Samsung SP-A800B User manual

Samsung SP-A800B User manual

Pentru a evita accidentările şi deteriorarea bunurilor, citiţi următoarele instrucţiuni şi utilizaţi produsul în consecinţă.

Imaginile de aici sunt numai ca referinţă şi nu se aplică în toate cazurile (sau ţările).

Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente grave sau chiar mortale.

Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente sau deteriorări ale bunurilor.

|

Referitor la alimentare

|

Referitor la instalare

|

Referitor la curăţare şi utilizare

|

Introduceţi ştecherul ferm, până la capăt. În caz contrar, riscaţi să provocaţi incendii.

z

Atunci când conexiunea nu este corectă, riscaţi să provocaţi incendii.

Nu utilizaţi prize, ştechere sau cabluri deteriorate.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Sub nici o formă nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi.

Nu conectaţi mai multe aparate la aceeaşi priză.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu.

Nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu îndoiţi, nu trageţi şi nu răsuciţi cablul de alimentare.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Înainte de a muta produsul, asiguraţi-vă că este oprit şi deconectat de la reţeaua electrică. În plus, înainte de a muta produsul, asiguraţivă că toate cablurile de conectare la alte aparate sunt deconectate.

z

Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscaţi să deterioraţi cablul, să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ştecherul din priză, în consecinţă priza trebuie să se afle la

îndemână.

z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Deconectaţi aparatul trăgând de ştecher, nu de cablul de alimentare.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa produsul.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

|

Referitor la alimentare

|

Referitor la instalare

|

Referitor la curăţare şi utilizare

|

PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ŢINEŢI LUMÂNĂRI

SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI

NICIODATĂ.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu.

Atunci când instalaţi produsul într-un dulap sau pe un raft, nu permiteţi ca marginea exterioară a produsului să iasă în afara dulapului sau raftului.

z

Dacă produsul cade, se poate deteriora sau poate răni pe cineva.

Feriţi cablul de alimentare de sursele de căldură.

z

Învelişul cablului se poate topi şi poate provoca electrocutări sau un incendiu.

Nu instalaţi produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală sau apă (apă de ploaie) sau într-un vehicul.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Nu instalaţi produsul în locuri insuficient ventilate, cum ar fi un dulap sau un raft de bibliotecă.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să deterioraţi produsul.

Nu instalaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, de exemplu pe un stativ mai mic decât baza produsului.

z

Dacă produsul cade, se poate deteriora sau poate răni un copil. Instalaţi produsul pe o suprafaţă stabilă, având în vedere că partea frontală este mai grea.

În cazul unei furtuni cu trăsnete, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priză.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie ale produsului nu sunt blocate de o faţă de masă sau draperie.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să deterioraţi produsul.

Aşezaţi produsul pe sol cu grijă.

z

În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.

Nu scăpaţi produsul în timpul transportului.

z

În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.

Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.

z

Dacă produsul cade, poate accidenta un copil. Deoarece partea din faţă este mai grea decât cea din spate, instalaţi produsul pe o suprafaţă plană şi stabilă.

|

Referitor la alimentare

|

Referitor la instalare

|

Referitor la curăţare şi utilizare

|

Nu introduceţi obiecte metalice (tije, cabluri, burghie etc.) sau substanţe inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilare ale produsului sau în conectorii AV.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Dacă produsul intră în contact cu apa, opriţi produsul, deconectaţi cablul de alimentare de la reţea şi contactaţi un centru de service .

Nu demontaţi şi nu încercaţi să reparaţi sau să modificaţi produsul.

z

Dacă produsul necesită reparaţii, contactaţi un centru de service .

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să deterioraţi produsul.

Feriţi produsul de substanţe inflamabile şi alte chimicale.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau o explozie.

Nu puneţi recipiente cu apă, băuturi, substanţe chimice, piese metalice mici sau obiecte grele deasupra produsului.

z

Dacă în interiorul produsului pătrund lichide sau obiecte străine, acestea pot produce scurtcircuite, incendii sau accidente.

Nu permiteţi copiilor să aşeze obiecte (de ex. jucării sau prăjituri) deasupra produsului.

z

Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea şi accidenta copilul.

Nu priviţi niciodată direct în becul frontal al produsului şi nu proiectaţi imaginea în ochii unei persoane.

z

Aceste lucruri sunt periculoase în special pentru copii.

Când scoateţi bateriile din telecomandă, asiguraţi-vă că acestea nu sunt

înghiţite de copii. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.

z

Consultaţi imediat doctorul dacă acestea sunt înghiţite.

Dacă produsul scoate fum, zgomote neobişnuite sau un miros de ars, opriţi imediat aparatul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi un centru de service .

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanţe străine, curăţaţi-o.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Contactaţi un centrul de relaţii cu clienţii sau un centru de service pentru a curăţa produsul la interior cel puţin o dată pe an.

z

Dacă praful din interior nu este curăţat o perioadă mai lungă de timp, poate provoca defecţiuni sau chiar incendii.

Curăţaţi produsul utilizând o cârpă moale şi uscată sau un prosop, după ce aţi deconectat cablul de la reţea.

z

Nu curăţaţi produsul cu substanţe chimice, cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, spray de ţânţari, hidrocarburi aromatice, lubrifianţi, soluţii de curăţare etc.

Dacă nu folosiţi produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectaţi cablul de alimentare.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Contactaţi un centru de service autorizat dacă doriţi să instalaţi aparatul

într-o zonă cu mult praf, temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, umiditate ridicată, substanţe chimice sau într-un loc unde va funcţiona în continuu (gări, aeroporturi, etc.).

z

Nerespectarea acestor indicaţii poate determina defectarea aparatului.

Dacă scăpaţi produsul pe jos sau spargeţi carcasa, opriţi produsul şi deconectaţi cablul de alimentare de la reţea, deoarece riscaţi să produceţi un scurtcircuit sau un incendiu.

z

În acest caz, contactaţi un centru de service .

Aveţi grijă să nu pierdeţi capacul obiectivului produsului.

z

Pierderea capacului poate cauza deteriorarea obiectivului.

La înlocuirea bateriilor, plasaţi-le în poziţia corectă în funcţie de polaritatea

+/-, după cum este indicat pe suportul bateriilor.

z

Polaritatea incorectă poate cauza defectarea bateriei sau scurgerea conţinutului, şi poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).

Utilizaţi numai tipul de baterii standard specificate. Nu utilizaţi împreună baterii noi şi folosite.

z

Acest lucru cauza defectarea bateriei sau scurgerea conţinutului, şi poate duce la incendii, răniri, sau contaminare (pagube).

Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

- Numai pentru Europa

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare

asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi

în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

|

Caracteristicile produsului

|

Imagini ale produsului

|

Telecomandă

|

Specificaţii produs

|

Motor optic care a adoptat tehnologia avansată DLP

- A fost adaptat un panou 1920x1080 HD complet.

- A fost utilizat un filtru RGB cu 6 segmente pentru a implementa culorile optime.

- Lampă de 300 W destinată îmbunătăţirii iluminării

Culori vii

- Reglarea calităţii imaginii focalizată pe îmbunătăţirea culorilor - acest aparat are ca scop obţinerea coordonatelor de culoare care corespund standardelor de emisie pentru producţia video.

Zgomotul ventilatorului şi infiltrarea de lumină minimizate

- Fluxul de aer şi structura de instalare a ventilatorului sunt optimizate pentru a minimiza zgomotul ventilatorului şi infiltrarea razelor de lumină.

Porturi de intrare variate

- Este disponibilă o gamă vastă de terminale de intrare, ca de exemplu două terminale HDMI (care acceptă HDCP) şi două terminale pe componente, etc., pentru îmbunătăţirea conectivităţii cu dispozitivele periferice.

Reglaje efectuate de utilizator

- Acest aparat permite reglarea fiecărui port de intrare.

- Aparatul are un model de referinţă care poate fi utilizat pentru poziţionare şi reglare.

- Pentru confortul utilizatorului în zone cu nivel de iluminare scăzut, este prevăzută o iluminare de fundal pentru telecomandă.

|

Caracteristicile produsului

|

Imagini ale produsului

|

Telecomandă

|

Specificaţii produs

|

Partea din faţă / de sus

1. Indicatoare 7. Butonul Zoom

- TEMP (LED roşu)

- LAMP (LED albastru)

- STAND BY (LED albastru)

※ Consultaţi secţiunea

Indicaţii cu ajutorul LEDurilor .

Utilizat pentru a mări sau micşora dimensiunea imaginilor.

8. Butonul POWER(

)

Utilizat pentru a porni sau a opri proiectorul.

2. Inel de focalizare

Utilizat pentru reglarea focalizării.

9. Butonul SOURCE

Utilizat pentru a selecta semnalele de intrare de la surse externe.

3. Obiectiv

4. Cadran de deplasare a poziţiei obiectivului

Puteţi regla în sus sau în jos imaginile de pe ecran în cadrul intervalului caracteristic obiectivului.

※ Consultaţi secţiunea

Reglarea cadranului de deplasare a poziţiei obiectivului .

5. Receptorul de semnal al telecomenzii

6. Picioare reglabile

Puteţi regla poziţia ecranului mişcând în sus şi în jos picioarele reglabile.

10.Butonul MENU

Utilizaţi acest buton pentru a ieşi dintr-un meniu sau pentru a vă deplasa înainte într-un meniu.

11.Butonul Selectare şi deplasare

( / )

Utilizaţi acest buton pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.

Butoanele din partea de sus a proiectorului sunt butoane tactile.

Pentru a le utiliza, atingeţi-le uşor cu degetele.

Conţinutul pachetului

Ghid de instalare rapidă

Garanţie

(Nu este disponibilă în toate ţările)

CD cu manualul de utilizare

Cablu de alimentare Telecomandă / 2 baterii

Indicaţii cu LED-uri

●:Iluminarea este pornită ◐:Iluminarea este de tip intermitent ○:Iluminarea este oprită

TEMP LAMP STAND BY Informaţii

○ ○ ●

Cârpă pt. curăţare

Dacă apăsaţi butonul POWER de pe telecomandă sau de pe proiector, ecranul apare în cel mult 30 de secunde.

○ ● ●

Proiectorul este în stare de funcţionare normală.

Această stare apare atunci când proiectorul pregăteşte o operaţiune după apăsarea butonului POWER de pe proiector sau de pe telecomandă.

Butonul POWER este apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în funcţiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Durează aproximativ 1 minut şi 30 de secunde)

Consultaţi măsura 1 de mai jos dacă ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu este în stare de funcţionare normală.

Consultaţi măsura 2 de mai jos dacă capacul lămpii care protejează ansamblul lămpii nu este închis corespunzător.

Aparatul se opreşte automat atunci când temperatura din interiorul proiectorului depăşeşte limita de control. Consultaţi măsura 3.

A survenit o problemă la funcţionarea componentei DDP IC din produs. Consultaţi măsura 4.

A apărut o problemă la funcţionarea lămpii. Consultaţi măsura 5.

Durata de viaţă a lămpii a expirat. Consultaţi măsura 6.

○ ◐ ◐

Memoria din produs nu funcţionează normal. Contactaţi un centrul nostru de service .

● ◐ ◐

Sursa electrică a produsului nu funcţionează normal. Contactaţi un centrul nostru de service .

◐ ● ◐

A survenit o problemă la funcţionarea discului colorat din produs. Consultaţi măsura 4.

Remedierea problemelor semnalate de indicatoare

Clasificare Măsuri

Măsura 1

Stare

În cazul în care sistemul ventilatorului de răcire nu este în stare de funcţionare normală.

Dacă simptomul persistă chiar şi după deconectarea şi conectarea cablului de alimentare, urmate de repornirea proiectorului, contactaţi furnizorul produsului sau centrul nostru de service .

În cazul în care capacul lămpii care protejează ansamblul lămpii nu este Verificaţi dacă şuruburile din partea de jos a proiectorului sunt strânse

Măsura 2

Măsura 3

Măsura 4

Măsura 5

închis corespunzător sau sistemul senzorului nu este în stare de funcţionare normală.

În cazul în care temperatura din interiorul proiectorului devine prea mare.

Lampa funcţionează incorect după o oprire anormală sau după repornirea care succede imediat opririi proiectorului.

corect. Dacă şuruburile sunt strânse anormal, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Reglaţi starea de instalare a proiectorului consultând precauţiile de instalare prezentate mai sus. Lăsaţi proiectorul să se răcească suficient şi apoi utilizaţi-l din nou. Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Când componenta DDP IC sau discul colorat nu funcţionează.

Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare şi porniţi din nou proiectorul. Dacă simptomul persistă, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Opriţi proiectorul, lăsaţi-l să se răcească într-un interval de timp suficient şi apoi porniţi proiectorul pentru a-l utiliza. Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Măsura 6

În cazul în care ecranul devine mai întunecat.

Verificaţi durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display. În cazul în care trebuie să înlocuiţi lampa, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Acest proiector utilizează un sistem cu ventilator de răcire pentru a preveni supraîncălzirea aparatului.

Funcţionarea ventilatorului de răcire poate genera zgomot, dar performanţele produsului nu sunt afectate. Nu se asigură schimbare sau rambursare pentru probleme de zgomot.

Partea din spate

1. Portul de intrare PC IN

2. Portul de intrare COMPONENT IN

3. Portul de intrare S-VIDEO IN

4. Portul de intrare POWER

5. Portul RS-232C

(Pentru terminalele cu intrare de service)

6. Portul de intrare VIDEO IN

7. Receptorul de semnal al telecomenzii

8. Portul de intrare HDMI IN 2,

HDMI 1/DVI IN

|

Caracteristicile produsului

|

Imagini ale produsului

|

Telecomandă

|

Specificaţii produs

|

1.

Butonul ON ( )

2.

Butonul COMP1

3.

Butonul VIDEO

4.

Butonul S-VIDEO

5.

Butonul PC

6.

Butonul MENU

7.

Butonul Mutare (▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER

8.

Butonul INFO

9.

Butonul P.SIZE

10.

Butonul STILL

11.

Butonul P.MODE

12.

Butonul OFF ( )

13.

Butonul Lumină (

14.

Butonul HDMI1

15.

Butonul HDMI2

16.

Butonul COMP2

17.

Butonul RETURN

18.

Butonul EXIT

19.

Butonul D.BLACK

20.

Butonul USER

21.

Butonul INSTALL

)

1.

ON ( )

Utilizat pentru a porni proiectorul.

2.

COMP1

Utilizat pentru a comuta la modul COMPONENT 1.

3. VIDEO

Utilizat pentru a comuta la modul Video.

4.

S-VIDEO

Utilizat pentru a comuta la modul S-VIDEO.

5.

PC

Utilizat pentru a comuta la modul PC.

6.

MENU

Utilizat pentru a afişa ecranul Menu.

7.

Mutare(▲ ▼ ◀ ▶)/ENTER

Utilizat pentru pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.

8.

INFO

Utilizat pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea ecranului PC şi şi durata de viaţă a lămpii.

9.

P.SIZE

Utilizat pentru a regla dimensiunea ecranului pentru afişare imagini.

10.

STILL

Utilizat pentru a vedea imagini statice.

11.

P.MODE

Utilizat pentru a comuta la modul Imagine.

12.

OFF ( )

Utilizat pentru a opri proiectorul.

13.

Lumină ( )

Utilizat pentru a acţiona telecomanda într-o cameră întunecoasă.

14.

HDMI1

Utilizat pentru a comuta la modul HDMI 1.

15.

HDMI2

Utilizat pentru a comuta la modul HDMI 2.

16.

COMP2

Utilizat pentru a comuta la modul COMPONENT 2.

17.

RETURN

Revine la meniul anterior.

18.

EXIT

Utilizat pentru a ascunde ecranul Menu.

19.

D.BLACK

Modificaţi luminozitatea şi contrastul ecranului reglând irisul în sistemul optic.

20.

USER

Utilizat pentru a comuta la modul Reglare imagine de către utilizator.

21.

INSTALL

Utilizat pentru răsturna sau inversa imaginea proiectată.

|

Caracteristicile produsului

|

Imagini ale produsului

|

Telecomandă

|

Specificaţii produs

|

Concepţia şi specificaţiile produsului pot fi modificate, fără notificare prealabilă, în vederea îmbunătăţirii performanţelor.

Specificaţii

Model

Dimensiune

SP-A800B

24,1 mm / 0,9 inch

Panou Rezoluţie

Producător

Tip

1920 x 1080

Texas Instrument

300 W UHP

Lampă

Culori

Durată de viaţă 2000 de ore

Producător Philips

62,2 M (1920 x 1080 x 3 x 10 biţi)

Rezoluţie

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

Semnal video de intrare

Semnal de sincronizare intrare

Ceas pixeli maxim

Dimensiune diagonală ecran

Interval de proiecţie

Putere

Consum de energie

Tensiune

Zgomot

1920 x 1080 la 60 Hz

1920 x 1200

Video, S-Video, Component, Analog PC, HDMI

Sincronizare separată O/V, TTL

162 MHz

1016 mm ~ 7620 mm (16:9, diagonal)

1,5 m ~ 14 m

Sub 410 W

Dimensiuni

110/220 V c.a. +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz

Theater : 24dB, Bright : 30dB

431,3 mm(L) x 468,5 mm(A) x 198,8 mm(Î)

17,0 inch(L) x 18,4 inch(A) x 7,8 inch(Î)

Greutate

Luminozitate

9,8 Kg / 21,6 lb

1,000 ANSI

Caracteristici cheie

Contrast 10000:1 (Complet activat / dezactivat)

Corecţie trapezoidală

Verticală

Mediu utilizator

Temperatură şi umiditate

În Temperatură 50 °F ~ 104 °F (10 °C ~ 40 °C), funcţionare Umiditate (10 % ~ 80 %)

Depozitare

Temperatură -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C),

Umiditate (5 % ~ 95 %)

Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu şi la birou. Acest echipament este certificat

EMI pentru utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A este destinată utilizării profesionale, iar clasa B emite mai puţine unde electromagnetice decât clasa A.

Panourile DMD utilizate la proiectoarele DLP sunt formate din câteva sute de mii de micro-oglinzi. Ca şi în cazul altor dispozitive de afişare,, panourile DMD pot avea câţiva (foarte puţini) pixeli defecţi. Samsung şi producătorul panourilor DMD au politici şi proceduri foarte severe de identificare şi limitare a pixelilor defecţi.

Aceste produse nu vor depăşi niciodată numărul maxim de pixeli defecţi stabilit de standardele noastre.

Rareori, pot apărea pixeli neafişabili. Totuşi, aceste incidente nu afectează nici calitatea imaginii, nici durata de viaţă a produsului.

Moduri de afişare acceptate

Sursă de intrare

PC, DVI

PC

PC, DVI

PC

PC, DVI

PC

PC, DVI

PC

Rezoluţie

(OxV)

640x350

640x400

640x480

720x400

800x600

800x449

832x445

832x445

800x525

800x525

816x500

832x520

840x500

832x509

900x449

1024x625

1056x628

1040x625

1040x666

1056x625

1048x631

Rezoluţie totală

Sincronizare orizontală

Frecvenţă

[kHz] polaritate

31,5

37,9

37,9

P

P

N

31,5

31,5

35,0

37,9

37,5

43,3

31,5

35,2

37,9

43,8

48,1

46,9

53,7

N

P

P

P

N

P

N

N

P

N

N

N

N

Sincronizare verticală

Frecvenţă

[Hz] polaritate

70,1

85,1

85,1

N

N

P

59,9

60,0

70,0

72,8

75,0

85,0

70,1

56,3

60,3

70,0

72,2

75,0

85,1

N

P

P

P

P

P

N

N

P

N

N

N

N

Frecvenţă pixeli

[MHz]

Tip sincronizare

31,5

36,0

28,3

36,0

40,0

45,5

50,0

49,5

56,3

25,2

31,5

31,5

25,2

25,2

28,6

31,5

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

PC, DVI

PC

PC, DVI

PC

PC, DVI

PC, HDMI(DVI)

1280x720

1920x1080

1920x1080i

HDMI

Component

848x480

1024x768

1152x864

1280x720

1280x768

1280x960

1280x1024

1360x768

1400x1050

1440x900

1600x1200

1920x1080

1920x1200

720x480

720x576

1920x1080

720x480i

720x576i

720x480

720x576

1280x720

1920x1080

1920x1080i

1650x750

2640x1125

2200x1125

2200x1125

2640x1125

2200x1125

2200x1125

858x525

858x525

864x625

858x525

858x525

864x625

1980x750

1650x750

1650x750

2640x1125

2200x1125

2200x1125

2640x1125

1792x795

1864x1089

1896x1099

1904x934

1936x942

1952x948

2160x1250

2080x1111

2080x1235

858x525

858x525

864x625

1980x750

1650x750

1696x755

1664x798

1696x805

1712x809

1800x1000

1728x999

1728x1001

1728x1005

1728x1011

1688x1066

1728x1066

1728x1067

1688x1066

1728x1072

1088x517

1344x806

1328x806

1360x801

1312x800

1376x808

1520x897

1536x900

1536x901

1600x900

1664x748

1696x750

1696x751

15,6

31,5

31,5

31,3

37,5

45,0

45,0

28,1

33,7

33,8

56,3

45,0

28,1

33,7

33,8

56,3

67,4

67,5

15,7

15,8

66,6

74,0

31,5

31,5

31,3

37,5

45,0

47,7

65,3

82,3

55,9

70,6

80,4

75,0

75,2

85,9

64,0

74,6

76,8

80,0

91,1

56,5

47,8

60,3

68,6

60,0

69,9

72,1

53,8

63,0

64,9

67,5

44,8

52,5

54,1

31,0

48,4

56,5

57,7

60,0

68,7

P

P

P

P

P

P

N

N

N

N

P

P

N

P

P

N

P

P

P

P

N

P

P

N

N

P

P

N

N

P

N

N

P

N

N

P

P

P

N

N

P

P

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

P

P

P

N

N

50,0

59,9

60,0

50,0

50,0

59,9

60,0

50,0

59,9

60,0

50,0

60,0

50,0

59,9

60,0

50,0

59,9

60,0

59,9

60,0

59,9

60,0

59,9

60,0

50,0

50,0

59,9

60,0

60,0

74,9

59,9

75,0

84,8

60,0

74,9

85,0

60,0

70,0

72,0

75,0

85,0

74,0

59,9

74,9

84,8

60,0

70,0

72,0

60,0

70,0

72,0

75,0

59,9

70,0

72,0

60,0

60,0

70,1

72,0

75,0

85,0

Sep.

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

13,5

27,0

27,0

27,0

74,3

74,2

74,3

74,3

74,2

74,3

148,5

74,3

74,3

74,2

74,3

148,5

148,4

148,5

13,5

13,5

138,5

154,0

27,0

27,0

27,0

74,3

74,2

85,5

121,8

156,0

106,5

136,8

157,0

162,0

130,0

148,5

108,5

128,9

132,8

135,0

157,5

95,8

79,5

102,3

117,5

108,0

120,8

124,5

81,8

96,8

99,6

108,0

74,5

89,0

91,7

33,8

65,0

75,0

78,4

78,8

94,5

P

P

P

P

P

P

N

N

N

N

P

P

N

P

P

N

P

P

P

P

N

P

P

N

N

N

N

P

P

P

P

P

P

P

N

P

P

P

N

P

P

P

P

N

P

P

P

P

P

N

N

N

P

P

N

N

P

P

P

N

N

1920x1080

720x480i

720x576i

2200x1125

2200x1125

858x525

858x525

864x625

67,4

67,5

15,7

15,8

15,6

N

N

P

P

N

59,9

60,0

59,9

60,0

50,0

N

N

P

P

N

148,4

148,5

13,5

13,5

13,5

Modul acceptare dimensiuni

O : Size şi Overscan pot fi configurate, x : Size şi Overscan nu pot fi configurate, △: Size poate fi configurat

Intrare

Sursă

Tip Mod 16:9 Zoom1

Dimensiuni imagine

Zoom2 4:3

HDMI

HD

1080p

1080i

720p

576p

480p

SD

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

HD

576i

480i

1080p

1080i

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Component

Video şi

S- Video

SD

SD

720p

576p

480p

576i

480i

576i

480i

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

PC

HD

SD

PC

1080p

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

Modul 16:9

Modul 4:3

△ x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Modul Acceptare deplasare poziţie

Overscan : Dezactivat

Sursă

Intrare Tip

HDMI

HD

SD

PC

HD

Mod

1080p

1080i

720p

576p

640 x 480p

720 x 480p

576i

480i

1280 x 1024/60

1024 x 768/60

800 x 600/60

720 x 400/70

640 x 350/70

1080p

1080i

720p x x x x

O

O

O x x x x x x x

16:9 x x x x x x

O

O

O x x x x x x x

4:3 x x

Poziţie imagine (O/V)

Zoom 1 Zoom 2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O x x x x

O

O

O

O x

O

O x x x x

O

O

O

O x

O

O x x x x x x x x x x x x x

O x x

O

O x x

Wide fit

O

O

O x x

SOY

SOY

SOY

SOY

SOY x x x x

O

O

O x x x x

Wide fit

O

O

O x x

Component SD

576p

480p

576i

480i

576i

480i

Video ŞI

S-Video

Overscan : Activat

Intrare

SD

Sursă

Tip

HD

HDMI

Component

Video şi

S- Video

PC

SD

DVI

HD

SD

SD

HD

SD

PC

480p

576i

480i

576i

480i

1080p

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

Modul 16:9

Modul 4:3

Mod

1080p

1080i

720p

576p

640 x 480p

720 x 480p

576i

480i

1280 x 1024/60

1024 x 768/60

800 x 600/60

720 x 400/70

640 x 350/70

1080p

1080i

720p

576p x

O

O

O x

O

O x

O

O

O x

O

O

O

O x

O

O x x x x x x x x x

16:9 x x x x x x x x x x x x x x x

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O x

O

O

O x

O

O x

O

O

O x

O

O

O

O x

O

O x x x x x x x x x

4:3 x x x x x x

O x

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Poziţie imagine (O/V)

Zoom 1 Zoom 2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O x

O

O x x

O x x

O

O x

O

O x x

O x x x x x

O x

O

O

O

O

O

O

O

O

O x x x

O x

O

O x

O

O x x x x

O

O x

O x x x x x x

Wide fit

O

O

O x x x x x x x x x x

|

Setări elementare

|

Conectarea cablului de alimentare

|

Conectarea la echipamentele video

|

Instalarea proiectorului

Instalaţi proiectorul astfel încât fasciculul de la proiector să fie perpendicular pe ecran.

Plasaţi proiectorul astfel încât obiectivul să se afle în centrul ecranului.

Dacă ecranul nu este perfect vertical, este posibil ca imaginea rezultată pe ecran să nu fie dreptunghiulară.

Nu instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă ecranul este prea luminat, imaginea de pe ecran nu va fi afişată foarte clar.

Atunci când instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă, utilizaţi perdele.

Puteţi instala proiectorul în următoarele locaţii: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.

( Pentru a vedea setările poziţiilor de instalare )

Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în spatele ecranului,

Instalaţi un ecran semitransparent.

Selectaţi

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

(Meniu > Configurare > Instalare > În spate)

Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în faţa ecranului, instalaţi proiectorul în partea din care urmăriţi ecranul.

Selectaţi

Menu > Setup > Install > Front-Floor

(Meniu > Configurare > Instalare > În faţă)

Reglările de zoom şi focalizare

Buton Zoom Inel de focalizare

Puteţi ajusta dimensiunile imaginii în cadrul intervalului de zoom manipulând butonul Zoom.

Focalizaţi imaginea pe ecran utilizând inelul de focalizare.

Dacă produsul este instalat într-o locaţie aflată în afara distanţei de proiecţie (consultaţi secţiunea Dimensiunile ecranului şi distanţa de proiecţie ), focalizarea nu poate fi reglată corect.

Nivelarea cu picioarele reglabile

Pentru amplasarea proiectorului la nivel, reglaţi picioarele reglabile ale proiectorului.

Puteţi regla nivelul proiectorului până la 3 grade.

În funcţie de poziţia proiectorului, poate apărea distorsiunea trapezoidală a imaginii.

Reglarea cadranului de deplasare a poziţiei obiectivului

Deplasaţi imaginea proiectată pe ecran în sus şi în jos în cadrul intervalului caracteristic obiectivului rotind cu degetele cadranul de deplasare a obiectivului aflat

în partea de sus a proiectorului.

Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiectare

Instalaţi proiectorul pe o suprafaţă plană, netedă, şi nivelaţi-l cu ajutorul picioarelor reglabile pentru a obţine o calitate optimă a imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglaţi-le utilizând butonul Zoom şi inelul de focalizare sau deplasaţi proiectorul înainte şi

înapoi.

150

160

170

180

110

120

130

140

190

200

210

220

Dimensiune ecran

(M:inch)

40

50

60

70

80

90

100

230

240

250

300

2435

2657

2878

3099

3321

3542

3763

3985

4206

4428

4649

4870

Orizontal

(X:mm)

886

1107

1328

1550

1771

1992

2214

5092

5313

5535

6641

Vertical (Y:mm)

996

1121

1245

1370

1494

1619

1743

1868

1992

2117

2241

2366

2491

2615

2740

498

623

747

872

2864

2989

3113

3736

Min (Z:mm)

1983,6

2479,5

2975,3

3471,2

3967,1

4463

4958,9

5454,8

5950,7

6446,6

6942,5

7438,4

7934,3

8430,2

8926

9421,9

9917,8

10413,7

10909,6

11405,5

11901,4

12397,3

14876,7

Max (Z:mm)

4188,5

4569,3

4950,1

5330,8

5711,6

6092,4

6473,2

6853,9

7234,7

7615,5

7996,3

8377

1523,1

1903,9

2284,6

2665,4

3046,2

3427

3807,7

8757,8

9138,6

9519,3

11423,2

Offset (Y':mm)

187

199

212

224

137

149

162

174

237

249

262

274

286

299

311

374

50

62

75

87

100

112

125

Acest proiector este reglat pentru afişarea optimă a imaginilor pe un ecran cu dimensiunea de 100 ~ 120 inch.

A. Ecran

Z: Distanţă de proiecţie

Y': Distanţă de la centrul obiectivului la partea de jos a imaginii

Configurarea mediului PC - Înainte de conectarea PC-ului la proiector verificaţi următoarele elemente.

1.

Faceţi clic cu butonul drept al mouse-ului pe fundalul Windows şi faceţi clic pe [Properties] (Proprietăţi).

Va apărea fereastra <Display Properties> (Proprietăţi afişare).

2.

Faceţi clic pe fila [Settings] (Setări) şi setaţi <Screen resolution>

(Rezoluţie ecran) consultând <Resolution> (Rezoluţie) descrisă în modul de afişare pe bază de tabel pentru acest proiector.

Nu trebuie să modificaţi setarea <Color quality> (Calitate culoare).

3.

Apăsaţi butonul [Advanced].

Va apărea altă fereastră de proprietăţi.

4.

Faceţi clic pe fila [Monitor] (monitor) şi setaţi <Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran) consultând <Vertical

Frequency> (frecvenţă verticală) descrisă în modul de afişare pe bază de tabel pentru acest proiector.

Setaţi atât frecvenţa verticală cât şi frecvenţa orizontală în loc de

<Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran).

5.

Faceţi clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra şi faceţi clic pe butonul [OK] din fereastra <Display Properties>

(Proprietăţi afişare) pentru a închide fereastra.

S-ar putea să se producă repornirea automată a calculatorului.

6.

Opriţi PC-ul şi conectaţi-l la proiector.

Procesul poate diferi în funcţie de tipul calculatorului sau de sesiunea Windows.

(De exemplu, poate să apară [Properties] (Proprietăţi) în loc de [Properties (R)] (Proprietăţi(R) aşa cum se arată în figura 1.)

Acest aparat acceptă până la 32 de biţi pe pixel în ceea ce priveşte calitatea culorii atunci când este utilizat ca monitor PC.

Imaginile proiectate pot să difere faţă de monitor în funcţie de producătorul monitorului sau de sesiunea Windows.

Dacă este prezentată o bandă sau dacă pe proiector apare un semnal anormal atunci când PC-ul este oprit sau deconectat, comutaţi la modul "Video" utilizând butoanele [VIDEO] sau verificaţi dacă PC-ul este conectat corect.

La conectarea proiectorului la PC, verificaţi dacă configurarea PC-ului corespunde cu setările de afişare acceptate de acest proiector. În caz contrar pot să apară probleme de semnal.

|

Setări elementare

|

Conectarea cablului de alimentare

|

Conectarea la echipamentele video

|

1. Partea din spate a proiectorului

Conectaţi cablul de alimentare la borna de alimentare aflată în partea din spate a proiectorului.

|

Setări elementare

|

Conectarea cablului de alimentare

|

Conectarea la echipamentele video

|

Conectarea la videorecorder / cameră video / receptor de satelit

Conectaţi portul de intrare [VIDEO IN(galben)] al proiectorului la portul VIDEO (galben) OUT al echipamentului video utilizând cablul video.

- Dacă echipamentul video are un por S-VIDEO OUT, conectaţi-l la portul de intrare [S-VIDEO IN] al proiectorului.

Utilizarea conexiunii S-VIDEO asigură o calitate vizuală mai înaltă.

După ce aţi terminat conectarea dispozitivelor, alimentaţi proiectorul şi videorecorderul.

Utilizarea proiectorului

Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [VIDEO] pentru a selecta Composite <Video>.

Conectaţi proiectorul şi echipamentul video prin intermediul cablului <S-Video> şi apăsaţi butonul [S-VIDEO] pentru a selecta S-Video.

Dacă nu este disponibil modul Composite (compozit), verificaţi conectarea corespunzătoare a cablurilor video.

Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi oprit proiectorul şi echipamentul video.

Acest proiector nu acceptă sunet.. (Pentru sunet este necesar un sistem audio separat.)

Conectarea unui DVD

Conectaţi portul de intrare [COMPONENT IN 1 (Y/P

B

/ P

R

)] sau [COMPONENT IN 2 (Y/P

B

/ P

R

)] din partea din spate a proiectorului la portul Component din partea din spate a DVD-ului, utilizând cablul pentru video pe componente.

Când toate conexiunile sunt realizate, conectaţi cablurile de alimentare al monitorului şi al dispozitivului DVD (sau al dispozitivului conectat la mufa de ieşire digitală).

Utilizarea proiectorului

Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [COMP1] pentru a selecta <Component 1>.

Apăsaţi butonul [COMP2] pentru a selecta <Component 2> dacă este conectat [COMPONENT IN 2].

Dacă nu este disponibil modul Component (Pe componente), verificaţi conectarea corespunzătoare a cablurilor pentru video pe componente.

Porturile pentru video pe componente sunt marcate (Y/P

B

/P

R

), (Y, B-Y, R-Y) sau (Y, Cb, Cr), în funcţie de producător.

Conectarea la receptorul TV digital

Conectaţi cablul de antenă la mufa de intrare a semnalului de antenă a receptorului.

Conectaţi portul de intrare [COMPONENT IN 1 (Y/P

B

/ P

R

)] sau [COMPONENT IN 2 (Y/P

B

/ P

R

)] din partea din spate a proiectorului la portul Component din partea din spate a receptorului TV digital, utilizând cablul pentru video pe componente.

- Dacă receptorul TV digital are port de ieşire pentru PC, puteţi conecta receptorul TV digital utilizând portul de intrare

[PC IN] al proiectorului.

După ce aţi terminat conectarea dispozitivelor, alimentaţi proiectorul şi receptorul TV digital.

Utilizarea proiectorului

Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [COMP1] pentru a selecta <Component 1>. Atunci când conectaţi proiectorul şi receptorul TV digital utilizând un cablu D-SUB, selectaţi [PC] apăsând <PC> de pe telecomandă.

Apăsaţi butonul [COMP2] pentru a selecta <Component 2> dacă este conectat [COMPONENT IN 2].

Dacă nu este disponibil modul Component (Pe componente), verificaţi conectarea corespunzătoare a cablurilor pentru video pe componente.

- Dacă receptorul este conectat la portul [PC], apăsaţi butonul [PC] pentru a selecta corespunzător.

Porturile pentru video pe componente sunt marcate (Y/P

B

/P

R

), (Y, B-Y, R-Y) sau (Y, Cb, Cr), în funcţie de producător.

Conectarea la PC

Conectaţi portul [PC IN] de pe partea din spate a proiectorului la portul de ieşire al monitorului utilizând un cablu video pentru PC.

După ce aţi terminat conectarea dispozitivelor, alimentaţi proiectorul şi videorecorderul.

Acest produs acceptă caracteristica Plug and Play şi, prin urmare, atunci când utilizaţi Windows XP nu trebuie să configuraţi driverul pe PC-ul dumneavoastră.

Utilizarea proiectorului

Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [PC] pentru a selecta <PC>.

Dacă nu este disponibil modul PC, verificaţi conectarea corespunzătoare a cablului video pentru PC.

Porniţi PC-ul şi efectuaţi configurarea mediului PC după cum este necesar.

Reglaţi ecranul.(

Reglarea automată )

Sunetul vine de la boxele PC-ului.

Conectarea la HDMI/DVI

- Conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI

Conectaţi mufa [HDMI 1/DVI IN] din partea din spate a proiectorului şi mufa de ieşire DVI a dispozitivului de emisie digitală cu ajutorul unui cablu HDMI/DVI.

- Conectarea utilizând un cablu HDMI

Conectaţi mufa [HDMI 1/DVI IN] sau [HDMI IN 2] din partea din spate a proiectorului şi mufa de ieşire HDMI a dispozitivului de emisie digitală cu ajutorul unui cablu HDMI.

Când toate conexiunile sunt realizate, conectaţi cablurile de alimentare al monitorului şi al dispozitivului DVD (sau al dispozitivului conectat la mufa de ieşire digitală).

Utilizarea proiectorului

Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [HDMI1] pentru a selecta <HDMI 1>.

Apăsaţi butonul [HDMI2] pentru a selecta <HDMI 2> dacă este conectat [HDMI2].

Dacă nu poate fi selectat modul "HDMI", verificaţi dacă cablul HDMI este conectat corespunzător.

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

Reglarea ecranului

Source List

Edit Name

* Faceţi clic pe butonul Play( )/Stop( ) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.

Descriere Play/Stop

Puteţi selecta pentru afişare un dispozitiv conectat la proiector.

1) Component 1

2) Component 2

3) S-Video

4) Video

5) PC

6) HDMI 1

7) HDMI 2

Puteţi edita numele dispozitivelor conectate la proiector.

1) Component 1

2) Component 2

3) S-Video

4) Video

5) PC

6) HDMI 1

7) HDMI 2

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Faceţi clic pe butonul Play( )/Stop( ) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.

Reglarea ecranului

Mode

Descriere

Selectaţi o stare de ecran personalizată pentru proiectorul dumneavoastră sau modificaţi modul ecran după cum este necesar.

1) Mode

- Dynamic

Selectaţi această opţiune dacă doriţi o calitate a ecranului mai clară decât calitatea standard.

- Standard

Puteţi vedea confortabil ecranul de proiecţie dacă zona înconjurătoare este iluminată.

- Movie1, Movie2

Selectaţi această opţiune dacă zona înconjurătoare este întunecată. Acest lucru realizează economie de energie şi reduce oboseala ochilor.

- User1, User2, User3

Selectaţi această opţiune dacă doriţi să vizualizaţi ecranul în modul ecran personalizat de dumneavoastră.

2) Contrast : Opţiune utilizată pentru a regla contrastul dintre obiect şi fundal.

3) Brightness : Opţiune utilizată pentru a regla luminozitatea întregii imagini.

4) Sharpness : Opţiune utilizată pentru a regla conturul obiectului - mai clar sau mai puţin clar.

▶ Modul [PC] nu este acceptat.

5) Color : Opţiune utilizată pentru a regla culorile - mai deschise sau mai închise.

6) Tint : Opţiune utilizată pentru a obţine culori mai naturale ale obiectelor utilizând amplificarea pe verde sau pe roşu.

▶ Opţiunea Tint poate fi reglată numai în modurile [S-Video] şi [Video].

Play/Stop

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint

7) Color Temperature : Puteţi modifica nuanţele de culoare ale întregului ecran după necesităţi.

- 5500K : Opţiune utilizată pentru a obţine o calitate optimă a imaginii pentru pelicule alb-negru. Temperatura de culoare a modului imagine pentru Movie2 este setată la 5500K.

- 6500K : Această temperatură este utilizată pentru majoritatea producţiilor video.

Setarea din fabricaţie este Movie1 şi poate genera cea mai precisă nuanţă.

- 8000K : Temperatura de culoare adecvată pentru locurile iluminate şi salvată în

Color

Temperature

R-Gain

Size

Position

Digital NR

Black Level modul Dynamic Picture (Imagine dinamică). Claritatea şi luminozitatea sunt accentuate.

- 9300K : Temperatura de culoare adecvată locurilor cu iluminare intensă cum ar fi magazinele.

1) Color Temperature 5) R-Offset

2) R-Gain

3) G-Gain

4) B-Gain

6) G-Offset

7) B-Offset

G-Gain

B-Gain

R-Offset

G-Offset

B-Offset

8) Gamma : O funcţie de compensare a imaginii care controlează setările în conformitate cu proprietăţile video.

- Film : Gamma film reglare imagine.

- Video : Modul Gamma normal care corespunde unui ecran TV.

- Graphic : Modul Gamma care corespunde unui ecran PC.

9) DynamicBlack™ : Reglează luminozitatea şi contrastul ecranului reglând diafragma în sistemul optic.

- Off : Puteţi vizualiza ecranul dacă luminozitatea este accentuată prin deschiderea completă a diafragmei.

- Light : Diafragma este deschisă mai puţin decât în starea Off, dar mai mult decât

în stările Middle şi Deep. Contrastul este mai accentuat decât în starea Off.

- Middle : Diafragma este deschisă mai puţin decât în starea Light, dar mai mult decât în starea Deep. Luminozitatea este mai accentuată decât în starea Deep.

- Deep : Puteţi vizualiza ecranul dacă contrastul este accentuat prin închiderea completă a diafragmei.

- Auto : Puteţi vizualiza un ecran mai dinamic deoarece ecranele de intrare sunt reglate automat.

10) Save : Opţiune utilizată pentru a salva setările de imagini personalizate.

Gamma

Dynamic

Black™

Save

11) Reset : Restaurează setările de mod la valorile prestabilite din fabrică.

Reset

Puteţi selecta dimensiunile ecranului în funcţie de tipul de scenă.

▶ Consultaţi "Modul acceptare dimensiuni" .

1) 16 : 9

2) Zoom1

3) Zoom2

4) Wide Fit

5) 4 : 3

Reglaţi poziţia ecranului dacă nu este aliniat.

▶ Consultaţi "Modul Acceptare deplasare poziţie" .

Atunci când este afişată o linie punctată sau când ecranul tremură, puteţi vizualiza imaginea la o calitate vizuală mai bună activând Noise Reduction (reducerea zgomotului).

▶ Puteţi activa Digital NR numai în modurile [Video], [S-Video] şi [Component 1, 2].

Utilizând funcţia Black Level, puteţi seta nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate şi porţiunile

întunecate.

1) 0IRE : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video la o valoare mică. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul

întunecat afişează un alb-lăptos

2) 7.5IRE : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video la o valoare mare. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat este saturat şi este posibil să nu afişeze corespunzător.

Color Pattern

Overscan

1080P/24fps

Mode

Film Mode

Puteţi filtra culorile întregului ecran după preferinţe.

1) Off : Prezintă imaginea în culorile originale.

2) Monochrome : Prezintă imaginea în alb-negru prin filtrarea tuturor semnalelor de culoare.

3) Red : Prezintă imaginea în roşu filtrând semnalele de culoare pentru verde şi albastru.

4) Green : Prezintă imaginea în verde filtrând semnalele de culoare pentru roşu şi albastru.

5) Blue : Prezintă imaginea în albastru filtrând semnalele de culoare pentru roşu şi verde.

Utilizând această funcţie, puteţi decupa marginea unei imagini atunci când în zona respectivă există informaţii, imagini sau zgomote care nu sunt necesare.

▶ Consultaţi "Modul acceptare dimensiuni" .

1) Off

2) On

Această funcţie afişează integral la 1080P la 24Hz semnalele HD originale care au 24 de cadre pe secundă cu distorsiuni minimale ale imaginii, ca în cazul filmelor. Chiar dacă diferenţa este mică, această funcţie implementează ceaa mai înaltă calitate a afişării pe ecran.

▶ Puteţi regla modul 1080P/24 Frame numai în modurile [HDMI 1] şi [HDMI 2].

1) Off : Afişează scene în care 24 de cadre sunt extinse la 60 de cadre. Datorită acestui proces, pot fi generate scene neregulate.

2) On : Afişează scene în care 24 de cadre sunt extinse la 48 de cadre. Toate scenele sunt afişate regulat, nu există scene neregulate.

Utilizând această funcţie, puteţi seta chiar în timpul vizionării unui film modul de afişare optimizat pentru redarea filmelor. Modul Film asigură setări de afişare optime pentru filme.

▶ Modul Film este acceptat numai în modurile numai în modurile [Video], [S-Video] şi

[Component 1, 2](480i,576i).

1) Off

2) On

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Faceţi clic pe butonul Play( )/Stop( ) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.

Reglarea ecranului

Install

Light Setting

Test Pattern

PC

Descriere Play/Stop

Pentru a remedia posibilele deficienţe ale locaţiei de instalare, puteţi inversa imaginile proiectate vertical / orizontal.

1) Front-Floor : Imagine normală

2) Front-Ceiling : Imagine inversată orizontal

3) Rear-Floor : Imagine inversată vertical

4) Rear-Ceiling : Imagine inversată orizontal / vertical

Opţiune utilizată pentru a seta luminozitatea imaginii prin reglarea cantităţii de lumină generate de lampă.

1) Theater : Utilizând această funcţie, puteţi regla nivelul de lumină al lămpii astfel

încât să puteţi urmări în mod confortabil imaginile de pe ecran chiar şi în condiţii de întuneric. De asemenea, această funcţie reduce consumul de energie şi prelungeşte durata de viaţă a lămpii.

2) Bright : Opţiune utilizată pentru a mări luminozitatea în zonele relativ luminoase.

Deoarece acest mod măreşte nivelul de lumină al lămpii, există posibilitatea să vă confruntaţi cu mai mult zgomot, zgomot care este generat atunci când proiectorul se răceşte.

Generat chiar de către proiector. Utilizat ca bază de instalare pentru instalarea proiectorului.

1) Crosshatch : Puteţi verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.

2) Screen Size : Puteţi selecta dimensiunile formatului de imagine, ca de exemplu

1.33 : 1 sau 1.78 : 1.

3) Color Standard : Puteţi vedea diferenţa modificând această opţiune la

SMPTE_D/HD/EBU.

4) Red : Ecran roşu, numai pentru reglarea culorii.

5) Green : Ecran verde, numai pentru reglarea culorii.

6) Blue : Ecran albastru, numai pentru reglarea culorii.

7) White : Ecran alb, numai pentru reglarea culorii.

8) 6500K_White : Ecran alb, cea mai luminoasă culoare albă posibilă..

▶ Modelele Crosshatch şi Screen Size pentru acest proiector sunt furnizate de JKP (JK

Production).

▶ Culorile roşu / verde / albastru ale modelelor de test se utilizează numai pentru procedurile de reglare şi este posibil să nu corespundă cu culorile efective afişate în timpul redării video.

Crosshatch

Screen Size

Color

Standard

Red

Green

Blue

White

6500K_White

Elimină sau reduce zgomotul care cauzează calitatea instabilă a afişării pe ecran, cum ar fi tremuratul imaginii de pe ecran. Dacă zgomotul nu este eliminat numai prin acord fin, reglaţi frecvenţa la maximum şi utilizaţi acordul fin din nou.

1) Auto Adjustment : Opţiune utilizată pentru a reduce automat frecvenţa şi faza pentru ecranul PC-ului.

2) Coarse : Opţiune utilizată pentru a regla frecvenţa atunci când apar linii verticale pe ecranul PC-ului.

3) Fine : Opţiune utilizată pentru reglarea fină a ecranului PC-ului.

4) Zoom : Opţiune utilizată pentru extinderea ecranului PC-ului de la centru.

5) Reset : Utilizând această funcţie, puteţi reseta setările meniului PC la valorile prestabilite din fabrică.

Opţiune activată numai în mediile PC.

Theater

Bright

Auto

Adjustment

Coarse

Fine

Zoom

Reset

Color Standard Puteţi seta standardul de culoare pentru a corespunde cu standardul de culoare al

semnalului de intrare.

1) SMPTE_C : Standardizat pentru cchipamentele video de către Society of Motion

Picture and Television Engineers (Societatea inginerilor pentru televiziune şi film)

2) HD : Înaltă definiţie, 1125 de linii de scanare, definiţie TV standard propusă ITU-R de S.U.A., Japonia şi Canada în anul 1986.

3) EBU : Reglementări şi standarde pentru producţia şi tehnologia pentru transmisii

în Europa, standardizate de către European Broadcasting Union (Uniunea

Europeană pentru transmisii).

Factory Default Utilizând această funcţie, puteţi reseta diversele setări la valorile prestabilite din fabrică.

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Faceţi clic pe butonul Play( )/Stop( ) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.

Reglarea ecranului language

Descriere

Puteţi selecta limba utilizată în ecranul de meniuri.

Play/Stop

Menu Position

Menu

Translucency

Puteţi deplasa poziţia meniului în sus / în jos / la stânga / la dreapta.

Puteţi seta transparenţa meniului.

1) Opaque

2) High

Menu Display

Time

LED Indicator

Light Effect

3) Medium

4) Low

Puteţi seta ora afişată în meniu.

1) 5 sec 5) 90 sec

2) 10 sec 6) 120 sec

3) 30 sec

4) 60 sec

7) Stay On

Puteţi activa sau dezactiva LED-urile funcţionale de pe produs.

1) Off : Acest mod dezactivează LED-ul funcţional. Cu toate acestea,LED-ul va lumina indiferent de setare atunci când este pornit sau oprit proiectorul sau când proiectorul se află într-o stare anormală.

2) On : Acest mod activează LED-ul funcţional astfel încât acesta să afişeze starea curentă de funcţionare a proiectorului.

Puteţi activa sau dezactiva indicatoarele cu LED în conformitate cu necesităţile dumneavoastră.

1) Off : LED-ul nu se va aprinde.

2) In Standby : Aprinde LED-ul în modul standby.

3) In Watching TV : Aprinde LED-ul în timpul vizionării programelor TV.

4) Always : LED-ul se va aprinde după ce opriţi televizorul.

Apare ca o elipsă în partea de sus în partea din spate a proiectorului.

Blue screen

Information

Funcţia Blue screen cauzează trecerea ecranului la un ecran albastru în cazul în care nu există intrare de semnal de la dispozitivul extern conectat la proiector.

1) Off

2) On

Opţiune utilizată pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea imaginilor de pe ecranul PC şi durata de utilizare a lămpii.

|

Înainte de a contacta personalul de service

|

Instalarea şi conectarea

Simptome

Lipsă alimentare.

Doresc să instalez proiectorul pe tavan.

Sursa externă nu este selectată.

Meniul şi telecomanda

Simptome

Telecomanda nu funcţionează.

Nu pot selecta un meniu.

Ecranul şi dispozitivele externe

Simptome

Nu pot vedea imaginile.

Culori de calitate slabă.

Imaginile nu sunt clare.

Zgomot ciudat.

LED-ul funcţional este aprins.

Depanare z

Verificaţi conexiunile cablului de alimentare. z

Dispozitivele pentru instalarea pe tavan se vând separat. Contactaţi distribuitorul local de la care aţi achiziţionat produsul. z

Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul de conexiune (video) la portul adecvat. În cazul conectării necorespunzătoare, dispozitivul nu este disponibil.

Depanare z z z z z z

Asiguraţi-vă că aţi selectat sursa externă adecvată.

Verificaţi bateria din telecomandă. Dacă mărimea este incorectă, înlocuiţi-o cu o baterie de mărime corectă. Verificaţi dacă polaritatea bateriei instalate este corectă.

Verificaţi dacă telecomanda se află la distanţa corectă şi în unghiul corect.

Îndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă şi produs.

Iluminarea senzorului de distanţă al telecomenzii cu 3 becuri electrice sau cu alte dispozitive de iluminare îi poate afecta sensibilitatea şi poate conduce la funcţionarea defectuoasă a telecomenzii.

Verificaţi dacă bateria telecomenzii nu este descărcată.

Verificaţi dacă indicatorul cu LED de pe partea de sus a proiectorului este aprins. z

Verificaţi dacă meniul este afişat în culoarea gri. Un meniu afişat în culoarea gri este indisponibil.

Depanare z z z z z

Asiguraţi-vă că cablul de alimentare al proiectorului este corect conectat.

Asiguraţi-vă că aţi selectat sursa de intrare adecvată.

Asiguraţi-vă că conectorii sunt conectaţi corespunzător la porturile aflate în partea din spate a proiectorului.

Înlocuiţi bateriile telecomenzii.

Asiguraţi-vă că setările <Color> şi <Brightness> nu sunt la limitele lor inferioare. z

Reglaţi setările <Tint> şi <Contrast>. z z

Reglaţi focalizarea.

Verificaţi dacă distanţa de proiecţie nu este prea lungă sau prea scurtă. z

Dacă zgomotul ciudat persistă, contactaţi centrul nostru de service . z

Consultaţi secţiunea Acţiuni de corecţie în conformitate cu indicaţiile LEDurilor .

Pe ecran apar linii.

Niciun ecran pentru dispozitivul extern nu este afişat.

Apare numai un ecran albastru.

Ecranul apare în alb-negru sau în culori neregulate / ecranul este prea

întunecat sau prea luminos.

z

Deoarece utilizarea PC-ului poate genera zgomot, reglaţi frecvenţa ecranului. z

Verificaţi starea de funcţionare a dispozitivului extern şi verificaţi dacă setările pentru reglare, cum ar fi Brightness şi Contrast au fost modificate corect în ecranul de comenzi <Mode> al meniului Projector . z

Asiguraţi-vă că aţi conectat corect dispozitivele externe. Verificaţi din nou cablurile de conectare. z z

Aşa cum s-a menţionat anterior, verificaţi în meniu setările pentru reglare, cum ar fi Brightness , Contrast şi Color .

Dacă doriţi să restauraţi setările proiectorului la valorile prestabilite din fabrică, rulaţi <Factory Default> din meniu.

|

Îngrijire şi întreţinere

|

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

|

Altele

|

Autoritate

|

Pentru a curăţa exteriorul şi obiectivul proiectorului

Ştergeţi proiectorul cu o cârpă moale şi uscată.

Nu ştergeţi proiectorul cu substanţe inflamabile

(benzen, diluanţi) sau cu cârpe umede, deoarece aţi putea cauza probleme.

Nu atingeţi proiectorul cu unghia sau cu obiecte ascuţite, deoarece l-aţi putea zgâria.

Pentru a curăţa interiorul proiectorului

Pentru a curăţa interiorul proiectorului, apelaţi la un centru de service sau la furnizorul produsului. (Operaţiune cu plată)

Contactaţi furnizorul produsului sau un centru de service dacă în interiorul proiectorului se găsesc praf sau substanţe străine.

Înlocuirea lămpii

Precauţii la înlocuirea lămpii

Lampa proiectorului este un consumabil. Pentru performanţe optime în funcţionare, înlocuiţi lampa ţinând cont de durata sa de utilizare. Verificaţi durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display (Afişare informaţii), butonul INFO.

La înlocuirea lămpi utilizaţi numai lămpi recomandate. Specificaţiile lămpii sunt prezentate în manualul de utilizare. Înlocuiţi cu o lampă al cărei model este identic cu cel al lămpii existente în proiector.

- Nume model lampă: LAMP-MERCVRY-Philips

- Producător lampă: Philips Lighting

- Durată de viaţă lampă: 2000 de ore

- Tip lampă: 300W UHP

Înainte de înlocuirea lămpii, asiguraţi-vă că aţi scos din priză cablul de alimentare.

Chiar după deconectarea cablului de alimentare, lampa este fierbinte. Lăsaţi lampa să se răcească timp de cel puţin o oră înainte de a o înlocui.

Lampa se află în partea din spate stânga a proiectorului.

Înainte a a întoarce proiectorul pentru a înlocui lampa, acoperiţi proiectorul cu o cârpă moale.

Nu lăsaţi lampa lângă substanţe inflamabile şi nici la îndemâna copiilor. Există pericolul producerii de arsuri sau

de vătămări corporale.

Îndepărtaţi murdăria şi materialele străine din interiorul lămpii şi din jurul acesteia utilizând un dispozitiv cu vid adecvat.

Atunci când manipulaţi lampa, nu atingeţi nicio parte a lămpii cu excepţia mânerelor. Dacă manipulaţi lampa în mod incorect, puteţi afecta calitatea afişării pe ecran şi puteţi scurta durata de viaţă a lămpii.

Proiectorul nu va funcţiona normal în cazul în care capacul nu este complet fixat după înlocuirea lămpii. Dacă proiectorul nu funcţionează normal, consultaţi Indicaţiile cu LED-uri .

Procedura de înlocuire a lămpii

Lampa este foarte fierbinte şi funcţionează la temperaturi ridicate. După deconectarea cablului de alimentare, lăsaţi lampa să se răcească timp de cel puţin o oră înainte de a o înlocui.

Lampa se află în partea din spate stânga a proiectorului. Amplasaţi proiectorul astfel încât partea sa stângă să fie vizibilă şi scoateţi şuruburile care fixează capacul lămpii.

* Aveţi grijă să nu cadă proiectorul.

Deschideţi capacul ţinând în jos

(A) din figură şi trăgând (B)

Scoateţi şuruburile (A) din figură şi apoi ţineţi şi deschideţi (B)

Scoateţi şuruburile aşa cum se arată în figură.

Aşa cum se arată în figură, apucaţi şi ridicaţi mânerele lămpii şi ridicaţi lampa.

Montarea lămpii noi se face în ordine inversă celei de la demontarea lămpii vechi.

|

Îngrijire şi întreţinere

|

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

|

Altele

|

Autoritate

|

Dacă aveţi întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

North America

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864)

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303

Europe

0800-SAMSUNG(726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

844 000 844 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(726-7864)

08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)

01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

0035 (0)2 261 03 710

0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

022-607-93-33

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (726-7864)

902 10 11 30

0771-400 200 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.com/de http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND

U.K

0800-SAMSUNG(726-7864)

0870-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

800-7267

800-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-800-502-0000

8-800-120-0-400

CIS http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

1300 362 603

800-810-5858

010-6475 1880

3698-4698 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

3030 8282

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg

THAILAND

1800-10-SAMSUNG (726-7864)

1800-SAMSUNG (726-7864)

1800-29-3232

02-689-3232 http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG (726-7864) SOUTH AFRICA

TURKEY http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr 444 77 11

U.A.E

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726 http://www.samsung.com/mea

|

Îngrijire şi întreţinere

|

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

|

Altele

|

Autoritate

|

Glosar

Transmisie analogică

Un semnal de transmisie existent transmis de o staţie de transmisie în conformitate cu standardul NTSC.

Port ANTENNA IN

Acesta este portul pentru conectarea unei antene TV utilizând un cablu coaxial. Se utilizează în general pentru a urmări programele posturilor publice.

Receptor AV

UN receptor AV pune la dispoziţie un număr de interfeţe de intrare şi de ieşire pentru semnale audio şi video pentru a permite utilizatorului să conecteze şi să utilizeze diverse dispozitive de intrare şi de ieşire.

Iluminarea din fundal a telecomenzii

Butoanele telecomenzii sunt iluminate din fundal astfel încât utilizatorii să poată apăsa cu uşurinţă butoanele telecomenzii chiar şi atunci când este întuneric.

Nivel de negru

Nivelul de negru setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video pentru a corespunde cu capabilităţile de nivel de negru ale afişajului, astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate şi porţiunile întunecate.

Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat este saturat şi este posibil să nu afişeze corespunzător sau să afişeze un alb-lăptos.

Transmisie prin cablu

Transmisia prin cablu transmite semnalele prin cablu şi nu prin unde radio. Pentru a viziona transmisiile prin cablu, trebuie să vă abonaţi la furnizorul local de servicii de televiziune prin cablu şi să instalaţi un receptor suplimentar.

Standard de culoare

Un standard de culoare pre-stabilit determinat de standardul de transmisie al ţării sau zonei din care se efectuează transmisia.

Temperatură de culoare

Temperatura de culoare este o modalitate simplificată de a caracteriza proprietăţile spectrale ale unei surse de lumină.

O temperatură de culoare scăzută implică o lumină mai caldă (mai mult galben / roşu), în timp ce o temperatură de culoare mai ridicată implică o lumină mai rece (mai mult albastru).

Port COMPOSITE IN

Un port COMPOSITE IN este un port de intrare general pentru semnal video (galben). Atât crominanţa cât şi luminanţa se transmit pe acelaşi cablu de 75 de ohmi.

Port pentru video pe componente (verde, albastru, roşu)

Portul pentru video pe componente transmite semnalul de luminanţă şi oferă cea mai bună calitate dintre toate tipurile de conexiuni.

Transmisie digitală

Transmisia digitală este un semnal de televiziune digitizat şi transmis în conformitate cu specificaţiile din S.U.A. pentru transmisii digitale terestre, ATSC.

DVD (Disc digital multifuncţional)

DVD-ul este un disc de stocare de capacitate mare pe care se poate salva conţinut multimedia precum video, jocuri, aplicaţii audio, etc, utilizând tehnologia de comprimare MPEG-2 pe un disc de mărimea unui CD.

DLP (Procesare digitală a luminii)

DLP este o tehnologie de afişare digitală care utilizează un panou DMD fabricat de TI (Texas Instruments) din Statele

Unite.

DLP HD2, DC2, DC3

Acesta este un grad al panoului DMD.

DMD (Dispozitiv digital cu oglindă microscopică)

Un panou DMD reprezintă o implementare a tehnologiei DLP. El constă dintr-o matrice de oglinzi microscopice, fiecare oglindă reprezentând un pixel.

Intrare externă

O intrare externă conectează dispozitive video, ca de exemplu videorecordere, camere video, receptoare TV digitale,

DVD playere, etc., la proiector ca şi surse video.

Mod Gamma

Modul Gamma compensează semnalul video produs de dispozitivele de afişare analogice, ca de exemplu afişajele cu tuburi catodice) astfel încât semnalul video poate fi afişat cu claritate pe un dispozitiv de afişare digital.

Supra-explorare

Supra-explorarea decupează marginea unei imagini atunci când în zona respectivă există informaţii, imagini sau zgomote care nu sunt necesare. În cazul semnalelor video de calitate extrem de slabă, este posibil să fie afişate pe ecran unele semnale video care nu sunt necesare.

Port RS-232C (Port pentru intrare de service)

Acest port este prevăzut în scopuri de service. Acest port asigură comunicaţii de date în conformitate cu standardul de comunicaţie RS-232C.

Port S-Video IN

Acest port este denumit super video. S-Video este un tip de semnal video la care semnalele video de luminozitate şi culoare sunt separate pentru a asigura o calitate mai înaltă a imaginii.

Transmisie prin satelit

Transmisia prin satelit este o tehnologie de transmitere a programelor prin intermediul sateliţilor de comunicaţii, pentru a putea fi recepţionate în toată lumea şi la o înaltă calitate vizuală şi auditivă. Sunt puse la dispoziţie aproximativ 100 de canale, incluzând canalele publice. Pentru a viziona transmisiile prin satelit, trebuie să instalaţi un receptor suplimentar.

Viteză 5x, filtru RGB cu 6 segmente

Aceasta este o componentă optică pentru descompunerea razelor albe

|

Îngrijire şi întreţinere

|

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

|

Altele

|

Autoritate

|

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea în orice fel a acestui document fără permisiunea scrisă prealabilă a corporaţiei Samsung Electronics Co.,

Ltd. este strict interzisă.

Corporaţia Samsung Electronics Co., Ltd. nu este responsabilă pentru erorile conţinute în acest document şi nici pentru daunele accidentale sau rezultate pe cale de consecinţă legate de livrarea, performanţele sau utilizarea acestui material.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement