Samsung SP-L330 Manual de utilizare

advertisement

Samsung SP-L330 Manual de utilizare
Pentru a evita accidentările şi deteriorarea bunurilor, citiţi următoarele instrucţiuni şi utilizaţi produsul în
consecinţă.
Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente grave sau
chiar mortale.
Nerespectarea instrucţiunilor marcate cu acest simbol poate determina accidente sau
deteriorări ale bunurilor.
| Referitor la alimentare | Referitor la instalare | Referitor la curăţare şi utilizare |
[Imaginile din acest document sunt prezentate numai ca referinţă şi nu sunt aplicabile în toate cazurile (sau ţările).]
Introduceţi ştecherul ferm, până la capăt. În caz contrar, riscaţi să
provocaţi incendii.
z
Atunci când conexiunea nu este corectă, riscaţi să provocaţi incendii.
Nu utilizaţi prize, ştechere sau cabluri deteriorate.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Sub nici o formă nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi.
Nu conectaţi mai multe aparate la aceeaşi priză.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu.
Nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu îndoiţi, nu
trageţi şi nu răsuciţi cablul de alimentare.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Înainte de a muta produsul, asiguraţi-vă că este oprit şi deconectat
de la reţeaua electrică. În plus, înainte de a muta produsul, asiguraţivă că toate cablurile de conectare la alte aparate sunt deconectate.
z
Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscaţi să deterioraţi
cablul, să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos
ştecherul din priză, în consecinţă priza trebuie să se afle la
îndemână.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Deconectaţi aparatul trăgând de ştecher, nu de cablul de alimentare.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu.
Deconectaţi cablul de alimentare înainte de a curăţa produsul.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
| Referitor la alimentare | Referitor la instalare | Referitor la curăţare şi utilizare |
PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ŢINEŢI LUMÂNĂRI
SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI
NICIODATĂ.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu.
Atunci când instalaţi produsul într-un dulap sau pe un raft, nu
permiteţi ca marginea exterioară a produsului să iasă în afara
dulapului sau raftului.
z
Dacă produsul cade, se poate deteriora sau poate răni pe cineva.
Feriţi cablul de alimentare de sursele de căldură.
z
Învelişul cablului se poate topi şi poate provoca electrocutări sau un
incendiu.
Nu instalaţi produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală sau
apă (apă de ploaie) sau într-un vehicul.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Nu instalaţi produsul în locuri insuficient ventilate, cum ar fi un
dulap sau un raft de bibliotecă.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să deterioraţi produsul.
Nu instalaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, de exemplu pe un
stativ mai mic decât baza produsului.
z
Dacă produsul cade, se poate deteriora sau poate răni un copil. Instalaţi
produsul pe o suprafaţă stabilă, având în vedere că partea frontală este
mai grea.
În cazul unei furtuni cu trăsnete, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la
priză.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie ale produsului nu sunt blocate
de o faţă de masă sau draperie.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să deterioraţi produsul.
Aşezaţi produsul pe sol cu grijă.
z
În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.
Nu scăpaţi produsul în timpul transportului.
z
În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.
z
Dacă produsul cade, poate accidenta un copil. Deoarece partea din faţă
este mai grea decât cea din spate, instalaţi produsul pe o suprafaţă plană
şi stabilă.
| Referitor la alimentare | Referitor la instalare | Referitor la curăţare şi utilizare |
Nu introduceţi obiecte metalice (tije, cabluri, burghie etc.) sau
substanţe inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilare
ale produsului sau în conectorii AV.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Dacă produsul intră în contact cu apa, opriţi produsul, deconectaţi cablul de
alimentare de la reţea şi contactaţi un centru de service.
Nu demontaţi şi nu încercaţi să reparaţi sau să modificaţi produsul.
z
Dacă produsul necesită reparaţii, contactaţi un centru de service.
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să deterioraţi produsul.
Feriţi produsul de substanţe inflamabile şi alte chimicale.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu sau o explozie.
Nu puneţi recipiente cu apă, băuturi, substanţe chimice, piese metalice mici
sau obiecte grele deasupra produsului.
z
Dacă în interiorul produsului pătrund lichide sau obiecte străine, acestea pot produce
scurtcircuite, incendii sau accidente.
Nu permiteţi copiilor să aşeze obiecte (de ex. jucării sau prăjituri) deasupra
produsului.
z
Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea şi accidenta
copilul.
Nu priviţi niciodată direct în becul frontal al produsului şi nu proiectaţi
imaginea în ochii unei persoane.
z
Aceste lucruri sunt periculoase în special pentru copii.
Când scoateţi bateriile din telecomandă, asiguraţi-vă că acestea nu sunt
înghiţite de copii. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
z
Consultaţi imediat doctorul dacă acestea sunt înghiţite.
Dacă produsul scoate fum, zgomote neobişnuite sau un miros de ars, opriţi
imediat aparatul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi un centru de
service.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanţe
străine, curăţaţi-o.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Curăţaţi produsul utilizând o cârpă moale şi uscată sau un prosop, după ce
aţi deconectat cablul de la reţea.
z
Nu curăţaţi produsul cu substanţe chimice, cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant,
spray de ţânţari, hidrocarburi aromatice, lubrifianţi, soluţii de curăţare etc.
Dacă nu folosiţi produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectaţi
cablul de alimentare.
z
Riscaţi să vă electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Contactaţi un centru de service autorizat dacă doriţi să instalaţi aparatul
într-o zonă cu mult praf, temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute,
umiditate ridicată, substanţe chimice sau într-un loc unde va funcţiona în
continuu (gări, aeroporturi, etc.).
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate determina defectarea aparatului.
Dacă scăpaţi produsul pe jos sau spargeţi carcasa, opriţi produsul şi
deconectaţi cablul de alimentare de la reţea, deoarece riscaţi să produceţi un
scurtcircuit sau un incendiu.
z
În acest caz, contactaţi un centru de service.
Utilizaţi numai tipul de baterii standard specificate. Nu utilizaţi împreună
baterii noi şi folosite.
z
Acest lucru cauza defectarea bateriei sau scurgerea conţinutului, şi poate duce la
incendii, răniri, sau contaminare (pagube).
Asiguraţi-vă că aşezaţi telecomanda pe o masă sau pe un birou.
z
În cazul în care călcaţi pe telecomandă, riscaţi să cădeţi şi să vă răniţi sau să
deterioraţi produsul.
Evacuarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)
- Numai pentru Europa
Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul
că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu
mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra
mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor,
vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod
responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat
acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în
care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.
Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate
în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură
comercială.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
- Numai pentru Europa
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a
bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că
bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul
ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că
bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva
CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot
fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să
separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului
gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
| Caracteristicile produsului | Imagini ale produsului | Telecomandă | Specificaţii produs |
Un motor optic care adoptă o tehnologie LCD nouă
- A fost adaptat un panou de 1024x768.
- Utilizarea unui panou 3P-LCD.
- SP-L330 : Oferă un ecran luminos, de 3300 lumeni.
SP-L350 : Oferă un ecran luminos, de 3500 lumeni.
- Dimensiuni compacte, greutate redusă şi portabilitate bună.
Zgomot minimizat al ventilatorului
- Minimizează zgomotul generat de ventilatorul produsului prin optimizarea fluxului de aer intern şi
structurii de instalare a ventilatorului.
Diverse terminale de intrare
- Îmbunătăţeşte conectivitatea cu perifericele, oferind diverse terminale, precum terminale HDMI
(acceptă semnal PC DVI), 2 D-Sub 15p (D-Sub 15 pini), S-Video şi Video.
Ieşire audio
- Sunt prevăzute două boxe stereo în partea dreaptă şi în partea stângă şi este acceptat un egalizator
cu 5 benzi.
Reglaje efectuate de utilizator
- Acest aparat permite reglarea fiecărui port de intrare.
- Aparatul are un model de referinţă care poate fi utilizat pentru poziţionare şi reglare.
| Caracteristicile produsului | Imagini ale produsului | Telecomandă | Specificaţii produs |
Partea din faţă / de sus
1. Indicatoare
5. Butonul POWER(
- STAND BY (LED albastru)
)
Utilizat pentru a porni sau a opri proiectorul.
- LAMP (LED albastru)
6. Obiectiv
- TEMP (LED roşu)
※ Consultaţi secţiunea Indicaţii cu ajutorul LED-
7. Receptorul de semnal al telecomenzii
urilor.
8. Inel de focalizare
2. VOL - / + & Butonul Selectare şi deplasare
Utilizat pentru reglarea focalizării.
Reglează volumul.
Utilizaţi acest buton pentru a vă deplasa la sau
pentru a selecta un element dintr-un meniu.
9. Butonul Zoom
Utilizat pentru a mări sau micşora dimensiunea
imaginilor.
3. Butonul MENU
Utilizaţi acest buton pentru a ieşi dintr-un meniu
10.Capacul obiectivului
sau pentru a vă deplasa înainte într-un meniu.
4. Butonul SOURCE
Utilizat pentru a selecta semnalele de intrare de la
surse externe.
Conţinutul pachetului
Ghid de instalare rapidă
Garanţie
(Nu este disponibilă în toate ţările)
CD cu manualul de utilizare
Telecomandă / 1 baterii (CR2025)
Cablu de alimentare
Cârpă pt. curăţare
(Nu este disponibilă în toate ţările)
Cablu D-Sub
Indicaţii cu LED-uri
●:Iluminarea este pornită
STAND
◐:Iluminarea este de tip intermitent
LAMP
TEMP
●
○
○
●
●
○
●
◐
○
○
◐
○
BY
○:Iluminarea este oprită
Informaţii
Dacă apăsaţi butonul POWER de pe telecomandă sau de pe proiector, ecranul
apare în cel mult 30 de secunde.
Proiectorul este în stare de funcţionare normală.
Această stare apare atunci când proiectorul pregăteşte o operaţiune după apăsarea
butonului POWER de pe proiector sau de pe telecomandă.
Butonul POWER este apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în
funcţiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Operează timp de aproximativ 30 de
secunde.)
◐
○
◐
○
◐
◐
●
◐
◐
●
●
◐
○
○
◐
Consultaţi măsura 1 de mai jos dacă ventilatorul de răcire din interiorul proiectorului nu
este în stare de funcţionare normală.
Consultaţi măsura 2 de mai jos dacă capacul lămpii care protejează ansamblul lămpii
nu este închis corespunzător.
Acesta indică deschiderea incompletă a capacului obiectivului. Consultaţi Acţiunea 3
de mai jos.
Acesta indică faptul că a fost comutat în modul Răcire, deoarece temperatura internă a
proiectorului a crescut peste limita de întreţinere. Consultaţi măsura 4.
Acesta indică faptul că alimentarea este oprită automat, deoarece temperatura internă
a proiectorului a crescut peste limita de întreţinere. Consultaţi Acţiunea 5 de mai jos.
Consultaţi măsura 5.
◐
◐
◐
A apărut o problemă la funcţionarea lămpii. Consultaţi măsura 6.
●
◐
●
Durata de viaţă a lămpii a expirat. Consultaţi măsura 7.
◐
◐
●
Sursa electrică a produsului nu funcţionează normal. Contactaţi un centrul nostru de
service.
Remedierea problemelor semnalate de indicatoare
Clasificare
Stare
În cazul în care sistemul
Măsura 1
ventilatorului de răcire nu
este în stare de
funcţionare normală.
Măsuri
Dacă simptomul persistă chiar şi după deconectarea şi conectarea
cablului de alimentare, urmate de repornirea proiectorului, contactaţi
furnizorul produsului sau centrul nostru de service.
În cazul în care capacul
lămpii care protejează
ansamblul lămpii nu este
Măsura 2
Verificaţi dacă şuruburile din partea laterală a proiectorului sunt
închis corespunzător sau
strânse corect şi, dacă sunt strânse normal, contactaţi distribuitorul
sistemul senzorului nu
produsului dvs. sau un centrul de service.
este în stare de
funcţionare normală.
Deschideţi complet capacul obiectivului.
Starea în care capacul
Măsura 3
obiectivului nu este
deschis complet.
În cazul în care capacul obiectivului nu este deschis complet în timpul
operării proiectorului, atât semnalul video, cât şi cel audio sunt
suprimate automat.
Dacă această stare persistă timp de zece minute, proiectorul este
oprit automat.
Dacă temperatura internă a proiectorului a crescut peste limita de
întreţinere, acesta este comutat în modul Răcire înainte de a fi oprit
Acesta indică faptul că a fost
comutat în modul Răcire,
Măsura 4
deoarece temperatura internă a
proiectorului a crescut peste
limita de întreţinere.
automat.
* Modul Răcire: Starea în care turaţia ventilatorului a crescut şi lampa
proiectorului a fost comutată forţat în modul Eco.
Verificaţi dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.
Verificaţi dacă filtrul de aer este blocat. Curăţaţi-l dacă este blocat.
Verificaţi dacă temperatura din jurul proiectorului depăşeşte intervalul
standard de temperatură al proiectorului.
Răciţi proiectorul suficient şi utilizaţi-l din nou.
Verificaţi dacă orificiul de ventilare al proiectorului este blocat.
Verificaţi dacă filtrul de aer este blocat. Curăţaţi-l dacă este blocat.
Măsura 5
Dacă temperatura internă a
Verificaţi dacă temperatura din jurul proiectorului depăşeşte intervalul
proiectorului creşte peste limită,
standard de temperatură al proiectorului.
acesta va fi oprit automat.
Răciţi proiectorul suficient şi utilizaţi-l din nou.
Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul produsului sau
centrul de service.
Lampa funcţionează
incorect după o oprire
Măsura 6
anormală sau după
repornirea care succede
imediat opririi
Opriţi proiectorul, lăsaţi-l să se răcească într-un interval de timp
suficient şi apoi porniţi proiectorul pentru a-l utiliza. Dacă problema
persistă, contactaţi distribuitorul produsului sau centrul de service.
proiectorului.
Măsura 7
În cazul în care ecranul devine
mai întunecat.
Verificaţi durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display. În
cazul în care trebuie să înlocuiţi lampa, contactaţi distribuitorul
produsului sau centrul de service.
Acest proiector utilizează un sistem cu ventilator de răcire pentru a preveni supraîncălzirea aparatului.
Funcţionarea ventilatorului de răcire poate genera zgomot, dar performanţele produsului nu sunt afectate. Nu se
asigură schimbare sau rambursare pentru probleme de zgomot.
Partea din spate
1. Portul PC OUT
7. Portul de intrare [AV IN] VIDEO
2. Portul AUDIO OUT
8. Portul de intrare [AV IN] S-VIDEO
3. Portul de intrare HDMI/DVI IN
9. Portul de intrare PC IN 1,2
4. Portul de intrare PC 1/DVI AUDIO IN
10.Portul de intrare [PC IN2] AUDIO
5. Portul RS-232C
(Pentru terminalele cu intrare de service)
11.Receptorul de semnal al telecomenzii
12.Portul de intrare POWER
6. Portul de intrare [AV IN] R-AUDIO-L
| Caracteristicile produsului | Imagini ale produsului | Telecomandă | Specificaţii produs |
1.
Butonul POWER (
2.
Butonul AUTO
3.
Butonul MENU (
4.
Butonul Deplasare (▲ ▼ ◀ ▶ )/(
5.
Butonul V.KEYSTONE(+/-)
)
)
(VERTICAL KEYSTONE)
6.
Butonul INSTALL
7.
Butonul BLANK
8.
Butonul P.SIZE
9.
Butonul QUICK
10. Butonul MUTE (
11. Butonul RETURN (
)
)
)
12. Butonul EXIT (
)
13. Butonul VOL
14. Butonul INFO
15. Butonul SOURCE
16. Butonul P.MODE
17. Butonul STILL
1. POWER ( )
Utilizat pentru a porni proiectorul.
2. AUTO
Ajustează automat setarea Picture. Disponibil doar în modul PC.
3. MENU (
)
Utilizat pentru a afişa ecranul Menu.
4. Deplasare(▲ ▼ ◀ ▶ )/( )
Utilizat pentru pentru a vă deplasa la sau pentru a selecta un element dintr-un meniu.
5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)
Utilizaţi această funcţie când scenele video sunt distorsionate sau înclinate.
6. INSTALL
Utilizat pentru răsturna sau inversa imaginea proiectată.
7. BLANK
Se utilizează pentru suprimarea temporară a semnalului video şi audio.
Este eliberat la apăsarea oricărui alt buton cu excepţia butonului POWER.
8. P.SIZE
Utilizat pentru a regla dimensiunea ecranului pentru afişare imagini.
9. QUICK
Se utilizează la selectarea rapidă a ultimului meniu utilizat.
10. MUTE ( )
Se utilizează pentru dezactivarea temporară a sunetului.
Pentru a auzi sunetul din nou, apăsaţi încă o dată butonul MUTE sau apăsaţi butonul - VOL +.
11. RETURN (
)
Revine la meniul anterior.
12. EXIT (
)
Utilizat pentru a ascunde ecranul Menu.
13. VOL
Reglează volumul.
14. INFO
Utilizat pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea ecranului PC şi şi durata de
viaţă a lămpii.
15. SOURCE
Se utilizează pentru a comuta între TV şi intrarea externă.
16. P.MODE
Utilizat pentru a comuta la modul Imagine.
17. STILL
Utilizat pentru a vedea imagini statice.
| Caracteristicile produsului | Imagini ale produsului | Telecomandă | Specificaţii produs |
Concepţia şi specificaţiile produsului pot fi modificate, fără notificare prealabilă, în vederea îmbunătăţirii performanţelor.
Specificaţii
Model
SP-L330 / SP-L350
Panou
0,63 inch 3LCD w/MLA
Rezoluţie
XGA (1024 x 768)
Raport de aspect
4:3
SP-L330 : Maxim 3.300 ANSI lumen (Eco 2.200 lumen)
Luminozitate
SP-L350 : Maxim 3.500 ANSI lumen (Eco 2.200 lumen)
Contrast
Maxim 400:1
Dimensiune diagonală ecran
40 ~ 300 inch
Interval de proiecţie
1 m ~ 10 m
Reglare zoom
Manual
Reglare focalizare
Manual
Obiectiv
F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm
Raport zoom
1:1,2
Corecţie trapezoidală
Verticală (±30°),Orizontală (±30°)
Consum de
energie
Lampă
220W (Normal : 200W, Eco : 152W )
Durată de viaţă
2.000 ore (Mod Eco : 2.500 ore )
D-Sub 15p x 2
RGB analogic, YPbPr analogic
HDMI
RGB digital, YCbCr digital
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Video Composite
Terminal de intrare
Boxă
3W x 2 (Stereo)
Consum de
energie
Putere
Tensiune
Maxim 300 W
100~240V AC, 50/60Hz
Zgomot
Eco : 30dB, Normal : 32dB, Bright : 35dB
Dimensiuni
291 mm(L) x 289 mm(A) x 127 mm(Î)
Greutate
3,9 Kg
În funcţionare
Temperatură : 41 °F ~ 95 °F (5 °C ~ 35 °C ),
Umiditate : 20 % ~ 80 % (Fără condens)
Mediu utilizator
Depozitare
Temperatură : -14 °F ~ 140 °F (-10 °C ~ 60 °C )
Umiditate : 10 % ~ 90 % (Fără condens)
Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu şi la birou. Acest echipament este certificat
EMI pentru utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A
este destinată utilizării profesionale, iar clasa B emite mai puţine unde electromagnetice decât clasa A.
Panoul LCD utilizat la proiectorul LCD constă din sute de mii de pixeli fini.
Ca şi alte dispozitive de afişare video, panoul LCD poate conţine pixeli defecţi, care nu funcţionează. La
expedierea unui produs, condiţiile pentru identificarea pixelilor defecţi şi numărul de pixeli defecţi pe care un
panou LCD este permis să îi conţină sunt strict gestionate în conformitate cu standardele relevante
specificate de producătorul panoului LCD sau de compania noastră. Cu toate că un ecran poate avea pixeli
defecţi, acest lucru nu afectează calitatea generală a ecranului şi durata de viaţă a produsului.
Moduri de afişare acceptate
Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)
Format
Rezoluţie
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Frecvenţă
verticală
(Hz)
Frecvenţă pixeli
(MHz)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Pentru rezoluţiile prezentate mai sus, dacă semnalul de intrare are o rezoluţie mai mică sau mai mare de
1024x768, acesta este convertit la 1024x768 de către chipul Scaler din interiorul proiectorului.
Când rezoluţia reală (1024x768) a proiectorului şi rezoluţia de ieşire a PC-ului sunt identice, calitatea
ecranului este optimă.
Sincronizare AV (D-Sub)
Format
Rezoluţie
Scanare
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progresiv
BT.601
576i
50Hz
Interpolat
BT.1358
576p
50Hz
Progresiv
720p
59,94Hz/60Hz
Progresiv
720p
50Hz
Progresiv
1080i
59,94Hz/60Hz
Interpolat
1080i
50Hz
Interpolat
SMPTE 296M
BT.709 SMPTE 274M
Interpolat
Sincronizare AV (HDMI)
Format
Rezoluţie
Scanare
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Frecvenţă
verticală
(Hz)
Frecvenţă pixeli
(MHz)
EIA-861
Format1
640 x 480
Progresiv
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format1
640 x 480
Progresiv
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progresiv
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format2,3
720 x 480
Progresiv
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progresiv
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format4
1280 x 720
Progresiv
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interpolat
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format5
1920 x 1080
Interpolat
60,000
33,750
74,250
EIA-861
Format17,18
720 x 576
Progresiv
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format19
1280 x 720
Progresiv
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format20
1920 x 1080
Interpolat
50,000
28,125
74,250
Sincronizare AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
| Setări elementare | Conectarea cablului de alimentare | Conectarea unui dispozitiv extern |
Instalarea proiectorului
Instalaţi proiectorul astfel încât fasciculul de la proiector să fie perpendicular pe ecran.
Plasaţi proiectorul astfel încât obiectivul să se afle în centrul ecranului.
Dacă ecranul nu este perfect vertical, este posibil ca imaginea rezultată pe ecran să nu fie dreptunghiulară.
Nu instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă ecranul este prea luminat, imaginea de pe ecran nu va fi
afişată foarte clar.
Atunci când instalaţi ecranul într-o zonă foarte luminoasă, utilizaţi perdele.
Puteţi instala proiectorul în următoarele locaţii: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Pentru a vedea setările poziţiilor de instalare)
Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în spatele ecranului,
Instalaţi un ecran semitransparent.
Selectaţi Menu > Setup > Install > Rear-Floor
Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în faţa ecranului,
instalaţi proiectorul în partea din care urmăriţi ecranul.
Selectaţi Menu > Setup > Install > Front-Floor
Reglările de zoom şi focalizare
Buton Zoom
Inel de focalizare
Puteţi ajusta dimensiunile imaginii în cadrul intervalului de zoom manipulând
butonul Zoom.
Focalizaţi imaginea pe ecran utilizând inelul de focalizare.
Dacă produsul este instalat într-o locaţie aflată în afara distanţei de
proiecţie (consultaţi secţiunea Dimensiunile ecranului şi distanţa de
proiecţie), focalizarea nu poate fi reglată corect.
Nivelarea cu picioarele reglabile
Pentru amplasarea proiectorului la nivel, reglaţi picioarele reglabile ale proiectorului.
Proiectorul poate fi reglat la o înălţime de până la 30 mm (aproximativ
12 grade) faţă de punctul de referinţă.
În funcţie de poziţia proiectorului, poate apărea distorsiunea
trapezoidală a imaginii.
Dacă survine o corecţie trapezoidală, reglaţi-o utilizând funcţia VKeystone (Corecţie trapezoidală V).
Dimensiunea ecranului şi distanţa de proiectare
Instalaţi proiectorul pe o suprafaţă plană, netedă, şi nivelaţi-l cu ajutorul picioarelor reglabile pentru a obţine o calitate optimă a
imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglaţi-le utilizând butonul Zoom şi inelul de focalizare sau deplasaţi proiectorul înainte şi
înapoi.
Dimensiune ecran
Orizontal
Vertical
Max
Min
Offset
[inch]
(X:mm)
(Y:mm)
(Z:mm)
(Z:mm)
(Y':mm)
40
812,8
609,6
1376
1140
102
50
1016,0
762,0
1727
1433
127
60
1219,2
914,4
2078
1726
152
70
1422,4
1066,8
2430
2020
178
80
1625,6
1219,2
2781
2313
203
90
1828,8
1371,6
3133
2606
229
100
2032,0
1524,0
3484
2899
254
110
2235,2
1676,4
3835
3192
279
120
2438,4
1828,8
4187
3485
305
130
2641,6
1981,2
4538
3778
330
140
2844,8
2133,6
4889
4071
356
150
3048,0
2286,0
5241
4364
381
160
3251,2
2438,4
5592
4657
406
170
3454,4
2590,8
5944
4950
432
180
3657,6
2743,2
6295
5243
457
190
3860,8
2895,6
6646
5536
483
200
4064,0
3048,0
6998
5829
508
210
4267,2
3200,4
7349
6122
533
220
4470,4
3352,8
7701
6415
559
230
4673,6
3505,2
8052
6708
584
240
4876,8
3657,6
8403
7001
610
250
5080,0
3810,0
8755
7294
635
260
5283,2
3962,4
9106
7587
660
270
5486,4
4114,8
9457
7880
686
280
5689,6
4267,2
9809
8173
711
290
5892,8
4419,6
10160
8466
737
300
6096,0
4572,0
10512
8759
762
Acest proiector este conceput pentru a afişa imaginile optim pe un ecran cu dimensiunea cuprinsă între 80 şi 120
inci.
A. Ecran
Z: Distanţă de proiecţie
Y': Distanţă de la centrul obiectivului la partea de jos a imaginii
Reglarea H-Keystone
1. Verificaţi distanţa de proiecţie în funcţie de dimensiunea ecranului şi apoi instalaţi proiectorul (consultaţi tabelul de mai jos).
Distanţă de
Dimensiune ecran (m)
proiecţie
Diagonală
Lăţime
Lungime
(m)
1
0,8
0,6
1.4
1,3
1
0,8
1,7
1,5
1,2
0,9
2,1
1,8
1,4
1,1
2,4
2
1,6
1,2
2,8
2,3
1,8
1,4
3,1
2,5
2
1,5
3,4
2,8
2,2
1,7
3,8
3
2,4
1,8
4,1
3,3
2,6
2
4,5
3,6
2,8
2,1
4,8
3,8
3
2,3
5,1
4,1
3,3
2,4
5,5
4,3
3,5
2,6
5,8
A : Proiector
4,6
3,7
2,7
6,2
B : Distanţă de proiecţie
4,8
3,9
2,9
6,5
5,1
4,1
3
6,8
5,3
4,3
3,2
7,2
5,6
4,5
3,4
7,5
5,8
4,7
3,5
7,9
C : Ecran
- Distanţă de proiecţie: Distanţa pe verticală de la o
imagine proiectată
6,1
4,9
3,7
8,2
6,4
5,1
3,8
8,5
6,6
5,3
4
8,9
6,9
5,5
4,1
9,2
7,1
5,7
4,3
9,6
7,4
5,9
4,4
9,9
7,6
6,1
4,6
10,2
2. Selectaţi o opţiune dintre Front-Floor, Front-Ceiling, Rear-Floor şi Rear-Ceiling în funcţie de locaţie, pentru a instala
proiectorul.
3. Setaţi valorile pentru H-Keystone şi V-Keystone la „0” şi poziţionaţi butonul pentru zoom exact în mijlocul intervalului de
deplasare.
4. Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa ecranul Crosshatch din Test Pattern.
(Setup → Test Pattern → Crosshatch)
5. Reglaţi locaţia proiectorului până când liniile ① şi ② din imaginea de mai jos sunt paralele.
Ecran
Crosshatch Test Pattern
① O linie verticală virtuală trasată pe ecran cu ajutorul unui fir ② linie verticală în mijlocul Test Pattern
de aţă etc.
6. Reglaţi unghiul proiectorului astfel încât colţul imaginii proiectate (cel mai aproape de proiector) să corespundă cu colţul
ecranului.
A : Proiector
B : Ecran
C : Imagine proiectată
D : Colţul imaginii cel mai apropiat de proiector
→
Reglaţi unghiul proiectorului până când imaginea proiectată acoperă întreaga suprafaţă a ecranului
(Imaginea proiectată poate să nu acopere întreaga suprafaţă a ecranului, în funcţie de înălţimea de instalare a proiectorului.În
acest caz, reglaţi unghiul proiectorului astfel încât să fie acoperită întreaga suprafaţă a ecranului.)
7. Apăsaţi butonul V.KEY-STONE de pe telecomandă. Va fi afişat meniul V-Keystone.
Reglaţi V-Keystone utilizând butonul + sau - de pe telecomandă.
- A : Proiector - B : Ecran - C : Imagine proiectată
→
Reglaţi până când linia verticală de pe Test Pattern
este paralelă cu linia verticală exterioară a ecranului.
8. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta H-Keystone.
Reglaţi H-Keystone utilizând butonul + sau - de pe telecomandă.
- A : Proiector - B : Ecran - C : Imagine proiectată
Reglaţi până când linia orizontală de pe Test Pattern
este paralelă cu linia orizontală exterioară a
ecranului.
→
9. Reglaţi dimensiunea ecranului utilizând butonul pentru zoom.
10. Dacă o parte a imaginii proiectate depăşeşte ecranul, reglaţi dimensiunea imaginii proiectate utilizând opţiunea Custom din
meniul Size.
Modul de reglare:
1. Apăsaţi butonul MENU.
2. Selectaţi Picture pentru a vă deplasa la meniul Size.
3. Selectaţi opţiunea Custom şi apoi o zonă de reglare.
4. Reglaţi dimensiunea ecranului utilizând butonul ▲ sau ▼.
- A : Proiector - B : Ecran - C : Imagine proiectată
→
Când este activată, Corecţie trapezoidală, care este o funcţie pentru calibrarea unei imagini asimetrice,
poate degrada luminozitatea şi rezoluţia imaginii.
Configurarea mediului PC - Înainte de conectarea PC-ului la proiector verificaţi următoarele elemente.
1.
Faceţi clic cu butonul drept al mouse-ului pe fundalul Windows
şi faceţi clic pe [Properties] (Proprietăţi).
Va apărea fereastra <Display Properties> (Proprietăţi afişare).
2.
Faceţi clic pe fila [Settings] (Setări) şi setaţi <Screen resolution>
(Rezoluţie ecran) consultând <Resolution> (Rezoluţie) descrisă în
modul de afişare pe bază de tabel pentru acest proiector.
Nu trebuie să modificaţi setarea <Color quality> (Calitate
culoare).
3.
Apăsaţi butonul [Advanced].
Va apărea altă fereastră de proprietăţi.
4.
Faceţi clic pe fila [Monitor] (monitor) şi setaţi <Screen refresh
rate> (rată reîmprospătare ecran) consultând <Vertical
Frequency> (frecvenţă verticală) descrisă în modul de afişare pe
bază de tabel pentru acest proiector.
Setaţi atât frecvenţa verticală cât şi frecvenţa orizontală în loc de
<Screen refresh rate> (rată reîmprospătare ecran).
5.
Faceţi clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra şi faceţi
clic pe butonul [OK] din fereastra <Display Properties>
(Proprietăţi afişare) pentru a închide fereastra.
S-ar putea să se producă repornirea automată a calculatorului.
6.
Opriţi PC-ul şi conectaţi-l la proiector.
Procesul poate diferi în funcţie de tipul calculatorului sau de sesiunea Windows.
(De exemplu, poate să apară [Properties] (Proprietăţi) în loc de [Properties (R)] (Proprietăţi(R) aşa cum se arată în
figura 1.)
Acest aparat acceptă până la 24 de biţi pe pixel în ceea ce priveşte calitatea culorii atunci când este utilizat ca
monitor PC.
Imaginile proiectate pot să difere faţă de monitor în funcţie de producătorul monitorului sau de sesiunea Windows.
La conectarea proiectorului la PC, verificaţi dacă configurarea PC-ului corespunde cu setările de afişare acceptate
de acest proiector. În caz contrar pot să apară probleme de semnal.
| Setări elementare | Conectarea cablului de alimentare | Conectarea unui dispozitiv extern |
1. Partea din spate a proiectorului
Conectaţi cablul de alimentare la borna de alimentare aflată în partea din spate a proiectorului.
| Setări elementare | Conectarea cablului de alimentare | Conectarea unui dispozitiv extern |
Conectarea unui PC utilizând un cablu D-Sub
Verificaţi dacă PC-ul şi proiectorul sunt oprite.
Conectaţi terminalul [PC IN (1 sau 2)] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al PC-ului utilizând un
cablu D-Sub.
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)”.
Conectaţi terminalul [PC 1/DVI AUDIO IN] sau [AUDIO IN 2] din partea posterioară a proiectorului la terminalul de ieşire
audio al PC-ului, folosind un cablu audio (Nu este furnizat).
Conectarea unui PC utilizând un cablu HDMI/DVI
Verificaţi dacă PC-ul şi proiectorul sunt oprite.
Conectaţi terminalul [HDMI/DVI IN] al proiectorului la terminalul DVI al PC-ului folosind un cablu HDMI/DVI (Nu este
furnizat).
- La conectarea terminalului HDMI al PC-ului, utilizaţi un cablu HDMI (Nu este furnizat).
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)”.
Conectaţi terminalul [PC 1/DVI AUDIO IN] al proiectorului la terminalul de ieşire audio al PC-ului, folosind un cablu audio
(Nu este furnizat).
- Dacă acesta este conectat cu un cablu HDMI, nu este necesară conectarea unui cablu audio (Nu este furnizat).
Conectarea unui monitor extern
Puteţi vizualiza o imagine simultan pe proiectorul dvs. şi pe un monitor separat.
Verificaţi dacă PC-ul şi proiectorul sunt oprite.
Conectaţi terminalul [PC IN 1] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al PC-ului utilizând un cablu DSub.
Conectaţi terminalul [PC OUT] al proiectorului la terminalul D-Sub al unui monitor utilizând un cablu D-Sub.
- La conectarea unui monitor folosind funcţia [PC OUT], asiguraţi-vă că aţi conectat PC-ul la terminalul [PC IN
1].
- După apăsarea butonului [Blank] de pe telecomandă, ieşirea este normală chiar dacă vedeţi un ecran gol pe
proiectorul dvs. şi pe ecranul monitorului conectat la terminalul [PC OUT].
- Funcţia [PC OUT] funcţionează şi în modul Standby.
Conectarea unui dispozitiv compatibil HDMI
Mai întâi, verificaţi dacă dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
Conectaţi terminalul [HDMI/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului la terminalul de ieşire DVI al dispozitivul de ieşire
digitală folosind un cablu HDMI/DVI.
- Pentru conectarea la terminalul de ieşire HDMI al dispozitivului de ieşire digitală, utilizaţi un cablu HDMI.
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare AV (HDMI)”.
Conectaţi terminalul [PC 1/DVI AUDIO IN] al proiectorului la terminalul de ieşire audio al dispozitivului de ieşire digitală,
folosind un cablu audio (Nu este furnizat).
- Dacă acesta este conectat cu un cablu HDMI, nu este necesară conectarea unui cablu audio (Nu este furnizat).
Conectarea unui dispozitiv AV utilizând un cablu D-Sub
Mai întâi, verificaţi dacă dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
Conectaţi terminalul [PC IN (1 or 2)] din partea posterioară a proiectorului la terminalul D-Sub al dispozitivului AV utilizând
un cablu D-Sub.
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare AV (D-Sub)”.
Conectaţi terminalul [PC 1/DVI AUDIO IN] sau [AUDIO IN 2] din partea posterioară a proiectorului la terminalul de ieşire
audio al dispozitivului AV, folosind un cablu audio (Nu este furnizat).
Conectarea unui dispozitiv de ieşire AV component
Mai întâi, verificaţi dacă dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
Conectaţi terminalul [PC IN (1 or 2)] din partea posterioară a proiectorului la terminalul Component al dispozitivului AV
utilizând un cablu D-Sub/Component (Nu este furnizat).
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare AV (D-Sub)”.
Conectaţi terminalul [PC 1/DVI AUDIO IN] sau [AUDIO IN 2] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire
audio al dispozitivului AV, folosind un cablu audio (Nu este furnizat).
Conectarea cu ajutorul unui cablu Video/S-Video
Mai întâi, verificaţi dacă dispozitivul AV şi proiectorul dvs. sunt oprite.
Conectaţi terminalul [VIDEO] sau [S-VIDEO] şi dispozitivul AV utilizând un cablu Video (Nu este furnizat) sau un cablu SVideo (Nu este furnizat).
- Pentru semnalele de intrare acceptate, consultaţi „Sincronizare AV (VIDEO/S-VIDEO)”.
Conectaţi terminalul [AV IN R-AUDIO-L] din partea posterioară a proiectorului şi terminalul de ieşire audio al dispozitivului
dvs. AV folosind un cablu audio (Nu este furnizat).
Conectarea unei boxe externe
Puteţi auzi sunetul printr-o boxă externă, în locul difuzorului intern încorporat în proiector.
Pregătiţi un cablu audio (Nu este furnizat) adecvat pentru boxa dvs. externă.
Conectaţi terminalul [AUDIO OUT] al proiectorului la borna externă folosind un cablu audio.
- La utilizarea unei boxe externe, difuzorul intern nu mai funcţionează, însă puteţi regla volumul boxei externe
utilizând butonul de volum al proiectorului (sau al telecomenzii).
- Terminalul [AUDIO OUT] poate transmite toate semnalele audio.
|
Funcţii de bază
| Input | Picture | Setup | Option |
Pornirea proiectorului
Capacul obiectivului trebuie să fie deschis complet.
Porniţi proiectorul.
Verificaţi dacă indicatorul STAND BY LED este aprins.
Apăsaţi butonul de alimentare. Când proiectorul este pornit (de la butonul de alimentare de pe telecomandă
sau cel din partea superioară a proiectorului), indicatorul LAMP LED albastru luminează intermitent.
După ce proiectorul este pornit complet, indicatorSul LAMP LED rămâne albastru.
Dacă proiectorul este pornit când lampa nu este suficient răcită, este posibil să auziţi un zgomot
puternic pentru scurt timp, deoarece turaţia ventilatorului creşte pentru a răci lampa.
Oprirea proiectorului
Apăsaţi butonul de alimentare (Telecomandă sau pe partea superioară a proiectorului). Este afişat OK sau
Anulare. Selectaţi OK utilizând tastele cu săgeţi (Telecomandă sau pe partea superioară a proiectorului). Apăsaţi
butonul Enter sau apăsaţi din nou butonul de alimentare.
Indicatorul STAND BY LED este stins şi indicatorul LAMP LED luminează intermitent.
Turaţia ventilatorului creşte pentru a răci lampa rapid. După terminarea funcţionării, indicatorul LAMP LED este
stins şi indicatorul STAND BY LED este aprins şi rămâne albastru.
Decuplaţi cablul de alimentare.
Închideţi capacul obiectivului.
Selectarea unei surse de intrare
Apăsaţi butonul SOURCE (de pe telecomandă sau din partea superioară a proiectorului).
Modurile AV, S-Video şi HDMI pot fi selectate numai când este conectat un dispozitiv extern, iar modurile PC1 şi
PC2 pot fi selectate indiferent de conectarea unui dispozitiv extern.
|
* Faceţi clic pe butonul Play(
Reglarea
Funcţii de bază
)/Stop(
Descriere
| Input | Picture | Setup | Option |
) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.
Play/Stop
ecranului
Source List
Puteţi selecta pentru afişare un dispozitiv conectat la proiector.
1) PC 1
4) S-Video
2) PC 2
5) HDMI
3) AV
Edit Name
Puteţi edita numele dispozitivelor conectate la proiector.
1) VCR
7) DVD Receiver
2) DVD
8) Game
3) Cable STB
9) Camcorder
4) HD STB
10) DVD Combo
5) Satellite STB
11) PC
6) AV Receiver
|
* Faceţi clic pe butonul Play(
Reglarea
)/Stop(
| Input | Picture | Setup | Option |
) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.
Descriere
ecranului
Mode
Funcţii de bază
Play/Stop
Selectaţi o stare de ecran personalizată pentru proiectorul dumneavoastră sau modificaţi
modul ecran după cum este necesar.
1) Mode
- Standard
Acest mod de imagine este cel mai general mod pentru diferite situaţii.
- Presentation
Acest mod este potrivit pentru prezentări.
- Text
Acest mod este potrivit pentru conţinuturi cu text.
- Movie
Acest mod este potrivit pentru vizionarea unui film.
- Game
Acest mod de imagine este optimizat pentru jocuri.
▶ Textul dintr-o imagine statică poate fi afişat nenatural.
- User
Acest mod este un mod personalizat, creat cu ajutorul funcţiei Mode > Save .
▶ Modurile Presentation şi Text sunt activate numai dacă semnalul de intrare este un
Mode
semnal de Sincronizare PC (D-Sub/HDMI).
2) Contrast : Opţiune utilizată pentru a regla contrastul dintre obiect şi fundal.
3) Brightness : Opţiune utilizată pentru a regla luminozitatea întregii imagini.
4) Sharpness : Opţiune utilizată pentru a regla conturul obiectului - mai clar sau mai
puţin clar.
▶ Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opţiunea
Contrast
Brightness
Sharpness nu poate fi reglată.
5) Color : Opţiune utilizată pentru a regla culorile - mai deschise sau mai închise.
▶ Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), opţiunea
Sharpness
Color nu poate fi reglată.
6) Tint : Opţiune utilizată pentru a obţine culori mai naturale ale obiectelor utilizând
Color
Tint
amplificarea pe verde sau pe roşu.
▶ Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI) şi PAL şi
SECAM pentru modurile [S-Video] şi [AV], culoarea nu poate fi reglată.
7) Color Temperature : Puteţi selecta temperatura de culoare în funcţie de preferinţele
dvs.
-
Valori prestabilite din fabrică: 5500K, 6500K, 8000K, 9300K
-
Puteţi selecta temperatura de culoare pentru elementele de mai jos în funcţie de
preferinţele dvs.
Color
Temperature
R-Gain, G-Gain, B-Gain : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de alb.
R-Offset, G-Offset, B-Offset : Reglează temperatura de culoare pentru nivelul de
R-Gain
negru.
G-Gain
B-Gain
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
R-Offset
G-Offset
B-Offset
4) B-Gain
8) Gamma : Schimbă caracteristica luminozităţii pentru fiecare ton de culoare al unei
imagini.
-
Cu cât valoarea (+) este mai mare, cu atât este mai mare contrastul dintre
părţile luminoase şi cele întunecate; cu cât valoarea (-) este mai mică, cu atât
sunt mai închise părţile întunecate.
-
Gamma
Interval de reglare: De la -3 la +3
9) Save : Puteţi salva starea unui ecran pe care l-aţi reglat conform preferinţelor dvs.
utilizând meniul OSD Mode > User .
Save
10) Reset : Restaurează setările de mod la valorile prestabilite din fabrică.
Reset
Size
Puteţi selecta dimensiunile ecranului în funcţie de tipul de scenă.
▶ Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), Zoom1/Zoom2 nu este
acceptat.
1) Normal
2) Zoom1
3) Zoom2
4) 16:9
5) Custom
Position
Reglaţi poziţia ecranului dacă nu este aliniat.
Digital NR
Atunci când este afişată o linie punctată sau când ecranul tremură, puteţi vizualiza
imaginea la o calitate vizuală mai bună activând Noise Reduction .
▶ Când semnalul de intrare este Sincronizare PC (D-Sub/HDMI), Digital NR nu
funcţionează.
Black Level
Puteţi selecta standardul de luminozitate a ecranului în funcţie de semnalul de intrare.
Dacă acesta nu este potrivit pentru semnalul de intrare, este posibil ca părţile întunecate
să nu fie afişate clar sau să apară difuz.
▶ Black level poate fi setat numai pentru semnalele 480i şi 576i ale modurilor [AV], [SVideo] şi Sincronizare AV (D-Sub) şi pentru semnalul RGB al modului [HDMI].
- Pentru semnalele 480i şi 576i ale modurilor [AV], [S-Video] şi Sincronizare AV (D-Sub)
1) 0 IRE : Setează luminozitatea părţilor întunecate ale semnalului la Ridicat.
2) 7.5 IRE : Setează luminozitatea părţilor întunecate ale semnalului la Scăzut.
- Pentru semnalul RGB al modului [HDMI]
1) Normal: Utilizat într-un mediu normal.
2) Low: Utilizat când partea întunecată este afişată prea luminoasă.
Overscan
Utilizând această funcţie, puteţi decupa marginea unei imagini atunci când în zona
respectivă există informaţii, imagini sau zgomote care nu sunt necesare.
▶Opţiunea nu este acceptată în modurile [AV] şi [S-Video].
▶Funcţia este acceptată exclusiv când semnalul de intrare este Sincronizare AV (D-Sub)
sau Sincronizare AV (HDMI).
▶Dacă funcţia Overscan este dezactivată, este posibil să fie afişate şi părţi suplimentare
nenecesare la marginile unei imagini, chiar dacă puteţi vizualiza o suprafaţă mai mare.
În acest caz, activaţi funcţia Overscan.
Film Mode
Utilizând această funcţie, puteţi seta chiar în timpul vizionării unui film modul de afişare
optimizat pentru redarea filmelor. Modul Film asigură setări de afişare optime pentru
filme.
1) Off
2) On
▶ Film mode este acceptat numai pentru semnalele [AV], [S-Video], 480i şi 576i.
PC
Elimină sau reduce zgomotul care cauzează calitatea instabilă a afişării pe ecran, cum
ar fi tremuratul imaginii de pe ecran. Dacă zgomotul nu este eliminat numai prin acord
fin, reglaţi frecvenţa la maximum şi utilizaţi acordul fin din nou.
▶ Acesta este activat numai pentru intrarea Sincronizare PC a terminalului D-Sub.
Auto
Adjustment
▶ Consultaţi „Sincronizare PC (D-Sub/HDMI)”.
1) Auto Adjustment : Opţiune utilizată pentru a reduce automat frecvenţa şi faza
pentru ecranul PC-ului.
Coarse
2) Coarse : Opţiune utilizată pentru a regla frecvenţa atunci când apar linii verticale
Fine
pe ecranul PC-ului.
3) Fine : Opţiune utilizată pentru reglarea fină a ecranului PC-ului.
4) Reset : Utilizând această funcţie, puteţi reseta setările meniului PC la valorile
Reset
prestabilite din fabrică.
Zoom
Măriţi ecranul PC-ului la 2X, 4X sau 8X.
▶ Acesta poate fi reglat numai când semnalul de intrare este Sincronizare PC (DSub/HDMI).
|
Funcţii de bază
| Input | Picture | Setup | Option |
* Faceţi clic pe butonul Play(
Reglarea
) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.
Descriere
ecranului
Install
)/Stop(
Play/Stop
Pentru a remedia posibilele deficienţe ale locaţiei de instalare, puteţi inversa imaginile
proiectate vertical / orizontal.
1) Front-Floor : Imagine normală
2) Front-Ceiling : Imagine inversată orizontal / vertical
3) Rear-Floor : Imagine inversată orizontal
4) Rear-Ceiling : Imagine inversată vertical
Lamp Mode
Opţiune utilizată pentru a seta luminozitatea imaginii prin reglarea cantităţii de lumină
generate de lampă.
1) Eco : Acest mod este optimizat pentru ecranele mai mici de 100 inch. Acest mod
reduce luminozitatea lămpii şi consumul de energie pentru a prelungi durata de de
Eco
viaţă a lămpii şi a reduce zgomotul şi consumul de energie.
2) Normal : Acest mod este optimizat pentru utilizarea generală. Acest mod este
Normal
recomandat pentru o luminozitate stabilă a lămpii care facilitează un mediu de
operare silenţios şi confortabil, chiar şi cu iluminarea ambiantă intensă.
3) Bright : Acest mod maximizeaza luminozitatea lămpii când iluminarea ambiantă
Bright
este intensă. Pe măsură ce luminozitatea lămpii creşte, durata de viaţă a lămpii
este redusă, iar consumul de energie poate creşte.
V-Keystone
Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteţi compensa acest lucru
utilizând funcţia Keystone verticală.
H-Keystone
Când imaginea proiectorului nu este afişată orizontal pe ecran, aceasta poate fi
calibrată cu ajutorul funcţiei H-Keystone.
Consultaţi 'Reglarea H-Keystone'
▶ Când este activată, Keystone, care este o funcţie pentru calibrarea unei imagini
asimetrice, poate degrada calitatea imaginii.
Background
Puteţi seta Background care este afişat când nu există semnal de la dispozitivul extern
conectat la proiector.Dacă se recepţionează semnal, Background pe care l-aţi setat
dispare şi este afişat un ecran normal.
1) Logo
2) Blue
3) Black
Test Pattern
Generat chiar de către proiector. Utilizat ca bază de instalare pentru instalarea
proiectorului.
Crosshatch
1) Crosshatch : Puteţi verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu.
2) Screen Size : Puteţi selecta dimensiunile formatului de imagine, ca de exemplu
Screen
1,33 : 1 sau 1,78 : 1.
Size
Video Type
În cazul în care calitatea ecranului este anormală din cauza faptului că proiectorul nu
identifică automat tipul semnalului de intrare în modul PC sau HDMI, puteţi seta forţat
tipul semnalului de intrare.
▶
În modul [PC], acesta este activat numai dacă semnalul de intrare este Sincronizare
AV (D-Sub). Totuşi, pentru o sincronizare H/V separată, acesta este activat numai
pentru semnalele 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
▶
În modul [HDMI], acesta este activat numai pentru semnalele Sincronizare AV (HDMI)
640x480p 59,94 Hz/60 Hz, 1280x720p 59,94 Hz/60 Hz.
1) Auto
2) RGB(PC)
3) RGB(AV)
4) YPbPr(AV)
Utilizare
RGB(PC)
La conectarea ieşirii RGB a unui PC la
terminalul D-Sub
La conectarea ieşirii RGB a unui
Color,
Sharpness,Tint
Meniul PC şi
zoomul
Dezactivare
Activare
RGB(AV)
dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la
terminalul D-Sub
Activare
Activare
Activare
Dezactivare
Dezactivare
Activare
Activare
Dezactivare
-
-
La conectarea ieşirii YPbPr a unui
YPbPr(AV) dispozitiv AV (STB, DVD etc.) la
terminalul D-Sub
PC
AV
Auto
Reset
La conectarea unui PC la terminalul
HDMI
La conectarea unui dispozitiv AV (STB,
DVD etc.) la terminalul HDMI
Setări automate
Utilizând această funcţie, puteţi reseta diversele setări la valorile prestabilite din fabrică.
1) Factory Default : Modifică setările la valorile prestabilite din fabrică.
Factory
Default
2) Reset Filter Time : Resetează timpul filtrului.
Reset
Filter Time
|
* Faceţi clic pe butonul Play(
Reglarea
Menu Option
)/Stop(
Descriere
ecranului
Language
Funcţii de bază
| Input | Picture | Setup | Option |
) în tabelul de mai jos pentru a vizualiza fişierul video.
Play/Stop
Puteţi selecta limba utilizată în ecranul de meniuri.
1) Position
Puteţi selecta limba utilizată în ecranul de meniuri.
2) Transparency
Position
Puteţi seta transparenţa meniului.
- High
- Medium
- Low
- Opaque
Transparency
3) Display Time
Display
Puteţi seta ora afişată în meniu.
- 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / 90 sec / 120 sec / Stay On
Sound
Reglează balansul sunetului între difuzorul din stânga şi cel din dreapta şi egalizatorul
difuzorului stereo de 3 W încorporat în proiector.
Filter Check
1) Balance
4) 1kHz
2) 100Hz
5) 3kHz
3) 300Hz
6) 10kHz
Setează perioada de verificare pentru filtru. (Unitate: oră)
Time
1) Off
2) 100
3) 200
4) 400
5) 800
▶
Dacă durata de utilizare a filtrului este mai mare decât perioada de verificare a
filtrului, mesajul de verificare a filtrului este afişat timp de un minut de fiecare dată
când proiectorul este pornit.
▶
Auto Power On
Mesaj de verificare a filtrului: „Check the filter, and if necessary, clean or replace it.”.
Dacă proiectorul este alimentat, acesta este pornit automat fără a se apăsa butonul de
alimentare.
1) Off
2) On
Sleep Timer
Atunci când nu se recepţionează semnal pe durata specificată, proiectorul se opreşte
automat.
(Însă, în intervalul de timp specificat, nu trebuie apăsat niciun buton de pe telecomandă
sau din partea superioară a proiectorului)
1) Off
2) 10 min
3) 20 min
4) 30 min
Information
Opţiune utilizată pentru a verifica semnalele sursă, configurarea imaginilor, reglarea
imaginilor de pe ecranul PC şi durata de utilizare a lămpii.
Time
| Înainte de a contacta personalul de service |
Instalarea şi conectarea
Simptome
Depanare
Lipsă alimentare.
z
Verificaţi conexiunile cablului de alimentare.
Doresc să instalez proiectorul pe
z
Dispozitivele pentru instalarea pe tavan se vând separat. Contactaţi
distribuitorul local de la care aţi achiziţionat produsul.
tavan.
Sursa externă nu este selectată.
z
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul de conexiune (video) la portul
adecvat. În cazul conectării necorespunzătoare, dispozitivul nu este disponibil.
Meniul şi telecomanda
Simptome
Telecomanda nu funcţionează.
Depanare
z
Verificaţi dacă telecomanda se află la distanţa corectă şi în unghiul corect.
Îndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă şi produs.
z
Iluminarea senzorului de distanţă al telecomenzii cu 3 becuri electrice sau cu
alte dispozitive de iluminare îi poate afecta sensibilitatea şi poate conduce la
funcţionarea defectuoasă a telecomenzii.
z
Verificaţi dacă bateria telecomenzii nu este descărcată.
z
Verificaţi dacă indicatorul cu LED de pe partea de sus a proiectorului este
aprins.
Nu pot selecta un meniu.
z
Verificaţi dacă meniul este afişat în culoarea gri. Un meniu afişat în culoarea gri
este indisponibil.
Ecranul şi dispozitivele externe
Simptome
Nu pot vedea imaginile.
Depanare
z
Asiguraţi-vă că cablul de alimentare al proiectorului este corect conectat.
z
Asiguraţi-vă că aţi selectat sursa de intrare adecvată.
z
Asiguraţi-vă că conectorii sunt conectaţi corespunzător la porturile aflate în
partea din spate a proiectorului.
z
Înlocuiţi bateriile telecomenzii.
z
Asiguraţi-vă că setările <Color> şi <Brightness> nu sunt la limitele lor
inferioare.
Culori de calitate slabă.
z
Reglaţi setările <Tint> şi <Contrast>.
Imaginile nu sunt clare.
z
Reglaţi focalizarea.
z
Verificaţi dacă distanţa de proiecţie nu este prea lungă sau prea scurtă.
Zgomot ciudat.
z
Dacă zgomotul ciudat persistă, contactaţi centrul nostru de service.
LED-ul funcţional este aprins.
z
Consultaţi secţiunea Acţiuni de corecţie în conformitate cu indicaţiile LEDurilor.
Pe ecran apar linii.
z
Deoarece utilizarea PC-ului poate genera zgomot, reglaţi frecvenţa ecranului.
Niciun ecran pentru dispozitivul extern
z
Verificaţi starea de funcţionare a dispozitivului extern şi verificaţi dacă setările
pentru reglare, cum ar fi Brightness şi Contrast au fost modificate corect în
nu este afişat.
ecranul de comenzi <Mode> al meniului Projector .
Apare numai un ecran albastru.
z
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect dispozitivele externe. Verificaţi din nou
cablurile de conectare.
Ecranul apare în alb-negru sau în
z
întunecat sau prea luminos.
Aşa cum s-a menţionat anterior, verificaţi în meniu setările pentru reglare, cum
ar fi Brightness , Contrast şi Color .
culori neregulate / ecranul este prea
z
Dacă doriţi să restauraţi setările proiectorului la valorile prestabilite din fabrică,
rulaţi <Factory Default> din meniu.
| Îngrijire şi întreţinere | Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume) | Autoritate |
Pentru a curăţa exteriorul şi obiectivul proiectorului
Ştergeţi proiectorul cu o cârpă moale şi
uscată.
Nu ştergeţi proiectorul cu substanţe inflamabile
(benzen, diluanţi) sau cu cârpe umede,
deoarece aţi putea cauza probleme.
Nu atingeţi proiectorul cu unghia sau cu obiecte
ascuţite, deoarece l-aţi putea zgâria.
Pentru a curăţa interiorul proiectorului
Pentru a curăţa interiorul proiectorului,
apelaţi la un centru de service sau la
furnizorul produsului. (Operaţiune cu
plată)
Contactaţi furnizorul produsului sau un centru
de service dacă în interiorul proiectorului se
găsesc praf sau substanţe străine.
Înlocuirea lămpii
Precauţii la înlocuirea lămpii
Lampa proiectorului este un consumabil. Pentru performanţe optime în funcţionare, înlocuiţi lampa ţinând cont
de durata sa de utilizare. Verificaţi durata de utilizare a lămpii în ecranul Information Display (Afişare informaţii),
butonul INFO.
La înlocuirea lămpi utilizaţi numai lămpi recomandate. Înlocuiţi cu o lampă al cărei model este identic cu cel al
lămpii existente în proiector.
- Nume model lampă: 220W Philips fusion lamp
- Producător lampă: Philips Lighting
- Pentru informaţii despre cumpărarea lămpilor, adresaţi-vă 'Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung
în întreaga lume)'.
Înainte de înlocuirea lămpii, asiguraţi-vă că aţi scos din priză cablul de alimentare.
Chiar după deconectarea cablului de alimentare, lampa este fierbinte. Lăsaţi lampa să se răcească timp de cel
puţin o oră înainte de a o înlocui.
Lampa se află în partea din spate stânga a proiectorului.
Înainte a a întoarce proiectorul pentru a înlocui lampa, acoperiţi proiectorul cu o cârpă moale.
Nu lăsaţi lampa lângă substanţe inflamabile şi nici la îndemâna copiilor. Există pericolul producerii de arsuri sau
de vătămări corporale.
Îndepărtaţi murdăria şi materialele străine din interiorul lămpii şi din jurul acesteia utilizând un dispozitiv cu vid
adecvat.
Atunci când manipulaţi lampa, nu atingeţi nicio parte a lămpii cu excepţia mânerelor. Dacă manipulaţi lampa în
mod incorect, puteţi afecta calitatea afişării pe ecran şi puteţi scurta durata de viaţă a lămpii.
Proiectorul a fost conceput astfel încât acesta să nu funcţioneze în cazul în care capacul lămpii nu este montat
complet după înlocuirea lămpii.Dacă proiectorul nu funcţionează corect, vă rugăm să verificaţi starea de
funcţionare a LED-ului indicator.
Procedura de înlocuire a lămpii
Deoarece lampa este un produs cu temperatură ridicată şi tensiune înaltă, aşteptaţi cel puţin o oră
de la deconectarea cablului de alimentare înainte de a o înlocui.
Lampa este localizată în partea stângă a proiectorului (când este privit din faţă).
Îndepărtaţi şurubul indicat în figura
Îndepărtaţi cele două (2) şuruburi
Prindeţi mânerul lămpii şi trageţi-l
de mai jos şi apoi deschideţi
indicate în figura de mai jos.
înspre dvs., ca în figura de mai jos.
capacul.
Montarea lămpii noi se face în ordine inversă celei de la demontarea lămpii vechi.
Înlocuirea şi curăţarea filtrului
Precauţii la înlocuirea filtrului proiectorului
Filtrul se află în partea inferioară a proiectorului.
Opriţi proiectorul şi deconectaţi cablul de alimentare după ce proiectorul s-a răcit suficient.
În caz contrar, piesele sale pot fi deteriorate din cauza căldurii interne.
La înlocuirea filtrului, poate pătrunde praf.
Pentru informaţii despre cumpărarea filtrelor, adresaţi-vă 'Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în
întreaga lume)'.
Ordinea pentru înlocuirea sau curăţarea filtrului.
Opriţi proiectorul şi deconectaţi
Aşezaţi produsul cu partea
cablul de alimentare după ce
inferioară în sus şi apoi apăsaţi şi
proiectorul s-a răcit suficient.
îndepărtaţi capacul filtrului în
Înlocuiţi sau curăţaţi filtrul.
direcţia săgeţii.
* Când aşezaţi produsul cu partea
inferioară în sus, puneţi o cârpă
moale pe podea pentru a evita
zgârierea.
La curăţarea filtrului, utilizaţi un aspirator mic pentru computere şi produse electronice mici sau spălaţi-l sub
jet de apă.
Când spălaţi filtrul sub jet de apă, asiguraţi-vă că îl uscaţi complet. Umiditatea poate provoca corodarea
filtrului.
Dacă praful din filtru nu poate fi îndepărtat sau dacă filtrul este rupt, acesta trebuie înlocuit.
Asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea Reset Filter TimeTime (Resetare timp filtru) după înlocuirea sau curăţarea
filtrului proiectorului
Orificii de ventilare
Locaţia orificiilor de ventilare
Orificiile de ventilare sunt localizate în părţile dreaptă şi stângă şi în partea inferioară a proiectorului.
| Îngrijire şi întreţinere | Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume) | Autoritate |
Dacă aveţi întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung,
contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
http://www.samsung.com/hk
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk_en
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
800-SAMSUNG(726-7864)
U.A.E
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| Îngrijire şi întreţinere | Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume) | Autoritate |
Informaţiile din acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea în orice fel a acestui document fără permisiunea scrisă prealabilă a corporaţiei Samsung Electronics Co.,
Ltd. este strict interzisă.
Corporaţia Samsung Electronics Co., Ltd. nu este responsabilă pentru erorile conţinute în acest document şi nici pentru
daunele accidentale sau rezultate pe cale de consecinţă legate de livrarea, performanţele sau utilizarea acestui material.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement