Samsung SP-L331 Manual de utilizare

Samsung SP-L331 Manual de utilizare
SP-L301 SP-L331 SP-L351
Proiector LCD
Manual de utilizare
Culoare şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar
specificaţiile se pot schimba fără notificare prealabilă
pentru a îmbunătăţi performanţa.
Cuprins
PRINCIPALELE MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Păstrarea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALAREA ŞI CONECTAREA
Conţinutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Instalarea proiectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Reglarea înălţimii cu picioarele reglabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Reglarea zoomului şi focalizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Reglarea opţiunilor H-Keystone şi V-Keystone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Înlocuirea lămpii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Partea posterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Configurarea mediului PC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Moduri de afişare acceptate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Conectarea la sursa de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Conectarea la PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Conectarea unui monitor extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub . . . . . . . . . 2-16
Conectarea unui dispozitiv AV cu ieşire component . . . . . . . . . . . . 2-17
Conectarea cu ajutorul unui cablu Video/S-Video . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Conectarea unei boxe externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Conectarea la o reţea
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Dispozitivul de blocare Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
UTILIZARE
Caracteristicile produsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Faţă, partea superioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Indicatoarele cu LED-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran) . . 3-5
Administrarea reţelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
DEPANARE
Înainte de a solicita service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C Tabel de comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Casarea corectă - doar pentru Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Principalele măsuri de siguranţă
1-1
Înainte de a începe
Pictograme utilizate în acest manual
PICTOGRA
MĂ
NUME
SEMNIFICAŢIE
Atenţie
Indică situaţii în care este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă sau setarea să fie anulată.
Notă
Indică o recomandare sau sugestie pentru utilizarea unei funcţii.
Utilizarea acestui manual
•
Citiţi cu atenţie măsurile de siguranţă înainte de a utiliza acest produs.
•
Dacă apar probleme, consultaţi secţiunea „Depanarea”.
Menţiune privind drepturile de autor
Conţinutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz pentru îmbunătăţirea performanţei.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co Ltd. Toate drepturile rezervate.
Drepturile de autor pentru acest manual sunt rezervate de Samsung Electronics Co Ltd.
Conţinutul acestui manual nu poate fi reprodus, distribuit sau utilizat parţial sau în întregime, sub nicio formă, fără permisiunea
scrisă a Samsung Electronics, Co., Ltd.
Principalele măsuri de siguranţă
1-1
1-2
Păstrarea şi întreţinerea
Curăţarea suprafeţei şi obiectivului
Ştergeţi proiectorul cu o cârpă moale şi uscată.
•
Evitaţi curăţarea produsului cu o substanţă inflamabilă, precum
benzen sau diluant.
•
Evitaţi zgârierea obiectivului cu unghiile sau cu un obiect ascuţit.
Riscaţi să zgâriaţi sau să deterioraţi produsul.
•
Evitaţi curăţarea produsului cu o lavetă udă sau pulverizând apă
direct pe acesta.
Dacă pătrunde apă în produs, există pericol de incendiu,
electrocutare sau pot apărea probleme cu produsul.
•
Dacă proiectorul se udă, este posibil să apară o pată albă pe
suprafaţa acestuia.
Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.
Curăţarea interiorului proiectorului
Pentru curăţarea interiorului proiectorului, contactaţi un centru de
service.
•
Contactaţi un centru de service dacă în proiector pătrunde praf
sau substanţe străine.
Principalele măsuri de siguranţă
1-2
1-3
Măsuri de siguranţă
Pictograme utilizate pentru măsurile de siguranţă
PICTOGRA
MĂ
NUME
SEMNIFICAŢIE
Avertisment
Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la răniri grave sau chiar
deces.
Atenţie
Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la vătămări corporale sau
daune materiale.
Semnificaţia semnelor
A nu se efectua.
Trebuie respectat.
A nu se dezasambla.
Ştecherul trebuie scos din priză.
A nu se atinge.
Trebuie împământat pentru a împiedica electrocutarea.
Referitor la alimentare
Imaginile următoare sunt oferite doar în scop consultativ şi pot fi diferite în funcţie de model şi ţară.
Avertisment
Conectaţi ferm ştecherul.
•
În caz contrar, există pericol de
incendiu.
Evitaţi conectarea mai multor echipamente
electrice la aceeaşi priză.
•
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii prizei.
Evitaţi utilizarea unui cablu de alimentare
sau ştecher deteriorat sau unei prize desprinse.
Evitaţi îndoirea sau răsucirea excesivă a
cablului de alimentare şi nu aşezaţi obiecte
grele pe cablu.
•
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
Principalele măsuri de siguranţă
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu din cauza
unui cablu de alimentare deteriorat.
1-3
Evitaţi conectarea sau deconectarea sursei
de alimentare cu mâinile ude.
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare.
Pentru mutarea produsului, întrerupeţi alimentarea şi deconectaţi cablul de alimentare şi toate cablurile conectate la produs.
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu din cauza
unui cablu de alimentare deteriorat.
Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de alimentare la o priză cu împământare (numai
pentru echipamente de izolare din clasa 1).
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau rănire.
Atenţie
Atunci când scoateţi ştecherul din priză, asiguraţi-vă că trageţi de ştecher, nu de cablu.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la electrocutare sau incendiu.
Deconectaţi cablul de alimentare înainte de
a curăţa produsul.
•
Nu porniţi sau opriţi produsul prin conectarea sau deconectarea ştecherului. (Nu utilizaţi ştecherul ca întrerupător.)
Menţineţi cablul de alimentare departe de
sursele de căldură.
Există pericol de electrocutare sau
incendiu.
Conectaţi ştecherul la o priză la care aveţi
acces uşor.
•
Dacă apar probleme cu produsul,
trebuie să deconectaţi ştecherul pentru
a întrerupe complet alimentarea cu
energie. Nu puteţi întrerupe complet
alimentarea cu energie utilizând numai
butonul de alimentare de pe produs.
Referitor la instalare
Avertisment
Evitaţi instalarea produsului într-un loc
expus la lumina directă a soarelui şi instalarea lângă o sursă de căldură, precum foc
sau calorifer.
•
Evitaţi instalarea produsului într-un loc slab
ventilat, cum ar fi un raft de bibliotecă sau
un dulap.
•
Riscaţi să scurtaţi ciclul de viaţă al
produsului sau să produceţi un incendiu.
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii interne.
Atunci când instalaţi produsul într-un dulap
sau pe un raft, aveţi grijă ca partea din faţă
a produsului să se sprijine complet pe
suprafaţa dulapului sau a raftului.
La instalarea produsului pe o consolă sau
pe un raft, asiguraţi-vă că partea din faţă a
produsului nu depăşeşte limita consolei sau
a raftului.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la căderea produsului, cauzând
deteriorarea acestuia sau rănirea.
•
•
Asiguraţi-vă că utilizaţi un dulap sau raft
corespunzător dimensiunii produsului.
Principalele măsuri de siguranţă
În caz contrar, există pericolul ca
produsul să cadă, ducând la defectarea
acestuia sau la rănire.
1-3
Menţineţi cablul de alimentare departe de
sursele de căldură.
Când tună sau fulgeră, deconectaţi cablul
de alimentare.
•
•
Învelişul cablului se poate topi şi poate
provoca electrocutare sau incendiu.
Nu instalaţi produsul într-un loc expus la
praf, umezeală (saună), grăsimi, fum sau
apă (picături de ploaie) şi nu-l instalaţi întrun vehicul.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la electrocutare sau incendiu.
Nu instalaţi produsul în zone cu praf excesiv.
Există pericol de electrocutare sau
incendiu.
Atenţie
Aveţi grijă să nu blocaţi orificiul de ventilare
cu faţa de masă sau perdeaua.
Nu permiteţi căderea produsului în timpul
transportului.
•
•
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii interne.
Există pericolul apariţiei de probleme cu
produsul sau rănire.
Manevraţi produsul cu grijă când îl aşezaţi
jos.
Nu instalaţi produsul la o înălţime la care
copiii pot ajunge.
•
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la probleme cu produsul sau
rănire.
Dacă un copil atinge produsul, există
pericolul ca produsul să cadă şi să ducă
la rănire.
Referitor la utilizare
Evitaţi să introduceţi în produs obiecte
metalice, precum tije, monede sau agrafe
de păr, sau obiecte inflamabile (în orificiile
de ventilare, porturi etc).
•
Dacă produsul intră în contact cu apa
sau cu o substanţă străină, întrerupeţi
alimentarea, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi un centru de
service.
•
În caz contrar, există pericolul apariţiei
unei probleme la produs, de
electrocutare sau incendiu.
Nu permiteţi copiilor să aşeze obiecte precum jucării sau prăjituri deasupra produsului.
•
Dacă un copil se întinde după
asemenea obiecte, produsul poate
cădea şi accidenta copilul.
Nu demontaţi şi nu încercaţi să reparaţi sau
să modificaţi produsul.
Nu priviţi direct în lumina lămpii şi nu proiectaţi imaginea în ochi.
•
•
Dacă produsul necesită reparaţii,
contactaţi un centru de service.
Principalele măsuri de siguranţă
Aceste lucruri sunt periculoase, în
special pentru copii.
1-3
Evitaţi utilizarea şi amplasarea de spray-uri
sau obiecte inflamabile lângă produs.
•
Există pericol de explozie sau incendiu.
Când scoateţi bateriile din telecomandă,
aveţi grijă ca acestea să nu fie înghiţite de
copii. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
•
Dacă sunt înghiţite, solicitaţi imediat
asistenţă medicală.
Evitaţi să aşezaţi pe produs recipiente cu
apă, precum vaze, ghivece, băuturi, cosmetice sau medicamente, sau obiecte metalice.
•
Dacă produsul intră în contact cu apa
sau cu o substanţă străină, întrerupeţi
alimentarea, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi un centru de
service.
•
În caz contrar, există pericolul apariţiei
unei probleme la produs, de
electrocutare sau incendiu.
Atenţie
Dacă produsul scoate un zgomot ciudat, un
miros de ars sau fum, deconectaţi imediat
ştecherul şi contactaţi un centru de service.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la electrocutare sau incendiu.
Dacă produsul intră în contact cu apa sau
cu o substanţă străină, opriţi produsul,
deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.
Dacă mufa de alimentare este expusă la
praf, umezeală sau substanţe străine, curăţaţi-o bine.
Nu utilizaţi produsul când acesta indică o
defecţiune, precum lipsa sunetului sau a
imaginii.
•
•
Există pericol de electrocutare sau
incendiu.
Opriţi imediat produsul, deconectaţi
cablul de alimentare din priză şi
contactaţi un centru de service.
La curăţarea produsului, deconectaţi cablul
de alimentare şi curăţaţi produsul cu o cârpă moale şi uscată.
În cazul apariţiei unei scurgeri de gaz, nu
atingeţi produsul sau ştecherul şi aerisiţi
imediat încăperea.
•
•
Există pericol de explozie sau incendiu
din cauza unei scântei.
•
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
cablul de antenă în timpul furtunilor cu
tunete şi trăsnete.
La curăţarea produsului, evitaţi utilizarea
de substanţe chimice cum ar fi ceară,
benzen, alcool, diluant, insecticid,
parfum, lubrifiant sau agent de curăţare.
Există pericolul deformării exteriorului
sau îndepărtării imaginii imprimate.
Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă îndelungată, spre exemplu când plecaţi de acasă, deconectaţi cablul de alimentare de la
priză.
•
Nu atingeţi obiectivul produsului.
•
Acest lucru poate provoca deteriorarea
obiectivului.
În caz contrar, riscaţi acumularea
prafului şi un incendiu provocat de
supraîncălzire sau scurtcircuit ori
electrocutare.
Principalele măsuri de siguranţă
1-3
Dacă produsul este instalat într-un loc în
care condiţiile de operare variază considerabil, există posibilitatea apariţiei unei probleme grave de calitate din cauza mediului
înconjurător. În acest caz, instalaţi produsul
numai după consultarea centrului de apel.
•
Locuri expuse la praf microscopic,
substanţe chimice, temperatură prea
ridicată sau prea scăzută, umiditate
ridicată, precum aeroporturi sau gări
unde produsul este utilizat continuu o
perioadă îndelungată etc.
Dacă scăpaţi produsul sau carcasa este
deteriorată, opriţi-l şi deconectaţi cablul de
alimentare. Contactaţi un centru de service.
•
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la incendiu sau electrocutare.
Asiguraţi-vă că aşezaţi telecomanda pe o
masă sau pe un birou.
•
Nu atingeţi nicio parte exterioară a produsului cu scule precum un cuţit sau un ciocan.
În cazul în care călcaţi pe telecomandă,
riscaţi să cădeţi şi să vă răniţi sau să
deterioraţi produsul.
Pentru a curăţa murdăria sau petele de pe
obiectivul de proiecţie frontal, utilizaţi spray
sau o cârpă umezită în apă cu detergent
neutru.
Apelaţi la un centru de service pentru curăţarea interiorului proiectorului cel puţin o
dată pe an.
Pentru a nu vă arde, nu atingeţi orificiile de
ventilare sau capacul lămpii în timpul funcţionării sau imediat după oprirea produsului.
Nu curăţaţi produsul utilizând spray cu apă
sau o cârpă umedă. Evitaţi utilizarea oricăror substanţe chimice, precum detergenţi,
lac industrial sau auto, materiale abrazive,
ceară, benzen, alcool, pe orice parte din
plastic a produsului, precum carcasa proiectorului, deoarece aceasta poate cauza deteriorare.
Nu deschideţi niciun capac al produsului.
Nu utilizaţi baterii neidentificate.
•
Acest lucru poate fi periculos din cauza
curentului de tensiune înaltă din
interiorul produsului.
Aveţi grijă să nu atingeţi orificiul de ventilaţie
cât timp proiectorul este pornit, deoarece
este evacuat aer fierbinte.
Orificiul de ventilaţie este fierbinte un timp
după stingerea proiectorului. Nu atingeţi orificiul de ventilaţie cu mâinile sau corpul.
Nu amplasaţi obiecte sensibile la căldură în
apropierea proiectorului.
Menţineţi-vă corpul la distanţă de lampa
proiectorului. Lampa este fierbinte.
(În special copiii şi persoanele cu pielea
sensibilă trebuie să fie atenţi.)
Principalele măsuri de siguranţă
1-3
2
Instalarea şi conectarea
2-1
Conţinutul pachetului
•
Despachetaţi produsul şi verificaţi dacă au fost incluse toate articolele enumerate mai jos.
•
Păstraţi ambalajul în cazul în care veţi dori să mutaţi produsul ulterior.
Proiector
CONŢINUT
Ghid rapid
Garanţia produsului
Manual de utilizare
Cablu de alimentare
(nu este disponibilă în toate
locaţiile)
Telecomandă / 1 baterie (CR
2025, nu este disponibilă în
toate locaţiile)
Instalarea şi conectarea
Lavetă de curăţare
Cablu D-Sub
2-1
2-2
Instalarea proiectorului
Instalaţi proiectorul astfel încât fasciculul să fie perpendicular pe ecran.
•
Aşezaţi proiectorul astfel încât obiectivul să fie îndreptat către centrul ecranului. Dacă ecranul nu este vertical, este
posibil ca imaginea de pe ecran să nu fie dreptunghiulară.
•
Nu instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă lumina ambiantă este prea puternică, imaginea va apărea
estompată şi nu va fi afişată clar.
•
La utilizarea proiectorului într-un mediu luminos, utilizaţi draperii pentru a nu permite intrarea luminii.
•
Puteţi instala proiectorul în următoarele locaţii: Faţă-Podea/Faţă-Tavan/Spate-Podea/Spate-Tavan. Pentru a vizualiza
setările poziţiei de instalare, vedeţi mai jos.
Pentru a regla imaginea atunci când proiectorul este instalat în spatele ecranului
Instalarea în spatele unui ecran semitransparent.
Atunci când instalaţi proiectorul în spatele unui ecran semitransparent, puteţi utiliza meniul pentru a regla imaginea astfel încât să fie
afişată corect, în funcţie de poziţia în care aţi amplasat proiectorul,
spate-podea (sau jos) sau spate-tavan.
1. Pentru spate-podea, apăsaţi:
Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Pentru spate-tavan, apăsaţi:
Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Pentru a regla imaginea atunci când proiectorul este instalat în faţa ecranului
Instalaţi proiectorul pe partea din care priviţi ecranul.
Atunci când instalaţi proiectorul în faţa unui ecran, puteţi utiliza
meniul pentru a regla imaginea astfel încât să fie afişată corect, în
funcţie de poziţia în care aţi amplasat proiectorul, faţă-podea (sau
jos) sau faţă-tavan.
1. Pentru faţă-podea, apăsaţi:
Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Pentru faţă-tavan, apăsaţi:
Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
Instalarea şi conectarea
2-2
2-3
Reglarea înălţimii cu picioarele reglabile
Pentru a ajusta înălţimea proiectorului, rotiţi picioarele reglabile ale
proiectorului.
Proiectorul poate fi reglat până la o înălţime de 30 mm (aproximativ 12 ˚) faţă de punctul de referinţă.
În funcţie de poziţia proiectorului, poate să apară distorsiunea trapezoidală a imaginii.
Dacă <Auto Keystone> este setat la <On>, orice corecţie trapezoidală va fi reglată automat. Dacă este necesară reglarea
fină după reglarea automată, reglaţi utilizând <Keystone>.
Instalarea şi conectarea
2-3
2-4
Reglarea zoomului şi focalizării
Buton pentru zoom: Puteţi ajusta dimensiunea imaginii în intervalul de mărire prin utilizarea butonului de zoom.
Rozetă de focalizare: Focalizaţi imaginea de pe ecran utilizând
rozeta de focalizare.
Dimensiunea ecranului determină distanţa la care trebuie amplasat proiectorul faţă de ecran.
Dacă nu instalaţi proiectorul la distanţa de proiecţie specificată în tabelul Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiecţie, nu
veţi putea regla corect focalizarea.
Instalarea şi conectarea
2-4
2-5
Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiecţie
A. Ecran / Z. Distanţă de proiecţie / Y’. Distanţă de la centrul obiectivului până la marginea inferioară a imaginii
Instalaţi proiectorul pe o suprafaţă plană uniformă şi reglaţi înălţimea proiectorul utilizând picioarele reglabile, pentru a obţine o
calitate optimă a imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglaţi-le utilizând butonul de zoom sau rozeta de focalizare sau mutaţi
proiectorul înainte şi înapoi.
DIMENSIUNEA ECRANULUI:
M (DIAGONALĂ)
ŢOLI
X (ORIZONTALĂ)
CM
ŢOLI
CM
DISTANŢĂ DE PROIECŢIE
Y (VERTICALĂ)
ŢOLI
CM
Z
(TELEOBIECTIV)
ŢOLI
CM
DECALAJ
Z (PANORAMIC)
ŢOLI
CM
Y'
ŢOLI
CM
40
101,6
32
81,3
24
61,0
54,2
137,6
44,9
114,0
4,0
10,2
50
127,0
40
101,6
30
76,2
68,0
172,7
56,4
143,3
5,0
12,7
60
152,4
48
121,9
36
91,4
81,8
207,8
68,0
172,6
6,0
15,2
70
177,8
56
142,2
42
106,7
95,7
243,0
79,5
202,0
7,0
17,8
80
203,2
64
162,6
48
121,9
109,5
278,1
91,1
231,3
8,0
20,3
90
228,6
72
182,9
54
137,2
123,4
313,3
102,6
260,6
9,0
22,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
137,2
348,4
114,1
289,9
10,0
25,4
110
279,4
88
223,5
66
167,6
151,0
383,5
125,7
319,2
11,0
27,9
120
304,8
96
243,8
72
182,9
164,8
418,7
137,2
348,5
12,0
30,5
130
330,2
104
264,2
78
198,1
178,7
453,8
148,7
377,8
13,0
33,0
140
355,6
112
284,5
84
213,4
192,5
488,9
160,3
407,1
14,0
35,6
150
381,0
120
304,8
90
228,6
206,3
524,1
171,8
436,4
15,0
38,1
160
406,4
128
325,1
96
243,8
220,2
559,2
183,4
465,7
16,0
40,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
234,0
594,4
194,9
495,0
17,0
43,2
180
457,2
144
365,8
108
274,3
247,8
629,5
206,4
524,3
18,0
45,7
190
482,6
152
386,1
114
289,6
261,7
664,6
218,0
553,6
19,0
48,3
200
508,0
160
406,4
120
304,8
275,5
699,8
229,5
582,9
20,0
50,8
210
533,4
168
426,7
126
320,0
289,3
734,9
241,0
612,2
21,0
53,3
220
558,8
176
447,0
132
335,3
303,2
770,1
252,6
641,5
22,0
55,9
230
584,2
184
467,4
138
350,5
317,0
805,2
264,1
670,8
23,0
58,4
240
609,6
192
487,7
144
365,8
330,8
840,3
275,6
700,1
24,0
61,0
250
635,0
200
508,0
150
381,0
344,7
875,5
287,2
729,4
25,0
63,5
Instalarea şi conectarea
2-5
DIMENSIUNEA ECRANULUI:
M (DIAGONALĂ)
ŢOLI
X (ORIZONTALĂ)
CM
ŢOLI
CM
DISTANŢĂ DE PROIECŢIE
Y (VERTICALĂ)
ŢOLI
CM
Z
(TELEOBIECTIV)
ŢOLI
CM
DECALAJ
Z (PANORAMIC)
ŢOLI
CM
Y'
ŢOLI
CM
260
660,4
208
528,3
156
396,2
358,5
910,6
298,7
758,7
26,0
66,0
270
685,8
216
548,6
162
411,5
372,3
945,7
310,2
788,0
27,0
68,6
280
711,2
224
569,0
168
426,7
386,2
980,9
321,8
817,3
28,0
71,1
290
736,6
232
589,3
174
442,0
400,0
1016,0
333,3
846,6
29,0
73,7
300
762,0
240
609,6
180
457,2
413,9
1051,2
344,9
875,9
30,0
76,2
Acest proiector este conceput să afişeze imaginile optim pe un ecran de 80 ~ 120 ţoli.
Instalarea şi conectarea
2-5
2-6
Reglarea opţiunilor H-Keystone şi V-Keystone
Dacă instalaţi proiectorul sub linia centrală a ecranului (aproape de tavan sau pe podea, de exemplu), unghiul la care poziţionaţi
proiectorul faţă de ecran cauzează distorsionarea imaginii proiectate.
<H-Keystone> şi <V-Keystone> reglează unghiul la care proiectorul este poziţionat faţă de ecran astfel încât forma imaginii
afişate de proiector să apară dreptunghiulară.
Pentru a seta opţiunile<H-Keystone> şi <V-Keystone>, urmaţi aceşti paşi:
1. Porniţi proiectorul, apoi apăsaţi butonul Menu de pe proiector sau de pe telecomandă.
2. Selectaţi Configurare, apoi apăsaţi Enter.
3. Asiguraţi-vă că opţiunea Instalare din partea superioară a meniului este setată la poziţia corectă de instalare: <Front-Floor>,
<Front-Ceiling>, <Rear-Floor>, sau <Rear-Ceiling>.
4. Selectaţi <Keystone>, apoi apăsaţi Enter.
5. Selectaţi <V-Keystone>, apoi apăsaţi Enter.
6. Apăsaţi tasta săgeată stânga sau dreapta pentru a seta valoarea <V-Keystone> la 0.
7. Apăsaţi tasta săgeată sus sau jos pentru a selecta <H-Keystone>. Setaţi <H-Keystone > la 0.
8. Reveniţi la meniul <Setup>, selectaţi Modele de test, apoi apăsaţi Enter.
9. Selectaţi Carouri, apoi apăsaţi Enter.
10. Ataşaţi un şnur de ecran şi asiguraţi-vă că atârnă perfect drept.
11. Reglaţi poziţia proiectorului până când şnurul (1) şi linia verticală centrală (2) a ecranului din imaginea cu model în carouri
sunt paralele.
Ecran : (1) O linie verticală virtuală trasată pe ecran cu ajutorul unui fir de aţă etc.
Model de test în carouri: (2) O linie verticală în mijlocul modelului de test
Instalarea şi conectarea
2-6
12. Reglaţi unghiul proiectorului astfel încât colţul imaginii proiectate (cel mai aproape de proiector) să corespundă cu colţul
ecranului. În ilustraţia de mai jos, acest colţ este etichetat cu litera D.
A: Proiector/B: Ecran/C: Imagine proiectată/D: Colţul imaginii cel mai apropiat de proiector
13. Reglaţi unghiul proiectorului până când imaginea proiectată acoperă întreaga suprafaţă a ecranului. Imaginea se poate
suprapune.
Imaginea proiectată poate să nu acopere întregul ecran, în funcţie de înălţimea de instalare a proiectorului. În acest caz,
reglaţi unghiul proiectorului astfel încât să fi acoperit întregul ecran.
Instalarea şi conectarea
2-6
14. Apăsaţi butonul V.KEY-STONE de pe telecomandă. Este afişat meniul <V-Keystone>. Reglaţi <V-Keystone> utilizând butonul
+ sau - de pe telecomandă.
A: Proiector/B: Ecran/C: Imagine proiectată
Continuaţi să reglaţi până când linia verticală de pe <Test Pattern> devine paralelă cu marginea verticală exterioară a
ecranului.
15. Apăsaţi butonul
sau
Instalarea şi conectarea
pentru a selecta <H-Keystone>. Reglaţi <H-Keystone> utilizând butonul + sau - de pe telecomandă.
2-6
A: Proiector/B: Ecran/C: Imagine proiectată
Continuaţi să reglaţi până când linia orizontală de pe <Test Pattern> devine paralelă cu marginea orizontală exterioară
a ecranului.
16. Reglaţi dimensiunea ecranului utilizând butonul pentru zoom.
17. Dacă o parte a imaginii proiectate depăşeşte ecranul, reglaţi dimensiunea imaginii proiectate utilizând opţiunea <Custom> din
meniul <Size>. Pentru instrucţiuni despre utilizarea opţiunii <Custom>, vedeţi mai jos.
A: Proiector/B: Ecran/C: Imagine proiectată
Pentru utilizarea opţiunii <Custom>, urmaţi aceşti paşi:
•
1. Apăsaţi butonul MENU.
2. Selectaţi <Picture> pentru a vă deplasa la meniul <Size>.
3. Selectaţi opţiunea <Custom> şi apoi o zonă de reglare.
4. Reglaţi dimensiunea ecranului utilizând butonul
sau
.
Când este activată, Keystone, care este o funcţie pentru calibrarea unei imagini asimetrice, poate degrada
luminozitatea şi rezoluţia imaginii.
Instalarea şi conectarea
2-6
2-7
Înlocuirea lămpii
Precauţii la înlocuirea lămpii
•
Lampa proiectorului este un articol consumabil. Pentru a obţine performanţe maxime, înlocuiţi lampa în funcţie de timpul de
utilizare. Puteţi verifica timpul de utilizare a lămpii pe afişajul informativ (butonul INFO).
•
La înlocuire, utilizaţi lampa recomandată. Înlocuiţi lampa cu cea specificată mai jos.
- Nume model lampă: 220W UHP E19.5
- Producător lampă: Philips
- Pentru informaţii despre cumpărarea lămpilor, vă rugăm să consultaţi „Contactaţi SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME” în
secţiunea 5-3.
•
Înainte să înlocuiţi lampa, nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare.
•
Deoarece lampa este un produs cu temperatură ridicată şi tensiune înaltă, aşteptaţi cel puţin o oră de la deconectarea
cablului de alimentare înainte de a o înlocui.
•
Lampa este localizată în partea stângă a proiectorului (când este privit din faţă).
•
Nu lăsaţi lampa veche în apropierea obiectelor inflamabile sau la îndemâna copiilor. Există pericolul de incendiu, arsuri sau
rănire.
•
Îndepărtaţi murdăria sau corpurile străine din jurul sau din interiorul unităţii lămpii utilizând un dispozitiv de aspirare adecvat.
•
Când manipulaţi lampa, evitaţi să atingeţi părţi ale acesteia, cu excepţia mânerelor. Dacă manevraţi lampa incorect, puteţi
scurta durata de viaţă a acesteia şi afecta calitatea imaginii.
•
Când întoarceţi proiectorul pentru a schimba lampa, aşezaţi proiectorul pe un material moale pe o suprafaţă plană.
•
Proiectorul a fost conceput astfel încât acesta să nu funcţioneze în cazul în care capacul lămpii nu este montat complet după
înlocuirea lămpii. Dacă proiectorul nu funcţionează corespunzător, vă rugăm să verificaţi starea de funcţionare a LED-ului
indicator.
Lampa conţine mercur. Eliminaţi-o conform reglementărilor locale, judeţene sau naţionale.
Procedura de înlocuire a lămpii
Deoarece lampa este un produs cu temperatură ridicată şi tensiune înaltă, aşteptaţi cel puţin o oră de la deconectarea
cablului de alimentare înainte de a o înlocui.
Lampa este localizată în partea stângă a proiectorului (când este privit din faţă).
1. Îndepărtaţi şurubul indicat în figura de mai jos şi apoi deschideţi capacul.
2. Îndepărtaţi cele două (2) şuruburi indicate în figura de mai jos.
Instalarea şi conectarea
2-7
3. Prindeţi mânerul lămpii şi trageţi-l înspre dvs., ca în figura de mai jos.
Asamblaţi noua lampă în ordine inversă dezasamblării.
Înlocuirea şi curăţarea filtrului
Precauţii la înlocuirea filtrului proiectorului:
•
Filtrul se află în partea inferioară a proiectorului.
•
Opriţi proiectorul şi deconectaţi cablul de alimentare după ce proiectorul s-a răcit suficient.
În caz contrar, piesele sale pot fi deteriorate din cauza căldurii interne.
•
La înlocuirea filtrului, este posibil să fie eliberat praf.
•
Pentru informaţii despre cumpărarea filtrelor, vă rugăm să consultaţi „Contactaţi SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME” în
secţiunea 5.
Ordinea pentru înlocuirea sau curăţarea filtrului.
1. Opriţi proiectorul şi deconectaţi cablul de alimentare după ce proiectorul s-a răcit suficient.
2. Întoarceţi proiectorul cu partea inferioară în sus, apoi împingeţi şi îndepărtaţi capacul filtrului în direcţia săgeţii din ilustraţia de
mai jos. * Când poziţionaţi proiectorul cu partea inferioară în sus, nu uitaţi să aşezaţi sub acesta un material moale, pentru a
preveni zgârieturile.
3. Înlocuiţi sau curăţaţi filtrul.
•
La curăţarea filtrului, utilizaţi un aspirator mic destinat computerelor şi produselor electronice mici sau spălaţi-l sub jet de apă.
Instalarea şi conectarea
2-7
•
După ce spălaţi filtrul sub jet de apă, asiguraţi-vă că îl uscaţi complet. Umiditatea poate provoca corodarea filtrului.
•
Dacă praful din filtru nu poate fi îndepărtat sau dacă filtrul este rupt, acesta trebuie înlocuit.
•
Asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea Reset Filter Time (Resetare timp filtru) după înlocuirea sau curăţarea filtrului proiectorului
Orificii de ventilare
Locaţia orificiilor de ventilare:
•
Orificiile de ventilare sunt localizate în părţile dreaptă şi stângă şi în partea inferioară a proiectorului.
Instalarea şi conectarea
2-7
2-8
Partea posterioară
1. Port PC IN
8. Port AUDIO OUT
2. Port PC/DVI AUDIO IN
9. Port [AV IN] R-AUDIO-L
3. Port HDMI/DVI IN
10. Port [AV IN] VIDEO
4. Port LAN
11. Port [AV IN] S-VIDEO
5. Receptor de semnal cu telecomandă
12. Dispozitivul de blocare Kensington
6. Port RS-232C
13. Port Power
7. Port PC OUT
Instalarea şi conectarea
2-8
2-9
Configurarea mediului PC
Verificaţi următoarele elemente înainte să conectaţi PC-ul la proiector.
1. Faceţi clic dreapta cu mouse-ul pe spaţiul de lucru Windows, apoi faceţi clic pe [Proprietăţi]. Apare dialogul <Proprietăţi
afişare>.
2. Faceţi clic pe fila [Setări], apoi setaţi <Rezoluţia ecranului>. Rezoluţia optimă pentru proiector este 1024 x 768. Pentru alte
rezoluţii acceptate de proiector, vă rugăm să consultaţi tabelul Modul de afişare Sincronizare PC în secţiunea 2-10.
Nu trebuie să modificaţi setarea <Calitatea culorilor>.
3. Apăsaţi butonul [Advanced (Avansat)]. Va apărea o altă fereastră de proprietăţi.
4. Faceţi clic pe fila [Monitor], apoi setaţi <Rata de reîmprospătare a ecranului>. Pentru rata de reîmprospătare care corespunde
rezoluţiei alese, consultaţi rata de reîmprospătare (60 Hz, 70 Hz etc.) din dreptul rezoluţiei selectate în tabelul Modul de
afişare Sincronizare PC din secţiunea 2-10.
Setarea ratei de reîmprospătare setează atât frecvenţa verticală, cât şi cea orizontală.
Instalarea şi conectarea
2-9
5. Faceţi clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra, apoi faceţi clic pe butonul [OK] din fereastra <Proprietăţi afişare> pentru
a o închide. Computerul poate reporni automat.
6. Opriţi PC-ul şi conectaţi-l la proiector.
•
Procesul de configurare poate să varieze în funcţie de tipul de computer sau versiunea de Windows.
(De exemplu, [Properties (Proprietăţi)] apare în loc de [Properties (Proprietăţi) (R)] aşa cum este indicat la punctul 1.)
•
Acest proiector acceptă o calitate a culorilor de 32 de biţi (pe pixel) atunci când este utilizat ca monitor de PC.
•
Imaginile proiectate pot să difere de imaginile de pe monitor, în funcţie de producătorul monitorului sau versiunea de
Windows.
•
Atunci când conectaţi proiectorul la un PC, asiguraţi-vă că configuraţia PC-ului corespunde cu setările de afişare
acceptate de acest proiector. În caz contrar, pot apărea probleme de semnal.
Instalarea şi conectarea
2-9
2-10 Moduri de afişare acceptate
Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)
FORMAT
REZOLUŢIE
FRECVENŢĂ
ORIZONTALĂ
(KHZ)
FRECVENŢĂ
VERTICALĂ
(HZ)
FRECVENŢA
PIXELILOR
(MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
Instalarea şi conectarea
2-10
FORMAT
REZOLUŢIE
FRECVENŢĂ
ORIZONTALĂ
(KHZ)
FRECVENŢĂ
VERTICALĂ
(HZ)
FRECVENŢA
PIXELILOR
(MHZ)
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Pentru rezoluţiile prezentate mai sus, dacă semnalul de intrare are o rezoluţie mai mică sau mai mare de 1024x768, acesta
este convertit la 1024x768 de către chipul Scaler din interiorul proiectorului.
Când rezoluţia reală (1024x768) a proiectorului şi rezoluţia de ieşire a PC-ului sunt identice, calitatea ecranului este optimă.
Sincronizare AV (D-Sub)
FORMAT
REZOLUŢIE
SCANARE
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Interpolat
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progresiv
BT.601
576i
50Hz
Interpolat
BT.1358
576p
50Hz
Progresiv
SMPTE 296M
720p
59,94Hz/60Hz
Progresiv
720p
50Hz
Progresiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Interpolat
1080i
50Hz
Interpolat
BT.709 SMPTE 274M
Sincronizare AV (HDMI)
FORMAT
REZOLUŢIE
SCANARE
FRECVENŢĂ
ORIZONTALĂ
(KHZ)
FRECVENŢĂ
VERTICALĂ
(HZ)
FRECVENŢA
PIXELILOR
(MHZ)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progresiv
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progresiv
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progresiv
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progresiv
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progresiv
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progresiv
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interpolat
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interpolat
60,000
33,750
74,250
Instalarea şi conectarea
2-10
FORMAT
REZOLUŢIE
SCANARE
FRECVENŢĂ
ORIZONTALĂ
(KHZ)
FRECVENŢĂ
VERTICALĂ
(HZ)
FRECVENŢA
PIXELILOR
(MHZ)
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progresiv
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progresiv
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Interpolat
50,000
28,125
74,250
Sincronizare AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Instalarea şi conectarea
2-10
2-11 Conectarea la sursa de alimentare
1. Conectaţi cablul de alimentare la mufa de alimentare din partea posterioară a proiectorului.
Instalarea şi conectarea
2-11
2-12 Conectarea la PC
1. Conectaţi portul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la portul de ieşire pentru monitor al PC-ului utilizând un cablu
video de PC.
2. Conectaţi cablurile de alimentare ale proiectorului şi PC-ului.
3. Conectaţi portul de intrare [PC/DVI AUDIO IN] al proiectorului la porturile de ieşire ale boxelor PC-ului utilizând un cablu
audio.
Produsul acceptă opţiunea Plug and Play. Dacă utilizaţi Windows XP, nu este nevoie să configuraţi driverul pe PC.
Utilizarea proiectorului
1. Porniţi proiectorul, apoi apăsaţi butonul [SOURCE] pentru a selecta <PC>.
Dacă modul <PC> nu este disponibil, asiguraţi-vă de conectarea corectă a cablului video de PC.
2. Porniţi PC-ul şi setaţi mediul PC dacă este necesar.
3. Reglaţi ecranul. (<Auto Adjustment>)
Instalarea şi conectarea
2-12
2-13 Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI
Asiguraţi-vă că PC-ul şi proiectorul sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [HDMI/DVI IN] al proiectorului la terminalul HDMI sau DVI al PC-ului folosind un cablu HDMI/HDMI sau
HDMI/DVI (neinclus).
- La conectarea la terminalul HDMI al PC-ului, utilizaţi un cablu HDMI/HDMI (nu este furnizat).
- Pentru rezoluţiile şi ratele de reîmprospătare acceptate, consultaţi Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) în secţiunea 2-10.
2. La conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI, conectaţi terminalul [PC/DVI AUDIO IN] al proiectorului la terminalul de ieşire
audio al PC-ului utilizând un cablu audio (nu este furnizat).
- La conectarea cu un cablu HDMI/HDMI, nu aveţi nevoie de un cablu audio.
Instalarea şi conectarea
2-13
2-14 Conectarea unui monitor extern
Puteţi vizualiza o imagine simultan pe proiectorul dvs. şi pe un monitor separat.
Asiguraţi-vă că PC-ul şi proiectorul sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al PC-ului utilizând un cablu D-Sub.
2. Conectaţi terminalul [PC OUT] al proiectorului la terminalul D-Sub al unui monitor utilizând un cablu D-Sub.
- La conectarea unui monitor folosind funcţia [PC OUT], asiguraţi-vă că aţi conectat PC-ul la terminalul [PC IN].
- Imaginea video de pe monitorul conectat la terminalul [PC OUT] va fi normală chiar dacă vedeţi un ecran gol pe proiector.
- Funcţia [PC OUT] nu va fi activă în modul standby.
Instalarea şi conectarea
2-14
2-15 Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI
Asiguraţi-vă că dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul de ieşire HDMI sau HDMI/DVI al
dispozitivul de ieşire digitală utilizând un cablu HDMI/DVI sau HDMI/HDMI.
- În cazul conectării la terminalul de ieşire HDMI de pe dispozitivul de ieşire digitală, utilizaţi un cablu HDMI/HDMI.
- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, consultaţi Sincronizare AV (HDMI) în secţiunea 2-10.
2. La conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI, conectaţi terminalul [PC/DVI AUDIO IN] al proiectorului la terminalul de ieşire
audio al dispozitivului de ieşire digitală utilizând un cablu audio (nu este furnizat).
- La conectarea cu un cablu HDMI/HDMI, nu aveţi nevoie de un cablu audio.
Instalarea şi conectarea
2-15
2-16 Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub
Asiguraţi-vă că dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al dispozitivului AV utilizând un cablu DSub.
- Pentru formatele semnalului de intrare, rezoluţiile şi frecvenţele acceptate, consultaţi Sincronizare AV (D-Sub) în secţiunea
2-10.
2. Conectaţi terminalul [PC/DVI AUDIO IN] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire audio al dispozitivului
dvs. AV folosind un cablu audio (neinclus).
Instalarea şi conectarea
2-16
2-17 Conectarea unui dispozitiv AV cu ieşire component
Asiguraţi-vă că dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul Component al dispozitivului AV utilizând un
cablu Component (nu este furnizat). Acest cablu are un conector D-Sub la un capăt şi trei mufe RCA la celălalt.
- Pentru formatele semnalului de intrare, rezoluţiile şi frecvenţele acceptate, consultaţi Sincronizare AV (D-Sub) în secţiunea
2-10.
2. Conectaţi terminalul [PC/DVI AUDIO IN] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire audio al dispozitivului AV
utilizând un cablu audio (nu este furnizat).
Instalarea şi conectarea
2-17
2-18 Conectarea cu ajutorul unui cablu Video/S-Video
Asiguraţi-vă că dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
1. Conectaţi terminalul [VIDEO] sau [S-VIDEO] şi dispozitivul AV utilizând un cablu Video (neinclus) sau un cablu S-Video
(neinclus).
- Pentru formatele acceptate pentru semnalul de intrare, consultaţi Sincronizare AV (VIDEO/S-VIDEO) în secţiunea 2-10.
2. Conectaţi terminalul [AV IN R-AUDIO-L] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire audio al dispozitivului AV
utilizând un cablu audio (nu este furnizat).
Instalarea şi conectarea
2-18
2-19 Conectarea unei boxe externe
Puteţi auzi sunetul printr-o boxă externă, în locul difuzorului intern încorporat în proiector.
1. Faceţi rost de un cablu audio (nu este furnizat) adecvat pentru boxa dvs. externă.
2. Conectaţi terminalul [AUDIO OUT] al proiectorului la borna externă folosind un cablu audio.
- La utilizarea unei boxe externe, difuzorul intern nu mai funcţionează, însă puteţi regla volumul boxei externe utilizând
butonul de volum al proiectorului (sau al telecomenzii).
- Terminalul [AUDIO OUT] poate transmite toate semnalele audio.
Instalarea şi conectarea
2-19
2-20 Conectarea la o reţea
Acest produs poate utiliza funcţia de reţea. Consultaţi următoarea metodă de conectare la reţea.
2-20-1. Conectarea la o reţea cu IP dinamic (DHCP)
Puteţi conecta proiectorul în reţea cu ajutorul unui modem care utilizează DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol
de configurare dinamică a gazdei). Atunci când utilizaţi un modem DHCP, acesta furnizează automat valorile pentru adresa IP,
masca de subreţea, gateway şi serverul DNS de care proiectorul are nevoie pentru a accesa reţeaua.
Pentru conectarea la o reţea DHCP, urmaţi aceşti paşi:
1. Conectaţi cablul modemului între portul pentru modem de pe perete şi modemul extern.
2. Conectaţi un cablu LAN între modemul extern şi routerul IP cu sau fără fir.
3. Conectaţi un cablu LAN între portul [LAN] din partea posterioară a proiectorului şi routerul IP cu sau fără fir.
4. Porniţi proiectorul, apoi apăsaţi butonul Menu.
5. Selectaţi <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Automatic>.
6. Proiectorul obţine automat IP address, Subnet mask şi Gateway.
Pentru a utiliza funcţia de reţea, <Network> trebuie să fie setată la <On>.
Dacă alocarea adresei IP de la serverul DHCP eşuează, opriţi modemul extern timp de peste 10 secunde, reporniţi
modemul şi apoi reîncercaţi conectarea.
Pentru instrucţiuni despre configurarea şi conectarea modemului extern şi a routerului, consultaţi manualul de utilizare al
fiecărui produs.
Puteţi conecta cablul LAN de la modem direct la proiector. Nu aveţi nevoie de un router.
Nu puteţi utiliza un modem ADSL cu conectare manuală, deoarece nu este un dispozitiv de tip DHCP. Asiguraţi-vă că
utilizaţi un modem ADSL DHCP cu conectare automată.
Instalarea şi conectarea
2-20
2-20-2. Conectarea la o reţea cu IP static
Puteţi conecta proiectorul într-o reţea care utilizează o adresă IP statică, ceea ce corespunde cu utilizarea unei linii închiriate
dedicate. Dacă reţeaua dvs. utilizează adrese IP statice, trebuie să obţineţi valorile pentru adresa IP, masca de subreţea,
gateway şi serverul DNS de la furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP), să activaţi funcţia pentru reţea în meniul proiectorului şi
apoi să introduceţi valorile manual în funcţia pentru reţea.
Pentru conectarea la o reţea care utilizează adrese IP statice, urmaţi aceşti paşi:
1. Conectaţi un cablu LAN între portul LAN de pe perete şi routerul IP cu sau fără fir.
2. Conectaţi un cablu LAN între portul [LAN] din partea posterioară a proiectorului şi routerul IP cu sau fără fir.
3. Porniţi proiectorul, apoi apăsaţi butonul Menu.
4. Selectaţi <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Manual>.
Pentru a utiliza funcţia de reţea, <Network> trebuie să fie setată la <On>.
5. Apăsaţi butonul Enter. Utilizaţi butoanele
pentru a introduce valori.
/
pentru a naviga între fiecare câmp al adresei IP şi apăsaţi butoanele
/
6. Când aţi terminat de introdus toate valorile pentru adresa IP, apăsaţi butonul Enter şi apoi repetaţi paşii pentru masca de
subreţea şi gateway.
7. Când aţi terminat de introdus toate valorile, apăsaţi butonul Menu sau Revenire pentru a ieşi.
Dacă utilizaţi un IP static, furnizorul dvs. de servicii de Internet vă va informa cu privire la valorile pentru IP address, subnet
mask, gateway şi DNS. Aceste valori trebuie introduse pentru a finaliza configurarea reţelei. Dacă nu ştiţi adresa IP statică,
consultaţi administratorul reţelei.
Pentru instrucţiuni despre configurarea şi conectarea routerului, consultaţi manualul de utilizare al acestuia.
Puteţi conecta cablul LAN direct la proiector fără a utiliza un router.
Dacă utilizaţi un router IP care acceptă funcţia DHCP, puteţi seta routerul fie la DHCP, fie la IP static.
Pentru instrucţiuni despre utilizarea unui IP static, consultaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet.
Instalarea şi conectarea
2-20
2-21 Dispozitivul de blocare Kensington
Un sistem de blocare Kensington (nu este furnizat) este un dispozitiv antifurt care permite utilizatorilor să blocheze produsul
astfel încât să îl poată utiliza în siguranţă în locaţii publice. Deoarece forma şi utilizarea dispozitivului de blocare pot fi diferite în
funcţie de model şi de producător, consultaţi manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul de blocare pentru mai multe
informaţii.
Blocarea produsului
1. Înfăşuraţi cablul dispozitivului de blocare Kensington în jurul unei piese de mobilier sau unui obiect greu inamovibil, conform
instrucţiunilor din manualul de utilizare al dispozitivului de blocare Kensington.
2. Introduceţi piesa de blocare a dispozitivului de blocare în orificiul pentru dispozitivul Kensington de pe proiector.
3. Introduceţi cheia dispozitivului de blocare Kensington în mecanismul de blocare şi rotiţi-o în direcţia de blocare.
Puteţi achiziţiona dispozitivul de blocare de la un magazin de electronice sau de la un magazin online.
Instalarea şi conectarea
2-21
3
Utilizare
3-1
Caracteristicile produsului
1. Un motor optic care adoptă o tehnologie LCD nouă
•
Panoul de 1024 x 768 a fost adaptat.
•
Utililează un panou 3P-LCD.
•
SP-L301 : Oferă un ecran luminos, de 3000 lumeni.
SP-L331 : Oferă un ecran luminos, de 3300 lumeni.
SP-L351 : Oferă un ecran luminos, de 3500 lumeni.
•
Dimensiune compactă, uşor şi portabil.
2. Zgomot minimizat al ventilatorului
•
Reduce la minim zgomotul ventilatorului prin fluxul intern de aer optimizat şi structura de instalare a ventilatorului.
3. Multiple terminale de intrare
•
Creşte conectivitatea la dispozitivele periferice, cum ar fi D-Sub 15P (acceptând semnalul DTV), S-Video, Video, HDMI
etc.
4. Ieşire audio
•
Include difuzoare stereo pe partea dreaptă şi cea stângă a unui egalizator cu 5 benzi.
5. Reglajele utilizatorului
•
Permite reglarea fiecărui port de intrare.
•
Are un model de referinţă pe care îl puteţi utiliza pentru poziţionare şi reglare.
6. Funcţie convenabilă de reţea
•
Proiectorul poate fi monitorizat şi controlat de la un PC utilizând funcţia pentru reţea.
Utilizare
3-1
3-2
Faţă, partea superioară
NUME
DESCRIERE
1. Indicatoare
- STAND BY (LED albastru)
- LAMPĂ (LED albastru)
- TEMP (LED roşu)
Consultaţi Indicatoarele cu LED-uri.
2. Butonul de deplasare
/ selectare
/ volum
/
: Utilizaţi acest buton pentru a vă deplasa la sau a selecta un element dintr-un
meniu.
: Utilizaţi acest buton pentru a regla volumul.
3. Butonul MENU
4. Butonul SOURCE
5. Butonul
6. Obiectiv
7. Receptor de semnal cu
telecomandă
Utilizaţi acest buton pentru a afişa ecranul meniului.
Utilizaţi acest buton pentru a selecta semnalul echipamentului extern.
Utilizaţi acest buton pentru a porni sau opri proiectorul.
Utilizaţi-l pentru a regla focalizarea.
-
8. Buton pentru zoom
Utilizaţi-l pentru a mări sau micşora dimensiunea imaginii.
9. Rozetă de focalizare
Utilizaţi-l pentru a regla focalizarea.
10. Capacul obiectivului
Utilizare
-
3-2
3-3
Telecomanda
1. Butonul POWER ( )
Utilizaţi acest buton pentru a închide şi deschide produsul.
2. Butonul AUTO
Ajustează automat imaginea. (Disponibil numai în modul <PC>)
3. Butonul MENU (
)
Utilizat pentru a afişa ecranul meniului.
4. Butoanele Move (
)/( )
Utilizat pentru a afişa ecranul meniului.
5. Butonul V. KEYSTONE (
)
Se utilizează atunci când ecranul este afişat într-o formă
trapezoidală.
6. Butonul INSTALL
Utilizat pentru a inversa sau răsturna imaginea proiectată.
7. Butonul BLANK
Se utilizează pentru dezactivarea temporară a imaginii şi a
sunetului.
Semnalul video şi cel audio vor reveni în momentul apăsării
oricărui alt buton decât [POWER].
8. Butonul P.SIZE
Utilizat pentru a ajusta dimensiunea ecranului imaginii.
9. Butonul QUICK
Se utilizează pentru revenirea rapidă la ultimul meniu utilizat.
10. Butonul MUTE ( )
Apăsaţi pentru a întrerupe temporar sunetul. Atunci când
sunetul este dezactivat, apăsaţi din nou butonul MUTE sau
butonul VOL (
) pentru a-l reactiva.
11. Butonul RETURN ( )
Revine la meniul anterior.
12. Butonul EXIT ( )
Utilizat pentru a elimina ecranul meniului.
13. Butonul VOL (
)
Utilizat pentru a controla volumul.
14. Butonul INFO
Utilizat pentru a verifica semnalele sursă, setarea imaginii,
reglarea ecranului PC-ului şi durata de viaţă a lămpii.
15. Butonul SOURCE
Utilizat pentru verificarea sau setarea stării conexiunii
echipamentelor externe.
16. Butonul P.MODE
Utilizat pentru a selecta modul Imagine.
17. Butonul STILL
Utilizat pentru a vedea imagini statice.
Asiguraţi-vă că aşezaţi telecomanda pe o masă sau pe un
birou.
În cazul în care călcaţi pe telecomandă, riscaţi să cădeţi şi să
vă răniţi sau să deterioraţi telecomanda.
Puteţi utiliza telecomanda de la o distanţă de maxim 7 m (23
de picioare) faţă de produs.
Utilizare
3-3
3-4
Indicatoarele cu LED-uri
Indicatoarele cu LED-uri
: Lumină aprinsă
STAND BY
: Lumină intermitentă
LAMPĂ
: Lumină stinsă
TEMP
STARE
La apăsarea butonului [POWER] de pe telecomandă sau proiector, ecranul
apare în interval de 30 de secunde.
Proiectorul funcţionează normal.
Proiectorul pregăteşte o operaţie după apăsarea butonului [POWER] de pe
proiector sau de pe telecomandă.
Butonul [POWER] a fost apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire
este în funcţiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Operează timp de aproximativ 3 de secunde.)
Ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu funcţionează normal. Consultaţi Acţiunea 1 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
Capacul lămpii care protejează unitatea lămpii nu este închis corespunzător.
Consultaţi Acţiunea 2 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
Capacul lămpii nu s-a deschis complet. Consultaţi Acţiunea 3 din secţiunea
Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
Proiectorul a trecut în modul de răcire deoarece temperatura sa internă a crescut peste limita de întreţinere.
Consultaţi Acţiunea 4 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
Proiectorul s-a oprit automat deoarece temperatura sa internă a crescut peste
limita de întreţinere. Consultaţi Acţiunea 5 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare de mai jos.
A survenit o problemă la funcţionarea lămpii. Consultaţi Acţiunea 6 de mai jos.
Durata de utilizare a lămpii a expirat. Consultaţi Acţiunea 7.
Sursa electrică a produsului nu funcţionează normal. Contactaţi un centru de
service.
Ştergerea problemelor semnalate de indicatoare
Utilizare
3-4
CLASIFICAR
E
STARE
MĂSURI
Acţiunea 1
Sistemul ventilatorului de răcire nu funcţionează normal.
Dacă simptomul rămâne chiar şi după deconectarea şi reconectarea
cablului de alimentare şi repornirea proiectorului, contactaţi furnizorul produsului dvs. sau centrul de service.
Acţiunea 2
Capacul lămpii care protejează
unitatea lămpii nu este închis
corect sau sistemul senzorului
nu funcţionează normal.
Verificaţi dacă şuruburile de pe partea laterală a proiectorului sunt strânse
corespunzător. În cazul în care sunt bine strânse şi indicatoarele sunt încă
aprinse, contactaţi distribuitorul produsului sau un centru de service.
Deschideţi complet capacul obiectivului.
Acţiunea 3
Capacul lămpii nu s-a deschis
complet.
În cazul în care capacul obiectivului nu se deschide complet în timpul
funcţionării proiectorului, atât semnalul video, cât şi cel audio sunt suprimate automat.
Dacă această stare persistă timp de zece minute, proiectorul se opreşte
automat.
Dacă temperatura internă a proiectorului a crescut peste limita de întreţinere, acesta este comutat în modul de răcire înainte de a se opri automat.
Acţiunea 4
Proiectorul a trecut în modul de
răcire deoarece temperatura sa
internă a crescut peste limita de
întreţinere.
În modul de răcire, turaţia ventilatorului este crescută şi lampa proiectorului este comutată în modul <ECO>.
Verificaţi dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.
Verificaţi filtrul de aer şi curăţaţi-l dacă este blocat.
Verificaţi dacă temperatura din jurul proiectorului depăşeşte intervalul
standard de temperatură al proiectorului.
Răciţi proiectorul suficient şi utilizaţi-l din nou.
Verificaţi dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.
Verificaţi filtrul de aer şi curăţaţi-l dacă este blocat.
Acţiunea 5
Temperatura internă a proiectorului a crescut peste limită, iar
proiectorul s-a oprit automat.
Verificaţi dacă temperatura din jurul proiectorului depăşeşte intervalul
standard de temperatură al proiectorului.
Răciţi proiectorul suficient şi utilizaţi-l din nou.
Dacă aceeaşi problemă apare în continuare, contactaţi distribuitorul produsului dvs. sau centrul de service.
Acţiunea 6
Lampa nu a funcţionat corespunzător după o întrerupere
anormală a alimentării sau
după conectarea imediat după
oprirea proiectorului.
Opriţi alimentarea, permiteţi un timp de răcire suficient, apoi porniţi din nou
alimentarea. Dacă aceeaşi problemă apare în continuare, contactaţi distribuitorul produsului dvs. sau centrul de service.
Acţiunea 7
Când ecranul devine întunecat
Verificaţi timpul de utilizare a lămpii pe afişajul informativ. Dacă este necesară înlocuirea lămpii, contactaţi distribuitorul produsului sau un centru de
service.
Acest proiector utilizează un sistem de răcire cu ventilator pentru a preveni supraîncălzirea unităţii. Funcţionarea
ventilatorului de răcire poate produce zgomot. Aceasta nu afectează performanţa produsului şi face parte din funcţionarea
normală.
Utilizare
3-4
3-5
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran)
Structura meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran)
MENIU
SUBMENIU
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Caption
Network
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Auto Power On
Sleep Timer
Information
Setup
Option
Black Level
Pentru a accesa meniul, apăsaţi butonul Menu de pe produs sau de pe telecomandă. Pentru a vă deplasa în meniu, apăsaţi
butoanele cu săgeţi. Opţiunile de meniu cu o săgeată în partea dreaptă dispun de submeniuri. Apăsaţi butonul săgeată
dreapta pentru a accesa submeniul. Instrucţiunile pentru navigarea şi selectarea elementelor într-un meniu se găsesc în
partea inferioară a fiecărui ecran de meniu.
3-5-1. Input
MENIU
Source List
DESCRIERE
Puteţi selecta pentru afişare un dispozitiv conectat la proiector.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Puteţi edita numele dispozitivelor conectate la proiector.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
Utilizare
3-5
MENIU
Mode
DESCRIERE
Selectaţi o stare de ecran care este personalizată pentru proiectorul dvs. sau schimbaţi modul ecranului după cum este necesar.
•
<Mode>
•
•
•
•
•
<Standard>: Acest mod de imagine este cel mai general mod and şi poate fi utilizat în
majoritatea situaţiilor.
<Presentation> : Acest mod este potrivit pentru prezentări.
<Text> : Acest mod este potrivit pentru conţinuturi cu text.
<Movie> : Acest mod este potrivit pentru vizionarea unui film.
<Game> : Acest mod de imagine este optimizat pentru jocuri.
Textul dintr-o imagine statică este afişat nenatural.
•
<User> : Acest mod este un mod personalizat, creat cu ajutorul funcţiei <Mode (Mod)>→<
Save (Salvare)>.
Modurile Presentation (Prezentare) şi Text sunt activate numai dacă semnalul de intrare
este un semnal de Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).
Fiecare mod dispune de comenzi separate pentru Contrast>, <Brightness>, <Sharpness>,
<Color> etc. Când accesaţi un mod şi schimbaţi valoarea pentru <Contrast> (spre
exemplu), modificaţi contrastul exclusiv pentru acel mod.
•
•
•
<Contrast >: Utilizat pentru a regla contrastul dintre obiect şi fundal.
<Brightness >: Utilizat pentru a regla luminozitatea întregii imagini.
<Sharpness >: Utilizat pentru a regla claritatea imaginii.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opţiunea <Sharpness> nu
poate fi reglată.
•
<Color >: Utilizat pentru a regla culoarea la o nuanţă mai deschisă sau mai închisă.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opţiunea <Color> nu poate fi
reglată.
•
<Tint>: Utilizat pentru a obţine o culoare mai naturală a obiectelor utilizând intensificarea de verde
sau roşu.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) sau PAL şi SECAM în modul
[S-Video] sau [AV], opţiunea <Tint> nu poate fi reglată.
•
•
Size
<Color Temperature>: Puteţi selecta temperatura de culoare în funcţie de preferinţele dvs.
•
Valori prestabilite din fabrică: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
•
Puteţi selecta temperatura de culoare pentru elementele de mai jos în funcţie de preferinţele
dvs.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de alb.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de
negru.
•
<Color Temperature>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma >: Schimbă caracteristica luminozităţii pentru fiecare ton de culoare al unei imagini.
•
Cu cât este mai mare valoarea (+), cu atât contrastul este mai ridicat pentru părţile luminoase
şi cele întunecate.
Cu cât este mai mică valoarea (-), cu atât părţile întunecate sunt mai închise.
•
Interval de reglare: De la -3 la +3
•
<Save >: Puteţi salva starea unui ecran pe care l-aţi reglat conform preferinţelor dvs. utilizând
meniul OSD <Mode (Mod)>→< User (Utilizator)>.
•
<Reset >: Restabileşte setările modului la valorile din fabrică.
Puteţi selecta dimensiunea ecranului conform tipului de scenă.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), <Zoom1>/<Zoom2> nu este
acceptat.
•
Utilizare
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>-<Custom>
3-5
MENIU
Position
DESCRIERE
Reglaţi poziţia ecranului dacă nu este aliniată.
Pentru reglare, selectaţi direcţia în care doriţi să deplasaţi ecranul şi apoi apăsaţi în mod repetat
butonul săgeată pentru direcţia respectivă.
Digital NR
Când este afişată o linie punctată sau ecranul tremură, puteţi vizualiza o imagine de calitate mai bună
prin activarea reducerii zgomotului.
Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), <Digital NR> (Reducere digitală zgomot) nu funcţionează.
Black Level
Puteţi selecta nivelul de negru al semnalului în funcţie de semnalul de intrare. Dacă nu este adecvat
pentru semnalul de intrare, părţile întunecate pot apărea neclare sau estompate.
<Black level> poate fi setat numai pentru semnalele 480i şi 576i RGB ale modurilor [AV], [SVideo] şi Sincronizare AV (D-Sub).
•
•
Overscan
Pentru [AV], [S-Video] şi semnalele 480i şi 576i ale modului Sincronizare AV (D-Sub).
•
<0 IRE> : Setează nivelul de negru la <0 IRE>.
•
<7,5 IRE> : Setează nivelul de negru la <7,5 IRE>.
Pentru semnalul RGB al modului <HDMI>.
•
<Normal >: Utilizat într-un mediu normal.
•
<Low > : Utilizat când partea întunecată este afişată prea luminoasă.
Prin utilizarea acestei funcţii, puteţi tăia marginea imaginii atunci când pe aceasta apar informaţii sau
imagini inutile.
Opţiunea nu este acceptată în modurile [AV] şi [S-Video].
Funcţia este acceptată exclusiv când semnalul de intrare este AV Timing (Sincronizare AV) (DSub) sau AV Timing (Sincronizare AV) (HDMI).
Dacă funcţia<Overscan> este dezactivată, este posibil să fie afişate părţi suplimentare
nenecesare la marginile unei imagini.
În acest caz, activaţi funcţia <Overscan> (Supra-scanare).
Film Mode
Utilizând această funcţie, puteţi seta modul de afişare astfel încât să fie optimizat pentru redarea filmelor.
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> este acceptat numai pentru semnalele [AV], [S-Video], 480i şi 576i ale modului
Sincronizare AV (D-Sub).
Utilizare
3-5
MENIU
PC
DESCRIERE
Elimină sau reduce zgomotul care cauzează o calitate instabilă a ecranului, precum tremurul ecranului. Dacă zgomotul nu este eliminat utilizând acordul fin, setaţi frecvenţa la maxim şi apoi efectuaţi din
nou acordul fin.
Aceste funcţii sunt activate numai pentru intrarea Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) a terminalului
D-Sub.
Consultaţi Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).
Zoom
•
<Auto Adjustment >: Utilizat pentru a regla în mod automat frecvenţa şi faza ecranului PC.
•
<Coarse >: Utilizat pentru a regla frecvenţa când pe ecranul PC apar linii verticale.
•
<Fine>: Utilizat pentru a efectua un acord fin al ecranului PC.
•
<Reset >: Utilizând această funcţie, puteţi reseta setările meniului PC la valorile implicite din
fabrică.
Măriţi ecranul PC-ului la 2X, 4X sau 8X.
Această funcţie poate fi reglată numai când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/
HDMI).
3-5-3. Setup
MENIU
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
DESCRIERE
Pentru a configura imaginea în funcţie de locaţia de instalare, puteţi inversa imaginile proiectate vertical/orizontal.
•
<Front-Floor >: Imagine normală
•
<Front-Ceiling >: Imagine inversată pe orizontală/verticală
•
<Rear-Floor>: Imagine inversată pe orizontală
•
<Rear-Ceiling >: Imagine inversată pe verticală
Utilizată pentru a seta luminozitatea imaginii prin ajustarea cantităţii de lumină generate de lampă.
•
<Eco> : Acest mod este optimizat pentru ecranele mai mici de 100 de ţoli.
Acest mod reduce luminozitatea lămpii şi consumul de energie pentru a prelungi durata de de
viaţă a lămpii şi a reduce zgomotul şi consumul de energie.
•
<Normal>: Acest mod este cel mai general mod şi funcţionează bine în majoritatea situaţiilor.
•
<Bright> : Acest mod maximizeazã luminozitatea lămpii când iluminarea ambiantă este intensă.
Pe măsură ce luminozitatea lămpii creşte, durata de viaţă a lămpii se poate reduse, iar zgomotul
şi consumul de energie pot creşte.
Dacă scenele video sunt distorsionate sau răsturnate, puteţi compensa acest lucru prin setarea funcţiei <Auto Keystone> la <On>, astfel încât funcţia <V-Keystone> să pornească automat.
•
Utilizare
<Off >-<On>
3-5
MENIU
Keystone
DESCRIERE
Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteţi compensa acest lucru utilizând funcţia de
corecţie trapezoidală verticală/orizontală.
•
<V-Keystone > : Când imaginea proiectorului nu este afişată vertical pe ecran, aceasta poate fi
calibrată cu ajutorul funcţiei <V-Keystone>.
•
<H-Keystone> :Când imaginea proiectorului nu este afişată orizontal pe ecran, aceasta poate fi
calibrată cu ajutorul funcţiei <H-Keystone>.
Când este activată, <Keystone>, care este o funcţie pentru calibrarea unei imagini asimetrice,
poate degrada calitatea imaginii.
Sunetul proiectorului este oprit temporar la schimbarea keystone (corecţie trapezoidală).
Funcţia <Keystone> nu reglează aspectul afişajului de pe ecran (OSD).
Background
Puteţi seta fundalul afişat de proiector atunci când nu există semnal de la echipamentul extern conectat la proiector. Când proiectorul recepţionează semnal, fundalul pe care-l setaţi dispare şi proiectorul
afişează un ecran normal.
•
Test Pattern
Video Type
<Logo>-<Blue>-<Black>
Generat de proiector. Utilizaţi-l pentru a optimiza instalarea proiectorului.
•
<Crosshatch> : Puteţi verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.
•
<Screen Size> : Puteţi alege formate de imagine precum 1,33 : 1 sau 1,78 : 1.
În cazul în care calitatea ecranului este anormală din cauza faptului că proiectorul nu identifică automat tipul semnalului de intrare în modul <PC> sau <HDMI, puteţi seta manual semnalul de intrare.
În modul <PC>, opţiunea <Video Type> este activată numai dacă semnalul de intrare este
Sincronizare AV (D-Sub). Totuşi, pentru o sincronizare O/V separată, opţiunea <Video Type>
este activată numai pentru semnalele 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
În modul <HDMI>, opţiunea <Video Type> este activată numai pentru semnalele 640x480p
59,94 Hz/60 Hz şi 1280x720p 59,94 Hz/60 Hz.
Utilizare
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <mod <PC>
•
<Auto>-<PC>-<AV> : <mod <HDMI>
3-5
MENIU
Caption
DESCRIERE
Funcţia <Caption> este acceptată când semnalul analogic extern (de la terminalul Video sau SVideo) conţine subtitrări.
Funcţia <Caption> nu va fi activă în modul <PC> (inclusiv componentele) sau <HDMI>.
În funcţie de semnalul extern, poate fi necesară o schimbare a canalului sau setărilor <Field>.
Fiecare <Channel> şi <Field> conţine informaţii diferite. <Field><2> conţine informaţii
suplimentare pentru a completa informaţiile incluse în <Field><1>.
(de ex. dacă subtitrarea în engleză este oferită pe <Channel><1>, subtitrarea în spaniolă va fi
oferită pe <Channel><2>)
Network
•
<Caption> : <Off>-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
Conectând un cablu LAN între PC şi proiector, puteţi utiliza următoarele funcţii suplimentare. Pe PC,
puteţi verifica condiţiile proiectorului (durata de viaţă a lămpii, eroare de funcţionare, temperatură) şi
puteţi controla de la distanţă pornirea/oprirea proiectorului, luminozitatea şi activarea/dezactivarea
sunetului.
•
<Network> : <On> - <Off>
•
<IP Setting>
<Automatic> : Alocă automat IP address, Subnet mask şi Gateway.
<Manual> : Vă permite să introduceţi manual IP address, Subnet mask şi Gateway-ul.
•
<Server IP Setting> : Vă permite să introduceţi adresa IP a PC-ului server.
Telecomanda : Navigaţi între opţiuni utilizând butoanele
butoanele / .
/
. Introduceţi valori utilizând
Pentru a utiliza funcţia de reţea, <Network> trebuie să fie setată la <On>.
În cazul în care conectarea la reţea eşuează, introduceţi adresa IP a PC-ului server în <Server
IP Setting>.
Reset
Utilizând această funcţie, puteţi reseta diverse setări la valorile implicite din fabrică.
•
<Factory Default> : Modifică setările la valorile prestabilite din fabrică.
•
<Reset Filter Time> : Resetează timpul filtrului.
3-5-4. Option
Utilizare
3-5
MENIU
DESCRIERE
Language
Puteţi selecta limba utilizată pentru meniul de pe ecran.
Menu Option
•
<Position>: Puteţi muta poziţia meniului sus/jos/la stânga/la dreapta.
•
<Transparency >: Puteţi seta transparenţa meniului.
•
•
<Display Time >: Puteţi seta durata de afişare a meniului.
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>
Reglează balansul sunetului între difuzorul din stânga şi cel din dreapta şi egalizatorul difuzorului stereo de 3 W încorporat în proiector.
•
Filter Check Time
<High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
<Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Setează perioada de verificare pentru filtru. (Unitate: oră)
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Dacă durata de utilizare a filtrului este mai mare decât perioada de verificare a filtrului,
mesajul de verificare a filtrului este afişat timp de un minut de fiecare dată când proiectorul
este pornit.
Mesaj de verificare a filtrului: <Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>.
Auto Power On
Cu opţiunea de pornire automată activată, dacă proiectorul este alimentat cu energie, acesta porneşte automat fără a se apăsa butonul de alimentare.
•
Sleep Timer
<Off>-<On>
Cu temporizatorul de oprire activat, atunci când nu se recepţionează semnal pe durata specificată,
proiectorul se opreşte automat.
(În intervalul de timp specificat, nu trebuie apăsat niciun buton de pe telecomandă sau din partea
superioară a proiectorului)
•
Information
Utilizare
<Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Puteţi verifica semnalele din sursă externă, configuraţia imaginii, reglarea imaginii PC.
3-5
3-6
Administrarea reţelei
3-6-1. Administrarea utilizând browserul Web
Browserul Web vă permite să monitorizaţi şi să controlaţi un proiector de la un PC fără a instala software. Înainte de a putea
utiliza browserul Web, trebuie să conectaţi proiectorul la reţeaua locală. Pentru instrucţiuni despre modul de conectare la o reţea,
consultaţi secţiunea 2-20, Conectarea la o reţea.
Pentru a controla mai multe proiectoare de la un singur PC, instalaţi şi rulaţi Samsung Projector Manager. .
Pentru informaţii despre, Samsung Projector Manager, consultaţi secţiunea 3-6-2.
Verificaţi conexiunea de reţea între PC şi proiector înainte de conectarea browserului Web. În cazul în care conexiunea la
reţea (consultaţi secţiunea 2-20, Conectarea la o reţea) a eşuat, se poate ca fereastra browserului Web să nu fie disponibilă
pentru utilizare.
•
Pentru a utiliza browserul Web, PC-ul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime de sistem:
•
<RAM>: Peste 10 MB
•
<Capacitate <hard disk>: Peste 10 MB
•
Rezoluţie de afişare: Peste 640 x 480
•
Sistem de operare acceptat: Microsoft Windows XP, Windows Vista
•
Browser Web: Microsoft Internet Explorer 6 sau o versiune ulterioară, Netscape Navigator 9 sau o versiune ulterioară,
Mozilla FireFox 3.0.x sau o versiune ulterioară, Google Chrome.
1. Conectarea
•
Introduceţi adresa IP a proiectorului în bara de adrese a browserului Web.
Puteţi vedea adresa IP a proiectorului apăsând butonul Menu şi selectând Setup>Network>IP Setting.
•
Este afişată fereastra Network Projector. Pentru informaţii despre elementele de comandă din fereastra Network
Projector, consultaţi secţiunea 3-5, Utilizarea meniului de reglare a ecranului.
•
Anumite funcţii enumerate în secţiunea „Utilizarea meniului de reglare a ecranului” nu pot fi utilizate în browserul Web din
cauza limitărilor reţelei în ceea ce priveşte controlul de la distanţă.
Utilizare
3-6
3-6-2. Administrarea proiectorului utilizând software pentru PC
Puteţi controla şi monitoriza mai mult de un proiector utilizând Samsung Projector Manager.
•
Pentru a utiliza Samsung Projector Manager, PC-ul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime de sistem:
•
<RAM>: Peste 10 MB
•
<Capacitate <hard disk>: Peste 10 MB
•
Rezoluţie de afişare: Peste 640 x 480
•
Sistem de operare acceptat: Microsoft Windows XP, Windows Vista
1. Instalarea Samsung Projector Manager
•
Faceţi clic pe „Samsung Projector Manager” pe CD-ul furnizat.
•
Instalaţi conform instrucţiunilor afişate pe ecranul PC-ului.
2. Rularea Samsung Projector Manager
La finalizarea instalării Samsung Projector Manager şi network setup va fi disponibil pentru utilizare.
•
Faceţi clic pe Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager
•
Este afişată fereastra <Projector Remote Controller>.
3. Utilizarea Samsung Projector Manager
•
Gruparea şi înregistrarea proiectoarelor
•
Pentru a parcurge proiectoarele conectate la PC automat, apăsaţi Tool > Auto Search
•
Pentru a grupa sau înregistra direct proiectoarele, selectaţi List>Projector, faceţi clic dreapta pe Network Projector în
Utilizare
3-6
Projector List şi apoi selectaţi Add Projector.
•
Pentru înregistrare, specificaţi Projector Name, IP Address şi Group Name, apoi apăsaţi ADD.
Orice grup al cărui nume nu este specificat va fi denumit automat „Default Group”. Pentru a elimina şi/sau
redenumi un proiector înregistrat, faceţi clic dreapta şi apoi selectaţi Delete şi/sau Rename.
Dacă un proiector nu este afişat în lista de proiectoare după înregistrare, verificaţi dacă conexiunea la reţea
(consultaţi secţiunea 2-20, Conectarea la o reţea) şi setările reţelei (consultaţi secţiunea 3-5-3, Configurare
>Network) sunt configurate corespunzător.
Pentru a salva sau încărca informaţiile proiectorului înregistrat, selectaţi File → Export Config/Import Config.
•
Administrarea proiectorului
Utilizare
3-6
•
Puteţi verifica starea lămpii, temperatura, funcţionarea, erorile etc. unui proiector în timp real.
: Puteţi vedea opţiunile Name, IP Address, Group, starea Power On/Off, LAMP lifespan, erorile de funcţionare
(reprezentate de pictograme) etc. ale unui proiector în timp real.
Samsung Projector Manager afişează pictograme care indică starea unui proiector. Pictogramele sunt listate în
tabelele de mai jos. Dacă pictogramele indică o problemă la proiector, consultaţi Eliminarea problemelor
semnalate de indicatoare în secţiunea 3-4, Indicaţiile LED-urilor.
•
Pictograme de avertizare şi de eroare
PICTOGRA
ME
Utilizare
STARE
STARE
MĂSURI
Avertisment
Capacul lămpii nu s-a deschis complet.
Consultaţi Acţiunea 3 din secţiunea
Rezolvarea problemelor semnalate de
indicatoare.
Eroare
Capacul lămpii care protejează unitatea lămpii
nu este închis corespunzător.
Consultaţi Acţiunea 2 din secţiunea
Rezolvarea problemelor semnalate de
indicatoare.
Eroare
Lampa nu funcţionează normal.
Consultaţi Acţiunea 6 din secţiunea
Rezolvarea problemelor semnalate de
indicatoare.
Eroare
Lampa a ajuns la finalul duratei de viaţă.
Lampa trebuie înlocuită.
3-6
PICTOGRA
ME
STARE
STARE
MĂSURI
Eroare
Ventilatorul de răcire 1 nu funcţionează normal.
Eroare
Ventilatorul de răcire 2 nu funcţionează normal.
Eroare
Ventilatorul de răcire 3 nu funcţionează normal.
Eroare
Ventilatorul de răcire 4 nu funcţionează normal.
Eroare
Ventilatorul de răcire 5 nu funcţionează normal.
Eroare
Ventilatorul de răcire 6 nu funcţionează normal.
Consultaţi Acţiunea 1 din secţiunea
Rezolvarea problemelor semnalate de
indicatoare.
Avertisment
Temperatura internă a proiectorului a crescut
peste limită.
Consultaţi Acţiunea 5 din secţiunea
Rezolvarea problemelor semnalate de
indicatoare.
Eroare
Temperatura internă a proiectorului a crescut
peste limită.
Consultaţi Acţiunea 5 din secţiunea
Rezolvarea problemelor semnalate de
indicatoare.
Eroare
Temperatura internă a proiectorului a crescut
peste limită.
Consultaţi Acţiunea 5 din secţiunea
Rezolvarea problemelor semnalate de
indicatoare.
Avertisment
Filtrul de aer a ajuns la finalul duratei de viaţă.
Filtrul de aer trebuie înlocuit.
Avertisment
Filtrul de aer a fost blocat de praf.
Filtrul de aer trebuie curăţat.
Eroare
Filtrul de aer a fost blocat de praf.
Filtrul de aer trebuie curăţat.
Pictograme pentru nivelul temperaturii
PICTOGRAME
Utilizare
STARE
STARE
MĂSURI
Stare de temperatură
Temperatura internă a proiectorului este
normală. (mod standby)
Acest fapt este normal.
Stare de temperatură
Temperatura internă a proiectorului este
normală. (scăzută)
Acest fapt este normal.
Stare de temperatură
Temperatura internă a proiectorului este
normală. (medie)
Acest fapt este normal.
Stare de temperatură
Temperatura internă a proiectorului este
normală. (uşor ridicată)
Acest fapt este normal.
3-6
PICTOGRAME
•
STARE
STARE
MĂSURI
Stare de temperatură
Temperatura internă a proiectorului este
mai mare decât limita.
Consultaţi Acţiunea 4 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.
Stare de temperatură
Temperatura internă a proiectorului este
prea ridicată. Proiectorul este oprit automat.
Consultaţi Acţiunea 5 din secţiunea Rezolvarea problemelor semnalate de indicatoare.
Administrarea proiectoarelor
: Utilizarea pictogramelor din Projector List (nu se aplică decât proiectoarelor marcate cu „V” în fereastra de
monitorizare)
(Refresh): Actualizează starea unui proiector.
(Power On): Porneşte un proiector.
(Power Off): Opreşte un proiector.
(Switch Source): Selectează sursa dintre HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.
(Blank On/Off): Porneşte/opreşte ecranul unui proiector.
(Mute On/Off): Activează/dezactivează sunetul unui proiector.
(Adjust Aspect Ratio): Reglează raportul de aspect al unui proiector la 16:9 sau 4:3.
Cu toate acestea, dacă produsul nu dispune de Media Play, sursa MP nu este disponibilă.
: Conectarea Web browser din Samsung Projector Manager
Utilizare
3-6
Prin conectarea browserului Web din Samsung Projector Manager, puteţi utiliza funcţii mai diverse. Pentru a realiza
conectarea browserului Web, selectaţi un proiector la care să conectaţi şi apoi faceţi clic dreapta pentru a selecta
„Web browser”.
În cazul în care conectarea browserului Web eşuează, verificaţi dacă conexiunea la reţea (consultaţi secţiunea
2-20, Conectarea la o reţea) şi setările reţelei (consultaţi secţiunea 3-5-3, Setup > Network) sunt configurate
corect.
Operarea unui proiector utilizând Samsung Projector Manager şi Web browser în acelaşi timp poate cauza
încetinirea funcţionării PC-ului sau o eroare.
•
Utilizarea funcţiei Schedule
Utilizând funcţia Schedule, vă puteţi administra proiectoarele în mod eficient.
Dacă selectaţi List>Schedule, este afişată următoarea fereastră.
Ecranul are patru butoane:
•
•
New : Creează un proiector pentru a-i face un Schedule.
•
Delete : Şterge programul pentru proiectorul selectat.
•
Delete All: Şterge programul pentru toate proiectoarele.
•
Edit: Editează programul pentru proiectorul selectat.
Înregistrarea unui New Schedule
Pentru a înregistra un program nou, urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi butonul New. Este afişat ecranul New Schedule.
2. Selectaţi proiectoarele pentru care să aplicaţi noul program din câmpul Select Projectors. La selectarea unui
proiector, în caseta de validare din stânga acestuia apare o bifă.
3. Setaţi opţiunile Title, Repeat, Time şi Work pentru noul program şi introduceţi o Description pentru program.
Utilizare
3-6
Explicaţiile pentru fiecare dintre aceşti termeni se găsesc mai jos.
-Title: Setează numele programului
-Repeat: Setează repetarea programului (Once- Se execută doar o dată, Every - Specifică o zi de repetare)
-Time: Determină ora la care programul va fi executat
-Work : Setează Source switch sau Power On/Off
-Description : Afişează o descriere detaliată a programului
4. După ce aţi introdus toate informaţiile, apăsaţi ADD.
Puteţi vedea istoricul înregistrării unui program. Puteţi vedea de asemenea starea unui program. Codurile de stare
sunt mai jos:
-Complete: Programul s-a încheiat.
-Waiting: Programul aşteaptă încă executarea.
-Running: Un program repetitiv este în curs de rulare.
•
•
Pentru a salva sau încărca programul înregistrat, selectaţi File → Export Config/Import Config.
•
Dacă doriţi să utilizaţi un program încărcat de Import Config, încărcaţi informaţiile proiectorului în avans.
Alte setări
Opţiunea Instrumente din bara de meniu conţine două elemente de meniu, Configurare elemente de monitorizare şi
Opţiune.
- Configurare elemente de monitorizare
Configurare elemente de monitorizare vă permite să selectaţi un element pentru afişare în fereastra de monitorizare.
După selectarea unui element, setaţi prioritatea de afişare a elementului deplasându-l în sus sau în jos în lista de
elemente selectate pentru afişare.
- Opţiuni
Funcţionare automată– Când PC-ul este pornit, Samsung Projector Manager va fi activat automat.
Minimizare în tava de sistem – Samsung Projector Manager va fi minimizat în tava de sistem.
Fişierul conţine două selecţii.
- File> Export Config : Salvează toate setările configurate în cadrul Samsung Projector Manager la numele de fişiere
dorite din folderele corespunzătoare.
- File> Import Config : Importă un fişier de configurare salvat. Configurează Samsung Projector Manager la setările
salvate.
Utilizare
3-6
4
Depanare
4-1
Înainte de a solicita service
Verificaţi următoarele aspecte înainte de a solicita service post-vânzare. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat centru de service Samsung Electronics.
Simptome
Instalarea
şi conectarea
Meniu şi
telecomandă
Depanare
Nu există alimentare.
Verificaţi conexiunile cablului de alimentare.
Doresc să-mi instalez proiectorul pe tavan.
Suportul pentru instalarea pe plafon este comercializat separat. Contactaţi distribuitorul de produse local.
Nu se poate selecta o sursă externă.
Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cablului(rilor) de conectare video la portul adecvat. Dacă dispozitivul nu este conectat
corect, acesta nu poate fi selectat.
Telecomanda nu funcţionează.
Asiguraţi-vă că a fost selectată sursa externă corectă.
Verificaţi bateria telecomenzii. Dacă aceasta nu este corespunzătoare, înlocuiţi-o cu o baterie nouă de dimensiunea recomandată.
Nu uitaţi să îndreptaţi telecomanda către senzorul de pe partea posterioară a unităţii şi de la o distanţă de maxim 7 m (23
de picioare). Eliminaţi orice obstacole dintre telecomandă şi
produs.
Lumina directă de la becuri cu 3 niveluri de intensitate sau alte
surse de lumină pe senzorul telecomenzii proiectorului poate
afecta sensibilitatea şi poate determina defectarea telecomenzii.
Verificaţi dacă compartimentul de baterii al telecomenzii este
gol.
Verificaţi dacă indicatorul LED din partea superioară a proiectorului este aprins.
Nu pot selecta un meniu.
Depanare
Verificaţi dacă meniul este afişat cu gri. Un meniu de culoare
gri nu este disponibil.
4-1
Simptome
Ecran şi
sursă
externă
Nu puteţi vedea imagini.
Depanare
Asiguraţi-vă de conectarea cablului de alimentare al proiectorului.
Asiguraţi-vă că a fost selectată sursa de intrare corectă.
Verificaţi cuplarea corectă a conectorilor la porturile din partea
posterioară a proiectorului.
Verificaţi bateriile telecomenzii.
Asiguraţi-vă că setările <Color> şi <Brightness> nu sunt la
limita lor inferioară.
Culori alterate.
Reglaţi valorile pentru <Tint> şi <Contrast>.
Imaginile nu sunt clare.
Reglaţi focalizarea.
Verificaţi dacă proiectorul este prea departe sau prea aproape
de ecran.
Zgomot ciudat.
Dacă sunetul ciudat continuă, contactaţi centrul de service.
LED-ul de funcţionare este aprins.
Consultaţi secţiunea Acţiuni de corecţie conform indicaţiilor
LED-urilor(3-4).
Pe ecran apar linii.
Poate apărea zgomot de imagine când utilizaţi PC-ul. Reglaţi
frecvenţa ecranului (rata de reîmprospătare).
Nu este afişat niciun ecran pentru echipamentul extern.
Verificaţi starea de funcţionare a echipamentului extern şi verificaţi dacă elementele de reglare, precum <Brightness> şi
<Contrast>, au fost schimbate corect în ecranul de comandă
<Mode> al meniului proiectorului.
Apare numai un ecran albastru.
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect echipamentele externe.
Verificaţi din nou cablurile de conectare.
Ecranul apare în alb-negru sau în culori ciudate sau ecranul este prea întunecat sau prea
luminos.
După cum s-a menţionat mai sus, verificaţi elementele de
reglare din meniu, precum <Brightness>, <Contrast> sau
<Color>.
Dacă doriţi să restabiliţi diferite setări la valorile lor implicite din
fabrică, rulaţi <Factory Default> (Valori din fabrică) din meniu.
Depanare
4-1
Simptome
Reţea
Depanare
Browserul Web nu porneşte.
Verificaţi cerinţele de sistem pentru PC pentru a conectarea la
browserul Web .
Browserul Web nu se poate conecta la proiector.
1. Verificaţi conectarea cablului de alimentare la proiector
(consultaţi secţiunea 2-11, Conectarea la sursa de alimentare)
2. Verificaţi dacă mediile de reţea pentru PC şi proiector sunt
corecte (consultaţi secţiunea 2-20, Conectarea la o reţea )
3. Verificaţi dacă a fost selectat cardul de reţea corect pentru
utilizare cu PC-ul în situaţia în care PC-ul (serverul) are mai
mult de două carduri de reţea.
Instalarea Samsung Projector Manager a
eşuat.
Verificaţi cerinţele de sistem pentru Samsung Projector Manager.
Proiectorul nu se poate conecta la Samsung
Projector Manager.
1. Verificaţi dacă <IP Setting> şi conexiunea de reţea între PC
şi proiector sunt corecte.
2. Dacă <IP Setting> pentru proiector sunt setate la <Automatic>, verificaţi dacă PC-ul şi proiectorul utilizează aceeaşi
reţea. Dacă reţeaua nu este aceeaşi, configuraţi adresa IP a
PC-ului server utilizând opţiunea <Server IP Setting>.
3. Verificaţi dacă accesul la proiector este blocat de paravanul
de protecţie Windows al PC-ului.
4. În cazul în care conectarea Samsung Projector Manager
continuă să eşueze, eliminaţi-l şi reîncercaţi instalarea.
Doresc să elimin Samsung Projector Manager.
Samsung Projector Manager poate fi eliminat utilizând opţiunea [Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)]. Pentru a elimina Samsung Projector Manager, urmaţi
aceşti paşi:
1. Selectaţi [Control Panel (Panou de control)] din meniul
[Start]. (Windows XP)
2. Executaţi [Add or Remove Programs]
3. Selectaţi Samsung Projector Manager din [Add or Remove
Programs (Adăugare sau eliminare programe)] şi faceţi clic pe
[Change/Remove(Modificare/Eliminare)].
4. Selectaţi „Yes” pentru a începe eliminarea.
5. Urmaţi instrucţiunile suplimentare care apar succesiv pe
ecran.
Depanare
4-1
5
Informaţii suplimentare
5-1
Specificaţii
MODEL
Panou
Dimensiune
LCD 3P de 0,63"
Rezoluţie
XGA (1024 x 768)
Raport de aspect
Alimentare
Lampă
SP-L301
290 W (standby: sub 1 W)
Tensiune
100~240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de energie
220W (Normal :200 W, Eco: 152 W)
Durată de viaţă
2.000 de ore (Eco: 2.500 ore)
Greutate
3,8 Kg
Luminozitate
3.000 ANSI
3.300 ANSI
3.500 ANSI
Contrast
500 :1
400 :1
400 :1
Dimensiunea ecranului
(diagonală)
Diagonală de 40 ţoli ~ 300 de ţoli
Distanţă de proiecţie
1 m ~ 10 m
Corecţie trapezoidală
Automat: Vertical (±30˚)/Manual: vertical (±30˚), orizontal (±30˚))
Reţea
RJ 45
Reglare zoom
Manual
Reglare focalizare
Manual
Obiectiv
F=1,65~1,93, f=18,5 mm~22,5 mm
Raport zoom
1:1,2
D-Sub 15p
RGB analogic, YPbPr analogic
HDMI
RGB digital, YCbCr digital
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Video Composite
Boxă
Mediu de utilizare
LCD 3P de 0,63", cu MLA
Consum de energie
291 x 289 x 127 mm
Semnal de
intrare
SP-L351
4:3
Dimensiuni
Caracteristici
principale
SP-L331
3 W x 2 (Stereo)
Temperatură şi umiditate
Funcţionare: Temperatură 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), Umiditate 20 % ~ 80 %
(Fără condens)
Depozitare: Temperatură -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F), Umiditate 10 % ~ 90 %
(Fără condens)
Zgomot
Eco: 30 dB, Normal: 32 dB, Luminos: 35 dB
Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu şi la birou. Acest echipament este certificat EMI pentru
utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A este destinată utilizării
profesionale, iar clasa B emite mai puţine unde electromagnetice decât clasa A.
Informaţii suplimentare
5-1
Panoul LCD utilizat la proiectorul LCD constă din sute de mii de pixeli fini. Ca şi alte dispozitive de afişare video, panoul
LCD poate conţine pixeli defecţi, care nu funcţionează. La expedierea unui produs, condiţiile pentru identificarea pixelilor
defecţi şi numărul de pixeli defecţi pe care un panou LCD este permis să îi conţină sunt strict gestionate în conformitate cu
standardele relevante specificate de producătorul panoului LCD sau de compania noastră. Cu toate că un ecran poate
avea pixeli defecţi, acest lucru nu afectează calitatea generală a ecranului şi durata de viaţă a produsului.
Informaţii suplimentare
5-1
5-2
RS-232C Tabel de comenzi
Format de comunicare (conform standardului RS232C)
•
Viteză de transmisie: 9.600 b/s
•
paritate: Fără
•
Biţi date: 8, bit de stop: 1
•
Controlul fluxului: Fără
Protocol de comunicaţii seriale
1. Structura pachetului de comandă [7 octeţi]
0x08
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
valoare
•
Un pachet de comandă constă, în total, din 7 octeţi.
•
Cei doi octeţi 0x08 şi 0x22 semnifică faptul că pachetul este pentru comunicaţii seriale.
•
Următorii 4 octeţi reprezintă o comandă predefinită ce poate fi definită de utilizator.
•
Ultimul octet reprezintă suma de control ce verifică validitatea pachetului curent.
•
Antet [2 octeţi]: Valori predefinite fixate la 0x08 şi 0x22.
•
Cmd1 [1 octet]: Prima valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
•
Cmd2 [1 octet]: A doua valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
•
Cmd3 [1 octet]: A treia valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
•
Valoare [1 octet]: Parametru introdus pentru comandă (implicit: 0) (zecimal)
•
CS [1 octet]: Sumă de control (complementul faţă de 2 al sumei tuturor valorilor cu excepţia valorii CS.)
CS
2. Structura pachetului de răspuns [3 octeţi]
1. Reuşit
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Eşuat
0x03
•
Atunci când pachetul primit de la un dispozitiv extern are o valoare validă, este trimis un răspuns de pachet Reuşit.
În caz contrar, este trimis un răspuns de pachet Eşuat.
•
Răspunsul de pachet Eşuat este trimis dacă:
•
•
Lungimea pachetului primit nu este egală cu 7 octeţi.
•
Valoarea antetului pachetului de 2 octeţi nu este egală cu 0x08, 0x22.
•
Suma de control este incorectă.
Detectarea unei nereuşite de către un dispozitiv extern
•
Un dispozitiv extern clasifică pachetul ca fiind Eşuat dacă în 100 ms nu primeşte un răspuns de pachet Reuşit.
Informaţii suplimentare
5-2
Tabel de comenzi
ELEMENT DE COMANDĂ
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Off
On
1
0x03
0x00
0x00
Off
Still
On
Source List
Informaţii suplimentare
AV
AV
S-Video
0
1
0x04
0x00
0x00
Off
Input
0
1
On
Blank
VALOARE
OK
Direct
Continuous
0x00
CMD2
0
1
0x0A
0x00
0x01
0
S-Video
0x02
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Picture
Mode
Standard
CMD1
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
VALOARE
0
Presentation
1
Text
2
Movie
3
Game
4
User
5
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x0A
0x00
1
WB
Informaţii suplimentare
8000K
2
6500K
3
5500K
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Custom
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Salvare
directă
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Personalizat
4
Top
Reducere
0x01
Creştere
Bottom
Left
Reducere
0x02
Reducere
0x03
0x04
Creştere
0x10
0x00
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Informaţii suplimentare
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
On
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7,5 IRE/LOW
Overscan
0
1
On
Black Level
0
1
Reducere
Off
0
1
Creştere
Right
0
1
Creştere
Digital NR
VALOARE
OK
Reset
Size
CMD2
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Resetare
directă
3
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Picture
Zoom
CMD1
x1
0x0B
0x18
CMD3
0x00
VALOARE
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
Informaţii suplimentare
CMD2
LEFT
0x0B
0x1A
0x00
RIGHT
DOWN
Up
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Setup
install
Lamp Mode
Keystone
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
F-F
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
0
1
R-F
2
R-C
3
ECO
0x01
0x00
0
Normal
1
Bright
2
V-Keystone
-50~50
H-Keystone
Auto Keystone
0x02
0x00
(0~100)
-50~50
0x01
(0~100)
Off
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YCbCr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Resetare
directă la
valorile din
fabrică
3
Display OSD
0x01
0
OK
1
Cancel
2
Timp de filtrare resetare
directă
3
Off
0x07
0x00
Caption
1
0
1
0x01
Text
Channel
0
OK
On
Informaţii suplimentare
VALOARE
F-C
Reset Filter
Time
Caption
CMD1
0
1
0x02
0
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Setup
Network
Network
CMD1
Off
0x0E
CMD2
0x01
CMD3
0x00
On
IP Setting
Automatic
Subnet Mask
Gateway
Server IP
Setting
Informaţii suplimentare
Server IP
0
1
0x02
0x00
Manual
IP Address
VALOARE
0
1
0x03
0x04
0x05
0x06
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VALOARE
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
???
9
???
10
Türkçe
11
???
12
Position
Transparency
Display Time
Informaţii suplimentare
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
ELEMENT DE COMANDĂ
Option
SOUND
Balance
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
Down
100Hz
Up
0x01
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
off
Up
0x05
1
0x05
0x00
0
1
200
2
400
3
800
4
OFF
Sleep Timer
OFF
Informaţii suplimentare
0
100
Auto Power
ON
Information
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
0
1
Down
300Hz
VALOARE
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
0x08
0x00
0
5-2
5-3
Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME
•
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru
clienţi SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
Informaţii suplimentare
5-3
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
Informaţii suplimentare
5-3
ASIA PACIFIC
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Informaţii suplimentare
5-3
5-4
Casarea corectă - doar pentru Europa
Casarea corectă a acestui produs (Echipamente electrice şi electronice uzate) - numai
pentru Europa
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest marcaj aplicat pe produs, accesorii sau inclus în documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia (de ex., încărcător, cască, cablu USB) nu trebuie eliminate cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor de funcţionare. Pentru a împiedica afectarea mediului înconjurător sau a sănătăţii umane din
cauza eliminării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să separaţi aceste produse de alte tipuri de deşeuri şi să le
reciclaţi în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziţionat acest
produs sau agenţia guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul şi modalitatea în care pot prelua
aceste articole pentru reciclare ecologică.
Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte deşeuri comerciale pentru eliminare.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs - numai pentru Europa
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de returnare a bateriilor.)
Acest marcaj aplicat pe baterie sau ambalaj sau inclus în documentaţie indică faptul că bateriile din acest produs
nu trebuie casate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de utilizare. Acolo unde sunt marcate,
simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de
referinţă specificate de Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate corespunzător, aceste substanţe pot
afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător.
Pentru a proteja resursele naturale şi promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de alte
tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.
Informaţii suplimentare
5-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement