Samsung 275T Manual de utilizare | Manualzz

SyncMaster 275T

Instalarea Driverului Instalarea Programului

Notaţie

Nerespectarea instrucţiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

Interzis

Nu demontaţi

Nu atingeţi

Asiguraţi-vă întotdeauna că a fost citit şi înţeles

Deconectaţi ştecherul din priză

Împământare pentru evitarea şocurilor electrice

Alimentare

Setaţi PC-ul pe DPM dacă nu îl utilizaţi o perioadă mai lungă de timp.

Dacă folosiţi un economizor de ecran (sau screen saver), setaţi-l pe modul de ecran activ.

Imaginile de aici sunt doar pentru referinţă şi nu se aplică în toate cazurile (sau ţările).

Nu utilizaţi ştechere deteriorate sau uzate.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu şi nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi numai ştechere şi prize cu împământare.

O împământare neadecvată poate cauza şoc electric sau deteriorarea echipamentului. (Numai echipamente din Clasa I.)

Conectaţi cablul de alimentare ferm, în aşa fel încât să nu se poată desprinde.

O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.

Nu îndoiţi cablul şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta astfel putând cauza defectarea lor.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Nu conectaţi prea multe prelungitoare sau ştechere într-o singură priză.

Acest lucru poate cauza un incendiu.

Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului.

O supratensiune poate provoca deconectarea şi poate conduce la defectarea monitorului.

Nu utilizaţi cablul de alimentare atunci când conectorul sau mufa este prăfuită.

În cazul în care conectorul sau mufa cablului de alimentare este prăfuită, curăţaţio cu o cârpă uscată.

Utilizarea cablului de alimentare cu o mufă sau un conector prăfuit poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ştecherul din priză, în consecinţă priza trebuie să se afle la îndemână.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Instalare

Consultaţi un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluţii chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

În caz contrar, monitorul poate suferi defecţiuni grave.

Amplasaţi monitorul într-un loc cu umiditate redusă şi ferit de praf.

În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un şoc electric sau un incendiu.

Nu scăpaţi monitorul în timpul mutării acestuia.

Puteţi să vă răniţi sau să deterioraţi aparatul.

Plasaţi monitorul pe o suprafaţă plată, astfel încât baza monitorului să nu depăşească limita suprafeţei.

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.

Nu poziţionaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau îngustă.

Poziţionaţi produsul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.

Nu poziţionaţi produsul pe podea.

Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.

PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ŢINEŢI LUMÂNĂRI SAU ALTE

FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI NICIODATĂ.

În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.

Evitaţi apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.

Topirea izolaţiei poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu instalaţi produsul în spaţii cu ventilare deficitară, precum rafturi, dulapuri etc.

Orice creştere a temperaturii interne poate provoca incendiu.

Aşezaţi cu atenţie monitorul pe suprafaţa de lucru.

Exiastă riscul de a se deteriora sau strica.

Nu aşezaţi monitorul cu faţa în jos.

Suprafaţa tubului catodic se poate deteriora.

Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.

Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.

Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul Utilizatorului.

La instalarea produsului, asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă faţă de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare.

Ventilaţia necorespunzătoare poate determina creşterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viaţă a componentelor şi scade performanţele produsului.

Nu lăsaţi ambalajul de plastic (sacul) la îndemâna copiilor.

Ambalajul de plastic (sacul) poate provoca sufocarea în cazul în care copiii se joacă cu el.

Curăţare şi utilizare

Curăţaţi carcasa monitorului sau suprafaţa tubului catodic cu o cârpă moale, uşor umezită.

Nu pulverizaţi detergent direct pe monitor.

Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi detergentul recomandat şi o cârpă moale.

În cazul în care ştecherul este prăfuit sau murdar, curăţaţi-l bine cu o cârpă uscată.

Un contact murdar poate reprezenta pericol de şoc electric sau incendiu.

Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare înainte de a curăţa produsul.

În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare din priză şi ştergeţi produsul cu o cârpă moale şi uscată.

Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.

O dată pe an contactaţi un Centru de Service sau un Centru de Clienţi pentru o curăţire interioară.

Păstraţi interiorul produsului curat.

Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecţiuni sau incendii.

Altele

Nu demontaţi capacul (sau spatele).

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Dacă monitorul dumneavoastră nu funcţionează normal - mai ales dacă scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectaţi-l imediat de la reţeaua de energie electrică şi contactaţi un dealer autorizat sau un service .

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.

În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi imediat un Centru de Service .

Monitorul poate fi defect, poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la priză.

Nerespectarea acestei cerinţe, poate reprezenta pericol de şoc electric sau de incendiu.

Nu încercaţi să mutaţi monitorul trăgând numai de fir sau de cablul pentru semnal.

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu mişcaţi monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale carcasei monitorului .

O ventilaţie neadecvată poate cauza defecţiuni sau chiar un incendiu.

Nu aşezaţi recipiente cu apă, produse chimice sau obiecte mici de metal pe monitor.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Dacă pătrunde lichid în monitor, scoateţi din priză cablul de alimentare şi contactaţi centrul de service .

Evitaţi apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu substanţe chimice inflamabile.

Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.

Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei monitorului.

Acest lucru poate cauza un şoc electric, un incendiu sau vătămări.

Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau beţe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căşti sau în conectorii AV.

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi.

În cazul pătrunderii unor substanţe străine sau a apei în interiorul produsului, opriţi produsul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi centrul de service .

Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.

Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai

îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deţinut.

O rezoluţie reglată greşit poate fi cauza unei calităţi nedorite a imaginii.

27 inch (68 cm) - 1920 X 1200

Vizionarea îndelungată de la o distanţă prea mică poate conduce la deteriorarea vederii.

Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceţi în faţa monitorului, se recomandă să luaţi o pauză de 5 minute.

Nu montaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, denivelată sau supusă vibraţiilor.

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.

Utilizarea produsului într-o locaţie supusă vibraţiilor poate scurta durata de viaţă a acestuia sau provoca un incendiu.

La mutarea monitorului, închideţi şi deconectaţi cordonul de alimentare. Înainte de a muta monitorul, asiguraţi-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă şi cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.

Dacă nu l-aţi deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau şoc electric.

Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceştia l-ar putea deteriora agăţându-se de el.

Căderea produsului poate provoca vătămări fizice şi chiar deces.

Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp, păstraţi produsul neconectat.

În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităţilor sau din cauza izolaţiei deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu aşezaţi lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs.

Copiii ar putea încerca să se caţere pe produs pentru a ajunge la un obiect.

Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.

La ridicarea sau mutare monitorului, nu îl ridicaţi cu capul în jos când îl ţineţi numai de stativ.

În caz contrar monitorul poate cădea şi poate fi deteriorat sau poate provoca vătămări corporale.

Poziţii corecte în timpul utilizării monitorului

Încercaţi să păstraţi o poziţie corectă în timpul utilizării monitorului.

z z z z z z

Păstraţi-vă spatele drept.

Păstraţi o distanţă de aproximativ 45 - 50 cm între ochii dvs. şi ecranul monitorului. Priviţi ecranul de la un nivel puţin mai ridicat decât acesta şi poziţionaţi monitorul drept în faţa dvs.

Înclinaţi monitorul în sus cu 10 - 20 de grade. Ajustaţi înălţimea monitorului în aşa fel încât partea superioară a monitorului să se afle puţin sub nivelul ochilor.

Ajustaţi unghiul monitorului în aşa fel încât să nu se reflecte lumina în ecran.

Încercaţi să vă păstraţi braţele perpendiculare faţă de corp. Păstraţi braţele la acelaşi nivel cu mâinile.

Menţineţi cotul în unghi drept.

z

Menţineţi unghiul genunchilor mai mare de 90 de grade. Nu lăsaţi picioarele să atârne deasupra podelei. Ajustaţi poziţia braţelor astfel

încât să se afle mai jos decât inima.

Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

- Numai pentru Europa

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

INFORMAŢII DESPRE PRODUS (Fără latenţă a imaginii)

Monitoarele şi televizoarele LCD pot avea o latenţă a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afişată o imagine staţionară pentru mai mult timp.

Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latenţa imaginii.

Garanţie

Garanţia nu acoperă defecţiunile provocate de remanenţa imaginii.

Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanţie.

Ce este latenţa imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latenţa imaginii pixelilor.

Totuşi, dacă aceeaşi imagine este afişată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferenţă în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid.

Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran.

Astfel, imaginea anterioară este reţinută chiar dacă se trece la o nouă imagine video.

Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latenţă a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latenţa imaginii, vă rugăm urmaţi instrucţiunile de mai jos

Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu) z

La utilizarea unui model staţionar, opriţi alimentarea.

- Opriţi monitorul timp de 4 ore după 20 de ore de utilizare z z

- Opriţi monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare

Utilizaţi un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil

- Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mişcare.

Setaţi oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăţi de

Afişare din PC-ul dumneavoastră.

Sugestii pentru aplicaţii specifice

Exemplu) Aeroporturi, staţii de tranzit, burse, bănci, şi sisteme de control

Recomandăm urmarea indicaţiilor de mai jos pentru configurarea programului de afişare:

Ciclu de afişare a informaţiei împreună cu o Siglă sau o imagine în mişcare

Exemplu) Ciclu: Afişarea de informaţii timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mişcare, timp de 1 minut.

Schimbarea periodică a informaţiilor despre culoare (Utilizaţi 2 culori

diferite)

Exemplu) Prin rotaţie o dată la 30 de minute, schimbaţi informaţiile a 2 culori

Evitaţi utilizarea unei combinaţii de caractere şi culoare de fundal cu diferenţe mari de luminanţă.

Evitaţi utilizarea nuanţelor de Gri, care pot cauza cu uşurinţă latenţa imaginii. z

Evitaţi: Culori cu mari diferenţe de luminanţă (Alb, Negru, Gri)

Exemplu) z

Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferenţe mici de luminanţă

- Schimbaţi culoarea caracterelor şi a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)

- O dată la 30 de minute modificaţi caracterele prin mişcarea acestora.

Exemplu)

Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latenţă a imaginii este să configuraţi calculatorul pentru operarea unui

Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latenţa imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiţii normale.

Condiţiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu.

Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afişând o imagine fixă, (peste 12 ore-), pot apărea mici diferenţe de tensiune între electrozii care acţionează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel.Diferenţa de tensiune între electrozi se măreşte cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, şi când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută.

Pentru a preveni acest lucru, diferenţa de tensiune acumulată trebuie micşorată.

Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class

II.

Conţinutul pachetului

Asiguraţi-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.

Dacă unul dintre ele lipseşte, contactaţi furnizorul .

Pentru cumpărarea componentelor opţionale, contactaţi furnizorul local .

Despachetarea

După instalarea standului

După plierea standului

Monitor

Manual

Monitor & Suport mobil

Manualul utilizatorului, Driver

Cablu

Ghid instalare rapidă

Certificat de garanţie

(Nu este disponibil pentru toate regiunile) de monitor, CD cu softwareul Natural Color &

MagicTune™

Cablul de alimentare Cablu D-sub Cablu DVI-D

Cablu USB

Comercializat separat

Cablu S-Video

Pachet boxe(Opţiune)

Boxe

Monitorul dvs.

Partea frontală

Cablu RCA Cablului Component

Cablul RCA - stereo

Butonul MENU [

]

[

Butonul Ajustare

]

Analog/Digital

(PC) : Butonul

MagicBright™

[ ]

Deschide meniul OSD. Se utilizează şi pentru a ieşi din meniul OSD sau pentru a reveni la meniul anterior.

Aceste butoane vă permit selectarea şi setarea opţiunilor din meniu.

MagicBright™ este o nouă caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcţie de conţinutul imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile 7 moduri distincte : Custom, Text, Internet, Game, Sports şi

Movie, Dynamic CR. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru luminozitate. Puteţi selecta cu uşurinţă una dintre cele 7 setări apăsând pe butonul 'MagicBright™'.

1) Custom

Deşi sunt alese cu grijă de inginerii noştri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteţi regla Luminozitatea şi Contrastul utilizând meniul

OSD.

2) Text

Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.

3) Internet

Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică atât grafică cât şi text.

4) Game

Pentru vizionarea de filme şi jocuri.

5) Sports

Pentru vizionarea de filme ca de exemplu Competiţii Sportsive.

6) Movie

Pentru vizionarea filmelor ca de exemplu un film pe DVD sau Video

CD.

7) Dynamic CR

Dynamic CR este un procedeu de detectarea automată şi reglare a distribuţiei semnalului vizual de intrare pentru a crea un contrast optim.

>> Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

/S-

Video/Component :

Butonul Mode

Monitorul are patru setări automate pentru imagine, prestabilite din fabricaţie:

Dynamic (Dinamic), Standard, Movie (Film) şi Custom (Personalizat). Puteţi opta pentru oricare dintre setările Dynamic (Dinamic), Standard, Movie (Film) şi Custom (Personalizat). Selectaţi opţiunea Custom (Personalizat) pentru a utiliza setările dvs. personalizate.

1) Dynamic

Select this mode to view a sharper image than in "Standard" mode.

2) Standard

Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât

în modul Standard.

3) Movie

Selectaţi acest mod atunci când camera este luminoasă. Această setare oferă şi o bună definiţie a imaginii.

4) Custom

Selectaţi acest mod atunci când camera este întunecoasă. Astfel veţi economisi energie şi nu vă veţi mai obosi ochii.

>> Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

Butonul

Luminozitate [ ]

Butonul Introducere Se utilizează la selectarea meniului OSD /

[ ] /

Butonul SOURCE

Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

>> Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

La apăsarea butonului ' ', se selectează sursa de semnal Video, când meniul OSD este închis. (La apăsarea butonului Source (Sursă) pentru a schimba modul de intrare, în colţul din stânga sus al ecranului va apărea un mesaj care va indica modul curent - Analog, Digital, AV, S-Video sau

Component.)

Schimbarea sursei este permisă doar pentru dispozitivele externe care sunt conectate la monitor în acest moment.

>> Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

Butonul AUTO

Butonul PIP

(Disponibil doar în modul Analog)

La apăsarea butonului "AUTO", fereastra de autoreglare (Auto

Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru. Valorile pentru fine (fin), coarse (grosier) şi position (poziţie) sunt ajustate automat.

>> Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

(Disponibil doar în modul Analog/Digital(PC))

În modul Analog sau Digital, activează afişarea semnalelor video în modul PIP. Puteţi viziona un film printr-o conexiune AV, S-Video sau

Component în ecranul PIP, utilizând modul Analog sau Digital (PC).

Butonul Pornire [ ] Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea monitorului.

Indicatorul alimentare

În acest mod, veţi putea observa starea de alimentare generală a sistemului.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea

Power Saver (Economisire energie) .

Consultaţi secţiunea PowerSaver descrisă în manual pentru mai multe informaţii cu privire la funcţia de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică,

închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp.

Partea din spate

Configuraţia părţii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.

POWER S/W / POWER

POWER S/W

: Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea monitorului.

POWER

: Conectaţi cablul de alimentare al monitorul dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a monitorului.

DVI(HDCP) / RGB

DVI(HDCP)

: Conectaţi cablul DVI la conectorul DVI(HDCP) din spatele monitorului.

RGB

: Conectaţi cablul de semnal la conectorul cu 15 pini RGB din spatele monitorului.

VIDEO / S-VIDEO / AUDIO

POWER

VIDEO

: Intrare video dispozitiv extern

S-VIDEO

: Intrare S-video dispozitiv extern

AUDIO POWER

: Conectaţi cablul de alimentare al boxei la terminalul AUDIO

POWER al monitorului.

COMPONENT IN

UP (Port USB upstream)

: Conectaţi portul UP al monitorului şi portul USB al calculatorului cu ajutorul unui cablu USB.

DOWN (Port USB downstream)

: Conectaţi portul DOWN al monitorului USB la un alt dispozitiv

USB cu ajutorul unul cablu USB.

Pentru a utiliza DOWN (Portul downstream), trebuie să conectaţi UP (Cablul upstream) la computer.

Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB furnizat împreună cu acest monitor, pentru a conecta portul UP al monitorului la portul USB al computerului.

z

Conectaţi portul VIDEO OUT al Set-Top Box-ului DVD / DTV la porturile de intrare Y, P

B

,P

R

utilizând un cablu video Component (Y,

P

B

,P

R

).

Blocare Kensington z

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaţiu public.

(Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.)

Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.

Opritor pentru suport z

Îndepărtaţi siguranţa de prindere de pe stativ pentru a ridica sau coborî monitorul.

Consultaţi secţiunea Conectarea monitorului pentru mai multe informaţii privitoare la cablurile de conectare.

Conectarea cablurilor

Conectaţi cablul de alimentare la conectorul POWER din spatele monitorului.

Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.

Folosiţi o conexiune adecvată pentru calculatorul dvs.

Utilizarea conectorului RGB (Analogic) de pe placa video.

Conectaţi cablul de semnal la conectorul cu 15 pini RGB din spatele monitorului.

[ RGB ]

Utilizarea conectorului DVI (Digital) de pe placa video

Conectaţi cablul DVI la conectorul DVI(HDCP) din spatele monitorului.

[ DVI(HDCP) ]

Conectarea la un MacIntosh.

- Conectaţi monitorul la computerul Macintosh cu ajutorul cablului de conectare RGB.

Dacă monitorul şi calculatorul sunt conectate, le puteţi porni pentru a le utiliza.

Conectare USB

Puteţi utiliza un dispozitiv USB cum ar fi un mouse, o tastatură, un Memory Stick sau o unitate hard disk externă, conectându-le la

DOWN al monitorului, nefiind nevoie să le conectaţi la computer.

Componenta USB port (Port USB) a monitorului acceptă interfaţa USB 2,0 certificată High-

Speed.

Rată de transfer de date

High speed

480 Mbps

Full speed

12 Mbps

Low speed

1,5 Mbps

Consum de energie

2,5W

(Maxim, per port)

2,5W

(Maxim, per port)

2,5W

(Maxim, per port)

Conectaţi portul

UP al monitorului şi portul USB al calculatorului cu ajutorul unui cablu USB.

Pentru a utiliza DOWN, trebuie să conectaţi UP (Cablul upstream) la computer.

Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB furnizat împreună cu acest monitor, pentru a conecta portul UP al monitorului la portul USB al computerului.

Conectaţi portul

DOWN al monitorului USB la un alt dispozitiv USB cu ajutorul unul cablu

USB.

Procedurile de utilizare sunt aceleaşi ca la utilizarea unui dispozitiv extern conectat la computer. z z z z

Puteţi conecta şi utiliza o tastatură şi un mouse.

Puteţi reda un fişier dintr-un dispozitiv media.

(Exemple de dispozitive media: MP3, cameră foto digitală etc.)

Puteţi rula, muta, copia sau şterge fişierele de pe un dispozitiv de stocare.

(Exemple de dispozitive de stocare: memorie externă, card de memorie, cititor de carduri, player MP3 cu hard disc etc.)

Puteţi utiliza alte dispozitive USB care pot fi conectate la un computer.

La conectarea unui dispozitiv la portul DOWN al monitorului, conectaţi dispozitivul utilizând un cablu adecvat pentru acel dispozitiv.

(Pentru achiziţionarea cablului şi a dispozitivului extern, apelaţi la centrul de service corespunzător acelui produs.)

Compania nu este răspunzătoare pentru problemele sau deteriorările survenite la un dispozitiv extern provocate de utilizarea unui cablu neautorizat pentru conectare.

Anumite produse nu respectă standardul USB, şi pot provoca funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Dacă dispozitivul funcţionează necorespunzător chiar şi atunci când este conectat la computer, contactaţi centrul de service corespunzător dispozitivului sau computerului.

Conectarea unei boxe

La conectarea unei boxe, aveţi grijă să aliniaţi crestăturile monitorului şi cele ale boxei

( ).

Ajustaţi poziţiile aliniate până auziţi un clic. Dacă o boxă este conectată corect, trebuie să auziţi un clic. Dacă boxa este conenctată fără să se audă un clic, piesa de prindere se poate deteriora.

Dacă este nevoie să îl separaţi, trageţi ( ) puţin şi împingeţi spre dreapta.

MIC / SPK

Conectaţi cablul roşu din cele furnizate la achiziţionarea boxei în borna de ieşire audio din partea posterioară a monitorului.

Conectaţi celălalt capăt al cablului la borna roşie din partea posterioară a boxei.

Conectaţi cablul verde deschis din cele furnizate la achiziţionarea boxei în borna de ieşire audio din partea posterioară a monitorului.

Conectaţi celălalt capăt al cablului la borna verde deschis din partea posterioară a boxei.

/

Conectaţi o cască la borna neagră din partea dreaptă a boxei.

Conectaţi microfonul la borna roşie din partea dreaptă a boxei.

Prin răsucirea piesei ( + , - ) în direcţia indicată în figura de mai jos, boxa porneşte şi volumul creşte.

Conectaţi cablul de alimentare conectat la boxă în borna neagră a monitorului.

Această boxă nu se conectează la o sursă de alimentare externă. Pentru alimentarea cu energie, se conectează la monitor.

Conectarea la alte dispozitive

Acest monitor permite utilizatorului să conecteze diverse dispozitive de intrare (DVD player, VCR sau cameră video) fără a deconecta calculatorul.

Configuraţia părţii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.

Conectarea AV

Acest monitor este prevăzut cu terminale de conectare AV pentru conectarea dispozitivelor cu intrare AV ca de exemplu DVD-uri, Video sau Camere. Puteţi beneficia de semnale AV atât timp cât monitorul este deschis.

Dispozitivele de intrare (DVD player, VCR sau cameră video) sunt conectate la terminalul Video sau S-Video al monitorului cu ajutorul unui cablu Video sau S-Video.

Porniţi DVD-ul, VCR-ul sau camera video, cu un DVD sau o casetă introdusă.

Selectaţi Video sau S-Video utilizând butonul SOURCE.

Conectarea unui DVD digital

Monitorul este dotat cu conectori DVI IN la care puteţi conecta dispozitive cu semnal DVI, cum ar fi un DVD digital.

Dispozitivele de intrare, cum ar fi DVD-urile digitale, se conectează la terminalul DVI IN al monitorului utilizând cablul DVI.

Apoi, porniţi DVD-ul cu un disc înăuntru.

Selectaţi Digital utilizând butonul SOURCE.

Conectarea unui Set Top Box DVD/DTV

Conectaţi-vă la dispozitivul Set Top Box DVD/DTV dacă acesta are un conector

DVD/DTV. Puteţi viziona transmisiile conectând Componentul cu monitorul în timp ce acesta este pornit.

Conectaţi portul VIDEO OUT al Set-Top Box-ului DVD / DTV la porturile de intrare Y,P

B

,P

R utilizând un cablu video Component (Y,P

B

,P

R

).

Apoi, porniţi DVD-ul cu un disc înăuntru.

Selectaţi Component utilizând butonul SOURCE.

Utilizarea stativului

Suport mobil

Opritor pentru suport

Stativul pivotant

Utilizând ( ),puteţi pivota monitorul la stânga şi la dreapta la un unghi de 90° pentru a poziţiona monitorul pe lungime. Cauciucul de sub stativ este menit să împiedice alunecarea monitorului.

Dacă încercaţi să rotiţi monitorul având cablul de alimentare sau cel de semnal ataşat de monitor, acel cablu poate fi deteriorat.

Unghi de înclinare

Utilizând ( ), puteţi regla unghiul de înclinare între 3° înainte şi 25° înapoi pentru un unghi de vizionare cât mai confortabil.

Ataşarea suportului

Acest monitor este compatibil cu un placă de montare VESA 200 mm x 100 mm.

Monitorul

Placa de montare a suportului (Opţiune)

1.

Opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare.

2.

Aşezaţi monitorul răsturnat cu faţa în jos pe o suprafaţă plană cu o pernă dedesubt, pentru a proteja ecranul.

3.

Deşurubaţi cele două şuruburi şi scoateţi suportul de pe monitorul LCD.

4.

Aliniaţi placa de montare cu orificiile de pe capacul din spate al plăcii de montare şi fixaţi-o cu cele patru şuruburi livrate împreună cu suportul tip braţ, cu suportul de montare pe perete sau alt tip de suport. z z z

Nu utilizaţi şuruburi mai lungi decât dimensiunile standard, deoarece acest lucru poate deteriora interiorul Monitorului.

Pentru suporturile de perete care nu respectă specificaţiile referitoare la şuruburi ale standardului VESA, lungimea şuruburilor poate fi diferită în funcţie de specificaţiile lor.

Nu folosiţi şuruburi care nu respectă specificaţiile referitoare la şuruburi ale

z z z z standardului VESA.

Nu strângeţi şuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate deteriora produsul sau poate determina căderea produsului, conducând la vătămări corporale.

Samsung nu este răspunzător pentru aceste tipuri de accidente.

Samsung nu este răspunzător pentru deteriorarea produsului sau vătămări corporale survenite în urma utilizării unui suport de perete nespecificat sau neconform cu standardul VESA sau în cazul în care consumatorul nu respectă instrucţiunile de instalare ale produsului.

Pentru a prinde monitorul de perete trebuie să achiziţionaţi setul de prindere de perete, care vă permite să instalaţi monitorul la cel puţin 10 cm depărtare de suprafaţa peretelui.

Pentru mai multe informaţii se va contacta Centrul de Service Samsung. Samsung

Electronics nu este responsabilă pentru utilizarea unui suport altul decât cele specificate.

Utilizaţi un suport de montare pe perete conform standardelor internaţionale.

Instalarea driverului de monitor

În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în unitatea CD-ROM CDul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date pentru sistemul de operare de care dispuneţi.

Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.

Situl web : http://www.samsung.com/ (mondial) http://www.samsung.com/monitor (SUA) http://www.sec.co.kr/monitor (Coreea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Instalarea driverului pentru monitor (Automatic)

Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

Faceţi clic pe

"Windows"

.

Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceţi clic pe butonul "OK"

Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway" (Continuare oricum). Apoi, faceţi clic butonul "OK". (Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

XP/2000)

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul.

Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor http://www.samsung.com/

Instalarea driverului de monitor este completă.

Instalarea driverului pentru monitor (Manual)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Sistemul de operare Microsoft® Windows Vista™

Introduceţi CD-ul cu manualul în unitatea CD-ROM.

Faceţi clic pe (Start) şi "Control Panel"(Panou de control). Apoi, faceţi dublu clic pe

"Appearance and Personalization"(Aspect şi personalizare). faceţi clic pe "Personalization"(Personalizare) şi apoi pe "Display Settings"(Setări afişare).

Faceţi clic pe "Advanced Settings…" (Setări avansate...).

Faceţi clic pe "Properties"(Proprietăţi) din fila "Monitor". Dacă butonul "Properties"(Proprietăţi) este dezactivat, configuraţia monitorului dvs. este finalizată. Monitorul poate fi utilizat ca atare.

Dacă este afişat mesajul “Windows needs…” („Windows necesită...”), ca în figura de mai jos, faceţi clic pe "Continue"(Continuare).

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul.

Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor http://www.samsung.com/

Faceţi clic pe "Update Driver…"(Actualizare driver) din fila "Driver".

Bifaţi caseta de validare "Browse my computer for driver software"(Căutare software pentru driver

în computer) şi faceţi clic pe "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Mi se permite să selectez dintr-o listă de driveri de dispozitive de pe computer).

Faceţi clic pe "Have Disk…"(Obţinere disc) şi selectaţi folderul (de exemplu, D:\Drive) în care este localizat fişierul de configurare a driverului şi faceţi clic pe "OK".

Selectaţi modelul corespunzător monitorului dvs. din lista de modele de monitoare afişată pe ecran şi faceţi clic pe "Next"(Următor).

Faceţi clic pe "Close"(Închidere)→ "Close"(Închidere) → "OK" → "OK" în această ordine pe ecranele următoare afişate.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

XP

Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

Faceţi clic pe "Start" → "Control Panel" (Panoul de control) iar apoi selectaţi pictograma

"Appearance and Themes" (Aspect şi teme)

Faceţi clic pe pictograma "Display" (Afişare) şi selectaţi fila "Settings" (Setări) apoi faceţi clic pe

"Advanced..." (Complex).

Faceţi clic pe butonul "Properties" (Proprietăţi)de la fila "Monitor" (Monitor) şi selectaţi fila

"Driver" (Driver).

Faceţi clic pe "Update Driver..." (Actualizare driver) şi selectaţi "Install from a list or..." (Instalare dintr-o listă sau...) apoi Faceţi clic pe butonul "Next" (Următorul).

Selectaţi "Don't search ,I will..." (Fără căutare. Aleg...) apoi faceţi clic pe "Next" (Următorul) şi apoi pe "Have disk" (Obţinere disc).

Faceţi clic pe butonul "Browse" (Răsfoire) apoi selectaţi A:(D:\Driver) alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din lista şi faceţi clic pe butonul "Next" (Următorul).

Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway" (Continuare oricum). Apoi, faceţi clic butonul "OK".

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul.

Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor http://www.samsung.com/

Faceţi clic pe butonul "Close" (Închidere) apoi pe butonul "OK"

Instalarea driverului de monitor este completă.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

2000

Dacă pe ecran puteţi vedea mesajul "Digital Signature Not Found" (Semnătura Digitală nu poate fi găsită) procedaţi în felul următor.

Faceţi clic pe butonul "OK" din fereastra "Insert disk" (Inserare disc).

Faceţi clic pe butonul "Browse" (Răsfoire) din fereastra "File Needed" (Fişier necesar).

Selectaţi A:(D:\Driver) şi faceţi clic pe butonul "Open" (Deschidere) şi apoi butonul "OK".

Instalarea

Faceţi clic pe "Start" (Start), "Setting" (Setare), "Control Panel" (Panou de control).

Faceţi dublu clic pe pictograma "Display" (Afişare).

Selectaţi fila " Settings" (Setări)apoi faceţi clic pe " Advanced..." (Complex).

Selectaţi "Monitor".

Case1 : Dacă butonul "Properties (Proprietăţi) este inactiv, înseamnă că monitorul este corect configurat. Vă rugăm opriţi instalarea

Case2 : Dacă butonul "Properties" (Proprietăţi) este activ, faceţi clic şi urmaţi în continuare instrucţiunile.

Faceţi clic pe "Driver" (Driver) "Update Driver..." ("Actualizare driver") apoi Faceţi clic pe butonul

"Next" ("Următorul").

Selectaţi "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Afişaţi o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea alege un driver) apoi Faceţi clic pe "Next" (Următorul) iar apoi pe "Have disk" (Obţinere disc).

Faceţi clic pe butonul "Browse" (Răsfoire) apoi selectaţi A:(D:\Driver).

Faceţi clic pe butonul "Open" (Deschidere) apoi pe butonul "OK".

Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor şi faceţi clic pe butonul " Next " (Următorul) apoi faceţi clic din nou pe butonul " Next " (Următorul).

Faceţi clic pe butonul " Finish " (Terminare) apoi pe " Close " (Închidere).

Dacă puteţi vedea fereastra cu mesajul "Digital Signature Not Found" (Semnătura Digitală nu a fost găsită) faceţi clic pe butonul "Yes" (Da). Faceţi clic pe butonul " Finish " ("Terminare") apoi pe "

Close " ("Închidere").

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

Millennium

Faceţi clic pe "Start" (Start), "Setting" (Setare), "Control Panel" (Panou de control).

Faceţi dublu clic pe pictograma "Display" (Afişare).

Selectaţi fila " Settings" (Setări)apoi faceţi clic pe " Advanced..." (Complex).

Selectaţi fila "Monitor".

Faceţi clic pe butonul "Change" (Modificare) din zona"Monitor Type" (Tipul de monitor).

Selectaţi "Specify the location of the driver" (Specificaţi amplasarea driverului).

Selectaţi "Display a list of all the driver in a specific location..." (Afişaţi o listă a tuturor driverelor

într-o anumită amplasare) apoi faceţi clic pe butonul "Next" (Următorul).

Faceţi clic pe butonul "Have Disk" (Obţinere disc).

Specificaţi A:\(D:\driver) apoi faceţi clic pe butonul "OK".

Selectaţi "Show all devices" (Se afişează toate dispozitivele) selectaţi monitorul care corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră şi faceţi clic pe "OK".

Faceţi clic pe butoanele "Close" (Închidere) şi "OK" până când fereastra de dialog "Display

Properties" (Proprietăţi de Afişare) se închide.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

NT

Faceţi clic pe "Start, Settings, Control Panel" (Start, Setări, Panoul de control) iar apoi faceţi dublu clic pe pictograma " Display" (Afişare)

În fereastra Display Registration Information faceţi clic pe opţiunea "Settings" (Setări) şi apoi pe

"All Display Modes" (Toate modurile de afişare).

Selectaţi un mod pe care doriţi şă îl utilizaţi (Rezoluţie, Număr de culori şi Frecvenţă Verticală) şi apoi faceţi clic pe "OK".

Faceţi clic pe butonul "Apply" (Aplicare) dacă ecranul funcţionează normal după ce aţi făcut clic pe "Test". Dacă ecranul se comportă anormal, treceţi la un alt mod de vizualizare(cu o valoare mai scăzută a rezoluţiei, culorilor şi frecvenţei).

Dacă la All Display Modes("Toate modurile de afişare"),nu apare nici un mod selectaţi nivelul de rezoluţie şi frecvenţă verticală consultând ghidul de utilizare, secţiunea Moduri presetate de reglare .

Sistemul de operare Linux

Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creaţi fişierul X86Config , care este un tip de fişier de setare sistem.

Apăsaţi "Enter" la primul şi la a doua fereastră după executarea fişierului X86Config.

A treia fereastră este pentru setarea mouse-ului.

Setaţi mouse-ul.

Următoarea fereastră este pentru selectarea unei tastaturi.

Setaţi tastatura.

Următoarea fereastră este pentru setarea monitorului.

În primul rând, stabiliţi o frecvenţă orizontală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct.)

Stabiliţi o frecvenţă verticală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct.)

Introduceţi Denumirea de model a monitorului. Această informaţie nu va afecta rularea X-

Window.

Aţi terminat setarea monitorului.

Rulaţi X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.

Natural Color

Programul software Natural Color

Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scaner sau obţinute cu o cameră digitală nu sunt aceleaşi ca şi cele afişate pe monitor. Programul Natural Color este soluţia acestor probleme.

Acesta este un sistem de administrare a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu

Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru monitoarele Samsung şi face culoara de pe monitor să fie aceeaşi ca cea a imaginilor imprimate sau scanate.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.

Cum se instalează Programul Natural Color

Introduceţi în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi executată fereastra iniţială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural Color faceţi clic pe

Natural Color din fereastra iniţială.

Selectaţi "Setting (Setare)" / "Control Panel (Panou de control)" din meniul "Start" şi apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program (Adăugare/Ştergere program)".

Introduceţi D:\Color\NCProSetup.exe şi apoi apăsaţi tasta [Enter].

(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceţi litera corespunzătoare unităţii unde se află acesta.)

Cum să dezinstalaţi programul Natural Color

Selectaţi "Setting" (Setare) / "Control Panel" (Panou de control) din meniul "Start" şi apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program" (Adăugare/Ştergere program).

Selectaţi Natural Color din listă şi apoi faceţi clic pe butonul "Add/Delete" (Adăugare /Ştergere).

MagicTune

Instalare

1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2. Apăsaţi pe fişierul de instalare pentru MagicTune™.

3. Selectaţi limba de instalare, apăsaţi pe „Next”.

4. La afişarea ferestrei InstallationShield Wizard (programului expert de instalare), faceţi clic pe

"Next" (Continuare).

5. Selectaţi "I accept the terms of the license agreement" (Accept termenii contractului de licenţiere) pentru a fi de accord cu termenii de utilizare.

6. Selectaţi un folder unde doriţi să fie instalat programul MagicTune™.

7. Faceţi clic pe „Install”.

8. Va apărea fereastra „Installation Status” (Starea Instalării).

9. Faceţi clic pe „Finish”.

10. Atunci când instalarea este terminată, pe spaţiul de lucru va apărea pictograma programului MagicTune™.

Pentru a rula programul, faceţi dublu clic pe această pictogramă.

Pictograma de executare a MagicTune™ poate să nu apară, în funcţie de specificaţiile sistemului sau ale monitorului. Dacă acest lucru se

întâmplă, apăsaţi tasta F5.

Probleme la Instalare (MagicTune)

Instalarea aplicaţiei MagicTune™ poate fi afectată de factori ca de exemplu placa video, placa de bază sau mediul reţelei.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare z z z z

Windows 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista™

Se recomandă să utilizaţi MagicTune sub Windows® 2000 sau o

versiune ulterioară.

bsite .

Hardware z z

Memorie peste 32MB

Spaţiu pe Hard disc peste 60MB

* pentru mai multe informaţii, vizitaţi situl web MagicTune™.

Dezinstalare

Programul MagicTune™ poate fi dezinstalat doar prin utilizarea opţiunii „Add or Remove Programs” de pe

Panoul de Comandă din Windows®.

Pentru a şterge programul MagicTune™, urmaţi paşii de mai jos.

1. Mergeţi la [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] şi selectaţi [Control Panel] din Meniu. Dacă programul rulează pe Windows® XP, mergeţi la [Control Panel] din meniul [Start].

2. Faceţi clic pe pictograma "Add or Remove Programs" din Panoul de Comandă.

3. În fereastra pentru "Add or Remove Programs" defilaţi în jos pentru a găsi "MagicTune™." Faceţi clic pe program pentru a-l selecta.

4. Faceţi clic pe butonul "Change/Remove" pentru a şterge programulFaceţi clic pe butonul

"Change/Remove" pentru a şterge programul.

5. Faceţi clic pe "Yes" pentru a începe procesul de dezinstalare.

6. Aşteptaţi până când apare caseta de dialog „Uninstall Complete (Dezinstalarea Completă).

Vizitaţi situl web MagicTune™ pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi răspunsuri) şi actualizări de software.

Butoane de comandă

Deschide meniul OSD. Se utilizează şi pentru a ieşi din meniul OSD sau pentru a reveni la meniul anterior.

Analog/Digital(PC) : MagicBright™

MagicBright™ este o nouă funcţie ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conţinutul imaginii pe care o priviţi. Apoi apăsaţi din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

( Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR )

Digital(DVD)/AV/S-Video/Component : Mode

Monitorul are patru setări de imagine automate presetate din fabrică. Apoi apăsaţi din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

Reglează opţiunile din meniu.

Reglează opţiunile din meniu.

Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

Activează o opţiune selectată din meniu.

Selectează semnalul video atunci când meniul OSD este dezactivat.

Apăsaţi acest buton pentru a ajusta automat semnalul Analog.

AUTO

PIP

Valorile pentru fine (fin), coarse (grosier) şi position (poziţie) sunt ajustate automat.

Apăsaţi butonul PIP pentru a active sau a dezactiva funcţia PIP.

Funcţii directe

AUTO

Meniu Descriere

AUTO

La apăsarea butonului "AUTO", fereastra de autoreglare (Auto Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru.Apăsaţi acest buton pentru a ajusta automat semnalul Analog. Valorile pentru fine (fin), coarse (grosier) şi position

(poziţie) sunt ajustate automat.

(Disponibilă doar în modul PC.)

Pentru a face funcţia de autoreglare mai exactă executaţi funcţia 'AUTO' în timp ce ' AUTO PATTERN ' este activat.

Dacă Autoreglarea nu funcţionează adecvat, apăsaţi butonul Auto (Automat) din nou, pentru a regla imaginea cu mai multă acurateţe.

Dacă schimbaţi rezoluţia de la panoul de Control, va fi executată funcţia Auto.

Blocare & Deblocare OSD

Când se apasă butonul AUTO sau PIP după blocarea meniului OSD

Când se apasă butonul MENU după blocarea meniului OSD

Meniu

Blocare şi deblocare OSD

MagicBright

Descriere

Aceasta este funcţia care blochează meniul OSD pentru a păstra stările curente ale setărilor sau pentru a preveni modificarea setărilor curente de către terţi.

Blocarea: Menţineţi apăsat butonul pentru meniu mai multe de cinci (5) secunde pentru a activa funcţia de blocare a reglării OSD.

Deblocarea: Menţineţi apăsat butonul pentru meniu mai multe de cinci (5) secunde pentru a dezactiva funcţia de blocare a reglării OSD.

Chiar dacă funcţia de blocare a reglării OSD este activată, puteţi regla în continuare strălucirea şi contrastul şi puteţi ajusta MagicBright ( ) cu ajutorul butonului Direct.

Meniu Descriere

MagicBright™

/Mode

Brightness

Analog/Digital(PC) : MagicBright™

MagicBright™ este o nouă funcţie ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conţinutul imaginii pe care o priviţi. Apoi apăsaţi din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

(Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie →

Dynamic CR )

Digital(DVD)/AV/S-Video/Component : Mode

Monitorul are patru setări de imagine automate presetate din fabrică. Apoi apăsaţi din nou butonul pentru a alege dintre modurile preconfigurate disponibile.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

Redare/Oprire

MagicBright™

Mode

Meniu

Brightness

Descriere

Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

SOURCE

Meniu Descriere

SOURCE

La apăsarea butonului Source, se selectează sursa de semnal Video, când meniul OSD este închis. (La apăsarea butonului Source (Sursă) pentru a schimba modul de intrare, în colţul din stânga sus al ecranului va apărea un mesaj care va indica modul curent - Analog, Digital, AV, S-Video sau Component.)

Schimbarea sursei este permisă doar pentru dispozitivele externe care sunt conectate la monitor în acest moment.

PIP : Disponibil doar în modul Analog/Digital(PC)

Meniu

PIP

Descriere

Apăsaţi butonul PIP pentru a active sau a dezactiva funcţia PIP. Puteţi viziona un film printr-o conexiune AV, S-Video sau Component în ecranul

PIP, utilizând modul Analog sau Digital (PC).

Funcţii OSD

Input

Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcţie de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) şi de rezoluţie.

Meniu Descriere Redare/Oprire

Source List

Se utilizează pentru a selecta PC (Analog/Digital) sau orice altă intrare externă conectată la monitor.

Se utilizează pentru a selecta ecranul dorit.

1) Analog

2) Digital

3) AV

4) S-Video

5) Component

MENU → → → →

Edit Name

Numiţi dispozitivul de intrare conectat la mufele de intrare pentru a facilita selectarea sursei.

1) Analog

2) Digital

3) AV

4) S-Video

5) Component

MENU → → → → → → →

Picture (Analog / Digital : PC)

Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcţie de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) şi de rezoluţie.

Meniu Descriere Redare/Oprire

MagicBright™

MagicBright™ este o nouă caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcţie de conţinutul imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile 7 moduri distincte : Custom, Text,

Internet, Game, Sports şi Movie, Dynamic CR. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru luminozitate. Puteţi selecta cu uşurinţă una dintre cele 7 setări apăsând pe butonul

'MagicBright™'.

1) Custom

: Deşi sunt alese cu grijă de inginerii noştri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteţi regla Luminozitatea şi Contrastul utilizând meniul OSD.

2) Text

: Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.

3) Internet

: Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică atât grafică cât şi text.

4) Game

: Pentru vizionarea de filme şi jocuri.

5) Sports

: Pentru vizionarea de filme ca de exemplu Competiţii

Sportsive.

6) Movie

: Pentru vizionarea filmelor ca de exemplu un film pe

DVD sau Video CD.

7) Dynamic CR

: Dynamic CR este un procedeu de detectarea automată şi reglare a distribuţiei semnalului vizual de intrare pentru a crea un contrast optim.

MENU → → → → →

Custom

Puteţi utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast şi brightness, conform preferinţelor dumneavoastră.

1) Contrast

: Reglaţi Contrastul.

2) Brightness

: Reglaţi Luminozitatea.

- Nu este disponibil în modul Dynamic CR

MENU → → → → → → → →

Contrast

Brightness

Dacă reglaţi imaginea cu ajutorul funcţiei Custom , MagicBright™ va intra în modul

Custom.

Image Lock

Funcţia Fixare imagine este utilizată la reglarea exactă a imaginii pentru obţinerea unei calităţi superioare a acesteia, prin reducerea perturbaţiilor care creează imagini instabile, tremurate sau cu sclipiri. Dacă nu obţineţi rezultate mulţumitoare cu reglajul

Fine (fin), utilizaţi reglajul Coarse (brut) şi apoi din nou reglajul fin.

- Disponibil doar în modul Analog

1) Coarse

: Elimină zgomotul de tip dungi verticale. Ajustarea de acest tip poate deplasa zona de vizionare a ecranului.

Puteţi replasa zona în centru utilizând meniul Horizontal

Control (Control orizontal).

2) Fine

: Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbaţiile persistă şi după utilizarea funcţiei de Reglaj Fin, repetaţi-o după ce aţi reglat frecvenţa (rata de reîmprospătare).

3) Sharpness

: Pentru a îmbunătăţi claritatea imaginii urmaţi instrucţiunile date.

- Nu este disponibil în modul Dynamic CR.

4) H-Position

: Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia orizontală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

5) V-Position

: Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

MENU → → → → → → → →

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

Auto Adjustment

Valorile reglajului pentru Fine, Coarse, Position sunt ajustate automat. Dacă schimbaţi rezoluţia de la panoul de Control, va fi executată funcţia Auto adjustment.

- Disponibil doar în modul Analog

MENU → → → →

Size

Puteţi comuta Dimensiunea.

1) Wide

2) 4:3

MENU → → → → → →

PIP Picture

Atunci când este activată funcţia PIP, pot fi ajustate setările PIP.

1) Contrast

: Reglaţi Contrastul ferestrei PIP de pe ecran.

2) Brightness

: Reglaţi Luminozitatea ferestrei PIP de pe ecran.

3) Sharpness

: Se utilizează pentru reglarea diferenţei dintre cea mai

întunecată şi cea mai luminoasă zonă a ferestrei PIP.

4) Color

: Reglează Culoarea ferestrei PIP.

5) Tint

: Adaugă un ton natural ferestrei PIP.

- Disponibil doar în modul AV/S-Video

MENU → → → → → → → →

Picture (Digital : Digital DVD/AV/S-Video/Component)

Contrast

Bightness

Sharpness

Color

Tint

Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcţie de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) şi de rezoluţie.

Meniu Descriere Redare/Oprire

Mode

Monitorul are patru setări automate pentru imagine, prestabilite din fabricaţie: Dynamic (Dinamic), Standard, Movie (Film) şi Custom

(Personalizat). Puteţi opta pentru oricare dintre setările Dynamic

(Dinamic), Standard, Movie (Film) şi Custom (Personalizat).

Selectaţi opţiunea Custom (Personalizat) pentru a utiliza setările dvs. personalizate.

1) Dynamic

: Select this mode to view a sharper image than in

"Standard" mode.

2) Standard

: Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât în modul Standard.

3) Movie

: Selectaţi acest mod atunci când camera este luminoasă. Această setare oferă şi o bună definiţie a imaginii.

4) Custom

: Selectaţi acest mod atunci când camera este

întunecoasă. Astfel veţi economisi energie şi nu vă veţi mai obosi ochii.

MENU → → → → →

Custom

Puteţi utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrast şi brightness, conform preferinţelor dumneavoastră.

1) Contrast

: Reglaţi Contrastul.

2) Brightness

: Reglaţi Luminozitatea.

3) Sharpness

: Ajustează setarea Sharpness (Definiţie).

4) Color

: Ajustează culoarea imaginii.

5) Tint

: Adaugă un ton natural imaginii afişate.

- Disponibil doar în modul AV/S-Video

MENU → → → → → → → →

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint

Size

Puteţi comuta Dimensiunea. z

AV / S-Video : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 z

Digital / Component : Wide / 16:9 / 4:3

MENU → → → → → →

Film Mode

MagicColor Pro

Puteţi comuta Film Mode pe On/Off.

Modul Film vă oferă o vizionare de calitatea celor de la cinema.

În modul Component, Film Mode este disponibil numai în formatele de intrare 480i şi 576i.

- Nu este disponibil în modul Digital(Digital DVD)

MENU → → → → → →

Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcţie de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) şi de rezoluţie.

Meniu Descriere Redare/Oprire

MagicColor

Afişează culorile într-un mod natural, în funcţie de ecran.

Reglează automat culorile în funcţie de ecran. Poate

îmbunătăţi tonurile pielii.

1) Off

2) Intelligent

Accentuează contrastul culorilor naturale, cu excepţia nuanţelor pielii.

3) Full

Afişează atât tonuri naturale pentru piele, cât şi culori cu contrast ridicat.

4) Demo

Afişează imaginea îmbunătăţită în partea stânga, iar pe cea iniţială, în partea dreaptă.

- Nu este disponibil în modul Dynamic CR

MENU → → → → →

Color Tone

Reglează tonurile culorilor în funcţie de preferinţele utilizatorului.

Analog/Digital(PC)

: Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2

Digital(Digital DVD)/AV/S-Video/Component

: Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2

- Nu este disponibil în modul Dynamic CR

MENU → → → → → →

Gamma

Corectarea valorilor Gamma modifică luminescenţa culorilor prin nuanţe de gri.

Număr mare – Imaginea se afişează pe tot ecranul într-un mod mai natural şi mai fin, accentuându-se contrastul albnegru.

Număr mic - Imaginea se afişează pe tot ecranul cu un

6-Color contrast mai ridicat, îmbunătăţindu-se culorile vii.

- Nu este disponibil în modul Dynamic CR

- Disponibil doar în modul Analog/Digital(PC)

MENU → → → → → →

6 tipuri: Roşu, Verde, Albastru, Cyan, Magenta şi Galben –

Fiecare dintre aceste culori poate fi reglată în funcţie de preferinţele utilizatorului.

1) Saturation

Reglează saturaţia culorilor.

2) Hue

Reglează tonurile culorilor.

3) Reset

Revine la modul iniţial.

- Nu este disponibil în modul Dynamic CR

MENU → → → → → → → → → →

PIP (Analog / Digital : PC)

Saturation

Hue

Reset

Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcţie de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) şi de rezoluţie.

Meniu Descriere Redare/Oprire

PIP

Deschideţi şi închideţi Ecranul PIP. Puteţi viziona un film printr-o conexiune AV, S-Video sau Component în ecranul PIP, utilizând modul Analog sau Digital (PC).

1) Off

2) On

MENU → → → → →

Source

Size

Selectaţi sursa de intrare pentru PIP.

Puteţi viziona un film printr-o conexiune AV, S-Video sau

Component în ecranul PIP, utilizând modul Analog sau Digital (PC).

MENU → → → → → →

Modificaţi Dimensiunea ferestrei PIP

/ /

/

Dacă selectaţi , în meniul Size (Dimensiune), meniul

Position (Poziţie) nu va fi activat.

MENU → → → → → →

Position

Setup

Modificaţi Poziţia ferestrei PIP.

/ / /

MENU → → → → → →

Este posibil ca setarea prestabilită să fie diferită, în funcţie de modul de intrare (sursa semnalului de intrare, selectată din lista de intrări externe) şi de rezoluţie.

Meniu Descriere Redare/Oprire

Puteţi alege una din cele 11 limbi.

Language

MENU

→ → → → →

Transparency

Schimbă opacitatea fundalului din Meniul afişat pe ecran (OSD)

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

MENU → → → → → →

Blue Screen

Reset

Dacă nu este recepţionat nici un semnal sau semnalul este foarte slab, fundalul cu perturbaţii este înlocuit de un ecran albastru. Dacă doriţi totuşi să vizionaţi imaginea de calitate slabă, setaţi modul "Blue screen" pe "Off".

- Funcţionează numai pentru modurile AV, S-Video şi Component.

MENU → → → → → →

Parametrii imaginii sunt înlocuiţi cu valorile implicite din fabrică.

1) Image Reset

: Parametrii de imagine sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

- Disponibil doar în modul Analog

2) Color Reset

: Parametrii de culoare sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

- Disponibil doar în modul Analog/Digital(PC)

- Nu este disponibil în modul Dynamic CR

MENU → → → → → → → →

Image Reset

Color Reset

Listă de verificare

Înainte de a apela la un Service autorizat, puteţi încerca chiar Dumneavoastră să remediaţi problemele care apar, utilizând informaţiile din această secţiune. Dacă aveţi totuşi nevoie de asistenţă de specialitate, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon de pe certificatul de garanţie, numărul de telefon de la secţiunea Informaţii, sau contactaţi vânzătorul .

Simptom Listă de verificare Soluţii

Imaginea nu apare pe ecranul monitorului.

Monitorul nu poate fi deschis.

Cablul de alimentare este conectat corect?

Controlaţi racordarea cablului de alimentare şi alimentarea.

Pe ecran mesajul apare " Check Signal

Cable" (Conectare neefectuată,

Controlaţi cablul de semnal video)?

(Monitorul este conectat cu cablul D-sub)

Controlaţi conectorii cablului de semnal video.

(Monitorul este conectat cu cablul DVI)

Dacă monitorul este conectat corect, dar pe ecran apare

în continuare un mesaj de eroare, verificaţi dacă monitorul este setat pe modul Analog.

Apăsaţi butonul ' de intrare.

' pentru a verifica sursa semnalului

Dacă led-ul de alimentare este aprins, reporniţi computerul pentru a vedea ecranul iniţial

(ecranul de boot).

Puteţi vedea pe ecran mesajul "Not

Optimum Mode",

"Recommended mode 1920 X 1200

60 Hz"?

Dacă apare ecranul iniţial (ecranul de boot), porniţi computerul în modul de rezoluţie minimă ("safe mode" la

Windows ME/XP/2000) şi apoi schimbaţi frecvenţa plăcii video

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare )

Dacă ecranul iniţial (ecranul de boot)nu apare, apelaţi la un centru de service autorizat sau contactaţi vânzătorul .

Acest mesaj apare pe ecran atunci când semnalul de la placa video depăşeşte rezoluţia şi frecvenţa maximă suportate de monitor.

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa maximă suportate de monitor.

Dacă modul de afişare depăşeşte SXGA sau 75 Hz va apărea mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 X 1200 60 Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1920 X 1200 60 Hz) Daca modul de afişare depăşeşte 85 Hz monitorul va funcţiona corect, dar mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended mode

1920 X 1200 60 Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1920 X 1200 60 Hz) va fi afişat pe ecran timp de un minut şi apoi va dispărea.

În timpul acestei perioade de un minut, vă rugăm să treceţi la modul de afişare recomandat.

(Acest mesaj va fi din nou afişat la repornirea

Nu pot vizualiza meniul OSD.

Ecranul are culori deteriorate sau doar imagini albnegru.

Imaginea de pe ecran s-a destabilizat brusc.

Imaginea este defocalizată sau meniul OSD nu poate fi reglat.

LED-ul clipeşte dar imaginea nu apare pe ecran.

Ecranul arată numai 16 culori.

Culorile ecranului s-au schimbat după schimbarea plăcii video.

Imaginea nu apare pe ecran.

Indicatorul luminos de alimentare de pe monitor clipeşte la interval de 1 secundă?

Monitorul este conectat utilizând cablul DVI?

sistemului.)

Monitorul este în modul de economisire energie

(PowerSaver).

Apăsaţi o tastă de pe tastatură sau mişcaţi mouse-ul pentru a activa monitorul şi a restabili imaginea pe ecran.

Dacă în continuare nu este afişată nici o imagine, apăsaţi butonul ' '.

Apoi, apăsaţi orice tastă pentru a reporni monitorul şi a afişa din nou imaginea pe ecran.

În cazul în care reporniţi computerul înainte de a conecta cablul DVI, sau dacă deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul DVI în timp ce sistemul funcţionează, ecranul îşi poate pierde imaginea, deoarece unele plăci video nu mai trimit semnalul video.

Conectaţi cablul DVI şi apoi reporniţi sistemul.

Aţi blocat meniul afişat pe ecran(OSD) pentru a preîntâmpina modificările nedorite?

Deblocaţi meniul afişat pe ecran apăsând butonul [ ] timp de cel puţin 5 secunde.

Ecranul afişează o singură culoare, ca şi când ar fi privit printrun filtru colorat?

Controlaţi conectorii cablului de semnal video.

Asiguraţi-vă că placa video este complet introdusă în slotul aferent.

Culorile ecranului sau alterat după ce aţi rulat un program sau după o cădere a sistemului între rularea a două aplicaţii?

Reporniţi computerul.

Placa video a fost montată corect?

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Aţi schimbat placa video sau driverul?

Aţi modificat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

Reglaţi poziţia şi mărimea imaginii utilizând meniul OSD.

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare )

Ecranul poate fi dezechilibrat datorită ciclului semnalelor plăcii video. Reajustaţi poziţia cu accesând meniul OSD.

Aţi reglat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare )

La verificarea

Informaţiilor despre modurile video din meniu, frecvenţa este reglată corect?

Culorile au fost reglate corect din

Windows?

Reglaţi corect frecvenţa consultând manualul plăcii video şi Moduri presetate de reglare

(Frecvenţa maximă per rezoluţie poate diferi de la produs la produs.)

Windows XP :

.

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) →

"Appearance and Themes" (Aspect şi Teme) →

"Display" (Afişare) → "Settings" (Setări).

Windows ME/2000 :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) →

Pe ecran apare mesajul

"Unrecognized monitor, Plug &

Play (VESA DDC) monitor found".

(Monitor nerecunoscut, s-a găsit monitor Plug

& Play (VESA

DDC).

Placa video a fost montată corect?

Aţi instalat driverul de monitor?

Consultaţi manualul monitorului pentru a vedea dacă funcţia

Plug & Play (VESA

DDC) poate fi acceptată.

"Display" (Afişare) → "Settings" (Setări).

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Instalaţi driverul de monitor conform instalare pentru driver .

Instrucţiunilor de

Instalaţi driverul de monitor conform Instrucţiunilor de instalare pentru driver .

De verificat când

MagicTune™ nu funcţionează corect.

Funcţia

MagicTune™ este disponibilă numai pentru PC (VGA) cu sistem de operare

* Pentru a verifica dacă PC-ul Dvs. poate suporta funcţia

MagicTune™, urmaţi paşii de mai jos: (Pentru Windows

XP);

Panou de Control → Performanţă şi Întreţinere →

Sistem → Hardware → Manager Dispozitive →

Monitoare → După ce ştergeţi Monitorul Plug and Play, găsiţi 'Monitor Plug and Play' efectuând o căutare pentru hardware nou.

MagicTune™ este un software suplimentar pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci grafice să nu accepte monitorul dvs. În cazul în care aveţi probleme cu placa video, consultaţi site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video compatibile. http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Funcţia

MagicTune™ nu funcţionează corespunzător.

Aţi schimbat calculatorul sau placa grafică?

Aţi instalat programul?

Descărcaţi cea mai recentă versiune a programului.

Programul poate fi descărcat de la adresa http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Reporniţi computerul după instalarea programului pentru prima dată. Dacă există deja o copie instalată a programului, ştergeţi-o, reporniţi computerul şi apoi instalaţi programul din nou. Computerul trebuie repornit pentru a funcţiona normal după instalarea sau ştergerea programului.

Vizitaţi site-ul web MagicTune™ şi descărcaţi software-ul de instalare pentru MagicTune™ MAC.

Dacă întâmpinaţi probleme cu monitorul, verificaţi următoarele elemente.

Verificaţi dacă cablul de alimentare şi cel de semnal video sunt bine conectate la computer.

Verificaţi dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori.

(Dacă da, cereţi verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)

Dacă aţi instalat o nouă placă video sau dacă aţi asamblat PC-ul, verificaţi driverul plăcii video şi cel al monitorului.

Verificaţi dacă frecvenţa ecranului este setată la 56 Hz ~75 Hz.

(Nu depăşiţi 60 Hz când folosiţi rezoluţia maximă.)

Dacă aveţi probleme la instalarea driverului de placă video, porniţi computerul în Safe Mode ştergeţi placa video din"Control Panel, System, Device Administrator" iar apoi reporniţi computerul şi instalaţi din nou driverul plăcii video.

Dacă apar probleme în mod repetat, apelaţi la un centru de service autorizat.

Asigurarea calităţii

Întrebare Răspuns

Cum pot schimba frecvenţa?

Cum pot modifica rezoluţia?

Cum pot regla funcţia de

Power Saving(Economie

Energie)?

Cum pot curăta carcasa exterioară / panoul LCD?

Frecvenţa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.

Observaţi totuşi că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată.

(Pentru detalii, consultaţi manualul computerului sau cel al plăcii video.)

Windows XP :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) → "Appearance and Themes" (Aspect şi Teme) → "Display" (Afişare) →

"Settings" (Setări).

Windows ME/2000 :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) →

"Display" (Afişare) → "Settings" (Setări).

(Panoul de control, Afişare, Setări) Pentru detalii, adresaţi-vă fabricantului plăcii video.

Windows XP :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) → "Appearance and Themes" (Aspect şi Teme) → "Display" (Afişare) → "Screen

Saver".

Setaţi funcţia în BIOS-ul calculatorului.

Windows ME/2000 :

Setaţi rezoluţia în "Control Panel" (Panou de control) →

"Display" (Afişare) → "Screen Saver".

Setaţi funcţia în BIOS-ul calculatorului.

Consultaţi manualul computerului din Windows.

Deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, utilizând o soluţie de curăţat sau apă simplă.

Nu lăsaţi urme de detergent şi nu zgâriaţi carcasa. Evitaţi scurgerea apei în interiorul monitorului.

Testare automată

Funcţia de autotestare | Mesaje de avertizare | Mediu | Indicaţii folositoare

Monitorul dispune de o funcţie de autotestare, care vă permite să verificaţi buna funcţionare a monitorului.

Funcţia de autotestare

Opriţi monitorul şi computerul.

Scoateţi cablul de semnal video din spatele monitorului.

Porniţi monitorul

Dacă monitorul funcţionează corect, veţi vedea o casetă ca în ilustraţia de mai jos.

Această casetă apare şi în timpul operării normale, în cazul în care cablul video este deconectat sau deteriorat accidental.

Închideţi monitorul şi reconectaţi cablul de semnal video; apoi reporniţi computerul şi monitorul.

Dacă, după ce aţi utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificaţi dispozitivul de control video şi sistemul; monitorul funcţionează corect.

Mesaje de avertizare

Dacă există o problemă la semnalul de intrare, pe ecran apare un mesaj, sau ecranul rămâne gol, cu toate că indicatorul luminos de alimentare este aprins. Mesajul poate indica faptul că modul video folosit nu funcţionează pe monitorul dumneavoastră, sau că trebuie să verificaţi cablul de semnal video.

Mediu

Localizarea şi poziţionarea monitorului pot influenţa calitatea imaginii şi alte caracteristici ale acestuia.

Dacă aveţi boxe aşezate lângă monitor, se recomandă să le deconectaţi şi să le mutaţi în altă cameră.

Îndepărtaţi toate dispozitivele electronice, ca de exemplu aparate de radio, ventilatoare, ceasuri sau telefoane care sunt la mai puţin de un metru de monitor.

Indicaţii folositoare

Un monitor recreează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveţi probleme cu computerul sau placa video, acestea pot cauza pierderea imaginii de pe monitor, culori şterse, perturbaţii, desincronizare, etc. În acest caz, mai întâi trebuie să verificaţi sursa problemei, iar apoi să apelaţi la un centru de service autorizat sau să contactaţi vânzătorul.

Verificaţi dacă monitorul funcţionează corect

Dacă imaginea nu apare pe ecran sau apare un mesaj "Not Optimum Mode", "Recommended mode

1920 X 1200 60 Hz", deconectaţi cablul de la computer, când monitorul este încă conectat la reţeaua de tensiune.

Dacă pe ecran apare un mesaj, sau dacă imaginea devine albă, înseamnă că monitorul funcţionează corect.

În acest caz, problema este localizată la computer.

Specificaţii

Informaţii generale

Denumire Model

Panou LCD

Mărime

Dimensiunea imaginii pe ecran

Pixel Pitch (Distanţa între pixeli)

Frecvenţe de Sincronizare

SyncMaster 275T

Diagonală de 27 " (68 cm)

581,76 mm (oriz.) x 363,6 mm (vert.)

0,303 mm (oriz.) x 0,303 mm (vert.)

Orizontal

Vertical

Număr de culori

16,7 M

Rezoluţie

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

1920x1200@60Hz

1920x1200@60Hz

Semnal de intrare, terminat

Semnal RGB analogic, DVI-D, AV, S-Video, Component,USB(1U/4D)

0,7 Vp-p ± 5%

Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0 V, tensiune joasă ≤ 0,8 V)

Lăţime maximă de bandă

154 MHz

Consum energie

AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3Hz

Cablu de semnal

Cablu D-sub 15 pin la 15 pini, detaşabil

Conector DVI-D la DVI-D, detaşabil (Comercializat separat)

Conectori de semnal

Conector D-sub cu 15 pini pe 3 rânduri, Conector DVI-D cu 24 pini pe 3 rânduri

Composite, S-Video, Component

Dimensiuni (lăţime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

629,0 X 410,5 X 81,0 mm / 24,8 x 16,2 x 3,2 inch (După instalarea standului)

629,0 X 486,0 X 280,0 mm / 24,8 x 19,1 x 11,0 inch (După plierea standului) / 10,4 kg / 22,9 lbs

Placă de montare compatibilă VESA

200 mm x 100 mm

Parametri de mediu

Operare

Depozitare

Temperatură: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)

Umiditate : 10 % ~ 80 %, fără condensare

Temperatură: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Umiditate : 5 % ~ 95 %, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1 ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 6.912.000.

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite.

(Echipamentele din clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste.

Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă

VESA DPM, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare

Funcţionare normală

Mod deconectare tensiune

Alimentare oprită mecanic

(Butonul Pornire)

EPA/ENERGY

2000

Oprire

(comutatorul

POWER SW)

Indicator alimentare

Albastru Albastru, Clipeşte Negru Negru

Consum energie

Mai puţin de 130

W

Mai puţin de 2 W Mai puţin de 1 W Mai puţin de 0 W

Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR

DPM.

®

şi ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcţionalitate VESA

Ca Partener ENERGY STAR

®

, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR

®

pentru eficienţa energiei.

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum urmează:

Moduri presetate de reglare

Mod Afişare

Frecvenţă

Orizontală

(kHz)

Frecvenţă

Verticală

(Hz)

Lăţime bandă

(MHz)

Polaritate Sync

(Oriz./Vert.)

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

31,469

37,500

37,861

35,156

37,879

35,000

49,726

68,681

31,469

31,469

46,875

48,077

48,363

56,476

60,023

70,087

75,000

72,809

56,250

60,317

66,667

74,551

75,062

70,086

59,940

75,000

72,188

60,004

70,069

75,029

30,240

57,284

100,000

25,175

25,175

28,322

31,500

31,500

36,000

40,000

49,500

50,000

64,000

75,000

78,750

-/+

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1600 x 1200

VESA, 1920 x 1200

67,500

60,000

63,981

75,000

60,000

60,020

79,976

75,000

75,025

60,000

74,038 59,950

Frecvenţă Orizontală

108,000

108,000

108,000

135,000

162,000

154,000

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă Orizontală.

Unitate de măsură : kHz

Frecvenţă Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură : Hz

Modurile acceptate pentru fiecare semnal de intrare extern

Rezoluţii acceptate

Input Source 480i @60Hz 480p @60Hz 576p @50Hz 720p @50/60Hz 1080 i @50/60Hz

Component O O O O O

Input Source Sisteme acceptate

AV(CVBS)

S-VIDEO

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-M/N, SECAM

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-M/N, SECAM

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

MEXICO

Latin America

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD &

TOBAGO

VENEZUELA

Europe

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864)

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

03 201 2418

844 000 844

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF

IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

Asia Pacific

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(7267864)

(€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

903 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-503-0000

140-1234

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698 http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA

U.A.E

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 03-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Glosar

Dot Pitch (mărimea punctului afişat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roşii, verzi şi albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluţia este mai mare. Distanţa dintre două puncte de aceeaşi culoare se numeşte "Dot Pitch". Unitate de măsură : mm

Frecvenţă Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă

Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură : Hz

Exemplu : Dacă aceeaşi lumină se repetă de 60 de ori pe secundă, acest lucru înseamnă 60 Hz.

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte

Frecvenţă Orizontală Unitate de măsură : kHz

Metode de afişare Interlace şi Non-Interlace (întreţesut şi neîntreţesut)

Afişarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numeşte metoda de afişare Non

Interlace(neîntreţesută), iar afişarea linii impare şi apoi linii pare una după cealaltă se numeşte metoda Interlace (intreţesută). Metoda Non Interlace se foloseşte la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine claă. Metoda Intreţesută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

Aceasta este o funcţie care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permiţând computerului şi monitorului să facă schimb automat de informaţii. Acest monitor este conform standardului internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.

Rezoluţie

Numărul de puncte orizontale şi verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numeşte Rezoluţie". Acest număr arată acurateţea afişării. Rezoluţia înaltă se recomandă la executarea activităţilor multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afişa mai multă informaţie.

Exemplu : Dacă rezoluţia este de 1920 X 1200,acest lucru înseamnă că ecranul este compus din

1920 puncte orizontale (rezoluţie orizontală) şi 1200 linii verticale (rezoluţie verticală).

S-Video

Prescurtare pentru „Super Video”. S-Video permite o rezoluţie de până la 800 de linii orizontale, permiţând o recepţionare video de înaltă calitate.

Intrare de la Dispozitiv Extern

Intrarea de la un Dispozitiv Extern se referă la intrările de la dispozitive video externe ca de exemplu aparate video, camere de luat vederi sau DVD Player, în afară de recepţia TV.

DVD

Un tip de tehnologie pentru discurile digitale care preia avantajele CD-urilor şi tehnologiei laser, pentru a oferi o rezoluţie/calitate ridicată. Astfel utilizatorul se poate bucura de imagini mai clare.

Pentru o imagine mai bună

Pentru a vă bucura de o imagine de cea mi bună calitate, reglaţi rezoluţia şi rata de reîmprospătare

(refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglaţi corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.

Rezoluţie : 1920 X 1200

Frecvenţa verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh) : 60 Hz

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1 ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră.

Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 6.912.000.

La curăţarea monitorului şi a ecranului, aplicaţi o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiţi. Nu apăsaţi pe ecranul LCD, ci doar ştergeţi uşor.

La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.

Dacă nu sunteţi mulţumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătăţită utilizând funcţia de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieşire.

Dacă după utilizarea funcţiei de autoreglare imaginea mai prezintă perturbaţii, utilizaţi funcţiile de reglare FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)

Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.

Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceţi monitorul

în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran

(screensaver).

Drepturi şi mărci

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAmsung Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conţinute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplate în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows şi Windows

NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA, DPM şi DDC sunt mărci înregistrate ale

Video Electronics Standard Association; numele şi sigla ENERGY STAR® sunt mărci înregistrate ale

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR

®

pentru eficienţa energiei. Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement