Samsung 920N Manual de utilizare

Add to my manuals
79 Pages

advertisement

Samsung 920N Manual de utilizare | Manualzz

SyncMaster 911N/920N/920Nx/901N/701N

Simboluri

Nerespectarea instrucţiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

Interzis

Nu demontaţi

Nu atingeţi

Asiguraţi-vă întotdeauna că a fost citit şi înţeles

Deconectaţi ştecherul din priză

Împământare pentru evitarea şocurilor electrice

Alimentare

Setaţi PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizaţi o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiţi un economizor de ecran (sau screen saver), setaţi-l pe modul de ecran activ.

Nu utilizaţi ştechere deteriorate sau uzate. z

Acestea reprezintă un risc de şoc electric sau incendiu.

Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu şi nu atingeţi ştecherul

cu mâinile ude. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi numai ştechere şi prize cu împământare.

z

O împământare neadecvată poate cauza şoc electric sau deteriorarea echipamentului.

Conectaţi cablul de alimentare ferm, în aşa fel încât să nu se poată desprinde.

z

O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.

Nu îndoiţi cablul şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta astfel putând

cauza defectarea lor.

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu. z

Nu conectaţi prea multe prelungitoare sau ştechere într-o singură priză. z

Acest lucru poate cauza un incendiu.

Instalare

Consultaţi un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluţii chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

În caz contrar, monitorul poate suferi defecţiuni grave.

Amplasaţi monitorul într-un loc cu umiditate redusă şi ferit de praf. z

În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un şoc electric sau un incendiu.

Nu scăpaţi monitorul în timpul mutării acestuia. z

Puteţi să vă răniţi sau să deterioraţi aparatul.

Plasaţi monitorul pe o suprafaţă plată, astfel încât baza monitorului să nu depăşească limita suprafeţei.

z

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.

Nu poziţionaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau îngustă.

z

Poziţionaţi produsul pe o suprafaţă netedă şi stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.

Nu poziţionaţi produsul pe podea.

z

Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.

Evitaţi apropierea produsului de obiecte inflamabile precum lumânări, insecticide sau ţigări.

z

În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.

Evitaţi apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.

z

Topirea izolaţiei poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu instalaţi produsul în spaţii cu ventilare deficitară, precum rafturi, dulapuri etc.

z

Orice creştere a temperaturii interne poate provoca incendiu.

Aşezaţi cu atenţie monitorul pe suprafaţa de lucru. z

Exiastă riscul de a se deteriora sau strica.

Nu aşezaţi monitorul cu faţa în jos. z

Suprafaţa tubului catodic se poate deteriora.

Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.

z z

Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.

Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul

Utilizatorului.

La instalarea produsului, asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă faţă de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare.

z

Ventilaţia necorespunzătoare poate determina creşterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viaţă a componentelor şi scade performanţele produsului.

Întreţinere

Curăţaţi carcasa monitorului sau suprafaţa tubului catodic cu o cârpă moale, uşor umezită.

Nu pulverizaţi detergent direct pe monitor.

z

Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un şoc electric sau un incendiu.

Utilizaţi detergentul recomandat şi o cârpă moale.

În cazul în care ştecherul este prăfuit sau murdar, curăţaţi-l bine cu o

cârpă uscată. z

Un contact murdar poate reprezenta pericol de şoc electric sau incendiu.

Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare înainte de a curăţa

produsul. z

În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.

Deconectaţi cablul de alimentare din priză şi ştergeţi produsul cu o

cârpă moale şi uscată. z

Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.

O dată pe an contactaţi un Centru de Service sau un Centru de Clienţi pentru o curăţire interioară.

z

Păstraţi interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecţiuni sau incendii.

Altele

Nu demontaţi capacul (sau spatele).

z z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Dacă monitorul dumneavoastră nu funcţionează normal - mai ales dacă scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectaţi-l imediat de la reţeaua de energie electrică şi contactaţi un dealer autorizat sau un service

. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală;

nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul. z z

Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc electric sau un incendiu.

În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.

În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare. Contactaţi imediat un

Service Center (Centru de Service)

. z

Monitorul poate fi defect, poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la

priză. z

Nerespectarea acestei cerinţe, poate reprezenta pericol de şoc electric

sau de incendiu.

Nu încercaţi să mutaţi monitorul trăgând numai de fir sau de cablul

pentru semnal. z

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu mişcaţi monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de

alimentare sau de cel de semnal video. z

Acest lucru poate cauza defecţiuni, un şoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie ale carcasei monitorului . z

O ventilaţie neadecvată poate cauza defecţiuni sau chiar un incendiu.

Nu puneţi obiecte grele pe monitor z z

Acest lucru poate cauza un şoc electric sau un incendiu.

Dacă pătrunde lichid în monitor, scoateţi din priză cablul de alimentare şi contactaţi centrul de service.

Evitaţi apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu

substanţe chimice inflamabile. z

Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.

Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei

monitorului. z

Acest lucru poate cauza un şoc electric, un incendiu sau vătămări.

Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau beţe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căşti sau în conectorii AV.

z

Riscaţi să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi. În cazul pătrunderii unor substanţe străine sau a apei în interiorul produsului, opriţi produsul, deconectaţi ştecherul de la reţea şi contactaţi Centrul de

Service.

Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.

z

Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai

îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deţinut.

z

O rezoluţie reglată greşit poate fi cauza unei calităţi nedorite a imaginii.

17, 19 inch (43, 48 cm) - 1280 X 1024

Vizionarea îndelungată de la o distanţă prea mică poate conduce la deteriorarea vederii.

Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceţi în faţa monitorului, se recomandă să luaţi o pauză de 5 minute.

Nu montaţi produsul pe o suprafaţă instabilă, denivelată sau supusă

vibraţiilor. z

În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locaţie supusă vibraţiilor poate scurta durata de viaţă a acestuia sau provoca un incendiu.

La mutarea monitorului, închideţi şi deconectaţi cordonul de alimentare.

Înainte de a muta monitorul, asiguraţi-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă şi cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.

z

Dacă nu l-aţi deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau şoc electric.

Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceştia l-ar putea

deteriora agăţându-se de el. z

Căderea produsului poate provoca vătămări fizice şi chiar deces.

Dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp, păstraţi produsul

neconectat. z

În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităţilor sau din cauza izolaţiei deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu aşezaţi lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar

putea tenta) pe produs. z

Copiii ar putea încerca să se caţere pe produs pentru a ajunge la un obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.

Asiguraţi-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.

Dacă unul dintre ele lipseşte, contactaţi furnizorul .

Pentru cumpărarea componentelor opţionale, contactaţi furnizorul local.

Despachetarea

Tip 1

Tip 2

Monitor & Stand simplu Partea inferioară

Programul MagicRotation nu poate fi furnizat deoarece stativele simple nu suportă funcţia de pivot.

Manual

Monitor & Stand cu pivot

Cablu

Ghid instalare rapidă

Certificat de garanţie

(Nu este disponibil pentru toate regiunile)

Manualul utilizatorului,

Driver de monitor, CD cu software-ul Natural Color &

MagicTune,

MagicRotation

Cablu D-Sub

Cablul de alimentare

Partea frontală

1.

Butonul MENU [ ]

2.

Butonul MagicBright

[ ]

Deschide meniul OSD. De asemenea se utilizează la ieşirea din meniul OSD sau la reîntoarcerea la meniul anterior.

MagicBright™ este o nouă caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcţie de conţinutul imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile 4 moduri distincte: Custom, Text,

Internet şi Entertain. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru luminozitate. Puteţi selecta cu uşurinţă una dintre cele 4 setări apăsând pe butonul 'MagicBright™'.

1) Custom

Deşi sunt alese cu grijă de inginerii noştri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii

dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia.

În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteţi regla Luminozitatea şi Contrastul utilizând meniul OSD.

2) Text : Luminozitate normală

Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.

3) Internet : Luminozitate medie

Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică atât grafică cât şi text.

4) Entertain : Luminozitate mare:

Pentru vizionarea filmelor pe DVD şi VCD.

>>Faceţi clic aici pentru a vedea un exemplu animat.

3.

Butonul Luminozitate

[ ]

Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

2,3. Butonul Ajustare

[ ]

Aceste butoane vă permit selectarea şi setarea opţiunilor din meniu.

Se utilizează la selectarea meniului OSD

4.

Butonul Introducere [

]

5.

Butonul AUTO

6.

Butonul Pornire [ ]

Utilizaţi acest buton pentru acces direct la funcţia de autoreglare.

Utilizaţi acest buton pentru pornirea şi oprirea monitorului.

7.

Indicatorul de alimentare

Acest indicator luminează continuu în culoarea verde în timpul funcţionării normale şi clipeşte o singură dată tot pe culoarea verde, când monitorul salvează setările efectuate.

Consultaţi secţiunea PowerSaver descrisă în manual pentru mai multe informaţii cu privire la funcţia de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl acesta nu este utilizat pentru mai mult timp.

Partea din spate

(Configuraţia părţii din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.)

1. Conectorul de alimentare

Conectaţi cablul de alimentare al monitorul dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a monitorului.

2. Conector D-sub 15-pini Conectaţi cablul de semnal la conectorul D-sub cu 15 pini de pe

partea din spate a monitorului dumneavoastră.

3. Blocare Kensington

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spaţiu public.

(Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.)

Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.

Consultaţi secţiunea Conectarea monitorului pentru mai multe informaţii privitoare la cablurile de conectare.

1.

Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a acestuia.

Introduceţi ştecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.

2-1.

Utilizarea conectorului D-sub (Analogic) de pe placa video.

Conectaţi cablul de semnal la conectorul D-sub cu 15 pini de pe partea din spate a monitorului dumneavoastră.

2-2.

Conectarea la un MacIntosh

Conectaţi monitorul la computerul Macintosh cu ajutorul cablului de conectare D-SUB.

2-3.

Dacă aveţi un model mai vechi de Macintosh monitorul trebuie conectat cu ajutorul unui adaptor special de Mac.

3.

Porniţi monitorul şi computerul. Dacă ecranul monitorului afişează o imagine, instalarea este completă.

Asamblare monitor

Monitorul şi partea inferioară

Stand cu pivot

A. Opritor pentru suport

Ataşarea suportului

Acest monitor este compatibil cu un placă de montare VESA 100 mm x 100 mm

Stand simplu Stand cu pivot

A. Monitorul

B. Placa de montare a suportului

1. Opriţi monitorul şi deconectaţi cablul de alimentare.

2. Aşezaţi monitorul răsturnat cu faţa în jos pe o suprafaţă plană cu o pernă dedesubt, pentru a proteja ecranul.

3. Deşurubaţi cele două şuruburi şi scoateţi suportul de pe monitorul LCD.

4. Aliniaţi placa de montare cu orificiile de pe capacul din spate al plăcii de montare şi fixaţi-o cu cele patru şuruburi livrate împreună cu suportul tip braţ, cu suportul de montare pe perete sau alt tip de suport.

Instalarea driverului de monitor (Automatic)

z

În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date

pentru sistemul de operare de care dispuneţi.

Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.

Situl web: http://www.samsung.com/ (mondial) http://www.samsung.com/monitor (SUA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2. Faceţi clic pe Windows ME Driver

3. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceţi clic pe butonul "OK"

4. Faceţi clic pe butonul "Install" ("Instalare") din fereastra "Warning" ("Avertisment").

5. Instalarea driverului de monitor este completă.

Windows XP/2000

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2. Faceţi clic pe Windows XP/2000 Driver

3. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din listă,apoi faceţi clic pe butonul " OK "

4. Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway

(Continuare oricum)". Apoi, faceţi clic butonul "OK".

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor http://www.samsung.com/ .

5. Instalarea driverului de monitor este completă.

Instalarea driverului de monitor (Manual)

z

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux

În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceţi în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcţie de sistemul de operare. Urmaţi instrucţiunile date

pentru sistemul de operare de care dispuneţi.

Pregătiţi o dischetă goală şi descărcaţi fişierul de driver de pe situl web de mai jos.

Situl web: http://www.samsung.com/ (mondial) http://www.samsung.com/monitor (SUA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Coreea) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

XP

1. Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

2. Faceţi clic pe "Start" —> "Control Panel"("Start —> Panoul de control") iar apoi selectaţi pictograma "Appearance and Themes"("Aspect şi teme")

3. Faceţi clic pe pictograma "Display" ("Afişare")şi selectaţi fila "Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe "Advanced.." ("Complex").

4. Faceţi clic pe butonul "Properties" ("Proprietăţi")de la fila "Monitor" ("Monitor") şi selectaţi fila "Driver" ("Driver").

5. Faceţi clic pe "Update Driver.." ("Actualizare driver") şi selectaţi "Install from a list

or.." ("Instalare dintr-o listă sau..") apoi Faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

6. Selectaţi "Don't search ,I will.." ("Fără căutare. Aleg...")apoi faceţi clic pe

"Next" ("Următorul") şi apoi pe "Have disk" ("Obţinere disc").

7. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver) alegeţi modelul dumneavoastră de monitor din lista şi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

8. Dacă puteţi vedea următoarea fereastră, faceţi clic pe butonul "Continue Anyway

(Continuare oricum)". Apoi, faceţi clic butonul "OK".

Acest driver de monitor este în curs de certificare MS Logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul. Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung

Monitor http://www.samsung.com/ .

9. Faceţi clic pe butonul "Close" ("Închidere") apoi pe butonul "OK"

10. Instalarea driverului de monitor este completă.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

2000

Dacă pe ecran puteţi vedea mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura

Digitală nu poate fi găsită")procedaţi în felul următor.

1. Faceţi clic pe butonul "OK" din fereastra "Insert disk" ("Inserare disc").

2. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") din fereastra "File Needed" ("Fişier necesar").

3. Selectaţi A:(D:\Driver) şi faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") şi apoi butonul "OK".

Instalarea

1. Faceţi clic pe "Start" ,("Start") "Setting" ("Setare"), "Control Panel" ("Panou de control").

2. Faceţi dublu clic pe pictograma "Display" ("Afişare").

3. Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced.." ("Complex").

4. Selectaţi "Monitor".

Case1: Dacă butonul "Properties ("Proprietăţi") este inactiv, înseamnă că monitorul este corect configurat. Vă rugăm opriţi instalarea

Case2: Dacă butonul "Properties" ("Proprietăţi") este activ, faceţi clic şi urmaţi în continuare instrucţiunile.

5. Faceţi clic pe "Driver" ("Driver") " Update Driver.." ("Actualizare driver") apoi Faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

6. Selectaţi "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a

specific driver" ("Afişaţi o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea alege un driver") apoi Faceţi clic pe "Next" ("Următorul") iar apoi pe "Have disk" ("Obţinere disc").

7. Faceţi clic pe butonul "Browse" ("Răsfoire") apoi selectaţi A:(D:\Driver).

8. Faceţi clic pe butonul "Open" ("Deschidere") apoi pe butonul "OK".

9. Alegeţi modelul dumneavoastră de monitor şi faceţi clic pe butonul " Next " ("Următorul") apoi faceţi clic din nou pe butonul " Next " ("Următorul").

10. Faceţi clic pe butonul " Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").

Dacă puteţi vedea fereastra cu mesajul "Digital Signature Not Found" ("Semnătura

Digitală nu a fost găsită") faceţi clic pe butonul "Yes" ("Da"). Faceţi clic pe butonul "

Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

Millennium

1. Faceţi clic pe " Start " ,("Start") " Setting " ("Setare"), " Control Panel " ("Panou de control").

2. Faceţi dublu clic pe pictograma " Display " ("Afişare").

3. Selectaţi fila " Settings" ("Setări")apoi faceţi clic pe " Advanced Properties" ("Proprietăţi complexe").

4. Selectaţi fila "Monitor".

5. Faceţi clic pe butonul "Change" ("Modificare") din zona"Monitor Type" ("Tipul de monitor").

6. Selectaţi "Specify the location of the driver" ("Specificaţi amplasarea driverului").

7. Selectaţi "Display a list of all the driver in a specific location.." ("Afişaţi o listă a tuturor driverelor într-o anumită amplasare") apoi faceţi clic pe butonul "Next" ("Următorul").

8. Faceţi clic pe butonul "Have Disk" ("Obţinere disc").

9. Specificaţi A:\(D:\driver) apoi faceţi clic pe butonul "OK.

10. Selectaţi "Show all devices" ("Se afişează toate dispozitivele") selectaţi monitorul care corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră şi faceţi clic pe "OK".

11. Faceţi clic pe butoanele "Close" ("Închidere") şi "OK" până când fereastra de dialog Display

Properties ("Proprietăţi de Afişare") se închide.

Sistemul de operare Microsoft

®

Windows

®

NT

1. Faceţi clic pe Start, Settings, Control Panel ("Start, Setări, Panoul de control") iar apoi

faceţi dublu clic pe pictograma " Display "("Afişare")

2. În fereastra Display Registration Information faceţi clic pe opţiunea Settings ("Setări") şi apoi pe All Display Modes("Toate modurile de afişare").

3. Selectaţi un mod pe care doriţi şă îl utilizaţi (Rezoluţie, Număr de culori şi Frecvenţă

Verticală) şi apoi faceţi clic pe OK.

4. Faceţi clic pe butonul Apply (Aplicare) dacă ecranul funcţionează normal după ce aţi făcut clic pe Test. Dacă ecranul se comportă anormal, treceţi la un alt mod de vizualizare(cu o valoare mai scăzută a rezoluţiei, culorilor şi frecvenţei).

Dacă la All Display Modes("Toate modurile de afişare"),nu apare nici un mod selectaţi nivelul de rezoluţie şi frecvenţă verticală consultând ghidul de utilizare, secţiunea Moduri de afişare presetate .

Sistemul de operare Linux

Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creaţi fişierul X86Config , care este un tip de fişier de setare sistem.

1. Apăsaţi Enter la primul şi la a doua fereastră după executarea fişierului X86Config.

2. A treia fereastră este pentru setarea mouse-ului.

3. Setaţi mouse-ul.

4. Următoarea fereastră este pentru selectarea unei tastaturi.

5. Setaţi tastatura.

6. Următoarea fereastră este pentru setarea monitorului.

7. În primul rând, stabiliţi o frecvenţă orizontală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct).

8. Stabiliţi o frecvenţă verticală pentru monitor. (Puteţi introduce frecvenţa direct).

9. Introduceţi Denumirea de model a monitorului. Această informaţie nu va afecta rularea X-

Window.

10. Aţi terminat setarea monitorului.

Rulaţi X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.

Natural Color

Programul software Natural Color

Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scaner sau obţinute cu o cameră digitală nu sunt aceleaşi ca şi cele afişate pe monitor.

Programul Natural Color este soluţia acestor probleme. Acesta este un sistem de administrare a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu Korea Electronics &

Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru monitoarele Samsung şi face culoara de pe monitor să fie aceeaşi ca cea a imaginilor imprimate sau scanate.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.

Cum se instalează Programul Natural Color

Introduceţi în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi executată fereastra iniţială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural

Color faceţi clic pe Natural Color din fereastra iniţială. Selectaţi "Setting (Setare)" / "Control

Panel (Panou de control)" din meniul "Start" şi apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program

(Adăugare/Ştergere program)".

Introduceţi D:\color\eng\setup.exe şi apoi apăsaţi tasta <Enter>.

(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceţi litera corespunzătoare unităţii unde se află acesta.)

Cum să dezinstalaţi programul Natural Color

Selectaţi "Setting (Setare)" / "Control Panel (Panou de control)" din meniul "Start" şi apoi faceţi dublu clic pe "Add/Delete a program (Adăugare/Ştergere program)".

Selectaţi Natural Color din listă şi apoi faceţi clic pe butonul [Add/Delete]

("Adăugare /Ştergere").

SyncMaster 911N/920Nx/701N/901N

1. [

]Deschide meniul OSD. De asemenea se utilizează la ieşirea din meniul OSD sau la reîntoarcerea la meniul anterior.

2. [ ] Reglează opţiunile din meniu.

3. [ ] Reglează opţiunile din meniu.

4. [ ]Activează o opţiune selectată din meniu.

5. [AUTO]Utilizaţi acest buton pentru acces direct la funcţia de autoreglare.

AUTO

Meniu Descriere

La apăsarea butonului "AUTO", fereastra de autoreglare (Auto Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru.

Pentru a face funcţia de autoreglare mai exactă executaţi funcţia 'AUTO' în timp ce ' AUTO PATTERN ' este activat.

AUTO

z z

Dacă Autoreglarea nu funcţionează adecvat, apăsaţi butonul Auto

(Automat) din nou, pentru a regla imaginea cu mai multă acurateţe.

Dacă schimbaţi rezoluţia de la panoul de Control, va fi executată funcţia Auto.

MagicBright

Meniu Descriere

MagicBright

Apoi apăsaţi din nou butonul MagicBright™ pentru a alege între modurile preconfigurate disponibile.

- patru moduri diferite (Custom/Text/Internet/Entertain)

Brightness

Meniu

Brightness

Reglaţi Luminozitatea.

Descriere

1. Picture

2. Color

3. Image

4. OSD

5. Setup

6. Information

Brightness

Color Tone

Coarse

Language

Image Reset

Contrast

Color Control Gamma

Fine

H-Position

Color Reset

Sharpness

V-Position

H-Position V-Position

Transparency Display Time

Picture

Meniu

Brightness

Contrast

Color

Descriere

Reglaţi Luminozitatea.

Funcţii de control direct: Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

Reglaţi Contrastul.

Redare/Oprire

Meniu

Color Tone

Color Control

Gamma

Image

Descriere

Poate fi schimbată tonalitatea culorii şi se poate selecta unul din cele patru moduri Cool (Rece) Normal, Warm

(Cald) şi Custom (Particularizat).

Urmaţi instrucţiunile pentru a ajusta separat echilibrarea culorilor roşu, verde şi albastru.

Corectarea valorilor Gamma modifică luminescenţa culorilor prin nuanţe de gri. z z z

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Redare/Oprire

Meniu

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

OSD

Descriere

Elimină zgomotul de tip dungi verticale. Ajustarea de acest tip poate deplasa zona de vizionare a ecranului.

Puteţi replasa zona în centru utilizând meniul Horizontal

Control (Control orizontal).

Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbaţiile persistă şi după utilizarea funcţiei de Reglaj Fin, repetaţi-o după ce aţi reglat frecvenţa (rata de reîmprospătare).

Pentru a îmbunătăţi claritatea imaginii urmaţi instrucţiunile date.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia orizontală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

Redare/Oprire

Meniu Descriere

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica limba folosită în meniu. Puteţi alege între şapte limbi.

Language

H-Position

V-Position

Notă: Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicaţii ce rulează pe computer.

Puteţi modifica poziţia orizontală a ecranului din Meniul

OSD:

Puteţi modifica poziţia verticală a ecranului din Meniul

OSD:

Modificaţi transparenţa fundalului meniului OSD.

Transparency

Display Time

Setup

Dacă pentru o anumită perioadă de timp nu se efectuează modificări, meniul se va închide automat.

Puteţi regla timpul în care meniul va rămâne afişat pe ecran, înainte de a se închide automat.

Redare/Oprire

Meniu

Image Reset

Descriere

Parametrii de imagine sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

Color Reset

Parametrii de culoare sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

Information

Redare/Oprire

Meniu

Information

Descriere

Arată sursa de semnal video şi modul de afişare în meniul OSD.

SyncMaster 920N

1. [

]Deschide meniul OSD. De asemenea se utilizează la ieşirea din meniul OSD sau la reîntoarcerea la meniul anterior.

2. [ ] Reglează opţiunile din meniu.

3. [ ] Reglează opţiunile din meniu.

4. [ ]Activează o opţiune selectată din meniu.

5. [AUTO]Utilizaţi acest buton pentru acces direct la funcţia de autoreglare.

AUTO

Meniu Descriere

La apăsarea butonului "AUTO", fereastra de autoreglare (Auto Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru.

Pentru a face funcţia de autoreglare mai exactă executaţi funcţia 'AUTO' în timp ce ' AUTO PATTERN ' este activat.

AUTO

z z

Dacă Autoreglarea nu funcţionează adecvat, apăsaţi butonul Auto

(Automat) din nou, pentru a regla imaginea cu mai multă acurateţe.

Dacă schimbaţi rezoluţia de la panoul de Control, va fi executată funcţia Auto.

MagicBright

Meniu Descriere

MagicBright

Apoi apăsaţi din nou butonul MagicBright™ pentru a alege între modurile preconfigurate disponibile.

- patru moduri diferite (Custom/Text/Internet/Entertain)

Brightness

Meniu

Brightness

Reglaţi Luminozitatea.

Descriere

1. Picture

2. Color

3. Image

4. OSD

5. Setup

6. Information

Brightness

Color Tone

Coarse

Language

Image Reset

Contrast

Color Control Gamma

Fine

H-Position

Color Reset

Sharpness

V-Position

H-Position V-Position

Transparency Display Time

Picture

Meniu

Brightness

Contrast

Color

Descriere

Reglaţi Luminozitatea.

Funcţii de control direct: Când meniul OSD nu este afişat pe ecran, apăsaţi pentru a regla strălucirea.

Reglaţi Contrastul.

Redare/Oprire

Meniu

Color Tone

Color Control

Gamma

Image

Descriere

Poate fi schimbată tonalitatea culorii şi se poate selecta unul din cele patru moduri Cool (Rece) Normal, Warm

(Cald) şi Custom (Particularizat).

Urmaţi instrucţiunile pentru a ajusta separat echilibrarea culorilor roşu, verde şi albastru.

Corectarea valorilor Gamma modifică luminescenţa culorilor prin nuanţe de gri. z z z

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Redare/Oprire

Meniu

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

OSD

Descriere

Elimină zgomotul de tip dungi verticale. Ajustarea de acest tip poate deplasa zona de vizionare a ecranului.

Puteţi replasa zona în centru utilizând meniul Horizontal

Control (Control orizontal).

Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbaţiile persistă şi după utilizarea funcţiei de Reglaj Fin, repetaţi-o după ce aţi reglat frecvenţa (rata de reîmprospătare).

Pentru a îmbunătăţi claritatea imaginii urmaţi instrucţiunile date.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia orizontală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

Redare/Oprire

Meniu Descriere

Pute Ġi selecta una din cele opt limbi.

Language

H-Position

V-Position

Not

ă: Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplica

Ġii ce rulează pe computer.

Puteţi modifica poziţia orizontală a ecranului din Meniul

OSD:

Puteţi modifica poziţia verticală a ecranului din Meniul

OSD:

Modificaţi transparenţa fundalului meniului OSD.

Transparency

Display Time

Setup

Dacă pentru o anumită perioadă de timp nu se efectuează modificări, meniul se va închide automat.

Puteţi regla timpul în care meniul va rămâne afişat pe ecran, înainte de a se închide automat.

Redare/Oprire

Meniu

Image Reset

Descriere

Parametrii de imagine sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

Color Reset

Parametrii de culoare sunt înlocuiţi cu valorile implicite.

Information

Redare/Oprire

Meniu

Information

Descriere

Arată sursa de semnal video şi modul de afişare în meniul OSD.

Prezentare generală

| Instalare | Mod OSD | Calibrarea Culorii | Dezinstalare | Probleme uzuale

Prezentare generală

Ce este MagicTune™

Performanţa monitorului poate varia datorită plăcii grafice, a computerului, a condiţiilor de iluminare şi a altor factori de mediu. Pentru a obţine cea mai bună imagine de la un monitor, trebuie să îl reglaţi pentru setarea dvs. unică. Din nefericire, comenzile manuale disponibile pentru reglarea imaginii se dovedesc deseori greu de utilizat.

Pentru o reglare (acordare) corectă este nevoie de un program simplu de utilizat, care printr-un proces pas cu pas ne ajută să obţinem o imagine de cea mai bună calitate.

În cele mai multe cazuri, chiar şi cele mai simple reglări la Luminozitate sau Contrast trebuie să fie executate prin navigarea în meniurile complexe ale meniului afişat pe ecran (OSD) care nu sunt uşor de înţeles. În plus, nu există un răspuns imediat care să vă ajute la reglarea corectă din comenzile de pe monitor. MagicTune™ este un program utilitar care vă ghidează în procesul de reglare, prin instrucţiuni uşor de înţeles şi modele de fundal concepute pentru fiecare comandă a monitorului. Pentru fiecare utilizator, setările pot fi salvate, oferind o metodă uşoară de selectare a caracteristicilor imaginii într-un mediu cu mai mulţi utilizatori, sau cu un singur utilizator care are presetări bazate pe conţinut sau lumina ambiantă.

Funcţionalitatea de bază

MagicTune™ este un program utilitar care permite reglarea monitorului şi a culorilor utilizând protocolul

Display

Data Channel Command Interface (DDC/CI)

. Toate reglajele imaginii sunt controlate prin program, pentru a elimina necesitatea utilizării meniului afişat pe ecran (OSD) al monitorului.

MagicTune™ supports Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.

Se recomandă să utilizaţi MagicTune™ sub Windows™2000 sau o versiune ulterioară.

MagicTune™ permite reglarea rapidă şi exactă a imaginii, cu posibilitatea de a salva şi a utiliza cu uşurinţă configuraţiile ce vi se potrivesc cel mai bine.

Mod OSD

Modul OSD permite ajustarea simplă a setărilor monitorului fără a apela la paşi predefiniţi. Puteţi accesa opţiunea dorită din meniu pe care doriţi să o configuraţi.

Prezentare generală |

Instalare

| Mod OSD | Calibrarea Culorii | Dezinstalare | Probleme uzuale

Instalare

1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2. Apăsaţi pe fişierul de instalare pentru MagicTune™.

3. Selectaţi limba de instalare, apăsaţi pe „Next”.

4. La afişarea ferestrei InstallationShield Wizard (programului expert de instalare), faceţi clic pe

"Next" (Continuare).

5. Selectaţi "I accept the terms of the license agreement" (Accept termenii contractului de licenţiere) pentru a fi de accord cu termenii de utilizare.

6. Selectaţi un folder unde doriţi să fie instalat programul MagicTune™.

7. Faceţi clic pe „Install”.

8. Va apărea fereastra „Installation Status” (Starea Instalării).

9. Faceţi clic pe „Finish”.

10. Atunci când instalarea este terminată, pe spaţiul de lucru va apărea pictograma programului

MagicTune™.

Pentru a rula programul, faceţi dublu clic pe această pictogramă.

Pictograma de executare a MagicTune™ poate să nu apară, în funcţie de specificaţiile sistemului sau ale monitorului. Dacă acest lucru se întâmplă, apăsaţi tasta F5.

Probleme la Instalare

Instalarea aplicaţiei MagicTune™ poate fi afectată de factori ca de exemplu placa video, placa de bază sau mediul reţelei. Vezi „

Probleme uzuale

” dacă în timpul instalării apar probleme.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare z z z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Se recomandă să utilizaţi MagicTune™ sub Windows™2000 sau o

versiune ulterioară.

Hardware z z

Memorie peste 32MB

Spaţiu pe Hard disc peste 25MB

* pentru mai multe informaţii, vizitaţi situl web

MagicTune™.

Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Calibrarea Culorii | Dezinstalare | Probleme uzuale

MagicTune™ permite reglarea rapidă şi exactă a imaginii, cu posibilitatea de a salva şi a utiliza cu uşurinţă configuraţiile ce vi se potrivesc cel mai bine. z z z

Modul OSD poate să nu corespundă cu explicaţia din ghid, depinzând de specificaţiile fiecărui monitor în parte

Atunci când Pivot funcţionează, este posibil ca o parte a Programului

MagicTune™ să nu opereze normal.

Modul de control MagicTune™ diferă în funcţie de modelul monitorului.

Mod OSD

Modul OSD uşurează ajustarea setărilor monitorului. La selectare, fiecare filă din partea de sus a ferestrei afişează descrierile generale ale elementelor din submeniu, pentru a fi ajustate. La selectare, fiecare filă afişează o listă de meniuri. Pentru o ajustare rapidă a setărilor monitorului, modul OSD permite accesul simplu şi uşor la toate filele şi elementele din meniuri.

Definiţii Butoane

OK

Aplică toate modificările efectuate şi iese din MagicTune™.

Reset (Resetare)

Readuce valorile monitorului, afişate pe fereastra activă, la valorile recomandate de producător.

Cancel (Anulare)

Iese din MagicTune™ fără a aplica modificările efectuate. Dacă nu aţi efectuat nici o modificare la setările afişate în fereastră, dacă apăsaţi „Cancel” nu se va întâmpla nimic.

Definiţii Fila Imagine

Permite utilizatorului să regleze setările ecranului la valorile dorite.

Brightness

Face ca întregul ecran să apară mai închis sau mai deschis. Datele detaliate ale imaginilor din zonele întunecate se pot pierde dacă luminozitatea nu este reglată la nivelul normal. Reglaţi luminozitatea pentru a obţine condiţii optime de vizionare.

Contrast

Reglează diferenţa de luminozitate între zonele luminoase şi întunecate de pe ecran.

Determină claritatea imaginilor.

Resolution

(Rezoluţia) Afişează o listă a tuturor rezoluţiilor suportate de acest program.

MagicBright™

MagicBright™ este o nouă funcţie ce oferă o calitate optimă de vizualizare, în funcţie de conţinutul imaginii pe care o priviţi. Fiecare mod are propria valoare preconfigurată a luminozităţii. Puteţi selecta cu uşurinţă una dintre cele patru configuraţii, apăsând butonul

MagicBright™.

1. Text: Pentru documentaţie sau lucrări ce implică mult text.

2. Internet: Pentru a lucra cu un conţinut variat, ce implică şi grafică şi text.

3. Entertain (Divertisment): Pentru vizionarea filmelor pe DVD şi VCD.

4. Custom (Personalizat): Cu toate că valorile sunt selectate cu atenţie de către inginerii noştri, valorile preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. Dacă acesta este cazul, reglaţi Brightness

(Luminozitatea) şi Contrast (Contrastul) cu ajutorul meniului OSD.

Definiţiile Filei Culoare

Reglează „căldura” fundalului monitorului sau a imaginii.

Tonalitatea culorii poate fi modificată.

Color Tone

(Tonalitate

Culoare) z z

Warm - Normal - Cool

Custom

Color Control

(Control culoare)

Reglează culoarea imaginii de pe monitor.

Puteţi schimba culoarea monitorului cu culoarea dorită.

Calibration

(Calibrare) z

R- G - B

Procesul prin care culorile preferate sunt optimizate şi întreţinute. Dacă faceţi parte dintre aceia care doresc ca imaginile pe care le vizionează să conţină detalii impresionante, reproduse cu exactitate – inclusiv imagini web sau cele produse de o cameră digitală sau un scaner, MagicTune™ vi se va părea o unealtă nepreţuită.

Definiţiile Filei Imagine

Ajustaţi valorile pentru Fine (Fin) , Coarse (Grosier) şi Position (Poziţie).

Image Setup

(Configurare

Imagine) z z z

Fine: Îndepărtează perturbaţiile, ca de exemplu dungile orizontale.

Dacă perturbaţiile persistă şi după ajustarea fină, aceasta se va repeta după reglarea frecvenţei (viteza ceasului).

Coarse : Îndepărtează perturbaţiile, ca de exemplu dungile verticale.

Reglajul Brut poate face ca imaginea de pe ecran să se deplaseze. O puteţi readuce în centru cu ajutorul meniului Reglare Orizontală.

Auto Setup : Autoreglarea permite monitorului să se ajusteze singur în funcţie de parametrii semnalului video. Valorile reglajului fin, brut şi poziţia sunt ajustate automat.

Position (Poziţie)

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a modifica poziţia orizontală, verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.

Definiţii Fila Opţiuni

MagicTune™ poate fi configurat cu ajutorul următoarelor opţiuni.

Preferences

(Preferinţe)

Select Source

Încarcă Caseta de Dialog pentru Preferinţe. Preferinţele în uz vor avea un “V” în caseta de validare. Pentru a deselecta o Preferinţă, poziţionaţi cursorul deasupra casetei şi faceţi clic. z z

Enable task tray menu(Activarea meniului din partea dreaptă a barei de activităţi)

- Pentru a accesa meniurile MagicTune™, faceţi clic pe pictograma din [task tray menu].

Meniurile nu sunt afişate dacă opţiunea [Enable System Tray] este deselectată din

[Options (Opţiuni)] → [Basic Settings (Setări elementare)].

Select Language(Selectare Limbă) – Limba aleasă are efect doar asupra limbii utilizate pentru OSD. z

Analog

z

Digital

Definiţii Fila Suport

Afişează ID –ul Produsului şi numărul de versiune al programului; de asemenea vă permite să utilizaţi funcţia

Help (Ajutor)

Help (Ajutor) Utilizatorului) dacă aveţi nevoie de asistenţă la instalarea sau operarea programului

MagicTune™. Manualul Utilizatorului se poate deschide cu orice browser.

Vizitaţi situl web al MagicTune™ sau faceţi clic pentru a deschide fişierele de Ajutor (Manualul

Asset ID

(ID Produs)

Puteţi utiliza serverul pentru a controla monitorul Client.

(Pentru a utiliza acest program drept Client, trebuie instalat programul de server)

User Name

User ID

Afişează numele utilizatorului înregistrat în calculator.

Afişează ID-ul utilizatorului înregistrat în calculator.

Server IP Notaţi adresa de IP a serverului.

Version

(Versiunea)

Department

Location

Notaţi departamentul.

Notaţi locaţia.

Afişează numărul de versiune pentru MagicTune™.

Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Calibrarea Culorii | Dezinstalare | Probleme uzuale

Color Calibration (Calibrarea Culorii)

1. Color Calibration(Calibrarea Culorii)

„Calibrarea Culorii” vă ghidează în obţinerea unor culori optime pentru monitorul Dumneavoastră.

Pentru aobţine culori optime pentru monitorul Dumneavoastră, urmaţi cei cinci paºiprezentaţi mai jos.

1. 1) Pentru a potrivi luminozitatea zonei de control cu cea a modelului defundal, acţionaţi “Bara de Control pentru

Luminozitate”.

2. Dacă detectaţi o tonalitate anume a culorii la “Zona de Control” mutaţicursorul de control spre direcţia tonalităţii respective a culorii, consultând“ Cercul de referinţă pentru Culoare”.

=> Dacă ajustarea este efectuată corect, în Zona de Control nu vafi detectată nici o tonalitate a culorii.

3. După ce efectuaţi ajustarea descrisă la pasul 1, apăsaţi butonul „Next”.

4. Repetaţi procedurile 1), 2) şi 3) pentru paşii 2 ~ 5 rămaşi.

5. Puteţi vedea efectul de calibrare obţinut apăsând butonul „Preview”.

Cum pot utilizatorii multipli să utilizeze culorile reglate

Definiţie

Când monitorul este utilizat de mai mulţi utilizatori, culorile reglate cu ajutorul Calibrării Culorii, pot fi salvate şi utilizate pentru fiecare utilizator. Setările de culoare salvate astfel pot fi utilizate de până la 5 utilizatori.

1. Cum se salvează setările de culoare reglate:

Se apasă Next (Următorul), şi când pe ecran în locul acestuia va apărea Apply (Se aplică) setările de culoare reglate pot fi salvate. Pot fi salvate până la 5 setări.

2. Cum se aplică setările de culoare salvate:

Se apasă butonul Multi User (Utilizatori Multipli) de pe ecranul principal pentru a putea selecta şi utiliza una din setările de culoare salvate aici.

2. Preview

Apăsaţibutonul „Preview” din „Calibrarea culorii”..

Va fiafiºată imaginea de mai sus.

1. Apăsaţibutonul „View Calibrated” (Vizualizare calibrat) pentru a vedea efectul decalibrare ajustat.

2. Apăsaţibutonul „View Uncalibrated” (Vizualizare necalibrat) pentru a vedea imagineaoriginală.

Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Calibrarea Culorii |

Dezinstalare

| Probleme uzuale

Dezinstalare

Programul MagicTune™ poate fi dezinstalat doar prin utilizarea opţiunii „Add or Remove Programs” de pe

Panoul de Comandă din Windows™.

Pentru a şterge programul MagicTune™, urmaţi paşii de mai jos.

1. Mergeţi la [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] şi selectaţi [Control Panel] din Meniu. Dacă programul rulează pe Windows™ XP, mergeţi la [Control Panel] din meniul [Start].

2. Faceţi clic pe pictograma "Add or Remove Programs" din Panoul de Comandă.

3. În fereastra pentru "Add or Remove Programs" defilaţi în jos pentru a găsi "MagicTune™." Faceţi clic pe program pentru a-l selecta.

4. Faceţi clic pe butonul "Change/Remove" pentru a şterge programulFaceţi clic pe butonul

"Change/Remove" pentru a şterge programul.

5. Faceţi clic pe "Yes" pentru a începe procesul de dezinstalare.

6. Aşteptaţi până când apare caseta de dialog „Uninstall Complete (Dezinstalarea Completă).

Vizitaţi situl web

MagicTune™ pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi răspunsuri) şi actualizări de software.

Prezentare generală | Instalare | Mod OSD | Calibrarea Culorii | Dezinstalare |

Probleme uzuale

Probleme uzuale

Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.

Apăsaţi pe OK şi faceţi clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune™" pentru a vizita

prima pagină a acestui site.

Dacă placa dvs. video nu se află în lista 'Available (Disponibile)', pot surveni erori.

(Plăcile video foarte noi sau foarte vechi este posibil să nu fie compatibile).

Vizitaţi pagina noastră Web pentru informaţii despre depanare.

Chiar dacă placa este în listă, pot surveni erori dacă fabricantul plăcii video a modificat driver-ul sau chipset-ul plăcii.

Vizitaţi pagina noastră Web pentru informaţii despre depanare.

Verificaţi dacă monitorul dvs. este fabricat de Samsung.

Produsele altor fabricanţi pot cauza erori.

Doar produsele Samsung acceptă această funcţionalitate.

Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.

Apăsaţi pe OK şi faceţi clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune™" pentru a vizita

prima pagină a acestui site.

Pot surveni erori şi în cazul în care monitorul este fabricat de Samsung, dar este un model mai vechi.

Verificaţi dacă monitorul suportă MagicTune™.

Această funcţionalitate este suportată doar de monitoarele listate pe prima pagină a site-ului nostru.

Verificaţi monitorul înainte de a-l achiziţiona, deoarece modelele mai vechi nu suportă această funcţionalitate.

Pot surveni erori în cazul în care nu există informaţii EDID (Extended Display

Identification Data) pentru monitorul instalat.

Selectaţi Start > Setup > Control Panel (Panou de control) > System (Sistem)>

Hardware >Device Manager (Manager de dispozitive)> Monitor. Dacă eliminaţi monitorul "Plug-and-play" instalat şi, în urma căutării, nu este găsit nici un alt monitor "Plug-and-play", este foarte probabil să survină această eroare.

Vizitaţi pagina noastră Web pentru informaţii despre depanare.

Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.

Apăsaţi pe OK şi faceţi clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune™" pentru a vizita

prima pagină a acestui site.

De asemenea, pot surveni erori dacă monitorul este înlocuit cu un monitor nou în timp ce alimentarea este întreruptă, fără a reporni sistemul.

Reporniţi sistemul de fiecare dată când înlocuiţi monitorul, înainte de a utiliza din nou

MagicTune™.

Pot surveni erori atunci când driverul plăcii video nu este instalat corespunzător.

Acest lucru se întâmplă atunci când placa video nu este afişată în mod normal în lista dispozitivelor instalate. Puteţi verifica acest lucru de la următoarea locaţie:

Start > Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Hardware > Device

Manager (Manager de dispozitive)> Display Adapter (Adaptor video).

Vizitaţi site-ul fabricantului plăcii video şi descărcaţi şi instalaţi cel mai recent driver.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la placa video, contactaţi producătorul acesteia.

Pentru a asigura operarea normală, reporniţi sistemul.

Pot surveni erori dacă sistemul nu este repornit după instalarea MagicTune™.

(Doar pentru Win98SE şi WinMe.)

Reporniţi sistemul înainte de utilizare.

Pentru a obţine performanţe ridicate cu MagicTune™, setaţi rezoluţia optimă.

Consultaţi Ghidul de utilizare pentru a afla rezoluţia optimă.

Dacă nu setaţi rezoluţia optimă şi rulaţi Color Calibration (Calibrare culoare), monitorul nu va putea fi reglat în mod optim.

Consultaţi manualul pentru a afla rezoluţia optimă.

Placa video nu suportă MagicTune™.

Instalaţi un driver nou pentru placa video.

Pot surveni erori atunci când driverul plăcii video nu este instalat corespunzător.

Acest lucru se întâmplă atunci când placa video nu este afişată în mod normal în lista dispozitivelor instalate. Puteţi verifica acest lucru de la următoarea locaţie:

Start > Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Hardware > Device

Manager (Manager de dispozitive)> Display Adapter (Adaptor video).

Vizitaţi site-ul fabricantului plăcii video şi descărcaţi şi instalaţi cel mai recent driver.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la placa video, contactaţi producătorul acesteia.

Deoarece programul Highlight utilizează linii de comunicaţie,

ieşiţi din acest program înainte de a accesa MagicTune™.

Anumite monitoare Samsung CDT suportă programul Highlight.

Dacă utilizaţi funcţionalităţile Highlight şi MagicTune™ simultan, este posibil să survină erori.

Dezactivaţi funcţionalitatea Highlight înainte de a utiliza MagicTune™.

Probleme uzuale

z

MagicTune™ poate să nu mai funcţioneze dacă, în timp ce MagicTune™ funcţionează, monitorul este schimbat sau driverul plăcii video este actualizat.. Vă rugăm ca în acest caz să reporniţi sistemul.

Simptom Listă de verificare Soluţii

De verificat când

MagicTune™ nu funcţionează corect.

* Funcţia MagicTune™ este disponibilă numai pentru PC (VGA) cu sistem

Windows care acceptă caracteristica Plug and

Play.

* Pentru a verifica dacă calculatorul dvs. acceptă funcţia MagicTune™, parcurgeţi etapele de mai jos (pentru Windows™, versiunea XP);

Control Panel (Panou de control)-> Performance and Maintenance (Performanţă şi întreţinere)->

System -> Hardware -> Device Manager

(Manager dispozitive)-> Monitors (Monitoare)->

După ce ştergeţi monitorul Plug and Play, căutaţi

'Plug and Play monitor' căutând echipamente hardware noi.

Funcţia MagicTune™ nu funcţionează corespunzător.

Aţi schimbat calculatorul sau placa grafică?

MagicTune™ este un software suplimentar pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci grafice să nu accepte monitorul dvs. În cazul în care aveţi probleme cu placa video, consultaţi site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video compatibile. http://www.samsung.com/monitor/magicTune

.

Descărcaţi cea mai recentă versiune a programului. Programul poate fi descărcat de la adresa http://www.samsung.com/monitor/magicTune

.

Visit the MagicTune™ website and download the installation software for MagicTune™ MAC. z

Vizitaţi situl web

MagicTune™ pentru asistenţă tehnică sau pentru FAQ (întrebări şi răspunsuri) şi actualizări de software.

Prezentare generală

| Instalare | Interfaţă | Dezinstalare | Depanare

Prezentare generală

Ce este MagicRotation?

Până acum, monitoarele permiteau utilizatorului numai vizualizarea de tip peisaj.

Trăim în era informaţiei şi tot mai mulţi utilizatori citesc în viaţa de zi cu zi documente, pagini Web, e-mail-uri etc. Aceste aplicaţii pot fi vizualizate mai bine în modul portret, care permite afişarea pe ecran a întregului conţinut. Astfel, va creşte semnificativ productivitatea utilizatorului, acesta putând alege între modurile peisaj şi portret.

Software-ul MagicRotation de la Samsung Electronics, Inc. oferă posibilitatea de rotire a ecranului la 0, 90,

180 şi 270 de grade, optimizând utilizarea monitorului calculatorului, îmbunătăţind vizualizarea şi sporind productivitatea utilizatorilor.

Funcţie de bază

MagicRotation funcţionează sub Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home şi XP Professional.

* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.

Prezentare generală |

Instalare

| Interfaţă | Dezinstalare | Depanare

Instalare

1. Introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2. Faceţi clic pe fişierul de instalare MagicRotation.

3. Selectaţi limba pentru instalare şi faceţi clic pe "Next" (Următor).

4. La apariţia ferestrei programului expert de instalare, faceţi clic pe "Next" (Următor).

5. Selectaţi "I agree to the terms of the license agreement" (Sunt de acord cu condiţiile acordului de licenţă) pentru a accepta condiţiile de utilizare.

6. Selectaţi un director pentru instalarea programului MagicRotation.

7. Faceţi clic pe "Install" (Instalare).

8. Va fi afişată fereastra "Installation Status" (Stare instalare).

9. Faceţi clic pe "Finish" (Finalizare).

Pentru ca MagicRotation să funcţioneze în mod corespunzător, va trebui să reporniţi calculatorul.

10. La finalizarea instalării, pictograma executabilului MagicRotation va fi afişată pe desktop.

Probleme la instalare

Instalarea aplicaţiei MagicRotation poate fi afectată de factori precum placa video, placa de bază sau parametrii reţelei.

Pentru rezolvarea eventualelor probleme survenite la instalare, consultaţi secţiunea

"Depanare"

.

Limitări

1. Pentru ca MagicRotation să funcţioneze corect, este necesar ca driverul pentru monitor să fie încărcat

în mod corespunzător.

Driverul pentru monitor instalat trebuie să fie cel mai recent driver oferit de furnizor.

2. Dacă aplicaţii precum Windows™ Media Player, Real Player etc. nu afişează corect fişierele video

pentru orientările de 90, 180 şi 270 de grade, efectuaţi următoarele acţiuni:

{

{

{

Închideţi aplicaţia.

Selectaţi orientarea în care doriţi să vizualizaţi aplicaţia (90, 180, 270).

Închideţi aplicaţia.

De cele mai multe ori, această acţiune va fi suficient pentru a rezolva problema.

3. Aplicaţiile care folosesc OpenGL şi DirectDraw (grafică 3D) nu vor funcţiona conform orientării selectate (90, 180, 270).

(De exemplu, jocurile 3D)

4. Aplicaţiile DOS nu vor funcţiona conform orientării selectate (90, 180, 270) în modul Full Screen

(Ecran complet).

5. Opţiunea Dual nu este acceptată în Windows™ 98, ME, NT 4.0.

6. MagicRotation nu permite utilizarea unei profunzimi a culorii de 24 de biţi.

7. Dacă schimbaţi placa video, este recomandabil ca în prealabil să dezinstalaţi MagicRotation.

Cerinţe pentru sistem

Sistem de operare z z z z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ NT 4.0

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Hardware z z

128 MB RAM sau mai mult (recomandat)

25 MB spaţiu liber pe HDD sau mai mult

Service Pack-uri z z

Este recomandat ca pe sistemul dvs. să fie instalat cel mai recent Service Pack.

Pentru Windows™ NT 4.0, este recomandabil să instalaţi Internet Explorer 5.0 (sau o versiune superioară) cu componenta Active Desktop.

* Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul

MagicRotation.

* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.

Prezentare generală | Instalare |

Interfaţă

| Dezinstalare | Depanare z z

Când se utilizează rotirea, este posibil ca o parte din programul

MagicTune să nu funcţioneze normal.

Rotire automată: Ecranul se va roti automat când este rotit monitorul.

z z z

Pentru a rula programul AutoRotation, urmaţi instrucţiunile de mai

jos.

Instalaţi ambele programe, MagicRotation™ şi MagicTune™ 3.6 în computerul dvs.

Porniţi MagicTune™ 3.6

Option Preference → Faceţi clic în caseta mică din meniul enable task

tray menu. z z

Programul MagicRotation nu poate fi furnizat deoarece stativele

simple nu suportă funcţia de pivot.

Unghiul de rotaţie permis de monitor depinde de model.

Interfaţă

Meniul barei de sarcini

Meniul se deschide pe ecran la apăsarea butonului din partea dreaptă a mouseului.

Rotate (Rotire) : Afişajul va fi rotit cu 90 de grade

Rotate to 0 (Rotire la 0) : Ecranul va fi rotit cu 0 grade faţă de unghiul curent.

Rotate to 90 (Rotire la 90) : Ecranul va fi rotit cu 90 grade faţă de unghiul curent.

Rotate to 180 (Rotire la 180) : Ecranul va fi rotit cu 180 grade faţă de unghiul curent.

Rotate to 270 (Rotire la 270) : Ecranul va fi rotit cu 270 grade faţă de unghiul curent.

Hot key (Tastă de acces rapid) : Tastele de acces rapid sunt disponibile în mod prestabilit şi pot fi schimbate de utilizator.

În cazul în care utilizatorul doreşte să schimbe o tastă de acces rapid, noua tastă va fi disponibilă pentru utilizare imediat după schimbare. Utilizatorul poate crea o tastă de acces rapid combinând tasta Shift, Ctrl sau Alt cu una dintre tastele generale.

Dacă se apasă numai pe o tastă generală, tasta de acces rapid desemnată va fi

Alt+tasta generală.

Help (Asistenţă) : Afişează meniul HELP (Asistenţă) al programului

MagicRotation™.

About (Despre) : Afişează versiunea şi drepturile de autor ale programului

MagicRotation™.

Exit (Ieşire) : Se părăseşte programul MagicRotation™.

Prezentare generală | Instalare | Interfaţă |

Dezinstalare

| Depanare

Dezinstalare

Programul MagicRotation poate fi dezinstalat doar cu ajutorul opţiunii "Add/Remove

Programs" (Adăugare/Eliminare programe) din Control Panel (Panoul de control) din Windows™.

Pentru a dezinstala MagicRotation, efectuaţi următoarele acţiuni.

1. Din bara de sarcini, selectaţi Start, Settings (Setări), apoi Control Panel (Panou de control).

Dacă programul rulează în Windows™ XP, selectaţi Control Panel (Panoul de control) direct din meniul Start.

2. Faceţi clic pe pictograma "Add/Remove Programs" (Adăugare/Eliminare programe) din Control Panel

(Panoul de control).

3. În ecranul "Add/Remove Programs" (Adăugare/Eliminare programe), căutaţi "MagicRotation".

Faceţi clic pe acesta pentru a-l evidenţia.

4. Faceţi clic pe butonul "Change/Remove" (Schimbare/Eliminare) pentru a dezinstala programul.

5. Faceţi clic pe "Yes" (Da) pentru a începe procesul de dezinstalare.

6. Aşteptaţi până când este afişată caseta de dialog "Uninstall Complete" (Dezinstalare finalizată).

7. După dezinstalare, reporniţi calculatorul pentru a încheia procesul.

Pentru asistenţă tehnică, întrebări frecvente şi upgrade-uri, vizitaţi site-ul

MagicRotation.

* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.

Prezentare generală

Depanare

| Instalare | Interfaţă | Dezinstalare |

Depanare

Înainte de a apela la asistenţa tehnică

z

Pentru a oferi funcţiile de rotire a ecranului, software-ul MagicRotation utilizează driverul pentru monitor furnizat de producătorul plăcii video. Dacă driverul pentru monitor funcţionează incorect sau prezintă defecţiuni, aceste defecţiuni se vor menţine şi după instalarea MagicRotation.

Funcţionarea aleatorie/incorectă cauzată de probleme legate de driverul pentru monitor nu se datorează software-ului MagicRotation.

Pentru a verifica dacă driverul pentru monitor instalat funcţionează corect, puteţi parcurge următorii paşi:

1. Verificaţi dacă problema apare atât pentru orientarea la 0 grade (peisaj), cât şi pentru orientarea la 90 de grade (portret).

2. Verificaţi dacă problema apare la diferite valori ale profunzimii culorii (8/16/32 biţi per pixel) şi diferite rezoluţii (800 x 600, 1024 x 768).

3. Verificaţi dacă problema apare şi după ce aţi dezinstalat MagicRotation.

Dacă problema se repetă în cel puţin una dintre aceste situaţii, probabil că funcţionarea incorectă se datorează driverului pentru monitor instalat.

Pentru a rezolva problema, efectuaţi următoarele operaţii:

1. Dezinstalaţi MagicRotation.

2. Obţineţi cea mai recentă versiune a driverului pentru monitor de la producătorul plăcii dvs. video.

Cele mai recente drivere de la ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL etc. pot fi obţinute cu uşurinţă de pe site-urile producătorilor respectivi.

3. Instalaţi cel mai recent driver pentru monitor.

4. Instalaţi MagicRotation. De cele mai multe ori, aceşti paşi vor fi suficienţi pentru a rezolva problema. z

Este posibil ca MagicRotation să nu funcţioneze dacă monitorul a fost înlocuit sau dacă driverul pentru placa video a fost actualizat în timp ce MagicRotation se afla în curs de rulare.

În această situaţie, reporniţi sistemul. z

Pentru asistenţă tehnică, întrebări frecvente şi upgrade-uri, vizitaţi site-ul

MagicRotation.

Înainte de a apela la un Service autorizat, puteţi încerca chiar Dumneavoastră să remediaţi problemele care apar, utilizând informaţiile din această secţiune. Dacă aveţi totuşi nevoie de asistenţă de specialitate, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon de pe certificatul de garanţie, numărul de telefon de la secţiunea Informaţii, sau contactaţi vânzătorul .

Simptom

Imaginea nu apare pe ecranul monitorului.

Monitorul nu poate fi deschis.

Listă de verificare

Cablul de alimentare este conectat corect?

Soluţii

Controlaţi racordarea cablului de alimentare şi alimentarea.

Pe ecran mesajul apare

" Check Signal

Cable" (Conectare neefectuată, Controlaţi cablul de semnal video)?

Controlaţi racordarea cablului de semnal video.

Dacă led-ul de alimentare este aprins, reporniţi computerul pentru a vedea ecranul iniţial (ecranul de boot).

Dacă apare ecranul iniţial (ecranul de boot), porniţi computerul în modul de rezoluţie minimă ("safe mode" la Windows ME/XP/2000) şi apoi schimbaţi frecvenţa plăcii video

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare )

Notă: Dacă ecranul iniţial (ecranul de boot)nu apare, apelaţi la un centru de service autorizat sau contactaţi vânzătorul .

Puteţi vedea pe ecran mesajul "Not Optimum

Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60

Hz"?

Acest mesaj apare pe ecran atunci când semnalul de la placa video depăşeşte rezoluţia şi frecvenţa maximă suportate de monitor.

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa maximă suportate de monitor.

Dacă modul de afişare depăşeşte

SXGA sau 75 Hz va apărea mesajul

"Not Optimum Mode.

Recommended mode 1280 x 1024

60 Hz" (Modul nu este optim. Mod

Ecranul are culori deteriorate sau doar imagini alb-negru.

recomandat 1280 x 1024 60 Hz)

Daca modul de afişare depăşeşte

85Hz monitorul va funcţiona corect, dar mesajul "Not Optimum Mode.

Recommended mode 1280 x 1024

60 Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1280 x 1024 60 Hz) va fi afişat pe ecran timp de un minut şi apoi va dispărea.În timpul acestei perioade de un minut, vă rugăm să treceţi la modul de afişare recomandat. (Acest mesaj va fi din nou afişat la repornirea sistemului.)

Monitorul este în modul de economisire energie (PowerSaver).

Imaginea nu apare pe ecran. Indicatorul luminos de alimentare de pe monitor clipeşte la interval de 1 secundă?

Apăsaţi o tastă de pe tastatură sau mişcaţi mouse-ul pentru a activa monitorul şi a restabili imaginea pe ecran.

Ecranul afişează o singură culoare, ca şi când ar fi privit printr-un filtru colorat?

Controlaţi conectorii cablului de semnal video.

Asiguraţi-vă că placa video este complet introdusă în slotul aferent.

Imaginea de pe ecran s-a destabilizat brusc.

Imaginea este defocalizată sau meniul OSD nu poate fi reglat.

LED-ul clipeşte dar imaginea nu apare pe ecran.

Culorile ecranului s-au alterat după ce aţi rulat un program sau după o cădere a sistemului

între rularea a două aplicaţii?

Placa video a fost montată corect?

Reporniţi computerul.

Aţi schimbat placa video sau driverul?

Aţi modificat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Reglaţi poziţia şi mărimea imaginii utilizând meniul OSD.

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare ).

Imaginea de pe ecran poate fi instabilă datorită ciclului semnalelor plăcii video. Reglaţi din nou Poziţia utilizând meniul OSD.

Aţi reglat rezoluţia sau frecvenţa monitorului?

La verificarea

Informaţiilor despre modurile video din meniu, frecvenţa este reglată corect?

Reglaţi rezoluţia şi frecvenţa plăcii video.

(Consultaţi secţiunea Moduri presetate de reglare ).

Reglaţi corect frecvenţa consultând manualul plăcii video şi Modurile presetate de reglare

Ecranul arată numai 16 culori. Culorile ecranului s-au schimbat după schimbarea plăcii video.

Pe ecran apare mesajul "Unrecognized monitor, Plug & Play

(VESA DDC) monitor

Culorile au fost reglate corect din Windows?

Placa video a fost montată corect?

Aţi instalat driverul de monitor?

(Frecvenţa maximă per rezoluţie poate diferi de la produs la produs.)

Pentru Windows ME/XP/2000:

Reglaţi corect culorile din Control

Panel, Display, Settings

Montaţi corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.

Instalaţi driverul de monitor conform

Instrucţiunilor de instalare pentru driver.

found". (Monitor nerecunoscut, s-a găsit monitor Plug & Play

(VESA DDC).

Consultaţi manualul monitorului pentru a vedea dacă funcţia

Plug & Play (VESA

DDC) poate fi acceptată.

De verificat când

MagicTune™ nu funcţionează corect.

* Funcţia MagicTune™ este disponibilă numai pentru PC (VGA) cu sistem de operare

Windows care suportă

„Plug and Play”.

Instalaţi driverul de monitor conform

Instrucţiunilor de instalare pentru driver.

* Pentru a verifica dacă PC-ul

Dvs. poate suporta funcţia

MagicTune, urmaţi

paşii de mai jos: (Pentru

Windows XP);

Panou de Control -> Performanţă şi

Întreţinere -> Sistem -> Hardware ->

Manager Dispozitive -> Monitoare ->

După ce ştergeţi Monitorul Plug and

Play, găsiţi 'Monitor Plug and Play' efectuând o căutare pentru hardware nou.

MagicTune™ este un software suplimentar pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci grafice să nu accepte monitorul dvs. În cazul

în care aveţi probleme cu placa video, consultaţi site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video compatibile. http://www.samsung.com/monitor/MagicTune

Funcţia MagicTune™ nu funcţionează corespunzător.

Aţi schimbat calculatorul sau placa grafică?

Descărcaţi cea mai recentă versiune a programului. Programul poate fi descărcat de la adresa http://www.samsung.com/monitor/MagicTune .

Vizitaţi site-ul nostru web şi descărcaţi software-ul de instalare pentru MagicTune™ MAC.

Dacă întâmpinaţi probleme cu monitorul, verificaţi următoarele elemente.

1. Verificaţi dacă cablul de alimentare şi cel de semnal video sunt bine conectate la computer.

2. Verificaţi dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori.

(Dacă da, cereţi verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)

3. Dacă aţi instalat o nouă placă video sau dacă aţi asamblat PC-ul, verificaţi driverul plăcii video şi cel al monitorului.

4. Verificaţi dacă frecvenţa ecranului este setată la 56 Hz ~75 Hz.

(Nu depăşiţi 75 Hz când folosiţi rezoluţia maximă.)

5. Dacă aveţi probleme la instalarea driverului de placă video, porniţi computerul în Safe Mode ştergeţi placa video din"Control Panel, System, Device Administrator" iar apoi reporniţi computerul şi instalaţi din nou driverul plăcii video.

Dacă apar probleme în mod repetat, apelaţi la un centru de service autorizat .

Întrebări & Răspunsuri

Întrebare

Cum pot schimba frecvenţa?

Răspuns

Frecvenţa poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.

Observaţi totuşi că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată.

(Pentru detalii, consultaţi manualul computerului sau cel al plăcii video.)

Cum pot modifica rezoluţia?

Cum pot regla funcţia de Power

Saving(Economie Energie)?

Cum pot curăta carcasa exterioară / panoul LCD?

Windows ME/XP/2000: Modificaţi rezoluţia din Control Panel,

Display, Settings.

* (Panoul de control, Afişare, Setări) Pentru detalii, adresaţi-vă fabricantului plăcii video.

Windows ME/XP/2000: Modificaţi această funcţie, în BIOS

SETUP la computer sau la screen saver. (Consultaţi manualul computerului din Windows).

Deconectaţi cablul de alimentare şi curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, utilizând o soluţie de curăţat sau apă simplă.

Nu lăsaţi urme de detergent şi nu zgâriaţi carcasa. Evitaţi scurgerea apei în interiorul monitorului.

Funcţia de autotestare

Funcţia de autotestare | Mesaje de avertizare | Mediu | Indicaţii folositoare

Monitorul dispune de o funcţie de autotestare, care vă permite să verificaţi buna funcţionare a monitorului.

Funcţia de autotestare

1. Opriţi monitorul şi computerul.

2. Scoateţi cablul de semnal video din spatele monitorului.

3. Porniţi monitorul

Dacă monitorul funcţionează corect, veţi vedea o casetă ca în ilustraţia de mai jos.

Această casetă apare şi în timpul operării normale, în cazul în care cablul video este deconectat sau deteriorat accidental.

4. Închideţi monitorul şi reconectaţi cablul de semnal video; apoi reporniţi computerul şi monitorul.

Dacă, după ce aţi utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificaţi dispozitivul de control video şi sistemul; monitorul funcţionează corect.

Mesaje de avertizare

Dacă există o problemă la semnalul de intrare, pe ecran apare un mesaj, sau ecranul rămâne gol, cu toate că indicatorul luminos de alimentare este aprins. Mesajul poate indica faptul că modul video folosit nu funcţionează pe monitorul dumneavoastră, sau că trebuie să verificaţi cablul de semnal video.

Mediu

Localizarea şi poziţionarea monitorului pot influenţa calitatea imaginii şi alte

caracteristici ale acestuia.

1. Dacă aveţi boxe aşezate lângă monitor, se recomandă să le deconectaţi şi să le

2. Îndepărtaţi toate dispozitivele electronice, ca de exemplu aparate de radio, ventilatoare, ceasuri sau telefoane care sunt la mai puţin de un metru de monitor. mutaţi în altă cameră.

Indicaţii folositoare

z

Un monitor recreează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveţi probleme cu computerul sau placa video, acestea pot cauza pierderea imaginii de pe monitor, culori şterse, perturbaţii, desincronizare, etc. În acest caz, mai întâi trebuie să verificaţi sursa problemei, iar apoi să apelaţi la un centru de service autorizat sau să contactaţi vânzătorul. z

Verificaţi dacă monitorul funcţionează corect

Dacă imaginea nu apare pe ecran sau apare un mesaj "Not Optimum Mode","Recommended

mode 1280 x 1024 60 Hz", deconectaţi cablul de la computer, când monitorul este încă conectat la reţeaua de tensiune.

{

Dacă pe ecran apare un mesaj, sau dacă imaginea devine albă, înseamnă că monitorul

{ funcţionează corect.

În acest caz, problema este localizată la computer.

Informaţii generale

Informaţii generale

Denumire Model SyncMaster 911N / 920N / 920Nx / 901N

Panou LCD

Mărime Diagonală 19,0 inch (48 cm)

376,32 mm (oriz.) x 301,056 mm (vert.) Dimensiunea imaginii pe ecran

Pixel Pitch (Distanţa între pixeli)

Tip

0,294 mm (oriz.) x 0,294 mm (vert.) a-si TFT cu matrice activă

Frecvenţe de Sincronizare

Orizontal

Vertical

Număr de culori

16,2 M culori

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Rezoluţie

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

1280 x 1024@60 Hz

1280 x 1024@75 Hz

Semnal de intrare

Analogic RGB

0,7 Vp-p pozitiv la 75 Ω,

Sincronizare separată orizontală si verticală, Nivel TTL, pozitiv sau negativ

Lăţime maximă de bandă

140 MHz

Alimentare

100 ~ 240 VAC rms (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu detaşabil D-sub 15 pini la 15 pini

Consum energie

Mai puţin de 38 W

Dimensiuni (lăţime/ lungime/ adâncime)/ Greutate (Stand simplu)

416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 inch (Fără stand)

416,6 x 215,2 x 424,6 mm / 16,4 x 8,5 x 16,7 inch (Cu stand de bază ) / 5,6 kg

Dimensiuni (lăţime/ lungime/ adâncime)/ Greutate (Stand cu pivot)

416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 inch (Fără stand)

416,6 x 200,0 x 420,6 mm / 16,4 x 7,9 x 16,6 inch (Cu stand de bază ) / 7,2 kg

Placă de montare compatibilă VESA

100 mm x 100 mm (pentru utilizare cu sistem de prindere special (cu braţ)

Parametri de mediu

Operare

Depozitare

Temperatură: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)

Umiditate 10 % ~ 80 %, fără condensare

Temperatură: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Umiditate 5 % ~ 95 %, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme. z

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.

Notă: Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste.

Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă

VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare Funcţionare normală

Mod deconectare tensiune

EPA/ENERGY 2000

Alimentare oprită mecanic

Indicator alimentare Verde Verde, Clipeşte Negru

Consum energie Mai puţin de 38 W

Mai puţin de 1 W

(Mod dezactivat)

Mai puţin de 1 W

(120 Vac)

Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR

VESA DPMS.

®

şi ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcţionalitate

Ca Partener ENERGY STAR

®

, SAMSUNG a stabilit că acest produs

se conformează normelor ENERGY STAR

®

pentru eficienţa energiei.

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum urmează:

Tabel 1. Moduri presetate de reglare

Mod Afişare

Frecvenţă

Orizontală

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

Frecvenţă

Verticală

(kHz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

Lăţime bandă

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

Polaritate Sync

(Oriz./Vert.)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

68,681 75,062 100,00 -/-

37,500 75,000 31,500 -/-

37,861 72,809 31,500 -/-

35,156 56,250 36,000 -/-

37,879 60,317 40,000 +/+

46,875 75,000 49,500 +/+

48,077 72,188 50,000 +/+

48,363 60,004 65,000 -/-

56,476 70,069 75,000 -/-

60,023 75,029 78,750 +/+

67,500 75,000 108,00 +/+

63,981 60,020 108,00 +/+

79,976 75,025 135,00 +/+

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu

Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă

Orizontală. Unitate de măsură: kHz

Frecvenţă Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi

imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

SyncMaster 701N

Informaţii generale

Informaţii generale

Denumire Model

Panou LCD

Mărime

Dimensiunea imaginii pe ecran

Pixel Pitch (Distanţa între pixeli)

Tip

SyncMaster 701N

Diagonală 17,0 inch (43 cm)

337,92 mm (oriz.) x 270,336 mm (vert.)

0,264 mm (oriz.) x 0,264 mm (vert.) a-si TFT cu matrice activă

Frecvenţe de Sincronizare

Orizontal

Vertical

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Număr de culori

16,2 M culori

Rezoluţie

Rezoluţie optimă

Rezoluţie maximă

1280 x 1024@60 Hz

1280 x 1024@75 Hz

Semnal de intrare

Analogic RGB

0,7 Vp-p pozitiv la 75 Ω,

Sincronizare separată orizontală si verticală, Nivel TTL, pozitiv sau negativ

Lăţime maximă de bandă

140 MHz

Alimentare

100 ~ 240 VAC rms (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu detaşabil D-sub 15 pini la 15 pini

Consum energie

Mai puţin de 34 W

Dimensiuni (lăţime/ lungime/ adâncime)/ Greutate (Stand simplu)

370,0 x 60,3 x 316,0 mm / 14,6 x 2,4 x 12,4 inch (Fără stand)

370,0 x 195,4 x 386,5 mm / 14,6 x 7,7 x 15,2 inch (Cu stand de bază ) / 4,4 kg

Dimensiuni (lăţime/ lungime/ adâncime)/ Greutate (Stand cu pivot)

370,0 x 60,3 x 316,0 mm / 14,6 x 2,4 x 12,4 inch (Fără stand)

370,0 x 200,0 x 404,0 mm / 14,6 x 7,9 x 16,0 inch (Cu stand de bază ) / 5,8 kg

Placă de montare compatibilă VESA

100 mm x 100 mm (pentru utilizare cu sistem de prindere special (cu braţ)

Parametri de mediu

Operare

Depozitare

Temperatură: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)

Umiditate 10 % ~ 80 %, fără condensare

Temperatură: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Umiditate 5 % ~ 95 %, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări alternative.

Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme. z

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.

Notă: Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste.

Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă

VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare Funcţionare normală

Mod deconectare tensiune

EPA/ENERGY 2000

Alimentare oprită mecanic

Indicator alimentare Verde Verde, Clipeşte Negru

Consum energie Mai puţin de 34 W

Mai puţin de 1 W

(Mod dezactivat)

Mai puţin de 1 W

(120 Vac/220 Vac)

Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR

VESA DPMS.

®

şi ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcţionalitate

Ca Partener ENERGY STAR

®

, SAMSUNG a stabilit că acest produs

se conformează normelor ENERGY STAR

®

pentru eficienţa energiei.

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este acelaşi ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuşi, dacă semnalul diferă, ecranul îşi poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultaţi manualul plăcii video şi reglaţi ecranul după cum urmează:

Tabel 1. Moduri presetate de reglare

Mod Afişare

Frecvenţă

Orizontală

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

Frecvenţă

Verticală

(kHz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

Lăţime bandă

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

Polaritate Sync

(Oriz./Vert.)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

68,681 75,062 100,00 -/-

37,500 75,000 31,500 -/-

37,861 72,809 31,500 -/-

35,156 56,250 36,000 -/-

37,879 60,317 40,000 +/+

46,875 75,000 49,500 +/+

48,077 72,188 50,000 +/+

48,363 60,004 65,000 -/-

56,476 70,069 75,000 -/-

60,023 75,029 78,750 +/+

67,500 75,000 108,00 +/+

63,981 60,020 108,00 +/+

79,976 75,025 135,00 +/+

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu

Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă

Orizontală. Unitate de măsură: kHz

Frecvenţă Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeaşi

imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Contactaţi SAMSUNG WORLD-WIDE (Samsung în întreaga lume)

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung,

contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.

North America

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/ca

MEXICO

U.S.A

01-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com

Latin America

0800-333-3733 ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

0800-124-421

800-726-7864 (SAMSUNG)

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

1-800-751-2676

1-800-7267-864

1-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

RUSSIA

UKRAINE

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

02 201 2418

844 000 844

38 322 887

09 693 79 554

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,12/Min)

06 40 985 985

199 153 153

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0850 123 989

902 10 11 30

08 585 367 87

0870 242 0303

8-800-200-0400

8-800-502-0000

CIS

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

2862 6001

3030 8282, 1600 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Asia Pacific

http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Glosar

Dot Pitch (mărimea punctului afişat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roşii, verzi şi albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluţia este mai mare. Distanţa dintre două puncte de aceeaşi culoare se numeşte "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

Frecvenţă Verticală

Ecranul trebuie să repete aceeaşi imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afişa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvenţa acestei repetiţii se numeşte frecvenţă Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu: Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvenţa este de 60 Hz.

Frecvenţă Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numeşte Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numeşte Frecvenţă Orizontală Unitate de măsură: kHz

Metode de afişare Interlace şi Non-Interlace (întreţesut şi neîntreţesut)

Afişarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numeşte metoda de afişare

Non Interlace(neîntreţesută), iar afişarea linii impare şi apoi linii pare una după cealaltă se numeşte metoda Interlace (intreţesută). Metoda Non Interlace se foloseşte la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine claă. Metoda Intreţesută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

Aceasta este o funcţie care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permiţând computerului şi monitorului să facă schimb automat de informaţii. Acest monitor este conform standardului internaţional VESA DDC pentru funcţia Plug & Play.

Rezoluţie

Numărul de puncte orizontale şi verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numeşte Rezoluţie". Acest număr arată acurateţea afişării. Rezoluţia înaltă se recomandă la executarea activităţilor multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afişa mai multă informaţie.

Exemplu: Dacă rezoluţia este de 1280 X 1024,acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1280 puncte orizontale (rezoluţie orizontală) şi 1024 linii verticale

(rezoluţie verticală).

Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mi bună calitate, reglaţi rezoluţia şi rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglaţi corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.

{

{

Rezoluţie: 1280 x 1024

Frecvenţa verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz

2. La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE,

ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

{

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 3.932.160.

3. La curăţarea monitorului şi a ecranului, aplicaţi o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiţi. Nu apăsaţi pe ecranul LCD, ci doar ştergeţi uşor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.

4. Dacă nu sunteţi mulţumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătăţită utilizând funcţia de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieşire. Dacă după utilizarea funcţiei de autoreglare imaginea mai prezintă perturbaţii, utilizaţi funcţiile de reglare

FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)

5. Dacă pe ecran se afişează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.Dacă sunteţi nevoiţi să plecaţi de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceţi monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizaţi o imagine mişcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Drepturi şi mărci

Informaţiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAmsung Electronics Co.,

Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conţinute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplate în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft , Windows şi

Windows NT sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; VESA , DPMS şi DDC sunt mărci

înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele şi sigla ENERGY STAR® sunt mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA. Ca Partener ENERGY STAR®,

SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă cerinţele ENERGY STAR® pentru eficienţa energetică. Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

Clasa B

Acest dispozitiv este un aparat digital de Clasă B. Pentru informaţii de siguranţă şi EMC, consultaţi ghidul reglementărilor.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMAŢII DESPRE PRODUS (Fără latenţă a imaginii)

Monitoarele şi televizoarele LCD pot avea o latenţă a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afişată o imagine staţionară pentru mai mult timp.

Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latenţa imaginii.

Ce este latenţa imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latenţa imaginii pixelilor.

Totuşi, dacă aceeaşi imagine este afişată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferenţă în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristalul lichid.

Acest lucru poate determina cristalul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran.

Astfel, imaginea anterioară este reţinută chiar dacă se trece la o nouă imagine video.

Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latenţă a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latenţa imaginii, vă rugăm urmaţi instrucţiunile de mai jos

Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu) z z

La utilizarea unui model staţionar, opriţi alimentarea.

- Opriţi monitorul timp de 4 ore după 24 de ore de utilizare

- Opriţi monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare

Utilizaţi un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil

- Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mişcare. z

Setaţi oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăţi de

Afişare din PC-ul dumneavoastră.

Sugestii pentru aplicaţii specifice

Exemplu) Aeroporturi, staţii de tranzit, burse, bănci, şi sisteme de control

Recomandăm urmarea indicaţiilor de mai jos pentru configurarea programului de afişare:

Ciclu de afişare a informaţiei împreună cu o Siglă sau o imagine în mişcare

Exemplu) Ciclu: Afişarea de informaţii timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mişcare, timp de 1 minut.

Schimbarea periodică a informaţiilor despre culoare (Utilizaţi 2 culori

diferite)

Exemplu) Prin rotaţie o dată la 30 de minute, schimbaţi informaţiile a 2 culori

Evitaţi utilizarea unei combinaţii de caractere şi culoare de fundal cu diferenţe mari de luminanţă.

Evitaţi utilizarea nuanţelor de Gri, care pot cauza cu uşurinţă latenţa imaginii. z

Evitaţi: Culori cu mari diferenţe de luminanţă (Alb, Negru, Gri)

Exemplu) z

Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferenţe mici de luminanţă

- Schimbaţi culoarea caracterelor şi a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)

- O dată la 30 de minute modificaţi caracterele prin mişcarea acestora.

Exemplu)

Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latenţă a imaginii este să configuraţi calculatorul pentru operarea unui

Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latenţa imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiţii normale.

Condiţiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu.

Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afişând o imagine fixă, (peste 12 ore-), pot apărea mici diferenţe de tensiune între electrozii care acţionează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel.Diferenţa de tensiune între electrozi se măreşte cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, şi când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută.

Pentru a preveni acest lucru, diferenţa de tensiune acumulată trebuie micşorată.

Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class

II.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement