Samsung 305TPLUS Manual de utilizare | Manualzz
SyncMaster 305T/305TPLUS
Semne de avertizare
Nerespectarea instrucţiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau
deteriorarea echipamentului.
Interzis
Asiguraţi-vă întotdeauna că a fost citit
şi înţeles
Nu demontaţi
Deconectaţi ştecherul din priză
Nu atingeţi
Împământare pentru evitarea şocurilor
electrice
Alimentare
Setaţi PC-ul pe DPM dacă nu îl utilizaţi o perioadă mai lungă de timp. Dacă
folosiţi un economizor de ecran (sau screen saver), setaţi-l pe modul de ecran
activ.
Imaginile de aici sunt doar pentru referinţă şi nu se aplică în toate cazurile (sau ţările).
Nu utilizaţi ştechere deteriorate sau uzate.
z
Acestea reprezintă un risc de şoc electric sau incendiu.
Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu şi nu atingeţi ştecherul
cu mâinile ude.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Utilizaţi numai ştechere şi prize cu împământare.
z
O împământare neadecvată poate cauza şoc electric sau deteriorarea
echipamentului. (Numai echipamente din Clasa I.)
Conectaţi cablul de alimentare ferm, în aşa fel încât să nu se poată
desprinde.
z
O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.
Nu îndoiţi cablul şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta astfel putând cauza
defectarea lor.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Nu conectaţi prea multe prelungitoare sau ştechere într-o singură priză.
z
Acest lucru poate cauza un incendiu.
Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului.
z O supratensiune poate provoca deconectarea şi poate conduce la
defectarea monitorului.
Nu utilizaţi cablul de alimentare atunci când conectorul sau mufa este
prăfuită.
z
z
În cazul în care conectorul sau mufa cablului de alimentare este prăfuită,
curăţaţi-o cu o cârpă uscată.
Utilizarea cablului de alimentare cu o mufă sau un conector prăfuit poate
conduce la electrocutare sau incendiu.
Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ştecherul
din priză, în consecinţă priza trebuie să se afle la îndemână.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Instalare
Consultaţi un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un
mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu
umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluţii chimice sau într-un aeroport sau
o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.
În caz contrar, monitorul poate suferi defecţiuni grave.
Amplasaţi monitorul într-un loc cu umiditate redusă şi ferit de praf.
z
În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un şoc electric
sau un incendiu.
Nu scăpaţi monitorul în timpul mutării acestuia.
z
Puteţi să vă răniţi sau să deterioraţi aparatul.
Plasaţi monitorul pe o suprafaţă plată, astfel încât baza monitorului să
nu depăşească limita suprafeţei.
z
În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări
corporale.
Nu poziţionaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau îngustă.
z
Poziţionaţi produsul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, pentru a evita
căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în
apropiere, în special a copiilor.
Nu poziţionaţi produsul pe podea.
z
Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.
PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ŢINEŢI LUMÂNĂRI
SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI
NICIODATĂ.
z
În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.
Evitaţi apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.
z
Topirea izolaţiei poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Nu instalaţi produsul în spaţii cu ventilare deficitară, precum rafturi,
dulapuri etc.
z
Orice creştere a temperaturii interne poate provoca incendiu.
Aşezaţi cu atenţie monitorul pe suprafaţa de lucru.
z
Exiastă riscul de a se deteriora sau strica.
Nu aşezaţi monitorul cu faţa în jos.
z
Suprafaţa tubului catodic se poate deteriora.
Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.
z
z
Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări
corporale.
Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul
Utilizatorului.
La instalarea produsului, asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă faţă
de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare.
z
Ventilaţia necorespunzătoare poate determina creşterea temperaturii
interioare, fapt ce scurtează perioada de viaţă a componentelor şi scade
performanţele produsului.
Nu lăsaţi ambalajul de plastic (sacul) la îndemâna copiilor.
z
Ambalajul de plastic (sacul) poate provoca sufocarea în cazul în care
copiii se joacă cu el.
Întreţinere
Curăţaţi carcasa monitorului sau suprafaţa tubului catodic cu o cârpă moale, uşor
umezită.
Nu pulverizaţi detergent direct pe monitor.
z
Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un şoc electric sau un
incendiu.
Utilizaţi detergentul recomandat şi o cârpă moale.
În cazul în care ştecherul este prăfuit sau murdar, curăţaţi-l bine cu o
cârpă uscată.
z
Un contact murdar poate reprezenta pericol de şoc electric sau incendiu.
Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare înainte de a curăţa
produsul.
z
În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.
Deconectaţi cablul de alimentare din priză şi ştergeţi produsul cu o
cârpă moale şi uscată.
z
Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum ceară, benzen,
alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.
O dată pe an contactaţi un Centru de Service sau un Centru de Clienţi
pentru o curăţire interioară.
z
Păstraţi interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul
unei perioade îndelungate poate cauza defecţiuni sau incendii.
Altele
Nu demontaţi capacul (sau spatele).
z
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
Dacă monitorul dumneavoastră nu funcţionează normal - mai ales dacă
scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectaţi-l imediat de la
reţeaua de energie electrică şi contactaţi un dealer autorizat sau un
service.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală;
nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.
z
z
Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc
electric sau un incendiu.
În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber
unde ar putea fi expus la intemperii.
În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriţi
monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi imediat un
Service Center (Centru de Service).
z
Monitorul poate fi defect, poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării
calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la
priză.
z
Nerespectarea acestei cerinţe, poate reprezenta pericol de şoc electric
sau de incendiu.
Nu încercaţi să mutaţi monitorul trăgând numai de fir sau de cablul
pentru semnal.
z
Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu
datorită deteriorării cablului.
Nu mişcaţi monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de
alimentare sau de cel de semnal video.
z
Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu
datorită deteriorării cablului.
Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale carcasei monitorului .
z
O ventilaţie neadecvată poate cauza defecţiuni sau chiar un incendiu.
Nu aşezaţi recipiente cu apă, produse chimice sau obiecte mici de metal
pe monitor.
z
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Dacă pătrunde lichid în monitor, scoateţi din priză cablul de alimentare şi
contactaţi centrul de service.
Evitaţi apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu
substanţe chimice inflamabile.
z
Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.
Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei
monitorului.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric, un incendiu sau vătămări.
Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte
inflamabile (de ex. hârtie sau beţe de chibrit) în orificiile de ventilare, în
conectorul pentru căşti sau în conectorii AV.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi. În cazul
pătrunderii unor substanţe străine sau a apei în interiorul produsului,
opriţi produsul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi centrul de
service.
Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot
apărea imagini reziduale sau imagini neclare.
z
Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai
îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau
utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).
Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelul potrivit pentru modelul de
monitor deţinut.
z
O rezoluţie reglată greşit poate fi cauza unei calităţi nedorite a imaginii.
Lăţime de 30 inch (75 cm) - 2560 x 1600
Vizionarea îndelungată de la o distanţă prea mică poate conduce la
deteriorarea vederii.
Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceţi în faţa
monitorului, se recomandă să luaţi o pauză de 5 minute.
Nu montaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, denivelată sau supusă
vibraţiilor.
z
În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări
corporale. Utilizarea produsului într-o locaţie supusă vibraţiilor poate
scurta durata de viaţă a acestuia sau provoca un incendiu.
La mutarea monitorului, închideţi şi deconectaţi cordonul de alimentare.
Înainte de a muta monitorul, asiguraţi-vă că toate cablurile, inclusiv cele
de antenă şi cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.
z
Dacă nu l-aţi deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un
incendiu sau şoc electric.
Asiguraţi-vă că deplasarea produsului este efectuată de mai multe
persoane.
z
Scăparea produsului poate conduce la defecţiuni sau la vătămări fizice.
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceştia l-ar putea
deteriora agăţându-se de el.
z
Căderea produsului poate provoca vătămări fizice şi chiar deces.
Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp, păstraţi produsul
neconectat.
z
În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării
impurităţilor sau din cauza izolaţiei deteriorate, ceea ce poate conduce
la electrocutare sau incendiu.
Nu aşezaţi lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar
putea tenta) pe produs.
z
Copiii ar putea încerca să se caţere pe produs pentru a ajunge la un
obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar
deces.
La ridicarea sau mutare monitorului, nu îl ridicaţi cu capul în jos când îl
ţineţi numai de stativ.
z
În caz contrar monitorul poate cădea şi poate fi deteriorat sau poate
provoca vătămări corporale.
Poziţii corecte în timpul utilizării monitorului
Încercaţi să păstraţi o poziţie corectă în timpul utilizării
monitorului.
z
z
z
z
z
z
z
Păstraţi-vă spatele drept.
Păstraţi o distanţă de aproximativ 45 - 50 cm între ochii dvs. şi
ecranul monitorului. Priviţi ecranul de la un nivel puţin mai
ridicat decât acesta şi poziţionaţi monitorul drept în faţa dvs.
Înclinaţi monitorul în sus cu 10 - 20 de grade. Ajustaţi înălţimea
monitorului în aşa fel încât partea superioară a monitorului să
se afle puţin sub nivelul ochilor.
Ajustaţi unghiul monitorului în aşa fel încât să nu se reflecte
lumina în ecran.
Încercaţi să vă păstraţi braţele perpendiculare faţă de corp.
Păstraţi braţele la acelaşi nivel cu mâinile.
Menţineţi cotul în unghi drept.
Menţineţi unghiul genunchilor mai mare de 90 de grade. Nu
lăsaţi picioarele să atârne deasupra podelei. Ajustaţi poziţia
braţelor astfel încât să se afle mai jos decât inima.
Asiguraţi-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.
Dacă unul dintre ele lipseşte, contactaţi furnizorul.
Pentru cumpărarea componentelor opţionale, contactaţi furnizorul local.
Despachetarea
Manual
Ghid instalare rapidă
Cablu
Certificat de garanţie
(Nu este disponibil pentru
toate regiunile)
Ghidul utilizatorului
Cablu DVI (Opţiune)
Cablul de alimentare
Comercializat separat
Cablu USB
(Tip A-B)
Partea frontală
1.
Butonul Luminozitate
[ ]
Apăsaţi butonul pentru a regla luminozitatea.
▼ : Ecranul se întunecă.
▲ : Ecranul se luminează.
2.
Butonul Pornire
[ ]/
Indicatorul de
alimentare
Porneşte şi opreşte monitorul. /
Ledul albastru luminează continuu în condiţii de operare normale şi
intermitent atunci când se efectuează ajustări ale monitorului.
Consultaţi secţiunea PowerSaver descrisă în manual pentru mai multe informaţii cu privire
la funcţia de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideţi
monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult
timp.
Partea din spate
(Configuraţia părţii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)
1.
DOWN :
Conectaţi portul
DOWN al monitorului USB la un alt
dispozitiv USB cu ajutorul unul cablu USB.
z
z
Pentru a utiliza
DOWN (Portul
downstream), trebuie să conectaţi
UP
(Cablul upstream) la computer.
Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB furnizat
împreună cu acest monitor, pentru a conecta
portul
UP al monitorului la portul USB al
computerului.
2.
UP :
Conectaţi portul
UP al monitorului şi portul USB al
calculatorului cu ajutorul unui cablu USB.
DVI IN
Conectaţi cablul DVI la portul DVI din partea din spate a
monitorului.
z
z
Utilizând DVI-D (Legătură dublă), vă puteţi
aştepta la o viteză de două ori mai mare şi
calitate îmbunătăţită a semnalului faţă de cele
ale DVI-D (Legătură simplă).
Vă recomandăm puternic să utilizaţi un cablu
DVI-D (Legătură dublă) pentru calitate şi
viteză maxime.
1. ON [ | ] / OFF [O]
Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea monitorului.
2. POWER
Conectaţi cablul de alimentare al monitorul dumneavoastră la
conectorul de alimentare din partea din spate a monitorului.
Blocare Kensington
Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea
sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaţiu public.
(Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat. )
Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactaţi
distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.
Opritor pentru suport
Îndepărtaţi siguranţa de prindere de pe stativ pentru a ridica
sau coborî monitorul.
Consultaţi secţiunea Conectarea monitorului pentru mai multe informaţii privitoare la
cablurile de conectare.
Conectarea monitorului
1.
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din
partea din spate a acestuia.
Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.
2.
Utilizarea conectorului DVI (Digital) de pe placa video.
Conectaţi cablul DVI la portul DVI din partea din spate a monitorului.
[ DVI IN ]
Porniţi monitorul şi computerul. Dacă ecranul monitorului afişează o imagine, instalarea este
completă.
Conectare USB
Puteţi utiliza un dispozitiv USB cum ar fi un mouse, o tastatură, un Memory Stick sau o
unitate hard disk externă, conectându-le la
DOWN al monitorului, nefiind nevoie să
le conectaţi la computer.
Componenta USB port (Port USB) a monitorului acceptă interfaţa USB 2,0 certificată
High-Speed.
High speed
Full speed
Low speed
Rată de transfer de date
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Consum de energie
2,5W
(Maxim, per port)
2,5W
(Maxim, per port)
2,5W
(Maxim, per port)
Conectaţi portul
USB.
Pentru a utiliza
UP al monitorului şi portul USB al calculatorului cu ajutorul unui cablu
DOWN, trebuie să conectaţi UP (Cablul upstream) la computer.
Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB furnizat împreună cu acest monitor, pentru a
conecta portul
UP al monitorului la portul USB al computerului.
Conectaţi portul
USB.
DOWN al monitorului USB la un alt dispozitiv USB cu ajutorul unul cablu
Procedurile de utilizare sunt aceleaşi ca la utilizarea unui dispozitiv extern conectat la
computer.
z
z
z
z
Puteţi conecta şi utiliza o tastatură şi un mouse.
Puteţi reda un fişier dintr-un dispozitiv media.
(Exemple de dispozitive media: MP3, cameră foto digitală etc.)
Puteţi rula, muta, copia sau şterge fişierele de pe un dispozitiv de stocare.
(Exemple de dispozitive de stocare: memorie externă, card de memorie, cititor de carduri,
player MP3 cu hard disc etc.)
Puteţi utiliza alte dispozitive USB care pot fi conectate la un computer.
z
z
z
z
La conectarea unui dispozitiv la portul
DOWN al monitorului, conectaţi
dispozitivul utilizând un cablu adecvat pentru acel dispozitiv.
(Pentru achiziţionarea cablului şi a dispozitivului extern, apelaţi la centrul de
service corespunzător acelui produs.)
Compania nu este răspunzătoare pentru problemele sau deteriorările
survenite la un dispozitiv extern provocate de utilizarea unui cablu
neautorizat pentru conectare.
Anumite produse nu respectă standardul USB, şi pot provoca funcţionarea
necorespunzătoare a dispozitivului.
Dacă dispozitivul funcţionează necorespunzător chiar şi atunci când este
conectat la computer, contactaţi centrul de service corespunzător
dispozitivului sau computerului.
Instalarea Suportului
Suport mobil
A. Opritor pentru suport
Swivel stand
Utilizând ( ), puteţi pivota monitorul la stânga şi la dreapta la un unghi de 90° pentru a
poziţiona monitorul pe lungime. Cauciucul de sub stativ este menit să împiedice alunecarea
monitorului.
Unghi de înclinare
Utilizând ( ), puteţi regla unghiul de înclinare între 3° înainte şi 25° înapoi pentru un unghi
de vizionare cât mai confortabil.
Ataşarea suportului
Acest monitor este compatibil cu un placă de montare VESA 200 mm x 100 mm / 100 mm x 100
mm.
A. Monitorul
B . Placa de montare a suportului (Comercializat separat)
1. Opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare.
2. Aşezaţi monitorul răsturnat cu faţa în jos pe o suprafaţă plană cu o pernă dedesubt, pentru a
proteja ecranul.
3. Deşurubaţi cele două şuruburi şi scoateţi suportul de pe monitorul LCD.
4. Aliniaţi placa de montare cu orificiile de pe capacul din spate al plăcii de montare şi fixaţi-o
cu cele patru şuruburi livrate împreună cu suportul tip braţ, cu suportul de montare pe perete
sau alt tip de suport.
z
z
z
Nu utilizaţi şuruburi mai lungi decât dimensiunile standard, deoarece acest lucru poate
deteriora interiorul Monitorului.
Pentru suporturile de perete care nu respectă specificaţiile referitoare la şuruburi ale
standardului VESA, lungimea şuruburilor poate fi diferită în funcţie de specificaţiile lor.
Nu folosiţi şuruburi care nu respectă specificaţiile referitoare la şuruburi ale standardului
VESA.
Nu strângeţi şuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate deteriora produsul sau
z
z
z
z
poate determina căderea produsului, conducând la vătămări corporale.
Samsung nu este răspunzător pentru aceste tipuri de accidente.
Samsung nu este răspunzător pentru deteriorarea produsului sau vătămări corporale
survenite în urma utilizării unui suport de perete nespecificat sau neconform cu
standardul VESA sau în cazul în care consumatorul nu respectă instrucţiunile de
instalare ale produsului.
Pentru a prinde monitorul de perete trebuie să achiziţionaţi setul de prindere de perete,
care vă permite să instalaţi monitorul la cel puţin 10 cm depărtare de suprafaţa
peretelui.
Pentru mai multe informaţii se va contacta Centrul de Service Samsung. Samsung
Electronics nu este responsabilă pentru utilizarea unui suport altul decât cele
specificate.
Utilizaţi un suport de montare pe perete conform standardelor internaţionale.
Listă de verificare
Înainte de a apela la un Service autorizat, puteţi încerca chiar Dumneavoastră să remediaţi
problemele care apar, utilizând informaţiile din această secţiune. Dacă aveţi totuşi nevoie
de asistenţă de specialitate, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon de pe certificatul de
garanţie, numărul de telefon de la secţiunea Informaţii, sau contactaţi vânzătorul.
Simptom
Imaginea nu apare pe
ecranul monitorului.
Monitorul nu poate fi
deschis.
Listă de verificare
Soluţii
Cablul de alimentare este
conectat corect?
Controlaţi racordarea cablului de alimentare şi
alimentarea.
Dacă led-ul de alimentare
este aprins, reporniţi
computerul pentru a vedea
ecranul iniţial (ecranul de
boot).
Dacă apare ecranul iniţial (ecranul de boot),
porniţi computerul în modul de rezoluţie
minimă ("safe mode" la Windows
ME/XP/2000) şi apoi schimbaţi frecvenţa
plăcii video
(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de
reglare)
Notă: Dacă ecranul iniţial (ecranul de boot)nu
apare, apelaţi la un centru de service
autorizat sau contactaţi vânzătorul.
Imaginea nu apare pe
ecran. Indicatorul luminos
de alimentare de pe
monitor clipeşte la interval
de 1 secundă?
Ecranul are culori
deteriorate sau doar
imagini alb-negru.
Imaginea de pe ecran
Monitorul este în modul de economisire
energie (PowerSaver).
Apăsaţi o tastă de pe tastatură sau mişcaţi
mouse-ul pentru a activa monitorul şi a
restabili imaginea pe ecran.
Ecranul afişează o singură Controlaţi conectorii cablului de semnal video.
culoare, ca şi când ar fi
privit printr-un filtru colorat? Asiguraţi-vă că placa video este complet
introdusă în slotul aferent.
Culorile ecranului s-au
alterat după ce aţi rulat un
program sau după o
cădere a sistemului între
rularea a două aplicaţii?
Reporniţi computerul.
Placa video a fost montată
corect?
Montaţi corect placa video consultând
manualul furnizat odată cu aceasta.
Aţi modificat rezoluţia sau
Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.
s-a destabilizat brusc.
frecvenţa monitorului?
(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de
reglare).
LED-ul clipeşte dar
imaginea nu apare pe
ecran.
La verificarea Informaţiilor
despre modurile video din
meniu, frecvenţa este
reglată corect?
Reglaţi corect frecvenţa consultând manualul
plăcii video şi Modurile presetate de reglare
Culorile au fost reglate
corect din Windows?
Pentru Windows ME/XP/2000:
Reglaţi corect culorile din Control Panel →
Display → Settings
Placa video a fost montată
corect?
Montaţi corect placa video consultând
manualul furnizat odată cu aceasta.
Placa grafică din computer
suportă rezoluţia
2560x1600?
Dacă placa grafică nu suportă rezoluţia
2560x1600, atunci puteţi utiliza la monitor
numai rezoluţia 1280x800.
Ecranul arată numai
16 culori. Culorile
ecranului s-au
schimbat după
schimbarea plăcii
video.
Nu pot utiliza rezoluţia
2560x1600 la monitor.
(Frecvenţa maximă per rezoluţie poate diferi
de la produs la produs.)
Pentru a utiliza rezoluţia 2560x1600, înlocuiţi
placa grafică cu una care acceptă această
rezoluţie.
Dacă întâmpinaţi probleme cu monitorul, verificaţi următoarele elemente.
1. Verificaţi dacă cablul de alimentare şi cel de semnal video sunt bine conectate la computer.
2. Verificaţi dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori.
(Dacă da, cereţi verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)
3. Dacă aţi instalat o placă video nouă sau aţi asamblat computerul, verificaţi dacă aţi instalat
driverul adaptorului (video).
4. Verificaţi dacă frecvenţa ecranului este setată la 60Hz +/- 2Hz.
(Nu depăşiţi 60 Hz când folosiţi rezoluţia maximă.)
5. Dacă aveţi probleme la instalarea driverului de placă video, porniţi computerul în Safe Mode
ştergeţi placa video din"Control Panel, System, Device Administrator" iar apoi reporniţi
computerul şi instalaţi din nou driverul plăcii video.
Dacă apar probleme în mod repetat, apelaţi la un centru de service autorizat.
Întrebări & Răspunsuri
Întrebare
Cum pot schimba frecvenţa?
Răspuns
Frecvenţa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.
Observaţi totuşi că acceptarea plăcii video poate varia depinzând
de versiunea de driver utilizată.
(Pentru detalii, consultaţi manualul computerului sau cel al plăcii
video.)
Cum pot modifica rezoluţia?
Windows ME/XP/2000: Modificaţi rezoluţia din Control Panel,
Display, Settings.
* (Panoul de control, Afişare, Setări) Pentru detalii, adresaţi-vă
fabricantului plăcii video.
Cum pot regla funcţia de Power
Saving(Economie Energie)?
Windows ME/XP/2000: Modificaţi această funcţie, în BIOS
SETUP la computer sau la screen saver. (Consultaţi manualul
computerului din Windows).
Cum pot curăta carcasa
exterioară / panoul LCD?
Deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi monitorul cu o cârpă
moale, utilizând o soluţie de curăţat sau apă simplă.
Nu lăsaţi urme de detergent şi nu zgâriaţi carcasa. Evitaţi
scurgerea apei în interiorul monitorului.
Informaţii generale
Informaţii generale
Denumire Model
SyncMaster 305T/305TPLUS
Panou LCD
Mărime
Diagonală Lăţime de 30 inch (75 cm)
Dimensiunea imaginii pe
ecran
641,28 mm (oriz.) x 400,8 mm (vert.)
Pixel Pitch (Distanţa între
pixeli)
0,2505 mm (oriz.) x 0,2505 mm (vert.)
Frecvenţe de Sincronizare
Orizontal
49,3 kHz, 98,7 kHz +/- 2 kHz
Vertical
60 Hz +/- 2 Hz
Număr de culori
8 biţi culori (16,7 M)
Rezoluţie
Rezoluţie optimă
2560 x 1600@60 Hz, 1280 x 800@60 Hz
Rezoluţie maximă
2560 x 1600@60 Hz, 1280 x 800@60 Hz
Semnal de intrare
RGB digital compatibil DVI
0,7 Vp-p ± 5 %
TMDS (Semnale diferenţiate pentru durată minimalizată de transfer)
Lăţime maximă de bandă
268,5 MHz
Alimentare
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Cablu de semnal
Conector DVI-D - DVI-D (Legătură dublă), Detaşabil
Dimensiuni (lăţime/ adâncime/ lungime)/ Greutate
690,2 x 449,6 x 83,0 mm / 27,1 x 17,7 x 3,2 inch (După instalarea standului)
690,2 x 502,2 x 280,0 mm / 27,1 x 19,7 x 11,0 inch (După plierea standului) / 11,6 kg / 25,6 lbs
Placă de montare compatibilă VESA
200 mm x 100 mm, 100 mm x 100 mm
Parametri de mediu
Operare
Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Umiditate 10 % ~ 80 %, fără condensare
Depozitare
Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Umiditate 5 % ~ 95 %, fără condensare
Capabilitate Plug and Play
Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi
sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri,
instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări
alternative.
Numărul acceptat de puncte
La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o
precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ
par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea
monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
z De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 12.288.000.
Notă: Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.
Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz
rezidenţial)
Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul
rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite.
(Echipamentele din clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa
A.)
PowerSaver
Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem
economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se
reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste.
Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi
nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă
VESA DPM, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi
un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.
Stare
Funcţionare
normală
Mod deconectare
tensiune
Oprire
EPA/ENERGY
2000
(butonul de
oprire)
Indicator
alimentare
Albastru
Albastru, Clipeşte
Negru
Negru
Consum energie
Mai puţin de 130
W
Mai puţin de 2 W
Mai puţin de 1 W
Mai puţin de 0 W
Oprire
(comutatorul
POWER S/W)
Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® şi ENERGY2000
dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcţionalitate
VESA DPM.
Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs
se conformează normelor ENERGY STAR® pentru eficienţa energiei.
Moduri presetate de reglare
Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare,
ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp
ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul
după cum urmează:
Frecvenţă
Orizontală
(kHz)
Frecvenţă
Verticală
(Hz)
Lăţime bandă
(MHz)
Polaritate Sync
(Oriz./Vert.)
VESA, 1280 x 800
49,306
59,91
71
+/-
VESA, 2560 x 1600
98,713
59,972
268,5
+/-
Mod Afişare
Frecvenţă Orizontală
Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea
din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu
Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă
Orizontală. Unitate de măsură: kHz
Frecvenţă Verticală
Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi
imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine
recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se
numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de
refresh). Unitate de măsură: Hz
Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung,
contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com/de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
010-6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
1800 110011
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Glosar
Dot Pitch (mărimea punctului afişat)
Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roşii, verzi şi albastre. Cu cât
punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluţia este mai mare. Distanţa dintre două puncte de
aceeaşi culoare se numeşte "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm
Frecvenţă Verticală
Ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa
o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte
frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz
Exemplu : Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvenţa este de 60 Hz.
Frecvenţă Orizontală
Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului
cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se
numeşte Frecvenţă Orizontală Unitate de măsură: kHz
Metode de afişare Interlace şi Non-Interlace (întreţesut şi neîntreţesut)
Afişarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numeşte metoda de afişare
Non Interlace(neîntreţesută), iar afişarea linii impare şi apoi linii pare una după cealaltă se
numeşte metoda Interlace (intreţesută). Metoda Non Interlace se foloseşte la majoritatea
monitoarelor pentru a asigura o imagine claă. Metoda Intreţesută este similară celei utilizate la
televizoare.
Plug & Play
Aceasta este o funcţie care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permiţând
computerului şi monitorului să facă schimb automat de informaţii. Acest monitor este conform
standardului internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.
Rezoluţie
Numărul de puncte orizontale şi verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se
numeşte Rezoluţie". Acest număr arată acurateţea afişării. Rezoluţia înaltă se recomandă la
executarea activităţilor multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afişa mai multă
informaţie.
Exemplu :Dacă rezoluţia este de 2560 x 1600,acest lucru înseamnă că ecranul este compus
din 2560 puncte orizontale (rezoluţie orizontală) şi 1600 linii verticale (rezoluţie
verticală).
Pentru o imagine mai bună
1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mi bună calitate, reglaţi rezoluţia şi rata de
reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră,
după cum este descris mai jos. Dacă nu reglaţi corespunzător calitatea imaginii la
monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.
{
{
Rezoluţie: 2560 x 1600
Frecvenţa verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz
2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor
cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE,
ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru
nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
{
De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 12.288.000.
3. La curăţarea monitorului şi a ecranului, aplicaţi o cantitate mică de detergent conform
recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiţi. Nu apăsaţi pe ecranul LCD, ci
doar ştergeţi uşor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.
4. Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini
reziduale sau imagini neclare.Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o
perioadă mai îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o
imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).
Drepturi şi mărci
Informaţiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAmsung Electronics Co.,
Ltd. este strict interzisă.
Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conţinute în prezentul text sau
pentru pagube accidentale sau întâmplate în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui
material.
Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft , Windows şi
Windows NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA , DPM şi DDC sunt mărci
înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele şi sigla ENERGY STAR® sunt
mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA. Ca Partener ENERGY STAR®,
SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă cerinţele ENERGY STAR® pentru eficienţa
energetică. Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale
producătorilor respectivi.
INFORMAŢII DESPRE PRODUS (Fără latenţă a imaginii)
Monitoarele şi televizoarele LCD pot avea o latenţă a imaginii la comutarea de la o imagine la
alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afişată o imagine staţionară pentru mai mult timp.
Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja
de latenţa imaginii.
Garanţie
Garanţia nu acoperă defecţiunile provocate de remanenţa imaginii.
Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanţie.
Ce este latenţa imaginii?
În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latenţa imaginii pixelilor.
Totuşi, dacă aceeaşi imagine este afişată un timp îndelungat, se va acumula o mică
diferenţă în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid.
Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran.
Astfel, imaginea anterioară este reţinută chiar dacă se trece la o nouă imagine video.
Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latenţă a imaginii. Aceasta nu
constituie un defect al produsului.
Pentru a proteja monitorul LCD de latenţa imaginii, vă rugăm urmaţi instrucţiunile de
mai jos
Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie
Exemplu)
z La utilizarea unui model staţionar, opriţi alimentarea.
- Opriţi monitorul timp de 4 ore după 20 de ore de utilizare
- Opriţi monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare
z Utilizaţi un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil
- Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură
culoare sau a unei imagini în mişcare.
z Setaţi oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăţi de
Afişare din PC-ul dumneavoastră.
Sugestii pentru aplicaţii specifice
Exemplu) Aeroporturi, staţii de tranzit, burse, bănci, şi sisteme de control
Recomandăm urmarea indicaţiilor de mai jos pentru configurarea programului
de afişare:
Ciclu de afişare a informaţiei împreună cu o Siglă sau o imagine în mişcare
Exemplu) Ciclu: Afişarea de informaţii timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran
sau o imagine în mişcare, timp de 1 minut.
Schimbarea periodică a informaţiilor despre culoare (Utilizaţi 2 culori
diferite)
Exemplu) Prin rotaţie o dată la 30 de minute, schimbaţi informaţiile a 2 culori
Evitaţi utilizarea unei combinaţii de caractere şi culoare de fundal cu diferenţe
mari de luminanţă.
Evitaţi utilizarea nuanţelor de Gri, care pot cauza cu uşurinţă latenţa imaginii.
Evitaţi: Culori cu mari diferenţe de luminanţă (Alb, Negru, Gri)
Exemplu)
z
Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferenţe mici de luminanţă
- Schimbaţi culoarea caracterelor şi a fundalului la fiecare 30 de minute
Exemplu)
z
- O dată la 30 de minute modificaţi caracterele prin mişcarea acestora.
Exemplu)
Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de
latenţă a imaginii este să configuraţi calculatorul pentru operarea unui
Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.
Latenţa imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiţii
normale.
Condiţiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu.
Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afişând o imagine fixă, (peste 12 ore-), pot apărea mici diferenţe de tensiune între electrozii care acţionează
cristalul lichid (LC) dintr-un pixel.Diferenţa de tensiune între electrozi se măreşte cu
timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, şi
când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută.
Pentru a preveni acest lucru, diferenţa de tensiune acumulată trebuie micşorată.
Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class
II.
Evacuarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)
- Numai pentru Europa
Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din
gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni
posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii
oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi
acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil
pentru a promova refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au
achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu
privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării
sale ecologice.
Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice
condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie
amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement