Samsung 721N Manual de utilizare

Add to my manuals
50 Pages

advertisement

Samsung 721N Manual de utilizare | Manualzz

Instalarea Driverului Instalarea Programului

SyncMaster 7 21N

Semne de avertizare

Nerespectarea instrucţiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

Interzis

Nu demontaţi

Nu atingeţi

Asiguraţi-vă întotdeauna că a fost citit şi înţeles

Deconectaţi ştecherul din priză

Împământare pentru evitarea şocurilor electrice

Alimentare

Setaţi PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizaţi o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiţi un economizor de ecran (sau screen saver), setaţi-l pe modul de ecran activ.

Imaginile de aici sunt doar pentru referinţă şi nu se aplică în toate cazurile (sau ţările).

Nu utilizaţi ştechere deteriorate sau uzate. z

Acestea reprezintă un risc de şoc electric sau incendiu.

Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu şi nu atingeţi ştecherul

cu mâinile ude. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi numai ştechere şi prize cu împământare. z

O împământare neadecvată poate cauza şoc electric sau deteriorarea echipamentului. (Numai echipamente din Clasa I.)

Conectaţi cablul de alimentare ferm, în aşa fel încât să nu se poată desprinde. z

O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.

Nu îndoiţi cablul şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta astfel putând cauza

defectarea lor.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu. z

Nu conectaţi prea multe prelungitoare sau ştechere într-o singură priză. z

Acest lucru poate cauza un incendiu.

Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului. z

O supratensiune poate provoca deconectarea şi poate conduce la defectarea monitorului.

Nu utilizaţi cablul de alimentare atunci când conectorul sau mufa este

prăfuită. z z

În cazul în care conectorul sau mufa cablului de alimentare este prăfuită, curăţaţi-o cu o cârpă uscată.

Utilizarea cablului de alimentare cu o mufă sau un conector prăfuit poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ştecherul

din priză, în consecinţă priza trebuie să se afle la îndemână.

z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Instalare

Consultaţi un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluţii chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

În caz contrar, monitorul poate suferi defecţiuni grave.

Amplasaţi monitorul într-un loc cu umiditate redusă şi ferit de praf. z

În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un şoc electric sau un incendiu.

Nu scăpaţi monitorul în timpul mutării acestuia. z

Puteţi să vă răniţi sau să deterioraţi aparatul.

Plasaţi monitorul pe o suprafaţă plată, astfel încât baza monitorului să nu depăşească limita suprafeţei. z

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.

Nu poziţionaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau îngustă. z

Poziţionaţi produsul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.

Nu poziţionaţi produsul pe podea. z

Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.

Pentru a preveni răspândirea focului, nu ţineţi lumânări sau alte flăcări deschise în apropierea produsului niciodată. z

În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.

Evitaţi apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare. z

Topirea izolaţiei poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu instalaţi produsul în spaţii cu ventilare deficitară, precum rafturi,

dulapuri etc. z

Orice creştere a temperaturii interne poate provoca incendiu.

Aşezaţi cu atenţie monitorul pe suprafaţa de lucru. z

Exiastă riscul de a se deteriora sau strica.

Nu aşezaţi monitorul cu faţa în jos. z

Suprafaţa tubului catodic se poate deteriora.

Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat. z z

Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.

Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul

Utilizatorului.

La instalarea produsului, asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă faţă

de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare. z

Ventilaţia necorespunzătoare poate determina creşterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viaţă a componentelor şi scade performanţele produsului.

Nu lăsaţi ambalajul de plastic (sacul) la îndemâna copiilor. z

Ambalajul de plastic (sacul) poate provoca sufocarea în cazul în care copiii se joacă cu el.

Întreţinere

Curăţaţi carcasa monitorului sau suprafaţa tubului catodic cu o cârpă moale, uşor umezită.

Nu pulverizaţi detergent direct pe monitor. z

Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi detergentul recomandat şi o cârpă moale.

În cazul în care ştecherul este prăfuit sau murdar, curăţaţi-l bine cu o

cârpă uscată. z

Un contact murdar poate reprezenta pericol de şoc electric sau incendiu.

Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare înainte de a curăţa produsul. z

În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare din priză şi ştergeţi produsul cu o cârpă moale şi uscată. z

Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.

O dată pe an contactaţi un Centru de Service sau un Centru de Clienţi pentru o curăţire interioară. z

Păstraţi interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecţiuni sau incendii.

Altele

Nu demontaţi capacul (sau spatele). z z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Dacă monitorul dumneavoastră nu funcţionează normal - mai ales dacă

scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectaţi-l imediat de la reţeaua de energie electrică şi contactaţi un dealer autorizat sau un service . z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul. z z

Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc electric sau un incendiu.

În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.

În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi imediat un

Service Center (Centru de Service) . z

Monitorul poate fi defect, poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la

priză. z

Nerespectarea acestei cerinţe, poate reprezenta pericol de şoc electric sau de incendiu.

Nu încercaţi să mutaţi monitorul trăgând numai de fir sau de cablul pentru semnal. z

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu mişcaţi monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de

alimentare sau de cel de semnal video. z

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale carcasei monitorului . z

O ventilaţie neadecvată poate cauza defecţiuni sau chiar un incendiu.

Nu puneţi obiecte grele pe monitor z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei

monitorului. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric, un incendiu sau vătămări.

Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau beţe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căşti sau în conectorii AV. z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi. În cazul pătrunderii unor substanţe străine sau a apei în interiorul produsului, opriţi produsul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi centrul de service.

Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare. z

Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai

îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deţinut. z

O rezoluţie reglată greşit poate fi cauza unei calităţi nedorite a imaginii.

17 inch (43 cm) - 1280 X 1024

Vizionarea îndelungată de la o distanţă prea mică poate conduce la

deteriorarea vederii.

Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceţi în faţa monitorului, se recomandă să luaţi o pauză de 5 minute.

Nu montaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, denivelată sau supusă

vibraţiilor. z

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locaţie supusă vibraţiilor poate scurta durata de viaţă a acestuia sau provoca un incendiu.

La mutarea monitorului, închideţi şi deconectaţi cordonul de alimentare.

Înainte de a muta monitorul, asiguraţi-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă şi cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate. z

Dacă nu l-aţi deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau şoc electric.

Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceştia l-ar putea deteriora agăţându-se de el. z

Căderea produsului poate provoca vătămări fizice şi chiar deces.

Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp, păstraţi produsul neconectat.

z

În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităţilor sau din cauza izolaţiei deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu aşezaţi lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs. z

Copiii ar putea încerca să se caţere pe produs pentru a ajunge la un obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.

La ridicarea sau mutare monitorului, nu îl ridicaţi cu capul în jos când îl ţineţi numai de stativ. z

În caz contrar monitorul poate cădea şi poate fi deteriorat sau poate provoca vătămări corporale.

Poziţii corecte în timpul utilizării monitorului

Încercaţi să păstraţi o poziţie corectă în timpul utilizării monitorului. z z z z z z z

Păstraţi-vă spatele drept.

Păstraţi o distanţă de aproximativ 45 - 50 cm între ochii dvs. şi ecranul monitorului. Priviţi ecranul de la un nivel puţin mai ridicat decât acesta şi poziţionaţi monitorul drept în faţa dvs.

Înclinaţi monitorul în sus cu 10 - 20 de grade. Ajustaţi înălţimea monitorului în aşa fel încât partea superioară a monitorului să se afle puţin sub nivelul ochilor.

Ajustaţi unghiul monitorului în aşa fel încât să nu se reflecte lumina în ecran.

Încercaţi să vă păstraţi braţele perpendiculare faţă de corp.

Păstraţi braţele la acelaşi nivel cu mâinile.

Menţineţi cotul în unghi drept.

Menţineţi unghiul genunchilor mai mare de 90 de grade. Nu lăsaţi picioarele să atârne deasupra podelei. Ajustaţi poziţia braţelor astfel încât să se afle mai jos decât inima.

Asiguraţi-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.

Dacă unul dintre ele lipseşte, contactaţi furnizorul .

Pentru cumpărarea componentelor opţionale, contactaţi furnizorul local.

Despachetarea

Fără stativ

Monitor

Cu stativ

Manual

Monitor & Stand simplu Partea inferioară

Cablu

Ghid instalare rapidă

Certificat de garanţie

(Nu este disponibil pentru toate regiunile)

Manualul utilizatorului,

Driver de monitor, CD cu software-ul Natural Color &

MagicTune

Cablu D-Sub Cablul de alimentare

Partea frontală

1.

Butonul MENU [ ]

2.

Butonul MagicBright

[ ]

Deschide meniul OSD. De asemenea se utilizează la ieşirea din meniul OSD sau la reîntoarcerea la meniul anterior.

MagicBright™ este o nouă caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcţie de conţinutul imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile 4 moduri distincte : Custom, Text,

Internet şi Entertain. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru luminozitate. Puteţi selecta cu uşurinţă una dintre cele 4 setări apăsând pe butonul 'MagicBright™'.

1) Custom

Deşi sunt alese cu grijă de inginerii noştri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia.

În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteţi regla Luminozitatea şi Contrastul utilizând meniul OSD.

2) Text : Luminozitate normală

Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.

3) Internet : Luminozitate medie

Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică atât grafică cât şi text.

4) Entertain : Luminozitate mare:

Pentru vizionarea filmelor pe DVD şi VCD.

>>Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

3.

Butonul Luminozitate

[ ]

2,3. Butonul Ajustare

[ ]

4.

Butonul Introducere [

]

5.

Butonul AUTO

Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

Aceste butoane vă permit selectarea şi setarea opţiunilor din meniu.

Se utilizează la selectarea meniului OSD

6.

Butonul Pornire [ ]

Utilizaţi acest buton pentru acces direct la funcţia de autoreglare.

Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea monitorului.

7.

Indicatorul de alimentare

Acest indicator luminează continuu în culoarea verde în timpul funcţionării normale şi clipeşte o singură dată tot pe culoarea verde, când monitorul salvează setările efectuate.

Consultaţi secţiunea PowerSaver descrisă în manual pentru mai multe informaţii cu privire la funcţia de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult timp.

Partea din spate

(Configuraţia părţii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)

1. Conector POWER Conectaţi cablul de alimentare al monitorul dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a monitorului.

2. Conector D-sub 15-pini Conectaţi cablul de semnal la conectorul D-sub cu 15 pini de pe partea din spate a monitorului dumneavoastră.

3. Blocare Kensington Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaţiu public.

(Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.)

Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactaţi distribuitorul

de la care aţi achiziţionat produsul.

Consultaţi secţiunea Conectarea monitorului pentru mai multe informaţii privitoare la cablurile de conectare.

Conectarea monitorului

2.

1.

Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a acestuia.

Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.

Folosiţi o conexiune adecvată pentru calculatorul dvs.

2-1.

Utilizarea conectorului D-sub (Analogic) de pe placa video.

Conectaţi cablul de semnal la conectorul D-sub cu 15 pini de pe partea din spate a monitorului dumneavoastră.

2-2.

Conectarea la un MacIntosh

Conectaţi monitorul la computerul Macintosh cu ajutorul cablului de conectare D-

SUB.

Dacă monitorul şi calculatorul sunt conectate, le puteţi porni pentru a le utiliza.

Instalarea Suportului

Asamblare monitor

Monitorul şi partea inferioară

Ataşarea suportului

Acest monitor este compatibil cu un placă de montare VESA 100 mm x 100 mm

A. Monitorul

B. Placa de montare a suportului (Opţiune)

1. Opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare.

2. Aşezaţi monitorul răsturnat cu faţa în jos pe o suprafaţă plană cu o pernă dedesubt, pentru a proteja ecranul.

3. Deşurubaţi cele două şuruburi şi scoateţi suportul de pe monitorul LCD.

4. Aliniaţi placa de montare cu orificiile de pe capacul din spate al plăcii de montare şi fixaţi-o cu cele patru şuruburi livrate împreună cu suportul tip braţ, cu suportul de montare pe perete sau alt tip de suport.

Instalarea driverului de monitor (Automatic)

z

În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date

pentru sistemul de operare de care dispuneţi.

Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.

Situl web: http://www.samsung.com/ (mondial) http://www.samsung.com/monitor/ (SUA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2. Faceţi clic pe "Windows"

3. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă,apoi faceţi clic pe butonul " OK "

4. Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway

(Continuare oricum)". Apoi, faceţi clic butonul "OK".

(Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

XP/2000)

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor http://www.samsung.com/ .

5. Instalarea driverului de monitor este completă.

Instalarea driverului de monitor (Manual)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date

pentru sistemul de operare de care dispuneţi.

Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.

z

Situl web: http://www.samsung.com/ (mondial) http://www.samsung.com/monitor/ (SUA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows Vista

1. Introduceţi CD-ul cu manualul în unitatea CD-ROM.

2. Faceţi clic pe (Start) şi "Control Panel"(Panou de control). Apoi, faceţi dublu clic pe

"Appearance and Personalization"(Aspect şi personalizare).

3. faceţi clic pe "Personalization"(Personalizare) şi apoi pe "Display Settings"(Setări afişare).

4. Faceţi clic pe "Advanced Settings…" (Setări avansate...).

5. Faceţi clic pe "Properties"(Proprietăţi) din fila "Monitor". Dacă butonul

"Properties"(Proprietăţi) este dezactivat, configuraţia monitorului dvs. este finalizată.

Monitorul poate fi utilizat ca atare.

Dacă este afişat mesajul “Windows needs…” („Windows necesită...”), ca în figura de mai jos, faceţi clic pe "Continue"(Continuare).

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul.

Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor http://www.samsung.com/

6. Faceţi clic pe "Update Driver…"(Actualizare driver) din fila "Driver".

7. Bifaţi caseta de validare "Browse my computer for driver software"(Căutare software pentru driver în computer) şi faceţi clic pe "Let me pick from a list of device drivers

on my computer"(Mi se permite să selectez dintr-o listă de driveri de dispozitive de pe computer).

8. Faceţi clic pe "Have Disk…"(Obţinere disc) şi selectaţi folderul (de exemplu, D:\Drive) în care este localizat fişierul de configurare a driverului şi faceţi clic pe "OK".

9.

Selectaţi modelul corespunzător monitorului dvs. din lista de modele de monitoare

afişată pe ecran şi faceţi clic pe "Next"(Următor).

10. Faceţi clic pe "Close"(Închidere)→ "Close"(Închidere) → "OK" → "OK" în această ordine pe ecranele următoare afişate.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

XP

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2. Faceţi clic pe "Start" —> "Control Panel"("Start —> Panoul de control") iar apoi selectaţi pictograma "Appearance and Themes"("Aspect şi teme")

3. Faceţi clic pe pictograma "Display" ("Afişare")şi selectaţi fila "Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe "Advanced.." ("Complex").

4. Faceţi clic pe butonul "Properties" ("Proprietăţi")de la fila "Monitor" ("Monitor") şi selectaţi fila "Driver" ("Driver").

5. Faceţi clic pe "Update Driver.." ("Actualizare driver") şi selectaţi "Install from a list

or.." ("Instalare dintr-o listă sau..") apoi Faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

6. Selectaţi "Don't search ,I will.." ("Fără căutare. Aleg...")apoi faceţi clic pe

"Next" ("Următorul") şi apoi pe "Have disk" ("Obţinere disc").

7. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver) alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din lista şi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

8. Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway

(Continuare oricum)". Apoi, faceţi clic butonul "OK".

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS Logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung

Monitor http://www.samsung.com/ .

9. Faceţi clic pe butonul "Close" ("Închidere") apoi pe butonul "OK"

10. Instalarea driverului de monitor este completă.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

2000

Dacă pe ecran puteţi vedea mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura

Digitală nu poate fi găsită")procedaţi în felul următor.

1. Faceţi clic pe butonul "OK" din fereastra "Insert disk" ("Inserare disc").

2. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") din fereastra "File Needed" ("Fişier necesar").

3. Selectaţi A:(D:\Driver) şi faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") şi apoi butonul "OK".

Instalarea

1. Faceţi clic pe "Start" ,("Start") "Setting" ("Setare"), "Control Panel" ("Panou de control").

2. Faceţi dublu clic pe pictograma "Display" ("Afişare").

3. Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced.." ("Complex").

4. Selectaţi "Monitor".

Case1: Dacă butonul "Properties ("Proprietăţi") este inactiv, înseamnă că monitorul este corect configurat. Vă rugăm opriţi instalarea

Case2: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăţi") este activ, faceţi clic şi urmaţi în continuare instrucţiunile.

5. Faceţi clic pe "Driver" ("Driver") " Update Driver.." ("Actualizare driver") apoi Faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

6. Selectaţi "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a

specific driver" ("Afişaţi o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea alege un driver") apoi Faceţi clic pe "Next" ("Următorul") iar apoi pe "Have disk" ("Obţinere disc").

7. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver).

8. Faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") apoi pe butonul "OK".

9. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor şi faceţi clic pe butonul " Next " ("Următorul") apoi faceţi clic din nou pe butonul " Next " ("Următorul").

10. Faceţi clic pe butonul " Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").

Dacă puteţi vedea fereastra cu mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura

Digitală nu a fost găsită") faceţi clic pe butonul "Yes" ("Da"). Faceţi clic pe butonul "

Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

Millennium

1. Faceţi clic pe " Start " ,("Start") " Setting " ("Setare"), " Control Panel " ("Panou de control").

2. Faceţi dublu clic pe pictograma " Display " ("Afişare").

3. Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced Properties" ("Proprietăţi complexe").

4. Selectaţi fila "Monitor".

5. Faceţi clic pe butonul "Change" ("Modificare") din zona"Monitor Type" ("Tipul de monitor").

6. Selectaţi "Specify the location of the driver" ("Specificaţi amplasarea driverului").

7. Selectaţi "Display a list of all the driver in a specific location.." ("Afişaţi o listă a tuturor driverelor într-o anumită amplasare") apoi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

8. Faceţi clic pe butonul "Have Disk" ("Obţinere disc").

9. Specificaţi A:\(D:\driver) apoi faceţi clic pe butonul "OK.

10. Selectaţi "Show all devices" ("Se afişează toate dispozitivele") selectaţi monitorul care corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră şi faceţi clic pe "OK".

11. Faceţi clic pe butoanele "Close" ("Închidere") şi "OK" până când fereastra de dialog Display

Properties ("Proprietăţi de Afişare") se închide.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

NT

1. Faceţi clic pe Start, Settings, Control Panel ("Start, Setări, Panoul de control") iar apoi faceţi dublu clic pe pictograma " Display "("Afişare")

2. În fereastra Display Registration Information faceţi clic pe opţiunea Settings ("Setări") şi apoi pe All Display Modes("Toate modurile de afişare").

3. Selectaţi un mod pe care doriţi şă îl utilizaţi (Rezoluţie, Număr de culori şi Frecvenţă

Verticală) şi apoi faceţi clic pe OK.

4. Faceţi clic pe butonul Apply (Aplicare) dacă ecranul funcţionează normal după ce aţi făcut clic pe Test. Dacă ecranul se comportă anormal, treceţi la un alt mod de vizualizare(cu o valoare mai scăzută a rezoluţiei, culorilor şi frecvenţei).

Dacă la All Display Modes("Toate modurile de afişare"),nu apare nici un mod selectaţi nivelul de rezoluţie şi frecvenţă verticală consultând ghidul de utilizare, secţiunea Moduri de afişare presetate .

Sistemul de operare Linux

Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creaţi fişierul X86Config , care este un tip de fişier de setare sistem.

1. Apăsaţi Enter la primul şi la a doua fereastră după executarea fişierului X86Config.

2. A treia fereastră este pentru setarea mouse-ului.

3. Setaţi mouse-ul.

4. Următoarea fereastră este pentru selectarea unei tastaturi.

5. Setaţi tastatura.

6. Următoarea fereastră este pentru setarea monitorului.

7. În primul rând, stabiliţi o frecvenţă orizontală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct).

8. Stabiliţi o frecvenţă verticală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct).

9. Introduceţi Denumirea de model a monitorului. Această informaţie nu va afecta rularea X-

Window.

10. Aţi terminat setarea monitorului.

Rulaţi X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.

Natural Color

Programul software Natural Color

Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scaner sau obţinute cu o cameră digitală nu sunt aceleaşi ca şi cele afişate pe monitor.

Programul Natural Color este soluţia acestor probleme. Acesta este un sistem de administrare a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu Korea Electronics &

Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru monitoarele Samsung şi face culoara de pe monitor să fie aceeaşi ca cea a imaginilor imprimate sau scanate.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.

Cum se instalează Programul Natural Color

Introduceţi în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi executată fereastra iniţială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural

Color faceţi clic pe Natural Color din fereastra iniţială. Selectaţi "Setting (Setare)" / "Control

Panel (Panou de control)" din meniul "Start" şi apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program

(Adăugare/Ştergere program)".

Introduceţi D:\color\NCProsetup.exe şi apoi apăsaţi tasta <Enter>.

(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceţi litera corespunzătoare unităţii unde se află acesta.)

Cum să dezinstalaţi programul Natural Color

Selectaţi "Setting (Setare)" / "Control Panel (Panou de control)" din meniul "Start" şi apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program (Adăugare/Ştergere program)".

Selectaţi Natural Color din listă şi apoi faceţi clic pe butonul [Add/Delete]

("Adăugare /Ştergere").

1. Deschide meniul OSD. De asemenea se utilizează la ieşirea din meniul OSD sau la reîntoarcerea la meniul anterior.

2. Reglează opţiunile din meniu.

3. Reglează opţiunile din meniu.

4. Activează o opţiune selectată din meniu.

5. Utilizaţi acest buton pentru acces direct la funcţia de autoreglare.

AUTO

Meniu Descriere

La apăsarea butonului "AUTO", fereastra de autoreglare (Auto Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru.

Pentru a face funcţia de autoreglare mai exactă executaţi funcţia 'AUTO' în timp ce ' AUTO PATTERN ' este activat.

AUTO z z

Dacă Autoreglarea nu funcţionează adecvat, apăsaţi butonul Auto

(Automat) din nou, pentru a regla imaginea cu mai multă acurateţe.

Dacă schimbaţi rezoluţia de la panoul de Control, va fi executată funcţia Auto.

MagicBright

Meniu Descriere

MagicBright

Apoi apăsaţi din nou butonul MagicBright™ pentru a alege între modurile preconfigurate disponibile.

- patru moduri diferite (Custom/Text/Internet/Entertain)

Brightness

Meniu

Brightness Reglaţi Luminozitatea.

Descriere

1. Picture

2. Color

3. Image

4. OSD

5. Setup

6. Information

Brightness

Color Tone

Coarse

Language

Image Reset

Contrast

Color Control Gamma

Fine

H-Position

Color Reset

Sharpness

V-Position

H-Position V-Position

Transparency Display Time

Picture

Meniu

Brightness

Contrast

Color

Reglaţi Luminozitatea.

Descriere

Reglaţi Contrastul.

Redare/Oprire

Meniu

Color Tone

Color Control

Gamma

Image

Descriere

Poate fi schimbată tonalitatea culorii şi se poate selecta unul din cele patru moduri Cool (Rece) Normal, Warm

(Cald) şi Custom (Particularizat).

Urmaţi instrucţiunile pentru a ajusta separat echilibrarea culorilor roşu, verde şi albastru.

Corectarea valorilor Gamma modifică luminescenţa culorilor prin nuanţe de gri. z z z

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Redare/Oprire

Meniu

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

OSD

Descriere

Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungile verticale. Reglajul brut poate mişca imaginea de pe ecran.

O puteţi readuce pe centru utilizând meniul de Poziţionare

Orizontală.

Redare/Oprire

Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbaţiile persistă şi după utilizarea funcţiei de Reglaj Fin, repetaţi-o după ce aţi reglat frecvenţa (rata de reîmprospătare).

Pentru a îmbunătăţi claritatea imaginii urmaţi instrucţiunile date.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia orizontală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

Meniu

Language

H-Position

V-Positon

Transparency

Display Time

Setup

Descriere

Puteţi selecta una din cele 7 limbi.

Notă: Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicaţii ce rulează pe computer.

Puteţi modifica poziţia orizontală a ecranului din Meniul

OSD:

Puteţi modifica poziţia verticală a ecranului din Meniul

OSD:

Modificaţi transparenţa fundalului meniului OSD.

Dacă pentru o anumită perioadă de timp nu se efectuează modificări, meniul se va închide automat.

Puteţi regla timpul în care meniul va rămâne afişat pe ecran, înainte de a se închide automat.

Redare/Oprire

Meniu

Image Reset

Descriere

Parametrii de imagine sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

Color Reset Parametrii de culoare sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

Information

Redare/Oprire

Meniu

Information

Descriere

Arată sursa de semnal video şi modul de afişare în meniul OSD.

Instalare

1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2. Apăsaţi pe fişierul de instalare pentru MagicTune™ .

3. Selectaţi limba de instalare, apăsaţi pe „Next”.

4. La afişarea ferestrei InstallationShield Wizard (programului expert de instalare), faceţi clic pe

"Next" (Continuare).

5. Selectaţi "I accept the terms of the license agreement" (Accept termenii contractului de licenţiere) pentru a fi de accord cu termenii de utilizare.

6. Selectaţi un folder unde doriţi să fie instalat programul MagicTune™ .

7. Faceţi clic pe „Install”.

8. Va apărea fereastra „Installation Status” (Starea Instalării).

9. Faceţi clic pe „Finish”.

10. Atunci când instalarea este terminată, pe spaţiul de lucru va apărea pictograma programului

MagicTune™ .

Pentru a rula programul, faceţi dublu clic pe această pictogramă.

Pictograma de executare a MagicTune™ poate să nu apară, în funcţie de specificaţiile sistemului sau ale monitorului. Dacă acest lucru se întâmplă, apăsaţi tasta F5.

Probleme la Instalare

Instalarea aplicaţiei MagicTune™ poate fi afectată de factori ca de exemplu placa video, placa de bază sau mediul reţelei.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare z z z z

Windows 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista™

Se recomandă să utilizaţi MagicTune™ sub Windows®2000 sau o versiune ulterioară.

Hardware z z

Memorie peste 32 MB

Spaţiu pe Hard disc peste 60 MB

* pentru mai multe informaţii, vizitaţi situl web MagicTune™ .

Dezinstalare

Programul MagicTune™ poate fi dezinstalat doar prin utilizarea opţiunii „Add or Remove Programs” de pe

Panoul de Comandă din Windows®.

Pentru a şterge programul MagicTune™ , urmaţi paşii de mai jos.

1. Mergeţi la [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] şi selectaţi [Control Panel] din Meniu. Dacă programul rulează pe Windows® XP, mergeţi la [Control Panel] din meniul [Start].

2. Faceţi clic pe pictograma "Add or Remove Programs" din Panoul de Comandă.

3. În fereastra pentru "Add or Remove Programs" defilaţi în jos pentru a găsi "MagicTune™ ." Faceţi clic pe program pentru a-l selecta.

4. Faceţi clic pe butonul "Change/Remove" pentru a şterge programulFaceţi clic pe butonul

"Change/Remove" pentru a şterge programul.

5. Faceţi clic pe "Yes" pentru a începe procesul de dezinstalare.

6. Aşteptaţi până când apare caseta de dialog „Uninstall Complete (Dezinstalarea Completă).

Vizitaţi situl web MagicTune™ pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi răspunsuri) şi actualizări de software.

Listă de verificare

Înainte de a apela la un Service autorizat, puteţi încerca chiar Dumneavoastră să remediaţi problemele care apar, utilizând informaţiile din această secţiune. Dacă aveţi totuşi nevoie de asistenţă de specialitate, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon de pe certificatul de garanţie, numărul de telefon de la secţiunea Informaţii, sau contactaţi vânzătorul .

Simptom Listă de verificare Soluţii

Imaginea nu apare pe ecranul monitorului.

Monitorul nu poate fi deschis.

Cablul de alimentare este conectat corect?

Pe ecran mesajul apare "

Check Signal

Cable" (Conectare neefectuată, Controlaţi cablul de semnal video)?

Controlaţi racordarea cablului de alimentare şi alimentarea.

Controlaţi racordarea cablului de semnal video.

Dacă led-ul de alimentare este aprins, reporniţi computerul pentru a vedea ecranul iniţial (ecranul de boot).

Dacă apare ecranul iniţial (ecranul de boot), porniţi computerul în modul de rezoluţie minimă ("safe mode" la Windows ME/XP/2000) şi apoi schimbaţi frecvenţa plăcii video

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare )

Notă: Dacă ecranul iniţial (ecranul de boot)nu apare, apelaţi la un centru de service autorizat sau contactaţi vânzătorul .

Puteţi vedea pe ecran mesajul "Not Optimum

Mode. Recommended mode

1280 x 1024 60Hz"?

Acest mesaj apare pe ecran atunci când semnalul de la placa video depăşeşte rezoluţia şi frecvenţa maximă suportate de monitor.

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa maximă suportate de monitor.

Dacă modul de afişare depăşeşte

SXGA sau 75Hz va apărea mesajul

"Not Optimum Mode.

Recommended mode 1280 x 1024

60Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1280 x 1024 60Hz)

Daca modul de afişare depăşeşte

85Hz monitorul va funcţiona corect, dar mesajul "Not Optimum Mode.

Recommended mode 1280 x 1024

60Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1280 x 1024 60Hz) va fi afişat pe ecran timp de un minut şi apoi va dispărea.În timpul acestei perioade de un minut, vă rugăm să treceţi la modul de afişare recomandat. (Acest mesaj va fi din nou afişat la repornirea sistemului.)

Monitorul este în modul de economisire energie (PowerSaver).

Ecranul are culori deteriorate sau doar imagini alb-negru.

Imaginea nu apare pe ecran.

Indicatorul luminos de alimentare de pe monitor clipeşte la interval de 1 secundă?

Ecranul afişează o singură culoare, ca şi când ar fi privit printr-un filtru colorat?

Apăsaţi o tastă de pe tastatură sau mişcaţi mouse-ul pentru a activa monitorul şi a restabili imaginea pe ecran.

Controlaţi conectorii cablului de semnal video.

Asiguraţi-vă că placa video este complet introdusă în slotul aferent.

Reporniţi computerul.

Imaginea de pe ecran s-a destabilizat brusc.

Culorile ecranului s-au alterat după ce aţi rulat un program sau după o cădere a sistemului între rularea a două aplicaţii?

Placa video a fost montată corect?

Aţi schimbat placa video sau driverul?

Aţi modificat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Reglaţi poziţia şi mărimea imaginii utilizând meniul OSD.

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare ).

Imaginea este defocalizată sau meniul OSD nu poate fi reglat.

LED-ul clipeşte dar imaginea nu apare pe ecran.

Ecranul arată numai

16 culori. Culorile ecranului s-au schimbat după schimbarea plăcii video.

Pe ecran apare mesajul

"Unrecognized monitor, Plug &

Ecranul poate fi dezechilibrat datorită ciclului semnalelor plăcii video.

Reajustaţi poziţia cu accesând meniul OSD.

Aţi reglat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare ).

La verificarea Informaţiilor despre modurile video din meniu, frecvenţa este reglată corect?

Reglaţi corect frecvenţa consultând manualul plăcii video şi Modurile presetate de reglare

Culorile au fost reglate corect din Windows?

Placa video a fost montată corect?

Aţi instalat driverul de monitor?

(Frecvenţa maximă per rezoluţie poate diferi de la produs la produs.)

Pentru Windows ME/XP/2000:

Reglaţi corect culorile din Control

Panel, Display, Settings

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Instalaţi driverul de monitor conform

Instrucţiunilor de instalare pentru driver.

Play (VESA DDC) monitor found".

(Monitor nerecunoscut, s-a găsit monitor Plug &

Play (VESA DDC).

Consultaţi manualul monitorului pentru a vedea dacă funcţia Plug & Play

(VESA DDC) poate fi acceptată.

De verificat când

MagicTune™ nu funcţionează corect.

* Funcţia MagicTune™ este disponibilă numai pentru PC

(VGA) cu sistem de operare

Windows care suportă „Plug and Play”.

Instalaţi driverul de monitor conform

Instrucţiunilor de instalare pentru driver.

* Pentru a verifica dacă PC-ul

Dvs. poate suporta funcţia

MagicTune, urmaţi

paşii de mai jos: (Pentru

Windows XP);

Panou de Control -> Performanţă şi

Întreţinere -> Sistem -> Hardware ->

Manager Dispozitive -> Monitoare ->

După ce ştergeţi Monitorul Plug and

Play, găsiţi 'Monitor Plug and Play' efectuând o căutare pentru hardware nou.

MagicTune™ este un software suplimentar pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci grafice să nu accepte monitorul dvs. În cazul

în care aveţi probleme cu placa video, consultaţi site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video compatibile. http://www.samsung.com/monitor/MagicTune

Funcţia

MagicTune™ nu funcţionează corespunzător.

Aţi schimbat calculatorul sau placa grafică?

Descărcaţi cea mai recentă versiune a programului. Programul poate fi descărcat de la adresa http://www.samsung.com/monitor/MagicTune .

Aţi instalat programul?

Reporniţi computerul după instalarea programului pentru prima dată. Dacă există deja o copie instalată a programului, ştergeţio, reporniţi computerul şi apoi instalaţi programul din nou. Computerul trebuie repornit pentru a funcţiona normal după instalarea sau ştergerea programului.

Visit the MagicTune™ website and download the installation software for MagicTune™

MAC.

Dacă întâmpinaţi probleme cu monitorul, verificaţi următoarele elemente.

1. Verificaţi dacă cablul de alimentare şi cel de semnal video sunt bine conectate la computer.

2. Verificaţi dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori.

(Dacă da, cereţi verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)

3. Dacă aţi instalat o nouă placă video sau dacă aţi asamblat PC-ul, verificaţi driverul plăcii video şi cel al monitorului.

4. Verificaţi dacă rata de reîmprospătare a ecranului este reglată la 75Hz sau la 85Hz.

(Nu depăşiţi 75Hz când folosiţi rezoluţia maximă.)

5. Dacă aveţi probleme la instalarea driverului de placă video, porniţi computerul în Safe Mode ştergeţi placa video din"Control Panel, System, Device Administrator" iar apoi reporniţi computerul şi instalaţi din nou driverul plăcii video.

Dacă apar probleme în mod repetat, apelaţi la un centru de service autorizat .

Întrebări & Răspunsuri

Întrebare

Cum pot schimba frecvenţa?

Cum pot modifica rezoluţia?

Cum pot regla funcţia de Power

Saving(Economie Energie)?

Cum pot curăta carcasa exterioară / panoul LCD?

Răspuns

Frecvenţa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.

Observaţi totuşi că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată.

(Pentru detalii, consultaţi manualul computerului sau cel al plăcii video.)

Windows ME/XP/2000: Modificaţi rezoluţia din Control Panel,

Display, Settings.

* (Panoul de control, Afişare, Setări) Pentru detalii, adresaţi-vă fabricantului plăcii video.

Windows ME/XP/2000: Modificaţi această funcţie, în BIOS

SETUP la computer sau la screen saver. (Consultaţi manualul computerului din Windows).

Deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, utilizând o soluţie de curăţat sau apă simplă.

Nu lăsaţi urme de detergent şi nu zgâriaţi carcasa. Evitaţi scurgerea apei în interiorul monitorului.

Funcţia de autotestare

Funcţia de autotestare | Mesaje de avertizare | Mediu | Indicaţii folositoare

Monitorul dispune de o funcţie de autotestare, care vă permite să verificaţi buna funcţionare a monitorului.

Funcţia de autotestare

1. Opriţi monitorul şi computerul.

2. Scoateţi cablul de semnal video din spatele monitorului.

3. Porniţi monitorul

Dacă monitorul funcţionează normal, va apărea următorul ecran.

Lipsa unuia dintre dreptunghiuri indică faptul că monitorul are o defecţiune. Acest mesaj apare şi în timpul funcţionării normale, în cazul în care cablul este deconectat sau deteriorat.

4. Închideţi monitorul şi reconectaţi cablul de semnal video; apoi reporniţi computerul şi monitorul.

Dacă, după ce aţi utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificaţi dispozitivul de control video şi sistemul; monitorul funcţionează corect.

Mesaje de avertizare

Dacă există o problemă la semnalul de intrare, pe ecran apare un mesaj, sau ecranul rămâne gol, cu toate că indicatorul luminos de alimentare este aprins. Mesajul poate indica faptul că modul video folosit nu funcţionează pe monitorul dumneavoastră, sau că trebuie să verificaţi cablul de semnal video.

Mediu

Localizarea şi poziţionarea monitorului pot influenţa calitatea imaginii şi alte

caracteristici ale acestuia.

1. Dacă aveţi boxe aşezate lângă monitor, se recomandă să le deconectaţi şi să le mutaţi în altă cameră.

2. Îndepărtaţi toate dispozitivele electronice, ca de exemplu aparate de radio, ventilatoare, ceasuri sau telefoane care sunt la mai puţin de un metru de monitor.

3. Demagnetizaţi monitorul după îndepărtarea acestor aparate.

Indicaţii folositoare z

Un monitor recreează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveţi probleme cu computerul sau placa video, acestea pot cauza pierderea imaginii de pe monitor, culori şterse, perturbaţii, desincronizare, etc. În acest caz, mai întâi trebuie să verificaţi sursa problemei, iar apoi să apelaţi la un centru de service autorizat sau să contactaţi vânzătorul. z

Verificaţi dacă monitorul funcţionează corect

Dacă imaginea nu apare pe ecran sau apare un mesaj "Not Optimum Mode","Recommended

mode 1280 x 1024 60Hz", deconectaţi cablul de la computer, când monitorul este încă conectat la reţeaua de tensiune.

{

{

Dacă pe ecran apare un mesaj, sau dacă imaginea devine albă, înseamnă că monitorul funcţionează corect.

În acest caz, problema este localizată la computer.

Informaţii generale

Informaţii generale

Denumire Model

Panou LCD

Mărime

Dimensiunea imaginii pe ecran

Pixel Pitch (Distanţa între pixeli)

Frecvenţe de Sincronizare

Orizontal

Vertical

Număr de culori

SyncMaster 721N

Diagonală 17,0 inch (43 cm)

337,92 mm (oriz.) x 270,336 mm (vert.)

0,264 mm (oriz.) x 0,264 mm (vert.)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

16,2M culori

Rezoluţie

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

1280 x 1024@60 Hz

1280 x 1024@75 Hz

Semnal de intrare

Analogic RGB

0,7 Vp-p pozitiv la 75 Ω,

Sincronizare separată orizontală si verticală, Nivel TTL, pozitiv sau negativ

Lăţime maximă de bandă

140 MHz

Alimentare

100 ~ 240 VAC rms (+/- 10%), 60/50Hz ± 3Hz

Cablu de semnal

Cablu detaşabil D-sub 15 pini la 15 pini

Dimensiuni (lăţime/ adâncime/ lungime)/ Greutate (Stand simplu)

370,0 x 316,0 x 60,3 mm / 14,6 x 12,4 x 2,4 inch (După instalarea standului)

370,0 x 386,5 x 195,4 mm / 14,6 x 15,2 x 7,7 inch (După plierea standului) / 4,4 kg / 9,7Ibs

Placă de montare compatibilă VESA

100mm x 100mm (pentru utilizare cu sistem de prindere special (cu braţ)

Parametri de mediu

Operare

Depozitare

Temperatură: 10°C ~ 40°C(50°F ~104°F)

Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare

Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~113°F)

Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme. z

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.

Notă: Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)

Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite.

(Echipamentele din clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa

A.)

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste.

Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă

VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare Funcţionare normală

Mod deconectare tensiune

Alimentare oprită mecanic

(Butonul Pornire)

EPA/ENERGY 2000

Indicator alimentare Verde Verde, Clipeşte Negru

Consum energie Mai puţin de 34W

Mai puţin de 1W

(Mod dezactivat)

Mai puţin de 1W

(120Vac/220 Vac)

Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR

VESA DPMS.

®

şi ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcţionalitate

Ca Partener ENERGY STAR

®

, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR

®

pentru eficienţa energiei.

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum urmează:

Mod Afişare

Frecvenţă

Orizontală

(kHz)

31.469

31.469

31.469

Frecvenţă

Verticală

(kHz)

70.086

59.940

70.087

Lăţime bandă

(MHz)

25.175

25.175

28.322

Polaritate Sync

(Oriz./Vert.)

+/-

-/-

-/+

35.000

49.726

66.667

74.551

30.240

57.284

-/-

-/-

68.681 75.062 100.00 -/-

37.500 75.000 31.500 -/-

37.861 72.809 31.500 -/-

35.156 56.250 36.000 +/+

37.879 60.317 40.000 +/+

46.875 75.000 49.500 +/+

48.077 72.188 50.000 +/+

48.363 60.004 65.000 -/-

56.476 70.069 75.000 -/-

60.023 75.029 78.750 +/+

67.500 75.000 108.00 +/+

63.981 60.020 108.00 +/+

79.976 75.025 135.00 +/+

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu

Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă

Orizontală. Unitate de măsură: kHz

Frecvenţă Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine

recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Contactaţi SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung,

contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

North America

U.S.A

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG (7267864)

01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

4004-0000 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

02 201 2418

844 000 844

Europe http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(7267864)

(€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

NORWAY

POLAND

815-56 480

0 801 801 881

PORTUGAL 80 8 200 128

REPUBLIC OF IRELAND 0818 717 100

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

CIS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

1300 362 603

Asia Pacific

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Glosar

Dot Pitch (mărimea punctului afişat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roşii, verzi şi albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluţia este mai mare. Distanţa dintre două puncte de aceeaşi culoare se numeşte "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

Frecvenţă Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu:

Dacă aceeaşi lumină se repetă de 60 de ori pe secundă, acest lucru înseamnă 60

Hz.

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă Orizontală Unitate de măsură: kHz

Metode de afişare Interlace şi Non-Interlace (întreţesut şi neîntreţesut)

Afişarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numeşte metoda de afişare

Non Interlace(neîntreţesută), iar afişarea linii impare şi apoi linii pare una după cealaltă se numeşte metoda Interlace (intreţesută). Metoda Non Interlace se foloseşte la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine claă. Metoda Intreţesută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

Aceasta este o funcţie care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permiţând computerului şi monitorului să facă schimb automat de informaţii. Acest monitor este conform standardului internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.

Rezoluţie

Numărul de puncte orizontale şi verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numeşte Rezoluţie". Acest număr arată acurateţea afişării. Rezoluţia înaltă se recomandă la executarea activităţilor multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afişa mai multă informaţie.

Exemplu: Dacă rezoluţia este de 1280 X 1024,acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1280 puncte orizontale (rezoluţie orizontală) şi 1024 linii verticale

(rezoluţie verticală).

Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mi bună calitate, reglaţi rezoluţia şi rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglaţi corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.

{

{

Rezoluţie: 1280 x 1024

Frecvenţa verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz

2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE,

ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

{

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.

3. La curăţarea monitorului şi a ecranului, aplicaţi o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiţi. Nu apăsaţi pe ecranul LCD, ci doar ştergeţi uşor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.

4. Dacă nu sunteţi mulţumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătăţită utilizând funcţia de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieşire. Dacă după utilizarea funcţiei de autoreglare imaginea mai prezintă perturbaţii, utilizaţi funcţiile de reglare

FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)

5. Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Drepturi şi mărci

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAmsung Electronics Co.,

Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conţinute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplate în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft , Windows şi

Windows NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA , DPMS şi DDC sunt mărci

înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele şi sigla ENERGY STAR® sunt mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ca Partener ENERGY

STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă cerinţele ENERGY STAR® pentru eficienţa energetică. Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci sau mărci

înregistrate ale producătorilor respectivi.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMAŢII DESPRE PRODUS (Fără latenţă a imaginii)

Monitoarele şi televizoarele LCD pot avea o latenţă a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afişată o imagine staţionară pentru mai mult timp.

Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latenţa imaginii.

Garanţie

Garanţia nu acoperă defecţiunile provocate de remanenţa imaginii.

Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanţie.

Ce este latenţa imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latenţa imaginii pixelilor.

Totuşi, dacă aceeaşi imagine este afişată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferenţă în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid.

Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran.

Astfel, imaginea anterioară este reţinută chiar dacă se trece la o nouă imagine video.

Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latenţă a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latenţa imaginii, vă rugăm urmaţi instrucţiunile de mai jos

Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu) z

La utilizarea unui model staţionar, opriţi alimentarea.

- Opriţi monitorul timp de 4 ore după 20 de ore de utilizare z

- Opriţi monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare

Utilizaţi un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil

- Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mişcare. z

Setaţi oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăţi de

Afişare din PC-ul dumneavoastră.

Sugestii pentru aplicaţii specifice

Exemplu) Aeroporturi, staţii de tranzit, burse, bănci, şi sisteme de control

Recomandăm urmarea indicaţiilor de mai jos pentru configurarea programului de afişare:

Ciclu de afişare a informaţiei împreună cu o Siglă sau o imagine în mişcare

Exemplu) Ciclu: Afişarea de informaţii timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mişcare, timp de 1 minut.

Schimbarea periodică a informaţiilor despre culoare (Utilizaţi 2 culori

diferite)

Exemplu) Prin rotaţie o dată la 30 de minute, schimbaţi informaţiile a 2 culori

Evitaţi utilizarea unei combinaţii de caractere şi culoare de fundal cu diferenţe mari de luminanţă.

Evitaţi utilizarea nuanţelor de Gri, care pot cauza cu uşurinţă latenţa imaginii. z

Evitaţi: Culori cu mari diferenţe de luminanţă (Alb, Negru, Gri)

Exemplu) z

Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferenţe mici de luminanţă

- Schimbaţi culoarea caracterelor şi a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)

- O dată la 30 de minute modificaţi caracterele prin mişcarea acestora.

Exemplu)

Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latenţă a imaginii este să configuraţi calculatorul pentru operarea unui

Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latenţa imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiţii normale.

Condiţiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu.

Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afişând o imagine fixă, (peste 12 ore-), pot apărea mici diferenţe de tensiune între electrozii care acţionează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel.Diferenţa de tensiune între electrozi se măreşte cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, şi când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută.

Pentru a preveni acest lucru, diferenţa de tensiune acumulată trebuie micşorată.

Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class

II.

Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

- Numai pentru Europa

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement