Samsung HW-C470 User manual
HW-C470
Crystal Surround Air Track
(Sistem cu boxe active)
manualul utilizatorului
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să
vă înregistraţi produsul la adresa:
www.samsung.com/register
caracteristici
Sistem cu boxe active
Această unitate este echipată cu un sistem de boxe active, care oferă sunet de înaltă calitate într-o singură
unitate subţire.
Această unitate nu necesită cabluri boxe şi boxe satelit, aşa cum este de cele mai multe ori cazul sistemele de
sunet surround convenţionale.
Telecomandă multifuncţională
Telecomanda furnizată poate fi utilizată pentru controlul televizorului conectat la această unitate.
Telecomanda are o tastă rapidă pentru televizor, care vă permite să executaţi diverse operaţii prin simpla
apăsare a unui buton. Puteţi regla volumul, puteţi schimba canalul sau personaliza meniul de navigare al
televizorului cu ajutorul telecomenzii multifuncţionale.
Modul Câmp de sunet special
Puteţi selecta dintre şapte moduri de câmp de sunet (ŞTIRI, DRAMA, SPORT, JOCURI, CINEMA, MUZICĂ şi
PASS (Sunet original)), în funcţie de tipul de conţinut pe care doriţi să îl audiaţi.
Compatibilitate cu tehnologiile
Unitatea acceptă decodoare compatibile cu Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) şi SFE (Sound Field
Effect).
− Dolby Digital
Acesta este formatul audio standard utilizat pentru DVD-uril şi alte suporturi digitale.
Această tehnologie surround oferă un semnal audio digital de înaltă calitate pe până la 5.1 canale
distincte, pentru a produce efecte realiste, direcţionale.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS furnizează semnal audio digital pe 5.1 canale pentru conţinut audio şi video şi utilizează o rată de
compresie mai mică decât Dolby Digital, pentru a oferi un sunet mai bogat.
−SFE (efectul Sound Field) utilizează un procesor digital al semnalului audio pe 32 biţi
Oferă un sunet surround mai real utilizând surse audio stereo.
Subwoofer Wireless
Modulul wireless Samsung elimină cablurile dintre unitatea principală şi subwoofer.
Subwooferul este conectat la un modul wireless compact, care comunică cu unitatea principală.
Suport wireless pentru iPod/iPhone
Vă puteţi bucura de o calitate superioară a muzicii redate de difuzoare prin trimiterea semnalului audio de la
iPod/iPhone cu ajutorul unui transmiţător wireless.
RUM
ACCESORII INCLUSE
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
Cablul optic
Cablul audio
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
Manualul utilizatorului
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
Telecomandă/
Baterii (dimensiune AAA)
Suport cu montare pe perete
Suport wireless pentru iPod/iPhone : HT-WDC10
CH
AR
GE
CH
AR
GE
CH
ARG
E
CH
AR
LI
NK
GE
LI
N
STA
K
ND
BY
STAN
DB
Y
Transmiţător wireless
Suport pentru
încărcare
LIN
K
Cod de alimentare
curent continuu
Adaptor alimentare
curent continuu
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
▪ Accesoriile pot diferi puţin faţă de cele din figura de mai sus.
informaţii de siguranţă
AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU
EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică <pericol de tensiune> în
interiorul produsului, care prezintă riscul de
electrocutare sau de accidentare.
Acest simbol indică instrucţiuni importante
referitoare la produs.
AVERTISMENT : P
entru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriţi aparatul de ploaie şi umezeală.
ATENŢIE : P
ENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI COMPLET.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecţie prin împământare.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcţională.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra aparatului.
• Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare şi trebuie să fie accesibil în orice moment.
RUM
PRECAUŢII
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unităţii. Instalaţi unitatea în poziţie orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie (7,5~10 cm). Asiguraţi-vă că fantele
de ventilaţie nu sunt acoperite. Nu aşezaţi unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge. Această unitate este
destinată pentru utilizare continuă. Pentru a deconecta complet unitatea de la sursa de alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales
dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă de timp îndelungată.
În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză.
Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor
surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
Phones
Protejaţi aparatul de umiditate (de ex. vaze) şi căldură excesivă (de ex.
un şemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau
electronice puternice. Deconectaţi cablul de alimentare de la sursa de
alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncţionalităţi.
Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi produsul doar în
scopuri personale.
Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost
depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportaţi unitatea pe timpul
iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să
ajungă la temperatura camerei.
Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru
mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
5
conţinut
caracteristici
2
3
Caracteristici
Accesorii incluse
informaţii de siguranţă
4
5
Avertismente privind siguranţa
Precauţii
iniţiere
7
Înainte de a citi manualul utilizatorului
descrieri
8
9
Panoul frontal
Panoul din spate
2
4
7
8
10
11
telecomanda
conexiuni
funcţii
16
depanare
19
anexă
20
10 Prezentarea telecomenzii
11 Instalarea suportului de perete
12 Conectarea subwoofer-ului wireless
13 Utilizaţi dispozitivul iPod/iPhone împreună
cu un suport wireless dedicat
14 Modul de legare a transmiţătorului wireless
la unitatea principală
15 Conectarea sistemului crystal surround air
track
16 Funcţii elementare
16 Funcţii avansate
18 Upgrade software
19 Depanare
20 Specificaţii
RUM
iniţiere
ÎNAINTE DE A CITI MANUALUL UTILIZATORULUI
Verificaţi următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.
Pictogramele utilizate în manual
● iniţiere
Pictogramă Termen
Definiţie
Atenţie
Indică situaţia în care o funcţie nu mai poate fi activată sau în care setările
au fost anulate.
Notă
Indică sugestii sau instrucţiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea
funcţiei.
Despre utilizarea acestui manual
1) Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizaţi cu instrucţiunile privind siguranţa înainte de a utiliza acest produs.
(Consultaţi pagina 4)
2) Dacă survine o problemă, consultaţi secţiunea Depanare. (Consultaţi pagina 19)
Copyright
©2010 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat parţial sau în
totalitate fără acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co., Ltd.
descrieri
PANOUL FRONTAL
1
5
AFIŞAJ
4
3
2
Afişează modul curent.
BUTONUL POWER Porneşte şi opreşte Crystal Surround Air Track.
VOLUME +/-
Controlează nivelul volumului.
MOD CÂMP
SUNET
Selectează modul câmpului de sunet. (ŞTIRI, DRAMĂ, SPORT,
JOCURI, CINEMA, MUZICĂ şi PASS (sunet original))
MOD INTRARE
Selectează intrarea Optică sau Audio.
▪ Când porniţi această unitate, va surveni o întârziere de 4 sau 5 secunde înainte de
reproducerea sunetului.
DIGITA
L
AUDIO
IN
2
RUM
PANOUL DIN SPATE
ONLY FOR UPDATE
● descrieri
1
2
3
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
OPTIC
AL
DIGITA
L
AUDIO
IN
4
2
Port USB
Puteţi actualiza această unitate utilizând portul USB.
CABLU DE
ALIMENTARE
Introduceţi cablul de alimentare în priză.
MUFĂ AUDIO IN
Conectaţi la ieşirea analogică a unui dispozitiv extern.
DIGITAL AUDIO IN
1,2
Conectaţi la ieşirea digitală (optică) a unui dispozitiv extern.
▪ Când deconectaţi cablul de alimentare de la priză, ţineţi de ştecher.
Nu trageţi de cablu.
▪ Nu conectaţi această unitate sau alte componente la unitatea principală înainte de
realizarea tuturor conexiunilor între componente.
telecomanda
PREZENTAREA TELECOMENZII
BUTONUL POWER
Porneşte şi opreşte Crystal
Surround Air Track.
POWER
REGLAREA MENIULUI
DE NAVIGARE TV
Reglează şi selectează un
element din meniul de
navigare al televizorului
Samsung.
MENU
CONTROL VOLUM
Reglează nivelul
volumului unităţii.
VOL/CONTROL
MUTE
Opreşte sunetul unităţii
principale. Apăsaţi din nou
pentru a restaura sunetul la
volumul anterior.
TOOLS
INFO
O/A INPUT
Selectează intrarea Digitală
(Optică) sau Audio.
BUTONUL TV POWER
Porneşte şi opreşte telefonul
Samsung.
TV POWER
TV CHANNEL
Comută între canalele TV
disponibile.
EXIT
MUTE
LEGĂTURĂ DE
ALIMENTARE AUTOMATĂ
Sincronizează pornirea şi
oprirea unităţii cu semnalul
optic de la televizor.
TV CH
AUTO
POWER
SMART VOLUME
Reglează şi stabilizează
nivelul volumului în cazul
unei schimbări bruşte.
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
MOD SUNET
Selectează modul câmpului de
sunet. (ŞTIRI, DRAMĂ, SPORT,
JOCURI, CINEMA, MUZICĂ şi
PASS (sunet original))
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
DRC/DIMMER
Puteţi utiliza această funcţie
pentru a vă bucura de
sunetul Dolby Digital atunci
când vizionaţi filme la volum
redus, în timpul nopţii
(Standard, MAX, MIN).
Puteţi regla luminozitatea
afişajului.
AV SYNC
Utilizat pentru sincronizarea
semnalelor video şi audio în
cazul conectării la un televizor.
NIVEL S/W
Reglează nivelul volumului
subwooferului.
▪ Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de Samsung.
▪ În funcţie de televizorul utilizat, este posibil să nu puteţi controla televizorul cu această
telecomandă. În acest caz, controlaţi televizorul cu telecomanda proprie.
Instalarea bateriilor în telecomandă
1.
Ridicaţi capacul din
spatele telecomenzii,
aşa cum este indicat în
figură.
2.
Introduceţi două baterii AAA.
Potriviţi marcajele “+” şi “–” minus
de pe baterii cu cele de pe diagrama
din interiorul compartimentului.
3.
Fixaţi la loc capacul.
În condiţii de utilizare normală
a televizorului, bateriile
durează aproximativ un an.
Zona de acoperire a telecomenzii
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată şi într-un unghi orizontal de
maxim 30° faţă de senzorul infraroşu.
10
RUM
conexiuni
INSTALAREA SUPORTULUI DE PERETE
Puteţi utiliza brida de montare pentru a fixa această unitate pe perete.
Precauţii la instalare
1. Puneţi brida de montare pe perete pe suprafaţa peretelui
şi fixaţi-o cu două şuruburi (nu sunt furnizate).
2. Apoi, fixaţi unitatea în sloturile corespunzătoare ale
bridei de montare pe perete. Pentru o instalare sigură,
asiguraţi-vă că bolţurile de montare ajung până în capătul
sloturilor.
1
2
3. Astfel se finalizează montarea pe perete.
5cm (2 inch) sau mai mult
▪ Nu vă agăţaţi de unitatea montată şi evitaţi impactul cu unitatea.
▪ Fixaţi aparatul pe perete, pentru a nu cădea. Căderea aparatului poate provoca rănirea
persoanelor sau avarierea produsului
▪ Când unitatea este montată pe perete, nu permiteţi accesul copiilor la cabluri, deoarece
aceştia pot cauza căderea aparatului.
▪ Pentru performanţe optime la montarea pe perete, păstraţi o distanţă de cel puţin 5 cm
faţă de TV.
11
● conexiuni
• Nu instalaţi decât pe un perete vertical.
• La locaţia de instalare evitaţi temperatura sau umiditatea ridicate sau pereţii care nu pot susţine greutatea
echipamentului.
• Verificaţi duritatea peretelui. Dacă duritatea peretelui nu susţine instalarea echipamentului, ranforsaţi-l
înainte de montare.
• Verificaţi materialul din care este confecţionat peretele. Dacă perete este fabricat din gips-carton,
marmură sau aluminiu, achiziţionaţi şi utilizaţi şuruburi corespunzătoare.
• Cablurile utilizate pentru conectarea la dispozitive externe trebuie conectate la echipament înainte de
montarea suportului.
• Opriţi echipamentul şi scoateţi-l din priză înainte de instalare. În caz contrar, există risc de electrocutare.
CONECTAREA SUBWOOFER-ULUI WIRELESS
ID-ul de legare a subwoofer-ului este prezent din fabrică, iar unitatea principală şi subwoofer-ul sunt legate
(conectate wireless) automat la pornire. Dacă indicatorul de legătură nu este aprins când unitatea principală şi
subwoofer-ul sunt pornite, setaţi ID-ul conform procesului de mai jos.
1. Introduceţi în priză cablurile unităţii principale şi subwoofer-ului.
2. Menţineţi apăsat butonul ID SET din partea din spate a subwoofer-ului timp de 5 secunde.
• Indicatorul STANDBY se stinge şi indicatorul LINK (LED-ul ALBASTRU) clipeşte rapid.
STANDBY
LINK
3. Când este oprită unitatea principală (modul STANDBY), menţineţi
apăsat timp de 5 secunde butonul MUTE de pe telecomandă.
POWER
• Unitatea principală şi subwoofer-ul sunt acum legate (conectate).
• Indicatorul Link (LED-ul albastru) se aprinde şi subwoofer-ul este
pornit.
• Vă puteţi bucura de o calitate superioară a sunetului de la
subwoofer-ul wireless, selectând modul câmpului de sunet.
(Consultaţi pagina 17)
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
TV POWER
TV POWER
MENU
4. Indicatorul de alimentare de pe unitatea principală se stinge,
apoi se aprinde, apoi revine în modul STANDBY.
POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
▪ Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
▪ Dacă unitatea principală este oprită, subwooferul wireless va intra în modul standby, iar pe
ecranul superior va fi afişat indicatorul STANDBY. După 30 de secunde, indicatorul verde LINK
va începe să clipească.
▪ Dacă în apropierea sistemului utilizaţi un aparat precum un cuptor cu microunde, card LAN
wireless, echipament Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă (2,4
GHz sau 5,8 GHz ), este posibil ca sunetul să se întrerupă uneori din cauza interferenţelor.
▪ Distanţa de transmisie a undei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcţie de
mediul de operare. Este posibil ca sistemul să nu funcţioneze în cazul în care există un perete
din oţel-beton sau metalic între unitatea principală şi modulul de recepţie wireless, datorită
faptului că undele radio nu pot pătrunde prin metal.
▪ Dacă unitatea principală nu acceptă conexiunea wireless, urmaţi paşii 1 – 4 de mai sus pentru
a reîncerca conectarea între unitatea principală şi subwoofer-ul wireless.
▪ Antena wireless de recepţie este încorporată în subwoofer-ul wireless. Feriţi aparatul de apă
şi umezeală.
▪ Pentru performanţe optime de audiţie, asiguraţi-vă că zona din jurul subwoofer-ului wireless
nu este bruiată de niciun obiect.
12
MODUL DE ÎNCăRCARE A TRANSMIŢăTORULUI WIRELESS
1. Conectaţi transmiţătorul wireless la suportul de
încărcare.
. Introduceţi în priză adaptorul de alimentare prin curent
continuu.
• Indicatorul de încărcare se aprinde şi încărcarea
începe. După ce acumulatorul este încărcat complet,
indicatorul de încărcare va avea culoarea verde.
LIN
K
STA
N
LINK
DB
Y
STAN
DB
Y
STAREA DE FUNCŢIONARE A LEDULUI SUPORTULUI DE
ÎNCĂRCARE
Afişaj
Funcţie
LED VERDE
APRINS
Alimentare pornită / Încărcare finalizată
LED ROŞU
APRINS
Încărcare.
CH
AR
GE
CH
AR
GE
▪ Indicaţia reprezintă stadiul de încărcare a acumulatorului încorporat în suportul principal iPod.
Puteţi verifica stadiul de încărcare al dispozitivului iPod/iPhone cu ajutorul indicatorului de
încărcare a acumulatorului acestuia.
▪ Transmiţătorul wireless poate fi încărcat doar cu ajutorul adaptorului furnizat.
MODELE iPod/iPhone CARE POT FI UTILIZATE ÎMPREUNĂ CU ACEST PRODUS
iPod Nano
Classic
iPod 5G
1G touch
2G nano
iPhone
iPhone 3G
4G nano
120GB Classic
2G touch
iPhone 3GS
160GB Classic
5G nano
▪
▪
▪
▪
“Made for iPod” desemnează un accesoriu electronic conceput special
pentru conectarea la iPod şi certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate
cu standardele de performanţă Apple.
“Made for iPhone” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPhone şi
certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu standardele de performanţă Apple.
Apple nu îşi asumă responsabilitatea pentru funcţionarea acestui dispozitiv sau conformitatea lui cu
standardele de siguranţă.
Unele funcţii, cum ar fi controlul volumului, ar putea să nu funcţioneze corect pentru alte modele decât
cele listate mai sus. Actualizaţi software-ul pentru iPod/iPhone la ultima versiune dacă survine o
problemă cu modelele listate mai sus.
13
● CONExIUNI
Vă puteţi bucura de o calitate superioară a muzicii redate de difuzoare prin trimiterea semnalului audio de la
iPod/iPhone cu ajutorul unui transmiţător wireless.
ID-ul de legare a transmiţătorului wireless este prezent din fabrică, iar unitatea principală şi transmiţătorul
wireless sunt legate (conectate wireless) automat la pornire. Dacă indicatorul de legare nu se aprinde atunci
când unitatea principală şi transmiţătorul wireless sunt pornite, setarea ID-ului trebuie realizată manual.
(Consultaţi pagina 14)
Porniţi unitatea principală şi conectaţi dispozitivul iPod/iPhone la transmiţătorul wireless.
Apoi, apăsaţi pe butonul O/A INPUT (Intrare O/A) de pe telecomandă pentru a selecta modul „iPod”.
Modul INPUT (Intrare) al unităţii principale va fi comutat astfel, la fiecare apăsare: DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡
iPod (Consultaţi pagina 16) Bara de sunet nu va fi dezactivată dacă echipamentul iPod/iPhone nu este conectat la
transmiţătorul wireless.
RUM
UTILIZAŢI DISPOZITIVUL IPOD/IPHONE ÎMPREUNă CU UN
SUPORT WIRELESS DEDICAT
MODUL DE LEGARE A TRANSMIŢăTORULUI WIRELESS LA
UNITATEA PRINCIPALă
Setaţi un ID de subwoofer înainte de a seta un ID de transmiţător.(Consultaţi pagina 12)
1. Opriţi sistemul Home Theater (HW-C470)
2. Ţineţi apăsat butonul „AV SYNC” (Sincronizare AV) de pe
telecomandă timp de 5 secunde. Becul standby de pe afişajul
sistemului va clipi o dată.
3. Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone la transmiţătorul wireless.
4. Menţineţi apăsat butonul „ID SET” (Setare ID) din partea din
spate a transmiţătorului wireless timp de 5 secunde. Lumina de
legare a transmiţătorului wireless va începe să clipească rapid.
5. Porniţi sistemul Home Theater (asiguraţi-vă că LED-ul de legare al
transmiţătorului wireless este aprins). Pentru a asculta muzica din
iPod/iPhone prin intermediul sistemului Home Theater, selectaţi
modul iPod ca sursă a sistemului.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
LIN
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
INFO
POWER
MENU
• Puteţi controla volumul difuzorului cu ajutorul unui buton de
volum sau a unei bare de volum.
• Atunci când dispozitivul iPod/iPhone este oprit sau se află în
modul de economisire a energiei, transmiţătorul wireless este
comutat în modul de inactivitate.
Atunci când dispozitivul iPod/iPhone este comutat în modul de
inactivitate completă, transmiţătorul wireless va fi oprit.
VOL/CONTROL
TOOLS
INFO
MUTE
TV CH
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DRC
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
STAREA DE FUNCŢIONARE A LEDULUI TRANSMIŢĂTORULUI WIRELESS
Funcţie
LEGARE
(LED albastru)
Împerecherea a fost
finalizată cu succes
Afişaj
LED APRINS
LED-UL CLIPEŞTE
(clipire lungă)
LED-UL CLIPEŞTE
(clipire scurtă)
STANDBY
(LED roşu)
STANDBY
LIN
K
STA
Procesare iPod/iPhone
BATERIE
DESCĂRCATĂ
Procesare împerechere
Împerecherea a
eşuat
ND
BY
CH
A
LI
N
RG
E
K
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
▪ Dacă utilizaţi unitatea principală în apropierea unui dispozitiv wireless (laptop, dispozitiv AP
sau wireless) pot apărea probleme de stabilitate a semnalului.
▪ Nu împerecheaţi subwoofer ul cu ambele echipamente iPod/iPhone simultan. Dacă
împerecheaţi simultan, echipamentul iPod/iPhone şi subwooferul ar putea să nu se
conecteze la bara de sunet.
1
RUM
CONECTAREA SISTEMULUI CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Această secţiune prezintă două modalităţi (digitală şi analogă) de conectare a unităţii la TV.
Unitatea este echipată cu o mufă optică digitală şi una analogică pentru conectarea unui televizor.
ONLY FOR UPDATE
● conexiuni
AUDIO IN
Cablul audio (inclus)
DIGITAL AUDIO IN 1,2
DIGITA
L
AUDIO
IN 1
Alb
White
OPTIC
AL
DIGITA
L
AUDIO
IN
SAU
2
Roşu
Red
Cablul optic (inclus)
AUDIO
OUT
L
R
OPTICAL
OUT
SAU
OPTICAL
OUT
Cablul optic (inclus)
BD/DVD player/Set-top box/
consolă de jocuri
AUDIO IN
Conectaţi mufa AUDIO IN a unităţii la mufa AUDIO OUT a televizorului.
Asiguraţi-vă că aţi potrivit corect culorile conectorilor.
SAU,
DIGITAL AUDIO IN 1,2
Conectaţi mufa de intrare digitală a unităţii principale la mufa IEŞIRE DIGITALĂ a televizorului sau a
dispozitivului sursă.
▪ Nu conectaţi cablul de alimentare al acestui produs sau televizorul la priza de alimentare cu
curent decât după ce aţi realizat toate conexiunile.
▪ Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
▪ Puteţi conecta această unitate la alte componente externe.
(Cum ar fi un DVD player, Set-Top Box, etc.)
▪ Este furnizat un singur cablu optic.
▪ Dacă selectaţi 'ANALOG' fără a conecta cablul audio, unitatea este oprită automat după 20 de
minute.
15
funcţii
FUNCŢII ELEMENTARE
Pornirea/Oprirea
POWER
TV POWER
MENU
INFO
VOL/CONTROL
POWER
TV POWER
TOOLS
EXIT
MUTE
MENU
POWER
TOOLS
TV POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
EXIT
MUTE
INFO
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
INFO
VOL/CONTROL
EXIT
MUTE
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
S.VOL
O/A
INPUT
DRC
EXIT
AUTO
POWER
MUTE
S/W
LEVEL
DIMMER
AUTO
POWER
DRC
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
AV SYNC
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
1.Atingeţi butonul POWER ( ) de pe panoul frontal.
SAU,
Apăsaţi butonul POWER de pe telecomandă pentru a porni unitatea.
2.Atingeţi butonul POWER ( ) de pe panoul frontal.
SAU,
Apăsaţi din nou butonul POWER de pe telecomandă pentru a porni
unitatea.
Reglarea volumului
Atingeţi butonul VOL +/– de pe panoul frontal.
SAU,
Apăsaţi VOL +/– de pe telecomandă pentru a creşte sau a reduce nivelul
volumului.
• Valoarea numerică asociată cu nivelul volumului apare pe afişajul frontal.
▪ Nivelul volumului creşte sau descreşte la apăsarea butonului VOL
+/–.
▪ Dacă doriţi să ascultaţi sunetul numai prin Crystal Surround Air
POWER
TV POWER
MENU
Track, trebuie să opriţi difuzoarele televizorului din meniul
Configurare audio al televizorului. Consultaţi manualul
televizorului.
TOOLS
FUNCŢII AVANSATE
Oprirea sunetului
INFO
POWER
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
AV SYNC
S/W
LEVEL
S.VOL
DRC
Este utilă când trebuie să răspundeţi la uşă sau la telefon.
TV CH
1.Press MUTE (
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
EXIT
TV POWER
MENU
) on the remote control to mute the sound.
2.Press MUTE on the remote control again (or press VOLUME +/–) to
restore the sound.
AV SYNC
Selectarea modului de intrare
Puteţi selecta intrarea digitală optică, pe cea audio sau modul iPod.
Apăsaţi O/A INPUT de pe telecomandă sau atingeţi repetat INPUT MODE
(Mod intrare) de pe panoul frontal pentru a selecta intrarea digitală optică,
intrarea audio sau modul iPod.
Mod intrare
Intrare digitală optică
16
Afişaj
DIGI. 1
DIGI. 2
Intrare audio
ANALOGIC
Modul iPod
iPod
Utilizarea modului câmpului de sunet.
TV POWER
MENU
TOOLS
Mod câmp de
sunet
INFO
POWER
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
O/A
POWER
AUTO
POWER
O/A
INPUT
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
S/W
LEVEL
TVSOUND
POWER
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
AV SYNC
S.VOL
MENU
DRC
AV SYNC
TOOLS
Funcţie
Selectaţi modul PASS dacă doriţi să ascultaţi sunetul original.
MUSIC
Selectaţi MUZICĂ dacă doriţi să redaţi surse muzicale.
NEWS
Selectaţi ŞTIRI dacă doriţi să redaţi ştiri.
DRAMA
Selectaţi DRAMATIC dacă doriţi să redaţi piese dramatice.
CINEMA
Selectaţi CINEMA dacă doriţi să redaţi surse video.
SPORTS
Selectaţi SPORT dacă doriţi să redaţi surse sportive.
GAME
● funcţii
PASS
Selectaţi Jocuri dacă doriţi să redaţi jocuri.
Utilizarea funcţiei AUTO POWER LINK
INFO
POWER
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
O/A
INPUT
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DRC
S/W
LEVEL
AV SYNC
S.VOL
DRC
Sistemul Crystal Surround Air Track este pornit automat când porniţi un
televizor sau un dispozitiv conectat la sistemul Air Track prin cablul optic.
Apăsaţi AUTO POWER de pe telecomanda unităţii.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
S.VOL
TV CH
AUTO
POWER
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
AV SYNC
• Funcţia de legare alimentare automată este activată/dezactivată de fiecare
dată când apăsaţi AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
Aprins
Stins
Afişaj
ALIMENTARE PORNITĂ
ALIMENTARE OPRITĂ
▪ Dacă un televizor sau alt dispozitiv conectat la sistemul Air Track
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
POWER
INFO
TV POWER
EXIT
VOL/CONTROL
TV CH
MUTE
MENU
TOOLS
AUTO
POWER
O/A
INPUT
cu cablul optic este oprit şi sistemul nu primeşte semnal digital,
sistemul Air Track este oprit după 20 de minute.
Utilizarea funcţiilor televizorului
SOUND
MODE
S/W
LEVEL
DIMMER
S.VOL
DRC
AV SYNC
INFO
VOL/CONTROL
POWER
O/A
INPUT
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S/W
LEVEL
TV CH
S.VOL
MENU
DRC
1.Apăsaţi TV POWER de pe telecomanda unităţii.
2.Apăsaţi butonul TV CH de pe telecomandă pentru a selecta canal
televizorului.
3.Utilizaţi butoanele pentru câmpul de sunet de pe telecomandă pentru a
selecta modul câmpului de sunet dorit.
TV POWER
SOUND
MODE
DIMMER
AV SYNC
TOOLS
▪ Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de
Samsung.
Utilizarea funcţiei NIVEL S/W
INFO
POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
TV CH
Puteţi controla volumul de bază cu ajutorul tastei Nivel S/W de pe
telecomandă.
1.Apăsaţi butonul S/W Level de pe telecomandă.
TV CH
O/A
INPUT
S/W
LEVEL
2.Pe afişaj va apărea “SW 00”.
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
S.VOL
EXIT
TV POWER
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
RUM
POWER
Puteţi selecta dintre şapte moduri de câmp de sunet (ŞTIRI, DRAMA,
SPORT, JOCURI, CINEMA, MUZICĂ şi PASS (Sunet original)), în funcţie de
tipul de sursă pe care doriţi să o utilizaţi pentru audiţie.
Apăsaţi SOUND MODE de pe telecomandă sau atingeţi repetat SOUND
FIELD MODE de pe panoul frontal pentru a selecta modul dorit pentru
câmpul de sunet.
3.Apăsaţi “+” de pe tasta VOL/CONTROL dacă doriţi să creşteţi volumul
subwooferului. Puteţi seta valori între SW+01 şi SW+06.
4.Apăsaţi “-” de pe tasta VOL/CONTROL dacă doriţi să reduceţi volumul
subwooferului. Puteţi seta valori între SW-01 şi SW-06.
17
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
POWER
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
O/A
INPUT
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
S.VOL
EXIT
TV POWER
MENU
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Utilizarea funcţiei AV SYNC
Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât
sunetul, dacă este conectat la un televizor digital. Dacă apare această
situaţie, reglaţi timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu
imaginea.
Apăsaţi repetat AV SYNC de pe telecomanda unităţii.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
POWER
TOOLS
INFO
EXIT
VOL/CONTROL
MUTE
S/W
LEVEL
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
O/A
INPUT
DRC
AV SYNC
S.VOL
S/W
LEVEL
DRC
POWER
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
S/W
LEVEL
TV CH
SOUND
MODE
O/A
INPUT
TV CH
S/W
LEVEL
SOUND
MODE
DIMMER
DIMMER
DRC
MUTE
AUTO
POWER
EXIT
MUTE
AUTO
POWER
O/A
INPUT
EXIT
TV POWER
MENU
S.VOL
AV SYNC
TOOLS
INFO
VOL/CONTROL
SOUND
MODE
TV POWER
MENU
POWER
TV CH
Utilizarea funcţiei DRC
Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte
şi cele mai joase sunete. Puteţi utiliza această funcţie pentru a vă bucura de
sunetul Dolby Digital atunci când vizionaţi filme la volum redus, în timpul
nopţii.
Apăsaţi DRC de pe telecomanda unităţii.
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
DIMMER
DIMMER
S.VOL
MUTE
AUTO
POWER
TV CH
AUTO
POWER
O/A
INPUT
EXIT
TV POWER
MENU
• Puteţi utiliza butoanele + şi – pentru a seta întârzierea sunetului la valori
între 0 ms şi 300 ms.
AV SYNC
S.VOL
DRC
AV SYNC
Utilizarea funcţiei ESTOMPAT
Apăsaţi Dimmer pentru a regla luminozitatea afişajului.
Dacă menţineţi apăsat butonul DRC(DIMMER) mai mult de 4 secunde,
afişajul este estompat şi va apărea mesajul "NIVEL ESTOMPARE 1".
Dacă apăsaţi şi menţineţi păsat butonul din nou, afişajul este luminat şi
apare mesajul "NIVEL ESTOMPARE 2".
Utilizarea funcţiei S.VOL
Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare bruscă
a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.
Apăsaţi S.VOL de pe telecomanda unităţii.
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:
S.VOL ON ➡ S.VOL OFF
UPGRADE SOFTWARE
Samsung ar putea oferi în viitor upgrade pentru firmware-ul
sistemului Crystal Surround Air Track.
Accesaţi Samsung.com sau contactaţi centrul de asistenţă
Samsung pentru informaţii despre descărcarea versiunilor de
upgrade şi utilizarea conexiunii USB.
Upgrade-ul este posibil prin conectarea unui dispozitiv USB
la portul USB al sistemului Air Track.
ONLY FOR UPDATE
ONLY FOR UPDATE
▪ Introduceţi unitatea USB pe care este stocată versiunea de upgrade al firmware-ului în portul USB din spatele unităţii
principale.
▪ Aveţi grijă să nu deconectaţi sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării versiunii de upgrade. Unitatea se
va opri automat după instalarea versiunii de upgrade al firmware-ului. La realizarea de upgrade software, setările vor reveni
la valorile prestabilite (din fabrică). Vă recomandăm să notaţi setările, pentru a le putea reimplementa după upgrade.
▪ Dacă procedura de upgrade eşuează, vă recomandăm să formataţi unitatea USB în sistem FAT16 şi să reîncercaţi.
▪ Pentru o procedură de upgrade corectă, nu formataţi unitatea USB în sistem NTFS, deoarece acest sistem nu este suportat.
▪ În funcţie de producător, este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.
18
RUM
depanare
Înainte de a solicita service, verificaţi următoarele.
Comportament
Verificare
Soluţie
• Aţi introdus corespunzător
• Conectaţi cablul de
cablul de alimentare în priză?
alimentare la priză.
O funcţie nu operează când
butonul este apăsat.
• Există electricitate statică în
atmosferă?
• Scoateţi cablul de
alimentare şi reconectaţi-l.
Nu este emis sunet.
• Unitatea este conectată
corect la televizor?
• Funcţia Mute este activată?
• Volumul este dat la minim?
• Conectaţi-le în mod
corespunzător.
• Apăsaţi butonul Mute pentru
a anula funcţia.
• Reglaţi volumul.
Nu apare imaginea pe televizor
atunci când funcţia este
selectată.
• Aţi conectat corespunzător
componentele externe?
• Conectaţi în mod
corespunzător.
Telecomanda nu funcţionează.
• S-au consumat bateriile?
• Aţi conectat corespunzător
televizorul?
• Înlocuiţi bateriile cu unele
noi.
• Acţionaţi de la distanţe mici.
Sunetul de la canalele stânga/
dreapta este inversat.
• Cablurile de ieşire stânga/
dreapta de la televizor sunt
conectate corect?
• Verificaţi canalele stânga/
dreapta şi conectaţi-le în
mod corespunzător.
Pe VDF este afişat "Searching"
(Căutare).
• Subwooferul este conectat?
• Verificaţi dacă subwooferul
este pornit.
● depanare
Unitatea nu poate fi pornită.
19
anexă
SPECIFICAŢII
Consum de energie în standby 0.75W
Consum de Unitatea centrală 45W
energie
Subwoofer
20W
Greutate
GENERAL
Unitatea centrală 2.3 kg
5.4 kg
Subwoofer
Dimensiuni Unitatea centrală 957 x 91.9 x 45.9 mm
(L x Î x l)
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Interval temperatură de
funcţionare
+ 5 °C la +35 °C
Interval umiditate de
funcţionare
10 % la 75 %
Putere de
ieşire
nominală
Unitatea centrală 80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
Subwoofer
450mV/20KΩ
AMPLIFICATOR Sensibilitate intrare/impedanţă
Raport semnal/zgomot (intrare analogică)
65 dB
Separare (1kHz)
70 dB
RĂSPUNS ÎN Intrare analogică
FRECVENŢĂ Intrare digitală/48 kHz PCM
20 Hz~20 kHz (±3 dB)
20 Hz~20 kHz (±3 dB)
* Raportul semnal/zgomot, distorsiunile, separarea si sensibilitatea utilizabilă au la bază măsurători ce utilizează
directive AES (Audio Engineering Society).
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
HT-WDC10
Cerinţe de alimentare
Adaptor : Curent alternativ 230V 50Hz , Suport pentru încărcare :
Curent continuu 5V, 2A
Consum de energie
10W
Greutate
0.10 kg (totală)
Dimensiuni (L x Î x l)
Transmiţător wireless : 40.6 x 89 x 28 mm
Suport pentru încărcare : 51 x 28 x 51 mm
Interval temperatură de
funcţionare
+5°C şi +35°C
Interval umiditate de funcţionare 10% ~ 75%
20
Durată de încărcare
90min ± 10min
Durată de rulare disponibilă
180min ± 30min (Durata poate varia în funcţie de starea dispozitivului
iPod/iPhone)
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung
pentru asistenţă clienţi.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad & Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
Austria
Belgium
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Contact Center 
Area
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/
be_fr (French)
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864
www.samsung.com
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
902 - 1 - SAMSUNG
www.samsung.com
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
Switzerland
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
China
Hong Kong
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
010-6475 1880
(852) 3698-4698
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
Malaysia
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
Philippines
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
Thailand
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
Vietnam
1 800 588 889
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
U.a.e
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
India
Web Site
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/ (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul
că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu
sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri
şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu
USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a
deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le
reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi
cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi
accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement