Samsung SP-D400 User manual

Samsung SP-D400 User manual

Pentru a evita accidentările şi deteriorarea bunurilor, citiţi următoarele instrucţiuni şi utilizaţi produsul în consecinţă.

Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente grave sau chiar mortale.

Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente sau deteriorări ale bunurilor.

|

Referitor la alimentare

|

Referitor la instalare

|

Referitor la curăţare şi utilizare

|

[Imaginile din acest document sunt prezentate numai ca referinţă şi nu sunt aplicabile în toate cazurile (sau ţările).]

Introduceţi ştecherul ferm, până la capăt. În caz contrar, riscaţi să provocaţi incendii.

z

Atunci când conexiunea nu este corectă, riscaţi să provocaţi incendii.

Nu utilizaţi prize, ştechere sau cabluri deteriorate.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Sub nici o formă nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi.

Nu conectaţi mai multe aparate la aceeaşi priză.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu.

Nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu îndoiţi, nu trageţi şi nu răsuciţi cablul de alimentare.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Înainte de a muta produsul, asiguraţi-vă că este oprit şi deconectat de la reţeaua electrică. În plus, înainte de a muta produsul, asiguraţivă că toate cablurile de conectare la alte aparate sunt deconectate.

z

Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscaţi să deterioraţi cablul, să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ştecherul din priză, în consecinţă priza trebuie să se afle la

îndemână.

z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Deconectaţi aparatul trăgând de ştecher, nu de cablul de alimentare.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa produsul.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

|

Referitor la alimentare

|

Referitor la instalare

|

Referitor la curăţare şi utilizare

|

PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ŢINEŢI LUMÂNĂRI

SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI

NICIODATĂ.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu.

Atunci când instalaţi produsul într-un dulap sau pe un raft, nu permiteţi ca marginea exterioară a produsului să iasă în afara dulapului sau raftului.

z

Dacă produsul cade, se poate deteriora sau poate răni pe cineva.

Feriţi cablul de alimentare de sursele de căldură.

z

Învelişul cablului se poate topi şi poate provoca electrocutări sau un incendiu.

Nu instalaţi produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală sau apă (apă de ploaie) sau într-un vehicul.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Nu instalaţi produsul în locuri insuficient ventilate, cum ar fi un dulap sau un raft de bibliotecă.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să deterioraţi produsul.

Nu instalaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, de exemplu pe un stativ mai mic decât baza produsului.

z

Nu lăsaţi bateriile consumate la îndemâna copiilor.

Există pericolul ca produsul să cadă şi să provoace vătămări corporale.

În cazul unei furtuni cu trăsnete, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la priză.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie ale produsului nu sunt blocate de o faţă de masă sau draperie.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să deterioraţi produsul.

Aşezaţi produsul pe sol cu grijă.

z

În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.

Nu scăpaţi produsul în timpul transportului.

z

În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.

Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.

z

Nu lăsaţi bateriile consumate la îndemâna copiilor.

Există pericolul ca produsul să cadă şi să provoace vătămări corporale.

|

Referitor la alimentare

|

Referitor la instalare

|

Referitor la curăţare şi utilizare

|

Nu introduceţi elemente metalice, precum beţigaşe, sârmă de oţel, burghie, sau obiecte inflamabile precum chibrituri sau hârtie în orificiile de ventilaţie ale produsului sau în terminalele PC/Video sau de alimentare.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Dacă produsul intră în contact cu apa, opriţi produsul, deconectaţi cablul de alimentare de la reţea şi contactaţi un centru de service .

Nu demontaţi şi nu încercaţi să reparaţi sau să modificaţi produsul.

z

Dacă produsul necesită reparaţii, contactaţi un centru de service .

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să deterioraţi produsul.

Feriţi produsul de substanţe inflamabile şi alte chimicale.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau o explozie.

Nu puneţi recipiente cu apă, băuturi, substanţe chimice, piese metalice mici sau obiecte grele deasupra produsului.

z

Dacă în interiorul produsului pătrund lichide sau obiecte străine, acestea pot produce scurtcircuite, incendii sau accidente.

Nu permiteţi copiilor să aşeze obiecte (de ex. jucării sau prăjituri) deasupra produsului.

z

Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea şi accidenta copilul.

Nu priviţi niciodată direct în becul frontal al produsului şi nu proiectaţi imaginea în ochii unei persoane.

z

Aceste lucruri sunt periculoase în special pentru copii.

Când scoateţi bateriile din telecomandă, asiguraţi-vă că acestea nu sunt

înghiţite de copii. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.

z

Consultaţi imediat doctorul dacă acestea sunt înghiţite.

Dacă produsul scoate fum, zgomote neobişnuite sau un miros de ars, opriţi imediat aparatul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi un centru de service .

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanţe străine, curăţaţi-o.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Curăţaţi produsul utilizând o cârpă moale şi uscată sau un prosop, după ce aţi deconectat cablul de la reţea.

z

Nu curăţaţi produsul cu substanţe chimice, cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, spray de ţânţari, hidrocarburi aromatice, lubrifianţi, soluţii de curăţare etc.

Dacă nu folosiţi produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectaţi cablul de alimentare.

z

Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.

Contactaţi un centru de service autorizat dacă doriţi să instalaţi aparatul

într-o zonă cu mult praf, temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, umiditate ridicată, substanţe chimice sau într-un loc unde va funcţiona în continuu (gări, aeroporturi, etc.).

z

Nerespectarea acestor indicaţii poate determina defectarea aparatului.

Dacă scăpaţi produsul pe jos sau spargeţi carcasa, opriţi produsul şi deconectaţi cablul de alimentare de la reţea, deoarece riscaţi să produceţi un scurtcircuit sau un incendiu.

z

În acest caz, contactaţi un centru de service .

Asiguraţi-vă că aşezaţi telecomanda pe o masă sau pe un birou.

z

În cazul în care călcaţi pe telecomandă, riscaţi să cădeţi şi să vă răniţi sau să deterioraţi produsul.

Aveţi grijă să nu pierdeţi capacul obiectivului produsului.

z

Riscaţi să deterioraţi obiectivul. z z

Capacul obiectivului protejează obiectivul şi trebuie utilizat când proiectorul este oprit.

Pentru a ascunde ecranul când proiectorul este pornit, utilizaţi funcţia

BLANK.

Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

- Numai pentru Europa

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate

în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

- Numai pentru Europa

(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva

CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

|

Caracteristicile produsului

|

Imagini ale produsului

|

Telecomandă

|

Specificaţii produs

|

Motor optic care a adoptat tehnologia avansată DLP

- A fost adaptat un panou de 1024x768.

- Pentru implementarea culorilor optime, a fost utilizată un segment color wheel (paletă cromatică circulară) cu 4 elemente.

- Lampă de 280 W destinată îmbunătăţirii iluminării

Culori vii

- Reglarea calităţii imaginii focalizată pe îmbunătăţirea culorilor - acest aparat are ca scop obţinerea coordonatelor de culoare care corespund standardelor de emisie pentru producţia video.

Zgomotul ventilatorului şi infiltrarea de lumină minimizate

- Fluxul de aer şi structura de instalare a ventilatorului sunt optimizate pentru a minimiza zgomotul ventilatorului şi infiltrarea razelor de lumină.

Porturi de intrare variate

- Conexiunile pentru dispozitive periferice au fost îmbunătăţite prin adoptarea unor diferite mufe de intrare, precum o mufă HDMI (HDCP acceptat), o mufă Component şi o mufă PC OUT.

Reglaje efectuate de utilizator

- Acest aparat permite reglarea fiecărui port de intrare.

- Aparatul are un model de referinţă care poate fi utilizat pentru poziţionare şi reglare.

|

Caracteristicile produsului

|

Imagini ale produsului

|

Telecomandă

|

Specificaţii produs

|

Partea din faţă / de sus

1. Indicatoare

- STAND BY (LED albastru)

- LAMP (LED albastru)

- TEMP (LED roşu)

※ Consultaţi secţiunea

Indicaţii cu ajutorul LEDurilor .

2. Inel de focalizare

Utilizat pentru reglarea focalizării.

3. Receptorul de semnal al telecomenzii

4. Obiectiv

5. Picioare reglabile

Puteţi regla poziţia ecranului mişcând în sus şi în jos picioarele reglabile.

6. Butonul Zoom

Utilizat pentru a mări sau micşora dimensiunea imaginilor.

7. Butonul POWER(

)

Utilizat pentru a porni sau a opri proiectorul.

8. Butonul SOURCE

Utilizat pentru a selecta semnalele de intrare de la surse externe.

9. Butonul MENU

Utilizaţi acest buton pentru a ieşi dintr-un meniu sau pentru a vă deplasa înainte într-un meniu.

10.Butonul Selectare şi deplasare

( / )

Utilizaţi acest buton pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.

Butoanele din partea de sus a proiectorului sunt butoane tactile.

Pentru a le utiliza, atingeţi-le uşor cu degetele.

Conţinutul pachetului

Ghid de instalare rapidă

Garanţie

(Nu este disponibilă în toate ţările)

CD cu manualul de utilizare

Cârpă pt. curăţare Cablu de alimentare

Telecomandă / 1 baterii

(Nu este disponibilă în toate ţările)

Cablu D-Sub Capacul obiectivului

Indicaţii cu LED-uri

●:Iluminarea este pornită ◐:Iluminarea este de tip intermitent ○:Iluminarea este oprită

STAND

BY

LAMP TEMP Informaţii

● ○ ○

Dacă apăsaţi butonul POWER de pe telecomandă sau de pe proiector, ecranul apare în cel mult 30 de secunde.

● ● ○

Proiectorul este în stare de funcţionare normală.

Această stare apare atunci când proiectorul pregăteşte o operaţiune după apăsarea butonului POWER de pe proiector sau de pe telecomandă.

Butonul POWER este apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în funcţiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Durează aproximativ 1 minut şi 30 de secunde)

Consultaţi măsura 1 de mai jos dacă ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu este în stare de funcţionare normală.

Consultaţi măsura 2 de mai jos dacă capacul lămpii care protejează ansamblul lămpii nu este închis corespunzător.

Aparatul se opreşte automat atunci când temperatura din interiorul proiectorului depăşeşte limita de control. Consultaţi măsura 3.

A survenit o problemă la funcţionarea componentei DDP IC din produs. Consultaţi măsura 4.

A apărut o problemă la funcţionarea lămpii. Consultaţi măsura 5.

Durata de viaţă a lămpii a expirat. Consultaţi măsura 6.

◐ ◐ ○

Memoria din produs nu funcţionează normal. Contactaţi un centrul nostru de service .

◐ ◐ ●

Sursa electrică a produsului nu funcţionează normal. Contactaţi un centrul nostru de service .

◐ ● ◐

A survenit o problemă la funcţionarea discului colorat din produs. Consultaţi măsura 4.

Remedierea problemelor semnalate de indicatoare

Clasificare Stare Măsuri

Măsura 1

În cazul în care sistemul ventilatorului de răcire nu este în stare de

Dacă simptomul persistă chiar şi după deconectarea şi conectarea cablului de alimentare, urmate de repornirea proiectorului, contactaţi furnizorul produsului sau centrul nostru de service .

Măsura 2 funcţionare normală.

În cazul în care capacul lămpii care protejează ansamblul lămpii nu este

închis corespunzător sau sistemul senzorului nu este în stare de funcţionare normală.

În cazul în care temperatura din interiorul proiectorului devine prea mare.

Verificaţi dacă şuruburile din partea de jos a proiectorului sunt strânse corect. Dacă şuruburile sunt strânse anormal, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Măsura 3

Măsura 4

În cazul în care filtrul RGB nu funcţionează.

Reglaţi starea de instalare a proiectorului consultând precauţiile de instalare prezentate mai sus. Lăsaţi proiectorul să se răcească suficient şi apoi utilizaţi-l din nou. Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare şi porniţi din nou proiectorul. Dacă simptomul persistă, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Măsura 5

Lampa funcţionează incorect după o oprire anormală sau după repornirea care succede imediat opririi proiectorului.

Opriţi proiectorul, lăsaţi-l să se răcească într-un interval de timp suficient şi apoi porniţi proiectorul pentru a-l utiliza. Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Măsura 6

În cazul în care ecranul devine mai întunecat.

Verificaţi durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display. În cazul în care trebuie să înlocuiţi lampa, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service .

Acest proiector utilizează un sistem cu ventilator de răcire pentru a preveni supraîncălzirea aparatului.

Funcţionarea ventilatorului de răcire poate genera zgomot, dar performanţele produsului nu sunt afectate. Nu se asigură schimbare sau rambursare pentru probleme de zgomot.

Partea din spate

1. Portul RS-232C

(Pentru terminalele cu intrare de service)

6. Portul de intrare HDMI/DVI IN

7. Mufă PC OUT

2. Portul de intrare SERVICE

3. Portul de intrare VIDEO IN

4. Portul de intrare S-VIDEO IN

5. Receptorul de semnal al telecomenzii

8. Portul de intrare PC IN

9. Portul de intrare COMPONENT IN

10.Portul de intrare POWER

|

Caracteristicile produsului

|

Imagini ale produsului

|

Telecomandă

|

Specificaţii produs

|

1.

Butonul ON ( )

2.

Butonul AUTO

3.

Butonul MENU ( )

4.

Butonul Deplasare (▲ ▼ ◀ ▶)/( )

5.

Butonul V.KEYSTONE(+/-)

(VERTICAL KEYSTONE)

6.

Butonul VIDEO

7.

Butonul S-VIDEO

8.

Butonul P.SIZE

9.

Butonul COMP

10.

Butonul OFF ( )

11.

Butonul RETURN ( )

12.

Butonul BLANK

13.

Butonul INFO STILL

14.

Butonul HDMI

15.

Butonul INSTALL

16.

Butonul P.MODE

17.

Butonul PC

1.

ON ( )

Utilizat pentru a porni proiectorul.

2.

AUTO

Ajustează automat setarea Picture. Disponibil doar în modul PC.

3. MENU (

)

Utilizat pentru a afişa ecranul Menu.

4.

Deplasare(▲ ▼ ◀ ▶)/( )

Utilizat pentru pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.

5.

V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)

Utilizaţi această funcţie când scenele video sunt distorsionate sau înclinate.

6.

VIDEO

Utilizat pentru a comuta la modul Video.

7.

S-VIDEO

Utilizat pentru a comuta la modul S-VIDEO.

8.

P.SIZE

Utilizat pentru a regla dimensiunea ecranului pentru afişare imagini.

9.

COMP

Utilizat pentru a comuta la modul COMPONENT.

10.

OFF( )

Utilizat pentru a opri proiectorul.

11.

RETURN ( )

Revine la meniul anterior.

12.

BLANK

Se utilizează pentru dezactivarea temporară a imaginii.

Este eliberat la apăsarea oricărui alt buton cu excepţia butonului ON/OFF.

13.

INFO STILL

INFO: Utilizat pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea ecranului PC şi şi durata de viaţă a lămpii.

STILL: Utilizat pentru a vedea imagini statice.

14.

HDMI

Utilizat pentru a comuta la modul HDMI.

15.

INSTALL

Utilizat pentru răsturna sau inversa imaginea proiectată.

16.

P.MODE

Utilizat pentru a comuta la modul Imagine.

17.

PC

Utilizat pentru a comuta la modul PC.

|

Caracteristicile produsului

|

Imagini ale produsului

|

Telecomandă

|

Specificaţii produs

|

Concepţia şi specificaţiile produsului pot fi modificate, fără notificare prealabilă, în vederea îmbunătăţirii performanţelor.

Specificaţii

Model SP-D400S

Dimensiune 16,5 mm / 0,65 inch

Panou

Lampă

Culori

Rezoluţie

Rezoluţie

Producător

Tip 280 W

Durată de viaţă 2.500 ore

Producător

XGA (1024 x 768)

Texas Instrument

Philips

18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8 biţi)

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

1024 x 768 la 60 Hz

1280 x 1024 la 75 Hz

Semnal video de intrare

Semnal de sincronizare intrare

Video, S-Video, Component, Analog PC, HDMI

Sincronizare separată O/V, TTL

Ceas pixeli maxim

Dimensiune diagonală ecran

Interval de proiecţie

Putere

Consum de energie

Tensiune

Zgomot

136,75 MHz

40 ~250 inch

1 m ~ 10 m

Sub 350 W

Dimensiuni

110/220 V c.a. +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz

Eco : 30dB, Bright : 32dB

343,1 mm(L) x 162,4 mm(A) x 347,2 mm(Î)

13,5 inch(L) x 6,4 inch(A) x 13,7 inch(Î)

5,8 Kg / 12,8 lb Greutate

Caracteristici cheie

Luminozitate

Contrast

Maxim 4.000 lumeni ANSI

2.500:1

Corecţie trapezoidală

Verticală

Mediu utilizator

Temperatură şi umiditate

În

Temperatură 32 °F ~ 104 °F (0 °C ~ 40 °C), funcţionare Umiditate (10 % ~ 80 %)

Depozitare

Temperatură -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C),

Umiditate (5 % ~ 95 %)

Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu şi la birou. Acest echipament este certificat

EMI pentru utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A este destinată utilizării profesionale, iar clasa B emite mai puţine unde electromagnetice decât clasa A.

Panourile DMD utilizate la proiectoarele DLP sunt formate din câteva sute de mii de micro-oglinzi. Ca şi în cazul altor dispozitive de afişare,, panourile DMD pot avea câţiva (foarte puţini) pixeli defecţi. Samsung şi producătorul panourilor DMD au politici şi proceduri foarte severe de identificare şi limitare a pixelilor defecţi.

Aceste produse nu vor depăşi niciodată numărul maxim de pixeli defecţi stabilit de standardele noastre.

Rareori, pot apărea pixeli neafişabili. Totuşi, aceste incidente nu afectează nici calitatea imaginii, nici durata de viaţă a produsului.

Moduri de afişare acceptate

Sursă de intrare

PC

Rezoluţie totală

640X350

640X400

640X480

720X400

800X600

832X624

1024X768

1152X864

1152X870

1280X768

1280X960

48.36

56.4

60.02

68.68

67.5

68.68

47.78

60

37.5

43.27

31.47

35.16

37.88

48.08

46.87

53.67

49.73

Sincronizare orizontală Sincronizare verticală

Frecvenţă

Frecvenţă

[kHz] polaritate

Frecvenţă

[Hz] polaritate pixeli

[MHz]

31.47

P 70.1

N 25.18

37.86

37.86

31.47

35.00

37.86

P

N

N

N

N

85.1

85

60

66.7

72.8

N

P

N

N

N

31.5

31.5

25.175

30.24

31.5

N

N

N

P

P

P

P

P

N

75

85

70

56.3

60

72.2

75

85

75

N

N

P

N

P

P

P

P

N

31.5

36

28.322

36

40

50

49.5

56.25

57.28

N

N

P

P

P

N

N

P

75

60

60

60

70

75

85

75

N

P

P

P

P

N

N

P

65

75

78.75

94.5

108

100

79.5

108

Frecvenţă pixeli

[MHz]

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Component

HDMI

1280X1024

1440X900

1920X1080i

1280x720p

720x480p

720x576p

640X350

640X400

640X480

720X400

800X600

1024X768

1280X768

1280X960

1280X1024

1920x1080i

1280x720p

720x480p

720x576p

720x480i

720x576i

45

37.5

31.5

31.25

15.73

15.63

37.88

46.87

48.36

60.02

47.78

60

63.98

79.98

33.72

28.125

31.25

31.47

37.86

37.86

31.47

37.5

31.47

63.98

79.98

55.94

70.64

33.72

28.125

45

37.5

31.5

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

N

P

P

P

N

N

N

N

N

P

P

P

P

P

P

P

N

N

P

P

P

60

50

60

50

60

50

60

60

75

60

50

60

75

60

75

60

50

70.1

85.1

85

60

75

70

50

60

50

60

60

75

60

75

60

Modul acceptare dimensiuni

O : Size şi Overscan pot fi configurate, x : Size şi Overscan nu pot fi configurate, △: Size poate fi configurat

Intrare

Sursă

Tip

HDMI

Component

Video ŞI

S-Video

PC

HD

SD

DVI

HD

SD

SD

HD

SD

O

O

O

O

O

O

Normal

O

O

O

O

O

O

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

576i

Mod

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

VESA

480i

1080i

720p

576p

480p

576i

480i x x x x x

△ x

△ x

Dimensiuni imagine

Zoom1 Zoom2

△ △

△ x

△ x x x x x x

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

N

P

P

P

P

N

P

P

N

P

N

N

P

P

P

P

P

P

P

P

P

74.25

74.25

27

27

13.5

13.5

40

49.5

65

78.75

79.5

108

108

135

74.18

74.25

27

25.18

31.5

31.5

25.175

31.5

28.322

108

135

106.5

136.75

74.18

74.25

74.25

74.25

27

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

Sep.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

16:9

O

O

O

PC

16:9

Mode

4:3

Mode

△ x x x x

Modul Acceptare deplasare poziţie

Funcţia Poziţia(position) nu este acceptată când sursa de intrare este HDMI, Video sau S-Video.

Overscan : Dezactivat

Sursă Poziţie imagine (O/V)

Intrare Tip Mod

1080i

HD

Normal

O

Zoom1

O

Zoom2

O

720p

576p

O

O

O

O

O

O

Component

SD

480p

576i

O

O

O

O

O

O

HD

480i

1080i

720p

O

O

O

O x x

O x x

PC

SD

PC

576p

480p

576i

480i

16:9

Mode

4:3

Mode

O

O

O

O

O

O x x x x x x x x x x x x

Overscan : Activat

Intrare

Component

Sursă

Tip

HD

SD

Mod

1080i

720p

576p

480p

576i

480i

Normal

O

O

O

O

O

O

Poziţie imagine (O/V)

Zoom1

O

O

Zoom2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

16:9

O

O

O

O

O

O

O

O

O

16:9

O

O

O

O

O

O

|

Setări elementare

|

Conectarea cablului de alimentare

|

Conectarea la echipamentele video

|

Instalarea proiectorului

Instalaţi proiectorul astfel încât fasciculul de la proiector să fie perpendicular pe ecran.

Plasaţi proiectorul astfel încât obiectivul să se afle în centrul ecranului.

Dacă ecranul nu este perfect vertical, este posibil ca imaginea rezultată pe ecran să nu fie dreptunghiulară.

Nu instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă ecranul este prea luminat, imaginea de pe ecran nu va fi afişată foarte clar.

Atunci când instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă, utilizaţi perdele.

Puteţi instala proiectorul în următoarele locaţii: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.

( Pentru a vedea setările poziţiilor de instalare )

Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în spatele ecranului,

Instalaţi un ecran semitransparent.

Selectaţi

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

(Meniu > Configurare > Instalare > În spate)

Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în faţa ecranului, instalaţi proiectorul în partea din care urmăriţi ecranul.

Selectaţi

Menu > Setup > Install > Front-Floor

(Meniu > Configurare > Instalare > În faţă)

Reglările de zoom şi focalizare

Buton Zoom Inel de focalizare

Puteţi ajusta dimensiunile imaginii în cadrul intervalului de zoom manipulând butonul Zoom.

Focalizaţi imaginea pe ecran utilizând inelul de focalizare.

Dacă produsul este instalat într-o locaţie aflată în afara distanţei de proiecţie (consultaţi secţiunea Dimensiunile ecranului şi distanţa de proiecţie ), focalizarea nu poate fi reglată corect.

Nivelarea cu picioarele reglabile

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

40

50

60

70

80

190

200

210

220

230

240

Pentru amplasarea proiectorului la nivel, reglaţi picioarele reglabile ale proiectorului.

Puteţi regal nivelul proiectorului în sus cu până la 12 mm (aproximativ

3,4°) grade.

În funcţie de poziţia proiectorului, poate apărea distorsiunea trapezoidală a imaginii.

Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiectare

Instalaţi proiectorul pe o suprafaţă plană, netedă, şi nivelaţi-l cu ajutorul picioarelor reglabile pentru a obţine o calitate optimă a imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglaţi-le utilizând butonul Zoom şi inelul de focalizare sau deplasaţi proiectorul înainte şi

înapoi.

Dimensiune ecran

[inch]

Orizontal

(X:mm)

Vertical

(Y:mm)

Max

(Z:mm)

Min

(Z:mm)

Offset

(Y':mm)

812,8

1016,0

1219,2

1422,4

1625,6

1828,8

2032,0

2235,2

2438,4

2641,6

2844,8

3048,0

3251,2

3454,4

3657,6

3860,8

4064,0

4267,2

4470,4

4673,6

4876,8

609,6

762,0

914,4

1066,8

1219,2

1371,6

1524,0

1676,4

1828,8

1981,2

2133,6

2286,0

2438,4

2590,8

2743,2

2895,6

3048,0

3200,4

3352,8

3505,2

3657,6

3860

4290

4710

5140

5560

5990

1730

2150

2580

3010

3430

6420

6840

7270

7700

8120

8550

8980

9400

9830

10260

3300

3670

4040

4400

4770

5130

1480

1840

2210

2570

2940

5500

5860

6230

6600

6960

7330

7690

8060

8420

8790

171

191

210

229

248

267

286

305

324

343

76

95

114

133

152

362

381

400

419

438

457

250 5080,0 3810,0 10680 9160 476

Acest proiector este conceput pentru a afişa imaginile optim pe un ecran cu dimensiunea cuprinsă între 80 şi 120 inci.

A. Ecran

Z: Distanţă de proiecţie

Y': Distanţă de la centrul obiectivului la partea de jos a imaginii

Configurarea mediului PC - Înainte de conectarea PC-ului la proiector verificaţi următoarele elemente.

1.

Faceţi clic cu butonul drept al mouse-ului pe fundalul Windows şi faceţi clic pe [Properties] (Proprietăţi).

Va apărea fereastra <Display Properties> (Proprietăţi afişare).

2.

Faceţi clic pe fila [Settings] (Setări) şi setaţi <Screen resolution>

(Rezoluţie ecran) consultând <Resolution> (Rezoluţie) descrisă în modul de afişare pe bază de tabel pentru acest proiector.

Nu trebuie să modificaţi setarea <Color quality> (Calitate culoare).

3.

Apăsaţi butonul [Advanced].

Va apărea altă fereastră de proprietăţi.

4.

Faceţi clic pe fila [Monitor] (monitor) şi setaţi <Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran) consultând <Vertical

Frequency> (frecvenţă verticală) descrisă în modul de afişare pe bază de tabel pentru acest proiector.

Setaţi atât frecvenţa verticală cât şi frecvenţa orizontală în loc de

<Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran).

5.

Faceţi clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra şi faceţi clic pe butonul [OK] din fereastra <Display Properties>

(Proprietăţi afişare) pentru a închide fereastra.

S-ar putea să se producă repornirea automată a calculatorului.

6.

Opriţi PC-ul şi conectaţi-l la proiector.

Procesul poate diferi în funcţie de tipul calculatorului sau de sesiunea Windows.

(De exemplu, poate să apară [Properties] (Proprietăţi) în loc de [Properties (R)] (Proprietăţi(R) aşa cum se arată în figura 1.)

Acest aparat acceptă până la 24 de biţi pe pixel în ceea ce priveşte calitatea culorii atunci când este utilizat ca monitor PC.

Imaginile proiectate pot să difere faţă de monitor în funcţie de producătorul monitorului sau de sesiunea Windows.

La conectarea proiectorului la PC, verificaţi dacă configurarea PC-ului corespunde cu setările de afişare acceptate de acest proiector. În caz contrar pot să apară probleme de semnal.

|

Setări elementare

|

Conectarea cablului de alimentare

|

Conectarea la echipamentele video

|

1. Partea din spate a proiectorului

Conectaţi cablul de alimentare la borna de alimentare aflată în partea din spate a proiectorului.

|

Setări elementare

|

Conectarea cablului de alimentare

|

Conectarea la echipamentele video

|

Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sa satelit la o interfaţă HDMI/DVI

- Conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI

Conectaţi borna [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului şi borna de ieşire DVI a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit, folosind un cablu HDMI/DVI.

- Conectarea utilizând un cablu HDMI

Conectaţi borna [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului şi borna de ieşire HDMI a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit, folosind un cablu HDMI.

După realizarea conexiunii, conectaţi alimentarea proiectorului şi a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit.

Utilizarea proiectorului

Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [HDMI] pentru a selecta <HDMI>.

Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sa satelit prin interfaţă Component

Conectaţi portul de intrare [COMPONENT IN (Y/P

B

/ P

R

)] din partea posterioară a proiectorului la portul Component din partea posterioară a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit, prin intermediul cablului Component.

Când toate conexiunile sunt realizate, conectaţi cablurile de alimentare al monitorului şi al dispozitivului DVD (sau al

dispozitivului conectat la mufa de ieşire digitală).

Utilizarea proiectorului

Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [COMP] pentru a selecta <Component>.

Porturile pentru video pe componente sunt marcate (Y/P

B

/P

R

), (Y, B-Y, R-Y) sau (Y, Cb, Cr), în funcţie de producător.

Conectarea la un player video sau la o cameră video

Conectaţi portul de intrare [VIDEO IN(galben)] al proiectorului la portul VIDEO (galben) OUT al echipamentului video utilizând cablul video.

- Dacă echipamentul video are un por S-VIDEO OUT, conectaţi-l la portul de intrare [S-VIDEO IN] al proiectorului.

Utilizarea conexiunii S-VIDEO asigură o calitate vizuală mai înaltă.

După ce aţi terminat conectarea dispozitivelor, alimentaţi proiectorul şi videorecorderul.

Utilizarea proiectorului

Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [VIDEO] pentru a selecta Video <Video>.

Conectaţi proiectorul şi echipamentul video prin intermediul cablului <S-Video> şi apăsaţi butonul [S-VIDEO] pentru a selecta S-Video.

Dacă nu este disponibil modul Video (compozit), verificaţi conectarea corespunzătoare a cablurilor video.

Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi oprit proiectorul şi echipamentul video.

Acest proiector nu acceptă sunet. (Pentru sunet este necesar un sistem audio separat.)

Conectarea la PC

Conectaţi portul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la portul de ieşire pentru monitor al PC-ului, folosind un cablu video de PC.

După ce aţi terminat conectarea dispozitivelor, alimentaţi proiectorul şi videorecorderul.

Acest produs oferă suport plug and play, motiv pentru care nu necesită instalarea unui driver pe PC.

Utilizarea proiectorului

Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [PC] pentru a selecta <PC>.

Dacă nu este disponibil modul PC, verificaţi conectarea corespunzătoare a cablului video pentru PC.

Porniţi PC-ul şi efectuaţi configurarea mediului PC după cum este necesar.

Reglaţi ecranul.(

Reglarea automată )

Sunetul vine de la boxele PC-ului.

Conectarea dispozitivelor video (Monitor, TV etc.)

- Când utilizaţi ieşirea D-sub (analogică) prin alt dispozitiv video (monitor, TV etc.).

Conectaţi mufa PC OUT ta proiectorului şi mufa D-sub a dispozitivului video folosind un cablu D-sub.

După conectarea acestora, porniţi proiectorul şi dispozitivul video (monitor, TV etc.).

Funcţia PC OUT funcţionează numai atunci când monitorul este conectat la un dispozitiv extern prin mufa de intrare [PC IN].

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

Reglarea ecranului

Source List

Edit Name

* Faceţi clic pe butonul Play( )/Stop( ) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.

Descriere Play/Stop

Puteţi selecta pentru afişare un dispozitiv conectat la proiector.

1) Component

2) S-Video

3) Video

4) PC

5) HDMI

Puteţi edita numele dispozitivelor conectate la proiector.

1) VCR

2) DVD

3) Cable STB

4) HD STB

5) Satellite STB

6) AV Receiver

7) DVD Receiver

8) Game

9) Camcorder

10) DVD Combo

11) PC

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Faceţi clic pe butonul Play( )/Stop( ) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.

Reglarea ecranului

Mode

Descriere

Selectaţi o stare de ecran personalizată pentru proiectorul dumneavoastră sau modificaţi modul ecran după cum este necesar.

1) Mode

- Dynamic

Selectaţi acest mod pentru o imagine mai luminoasă şi mai clară decât în modul

Standard.

- Standard

Acesta este modul de imagine optimizat pentru semnalul de emisie standard.

- Monitor1

Acesta este cel mai luminos mod de imagine adecvat pentru prezentări.

- Monitor2

Acesta este modul de imagine cu luminozitate optimizată pentru afişarea textului.

- Movie

Acesta este modul de imagine optimizat pentru vizionarea de filme într-un mediu cu nivel redus de lumină.

- Game

Selectaţi această opţiune dacă zona înconjurătoare este întunecată. Acest lucru realizează economie de energie şi reduce oboseala ochilor.

- Sports

Oferă o calitate optimă a imaginii pentru emisiuni sportive. Veţi obţine imagini mai dinamice.

- User

Selectaţi această opţiune dacă doriţi să vizualizaţi ecranul în modul ecran personalizat de dumneavoastră.

▶ Setarea prestabilită este [Monitor 1].

2) Contrast : Opţiune utilizată pentru a regla contrastul dintre obiect şi fundal.

3) Brightness : Opţiune utilizată pentru a regla luminozitatea întregii imagini.

4) Sharpness : Opţiune utilizată pentru a regla conturul obiectului - mai clar sau mai puţin clar.

5) Color : Opţiune utilizată pentru a regla culorile - mai deschise sau mai închise.

▶ Opţiunea Color poate fi reglată numai în modurile [S-Video] şi [Video].

6) Tint : Opţiune utilizată pentru a obţine culori mai naturale ale obiectelor utilizând amplificarea pe verde sau pe roşu.

▶ Opţiunea Tint poate fi reglată numai în modurile [S-Video] şi [Video].

Play/Stop

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint

7) Color Temperature : Puteţi modifica nuanţele de culoare ale întregului ecran după necesităţi.

▶ Aceasta nu poate fi utilizată în [Monitor1] şi [Sports].

Size

Position

Digital NR

Black Level

- 5500K : Opţiune utilizată pentru a obţine o calitate optimă a imaginii pentru pelicule alb-negru.

- 6500K : Aceasta este temperatura de culoare aplicată la majoritatea filmelor, care permite cea mai fidelă reproducere a culorilor.

- 8000K : Temperatura de culoare adecvată pentru locurile iluminate şi salvată în modul Dynamic Picture (Imagine dinamică). Claritatea şi luminozitatea sunt accentuate.

- 9300K : Temperatura de culoare adecvată locurilor cu iluminare intensă cum ar fi magazinele.

1) Color Temperature 5) R-Offset

2) R-Gain

3) G-Gain

6) G-Offset

7) B-Offset

4) B-Gain

Color

Temperature

R-Gain

G-Gain

B-Gain

R-Offset

G-Offset

B-Offset

8) Gamma : O funcţie de compensare a imaginii care controlează setările în conformitate cu proprietăţile video.

▶ Aceasta nu poate fi utilizată în [Monitor1] şi [Sports].

- Film : Gamma film reglare imagine.

- Video : Modul Gamma normal care corespunde unui ecran TV.

- Graphic : Modul Gamma adecvat pentru ecranul PC-ului şi pentru imagini video luminoase.

9) Save : Opţiune utilizată pentru a salva setările de imagini personalizate.

Gamma

Save

10) Reset : Restaurează setările de mod la valorile prestabilite din fabrică.

Reset

Puteţi selecta dimensiunile ecranului în funcţie de tipul de scenă.

▶ Consultaţi "Modul acceptare dimensiuni" .

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) 16 : 9

Reglaţi poziţia ecranului dacă nu este aliniat.

▶ Consultaţi "Modul Acceptare deplasare poziţie" .

Atunci când este afişată o linie punctată sau când ecranul tremură, puteţi vizualiza imaginea la o calitate vizuală mai bună activând Noise Reduction (reducerea zgomotului).

1) Off

2) On

Utilizând funcţia Black Level, puteţi seta nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate şi porţiunile

întunecate.

▶ Black Level poate fi selectat numai în modurile [Video], [S-Video] şi [HDMI].

▶Pentru modurile [Video] şi [S-Video]

1) 0IRE : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video la o valoare mică. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul

întunecat afişează un alb-lăptos

2) 7.5IRE : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video la o valoare mare. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat este saturat şi este posibil să nu afişeze corespunzător.

▶Pentru modul [HDMI]

1) Low: Setaţi standardul pentru luminozitate pentru semnale întunecate la o setare scăzută.

Dacă semnalul de intrare este de tipul 'HDMI-Video', ecranele neclare sunt afişate normal.

2) Normal: Setaţi standardul pentru luminozitate pentru semnale întunecate la o

Overscan

Film Mode

PC

Zoom setare ridicată.

Dacă semnalul de intrare este de tipul 'HDMI-PC', ecranele întunecate sunt afişate ca fiind luminoase.

Utilizând această funcţie, puteţi decupa marginea unei imagini atunci când în zona respectivă există informaţii, imagini sau zgomote care nu sunt necesare.

▶ Consultaţi "Modul acceptare dimensiuni" .

1) Off

2) On

Utilizând această funcţie, puteţi seta chiar în timpul vizionării unui film modul de afişare optimizat pentru redarea filmelor. Modul Film asigură setări de afişare optime pentru filme.

▶ Modul Film este acceptat numai în modurile numai în modurile [Video], [S-Video] şi

[Component].

1) Off

2) On

Elimină sau reduce zgomotul care cauzează calitatea instabilă a afişării pe ecran, cum ar fi tremuratul imaginii de pe ecran. Dacă zgomotul nu este eliminat numai prin acord fin, reglaţi frecvenţa la maximum şi utilizaţi acordul fin din nou.

Opţiune activată numai în mediile PC.

1) Auto Adjustment : Opţiune utilizată pentru a reduce automat frecvenţa şi faza pentru ecranul PC-ului.

2) Coarse : Opţiune utilizată pentru a regla frecvenţa atunci când apar linii verticale pe ecranul PC-ului.

3) Fine : Opţiune utilizată pentru reglarea fină a ecranului PC-ului.

4) Reset : Utilizând această funcţie, puteţi reseta setările meniului PC la valorile prestabilite din fabrică.

Puteţi mări o anumită parte a ecranului şi o puteţi privi în detaliu.

1) ×1

2) ×2

3) ×4

Auto

Adjustment

Coarse

Fine

Reset

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Faceţi clic pe butonul Play( )/Stop( ) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.

Reglarea ecranului

Install

Lamp Mode

V-Keystone

Background

Test Pattern

Descriere

Pentru a remedia posibilele deficienţe ale locaţiei de instalare, puteţi inversa imaginile proiectate vertical / orizontal.

1) Front-Floor : Imagine normală

2) Front-Ceiling : Imagine inversată orizontal / vertical

3) Rear-Floor : Imagine inversată orizontal

4) Rear-Ceiling : Imagine inversată vertical

Opţiune utilizată pentru a seta luminozitatea imaginii prin reglarea cantităţii de lumină generate de lampă.

1) Eco: Utilizând această funcţie, puteţi regla nivelul de lumină al lămpii astfel încât să puteţi urmări în mod confortabil imaginile de pe ecran chiar şi în condiţii de

întuneric. De asemenea, această funcţie reduce consumul de energie şi prelungeşte durata de viaţă a lămpii.

2) Bright : Opţiune utilizată pentru a mări luminozitatea în zonele relativ luminoase.

Deoarece acest mod măreşte nivelul de lumină al lămpii, există posibilitatea să vă confruntaţi cu mai mult zgomot, zgomot care este generat atunci când proiectorul se răceşte.

Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteţi compensa acest lucru utilizând funcţia Keystone verticală.

Atunci când nu există semnal de la postul de emisie sau de la dispozitivul extern conectat la proiector, ecranul devine negru sau albastru.

Dacă se recepţionează semnal, culoare de fundal a spaţiului de lucru dispare şi este afişat un ecran normal.

1) Blue

2) Black

Generat chiar de către proiector. Utilizat ca bază de instalare pentru instalarea proiectorului.

1) Crosshatch : Puteţi verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.

2) Screen Size : Puteţi selecta dimensiunile formatului de imagine, ca de exemplu

1.33 : 1 sau 1.78 : 1.

3) Red : Ecran roşu, numai pentru reglarea culorii.

4) Green : Ecran verde, numai pentru reglarea culorii.

5) Blue : Ecran albastru, numai pentru reglarea culorii.

6) White : Ecran alb, numai pentru reglarea culorii.

7) 6500K_White : Ecran alb, scoate în evidenţă tonurile de alb pentru un alb mai natural.

▶ Culorile roşu / verde / albastru ale modelelor de test se utilizează numai pentru procedurile de reglare şi este posibil să nu corespundă cu culorile efective afişate în timpul redării video.

Play/Stop

Eco

Bright

Factory Default Utilizând această funcţie, puteţi reseta diversele setări la valorile prestabilite din fabrică.

|

Input

|

Picture

|

Setup

|

Option

|

* Faceţi clic pe butonul Play( )/Stop( ) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.

Reglarea ecranului

Language

Descriere

Puteţi selecta limba utilizată în ecranul de meniuri.

Play/Stop

Menu Option Puteţi regla setările disponibile pentru ecranul meniului.

1) Position : Puteţi muta locaţia meniului la o poziţie nouă (sus/jos/dreapta/stânga).

2) Transparency : Setează transparenţa ecranului pentru meniu.

1) Opaque

2) Low

3) Medium

4) High

3) Display Time : Puteţi seta durata de afişare a ecranului pentru meniu.

1)

2)

5 sec

10 sec

5)

6)

90 sec

120 sec

3) 30 sec

4) 60 sec

7) Stay On

Auto Power On

1) On: Atunci când se alimentează, produsul funcţionează automat.

2) Off: Atunci când se alimentează, produsul intră în modul Standby. Pentru a opera produsul, trebuie să apăsaţi butonul Power de pe telecomandă sau de pe panoul de taste.

Sleep Timer

Information

1) Off : Funcţionează continuu până când alimentarea este deconectată manual.

2) 10 min/20 min/30 min : După scurgerea intervalului configurat, proiectorul trece în modul Standby.

▶ Funcţia rulează doar când starea fără semnal este menţinută în mod continuu.

Opţiune utilizată pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea imaginilor de pe ecranul PC şi durata de utilizare a lămpii.

Position

Translucency

Display Time

|

Înainte de a contacta personalul de service

|

Instalarea şi conectarea

Simptome

Lipsă alimentare.

Doresc să instalez proiectorul pe tavan.

Sursa externă nu este selectată.

Meniul şi telecomanda z z z

Depanare

Verificaţi conexiunile cablului de alimentare.

Dispozitivele pentru instalarea pe tavan se vând separat. Contactaţi distribuitorul local de la care aţi achiziţionat produsul.

Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul de conexiune (video) la portul adecvat. În cazul conectării necorespunzătoare, dispozitivul nu este disponibil.

Telecomanda nu funcţionează.

Nu pot selecta un meniu.

Ecranul şi dispozitivele externe

Nu pot vedea imaginile.

Culori de calitate slabă.

Imaginile nu sunt clare.

Zgomot ciudat.

Simptome

Simptome

LED-ul funcţional este aprins.

Pe ecran apar linii.

Niciun ecran pentru dispozitivul extern nu este afişat.

Apare numai un ecran albastru.

Depanare z z z z

Verificaţi dacă telecomanda se află la distanţa corectă şi în unghiul corect.

Îndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă şi produs.

Iluminarea senzorului de distanţă al telecomenzii cu 3 becuri electrice sau cu alte dispozitive de iluminare îi poate afecta sensibilitatea şi poate conduce la funcţionarea defectuoasă a telecomenzii.

Verificaţi dacă bateria telecomenzii nu este descărcată.

Verificaţi dacă indicatorul cu LED de pe partea de sus a proiectorului este aprins. z

Verificaţi dacă meniul este afişat în culoarea gri. Un meniu afişat în culoarea gri este indisponibil.

Depanare z z z z z

Asiguraţi-vă că cablul de alimentare al proiectorului este corect conectat.

Asiguraţi-vă că aţi selectat sursa de intrare adecvată.

Asiguraţi-vă că conectorii sunt conectaţi corespunzător la porturile aflate în partea din spate a proiectorului.

Înlocuiţi bateriile telecomenzii.

Asiguraţi-vă că setările <Color> şi <Brightness> nu sunt la limitele lor inferioare. z

Reglaţi setările <Tint> şi <Contrast>. z z

Reglaţi focalizarea.

Verificaţi dacă distanţa de proiecţie nu este prea lungă sau prea scurtă. z

Dacă zgomotul ciudat persistă, contactaţi centrul nostru de service . z

Consultaţi secţiunea Acţiuni de corecţie în conformitate cu indicaţiile LEDurilor . z

Deoarece utilizarea PC-ului poate genera zgomot, reglaţi frecvenţa ecranului. z

Verificaţi starea de funcţionare a dispozitivului extern şi verificaţi dacă setările pentru reglare, cum ar fi Brightness şi Contrast au fost modificate corect în ecranul de comenzi <Mode> al meniului Projector . z

Asiguraţi-vă că aţi conectat corect dispozitivele externe. Verificaţi din nou

Ecranul apare în alb-negru sau în culori neregulate / ecranul este prea

întunecat sau prea luminos.

cablurile de conectare. z z

Aşa cum s-a menţionat anterior, verificaţi în meniu setările pentru reglare, cum ar fi Brightness , Contrast şi Color .

Dacă doriţi să restauraţi setările proiectorului la valorile prestabilite din fabrică, rulaţi <Factory Default> din meniu.

|

Îngrijire şi întreţinere

|

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

|

Altele

|

Autoritate

|

Pentru a curăţa exteriorul şi obiectivul proiectorului

Ştergeţi proiectorul cu o cârpă moale şi uscată.

Nu ştergeţi proiectorul cu substanţe inflamabile

(benzen, diluanţi) sau cu cârpe umede, deoarece aţi putea cauza probleme.

Nu atingeţi proiectorul cu unghia sau cu obiecte ascuţite, deoarece l-aţi putea zgâria.

Pentru a curăţa interiorul proiectorului

Pentru a curăţa interiorul proiectorului, apelaţi la un centru de service sau la furnizorul produsului. (Operaţiune cu plată)

Contactaţi furnizorul produsului sau un centru de service dacă în interiorul proiectorului se găsesc praf sau substanţe străine.

Înlocuirea lămpii

Precauţii la înlocuirea lămpii

Lampa proiectorului este un consumabil. Pentru performanţe optime în funcţionare, înlocuiţi lampa ţinând cont de durata sa de utilizare. Verificaţi durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display (Afişare informaţii), butonul INFO.

La înlocuirea lămpi utilizaţi numai lămpi recomandate. Specificaţiile lămpii sunt prezentate în manualul de utilizare. Înlocuiţi cu o lampă al cărei model este identic cu cel al lămpii existente în proiector.

- Nume model lampă: 280W Philips fusion lamp

- Producător lampă: Philips Lighting

- Durată de viaţă lampă: 2500 de ore

- Tip lampă: 280W UHP

Înainte de înlocuirea lămpii, asiguraţi-vă că aţi scos din priză cablul de alimentare.

Chiar după deconectarea cablului de alimentare, lampa este fierbinte. Lăsaţi lampa să se răcească timp de cel puţin o oră înainte de a o înlocui.

Lampa se află în partea din spate stânga a proiectorului.

Înainte a a întoarce proiectorul pentru a înlocui lampa, acoperiţi proiectorul cu o cârpă moale.

Nu lăsaţi lampa lângă substanţe inflamabile şi nici la îndemâna copiilor. Există pericolul producerii de arsuri sau

de vătămări corporale.

Îndepărtaţi murdăria şi materialele străine din interiorul lămpii şi din jurul acesteia utilizând un dispozitiv cu vid adecvat.

Atunci când manipulaţi lampa, nu atingeţi nicio parte a lămpii cu excepţia mânerelor. Dacă manipulaţi lampa în mod incorect, puteţi afecta calitatea afişării pe ecran şi puteţi scurta durata de viaţă a lămpii.

Proiectorul nu va funcţiona normal în cazul în care capacul nu este complet fixat după înlocuirea lămpii. Dacă proiectorul nu funcţionează normal, consultaţi Indicaţiile cu LED-uri .

Procedura de înlocuire a lămpii

Lampa este foarte fierbinte şi funcţionează la temperaturi ridicate. După deconectarea cablului de alimentare, lăsaţi lampa să se răcească timp de cel puţin o oră înainte de a o înlocui.

Lampa se află în partea inferioară a produsului. Aşezaţi produsul astfel încât partea sa inferioară să fie îndreptată în sus şi scoateţi şuruburile care fixează capacul lămpii.

* Când aşezaţi produsul cu partea inferioară în sus, asiguraţi-vă că aţi pus o cârpă moale pe podea pentru a evita zgârierea.

Glisaţi şi deschideţi capacul în direcţia indicată de săgeată, ca în figură.

Scoateţi şuruburile aşa cum se arată în figură.

Aşa cum se arată în figură, apucaţi şi ridicaţi mânerele lămpii şi ridicaţi lampa.

Montarea lămpii noi se face în ordine inversă celei de la demontarea lămpii vechi.

|

Îngrijire şi întreţinere

|

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

|

Altele

|

Autoritate

|

Dacă aveţi întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

NORTH AMERICA

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MEXICO

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

01-800-SAMSUNG(726-7864)

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-7919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

815-56 480

0 801 1SAMSUNG(172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

ASIA PACIFIC

(852) 3698 - 4698

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/ http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

THAILAND http://www.samsung.com

VIETNAM

02-689-3232

1 800 588 889 http://www.samsung.com

MIDDLE EAST & AFRICA

BAHRAIN

JORDAN

8000-4726

800-22273

SOUTH AFRICA

TURKEY

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

U.A.E

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

|

Îngrijire şi întreţinere

|

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

|

Altele

|

Autoritate

|

Glosar

Transmisie analogică

Un semnal de transmisie existent transmis de o staţie de transmisie în conformitate cu standardul NTSC.

Port ANTENNA IN

Acesta este portul pentru conectarea unei antene TV utilizând un cablu coaxial. Se utilizează în general pentru a urmări programele posturilor publice.

Nivel de negru

Nivelul de negru setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video pentru a corespunde cu capabilităţile de nivel de negru ale afişajului, astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate şi porţiunile întunecate.

Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat este saturat şi este posibil să nu afişeze corespunzător sau să afişeze un alb-lăptos.

Transmisie prin cablu

Transmisia prin cablu transmite semnalele prin cablu şi nu prin unde radio. Pentru a viziona transmisiile prin cablu, trebuie să vă abonaţi la furnizorul local de servicii de televiziune prin cablu şi să instalaţi un receptor suplimentar.

Standard de culoare

Un standard de culoare pre-stabilit determinat de standardul de transmisie al ţării sau zonei din care se efectuează transmisia.

Temperatură de culoare

Temperatura de culoare este o modalitate simplificată de a caracteriza proprietăţile spectrale ale unei surse de lumină.

O temperatură de culoare scăzută implică o lumină mai caldă (mai mult galben / roşu), în timp ce o temperatură de culoare mai ridicată implică o lumină mai rece (mai mult albastru).

Port COMPOSITE IN

Un port COMPOSITE IN este un port de intrare general pentru semnal video (galben). Atât crominanţa cât şi luminanţa se transmit pe acelaşi cablu de 75 de ohmi.

Port pentru video pe componente (verde, albastru, roşu)

Portul pentru video pe componente transmite semnalul de luminanţă şi oferă cea mai bună calitate dintre toate tipurile de conexiuni.

Transmisie digitală

Transmisia digitală este un semnal de televiziune digitizat şi transmis în conformitate cu specificaţiile din S.U.A. pentru transmisii digitale terestre, ATSC.

DVD (Disc digital multifuncţional)

DVD-ul este un disc de stocare de capacitate mare pe care se poate salva conţinut multimedia precum video, jocuri, aplicaţii audio, etc, utilizând tehnologia de comprimare MPEG-2 pe un disc de mărimea unui CD.

DLP (Procesare digitală a luminii)

DLP este o tehnologie de afişare digitală care utilizează un panou DMD fabricat de TI (Texas Instruments) din Statele

Unite.

DLP HD2, DC2, DC3

Acesta este un grad al panoului DMD.

DMD (Dispozitiv digital cu oglindă microscopică)

Un panou DMD reprezintă o implementare a tehnologiei DLP. El constă dintr-o matrice de oglinzi microscopice, fiecare oglindă reprezentând un pixel.

Intrare externă

O intrare externă conectează dispozitive video, ca de exemplu videorecordere, camere video, receptoare TV digitale,

DVD playere, etc., la proiector ca şi surse video.

Mod Gamma

Modul Gamma compensează semnalul video produs de dispozitivele de afişare analogice, ca de exemplu afişajele cu tuburi catodice) astfel încât semnalul video poate fi afişat cu claritate pe un dispozitiv de afişare digital.

HDMI

▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) este o interfaţă care permite transmiterea semnalelor audio şi video digitale cu ajutorul unui singur cablu.

▶ Diferenţa dintre HDMI şi DVI este aceea că dispozitivele HDMI sunt mai mici şi au instalată caracteristica de codificare HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).

Supra-explorare

Supra-explorarea decupează marginea unei imagini atunci când în zona respectivă există informaţii, imagini sau zgomote care nu sunt necesare. În cazul semnalelor video de calitate extrem de slabă, este posibil să fie afişate pe ecran unele semnale video care nu sunt necesare.

Port RS-232C (Port pentru intrare de service)

Acest port este prevăzut în scopuri de service. Acest port asigură comunicaţii de date în conformitate cu standardul de comunicaţie RS-232C.

Port S-Video IN

Acest port este denumit super video. S-Video este un tip de semnal video la care semnalele video de luminozitate şi culoare sunt separate pentru a asigura o calitate mai înaltă a imaginii.

Transmisie prin satelit

Transmisia prin satelit este o tehnologie de transmitere a programelor prin intermediul sateliţilor de comunicaţii, pentru a putea fi recepţionate în toată lumea şi la o înaltă calitate vizuală şi auditivă. Sunt puse la dispoziţie aproximativ 100 de canale, incluzând canalele publice. Pentru a viziona transmisiile prin satelit, trebuie să instalaţi un receptor suplimentar.

|

Îngrijire şi întreţinere

|

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

|

Altele

|

Autoritate

|

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea în orice fel a acestui document fără permisiunea scrisă prealabilă a corporaţiei Samsung Electronics Co.,

Ltd. este strict interzisă.

Corporaţia Samsung Electronics Co., Ltd. nu este responsabilă pentru erorile conţinute în acest document şi nici pentru daunele accidentale sau rezultate pe cale de consecinţă legate de livrarea, performanţele sau utilizarea acestui material.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement