Samsung SP-F10 User manual

Samsung SP-F10 User manual

Multimedia Projector

Manual de utilizare

SP-F10 SP-F10M

Culoarea şi aspectul produsului pot fi diferite de ilustraţiile din acest manual. Specificaţiile pot fi modificate fără

înştiinţare prealabilă în scopul îmbunătăţirii performanţei.

Cuprins

PRINCIPALELE MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Păstrarea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

INSTALAREA ŞI CONECTAREA

Conţinutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Instalarea proiectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Reglarea înălţimii cu picioarele reglabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Reglarea zoomului şi focalizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Orificii de ventilare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Partea posterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Moduri de afişare acceptate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8

Conectarea la sursa de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9

Conectarea la PC şi configurarea PC-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10

Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub . . . . . . . . . 2-13

Conectarea unui dispozitiv AV cu ieşire Component . . . . . . . . . . . . 2-14

Conectarea cu ajutorul unui cablu Video/S-Video . . . . . . . . . . . . . . 2-15

Conectarea unui monitor extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16

Conectarea unei boxe externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17

Conectarea la o reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18

Fanta pentru dispozitivul de blocare Kensington . . . . . . . . . . . . . . . 2-19

UTILIZARE

Caracteristicile produsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Faţă, partea superioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Indicatoarele cu LED-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran) . . 3-5

Administrarea reţelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

FUNCŢIA MULTIMEDIA (NUMAI LA SP-F10M)

Conectarea unui dispozitiv de stocare USB şi precauţiile aferente . 4-1

Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Photo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Movie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

Formate de fişiere acceptate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

DEPANARE

Înainte de a solicita service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

RS-232C Tabel de comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

Casarea corectă - doar pentru Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4

1 Principalele măsuri de siguranţă

1-1 Înainte de a începe

Pictograme utilizate în acest manual

PICTOGRA

NUME

Atenţie

SEMNIFICAŢIE

Indică situaţii în care este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă sau setarea să fie anulată.

Notă Indică o recomandare sau sugestie pentru utilizarea unei funcţii.

Utilizarea acestui manual

• Conţinutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz pentru îmbunătăţirea performanţei.

• Citiţi cu atenţie măsurile de siguranţă înainte de a utiliza acest produs.

• Dacă apar probleme, consultaţi secţiunea „Depanarea”.

Menţiune privind drepturile de autor

Copyright © 2010 Samsung Electronics Co Ltd. Toate drepturile rezervate.

Drepturile de autor pentru acest manual sunt rezervate de Samsung Electronics Co Ltd.

Conţinutul acestui manual nu poate fi reprodus, distribuit sau utilizat parţial sau în întregime, sub nicio formă, fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics, Co., Ltd.

1-1 Principalele măsuri de siguranţă

1-2 Păstrarea şi întreţinerea

Curăţarea suprafeţei şi obiectivului

Ştergeţi proiectorul cu o cârpă moale şi uscată.

• Evitaţi curăţarea produsului cu o substanţă inflamabilă, precum benzen sau diluant.

• Evitaţi zgârierea obiectivului cu unghiile sau cu un obiect ascuţit.

Riscaţi să zgâriaţi sau să deterioraţi produsul.

• Evitaţi curăţarea produsului cu o lavetă udă sau pulverizând apă direct pe acesta.

Dacă pătrunde apă în produs, există pericol de incendiu, electrocutare sau pot apărea probleme cu produsul.

• Dacă proiectorul se udă, este posibil să apară o pată albă pe suprafaţa acestuia.

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Curăţarea interiorului proiectorului

Pentru curăţarea interiorului proiectorului, contactaţi un centru de service Samsung autorizat.

• Contactaţi un centru de service dacă în proiector pătrunde praf sau substanţe străine.

Principalele măsuri de siguranţă 1-2

1-3 Măsuri de siguranţă

Pictograme utilizate pentru măsurile de siguranţă

PICTOGRA

NUME

Avertisment

Atenţie

SEMNIFICAŢIE

Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la răniri grave sau chiar deces.

Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

Semnificaţia semnelor

A nu se efectua.

A nu se dezasambla.

A nu se atinge.

Trebuie respectat.

Ştecherul trebuie scos din priză.

Trebuie împământat pentru a împiedica electrocutarea.

Referitor la alimentare

Imaginile următoare sunt oferite doar în scop consultativ şi pot fi diferite în funcţie de model şi ţară.

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Avertisment

Conectaţi ferm ştecherul.

• În caz contrar, există pericol de incendiu.

Evitaţi utilizarea unui cablu de alimentare sau ştecher deteriorat sau unei prize desprinse.

• În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.

Evitaţi conectarea mai multor echipamente electrice la aceeaşi priză.

• În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii prizei.

Evitaţi îndoirea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare şi nu aşezaţi obiecte grele pe cablu.

• În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu din cauza unui cablu de alimentare deteriorat.

1-3 Principalele măsuri de siguranţă

Evitaţi conectarea sau deconectarea sursei de alimentare cu mâinile ude.

• În caz contrar, există pericol de electrocutare.

Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de alimentare la o priză cu împământare (numai pentru echipamente de izolare din clasa 1).

• În caz contrar, există pericol de electrocutare sau rănire.

Atenţie

Atunci când scoateţi ştecherul din priză, asiguraţi-vă că trageţi de ştecher, nu de cablu.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa produsul.

• Există pericol de electrocutare sau incendiu.

Conectaţi ştecherul la o priză la care aveţi acces uşor.

• Dacă apar probleme cu produsul, trebuie să deconectaţi ştecherul pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie. Nu puteţi întrerupe complet alimentarea cu energie utilizând numai butonul de alimentare de pe produs.

Referitor la instalare

Avertisment

Evitaţi instalarea produsului într-un loc expus la lumina directă a soarelui şi instalarea lângă o sursă de căldură, precum foc sau calorifer.

• Riscaţi să scurtaţi ciclul de viaţă al produsului sau să produceţi un incendiu.

Atunci când instalaţi produsul într-un dulap sau pe un raft, aveţi grijă ca partea din faţă a produsului să se sprijine complet pe suprafaţa dulapului sau a raftului.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la căderea produsului, cauzând deteriorarea acestuia sau rănirea.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi un dulap sau raft corespunzător dimensiunii produsului.

Principalele măsuri de siguranţă

Pentru mutarea produsului, întrerupeţi alimentarea şi deconectaţi cablul de alimentare şi toate cablurile conectate la produs.

• În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu din cauza unui cablu de alimentare deteriorat.

Nu porniţi sau opriţi produsul prin conectarea sau deconectarea ştecherului. (Nu utilizaţi ştecherul ca întrerupător.)

Menţineţi cablul de alimentare departe de sursele de căldură.

Evitaţi instalarea produsului într-un loc slab ventilat, cum ar fi un raft de bibliotecă sau un dulap.

• În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.

La instalarea produsului pe o consolă sau pe un raft, asiguraţi-vă că partea din faţă a produsului nu depăşeşte limita consolei sau a raftului.

• În caz contrar, există pericolul ca produsul să cadă, ducând la defectarea acestuia sau la rănire.

1-3

Menţineţi cablul de alimentare departe de sursele de căldură.

• Învelişul cablului se poate topi şi poate provoca electrocutare sau incendiu.

Nu instalaţi produsul într-un loc expus la praf, umezeală (saună), grăsimi, fum sau apă (picături de ploaie) şi nu-l instalaţi întrun vehicul.

• Există pericol de electrocutare sau incendiu.

Atenţie

Aveţi grijă să nu blocaţi orificiul de ventilare cu faţa de masă sau perdeaua.

• În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.

Manevraţi produsul cu grijă când îl aşezaţi jos.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la probleme cu produsul sau rănire.

Referitor la utilizare

Evitaţi să introduceţi în produs obiecte metalice, precum tije, monede sau agrafe de păr, sau obiecte inflamabile (în orificiile de ventilare, porturi etc).

• Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanţă străină, întrerupeţi alimentarea, deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.

• În caz contrar, există pericolul apariţiei unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.

Nu demontaţi şi nu încercaţi să reparaţi sau să modificaţi produsul.

• Dacă produsul necesită reparaţii, contactaţi un centru de service.

Când tună sau fulgeră, deconectaţi cablul de alimentare.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.

Nu instalaţi produsul în zone cu praf excesiv.

Nu permiteţi căderea produsului în timpul transportului.

• Există pericolul apariţiei de probleme cu produsul sau rănire.

Nu instalaţi produsul la o înălţime la care copiii pot ajunge.

• Dacă un copil atinge produsul, există pericolul ca produsul să cadă şi să ducă la rănire.

Nu permiteţi copiilor să aşeze obiecte precum jucării sau prăjituri deasupra produsului.

• Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea şi accidenta copilul.

Nu priviţi direct în lumina proiectată a lămpii şi nu proiectaţi imaginea în ochi.

• Aceste lucruri sunt periculoase, în special pentru copii.

1-3 Principalele măsuri de siguranţă

Evitaţi utilizarea şi amplasarea de spray-uri sau obiecte inflamabile lângă produs.

• Există pericol de explozie sau incendiu.

Evitaţi să aşezaţi pe produs recipiente cu apă, precum vaze, ghivece, băuturi, cosmetice sau medicamente, sau obiecte metalice.

• Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanţă străină, întrerupeţi alimentarea, deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.

• În caz contrar, există pericolul apariţiei unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.

Atenţie

Dacă produsul scoate un zgomot ciudat, un miros de ars sau fum, deconectaţi imediat ştecherul şi contactaţi un centru de service.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.

Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanţe străine, curăţaţi-o bine.

• Există pericol de electrocutare sau incendiu.

La curăţarea produsului, deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi produsul cu o cârpă moale şi uscată.

• La curăţarea produsului, evitaţi utilizarea de substanţe chimice cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, parfum, lubrifiant sau agent de curăţare.

Există pericolul deformării exteriorului sau îndepărtării imaginii imprimate.

Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă îndelungată, spre exemplu când plecaţi de acasă, deconectaţi cablul de alimentare de la priză.

• În caz contrar, riscaţi acumularea prafului şi un incendiu provocat de supraîncălzire sau scurtcircuit ori electrocutare.

Când scoateţi bateriile din telecomandă, aveţi grijă ca acestea să nu fie înghiţite de copii. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.

• Dacă sunt înghiţite, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanţă străină, opriţi produsul, deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.

Nu utilizaţi produsul când acesta indică o defecţiune, precum lipsa sunetului sau a imaginii.

• Opriţi imediat produsul, deconectaţi cablul de alimentare din priză şi contactaţi un centru de service.

În cazul apariţiei unei scurgeri de gaz, nu atingeţi produsul sau ştecherul şi aerisiţi imediat încăperea.

• Există pericol de explozie sau incendiu din cauza unei scântei.

• Nu atingeţi cablul de alimentare sau cablul de antenă în timpul furtunilor cu tunete şi trăsnete.

Nu atingeţi obiectivul produsului.

• Acest lucru poate provoca deteriorarea obiectivului.

Principalele măsuri de siguranţă 1-3

1-3

Dacă produsul este instalat într-un loc în care condiţiile de operare variază considerabil, există posibilitatea apariţiei unei probleme grave de calitate din cauza mediului

înconjurător. În acest caz, instalaţi produsul numai după consultarea centrului de apel.

• Locuri expuse la praf microscopic, substanţe chimice, temperatură prea ridicată sau prea scăzută, umiditate ridicată, precum aeroporturi sau gări unde produsul este utilizat continuu o perioadă îndelungată etc.

Dacă scăpaţi produsul sau carcasa este deteriorată, opriţi-l şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi un centru de service.

• Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la incendiu sau electrocutare.

Asiguraţi-vă că aşezaţi telecomanda pe o masă sau pe un birou.

• În cazul în care călcaţi pe telecomandă, riscaţi să cădeţi şi să vă răniţi sau să deterioraţi produsul.

Pentru a evita arsurile, nu atingeţi orificiile de ventilare sau obiectivul în timpul funcţionării sau imediat după stingerea LED-ului.

Nu deschideţi niciun capac al produsului.

• Acest lucru poate fi periculos din cauza curentului de tensiune înaltă din interiorul produsului.

Aveţi grijă să nu atingeţi orificiul de ventilaţie cât timp proiectorul este pornit, deoarece este evacuat aer fierbinte.

Nu amplasaţi obiecte sensibile la căldură în apropierea proiectorului.

Aveţi grijă să nu pierdeţi capacul obiectivului produsului.

• Riscaţi să deterioraţi obiectivul.

Nu atingeţi nicio parte exterioară a produsului cu scule precum un cuţit sau un ciocan.

Pentru a curăţa murdăria sau petele de pe obiectivul de proiecţie frontal, utilizaţi spray sau o cârpă umezită în apă cu detergent neutru.

Apelaţi la un centru de service pentru curăţarea interiorului proiectorului cel puţin o dată pe an.

Nu curăţaţi produsul utilizând spray cu apă sau o cârpă umedă. Evitaţi utilizarea oricăror substanţe chimice, precum detergenţi, lac industrial sau auto, materiale abrazive, ceară, benzen, alcool, pe orice parte din plastic a produsului, precum carcasa proiectorului, deoarece aceasta poate cauza deteriorare.

Nu utilizaţi baterii neidentificate.

Orificiul de ventilaţie este fierbinte un timp după stingerea proiectorului. Nu atingeţi orificiul de ventilaţie cu mâinile sau corpul.

Menţineţi-vă corpul la distanţă de obiectivul proiectorului în timpul funcţionării acestuia.

Lampa este fierbinte.

(În special copiii şi persoanele cu pielea sensibilă trebuie să fie atenţi.)

• Capacul obiectivului protejează obiectivul şi trebuie utilizat când proiectorul este oprit.

• Pentru a ascunde ecranul când proiectorul este pornit, utilizaţi funcţia

BLANK.

Principalele măsuri de siguranţă

2 Instalarea şi conectarea

2-1 Conţinutul pachetului

• Despachetaţi produsul şi verificaţi dacă au fost incluse toate articolele enumerate mai jos.

• Păstraţi ambalajul în cazul în care veţi dori să mutaţi produsul ulterior.

Proiector

CONŢINUT

Ghidul de configurare rapidă Certificat de garanţie

(nu este disponibil în toate locaţiile)

Manual de utilizare Cablu de alimentare

Telecomandă / 2 baterie

(numai la SP-F10M)

(nu este disponibil în toate locaţiile)

Telecomandă / 1 baterie

(numai la SP-F10)

(nu este disponibil în toate locaţiile)

Lavetă de curăţare Cablu D-Sub

4 şuruburi

(Pentru suportul dispozitivului de montare pe tavan.)

Capacul obiectivului

Dispozitivul de montare pe tavan nu este inclus şi trebuie achiziţionat separat. Utilizaţi şuruburile incluse pentru a ataşa proiectorul la dispozitivul de montare pe tavan.

Instalarea şi conectarea 2-1

2-2 Instalarea proiectorului

Instalaţi proiectorul astfel încât fasciculul să fie perpendicular pe ecran.

• Aşezaţi proiectorul astfel încât obiectivul să fie îndreptat către centrul ecranului. Dacă ecranul nu este vertical, este posibil ca imaginea de pe ecran să nu fie dreptunghiulară.

• Nu instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă lumina ambiantă este prea puternică, imaginea va apărea estompată şi nu va fi afişată clar.

• La utilizarea proiectorului într-un mediu luminos, utilizaţi draperii pentru a nu permite intrarea luminii.

• Puteţi instala proiectorul în următoarele locaţii faţă de ecran: Faţă-Podea/Faţă-Tavan/Spate-Podea/Spate-Tavan.

Pentru a vizualiza setările poziţiei de instalare, vedeţi mai jos.

Pentru a regla imaginea când proiectorul este instalat în spatele ecranului

Instalarea în spatele unui ecran semitransparent.

Atunci când instalaţi proiectorul în spatele unui ecran semitransparent, puteţi utiliza meniul pentru a regla imaginea astfel încât să fie afişată corect, în funcţie de poziţia în care aţi amplasat proiectorul, spate-podea (sau jos) sau spate-tavan.

1. Pentru spate-podea, apăsaţi:

Menu > Setup > Install > Rear-Floor

2. Pentru spate-tavan, apăsaţi:

Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

Pentru a regla imaginea atunci când proiectorul este instalat în faţa ecranului

Instalarea proiectorului în faţa ecranului.

Atunci când instalaţi proiectorul în faţa unui ecran, puteţi utiliza meniul pentru a regla imaginea astfel încât să fie afişată corect, în funcţie de poziţia în care aţi amplasat proiectorul, faţă-podea (sau jos) sau faţă-tavan.

1. Pentru faţă-podea, apăsaţi:

Menu > Setup > Install > Front-Floor

2. Pentru faţă-tavan, apăsaţi:

Menu > Setup > Install > Front-Ceiling

2-2 Instalarea şi conectarea

2-3 Reglarea înălţimii cu picioarele reglabile

Apăsaţi butoanele PUSH, conform ilustraţiei, pentru a regla picioarele şi egaliza nivelul proiectorul.

Proiectorul poate fi reglat până la o înălţime de 30mm (aproximativ 12 ˚) faţă de punctul de referinţă.

Dacă <Auto Keystone> este setată la <On>, <V-Keystone> este reglată automat.

Dacă este necesară reglarea fină după reglarea automată, utilizaţi <V-Keystone>.

Instalarea şi conectarea 2-3

2-4 Reglarea zoomului şi focalizării

Buton pentru zoom: Puteţi ajusta dimensiunea imaginii în intervalul de mărire prin utilizarea butonului de zoom.

Rozetă de focalizare: Focalizaţi imaginea de pe ecran utilizând rozeta de focalizare.

Dimensiunea ecranului determină distanţa la care trebuie amplasat proiectorul faţă de ecran.

Dacă nu instalaţi proiectorul la distanţa de proiecţie specificată în tabelul Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiecţie din secţiunea 2-5, nu veţi putea regla corect focalizarea.

2-4 Instalarea şi conectarea

2-5 Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiecţie

A. Ecran / Z. Distanţă de proiecţie / Y’. Distanţă de la centrul obiectivului până la marginea inferioară a imaginii

Instalaţi proiectorul pe o suprafaţă plană uniformă şi reglaţi înălţimea proiectorul utilizând picioarele reglabile, pentru a obţine o calitate optimă a imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglaţi-le utilizând butonul de zoom sau rozeta de focalizare sau mutaţi proiectorul înainte şi înapoi.

M (DIAGONALĂ)

ŢOLI / CM

40 / 101,6

50 / 127,0

60 / 152,4

70 / 177,8

80 / 203,2

90 / 228,6

100 / 254,0

110 / 279,4

120 / 304,8

130 / 330,2

140 / 355,6

150 / 381,0

160 / 406,4

170 / 431,8

180 / 457,2

190 / 482,6

200 / 508,0

210 / 533,4

220 / 558,8

230 / 584,2

240 / 609,6

DIMENSIUNE ECRAN

X (ORIZONTALĂ)

ŢOLI / CM

32 / 81,3

40 / 101,6

48 / 121,9

56 / 142,2

64 / 162,6

72 / 182,9

80 / 203,2

88 / 223,5

96 / 243,8

104 / 264,2

112 / 284,5

120 / 304,8

128 / 325,1

136 / 345,4

144 / 365,8

152 / 386,1

160 / 406,4

168 / 426,7

176 / 447,0

184 / 467,4

192 / 487,7

ŢOLI / CM

24 / 61,0

30 / 76,2

36 / 91,4

42 / 106,7

48 / 121,9

54 / 137,2

60 / 152,4

66 / 167,6

72 / 182,9

78 / 198,1

84 / 213,4

90 / 228,6

96 / 243,8

102 / 259,1

108 / 274,3

114 / 289,6

120 / 304,8

126 / 320,0

132 / 335,3

138 / 350,5

144 / 365,8

Y (VERTICALĂ)

DISTANŢĂ DE PROIECŢIE

Z

(TELEOBIECTIV

)

Z

(SUPERANGUL

AR)

ŢOLI / CM

57 / 144,7

71 / 180,8

85 / 217,0

100 / 253,2

114 / 289,4

128 / 325,5

142 / 361,7

157 / 397,9

171/ 434,0

185 / 470,2

199 / 506,4

214 / 542,5

228 / 578,7

242 / 614,9

256 / 651,1

271 / 687,2

285 / 723,4

299 / 759,6

313 / 795,7

328 / 831,9

342 / 868,1

ŢOLI / CM

47 / 120,3

59 / 150,4

71 / 180,4

83 / 210,5

95 / 240,6

107 / 270,7

118 / 300,7

130 / 330,8

142 / 360,9

154 / 391,0

166 / 421,0

178 / 451,1

189 / 481,2

201 / 511,3

213 / 541,3

225 / 571,4

237 / 601,5

249 / 631,5

260 / 661,6

272 / 691,7

284 / 721,8

DECALAJ

Y'

ŢOLI / CM

7,2 / 18,3

7,8 / 19,8

8,4 / 21,3

9,0 / 22,9

9.6 / 24,4

10,2 / 25,9

10,8 / 27,4

11,4 / 29,0

2,4 / 6,1

3,0 / 7,6

3.6 / 9,1

4,2 / 10,7

4,8 / 12,2

5,4 / 13,7

6,0 / 15,2

6,6 / 16,8

12,0 / 30,5

12,6 / 32,0

13,2 / 33,5

13,8 / 35,1

14,4 / 36,6

Instalarea şi conectarea 2-5

M (DIAGONALĂ)

ŢOLI / CM

250 / 635,0

260 / 660,4

270 / 685,8

280 / 711,2

290 / 736,6

300 / 762,0

DIMENSIUNE ECRAN

X (ORIZONTALĂ)

ŢOLI / CM

200 / 508,0

208 / 528,3

216 / 548,6

224 / 569,0

232 / 589,3

240 / 609,6

Y (VERTICALĂ)

ŢOLI / CM

150 / 381,0

156 / 396,2

162 / 411,5

168 / 426,7

174 / 442,0

180 / 457,2

DISTANŢĂ DE PROIECŢIE

Z

(TELEOBIECTIV

)

Z

(SUPERANGUL

AR)

ŢOLI / CM

356 / 904,2

370 / 940,4

384 / 976,6

399 / 1012,7

413 / 1048,9

427 / 1085,1

ŢOLI / CM

296 / 751,8

308 / 781,9

320 / 812,0

332 / 842,1

343 / 872,1

355 / 902,2

Acest proiector este conceput să afişeze imaginile optim pe un ecran de 80 ~ 120 ţoli.

DECALAJ

Y'

ŢOLI / CM

15,0 / 38,1

15,6 / 39,6

16,2 / 41,1

16,8 / 42,7

17,4 / 44,2

18,0 / 45,7

2-5 Instalarea şi conectarea

2-6 Orificii de ventilare

Pentru amplasarea orificiilor de ventilare, consultaţi imaginea de mai jos:

• Nu blocaţi orificiile de ventilare. Blocarea orificiilor de ventilare poate cauza supraîncălzirea şi defectarea proiectorului.

Orificiu de ventilare pentru ieşirea aerului

Orificiu de ventilare pentru intrarea aerului

Instalarea şi conectarea 2-6

2-7 Partea posterioară

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

1. Portul LAN

2. Portul S-VIDEO IN

3. Portul AUDIO OUT

4. Portul PC OUT

5. Portul HDMI/DVI IN

6. Receptor de semnal cu telecomandă

7. Portul USB (numai la SP-F10M)

8. Fanta pentru dispozitivul de blocare Kensington

9. Portul de alimentare

10. Portul PC IN

11. Portul RS-232C

12. Portul [AV IN] VIDEO

13. Portul [AV IN] L-AUDIO-R

2-7 Instalarea şi conectarea

2-8 Moduri de afişare acceptate

Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)

FORMAT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

MAC

VESA

VESA

IBM

IBM

IBM

VESA

MAC

VESA

VESA

Instalarea şi conectarea

REZOLUŢIE

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1152 x 864

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 720

1280 x 768

1280 x 768

640 x 350

640 x 480

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

720 x 576

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 960

1280 x 960

1280 x 960

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

72Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

56Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

75Hz

60Hz

70Hz

70Hz

60Hz

70Hz

60Hz

67Hz

70Hz

72Hz

FRECVENŢĂ

VERTICALĂ (HZ)

59,855

70,000

72,000

74,777

59,870

74,893

72,000

75,029

59,959

70,000

72,000

75,000

75,000

59,950

56,250

60,317

70,000

72,188

75,000

74,551

60,004

70,069

70,086

59,940

70,087

59,940

66,667

70,000

72,809

59,810

74,934

60,000

70,000

72,000

FRECVENŢĂ

ORIZONTALĂ

(KHZ)

44,772

52,500

54,072

56,456

47,776

60,289

57,672

60,023

53,783

63,000

64,872

67,500

37,500

35,910

35,156

37,879

43,750

48,077

46,875

49,726

48,363

56,476

31,469

31,469

31,469

31,469

35,000

35,000

37,861

49,702

62,795

60,000

69,930

72,072

FRECVENŢA

PIXELILOR

(MHZ)

78,434

78,750

81,750

96,768

99,643

108,000

74,500

89,040

91,706

95,750

79,500

102,250

31,500

32,750

36,000

40,000

45,500

50,000

49,500

57,284

65,000

75,000

25,175

25,175

28,322

25,175

30,240

28,560

31,500

83,500

106,500

108,000

120,839

124,540

2-8

FORMAT

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

REZOLUŢIE

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1280 x 1024

1400 x 1050

1440 x 900

1440 x 900

1600 x 1200

75Hz

60Hz

70Hz

72Hz

75Hz

60Hz

60Hz

75Hz

60Hz

FRECVENŢĂ

ORIZONTALĂ

(KHZ)

75,231

63,981

74,620

76,824

79,976

65,317

55,935

70,635

75,000

FRECVENŢĂ

VERTICALĂ (HZ)

74,857

60,020

70,000

72,000

75,025

59,978

59,887

74,984

60,000

FRECVENŢA

PIXELILOR

(MHZ)

130,000

108,000

128,943

132,752

135,000

121,750

106,500

136,750

162,000

Toate rezoluţiile mai mari sau mai mici de 1024x768 sunt transformate în 1024x768 cu ajutorul chipului Scaler din interiorul proiectorului.

Când rezoluţia reală (1024x768) a proiectorului şi rezoluţia semnalului de ieşire al PC-ului sunt identice, calitatea ecranului este optimă.

Sincronizare AV (D-Sub)

FORMAT

BT.601 SMPTE 267M

BT.1358 SMPTE 293M

BT.601

BT.1358

SMPTE 296M

BT.709 SMPTE 274M

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

REZOLUŢIE

59,94Hz

59,94Hz

50Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

59,94Hz/60Hz

50Hz

SCANARE

Interpolat

Progresiv

Interpolat

Progresiv

Progresiv

Progresiv

Interpolat

Interpolat

Sincronizare AV (HDMI)

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

FORMAT

Format1

Format1

Format2,3

Format2,3

Format4

Format4

Format5

REZOLUŢIE

640 x 480

640 x 480

720 x 480

720 x 480

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

SCANARE

Progresiv

Progresiv

Progresiv

Progresiv

Progresiv

Progresiv

Interpolat

FRECVENŢĂ

ORIZONTALĂ

(KHZ)

59,940

60,000

59,940

60,000

59,939

60,000

59,939

FRECVENŢĂ

VERTICALĂ

(HZ)

31,469

31,500

31,469

31,500

44,955

45,000

33,716

FRECVENŢA

PIXELILOR

(MHZ)

25,175

25,200

27,000

27,027

74,175

74,250

74,175

2-8 Instalarea şi conectarea

FORMAT REZOLUŢIE

EIA-861

EIA-861

EIA-861

EIA-861

Format5

Format17,18

Format19

Format20

1920 x 1080

720 x 576

1280 x 720

1920 x 1080

SCANARE

Interpolat

Progresiv

Progresiv

Interpolat

FRECVENŢĂ

ORIZONTALĂ

(KHZ)

60,000

50,000

50,000

50,000

FRECVENŢĂ

VERTICALĂ

(HZ)

33,750

31,250

37,500

28,125

FRECVENŢA

PIXELILOR

(MHZ)

74,250

27,000

74,250

74,250

Sincronizare AV (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

Proiectorul dvs. acceptă formatele video standard menţionate mai sus, prin intrările sale video şi s-video. Nu sunt necesare reglaje.

Instalarea şi conectarea 2-8

2-9 Conectarea la sursa de alimentare

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

1. Conectaţi cablul de alimentare la mufa de alimentare din partea posterioară a proiectorului.

2-9 Instalarea şi conectarea

2-10 Conectarea la PC şi configurarea PC-ului

2-10-1. Configurarea mediului PC

Verificaţi următoarele elemente înainte să conectaţi PC-ul la proiector.

1. Faceţi clic dreapta cu mouse-ul pe spaţiul de lucru Windows, apoi faceţi clic pe [Proprietăţi]. Apare dialogul <Proprietăţi afişare>.

2. Faceţi clic pe fila [Setări], apoi setaţi <Rezoluţia ecranului>. Rezoluţia optimă pentru proiector este 1024 x 768. Pentru alte rezoluţii acceptate de proiector, vă rugăm să consultaţi tabelul Modul de afişare Sincronizare PC în secţiunea 2-8.

Nu trebuie să modificaţi setarea <Calitatea culorilor>.

3. Apăsaţi butonul [Advanced (Avansat)]. Va apărea o altă fereastră de proprietăţi.

4. Faceţi clic pe fila [Monitor], apoi setaţi <Rata de reîmprospătare a ecranului>. Pentru rata de reîmprospătare care corespunde rezoluţiei alese, consultaţi rata de reîmprospătare (60 Hz, 70 Hz etc.) din dreptul rezoluţiei selectate în tabelul Modul de afişare Sincronizare PC din secţiunea 2-8.

Instalarea şi conectarea 2-10

Setarea ratei de reîmprospătare setează atât frecvenţa verticală, cât şi cea orizontală.

5. Faceţi clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra, apoi faceţi clic pe butonul [OK] din fereastra <Proprietăţi afişare> pentru a o închide.

6. Opriţi PC-ul şi conectaţi-l la proiector.

• Procesul de configurare poate să varieze în funcţie de tipul de computer sau versiunea de Windows.

(De exemplu, [Properties (Proprietăţi)] apare în loc de [Properties (Proprietăţi) (R)] aşa cum este indicat la punctul 1.)

• Acest proiector acceptă o calitate a culorilor de 32 de biţi (pe pixel) atunci când este utilizat ca monitor de PC.

• Imaginile proiectate pot să difere de imaginile de pe monitor, în funcţie de producătorul monitorului sau versiunea de

Windows.

• Atunci când conectaţi proiectorul la un PC, asiguraţi-vă că configuraţia PC-ului corespunde cu setările de afişare acceptate de acest proiector. În caz contrar, pot apărea probleme de semnal.

2-10-2. Conectarea la PC

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Asiguraţi-vă că PC-ul şi proiectorul sunt oprite.

2-10 Instalarea şi conectarea

1. Conectaţi portul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la portul de ieşire video al PC-ului (D-sub), utilizând un cablu video pentru PC.

2. Conectaţi cablurile de alimentare ale proiectorului şi PC-ului.

3. Conectaţi portul de intrare [AV IN (L-AUDIO-R)] al proiectorului la porturile de ieşire ale boxelor PC-ului utilizând un cablu audio.

Produsul acceptă opţiunea Plug and Play. Dacă utilizaţi Windows XP, nu este nevoie să configuraţi driverul pe PC.

Utilizarea proiectorului

1. Porniţi proiectorul, apoi apăsaţi butonul [SOURCE] pentru a selecta <PC>.

Dacă modul <PC> nu este disponibil, asiguraţi-vă de conectarea corectă a cablului video de PC.

2. Porniţi PC-ul şi setaţi mediul PC (rezoluţie de ecran etc.) dacă este necesar.

3. Reglaţi ecranul.

Instalarea şi conectarea 2-10

2-11 Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Asiguraţi-vă că PC-ul şi proiectorul sunt oprite.

1. Conectaţi terminalul [HDMI/DVI IN] al proiectorului la terminalul HDMI sau DVI al PC-ului folosind un cablu HDMI/HDMI sau

HDMI/DVI (neinclus).

- La conectarea la terminalul HDMI al PC-ului, utilizaţi un cablu HDMI/HDMI (nu este furnizat).

- Pentru rezoluţiile şi ratele de reîmprospătare acceptate, consultaţi Sincronizarea PC (D-Sub/HDMI) în secţiunea 2-8 „Moduri de afişare acceptate”.

2. La conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI, conectaţi terminalul [AV IN (L-AUDIO-R)] al proiectorului la terminalul de ieşire audio al PC-ului utilizând un cablu audio (nu este furnizat).

- La conectarea cu un cablu HDMI/HDMI, nu aveţi nevoie de un cablu audio.

2-11 Instalarea şi conectarea

2-12 Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Asiguraţi-vă că dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectaţi terminalul [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul de ieşire HDMI sau HDMI/DVI al dispozitivul de ieşire digitală utilizând un cablu HDMI/DVI sau HDMI/HDMI.

- În cazul conectării la terminalul de ieşire HDMI de pe dispozitivul de ieşire digitală, utilizaţi un cablu HDMI/HDMI.

- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, rezoluţii şi frecvenţe, consultaţi Sincronizarea AV (HDMI) în secţiunea 2-8, „Moduri de afişare acceptate”.

2. La conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI, conectaţi terminalul [AV IN (L-AUDIO-R)] al proiectorului la terminalul de ieşire audio al dispozitivului de ieşire digitală utilizând un cablu audio (nu este furnizat).

- La conectarea cu un cablu HDMI/HDMI, nu aveţi nevoie de un cablu audio.

Instalarea şi conectarea 2-12

2-13 Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Asiguraţi-vă că dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectaţi terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al dispozitivului AV utilizând un cablu D-

Sub.

- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, rezoluţii şi frecvenţe, consultaţi Sincronizarea AV (D-Sub) în secţiunea 2-8, „Moduri de afişare acceptate”.

2. Conectaţi terminalul [AV IN (L-AUDIO-R)] din partea din spate a proiectorului la terminalul de ieşire audio al dispozitivului AV cu ajutorul unui cablu AV (nu este furnizat).

2-13 Instalarea şi conectarea

2-14 Conectarea unui dispozitiv AV cu ieşire Component

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Asiguraţi-vă că dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectaţi terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul Component al dispozitivului AV utilizând un cablu Component (nu este furnizat). Acest cablu are un conector D-Sub la un capăt şi trei mufe RCA la celălalt.

- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, rezoluţii şi frecvenţe, consultaţi Sincronizarea AV (D-Sub) în secţiunea 2-8, „Moduri de afişare acceptate”.

2. Conectaţi terminalul [AV IN (L-AUDIO-R)] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire audio al dispozitivului

AV utilizând un cablu audio (nu este furnizat).

Instalarea şi conectarea 2-14

2-15 Conectarea cu ajutorul unui cablu Video/S-Video

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Asiguraţi-vă că dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.

1. Conectaţi terminalul [VIDEO] sau [S-VIDEO IN] şi dispozitivul AV utilizând un cablu video (nu este furnizat) sau S-Video (nu este furnizat).

- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, consultaţi Sincronizare AV (VIDEO/S-VIDEO) în secţiunea 2-8,

„Moduri de afişare acceptate”.

2. Conectaţi terminalul [AV IN (L-AUDIO-R)] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire audio al dispozitivului

AV utilizând un cablu audio (nu este furnizat).

2-15 Instalarea şi conectarea

2-16 Conectarea unui monitor extern

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Puteţi vizualiza o imagine simultan pe proiectorul dvs. şi pe un monitor separat.

Asiguraţi-vă că PC-ul şi proiectorul sunt oprite.

1. Conectaţi terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub (PC, VGA) al PC-ului dvs., utilizând un cablu D-Sub.

2. Conectaţi terminalul [PC OUT] al proiectorului la terminalul D-Sub al unui monitor utilizând un cablu D-Sub.

La conectarea unui monitor folosind funcţia [PC OUT], asiguraţi-vă că aţi conectat PC-ul la terminalul [PC IN].

- Imaginea video de pe monitorul conectat la terminalul [PC OUT] va fi normală chiar dacă proiectorul afişează un ecran gol.

Funcţia [PC OUT] nu va fi activă în modul standby.

Instalarea şi conectarea 2-16

2-17 Conectarea unei boxe externe

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Puteţi auzi sunetul printr-o boxă externă, în locul difuzorului intern încorporat în proiector.

1. Faceţi rost de un cablu audio (nu este furnizat) adecvat pentru boxa dvs. externă.

2. Conectaţi terminalul [AUDIO OUT] al proiectorului la borna externă folosind un cablu audio.

- La utilizarea unei boxe externe, difuzorul intern nu mai funcţionează, însă puteţi regla volumul boxei externe utilizând butonul de volum sau telecomanda proiectorului.

Terminalul [AUDIO OUT] poate transmite toate semnalele audio.

2-17 Instalarea şi conectarea

2-18 Conectarea la o reţea

Acest produs poate utiliza funcţii de reţea. Consultaţi următoarea metodă de conectare la reţea.

2-18-1. Conectarea la o reţea cu IP dinamic (DHCP)

Puteţi conecta proiectorul în reţea cu ajutorul unui modem care utilizează DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei). Atunci când utilizaţi un modem DHCP, acesta furnizează automat valorile pentru adresa IP, masca de subreţea şi gateway de care proiectorul are nevoie pentru a accesa reţeaua.

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Pentru conectarea la o reţea DHCP, urmaţi aceşti paşi:

1. Conectaţi cablul modemului între portul pentru modem de pe perete şi modemul extern.

2. Conectaţi un cablu LAN între modemul extern şi routerul IP cu sau fără fir.

3. Conectaţi un cablu LAN între portul [LAN] din partea posterioară a proiectorului şi routerul IP cu sau fără fir.

4. Porniţi proiectorul, apoi apăsaţi butonul [MENU].

5. Selectaţi <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Automatic>.

6. Alocă automat <IP address>, <Subnet mask> şi <Gateway.

Pentru a utiliza funcţia de reţea, <Network> trebuie să fie setată la <On>.

Dacă alocarea adresei IP de la serverul DHCP eşuează, opriţi modemul extern timp de peste 10 secunde, reporniţi modemul şi apoi reîncercaţi conectarea.

Pentru instrucţiuni despre configurarea şi conectarea modemului extern şi a routerului, consultaţi manualul de utilizare al fiecărui produs.

Puteţi conecta cablul LAN de la modem direct la proiector. Nu aveţi nevoie de un router.

Nu puteţi utiliza un modem ADSL cu conectare manuală, deoarece nu este un dispozitiv de tip DHCP. Asiguraţi-vă că utilizaţi un modem ADSL DHCP cu conectare automată.

Instalarea şi conectarea 2-18

2-18-2. Conectarea la o reţea cu IP static

Puteţi conecta proiectorul într-o reţea care utilizează o adresă IP statică, ceea ce corespunde cu utilizarea unei linii închiriate dedicate. Dacă reţeaua dvs. utilizează adrese IP statice, trebuie să obţineţi valorile pentru adresa IP, masca de subreţea şi gateway de la furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP), să activaţi funcţia pentru reţea în meniul proiectorului şi apoi să introduceţi valorile manual în funcţia pentru reţea.

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Pentru conectarea la o reţea care utilizează adrese IP statice, urmaţi aceşti paşi:

1. Conectaţi un cablu LAN între portul LAN de pe perete şi routerul IP cu sau fără fir.

2. Conectaţi un cablu LAN între portul [LAN] din partea posterioară a proiectorului şi routerul IP cu sau fără fir.

3. Porniţi proiectorul, apoi apăsaţi butonul [MENU].

4. Selectaţi <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <Manual>.

5. Selectaţi <IP Address> şi apăsaţi butonul [ ]. Utilizaţi butoanele / pentru a naviga între câmpurile fiecărei adrese IP şi butoanele / pentru a introduce valori.

6. Când aţi terminat de introdus toate valorile pentru adresa IP, apăsaţi butonul [ ], apoi repetaţi paşii pentru masca de subreţea şi gateway.

7. Când au fost completate toate valorile, apăsaţi butonul [MENU] sau [RETURN] pentru a ieşi din meniul de configurare.

Pentru a utiliza funcţia de reţea, <Network> trebuie să fie setată la <On>.

Dacă utilizaţi un IP static, furnizorul dvs. de servicii de Internet vă va informa cu privire la adresa IP, masca de subreţea şi gateway. Aceste valori trebuie introduse pentru a finaliza configurarea reţelei. Dacă nu ştiţi adresa IP statică, consultaţi administratorul reţelei.

Pentru instrucţiuni despre configurarea şi conectarea routerului, consultaţi manualul de utilizare al acestuia.

Puteţi conecta cablul LAN direct la proiector fără a utiliza un router.

Dacă utilizaţi un router IP care acceptă funcţia DHCP, puteţi seta routerul fie la DHCP, fie la IP static.

Pentru instrucţiuni despre utilizarea unui IP static, consultaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet.

2-18 Instalarea şi conectarea

2-19 Fanta pentru dispozitivul de blocare Kensington

Un sistem de blocare Kensington este un dispozitiv antifurt care permite utilizatorilor să blocheze produsul astfel încât să-l poată utiliza în siguranţă în locaţii publice. Deoarece forma şi utilizarea dispozitivului de blocare pot fi diferite în funcţie de model şi de producător, consultaţi manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul de blocare pentru mai multe informaţii.

• Dispozitivul de blocare Kensington trebuie achiziţionat separat.

• Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

Blocarea produsului

1. Înfăşuraţi cablul dispozitivului de blocare Kensington în jurul unei piese de mobilier sau unui obiect greu inamovibil, conform instrucţiunilor din manualul de utilizare al dispozitivului de blocare Kensington.

2. Introduceţi piesa de blocare a dispozitivului de blocare în orificiul pentru dispozitivul Kensington de pe proiector.

3. Introduceţi cheia dispozitivului de blocare Kensington în mecanismul de blocare şi rotiţi-o în direcţia de blocare.

• Acestea constituie instrucţiuni generale. Pentru instrucţiuni exacte, consultaţi manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul de blocare.

• Puteţi achiziţiona dispozitivul de blocare de la un magazin de electronice, de la un magazin online sau de la centrul nostru de service.

Instalarea şi conectarea 2-19

3 Utilizare

3-1 Caracteristicile produsului

1. Sursă de retroiluminare de ultimă generaţie, care adoptă tehnologia LED.

• Proiector ECO fără mercur cu tehnologie LED.

• Garanţie semipermanentă pentru o durată de viaţă mare.

2. Zgomot minimizat al ventilatorului

• Reduce la minim zgomotul ventilatorului prin fluxul intern de aer optimizat şi structura de instalare a ventilatorului.

3. Multiple terminale de intrare

• Creşte conectivitatea la dispozitivele periferice prin D-Sub 15p, S-Video, Video, şi HDMI (acceptă semnalul DVI PC).

4. Sistem de răcire fără filtru

• Având un sistem închis de circulare a aerului, nu este necesară prezenţa unui filtru, ceea ce determină costuri reduse de

întreţinere.

5. Ieşire audio

• Echipat cu un difuzor de 7 W (mono).

6. Reglajele utilizatorului

• Permite reglarea fiecărui port de intrare.

• Echipat cu un Test Pattern intern, care poate fi utilizat pentru a instala şi regla proiectorul.

7. Funcţie convenabilă de reţea

• Proiectorul poate fi monitorizat şi controlat de la un PC utilizând funcţia pentru reţea.

8. Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

• Puteţi vizualiza fişiere video, imagini, puteţi asculta fişiere muzicale şi puteţi vizualiza documentele stocate pe un dispozitiv USB, fără a-l conecta la un PC.

9. Funcţia de securitate

• Parola de securitate poate fi setată pentru a împiedica reglajele neautorizate şi accesul la proiector.

3-1 Utilizare

3-2 Faţă, partea superioară

NUME

1. Indicatoare

2. Butonul de deplasare

/ selectare / volum

DESCRIERE

- STAND BY (LED albastru)

- LED (LED albastru)

- STATUS (verde/roşu LED)

Consultaţi Indicatoarele cu LED-uri.

/ : Utilizaţi pentru a vă deplasa sau a selecta un element din meniu.

: Utilizaţi acest buton pentru a regla volumul.

3. Butonul MENU

4. Butonul SOURCE

5. Butonul POWER (Pornire)

6. Buton pentru zoom

7. Rozetă de focalizare

8. Obiectiv

9. Receptor de semnal cu telecomandă

10. Orificiu pentru ataşarea şnurului pentru capacul obiectivului

-

Utilizaţi acest buton pentru a afişa ecranul meniului.

Utilizaţi acest buton pentru a selecta semnalul echipamentului extern.

Utilizaţi acest buton pentru a porni sau opri proiectorul.

-

Utilizaţi-l pentru a mări sau micşora dimensiunea imaginii.

-

Utilizaţi-l pentru a regla focalizarea.

Utilizare 3-2

3-3 Telecomanda

• Utilizarea proiectorului împreună cu altă telecomandă aflată în apropiere poate duce la funcţionarea necorespunzătoare, ca urmare a interferenţei codului (frecvenţei) telecomenzii.

• Asiguraţi-vă că aşezaţi telecomanda pe o masă sau pe un birou.

În cazul în care călcaţi pe telecomandă, riscaţi să cădeţi şi să vă răniţi sau să deterioraţi telecomanda.

• Puteţi utiliza telecomanda de la o distanţă de maxim 10m (23 de picioare) faţă de produs.

SP-F10

Butonul POWER (

)

Utilizaţi acest buton pentru a închide şi deschide produsul.

Butonul AUTO

Ajustează automat imaginea. (Disponibil numai în modul <PC>)

Butonul MENU (

)

Utilizaţi acest buton pentru a afişa ecranul meniului.

Butonul de deplasare ( )/ (

)

Se utilizează pentru deplasarea la sau selectarea fiecărui element de meniu.

Butonul V. KEYSTONE ( )

Se utilizează atunci când ecranul este afişat într-o formă trapezoidală.

Butonul INSTALL

Utilizaţi pentru a regla imaginea astfel încât ea să fie potrivită pentru locaţia de instalare a proiectorului (în faţa ecranului şi atârnând de tavan,

în spatele ecranului şi atârnând de tavan etc.)

Butonul BLANK

Se utilizează pentru dezactivarea temporară a imaginii şi a sunetului.

Semnalul video şi cel audio vor reveni în momentul apăsării oricărui alt buton decât [POWER].

Butonul P.SIZE

Se utilizează pentru a regla dimensiunea ecranului imaginii.

Butonul QUICK

Se utilizează pentru revenirea rapidă la ultimul meniu utilizat.

Butonul MUTE ( )

Apăsaţi pentru a întrerupe temporar sunetul. Atunci când sunetul este dezactivat, apăsaţi din nou butonul MUTE sau butonul VOL ( ) pentru a-l reactiva.

Butonul RETURN ( )

Revine la meniul anterior.

Butonul EXIT (

)

Utilizaţi pentru a elimina ecranul meniului.

Butonul VOL ( )

Se utilizează pentru a controla volumul.

Butonul INFO

Utilizaţi pentru a verifica semnalele sursă, setarea imaginii, reglarea ecranului PC-ului şi durata de funcţionare a LEDului.

3-3 Utilizare

Butonul SOURCE

Utilizaţi pentru verificarea sau selectarea stării conexiunii dispozitivelor externe.

Butonul P.MODE

Se utilizează pentru a selecta modul Imagine.

Butonul STILL

Utilizaţi pentru a vedea imagini statice.

SP-F10M

Butonul POWER (

)

Utilizaţi acest buton pentru a porni şi opri proiectorul.

Butonul P.MODE

Se utilizează pentru a selecta modul

Imagine.

Butonul P.SIZE

Se utilizează pentru a regla dimensiunea ecranului imaginii.

Butonul de derulare înapoi

Derulaţi înapoi fişierul video în modul

<Media Play>.

Butonul de redare

Redaţi fişierul video în modul <Media

Play>.

Butonul KEYSTONE

Corectaţi o imagine înclinată.

Butonul de pauză

Întrerupeţi fişierul video în modul

<Media Play>.

Butonul VOL ( )

Se utilizează pentru a controla volumul.

Butonul MENU (

)

Utilizaţi acest buton pentru a afişa ecranul meniului.

Butonul MEDIA.P

Accesaţi direct modul <Media Play>.

Afişaţi elementele de meniu din modul <Media Play>.

Butonul HELP

Afişaţi meniul de informaţii ale butonului în partea inferioară a ecranului atunci când se vizualizează un document în modul <Media Play>.

Butonul QUICK

Se utilizează pentru revenirea rapidă la ultimul meniu utilizat.

Butonul AUTO

Reglează automat ecranul. (Activat numai în modul <PC>).

Butonul BLANK

Se utilizează pentru dezactivarea temporară a imaginii şi a sunetului. Semnalul video şi cel audio vor reveni în momentul apăsării oricărui alt buton decât [POWER].

Butonul de derulare rapidă înainte

Derulaţi rapid înainte fişierul video în modul <Media Play>.

Butonul de oprire

Opriţi fişierul video în modul <Media

Play>.

Butonul DOCU. ZOOM

Măriţi sau reduceţi un document în meniul <Document> din modul <Media

Play>.

Butonul MUTE ( )

Apăsaţi pentru a întrerupe temporar sunetul. Atunci când sunetul este dezactivat, apăsaţi din nou butonul MUTE sau butonul [VOL] ( reactiva.

) pentru a-l

Butonul PAGE ( )

Se utilizează pentru a trece la pagina anterioară sau următoare, o singură pagină o dată.

Butonul SOURCE

Comutaţi semnalul de intrare externă.

Butonul USB SAFELY REMOVE

Utilizaţi pentru a elimina în siguranţă un dispozitiv [USB].

Butonul RETURN ( )

Revine la meniul anterior.

Utilizare 3-3

Butoanele de deplasare ( )/ ( )

Se utilizează pentru deplasarea la sau selectarea fiecărui element de meniu.

Butonul INFO

Utilizaţi pentru a verifica semnalele sursă, setarea imaginii, reglarea ecranului PC-ului şi durata de funcţionare a LED-ului.

Butoane colorate (disponibile numai în modul <Media Play>)

Roşu: Utilizaţi pentru a vedea subtitrarea la redarea unui fişier video.

Verde: Utilizaţi pentru a seta <SlideShow Settings> la redarea unui fişier de imagine.

Galben: Utilizaţi pentru a seta <Zoom> la vizualizarea documentului.

Albastru: Utilizaţi pentru a deplasa paginile utilizând meniul <Page Navigation> la vizualizarea documentului.

Butonul EXIT (

)

Utilizaţi pentru a elimina ecranul meniului.

Butonul STILL

Utilizaţi pentru a vedea imagini statice.

Butonul INSTALL

Utilizaţi pentru a regla imaginea astfel

încât să fie potrivită pentru locaţia de instalare a proiectorului (în faţa ecranului şi suspendat de plafon, în spatele ecranului şi suspendat de plafon etc.)

Instalarea bateriilor în telecomandă

SP-F10

SP-F10M

1. Ridicaţi în sus capacul din spatele telecomenzii, conform figurii.

2. Introduceţi două baterii de dimensiune AAA.

3. Închideţi capacul.

3-3 Utilizare

3-4 Indicatoarele cu LED-uri

Indicatoarele cu LED-uri

STATUS LED STAND BY STARE

Alimentarea este corespunzătoare. Pentru a opera proiectorul, apăsaţi butonul

[POWER] de pe proiector sau telecomandă şi aşteptaţi circa 30 de secunde.

Proiectorul funcţionează normal.

Proiectorul pregăteşte o operaţie după apăsarea butonului [POWER] de pe proiector sau de pe telecomandă.

Butonul [POWER] a fost apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în funcţiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Operează timp de aproximativ 3 de secunde.)

Ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu funcţionează normal. Consultaţi Acţiunea 1 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.

Proiectorul a trecut în modul de răcire deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de întreţinere.

Consultaţi Acţiunea 2 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.

Proiectorul s-a oprit automat deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de întreţinere. Consultaţi Acţiunea 3 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.

A survenit o problemă în funcţionarea LED-ului. Consultaţi Acţiunea 4 de mai jos.

Ştergerea problemelor semnalate de indicatoare

Utilizare 3-4

CLASIFICAR

E

Acţiunea 1

Acţiunea 2

Acţiunea 3

Acţiunea 4

STARE MĂSURI

Sistemul ventilatorului de răcire nu funcţionează normal.

Proiectorul a trecut în modul de răcire deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de

întreţinere.

Temperatura internă a proiectorului a crescut peste limită, iar proiectorul s-a oprit automat.

Proiectorul a fost oprit anormal sau pornit la scurt timp după

închidere sau a survenit o eroare în funcţionarea LEDului.

Dacă simptomul rămâne chiar şi după deconectarea şi reconectarea cablului de alimentare şi repornirea proiectorului, contactaţi furnizorul produsului dvs. sau centrul de service.

Dacă temperatura internă a proiectorului a crescut peste limita de întreţinere, acesta este comutat în modul de răcire înainte de a se opri automat.

Modul de răcire: Viteza ventilatorului de răcire este crescută, iar LED-ul este este comutat automat la modul <ECO>.

Verificaţi dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.

Verificaţi dacă temperatura din jurul proiectorului depăşeşte intervalul standard de temperatură al proiectorului.

Răciţi proiectorul suficient şi utilizaţi-l din nou.

Verificaţi dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.

Verificaţi dacă temperatura din jurul proiectorului depăşeşte intervalul standard de temperatură al proiectorului.

Răciţi proiectorul suficient şi utilizaţi-l din nou.

Dacă aceeaşi problemă apare în continuare, contactaţi distribuitorul produsului dvs. sau centrul de service.

Opriţi alimentarea, permiteţi un timp de răcire suficient, apoi porniţi din nou alimentarea. Dacă aceeaşi problemă apare în continuare, contactaţi un centru de service Samsung.

Acest proiector utilizează un sistem de răcire cu ventilator pentru a preveni supraîncălzirea unităţii. Funcţionarea ventilatorului de răcire poate produce zgomot. Acesta nu afectează performanţa produsului şi face parte din funcţionarea normală.

3-4 Utilizare

3-5 Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran)

Structura meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran)

Pentru a accesa meniul, apăsaţi butonul Menu de pe produs sau de pe telecomandă. Pentru a vă deplasa în meniu, apăsaţi butoanele cu săgeţi. Opţiunile de meniu cu o săgeată în partea dreaptă dispun de submeniuri. Apăsaţi butonul săgeată dreapta pentru a accesa submeniul. Instrucţiunile pentru navigarea şi selectarea elementelor într-un meniu se găsesc în partea inferioară a fiecărui ecran de meniu.

MENIU SUBMENIU

Input

Picture

Setup

Option

Source List

Mode

Overscan

Install

Test Pattern

Language

Melody

Edit Name

Size

Film Mode

LED Mode

Video Type

Menu Option

Security

Position

PC

Auto Keystone

Caption

Sound

Panel Lock

Digital NR

Zoom

Black Level

Dynamic Contrast

Background V-Keystone

Network Reset

Auto Power On Sleep Timer

Information

3-5-1. Input

MENIU

Source List

Edit Name

DESCRIERE

Puteţi selecta pentru afişare un dispozitiv conectat la proiector.

SP-F10 : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI>

SP-F10M : <PC>-<AV>-<S-Video> -<HDMI> - <Media Play>

Puteţi edita numele dispozitivelor conectate la proiector.

• <VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-

<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

Utilizare 3-5

3-5-2. Picture

3-5 Utilizare

3-5

MENIU

Mode

DESCRIERE

Selectaţi un mod de ecran în funcţie de mediu, de tipul imaginilor pe care le proiectaţi sau selectaţi un mod personalizat pe care l-aţi creat în funcţie de necesităţile dvs.

<Mode>

• <Dynamic >: Selectează imaginea pentru definiţie mai mare într-o încăpere luminoasă.

• <Standard>: Selectează imaginea pentru afişare optimă într-un mediu normal.

• <Presentation> : Acest mod este potrivit pentru prezentări.

• <Text> : Acest mod este potrivit pentru conţinuturi cu text.

• <Movie>: Acest mod este potrivit pentru vizionarea unui film.

• <Game> : Acest mod de imagine este optimizat pentru jocuri.

În modul <Game>, textul din imaginile statice poate avea un aspect nenatural.

• <Bright>: Afişează luminozitatea maximă.

• <User>: Acest mod este unul personalizat, creat cu ajutorul funcţiei <Mode>→<Save>.

Modurile <Presentation> şi <Text> sunt activate numai dacă semnalul de intrare este semnal de Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) sau <Media Play>

<Contrast >: Utilizat pentru a regla contrastul dintre obiect şi fundal.

<Brightness >: Se utilizează pentru reglarea luminozităţii întregii imagini.

<Sharpness >: Utilizat pentru a regla claritatea imaginii.

<Opţiunea <Sharpness> este dezactivată când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-

Sub/HDMI) sau <Media Play>.

<Color >: Utilizat pentru a regla culoarea la o nuanţă mai deschisă sau mai închisă.

<Opţiunea <Color> este dezactivată când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/

HDMI) sau <Media Play>.

<Tint>: Utilizat pentru a obţine o culoare mai naturală, prin intensificarea de verde sau roşu a imaginilor.

<Opţiunea <Tint> este dezactivată când semnalul de intrare este semnal Sincronizare PC (D-

Sub/HDMI), semnal PAL şi SECAM de Sincronizare AV (VIDEO/S-VIDEO) sau în modul

<Media Play>.

<Color Tone> : Tonul de culoare poate fi modificat.

• Valori prestabilite din fabrică: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>

• Puteţi selecta temperatura de culoare pentru elementele de mai jos în funcţie de preferinţele dvs.

<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de alb.

<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de negru.

• <Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>

<Color Gamut>

• <Wide >: Afişează imaginile în culori intense utilizând spectrul de culori maxim ce poate fi reprezentat de LED.

• <Normal >: Afişează imaginile în culori naturale în cadrul spectrului de culori ce poate fi reprezentat de LED.

• <SRGB> : Aceasta este abrevierea pentru Standard Red Green Blue. Imaginile sunt afişate utilizând culorile standard RGB.

<Gamma >: Schimbă caracteristica luminozităţii pentru fiecare ton de culoare al unei imagini.

• Cu cât este mai mare valoarea (+), cu atât contrastul este mai ridicat pentru părţile luminoase şi cele întunecate.

Cu cât este mai mică valoarea (-), cu atât părţile întunecate sunt mai închise.

• Interval de reglare: De la -3 la +3

<Save >: Puteţi salva starea unui ecran pe care l-aţi reglat conform preferinţelor utilizând meniul OSD

<Mode>→<User>.

<Reset >: Restabileşte setările modului la valorile din fabrică.

Utilizare

MENIU

Size

Position

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

DESCRIERE

Utilizând această funcţie, selectaţi o dimensiune a ecranului.

<Opţiunile <Zoom1> şi <Zoom2> sunt dezactivate când semnalul de intrare este Sincronizare

PC (D-Sub/HDMI) sau <Media Play>.

• <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>

Utilizând această funcţie, puteţi regla poziţia ecranului dacă nu este aliniată.

Pentru reglare, selectaţi direcţia în care doriţi să deplasaţi ecranul şi apoi apăsaţi în mod repetat butonul săgeată pentru direcţia respectivă.

Această funcţie nu este disponibilă în modul <Media Play>.

Dacă într-o imagine apar linii punctate sau dacă ecranul tremură, activarea funcţiei Digital NR (Reducerea zgomotului) poate îmbunătăţi calitatea imaginii.

Când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opţiunea

<Digital NR> nu funcţionează.

Dacă nivelul de negru nu este adecvat pentru semnalul de intrare, părţile întunecate pot apărea neclare sau estompate.

Utilizând această funcţie, puteţi selecta un nivel de negru care să îmbunătăţească vizibilitatea părţilor

întunecate.

<Black level> poate fi setat numai pentru semnalele [AV], [S-Video], 480i şi 576i în modul

Sincronizare AV (D-Sub) şi pentru semnalele RGB în modul de intrare [HDMI].

Pentru [AV], [S-Video] şi semnalele 480i şi 576i ale modului Sincronizare AV (D-Sub).

• <0 IRE> : Setează nivelul de negru la <0 IRE>.

• <7.5 IRE> : Setează nivelul de negru la <7.5 IRE>.

Pentru semnalul RGB al modului <HDMI>.

• <Normal >: Utilizat într-un mediu normal.

• <Low > : Utilizat când părţile întunecate ale unei imagini sunt prea luminoase.

Prin utilizarea acestei funcţii puteţi tăia marginea imaginii când pe aceasta apar informaţii sau imagini inutile.

Suprascanarea nu este acceptată în modurile [AV], [S-Video] şi <Media Play>.

Opţiunea Overscan (Supra-scanare) este acceptată exclusiv când semnalul de intrare este un semnal de tip Sincronizare AV (D-Sub) sau Sincronizare AV (HDMI).

Dacă funcţia<Overscan> este dezactivată, este posibil să fie afişate părţi suplimentare nenecesare la marginile unei imagini.

În acest caz, activaţi funcţia <Overscan> (Supra-scanare).

Utilizând această funcţie, puteţi seta modul de afişare astfel încât să fie optimizat pentru redarea filmelor.

• <Off> - <Auto>

• <Film Mode> este acceptat numai pentru semnalele [AV], [S-Video], 480i şi 576i ale modului Sincronizare AV (D-Sub).

• Această funcţie nu este disponibilă în modul <Media Play>.

Utilizare 3-5

3-5

MENIU

PC

Zoom

Dynamic Contrast

DESCRIERE

Pentru semnalele PC-ului, cele patru funcţii pentru PC elimină sau reduc zgomotul care poate cauza o calitate instabilă a ecranului, precum tremurul ecranului. Dacă zgomotul nu este eliminat utilizând acordul fin, setaţi frecvenţa la maxim şi apoi efectuaţi din nou acordul fin.

Aceste funcţii sunt activate numai pentru intrarea Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) a terminalului

D-Sub.

Consultaţi Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).

• <Auto Adjustment >: Utilizat pentru a regla în mod automat frecvenţa şi faza ecranului PC.

• <Coarse >: Se utilizează pentru reglarea frecvenţei când pe ecranul PC-ului apar linii verticale.

• <Fine>: Utilizat pentru a efectua un acord fin al ecranului PC.

• <Reset >: Utilizând această funcţie, puteţi reseta setările meniului PC la valorile implicite din fabrică.

Puteţi mări ecranul la dimensiunea dorită.

• <x1> - <x2> - <x4> - <x8>

Această funcţie poate fi reglată numai când semnalul de intrare este un semnal de tip

Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).

Contrastul dinamic reglează automat contrastul imaginii pentru a menţine echilibrul general între luminozitate şi întuneric.

• <Off >-<On>

La utilizarea funcţiei <Dynamic Contrast>, textul din imaginile statice poate avea un aspect nenatural.

3-5-3. Setup

Utilizare

MENIU DESCRIERE

Install

LED Mode

Pentru a configura imaginea în funcţie de locaţia de instalare, (de exemplu, în spatele unui ecran semitransparent, suspendat de plafon), puteţi inversa imaginile proiectate vertical/orizontal.

• <Front-Floor >: Imagine normală

• <Front-Ceiling >: Imagine inversată pe orizontală/verticală

• <Rear-Floor>: Imagine inversată pe orizontală

• <Rear-Ceiling >: Imagine inversată pe verticală

Puteţi modifica luminozitatea imaginii prin ajustarea cantităţii de lumină generate de LED.

• <Eco> : Acest mod este optimizat pentru ecranele mai mici de 100 de ţoli.

Acest mod reduce luminozitatea lămpii şi consumul de energie pentru a prelungi durata de de viaţă a LED-ului şi a reduce zgomotul şi consumul de energie.

• <Bright>: Acest mod este utilizat pentru creşterea la maxim a luminozităţii LED-ului când intensitatea luminii ambiante este mai puternică. Pe măsură ce luminozitatea LED-ului creşte, durata de viaţă a acestuia se poate reduce, iar zgomotul şi consumul de energie pot creşte.

Auto Keystone Dacă scenele video sunt distorsionate sau răsturnate, puteţi compensa acest lucru prin setarea funcţiei <Auto Keystone> la <On>, astfel încât funcţia <V-Keystone> să pornească automat.

• <Off >-<On>

V-Keystone Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteţi compensa acest lucru utilizând funcţia de corecţie trapezoidală verticală.

Background

Test Pattern

Sunetul proiectorului este oprit temporar la schimbarea keystone (corecţie trapezoidală).

Corecţia trapezoidală nu compensează distorsiunile din meniul afişat pe ecran (OSD).

Puteţi selecta o imagine sau un ecran care apare când nu există semnal de la dispozitivul extern conectat la proiector.

• <Logo>-<Custom Logo>-<Blue>-<Black>

Un model de test implicit încorporat în proiector. Îl puteţi utiliza ca imagine de referinţă pentru a optimiza instalarea proiectorului şi a optimiza imaginile.

• <Crosshatch> : - Puteţi verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.

• <Screen Size> : Puteţi alege ca referinţă şi puteţi afişa formate de imagine precum 2.39: 1 sau

1,78 : 1.

Utilizare 3-5

3-5

MENIU

Video Type

Caption

DESCRIERE

În cazul în care calitatea ecranului este anormală din cauza faptului că proiectorul nu identifică automat tipul semnalului de intrare în modul <PC> sau <HDMI, Video Type vă permite să setaţi manual semnalul de intrare.

Această funcţie nu este disponibilă în modul <Media Play>.

• În modul <PC>, meniul este activat numai pentru semnalele de intrare de tip Sincronizare AV (D-

Sub). Pentru o sincronizare H/V separată, acesta este activat numai pentru semnalul 1280 x 720p

59,94/60 Hz.

• <Auto >-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>

• În modul <HDMI>, opţiunea <Video Type> este activată numai pentru semnalele 640x480p 59,94

Hz/60 Hz şi 1280x720p 59,94 Hz/60 Hz.

• <Auto>-<PC>-<AV> yniOwjP yniOh}P

€w‰w™Oh}P

Utilizare

Color,

Sharpness,

Tint

sˆGŠ–•ŒŠ›ˆ™ŒˆGŒť™GyniGˆGœ•œGwjG“ˆG

›Œ™”•ˆ“œ“GkTzœ‰G kŒ¡ˆŠ›ˆ™Œ

Meniul PC

hŠ›ˆ™Œ sˆGŠ–•ŒŠ›ˆ™ŒˆGŒť™GyniGˆGœ•œG

‹š—–¡›Gh}GOz{iSGk}kGŒ›ŠUPG“ˆG

›Œ™”•ˆ“œ“GkTzœ‰G sˆGŠ–•ŒŠ›ˆ™ŒˆGŒť™G€w‰w™GˆGœ•œG

‹š—–¡›Gh}GOz{iSGk}kGŒ›ŠUPG“ˆG

›Œ™”•ˆ“œ“GkTzœ‰G hŠ›ˆ™Œ hŠ›ˆ™Œ kŒ¡ˆŠ›ˆ™Œ kŒ¡ˆŠ›ˆ™Œ

zoomul

hŠ›ˆ™Œ kŒ¡ˆŠ›ˆ™Œ kŒ¡ˆŠ›ˆ™Œ wj sˆGŠ–•ŒŠ›ˆ™ŒˆGœ•œGwjG“ˆG›Œ™”•ˆ“œ“G oktpG kŒ¡ˆŠ›ˆ™Œ kŒ¡ˆŠ›ˆ™Œ hŠ›ˆ™Œ h} sˆGŠ–•ŒŠ›ˆ™ŒˆGœ•œG‹š—–¡›Gh}G

Oz{iSGk}kGŒ›ŠUPG“ˆG›Œ™”•ˆ“œ“GoktpG hŠ›ˆ™Œ kŒ¡ˆŠ›ˆ™Œ kŒ¡ˆŠ›ˆ™Œ hœ›– zŒ›ĉ™Gˆœ›–”ˆ›Œ

T T T

Funcţia <Caption> este acceptată când semnalul analogic extern de la intrarea Video sau S-Video conţine subtitrări.

• <Caption> : <Off >-<On>

• <Mode> : <Caption>-<Text>

• <Channel> : <1>-<2>

• <Field> : <1>-<2>

Funcţia <Caption> nu este activă în modurile <PC> (inclusiv Component), <HDMI> şi <Media

Play>.

În funcţie de semnalul extern, poate fi necesară o schimbare a setărilor <channel> sau <Field>.

Fiecare <Channel> şi <Field> conţine informaţii diferite. <Field><2> conţine informaţii suplimentare pentru a completa informaţiile incluse în <Field><1>.

(de ex. dacă subtitrarea în engleză este oferită pe <Channel><1>, subtitrarea în spaniolă va fi oferită pe <Channel><2>.)

Utilizare

MENIU

Network

Reset

DESCRIERE

Conectând un cablu LAN între PC şi proiector, puteţi utiliza următoarele funcţii suplimentare pe PC.

Aici puteţi să verificaţi condiţiile proiectorului (durata de funcţionare a LED-ului, erorile de funcţionare, temperatura) şi puteţi controla de la distanţă pornirea/oprirea proiectorului, luminozitatea şi activarea/ dezactivarea sunetului.

<Network> : <On> - <Off>

<IP Setting>

• <Automatic> : Alocă automat IP address, Subnet mask şi Gateway.

• <Manual> : Vă permite să introduceţi manual IP address, Subnet mask şi Gateway-ul.

După apăsarea butonului [ ] pentru a introduce valori, modificaţi valorile utilizând apăsaţi butonul [ ].

<Server IP Setting> : Vă permite să introduceţi adresa IP a PC-ului server.

Pentru a utiliza funcţia de reţea, <Network> trebuie să fie setată la <On>.

În cazul în care conectarea la reţea eşuează, introduceţi adresa IP a PC-ului server în <Server

IP Setting>.

Utilizând această funcţie, puteţi reseta diverse setări la valorile implicite din fabrică.

• <Factory Default> : Modifică setările la valorile prestabilite din fabrică.

• <Media Play> : Următoarele funcţii sunt activate doar când proiectorul nu intră în modul <Media

Play> din cauza unei erori a modului <Media Play>. (numai la SP-F10M)

Activat doar în modul <Media Play>.

• <Recovery Mode>: Când proiectorul este oprit în timpul unei actualizări a firmware-ului, utilizaţi această funcţie pentru a continua actualizarea.

• <OK>-<Cancel>

La utilizare normală, actualizaţi selectând <Setup>→<Update/Reset>→<Firmware

Update> din meniul <Media Play>.

• <System Reset>: Când funcţionarea modului <Media Play> se întrerupe subit, utilizaţi această funcţie pentru a reporni <Media Play>.

• <OK>-<Cancel>

3-5-4. Option

Utilizare 3-5

3-5

MENIU

Language

Menu Option

Sound

Auto Power On

Sleep Timer

Melody

Security

Panel Lock

Information

DESCRIERE

Utilizând această funcţie, puteţi selecta limba utilizată pentru ecranul meniului.

• <Position>: Puteţi muta poziţia meniului sus/jos/la stânga/la dreapta.

• <Transparency >: Puteţi seta transparenţa meniului.

• < High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>

• <Display Time >: Puteţi seta durata de afişare a meniului.

• <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >

Proiectorul este furnizat cu un difuzor (mono) intern de 7 W. Utilizaţi setările de mai jos pentru a adapta sunetul după cum doriţi.

• <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

Cu opţiunea <Auto Power On>, dacă proiectorul este alimentat cu energie, acesta porneşte automat fără a se apăsa butonul de alimentare.

• <Off >-<On>

Cu temporizatorul de oprire activat, atunci când nu se recepţionează semnal pe durata specificată, proiectorul se opreşte automat.

(În intervalul de timp specificat, nu trebuie apăsat niciun buton de pe telecomandă sau din partea superioară a proiectorului)

• <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>

Această funcţie nu este disponibilă în modul <Media Play>.

Setaţi redarea unei melodii la pornirea sau oprirea proiectorului.

• <Off>-<Low>-<Medium>-<High>

Pentru a împiedica furtul, puteţi seta o parolă pe care utilizatorii trebuie să o introducă la pornirea proiectorului. Când setaţi o parolă, proiectorul nu va funcţiona fără aceasta.

• <Power On Protection>

• <Off > : Introduceţi parola curentă şi dezactivaţi funcţia de protecţie.

• <On > : Introduceţi o parolă nouă şi activaţi funcţia de protecţie.

• <Change Password> : Schimbaţi parola curentă.

• Folosiţi tastele numerice afişate pentru a introduce sau a schimba parola.

• Dacă uitaţi parola, contactaţi un centru de service Samsung.

Puteţi dezactiva butoanele de pe corpul proiectorului astfel încât proiectorul să poată fi operat doar de la telecomandă.

• <Off >-<On>

Puteţi verifica semnalele din sursă externă, setarea imaginii, reglarea imaginii pe PC şi durata de funcţionare a LED-ului.

Utilizare

3-6 Administrarea reţelei

3-6-1. Administrarea utilizând browserul Web

Browserul Web vă permite să monitorizaţi şi să controlaţi un proiector de la un PC fără a instala software. Înainte de a putea utiliza browserul Web, trebuie să conectaţi proiectorul la reţeaua locală. Pentru instrucţiuni despre modul de conectare la o reţea, consultaţi secţiunea 2-18, Conectarea la o reţea.

Pentru a controla mai multe proiectoare de la un singur PC, instalaţi şi rulaţi Samsung Projector Manager.

Pentru informaţii despre Samsung Projector Manager, consultaţi secţiunea 3-6-2.

Verificaţi conexiunea de reţea între PC şi proiector înainte de conectarea browserului Web. În cazul în care conexiunea la reţea a eşuat, este posibil ca fereastra browserului Web să nu fie disponibilă pentru utilizare.

• Pentru a utiliza browserul Web, PC-ul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime de sistem:

• RAM : Peste 10 MB

• Capacitate hard disk: Peste 10 MB

• Rezoluţie de afişare: Peste 640 x 480

• Sistem de operare acceptat: Microsoft Windows XP, Windows Vista

• Browser Web: Microsoft Internet Explorer 6 sau o versiune ulterioară, Netscape Navigator 9 sau o versiune ulterioară,

Mozilla FireFox 3.0.x sau o versiune ulterioară, Google Chrome.

1. Conectarea

• Introduceţi adresa IP a proiectorului în bara de adrese a browserului Web.

Găsiţi adresa IP a proiectorului apăsând butonul [MENU] şi selectând <Setup> -> <Network> -> <IP Setting>.

• Este afişată fereastra Network Projector. Pentru informaţii despre elementele de comandă din fereastra Network

Projector, consultaţi secţiunea 3-5, Utilizarea meniului de reglare a ecranului.

• Anumite funcţii enumerate în secţiunea „Utilizarea meniului de reglare a ecranului” nu pot fi utilizate în browserul Web din cauza limitărilor reţelei în ceea ce priveşte controlul de la distanţă.

Utilizare 3-6

3-6-2. Administrarea proiectorului utilizând software pentru PC

Puteţi controla şi monitoriza mai mult de un proiector utilizând Samsung Projector Manager.

La instalarea sau utilizarea Samsung Projector Manager pe PC, trebuie să vă conectaţi ca Administrator.

Dacă vă conectaţi utilizând datele de autentificare personale, trebuie să deţineţi privilegii complete de administrator.

• Pentru a utiliza Samsung Projector Manager, PC-ul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime de sistem:

• RAM: Peste 10 MB

• Capacitate hard disk: Peste 10 MB

• Rezoluţie de afişare: Peste 640 x 480

• Sistem de operare acceptat: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1. Instalarea Samsung Projector Manager

• Faceţi clic pe 'Samsung Projector Manager' pe CD-ul furnizat.

• Instalaţi conform instrucţiunilor afişate pe ecranul PC-ului.

2. Rularea Samsung Projector Manager

La finalizarea instalării Samsung Projector Manager şi network setup, Samsung Projector Manager va fi disponibil pentru utilizare.

• Faceţi clic pe Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

• Este afişată fereastra Samsung Projector Manager.

3. Utilizarea Samsung Projector Manager

• Gruparea şi înregistrarea proiectoarelor

• Pentru a parcurge proiectoarele conectate la PC în mod automat, apăsaţi <Tools>→<Auto Search>

3-6 Utilizare

• Pentru a grupa sau înregistra direct proiectoarele, selectaţi <List>→<Projector>, faceţi clic dreapta pe <Network

Projector> în <Projector List>, apoi selectaţi <Add Projector>.

• Introduceţi<Projector Name>,<IP Address>şi <Group Name> pentru înregistrare, apoi apăsaţi <ADD>.

Orice grup al cărui nume nu este specificat va fi denumit automat <Default Group>. Pentru a elimina şi/sau redenumi un proiector înregistrat, faceţi clic dreapta şi apoi selectaţi <Delete> şi/sau <Rename> respectively.

Dacă un proiector nu este afişat în <Projector List > după înregistrare, verificaţi dacă setările şi conexiunea de reţea sunt configurate corect. Consultaţi secţiunea 2-18, Conectarea la o reţea şi secţiunea 3-5-3,

<Setup>→<Network> pentru informaţii şi instrucţiuni.

Pentru a salva sau încărca informaţiile proiectorului înregistrat, selectaţi <File>→<Export Config>.

• Administrarea proiectorului

• Puteţi verifica durata de funcţionare a LED-ului, temperatura, funcţionarea, erorile etc. unui proiector în timp real.

Utilizare

: Puteţi vedea Numele, Adresa IP, Grupul, starea Pornit/Oprit, durata de funcţionare a LED-ului, erorile de funcţionare (reprezentate de pictograme) etc. ale unui proiector în timp real.

3-6

Samsung Projector Manager afişează pictograme care indică starea unui proiector. Pictogramele sunt listate în tabelele de mai jos. Dacă pictogramele indică o problemă la proiector, consultaţi "Eliminarea problemelor semnalate de indicatoare" din secţiunea 3-4, Indicaţiile LED-urilor.

Pictograme de avertizare şi de eroare

PICTOGRA

ME

STARE STARE ACŢIUNE

Eroare LED-ul a ajuns la finalul duratei de viaţă.

Consultaţi Acţiunea 4 din secţiunea

Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.

Eroare Ventilatorul de răcire 1 nu funcţionează normal.

Eroare

Eroare

Ventilatorul de răcire 2 nu funcţionează normal.

Ventilatorul de răcire 3 nu funcţionează normal.

Consultaţi Acţiunea 1 din secţiunea

Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.

Eroare

Avertisment

Eroare

Eroare

Ventilatorul de răcire 4 nu funcţionează normal.

Temperatura internă a proiectorului a crescut peste limită.

Temperatura internă a proiectorului a crescut peste limită.

Temperatura internă a proiectorului a crescut peste limită.

Consultaţi Acţiunea 3 din secţiunea

Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.

Consultaţi Acţiunea 3 din secţiunea

Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.

Consultaţi Acţiunea 3 din secţiunea

Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.

Pictograme de stare pentru nivelul temperaturii

PICTOGRAME STARE

Stare de temperatură

Stare de temperatură

Stare de temperatură

Stare de temperatură

STARE

Temperatura internă a proiectorului este normală. (mod standby)

Temperatura internă a proiectorului este normală. (scăzută)

Temperatura internă a proiectorului este normală. (medie)

Temperatura internă a proiectorului este normală. (uşor ridicată)

ACŢIUNE

Niciuna. Acest fapt este normal.

Niciuna. Acest fapt este normal.

Niciuna. Acest fapt este normal.

Niciuna. Acest fapt este normal.

Stare de temperatură

Temperatura internă a proiectorului este mai mare decât limita.

Stare de temperatură

Temperatura internă a proiectorului este prea ridicată. Proiectorul este oprit automat.

Consultaţi Acţiunea 2 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.

Consultaţi Acţiunea 3 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.

3-6 Utilizare

• Administrarea proiectoarelor

: Utilizarea pictogramelor din <Projector List> (nu se aplică decât proiectoarelor marcate cu „V” în fereastra de monitorizare)

Utilizare

(Refresh): Actualizează starea proiectorului.

(Power On): Porneşte proiectorul.

(Power Off): Opreşte proiectorul.

(Comutare sursă): Selectează sursa dintre HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.

(Blank Off/Blank On): Porneşte sau opreşte ecranul proiectorului.

(Mute Off/Mute On): Activează/dezactivează sunetul proiectorului.

(Reglare raport de aspect): Reglează raportul de aspect al proiectorului la 16:9 sau 4:3.

Dacă sursa conectată nu dispune de funcţia <Media Play>, <MP> nu este disponibilă în lista de surse.

: Conectarea browserului Web din Samsung Projector Manager

Prin conectarea la browserul Web în Samsung Projector Manager, puteţi utiliza funcţii mai diverse. Pentru a realiza conectarea browserului Web, selectaţi un proiector la care să conectaţi şi apoi faceţi clic dreapta pentru a selecta

<WebControl>.

În cazul în care conectarea browserului Web eşuează, verificaţi dacă conexiunea la reţea (consultaţi secţiunea

2-18, Conectarea la o reţea) şi setările reţelei (consultaţi secţiunea 3-5-3, Setup > Network) sunt configurate corect.

3-6

Operarea unui proiector utilizând Samsung Projector Manager şi <WebControl> în acelaşi timp poate cauza

încetinirea funcţionării PC-ului sau o eroare.

• Utilizarea funcţiei <Schedule>

Utilizând funcţia <Schedule>, vă puteţi administra proiectoarele în mod eficient.

Dacă selectaţi <List>→<Schedule>, apare următoarea fereastră.

Ecranul are patru butoane:

• <New>: Adaugă un proiector pentru care să creaţi un program.

• <Delete >: Şterge programul pentru proiectorul selectat.

• <Delete All> : Şterge programul pentru toate proiectoarele.

• <Edit> : Editează un program pentru un proiector.

• Înregistrarea unui program nou

Pentru a înregistra un program nou, urmaţi aceşti paşi:

1. Apăsaţi butonul <New>. Este afişat ecranul New Schedule.

3-6

2. Selectaţi proiectoarele pentru care să aplicaţi noul program din câmpul <Select Projectors>. La selectarea unui proiector, în caseta de validare din stânga acestuia apare o bifă.

3. Setaţi opţiunile <Title>, <Repeat>, <Time> şi <Work> pentru <new schedule> şi introduceţi o <Description> a programului. Explicaţiile pentru fiecare dintre aceşti termeni se găsesc mai jos.

-<Title> : Setează numele programului

-<Repeat> : Setează repetarea programului (<Once> - Se execută doar o dată, <Every> - Specifică o zi de repetare)

-<Time> : Determină ora la care programul va fi executat

-<Work >: Setează sursa sau <Power On>/<Power Off>

-<Description> : Afişează o descriere detaliată a programului.

4. După ce aţi introdus toate informaţiile, apăsaţi ADD>.

Utilizare

Puteţi vedea istoricul înregistrării unui program. Puteţi vedea de asemenea starea unui program. Codurile de stare sunt mai jos:

-<Complete>: Programul s-a încheiat.

-<Waiting>: Programul aşteaptă încă executarea.

-<Running>: Un program repetitiv este în curs de rulare.

• Pentru a salva sau încărca programul înregistrat, selectaţi <File>→<Export Config>.

• Dacă doriţi să utilizaţi un program încărcat prin <Import Config>, încărcaţi informaţiile proiectorului în avans.

• Alte setări

Opţiunea <Tools> din bara de meniu conţine două elemente de meniu, <Configure Monitoring Items şi <Options>.

- <Configure Monitoring Items>

<Configure Monitoring Item> vă permite să selectaţi un element pentru afişare în fereastra de monitorizare. După selectarea unui element, setaţi prioritatea de afişare a elementului deplasându-l în sus sau în jos în lista de elemente selectate pentru afişare.

- <Options>

<Automatically Run> – Când PC-ul este pornit, Samsung Projector Manager se activează automat.

<Minimize to system tray> – Samsung Projector Manager va fi minimizat în bara de sistem.

<File> conţine două selecţii.

- <File> →<Export Config>: Salvează toate setările configurate în cadrul Samsung Projector Manager la numele de fişiere dorite din folderele corespunzătoare.

- <File> →<Import Config>: Importă un fişier de configurare salvat. Configurează Samsung Projector Manager la setările salvate.

Utilizare 3-6

4 Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

4-1 Conectarea unui dispozitiv de stocare USB şi precauţiile aferente

4-1-1. Conectarea unui dispozitiv USB

Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.

1. Conectaţi dispozitivul de stocare USB la portul USB din partea posterioară a proiectorului.

- Este afişată pagina principală a meniului <Media Play>.

Pagina principală a meniului <Media Play> se poate deschide şi apăsând butonul [MENU] şi selectând

<Input>→<Source List>→<Media Play>

• Sisteme de fişiere acceptate: FAT, FAT32 (NTFS nu este acceptat.)

• Partiţia multiplă nu este acceptată.

• Acest proiector nu este compatibil cu cititoare pentru mai multe carduri sau cu huburi USB.

[Selectarea unui dispozitiv]

2. Deplasaţi-vă la tipul de suport pe care doriţi să-l vizualizaţi utilizând butoanele ▲/▼, apăsaţi butonul [ ].

3. Accesaţi <Internal Memory> sau <USB> utilizând butoanele ▲/▼, apoi apăsaţi butonul [ ].

[Selectarea unui fişier]

4. Deplasaţi-vă la fişierul sau folderul pe care doriţi să-l vizualizaţi sau să-l deschideţi utilizând butoanele ▲/▼, apoi apăsaţi butonul [ ].

În cazul folderelor Document, Music (Muzică) şi Movie (Film), lângă fiecare folder apare un număr care indică numărul de documente, fişiere muzicale sau de film din folderul respectiv. În cazul folderelor Photo (Foto), ecranul afişează numărul de fişiere foto când accesaţi folderul.

5. Deplasaţi-vă la fişierul pe care doriţi să-l vizualizaţi utilizând butoanele ▲/▼, apoi apăsaţi butonul [ ].

4-1 Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

4-1-2. Precauţii la utilizarea unui dispozitiv de stocare USB

• Acest produs nu acceptă cititoarele de carduri multiple.

• Acest produs nu funcţionează dacă dispozitivul de stocare USB este conectat prin HUB USB.

• Unele produse care nu respectă specificaţiile USB standard pot să nu funcţioneze corect.

• Un dispozitiv de stocare USB cu aplicaţie de recunoaştere automată sau driver propriu poate să nu funcţioneze normal.

• Un dispozitiv de stocare USB care utilizează doar un driver specificat poate să nu fie recunoscut.

• Viteza de recunoaştere pentru dispozitivul de stocare USB poate să difere în funcţie de dispozitiv.

• Nu opriţi produsul şi nu scoateţi un dispozitiv de stocare USB conectat când este în uz. Aceasta poate cauza deteriorarea dispozitivului de stocare USB sau a fişierului stocat.

• Utilizaţi un dispozitiv de stocare USB care conţine fişiere normale. Fişierele anormale pot provoca defecţiuni sau pot să nu fie redate.

• Dispozitivele de stocare USB trebuie formatate cu sistemul de fişiere FAT sau FAT32 (recomandat) acceptat de

Windows. <Este posibil ca Media Play> să nu funcţioneze normal dacă dispozitivul de stocare USB este formatat cu alt sistem de fişiere.

• Dacă dispozitivul de stocare USB utilizează alimentare externă, conectaţi dispozitivul de stocare USB la alimentarea sa externă.

• Utilizaţi cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul USB la conectarea la proiector. (Pentru mai multe informaţii despre achiziţia cablului şi echipamentelor externe, contactaţi producătorul respectiv.)

• Nu garantăm funcţionarea <Media Play> în caz de defecţiuni ale unui dispozitiv extern, cauzate de utilizarea unui cablu care nu respectă standardele specificate.

• Deoarece datele de pe dispozitivul de stocare USB pot fi deteriorate, realizaţi copii de siguranţă ale datelor importante pentru a evita pierderea acestora.

• Când utilizaţi un dispozitiv de stocare USB împreună cu proiectorul, subfolderele sunt acceptate până la maxim al 4-lea nivel sub folderul rădăcină. De asemenea, dacă numărul de fişiere (inclusiv foldere) din acelaşi folder depăşeşte 2,900, acesta nu este recunoscut. În plus, dacă pe un dispozitiv USB se află un mare număr de fişiere, afişarea fişierelor individuale poate dura mai mult.

• Partiţia multiplă nu este acceptată.

• Dacă un dispozitiv de memorie extern nu funcţionează după conectarea la proiector, încercaţi să-l conectaţi la un PC.

Dacă acesta nu funcţionează normal nici acum, contactaţi centrul de service al producătorului dispozitivului de memorie sau centrul de asistenţă pentru clienţi aferent.

Funcţia multimedia (numai la SP-F10M) 4-1

4-2 Documents

Puteţi vizualiza documente în diferite formate, salvate pe un dispozitiv de memorie USB sau în memoria internă a proiectorului.

Meniu afişat din ecranul Documente

Ecranul Documente.

Meniul de mai jos este afişat când apăsaţi butonul [MEDIA.P] în timpul afişării ecranului Documente.

• Dacă afişaţi un ecran sau un element şi apoi apăsaţi butonul [MEDIA.P], este afişat meniul corespunzător elementului selectat.

• În funcţie de setarea curentă pentru limbă, numele folderelor, numele fişierelor sau textul dintr-un document pot apărea corupte.

În acest caz, apăsaţi butonul [MENU] şi schimbaţi setarea de limbă din <Language> din <Option>.

View

Copy

ELEMENT DE

MENIU

DESCRIERE

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Vizualizaţi un document.

Dacă este conectat un dispozitiv de memorie extern (dispozitiv USB), fişierele de pe dispozitivul de memorie extern pot fi copiate în memoria internă a proiectorului şi invers.

Copiaţi toate fişierele în memoria internă şi externă.

Ştergeţi fişierul selectat.

Ştergeţi toate fişierele dintr-un folder.

Meniu afişat la vizualizarea unui document

Selectaţi fişierul dorit utilizând butoanele ▲/▼ de pe proiector sau de pe telecomandă.

Utilizarea telecomenzii în timpul vizualizării unui document

MEDIA.P: Deschideţi meniul pentru document

• Deplasaţi-vă la pagina anterioară sau următoare

Deplasaţi-vă la fila anterioară sau următoare dintr-un fişier Excel

• ▲/▼/ / : Butoane de direcţie

• : Măriţi un document

• : Reveniţi la etapa anterioară

• : Vizualizaţi informaţii despre butoanele disponibile

Dacă apăsaţi butonul [MEDIA.P] în timpul vizualizării unui document, este afişat următorul meniu.

4-2 Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

ELEMENT DE

MENIU

Zoom

DESCRIERE

Page Navigation

Page Map

Aspect Ratio

Rotate

Encoding

Videoclip

Măriţi sau reduceţi un document.

• <Zoom In> : Măriţi un document (în trepte de 25%, în intervalul 100% ~ 500%).

• <Zoom Out> : Reduceţi un document.

• <Custom> : Măriţi sau reduceţi ecranul cu un anumit procent.

• <100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>

Măriţi sau reduceţi vizualizarea unui document utilizând butonul sau de pe telecomandă.

Accesaţi direct o anumită pagină.

• Introduceţi un număr de pagină utilizând butoanele / şi / , fereastra de previzualizare din colţul din dreapta sus al ecranului, apoi selectaţi <Go> pentru a accesa pagina respectivă.

Afişaţi zona de mărire.

• <Off >-<On>

• Dacă o pagină este mărită, zona mărită este afişată în fereastra <Page Map> din colţul din dreapta sus.

• Dacă o pagină nu este mărită, nu este afişată fereastra <Page Map>.

• <Fit to Screen > : Afişaţi un document la dimensiunea ecranului.

• <Original Fit > : Afişaţi un document la dimensiunea sa iniţială.

• <Fit to Width > : Afişaţi un document la dimensiunea lăţimii ecranului.

• <Fit to Height> : Afişaţi un document la dimensiunea înălţimii ecranului.

Rotiţi un document cu un anumit unghi.

Selectaţi unghiul dorit utilizând butoanele / , apoi apăsaţi butonul [ ].

• <0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>

Acceptat doar în format PDF.

Pentru a vizualiza un fişier text (.TXT) fără coruperea caracterelor, trebuie să selectaţi limba originală, utilizată pentru crearea fişierului.

Selectaţi limba utilizând tastele de direcţie.

• <Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>

- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> -

<Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>

(de ex.: Pentru a vizualiza un fişier text creat în limba germană, selectaţi <Germany>)

• Pentru unele ţări europene, ale căror limbi nu se regăsesc în listă, selectaţi <Central

Europe>.

• Fişierele create în limba engleză nu necesită codificare.

Această funcţie este utilizată pentru redarea unui fişier video legat de un document PowerPoint

(.ppt).

Selectaţi fişierul video pe care doriţi să îl redaţi din diapozitivul de prezentare.

• Opţiune activată numai pentru diapozitivele de prezentare cu un clip video legat de acestea.

• Fişierul video legat trebuie să fie în acelaşi folder ca şi documentul corespunzător

• Pentru formatele de fişiere acceptate, consultaţi secţiunea „4-7 Formate de fişiere acceptate”.

• Durata de încărcare poate fi mai mare pentru fişierele mari.

Funcţia multimedia (numai la SP-F10M) 4-2

• Este posibil ca acest produs să nu funcţioneze corespunzător când un fişier nu respectă standardele sau este deteriorat.

• Acest produs poate să nu funcţioneze corespunzător când un fişier conţine prea multe date de afişat pe un ecran.

De exemplu, prea multe date pe o filă dintr-un fişier Excel.

• Acest produs acceptă un singur font. Dacă ecranul utilizează alte fonturi, imaginea afişată de Media Play poate să fie diferită de ecranul iniţial.

De exemplu:

• Poziţia sfârşiturilor de linie într-o frază poate să fie diferită.

• Poziţia sfârşiturilor de pagină într-un document MS Word poate să fie schimbată.

- În acest caz, documentul poate să fie afişat incomplet, în funcţie de proprietăţile de aspect pentru <Imagine>,

<Forme> sau<Obiect> în MS word. (Vă rugăm să consultaţi manualul MS Word pentru informaţii suplimentare despre proprietăţile aspectului.)

• Acest produs nu acceptă anumite funcţii ale fişierelor originale. De exemplu, funcţia de animaţie dintr-un fişier

PowerPoint.

• Acest produs nu acceptă fişiere criptate (DRM).

4-2 Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

4-3 Photo

Vizualizaţi o prezentare de diapozitive salvată pe un dispozitiv de memorie USB sau în memoria internă a proiectorului.

Meniu afişat din ecranul Miniaturi foto

Ecranul Miniaturi foto.

Meniul de mai jos este afişat când apăsaţi butonul [MEDIA.P] în timpul afişării ecranului Miniaturi foto.

• Dacă afişaţi un ecran sau un element şi apoi apăsaţi butonul [MEDIA.P], este afişat meniul corespunzător ecranului sau elementului respectiv.

• În funcţie de setarea curentă pentru limbă, numele folderelor sau ale fişierelor pot apărea corupte.

În acest caz, apăsaţi butonul [MENU] şi schimbaţi setarea de limbă din <Language>, în <Option>.

ELEMENT DE

MENIU

Start Slideshow

Play Mode

DESCRIERE

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Set as Background

Set as custom logo

Porniţi o prezentare de diapozitive.

• <All Photos>: Redaţi fotografiile în ordinea denumirii fişierelor.

• <Photo in Folder > : Redaţi fotografiile dintr-un anumit folder în ordinea denumirii fişierelor.

• <Shuffle All Photos>: Redaţi în ordine aleatorie fotografiile de pe un anumit dispozitiv de memorie.

• <Shuffle Photo in Folder>: Redaţi în ordine aleatorie fotografiile dintr-un anumit folder.

• <Repeat One Photo>: Redaţi în mod repetat o singură imagine.

Dacă la proiector este conectat un dispozitiv de memorie USB, puteţi copia fişiere de pe dispozitivul

USB în memoria internă a proiectorului şi din memoria internă pe dispozitivul USB.

Copiaţi toate fişierele în memoria internă sau pe un dispozitiv USB.

Şterge o imagine selectată.

Şterge toate fişierele de imagine de pe un dispozitiv de stocare USB.

Setaţi o anumită imagine ca imagine de fundal pentru pagina principală a <Media Play>.

Setează imaginea selectată ca logo al proiectorului.

• Pentru a utiliza această opţiune, apăsaţi butonul [MENU] şi deplasaţi-vă la <setup>.

Verificaţi dacă opţiunea <Background> este setată la <Custom Logo>.

• Rezoluţia recomandată pentru setarea unei imagini ca logo al utilizatorului este de 600x300.

Pentru a utiliza această funcţie în prezentarea dvs., convertiţi fişierele generale de procesor Word în fişiere de imagine

înainte de a le salva pe un dispozitiv de stocare USB.

De exemplu, transformaţi fişiere .ppt (Microsoft Powerpoint) în → .jpg/.bmp/.gif

Transformaţi fişiere .pdf (Adobe Acrobat) în → .jpg

Atenţie: Nu uitaţi să salvaţi fişierele de imagine pe dispozitivul de stocare USB pentru a putea realiza prezentarea.

Funcţia multimedia (numai la SP-F10M) 4-3

Prezentarea de diapozitive

Selectaţi fişierul dorit utilizând butoanele ▲/▼ de pe proiector sau de pe telecomandă.

Utilizarea telecomenzii în timpul unei prezentări de diapozitive

MEDIA.P: Deschideţi meniul pentru fotografii

• / : Vizualizaţi fotografia anterioară sau următoare

• : Întrerupeţi sau reluaţi o prezentare de diapozitive

• : Reveniţi la etapa anterioară

• : Activat doar în meniul pentru documente şi filme.

Dacă apăsaţi butonul [MEDIA.P] în timpul vizualizării unei prezentări de diapozitive, este afişat următorul meniu.

ELEMENT DE

MENIU

DESCRIERE

Stop Slideshow / Start

Slideshow

Slideshow Setting

Play Mode

Rotate

Aspect Ratio

Delete

Set as Background

Opriţi sau porniţi o prezentare de diapozitive.

<Transition> : Selectează modul de prezentare de diapozitive.

• <No Effect> - <Wipe> - <Blind> - <Box In/Out> - <Silk> - <Circle> - <Plus> - <Random>

<Speed> : Reglează ritmul de redare a prezentării de diapozitive.

• <Fast> - <Normal> - <Slow >

<Mode> : Selectează redarea manuală (vizualizare una câte una) sau automată (prezentare de diapozitive).

• <Auto> - <Manual>

Dacă aţi selectat <Manual>, deplasaţi-vă printre fotografii utilizând butoanele </> de pe proiector sau butoanele / de pe telecomandă.

• <All photos > : Redă toate fişierele de imagine disponibile.

• <Photo in Folder > : Redă toate fişierele de imagine dintr-un folder selectat.

• <Shuffle all photos > : Redă aleatoriu toate fişierele de imagine disponibile pe un dispozitiv de stocare USB.

• <Shuffle photo in Folder > : Redă aleatoriu toate fişierele de imagine dintr-un folder selectat.

• <Repeat one photo > : Afişează un fişier de imagine în mod repetat.

Rotiţi o fotografie cu un anumit unghi.

Selectaţi unghiul dorit, utilizând butonul [ ].

• <90˚> - <180˚> - <270˚> - <Original>

• <Original Fit > : Afişaţi o fotografie mai mică decât ecranul, la dimensiunea iniţială, sau reduceţi o fotografie mai mare decât ecranul, direct proporţional cu dimensiunea ecranului.

• <Auto Fit > : Redimensionaţi o fotografie pentru a se potrivi pe ecran, păstrând raportul de aspect iniţial al fotografiei (imaginea poate fi decupată orizontal sau vertical).

• <Fit to Width > : Redimensionaţi o fotografie pentru a se potrivi cu lăţimea ecranului.

• <Fit to Screen > : Măriţi sau reduceţi dimensiunea unei fotografii, indiferent de raportul de aspect al fotografiei, pentru a se potrivi pe întregul ecran.

Ştergeţi fişierul selectat.

Setaţi o anumită imagine ca imagine de fundal pentru pagina principală a <Media Play>.

4-3 Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

ELEMENT DE

MENIU

Background Music

Set as custom logo

DESCRIERE

• <On > : Redaţi muzica definită ca muzică de fond, în ordinea denumirii fişierelor.

• <Off > : Opriţi muzica de fond care este redată.

• <Music Setting> : Definiţi muzica de fond pentru o prezentare de diapozitive.

Setează imaginea selectată ca logo al proiectorului.

• Pentru a utiliza această opţiune, apăsaţi butonul [MENU] şi deplasaţi-vă la <setup>.

Verificaţi dacă opţiunea <Background> este setată la <Custom Logo>.

• Rezoluţia recomandată pentru setarea unei imagini ca logo al utilizatorului este de 600x300.

Funcţia multimedia (numai la SP-F10M) 4-3

4-4 Music

Ascultaţi fişierele muzicale salvate pe un dispozitiv de memorie USB sau în memoria internă a proiectorului.

Meniu afişat din ecranul Listă muzică.

Ecranul Listă muzică.

Meniul de mai jos este afişat când apăsaţi butonul [MEDIA.P] în timpul afişării ecranului Listă muzică.

• Dacă afişaţi un ecran sau un element şi apoi apăsaţi butonul [MEDIA.P], este afişat meniul corespunzător ecranului sau elementului respectiv.

• În funcţie de setarea curentă pentru limbă, numele folderelor sau ale fişierelor pot apărea corupte.

În acest caz, apăsaţi butonul [MENU] şi schimbaţi setarea de limbă din <Language>, în <Option>.

ELEMENT DE

MENIU

Play Music

Play Mode

DESCRIERE

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Redă fişiere muzicale.

• <All musics > : Redaţi muzica în ordinea denumirii fişierelor.

• <Music in Folder > : Redaţi muzica dintr-un anumit folder în ordinea denumirii fişierelor.

• <Shuffle all musics > : Redaţi în ordine aleatorie muzica de pe un anumit dispozitiv de memorie.

• <Shuffle music in Folder > : Redaţi în ordine aleatorie muzica dintr-un anumit folder.

• <Repeat one music > : Redaţi în mod repetat un singur fişier muzical.

Dacă la proiector este conectat un dispozitiv de memorie USB extern, fişierele de pe dispozitivul extern pot fi copiate în memoria internă a proiectorului şi invers.

Copiaţi toate fişierele în memoria internă sau externă.

Şterge un fişier muzical selectat.

Şterge toate fişierele muzicale de pe un dispozitiv de stocare USB.

Meniu afişat la redarea muzicii.

Selectaţi fişierul dorit utilizând butoanele ▲/▼ de pe proiector sau de pe telecomandă.

4-4 Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

Utilizarea telecomenzii în timpul redării muzicii

MEDIA.P: Deschideţi meniul de muzică

• / : Redaţi fişierul muzical anterior sau următor

• : Întrerupeţi sau reluaţi redarea muzicii

• : Reveniţi la etapa anterioară

• : Activat doar în meniul pentru documente şi filme.

Dacă apăsaţi butonul [MEDIA.P] în timpul redării muzicii, este afişat următorul meniu.

În funcţie de setarea curentă pentru limbă, informaţiile privind fişierele muzicale [ apăsaţi butonul [[MENU] şi schimbaţi limba din <Language> din <Option>.

] pot apărea corupte. În acest caz,

ELEMENT DE

MENIU

Play Mode

DESCRIERE

• <All musics > : Redă toate fişierele muzicale disponibile.

• <Music in Folder > : Redă toate fişierele muzicale dintr-un folder selectat.

• <Shuffle all musics > : Redă aleatoriu toate fişierele muzicale disponibile.

• <Shuffle music in Folder > : Redă aleatoriu toate fişierele muzicale dintr-un folder selectat.

• <Repeat one music > : Redă un fişier muzical selectat în mod repetat.

Funcţia multimedia (numai la SP-F10M) 4-4

4-5 Movie

Bucuraţi-vă de fişierele video salvate pe un dispozitiv de memorie USB sau în memoria internă a proiectorului.

Meniu afişat din ecranul Listă filme

Ecranul Fişier film.

Meniul de mai jos este afişat când apăsaţi butonul [MEDIA.P] în timpul afişării ecranului Listă filme.

• Dacă afişaţi un ecran sau un element şi apoi apăsaţi butonul [MEDIA.P], este afişat meniul corespunzător ecranului sau elementului respectiv.

• În funcţie de setarea curentă pentru limbă, numele folderelor sau ale fişierelor pot apărea corupte.

În acest caz, apăsaţi butonul [MENU] şi schimbaţi setarea de limbă din <Language>, în <Option>.

ELEMENT DE

MENIU

Play Movie

Play Mode

DESCRIERE

Copy

Copy All Files

Delete

Delete All Files

Redă fişiere video.

• <All Movies > : Redaţi fişierele video în ordinea denumirii fişierelor.

• <Movie in Folder > : Redaţi fişierele video dintr-un anumit folder în ordinea denumirii fişierelor.

• <Shuffle All Movies> : Redaţi în ordine aleatorie fişierele video de pe un anumit dispozitiv de memorie.

• <Shuffle Movie in Folder> : Redaţi în ordine aleatorie fişierele video dintr-un anumit folder.

• <Repeat One movie> : Redaţi în mod repetat un singur fişier video.

Dacă la proiector este conectat un dispozitiv de memorie USB extern, fişierele de pe dispozitivul extern pot fi copiate în memoria internă a proiectorului şi invers.

Copiaţi toate fişierele în memoria internă sau externă.

Ştergeţi fişierul selectat.

Ştergeţi toate fişierele dintr-un folder.

Meniu afişat la redarea unui film

Selectaţi fişierul dorit utilizând butoanele ▲/▼ de pe proiector sau de pe telecomandă.

4-5 Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

Utilizarea telecomenzii în timpul redării fişierelor video

MEDIA.P: Deschideţi meniul video

• / : Redaţi fişierul video anterior sau următor

• : Întrerupeţi sau reluaţi redarea fişierelor video

• : Reveniţi la etapa anterioară

• : Vizualizaţi informaţii despre butoanele disponibile

Dacă apăsaţi butonul [MEDIA.P] în timpul redării unui film, este afişat următorul meniu.

ELEMENT DE

MENIU

Play Mode

Subtitle Setting

Aspect Ratio

DESCRIERE

• <All Movies > : Redă toate fişierele video disponibile.

• <Movie in Folder > : Redă toate fişierele video dintr-un folder selectat.

• <Shuffle all movies > : Redă aleatoriu toate fişierele video disponibile.

• <Shuffle movie in Folder> : Redă aleatoriu toate fişierele video dintr-un folder selectat.

• <Repeat one movie > : Redă un fişier video selectat în mod repetat.

• <Subtitle Setting>: comutaţi funcţia de subtitrare <On> sau <Off>

• <Language > : selectaţi limba subtitrării.

• <Background> : schimbaţi setările de fundal pentru subtitrare.

• <On> - <Off>

• <Position>: schimbaţi setările de locaţie a subtitrării.

• <Down> - <Up> - <Reset>

• Clipul video trebuie să dispună de subtitrări externe pentru a le putea vedea cu funcţia

Subtitrare activată.

• Consultaţi tabelul pentru tipurile de fişiere acceptate. Consultaţi „4-7 Formate de fişiere acceptate”.

• Fişierele de subtitrare trebuie să fie în acelaşi director cu fişierul video.

• <Font> : schimbaţi setările <Font Size>, <Font Color> şi <Shadow Effect> pentru subtitrări.

• <Font Size> : <Small> - < Middle> - <Large>

• <Font Color> : <White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>

• <Shadow Effect> : <Off >-<On>

• <Sync> : folosiţi în caz de nepotrivire între fişierul video şi subtitrări.

• <- 0.5Sec> - <+0.5Sec> - <Reset>

Nu este acceptat pentru fişierele video cu subtitrări interne.

Schimbaţi setările de raport de aspect al ecranului.

• <4:3> - <16:9> - <Original Ratio>

Funcţia multimedia (numai la SP-F10M) 4-5

4-6 Settings

Utilizaţi butoanele ▲/▼/ pentru a vă deplasa la şi a accesa meniurile de setări menţionate mai jos.

ELEMENT DE

MENIU

Options

DESCRIERE

Preference

<Button Sound> : Schimbaţi setările de sunet pentru butoane, pentru meniul <Media Play>.

• <Off >-<On>

<Internal Memory Copy> : Schimbaţi dimensiunea fotografiilor pe care doriţi să le copiaţi în memoria internă.

• <Original Size> : Copiaţi fotografiile la dimensiunea iniţială în memoria internă.

• <Resized> : Reduceţi dimensiunea fotografiilor în funcţie de rezoluţia optimă a ecranului şi apoi copiaţi.

<Open Source License> : Pentru a transmite întrebări şi solicitări în probleme referitoare la sursele publice (open source), contactaţi Samsung prin e-mail ([email protected]).

<Home Background> : Selectaţi imaginea care va fi afişată pe pagina principală a meniului <Media

Play>.

• <Default> : Afişaţi imaginea implicită furnizată de proiector.

• <Custom> : Afişaţi imaginea pe care aţi selectat-o ca imagine de fundal.

<DivX(R)VOD> : Puteţi vedea codul de înregistrare certificată pentru proiector când utilizaţi serviciul

VOD (Video on Demand) furnizat de DivX.

DivX®VOD

4-6

DESPRE FIŞIERELE VIDEO DIVX:

• DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial certificat DivX care redă fişiere video DivX. Vizitaţi site-ul www.divx.com pentru informaţii suplimentare şi instrumente software pentru convertirea fişierelor în format video DivX.

DivX Certified® pentru redarea fişierelor video DivX® până la 320x240

Poate reda fişiere video DivX® până la 720x480

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

• Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX Videoon-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD în meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi vod.divx.com cu acest cod pentru a finaliza procesul de înregistrare şi a afla mai multe despre DivX VOD.

Pat. 7,295,673

Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

ELEMENT DE

MENIU

DESCRIERE

Update/Reset • <Firmware Update > : Actualizaţi firmware-ul.

Consultaţi secţiunea „4-6-1 Actualizarea firmware-ului”.

• <Reset Settings > : Iniţializaţi setările personalizate de utilizator.

• <Product Information> : Afişaţi versiunea firmware-ului şi informaţiile privind drepturile de autor pentru proiector.

Safely Remove USB Eliminaţi în siguranţă dispozitivul USB.

Dacă este afişat mesajul <You can remove the USB.>, eliminaţi dispozitivul USB.

4-6-1. Firmware Update

Descărcaţi cea mai recentă versiune a firmware-ului de pe site-ul web Samsung Electronics http://www.samsung.com) şi instalaţi-o.

• Deoarece datele salvate în memoria internă pot fi şterse în timpul unei actualizări, faceţi întotdeauna o copie de rezervă a datelor.

• Nu scoateţi dispozitivul de memorie extern (USB) în timpul actualizării.

• Nu operaţi butoane în timpul actualizării.

• Nu opriţi proiectorul în timpul actualizării.

• După ce s-a încheiat actualizarea, opriţi proiectorul, scoateţi dispozitivul de memorie extern (USB) şi reporniţi proiectorul.

• Selectaţi <Settings>→<Update/Reset>→<Product Information> şi verificaţi dacă versiunea software-ului a fost actualizată cu succes.

Înainte de upgrade-ul software!

1. Pregătiţi un dispozitiv de memorie USB.

2. Descărcaţi cea mai recentă versiune firmware de pe site-ul web al Samsung Electronics pe PC.

3. Conectaţi dispozitivul de memorie USB la PC.

4. Copiaţi software-ul descărcat pe dispozitivul de memorie USB.

Pentru upgrade-ul software

1. Conectaţi dispozitivul de memorie USB la proiector.

2. Deschideţi pagina principală a <Media Play>.

3. Deplasaţi-vă la <Settings> utilizând butoanele [▲/▼], apoi apăsaţi butonul [ ].

4. Deplasaţi-vă la <Update/Reset> utilizând butoanele [▲/▼], apoi apăsaţi butonul [ ].

5. Selectaţi <Firmware Update> utilizând butonul [ ].

• Actualizarea va începe automat.

Funcţia multimedia (numai la SP-F10M) 4-6

4-7 Formate de fişiere acceptate

Formate de fişiere acceptate

ELEMENT

Document

Fotografie

Muzică

EXTENSIE FIŞIER

MS Word 97~2007 (doc, docx)

Adobe PDF 1,2 ~1,7 (pdf)

MS PowerPoint 97 ~ 2007 (ppt, pptx)

MS Excel 95 ~2007 (xls, xlsx)

Text (txt)

JPEG

• Formatul progresiv nu este acceptat.

• Culorile CYMK nu sunt acceptate (sunt afişate alb-negru)

• Funcţia de decupare nu este acceptată (o rezoluţie mai mare de 1024x768)

MP3 (rată de eşantionare: 8~320 kHz)

WMA (rată de eşantionare: 8~384 kHz)

ELEMENT

Film AVI

EXTENSIE FIŞIER

ASF (WMV)

MP4

(MPEG, MPG)

CODEC

Divx 3.11

Divx 4,x

Divx 5,1

Divx 6,0

XviD

MPEG-4 SP

MPEG-4 ASP

Windows Media Video 9

MPEG1

OBSERVAŢII

(REZOLUŢIE MAXIMĂ/

RATĂ DE TRANSFER

ETC.)

Rezoluţie: 720 X 480

Cadre/s: 30

Mbps: 2

Rezoluţie: 720 X 480

Cadre/s: 30

Mbps: 8

CODEC AUDIO

Format acceptat

MP3

AC3

ADPCM

(MULAW, ALAW)

AAC

HE_AAC (AAC+)

WMA

Rată de eşantionare audio:

8000

11025

12000

16000

22050

24000

32000

44100

48000

Formate de subtitrare acceptate

4-7 Funcţia multimedia (numai la SP-F10M)

SAMI

SubRip

SubViewer

Micro DVD

NUME EXTENSIE FIŞIER

.smi

.srt

.sub

.sub sau .txt

FORMAT

HTML

Pe bază de şiruri de caractere

Pe bază de şiruri de caractere

Pe bază de şiruri de caractere

Funcţia multimedia (numai la SP-F10M) 4-7

5 Depanare

5-1 Înainte de a solicita service

Meniu şi telecomandă

Verificaţi următoarele aspecte înainte de a solicita service post-vânzare. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat centru de service Samsung Electronics.

Simptome Depanare

Instalarea şi conectarea

Nu există alimentare.

Doresc să-mi instalez proiectorul pe tavan.

Nu se poate selecta o sursă externă.

Telecomanda nu funcţionează.

Nu pot selecta un meniu.

Verificaţi conexiunile cablului de alimentare.

Suportul pentru instalarea pe plafon este comercializat separat. Contactaţi distribuitorul de produse local.

Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cablului(rilor) de conectare video la portul adecvat. Dacă dispozitivul nu este conectat corect, acesta nu poate fi selectat.

Asiguraţi-vă că a fost selectată sursa externă corectă.

Verificaţi bateria telecomenzii. Dacă aceasta nu este corespunzătoare, înlocuiţi-o cu o baterie nouă de dimensiunea recomandată.

Nu uitaţi să îndreptaţi telecomanda către senzorul de pe partea posterioară a unităţii şi de la o distanţă de maxim 10(23 de picioare). Eliminaţi orice obstacole dintre telecomandă şi produs.

Lumina directă de la becuri cu 3 niveluri de intensitate sau alte surse de lumină pe senzorul telecomenzii proiectorului poate afecta sensibilitatea acestuia şi poate determina defectarea telecomenzii.

Verificaţi dacă compartimentul de baterii al telecomenzii este gol.

Verificaţi dacă indicatorul LED din partea superioară a proiectorului este aprins.

Verificaţi dacă meniul este afişat cu gri. Un meniu de culoare gri nu este disponibil.

5-1 Depanare

Ecran şi sursă externă

Simptome Depanare

Nu puteţi vedea imagini.

Culori alterate.

Imaginile nu sunt clare.

Zgomot ciudat.

Un LED de funcţionare este aprins.

Pe ecran apar linii.

Nu este afişat niciun ecran pentru echipamentul extern.

Apare numai un ecran albastru.

Ecranul apare alb-negru sau într-o culoare neobişnuită sau ecranul este prea întunecat sau prea luminos.

Asiguraţi-vă de conectarea cablului de alimentare al proiectorului.

Asiguraţi-vă că a fost selectată sursa de intrare corectă.

Verificaţi cuplarea corectă a conectorilor la porturile din partea posterioară a proiectorului.

Verificaţi bateriile telecomenzii.

Asiguraţi-vă că setările <Color> şi <Brightness> nu sunt la limita lor inferioară.

Reglaţi valorile pentru <Tint> şi <Contrast>.

Reglaţi focalizarea.

Verificaţi dacă proiectorul este prea departe sau prea aproape de ecran.

Dacă sunetul ciudat continuă, contactaţi centrul de service.

Consultaţi secţiunea Indicatoarele cu LED-uri.

Poate apărea zgomot de imagine când utilizaţi PC-ul. Reglaţi frecvenţa ecranului (rata de reîmprospătare).

Verificaţi starea de funcţionare a dispozitivului extern şi dacă elementele de meniu reglabile, precum <Brightness> şi <Contrast> au fost schimbate corect în ecranul de comandă

<Mode> al meniului proiectorului.

Asiguraţi-vă că aţi conectat corect echipamentele externe.

Verificaţi din nou cablurile de conectare.

După cum s-a menţionat mai sus, verificaţi elementele de meniu reglabile, precum <Brightness>, <Contrast> sau <Tint>.

Dacă doriţi să restabiliţi diferite setări la valorile lor implicite din fabrică, rulaţi <Factory Default> (Valori din fabrică) din meniu.

Depanare 5-1

Reţea

Simptome Depanare

Browserul Web nu porneşte.

Browserul Web nu se poate conecta la proiector.

Instalarea Samsung Projector Manager a eşuat.

Proiectorul nu se poate conecta la Samsung

Projector Manager.

Doresc să elimin Samsung Projector Manager.

Verificaţi cerinţele de sistem pentru PC pentru a conectarea la browserul Web .

1. Verificaţi conectarea cablului de alimentare la proiector

(consultaţi secţiunea 2-9, Conectarea la sursa de alimentare).

2. Verificaţi dacă mediile de reţea pentru PC şi proiector sunt corecte (consultaţi secţiunea 2-18, Conectarea la o reţea ).

3. Verificaţi dacă a fost selectată placa de reţea corectă din

PC, în cazul în care PC-ul (serverul) are mai mult de două plăci de reţea.

Verificaţi cerinţele de sistem pentru Samsung Projector Manager.

1. Verificaţi dacă <IP Settings> şi conexiunea de reţea între

PC şi proiector sunt corecte.

2. Dacă <IP Settings> pentru proiector sunt setate la <Automatic>, verificaţi dacă PC-ul şi proiectorul utilizează aceeaşi reţea. Dacă reţeaua nu este aceeaşi, configuraţi adresa IP a

PC-ului server utilizând opţiunea <Server IP Setting>.

3. Verificaţi dacă accesul la reţea al proiectorului este blocat de paravanul de protecţie Windows al PC-ului.

4. În cazul în care conectarea Samsung Projector Manager continuă să eşueze, eliminaţi-l şi reîncercaţi instalarea.

Samsung Projector Manager poate fi eliminat utilizând opţiunea [Add or Remove Programs]. Pentru a elimina Samsung

Projector Manager în Windows XP, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi [Control Panel] din meniul [Start]. (Windows XP)

2. Rulaţi [Add or Remove Programs].

3. Selectaţi Samsung Projector Manager din [Add or Remove

Programs], apoi faceţi clic pe [Change/Remove].

4. Selectaţi „Yes(Da)” pentru a începe eliminarea.

5. Urmaţi instrucţiunile suplimentare care apar succesiv pe ecran.

Alte versiuni de Windows au un proces de eliminare similar.

5-1 Depanare

Funcţia

Media Play

(numai la

SP-F10M)

Simptome

Sunetul nu se aude atunci când redau un fişier video de pe dispozitivul meu de stocare

USB.

Subtitrarea nu este afişată pentru fişierul video redat.

Funcţia <Media Play> nu funcţionează.

Numele unui folder sau al unui fişier şi conţinutul documentului sunt distorsionate.

Nu se poate deschide un fişier.

Fontul documentelor pare diferit de cel original.

Dispozitivul USB conectat nu funcţionează.

Fişierele nu sunt copiate chiar dacă este suficient spaţiu în memoria internă.

Depanare

Verificaţi formatul audio al fişierului video.

Sunetul nu este disponibil pentru formate neacceptate, precum

AC3 etc.

Convertiţi formatul audio într-un format acceptat utilizând un convertor video.

Apăsaţi butonul [MEDIA.P] de pe ecran dacă se redau fişiere video şi verificaţi dacă opţiunea <Subtitle Setting> este setată pe <On>.

Pentru a vizualiza fişiere video cu funcţia de subtitrare activată, fişierele video trebuie să conţină un fişier de subtitrare extern.

Pentru formatele de fişiere de subtitrare acceptate, consultaţi secţiunea „4-7 Formate de fişiere acceptate ”.

Fişierul de subtitrare trebuie să se afle în acelaşi folder ca fişierul video.

Resetaţi modul <Media Play> apăsând butonul [MENU] şi selectând <Setup>→<Reset>→<Media Play>→<Recovery

Mode>.

Dacă problema persistă, descărcaţi cea mai recentă versiune a firmware-ului pe dispozitivul USB, conectaţi dispozitivul USB la proiector şi rulaţi <Setup>→<Reset>→<Media

Play>→<System Reset>.

Cea mai recentă versiune a firmware-ului poate fi descărcată de pe site-ul „http://www.samsung.com/ ”.

Acest lucru se poate întâmpla când limba folderului sau fişierului diferă de limba selectată ca limbă de afişare pentru produs.

Treceţi pe limba corespunzătoare din <Option>→<Language> din meniul de reglare a ecranului, apăsând butonul [MENU].

Este posibil să nu se deschidă fişierele cu un format neacceptat de produs sau care au setări de securitate. Verificaţi formatul fişierului în „4-7. Formate de fişiere acceptate” sau dezactivaţi setările de securitate.

Acest produs acceptă un font. Documentele scrise cu alte fonturi sunt transformate în fontul acceptat şi afişate.

Verificaţi dacă dispozitivul USB este conectat corect la mufa

USB. În cazul în care conexiunea este bună, pictograma USB este afişată în partea din dreapta sus a ecranului <Media

Play>.

Dispozitivele USB deteriorate nu se pot conecta şi vor funcţiona defectuos. Încercaţi din nou dispozitivul USB după formatare sau încercaţi alt dispozitiv USB.

Consultaţi „4-1. USB Conectarea unui dispozitiv de stocare

USB şi precauţiile aferente” înainte de a opera dispozitivul

USB.

Spaţiul disponibil poate fi mai mic decât fişierele pe care intenţionaţi să le copiaţi, ştergeţi alte fişiere şi încercaţi să copiaţi.

(Capacitatea de stocare disponibilă este de 59 MB).

Depanare 5-1

6 Informaţii suplimentare

6-1 Specificaţii

Panou Dimensiune

Rezoluţie sursă de lumină

Raport de aspect

Alimentare Consum de energie

Tensiune

Dimensiuni (Lăţime x Înălţime x Adâncime)

Greutate

MODEL SP-F10

Afişaj LCD de 0,78 ţoli, 3P

XGA (1024 x 768)

LED

4:3

255 W (bazat pe 220 V)

(Standby: sub 1 W)

100~240 V c.a., 50/60 Hz

309,0 mm x 290,0 mm x 111,5 mm

4,8 Kg

SP-F10M

Caracteristici principale

Semnal de intrare

Obiectiv

Raport zoom

D-Sub 15p

HDMI

Mini DIN x 1

RCA x 1

Media Play

Semnal de ieşire D-Sub 15p

Audio

Boxă

Mediu de utilizare

Temperatură şi umiditate

Zgomot

Dynamic Contrast 2000:1

Dimensiunea ecranului (diagonală)

Diagonală de 40 ţoli ~ 300 de ţoli

Distanţă de proiecţie 1 ~ 10 m

Corecţie trapezoidală

Reţea

Reglare zoom

Reglare focalizare

Automat: Vertical (±20˚)/Manual: Vertical (±20˚)

RJ 45, 10 Mbps

Manual

Manual

F = 1,6 ~ 1,7, f = 23,72 mm ~ 28,50 mm

1:1,2

RGB analogic, YPbPr analogic

RGB digital, YCbCr digital

S-Video

Video Composite

Fără

RGB analogic, YPbPr analogic

Căşti

7 W x 1 (MONO)

Acceptă USB

Funcţionare: Temperatură 5 ˚C ~ 35˚C (41 ˚F ~ 95˚F), Umiditate (20 % ~

80 %)(Fără condens)

Depozitare: Temperatură -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F), Umiditate (10

% ~ 90 %)(Fără condens)

Eco: 26 dB, Luminos: 33dB

6-1 Informaţii suplimentare

Clasa B (echipament de comunicare de informaţii pentru utilizare la domiciliu)

Acest dispozitiv este înregistrat pentru cerinţele EMC pentru uzul la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în toate zonele.

(Echipamentele clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât cele clasa A.)

Panoul LCD utilizat la proiectorul LCD constă din sute de mii de pixeli fini. Ca şi alte dispozitive de afişare video, panoul

LCD poate conţine pixeli defecţi, care nu funcţionează. La expedierea unui produs, condiţiile pentru identificarea pixelilor defecţi şi numărul de pixeli defecţi pe care un panou LCD este permis să îi conţină sunt strict gestionate în conformitate cu standardele relevante specificate de producătorul panoului LCD sau de compania noastră. Cu toate că un ecran poate avea pixeli defecţi, acest lucru nu afectează calitatea generală a ecranului şi durata de viaţă a produsului.

PRODUS LED CLASA 1

Informaţii suplimentare 6-1

6-2 RS-232C Tabel de comenzi

Format de comunicare (conform standardului RS-232C)

• Viteză de transmisie: 9.600 b/s

• paritate: Fără

• Biţi date: 8, bit de stop: 1

• Controlul fluxului: Fără

Protocol de comunicaţii seriale

1. Structura pachetului de comandă [7 octeţi]

0x08 0x22 cmd1 cmd2 cmd3

• Un pachet de comandă constă, în total, din 7 octeţi.

• Cei doi octeţi 0x08 şi 0x22 semnifică faptul că pachetul este pentru comunicaţii seriale.

• Următorii 4 octeţi reprezintă o comandă predefinită ce poate fi definită de utilizator.

• Ultimul octet reprezintă suma de control ce verifică validitatea pachetului curent.

valoare CS

• Antet [2 octeţi]: Valori predefinite fixate la 0x08 şi 0x22.

• Cmd1 [1 octet]: Prima valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)

• Cmd2 [1 octet]: A doua valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)

• Cmd3 [1 octet]: A treia valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)

• Valoare [1 octet]: Parametru introdus pentru comandă (implicit: 0) (zecimal)

• CS [1 octet]: Sumă de control (complementul faţă de 2 al sumei tuturor valorilor cu excepţia valorii CS.)

2. Structura pachetului de răspuns [3 octeţi]

1. Reuşit

0x03

2. Eşuat

0x0C 0xF1

0x03 0x0C 0xFF

• Atunci când pachetul primit de la un dispozitiv extern are o valoare validă, este trimis un răspuns de pachet Reuşit.

În caz contrar, este trimis un răspuns de pachet Eşuat.

• Răspunsul de pachet Eşuat este trimis dacă:

• Lungimea pachetului primit nu este egală cu 7 octeţi.

• Valoarea antetului pachetului de 2 octeţi nu este egală cu 0x08, 0x22.

• Suma de control este incorectă.

• Detectarea unei nereuşite de către un dispozitiv extern

• Un dispozitiv extern clasifică pachetul ca fiind Eşuat dacă în 100 ms nu primeşte un răspuns de pachet Reuşit.

6-2 Informaţii suplimentare

Tabel de comenzi

General

Input

ELEMENT DE COMANDĂ

Power Power

Volume

Mute

Blank

Still

Power On

Protection

Source List

Direct

Continuous

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

CMD1

Display OSD

/ Power On

OK

Cancel

Direct Power

Off

0x00

0x01

On

Off

On

Off

Up

Down

On

Off

(0~9) Keypad

AV

S-Video

PC

HDMI

Media Play

0x02

0x03

0x04

0x05

0x0A

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0

VALOARE

1

2

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

(0~100)

0

0

0

1

(0-9)

Informaţii suplimentare 6-2

Picture

ELEMENT DE COMANDĂ

Mode

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint (G/R)

Color Tone

0~100

0~100

0~100

0~100

G50 / R50

Cool2

Cool1

Warm1

Warm2

Dynamic

Standard

Presentation

Text

Movie

Game

Bright

User

CMD1

0x0B

CMD2

0X00

CMD3

0x00

0X02

0X03

0X04

0X05

0x06

0x0A

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

VALOARE

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

2

3

(0~100)

1

4

6

7

4

5

2

3

0

1

6-2 Informaţii suplimentare

Picture

ELEMENT DE COMANDĂ

WB

Gamma

Save

R offset

G offset

B offset

R gain

G gain

B gain

-3~3

Display OSD

OK

Cancel

Direct Save

Reset

Size

Digital NR

Black Level

Overscan

Film Mode

PC

Normal

Zoom1

Zoom2

16:9

Off

On

0 IRE/NOR-

MAL

7.5 IRE/LOW

Off

On

Off

Auto

Auto adjustment

Coarse fine

Reset

UP

DOWN

Up

DOWN

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

CMD1

0x0B

0x15

0x16

0x17

CMD2

0x0B

0x0C

0x0D

CMD3

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x01

0x02

0x03

0x0E

0x0F

0x10

0x11

0x12

0x13

0x14

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0

1

0

1

0

1

VALOARE

2

3

0

1

3

0

1

2

0

1

0

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~100)

(0~6)

0

0x00

0x00

0x00

0

1

0

1

0

1

2

3

Informaţii suplimentare 6-2

Picture

ELEMENT DE COMANDĂ

Zoom

Horizontal

Position x1 x2 x4 x8

LEFT

RIGHT

Up

Down

Continuous

Vertical Position

Continuous

LEFT

RIGHT

DOWN

Up

Color Gamut Wide

Normal

Dynamic

Contrast

SRGB

Off

On

CMD1

0x0B

CMD2

0x18

CMD3

0x00

0x19

0x1A

0x1B

0x1D

0x1E

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

0

0

1

1

0

1

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

VALOARE

6-2 Informaţii suplimentare

Setup

ELEMENT DE COMANDĂ CMD1 CMD2 CMD3 VALOARE

Install

LED Mode

Keystone

Background

Front-Floor 0x0C 0x00 0x00 0

Front-Ceiling 1

Rear-Floor

Rear-Ceiling

2

3

0x01 0x00 ECO

Bright

V-Keystone

Auto Keystone

-50~50

Off

On

0x02 0x00

0x02

0

2

(0~100)

0

Logo

Blue

Black

0x03 0x00

1

2

1

0

Custom Logo

Test Pattern Crosshatch

Screen size

Pattern Off

Video Type Auto

RGB(PC)

RGB(AV)

YPbPr(AV)

Reset

PC

AV

Factory

Default

0x04

0x05

0x06

0x00

0x00

0x00

Recovery

Mode

System

Reset

Display OSD

OK

Cancel

Direct Factory Reset

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

Recovery

Mode

Display OSD

OK

Cancel

Direct Reset

System

Reset

0x02

0x03

2

3

0

1

1

2

3

0

0

1

4

5

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Informaţii suplimentare 6-2

Setup

ELEMENT DE COMANDĂ

Caption Caption

Mode

Channel

Field 1

2

1

2

Off

On

Caption

Text

Network Network Off

On

IP Setting Automatic

Manual

IP Address

CMD1

0x0C

0x0E

Server IP

Setting

Subnet Mask

Gateway

Server IP 0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x01

0x02

0x03

CMD2

0x07

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

VALOARE

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0~255

0~255

0~255

0~255

0

1

0

1

0

1

0

1

6-2 Informaţii suplimentare

Option

ELEMENT DE COMANDĂ

Language English

Deutsch

Nederlands

Español

Français

Italiano

Svenska

Português

Русский

中国语

한국어

Türkçe

ไทย

Menu Option Position

Transparency

Display Time 5 sec

10 sec

30 sec

60 sec

90 sec

120 sec

Stay On

LEFT

RIGHT

UP

DOWN

High

Medium

Low

Opaque

CMD1

0x0D

CMD2

0x00

CMD3

0x00

0x01

0x02

0x03

0x00

0x00

0x00

VALOARE

6

7

4

5

8

9

2

3

0

1

10

4

5

2

3

6

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

11

12

Informaţii suplimentare 6-2

Option

ELEMENT DE COMANDĂ

SOUND 100Hz

300Hz

1KHz

3KHz

10KHz

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Up

Down

Auto Power

ON

Off

On

Sleep Timer Off

10 min

20 min

30 min

Information

Panel Lock

Melody

Off

On

Off

Low

Medium

High

CMD1

0x0D

CMD2

0x04

CMD3

0x01

0x06

0x07

0x08

0x0A

0x0B

0x02

0x03

0x04

0x05

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

2

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

2

3

1

0

0

0

VALOARE

6-2 Informaţii suplimentare

6-3 Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME

• Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

U.S.A

CANADA

MEXICO

NORTH AMERICA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

1-800-SAMSUNG(726-7864)

01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

LATIN AMERICA

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

01-8000112112 http://www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-6225

1-800-299-0013 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

800-7919267 http://www.samsung.com

1-800-234-7267 http://www.samsung.com

00-1800-5077267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH

EUROPE

0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com

02-201-24-18

800 - SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr

(French) http://www.samsung.com

DENMARK

EIRE

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

Informaţii suplimentare

70 70 19 70

0818 717100

800-7267

030 - 6227 515

01 48 63 00 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

6-3

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

6-3

EUROPE

01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/

Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€

0,10/Min)

815-56 480

0 801 1SAMSUNG (172678)

022 - 607 - 93 - 33

80820 - SAMSUNG (726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)

0845 SAMSUNG (7267864)

CIS

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

8-800-555-555

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru http://www.samsung.com

8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC

1300 362 603

400-810-5858

010-6475 1880

(852) 3698 - 4698 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/

Informaţii suplimentare

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

BAHRAIN

JORDAN

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

ASIA PACIFIC

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786)

1-800-10-SAMSUNG(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG(726-7864)

02-5805777

1800-SAMSUNG(726-7864)

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

MIDDLE EAST & AFRICA

8000-4726

800-22273

0860-SAMSUNG(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

Informaţii suplimentare 6-3

6-4 Casarea corectă - doar pentru Europa

Casarea corectă a acestui produs (Echipamente electrice şi electronice uzate) - numai pentru Europa

(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe produs, accesorii sau inclus în documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia (de ex., încărcător, cască, cablu USB) nu trebuie eliminate cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor de funcţionare. Pentru a împiedica afectarea mediului înconjurător sau a sănătăţii umane din cauza eliminării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să separaţi aceste produse de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziţionat acest produs sau agenţia guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul şi modalitatea în care pot prelua aceste articole pentru reciclare ecologică.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.

Acest produs şi accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte deşeuri comerciale pentru eliminare.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs - numai pentru Europa

(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de returnare a bateriilor.)

Acest marcaj aplicat pe baterie sau ambalaj sau inclus în documentaţie indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie casate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de utilizare. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă specificate de Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate corespunzător, aceste substanţe pot afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale şi promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.

6-4 Informaţii suplimentare

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project