Samsung 970P, 770P User manual

Samsung 970P, 770P User manual
SyncMaster 770P / 970P
Semne de avertizare
Nerespectarea instrucţiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau
deteriorarea echipamentului.
Interzis
Asiguraţi-vă întotdeauna că a fost citit
şi înţeles
Nu demontaţi
Deconectaţi ştecherul din priză
Nu atingeţi
Împământare pentru evitarea şocurilor
electrice
Alimentare
Setaţi PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizaţi o perioadă mai lungă de timp. Dacă
folosiţi un economizor de ecran (sau screen saver), setaţi-l pe modul de ecran
activ.
Nu utilizaţi ştechere deteriorate sau uzate.
z
Acestea reprezintă un risc de şoc electric sau incendiu.
Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu şi nu atingeţi ştecherul
cu mâinile ude.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Utilizaţi numai ştechere şi prize cu împământare.
z
O împământare neadecvată poate cauza şoc electric sau deteriorarea
echipamentului.
Conectaţi cablul de alimentare ferm, în aşa fel încât să nu se poată
desprinde.
z
O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.
Nu îndoiţi cablul şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta astfel putând
cauza defectarea lor.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Nu conectaţi prea multe prelungitoare sau ştechere într-o singură priză.
z
Acest lucru poate cauza un incendiu.
Instalare
Consultaţi un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un
mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu
umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluţii chimice sau într-un aeroport
sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.
În caz contrar, monitorul poate suferi defecţiuni grave.
Amplasaţi monitorul într-un loc cu umiditate redusă şi ferit de praf.
z
În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un şoc electric
sau un incendiu.
Nu scăpaţi monitorul în timpul mutării acestuia.
z
Puteţi să vă răniţi sau să deterioraţi aparatul.
Plasaţi monitorul pe o suprafaţă plată, astfel încât baza monitorului să
nu depăşească limita suprafeţei.
z
În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări
corporale.
Nu poziţionaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau îngustă.
z
Poziţionaţi produsul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, pentru a evita
căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în
apropiere, în special a copiilor.
Nu poziţionaţi produsul pe podea.
z
Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.
Evitaţi apropierea produsului de obiecte inflamabile precum lumânări,
insecticide sau ţigări.
z
În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.
Evitaţi apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.
z
Topirea izolaţiei poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Nu instalaţi produsul în spaţii cu ventilare deficitară, precum rafturi,
dulapuri etc.
z
Orice creştere a temperaturii interne poate provoca incendiu.
Aşezaţi cu atenţie monitorul pe suprafaţa de lucru.
z
Exiastă riscul de a se deteriora sau strica.
Nu aşezaţi monitorul cu faţa în jos.
z
Suprafaţa tubului catodic se poate deteriora.
Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.
z
z
Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări
corporale.
Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul
Utilizatorului.
La instalarea produsului, asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă faţă
de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare.
z
Ventilaţia necorespunzătoare poate determina creşterea temperaturii
interioare, fapt ce scurtează perioada de viaţă a componentelor şi scade
performanţele produsului.
Întreţinere
Curăţaţi carcasa monitorului sau suprafaţa tubului catodic cu o cârpă moale, uşor
umezită.
Nu pulverizaţi detergent direct pe monitor.
Utilizaţi detergentul recomandat şi o cârpă moale.
În cazul în care ştecherul este prăfuit sau murdar, curăţaţi-l bine cu o
cârpă uscată.
z
Un contact murdar poate reprezenta pericol de şoc electric sau incendiu.
Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare înainte de a curăţa
produsul.
z
În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.
Deconectaţi cablul de alimentare din priză şi ştergeţi produsul cu o
cârpă moale şi uscată.
z
Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum ceară, benzen,
alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.
O dată pe an contactaţi un Centru de Service sau un Centru de Clienţi
pentru o curăţire interioară.
z
Păstraţi interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul
unei perioade îndelungate poate cauza defecţiuni sau incendii.
Altele
Nu demontaţi capacul (sau spatele).
z
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
Dacă monitorul dumneavoastră nu funcţionează normal - mai ales dacă
scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectaţi-l imediat de la
reţeaua de energie electrică şi contactaţi un dealer autorizat sau un
service.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală;
nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.
z
z
Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc
electric sau un incendiu.
În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber
unde ar putea fi expus la intemperii.
În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriţi
monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi imediat un
Service Center (Centru de Service).
z
Monitorul poate fi defect, poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării
calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la
priză.
z
Nerespectarea acestei cerinţe, poate reprezenta pericol de şoc electric
sau de incendiu.
Nu încercaţi să mutaţi monitorul trăgând de cablul de alimentare sau de
cel de semnal video.
z
Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu
datorită deteriorării cablului.
Nu mişcaţi monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de
alimentare sau de cel de semnal video.
z
Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu
datorită deteriorării cablului.
Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale carcasei monitorului .
z
O ventilaţie neadecvată poate cauza defecţiuni sau chiar un incendiu.
Nu puneţi obiecte grele pe monitor
z
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.
Dacă pătrunde lichid în monitor, scoateţi din priză cablul de alimentare
şi contactaţi centrul de service.
Evitaţi apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu
substanţe chimice inflamabile.
z
Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.
Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei
monitorului.
z
Acest lucru poate cauza un şoc electric, un incendiu sau vătămări.
Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte
inflamabile (de ex. hârtie sau beţe de chibrit) în orificiile de ventilare, în
conectorul pentru căşti sau în conectorii AV.
z
Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi. În cazul
pătrunderii unor substanţe străine sau a apei în interiorul produsului,
opriţi produsul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi Centrul de
Service.
Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot
apărea imagini reziduale sau imagini neclare.
z
Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai
îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau
utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).
Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelul potrivit pentru modelul de
monitor deţinut.
z
O rezoluţie reglată greşit poate fi cauza unei calităţi nedorite a imaginii.
17, 19 inch (43, 48 cm) - 1280 X 1024
Asiguraţi-vă că adaptorul nu are contact cu apa şi că nu este ud.
z
z
z
Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc
electric sau un incendiu.
Nu utilizaţi adaptorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la
intemperii.
Asiguraţi-vă că adaptorul nu se va uda la curăţarea podelei cu apă.
Adaptoarele de curent trebuie ţinute separat.
z
Pericol de incendiu.
Adaptorul se ţine departe de orice sursă de căldură.
z
Pericol de incendiu.
Scoateţi şi aruncaţi punga de plastic de pe adaptor înainte de utilizare.
z
Pericol de incendiu.
Adaptorul se ţine în zone cu o ventilaţie adecvată.
Vizionarea îndelungată de la o distanţă prea mică poate conduce la
deteriorarea vederii.
Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceţi în faţa
monitorului, se recomandă să luaţi o pauză de 5 minute.
Nu montaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, denivelată sau supusă
vibraţiilor.
z
În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări
corporale. Utilizarea produsului într-o locaţie supusă vibraţiilor poate
scurta durata de viaţă a acestuia sau provoca un incendiu.
La mutarea monitorului, închideţi şi deconectaţi cordonul de alimentare.
Înainte de a muta monitorul, asiguraţi-vă că toate cablurile, inclusiv cele
de antenă şi cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.
z
Dacă nu l-aţi deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un
incendiu sau şoc electric.
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceştia l-ar putea
deteriora agăţându-se de el.
z
Căderea produsului poate provoca vătămări fizice şi chiar deces.
Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp, păstraţi produsul
neconectat.
z
În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării
impurităţilor sau din cauza izolaţiei deteriorate, ceea ce poate conduce
la electrocutare sau incendiu.
Nu aşezaţi lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar
putea tenta) pe produs.
z
Copiii ar putea încerca să se caţere pe produs pentru a ajunge la un
obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar
deces.
Listă de caracteristici
z
z
z
z
Afişează culorile mai puternic în rate de contrast de 1500:1 pentru Magic Contrast 770P
şi 1000:1 pentru 970P . .
Oferă o imagine clară fără a provoca remanenţă la o viteză rapidă Magic de 6 ms.
Permite reglarea înălţimii până la 170 mm pentru Magic Stand 770P şi 134 mm pentru
970P .
La modificarea unghiului monitorului după preferinţele dvs., Magic Rotation va regla
automat imaginea.
Asiguraţi-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.
Dacă unul dintre ele lipseşte, contactaţi furnizorul.
Pentru cumpărarea componentelor opţionale, contactaţi furnizorul local.
Despachetarea
Monitor
Manual
Ghid instalare rapidă
Certificat de garanţie
(Nu este disponibil pentru
toate regiunile)
Manualul Utilizatorului,
Driver de monitor,
Aplicaţiile software
Natural Color,
MagicTune™,
MagicRotation
Cablu 'DVI-A to D-SUB'
Cablul de alimentare
Adaptor Curent Continuu
Cablu
Comercializat separat
Cablu DVI
Partea frontală
Indicatorul de
alimentare /
Butonul de
Ledul albastru luminează continuu în condiţii de operare normale şi
intermitent atunci când se efectuează ajustări ale monitorului.
Utilizaţi acest buton pentru a porni şi a opri monitorul, pentru a schimba
Pornit/Oprit
[ ]
sursa de intrare sau pentru a accesa funcţia Auto Adjustment.
Pornit/Oprit : Atunci când apăsaţi butonul Pornire/Oprire, monitorul
porneşte sau se opreşte.
>>Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.
Sursa de Intrare : Atunci când apăsaţi butonul Pornire/Oprire, sursa de
intrare este comutată între Analog şi Digital, iar ledul albastru va clipi o
dată.
>>Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.
Autoreglare : Atunci când apăsaţi butonul Pornire/Oprire, este activată
funcţia Auto Adjustment, iar ledul albastru va clipi de două ori.
(doar pentru Analog)
>>Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.
Consultaţi secţiunea PowerSaver descrisă în manual pentru mai multe informaţii cu privire
la funcţia de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideţi
monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult
timp.
Partea din spate
(Configuraţia părţii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)
Blocare Kensington
Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea
sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaţiu public.
(Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.)
Signal Box
1. DC 14V : Conectaţi adaptorul CC de 14 V pentru monitor la portul
de alimentare al convertorului de semnal. Introduceţi
ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză
apropiată.
Conectaţi cablul 'DVI-A to D-SUB' la portul DVI-I al
2. DVI-I :
convertorului de semnal.
Consultaţi secţiunea Conectarea monitorului pentru mai multe informaţii privitoare la
cablurile de conectare.
Conectarea monitorului
1.
Conectaţi adaptorul CC de 14 V pentru monitor la portul de alimentare al convertorului de
semnal. Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.
2-1.
Utilizarea conectorului D-Sub ( analogică ) de pe placa video
Conectaţi cablul 'DVI-A to D-SUB' la portul DVI-I al convertorului de semnal.
2-2.
Conectarea la un MacIntosh
Conectaţi monitorul la computerul Macintosh cu ajutorul cablului de conectare 'DVI-A to DSUB'.
2-3.
Dacă aveţi un model mai vechi de Macintosh monitorul trebuie conectat cu ajutorul unui
adaptor special de Mac.
3.
Porniţi monitorul şi computerul. Dacă ecranul monitorului afişează o imagine, instalarea este
completă.
În cazul în care aţi conectat corect monitorul cu cablul DVI, dar ecranul rămâne gol sau
imaginea este distorsionată, verificaţi dacă monitorul este setat pe modul analogic.
Apăsaţi butonul Source pentru a verifica sursa semnalului de intrare.
Instalarea Suportului
Stand cu pivot
(La răsucirea monitorului, unghiul de rotaţie este afişat pe ecranul acestuia.)
0°
90°
180°
La pivotarea monitorului, colţul acestuia poate atinge suprafaţa pe care este aşezat.
Monitorul se apleacă în spate mai mult de 45 de grade şi apoi se pivotează. Dacă nu se
procedează astfel, monitorul se poate defecta.
Instalarea driverului de monitor (Automatic)
În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în
unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al
driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date
pentru sistemul de operare de care dispuneţi.
Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.
z
Situl web: http://www.samsung.com/ (mondial)
http://www.samsung.com/monitor/ (SUA)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows ME
1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceţi clic pe Windows ME Driver
3. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceţi clic pe butonul "OK"
4. Faceţi clic pe butonul "Install" ("Instalare") din fereastra "Warning" ("Avertisment").
5. Instalarea driverului de monitor este completă.
Windows XP/2000
1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceţi clic pe Windows XP/2000 Driver
3. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă,apoi faceţi clic pe butonul " OK "
4. Faceţi clic pe butonul " Install " ("Instalare") din fereastra " Warning " ("Avertisment").
5. Dacă puteţi vedea fereastra "Message" faceţi clic pe butonul "Continue
Anyway" ("Continuare oricum"). Apoi faceţi clic pe butonul "OK"
Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă
va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor
http://www.samsung.com/.
6. Instalarea driverului de monitor este completă.
Instalarea driverului de monitor (Manual)
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în
unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al
driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date
pentru sistemul de operare de care dispuneţi.
Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.
z
Situl web: http://www.samsung.com/ (mondial)
http://www.samsung.com/monitor/ (SUA)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Sistemul de operare Microsoft® Windows ® XP
1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.
2. Faceţi clic pe "Start" —> "Control Panel"("Start —> Panoul de control") iar apoi selectaţi
pictograma "Appearance and Themes"("Aspect şi teme")
3. Faceţi clic pe pictograma "Display" ("Afişare")şi selectaţi fila "Settings" ("Setări")apoi faceţi
clic pe "Advanced.." ("Complex").
4. Faceţi clic pe butonul "Properties" ("Proprietăţi")de la fila "Monitor" ("Monitor") şi selectaţi
fila "Driver" ("Driver").
5. Faceţi clic pe "Update Driver.." ("Actualizare driver") şi selectaţi "Install from a list
or.." ("Instalare dintr-o listă sau..") apoi Faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").
6. Selectaţi "Don't search ,I will.." ("Fără căutare. Aleg...")apoi faceţi clic pe
"Next" ("Următorul") şi apoi pe "Have disk" ("Obţinere disc").
7. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver) alegeţi modelul
dumneavoastră de monitor din lista şi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").
8. Dacă puteţi vedea fereastra cu următorul "Message" ("Mesaj") faceţi clic pe butonul
"Continue Anyway"("Continuare oricum"). Apoi faceţi clic pe butonul "OK"
Acest driver de monitor este în curs de certificare MS Logo, de aceea această instalare nu
vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung
Monitor
http://www.samsung.com/.
9. Faceţi clic pe butonul "Close" ("Închidere") apoi pe butonul "OK"
10. Instalarea driverului de monitor este completă.
Sistemul de operare Microsoft® Windows ® 2000
Dacă pe ecran puteţi vedea mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura
Digitală nu poate fi găsită")procedaţi în felul următor.
1. Faceţi clic pe butonul "OK" din fereastra "Insert disk" ("Inserare disc").
2. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") din fereastra "File Needed" ("Fişier necesar").
3. Selectaţi A:(D:\Driver) şi faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") şi apoi butonul "OK".
Instalarea
1. Faceţi clic pe "Start" ,("Start") "Setting" ("Setare"), "Control Panel" ("Panou de control").
2. Faceţi dublu clic pe pictograma "Display" ("Afişare").
3. Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced.." ("Complex").
4. Selectaţi "Monitor".
Case1: Dacă butonul "Properties ("Proprietăţi") este inactiv, înseamnă că monitorul este
corect configurat. Vă rugăm opriţi instalarea
Case2: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăţi") este activ, faceţi clic şi urmaţi în continuare
instrucţiunile.
5. Faceţi clic pe "Driver" ("Driver") " Update Driver.." ("Actualizare driver") apoi Faceţi clic pe
butonul "Next" ("Următorul").
6. Selectaţi "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" ("Afişaţi o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea
alege un driver") apoi Faceţi clic pe "Next" ("Următorul") iar apoi pe "Have disk" ("Obţinere
disc").
7. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver).
8. Faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") apoi pe butonul "OK".
9. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor şi faceţi clic pe butonul " Next " ("Următorul")
apoi faceţi clic din nou pe butonul " Next " ("Următorul").
10. Faceţi clic pe butonul " Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").
Dacă puteţi vedea fereastra cu mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura
Digitală nu a fost găsită") faceţi clic pe butonul "Yes" ("Da"). Faceţi clic pe butonul "
Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").
Sistemul de operare Microsoft® Windows ® Millennium
1. Faceţi clic pe " Start " ,("Start") " Setting " ("Setare"), " Control Panel " ("Panou de control").
2. Faceţi dublu clic pe pictograma " Display " ("Afişare").
3. Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced Properties" ("Proprietăţi
complexe").
4. Selectaţi fila "Monitor".
5. Faceţi clic pe butonul "Change" ("Modificare") din zona"Monitor Type" ("Tipul de monitor").
6. Selectaţi "Specify the location of the driver" ("Specificaţi amplasarea driverului").
7. Selectaţi "Display a list of all the driver in a specific location.." ("Afişaţi o listă a tuturor
driverelor într-o anumită amplasare") apoi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").
8. Faceţi clic pe butonul "Have Disk" ("Obţinere disc").
9. Specificaţi A:\(D:\driver) apoi faceţi clic pe butonul "OK.
10. Selectaţi "Show all devices" ("Se afişează toate dispozitivele") selectaţi monitorul care
corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră şi faceţi clic pe "OK".
11. Faceţi clic pe butoanele "Close" ("Închidere") şi "OK" până când fereastra de dialog Display
Properties ("Proprietăţi de Afişare") se închide.
(Dacă pe ecran apare un mesaj de eroare sau alt tip de mesaj, faceţi clic pe opţiunea
potrivită pentru monitorul dumneavoastră.)
Sistemul de operare Microsoft® Windows ® NT
1. Faceţi clic pe Start, Settings, Control Panel ("Start, Setări, Panoul de control") iar apoi
faceţi dublu clic pe pictograma " Display "("Afişare")
2. În fereastra Display Registration Information faceţi clic pe opţiunea Settings ("Setări") şi apoi
pe All Display Modes("Toate modurile de afişare").
3. Selectaţi un mod pe care doriţi şă îl utilizaţi (Rezoluţie, Număr de culori şi Frecvenţă
Verticală) şi apoi faceţi clic pe OK.
4. Dacă după ce aţi apăsat pe Test, ecranul funcţionează normal, faceţi clic pe Apply ("Se
aplică") Dacă ecranul se comportă anormal, treceţi la un alt mod de vizualizare(cu o valoare
mai scăzută a rezoluţiei, culorilor şi frecvenţei).
Dacă la All Display Modes("Toate modurile de afişare"),nu apare nici un mod
selectaţi nivelul de rezoluţie şi frecvenţă verticală consultând ghidul de utilizare,
secţiunea Moduri de afişare presetate.
Sistemul de operare Linux
Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creaţi fişierul X86Config , care este un tip de fişier de
setare sistem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Apăsaţi Enter la primul şi la a doua fereastră după executarea fişierului X86Config.
A treia fereastră este pentru setarea mouse-ului.
Setaţi mouse-ul.
Următoarea fereastră este pentru selectarea unei tastaturi.
Setaţi tastatura.
Următoarea fereastră este pentru setarea monitorului.
În primul rând, stabiliţi o frecvenţă orizontală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa
direct).
8. Stabiliţi o frecvenţă verticală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct).
9. Introduceţi Denumirea de model a monitorului. Această informaţie nu va afecta rularea XWindow.
10. Aţi terminat setarea monitorului.
Rulaţi X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.
Natural Color
Programul software Natural Color
Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color
imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scaner sau obţinute cu
o cameră digitală nu sunt aceleaşi ca şi cele afişate pe monitor.
Programul Natural Color este soluţia acestor probleme. Acesta este un sistem de administrare
a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu Korea Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru
monitoarele Samsung şi face culoara de pe monitor să fie aceeaşi ca cea a imaginilor
imprimate sau scanate.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.
Cum se instalează Programul Natural Color
Introduceţi în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi
executată fereastra iniţială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural
Color faceţi clic pe Natural Color din fereastra iniţială. Pentru a instala manual programul,
introduceţi în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung, faceţi clic pe
butonul [Start] din Windows şi selectaţi apoi [Execute] ("Executare").
Introduceţi D:\color\eng\setup.exe şi apoi apăsaţi tasta <Enter>.
(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceţi litera corespunzătoare unităţii
unde se află acesta.)
Cum să dezinstalaţi programul Natural Color
Selectaţi [Setting]/[Control Panel] ("Setări/Panoul de control") din meniul [Start] şi apoi faceţi
dublu clic pe [Add/Delete a program]("Adaugare/Ştergere Program").
Selectaţi Natural Color din listă şi apoi faceţi clic pe butonul [Add/Delete]
("Adăugare /Ştergere").
Instalare
1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Apăsaţi pe fişierul de instalare pentru AutoRotation.
3. Selectaţi limba de instalare, apăsaţi pe „Next”.
4. La afişarea ferestrei InstallationShield Wizard (programului expert de instalare), faceţi clic pe
"Next" (Continuare).
5. Selectaţi "I accept the terms of the license agreement" (Accept termenii contractului de licenţiere) pentru a fi de
accord cu termenii de utilizare.
6. Selectaţi un folder unde doriţi să fie instalat programul AutoRotation.
7. Faceţi clic pe „Install”.
8. Va apărea fereastra „Installation Status” (Starea Instalării).
9. Faceţi clic pe „Finish”.
10. Atunci când instalarea este terminată, pe spaţiul de lucru va apărea pictograma programului MagicRotation,
MagicTune™.
Pentru a rula programul, faceţi dublu clic pe această pictogramă.
Pictograma de executare a MagicTune™ poate să nu apară, în funcţie
de specificaţiile sistemului sau ale monitorului. Dacă acest lucru se
întâmplă, apăsaţi tasta F5.
Probleme la Instalare (MagicTune™)
Instalarea aplicaţiei MagicTune™ poate fi afectată de factori ca de exemplu placa video, placa de bază sau
mediul reţelei.
Vezi „Probleme uzuale” dacă în timpul instalării apar probleme.
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
Se recomandă să utilizaţi MagicTune™ sub Windows™ 2000 sau
o versiune ulterioară.
bsite.
Hardware
z
z
Memorie peste 32MB
Spaţiu pe Hard disc peste 25MB
* pentru mai multe informaţii, vizitaţi situl web MagicTune™.
Probleme la instalare (MagicRotation)
Instalarea aplicaţiei MagicRotation poate fi afectată de factori precum placa video, placa de bază sau
parametrii reţelei.
Pentru rezolvarea eventualelor probleme survenite la instalare, consultaţi secţiunea "Depanare" .
Limitări
1. Pentru ca MagicRotation să funcţioneze corect, este necesar ca driverul pentru monitor să fie
încărcat în mod corespunzător.
Driverul pentru monitor instalat trebuie să fie cel mai recent driver oferit de furnizor.
2. Dacă aplicaţii precum Windows™ Media Player, Real Player etc. nu afişează corect fişierele video
pentru orientările de 90, 180 şi 270 de grade, efectuaţi următoarele acţiuni:
{ Închideţi aplicaţia.
{ Selectaţi orientarea în care doriţi să vizualizaţi aplicaţia (90, 180, 270).
{ Închideţi aplicaţia.
De cele mai multe ori, această acţiune va fi suficient pentru a rezolva problema.
3. Aplicaţiile care folosesc OpenGL şi DirectDraw (grafică 3D) nu vor funcţiona conform orientării
selectate (90, 180, 270).
(De exemplu, jocurile 3D)
4. Aplicaţiile DOS nu vor funcţiona conform orientării selectate (90, 180, 270) în modul Full Screen
(Ecran complet).
5. Opţiunea Dual nu este acceptată în Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation nu permite utilizarea unei profunzimi a culorii de 24 de biţi.
7. Dacă schimbaţi placa video, este recomandabil ca în prealabil să dezinstalaţi MagicRotation.
Cerinţe pentru sistem
Sistem de operare
z
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
NT 4.0
2000
XP Home Edition
XP Professional
Hardware
z
z
128 MB RAM sau mai mult (recomandat)
25 MB spaţiu liber pe HDD sau mai mult
Service Pack-uri
z
z
Este recomandat ca pe sistemul dvs. să fie instalat cel mai recent Service Pack.
Pentru Windows™ NT 4.0, este recomandabil să instalaţi Internet Explorer 5.0 (sau o versiune
superioară) cu componenta Active Desktop.
* Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul MagicRotation.
* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.
Dezinstalare
Programul AutoRotation poate fi dezinstalat doar prin utilizarea opţiunii „Add or Remove Programs” de pe
Panoul de Comandă din Windows™.
Pentru a şterge programul AutoRotation, urmaţi paşii de mai jos.
1. Mergeţi la [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] şi selectaţi [Control Panel] din Meniu. Dacă programul
rulează pe Windows™ XP, mergeţi la [Control Panel] din meniul [Start].
2. Faceţi clic pe pictograma "Add or Remove Programs" din Panoul de Comandă.
3. În fereastra pentru "Add or Remove Programs" defilaţi în jos pentru a găsi "AutoRotation." Faceţi clic
pe program pentru a-l selecta.
4. Faceţi clic pe butonul "Change/Remove" pentru a şterge programulFaceţi clic pe butonul
"Change/Remove" pentru a şterge programul.
5. Faceţi clic pe "Yes" pentru a începe procesul de dezinstalare.
6. Aşteptaţi până când apare caseta de dialog „Uninstall Complete (Dezinstalarea Completă).
Vizitaţi situl web AutoRotation pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi răspunsuri) şi actualizări
de software.
Prezentare generală
|
|
Mod OSD
Calibrarea Culorii
|
Probleme uzuale
Prezentare generală
Ce este MagicTune™
Performanţa monitorului poate varia datorită plăcii grafice, a computerului, a condiţiilor de iluminare şi a
altor factori de mediu. Pentru a obţine cea mai bună imagine de la un monitor, trebuie să îl reglaţi
pentru setarea dvs. unică. Din nefericire, comenzile manuale disponibile pentru reglarea imaginii se
dovedesc deseori greu de utilizat. Pentru o reglare (acordare) corectă este nevoie de un program simplu
de utilizat, care printr-un proces pas cu pas ne ajută să obţinem o imagine de cea mai bună calitate.
În cele mai multe cazuri, chiar şi cele mai simple reglări la Luminozitate sau Contrast trebuie să fie
executate prin navigarea în meniurile complexe ale meniului afişat pe ecran (OSD) care nu sunt uşor de
înţeles. În plus, nu există un răspuns imediat care să vă ajute la reglarea corectă din comenzile de pe
monitor. MagicTune™ este un program utilitar care vă ghidează în procesul de reglare, prin instrucţiuni
uşor de înţeles şi modele de fundal concepute pentru fiecare comandă a monitorului. Pentru fiecare
utilizator, setările pot fi salvate, oferind o metodă uşoară de selectare a caracteristicilor imaginii într-un
mediu cu mai mulţi utilizatori, sau cu un singur utilizator care are presetări bazate pe conţinut sau
lumina ambiantă.
Funcţionalitatea de bază
MagicTune™ este un program utilitar care permite reglarea monitorului şi a culorilor utilizând protocolul
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI). Toate reglajele imaginii sunt controlate prin
program, pentru a elimina necesitatea utilizării meniului afişat pe ecran (OSD) al monitorului.
MagicTune™ supports Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.
Se recomandă să utilizaţi MagicTune™ sub Windows™ 2000 sau o versiune ulterioară.
MagicTune™ permite reglarea rapidă şi exactă a imaginii, cu posibilitatea de a salva şi a utiliza cu
uşurinţă configuraţiile ce vi se potrivesc cel mai bine.
Mod OSD
Modul OSD permite ajustarea simplă a setărilor monitorului fără a apela la paşi predefiniţi. Puteţi accesa
opţiunea dorită din meniu pe care doriţi să o configuraţi.
Prezentare generală
|
Mod OSD
|
Calibrarea Culorii
|
MagicTune™ permite reglarea rapidă şi exactă a imaginii, cu
posibilitatea de a salva şi a utiliza cu uşurinţă configuraţiile ce vi se
potrivesc cel mai bine.
Probleme uzuale
z
z
z
Modul OSD poate să nu corespundă cu explicaţia din
ghid, depinzând de specificaţiile fiecărui monitor în
parte
Atunci când Pivot funcţionează, este posibil ca o parte
a Programului MagicTune™ să nu opereze normal.
AutoRotation : AutoRotation va roti automat monitorul
la 90, 180, 0 grade.
Pentru a rula programul Rotation, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
z Instalaţi programele Rotation şi MagicTune™ 3.6 pe
calculatorul dvs.
z Porniţi MagicTune™ 3.6
z Option (Opţiune) → Preference (Preferinţă) → Faceţi
clic pe caseta mică din meniul Enable task tray (Activare
bară de sarcini).
z
z
Modul de control MagicTune™ diferă în funcţie de
modelul monitorului.
Unghiul de rotaţie permis de monitor depinde de
model.
Mod OSD
Modul OSD uşurează ajustarea setărilor monitorului. La selectare, fiecare filă din partea de sus a
ferestrei afişează descrierile generale ale elementelor din submeniu, pentru a fi ajustate. La selectare,
fiecare filă afişează o listă de meniuri. Pentru o ajustare rapidă a setărilor monitorului, modul OSD
permite accesul simplu şi uşor la toate filele şi elementele din meniuri.
Definiţii Butoane
OK
Aplică toate modificările efectuate şi iese din MagicTune™.
Reset
(Resetare)
Readuce valorile monitorului, afişate pe fereastra activă, la valorile
recomandate de producător.
Cancel
(Anulare)
Iese din MagicTune™ fără a aplica modificările efectuate. Dacă nu aţi
efectuat nici o modificare la setările afişate în fereastră, dacă apăsaţi
„Cancel” nu se va întâmpla nimic.
Definiţii Fila Imagine
Permite utilizatorului să regleze setările ecranului la valorile dorite.
Brightness
Face ca întregul ecran să apară mai închis sau mai deschis. Datele detaliate ale
imaginilor din zonele întunecate se pot pierde dacă luminozitatea nu este reglată la
nivelul normal. Reglaţi luminozitatea pentru a obţine condiţii optime de vizionare.
Contrast
Reglează diferenţa de luminozitate între zonele luminoase şi întunecate de pe ecran.
Determină claritatea imaginilor.
Resolution
(Rezoluţia)
Afişează o listă a tuturor rezoluţiilor suportate de acest program.
MagicBright este o nouă funcţie ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând
de conţinutul imaginii pe care o priviţi. În acest moment sunt disponibile şase moduri
de vizualizare diferite: Text, Internet şi Entertain. Fiecare mod are un grad
preconfigurat de luminozitate. Puteţi selecta cu uşurinţă una dintre cele şase
configuraţii, apăsând butoanele MagicBright
MagicBright™
1. Text : Luminozitate normală Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult
text.
2. Internet : Luminozitate medie Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică
atât grafică cât şi text.
3. Game Pentru vizionarea de filme şi jocuri.
4. Sport Pentru vizionarea de filme ca de exemplu Competiţii Sportive.
5. Movie : Luminozitate mare Pentru vizionarea filmelor ca de exemplu un film pe
DVD sau Video CD.
6. Custom Deşi sunt alese cu grijă de inginerii noştri, aceste valori preconfigurate
pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul
fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteţi
regla Luminozitatea şi Contrastul utilizând meniul
Modul de control MagicBright diferă în funcţie de modelul monitorului.
Unele monitoare vor accepta numai patru moduri.(Text, Internet,
Entertain, Custom)
Definiţiile Filei Culoare
Reglează „căldura” fundalului monitorului sau a imaginii.
MagicColor şi Gamma se vor afişa numai la monitoarele care acceptă
aceste funcţii.
Tonalitatea culorii poate fi modificată.
z
z
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
Color Tone
(Tonalitate
Culoare)
Color
Control
(Control
culoare)
Modul Color Tone (Tonalitate culori) diferă în funcţie de modelul
monitorului. Unele monitoare vor accepta numai patru moduri.( Warm,
Normal, Cool, Custom)
Reglează culoarea imaginii de pe monitor.
Puteţi schimba culoarea monitorului cu culoarea dorită.
z
R- G - B
Procesul prin care culorile preferate sunt optimizate şi întreţinute. Dacă faceţi parte
dintre aceia care doresc ca imaginile pe care le vizionează să conţină detalii
impresionante, reproduse cu exactitate – inclusiv imagini web sau cele produse de o
(Calibrare)
cameră digitală sau un scaner, MagicTune™ vi se va părea o unealtă nepreţuită.
Calibration
MagicColor este o tehnologie nouă, dezvoltată exclusiv de Samsung şi destinată
îmbunătăţirii imaginii digitale şi afişării culorilor într-un mod natural şi cu o claritate
mai ridicată, fără a dăuna calităţii imaginii.
1. OFF : Intră din nou în modul original.
2. DEMO : Ecranul înainte de aplicarea MagicColor apare în partea dreaptă, iar
ecranul după aplicarea MagicColor apare în partea stângă.
3. Full :Afişează culori vii, naturale, cu claritate ridicată.
4. Intelligent : Afişează nu numai culori vii, naturale, ci şi o nuanţă mai naturală şi
realistă ale pielii, cu claritate ridicată.
5. MagicZone
{ MagicZone asigură o afişare clară şi bine definită a imaginilor multimedia
animate şi a fotografiilor prin îmbunătăţirea luminozităţii, a clarităţii şi a
saturaţiei, precum şi a tonalităţii cromatice a unei anumite zone a
ecranului. Acesta oferă o interfaţă uşor de utilizat care evidenţiază
porţiunea de imagine video a programului multimedia prin detectarea
automată şi evidenţierea zonei dorite prin tragere.
{ La activarea cursorului mouse-ului (
)şi în cazul în care dezactivarea
acestuia este necesară pentru a fi utilizat la alte sarcini, faceţi clic
dreapta pe mouse sau poziţionaţi cursorul activat ( ) pe bara de sarcini
şi faceţi clic. Odată dezactivată, pictograma de pe ecran revine la cea
afişată înainte de activare.
{ MagicZone este ideal mai ales pentru vizionarea filmelor.
{ Auto Detect (Detectare automată): Dacă filmul este rulat cu anumite
programe de redare, funcţia MagicZone va evidenţia automat ecranul de
redare (această funcţie va fi disponibilă în programe precum Gom,
Adrenalin, KCP, Window Media, Power DVD etc.). Este posibil ca şi alte
programe de redare să beneficieze de această funcţie, dar ar putea
interveni unele probleme.
{
Meniul Tray (Tavă)
HUE
Reglează nuanţa de culoare.
Saturation Reglează saturaţia culorilor.
MagicColor
Brightness Reglează luminozitatea.
Sharpness
Reglează diferenţa dintre zonele cele mai luminoase
şi zonele cele mai întunecate ale afişajului.
Zone Off
Deselectează zona capturată.
Reset
Revine la setarea prestabilită de furnizor.
z
z
z
În funcţie de monitor, este posibil ca setările Color Control,
Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness să nu poată fi
ajustate în modurile MagicColor Full şi Intelligent.
MagicTune™ va dispărea dacă activaţi MagicZone, iar prin
închiderea MagicZone după reglare se va afişa din nou
MagicTune™. (Opţiunea pentru bara de sistem este debifată)
MagicTune™ va dispărea dacă activaţi MagicZone, iar prin
închiderea MagicZone după reglare nu se va afişa din nou
MagicTune™. (Opţiunea pentru bara de sistem este bifată)
Modul MagicColor diferă în funcţie de modelul monitorului.
Modul MagicZone se va afişa dacă monitorul acceptă această
funcţie.
Corectarea valorilor Gamma modifică luminescenţa culorilor prin nuanţe de gri.
Gamma
Modul Gamma diferă în funcţie de modelul monitorului. Unele
monitoare acceptă numai trei moduri (Mode 1, Mode 2, Mode 3)
Definiţiile Filei Imagine
Ajustaţi valorile pentru Fine (Fin) , Coarse (Grosier) şi Position (Poziţie).
z
Image Setup
(Configurare
Imagine)
z
z
Fine: Îndepărtează perturbaţiile, ca de exemplu dungile orizontale.
Dacă perturbaţiile persistă şi după ajustarea fină, aceasta se va
repeta după reglarea frecvenţei (viteza ceasului).
Coarse : Îndepărtează perturbaţiile, ca de exemplu dungile verticale.
Reglajul Brut poate face ca imaginea de pe ecran să se deplaseze. O
puteţi readuce în centru cu ajutorul meniului Reglare Orizontală.
Auto Setup : Autoreglarea permite monitorului să se ajusteze singur
în funcţie de parametrii semnalului video. Valorile reglajului fin, brut
şi poziţia sunt ajustate automat.
Position
(Poziţie)
Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia orizontală,
verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.
Sharpness
Pentru a îmbunătăţi claritatea imaginii urmaţi instrucţiunile date.
Definiţii Fila Opţiuni
MagicTune™ poate fi configurat cu ajutorul următoarelor opţiuni.
Încarcă Caseta de Dialog pentru Preferinţe. Preferinţele în uz vor avea un
“V” în caseta de validare. Pentru a deselecta o Preferinţă, poziţionaţi
cursorul deasupra casetei şi faceţi clic.
z
Preferences
(Preferinţe)
z
Select Source
z
z
Enable task tray menu(Activarea meniului din partea dreaptă a
barei de activităţi)
- Pentru a accesa meniurile MagicTune™, faceţi clic pe pictograma
din [task tray menu].
Meniurile nu sunt afişate dacă opţiunea [Enable System Tray] este
deselectată din [Options (Opţiuni)] → [Basic Settings (Setări
elementare)].
Select Language(Selectare Limbă) – Limba aleasă are efect doar
asupra limbii utilizate pentru OSD.
Analog
Digital
Definiţii Fila Suport
Afişează ID –ul Produsului şi numărul de versiune al programului; de asemenea vă permite să utilizaţi
funcţia Help (Ajutor)
Vizitaţi situl web al MagicTune™ sau faceţi clic pentru a deschide fişierele
de Ajutor (Manualul Utilizatorului) dacă aveţi nevoie de asistenţă la
Help (Ajutor)
instalarea sau operarea programului MagicTune™. Manualul Utilizatorului se
poate deschide cu orice browser.
Asset ID
(ID Produs)
Puteţi utiliza serverul pentru a controla monitorul Client.
(Pentru a utiliza acest program drept Client, trebuie instalat programul de
server)
User Name
User ID
Afişează numele utilizatorului înregistrat în
calculator.
Afişează ID-ul utilizatorului înregistrat în calculator.
Version
(Versiunea)
Server IP
Notaţi adresa de IP a serverului.
Department
Notaţi departamentul.
Location
Notaţi locaţia.
Afişează numărul de versiune pentru MagicTune™.
Prezentare generală
|
Mod OSD
|
Calibrarea Culorii
|
Probleme uzuale
Color Calibration (Calibrarea Culorii)
1. Color Calibration(Calibrarea Culorii)
„Calibrarea Culorii” vă ghidează în obţinerea unor culori optime pentru monitorul Dumneavoastră.
Pentru aobţine culori optime pentru monitorul Dumneavoastră, urmaţi cei cinci paºiprezentaţi mai
jos.
1. 1) Pentru a potrivi luminozitatea zonei de control cu cea a modelului defundal, acţionaţi
“Bara de Control pentru Luminozitate”.
2. Dacă detectaţi o tonalitate anume a culorii la “Zona de Control” mutaţicursorul de control
spre direcţia tonalităţii respective a culorii, consultând“ Cercul de referinţă pentru Culoare”.
=> Dacă ajustarea este efectuată corect, în Zona de Control nu vafi detectată nici o
tonalitate a culorii.
3. După ce efectuaţi ajustarea descrisă la pasul 1, apăsaţi butonul „Next”.
4. Repetaţi procedurile 1), 2) şi 3) pentru paşii 2 ~ 5 rămaşi.
5. Puteţi vedea efectul de calibrare obţinut apăsând butonul „Preview”.
Cum pot utilizatorii multipli să utilizeze culorile reglate
Definiţie
Când monitorul este utilizat de mai mulţi utilizatori, culorile reglate cu ajutorul Calibrării Culorii, pot
fi salvate şi utilizate pentru fiecare utilizator. Setările de culoare salvate astfel pot fi utilizate de
până la 5 utilizatori.
1. Cum se salvează setările de culoare reglate:
Se apasă Next (Următorul), şi când pe ecran în locul acestuia va apărea Apply (Se aplică)
setările de culoare reglate pot fi salvate. Pot fi salvate până la 5 setări.
2. Cum se aplică setările de culoare salvate:
Se apasă butonul Multi User (Utilizatori Multipli) de pe ecranul principal pentru a putea
selecta şi utiliza una din setările de culoare salvate aici.
2. Preview
Apăsaţibutonul „Preview” din „Calibrarea culorii”.
Va fiafiºată imaginea de mai sus.
1. Apăsaţibutonul „View Calibrated” (Vizualizare calibrat) pentru a vedea efectul decalibrare
ajustat.
2. Apăsaţibutonul „View Uncalibrated” (Vizualizare necalibrat) pentru a vedea
imagineaoriginală.
Prezentare generală
|
Mod OSD
|
Calibrarea Culorii
|
Probleme uzuale
Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.
Apăsaţi pe OK şi faceţi clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune"
pentru a vizita prima pagină a acestui site.
Dacă placa dvs. video nu se află în lista 'Available (Disponibile)', pot
surveni erori.
(Plăcile video foarte noi sau foarte vechi este posibil să nu fie
compatibile).
Vizitaţi pagina noastră Web pentru informaţii despre depanare.
Chiar dacă placa este în listă, pot surveni erori dacă fabricantul
plăcii video a modificat driver-ul sau chipset-ul plăcii.
Vizitaţi pagina noastră Web pentru informaţii despre depanare.
Verificaţi dacă monitorul dvs. este fabricat de Samsung.
Produsele altor fabricanţi pot cauza erori.
Doar produsele Samsung acceptă această funcţionalitate.
Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.
Apăsaţi pe OK şi faceţi clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune"
pentru a vizita prima pagină a acestui site.
Pot surveni erori şi în cazul în care monitorul este fabricat de
Probleme uzuale
Samsung, dar este un model mai vechi.
Verificaţi dacă monitorul suportă MagicTune™.
Această funcţionalitate este suportată doar de monitoarele listate pe
prima pagină a site-ului nostru.
Verificaţi monitorul înainte de a-l achiziţiona, deoarece modelele mai
vechi nu suportă această funcţionalitate.
Pot surveni erori în cazul în care nu există informaţii EDID
(Extended Display Identification Data) pentru monitorul instalat.
Selectaţi Start > Setup > Control Panel (Panou de control) >
System (Sistem)> Hardware >Device Manager (Manager de
dispozitive)> Monitor. Dacă eliminaţi monitorul "Plug-and-play"
instalat şi, în urma căutării, nu este găsit nici un alt monitor "Plugand-play", este foarte probabil să survină această eroare.
Vizitaţi pagina noastră Web pentru informaţii despre depanare.
Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.
Apăsaţi pe OK şi faceţi clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune"
pentru a vizita prima pagină a acestui site.
De asemenea, pot surveni erori dacă monitorul este înlocuit cu un
monitor nou în timp ce alimentarea este întreruptă, fără a reporni
sistemul.
Reporniţi sistemul de fiecare dată când înlocuiţi monitorul, înainte de a
utiliza din nou MagicTune™.
Pot surveni erori atunci când driverul plăcii video nu este instalat
corespunzător.
Acest lucru se întâmplă atunci când placa video nu este afişată în
mod normal în lista dispozitivelor instalate. Puteţi verifica acest
lucru de la următoarea locaţie: Start > Control Panel (Panou de
control) > System (Sistem) > Hardware > Device Manager
(Manager de dispozitive)> Display Adapter (Adaptor video).
Vizitaţi site-ul fabricantului plăcii video şi descărcaţi şi instalaţi cel mai
recent driver.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la placa video, contactaţi
producătorul acesteia.
Pentru a asigura operarea normală, reporniţi sistemul.
Pot surveni erori dacă sistemul nu este repornit după instalarea
MagicTune™.
(Doar pentru Win98SE şi WinMe.)
Reporniţi sistemul înainte de utilizare.
Pentru a obţine performanţe ridicate cu MagicTune™, setaţi rezoluţia
optimă. Consultaţi Ghidul de utilizare pentru a afla rezoluţia optimă.
Dacă nu setaţi rezoluţia optimă şi rulaţi Color Calibration (Calibrare
culoare), monitorul nu va putea fi reglat în mod optim.
Consultaţi manualul pentru a afla rezoluţia optimă.
Placa video nu suportă MagicTune™.
Instalaţi un driver nou pentru placa video.
Pot surveni erori atunci când driverul plăcii video nu este instalat
corespunzător.
Acest lucru se întâmplă atunci când placa video nu este afişată în
mod normal în lista dispozitivelor instalate. Puteţi verifica acest
lucru de la următoarea locaţie: Start > Control Panel (Panou de
control) > System (Sistem) > Hardware > Device Manager
(Manager de dispozitive)> Display Adapter (Adaptor video).
Vizitaţi site-ul fabricantului plăcii video şi descărcaţi şi instalaţi cel mai
recent driver.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la placa video, contactaţi
producătorul acesteia.
Deoarece programul Highlight utilizează linii de comunicaţie,
ieşiţi din acest program înainte de a accesa MagicTune™.
Anumite monitoare Samsung CDT suportă programul Highlight.
Dacă utilizaţi funcţionalităţile Highlight şi MagicTune™simultan, este
posibil să survină erori.
Dezactivaţi funcţionalitatea Highlight înainte de a utiliza MagicTune™.
Probleme uzuale
z
MagicTune™poate să nu mai funcţioneze dacă, în timp ce MagicTune™
funcţionează, monitorul este schimbat sau driverul plăcii video este actualizat.. Vă
rugăm ca în acest caz să reporniţi sistemul.
Simptom
Listă de
verificare
De verificat când
MagicTune™nu
funcţionează
corect.
* Funcţia
MagicTune™ este
disponibilă numai
pentru PC (VGA)
cu sistem Windows
care acceptă
caracteristica Plug
and Play.
Soluţii
* Pentru a verifica dacă calculatorul
dvs. acceptă funcţia MagicTune™,
parcurgeţi etapele de mai jos (pentru
Windows™, versiunea XP);
Control Panel (Panou de control)->
Performance and Maintenance
(Performanţă şi întreţinere)-> System > Hardware -> Device Manager
(Manager dispozitive)-> Monitors
(Monitoare)-> După ce ştergeţi
monitorul Plug and Play, căutaţi 'Plug
and Play monitor' căutând echipamente
hardware noi.
MagicTune™ este un software
suplimentar pentru monitor. Este posibil
ca anumite plăci grafice să nu accepte
monitorul dvs. În cazul în care aveţi
probleme cu placa video, consultaţi
site-ul nostru Web pentru lista plăcilor
video compatibile.
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
Funcţia
MagicTune™ nu
funcţionează
corespunzător.
z
z
Aţi schimbat
calculatorul sau
placa grafică?
Descărcaţi cea mai recentă versiune a
programului. Programul poate fi
descărcat de la adresa
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
Vizitaţi site-ul nostru web şi descărcaţi software-ul de instalare pentru
MagicTune™MAC.
Vizitaţi situl web MagicTune™pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi
răspunsuri) şi actualizări de software.
Prezentare generală
|
Interfaţă
|
Depanare
Prezentare generală
Ce este MagicRotation?
Până acum, monitoarele permiteau utilizatorului numai vizualizarea de tip peisaj.
Trăim în era informaţiei şi tot mai mulţi utilizatori citesc în viaţa de zi cu zi documente, pagini Web, email-uri etc. Aceste aplicaţii pot fi vizualizate mai bine în modul portret, care permite afişarea pe ecran a
întregului conţinut. Astfel, va creşte semnificativ productivitatea utilizatorului, acesta putând alege între
modurile peisaj şi portret.
Software-ul MagicRotation de la Samsung Electronics, Inc. oferă posibilitatea de rotire a ecranului la 0,
90, 180 şi 270 de grade, optimizând utilizarea monitorului calculatorului, îmbunătăţind vizualizarea şi
sporind productivitatea utilizatorilor.
Funcţie de bază
MagicRotation funcţionează sub Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home şi XP Professional.
* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.
Prezentare generală
z
z
|
Interfaţă
|
Atunci când AutoRotation funcţionează, este posibil ca o parte a
Programului MagicTune™ să nu opereze normal.
AutoRotation : AutoRotation va roti automat monitorul la 90, 180, 0
grade.
z
z
z
Pentru a rula programul AutoRotation, urmaţi instrucţiunile de
mai jos.
Instalaţi programele Rotation şi MagicTune™ 3.6 pe calculatorul dvs.
Porniţi MagicTune™ 3.6
Option → Preference → Faceţi clic pe caseta de validare
corespunzătoare din meniul de activare.
* Unghiul de rotaţie permis de monitor depinde de model.
Interfaţă
Meniul din bara de sarcini
Meniul apare apăsând pe butonul din
dreapta al mouse-ului.
Rotate (Rotire) : Afişajul va fi rotit cu 90 de grade
Rotate to 0 (Rotire la 0) : Afişajul va fi rotit la 0 grade faţă de unghiul de
rotire curent.
Depanare
Rotate to 90 (Rotire la 90) : Afişajul va fi rotit la 90 grade faţă de unghiul
de rotire curent.
Rotate to 180 (Rotire la 180) : Afişajul va fi rotit la 180 grade faţă de
unghiul de rotire curent.
Rotate to 270 (Rotire la 270) : Afişajul va fi rotit la 270 grade faţă de
unghiul de rotire curent.
Hot key (Tastă de acces rapid) : Tastele de acces rapid sunt disponibile în
mod prestabilit şi pot fi schimbate de utilizator.
În cazul în care utilizatorul doreşte să schimbe o tastă de acces rapid, noua
tastă va fi disponibilă pentru utilizare imediat după schimbare. Utilizatorul
poate crea o tastă de acces rapid combinând tasta Shift, Ctrl sau Alt cu una
dintre tastele generale. Dacă se apasă numai pe o tastă generală, tasta de
acces rapid desemnată va fi Alt+tasta generală.
Help (Asistenţă) : Afişează sistemul de asistenţă pentru programul
MagicRotation.
About (Despre) : Afişează versiunea şi drepturile de autor pentru program.
Exit (Ieşire) : Determină ieşirea din programul MagicRotation.
Prezentare generală
|
Interfaţă
|
Depanare
Înainte de a apela la asistenţa tehnică
z
Pentru a oferi funcţiile de rotire a ecranului, software-ul MagicRotation utilizează
driverul pentru monitor furnizat de producătorul plăcii video. Dacă driverul pentru
monitor funcţionează incorect sau prezintă defecţiuni, aceste defecţiuni se vor
menţine şi după instalarea MagicRotation.
Funcţionarea aleatorie/incorectă cauzată de probleme legate de driverul pentru
monitor nu se datorează software-ului MagicRotation.
Pentru a verifica dacă driverul pentru monitor instalat funcţionează corect, puteţi
parcurge următorii paşi:
1. Verificaţi dacă problema apare atât pentru orientarea la 0 grade (peisaj), cât
şi pentru orientarea la 90 de grade (portret).
2. Verificaţi dacă problema apare la diferite valori ale profunzimii culorii
(8/16/32 biţi per pixel) şi diferite rezoluţii (800 x 600, 1024 x 768).
3. Verificaţi dacă problema apare şi după ce aţi dezinstalat MagicRotation.
Dacă problema se repetă în cel puţin una dintre aceste situaţii, probabil că
funcţionarea incorectă se datorează driverului pentru monitor instalat.
Pentru a rezolva problema, efectuaţi următoarele operaţii:
1. Dezinstalaţi MagicRotation.
2. Obţineţi cea mai recentă versiune a driverului pentru monitor de la
producătorul plăcii dvs. video.
Cele mai recente drivere de la ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL etc. pot fi
obţinute cu uşurinţă de pe site-urile producătorilor respectivi.
3. Instalaţi cel mai recent driver pentru monitor.
4. Instalaţi MagicRotation. De cele mai multe ori, aceşti paşi vor fi suficienţi
pentru a rezolva problema.
z
z
Este posibil ca MagicRotation să nu funcţioneze dacă monitorul a fost înlocuit sau
dacă driverul pentru placa video a fost actualizat în timp ce MagicRotation se afla în
curs de rulare.
În această situaţie, reporniţi sistemul.
Pentru asistenţă tehnică, întrebări frecvente şi upgrade-uri, vizitaţi site-ul
MagicRotation.
Depanare
Listă de verificare
Înainte de a apela la un Service autorizat, puteţi încerca chiar Dumneavoastră să remediaţi
problemele care apar, utilizând informaţiile din această secţiune. Dacă aveţi totuşi nevoie
de asistenţă de specialitate, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon de pe certificatul de
garanţie, numărul de telefon de la secţiunea Informaţii, sau contactaţi vânzătorul.
Simptom
Imaginea nu apare pe
ecranul monitorului.
Monitorul nu poate fi
deschis.
Listă de verificare
Soluţii
Cablul de alimentare
este conectat corect?
Controlaţi racordarea cablului de alimentare şi
alimentarea.
Pe ecran mesajul
apare " Check Signal
Cable" (Conectare
neefectuată, Controlaţi
cablul de semnal
video)?
(Monitorul este conectat cu cablul 'DVI-A to
D-SUB' )
Controlaţi racordarea cablului de semnal video.
(Monitorul este conectat cu cablul DVI)
Dacă monitorul este conectat corect, dar pe
ecran apare în continuare un mesaj de eroare,
verificaţi dacă monitorul este setat pe modul
analogic. Apăsaţi butonul Source pentru a
verifica sursa semnalului de intrare.
Dacă led-ul de
alimentare este aprins,
reporniţi computerul
pentru a vedea ecranul
iniţial (ecranul de boot).
Dacă apare ecranul iniţial (ecranul de boot),
porniţi computerul în modul de rezoluţie minimă
("safe mode" la Windows ME/XP/2000) şi apoi
schimbaţi frecvenţa plăcii video
(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de
reglare)
Notă: Dacă ecranul iniţial (ecranul de boot)nu
apare, apelaţi la un centru de service autorizat
sau contactaţi vânzătorul.
Acest mesaj apare pe ecran atunci când
semnalul de la placa video depăşeşte rezoluţia şi
frecvenţa maximă suportate de monitor.
Puteţi vedea pe ecran
mesajul "Not
Optimum Mode",
"Recommended
Mode 1280 x 1024
60Hz"?
Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa maximă suportate
de monitor.
Imaginea nu apare pe
ecran.
Monitorul este în modul de economisire energie
(PowerSaver).
Apăsaţi o tastă de pe tastatură sau mişcaţi
mouse-ul pentru a activa monitorul şi a restabili
imaginea pe ecran.
Monitorul este conectat
cu cablul DVI?
Ecranul are culori
deteriorate sau doar
imagini alb-negru.
Imaginea de pe ecran
s-a destabilizat brusc.
În cazul în care reporniţi computerul înainte de a
conecta cablul DVI, sau dacă deconectaţi şi apoi
reconectaţi cablul DVI în timp ce sistemul
funcţionează, ecranul îşi poate pierde imaginea,
deoarece unele plăci video nu mai trimit
semnalul video. Conectaţi cablul DVI şi apoi
reporniţi sistemul.
Controlaţi conectorii cablului de semnal video.
Ecranul afişează o
singură culoare, ca şi
când ar fi privit printr-un Asiguraţi-vă că placa video este complet
introdusă în slotul aferent.
filtru colorat?
Culorile ecranului s-au
alterat după ce aţi rulat
un program sau după o
cădere a sistemului
între rularea a două
aplicaţii?
Reporniţi computerul.
Placa video a fost
montată corect?
Montaţi corect placa video consultând manualul
furnizat odată cu aceasta.
Aţi schimbat placa
video sau driverul?
Reglaţi poziţia şi mărimea imaginii utilizând
meniul MagicTune™ Programul.
Aţi modificat rezoluţia
sau frecvenţa
monitorului?
Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.
(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de
reglare).
Imaginea de pe ecran poate fi instabilă datorită ciclului semnalelor plăcii
video. Reglaţi din nou Poziţia utilizând meniul MagicTune™ Programul.
Imaginea este
defocalizată sau
meniul MagicTune™
Programul nu poate fi
reglat.
Aţi reglat rezoluţia sau
frecvenţa monitorului?
Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.
(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de
reglare).
Ecranul arată numai 16
culori. Culorile
ecranului s-au
schimbat după
schimbarea plăcii
video.
Culorile au fost reglate
corect din Windows?
Pentru Windows ME/XP/2000:
Reglaţi corect culorile din Control Panel,
Display, Settings
Placa video a fost
montată corect?
Montaţi corect placa video consultând manualul
furnizat odată cu aceasta.
Pe ecran apare
mesajul "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found". (Monitor
nerecunoscut, s-a găsit
monitor Plug & Play
(VESA DDC).
Aţi instalat driverul de
monitor?
De verificat când
MagicTune™ nu
funcţionează corect.
* Funcţia MagicTune™
este disponibilă numai
pentru PC (VGA) cu
sistem de operare
Windows care suportă
„Plug and Play”.
Consultaţi manualul
monitorului pentru a
vedea dacă funcţia
Plug & Play (VESA
DDC) poate fi
acceptată.
Instalaţi driverul de monitor conform
Instrucţiunilor de instalare pentru driver.
* Pentru a verifica dacă PC-ul Dvs. poate
suporta funcţia MagicTune™ urmaţi
paşii de mai jos: (Pentru Windows XP);
Panou de Control -> Performanţă şi Întreţinere ->
Sistem -> Hardware -> Manager Dispozitive ->
Monitoare -> După ce ştergeţi Monitorul Plug and
Play, găsiţi 'Monitor Plug and Play' efectuând o
căutare pentru hardware nou.
MagicTune™ este un software suplimentar
pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci
grafice să nu accepte monitorul dvs. În cazul în
care aveţi probleme cu placa video, consultaţi
site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video
compatibile.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Funcţia MagicTune™
nu funcţionează
corespunzător.
Aţi schimbat
calculatorul sau placa
grafică?
Descărcaţi cea mai recentă versiune a
programului. Programul poate fi descărcat de la
adresa
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Vizitaţi site-ul nostru web şi descărcaţi software-ul de instalare pentru MagicTune™ MAC.
Dacă întâmpinaţi probleme cu monitorul, verificaţi următoarele elemente.
1. Verificaţi dacă cablul de alimentare şi cel de semnal video sunt bine conectate la computer.
2. Verificaţi dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori.
(Dacă da, cereţi verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)
3. Dacă aţi instalat o nouă placă video sau dacă aţi asamblat PC-ul, verificaţi driverul plăcii video şi
cel al monitorului.
4. Verificaţi dacă rata de reîmprospătare a ecranului este reglată la 56Hz sau la 75Hz.
(Nu depăşiţi 75Hz când folosiţi rezoluţia maximă.)
5. Dacă aveţi probleme la instalarea driverului de placă video, porniţi computerul în Safe Mode
ştergeţi placa video din"Control Panel, System, Device Administrator" iar apoi reporniţi
computerul şi instalaţi din nou driverul plăcii video.
Dacă apar probleme în mod repetat, apelaţi la un centru de service autorizat.
Întrebări & Răspunsuri
Întrebare
Cum pot schimba frecvenţa?
Răspuns
Frecvenţa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.
Observaţi totuşi că acceptarea plăcii video poate varia depinzând
de versiunea de driver utilizată.
(Pentru detalii, consultaţi manualul computerului sau cel al plăcii
video.)
Cum pot modifica rezoluţia?
Windows ME/XP/2000: Modificaţi rezoluţia din Control Panel,
Display, Settings.
* (Panoul de control, Afişare, Setări) Pentru detalii, adresaţi-vă
fabricantului plăcii video.
Cum pot regla funcţia de Power
Saving(Economie Energie)?
Windows ME/XP/2000: Modificaţi această funcţie, în BIOS
SETUP la computer sau la screen saver. (Consultaţi manualul
computerului din Windows).
Cum pot curăta carcasa
exterioară / panoul LCD?
Deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi monitorul cu o cârpă
moale, utilizând o soluţie de curăţat sau apă simplă.
Nu lăsaţi urme de detergent şi nu zgâriaţi carcasa. Evitaţi
scurgerea apei în interiorul monitorului.
Funcţia de autotestare
Funcţia de autotestare | Mesaje de avertizare | Mediu | Indicaţii folositoare
Monitorul dispune de o funcţie de autotestare, care vă permite să verificaţi buna funcţionare a
monitorului.
Funcţia de autotestare
1. Opriţi monitorul şi computerul.
2. Scoateţi cablul de semnal video din spatele monitorului.
3. Porniţi monitorul
Dacă monitorul funcţionează normal, va apărea următorul ecran.
Lipsa unuia dintre dreptunghiuri indică faptul că monitorul are o defecţiune. Acest mesaj
apare şi în timpul funcţionării normale, în cazul în care cablul este deconectat sau
deteriorat.
4. Închideţi monitorul şi reconectaţi cablul de semnal video; apoi reporniţi comp uterul şi monitorul.
Dacă, după ce aţi utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificaţi
dispozitivul de control video şi sistemul; monitorul funcţionează corect.
Mesaje de avertizare
Dacă există o problemă la semnalul de intrare, pe ecran apare un mesaj, sau ecranul
rămâne gol, cu toate că indicatorul luminos de alimentare este aprins. Mesajul poate indica
faptul că modul video folosit nu funcţionează pe monitorul dumneavoastră, sau că trebuie
să verificaţi cablul de semnal video.
Mediu
Localizarea şi poziţionarea monitorului pot influenţa calitatea imaginii şi alte
caracteristici ale acestuia.
z
Dacă aveţi boxe aşezate lângă monitor, se recomandă să le deconectaţi şi să le
mutaţi în altă cameră.
z
Îndepărtaţi toate dispozitivele electronice, ca de exemplu aparate de radio,
ventilatoare, ceasuri sau telefoane care sunt la mai puţin de un metru de monitor.
Indicaţii folositoare
z
Un monitor recreează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveţi probleme
cu computerul sau placa video, acestea pot cauza pierderea imaginii de pe monitor, culori şterse,
perturbaţii, desincronizare, etc. În acest caz, mai întâi trebuie să verificaţi sursa problemei, iar
apoi să apelaţi la un centru de service autorizat sau să contactaţi vânzătorul.
z
Verificaţi dacă monitorul funcţionează corect
Dacă imaginea nu apare pe ecran sau apare un mesaj "Not Optimum Mode","Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz", deconectaţi cablul de la computer, când monitorul este încă conectat
la reţeaua de tensiune.
{ Dacă pe ecran apare un mesaj, sau dacă imaginea devine albă, înseamnă că monitorul
funcţionează corect.
{ În acest caz, problema este localizată la computer.
Informaţii generaleee
Informaţii generale
Denumire Model
SyncMaster 770P
Panou LCD
Mărime
Diagonală 17,0 inch (43 cm)
Dimensiunea imaginii pe
ecran
337,92 mm (oriz.) x 270,336 mm (vert.)
Pixel Pitch (Distanţa între
pixeli)
0,264 mm (oriz.) x 0,264 mm (vert.)
Tip
a-si TFT cu matrice activă
Frecvenţe de Sincronizare
Orizontal
30 ~ 81 kHz (Analog/Digital)
Vertical
56 ~ 75 Hz (Analog/Digital)
Număr de culori
16,7 M culori
Rezoluţie
Rezoluţie optimă
1280 x [email protected] Hz
Rezoluţie maximă
1280 x [email protected] Hz
Semnal de intrare
RGB analogic, DVI (Digital Visual Interface) compatibil cu standardul RGB digital
0.7 Vp-p ± 5 %, luminozitate pozitivă 75 Ω ± 10 % (terminat)
Sincronizare separată O/V, Composite, SOG, nivel TTL, pozitiv sau negativ
Lăţime maximă de bandă
140 MHz (Analog/Digital)
Alimentare
100 ~ 240 VAC(±10 %) rms, 60/50 Hz ± 3 Hz
Cablu de semnal
Cablu 'DVI-A to D-SUB' , detaşabil, 1,8 m
Cablu DVI-I la DVI-I, detaşabil, 2,0 m (opţional)
Conector pentru semnal
Conector DVI-I cu 24 pini pe 3 rânduri, conector D-sub cu 15 pini pe 3 rânduri
Consum energie
Mai puţin de 40 W
Dimensiuni (lăţime/ lungime/ adâncime)/ Greutate
380 x 242 x 488 mm(15 x 9,5 x 19,2 inch) / 6,0 kg
Parametri de mediu
Operare
Temperatură: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)
Umiditate 10 % ~ 80 %, fără condensare
Depozitare
Temperatură: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)
Umiditate 5 % ~ 95 %, fără condensare
Capabilitate Plug and Play
Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi
sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri,
instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări
alternative.
Numărul acceptat de puncte
La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o
precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ
par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea
monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
z
De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.
Notă: Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.
PowerSaver
Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem
economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se
reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste.
Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi
nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă
VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi
un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.
Stare
Funcţionare normală
Mod deconectare
tensiune
EPA/ENERGY 2000
Alimentare oprită
mecanic
Indicator alimentare
Albastru
Negru
Negru
Consum energie
Mai puţin de 40 W
Mai puţin de 1 W
(Mod dezactivat)
Mai puţin de 1 W
Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® şi ENERGY2000
dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcţionalitate
VESA DPMS.
Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs
se conformează normelor ENERGY STAR® pentru eficienţa energiei.
Moduri presetate de reglare
Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare,
ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp
ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul
după cum urmează:
Tabel 1. Moduri presetate de reglare
Mod Afişare
Frecvenţă
Orizontală
(kHz)
Frecvenţă
Verticală
(kHz)
Lăţime bandă
(MHz)
Polaritate Sync
(Oriz./Vert.)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Frecvenţă Orizontală
Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea
din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu
Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă
Orizontală. Unitate de măsură: kHz
Frecvenţă Verticală
Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi
imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine
recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se
numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de
refresh). Unitate de măsură: Hz
Informaţii generaleee
Informaţii generale
Denumire Model
SyncMaster 970P
Panou LCD
Mărime
Diagonală 19,0 inch (48 cm)
Dimensiunea imaginii pe
ecran
376,32 mm (oriz.) x 301,056 mm (vert.)
Pixel Pitch (Distanţa între
pixeli)
0,294 mm (oriz.) x 0,294 mm (vert.)
Tip
a-si TFT cu matrice activă
Frecvenţe de Sincronizare
Orizontal
30 ~ 81 kHz (Analog/Digital)
Vertical
56 ~ 75 Hz (Analog/Digital)
Număr de culori
16,7 M culori
Rezoluţie
Rezoluţie optimă
1280 x [email protected] Hz
Rezoluţie maximă
1280 x [email protected] Hz
Semnal de intrare
RGB analogic, DVI (Digital Visual Interface) compatibil cu standardul RGB digital
0.7 Vp-p ± 5 %, luminozitate pozitivă 75 Ω ± 10 % (terminat)
Sincronizare separată O/V, Composite, SOG, nivel TTL, pozitiv sau negativ
Lăţime maximă de bandă
140 MHz (Analog/Digital)
Alimentare
100 ~ 240 VAC(±10 %) rms, 60/50 Hz ± 3 Hz
Cablu de semnal
Cablu 'DVI-A to D-SUB' , detaşabil, 1,8 m
Cablu DVI-I la DVI-I, detaşabil, 2,0 m (opţional)
Conector pentru semnal
Conector DVI-I cu 24 pini pe 3 rânduri, conector D-sub cu 15 pini pe 3 rânduri
Consum energie
Mai puţin de 40 W
Dimensiuni (lăţime/ lungime/ adâncime)/ Greutate
424 x 242 x 507 mm(16,7 x 9,5 x 20,0 inch) / 7,1 kg
Parametri de mediu
Operare
Temperatură: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)
Umiditate 10 % ~ 80 %, fără condensare
Depozitare
Temperatură: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)
Umiditate 5 % ~ 95 %, fără condensare
Capabilitate Plug and Play
Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi
sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri,
instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări
alternative.
Numărul acceptat de puncte
La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o
precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ
par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea
monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
z
De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.
Notă: Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.
PowerSaver
Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem
economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se
reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste.
Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi
nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă
VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi
un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.
Stare
Funcţionare normală
Mod deconectare
tensiune
EPA/ENERGY 2000
Alimentare oprită
mecanic
Indicator alimentare
Albastru
Negru
Negru
Consum energie
Mai puţin de 40 W
Mai puţin de 1 W
(Mod dezactivat)
Mai puţin de 1 W
Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® şi ENERGY2000
dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcţionalitate
VESA DPMS.
Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs
se conformează normelor ENERGY STAR® pentru eficienţa energiei.
Moduri presetate de reglare
Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare,
ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp
ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul
după cum urmează:
Tabel 1. Moduri presetate de reglare
Mod Afişare
Frecvenţă
Orizontală
(kHz)
Frecvenţă
Verticală
(kHz)
Lăţime bandă
(MHz)
Polaritate Sync
(Oriz./Vert.)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Frecvenţă Orizontală
Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea
din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu
Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă
Orizontală. Unitate de măsură: kHz
Frecvenţă Verticală
Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi
imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine
recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se
numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de
refresh). Unitate de măsură: Hz
Contactaţi SAMSUNG WORLD-WIDE (Samsung în întreaga lume)
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung,
contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1600 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Glosar
Dot Pitch (mărimea punctului afişat)
Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roşii, verzi şi albastre. Cu cât
punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluţia este mai mare. Distanţa dintre două puncte de
aceeaşi culoare se numeşte "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm
Frecvenţă Verticală
Ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa
o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte
frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz
Exemplu:
Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvenţa este de 60 Hz.
Frecvenţă Orizontală
Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului
cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se
numeşte Frecvenţă Orizontală Unitate de măsură: kHz
Metode de afişare Interlace şi Non-Interlace (întreţesut şi neîntreţesut)
Afişarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numeşte metoda de afişare
Non Interlace(neîntreţesută), iar afişarea linii impare şi apoi linii pare una după cealaltă se
numeşte metoda Interlace (intreţesută). Metoda Non Interlace se foloseşte la majoritatea
monitoarelor pentru a asigura o imagine claă. Metoda Intreţesută este similară celei utilizate la
televizoare.
Plug & Play
Aceasta este o funcţie care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permiţând
computerului şi monitorului să facă schimb automat de informaţii. Acest monitor este conform
standardului internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.
Rezoluţie
Numărul de puncte orizontale şi verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se
numeşte Rezoluţie". Acest număr arată acurateţea afişării. Rezoluţia înaltă se recomandă la
executarea activităţilor multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afişa mai multă
informaţie.
Exemplu: Dacă rezoluţia este de 1280 X 1024,acest lucru înseamnă că ecranul este
compus din 1280 puncte orizontale (rezoluţie orizontală) şi 1024 linii verticale
(rezoluţie verticală).
Pentru o imagine mai bună
1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mi bună calitate, reglaţi rezoluţia şi rata de
reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră,
după cum este descris mai jos. Dacă nu reglaţi corespunzător calitatea imaginii la
monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.
{
{
Rezoluţie: 1280 x 1024
Frecvenţa verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz
2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor
cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE,
ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru
nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
{
De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.
3. La curăţarea monitorului şi a ecranului, aplicaţi o cantitate mică de detergent conform
recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiţi. Nu apăsaţi pe ecranul LCD, ci
doar ştergeţi uşor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.
4. Dacă nu sunteţi mulţumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătăţită utilizând funcţia
de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieşire. Dacă după
utilizarea funcţiei de autoreglare imaginea mai prezintă perturbaţii, utilizaţi funcţiile de reglare
FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)
5. Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini
reziduale sau imagini neclare.Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o
perioadă mai îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o
imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).
Drepturi şi mărci
Informaţiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAmsung Electronics Co.,
Ltd. este strict interzisă.
Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conţinute în prezentul text sau
pentru pagube accidentale sau întâmplate în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui
material.
Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft , Windows şi
Windows NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA , DPMS şi DDC sunt mărci
înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele şi sigla ENERGY STAR® sunt
mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ca Partener ENERGY
STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă cerinţele ENERGY STAR® pentru
eficienţa energetică. Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci sau mărci
înregistrate ale producătorilor respectivi.
Clasa B
Acest dispozitiv este un aparat digital de Clasă B. Pentru informaţii de siguranţă şi EMC, consultaţi
ghidul reglementărilor.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
EXPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
INFORMAŢII DESPRE PRODUS (Fără latenţă a imaginii)
Monitoarele şi televizoarele LCD pot avea o latenţă a imaginii la comutarea de la o imagine la
alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afişată o imagine staţionară pentru mai mult timp.
Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja
de latenţa imaginii.
Garanţie
Garanţia nu acoperă defecţiunile provocate de remanenţa imaginii.
Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanţie.
Ce este latenţa imaginii?
În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latenţa imaginii pixelilor.
Totuşi, dacă aceeaşi imagine este afişată un timp îndelungat, se va acumula o mică
diferenţă în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid.
Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran.
Astfel, imaginea anterioară este reţinută chiar dacă se trece la o nouă imagine video.
Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latenţă a imaginii. Aceasta nu
constituie un defect al produsului.
Pentru a proteja monitorul LCD de latenţa imaginii, vă rugăm urmaţi instrucţiunile de
mai jos
Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie
Exemplu)
z La utilizarea unui model staţionar, opriţi alimentarea.
- Opriţi monitorul timp de 4 ore după 24 de ore de utilizare
- Opriţi monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare
z Utilizaţi un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil
- Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură
culoare sau a unei imagini în mişcare.
z Setaţi oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăţi de
Afişare din PC-ul dumneavoastră.
Sugestii pentru aplicaţii specifice
Exemplu) Aeroporturi, staţii de tranzit, burse, bănci, şi sisteme de control
Recomandăm urmarea indicaţiilor de mai jos pentru configurarea programului
de afişare:
Ciclu de afişare a informaţiei împreună cu o Siglă sau o imagine în mişcare
Exemplu) Ciclu: Afişarea de informaţii timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran
sau o imagine în mişcare, timp de 1 minut.
Schimbarea periodică a informaţiilor despre culoare (Utilizaţi 2 culori
diferite)
Exemplu) Prin rotaţie o dată la 30 de minute, schimbaţi informaţiile a 2 culori
Evitaţi utilizarea unei combinaţii de caractere şi culoare de fundal cu diferenţe
mari de luminanţă.
Evitaţi utilizarea nuanţelor de Gri, care pot cauza cu uşurinţă latenţa imaginii.
Evitaţi: Culori cu mari diferenţe de luminanţă (Alb, Negru, Gri)
Exemplu)
z
Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferenţe mici de luminanţă
- Schimbaţi culoarea caracterelor şi a fundalului la fiecare 30 de minute
Exemplu)
z
- O dată la 30 de minute modificaţi caracterele prin mişcarea acestora.
Exemplu)
Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de
latenţă a imaginii este să configuraţi calculatorul pentru operarea unui
Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.
Latenţa imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiţii
normale.
Condiţiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu.
Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afişând o imagine fixă, (peste 12 ore-), pot apărea mici diferenţe de tensiune între electrozii care acţionează
cristalul lichid (LC) dintr-un pixel.Diferenţa de tensiune între electrozi se măreşte cu
timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, şi
când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută.
Pentru a preveni acest lucru, diferenţa de tensiune acumulată trebuie micşorată.
Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class
II.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement