Samsung SAMSUNG WB30F Manual de utilizare

Samsung SAMSUNG WB30F Manual de utilizare
Manualul
utilizatorului
WB30F/WB31F/WB32F
Faceţi clic pe
un subiect
Acest manual al utilizatorului conţine instrucţiuni detaliate
referitoare la utilizarea camerei foto. Citiţi cu atenţie acest
manual.
Depanare de bază
Referinţă rapidă
Cuprins
Funcţii de bază
Funcţiile extinse
Opţiuni de fotografiere
Redarea/Editarea
Reţea fără fir
Setările
Anexe
Index
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura performanţe maxime ale camerei foto.
Preveniţi afectarea vederii subiectului.
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau de animale.
Dacă folosiţi bliţul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni
temporare sau permanente ale vederii.
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane
Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.
Acest lucru poate cauza şocuri electrice sau deteriorarea camerei foto.
Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a animalelor.
Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale grave, dacă sunt înghiţite.
Piesele şi accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau
explozive.
Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.
Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi
ridicate pentru perioade lungi de timp.
Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza daune
permanente componentelor interne ale camerei foto.
Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi acest tip
de materiale lângă aceasta.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.
Aceasta poate provoca un şoc electric.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Evitaţi interferenţele cu stimulatoarele cardiace.
Menţineţi distanţa între această cameră foto şi stimulatoarele cardiace pentru a
evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de producător şi de grupurile
de cercetare. Dacă, din orice motiv, bănuiţi că aparatul dvs. foto interferează cu
un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, închideţi camera imediat şi
contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical pentru
îndrumare.
Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau haine.
Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea camerei sau
poate provoca un incendiu.
Nu manevraţi cablul de alimentare electrică sau staţi lângă încărcător în timpul
unei furtuni cu fulgere.
Acest lucru poate provoca electrocutare.
Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi imediat toate
alimentările electrice, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactaţi centrul
de service Samsung.
Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unei camere
foto într-o anumită zonă.
• Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
• Opriţi camera foto atunci când vă aflaţi în avion. Camera foto poate produce
interferenţe cu echipamentul avionului. Urmaţi toate reglementările liniei aeriene
şi opriţi camera foto atunci când vi se indică acest lucru de către personalul liniei
aeriene.
• Opriţi camera foto în apropierea echipamentelor medicale. Camera foto poate
produce interferenţe cu echipamentele medicale din spitale sau din instituţii
sanitare. Urmaţi toate reglementările, avertismentele afişate şi indicaţiile
personalului medical.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor
echipamente
Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.
Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.
Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o perioadă
îndelungată de timp.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza
deteriorări grave ale camerei foto.
Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto înainte să deconectaţi
alimentarea la încărcătorul de c. a.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.
Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de
producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.
Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.
Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt
utilizate.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.
Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate de
Samsung.
• Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate pot provoca
explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto sau pot provoca rănirea.
• Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile provocate de baterii,
încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite la
încărcarea bateriilor.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/- ale bateriei.
Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.
3
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto.
În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot deteriora. Producătorul nu
este responsabil pentru pierderile de date.
Nu scăpaţi sau supuneţi camera foto la impacturi puternice.
Aceasta poate deteriora ecranul sau componentele externe sau interne.
Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la instalarea
bateriei şi a cartelelor de memorie.
Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a
bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor
şi accesoriilor.
Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
Menţineţi distanţa între această cameră foto şi stimulatoarele cardiace pentru a
evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de producător şi de grupurile
de cercetare. Consultaţi producătorii dispozitivelor electronice pentru a rezolva
problemele de interferenţă pe care le întâmpinaţi. Pentru prevenirea interferenţelor
nedorite, folosiţi numai dispozitive sau accesorii omologate de Samsung.
Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei camerei foto.
Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.
Folosiţi camera foto în poziţie normală.
Evitaţi contactul cu antena internă a camerei foto.
Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie
deteriorată.
Aceasta poate cauza un şoc electric sau funcţionarea necorespunzătoare a camerei
sau poate provoca un incendiu.
Transferul de date şi responsabilităţi
• Deoarece datele transferate prin reţeaua WLAN se pot pierde, evitaţi transferarea
Nu aşezaţi camera foto în sau lângă câmpurile magnetice.
Procedând astfel este posibil să cauzaţi funcţionarea defectuoasă a camerei foto.
datelor importante în zonele publice sau în reţele deschise.
• Producătorul camerei foto nu este răspunzător pentru niciun transfer de date
care nu respectă drepturile de autor, mărcile comerciale, legile privind dreptul de
proprietate intelectuală sau regulile de decenţă publică.
Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este deteriorat.
În cazul în care părţile de sticlă sau părţile acrilice sunt sparte, vizitaţi un centru de
service Samsung Electronics pentru a vi se repara camera foto.
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de fişiere sau daunele
rezultate din funcţionarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a camerei
foto.
4
Schiţa manualului utilizatorului
Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation.
• Mac şi Apple App Store sunt mărci comerciale înregistrate ale Corporaţiei
Apple.
• Google Play Store este o marcă comercială înregistrată a Google, Inc.
• microSD™, microSDHC™ şi microSDXC™ sunt mărci înregistrate ale
Asociaţiei SD.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED şi logo Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• Mărcile înregistrate şi numele comerciale folosite în acest manual aparţin
respectivilor proprietari.
Funcţii de bază 18
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de
fotografiere ale camerei foto.
Funcţiile extinse 42
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă
vocală selectând un mod.
Opţiuni de fotografiere 57
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Redarea/Editarea 78
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii, videoclipuri şi cum puteţi să
editaţi fotografii. De asemenea, aflaţi cum să conectaţi camera foto la
computer sau la TV.
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se pot
modifica fără notificare prealabilă, datorită actualizării funcţiilor
acesteia.
• Recomandăm utilizarea camerei foto în ţara de unde aţi achiziţionat-o.
• Utilizaţi această cameră foto cu responsabilitate şi respectaţi toate legile
şi reglementările în privinţa utilizării acesteia.
• Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părţi din acest
manual fără permisiunea obţinută în prealabil.
Reţea fără fir 101
Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi
funcţii.
Setările 121
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Anexe Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.
5
127
Pictograme utilizate în acest manual
Subiect, fundal şi compoziţie
• Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un animal sau natură
Pictogramă Funcţie
statică
Informaţii suplimentare
• Fundal: obiectele din jurul subiectului
• Compoziţie: combinarea unui subiect cu fundalul
Avertismente şi măsuri de precauţie privind siguranţa
[]
()
→
*
Butoanele camerei De exemplu, [Declanşator] se referă la butonul
declanşator.
Numărul paginii cu informaţii conexe
Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi
pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectaţi Identificare faţă
→ Normală (înseamnă Selectaţi Identificare faţă, şi apoi selectaţi
Normală).
Adnotare
Fundal
Subiect
Expresiile utilizate în acest manual
Expunere (Luminozitate)
Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină expunerea. Puteţi
modifica expunerea cu ajutorul vitezei obturatorului, a valorii aperturii şi a
sensibilităţii ISO. Prin modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau
mai deschise.
Apăsarea declanşatorului
• Apăsaţi până la jumătate pe butonul [Declanşator]: apăsaţi declanşatorul până la
jumătate
• Apăsaţi pe [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator
 Expunere normală
Apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator]
Compoziţie
Apăsaţi pe [Declanşator]
6
 Expunere excesivă
(prea luminos)
Caracteristici speciale ale camerei foto
Utilizarea butonului DIRECT LINK
Setarea unei opţiuni pentru butonul DIRECT LINK
Puteţi selecta o funcţie Wi-Fi care va fi lansată când apăsaţi butonul DIRECT LINK.
1 Accesaţi Setările.
2 Accesaţi opţiunea pentru butonul DIRECT LINK.
3 Selectaţi o caracteristică Wi-Fi din listă.
Apăsaţi butonul DIRECT LINK pentru a activa funcţia Wi-Fi pe care aţi indicat-o.
7
Caracteristici speciale ale camerei foto
Utilizare AutoShare
Atunci când captaţi o fotografie cu ajutorul camerei foto, fotografi este salvată automat pe tetefonul inteligent. Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin reţeaua
fără fir.
1 Instalaţi Samsung SMART CAMERA
4 Selectaţi camera foto din listă şi
App pe telefonul inteligent.
conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up
pe camera foto, permiteţi telefonului
inteligent să se conecteze la aceasta.
2 Activaţi caracteristica AutoShare.
5 Captaţi o fotografie.
• Fotografia captată este salvată pe camera foto, apoi este transferată pe
telefonul inteligent.
3 Lansaţi Samsung SMART CAMERA
App pe telefonul inteligent.
8
Caracteristici
speciale ale camerei foto

Utilizare MobileLink
Puteţi trimite facil fişiere de pe camera foto pe un telefon inteligent. Camera foto se conectează prin reţeaua fără fir la telefoanele inteligente care acceptă caracteristica
MobileLink.
1 Instalaţi Samsung SMART CAMERA
4 Selectaţi camera foto din listă şi
App pe telefonul inteligent.
conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up
pe camera foto, permiteţi telefonului
inteligent să se conecteze la aceasta.
2 Accesaţi modul MobileLink.
5 Pe telefonul inteligent sau de la
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up,
camera foto, selectaţi fişierele care
vor fi transferate de la camera foto.
selectaţi o opţiune.
3 Lansaţi Samsung SMART CAMERA
6 Pe telefonul inteligent, atingeţi
App pe telefonul inteligent.
butonul copiere sau de la camera
foto, selectaţi Share.
9
Caracteristici
speciale ale camerei foto

Utilizare Remote Viewfinder
Puteţi controla de la distanţă camera foto de pe un telefon inteligent. Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin reţeaua fără fir. Utilizaţi telefonul inteligent ca
sistem de declanşare de la distanţă pentru declanşator cu ajutorul caracteristicii Remote Viewfinder. Fotografia captată va apărea pe telefonul inteligent.
1 Instalaţi Samsung SMART CAMERA
4 Selectaţi camera foto din listă şi
App pe telefonul inteligent.
conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up
pe camera foto, permiteţi telefonului
inteligent să se conecteze la aceasta.
5 Ţineţi apăsat
2 Accesaţi modul Remote Viewfinder.
pentru a focaliza,
apoi eliberaţi pentru a fotografia.
3 Lansaţi Samsung SMART CAMERA
App pe telefonul inteligent.
6 Atingeţi miniatura pentru a vizualiza
fotografia.
 10
Caracteristici
speciale ale camerei foto

1 Selectaţi opţiunea macro (
Mostre fotografiere - Macro
Puteţi capta fotografii în prim-plan ale subiecţilor mici, cum ar fi florile sau insectele.
2 Captaţi o fotografie.
Imaginea pentru ilustrare poate diferi faţă de fotografia reală pe care o captaţi.
 11
).
Depanare de bază
Aflaţi cum puteţi rezolva probleme obişnuite prin setarea opţiunilor de fotografiere.
Ochii subiectului se văd
roşii.
Acest lucru este cauzat reflectarea în ochii subiectului a bliţului camerei foto.
• Setaţi opţiunea pentru bliţu la Ochi roşii sau la Corector efect ochi roşii. (pag. 61)
• Dacă fotografia a fost deja captată, selectaţi Corector efect ochi roşii în meniul de editare. (pag. 91)
Fotografiile au urme de
praf.
Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiţi bliţul.
• Dezactivaţi bliţul sau evitaţi captarea fotografiilor în locuri cu praf.
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 63)
Fotografiile sunt
neclare.
Neclaritatea se poate produce dacă capturaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă sau dacă ţineţi camera foto incorect.
Utilizaţi funcţia OIS sau apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a vă asigura că subiectul este focalizat. (pag. 40)
Fotografiile sunt neclare
atunci când fotografiaţi
pe timp de noapte.
Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta poate face dificil să
menţineţi camera nemişcată destul timp pentru a captura o fotografie clară şi poate duce la mişcarea camerei foto.
• Selectaţi modul Poză Nocturnă. (pag. 51)
• Activaţi bliţul. (pag. 61)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 63)
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu lumină şi cele întunecate,
este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.
• Evitaţi să fotografiaţi cu soarele în faţă.
• Selectaţi Fundal luminos în modul Scenă. (pag. 47)
• Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar. (pag. 61)
• Reglaţi expunerea. (pag. 69)
• Setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB). (pag. 70)
• Setaţi opţiunea pentru modul de măsurare la Punct dacă un subiect se află în centrul cadrului. (pag. 70)
Subiecţii apar prea
întunecaţi din cauza
luminii de fundal.
 12
Referinţă rapidă
Fotografierea persoanelor
• Mod Fotografie portret  50
• Ochi roşii/Corector efect ochi roşii (pentru a preveni sau
pentru a corecta ochii roşii)  61
• Identificare faţă  67
Fotografierea pe timpul nopţii sau pe
întuneric
• Mod Scenă > Apus, Răsărit  47
• Mod Poză Nocturnă  51
• Opţiuni pentru bliţ  61
• Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină)
 63
Captarea fotografiilor active
• Continuu, Captură mişcare  73
Fotografierea textelor, insectelor sau
florilor
• Mod Scenă > Text  47
• Mod Captură Prim-plan  51
• Macro  64
Reglarea expunerii (luminozitate)
• Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină)
 63
Aplicarea efectelor pentru clipuri video
• Mod Filtru Film  53
• Expunere (pentru a regla expunerea)  69
• ACB (pentru a compensa subiecţii în comparaţie cu
fundalurile deschise)  70
• Mod de măsurare  70
• AEB (pentru a capta 3 fotografii ale aceleiaşi scene cu
expuneri diferite)  73
Fotografierea peisajelor
• Mod Scenă > Peisaj  47
• Mod Panoramă vie  48
Aplicarea efectelor pentru fotografii
• Mod Ramă Magică  52
• Mod Filtru Foto  52
• Mod Fotografie divizată  54
• Mod Fotografie de mişcare  55
• Ajustare imagine (pentru a regla Claritate, Contrast sau
Saturaţie)  74
 13
Reducerea mişcării camerei foto
• Stabilizare optică a imaginii (OIS)  39
• Vizualizarea fişierelor ca miniaturi  80
• Vizualizarea fişierelor după categorie  81
• Ştergerea tuturor fişierelor din memorie  83
• Vizualizarea fişierelor ca expunere de diapozitive
 85
• Vizualizarea fişierelor pe TV  92
• Conectarea camerei foto la un computer  93
• Trimiterea fotografiilor sau a videoclipurilor prin
e-mail  112
• Utilizarea site-urilor web pentru partajarea
fotografiilor sau a videoclipurilor  115
• Ajustarea sunetului şi a volumului  123
• Reglarea luminozităţii ecranului  124
• Modificarea limbii de afişare  125
• Setarea datei şi a orei  125
• Înainte de a contacta un centru de service  139
Cuprins
Funcţii de bază . .............................................................................................................. 18
Funcţiile extinse ............................................................................................................. 42
Despachetarea ........................................................................................................... 19
Folosirea modurilor de Bază ................................................................................. 43
Utilizarea modului Smart Auto .............................................................................
Utilizarea modului Program ..................................................................................
Utilizarea modului Film inteligent ........................................................................
Folosirea modului Film ...........................................................................................
Utilizarea modului Scenă .......................................................................................
Utilizarea modului Panoramă vie . ........................................................................
Aspectul camerei foto . ............................................................................................ 20
Utilizarea butonului DIRECT LINK ......................................................................... 22
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie .............................................. 23
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto ................................................... 24
Încărcarea bateriei . ................................................................................................. 24
Pornirea camerei foto ............................................................................................. 24
43
44
45
46
47
48
Folosirea modurilor Scenă ..................................................................................... 50
Efectuarea configurării iniţiale ............................................................................. 25
Utilizarea modului Fotografie portret ..................................................................
Folosirea modului Poză Nocturnă ........................................................................
Folosirea modului Fotografie în prim-plan .........................................................
Utilizarea modului Ramă Magică ..........................................................................
Folosirea modului Filtru Foto . ..............................................................................
Utilizarea modului Filtru film ................................................................................
Utilizarea modului Fotografie divizată . ...............................................................
Utilizarea modului Fotografie de mişcare ...........................................................
Semnificaţia pictogramelor . ................................................................................. 27
Folosirea ecranului Principal ................................................................................. 28
Accesarea ecranului Principal . .............................................................................. 28
Pictograme pe Ecranul de Mod . ........................................................................... 29
Setarea imaginii de fundal ..................................................................................... 31
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor .............................................................. 32
Setarea afişajului şi sunetelor ............................................................................... 34
Setarea tipului de ecran ......................................................................................... 34
Setarea sunetului . ................................................................................................... 35
Captare fotografii ...................................................................................................... 36
Mărirea/Micşorarea ................................................................................................. 37
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) . ........................................................ 39
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ........................................ 40
 14
50
51
51
52
52
53
54
55
Cuprins
Opţiuni de fotografiere . ............................................................................................. 57
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei .......................................................... 67
Identificarea feţelor .................................................................................................
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc .....................................
Detectarea clipirii ....................................................................................................
Sfaturi pentru identificarea feţelor .......................................................................
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii .................................................................. 58
Selectarea unei rezoluţii ......................................................................................... 58
Selectarea calităţii fotografiei ................................................................................ 59
Utilizarea temporizatorului ................................................................................... 60
67
67
68
68
Reglarea luminozităţii şi a culorilor .................................................................... 69
Fotografierea pe întuneric ..................................................................................... 61
Reglarea manuală a expunerii (EV) ......................................................................
Compensarea luminii de fundal (ACB) . ...............................................................
Modificarea opţiunii de măsurare ........................................................................
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb . ...................................................
Evitarea efectului de ochi roşii .............................................................................. 61
Setarea unei opţiuni pentru bliţ . .......................................................................... 61
Reglarea vitezei ISO . ............................................................................................... 63
Modificarea focalizării camerei foto ................................................................... 64
69
70
70
71
Utilizarea modurilor de cadre multiple ............................................................. 73
Utilizarea funcţiei Macro ........................................................................................ 64
Utilizarea focalizării automate . ............................................................................. 64
Reglarea zonei de focalizare .................................................................................. 65
Reglarea imaginilor .................................................................................................. 74
Reducerea sunetului zoom-ului . ......................................................................... 75
Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de
fotografiere . ................................................................................................................ 76
 15
Cuprins
Redarea/Editarea ........................................................................................................... 78
Reţea fără fir . ................................................................................................................. 101
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare ............... 79
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei ................. 102
Pornirea modului Redare ....................................................................................... 79
Vizualizarea fotografiilor ........................................................................................ 83
Redarea unui videoclip . ......................................................................................... 86
Conectare la WLAN ...............................................................................................
Utilizarea navigatorului de conectare . ..............................................................
Sfaturi privind conexiunea la reţea ....................................................................
Introducerea textului ............................................................................................
Editarea unei fotografii ........................................................................................... 88
Redimensionarea fotografiilor ..............................................................................
Rotirea unei fotografii . ...........................................................................................
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ......................................................................
Reglarea fotografiilor ..............................................................................................
102
103
104
105
Salvarea automată a fişierelor pe telefonul inteligent .............................. 106
88
88
89
90
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent .................... 107
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă
pentru obturator ..................................................................................................... 108
Vizualizarea fişierelor pe televizor ...................................................................... 92
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau
videoclipurilor .......................................................................................................... 110
Transferarea fişierelor pe computer ................................................................... 93
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows . ..... 93
Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac ........... 94
Instalarea programului pentru Backup Auto pe PC . ....................................... 110
Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC ................................................ 110
Utilizarea programelor pe computer ................................................................. 95
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail ............................ 112
Instalarea i-Launcher .............................................................................................. 95
Utilizare i-Launcher ................................................................................................. 96
Modificarea setărilor din e-mail .......................................................................... 112
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail ................................... 114
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a
videoclipurilor .......................................................................................................... 115
Accesarea unui site Web . ..................................................................................... 115
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor .................................................... 115
 16
Cuprins
UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor . .................................. 117
Încărcarea fotografiilor pe un spaţiu de stocare online .................................. 117
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive care
acceptă Redare AllShare . ..................................................................................... 118
Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct ....................................................... 120
Setările ............................................................................................................................. 121
Meniul de setări ....................................................................................................... 122
Accesarea meniului de setări . .............................................................................
Sunetul ....................................................................................................................
Afişajul . ...................................................................................................................
Conectivitate ..........................................................................................................
General . ..................................................................................................................
122
123
123
124
125
Anexe ................................................................................................................................ 127
Mesaje de eroare ..................................................................................................... 128
Întreţinerea camerei foto ..................................................................................... 130
Curăţarea camerei foto .........................................................................................
Folosirea sau depozitarea camerei foto .............................................................
Despre cartelele de memorie ..............................................................................
Despre baterie .......................................................................................................
130
131
132
135
Înainte de a contacta un centru de service .................................................... 139
Specificaţiile camerei foto . .................................................................................. 142
Glosar . ......................................................................................................................... 146
Index ............................................................................................................................ 151
 17
Funcţii de bază
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.
Despachetarea ……………………………………… 19
Aspectul camerei foto ……………………………… 20
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor …………… 32
Setarea afişajului şi sunetelor … ………………… 34
Utilizarea butonului DIRECT LINK ………………… 22
Setarea tipului de ecran …………………………… 34
Setarea sunetului … ……………………………… 35
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie …… 23
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto … … 24
Captare fotografii … ……………………………… 36
Încărcarea bateriei ………………………………… 24
Pornirea camerei foto … ………………………… 24
Mărirea/Micşorarea … …………………………… 37
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) … …… 39
Efectuarea configurării iniţiale … ………………… 25
Semnificaţia pictogramelor … …………………… 27
Folosirea ecranului Principal ……………………… 28
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare …… 40
Accesarea ecranului Principal … ………………… 28
Pictograme pe Ecranul de Mod …………………… 29
Setarea imaginii de fundal ………………………… 31
Despachetarea
Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.
Accesorii opţionale
Cameră foto
Baterie reîncărcabilă
Adaptor de c.a./Cablu USB
Husă pentru camera foto
Cablu A/V
Încărcător pentru baterie
Cartelă de memorie/Adaptor cartelă
de memorie
Curea
Ghid de pornire rapidă
• Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de articolele livrate împreună cu produsul.
• Articolele incluse în cutie pot diferi în funcţie de model.
• Puteţi achiziţiona accesorii opţionale de la un dealer sau centru de service
Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru problemele cauzate de
utilizarea accesoriilor neautorizate.
Funcţii de bază 19
Aspectul camerei foto
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu componentele camerei foto şi cu funcţiile acestora.
Buton Pornire
Microfon
Buton declanşator
Difuzor
Bliţ
Antena internă*
* Evitaţi contactul cu antena internă la folosirea reţelei
fără fir.
Lumină de asistenţă pentru AF/
Indicator luminos pentru temporizator
Obiectiv
Punct de montare a trepiedului
Port USB şi A/V
Acceptă cablu USB sau A/V
Capac pentru compartimentul bateriei
Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie
Funcţii de bază 20
Aspectul camerei foto
Buton Zoom
• În modul Fotografiere: Măriţi sau micşoraţi
• În modul Redare: Măriţi o porţiune a unei fotografii
sau vizualizaţi fişiere sub formă de miniaturi, sau
reglaţi volumul
Ataşarea curelei
Indicator luminos pentru stare
• Clipeşte: când camera foto salvează o fotografie
sau un videoclip care sunt citite de un computer,
când imaginea nu este focalizată sau există o
problemă cu încărcarea bateriei, când camera
foto este conectată la reţeaua WLAN sau trimite
o fotografie
• Continuu: La conectarea camerei la un
computer, când se încarcă bateria, sau când
imaginea se află în zona de focalizare
Buton
Descriere
Ecran
Butoane
(Consultaţi tabelul de mai jos)
Buton
Porniţi o funcţie Wi-Fi prestabilită (pag. 22)
Descriere
Funcţii de bază
Modificaţi opţiunea pentru afişaj.
Accesaţi ecranului Principal. (pag. 28)
Modificaţi opţiunea macro.
Modificaţi opţiunea pentru bliţ.
Modificaţi opţiunea pentru
temporizator.
Accesaţi opţiuni sau meniuri.
Accesaţi modul Redare.
Ştergeţi fişiere în modul Redare.
Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat.
Funcţii de bază 21
Alte funcţii
Deplasaţi-vă în sus
Deplasaţi-vă în jos
Deplasaţi-vă la stânga
Deplasaţi-vă la dreapta
Aspectul camerei foto
Utilizarea butonului DIRECT LINK
Puteţi porni caracteristica Wi-Fi în mod convenabil cu [ ].
Apăsaţi [ ] pentru a activa funcţia Wi-Fi pe care aţi indicat-o.
Apăsaţi [ ] din nou pentru a reveni la modul anterior.
Setarea unei opţiuni pentru butonul DIRECT LINK
Puteţi selecta o funcţie Wi-Fi care va fi lansată când apăsaţi [
].
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi General → DIRECT LINK (buton Wi-Fi).
4 Selectaţi o caracteristică Wi-Fi. (pag. 126)
Funcţii de bază 22
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie
Aflaţi cum se introduc bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera foto.
Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie
Glisaţi dispozitivul de blocare
în jos pentru a elibera bateria.
Baterie reîncărcabilă
Introduceţi o cartelă de memorie cu
contactele aurii orientate în sus.
Cartelă de memorie
Dispozitiv de blocare
a bateriei
Apăsaţi uşor până când cartela se
deblochează din camera foto, apoi
scoateţi-o din slot.
Cartelă de memorie
Introduceţi bateria cu sigla Samsung
orientată în sus.
Puteţi folosi memoria internă pentru stocarea temporară dacă nu este introdusă o
cartelă de memorie.
Baterie reîncărcabilă
Funcţii de bază 23
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto
Încărcarea bateriei
Pornirea camerei foto
Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să încărcaţi bateria. Conectaţi
capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi conectaţi celălalt capăt al cablului
USB la adaptorul de c.a.
Apăsaţi [ ] pentru a porni sau a opri camera foto.
• La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul
de configurare iniţială. (pag. 25)
Pornirea camerei foto în modul Redare
Indicator luminos pentru stare
• Lumina roşie aprinsă: Încărcare
• Lumina roşie stinsă: Încărcare completă
• Lumina roşie clipeşte: Eroare
Apăsaţi [ ]. Camera foto porneşte şi accesează
imediat modul Redare.
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. şi cablul USB furnizate cu camera dvs. foto. În
cazul în care utilizaţi un alt adaptor de c.a. (precum SAC-48), este posibil ca bateria
camerei foto să nu se încarce sau să funcţioneze necorespunzător.
Funcţii de bază 24
Efectuarea configurării iniţiale
La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare iniţială. Urmaţi paşii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto. Limba este prestabilită
pentru ţara sau regiunea în care a fost vândută camera foto. Puteţi schimba limba după preferinţe.
1 Apăsaţi [
2 Apăsaţi [
] pentru a selecta Fus orar, apoi apăsaţi [
/
] sau [
] pentru a selecta Acasă, apoi apăsaţi [
].
].
5 Apăsaţi [
[
• Când călătoriţi în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un nou fus orar.
3
Apăsaţi [ /
] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsaţi [
].
] pentru a selecta Setare Dată/Oră, apoi apăsaţi [
] sau
Setare Dată/Oră
].
An
Lună Zi
Oră Min
DST
Fus orar : Acasă
Anulare
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.
Londra
Anulare
4 Apăsaţi [
Setare
].
Setare
6 Apăsaţi [
7 Apăsaţi [
[
Funcţii de bază 25
].
/
] pentru a selecta un element.
/
] pentru a seta data, ora şi ora de vară, apoi apăsaţi
Efectuarea configurării iniţiale
8 Apăsaţi[
9 Apăsaţi [
10 Apăsaţi[
11 Apăsaţi [
12 Apăsaţi [
]pentru a selecta Tip Dată, apoi apăsaţi [
/
].
] pentru a selecta un tip de dată, apoi apăsaţi [
]pentru a selecta Tip oră, apoi apăsaţi [
/
] sau [
] sau [
].
].
] pentru a selecta un tip de oră, apoi apăsaţi [
].
] pentru a termina configurarea iniţială.
Funcţii de bază 26
Semnificaţia pictogramelor
Pictogramele afişate pe ecran se vor modifica în funcţie de modul selectat sau de opţiunile setate. Dacă modificaţi o opţiune de fotografiere, pictograma corespunzătoare va
clipi rapid în galben.
1
2 Opţiuni fotografiere (dreapta)
3 Informaţii privind fotografierea
Pictogramă Descriere
Pictogramă Descriere
Data curentă
Zoom Intelli pornit
2
Focalizare continuă automată activată
Rezoluţie fotografie
Rezoluţie video
Mod de măsurare
3
1 Opţiuni fotografiere (stânga)
Pictogramă Descriere
Modul Fotografiere
Valoare expunere
Frecvenţă cadre (pe secundă)
Bliţ
Sunet Viu Pornit
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
Opţiune Focalizare
Sensibilitate ISO
Reglare imagine
(claritate, contrast şi saturaţie)
Balans de alb
Temporizator
Detectare faţă
Nuanţă piele
Ora curentă
Număr disponibil de fotografii
Cartelă de memorie introdusă
•
•
•
•
: Încărcată complet
: Încărcată parţial
: Gol (Reîncărcare)
: Se încarcă (conectată cu
încărcătorul)
Valoare apertură
Viteză obturator
Timp de înregistrare disponibil
Cadru de focalizare automată
Mişcare cameră foto
Indicator de zoom
Rezoluţia fotografiei cu zoom-ul Intelli
activat
Raport de zoom
Opţiune rafală
AutoShare activat
Funcţii de bază 27
Folosirea ecranului Principal
Puteţi selecta un mod de fotografiere sau puteţi accesa meniu de setări atingând pictogramele de pe ecranul Principal.
Accesarea ecranului Principal
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [
modul anterior.
Nr.
]. Apăsaţi [
] nou pentru a reveni la
1
2
1
Album
De bază
Smart Auto Program
Scenă
Panoramă
vie
Înapoi
Wi-Fi
Film
Inteligent
Film
2
Setări
Mişcare pagină
Funcţii de bază 28
Descriere
Ecran Principal curent
• Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a comuta la un alt ecran
Principal.
• Apăsaţi [
] pentru a derula la numele ecranului Principal, apoi
apăsaţi [ / ] pentru a comuta la un alt ecran Principal.
• Apăsaţi [ / ] în mod repetat pentru a comuta la ecranul Principal.
Mod pictograme
• Apăsaţi [
/ / / ] pentru a derula la un mod dorit, apoi apăsaţi
[ ] pentru a accesa modul.
Folosirea ecranului Principal
Pictograme pe Ecranul de Mod
<Wi-Fi>
<De bază>
Pictogramă Descriere
Smart Auto: captaţi o fotografie cu un mod Scenă selectat automat
de camera foto. (pag. 43)
Pictogramă Descriere
MobileLink: trimiteţi fotografii sau videoclipuri pe un telefon
inteligent. (pag. 107)
Program: captaţi o fotografie cu setări pe care le-aţi reglat manual.
(pag. 44)
Film Inteligent: Înregistraţi un videoclip cu un mod pentru scenă
selectat automat de camera foto. (pag. 45)
Film: Înregistraţi un videoclip. (pag. 46)
Scenă: Captaţi o fotografie cu opţiuni care sunt prestabilite pentru o
anumită scenă. (pag. 47)
Panoramă vie: Capturaţi şi combinaţi o serie de fotografii pentru a
crea o imagine panoramică. (pag. 48)
Setări: reglaţi setările în funcţie de preferinţele dvs. (pag. 122)
Funcţii de bază 29
Remote Viewfinder: Utilizaţi un telefon inteligent ca declanşator
telecomandat şi vedeţi previzualizarea unei imagini din camera dvs.
foto, pe telefonul inteligent. (pag. 108)
Backup Auto: trimiteţi fotografii sau videoclipuri pe care le-aţi
captat cu ajutorul camerei foto către un PC, printr-o reţea fără fir.
(pag. 110)
E-mail: trimiteţi fotografii sau videoclipuri stocate pe camera foto
prin e-mail. (pag. 112)
SNS şi Cloud: încărcaţi fotografii sau videoclipuri pe site-urile web
de partajare a fişierelor. (pag. 115)
Redare AllShare: încărcaţi fotografii pe stocarea online Redare
AllShare sau vizualizaţi fişiere pe alte dispozitive care acceptă Redare
AllShare. (pag. 117)
Folosirea ecranului Principal
<Scenă>
<Album>
Pictogramă Descriere
Fotografie portret: Fotografiaţi un portret cu opţiunea de a
ascunde imperfecţiunile feţei. (pag. 50)
Pictogramă Descriere
Album: Vizualizaţi fişierele ca miniaturi. (pag. 80)
Editor Foto: editaţi fotografii cu diverse efecte. (pag. 88)
Poză Nocturnă: Captaţi o scenă de noapte reglând viteza
obturatorului. (pag. 51)
Captură Prim-plan: Fotografiaţi prim-planuri ale subiecţilor.
(pag. 51)
Ramă Magică: Captaţi o fotografie cu diverse efecte de cadru.
(pag. 52)
Filtru Foto: captaţi o fotografie cu diverse efecte de filtru. (pag. 52)
Filtru Film: înregistraţi un videoclip cu diverse efecte de filtru.
(pag. 53)
Fotografie divizată: captaţi mai multe fotografii şi le aranjaţi cu
tipare prestabilite. (pag. 54)
Fotografie de mişcare: captaţi şi combinaţi o serie de fotografii,
apoi selectaţi o zonă care va fi animată pentru crearea unei animaţii
GIF. (pag. 55)
Funcţii de bază 30
Folosirea ecranului Principal
Setarea imaginii de fundal
5 Derulaţi la imaginea de fundal dorită, apoi apăsaţi [
Setaţi imaginea de fundal pentru ecranul Principal cu imaginea dorită.
].
• Dacă selectaţi o fotografie pe care aţi capturat-o, puteţi seta o zonă
specificată drept imagine de fundal. Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta
/ / / ] pentru a deplasa
pentru a micşora sau mări zona. Apăsaţi [
zona.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi Ecran → Imagini de fundal.
4 Selectaţi o opţiune.
6 Apăsaţi [
] pentru a salva.
• Dacă aţi captat o fotografie pe care aţi captat-o, apăsaţi [
], apoi selectaţi Da.
De asemenea, puteţi seta fotografia pe care o vizualizaţi ca imagine de fundal
], apoi selectând Setaţi imaginea de fundal în modul Redare.
apăsând [
Opţiune
Descriere
Galerie imagini de
fundal
Selectaţi imaginea de fundal dorită din galeria implicită.
Album
Setaţi o fotografie pe care aţi capturat-o ca imagine de
fundal.
Funcţii de bază 31
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
Pentru a selecta o opţiune sau un meniu, apăsaţi [
1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [
2 Derulaţi la o opţiune sau un meniu.
], apoi apăsaţi [
3 Apăsaţi [
].
Revenirea la meniul anterior
].
• Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsaţi [
] sau [
• Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsaţi
[ ] sau [
/ / / ] sau [
].
Apăsaţi [
] pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a reveni la modul Fotografiere.
].
] pentru a confirma opţiunea sau meniul evidenţiat.
Funcţii de bază 32
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
De exemplu, pentru a selecta opţiunea Balans de alb în modul Program:
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
].
3 Apăsaţi [
4 Apăsaţi [
[
] sau [
].
Expunere
Balans de alb
ISO
Expunere
Bliţ
Balans de alb
Focalizare
ISO
Ieşire
5 Apăsaţi [
Focalizare
Ieşire
] pentru a selecta Balans de alb, apoi apăsaţi
AutoShare
AutoShare
Bliţ
/
Selectare
/
] pentru a selecta o opţiune pentru Balansul de alb.
Selectare
Balans de alb : Lumină naturală
Înapoi
6 Apăsaţi [
Funcţii de bază 33
Selectare
] pentru a salva setările.
Setarea afişajului şi sunetelor
Aflaţi cum puteţi modifica informaţiile de bază pe care le afişează camera foto şi setările de sunet.
Setarea tipului de ecran
Setarea opţiunii de vizualizare a afişajului
Puteţi selecta un tip de afişare pentru modul Fotografiere sau Redare. Fiecare tip
afişează informaţii diferite de fotografiere sau redare. Consultaţi tabelul de mai jos.
Puteţi ascunde sau afişa opţiunea pentru afişaj care apare în anumite moduri.
Apăsaţi [
] în mod repetat.
• Ascundeţi opţiunea pentru afişaj.
• Afişaţi opţiunea pentru afişaj.
Peisaj
Apăsaţi [
Mod
Fotografiere
Redare
Opţiune pentru afişaj
] în mod repetat pentru a modifica informaţiile afişate.
Tip de afişaj
• Ascundeţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.
• Afişaţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.
Panou dezactivat
▲ De exemplu, în modul Scenă
• Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent.
• Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent cu excepţia
informaţiilor de bază.
• Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent.
Funcţii de bază 34
Setarea afişajului şi sunetelor
Setarea sunetului
Activaţi sau dezactivaţi sunetul pe care îl emite camera dvs. atunci când folosiţi
funcţiile.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi Sunet → Sunet bip.
4 Selectaţi o opţiune.
Opţiune
Dezactivat
Activat
Descriere
Camera foto nu emite niciun sunet.
Camera foto emite sunete.
Funcţii de bază 35
Captare fotografii
Aflaţi cum puteţi capta fotografii uşor şi repede în modul Smart Auto.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Aliniaţi subiectul în cadru.
4 Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.
• Un cadru roşu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.
6 Apăsaţi [ ] pentru a vizualiza fotografia capturată.
• Pentru a şterge fotografia, apăsaţi [ ], apoi selectaţi Da.
7 Apăsaţi [
] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Consultaţi pagina 40 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai clare.
Funcţii de bază 36
Captare fotografii
Mărirea/Micşorarea
Zoom digital
Zoom-ul Digital este acceptat implicit în modul Fotografiere. Dacă apropiaţi un
obiect în modul Fotografiere şi indicatorul zoom este în intervalul digital, camera
dvs. foloseşte zoom-ul Digital. Folosind simultan zoom-ul Optic 10X şi zoom-ul
Digital 5X, puteţi mări de până la 50 ori.
Puteţi capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.
Interval optic
Indicator de
zoom
Interval digital
• Zoom-ul Digital nu este disponibil cu opţiunea AF de urmărire.
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul Digital, calitatea acesteia se poate
Raport de zoom
Micşorare
deteriora.
Mărire
Când rotiţi butonul zoom, este posibil ca raportul de zoom afişat pe ecran să se
modifice în mod necorespunzător.
Funcţii de bază 37
Captare fotografii
Zoom Intelli
Setarea zoom-ului Intelli
Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul Intelli, camera dvs. utilizează zoomul Intelli. Rezoluţia fotografiei variază în funcţie de raportul de zoom dacă utilizaţi
zoom-ul Intelli. Folosind simultan zoom-ul Optic şi zoom-ul Intelli, puteţi mări de
până la 20 ori.
Rezoluţia
fotografiei cu
zoom-ul Intelli
activat
Interval optic
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Zoom inteligent.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
Dezactivat: Zoom-ul Intelli este dezactivat.
Activat: Zoom-ul Intelli este activat.
Indicator de zoom
Interval Intelli
• Zoom-ul Intelli nu este disponibil cu opţiunea Text în modul SCN şi opţiunea AF
de urmărire .
• Zoom-ul Intelli ajută la captarea unei fotografii cu o deteriorare a calităţii mai
scăzută decât la zoom-ul Digital. Cu toate acestea, calitatea fotografiei poate fi
mai scăzută decât atunci când utilizaţi zoom-ul Optic.
• Zoom-ul Intelli este disponibil numai când stabiliţi un raport de rezoluţie de
4:3. Dacă stabiliţi un alt raport de rezoluţie cu zoom-ul Intelli activat, acesta va fi
oprit automat.
• Zoom-ul Intelli este întotdeauna pornit în modul Smart Auto.
Funcţii de bază 38
Captare fotografii
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS)
• Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:
-- mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare
-- folosiţi zoom-ul Digital
-- camera foto se mişcă prea tare
-- viteza declanşatorului este mică (de exemplu, la fotografierea scenelor
Reduceţi mişcarea camerei foto prin metode optice în modul Fotografiere.
nocturne)
-- bateria este descărcată
-- faceţi o fotografie în prim plan
• Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie
 Înainte de corecţie
neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi funcţia OIS atunci când
utilizaţi un trepied.
• În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va deveni
neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
 După corecţie
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi OIS.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
Dezactivat: OIS este dezactivat.
Activat: OIS este activat.
Funcţii de bază 39
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare
   Menţinerea camerei foto într-o poziţie corectă
   Reducerea mişcării camerei foto
Asiguraţi-vă că nimic nu obturează
obiectivul, bliţul sau microfonul.
Setaţi opţiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce
mişcarea camerei foto din punct de vedere optic. (pag. 39)
   La afişarea pictogramei
   Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] şi ajustaţi
focalizarea. Camera reglează automat focalizarea şi
expunerea.
Mişcare cameră foto
Camera fixează automat valoarea de apertură şi
viteza declanşatorului.
Cadru de focalizare
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a captura
fotografia dacă cadrul focalizării este verde.
• Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi până la
Când fotografiaţi pe întuneric, evitaţi să setaţi opţiunea pentru bliţ la Sincronizare
lentă sau la Dezactivat. Apertura rămâne deschisă mai mult timp şi s-ar putea să
fie mai dificil să menţineţi camera nemişcată destul timp cât să captaţi o fotografie
clară.
• Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar. (pag. 61)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 63)
jumătate [Declanşator] din nou dacă cadrul
focalizării este roşu.
Funcţii de bază 40
   Prevenirea ieşirii subiectului din zona de focalizare
Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci când:
-- există contrast slab între subiect şi fundal (de exemplu, când subiectul poartă
haine de aceeaşi culoare cu fundalul)
-- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
-- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
-- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
-- subiectul nu se află în centrul cadrului
• Când faceţi fotografii în lumină slabă
Activaţi bliţul.
(pag. 61)
• Când subiectele se mişcă rapid
Utilizaţi funcţia
Continuu sau
Captură mişcare.
(pag. 73)
Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza. Când
subiectul se află în zona de focalizare, puteţi repoziţiona cadrul pentru
modificarea compoziţiei. Când sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator]
pentru a captura fotografia.
Funcţii de bază 41
Funcţiile extinse
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.
Folosirea modurilor de Bază … …………………… 43
Utilizarea modului Smart Auto … …………………
Utilizarea modului Program … ……………………
Utilizarea modului Film inteligent …………………
Folosirea modului Film … …………………………
Utilizarea modului Scenă … ………………………
Utilizarea modului Panoramă vie … ………………
43
44
45
46
47
48
Folosirea modurilor Scenă ………………………… 50
Utilizarea modului Fotografie portret … …………
Folosirea modului Poză Nocturnă …………………
Folosirea modului Fotografie în prim-plan … ……
Utilizarea modului Ramă Magică … ………………
Folosirea modului Filtru Foto … …………………
Utilizarea modului Filtru film … …………………
Utilizarea modului Fotografie divizată … …………
Utilizarea modului Fotografie de mişcare …………
50
51
51
52
52
53
54
55
Folosirea modurilor de Bază
Capturaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri utilizând moduri de bază. De asemenea, puteţi utiliza modul Scenă şi modul Live Panorama.
Utilizarea modului Smart Auto
Pictogramă Descriere
În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră
bazate pe tipul de scenă detectat. Modul Smart Auto este util dacă nu sunteţi
familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.
Portrete noaptea
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Aliniaţi subiectul în cadru.
Portrete cu lumină de fundal
Peisaje cu lumină de fundal
Portrete
Fotografii în prim plan ale obiectelor
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului apare
o pictogramă adecvată pentru scenă. Pictogramele sunt prezentate mai jos.
Fotografii în prim plan ale textului
Apusuri
Cer senin
Zone împădurite
Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
Camera este stabilizată pe un trepied
(la fotografierea în întuneric)
Subiecţi în mişcare activă
Artificii (când se foloseşte un trepied)
Pictogramă Descriere
În interior, întuneric
Peisaje
Parţial luminat
Scene cu fundaluri alb strălucitor
Prim-plan cu lumină de la spoturi
Peisaje noaptea
Portrete cu lumină de la spoturi
Funcţiile extinse 43
Folosirea modurilor de Bază
4 Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Utilizarea modului Program
• În cazul în care camera nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, foloseşte
setările implicite pentru modul Smart Auto.
• Chiar dacă este detectată o faţă, camera poate să nu selecteze un mod de
portret, în funcţie de poziţia şi de iluminarea subiectului.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea
şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru
fotografiere.
• Chiar dacă folosiţi un trepied, camera foto poate să nu detecteze modul
dacă subiectul se mişcă.
• Camera foto consumă mai multă energie de la baterie deoarece modifică
frecvent setările pentru a selecta scenele corespunzătoare.
În modul Program, aveţi posibilitatea să setaţi majoritatea opţiunilor, cu excepţia
vitezei obturatorului şi a valorii aperturii, acestea fiind setate automat de camera
foto.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Setaţi opţiunile pe care le doriţi.
• Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 57)
4 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse 44
Folosirea modurilor de Bază
Utilizarea modului Film inteligent
Pictogramă Descriere
În modul Film inteligent, camera dvs. foto alege automat setările adecvate pentru
cameră, în baza tipului de scenă detectat. Acest mod este disponibil numai când
introduceţi o cartelă de memorie în camera foto.
Peisaje
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Aliniaţi subiectul în cadru.
Cer senin
Zone împădurite
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului va
apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
Apusuri
4 Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
5 Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
• Dacă camera nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, foloseşte setările
implicite pentru modul Film Inteligent.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea
şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru
fotografiere.
Funcţiile extinse 45
Folosirea modurilor de Bază
Folosirea modului Film
În modul Film, puteţi particulariza setările pentru a înregistra videoclipuri HD
(1280x720) de până la 20 de minute în lungime. Camera foto salvează videoclipurile
înregistrate ca fişiere MP4 (H.264). Acest mod este disponibil numai când introduceţi
o cartelă de memorie în camera foto.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format cu înaltă compresie stabilit de
organizaţiile internaţionale de standarde ISO-IEC şi ITU-T.
• Dacă utilizaţi cartele de memorie cu viteze mici de scriere, camera foto poate
să nu salveze videoclipurile în mod corespunzător. Înregistrările video pot să fie
corupte sau să nu reuşească a fi redate corect.
• Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipuri de înaltă
rezoluţie. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluţie, utilizaţi cartele de
memorie cu viteze mai mari de scriere.
• Dacă activaţi funcţia Stabilizare imagine în timpul înregistrării unui videoclip,
camera foto poate înregistra sunetul operaţional al funcţiei Stabilizare imagine.
• Dacă utilizaţi funcţia zoom atunci când înregistraţi un videoclip, camera foto
se poate să înregistreze zgomotul zoom-ului aflat în funcţiune. Pentru a reduce
zgomotul zoom-ului, utilizaţi funcţia Sunet Viu. (pag. 75)
•
(AF continuu): Utilizaţi această funcţie pentru a fotografia schimbând
compoziţia în timpul focalizării automate pe zona de centru.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Setaţi opţiunile pe care le doriţi.
• Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 57)
4 Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
• În timpul înregistrării unui videoclip, apăsaţi [
] o dată pentru anularea
focalizării continue automate şi o dată din nou pentru a activa funcţia.
5 Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
Funcţiile extinse 46
Folosirea modurilor de Bază
Întrerupeţi înregistrarea
Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui videoclip. Cu
ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra mai multe scene sub forma unui singur
videoclip.
OK : Pauză
• Apăsaţi [
• Atingeţi [
Utilizarea modului Scenă
În modul Scenă, puteţi fotografia folosind opţiuni presetate pentru o anumită scenă.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi o scenă.
Peisaj
: AF continuu oprit
] pentru a întrerupe înregistrarea.
] pentru a relua.
Panou dezactivat
Funcţiile extinse 47
Folosirea modurilor de Bază
Opţiune
Peisaj
Apus
Răsărit
Fundal luminos
Plajă/zăpadă
Text
Utilizarea modului Panoramă vie
Descriere
Captaţi scene de natură statică şi peisaje.
Capturaţi scene la apus, cu nuanţe naturale de roşu şi
galben.
Capturaţi scene la răsărit.
Captaţi subiecţi cu iluminare de fundal.
Reduceţi subexpunerea subiecţilor cauzată de lumina
soarelui reflectată de nisip sau zăpadă.
Captaţi clar textul din documentele imprimate sau
electronice.
4 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
În modul Panoramă vie, puteţi captura o scenă panoramică amplă într-o singură
fotografie. Capturaţi şi combinaţi o serie de fotografii pentru a crea o imagine
panoramică.
 Exemplu de fotografiere
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
• Aliniaţi camera foto cu partea extremă stângă sau cu partea extremă dreaptă,
sau cu partea cea de mai sus sau cu partea cea de mai jos, în funcţie de scena
pe care doriţi să o capturaţi.
4 Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe fotografierea.
Funcţiile extinse 48
Folosirea modurilor de Bază
5 În timp ce ţineţi apăsat pe [Declanşator], deplasaţi încet camera
• Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii panoramice, evitaţi
foto în direcţia care va permite capturarea restului de panoramă.
• Săgeţile spre direcţia de mişcare sunt afişate, iar imaginea completă de
fotografiere este afişată în caseta de previzualizare.
• Când vizorul este aliniat cu următoarea scenă, camera foto captează
următoarea fotografie în mod automat.
6 Când aţi terminat, eliberaţi [Declanşator].
• După ce aţi realizat toate fotografiile necesare, camera foto le combină într-o
fotografie panoramică.
Funcţiile extinse 49
următoarele:
-- mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
-- mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea imagine
-- mişcarea camerei foto la viteze neregulate
-- agitarea camerei foto
-- fotografierea în locuri întunecate
-- captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere
-- condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii se
modifică
• Fotografiile efectuate sunt salvate automat, şi fotografierea este oprită în
următoarele condiţii:
-- dacă schimbaţi direcţia de fotografiere în timp ce fotografiaţi
-- dacă mişcaţi camera foto prea rapid
-- dacă nu mişcaţi camera foto
• Selectarea modului Panoramă vie va dezactiva funcţiile zoom digital şi optic.
Dacă selectaţi modul Vedere panoramică atunci când obiectivul măreşte,
camera micşorează automat la poziţia implicită.
• Anumite opţiuni de fotografiere sunt indisponibile.
• Camera foto se poate opri din fotografiere datorită caracterului fotografierii sau
a mişcării subiectului.
• Camera foto poate să nu capteze ultima scenă în întregime dacă opriţi
deplasarea camerei foto exact acolo unde doriţi ca scena să se termine. Pentru a
capta scena întreagă, mişcaţi camera foto puţin dincolo de punctul unde doriţi
ca scena să se termine.
Folosirea modurilor Scenă
Captaţi o fotografie sau înregistraţi un videoclip selectând moduri adecvate pentru diverse scene sau efecte.
Utilizarea modului Fotografie portret
În modul Fotografie portret, puteţi fotografia un portret cu opţiunea de a ascunde
imperfecţiunile feţei.
6 Apăsaţi [
/
] pentru a regla Nuanţă faţă.
• De exemplu, intensificaţi setarea pentru nuanţa feţei pentru ca pielea să pară
mai deschisă.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
2 Selectaţi .
3 Apăsaţi [ / ] pentru a regla Retuşare faţă.
• De exemplu, intensificaţi setarea de retuşare a feţei pentru a ascunde mai
Nuanţă faţă : 2
multe imperfecţiuni.
Anulare
Retuşare faţă : 2
Panou dezactivat
Setare
7 Apăsaţi [ ] pentru a salva setarea.
8 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
9 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
].
4 Apăsaţi [
5 Selectaţi Nuanţă faţă.
Funcţiile extinse 50
Folosirea modurilor Scenă
Folosirea modului Poză Nocturnă
Folosirea modului Fotografie în prim-plan
În modul Poză Nocturnă, puteţi utiliza o viteză redusă a obturatorului pentru a
extinde durata în care acesta stă deschis. Măriţi valoarea expunerii pentru a preveni
expunerea excesivă.
În modul Fotografie în Prim-plan, puteţi capta prim planuri de subiecţi, flori sau
insecte.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
2 Selectaţi .
3 Apăsaţi [ / ] pentru a regla viteza obturatorului.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
2 Selectaţi .
3 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
Viteză obturator : Auto
Panou dezactivat
4 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Utilizaţi un trepied pentru a evita realizarea de fotografii neclare.
Funcţiile extinse 51
Folosirea modurilor Scenă
Utilizarea modului Ramă Magică
Folosirea modului Filtru Foto
În modul Cadru magic, puteţi aplica diverse efecte de cadru
fotografiilor dvs. Forma şi aspectul fotografiilor se vor schimba în funcţie de rama
selectată.
Aplicaţi fotografiilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un cadru dorit.
Miniatură
Întunecare colţuri
Ochi de peşte
Schiţă
Artă de Perete
Panou dezactivat
4
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
În modul Ramă Magică, rezoluţia este setată automat la
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
2 Selectaţi .
..
Funcţiile extinse 52
Folosirea modurilor Scenă
3 Selectaţi un efect.
Opţiune
Miniatură
Întunecare colţuri
Pictură de cerneală
Pictură în ulei
Desen animat
Filtru încrucişat
Schiţă
Focaliz. Uşoară
Ochi de peşte
Film Vechi
Semiton
Clasic
Retro
Mărire fotografie
4 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
Descriere
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca
subiectul să apară în miniatură.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi
un efect puternic de întunecare a colţurilor la camerele
foto Lomo.
Aplicaţi un efect de pictură de culoare de apă.
Aplicaţi un efect de pictură în ulei.
Aplicaţi un efect de pictură de desene animate.
Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor
luminoase pentru a imita efectul vizual al unei filtrări
încrucişate.
Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau aplicaţi efecte "de vis".
Întunecă marginile cadrului şi distorsionează obiectele
pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi
de peşte.
Aplicaţi un efect de film vechi.
Aplicaţi un efect semiton.
Aplicaţi un efect alb-negru.
Aplicaţi un efect sepia.
Înceţoşaţi marginile unei fotografii pentru a accentua
subiecţii în centru.
• În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia se poate schimba automat la
sau mai jos.
• Pentru a aplica efecte de filtru pozelor salvate, apăsaţi [
Selectaţi imaginea → o imagine.
] şi apoi selectaţi
Utilizarea modului Filtru film
Aplicaţi videoclipurilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.
Acest mod este disponibil numai când introduceţi o cartelă de memorie în camera
foto.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un efect.
Opţiune
Miniatură
Întunecare colţuri
Funcţiile extinse 53
Descriere
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca
subiectul să apară în miniatură.
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un
efect puternic de întunecare a colţurilor la camerele foto
Lomo.
Folosirea modurilor Scenă
Opţiune
Descriere
Utilizarea modului Fotografie divizată
Semiton
Aplicaţi un efect semiton.
Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Întunecă marginile cadrului şi distorsionează obiectele
pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi
de peşte.
Aplicaţi un efect alb-negru.
Aplicaţi un efect sepia.
Creaţi un aspect viu cu contrast înalt şi o culoare vie.
Curăţă şi clarifică scenele.
Aplicaţi un ton maro deschis.
Creaţi un efect rece şi monoton.
În modul Fotografie divizată, puteţi să capturaţi câteva fotografii şi să le aranjaţi cu
tipare prestabilite.
Schiţă
Ochi de peşte
Clasic
Retro
Efect Paletă 1
Efect Paletă 2
Efect Paletă 3
Efect Paletă 4
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un stil de divizare.
• Pentru a regla claritatea liniei de divizare, apăsaţi [
], apoi selectaţi
Neclaritate linii → o valoare.
• Pentru a aplica un efect de Filtru inteligent unei părţi a fotografiei, apăsaţi
], apoi selectaţi Filtru inteligent → o opţiune. Puteţi aplica efecte
[
diferite de Filtru inteligent în fiecare parte a fotografiei.
4 Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
5 Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
• Dacă selectaţi Miniatură, viteza de redare se va mări.
• Dacă selectaţi Miniatură, nu puteţi înregistra sunetul videoclipurilor.
• În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia se poate schimba automat la
sau mai jos.
Panou dezactivat
Funcţiile extinse 54
Folosirea modurilor Scenă
4 Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
5 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.
• Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a captura restul fotografiilor.
• Pentru a recaptura o fotografie, apăsaţi [ ].
Rezoluţia este setată la
sau mai jos.
Utilizarea modului Fotografie de mişcare
În modul Fotografie de mişcare, puteţi capta şi combina o serie de fotografii, apoi
selectaţi o zonă care va fi animată pentru crearea unei animaţii GIF. Acest mod este
disponibil numai când introduceţi o cartelă de memorie în camera foto.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
2 Selectaţi .
3 Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Camera foto capturează fotografii multiple în timp ce indicatorul luminos
pentru stare clipeşte.
5 Apăsaţi [
/
/ /
] pentru a derula la o zonă care va fi animată.
• Pentru a recaptura o fotografie, apăsaţi [
Funcţiile extinse 55
].
Folosirea modurilor Scenă
6 Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a micşora sau mări
zona.
Dimensiune ramă
Anulare
7 Apăsaţi [
Salvare
] pentru a salva fotografia.
• Rezoluţia este setată automat la
.
• Utilizaţi un trepied pentru a preveni mişcarea camerei foto.
• Este posibil ca salvarea fişierelor să dureze mai mult.
Funcţiile extinse 56
Opţiuni de fotografiere
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii ……………… 58
Selectarea unei rezoluţii … ……………………… 58
Selectarea calităţii fotografiei … ………………… 59
Utilizarea temporizatorului … …………………… 60
Fotografierea pe întuneric ………………………… 61
Evitarea efectului de ochi roşii … ………………… 61
Setarea unei opţiuni pentru bliţ … ……………… 61
Reglarea vitezei ISO … …………………………… 63
Modificarea focalizării camerei foto ……………… 64
Utilizarea funcţiei Macro … ……………………… 64
Utilizarea focalizării automate … ………………… 64
Reglarea zonei de focalizare … …………………… 65
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei ………… 67
Identificarea feţelor … ……………………………
Realizarea unei fotografii în care persoanele
zâmbesc ……………………………………………
Detectarea clipirii … ………………………………
Sfaturi pentru identificarea feţelor … ……………
67
67
68
68
Reglarea luminozităţii şi a culorilor … …………… 69
Reglarea manuală a expunerii (EV) … ……………
Compensarea luminii de fundal (ACB) … …………
Modificarea opţiunii de măsurare …………………
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb … …
69
70
70
71
Utilizarea modurilor de cadre multiple … ………
Reglarea imaginilor …………………………………
Reducerea sunetului zoom-ului … ………………
Opţiuni disponibile pentru fotografiere în
funcţie de modul de fotografiere …………………
73
74
75
76
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.
Selectarea unei rezoluţii
Setarea rezoluţiei videoclipului
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulţi pixeli,
deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afişată pe un ecran mai
mare. Când utilizaţi o rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.
Setarea rezoluţiei fotografiei
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Dimensiune fotografie.
3 Selectaţi o opţiune.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Dimensiune clip video.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
].
1280 X 720: Fişiere HD pentru redarea pe un HDTV.
640 X 480: Fişiere SD pentru redarea pe un TV analog.
320 X 240: postaţi pe o pagină web.
Pictogramă Descriere
Pentru partajare: postaţi pe un site web utilizând reţeaua fără
fir (maximum 30 secunde).
4608 X 3456: imprimaţi pe hârtie A1.
4608 X 3072: imprimaţi pe hârtie A1 în raport extins (3:2).
4608 X 2592: imprimaţi pe hârtie A1 în raport panoramic (16:9)
sau redaţi pe un HDTV.
3648 X 2736: imprimaţi pe hârtie A2.
2592 X 1944: imprimaţi pe hârtie A4.
1984 X 1488: imprimaţi pe hârtie A5.
1920 X 1080: imprimaţi pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9)
sau redaţi pe un HDTV.
1024 X 768: ataşaţi la un e-mail.
Opţiuni de fotografiere 58
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Selectarea calităţii fotografiei
Reglaţi setările calităţii fotografiei. Imaginile de calitate superioară vor da naştere
unor fişiere cu dimensiuni mai mari. Camera foto comprimă şi salvează pozele pe
care le captaţi în format JPEG.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Calitate.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
Excelentă: Capturaţi fotografii de înaltă calitate.
Bună: Capturaţi fotografii de calitate superioară.
Normală: Fotografii de calitate normală.
Opţiuni de fotografiere 59
Utilizarea temporizatorului
Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
3 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.
].
• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator
clipeşte. Camera foto va fotografia automat în momentul specificat.
Temporizator
• Apăsaţi pe [Declanşator] sau [ ] pentru a anula temporizatorul.
• În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca
funcţia temporizator să nu fie disponibilă.
• Opţiunile pentru temporizator nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de
cadre multiple.
• În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru temporizator
apăsând [
], apoi selectând Temporizator.
Dezactivat
10 Sec
2 Sec
Dublu
Ieşire
Selectare
2 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.
10 sec: Capturaţi o fotografie după o întârziere de 10 secunde.
2 sec: Capturaţi o fotografie după o întârziere de 2 secunde.
Dublu: Capturaţi o fotografie după o întârziere de 10 secunde şi
altă fotografie după o întârziere de 2 secunde.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 60
Fotografierea pe întuneric
Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.
Evitarea efectului de ochi roşii
Setarea unei opţiuni pentru bliţ
Dacă bliţul este folosit atunci când fotografiaţi o persoană în întuneric, în ochii
acesteia poate apărea o strălucire roşie. Pentru a împiedica acest lucru, selectaţi
Ochi roşii sau Corector efect ochi roşii. Consultaţi opţiunile pentru bliţ în
“Setarea unei opţiuni pentru bliţ.”
Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi nevoie de mai
multă lumină în fotografiile dvs.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
].
Bliţ
 Înainte de corecţie
Dezactivat
Auto
Ochi roşii
Auxiliar
Sincronizare lentă
Corector efect ochi roşii
 După corecţie
Ieşire
Selectare
2 Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat:
• Bliţul nu se declanşează.
• Camera foto va afişa avertizorul de mişcare atunci când
fotografiaţi în lumină slabă.
Auto: camera foto va selecta o setare a bliţului potrivită pentru
scena detectată în modul Smart Auto.
Auto: Bliţul se declanşează automat când subiectul sau fundalul
sunt întunecate.
Opţiuni de fotografiere 61
Fotografierea pe întuneric
Pictogramă Descriere
• Opţiunile pentru bliţ nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile pentru Cadre
Ochi roşii:
• Bliţul se declanşează de două ori atunci când subiectul sau
fundalul sunt întunecate pentru a reduce efectul de ochi roşii.
• Există un interval între 2 declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi
până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.
Auxiliar:
• Bliţul se declanşează întotdeauna.
• Camera reglează automat intensitatea luminii.
Sincronizare lentă:
• Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne deschis mai mult
timp.
• Această opţiune se recomandă atunci când doriţi să captaţi
lumina înconjurătoare pentru a dezvălui detaliile din fundal.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile neclare.
• Camera foto va afişa avertizorul de mişcare atunci când
fotografiaţi în lumină slabă.
Corector efect ochi roşii:
• Bliţul se declanşează când subiectul sau fundalul sunt
întunecate, iar camera corectează efectul de ochi roşii cu
ajutorul analizei de soft avansat.
• Există un interval între 2 declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi
până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 62
multiple sau dacă selectaţi Detectare clipire.
• Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă de bliţ.
(pag. 143)
• Dacă lumina bliţului este reflectată sau în aer există o cantitate importantă de
praf, pe fotografie pot apărea mici pete.
• În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru bliţ apăsând
[
], apoi selectând Bliţ.
Fotografierea pe întuneric
Reglarea vitezei ISO
Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum
este definit de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (International
Organization for Standardization - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată,
cu atât sensibilitatea camerei dvs. la lumină creşte. Utilizaţi o sensibilitate ISO mai
mare pentru a captura fotografii mai bune şi pentru a reduce mişcarea camerei foto
atunci când nu utilizaţi bliţul.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi ISO.
3 Selectaţi o opţiune.
].
• Selectaţi
pentru a utiliza o sensibilitate ISO corespunzătoare bazată pe
luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de iluminare.
Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.
Opţiuni de fotografiere 63
Modificarea focalizării camerei foto
Aflaţi cum puteţi regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul şi cu condiţiile de fotografiere.
Utilizarea funcţiei Macro
Utilizarea focalizării automate
Utilizaţi funcţia macro pentru a face fotografii în prim plan subiecţilor, cum ar fi flori
sau insecte. (Consultaţi "Utilizarea focalizării automate".)
Pentru a capta fotografii clare, selectaţi opţiunea pentru focalizarea corespunzătoare
în funcţie de distanţa faţă de subiect.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
Focalizare
Normal (AF)
Macro
Ieşire
• Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica realizarea de
fotografii neclare.
• Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 40 cm.
Opţiuni de fotografiere 64
Selectare
].
Modificarea focalizării camerei foto
2 Selectaţi o opţiune.
Reglarea zonei de focalizare
Pictogramă Descriere
Normal (AF): Focalizaţi pe un subiect care este la o distanţă mai
mare de 80 cm. La o distanţă mai mare de 250 cm când utilizaţi
zoom-ul.
Macro: focalizaţi pe un subiect care se află la 5-80 cm faţă de
camera foto. 130-250 cm când utilizaţi zoom-ul.
Auto macro:
• focalizaţi pe un subiect care se află la o distanţă mai mare de
5 cm. La o distanţă mai mare de 130 cm când utilizaţi zoom-ul.
• Această opţiunea este setată automat în anumite moduri. Nu
o puteţi seta manual.
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în
funcţie de locaţia subiectului din scenă.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Zonă focalizare.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
AF centru: Focalizaţi pe centru (potrivită când subiecţii sunt
localizaţi în sau în apropiere de centru).
AF multiplă: Focalizaţi una sau mai multe dintre 9 zone posibile.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
AF de urmărire: focalizaţi şi urmăriţi subiectul. (pag. 66)
În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru focalizare apăsând
], apoi selectând Focalizare.
[
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de modul de fotog rafiere.
Opţiuni de fotografiere 65
Modificarea focalizării camerei foto
Utilizarea focalizării automate de urmărire
AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat subiectul, chiar şi
atunci când vă aflaţi în mişcare.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Zonă focalizare → AF de urmărire.
3 Focalizaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi şi apăsaţi pe [
].
• Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură
ce deplasaţi camera foto.
• Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va apărea în centrul
ecranului.
• Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească dacă:
-- subiectul este prea mic
-- subiectul se mişcă excesiv
-- subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc întunecat
-- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal
-- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
-- camera foto se mişcă în exces
• Atunci când urmărirea nu reuşeşte, caracteristica va fi resetată.
• În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul, trebuie să
selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.
• Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare se va modifica în roşu şi
focalizarea va fi resetată.
• Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Identificarea feţei,
opţiunile pentru Temporizator şi zoom-ul Intelli.
AF de urmărire
• Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona de focalizare atunci
când apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator].
• Cadrul roşu înseamnă că nu a reuşit focalizarea camerei foto.
4 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Opţiuni de fotografiere 66
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei
Dacă utilizaţi opţiunile pentru Identificare faţă, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană, camera foto reglează automat expunerea.
Utilizaţi Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau Fotografiere zâmbet pentru a capta o faţă care zâmbeşte.
Identificarea feţelor
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc
Camera foto detectează până la 10 feţe umane într-o singură scenă.
Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă zâmbitoare.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Identificare faţă → Normală.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Identificare faţă → Fotografiere zâmbet.
3 Compuneţi fotografia dvs.
• Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă
zâmbitoare.
Cea mai apropiată faţă de camera foto
sau mai apropiată de centrul scenei
apare într-un cadru de focalizare de
culoare albă, iar restul feţelor apar în
cadre de focalizare de culoare gri.
Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate feţele de
către camera foto.
Când subiectul zâmbeşte larg,
camera foto poate identifica mai
uşor zâmbetul.
Opţiuni de fotografiere 67
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei
Detectarea clipirii
Sfaturi pentru identificarea feţelor
În cazul în care camera foto detectează ochi închişi, aceasta va capta în mod
automat 2 fotografii succesive.
• Când camera dvs. detectează o faţă, urmăreşte automat faţa detectată.
• Este posibil ca opţiunea de Identificare a Feţei să nu fie eficientă atunci când:
-- subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va apărea portocaliu
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Identificare faţă → Detectare clipire.
pentru Fotografiere zâmbet sau Detectare clipire.)
-- este prea lumină sau prea întuneric
-- subiectul nu se află cu faţa către camera foto
-- subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
-- expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
-- subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt instabile
• Când setaţi opţiunile de Identificare faţă, zona AF este automat setată la AF
multiplă.
• În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca
opţiunile de Fotografiere să nu fie disponibile.
• În funcţie de opţiunile de fotografiere pe care le-aţi selectat, opţiunile de
Identificare faţă pot fi indisponibile.
Opţiuni de fotografiere 68
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
Reglarea manuală a expunerii (EV)
În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie
uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteţi regla expunerea
pentru a obţine o fotografie mai bună.
3 Apăsaţi [
/
] pentru a regla expunerea.
• Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea creşte.
Expunere : 0
Anulare
 Mai întunecat (-)
 Neutru (0)
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Expunere.
 Mai deschis (+)
4 Apăsaţi [
Setare
] pentru a salva setările.
• După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie
].
necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau
expunerea insuficientă.
• Dacă nu vă puteţi decide asupra expunerii adecvate, selectaţi opţiunea
AEB (AE Bracket) (Rafală cu expunere automată). Camera va capta 3 fotografii
succesive, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag.
73)
Opţiuni de fotografiere 69
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Compensarea luminii de fundal (ACB)
Modificarea opţiunii de măsurare
Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un
contrast puternic între subiect şi fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat
în fotografie. În acest caz, setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară
cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea fotografiilor vor varia în funcţie de
modul de măsurare selectat.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Mod de măsurare.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
▲ Fără ACB
▲ Cu ACB
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi ACB.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
Dezactivat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este
dezactivat.
Activat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este activat.
• Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul Smart Auto.
• Caracteristica ACB nu este disponibilă când setaţi opţiunile Rafală.
Opţiuni de fotografiere 70
Multi:
• Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi măsoară
intensitatea luminii fiecărei zone.
• Potrivită pentru fotografii generale.
Punct:
• Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din
centrul cadrului.
• Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs.
poate fi expusă în mod necorespunzător.
• Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
Centrat:
• Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru
cu accentul plasat în centru.
• Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în centrul cadrului.
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb
Culoarea fotografiei depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină. Dacă doriţi să
obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi setarea Balansului de alb în funcţie
de condiţiile de iluminare, cum ar fi Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat
sau Tungsten.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Balans de alb.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
Balans de alb automat: Setaţi automat balansul de alb în baza
condiţiilor de lumină.
Lumină naturală: Pentru fotografii în aer liber într-o zi însorită.
Balans de alb automat
Înnorat: Pentru fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în
umbră.
Fluorescent_H: Pentru fotografierea în lumina fluorescentă a
zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcţii.
Lumină naturală
Fluorescent_L: Pentru fotografierea în lumină fluorescentă albă.
Tungsten: Pentru fotografii în interior la lumina incandescentă a
becurilor sau a lămpilor cu halogen.
Parametri personalizare: Pentru utilizarea setările Balansului
de alb, aşa cum au fost definite de dvs. (pag. 72)
Înnorat
Tungsten
Opţiuni de fotografiere 71
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Definirea propriului Balans de alb
Puteţi personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o suprafaţă albă, cum ar
fi o foaie de hârtie, în condiţiile de lumină în care intenţionaţi să faceţi fotografiile.
Funcţia Balans de alb vă va ajuta să potriviţi culorile din fotografia dvs. cu scena
actuală.
].
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Balans de alb → Parametri personalizare.
3 Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi apăsaţi pe
[Declanşator].
Opţiuni de fotografiere 72
Utilizarea modurilor de cadre multiple
Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să surprindeţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în fotografii. De asemenea, poate fi dificil să
reglaţi corect expunerea şi să selectaţi o sursă de lumină adecvată. În aceste cazuri, selectaţi unul din modurile de cadre multiple.
Pictogramă Descriere
AEB:
• Realizaţi 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă expunere:
normală, subexpusă şi supraexpusă.
• Captarea fotografiei este posibil să dureze mai mult. Utilizaţi
un trepied pentru cele mai bune rezultate.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Acţionare.
3 Selectaţi o opţiune
4 Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe
].
[Declanşator] pentru a focaliza.
5 Ţineţi apăsat pe [Declanşator].
• În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera foto fotografiază încontinuu.
Pictogramă Descriere
Singular: captaţi o singură fotografie. (Singular nu este o
opţiune pentru rafală.)
Continuu:
• În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera fotografiază
încontinuu.
• Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei
de memorie.
Captură mişcare: În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera
(5 fotografii pe secundă; maximum
capturează fotografii
30 fotografii).
Opţiuni de fotografiere 73
• Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
• Când selectaţi Captură mişcare, camera dvs. va seta rezoluţia la
şi va seta
sensibilitatea ISO la Auto.
• În funcţie de opţiunea de Identificare faţă pe care aţi selectat-o, este posibil ca
anumite opţiuni de cadre multiple să nu fie disponibile.
• Este posibil să dureze salvarea fotografiilor, în funcţie de capacitatea şi
performanţa cartelei de memorie.
Reglarea imaginilor
Reglaţi claritatea, contrastul sau saturaţia fotografiilor.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Ajustare imagine.
3 Selectaţi o opţiune.
].
4 Apăsaţi [
Claritate
–
• Claritate
• Contrast
• Saturaţie
+
Contrast
–
Ajustare imagine
+
Claritate
Contrast
Saturaţie
Saturaţie
Anulare
–
+
Setare
5 Apăsaţi [
/
] pentru a regla fiecare valoare.
Descriere
Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea
fotografiilor pe computer).
Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi claritatea
fotografiilor. (Acest lucru poate spori, de asemenea, zgomotul
de pe fotografii.)
Descriere
Reduceţi culoarea şi luminozitatea.
Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.
Descriere
Reduceţi saturaţia.
Sporiţi saturaţia.
] pentru a salva setările.
Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru imprimare).
Opţiuni de fotografiere 74
Reducerea sunetului zoom-ului
Când utilizaţi zoom-ul în timpul înregistrării videoclipurilor, camera foto poate înregistra sunetul zoom-ului. Folosiţi funcţia Sunet Viu pentru a reduce zgomotul zoom-ului.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [
2 Selectaţi Voce.
3 Selectaţi o opţiune.
].
Pictogramă Descriere
Sunet Viu Pornit: Activaţi funcţia Sunet Viu pentru a reduce
zgomotul zoom-ului.
Sunet Viu Oprit: Dezactivaţi funcţia Sunet Viu pentru a
înregistra zgomotul zoom-ului.
Fără sunet: Nu înregistraţi sunete.
• Nu blocaţi microfonul când folosiţi funcţia Sunet Viu.
• Înregistrările făcute cu Sunet Viu pot fi diferite de sunetele naturale.
Opţiuni de fotografiere 75
Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de fotografiere
Pentru detalii cu privire la opţiunile de fotografiere, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 57)
Smart Auto
Program
Film Inteligent
Film
Scenă
Panoramă vie
Fotografie portret
O
O
O
O
O
-
O
Calitate
-
O
-
-
O
-
O
Temporizator
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
Rezoluţie
Bliţ
Sensibilitate ISO
Macro
Zonă focalizare
Identificare faţă
EV
ACB
Mod de măsurare
Balans de alb
Acţionare
Reglare imagine
Sunet Viu
Zoom digital
Zoom Intelli
OIS
O: opţiunea este disponibilă. Este posibil ca anumite opţiuni să fie limitate sau să nu poată fi schimbate.
-: opţiunea este indisponibilă.
Opţiuni de fotografiere 76
Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de fotografiere
Poză Nocturnă
Captură Prim- plan
Ramă Magică
Filtru Foto
Filtru Film
Fotografie divizată
Fotografie de
mişcare
Rezoluţie
O
O
-
O
O
O
-
Calitate
O
O
O
O
-
O
-
Temporizator
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Bliţ
Sensibilitate ISO
Macro
Zonă focalizare
Identificare faţă
EV
ACB
Mod de măsurare
Balans de alb
Acţionare
Reglare imagine
Sunet Viu
Zoom digital
Zoom Intelli
OIS
O: Opţiunea este disponibilă. Este posibil ca anumite opţiuni să fie limitate sau să nu poată fi schimbate.
-: Opţiunea este indisponibilă.
Opţiuni de fotografiere 77
Redarea/Editarea
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii, videoclipuri şi cum puteţi să editaţi fotografii. De asemenea, aflaţi cum să
conectaţi camera foto la computer sau la TV.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor
în modul Redare … ………………………………… 79
Transferarea fişierelor pe computer ……………… 93
Pornirea modului Redare … ……………………… 79
Vizualizarea fotografiilor … ……………………… 83
Redarea unui videoclip … ………………………… 86
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu
sistem de operare Windows … …………………… 93
Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu
sistem de operare Mac … ………………………… 94
Editarea unei fotografii … ………………………… 88
Utilizarea programelor pe computer … ………… 95
Redimensionarea fotografiilor … …………………
Rotirea unei fotografii … …………………………
Aplicarea efectelor Filtru inteligent … ……………
Reglarea fotografiilor ………………………………
88
88
89
90
Vizualizarea fişierelor pe televizor … …………… 92
Instalarea i-Launcher ……………………………… 95
Utilizare i-Launcher … …………………………… 96
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Aflaţi cum puteţi reda fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi gestiona fişiere.
Pornirea modului Redare
Informaţii fişier fotografie
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri stocate în camera foto.
1 Apăsaţi [
].
2 Apăsaţi [
/
Memorie utilizată
• Va fi afişat cel mai recent fişier.
• Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai recent fişier.
] pentru a derula fişierele.
• Ţineţi apăsat pe [ /
Informaţii despre fişier
] pentru a derula rapid fişierele.
• Dacă doriţi să vedeţi fişierele stocate în memoria internă, scoateţi cartela de
memorie.
• Este posibil să nu puteţi edita sau reda fişiere care au fost capturate cu
alte camere foto, din cauza dimensiunilor (dimensiune imagine, etc) sau a
codecurilor neacceptate. Utilizaţi un computer sau un alt dispozitiv pentru a
edita sau reda aceste fişiere.
• Fotografiile sau videoclipurile captate în orientarea portret nu se rotesc automat
şi sunt afişate în orientarea peisaj de camera foto şi celelalte dispozitive.
Album/Mărire
Pictogramă Descriere
Fişier curent/Total fişiere
Nume folder – Nume fişier
Fişier GIF
Fişier protejat
Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [
Redarea/Editarea 79
].
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Informaţii fişier video
Vizualizarea fişierelor ca miniaturi
Scanaţi miniaturile fişierelor.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga pentru a vizualiza
miniaturile (câte 12 odată). Rotiţi [Zoom] la stânga încă o dată
pentru a afişa mai multe miniaturi (24 odată). Rotiţi [Zoom] la
dreapta pentru a reveni la vizualizarea anterioară.
Informaţii despre fişier
Album
Redare
Captură
Pictogramă Descriere
Fişier curent/Total fişiere
Nume folder – Nume fişier
Timp redare curentă
Meniu
Durată videoclip
• De asemenea, puteţi vizualiza fişiere ca miniaturi derulând la <Album> pe ecranul
Fişier protejat
Principal, şi apoi selectând
Apăsaţi [
Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [
].
Redarea/Editarea 80
.
/ / / ] pentru a derula fişierele.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fişierelor după categorie
Vizualizaţi fişierele în funcţie de categorie, cum ar fi data sau tipul fişierului.
1 În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga.
• De asemenea, puteţi vizualiza fişiere ca miniaturi derulând la <Album> pe
ecranul Principal, şi apoi selectând
2 Apăsaţi [
.
3 Derulaţi la o listă dorită, apoi apăsaţi [
4 Derulaţi la un fişier dorit, apoi apăsaţi [
5 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi apăsaţi [
vizualizarea anterioară.
] pentru a deschide lista.
] pentru a vizualiza fişierul.
] pentru a reveni la
• Dacă schimbaţi categoria, poate dura ceva timp pentru camera foto să
], apoi selectaţi Filtru → o categorie.
reorganizeze fişierele în funcţie de numărul de fişiere.
• Dacă ştergeţi o categorie clasificată după Dată sau Tip de fişier, toate fişierele
Filtru
din categorie vor fi şterse.
Toate
Dată
Tip de fişier
Înapoi
Selectare
Pictogramă Descriere
Toate: Vizualizaţi fişierele normal.
Dată: Vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.
Tip de fişier: Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.
Redarea/Editarea 81
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Ştergerea mai multor fişiere
Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
Protejarea fişierelor
Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.
1 În modul Redare, apăsaţi [
1 În modul Redare, selectaţi un fişier pentru protejare.
], apoi selectaţi Protejare → Activat.
2 Apăsaţi [
3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru protejarea fişierelor adiţionale.
], selectaţi
Ştergere → Selectare, apoi săriţi la pasul 3 sau apăsaţi [ ], selectaţi
Selectare, apoi săriţi la pasul 3.
2 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Ştergere mai multe.
3 Derulaţi la fiecare fişier pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi apăsaţi [
Nu puteţi redimensiona, şterge sau roti un fişier protejat.
• Apăsaţi din nou [
] pentru a anula selecţia.
4 Apăsaţi [ ].
5 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
Ştergerea fişierelor
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi în modul Redare.
Ştergerea unui singur fişier
Puteţi selecta un fişier, apoi îl puteţi şterge.
1 În modul Redare, selectaţi un fişier, apoi apăsaţi [
2 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
].
• Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [
].
Puteţi, de asemenea, şterge fişiere în modul Redare apăsând [
selectând Ştergere → Ştergere → Da.
], apoi
Redarea/Editarea 82
].
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Ştergerea tuturor fişierelor
Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1
În modul Redare, apăsaţi [
].
• Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [
], selectaţi
Ştergere → Ştergere tot, apoi săriţi la pasul 3 sau apăsaţi [ ], selectaţi
Ştergere tot, apoi săriţi la pasul 3.
Vizualizarea fotografiilor
Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile ca o expunere de
diapozitive.
Mărirea unei fotografii
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru a mări un
sector al unei fotografii. Rotiţi butonul [Zoom] spre stânga pentru a
micşora.
2 Selectaţi Ştergere → Ştergere tot.
3 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Toate fişierele neprotejate sunt şterse.
Copierea fişierelor pe o cartelă de memorie
Zonă mărită
Copierea fişierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.
1 În modul Redare, apăsaţi [
2 Selectaţi Copiere pe Card.
].
Tăiere
Redarea/Editarea 83
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Pentru
Vizualizarea fotografiilor panoramice
Descriere
Vizualizaţi fotografiile capturate în modul Panoramă vie.
A muta zona mărită
Apăsaţi [
A trunchia fotografia
mărită
Apăsaţi [ ], apoi selectaţi Da. (Fotografia ajustată
va fi salvată ca fişier nou. Fotografia originală este
menţinută în forma originală.)
/ / / ].
Când vizualizaţi fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom poate
varia.
1 În modul Redare, apăsaţi [
/
panoramică pe care o doriţi.
] pentru a derula la fotografia
• Fotografia panoramică întreagă apare pe ecran.
2 Apăsaţi [
].
• Camera foto derulează automat fotografia un rând de la stânga la dreapta
pentru o fotografie panoramică orizontală şi de sus în jos pentru o fotografie
panoramică verticală. Camera apoi comutează la modul Redare.
• În timp ce redaţi o fotografie panoramică, apăsaţi [ ] pentru a întrerupe sau
relua.
• Când redarea unei fotografii panoramice este întreruptă, apăsaţi
/ / / ] pentru a mişca fotografia orizontal sau vertical, în funcţie
[
de direcţia în care v-aţi mişcat atunci când aţi realizat fotografia.
3 Apăsaţi [
] pentru a reveni la modul Redare.
Camera foto derulează automat fotografia panoramică numai când cea mai lungă
margine a fotografiei este de două sau mai multe ori mai lungă decât cea mai
scurtă margine.
Redarea/Editarea 84
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fotografiilor animate
* Implicit
Vizualizaţi în mod repetat fişierele GIF pe care le-aţi captat în modul Fotografie de
mişcare.
1 În modul Redare, apăsaţi [
care îl doriţi.
/
] pentru a derula la un fişier GIF pe
Opţiune
Descriere
Interval
• Setaţi intervalul dintre fotografii. (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)
• Trebuie să setaţi opţiunea Efect la Dezactivat pentru a seta
Muzică
2 Apăsaţi [
].
3 Apăsaţi [
] pentru a reveni la modul Redare.
• Fişierul GIF este redat îm mod repetat.
Efect
Redarea unei expuneri de diapozitive
Aplicaţi efecte şi sunet unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dvs. Funcţia de
expunere a diapozitivelor nu este valabilă pentru videoclipuri şi fişiere GIF.
].
1 În modul Redare, apăsaţi [
2 Selectaţi Opţiuni prezentare.
3 Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de diapozitive.
].
4 Apăsaţi [
5 Selectaţi Pornire Slide Show.
6 Vizualizaţi expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi [ ] pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi din nou [ ] pentru a relua expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi [
• Treceţi la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive fără efecte.
* Implicit
Opţiune
Mod
redare
intervalul.
Setaţi sunetul de fundal.
• Setaţi un efect de schimbare a scenei între fotografii.
(Dezactivat, Calm*, Strălucitor, Relaxat, Vii, Dulce)
• Selectaţi Dezactivat pentru anularea efectelor.
• Când folosiţi opţiunea Efect intervalul dintre fotografii va fi
stabilit la 1 secundă.
Descriere
Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de diapozitive.
(Redare unică*, Repetare)
Redarea/Editarea 85
], apoi apăsaţi [ / ] pentru a opri expunerea de diapozitive şi
pentru a reveni la modul Redare.
• Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Redarea unui videoclip
Pentru
Descriere
În modul Redare, puteţi vizualiza un videoclip, apoi puteţi captura sau aranja părţi
din videoclipul redat. Puteţi salva segmentele capturate sau aranjate ca fişiere noi.
Deplasaţi-vă înapoi
Apăsaţi [ ]. (Camera foto scanează înapoi în paşi de 2X,
4X şi 8X când selectaţi şi ţineţi apăsat [ ].)
Întrerupeţi sau
reluaţi redarea
Apăsaţi [
Deplasaţi-vă înainte
Apăsaţi [ ]. (Camera foto scanează înainte în paşi de
2X, 4X şi 8X când selectaţi şi ţineţi apăsat [ ].)
Ajustaţi nivelul
volumului
Rotiţi butonul [Zoom] spre stânga sau spre dreapta.
1 În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi [
2 Vizualizaţi clipul video.
Timp redare curentă/
Durată videoclip
].
].
La redarea unui film, caracteristicile scanare înapoi sau scanare înainte, sau
întrerupere pot fi utilizate după 2 secunde.
Pauză
Stop
Redarea/Editarea 86
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Aranjarea unui videoclip
Capturarea unei imagini din videoclip
].
1 În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi [
2 Selectaţi Trunchiere film.
3 Apăsaţi [ ] pentru a reda videoclipul.
4 Apăsaţi [ ] → [ ] în punctul în care doriţi să începeţi aranjarea
1 În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [
doriţi să capturaţi o imagine.
2 Apăsaţi [
fişierului.
5 Apăsaţi [
6 Apăsaţi [
fişierului.
] pentru a relua redarea videoclipului.
]→[
] în punctul în care doriţi să terminaţi aranjarea
7 Apăsaţi [ ] pentru ajustare.
8 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.
• Camera va salva videoclipul editat ca fişier nou.
Redarea/Editarea 87
] în punctul în care
].
• Rezoluţia imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului original.
• Imaginea capturată este salvată ca fişier nou.
Editarea unei fotografii
Aflaţi cum să editaţi fotografiile.
• Camera va salva fotografiile editate ca fişiere noi.
• Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi manual nu sunt transformate automat la o rezoluţie mai redusă.
• Fotografiile captate în anumite moduri nu pot fi editate.
Redimensionarea fotografiilor
Rotirea unei fotografii
Modificaţi dimensiunea unei fotografii şi o salvaţi ca fişier nou.
1 În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi
2 Selectaţi Redimensionare.
3 Selectaţi o opţiune.
[
].
Redimensionare
2592 X 1944
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi Rotire → o opţiune.
5 Apăsaţi [ ] pentru a salva.
1984 X 1488
1024 X 768
Rotire : Dreapta 90˚
Înapoi
Selectare
Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de dimensiunea
originală a fotografiei.
Anulare
Salvare
• Camera va scrie peste fişierul original.
• În modul Redare, apăsaţi [
], apoi selectaţi Rotire pentru a roti o fotografie.
Redarea/Editarea 88
Editarea unei fotografii
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi Filtru inteligent → o opţiune.
Opţiune
Normal
Miniatură
Descriere
Întunecare
colţuri
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un
efect puternic de întunecare a colţurilor la camerele foto
Lomo.
Pictură de
cerneală
Pictură în ulei
Aplicaţi un efect de pictură de culoare de apă.
Aplicaţi un efect de pictură în ulei.
Aplicaţi un efect de pictură de desene animate.
Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor
Filtru
luminoase pentru a imita efectul vizual al unei filtrări
încrucişat
încrucişate.
Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Schiţă
Focaliz. Uşoară Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau aplicaţi efecte "de vis".
Întunecă marginile cadrului şi distorsionează obiectele
Ochi de peşte pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi de
peşte.
Aplicaţi un efect de film vechi.
Film Vechi
Aplicaţi un efect semiton.
Semiton
Aplicaţi un efect alb-negru.
Clasic
Aplicaţi un efect sepia.
Retro
Înceţoşaţi marginile unei fotografii pentru a accentua
Mărire
subiecţii în centru.
fotografie
Desen animat
Filtru inteligent : Normal
Înapoi
Opţiune
Setare
Descriere
Niciun efect
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca subiectul
să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a fotografiei va
fi neclară.)
5 Apăsaţi [
Redarea/Editarea 89
] pentru a salva.
Editarea unei fotografii
Reglarea fotografiilor
Aflaţi cum să reglaţi luminozitatea, contrastul sau saturaţia, sau cum să corectaţi
efectul ochilor roşii. Dacă centrul unei fotografii este întunecat, puteţi regla pentru
a fi mai luminos. Camera foto va salva o fotografie editată ca fişier nou, dar o poate
converti la o rezoluţie mai redusă.
• Puteţi regla luminozitatea, contrastul şi saturaţia şi puteţi aplica în acelaşi timp
efectele Filtru inteligent.
• Nu puteţi aplica efectele ACB, Retuşare Faţă şi Corector efect ochi roşii în acelaşi
timp.
Reglarea luminozităţii, a contrastului sau a saturaţiei
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi o opţiune de reglare.
5 Apăsaţi [
6 Apăsaţi [
7 Apăsaţi [
/
] pentru a regla opţiunea.
].
] pentru a salva.
Reglarea subiecţilor întunecaţi (ACB)
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi ACB.
5 Apăsaţi [ ] pentru a salva.
Pictogramă Descriere
Luminozitate
Contrast
Saturaţie
Redarea/Editarea 90
Editarea unei fotografii
Retuşarea feţelor
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi Retuşare faţă.
5 Apăsaţi [ / ] pentru a regla opţiunea.
• Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă şi fără riduri.
6 Apăsaţi [
] pentru a salva.
Eliminarea efectului de ochi roşii
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
2 Selectaţi .
3 Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
4 Selectaţi Corector efect ochi roşii.
5 Apăsaţi [ ] pentru a salva.
Redarea/Editarea 91
Vizualizarea fişierelor pe televizor
Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi Conectivitate → Ieşire video.
4 Selectaţi ieşirea de semnal video în funcţie de ţara sau de regiunea
dvs. (pag. 124)
5
6 Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.
Opriţi camera foto şi televizorul.
Audio
7 Porniţi televizorul şi selectaţi sursa A/V video utilizând telecomanda
televizorului.
8 Porniţi camera foto.
• Camera foto intră automat în modul Redare atunci când este conectată la un
TV.
9 Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând butoanele de
pe camera foto.
• În funcţie de modelul de TV, puteţi vedea zgomot digital sau poate să nu apară
o parte dintr-o imagine.
• Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcţie de setările TV.
Video
Redarea/Editarea 92
Transferarea fişierelor pe computer
Conectaţi camera foto la computer pentru a transfera fişiere din cartela de memorie a camerei foto în computer.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare
Windows
Conectarea camerei foto la computer ca disc amovibil.
Computerul dvs. trebuie să aibă ca sistem de operare Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 sau Windows 8 pentru a conecta camera dvs. ca disc amovibil.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi Conectivitate → i-Launcher → Dezactivat.
4 Opriţi camera foto.
5 Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
6 Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
7 De la computer, selectaţi Computerul meu → Disc amovibil →
DCIM → 100PHOTO.
8 Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)
Cu Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8, modurile de deconectare ale camerei
sunt similare.
1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipeşte,
aşteptaţi până când încetează.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este
responsabil pentru pierderile de date.
2 Faceţi clic pe
din bara de instrumente din partea dreaptă jos a
ecranului computerului.
3 Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.
4 Faceţi clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în condiţii de
siguranţă.
5 Scoateţi cablul USB.
Redarea/Editarea 93
Transferarea fişierelor pe computer
3 Porniţi camera foto.
Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de
operare Mac
• Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o pictogramă pentru
După ce aţi conectat camera foto la un computer cu sistem de operare Mac,
computerul va recunoaşte automat dispozitivul. Puteţi transfera fişiere direct de pe
camera foto în computer fără a instala vreun program.
discul amovibil.
4 Deschideţi discul amovibil.
5 Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Este acceptată Mac OS 10.5 sau o versiune ulterioară.
1 Opriţi camera foto.
2 Conectaţi camera foto la un computer cu sistem de operare Mac prin
cablul USB.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este
responsabil pentru pierderile de date.
Redarea/Editarea 94
Utilizarea programelor pe computer
i-Launcher vă permite să redaţi fişiere cu Multimedia Viewer şi furnizează linkuri astfel încât să puteţi descărca programe utile.
6 Porniţi camera foto.
7 Atunci când fereastra pop-up vă solicită să instalaţi i-Launcher,
Instalarea i-Launcher
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi Conectivitate → i-Launcher → Activat.
4 Opriţi camera foto.
5 Conectaţi camera foto la computer cu ajutorul cablului USB.
selectaţi Da.
• Dacă apare o fereastră pop-up care vă solicită să rulaţi iLinker.exe, rulaţi-o mai
întâi pe aceasta.
• Când conectaţi camera foto la un computer cu i-Launcher instalat, programul
se va lansa automat.
8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este
responsabil pentru pierderile de date.
• Pe computer, va apărea o comandă rapidă a programului i-Launcher.
• Înainte de a instala programul, asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la o reţea.
• Pentru a instala i-Launcher pe computerul dvs. Mac OS, faceţi clic pe
Dispozitive → i-Launcher → Mac → iLinker.
Redarea/Editarea 95
Utilizarea programelor pe computer
Programe disponibile la utilizarea programului i-Launcher
Cerinţe sistem de operare Windows
Opţiune
Multimedia Viewer
Descriere
Puteţi vizualiza fişiere cu Vizualizatorul multimedia.
Element
Firmware Upgrade
Puteţi actualiza firmware-ului camerei foto.
i-Launcher furnizează o conexiune pentru descărcarea
programului PC Auto Backup atunci când conectaţi
camera foto la un computer. Puteţi trimite fotografiile sau
videoclipurile pe care le-aţi captat cu camera foto către
un PC printr-o reţea fără fir.
PC Auto Backup
Procesor
RAM
Sistem de
operare*
Capacitate
hard disk
Altele
i-Launcher vă permite să redaţi fişiere cu Vizualizatorul multimedia şi furnizează o
conexiune pentru a descărca programul PC Auto Backup.
• Cerinţele sunt doar cu titlu de recomandare. i-Launcher poate să nu funcţioneze
corespunzător chiar şi atunci când computerul îndeplineşte toate cerinţele,
depinzând de starea computerului.
• În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele, este posibil ca
videoclipurile să nu fie redate corect.
Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult recomandat)
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, sau Windows 8
250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat )
• Monitor compatibil cu afişare color pe 16 biţi cu rezoluţie de
Dacă utilizaţi un computer Mac OS, sunt disponibile numai Actualizare firmware şi
PC Auto Backup.
Utilizare i-Launcher
Cerinţe
Intel Pentium® 4, 3.2GHz sau mai mare/
AMD Athlon™ FX 2.6 GHz sau mai mare
1024 X 768 pixeli (se recomandă afişare color pe 32 biţi cu
rezoluţie de 1280 X 1024 pixeli)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/
ATI X1600 sau ulterior
• Microsoft DirectX 9.0c sau mai mare
* O versiune de 32-biţi a programului i-Launcher va fi instalată - chiar şi pe ediţiile de 64-biţi
ale Windows XP, Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din folosirea
computerelor necalificate, cum ar fi un computer pe care l-aţi asamblat dvs.
Redarea/Editarea 96
Utilizarea programelor pe computer
Cerinţe sistem de operare Mac
Element
Sistem de
operare
Cerinţe
RAM
Minimum 256 MB RAM (512 MB sau mai mult recomandat)
Capacitate
hard disk
Minimum 110 MB
Altele
Port USB 2.0
Mac OS 10.5 sau o versiune superioară (în afară de PowerPC)
Deschiderea programului i-Launcher
De la computer, selectaţi start → Toate programele → Samsung → i-Launcher
→ Samsung i-Launcher. Sau, faceţi clic pe Aplicaţii → Samsung → i-Launcher pe
computerul dvs. cu Mac OS.
Redarea/Editarea 97
Utilizarea programelor pe computer
Utilizarea Multimedia Viewer
Multimedia Viewer vă permite să redaţi fişiere. Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe Multimedia Viewer.
• Vizualizatorul multimedia acceptă următoarele formate:
-- Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Este posibil ca fişiere care au fost înregistrate cu dispozitive ale altor producători să fie redate cu probleme.
Vizualizarea fotografiilor
1
Nr.
1
2
3
!
0
9 8
7
6
5 4
Redarea/Editarea 98
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
Descriere
Nume fişier
Zonă mărită
Histogramă
Deschideţi fişierul selectat.
Buton histogramă
Rotiţi la stânga/Rotiţi la dreapta.
Vă deplasaţi la fişierul anterior/Vă deplasaţi la fişierul următor.
Potriviţi fotografia pe ecran.
Vizualizaţi fotografia la dimensiunea ei originală.
Mărire/Micşorare
Comutatează între modul 2D şi modul 3D.
Utilizarea programelor pe computer
Vizualizarea videoclipurilor
1
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
2
8
7 6 5 4
3
Redarea/Editarea 99
Descriere
Nume fişier
Reglaţi volumul.
Deschideţi fişierul selectat.
Vă deplasaţi la fişierul următor.
Oprire
Pauză
Vă deplasaţi la fişierul anterior.
Bară de progres
Utilizarea programelor pe computer
Actualizarea firmware-ului
Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe Firmware Upgrade.
Descărcarea programului PC Auto Backup
Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe PC Auto Backup. Pentru informaţii
despre instalarea programului PC Auto Backup, consultaţi pagina 110.
Redarea/Editarea 100
Reţea fără fir
Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi funcţii.
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea
setărilor reţelei ……………………………………… 102
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin
e-mail … …………………………………………… 112
Conectare la WLAN … …………………………… 102
Utilizarea navigatorului de conectare … ………… 103
Sfaturi privind conexiunea la reţea … …………… 104
Introducerea textului ……………………………… 105
Modificarea setărilor din e-mail ………………… 112
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin
e-mail ……………………………………………… 114
Salvarea automată a fişierelor pe telefonul
inteligent … …………………………………………
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon
inteligent … …………………………………………
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator
de la distanţă pentru obturator ……………………
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea
fotografiilor sau videoclipurilor … ………………
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea
fotografiilor sau a videoclipurilor ………………… 115
106
Accesarea unui site Web … ……………………… 115
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor … … 115
107
UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor …… 117
108
Încărcarea fotografiilor pe un spaţiu de stocare
online ……………………………………………… 117
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe
dispozitive care acceptă Redare AllShare ………… 118
110
Instalarea programului pentru Backup Auto pe PC …… 110
Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC …… 110
Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct … …… 120
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Aflaţi cum vă puteţi conecta printr-un punct de acces atunci când vă aflaţi în raza de acoperire a unei reţele WLAN. De asemena puteţi configura setările reţelei.
Conectare la WLAN
Pictogramă Descriere
Punct de acces ad-hoc
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 Selectaţi , , sau .
], apoi selecţi Setare Wi-Fi.
3 Apăsaţi [
Punct de acces securizat
Punct de acces WPS
Intensitate semnal
• În anumite moduri, urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la apariţia
Apăsaţi [
ecranului Setare Wi-Fi.
• Camera caută automat dispozitive disponibile pentru punctele de acces.
• Când selectaţi un AP securizat, apare o fereastră de tip pop-up. Introduceţi
parolele solicitate pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii
despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 105)
• Când apare o pagină de conectare, consultaţi "Utilizarea navigatorului de
conectare". (pag. 103)
• Când alegeţi un PA nesecurizat, camera se va conecta la WLAN.
• Dacă selectaţi profilul WPS acceptat de AP, selectaţi → Conexiune PIN
WPS, apoi introduceţi un cod PIN pe dispozitivul AP. Puteţi conecta, de
asemenea, un profil WPS acceptat de AP selectând → Conexiune buton
WPS pe camera foto, apoi selectând butonul WPS pe dispozitivul AP.
4 Selectaţi un punct de acces.
Setare Wi-Fi
Reîmprospătare
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Înapoi
] pentru a deschide opţiunile de configurare a reţelei.
Manual
• Selectaţi Reîmprospătare pentru a reîmprospăta punctele de acces
conectabile.
• Selectaţi Adaugă reţea fără fir pentru a adăuga manual un PA . Numele PA
trebuie să fie în limba engleză pentru a adăuga manual PA.
Reţea fără fir 102
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Utilizarea navigatorului de conectare
Setarea opţiunilor de reţea
1 În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi [
2 Selectaţi fiecare opţiune şi introduceţi informaţia necesară.
Opţiune
Parolă reţea
Descriere
Introduceţi parola pentru reţea.
Configurare IP
Setaţi automat sau manual adresa IP.
].
Buton/Pictogramă
[
/ / / ]
[ ]
[
Setarea manuală a adresei IP
1 În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi [
2 Selectaţi Configurare IP → Manual.
3 Selectaţi fiecare opţiune şi introduceţi informaţia necesară.
Opţiune
IP
Descriere
Introduceţi adresa IP statică.
Mască subreţea
Introduceţi masca subreţea.
Introduceţi gateway.
Introduceţi adresa DNS.
Gateway
Server DNS
Puteţi introduce informaţiile de conectare prin intermediul navigatorului de
conectare când vă conectaţi la aceleaşi puncte de acces sau servere nor.
].
[ ]
]
Descriere
Vă deplasaţi la un element sau derulaţi pagina.
Selectaţi un element.
Accesaţi următoarele opţiuni:
• Pagină anterioară: Vă deplasaţi la pagina anterioară
• Pagină următoare: Vă deplasaţi la pagina următoare.
• Reîncărcare: Reîncărcaţi pagina.
• Oprire: Opriţi încărcarea paginii.
• Ieşire: Închideţi navigatorul de conectare.
Închideţi navigatorul de conectare.
• Nu puteţi selecta anumite elemente în funcţie de pagina la care v-aţi conectat iar
acest lucru nu indică o defecţiune.
• Este posibil ca navigatorul de conectare să nu se închidă automat după ce vă
conectaţi la anumite pagini. În acest caz, închideţi navigatorul de conectare
apăsând [ ], apoi continuaţi cu operaţia dorită.
• Încărcarea paginii de conectare poate dura mai mult datorită dimensiunii
paginii sau vitezei reţelei. În acest caz, aşteptaţi până când apare fereastra de
introducere pentru informaţiille de conectare.
Reţea fără fir 103
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
• Este posibil să apară o fereastră de conectare când selectaţi reţele WLAN gratuite
Sfaturi privind conexiunea la reţea
• Trebuie să introduceţi o cartelă de memorie pentru a utiliza caracteristicile Wi-Fi.
• Calitatea conexiunii la internet va fi determinată de PA.
• Cu cât mai mare este distanţa dintre camera dvs. şi PA, cu atât mai mult timp va
dura conectarea la reţea.
• Dacă un dispozitiv din apropiere foloseşte acelaşi semnal de frecvenţă radio ca şi
camera dvs., vă poate întrerupe conexiunea.
• Dacă numele dvs. PA nu este în engleză, camera foto poate să nu localizeze
dispozitivul sau numele poate să apară incorect.
• Pentru setările reţelei sau parolă, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul
de servicii de reţea.
• Dacă WLAN solicită autentificare de la furnizorul de servicii, este posibil să nu vă
puteţi conecta la acesta. Pentru a conecta la WLAN, contactaţi furnizorul dvs. de
servicii.
• În funcţie de tipul de criptare, numărul de cifre din parolă poate varia.
• O conexiune WLAN poate să nu fie posibilă în orice condiţii.
• Camera poate afişa o imprimată activată WLAN care poate apărea pe listele PA. Cu
toate acestea, nu vă puteţi conecta la reţea prin imprimantă.
• Nu puteţi conecta camera dvs. la o reţea şi la TV simultan.
• Conectarea la o reţea poate solicita modificări suplimentare. Costurile vor varia în
funcţie de condiţiile contractului dvs.
• Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea WLAN, încercaţi un alt PA din lista de PA
disponibile.
oferite de unii furnizori de servicii de reţea. Introduceţi identificatorul dvs. şi
parola solicitate pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii despre
înregistrare sau serviciu, contactaţi furnizorii de servicii de reţea.
• Fiţi prudent când introduceţi informaţii personale pentru conexiunea PA. Nu
introduceţi nicio informaţie despre plăţi sau cardul de credit pe camera dvs. foto.
Producătorul nu este răspunzător pentru nicio problemă cauzată de introducerea
unor asemenea informaţii.
• Conexiunile disponibile la reţea pot varia în funcţie de ţară.
• Caracteristica WLAN a camerei foto trebuie să respecte legile privind transmisia
radio din regiunea dvs. Pentru conformitate, utilizaţi caracteristica WLAN numai
în ţara din care aţi achiziţionat camera foto.
• Procesul de reglare al setărilor reţelei pot varia, în funcţiile de condiţiile reţelei.
• Nu accesaţi o reţea pe care nu aveţi permisiunea de a o utiliza.
• Înainte de a vă conecta la o reţea, asiguraţi-vă că bateria este încărcată complet.
• Nu puteţi încărca sau trimite fişierele captate în anumite moduri.
• Fişierele pe care le transferaţi către un alt dispozitiv pot să nu fie acceptate de
acesta. În acest caz, utilizaţi un computer pentru a reda fişierele.
Reţea fără fir 104
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Introducerea textului
Pictogramă Descriere
Aflaţi cum să introduceţi textul. Pictogramele din tabelul de mai jos vă permit să
/ / / ]
deplasaţi cursorul, să schimbaţi litere mari sau litere mici, etc. Apăsaţi [
pentru a vă deplasa la tasta dorită, apoi apăsaţi [ ] pentru a introduce tasta.
Comutaţi între modul Simbol şi modul ABC.
Introduceţi un spaţiu.
Efectuat
Stocaţi textul afişat.
Vizualizaţi ghidul de introducere a textului.
• Puteţi utiliza numai alfabetul în limba engleză în anumite moduri, indiferent de
limba de afişare.
• Pentru a vă deplasa direct la Efectuat, apăsaţi [ ].
• Puteţi introduce până la 64 de caractere.
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de modul de introducere.
Efectuat
Anulare
Ştergere caracter precedent
Pictogramă Descriere
Ştergeţi ultima literă.
Deplasaţi cursorul.
În modul ABC, schimbaţi litere mari sau litere mici.
Introduceţi ".com".
Reţea fără fir 105
Salvarea automată a fişierelor pe telefonul inteligent
Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica AutoShare printr-o reţea WLAN. Atunci când captaţi o fotografie cu ajutorul camerei foto, fotografi este
salvată automat pe tetefonul inteligent.
• Caracteristica AutoShare este acceptată de telefoanele inteligente din seria Galaxy sau de modelele Galaxy Tab cu Android 2.2 OS sau versiune superioară, sau de dispozitivele iOS cu
iOS 4.3 sau versiune superioară. Înainte de a utiliza această caracteristică, verificaţi firmware-ul dispozitivului şi actualizaţi-l dacă este nevoie.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google
Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
• Dacă setaţi această funcţie, setarea este menţinută chiar dacă modificaţi modul Fotografiere.
• Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată în anumite moduri.
1 De la camera foto, în modul Fotografiere, apăsaţi [
2 De la camera foto, selectaţi AutoShare → Activat.
5 De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la
].
aceasta.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
este conectat automat.
selectaţi Următor.
3
Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni
aplicaţia.
4
• O pictogramă care afişează starea conexiunii
camerei foto.
va apărea pe ecranul
6 De la camera foto, captaţi o fotografie.
• Fotografia captată este salvată pe camera foto, apoi este transferată pe
Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
telefonul inteligent.
• Dacă aţi înregistrat un videoclip, acesta este salvat numai pe camera foto.
• Fişierul GIF captat în modul captură mişcare nu este salvat pe telefonul
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră odată.
inteligent.
Reţea fără fir 106
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent
Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica MobileLink printr-o reţea WLAN. Puteţi trimite facil fotografii sau videoclipuri pe telefonul dvs.
inteligent.
• Caracteristica MobileLink este acceptată de telefoanele inteligente din seria Galaxy sau de modelele Galaxy Tab cu Android 2.2 OS sau versiune superioară, sau de dispozitivele iOS cu
iOS 4.3 sau versiune superioară. Înainte de a utiliza această caracteristică, verificaţi firmware-ul dispozitivului şi actualizaţi-l dacă este nevoie.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google
Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
• Dacă selectaţi fişiere din telefonul inteligent, puteţi vizualiza până la 1000 de fişiere recente şi trimite până la 150 de fişiere odată. Dacă selectaţi fişiere din camera foto, puteţi
vizualiza fişierele care au fost selectate din camera foto iar numărul maxim de fişiere care poate fi trimis variază în funcţie de spaţiul de stocare al telefonului inteligent.
1 Pe Ecranul principal al camerei foto, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 De la camera foto, selectaţi .
5 Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră deodată.
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
6 De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la
selectaţi Următor.
aceasta.
3 De la camera foto, selectaţi o opţiune de trimitere.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta
• Dacă selectaţi Selectare Fişiere din Smartphone, puteţi utiliza telefonul
inteligent pentru vizualizarea şi partajarea fişierelor stocate pe camera foto.
• Dacă selectaţi Selectare Fişiere din Cameră foto, puteţi selecta fişiere
pentru a le trimite de la camera foto.
4
7 Pe telefonul inteligent sau de la camera foto, selectaţi fişierele care
vor fi transferate de la camera foto.
Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni
este conectat automat.
8 Pe telefonul inteligent, atingeţi butonul copiere sau de la camera
foto, selectaţi Share.
aplicaţia.
• Camera va trimite fişierele.
Reţea fără fir 107
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator
Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin intermediul reţelei WLAN. Utilizaţi telefonul inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator cu caracteristica
Remote Viewfinder. Fotografia captată va fi afişată pe telefonul inteligent.
• Caracteristica Remote Viewfinder este acceptată de telefoanele inteligente din seria Galaxy sau de modelele Galaxy Tab cu Android 2.2 OS sau versiune superioară, sau de
dispozitivele iOS cu iOS 4.3 sau versiune superioară. Înainte de a utiliza această caracteristică, verificaţi firmware-ul dispozitivului şi actualizaţi-l dacă este nevoie.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google
Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
1 Pe Ecranul principal al camerei foto, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 De la camera foto, selectaţi .
6 Pe telefonul inteligent, setaţi următoarele opţiuni de fotografiere.
Pictogramă
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
Descriere
Opţiune bliţ
selectaţi Următor.
Opţiune temporizator
3 Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App.
Rezoluţie fotografie
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni
aplicaţia.
Se salvează locaţia
4 Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la
Raport de zoom
aceasta.
• Când utilizaţi această caracteristică, unele butoane nu sunt disponibile pe
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră deodată.
5 De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la
aceasta.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta
este conectat automat.
Reţea fără fir 108
cameră.
• Butonul de zoom şi cel al obturatorului de pe telefonul inteligent nu vor
funcţiona când utilizaţi această caracteristică.
• Modul Remote Viewfinder acceptă numai dimensiuni de fotografii
şi
.
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator
7 Pe telefonul inteligent, ţineţi apăsat
pentru a focaliza.
• Focalizarea este setată automat la AF multiplă.
8 Eliberaţi
pentru a fotografia.
• Fotografia va fi redimensionată la 640 X 360 atunci când este stocată în
telefonul inteligent.
• Atunci când folosiţi această funcţie, distanţa ideală dintre cameră şi telefonul
inteligent poate varia în funcţie de zona înconjurătoare.
• Telefonul inteligent trebuie să fie la o distanţă de 7 m de camera foto pentru a
utiliza această caracteristică.
• Durează un timp pentru a capta fotografia după ce eliberaţi
inteligent.
• Funcţia Remote Viewfinder se va dezactiva atunci când:
-- există un apel în intrare pe telefonul inteligent
-- camera sau telefonul inteligent se opreşte
-- memoria este plină
-- sau dispozitivul pierde conexiunea la WLAN
-- conexiunea Wi-Fi este slabă sau instabilă
pe telefonul
Reţea fără fir 109
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor
Puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile pe care le-aţi captat cu camera foto către un PC printr-o reţea fără fir.
Instalarea programului pentru Backup Auto pe PC
Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC
1 Instalaţi i-Launcher pe PC. (pag. 95)
2 Conectaţi camera la PC cu ajutorul cablului USB.
3 Când apare pictograma programului Backup Auto, faceţi clic pe
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 Selectaţi .
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
selectaţi Următor.
aceasta.
• Programul Backup Auto este instalat pe PC iar informaţiile despre PC vor fi
stocate pe camera foto. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
instalarea.
• De asemenea, puteţi stoca informaţii despre PC pe camera foto conectând
PC-ul şi camera foto prin Wi-Fi.
4 Scoateţi cablul USB.
Înainte de a instala programul, asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la o reţea.
Reţea fără fir 110
• Trebuie să configuraţi informaţiile de rezervă de pe PC pentru a utiliza
caracteristica Backup Auto. Pentru mai multe detalii, consultaţi
“Instalarea programului pentru Backup Auto pe PC”. (pag. 110) Dacă
programul Backup Auto este instalat pe PC-ul dvs., puteţi salva informaţiile
despre PC prin cablul USB sau prin conexiunea Wi-Fi.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor
3 Selectaţi un PC pentru backup.
• Când conectaţi camera la WLAN, selectaţi punctul de acces care este conectat
• Dacă aţi efectuat înainte o copiere de rezervă, săriţi la pasul 4.
la PC.
• Camera va căuta puncte de acces disponibile chiar dacă vă conectaţi din nou la
4 Selectaţi OK.
acelaşi punct de acces.
• Pentru a anula trimiterea, selectaţi Anulare.
• Nu puteţi selecta fişiere individuale pentru copierea de rezervă. Această
• Dacă închideţi camera sau dacă scoateţi bateria în timpul trimiterii fişierelor,
transferul va fi întrerupt.
funcţie face copii de rezervă numai pentru fişierele noi din camera foto.
• Progresul copiereri de rezervă va fi arătat pe monitorul PC.
• Când transferul este finalizat, camera se va opri automat în aproximativ 30 de
secunde. Selectaţi Anulare pentru a reveni la ecranul anterior şi pentru a nu
permite camerei să se oprească automat.
• Pentru a opri automat PC-ul după finalizarea transferului, apăsaţi [
],
apoi selectaţi Închidere PC după backup → Activat.
• Pentru a schimba PC-ul pentru backup, selectaţi Schimbare PC.
• Când utilizaţi această caracteristică, controlul declanşatorului este dezactivat pe
camera foto.
• Puteţi conecta doar o cameră la PC în acelaşi timp pentru trimiterea fişierelor.
• Copia de rezervă poate fi anulată din cauza condiţiilor de reţea.
• Fotografiile sau videoclipurile pot fi trimise numai pe rând. Fişierele nu pot fi
trimise din nou chiar dacă reconectaţi camera la un alt PC.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• Trebuie să dezactivaţi Firewall-ul Windows şi orice alte firewall-uri înainte de a
utiliza această caracteristică.
• Puteţi trimite până la 1000 de fişiere.
• Pe software-ul PC-ului, numele serverului trebuie introdus în alfabet latin şi nu
poate conţine mai mult de 48 de caractere.
• Când sunt create mai multe tipuri de fişiere în acelaşi timp, numai fişiere
imagine (JPG) vor fi trimise către PC cu această caracteristică.
Reţea fără fir 111
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Puteţi modifica setările din meniul e-mail-ului şi puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile stocate pe cameră prin e-mail.
5 Selectaţi caseta Nume, introduceţi numele, apoi selectaţi Efectuat.
Modificarea setărilor din e-mail
În meniul de e-mail, puteţi modifica setările pentru a stoca informaţiile dvs. De
asemenea puteţi seta sau modifica parola e-mail-ului. Pentru informaţii despre
introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 105)
Setare expeditor
Nume
Stocarea informaţiilor
E-mail
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 Selectaţi .
Salvare
Înapoi
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)
].
3 Apăsaţi [
4 Selectaţi Setare expeditor.
Resetare
6 Selectaţi caseta E-mail, introduceţi adresa de e-mail, apoi selectaţi
Efectuat.
7 Selectaţi Salvare pentru a salva modificările.
• Pentru ştergerea informaţiilor, selectaţi Resetare.
Reţea fără fir 112
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Setarea parolei de e-mail
Schimbarea parolei de e-mail.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 Selectaţi .
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 Selectaţi .
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)
].
3 Apăsaţi [
4 Selectaţi Modifică parola → Activat.
].
3 Apăsaţi [
4 Selectaţi Schimbare parolă.
5 Introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
6 Introduceţi o parolă nouă din 4 cifre.
7 Introduceţi din nou parola nouă.
8 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi OK.
• Pentru a dezactiva parola, selectaţi Dezactivat.
5
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi OK.
• Fereastra pop-up dispare automat chiar dacă nu selectaţi OK.
6 Introduceţi o parolă din 4 cifre.
7 Introduceţi din nou parola.
8 La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi OK.
Dacă v-aţi pierdut parola, o puteţi reseta selectând Reset de pe ecranul de setare
a parolei. Când resetaţi informaţiile salvate anterior, informaţiile de setare ale
utilizatorului, adresa de e-mail, şi lista cu e-mail-uri recent expediate vor fi şterse.
Reţea fără fir 113
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Puteţi trimite fotografii sau videoclipuri stocate pe cameră prin e-mail. Pentru
informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 105)
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 Selectaţi .
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)
6 Derulaţi la fişiere care vor fi trimise, apoi apăsaţi [
].
• Puteţi selecta până la 20 fişiere. Dimensiunea totală trebuie să fie de 7 MB sau
mai puţin.
7 Selectaţi Next.
8 Selectaţi caseta Comentariu, introduceţi comentariile, apoi selectaţi
Efectuat.
9 Selectaţi Expediere.
• Camera va trimite e-mailul.
• Chiar dacă o fotografie apare ca transferată cu succes, erorile în ceea ce priveşte
3 Selectaţi caseta Expeditor, introduceţi adresa de e-mail, apoi
selectaţi Efectuat.
• Dacă aţi salvat informaţia, aceasta va fi introdusă în mod automat. (pag. 112)
• Pentru a utiliza o adresă din lista expeditorilor anteriori, selectaţi →
o adresă.
4 Selectaţi caseta Destinatar, introduceţi adresa de e-mail, apoi
selectaţi Efectuat.
• Pentru a utiliza o adresă din lista destinatarilor anteriori, selectaţi
→
o adresă.
• Selectaţi pentru a adăuga destinatari suplimentari. Puteţi introduce până
la 30 destinatari.
• Selectaţi pentru a şterge o adresă din listă.
5 Selectaţi Următor.
Reţea fără fir 114
contul de email al destinatarului pot cauza respingerea sau identificarea ca
spam a fotografiei.
• Este posibil să nu puteţi trimite un e-mail dacă nu sunteţi conectat la reţea sau
dacă setările contului dvs. de e-mail sunt incorecte.
• Nu puteţi trimite un e-mail dacă dimensiunea fişierelor depăşeşte limita.
Puteţi trimite fotografii cu o rezoluţia maximă de 2M iar durata maximă a unui
videoclip pe care îl puteţi încărca este de 30 de secunde la o rezoluţie de
sau un videoclip înregistrat utilizând . Dacă rezoluţia fotografiei selectate
este mai mare de 2M, aceasta va fi automat redimensionată la o rezoluţie mai
mică.
• Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu
puteţi trimite un email, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de
servicii de reţea.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• De asemenea, puteţi trimite un e-mail în modul Redare apăsând [
], apoi
selectând Partajare(Wi-Fi) → E-mail.
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor
Încărcaţi fotografiile sau videoclipurile dvs. pe site-urile de partajare a fişierelor. Site-urile Web vor fi afişate pe camera foto. Pentru a încărca fişiere pe anumite site-uri web,
trebuie să vizitaţi site-ul web şi să vă înregistraţi înainte de a conecta camera foto.
Accesarea unui site Web
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un site Web.
1 Accesaţi site-ul Web cu ajutorul camerei foto.
2 Derulaţi la fişierele pe care doriţi să le încărcaţi, apoi apăsaţi [
10 MB sau mai puţin. (Pe anumite site-uri web, dimensiunea totală sau
numărul de fişiere pot varia.)
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să creaţi un cont, selectaţi
OK.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP (Punct de acces) conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)
].
• Puteţi selecta până la 20 de fişiere iar dimensiunea totală trebuie să fie de
3 Selectaţi Upload.
• Dacă v-aţi conectat la Facebook, selectaţi Upload → Încărcare.
• Pe anumite site-uri web, puteţi introduce comentarii selectând caseta
Comentariu. Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi
"Introducerea textului". (pag. 105)
4 Introduceţi ID-ul şi parola dvs. pentru a vă conecta.
• Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea
textului". (pag. 105)
• Pentru a selecta un ID din listă, selectaţi → un ID.
• Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la site-ul Web.
Trebuie să aveţi deja cont pe site-ul web de partajare a fişierelor pentru a putea
folosi această funcţie.
Reţea fără fir 115
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor
• Puteţi seta un folder de încărcare pentru Facebook [
], apoi selectând
Folder de încărcare(Facebook) pe ecranul cu lista de site-uri web.
• Nu puteţi încărca fişiere dacă dimensiunea acestora depăşeşte limita. Puteţi
încărca fotografii cu o rezoluţie maximă de 2M, iar durata maximă a unui
videoclip pe care îl puteţi încărca este de 30 de secunde la o rezoluţie de
sau un videoclip înregistrat utilizând . Dacă rezoluţia fotografiei selectate
este mai mare de 2M, aceasta va fi automat redimensionată la o rezoluţie mai
mică. (Pe anumite site-uri web, rezoluţia maximă a fotografiilor poate varia.)
• Metodele de încărcare a fotografiilor sau a videoclipurilor pot diferi, în funcţie
de site-ul Web selectat.
• Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu
puteţi accesa site-ul Web, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de
servicii de reţea.
• Fotografiile încărcate sau videoclipurile pot primi automat titlul cu data când au
fost capturate.
• Este posibil ca viteza conexiunii la Internet să influenţeze viteza de încărcare a
fotografiilor sau pe cea a deschiderii paginilor Web.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• De asemenea, puteţi încărca fotografii sau videoclipuri pe site-uri web de
], apoi selectând
partajare a fişierelor în modul Redare apăsând [
Partajare(Wi-Fi) → un site web dorit.
• Nu puteţi încărca videoclipuri pe anumite site-uri web.
Reţea fără fir 116
UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor
Puteţi încărca fişiere de pe camera foto pe stocarea online Redare AllShare sau vizualizaţi fişierele pe un dispozitiv Redarea AllShare conectat la acelaşi AP.
3 Introduceţi ID-ul şi parola dvs., apoi selectaţi Conectare → OK.
Încărcarea fotografiilor pe un spaţiu de stocare online
• Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 Selectaţi → Stocare web.
textului". (pag. 105)
• Pentru a selecta un ID din listă, selectaţi → un ID.
• Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la site-ul Web.
• Dacă apare mesajul de ghidare, apăsaţi [ ].
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)
• Pentru a modifica dimensiunea pentru fotografiile încărcate, apăsaţi [
],
apoi selectaţi Încărcare dimensiune imagine.
• Dacă v-aţi înregistrat pe mai mult de o stocare web, puteţi selecta din listă
], apoi selectând Modificare stocare Web.
apăsând [
Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să creaţi un cont Redare
AllShare şi un cont cu un serviciu afiliat de stocare online utilizând PC-ul.
După ce aţi terminat crearea conturilor, adăugaţi contul dvs. de stocare online
la Redare AllShare.
4 Derulaţi la fişierele pe care doriţi să le încărcaţi, apoi apăsaţi [
5 Selectaţi Upload.
].
• Dacă v-aţi înregistrat pe mai mult de o stocare web, selectaţi mai întâi una.
• Nu puteţi încărca fişiere video pe spaţiul de stocare online AllShare Play.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• Puteţi încărca până la 20 de fişiere.
• De asemenea, puteţi încărca fotografii în modul Redare apăsând [
selectând Partajare(Wi-Fi) → Redare AllShare.
Reţea fără fir 117
], apoi
UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive
care acceptă Redare AllShare
6 Pe dispozitivul Redare AllShare, răsfoiţi fotografiile sau videoclipurile
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
2 Selectaţi → Dispozitive din apropiere.
• Dacă apare mesajul de ghidare, apăsaţi [ ].
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP (Punct de acces) conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 102)
partajate.
• Pentru informaţii despre căutarea camerei foto şi răsfoirea fotografiilor sau
a videoclipurilor pe dispozitivul Redare AllShare, consultaţi manualul de
utilizare a dispozitivului.
• Este posibil ca videoclipurile să nu fie redate cum trebuie în funcţie de tipul
dispozitivului Redare AllShare sau de condiţia reţelei. În acest caz, înregistraţi
sau la o calitate mai mică şi redaţi-l din nou. Dacă
din nou videoclipul la
videoclipurile nu sunt redate cum trebuie pe dispozitiv prin conexiunea fără
fir, conectaţi camera foto la dispozitiv cu un cablu A/V.
• Puteţi seta să permiteţi conectarea numai a dispozitivelor selectate sau a
], apoi selectând Control acces DLNA
tuturor dispozitivelor apăsând [
pe ecran.
• Este creată o listă de fişiere. Aşteptaţi până când celelalte dispozitive
identifică camera foto.
3 Conectaţi dispozitivul Redare AllShare la o reţea, apoi porniţi
caracteristica Redare AllShare.
• Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru mai multe informaţii.
4 De la camera foto, permiteţi dispozitivului Redare AllShare să se
conecteze la aceasta.
5 Pe dispozitivul Redare AllShare, selectaţi o cameră foto la care să vă
conectaţi.
Punct de acces
▲ O cameră foto este conectată la un TV care acceptă Redare AllShare prin
WLAN.
Reţea fără fir 118
UtilizareaAllShare Play pentru trimiterea fişierelor
• Puteţi partaja până la 1000 de fişiere.
• Pe un alt dispozitiv Redare AllShare, puteţi vizualiza numai fotografiile sau
• În funcţie de numărul de fotografii sau de videoclipuri pe care doriţi să le
videoclipurile realizate cu ajutorul camerei foto.
• Intervalul conexiunii fără fir între camera foto şi un dispozitiv Redare AllShare
poate varia în funcţie de specificaţiile punctului de acces.
• În cazul în care camera foto este conectată la 2 dispozitive Redare AllShare,
redarea poate încetini.
• Fotografiile sau videoclipurile vor fi partajate la dimensiunea originală.
• Puteţi utiliza această caracteristică numai cu dispozitive care acceptă Redare
AllShare.
• Fotografiile sau videoclipurile partajate nu vor fi stocate pe dispozitivul Redare
AllShare, însă pot fi stocate în camera foto pentru a îndeplini specificaţiile
dispozitivului.
• Transferul fotografiilor sau videoclipurilor către dispozitivul Redare AllShare
poate dura ceva timp în funcţie de conexiunea la reţea, de numărul de fişiere
care vor fi partajate sau în funcţie de dimensiunea fişierelor.
• Dacă opriţi anormal camera foto în timp ce vizualizaţi fotografii sau videoclipuri
pe un dispozitiv Redare AllShare (de exemplu, prin scoaterea bateriei),
dispozitivul consideră camera foto ca fiind conectată în continuare.
• Ordinea fotografiilor sau a videoclipurilor de pe camera foto poate fi alta decât
pe dispozitivul Redare AllShare.
Reţea fără fir 119
partajaţi, încărcarea acestora şi finalizarea procesului iniţial de configurare pot
dura un timp.
• Când vizualizaţi fotografii sau videoclipuri pe dispozitivul Redare AllShare,
utilizarea continuă a telecomenzii dispozitivului sau efectuarea unor operaţii
suplimentare pe dispozitiv poate împiedica funcţionarea corectă a acestei
caracteristici.
• Dacă reordonaţi sau dacă sortaţi fişierele pe camera foto în timp ce le vizionaţi
pe un dispozitiv Redare AllShare, trebuie să repetaţi procesul iniţial de
configurare pentru a actualiza lista de fişiere de pe dispozitiv.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• Vă recomandăm să utilizaţi un cablu de reţea pentru a conecta dispozitivul
Redare AllShare la punctul de acces. Aceasta va minimiza orice ‘Bâlbâială’ a
videoclipului pe care o puteţi experimenta în timpul redării conţinutului.
• Pentru vizualizarea pe un dispozitiv AllShare Play utilizând caracteristica
Dispozitive din apropiere, activaţi modul lansare multiplă la PA.
Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct
Când camera foto se conectează prin intermediul unei reţele WLAN la un dispozitiv care acceptă funcţia Wi-Fi Direct, puteţi trimite fotografii către dispozitiv. Este posibil ca
această funcţie să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
1 Pe dispozitiv, activaţi opţiunea Wi-Fi Direct.
2 De la camera foto, în modul Redare, derulaţi la o fotografie.
], apoi selectaţi Partajare(Wi-Fi) → Wi-Fi Direct.
3 Apăsaţi [
5 Pe dispozitiv, lăsaţi camera să se conecteze la dispozitiv.
• Când sunteţi în vizualizare imagine unică, puteţi trimite numai o singură
fotografie odată.
• Când vă aflaţi în vizualizarea tip miniaturi, puteţi selecta mai multe fotografii
derulând la miniaturi, apoi apăsând [ ]. Selectaţi Next când aţi terminat
selectarea fotografiilor.
4 Selectaţi dispozitivul din lista camerei foto cu dispozitivele Wi-Fi
Direct.
• Asiguraţi-vă că opţiunea Wi-Fi Direct a dispozitivului este pornită.
• De asemenea, puteţi selecta camera foto din lista de dispozitive a
dispozitivelor Wi-Fi Direct.
Reţea fără fir 120
• Fotografia va fi trimisă către dispozitiv.
• Puteţi transfera până la 20 de fişiere odată.
• Când nu există nicio fotografie în memoria camerei foto, nu puteţi utiliza
această caracteristică.
• Dacă nu vă puteţi conecta la un dispozitiv Wi-Fi Direct, actualizaţi dispozitivul
cu cea mai recentă versiune de firmware. Este posibil ca această funcţie să nu fie
acceptată de anumite dispozitive.
Setările
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Meniul de setări … ………………………………………………… 122
Accesarea meniului de setări ……………………………………
Sunetul … ………………………………………………………
Afişajul … ………………………………………………………
Conectivitate ……………………………………………………
General … ………………………………………………………
122
123
123
124
125
Meniul de setări
Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.
Accesarea meniului de setări
4 Selectaţi un articol.
1 Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi un meniu.
Sunet
Volum
Setări
Mediu
Sunet bip
Activat
Sunet obturator
Sunet 1
Sunet de pornire Dezactivat
Sunet
Sunet AF
Ecran
Conectivitate
General
Activat
Înapoi
Selectare
5 Selectaţi o opţiune.
Volum
Dezactivat
Silenţios
Pictogramă Descriere
Sunet: Setaţi diferite sunete pentru camera foto şi volumul
acestora. (pag. 123)
Mediu
Maxim
Ecran: Personalizaţi setările afişajului. (pag. 123)
Conectivitate: Stabiliţi opţiunile pentru conectare. (pag. 124)
General: Modificaţi setările pentru sistemul camerei foto, cum ar
fi formatul memoriei şi numele implicit al fişierelor. (pag. 125)
Înapoi
6 Apăsaţi [
Setările 122
Selectare
] pentru a reveni la meniul anterior.
Meniul de setări
Sunetul
Afişajul
* Implicit
Element
Volum
Sunet bip
Sunet
obturator
Sunet de
pornire
Sunet AF
Descriere
Setaţi volumul tuturor sunetelor. (Dezactivat, Silenţios, Mediu*,
Maxim)
Setaţi sunetul emis de către cameră atunci când apăsaţi butonul
declanşator. (Dezactivat, Activat*)
Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi
butonul declanşator. (Dezactivat, Sunet 1*, Sunet 2, Sunet 3)
Setaţi sunetul emis de cameră atunci când o porniţi.
(Dezactivat*, Zbor, Show laser, Nor)
Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi
până la jumătate pe butonul declanşator. (Dezactivat, Activat*)
* Implicit
Element
Imagine de
pornire
Descriere
Setaţi o imagine de pornire care să se afişeze atunci când porniţi
camera foto.
• Dezactivat*: Nu se afişează nicio imagine de pornire.
• Logo: Se afişează o imagine implicită stocată în memoria
internă.
• Imagine utilizator: Selectaţi Imagine utilizator din fotografiile
pe care le-aţi capturat în memorie.
• Camera foto va salva numai o singură Imagine de Utilizator în
memoria internă la un moment dat.
• Dacă selectaţi o fotografie nouă ca Imagine de Utilizator sau
dacă resetaţi camera foto, camera foto va şterge imaginea
curentă.
Setaţi imaginea de fundal pentru ecranul Principal cu imaginea
dorită. (Galerie imagini de fundal, Album)
Selectaţi un ghid, pentru a vă ajuta să compuneţi o scenă.
Rând ghid
(Dezactivat*, 3 X 3, 2 X 2, Încrucişat, Diagonal)
Afişare Dată/ Setaţi dacă afişaţi sau nu data şi ora pe ecranul camerei foto.
Oră
(Dezactivat*, Activat)
Ecran ghid de Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui meniu.
ajutor
(Dezactivat, Activat*)
Imagini de
fundal
Setările 123
Meniul de setări
* Implicit
Element
Luminozitate
ecran
Vizualizare
rapidă
Economisire
energie
Descriere
Reglaţi luminozitatea ecranului.
(Auto*, Întunecat, Normală, Luminos)
Normală este fixat în modul Redare, chiar dacă aţi selectat
Auto.
Setaţi dacă doriţi examinarea unei imagini realizate înainte de
revenirea la modul Fotografiere. (Dezactivat, Activat*)
Conectivitate
* Implicit
Element
Ieşire video
Această caracteristică nu funcţionează în anumite moduri.
Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de secunde, camera
foto trece automat în modul Economisire energie.
(Dezactivat*, Activat)
i-Launcher
În modul Economisire energie, apăsaţi orice buton în afară de
[ ] pentru a relua utilizarea camerei.
Setările 124
Descriere
Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de regiunea dvs.
• NTSC: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic etc
• PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China,
Danemarca, Anglia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Kuweit,
Malaezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,
Suedia, Elveţia, Thailanda etc
Setaţi pornirea automată a programului i-Launcher în momentul în
care conectaţi camera foto la computer. (Dezactivat, Activat*)
Meniul de setări
General
* Implicit
* Implicit
Element
Informaţii reţea
Language
Fus orar
Setare Dată/Oră
Tip Dată
Element
Specificaţi modul de denumire a fişierelor.
• Resetare: Setaţi ca numărul de fişiere să înceapă cu
0001 când introduceţi o nouă cartelă de memorie, când
formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi toate
fişierele.
• Serie*: Setaţi ca numărul de fişiere să reia numărul
de fişiere anterior când introduceţi o nouă cartelă de
memorie, când formataţi o cartelă de memorie sau când
ştergeţi toate fişierele.
Descriere
Vizualizaţi adresa Mac şi numărul de certificat de reţea al
camerei foto.
Setaţi limba de afişare a textului.
Setaţi fusul orar pentru locaţia dvs. Când călătoriţi în altă ţară,
selectaţi Vizită, apoi selectaţi un nou fus orar.
(Acasă*, Vizită)
Setaţi data şi ora.
Setaţi formatul datei. (AAAA/LL/ZZ, LL/ZZ/AAAA,
ZZ/LL/AAAA)
• Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar
Nr. fişier
Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
numele implicit al primului fişier este SAM_0001.
• Numărul fişierelor creşte cu unul, de la SAM_0001 la
SAM_9999, de fiecare dată când captaţi o fotografie sau
înregistraţi un videoclip.
• Numărul folderelor creşte cu câte o unitate, de la
100PHOTO la 999PHOTO.
• Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate într-un
folder este 9999.
• Camera foto defineşte numele fişierelor conform
standardului Digital rule for Camera File system (DCF)
. Dacă modificaţi numele fişierelor în mod intenţionat,
camera foto poate să nu redea fişierele.
Setaţi formatul pentru oră. (12 ore, 24 ore)
Tip oră
Descriere
Tipul de oră implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
Setările 125
Meniul de setări
* Implicit
Element
* Implicit
Descriere
Element
Setaţi afişarea datei şi orei pe fotografiile captate.
(Dezactivat*, Dată, Data/ora)
Lampă AF
• Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din dreapta jos
Imprimare
al fotografiei.
• Unele modele de imprimantă nu pot imprima corect
data şi ora.
• Camera foto nu va afişa data şi ora în cazul în care:
-- selectaţi Text în modul Scenă
-- selectaţi modul Panoramă vie, Fotografie de mişcare
Închidere
automată
Setaţi camera să se închidă automat dacă nu efectuaţi nicio
operaţiune pentru o anumită perioadă de timp.
(Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
• Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea bateriei.
• Camera foto nu se va opri automat atunci când este
Format
Setaţi aprinderea automată a unei lumini în locuri întunecate
pentru a vă ajuta la focalizare. (Dezactivat, Activat*)
Formataţi memoria. Formatarea va şterge toate fişierele,
inclusiv fişierele protejate. (Da, Nu)
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie
formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor
de cartele de memorie sau de un computer. Formataţi
cartelele de memorie în camera foto înainte de a le utiliza
pentru capturarea imaginilor.
Resetare
Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere. Data şi ora,
limba şi setările ieşirii video nu vor fi resetate. (Da, Nu)
Licenţe open
source
Afişaţi informaţiile despre Licenţe open source.
conectată la un computer, sau la reţeaua WLAN, şi atunci
când redaţi o prezentare sau videoclipuri.
DIRECT LINK
(buton Wi-Fi)
Descriere
Porniţi o funcţie Wi-Fi prestabilită apăsând [ ].
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
Backup Auto, E-mail, SNS şi Cloud, Redare AllShare)
Setările 126
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.
Mesaje de eroare …………………………………………………… 128
Întreţinerea camerei foto … ……………………………………… 130
Curăţarea camerei foto … ………………………………………
Folosirea sau depozitarea camerei foto … ……………………
Despre cartelele de memorie … ………………………………
Despre baterie … ………………………………………………
130
131
132
135
Înainte de a contacta un centru de service … …………………… 139
Specificaţiile camerei foto … ……………………………………… 142
Glosar … …………………………………………………………… 146
Index ………………………………………………………………… 151
Mesaje de eroare
Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaj de eroare
Eroare card
Card neacceptat.
Conexiune nestabilită.
DCF Full Error
Soluţii propuse
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai introduceţi-o o
dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Cartela de memorie introdusă nu este suportată de
camera dvs. foto. Introduceţi o cartelă de memorie
microSD, microSDHC, sau microSDXC.
• Camera foto nu se poate conecta la reţea utilizând
punctul de acces selectat. Selectaţi un alt punct de
acces şi încercaţi din nou.
• Camera foto nu a reuşit să se conecteze la celelalte
dispozitive. Încercaţi să vă conectaţi din nou.
Numele fişierelor nu corespund standardului DCF.
Transferaţi fişierele de pe cartela de memorie pe
computer şi formataţi cartela. Apoi, deschideţi meniul
Setări şi selectaţi Nr. fişier → Resetare. (pag. 125)
Mesaj de eroare
Dispozitiv deconectat.
Eroare fişier
Sistemul de fişiere nu
este acceptat.
Iniţializare nereuşită.
Parolă incorectă
Baterie descărcată
Anexe 128
Soluţii propuse
Conexiunea la reţea s-a întrerupt în timpul transferului
de fotografii. Selectaţi din nou un dispozitiv care acceptă
Redare AllShare.
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un centru de
service.
Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere FAT
a cartelei de memorie introduse. Formataţi cartela de
memorie pe cameră.
Camera foto nu a reuşit să localizeze un dispozitiv care
acceptă Redare AllShare. Porniţi dispozitivele din reţea
care acceptă Redare AllShare.
Parola pentru transferul fişierelor într-o altă cameră foto
este greşită. Introduceţi parola corectă.
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi bateria.
Mesaje de eroare
Mesaj de eroare
Memorie plină
Nu este fişier imagine
Transfer fotografie
nereuşit.
Transfer nereuşit.
Soluţii propuse
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o
nouă cartelă de memorie.
Capturaţii imagini sau introduceţi o cartelă de memorie
care conţine câteva fotografii.
Conexiunea la reţea s-a întrerupt în timpul transferului
de fotografii. Încercaţi repornirea caracteristicii Redare
AllShare.
• Camera foto nu a reuşit să trimită o fotografie la
cealaltă cameră foto. Încercaţi să vă trimiteţi din nou.
• Camera foto nu a reuşit să trimită un e-mail sau să
transfere o fotografie la dispozitivul care acceptă
Redare AllShare. Verificaţi conexiunea de reţea şi
încercaţi din nou.
Anexe 129
Întreţinerea camerei foto
Curăţarea camerei foto
Corpul camerei foto
Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.
Obiectivul şi ecranul camerei foto
Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi uşor obiectivul cu
o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi un lichid de curăţare pentru obiective
pe o bucată de hârtie de curăţare şi ştergeţi uşor.
• Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea
dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare a acesteia.
• Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare pe acesta.
Anexe 130
Întreţinerea camerei foto
Folosirea sau depozitarea camerei foto
Depozitarea pentru perioade lungi de timp
• Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp, puneţi-o într-un
container etanş, împreună cu un material absorbant, cum ar fi silicagel.
Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei
• Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea înalte.
• Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de crescută, sau cu
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie reîncărcate înainte de
utilizare.
variaţii mari de umiditate.
• Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi depozitarea acesteia în
locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu în maşină în timpul verii.
• Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrare dură şi de vibraţii
excesive pentru a evita deteriorări importante.
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau
slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor
interne.
• Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a combustibililor sau
a substanţelor chimice inflamabile. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide
inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto
sau cu accesoriile acesteia.
• Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.
• Data şi ora curentă pot fi iniţializate când camera foto este pornită după ce
Folosirea pe plajă sau pe malul apei
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte
• Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele mobile şi poate
camera foto şi bateria au fost separate pentru o perioadă îndelungată.
Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede.
Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma
condens pe lentilă sau componentele interne ale camerei foto. În acest caz, opriţi
camera foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de
memorie, scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se evaporă
înainte de a o reintroduce.
Alte precauţii
• Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate cauza vătămări dvs.
sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.
zone similare.
împiedica funcţionarea corectă.
• Închideţi camera foto atunci când nu o folosiţi.
• Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi bateria, adaptorul sau
cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate
cauza deteriorarea acesteia.
Anexe 131
Întreţinerea camerei foto
• Camera dvs. constă din piese delicate. Evitaţi expunerea camerei la şocuri.
• Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci când nu este folosită.
• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca
Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o departe de nisip, obiecte ascuţite sau
monede.
• Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este fisurat sau spart. Sticla spartă
sau vopseaua acrilică pot cauza leziuni la mâini şi faţă. Duceţi camera foto la un
centru service Samsung pentru a fi reparată.
• Nu plasaţi niciodată camerele foto, bateriile, încărcătoarele sau accesoriile lângă,
pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau
radiatoare. Aceste dispozitive pot fi deformate şi se pot supraîncălzi şi pot cauza
un incendiu sau o explozie.
• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate
decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a
acestuia.
• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul cu un material
moale, curat, fără impurităţi.
• În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate închide. În acest mod
cartela de memorie este protejată. Porniţi camera foto pentru a o folosi din nou.
• În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar trebui
să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.
• Când folosiţi camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire,
culoare se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă. Aceste
condiţii nu derivă din funcţionarea necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine
atunci când camera foto ajunge la temperaturi normale.
persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături.
Dacă vă confruntaţi cu oricare dintre aceste simptome, încetaţi imediat să utilizaţi
camera foto şi consultaţi un medic.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de
acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de utilizarea
necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanţie.
• Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru camera
foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare
rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este
acoperită de garanţie.
Despre cartelele de memorie
Cartele de memorie acceptate
Camera dvs. suportă carduri de memorie microSD (Secure Digital), microSDHC
(Secure Digital High Capacity), sau microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).
.
Adaptor cartelă de memorie
Cartelă de memorie
Pentru a citi date cu un PC sau cititor de cartele de memorie, introduceţi cartela de
memorie într-un adaptor corespunzător.
Anexe 132
Întreţinerea camerei foto
Videoclip
Capacitatea cartelei de memorie
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de condiţiile de
fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o cartelă microSD de 2 GB:
Dimensiune
Fotografie
1280 X 720
Dimensiune
Excelentă
Bună
Normală
218
430
637
244
481
711
287
564
832
340
666
979
634
1222
1768
1000
1887
2678
1322
2448
3419
2495
4336
5750
640 X 480
320 X 240
Pentru partajare
30 cadre pe secundă
Aprox. 26' 20"
Aprox. 46' 55"
Aprox. 261' 11"
Aprox. 261' 11"
• Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcţiei zoom.
• Timpul de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiţi zoom-ul.
• Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de
înregistrare.
Anexe 133
Întreţinerea camerei foto
Atenţie la folosirea cartelelor de memorie
• Evitaţi expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte
• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanţe străine.
ridicate (sub 0 °C/ 32 °F sau peste 40 °C/ 104 °F). Temperaturile extreme pot cauza
funcţionarea defectuoasă a cartelor de memorie.
• Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă introduceţi cartela de
memorie în direcţia incorectă, este posibil să deterioraţi camera foto sau cartela
de memorie.
• Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto sau de un computer.
Reformataţi cartela de memorie cu camera dvs. foto.
• Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de memorie.
• Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp ce indicatorul
luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot pierde date.
• După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de memorie, nu mai puteţi
stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o cartelă de memorie nouă.
• Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le supuneţi la impact sau
presiune.
• Evitaţi depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
• Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi înalte,
cu umiditate ridicată sau cu substanţe corozive.
În cazul în care cartela de memorie este murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale
înainte de a o introduce în camera foto.
• Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide, praf sau substanţe
străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcţiona
necorespunzător.
• Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a o proteja de
descărcările electrostatice.
• Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard disk, un CD sau
un DVD.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate
încălzi. Este normal şi nu indică funcţionarea necorespunzătoare.
Anexe 134
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Întreţinerea camerei foto
Despre baterie
Durată de viaţă a bateriei
Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.
Timp mediu de fotografiere /
Număr de fotografii
Specificaţii baterie
Specificaţii
Model
Descriere
BP70A
Tip
Baterie litiu-ion
700 mAh
3,7 V
Capacitate celulă
Tensiune
Durată de încărcare*
(când camera foto este oprită)
Fotografii
Aproximativ
120 min/
Aproximativ
240 fotografii
Videoclipuri
Aproximativ
100 min
Aproximativ 150 min
* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai mult.
Condiţii de testare(când bateria este complet
încărcată)
Durata de viaţă a bateriei a fost măsurată
în următoarele condiţii: Modul Program, în
, calitate Bună, cu OIS
întuneric, la rezoluţia
activat.
1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar, realizaţi
o singură fotografie, şi măriţi sau micşoraţi.
2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Dezactivat,
realizaţi o singură fotografie, şi măriţi sau
micşoraţi.
3. Efectuaţi paşii 1 şi 2, aşteptând 30 de secunde
între fiecare pas. Repetaţi procesul timp de
5 minute, apoi opriţi camera foto pentru
1 minut.
4. Repetaţi paşii 1-3.
şi la
Înregistraţi videoclipuri la o rezoluţie de
30 CPS.
• Cifrele menţionate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung şi pot varia în
funcţie de utilizarea propriu-zisă.
• Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de
înregistrare.
• Când utilizaţi funcţii de reţea, bateria se va consuma mai repede.
Anexe 135
Întreţinerea camerei foto
Mesaj pentru baterie descărcată
Precauţii la folosirea bateriei
Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se colorează în roşu şi apare
mesajul "Baterie descărcată".
Observaţii referitoare la folosirea bateriei
• Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub
0 °C/ 32 °F sau peste 40 °C/ 104 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea
de încărcare a bateriilor.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul camerei
bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta folosirea normală a camerei foto.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un
incendiu sau şocuri electrice.
• La temperaturi sub 0 °C/ 32 °F, capacitatea şi durata bateriei pot scădea.
• Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar revine la normal la
temperaturi mai blânde.
• Scoateţi bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă îndelungată.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza
deteriorări grave ale camerei foto. Depozitarea camerei foto pentru perioade
îndelungate cu bateria instalată cauzează descărcarea bateriei. Este posibil să nu
puteţi reîncărca bateria descărcată complet.
• Atunci când nu utilizaţi camera foto pentru o perioadă îndelungată (3 luni sau mai
mult), verificaţi bateria şi reîncărcaţi-o regulat. Dacă lăsaţi bateria să se descarce
continuu, capacitatea şi viaţa acesteia se poate micşora, ceea ce poate duce la o
funcţionare necorespunzătoare, la incendiu sau explozie.
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie împotriva
deteriorărilor
Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o
conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi poate duce la deteriorări temporare sau
permanente ale acesteia şi pot provoca un incendiu sau un şoc electric.
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei
• Dacă indicatorul luminos pentru stare este stins, asiguraţi-vă că bateria este
introdusă corect.
• Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu se va încărca
complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea bateriei.
• Nu utilizaţi camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru poate cauza
incendii sau şocuri electrice.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un
incendiu sau şocuri electrice.
• Aşteptaţi cel puţin 10 minute pentru a porni camera după încărcarea bateriei.
• Dacă conectaţi camera la o sursă de alimentare externă în timp ce bateria
Anexe 136
este descărcată, folosirea unor funcţii care necesită multă energie va provoca
închiderea camerei. Pentru a folosi camera normal, reîncărcaţi bateria.
Întreţinerea camerei foto
• Dacă reconectaţi cablul de alimentare când bateria este complet încărcată,
indicatorul luminos pentru stare porneşte pentru aproximativ 30 de minute.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcaţi
bateria până când indicatorul luminos pentru stare se stinge.
• Dacă indicatorul luminos pentru stare clipeşte în culoarea roşie, reconectaţi cablul
sau scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
• Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau când temperatura
este prea ridicată, indicatorul luminos pentru stare poate clipi în culoarea roşie.
Încărcarea va începe când bateria se răceşte.
• Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a acestora. După
finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la camera foto.
• Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru poate cauza
deteriorarea cablului.
rocedaţi cu grijă la manipularea şi aruncarea la deşeuri a bateriilor şi a
P
încărcătoarelor
• Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările locale când aruncaţi la
deşeuri bateriile uzate.
• Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire,
Observaţii referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un
computer
• Utilizaţi numai cablul USB furnizat.
• Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
-- utilizaţi un hub USB
-- alte dispozitive USB sunt conectate la computer
-- conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului
-- portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la ieşire
(5 V, 500 mA)
Anexe 137
cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă
sunt supraîncălzite.
Întreţinerea camerei foto
Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se poate solda
cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranţa dvs., urmaţi
aceste instrucţiuni de manipulare corectă a bateriei:
• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect
manipulată. Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie,
întrerupeţi imediat utilizarea bateriei şi contactaţi un centru de service.
• Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice, recomandate de
producător şi încărcaţi bateria numai prin metoda descrisă în acest
manual al utilizatorului.
• Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o expuneţi la
medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp
de vară.
• Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.
• Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu temperatură şi
umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duş.
• Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum lenjerie
de pat, covoare sau pături electrice, pentru o perioadă îndelungată de
timp.
• Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în spaţii
închise.
• Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice,
precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.
• Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de
producător.
Anexe 138
• Nu dezasamblaţi şi nu perforaţi bateria cu obiecte ascuţite.
• Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe de zdrobire.
• Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum căderea din
locaţii aflate la înălţime.
• Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau la temperaturi
superioare.
• Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.
• Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, precum lumina solară, foc
sau similar.
Instrucţiuni de evacuare la deşeuri
• Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Regulamentele privind evacuarea la deşeuri pot varia în funcţie de ţară
sau regiune. Evacuaţi bateriile la deşeuri conform cu regulamentele
locale şi federale.
Instrucţiuni de încărcare a bateriei
Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al
utilizatorului. Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este
incorect încărcată.
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat soluţiile sugerate, dar aveţi în
continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.
Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cardul de memorie şi bateria.
Situaţie
Soluţii propuse
Camera foto nu porneşte
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.
Camera foto se opreşte brusc
Bateria camerei foto se
descarcă rapid
(pag. 23)
• Încărcaţi bateria.
• Încărcaţi bateria.
• Camera dvs. foto poate fi în modul Închidere
automată. (pag. 126)
• Camera foto se poate opri pentru a împiedica
deteriorarea cartelei de memorie din cauza
unui impact. Reporniţi camera foto.
• Este posibil ca bateria să se descarce rapid la
temperaturi scăzute (sub 0 °C/ 32 °F). Păstraţi
bateria caldă introducând-o în buzunar.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea
videoclipurilor descarcă rapid bateria.
Reîncărcaţi, dacă este nevoie.
• Bateriile sunt elemente consumabile, care
trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi o baterie
nouă dacă durata de viaţă a bateriei se reduce
rapid.
Situaţie
Soluţii propuse
• Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de
Nu puteţi face fotografii
Camera foto se blochează
Camera foto se încălzeşte
Bliţul nu funcţionează
Bliţul se declanşează pe
neaşteptate
Anexe 139
memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt
necesare sau introduceţi o nouă cartelă.
• Formataţi cartela de memorie.
• Cartela de memorie este defectă. Cumpăraţi o
cartelă de memorie nouă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Încărcaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest
lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze
durata de viaţă sau performanţele camerei foto.
• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie setată
la Dezactivat. (pag. 61)
• Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.
Este posibil ca bliţul să se declanşeze datorită
electricităţii statice. Camera foto nu funcţionează
necorespunzător.
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Data şi ora sunt incorecte
Ecranul sau butoanele nu
funcţionează
Ecranul camerei foto
răspunde insuficient
Cartela de memorie conţine
o eroare
Nu poate reda fişiere
Soluţii propuse
Situaţie
Soluţii propuse
• Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare
Setaţi data şi ora în setările de afişare. (pag. 125)
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi foarte
scăzute, se poate produce decolorarea sau
funcţionarea necorespunzătoare a ecranului
camerei foto. Pentru o performanţă mai bună
a ecranului, utilizaţi camera foto la temperaturi
moderate.
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai
introduceţi-o o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
A se vedea “Atenţie la folosirea cartelelor de
memorie” pentru mai multe detalii. (pag. 134)
Dacă modificaţi numele unui fişier, este posibil ca
acest fişier sa nu fie redat de camera foto (numele
fişierului trebuie să respecte standardul DCF).
Dacă întâlniţi această situaţie, redaţi fişierele pe
computer.
Fotografia este neclară
Culorile din fotografie nu
corespund celor din scena
reală
Fotografia este prea
luminoasă
Fotografia este prea
întunecată
Anexe 140
setată este potrivită pentru fotografii în prim
plan. (pag. 64)
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz
contrar, curăţaţi obiectivul. (pag. 130)
• Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de
acoperire a bliţului. (pag. 143)
O balanţă de alb incorectă poate crea o culoare
nerealistă. Selectaţi opţiunea corespunzătoare
pentru balanţa de alb, care să se potrivească
sursei de lumină. (pag. 71)
Fotografia este supraexpusă.
• Opriţi bliţul. (pag. 61)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 63)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 69)
Fotografia este subexpusă.
• Activaţi bliţul. (pag. 61)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 63)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 69
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Televizorul nu afişează
fotografiile
Computerul dvs. nu
recunoaşte camera.
Computerul deconectează
camera foto în timpul
transferului de fişiere
Computerul nu poate reda
videoclipuri
Soluţii propuse
Situaţie
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este
conectată corect la TV prin cablul A/V.
• Asiguraţi-vă că această cartelă de memorie
conţine fotografii.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul USB.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de operare
acceptat.
Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de
electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB şi
conectaţi-l din nou.
Videoclipurile nu pot fi redate de unele
programe de redare a acestora. Pentru a reda
fişiere video captate cu ajutorul camerei foto,
utilizaţi programul Vizualizator multimedia pe
care îl puteţi instala cu programul i-Launcher pe
computerul dvs.
Soluţii propuse
• Opriţi programul i-Launcher şi reporniţi-l.
• Asiguraţi-vă că i-Launcher este setat la Activat
în meniul de setări. (pag. 124)
• În funcţie de specificaţiile şi mediul
i-Launcher nu funcţionează
corespunzător
TV-ul sau computerul dvs.
nu pot afişa fotografiile şi
videoclipurile care sunt
stocate pe o cartelă de
memorie microSDXC
Computerul nu recunoaşte
o cartelă de memorie
microSDXC
Anexe 141
computerului dvs., programul poate să nu
fie lansat automat. În acest caz, faceţi clic pe
start start → Toate programele → Samsung
→ i-Launcher → Samsung i-Launcher pe
computer. (Pentru Windows 8, deschideţi
ecranul Start, apoi selectaţi All apps (Toate
aplicaţiile) → Samsung i-Launcher.) Sau, faceţi
clic pe Aplicaţii → Samsung → i-Launcher pe
computerul dvs. cu Mac OS.
Cartelele de memorie microSDXC utilizează
sistemul de fişiere exFAT. Asiguraţi-vă că
dispozitivul extern este compatibil cu sistemul de
fişiere exFAT înainte de a conecta camera foto la
dispozitivul respectiv.
Cartelele de memorie microSDXC utilizează
sistemul de fişiere exFAT. Pentru a utiliza cartele
de memorie microSDXC pe un computer cu
Windows XP, descărcaţi şi actualizaţi driver-ul
de sistem de fişiere exFAT de pe site-ul web
Microsoft.
Specificaţiile camerei foto
Senzor imagine
Tip
1/2,3" (Aproximativ 7,73 mm) CCD
Interval
Număr efectiv de
Aproximativ 16,2 mega-pixeli
pixeli
Număr total de
pixeli
Obiectiv
Aproximativ 16,6 mega-pixeli
Distanţă focală
Obiectiv Samsung f = 4,3-43,0 mm
( echivalent film de 35 mm: 24-240 mm)
Interval F-stop
F3.1(W)-F6.3(T)
Expunere
Ecran
LCD TFT
Caracteristică
Focalizare
3,0" (75,0 mm) 230K
Tip
Tele (T)
250 cm-infinit
130-250 cm
130 cm-infinit
• Smart Auto: 1/8-1/2000 sec.
• Program: 1-1/2000 sec.
• Noapte: 16-1/2000 sec.
• Artificii: 2 sec.
(Zoom optic X Zoom digital: 50,0X,
Zoom optic X Zoom Intelli: 20,0X)
• Mod Redare: 1,0-14,4X (în funcţie de dimensiunea imaginii)
Tip
Larg (W)
80 cm-infinit
5-80 cm
5 cm-infinit
Viteză obturator
• Mod imagine statică: 1,0-10,0X
Zoom
Normal (AF)
Macro
Auto macro
Controlaţi
Program AE
Mod de
măsurare
Multi, Punct, Centrat, Identificare faţă
Compensare
±2EV (1/3 Pas VE)
Echivalent ISO
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200
TTL focalizare automată (AF centru, AF multiplă, AF de urmărire,
Identificare faţă AF), Focalizare video continuă automată
Anexe 142
Specificaţiile camerei foto
Bliţ
Fotografiere
Mod
Auto, Ochi roşii, Auxiliar, Sincronizare lentă, Dezactivat,
Corector efect ochi roşii
Interval
• Lăţime: 0,2–3,3 m (ISO Auto)
• Tele: 0,5–1,6 m (ISO Auto)
Timp de
reîncărcare
Aproximativ 4 sec.
• Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiţii de noapte,
Fotografii
Reducere mişcare
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
Efect
• Filtru Foto (Filtru inteligent): Miniatură, Întunecare colţuri,
• Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj, Cer senin,
Filtru Film (Filtru inteligent): Miniatură, Întunecare colţuri,
Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Clasic, Retro, Efect Paletă 1,
Efect Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4
• Format: MP4 (H.264) (Timp maxim de înregistrare: 20 min)
• Dimensiune: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, 240 Web
• Frecvenţă cadre: 30 cadre pe secundă
• Sunet Viu: Sunet Viu Pornit, Sunet Viu Oprit, Fără sunet
• Editare video (integrată): Pauză în timpul înregistrării
• Temporizator: Dezactivat, 10 sec
Pictură de cerneală, Pictură în ulei, Desen animat,
Filtru încrucişat, Schiţă, Focaliz. Uşoară, Ochi de peşte, Film
Mod Fotografiere
Vechi, Semiton, Clasic, Retro, Mărire fotografie
• Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturaţie
Mod Filmare
videoclipuri
Portret în contre-jour, Noapte, Fundal luminos, Peisaj, Alb,
Verde natural, Cer senin, Apus, Macro, Text macro,
Culori Macro, Trepied, Action, Artificii, Lumânare,
Lumină de spoturi, Lumină de spoturi (Macro),
Lumină de spoturi (Portret)), Program, Scenă (Peisaj, Apus,
Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă, Text), Panoramă vie,
Fotografie portret, Poză Nocturnă, Captură Prim-plan, Ramă
Magică, Filtru Foto, Fotografie divizată, Fotografie de mişcare
• Cadre multiple: Singular, Continuu, Captură mişcare, AEB
• Temporizator: Dezactivat, 10 sec, 2 sec, Dublu (10 sec, 2 sec)
Verde natural, Apus), Filtru Film
Videoclipuri
Balans de alb
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_L,
Tungsten, Parametri personalizare
Imprimare dată
Data/ora, Dată, Dezactivat
Anexe 143
Specificaţiile camerei foto
Redare
• Tip: Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de
Format fişier
diapozitive cu muzică şi efecte
Fotografii
Videoclipuri
Pictogramă
• Editare: Redimensionare, Rotire, Filtru inteligent, Tăiere
• Efect: Luminozitate, Contrast, Saturaţie, ACB, Retuşare faţă,
Corector efect ochi roşii, Filtru inteligent (Normal, Miniatură,
Întunecare colţuri, Pictură de cerneală, Pictură în ulei, Desen
animat, Filtru încrucişat, Schiţă, Focaliz. Uşoară, Ochi de
peşte, Film Vechi, Semiton, Clasic, Retro, Mărire fotografie)
Dimensiune
4608 X 3456
4608 X 3072
Dimensiune
imagine
Editare: Captare imagine statică, Ajustare timp
4608 X 2592
3648 X 2736
2592 X 1944
1984 X 1488
Stocare
1920 X 1080
• Memorie internă: Aproximativ 9,5 MB
• Memorie externă (Opţional):
Suport
• Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.21, GIF
• Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)
1024 X 768
microSD (2 GB garantat),
microSDHC (garantat până la 32 GB),
microSDXC (garantat până la 64 GB)
Capacitatea memoriei interne ar putea să nu corespundă
acestor specificaţii.
Anexe 144
Specificaţiile camerei foto
Reţea fără fir
Dimensiuni (l x Î x A)
MobileLink, Remote Viewfinder, Backup Auto, E-mail, SNS şi Cloud, Redare
AllShare, AutoShare, Wi-Fi Direct, S/W Notificare upgradare
Interfaţă
98,0 X 57,9 X 16,5 mm (fără protuberanţe)
Greutate
131 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
Conector de
ieşire digitală
USB 2.0
Intrare/ieşire
audio
Difuzor intern (Mono), Microfon (Mono)
Umiditate de funcţionare
Ieşire video
A/V: NTSC, PAL (selectabil)
5-85 %
Mufă de intrare
de c.c.
5,0 V
i-Launcher
Temperatură de funcţionare
0-40 °C
Sursă de alimentare
Baterie
reîncărcabilă
Baterie Litiu-ion (BP70A, 700 mAh)
Tip conector
Micro USB (5 pini)
Software
Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii performanţelor.
Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.
Anexe 145
Glosar
ACB (Echilibrare automată a contrastului)
Această opţiune îmbunătăţeşte automat contrastul imaginilor atunci când subiectul
este luminat din spate sau atunci când există un contrast mare între subiect şi
fundal.
AEB (Funcţie de expunere automată)
Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite pentru a
facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.
AF (Focalizare automată)
Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect. Camera foto
foloseşte contrastul pentru a focaliza automat.
Compoziţie
Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie. De obicei,
respectarea regulilor terţilor duce la o compoziţie bună.
DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei foto)
O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de fişiere pentru
camerele foto digitale create de Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Adâncimea câmpului
Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce poate fi focalizat în
mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază în funcţie de apertura
obiectivului, distanţa focală şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu,
selectarea unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face neclar
fundalul unei compoziţii.
Apertură
Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei foto.
Mişcarea camerei (Neclaritate)
În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul este deschis,
întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când
viteza obturatorului este mică. Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea
acesteia, utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ, folosiţi un
trepied, funcţia DIS sau OIS pentru a stabiliza camera foto.
Zoom digital
Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil împrenă cu
obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi zoom-ul digital, calitatea imaginii
se deteriorează pe măsură ce mărirea creşte.
Anexe 146
Glosar
Compensare EV
Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi aperturii obiectivului
ce au ca rezultat aceeaşi expunere.
Bliţ
O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în condiţii de
lumină scăzută.
EV (Valoare de expunere)
Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere măsurată de camera
foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi expunerea fotografiilor dvs. Setaţi
compensarea EV la -1,0 EV pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1,0
EV cu un grad mai luminoasă.
Distanţă focală
Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în milimetri). Distanţele
focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere, iar subiectul este
mărit. Distanţele focale mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.
Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)
O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru camerele foto
digitale create de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).
Expunere
Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto. Expunerea
este controlată de combinaţia dintre viteza obturatorului, valoarea aperturii şi
sensibilitatea ISO.
H.264/MPEG-4
Un format video de înaltă comprimare stabilit de organizaţiile de standard
internaţional ISO-IEC şi ITU-T. Acest codec este capabil să ofere calitate video bună la
rate scăzute de biţi, creat de Joint Video Team (JVT).
Senzor imagine
Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit pentru fiecare pixel
din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul
expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi
CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).
Anexe 147
Glosar
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film echivalent utilizat
într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilităţii ISO, camera foto utilizează
o viteză mai mare a obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea
camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu sensibilitate
ridicată sunt mai sensibile la zgomot.
Mod de măsurare
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară
cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile JPEG sunt
comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fişierului, cu deteriorarea minimă
a rezoluţiei imaginii.
Zgomot
Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca pixeli luminoşi
deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei atunci când fotografiile sunt
captate cu sensibilitate ridicată sau când sensibilitatea este setată automat într-un
loc întunecat.
LCD (Ecran cu cristale lichide)
Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum. Acest ecran
are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi CCFL sau LED-uri, pentru a
reproduce culorile.
Macro
Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a obiectelor foarte
mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera foto poate menţine o focalizare
exactă pe obiectele mici la o cotă aproape de dimensiunea reală (1:1).
MJPEG (JPEG de mişcare)
Format video comprimat ca imagine JPEG.
OIS (Stabilizare optică a imaginii)
Această caracteristică compensează în timp real mişcarea sau vibrarea atunci când
fotografiaţi. Nu există nicio o degradare a imaginii în comparaţie cu caracteristica
Stabilizare Digitală a Imaginii.
Zoom optic
Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv şi nu deteriorează
calitatea imaginilor.
Anexe 148
Glosar
Calitate
Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine digitală. Imaginile de
calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o
dimensiune mai mare a fişierului.
Balans de alb (balans de culoare)
Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu, verde şi albastru)
dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului de alb sau de culaore este acela de a
reda corect culorile într-o imagine.
Rezoluţie
Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluţie ridicată
conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai multe detalii decât imaginile cu
rezoluţie scăzută.
Viteză obturator
Viteza declanşatorului se referă la timpul necesar deschiderii şi închiderii
declanşatorului, şi este un factor important în luminozitatea unei fotografii,
controlând cantitatea de lumină care trece prin apertură înainte să ajungă la
senzorul de imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de
pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi captează mai uşor subiecţii
în mişcare.
Întunecare colţuri
Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini (exterioare) în
comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în colţuri poate fi utilă pentru subiecţii
poziţionaţi în centrul imaginii.
Anexe 149
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul
şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind
că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau
sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să
le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale.
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică
faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice
Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste
nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu
sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea
omului sau pentru mediu.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul
sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole
pentru a fi reciclate în mod ecologic.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor,
vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin
intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi
condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung Electronics în
direcţia dezvoltării durabile şi a responsabilităţii sociale prin activităţi
ecologice de business şi de management.
Anexe 150
Index
A
B
C
D
Accesorii opţionale 19
Backup Auto 110
CAF (AF continuu) 46
Deconectarea camerei foto 93
AF de urmărire 66
Balans de alb 71
Despachetarea 19
Ajustare imagine
Baterie
Capturarea unei imagini din
videoclip 87
ACB 90
Claritate 74
Contrast
Mod Fotografiere 74
Modul Redare 90
Luminozitate
Mod Fotografiere 69
Modul Redare 90
Ochi roşii 91
Saturaţie
Mod Fotografiere 74
Modul Redare 90
Apăsarea până la jumătate pe
declanşator 40
AutoShare 106
Atenţie 136
Introduceţi 23
Încărcare 24
Bliţ
Auto 61
Auxiliar 62
Corecţie efect ochi roşii 62
Dezactivat 61
Ochi roşii 62
Sincronizare redusă 62
Buton declanşator 20
Buton DIRECT LINK 22
Buton Meniu 21
Buton Pornire 20
Buton Redare 21
Captură mişcare 73
Cartelă de memorie
Atenţie 134
Introducere 23
Centru de service 139
Claritate 74
Conectarea la computerul dvs.
Mac 94
Contrast
Mod Fotografiere 74
Modul Redare 90
Curăţare
Afişaj 130
Corpul camerei foto 130
Obiectiv 130
Anexe 151
Detectare clipire 68
E
Echilibrare automată a contrastului
(ACB)
Mod Fotografiere 70
Modul Redare 90
Ecranul principal 28
Editarea fotografiilor 88
Editare videoclipuri
Aranjare 87
Capturare 87
Expunere 69
Expunere de diapozitive 85
Index
F
Imagine de pornire 123
M
Mod Panoramă vie 48
Filtru inteligent
Imprimare 126
Macro
Mod Poză Nocturnă 51
Mod Înregistrare videoclip 53
Modul fotografiere 52
Modul Redare 89
Formatare 126
Fotografiere portrete
Detectare clipire 68
Detectare Faţă 67
Fotografiere zâmbet 67
Fotografiere zâmbet 67
Funcţie de expunere automată
(AEB) 73
Indicator luminos pentru stare 21
Identificare faţă 67
Ieşire video 124
Mod Recunoaştere inteligentă
automată 43
Î
Mărire 83
Încărcare 24
Mesaje de eroare 128
Modul Detectare scenă
inteligentă 45
Întreţinerea camerei foto 130
Miniaturi 80
Modul Filtru film 53
MobileLink 107
Modul Filtru foto 52
Mod de măsurare
Modul Fotografie în prim-plan 51
L
Lumină de asistenţă pentru AF
Locaţie 20
Setări 126
Luminozitate
I
Auto macro 65
Macro 65
Mod Fotografiere 69
Modul Redare 90
Luminozitate ecran 124
Centrat 70
Multi 70
Punct 70
Modul Program 44
Modul Ramă Magică 52
Mod Economisire energie 124
Modul Redare 79
Mod Film 46
Modul Scenă 47
Mod Fotografie de mişcare 55
Moduri de impuls
mod Fotografie divizată 54
Mod Fotografie portret 50
Anexe 152
Captură mişcare 73
Continuu 73
Funcţie de expunere automată
(AEB) 73
Index
O
Resetare 126
Setare oră 25
T
Ochi roşii
Retuşarea feţelor
Setări 125
Temporizator
Mod Fotografiere 50
Modul Redare 91
Mod Fotografiere 61
Mod Redare 91
Reţea fără fir 102
P
Pictograme
Mod Fotografiere 27
Modul Redare 79
Port A/V 20
Rezoluţie
Mod Fotografiere 58
Modul Redare 88
Protejarea fişierelor 82
Saturaţie
Rând ghid 123
Setări limbă 125
Tip de afişare 34
Site Web
Transfer de fişiere
Accesare 115
Încărcarea fotografiilor sau a
videoclipurilor 115
Backup Auto 110
E-mail 112
Mac 94
Windows 93
Specificaţiile camerei foto 142
S
R
Setările de sunet 35
Rotire 88
Port USB 20
Punct de montare a trepiedului 20
Indicator luminos pentru
temporizator 20
Mod Fotografiere 60
Setări fus orar 25, 125
Mod Fotografiere 74
Modul Redare 90
Stabilizare optică a imaginii (OIS) 39
Sunet AF 123
Sensibilitate ISO 63
Ş
Setare Dată/Oră 125
Ştergerea fişierelor 82
Redare AllShare 117
Anexe 153
V
Videoclip
Mod Fotografiere 46
Modul Redare 86
Vizor de la Distanţă 108
Index
Vizualizarea fişierelor
Categorie 81
Expunere de diapozitive 85
Fotografii animate 85
Fotografii panoramice 84
Miniaturi 80
TV 92
Vizualizare rapidă 124
Z
Zonă de focalizare
AF centru 65
AF de urmărire 65
AF multiplă 65
Zoom
Buton Zoom 21
Setări ale sunetului de zoom 75
Utilizarea zoom-ului 37
Zoom digital 37
Zoom Intelli 38
Anexe 154
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau
vizitaţi pagina noastră www.samsung.com pentru servicii sau întrebări
postvânzare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement