Samsung MX-J630 Manual de utilizare

Samsung MX-J630 Manual de utilizare
MX-J630
MX-J730
Sistem audio MiNi Hi-Fi Component
Redare MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
manualul utilizatorului
Imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă
rugăm să vă înregistraţi produsul la adresa:
www.samsung.com/register
Avertismente privind siguranţa
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU SPATELE). APARATUL NU CONŢINE PIESE CARE POT FI
REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
NU DESCHIDEŢI. PERICOL DE ELECTROCUTARE
ATENŢIE: PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, ALINIAŢI
LAMELE ŞTECHERULUI CU CELE ALE PRIZEI ŞI INTRODUCEŢILE COMPLET.
Simbolul indică „tensiune periculoasă” în interiorul
produsului, care prezintă risc de electrocutare sau
de vătămare corporală.
Acest simbol indică instrucţiuni importante
referitoare la produs.
AVERTISMENT
PRODUS LASER CLASA 1
• Pentru a reduce riscul de incendiu sau
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Acest CD player este clasificat ca produs LASER
CLASA 1. Utilizarea altor comenzi, reglaje sau
proceduri decât cele specificate în prezentul manual
pot duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
Respectă prevederile 21CFR 1040.10, cu excepţiile
prevăzute în Informarea cu privire la produsele laser
nr. 50, din 24 iunie 2007.
• Acest produs conţine substanţe
chimice considerate în Statul
California ca având potenial
carcinogen sau toxicitate
reproductivă.
• PENTRU A PREVENI IZBUCNIREA
INCENDIILOR, ŢINEŢI ÎNTOTDEAUNA
LUMÂNĂRILE ŞI ALTE ARTICOLE CU FOC
DESCHIS LA DISTANŢĂ DE ACEST PRODUS.
PERICOL:
• ÎN MOMENTUL DESCHIDERII VOR FI EMISE
RADIAŢII VIZIBILE ŞI INVIZIBILE. EVITAŢI
EXPUNEREA DIRECTĂ LA FASCILULUL
LUMINOS. (FDA 21 CFR)
ATENŢIE:
• ÎN MOMENTUL DESCHIDERII VOR FI EMISE
RADIAŢII VIZIBILE ŞI INVIZIBILE DE CLASĂ
3B. EVITAŢI EXPUNEREA LA FASCICULUL
LUMINOS. (IEC 60825-1)
• ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ UN LASER.
UTILIZAREA UNOR COMENZI, REGLAJE
SAU PROCEDURI NESPECIFICARE AICI
POATE DETERMINA EXPUNEREA LA RADIAŢII
PERICULOASE. NU DESCHIDEŢI CAPACUL
ŞI NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI PERSONAL
APARATUL. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
2
Română
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Precauţii
• Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ
respectă indicaţiile autocolantului de identificare
aflat pe spatele unităţii.
• Instalaţi aparatul în poziţie orizontală sau pe un
suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur
pentru ventilaţie (3 - 4 in. / 7,5 - 10 cm).
• Nu aşezaţi unitatea pe amplificatoare sau pe alte
echipamente care se pot încinge. Asiguraţi-vă că
fantele de ventilaţie nu sunt acoperite.
• Nu aşezaţi niciun obiect pe aparat.
• Înainte de a muta aparatul, asiguraţi-vă că slotul
de introducere a discurilor este gol.
• Pentru a opri complet aparatul, scoateţi ştecherul
din priza de alimentare. Scoateţi cablul de
alimentare din priză dacă nu folosiţi unitatea
pentru o perioadă îndelungată.
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice,
scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de tensiune
din cauza descărcărilor electrice pot duce la
defectarea aparatului.
• Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor
soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se
poate supraîncălzi şi defecta.
• Feriţi aparatul de umezeală şi căldură în exces
sau de echipamente care generează unde
magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe).
• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză dacă
aparatul se defectează.
• Aparatul este destinat exclusiv utilizării personale.
Aparatul nu este destinat utilizării industriale.
• Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul
sau discul au fost depozitate la temperaturi
scăzute. Dacă transportaţi aparatul pe timpul
iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte
de utilizare, pentru ca acesta să ajungă la
temperatura camerei.
• Bateriile utilizate cu acest aparat conţin substanţe
chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte
reziduuri menajere.
• Pentru a opri complet acest aparat, trebuie să îl
deconectaţi de la priza de perete. Prin urmare,
priza de perete şi ştecherul cablului de alimentare
trebuie să fie uşor accesibile în orice moment.
• Folosiţi numai ştechere şi prize de perete cu
împământare corespunzătoare.
-- O împământare necorespunzătoare poate
cauza electrocutări sau deteriorarea
echipamentului. (Numai pentru echipamentele
din Clasa l.)
Depozitarea şi gestionarea discurilor
• Manevrarea discurilor
-- Amprentele sau zgârieturile de pe suprafaţa
unui disc pot reduce calitatea sunetului şi a
imaginii sau pot duce la saltul
peste sectoarele respective.
-- Evitaţi să atingeţi suprafaţa
discului pe care au fost înregistrate date.
-- Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa
amprente pe suprafaţa acestuia.
-- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
• Curăţarea discurilor
-- Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe un disc,
curăţaţi-l cu un detergent fin diluat
cu apă şi ştergeţi cu o cârpă moale.
-- Atunci când curăţaţi discul,
mişcarea trebuie să fie dinspre
interior spre exterior.
• Depozitarea discurilor
-- Nu expuneţi la lumina soarelui.
-- Păstraţi discurile într-un loc aerisit şi răcoros.
-- Păstraţi discurile în plicuri de protecţie curate şi
depozitaţi-le în poziţie verticală.
• Dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci
din aparat, se poate forma condens. Dacă se
formează condens în aparat, este posibil ca
acesta să nu funcţioneze corespunzător. Dacă
apare această problemă, scoateţi discul şi lăsaţi
aparatul pornit timp de o oră sau două.
• Amplasaţi boxele la o distanţă rezonabilă, de o
parte şi de alta a sistemului, pentru a beneficia de
un sunet stereo de calitate.
• Îndreptaţi boxele înspre zona de audiţie.
• Nu expuneţi acest aparat la scurgeri sau stropiri.
Nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichid, cum
ar fi vazele.
Română
2
3
Formatul şi compatibilitatea discurilor
Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.
Discuri CD-R
• Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată
fi redate din cauza dispozitivului cu care au fost
înregistrate (CD-Recorder sau PC) şi a stării
discului.
• Utilizaţi discuri CD-R de 650 MB / 74 minute.
Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB / 80
minute, deoarece este posibil ca acestea să nu
poată fi redate.
• Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable)
să nu poată fi redate.
• Pot fi redate integral doar discurile CD-R care
sunt „finalizate” corespunzător. Dacă sesiunea
este închisă, dar discul este deschis, este posibil
să nu puteţi reda discul integral.
• Pentru fişierele codate într-un format cu rată de
biţi variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu
rată scăzută de biţi şi rată înaltă de biţi (de ex. 32
Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în
timpul redării.
• De pe un CD pot fi redate maxim 999 de melodii.
Formate audio acceptate
Rată de
Extensie
Rată de
Codec audio eşantionare
fişier
biţi
*.mp3
Discuri MP3-CD
• Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3
în format ISO 9660 sau Joliet.
• Numele fişierelor MP3 nu trebuie să conţină spaţii
sau caractere speciale (de exemplu, /, =, +).
• Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/
decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
• Pot fi redate doar discuri cu mai multe sesiuni
înregistrate consecutiv. Dacă există un segment
gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteţi reda
discul doar până la segmentul gol.
• Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura
mai mult şi este posibil să nu poată fi redate
toate fişierele înregistrate.
*.wma
Simboluri
4
Română
Important
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_Format_
MSAudio1
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Wave_Format_
MSAudio2
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
ratele de eşantionare şi ratele de biţi. Fişierele
înregistrate în formate neacceptate ar putea fi
redate incorect.
În continuare sunt enumerate accesoriile incluse.
Manualul utilizatorului
16KHz ~
48KHz
➣➣Codecul WMA Professional nu este acceptat.
➣➣Tabelul de mai sus conţine formatele acceptate,
Accesorii
Antenă FM
MPEG 1 Layer3
Telecomandă/baterii
Notă
Cuprins
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui sistem audio SAMSUNG MiNi Hi-Fi Component.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni.
Vă vor permite să utilizaţi cu uşurinţă sistemul şi să profitaţi la maxim de caracteristicile acestuia.
Avertismente de siguranţă....................... 2
Funcţia My List . ..................................... 11
Precauţii..................................................... 3
Verificarea sau editarea melodiilor din
Depozitarea şi gestionarea discurilor...... 3
lista mea.................................................. 11
Formatul şi compatibilitatea discurilor.... 4
Utilizarea caracteristicii Bluetooth......... 12
Formate audio acceptate......................... 4
Utilizarea aplicaţiei Samsung Audio
Remote.................................................... 13
Accesorii.................................................... 4
Cuprins...................................................... 5
Descriere................................................... 6
Panoul frontal...................................... 6
Panoul din spate.................................. 7
Telecomanda....................................... 8
Funcţia de afişare..................................... 8
Redarea CD/MP3/WMA-CD..................... 9
Selectarea unei piese............................... 9
Căutarea unei anumite melodii Căutarea
unui anumit pasaj muzical pe un CD....... 9
Repetarea uneia sau a tuturor melodiilor
de pe un disc............................................. 9
Redarea de pe un dispozitiv USB.......... 10
Selectarea unei piese de pe un
dispozitiv USB ............................... 10
Căutarea rapidă a unui folder........... 10
Utilizarea căutării rapide................... 10
Repetarea uneia sau mai multor melodii.... 10
TV SoundConnect................................... 14
Reglarea ceasului.................................... 15
Temporizatorul........................................ 15
Anularea temporizatorului...................... 16
Ascultarea la radio.................................. 16
Funcţia de înregistrare............................ 17
Viteza de înregistrare.............................. 18
Selectarea modului PRESET EQ.................. 18
Selectarea modului USER EQ................ 18
Selectarea modului MY KARAOKE........ 18
Utilizarea MODULUI FOTBAL................ 18
Utilizarea funcţiei GIGA SOUND............ 18
Utilizarea funcţiei NON-STOP RELAY.......... 19
Actualizarea software-ului...................... 19
Depanare................................................. 19
Specificaţii............................................... 20
Specifications.......................................... 21
Ştergerea unui fişier.......................... 10
Căutarea rapidă a unei melodii......... 11
• Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al
aparatului.
• Se poate percepe o taxă administrativă dacă
a. un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect
(rezultă că nu aţi citit manualul de utilizare)
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi aparatul nu prezintă niciun defect
(rezultă că nu aţi citit manualul de utilizare).
• Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la
locul de muncă.
Română
4
5
Descriere
Panoul frontal
1
21
2
3
4
20
5
19
18
6
17
7
16
8
15
9
10
11
14
13
12
1. Afişarea ferestrei
2. Butonul FOOTBALL MODE
3. Butonul GIGA SOUND BLAST
4. Butonul CD/ Bluetooth
5. Butonul STOP/Tuning Mode
6. Butonul Search/Skip
7. Butonul TV SOUND CONNECT
8. Butonul USB 1, 2
9. Butonul PRESET EQ
10. Butonul USB REC
11. Mufă USB 1 doar pentru redare
12. Sertar pentru discuri
13. Mufă USB 2 REC pentru redare şi înregistrare prin USB
14. Butonul USER EQ
15. Butonul OPEN/CLOSE
6
Română
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Butonul AUTO CHANGE
Butonul Search/Skip
Comanda VOLUME/JOG
Butonul PLAY/PAUSE
Butonul TUNER/AUX
Butonul POWER
• Apăsaţi acest buton pentru a porni şi a opri
sistemul MiNi Hi-Fi Component.
Panoul din spate
1
2
3
4
1. Borne pentru boxele pe 2 canale
Bornele pentru conectorul boxelor se află în partea
din spate a sistemului.
1. Pentru a obţine o calitate optimă a sunetului,
introduceţi cablurile boxelor în bornele
corespunzătoare din spatele sistemului.
• Boxă stânga (marcată cu L). • Boxă dreapta (marcată cu R).
2. NUMAI PENTRU SERVICE
• Această mufă este destinată exclusiv lucrărilor
de service. Nu o utilizaţi.
3. Borne AUX IN
1. Utilizaţi un cablu Audio (nu este furnizat) pentru
a conecta mufa AUX IN a aparatului la mufa
Audio Out a unui dispozitiv analogic extern.
• Asiguraţi-vă că aţi potrivit corect culorile
conectorilor.
• Dacă componenta analogică externă are o
singură ieşire Audio Out, conectaţi la borna
din dreapta sau din stânga.
• Apăsaţi butonul TUNER/AUX de pe
unitatea principală sau butonul AUX de pe
telecomandă pentru a selecta intrarea AUX.
• Dacă sistemul este în modul AUX şi nu este
apăsat niciun buton timp de peste 8 ore,
acesta se va opri automat.
4. Conector antenă FM
1. Conectaţi antena radio (furnizată) la mufa pentru
antena FM.
2. Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o
poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena pe un
perete sau o suprafaţă rigidă.
3. Dacă semnalul este slab, s-ar putea să fie nevoie
să instalaţi o antenă exterioară. Pentru aceasta,
conectaţi o antenă FM exterioară la mufa FM din
spatele sistemului, utilizând un cablu coaxial de
75Ω (neinclus).
Română
6
7
Telecomanda
42
1
2
3
4
5
6
7
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
8
9
10
11
12
30
29
28
27
26
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
24
23
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
POWER
Bluetooth
CD
USB
TUNER
TUNING MODE
AUX
PRESET EQ
TUNING/SKIP
STOP
PLAY/PAUSE
FOOTBALL
VOLUME ENTER
FOLDER -/EFFECT DOWN .
MY LIST
TIMER ON/OFF
19. TIMER SET
20. BEAT WAVING
• Această
funcţie nu este
disponibilă pe
acest produs.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
• Această
funcţie nu este
disponibilă pe
acest produs.
23. DELETE
24. SLEEP
• Setaţi
temporizatorul
pentru oprirea
aparatului.
25. SEARCH
26. FOLDER +/EFFECT +
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
UP ,
VOLUME +
GIGA
AUTO CHANGE
REPEAT
Fast-Backward/
Forward
USER EQ
MEMORY
DISPLAY
NON-STOP RELAY
MO/ST
REC SPEED
USB REC
TV SoundConnect
CD OPEN/CLOSE
MUTE
• Opreşte temporar
sunetul.
Instalarea bateriilor în telecomandă
• Introduceţi bateriile în telecomandă astfel
încât polaritatea acestora (+,- ) să corespundă
diagramei din compartimentul pentru baterii.
• Nu aruncaţi bateriile în foc.
• Nu scurtcircuitaţi, dezasamblaţi sau
supraîncălziţi bateriile.
• Dacă înlocuiţi bateriile cu baterii de un tip
incorect, riscaţi să provocaţi o explozie. Înlocuiţi
doar cu baterii de acelaşi tip sau de un tip
* Dimensiune baterii: AAA
echivalent.
• Telecomanda poate fi utilizată la o distanţă de
aproximativ 23 ft. (7 metri) în linie dreaptă faţă
de unitate.
Funcţia de afişare
Vă permite să vizualizaţi toate funcţiile disponibile
pe afişaj şi să reglaţi luminozitatea afişajului.
De fiecare dată când apăsaţi butonul DISPLAY de pe
telecomandă, modul de afişare se va schimba după
cum urmează:
●●
●●
●●
Funcţia Demo
Este afişat mesajul "xxxW MINI COMPONENT AUDIO".
Numărul "xxx" va fi diferit în funcţie de model.
Funcţia Dimmer
Funcţia de control al luminozităţii (Dimmer) este
selectată şi afişajul se întunecă.
Display ON
Afişajul va fi pornit.
●●
lock ON
C
Este afişat ceasul.
8
Română
Funcţia DEMO Music
Apăsaţi butonul DISPLAY timp de 10 secunde pentru a iniţia
modul Demo.
La apăsarea butonului DISPLAY în timp ce este afişat
mesajul demonstrativ, funcţia se va comporta în următorul
mod:
DIMMER ON ; DIMMER OFF ; --:-- [afişare oră]
;afişare normală
Pentru a anula modul DEMO Music
• Apăsaţi butonul DISPLAY din nou, timp de 10 secunde.
Modul DEMO este anulat, iar produsul este oprit.
• Apăsaţi butonul TUNER/AUX, CD/Bluetooth sau USB. Modul
DEMO este anulat, iar modul este schimbat la cel selectat.
• Atunci când este activat modul Demo, butoanele POWER (
) MUTE şi VOLUME vor fi singurele funcţionale.
• Playerul DEMO va reda eşantioane timp de 3 minute.
La finalizarea modului de redare a eşantioanelor
DEMO, mesajul DEMO va rămâne afişat pe panoul
frontal până la anularea modului DEMO.
Selectarea unei piese
Redarea CD/MP3/WMA-CD
Vă permite să redaţi discuri de 12 cm fără adaptor.
Acest aparat este proiectat pentru a reda următoarele formate de
CD-uri: CD audio, CD, CD-R, CD-RW sau CD MP3/WMA.
Pentru a selecta o piesă când este redat un
disc.
Pentru a reda piesa anterioară
Apăsaţi butonul [ în termen de 3 secunde de la începerea redării piesei curente.
Apăsaţi de două ori butonul [ după 3 secunde de la
începerea redării piesei curente.
• D
eschideţi sau închideţi tava pentru CD-uri cu atenţie. Nu aplicaţi
forţă excesivă.
• Nu aplicaţi forţă asupra sistemului şi nu aşezaţi obiecte grele
pe acesta.
• Nu introduceţi în sistem CD-uri cu alte forme decât cele
acceptate. Puteţi deteriora aparatul.
• Pentru a garanta calitatea sunetului, păstraţi discurile
conform specificaţiilor.
1. Apăsaţi pe butonul OPEN/CLOSE pentru a deschide
sertarul pentru discuri.
2. Aşezaţi cu atenţie discul în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsaţi pe butonul OPEN/CLOSE pentru a închide
sertarul pentru discuri. Discul va fi redat automat.
• În cazul CD-urilor audio MP3/WMA scanarea pieselor
de pe disc ar putea dura câteva minute.
• Dacă redaţi un fişier cu un nume în limba engleză
sau un suport MP3/WMA cu un titlu în limba engleză,
numele melodiei va fi afişat pe afişaj. (Alte limbi decât
limba engleză ar putea să nu fie afişate.)
• Un titlu în limba engleză care conţine caractere speciale
nu va fi afişat.
<Afişare în timpul redării unui CD/MP3/WMA-CD>
Indicator melodie
Indicator timp de redare
4. Pentru a regla volumul:
• Rotiţi butonul VOLUME (VOLUM) sau apăsaţi butonul
Vol + sau – de pe telecomandă.
• Nivelul volumului poate fi reglat în 31 paşi (VOL
MIN,VOL 1- VOL 29 şi VOL MAX).
5. Pentru a întrerupe temporar redarea, apăsaţi
butonul PLAY/PAUSE (p) . Apăsaţi butonul PLAY/
PAUSE (p) pentru a continua redarea discului.
Pentru a reda piesa următoare
Apăsaţi butonul ].
Pentru a reda piesa curentă de la început
Apăsaţi butonul [ în termen de 3 secunde de la începerea redării piesei curente.
Pentru a reda piesa dorită
Apăsaţi butonul [ sau ] pentru a selecta piesa dorită.
• Puteţi selecta o piesă direct, fără ajutorul butoanelor [
şi ] . (consultaţi pagina 11)
Căutarea unei anumite melodii Căutarea unui
anumit pasaj muzical pe un CD
Când audiaţi un disc, puteţi căuta rapid un anumit
pasaj muzical dintr-o melodie.
1. Pentru funcţia de căutare, apăsaţi butoanele (, ).
Apăsaţi pe ...
MP3/WMA
(4
)1➞)2➞)3➞)4
)4
• Puteţi apăsa şi menţine apăsat butonul [ sau ] de
pe unitatea principală pentru a căuta automat o piesă.
• Produsul nu redă sunet atunci când se află în modul de
căutare rapidă ( ,) 3 sau ( ,) 4.
Repetarea uneia sau a tuturor
melodiilor de pe un disc
6. Pentru a încheia redarea, apăsaţi pe butonul STOP (@).
• Dacă în tava pentru discuri nu este introdus niciun CD,
unitatea va afişa “NO DISC”.
• Calitatea redării unui CD MP3/WMA s-ar putea să varieze în
funcţie de starea discului pe care se află fişierele audio sau
starea recorder-ului utilizat pentru crearea discului.
• Dacă pe disc există fişiere de diferite tipuri sau foldere
inutile, veţi întâmpina probleme cu redarea.
• Ţineţi sertarul închis când nu îl utilizaţi, pentru a preveni
depunerea de praf.
• Puteţi încărca sau descărca discuri când este selectată
funcţia radio, USB sau sursă auxiliară. De asemenea, când
apăsaţi butonul OPEN/CLOSE, aparatul va trece automat în
modul MP3/CD.
• Dacă nu se apasă butoane de pe telecomandă sau de pe
aparat timp de cel puţin 3 minute atunci când aparatul se
află în modul pauză, modul va fi comutat la oprire.
• Dacă nu se apasă butoane de pe telecomandă sau de pe
aparat timp de cel puţin 25 minute atunci când aparatul se
află în modul oprire sau fără disc, aparatul va fi oprit.
CDDA
(1➞(2➞(3➞(4
Puteţi reda repetat un CD, un grup de piese dintrun folder sau o singură piesă:
1. Apăsaţi butonul REPEAT .
De fiecare dată când apăsaţi butonul REPEAT , modul
de repetare modifică în felul următor:
MP3/WMA: OFF➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
CD: OFF➝ TRACK ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Dacă doriţi să opriţi funcţia Repeat, apăsaţi
butonul REPEAT până când este afişat „OFF".
• OFF: Anulează funcţia de redare repetată.
• TRACK: Redă în mod repetat melodia selectată.
• DIR: Redă în mod repetat toate piesele din folderul selectat.
• ALL: Redă în mod repetat tot discul.
• RANDOM: Redă piesele în ordine aleatorie.
Română
8
9
Redarea de pe un dispozitiv USB
Conectaţi la sistem un dispozitiv de stocare extern,
cum ar fi o memorie flash USB sau un hard disk
extern. Puteţi reda fişiere în format MP3/WMA.
Înainte de a începe! • Conectaţi dispozitivul de stocare extern USB la aparat.
• Selectaţi modul USB apăsând butonul
de pe
unitatea principală sau selectaţi USB apăsând butonul
USB de pe telecomandă.
• Prima piesă din primul director va fi redată automat.
➣➣Pentru a opri redarea
Apăsaţi butonul STOP ( @ ) pentru a opri redarea.
➣➣Pentru a scoate dispozitivul USB
Pentru a scoate în siguranţă dispozitivul USB,
apăsaţi din nou butonul STOP ( @ ).
Nu conectaţi un încărcător USB la portul USB al
aparatului. Puteţi deteriora aparatul.
☛☛
Selectarea unei piese de pe un dispozitiv USB
Puteţi selecta fişierul MP3 în timpul redării
1. Dacă doriţi să treceţi la piesa anterioară/
următoare, apăsaţi scurt butoanele [,].
• Unitatea trece la fişierul anterior/următor din director.
• Dacă apăsaţi butoanele [,] de mai multe ori
decât numărul de fişiere din director, unitatea va
trece la directorul următor.
Căutarea rapidă a unui folder
1. Apăsaţi butonul
sau
de pe
telecomandă pentru a vă deplasa la folderul
anterior/următor.
2. După terminarea căutării, veţi vedea numele
folderului anterior/următor. Va începe redarea
primei melodii din folder.
Utilizarea căutării rapide
Puteţi căuta rapid prin întreaga secţiune în timpul redării.
1. Apăsaţi butonul (,) .
• La fiecare apăsare a butonului, vă veţi deplasa rapid
înapoi/înainte.
Sunetul nu va fi emis în modul de redare rapidă.
☛☛
Repetarea uneia sau mai multor melodii
1. Apăsaţi butonul REPEAT.
De fiecare dată când apăsaţi butonul REPEAT,
modul de repetare modifică în felul următor:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Dacă doriţi să opriţi funcţia Repeat (Repetare), apăsaţi
butonul REPEAT până când este afişat „OFF".
• OFF: Anulează funcţia de redare repetată.
• TRACK: Redă în mod repetat melodia selectată.
• DIR: Redă în mod repetat toate piesele din folderul selectat.
• ALL: Redă repetat toate piesele.
• RANDOM: Redă piesele în ordine aleatorie.
10
Română
Ştergerea unui fişier.
Puteţi şterge un fişier de pe dispozitivul USB.
1. Redaţi fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi.
2. Apăsaţi butonul DELETE de pe telecomandă.
"DEL N" este afişat.
3. Apăsaţi butonul DELETE de pe telecomandă
sau butonul [ sau ] până la afişarea
mesajului “DEL Y”.
4. La afişarea mesajului “DEL Y”, apăsaţi butonul
ENTER de pe telecomandă. Va apărea mesajul
“DELETE END” iar ştergerea va fi finalizată.
☛☛Sistemul de fişiere NTFS nu este acceptat.
Citiţi instrucţiunile de mai jos înainte de a utiliza o
unitate USB cu acest sistem.
• Unele unităţi USB ar putea să nu funcţioneze corect cu
sistemul.
• Curentul maxim suportat de portul USB pentru un dispozitiv
extern este de 500 mA (la 5V CC).
• Acest produs suportă doar dispozitive USB formatate în
sistemele FAT16 şi FAT32.
• Hard disk-urile conectate prin USB trebuie conectate la o sursă de
alimentare individuală. În caz contrar, acestea nu vor funcţiona.
• Dacă un dispozitiv de stocare USB extern este conectat
la mai multe dispozitive, vor fi redate numai fişierele de pe
primul hard disk.
• Dacă un dispozitiv de stocare USB are mai multe partiţii, va
fi recunoscută doar prima partiţie (formatată cu un sistem de
fişiere acceptat).
• Fişierele DRM nu sunt acceptate. Digital Right Management
împiedică accesul neautorizat la un fişier DRM şi astfel drepturile de
autor pentru acel fişier sunt protejate împotriva pirateriei.
• Chiar dacă extensia fişierului este .mp3, acesta nu poate fi
redat dacă este formatat MPEG layer 1 sau 2.
• Nu utilizaţi un hub USB. Hub-urile USB nu sunt acceptate.
• Unitatea afişează doar primele 15 caractere din numele
fişierelor MP3/WMA.
• Acest dispozitiv acceptă HDD-uri cu capacitatea de cel mult
160GB. În funcţie de dispozitiv, este posibil ca unele hard
disk-uri amovibile cu o capacitate de 160GB sau mai mare
să nu fie acceptate.
• Recunoaşterea fişierelor de pe un dispozitiv USB ar putea
dura câteva minute.
• Dispozitivele USB (în special hard disk-urile USB) pot avea
întârzieri la trecerea la piesa următoare.
• Anumite dispozitive USB, camere digitale, cititoare de carduri USB,
iPod-uri, iPhone-uri şi smartphone-uri ar putea să nu fie acceptate.
• În cazul dispozitivelor USB compatibile doar cu standardul
USB ver. 1.1, este posibil ca unitatea să acceseze fişierele
foarte greu sau să nu recunoască proprietăţile acestora.
• Dacă nu se apasă niciun buton de pe telecomandă sau
de pe aparat timp de cel puţin 3 minute când aparatul se
află în modul pauză, modul va fi comutat la oprire.
• Dacă nu se apasă niciun buton de pe telecomandă sau
de pe aparat timp de cel puţin 25 minute atunci când
aparatul se află în modul oprire sau fără conexiune USB,
aparatul va fi oprit.
• De pe un dispozitiv USB pot fi redate maxim 999 de
fişiere.
Căutarea rapidă a unei melodii
În cazul suporturilor de redare CDDA/MP3-CD/USB, puteţi
selecta melodia dorită fără ajutorul butoanelor [ sau ].
6. Menţineţi apăsat butonul MY LIST de pe
telecomandă pentru a selecta OFF-MY LIST, şi
a ieşi din modul My List.
• De fiecare dată când ţineţi apăsat butonul MY LIST de
pe telecomandă, modul se va schimba după cum
urmează: ON-MY LIST ; OFF-MY LIST.
ON-MY LIST: Intraţi în modul My List (Lista mea).
OFF-MY LIST: Ieşiţi din modul My List (Lista mea).
• Dacă deschideţi tava pentru discuri sau opriţi
aparatul, lista My List (Lista mea) va fi anulată.
• Dacă extrageţi dispozitivul USB, lista My List (My
List) pentru dispozitivul USB va fi anulată.
1. Apăsaţi butonul SEARCH.
După apăsarea butonului SEARCH, apăsai
butonul , sau . de pe telecomandă sau rotii
butonul VOLUME/JOG al aparatului spre stânga
sau spre dreapta pentru a selecta melodia dorită.
• Astfel vă putei deplasa direct la melodia dorită.
<Ecranul de căutare>
Indicatorul
melodiei selectate
0 12 0 25
Indicatorul
numărului total
de melodii
2. La finalizarea căutării, melodia va fi redată automat.
Funcţia My List
• Puteţi utiliza funcţia My List (Lista mea) pentru configura
ordinea de redare pentru până la 99 de piese.
• Această funcţie este disponibilă la redarea unui fişier CDDA
sau MP3/WMA de pe un dispozitiv CD-ROM/USB.
1. Apăsaţi butonul MY LIST pentru a afişa mesajul de mai jos:
L0 1 -(01= număr în listă, --= număr piesă)
2. Utilizaţi butonul VOLUME/JOG de pe unitatea
principală sau butoanele [, ] sau , , .
pentru a vă deplasa la piesa dorită.
• Rotiţi butonul VOLUME/JOG de pe unitatea
principală spre stânga sau spre dreapta pentru a
vă deplasa la melodia anterioară/următoare.
• Apăsaţi [ sau . pentru a reveni la piesa
anterioară.
• Apăsaţi ] sau , pentru a avansa la piesa
următoare.
3. Apăsaţi butonul ENTER (
) pentru a confirma
selecţia. Selecia este memorată şi este afişat
mesajul de mai jos:
L0 2 -4. Pentru a selecta alte melodii, repetaţi paşii 2-3
de mai sus.
5. Apăsaţi butonul PLAY/PAUSE (p) sau MY LIST
de pe telecomandă pentru a reda piesele din My
list (Lista mea).
• În modul stop, după finalizarea listei My List (Lista
mea), apăsaţi butonul PLAY/PAUSE (p) pentru a
reda melodiile din My List (Lista mea).
• În modul CD/USB ON-MY LIST , butoanele USB
REC, SEARCH, DELETE şi butoanele
şi
nu vor funcţiona, iar pe unitate va fi afişat "MY LIST
PLAY".
• Dacă treceţi la un alt mod, lista CD/USB My List
(Lista mea pentru CD/USB) va fi păstrată.
• La finalizarea înregistrării sau copierii, lista My List (Lista
mea) pentru USB 2 va fi anulată.
Verificarea sau editarea melodiilor
din lista mea
Puteţi verifica lista de piese din My List (Lista
mea) şi le puteţi edita.
1. Dacă este redată o piesă din My List (Lista
mea), apăsaţi butonul MY LIST.
2. Apăsaţi butonul ENTER (
) pentru a afişa
mesajul de mai jos:
C0 1 02 sau 0 1 002
3.
4.
5.
6.
(01= număr în listă, 02 sau 002= număr piesă)
Apăsaţi butonul ENTER (
) sau apăsaţi în
mod repetat butonul Effect- sau Effect+ până
la afişarea melodiei dorite.
Utilizaţi butonul VOLUME/JOG de pe unitatea
principală sau butoanele [ sau ] pentru a
selecta piesa dorită.
Apăsaţi butonul ENTER (
) pentru a confirma
selecţia.
Pentru a reda melodiile din My List (Lista mea),
apăsaţi butonul MY LIST de pe telecomandă
sau butonul PLAY/PAUSE (p) .
• Atunci când utilizaţi funcţiile de verificare sau editare a melodiilor în
modul My List (Lista mea), puteţi utiliza butonul DELETE pentru a
elimina o melodie din My List (Lista mea).
1. Apăsaţi butonul DELETE de pe telecomandă. "DEL
N" este afişat.
2. Apăsaţi butonul DELETE de pe telecomandă sau
butonul [ sau ] până la afişarea mesajului “DEL Y”.
3. La afişarea mesajului “DEL Y”, apăsaţi butonul
ENTER de pe telecomandă. Va apărea mesajul
"REMOVE”, iar eliminarea va fi finalizată.
Română
10
11
Utilizarea caracteristicii Bluetooth
Puteţi utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura
de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!
Ce reprezintă Bluetooth?
Tehnologia Bluetooth permite dispozitivelor compatibile
Bluetooth să se conecteze cu uşurinţă printr-o
conexiune fără fir, cu distanţă limitată.
• Un dispozitiv Bluetooth poate emite sunete sau poate
funcţiona incorect, dacă:
- O parte a corpului se află în contact cu sistemul de
transmisie/recepţie al dispozitivului Bluetooth sau al
sistemului.
- Este supus unor variaţii electrice datorate
interferenţelor cu un perete, sau alt obstacol.
- Este expus la interferenţe electrice cauzate de
dispozitive cu aceeaşi bandă de frecvenţă cum ar
fi: echipamente medicale, cuptoare cu microunde şi
reţele LAN wireless.
• Ţineţi sistemul audio MiNi Hi-Fi Component şi
dispozitivul Bluetooth aproape atunci când le
împerecheaţi. Cu cât distanţa dintre sistem şi
dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea
sunetului devine mai slabă.
• Dacă distanţa depăşeşte raza operaţională Bluetooth,
conexiunea se va pierde.
• În zonele cu calitate scăzută a recepţiei, conexiunea
Bluetooth ar putea să nu funcţioneze corect.
• Sistemul audio MiNi Hi-Fi Component are o rază de
recepţie de max. 16,25 ft. (5 m) în orice direcţie, dacă
nu este obstrucţionat de obiecte. Conexiunea va fi
întreruptă automat, dacă dispozitivul Bluetooth iese
din raza de recepţie. Chiar în cadrul ariei de acoperire,
calitatea sunetului poate fi afectat[ de obstacole precum
pereţi sau uşi.
• Acest dispozitiv wireless poate cauza interferenţe
electrice în timpul funcţionării.
Pentru a conecta un dispozitiv Bluetooth
la sistemul audio MiNi Hi-Fi Component
Înainte de a începe, verificaţi dacă dispozitivul
Bluetooth acceptă căşti stereo compatibile
Bluetooth.
1. Apăsaţi butonul CD/Bluetooth de pe unitatea
principală sau butonul Bluetooth de pe
telecomandă pentru a afişa mesajul „BT".
• Pe panoul frontal al sistemului audio MiNi
Hi-Fi Component se va afişa mesajul WAIT
pentru o scurtă perioadă, apoi mesajul BT
READY.
2. Selectaţi meniul Bluetooth al dispozitivului pe
care doriţi să îl conectaţi. (Consultaţi manualul
de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
12
Română
3. Selectaţi un meniu pentru căşti Stereo pe
dispozitivul conectat prin Bluetooth.
• Veţi vedea o listă a dispozitivelor scanate.
4. Selectaţi "[Samsung] MINI xxxxxx J-Series "
din listă.
• Când sistemul este conectat la dispozitiv
prin Bluetooth, pe afişajul frontal va apărea
Device name ; BT.
• Dacă dispozitivul Bluetooth nu a fost
împerecheat cu sistemul MINI sau pe afişaj
apare "UNPAIRED" , ştergeţi dispozitivul
anterior "[Samsung] MINI XXXXXX
J-Series" găsit de dispozitivul Bluetooth şi
căutaţi din nou sistemul MINI.
5. Puteţi asculta muzica redată de pe dispozitivul
Bluetooth conectat, prin intermediul sistemului
audio MiNi Hi-Fi Component.
• În modul Bluetooth, funcţiile Play/Stop/Next/Back
(Redare/Oprire/Înainte/Înapoi) ale anumitor modele
nu sunt disponibile.
• Sistemul acceptă numai date Middle Quality SBC (până
la 237 kbps la frecvenţa de 48 kHz) şi nu acceptă date
High Quality SBC (328 kbps la frecvenţa de 44.1 kHz).
• Funcţia AVRCP nu este acceptată.
• Conectaţi sistemul numai la dispozitive Bluetooth care
acceptă funcţia A2DP (AV).
• Nu puteţi conecta sistemul la un dispozitiv Bluetooth care
acceptă numai funcţia HF (Hands Free).
• Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive Bluetooth
simultan.
• La conectarea unui dispozitiv Bluetooth la sistemul MiNi
Hi-Fi Component este posibil să vi se solicite un cod PIN
(parolă). Dacă apare fereastra de introducere a codului PIN,
introduceţi <0000>.
• După ce aţi oprit sistemul MiNi Hi-Fi Component şi
împerecherea a fost deconectată, aceasta nu va fi
restaurată automat. Pentru reconectare, trebuie să
împerecheaţi din nou dispozitivul.
• Sistemul MiNi Hi-Fi Component ar putea să nu caute
sau să nu se conecteze corect în următoarele situaţii:
-- Dacă în apropierea sistemului MiNi Hi-Fi Component
este activ un câmp electric puternic.
-- Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit
sau nu funcţionează corect.
• Reţineţi că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele
cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile
fluorescente şi cuptoarele cu gaz, utilizează aceeaşi
frecvenţă ca şi dispozitivul Bluetooth şi pot cauza
interferenţe.
Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth
de la sistemul MiNi Hi-Fi Component
Puteţi deconecta dispozitivul Bluetooth de
la sistemul MiNi Hi-Fi Component. Pentru
instrucţiuni, consultaţi manualul dispozitivului
conectat prin Bluetooth.
• Sistemul MiNi Hi-Fi Component va fi deconectat.
• Atunci când sistemul MiNi Hi-Fi Component este
deconectat de la dispozitivul Bluetooth, pe afişajul
sistemului MiNi Hi-Fi Component va apărea
mesajul BT DISCONNECTED ; BT READY.
Pentru a deconecta sistemul MiNi Hi-Fi
Component de la dispozitivul Bluetooth
Apăsaţi alt buton de pe panoul frontal al sistemului
Mini Hi-Fi Component pentru a comuta din modul
Bluetooth în alt mod sau opriţi sistemul Mini HiFi Component. Dispozitivul conectat în momentul
respectiv va fi deconectat.
• Dispozitivul Bluetooth conectat va aştepta răspunsul sistemului
MiNi Hi-Fi Component o perioadă de timp, înainte de a
întrerupe conexiunea (timpul de deconectare poate fi diferit, în
funcţie de dispozitivul Bluetooth).
• În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth
se va pierde dacă distanţa dintre sistemul MiNi Hi-Fi
Component şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte raza de
acţiune.
• Dacă dispozitivul cu Bluetooth reintră în raza de acţiune
după ce a fost deconectat, puteţi reiniţializa sistemul
MiNi Hi-Fi Component pentru a restaura împerecherea
cu dispozitivul Bluetooth.
• Sistemul MiNi Hi-Fi Component se opreşte automat
după 25 de minute în modul BT Ready (BT pregătit).
• Atunci când un dispozitiv Bluetooth este conectat la un
sistem audio MiNi Hi-Fi Component, acesta va comuta
automat pe modul Bluetooth dacă este într-un alt mod (cu
excepţia cazurilor în care afişează mesajul "REQUEST" în
modul TV SoundConnect).
Utilizarea funcţiei de pornire la
conectarea prin Bluetooth
(Pentru informaţii referitoare la conexiunile prin
Bluetooth, consultaţi manualul dispozitivului dvs.
inteligent.)
• Dispozitivul Bluetooth trebuie împerecheat
cu sistemul MiNi Hi-Fi Component în
prealabil.
3. La finalizarea conexiunii, produsul va porni
automat în modul Bluetooth.
• Selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi de
pe dispozitivul inteligent.
• Apăsaţi lung butonul Bluetooth de pe
telecomandă sau butonul CD/Bluetooth de
pe aparat pentru a activa sau dezactiva funcţia
Bluetooth Power On (Pornire la conectarea
prin Bluetooth). La fiecare apăsare a acestui
buton, sistemul MiNi Hi-Fi Component va afişa
mesajul ON-BLUETOOTH POWER ; OFFBLUETOOTH POWER pe ecran.
Utilizarea aplicaţiei Samsung Audio
Remote
Instalarea aplicaţiei Samsung Audio
Remote
Pentru a controla aparatul de pe dispozitivul inteligent
prin aplicaţia Samsung Audio Remote, descărcaţi
aplicaţia Samsung Audio Remote din Google Play.
Accesarea aplicaţiei Samsung Audio
Remote
După ce instalaţi aplicaţia Samsung Audio Remote,
urmaţi instrucţiunile din aceasta.
Când sistemul este oprit, conectaţi prin Bluetooth
dispozitivul inteligent la acesta pentru a-l porni.
1. Apăsaţi lung butonul Bluetooth de pe
telecomandă sau butonul CD/Bluetooth de pe
aparat pentru a activa funcţia Bluetooth Power On
(Pornire la conectarea prin Bluetooth). Pe ecran va
apărea mesajul ON-BLUETOOTH POWER.
2. Atunci când produsul este oprit, conectaţi
dispozitivul inteligent la produs prin Bluetooth.
• Aplicaţia funcţionează numai pe dispozitive
mobile pe care rulează Android OS 3.0 sau o
versiune ulterioară.
Română
12
13
TV SoundConnect
Puteţi asculta sunetul de la televizorul Samsung
compatibil SoundConnect pe sistemul MiNi
Hi-Fi Component cu ajutorul funcţiei TV
SoundConnect.
Conectarea sistemului MiNi Hi-Fi
Component la un televizor Samsung
compatibil SoundConnect
Înainte de a activa această funcţie, activaţi modul
SoundConnect sau SoundShare al televizorului
Samsung.
1. Apăsaţi butonul TV SOUND CONNECT de pe
unitatea principală sau butonul TV
SoundConnect de pe telecomandă pentru a
afişa mesajul TV SOUNDCONNECT.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. Setaţi la On opţiunea Add New Device din
meniu SoundConnect Settings al televizorului.
(Consultaţi manualul televizorului pentru mai
multe detalii.)
3. Atunci când sistemul MiNi Hi-Fi Component
este conectat la TV, va afişa pe panoul frontal
mesajul [TV] Name ; TV .
4. Semnalul audio al televizorului conectat va fi
redat prin sistemul audio MiNi Hi-Fi Component.
• În modul TV SoundConnect, funcţiile Play/
Repeat/Stop/Next/Back (Redare/Repetare/
Oprire/Înainte/Înapoi) nu sunt disponibile.
• Caracteristica SoundConnect este
disponibilă pe anumite televizoare Samsung
TV lansate începând cu 2012. Verificaţi dacă
televizorul dvs. acceptă funcţia SoundShare
sau SoundConnect.(Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare al
televizorului.)
• Dacă deconectaţi sistemul MiNi HiFi Component de la sursa de curent,
conexiunea TV SoundConnect este
întreruptă. Pentru a restabili conexiunea,
conectaţi sistemul MiNi Hi-Fi Component
la sursa de curent şi reluaţi procesul de
conectare TV SoundConnect.
• Puteţi conecta un singur sistem MiNi Hi-Fi
Component la un televizor, prin funcţia TV
SoundConnect.
14
Română
• Pentru a conecta sistemul la un alt televizor
în modul TV SoundConnect, apăsaţi
butonul p timp de cel puţin 5 secunde,
apoi conectaţi-l la celălalt televizor urmând
instrucţiunile de mai sus.
Pentru a deconecta televizorul de la sistemul
MiNi Hi-Fi Component
Puteţi deconecta televizorul de la sistemul MiNi
Hi-Fi Component.
Pentru instrucţiuni, consultaţi manualul televizorului.
• Atunci când sistemul MiNi Hi-Fi Component este
deconectat de la televizor, pe afişajul sistemului
MiNi Hi-Fi Component va apărea mesajul TV
DISCONNECTED ; REQUEST.
Pentru a deconecta sistemul MiNi Hi-Fi
Component de la televizor
Apăsaţi alt buton de pe panoul frontal al sistemului
Mini Hi-Fi Component pentru a comuta din modul
TV SoundConnect în alt mod sau opriţi sistemul
Mini Hi-Fi Component. Dispozitivul conectat în
momentul respectiv va fi deconectat.
• Televizorul conectat va aştepta răspunsul
sistemului MiNi Hi-Fi Component o perioadă de
timp, înainte de a întrerupe conexiunea (timpul
de deconectare poate fi diferit, în funcţie de
televizor).
• Conexiunea ar putea să se piardă sau sunetul
poate fi întrerupt dacă distanţa dintre televizor şi
sistemul MiNi Hi-Fi Component depăşeşte 6,5 ft.
(2 m).
• Instabilitatea reţelei poate cauza întreruperea
conexiunii sau a sunetului.
• În modul TV SoundConnect, sistemul MiNi HiFi Component se opreşte automat după 25 de
minute dacă nu este conectat la un televizor.
Reglarea ceasului
Pentru fiecare pas, aveţi câteva secunde pentru a
seta opţiunile necesare. Dacă depăşiţi acest timp,
trebuie să începeţi din nou.
1. Porniţi sistemul apăsând pe butonul POWER (
).
2. Apăsaţi butonul TIMER SET şi apoi apăsaţi
butonul ENTER (
) pentru a afişa „CLOCK".
3. Apăsaţi butonul ENTER (
). Ora clipeşte pe ecran.
• Pentru a creşte ora, apăsaţi: ,
• Pentru a reduce ora, apăsaţi: .
4. Când este afişată ora corectă, apăsaţi butonul
ENTER (
) . Minutele clipesc pe ecran.
• Pentru a creşte minutele, apăsaţi: ,
• Pentru a reduce minutele, apăsaţi: .
5. Când este afişat minutul corect, apăsaţi butonul
ENTER (
). Pe afişaj apare " TIME".
• Ora curentă este acum setată.
• Puteţi afişa ora, chiar dacă utilizaţi o altă funcţie,
apăsând o dată pe TIMER SET.
• Puteţi, de asemenea, să utilizaţi ], [ sau
butonul VOLUME/JOG de pe panoul frontal
în loc de butonu , sau . de la paşii 3 şi 4.
Temporizatorul
Temporizatorul vă permite să porniţi şi să opriţi în
mod automat sistemul la anumite ore.
• Înainte de a seta temporizatorul, verificaţi dacă
ora curentă este corectă.
• Pentru fiecare pas, aveţi câteva secunde pentru
a seta opţiunile necesare. Dacă depăşiţi acest
timp, trebuie să începeţi din nou.
• Dacă nu mai doriţi ca sistemul să fie pornit sau
oprit automat, trebuie să anulaţi temporizatorul
apăsând butonul TIMER ON/OFF.
Exemplu: Doriţi să fiţi trezit de sunetul muzicii în fiecare dimineaţă.
1. Porniţi sistemul apăsând pe butonul POWER (
).
2. Apăsaţi butonul TIMER SET până când este afişat
TIME.
3. Apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat: ON este afişat pentru câteva secunde. Puteţi
seta ora de pornire a temporizatorului.
4. Setaţi ora de pornire a temporizatorului.
a
b
c
d
păsaţi pe butonul , sau ., pentru a seta ora.
A
Apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat: Minutele clipesc pe ecran.
Apăsaţi pe butonul , sau ., pentru a seta minutele.
Apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat: O
FF este afişat pentru câteva secunde. Acum,
puteţi seta ora de oprire a temporizatorului.
5. Setaţi ora de oprire a temporizatorului.
Apăsaţi pe butonul , sau .,pentru a seta ora.
Apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat: Minutele clipesc pe ecran.
c Apăsaţi pe butonul , sau ., pentru a seta minutele.
d Apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat: V
OL XX este afişat, unde XX reprezintă
volumul setat deja.
6. Apăsaţi butonul , sau . pentru a regla nivelul
a
b
volumului şi apoi apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat: Este afişată sursa care va fi selectată.
7. A
păsaţi butonul , sau . pentru a selecta sursa care
doriţi să fie redată la pornirea sistemului.
Dacă selectaţi... Trebuie, de asemenea, să...
FM (radio)
Apăsaţi butonul ENTER (
a
).
b Selectaţi un post presetat apăsând
butonul , sau ..
CD/MP3 (compact disc) Introduceţi un compact disc.
USB
Conectaţi dispozitivul USB.
8. Apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat: CHKREC (Do you want to record?) va fi afişat.
9. Apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat: REC N este afişat. Puteţi apăsa butonul ,
sau . pentru a selecta REC Y sau REC N şi apoi
apăsaţi butonul ENTER (
).
1). Dacă selectaţi REC N, sistemul MiNi Hi-Fi
Component nu va înregistra când este pornit.
Dacă aţi setat deja înregistrarea temporizată,
selectarea opţiunii REC N o va anula. Reţineţi
că sistemul MiNi Hi-Fi Component va porni şi
se va opri la orele pe care le-aţi setat anterior.
2). Dacă selectaţi opţiunea REC Y, puteţi seta
sistemul MiNi Hi-Fi Component să înregistreze
când porneşte. Orele de pornire şi oprire a
înregistrării pot să difere de orele de pornire şi
oprire temporizată setate anterior.
a. Apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat: ON este afişat pentru câteva
secunde. Puteţi seta ora de pornire a
înregistrării temporizate.
b. Apăsaţi butonul ENTER (
).
Rezultat:OFF este afişat pentru câteva
secunde. Puteţi seta ora de oprire a
înregistrării temporizate.
• Durata maximă pentru înregistrarea
temporizată este de 5 ore.
• Dacă orele de pornire şi de oprire
temporizată sunt identice, va fi afişat
ERROR.
• Când nu este introdus niciun disc sau nicio
unitate USB nu este conectată la sistemul
Română
14
15
MiNi Hi-Fi Component, dacă selectaţi "MP3/
CD" sau "USB 1 sau USB 2", sistemul
MiNi Hi-FI Component selectează automat
„TUNER".
• Puteţi utiliza butoanele ], [ sau butonul
VOLUME/JOG de pe unitatea principală
în locul butonului , sau . pentru a regla
setările de la paşii 4 - 9.
• Dacă orele pentru pornire sau oprire sunt
identice cu orele de înregistrare temporizată,
este aplicată doar ora pentru pornire sau
oprire şi orele de înregistrare temporizată vor
fi ignorate.
• Dacă temporizatorul automat este pornit,
activarea funcţiei funcţia MP3/CD sau USB ar
putea necesita un pas suplimentar, în funcţie
de disc (sau de dispozitiv). Este mai bine ca în
acest caz să selectaţi funcţia de reglare.
Anularea temporizatorului
Utilizarea butoanelor de pe unitatea principală
1. Apăsaţi butonul TUNER/AUX pentru a selecta FM.
2. Reglaţi la postul dorit.
• Posturi presetate: Apăsaţi butonul STOP ( @ ) pentru a
selecta PRESET, şi apoi apăsaţi pe butonul [ sau ] ,
pentru a selecta postul presetat.
• Reglare automată: Apăsaţi butonul STOP ( @ )
pentru a selecta MANUAL, şi apoi apăsaţi lung
butonul [ sau ] pentru a căuta automat
posturi active. • Reglare manuală : Apăsaţi butonul STOP (
@ ) pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
scurt butonul [ sau ] pentru a creşte sau a
descreşte frecvenţa.
Selectarea opţiunii Mono sau Stereo
1. Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului, sunetul este
comutat între STEREO şi MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO
pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
După ce aţi setat temporizatorul, sistemul va
porni automat, conform indicatorului TIMER de
pe afişaj. Dacă nu mai doriţi să utilizaţi temporizatorul, trebuie să îl anulaţi.
Presetarea posturilor
1. Apăsaţi butonul TIMER ON/OFF pentru a anula
temporizatorul.
Exemplu: Presetarea în memorie a frecvenţei FM 89.10
2. Apăsaţi butonul TIMER ON/OFF pentru a
reporni temporizatorul.
• Când selectaţi modul OFF-TIMER, funcţiile
TIMER RECORDING şi TIMER nu sunt
disponibile.
Ascultarea la radio
Puteţi salva până la: 15 posturi FM
Utilizarea butoanelor de pe telecomandă
1. Apăsaţi butonul TUNER pentru a selecta FM.
2. Reglaţi la postul dorit.
• Posturi presetate: Apăsaţi butonul TUNING
MODE pentru a selecta PRESET, apoi apăsaţi
butonul TUNING [ sau ] pentru a selecta un
post presetat.
• Reglare automată: Apăsaţi butonul TUNING
MODE pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
lung butonul TUNING [ sau ] pentru a căuta
automat posturi active. • Reglare manuală : Apăsaţi butonul TUNING
MODE pentru a selecta MANUAL, şi apoi apăsaţi
scurt butonul TUNING [ sau ] pentru a creşte
sau a descreşte frecvenţa.
16
Română
• Acest lucru este valabil numai când ascultaţi un post FM.
1. Apăsaţi butonul TUNER pentru a selecta FM.
2. Apăsaţi butonul TUNING MODE pentru a selecta
modul <MANUAL>.
3. Apăsaţi butonul TUNING [ sau ] pentru a
selecta <89.10>.
4. Apăsaţi butonul MEMORY .
• Pe ecran va apărea FM urmat de un număr care
luminează intermitent. Acest număr reprezintă
valoarea presetată curentă.
5. Apăsaţi butoanele TUNING [, ] sau ,, .
pentru a derula şi a selecta un post presetat.
• Puteţi selecta un număr de la 1 la 15.
6. Apăsaţi butonul ENTER (
).
• Apăsaţi pe butonul ENTER (
) înainte ca
numărul să dispară de pe afişaj.
• Numărul dispare de pe afişaj, iar postul este
stocat în memorie.
7. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-6.
• Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi butonul
TUNING [ sau ] pentru a selecta un canal.
• Puteţi, de asemenea, să utilizaţi butoanele [
sau ] de pe panoul frontal în loc de butonul
TUNING [ sau ] la paşii 3, 5 şi 7.
Funcţia de înregistrare
Puteţi înregistra de pe un CD, dintr-o transmisiune
radio sau de pe un dispozitiv extern pe un dispozitiv
de stocare USB.
1. Conectaţi un dispozitiv de stocare extern la
mufa USB 2 (
) a aparatului.
2. Redaţi un disc, porniţi radioul sau conectaţi o
sursă externă la aparat.
CD
• Apăsaţi butonul CD/Bluetooth de pe unitatea
principală sau butonul CD de pe telecomandă pentru
a selecta funcţia MP3/CD.
• Apăsaţi pe butonul OPEN/CLOSE pentru a deschide
sertarul pentru discuri.
• Introduceţi un CD şi apăsaţi pe butonul OPEN/CLOSE
pentru a închide sertarul pentru discuri.
• Utilizaţi butoanele de selectare a CD-ului ( [ sau ] )
pentru a selecta melodia dorită.
Tuner
• Apăsaţi butonul TUNER/AUX de pe unitatea principală
sau butonul TUNER de pe telecomandă pentru a
selecta funcţia TUNER.
• Căutaţi postul de radio pe care doriţi să îl înregistraţi.
Sursă externă
• Conectaţi un dispozitiv extern/MP3 player la sistem.
• Apăsaţi butonul TUNER/AUX de pe unitatea principală
sau butonul AUX de pe telecomandă pentru a selecta
intrarea <AUX>.
• Redaţi o melodie de pe sursa externă.
USB 1
• Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB 1 al
produsului.
• Apăsaţi butonul
de pe aparat sau butonul
USB de pe telecomandă pentru a selecta USB 1.
• Redaţi melodia dorită de pe USB 1.
3. Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi butonul
USB REC.
CD
• Este afişat mesajul „TRACK RECORDING” şi începe
înregistrarea CD-ului.
• Menţineţi apăsat butonul USB REC pentru a începe
înregistrarea tuturor pieselor pe disc. Va fi afişat „FULL CD
RECORDING".
MP3-CD, USB 1
• Apăsaţi butonul USB REC . Fişierul redat în prezent
este copiat pe dispozitivul USB 2.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul USB REC. Toate
fişierele din folderul curent sunt copiate pe dispozitivul
USB 2.
Este afişat mesajul COPY: “CHECK”“START”“COPY XX”“COPY
END” .După finalizarea înregistrării, va fi afişat „STOP”
(Oprire).
• Dacă există un fişier cu acelaşi nume, este afişat
mesajul „FILE EXIST", iar funcţia va fi anulată.
Radio/Sursă externă
• Radio: "TUNER RECORDING""RECORD"
• Sursă externă: "AUX RECORDING""RECORD"
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul
STOP (@). Produsul creează şi salvează
automat fişierele înregistrate în format .MP3
(SAM-XXXX.MP3).
5. Pentru a scoate în siguranţă dispozitivul USB,
apăsaţi din nou butonul STOP (@). După
înregistrare, pe dispozitivul USB este creat un
director cu numele“RECORDING(DISCxxxx)”(FUL
L CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK
RECORDING), “CD COPY”(MP3 CD/USB),
“TUNER RECORDING” sau “AUX
RECORDING”.
• Nu deconectaţi dispozitivul USB2 sau cablul de
alimentare în timpul înregistrării, deoarece există
posibilitatea deteriorării fişierelor.
• Dacă deconectaţi dispozitivul USB în timpul înregistrării,
înregistrarea neterminată ar putea fi deteriorată şi nu va mai
putea fi ştearsă. În această situaţie, conectaţi dispozitivul USB
2 la un PC şi realizaţi un backup al datelor de pe acesta, apoi
formataţi-l.
• Dacă nu există suficient spaţiu pe memoria USB,
sistemul va afişa „NOT ENOUGH MEMORY”.
• Dispozitivul USB sau hard disk-ul pe care înregistraţi
trebuie să fie formatat în sistem FAT. Sistemul NTFS nu
este acceptat.
• Când utilizaţi funcţia de căutare cu viteză pe CD, funcţia
de înregistrare a CD-ului nu va fi disponibilă.
• În unele cazuri, este posibil ca durata de înregistrare să
fie mai lungă pentru anumite dispozitive USB.
• În modul My List (Lista mea) sau Auto Change
(Schimbare automată), nu puteţi utiliza funcţia de
înregistrare.
• Egalizatorul presetat şi funcţia de egalizare manuală nu
sunt disponibile în timpul înregistrării.
• Funcţiile GIGA SOUND şi FOOTBALL sunt setate
automat la „OFF" şi nu sunt disponibile la înregistrare.
• Funcţia REPEAT este setată automat la „OFF" şi nu este
disponibil la înregistrare.
• Nu puteţi înregistra semnal de la radio în timp ce căutaţi posturi
sau dacă în modul Tuner nu este disponibil niciun post.
• Reţineţi că, dacă setaţi nivelul intrării la un volum prea
mare atunci când înregistraţi muzică de pe un dispozitiv
extern prin canalele AUX sau USB, este posibilă apariţia
zgomotelor de fond la înregistrare. În acest caz, reduceţi
nivelul volumului dispozitivului extern.
• Durata maximă pentru înregistrarea TUNER/AUX este de 5 ore.
• Dacă nu este conectat niciun dispozitiv de memorie
la portul USB2 şi apăsaţi butonul USB REC va fi afişat
mesajul "USB2 NOT READY".
• Dacă sistemul Hi-Fi Component nu acceptă dispozitivul
USB conectat la USB2, la apăsarea tastei USB REC, va
fi afişat mesajul "NOT SUPPORTED USB DEVICE".
Română
16
17
Viteza de înregistrare
Înainte de începerea înregistrării, puteţi selecta viteza de
înregistrare.
În modul CDDA, la fiecare apăsare a butonului REC
SPEED de pe telecomandă, viteza de înregistrare se
va modifica după cum urmează:
NORMAL SPEED RECORD ; HIGH SPEED RECORD
• Când înregistraţi de la radio sau dintr-o sursă externă nu puteţi
schimba viteza de înregistrare.
• Dacă selectaţi HIGH SPEED RECORD, în timpul înregistrării
nu va fi emis sunet.
Selectarea modului PRESET EQ
Sistemul dvs. MiNi Hi-Fi Component beneficiază
de setări predefinite ale egalizatorului, adecvate
pentru anumite genuri de muzică.
1. Apăsaţi butonul PRESET EQ .
La apăsarea repetată a butonului PRESET EQ
sau la apăsarea butonului PRESET EQ urmată
de rotirea butonului VOLUME/JOG al produsului,
modul se va schimba după cum urmează:
FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON
;FOLKLORE;PARTY;POP;HIP HOP
;ROCK;JAZZ;CLASSIC;ELECTRONIC
• Utilizaţi butonul VOLUME/JOG pentru a schimba
modul PRESET EQ. Noul mod PRESET EQ va fi
aplicat după aprox. 2 secunde.
Selectarea modului USER EQ
Puteţi modifica nivelul sonor al unei benzi de
frecvenţe utilizând modul USER EQ.
1. Apăsaţi butonul USER EQ.
2. Apăsaţi butonul ENTER Va apărea egalizatorul.
3. Apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta
banda de frecvenţe dorită.
De fiecare dată când apăsaţi butonul
sau
de pe telecomandă, banda se va schimba
după cum urmează:
80H 0 ; 200H 0 ; 800H 0 ; 2KH 0 ; 8KH 0
4. Apăsaţi pe butonul , sau . pentru a selecta
un nivel între -6 şi +6.
5. Apăsaţi butonul ENTER.
• De asemenea, puteţi preseta egalizatorul mai întâi; apoi
repetaţi paşii 2 – 4 şi apăsaţi butonul MEMORY de pe
telecomandă pentru a salva selecţia în USER EQ.
• În plus, puteţi utiliza butoanele [ şi ] sau butonul
VOLUME/JOG de pe panoul frontal în locul butoanelor
, şi ..
• Puteţi aplica efectul GIGA SOUNG pentru funcţiile
FOOTBALL şi EQ.
18
Română
Selectarea modului MY KARAOKE
Setaţi volumul vocalelor atunci când utilizaţi
funcţia Karaoke.
De fiecare dată când apăsaţi butonul MY KARAOKE
de pe telecomandă, modul de afişare se va schimba
după cum urmează: ON ; OFF
• OFF: Volumul este setat la nivelul sunetului original.
• ON: Volumul este setat la un nivel mai scăzut decât
sunetul original.
• Pentru modul My Karaoke, acest mod funcţionează numai
la redarea de pe CD/MP3 sau USB. Acest mod poate fi
aplicat pentru modurile Tuner, Bluetooth, AUX şi TV Sound
Connect.
Utilizarea FOOTBALL MODE
Modul Football vă îmbogăţeşte experienţa meciurilor de
fotbal şi adaugă realism transmisiunilor sportive.
1. Apăsaţi butonul FOOTBALL MODE.
De fiecare dată când apăsaţi acest buton, modul
de sunet se schimbă după cum urmează:
ANNOUNCER ; STADIUM ; OFF
2. Pentru a anula această funcţie, apăsaţi butonul
FOOTBALL MODE până când este afişat
“OFF”.
Utilizarea funcţiei GIGA SOUND
Funcţia GIGA SOUND amplifică sunetul bass-ului,
crescând nivelul acestuia pentru un sunet mai
puternic şi mai realist.
1. A
păsaţi butonul GIGA SOUND BLAST de pe
unitatea principală sau butonul GIGA de pe
telecomandă. De fiecare dată când apăsaţi
acest buton, sunetul se schimbă după cum
urmează:
OFF-GIGA SOUND ; GIGA SOUND BLAST
2. P
entru a anula această funcţie, apăsaţi butonul
GIGA SOUND BLAST până când este afişat
“OFF-GIGA SOUND”.
Utilizarea funcţiei NON-STOP RELAY
Funcţia NON-STOP RELAY permite redarea continua a muzicii, fără pauze între melodii. De exemplu, în cazul a două melodii succesive, funcţia
începe să redea a doua melodie dintr-un punct
aflat la 10 secunde după începutul melodiei, cu 10
secunde înainte de finalul primei melodii.
1. Apăsaţi butonul NON-STOP RELAY de pe
telecomandă.
De fiecare dată când apăsaţi acest buton, modul
se schimbă după cum urmează:
ON-NON-STOP MUSIC RELAY ; OFF-NONSTOP MUSIC RELAY
2. Pentru a anula această funcţie, apăsaţi butonul
NON-STOP RELAY până la afişarea mesajului
“OFF-NON-STOP MUSIC RELAY”.
• Această funcţie este disponibilă numai în timpul
redării de pe CD / USB.
Funcţia de schimbare automată
Puteţi reda continuu conţinut de pe un disc, urmat de
conţinut de pe o unitate USB.
1. Apăsaţi butonul AUTO CHANGE, apoi utilizaţi butoanel
, , . sau [, ] pentru a selecta o setare şi apăsaţi
pentru a aplica selecţia.
• Dacă în modul CD/USB nu a fost setată opţiunea My
List Play, setările se schimbă după cum urmează:
AUTO CHANGE OFF ; ALL
• Dacă în modul CD/USB a fost setată opţiunea
My List Play, setările se schimbă în mod diferit: AUTO CHANGE OFF ; ALL ; MYLIST
• Când modul AUTO CHANGE este setat la ALL, sistemul
Hi-Fi Component redă continuu melodiile din sursele DISC,
USB1 şi USB2.
• Când modul AUTO CHANGE este setat la MYLIST,
sistemul Hi-Fi Component redă continuu melodiile din My
List din sursele DISC, USB1 şi USB2.
• Când modul de schimbare automată este setat la "ALL/
MYLIST", dacă apăsaţi butonul POWER butonul
FUNCTION sau butonul OPEN/CLOSE, funcţia de
schimbare automată este comutată la modul „OFF".
• Dacă deconectaţi unitatea USB când este redat conţinut de
pe aceasta, funcţia de schimbare automată este comutată
la modul "OFF".
• Când modul de schimbare automată este setat la "ALL/
MYLIST", unitatea nu poate înregistra.
• When the auto change mode is "ALL/MYLIST", the
REPEAT function automatically change to OFF.
• Când modul de schimbare automată este setat la "ALL/
MYLIST", funcţiile DELETE, USB REC , MY LIST, şi
REPEAT nu vor funcţiona, iar unitatea va afişa mesajul
"ALL/MYLIST-AUTO CHANGE".
• La finalul redării discului, dacă nu există fişiere de redat din
sursa USB1, sistemul va încerca să redea din sursa USB2.
• La finalul redării discului, sistemul va relua redarea acestuia,
dacă nu există fişiere de redat din sursele USB1 şi USB2.
• La finalul redării din sursa USB2, dacă nu există fişiere de
redat de pe disc, sistemul va încerca să redea din sursa
USB1.
Actualizarea software-ului.
Samsung ar putea oferi în viitor actualizări pentru firmware-ul sistemului.
Dacă este disponibilă o actualizare, puteţi actualiza
firmware-ul prin conectarea unei unităţi USB cu versiunea de actualizare a firmware-ului la portul USB al
sistemului.
Dacă există mai multe fişiere de actualizare, trebuie să
le copiaţi individual pe dispozitivul USB şi să le utilizaţi
pe rând pentru a actualiza firmware-ul.
Accesaţi samsung.com sau contactaţi centrul de
asistenţă telefonică Samsung pentru informaţii suplimentare despre descărcarea fişierelor de actualizare.
• Actualizarea firmware-ului ar putea să nu funcţioneze
corect dacă pe dispozitivul de stocare USB sunt
memorate şi fişiere audio acceptate de sistem.
• Aveţi grijă să nu deconectaţi sursa de alimentare
sau dispozitivul USB în timpul instalării actualizării.
Unitatea se va opri automat după instalarea
actualizării firmware-ului.
• Aveţi grijă să nu deconectaţi sursa de alimentare
sau dispozitivul USB în timpul instalării actualizării.
Unitatea se va opri automat după instalarea
actualizării firmware-ului.
• După actualizare, toate setările sunt resetate la
valorile implicite din fabrică. Vă recomandăm
să vă notaţi setările personalizate pentru a
le putea restaura mai uşor după actualizare.
Dacă actualizarea firmware-ului nu reuşeşte, vă
recomandăm să formataţi unitatea de memorie în
sistemul FAT16/FAT32 şi să încercaţi din nou.
• După finalizarea actualizării software, porniţi sistemul
fără niciun disc introdus. Pe afişaj va apărea mesajul
„NO DISC” . Închideţi playerul şi ţineţi apăsat butonul
STOP al aparatului timp de cel puţin 5 secunde.
“INIT” va apărea pe afişaj şi sistemul va fi oprit.
Actualizarea este finalizată.
• Nu formataţi unitatea USB în format NTFS. Sistemul
nu acceptă sistemul de fişiere NTFS.
• În funcţie de producător, este posibil ca unele
dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.
• Produsul are funcţie DUAL BOOT. Dacă actualizarea
firmware-ului nu reuşeşte, majoritatea funcţiilor vor
deveni inutilizabile, iar pe afişaj va apărea mesajul
"UPGRADE FIRMWARE". Actualizaţi firmware-ul din
nou.
Română
18
19
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema
pe care o întâmpinaţi nu apare mai jos sau dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este
de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi contactaţi cel mai apropiat dealer
autorizat sau centru de service Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată
imediat după apăsarea butonului
Redare/Pauză.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.
• Unitatea nu emite sunet la redarea rapidă şi lentă.
• Aţi conectat corespunzător boxele?
• Discul este grav deteriorat?
Telecomanda nu funcţionează.
• Telecomanda se află în raza de acoperire şi este utilizată sub unghiul
corect?
• S-au consumat bateriile?
• Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Alimentarea cu curent •Reiniţializaţi aparatul: Când aparatul nu are un disc introdus şi afişează
mesajul “NO DISC”, menţineţi apăsat butonul STOP (@) de pe unitatea
se întrerupe, tastele panoului
principală timp de minimum 5 secunde.
frontal nu funcţionează sau se
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor
aude un sunet ciudat.)
memorate. Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Aparatul nu funcţionează normal.
Nu se poate recepţiona
transmisiunea radio.
20
Română
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM
externă într-o zonă cu recepţie bună.
Specificaţii
General
Radio FM
CD Disc
Greutate (MX-J630)
Greutate (MX-J730)
Dimensiuni
Intervalul de temperatură de
funcţionare
Intervalul de umiditate de
funcţionare
Raport semnal/zgomot
Sensibilitate utilizabilă
Distorsiune armonică totală
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
2.15 Kg
2.45 Kg
200 (W) x 308.5 (H) x 230 (D) mm
+5°C~+35°C
î10 % şi 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Durată maximă de redare: 74 min.
MX-J630- 230 Watts (MAX)
Ieşire boxe frontale
115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
MX-J730- 600 Watts (MAX)
Amplificator
Ieşire boxe frontale
300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
Interval frecvenţă
20 Hz~20 KHz
Raport S/N
80 dB
Separarea canalelor
55 dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 2.0 V
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
- Pentru informaţii despre sursa de alimentare necesară şi consumul de energie electrică, consultaţi eticheta ataşată sistemului.
Anunţ privind componentele software open source
Pentru a trimite întrebări şi solicitări referitoare la software-ul open source, contactaţi Samsung prin
e-mail (oss.request@samsung.com).
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerinţele de bază şi alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Accesaţi Support
(Asistenţă) > Search Product Support (Căutare asistenţă pentru produs) şi introduceţi numele modelului.
Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană.
Română
20
21
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Area
` Europe
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
[Dispoziţii privind eliminarea corectă a
bateriilor acestui produs]
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul
că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere
la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau
Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de
referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate
corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru
mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm
să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul
sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Area
Contact Centre 
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
080 697 267
SLOVENIA
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
NETHERLANDS
(€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za
POLAND
1 impuls według taryfy operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
ROMANIA
7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile
sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole
de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se
intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate
în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile
din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri comerciale.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement