Samsung SP-L221 Manual de utilizare

Samsung SP-L221 Manual de utilizare
SP-L201 SP-L221 SP-L251
Projector LCD
Manual de utilizare
Culoare şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar
specificaţiile se pot schimba fără notificare prealabilă
pentru a îmbunătăţi performanţa.
Cuprins
PRINCIPALELE MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Păstrarea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALAREA ŞI CONECTAREA
Conţinutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Instalarea proiectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Reglarea înălţimii cu picioarele reglabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Reglarea zoomului şi focalizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Înlocuirea lămpii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Partea din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Configurarea mediului PC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Moduri de afişare acceptate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Conectarea la sursa de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Conectarea la PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Conectarea unui monitor extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub . . . . . . . . . 2-15
Conectarea unui dispozitiv AV cu ieşire component . . . . . . . . . . . . 2-16
Conectarea cu ajutorul unui cablu Video/S-Video . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Conectarea unei boxe externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Dispozitivul de blocare Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
UTILIZARE
Caracteristicile produsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Faţă, partea superioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Indicatoarele cu LED-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran) . . 3-5
DEPANARE
Înainte de a solicita service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C Tabel de comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Casarea corectă - doar pentru Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Principalele măsuri de siguranţă
1-1
Înainte de a începe
Pictograme utilizate în acest manual
PICTOGRA
MĂ
NUME
SEMNIFICAŢIE
Atenţie
Indică situaţii în care este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă sau setarea să fie anulată.
Notă
Indică o recomandare sau sugestie pentru utilizarea unei funcţii.
Utilizarea acestui manual
•
Citiţi cu atenţie măsurile de siguranţă înainte de a utiliza acest produs.
•
Dacă apar probleme, consultaţi secţiunea „Depanarea”.
Menţiune privind drepturile de autor
Conţinutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz pentru îmbunătăţirea performanţei.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co Ltd. Toate drepturile rezervate.
Drepturile de autor pentru acest manual sunt rezervate de Samsung Electronics Co Ltd.
Conţinutul acestui manual nu poate fi reprodus, distribuit sau utilizat parţial sau în întregime, sub nicio formă, fără permisiunea
scrisă a Samsung Electronics, Co., Ltd.
Principalele măsuri de siguranţă
1-1
1-2
Păstrarea şi întreţinerea
Curăţarea suprafeţei şi obiectivului
Ştergeţi proiectorul cu o cârpă moale şi uscată.
•
Evitaţi curăţarea produsului cu o substanţă inflamabilă, precum
benzen sau diluant, sau cu o cârpă umedă. Există pericolul
apariţiei de probleme cu produsul.
•
Evitaţi zgârierea ecranului cu unghiile sau cu obiecte ascuţite.
Riscaţi să zgâriaţi sau să deterioraţi produsul.
•
Evitaţi curăţarea produsului pulverizând apă direct pe acesta.
Dacă pătrunde apă în produs, există pericol de incendiu,
electrocutare sau pot apărea probleme cu produsul.
•
Dacă proiectorul se udă, este posibil să apară o pată albă pe
suprafaţa acestuia.
Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.
Curăţarea interiorului proiectorului
Pentru curăţarea interiorului proiectorului, contactaţi un centru de
service.
•
1-2
Contactaţi un centru de service dacă în proiector pătrunde praf
sau substanţe străine.
Principalele măsuri de siguranţă
1-3
Măsuri de siguranţă
Pictograme utilizate pentru măsurile de siguranţă
PICTOGRA
MĂ
NUME
SEMNIFICAŢIE
Avertisment
Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la răniri grave sau chiar
deces.
Atenţie
Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la vătămări corporale sau
daune materiale.
Semnificaţia semnelor
A nu se efectua.
Trebuie respectat.
A nu se dezasambla.
Ştecherul trebuie scos din priză.
A nu se atinge.
Trebuie împământat pentru a împiedica electrocutarea.
Referitor la alimentare
Imaginile următoare sunt oferite doar în scop consultativ şi pot fi diferite în funcţie de model şi ţară.
Avertisment
Conectaţi ferm ştecherul.
•
În caz contrar, există pericol de
incendiu.
Evitaţi conectarea mai multor echipamente
electrice la aceeaşi priză.
•
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii prizei.
Evitaţi utilizarea unui cablu de alimentare
sau ştecher deteriorat sau unei prize desprinse.
Evitaţi îndoirea sau răsucirea excesivă a
cablului de alimentare şi nu aşezaţi obiecte
grele pe cablu.
•
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
Principalele măsuri de siguranţă
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu din cauza
unui cablu de alimentare deteriorat.
1-3
Evitaţi conectarea sau deconectarea sursei
de alimentare cu mâinile ude.
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare.
Pentru mutarea produsului, întrerupeţi alimentarea şi deconectaţi cablul de alimentare şi toate cablurile conectate la produs.
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu din cauza
unui cablu de alimentare deteriorat.
Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de alimentare la o priză cu împământare (numai
pentru echipamente de izolare din clasa 1).
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau rănire.
Atenţie
Atunci când scoateţi ştecherul din priză, asiguraţi-vă că trageţi de ştecher, nu de cablu.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la electrocutare sau incendiu.
Deconectaţi cablul de alimentare înainte de
a curăţa produsul.
•
Nu porniţi sau opriţi produsul prin conectarea sau deconectarea ştecherului. (Nu utilizaţi ştecherul ca întrerupător.)
Menţineţi cablul de alimentare departe de
sursele de căldură.
Există pericol de electrocutare sau
incendiu.
Conectaţi ştecherul la o priză la care aveţi
acces uşor.
•
Dacă apar probleme cu produsul,
trebuie să deconectaţi ştecherul pentru
a întrerupe complet alimentarea cu
energie. Nu puteţi întrerupe complet
alimentarea cu energie utilizând numai
butonul de alimentare de pe produs.
Referitor la instalare
Avertisment
Evitaţi instalarea produsului într-un loc
expus la lumina directă a soarelui şi instalarea lângă o sursă de căldură, precum foc
sau calorifer.
•
1-3
Evitaţi instalarea produsului într-un loc slab
ventilat, cum ar fi un raft de bibliotecă sau
un dulap.
•
Riscaţi să scurtaţi ciclul de viaţă al
produsului sau să produceţi un incendiu.
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii interne.
Atunci când instalaţi produsul într-un dulap
sau pe un raft, aveţi grijă ca partea din faţă
a produsului să se sprijine complet pe
suprafaţa dulapului sau a raftului.
La instalarea produsului pe o consolă sau
pe un raft, asiguraţi-vă că partea din faţă a
produsului nu depăşeşte limita consolei sau
a raftului.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la căderea produsului, cauzând
deteriorarea acestuia sau rănirea.
•
•
Asiguraţi-vă că utilizaţi un dulap sau raft
corespunzător dimensiunii produsului.
În caz contrar, există pericolul ca
produsul să cadă, ducând la defectarea
acestuia sau la rănire.
Principalele măsuri de siguranţă
Menţineţi cablul de alimentare departe de
sursele de căldură.
Când tună sau fulgeră, deconectaţi cablul
de alimentare.
•
•
Învelişul cablului se poate topi şi poate
provoca electrocutare sau incendiu.
Nu instalaţi produsul într-un loc expus la
praf, umezeală (saună), grăsimi, fum sau
apă (picături de ploaie) şi nu-l instalaţi întrun vehicul.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la electrocutare sau incendiu.
Nu instalaţi produsul în zone cu praf excesiv.
Există pericol de electrocutare sau
incendiu.
Atenţie
Aveţi grijă să nu blocaţi orificiul de ventilare
cu faţa de masă sau perdeaua.
Nu permiteţi căderea produsului în timpul
transportului.
•
•
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii interne.
Există pericolul apariţiei de probleme cu
produsul sau rănire.
Manevraţi produsul cu grijă când îl aşezaţi
jos.
Nu instalaţi produsul la o înălţime la care
copiii pot ajunge.
•
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la probleme cu produsul sau
rănire.
Dacă un copil atinge produsul, există
pericolul ca produsul să cadă şi să ducă
la rănire.
Referitor la utilizare
Evitaţi să introduceţi în produs obiecte
metalice, precum tije, monede sau agrafe
de păr, sau obiecte inflamabile (în orificiile
de ventilare, porturi etc).
•
Dacă produsul intră în contact cu apa
sau cu o substanţă străină, întrerupeţi
alimentarea, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi un centru de
service.
•
În caz contrar, există pericolul apariţiei
unei probleme la produs, de
electrocutare sau incendiu.
Nu permiteţi copiilor să aşeze obiecte precum jucării sau prăjituri deasupra produsului.
•
Dacă un copil se întinde după
asemenea obiecte, produsul poate
cădea şi accidenta copilul.
Nu demontaţi şi nu încercaţi să reparaţi sau
să modificaţi produsul.
Nu priviţi direct în lumina lămpii şi nu proiectaţi imaginea în ochi.
•
•
Dacă produsul necesită reparaţii,
contactaţi un centru de service.
Principalele măsuri de siguranţă
Aceste lucruri sunt periculoase, în
special pentru copii.
1-3
Evitaţi utilizarea şi amplasarea de spray-uri
sau obiecte inflamabile lângă produs.
•
Există pericol de explozie sau incendiu.
Când scoateţi bateriile din telecomandă,
aveţi grijă ca acestea să nu fie înghiţite de
copii. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
•
Dacă sunt înghiţite, solicitaţi imediat
asistenţă medicală.
Evitaţi să aşezaţi pe produs recipiente cu
apă, precum vaze, ghivece, băuturi, cosmetice sau medicamente, sau obiecte metalice.
•
Dacă produsul intră în contact cu apa
sau cu o substanţă străină, întrerupeţi
alimentarea, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi un centru de
service.
•
În caz contrar, există pericolul apariţiei
unei probleme la produs, de
electrocutare sau incendiu.
Atenţie
Dacă produsul scoate un zgomot ciudat, un
miros de ars sau fum, deconectaţi imediat
ştecherul şi contactaţi un centru de service.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la electrocutare sau incendiu.
Dacă mufa de alimentare este expusă la
praf, umezeală sau substanţe străine, curăţaţi-o bine.
Nu utilizaţi produsul când acesta indică o
defecţiune, precum lipsa sunetului sau a
imaginii.
•
•
Există pericol de electrocutare sau
incendiu.
Opriţi imediat produsul, deconectaţi
cablul de alimentare din priză şi
contactaţi un centru de service.
La curăţarea produsului, deconectaţi cablul
de alimentare şi curăţaţi produsul cu o cârpă moale şi uscată.
În cazul apariţiei unei scurgeri de gaz, nu
atingeţi produsul sau ştecherul şi aerisiţi
imediat încăperea.
•
•
Există pericol de explozie sau incendiu
din cauza unei scântei.
•
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
cablul de antenă în timpul furtunilor cu
tunete şi trăsnete.
La curăţarea produsului, evitaţi utilizarea
de substanţe chimice cum ar fi ceară,
benzen, alcool, diluant, insecticid,
parfum, lubrifiant sau agent de curăţare.
Există pericolul deformării exteriorului
sau îndepărtării imaginii imprimate.
Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă îndelungată, spre exemplu când plecaţi de acasă, deconectaţi cablul de alimentare de la
priză.
•
1-3
Dacă produsul intră în contact cu apa sau
cu o substanţă străină, opriţi produsul,
deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.
Nu atingeţi obiectivul produsului.
•
Acest lucru poate provoca deteriorarea
obiectivului.
În caz contrar, riscaţi acumularea
prafului şi un incendiu provocat de
supraîncălzire sau scurtcircuit ori
electrocutare.
Principalele măsuri de siguranţă
Dacă produsul este instalat într-un loc în
care condiţiile de operare variază considerabil, există posibilitatea apariţiei unei probleme grave de calitate din cauza mediului
înconjurător. În acest caz, instalaţi produsul
numai după consultarea centrului de apel.
•
Locuri expuse la praf microscopic,
substanţe chimice, temperatură prea
ridicată sau prea scăzută, umiditate
ridicată, precum aeroporturi sau gări
unde produsul este utilizat continuu o
perioadă îndelungată etc.
Dacă scăpaţi produsul sau carcasa este
deteriorată, opriţi-l şi deconectaţi cablul de
alimentare. Contactaţi un centru de service.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la incendiu sau electrocutare.
Asiguraţi-vă că aşezaţi telecomanda pe o
masă sau pe un birou.
•
Nu atingeţi nicio parte exterioară a produsului cu scule precum un cuţit sau un ciocan.
În cazul în care călcaţi pe telecomandă,
riscaţi să cădeţi şi să vă răniţi sau să
deterioraţi produsul.
Pentru a curăţa murdăria sau petele de pe
obiectivul de proiecţie frontal, utilizaţi spray
sau o cârpă umezită în apă cu detergent
neutru.
Solicitaţi unui centru de service să cureţe
interiorul proiectorului cel puţin o dată pe
an.
Pentru a nu vă arde, nu atingeţi orificiile de
ventilare sau capacul lămpii în timpul funcţionării sau imediat după oprirea produsului.
Nu curăţaţi produsul utilizând spray cu apă
sau o cârpă umedă. Evitaţi utilizarea oricăror substanţe chimice, precum detergenţi,
lac industrial sau auto, materiale abrazive,
ceară, benzen, alcool, pe orice parte din
plastic a produsului, precum carcasa proiectorului, deoarece aceasta poate cauza deteriorare.
Nu deschideţi niciun capac al produsului.
Nu utilizaţi baterii neidentificate.
•
Acest lucru poate fi periculos din cauza
curentului de tensiune înaltă din
interiorul produsului.
Aveţi grijă să nu atingeţi orificiul de ventilaţie
cât timp proiectorul este pornit, deoarece
este evacuat aer fierbinte.
Orificiul de ventilaţie este fierbinte un timp
după stingerea proiectorului. Nu atingeţi orificiul de ventilaţie cu mâinile sau corpul.
Nu amplasaţi obiecte sensibile la căldură în
apropierea proiectorului.
Menţineţi-vă corpul la distanţă de lampa
proiectorului. Lampa este fierbinte.
(În special copiii şi persoanele cu pielea
sensibilă trebuie să fie atenţi.)
Principalele măsuri de siguranţă
1-3
2
Instalarea şi conectarea
2-1
Conţinutul pachetului
•
Despachetaţi produsul şi verificaţi dacă au fost incluse toate articolele de mai jos.
•
Păstraţi ambalajul în cazul în care ulterior veţi dori să mutaţi produsul.
Proiector
CONŢINUT
Ghid de instalare rapidă
Garanţie
CD cu manualul de utilizare
Cablu de alimentare
(Nu este disponibilă în toate
ţările)
Telecomandă / 1 baterie (CR
2025, nu este disponibilă în
toate locaţiile)
2-1
Lavetă de curăţare
Cablu D-Sub
Instalarea şi conectarea
2-2
Instalarea proiectorului
Instalaţi proiectorul astfel încât fasciculul să fie perpendicular pe ecran.
•
Plasaţi proiectorul astfel încât obiectivul să se afle în centrul ecranului. Dacă ecranul nu este perfect vertical, este posibil
ca imaginea rezultată să nu fie dreptunghiulară.
•
Nu instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă ecranul este prea luminos, imaginea nu va fi afişată foarte clar.
•
Atunci când instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminată, folosiţi draperii.
•
Puteţi instala proiectorul în următoarele locaţii: Faţă-Podea / Faţă-Tavan / Spate-Podea / Spate-Tavan. (Pentru a
vizualiza setările poziţiei de instalare)
Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în spatele ecranului
Instalaţi un ecran semitransparent.
1. Selectaţi Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Selectaţi Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în faţa ecranului
Instalaţi proiectorul în partea din care priviţi ecranul.
1. Selectaţi Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Selectaţi Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Instalarea şi conectarea
2-2
2-3
Reglarea înălţimii cu picioarele reglabile
Pentru amplasarea proiectorului la nivel, reglaţi picioarele reglabile
ale proiectorului.
Proiectorul poate fi reglat la o înălţime de până la 30 mm (aproximativ 12 grade) faţă de punctul de referinţă.
În funcţie de poziţia proiectorului, poate să apară distorsiunea trapezoidală a imaginii.
Dacă <Auto Keystone> este setat la <On>, orice corecţie trapezoidală va fi reglată automat. Dacă este necesară reglarea
fină după reglarea automată, reglaţi utilizând <V-Keystone>.
2-3
Instalarea şi conectarea
2-4
Reglarea zoomului şi focalizării
Buton pentru zoom: Puteţi ajusta dimensiunea imaginii în intervalul de mărire prin utilizarea butonului de zoom.
Rozetă de focalizare: Focalizaţi imaginea de pe ecran utilizând
rozeta de focalizare.
Dacă produsul dvs. este instalat într-o locaţie din afara distanţei de proiecţie specificate (consultaţi Dimensiunea ecranului
şi distanţa de proiecţie), focalizarea nu poate fi reglată corect.
Instalarea şi conectarea
2-4
2-5
Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiecţie
A. Ecran / Z. Distanţă de proiecţie / Y’. Distanţă de la centrul obiectivului până la marginea inferioară a imaginii
Instalaţi proiectorul pe o suprafaţă plată, netedă şi reglaţi înălţimea proiectorul utilizând picioarele reglabile, pentru a obţine o
calitatea optimă a imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglaţi-le utilizând butonul de zoom sau rozeta de focalizare sau mutaţi
proiectorul înainte şi înapoi.
DIMENSIUNE ECRAN
M (DIAGONALĂ)
ŢOLI
CM
X
(ORIZONTALĂ)
ŢOLI
CM
DISTANŢĂ DE PROIECŢIE
Y (VERTICALĂ)
ŢOLI
CM
Z
(TELEOBIECTIV)
ŢOLI
CM
DECALAJ
Z (PANORAMIC)
ŢOLI
CM
Y'
ŢOLI
CM
40
101,6
32
81,3
24
61,0
54,2
137,6
44,9
114,0
4,0
10,2
50
127,0
40
101,6
30
76,2
68,0
172,7
56,4
143,3
5,0
12,7
60
152,4
48
121,9
36
91,4
81,8
207,8
68,0
172,6
6,0
15,2
70
177,8
56
142,2
42
106,7
95,7
243,0
79,5
202,0
7,0
17,8
80
203,2
64
162,6
48
121,9
109,5
278,1
91,1
231,3
8,0
20,3
90
228,6
72
182,9
54
137,2
123,4
313,3
102,6
260,6
9,0
22,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
137,2
348,4
114,1
289,9
10,0
25,4
110
279,4
88
223,5
66
167,6
151,0
383,5
125,7
319,2
11,0
27,9
120
304,8
96
243,8
72
182,9
164,8
418,7
137,2
348,5
12,0
30,5
130
330,2
104
264,2
78
198,1
178,7
453,8
148,7
377,8
13,0
33,0
140
355,6
112
284,5
84
213,4
192,5
488,9
160,3
407,1
14,0
35,6
150
381,0
120
304,8
90
228,6
206,3
524,1
171,8
436,4
15,0
38,1
160
406,4
128
325,1
96
243,8
220,2
559,2
183,4
465,7
16,0
40,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
234,0
594,4
194,9
495,0
17,0
43,2
180
457,2
144
365,8
108
274,3
247,8
629,5
206,4
524,3
18,0
45,7
190
482,6
152
386,1
114
289,6
261,7
664,6
218,0
553,6
19,0
48,3
200
508,0
160
406,4
120
304,8
275,5
699,8
229,5
582,9
20,0
50,8
210
533,4
168
426,7
126
320,0
289,3
734,9
241,0
612,2
21,0
53,3
220
558,8
176
447,0
132
335,3
303,2
770,1
252,6
641,5
22,0
55,9
230
584,2
184
467,4
138
350,5
317,0
805,2
264,1
670,8
23,0
58,4
240
609,6
192
487,7
144
365,8
330,8
840,3
275,6
700,1
24,0
61,0
250
635,0
200
508,0
150
381,0
344,7
875,5
287,2
729,4
25,0
63,5
2-5
Instalarea şi conectarea
DIMENSIUNE ECRAN
X
(ORIZONTALĂ)
M (DIAGONALĂ)
ŢOLI
CM
ŢOLI
CM
DISTANŢĂ DE PROIECŢIE
Y (VERTICALĂ)
ŢOLI
CM
Z
(TELEOBIECTIV)
ŢOLI
CM
DECALAJ
Z (PANORAMIC)
ŢOLI
CM
Y'
ŢOLI
CM
260
660,4
208
528,3
156
396,2
358,5
910,6
298,7
758,7
26,0
66,0
270
685,8
216
548,6
162
411,5
372,3
945,7
310,2
788,0
27,0
68,6
280
711,2
224
569,0
168
426,7
386,2
980,9
321,8
817,3
28,0
71,1
290
736,6
232
589,3
174
442,0
400,0
1016,0
333,3
846,6
29,0
73,7
300
762,0
240
609,6
180
457,2
413,9
1051,2
344,9
875,9
30,0
76,2
Acest proiector este conceput pentru a afişa imaginile optim pe un ecran cu dimensiunea cuprinsă între 80 şi 120 inci.
Instalarea şi conectarea
2-5
2-6
Înlocuirea lămpii
Precauţii la înlocuirea lămpii
•
Lampa proiectorului este un articol consumabil. Pentru a obţine performanţe maxime, înlocuiţi lampa în funcţie de timpul de
utilizare. Puteţi verifica timpul de utilizare a lămpii pe afişajul informativ (butonul INFO).
•
La înlocuire, utilizaţi lampa recomandată. Înlocuiţi lampa cu cea specificată mai jos.
- Nume model lampă: NSHA230SS
- Producător lampă: Ushio
- Pentru informaţii despre cumpărarea lămpilor, adresaţi-vă 'Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME'.
•
Înainte să înlocuiţi lampa, nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare.
•
Deoarece lampa este un produs cu temperatură ridicată şi tensiune înaltă, aşteptaţi cel puţin o oră de la deconectarea
cablului de alimentare înainte de a o înlocui.
•
Lampa este localizată în partea stângă a proiectorului (când este privit din faţă).
•
Nu lăsaţi lampa veche în apropierea obiectelor inflamabile sau la îndemâna copiilor. Există riscul de arsură sau rănire.
•
Îndepărtaţi praful sau corpurile străine din jurul sau din interiorul unităţii lămpii utilizând un dispozitiv de aspirare adecvat.
•
Când manipulaţi lampa, evitaţi să atingeţi părţi ale acesteia, cu excepţia mânerelor. Dacă manipulaţi incorect lampa, acest
lucru poate afecta calitatea imaginii şi îi poate scurta durata de viaţă.
•
Înainte de a-l întoarce pentru a schimba lampa, acoperiţi proiectorul cu un material moale pe o suprafaţă netedă.
•
Proiectorul a fost conceput astfel încât acesta să nu funcţioneze în cazul în care capacul lămpii nu este montat complet după
înlocuirea lămpii. Dacă proiectorul nu funcţionează corect, vă rugăm să verificaţi starea de funcţionare a LED-ului indicator.
Conţine mercur, a se elimina conform reglementărilor locale, judeţene sau naţionale
Procedura de înlocuire a lămpii
Deoarece lampa este un produs cu temperatură ridicată şi tensiune înaltă, aşteptaţi cel puţin o oră de la deconectarea
cablului de alimentare înainte de a o înlocui.
Lampa este localizată în partea stângă a proiectorului (când este privit din faţă).
1. Îndepărtaţi şurubul indicat în figura de mai jos şi apoi deschideţi capacul.
2. Îndepărtaţi cele două (2) şuruburi indicate în figura de mai jos.
2-6
Instalarea şi conectarea
3. Prindeţi mânerul lămpii şi trageţi-l înspre dvs., ca în figura de mai jos.
Montarea lămpii noi se face în ordine inversă celei de la demontarea lămpii vechi.
Înlocuirea şi curăţarea filtrului
Precauţii la înlocuirea filtrului proiectorului
•
Filtrul se află în partea inferioară a proiectorului.
•
Opriţi proiectorul şi deconectaţi cablul de alimentare după ce proiectorul s-a răcit suficient.
În caz contrar, piesele sale pot fi deteriorate din cauza căldurii interne.
•
La înlocuirea filtrului, poate pătrunde praf.
•
Pentru informaţii despre cumpărarea filtrelor, adresaţi-vă 'Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME'.
Ordinea pentru înlocuirea sau curăţarea filtrului.
1. Opriţi proiectorul şi deconectaţi cablul de alimentare după ce proiectorul s-a răcit suficient.
2. Aşezaţi produsul cu partea inferioară în sus şi apoi apăsaţi şi îndepărtaţi capacul filtrului în direcţia săgeţii. * Când aşezaţi
produsul cu partea inferioară în sus, puneţi o cârpă moale pe podea pentru a evita zgârierea.
3. Înlocuiţi sau curăţaţi filtrul.
•
La curăţarea filtrului, utilizaţi un aspirator mic pentru computere şi produse electronice mici sau spălaţi-l sub jet de apă.
•
Când spălaţi filtrul sub jet de apă, asiguraţi-vă că îl uscaţi complet. Umiditatea poate provoca corodarea filtrului.
•
Dacă praful din filtru nu poate fi îndepărtat sau dacă filtrul este rupt, acesta trebuie înlocuit.
Instalarea şi conectarea
2-6
•
Asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea Reset Filter Time (Resetare timp filtru) după înlocuirea sau curăţarea filtrului proiectorului
Orificii de ventilare
Locaţia orificiilor de ventilare
•
2-6
Orificiile de ventilare sunt localizate în părţile dreaptă şi stângă şi în partea inferioară a proiectorului.
Instalarea şi conectarea
2-7
Partea din spate
1. Portul PC IN
7. Portul AUDIO OUT
2. Portul PC/DVI AUDIO IN
8. Portul [AV IN] R-AUDIO-L
3. Portul HDMI/DVI IN
9. Portul de intrare [AV IN] VIDEO
4. Receptor de semnal cu telecomandă
10. Portul [AV IN] S-VIDEO
5. Portul RS-232C (Pentru terminalele cu intrare de
service)
11. Dispozitivul de blocare Kensington
6. Portul PC OUT
12. Portul de intrare POWER
Instalarea şi conectarea
2-7
2-8
Configurarea mediului PC
Verificaţi următoarele elemente înainte să conectaţi PC-ul la proiector.
1. Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe spaţiul de lucru Windows şi faceţi clic pe [Properties (Proprietăţi)]. Va
apărea fila <Display Properties (Proprietăţi de afişare)>.
2. Faceţi clic pe fila [Setări] şi setaţi <Rezoluţia ecranului>, consultând <Rezoluţia> descrisă în tabelul cu modurile de afişare
acceptate de acest proiector. Nu trebuie să modificaţi setarea <Calitatea culorii>.
3. Apăsaţi butonul [Advanced (Avansat)]. Va apărea altă fereastră de proprietăţi.
4. Faceţi clic pe fila [Monitor] şi setaţi <Screen refresh rate (Rata de reîmprospătare a ecranului)>, consultând <Vertical
Frequency (Frecvenţa verticală)> descrisă în tabelul cu moduri de rezoluţie/dimensiune acceptate.
Aceasta va seta atât frecvenţa pe verticală, cât şi cea pe orizontală.
5. Faceţi clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra şi apoi pe butonul [OK] al ferestrei <Display Properties (Proprietăţi de
afişare)> pentru a o închide. Computerul poate reporni automat.
6. Opriţi PC-ul şi conectaţi-l la proiector.
2-8
Instalarea şi conectarea
•
Procesul poate să varieze în funcţie de tipul de computer sau versiunea de Windows.
(De exemplu, [Properties (Proprietăţi)] apare în loc de [Properties (Proprietăţi) (R)] aşa cum este indicat la punctul 1.)
•
Acest echipament acceptă până la 32 de biţi pe pixel în Color quality (Calitatea culorii) atunci când este utilizat ca
monitor PC.
•
Imaginile proiectate pot să difere de monitor, în funcţie de producătorul monitorului sau versiunea de Windows.
•
Atunci când conectaţi proiectorul la un PC, verificaţi dacă configuraţia PC-ului corespunde cu setările de afişare
acceptate de acest proiector. În caz contrar, pot exista probleme cu semnalul.
Instalarea şi conectarea
2-8
2-9
Moduri de afişare acceptate
Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)
FORMAT
2-9
REZOLUŢIE
FRECVENŢĂ
ORIZONTALĂ
(KHZ)
FRECVENŢĂ
VERTICALĂ
(HZ)
FRECVENŢĂ
PIXELI (MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
Instalarea şi conectarea
FORMAT
REZOLUŢIE
FRECVENŢĂ
ORIZONTALĂ
(KHZ)
FRECVENŢĂ
VERTICALĂ
(HZ)
FRECVENŢĂ
PIXELI (MHZ)
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Pentru rezoluţiile prezentate mai sus, dacă semnalul de intrare are o rezoluţie mai mică sau mai mare de 1024x768, acesta
este convertit la 1024x768 de către chipul Scaler din interiorul proiectorului.
Când rezoluţia reală (1024x768) a proiectorului şi rezoluţia de ieşire a PC-ului sunt identice, calitatea ecranului este optimă.
Sincronizare AV (D-Sub)
FORMAT
REZOLUŢIE
SCANARE
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Interpolat
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progresiv
BT.601
576i
50Hz
Interpolat
BT.1358
576p
50Hz
Progresiv
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progresiv
720p
50Hz
Progresiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Interpolat
1080i
50Hz
Interpolat
BT.709 SMPTE 274M
Sincronizare AV (HDMI)
FORMAT
REZOLUŢIE
SCANARE
FRECVENŢĂ
ORIZONTALĂ
(KHZ)
FRECVENŢĂ
VERTICALĂ
(HZ)
FRECVENŢĂ
PIXELI (MHZ)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progresiv
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progresiv
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progresiv
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progresiv
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progresiv
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progresiv
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interpolat
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interpolat
60,000
33,750
74,250
Instalarea şi conectarea
2-9
FORMAT
REZOLUŢIE
SCANARE
FRECVENŢĂ
ORIZONTALĂ
(KHZ)
FRECVENŢĂ
VERTICALĂ
(HZ)
FRECVENŢĂ
PIXELI (MHZ)
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progresiv
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progresiv
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Interpolat
50,000
28,125
74,250
Sincronizare AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
2-9
Instalarea şi conectarea
2-10 Conectarea la sursa de alimentare
1. Conectaţi cablul de alimentare la mufa de alimentare din partea posterioară a proiectorului.
Instalarea şi conectarea
2-10
2-11 Conectarea la PC
1. Conectaţi portul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la portul de ieşire pentru monitor al PC-ului utilizând un cablu
video de PC.
2. După realizarea tuturor conexiunilor, conectaţi ambele cabluri de alimentare ale proiectorului şi PC-ului.
3. Conectaţi portul de intrare [PC/DVI AUDIO IN] al proiectorului la porturile de ieşire ale boxelor PC-ului utilizând un cablu
audio.
Acest produs acceptă caracteristica plug and play; prin urmare, dacă utilizaţi Windows XP, nu trebuie să instalaţi un driver
pe PC.
Utilizarea proiectorului
1. Porniţi proiectorul şi apăsaţi butonul [SOURCE] pentru a selecta <PC>.
Dacă modul <PC> nu este disponibil, asiguraţi-vă de conectarea corectă a cablului video de PC.
2. Porniţi PC-ul şi setaţi mediul PC când este necesar.
3. Reglaţi ecranul. (<Auto Adjustment>)
2-11
Instalarea şi conectarea
2-12 Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI
Verificaţi dacă PC-ul şi proiectorul sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [HDMI/DVI IN] al proiectorului la terminalul HDMI sau DVI al PC-ului folosind un cablu HDMI/HDMI sau
HDMI/DVI (Nu este furnizat).
- La conectarea terminalului HDMI al PC-ului, utilizaţi un cablu HDMI (Nu este furnizat).
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)”.
2. Conectaţi terminalul [PC/DVI AUDIO IN] al proiectorului la terminalul de ieşire audio al PC-ului, folosind un cablu audio (Nu
este furnizat).
- In cazul conectării cu un cablu HDMI/HDMI, nu este necesar un cablu audio (Nu este furnizat).
Instalarea şi conectarea
2-12
2-13 Conectarea unui monitor extern
Puteţi vizualiza o imagine simultan pe proiectorul dvs. şi pe un monitor separat.
Verificaţi dacă PC-ul şi proiectorul sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al PC-ului utilizând un cablu D-Sub.
2. Conectaţi terminalul [PC OUT] al proiectorului la terminalul D-Sub al unui monitor utilizând un cablu D-Sub.
- La conectarea unui monitor folosind funcţia [PC OUT], asiguraţi-vă că aţi conectat PC-ul la terminalul [PC IN].
- După apăsarea butonului [Blank] de pe telecomandă, ieşirea este normală chiar dacă vedeţi un ecran gol pe proiectorul dvs.
şi pe ecranul monitorului onectat la terminalul [PC OUT].
- Funcţia [PC OUT] nu va fi activă în modul standby.
2-13
Instalarea şi conectarea
2-14 Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI
Mai întâi, verificaţi dacă dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul de ieşire HDMI sau HDMI/DVI al
dispozitivul de ieşire digitală folosind un cablu HDMI/DVI.
- Pentru conectarea la terminalul de ieşire HDMI al dispozitivului de ieşire digitală, utilizaţi un cablu HDMI.
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare AV (HDMI)”.
2. Conectaţi terminalul [PC/DVI AUDIO IN] al proiectorului la terminalul de ieşire audio al dispozitivului de ieşire digitală, folosind
un cablu audio (Nu este furnizat).
- In cazul conectării cu un cablu HDMI/HDMI, nu este necesar un cablu audio (Nu este furnizat).
Instalarea şi conectarea
2-14
2-15 Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub
Mai întâi, verificaţi dacă dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al dispozitivului AV utilizând un cablu DSub.
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare AV (D-Sub)”.
2. Conectaţi terminalul [PC/DVI AUDIO IN] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire audio al dispozitivului
dvs. AV folosind un cablu audio (Nu este furnizat).
2-15
Instalarea şi conectarea
2-16 Conectarea unui dispozitiv AV cu ieşire component
Mai întâi, verificaţi dacă dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul Component al dispozitivului AV utilizând un
cablu D-Sub/Component (Nu este furnizat).
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare AV (D-Sub)”.
2. Conectaţi terminalul [PC/DVI AUDIO IN] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire audio al dispozitivului
dvs. AV folosind un cablu audio (Nu este furnizat).
Instalarea şi conectarea
2-16
2-17 Conectarea cu ajutorul unui cablu Video/S-Video
Mai întâi, verificaţi dacă dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [VIDEO] sau [S-VIDEO] şi dispozitivul AV utilizând un cablu Video (Nu este furnizat) sau un cablu SVideo (Nu este furnizat).
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare AV (VIDEO/S-VIDEO)”.
2. Conectaţi terminalul [AV IN R-AUDIO-L] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire audio al dispozitivului
dvs. AV folosind un cablu audio (Nu este furnizat).
2-17
Instalarea şi conectarea
2-18 Conectarea unei boxe externe
Puteţi auzi sunetul printr-o boxă externă, în locul difuzorului intern încorporat în proiector.
1. Pregătiţi un cablu audio (Nu este furnizat) adecvat pentru boxa dvs. externă.
2. Conectaţi terminalul [AUDIO OUT] al proiectorului la borna externă folosind un cablu audio.
- La utilizarea unei boxe externe, difuzorul intern nu mai funcţionează, însă puteţi regla volumul boxei externe utilizând
butonul de volum al proiectorului (sau al telecomenzii).
- Terminalul [AUDIO OUT] poate transmite toate semnalele audio.
Instalarea şi conectarea
2-18
2-19 Dispozitivul de blocare Kensington
Un sistem de blocare Kensington (nu este furnizat) este un dispozitiv antifurt care permite utilizatorilor să blocheze produsul
astfel încât să îl poată utiliza în siguranţă în locaţii publice. Deoarece forma şi utilizarea dispozitivului de blocare pot fi diferite în
funcţie de model şi de producător, consultaţi manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul de blocare pentru mai multe
informaţii.
Blocarea produsului
1. Introduceţi componenta de blocare a dispozitivului în orificiul dispozitivului Kensington de blocare a produsului şi răsuciţi-o în
direcţia de blocare.
2. Conectaţi cablul dispozitivului de blocare Kensington.
3. Legaţi cablul de blocare Kensington de un birou sau un obiect greu.
Puteţi achiziţiona dispozitivul de blocare de la un magazin de electronice sau de la un magazin online.
2-19
Instalarea şi conectarea
3
Utilizare
3-1
Caracteristicile produsului
1. Un motor optic care adoptă o tehnologie LCD nouă
•
A fost adaptat un panou de 1024x768.
•
Utililează un panou 3P-LCD.
•
SP-L201 : Oferă un ecran luminos, de 2000 lumeni.
SP-L221 : Oferă un ecran luminos, de 2200 lumeni.
SP-L251 : Oferă un ecran luminos, de 2500 lumeni.
•
Dimensiuni compacte, redusă şi portabilitate bună.
2. Zgomot minimizat al ventilatorului
•
Minimizează zgomotul generat de ventilatorul produsului prin optimizarea fluxului de aer intern şi structurii de instalare a
ventilatorului.
3. Diverse terminale de intrare
•
Creşte conectivitatea la dispozitivele periferice, cum ar fi D-Sub 15P (acceptând semnalul DTV), S-Video, Video, HDMI
etc.
4. Ieşire audio
•
Sunt prevăzute două boxe stereo în partea dreaptă şi în partea stângă şi este acceptat un egalizator cu 5 benzi.
5. Reglajele utilizatorului
•
Această unitate permite reglarea fiecărui port de intrare.
•
Unitatea are un şablon de referinţă ce poate fi utilizat pentru poziţionare şi reglare.
Utilizare
3-1
3-2
Faţă, partea superioară
NUME
DESCRIERE
1. Indicatoare
- STAND BY (LED albastru)
- LAMPĂ (LED albastru)
- TEMP (LED roşu)
Consultaţi Indicatoarele cu LED-uri.
2. Butonul de deplasare
/ selectare
/ volum
/
: Utilizaţi acest buton pentru a vă deplasa la sau a selecta un element dintr-un
meniu.
: Utilizaţi acest buton pentru a regla volumul.
3. Butonul MENU
Utilizat pentru a afişa ecranul meniului.
4. Butonul SOURCE
Utilizaţi acest buton pentru a selecta semnalul echipamentului extern.
5. Butonul
Utilizat pentru a porni sau opri proiectorul.
6. Obiectiv
-
7. Receptor de semnal cu
telecomandă
-
8. Rozetă de focalizare
Utilizată pentru reglarea focalizării.
9. Buton pentru zoom
Utilizat pentru a mări sau micşora dimensiunea imaginii.
10. Capacul obiectivului
-
3-2
Utilizare
3-3
Telecomanda
1. Butonul POWER ( )
Utilizaţi acest buton pentru a închide şi deschide produsul.
2. Butonul AUTO
Ajustează automat imaginea. (Disponibil numai în modul <PC>)
3. Butonul MENU (
)
Utilizat pentru a afişa ecranul meniului.
4. Butonul Deplasare (
)/ ( )
Utilizat pentru a afişa ecranul meniului.
5. Butonul V. KEYSTONE (
)
Se utilizează atunci când ecranul este afişat într-o formă
trapezoidală.
6. Butonul INSTALL
Utilizat pentru a inversa sau răsturna imaginea proiectată.
7. Butonul BLANK
Se utilizează pentru suprimarea temporară a semnalului video
şi audio.
Semnalul video şi audio va reveni în momentul apăsării oricărui
alt buton decât [POWER].
8. Butonul P.SIZE
Utilizat pentru a ajusta dimensiunea ecranului imaginii.
9. Butonul QUICK
Se utilizează pentru revenirea rapidă la ultimul meniu utilizat.
10. Butonul MUTE ( )
Apăsaţi pentru a întrerupe temporar sunetul. Atunci când
sunetul este dezactivat, apăsaţi din nou butonul MUTE sau
butonul VOL (
) pentru a-l reactiva.
11. Butonul RETURN ( )
Revine la meniul anterior.
12. Butonul EXIT ( )
Utilizat pentru a elimina ecranul meniului.
13. Butonul VOL (
)
Utilizat pentru a controla volumul.
14. Butonul INFO
Utilizat pentru a verifica semnalele sursă, setarea imaginii,
reglarea ecranului PC-ului şi durata de viaţă a lămpii.
15. Butonul SOURCE
Utilizat pentru verificarea sau setarea stării conexiunii
echipamentelor externe.
16. Butonul P.MODE
Utilizat pentru a selecta modul Imagine.
17. Butonul STILL
Utilizat pentru a vedea imagini statice.
Asiguraţi-vă că aşezaţi telecomanda pe o masă sau pe un
birou.
În cazul în care călcaţi pe telecomandă, riscaţi să cădeţi şi să
vă răniţi sau să deterioraţi produsul.
Puteţi utiliza telecomanda de la o distanţă de maxim 7 m (23
de picioare) faţă de produs.
Utilizare
3-3
3-4
Indicatoarele cu LED-uri
Indicatoarele cu LED-uri
: Lumină aprinsă
STAND BY
: Lumină intermitentă
LAMPĂ
: Lumină stinsă
TEMP
INFORMAŢII
La apăsarea butonului [POWER] de pe telecomandă sau proiector, ecranul
apare în interval de 30 de secunde.
Proiectorul este în stare normală de funcţionare.
Această stare apare când proiectorul pregăteşte o operaţie după apăsarea
butonului [POWER] de pe proiector sau de pe telecomandă.
Butonul [POWER] este apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire
este în funcţiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Operează timp de aproximativ 3 de secunde.)
Consultaţi Acţiunea 1 de mai jos dacă ventilatorul de răcire din proiector nu
este în stare de funcţionare normală.
Consultaţi acţiunea 2 de mai jos în cazul în care capacul lămpii care protejează
unitatea lămpii nu este închis corect.
Acesta indică deschiderea incompletă a capacului obiectivului. Consultaţi Acţiunea 3 de mai jos.
Acesta indică faptul că a fost comutat în modul Răcire, deoarece temperatura
internă a proiectorului a crescut peste limita de întreţinere. Consultaţi Acţiunea
4 de mai jos.
Acesta indică faptul că alimentarea este oprită automat, deoarece temperatura
internă a proiectorului a crescut peste limita de întreţinere.
Consultaţi Acţiunea 5 de mai jos.
A survenit o problemă la funcţionarea lămpii. Consultaţi Acţiunea 6.
Ştergerea problemelor semnalate de indicatoare
3-4
Utilizare
CLASIFICAR
E
STARE
MĂSURI
Acţiunea 1
Când sistemul ventilatorului de
răcire nu este în stare de funcţionare normală.
Dacă simptomul rămâne chiar şi după deconectarea şi reconectarea
cablului de alimentare şi repornirea proiectorului, contactaţi furnizorul produsului dvs. sau centrul de service.
Acţiunea 2
În cazul în care capacul lămpii
care protejează unitatea lămpii
nu este închis corect sau sistemul senzorului nu este în stare
funcţională normală.
Verificaţi dacă şuruburile din partea laterală a proiectorului sunt strânse
corect şi, dacă sunt strânse normal, contactaţi distribuitorul produsului
dvs. sau un centrul de service.
Acţiunea 3
Starea în care capacul obiectivului nu este deschis complet.
Deschideţi complet capacul obiectivului.
În cazul în care capacul obiectivului nu este deschis complet în timpul
operării proiectorului, atât semnalul video, cât şi cel audio sunt suprimate
automat.
Dacă această stare persistă timp de zece minute, proiectorul este oprit
automat.
Acţiunea 4
Acesta indică faptul că a fost
comutat în modul Răcire, deoarece temperatura internă a proiectorului a crescut peste limita
de întreţinere.
Dacă temperatura internă a proiectorului a crescut peste limita de întreţinere, acesta este comutat în modul Răcire înainte de a fi oprit automat.
* Modul Răcire: Starea în care turaţia ventilatorului a crescut şi lampa proiectorului a fost comutată forţat în modul Eco.
Verificaţi dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.
Verificaţi dacă filtrul de aer este blocat. Curăţaţi-l dacă este blocat.
Verificaţi dacă temperatura din jurul proiectorului depăşeşte intervalul
standard de temperatură al proiectorului.
Răciţi proiectorul suficient şi utilizaţi-l din nou.
Acţiunea 5
Dacă temperatura internă a
proiectorului creşte peste limită,
acesta va fi oprit automat.
Verificaţi dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.
Verificaţi dacă filtrul de aer este blocat. Curăţaţi-l dacă este blocat.
Verificaţi dacă temperatura din jurul proiectorului depăşeşte intervalul
standard de temperatură al proiectorului.
Răciţi proiectorul suficient şi utilizaţi-l din nou.
Dacă aceeaşi problemă apare în continuare, contactaţi distribuitorul produsului dvs. sau centrul de service.
Acţiunea 6
Lampa nu funcţionează corespunzător după o întrerupere
anormală a alimentării sau
după conectarea imediat după
oprirea proiectorului.
Opriţi alimentarea, permiteţi un timp de răcire suficient, apoi porniţi din nou
alimentarea. Dacă aceeaşi problemă apare în continuare, contactaţi distribuitorul produsului dvs. sau centrul de service.
Acest proiector utilizează un sistem de răcire cu ventilator pentru a preveni supraîncălzirea unităţii. Funcţionarea
ventilatorului de răcire poate produce zgomot, fapt care nu afectează performanţa produsului şi face parte din funcţionarea
normală.
Utilizare
3-4
3-5
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran)
Structura meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran)
MENIU
SUBMENIU
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
V-Keystone
Test Pattern
Video Type
Caption
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Sleep Timer
Information
Setup
Option
Black Level
Background
Auto Power On
3-5-1. Input
MENIU
Source List
DESCRIERE
Puteţi selecta pentru afişare un dispozitiv conectat la proiector.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Puteţi edita numele dispozitivelor conectate la proiector.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
3-5
Utilizare
MENIU
Mode
DESCRIERE
Selectaţi o stare de ecran care este personalizată pentru proiectorul dvs. sau schimbaţi modul ecranului după cum este necesar.
•
<Mode>
•
<Standard>: Acest mod de imagine este cel mai general mod and şi poate fi utilizat în
majoritatea situaţiilor.
•
<Presentation> : Acest mod este potrivit pentru prezentări.
•
<Text> : Acest mod este potrivit pentru conţinuturi cu text.
•
<Movie>: Acest mod este potrivit pentru vizionarea unui film.
•
<Game> : Textul dintr-o imagine statică poate fi afişat nenatural.
Textul dintr-o imagine statică poate fi afişat nenatural.
•
<User> : Acest mod este un mod personalizat, creat cu ajutorul funcţiei <Mode>→<Save>.
Modurile Presentation şi Text sunt activate numai dacă semnalul de intrare este un semnal
de Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).
•
<Contrast> : Utilizat pentru a regla contrastul dintre obiect şi fundal.
•
<Brightness> : Utilizat pentru a regla luminozitatea întregii imagini.
•
<Sharpness> : Utilizat pentru a regla claritatea imaginii.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opţiunea <Sharpness> nu
poate fi reglată.
•
<Color> : Utilizat pentru a regla culoarea la o nuanţă mai deschisă sau mai închisă.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opţiunea <Color> nu poate fi
reglată.
•
<Tint>: Utilizat pentru a obţine o culoare mai naturală a obiectelor utilizând intensificarea de verde
sau roşu.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) şi PAL şi SECAM pentru
modurile [S-Video] şi [AV], <Tint> nu poate fi reglată.
•
•
Size
<Color Temperature> : Puteţi selecta temperatura de culoare în funcţie de preferinţele dvs.
•
Valori prestabilite din fabrică: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
•
Puteţi selecta temperatura de culoare pentru elementele de mai jos în funcţie de preferinţele
dvs.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de alb.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de
negru.
•
<Color Temperature>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma> : Schimbă caracteristica luminozităţii pentru fiecare ton de culoare al unei imagini.
•
Cu cât valoarea (+) este mai mare, cu atât este mai mare contrastul dintre părţile luminoase şi
cele întunecate;
cu cât valoarea (-) este mai mică, cu atât sunt mai închise părţile întunecate.
•
Interval de reglare: De la -3 la +3
•
<Save> : Puteţi salva starea unui ecran pe care l-aţi reglat conform preferinţelor dvs. utilizând
meniul OSD <Mode>→<User>.
•
<Reset> : Restabileşte setările modului la valorile din fabrică.
Puteţi selecta dimensiunea ecranului conform tipului de scenă.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), <Zoom1>/<Zoom2> nu este
acceptat.
•
Utilizare
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>
3-5
MENIU
DESCRIERE
Position
Reglaţi poziţia ecranului dacă nu este aliniată.
Digital NR
Atunci când este afişată o linie punctată sau când ecranul tremură, puteţi vizualiza imaginea la o calitate vizuală mai bună activând Noise Reduction.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), <Digital NR> nu funcţionează.
Black Level
Puteţi selecta standardul de luminozitate a ecranului în funcţie de semnalul de intrare. Dacă acesta
nu este potrivit pentru semnalul de intrare, este posibil ca părţile întunecate să nu fie afişate clar sau
să apară difuz.
Black level poate fi setat numai pentru semnalele 480i şi 576i ale modurilor [AV], [S-Video] şi
Sincronizare AV (D-Sub) şi pentru semnalul RGB al modului [HDMI].
•
•
Overscan
Pentru semnalele 480i şi 576i ale modurilor [AV], [S-Video] şi Sincronizare AV (D-Sub).
•
<0 IRE> : Setează nivelul de negru la <0 IRE>.
•
<7.5 IRE> : Setează nivelul de negru la <7.5 IRE>.
Pentru semnalul RGB al modului <HDMI>.
•
<Normal> : Utilizat într-un mediu normal.
•
<Low> : Utilizat când partea întunecată este afişată prea luminoasă.
Prin utilizarea acestei funcţii, puteţi tăia marginea imaginii atunci când pe aceasta apar informaţii sau
imagini inutile.
Opţiunea nu este acceptată în modurile [AV] şi [S-Video].
Funcţia este acceptată exclusiv când semnalul de intrare este Sincronizare AV (D-Sub) sau
Sincronizare AV (HDMI).
Dacă funcţia<Overscan> este dezactivată, este posibil să fie afişate şi părţi suplimentare
nenecesare la marginile unei imagini. În acest caz, activaţi funcţia <Overscan>.
Film Mode
Utilizând această funcţie, puteţi seta modul de afişare optimizat pentru redarea filmelor.
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> este acceptat numai pentru semnalele [AV], [S-Video], 480i şi 576i.
PC
Elimină sau reduce zgomotul care cauzează o calitate instabilă a ecranului, precum tremurul ecranului. Dacă zgomotul nu este eliminat utilizând acordul fin, setaţi frecvenţa la maxim şi apoi efectuaţi din
nou acordul fin.
Acesta este activat numai pentru intrarea Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) a terminalului D-Sub.
Consultaţi „Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)”.
Zoom
•
<Auto Adjustment> : Utilizat pentru a regla în mod automat frecvenţa şi faza ecranului PC.
•
<Coarse> : Utilizat pentru a regla frecvenţa când pe ecranul PC apar linii verticale.
•
<Fine> : Utilizat pentru a efectua un acord fin al ecranului PC.
•
<Reset> : Utilizând această funcţie, puteţi reseta setările meniului PC la valorile implicite din
fabrică.
Măriţi ecranul PC-ului la 2X, 4X sau 8X.
Acesta poate fi reglat numai când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).
3-5
Utilizare
3-5-3. Setup
MENIU
Install
DESCRIERE
Pentru a configura imaginea în funcţie de locaţia de instalare, puteţi inversa imaginile proiectate vertical/orizontal.
•
Lamp Mode
Auto Keystone
•
<Front-Ceiling> : Imagine inversată pe orizontală/verticală
•
<Rear-Floor> : Imagine inversată pe orizontală
•
<Rear-Ceiling> : Imagine inversată pe verticală
Utilizată pentru a seta luminozitatea imaginii prin ajustarea cantităţii de lumină generate de lampă.
•
<Eco> : Acest mod este optimizat pentru ecranele mai mici de 100 inch.
Acest mod reduce luminozitatea lămpii şi consumul de energie pentru a prelungi durata de de
viaţă a lămpii şi a reduce zgomotul şi consumul de energie.
•
<Bright> : Acest mod maximizeazã luminozitatea lămpii când iluminarea ambiantă este intensă.
Pe măsură ce luminozitatea lămpii creşte, durata de viaţă a lămpii este redusă, iar consumul de
energie poate creşte.
Dacă scenele video sunt distorsionate sau răsturnate, puteţi compensa acest lucru prin setarea funcţiei <Auto Keystone> la <On>, astfel încât funcţia <V-Keystone> să pornească automat.
•
V-Keystone
<Front-Floor> : Imagine normală
<Off>-<On>
Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteţi compensa acest lucru utilizând funcţia de
corecţie trapezoidală verticală.
Sunetul proiectorului este oprit temporar la schimbarea keystone (corecţie trapezoidală).
Keystone (Corecţia trapezoidală) nu este compensată pe afişajul de pe ecran (OSD).
Background
Puteţi seta fundalul care este afişat atunci când nu există semnal de la echipamentul extern conectat
la proiector. Dacă se recepţionează semnal, fundalul pe care-l setaţi dispare şi este afişat un ecran
normal.
•
Test Pattern
Utilizare
<Logo>-<Blue>-<Black>
Generat de proiector. Utilizat ca bază de instalare pentru instalarea proiectorului.
•
<Crosshatch> : Puteţi verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.
•
<Screen Size> : Puteţi selecta dimensiunile formatului de imagine, ca de exemplu 1,33 : 1 sau
1,78 : 1.
3-5
MENIU
Video Type
DESCRIERE
În cazul în care calitatea ecranului este anormală din cauza faptului că proiectorul nu identifică automat tipul semnalului de intrare în modul <PC> sau <HDMI>, puteţi seta forţat tipul semnalului de
intrare.
În modul <PC>, acesta este activat numai dacă semnalul de intrare este Sincronizare AV (DSub). Totuşi, pentru o sincronizare H/V separată, acesta este activat numai pentru semnalele
1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
În modul <HDMI>, acesta este activat numai pentru semnalele 640x480p 59,94Hz/60 Hz,
1280x720p 59,94Hz/60 Hz dintre semnalele Sincronizare AV (HDMI).
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : modul <PC>
•
<Auto>-<PC>-<AV> : modul <HDMI>
Usage
PC menu and
zoom
yniOwjP
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–GˆG
wjG›–G›ŒGkTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
yniOh}P
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–G
ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒG€w‰w™G–œ›—œ›G–G
€w‰w™Oh}P ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
wj
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆGwjG›–G›ŒGoktpG
›Œ™”•ˆ“
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
h}
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSG
k}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒGoktpG›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
T
T
hœ›–
Caption
Color,
Sharpness,Tint
hœ›–GšŒ››•Žš
Funcţia <Caption> va fi acceptată când subtitrările sunt incluse într-un semnal extern analogic
(conectat la terminalul Video sau S-Video).
Funcţia <Caption> nu va fi activă în modul <PC> (inclusiv componentele) sau <HDMI>.
În funcţie de semnalul extern, poate fi necesară o schimbare a canalului sau setărilor <Field>.
Fiecare <Channel> şi <Field> conţine informaţii diferite. <Field><2> conţine informaţii
suplimentare pentru a completa informaţiile incluse în <Field><1>.
(de ex. dacă subtitrarea în engleză este oferită pe <Channel><1>, subtitrarea în spaniolă va fi
oferită pe <Channel><2>)
Reset
3-5
•
<Caption> : <Off>-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
Utilizând această funcţie, puteţi reseta diverse setări la valorile implicite din fabrică.
•
<Factory Default> : Modifică setările la valorile prestabilite din fabrică.
•
<Reset Filter Time> : Resetează timpul filtrului.
Utilizare
3-5-4. Option
MENIU
DESCRIERE
Language
Puteţi selecta limba utilizată pentru meniul de pe ecran.
Menu Option
•
<Position>: Puteţi muta poziţia meniului sus/jos/la stânga/la dreapta.
•
<Transparency >: Puteţi seta transparenţa meniului.
•
<Display Time> : Puteţi seta durata de afişare a meniului.
•
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>
Reglează balansul sunetului între difuzorul din stânga şi cel din dreapta şi egalizatorul difuzorului stereo de 3 W încorporat în proiector.
•
Filter Check Time
<High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
<Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Setează perioada de verificare pentru filtru. (Unitate: oră)
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Dacă durata de utilizare a filtrului este mai mare decât perioada de verificare a filtrului,
mesajul de verificare a filtrului este afişat timp de un minut de fiecare dată când proiectorul
este pornit.
Mesaj de verificare a filtrului: „Check the filter, and if necessary, clean or replace it”.
Auto Power On
Dacă proiectorul este alimentat, acesta este pornit automat fără a se apăsa butonul de alimentare.
•
Sleep Timer
Atunci când nu se recepţionează semnal pe durata specificată, proiectorul se opreşte automat. (Nu
trebuie să se acţioneze niciun buton de pe telecomandă sau de pe partea superioară a proiectorului
pe durata specificată)
•
Information
Utilizare
<Off>-<On>
<Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Puteţi verifica semnalele din sursă externă, configuraţia imaginii, reglarea imaginii PC.
3-5
4
Depanare
4-1
Înainte de a solicita service
Verificaţi următoarele aspecte înainte de a solicita service post-vânzare. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat centru de service Samsung Electronics.
Simptome
Instalarea
şi conectarea
Meniu şi
telecomandă
Depanare
Nu există alimentare.
Verificaţi conexiunile cablului de alimentare.
Doresc să-mi instalez proiectorul pe tavan.
Suportul pentru instalarea pe plafon este comercializat separat. Contactaţi distribuitorul de produse local.
Sursa externă nu poate fi selectată.
Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cablului(rilor) de conectare (video) la portul adecvat. Dacă dispozitivul nu este conectat corect, acesta nu poate fi selectat.
Telecomanda nu funcţionează.
Asiguraţi-vă că a fost selectată sursa externă corectă.
Verificaţi bateria telecomenzii. Dacă aceasta nu este corespunzătoare, înlocuiţi-o cu o baterie nouă de dimensiunea recomandată.
Nu uitaţi să îndreptaţi telecomanda către senzorul de pe partea posterioară a unităţii şi de la o distanţă de maxim 7 m (23
de picioare). Eliminaţi orice obstacole dintre telecomandă şi
produs.
Lumina directă de la becuri cu 3 niveluri de intensitate sau alte
surse de lumină pe senzorul telecomenzii proiectorului poate
afecta sensibilitatea şi poate determina defectarea telecomenzii.
Verificaţi dacă compartimentul de baterii al telecomenzii este
gol.
Verificaţi dacă indicatorul LED din partea superioară a proiectorului este aprins.
Nu pot selecta un meniu.
4-1
Verificaţi dacă meniul este afişat cu gri. Un meniu de culoare
gri nu este disponibil.
Depanare
Simptome
Ecran şi
sursă
externă
Nu puteţi vedea imagini.
Depanare
Asiguraţi-vă de conectarea cablului de alimentare al proiectorului.
Asiguraţi-vă că a fost selectată sursa de intrare corectă.
Verificaţi cuplarea corectă a conectorilor la porturile din partea
posterioară a proiectorului.
Verificaţi bateriile telecomenzii.
Asiguraţi-vă că setările <Color>, <Brightness> nu sunt la limita
lor inferioară.
Culori alterate.
Reglaţi valorile pentru <Tint> şi <Contrast>.
Imaginile nu sunt clare.
Reglaţi focalizarea.
Verificaţi dacă distanţa de proiecţie faţă de ecran este prea
mare sau prea mică.
Zgomot ciudat.
Dacă sunetul ciudat continuă, contactaţi centrul de service.
LED-ul de funcţionare este aprins.
Consultaţi Acţiuni de corecţie conform indicaţiilor LED-ului.
Pe ecran apar linii.
Deoarece poate apărea zgomot atunci când utilizaţi PC-ul,
reglaţi frecvenţa ecranului.
Nu este afişat niciun ecran pentru echipamentul extern.
Verificaţi starea de funcţionare a echipamentului extern şi verificaţi dacă elementele de reglare, precum <Brightness> şi
<Contrast>, au fost schimbate corect în ecranul de comandă
<Mode> al meniului proiectorului.
Apare numai un ecran albastru.
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect echipamentele externe.
Verificaţi din nou cablurile de conectare.
Ecranul apare în alb-negru sau în culori ciudate./ Ecranul este prea întunecat sau prea
luminos.
După cum este menţionat mai sus, verificaţi elementele de
reglare din meniu, precum <Brightness>, <Contrast > şi
<Color>.
Dacă doriţi să restabiliţi diferite setări la valorile lor implicite din
fabrică, rulaţi <Factory Default> (Valori din fabrică) din meniu.
Depanare
4-1
5
Informaţii suplimentare
5-1
Specificaţii
MODEL
Panou
Dimensiune
0,63" 3P LCD
Rezoluţie
XGA (1024 x 768)
Raport de aspect
Alimentare
Lampă
SP-L201
Consum de energie
270 W (Oprit : Sub 0,5W)
Tensiune
100~240V AC, 50/60Hz
Consum de energie
203W ( Eco : 172W )
Durată de viaţă
2.500 ore (Eco : 3.000 ore)
291 x 289 x 127 mm
Greutate
3,8 Kg
Semnal de
intrare
Luminozitate
2.000 ANSI
Contrast
500:1
Dimensiunea ecranului (diagonală)
Diagonală de 40 ţoli ~ 300 de ţoli
Distanţă de proiecţie
1 m ~ 10 m
Corecţie trapezoidală
Verticală (±20˚)
Reglare zoom
Manual
Reglare focalizare
Manual
Obiectiv
F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm
Raport zoom
1:1,2
D-Sub 15p
RGB analogic, YPbPr analogic
HDMI
RGB digital, YCbCr digital
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Video Composite
Boxă
Mediu de utilizare
SP-L251
4:3
Dimensiuni
Caracteristici
principale
SP-L221
2.200 ANSI
2.500 ANSI
3W x 2 (Stereo)
Temperatură şi umiditate
Funcţionare: Temperatură 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
Umiditate 20 % ~ 80 % (Fără condens)
Depozitare: Temperatură -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F),
Umiditate 10 % ~ 90 % (Fără condens)
Zgomot
Eco : 30dB, Bright : 32dB
Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu şi la birou. Acest echipament este certificat EMI pentru
utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A este destinată utilizării
profesionale, iar clasa B emite mai puţine unde electromagnetice decât clasa A.
5-1
Informaţii suplimentare
Panoul LCD utilizat la proiectorul LCD constă din sute de mii de pixeli fini. Ca şi alte dispozitive de afişare video, panoul
LCD poate conţine pixeli defecţi, care nu funcţionează. La expedierea unui produs, condiţiile pentru identificarea pixelilor
defecţi şi numărul de pixeli defecţi pe care un panou LCD este permis să îi conţină sunt strict gestionate în conformitate cu
standardele relevante specificate de producătorul panoului LCD sau de compania noastră. Cu toate că un ecran poate
avea pixeli defecţi, acest lucru nu afectează calitatea generală a ecranului şi durata de viaţă a produsului.
Informaţii suplimentare
5-1
5-2
RS-232C Tabel de comenzi
Format de comunicare (conform standardului RS232C)
•
Viteză de transmisie: 9.600 b/s
•
paritate: Fără
•
Biţi date: 8, bit de stop: 1
•
Controlul fluxului: Fără
Protocol de comunicaţii seriale
1. Structura pachetului de comandă [7 octeţi]
0x08
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
valoare
CS
•
Un pachet de comandă constă, în total, din 7 octeţi.
•
Cei doi octeţi 0x08 şi 0x22 semnifică faptul că pachetul este pentru comunicaţii seriale.
•
Următorii 4 octeţi reprezintă o comandă predefinită ce poate fi definită de utilizator.
•
Ultimul octet reprezintă suma de control ce verifică validitatea pachetului curent.
•
Antet [2 octeţi]: Valori predefinite fixate la 0x08 şi 0x22.
•
Cmd1 [1 octet]: Prima valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
•
Cmd2 [1 octet]: A doua valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
•
Cmd3 [1 octet]: A treia valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
•
Valoare [1 octet]: Parametru introdus pentru comandă (implicit: 0) (hexazecimal)
•
CS [1 octet]: Sumă de control (complementul faţă de 2 al sumei tuturor valorilor cu excepţia valorii CS.)
2. Structura pachetului de răspuns [3 octeţi]
1. Reuşit
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Eşuat
0x03
•
Atunci când pachetul primit de la un dispozitiv extern are o valoare validă, este trimis un răspuns de pachet Reuşit.
În caz contrar, este trimis un răspuns de pachet Eşuat.
•
Răspunsul de pachet Eşuat este trimis dacă:
•
•
Lungimea pachetului primit nu este egală cu 7 octeţi.
•
Valoarea antetului pachetului de 2 octeţi nu este egală cu 0x08, 0x22.
•
Suma de control este incorectă.
Detectarea unei nereuşite de către un dispozitiv extern
•
5-2
Un dispozitiv extern clasifică pachetul ca fiind Eşuat dacă în 100 ms nu primeşte un răspuns de pachet Reuşit.
Informaţii suplimentare
Tabel de comenzi
ELEMENT DE COMANDĂ
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
0x00
Picture
Source List
Mode
0
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
On
0x00
0x02
0x00
0x00
0
0x03
0x00
0x00
0
Off
Input
VALOARE
1
Mute
Blank
0x00
CMD3
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
AV
AV
S-Video
1
0x01
0
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
0x00
0
Standard
0x0A
0x0B
0x00
0X00
Presentation
1
Text
2
Movie
3
Game
4
User
5
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x0A
0x00
1
WB
Informaţii suplimentare
8000K
2
6500K
3
5500K
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Digital NR
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Direct Save
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Off
0x10
0x00
On
Black Level
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Zoom
x1
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
3
0x18
0x00
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
5-2
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
On
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7.5 IRE/LOW
Overscan
VALOARE
OK
Reset
Size
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Informaţii suplimentare
ELEMENT DE COMANDĂ
Picture
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
Informaţii suplimentare
CMD1
LEFT
0x0B
CMD2
0x1A
CMD3
0x00
RIGHT
DOWN
Up
VALOARE
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Setup
install
Lamp Mode
CMD1
F-F
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
1
R-F
2
R-C
3
ECO
0x01
0x00
-50~50
Auto Keystone
Off
0x02
0x00
(0~100)
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YCbCr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Display OSD
0x01
1
Cancel
2
Off
0x07
0x00
Caption
1
1
2
0
1
0x01
0
1
0x02
2
Field
0
Ok
Text
Channel
0
Ok
On
5-2
0
1
V-Keystone
Reset Filter
Time
Caption
0
F-C
Bright
Keystone
VALOARE
0
1
0x03
0
1
Informaţii suplimentare
ELEMENT DE COMANDĂ
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VALOARE
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
한국어
0A
Türkçe
0B
ไทย
0C
Position
Transparency
Display Time
Informaţii suplimentare
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Option
SOUND
Balance
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
Down
100Hz
Up
0x01
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Up
0x05
0
1
0x05
0x00
0
100
1
200
2
400
3
800
4
Auto Power
ON
OFF
Sleep Timer
OFF
Information
5-2
off
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
0
1
Down
300Hz
VALOARE
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
0x08
0x00
0
Informaţii suplimentare
5-3
Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME
•
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru
clienţi SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
Informaţii suplimentare
5-3
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
5-3
Informaţii suplimentare
ASIA PACIFIC
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Informaţii suplimentare
5-3
5-4
Casarea corectă - doar pentru Europa
Casarea corectă a acestui produs (Echipamente electrice şi electronice uzate) - numai
pentru Europa
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest marcaj aplicat pe produs, accesorii sau inclus în documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia (de ex., încărcător, cască, cablu USB) nu trebuie eliminate cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor de funcţionare. Pentru a împiedica afectarea mediului înconjurător sau a sănătăţii umane din
cauza eliminării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să separaţi aceste produse de alte tipuri de deşeuri şi să le
reciclaţi în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziţionat acest
produs sau agenţia guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul şi modalitatea în care pot prelua
aceste articole pentru reciclare ecologică.
Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte deşeuri comerciale pentru eliminare.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs - numai pentru Europa
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de returnare a bateriilor.)
Acest marcaj aplicat pe baterie sau ambalaj sau inclus în documentaţie indică faptul că bateriile din acest produs
nu trebuie casate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de utilizare. Acolo unde sunt marcate,
simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de
referinţă specificate de Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate corespunzător, aceste substanţe pot
afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător.
Pentru a proteja resursele naturale şi promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de alte
tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.
5-4
Informaţii suplimentare
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement