Samsung 305t User manual

Samsung 305t User manual

SyncMaster 305T

Semne de avertizare

Nerespectarea instrucţiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

Interzis

Nu demontaţi

Nu atingeţi

Asiguraţi-vă întotdeauna că a fost citit şi înţeles

Deconectaţi ştecherul din priză

Împământare pentru evitarea şocurilor electrice

Alimentare

Setaţi PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizaţi o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiţi un economizor de ecran (sau screen saver), setaţi-l pe modul de ecran activ.

Nu utilizaţi ştechere deteriorate sau uzate. z

Acestea reprezintă un risc de şoc electric sau incendiu.

Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu şi nu atingeţi ştecherul

cu mâinile ude. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi numai ştechere şi prize cu împământare.

z

O împământare neadecvată poate cauza şoc electric sau deteriorarea echipamentului.

Conectaţi cablul de alimentare ferm, în aşa fel încât să nu se poată desprinde.

z

O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.

Nu îndoiţi cablul şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta astfel putând

cauza defectarea lor.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu. z

Nu conectaţi prea multe prelungitoare sau ştechere într-o singură priză. z

Acest lucru poate cauza un incendiu.

Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului. z

O supratensiune poate provoca deconectarea şi poate conduce la defectarea monitorului.

Nu utilizaţi cablul de alimentare atunci când conectorul sau mufa este

prăfuită. z z

În cazul în care conectorul sau mufa cablului de alimentare este prăfuită, curăţaţi-o cu o cârpă uscată.

Utilizarea cablului de alimentare cu o mufă sau un conector prăfuit poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Instalare

Consultaţi un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluţii chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

În caz contrar, monitorul poate suferi defecţiuni grave.

Amplasaţi monitorul într-un loc cu umiditate redusă şi ferit de praf. z

În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un şoc electric sau un incendiu.

Nu scăpaţi monitorul în timpul mutării acestuia. z

Puteţi să vă răniţi sau să deterioraţi aparatul.

Plasaţi monitorul pe o suprafaţă plată, astfel încât baza monitorului să

nu depăşească limita suprafeţei. z

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.

Nu poziţionaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau îngustă. z

Poziţionaţi produsul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.

Nu poziţionaţi produsul pe podea. z

Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.

Evitaţi apropierea produsului de obiecte inflamabile precum lumânări, insecticide sau ţigări.

z

În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.

Evitaţi apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare. z

Topirea izolaţiei poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu instalaţi produsul în spaţii cu ventilare deficitară, precum rafturi,

dulapuri etc. z

Orice creştere a temperaturii interne poate provoca incendiu.

Aşezaţi cu atenţie monitorul pe suprafaţa de lucru. z

Exiastă riscul de a se deteriora sau strica.

Nu aşezaţi monitorul cu faţa în jos. z

Suprafaţa tubului catodic se poate deteriora.

Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.

z z

Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.

Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul

Utilizatorului.

La instalarea produsului, asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă faţă

de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare. z

Ventilaţia necorespunzătoare poate determina creşterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viaţă a componentelor şi scade performanţele produsului.

Nu lăsaţi ambalajul de plastic (sacul) la îndemâna copiilor. z

Ambalajul de plastic (sacul) poate provoca sufocarea în cazul în care copiii se joacă cu el.

Întreţinere

Curăţaţi carcasa monitorului sau suprafaţa tubului catodic cu o cârpă moale, uşor umezită.

Nu pulverizaţi detergent direct pe monitor.

z

Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi detergentul recomandat şi o cârpă moale.

În cazul în care ştecherul este prăfuit sau murdar, curăţaţi-l bine cu o

cârpă uscată. z

Un contact murdar poate reprezenta pericol de şoc electric sau incendiu.

Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare înainte de a curăţa produsul.

z

În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare din priză şi ştergeţi produsul cu o cârpă moale şi uscată.

z

Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.

O dată pe an contactaţi un Centru de Service sau un Centru de Clienţi pentru o curăţire interioară.

z

Păstraţi interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecţiuni sau incendii.

Altele

Nu demontaţi capacul (sau spatele). z z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Dacă monitorul dumneavoastră nu funcţionează normal - mai ales dacă scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectaţi-l imediat de la reţeaua de energie electrică şi contactaţi un dealer autorizat sau un service

. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.

z z

Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc electric sau un incendiu.

În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber

unde ar putea fi expus la intemperii.

În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi imediat un

Service Center (Centru de Service)

. z

Monitorul poate fi defect, poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la

priză. z

Nerespectarea acestei cerinţe, poate reprezenta pericol de şoc electric sau de incendiu.

Nu încercaţi să mutaţi monitorul trăgând numai de fir sau de cablul

pentru semnal. z

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu mişcaţi monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de

alimentare sau de cel de semnal video. z

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale carcasei monitorului . z

O ventilaţie neadecvată poate cauza defecţiuni sau chiar un incendiu.

Nu aşezaţi recipiente cu apă, produse chimice sau obiecte mici de metal

pe monitor. z z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Dacă pătrunde lichid în monitor, scoateţi din priză cablul de alimentare şi contactaţi centrul de service .

Evitaţi apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu

substanţe chimice inflamabile. z

Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.

Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei

monitorului. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric, un incendiu sau vătămări.

Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau beţe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căşti sau în conectorii AV.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi. În cazul pătrunderii unor substanţe străine sau a apei în interiorul produsului, opriţi produsul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi centrul de service.

Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.

z

Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai

îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deţinut.

z

O rezoluţie reglată greşit poate fi cauza unei calităţi nedorite a imaginii.

Lăţime de 30 inch (75 cm) - 2560 x 1600

Vizionarea îndelungată de la o distanţă prea mică poate conduce la

deteriorarea vederii.

Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceţi în faţa monitorului, se recomandă să luaţi o pauză de 5 minute.

Nu montaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, denivelată sau supusă

vibraţiilor. z

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locaţie supusă vibraţiilor poate scurta durata de viaţă a acestuia sau provoca un incendiu.

La mutarea monitorului, închideţi şi deconectaţi cordonul de alimentare.

Înainte de a muta monitorul, asiguraţi-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă şi cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.

z

Dacă nu l-aţi deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau şoc electric.

Asiguraţi-vă că deplasarea produsului este efectuată de mai multe persoane.

z

Scăparea produsului poate conduce la defecţiuni sau la vătămări fizice.

Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceştia l-ar putea deteriora agăţându-se de el.

z

Căderea produsului poate provoca vătămări fizice şi chiar deces.

Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp, păstraţi produsul neconectat.

z

În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităţilor sau din cauza izolaţiei deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu aşezaţi lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs.

z

Copiii ar putea încerca să se caţere pe produs pentru a ajunge la un obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.

La ridicarea sau mutare monitorului, nu îl ridicaţi cu capul în jos când îl ţineţi numai de stativ.

z

În caz contrar monitorul poate cădea şi poate fi deteriorat sau poate provoca vătămări corporale.

Poziţii corecte în timpul utilizării monitorului

Încercaţi să păstraţi o poziţie corectă în timpul utilizării monitorului.

z z z z z z z

Păstraţi-vă spatele drept.

Păstraţi o distanţă de aproximativ 45 - 50 cm între ochii dvs. şi ecranul monitorului. Priviţi ecranul de la un nivel puţin mai ridicat decât acesta şi poziţionaţi monitorul drept în faţa dvs.

Înclinaţi monitorul în sus cu 10 - 20 de grade. Ajustaţi înălţimea monitorului în aşa fel încât partea superioară a monitorului să se afle puţin sub nivelul ochilor.

Ajustaţi unghiul monitorului în aşa fel încât să nu se reflecte lumina în ecran.

Încercaţi să vă păstraţi braţele perpendiculare faţă de corp.

Păstraţi braţele la acelaşi nivel cu mâinile.

Menţineţi cotul în unghi drept.

Menţineţi unghiul genunchilor mai mare de 90 de grade. Nu lăsaţi picioarele să atârne deasupra podelei. Ajustaţi poziţia braţelor astfel încât să se afle mai jos decât inima.

Asiguraţi-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.

Dacă unul dintre ele lipseşte, contactaţi furnizorul .

Pentru cumpărarea componentelor opţionale, contactaţi furnizorul local.

Despachetarea

Manual

Cablu

Ghid instalare rapidă

Certificat de garanţie

(Nu este disponibil pentru toate regiunile)

Ghidul utilizatorului

Cablu DVI (Opţiune)

Comercializat separat

Cablul de alimentare

Cablu USB

(Tip A-B)

Partea frontală

1.

Butonul Luminozitate

[ ]

Apăsaţi butonul pentru a regla luminozitatea.

: Ecranul se întunecă.

: Ecranul se luminează.

2.

Butonul Pornire

[ ] /

Indicatorul de alimentare

Porneşte şi opreşte monitorul. /

Ledul albastru luminează continuu în condiţii de operare normale şi intermitent atunci când se efectuează ajustări ale monitorului.

Consultaţi secţiunea PowerSaver descrisă în manual pentru mai multe informaţii cu privire la funcţia de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult timp.

Partea din spate

(Configuraţia părţii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)

DOWN

Conectaţi portul DOWN al monitorului USB la un alt dispozitiv USB cu ajutorul unul cablu USB. z

Pentru a utiliza DOWN (Portul

z

(Cablul upstream) la computer.

Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB furnizat

împreună cu acest monitor, pentru a conecta portul UP al monitorului la portul USB al

computerului.

2.

UP :

Conectaţi portul UP al monitorului şi portul USB al calculatorului cu ajutorul unui cablu USB.

DVI IN

Conectaţi cablul DVI la portul DVI din partea din spate a monitorului. z z

Utilizând DVI-D (Legătură dublă), vă puteţi aştepta la o viteză de două ori mai mare şi calitate îmbunătăţită a semnalului faţă de cele

ale DVI-D (Legătură simplă).

Vă recomandăm puternic să utilizaţi un cablu

DVI-D (Legătură dublă) pentru calitate şi

viteză maxime.

1. ON [ | ] / OFF [O]

Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea monitorului.

2. POWER

Conectaţi cablul de alimentare al monitorul dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a monitorului.

Blocare Kensington

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaţiu public.

(Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat. )

Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.

Opritor pentru suport

Îndepărtaţi siguranţa de prindere de pe stativ pentru a ridica sau coborî monitorul.

Consultaţi secţiunea Conectarea monitorului pentru mai multe informaţii privitoare la cablurile de conectare.

Conectarea monitorului

1.

2.

Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a acestuia.

Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.

Utilizarea conectorului DVI (Digital) de pe placa video.

Conectaţi cablul DVI la portul DVI din partea din spate a monitorului.

[ DVI IN ]

Porniţi monitorul şi computerul. Dacă ecranul monitorului afişează o imagine, instalarea este completă.

Conectare USB

Puteţi utiliza un dispozitiv USB cum ar fi un mouse, o tastatură, un Memory Stick sau o unitate hard disk externă, conectându-le la DOWN al monitorului, nefiind nevoie să le conectaţi la computer.

Componenta USB port (Port USB) a monitorului acceptă interfaţa

USB 2,0 certificată High-Speed.

Rată de transfer de date

Consum de energie

High speed

480 Mbps

2,5W

(Maxim, per port)

Full speed

12 Mbps

2,5W

(Maxim, per port)

Low speed

1,5 Mbps

2,5W

(Maxim, per port)

Conectaţi portul UP al monitorului şi portul USB al calculatorului cu ajutorul unui cablu

USB.

Pentru a utiliza DOWN, trebuie să conectaţi UP (Cablul upstream) la computer.

Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB furnizat împreună cu acest monitor, pentru a conecta portul UP al monitorului la portul USB al computerului.

Conectaţi portul

DOWN al monitorului USB la un alt dispozitiv USB cu ajutorul unul cablu

USB.

Procedurile de utilizare sunt aceleaşi ca la utilizarea unui dispozitiv extern conectat la computer. z z z z

Puteţi conecta şi utiliza o tastatură şi un mouse.

Puteţi reda un fişier dintr-un dispozitiv media.

(Exemple de dispozitive media: MP3, cameră foto digitală etc.)

Puteţi rula, muta, copia sau şterge fişierele de pe un dispozitiv de stocare.

(Exemple de dispozitive de stocare: memorie externă, card de memorie, cititor de carduri, player MP3 cu hard disc etc.)

Puteţi utiliza alte dispozitive USB care pot fi conectate la un computer.

z z z z

La conectarea unui dispozitiv la portul DOWN al monitorului, conectaţi dispozitivul utilizând un cablu adecvat pentru acel dispozitiv.

(Pentru achiziţionarea cablului şi a dispozitivului extern, apelaţi la centrul de service corespunzător acelui produs.)

Compania nu este răspunzătoare pentru problemele sau deteriorările survenite la un dispozitiv extern provocate de utilizarea unui cablu neautorizat pentru conectare.

Anumite produse nu respectă standardul USB, şi pot provoca funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Dacă dispozitivul funcţionează necorespunzător chiar şi atunci când este conectat la computer, contactaţi centrul de service corespunzător

dispozitivului sau computerului.

Instalarea Suportului

Suport mobil

A. Opritor pentru suport

Swivel stand

Utilizând ( ), puteţi pivota monitorul la stânga şi la dreapta la un unghi de 90° pentru a

poziţiona monitorul pe lungime. Cauciucul de sub stativ este menit să împiedice alunecarea monitorului.

Unghi de înclinare

Utilizând ( ), puteţi regla unghiul de înclinare între 3° înainte şi 25° înapoi pentru un unghi de vizionare cât mai confortabil.

Ataşarea suportului

Acest monitor este compatibil cu un placă de montare VESA 200 mm x 100 mm / 100 mm x 100 mm.

A. Monitorul

B . Placa de montare a suportului (Comercializat separat)

1. Opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare.

2. Aşezaţi monitorul răsturnat cu faţa în jos pe o suprafaţă plană cu o pernă dedesubt, pentru a proteja ecranul.

3. Deşurubaţi cele două şuruburi şi scoateţi suportul de pe monitorul LCD.

4. Aliniaţi placa de montare cu orificiile de pe capacul din spate al plăcii de montare şi fixaţi-o cu cele patru şuruburi livrate împreună cu suportul tip braţ, cu suportul de montare pe perete sau alt tip de suport.

Pentru a prinde monitorul de perete trebuie să achiziţionaţi setul de prindere de perete, care vă permite să instalaţi monitorul la cel puţin 10 cm depărtare de suprafaţa peretelui.

Pentru mai multe informaţii se va contacta Centrul de Service Samsung. Samsung

Electronics nu este responsabilă pentru utilizarea unui suport altul decât cele specificate.

Utilizaţi un suport de montare pe perete conform standardelor internaţionale.

Listă de verificare

Înainte de a apela la un Service autorizat, puteţi încerca chiar Dumneavoastră să remediaţi problemele care apar, utilizând informaţiile din această secţiune. Dacă aveţi totuşi nevoie de asistenţă de specialitate, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon de pe certificatul de garanţie, numărul de telefon de la secţiunea Informaţii, sau contactaţi vânzătorul .

Simptom Listă de verificare Soluţii

Imaginea nu apare pe ecranul monitorului.

Monitorul nu poate fi deschis.

Cablul de alimentare este conectat corect?

Dacă led-ul de alimentare este aprins, reporniţi computerul pentru a vedea ecranul iniţial (ecranul de boot).

Controlaţi racordarea cablului de alimentare şi alimentarea.

Dacă apare ecranul iniţial (ecranul de boot), porniţi computerul în modul de rezoluţie minimă ("safe mode" la Windows

ME/XP/2000) şi apoi schimbaţi frecvenţa plăcii video

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare )

Notă: Dacă ecranul iniţial (ecranul de boot)nu apare, apelaţi la un centru de service autorizat sau contactaţi vânzătorul .

Ecranul are culori deteriorate sau doar imagini alb-negru.

Imaginea nu apare pe ecran. Indicatorul luminos de alimentare de pe monitor clipeşte la interval de 1 secundă?

Culorile ecranului s-au alterat după ce aţi rulat un program sau după o cădere a sistemului între rularea a două aplicaţii?

Monitorul este în modul de economisire energie (PowerSaver).

Apăsaţi o tastă de pe tastatură sau mişcaţi mouse-ul pentru a activa monitorul şi a restabili imaginea pe ecran.

Ecranul afişează o singură culoare, ca şi când ar fi privit printr-un filtru colorat?

Controlaţi conectorii cablului de semnal video.

Asiguraţi-vă că placa video este complet introdusă în slotul aferent.

Reporniţi computerul.

Placa video a fost montată corect?

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Imaginea de pe ecran Aţi modificat rezoluţia sau Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

s-a destabilizat brusc.

LED-ul clipeşte dar imaginea nu apare pe ecran.

Ecranul arată numai

16 culori. Culorile ecranului s-au schimbat după schimbarea plăcii video.

frecvenţa monitorului?

La verificarea Informaţiilor despre modurile video din meniu, frecvenţa este reglată corect?

Culorile au fost reglate corect din Windows?

Placa video a fost montată corect?

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare ).

Reglaţi corect frecvenţa consultând manualul plăcii video şi Modurile presetate de reglare

(Frecvenţa maximă per rezoluţie poate diferi de la produs la produs.)

Pentru Windows ME/XP/2000:

Reglaţi corect culorile din Control Panel

DisplaySettings

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Nu pot utiliza rezoluţia

2560x1600 la monitor.

Placa grafică din computer suportă rezoluţia

2560x1600?

Dacă placa grafică nu suportă rezoluţia

2560x1600, atunci puteţi utiliza la monitor numai rezoluţia 1280x800.

Pentru a utiliza rezoluţia 2560x1600, înlocuiţi placa grafică cu una care acceptă această rezoluţie.

Dacă întâmpinaţi probleme cu monitorul, verificaţi următoarele elemente.

1. Verificaţi dacă cablul de alimentare şi cel de semnal video sunt bine conectate la computer.

2. Verificaţi dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori.

(Dacă da, cereţi verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)

3. Dacă aţi instalat o placă video nouă sau aţi asamblat computerul, verificaţi dacă aţi instalat driverul adaptorului (video).

4. Verificaţi dacă frecvenţa ecranului este setată la 60Hz +/- 2Hz.

(Nu depăşiţi 60 Hz când folosiţi rezoluţia maximă.)

5. Dacă aveţi probleme la instalarea driverului de placă video, porniţi computerul în Safe Mode ştergeţi placa video din"Control Panel, System, Device Administrator" iar apoi reporniţi computerul şi instalaţi din nou driverul plăcii video.

Dacă apar probleme în mod repetat, apelaţi la un centru de service autorizat .

Întrebări & Răspunsuri

Întrebare

Cum pot schimba frecvenţa?

Cum pot modifica rezoluţia?

Cum pot regla funcţia de Power

Saving(Economie Energie)?

Cum pot curăta carcasa exterioară / panoul LCD?

Răspuns

Frecvenţa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.

Observaţi totuşi că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată.

(Pentru detalii, consultaţi manualul computerului sau cel al plăcii video.)

Windows ME/XP/2000: Modificaţi rezoluţia din Control Panel,

Display, Settings.

* (Panoul de control, Afişare, Setări) Pentru detalii, adresaţi-vă fabricantului plăcii video.

Windows ME/XP/2000: Modificaţi această funcţie, în BIOS

SETUP la computer sau la screen saver. (Consultaţi manualul computerului din Windows).

Deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, utilizând o soluţie de curăţat sau apă simplă.

Nu lăsaţi urme de detergent şi nu zgâriaţi carcasa. Evitaţi

scurgerea apei în interiorul monitorului.

Informaţii generale

Informaţii generale

Denumire Model

Panou LCD

Mărime

Dimensiunea imaginii pe ecran

Pixel Pitch (Distanţa între pixeli)

Frecvenţe de Sincronizare

Orizontal

Vertical

Număr de culori

SyncMaster 305T

Diagonală Lăţime de 30 inch (75 cm)

641,28 mm (oriz.) x 400,8 mm (vert.)

0,2505 mm (oriz.) x 0,2505 mm (vert.)

49,3kHz, 98,7kHz +/- 2kHz

60Hz +/- 2Hz

8 biţi culori (16,7 M)

Rezoluţie

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

2560 x [email protected] Hz, 1280 x [email protected] Hz

2560 x [email protected] Hz, 1280 x [email protected] Hz

Semnal de intrare

RGB digital compatibil DVI

0,7 Vp-p ± 5%

TMDS (Semnale diferenţiate pentru durată minimalizată de transfer)

Lăţime maximă de bandă

268,5 MHz

Alimentare

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3Hz

Cablu de semnal

Conector DVI-D - DVI-D (Legătură dublă), Detaşabil

Dimensiuni (lăţime/ adâncime/ lungime) (fără stativ)

690,2 x 449,6 x 83,0 mm / 27,1 x 17,7 x 3,2 inch

Dimensiuni (lăţime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

690,2 x 502,2 x 280,0 mm / 27,1 x 19,7 x 11,0 inch , 11,6 kg / 25,57 lbs

Placă de montare compatibilă VESA

200 mm x 100 mm, 100 mm x 100 mm

Parametri de mediu

Operare

Depozitare

Temperatură: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)

Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare

Temperatură: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme. z

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 12.288.000.

Notă: Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite.

(Echipamentele din clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa

A.)

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste.

Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă

VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare

Funcţionare normală

Mod deconectare tensiune

Oprire

EPA/ENERGY

2000

(butonul de oprire)

Oprire

(comutatorul

POWER S/W)

Indicator alimentare

Albastru Albastru, Clipeşte Negru Negru

Consum energie

Mai puţin de 130

W

Mai puţin de 2 W Mai puţin de 1 W Mai puţin de 0 W

Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR

®

şi ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcţionalitate

VESA DPMS.

Ca Partener ENERGY STAR

®

, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR

®

pentru eficienţa energiei.

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum urmează:

Mod Afişare

VESA, 1280 x 800

VESA, 2560 x 1600

Frecvenţă

Orizontală

(kHz)

49,306

Frecvenţă

Verticală

(Hz)

59,91

Lăţime bandă

(MHz)

71

Polaritate Sync

(Oriz./Vert.)

+/-

98,713 59,972

Frecvenţă Orizontală

268,5 +/-

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu

Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă

Orizontală. Unitate de măsură: kHz

Frecvenţă Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung,

contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

1-800-100-5303

02 201 2418

844 000 844

Europe

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

38 322 887

09 693 79 554

08 25 3260 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

PORTUGAL 80 8 200 128

REPUBLIC OF IRELAND 0818 717 100

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

08 585 367 87

SWITZERLAND

U.K

1-800-SAMSUNG (7267864)

0870 SAMSUNG (7267864)

CIS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

800-7267

800-7267

800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

AUSTRALIA

Asia Pacific

1300 362 603 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Glosar

Dot Pitch (mărimea punctului afişat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roşii, verzi şi albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluţia este mai mare. Distanţa dintre două puncte de aceeaşi culoare se numeşte "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

Frecvenţă Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu : Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvenţa este de 60 Hz.

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă Orizontală Unitate de măsură: kHz

Metode de afişare Interlace şi Non-Interlace (întreţesut şi neîntreţesut)

Afişarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numeşte metoda de afişare

Non Interlace(neîntreţesută), iar afişarea linii impare şi apoi linii pare una după cealaltă se numeşte metoda Interlace (intreţesută). Metoda Non Interlace se foloseşte la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine claă. Metoda Intreţesută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

Aceasta este o funcţie care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permiţând computerului şi monitorului să facă schimb automat de informaţii. Acest monitor este conform

standardului internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.

Rezoluţie

Numărul de puncte orizontale şi verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numeşte Rezoluţie". Acest număr arată acurateţea afişării. Rezoluţia înaltă se recomandă la executarea activităţilor multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afişa mai multă informaţie.

Exemplu : Dacă rezoluţia este de 2560 x 1600,acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 2560 puncte orizontale (rezoluţie orizontală) şi 1600 linii verticale (rezoluţie verticală).

Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mi bună calitate, reglaţi rezoluţia şi rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglaţi corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.

{

Rezoluţie: 2560 x 1600

{

Frecvenţa verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz

2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE,

ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

{

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 12.288.000.

3. La curăţarea monitorului şi a ecranului, aplicaţi o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiţi. Nu apăsaţi pe ecranul LCD, ci doar ştergeţi uşor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.

4. Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Drepturi şi mărci

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAmsung Electronics Co.,

Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conţinute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplate în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft , Windows şi

Windows NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA , DPMS şi DDC sunt mărci

înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele şi sigla ENERGY STAR® sunt mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA. Ca Partener ENERGY STAR®,

SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă cerinţele ENERGY STAR® pentru eficienţa

energetică. Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMAŢII DESPRE PRODUS (Fără latenţă a imaginii)

Monitoarele şi televizoarele LCD pot avea o latenţă a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afişată o imagine staţionară pentru mai mult timp.

Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latenţa imaginii.

Garanţie

Garanţia nu acoperă defecţiunile provocate de remanenţa imaginii.

Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanţie.

Ce este latenţa imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latenţa imaginii pixelilor.

Totuşi, dacă aceeaşi imagine este afişată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferenţă în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid.

Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran.

Astfel, imaginea anterioară este reţinută chiar dacă se trece la o nouă imagine video.

Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latenţă a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latenţa imaginii, vă rugăm urmaţi instrucţiunile de mai jos

Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu) z

La utilizarea unui model staţionar, opriţi alimentarea.

- Opriţi monitorul timp de 4 ore după 2 0 de ore de utilizare z z

- Opriţi monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare

Utilizaţi un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil

- Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mişcare.

Setaţi oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăţi de

Afişare din PC-ul dumneavoastră.

Sugestii pentru aplicaţii specifice

Exemplu) Aeroporturi, staţii de tranzit, burse, bănci, şi sisteme de control

Recomandăm urmarea indicaţiilor de mai jos pentru configurarea programului de afişare:

Ciclu de afişare a informaţiei împreună cu o Siglă sau o imagine în mişcare

Exemplu) Ciclu: Afişarea de informaţii timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mişcare, timp de 1 minut.

Schimbarea periodică a informaţiilor despre culoare (Utilizaţi 2 culori

diferite)

Exemplu) Prin rotaţie o dată la 30 de minute, schimbaţi informaţiile a 2 culori

Evitaţi utilizarea unei combinaţii de caractere şi culoare de fundal cu diferenţe mari de luminanţă.

Evitaţi utilizarea nuanţelor de Gri, care pot cauza cu uşurinţă latenţa imaginii. z

Evitaţi: Culori cu mari diferenţe de luminanţă (Alb, Negru, Gri)

Exemplu) z

Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferenţe mici de luminanţă

- Schimbaţi culoarea caracterelor şi a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)

- O dată la 30 de minute modificaţi caracterele prin mişcarea acestora.

Exemplu)

Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latenţă a imaginii este să configuraţi calculatorul pentru operarea unui

Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latenţa imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiţii normale.

Condiţiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu.

Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afişând o imagine fixă, (peste 12 ore-), pot apărea mici diferenţe de tensiune între electrozii care acţionează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel.Diferenţa de tensiune între electrozi se măreşte cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, şi când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută.

Pentru a preveni acest lucru, diferenţa de tensiune acumulată trebuie micşorată.

Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class

II.

Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

- Numai pentru Europa

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement