Samsung WB30F Manual de utilizare | Manualzz

Manualul utilizatorului

WB30F/WB31F/WB32F

Faceţi clic pe un subiect

Acest manual al utilizatorului conţine instrucţiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto. Citiţi cu atenţie acest manual.

Depanare de bază

Funcţii de bază

Redarea/Editarea

Anexe

Referinţă rapidă

Funcţiile extinse

Reţea fără fir

Index

Cuprins

Opţiuni de fotografiere

Setările

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura performanţe maxime ale camerei foto.

Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane

Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.

Acest lucru poate cauza şocuri electrice sau deteriorarea camerei foto.

Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau explozive.

Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.

Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi acest tip de materiale lângă aceasta.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.

Aceasta poate provoca un şoc electric.

Preveniţi afectarea vederii subiectului.

Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau de animale.

Dacă folosiţi bliţul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni temporare sau permanente ale vederii.

Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.

Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a animalelor.

Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale grave, dacă sunt înghiţite.

Piesele şi accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.

Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.

Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.

1

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau haine.

Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.

Nu manevraţi cablul de alimentare electrică sau staţi lângă încărcător în timpul unei furtuni cu fulgere.

Acest lucru poate provoca electrocutare.

Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactaţi centrul de service Samsung.

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unei camere foto într-o anumită zonă.

Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.

Opriţi camera foto atunci când vă aflaţi în avion. Camera foto poate produce interferenţe cu echipamentul avionului. Urmaţi toate reglementările liniei aeriene şi opriţi camera foto atunci când vi se indică acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Opriţi camera foto în apropierea echipamentelor medicale. Camera foto poate produce interferenţe cu echipamentele medicale din spitale sau din instituţii sanitare. Urmaţi toate reglementările, avertismentele afişate şi indicaţiile personalului medical.

Evitaţi interferenţele cu stimulatoarele cardiace.

Menţineţi distanţa între această cameră foto şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de producător şi de grupurile de cercetare. Dacă, din orice motiv, bănuiţi că aparatul dvs. foto interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, închideţi camera imediat şi contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical pentru

îndrumare.

2

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente

Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o perioadă

îndelungată de timp.

Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.

Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.

Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.

Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate de

Samsung.

Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto sau pot provoca rănirea.

Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile provocate de baterii,

încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.

Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.

Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.

Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto înainte să deconectaţi alimentarea la încărcătorul de c. a.

Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.

Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.

Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.

Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite la

încărcarea bateriilor.

Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.

Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/- ale bateriei.

Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.

3

Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă

Nu scăpaţi sau supuneţi camera foto la impacturi puternice.

Aceasta poate deteriora ecranul sau componentele externe sau interne.

Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la instalarea bateriei şi a cartelelor de memorie.

Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor şi accesoriilor.

Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei camerei foto.

Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.

Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.

Aceasta poate cauza un şoc electric sau funcţionarea necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.

Nu aşezaţi camera foto în sau lângă câmpurile magnetice.

Procedând astfel este posibil să cauzaţi funcţionarea defectuoasă a camerei foto.

Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este deteriorat.

În cazul în care părţile de sticlă sau părţile acrilice sunt sparte, vizitaţi un centru de service Samsung Electronics pentru a vi se repara camera foto.

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare.

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de fişiere sau daunele rezultate din funcţionarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a camerei foto.

4

Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto.

În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot deteriora. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.

Menţineţi distanţa între această cameră foto şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de producător şi de grupurile de cercetare. Consultaţi producătorii dispozitivelor electronice pentru a rezolva problemele de interferenţă pe care le întâmpinaţi. Pentru prevenirea interferenţelor nedorite, folosiţi numai dispozitive sau accesorii omologate de Samsung.

Folosiţi camera foto în poziţie normală.

Evitaţi contactul cu antena internă a camerei foto.

Transferul de date şi responsabilităţi

Deoarece datele transferate prin reţeaua WLAN se pot pierde, evitaţi transferarea datelor importante în zonele publice sau în reţele deschise.

Producătorul camerei foto nu este răspunzător pentru niciun transfer de date care nu respectă drepturile de autor, mărcile comerciale, legile privind dreptul de proprietate intelectuală sau regulile de decenţă publică.

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale

Microsoft Corporation.

Mac şi Apple App Store sunt mărci comerciale înregistrate ale Corporaţiei

Apple.

Google Play Store este o marcă comercială înregistrată a Google, Inc.

• microSD™, microSDHC™ şi microSDXC™ sunt mărci înregistrate ale

Asociaţiei SD.

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED şi logo Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Mărcile înregistrate şi numele comerciale folosite în acest manual aparţin respectivilor proprietari.

Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se pot modifica fără notificare prealabilă, datorită actualizării funcţiilor acesteia.

Recomandăm utilizarea camerei foto în ţara de unde aţi achiziţionat-o.

Utilizaţi această cameră foto cu responsabilitate şi respectaţi toate legile şi reglementările în privinţa utilizării acesteia.

Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părţi din acest manual fără permisiunea obţinută în prealabil.

5

Schiţa manualului utilizatorului

Funcţii de bază

Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Funcţiile extinse

Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.

Opţiuni de fotografiere

Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.

Redarea/Editarea

Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii, videoclipuri şi cum puteţi să editaţi fotografii. De asemenea, aflaţi cum să conectaţi camera foto la computer sau la TV.

Reţea fără fir

Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi funcţii.

Setările

Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.

Anexe

Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.

18

42

57

78

101

121

127

Pictograme utilizate în acest manual

Pictogramă Funcţie

Informaţii suplimentare

[ ]

( )

*

Avertismente şi măsuri de precauţie privind siguranţa

Butoanele camerei De exemplu, [Declanşator] se referă la butonul declanşator.

Numărul paginii cu informaţii conexe

Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectaţi Identificare faţă

Normală (înseamnă Selectaţi Identificare faţă, şi apoi selectaţi

Normală).

Adnotare

Expresiile utilizate în acest manual

Apăsarea declanşatorului

Apăsaţi până la jumătate pe butonul [Declanşator]: apăsaţi declanşatorul până la jumătate

Apăsaţi pe [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator

Subiect, fundal şi compoziţie

Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un animal sau natură statică

Fundal: obiectele din jurul subiectului

Compoziţie: combinarea unui subiect cu fundalul

Fundal

Compoziţie

Subiect

Expunere (Luminozitate)

Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină expunerea. Puteţi modifica expunerea cu ajutorul vitezei obturatorului, a valorii aperturii şi a sensibilităţii ISO. Prin modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.

Apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator]

Apăsaţi pe [Declanşator]

6

Expunere normală

Expunere excesivă

(prea luminos)

Caracteristici speciale ale camerei foto

Utilizarea butonului DIRECT LINK

Setarea unei opţiuni pentru butonul DIRECT LINK

Puteţi selecta o funcţie Wi-Fi care va fi lansată când apăsaţi butonul DIRECT LINK.

1

Accesaţi Setările.

Apăsaţi butonul DIRECT LINK pentru a activa funcţia Wi-Fi pe care aţi indicat-o.

2

Accesaţi opţiunea pentru butonul DIRECT LINK.

3

Selectaţi o caracteristică Wi-Fi din listă.

7

Caracteristici speciale ale camerei foto

Utilizare AutoShare

Atunci când captaţi o fotografie cu ajutorul camerei foto, fotografi este salvată automat pe tetefonul inteligent. Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin reţeaua fără fir.

1

Instalaţi

Samsung SMART CAMERA

App

pe telefonul inteligent.

4

Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la aceasta.

Dacă apare un mesaj de tip pop-up pe camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la aceasta.

2

Activaţi caracteristica

AutoShare

.

5

Captaţi o fotografie.

• Fotografia captată este salvată pe camera foto, apoi este transferată pe telefonul inteligent.

3

Lansaţi

Samsung SMART CAMERA

App

pe telefonul inteligent.

8

Caracteristici speciale ale camerei foto

Utilizare MobileLink

Puteţi trimite facil fişiere de pe camera foto pe un telefon inteligent. Camera foto se conectează prin reţeaua fără fir la telefoanele inteligente care acceptă caracteristica

MobileLink.

1

Instalaţi

Samsung SMART CAMERA

App

pe telefonul inteligent.

4

Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la aceasta.

Dacă apare un mesaj de tip pop-up pe camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la aceasta.

2

Accesaţi modul

MobileLink

.

Dacă apare un mesaj de tip pop-up, selectaţi o opţiune.

5

Pe telefonul inteligent sau de la camera foto, selectaţi fişierele care vor fi transferate de la camera foto.

3

Lansaţi

Samsung SMART CAMERA

App

pe telefonul inteligent.

6

Pe telefonul inteligent, atingeţi butonul copiere sau de la camera foto, selectaţi

Share

.

9

Caracteristici speciale ale camerei foto

Utilizare Remote Viewfinder

Puteţi controla de la distanţă camera foto de pe un telefon inteligent. Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin reţeaua fără fir. Utilizaţi telefonul inteligent ca sistem de declanşare de la distanţă pentru declanşator cu ajutorul caracteristicii Remote Viewfinder. Fotografia captată va apărea pe telefonul inteligent.

1

Instalaţi

Samsung SMART CAMERA

App

pe telefonul inteligent.

4

Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la aceasta.

Dacă apare un mesaj de tip pop-up pe camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la aceasta.

2

Accesaţi modul

Remote Viewfinder

.

5

Ţineţi apăsat pentru a focaliza, apoi eliberaţi pentru a fotografia.

3

Lansaţi

Samsung SMART CAMERA

App

pe telefonul inteligent.

6

Atingeţi miniatura pentru a vizualiza fotografia.

10

Caracteristici speciale ale camerei foto

Mostre fotografiere - Macro

Puteţi capta fotografii în prim-plan ale subiecţilor mici, cum ar fi florile sau insectele.

1

Selectaţi opţiunea macro ( ).

2

Captaţi o fotografie.

Imaginea pentru ilustrare poate diferi faţă de fotografia reală pe care o captaţi.

11

Depanare de bază

Aflaţi cum puteţi rezolva probleme obişnuite prin setarea opţiunilor de fotografiere.

Ochii subiectului se văd roşii.

Fotografiile au urme de praf.

Fotografiile sunt neclare.

Acest lucru este cauzat reflectarea în ochii subiectului a bliţului camerei foto.

Setaţi opţiunea pentru bliţu la Ochi roşii sau la Corector efect ochi roşii. (pag. 61)

Dacă fotografia a fost deja captată, selectaţi Corector efect ochi roşii în meniul de editare. (pag. 91)

Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiţi bliţul.

Dezactivaţi bliţul sau evitaţi captarea fotografiilor în locuri cu praf.

Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 63)

Neclaritatea se poate produce dacă capturaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă sau dacă ţineţi camera foto incorect.

Utilizaţi funcţia OIS sau apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a vă asigura că subiectul este focalizat. (pag. 40)

Fotografiile sunt neclare atunci când fotografiaţi pe timp de noapte.

Subiecţii apar prea

întunecaţi din cauza luminii de fundal.

Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta poate face dificil să menţineţi camera nemişcată destul timp pentru a captura o fotografie clară şi poate duce la mişcarea camerei foto.

Selectaţi modul Poză Nocturnă. (pag. 51)

Activaţi bliţul. (pag. 61)

Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 63)

Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.

Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu lumină şi cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.

Evitaţi să fotografiaţi cu soarele în faţă.

Selectaţi Fundal luminos în modul Scenă. (pag. 47)

Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar. (pag. 61)

Reglaţi expunerea. (pag. 69)

Setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB). (pag. 70)

Setaţi opţiunea pentru modul de măsurare la Punct dacă un subiect se află în centrul cadrului. (pag. 70)

12

Referinţă rapidă

Fotografierea persoanelor

Mod Fotografie portret 

50

Ochi roşii/Corector efect ochi roşii (pentru a preveni sau pentru a corecta ochii roşii) 

61

Identificare faţă

67

Fotografierea pe timpul nopţii sau pe

întuneric

Mod Scenă > Apus, Răsărit 

47

Mod Poză Nocturnă 

51

Opţiuni pentru bliţ 

61

Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină)

63

Captarea fotografiilor active

Continuu, Captură mişcare 

73

Fotografierea textelor, insectelor sau florilor

Mod Scenă > Text 

47

Mod Captură Prim-plan 

51

Macro

64

Reglarea expunerii (luminozitate)

Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină)

63

Expunere (pentru a regla expunerea) 

69

ACB (pentru a compensa subiecţii în comparaţie cu fundalurile deschise) 

70

Mod de măsurare 

70

AEB (pentru a capta 3 fotografii ale aceleiaşi scene cu expuneri diferite) 

73

Fotografierea peisajelor

Mod Scenă > Peisaj 

47

Mod Panoramă vie 

48

Aplicarea efectelor pentru fotografii

Mod Ramă Magică 

52

Mod Filtru Foto 

52

Mod Fotografie divizată 

54

Mod Fotografie de mişcare 

55

Ajustare imagine (pentru a regla Claritate, Contrast sau

Saturaţie) 

74

Aplicarea efectelor pentru clipuri video

Mod Filtru Film 

53

Reducerea mişcării camerei foto

Stabilizare optică a imaginii (OIS) 

39

Vizualizarea fişierelor ca miniaturi 

80

Vizualizarea fişierelor după categorie 

81

Ştergerea tuturor fişierelor din memorie 

83

Vizualizarea fişierelor ca expunere de diapozitive

85

Vizualizarea fişierelor pe TV 

92

Conectarea camerei foto la un computer 

93

Trimiterea fotografiilor sau a videoclipurilor prin e-mail 

112

Utilizarea site-urilor web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor 

115

Ajustarea sunetului şi a volumului 

123

Reglarea luminozităţii ecranului 

124

Modificarea limbii de afişare 

125

Setarea datei şi a orei 

125

Înainte de a contacta un centru de service

139

13

Cuprins

Funcţii de bază

............................................................................................................... 18

Despachetarea

.......................................................................................................... 19

Aspectul camerei foto

............................................................................................. 20

Utilizarea butonului DIRECT LINK ........................................................................ 22

Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie

............................................. 23

Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto

................................................... 24

Încărcarea bateriei .................................................................................................. 24

Pornirea camerei foto ............................................................................................ 24

Efectuarea configurării iniţiale

............................................................................ 25

Semnificaţia pictogramelor

.................................................................................. 27

Folosirea ecranului Principal

................................................................................ 28

Accesarea ecranului Principal ............................................................................... 28

Pictograme pe Ecranul de Mod ............................................................................ 29

Setarea imaginii de fundal .................................................................................... 31

Selectarea opţiunilor sau a meniurilor

............................................................. 32

Setarea afişajului şi sunetelor

.............................................................................. 34

Setarea tipului de ecran ........................................................................................ 34

Setarea sunetului .................................................................................................... 35

Captare fotografii

..................................................................................................... 36

Mărirea/Micşorarea ................................................................................................ 37

Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) ......................................................... 39

Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare

....................................... 40

Funcţiile extinse

............................................................................................................ 42

Folosirea modurilor de Bază

................................................................................ 43

Utilizarea modului Smart Auto ............................................................................. 43

Utilizarea modului Program .................................................................................. 44

Utilizarea modului Film inteligent ....................................................................... 45

Folosirea modului Film .......................................................................................... 46

Utilizarea modului Scenă ...................................................................................... 47

Utilizarea modului Panoramă vie ......................................................................... 48

Folosirea modurilor Scenă

.................................................................................... 50

Utilizarea modului Fotografie portret ................................................................. 50

Folosirea modului Poză Nocturnă ....................................................................... 51

Folosirea modului Fotografie în prim-plan ........................................................ 51

Utilizarea modului Ramă Magică ......................................................................... 52

Folosirea modului Filtru Foto ............................................................................... 52

Utilizarea modului Filtru film ............................................................................... 53

Utilizarea modului Fotografie divizată ................................................................ 54

Utilizarea modului Fotografie de mişcare .......................................................... 55

14

Cuprins

Opţiuni de fotografiere

.............................................................................................. 57

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii

................................................................. 58

Selectarea unei rezoluţii ........................................................................................ 58

Selectarea calităţii fotografiei ............................................................................... 59

Utilizarea temporizatorului

.................................................................................. 60

Fotografierea pe întuneric

.................................................................................... 61

Evitarea efectului de ochi roşii ............................................................................. 61

Setarea unei opţiuni pentru bliţ ........................................................................... 61

Reglarea vitezei ISO ................................................................................................ 63

Modificarea focalizării camerei foto

.................................................................. 64

Utilizarea funcţiei Macro ....................................................................................... 64

Utilizarea focalizării automate .............................................................................. 64

Reglarea zonei de focalizare ................................................................................. 65

Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei

......................................................... 67

Identificarea feţelor ................................................................................................ 67

Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc .................................... 67

Detectarea clipirii ................................................................................................... 68

Sfaturi pentru identificarea feţelor ...................................................................... 68

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

................................................................... 69

Reglarea manuală a expunerii (EV) ...................................................................... 69

Compensarea luminii de fundal (ACB) ................................................................ 70

Modificarea opţiunii de măsurare ....................................................................... 70

Selectarea unei setări pentru Balansul de alb .................................................... 71

Utilizarea modurilor de cadre multiple

............................................................ 73

Reglarea imaginilor

................................................................................................. 74

Reducerea sunetului zoom-ului

.......................................................................... 75

Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de fotografiere

................................................................................................................. 76

15

Cuprins

Redarea/Editarea

.......................................................................................................... 78

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

.............. 79

Pornirea modului Redare ...................................................................................... 79

Vizualizarea fotografiilor ....................................................................................... 83

Redarea unui videoclip .......................................................................................... 86

Editarea unei fotografii

.......................................................................................... 88

Redimensionarea fotografiilor ............................................................................. 88

Rotirea unei fotografii ............................................................................................ 88

Aplicarea efectelor Filtru inteligent ..................................................................... 89

Reglarea fotografiilor ............................................................................................. 90

Vizualizarea fişierelor pe televizor

..................................................................... 92

Transferarea fişierelor pe computer

.................................................................. 93

Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows ...... 93

Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac .......... 94

Utilizarea programelor pe computer

................................................................ 95

Instalarea i-Launcher ............................................................................................. 95

Utilizare i-Launcher ................................................................................................ 96

Reţea fără fir

.................................................................................................................. 101

Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei

................ 102

Conectare la WLAN .............................................................................................. 102

Utilizarea navigatorului de conectare ............................................................... 103

Sfaturi privind conexiunea la reţea .................................................................... 104

Introducerea textului ........................................................................................... 105

Salvarea automată a fişierelor pe telefonul inteligent

............................. 106

Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent

................... 107

Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator

.................................................................................................... 108

Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor

......................................................................................................... 110

Instalarea programului pentru Backup Auto pe PC ........................................ 110

Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC ................................................ 110

Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail

........................... 112

Modificarea setărilor din e-mail ......................................................................... 112

Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail .................................. 114

Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor

......................................................................................................... 115

Accesarea unui site Web ...................................................................................... 115

Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor ................................................... 115

16

Cuprins

UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor

................................... 117

Încărcarea fotografiilor pe un spaţiu de stocare online ................................. 117

Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive care acceptă Redare AllShare ...................................................................................... 118

Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct

...................................................... 120

Setările

............................................................................................................................. 121

Meniul de setări

...................................................................................................... 122

Accesarea meniului de setări .............................................................................. 122

Sunetul ................................................................................................................... 123

Afişajul .................................................................................................................... 123

Conectivitate ......................................................................................................... 124

General ................................................................................................................... 125

Anexe

............................................................................................................................... 127

Mesaje de eroare

.................................................................................................... 128

Întreţinerea camerei foto

.................................................................................... 130

Curăţarea camerei foto ........................................................................................ 130

Folosirea sau depozitarea camerei foto ............................................................ 131

Despre cartelele de memorie ............................................................................. 132

Despre baterie ...................................................................................................... 135

Înainte de a contacta un centru de service

................................................... 139

Specificaţiile camerei foto

................................................................................... 142

Glosar

.......................................................................................................................... 146

Index

........................................................................................................................... 151

17

Funcţii de bază

Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Despachetarea

…………………………………… 19

Aspectul camerei foto

…………………………… 20

Utilizarea butonului DIRECT LINK

……………… 22

Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie

… 23

Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto

… 24

Încărcarea bateriei

……………………………… 24

Pornirea camerei foto

………………………… 24

Efectuarea configurării iniţiale

………………… 25

Semnificaţia pictogramelor

…………………… 27

Folosirea ecranului Principal

…………………… 28

Accesarea ecranului Principal

………………… 28

Pictograme pe Ecranul de Mod

………………… 29

Setarea imaginii de fundal

……………………… 31

Selectarea opţiunilor sau a meniurilor

………… 32

Setarea afişajului şi sunetelor

………………… 34

Setarea tipului de ecran

………………………… 34

Setarea sunetului

……………………………… 35

Captare fotografii

……………………………… 36

Mărirea/Micşorarea

…………………………… 37

Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS)

…… 39

Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare

… 40

Despachetarea

Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.

Cameră foto

Baterie reîncărcabilă

Ghid de pornire rapidă

Adaptor de c.a./Cablu USB

Curea

Accesorii opţionale

Husă pentru camera foto Cablu A/V

Încărcător pentru baterie Cartelă de memorie/Adaptor cartelă de memorie

Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de articolele livrate împreună cu produsul.

Articolele incluse în cutie pot diferi în funcţie de model.

Puteţi achiziţiona accesorii opţionale de la un dealer sau centru de service

Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru problemele cauzate de utilizarea accesoriilor neautorizate.

Funcţii de bază

19

Aspectul camerei foto

Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu componentele camerei foto şi cu funcţiile acestora.

Buton Pornire

Microfon

Buton declanşator

Bliţ

Lumină de asistenţă pentru AF/

Indicator luminos pentru temporizator

Difuzor

Antena internă*

* Evitaţi contactul cu antena internă la folosirea reţelei fără fir.

Obiectiv

Punct de montare a trepiedului

Capac pentru compartimentul bateriei

Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie

Funcţii de bază

20

Port USB şi A/V

Acceptă cablu USB sau A/V

Aspectul camerei foto

Buton Zoom

În modul Fotografiere: Măriţi sau micşoraţi

În modul Redare: Măriţi o porţiune a unei fotografii sau vizualizaţi fişiere sub formă de miniaturi, sau reglaţi volumul

Ataşarea curelei

Buton

Indicator luminos pentru stare

Clipeşte: când camera foto salvează o fotografie sau un videoclip care sunt citite de un computer, când imaginea nu este focalizată sau există o problemă cu încărcarea bateriei, când camera foto este conectată la reţeaua WLAN sau trimite o fotografie

Continuu: La conectarea camerei la un computer, când se încarcă bateria, sau când imaginea se află în zona de focalizare

Descriere

Porniţi o funcţie Wi-Fi prestabilită (pag. 22)

Accesaţi ecranului Principal. (pag. 28)

Accesaţi opţiuni sau meniuri.

Accesaţi modul Redare.

Ştergeţi fişiere în modul Redare.

Ecran

Buton

Butoane

(Consultaţi tabelul de mai jos)

Descriere

Funcţii de bază Alte funcţii

Modificaţi opţiunea pentru afişaj. Deplasaţi-vă în sus

Modificaţi opţiunea macro.

Deplasaţi-vă în jos

Modificaţi opţiunea pentru bliţ.

Deplasaţi-vă la stânga

Modificaţi opţiunea pentru temporizator.

Deplasaţi-vă la dreapta

Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat.

Funcţii de bază

21

Aspectul camerei foto

Utilizarea butonului DIRECT LINK

Puteţi porni caracteristica Wi-Fi în mod convenabil cu [ ].

Apăsaţi [ ] pentru a activa funcţia Wi-Fi pe care aţi indicat-o.

Apăsaţi [ ] din nou pentru a reveni la modul anterior.

Setarea unei opţiuni pentru butonul DIRECT LINK

Puteţi selecta o funcţie Wi-Fi care va fi lansată când apăsaţi [ ].

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi General

DIRECT LINK (buton Wi-Fi).

4

Selectaţi o caracteristică Wi-Fi. (pag. 126)

Funcţii de bază

22

Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie

Aflaţi cum se introduc bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera foto.

Cartelă de memorie

Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

Introduceţi bateria cu sigla Samsung orientată în sus.

Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie

Glisaţi dispozitivul de blocare

în jos pentru a elibera bateria.

Dispozitiv de blocare a bateriei

Baterie reîncărcabilă

Apăsaţi uşor până când cartela se deblochează din camera foto, apoi scoateţi-o din slot.

Cartelă de memorie

Puteţi folosi memoria internă pentru stocarea temporară dacă nu este introdusă o cartelă de memorie.

Baterie reîncărcabilă

Funcţii de bază

23

Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto

Încărcarea bateriei

Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să încărcaţi bateria. Conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi conectaţi celălalt capăt al cablului

USB la adaptorul de c.a.

Pornirea camerei foto

Apăsaţi [ ] pentru a porni sau a opri camera foto.

La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială. (pag. 25)

Indicator luminos pentru stare

Lumina roşie aprinsă: Încărcare

Lumina roşie stinsă: Încărcare completă

Lumina roşie clipeşte: Eroare

Pornirea camerei foto în modul Redare

Apăsaţi [ ]. Camera foto porneşte şi accesează imediat modul Redare.

Utilizaţi numai adaptorul de c.a. şi cablul USB furnizate cu camera dvs. foto. În cazul în care utilizaţi un alt adaptor de c.a. (precum SAC-48), este posibil ca bateria camerei foto să nu se încarce sau să funcţioneze necorespunzător.

Funcţii de bază

24

Efectuarea configurării iniţiale

La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială. Urmaţi paşii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto. Limba este prestabilită pentru ţara sau regiunea în care a fost vândută camera foto. Puteţi schimba limba după preferinţe.

1

Apăsaţi [ ] pentru a selecta Fus orar, apoi apăsaţi [ ] sau [ ].

2

Apăsaţi [ / ] pentru a selecta Acasă, apoi apăsaţi [ ].

Când călătoriţi în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un nou fus orar.

3

Apăsaţi [ / ] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsaţi [ ].

Fus orar : Acasă

5

Apăsaţi [ ] pentru a selecta Setare Dată/Oră, apoi apăsaţi [ ] sau

[ ].

Setare Dată/Oră

An Lună Zi Oră Min DST

Anulare

4

Apăsaţi [

Londra

Setare

].

Anulare Setare

Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.

6

Apăsaţi [ / ] pentru a selecta un element.

7

Apăsaţi [ / ] pentru a seta data, ora şi ora de vară, apoi apăsaţi

[ ].

Funcţii de bază

25

Efectuarea configurării iniţiale

8

Apăsaţi[ ]pentru a selecta Tip Dată, apoi apăsaţi [ ] sau [ ].

9

Apăsaţi [ / ] pentru a selecta un tip de dată, apoi apăsaţi [ ].

10

Apăsaţi[ ]pentru a selecta Tip oră, apoi apăsaţi [ ] sau [ ].

11

Apăsaţi [ / ] pentru a selecta un tip de oră, apoi apăsaţi [ ].

12

Apăsaţi [ ] pentru a termina configurarea iniţială.

Funcţii de bază

26

Semnificaţia pictogramelor

Pictogramele afişate pe ecran se vor modifica în funcţie de modul selectat sau de opţiunile setate. Dacă modificaţi o opţiune de fotografiere, pictograma corespunzătoare va clipi rapid în galben.

1

Opţiuni fotografiere (stânga)

Pictogramă Descriere

Modul Fotografiere

Valoare expunere

Sensibilitate ISO

Balans de alb

Detectare faţă

Nuanţă piele

Opţiune rafală

AutoShare activat

1

2

3

2

Opţiuni fotografiere (dreapta)

Pictogramă Descriere

Zoom Intelli pornit

Focalizare continuă automată activată

Rezoluţie fotografie

Rezoluţie video

Mod de măsurare

Frecvenţă cadre (pe secundă)

Bliţ

Sunet Viu Pornit

Stabilizare optică a imaginii (OIS)

Opţiune Focalizare

Reglare imagine

(claritate, contrast şi saturaţie)

Temporizator

3

Informaţii privind fotografierea

Pictogramă Descriere

Data curentă

Ora curentă

Număr disponibil de fotografii

Cartelă de memorie introdusă

: Încărcată complet

: Încărcată parţial

: Gol (Reîncărcare)

: Se încarcă (conectată cu

încărcătorul)

Valoare apertură

Viteză obturator

Timp de înregistrare disponibil

Cadru de focalizare automată

Mişcare cameră foto

Indicator de zoom

Rezoluţia fotografiei cu zoom-ul Intelli activat

Raport de zoom

Funcţii de bază

27

Folosirea ecranului Principal

Puteţi selecta un mod de fotografiere sau puteţi accesa meniu de setări atingând pictogramele de pe ecranul Principal.

Accesarea ecranului Principal

În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [ ]. Apăsaţi [ ] nou pentru a reveni la modul anterior.

Nr.

1

2

Descriere

Ecran Principal curent

Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a comuta la un alt ecran

Principal.

Apăsaţi [ ] pentru a derula la numele ecranului Principal, apoi apăsaţi [ / ] pentru a comuta la un alt ecran Principal.

Apăsaţi [ / ] în mod repetat pentru a comuta la ecranul Principal.

Mod pictograme

Apăsaţi [ / / / ] pentru a derula la un mod dorit, apoi apăsaţi

[ ] pentru a accesa modul.

Album De bază Wi-Fi

1

Smart Auto Program Film

Inteligent

Film

Scenă Panoramă vie

Înapoi

Setări

Mişcare pagină

2

Funcţii de bază

28

Folosirea ecranului Principal

Pictograme pe Ecranul de Mod

<De bază>

Pictogramă Descriere

Smart Auto: captaţi o fotografie cu un mod Scenă selectat automat de camera foto. (pag. 43)

Program: captaţi o fotografie cu setări pe care le-aţi reglat manual.

(pag. 44)

Film Inteligent: Înregistraţi un videoclip cu un mod pentru scenă selectat automat de camera foto. (pag. 45)

Film: Înregistraţi un videoclip. (pag. 46)

Scenă: Captaţi o fotografie cu opţiuni care sunt prestabilite pentru o anumită scenă. (pag. 47)

Panoramă vie: Capturaţi şi combinaţi o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică. (pag. 48)

Setări: reglaţi setările în funcţie de preferinţele dvs. (pag. 122)

<Wi-Fi>

Pictogramă Descriere

MobileLink: trimiteţi fotografii sau videoclipuri pe un telefon inteligent. (pag. 107)

Remote Viewfinder: Utilizaţi un telefon inteligent ca declanşator telecomandat şi vedeţi previzualizarea unei imagini din camera dvs. foto, pe telefonul inteligent. (pag. 108)

Backup Auto: trimiteţi fotografii sau videoclipuri pe care le-aţi captat cu ajutorul camerei foto către un PC, printr-o reţea fără fir.

(pag. 110)

E-mail: trimiteţi fotografii sau videoclipuri stocate pe camera foto prin e-mail. (pag. 112)

SNS şi Cloud: încărcaţi fotografii sau videoclipuri pe site-urile web de partajare a fişierelor. (pag. 115)

Redare AllShare: încărcaţi fotografii pe stocarea online Redare

AllShare sau vizualizaţi fişiere pe alte dispozitive care acceptă Redare

AllShare. (pag. 117)

Funcţii de bază

29

Folosirea ecranului Principal

<Scenă>

Pictogramă Descriere

Fotografie portret: Fotografiaţi un portret cu opţiunea de a ascunde imperfecţiunile feţei. (pag. 50)

Poză Nocturnă: Captaţi o scenă de noapte reglând viteza obturatorului. (pag. 51)

Captură Prim-plan: Fotografiaţi prim-planuri ale subiecţilor.

(pag. 51)

Ramă Magică: Captaţi o fotografie cu diverse efecte de cadru.

(pag. 52)

Filtru Foto: captaţi o fotografie cu diverse efecte de filtru. (pag. 52)

Filtru Film: înregistraţi un videoclip cu diverse efecte de filtru.

(pag. 53)

Fotografie divizată: captaţi mai multe fotografii şi le aranjaţi cu tipare prestabilite. (pag. 54)

Fotografie de mişcare: captaţi şi combinaţi o serie de fotografii, apoi selectaţi o zonă care va fi animată pentru crearea unei animaţii

GIF. (pag. 55)

<Album>

Pictogramă Descriere

Album: Vizualizaţi fişierele ca miniaturi. (pag. 80)

Editor Foto: editaţi fotografii cu diverse efecte. (pag. 88)

Funcţii de bază

30

Folosirea ecranului Principal

Setarea imaginii de fundal

Setaţi imaginea de fundal pentru ecranul Principal cu imaginea dorită.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi Ecran

Imagini de fundal.

4

Selectaţi o opţiune.

Opţiune

Descriere

Galerie imagini de fundal

Selectaţi imaginea de fundal dorită din galeria implicită.

Album

Setaţi o fotografie pe care aţi capturat-o ca imagine de fundal.

5

Derulaţi la imaginea de fundal dorită, apoi apăsaţi [ ].

Dacă selectaţi o fotografie pe care aţi capturat-o, puteţi seta o zonă specificată drept imagine de fundal. Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a micşora sau mări zona. Apăsaţi [ / / / ] pentru a deplasa zona.

6

Apăsaţi [ ] pentru a salva.

Dacă aţi captat o fotografie pe care aţi captat-o, apăsaţi [ ], apoi selectaţi Da.

De asemenea, puteţi seta fotografia pe care o vizualizaţi ca imagine de fundal apăsând [ ], apoi selectând Setaţi imaginea de fundal în modul Redare.

Funcţii de bază

31

Selectarea opţiunilor sau a meniurilor

Pentru a selecta o opţiune sau un meniu, apăsaţi [ ], apoi apăsaţi [ / / / ] sau [ ].

1

În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [

2

Derulaţi la o opţiune sau un meniu.

].

Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsaţi [ ] sau [ ].

Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsaţi

[ ] sau [ ].

Revenirea la meniul anterior

Apăsaţi [ ] pentru a reveni la meniul anterior.

Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a reveni la modul Fotografiere.

3

Apăsaţi [ ] pentru a confirma opţiunea sau meniul evidenţiat.

Funcţii de bază

32

Selectarea opţiunilor sau a meniurilor

De exemplu, pentru a selecta opţiunea Balans de alb în modul Program:

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Apăsaţi [ ].

AutoShare

Expunere

Balans de alb

ISO

Bliţ

Focalizare

Ieşire Selectare

4

Apăsaţi [

[ ] sau [ ].

AutoShare

Expunere

Balans de alb

ISO

Bliţ

Focalizare

/ ] pentru a selecta Balans de alb, apoi apăsaţi

Ieşire Selectare

5

Apăsaţi [ / ] pentru a selecta o opţiune pentru Balansul de alb.

Balans de alb : Lumină naturală

Înapoi Selectare

6

Apăsaţi [ ] pentru a salva setările.

Funcţii de bază

33

Setarea afişajului şi sunetelor

Aflaţi cum puteţi modifica informaţiile de bază pe care le afişează camera foto şi setările de sunet.

Setarea tipului de ecran

Puteţi selecta un tip de afişare pentru modul Fotografiere sau Redare. Fiecare tip afişează informaţii diferite de fotografiere sau redare. Consultaţi tabelul de mai jos.

Setarea opţiunii de vizualizare a afişajului

Puteţi ascunde sau afişa opţiunea pentru afişaj care apare în anumite moduri.

Apăsaţi [ ] în mod repetat.

Ascundeţi opţiunea pentru afişaj.

Afişaţi opţiunea pentru afişaj.

Apăsaţi [ ] în mod repetat pentru a modifica informaţiile afişate.

Mod

Fotografiere

Redare

Tip de afişaj

Ascundeţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.

Afişaţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.

Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent.

Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent cu excepţia informaţiilor de bază.

Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent.

Peisaj

Panou dezactivat

▲ De exemplu, în modul Scenă

Opţiune pentru afişaj

Funcţii de bază

34

Setarea afişajului şi sunetelor

Setarea sunetului

Activaţi sau dezactivaţi sunetul pe care îl emite camera dvs. atunci când folosiţi funcţiile.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi Sunet

Sunet bip.

4

Selectaţi o opţiune.

Opţiune Descriere

Dezactivat Camera foto nu emite niciun sunet.

Activat

Camera foto emite sunete.

Funcţii de bază

35

Captare fotografii

Aflaţi cum puteţi capta fotografii uşor şi repede în modul Smart Auto.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Aliniaţi subiectul în cadru.

4

Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.

Un cadru roşu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.

6

Apăsaţi [ ] pentru a vizualiza fotografia capturată.

Pentru a şterge fotografia, apăsaţi [ ], apoi selectaţi Da.

7

Apăsaţi [ ] pentru a comuta la modul Fotografiere.

Consultaţi pagina 40 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai clare.

Funcţii de bază

36

Captare fotografii

Mărirea/Micşorarea

Puteţi capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.

Mărire

Raport de zoom

Micşorare

Când rotiţi butonul zoom, este posibil ca raportul de zoom afişat pe ecran să se modifice în mod necorespunzător.

Zoom digital

Zoom-ul Digital este acceptat implicit în modul Fotografiere. Dacă apropiaţi un obiect în modul Fotografiere şi indicatorul zoom este în intervalul digital, camera dvs. foloseşte zoom-ul Digital. Folosind simultan zoom-ul Optic 10X şi zoom-ul

Digital 5X, puteţi mări de până la 50 ori.

Interval optic

Indicator de zoom

Interval digital

Zoom-ul Digital nu este disponibil cu opţiunea AF de urmărire.

Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul Digital, calitatea acesteia se poate deteriora.

Funcţii de bază

37

Captare fotografii

Zoom Intelli

Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul Intelli, camera dvs. utilizează zoomul Intelli. Rezoluţia fotografiei variază în funcţie de raportul de zoom dacă utilizaţi zoom-ul Intelli. Folosind simultan zoom-ul Optic şi zoom-ul Intelli, puteţi mări de până la 20 ori.

Interval optic

Rezoluţia fotografiei cu zoom-ul Intelli activat

Indicator de zoom

Interval Intelli

Zoom-ul Intelli nu este disponibil cu opţiunea Text în modul SCN şi opţiunea AF de urmărire .

Zoom-ul Intelli ajută la captarea unei fotografii cu o deteriorare a calităţii mai scăzută decât la zoom-ul Digital. Cu toate acestea, calitatea fotografiei poate fi mai scăzută decât atunci când utilizaţi zoom-ul Optic.

Zoom-ul Intelli este disponibil numai când stabiliţi un raport de rezoluţie de

4:3. Dacă stabiliţi un alt raport de rezoluţie cu zoom-ul Intelli activat, acesta va fi oprit automat.

Zoom-ul Intelli este întotdeauna pornit în modul Smart Auto.

Setarea zoom-ului Intelli

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Zoom inteligent.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

].

Dezactivat: Zoom-ul Intelli este dezactivat.

Activat: Zoom-ul Intelli este activat.

Funcţii de bază

38

Captare fotografii

Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS)

Reduceţi mişcarea camerei foto prin metode optice în modul Fotografiere.

Înainte de corecţie

După corecţie

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi OIS.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Dezactivat: OIS este dezactivat.

].

Activat: OIS este activat.

Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:

mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare

folosiţi zoom-ul Digital

camera foto se mişcă prea tare

viteza declanşatorului este mică (de exemplu, la fotografierea scenelor nocturne)

bateria este descărcată

faceţi o fotografie în prim plan

Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi funcţia OIS atunci când utilizaţi un trepied.

În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va deveni neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.

Funcţii de bază

39

Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare

Menţinerea camerei foto într-o poziţie corectă

Asiguraţi-vă că nimic nu obturează obiectivul, bliţul sau microfonul.

Reducerea mişcării camerei foto

Setaţi opţiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce mişcarea camerei foto din punct de vedere optic. (pag. 39)

La afişarea pictogramei

Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator

Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] şi ajustaţi focalizarea. Camera reglează automat focalizarea şi expunerea.

Mişcare cameră foto

Camera fixează automat valoarea de apertură şi viteza declanşatorului.

Cadru de focalizare

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a captura fotografia dacă cadrul focalizării este verde.

Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi până la jumătate [Declanşator] din nou dacă cadrul focalizării este roşu.

Funcţii de bază

40

Când fotografiaţi pe întuneric, evitaţi să setaţi opţiunea pentru bliţ la Sincronizare

lentă sau la Dezactivat. Apertura rămâne deschisă mai mult timp şi s-ar putea să fie mai dificil să menţineţi camera nemişcată destul timp cât să captaţi o fotografie clară.

Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar. (pag. 61)

Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 63)

Prevenirea ieşirii subiectului din zona de focalizare

Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci când:

există contrast slab între subiect şi fundal (de exemplu, când subiectul poartă haine de aceeaşi culoare cu fundalul)

sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică

subiectul este strălucitor sau reflectă lumina

subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele

subiectul nu se află în centrul cadrului

Când faceţi fotografii în lumină slabă

Activaţi bliţul.

(pag. 61)

Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării

Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza. Când subiectul se află în zona de focalizare, puteţi repoziţiona cadrul pentru modificarea compoziţiei. Când sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator] pentru a captura fotografia.

Când subiectele se mişcă rapid

Utilizaţi funcţia

Continuu sau

Captură mişcare.

(pag. 73)

Funcţii de bază

41

Funcţiile extinse

Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.

Folosirea modurilor de Bază

…………………… 43

Utilizarea modului Smart Auto

………………… 43

Utilizarea modului Program

…………………… 44

Utilizarea modului Film inteligent

……………… 45

Folosirea modului Film

………………………… 46

Utilizarea modului Scenă

……………………… 47

Utilizarea modului Panoramă vie

……………… 48

Folosirea modurilor Scenă

……………………… 50

Utilizarea modului Fotografie portret

………… 50

Folosirea modului Poză Nocturnă

……………… 51

Folosirea modului Fotografie în prim-plan

…… 51

Utilizarea modului Ramă Magică

……………… 52

Folosirea modului Filtru Foto

………………… 52

Utilizarea modului Filtru film

………………… 53

Utilizarea modului Fotografie divizată

………… 54

Utilizarea modului Fotografie de mişcare

……… 55

Folosirea modurilor de Bază

Capturaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri utilizând moduri de bază. De asemenea, puteţi utiliza modul Scenă şi modul Live Panorama.

Utilizarea modului Smart Auto

În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră bazate pe tipul de scenă detectat. Modul Smart Auto este util dacă nu sunteţi familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Aliniaţi subiectul în cadru.

Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului apare o pictogramă adecvată pentru scenă. Pictogramele sunt prezentate mai jos.

Pictogramă Descriere

Peisaje

Scene cu fundaluri alb strălucitor

Peisaje noaptea

Pictogramă Descriere

Portrete noaptea

Peisaje cu lumină de fundal

Portrete cu lumină de fundal

Portrete

Fotografii în prim plan ale obiectelor

Fotografii în prim plan ale textului

Apusuri

Cer senin

Zone împădurite

Fotografii în prim plan cu subiecte colorate

Camera este stabilizată pe un trepied

(la fotografierea în întuneric)

Subiecţi în mişcare activă

Artificii (când se foloseşte un trepied)

În interior, întuneric

Parţial luminat

Prim-plan cu lumină de la spoturi

Portrete cu lumină de la spoturi

Funcţiile extinse

43

Folosirea modurilor de Bază

4

Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

În cazul în care camera nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, foloseşte setările implicite pentru modul Smart Auto.

Chiar dacă este detectată o faţă, camera poate să nu selecteze un mod de portret, în funcţie de poziţia şi de iluminarea subiectului.

Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.

Chiar dacă folosiţi un trepied, camera foto poate să nu detecteze modul dacă subiectul se mişcă.

Camera foto consumă mai multă energie de la baterie deoarece modifică frecvent setările pentru a selecta scenele corespunzătoare.

Utilizarea modului Program

În modul Program, aveţi posibilitatea să setaţi majoritatea opţiunilor, cu excepţia vitezei obturatorului şi a valorii aperturii, acestea fiind setate automat de camera foto.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Setaţi opţiunile pe care le doriţi.

Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 57)

4

Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Funcţiile extinse

44

Folosirea modurilor de Bază

Utilizarea modului Film inteligent

În modul Film inteligent, camera dvs. foto alege automat setările adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă detectat. Acest mod este disponibil numai când introduceţi o cartelă de memorie în camera foto.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Aliniaţi subiectul în cadru.

Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.

Pictogramă Descriere

Peisaje

Apusuri

Cer senin

Zone împădurite

4

Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.

5

Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.

Dacă camera nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, foloseşte setările implicite pentru modul Film Inteligent.

Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.

Funcţiile extinse

45

Folosirea modurilor de Bază

Folosirea modului Film

În modul Film, puteţi particulariza setările pentru a înregistra videoclipuri HD

(1280x720) de până la 20 de minute în lungime. Camera foto salvează videoclipurile

înregistrate ca fişiere MP4 (H.264). Acest mod este disponibil numai când introduceţi o cartelă de memorie în camera foto.

H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format cu înaltă compresie stabilit de organizaţiile internaţionale de standarde ISO-IEC şi ITU-T.

Dacă utilizaţi cartele de memorie cu viteze mici de scriere, camera foto poate să nu salveze videoclipurile în mod corespunzător. Înregistrările video pot să fie corupte sau să nu reuşească a fi redate corect.

Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipuri de înaltă rezoluţie. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluţie, utilizaţi cartele de memorie cu viteze mai mari de scriere.

Dacă activaţi funcţia Stabilizare imagine în timpul înregistrării unui videoclip, camera foto poate înregistra sunetul operaţional al funcţiei Stabilizare imagine.

Dacă utilizaţi funcţia zoom atunci când înregistraţi un videoclip, camera foto se poate să înregistreze zgomotul zoom-ului aflat în funcţiune. Pentru a reduce zgomotul zoom-ului, utilizaţi funcţia Sunet Viu. (pag. 75)

(AF continuu): Utilizaţi această funcţie pentru a fotografia schimbând compoziţia în timpul focalizării automate pe zona de centru.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Setaţi opţiunile pe care le doriţi.

Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 57)

4

Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.

În timpul înregistrării unui videoclip, apăsaţi [ ] o dată pentru anularea focalizării continue automate şi o dată din nou pentru a activa funcţia.

5

Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.

Funcţiile extinse

46

Folosirea modurilor de Bază

Întrerupeţi înregistrarea

Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui videoclip. Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra mai multe scene sub forma unui singur videoclip.

Utilizarea modului Scenă

În modul Scenă, puteţi fotografia folosind opţiuni presetate pentru o anumită scenă.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi o scenă.

OK : Pauză : AF continuu oprit

Apăsaţi [ ] pentru a întrerupe înregistrarea.

Atingeţi [ ] pentru a relua.

Peisaj

Panou dezactivat

Funcţiile extinse

47

Folosirea modurilor de Bază

Opţiune

Peisaj

Apus

Răsărit

Fundal luminos

Plajă/zăpadă

Text

Descriere

Captaţi scene de natură statică şi peisaje.

Capturaţi scene la apus, cu nuanţe naturale de roşu şi galben.

Capturaţi scene la răsărit.

Captaţi subiecţi cu iluminare de fundal.

Reduceţi subexpunerea subiecţilor cauzată de lumina soarelui reflectată de nisip sau zăpadă.

Captaţi clar textul din documentele imprimate sau electronice.

4

Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Utilizarea modului Panoramă vie

În modul Panoramă vie, puteţi captura o scenă panoramică amplă într-o singură fotografie. Capturaţi şi combinaţi o serie de fotografii pentru a crea o imagine panoramică.

Exemplu de fotografiere

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

Aliniaţi camera foto cu partea extremă stângă sau cu partea extremă dreaptă, sau cu partea cea de mai sus sau cu partea cea de mai jos, în funcţie de scena pe care doriţi să o capturaţi.

4

Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe fotografierea.

Funcţiile extinse

48

Folosirea modurilor de Bază

5

În timp ce ţineţi apăsat pe [Declanşator], deplasaţi încet camera foto în direcţia care va permite capturarea restului de panoramă.

Săgeţile spre direcţia de mişcare sunt afişate, iar imaginea completă de fotografiere este afişată în caseta de previzualizare.

Când vizorul este aliniat cu următoarea scenă, camera foto captează următoarea fotografie în mod automat.

6

Când aţi terminat, eliberaţi [Declanşator].

După ce aţi realizat toate fotografiile necesare, camera foto le combină într-o fotografie panoramică.

Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii panoramice, evitaţi următoarele:

mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet

mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea imagine

mişcarea camerei foto la viteze neregulate

agitarea camerei foto

fotografierea în locuri întunecate

captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere

condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii se modifică

Fotografiile efectuate sunt salvate automat, şi fotografierea este oprită în următoarele condiţii:

dacă schimbaţi direcţia de fotografiere în timp ce fotografiaţi

dacă mişcaţi camera foto prea rapid

dacă nu mişcaţi camera foto

Selectarea modului Panoramă vie va dezactiva funcţiile zoom digital şi optic.

Dacă selectaţi modul Vedere panoramică atunci când obiectivul măreşte, camera micşorează automat la poziţia implicită.

Anumite opţiuni de fotografiere sunt indisponibile.

Camera foto se poate opri din fotografiere datorită caracterului fotografierii sau a mişcării subiectului.

Camera foto poate să nu capteze ultima scenă în întregime dacă opriţi deplasarea camerei foto exact acolo unde doriţi ca scena să se termine. Pentru a capta scena întreagă, mişcaţi camera foto puţin dincolo de punctul unde doriţi ca scena să se termine.

Funcţiile extinse

49

Folosirea modurilor Scenă

Captaţi o fotografie sau înregistraţi un videoclip selectând moduri adecvate pentru diverse scene sau efecte.

Utilizarea modului Fotografie portret

În modul Fotografie portret, puteţi fotografia un portret cu opţiunea de a ascunde imperfecţiunile feţei.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.

2

Selectaţi .

3

Apăsaţi [ / ] pentru a regla Retuşare faţă.

De exemplu, intensificaţi setarea de retuşare a feţei pentru a ascunde mai multe imperfecţiuni.

6

Apăsaţi [ / ] pentru a regla Nuanţă faţă.

De exemplu, intensificaţi setarea pentru nuanţa feţei pentru ca pielea să pară mai deschisă.

Nuanţă faţă : 2

Retuşare faţă : 2

Anulare Setare

7

Apăsaţi [ ] pentru a salva setarea.

8

Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

9

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Panou dezactivat

4

Apăsaţi [ ].

5

Selectaţi Nuanţă faţă.

Funcţiile extinse

50

Folosirea modurilor Scenă

Folosirea modului Poză Nocturnă

În modul Poză Nocturnă, puteţi utiliza o viteză redusă a obturatorului pentru a extinde durata în care acesta stă deschis. Măriţi valoarea expunerii pentru a preveni expunerea excesivă.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.

2

Selectaţi .

3

Apăsaţi [ / ] pentru a regla viteza obturatorului.

Folosirea modului Fotografie în prim-plan

În modul Fotografie în Prim-plan, puteţi capta prim planuri de subiecţi, flori sau insecte.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.

2

Selectaţi .

3

Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

Viteză obturator : Auto

Panou dezactivat

4

Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Utilizaţi un trepied pentru a evita realizarea de fotografii neclare.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Funcţiile extinse

51

Folosirea modurilor Scenă

Utilizarea modului Ramă Magică

În modul Cadru magic, puteţi aplica diverse efecte de cadru fotografiilor dvs. Forma şi aspectul fotografiilor se vor schimba în funcţie de rama selectată.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi un cadru dorit.

Folosirea modului Filtru Foto

Aplicaţi fotografiilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.

Miniatură Întunecare colţuri

Artă de Perete

Panou dezactivat

4

Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

În modul Ramă Magică, rezoluţia este setată automat la ..

Ochi de peşte Schiţă

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.

2

Selectaţi .

Funcţiile extinse

52

Folosirea modurilor Scenă

3

Selectaţi un efect.

Opţiune

Miniatură

Descriere

Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură.

Întunecare colţuri

Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a colţurilor la camerele foto Lomo.

Pictură de cerneală Aplicaţi un efect de pictură de culoare de apă.

Pictură în ulei

Desen animat

Filtru încrucişat

Schiţă

Focaliz. Uşoară

Ochi de peşte

Film Vechi

Semiton

Clasic

Retro

Mărire fotografie

Aplicaţi un efect de pictură în ulei.

Aplicaţi un efect de pictură de desene animate.

Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul vizual al unei filtrări

încrucişate.

Aplicaţi un efect de schiţă în creion.

Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau aplicaţi efecte "de vis".

Întunecă marginile cadrului şi distorsionează obiectele pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.

Aplicaţi un efect de film vechi.

Aplicaţi un efect semiton.

Aplicaţi un efect alb-negru.

Aplicaţi un efect sepia.

Înceţoşaţi marginile unei fotografii pentru a accentua subiecţii în centru.

4

Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.

În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia se poate schimba automat la

sau mai jos.

Pentru a aplica efecte de filtru pozelor salvate, apăsaţi [

Selectaţi imaginea → o imagine.

] şi apoi selectaţi

Utilizarea modului Filtru film

Aplicaţi videoclipurilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.

Acest mod este disponibil numai când introduceţi o cartelă de memorie în camera foto.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi un efect.

Opţiune Descriere

Miniatură

Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură.

Întunecare colţuri

Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a colţurilor la camerele foto

Lomo.

Funcţiile extinse

53

Folosirea modurilor Scenă

Opţiune

Semiton

Schiţă

Ochi de peşte

Clasic

Retro

Efect Paletă 1

Efect Paletă 2

Efect Paletă 3

Efect Paletă 4

Descriere

Aplicaţi un efect semiton.

Aplicaţi un efect de schiţă în creion.

Întunecă marginile cadrului şi distorsionează obiectele pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.

Aplicaţi un efect alb-negru.

Aplicaţi un efect sepia.

Creaţi un aspect viu cu contrast înalt şi o culoare vie.

Curăţă şi clarifică scenele.

Aplicaţi un ton maro deschis.

Creaţi un efect rece şi monoton.

4

Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.

5

Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.

Dacă selectaţi Miniatură, viteza de redare se va mări.

Dacă selectaţi Miniatură, nu puteţi înregistra sunetul videoclipurilor.

În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia se poate schimba automat la

sau mai jos.

Utilizarea modului Fotografie divizată

În modul Fotografie divizată, puteţi să capturaţi câteva fotografii şi să le aranjaţi cu tipare prestabilite.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi un stil de divizare.

Pentru a regla claritatea liniei de divizare, apăsaţi [

Neclaritate linii → o valoare.

], apoi selectaţi

Pentru a aplica un efect de Filtru inteligent unei părţi a fotografiei, apăsaţi

[ ], apoi selectaţi Filtru inteligent

→ o opţiune. Puteţi aplica efecte diferite de Filtru inteligent în fiecare parte a fotografiei.

Panou dezactivat

Funcţiile extinse

54

Folosirea modurilor Scenă

4

Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.

5

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.

Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a captura restul fotografiilor.

Pentru a recaptura o fotografie, apăsaţi [ ].

Rezoluţia este setată la sau mai jos.

Utilizarea modului Fotografie de mişcare

În modul Fotografie de mişcare, puteţi capta şi combina o serie de fotografii, apoi selectaţi o zonă care va fi animată pentru crearea unei animaţii GIF. Acest mod este disponibil numai când introduceţi o cartelă de memorie în camera foto.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.

2

Selectaţi .

3

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Camera foto capturează fotografii multiple în timp ce indicatorul luminos pentru stare clipeşte.

5

Apăsaţi [ / / / ] pentru a derula la o zonă care va fi animată.

Pentru a recaptura o fotografie, apăsaţi [ ].

Funcţiile extinse

55

Folosirea modurilor Scenă

6

Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a micşora sau mări zona.

Dimensiune ramă

Anulare Salvare

7

Apăsaţi [ ] pentru a salva fotografia.

Rezoluţia este setată automat la .

Utilizaţi un trepied pentru a preveni mişcarea camerei foto.

Este posibil ca salvarea fişierelor să dureze mai mult.

Funcţiile extinse

56

Opţiuni de fotografiere

Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii

…………… 58

Selectarea unei rezoluţii

……………………… 58

Selectarea calităţii fotografiei

………………… 59

Utilizarea temporizatorului

…………………… 60

Fotografierea pe întuneric

……………………… 61

Evitarea efectului de ochi roşii

………………… 61

Setarea unei opţiuni pentru bliţ

……………… 61

Reglarea vitezei ISO

…………………………… 63

Modificarea focalizării camerei foto

…………… 64

Utilizarea funcţiei Macro

……………………… 64

Utilizarea focalizării automate

………………… 64

Reglarea zonei de focalizare

…………………… 65

Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei

……… 67

Identificarea feţelor

…………………………… 67

Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc

………………………………………… 67

Detectarea clipirii

……………………………… 68

Sfaturi pentru identificarea feţelor

…………… 68

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

…………… 69

Reglarea manuală a expunerii (EV)

…………… 69

Compensarea luminii de fundal (ACB)

………… 70

Modificarea opţiunii de măsurare

……………… 70

Selectarea unei setări pentru Balansul de alb

… 71

Utilizarea modurilor de cadre multiple

……… 73

Reglarea imaginilor

……………………………… 74

Reducerea sunetului zoom-ului

……………… 75

Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de fotografiere

……………… 76

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii

Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.

Selectarea unei rezoluţii

Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulţi pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afişată pe un ecran mai mare. Când utilizaţi o rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.

Setarea rezoluţiei fotografiei

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Dimensiune fotografie.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

].

4608 X 3456: imprimaţi pe hârtie A1.

4608 X 3072: imprimaţi pe hârtie A1 în raport extins (3:2).

4608 X 2592: imprimaţi pe hârtie A1 în raport panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.

3648 X 2736: imprimaţi pe hârtie A2.

2592 X 1944: imprimaţi pe hârtie A4.

1984 X 1488: imprimaţi pe hârtie A5.

1920 X 1080: imprimaţi pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.

1024 X 768: ataşaţi la un e-mail.

Opţiuni de fotografiere

58

Setarea rezoluţiei videoclipului

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Dimensiune clip video.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

].

1280 X 720: Fişiere HD pentru redarea pe un HDTV.

640 X 480: Fişiere SD pentru redarea pe un TV analog.

320 X 240: postaţi pe o pagină web.

Pentru partajare: postaţi pe un site web utilizând reţeaua fără fir (maximum 30 secunde).

Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii

Selectarea calităţii fotografiei

Reglaţi setările calităţii fotografiei. Imaginile de calitate superioară vor da naştere unor fişiere cu dimensiuni mai mari. Camera foto comprimă şi salvează pozele pe care le captaţi în format JPEG.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Calitate.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

].

Excelentă: Capturaţi fotografii de înaltă calitate.

Bună: Capturaţi fotografii de calitate superioară.

Normală: Fotografii de calitate normală.

Opţiuni de fotografiere

59

Utilizarea temporizatorului

Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [ ].

Temporizator

Dezactivat

10 Sec

2 Sec

Dublu

Ieşire Selectare

2

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.

10 sec: Capturaţi o fotografie după o întârziere de 10 secunde.

2 sec: Capturaţi o fotografie după o întârziere de 2 secunde.

Dublu: Capturaţi o fotografie după o întârziere de 10 secunde şi altă fotografie după o întârziere de 2 secunde.

Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.

3

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.

• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipeşte. Camera foto va fotografia automat în momentul specificat.

• Apăsaţi pe [Declanşator] sau [ ] pentru a anula temporizatorul.

• În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca funcţia temporizator să nu fie disponibilă.

• Opţiunile pentru temporizator nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de cadre multiple.

• În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru temporizator apăsând [ ], apoi selectând Temporizator.

Opţiuni de fotografiere

60

Fotografierea pe întuneric

Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.

Evitarea efectului de ochi roşii

Dacă bliţul este folosit atunci când fotografiaţi o persoană în întuneric, în ochii acesteia poate apărea o strălucire roşie. Pentru a împiedica acest lucru, selectaţi

Ochi roşii sau Corector efect ochi roşii. Consultaţi opţiunile pentru bliţ în

“Setarea unei opţiuni pentru bliţ.”

Înainte de corecţie

După corecţie

Setarea unei opţiuni pentru bliţ

Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [ ].

Bliţ

Dezactivat

Auto

Ochi roşii

Auxiliar

Sincronizare lentă

Ieşire

Corector efect ochi roşii

Selectare

2

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Dezactivat:

Bliţul nu se declanşează.

Camera foto va afişa avertizorul de mişcare atunci când fotografiaţi în lumină slabă.

Auto: camera foto va selecta o setare a bliţului potrivită pentru scena detectată în modul Smart Auto.

Auto: Bliţul se declanşează automat când subiectul sau fundalul sunt întunecate.

Opţiuni de fotografiere

61

Fotografierea pe întuneric

Pictogramă Descriere

Ochi roşii:

Bliţul se declanşează de două ori atunci când subiectul sau fundalul sunt întunecate pentru a reduce efectul de ochi roşii.

Există un interval între 2 declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.

Auxiliar:

Bliţul se declanşează întotdeauna.

Camera reglează automat intensitatea luminii.

Sincronizare lentă:

Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne deschis mai mult timp.

Această opţiune se recomandă atunci când doriţi să captaţi lumina înconjurătoare pentru a dezvălui detaliile din fundal.

Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile neclare.

Camera foto va afişa avertizorul de mişcare atunci când fotografiaţi în lumină slabă.

Corector efect ochi roşii:

Bliţul se declanşează când subiectul sau fundalul sunt

întunecate, iar camera corectează efectul de ochi roşii cu ajutorul analizei de soft avansat.

Există un interval între 2 declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.

Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.

Opţiuni de fotografiere

62

Opţiunile pentru bliţ nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile pentru Cadre multiple sau dacă selectaţi Detectare clipire.

Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă de bliţ.

(pag. 143)

Dacă lumina bliţului este reflectată sau în aer există o cantitate importantă de praf, pe fotografie pot apărea mici pete.

În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru bliţ apăsând

[ ], apoi selectând Bliţ.

Fotografierea pe întuneric

Reglarea vitezei ISO

Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum este definit de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (International

Organization for Standardization - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât sensibilitatea camerei dvs. la lumină creşte. Utilizaţi o sensibilitate ISO mai mare pentru a captura fotografii mai bune şi pentru a reduce mişcarea camerei foto atunci când nu utilizaţi bliţul.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi ISO.

].

3

Selectaţi o opţiune.

Selectaţi pentru a utiliza o sensibilitate ISO corespunzătoare bazată pe luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de iluminare.

Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.

Opţiuni de fotografiere

63

Modificarea focalizării camerei foto

Aflaţi cum puteţi regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul şi cu condiţiile de fotografiere.

Utilizarea funcţiei Macro

Utilizaţi funcţia macro pentru a face fotografii în prim plan subiecţilor, cum ar fi flori sau insecte. (Consultaţi "Utilizarea focalizării automate".)

Utilizarea focalizării automate

Pentru a capta fotografii clare, selectaţi opţiunea pentru focalizarea corespunzătoare

în funcţie de distanţa faţă de subiect.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [ ].

Focalizare

Normal (AF)

Macro

Ieşire Selectare

Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.

Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 40 cm.

Opţiuni de fotografiere

64

Modificarea focalizării camerei foto

2

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

Normal (AF): Focalizaţi pe un subiect care este la o distanţă mai mare de 80 cm. La o distanţă mai mare de 250 cm când utilizaţi zoom-ul.

Macro: focalizaţi pe un subiect care se află la 5-80 cm faţă de camera foto. 130-250 cm când utilizaţi zoom-ul.

Auto macro:

• focalizaţi pe un subiect care se află la o distanţă mai mare de

5 cm. La o distanţă mai mare de 130 cm când utilizaţi zoom-ul.

Această opţiunea este setată automat în anumite moduri. Nu o puteţi seta manual.

Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.

[

În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru focalizare apăsând

], apoi selectând Focalizare.

Reglarea zonei de focalizare

Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcţie de locaţia subiectului din scenă.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Zonă focalizare.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

].

AF centru: Focalizaţi pe centru (potrivită când subiecţii sunt localizaţi în sau în apropiere de centru).

AF multiplă: Focalizaţi una sau mai multe dintre 9 zone posibile.

AF de urmărire: focalizaţi şi urmăriţi subiectul. (pag. 66)

Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de modul de fotog rafiere.

Opţiuni de fotografiere

65

Modificarea focalizării camerei foto

Utilizarea focalizării automate de urmărire

AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat subiectul, chiar şi atunci când vă aflaţi în mişcare.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [ ].

2

Selectaţi Zonă focalizareAF de urmărire.

3

Focalizaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi şi apăsaţi pe [ ].

Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură ce deplasaţi camera foto.

AF de urmărire

Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.

Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona de focalizare atunci când apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator].

Cadrul roşu înseamnă că nu a reuşit focalizarea camerei foto.

4

Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.

Opţiuni de fotografiere

66

Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va apărea în centrul ecranului.

Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească dacă:

subiectul este prea mic

subiectul se mişcă excesiv

subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc întunecat

culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal

subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele

camera foto se mişcă în exces

Atunci când urmărirea nu reuşeşte, caracteristica va fi resetată.

În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul, trebuie să selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.

Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare se va modifica în roşu şi focalizarea va fi resetată.

Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Identificarea feţei, opţiunile pentru Temporizator şi zoom-ul Intelli.

Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei

Dacă utilizaţi opţiunile pentru Identificare faţă, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană, camera foto reglează automat expunerea.

Utilizaţi Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau Fotografiere zâmbet pentru a capta o faţă care zâmbeşte.

Identificarea feţelor

Camera foto detectează până la 10 feţe umane într-o singură scenă.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Identificare faţăNormală.

].

Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc

Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă zâmbitoare.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [ ].

2

Selectaţi Identificare faţăFotografiere zâmbet.

3

Compuneţi fotografia dvs.

Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă zâmbitoare.

Cea mai apropiată faţă de camera foto sau mai apropiată de centrul scenei apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul feţelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.

Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate feţele de către camera foto.

Când subiectul zâmbeşte larg, camera foto poate identifica mai uşor zâmbetul.

Opţiuni de fotografiere

67

Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei

Detectarea clipirii

În cazul în care camera foto detectează ochi închişi, aceasta va capta în mod automat 2 fotografii succesive.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [ ].

2

Selectaţi Identificare faţă

Detectare clipire.

Sfaturi pentru identificarea feţelor

Când camera dvs. detectează o faţă, urmăreşte automat faţa detectată.

Este posibil ca opţiunea de Identificare a Feţei să nu fie eficientă atunci când:

subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va apărea portocaliu pentru Fotografiere zâmbet sau Detectare clipire.)

este prea lumină sau prea întuneric

subiectul nu se află cu faţa către camera foto

subiectul poartă ochelari de soare sau o mască

expresia facială a subiectului se schimbă considerabil

subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt instabile

Când setaţi opţiunile de Identificare faţă, zona AF este automat setată la AF multiplă.

În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca opţiunile de Fotografiere să nu fie disponibile.

În funcţie de opţiunile de fotografiere pe care le-aţi selectat, opţiunile de

Identificare faţă pot fi indisponibile.

Opţiuni de fotografiere

68

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.

Reglarea manuală a expunerii (EV)

În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteţi regla expunerea pentru a obţine o fotografie mai bună.

3

Apăsaţi [ / ] pentru a regla expunerea.

Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea creşte.

Mai întunecat (-)

Neutru (0)

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Expunere.

Mai deschis (+)

].

Expunere : 0

Anulare Setare

4

Apăsaţi [ ] pentru a salva setările.

După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.

Dacă nu vă puteţi decide asupra expunerii adecvate, selectaţi opţiunea

AEB (AE Bracket) (Rafală cu expunere automată). Camera va capta 3 fotografii succesive, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag.

73)

Opţiuni de fotografiere

69

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

Compensarea luminii de fundal (ACB)

Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între subiect şi fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat

în fotografie. În acest caz, setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).

▲ Fără ACB ▲ Cu ACB

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi ACB.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

].

Dezactivat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este dezactivat.

Activat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este activat.

Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul Smart Auto.

Caracteristica ACB nu este disponibilă când setaţi opţiunile Rafală.

Opţiuni de fotografiere

70

Modificarea opţiunii de măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea fotografiilor vor varia în funcţie de modul de măsurare selectat.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Mod de măsurare.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

].

Multi:

Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.

Potrivită pentru fotografii generale.

Punct:

Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din centrul cadrului.

Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs. poate fi expusă în mod necorespunzător.

Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.

Centrat:

Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru cu accentul plasat în centru.

Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în centrul cadrului.

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

Selectarea unei setări pentru Balansul de alb

Culoarea fotografiei depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină. Dacă doriţi să obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi setarea Balansului de alb în funcţie de condiţiile de iluminare, cum ar fi Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat sau Tungsten.

Balans de alb automat Lumină naturală

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Balans de alb.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

].

Balans de alb automat: Setaţi automat balansul de alb în baza condiţiilor de lumină.

Lumină naturală: Pentru fotografii în aer liber într-o zi însorită.

Înnorat: Pentru fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în umbră.

Fluorescent_H: Pentru fotografierea în lumina fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcţii.

Fluorescent_L: Pentru fotografierea în lumină fluorescentă albă.

Tungsten: Pentru fotografii în interior la lumina incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.

Parametri personalizare: Pentru utilizarea setările Balansului de alb, aşa cum au fost definite de dvs. (pag. 72)

Înnorat

Tungsten

Opţiuni de fotografiere

71

Reglarea luminozităţii şi a culorilor

Definirea propriului Balans de alb

Puteţi personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o suprafaţă albă, cum ar fi o foaie de hârtie, în condiţiile de lumină în care intenţionaţi să faceţi fotografiile.

Funcţia Balans de alb vă va ajuta să potriviţi culorile din fotografia dvs. cu scena actuală.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [ ].

2

Selectaţi Balans de alb

Parametri personalizare.

3

Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi apăsaţi pe

[Declanşator].

Opţiuni de fotografiere

72

Utilizarea modurilor de cadre multiple

Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să surprindeţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în fotografii. De asemenea, poate fi dificil să reglaţi corect expunerea şi să selectaţi o sursă de lumină adecvată. În aceste cazuri, selectaţi unul din modurile de cadre multiple.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Acţionare.

3

Selectaţi o opţiune

Pictogramă Descriere

].

Singular: captaţi o singură fotografie. (Singular nu este o opţiune pentru rafală.)

Continuu:

În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera fotografiază

încontinuu.

Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei de memorie.

Captură mişcare: În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera capturează fotografii (5 fotografii pe secundă; maximum

30 fotografii).

Opţiuni de fotografiere

73

Pictogramă Descriere

AEB:

• Realizaţi 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă.

• Captarea fotografiei este posibil să dureze mai mult. Utilizaţi un trepied pentru cele mai bune rezultate.

4

Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe

[Declanşator] pentru a focaliza.

5

Ţineţi apăsat pe [Declanşator].

În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera foto fotografiază încontinuu.

Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.

Când selectaţi Captură mişcare, camera dvs. va seta rezoluţia la şi va seta sensibilitatea ISO la Auto.

În funcţie de opţiunea de Identificare faţă pe care aţi selectat-o, este posibil ca anumite opţiuni de cadre multiple să nu fie disponibile.

Este posibil să dureze salvarea fotografiilor, în funcţie de capacitatea şi performanţa cartelei de memorie.

Reglarea imaginilor

Reglaţi claritatea, contrastul sau saturaţia fotografiilor.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Ajustare imagine.

3

Selectaţi o opţiune.

Claritate

Contrast

Saturaţie

].

Ajustare imagine

Claritate

Contrast

Saturaţie

Anulare Setare

4

Apăsaţi [ / ] pentru a regla fiecare valoare.

Claritate Descriere

Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea fotografiilor pe computer).

+

Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi claritatea fotografiilor. (Acest lucru poate spori, de asemenea, zgomotul de pe fotografii.)

Contrast

+

Descriere

Reduceţi culoarea şi luminozitatea.

Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.

Saturaţie

+

Descriere

Reduceţi saturaţia.

Sporiţi saturaţia.

5

Apăsaţi [ ] pentru a salva setările.

Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru imprimare).

Opţiuni de fotografiere

74

Reducerea sunetului zoom-ului

Când utilizaţi zoom-ul în timpul înregistrării videoclipurilor, camera foto poate înregistra sunetul zoom-ului. Folosiţi funcţia Sunet Viu pentru a reduce zgomotul zoom-ului.

1

În modul Fotografiere, apăsaţi [

2

Selectaţi Voce.

3

Selectaţi o opţiune.

Pictogramă Descriere

].

Sunet Viu Pornit: Activaţi funcţia Sunet Viu pentru a reduce zgomotul zoom-ului.

Sunet Viu Oprit: Dezactivaţi funcţia Sunet Viu pentru a

înregistra zgomotul zoom-ului.

Fără sunet: Nu înregistraţi sunete.

Nu blocaţi microfonul când folosiţi funcţia Sunet Viu.

Înregistrările făcute cu Sunet Viu pot fi diferite de sunetele naturale.

Opţiuni de fotografiere

75

Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de fotografiere

Pentru detalii cu privire la opţiunile de fotografiere, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 57)

Rezoluţie

Calitate

Temporizator

Bliţ

Sensibilitate ISO

Macro

Zonă focalizare

Identificare faţă

EV

ACB

Mod de măsurare

Balans de alb

Acţionare

Reglare imagine

Sunet Viu

Zoom digital

Zoom Intelli

OIS

Smart Auto

O

-

-

-

-

-

-

-

O

O

-

O

-

O

O

O

-

O

Program

O

O

O

O

-

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O: opţiunea este disponibilă. Este posibil ca anumite opţiuni să fie limitate sau să nu poată fi schimbate.

-: opţiunea este indisponibilă.

Film Inteligent

O

-

-

-

O

-

-

-

-

O

-

-

-

-

O

-

-

-

Film

O

-

-

-

O

-

O

O

-

O

O

-

-

-

O

-

-

O

Scenă

O

O

-

-

-

O

-

-

O

O

-

-

-

O

O

O

-

O

Panoramă vie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fotografie portret

O

O

-

-

-

-

-

-

-

O

-

-

-

O

O

O

-

-

Opţiuni de fotografiere

76

Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de fotografiere

Poză Nocturnă Captură Prim- plan Ramă Magică

Rezoluţie

Calitate

Temporizator

Bliţ

Sensibilitate ISO

Macro

Zonă focalizare

Identificare faţă

EV

ACB

Mod de măsurare

Balans de alb

Acţionare

Reglare imagine

Sunet Viu

Zoom digital

Zoom Intelli

OIS

O

O

-

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

O

O

O

-

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

-

O: Opţiunea este disponibilă. Este posibil ca anumite opţiuni să fie limitate sau să nu poată fi schimbate.

-: Opţiunea este indisponibilă.

-

O

-

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

O

Filtru Foto

O

O

-

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

O

Opţiuni de fotografiere

77

Filtru Film

O

-

-

O

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

-

Fotografie divizată

O

O

-

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

O

Fotografie de mişcare

-

-

-

O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O

-

Redarea/Editarea

Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii, videoclipuri şi cum puteţi să editaţi fotografii. De asemenea, aflaţi cum să conectaţi camera foto la computer sau la TV.

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor

în modul Redare

………………………………… 79

Pornirea modului Redare

……………………… 79

Vizualizarea fotografiilor

……………………… 83

Redarea unui videoclip

………………………… 86

Editarea unei fotografii

………………………… 88

Redimensionarea fotografiilor

………………… 88

Rotirea unei fotografii

………………………… 88

Aplicarea efectelor Filtru inteligent

…………… 89

Reglarea fotografiilor

…………………………… 90

Vizualizarea fişierelor pe televizor

…………… 92

Transferarea fişierelor pe computer

…………… 93

Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows

…………………… 93

Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac

………………………… 94

Utilizarea programelor pe computer

………… 95

Instalarea i-Launcher

…………………………… 95

Utilizare i-Launcher

…………………………… 96

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Aflaţi cum puteţi reda fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi gestiona fişiere.

Pornirea modului Redare

Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri stocate în camera foto.

1

Apăsaţi [ ].

Va fi afişat cel mai recent fişier.

Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai recent fişier.

2

Apăsaţi [ / ] pentru a derula fişierele.

Ţineţi apăsat pe [ / ] pentru a derula rapid fişierele.

Dacă doriţi să vedeţi fişierele stocate în memoria internă, scoateţi cartela de memorie.

Este posibil să nu puteţi edita sau reda fişiere care au fost capturate cu alte camere foto, din cauza dimensiunilor (dimensiune imagine, etc) sau a codecurilor neacceptate. Utilizaţi un computer sau un alt dispozitiv pentru a edita sau reda aceste fişiere.

Fotografiile sau videoclipurile captate în orientarea portret nu se rotesc automat şi sunt afişate în orientarea peisaj de camera foto şi celelalte dispozitive.

Informaţii fişier fotografie

Album/Mărire

Pictogramă Descriere

Fişier curent/Total fişiere

Nume folder – Nume fişier

Fişier GIF

Fişier protejat

Memorie utilizată

Informaţii despre fişier

Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [ ].

Redarea/Editarea

79

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Informaţii fişier video

Album

Redare Captură

Pictogramă Descriere

Fişier curent/Total fişiere

Nume folder – Nume fişier

Timp redare curentă

Durată videoclip

Fişier protejat

Informaţii despre fişier

Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [ ].

Vizualizarea fişierelor ca miniaturi

Scanaţi miniaturile fişierelor.

În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga pentru a vizualiza miniaturile (câte 12 odată). Rotiţi [Zoom] la stânga încă o dată pentru a afişa mai multe miniaturi (24 odată). Rotiţi [Zoom] la dreapta pentru a reveni la vizualizarea anterioară.

Meniu

De asemenea, puteţi vizualiza fişiere ca miniaturi derulând la <Album> pe ecranul

Principal, şi apoi selectând .

Apăsaţi [ / / / ] pentru a derula fişierele.

Redarea/Editarea

80

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Vizualizarea fişierelor după categorie

Vizualizaţi fişierele în funcţie de categorie, cum ar fi data sau tipul fişierului.

1

În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga.

De asemenea, puteţi vizualiza fişiere ca miniaturi derulând la <Album> pe ecranul Principal, şi apoi selectând .

2

Apăsaţi [ ], apoi selectaţi Filtru

→ o categorie.

Filtru

Toate

Dată

Tip de fişier

3

Derulaţi la o listă dorită, apoi apăsaţi [ ] pentru a deschide lista.

4

Derulaţi la un fişier dorit, apoi apăsaţi [ ] pentru a vizualiza fişierul.

5

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi apăsaţi [ vizualizarea anterioară.

] pentru a reveni la

Dacă schimbaţi categoria, poate dura ceva timp pentru camera foto să reorganizeze fişierele în funcţie de numărul de fişiere.

Dacă ştergeţi o categorie clasificată după Dată sau Tip de fişier, toate fişierele din categorie vor fi şterse.

Înapoi Selectare

Pictogramă Descriere

Toate: Vizualizaţi fişierele normal.

Dată: Vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.

Tip de fişier: Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.

Redarea/Editarea

81

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Protejarea fişierelor

Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.

1

În modul Redare, selectaţi un fişier pentru protejare.

2

Apăsaţi [ ], apoi selectaţi Protejare

Activat.

3

Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru protejarea fişierelor adiţionale.

Nu puteţi redimensiona, şterge sau roti un fişier protejat.

Ştergerea fişierelor

Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi în modul Redare.

Ştergerea unui singur fişier

Puteţi selecta un fişier, apoi îl puteţi şterge.

1

În modul Redare, selectaţi un fişier, apoi apăsaţi [ ].

2

La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.

Puteţi, de asemenea, şterge fişiere în modul Redare apăsând [ selectând Ştergere

ŞtergereDa.

], apoi

Ştergerea mai multor fişiere

Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.

1

În modul Redare, apăsaţi [ ].

Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [

Selectare, apoi săriţi la pasul 3.

], selectaţi

Ştergere

Selectare, apoi săriţi la pasul 3 sau apăsaţi [ ], selectaţi

2

La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Ştergere mai multe.

3

Derulaţi la fiecare fişier pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi apăsaţi [ ].

Apăsaţi din nou [ ] pentru a anula selecţia.

4

Apăsaţi [ ].

5

La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.

Redarea/Editarea

82

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Ştergerea tuturor fişierelor

Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.

1

În modul Redare, apăsaţi [ ].

Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [

Ştergere tot, apoi săriţi la pasul 3.

], selectaţi

Ştergere

Ştergere tot, apoi săriţi la pasul 3 sau apăsaţi [ ], selectaţi

2

Selectaţi Ştergere

Ştergere tot.

3

La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.

Toate fişierele neprotejate sunt şterse.

Copierea fişierelor pe o cartelă de memorie

Copierea fişierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.

1

În modul Redare, apăsaţi [

2

Selectaţi Copiere pe Card.

].

Vizualizarea fotografiilor

Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile ca o expunere de diapozitive.

Mărirea unei fotografii

În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru a mări un sector al unei fotografii. Rotiţi butonul [Zoom] spre stânga pentru a micşora.

Zonă mărită

Tăiere

Redarea/Editarea

83

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Pentru

A muta zona mărită

A trunchia fotografia mărită

Descriere

Apăsaţi [ / / / ].

Apăsaţi [ ], apoi selectaţi Da. (Fotografia ajustată va fi salvată ca fişier nou. Fotografia originală este menţinută în forma originală.)

Când vizualizaţi fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom poate varia.

Vizualizarea fotografiilor panoramice

Vizualizaţi fotografiile capturate în modul Panoramă vie.

1

În modul Redare, apăsaţi [ / ] pentru a derula la fotografia panoramică pe care o doriţi.

Fotografia panoramică întreagă apare pe ecran.

2

Apăsaţi [ ].

Camera foto derulează automat fotografia un rând de la stânga la dreapta pentru o fotografie panoramică orizontală şi de sus în jos pentru o fotografie panoramică verticală. Camera apoi comutează la modul Redare.

În timp ce redaţi o fotografie panoramică, apăsaţi [ ] pentru a întrerupe sau relua.

Când redarea unei fotografii panoramice este întreruptă, apăsaţi

[ / / / ] pentru a mişca fotografia orizontal sau vertical, în funcţie de direcţia în care v-aţi mişcat atunci când aţi realizat fotografia.

3

Apăsaţi [ ] pentru a reveni la modul Redare.

Camera foto derulează automat fotografia panoramică numai când cea mai lungă margine a fotografiei este de două sau mai multe ori mai lungă decât cea mai scurtă margine.

Redarea/Editarea

84

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Vizualizarea fotografiilor animate

Vizualizaţi în mod repetat fişierele GIF pe care le-aţi captat în modul Fotografie de mişcare.

1

În modul Redare, apăsaţi [ / ] pentru a derula la un fişier GIF pe care îl doriţi.

2

Apăsaţi [ ].

Fişierul GIF este redat îm mod repetat.

3

Apăsaţi [ ] pentru a reveni la modul Redare.

Redarea unei expuneri de diapozitive

Aplicaţi efecte şi sunet unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dvs. Funcţia de expunere a diapozitivelor nu este valabilă pentru videoclipuri şi fişiere GIF.

1

În modul Redare, apăsaţi [

2

Selectaţi Opţiuni prezentare.

].

3

Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de diapozitive.

Treceţi la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive fără efecte.

* Implicit

Opţiune Descriere

Mod redare

Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de diapozitive.

(Redare unică*, Repetare)

* Implicit

Opţiune Descriere

Interval

Setaţi intervalul dintre fotografii. (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)

Trebuie să setaţi opţiunea Efect la Dezactivat pentru a seta intervalul.

Muzică

Efect

Setaţi sunetul de fundal.

Setaţi un efect de schimbare a scenei între fotografii.

(Dezactivat, Calm*, Strălucitor, Relaxat, Vii, Dulce)

Selectaţi Dezactivat pentru anularea efectelor.

Când folosiţi opţiunea Efect intervalul dintre fotografii va fi stabilit la 1 secundă.

4

Apăsaţi [ ].

5

Selectaţi Pornire Slide Show.

6

Vizualizaţi expunerea de diapozitive.

Apăsaţi [ ] pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.

Apăsaţi din nou [ ] pentru a relua expunerea de diapozitive.

Apăsaţi [ ], apoi apăsaţi [ / ] pentru a opri expunerea de diapozitive şi pentru a reveni la modul Redare.

Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului.

Redarea/Editarea

85

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Redarea unui videoclip

În modul Redare, puteţi vizualiza un videoclip, apoi puteţi captura sau aranja părţi din videoclipul redat. Puteţi salva segmentele capturate sau aranjate ca fişiere noi.

1

În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi [ ].

2

Vizualizaţi clipul video.

Timp redare curentă/

Durată videoclip

Pentru

Deplasaţi-vă înapoi

Întrerupeţi sau reluaţi redarea

Descriere

Apăsaţi [ ]. (Camera foto scanează înapoi în paşi de 2X,

4X şi 8X când selectaţi şi ţineţi apăsat [ ].)

Apăsaţi [ ].

Ajustaţi nivelul volumului

Rotiţi butonul [Zoom] spre stânga sau spre dreapta.

La redarea unui film, caracteristicile scanare înapoi sau scanare înainte, sau

întrerupere pot fi utilizate după 2 secunde.

Pauză Stop

Redarea/Editarea

86

Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare

Aranjarea unui videoclip

1

În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi [

2

Selectaţi Trunchiere film.

].

3

Apăsaţi [ ] pentru a reda videoclipul.

4

Apăsaţi [ ]

→ [ ] în punctul în care doriţi să începeţi aranjarea fişierului.

5

Apăsaţi [ ] pentru a relua redarea videoclipului.

6

Apăsaţi [ ] → [ ] în punctul în care doriţi să terminaţi aranjarea fişierului.

7

Apăsaţi [ ] pentru ajustare.

8

La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.

Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.

Camera va salva videoclipul editat ca fişier nou.

Capturarea unei imagini din videoclip

1

În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [ ] în punctul în care doriţi să capturaţi o imagine.

2

Apăsaţi [ ].

Rezoluţia imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului original.

Imaginea capturată este salvată ca fişier nou.

Redarea/Editarea

87

Editarea unei fotografii

Aflaţi cum să editaţi fotografiile.

Camera va salva fotografiile editate ca fişiere noi.

Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi manual nu sunt transformate automat la o rezoluţie mai redusă.

Fotografiile captate în anumite moduri nu pot fi editate.

Redimensionarea fotografiilor

Modificaţi dimensiunea unei fotografii şi o salvaţi ca fişier nou.

1

În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [

2

Selectaţi Redimensionare.

3

Selectaţi o opţiune.

Redimensionare

2592 X 1944

1984 X 1488

1024 X 768

].

Rotirea unei fotografii

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi Rotire

→ o opţiune.

5

Apăsaţi [ ] pentru a salva.

Rotire : Dreapta 90˚

Înapoi Selectare

Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de dimensiunea originală a fotografiei.

Redarea/Editarea

88

Anulare Salvare

Camera va scrie peste fişierul original.

În modul Redare, apăsaţi [ ], apoi selectaţi Rotire pentru a roti o fotografie.

Editarea unei fotografii

Aplicarea efectelor Filtru inteligent

Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi Filtru inteligent

→ o opţiune.

Filtru inteligent : Normal

Înapoi

Opţiune

Normal

Miniatură

Setare

Descriere

Niciun efect

Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a fotografiei va fi neclară.)

Opţiune

Întunecare colţuri

Descriere

Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a colţurilor la camerele foto

Lomo.

Pictură de cerneală

Aplicaţi un efect de pictură de culoare de apă.

Pictură în ulei

Aplicaţi un efect de pictură în ulei.

Desen animat

Aplicaţi un efect de pictură de desene animate.

Filtru

încrucişat

Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor luminoase pentru a imita efectul vizual al unei filtrări

încrucişate.

Schiţă

Aplicaţi un efect de schiţă în creion.

Focaliz. Uşoară Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau aplicaţi efecte "de vis".

Ochi de peşte

Întunecă marginile cadrului şi distorsionează obiectele pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.

Film Vechi

Semiton

Clasic

Retro

Mărire fotografie

Aplicaţi un efect de film vechi.

Aplicaţi un efect semiton.

Aplicaţi un efect alb-negru.

Aplicaţi un efect sepia.

Înceţoşaţi marginile unei fotografii pentru a accentua subiecţii în centru.

5

Apăsaţi [ ] pentru a salva.

Redarea/Editarea

89

Editarea unei fotografii

Reglarea fotografiilor

Aflaţi cum să reglaţi luminozitatea, contrastul sau saturaţia, sau cum să corectaţi efectul ochilor roşii. Dacă centrul unei fotografii este întunecat, puteţi regla pentru a fi mai luminos. Camera foto va salva o fotografie editată ca fişier nou, dar o poate converti la o rezoluţie mai redusă.

Puteţi regla luminozitatea, contrastul şi saturaţia şi puteţi aplica în acelaşi timp efectele Filtru inteligent.

Nu puteţi aplica efectele ACB, Retuşare Faţă şi Corector efect ochi roşii în acelaşi timp.

Reglarea luminozităţii, a contrastului sau a saturaţiei

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi o opţiune de reglare.

Pictogramă Descriere

Luminozitate

Contrast

Saturaţie

Redarea/Editarea

90

5

Apăsaţi [ / ] pentru a regla opţiunea.

6

Apăsaţi [ ].

7

Apăsaţi [ ] pentru a salva.

Reglarea subiecţilor întunecaţi (ACB)

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi ACB.

5

Apăsaţi [ ] pentru a salva.

Editarea unei fotografii

Retuşarea feţelor

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi Retuşare faţă.

5

Apăsaţi [ / ] pentru a regla opţiunea.

Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă şi fără riduri.

6

Apăsaţi [ ] pentru a salva.

Eliminarea efectului de ochi roşii

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.

2

Selectaţi .

3

Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.

4

Selectaţi Corector efect ochi roşii.

5

Apăsaţi [ ] pentru a salva.

Redarea/Editarea

91

Vizualizarea fişierelor pe televizor

Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi Conectivitate

Ieşire video.

4

Selectaţi ieşirea de semnal video în funcţie de ţara sau de regiunea dvs. (pag. 124)

5

Opriţi camera foto şi televizorul.

6

Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.

Audio Video

7

Porniţi televizorul şi selectaţi sursa A/V video utilizând telecomanda televizorului.

8

Porniţi camera foto.

Camera foto intră automat în modul Redare atunci când este conectată la un

TV.

9

Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând butoanele de pe camera foto.

În funcţie de modelul de TV, puteţi vedea zgomot digital sau poate să nu apară o parte dintr-o imagine.

Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcţie de setările TV.

Redarea/Editarea

92

Transferarea fişierelor pe computer

Conectaţi camera foto la computer pentru a transfera fişiere din cartela de memorie a camerei foto în computer.

Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare

Windows

Conectarea camerei foto la computer ca disc amovibil.

Computerul dvs. trebuie să aibă ca sistem de operare Windows XP, Windows Vista,

Windows 7 sau Windows 8 pentru a conecta camera dvs. ca disc amovibil.

6

Porniţi camera foto.

Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.

7

De la computer, selectaţi Computerul meu

Disc amovibil

DCIM

100PHOTO.

8

Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi Conectivitate

i-LauncherDezactivat.

4

Opriţi camera foto.

5

Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.

Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)

Cu Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8, modurile de deconectare ale camerei sunt similare.

1

Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipeşte, aşteptaţi până când încetează.

2

Faceţi clic pe din bara de instrumente din partea dreaptă jos a ecranului computerului.

3

Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.

4

Faceţi clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în condiţii de siguranţă.

5

Scoateţi cablul USB.

Redarea/Editarea

93

Transferarea fişierelor pe computer

Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac

După ce aţi conectat camera foto la un computer cu sistem de operare Mac, computerul va recunoaşte automat dispozitivul. Puteţi transfera fişiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.

Este acceptată Mac OS 10.5 sau o versiune ulterioară.

1

Opriţi camera foto.

2

Conectaţi camera foto la un computer cu sistem de operare Mac prin cablul USB.

Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

3

Porniţi camera foto.

Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o pictogramă pentru discul amovibil.

4

Deschideţi discul amovibil.

5

Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.

Redarea/Editarea

94

Utilizarea programelor pe computer

i-Launcher vă permite să redaţi fişiere cu Multimedia Viewer şi furnizează linkuri astfel încât să puteţi descărca programe utile.

Instalarea i-Launcher

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi Conectivitate

i-LauncherActivat.

4

Opriţi camera foto.

5

Conectaţi camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.

Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

6

Porniţi camera foto.

7

Atunci când fereastra pop-up vă solicită să instalaţi i-Launcher, selectaţi Da.

Dacă apare o fereastră pop-up care vă solicită să rulaţi iLinker.exe, rulaţi-o mai

întâi pe aceasta.

Când conectaţi camera foto la un computer cu i-Launcher instalat, programul se va lansa automat.

8

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Pe computer, va apărea o comandă rapidă a programului i-Launcher.

Înainte de a instala programul, asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la o reţea.

Pentru a instala i-Launcher pe computerul dvs. Mac OS, faceţi clic pe

Dispozitive

i-LauncherMaciLinker.

Redarea/Editarea

95

Utilizarea programelor pe computer

Programe disponibile la utilizarea programului i-Launcher

Opţiune

Multimedia Viewer

Firmware Upgrade

PC Auto Backup

Descriere

Puteţi vizualiza fişiere cu Vizualizatorul multimedia.

Puteţi actualiza firmware-ului camerei foto.

i-Launcher furnizează o conexiune pentru descărcarea programului PC Auto Backup atunci când conectaţi camera foto la un computer. Puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile pe care le-aţi captat cu camera foto către un PC printr-o reţea fără fir.

Dacă utilizaţi un computer Mac OS, sunt disponibile numai Actualizare firmware şi

PC Auto Backup.

Utilizare i-Launcher

i-Launcher vă permite să redaţi fişiere cu Vizualizatorul multimedia şi furnizează o conexiune pentru a descărca programul PC Auto Backup.

Cerinţele sunt doar cu titlu de recomandare. i-Launcher poate să nu funcţioneze corespunzător chiar şi atunci când computerul îndeplineşte toate cerinţele, depinzând de starea computerului.

În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele, este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din folosirea computerelor necalificate, cum ar fi un computer pe care l-aţi asamblat dvs.

Redarea/Editarea

96

Cerinţe sistem de operare Windows

Element

Procesor

Cerinţe

Intel Pentium® 4, 3.2GHz sau mai mare/

AMD Athlon™ FX 2.6 GHz sau mai mare

Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult recomandat)

RAM

Sistem de operare*

Capacitate hard disk

Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, sau Windows 8

250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat )

Altele

Monitor compatibil cu afişare color pe 16 biţi cu rezoluţie de

1024 X 768 pixeli (se recomandă afişare color pe 32 biţi cu rezoluţie de 1280 X 1024 pixeli)

Port USB 2.0

• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/

ATI X1600 sau ulterior

Microsoft DirectX 9.0c sau mai mare

* O versiune de 32-biţi a programului i-Launcher va fi instalată - chiar şi pe ediţiile de 64-biţi ale Windows XP, Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8.

Utilizarea programelor pe computer

Cerinţe sistem de operare Mac

Element

Sistem de operare

RAM

Capacitate hard disk

Altele

Cerinţe

Mac OS 10.5 sau o versiune superioară (în afară de PowerPC)

Minimum 256 MB RAM (512 MB sau mai mult recomandat)

Minimum 110 MB

Port USB 2.0

Deschiderea programului i-Launcher

De la computer, selectaţi startToate programeleSamsungi-Launcher

Samsung i-Launcher. Sau, faceţi clic pe AplicaţiiSamsungi-Launcher pe computerul dvs. cu Mac OS.

Redarea/Editarea

97

Utilizarea programelor pe computer

Utilizarea Multimedia Viewer

Multimedia Viewer vă permite să redaţi fişiere. Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe Multimedia Viewer.

Vizualizatorul multimedia acceptă următoarele formate:

-

Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)

-

Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO

Este posibil ca fişiere care au fost înregistrate cu dispozitive ale altor producători să fie redate cu probleme.

Vizualizarea fotografiilor

1

2

3

Nr.

Descriere

1

Nume fişier

2

Zonă mărită

3

Histogramă

4

Deschideţi fişierul selectat.

5

Buton histogramă

6

Rotiţi la stânga/Rotiţi la dreapta.

7

Vă deplasaţi la fişierul anterior/Vă deplasaţi la fişierul următor.

8

Potriviţi fotografia pe ecran.

9

Vizualizaţi fotografia la dimensiunea ei originală.

0

Mărire/Micşorare

!

Comutatează între modul 2D şi modul 3D.

!

0 9 8 7 6 5 4

Redarea/Editarea

98

Utilizarea programelor pe computer

Vizualizarea videoclipurilor

1

8 7 6 5 4 3

2

Nr.

Descriere

1

Nume fişier

2

Reglaţi volumul.

3

Deschideţi fişierul selectat.

4

Vă deplasaţi la fişierul următor.

5

Oprire

6

Pauză

7

Vă deplasaţi la fişierul anterior.

8

Bară de progres

Redarea/Editarea

99

Utilizarea programelor pe computer

Actualizarea firmware-ului

Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe Firmware Upgrade.

Descărcarea programului PC Auto Backup

Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe PC Auto Backup. Pentru informaţii despre instalarea programului PC Auto Backup, consultaţi pagina 110.

Redarea/Editarea

100

Reţea fără fir

Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi funcţii.

Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei

…………………………………… 102

Conectare la WLAN

…………………………… 102

Utilizarea navigatorului de conectare

………… 103

Sfaturi privind conexiunea la reţea

…………… 104

Introducerea textului

…………………………… 105

Salvarea automată a fişierelor pe telefonul inteligent

………………………………………… 106

Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent

………………………………………… 107

Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator

………………… 108

Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor

……………… 110

Instalarea programului pentru Backup Auto pe PC

… 110

Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC

… 110

Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail

…………………………………………… 112

Modificarea setărilor din e-mail

………………… 112

Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail

…………………………………………… 114

Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor

……………… 115

Accesarea unui site Web

……………………… 115

Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor

… 115

UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor

… 117

Încărcarea fotografiilor pe un spaţiu de stocare online

…………………………………………… 117

Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive care acceptă Redare AllShare

……… 118

Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct

…… 120

Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei

Aflaţi cum vă puteţi conecta printr-un punct de acces atunci când vă aflaţi în raza de acoperire a unei reţele WLAN. De asemena puteţi configura setările reţelei.

Conectare la WLAN

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

Selectaţi , , sau .

3

Apăsaţi [ ], apoi selecţi Setare Wi-Fi.

În anumite moduri, urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la apariţia ecranului Setare Wi-Fi.

Camera caută automat dispozitive disponibile pentru punctele de acces.

4

Selectaţi un punct de acces.

Setare Wi-Fi

Reîmprospătare

Samsung 1

Samsung 2

Samsung 3

Samsung 4

Înapoi Manual

Selectaţi Reîmprospătare pentru a reîmprospăta punctele de acces conectabile.

Selectaţi Adaugă reţea fără fir pentru a adăuga manual un PA . Numele PA trebuie să fie în limba engleză pentru a adăuga manual PA.

Pictogramă Descriere

Punct de acces ad-hoc

Punct de acces securizat

Punct de acces WPS

Intensitate semnal

Apăsaţi [ ] pentru a deschide opţiunile de configurare a reţelei.

Când selectaţi un AP securizat, apare o fereastră de tip pop-up. Introduceţi parolele solicitate pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 105)

Când apare o pagină de conectare, consultaţi "Utilizarea navigatorului de conectare". (pag. 103)

Când alegeţi un PA nesecurizat, camera se va conecta la WLAN.

Dacă selectaţi profilul WPS acceptat de AP, selectaţi

Conexiune PIN

WPS, apoi introduceţi un cod PIN pe dispozitivul AP. Puteţi conecta, de asemenea, un profil WPS acceptat de AP selectând → Conexiune buton

WPS pe camera foto, apoi selectând butonul WPS pe dispozitivul AP.

Reţea fără fir

102

Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei

Setarea opţiunilor de reţea

1

În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi [ ].

2

Selectaţi fiecare opţiune şi introduceţi informaţia necesară.

Opţiune Descriere

Parolă reţea

Introduceţi parola pentru reţea.

Configurare IP

Setaţi automat sau manual adresa IP.

Setarea manuală a adresei IP

1

În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi [ ].

2

Selectaţi Configurare IP

Manual.

3

Selectaţi fiecare opţiune şi introduceţi informaţia necesară.

Opţiune Descriere

IP

Introduceţi adresa IP statică.

Mască subreţea

Gateway

Server DNS

Introduceţi masca subreţea.

Introduceţi gateway.

Introduceţi adresa DNS.

Utilizarea navigatorului de conectare

Puteţi introduce informaţiile de conectare prin intermediul navigatorului de conectare când vă conectaţi la aceleaşi puncte de acces sau servere nor.

[

[

Buton/Pictogramă Descriere

/ / / ]

Vă deplasaţi la un element sau derulaţi pagina.

[ ] Selectaţi un element.

[ ]

]

Accesaţi următoarele opţiuni:

Pagină anterioară: Vă deplasaţi la pagina anterioară

Pagină următoare: Vă deplasaţi la pagina următoare.

Reîncărcare: Reîncărcaţi pagina.

Oprire: Opriţi încărcarea paginii.

Ieşire: Închideţi navigatorul de conectare.

Închideţi navigatorul de conectare.

Nu puteţi selecta anumite elemente în funcţie de pagina la care v-aţi conectat iar acest lucru nu indică o defecţiune.

Este posibil ca navigatorul de conectare să nu se închidă automat după ce vă conectaţi la anumite pagini. În acest caz, închideţi navigatorul de conectare apăsând [ ], apoi continuaţi cu operaţia dorită.

Încărcarea paginii de conectare poate dura mai mult datorită dimensiunii paginii sau vitezei reţelei. În acest caz, aşteptaţi până când apare fereastra de introducere pentru informaţiille de conectare.

Reţea fără fir

103

Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei

Sfaturi privind conexiunea la reţea

Trebuie să introduceţi o cartelă de memorie pentru a utiliza caracteristicile Wi-Fi.

Calitatea conexiunii la internet va fi determinată de PA.

Cu cât mai mare este distanţa dintre camera dvs. şi PA, cu atât mai mult timp va dura conectarea la reţea.

Dacă un dispozitiv din apropiere foloseşte acelaşi semnal de frecvenţă radio ca şi camera dvs., vă poate întrerupe conexiunea.

Dacă numele dvs. PA nu este în engleză, camera foto poate să nu localizeze dispozitivul sau numele poate să apară incorect.

Pentru setările reţelei sau parolă, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de servicii de reţea.

Dacă WLAN solicită autentificare de la furnizorul de servicii, este posibil să nu vă puteţi conecta la acesta. Pentru a conecta la WLAN, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

În funcţie de tipul de criptare, numărul de cifre din parolă poate varia.

O conexiune WLAN poate să nu fie posibilă în orice condiţii.

Camera poate afişa o imprimată activată WLAN care poate apărea pe listele PA. Cu toate acestea, nu vă puteţi conecta la reţea prin imprimantă.

Nu puteţi conecta camera dvs. la o reţea şi la TV simultan.

Conectarea la o reţea poate solicita modificări suplimentare. Costurile vor varia în funcţie de condiţiile contractului dvs.

Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea WLAN, încercaţi un alt PA din lista de PA disponibile.

Este posibil să apară o fereastră de conectare când selectaţi reţele WLAN gratuite oferite de unii furnizori de servicii de reţea. Introduceţi identificatorul dvs. şi parola solicitate pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii despre

înregistrare sau serviciu, contactaţi furnizorii de servicii de reţea.

Fiţi prudent când introduceţi informaţii personale pentru conexiunea PA. Nu introduceţi nicio informaţie despre plăţi sau cardul de credit pe camera dvs. foto.

Producătorul nu este răspunzător pentru nicio problemă cauzată de introducerea unor asemenea informaţii.

Conexiunile disponibile la reţea pot varia în funcţie de ţară.

Caracteristica WLAN a camerei foto trebuie să respecte legile privind transmisia radio din regiunea dvs. Pentru conformitate, utilizaţi caracteristica WLAN numai

în ţara din care aţi achiziţionat camera foto.

Procesul de reglare al setărilor reţelei pot varia, în funcţiile de condiţiile reţelei.

Nu accesaţi o reţea pe care nu aveţi permisiunea de a o utiliza.

Înainte de a vă conecta la o reţea, asiguraţi-vă că bateria este încărcată complet.

Nu puteţi încărca sau trimite fişierele captate în anumite moduri.

Fişierele pe care le transferaţi către un alt dispozitiv pot să nu fie acceptate de acesta. În acest caz, utilizaţi un computer pentru a reda fişierele.

Reţea fără fir

104

Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei

Introducerea textului

Aflaţi cum să introduceţi textul. Pictogramele din tabelul de mai jos vă permit să deplasaţi cursorul, să schimbaţi litere mari sau litere mici, etc. Apăsaţi [ / / / ] pentru a vă deplasa la tasta dorită, apoi apăsaţi [ ] pentru a introduce tasta.

Pictogramă Descriere

Comutaţi între modul Simbol şi modul ABC.

Introduceţi un spaţiu.

Efectuat

Stocaţi textul afişat.

Vizualizaţi ghidul de introducere a textului.

Puteţi utiliza numai alfabetul în limba engleză în anumite moduri, indiferent de limba de afişare.

Pentru a vă deplasa direct la Efectuat, apăsaţi [ ].

Puteţi introduce până la 64 de caractere.

Ecranul poate fi diferit în funcţie de modul de introducere.

Anulare

Efectuat

Ştergere caracter precedent

Pictogramă Descriere

Ştergeţi ultima literă.

Deplasaţi cursorul.

În modul ABC, schimbaţi litere mari sau litere mici.

Introduceţi ".com".

Reţea fără fir

105

Salvarea automată a fişierelor pe telefonul inteligent

Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica AutoShare printr-o reţea WLAN. Atunci când captaţi o fotografie cu ajutorul camerei foto, fotografi este salvată automat pe tetefonul inteligent.

Caracteristica AutoShare este acceptată de telefoanele inteligente din seria Galaxy sau de modelele Galaxy Tab cu Android 2.2 OS sau versiune superioară, sau de dispozitivele iOS cu iOS 4.3 sau versiune superioară. Înainte de a utiliza această caracteristică, verificaţi firmware-ul dispozitivului şi actualizaţi-l dacă este nevoie.

Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google

Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.

Dacă setaţi această funcţie, setarea este menţinută chiar dacă modificaţi modul Fotografiere.

Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată în anumite moduri.

1

De la camera foto, în modul Fotografiere, apăsaţi [

2

De la camera foto, selectaţi AutoShare

Activat.

].

Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia, selectaţi Următor.

3

Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App.

Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni aplicaţia.

4

Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la aceasta.

Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră odată.

5

De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la aceasta.

Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta este conectat automat.

O pictogramă care afişează starea conexiunii va apărea pe ecranul camerei foto.

6

De la camera foto, captaţi o fotografie.

Fotografia captată este salvată pe camera foto, apoi este transferată pe telefonul inteligent.

Dacă aţi înregistrat un videoclip, acesta este salvat numai pe camera foto.

Fişierul GIF captat în modul captură mişcare nu este salvat pe telefonul inteligent.

Reţea fără fir

106

Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent

Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica MobileLink printr-o reţea WLAN. Puteţi trimite facil fotografii sau videoclipuri pe telefonul dvs. inteligent.

Caracteristica MobileLink este acceptată de telefoanele inteligente din seria Galaxy sau de modelele Galaxy Tab cu Android 2.2 OS sau versiune superioară, sau de dispozitivele iOS cu iOS 4.3 sau versiune superioară. Înainte de a utiliza această caracteristică, verificaţi firmware-ul dispozitivului şi actualizaţi-l dacă este nevoie.

Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google

Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.

Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.

Dacă selectaţi fişiere din telefonul inteligent, puteţi vizualiza până la 1000 de fişiere recente şi trimite până la 150 de fişiere odată. Dacă selectaţi fişiere din camera foto, puteţi vizualiza fişierele care au fost selectate din camera foto iar numărul maxim de fişiere care poate fi trimis variază în funcţie de spaţiul de stocare al telefonului inteligent.

1

Pe Ecranul principal al camerei foto, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

De la camera foto, selectaţi .

Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia, selectaţi Următor.

3

De la camera foto, selectaţi o opţiune de trimitere.

Dacă selectaţi Selectare Fişiere din Smartphone, puteţi utiliza telefonul inteligent pentru vizualizarea şi partajarea fişierelor stocate pe camera foto.

Dacă selectaţi Selectare Fişiere din Cameră foto, puteţi selecta fişiere pentru a le trimite de la camera foto.

4

Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App.

Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni aplicaţia.

5

Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la aceasta.

Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră deodată.

6

De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la aceasta.

Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta este conectat automat.

7

Pe telefonul inteligent sau de la camera foto, selectaţi fişierele care vor fi transferate de la camera foto.

8

Pe telefonul inteligent, atingeţi butonul copiere sau de la camera foto, selectaţi Share.

Camera va trimite fişierele.

Reţea fără fir

107

Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator

Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin intermediul reţelei WLAN. Utilizaţi telefonul inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator cu caracteristica

Remote Viewfinder. Fotografia captată va fi afişată pe telefonul inteligent.

Caracteristica Remote Viewfinder este acceptată de telefoanele inteligente din seria Galaxy sau de modelele Galaxy Tab cu Android 2.2 OS sau versiune superioară, sau de dispozitivele iOS cu iOS 4.3 sau versiune superioară. Înainte de a utiliza această caracteristică, verificaţi firmware-ul dispozitivului şi actualizaţi-l dacă este nevoie.

Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google

Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.

1

Pe Ecranul principal al camerei foto, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

De la camera foto, selectaţi .

Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia, selectaţi Următor.

3

Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App.

Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni aplicaţia.

4

Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la aceasta.

Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră deodată.

5

De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la aceasta.

Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta este conectat automat.

6

Pe telefonul inteligent, setaţi următoarele opţiuni de fotografiere.

Pictogramă Descriere

Opţiune bliţ

Opţiune temporizator

Rezoluţie fotografie

Se salvează locaţia

Raport de zoom

Când utilizaţi această caracteristică, unele butoane nu sunt disponibile pe cameră.

Butonul de zoom şi cel al obturatorului de pe telefonul inteligent nu vor funcţiona când utilizaţi această caracteristică.

Modul Remote Viewfinder acceptă numai dimensiuni de fotografii şi .

Reţea fără fir

108

Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator

7

Pe telefonul inteligent, ţineţi apăsat pentru a focaliza.

Focalizarea este setată automat la AF multiplă.

8

Eliberaţi pentru a fotografia.

Fotografia va fi redimensionată la 640 X 360 atunci când este stocată în telefonul inteligent.

Atunci când folosiţi această funcţie, distanţa ideală dintre cameră şi telefonul inteligent poate varia în funcţie de zona înconjurătoare.

Telefonul inteligent trebuie să fie la o distanţă de 7 m de camera foto pentru a utiliza această caracteristică.

Durează un timp pentru a capta fotografia după ce eliberaţi pe telefonul inteligent.

Funcţia Remote Viewfinder se va dezactiva atunci când:

există un apel în intrare pe telefonul inteligent

camera sau telefonul inteligent se opreşte

memoria este plină

sau dispozitivul pierde conexiunea la WLAN

conexiunea Wi-Fi este slabă sau instabilă

Reţea fără fir

109

Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor

Puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile pe care le-aţi captat cu camera foto către un PC printr-o reţea fără fir.

Instalarea programului pentru Backup Auto pe PC

1

Instalaţi i-Launcher pe PC. (pag. 95)

2

Conectaţi camera la PC cu ajutorul cablului USB.

3

Când apare pictograma programului Backup Auto, faceţi clic pe aceasta.

Programul Backup Auto este instalat pe PC iar informaţiile despre PC vor fi stocate pe camera foto. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

De asemenea, puteţi stoca informaţii despre PC pe camera foto conectând

PC-ul şi camera foto prin Wi-Fi.

4

Scoateţi cablul USB.

Înainte de a instala programul, asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la o reţea.

Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

Selectaţi .

Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia, selectaţi Următor.

Trebuie să configuraţi informaţiile de rezervă de pe PC pentru a utiliza caracteristica Backup Auto. Pentru mai multe detalii, consultaţi

“Instalarea programului pentru Backup Auto pe PC”. (pag. 110) Dacă programul Backup Auto este instalat pe PC-ul dvs., puteţi salva informaţiile despre PC prin cablul USB sau prin conexiunea Wi-Fi.

Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP conectat.

În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)

Reţea fără fir

110

Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor

3

Selectaţi un PC pentru backup.

Dacă aţi efectuat înainte o copiere de rezervă, săriţi la pasul 4.

4

Selectaţi OK.

Pentru a anula trimiterea, selectaţi Anulare.

Nu puteţi selecta fişiere individuale pentru copierea de rezervă. Această funcţie face copii de rezervă numai pentru fişierele noi din camera foto.

Progresul copiereri de rezervă va fi arătat pe monitorul PC.

Când transferul este finalizat, camera se va opri automat în aproximativ 30 de secunde. Selectaţi Anulare pentru a reveni la ecranul anterior şi pentru a nu permite camerei să se oprească automat.

Pentru a opri automat PC-ul după finalizarea transferului, apăsaţi [ apoi selectaţi Închidere PC după backup

Activat.

Pentru a schimba PC-ul pentru backup, selectaţi Schimbare PC.

],

Când conectaţi camera la WLAN, selectaţi punctul de acces care este conectat la PC.

Camera va căuta puncte de acces disponibile chiar dacă vă conectaţi din nou la acelaşi punct de acces.

Dacă închideţi camera sau dacă scoateţi bateria în timpul trimiterii fişierelor, transferul va fi întrerupt.

Când utilizaţi această caracteristică, controlul declanşatorului este dezactivat pe camera foto.

Puteţi conecta doar o cameră la PC în acelaşi timp pentru trimiterea fişierelor.

Copia de rezervă poate fi anulată din cauza condiţiilor de reţea.

Fotografiile sau videoclipurile pot fi trimise numai pe rând. Fişierele nu pot fi trimise din nou chiar dacă reconectaţi camera la un alt PC.

Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.

Trebuie să dezactivaţi Firewall-ul Windows şi orice alte firewall-uri înainte de a utiliza această caracteristică.

Puteţi trimite până la 1000 de fişiere.

Pe software-ul PC-ului, numele serverului trebuie introdus în alfabet latin şi nu poate conţine mai mult de 48 de caractere.

Când sunt create mai multe tipuri de fişiere în acelaşi timp, numai fişiere imagine (JPG) vor fi trimise către PC cu această caracteristică.

Reţea fără fir

111

Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail

Puteţi modifica setările din meniul e-mail-ului şi puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile stocate pe cameră prin e-mail.

Modificarea setărilor din e-mail

În meniul de e-mail, puteţi modifica setările pentru a stoca informaţiile dvs. De asemenea puteţi seta sau modifica parola e-mail-ului. Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 105)

5

Selectaţi caseta Nume, introduceţi numele, apoi selectaţi Efectuat.

Setare expeditor

Nume

Stocarea informaţiilor

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

Selectaţi .

Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP conectat.

În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)

3

Apăsaţi [ ].

4

Selectaţi Setare expeditor.

E-mail

Salvare

Înapoi

Resetare

6

Selectaţi caseta E-mail, introduceţi adresa de e-mail, apoi selectaţi

Efectuat.

7

Selectaţi Salvare pentru a salva modificările.

Pentru ştergerea informaţiilor, selectaţi Resetare.

Reţea fără fir

112

Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail

Setarea parolei de e-mail

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

Selectaţi .

Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP conectat.

În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)

3

Apăsaţi [ ].

4

Selectaţi Modifică parola

Activat.

Pentru a dezactiva parola, selectaţi Dezactivat.

5

La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi OK.

Fereastra pop-up dispare automat chiar dacă nu selectaţi OK.

6

Introduceţi o parolă din 4 cifre.

7

Introduceţi din nou parola.

8

La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi OK.

Dacă v-aţi pierdut parola, o puteţi reseta selectând Reset de pe ecranul de setare a parolei. Când resetaţi informaţiile salvate anterior, informaţiile de setare ale utilizatorului, adresa de e-mail, şi lista cu e-mail-uri recent expediate vor fi şterse.

Schimbarea parolei de e-mail.

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

Selectaţi .

Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP conectat.

În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)

3

Apăsaţi [ ].

4

Selectaţi Schimbare parolă.

5

Introduceţi parola dvs. de 4 cifre.

6

Introduceţi o parolă nouă din 4 cifre.

7

Introduceţi din nou parola nouă.

8

La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi OK.

Reţea fără fir

113

Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail

Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail

Puteţi trimite fotografii sau videoclipuri stocate pe cameră prin e-mail. Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 105)

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

Selectaţi .

Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP conectat.

În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)

3

Selectaţi caseta Expeditor, introduceţi adresa de e-mail, apoi selectaţi Efectuat.

Dacă aţi salvat informaţia, aceasta va fi introdusă în mod automat. (pag. 112)

Pentru a utiliza o adresă din lista expeditorilor anteriori, selectaţi

→ o adresă.

4

Selectaţi caseta Destinatar, introduceţi adresa de e-mail, apoi selectaţi Efectuat.

Pentru a utiliza o adresă din lista destinatarilor anteriori, selectaţi

→ o adresă.

Selectaţi pentru a adăuga destinatari suplimentari. Puteţi introduce până la 30 destinatari.

Selectaţi pentru a şterge o adresă din listă.

5

Selectaţi Următor.

6

Derulaţi la fişiere care vor fi trimise, apoi apăsaţi [ ].

Puteţi selecta până la 20 fişiere. Dimensiunea totală trebuie să fie de 7 MB sau mai puţin.

7

Selectaţi Next.

8

Selectaţi caseta Comentariu, introduceţi comentariile, apoi selectaţi

Efectuat.

9

Selectaţi Expediere.

Camera va trimite e-mailul.

Chiar dacă o fotografie apare ca transferată cu succes, erorile în ceea ce priveşte contul de email al destinatarului pot cauza respingerea sau identificarea ca spam a fotografiei.

Este posibil să nu puteţi trimite un e-mail dacă nu sunteţi conectat la reţea sau dacă setările contului dvs. de e-mail sunt incorecte.

Nu puteţi trimite un e-mail dacă dimensiunea fişierelor depăşeşte limita.

Puteţi trimite fotografii cu o rezoluţia maximă de 2M iar durata maximă a unui videoclip pe care îl puteţi încărca este de 30 de secunde la o rezoluţie de sau un videoclip înregistrat utilizând . Dacă rezoluţia fotografiei selectate este mai mare de 2M, aceasta va fi automat redimensionată la o rezoluţie mai mică.

Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu puteţi trimite un email, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de servicii de reţea.

Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.

De asemenea, puteţi trimite un e-mail în modul Redare apăsând [ selectând Partajare(Wi-Fi)E-mail.

], apoi

Reţea fără fir

114

Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Încărcaţi fotografiile sau videoclipurile dvs. pe site-urile de partajare a fişierelor. Site-urile Web vor fi afişate pe camera foto. Pentru a încărca fişiere pe anumite site-uri web, trebuie să vizitaţi site-ul web şi să vă înregistraţi înainte de a conecta camera foto.

Accesarea unui site Web

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi un site Web.

Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să creaţi un cont, selectaţi

OK.

Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP (Punct de acces) conectat.

În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)

4

Introduceţi ID-ul şi parola dvs. pentru a vă conecta.

Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 105)

Pentru a selecta un ID din listă, selectaţi → un ID.

Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la site-ul Web.

Trebuie să aveţi deja cont pe site-ul web de partajare a fişierelor pentru a putea folosi această funcţie.

Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor

1

Accesaţi site-ul Web cu ajutorul camerei foto.

2

Derulaţi la fişierele pe care doriţi să le încărcaţi, apoi apăsaţi [ ].

Puteţi selecta până la 20 de fişiere iar dimensiunea totală trebuie să fie de

10 MB sau mai puţin. (Pe anumite site-uri web, dimensiunea totală sau numărul de fişiere pot varia.)

3

Selectaţi Upload.

Dacă v-aţi conectat la Facebook, selectaţi Upload

Încărcare.

Pe anumite site-uri web, puteţi introduce comentarii selectând caseta

Comentariu. Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi

"Introducerea textului". (pag. 105)

Reţea fără fir

115

Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Puteţi seta un folder de încărcare pentru Facebook [ ], apoi selectând

Folder de încărcare(Facebook) pe ecranul cu lista de site-uri web.

Nu puteţi încărca fişiere dacă dimensiunea acestora depăşeşte limita. Puteţi

încărca fotografii cu o rezoluţie maximă de 2M, iar durata maximă a unui videoclip pe care îl puteţi încărca este de 30 de secunde la o rezoluţie de sau un videoclip înregistrat utilizând . Dacă rezoluţia fotografiei selectate este mai mare de 2M, aceasta va fi automat redimensionată la o rezoluţie mai mică. (Pe anumite site-uri web, rezoluţia maximă a fotografiilor poate varia.)

Metodele de încărcare a fotografiilor sau a videoclipurilor pot diferi, în funcţie de site-ul Web selectat.

Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu puteţi accesa site-ul Web, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de servicii de reţea.

Fotografiile încărcate sau videoclipurile pot primi automat titlul cu data când au fost capturate.

Este posibil ca viteza conexiunii la Internet să influenţeze viteza de încărcare a fotografiilor sau pe cea a deschiderii paginilor Web.

Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.

De asemenea, puteţi încărca fotografii sau videoclipuri pe site-uri web de partajare a fişierelor în modul Redare apăsând [

Partajare(Wi-Fi) → un site web dorit.

Nu puteţi încărca videoclipuri pe anumite site-uri web.

], apoi selectând

Reţea fără fir

116

UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor

Puteţi încărca fişiere de pe camera foto pe stocarea online Redare AllShare sau vizualizaţi fişierele pe un dispozitiv Redarea AllShare conectat la acelaşi AP.

Încărcarea fotografiilor pe un spaţiu de stocare online

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

Selectaţi → Stocare web.

Dacă apare mesajul de ghidare, apăsaţi [ ].

Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP conectat.

În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)

Pentru a modifica dimensiunea pentru fotografiile încărcate, apăsaţi [ apoi selectaţi Încărcare dimensiune imagine.

Dacă v-aţi înregistrat pe mai mult de o stocare web, puteţi selecta din listă apăsând [ ], apoi selectând Modificare stocare Web.

],

3

Introduceţi ID-ul şi parola dvs., apoi selectaţi Conectare

OK.

Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 105)

Pentru a selecta un ID din listă, selectaţi

→ un ID.

Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la site-ul Web.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să creaţi un cont Redare

AllShare şi un cont cu un serviciu afiliat de stocare online utilizând PC-ul.

După ce aţi terminat crearea conturilor, adăugaţi contul dvs. de stocare online la Redare AllShare.

4

Derulaţi la fişierele pe care doriţi să le încărcaţi, apoi apăsaţi [ ].

5

Selectaţi Upload.

Dacă v-aţi înregistrat pe mai mult de o stocare web, selectaţi mai întâi una.

Nu puteţi încărca fişiere video pe spaţiul de stocare online AllShare Play.

Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.

Puteţi încărca până la 20 de fişiere.

De asemenea, puteţi încărca fotografii în modul Redare apăsând [ selectând Partajare(Wi-Fi)Redare AllShare.

], apoi

Reţea fără fir

117

UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor

Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive care acceptă Redare AllShare

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.

2

Selectaţi → Dispozitive din apropiere.

Dacă apare mesajul de ghidare, apăsaţi [ ].

Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul celui mai recent dispozitiv AP (Punct de acces) conectat.

În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN, aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)

Puteţi seta să permiteţi conectarea numai a dispozitivelor selectate sau a tuturor dispozitivelor apăsând [ pe ecran.

], apoi selectând Control acces DLNA

Este creată o listă de fişiere. Aşteptaţi până când celelalte dispozitive identifică camera foto.

3

Conectaţi dispozitivul Redare AllShare la o reţea, apoi porniţi caracteristica Redare AllShare.

Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru mai multe informaţii.

4

De la camera foto, permiteţi dispozitivului Redare AllShare să se conecteze la aceasta.

5

Pe dispozitivul Redare AllShare, selectaţi o cameră foto la care să vă conectaţi.

6

Pe dispozitivul Redare AllShare, răsfoiţi fotografiile sau videoclipurile partajate.

Pentru informaţii despre căutarea camerei foto şi răsfoirea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitivul Redare AllShare, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului.

Este posibil ca videoclipurile să nu fie redate cum trebuie în funcţie de tipul dispozitivului Redare AllShare sau de condiţia reţelei. În acest caz, înregistraţi din nou videoclipul la sau la o calitate mai mică şi redaţi-l din nou. Dacă videoclipurile nu sunt redate cum trebuie pe dispozitiv prin conexiunea fără fir, conectaţi camera foto la dispozitiv cu un cablu A/V.

Reţea fără fir

118

Punct de acces

O cameră foto este conectată la un TV care acceptă Redare AllShare prin

WLAN.

UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor

Puteţi partaja până la 1000 de fişiere.

Pe un alt dispozitiv Redare AllShare, puteţi vizualiza numai fotografiile sau videoclipurile realizate cu ajutorul camerei foto.

Intervalul conexiunii fără fir între camera foto şi un dispozitiv Redare AllShare poate varia în funcţie de specificaţiile punctului de acces.

În cazul în care camera foto este conectată la 2 dispozitive Redare AllShare, redarea poate încetini.

Fotografiile sau videoclipurile vor fi partajate la dimensiunea originală.

Puteţi utiliza această caracteristică numai cu dispozitive care acceptă Redare

AllShare.

Fotografiile sau videoclipurile partajate nu vor fi stocate pe dispozitivul Redare

AllShare, însă pot fi stocate în camera foto pentru a îndeplini specificaţiile dispozitivului.

Transferul fotografiilor sau videoclipurilor către dispozitivul Redare AllShare poate dura ceva timp în funcţie de conexiunea la reţea, de numărul de fişiere care vor fi partajate sau în funcţie de dimensiunea fişierelor.

Dacă opriţi anormal camera foto în timp ce vizualizaţi fotografii sau videoclipuri pe un dispozitiv Redare AllShare (de exemplu, prin scoaterea bateriei), dispozitivul consideră camera foto ca fiind conectată în continuare.

Ordinea fotografiilor sau a videoclipurilor de pe camera foto poate fi alta decât pe dispozitivul Redare AllShare.

În funcţie de numărul de fotografii sau de videoclipuri pe care doriţi să le partajaţi, încărcarea acestora şi finalizarea procesului iniţial de configurare pot dura un timp.

Când vizualizaţi fotografii sau videoclipuri pe dispozitivul Redare AllShare, utilizarea continuă a telecomenzii dispozitivului sau efectuarea unor operaţii suplimentare pe dispozitiv poate împiedica funcţionarea corectă a acestei caracteristici.

Dacă reordonaţi sau dacă sortaţi fişierele pe camera foto în timp ce le vizionaţi pe un dispozitiv Redare AllShare, trebuie să repetaţi procesul iniţial de configurare pentru a actualiza lista de fişiere de pe dispozitiv.

Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.

Vă recomandăm să utilizaţi un cablu de reţea pentru a conecta dispozitivul

Redare AllShare la punctul de acces. Aceasta va minimiza orice ‘Bâlbâială’ a videoclipului pe care o puteţi experimenta în timpul redării conţinutului.

Pentru vizualizarea pe un dispozitiv AllShare Play utilizând caracteristica

Dispozitive din apropiere, activaţi modul lansare multiplă la PA.

Reţea fără fir

119

Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct

Când camera foto se conectează prin intermediul unei reţele WLAN la un dispozitiv care acceptă funcţia Wi-Fi Direct, puteţi trimite fotografii către dispozitiv. Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

1

Pe dispozitiv, activaţi opţiunea Wi-Fi Direct.

2

De la camera foto, în modul Redare, derulaţi la o fotografie.

3

Apăsaţi [ ], apoi selectaţi Partajare(Wi-Fi)

Wi-Fi Direct.

Când sunteţi în vizualizare imagine unică, puteţi trimite numai o singură fotografie odată.

Când vă aflaţi în vizualizarea tip miniaturi, puteţi selecta mai multe fotografii derulând la miniaturi, apoi apăsând [ ]. Selectaţi Next când aţi terminat selectarea fotografiilor.

4

Selectaţi dispozitivul din lista camerei foto cu dispozitivele Wi-Fi

Direct.

Asiguraţi-vă că opţiunea Wi-Fi Direct a dispozitivului este pornită.

De asemenea, puteţi selecta camera foto din lista de dispozitive a dispozitivelor Wi-Fi Direct.

5

Pe dispozitiv, lăsaţi camera să se conecteze la dispozitiv.

Fotografia va fi trimisă către dispozitiv.

Puteţi transfera până la 20 de fişiere odată.

Când nu există nicio fotografie în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza această caracteristică.

Dacă nu vă puteţi conecta la un dispozitiv Wi-Fi Direct, actualizaţi dispozitivul cu cea mai recentă versiune de firmware. Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

Reţea fără fir

120

Setările

Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.

Meniul de setări

………………………………………………… 122

Accesarea meniului de setări

………………………………… 122

Sunetul

……………………………………………………… 123

Afişajul

……………………………………………………… 123

Conectivitate

………………………………………………… 124

General

……………………………………………………… 125

Meniul de setări

Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.

Accesarea meniului de setări

1

Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.

2

Selectaţi .

3

Selectaţi un meniu.

Setări

Sunet

Ecran

Conectivitate

General

Pictogramă Descriere

Sunet: Setaţi diferite sunete pentru camera foto şi volumul acestora. (pag. 123)

Ecran: Personalizaţi setările afişajului. (pag. 123)

Conectivitate: Stabiliţi opţiunile pentru conectare. (pag. 124)

General: Modificaţi setările pentru sistemul camerei foto, cum ar fi formatul memoriei şi numele implicit al fişierelor. (pag. 125)

4

Selectaţi un articol.

Sunet

Volum

Sunet bip

Sunet obturator

Mediu

Activat

Sunet 1

Sunet de pornire Dezactivat

Sunet AF

Înapoi

Activat

Selectare

5

Selectaţi o opţiune.

Volum

Dezactivat

Silenţios

Mediu

Maxim

Înapoi

6

Apăsaţi [

Selectare

] pentru a reveni la meniul anterior.

Setările

122

Meniul de setări

Sunetul

Element

Volum

Sunet bip

Sunet obturator

Sunet de pornire

Sunet AF

* Implicit

Descriere

Setaţi volumul tuturor sunetelor. (Dezactivat, Silenţios, Mediu*,

Maxim)

Setaţi sunetul emis de către cameră atunci când apăsaţi butonul declanşator. (Dezactivat, Activat*)

Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi butonul declanşator. (Dezactivat, Sunet 1*, Sunet 2, Sunet 3)

Setaţi sunetul emis de cameră atunci când o porniţi.

(Dezactivat*, Zbor, Show laser, Nor)

Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi până la jumătate pe butonul declanşator. (Dezactivat, Activat*)

Afişajul

Element

Imagine de pornire

Imagini de fundal

Rând ghid

Afişare Dată/

Oră

Ecran ghid de ajutor

* Implicit

Descriere

Setaţi o imagine de pornire care să se afişeze atunci când porniţi camera foto.

Dezactivat*: Nu se afişează nicio imagine de pornire.

Logo: Se afişează o imagine implicită stocată în memoria internă.

Imagine utilizator: Selectaţi Imagine utilizator din fotografiile pe care le-aţi capturat în memorie.

Camera foto va salva numai o singură Imagine de Utilizator în memoria internă la un moment dat.

Dacă selectaţi o fotografie nouă ca Imagine de Utilizator sau dacă resetaţi camera foto, camera foto va şterge imaginea curentă.

Setaţi imaginea de fundal pentru ecranul Principal cu imaginea dorită. (Galerie imagini de fundal, Album)

Selectaţi un ghid, pentru a vă ajuta să compuneţi o scenă.

(Dezactivat*, 3 X 3, 2 X 2, Încrucişat, Diagonal)

Setaţi dacă afişaţi sau nu data şi ora pe ecranul camerei foto.

(Dezactivat*, Activat)

Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui meniu.

(Dezactivat, Activat*)

Setările

123

Meniul de setări

Element

Luminozitate ecran

Vizualizare rapidă

* Implicit

Descriere

Reglaţi luminozitatea ecranului.

(Auto*, Întunecat, Normală, Luminos)

Normală este fixat în modul Redare, chiar dacă aţi selectat

Auto.

Setaţi dacă doriţi examinarea unei imagini realizate înainte de revenirea la modul Fotografiere. (Dezactivat, Activat*)

Această caracteristică nu funcţionează în anumite moduri.

Economisire energie

Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de secunde, camera foto trece automat în modul Economisire energie.

(Dezactivat*, Activat)

În modul Economisire energie, apăsaţi orice buton în afară de

[ ] pentru a relua utilizarea camerei.

Conectivitate

Element

Ieşire video i-Launcher

* Implicit

Descriere

Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de regiunea dvs.

NTSC: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic etc

PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China,

Danemarca, Anglia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Kuweit,

Malaezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,

Suedia, Elveţia, Thailanda etc

Setaţi pornirea automată a programului i-Launcher în momentul în care conectaţi camera foto la computer. (Dezactivat, Activat*)

Setările

124

Meniul de setări

General

Element

Informaţii reţea

Language

Fus orar

Setare Dată/Oră

Tip Dată

Tip oră

* Implicit

Descriere

Vizualizaţi adresa Mac şi numărul de certificat de reţea al camerei foto.

Setaţi limba de afişare a textului.

Setaţi fusul orar pentru locaţia dvs. Când călătoriţi în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un nou fus orar.

(Acasă*, Vizită)

Setaţi data şi ora.

Setaţi formatul datei. (AAAA/LL/ZZ, LL/ZZ/AAAA,

ZZ/LL/AAAA)

Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcţie de limba selectată.

Setaţi formatul pentru oră. (12 ore, 24 ore)

Tipul de oră implicit poate fi diferit în funcţie de limba selectată.

Element

Nr. fişier

* Implicit

Descriere

Specificaţi modul de denumire a fişierelor.

Resetare: Setaţi ca numărul de fişiere să înceapă cu

0001 când introduceţi o nouă cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi toate fişierele.

Serie*: Setaţi ca numărul de fişiere să reia numărul de fişiere anterior când introduceţi o nouă cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi toate fişierele.

Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar numele implicit al primului fişier este SAM_0001.

Numărul fişierelor creşte cu unul, de la SAM_0001 la

SAM_9999, de fiecare dată când captaţi o fotografie sau

înregistraţi un videoclip.

Numărul folderelor creşte cu câte o unitate, de la

100PHOTO la 999PHOTO.

Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate într-un folder este 9999.

Camera foto defineşte numele fişierelor conform standardului Digital rule for Camera File system (DCF)

. Dacă modificaţi numele fişierelor în mod intenţionat, camera foto poate să nu redea fişierele.

Setările

125

Meniul de setări

Element

Imprimare

Închidere automată

DIRECT LINK

(buton Wi-Fi)

* Implicit

Descriere

Setaţi afişarea datei şi orei pe fotografiile captate.

(Dezactivat*, Dată, Data/ora)

Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din dreapta jos al fotografiei.

Unele modele de imprimantă nu pot imprima corect data şi ora.

Camera foto nu va afişa data şi ora în cazul în care:

selectaţi Text în modul Scenă

selectaţi modul Panoramă vie, Fotografie de mişcare

Setaţi camera să se închidă automat dacă nu efectuaţi nicio operaţiune pentru o anumită perioadă de timp.

(Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)

Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea bateriei.

Camera foto nu se va opri automat atunci când este conectată la un computer, sau la reţeaua WLAN, şi atunci când redaţi o prezentare sau videoclipuri.

Porniţi o funcţie Wi-Fi prestabilită apăsând [ ].

(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,

Backup Auto, E-mail, SNS şi Cloud, Redare AllShare)

Element

Lampă AF

Format

Resetare

Licenţe open source

* Implicit

Descriere

Setaţi aprinderea automată a unei lumini în locuri întunecate pentru a vă ajuta la focalizare. (Dezactivat, Activat*)

Formataţi memoria. Formatarea va şterge toate fişierele, inclusiv fişierele protejate. (Da, Nu)

Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor de cartele de memorie sau de un computer. Formataţi cartelele de memorie în camera foto înainte de a le utiliza pentru capturarea imaginilor.

Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere. Data şi ora, limba şi setările ieşirii video nu vor fi resetate. (Da, Nu)

Afişaţi informaţiile despre Licenţe open source.

Setările

126

Anexe

Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.

Mesaje de eroare

………………………………………………… 128

Întreţinerea camerei foto

……………………………………… 130

Curăţarea camerei foto

……………………………………… 130

Folosirea sau depozitarea camerei foto

…………………… 131

Despre cartelele de memorie

……………………………… 132

Despre baterie

……………………………………………… 135

Înainte de a contacta un centru de service

…………………… 139

Specificaţiile camerei foto

……………………………………… 142

Glosar

…………………………………………………………… 146

Index

……………………………………………………………… 151

Mesaje de eroare

Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.

Mesaj de eroare

Eroare card

Card neacceptat.

Conexiune nestabilită.

DCF Full Error

Soluţii propuse

Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.

Scoateţi cartela de memorie şi mai introduceţi-o o dată.

Formataţi cartela de memorie.

Cartela de memorie introdusă nu este suportată de camera dvs. foto. Introduceţi o cartelă de memorie microSD, microSDHC, sau microSDXC.

Camera foto nu se poate conecta la reţea utilizând punctul de acces selectat. Selectaţi un alt punct de acces şi încercaţi din nou.

Camera foto nu a reuşit să se conecteze la celelalte dispozitive. Încercaţi să vă conectaţi din nou.

Numele fişierelor nu corespund standardului DCF.

Transferaţi fişierele de pe cartela de memorie pe computer şi formataţi cartela. Apoi, deschideţi meniul

Setări şi selectaţi Nr. fişier

Resetare. (pag. 125)

Mesaj de eroare

Dispozitiv deconectat.

Eroare fişier

Sistemul de fişiere nu este acceptat.

Iniţializare nereuşită.

Parolă incorectă

Baterie descărcată

Soluţii propuse

Conexiunea la reţea s-a întrerupt în timpul transferului de fotografii. Selectaţi din nou un dispozitiv care acceptă

Redare AllShare.

Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un centru de service.

Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere FAT a cartelei de memorie introduse. Formataţi cartela de memorie pe cameră.

Camera foto nu a reuşit să localizeze un dispozitiv care acceptă Redare AllShare. Porniţi dispozitivele din reţea care acceptă Redare AllShare.

Parola pentru transferul fişierelor într-o altă cameră foto este greşită. Introduceţi parola corectă.

Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi bateria.

Anexe

128

Mesaje de eroare

Mesaj de eroare

Memorie plină

Nu este fişier imagine

Transfer fotografie nereuşit.

Transfer nereuşit.

Soluţii propuse

Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o nouă cartelă de memorie.

Capturaţii imagini sau introduceţi o cartelă de memorie care conţine câteva fotografii.

Conexiunea la reţea s-a întrerupt în timpul transferului de fotografii. Încercaţi repornirea caracteristicii Redare

AllShare.

Camera foto nu a reuşit să trimită o fotografie la cealaltă cameră foto. Încercaţi să vă trimiteţi din nou.

Camera foto nu a reuşit să trimită un e-mail sau să transfere o fotografie la dispozitivul care acceptă

Redare AllShare. Verificaţi conexiunea de reţea şi

încercaţi din nou.

Anexe

129

Întreţinerea camerei foto

Curăţarea camerei foto

Obiectivul şi ecranul camerei foto

Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi uşor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi un lichid de curăţare pentru obiective pe o bucată de hârtie de curăţare şi ştergeţi uşor.

Corpul camerei foto

Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.

Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.

Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare pe acesta.

Anexe

130

Întreţinerea camerei foto

Folosirea sau depozitarea camerei foto

Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei

Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea înalte.

Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de crescută, sau cu variaţii mari de umiditate.

Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu în maşină în timpul verii.

Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrare dură şi de vibraţii excesive pentru a evita deteriorări importante.

Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor interne.

Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto sau cu accesoriile acesteia.

Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.

Depozitarea pentru perioade lungi de timp

Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp, puneţi-o într-un container etanş, împreună cu un material absorbant, cum ar fi silicagel.

În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie reîncărcate înainte de utilizare.

Data şi ora curentă pot fi iniţializate când camera foto este pornită după ce camera foto şi bateria au fost separate pentru o perioadă îndelungată.

Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede.

Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma condens pe lentilă sau componentele interne ale camerei foto. În acest caz, opriţi camera foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie, scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se evaporă

înainte de a o reintroduce.

Folosirea pe plajă sau pe malul apei

Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte zone similare.

Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea acesteia.

Anexe

131

Alte precauţii

Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate cauza vătămări dvs. sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.

Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele mobile şi poate

împiedica funcţionarea corectă.

Închideţi camera foto atunci când nu o folosiţi.

Întreţinerea camerei foto

Camera dvs. constă din piese delicate. Evitaţi expunerea camerei la şocuri.

Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci când nu este folosită.

Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o departe de nisip, obiecte ascuţite sau monede.

Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este fisurat sau spart. Sticla spartă sau vopseaua acrilică pot cauza leziuni la mâini şi faţă. Duceţi camera foto la un centru service Samsung pentru a fi reparată.

Nu plasaţi niciodată camerele foto, bateriile, încărcătoarele sau accesoriile lângă, pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Aceste dispozitive pot fi deformate şi se pot supraîncălzi şi pot cauza un incendiu sau o explozie.

Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.

Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul cu un material moale, curat, fără impurităţi.

În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate închide. În acest mod cartela de memorie este protejată. Porniţi camera foto pentru a o folosi din nou.

În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.

Când folosiţi camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire, culoare se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă. Aceste condiţii nu derivă din funcţionarea necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine atunci când camera foto ajunge la temperaturi normale.

Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături.

Dacă vă confruntaţi cu oricare dintre aceste simptome, încetaţi imediat să utilizaţi camera foto şi consultaţi un medic.

Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de

• acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanţie.

Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru camera foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este acoperită de garanţie.

Despre cartelele de memorie

Cartele de memorie acceptate

Camera dvs. suportă carduri de memorie microSD (Secure Digital), microSDHC

(Secure Digital High Capacity), sau microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).

.

Adaptor cartelă de memorie

Cartelă de memorie

Pentru a citi date cu un PC sau cititor de cartele de memorie, introduceţi cartela de memorie într-un adaptor corespunzător.

Anexe

132

Întreţinerea camerei foto

Capacitatea cartelei de memorie

Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o cartelă microSD de 2 GB:

Fotografie

Dimensiune Excelentă

218

244

287

340

634

1000

1322

2495

666

1222

1887

2448

4336

Bună

430

481

564

Normală

637

711

832

979

1768

2678

3419

5750

Videoclip

Dimensiune 30 cadre pe secundă

Aprox. 26' 20"

1280 X 720

Aprox. 46' 55"

640 X 480

320 X 240

Aprox. 261' 11"

Aprox. 261' 11"

Pentru partajare

Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcţiei zoom.

Timpul de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiţi zoom-ul.

Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de

înregistrare.

Anexe

133

Întreţinerea camerei foto

Atenţie la folosirea cartelelor de memorie

Evitaţi expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/ 32 °F sau peste 40 °C/ 104 °F). Temperaturile extreme pot cauza funcţionarea defectuoasă a cartelor de memorie.

Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă introduceţi cartela de memorie în direcţia incorectă, este posibil să deterioraţi camera foto sau cartela de memorie.

Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto sau de un computer.

Reformataţi cartela de memorie cu camera dvs. foto.

Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de memorie.

Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot pierde date.

După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de memorie, nu mai puteţi stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o cartelă de memorie nouă.

Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le supuneţi la impact sau presiune.

Evitaţi depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice puternice.

Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanţe corozive.

Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanţe străine.

În cazul în care cartela de memorie este murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale

înainte de a o introduce în camera foto.

Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide, praf sau substanţe străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcţiona necorespunzător.

Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a o proteja de descărcările electrostatice.

Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard disk, un CD sau un DVD.

Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate

încălzi. Este normal şi nu indică funcţionarea necorespunzătoare.

Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

Anexe

134

Întreţinerea camerei foto

Despre baterie

Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.

Specificaţii baterie

Specificaţii

Model

Tip

Capacitate celulă

Tensiune

Durată de încărcare*

(când camera foto este oprită)

Descriere

BP70A

Baterie litiu-ion

700 mAh

3,7 V

Aproximativ 150 min

* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai mult.

Durată de viaţă a bateriei

Timp mediu de fotografiere /

Număr de fotografii

Fotografii

Aproximativ

120 min/

Aproximativ

240 fotografii

Condiţii de testare(când bateria este complet

încărcată)

Durata de viaţă a bateriei a fost măsurată

în următoarele condiţii: Modul Program, în

întuneric, la rezoluţia , calitate Bună, cu OIS activat.

1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar, realizaţi o singură fotografie, şi măriţi sau micşoraţi.

2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Dezactivat, realizaţi o singură fotografie, şi măriţi sau micşoraţi.

3. Efectuaţi paşii 1 şi 2, aşteptând 30 de secunde

între fiecare pas. Repetaţi procesul timp de

5 minute, apoi opriţi camera foto pentru

1 minut.

4. Repetaţi paşii 1-3.

Înregistraţi videoclipuri la o rezoluţie de şi la

30 CPS.

Cifrele menţionate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung şi pot varia în funcţie de utilizarea propriu-zisă.

Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de

înregistrare.

Când utilizaţi funcţii de reţea, bateria se va consuma mai repede.

Anexe

135

Întreţinerea camerei foto

Mesaj pentru baterie descărcată

Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se colorează în roşu şi apare mesajul "Baterie descărcată".

Observaţii referitoare la folosirea bateriei

Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub

0 °C/ 32 °F sau peste 40 °C/ 104 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor.

Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul camerei bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta folosirea normală a camerei foto.

Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.

La temperaturi sub 0 °C/ 32 °F, capacitatea şi durata bateriei pot scădea.

Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar revine la normal la temperaturi mai blânde.

Scoateţi bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă îndelungată.

Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto. Depozitarea camerei foto pentru perioade

îndelungate cu bateria instalată cauzează descărcarea bateriei. Este posibil să nu puteţi reîncărca bateria descărcată complet.

Atunci când nu utilizaţi camera foto pentru o perioadă îndelungată (3 luni sau mai mult), verificaţi bateria şi reîncărcaţi-o regulat. Dacă lăsaţi bateria să se descarce continuu, capacitatea şi viaţa acesteia se poate micşora, ceea ce poate duce la o funcţionare necorespunzătoare, la incendiu sau explozie.

Precauţii la folosirea bateriei

Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie împotriva deteriorărilor

Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia şi pot provoca un incendiu sau un şoc electric.

Observaţii referitoare la încărcarea bateriei

Dacă indicatorul luminos pentru stare este stins, asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.

Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu se va încărca complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea bateriei.

Nu utilizaţi camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.

Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.

Aşteptaţi cel puţin 10 minute pentru a porni camera după încărcarea bateriei.

Dacă conectaţi camera la o sursă de alimentare externă în timp ce bateria este descărcată, folosirea unor funcţii care necesită multă energie va provoca

închiderea camerei. Pentru a folosi camera normal, reîncărcaţi bateria.

Anexe

136

Întreţinerea camerei foto

Dacă reconectaţi cablul de alimentare când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos pentru stare porneşte pentru aproximativ 30 de minute.

Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcaţi bateria până când indicatorul luminos pentru stare se stinge.

Dacă indicatorul luminos pentru stare clipeşte în culoarea roşie, reconectaţi cablul sau scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.

Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau când temperatura este prea ridicată, indicatorul luminos pentru stare poate clipi în culoarea roşie.

Încărcarea va începe când bateria se răceşte.

Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a acestora. După finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la camera foto.

Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru poate cauza deteriorarea cablului.

Observaţii referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un computer

Utilizaţi numai cablul USB furnizat.

Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:

utilizaţi un hub USB

alte dispozitive USB sunt conectate la computer

conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului

portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la ieşire

(5 V, 500 mA)

Procedaţi cu grijă la manipularea şi aruncarea la deşeuri a bateriilor şi a

încărcătoarelor

Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările locale când aruncaţi la deşeuri bateriile uzate.

Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.

Anexe

137

Întreţinerea camerei foto

Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se poate solda cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranţa dvs., urmaţi aceste instrucţiuni de manipulare corectă a bateriei:

Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect manipulată. Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie,

întrerupeţi imediat utilizarea bateriei şi contactaţi un centru de service.

Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice, recomandate de producător şi încărcaţi bateria numai prin metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.

Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o expuneţi la medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de vară.

Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.

Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu temperatură şi umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duş.

Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum lenjerie de pat, covoare sau pături electrice, pentru o perioadă îndelungată de timp.

Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în spaţii

închise.

Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice, precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.

Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de producător.

Anexe

138

Nu dezasamblaţi şi nu perforaţi bateria cu obiecte ascuţite.

Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe de zdrobire.

Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum căderea din locaţii aflate la înălţime.

Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau la temperaturi superioare.

Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.

Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, precum lumina solară, foc sau similar.

Instrucţiuni de evacuare la deşeuri

Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.

Nu aruncaţi bateria în foc.

Regulamentele privind evacuarea la deşeuri pot varia în funcţie de ţară sau regiune. Evacuaţi bateriile la deşeuri conform cu regulamentele locale şi federale.

Instrucţiuni de încărcare a bateriei

Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al utilizatorului. Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect încărcată.

Înainte de a contacta un centru de service

Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat soluţiile sugerate, dar aveţi în continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.

Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cardul de memorie şi bateria.

Situaţie

Camera foto nu porneşte

Camera foto se opreşte brusc

Bateria camerei foto se descarcă rapid

Soluţii propuse

Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.

Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.

(pag. 23)

Încărcaţi bateria.

Încărcaţi bateria.

Camera dvs. foto poate fi în modul Închidere automată. (pag. 126)

Camera foto se poate opri pentru a împiedica deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui impact. Reporniţi camera foto.

Este posibil ca bateria să se descarce rapid la temperaturi scăzute (sub 0 °C/ 32 °F). Păstraţi bateria caldă introducând-o în buzunar.

Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria.

Reîncărcaţi, dacă este nevoie.

Bateriile sunt elemente consumabile, care trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi o baterie nouă dacă durata de viaţă a bateriei se reduce rapid.

Situaţie

Nu puteţi face fotografii

Camera foto se blochează

Camera foto se încălzeşte

Bliţul nu funcţionează

Bliţul se declanşează pe neaşteptate

Soluţii propuse

Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o nouă cartelă.

Formataţi cartela de memorie.

Cartela de memorie este defectă. Cumpăraţi o cartelă de memorie nouă.

Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.

Încărcaţi bateria.

Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.

Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.

În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.

Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie setată la Dezactivat. (pag. 61)

Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.

Este posibil ca bliţul să se declanşeze datorită electricităţii statice. Camera foto nu funcţionează necorespunzător.

Anexe

139

Înainte de a contacta un centru de service

Situaţie

Data şi ora sunt incorecte

Ecranul sau butoanele nu funcţionează

Ecranul camerei foto răspunde insuficient

Cartela de memorie conţine o eroare

Nu poate reda fişiere

Soluţii propuse

Setaţi data şi ora în setările de afişare. (pag. 125)

Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.

Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi foarte scăzute, se poate produce decolorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a ecranului camerei foto. Pentru o performanţă mai bună a ecranului, utilizaţi camera foto la temperaturi moderate.

Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.

Scoateţi cartela de memorie şi mai introduceţi-o o dată.

Formataţi cartela de memorie.

A se vedea “Atenţie la folosirea cartelelor de memorie” pentru mai multe detalii. (pag. 134)

Dacă modificaţi numele unui fişier, este posibil ca acest fişier sa nu fie redat de camera foto (numele fişierului trebuie să respecte standardul DCF).

Dacă întâlniţi această situaţie, redaţi fişierele pe computer.

Situaţie

Fotografia este neclară

Culorile din fotografie nu corespund celor din scena reală

Fotografia este prea luminoasă

Fotografia este prea

întunecată

Soluţii propuse

Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare setată este potrivită pentru fotografii în prim plan. (pag. 64)

Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, curăţaţi obiectivul. (pag. 130)

Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de acoperire a bliţului. (pag. 143)

O balanţă de alb incorectă poate crea o culoare nerealistă. Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru balanţa de alb, care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 71)

Fotografia este supraexpusă.

Opriţi bliţul. (pag. 61)

Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 63)

Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 69)

Fotografia este subexpusă.

Activaţi bliţul. (pag. 61)

Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 63)

Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 69

Anexe

140

Înainte de a contacta un centru de service

Situaţie

Televizorul nu afişează fotografiile

Computerul dvs. nu recunoaşte camera.

Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fişiere

Computerul nu poate reda videoclipuri

Soluţii propuse

Asiguraţi-vă că această cameră foto este conectată corect la TV prin cablul A/V.

Asiguraţi-vă că această cartelă de memorie conţine fotografii.

Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul USB.

Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.

Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de operare acceptat.

Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.

Videoclipurile nu pot fi redate de unele programe de redare a acestora. Pentru a reda fişiere video captate cu ajutorul camerei foto, utilizaţi programul Vizualizator multimedia pe care îl puteţi instala cu programul i-Launcher pe computerul dvs.

Anexe

141

Situaţie i-Launcher nu funcţionează corespunzător

TV-ul sau computerul dvs. nu pot afişa fotografiile şi videoclipurile care sunt stocate pe o cartelă de memorie microSDXC

Computerul nu recunoaşte o cartelă de memorie microSDXC

Soluţii propuse

Opriţi programul i-Launcher şi reporniţi-l.

Asiguraţi-vă că i-Launcher este setat la Activat

în meniul de setări. (pag. 124)

În funcţie de specificaţiile şi mediul computerului dvs., programul poate să nu fie lansat automat. În acest caz, faceţi clic pe start startToate programeleSamsung

i-LauncherSamsung i-Launcher pe computer. (Pentru Windows 8, deschideţi ecranul Start, apoi selectaţi All apps (Toate aplicaţiile) → Samsung i-Launcher.) Sau, faceţi clic pe AplicaţiiSamsungi-Launcher pe computerul dvs. cu Mac OS.

Cartelele de memorie microSDXC utilizează sistemul de fişiere exFAT. Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este compatibil cu sistemul de fişiere exFAT înainte de a conecta camera foto la dispozitivul respectiv.

Cartelele de memorie microSDXC utilizează sistemul de fişiere exFAT. Pentru a utiliza cartele de memorie microSDXC pe un computer cu

Windows XP, descărcaţi şi actualizaţi driver-ul de sistem de fişiere exFAT de pe site-ul web

Microsoft.

Specificaţiile camerei foto

Senzor imagine

Tip

Număr efectiv de pixeli

Număr total de pixeli

Obiectiv

1/2,3" (Aproximativ 7,73 mm) CCD

Aproximativ 16,2 mega-pixeli

Aproximativ 16,6 mega-pixeli

Distanţă focală

Interval F-stop

Zoom

Obiectiv Samsung f = 4,3-43,0 mm

( echivalent film de 35 mm: 24-240 mm)

F3.1(W)-F6.3(T)

Mod imagine statică: 1,0-10,0X

(Zoom optic X Zoom digital: 50,0X,

Zoom optic X Zoom Intelli: 20,0X)

Mod Redare: 1,0-14,4X (în funcţie de dimensiunea imaginii)

Ecran

Tip

Caracteristică

Focalizare

LCD TFT

3,0" (75,0 mm) 230K

Tip

TTL focalizare automată (AF centru, AF multiplă, AF de urmărire,

Identificare faţă AF), Focalizare video continuă automată

Interval

Normal (AF)

Macro

Auto macro

Larg (W)

80 cm-infinit

5-80 cm

5 cm-infinit

Tele (T)

250 cm-infinit

130-250 cm

130 cm-infinit

Viteză obturator

Smart Auto: 1/8-1/2000 sec.

Program: 1-1/2000 sec.

Noapte: 16-1/2000 sec.

Artificii: 2 sec.

Expunere

Program AE Controlaţi

Mod de măsurare

Compensare

Multi, Punct, Centrat, Identificare faţă

Echivalent ISO

±2EV (1/3 Pas VE)

Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,

ISO 3200

Anexe

142

Specificaţiile camerei foto

Bliţ

Mod

Interval

Auto, Ochi roşii, Auxiliar, Sincronizare lentă, Dezactivat,

Corector efect ochi roşii

Lăţime: 0,2–3,3 m (ISO Auto)

Tele: 0,5–1,6 m (ISO Auto)

Timp de reîncărcare

Reducere mişcare

Aproximativ 4 sec.

Stabilizare optică a imaginii (OIS)

Efect

Mod Fotografiere

Mod Filmare videoclipuri

Filtru Foto (Filtru inteligent): Miniatură, Întunecare colţuri,

Pictură de cerneală, Pictură în ulei, Desen animat,

Filtru încrucişat, Schiţă, Focaliz. Uşoară, Ochi de peşte, Film

Vechi, Semiton, Clasic, Retro, Mărire fotografie

Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturaţie

Filtru Film (Filtru inteligent): Miniatură, Întunecare colţuri,

Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Clasic, Retro, Efect Paletă 1,

Efect Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4

Balans de alb

Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_L,

Tungsten, Parametri personalizare

Imprimare dată

Data/ora, Dată, Dezactivat

Anexe

143

Fotografiere

Fotografii

Videoclipuri

Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiţii de noapte,

Portret în contre-jour, Noapte, Fundal luminos, Peisaj, Alb,

Verde natural, Cer senin, Apus, Macro, Text macro,

Culori Macro, Trepied, Action, Artificii, Lumânare,

Lumină de spoturi, Lumină de spoturi (Macro),

Lumină de spoturi (Portret)), Program, Scenă (Peisaj, Apus,

Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă, Text), Panoramă vie,

Fotografie portret, Poză Nocturnă, Captură Prim-plan, Ramă

Magică, Filtru Foto, Fotografie divizată, Fotografie de mişcare

Cadre multiple: Singular, Continuu, Captură mişcare, AEB

Temporizator: Dezactivat, 10 sec, 2 sec, Dublu (10 sec, 2 sec)

Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj, Cer senin,

Verde natural, Apus), Filtru Film

Format: MP4 (H.264) (Timp maxim de înregistrare: 20 min)

Dimensiune: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, 240 Web

Frecvenţă cadre: 30 cadre pe secundă

Sunet Viu: Sunet Viu Pornit, Sunet Viu Oprit, Fără sunet

Editare video (integrată): Pauză în timpul înregistrării

Temporizator: Dezactivat, 10 sec

Specificaţiile camerei foto

Redare

Fotografii

Videoclipuri

Stocare

Suport

Tip: Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de diapozitive cu muzică şi efecte

Editare: Redimensionare, Rotire, Filtru inteligent, Tăiere

Efect: Luminozitate, Contrast, Saturaţie, ACB, Retuşare faţă,

Corector efect ochi roşii, Filtru inteligent (Normal, Miniatură,

Întunecare colţuri, Pictură de cerneală, Pictură în ulei, Desen animat, Filtru încrucişat, Schiţă, Focaliz. Uşoară, Ochi de peşte, Film Vechi, Semiton, Clasic, Retro, Mărire fotografie)

Editare: Captare imagine statică, Ajustare timp

Memorie internă: Aproximativ 9,5 MB

Memorie externă (Opţional): microSD (2 GB garantat), microSDHC (garantat până la 32 GB), microSDXC (garantat până la 64 GB)

Capacitatea memoriei interne ar putea să nu corespundă acestor specificaţii.

Format fişier

Dimensiune imagine

Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.21, GIF

Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

Pictogramă Dimensiune

4608 X 3456

4608 X 3072

4608 X 2592

3648 X 2736

2592 X 1944

1984 X 1488

1920 X 1080

1024 X 768

Anexe

144

Specificaţiile camerei foto

Reţea fără fir

MobileLink, Remote Viewfinder, Backup Auto, E-mail, SNS şi Cloud, Redare

AllShare, AutoShare, Wi-Fi Direct, S/W Notificare upgradare

Interfaţă

Conector de ieşire digitală

USB 2.0

Intrare/ieşire audio

Ieşire video

Difuzor intern (Mono), Microfon (Mono)

A/V: NTSC, PAL (selectabil)

Mufă de intrare de c.c.

Sursă de alimentare

5,0 V

Baterie reîncărcabilă

Baterie Litiu-ion (BP70A, 700 mAh)

Tip conector Micro USB (5 pini)

Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.

Dimensiuni (l x Î x A)

98,0 X 57,9 X 16,5 mm (fără protuberanţe)

Greutate

131 g (fără baterie şi cartelă de memorie)

Temperatură de funcţionare

0-40 °C

Umiditate de funcţionare

5-85 %

Software

i-Launcher

Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii performanţelor.

Anexe

145

Glosar

ACB (Echilibrare automată a contrastului)

Această opţiune îmbunătăţeşte automat contrastul imaginilor atunci când subiectul este luminat din spate sau atunci când există un contrast mare între subiect şi fundal.

AEB (Funcţie de expunere automată)

Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.

AF (Focalizare automată)

Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect. Camera foto foloseşte contrastul pentru a focaliza automat.

Apertură

Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei foto.

Mişcarea camerei (Neclaritate)

În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul este deschis,

întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică. Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea acesteia, utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ, folosiţi un trepied, funcţia DIS sau OIS pentru a stabiliza camera foto.

Compoziţie

Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie. De obicei, respectarea regulilor terţilor duce la o compoziţie bună.

DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei foto)

O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de fişiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics and Information Technology

Industries Association (JEITA).

Adâncimea câmpului

Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază în funcţie de apertura obiectivului, distanţa focală şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face neclar fundalul unei compoziţii.

Zoom digital

Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil împrenă cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi zoom-ul digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce mărirea creşte.

Anexe

146

Glosar

Compensare EV

Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeaşi expunere.

EV (Valoare de expunere)

Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere măsurată de camera foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi expunerea fotografiilor dvs. Setaţi compensarea EV la -1,0 EV pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1,0

EV cu un grad mai luminoasă.

Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)

O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Expunere

Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto. Expunerea este controlată de combinaţia dintre viteza obturatorului, valoarea aperturii şi sensibilitatea ISO.

Bliţ

O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în condiţii de lumină scăzută.

Distanţă focală

Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în milimetri). Distanţele focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanţele focale mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.

H.264/MPEG-4

Un format video de înaltă comprimare stabilit de organizaţiile de standard internaţional ISO-IEC şi ITU-T. Acest codec este capabil să ofere calitate video bună la rate scăzute de biţi, creat de Joint Video Team (JVT).

Senzor imagine

Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi

CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).

Anexe

147

Glosar

Sensibilitate ISO

Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film echivalent utilizat

într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilităţii ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fişierului, cu deteriorarea minimă a rezoluţiei imaginii.

LCD (Ecran cu cristale lichide)

Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum. Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.

Macro

Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a obiectelor foarte mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera foto poate menţine o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă aproape de dimensiunea reală (1:1).

Mod de măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.

MJPEG (JPEG de mişcare)

Format video comprimat ca imagine JPEG.

Zgomot

Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca pixeli luminoşi deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.

OIS (Stabilizare optică a imaginii)

Această caracteristică compensează în timp real mişcarea sau vibrarea atunci când fotografiaţi. Nu există nicio o degradare a imaginii în comparaţie cu caracteristica

Stabilizare Digitală a Imaginii.

Zoom optic

Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv şi nu deteriorează calitatea imaginilor.

Anexe

148

Glosar

Calitate

Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine digitală. Imaginile de calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune mai mare a fişierului.

Rezoluţie

Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluţie ridicată conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai multe detalii decât imaginile cu rezoluţie scăzută.

Viteză obturator

Viteza declanşatorului se referă la timpul necesar deschiderii şi închiderii declanşatorului, şi este un factor important în luminozitatea unei fotografii, controlând cantitatea de lumină care trece prin apertură înainte să ajungă la senzorul de imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi captează mai uşor subiecţii

în mişcare.

Întunecare colţuri

Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini (exterioare) în comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în colţuri poate fi utilă pentru subiecţii poziţionaţi în centrul imaginii.

Balans de alb (balans de culoare)

Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu, verde şi albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului de alb sau de culaore este acela de a reda corect culorile într-o imagine.

Anexe

149

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate

împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice

Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung Electronics în direcţia dezvoltării durabile şi a responsabilităţii sociale prin activităţi ecologice de business şi de management.

Anexe

150

Index

A

Accesorii opţionale 19

AF de urmărire 66

Ajustare imagine

ACB 90

Claritate 74

Contrast

Mod Fotografiere 74

Modul Redare 90

Luminozitate

Mod Fotografiere 69

Modul Redare 90

Ochi roşii 91

Saturaţie

Mod Fotografiere 74

Modul Redare 90

Apăsarea până la jumătate pe

declanşator 40

AutoShare 106

B

Backup Auto 110

Balans de alb 71

Baterie

Atenţie 136

Introduceţi 23

Încărcare 24

Bliţ

Auto 61

Auxiliar 62

Corecţie efect ochi roşii 62

Dezactivat 61

Ochi roşii 62

Sincronizare redusă 62

Buton declanşator 20

Buton DIRECT LINK 22

Buton Meniu 21

Buton Pornire 20

Buton Redare 21

C

CAF (AF continuu) 46

Capturarea unei imagini din

videoclip 87

Captură mişcare 73

Cartelă de memorie

Atenţie 134

Introducere 23

Centru de service 139

Claritate 74

Conectarea la computerul dvs.

Mac 94

Contrast

Mod Fotografiere 74

Modul Redare 90

Curăţare

Afişaj 130

Corpul camerei foto 130

Obiectiv 130

Anexe

151

D

Deconectarea camerei foto 93

Despachetarea 19

Detectare clipire 68

E

Echilibrare automată a contrastului

(ACB)

Mod Fotografiere 70

Modul Redare 90

Ecranul principal 28

Editarea fotografiilor 88

Editare videoclipuri

Aranjare 87

Capturare 87

Expunere 69

Expunere de diapozitive 85

Index

F

Filtru inteligent

Mod Înregistrare videoclip 53

Modul fotografiere 52

Modul Redare 89

Formatare 126

Fotografiere portrete

Detectare clipire 68

Detectare Faţă 67

Fotografiere zâmbet 67

Fotografiere zâmbet 67

Funcţie de expunere automată

(AEB) 73

I

Identificare faţă 67

Ieşire video 124

Imagine de pornire 123

Imprimare 126

Indicator luminos pentru stare 21

Î

Încărcare 24

Întreţinerea camerei foto 130

L

Lumină de asistenţă pentru AF

Locaţie 20

Setări 126

Luminozitate

Mod Fotografiere 69

Modul Redare 90

Luminozitate ecran 124

M

Macro

Auto macro 65

Macro 65

Mărire 83

Mesaje de eroare 128

Miniaturi 80

MobileLink 107

Mod de măsurare

Centrat 70

Multi 70

Punct 70

Mod Economisire energie 124

Mod Film 46

Mod Fotografie de mişcare 55

mod Fotografie divizată 54

Mod Fotografie portret 50

Mod Panoramă vie 48

Mod Poză Nocturnă 51

Mod Recunoaştere inteligentă

automată 43

Modul Detectare scenă

inteligentă 45

Modul Filtru film 53

Modul Filtru foto 52

Modul Fotografie în prim-plan 51

Modul Program 44

Modul Ramă Magică 52

Modul Redare 79

Modul Scenă 47

Moduri de impuls

Captură mişcare 73

Continuu 73

Funcţie de expunere automată

(AEB) 73

Anexe

152

Index

O

Ochi roşii

Mod Fotografiere 61

Mod Redare 91

P

Pictograme

Mod Fotografiere 27

Modul Redare 79

Port A/V 20

Port USB 20

Protejarea fişierelor 82

Punct de montare a trepiedului 20

R

Rând ghid 123

Redare AllShare 117

Resetare 126

Retuşarea feţelor

Mod Fotografiere 50

Modul Redare 91

Reţea fără fir 102

Rezoluţie

Mod Fotografiere 58

Modul Redare 88

Rotire 88

S

Saturaţie

Mod Fotografiere 74

Modul Redare 90

Sensibilitate ISO 63

Setare Dată/Oră 125

Setare oră 25

Setări 125

Setări fus orar 25, 125

Setările de sunet 35

Setări limbă 125

Site Web

Accesare 115

Încărcarea fotografiilor sau a

videoclipurilor 115

Specificaţiile camerei foto 142

Stabilizare optică a imaginii (OIS) 39

Sunet AF 123

Ş

Ştergerea fişierelor 82

T

Temporizator

Indicator luminos pentru

temporizator 20

Mod Fotografiere 60

Tip de afişare 34

Transfer de fişiere

Backup Auto 110

E-mail 112

Mac 94

Windows 93

V

Videoclip

Mod Fotografiere 46

Modul Redare 86

Vizor de la Distanţă 108

Anexe

153

Index

Vizualizarea fişierelor

Categorie 81

Expunere de diapozitive 85

Fotografii animate 85

Fotografii panoramice 84

Miniaturi 80

TV 92

Vizualizare rapidă 124

Z

Zonă de focalizare

AF centru 65

AF de urmărire 65

AF multiplă 65

Zoom

Buton Zoom 21

Setări ale sunetului de zoom 75

Utilizarea zoom-ului 37

Zoom digital 37

Zoom Intelli 38

Anexe

154

Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau vizitaţi pagina noastră www.samsung.com pentru servicii sau întrebări postvânzare.

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents