Samsung HW-D350 Manuale utente | Manualzz
HW-D350
Crystal Surround Air Track
(Sistem cu boxe active)
manualul utilizatorului
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm
să
vă înregistraţi produsul la adresa:
www.samsung.com/register
caracteristici
Sistem cu boxe active
Această unitate este echipată cu un sistem de boxe active, care oferă sunet de înaltă calitate într-o singură unitate
subţire.
Această unitate nu necesită cabluri boxe şi boxe satelit, aşa cum este de cele mai multe ori cazul sistemele de sunet
surround convenţionale.
Telecomandă multifuncţională
Telecomanda furnizată poate fi utilizată pentru controlul televizorului conectat la această unitate.
Telecomanda are o tastă rapidă pentru televizor, care vă permite să executaţi diverse operaţii prin simpla apăsare a
unui buton.
Modul Special Sound (Sunet special)
Puteţi selecta dintre şapte moduri de câmp de sunet (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(Sunet original)), în funcţie de tipul de conţinut pe care doriţi să îl audiaţi.
Compatibilitate cu tehnologiile
Unitatea acceptă decodoare compatibile cu Dolby Digital şi DTS (Digital Theater Systems).
− Dolby Digital
A
cesta este formatul audio standard utilizat pentru DVD-uril şi alte suporturi digitale.
Această tehnologie surround oferă un semnal audio digital de înaltă calitate pe până la 5.1 canale distincte,
pentru a produce efecte realiste, direcţionale.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS furnizează semnal audio digital pe 5.1 canale pentru conţinut audio şi video şi utilizează o rată de
compresie mai mică decât Dolby Digital, pentru a oferi un sunet mai bogat.
Sunet cu adâncime 3D
Caracteristica de sunet 3D adaugă adâncime şi spaţiozitate experienţei dvs. de ascultare.
RUM
ACCESORIIINCLUSE
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
DRC
AUTO
POWER
AV SYNC
AH59-02378A
Telecomandă/
Baterii(dimensiuneAAA)
Suportcumontarepeperete
Manualulutilizatorului
(Pentru cablul audio 1EA)
Cablulaudio
Mieztoroidalcuferită
▪ Accesoriile pot diferi puţin faţă de cele din figura de mai sus.
3
informaţii de siguranţă
AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică <pericol de tensiune> în
interiorul produsului, care prezintă riscul de
electrocutare sau de accidentare.
Acest simbol indică instrucţiuni importante
referitoare la produs.
AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriţi aparatul de ploaie şi umezeală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI COMPLET.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecţie prin împământare.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcţională.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra
aparatului.
• Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare şi trebuie să fie accesibil în orice moment.
RUM
PRECAUŢII
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unităţii. Instalaţi unitatea în poziţie orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie (7,5~10 cm). Asiguraţi-vă că fantele
de ventilaţie nu sunt acoperite. Nu aşezaţi unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge. Această unitate este
destinată pentru utilizare continuă. Pentru a deconecta complet unitatea de la sursa de alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales
dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă de timp îndelungată.
În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză.
Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor
surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
Phones
Protejaţi aparatul de umiditate (de ex. vaze) şi căldură excesivă (de ex.
un şemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau
electronice puternice. Deconectaţi cablul de alimentare de la sursa de
alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncţionalităţi.
Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi produsul doar în
scopuri personale.
Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost
depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportaţi unitatea pe timpul
iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să
ajungă la temperatura camerei.
Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru
mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
5
conţinut
CARACTERISTICI
2
3
Caracteristici
Accesorii incluse
INFORMAŢII DE SIGURANŢă
4
5
Avertismente privind siguranţa
Precauţii
INIŢIERE
7
Înainte de a citi manualul utilizatorului
DESCRIERI
8
9
Panoul frontal
Panoul din spate
2
4
7
8
TELECOMANDA
10
CONExIUNI
11
FUNCŢII
14
DEPANARE
17
ANExă
18
10 Prezentarea telecomenzii
11 Instalarea suportului de perete
12 Conectarea sistemului crystal surround air
track
13 Instalarea miezului de ferită la cablul audio
14 Funcţii elementare
14 Funcţii avansate
16 Upgrade software
17 Depanare
18 Specificaţii
RUM
iniţiere
ÎNAINTE DE A CITI MANUALUL UTILIZATORULUI
Verificaţi următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.
Pictogramele utilizate în manual
● iniţiere
Pictogramă
Termen
Definiţie
Atenţie
Indică situaţia în care o funcţie nu mai poate fi activată sau în care setările
au fost anulate.
Notă
Indică sugestii sau instrucţiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea
funcţiei.
Despre utilizarea acestui manual
1) Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizaţi cu instrucţiunile privind siguranţa înainte de a utiliza acest produs.
(Consultaţi pagina 4)
2) Dacă survine o problemă, consultaţi secţiunea Depanare. (Consultaţi pagina 17)
Copyright
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat parţial sau în
totalitate fără acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co., Ltd.
descrieri
PANOUL FRONTAL
1
2
3
4
5
AFIŞAJ
Afişează modul curent.
MOD INTRARE
Selectează intrarea optică, audio.
MOD SUNET
Selectează modul de sunet.
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS
(sunet original))
VOLUME +/-
Controlează nivelul volumului.
BUTONUL POWER
Porneşte şi opreşte Crystal Surround Air Track.
▪ Când porniţi această unitate, va surveni o întârziere de 4 sau 5 secunde înainte de
reproducerea sunetului.
RUM
PANOUL DIN SPATE
ONLY FOR UPDATE
● descrieri
1
2
3
DIGITAL
AUDIO
IN
2
OPTICAL
4
DIGITAL
AUDIO
IN 1
Port USB
Puteţi actualiza această unitate utilizând portul USB.
CABLU DE
ALIMENTARE
Introduceţi cablul de alimentare în priză.
MUFĂ AUDIO IN
Conectaţi la ieşirea analogică a unui dispozitiv extern.
OPTICAL DIGITAL IN
Conectaţi la ieşirea digitală (optică) a unui dispozitiv extern.
1,2
▪ Când deconectaţi cablul de alimentare de la priză, ţineţi de ştecher.
Nu trageţi de cablu.
▪ Nu conectaţi această unitate sau alte componente la unitatea principală înainte de
realizarea tuturor conexiunilor între componente.
telecomanda
PREZENTAREA TELECOMENZII
BUTONUL POWER
Porneşte şi opreşte Crystal
Surround Air Track.
POWER
TV INFO
Utilizaţi aceasta pentru a afişa
informaţii despre canalele TV.
TV POWER
TV CHANNEL
Comută între canalele TV
disponibile.
TV INFO
VOLUM
Reglează nivelul volumului
unităţii.
VOL
MUTE
Opreşte sunetul unităţii
principale. Apăsaţi din nou
pentru a restaura sunetul la
volumul anterior.
3D SOUND
Această funcţie adaugă adâncime
şi spaţiozitate sunetului.
SMART VOLUME
Reglează şi stabilizează
nivelul volumului în cazul
unei schimbări bruşte.
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
BUTONUL TV POWER
Porneşte şi opreşte telefonul
Samsung.
AUTO
POWER
AV SYNC
AH59-02378A
DIMMER, DRC
Puteţi regla luminozitatea
afişajului.
Puteţi utiliza această funcţie
pentru a vă bucura de sunetul
Dolby Digital atunci când
vizionaţi filme la volum redus, în
timpul nopţii (Standard, MAX,
MIN).
SOUND MODE
Selectează modul de sunet.
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME,
PASS (sunet original))
INPUT SELECT
Selectează intrarea Digitală
(Optică), Audio .
AUTO POWER
Sincronizează Air Track prin intermediul
conexiunii optice prin mufa optică,
astfel încât această caracteristică să
pornească odată cu televizorul dvs.
AV SYNC
Utilizat pentru sincronizarea
semnalelor video şi audio în
cazul conectării la un televizor.
▪ Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de Samsung.
▪ În funcţie de televizorul utilizat, este posibil să nu puteţi controla televizorul cu această
telecomandă. În acest caz, controlaţi televizorul cu telecomanda proprie.
Instalarea bateriilor în telecomandă
1. Ridicaţi capacul din spatele
telecomenzii, aşa cum este
indicat în figură.
2. Introduceţi două baterii AAA. Potriviţi
marcajele “+” şi “–” minus de pe baterii
cu cele de pe diagrama din interiorul
compartimentului.
3. Fixaţi la loc capacul. În
condiţii de utilizare normală
a televizorului, bateriile
durează aproximativ un an.
Zona de acoperire a telecomenzii
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată şi într-un unghi
orizontal de maxim 30° faţă de senzorul infraroşu.
10
RUM
conexiuni
INSTALAREA SUPORTULUI DE PERETE
Puteţi utiliza brida de montare pentru a fixa această unitate pe perete.
Precauţii la instalare
1. Puneţi brida de montare pe perete pe suprafaţa peretelui
şi fixaţi-o cu două şuruburi (nu sunt furnizate).
2. Apoi, fixaţi unitatea în sloturile corespunzătoare ale
bridei de montare pe perete. Pentru o instalare sigură,
asiguraţi-vă că bolţurile de montare ajung până în capătul
sloturilor.
1
2
3. Astfel se finalizează montarea pe perete.
5cm (2 inch) sau mai mult
▪ Nu vă agăţaţi de unitatea montată şi evitaţi impactul cu unitatea.
▪ Fixaţi aparatul pe perete, pentru a nu cădea. Căderea aparatului poate provoca rănirea
persoanelor sau avarierea produsului
▪ Când unitatea este montată pe perete, nu permiteţi accesul copiilor la cabluri, deoarece
aceştia pot cauza căderea aparatului.
▪ Pentru performanţe optime la montarea pe perete, păstraţi o distanţă de cel puţin 5 cm
faţă de TV.
11
● conexiuni
• Nu instalaţi decât pe un perete vertical.
• La locaţia de instalare evitaţi temperatura sau umiditatea ridicate sau pereţii care nu pot susţine greutatea
echipamentului.
• Verificaţi duritatea peretelui. Dacă duritatea peretelui nu susţine instalarea echipamentului, ranforsaţi-l
înainte de montare.
• Verificaţi materialul din care este confecţionat peretele. Dacă perete este fabricat din gips-carton,
marmură sau aluminiu, achiziţionaţi şi utilizaţi şuruburi corespunzătoare.
• Cablurile utilizate pentru conectarea la dispozitive externe trebuie conectate la echipament înainte de
montarea suportului.
• Opriţi echipamentul şi scoateţi-l din priză înainte de instalare. În caz contrar, există risc de electrocutare.
CONECTAREASISTEMULUICRYSTALSURROUNDAIRTRACK
Această secţiune prezintă două modalităţi (digitală şi analogă) de conectare a unităţii la TV.
Unitatea este echipată cu o mufă optică digitală şi una analogică pentru conectarea unui televizor.
ONLY FOR UPDATE
AUDIO IN
Cablulaudio
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITAL
AUDIO
IN
2
White
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO
IN 1
sau
AUDIO
OUT
L
R
Red
sau
OPTICAL
OUT
Cabluloptic
BD/DVDplayer/
Set-topbox/
consolăde
jocuri
AUDIO IN
Conectaţi mufa AUDIO IN a unităţii la mufa AUDIO OUT a televizorului sau a dispozitivului sursă.
Asiguraţi-vă că aţi potrivit corect culorile conectorilor.
sau,
OPTICAL DIGITAL IN 1,2
Conectaţi mufa de intrare digitală a unităţii principale la mufa IEŞIRE DIGITALĂ a televizorului sau a
dispozitivului sursă.
▪ Nu conectaţi cablul de alimentare al acestui produs sau televizorul la priza de alimentare cu
curent decât după ce aţi realizat toate conexiunile.
▪ Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
▪ Dacă selectaţi 'ANALOG' fără a conecta cablul audio, unitatea este oprită automat după 20 de
minute.
▪ Dacă un televizor sau alt dispozitiv conectat la sistemul Air Track cu cablul optic este oprit şi
sistemul nu primeşte semnal digital, sistemul Air Track este oprit după 20 de minute. (Dacă
nu a existat semnal de intrare timp de cel puţin 20 de minute de la intrarea audio digitală 1
sau 2, component Air Track va fi oprită.)
1
RUM
INSTALAREAMIEZULUIDEFERITĂLACABLULAUDIO
● conexiUni
Ridicaţi pentru a elibera dispozitivul de blocare şi
deschideţi miezul.
Reînchideţi dispozitivul de blocare.
Puneţi cablul audio pe miezul deschis.
13
funcţii
FUNCŢII ELEMENTARE
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Pornirea/Oprirea
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
DRC
AV SYNC
VOL
TV
CH
MUTE
AH59-02378A
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
POWER
TV POWER
POWER
AUTO
POWER
DRC
AV SYNC
TV POWER
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
AH59-02378A
TV INFO
AUTO
POWER
DRC
VOL
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AH59-02378A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
2.Atingeţi butonul POWER ( ) de pe panoul frontal.
sau,
Apăsaţi din nou butonul POWER de pe telecomandă pentru a porni
unitatea.
Reglarea volumului
Atingeţi butonul VOLUME +/– de pe panoul frontal.
sau,
Apăsaţi VOLUME +/– de pe telecomandă pentru a creşte sau a reduce
nivelul volumului.
AUTO
POWER
DRC
1.Atingeţi butonul POWER ( ) de pe panoul frontal.
sau,
Apăsaţi butonul POWER de pe telecomandă pentru a porni unitatea.
• Valoarea numerică asociată cu nivelul volumului apare pe afişajul frontal.
AV SYNC
▪ Nivelul volumului creşte sau descreşte la apăsarea butonului VOL +/–.
▪ Dacă doriţi să ascultaţi sunetul numai prin Crystal Surround Air Track,
AH59-02378A
trebuie să opriţi difuzoarele televizorului din meniul Configurare audio al
televizorului. Consultaţi manualul televizorului.
FUNCŢII AVANSATE
POWER
TV POWER
POWER
TV POWER
Oprirea sunetului
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
Este utilă când trebuie să răspundeţi la uşă sau la telefon.
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
DRC
AV SYNC
VOL
TV
CH
MUTE
POWER
TV POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
TV POWER
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
DRC
AV SYNC
AUTO
POWER
) de pe telecomandă pentru a opri sunetul.
Utilizarea funcţiei de sunet cu adâncime 3D
AV SYNC
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
DRC
1.Apăsaţi butonul MUTE (
2.Apăsaţi din nou butonul MUTE de pe telecomandă (sau butonul
VOLUME +/–) pentru a restaura sunetul.
AH59-02378A
VOL
AH59-02378A
TV
CH
MUTE
Funcţia de sunet 3D adaugă adâncime şi spaţiozitate sunetului prin utilizarea
butonului 3D SOUND (Sunet 3D).
Apăsaţi butonul 3D SOUND (Sunet 3D) de pe telecomandă.
AH59-02378A
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
AV SYNC
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:
3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF
AUTO
POWER
▪ Atunci când activaţi sunetul cu adâncime 3D, modul de sunet va fi
comutat automat la PASS.
AH59-02378A
14
Puteţi selecta dintre şapte moduri de câmp de sunet (MUSIC, NEWS,
DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, PASS (Sunet original)), în funcţie de tipul
de sursă pe care doriţi să o utilizaţi pentru audiţie.
RUM
Utilizarea modului de sunet
Apăsaţi SOUND MODE de pe telecomandă , sau atingeţi repetat SOUND
MODE ( ) de pe panoul frontal pentru a selecta modul dorit pentru câmpul
de sunet.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
• Selectaţi modul PASS dacă doriţi să ascultaţi sunetul original.
TV POWER
POWER
TV POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
▪ Atunci când alegeţi modul de sunet (cu excepţia modului PASS)
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
DRC
AV SYNC
▪ Se recomandă să selectaţi un mod de sunet în funcţie de materialul
sursă şi de preferinţele personale.
TV INFO
VOL
VOL
TV
CH
MUTE
sunetul cu adâncime 3D va fi oprit în mod automat.
AH59-02378A
INPUT
SELECT
S.VOL
POWER
TV POWER
POWER
DIMMER
TV INFO
VOL
TV POWER
AUTO
POWER
DRC
POWER
TV POWER
AV SYNC
SOUND
MODE
TV INFO
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
AUTO
POWER
DRC
AV SYNC
VOL
AH59-02378A
VOL
AH59-02378A
POWER
TV INFO
MUTE
TV
CH
MUTE
TV
CH
3D
SOUND
SOUND
MODE
3D
SOUND
S.VOL
SOUND
MODE
INPUT
SELECT
TV POWER
DRC
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
AV SYNC
DIMMER
AUTO
POWER
AV SYNC
AUTO
POWER
DRC
AH59-02378A
POWER
TV POWER
TV INFO
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DIMMER
DRC
TV POWER
AV SYNC
AV SYNC
AH59-02378A
VOL
POWER
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV
CH
MUTE
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
DIMMER
DRC
TV
CH
MUTE
TV INFO
VOL
DIMMER
DRC
AV SYNC
AUTO
POWER
AV SYNC
AH59-02378A
AH59-02378A
Afişaj
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Dacă un televizor sau alt dispozitiv conectat la sistemul Air Track cu
cablul optic este oprit şi sistemul nu primeşte semnal digital,
sistemul Air Track este oprit după 20 de minute.
Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât
sunetul, dacă este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situaţie,
reglaţi timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
Apăsaţi butonul AV SYNC +/–. de pe telecomanda unităţii.
TV INFO
AH59-02378A
AUTO POWER LINK
On
Off
Utilizarea funcţiei AV SYNC
AUTO
POWER
POWER
AUTO
POWER
DRC
TV
CH
MUTE
TV INFO
VOL
Sistemul Crystal Surround Air Track este pornit automat când porniţi un
televizor sau un dispozitiv conectat la sistemul Air Track prin cablul optic.
• Funcţia de legare alimentare automată este activată/dezactivată de fiecare
dată când apăsaţi AUTO POWER.
AH59-02378A
VOL
▪ Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de Samsung.
Apăsaţi AUTO POWER de pe telecomanda unităţii.
AV SYNC
AH59-02378A
1.Apăsaţi TV POWER de pe telecomanda unităţii.
2.Apăsaţi butonul TV INFO de pe telecomandă pentru a afişa informaţii
despre canalele TV.
3.Apăsaţi butonul TV CH de pe telecomandă pentru a selecta canal televizorului.
Utilizarea funcţiei AUTO POWER LINK
AUTO
INPUT
POWER
SELECT
DIMMER
S.VOL
TV INFO
VOL
Utilizarea funcţiilor televizorului
SOUND
MODE
3D
SOUND
AUTO
POWER
• Puteţi utiliza butoanele + şi – pentru a seta întârzierea sunetului la valori
între 0 ms şi 300 ms.
Utilizarea funcţiei DIMMER
Apăsaţi Dimmer pentru a regla luminozitatea afişajului.
Apăsaţi DIMMER de pe telecomanda unităţii.
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
15
● funcţii
POWER
POWER
TV POWER
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
POWER
TV POWER
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
Utilizarea funcţiei DRC
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
AUTO
POWER
DRC
POWER
AV SYNC
TV POWER
AV SYNC
AH59-02378A
AH59-02378A
VOL
POWER
TV INFO
3D
SOUND
SOUND
MODE
S.VOL
INPUT
SELECT
TV POWER
TV INFO
VOL
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
TV
CH
MUTE
Apăsaţi DRC de pe telecomanda unităţii.
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Utilizarea funcţiei S.VOLUME
Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare bruscă
a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.
AV SYNC
AUTO
POWER
DRC
Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte
şi cele mai joase sunete. Puteţi utiliza această funcţie pentru a vă bucura de
sunetul Dolby Digital atunci când vizionaţi filme la volum redus, în timpul
nopţii.
AV SYNC
Apăsaţi S.VOL de pe telecomanda unităţii.
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
AH59-02378A
AH59-02378A
Utilizarea modului de introducere
POWER
TV POWER
Puteţi selecta intrarea Digitală Optică, pe cea Audio.
Apăsaţi INPUT SELECT de pe telecomandă , sau atingeţi repetat
INPUT SELECT ( ) de pe panoul principal în mod repetat pentru a
selecta intrarea digitală optică, intrarea audio.
SOUND
SOUND
MODE
MODE
SOUND
MODE
TV INFO
VOL
SOUND
MODE
3D
SOUND
POWER
TV POWER
DIMMER
DRC
AUTO
POWER
SOUND
MODE
3D
SOUND
INPUT
SELECT
S.VOL
DIMMER
TV
CH
MUTE
DRC
Mod intrare
Intrarea digitală optică
INPUT
SELECT
S.VOL
TV INFO
VOL
TV
CH
MUTE
Intrare audio
Afişaj
DIGI.1
DIGI.2
ANALOG
AV SYNC
AUTO
POWER
AV SYNC
AH59-02378A
AH59-02378A
UPGRADE SOFTWARE
Samsung ar putea oferi în viitor upgrade pentru firmware-ul
sistemului Crystal Surround Air Track.
Accesaţi Samsung.com sau contactaţi centrul de asistenţă
Samsung pentru informaţii despre descărcarea versiunilor de
upgrade şi utilizarea conexiunii USB.
Upgrade-ul este posibil prin conectarea unui dispozitiv USB
la portul USB al sistemului Air Track.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ Introduceţi unitatea USB pe care este stocată versiunea de upgrade al firmware-ului în portul USB din spatele unităţii
principale.
▪ Aveţi grijă să nu deconectaţi sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării versiunii de upgrade. Unitatea se
va opri automat după instalarea versiunii de upgrade al firmware-ului. La realizarea de upgrade software, setările vor
reveni la valorile prestabilite (din fabrică). Vă recomandăm să notaţi setările, pentru a le putea reimplementa după upgrade.
▪ Dacă procedura de upgrade eşuează, vă recomandăm să formataţi unitatea USB în sistem FAT16 şi să reîncercaţi.
▪ Pentru o procedură de upgrade corectă, nu formataţi unitatea USB în sistem NTFS, deoarece acest sistem nu este suportat.
▪ În funcţie de producător, este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.
16
RUM
depanare
Înainte de a solicita service, verificaţi următoarele.
Comportament
Verificare
Soluţie
• Aţi introdus corespunzător
• Conectaţi cablul de
cablul de alimentare în priză?
alimentare la priză.
O funcţie nu operează când
butonul este apăsat.
• Există electricitate statică în
atmosferă?
• Scoateţi cablul de
alimentare şi reconectaţi-l.
Nu este emis sunet.
• Unitatea este conectată
corect la televizor?
• Funcţia Mute este activată?
• Volumul este dat la minim?
• Conectaţi-le în mod
corespunzător.
• Apăsaţi butonul Mute pentru
a anula funcţia.
• Reglaţi volumul.
Nu apare imaginea pe televizor
atunci când funcţia este
selectată.
• Aţi conectat corespunzător
componentele externe?
• Conectaţi în mod
corespunzător.
Telecomanda nu funcţionează.
• S-au consumat bateriile?
• Aţi conectat corespunzător
televizorul?
• Înlocuiţi bateriile cu unele
noi.
• Acţionaţi de la distanţe mici.
Sunetul de la canalele stânga/
dreapta este inversat.
• Cablurile de ieşire stânga/
dreapta de la televizor sunt
conectate corect?
• Verificaţi canalele stânga/
dreapta şi conectaţi-le în
mod corespunzător.
● depanare
Unitatea nu poate fi pornită.
17
anexă
SPECIFICAŢII
GENERAL
Consum de energie în standby
0.75W
Consum de
energie
Unitatea centrală
45W
Greutate
Unitatea centrală
2.3 kg
Dimensiuni
(L x Î x l)
Unitatea centrală
957 x 91.9 x 44.9 mm
Interval temperatură de funcţionare
+ 5 °C la 35 °C
Interval umiditate de funcţionare
10 % la 75 %
Putere
de ieşire
nominală
60W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
Unitatea centrală
AMPLIFICATOR Sensibilitate intrare/impedanţă
900mV/20KΩ
Raport semnal/zgomot (intrare analogică) 70dB
Separare (1kHz)
RĂSPUNS ÎN Intrare analogică
FRECVENŢĂ Intrare digitală/48 kHz PCM
70dB
80Hz~20kHz(±3dB)
80Hz~20kHz(±3dB)
* Raportul semnal/zgomot, distorsiunile, separarea si sensibilitatea utilizabilă au la bază măsurători ce utilizează
directive AES (Audio Engineering Society).
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi consum, consultaţi eticheta ataşată produsului.
18
Česky [Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Crystal Surround Air Track je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Crystal Surround Air Track overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Crystal Surround Air Track in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Crystal Surround Air Track vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Crystal Surround Air Track is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara que el Crystal Surround Air Track cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Crystal Surround Air Track ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]
Par la présente Samsung déclare que l'appareil Crystal Surround Air Track est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo Crystal Surround Air Track è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Crystal Surround Air Track
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Crystal Surround Air Track atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Crystal Surround Air Track in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Crystal Surround Air Track jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Crystal Surround Air Track megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelmé-nyeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]
Samsung declara que este Crystal Surround Air Track está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Crystal Surround Air Track spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Crystal Surround Air Track tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]SS
Härmed intygar Samsung att denna Crystal Surround Air Track står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Crystal Surround Air Track er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]
Samsung erklærer herved at utstyret Crystal Surround Air Track er i samsvar med de grunnleggende krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Crystal Surround Air Track’nin 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve
ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyaneder.
* În domeniul de frecvenţă 2454MH – 2483,5MHz, acest produs trebuie utilizat în spaţii închise numai în Franţa.
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
www.samsung.com
www.samsung.com/ be
(Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Contact Centre 
Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui
produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate,
simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile
de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste
substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de
celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de
utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane,
vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel
reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la
autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de
achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement