Samsung SP-A400B User manual

Samsung SP-A400B User manual
Pentru a evita accidentările şi deteriorarea bunurilor, citiţi următoarele instrucţiuni şi utilizaţi produsul în
consecinţă.
Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente grave sau
chiar mortale.
Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente sau
deteriorări ale bunurilor.
| Referitor la alimentare | Referitor la instalare | Referitor la curăţare şi utilizare |
[Imaginile din acest document sunt prezentate numai ca referinţă şi nu sunt aplicabile în toate cazurile (sau ţările).]
Introduceţi ştecherul ferm, până la capăt. În caz contrar, riscaţi să
provocaţi incendii.
z
Atunci când conexiunea nu este corectă, riscaţi să provocaţi incendii.
Nu utilizaţi prize, ştechere sau cabluri deteriorate.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Sub nici o formă nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi.
Nu conectaţi mai multe aparate la aceeaşi priză.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu.
Nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu îndoiţi, nu
trageţi şi nu răsuciţi cablul de alimentare.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Înainte de a muta produsul, asiguraţi-vă că este oprit şi deconectat
de la reţeaua electrică. În plus, înainte de a muta produsul, asiguraţivă că toate cablurile de conectare la alte aparate sunt deconectate.
z
Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscaţi să deterioraţi
cablul, să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos
ştecherul din priză, în consecinţă priza trebuie să se afle la
îndemână.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Deconectaţi aparatul trăgând de ştecher, nu de cablul de alimentare.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu.
Deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa produsul.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
| Referitor la alimentare | Referitor la instalare | Referitor la curăţare şi utilizare |
PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ŢINEŢI LUMÂNĂRI
SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI
NICIODATĂ.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu.
Atunci când instalaţi produsul într-un dulap sau pe un raft, nu
permiteţi ca marginea exterioară a produsului să iasă în afara
dulapului sau raftului.
z
Dacă produsul cade, se poate deteriora sau poate răni pe cineva.
Feriţi cablul de alimentare de sursele de căldură.
z
Învelişul cablului se poate topi şi poate provoca electrocutări sau un
incendiu.
Nu instalaţi produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală sau
apă (apă de ploaie) sau într-un vehicul.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Nu instalaţi produsul în locuri insuficient ventilate, cum ar fi un
dulap sau un raft de bibliotecă.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să deterioraţi produsul.
Nu instalaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, de exemplu pe un
stativ mai mic decât baza produsului.
z
Dacă produsul cade, se poate deteriora sau poate răni un copil. Instalaţi
produsul pe o suprafaţă stabilă, având în vedere că partea frontală este
mai grea.
În cazul unei furtuni cu trăsnete, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la
priză.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie ale produsului nu sunt blocate
de o faţă de masă sau draperie.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să deterioraţi produsul.
Aşezaţi produsul pe sol cu grijă.
z
În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.
Nu scăpaţi produsul în timpul transportului.
z
În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.
z
Dacă produsul cade, poate accidenta un copil. Deoarece partea din faţă
este mai grea decât cea din spate, instalaţi produsul pe o suprafaţă plană
şi stabilă.
| Referitor la alimentare | Referitor la instalare | Referitor la curăţare şi utilizare |
Nu introduceţi elemente metalice, precum beţigaşe, sârmă de oţel,
burghie, sau obiecte inflamabile precum chibrituri sau hârtie în
orificiile de ventilaţie ale produsului sau în terminalele PC/Video sau
de alimentare.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Dacă produsul intră în contact cu apa, opriţi produsul, deconectaţi cablul de
alimentare de la reţea şi contactaţi un centru de service.
Nu demontaţi şi nu încercaţi să reparaţi sau să modificaţi produsul.
z
Dacă produsul necesită reparaţii, contactaţi un centru de service.
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să deterioraţi produsul.
Feriţi produsul de substanţe inflamabile şi alte chimicale.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu sau o explozie.
Nu puneţi recipiente cu apă, băuturi, substanţe chimice, piese metalice mici
sau obiecte grele deasupra produsului.
z
Dacă în interiorul produsului pătrund lichide sau obiecte străine, acestea pot produce
scurtcircuite, incendii sau accidente.
Nu permiteţi copiilor să aşeze obiecte (de ex. jucării sau prăjituri) deasupra
produsului.
z
Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea şi accidenta
copilul.
Nu priviţi niciodată direct în becul frontal al produsului şi nu proiectaţi
imaginea în ochii unei persoane.
z
Aceste lucruri sunt periculoase în special pentru copii.
Când scoateţi bateriile din telecomandă, asiguraţi-vă că acestea nu sunt
înghiţite de copii. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
z
Consultaţi imediat doctorul dacă acestea sunt înghiţite.
Dacă produsul scoate fum, zgomote neobişnuite sau un miros de ars, opriţi
imediat aparatul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi un centru de
service.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanţe
străine, curăţaţi-o.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Curăţaţi produsul utilizând o cârpă moale şi uscată sau un prosop, după ce
aţi deconectat cablul de la reţea.
z
Nu curăţaţi produsul cu substanţe chimice, cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant,
spray de ţânţari, hidrocarburi aromatice, lubrifianţi, soluţii de curăţare etc.
Dacă nu folosiţi produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectaţi
cablul de alimentare.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Contactaţi un centru de service autorizat dacă doriţi să instalaţi aparatul
într-o zonă cu mult praf, temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute,
umiditate ridicată, substanţe chimice sau într-un loc unde va funcţiona în
continuu (gări, aeroporturi, etc.).
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate determina defectarea aparatului.
Dacă scăpaţi produsul pe jos sau spargeţi carcasa, opriţi produsul şi
deconectaţi cablul de alimentare de la reţea, deoarece riscaţi să produceţi un
scurtcircuit sau un incendiu.
z
În acest caz, contactaţi un centru de service.
Asiguraţi-vă că aşezaţi telecomanda pe o masă sau pe un birou.
z
În cazul în care călcaţi pe telecomandă, riscaţi să cădeţi şi să vă răniţi sau să
deterioraţi produsul.
Evacuarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)
- Numai pentru Europa
Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul
că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu
mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra
mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor,
vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod
responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat
acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în
care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.
Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate
în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură
comercială.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
- Numai pentru Europa
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a
bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că
bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul
ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că
bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva
CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot
fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să
separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului
gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
| Caracteristicile produsului | Imagini ale produsului | Telecomandă | Specificaţii produs |
Motor optic care a adoptat tehnologia avansată DLP
- A fost adaptat un panou de 1280x768.
- Pentru implementarea culorilor optime, a fost utilizată un segment color wheel (paletă cromatică
circulară) cu 4 elemente.
- Lampă de 200 W destinată îmbunătăţirii iluminării
Culori vii
- Reglarea calităţii imaginii focalizată pe îmbunătăţirea culorilor - acest aparat are ca scop obţinerea
coordonatelor de culoare care corespund standardelor de emisie pentru producţia video.
Zgomotul ventilatorului şi infiltrarea de lumină minimizate
- Fluxul de aer şi structura de instalare a ventilatorului sunt optimizate pentru a minimiza zgomotul
ventilatorului şi infiltrarea razelor de lumină.
Porturi de intrare variate
- Conexiunile pentru dispozitive periferice au fost îmbunătăţite prin adoptarea unor diferite mufe de
intrare, precum o mufă HDMI (HDCP acceptat), o mufă Component şi o mufă MONITOR OUT.
Reglaje efectuate de utilizator
- Acest aparat permite reglarea fiecărui port de intrare.
- Aparatul are un model de referinţă care poate fi utilizat pentru poziţionare şi reglare.
| Caracteristicile produsului | Imagini ale produsului | Telecomandă | Specificaţii produs |
Partea din faţă / de sus
1. Indicatoare
6. Butonul Zoom
- STAND BY (LED albastru)
Utilizat pentru a mări sau micşora dimensiunea
- LAMP (LED albastru)
imaginilor.
- TEMP (LED roşu)
7. Butonul POWER(
※ Consultaţi secţiunea Indicaţii cu ajutorul LED-
)
Utilizat pentru a porni sau a opri proiectorul.
urilor.
8. Butonul SOURCE
2. Inel de focalizare
Utilizat pentru a selecta semnalele de intrare de
Utilizat pentru reglarea focalizării.
la surse externe.
3. Receptorul de semnal al telecomenzii
9. Butonul MENU
Utilizaţi acest buton pentru a ieşi dintr-un meniu
4. Obiectiv
sau pentru a vă deplasa înainte într-un meniu.
10.Butonul Selectare şi deplasare
5. Picioare reglabile
Puteţi regla poziţia ecranului mişcând în sus şi în
(
jos picioarele reglabile.
Utilizaţi acest buton pentru a vă deplasa la sau
/
)
pentru a selecta un element dintr-un meniu.
Butoanele din partea de sus a proiectorului sunt butoane tactile.
Pentru a le utiliza, atingeţi-le uşor cu degetele.
Conţinutul pachetului
Ghid de instalare rapidă
Garanţie
(Nu este disponibilă în toate ţările)
CD cu manualul de utilizare
Cablu de alimentare
Telecomandă / 1 baterii
Cârpă pt. curăţare
Comercializat separat
Cablu D-Sub
Indicaţii cu LED-uri
●:Iluminarea este pornită
STAND
◐:Iluminarea este de tip intermitent
LAMP
TEMP
●
○
○
●
●
○
●
◐
○
○
◐
○
BY
○:Iluminarea este oprită
Informaţii
Dacă apăsaţi butonul POWER de pe telecomandă sau de pe proiector, ecranul
apare în cel mult 30 de secunde.
Proiectorul este în stare de funcţionare normală.
Această stare apare atunci când proiectorul pregăteşte o operaţiune după apăsarea
butonului POWER de pe proiector sau de pe telecomandă.
Butonul POWER este apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în
funcţiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Durează aproximativ 1 minut şi 30 de
secunde)
Consultaţi măsura 1 de mai jos dacă ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu
◐
○
◐
○
◐
◐
○
○
◐
●
◐
◐
◐
◐
◐
A apărut o problemă la funcţionarea lămpii. Consultaţi măsura 5.
●
◐
●
Durata de viaţă a lămpii a expirat. Consultaţi măsura 6.
◐
◐
○
Memoria din produs nu funcţionează normal. Contactaţi un centrul nostru de service.
◐
◐
●
◐
●
◐
este în stare de funcţionare normală.
Consultaţi măsura 2 de mai jos dacă capacul lămpii care protejează ansamblul lămpii
nu este închis corespunzător.
Aparatul se opreşte automat atunci când temperatura din interiorul proiectorului
depăşeşte limita de control. Consultaţi măsura 3.
A survenit o problemă la funcţionarea componentei DDP IC din produs. Consultaţi
măsura 4.
Sursa electrică a produsului nu funcţionează normal. Contactaţi un centrul nostru de
service.
A survenit o problemă la funcţionarea discului colorat din produs. Consultaţi măsura 4.
Remedierea problemelor semnalate de indicatoare
Clasificare
Stare
În cazul în care sistemul
Măsura 1
ventilatorului de răcire nu
este în stare de
funcţionare normală.
Măsuri
Dacă simptomul persistă chiar şi după deconectarea şi conectarea
cablului de alimentare, urmate de repornirea proiectorului, contactaţi
furnizorul produsului sau centrul nostru de service.
În cazul în care capacul
lămpii care protejează
Măsura 2
ansamblul lămpii nu este
Verificaţi dacă şuruburile din partea de jos a proiectorului sunt strânse
închis corespunzător sau
corect. Dacă şuruburile sunt strânse anormal, contactaţi distribuitorul
sistemul senzorului nu
produsului sau centrul de service.
este în stare de
funcţionare normală.
Măsura 3
Măsura 4
În cazul în care
Reglaţi starea de instalare a proiectorului consultând precauţiile de
temperatura din interiorul
instalare prezentate mai sus. Lăsaţi proiectorul să se răcească
proiectorului devine prea
suficient şi apoi utilizaţi-l din nou. Dacă problema persistă, contactaţi
mare.
distribuitorul produsului sau centrul de service.
În cazul în care filtrul RGB nu
funcţionează.
Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare şi porniţi din nou
proiectorul. Dacă simptomul persistă, contactaţi distribuitorul
produsului sau centrul de service.
Lampa funcţionează
incorect după o oprire
Măsura 5
anormală sau după
repornirea care succede
imediat opririi
Opriţi proiectorul, lăsaţi-l să se răcească într-un interval de timp
suficient şi apoi porniţi proiectorul pentru a-l utiliza. Dacă problema
persistă, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service.
proiectorului.
Măsura 6
În cazul în care ecranul devine
mai întunecat.
Verificaţi durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display. În
cazul în care trebuie să înlocuiţi lampa, contactaţi distribuitorul
produsului sau centrul de service.
Acest proiector utilizează un sistem cu ventilator de răcire pentru a preveni supraîncălzirea aparatului.
Funcţionarea ventilatorului de răcire poate genera zgomot, dar performanţele produsului nu sunt afectate. Nu se
asigură schimbare sau rambursare pentru probleme de zgomot.
Partea din spate
1. Portul RS-232C
(Pentru terminalele cu intrare de service)
6. Portul de intrare HDMI/DVI IN
7. Mufă MONITOR OUT
2. Portul de intrare SERVICE
8. Portul de intrare PC IN
3. Portul de intrare VIDEO IN
9. Portul de intrare COMPONENT IN
4. Portul de intrare S-VIDEO IN
10.Portul de intrare POWER
5. Receptorul de semnal al telecomenzii
| Caracteristicile produsului | Imagini ale produsului | Telecomandă | Specificaţii produs |
1.
Butonul ON (
2.
Butonul AUTO
3.
Butonul MENU (
4.
Butonul Deplasare (▲ ▼ ◀ ▶)/(
5.
Butonul V.KEY-STONE(+/-)
6.
Butonul VIDEO
7.
Butonul S-VIDEO
8.
Butonul P.SIZE
9.
Butonul COMP
10. Butonul OFF (
)
)
)
11. Butonul RETURN (
12. Butonul EXIT (
)
)
13. Butonul INFO STILL
)
14. Butonul HDMI
15. Butonul INSTALL
16. Butonul P.MODE
17. Butonul PC
1. ON ( )
Utilizat pentru a porni proiectorul.
2. AUTO
Ajustează automat setarea Picture. Disponibil doar în modul PC.
3. MENU (
)
Utilizat pentru a afişa ecranul Menu.
4. Deplasare(▲ ▼ ◀ ▶)/(
)
Utilizat pentru pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.
5. V.KEY-STONE (+/-)
Utilizaţi această funcţie când scenele video sunt distorsionate sau înclinate.
6. VIDEO
Utilizat pentru a comuta la modul Video.
7. S-VIDEO
Utilizat pentru a comuta la modul S-VIDEO.
8. P.SIZE
Utilizat pentru a regla dimensiunea ecranului pentru afişare imagini.
9. COMP
Utilizat pentru a comuta la modul COMPONENT.
10. OFF(
)
Utilizat pentru a opri proiectorul.
11. RETURN (
)
Revine la meniul anterior.
12. EXIT (
)
Utilizat pentru a ascunde ecranul Menu.
13. INFO STILL
INFO: Utilizat pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea ecranului PC şi şi durata
de viaţă a lămpii.
STILL: Utilizat pentru a vedea imagini statice.
14. HDMI
Utilizat pentru a comuta la modul HDMI.
15. INSTALL
Utilizat pentru răsturna sau inversa imaginea proiectată.
16. P.MODE
Utilizat pentru a comuta la modul Imagine.
17. PC
Utilizat pentru a comuta la modul PC.
| Caracteristicile produsului | Imagini ale produsului | Telecomandă | Specificaţii produs |
Concepţia şi specificaţiile produsului pot fi modificate, fără notificare prealabilă, în vederea îmbunătăţirii performanţelor.
Specificaţii
Model
Panou
Lampă
SP-A400B
Dimensiune
16,5 mm / 0,65 inch
Rezoluţie
WXGA (1280 x 768)
Producător
Texas Instrument
Tip
200 W UHP (Mod Theater: 172 W)
Durată de viaţă
3.000 ore (Mod Theater: 3.250 ore)
Producător
Philips
Culori
18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8 biţi)
Rezoluţie
optimă
1280 x 768 la 60 Hz
Rezoluţie
Rezoluţie
maximă
1280 x 1024 la 75 Hz
Semnal video de intrare
Video, S-Video, Component, Analog PC, HDMI
Semnal de sincronizare intrare
Sincronizare separată O/V, TTL
Ceas pixeli maxim
136,75 MHz
Dimensiune diagonală ecran
40 ~250 inch
Interval de proiecţie
0,3 m ~ 9,8 m
Consum de
Putere
energie
Tensiune
Zgomot
343,1 mm(L) x 162,4 mm(A) x 347,2 mm(Î)
13,5 inch(L) x 6,4 inch(A) x 13,7 inch(Î)
Greutate
cheie
110/220 V c.a. +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Sub 28 dB, iluminate 32 dB
Dimensiuni
Caracteristici
Sub 280 W
4,5 Kg / 9,9 lb
Luminozitate
Maxim 2.000 lumeni ANSI
Contrast
2.500:1
Corecţie
trapezoidală
Verticală
În
Mediu utilizator
Temperatură şi
Temperatură 32 °F ~ 104 °F (0 °C ~ 40 °C),
funcţionare Umiditate (10 % ~ 80 %)
umiditate
Depozitare
Temperatură -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C),
Umiditate (5 % ~ 95 %)
Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu şi la birou. Acest echipament este certificat
EMI pentru utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A
este destinată utilizării profesionale, iar clasa B emite mai puţine unde electromagnetice decât clasa A.
Panourile DMD utilizate la proiectoarele DLP sunt formate din câteva sute de mii de micro-oglinzi. Ca şi în
cazul altor dispozitive de afişare,, panourile DMD pot avea câţiva (foarte puţini) pixeli defecţi. Samsung şi
producătorul panourilor DMD au politici şi proceduri foarte severe de identificare şi limitare a pixelilor defecţi.
Aceste produse nu vor depăşi niciodată numărul maxim de pixeli defecţi stabilit de standardele noastre.
Rareori, pot apărea pixeli neafişabili. Totuşi, aceste incidente nu afectează nici calitatea imaginii, nici durata
de viaţă a produsului.
Moduri de afişare acceptate
Sursă de intrare
Rezoluţie
totală
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
PC
832X624
1024X768
Sincronizare verticală
Frecvenţă
Frecvenţă
[kHz]
polaritate
[Hz]
polaritate
Frecvenţă
pixeli
[MHz]
Frecvenţă pixeli
[MHz]
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
35.00
N
66.7
N
30.24
Sep.
37.86
N
72.8
N
31.5
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
43.27
N
85
N
36
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
35.16
P
56.3
N
36
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
48.08
P
72.2
P
50
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
53.67
P
85
P
56.25
Sep.
49.73
N
75
N
57.28
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
56.4
N
70
N
75
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
68.68
P
85
P
94.5
Sep.
1152X864
67.5
P
75
P
108
Sep.
1152X870
68.68
N
75
N
100
Sep.
1280X768
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
1280X960
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
55.94
N
60
P
106.5
Sep.
70.64
N
75
P
136.75
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
1280X1024
1440X900
1920X1080i
Component
Sincronizare orizontală
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
1280x720p
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
1024X768
1280X768
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
1280X960
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
720x480i
15.73
P
60
P
13.5
Sep.
720x576i
15.63
P
50
P
13.5
Sep.
1280X1024
1920x1080i
HDMI
1280x720p
Modul acceptare dimensiuni
O : Size şi Overscan pot fi configurate, x : Size şi Overscan nu pot fi configurate, △: Size poate fi configurat
Sursă
Intrare
Tip
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
Video ŞI
SD
S-Video
HD
SD
PC
Dimensiuni imagine
Mod
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
VESA
O
O
x
x
O
x
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
576i
O
O
△
△
O
x
480i
O
O
△
△
O
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Modul Acceptare deplasare poziţie
Overscan : Dezactivat
Poziţia (position) a ecranului nu este mutată în modul de intrare HDMI.
Sursă
Intrare
Tip
HD
HDMI
SD
PC
HD
Poziţie imagine (O/V)
Mod
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
Component
Video ŞI
S-Video
SD
SD
HD
SD
PC
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
Wide fit
16:9
Mode
PC
4:3
Mode
Overscan : Activat
Poziţia (position) a ecranului nu este mutată în modul de intrare PC.
Sursă
Intrare
Tip
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
Video ŞI
S-Video
SD
HD
SD
PC
Poziţie imagine (O/V)
Mod
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
| Setări elementare | Conectarea cablului de alimentare | Conectarea la echipamentele video |
Instalarea proiectorului
Instalaţi proiectorul astfel încât fasciculul de la proiector să fie perpendicular pe ecran.
Plasaţi proiectorul astfel încât obiectivul să se afle în centrul ecranului.
Dacă ecranul nu este perfect vertical, este posibil ca imaginea rezultată pe ecran să nu fie dreptunghiulară.
Nu instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă ecranul este prea luminat, imaginea de pe ecran nu va fi
afişată foarte clar.
Atunci când instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă, utilizaţi perdele.
Puteţi instala proiectorul în următoarele locaţii: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Pentru a vedea setările poziţiilor de instalare)
Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în spatele ecranului,
Instalaţi un ecran semitransparent.
Selectaţi Menu > Setup > Install > Rear-Floor
(Meniu > Configurare > Instalare > În spate)
Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în faţa ecranului,
instalaţi proiectorul în partea din care urmăriţi ecranul.
Selectaţi Menu > Setup > Install > Front-Floor
(Meniu > Configurare > Instalare > În faţă)
Reglările de zoom şi focalizare
Buton Zoom
Inel de focalizare
Puteţi ajusta dimensiunile imaginii în cadrul intervalului de zoom manipulând
butonul Zoom.
Focalizaţi imaginea pe ecran utilizând inelul de focalizare.
Dacă produsul este instalat într-o locaţie aflată în afara distanţei de
proiecţie (consultaţi secţiunea Dimensiunile ecranului şi distanţa de
proiecţie), focalizarea nu poate fi reglată corect.
Nivelarea cu picioarele reglabile
Pentru amplasarea proiectorului la nivel, reglaţi picioarele reglabile ale proiectorului.
Puteţi regal nivelul proiectorului în sus cu până la 12 mm (aproximativ
3,4°) grade.
În funcţie de poziţia proiectorului, poate apărea distorsiunea
trapezoidală a imaginii.
Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiectare
Instalaţi proiectorul pe o suprafaţă plană, netedă, şi nivelaţi-l cu ajutorul picioarelor reglabile pentru a obţine o calitate optimă a
imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglaţi-le utilizând butonul Zoom şi inelul de focalizare sau deplasaţi proiectorul înainte şi
înapoi.
Dimensiune ecran
Orizontal
[inch]
(X:mm)
10
Vertical (Y:mm)
Max (Z:mm)
Min (Z:mm)
Offset (Y':mm)
218
131
392
326,7
11,1
20
436
261
784,1
653,4
22,2
30
653
392
1176,1
980,1
33,3
40
871
523
1568,2
1306,8
44,4
50
1089
653
1960,2
1633,5
55,5
60
1307
784
2352,3
1960,2
66,6
70
1525
915
2744,3
2286,9
77,8
80
1742
1045
3136,4
2613,6
88,9
90
1960
1176
3528,4
2940,3
100
100
2178
1307
3920,5
3267
111,1
110
2396
1438
4312,5
3593,8
122,2
120
2614
1568
4704,5
3920,5
133,3
130
2831
1699
5096,6
4247,2
144,4
140
3049
1830
5488,6
4573,9
155,5
150
3267
1960
5880,7
4900,6
166,6
160
3485
2091
6272,7
5227,3
177,7
170
3703
2222
6664,8
5554
188,8
180
3920
2352
7056,8
5880,7
199,9
190
4138
2483
7448,9
6207,4
211,1
200
4356
2614
7840,9
6534,1
222,2
210
4574
2744
8233
6860,8
233,3
220
4792
2875
8625
7187,5
244,4
230
5009
3006
9017,1
7514,2
255,5
240
5227
3136
9409,1
7840,9
266,6
250
5445
3267
9801,1
8167,6
277,7
Acest proiector este conceput pentru a afişa imaginile optim pe un ecran cu dimensiunea cuprinsă între 80 şi 120
inci.
A. Ecran
Z: Distanţă de proiecţie
Y': Distanţă de la centrul obiectivului la partea de jos a imaginii
Configurarea mediului PC - Înainte de conectarea PC-ului la proiector verificaţi următoarele elemente.
1.
Faceţi clic cu butonul drept al mouse-ului pe fundalul Windows
şi faceţi clic pe [Properties] (Proprietăţi).
Va apărea fereastra <Display Properties> (Proprietăţi afişare).
2.
Faceţi clic pe fila [Settings] (Setări) şi setaţi <Screen resolution>
(Rezoluţie ecran) consultând <Resolution> (Rezoluţie) descrisă în
modul de afişare pe bază de tabel pentru acest proiector.
Nu trebuie să modificaţi setarea <Color quality> (Calitate
culoare).
3.
Apăsaţi butonul [Advanced].
Va apărea altă fereastră de proprietăţi.
4.
Faceţi clic pe fila [Monitor] (monitor) şi setaţi <Screen refresh
rate> (rată reîmprospătare ecran) consultând <Vertical
Frequency> (frecvenţă verticală) descrisă în modul de afişare pe
bază de tabel pentru acest proiector.
Setaţi atât frecvenţa verticală cât şi frecvenţa orizontală în loc de
<Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran).
5.
Faceţi clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra şi faceţi
clic pe butonul [OK] din fereastra <Display Properties>
(Proprietăţi afişare) pentru a închide fereastra.
S-ar putea să se producă repornirea automată a calculatorului.
6.
Opriţi PC-ul şi conectaţi-l la proiector.
Procesul poate diferi în funcţie de tipul calculatorului sau de sesiunea Windows.
(De exemplu, poate să apară [Properties] (Proprietăţi) în loc de [Properties (R)] (Proprietăţi(R) aşa cum se arată în
figura 1.)
Acest aparat acceptă până la 24 de biţi pe pixel în ceea ce priveşte calitatea culorii atunci când este utilizat ca
monitor PC.
Imaginile proiectate pot să difere faţă de monitor în funcţie de producătorul monitorului sau de sesiunea Windows.
La conectarea proiectorului la PC, verificaţi dacă configurarea PC-ului corespunde cu setările de afişare acceptate
de acest proiector. În caz contrar pot să apară probleme de semnal.
| Setări elementare | Conectarea cablului de alimentare | Conectarea la echipamentele video |
1. Partea din spate a proiectorului
Conectaţi cablul de alimentare la borna de alimentare aflată în partea din spate a proiectorului.
| Setări elementare | Conectarea cablului de alimentare | Conectarea la echipamentele video |
Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sa satelit la o interfaţă HDMI/DVI
- Conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI
Conectaţi borna [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului şi borna de ieşire DVI a playerului DVD sau a
receiverului de cablu sau satelit, folosind un cablu HDMI/DVI.
- Conectarea utilizând un cablu HDMI
Conectaţi borna [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului şi borna de ieşire HDMI a playerului DVD sau a
receiverului de cablu sau satelit, folosind un cablu HDMI.
După realizarea conexiunii, conectaţi alimentarea proiectorului şi a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit.
Utilizarea proiectorului
Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [HDMI] pentru a selecta <HDMI>.
Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sa satelit prin interfaţă Component
Conectaţi portul de intrare [COMPONENT IN (Y/P B/ PR)] din partea posterioară a proiectorului la portul Component din
partea posterioară a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit, prin intermediul cablului Component.
Când toate conexiunile sunt realizate, conectaţi cablurile de alimentare al monitorului şi al dispozitivului DVD (sau al
dispozitivului conectat la mufa de ieşire digitală).
Utilizarea proiectorului
Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [COMP] pentru a selecta <Component>.
Porturile pentru video pe componente sunt marcate (Y/PB/P R), (Y, B-Y, R-Y) sau (Y, Cb, Cr), în funcţie de
producător.
Conectarea la un player video sau la o cameră video
Conectaţi portul de intrare [VIDEO IN(galben)] al proiectorului la portul VIDEO (galben) OUT al echipamentului video
utilizând cablul video.
- Dacă echipamentul video are un por S-VIDEO OUT, conectaţi-l la portul de intrare [S-VIDEO IN] al proiectorului.
Utilizarea conexiunii S-VIDEO asigură o calitate vizuală mai înaltă.
După ce aţi terminat conectarea dispozitivelor, alimentaţi proiectorul şi videorecorderul.
Utilizarea proiectorului
Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [VIDEO] pentru a selecta Video <Video>.
Conectaţi proiectorul şi echipamentul video prin intermediul cablului <S-Video> şi apăsaţi butonul [S-VIDEO] pentru a
selecta S-Video.
Dacă nu este disponibil modul Video (compozit), verificaţi conectarea corespunzătoare a cablurilor video.
Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi oprit proiectorul şi echipamentul video.
Acest proiector nu acceptă sunet. (Pentru sunet este necesar un sistem audio separat.)
Conectarea la PC
Conectaţi portul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la portul de ieşire pentru monitor al PC-ului, folosind un
cablu video de PC.
După ce aţi terminat conectarea dispozitivelor, alimentaţi proiectorul şi videorecorderul.
Acest produs oferă suport plug and play, motiv pentru care nu necesită instalarea unui driver pe PC.
Utilizarea proiectorului
Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [PC] pentru a selecta <PC>.
Dacă nu este disponibil modul PC, verificaţi conectarea corespunzătoare a cablului video pentru PC.
Porniţi PC-ul şi efectuaţi configurarea mediului PC după cum este necesar.
Reglaţi ecranul.(Reglarea automată)
Sunetul vine de la boxele PC-ului.
Conectarea dispozitivelor video (Monitor, TV etc.)
- Când utilizaţi ieşirea D-sub (analogică) prin alt dispozitiv video (monitor, TV etc.).
Conectaţi mufa MONITOR OUT ta proiectorului şi mufa D-sub a dispozitivului video folosind un cablu D-sub.
După conectarea acestora, porniţi proiectorul şi dispozitivul video (monitor, TV etc.).
Funcţia MONITOR OUT funcţionează numai atunci când monitorul este conectat la un dispozitiv extern prin
mufa de intrare [PC IN].
| Input | Picture | Setup | Option |
* Faceţi clic pe butonul Play(
Reglarea
) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.
Descriere
ecranului
Source List
)/Stop(
Play/Stop
Puteţi selecta pentru afişare un dispozitiv conectat la proiector.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
Edit Name
Puteţi edita numele dispozitivelor conectate la proiector.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
| Input | Picture | Setup | Option |
* Faceţi clic pe butonul Play(
Reglarea
) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.
Descriere
ecranului
Mode
)/Stop(
Play/Stop
Selectaţi o stare de ecran personalizată pentru proiectorul dumneavoastră sau modificaţi
modul ecran după cum este necesar.
1) Mode
- Dynamic
Selectaţi această opţiune dacă doriţi o calitate a ecranului mai clară decât
calitatea standard.
- Standard
Puteţi vedea confortabil ecranul de proiecţie dacă zona înconjurătoare este
iluminată.
- Movie1, Movie2
Selectaţi această opţiune dacă zona înconjurătoare este întunecată. Acest lucru
realizează economie de energie şi reduce oboseala ochilor.
- Monitor
Mode
Puteţi vedea confortabil ecranul de proiecţie dacă zona înconjurătoare este
iluminată.
- Game
Selectaţi această opţiune dacă zona înconjurătoare este întunecată. Acest lucru
realizează economie de energie şi reduce oboseala ochilor.
- Sports
Oferă o calitate optimă a imaginii pentru emisiuni sportive. Veţi obţine imagini mai
dinamice.
- User
Selectaţi această opţiune dacă doriţi să vizualizaţi ecranul în modul ecran
personalizat de dumneavoastră.
▶ Valoarea iniţială este setată la cel mai luminos nivel al ecranului.
2) Contrast : Opţiune utilizată pentru a regla contrastul dintre obiect şi fundal.
3) Brightness : Opţiune utilizată pentru a regla luminozitatea întregii imagini.
4) Sharpness : Opţiune utilizată pentru a regla conturul obiectului - mai clar sau mai
puţin clar.
5) Color : Opţiune utilizată pentru a regla culorile - mai deschise sau mai închise.
▶ Puteţi regla Color numai în modurile [S-Video] şi [Video].
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
6) Tint : Opţiune utilizată pentru a obţine culori mai naturale ale obiectelor utilizând
Tint
amplificarea pe verde sau pe roşu.
▶ Opţiunea Tint poate fi reglată numai în modurile [S-Video] şi [Video].
7) Color Temperature : Puteţi modifica nuanţele de culoare ale întregului ecran după
necesităţi.
- 5500K : Opţiune utilizată pentru a obţine o calitate optimă a imaginii pentru
pelicule alb-negru.
- 6500K : Această temperatură este utilizată pentru majoritatea producţiilor video.
Setarea din fabricaţie este Movie1 şi poate genera cea mai precisă nuanţă.
Color
Temperature
- 8000K : Temperatura de culoare adecvată pentru locurile iluminate şi salvată în
modul Dynamic Picture (Imagine dinamică). Claritatea şi luminozitatea sunt
R-Gain
accentuate.
G-Gain
B-Gain
- 9300K : Temperatura de culoare adecvată locurilor cu iluminare intensă cum ar fi
R-Offset
G-Offset
magazinele.
B-Offset
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
4) B-Gain
8) Gamma : O funcţie de compensare a imaginii care controlează setările în
conformitate cu proprietăţile video.
- Film : Gamma film reglare imagine.
Gamma
- Video : Modul Gamma normal care corespunde unui ecran TV.
- Graphic : Modul Gamma care corespunde unui ecran PC.
9) Save : Opţiune utilizată pentru a salva setările de imagini personalizate.
Save
10) Reset : Restaurează setările de mod la valorile prestabilite din fabrică.
Reset
Size
Puteţi selecta dimensiunile ecranului în funcţie de tipul de scenă.
▶ Consultaţi "Modul acceptare dimensiuni".
1) Full
2) 16 : 9
3) Zoom1
4) Zoom2
5) Wide Fit
6) 4 : 3
Position
Reglaţi poziţia ecranului dacă nu este aliniat.
▶ Consultaţi "Modul Acceptare deplasare poziţie".
Digital NR
Atunci când este afişată o linie punctată sau când ecranul tremură, puteţi vizualiza
imaginea la o calitate vizuală mai bună activând Noise Reduction (reducerea
zgomotului).
▶ Digital NR poate fi selectat numai în modurile [Video], [S-Video], [Component] şi
[PC].
Black Level
Utilizând funcţia Black Level, puteţi seta nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni
a semnalului video astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate şi porţiunile
întunecate.
▶ Black Level poate fi selectat numai în modurile [Video], [S-Video] şi [HDMI].
▶Pentru modurile [Video] şi [S-Video]
1) 0IRE : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video
la o valoare mică. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul
întunecat afişează un alb-lăptos
2) 7.5IRE : Setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului
video la o valoare mare. Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare,
ecranul întunecat este saturat şi este posibil să nu afişeze corespunzător.
▶Pentru modul [HDMI]
1) HDMI-Video : Setaţi standardul pentru luminozitate pentru semnale întunecate la o
setare scăzută.
Dacă semnalul de intrare este de tipul 'HDMI-Video', ecranele neclare sunt afişate
normal.
2) HDMI-PC : Setaţi standardul pentru luminozitate pentru semnale întunecate la o
setare ridicată.
Dacă semnalul de intrare este de tipul 'HDMI-PC', ecranele întunecate sunt
afişate ca fiind luminoase.
Color Pattern
Puteţi filtra culorile întregului ecran după preferinţe.
1) Off : Prezintă imaginea în culorile originale.
2) Monochrome : Prezintă imaginea în alb-negru prin filtrarea tuturor semnalelor de
culoare.
3) Red : Prezintă imaginea în roşu filtrând semnalele de culoare pentru verde şi
albastru.
4) Green : Prezintă imaginea în verde filtrând semnalele de culoare pentru roşu şi
albastru.
5) Blue : Prezintă imaginea în albastru filtrând semnalele de culoare pentru roşu şi
verde.
Overscan
Utilizând această funcţie, puteţi decupa marginea unei imagini atunci când în zona
respectivă există informaţii, imagini sau zgomote care nu sunt necesare.
▶ Consultaţi "Modul acceptare dimensiuni".
1) Off
2) On
Film Mode
Utilizând această funcţie, puteţi seta chiar în timpul vizionării unui film modul de afişare
optimizat pentru redarea filmelor. Modul Film asigură setări de afişare optime pentru
filme.
▶ Modul Film este acceptat numai în modurile numai în modurile [Video], [S-Video] şi
[Component].
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Faceţi clic pe butonul Play(
Reglarea
) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.
Descriere
ecranului
Install
)/Stop(
Play/Stop
Pentru a remedia posibilele deficienţe ale locaţiei de instalare, puteţi inversa imaginile
proiectate vertical / orizontal.
1) Front-Floor : Imagine normală
2) Front-Ceiling : Imagine inversată orizontal / vertical
3) Rear-Floor : Imagine inversată orizontal
4) Rear-Ceiling : Imagine inversată vertical
Light Setting
Opţiune utilizată pentru a seta luminozitatea imaginii prin reglarea cantităţii de lumină
generate de lampă.
1) Theater : Utilizând această funcţie, puteţi regla nivelul de lumină al lămpii astfel
încât să puteţi urmări în mod confortabil imaginile de pe ecran chiar şi în condiţii
de întuneric. De asemenea, această funcţie reduce consumul de energie şi
prelungeşte durata de viaţă a lămpii.
Theater
2) Bright : Opţiune utilizată pentru a mări luminozitatea în zonele relativ luminoase.
Bright
Deoarece acest mod măreşte nivelul de lumină al lămpii, există posibilitatea să vă
confruntaţi cu mai mult zgomot, zgomot care este generat atunci când proiectorul
se răceşte.
V-Keystone
Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteţi compensa acest lucru
utilizând funcţia Keystone verticală.
Test Pattern
Generat chiar de către proiector. Utilizat ca bază de instalare pentru instalarea
proiectorului.
Crosshatch
1) Crosshatch : Puteţi verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.
2) Screen Size : Puteţi selecta dimensiunile formatului de imagine, ca de exemplu
Screen Size
1.33 : 1 sau 1.78 : 1.
3) Color Standard : Puteţi vedea diferenţa modificând această opţiune la
SMPTE_D/HD/EBU.
Color
Standard
4) Red : Ecran roşu, numai pentru reglarea culorii.
5) Green : Ecran verde, numai pentru reglarea culorii.
Red
6) Blue : Ecran albastru, numai pentru reglarea culorii.
7) White : Ecran alb, numai pentru reglarea culorii.
Green
8) 6500K_White : Ecran alb, scoate în evidenţă tonurile de alb pentru un alb mai
natura.
Blue
▶ Culorile roşu / verde / albastru ale modelelor de test se utilizează numai pentru
procedurile de reglare şi este posibil să nu corespundă cu culorile efective afişate în
White
timpul redării video.
6500K_White
PC
Elimină sau reduce zgomotul care cauzează calitatea instabilă a afişării pe ecran, cum
ar fi tremuratul imaginii de pe ecran. Dacă zgomotul nu este eliminat numai prin acord
fin, reglaţi frecvenţa la maximum şi utilizaţi acordul fin din nou.
Auto
Opţiune activată numai în mediile PC.
Adjustment
Coarse
1) Auto Adjustment : Opţiune utilizată pentru a reduce automat frecvenţa şi faza
pentru ecranul PC-ului.
2) Coarse : Opţiune utilizată pentru a regla frecvenţa atunci când apar linii verticale
Fine
pe ecranul PC-ului.
Zoom
3) Fine : Opţiune utilizată pentru reglarea fină a ecranului PC-ului.
4) Zoom : Opţiune utilizată pentru extinderea ecranului PC-ului de la centru.
5) Reset : Utilizând această funcţie, puteţi reseta setările meniului PC la valorile
Reset
prestabilite din fabrică.
Color Standard
Puteţi seta standardul de culoare pentru a corespunde cu standardul de culoare al
semnalului de intrare.
1) SMPTE_C : Standardizat pentru cchipamentele video de către Society of Motion
Picture and Television Engineers (Societatea inginerilor pentru televiziune şi film)
2) HD : Înaltă definiţie, 1125 de linii de scanare, definiţie TV standard propusă ITU-R
de S.U.A., Japonia şi Canada în anul 1986.
3) EBU : Reglementări şi standarde pentru producţia şi tehnologia pentru transmisii
în Europa, standardizate de către European Broadcasting Union (Uniunea
Europeană pentru transmisii).
Factory Default
Utilizând această funcţie, puteţi reseta diversele setări la valorile prestabilite din fabrică.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Faceţi clic pe butonul Play(
Reglarea
)/Stop(
) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.
Descriere
ecranului
Language
Puteţi selecta limba utilizată în ecranul de meniuri.
Menu Position
Puteţi deplasa poziţia meniului în sus / în jos / la stânga / la dreapta.
Menu
Puteţi seta transparenţa meniului.
Translucency
1) Opaque
2) Low
3) Medium
4) High
Menu Display
Puteţi seta ora afişată în meniu.
Time
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
LED Indicator
Această funcţie aprinde sau stinge LED-urile. Dacă LED-urile afectează luminozitatea
ecranului LCD, puteţi stinge toate LED-urile dezactivând această funcţie. Reactivarea
funcţiei va permite funcţionarea corectă a LED-urilor conform stării proiectorului.
1) Off : Acest mod dezactivează LED-ul funcţional. Cu toate acestea,LED-ul va
lumina indiferent de setare atunci când este pornit sau oprit proiectorul sau când
proiectorul se află într-o stare anormală.
2) On : Acest mod activează LED-ul funcţional astfel încât acesta să afişeze starea
curentă de funcţionare a proiectorului.
Light Effect
Puteţi activa sau dezactiva indicatoarele cu LED în conformitate cu necesităţile
dumneavoastră.
1) Off : LED-ul nu se va aprinde.
2) In Standby : Aprinde LED-ul în modul standby.
3) In Watching TV : Aprinde LED-ul în timpul vizionării programelor TV.
4) Always : LED-ul se va aprinde după ce opriţi televizorul.
Apare ca o elipsă în partea de sus în partea din spate a proiectorului.
Blue screen
Funcţia Blue screen cauzează trecerea ecranului la un ecran albastru în cazul în care nu
Play/Stop
există intrare de semnal de la dispozitivul extern conectat la proiector.
1) Off
2) On
Information
Opţiune utilizată pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea
imaginilor de pe ecranul PC şi durata de utilizare a lămpii.
| Înainte de a contacta personalul de service |
Instalarea şi conectarea
Simptome
Depanare
Lipsă alimentare.
z
Verificaţi conexiunile cablului de alimentare.
Doresc să instalez proiectorul pe
z
Dispozitivele pentru instalarea pe tavan se vând separat. Contactaţi
distribuitorul local de la care aţi achiziţionat produsul.
tavan.
Sursa externă nu este selectată.
z
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul de conexiune (video) la portul
adecvat. În cazul conectării necorespunzătoare, dispozitivul nu este disponibil.
Meniul şi telecomanda
Simptome
Telecomanda nu funcţionează.
Depanare
z
Verificaţi dacă telecomanda se află la distanţa corectă şi în unghiul corect.
Îndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă şi produs.
z
Iluminarea senzorului de distanţă al telecomenzii cu 3 becuri electrice sau cu
alte dispozitive de iluminare îi poate afecta sensibilitatea şi poate conduce la
funcţionarea defectuoasă a telecomenzii.
z
Verificaţi dacă bateria telecomenzii nu este descărcată.
z
Verificaţi dacă indicatorul cu LED de pe partea de sus a proiectorului este
aprins.
Nu pot selecta un meniu.
z
Verificaţi dacă meniul este afişat în culoarea gri. Un meniu afişat în culoarea gri
este indisponibil.
Ecranul şi dispozitivele externe
Simptome
Nu pot vedea imaginile.
Depanare
z
Asiguraţi-vă că cablul de alimentare al proiectorului este corect conectat.
z
Asiguraţi-vă că aţi selectat sursa de intrare adecvată.
z
Asiguraţi-vă că conectorii sunt conectaţi corespunzător la porturile aflate în
partea din spate a proiectorului.
z
Înlocuiţi bateriile telecomenzii.
z
Asiguraţi-vă că setările <Color> şi <Brightness> nu sunt la limitele lor
inferioare.
Culori de calitate slabă.
z
Reglaţi setările <Tint> şi <Contrast>.
Imaginile nu sunt clare.
z
Reglaţi focalizarea.
z
Verificaţi dacă distanţa de proiecţie nu este prea lungă sau prea scurtă.
Zgomot ciudat.
z
Dacă zgomotul ciudat persistă, contactaţi centrul nostru de service.
LED-ul funcţional este aprins.
z
Consultaţi secţiunea Acţiuni de corecţie în conformitate cu indicaţiile LEDurilor.
Pe ecran apar linii.
z
Deoarece utilizarea PC-ului poate genera zgomot, reglaţi frecvenţa ecranului.
Niciun ecran pentru dispozitivul extern
z
Verificaţi starea de funcţionare a dispozitivului extern şi verificaţi dacă setările
pentru reglare, cum ar fi Brightness şi Contrast au fost modificate corect în
nu este afişat.
ecranul de comenzi <Mode> al meniului Projector .
Apare numai un ecran albastru.
z
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect dispozitivele externe. Verificaţi din nou
cablurile de conectare.
Ecranul apare în alb-negru sau în
z
întunecat sau prea luminos.
Aşa cum s-a menţionat anterior, verificaţi în meniu setările pentru reglare, cum
ar fi Brightness , Contrast şi Color .
culori neregulate / ecranul este prea
z
Dacă doriţi să restauraţi setările proiectorului la valorile prestabilite din fabrică,
rulaţi <Factory Default> din meniu.
| Îngrijire şi întreţinere | Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume) | Altele | Autoritate |
Pentru a curăţa exteriorul şi obiectivul proiectorului
Ştergeţi proiectorul cu o cârpă moale şi
uscată.
Nu ştergeţi proiectorul cu substanţe inflamabile
(benzen, diluanţi) sau cu cârpe umede,
deoarece aţi putea cauza probleme.
Nu atingeţi proiectorul cu unghia sau cu obiecte
ascuţite, deoarece l-aţi putea zgâria.
Pentru a curăţa interiorul proiectorului
Pentru a curăţa interiorul proiectorului,
apelaţi la un centru de service sau la
furnizorul produsului. (Operaţiune cu
plată)
Contactaţi furnizorul produsului sau un centru
de service dacă în interiorul proiectorului se
găsesc praf sau substanţe străine.
Înlocuirea lămpii
Precauţii la înlocuirea lămpii
Lampa proiectorului este un consumabil. Pentru performanţe optime în funcţionare, înlocuiţi lampa ţinând cont
de durata sa de utilizare. Verificaţi durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display (Afişare informaţii),
butonul INFO.
La înlocuirea lămpi utilizaţi numai lămpi recomandate. Specificaţiile lămpii sunt prezentate în manualul de
utilizare. Înlocuiţi cu o lampă al cărei model este identic cu cel al lămpii existente în proiector.
- Nume model lampă: 200W Philips fusion lamp
- Producător lampă: Philips Lighting
- Durată de viaţă lampă: 2000 de ore
- Tip lampă: 200W UHP
Înainte de înlocuirea lămpii, asiguraţi-vă că aţi scos din priză cablul de alimentare.
Chiar după deconectarea cablului de alimentare, lampa este fierbinte. Lăsaţi lampa să se răcească timp de cel
puţin o oră înainte de a o înlocui.
Lampa se află în partea din spate stânga a proiectorului.
Înainte a a întoarce proiectorul pentru a înlocui lampa, acoperiţi proiectorul cu o cârpă moale.
Nu lăsaţi lampa lângă substanţe inflamabile şi nici la îndemâna copiilor. Există pericolul producerii de arsuri sau
de vătămări corporale.
Îndepărtaţi murdăria şi materialele străine din interiorul lămpii şi din jurul acesteia utilizând un dispozitiv cu vid
adecvat.
Atunci când manipulaţi lampa, nu atingeţi nicio parte a lămpii cu excepţia mânerelor. Dacă manipulaţi lampa în
mod incorect, puteţi afecta calitatea afişării pe ecran şi puteţi scurta durata de viaţă a lămpii.
Proiectorul nu va funcţiona normal în cazul în care capacul nu este complet fixat după înlocuirea lămpii. Dacă
proiectorul nu funcţionează normal, consultaţi Indicaţiile cu LED-uri.
Procedura de înlocuire a lămpii
Lampa este foarte fierbinte şi
Lampa se află în partea inferioară
Glisaţi şi deschideţi capacul în
funcţionează la temperaturi
a produsului. Aşezaţi produsul
direcţia indicată de săgeată, ca în
ridicate. După deconectarea
astfel încât partea sa inferioară să
figură.
cablului de alimentare, lăsaţi lampa
fie îndreptată în sus şi scoateţi
să se răcească timp de cel puţin o
şuruburile care fixează capacul
oră înainte de a o înlocui.
lămpii.
* Când aşezaţi produsul cu partea
inferioară în sus, asiguraţi-vă că
aţi pus o cârpă moale pe podea
pentru a evita zgârierea.
Scoateţi şurubul indicat în figură.
Prindeţi şi trageţi uşor de mânerul
lămpii, ca în figură.
Montarea lămpii noi se face în ordine inversă celei de la demontarea lămpii vechi.
| Îngrijire şi întreţinere | Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume) | Altele | Autoritate |
Dacă aveţi întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung,
contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min)
0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG(726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
HONG KONG: 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| Îngrijire şi întreţinere | Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume) | Altele | Autoritate |
Glosar
Transmisie analogică
Un semnal de transmisie existent transmis de o staţie de transmisie în conformitate cu standardul NTSC.
Port ANTENNA IN
Acesta este portul pentru conectarea unei antene TV utilizând un cablu coaxial. Se utilizează în general pentru a urmări
programele posturilor publice.
Receptor AV
UN receptor AV pune la dispoziţie un număr de interfeţe de intrare şi de ieşire pentru semnale audio şi video pentru a
permite utilizatorului să conecteze şi să utilizeze diverse dispozitive de intrare şi de ieşire.
Nivel de negru
Nivelul de negru setează nivelul de lumină al celei mai întunecate porţiuni a semnalului video pentru a corespunde cu
capabilităţile de nivel de negru ale afişajului, astfel încât utilizatorii să poată vedea cu claritate şi porţiunile întunecate.
Dacă setarea nu corespunde cu semnalul de intrare, ecranul întunecat este saturat şi este posibil să nu afişeze
corespunzător sau să afişeze un alb-lăptos.
Transmisie prin cablu
Transmisia prin cablu transmite semnalele prin cablu şi nu prin unde radio. Pentru a viziona transmisiile prin cablu,
trebuie să vă abonaţi la furnizorul local de servicii de televiziune prin cablu şi să instalaţi un receptor suplimentar.
Standard de culoare
Un standard de culoare pre-stabilit determinat de standardul de transmisie al ţării sau zonei din care se efectuează
transmisia.
Temperatură de culoare
Temperatura de culoare este o modalitate simplificată de a caracteriza proprietăţile spectrale ale unei surse de lumină.
O temperatură de culoare scăzută implică o lumină mai caldă (mai mult galben / roşu), în timp ce o temperatură de
culoare mai ridicată implică o lumină mai rece (mai mult albastru).
Port COMPOSITE IN
Un port COMPOSITE IN este un port de intrare general pentru semnal video (galben). Atât crominanţa cât şi luminanţa
se transmit pe acelaşi cablu de 75 de ohmi.
Port pentru video pe componente (verde, albastru, roşu)
Portul pentru video pe componente transmite semnalul de luminanţă şi oferă cea mai bună calitate dintre toate tipurile
de conexiuni.
Transmisie digitală
Transmisia digitală este un semnal de televiziune digitizat şi transmis în conformitate cu specificaţiile din S.U.A. pentru
transmisii digitale terestre, ATSC.
DVD (Disc digital multifuncţional)
DVD-ul este un disc de stocare de capacitate mare pe care se poate salva conţinut multimedia precum video, jocuri,
aplicaţii audio, etc, utilizând tehnologia de comprimare MPEG-2 pe un disc de mărimea unui CD.
DLP (Procesare digitală a luminii)
DLP este o tehnologie de afişare digitală care utilizează un panou DMD fabricat de TI (Texas Instruments) din Statele
Unite.
DLP HD2, DC2, DC3
Acesta este un grad al panoului DMD.
DMD (Dispozitiv digital cu oglindă microscopică)
Un panou DMD reprezintă o implementare a tehnologiei DLP. El constă dintr-o matrice de oglinzi microscopice, fiecare
oglindă reprezentând un pixel.
Intrare externă
O intrare externă conectează dispozitive video, ca de exemplu videorecordere, camere video, receptoare TV digitale,
DVD playere, etc., la proiector ca şi surse video.
Mod Gamma
Modul Gamma compensează semnalul video produs de dispozitivele de afişare analogice, ca de exemplu afişajele cu
tuburi catodice) astfel încât semnalul video poate fi afişat cu claritate pe un dispozitiv de afişare digital.
HDMI
▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) este o interfaţă care permite transmiterea semnalelor audio şi video
digitale cu ajutorul unui singur cablu.
▶ Diferenţa dintre HDMI şi DVI este aceea că dispozitivele HDMI sunt mai mici şi au instalată caracteristica de
codificare HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).
Supra-explorare
Supra-explorarea decupează marginea unei imagini atunci când în zona respectivă există informaţii, imagini sau
zgomote care nu sunt necesare. În cazul semnalelor video de calitate extrem de slabă, este posibil să fie afişate pe
ecran unele semnale video care nu sunt necesare.
Port RS-232C (Port pentru intrare de service)
Acest port este prevăzut în scopuri de service. Acest port asigură comunicaţii de date în conformitate cu standardul de
comunicaţie RS-232C.
Port S-Video IN
Acest port este denumit super video. S-Video este un tip de semnal video la care semnalele video de luminozitate şi
culoare sunt separate pentru a asigura o calitate mai înaltă a imaginii.
Transmisie prin satelit
Transmisia prin satelit este o tehnologie de transmitere a programelor prin intermediul sateliţilor de comunicaţii, pentru a
putea fi recepţionate în toată lumea şi la o înaltă calitate vizuală şi auditivă. Sunt puse la dispoziţie aproximativ 100 de
canale, incluzând canalele publice. Pentru a viziona transmisiile prin satelit, trebuie să instalaţi un receptor suplimentar.
| Îngrijire şi întreţinere | Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume) | Altele | Autoritate |
Informaţiile din acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea în orice fel a acestui document fără permisiunea scrisă prealabilă a corporaţiei Samsung Electronics Co.,
Ltd. este strict interzisă.
Corporaţia Samsung Electronics Co., Ltd. nu este responsabilă pentru erorile conţinute în acest document şi nici pentru
daunele accidentale sau rezultate pe cale de consecinţă legate de livrarea, performanţele sau utilizarea acestui material.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement