusă în Windows Me şi Windows XP. O scanare poate fi
iniţiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scaner compatibil
WIA.
Filigran
Un filigran este o imagine sau un model lizibil pe hârtie care apare mai
iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus
pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de
producătorii de hârtie pentru a-şi identifica produsul, precum şi la timbrele
poştale, bancnote şi alte documente guvernamentale pentru a descuraja
contrafacerea.
WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate specificat în
IEEE 802.11 pentru a oferi acelaşi nivel de securitate ca şi o reţea locală cu
fir. WEP oferă securitate prin criptarea datelor peste conexiunea radio
astfel că acestea sunt protejate atunci când sunt transmise de la un punct
terminal la altul.
WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) este o clasă de sisteme utilizate pentru a
securiza reţelele de computere fără fir (Wi-Fi), care a fost creată pentru a
îmbunătăţi caracteristicile de securitate până la caracteristicile de
securitate ale WEP.
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) este un mod special al WPA pentru
micile afaceri şi utilizatorii casnici. O cheie sau parolă predistribuită, este
configurată în punctul de acces fără fir (WAP) şi în computerele portabile
sau de birou fără fir. Pentru o securitate mai avansată, WPA-PSK
generează o cheie unică pentru fiecare sesiune dintre client şi Punctul de
Acces Fără fir asociat.
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard pentru stabilirea unei reţele
fără fir de domiciliu. Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS, puteţi
configura uşor conexiunea la reţeaua fără fir, fără computer.
Glosar
242
Glosar
XPS
XPS (XML Paper Specification) sunt specificaţiile pentru un PDL (Page
Description Language) şi pentru un nou format de document, ce prezintă
avantaje în cazul documentelor portabile şi a documentelor electronice,
dezvoltate de Microsoft. Sunt specificaţii bazate pe XML, cu o nouă cale de
imprimare şi cu un nou format de document independent - dispozitiv bazat
pe vectori.
Glosar
243
Index
A
accesare
instrumente de gestionare
222
alimentatorul manualtava
multifuncţională
instrucţiuni de manipulare
46
stocare
46
caracteristici
5
caracteristici suport imprimare
F
filigran
71
caracteristici speciale de imprimare 155
utilizarea suportului special
33
cartuş toner
amplasarea echipamentului
reglarea altitudinii
156
îndepărtarea hârtiei
62
buton stop
glosar
45
comandare
43
consumabile disponibile
43
50
12
curăţare
Cablu USB
instalare driver
95, 97
reinstalare driver
96, 98
Cartuş de toner
exterior
56
interior
57
curăţarea unei maşini
56
D
care nu este produs de Samsung şi
reumplut
46
durata de viaţă estimată
47
163
48
convenţie
C
ştergere
redistribuire toner
înlocuirea cartuşului de toner
22
163
G
durata de viaţă estimată a cartuşului de
toner
47
recomandări pentru evitarea blocării
hârtiei
61
editare
50
consumabile
blocare
163
înlocuirea cartuşului
componente de schimb
B
creare
depanare
224
231
I
Imprimare Nup
Mac
166
Imprimarea
36
imprimare
imprimare mobilă
150
SO mobil
150
imprimare prin google cloud
153
imprimare suprapunere
creare
164
imprimare
165
ştergere
165
imprimarea
imprimarea întrun fişier
159
imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei
Index 244
Index
Mac
imprimarea unui document
Windows
167
36
Linux
168
Mac
166
L
probleme Mac frecvente
Linux
reinstalare driver pentru cablu USB
conectat
imprimarea
mai multor pagini pe o singură coală de
hârtie
Mac
166
modificarea setărilor implicite de
imprimare
imprimarea eco
157
imprimarea unui document
Linux
168
Mac
166
informaţii de reglementare
79
interpretarea LEDului de stare
223
65
instalare driver pentru conectare în reţea
109
panou de control
22
12
probleme obişnuite ale Linux
203
pictograme generale
proprietăţi imprimantă
169
preferinţe imprimantă
Linux
98
unified driver configurator
183
utilizare SetIP
104
30
suport special
33
probleme de alimentare cu energie
electrică
188
probleme de alimentare cu hârtie
187
probleme de calitate a imprimării
193
reinstalarea driverului
26
probleme de imprimare
189
programul SetIP
M
imprimarea
hârtia în tava 1
probleme
25
cerinţe de sistem
încărcare
169
instalare driver
101, 141
R
Mac
Î
102
P
local
instalare
accesorii
utilizare SetIP
96
instalare driver pentru cablu conectat prin
USB
97
reinstalare driver pentru cablu USB
conectat
39
168
202
76
166
instalare driver pentru cablu conectat prin
USB
95
instalare driver pentru conectare în reţea
108
reţea
Configurarea IPv6
111
configurare reţea fără fir
114
instalare driver
Linux
Mac
109
108
Index 245
Index
Windows
mediu de instalare
prezentarea programelor de reţea
programul SetIP
105
informaţii
13
78
simboluri
13
100
specificaţii
101, 102, 104, 141
reţea fără fir
Cablu USB
suport de imprimare
69
71
suport de imprimare
124, 127
etichete
34
cablu de reţea
141
hârtie cartonată
34
Modul infrastructură
114
hârtie preimprimată
35
modul ad hoc
114
suport ieşire
71
suport special
33
WPS
deconectare
119, 120
WPS maşina nu are un ecran de afişare
PBC
120
121
PIN
T
informaţii generale
181
175
samsung printer experience
215
service contact numbers
225
setările favoritelor pentru imprimare
siguranţă
29
reglarea lăţimii şi lungimii
29
Unix
SyncThru Web Service
informaţii generale
modificarea dimensiunii tăvii
U
Stare imprimantă
38
Windows
cerinţe de sistem
74
instalare driver pentru cablu conectat prin
USB
25, 26
instalare driver pentru cablu conectat prin
USB în Windows 8
208
instalare driver pentru conectare în reţea
105
instalare driver pentru conectare la reţea
în Windows 8
210
instalare driver pentru reţea wireless
Windows 8
212
tavă
S
W
cerinţe de sistem
77
utilizarea ajutorului
39, 167
V
vedere din spate
21
vedere frontală
20
probleme obişnuite ale Windows
utilizare SetIP
201
101, 141
Windows 8
Cablu USB
instalare driver
208
dezinstalare driver
214
reţea
instalare driver
210
reţea fără fir
instalare driver
212
Index 246
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement