Samsung 2033HD User manual

Samsung 2033HD User manual
SyncMaster P2033HD
Monitor LCD TV
Manual de utilizare
Cuprins
PRINCIPALELE MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Păstrarea şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALAREA PRODUSULUI
Conţinutul pachetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Instalarea stativului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Demontarea stativului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Ataşarea unui suport de perete/stativ de birou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Conectarea la un computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Utilizarea ca televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Conectarea unui cablu HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Conectarea folosind un cablu DVI la HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Conectarea unui cablu de semnal componentă . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Conectarea unui cablu Scart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Conectarea COMMON INTERFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Conectarea la amplificator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Conectarea căştilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Dispozitivul de blocare Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
UTILIZAREA PRODUSULUI
Caracteristica Plug & Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Vizualizarea panoului de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Funcţie Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran) . . . 3-5
Instalarea driverului pentru dispozitiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Tabelul cu modurile standard de semnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
INSTALAREA SOFTWARE-ULUI
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
DEPANARE
Diagnosticarea automată a monitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Înainte de a solicita service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Întrebări frecvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Funcţia de economisire a energiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Contact SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume) . . . . . 6-3
Casarea corectă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Principalele măsuri de siguranţă
1-1
Înainte de a începe
Pictograme utilizate în acest manual
PICTOGRA
MĂ
NUME
SEMNIFICAŢIE
Atenţie
AtenţieIndică situaţii în care este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă sau setarea să fie
anulată.
Notă
Indică o recomandare sau sugestie pentru utilizarea unei funcţii.
Utilizarea acestui manual
•
Citiţi cu atenţie măsurile de siguranţă înainte de a utiliza acest produs.
•
Dacă apar probleme, consultaţi secţiunea „Depanare”.
Menţiune privind drepturile de autor
Conţinutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz pentru îmbunătăţirea performanţei.
Copyright ©2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Drepturile de autor pentru acest manual sunt rezervate de Samsung Electronics Co Ltd.
Conţinutul acestui manual nu poate fi reprodus, distribuit sau utilizat parţial sau în întregime, sub nicio formă, fără permisiunea
scrisă a Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logo-ul SAMSUNG şi SyncMaster sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows şi Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
VESA, DPM şi DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standard Association.
Logo-ul ENERGY STAR® este marcă comercială înregistrată a U.S. Environmental Protection Agency.
Toate celelalte mărci comerciale menţionate în acest document aparţin companiilor respective.
În calitate de partener al ENERGY STAR®, Samsung Electronics, Co., Ltd. recunoaşte că acest produs respectă specificaţiile
ENERGY STAR® pentru economisirea energiei.
Principalele măsuri de siguranţă
1-1
1-2
Păstrarea şi întreţinerea
Întreţinerea suprafeţei exterioare şi a ecranului
Ştergeţi produsul cu o cârpă moale şi uscată.
•
Evitaţi curăţarea produsului cu o substanţă inflamabilă, precum
benzen sau diluant, sau cu o cârpă umedă. Există pericolul
apariţiei de probleme cu produsul.
•
Evitaţi zgârierea ecranului cu unghiile sau cu obiecte ascuţite.
•
Evitaţi curăţarea produsului pulverizând apă direct pe acesta.
Dacă pătrunde apă în produs, există pericol de incendiu,
electrocutare sau pot apărea probleme cu produsul.
Dacă se utilizează un umidificator ultrasonic, este posibil să apără o
pată albă pe suprafaţa modelului ultralucios, datorită proprietăţilor
inerente ale materialului.
Aspectul şi culoarea pot fi diferite în funcţie de model.
Asigurarea spaţiului de instalare
•
Păstraţi distanţele necesare între produs şi alte obiecte (de exemplu, pereţi) pentru a asigura o ventilare corespunzătoare.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la incendiu din cauza supraîncălzirii interne.
Instalaţi produsul astfel încât să fie respectate distanţele indicate în figură.
La utilizarea unui stativ sau suport de perete, utilizaţi exclusiv piesele oferite de Samsung Electronics.
•
Dacă utilizaţi piese oferite de alt producător, poate apărea o problemă la produs sau există pericol de rănire din
cauza căderii produsului.
•
Dacă utilizaţi piese oferite de alt producător, poate apărea o problemă la produs sau un incendiu din cauza
temperaturii interne crescute a produsului în urma ventilării insuficiente.
Aspectul poate fi diferit în funcţie de produs.
La instalarea produsului cu un stativ
La instalarea produsului cu un suport de perete
Despre imaginile persistente
•
Afişarea unei imagini statice o perioadă îndelungată poate duce la apariţia pe ecran a unei imagini sau pete persistente.
Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă îndelungată, setaţi modul de economisire a energiei sau economizorul de ecran.
•
Din cauza constrângerilor tehnologice ale producătorului panoului LCD, este posibil ca imaginile generate de acest produs să
apară mai luminoase sau mai întunecate decât în mod normal, cu aprox. 1 ppm pixeli (părţi per milion).
Numărul de subpixeli ai unui panou LCD în funcţie de dimensiune: Numărul de subpixeli = Rezoluţie orizontală max. x
Rezoluţie verticală max. x 3
1-2
Principalele măsuri de siguranţă
1-3
Măsuri de siguranţă
Pictograme utilizate pentru măsurile de siguranţă
PICTOGRA
MĂ
NUME
SEMNIFICAŢIE
Avertisment
Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la răniri grave sau chiar
deces.
Atenţie
Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la vătămări corporale sau
daune materiale.
Semnificaţia semnelor
A nu se efectua.
Trebuie respectat.
A nu se dezasambla.
Ştecherul trebuie scos din priză.
A nu se atinge.
Trebuie împământat pentru a împiedica electrocutarea.
Referitor la alimentare
Imaginile următoare sunt oferite doar în scop consultativ şi pot fi diferite în funcţie de model şi ţară.
Avertisment
Evitaţi utilizarea unui cablu de alimentare
sau ştecher deteriorat sau unei prize desprinse.
•
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
Evitaţi conectarea sau deconectarea sursei
de alimentare cu mâinile ude.
•
Evitaţi conectarea mai multor echipamente
electrice la aceeaşi priză.
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii prizei.
Conectaţi ferm ştecherul.
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare.
În caz contrar, există pericol de
incendiu.
Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de alimentare la o priză cu împământare (numai
pentru echipamente de izolare din clasa 1).
Evitaţi îndoirea sau răsucirea excesivă a
cablului de alimentare şi nu aşezaţi obiecte
grele pe cablu.
•
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau rănire.
Menţineţi cablul de alimentare şi produsul
departe de calorifere.
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
Principalele măsuri de siguranţă
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu din cauza
unui cablu de alimentare deteriorat.
Dacă lamele ştecherului sau priza sunt acoperite de praf, curăţaţi-le folosind o cârpă
uscată.
•
În caz contrar, există pericol de
incendiu.
1-3
Atenţie
Evitaţi scoaterea ştecherului în timpul funcţionării produsului.
•
Asiguraţi-vă că utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat de compania noastră. De
asemenea, nu utilizaţi cablul de alimentare
de la alte echipamente electrice.
În caz contrar, există pericol de
deteriorare a produsului din cauza
şocului electric.
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
Atunci când scoateţi ştecherul din priză, asiguraţi-vă că trageţi de ştecher, nu de cablu.
Conectaţi ştecherul la o priză la care aveţi
acces uşor.
•
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
Dacă apar probleme cu produsul, trebuie
să deconectaţi ştecherul pentru a
întrerupe complet alimentarea cu
energie. Nu puteţi întrerupe complet
alimentarea cu energie utilizând numai
butonul de alimentare de pe produs.
Referitor la instalare
Avertisment
Evitaţi să aşezaţi pe produs lumânări
aprinse, aparate împotriva ţânţarilor sau
ţigări şi să instalaţi produsul în apropierea
unui calorifer.
Contactaţi un inginer instalator sau o companie corespunzătoare pentru a instala produsul pe perete.
•
În caz contrar, există pericol de rănire.
•
•
Asiguraţi-vă că utilizaţi suportul de
perete specificat.
În caz contrar, există pericol de
incendiu.
Evitaţi instalarea produsului într-un loc slab
ventilat, cum ar fi un raft de bibliotecă sau
un dulap.
Păstraţi o distanţă de cel puţin 10 cm de la
perete la instalarea produsului, pentru ventilaţie.
•
•
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii interne.
Nu lăsaţi sacii de plastic utilizaţi la împachetarea produsului la îndemâna copiilor.
•
1-3
Există pericol de sufocare în cazul în
care copiii aşază sacii de plastic peste
cap.
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii interne.
Evitaţi instalarea produsului într-un loc
instabil sau expus la vibraţii excesive, precum un raft instabil sau înclinat.
•
Există pericolul ca produsul să cadă şi
să se deterioreze sau să ducă la rănire.
•
Dacă folosiţi produsul în zone expuse la
vibraţii excesive, pot apărea probleme
cu produsul sau incendii.
Evitaţi instalarea produsului într-un loc
expus la praf, umezeală (saună), grăsimi,
fum sau apă (picături de ploaie), precum şi
instalarea în interiorul unui vehicul.
Evitaţi instalarea produsului într-un loc
expus la lumina directă a soarelui şi instalarea lângă o sursă de căldură, precum foc
sau calorifer.
•
•
Există pericol de electrocutare sau
incendiu.
Riscaţi să scurtaţi ciclul de viaţă al
produsului sau să produceţi un incendiu.
Principalele măsuri de siguranţă
Evitaţi instalarea produsului la o înălţime la
care pot ajunge copiii.
•
•
Dacă un copil atinge produsul, există
pericolul ca produsul să cadă şi să ducă
la rănire.
Îndoiţi în jos cablul antenei exteriorare în
zona de intrare, astfel încât apa de ploaie
să nu se scurgă în interior.
•
Deoarece partea din faţă este mai grea,
instalaţi produsul pe o suprafaţă plană şi
stabilă.
Dacă apa de ploaie pătrunde în aparat,
există pericol de şoc electric sau de
incendiu.
Montaţi antena la distanţă faţă de cablurile
de înaltă tensiune.
•
Dacă antena atinge sau cade pe un
cablu de înaltă tensiune, există pericol
de şoc electric sau de incendiu.
Atenţie
Nu permiteţi căderea produsului în timpul
transportului.
Nu poziţionaţi produsul cu faţa în jos pe
podea.
•
•
Există pericolul apariţiei de probleme cu
produsul sau rănire.
La instalarea produsului pe o consolă sau
pe un raft, asiguraţi-vă că partea din faţă a
produsului nu depăşeşte limita consolei sau
a raftului.
•
În caz contrar, există pericolul ca
produsul să cadă, ducând la defectarea
acestuia sau la rănire.
•
Asiguraţi-vă că utilizaţi un dulap sau raft
corespunzător dimensiunii produsului.
Riscaţi să deterioraţi panoul produsului.
Manevraţi produsul cu grijă când îl aşezaţi
jos.
•
În caz contrar, există pericolul apariţiei
de probleme cu produsul sau de rănire.
Dacă produsul este instalat într-un loc în
care condiţiile de operare variază considerabil, există posibilitatea apariţiei unei probleme grave de calitate din cauza mediului
înconjurător. În acest caz, instalaţi produsul
numai după consultarea unui inginer de service în legătură cu această problemă.
•
Locuri expuse la praf microscopic,
substanţe chimice, temperatură prea
ridicată sau prea scăzută, umiditate
ridicată, precum aeroporturi sau gări
unde produsul este utilizat continuu o
perioadă îndelungată etc.
Principalele măsuri de siguranţă
1-3
Referitor la curăţare
Avertisment
Înainte de curăţarea produsului, deconectaţi
cablul de alimentare.
La curăţarea produsului, nu pulverizaţi apă
direct pe piesele produsului.
•
•
Nu lăsaţi apa să pătrundă în interiorul
produsului.
•
În caz contrar, există pericolul unui
incendiu, şoc electric sau apariţiei unei
probleme la produs.
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
Atenţie
Evitaţi pulverizarea de agent de curăţare
direct pe produs.
•
Există pericol de decolorare sau crăpare
a părţii exterioare a produsului sau de
desprindere a panoului.
Utilizaţi o cârpă moale, umedă, cu „agent de
curăţare exclusiv pentru monitoare” şi ştergeţi produsul cu aceasta.
•
Dacă nu este disponibil niciun agent de
curăţare exclusiv pentru monitoare,
diluaţi un agent de curăţare în apă, în
raport de 1:10, înainte de curăţarea
produsului.
La curăţarea produsului, deconectaţi cablul
de alimentare şi curăţaţi produsul cu o cârpă moale şi uscată.
•
La curăţarea produsului, evitaţi utilizarea
de substanţe chimice cum ar fi ceară,
benzen, alcool, diluant, insecticid,
parfum, lubrifiant sau agent de curăţare.
Există pericolul deformării exteriorului
sau îndepărtării imaginii imprimate.
Deoarece exteriorul produsului se zgârie
uşor, asiguraţi-vă că utilizaţi numai o cârpă
de curăţare adecvată. Utilizaţi cârpa de
curăţare cu puţină apă. Totuşi, în cazul în
care cârpa se murdăreşte cu substanţe
străine, există pericolul de zgâriere a suprafeţei exterioare; de aceea, scuturaţi cârpa
pentru a îndepărta substanţele străine înainte de a o utiliza.
Referitor la utilizare
Avertisment
Deoarece produsul funcţionează cu tensiune înaltă, nu demontaţi, reparaţi sau modificaţi produsul pe cont propriu.
•
•
În caz contrar, există pericol de incendiu
sau şoc electric.
1-3
•
Dacă produsul trebuie fixat, contactaţi
un centru de service.
Dacă produsul scoate un zgomot ciudat, un
miros de ars sau fum, deconectaţi imediat
ştecherul şi contactaţi un centru de service.
•
Pentru mutarea produsului, întrerupeţi alimentarea şi deconectaţi cablul de alimentare, cablul de antenă şi toate cablurile
conectate la produs.
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu din cauza
unui cablu de alimentare deteriorat.
Nu lăsaţi copiii să se agaţe de produs sau
să urce pe acesta.
•
În caz contrar, există pericolul căderii
produsului, ceea ce poate cauza rănirea
sau decesul.
Principalele măsuri de siguranţă
Dacă scăpaţi produsul sau carcasa este
deteriorată, opriţi-l şi deconectaţi cablul de
alimentare. Contactaţi un centru de service.
Evitaţi aşezarea de obiecte precum jucării
sau prăjituri pe partea superioară a produsului.
•
•
În caz contrar, există pericol de incendiu
sau şoc electric.
Când tună sau fulgeră, deconectaţi cablul
de alimentare şi nu atingeţi sub nicio formă
cablul de antenă, deoarece este periculos.
•
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare, incendiu sau probleme cu
produsul datorită deteriorării cablului.
Evitaţi ridicarea şi transportarea produsului
ţinându-l numai de cablul de alimentare sau
cablul de semnal.
•
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
În cazul apariţiei unei scurgeri de gaz, nu
atingeţi produsul sau ştecherul şi aerisiţi
imediat încăperea.
•
Există pericol de explozie sau incendiu
din cauza unei scântei.
•
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
cablul de antenă în timpul furtunilor cu
tunete şi trăsnete.
Evitaţi utilizarea şi amplasarea de spray-uri
sau obiecte inflamabile lângă produs.
•
Există pericol de explozie sau incendiu.
În caz contrar, există pericol de
electrocutare, incendiu sau probleme cu
produsul datorită deteriorării cablului.
Aveţi grijă să nu blocaţi orificiul de ventilare
cu faţa de masă sau perdeaua.
•
Nu scăpaţi obiecte pe produs şi nu îl supuneţi la şocuri mecanice.
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
Evitaţi să mutaţi produsul trăgând de cablul
de alimentare sau de cablul de antenă.
Dacă un copil se agaţă de produs pentru
a lua un obiect, obiectul sau produsul
pot cădea, existând pericol de rănire sau
deces.
În caz contrar, există pericol de incendiu
din cauza supraîncălzirii interne.
Evitaţi să introduceţi în produs obiecte
metalice, precum tije, monede sau agrafe
de păr, sau obiecte inflamabile (în orificiile
de ventilare, porturi etc).
•
Dacă produsul intră în contact cu apa
sau cu o substanţă străină, întrerupeţi
alimentarea, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi un centru de
service.
•
În caz contrar, există pericolul apariţiei
unei probleme la produs, de
electrocutare sau incendiu.
Evitaţi să aşezaţi pe produs recipiente cu
apă, precum vaze, ghivece, băuturi, cosmetice sau medicamente, sau obiecte metalice.
•
Dacă produsul intră în contact cu apa
sau cu o substanţă străină, întrerupeţi
alimentarea, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi un centru de
service.
•
În caz contrar, există pericolul apariţiei
unei probleme la produs, de
electrocutare sau incendiu.
Principalele măsuri de siguranţă
1-3
Atenţie
Afişarea unei imagini statice o perioadă
îndelungată poate duce la apariţia pe ecran
a unei imagini sau pete persistente.
•
Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă
îndelungată, utilizaţi modul de
economisire a energiei sau setaţi
economizorul de ecran la modul pentru
imagini în mişcare.
Setaţi rezoluţia şi frecvenţa corespunzătoare pentru produs.
•
În caz contrar, există pericol de
suprasolicitare a ochilor.
Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă îndelungată, spre exemplu când plecaţi de acasă, deconectaţi cablul de alimentare de la
priză.
•
Evitaţi să întoarceţi produsul în poziţie răsturnată şi să îl deplasaţi ţinându-l doar de
stativ.
•
Acest lucru poate determina căderea
produsului şi deteriorarea acestuia sau
rănire.
Dacă vizionaţi continuu programe de la o
distanţă prea mică, puteţi suferi afecţiuni
oculare.
Evitaţi utilizarea umidificatoarelor sau maşinilor de gătit lângă produs.
Este important să vă odihniţi ochii (5 minute
la fiecare oră) dacă vizionaţi programe la
ecranul monitorului perioade lungi de timp.
Deoarece ecranul este fierbinte după utilizarea pe perioadă îndelungată, nu atingeţi
produsul.
•
•
În caz contrar, există pericol de
electrocutare sau incendiu.
Acest lucru reduce solicitarea ochilor.
Nu lăsaţi accesoriile mici la îndemâna copiilor.
Aveţi grijă la reglarea unghiului produsului
sau înălţimii stativului.
•
Dacă vă prindeţi mâna sau degetul, vă
puteţi răni.
•
Dacă produsul este înclinat excesiv,
există pericolul ca produsul să cadă şi
să ducă la rănire.
Evitaţi aşezarea de obiecte grele pe produs.
Dacă folosiţi căşti, nu daţi volumul la maxim.
•
•
În caz contrar, există pericolul apariţiei
de probleme cu produsul sau de rănire.
Nu permiteţi copiilor să introducă în gură
bateriile scoase din telecomandă. Amplasaţi
bateriile într-o zonă la care copiii nu au
acces.
•
•
Există posibilitatea ca o baterie să se
defecteze sau să se scurgă, provocând
incendiu, vătămare sau deteriorare.
Sunetele puternice pot deteriora auzul.
Respectaţi polaritatea la introducerea bateriilor (+, -).
•
Dacă copiii au introdus bateriile în gură,
solicitaţi imediat asistenţă medicală.
Folosiţi numai bateriile standard specificate.
Nu combinaţi bateriile uzate cu cele noi.
În caz contrar, bateriile se pot deteriora
sau pot provoca incendii, vătămări
corporale sau deteriorări datorită
scurgerii lichidului din interior.
Bateriile (inclusiv cele reîncărcabile) nu constituie deşeuri menajere şi trebuie returnate
pentru reciclare. Clientul are răspunderea
de a returna bateriile uzate sau reîncărcabile pentru reciclare.
•
1-3
În caz contrar, riscaţi acumularea
prafului şi un incendiu provocat de
supraîncălzire sau scurtcircuit ori
electrocutare.
Clientul poate returna bateriile uzate la
un centru de reciclare public sau la un
magazin care comercializează acelaşi
tip de baterii.
Principalele măsuri de siguranţă
Menţinerea poziţiei corecte în timpul utilizării produsului
Menţineţi poziţia corectă în timpul utilizării produsului.
Principalele măsuri de siguranţă
•
Îndreptaţi-vă spatele.
•
Păstraţi o distanţă de 45~50 cm până la ecran. Priviţi ecranul de sus în jos şi staţi cu faţa
spre ecran.
•
Menţineţi poziţia corectă în timpul utilizării produsului.
•
Reglaţi unghiul produsului astfel încât ecranul să nu reflecte lumina.
•
Menţineţi coatele într-un unghi corect şi păstraţi braţele la acelaşi nivel cu palmele.
•
Menţineţi coatele într-un unghi corect.
•
Ţineţi călcâiele pe sol, menţineţi genunchii la un unghi de 90 de grade sau mai mare şi
menţineţi poziţia braţelor mai jos de nivelul inimii.
1-3
2
Instalarea produsului
2-1
Conţinutul pachetului
•
Despachetaţi produsul şi verificaţi dacă au fost incluse toate articolele de mai jos.
•
Păstraţi ambalajul în cazul în care ulterior veţi dori să mutaţi produsul.
CONŢINUT
Manual de instalare
Garanţia produsului
Manual de utilizare
Cablu D-Sub
Stativ
(Nu este disponibil în toate
ţările)
Cablu de alimentare
Baterii (AAA X 2)
Inel de susţinere a cablului
Telecomanda
Cablu stereo
Lavetă de curăţare
COMERCIALIZAT SEPARAT
Cablu DVI
Laveta de curăţare este furnizată numai cu modelele negre ultralucioase.
2-1
Instalarea produsului
2-2
Instalarea stativului
Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în
jos.
Aşezaţi o cârpă moale pe masă pentru a proteja produsul şi plasaţi produsul pe cârpă,
astfel încât partea din faţă a produsului să fie orientată în jos.
Introduceţi conectorul stativului în stativ, în direcţia indicată în figură.???????????????
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară a stativului până la capăt, astfel încât
să fie fixat complet.
- Atenţie
Nu ridicaţi produsul ţinându-l numai de stativ
Instalarea produsului
2-2
2-3
Demontarea stativului
Înainte de îndepărtarea stativului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, cu ecranul orientat în jos.
Aşezaţi o cârpă moale pe masă pentru a proteja produsul şi plasaţi produsul pe cârpă,
astfel încât partea din faţă a produsului să fie orientată în jos.
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară a stativului pentru a-l detaşa.
Scoateţi conectorul stativului din stativ trăgându-l în direcţia săgeţii, ca în figură.
- Atenţie
Nu ridicaţi produsul ţinându-l numai de stativ
2-3
Instalarea produsului
2-4
Ataşarea unui suport de perete/stativ de birou
Ataşarea unui suport de perete/stativ de birou (nu este inclus)
Acest produs oferă un suport de montare de 75 mm x 75 mm care respectă specificaţiile VESA.
A. Suport de montare pe perete/instalare pe birou
B. Kit de montare pe perete/stativ de birou (nu este inclus)
1. Opriţi produsul şi deconectaţi cablul de alimentare de la priză.
2. Puneţi o cârpă sau o pernă moale pe o suprafaţă plată pentru a proteja panoul şi aşezaţi produsul pe cârpă astfel încât partea
din faţă a produsului să fie orientată în jos.
3. Îndepărtaţi şurubul din stativ şi detaşaţi stativul.
4. Aliniaţi orificiul de pe partea produsului care urmează să fie conectată la suport cu orificiul suportului (suport de birou, suport
demontare pe perete sau alt tip de suport) şi fixaţi ferm suportul strângând şurubul.
•
Dacă utilizaţi un şurub mai lung decât specificaţiile standard, interiorul produsului poate fi deteriorat.
•
Pentru suporturile de perete care nu respectă specificaţiile standardului VESA, lungimea şurubului poate fi diferită în
funcţie de specificaţiile corespunzătoare.
•
Nu utilizaţi şuruburi incompatibile cu specificaţiile standardului VESA şi nu le asamblaţi utilizând forţă excesivă.
Există pericolul deteriorării produsului sau rănirii din cauza căderii produsului. Samsung nu va fi considerată
răspunzătoare pentru eventualele deteriorări sau răniri.
•
Samsung nu va fi considerată răspunzătoare pentru eventualele deteriorări ale produsului sau răniri provocate de
utilizarea unui suport incompatibil cu specificaţiile sau din cauza instalării efectuate de un inginer instalator neautorizat.
•
La instalarea produsului utilizând un suport de perete, achiziţionaţi un suport de perete care să ofere o distanţă de cel
puţin 10 cm de perete.
•
Utilizaţi suportul de perete conform specificaţiilor internaţionale.
Instalarea produsului
2-4
2-5
Conectarea la un computer
1. Conectaţi produsul la un PC în funcţie de ieşirea video acceptată de PC.
Componenta de conectare poate să difere în funcţie de modelul produsului.
Când placa video oferă ieşire D-Sub <analog>
•
Conectaţi portul [PC IN] al produsului la portul [D-Sub] de pe PC cu cablul D-Sub.
Când placa video oferă ieşire DVI <digital>
2-5
Instalarea produsului
•
Conectaţi portul [DVI-D IN] al produsului la portul DVI de pe PC cu cablul DVI.
2. Conectaţi portul [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN] din spatele monitorului la placa de sunet din PC.
3. Conectaţi un capăt al cablului de alimentare la portul [ POWER ] al produsului şi celălalt capăt la priza de 220 V sau 110 V.
(Tensiunea de intrare este comutată automat.)
Instalarea produsului
2-5
•
Placa de sunet a computerului vă poate asigura un sunet clar şi de calitate dacă utilizaţi boxele monitorului. (Nu este
necesar să instalaţi boxe separate pentru computer.)
•
În funcţie de tipul de placă video utilizat, puteţi obţine un ecran gol în cazul în care conectaţi simultan cablurile D-sub şi
DVI la acelaşi computer.
•
În cazul în care aţi conectat corect monitorul utilizând conectorul DVI, dar obţineţi un ecran gol sau neclar, verificaţi dacă
starea monitorului este setată la analogic. Apăsaţi butonul [
intrare.
2-5
] pentru ca monitorul să verifice sursa semnalului de
Instalarea produsului
2-6
Utilizarea ca televizor
Puteţi viziona programe TV pe monitor dacă acesta este conectat la o antenă sau un sistem de cablu/satelit fără a instala un
software sau hardware separat de recepţie TV pe computer.
1. Conectaţi receptorul de cablu/satelit sau antena TV la portul [ANT IN] din partea din spate a monitorului.
•
Când utilizaţi o mufă pentru antena de interior/receptorul de cablu/receptorul de satelit:
Verificaţi mai întâi mufa de antenă de pe perete şi apoi conectaţi cablul TV pentru antenă/receptorul de cablu/receptorul
de satelit.
•
Când utilizaţi o antenă de exterior:
La utilizarea unei antene de exterior, vă recomandăm să apelaţi la ajutorul unui tehnician calificat pentru instalare.
2. După realizarea conexiunilor, conectaţi alimentarea televizorului.
3. Atunci când televizorul este pornit pentru prima dată după achiziţie, vor începe operaţiile iniţiale de configurare
(<Plug&Play>).
•
Aveţi grijă să nu îndoiţi cablul coaxial atunci când îl conectaţi la mufa de intrare a antenei [ANT IN].
Instalarea produsului
2-6
2-7
Conectarea unui cablu HDMI
Conectaţi portul HDMI OUT al dispozitivului AV (Blu-Ray/DVD/receptor de cablu/receptor de satelit) la mufa [HDMI IN] a
monitorului utilizând cablul HDMI.
Apăsaţi butonul [SOURCE] de pe partea frontală a monitorului sau de pe telecomandă pentru a selecta modul <HDMI>.
Nu este nevoie să realizaţi o conexiune audio separată la conectarea prin HDMI.
2-7
Instalarea produsului
2-8
Conectarea folosind un cablu DVI la HDMI
1. Conectaţi mufa de ieşire DVI a unui dispozitiv extern la mufa [HDMI IN] a monitorului utilizând un cablu DVI - HDMI.
2. Conectaţi mufele roşie şi albă ale unui cablu RCA - stereo (pentru PC) la terminalele de ieşire audio de culoare
corespunzătoare ale dispozitivului cu ieşire digitală, apoi conectaţi capetele opuse la terminalul [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]al
monitorului.
Apăsaţi butonul [SOURCE] de pe partea frontală a monitorului sau de pe telecomandă pentru a selecta modul <HDMI>.
Instalarea produsului
2-8
2-9
Conectarea unui cablu de semnal componentă
1. Conectaţi portul VIDEO OUT al dispozitivului AV (DVD/receptor de cablu/receptor de satelit) la porturile de intrare
[COMPONENT IN[PR, PB, Y]] utilizând un cablu video component [PR, PB,Y].
2. Conectaţi portul audio al dispozitivului AV (DVD/receptor de cablu/receptor de satelit) la portul [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]]
al monitorului.
Apăsaţi butonul [SOURCE] de pe partea frontală a monitorului sau de pe telecomandă pentru a selecta modul <Component>.
Pentru o explicare a Component video, consultaţi manualul playerului dvs. DVD.
2-9
Instalarea produsului
2-10 Conectarea unui cablu Scart
1. Conectaţi portul EXT(RGB) al monitorului la playerul DVD utilizând o mufă SCART.
2. Când există un dispozitiv Scart conectat la monitor, sursa se schimbă automat la EXT.
•
Se conectează la intrarea pentru dispozitive DVD dacă dispozitivul are o mufă [EXT [RGB]].
•
Puteţi viziona în modul DVD prin simpla cuplare a playerului DVD la monitor atunci când este pornit.
Instalarea produsului
2-10
2-11 Conectarea COMMON INTERFACE
1. Introduceţi cartela CI CARD în modulul CAM în direcţia indicată de săgeată, până când se fixează.
2. Introduceţi modulul CAM cu cartela CI CARD instalată în slotul pentru interfaţă comună.
(Introduceţi modulul CAM în direcţia indicată de săgeată, până la capăt, astfel încât să fie paralel cu slotul.)
3. Verificaţi dacă aveţi imagine pe un canal cu semnal bruiat.
2-11
•
Dacă nu inseraţi 'CI CARD' în unele canale, pe ecran este afişat 'Scramble Signal' (Semnal bruiat).
•
Informaţiile de asociere care conţin un număr de telefon, ID-ul CI CARD, ID-ul gazdei şi alte informaţii vor fi afişate în
aproximativ 2-3 minute. Dacă este afişat un mesaj de eroare, contactaţi furnizorul de servicii.
•
După finalizarea configurării informaţiilor despre canal, este afişat mesajul "Updating Completed", care indică faptul că
lista de canale este actualizată acum.
•
Trebuie să obţineţi un CI CARD de la furnizorul local de servicii de cablu. Îndepărtaţi CI CARD-ul extrăgându-l cu atenţie
cu mâna, deoarece prin cădere CI CARD-ul poate fi deteriorat.
•
Inseraţi cardul CI în direcţia marcată pe acesta.
•
Modulul CAM nu este acceptat în unele ţări sau regiuni, consultaţi în acest sens distribuitorul autorizat.
Instalarea produsului
2-12 Conectarea la amplificator
Conectaţi mufa [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] a monitorului la intrarea optică a amplificatorului utilizând un cablu optic.
•
Dacă monitorul nu emite niciun sunet, trebuie să folosiţi un amplificator
•
Pentru informaţii referitoare la modul de instalare a boxelor şi a amplificatorului, consultaţi manualele de utilizare ale
acestora furnizate de fabricanţii lor.
Instalarea produsului
2-12
2-13 Conectarea căştilor
Conectaţi căştile la terminalul de conectare a căştilor.
2-13
Instalarea produsului
2-14 Dispozitivul de blocare Kensington
Un sistem de blocare Kensington este un dispozitiv antifurt care permite utilizatorilor să blocheze produsul astfel încât să-l poată
utiliza în siguranţă în locaţii publice. Deoarece forma şi utilizarea dispozitivului de blocare pot fi diferite în funcţie de model şi de
producător, consultaţi manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul de blocare pentru mai multe informaţii. Trebuie să
achiziţionaţi un dispozitiv de blocare suplimentar.
Blocarea produsului
1. Introduceţi componenta de blocare a dispozitivului în orificiul dispozitivului Kensington de blocare a produsului(
răsuciţi-o în direcţia de blocare(
) şi
).
2. Conectaţi cablul dispozitivului de blocare Kensington.
3. Legaţi cablul de blocare Kensington de un birou sau un obiect greu.
Puteţi achiziţiona dispozitivul de blocare de la un magazin de electronice sau de la un magazin online.
Instalarea produsului
2-14
3
Utilizarea produsului
3-1
Caracteristica Plug & Play
Când televizorul este pornit pentru prima dată, se vor iniţia automat şi consecutiv setările de bază.
1. Apăsaţi butonul [POWER
] de pe telecomandă.
•
De asemenea, puteţi utiliza şi butonul [POWER
•
Se afişează mesajul <Selectaţi limba de afişare a meniului.>.
] de pe televizor.
2. Apăsaţi butonul [ ]. Alegeţi limba corespunzătoare prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul [
confirma opţiunea aleasă.
3. Apăsaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta <Demo magazin> sau <Uz casnic>, apoi apăsaţi butonul [
] pentru a
].
•
Vă recomandăm să setaţi televizorul la modul <Uz casnic> pentru cea mai bună imagine atunci când îl utilizaţi la
domiciliu.
•
<Modul <Demo magazin> este destinat doar utilizării în spaţii comerciale. Dacă aparatul este setat accidental la
modul <Demo magazin> şi doriţi să reveniţi la modul <Uz casnic> (Standard): Apăsaţi butonul pentru volum al
televizorului. După afişarea volumului pe ecran, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul [MENU] al televizorului timp de 5
secunde.
4. Apăsaţi butonul [
opţiunea aleasă.
]. Alegeţi ţara corespunzătoare prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul [
5. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta <Antenă> sau <Cablu> apoi apăsaţi butonul
] pentru a confirma
.
•
<Antenă>: <Semnal de antenă <Antenă>. / <Cablu>: <Semnal de antenă <Cablu>.
•
În modul Cablu, puteţi selecta sursa corectă de semnal dintre <STD>, <HRC> şi <IRC> apăsând butonul ▲, ▼, ◄
sau ►, apoi apăsaţi butonul [ ]. Dacă aveţi un sistem de cablu digital, selectaţi sursa de semnal a sistemului de
cablu dintre Analogic şi Digital. Contactaţi compania locală de cablu pentru a identifica tipul de sistem de cablu din
zona dvs.
6. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sursa canalului de memorat. Apăsaţi butonul [
•
La setarea sursei antenă la <Cablu>, apare o etapă ce vă permite să setaţi o valoare pentru căutarea canalelor
digitale. Pentru mai multe informaţii, consultaţi <Canal> → <Memorare automată>.
•
<Digital & Analogic>: Canale digitale şi analogice.
•
<Digital>: Canale digitale şi analogice.
•
<Analog>: Canale analogice.
•
Căutarea canalelor va începe şi se va încheia automat.
•
Apăsaţi butonul [
•
După memorarea tuturor canalelor disponibile, se afişează mesajul <Setează Mod ceas. >.
7. Apăsaţi butonul [
] în orice moment pentru a întrerupe procesul de memorare.
].
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta <Auto>, apoi apăsaţi butonul [
•
3-1
] pentru a selecta <Start>.
].
Dacă selectaţi <Manual>, se afişează mesajul <Setează data şi ora curentă>.
Utilizarea produsului
•
Dacă aţi recepţionat un semnal digital, ora va fi setată automat. În caz contrar, selectaţi <Manual> pentru a seta
ceasul.
8. Este afişată descrierea metodei de conectare care oferă cea mai bună calitate a ecranului HD. Verificaţi descrierea şi apăsaţi
butonul [
].
9. Se afişează mesajul <Bucuraţi-vă de televizorul dvs.>. Când aţi terminat, apăsaţi butonul [
].
Dacă doriţi să resetaţi această opţiune...
1. Apăsaţi butonul [MENU] pentru a afişa meniul. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta <Configurare>, apoi apăsaţi butonul
[
].
2. Apăsaţi butonul [
] pentru a selecta <Plug & Play>.
Caracteristica <Plug & Play> este disponibilă numai în modul TV.
Utilizarea produsului
3-1
3-2
Vizualizarea panoului de control
PICTOGRAMĂ
DESCRIERE
Utilizaţi acest buton pentru a selecta o funcţie.
[
]
Alte semnale decât semnalul TV nu pot fi selectate decât dacă este conectat dispozitivul corespunzător.
Ordinea în care se schimbă semnalul de intrare TV/extern.
<PC> → <DVI> → <TV> → <Ext.> → <Component> → <HDMI>
Apăsaţi acest buton pentru a vizualiza afişajul pe ecran (OSD).
[
,
]
[ +/- ]
Acest buton se utilizează şi pentru a ieşi din meniul OSD sau pentru a reveni la un
nivel superior al acestuia.
Trece pe orizontală de la un element din meniu la altul sau reglează valorile selectate
din meniu.
Reglează volumul audio.
,
[▲/▼]
Utilizaţi aceste butoane pentru a naviga prin meniu sau pentru a regla o valoare în
OSD.
[
]
Senzorul telecomenzii
Indicatorul de alimentare
Utilizaţi acest buton pentru a porni şi opri produsul.
Îndreptaţi telecomanda spre acest punct de pe monitor.
Acest led este aprins atunci când monitorul funcţionează normal şi clipeşte o dată
când sunt salvate reglajele efectuate de dvs.
Consultaţi Sistemul de economisire a energiei PowerSaver din manual, pentru
informaţii suplimentare despre funcţiile de economisire a energiei. Pentru
economisirea energiei, opriţi monitorul atunci când nu îl utilizaţi sau când plecaţi
de la computer pentru perioade lungi de timp.
Boxă
3-2
Puteţi auzi sonorul conectând placa audio a PC-ului la monitor.
Utilizarea produsului
3-3
Telecomanda
Performanţa telecomenzii poate fi afectată de un televizor sau de un alt dispozitiv electronic care funcţionează în
apropierea afişajului LCD şi care cauzează o defecţiune datorită interferenţei cu frecvenţa.
TV
POWER
Selectează direct modul TV.
Porneşte/Opreşte produsul.
Butoane numerice
PRE-CH
Apăsaţi pentru a schimba canalul.
Acest buton este utilizat pentru a
reveni la canalul imediat anterior.
MUTE
Activează un articol evidenţiat din
meniu.
+
Reglează volumul audio.
P
-
Apăsaţi pentru a mări sau a micşora
volumul.
CH LIST
Apăsaţi pentru a schimba canalele.
SOURCE
Afişează "Lista de canale" pe ecran.
Apăsaţi butonul pentru a schimba
semnalul de intrare SOURCE.
Schimbarea SOURCE este permisă doar pentru dispozitivele
externe conectate la afişajul LCD
în momentul respectiv.
FAV.CH
MENU
Deschide meniul OSD şi iese din
meniu sau închide meniul de
reglaje.
TOOLS
Apăsaţi pentru a trece la canalele
favorite.
RETURN
Se utilizează pentru selectarea rapidă a funcţiilor utilizate frecvent.
. Butoane Sus - Jos,
Stânga - Dreapta
Revine la meniul anterior.
EXIT
ENTER
Iese din ecranul de meniu.
Trece pe orizontală/verticală de la
un element din meniu la altul sau
reglează valorile selectate din
meniu.
SUBT.
INFO
Informaţii despre imaginea curentă
sunt afişate în colţul din stânga sus
al ecranului.
Afişaj pentru subtitrare digitală
COLOUR BUTTONS
GUIDE
Apăsaţi pentru a adăuga sau a şterge canale şi pentru a memora
canale în lista de canale favorite din
meniul “Listă de canale”.
Afişaj pentru ghidul electronic de
programe (EPG).
TTX / MIX
Canalele TV oferă servicii de informaţii scrise prin intermediul teletextului.
,
,
,
Utilizarea produsului
,
,
,
,
,
3-3
Montarea bateriilor în telecomandă
1. Ridicaţi capacul de pe partea din spate a telecomenzii, aşa cum se arată în figură.
2. Introduceţi în telecomandă două baterii AAA.
Asiguraţi-vă că semnele "+" şi "–" de pe capetele bateriilor corespund cu cele din interiorul compartimentului.
3. Închideţi capacul.
Scoateţi bateriile şi păstraţi-le într-un loc răcoros şi uscat dacă nu folosiţi telecomanda pentru o perioadă mai lungă de
timp.
Dacă telecomanda nu funcţionează, verificaţi următoarele:
3-3
•
Televizorul este pornit?
•
Capetele pozitiv şi negativ ale bateriilor sunt cumva inversate?
•
Bateriile sunt epuizate?
•
Există o întrerupere în alimentare sau cablul de alimentare este deconectat?
•
Există vreo lumină fluorescentă specială sau un semn de neon în apropiere?
Utilizarea produsului
3-4
Funcţie Teletext
Majoritatea posturilor de televiziune asigură servicii de informaţii scrise prin intermediul teletextului. Pagina de index a serviciului
de teletext vă oferă informaţii despre modul de utilizare a serviciului. În plus, puteţi să selectaţi diferite opţiuni în funcţie de
cerinţele dvs. utilizând butoanele de pe telecomandă.
Pentru ca informaţiile de pe pagina de teletext să fie afişate corect, recepţia canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar,
pot să lipsească informaţii sau unele pagini pot să nu fie afişate.
Puteţi schimba paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.
Utilizarea produsului
3-4
(exit)
Ieşiţi din ecranul Teletext.
(index)
Se utilizează pentru afişarea paginii
de index (conţinut) în timpul vizualizării teletextului.
(stocare)
Se utilizează pentru memorarea
paginilor de teletext.
(dimensiune)
Apăsaţi pentru a afişa litere de
dimensiune dublă în jumătatea
superioară a ecranului. Pentru
jumătatea inferioară a ecranul, apăsaţi din nou. Pentru afişarea ecranului normal, apăsaţi încă o dată.
(afişare)
Se utilizează pentru afişarea textului ascuns (de exemplu, răspunsuri
la jocuri concurs). Pentru afişarea
ecranului normal, apăsaţi din nou.
(teletext activat/mixt)
Apăsaţi pentru a activa modul pentru teletext după selectarea canalului care furnizează serviciul de
teletext. Apăsaţi de două ori pentru
a suprapune peste teletext ecranul
transmisiunii curente.
(pagină sus)
Se utilizează pentru afişarea
paginii următoare de teletext.
(pagină jos)
Se utilizează pentru afişarea
paginii anterioare de teletext.
(mod)
Apăsaţi pentru a selecta modul
pentru teletext (LIST/FLOF).
Dacă apăsaţi butonul în modul
LIST, se comută la modul pentru
salvarea listei. În modul pentru
salvarea listei, puteţi salva
pagina de teletext în listă utilizând butonul 8 (stocare).
(menţinere)
Se utilizează pentru menţinerea
afişării unei anumite pagini, dacă
pagina selectată este legată de
anumite pagini secundare care
urmează automat. Pentru a relua
operaţia, apăsaţi din nou.
(anulare)
Se utilizează pentru a afişa emisiunea în timpul căutării unei
pagini.
Butoane colorate (roşu/verde/galben/albastru)
Dacă sistemul FASTEXT este utilizat de o companie de emisie,
diferitele subiecte de pe o pagină
de teletext sunt codate prin culori
şi pot fi selectate prin apăsarea
butoanelor colorate. Apăsaţi
butonul corespunzător. Pagina
este afişată cu alte informaţii
colorate care pot fi selectate în
acelaşi mod. Pentru a afişa
pagina anterioară sau următoare,
apăsaţi butonul colorat corespunzător.
(subpagină)
Se utilizează pentru afişarea subpaginii disponibile.
3-4
Utilizarea produsului
3-5
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran)
Structură meniului de reglare a ecranului (OSD:Afişaj pe ecran)
MENIURI SUPERIOARE
Imagine[PC / DVI]
SUBMENIURI
MagicBright
Contrast
Luminozitate
Claritate
Ajustare automată
Ecran
Opţiuni imagine
Resetare imagine
Imagine[TV / Ext./ Component / HDMI]
Mod
Ilum. Spate
Contrast
Luminozitate
Claritate
Culoare
Tentă (V/R)
Setări avansate
Opţiuni imagine
Resetare imagine
Sunet
Mod
Egalizator
Limbă audio
Format audio
Descriere audio
Volum automat
Selectare difuzor
Resetare sunet
Ţară
Memorare automată
Memorare
manuală
Opţiune de căutare cablu
Ghid Acum &
Următor
Ghid integral
Ghid prestabilit
Listă de canale
Mod canal
Acord fin
Plug & Play
Limbă
Ceas
Mod Joc
Blocare copii
Schimbare PIN
Control parental
Subtitrare
Limbă teletext
Preferinţă
Text digital
Nivel luminozitate
Melodie
Econ. energie
Interfaţă comună
Intrare
Listă surse
Editare nume
Aplicaţie
Anynet+ (HDMICEC)
Asistenţă
Auto-diagnoză
Ghid de conectare HD
Contactare
Samsung
Canal
Configurare
Upgrade software
Moduri disponibile
Pictogramele de mai jos reprezintă acronime ale semnalelor de intrare, fiind afişate pentru a indica funcţiile care se schimbă în
funcţie de semnalul de intrare.
Indică semnalul atunci când <PC> sau <DVI> este selectat în <Listă surse>.
Acesta este semnalul video de la PC care este conectat şi primit prin mufele [PC] şi [DVI].
Indică semnalul atunci când <Ext.> este selectat în <Listă surse>.
Acesta este semnalul video primit prin mufa [Ext.].
Indică semnalul atunci când <HDMI> este selectat în <Listă surse>.
Acesta este semnalul primit prin mufa [HDMI].
Indică semnalul atunci când <TV> este selectat în <Listă surse>.
Acesta este semnalul primit prin mufa [ANT IN].
Indică semnalul atunci când <Component> este selectat în <Listă surse>.
Acesta este semnalul primit prin mufa [COMPONENT].
Utilizarea produsului
3-5
Imagine[PC / DVI]
Setarea prestabilită poate fi diferită în funcţie de modul de intrare selectat (sursa semnalului de intrare selectată din lista de
intrări externe) şi de rezoluţia aleasă.
MENIU
MagicBright
DESCRIERE
<MagicBright> este o caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcţie de conţinutul imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile cinci moduri distincte: <Divertisment>, <Internet>,
<Text>, <Contrast dinamic> şi <Personalizat>. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru luminozitate.
•
<Divertisment>
Luminozitate ridicată
Pentru vizionarea filmelor, de exemplu de pe Blu-ray sau DVD.
•
<Internet>
Pentru lucrul cu o combinaţie de imagini grafice şi text.
•
<Text>
Pentru documentaţie sau lucrul intensiv cu text.
•
<Contrast dinamic>
<Contrast dinamic> detectează automat şi reglează distribuţia semnalului vizual pentru a crea un
contrast optim.
•
<Personalizat>
Deşi au fost alese cu atenţie de către inginerii noştri, este posibil ca valorile preconfigurate să nu
fie suficient de comode pentru ochii dvs., în funcţie de preferinţe.
In această situaţie, ajustaţi luminozitatea şi contrastul utilizând meniul OSD.
Apăsaţi butonul [TOOLS] pentru a afişa meniul <Instrumente>. Puteţi de asemenea să setaţi
MagicBright selectând <Instrumente> → <MagicBright>.
Contrast / Luminozitate / Claritate
Ajustare automată
Puteţi utiliza meniurile OSD pentru a modifica setările pentru contrast şi luminozitate în funcţie de
preferinţele dvs.
•
<Contrast> - Reglaţi contrastul.
•
<Luminozitate> - Reglaţi luminozitatea.
•
<Claritate> - Reglaţi claritatea.
Valorile <Fin>, <Brut> şi <Poziţie> sunt ajustate automat.
Prin schimbarea rezoluţiei din panoul de control, se execută funcţia automată.
Disponibilă numai în modul <PC>
Apăsaţi butonul [TOOLS] pentru a afişa meniul <Instrumente>. Puteţi de asemenea să setaţi
opţiunea Ajustare automată selectând <Instrumente> → <Ajustare automată>.
3-5
Utilizarea produsului
MENIU
Ecran
DESCRIERE
•
<Brut>
Îndepărtează zgomotul de imagine, mai precis dungile verticale.
Ajustarea <Brut> poate deplasa uşor zona de afişare a ecranului. Puteţi replasa zona în centru
utilizând meniul de control orizontal.
•
<Fin>
Îndepărtează zgomotul de imagine, mai precis dungile orizontale.
Dacă zgomotul persistă chiar şi după acordul <Fin>, repetaţi procedura după ce reglaţi frecvenţa
(Brut).
•
<Poziţie PC>
Reglează locaţia ecranului, pe orizontală şi pe verticală.
•
<Resetare imagine>
Parametrii imaginii sunt înlocuiţi cu valorile prestabilite din fabrică.
Disponibilă numai în modul <PC>
Opţiuni imagine
•
<Ton culoare >
Tonul culorii poate fi modificat.
Disponibil numai în modul <PC> / <DVI>
•
•
<Nivel roşu > - < Nivel verde > - <Nivel albastru >
Reglează controalele de culori individuale R, V, A.
•
<Dimen.>
Puteţi schimba dimensiunea.
•
Resetare imagine
<Rece> - <Normal> - <Cald> - <Personalizat>
<16:9> - <4:3>
Parametrii imaginii sunt înlocuiţi cu valorile prestabilite din fabrică.
•
<Resetare mod imagine> - <Anulare>
Imagine[TV / Ext. / Component / HDMI]
Utilizarea produsului
3-5
MENIU
Mod
DESCRIERE
Puteţi selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine cerinţelor dvs. de vizionare.
Puteţi activa setarea <Dinamic>, <Standard> sau <Film>.
•
<Dinamic>
Selectează imaginea pentru înaltă definiţie într-o încăpere luminoasă.
•
<Standard>
Selectează imaginea pentru afişare optimă într-un mediu normal.
•
<Film>
Selectează imaginea pentru vizionarea de filme într-o încăpere întunecată.
Apăsaţi butonul [TOOLS] pentru a afişa meniul <Instrumente>. Puteţi de asemenea să setaţi
opţiunea <Mod imagine> selectând <Instrumente> → <Mod imagine>.
Ilum. spate / Contrast /
Luminozitate / Claritate / Culoare / Tentă
(V/R)
Televizorul dvs. are diferite setări care vă permit să controlaţi calitatea imaginii.
•
<Ilum. spate > - Reglează intensitatea iluminării ecranului LCD.
•
<Contrast> - Reglează nivelul de contrast al imaginii.
•
<Luminozitate> - Reglează nivelul de luminozitate al imaginii.
•
<Claritate> - Reglează definiţia contururilor imaginii.
•
<Culoare> - Reglează saturaţia de culoare a imaginii.
•
<Tentă (V/R)> - Reglează nuanţa de culoare a imaginii.
Este activat când semnalul este NTSC.
Setări avansate
Noile televizoare de la Samsung vă permit să efectuaţi setări mult mai precise ale imaginii în comparaţie cu modelele anterioare. Pentru ajustarea setărilor detaliate pentru imagine, consultaţi informaţiile de mai jos.
Opţiunea <Setări avansate> este disponibilă în modul <Standard> sau <Film>.
•
<Nuanţă de negru> - Puteţi selecta nivelul de negru pe ecran pentru a ajusta adâncimea
ecranului.
•
•
<Dezactivat> - <Închis> - <Mai închis> - <Cel mai închis>
<Contrast dinamic> - Puteţi ajusta contrastul ecranului la o valoare optimă.
•
<Dezactivat> - <Scăzut> - <Mediu> - <Ridicat>
•
<Gamma> - Puteţi ajusta intensitatea culorii primare (roşu, verde, albastru).
•
<Spaţiu de culoare> - <Spaţiu de culoare>, este o matrice de culori compusă din culorile roşu,
verde şi albastru. Selectaţi spaţiul de culoare <Spaţiu de culoare> dorit şi savuraţi culori extrem
de naturale.
•
<Balans de alb> - Puteţi ajusta temperatura culorii pentru culori mai naturale ale imaginilor.
•
•
•
<Auto> - <Nativ>
<Depl. R> - <Depl. V> - <Depl. A> - <Nivel roşu> - <Nivel verde> - <Nivel albastru> <Resetare>
<Tonuri piele> - Puteţi accentua tonalităţile rozalii ale tenului <Tonuri piele>.
Schimbarea valorii de ajustare va reîmprospăta ecranul ajustat.
•
<Îmbunătăţire muchii> - Puteţi evidenţia marginile obiectelor afişate.
•
3-5
<Dezactivat >-<Activat>
Utilizarea produsului
MENIU
Opţiuni imagine
DESCRIERE
•
<Ton culoare >
Tonul culorii poate fi modificat.
•
•
<Rece> - <Normal> - <Cald1> - <Cald2>
•
Opţiunea <Cald1> sau <Cald2> este activată numai dacă modul pentru imagine este
<Film>.
•
Puteþi ajusta ºi memora setãri pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a
televizorului.
<Dimen.>
Puteţi schimba dimensiunea.
•
<Panoramic automat> - Reglează automat dimensiunea imaginii la raportul dimensional 16:9.
•
<16:9> - Reglează dimensiunea imaginii la raportul 16:9 corespunzător pentru DVD sau
transmisii pe ecran lat.
•
<Zoom panoramic> - Măreşte dimensiunea imaginii la peste 4:3.
•
<Zoom> - Măreşte imaginea la 16:9 (pe direcţie verticală) pentru a corespunde dimensiunii
ecranului.
•
<4:3> - Aceasta este setarea prestabilită pentru filme video şi transmisii normale.
•
<Încadrare ecran> - Utilizaţi această funcţie pentru a vizualiza imaginea întreagă fără nicio
tăiere a semnalelor de intrare HDMI (720P / 1080i / 1080p), Component (1080i / 1080p).
Apăsaţi butonul [TOOLS] pentru a afişa meniul <Instrumente>. Puteţi de asemenea să setaţi
Dimen. selectând <Instrumente> → <Dimensiune imag.>.
•
În funcţie de sursa de intrare, opţiunile pentru dimensiunea imaginii pot să varieze.
•
Elementele disponibile pot să difere în funcţie de modul selectat.
•
Puteþi ajusta ºi memora setãri pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a
televizorului.
•
<Zoom panoramic>: Apăsaţi butonul ► până pentru a selecta poziţia, apoi apăsaţi
butonul [
]. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a deplasa imaginea în sus/jos. Apoi
apăsaţi butonul [
•
].
<Zoom>: Apăsaţi butonul ► până pentru a selecta poziţia, apoi apăsaţi butonul [ ].
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a deplasa imaginea în sus şi jos. Apoi apăsaţi butonul
[ ]. Apăsaţi butonul ► până pentru a selecta Dimen. , apoi apăsaţi butonul [ ].
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a mări sau a reduce dimensiunea imaginii pe verticală.
Apoi apăsaţi butonul [
După selectarea opţiunii <Încadrare ecran> în modul HDMI (1080i) sau Component
(1080i): Selectaţi poziţia apăsând butonul ◄ sau ►. Utilizaţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ►
pentru a deplasa imaginea.
•
<Resetare >: Apăsaţi butonul ◄ sau ► până pentru a selecta <Resetare>, apoi apăsaţi
butonul [
•
•
].
•
]. Puteţi iniţializa setarea.
Dacă utilizaţi funcţia <Încadrare ecran> în modul de intrare HDMI 720p, 1 linie va fi
suprimată în partea de sus, de jos, în stânga şi în dreapta, ca şi în cazul utilizării funcţiei
de suprascanare.
<Mod Ecran>
Numai în cazul setării dimensiunii imaginii la <Pan. automat> poate stabili caracteristica Mod
Ecran. Fiecare ţară europeană utilizează o altă dimensiune de imagine, iar această funcţie le
permite utilizatorilor să o selecteze.
•
<16:9> - Setează imaginea la modul panoramic 16:9.
•
<Zoom panoramic> - Măreşte dimensiunea imaginii la peste 4:3.
•
<Zoom> - Măreşte dimensiunea imaginii pe verticală.
•
<4:3> - Setează imaginea la modul normal 4:3.
Această funcţie este disponibilă în modul <Panoramic automat>.
Această funcţie nu este disponibilă în modul PC,DVI, Component sau HDMI.
Utilizarea produsului
3-5
MENIU
Opţiuni imagine
DESCRIERE
•
<Digital NR>
Reducerea zgomotului digital.
Dacă semnalul de transmisie recepţionat de televizor este slab, puteţi activa caracteristica pentru
reducerea zgomotului digital pentru a diminua imaginile statice şi remanente care pot apărea pe
ecran.
•
•
<Dezactivat> - <Scăzut> - <Mediu> - <Ridicat> - <Auto>
<Negru HDMI>
La conectarea unui DVD sau receiver la TV prin <HDMI>, este posibil să sesizaţi o deteriorare a
calităţii imaginii, cum ar fi o sporire a nivelului de negru, contrast scăzut, decolorare etc., în funcţie
de dispozitivul extern conectat. În acest caz, reglaţi calitatea imaginii TV configurând nivelul de
<negru HDMI>. Această funcţie este activă numai dacă un dispozitiv extern (player DVD, STB etc.)
este conectat la televizor prin <HDMI>.
Această funcţie este activă numai când intrarea externă se conectează la HDMI (semnale
RGB).
•
•
<Normal> - <Scăzut>
<Mod film>
Funcţia <Mod film> vă oferă experienţa unei vizionări de calitate superioară.
Opţiunea <Mod film> este acceptată numai în modurile <TV>, <Component> (480i / 1080i) şi
<HDMI>(480i / 1080i).
•
Resetare imagine
<Dezactivat> - <Auto>
Parametrii imaginii sunt înlocuiţi cu valorile prestabilite din fabrică.
•
<Resetare mod imagine> - <Anulare>
Sunet
3-5
Utilizarea produsului
MENIU
Mod
DESCRIERE
•
<Standard>
Selectaţi Standard pentru setările standard din fabrică.
•
<Muzică>
Selectaţi Muzică când vizionaţi clipuri video sau concerte.
•
<Film>
Selectaţi Film când vizionaţi filme.
•
<Voce clară >
Accentuează vocea în detrimentul altor sunete.
•
<Personal.>
Selectaţi Personalizat dacă doriţi să reglaţi setările în funcţie de preferinţele personale.
Apăsaţi butonul [TOOLS] pentru a afişa meniul <Instrumente>. Puteţi de asemenea să setaţi
opţiunea <Mod sunet> selectând <Instrumente> → <Mod sunet>.
Egalizator
Limbă audio
Format audio
Puteţi regla nivelul sunetului între boxa din stânga şi cea din dreapta, precum şi volumul ridicat sau
cel scăzut, în funcţie de necesităţi.
•
<Mod> - Puteţi selecta un mod pentru sunet care să corespundă preferinţelor personale.
•
<Balans> - Puteţi regla nivelul sunetului între boxa din stânga şi cea din dreapta, precum şi
volumul ridicat sau cel scăzut, în funcţie de necesităţi.
•
<100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz> - <Resetare>
Puteţi modifica valoarea prestabilită pentru limbile audio. Afişează informaţiile despre limbă pentru
emisiunea recepţionată.
Această funcţie poate fi selectată în timpul vizionării unui canal digital.
•
Puteţi alege doar una dintre limbile efective în care se realizează emisia.
Când sunetul este difuzat atât din difuzorul principal, cât şi din receptorul audio, poate apărea un
ecou deoarece se detectează diferenţe de viteză între difuzorul principal şi receptorul audio. În acest
caz, utilizaţi funcţia Difuzor TV.
•
Descriere audio
•
<MPEG> - <Dolby Digital>
•
Această funcţie poate fi selectată în timpul vizionării unui canal digital.
•
Format audio este afişat în concordanţă cu semnalul de emisie.
Aceasta este o funcţie audio auxiliară care oferă o pistă audio suplimentară pentru persoanele cu
deficienţe de vedere. În cazul în care canalul emite un flux audio pentru funcţia AD (Descriere audio),
aceasta este redată împreună cu fluxul audio principal. Utilizatorii pot activa şi dezactiva funcţia
Descriere audio şi pot controla volumul.
•
<Descriere audio>
Activează sau dezactivează funcţia pentru descrierea audio.
•
<Volum>
Puteţi regla volumul pentru descrierea audio.
Funcţia Volum este activă când Descriere audio are valoarea Activat.
•
Volum automat
Reduce diferenţele de nivel al volumului între emiţători.
•
Utilizarea produsului
Această funcţie poate fi selectată în timpul vizionării unui canal digital.
<Dezactivat >-<Activat>
3-5
MENIU
Selectare difuzor
Resetare sunet
DESCRIERE
Când vizionaţi la televizor, cu acesta conectat la un sistem Home Theater, dezactivaţi Difuzor TV
pentru a asculta sunetul de la boxele (externe) ale sistemului Home Theater.
•
<Difuzor extern>
Se utilizează pentru a asculta sunetul de la boxele externe (Home Theater).
•
<Difuzor TV>
Se utilizează pentru a asculta sunetul de la Difuzor TV.
•
Dacă selectaţi opţiunea <Difuzor extern> din meniul <Selectare difuzor>, setările pentru
sunet vor fi limitate.
•
Butoanele pentru volum şi butonul [MUTE] nu funcţionează când opţiunea <Selectare
difuzor> este setată la <Difuzor extern>. Vă rugăm să setaţi volumul de la sistemul Home
Theater.
Puteţi restabili setările <Sunet> la valorile prestabilite din fabrică.
•
<Resetare toate> - <Resetare mod sunet> - <Anulare>
<Resetare mod sunet>: Valorile curente ale sunetului revin la setările implicite.
Selectarea modului de sunet
Puteţi selecta modul de sunet din meniul <Instrumente>. Când îl setaţi la <Dual l ll>, modul de sunet curent este afişat pe
ecran.
TIP AUDIO
Mono
A2 Stereo
DUAL 1 / 2
MONO
Stereo
STEREO
Dual
Mono
DUAL 1
DUAL 2
MONO
Stereo
MONO
NICAM Stereo
Dual
MONO
MONO
STEREO
DUAL 1
DUAL 1 / 2
Schimbare automată
Schimbare automată
DUAL 1
Schimbare automată
Schimbare automată
DUAL 1
DUAL 2
Dacă semnalul stereo este slab şi apare o schimbare automată, atunci comutaţi la mono.
Această funcţie este activată numai în cazul semnalului de sunet stereo. Este dezactivată în cazul semnalului de sunet
mono.
Această funcţie este disponibilă numai în modul TV.
Canal
3-5
Utilizarea produsului
MENIU
Ţară
DESCRIERE
Selectaţi ţara în care este utilizat produsul înainte de a folosi caracteristica Memorare automată.
Dacă ţara dvs. nu apare în listă, selectaţi Altele.
•
<Canal analogic>
Puteţi schimba ţara pentru canalele analogice.
•
<Canal digital>
Puteţi schimba ţara pentru canalele digitale.
Se afişează ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre.
Memorare automată
Puteţi scana intervalele de frecvenţe disponibile (intervalele disponibile depind de ţara în care vă
aflaţi). Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele curente
sau dorite de dvs.
Dacă un canal este blocat cu ajutorul funcţiei <Blocare copii>, se afişează fereastra pentru
introducerea codului PIN.
•
<Antenă / Cablu>
Antena sursă pentru memorare.
<Antenă / Cablu>
•
<Digital & Analogic>
Canale digitale şi analogice.
•
<Digital >
Canale digitale.
•
<Analog>
Canale analogice.
La selectarea Cablu → Digital & Analogic sau Cablu → Digital : Furnizaţi o valoare pentru
scanarea canalelor de cablu.
•
<Mod căutare>
Complet / Reţea / Rapid
Rapid
•
<ID reţea>
Afişează codul de identificare a reţelei.
•
<Frecvenţă>
Afişează frecvenţa canalului. (Diferă în fiecare ţară)
•
<Modulare>
Afişează valorile de modulare disponibile.
•
<Rată simboluri>
Afişează valorile disponibile pentru simbol.
Caută toate canalele cu posturi de emisie active şi le stochează în memoria
televizorului.
Utilizarea produsului
3-5
MENIU
Memorare manuală
DESCRIERE
Puteţi scana intervalele de frecvenţă disponibile pe televizor în zona dvs. şi puteţi memora toate
canalele găsite manual.
•
•
<Canal digital>
Memorare manuală a canalelor digitale.
•
<Canal>
Setaţi numărul canalului utilizând butoanele ▲,▼ sau butoanele numerice (0~9).
•
<Frecvenţă>
Introduceţi frecvenţa cu ajutorul butoanelor numerice.
•
<Lăţime de bandă>
Setaţi lăţimea de bandă utilizând butoanele ▲,▼ sau butoanele numerice (0~9).
•
<Canal digital> este disponibil numai în modul DTV.
•
Când aţi terminat, canalele vor fi actualizate în lista de canale.
<Canal analogic>
Memorare manuală a canalelor analogice.
•
<Program> (Număr de program <Program> care va fi alocat unui canal)
Setaţi numărul programului utilizând butoanele ▲ , ▼ sau butoanele numerice (0~9).
•
<Sistem color>
Se reglează în mod repetat până la obţinerea unor culori de calitate optimă. Setaţi valoarea
sistemului de culori utilizând butonul ▲sau ▼.
•
•
<Sistem sunet>
Se reglează în mod repetat până la obţinerea unui sunet de calitate optimă. Setaţi valoarea
sistemului de sunet utilizând butonul ▲ sau ▼.
•
•
<Auto>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43>
<BG>-<DK>-<I>-<L>
<Canal> (Atunci când ştiţi numărul canalului de memorat)
Puteţi memora canale de televiziune, inclusiv canalele recepţionate prin reţelele de cablu.
La memorarea manuală a canalelor, puteţi indica: Dacă doriţi sau nu să fie memorat fiecare
canal găsit. Numărul de program al fiecărui canal memorat pe care doriţi să îl identificaţi
•
<C> (Modul pentru canale aeriene)
Puteţi selecta un canal introducând numărul atribuit fiecărui post cu transmisie aeriană în
acest mod.
•
<S> (Modul pentru canale prin cablu)
Puteţi selecta un canal introducând numărul atribuit fiecărui post cu transmisie prin cablu
în acest mod.
•
<Căutare> (Atunci când nu ştiţi numerele de canale)
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a porni căutarea. Tunerul scanează intervalul de frecvenţe
până când primul canal sau canalul selectat de dvs. este recepţionat pe ecran.
•
<Memorare> (Atunci când memoraţi canalul şi numărul de program asociat)
Se utilizează pentru restabilirea numărului introdus de utilizator. Se setează la OK prin
apăsarea butonului [
Opţiune de căutare
cablu (în funcţie de
ţară)
3-5
].
Utilizând această funcţie, puteţi adăuga manual intervalul de canale de scanat în modul de căutare
completă al funcţiei de memorare automată Memorare automată.
•
<Frecvenţă (iniţială ~ finală)>
Afişează frecvenţa canalului.
•
<Modulaţie>
Afişează valorile de modulare disponibile.
•
<Rată de simboluri>
Afişează valorile disponibile pentru simbol.
Utilizarea produsului
MENIU
DESCRIERE
Ghid Acum & Următor
/ Ghid integral / Ghid
prestabilit
Informaţiile din EPG (EPG - Electronic Programme Guide) sunt oferite de posturile de emisie. Intrările
pentru programe pot apărea goale sau perimate, ca rezultat al informaţiilor emise pe un anumit canal.
Afişajul se va actualiza dinamic de îndată ce vor fi disponibile informaţii noi.
Puteţi de asemenea afişa meniul ghidului prin simpla apăsare a butonului [GUIDE]. (Pentru a
configura <Ghid prestabilit>, consultaţi descrierile.)
•
<Ghid Acum & Următor>
Pentru cele şase canale indicate în coloana din partea stângă, afişează informaţii despre
programul curent şi programul următor.
•
<Ghid integral>
Afişează informaţiile despre programe sub formă de segmente de o oră ordonate cronologic. Sunt
afişate informaţii despre următoarele două ore de program, care pot fi derulate înainte sau înapoi
în timp.
•
Titlul programului se află în partea superioară centrală a ecranului. Faceţi clic pe butonul
INFO pentru informaţii detaliate. Informaţiile detaliate includ numărul canalului, timpul de
rulare, bara de stare, nivelul parental, informaţii despre calitatea video (HD/SD),
modurile pentru sunet, subtitrarea sau teletextul, limbile pentru subtitrare sau teletext,
precum şi un rezumat succint al programului evidenţiat.
•
“... “ se va afişa dacă rezumatul este lung.
•
Sunt afişate şase canale. Pentru a defila între canale, deplasaţi-vă la un canal utilizând
butonul ▲ sau ▼. Pentru afişare pagină cu pagină, apăsaţi butonul
sau
.
<Ghid prestabilit>
Puteţi opta pentru afişarea <Ghid Acum & Următor> sau <Ghid integral> la apăsarea butonului
GUIDE de pe telecomandă.
•
Utilizarea produsului
•
<Acum/Următor> / <Ghid integral>
3-5
MENIU
Listă de canale
DESCRIERE
Utilizând acest meniu, puteţi să adăugaţi/să ştergeţi sau să setaţi canale preferate şi să utilizaţi ghidul
de programe pentru transmisiile digitale.
Puteţi selecta aceste opţiuni prin simpla apăsare a butonului [CH LIST] de pe telecomandă.
•
<Toate canalele> - Afişează toate canalele disponibile momentan.
•
<Canale adăugate> - Afişează toate canalele adăugate.
•
<Preferate> - Afişează toate canalele preferate.
Apăsaţi butonul [TOOLS] pentru a afişa meniul <Instrumente>. Puteţi de asemenea seta
adăugarea la (sau ştergerea din) Preferate selectând [Instrumente] → <Adăugare la Preferate>
(sau <Ştergere din Preferate>).
Pentru a selecta canalele favorite configurate, apăsaţi butonul [FAV.CH] de pe
telecomandă.
•
<Programat> - Afişează toate programele rezervate curent.
•
Selectaţi un canal din ecranul <Toate canalele>, <Canale adăugate> sau <Preferate>
apăsând butoanele ▲ / ▼ apoi apăsaţi butonul [
•
•
Mod canal
Acord fin
3-5
]. Apoi puteţi viziona canalul selectat.
Utilizarea butoanelor colorate cu <Listă de canale>
•
Verde (<Zoom>): Măreşte sau micşorează un număr de canal.
•
Galben (<Selectare>): Selectează liste cu mai multe canale. Puteţi executa funcţia
de adăugare / ştergere sau adăugare la preferate / ştergere din preferate pentru mai
multe canale în acelaşi timp. Selectaţi canalele dorite şi apăsaţi butonul galben
pentru a seta simultan toate canalele selectate. Marcajul apare în partea stângă a
canalelor selectate.
•
[TOOLS] (<Instrumente>): Afişează meniul <Adăugare> (sau <Ştergere>),
<Adăugare la Preferate> (sau <Ştergere din Preferate>), <Viz. cu temporizator>,
<Editare nume canal>, <Select. globală> (sau <Deselectare toate>), şi <Memorare
automată> (Meniurile pentru opţiuni pot fi diferite în funcţie de situaţie.)
Pictogramele pentru afişarea stării canalului
•
: Canal analogic.
•
: Un canal setat ca <Preferate>.
•
: Un canal selectat prin apăsarea butonului galben.
•
: Un program care este difuzat în acel moment.
•
: Un canal blocat.
•
: Un program rezervat.
Apăsarea butonului
va determina comutarea canalelor în cadrul listei de canale selectate.
•
<Canale adăugate>
Canalele vor fi comutate în cadrul listei de canale memorate.
•
<Canale preferate>
Canalele vor fi comutate în cadrul listei de canale preferate.
Utilizaţi acordul fin pentru a ajusta manual un anumit canal pentru recepţia optimă a semnalului.
•
Dacă nu stocaţi canalul reglat fin în memorie, reglajele nu vor fi salvate.
•
Canalele pentru care s-a realizat acordul fin şi care au fost salvate sunt marcate cu un
asterisc “*” în partea dreaptă a numărului canalului, în bannerul canalului.
•
Pentru a reseta acordul fin, selectaţi <Resetare> apăsând ▼ apoi apăsaţi butonul [
•
Acordul fin se poate realiza numai pentru canalele TV analogice.
].
Utilizarea produsului
Configurare
MENIU
DESCRIERE
Plug & Play
Aceasta determină afişarea elementelor de meniu care au apărut la prima conectare a televizorului.
Limbă
Limba aleasă afectează numai limba din meniul OSD.
Ceas
•
•
<Oră>
Ceas
•
Ora curentă va fi afişată ori de câte ori veţi apăsa pe butonul [INFO].
Dacă decuplaţi cablul de alimentare, va trebui să setaţi ceasul din nou.
•
Setarea ceasului este necesară pentru utilizarea diferitelor funcţii cu temporizator ale
televizorului.
<Mod oră>
Puteţi seta ora curentă manual sau automat.
•
•
•
•
<Auto> - <Manual>
•
În funcţie de postul de emisie şi de semnal, este posibil ca ora să nu fie setată corect în
modul automat. În acest caz, setaţi manual ora.
•
Pentru a seta automat ora, antena sau cablul trebuie să fie conectat(ă).
<Setare oră>
Puteţi seta manual ora curentă.
•
Această funcţie nu este disponibilă când <Setare oră> este setat la <Manual>.
•
Puteţi seta ziua, luna, anul, ora şi minutele direct, prin apăsarea butoanelor numerice de
pe telecomandă.
<Temp. opr.>
Temporizatorul de oprire opreşte automat televizorul după un interval de timp presetat.
•
<Dezactivat> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min>
Apăsaţi butonul [TOOLS] pentru a afişa meniul <Instrumente>. Puteţi de asemenea să setaţi
temporizatorul selectând <Instrumente> → <Temp. opr.>.
Pentru a anula funcţia <Temp. opr.>, selectaţi <Dezactivat>.
Utilizarea produsului
3-5
MENIU
Ceas
DESCRIERE
•
<Temporizator 1 / Temporizator 2 / Temporizator 3>
Aveţi la dispoziţie trei setări de pornire/oprire la ora setată. Trebuie să setaţi ceasul în prealabil.
•
<Pornire la ora setată>
Setaţi <Oră>, <Min >, <am/pm> şi <Activare /Dezactiv.>.
(Pentru a activa temporizatorul cu setarea aleasă, selectaţi Activare.)
•
<Oprire la ora setată>
Setaţi <Oră>, <Min >, <am/pm> şi <Activare /Dezactiv.>.
(Pentru a activa temporizatorul cu setarea aleasă, selectaţi Activare.)
•
<Volum>
Setaţi nivelul de volum dorit.
•
<Semnal>
Vedeţi tipul de antenă. (<ATV> sau <DTV>).
•
<Canal>
Selectaţi canalul dorit.
•
<Repetare>
Selectaţi <O dată>, <Zilnic>, <L ~ V>, <L ~ S>, <S ~ D> sau <Manual>.
•
Când este selectat <Manual>, apăsaţi butonul ► pentru a selecta ziua din săptămână
dorită. Apăsaţi butonul [
Mod Joc
•
Puteţi seta <Oră>, <Min> şi canalul apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
•
Oprirea automată
Când setaţi temporizatorul la On (Activat), televizorul se va închide dacă nu se
acţionează nicio comandă timp de 3 ore de la pornirea acestuia de către temporizator.
Această funcţie este disponibilă numai dacă temporizatorul este activat şi împiedică
supraîncălzirea, care poate apărea dacă televizorul funcţionează prea mult timp.
<Dezactivat >-<Activat>
•
Restricţii privind modul de joc Mod Joc (Atenţie)
•
•
Pentru a deconecta consola de jocuri şi a conecta alt dispozitiv extern, setaţi în meniul
de configurare opţiunea <Mod Joc> la <Dezactivat>. Dacă afişaţi meniul televizorului în
<Mod Joc>, ecranul tremură uşor.
Dacă <Mod Joc> este <Activat>:
•
Modul Imagine este schimbat automat la <Standard> şi nu poate fi schimbat.
•
Modul Sunet este schimbat automat la <Personal.> şi nu poate fi schimbat. Reglaţi
sunetul utilizând egalizatorul.
•
Opţiunea <Mod Joc> nu este disponibilă în modurile <TV> şi <PC> obişnuite.
•
Dacă imaginea este slabă atunci când la televizor este conectat un dispozitiv extern,
verificaţi dacă <Mod Joc> este setat la <Activat>. Setaţi <Mod Joc> la <Dezactivat> şi
conectaţi dispozitivele externe.
Această funcţie vă permite să împiedicaţi utilizatorii neautorizaţi, precum copiii, să urmărească programe nepotrivite, prin suprimarea semnalului video şi audio.
•
3-5
).
Când conectaţi o consolă de jocuri cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă puteţi bucura de o experienţă de joc mult mai realistă prin selectarea meniului pentru jocuri.
•
Blocare copii
]pe ziua dorită şi va fi afişat marcajul (
<Dezactivat >-<Activat>
•
Înainte de afişarea ecranului de configurare, se afişează ecranul pentru introducerea
codului PIN. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre.
•
Codul PIN prestabilit al unui televizor nou este 0-0-0-0. Puteţi schimba codul PIN, selectând
<Schimbare PIN> din meniu.
•
Puteţi bloca unele canale din <Listă de canale>.
•
Opţiunea <Blocare copii> este disponibilă numai în modul TV.
Utilizarea produsului
MENIU
Schimbare PIN
Control parental
Subtitrare
DESCRIERE
Puteţi schimba codul de identificare personală necesar pentru configurarea televizorului.
•
Înainte de afişarea ecranului de configurare, se afişează ecranul pentru introducerea
codului PIN. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre.
•
Codul PIN prestabilit al unui televizor nou este 0-0-0-0.
•
Dacă aţi uitat codul PIN, apăsaţi butoanele telecomenzii în următoarea succesiune, care
resetează codul PIN la valoarea 0-0-0-0: [POWER] (Dezactivat) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 →
[POWER] (Activat).
Această caracteristică vă permite să împiedicaţi utilizatorii neautorizaţi, cum ar fi copiii, să urmărească programe nepotrivite, cu ajutorul unui cod PIN (Personal Identification Number) format din 4 cifre,
care este definit de utilizator.
•
<Perm toate>
Apăsaţi pentru a debloca toate clasificările TV.
•
<Bloc toate>
Apăsaţi pentru a bloca toate clasificările TV.
•
Înainte de afişarea ecranului de configurare, se afişează ecranul pentru introducerea
codului PIN. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre.
•
Codul PIN prestabilit al unui televizor nou este 0-0-0-0. Puteţi schimba codul PIN, selectând
Schimbare PIN din meniu.
•
După setarea clasificărilor pentru controlul parental, se afişează simbolul
.
Puteţi activa sau dezactiva subtitrarea. Utilizaţi acest meniu pentru a seta <Mod>.
În cadrul meniului, opţiunea <Normal> este subtitrarea de bază, iar <Deficienţe de auz> este subtitrarea pentru persoanele cu deficienţe de auz.
•
<Subtitrare>
Activează sau dezactivează subtitrările.
•
<Mod>
Setează modul de subtitrare.
•
<Limbă subtitrare>
Setează limba de subtitrare.
•
Limbă teletext
<Normal> / <Deficienţe de auz>
•
Dacă programul pe care îl urmăriţi nu acceptă funcţia <Deficienţe de auz>, funcţia
<Normal> se activează automat chiar dacă este selectat modul <Deficienţe de auz>.
•
Engleza este limba prestabilită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul
de emisie.
•
Puteţi selecta aceste opţiuni prin simpla apăsare a butonului [SUBT] de pe telecomandă.
Puteţi seta Limbă teletext selectând tipul de limbă.
Engleza este limba prestabilită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de
emisie.
Utilizarea produsului
3-5
MENIU
Preferinţă
DESCRIERE
<Limbă audio primară > / <Limbă audio secundară > / <Limbă subtitrare primară> /<Limbă subtitrare
secundară> / <Limbă teletext primară > /<Limbă teletext secundară>
Utilizând această caracteristică, utilizatorii pot selecta una dintre limbi. Limba selectată aici este cea
prestabilită când utilizatorul selectează un canal.
Dacă modificaţi setarea pentru limbă, limba pentru subtitrare, limba audio şi limba pentru teletext din
meniul Limbă sunt modificate automat la limba selectată.
Opţiunile Limbă subtitrare, Limbă audio şi Limbă teletext din meniul Limbă afişează o listă de limbi
acceptate de canalul curent, iar selecţia este evidenţiată.
Dacă modificaţi această setare pentru limbă, noua selecţie este valabilă numai pentru canalul curent.
Setarea modificată nu modifică setările pentru opţiunile Limbă subtitrare primară, Limbă audio primară şi Limbă teletext primară din meniul Preferinţă.
Text digital
Dacă programul este emis cu text digital, această caracteristică este activată.
•
<Dezactivat>-<Activare> (numai pentru Marea Britanie)
•
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
•
Un standard internaţional pentru sistemele de codare a datelor, utilizat în multimedia şi
hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG care include hipermedia
cu legături la date, cum ar fi imaginile, serviciile pentru caractere, animaţia, fişierele grafice
şi video, precum şi date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacţiune cu utilizatorul
la runtime şi este aplicată în diferite câmpuri, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV
(televiziune interactivă), EC (comerţ electronic), educaţie la distanţă, conferinţe la distanţă,
biblioteci digitale şi jocuri în reţea.
Nivel luminozitate
Nivel luminozitate serveşte la detectarea automată şi reglarea distribuţiei semnalului vizual de intrare
pentru a crea o luminozitate optimă.
Melodie
O melodie poate fi setată să se audă la pornirea sau oprirea monitorului.
•
<Dezactivat> - <Scăzut> - <Mediu> - <Ridicat>
<Melodie> nu este redată
Econ. energie
•
Când nu se aude sunet de la televizor deoarece a fost apăsat butonul [MUTE].
•
Când nu se aude sunet de la televizor deoarece sonorul a fost redus la minimum prin
apăsarea butonului pentru volum [-].
•
Dacă televizorul este oprit folosind funcţia <Timer opr.>.
Această caracteristică reglează luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie.
Când vizionaţi programe TV noaptea, setaţi opţiunea pentru modul <Econ. energie> la <Ridicat>
pentru a reduce oboseala ochilor, precum şi consumul de energie.
Apăsaţi butonul [TOOLS] pentru a afişa meniul <Instrumente>. Puteţi de asemenea să setaţi
opţiunea <Econ. energie> selectând <Instrumente> → <Econ. energie>.
Interfaţă comună
3-5
•
<Dezactivat > : Dezactivează funcţia pentru economisirea de energie.
•
<Scăzut > : Setează televizorul la modul minim pentru economisirea energiei.
•
<Mediu > : Setează televizorul la modul mediu pentru economisirea energiei.
•
<Ridicat> : Setează televizorul la modul ridicat pentru economisirea energiei.
•
<Automat> : Reglează automat luminozitatea ecranului televizorului în funcţie de scenele afişate.
•
<Meniu CI>
Permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de CAM.
Selectaţi meniul CI pe baza meniului cardului PC.
•
<Informaţii aplicaţie>
Aceasta conţine informaţii asupra modulului CAM inserat în slotul CI şi le afişează.
Informaţiile despre aplicaţie se referă la CI CARD. Puteţi instala modulul CAM indiferent dacă
televizorul este pornit sau oprit.
Utilizarea produsului
Intrare
MENIU
Listă surse
DESCRIERE
Se utilizează pentru selectarea PC-ului, televizorului sau a altei surse de intrare externe conectate la
produs. Se utilizează pentru selectarea ecranului dorit.
Apăsaţi butonul [SOURCE] de pe telecomandă.
•
Editare nume
<PC> - <DVI> - <TV> - <Ext.> - <Component> - <HDMI1> - <HDMI2>
Denumiţi dispozitivul de intrare conectat la mufele de intrare pentru a facilita selectarea sursei de
intrare.
<VCR> - <DVD> - <STB cablu> - <STB satelit> - <PVR STB> - <Receiver AV> - <Joc> -<Cameră
video> - <PC> - <DVI PC> - <DVI> - <TV> - <IPTV> - <Blu-ray> - <HD DVD> - <DMA>
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ce este <Anynet+>?
<Anynet+> este o funcţie care vă permite să controlaţi toate dispozitivele Samsung conectate care acceptă funcţia <Anynet+> cu
ajutorul telecomenzii televizorului dvs. Samsung. Sistemul <Anynet+ > poate fi utilizat numai cu dispozitive Samsung care au
caracteristica <Anynet+>. Pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. Samsung are această funcţie, verificaţi dacă pe acesta există
logo-ul <Anynet+>.
Conectarea dispozitivelor Anynet+
1. Conectaţi mufa [HDMI IN] de la televizor şi mufa HDMI OUT de la dispozitivul <Anynet+> corespunzător utilizând un cablu
HDMI .
2. Conectaţi mufa [HDMI IN] de la sistemul Home Theatre şi mufa HDMI OUT de la dispozitivul <Anynet+> corespunzător
utilizând un cablu HDMI.
Utilizarea produsului
3-5
Conectaţi cablul optic între mufa [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] de la televizor şi intrarea audio digitală a sistemului
Home Theater.
Pentru conexiunea de mai sus, mufa optică permite doar 2 canale de ieşire audio. Veţi auzi sunet numai de la boxele
frontale dreapta şi stânga şi de la subwooferul sistemului Home Theater. Dacă doriţi să beneficiaţi de sunet pe 5.1
canale, conectaţi mufa [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] de la DVD player sau de la receiverul de cablu/satelit (adică
dispozitivul Anynet 1 sau 2) direct la amplificator sau la sistemul Home Theater, nu la televizor.
Conectaţi un singur sistem Home Theater.
Puteţi conecta un dispozitiv <Anynet+> utilizând cablul HDMI 1.3. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte
funcţii <Anynet+>.
<Anynet+> funcţionează când dispozitivul AV care acceptă sistemul <Anynet+> se află în standby sau este pornit.
<Anynet+> acceptă până la 10 dispozitive AV în total. Reţineţi că puteţi conecta până la 3 dispozitive de acelaşi tip.
Configurarea sistemului Anynet+
Apăsaţi butonul [TOOLS] pentru a afişa meniul <Instrumente>. Puteţi de asemenea afişa meniul <Anynet+> selectând
<Instrumente> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>
3-5
Utilizarea produsului
MENIU
Listă dispozitive
DESCRIERE
1. Apăsaţi butonul [TOOLS]. Apăsaţi butonul [
2. Apăsaţi butonul
sau
] pentru a selecta <Anynet+ (HDMI-CEC)>.
pentru a selecta <Listă dispozitive>, apoi apăsaţi butonul [
].
- Sunt listate dispozitivele <Anynet+> conectate la televizor.
- Dacă nu găsiţi dispozitivul dorit, apăsaţi butonul roşu pentru a căuta dispozitive.
3. Apăsaţi butonul sau pentru a selecta un anumit dispozitiv şi apăsaţi butonul [
este comutat la dispozitivul selectat.
]. Aceasta
- Numai când setaţi opţiunea <Anynet+ (HDMI-CEC)> la On în meniul <Aplicaţie> se afişează meniul
<Listă dispozitive>.
Comutarea la dispozitivele selectate poate dura până la 2 minute. Nu puteţi anula operaţia în
timpul procesului de comutare.
Timpul necesar pentru căutarea dispozitivelor este determinat de numărul de dispozitive
conectate.
După finalizarea căutării dispozitivelor, numărul dispozitivelor găsite nu este afişat.
Deşi televizorul examinează automat lista de dispozitive atunci când este pornit de la butonul
de alimentare, dispozitivele conectate la televizor în timp ce acesta este pornit sau într-o altă
stare nu sunt întotdeauna afişate automat în lista de dispozitive. Pentru a căuta dispozitivul
conectat, apăsaţi butonul roşu.
Dacă aţi selectat modul de intrare externă apăsând butonul [SOURCE], nu puteţi utiliza funcţia
<Anynet+>. Asiguraţi-vă că aţi comutat la un dispozitiv <Anynet+> utilizând opţiunea <Listă
dispozitive>.
Configurare
•
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
Pentru a utiliza funcţia <Anynet+>, opţiunea <Anynet+ (HDMI-CEC)> trebuie să fie setată la On.
Când funcţia <Anynet+ (HDMI-CEC)> este dezactivată, toate operaţiile asociate sistemului
<Anynet+> sunt dezactivate.
•
<Oprire automată>
Setarea unui dispozitiv <Anynet+> să se oprească automat la oprirea televizorului.
Sursa activă pe telecomanda televizorului trebuie să fie setată la TV pentru a utiliza funcţia
<Anynet+>.
Dacă setaţi Auto Turn Off la Yes, dispozitivele externe conectate se opresc la oprirea
televizorului. Dacă un dispozitiv extern înregistrează încă, este posibil sau nu se oprească.
Asistenţă
Utilizarea produsului
3-5
3-5
Utilizarea produsului
MENIU
Auto-diagnoză
DESCRIERE
•
•
•
<Test imagine>
În cazul în care credeţi că aveţi o problemă referitoare la imagine, efectuaţi testul pentru imagine.
Verificaţi modelul color de pe ecran pentru a vedea dacă problema încă există.
•
<Da> : Dacă modelul de test nu este afişat sau există zgomot în modelul de test, selectaţi
<Da>. Televizorul poate avea o problemă. Contactaţi centrul de asistenţă Samsung pentru
ajutor.
•
<Nu> : Dacă modelul de test este afişat corect, selectaţi <Nu>. Echipamentul extern poate
avea o problemă. Verificaţi conexiunile. Dacă problema persistă, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului extern.
<Test sunet>
În cazul în care credeţi că aveţi o problemă referitoare la sunet, efectuaţi testul pentru sunet. Puteţi
verifica sunetul redând prin televizor o melodie integrată.
•
<Da> : Dacă în timpul testului de sunet puteţi auzi sunetul numai dintr-un singur difuzor sau
sunetul nu se aude deloc, selectaţi <Da>. Televizorul poate avea o problemă. Contactaţi
centrul de asistenţă Samsung pentru ajutor.
•
<Nu> : Dacă puteţi auzi sunet de la difuzoare, selectaţi <Nu>. Echipamentul extern poate avea
o problemă. Verificaţi conexiunile. Dacă problema persistă, consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului extern.
•
Dacă nu auziţi sunet de la difuzoarele televizorului, înainte de a efectua testul de sunet,
asiguraţi-vă că opţiunea <Selectare difuzor> este setată la <Difuzor TV> în meniul
<Sunet>.
•
Melodia va fi auzită în timpul testului, chiar dacă opţiunea <Selectare difuzor> este setată
la <Difuzor extern> sau sunetul este suprimat prin apăsarea butonului [MUTE].
<Informaţii semnal> (numai pentru canale digitale)
Spre deosebire de canalele analogice, care pot avea variaţii în privinţa calităţii recepţiei de la
"purici" la clar, canalele digitale (HDTV) au fie o recepţie de o calitate perfectă, fie nu le puteţi
recepţiona deloc. Aşadar, spre deosebire de canalele analogice, nu puteţi acorda fin un canal
digital. Puteţi, însă, să vă reglaţi antena pentru a îmbunătăţi recepţia canalelor digitale disponibile.
Dacă indicatorul de putere a semnalului arată că semnalul este slab, reglaţi fizic antena
pentru a mări puterea acestuia. Continuaţi să reglaţi antena până găsiţi cea mai bună poziţie
cu cel mai puternic semnal.
Utilizarea produsului
3-5
MENIU
Upgrade software
DESCRIERE
•
<Prin USB>
Inseraţi unitatea USB care conţine actualizarea de firmware descărcat de la samsung.com în
televizor. Aveţi grijă să nu întrerupeţi alimentarea sau să scoateţi unitatea USB în timpul aplicării
upgrade-ului. Televizorul va fi oprit şi va porni automat după finalizarea upgrade-ului de firmware.
Verificaţi ca după actualizare versiunea firmware să fie completă (numărul noii versiuni va fi mai
mare decât numărul celei vechi).
În cazul upgrade-ului de software, setările video şi audio efectuate vor reveni la valorile prestabilite
din fabrică. Vă recomandăm să notaţi setările pentru a le restabili cu uşurinţă după upgrade.
•
<Prin canal>
Efectuează upgrade-ul software-ului utilizând semnalul de emisie.
•
<Upgrade în mod Aşteptare>
Pentru a continua upgrade-ul software-ului cu alimentarea pornită, selectaţi activarea prin
apăsarea butonului ▲ sau ▼. La 45 de minute după intrarea în modul standby va fi efectuat
automat un upgrade manual. Din moment ce alimentarea unităţii este pornită intern, este posibil ca
ecranul să pâlpâie uşor pentru produsul LED. Acest fenomen poate continua pentru mai mult de 1
oră, până la finalizarea upgrade-ului software-ului.
•
<Software alternativ>(Copiere de siguranţă)
Dacă există probleme cu noul firmware şi acestea afectează funcţionarea, puteţi modifica
software-ul la versiunea anterioară.
•
Dacă software-ul a fost schimbat, se afişează software-ul existent.
•
Puteţi schimba software-ul curent la cu software-ul alternativ prin intermediul opţiunii
'Software alternativ'.
Ghid de conectare HD
Acest meniu prezintă metoda de conectare ce oferă calitate optimă pentru televizorul HD. Consultaţi
aceste informaţii la conectarea dispozitivelor externe la televizor.
Contactare Samsung
Vizualizaţi aceste informaţii când televizorul nu funcţionează corect sau când doriţi să efectuaţi un
upgrade de software. Puteţi vizualiza informaţiile privind centrul de asistenţă, produsul şi metoda de
descărcare a fişierelor software.
3-5
Utilizarea produsului
3-6
Instalarea driverului pentru dispozitiv
Dacă instalaţi driverul pentru dispozitiv, puteţi seta rezoluţia şi frecvenţa corespunzătoare pentru produs. Driverul pentru
dispozitiv este inclus pe CD-ul furnizat cu produsul. Dacă fişierul unităţii furnizate este corupt, vizitaţi un centru de service
sau site-ul Web Samsung Electronics(www.samsung.com) şi descărcaţi driverul.
1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Faceţi clic pe Windows Driver
3. Selectaţi modelul produsului din lista de modele.
4. Parcurgeţi restul paşilor de instalare conform instrucţiunilor afişate pe ecran.
5. Verificaţi dacă în setările panoului de control sunt afişate rezoluţia şi rata de reîmprospătare corespunzătoare ale ecranului.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentul referitor la sistemul de operare Windows.
Utilizarea produsului
3-6
3-7
Tabelul cu modurile standard de semnal
Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluţie optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată
la dimensiunea ecranului, datorită proprietăţilor inerente ale panoului.
Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluţia optimă pentru dimensiunea panoului. Se
recomandă setarea rezoluţiei la rezoluţia optimă a produsului.
Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuşi, dacă
semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afişat un ecran gol sau să fie
aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configuraţi-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.
REZOLUŢIE
FRECVENŢĂ
ORIZONTALĂ
(KHZ)
FRECVENŢĂ
VERTICALĂ (HZ)
FRECVENŢĂ DE
FUNCŢIONARE
(MHZ)
POLARITATE (O/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 X 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
Frecvenţă orizontală
Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu
orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvenţă orizontală. Frecvenţa orizontală este reprezentată în kHz.
Frecvenţă verticală
Un panou trebuie să afişeze aceeaşi imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvenţă
este denumită frecvenţă verticală. Frecvenţa verticală este reprezentată în Hz.
3-7
Utilizarea produsului
4
Instalarea software-ului
4-1
Natural Color
Ce este Natural Color ?
Acest software funcţionează numai cu produsele Samsung, permiţând reglarea culorilor afişate pe produs şi corelând culorile de
pe produs cu culorile imaginilor tipărite. Pentru mai multe informaţii, consultaţi asistenţa online pentru software (F1).
Software-ul Natural Color este furnizat online. Îl puteţi descărca de pe site-ul Web de mai jos şi îl puteţi instala;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Instalarea software-ului
4-1
4-2
MultiScreen
Ce este MultiScreen ?
MultiScreen permite utilizatorilor să utilizeze monitorul separând mai multe secţiuni.
Instalarea software-ului
1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Selectaţi programul de configurare MultiScreen.
Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutaţi şi faceţi dublu clic pe fişierul
de configurare MultiScreen de pe CD-ROM.
3. La afişarea asistentului de instalare, faceţi clic pe [Next (Înainte)].
4. Parcurgeţi restul paşilor de instalare a software-ului conform instrucţiunilor afişate pe ecran.
•
Este posibil ca software-ul să nu funcţioneze corect dacă nu reporniţi computerul după instalare.
•
Este posibil ca pictograma MultiScreen să nu apară, în funcţie de computer şi de specificaţiile produsului.
•
Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsaţi tasta F5.
MultiScreen Cerinţe pentru instalare
Este posibil ca instalarea MultiScreen să fie afectată de placa video, placa de bază şi mediul de reţea.
Sistem de operare
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
Pentru MultiScreen este recomandat sistemul de operare Windows 2000 sau o variantă ulterioară.
Hardware
•
Memorie de cel puţin 32 MB
•
Spaţiu liber de cel puţin 60 MB pe unitatea hard disk
Eliminarea software-ului
Faceţi clic pe [Start], selectaţi [Settings (Setări)]/[Control Panel (Panou de control)], apoi faceţi dublu clic pe [Add or Remove
Programs (Adăugare sau eliminare programe)].
Selectaţi MultiScreen din lista de programe şi faceţi clic pe butonul [Add/Delete (Adăugare/Ştergere)].
4-2
Instalarea software-ului
5
Depanare
5-1
Diagnosticarea automată a monitorului
•
Puteţi verifica dacă produsul funcţionează corect utilizând funcţia de diagnosticare automată.
1. Opriţi produsul şi PC-ul.
2. Scoateţi cablul D-Sub din produs.
3. Porniţi produsul.
4. Dacă produsul funcţionează corect, va apărea mesajul 'Check cable connection'.
În acest caz, dacă este afişat din nou un ecran gol, asiguraţi-vă că nu există nicio problemă cu PC-ul şi conexiunea.
Depanare
5-1
5-2
Înainte de a solicita service
Verificaţi următoarele aspecte înainte de a solicita service post-vânzare. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat centru de service Samsung Electronics.
PROBLEME LEGATE DE INSTALARE (MODUL PC)
Ecranul monitorului pâlpâie.
Verificaţi conectarea sigură a cablului de semnal dintre computer şi afişajul
LCD.
(Consultaţi secţiunea Conectarea unui computer)
PROBLEME LEGATE DE ECRAN
Ecranul este gol, iar indicatorul de alimentare
este stins.
Asiguraţi-vă că este bine conectat cablul de alimentare şi că afişajul LCD
este pornit.
(Consultaţi secţiunea Conectarea unui computer)
Mesajul "Verificaţi cablul de semnal"
Asiguraţi-vă că aţi conectat fix cablul de semnal la PC sau la sursele video.
(Consultaţi secţiunea Conectarea unui computer)
Mesajul "Mod Neoptim. "
Verificaţi rezoluţia maximă şi frecvenţa adaptorului video.
Comparaţi aceste valori cu datele din diagrama Frecvenţe presetate.
Imaginea se derulează pe verticală.
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul de semnal. Conectaţi-l şi fixaţi-l
din nou.
(Consultaţi secţiunea Conectarea unui computer)
Imaginea nu este clară. Imaginea este estompată.
Efectuaţi acordul <Brut> şi <Fin> al frecvenţei.
Porniţi din nou dispozitivul după îndepărtarea tuturor accesoriilor (cablu
prelungitor video etc.)
Setaţi rezoluţia şi frecvenţa la intervalele recomandate.
Imaginea este instabilă şi vibrează.
Apar imagini fantomă.
frecvenţa setate pentru placa video a computerului se încadrează în intervalul acceptat de monitor. În caz contrar, setaţi-le din nou consultând
<informaţiile> curente din meniul monitorului şi secţiunea Frecvenţe presetate.
Imaginea este prea deschisă sau prea închisă
Se reglează valorile pentru Luminozitate şi Contrast.
(Consultaţi secţiunile <Luminozitate>, <Contrast>)
Ecranul este gol şi indicatorul de putere se
aprinde o dată la 0,5 secunde sau la 1 secundă
Ecranul este gol şi pâlpâie.
Monitorul utilizează sistemul său de gestionare a energiei
Apăsaţi o tastă de pe tastatură
Dacă pe ecran apare mesajul TEST GOOD atunci când apăsaţi butonul [
MENU], verificaţi conexiunea cablului dintre monitor şi computer, pentru a
asigura conectarea corectă a conectorului.
PROBLEME LEGATE DE SUNET
Nu există sunet
Asiguraţi-vă că aţi conectat corespunzător cablul audio în portul Audio-In al
monitorului şi în portul Audio-Out al plăcii de sunet.
(Consultaţi secţiunea Conectarea unui computer)
Verificaţi volumul.
Nivelul sunetului este prea mic.
Verificaţi volumul.
Dacă volumul este în continuare prea mic după setarea controlului la
maxim, verificaţi controlul volumului la placa de sunet a computerului sau
la programul software.
5-2
Depanare
PROBLEME LEGATE DE TELECOMANDĂ
Butoanele de pe telecomandă nu răspund la
comenzi.
Verificaţi polaritatea bateriilor (+/-).
Verificaţi dacă s-au consumat bateriile.
Verificaţi dacă alimentarea este pornită.
Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de alimentare.
Verificaţi dacă în apropiere există vreo lampă neon sau fluorescentă specială.
NOTĂ DESPRE ASPECTUL PRODUSULUI
Puteţi observa particule mici dacă vă uitaţi de
aproape la marginea ramei care încadrează
ecranul.
Depanare
Aceasta face parte din designul produsului şi nu reprezintă un defect.
5-2
5-3
Întrebări frecvente
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Cum pot schimba frecvenţa semnalului video?
ÎNCERCAŢI URMĂTOARELE MĂSURI!
Trebuie să schimbaţi frecvenţa plăcii video.
(Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de utilizare al computerului sau al plăcii video.)
Cum pot schimba rezoluţia?
Windows XP: Schimbaţi rezoluţia selectând Control Panel (Panou de control) → Appearance and Themes (Aspect şi teme) → Display (Afişare) →
Settings (Setări).
Windows ME/2000: Schimbaţi rezoluţia selectând Control Panel (Panou de
control) → Appearance and Themes (Aspect şi teme) → Display (Afişare)
→ Settings (Setări).
(Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de utilizare al computerului sau al plăcii video.)
Cum pot utiliza funcţia de economisire a energiei?
Windows XP: Configuraţi-o selectând Control Panel (Panou de control) →
Appearance and Themes (Aspect şi teme) → Display (Afişare) → Screen
Saver Setting (Setare economizor ecran) sau setaţi-o în configuraţia BIOS
a computerului.
Windows ME/2000: Configuraţi-o selectând Control Panel (Panou de control) → Appearance and Themes (Aspect şi teme) → Display (Afişare) →
Screen Saver Setting (Setare economizor ecran) sau setaţi-o în configuraţia BIOS a computerului.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de utilizare Windows al
computerului.
Cum curăţ carcasa/panoul LCD?
Deconectaţi cablul de alimentare şi apoi curăţaţi monitorul cu o cârpă
moale, utilizând soluţie de curăţare sau apă.
Nu lăsaţi urme de detergent pe carcasă şi nu o zgâriaţi.
Nu lăsaţi apă să pătrundă în monitor.
Care sunt beneficiile transmisiei digitale?
Transmisia TV digitală generează mai puţin zgomot şi oferă imagini şi
sunet mai clare decât transmisia TV analogică. Odată cu dezvoltarea serviciilor, puteţi de asemenea beneficia de o varietate de servicii de informare, deoarece se pot transmite şi alte tipuri de date decât cele video şi
audio.
De exemplu, în timpul vizionării unui meci, puteţi vizualiza date diferite pe
playerul dvs. preferat sau puteţi vizualiza toate ecranele sau ecranele
selectate care au fost capturate din unghiuri diferite pentru o anumită scenă. În plus, puteţi primi informaţii despre un film sau o piesă de teatru anterioară sau puteţi achiziţiona produse de acasă, precum un accesoriu
prezentat momentan la televizor.
Transmisia TV digitală vă permite să accesaţi cu uşurinţă diverse servicii
de informaţii direct de acasă, creând un mediu mai orientat către informaţii.
5-3
Depanare
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Care este diferenţa dintre HDTV şi SDTV?
ÎNCERCAŢI URMĂTOARELE MĂSURI!
Există diverse tipuri de televizoare digitale.
Cele mai cunoscute tipuri de TV digital sunt HDTV şi SDTV. Acestea sunt
clasificate în funcţie de calitatea ecranului şi de specificaţiile video.
•
HDTV (TV de înaltă definiţie):Calitate ridicată a imaginii, imagine TV
foarte clară.
•
SDTV (TV de definiţie standard):Imagine TV digitală standard, de
calitate obişnuită.
SDTV are un raport de aspect de 4:3, care este acelaşi cu cel pentru TV
analogic. SDTV are un raport de aspect de 16:9, care este similar cu un
ecran de cinema. Acesta oferă o calitate mult mai bună a imaginii decât
SDTV. Este ca şi cum aţi avea un cinematograf în propria locuinţă.
Transmisia TV digitală din ţara dvs. este în general orientată către HDTV.
(În prezent, toate televizoarele digitale de la Samsung Electronics au
raportul panoramic 16:9.)
Pot viziona transmisii HD pe orice televizor digital?
Puteţi recepţiona toate transmisiile digitale, fie SD, fie HD, utilizând orice
televizor digital. Cu toate acestea, nu puteţi viziona programe HD, care
sunt programe TV digitale de calitate maximă, utilizând un televizor digital
SD. În special deoarece transmisiile SD au un aspect de imagine de 4:3, în
timp ce transmisiile HD au un aspect de imagine de 16:9, similar unui
ecran de cinema. Aşadar, pentru a vă bucura de avantajele complete ale
televiziunii digitale, este recomandabil să cumpăraţi un televizor HD digital.
(În prezent, toate televizoarele digitale de la Samsung Electronics au
raportul panoramic 16:9.)
Pot viziona transmisii TV digitale pe un televizor
analogic?
Nu.
Pot utiliza antena pe care o deţin pentru a recepţiona transmisii digitale?
Ca şi în cazul televizorului analogic, televizorul digital este conceput pentru
a permite recepţia semnalelor digitale cu ajutorul antenelor de interior sau
de exterior.
Televizorul analogic nu poate interpreta semnale digitale. De aceea, este
necesar un televizor digital pentru a viziona transmisii TV digitale.
Dacă recepţia semnalului este foarte bună în mediul dvs., puteţi viziona
transmisii digitale cu antena de interior. În caz contrar, este mai bine să
instalaţi o antenă de exterior.
Depanare
5-3
6
Informaţii suplimentare
6-1
Specificaţii
NUME MODEL
Panou LCD
Dimensiune
ecran
Zonă de afişare
Dimensiune pixel
Sincronizare
Frecvenţă orizontală
Frecvenţă verticală
Culoare
Rezoluţie
Rezoluţie optimă
Rezoluţie maximă
Semnal de intrare, întrerupt
Rată de eşantionare maximă
Tensiune de alimentare
Dimensiuni (Lăţime x Înălţime x
Adâncime) / Greutate
Interfaţă de montare VESA
2033HD
20" (50 cm)
442,8 mm (O) x 249,2 mm (V)
0,2768 mm (O) x 0,2768 mm (V)
30~81 kHz
56~75 Hz
16,7M
1600x900 @ 60 Hz
1600x900 @ 60 Hz
RGB analogic, DVI (Digital Visual Interface)
0,7 Vp-p ± 5 %
Sincronizare de tip O/V separată, Composite
Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0 V, tensiune joasă ≤ 0,8 V)
136,750 MHz (Analogic, Digital)
100 - 240 V CA ~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
487,8 x 323,8 x 70,5 mm (Fără stativ)
487,8 x 373,7 x 177,0 mm (cu stativ) / 5,0 kg
75 mm x 75 mm
Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz la domiciliu)
Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de
clasă B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)
6-1
Informaţii suplimentare
6-2
Funcţia de economisire a energiei
Acest produs oferă o funcţie de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o
perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a
energiei, LED-ul de alimentare îşi schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei.
Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită şi puteţi porni din nou ecranul apăsând orice
tastă sau făcând clic pe mouse. Totuşi, funcţia de economisire a energiei funcţionează numai când produsul este conectat la un
computer care oferă funcţia de economisire a energiei.
FUNCŢIA DE
ECONOMISIRE A
ENERGIEI
FUNCŢIONARE NORMALĂ
MODUL DE
ECONOMISIRE A
ENERGIEI
OPRIT (BUTONUL DE
ALIMENTARE)
LED-ul de alimentare
Aprins
Luminează intermitent
Oprit
Consum de energie
51 de waţi
mai puţin de 2 de waţi
mai puţin de 1 de waţi
Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.
Acest produs respectă specificaţiile ENERGY STAR®.
Informaţii suplimentare
6-2
6-3
Contact SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)
► Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru
clienţi SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
6-3
Informaţii suplimentare
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
Informaţii suplimentare
6-3
ASIA PACIFIC
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29 -3232 ,02 -689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
6-3
Informaţii suplimentare
6-4
Casarea corectă
CUM SE ELIMINĂ CORECT ACEST PRODUS (DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile
sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole
de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să
se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile
din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri comerciale.
DISPOZIŢII PRIVIND ELIMINAREA CORECTĂ A BATERIILOR ACESTUI PRODUS
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a
bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că
bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul
ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că
bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva
CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot
fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să
separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru
informaţii legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactaţi furnizorul
dumneavoastră de service.
Informaţii suplimentare
6-4
6-4
Informaţii suplimentare
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement